Bestemmingsplan Oosterbegraafplaats

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestemmingsplan Oosterbegraafplaats"

Transcriptie

1 Separate bijlagen Bestemmingsplan Oosterbegraafplaats Gemeente Zutphen Projectnummer 80111

2

3 SCHETSBOEK CREMATORIUM WARNSVELD concept DECEMBER 2006

4 schetsboek crematorium Zutphen december 2006 opdrachtgever: Rondom Rouw G. Brinkhorst Plantsoenstraat ZZ Zelhem t e een samenwerking van: M3H architecten Marc Reniers en Jedi Noordegraaf Overtoom HT Amsterdam t e en Zijaanzicht Sandra Schuit Oude Kraan LL Arnhem t e

5 Inhoud Landschap Programma Onderzoek Variant 1: crematorium vervangt aula Variant 2: strip langs noordgrens Variant 3: compact gebouw in noordoosthoek Variant 4: compact gebouw op eiland Variant 5: compact gebouw op de es Conclusie locatiestudie Massastudie PVE Architectonisch concept Plattegrond daklandschap Uitwerking daklandschap - langskap Uitwerking daklandschap - dwarskap

6

7 Inleiding Een crematorium heeft Zutphen niet. Enigszins verwonderlijk is dat wel, want de correspondentie over de mogelijkheid een crematorium te realiseren voor het noorden en oosten van het land gaat terug tot Het is er eenvoudig niet van gekomen. Rondom Rouw is van mening dat een crematorium in deze regio wel degelijk in een behoefte voorziet. zij heeft daarom verkennende gesprekken gevoerd met de gemeente Zutphen. Een locatie in de nabijheid van een begraafplaats is te verkiezen, omdat ruimten als de aula en de koffiekamer ook voor begrafenissen te gebruiken is. De gemeente heeft aangegeven kansen te zien bij de Oosterbegraafplaats. De bestaande aula en een bijgebouw voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd, en zijn dringend aan vervanging toe. Wel zal het bestemmingsplan moeten worden aangepast om de bouw van een crematorium mogelijk te maken. In opdracht van Rondom Rouw hebben M3H architecten en Zijaanzicht de mogelijkheden onderzocht een crematorium te realiseren bij de Oosterbegraafplaats. In dit schetsboek zijn de eerste gedachten over de locatie en het gebouw gebundeld. Het schetsboek omvat een analyse van het landschap, een studie naar de mogelijke locatie van het gebouw en een ontwerpend onderzoek naar haar mogelijke verschijningsvorm. Met het schetsboek beoogt Rondom Rouw het gesprek met de gemeente te openen, en politieke besluitvorming over de realisatie van een crematorium op deze plek mogelijk te maken.

8 bodemkaart (schaal 1:10.000)

9 Landschap TWENTE KANAAL BERKEL TWENTE KANAAL TWENTE KANAAL analyse waterhuishouding (schaal 1:20.000) analyse groenstructuur (schaal 1:20.000) BERKEL De Oosterbegraafplaats ligt aan de noordoostkant van Zutphen, in het kleinschalige coulissenlandschap tussen Berkel en Twentekanaal. Lanen, bossen en singels omsluiten groene kamers. De bodemkaart laat zien dat in een ver verleden de IJssel zich een weg baande door het gebied. De oude IJsselloop buigt juist om de begraafplaats heen, en is nog herkenbaar aan de lage ligging en het open karakter van het gebied. De begraafplaats zelf ligt op een oud middeleeuws essencomplex, opgehoogd en verrijkt met plaggen. In de omgeving van Zutphen liggen veel landgoederen. Op een steenworp afstand, aan het einde van de Voorsterallee, ligt landgoed De Voorst. Naast de allure van de landgoederen vinden we erven als karakteristieke bebouwingsvorm. Veel van de erven zijn in de loop der jaren in omvang en bouwvolume gegroeid. De moderne stallen zijn niet altijd een aanwinst voor het landschap, maar de achtergrond en nabijheid van bossen en solitaire bomen maakt veel goed. Een deel van de erven verliest zijn agrarische functie, zoals het nabijgelegen erf aan de Voorsterallee 91 dat nu wordt bewoond. Van recenter datum zijn gebouwen met een heel specifiek gebruik, zoals de Politieschool en het Trafostation. Forse gebouwen, steeds in een eigen meer of minder landschappelijke kamer. In deze omgeving van bijzondere gebouwen is een crematorium heel wel op zijn plek. TWENTE KANAAL De majestueuze Voorsterallee is een prachtige uitvalsweg van Zutphen. Karakteristiek zijn de verre zichten het landschap in, die worden afgewisseld door plekken met een besloten karakter, zoals de begraafplaats. Het is zaak die afwisselende doorzichten in noordelijke richting als uitgangspunt te nemen bij de planontwikkeling. WATERHUISHOUDING GROENSTRUCTUUR Door het gebied loopt een oude Ijsselloop, herkenbaar aan de bodem van rivierklei. Lanen, singels en bossen zorgen voor een kleinschalig landschap. In groene kamers liggen diverse landgoederen. BERKEL analyse waterhuishouding (schaal 1:20.000) analyse opgave (schaal 1:10.000) BERKEL TWENTE KANAAL Programma _ Crematorium en begraafplaats zijn ofwel een samenhangend geheel, of twee naast elkaar gelegen voorzieningen, elk met een eigen gezicht. _ Het crematorium vervangt de bestaande aula en kan ook gebruikt worden bij begrafenissen. Korte looproutes naar het jongste, oostelijk deel van de begraafplaats worden nagestreefd _ Het crematorium kan in de toekomst worden uitgebreid met een derde koffiekamer, het uitvaartcentrum met extra opbaarkamers. _ Het uitvaartcentrum heeft een eigen entree, en de lijkwagen bereikt het gebouw zonder gezien te worden. _ Vanuit de condoleanceruimten heeft men vrij zicht. _ Bezoekers van twee opeen volgende plechtigheden ontmoeten elkaar niet. _ Bij het crematorium zijn 30 tot 50 parkeerplaatsen nodig (ASVV) _ Op het terrein is ruimte voor columbarium, urnentuin, kindertuin, een ceremonieel verstrooiterrein (totaal circa 3000 m2) en een anoniem verstrooiterrein (ca 2 ha). Oosterbegraafplaats

10 Voorsterallee erf in coulissenlandschap ooit een rivierloop entree begraafplaats laan en hoofdroute parkeren onder de bomen bouwlocaties begraafplaats landschap Oosterbegraafplaats en omgeving locatie aula locatie noordoost hoek locatie oostzijde

11 Onderzoek Op en rond de Oosterbegraafplaats zijn een aantal mogelijke locatie te onderscheiden waar een crematorium zou kunnen worden gesitueerd; - variant 1: crematorium vervangt aula - variant 2: strip langs noordgrens - variant 3: compact gebouw in noordoosthoek - variant 4: compact gebouw op eiland - variant 5: compact gebouw op de es Deze locaties zijn bestudeerd en op de volgende criteria beoordeeld: - Locatie algemeen; situering van het relatief grote gebouw in dit landschap, relatie crematorium begraafplaats (wordt het één geheel of worden het twee zelfstandige, maar samenhangende voorzieningen), afstand tot het jongste oostelijk deel van de begraafplaats, uitzicht. - Bodemgeschiktheid: inschatting op basis van bodemkaart - Ontsluiting: route naar crematorium voor de bezoekers van het crematorium, het uitvaartcentrum en de route van de lijkwagen, het aantal benodigde parkeerplaatsen. - Routing intern: een crematorium is een gebouw met een complexe organisatie. De interne routing is zodanig dat twee crematies na elkaar kunnen plaatsvinden zonder dat bezoekers elkaar ontmoeten. De interne routing is bepalend voor de opzet van het gebouw. - Programma; kan het gebouw op een logische en compacte wijze worden georganiseerd. - Uitbreidbaarheid: er moet rekening worden gehouden met toekomstige uitbreidingen, een derde koffiekamer, extra opbaarkamer, etc. - Bouw: sommige potentiële locaties, op de bestaande begraafplaats, brengen complicaties met zich mee tijdens de bouw van het crematorium. - Budget: bovenstaande zaken zijn van invloed op het bouwbudget. bestaande situatie (schaal 1:5.000)

12 variant 1 (schaal 1:5.000)

13 Variant 1: crematorium vervangt aula Locatie Voordeel is dat het gebouw centraal ligt, bereikbaar vanaf de huidige hoofdentree. Vanuit de condoleanceruimte heeft men fraai zicht op het landschap. Nadeel is dat de gang tussen de twee delen van het gebouw bestaande looproutes op de begraafplaats doorkruist. Het vergt reorganisatie van de begraafplaats. Ook moet de bestaande aula worden gesloopt voor nieuwbouw gerealiseerd kan worden, zodat er tijdelijk geen ruimte is voor herdenkingsbijeenkomsten. Bodemgeschiktheid Naar verwachting goed. Ontsluiting De ontsluiting is op deze locatie moeilijk goed te organiseren. Een aparte route voor de lijkwagen en voor het uitvaartcentrum zijn moeilijk te maken. Routing intern De in- en uitgang aan de voorzijde, en de samenstelling van het gebouw uit twee delen maken de interne routing complex. Het wordt een lastige opgave te voorkomen dat verschillende groepen elkaar tegen komen. Programma Op deze locatie kan alleen een gebouw gemaakt worden met veel gangruimte. Dat levert een groot gebouw op, en om het programma op de beperkte ruimte te kunnen realiseren moet worden afgeweken van de lineaire hoofdvorm. Het ten dele spreiden van het programma over twee lagen biedt geen soelaas. Uitbreidbaarheid Het is op deze locatie vrijwel onmogelijk het gebouw in de toekomst uit te breiden. Extra gronden zijn nodig voor verstrooimogelijkheden, urnengraven en columbaria. Bouw Bouwen in de directe nabijheid van bestaande graven leidt tot een complexe bouwopgave. De wens om tijdens de bouw de begraafplaats op een normale manier te kunnen gebruiken is niet haalbaar bij de keuze van deze locatie. Budget Deze locatie zal leiden tot een relatief groot en complex gebouw en noodzakelijke aanpassingen op de begraafplaats. Het benodigd budget is relatief hoog. uitsnede variant 1 (schaal 1:1.000) 1. Ontvangst 2. Ceremonie 3. Condoleance 4. Kantoor 5. Techniek 6. UVC (Uitvaartcentrum)

14 variant 2 (schaal 1:5.000)

15 Variant 2: strip langs noordgrens Locatie Het gebouw ligt centraal op de begraafplaats, bereikbaar vanaf de huidige hoofdentree en met fraai zicht op het achterliggende landschap. Het vergt reorganisatie van de begraafplaats. Het door de beschikbare ruimte ingegeven lineaire karakter maakt het gebouw vanuit het noorden gezien wel erg dominant aanwezig. Bodemgeschiktheid Naar verwachting goed. Ontsluiting De ontsluiting van het gebouw voor verschillende gebruikersgroepen kan moeilijk goed worden opgelost. Routing intern Het lineaire karakter van het gebouw zorgt voor lange looproutes. Programma Het gebouw heeft op deze plek veel gangruimte, en wordt daarom een relatief grootschalig. Uitbreidbaarheid Uitbreiding van het gebouw is in de toekomst vrijwel onmogelijk. Extra gronden zijn nodig voor verstrooimogelijkheden, urnengraven en columbaria. Bouw Bouwen in de directe nabijheid van bestaande graven leidt tot een complexe bouwopgave. Normaal gebruik van de begraafplaats tijdens de bouw wordt ernstig bemoeilijkt. Budget Deze locatie zal leiden tot een relatief groot gebouw met veel gangruimte en noodzakelijke aanpassingen op de begraafplaats. Het benodigd budget is relatief hoog. 1. Ontvangst 2. Ceremonie 3. Condoleance 4. Kantoor 5. Techniek 6. UVC (Uitvaartcentrum) uitsnede variant 2 (schaal 1:1.000)

16 variant 3 (schaal 1:5.000)

17 Variant 3: compact gebouw in noordoosthoek Locatie Op deze plek ligt het gebouw op korte afstand van het jongste deel van de begraafplaats, zodat de looproutes kort zijn. De plek leent zich voor een aparte, tweede entree van de begraafplaats, de huidige dienstentree. Deze route wordt begeleid door graven en is op deze functie niet berekend. Reorganisatie van de begraafplaats is noodzakelijk. Voor het huidige gronddepot kan een alternatief gevonden worden ten noordwesten van de begraafplaats, al zal dat mogelijk op verzet stuiten van de buren van de begraafplaats. Bodemgeschiktheid Naar verwachting goed. Ontsluiting De ontsluiting van het gebouw voor verschillende gebruikersgroepen kan moeilijk goed worden opgelost. Routing intern De interne routing kan in dit compacte gebouw goed worden opgelost. Programma Het programma kan in een dergelijk compact gebouw logisch worden georganiseerd. Uitbreidbaarheid Uitbreiding van het gebouw is in de toekomst vrijwel onmogelijk. Extra gronden zijn nodig voor verstrooimogelijkheden, urnengraven en columbaria. Bouw Bouwen op de bestaande begraafplaats leidt tot een complexe bouwopgave. Normaal gebruik van de begraafplaats tijdens de bouw wordt ernstig bemoeilijkt. Budget Het compacte karakter beperkt het benodigd budget, de complexiteit van het bouwen op een bestaande begraafplaats vergt echter extra investeringen. 1. Ontvangst 2. Ceremonie 3. Condoleance 4. Kantoor 5. Techniek 6. UVC (Uitvaartcentrum) uitsnede variant 3 (schaal 1:1.000)

18 variant 4 (schaal 1:5.000)

19 Variant 4: compact gebouw op eiland Locatie De locatie kan worden bereikt via de huidige dienstentree van de begraafplaats, zodat geen nieuwe doorbraak in de beukenlaan hoeft te worden gemaakt. Voor parkeren is uitbreiding van de bestaande parkeergelegenheid voor de hand liggend. Deze locatie heeft alle kenmerken van een oude IJsselloop. Een passende omgeving van het crematorium is hier op zijn plaats, als een eiland in de stroom. De inrichting van een anoniem verstrooiterrein langs de Voorsterallee beperkt mogelijk het vrije doorzicht. Bovendien is de privacy hier in het geding, want toeschouwers zijn hier eigenlijk ongewenst. Bodemgeschiktheid Vereist nader onderzoek. Naar verwachting niet optimaal. Archeologische verwachtingswaarde laag. Ontsluiting De familie, bezoekers van het crematorium en kantoor komen aan de westkant het gebouw binnen. De aanvoer van de overledene verloopt via een aparte ontsluiting aan de achterkant van het gebouw, niet zichtbaar voor bezoekers. De entree van de UVC ligt eveneens aan de achterzijde. Een tweede, oostelijke, toegangsroute is daarvoor noodzakelijk. Routing intern Het programma is zo georganiseerd dat looproutes kort zijn. De diverse groepen komen elkaar niet tegen. Programma Het compacte gebouw heeft minimale gangruimte. Het programma kan in een dergelijk gebouw logisch worden georganiseerd. Uitbreidbaarheid Het UVC kan uitgebreid worden met een aantal kamers. De mogelijkheid bestaat de condoleancekamers uit te breiden. Bouw De locatie ligt naast de begraafplaats, zodat de begraafplaats en de bestaande aula tijdens de bouw gewoon gebruikt kunnen worden. uitsnede variant 4 (schaal 1:1.000) Budget Het bouwen op kleigrond heeft bouwtechnische consequenties, met bijbehorende financiële gevolgen. 1. Ontvangst 2. Ceremonie 3. Condoleance 4. Kantoor 5. Techniek 6. UVC (Uitvaartcentrum)

20 variant 5 (schaal 1:5.000)

21 Variant 5: compact gebouw op de es Locatie Het terrein ten westen van de begraafplaats maakt deel uit van een middeleeuws akkercomplex. Net als de begraafplaats is het opgehoogd en verrijkt met plaggen. Op deze plek ligt een crematorium hoog en droog. Het is niet eenvoudig vrij doorzicht te houden in noordelijke richting. Ook ligt een belangenconflict voor da hand met de buurman van de begraafplaats. Bodemgeschiktheid Naar verwachting goed. Archeologische verwachtingswaarde hoog. Van een middeleeuws akkercomplex blijft de bodem bij voorkeur ongeroerd. Ontsluiting De familie, bezoekers van het crematorium en kantoor komen aan de voorzijde van het gebouw binnen. De aanvoer van de overledene heeft een aparte ontsluiting aan de achterkant van het gebouw, niet zichtbaar voor bezoekers. Het uitvaartcentrum is op deze locatie moeilijk te bereiken. Routing intern Het programma is zo georganiseerd dat looproutes kort zijn. De diverse groepen komen elkaar niet tegen. Programma Het compacte gebouw heeft minimale gangruimte. Het programma kan in een dergelijk gebouw logisch worden georganiseerd. Uitbreidbaarheid Voldoende ruimte voor uitbreiding. Bouw De locatie ligt naast de begraafplaats, zodat de begraafplaats en de bestaande aula tijdens de bouw gewoon gebruikt kunnen worden. Budget Bouwtechnisch is deze locatie van alle onderzochte varianten het gunstigst, en het benodigd budget relatief laag. 1. Ontvangst 2. Ceremonie 3. Condoleance 4. Kantoor 5. Techniek 6. UVC (Uitvaartcentrum) uitsnede variant 5 (schaal 1:1.000)

22 1.400 m2 tuin m2 crematorium eindvariant eiland in de stroom (schaal 1:1.000)

23 Conclusie locatiestudie Na vergelijking van de varianten blijven twee serieuze mogelijkheden over, ten oosten en ten westen van de begraafplaats. De beide eindvarianten zijn hiernaast afgebeeld. Onze voorkeur gaat uit naar het model Éiland in de stroom, ondanks de niet optimale bodemgeschiktheid. Nader onderzoek moet uitwijzen of dit probleem te ondervangen is. Gebouw en terrein zijn logisch te organiseren, al is een tweede oostelijke entreeroute daarvoor wel een voorwaarde. Het algemene verstrooiterrein is ten noorden van het eiland gesitueerd, zodat vrij doorzicht vanaf de Voorsterallee gewaarborgd blijft. eindvariant hoog en droog (schaal 1:1.000)

24

25 VO.04 CREMATORIUM ZUTPHEN - VOORLOPIG ONTWERP MAART 2008 THEO VERBURG ARCHITECTEN - ZIJAANZICHT

26 Opdrachtgever Rondom Rouw G. Brinkhorst Plantsoenstraat ZZ Zelhem T E Architect Theo Verburg Architecten Bettekamp EG Ede T F E Landschapsarchitect Zijaanzicht Oude Kraan 72 Postbus 247, 6800 AE Arnhem T F E T H E O V E R B U R G A R C H I T E C T E N - Z I J A A N Z I C H T

27 CREMATORIUM ZUTPHEN - VOORLOPIG ONTWERP MAART 2008 Inhoud Inleiding 5 Landschap 6 Programma 7 Onderzoek 8 Conclusie locatiestudie 9 Toelichting terreinontwerp 10 Concept gebouw 12 Plantoelichting crematorium Zutphen 13 Plattegrond 14 Doorsnedes 15 Gevels 16 Interieur 17 Detail gevelopbouw 18 Detail kozijn achter metselwerk zijaansluiting 19 Detail kozijn achter metselwerk boven- en onderaansluiting 20 Detail kozijn bovenaansluiting kozijn en dakrand 21 Detail glasstrook t.p.v. aansluiting buitengevel aula 22 Detail kozijnstrook t.p.v. dak aula 23 Detail luifelconstructie 24 Detail condoleancenissen 25 Sfeerbeelden inpassing crematorium 26 T H E O V E R B U R G A R C H I T E C T E N - Z I J A A N Z I C H T

28 4 luchtfoto met locatie T H E O V E R B U R G A R C H I T E C T E N - Z I J A A N Z I C H T

29 Inleiding Een crematorium heeft Zutphen niet. Enigszins verwonderlijk is dat wel, want de correspondentie over de mogelijkheid een crematorium te realiseren voor het noorden en oosten van het land gaat terug tot Het is er eenvoudig niet van gekomen. Rondom Rouw is van mening dat een crematorium in deze regio wel degelijk in een behoefte voorziet. zij heeft daarom verkennende gesprekken gevoerd met de gemeente Zutphen. Een locatie in de nabijheid van een begraafplaats is te verkiezen, omdat ruimten als de aula en de koffiekamer ook voor begrafenissen te gebruiken is. De gemeente heeft aangegeven kansen te zien bij de Oosterbegraafplaats. De bestaande aula en een bijgebouw voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd, en zijn dringend aan vervanging toe. Wel zal het bestemmingsplan moeten worden aangepast om de bouw van een crematorium mogelijk te maken. In opdracht van Rondom Rouw hebben Theo Verburg Architecten en Zijaanzicht de mogelijkheden onderzocht een crematorium te realiseren bij de Oosterbegraafplaats. In het voorafgaande schetsboek zijn verschillende mogelijke locaties voor het crematorium onderzocht en met de gemeente besproken. In dit ontwerpboek zijn de locatiestudie en de landschapsanalyse samengevat en zijn de gedachten over de locatie, terrein en gebouw nader uitgewerkt. Het ontwerpboek is de weerslag van diverse besprekingen met betrokken ambtenaren van de gemeente. historische kaart 1905 T H E O V E R B U R G A R C H I T E C T E N - Z I J A A N Z I C H T

30 Landschap De Oosterbegraafplaats ligt aan de noordoostkant van Zutphen, in het kleinschalige coulissenlandschap tussen Berkel en Twentekanaal. Lanen, bossen en singels omsluiten groene kamers. De bodemkaart laat zien dat in een ver verleden de IJssel zich een weg baande door het gebied. De oude IJsselloop buigt juist om de begraafplaats heen, en is nog herkenbaar aan de lage ligging en het open karakter van het gebied. De begraafplaats zelf ligt op een oud middeleeuws essencomplex, opgehoogd en verrijkt met plaggen. In de omgeving van Zutphen liggen veel landgoederen. Op een steenworp afstand, aan het einde van de Voorsterallee, ligt landgoed De Voorst. Naast de allure van de landgoederen vinden we erven als karakteristieke bebouwingsvorm. Veel van de erven zijn in de loop der jaren in omvang en bouwvolume gegroeid. De moderne stallen zijn niet altijd een aanwinst voor het landschap, maar de achtergrond en nabijheid van bossen en solitaire bomen maakt veel goed. Een deel van de erven verliest zijn agrarische functie, zoals het nabijgelegen erf aan de Voorsterallee 91 dat nu wordt bewoond. Van recenter datum zijn gebouwen met een heel specifiek gebruik, zoals de Politieschool en het Trafostation. Forse gebouwen, vaak in een eigen meer of minder landschappelijke kamer. In deze omgeving van bijzondere gebouwen is een crematorium heel wel op zijn plek. Voorsterallee parkeren onder de bomen ooit een rivierloop De majestueuze Voorsterallee is een prachtige uitvalsweg van Zutphen, uitkomend op de al even munumentale Kapperallee. Karakteristiek zijn de verre zichten het landschap in, die worden afgewisseld door plekken met een besloten karakter, zoals de begraafplaats. Het is zaak die afwisselende doorzichten in noordelijke richting als uitgangspunt te nemen bij de planontwikkeling. bestaande aula entree begraafplaats laan begraafplaats locatie crematoruim locatie crematoruim locatie crematoruim T H E O V E R B U R G A R C H I T E C T E N - Z I J A A N Z I C H T

31 Programma _ Crematorium en begraafplaats zijn ofwel een samenhangend geheel, of twee naast elkaar gelegen voorzieningen, elk met een eigen gezicht. _ Het crematorium vervangt de bestaande aula en kan ook gebruikt worden bij begrafenissen. Korte looproutes naar het jongste, oostelijk deel van de begraafplaats worden nagestreefd _ Het crematorium kan in de toekomst worden uitgebreid met een derde koffiekamer, het uitvaartcentrum met extra opbaarkamers. _ Het uitvaartcentrum heeft een eigen entree, en de lijkwagen bereikt het gebouw zonder gezien te worden. _ Vanuit de condoleanceruimten heeft men vrij zicht. _ Bezoekers van twee opeen volgende plechtigheden ontmoeten elkaar niet. _ Bij het crematorium zijn 30 tot 50 parkeerplaatsen nodig (ASVV), gestreefd wordt naar 50 tot 60. _ Op het terrein is ruimte voor columbarium, urnentuin, kindertuin, een ceremonieel verstrooiterrein (totaal circa 3000 m2) en een anoniem verstrooiterrein (ca 2 ha). situatie bestaand 1:5000 T H E O V E R B U R G A R C H I T E C T E N - Z I J A A N Z I C H T

32 Onderzoek Op en rond de Oosterbegraafplaats zijn een aantal mogelijke locatie te onderscheiden waar een crematorium zou kunnen worden gesitueerd; - variant 1: crematorium vervangt aula - variant 2: strip langs noordgrens - variant 3: compact gebouw in noordoosthoek - variant 4: compact gebouw op eiland - variant 5: compact gebouw op de es TWENTE KANAAL TWENTE KANAAL Deze locaties zijn bestudeerd en op de volgende criteria beoordeeld: - Locatie algemeen; hoe ligt het relatief grote gebouw in dit landschap, vormen crematorium en begraafplaats één geheel of worden het twee zelfstandige, maar samenhangende voorzieningen, wat is de afstand tot het jongste oostelijk deel van de begraafplaats, hoe is het uitzicht. - Bodemgeschiktheid; inschatting op basis van bodemkaart. - Ontsluiting: route naar crematorium voor de bezoekers van het crematorium, het uitvaartcentrum en de route van de lijkwagen, het aantal benodigde parkeerplaatsen. - Routing intern; een crematorium is een gebouw met een complexe organisatie. De interne routing is zodanig dat twee crematies na elkaar kunnen plaatsvinden zonder dat bezoekers elkaar ontmoeten. De interne routing is bepalend voor de opzet van het gebouw. BERKEL BERKEL - Programma; kan het gebouw op een logische en compacte wijze worden georganiseerd. - Uitbreidbaarheid; er moet rekening worden gehouden met toekomstige uitbreidingen, een derde koffiekamer, extra opbaarkamer, etc. BEBOUWING - landgoederen, erven, woningen langs de weg, bijzondere gebouwen - fijnmazig netwerk van paden en wegen, provinciale fiets- en wandelroutes WATERHUISHOUDING - door het gebied loopt een oude IJsselloop, herkenbaar aan de bodem van rivierklei - Bouw; sommige potentiële locaties, op de bestaande begraafplaats, brengen complicaties met zich mee tijdens de bouw van het crematorium. - Budget; bovenstaande zaken zijn van invloed op het bouwbudget. BEBOUWING T H E O V E R B U R G A R C H I T E C T E N - Z I J A A N Z I C H T WATERHUISHOUDING Door het gebied loopt een oude Ijsselloop, herkenbaar aan de bodem van rivierklei. landgoederen, erven, woningen langs de weg, bijzondere gebouwen

33 Conclusie locatiestudie TWENTE KANAAL TWENTE KANAAL Over de verschillende varianten is uitvoerig gesproken met de gemeente Zutphen. In overleg is besloten te kiezen voor een compact gebouw aan het einde van de huidige hoofdas van de begraafplaats, een combinatie van variant 1 en 2. Anders dan in variant 1 is geschetst wordt de huidige aula niet betrokken bij het nieuwe crematorium. Anders dan in variant 2 is geschetst wordt het gebouw compact in plaats van langgerekt. Zo kunnen looproutes op het terrein en in het gebouw zo kort mogelijk blijven. Naast de hoofdentree via de as van de begraafplaats is een tweede oostelijke entreeroute nodig, als route voor de rouwauto en als avondtoegang, bereikbaar met de auto, van het uitvaartcentrum. BERKEL BERKEL GROENSTRUCTUUR - lanen, singels en bossen zorgen voor een kleinschalig landschap - in groene kamers liggen diverse landgoederen OPGAVE: componeren met zichtlijnen, openheid en volumes - een crematorium kan de kenmerkende afwisseling teniet doen wanneer gebouw en terrein als massief element worden gedropt in het landschap Een crematorium kan de kenmerkende afwisseling teniet doen wanneer gebouw en terrein als massief element worden "gedropt"in het landschap. opgave: componeren met zichtlijnen, openheid en volumes RUCTUUR ls en bossen zorgen voor een kleinschalig landschap. In groene kamers e landgoederen. T H E O V E R B U R G A R C H I T E C T E N - Z I J A A N Z I C H T

34 Toelichting terreinontwerp 10 De begraafplaats heeft een formele opzet, ingekaderd door een hoofdas in noord-zuidrichting en een drietal oost-westassen. De entreeruimte, met de bestaande aula aan het einde, wordt gedomineerd door grote haagbeuken. Door een reorganisatie van het tweede deel van deze hoofdas wordt een fraaie route gemaakt naar het crematorium. Mensen die slecht ter been zijn kunnen bij de entree van het crematorium worden afgezet. Een carré van bomen, halfopen aan de zijde van het gebouw vormt de groene tegenhanger van het gebouw. Vanaf de Kapperallee is het gebouw straks te zien tegen de achtergrond van deze bomen en de nieuw te beplanten oost-westas die de huidige grens vormt van de begraafplaats. De hoofdas geeft zicht op een verdiept gelegen, ruiger deel van het terrein. Tussen biezen, bollen en (sier)grassen wordt hier plaats gemaakt voor urnenkelders. Een langgerekte strip van keien en planten begeleidt het zicht in noordelijke richting. In de strip worden gedenkplaatjes of gedenkbladeren opgenomen (zie impressie). Het lage deel wordt van het hogere parkachtige deel van het terrein gescheiden door een beplant talud, waarin urnenkasten worden verwerkt. Het carré en het parkachtige deel van het terrein zijn het decor voor verstrooiingen van allerlei aard. Grote bomen en boomgroepen, en een grote vijver bepalen het karakter van dit hoge deel. In overleg met het Waterschap zal de vijver op zichzelf staan, dan wel één geheel vormen met de watergang die het terrein begrenst. Een urnentuin met verspreide bloeiende bomen krijgt een plaats aan de oostzijde van het terrein. De schakel tussen de begraafplaats en het crematoriumterrein wordt gevormd door een kinderhof, te maken op een deel van de huidige uitbreiding van de begraafplaats. De kinderhof, die in de geest van de begraafplaats omsloten wordt door een lage haag, vormt wanneer men aankomt de voorgrond voor het gebouw. Een tweede omhaagde kamer ligt oostelijk van het gebouw bij het uitvaartcentrum en de entree voor de rouwauto. Hier kunnen bezoekers van het uitvaartcentrum s avonds hun auto kwijt, en kan de rouwauto keren. Om de nevenentree goed te kunnen maken moet de begrenzing van het depot worden aangepast. De gemeente onderzoekt op dit moment of deze aanpassing uitgevoerd kan worden. sfeerbeelden THEO VERBURG ARCHITECTEN - ZIJAANZICHT

35 compensatie ruimte graven 1880 m2 11 situatie nieuw 1:5000 T H E O V E R B U R G A R C H I T E C T E N - Z I J A A N Z I C H T

36 12 concept gebouw T H E O V E R B U R G A R C H I T E C T E N - Z I J A A N Z I C H T

37 Plantoelichting crematorium Zutphen In het gebouw wordt naast een crematorium ook een uitvaartcentrum en een uitvaartlounge opgenomen. De aula wordt voor zowel voor crematies als begrafenissen gebruikt. De hoofdopzet Aangezien de aula de belangrijkste ruimte van het gebouw is, is er voor gekozen deze ruimte als centraal en ellipsvormig element in het gebouw te positioneren. Vervolgens zijn hier de belangrijkste hoofdroutes als een molenwiek omheen gelegd. De entree van het crematorium, de uitgang van het crematorium, de routing van en naar de begraafplaats, de entree van de overledene zijn op deze manier logisch georganiseerd. De verschillende groepen die gebruik maken van het gebouw komen elkaar hierdoor niet tegen. Vervolgens zijn de andere onderdelen van het gebouw verdeeld over 4 schijven die langs deze hoofdrouting komen te liggen. Door de verdeling over 4 schijven in een wiekenvorm is het in de toekomst mogelijk dit gebouw op een heldere manier uit te breiden. De schijven bevatten de uitvaartlounge, kantoorruimtes, ontvangstruimte, condoleancekamers, uitvaartcentrum, techniekruimtes, dienstvertrekken en de familiekamer. De ceremonieruimte Het hart van het crematorium wordt gevormd door de ceremonieruimte. Een zaal die tegelijkertijd plechtig, eenvoudig, rustgevend, besloten en licht is. Plechtig dankzij de hoogte van de ruimte. Eenvoudig, door de strakke vormen, berken meubels en heldere indeling. Rustgevend vanwege de ruimtewerking en warme uitstraling. Besloten door de gebogen vorm. En licht dankzij het hooggeplaatste venster en het grote raam dat zicht biedt op de patio met water. De route door het gebouw De bezoeker wordt door de begeleidende wand van een van de schijven vanzelfsprekend binnengebracht in het gebouw. Zodra de bezoeker binnenkomt, heeft hij zicht op de patio. Doordat de ellipsvormige aula enigszins gedraaid in het gebouw ligt, wordt deze belangrijke ruimte al bij binnenkomst aangekondigd. Een logische route brengt de bezoekers naar de ontvangstruimte, waar men uitzicht heeft over het crematorium terrein en aanliggende weilanden. Via monumentale deuren in de ronde wanden komt men de aula binnen. Na de plechtigheid zijn er verschillende routes mogelijk, afhankelijk van de wensen van de familie. Indien het een crematie betreft, is er de mogelijkheid om in de voorruimte van de oven bij het crematieproces aanwezig te zijn. Ook is er een directe route naar de condoleancekamers. Indien het een begrafenis betreft, is er een heldere route van en naar de begraafplaats, en vervolgen naar één van de condoleanceruimtes. De luifels begeleiden de bezoekers op natuurlijke wijze in hun route en zorgen voor overdekte ruimte om zo nodig te wachten. Zowel de uitvaartlounge als het uitvaartcentrum zijn onafhankelijke programmaonderdelen en hebben daarom hun eigen entree en routing. 13 T H E O V E R B U R G A R C H I T E C T E N - Z I J A A N Z I C H T

38 14 plattegrond gebouw 1:200 T H E O V E R B U R G A R C H I T E C T E N - Z I J A A N Z I C H T

39 15 doorsnedes 1:200 T H E O V E R B U R G A R C H I T E C T E N - Z I J A A N Z I C H T

40 16 gevels 1:200 T H E O V E R B U R G A R C H I T E C T E N - Z I J A A N Z I C H T

41 entreeruimte aula 17 referentie gevelfragment interieur T H E O V E R B U R G A R C H I T E C T E N - Z I J A A N Z I C H T

42 18 referentiedetail wandopbouw buiten - binnen 1:5 T H E O V E R B U R G A R C H I T E C T E N - Z I J A A N Z I C H T

43 19 referentiedetail kozijn achter het metselwek 1:5 T H E O V E R B U R G A R C H I T E C T E N - Z I J A A N Z I C H T

44 20 referentiedetail boven- en onderaansluiting kozijn en dakrand 1:5 T H E O V E R B U R G A R C H I T E C T E N - Z I J A A N Z I C H T

45 21 referentiedetail bovenaansluiting kozijn en dakrand 1:5 T H E O V E R B U R G A R C H I T E C T E N - Z I J A A N Z I C H T

46 22 referentiedetail glasstrook in dak t.p.v. aula 1:5 T H E O V E R B U R G A R C H I T E C T E N - Z I J A A N Z I C H T

47 23 referentiedetail dakrand t.p.v. kozijnstrook aula 1:5 T H E O V E R B U R G A R C H I T E C T E N - Z I J A A N Z I C H T

48 24 referentiedetail luifels T H E O V E R B U R G A R C H I T E C T E N - Z I J A A N Z I C H T

49 25 referentiedetail condoleance register nissen T H E O V E R B U R G A R C H I T E C T E N - Z I J A A N Z I C H T

50 3 2 1 bestaande situatie locatie 1 nieuwe situatie locatie 1 26 sfeerbeeld inpassing crematorium locatie 1 T H E O V E R B U R G A R C H I T E C T E N - Z I J A A N Z I C H T

51 3 2 1 bestaande situatie locatie 2 nieuwe situatie locatie 2 27 sfeerbeeld inpassing crematorium locatie 2 T H E O V E R B U R G A R C H I T E C T E N - Z I J A A N Z I C H T

52 3 2 1 bestaande situatie locatie 3 nieuwe situatie locatie 3 28 sfeerbeeld inpassing crematorium locatie 3 T H E O V E R B U R G A R C H I T E C T E N - Z I J A A N Z I C H T

53 29 T H E O V E R B U R G A R C H I T E C T E N - Z I J A A N Z I C H T

54

Inrichtingsplan Krachtighuizerweg te Putten

Inrichtingsplan Krachtighuizerweg te Putten Inrichtingsplan Krachtighuizerweg te Putten opdrachtgever: diaconie Hervormde gemeente Putten 12 mei 2015 LievenseCSO Krachtighuizerweg plangebied Inhoud Inleiding 4 Landschapsontwikkelingsplan Ermelo

Nadere informatie

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN colofon SAB Arnhem bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800 AL Arnhem T (026) 3576911 F

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing nieuwbouw MTS Vroege te Dalen

Landschappelijke inpassing nieuwbouw MTS Vroege te Dalen Landschappelijke inpassing nieuwbouw MTS Vroege te Dalen Landschappelijke inpassing nieuwbouw mts Vroege te Dalen INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 Doel en intenties 3 Landschap 4 Huidige erf en zijn rol 5 De

Nadere informatie

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 colofon SAB Arnhem B.V. Contactpersoon: Arjan van der Laan bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres:

Nadere informatie

5. Typologieën voor bebouwing

5. Typologieën voor bebouwing 5. Typologieën voor bebouwing Met de eerder genoemde landschappelijke nrichting als basis is tijdens workshops gediscussieerd over geschikte vormen van bebouwing in het gebied. Belangrijke conclusie daarin

Nadere informatie

LOG. g e b i e d s v i s i e. gemeenten Montferland & Oude IJsselstreek. projectnummer oktober 2010 SAB Arnhem

LOG. g e b i e d s v i s i e. gemeenten Montferland & Oude IJsselstreek. projectnummer oktober 2010 SAB Arnhem LOG g e b i e d s v i s i e gemeenten Montferland & Oude IJsselstreek projectnummer 71119.01 13 oktober 2010 SAB Arnhem BROEKGEBIED 1 LOG 1. SPELREGELS BROEKGEBIED LOG Karakteristiek van het gebied: Regelmatige

Nadere informatie

LIGGING. topografische kaart. ligging in het veld

LIGGING. topografische kaart. ligging in het veld LIGGING Recreatiebedrijf Landgoed Moerslag 32 is gesitueerd ten zuiden van de kern Moerslag. Zie de markering in de topografische kaart hieronder en de luchtfoto rechts. topografische kaart ligging in

Nadere informatie

3.2.1 Dorpskarakteristiek

3.2.1 Dorpskarakteristiek 3.2 De Glind Wegbeplanting en bosjes in het kampenlandschap Recreatieve voorzieningen in de kern Oorspronkelijk bestond de Glind uit een verzameling boerderijen Beperkte nieuwbouw vindt plaats waarbij

Nadere informatie

Kazerne Thomas a Kempislaan te Arnhem. terreinindeling voormalige marechaussee kazerne aan de Thomas a kempislaan 102 te Arnhem

Kazerne Thomas a Kempislaan te Arnhem. terreinindeling voormalige marechaussee kazerne aan de Thomas a kempislaan 102 te Arnhem Kazerne Thomas a Kempislaan te Arnhem Dit document verbindt de terreinindeling van de voormalige Marechaussee Kazerne aan de Thomas a Kempislaan met gemeentelijke kaders die er zijn voor deze Kazerne.

Nadere informatie

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum:

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: 14-4-2009 Huidige situatie De locatie maakt deel uit van het ontwikkelingsgebied Heerenveen Noordoost; een langgerekt gebied tussen grofweg de

Nadere informatie

beeldkwaliteitsplan Gemeente Wierden Projectnummer: 11-009-v opdrachtgever: fam. Ten Brinke Datum: aug 2013

beeldkwaliteitsplan Gemeente Wierden Projectnummer: 11-009-v opdrachtgever: fam. Ten Brinke Datum: aug 2013 beeldkwaliteitsplan Gemeente Wierden Projectnummer: 11-009-v opdrachtgever: fam. Ten Brinke Datum: aug 2013 Landgoed Middelesch te Zuna beeldkwaliteitsparagraaf Landgoed Middelesch 4D architecten 1 beeldkwaliteitsparagraaf

Nadere informatie

BEELDKWALITEITS PLAN DE ERVEN TE ROCKANJE GEMEENTE WESTVOORNE OKTOBER 2017

BEELDKWALITEITS PLAN DE ERVEN TE ROCKANJE GEMEENTE WESTVOORNE OKTOBER 2017 BEELDKWALITEITS PLAN DE ERVEN TE ROCKANJE GEMEENTE WESTVOORNE OKTOBER 2017 2 BEELDKWALITEITSPLAN DE ERVEN ROCKANJE INLEIDING EN DOEL: Dit beeldkwaliteitsplan heeft als doel om de gemeente Westvoorne te

Nadere informatie

Ontwerp gastenverblijf

Ontwerp gastenverblijf Auteur: Meggie Van Dael Studentnummer: 1265024 Klas: BBE2BK Datum: 31-05-2014 Opdrachtgever: Dhr. Sap Ontwerp gastenverblijf Bosvilla, Heesch Inhoudsopgave Analyse locatie Analysetekening (schaal 1:200)

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Goorstraat 35 en Goorstraat. Te Soerendonk

Beeldkwaliteitsplan. Goorstraat 35 en Goorstraat. Te Soerendonk Beeldkwaliteitsplan Goorstraat 35 en Goorstraat ongenummerd (tussen 21 en 23) Te Soerendonk Oktober 2010 1 Inhoudsopgave 1) Inleiding.3 2) Provinciaal en gemeentelijk beleid m.b.t. buitengebied 4 3) Uitwerking

Nadere informatie

ROOD VOOR ROOD GROENRIJK / LANDSCHAPSPLAN EN INRICHTINGSVOORSTEL

ROOD VOOR ROOD GROENRIJK / LANDSCHAPSPLAN EN INRICHTINGSVOORSTEL ROOD VOOR ROOD GROENRIJK / LANDSCHAPSPLAN EN INRICHTINGSVOORSTEL De ontwikkeling van het landschap Het perceel ligt ten oosten van Enschede aan de voet van de stuwwal waarop de stad is gevestigd. De voet

Nadere informatie

Wijzigingsplan Landgoed De Horst

Wijzigingsplan Landgoed De Horst Gemeente Leusden Wijzigingsplan Landgoed De Horst Nota zienswijzen Maart 2016 Kenmerk 0327-06-N03 Projectnummer 0327-06 Nota zienswijzen Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Ingediende zienswijzen 2 3. Aanpassingen

Nadere informatie

BEELDKWALITEITSPLAN BUITENGEBIED UITGEEST, GEDEELTELIJKE HERZIENING PERCEEL BUSCH EN DAM 8. Aanvrager: De heer R.P.M. van den Berg.

BEELDKWALITEITSPLAN BUITENGEBIED UITGEEST, GEDEELTELIJKE HERZIENING PERCEEL BUSCH EN DAM 8. Aanvrager: De heer R.P.M. van den Berg. BEELDKWALITEITSPLAN BUITENGEBIED UITGEEST, GEDEELTELIJKE HERZIENING PERCEEL BUSCH EN DAM 8 Aanvrager: De heer R.P.M. van den Berg Lagendijk 11 1911 MT Uitgeest Opgesteld door: architectenburo Cees van

Nadere informatie

Concept d.d. 8 november 2011

Concept d.d. 8 november 2011 1 BEELDKWALITEITPLAN MAARTENSWOUDEN Aanvulling november 2011 Gemeente Drachten Werknummer: 899.301.00 November 2011 Kuipercompagnons 2 Inhoudsopgave blz. 1. INLEIDING 5 1.1 Aanleiding en doel 5 1.2 Ligging

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ANALYSE. Historische route

RUIMTELIJKE ANALYSE. Historische route RUIMTELIJKE ANALYSE 1868 2007 Historische route Over het eiland loopt een deel van een eeuwenoude route tussen Oosterhout (centrum) en Den Hout. Eén van de belangrijkste structuurbepalende elementen op

Nadere informatie

Loenen aan de Vecht. Oud Over 30a. Inpassingsplan edele schuur

Loenen aan de Vecht. Oud Over 30a. Inpassingsplan edele schuur Loenen aan de Vecht Oud Over 30a LOE-1545 31 maart 2015 Moerdijkstraat Moerdijkstraat 23 2751 23 2751 BE BE Moerkapelle Colofon Inhoudsopgave Loenen aan de Vecht LOE-1545 31 maart 2015 In opdracht van:

Nadere informatie

Bezoekerscentrum Landgoed Schovenhorst. na-ma architecture

Bezoekerscentrum Landgoed Schovenhorst. na-ma architecture Bezoekerscentrum Landgoed Schovenhorst Theeschenkerij / Landgoed Schovenhorst Bezoekerscentrum en tuinontwerp, Putten, realisatie 2008 b 3 1 opdrachtgever: Stichting Landgoed Schovenhorst gebouw: 400 m2

Nadere informatie

Ruimtelijk kwaliteitsplan Uitbreiding bungalowpark Hoge Hexel. Bruine Hoopsweg te Wierden

Ruimtelijk kwaliteitsplan Uitbreiding bungalowpark Hoge Hexel. Bruine Hoopsweg te Wierden Ruimtelijk kwaliteitsplan Uitbreiding bungalowpark Hoge Hexel Bruine Hoopsweg te Wierden Ruimtelijk kwaliteitsplan Uitbreiding bungalowpark Hoge Hexel Bruine Hoopsweg te Wierden Opdrachtgever: BJZ.NU

Nadere informatie

B&W voorstel Nr. : Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing Vliertwijksestraat 61. 1) Status

B&W voorstel Nr. : Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing Vliertwijksestraat 61. 1) Status B&W voorstel Nr. : Reg.nr. : 5154753 B&W verg. : 20 januari 2016 Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing Vliertwijksestraat 61 1) Status De voorliggende ruimtelijke onderbouwing betreft een concept waarvoor

Nadere informatie

Geriefbos Gilze-Rijen. Vrij wonen in een geriefbos midden in het brabantse landschap

Geriefbos Gilze-Rijen. Vrij wonen in een geriefbos midden in het brabantse landschap Geriefbos Gilze-Rijen Vrij wonen in een geriefbos midden in het brabantse landschap Geriefbos Vrij wonen in een geriefbos midden in het brabantse landschap Op uitnodiging van de gemeente heeft Buro Lubbers

Nadere informatie

Erftransformatie Oostendorperstraatweg 22A Oostendorp Gemeente Elburg. Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden Februari 2011

Erftransformatie Oostendorperstraatweg 22A Oostendorp Gemeente Elburg. Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden Februari 2011 Erftransformatie Oostendorperstraatweg 22A Oostendorp Gemeente Elburg Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden Februari 2011 Erftransformatie Oostendorperstraatweg 22A Oostendorp Gemeente Elburg COLOFON

Nadere informatie

Nieuwbouw Schaapskooi, Zuilichem

Nieuwbouw Schaapskooi, Zuilichem Nieuwbouw Schaapskooi, Zuilichem Opdrachtgever: de heer Van Veen projectnummer: 292.12.00.00.00 Onderwerp: Landschappelijke inpassing Schaapskooi Opmerking: Zuilichem Datum: 17-10-2012 Initiatief De heer

Nadere informatie

AKS-1511 Landschappelijke inpassing Hotel Van Der Valk Akersloot

AKS-1511 Landschappelijke inpassing Hotel Van Der Valk Akersloot AKS-1511 Landschappelijke inpassing Hotel Van Der Valk Akersloot Datum : 02 oktober 2014 Inleiding Hotel Van Der Valk Hotel Akersloot is voornemens het hotel en het terrein uit te breiden. Omwille van

Nadere informatie

Groenschets. Ten behoeve van nieuwbouw woning. Groenmeester Gemeente Horst aan de Maas September 2013

Groenschets. Ten behoeve van nieuwbouw woning. Groenmeester Gemeente Horst aan de Maas September 2013 Groenschets Ten behoeve van nieuwbouw woning Familie Soberjé P/A Venrayseweg 115 5961 AE Horst Locatie woning Lindweg langs nummer 7 077-3981683 Groenmeester Gemeente Horst aan de Maas September 2013 1.

Nadere informatie

Landschaps-/mitigatieplan Pastoor Albertsstraat ong. te Puth

Landschaps-/mitigatieplan Pastoor Albertsstraat ong. te Puth Landschaps-/mitigatieplan Pastoor Albertsstraat ong. te Puth gemeente Schinnen Landschaps-/mitigatieplan Pastoor Albertsstraat ong. te Puth gemeente Schinnen Rapportnummer: 13-04971-V-M-SV Dossiernummer:

Nadere informatie

t bouwhuis enschede Masterplan geeft zorgterrein kwaliteiten van landgoed terug

t bouwhuis enschede Masterplan geeft zorgterrein kwaliteiten van landgoed terug t bouwhuis enschede Masterplan geeft zorgterrein kwaliteiten van landgoed terug Masterplan t Bouwhuis Masterplan geeft zorgterrein kwaliteiten van landgoed terug 1. landgoederen Zorgterrein t Bouwhuis

Nadere informatie

#voortgezetonderwijs - #beroepsonderwijs - #multifunctioneel - #duurzaamheid - #sport

#voortgezetonderwijs - #beroepsonderwijs - #multifunctioneel - #duurzaamheid - #sport AOC Oost Twello Leren / SP architecten #voortgezetonderwijs - #beroepsonderwijs - #multifunctioneel - #duurzaamheid - #sport Het gebouw ligt aan de rand van het dorp grenzend aan een bos en een landgoed.

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN Zenderensestraat 2 - Hebbrodweg Zenderen

BEELDKWALITEITPLAN Zenderensestraat 2 - Hebbrodweg Zenderen BEELDKWALITEITPLAN Zenderensestraat 2 - Hebbrodweg Zenderen september 2014 2 Planbeschrijving Aan de noord-oost kant van Borne ligt het historische erf met zijn monumentale status. Het erf en de boerderij

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN Heerenveen - Skoatterwâld Speciaal onderwijs: Duisterhoutschool + It Oerset. Concept 20-10-2011

BEELDKWALITEITPLAN Heerenveen - Skoatterwâld Speciaal onderwijs: Duisterhoutschool + It Oerset. Concept 20-10-2011 BEELDKWALITEITPLAN Heerenveen - Skoatterwâld Speciaal onderwijs: Duisterhoutschool + It Oerset Concept 20-10-2011 Inleiding Achtergrond / ligging Voor de beide scholen voor speciaal onderwijs de Duisterhoutschool

Nadere informatie

Ontwerp Gastenverblijf. Villa_b. Aron Wachelder 1264923 BBE2BK

Ontwerp Gastenverblijf. Villa_b. Aron Wachelder 1264923 BBE2BK Ontwerp Gastenverblijf Villa_b Aron Wachelder 1264923 BBE2BK Analyse van de locatie Het woonhuis is gelegen in het rustige en groene Oostvoorne in het zuidwesten van Zuid-Holland op enkele kilometers van

Nadere informatie

BORGSTEDE EN OMGEVING

BORGSTEDE EN OMGEVING UITSNEDE STRUCTUURKAART 56 UITSNEDE VOORBEELDUITWERKING BORGSTEDE EN OMGEVING STEDENBOUWKUNDIGE STRUCTUUR Uitgangspunt voor de stedenbouwkundige structuur voor het deelgebied Borgstede e.o. is de bestaande

Nadere informatie

GEMEENTE LEUDAL. Toelichting landschappelijke inpassing Roligt 7 Roggel

GEMEENTE LEUDAL. Toelichting landschappelijke inpassing Roligt 7 Roggel GEMEENTE LEUDAL Toelichting landschappelijke inpassing Roligt 7 Roggel Toelichting landschappelijke inpassing Roligt 7 Roggel Projectnr.147-022 / 23 februari 2017 INHOUD 1. INLEIDING... 2 1.1. Aanleiding...

Nadere informatie

ge Hoogbouw in gelderland Nieuwe buitenplaatsen in landschapspark Gelderland

ge Hoogbouw in gelderland Nieuwe buitenplaatsen in landschapspark Gelderland ge Hoogbouw in gelderland Nieuwe buitenplaatsen in landschapspark Gelderland rivierenlandschap - vlak - open - lange lijnen - grote schaal - nat - fruitteelt - uiterwaarden - steenfabrieken - kastelen

Nadere informatie

1505 OMN, 7 december 2010 2

1505 OMN, 7 december 2010 2 Ervenconsulentadvies 1505 OMN: Beerzerweg 28, Beerze, Ommen Datum : 7 december 2010 Kader : wijziging van bedrijfsfunctie naar woonfunctie van bijgebouw Opgave De familie Hamming heeft het verzoek ingediend

Nadere informatie

Notitie Ontwerp Notitie Beeldkwaliteitsparagraaf Gasteren Bosakkers 3 e fase

Notitie Ontwerp Notitie Beeldkwaliteitsparagraaf Gasteren Bosakkers 3 e fase Notitie Ontwerp Notitie Beeldkwaliteitsparagraaf Gasteren Bosakkers 3 e fase 1 Ontwerp Notitie Beeldkwaliteitsparagraaf Gasteren Bosakkers 3 e fase Inleiding De Werkgroep Bosakkers Gasteren heeft in samenwerking

Nadere informatie

Varianten voor de ontsluiting van uitvaartfacilteit in Dukenburg. Inleiding

Varianten voor de ontsluiting van uitvaartfacilteit in Dukenburg. Inleiding Varianten voor de ontsluiting van uitvaartfacilteit in Dukenburg Inleiding Tijdens de informatieavond van dit bestemmingsplan zijn vragen gesteld over de voorgestelde ontsluiting aan de Staddijk. Het was

Nadere informatie

Concept Randvoorwaarden Ontwikkellocatie Brede school Zuidmaten oost Den Ham

Concept Randvoorwaarden Ontwikkellocatie Brede school Zuidmaten oost Den Ham Concept Randvoorwaarden 02.03.2010 Ontwikkellocatie Brede school Zuidmaten oost Den Ham luchtfoto huidige situatie+plangebied Centrum Inleiding Het zuidelijk deel van Den Ham is volop in ontwikkeling.

Nadere informatie

Alkmaar Westrand Structuurvisie 2030

Alkmaar Westrand Structuurvisie 2030 Alkmaar Westrand Structuurvisie 2030 HOSPER december 2010 4 58 HOSPER december 2010 Structuurvisie Alkmaar Westrand 2030 uitwerking ruimte voor functies Structuurvisie Alkmaar Westrand 2030 HOSPER december

Nadere informatie

hoek bosstraat-smallestraat Nieuw-dijk

hoek bosstraat-smallestraat Nieuw-dijk hoek bosstraat-smallestraat Nieuw-dijk beeldkwaliteitplan mei 2013 nieuw erf Nieuw-Dijk colofon SAB bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800 AL Arnhem T

Nadere informatie

Nieuwbouw OZG ziekenhuis te Scheemda

Nieuwbouw OZG ziekenhuis te Scheemda Nieuwbouw OZG ziekenhuis te Scheemda Facts & Figures Facts & Figures Polikliniek: Poliklinische spreek-/onderzoekkamers ca. 60 kamers Kamers voor functieonderzoek (denk aan hart- en longfunctie) Spreek-/onderzoekkamers

Nadere informatie

ADVIES. : BP Kerkdijk Hooge Zwaluwe Opdrachtgever : Dhr. W. Simonis Datum : 23 mei Behandeld door : Dhr. ir. P.H.A.H. Damen

ADVIES. : BP Kerkdijk Hooge Zwaluwe Opdrachtgever : Dhr. W. Simonis Datum : 23 mei Behandeld door : Dhr. ir. P.H.A.H. Damen ADVIES Project : BP Kerkdijk Hooge Zwaluwe Opdrachtgever : Dhr. W. Simonis Datum : 23 mei 2014 Referentie : 140396a12 Onderwerp : Parkeren Behandeld door : Dhr. ir. P.H.A.H. Damen Het voornemen Initiatiefnemer

Nadere informatie

Advies landschappelijke inpassing nieuwbouw bedrijfsloods en bedrijfswoning aan de Siepelveenwijk te Nieuw-Weerdinge

Advies landschappelijke inpassing nieuwbouw bedrijfsloods en bedrijfswoning aan de Siepelveenwijk te Nieuw-Weerdinge Advies landschappelijke inpassing nieuwbouw bedrijfsloods en bedrijfswoning aan de Siepelveenwijk te Nieuw-Weerdinge Landschapsbeheer Drenthe Landschapsbeheer Drenthe maakt deel uit van een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Inpassingsplan Zelhemseweg 37, Hummelo. Opdrachtgevers: De heer A.G. Weijers en Mevrouw M.F. Weijers-Robben Zelhemseweg DP Hummelo

Inpassingsplan Zelhemseweg 37, Hummelo. Opdrachtgevers: De heer A.G. Weijers en Mevrouw M.F. Weijers-Robben Zelhemseweg DP Hummelo Inpassingsplan Zelhemseweg 37, Hummelo Opdrachtgevers: De heer A.G. Weijers en Mevrouw M.F. Weijers-Robben Zelhemseweg 37 6999 DP Hummelo Opdrachtnemer: Agrarische Natuurvereniging t Onderholt G.J. de

Nadere informatie

Erfadvies Het Witte Veen 14 Klarenbeek Gemeente Apeldoorn. Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden Definitief 2012

Erfadvies Het Witte Veen 14 Klarenbeek Gemeente Apeldoorn. Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden Definitief 2012 Erfadvies Het Witte Veen 14 Klarenbeek Gemeente Apeldoorn Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden Definitief 2012 Erfadvies Het Witte Veen 14, Klarenbeek Gemeente Apeldoorn COLOFON In opdracht van dhr.

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE EN ARCHITECTONISCHE RICHTLIJNEN GELE VILLA S DE VEILING LEIDSCHE RIJN. Zelfbouwkavels Mies Bouhuysstraat

STEDENBOUWKUNDIGE EN ARCHITECTONISCHE RICHTLIJNEN GELE VILLA S DE VEILING LEIDSCHE RIJN. Zelfbouwkavels Mies Bouhuysstraat STEDENBOUWKUNDIGE EN ARCHITECTONISCHE RICHTLIJNEN GELE VILLA S DE VEILING LEIDSCHE RIJN Zelfbouwkavels Mies Bouhuysstraat Het Zand, Leidsche Rijn Deze randvoorwaarden voor gele villa s in de Veiling zijn

Nadere informatie

h e t o v e r v e e n

h e t o v e r v e e n h e t o v e r v e e n b i j l a g e I I : l a n d s c h a p s p l a n ( v o o r l o p i g o n t w e r p ) Gemeente Rijssen - Holten, definitief, 7 mei 2013, bijlage II bij bestemmingsplan I N H O U D 1.

Nadere informatie

[TOELICHTING OP DE VERBETERINGEN IN DE RUIMTELIJKE KWALITEIT] Polleweg NJ Staphorst

[TOELICHTING OP DE VERBETERINGEN IN DE RUIMTELIJKE KWALITEIT] Polleweg NJ Staphorst 2017 [TOELICHTING OP DE VERBETERINGEN IN DE RUIMTELIJKE KWALITEIT] Polleweg 1 7951 NJ Staphorst Naar aanleiding van het gestuurde erfinrichtingsplan sturen we hierbij de toelichting op verbeteringen in

Nadere informatie

Beeldkwaliteit Gebouwde omgeving Sfeer Materialisering Kleur

Beeldkwaliteit Gebouwde omgeving Sfeer Materialisering Kleur Beeldkwaliteit Gebouwde omgeving Het landgoed kent een sterk variërende omgeving met bos, heide, weide en akkers, beekdal, ven en meer. De gebouwen vallen traditioneel niet erg op, ook de nieuwbouw zal

Nadere informatie

Verkavelingschets en erfbeplantingsplan behorende bij bestemmingsplan Oudeweg 4 Sint-Oedenrode

Verkavelingschets en erfbeplantingsplan behorende bij bestemmingsplan Oudeweg 4 Sint-Oedenrode Verkavelingschets en erfbeplantingsplan behorende bij bestemmingsplan Oudeweg 4 Sint-Oedenrode Aanleiding verkavelingsschets en erfbeplantingsplan Met de sanering van de varkenshouderij aan de Oudeweg

Nadere informatie

Gemeentewerf maasbommel. beeldkwaliteitplan 3 november west maas en waal

Gemeentewerf maasbommel. beeldkwaliteitplan 3 november west maas en waal Gemeentewerf maasbommel beeldkwaliteitplan 3 november 2009 west maas en waal colofon SAB Arnhem bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800 AL Arnhem T (026)

Nadere informatie

5 RUIMTELIJK KWALITEITSPLAN

5 RUIMTELIJK KWALITEITSPLAN 5 RUIMTELIJK KWALITEITSPLAN Het uitgewerkte erfinrichtingsplan is in bijlage 1 en 2 weergegeven. Ruim 150 m2 bestaande gebouwen van landschappelijk matige kwaliteit zal worden gesloopt. Ten behoeve van

Nadere informatie

Beplantingsplan. Woning Eendenkooiweg ong. Melderslo. A.I.W.M. Christiaens

Beplantingsplan. Woning Eendenkooiweg ong. Melderslo. A.I.W.M. Christiaens Beplantingsplan Woning Eendenkooiweg ong. Melderslo A.I.W.M. Christiaens 16 oktober 2014 Beplantingsplan Woning Eendenkooiweg ong. Melderslo A.I.W.M. Christiaens Adres: Eendenkooiweg ong. Melderslo Initiatiefnemer:

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker Lunteren mei 0 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 N Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 Inhoud Inleiding Stedenbouwkundige uitgangspunten Gebouwen

Nadere informatie

Ruimtelijke inpassing erven Zwolsedijk 10,12 & 16

Ruimtelijke inpassing erven Zwolsedijk 10,12 & 16 Ruimtelijke inpassing erven Zwolsedijk 10,12 & 16 Een uitwerking van het beeldkwaliteitsplan in het kader van Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving 2 Ruimtelijke inpassing erven Zwolsedijk 10,12 & 16 Inhoudsopgave

Nadere informatie

INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL

INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL INLEIDING Dit inrichtingsvoorstel - beeldkwaliteitsplan heeft betrekking op de locatie aan de Akkerweg 6 te Riel. Deze locatie is gelegen ten

Nadere informatie

19 december Teckop 18-18a Kamerik (Gem. Woerden) Landschappelijke inpassing woning

19 december Teckop 18-18a Kamerik (Gem. Woerden) Landschappelijke inpassing woning L a g e G o u w e 2 1 4 2 8 0 1 L M G o u d a 0 1 8 2 T 5 2 3 0 0 3 F 5 8 4 1 3 1 v a n H e e s t u i n - e n l a n d s c h a p s a r c h i t e c t u u r Teckop 18-18a Kamerik (Gem. Woerden) Landschappelijke

Nadere informatie

GEMEENTE BUREN. Toelichting landschappelijke inpassing. Uiterdijk 33 Zoelen

GEMEENTE BUREN. Toelichting landschappelijke inpassing. Uiterdijk 33 Zoelen GEMEENTE BUREN Toelichting landschappelijke inpassing Uiterdijk 33 Zoelen Toelichting landschappelijke inpassing Projectnr.061-083 / november 2016 INHOUD 1. INLEIDING... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Planlocatie...

Nadere informatie

Burgermeester de Beaufortweg 61-63

Burgermeester de Beaufortweg 61-63 een toekomstgerichte oplossing voor de renovatie van twee kenmerkende gebouwen in Leusden Burgermeester de Beaufortweg 61-63 nieuwbouw renovatie restauratie herbestemming multifunctioneel woningbouw industrie

Nadere informatie

Esperenweg / Langereyt De Maneschijn / Driehoek. Oostelbeers. Bestaande situatie en analyse LEGENDA. Ruimtelijke elementen.

Esperenweg / Langereyt De Maneschijn / Driehoek. Oostelbeers. Bestaande situatie en analyse LEGENDA. Ruimtelijke elementen. LEGENDA grens onderzoeksgebied agrarisch bedrijf Ruimtelijke elementen Esperenweg/ Langereyt bebouwing bebouwing - storend dorpsrand - hard lint De Maneschijn/ Driehoek bebouwingsconcentratie opgaande

Nadere informatie

GEMEENTE CRANENDONCK. Stedenbouwkundig en landschappelijk inrichtingsplan Meemortel ong, Budel

GEMEENTE CRANENDONCK. Stedenbouwkundig en landschappelijk inrichtingsplan Meemortel ong, Budel GEMEENTE CRANENDONCK Stedenbouwkundig en landschappelijk inrichtingsplan Meemortel ong, Budel Stedenbouwkundig en landschappelijk inrichtingsplan Meemortel ong Budel Projectnr. 009-036 / januari 2015 INHOUD

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing t.b.v. uitbreiding loonwerkbedrijf te Eldersloo

Landschappelijke inpassing t.b.v. uitbreiding loonwerkbedrijf te Eldersloo Landschappelijke inpassing t.b.v. uitbreiding loonwerkbedrijf te Eldersloo Landschapsbeheer Drenthe Landschapsbeheer Drenthe maakt deel uit van een samenwerkingsverband van twaalf provinciale organisa

Nadere informatie

Landschapsplan van het perceel Beilerweg 8 te Wijster t.b.v. nieuwbouw Varkensvleesstal

Landschapsplan van het perceel Beilerweg 8 te Wijster t.b.v. nieuwbouw Varkensvleesstal Landschapsplan van het perceel Beilerweg 8 te Wijster t.b.v. nieuwbouw Varkensvleesstal Landschapsbeheer Drenthe 1 Landschapsbeheer Drenthe maakt deel uit van een samenwerkingsverband van twaalf provinciale

Nadere informatie

Montessori College Nijmegen Kwakkenbergweg

Montessori College Nijmegen Kwakkenbergweg Montessori College Nijmegen Kwakkenbergweg Inleiding Wethouder Kunst Toelichting stedenbouwkundig plan Joost van der Zanden, stedenbouwkundige afd. Stadsontwikkeling Toelichting bouwplan Koen Klijn, architect

Nadere informatie

MEERWEG DE LIJTE BEELDKWALITEITSPLAN

MEERWEG DE LIJTE BEELDKWALITEITSPLAN MEERWEG DE LIJTE BEELDKWALITEITSPLAN Vastgesteld door de gemeenteraad Haren op 26 januari 2015 INHOUD MEERWEG BEELDKWALITEITSPLAN HORECA DE LIJTE UITGANGSPUNTEN - ONTWIKKELING - DEELGEBIEDEN - INTENTIE

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 Inhoudsopgave 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 3- Algemene ontwikkelcriteria 6 3.1 Bebouwingsvorm 6 3.2 Architectuur, kleur en materiaalgebruik

Nadere informatie

AI14028 beeldkwaliteitsplan Warder 52 te Warder

AI14028 beeldkwaliteitsplan Warder 52 te Warder 28 oktober 2014 2 inhoud Inhoudsopgave Luchtfoto plangebied Inleiding Beelden bestaande situatie Bestaande situatie Nieuwe situatie, positie en kapvorm bebouwing Impressie bouwplan 3 4 7 8 10 11 12 Uitwerking

Nadere informatie

Zienswijzennotitie omgevingsvergunning Slotselaan 11a Rossum (OV0018)

Zienswijzennotitie omgevingsvergunning Slotselaan 11a Rossum (OV0018) Zienswijzennotitie omgevingsvergunning Slotselaan 11a Rossum (OV0018) De ontwerp-omgevingsvergunning voor realisatie van een woning met bijgebouw aan Slotselaan 11a in Rossum heeft van 23 april 2015 tot

Nadere informatie

AFSCHEIDSRITUEEL CREMATORIUM DE NIEUWE OOSTER AMSTERDAM

AFSCHEIDSRITUEEL CREMATORIUM DE NIEUWE OOSTER AMSTERDAM AFSCHEIDSRITUEEL CREMATORIUM DE NIEUWE OOSTER AMSTERDAM BiermanHenketinterieur 25 september 2015 schilderingen A. Muis 1952 Afscheidsritueel Crematorium - Begraafplaats en Crematorium De Nieuwe Ooster,

Nadere informatie

4. BESCHRIJVING EN ANALYSE BESTAANDE SITUATIE

4. BESCHRIJVING EN ANALYSE BESTAANDE SITUATIE 4. BESCHRIJVING EN ANALYSE BESTAANDE SITUATIE 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de bebouwde kom van Hertme, zoals deze nu is. Achtereenvolgens komen aan de orde: Cultuurhistorisch

Nadere informatie

Oterleek. Beeldkwaliteitsplan Schermer 26 augustus concept en inhoud: la4sale - Amsterdam

Oterleek. Beeldkwaliteitsplan Schermer 26 augustus concept en inhoud: la4sale - Amsterdam Oterleek Beeldkwaliteitsplan Schermer 26 augustus 2005 concept en inhoud: la4sale - Amsterdam het dorp ligt achter de Schermerringvaart dichtbebouwd en groen dorp een deel met burgerhuizen...... een deel

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 Masterplan Rijnstate Arnhem bewoners Alteveer/Cranevelt

Nieuwsbrief 3 Masterplan Rijnstate Arnhem bewoners Alteveer/Cranevelt Geachte lezer, Met deze 3 e nieuwsbrief willen we u, bewoner van Alteveer Cranevelt, verder op de hoogte brengen van de vorderingen omtrent het Masterplan van Rijnstate, locatie Arnhem. Deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Erfadvies Hogeveldseweg Echteld Gemeente Neder-Betuwe. Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden 2016

Erfadvies Hogeveldseweg Echteld Gemeente Neder-Betuwe. Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden 2016 Erfadvies Hogeveldseweg Echteld Gemeente Neder-Betuwe Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden 2016 Erfadvies Hogeveldseweg Echteld Gemeente Neder-Betuwe COLOFON In opdracht van: Laurent van Manen Behandelend

Nadere informatie

Zorgeloos wonen in een modern hof

Zorgeloos wonen in een modern hof Zorgeloos wonen in een modern hof 22 comfortabele nieuwbouw appartementen Centraal gelegen nabij centrum en station noorderhof-hillegom.nl Noorderhof Hillegom zorgeloos wonen in een modern hof Nabij de

Nadere informatie

3 exclusieve driekapwoningen type c

3 exclusieve driekapwoningen type c 3 exclusieve driekapwoningen type c De 3 drie-onder-een-kapwoningen aan de Van de Broekelaan liggen in feite midden tussen de reeds bestaande bouw. Qua uitstraling passen deze woningen dus perfect in het

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing

Landschappelijke inpassing Landschappelijke inpassing Kapelkestraat 70-70a Eijsden Vormgeving stad en land St. Stevenskerkhof 2 / Postbus 156 6500 AD NIJMEGEN Tel: 024-3 22 45 79 Fax: 024-3 24 12 40 Datum : 24 december 2015 Nummer:

Nadere informatie

Aanvullende aanwijzingen en randvoorwaarden voor het deelplan In de Luwte II - Drachtstervaart

Aanvullende aanwijzingen en randvoorwaarden voor het deelplan In de Luwte II - Drachtstervaart Aanvullende aanwijzingen en randvoorwaarden voor het deelplan In de Luwte II - Drachtstervaart Het deelplan In de Luwte II omvat het middelste eiland van de drie eilanden aan de Drachtstervaart. In het

Nadere informatie

Transformatie Bunniklocatie Nieuwerbrug

Transformatie Bunniklocatie Nieuwerbrug Transformatie Bunniklocatie Nieuwerbrug 1 oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Opgave 3. 2. Analyse 4. Provinciale en gemeentelijke ambities; Knelpunten plangebied; Kwaliteiten; Kansen. 3. Ontwikkelstrategie

Nadere informatie

Ontwerp woning en kantoor aan de Lagenheuvelstraat te Volkel In opdracht van M. de Groot datum 03 februari 2014. Toelichting en onderbouwing

Ontwerp woning en kantoor aan de Lagenheuvelstraat te Volkel In opdracht van M. de Groot datum 03 februari 2014. Toelichting en onderbouwing Situatie plangebied, met omkaderd het boerderijvolume als hoofdgebouw en de kapschuur als bijgebouw Impressie bouwvolumes: boerderijvolume als hoofdgebouw en de kapschuur als bijgebouw TOELICHTING en ONDERBOUWING

Nadere informatie

Erftransformaties Gemeente Nunspeet. Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden Augustus 2011

Erftransformaties Gemeente Nunspeet. Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden Augustus 2011 Erftransformaties Gemeente Nunspeet Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden Augustus 2011 Erftransformaties Gemeente Nunspeet COLOFON In opdracht van gemeente Nunspeet Contactpersoon Arjan Dickhof Advies

Nadere informatie

BIJLAGE 4: AFWEGINGEN M.B.T. OPTIES INPASSING HOCKEYVELD OP WEILAND ZUIDWESTELIJK VAN HET KOCHERBOS

BIJLAGE 4: AFWEGINGEN M.B.T. OPTIES INPASSING HOCKEYVELD OP WEILAND ZUIDWESTELIJK VAN HET KOCHERBOS BIJLAGE 4: AFWEGINGEN M.B.T. OPTIES INPASSING HOCKEYVELD OP WEILAND ZUIDWESTELIJK VAN HET KOCHERBOS In de notitie Hockeyveld(en) MHC Muiderberg, een beslissing in balans met bijbehorende locatiematrix

Nadere informatie

Nieuwvestiging aan de Schipsweg, Hattem Gemeente Hattem. Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden september 2010

Nieuwvestiging aan de Schipsweg, Hattem Gemeente Hattem. Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden september 2010 Nieuwvestiging aan de Schipsweg, Hattem Gemeente Hattem Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden september 2010 Nieuwvestiging Schipsweg, Hattem Gemeente Hattem COLOFON Erfeigenaar G.J. van der Velde

Nadere informatie

Uitvaartcentrum en Crematorium De Iepenhof in Delft. Hulshof Architecten. Nationale Dubo Award presentatie 28 september 2011

Uitvaartcentrum en Crematorium De Iepenhof in Delft. Hulshof Architecten. Nationale Dubo Award presentatie 28 september 2011 Uitvaartcentrum en Crematorium De Iepenhof in Delft Hulshof Architecten Nationale Dubo Award presentatie 28 september 2011 Missie Hulshof Architecten Hulshof Architecten 25 jaar met een MISSIE een hoge

Nadere informatie

Nieuwerkerk aan den IJssel - project 312 Rijskade. stedenbouwkundige randvoorwaarden 4 maart 2008 project nummer: 71032

Nieuwerkerk aan den IJssel - project 312 Rijskade. stedenbouwkundige randvoorwaarden 4 maart 2008 project nummer: 71032 Nieuwerkerk aan den IJssel - project 312 Rijskade stedenbouwkundige randvoorwaarden 4 maart 2008 project nummer: 71032 Nieuwerkerk aan den IJssel - project 312 Rijskade stedenbouwkundige randvoorwaarden

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN LOCATIE GRIJSEN Fase 2

BEELDKWALITEITPLAN LOCATIE GRIJSEN Fase 2 BEELDKWALITEITPLAN LOCATIE GRIJSEN Fase 2 Burloseweg Winterswijk 19 oktober 2016 Velperweg 157 6824 MB Arnhem 026-443 26 63 www.ontwerpenomgeving.nl 1 COLOFON Beeldkwaliteitplan locatie Grijsen Opdrachtgever:

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015 NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015 INHOUD Hart van haven biedt ruimte aan tijdelijke invulling, Lage Zwaluwe Ontwerp tuin woon/zorgcomplex Twikkelstraat, Breda Nieuwe layout nieuwsbrief Plancompagnons HART VAN

Nadere informatie

112 woningen plan St. Cyr Geldrop

112 woningen plan St. Cyr Geldrop B02/2683 29-09-2005 Inleiding Op de locatie van een drietal gesloopte galerijflats is een plan ontwikkeld met een divers aanbod van woningtypes waaronder patiowoningen. De nieuwbouw zal een nieuwe impuls

Nadere informatie

sluiscomplex eefde cultuurhistorische verkenning

sluiscomplex eefde cultuurhistorische verkenning sluiscomplex eefde cultuurhistorische verkenning BiermanHenketarchitecten juli 2012 COLOFON Opdrachtgever totale project: Opdrachtgever projectnota-fase: Architect: Rijkswaterstaat Grontmij Bierman Henket

Nadere informatie

Buitenplaatsen De Noordzoom, Lelystad Beeldkwaliteitplan

Buitenplaatsen De Noordzoom, Lelystad Beeldkwaliteitplan Buitenplaatsen De Noordzoom, Lelystad Beeldkwaliteitplan Colofon Beeldkwaliteitplan Buitenplaatsen Noordzoom Lelystad is vervaardigd in opdracht van Van Heijst & partners bv 5 novemober 2008 BDP.khandekar

Nadere informatie

Zandvliet College Den Haag

Zandvliet College Den Haag Zandvliet College Den Haag Leren / Multifunctioneel / SP architecten #voortgezetonderwijs - #multifunctioneel - #duurzaamheid - #sport - #lean - #d&b De kavel aan de Bezuidenhoutseweg 38-40 vraagt om een

Nadere informatie

winkelcentrum Duinzigt

winkelcentrum Duinzigt bijeenkomst klankbordgroep winkelcentrum Duinzigt Den Haag, 16 december 2015 inleiding Woody Louwerens visieontwikkeling tot heden Eric Scholman agenda voorstellen 16.12.2015 Eric Scholman reacties allen

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Hondenbergseweg, Wapenveld. Rapportnummer 1522

Beeldkwaliteitplan Hondenbergseweg, Wapenveld. Rapportnummer 1522 Beeldkwaliteitplan Hondenbergseweg, Wapenveld Rapportnummer 1522 Colofon Beeldkwaliteitplan Hondenbergseweg/Flessenbergerweg, Wapenveld Opdrachtnemer: Cultuurland Advies Postbus 20, 8180 AA Heerde Uitvoering

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Stads- en dorpsgezichten gemeente Weert Gebied XI Kroonstraat e.o.

Inventarisatieformulier Stads- en dorpsgezichten gemeente Weert Gebied XI Kroonstraat e.o. Bijlage 3 bij regels Inventarisatie Stads- en dorpsgezicht Inventarisatieformulier Stads- en dorpsgezichten gemeente Weert Gebied XI Kroonstraat e.o. Omvang gebied Wilhelminastraat, Kroonstraat, Julianastraat

Nadere informatie

Velp, gemeente Rheden

Velp, gemeente Rheden 1. Dit is het gebied dat ik kies voor de prijsvraag Het gebied dat ik kies betreft het stationsplein/stationsgebied van Velp, Gemeente Rheden (ca 15.000m² (1,5ha)). Station Velp is een spoorwegstation

Nadere informatie

landschapsplan Udenseweg 45, Zeeland

landschapsplan Udenseweg 45, Zeeland landschapsplan Udenseweg 45, Zeeland 1 colofon titel landschapsplan Udenseweg 45, Zeeland inhoudsopgave 1 context 3 datum concept 28.01.2016 gewijzigd 29.12.2016 2 voorzijde 4 3 achterzijde 5 4 plan 6

Nadere informatie

Variant G Gymzaal verdiept in gebouw

Variant G Gymzaal verdiept in gebouw VERGELIJKING VERSCHILLENDE OPTIES VOOR BREDE SCHOOL CENTRUM Meest positieve opmerkingen Geen bijzondere opmerkingen of voorkeur Meest negatieve opmerkingen Variant F Aparte gymzaal in groen naast scatebaan

Nadere informatie

AI13057 LANDSCHAPPELIJKE INPASSING AAN DE TIENELSWEG 31 TE ZUIDLAREN

AI13057 LANDSCHAPPELIJKE INPASSING AAN DE TIENELSWEG 31 TE ZUIDLAREN AI13057 LANDSCHAPPELIJKE INPASSING AAN DE TIENELSWEG 31 TE ZUIDLAREN B+O ARCHITECTUUR EN INTERIEUR B.V. OPDRACHTGEVER: DE HEER EN MEVROUW H. DE HAAN 28 OKTOBER 2013 INHOUDSOPGAVE Landschappelijke inpassing

Nadere informatie