Bestemmingsplan Oosterbegraafplaats

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestemmingsplan Oosterbegraafplaats"

Transcriptie

1 Separate bijlagen Bestemmingsplan Oosterbegraafplaats Gemeente Zutphen Projectnummer 80111

2

3 SCHETSBOEK CREMATORIUM WARNSVELD concept DECEMBER 2006

4 schetsboek crematorium Zutphen december 2006 opdrachtgever: Rondom Rouw G. Brinkhorst Plantsoenstraat ZZ Zelhem t e een samenwerking van: M3H architecten Marc Reniers en Jedi Noordegraaf Overtoom HT Amsterdam t e en Zijaanzicht Sandra Schuit Oude Kraan LL Arnhem t e

5 Inhoud Landschap Programma Onderzoek Variant 1: crematorium vervangt aula Variant 2: strip langs noordgrens Variant 3: compact gebouw in noordoosthoek Variant 4: compact gebouw op eiland Variant 5: compact gebouw op de es Conclusie locatiestudie Massastudie PVE Architectonisch concept Plattegrond daklandschap Uitwerking daklandschap - langskap Uitwerking daklandschap - dwarskap

6

7 Inleiding Een crematorium heeft Zutphen niet. Enigszins verwonderlijk is dat wel, want de correspondentie over de mogelijkheid een crematorium te realiseren voor het noorden en oosten van het land gaat terug tot Het is er eenvoudig niet van gekomen. Rondom Rouw is van mening dat een crematorium in deze regio wel degelijk in een behoefte voorziet. zij heeft daarom verkennende gesprekken gevoerd met de gemeente Zutphen. Een locatie in de nabijheid van een begraafplaats is te verkiezen, omdat ruimten als de aula en de koffiekamer ook voor begrafenissen te gebruiken is. De gemeente heeft aangegeven kansen te zien bij de Oosterbegraafplaats. De bestaande aula en een bijgebouw voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd, en zijn dringend aan vervanging toe. Wel zal het bestemmingsplan moeten worden aangepast om de bouw van een crematorium mogelijk te maken. In opdracht van Rondom Rouw hebben M3H architecten en Zijaanzicht de mogelijkheden onderzocht een crematorium te realiseren bij de Oosterbegraafplaats. In dit schetsboek zijn de eerste gedachten over de locatie en het gebouw gebundeld. Het schetsboek omvat een analyse van het landschap, een studie naar de mogelijke locatie van het gebouw en een ontwerpend onderzoek naar haar mogelijke verschijningsvorm. Met het schetsboek beoogt Rondom Rouw het gesprek met de gemeente te openen, en politieke besluitvorming over de realisatie van een crematorium op deze plek mogelijk te maken.

8 bodemkaart (schaal 1:10.000)

9 Landschap TWENTE KANAAL BERKEL TWENTE KANAAL TWENTE KANAAL analyse waterhuishouding (schaal 1:20.000) analyse groenstructuur (schaal 1:20.000) BERKEL De Oosterbegraafplaats ligt aan de noordoostkant van Zutphen, in het kleinschalige coulissenlandschap tussen Berkel en Twentekanaal. Lanen, bossen en singels omsluiten groene kamers. De bodemkaart laat zien dat in een ver verleden de IJssel zich een weg baande door het gebied. De oude IJsselloop buigt juist om de begraafplaats heen, en is nog herkenbaar aan de lage ligging en het open karakter van het gebied. De begraafplaats zelf ligt op een oud middeleeuws essencomplex, opgehoogd en verrijkt met plaggen. In de omgeving van Zutphen liggen veel landgoederen. Op een steenworp afstand, aan het einde van de Voorsterallee, ligt landgoed De Voorst. Naast de allure van de landgoederen vinden we erven als karakteristieke bebouwingsvorm. Veel van de erven zijn in de loop der jaren in omvang en bouwvolume gegroeid. De moderne stallen zijn niet altijd een aanwinst voor het landschap, maar de achtergrond en nabijheid van bossen en solitaire bomen maakt veel goed. Een deel van de erven verliest zijn agrarische functie, zoals het nabijgelegen erf aan de Voorsterallee 91 dat nu wordt bewoond. Van recenter datum zijn gebouwen met een heel specifiek gebruik, zoals de Politieschool en het Trafostation. Forse gebouwen, steeds in een eigen meer of minder landschappelijke kamer. In deze omgeving van bijzondere gebouwen is een crematorium heel wel op zijn plek. TWENTE KANAAL De majestueuze Voorsterallee is een prachtige uitvalsweg van Zutphen. Karakteristiek zijn de verre zichten het landschap in, die worden afgewisseld door plekken met een besloten karakter, zoals de begraafplaats. Het is zaak die afwisselende doorzichten in noordelijke richting als uitgangspunt te nemen bij de planontwikkeling. WATERHUISHOUDING GROENSTRUCTUUR Door het gebied loopt een oude Ijsselloop, herkenbaar aan de bodem van rivierklei. Lanen, singels en bossen zorgen voor een kleinschalig landschap. In groene kamers liggen diverse landgoederen. BERKEL analyse waterhuishouding (schaal 1:20.000) analyse opgave (schaal 1:10.000) BERKEL TWENTE KANAAL Programma _ Crematorium en begraafplaats zijn ofwel een samenhangend geheel, of twee naast elkaar gelegen voorzieningen, elk met een eigen gezicht. _ Het crematorium vervangt de bestaande aula en kan ook gebruikt worden bij begrafenissen. Korte looproutes naar het jongste, oostelijk deel van de begraafplaats worden nagestreefd _ Het crematorium kan in de toekomst worden uitgebreid met een derde koffiekamer, het uitvaartcentrum met extra opbaarkamers. _ Het uitvaartcentrum heeft een eigen entree, en de lijkwagen bereikt het gebouw zonder gezien te worden. _ Vanuit de condoleanceruimten heeft men vrij zicht. _ Bezoekers van twee opeen volgende plechtigheden ontmoeten elkaar niet. _ Bij het crematorium zijn 30 tot 50 parkeerplaatsen nodig (ASVV) _ Op het terrein is ruimte voor columbarium, urnentuin, kindertuin, een ceremonieel verstrooiterrein (totaal circa 3000 m2) en een anoniem verstrooiterrein (ca 2 ha). Oosterbegraafplaats

10 Voorsterallee erf in coulissenlandschap ooit een rivierloop entree begraafplaats laan en hoofdroute parkeren onder de bomen bouwlocaties begraafplaats landschap Oosterbegraafplaats en omgeving locatie aula locatie noordoost hoek locatie oostzijde

11 Onderzoek Op en rond de Oosterbegraafplaats zijn een aantal mogelijke locatie te onderscheiden waar een crematorium zou kunnen worden gesitueerd; - variant 1: crematorium vervangt aula - variant 2: strip langs noordgrens - variant 3: compact gebouw in noordoosthoek - variant 4: compact gebouw op eiland - variant 5: compact gebouw op de es Deze locaties zijn bestudeerd en op de volgende criteria beoordeeld: - Locatie algemeen; situering van het relatief grote gebouw in dit landschap, relatie crematorium begraafplaats (wordt het één geheel of worden het twee zelfstandige, maar samenhangende voorzieningen), afstand tot het jongste oostelijk deel van de begraafplaats, uitzicht. - Bodemgeschiktheid: inschatting op basis van bodemkaart - Ontsluiting: route naar crematorium voor de bezoekers van het crematorium, het uitvaartcentrum en de route van de lijkwagen, het aantal benodigde parkeerplaatsen. - Routing intern: een crematorium is een gebouw met een complexe organisatie. De interne routing is zodanig dat twee crematies na elkaar kunnen plaatsvinden zonder dat bezoekers elkaar ontmoeten. De interne routing is bepalend voor de opzet van het gebouw. - Programma; kan het gebouw op een logische en compacte wijze worden georganiseerd. - Uitbreidbaarheid: er moet rekening worden gehouden met toekomstige uitbreidingen, een derde koffiekamer, extra opbaarkamer, etc. - Bouw: sommige potentiële locaties, op de bestaande begraafplaats, brengen complicaties met zich mee tijdens de bouw van het crematorium. - Budget: bovenstaande zaken zijn van invloed op het bouwbudget. bestaande situatie (schaal 1:5.000)

12 variant 1 (schaal 1:5.000)

13 Variant 1: crematorium vervangt aula Locatie Voordeel is dat het gebouw centraal ligt, bereikbaar vanaf de huidige hoofdentree. Vanuit de condoleanceruimte heeft men fraai zicht op het landschap. Nadeel is dat de gang tussen de twee delen van het gebouw bestaande looproutes op de begraafplaats doorkruist. Het vergt reorganisatie van de begraafplaats. Ook moet de bestaande aula worden gesloopt voor nieuwbouw gerealiseerd kan worden, zodat er tijdelijk geen ruimte is voor herdenkingsbijeenkomsten. Bodemgeschiktheid Naar verwachting goed. Ontsluiting De ontsluiting is op deze locatie moeilijk goed te organiseren. Een aparte route voor de lijkwagen en voor het uitvaartcentrum zijn moeilijk te maken. Routing intern De in- en uitgang aan de voorzijde, en de samenstelling van het gebouw uit twee delen maken de interne routing complex. Het wordt een lastige opgave te voorkomen dat verschillende groepen elkaar tegen komen. Programma Op deze locatie kan alleen een gebouw gemaakt worden met veel gangruimte. Dat levert een groot gebouw op, en om het programma op de beperkte ruimte te kunnen realiseren moet worden afgeweken van de lineaire hoofdvorm. Het ten dele spreiden van het programma over twee lagen biedt geen soelaas. Uitbreidbaarheid Het is op deze locatie vrijwel onmogelijk het gebouw in de toekomst uit te breiden. Extra gronden zijn nodig voor verstrooimogelijkheden, urnengraven en columbaria. Bouw Bouwen in de directe nabijheid van bestaande graven leidt tot een complexe bouwopgave. De wens om tijdens de bouw de begraafplaats op een normale manier te kunnen gebruiken is niet haalbaar bij de keuze van deze locatie. Budget Deze locatie zal leiden tot een relatief groot en complex gebouw en noodzakelijke aanpassingen op de begraafplaats. Het benodigd budget is relatief hoog. uitsnede variant 1 (schaal 1:1.000) 1. Ontvangst 2. Ceremonie 3. Condoleance 4. Kantoor 5. Techniek 6. UVC (Uitvaartcentrum)

14 variant 2 (schaal 1:5.000)

15 Variant 2: strip langs noordgrens Locatie Het gebouw ligt centraal op de begraafplaats, bereikbaar vanaf de huidige hoofdentree en met fraai zicht op het achterliggende landschap. Het vergt reorganisatie van de begraafplaats. Het door de beschikbare ruimte ingegeven lineaire karakter maakt het gebouw vanuit het noorden gezien wel erg dominant aanwezig. Bodemgeschiktheid Naar verwachting goed. Ontsluiting De ontsluiting van het gebouw voor verschillende gebruikersgroepen kan moeilijk goed worden opgelost. Routing intern Het lineaire karakter van het gebouw zorgt voor lange looproutes. Programma Het gebouw heeft op deze plek veel gangruimte, en wordt daarom een relatief grootschalig. Uitbreidbaarheid Uitbreiding van het gebouw is in de toekomst vrijwel onmogelijk. Extra gronden zijn nodig voor verstrooimogelijkheden, urnengraven en columbaria. Bouw Bouwen in de directe nabijheid van bestaande graven leidt tot een complexe bouwopgave. Normaal gebruik van de begraafplaats tijdens de bouw wordt ernstig bemoeilijkt. Budget Deze locatie zal leiden tot een relatief groot gebouw met veel gangruimte en noodzakelijke aanpassingen op de begraafplaats. Het benodigd budget is relatief hoog. 1. Ontvangst 2. Ceremonie 3. Condoleance 4. Kantoor 5. Techniek 6. UVC (Uitvaartcentrum) uitsnede variant 2 (schaal 1:1.000)

16 variant 3 (schaal 1:5.000)

17 Variant 3: compact gebouw in noordoosthoek Locatie Op deze plek ligt het gebouw op korte afstand van het jongste deel van de begraafplaats, zodat de looproutes kort zijn. De plek leent zich voor een aparte, tweede entree van de begraafplaats, de huidige dienstentree. Deze route wordt begeleid door graven en is op deze functie niet berekend. Reorganisatie van de begraafplaats is noodzakelijk. Voor het huidige gronddepot kan een alternatief gevonden worden ten noordwesten van de begraafplaats, al zal dat mogelijk op verzet stuiten van de buren van de begraafplaats. Bodemgeschiktheid Naar verwachting goed. Ontsluiting De ontsluiting van het gebouw voor verschillende gebruikersgroepen kan moeilijk goed worden opgelost. Routing intern De interne routing kan in dit compacte gebouw goed worden opgelost. Programma Het programma kan in een dergelijk compact gebouw logisch worden georganiseerd. Uitbreidbaarheid Uitbreiding van het gebouw is in de toekomst vrijwel onmogelijk. Extra gronden zijn nodig voor verstrooimogelijkheden, urnengraven en columbaria. Bouw Bouwen op de bestaande begraafplaats leidt tot een complexe bouwopgave. Normaal gebruik van de begraafplaats tijdens de bouw wordt ernstig bemoeilijkt. Budget Het compacte karakter beperkt het benodigd budget, de complexiteit van het bouwen op een bestaande begraafplaats vergt echter extra investeringen. 1. Ontvangst 2. Ceremonie 3. Condoleance 4. Kantoor 5. Techniek 6. UVC (Uitvaartcentrum) uitsnede variant 3 (schaal 1:1.000)

18 variant 4 (schaal 1:5.000)

19 Variant 4: compact gebouw op eiland Locatie De locatie kan worden bereikt via de huidige dienstentree van de begraafplaats, zodat geen nieuwe doorbraak in de beukenlaan hoeft te worden gemaakt. Voor parkeren is uitbreiding van de bestaande parkeergelegenheid voor de hand liggend. Deze locatie heeft alle kenmerken van een oude IJsselloop. Een passende omgeving van het crematorium is hier op zijn plaats, als een eiland in de stroom. De inrichting van een anoniem verstrooiterrein langs de Voorsterallee beperkt mogelijk het vrije doorzicht. Bovendien is de privacy hier in het geding, want toeschouwers zijn hier eigenlijk ongewenst. Bodemgeschiktheid Vereist nader onderzoek. Naar verwachting niet optimaal. Archeologische verwachtingswaarde laag. Ontsluiting De familie, bezoekers van het crematorium en kantoor komen aan de westkant het gebouw binnen. De aanvoer van de overledene verloopt via een aparte ontsluiting aan de achterkant van het gebouw, niet zichtbaar voor bezoekers. De entree van de UVC ligt eveneens aan de achterzijde. Een tweede, oostelijke, toegangsroute is daarvoor noodzakelijk. Routing intern Het programma is zo georganiseerd dat looproutes kort zijn. De diverse groepen komen elkaar niet tegen. Programma Het compacte gebouw heeft minimale gangruimte. Het programma kan in een dergelijk gebouw logisch worden georganiseerd. Uitbreidbaarheid Het UVC kan uitgebreid worden met een aantal kamers. De mogelijkheid bestaat de condoleancekamers uit te breiden. Bouw De locatie ligt naast de begraafplaats, zodat de begraafplaats en de bestaande aula tijdens de bouw gewoon gebruikt kunnen worden. uitsnede variant 4 (schaal 1:1.000) Budget Het bouwen op kleigrond heeft bouwtechnische consequenties, met bijbehorende financiële gevolgen. 1. Ontvangst 2. Ceremonie 3. Condoleance 4. Kantoor 5. Techniek 6. UVC (Uitvaartcentrum)

20 variant 5 (schaal 1:5.000)

21 Variant 5: compact gebouw op de es Locatie Het terrein ten westen van de begraafplaats maakt deel uit van een middeleeuws akkercomplex. Net als de begraafplaats is het opgehoogd en verrijkt met plaggen. Op deze plek ligt een crematorium hoog en droog. Het is niet eenvoudig vrij doorzicht te houden in noordelijke richting. Ook ligt een belangenconflict voor da hand met de buurman van de begraafplaats. Bodemgeschiktheid Naar verwachting goed. Archeologische verwachtingswaarde hoog. Van een middeleeuws akkercomplex blijft de bodem bij voorkeur ongeroerd. Ontsluiting De familie, bezoekers van het crematorium en kantoor komen aan de voorzijde van het gebouw binnen. De aanvoer van de overledene heeft een aparte ontsluiting aan de achterkant van het gebouw, niet zichtbaar voor bezoekers. Het uitvaartcentrum is op deze locatie moeilijk te bereiken. Routing intern Het programma is zo georganiseerd dat looproutes kort zijn. De diverse groepen komen elkaar niet tegen. Programma Het compacte gebouw heeft minimale gangruimte. Het programma kan in een dergelijk gebouw logisch worden georganiseerd. Uitbreidbaarheid Voldoende ruimte voor uitbreiding. Bouw De locatie ligt naast de begraafplaats, zodat de begraafplaats en de bestaande aula tijdens de bouw gewoon gebruikt kunnen worden. Budget Bouwtechnisch is deze locatie van alle onderzochte varianten het gunstigst, en het benodigd budget relatief laag. 1. Ontvangst 2. Ceremonie 3. Condoleance 4. Kantoor 5. Techniek 6. UVC (Uitvaartcentrum) uitsnede variant 5 (schaal 1:1.000)

22 1.400 m2 tuin m2 crematorium eindvariant eiland in de stroom (schaal 1:1.000)

23 Conclusie locatiestudie Na vergelijking van de varianten blijven twee serieuze mogelijkheden over, ten oosten en ten westen van de begraafplaats. De beide eindvarianten zijn hiernaast afgebeeld. Onze voorkeur gaat uit naar het model Éiland in de stroom, ondanks de niet optimale bodemgeschiktheid. Nader onderzoek moet uitwijzen of dit probleem te ondervangen is. Gebouw en terrein zijn logisch te organiseren, al is een tweede oostelijke entreeroute daarvoor wel een voorwaarde. Het algemene verstrooiterrein is ten noorden van het eiland gesitueerd, zodat vrij doorzicht vanaf de Voorsterallee gewaarborgd blijft. eindvariant hoog en droog (schaal 1:1.000)

24

25 VO.04 CREMATORIUM ZUTPHEN - VOORLOPIG ONTWERP MAART 2008 THEO VERBURG ARCHITECTEN - ZIJAANZICHT

26 Opdrachtgever Rondom Rouw G. Brinkhorst Plantsoenstraat ZZ Zelhem T E Architect Theo Verburg Architecten Bettekamp EG Ede T F E Landschapsarchitect Zijaanzicht Oude Kraan 72 Postbus 247, 6800 AE Arnhem T F E T H E O V E R B U R G A R C H I T E C T E N - Z I J A A N Z I C H T

27 CREMATORIUM ZUTPHEN - VOORLOPIG ONTWERP MAART 2008 Inhoud Inleiding 5 Landschap 6 Programma 7 Onderzoek 8 Conclusie locatiestudie 9 Toelichting terreinontwerp 10 Concept gebouw 12 Plantoelichting crematorium Zutphen 13 Plattegrond 14 Doorsnedes 15 Gevels 16 Interieur 17 Detail gevelopbouw 18 Detail kozijn achter metselwerk zijaansluiting 19 Detail kozijn achter metselwerk boven- en onderaansluiting 20 Detail kozijn bovenaansluiting kozijn en dakrand 21 Detail glasstrook t.p.v. aansluiting buitengevel aula 22 Detail kozijnstrook t.p.v. dak aula 23 Detail luifelconstructie 24 Detail condoleancenissen 25 Sfeerbeelden inpassing crematorium 26 T H E O V E R B U R G A R C H I T E C T E N - Z I J A A N Z I C H T

28 4 luchtfoto met locatie T H E O V E R B U R G A R C H I T E C T E N - Z I J A A N Z I C H T

29 Inleiding Een crematorium heeft Zutphen niet. Enigszins verwonderlijk is dat wel, want de correspondentie over de mogelijkheid een crematorium te realiseren voor het noorden en oosten van het land gaat terug tot Het is er eenvoudig niet van gekomen. Rondom Rouw is van mening dat een crematorium in deze regio wel degelijk in een behoefte voorziet. zij heeft daarom verkennende gesprekken gevoerd met de gemeente Zutphen. Een locatie in de nabijheid van een begraafplaats is te verkiezen, omdat ruimten als de aula en de koffiekamer ook voor begrafenissen te gebruiken is. De gemeente heeft aangegeven kansen te zien bij de Oosterbegraafplaats. De bestaande aula en een bijgebouw voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd, en zijn dringend aan vervanging toe. Wel zal het bestemmingsplan moeten worden aangepast om de bouw van een crematorium mogelijk te maken. In opdracht van Rondom Rouw hebben Theo Verburg Architecten en Zijaanzicht de mogelijkheden onderzocht een crematorium te realiseren bij de Oosterbegraafplaats. In het voorafgaande schetsboek zijn verschillende mogelijke locaties voor het crematorium onderzocht en met de gemeente besproken. In dit ontwerpboek zijn de locatiestudie en de landschapsanalyse samengevat en zijn de gedachten over de locatie, terrein en gebouw nader uitgewerkt. Het ontwerpboek is de weerslag van diverse besprekingen met betrokken ambtenaren van de gemeente. historische kaart 1905 T H E O V E R B U R G A R C H I T E C T E N - Z I J A A N Z I C H T

30 Landschap De Oosterbegraafplaats ligt aan de noordoostkant van Zutphen, in het kleinschalige coulissenlandschap tussen Berkel en Twentekanaal. Lanen, bossen en singels omsluiten groene kamers. De bodemkaart laat zien dat in een ver verleden de IJssel zich een weg baande door het gebied. De oude IJsselloop buigt juist om de begraafplaats heen, en is nog herkenbaar aan de lage ligging en het open karakter van het gebied. De begraafplaats zelf ligt op een oud middeleeuws essencomplex, opgehoogd en verrijkt met plaggen. In de omgeving van Zutphen liggen veel landgoederen. Op een steenworp afstand, aan het einde van de Voorsterallee, ligt landgoed De Voorst. Naast de allure van de landgoederen vinden we erven als karakteristieke bebouwingsvorm. Veel van de erven zijn in de loop der jaren in omvang en bouwvolume gegroeid. De moderne stallen zijn niet altijd een aanwinst voor het landschap, maar de achtergrond en nabijheid van bossen en solitaire bomen maakt veel goed. Een deel van de erven verliest zijn agrarische functie, zoals het nabijgelegen erf aan de Voorsterallee 91 dat nu wordt bewoond. Van recenter datum zijn gebouwen met een heel specifiek gebruik, zoals de Politieschool en het Trafostation. Forse gebouwen, vaak in een eigen meer of minder landschappelijke kamer. In deze omgeving van bijzondere gebouwen is een crematorium heel wel op zijn plek. Voorsterallee parkeren onder de bomen ooit een rivierloop De majestueuze Voorsterallee is een prachtige uitvalsweg van Zutphen, uitkomend op de al even munumentale Kapperallee. Karakteristiek zijn de verre zichten het landschap in, die worden afgewisseld door plekken met een besloten karakter, zoals de begraafplaats. Het is zaak die afwisselende doorzichten in noordelijke richting als uitgangspunt te nemen bij de planontwikkeling. bestaande aula entree begraafplaats laan begraafplaats locatie crematoruim locatie crematoruim locatie crematoruim T H E O V E R B U R G A R C H I T E C T E N - Z I J A A N Z I C H T

31 Programma _ Crematorium en begraafplaats zijn ofwel een samenhangend geheel, of twee naast elkaar gelegen voorzieningen, elk met een eigen gezicht. _ Het crematorium vervangt de bestaande aula en kan ook gebruikt worden bij begrafenissen. Korte looproutes naar het jongste, oostelijk deel van de begraafplaats worden nagestreefd _ Het crematorium kan in de toekomst worden uitgebreid met een derde koffiekamer, het uitvaartcentrum met extra opbaarkamers. _ Het uitvaartcentrum heeft een eigen entree, en de lijkwagen bereikt het gebouw zonder gezien te worden. _ Vanuit de condoleanceruimten heeft men vrij zicht. _ Bezoekers van twee opeen volgende plechtigheden ontmoeten elkaar niet. _ Bij het crematorium zijn 30 tot 50 parkeerplaatsen nodig (ASVV), gestreefd wordt naar 50 tot 60. _ Op het terrein is ruimte voor columbarium, urnentuin, kindertuin, een ceremonieel verstrooiterrein (totaal circa 3000 m2) en een anoniem verstrooiterrein (ca 2 ha). situatie bestaand 1:5000 T H E O V E R B U R G A R C H I T E C T E N - Z I J A A N Z I C H T

32 Onderzoek Op en rond de Oosterbegraafplaats zijn een aantal mogelijke locatie te onderscheiden waar een crematorium zou kunnen worden gesitueerd; - variant 1: crematorium vervangt aula - variant 2: strip langs noordgrens - variant 3: compact gebouw in noordoosthoek - variant 4: compact gebouw op eiland - variant 5: compact gebouw op de es TWENTE KANAAL TWENTE KANAAL Deze locaties zijn bestudeerd en op de volgende criteria beoordeeld: - Locatie algemeen; hoe ligt het relatief grote gebouw in dit landschap, vormen crematorium en begraafplaats één geheel of worden het twee zelfstandige, maar samenhangende voorzieningen, wat is de afstand tot het jongste oostelijk deel van de begraafplaats, hoe is het uitzicht. - Bodemgeschiktheid; inschatting op basis van bodemkaart. - Ontsluiting: route naar crematorium voor de bezoekers van het crematorium, het uitvaartcentrum en de route van de lijkwagen, het aantal benodigde parkeerplaatsen. - Routing intern; een crematorium is een gebouw met een complexe organisatie. De interne routing is zodanig dat twee crematies na elkaar kunnen plaatsvinden zonder dat bezoekers elkaar ontmoeten. De interne routing is bepalend voor de opzet van het gebouw. BERKEL BERKEL - Programma; kan het gebouw op een logische en compacte wijze worden georganiseerd. - Uitbreidbaarheid; er moet rekening worden gehouden met toekomstige uitbreidingen, een derde koffiekamer, extra opbaarkamer, etc. BEBOUWING - landgoederen, erven, woningen langs de weg, bijzondere gebouwen - fijnmazig netwerk van paden en wegen, provinciale fiets- en wandelroutes WATERHUISHOUDING - door het gebied loopt een oude IJsselloop, herkenbaar aan de bodem van rivierklei - Bouw; sommige potentiële locaties, op de bestaande begraafplaats, brengen complicaties met zich mee tijdens de bouw van het crematorium. - Budget; bovenstaande zaken zijn van invloed op het bouwbudget. BEBOUWING T H E O V E R B U R G A R C H I T E C T E N - Z I J A A N Z I C H T WATERHUISHOUDING Door het gebied loopt een oude Ijsselloop, herkenbaar aan de bodem van rivierklei. landgoederen, erven, woningen langs de weg, bijzondere gebouwen

33 Conclusie locatiestudie TWENTE KANAAL TWENTE KANAAL Over de verschillende varianten is uitvoerig gesproken met de gemeente Zutphen. In overleg is besloten te kiezen voor een compact gebouw aan het einde van de huidige hoofdas van de begraafplaats, een combinatie van variant 1 en 2. Anders dan in variant 1 is geschetst wordt de huidige aula niet betrokken bij het nieuwe crematorium. Anders dan in variant 2 is geschetst wordt het gebouw compact in plaats van langgerekt. Zo kunnen looproutes op het terrein en in het gebouw zo kort mogelijk blijven. Naast de hoofdentree via de as van de begraafplaats is een tweede oostelijke entreeroute nodig, als route voor de rouwauto en als avondtoegang, bereikbaar met de auto, van het uitvaartcentrum. BERKEL BERKEL GROENSTRUCTUUR - lanen, singels en bossen zorgen voor een kleinschalig landschap - in groene kamers liggen diverse landgoederen OPGAVE: componeren met zichtlijnen, openheid en volumes - een crematorium kan de kenmerkende afwisseling teniet doen wanneer gebouw en terrein als massief element worden gedropt in het landschap Een crematorium kan de kenmerkende afwisseling teniet doen wanneer gebouw en terrein als massief element worden "gedropt"in het landschap. opgave: componeren met zichtlijnen, openheid en volumes RUCTUUR ls en bossen zorgen voor een kleinschalig landschap. In groene kamers e landgoederen. T H E O V E R B U R G A R C H I T E C T E N - Z I J A A N Z I C H T

34 Toelichting terreinontwerp 10 De begraafplaats heeft een formele opzet, ingekaderd door een hoofdas in noord-zuidrichting en een drietal oost-westassen. De entreeruimte, met de bestaande aula aan het einde, wordt gedomineerd door grote haagbeuken. Door een reorganisatie van het tweede deel van deze hoofdas wordt een fraaie route gemaakt naar het crematorium. Mensen die slecht ter been zijn kunnen bij de entree van het crematorium worden afgezet. Een carré van bomen, halfopen aan de zijde van het gebouw vormt de groene tegenhanger van het gebouw. Vanaf de Kapperallee is het gebouw straks te zien tegen de achtergrond van deze bomen en de nieuw te beplanten oost-westas die de huidige grens vormt van de begraafplaats. De hoofdas geeft zicht op een verdiept gelegen, ruiger deel van het terrein. Tussen biezen, bollen en (sier)grassen wordt hier plaats gemaakt voor urnenkelders. Een langgerekte strip van keien en planten begeleidt het zicht in noordelijke richting. In de strip worden gedenkplaatjes of gedenkbladeren opgenomen (zie impressie). Het lage deel wordt van het hogere parkachtige deel van het terrein gescheiden door een beplant talud, waarin urnenkasten worden verwerkt. Het carré en het parkachtige deel van het terrein zijn het decor voor verstrooiingen van allerlei aard. Grote bomen en boomgroepen, en een grote vijver bepalen het karakter van dit hoge deel. In overleg met het Waterschap zal de vijver op zichzelf staan, dan wel één geheel vormen met de watergang die het terrein begrenst. Een urnentuin met verspreide bloeiende bomen krijgt een plaats aan de oostzijde van het terrein. De schakel tussen de begraafplaats en het crematoriumterrein wordt gevormd door een kinderhof, te maken op een deel van de huidige uitbreiding van de begraafplaats. De kinderhof, die in de geest van de begraafplaats omsloten wordt door een lage haag, vormt wanneer men aankomt de voorgrond voor het gebouw. Een tweede omhaagde kamer ligt oostelijk van het gebouw bij het uitvaartcentrum en de entree voor de rouwauto. Hier kunnen bezoekers van het uitvaartcentrum s avonds hun auto kwijt, en kan de rouwauto keren. Om de nevenentree goed te kunnen maken moet de begrenzing van het depot worden aangepast. De gemeente onderzoekt op dit moment of deze aanpassing uitgevoerd kan worden. sfeerbeelden THEO VERBURG ARCHITECTEN - ZIJAANZICHT

35 compensatie ruimte graven 1880 m2 11 situatie nieuw 1:5000 T H E O V E R B U R G A R C H I T E C T E N - Z I J A A N Z I C H T

36 12 concept gebouw T H E O V E R B U R G A R C H I T E C T E N - Z I J A A N Z I C H T

37 Plantoelichting crematorium Zutphen In het gebouw wordt naast een crematorium ook een uitvaartcentrum en een uitvaartlounge opgenomen. De aula wordt voor zowel voor crematies als begrafenissen gebruikt. De hoofdopzet Aangezien de aula de belangrijkste ruimte van het gebouw is, is er voor gekozen deze ruimte als centraal en ellipsvormig element in het gebouw te positioneren. Vervolgens zijn hier de belangrijkste hoofdroutes als een molenwiek omheen gelegd. De entree van het crematorium, de uitgang van het crematorium, de routing van en naar de begraafplaats, de entree van de overledene zijn op deze manier logisch georganiseerd. De verschillende groepen die gebruik maken van het gebouw komen elkaar hierdoor niet tegen. Vervolgens zijn de andere onderdelen van het gebouw verdeeld over 4 schijven die langs deze hoofdrouting komen te liggen. Door de verdeling over 4 schijven in een wiekenvorm is het in de toekomst mogelijk dit gebouw op een heldere manier uit te breiden. De schijven bevatten de uitvaartlounge, kantoorruimtes, ontvangstruimte, condoleancekamers, uitvaartcentrum, techniekruimtes, dienstvertrekken en de familiekamer. De ceremonieruimte Het hart van het crematorium wordt gevormd door de ceremonieruimte. Een zaal die tegelijkertijd plechtig, eenvoudig, rustgevend, besloten en licht is. Plechtig dankzij de hoogte van de ruimte. Eenvoudig, door de strakke vormen, berken meubels en heldere indeling. Rustgevend vanwege de ruimtewerking en warme uitstraling. Besloten door de gebogen vorm. En licht dankzij het hooggeplaatste venster en het grote raam dat zicht biedt op de patio met water. De route door het gebouw De bezoeker wordt door de begeleidende wand van een van de schijven vanzelfsprekend binnengebracht in het gebouw. Zodra de bezoeker binnenkomt, heeft hij zicht op de patio. Doordat de ellipsvormige aula enigszins gedraaid in het gebouw ligt, wordt deze belangrijke ruimte al bij binnenkomst aangekondigd. Een logische route brengt de bezoekers naar de ontvangstruimte, waar men uitzicht heeft over het crematorium terrein en aanliggende weilanden. Via monumentale deuren in de ronde wanden komt men de aula binnen. Na de plechtigheid zijn er verschillende routes mogelijk, afhankelijk van de wensen van de familie. Indien het een crematie betreft, is er de mogelijkheid om in de voorruimte van de oven bij het crematieproces aanwezig te zijn. Ook is er een directe route naar de condoleancekamers. Indien het een begrafenis betreft, is er een heldere route van en naar de begraafplaats, en vervolgen naar één van de condoleanceruimtes. De luifels begeleiden de bezoekers op natuurlijke wijze in hun route en zorgen voor overdekte ruimte om zo nodig te wachten. Zowel de uitvaartlounge als het uitvaartcentrum zijn onafhankelijke programmaonderdelen en hebben daarom hun eigen entree en routing. 13 T H E O V E R B U R G A R C H I T E C T E N - Z I J A A N Z I C H T

38 14 plattegrond gebouw 1:200 T H E O V E R B U R G A R C H I T E C T E N - Z I J A A N Z I C H T

39 15 doorsnedes 1:200 T H E O V E R B U R G A R C H I T E C T E N - Z I J A A N Z I C H T

40 16 gevels 1:200 T H E O V E R B U R G A R C H I T E C T E N - Z I J A A N Z I C H T

41 entreeruimte aula 17 referentie gevelfragment interieur T H E O V E R B U R G A R C H I T E C T E N - Z I J A A N Z I C H T

42 18 referentiedetail wandopbouw buiten - binnen 1:5 T H E O V E R B U R G A R C H I T E C T E N - Z I J A A N Z I C H T

43 19 referentiedetail kozijn achter het metselwek 1:5 T H E O V E R B U R G A R C H I T E C T E N - Z I J A A N Z I C H T

44 20 referentiedetail boven- en onderaansluiting kozijn en dakrand 1:5 T H E O V E R B U R G A R C H I T E C T E N - Z I J A A N Z I C H T

45 21 referentiedetail bovenaansluiting kozijn en dakrand 1:5 T H E O V E R B U R G A R C H I T E C T E N - Z I J A A N Z I C H T

46 22 referentiedetail glasstrook in dak t.p.v. aula 1:5 T H E O V E R B U R G A R C H I T E C T E N - Z I J A A N Z I C H T

47 23 referentiedetail dakrand t.p.v. kozijnstrook aula 1:5 T H E O V E R B U R G A R C H I T E C T E N - Z I J A A N Z I C H T

48 24 referentiedetail luifels T H E O V E R B U R G A R C H I T E C T E N - Z I J A A N Z I C H T

49 25 referentiedetail condoleance register nissen T H E O V E R B U R G A R C H I T E C T E N - Z I J A A N Z I C H T

50 3 2 1 bestaande situatie locatie 1 nieuwe situatie locatie 1 26 sfeerbeeld inpassing crematorium locatie 1 T H E O V E R B U R G A R C H I T E C T E N - Z I J A A N Z I C H T

51 3 2 1 bestaande situatie locatie 2 nieuwe situatie locatie 2 27 sfeerbeeld inpassing crematorium locatie 2 T H E O V E R B U R G A R C H I T E C T E N - Z I J A A N Z I C H T

52 3 2 1 bestaande situatie locatie 3 nieuwe situatie locatie 3 28 sfeerbeeld inpassing crematorium locatie 3 T H E O V E R B U R G A R C H I T E C T E N - Z I J A A N Z I C H T

53 29 T H E O V E R B U R G A R C H I T E C T E N - Z I J A A N Z I C H T

54

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN colofon SAB Arnhem bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800 AL Arnhem T (026) 3576911 F

Nadere informatie

Inrichtingsplan Krachtighuizerweg te Putten

Inrichtingsplan Krachtighuizerweg te Putten Inrichtingsplan Krachtighuizerweg te Putten opdrachtgever: diaconie Hervormde gemeente Putten 12 mei 2015 LievenseCSO Krachtighuizerweg plangebied Inhoud Inleiding 4 Landschapsontwikkelingsplan Ermelo

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing nieuwbouw MTS Vroege te Dalen

Landschappelijke inpassing nieuwbouw MTS Vroege te Dalen Landschappelijke inpassing nieuwbouw MTS Vroege te Dalen Landschappelijke inpassing nieuwbouw mts Vroege te Dalen INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 Doel en intenties 3 Landschap 4 Huidige erf en zijn rol 5 De

Nadere informatie

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 colofon SAB Arnhem B.V. Contactpersoon: Arjan van der Laan bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres:

Nadere informatie

5. Typologieën voor bebouwing

5. Typologieën voor bebouwing 5. Typologieën voor bebouwing Met de eerder genoemde landschappelijke nrichting als basis is tijdens workshops gediscussieerd over geschikte vormen van bebouwing in het gebied. Belangrijke conclusie daarin

Nadere informatie

beeldkwaliteitsplan Gemeente Wierden Projectnummer: 11-009-v opdrachtgever: fam. Ten Brinke Datum: aug 2013

beeldkwaliteitsplan Gemeente Wierden Projectnummer: 11-009-v opdrachtgever: fam. Ten Brinke Datum: aug 2013 beeldkwaliteitsplan Gemeente Wierden Projectnummer: 11-009-v opdrachtgever: fam. Ten Brinke Datum: aug 2013 Landgoed Middelesch te Zuna beeldkwaliteitsparagraaf Landgoed Middelesch 4D architecten 1 beeldkwaliteitsparagraaf

Nadere informatie

Ontwerp gastenverblijf

Ontwerp gastenverblijf Auteur: Meggie Van Dael Studentnummer: 1265024 Klas: BBE2BK Datum: 31-05-2014 Opdrachtgever: Dhr. Sap Ontwerp gastenverblijf Bosvilla, Heesch Inhoudsopgave Analyse locatie Analysetekening (schaal 1:200)

Nadere informatie

Kazerne Thomas a Kempislaan te Arnhem. terreinindeling voormalige marechaussee kazerne aan de Thomas a kempislaan 102 te Arnhem

Kazerne Thomas a Kempislaan te Arnhem. terreinindeling voormalige marechaussee kazerne aan de Thomas a kempislaan 102 te Arnhem Kazerne Thomas a Kempislaan te Arnhem Dit document verbindt de terreinindeling van de voormalige Marechaussee Kazerne aan de Thomas a Kempislaan met gemeentelijke kaders die er zijn voor deze Kazerne.

Nadere informatie

Ruimtelijk kwaliteitsplan Uitbreiding bungalowpark Hoge Hexel. Bruine Hoopsweg te Wierden

Ruimtelijk kwaliteitsplan Uitbreiding bungalowpark Hoge Hexel. Bruine Hoopsweg te Wierden Ruimtelijk kwaliteitsplan Uitbreiding bungalowpark Hoge Hexel Bruine Hoopsweg te Wierden Ruimtelijk kwaliteitsplan Uitbreiding bungalowpark Hoge Hexel Bruine Hoopsweg te Wierden Opdrachtgever: BJZ.NU

Nadere informatie

Loenen aan de Vecht. Oud Over 30a. Inpassingsplan edele schuur

Loenen aan de Vecht. Oud Over 30a. Inpassingsplan edele schuur Loenen aan de Vecht Oud Over 30a LOE-1545 31 maart 2015 Moerdijkstraat Moerdijkstraat 23 2751 23 2751 BE BE Moerkapelle Colofon Inhoudsopgave Loenen aan de Vecht LOE-1545 31 maart 2015 In opdracht van:

Nadere informatie

Varianten voor de ontsluiting van uitvaartfacilteit in Dukenburg. Inleiding

Varianten voor de ontsluiting van uitvaartfacilteit in Dukenburg. Inleiding Varianten voor de ontsluiting van uitvaartfacilteit in Dukenburg Inleiding Tijdens de informatieavond van dit bestemmingsplan zijn vragen gesteld over de voorgestelde ontsluiting aan de Staddijk. Het was

Nadere informatie

1505 OMN, 7 december 2010 2

1505 OMN, 7 december 2010 2 Ervenconsulentadvies 1505 OMN: Beerzerweg 28, Beerze, Ommen Datum : 7 december 2010 Kader : wijziging van bedrijfsfunctie naar woonfunctie van bijgebouw Opgave De familie Hamming heeft het verzoek ingediend

Nadere informatie

Ruimtelijke inpassing erven Zwolsedijk 10,12 & 16

Ruimtelijke inpassing erven Zwolsedijk 10,12 & 16 Ruimtelijke inpassing erven Zwolsedijk 10,12 & 16 Een uitwerking van het beeldkwaliteitsplan in het kader van Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving 2 Ruimtelijke inpassing erven Zwolsedijk 10,12 & 16 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Buitenplaatsen De Noordzoom, Lelystad Beeldkwaliteitplan

Buitenplaatsen De Noordzoom, Lelystad Beeldkwaliteitplan Buitenplaatsen De Noordzoom, Lelystad Beeldkwaliteitplan Colofon Beeldkwaliteitplan Buitenplaatsen Noordzoom Lelystad is vervaardigd in opdracht van Van Heijst & partners bv 5 novemober 2008 BDP.khandekar

Nadere informatie

AFSCHEIDSRITUEEL CREMATORIUM DE NIEUWE OOSTER AMSTERDAM

AFSCHEIDSRITUEEL CREMATORIUM DE NIEUWE OOSTER AMSTERDAM AFSCHEIDSRITUEEL CREMATORIUM DE NIEUWE OOSTER AMSTERDAM BiermanHenketinterieur 25 september 2015 schilderingen A. Muis 1952 Afscheidsritueel Crematorium - Begraafplaats en Crematorium De Nieuwe Ooster,

Nadere informatie

Ontwerp woning en kantoor aan de Lagenheuvelstraat te Volkel In opdracht van M. de Groot datum 03 februari 2014. Toelichting en onderbouwing

Ontwerp woning en kantoor aan de Lagenheuvelstraat te Volkel In opdracht van M. de Groot datum 03 februari 2014. Toelichting en onderbouwing Situatie plangebied, met omkaderd het boerderijvolume als hoofdgebouw en de kapschuur als bijgebouw Impressie bouwvolumes: boerderijvolume als hoofdgebouw en de kapschuur als bijgebouw TOELICHTING en ONDERBOUWING

Nadere informatie

Uitvaartcentrum en Crematorium De Iepenhof in Delft. Hulshof Architecten. Nationale Dubo Award presentatie 28 september 2011

Uitvaartcentrum en Crematorium De Iepenhof in Delft. Hulshof Architecten. Nationale Dubo Award presentatie 28 september 2011 Uitvaartcentrum en Crematorium De Iepenhof in Delft Hulshof Architecten Nationale Dubo Award presentatie 28 september 2011 Missie Hulshof Architecten Hulshof Architecten 25 jaar met een MISSIE een hoge

Nadere informatie

Het beleg van Breda. Endry van Velzen in samenwerking met Pieter van Wesemael (stedebouwkundig plan) Wilma Keizer (presentatie)

Het beleg van Breda. Endry van Velzen in samenwerking met Pieter van Wesemael (stedebouwkundig plan) Wilma Keizer (presentatie) Endry van Velzen in samenwerking met Pieter van Wesemael (stedebouwkundig plan) Wilma Keizer (presentatie) Het beleg van Breda Dit plan betreft een woonwijk van ongeveer 1600 woningen bij Breda Het plan

Nadere informatie

Bouwen. aan de campus

Bouwen. aan de campus Bouwen aan de campus Het ontwikkelingsplan De afgelopen tien jaar is hard gebouwd op de campus van de Radboud Universiteit en het UMC St Radboud. Met het Huygensgebouw, Sterrenbosch, het Gymnasion en de

Nadere informatie

112 woningen plan St. Cyr Geldrop

112 woningen plan St. Cyr Geldrop B02/2683 29-09-2005 Inleiding Op de locatie van een drietal gesloopte galerijflats is een plan ontwikkeld met een divers aanbod van woningtypes waaronder patiowoningen. De nieuwbouw zal een nieuwe impuls

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 Inhoudsopgave 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 3- Algemene ontwikkelcriteria 6 3.1 Bebouwingsvorm 6 3.2 Architectuur, kleur en materiaalgebruik

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker Lunteren mei 0 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 N Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 Inhoud Inleiding Stedenbouwkundige uitgangspunten Gebouwen

Nadere informatie

Stedenbouwkundige onderbouwing dakopbouwen Componistenbuurt

Stedenbouwkundige onderbouwing dakopbouwen Componistenbuurt Stedenbouwkundige onderbouwing dakopbouwen Componistenbuurt 1 Locatie en omgeving De Componistenbuurt is een jaren 70 wijk gelegen in het noordoosten van Berkel. De westzijde van de Componistenbuurt wordt

Nadere informatie

Lammenschans. Bouwblok Lammenschansweg - Ananasweg

Lammenschans. Bouwblok Lammenschansweg - Ananasweg Lammenschans Bouwblok Lammenschansweg - Ananasweg Leiden - 7 januari 2015 Hoogbouwvisie Leiden Locatie Lammenschans 2 bestaand bestemmingsplan Luchtfoto Lammenschansweg Luchtfoto bron: Google-earth 3 T

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Stads- en dorpsgezichten gemeente Weert Gebied XI Kroonstraat e.o.

Inventarisatieformulier Stads- en dorpsgezichten gemeente Weert Gebied XI Kroonstraat e.o. Bijlage 3 bij regels Inventarisatie Stads- en dorpsgezicht Inventarisatieformulier Stads- en dorpsgezichten gemeente Weert Gebied XI Kroonstraat e.o. Omvang gebied Wilhelminastraat, Kroonstraat, Julianastraat

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan De Scholt II

Beeldkwaliteitsplan De Scholt II Beeldkwaliteitsplan De Scholt II Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Landschapsanalyse 4 3. Beeldkwaliteit 6 3.1 Zachte overgangen van en naar omgeving 6 3.2 Openbare ruimte 7 3.2.1 Bestrating en verlichting

Nadere informatie

Zienswijzennotitie omgevingsvergunning Slotselaan 11a Rossum (OV0018)

Zienswijzennotitie omgevingsvergunning Slotselaan 11a Rossum (OV0018) Zienswijzennotitie omgevingsvergunning Slotselaan 11a Rossum (OV0018) De ontwerp-omgevingsvergunning voor realisatie van een woning met bijgebouw aan Slotselaan 11a in Rossum heeft van 23 april 2015 tot

Nadere informatie

: Landschappelijke inpassing Karissendijk 4 te Egchel

: Landschappelijke inpassing Karissendijk 4 te Egchel Onderwerp Projectnummer : 211x07059 Datum : 30 januari 2015 : Landschappelijke inpassing Karissendijk 4 te Egchel Van : Esther de Graaf & Ruud Tak BLAD 1 Bij het toestaan van een ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

BKP KEC WEERT 1410 RAP 2014-12-14 BKP

BKP KEC WEERT 1410 RAP 2014-12-14 BKP 1410 RAP 2014-12-14 BKP BKP KEC WEERT In opdracht van de Aloysiusstichting is 2.0 Architecten tezamen met bureau Verbeek, gevraagd een beeldkwaliteitsplan op te stellen voor de nieuwbouwlocatie van het

Nadere informatie

Toelichting landschappelijk ontwerp recreatieve poort De Bosrand

Toelichting landschappelijk ontwerp recreatieve poort De Bosrand Toelichting landschappelijk ontwerp recreatieve poort De Bosrand Inleiding De familie Van de Berg heeft het initiatief genomen één van de vijf recreatieve poorten van Natuurgebied De Maashorst te realiseren.

Nadere informatie

ITSME REGIOKANTOOR ROTTERDAM

ITSME REGIOKANTOOR ROTTERDAM ITSME REGIOKANTOOR ROTTERDAM DRIEMANSSTEEG, ROTTERDAM PAGINA 1 ES ELECTRO & HOOGLAND-MENNENS In opdracht van itsme Nederland is door advies, ontwikkeling, realisatie het ontwerp gemaakt voor de nieuwe

Nadere informatie

EEN BIJZONDERE BEGRAAFPLAATS

EEN BIJZONDERE BEGRAAFPLAATS EEN BIJZONDERE BEGRAAFPLAATS MET EEN NATUURBEGRAAFPLAATS VOLGEN WE EEN LANDELIJKE TREND OVER PARKSTAD LIMBURG De regio, de oostelijke mijnstreek, is door de mijnindustrie een verweven stedelijk gebied

Nadere informatie

Bouw uw eigen droomhuis

Bouw uw eigen droomhuis Bouw uw eigen droomhuis Bouwkavel Platteweg 40 in Reeuwijk Verkoopinformatie: Kavelstudie: Kavel wonen aan de Platteweg Altijd al op zoek geweest naar de ideale locatie om uw droomhuis te bouwen? Aan de

Nadere informatie

Bedrijvenlandschap Houten concept voorlopig ontwerp

Bedrijvenlandschap Houten concept voorlopig ontwerp Bedrijvenlandschap Houten concept voorlopig ontwerp januari 2001 Landscape Architects for SALE Amsterdam Zitty Architecten Amsterdam in opdracht van De Waal Ontwikkeling Houten Bedrijvenlandschap Houten

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost

Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost JaarbeursUtrecht Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost datum 25 juli 2012 betreft Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost (artikel 3.2 lid a en lid b van de Ministeriele

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Kruisweg 44, Herkenbosch

Landschappelijke inpassing Kruisweg 44, Herkenbosch Landschappelijke inpassing Kruisweg 44, Herkenbosch Aanleiding en ligging plangebied Dhr. van de Venne heeft aan de Hammerstraat enkele boogkassen liggen. Deze liggen er al 10 jaar en dienen te worden

Nadere informatie

beeldkwaliteitsplan locatie ons belang Staphorst 21 september 2012

beeldkwaliteitsplan locatie ons belang Staphorst 21 september 2012 beeldkwaliteitsplan locatie ons belang Staphorst 21 september 2012 Inleiding In de Welstandsnota Staphorst is aangegeven dat er bij nieuwe ontwikkelingen (zowel uitbreidingen als inbreidingen) gelet moet

Nadere informatie

Krullenlaan 3. Oorspronkelijke functie : Dienstwoning en schuur. Datum foto : 23-10-2010

Krullenlaan 3. Oorspronkelijke functie : Dienstwoning en schuur. Datum foto : 23-10-2010 Krullenlaan 3 Straat en huisnummer : Krullenlaan 3 Postcode en plaats : 2061 HT Bloemendaal Kadastrale aanduiding : F746 Complexonderdeel : Schapenduinen Naam object : Bouwjaar : Eind 19 de eeuw (hoofdmassa),

Nadere informatie

6.3 DEELGEBIED 3: BOS & ROTTE

6.3 DEELGEBIED 3: BOS & ROTTE 6.3 DEELGEBIED 3: BOS & ROTTE Ruimtelijke beschrijving inpassing Het deelgebied Bos en Rotte bestaat uit de volgende trajecten: tunnelmond Grindweg/Bergweg-Zuid, de landtunnel Lage Bergse Bos en de tunnelmond

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan bij Inrichtingsplan woonkavel Voorstraat Velddriel. Gemeente Maasdriel

Beeldkwaliteitsplan bij Inrichtingsplan woonkavel Voorstraat Velddriel. Gemeente Maasdriel Beeldkwaliteitsplan bij Inrichtingsplan woonkavel Voorstraat Velddriel status: definitief datum: 17 november 2014 projectnummer: 202630R.2015 adviseurs: Wle / Jke Gemeente Maasdriel Image 2010 2013 GOOGLE

Nadere informatie

moestuin rosaklooster plaats: Amsterdam opdrachtgever: Reliplan oppervlakte: 1.200 m2 status: Studie

moestuin rosaklooster plaats: Amsterdam opdrachtgever: Reliplan oppervlakte: 1.200 m2 status: Studie moestuin plaats: Amsterdam opdrachtgever: Reliplan oppervlakte: 1.200 m2 rosaklooster Het Rosaklooster wordt door het Leger des Heils gebruikt als opvanghuis voor vrouwen met psychische problemen. Het

Nadere informatie

Verkoopdocumentatie. buiten wonen op top niveau

Verkoopdocumentatie. buiten wonen op top niveau Verkoopdocumentatie buiten wonen op top niveau Welkom op Erve Wolfkotte ij heten u van harte welkom op Erve Wolfkotte en danken u Wbij voorbaat voor uw belangstelling in ons prachtig Twents recreatielandgoed.

Nadere informatie

Realiseer uw eigen droomhuis in Riel

Realiseer uw eigen droomhuis in Riel Realiseer uw eigen droomhuis in Riel Op een unieke locatie aan de rand van natuurgebied De Regte Heide bieden wij twee ruime en exclusieve bouwkavels aan AKKERWEG - RIEL LIGGING BOUWKAVELS Riel De bouwkavels

Nadere informatie

Bijlage 7: opstellen marktpotentie crematorium De Omarming

Bijlage 7: opstellen marktpotentie crematorium De Omarming Bijlage 7: opstellen marktpotentie crematorium De Omarming OPSTELLEN MARKTPOTENTIE CREMATORIUM DE OMARMING Responsum onderzoek en adviesbureau 4-9-2008 MARKTPOTENTIE CREMATORIUM DE OMARMING Inhoudsopgave

Nadere informatie

Zienswijzennota Bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg 1

Zienswijzennota Bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg 1 Zienswijzennota Bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg 1 Het ontwerp-bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg heeft gedurende de termijn van 2 september tot en met 14 oktober voor

Nadere informatie

1 2 A P P A R T E M E N T E N E N 2 E X C L U S I E V E P E N T H O U S E S O P E E N B U I T E N G E W O O N M O O I E L O C A T I E I N H E I L O O

1 2 A P P A R T E M E N T E N E N 2 E X C L U S I E V E P E N T H O U S E S O P E E N B U I T E N G E W O O N M O O I E L O C A T I E I N H E I L O O ` 1 2 A P P A R T E M E N T E N E N 2 E X C L U S I E V E P E N T H O U S E S O P E E N B U I T E N G E W O O N M O O I E L O C A T I E I N H E I L O O EXCLUSIEF WONEN IS WONEN WAAR U ZICH HELEMAAL THUIS

Nadere informatie

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE ALLEE Overzicht kavels

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE ALLEE Overzicht kavels Overzicht kavels Verkaveling: Oerdijk Koekkoekpad Cees Wilkeshuisstraat Pieter Stuitjesstraat Van Der Marcklaan Willem ten Entelstraat Van Der Marcklaan Deelgebieden: Kavels: opp: 220 772 m 2 224 657 m

Nadere informatie

Saxion Hogeschool Enschede

Saxion Hogeschool Enschede De nieuwbouw voor Saxion op de locatie van het gesloopte Natuurhistorisch Museum, vormt de laatste schakel in de stadscampus voor de Hogeschool Saxion. Deze locatie is een van de mooiste van, langs een

Nadere informatie

Vlissingen. Ontwikkelingen Jacoba van Beierenweg 25, Vlissingen. Stedenbouwkundig plan 061802.009185.00 02-04-2013

Vlissingen. Ontwikkelingen Jacoba van Beierenweg 25, Vlissingen. Stedenbouwkundig plan 061802.009185.00 02-04-2013 Vlissingen Ontwikkelingen Jacoba van Beierenweg 25, Vlissingen Stedenbouwkundig plan identificatie planstatus projectnummer: datum: 061802.009185.00 02-04-2013 projectleider: opdrachtgever: ing. J.C.C.M.

Nadere informatie

AI13168 beeldkwaliteitsplan erve Wink te ansen

AI13168 beeldkwaliteitsplan erve Wink te ansen AI13168 beeldkwaliteitsplan erve Wink te ansen 26 januari 2015 2 inhoud Inhoudsopgave Luchtfoto plangebied Inleiding Beelden bestaande situatie Nieuwe situatie, positie en kapvorm bebouwing Impressie bouwplan

Nadere informatie

buiten wonen op top niveau

buiten wonen op top niveau buiten wonen op top niveau Welkom op Erve Wolfkotte ij heten u van harte welkom op Erve Wolfkotte en danken u Wbij voorbaat voor uw belangstelling in ons prachtig Twents recreatielandgoed. Erve Wolfkotte

Nadere informatie

Ontwikkeling locatie Tuincentrum Omvlee 1320 14 november 2013 Tuincentrum Omvlee. project werknr. datum opdrachtgever.

Ontwikkeling locatie Tuincentrum Omvlee 1320 14 november 2013 Tuincentrum Omvlee. project werknr. datum opdrachtgever. Zuidbargerstraat Oranjekanaal NZ Ontwikkeling locatie Tuincentrum Omvlee 1320 14 november 2013 Tuincentrum Omvlee project werknr. datum opdrachtgever Emmen centrum 1 Emmen 2 projectlocatie 3 2 Zuidbarge

Nadere informatie

Bijlage 4. Advies RCE

Bijlage 4. Advies RCE Bijlage 4 Advies RCE Bestemmingsplan Uitbreiding Château St. Gerlach vastgesteld 11 mei 2015 Reactie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed inzake de voorgenomen bouw van een conferentiepaviljoen

Nadere informatie

Korhoenderhof. Nieuwbouw 4 woningen te Ermelo. Nieuwbouw van een klein boerenerf

Korhoenderhof. Nieuwbouw 4 woningen te Ermelo. Nieuwbouw van een klein boerenerf Korhoenderhof Nieuwbouw 4 woningen te Ermelo Nieuwbouw van een klein boerenerf Inhoud 02 De bossen nabij Ermelo 05 Ermelo, de groene parel van de Veluwe 07 Huidige situatie 09 Situatieplan en Vogelvluchtimpressie

Nadere informatie

Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat?

Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar is aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Het is het tweede beschermde gezicht in de gemeente Berkelland. In 1972 is de Mallumse molen en de

Nadere informatie

mêçàéåíåìããéê= W 2009089 mêçàéåí= léçê~åüíöéîéê= låçéêïéêé=ãéãç= W Verkeerskundig advies rev. 2

mêçàéåíåìããéê= W 2009089 mêçàéåí= léçê~åüíöéîéê= låçéêïéêé=ãéãç= W Verkeerskundig advies rev. 2 1. Inleiding De gemeente Lingewaard is voornemens om de begraafplaats De Hoeve in Huissen uit te breiden. Tevens zijn er plannen om een crematorium te bouwen op deze locatie. Voor beide plannen zijn reeds

Nadere informatie

Brugbediencentrale Steekterpoort - BKVV architecten

Brugbediencentrale Steekterpoort - BKVV architecten Brugbediencentrale Steekterpoort - BKVV architecten Brugbediencentrale Steekterpoort - BKVV architecten Brugbediencentrale Steekterpoort - BKVV architecten Brugbediencentrale Steekterpoort - BKVV architecten

Nadere informatie

00020_16~APPARTEMENT VESTER / 1

00020_16~APPARTEMENT VESTER / 1 00020_16~APPARTEMENT VESTER / 1 Appartement Vester uitbreiding interieur, Amsterdam Programma: een extra verdieping van 50 m2 met werkkamer, een extra ouderslaapkamer en badkamer, een vernieuwde keuken

Nadere informatie

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE OERDIJK Overzicht kavels

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE OERDIJK Overzicht kavels Overzicht kavels Verkaveling: Oerdijk Koekkoekpad Cees Wilkeshuisstraat Pieter Stuitjesstraat Van Der Marcklaan Willem ten Entelstraat Van Der Marcklaan Deelgebieden: Kavels: opp: 220 772 m 2 224 657 m

Nadere informatie

Masterplan. Landschapspark aan de Hoofddijk - De Uithof

Masterplan. Landschapspark aan de Hoofddijk - De Uithof Masterplan Landschapspark aan de Hoofddijk - De Uithof Masterplan Landschapspark aan de Hoofddijk Opdrachtgever Universiteit Utrecht Directie Vastgoed en Campus Auteur Overtoom 197 1054 ht Amsterdam telefoon

Nadere informatie

Landschappelijk advies Sanering en nieuwbouw in buitengebied Gebroeders Maas Holding B.V. Hillegom

Landschappelijk advies Sanering en nieuwbouw in buitengebied Gebroeders Maas Holding B.V. Hillegom Landschappelijk advies Sanering en nieuwbouw in buitengebied Gebroeders Maas Holding B.V. Hillegom Landschapsbeheer Zuid-Holland Landschappelijk advies Sanering en nieuwbouw in buitengebied Gebroeders

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 4106385 B&W verg. : 9 december 2014 Onderwerp: Ontwerp bestemmingsplan '3 woningen Maliskampsestraat 61 1) Status Het voorliggende bestemmingsplan betreft een ontwerp

Nadere informatie

aaattttaaa Leusden ro.o m Ruimtelijke onderbouwing Hessenweg 3L0 Bijlage I Stedenbouwkundig onderzoek

aaattttaaa Leusden ro.o m Ruimtelijke onderbouwing Hessenweg 3L0 Bijlage I Stedenbouwkundig onderzoek Ruimtelijke onderbouwing i aaattttaaa Leusden roo m Hessenweg 3L0 Bijlage I Stedenbouwkundig onderzoek u^", /Advies Betref' Hessenweg 3ot, Achterveld Aan: RengerDuinsbergen Van: Algon Schuurman / f ruimtelíjke

Nadere informatie

Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat?

Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat? Het duurt niet lang meer of Gelselaar krijgt de status van beschermd dorpsgezicht. Het zal het tweede beschermde gezicht zijn in de gemeente Berkelland.

Nadere informatie

ILPENDAM - locatie Ilpenhof. concept mei 2012

ILPENDAM - locatie Ilpenhof. concept mei 2012 ILPENDAM - locatie Ilpenhof concept mei 2012 Inhoud 1 Inleiding 2 De locatie 3 Historische & landschappelijke ontwikkeling 4 Schatkaart 5 Ontwikkelingsmodel 1 Inleiding Aanleiding Eerdere plannen om een

Nadere informatie

Vrijblijvende informatie.

Vrijblijvende informatie. Vrijblijvende informatie. O N D E R F R A A I E A R C H I T E C T U U R G E B O U W D E R O Y A L E V I L L A, U I T E R M A T E G E S C H I K T V OOR KAN T O O R - / P R A K T I J K A A N H U I S O F

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN LANDGOED STIPHORST GEMEENTE VEGHEL

BEELDKWALITEITPLAN LANDGOED STIPHORST GEMEENTE VEGHEL BEELDKWALITEITPLAN GEMEENTE VEGHEL 2 INLEIDING Voor u ligt het beeldkwaliteitplan voor het nieuwe Landgoed Stiphorst, gelegen in de gemeente Veghel. Met dit document kan het ontwerp voor het langoed op

Nadere informatie

Leidraad voor Boschkens-west d.d. oktober 2007 vormt het uitganspunt en toetsingskader voor de diverse deeluitwerkingen.

Leidraad voor Boschkens-west d.d. oktober 2007 vormt het uitganspunt en toetsingskader voor de diverse deeluitwerkingen. ligging plangebied 4a Boschkens, Goirle Context In juli 2014 is voor fase 4a in Boschkens een nieuw verkavelingsplan opgesteld bestaande uit volgende programma: - 30 rijwoningen, sociale huur, kavelgrootte

Nadere informatie

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland)

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) De gemeente Berkelland vraagt voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied, Kieftendijk Haaksbergseweg

Nadere informatie

Bijlage B STEDENBOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN OORGAT 6

Bijlage B STEDENBOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN OORGAT 6 Bijlage B STEDENBOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN OORGAT 6 document Randvoorwaarden project s017e_oorgat 6 afdeling VROM datum 250110 Ontwerp versie 1.0 Bijlage B 1/9 Inleiding Oorgat 6 is op dit moment in gebruik

Nadere informatie

PLAATSNAAM. Duurzaam landschappelijk raamwerk leidt tot zeer groen Slogan profiel

PLAATSNAAM. Duurzaam landschappelijk raamwerk leidt tot zeer groen Slogan profiel gaardenhage, PROJECTTITEL de maten PLAATSNAAM arnhem Duurzaam landschappelijk raamwerk leidt tot zeer groen Slogan profiel Gaarden en...... Hagen Gaardenhage, De Maten Duurzaam landschappelijk raamwerk

Nadere informatie

Begraven in Haarlem Gemeentelijke begraafplaatsen

Begraven in Haarlem Gemeentelijke begraafplaatsen Begraven in Haarlem Gemeentelijke begraafplaatsen Begraven in Haarlem Begraven in Haarlem kan op drie gemeentelijke begraafplaatsen: het monumentale begraafpark Kleverlaan aan de Kleverlaan, de katholieke

Nadere informatie

Wonen in een comfortabele. rietenkapvilla. Gevarieerd wonen in de gilden. 7 royale. bouwkavels te koop vanaf e 255, 00. per m 2 (incl.

Wonen in een comfortabele. rietenkapvilla. Gevarieerd wonen in de gilden. 7 royale. bouwkavels te koop vanaf e 255, 00. per m 2 (incl. Wonen in een comfortabele rietenkapvilla? 7 royale bouwkavels te koop vanaf e 255, 00 per m 2 (incl. BTW) Gevarieerd wonen in de gilden Toekomstige Hanzelijn Dronten geeft je de ruimte De woonwijk De Gilden

Nadere informatie

3 augustus 2012. 32 woningen in groenzone

3 augustus 2012. 32 woningen in groenzone Plek voor ideeën Beeldkwaliteitsplan Daalkampen II 030.00.02.45.20.00 3 augustus 2012 32 woningen in groenzone Beeldkwaliteitsplan, Daalkampen II - 32 woningen in groenzone 030.00.02.45.20.00 3 augustus

Nadere informatie

landgoed coudewater Project titel Slogan

landgoed coudewater Project titel Slogan Project titel Slogan Arial Regular 9pt, regelafstand 14pt en paragraaf uitvullen staan vast. Spatiering is 0 maar eventueel te varieren om de tekstblokken goed uit te laten lijnen met het aantal regels.

Nadere informatie

ZORGPROJECT AN GEN INJ. landschapsplan

ZORGPROJECT AN GEN INJ. landschapsplan projectnummer: datum: gewijzigd: ON-301.001 2013-05-30 2013-09-30 landschapsplan Inleiding Eerste Limburgse Zweefvlieg Club met restaurant De Lier De heer Meessen heeft plannen om ter plaatse van het perceel

Nadere informatie

t 't Hoekske Omdat geluk in t Hoekske zit... 9 starterswoningen

t 't Hoekske Omdat geluk in t Hoekske zit... 9 starterswoningen t 't Hoekske Omdat geluk in t Hoekske zit... 9 starterswoningen 't Hoekske Omgeving 't Hoekske Aan de rand van het hart van Heusden, daar waar de straat t Hoekske en de lange Antoniusstraat samenkomen,

Nadere informatie

KAVELPASPOORT KAVEL 4

KAVELPASPOORT KAVEL 4 KAVEL 4 Opweg 78a 2871 NE Schoonhoven Kaveloppervlak: 503 m2, Koopsom: 257.500,- v.o.n. Kavel 4 2 Voor u ligt een kavelpaspoort van één van de kavels in het plan De Bol fase 2 in Schoonhoven. Dit kavelpaspoort

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Park Tergouw Oosterhout (GLD) Gemeente Overbetuwe

Beeldkwaliteitplan Park Tergouw Oosterhout (GLD) Gemeente Overbetuwe Beeldkwaliteitplan Park Tergouw Oosterhout (GLD) Gemeente Overbetuwe Titel: Beeldkwaliteitplan Park Tergouw Status: Ontwerp-Definitief Rapportnummer: 208x00662 Datum: 20-11-2014 Opdrachtgever: Gemeente

Nadere informatie

Bijlage 1: Handreiking erfinrichting

Bijlage 1: Handreiking erfinrichting Bijlage 1: Handreiking erfinrichting 60 550.13.00.01.00 Bestemmingsplan Buitengebied 2013 29 april 2013 Plek voor ideeën Handreiking erfinrichting agrarische bedrijven 550.13.00.10.01.00 17 april 2013

Nadere informatie

buiten wonen op top niveau

buiten wonen op top niveau buiten wonen op top niveau Welkom op Erve Wolfkotte ij heten u van harte welkom op Erve Wolfkotte en danken u Wbij voorbaat voor uw belangstelling in ons prachtig Twents recreatielandgoed. Erve Wolfkotte

Nadere informatie

woningen bosrand oisterwijk Versie 3 november 2010 Mies van der Rohe

woningen bosrand oisterwijk Versie 3 november 2010 Mies van der Rohe 2 woningen Mies van der Rohe Versie 3 november 2010 bosrand oisterwijk ECOLOGISCHE VERBINDINGSZone IN HET BEEKDAL van de achterste stroom Beeldkwaliteitsplan architectuur 6 vrije kavels lokatie bosrand

Nadere informatie

Museum De fundatie zwolle

Museum De fundatie zwolle 2013 Museum De fundatie zwolle Hal 13a Den Eikenhorst, Esch postbus 2126 nl-5260 cc Vught t +31 [0]411 601618 info@biermanhenket.nl www.biermanhenket.nl BiermanHenketarchitecten Ontwerp 2010 Oplevering

Nadere informatie

VOORONTWERP FLORIS VERSTERSTRAAT 10. 25 april 2012

VOORONTWERP FLORIS VERSTERSTRAAT 10. 25 april 2012 VOORONTWERP FLORIS VERSTERSTRAAT 10 25 april 2012 5 Floris Versterstraat 10 Bestaande situatie 1:200 BEGANE GROND EERSTE VERDIEPING 6 TWEEDE VERDIEPING DERDE VERDIEPING ACHTERGEVEL VOORGEVEL 7 Floris Versterstraat

Nadere informatie

Stationsgebied Hoogeveen >>>

Stationsgebied Hoogeveen >>> Stationsgebied Hoogeveen >>> Stationsgebied Hoogeveen project Ontwikkelingsvisie en deeluitwerkingen Stationsgebied Hoogeveen locatie Hoogeveen ontwerpers Remco Rolvink Ronald Bron Mark van Rijnberk Ellemijk

Nadere informatie

Rieteiland oost. Het kleinste eiland van IJburg: rustig, natuurlijk en groen

Rieteiland oost. Het kleinste eiland van IJburg: rustig, natuurlijk en groen Rieteiland oost amsterdam Het kleinste eiland van IJburg: rustig, natuurlijk en groen Rieteiland Oost Het kleinste eiland van IJburg: rustig, natuurlijk en groen Rieteiland Oost is misschien wel het meest

Nadere informatie

Samen Bouwen in. Amersfoort Randenbroek Zuid

Samen Bouwen in. Amersfoort Randenbroek Zuid Samen Bouwen in Amersfoort Randenbroek Zuid Welkom in Amersfoort Waar woont u het liefst? In de enerverende dynamiek van een stad? Of juist lekker buitenaf, omgeven door rust en ruimte? Maar waarom zou

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan landgoed kamplanden in opdracht van de gemeente wierden

Beeldkwaliteitplan landgoed kamplanden in opdracht van de gemeente wierden Beeldkwaliteitplan landgoed kamplanden in opdracht van de gemeente wierden Het Oversticht I Aan de Stadsmuur 79-83 I Postbus 531 I 8000 AM Zwolle I T 038-4213257 I F 038-4218184 I www.oversticht.nl INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIG KADER. Nieuwbouw brandweerkazerne Maarn/Maarsbergen 15.04.2014

STEDENBOUWKUNDIG KADER. Nieuwbouw brandweerkazerne Maarn/Maarsbergen 15.04.2014 STEDENBOUWKUNDIG KADER Nieuwbouw brandweerkazerne Maarn/Maarsbergen 15.04.2014 Inhoudsopgave Haute Equipe Ruimte & Planschade i.o.v. Gemeente Utrechtse Heuvelrug 1 - Achtergrond 2 - Plangebied 3 - Stedenbouwkundige

Nadere informatie

MUSEUMKWARTIER S HERTOGENBOSCH. BiermanHenketarchitecten

MUSEUMKWARTIER S HERTOGENBOSCH. BiermanHenketarchitecten 2013 MUSEUMKWARTIER S HERTOGENBOSCH BiermanHenketarchitecten Ontwerp 2005-2008 Oplevering 2012 Opening 24 mei 2013 Architect Bierman Henket architecten Opdrachtgever Provincie Noord-Brabant (Het Noordbrabants

Nadere informatie

2 bouwkavels Aardenburg Helmond (brandevoort-oost)

2 bouwkavels Aardenburg Helmond (brandevoort-oost) 2 bouwkavels Aardenburg Helmond (brandevoort-oost) Nodigt u uit Geachte mevrouw, mijnheer, Voor U ligt de brochure met informatie over het door U opgevraagde object waar U interesse in heeft. U vindt hierin

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan landgoed kamplanden in opdracht van de gemeente wierden

Beeldkwaliteitplan landgoed kamplanden in opdracht van de gemeente wierden Beeldkwaliteitplan landgoed kamplanden in opdracht van de gemeente wierden Het Oversticht I Aan de Stadsmuur 79-83 I Postbus 531 I 8000 AM Zwolle I T 038-4213257 I F 038-4218184 I www.oversticht.nl INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Westvoorne. Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte. Ruimtelijke onderbouwing. 101502.17477.00 31-10-2012 definitief

Westvoorne. Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte. Ruimtelijke onderbouwing. 101502.17477.00 31-10-2012 definitief Westvoorne Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte Ruimtelijke onderbouwing identificatie planstatus projectnummer: datum: status: 101502.17477.00 31-10-2012 definitief projectleider: opdrachtgever:

Nadere informatie

Typisch gemert. Stedenbouwkundige hoofdstructuur en beeldkwaliteit geven Gemert een nieuwe impuls

Typisch gemert. Stedenbouwkundige hoofdstructuur en beeldkwaliteit geven Gemert een nieuwe impuls Typisch gemert gemert Stedenbouwkundige hoofdstructuur en beeldkwaliteit geven Gemert een nieuwe impuls RUIJSCHENBERGH DE STROOM NAZARETH RUIJSCHENBERGH NAZARETH DE STROOM Typisch Gemert Stedenbouwkundige

Nadere informatie

Z-13-02007_2014-16111 Bestemmingsplan Functieverandering Westerstraat en Ennestraat, Steenenkamer

Z-13-02007_2014-16111 Bestemmingsplan Functieverandering Westerstraat en Ennestraat, Steenenkamer Z-13-02007_2014-16111 Bestemmingsplan Functieverandering Westerstraat en Ennestraat, Steenenkamer Zienswijzennotitie Tijdens de periode van terinzageligging van het ontwerpbestemmingsplan, van 23 januari

Nadere informatie

concept: hortus praesens

concept: hortus praesens Concept Het concept gaat uit van een sterke bepaling van de ruimtevorm met behulp van drie ontwerpmiddelen: wanden, plafond en opvallende elementen. Het idee is geïnspireerd op het idee van een showroom:.

Nadere informatie

Goudenregenstraat. Korte Kerkweg. Beeldkwaliteitplan

Goudenregenstraat. Korte Kerkweg. Beeldkwaliteitplan Goudenregenstraat Korte Kerkweg Beeldkwaliteitplan Landelijk wonen Rouveen januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen 5 1.2 Doelstelling 5 1.3 Status 5 2 Uitgangspunten 7 2.1 De ligging 7 2.2

Nadere informatie

Capgemini LRCN Utrecht

Capgemini LRCN Utrecht Capgemini LRCN Utrecht Kantoor Capgemini Leidsche Rijn Centrum - Noord Locatie aan de A2 bij Utrecht Locatie kantoorgebouw 4 Aan de oostzijde van LRCN, parallel aan de A2, is een doorlopende kantorenwand

Nadere informatie

De Domme Dirk. April 2009. Stedenbouwkundige toets Roomeinde 17, Broek in Waterland

De Domme Dirk. April 2009. Stedenbouwkundige toets Roomeinde 17, Broek in Waterland De Domme Dirk April 2009 Stedenbouwkundige toets Roomeinde 17, Broek in Waterland INHOUD 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Ligging van het plangebied 2 Beleid 2.1 Provinciaal beleid 2.2 Beschermd dorpsgezicht

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsparagraaf De Gouden Leeuw

Beeldkwaliteitsparagraaf De Gouden Leeuw Beeldkwaliteitsparagraaf De Gouden Leeuw Op grond van de provinciale verordening is een beeldkwaliteitsparagraaf vereist indien sprake is van een gebied buiten de bebouwingscontour. Het plangebied van

Nadere informatie