begraven algemeen graf 500 begraven algemeen graf kind t/m 11 jr 313 begraven algemeen graf speciaal 557

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "begraven algemeen graf 500 begraven algemeen graf kind t/m 11 jr 313 begraven algemeen graf speciaal 557"

Transcriptie

1 Tarieventabel 2015 De Nieuwe Ooster behorende bij de "Heffingsverordening Begraafplaatsen en Crematoria Gemeente Amsterdam 2015" 1. Begraven in een algemeen graf begraven algemeen graf 500 begraven algemeen graf kind t/m 11 jr 313 begraven algemeen graf speciaal 557 De tarieven voor het begraven in een algemeen graf zijn inclusief het verschuldigde grafrecht gedurende 10 jaar. Daarna kan ruiming plaats vinden. Bij elke begraving in een algemeen graf wordt tevens een verplichte onderhoudsbijdrage voor de betreffende periode van 10 jaar in rekening gebracht. Zie hiervoor de onderhoudsbijdragen (9) Bij uitvaarten op een buitengewoon uur gelden extra toeslagen. Zie hiervoor de tarieven accommodatiegebruik (8) 2. Begraven in kindergraf (her)begraven particulier graf 678 (her)begraven particulier graf kind t/m 11 jr 439 (her)begraven kindergraf 80x (her)begraven kindergraf 80x De tarieven voor het begraven in een particulier/kindergraf zijn excl. de verschuldigde grafrechten. Zie hiervoor tarieven grafrechten particulier graf/kindergraf (4) Naast de verschuldigde grafrechten wordt tevens een verplichte onderhoudsbijdrage in rekening gebracht. Zie onderhoudsbijdragen (9) Bij uitvaarten op een buitengewoon uur gelden extra toeslagen.zie hiervoor de tarieven accommodatiegebruik (8) 3. Overige begraafkosten gebruik rijdende baar incl. baarkleed algemeen graf/particulier graf 29 aanbrengen grafgroen 75 opgraven algemeen graf/particulier graf na 10 jr 406 opgraven algemeen graf/particulier graf binnen 10 jr samenvoegen/ruimen en eerste plaats vrijmaken 489 samenvoegen/ruimen en tweede of derde plaats vrijmaken 245 verwijderen/herplaatsen grafbedekking enkel graf/urnenplaats 260 verwijderen/herplaatsen grafbedekking dubbel graf of omvangrijke grafbedekking vanaf 520 toeslag extra werkzaamheden wegens niet of te laat gemelde afwijkende kistafmetingen Grafrechten particulier graf/kindergraf grafrecht cat A 1 dp bij uitgifte (min 10 of 20, max 50 jr) of verlengen (min 1, max 20 jaar) per jaar 40 grafrecht cat A 2 dp bij uitgifte (min 10 of 20, max 50 jr) of verlengen (min 1, max 20 jaar) per jaar 53 grafrecht cat A 3 dp bij uitgifte (min 10 of 20, max 50 jr) of verlengen (min 1, max 20 jaar) per jaar 62 grafrecht cat A 4 dp verlengen (min 1, max 20 jaar) per jaar 78 grafrecht cat AA 1 dp bij uitgifte (min 10 of 20, max 50 jr) of verlengen (min 1, max 20 jaar) per jaar 55 grafrecht cat AA 2 dp bij uitgifte (min 10 of 20, max 50 jr) of verlengen (min 1, max 20 jaar) per jaar 72 grafrecht cat AA 3 dp bij uitgifte (min 10 of 20, max 50 jr) of verlengen (min 1, max 20 jaar) per jaar 84 grafrecht cat AA 4 dp verlengen (min 1, max 20 jaar) per jaar 96 grafrecht cat AAgg 1 dp bij uitgifte (min 10 of 20, max 50 jr) of verlengen (min 1, max 20 jaar) per jaar 91 grafrecht cat AAgg 2 dp bij uitgifte (min 10 of 20, max 50 jr) of verlengen (min 1, max 20 jaar) per jaar 107 grafrecht cat AAgg 3 dp bij uitgifte (min 10 of 20, max 50 jr) of verlengen (min 1, max 20 jaar) per jaar 127 grafrecht cat AAgg 4 dp verlengen (min 1, max 20 jaar) per jaar 152 grafrecht kindergraf 1 dp bij uitgifte (min 10, max 50jr) of verlengen (min 1, max 20 jaar) per jaar 40 Bij enkele grafvakken is het mogelijk de graven voor een periode van 10 jaar uit te geven. In die gevallen dient het onderhoud eveneens voor 10 jaar te worden afgekocht. Particuliere graven worden standaard tot een maximum van 3 diep uitgegeven. Vanaf 1991 is de uitgifte van een 4 diep graf niet meer toegestaan. Bestaande grafrechten kunnen wel worden verlengd Kindergraven zijn standaard 1 diep Het uitsluitend recht op een graf betekent tevens de verplichting tot het betalen van een (jaarlijkse) onderhoudsbijdrage. Zie hiervoor de onderhoudsbijdragen (9). 1

2 5. Grafrechten urnenplaatsen Urnenplaatsen vak 87 rechten 87 A galerij bij uitgifte (min 5, max 10 jr) of verlengen (min 1, max 10 jr) per jaar 400 rechten 87 B bloementuin (min 5, max 10 jr) of verlengen (min 1, max 10 jr) per jaar 70 rechten 87 C magnoliabos (min 5, max 10 jr) of verlengen (min 1, max 10 jr) per jaar 45 rechten 87 D (enkel) urnenmuur (min 5, max 10 jr) of verlengen (min 1, max 10 jr) per jaar 60 rechten 87 D (dubbel) urnenmuur (min 5, max 10 jr) of verlengen (min 1, max 10 jr) per jaar 90 rechten 87 D (special) urnenmuur (min 5, max 10 jr) of verlengen (min 1, max 10 jr) per jaar 340 rechten 87 E bloembollenweide (min 5, max 10 jr) of verlengen (min 1, max 10 jr) per jaar 45 rechten 87 F berken & grassen (min 5, max 10 jr) of verlengen (min 1, max 10 jr) per jaar 45 rechten 87 G langs vijver (min 5, max 10 jr) of verlengen (min 1, max 10 jr) per jaar 340 rechten 87 H 'charon' (in vijver) (min 5, max 10 jr) of verlengen (min 1, max 10 jr) per jaar 340 rechten 87 K tegeltuinen (min 5, max 10 jr) of verlengen (min 1, max 10 jr) per jaar 70 rechten 87 L zuilenrij (min 5, max 10 jr) of verlengen (min 1, max 10 jr) per jaar 45 rechten 87 M vrije baan (min 5, max 10 jr) of verlengen (min 1, max 10 jr) per jaar 70 rechten 87 N bloemenstraat (min 5, max 10 jr) of verlengen (min 1, max 10 jr) per jaar 70 Bij een urnenplaats in de galerij, langs de vijver of in de vijver (Charon) is de standaard gedenkplaat in de uitgifteprijs inbegrepen. Het grafrecht van een urnenplaats betekent tevens de verplichting tot het betalen van een (jaarlijkse) onderhoudsbijdrage aan het park. Zie hiervoor de onderhoudsbijdragen (9). Urnenplaatsen vak 71 urnennis 71 smal verlengen (max 1 jaar) per jaar 70 urnennis 71 breed verlengen (max 1 jaar) per jaar 120 urnengraf 71 1x1 / urnenplateau 1x1m verlengen (max 1 jaar) per jaar 45 In vak 71 worden geen urnenplaatsen meer uitgegeven, alleen nog voor maximaal 1 jaar verlengd. Het grafrecht van een urnenplaats betekent tevens de verplichting tot het betalen van een (jaarlijkse) onderhoudsbijdrage. Zie hiervoor de onderhoudsbijdragen (9). Urnenplaatsen vak 73 rechten 73 urnenplaatsen bosprieel (min 5, max 10 jr) of verlengen (min 1, max 10 jr) per jaar 103 DNO urn bosprieel 419 Inscriptie DNO-urn op aanvraag op aanvraag Bij een urnenplaats in het bosprieel is de afname van een DNO urn verplicht. Het grafrecht van een urnenplaats betekent tevens de verplichting tot het betalen van een (jaarlijkse) onderhoudsbijdrage aan het park. Zie hiervoor de onderhoudsbijdragen (9). 6. Cremeren cremeren 905 cremeren kind 3 t/m 11 jaar 602 cremeren foetes/kind t/m 2 jaar 452 basistarief asbestemming (altijd in combinatie met crematie- of aanvoertarief) 96 technische crematie 905 aanvoer met nabestaanden Bij uitvaarten op een buitengewoon uur gelden extra toeslagen. Zie hiervoor de tarieven accommodatiegebruik (8) De crematie/aanvoertarieven zijn inclusief heffing algemene nis voor een periode van 6 maanden. Bij elke (technische) crematie of aanvoer wordt tevens het basistarief asbestemming in rekening gebracht. Indien wordt gekozen voor de asbestemming "verstrooien op zee" of "ophalen as" zijn geen kosten meer verschuldigd Een technische crematie vindt plaats zonder aanwezigheid van opdrachtgever/nabestaanden en/of accomodatiegebruik Bij aanvoer met nabestaanden wordt de kist door de nabestaanden bij De Nieuwe Ooster aangeboden, maar vindt er geen plechtigheid in één van de de aula's plaats. Indien bij een aanvoer gebruik wordt gemaakt van de heffer is de huur van de aula wel noodzakelijk. Cremeren van stoffelijke resten na opgraving alleen van opgravingen bij De Nieuwe Ooster Kosten cremeren van stoffelijke resten na opgraving is gelijk aan cremeren volwassene plus basistarief asbestemmming 2

3 7. Asbestemmingen verlengen bijzetten alg nis (2e termijn max 6 mnd) 72 verstrooien op zee (zonder bericht) 18 verstrooien op zee (met bericht) 37 verstrooien strooiweide iav nabestaanden 215 verstrooien bosprieel iav nabestaanden 244 verstrooien DNO (zonder bericht) 104 verstrooien DNO (met bericht) 123 verstrooien in particulier/urnengraf 123 bijzetten asbus urnenplaats (muv vak 87 H en 87 S) of particulier graf 95 bijzetten asbus vak 87 H in vijver/ vak 87 S specials 191 toeslag bijzetten of verstrooien iav nabestaanden/toeslag op buitengewoon uur 92 naamplaat gedenkzuil strooiweide/bosprieel uitgifte 41 grafrecht naamplaat gedenkzuil strooiweide/bosprieel verlengen per jr. 41 as ophalen (op afspraak in koker of bus) 37 as splitsen of delen 37 opgraven asbus uit (urnen)graf 103 vullen urn of sieraad van elders 30 Ambtshalve verstrooiingen worden altijd zonder nabestaanden uitgevoerd op een door De Nieuwe Ooster te bepalen tijdstip en locatie De grafrechten naamplaat zijn bij uitgifte incl. de aanschaf en plaatsing van het plaatje. 8. Accomodatiegebruik Begravingen aula 30 min./grafgang 30 min./ontvangkamer 30 min. 314 aula 45 min./grafgang 30 min./ontvangkamer 30 min. 398 aula 45 min./grafgang 30 min./ ontvangkamer 45 min. 618 aula 45 min./grafgang 30 min./ontvangkamer 60 min. 679 aula 45 min./grafgang 30 min./ontvangkamer 75 min 740 aula 90 min./grafgang 30 min./ontvangkamer 45 min. 984 aula 90 min./grafgang 30 min./ontvangkamer 60 min aula 90 min./grafgang 30 min./ontvangkamer 75 min aula 105 min./grafgang 30 min./ontvangkamer 45 min aula 105 min./grafgang 30 min./ontvangkamer 60 min aula 105 min./grafgang 30 min./ontvangkamer 75 min aula 105 min./grafgang 30 min./ontvangkamer 90 min aula 60 min./grafgang 30 min./ontvangkamer 45 min. 740 De tarieven voor afwijkende tijden zijn op aanvraag beschikbaar Crematie's aula (30 min) / ontvangkamer (45 min) 314 aula (45 min) / ontvangkamer (45 min) 398 aula (45 min) / ontvangkamer (60 min) 618 aula (45 min) / ontvangkamer (75 min) 679 aula (45 min) / ontvangkamer (90 min) 740 aula (90 min) / ontvangkamer (45 min) 923 aula (90 min) / ontvangkamer (60 min) 984 aula (90 min) / ontvangkamer (75 min) aula (90 min) / ontvangkamer (90 min) aula (105 min) / ontvangkamer (45 min) aula (105 min) / ontvangkamer (60 min) aula (105 min) / ontvangkamer (75 min) aula (105 min) / ontvangkamer (90 min) aula (105 min) / ontvangkamer (105 min) aula (60 min) / ontvangkamer (60 min) 740 De tarieven voor afwijkende tijden zijn op aanvraag beschikbaar 3

4 Ontvangstkamers ontvangstkamer na doorloper (30 min) 244 ontvangstkamer na doorloper (60 min) 367 ontvangstkamer na doorloper (75 min) 490 ontvangstkamer na doorloper (90 min) 611 ontvangstkamer met lcd-scherm tijdens plechtigheid in aula 30 min. 244 ontvangstkamer met lcd-scherm tijdens plechtigheid in aula 45 min. 367 ontvangstkamer met lcd-scherm tijdens plechtigheid in aula 60 min. 490 ontvangstkamer met lcd-scherm tijdens plechtigheid in aula 90 min. 611 ontvangstkamer met lcd-scherm tijdens plechtigheid in aula 105 min. 732 Uitvaartcentrum gebruik rouwkamer 679 toeslag familiebezoek op zondag (max 1 uur) 48 condoleancebezoek avond voor de uitvaart (max 1 uur) 109 bediening consumpties bij condoleancebezoek 119 gebruik rouwkamer voor de uitvaart (max 1 uur) 167 Familiebezoeken op afspraak. Familiebezoeken vinden plaats tussen 9.30 en uur. Een familiebezoek is 30 minuten, koffie/ thee is dan gratis Een officieel condoleancebezoek op uitnodiging is mogelijk op de avond voor de uitvaart (tijdsduur 45 minuten) of desgewenst, voorafgaand aan de uitvaartdienst. Hier worden consumpties wel in rekening gebracht. Islamitisch paviljoen islamitisch paviljoen (120 min) 410 islamitisch paviljoen (60 min) 283 Indien bij een begrafenis in een particulier graf de graf- en onderhoudsrechten voor 50 jaar worden afgekocht is het eventuele gebruik van het islamitisch paviljoen gratis. Overig toeslag tijdoverschrijding aula tot 15 min 200 toeslag tijdoverschrijding aula van 15 tot 30 min 400 toeslag tijdoverschrijding aula van 30 tot 60 min 600 verlengen ontvangkamer op dag van uitvaart, per 15 min 125 toeslag te laat opkomen doorloper tot 15 min vervallen toeslag te laat opkomen doorloper van 15 tot 30 min vervallen toeslag tijdoverschrijding doorloper tot 15 min 90 toeslag tijdoverschrijding doorloper 15 tot 30 min 180 toeslag tijdoverschrijding doorloper 30 tot 60 min 270 gebruik piano 108 uitvaartplechtigheid bij graf, meer dan 30 min, afhankelijk van de wensen vanaf 303 gebruik rijdende baar incl. baarkleed vanuit uitvaartcentrum/islam.paviljoen 97 gebruik LCD-scherm in aula 29 geluidsinstallatie aan graf 29 organist op zaterdag per uur 77 toeslag meegaan naar de oven op aanvraag toeslag bijzondere werkzaamheden aula vanaf 150 De standaardtijd voor grafgang is 30 minuten Indien een aanvrager de aanvraag voor het gebruik van de accommodatie binnen 48 uur vóór de gereserveerde datum en tijdstip intrekt, blijven de accomodatiekosten verschuldigd. 4

5 9. Onderhoudsbijdragen park onderhoudsbijdrage algemeen graf 10 jaar 500 onderhoudsbijdrage algemeen graf kinderhof 10 jr 380 onderhoudsbijdrage algemeen graf speciaal 10 jaar 939 onderhoudsbijdrage particulier graf/kindergraf/urnenplaats/gedenkplaats/optiegraf per jaar 92 onderhoud/huur bankje per jr (max 10 jaar) 90 onderhoud oorlogsgravenst per jr 14 extra grafonderhoud (op aanvraag) kostprijs Behalve bij algemene graven kan de onderhoudsbijdrage bij uitgifte/verlenging per jaar of voor maximaal de uitgifte- of verlengingstermijn (bedrag * termijn) vooruit worden betaald. Bij graven, die zijn uitgegeven voor onbepaalde tijd kan de onderhoudsbijdrage voor maximaal 50 jaar worden afgekocht. 10. Administratieve kosten/vergunningen vergunning gedenkteken/opgraven 69 tenaamstelling optie particulier graf vervallen wijziging/opnieuw tenaamstelling grafrecht 36 aanvraag ontheffing bewaartermijn as Grafbedekking en materialen tegel 40x40x4,5 met gat 34 fundatieraam 230/260 x 130 incl plaatsen 264 fundatieraam 200/230 x 100 incl plaatsen 211 inlegplaat 73/102 x 53 p.st. 34 inlay 102 x inlay 73 x plaat / deksel 260 x 130 x plaat / deksel 200 x 100 x fundatieroef 240 x 110 (dikte 15/25 cm) 332 fundatieroef 190 x 90 (dikte 15/25 cm) 276 fundatieroef 190 x 60 (dikte 15/25 cm) 276 fundatieroef 170 x 60 (dikte 15/25 cm) 276 fundatieroef 150 x 60 (dikte 15/25 cm) 257 fundatieroef 90 x 60 (dikte 15/25 cm) 186 fundatiebalk 130 x 25 x 8 m.d. 76 fundatiebalk 100 x 25 x 8 m.d. 76 lezenaar 40 x 40 (dikte 3/5 cm) 34 lezenaar, hoog 20 x 27,5 x fundatieraam/plaat / deksel 100x100x5 100 fundatieroef 50x65 (dikte 10/15 cm) 135 fundatiebalk 75x25x8 m.d. 70 impala tegel 50x50x3 154 enkele grafkelder 1 dp enkele grafkelder 2 dp enkele grafkelder 3 dp dubbele grafkelder 1 dp dubbele grafkelder 2 dp dubbele grafkelder 3 dp bekisting in graf achterlaten (per ring) 81 kist tbv herbegraving/verassing 362 urnenkeldertje 40x40 (incl plaatsing) 142 naamplaat tbv grafmarkering 55 bekisting en afdekking islam.grafbedekking 215 bekisting en afdekking islam.grafbedekking kindergraf 108 afvoeren zand graf per diepte 256 5

6 Privaatrechtelijke tarieven 14. Consumpties aula (de tarieven zijn incl. 6 of 21% BTW) dranken koffie/thee/warme chocola 2,00 frisdrank/vruchtensappen 2,15 melk/ karnemelk 1,50 bier (flesje) 2,85 wijn, port, sherry ed. per glas 3,10 advokaat (met/zonder slagroom) 2,85 prosecco (per glas) vanaf vanaf 3,75 champagne (moët ed.) per fles vanaf 75 champenoise/cava per fles vanaf 17 Hollands gedistilleerd per glas 2,85 buitenlands gedestilleerd per glas vanaf vanaf 4,10 soep op aanvraag koekjes en cake roomboterkoekje per stuk 0,55 krakelingen per stuk 2,00 weesper mop per stuk 1,30 mini-stroopwafel/koeken 1,80 cake per plak 1,40 minimoorkopjes per stuk 1,80 slagroomsoesjes 1,25 opgemaakte koekjes 2,10 glacé 2,25 gevulde koek van banketbakker 2,50 banketbakkerskoeken assorti 2,40 puntje boterkoek 2,10 stroopwafel 2,25 spekkoek (min 15 pers. 2 stukjes) 1,40 cupcakes per stuk 3,60 mini cupcakes per stuk 2,75 gebak petit four 2,85 balgebak (cakebodem) per stuk 2,85 gebak assorti/vlaai vanaf 3,60 chocolade chocolaatjes assorti 1,50 luxe bonbons 1,80 broodjes e.d. belegde broodjes per stuk 2,95 luxe broodjes per stuk 3,95 luxe sandwiches (2 driehoekjes) 3,95 krentenbol per stuk 1,65 mini krentenbol 1,20 krentenbrood per stuk (met of zonder boter) 1,60 plak ontbijtkoek per stuk (met of zonder boter) 1,00 luxe minibroodjes 3,00 saucijzenbroodje 2,70 kaasbroodje 3,10 kaasstengel groot 2,80 6

7 borrelhapjes eenhapssaucijsjes per stuk 1,20 eenhaps kaasbroodje 1,60 bladerdeeghapjes per stuk 1,80 luxe hapjes crustini's of canapé's per stuk 3,00 Amsterdamse schotel (min 25 pers) pp 3,30 kaasschotel per persoon 3,30 Luxe kaasschotel min 25 pers. pp 3,50 bitterballen (5 stuks per portie) 6,00 bittergarnituur (5 stuks per portie) 6,00 haring ( 8 stukjes) met garnituur dagprijs gemengde nootjes per portie 2,50 zoute pinda's per portie 1,75 zoute koekjes per stuk 0,55 Surinaamse/indische broodjes en hapjes Pom / kipkerrie / soja kip 3,95 Bakkeljauw 4,50 mini loempia 1,95 risolle 3,10 lemper 2,45 (kip) pasteitje 2,85 7

Tarieventabel 2014 behorende bij de "Heffingsverordening De Nieuwe Ooster 2014"

Tarieventabel 2014 behorende bij de Heffingsverordening De Nieuwe Ooster 2014 Tarieventabel 2014 behorende bij de "Heffingsverordening De Nieuwe Ooster 2014" betreffende begraven, cremeren, asbestemmingen onderhoudsrechten, accommodatiegebruik en andere lijkbezorgingsrechten 1.

Nadere informatie

Tarieventabel 2014 behorende bij de "Heffingsverordening De Nieuwe Ooster 2014"

Tarieventabel 2014 behorende bij de Heffingsverordening De Nieuwe Ooster 2014 Tarieventabel 2014 behorende bij de "Heffingsverordening De Nieuwe Ooster 2014" betreffende begraven, cremeren, asbestemmingen onderhoudsrechten, accommodatiegebruik en andere lijkbezorgingsrechten 1.

Nadere informatie

Tarieventabel 2014 begraafplaats Rustoord

Tarieventabel 2014 begraafplaats Rustoord Tarieventabel 2014 begraafplaats Rustoord behorend bij de Heffingsverordening begraafplaats Rustoord, betreffende begraven, asbestemmingen, onderhoudsrechten, accommodatiegebruik en andere lijkbezorgingsrechten.

Nadere informatie

wensen na overlijden

wensen na overlijden wensen na overlijden Vertrouwelijke gegevens bestemd voor degene, die na mijn overlijden mijn uitvaart zal regelen. naam : voornamen : adres : postcode / woonplaats : geboortedatum : geboorteplaats : nationaliteit

Nadere informatie

Wat zijn de kosten voor een begrafenis op R.-K. Begraafplaats Buitenveldert?

Wat zijn de kosten voor een begrafenis op R.-K. Begraafplaats Buitenveldert? Kostenoverzicht 2012 Wat zijn de kosten voor een begrafenis op R.-K. Begraafplaats Buitenveldert? Hieronder vindt u uitleg over een aantal mogelijkheden en de te verwachten kosten voor het begraven op

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 28 september 2010 Onderwerp: Beheersverordening begraafplaats Sliedrecht 2011 en de Verordening op de heffing en invordering

Nadere informatie

Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede. Begraven of cremeren?

Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede. Begraven of cremeren? Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede Begraven of cremeren? Inleiding Als er iemand is overleden valt er, tussen alle emoties door, veel te regelen. Vaak weten we niet hoe, op zo

Nadere informatie

gemeente Apeldoorn Marktplein 1 Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn telefoon (055) 580 10 10 fax (055) 580 11 60 www.apeldoorn.nl

gemeente Apeldoorn Marktplein 1 Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn telefoon (055) 580 10 10 fax (055) 580 11 60 www.apeldoorn.nl Begraven en cremeren In deze brochure vindt u informatie over begraven en cremeren in Apeldoorn Milieu, Mobiliteit en Openbare Ruimte gemeente Apeldoorn Marktplein 1 Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn telefoon

Nadere informatie

Reglement voor begraafplaats en crematorium

Reglement voor begraafplaats en crematorium Reglement voor begraafplaats en crematorium Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen 1-2 2. De begraafplaats en het crematorium 3-7 3. Indeling van de begraafplaats, onderscheid van de graven en asbestemming

Nadere informatie

Beide punten noodzaken de aanpassing van de verordening op het gebruik en het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Heusden.

Beide punten noodzaken de aanpassing van de verordening op het gebruik en het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Heusden. Raad : 05 oktober 2004 Agendanr. : 13 Doc.nr : B2004.10918 Afdeling: : Publiekszaken RAADSVOORSTEL Onderwerp : Vaststellen Verordening op het gebruik en het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen

Nadere informatie

Een stijlvolle uitvaart geheel naar uw wensen. Prijsoverzicht. Van Boetzelaerlaan 292 2581 BC DEN HAAG 070-3066030 070-3512563.

Een stijlvolle uitvaart geheel naar uw wensen. Prijsoverzicht. Van Boetzelaerlaan 292 2581 BC DEN HAAG 070-3066030 070-3512563. Een stijlvolle uitvaart geheel naar uw wensen Prijsoverzicht Tarieven 2015 Uitvaartverzorging Van Boetzelaerlaan 292 2581 BC DEN HAAG 070-3066030 070-3512563 Atropos uitvaartverzorging Van Boetzelaerlaan

Nadere informatie

MIJN UITVAART GOED GEREGELD

MIJN UITVAART GOED GEREGELD MIJN UITVAART GOED GEREGELD Mijn uitvaart goed geregeld Bijgewerkt op datum: 12-03-2008 pagina 1 Algemeen Rondom de uitvaart moet altijd heel veel worden geregeld. U kunt zelf diverse voorzorgsmaatregelen

Nadere informatie

Dienstverlening inzake Begraafplaatsen, Crematoria en Uitvaartcentra, Mortuariumbeheer Ziekenhuizen en Zorginstellingen en Collegiale Dienstverlening

Dienstverlening inzake Begraafplaatsen, Crematoria en Uitvaartcentra, Mortuariumbeheer Ziekenhuizen en Zorginstellingen en Collegiale Dienstverlening Dienstverlening inzake Begraafplaatsen, Crematoria en Uitvaartcentra, Mortuariumbeheer Ziekenhuizen en Zorginstellingen en Collegiale Dienstverlening Uitvaartverzorging 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding 5

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergadering«Besluit: Voorstalnummer; j^r 5 JAN 20i; ft(x9, Ol»Oca Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp 15 RB2011001 Visie -, Beleidsplan-, Verordening - enexploitatie begraafplaatsen

Nadere informatie

Wilsbeschikking. U kunt mij elk moment van de dag bellen 06-831044887 of mailen info@uitvaartbegeleidingvanrijnsoever.nl

Wilsbeschikking. U kunt mij elk moment van de dag bellen 06-831044887 of mailen info@uitvaartbegeleidingvanrijnsoever.nl Wilsbeschikking Bij een overlijden voelen nabestaanden zich gesteund als zij weten hoe de overledene dacht over zijn of haar afscheid en uitvaart. Om uw nabestaanden niet in onwetendheid achter te laten

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Voor het vastleggen van uw persoonlijke wensen. T 010 418 23 33 (dag en nacht) www.hess.nl

Wilsbeschikking. Voor het vastleggen van uw persoonlijke wensen. T 010 418 23 33 (dag en nacht) www.hess.nl Wilsbeschikking Voor het vastleggen van uw persoonlijke wensen. T 010 418 23 33 (dag en nacht) www.hess.nl Wilsbeschikking U weet wat uw wensen zijn bij uw uitvaart. Hess kent de mogelijkheden. We denken

Nadere informatie

BEGRAVEN OF CREMEREN? In deze ultieme stilte - alle streven voorbij - zingen de merels om het hardst

BEGRAVEN OF CREMEREN? In deze ultieme stilte - alle streven voorbij - zingen de merels om het hardst BEGRAVEN OF CREMEREN? Een moeilijke keuze In deze ultieme stilte - alle streven voorbij - zingen de merels om het hardst Jan Eijkelboom Gemeentelijke Begraafplaats en Crematorium ESSENHOF Inleiding In

Nadere informatie

Inventarisatieformulier intermediair

Inventarisatieformulier intermediair Een helder verhaal over uitvaartverzekeringen Inventarisatieformulier intermediair Tussenpersoon: Persoonlijke gegevens verzekeringnemer Achternaam: Voorletters: Burgerservicenummer: Geslacht: M V Kinderen:

Nadere informatie

aan het einde van het levenspad wilsbeschikking

aan het einde van het levenspad wilsbeschikking aan het einde van het levenspad wilsbeschikking Inhoud Voorwoord pag. 4 Wilsbeschikking Personalia pag. 5 Wilsbeschikking besproken met pag. 6 Testament pag. 6 Executeur-testamentair pag. 6 De keuze Begraven,

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN

ALGEMEEN REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN ALGEMEEN REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN R.K. Begraafplaats Molenstraat R.K. Begraafplaats Leonardus R.K. Begraafplaats Brouwhuis Gemeentelijke Begraafplaats HELMOND Inleiding ALGEMEEN REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN

Nadere informatie

VERORDENING BEGRAVEN GEMEENTE HOUTEN

VERORDENING BEGRAVEN GEMEENTE HOUTEN VERORDENING BEGRAVEN GEMEENTE HOUTEN Vastgesteld in de raad 27 november 2007 Inwerkingtreding: 8 dagen na bekendmaking INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BEHEER EN GEBRUIK VAN DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATSEN...2 AFDELING

Nadere informatie

0341-415098 (dag en nacht)

0341-415098 (dag en nacht) Inleiding Veel belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven worden vastgelegd, georganiseerd en geregeld, dat vinden wij heel gewoon. Wensen rondom een overlijden worden steeds vaker bespreekbaar gemaakt

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE VOORWOORD. Bestelprocedure 6 Facturering 8. Deel 1, vergaderservice

INHOUDSOPGAVE VOORWOORD. Bestelprocedure 6 Facturering 8. Deel 1, vergaderservice Banquetingmap 1 VOORWOORD Dit is de banquetingmap van Sodexo. Deze banquetingmap is opgesteld in samenwerking met de Universiteit Utrecht en geldt voor het collegejaar 2014/2015. We hebben de map opgedeeld

Nadere informatie

Uitvaart wensenformulier

Uitvaart wensenformulier Dit wensenformulier wordt u aangeboden door Martin Hendericks Uitvaartverzorging Wilt u uw wensen liever persoonlijk doorspreken dan kunt u geheel vrijblijvend een afspraak maken. Op verzoek kan er een

Nadere informatie

Klankbordgroep Begraven in Veendam. 1. Begraafplaatsen 1.1 Begraafplaats Buitenwoelhof 1.2 Begraafplaats Dalweg 36

Klankbordgroep Begraven in Veendam. 1. Begraafplaatsen 1.1 Begraafplaats Buitenwoelhof 1.2 Begraafplaats Dalweg 36 Begraven in Veendam Inhoudsopgave Inleiding Klankbordgroep Begraven in Veendam 1. Begraafplaatsen 1.1 Begraafplaats Buitenwoelhof 1.2 Begraafplaats Dalweg 36 2. Grafsoorten 2.1 Algemene graven 2.2 Particuliere

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Uitvaartverzorging Agterberg Wolter Heukelslaan 50 3581 ST Utrecht (030) 2510982 www.agterberg.nl info@agterberg.

Wilsbeschikking. Uitvaartverzorging Agterberg Wolter Heukelslaan 50 3581 ST Utrecht (030) 2510982 www.agterberg.nl info@agterberg. Wilsbeschikking Bij een overlijden voelen nabestaanden zich gesteund als zij weten hoe de overledene dacht over zijn of haar afscheid en uitvaart. Om uw nabestaanden niet in onwetendheid achter te laten

Nadere informatie

EVALUATIE NOTA BEGRAVEN EN BEGRAAFPLAATSEN WINSUM

EVALUATIE NOTA BEGRAVEN EN BEGRAAFPLAATSEN WINSUM EVALUATIE NOTA BEGRAVEN EN BEGRAAFPLAATSEN WINSUM januari 2014 Inhoud 1.INLEIDING... 3 2. AANPAK ONDERZOEK... 5 3. DE UITKOMSTEN EN DE STAND VAN ZAKEN... 6 4. OPTIES... 11 5. ADVIES/VOORSTEL... 13 1 2

Nadere informatie

Uitvaartverzorging Jannie Hulsbergen. Bericht van mijn overlijden graag doorgeven aan: Loonberg 26 4617 NX Bergen op Zoom

Uitvaartverzorging Jannie Hulsbergen. Bericht van mijn overlijden graag doorgeven aan: Loonberg 26 4617 NX Bergen op Zoom Bericht van mijn overlijden graag doorgeven aan: Uitvaartverzorging Jannie Hulsbergen Loonberg 26 4617 NX Bergen op Zoom tel. 0164-246664 GSM: 06-51910414 www.uitvaartverzorgingnaarwens.nl naam: voornamen:

Nadere informatie

Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort

Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort Een prachtige locatie Rusthof is niet alleen een prachtig gesitueerde bosbegraafplaats en crematorium. Uniek is ook zijn centrale ligging in het hart van Nederland.

Nadere informatie

VOORWOORD. Deze map geeft u slechts een selectie van alle mogelijkheden. Alles is bespreekbaar!

VOORWOORD. Deze map geeft u slechts een selectie van alle mogelijkheden. Alles is bespreekbaar! BANQUETINGMAP 2012-2013 VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM VOORWOORD Voor u ligt de banquetingmap van Sodexo. Deze banquetingmap is opgesteld in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam en geldt voor

Nadere informatie