BOUWEN VAN EEN WONING VERKOOPLASTENBOEK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BOUWEN VAN EEN WONING VERKOOPLASTENBOEK"

Transcriptie

1 BOUWEN VAN EEN WONING VERKOOPLASTENBOEK

2 INHOUDSOPGAVE I. GONDWERK 1. Grond en funderingswerken 2. Aardingslus 3. Vloerplaat in gewapend beton 4. Riolering 5. Voorzieningen tegen opstijgend vocht II. BOVENGRONDSE RUWBOUWWERKEN 1. Gewapend beton 2. Metselwerk 3. Gevels 4. Thermische isolatie 5. Rook- en verluchtingskanalen 6. Dakwerken 6.1. Hellende daken 6.2. Platte daken 6.3. Dakafvoeren en dakgoten 7. Buitenschrijnwerk 7.1. PVC buitenschrijnwerk 7.2. Beglazing 7.3. Buitendorpels III. AFWERKING 1. VIoeren 2. Wandafwerking 3. Plafondafwerking 4. Binnenschrijnwerk 4.1. Deuren 4.2. Raamtabletten binnenzijde 5. Brievenbussen 6. Buitenwerken / tuinaanleg IV. TECHNISCHE INSTALLATIES 1. Elektriciteit 2. Sanitaire installatie 3. Verwarmingsinstallatie en warmwaterproductie 4. Keukeninstallatie V. ALGEMEEN 1. Plannen 2. Controle op uitgevoerde werken en technische studies 3. Nutsvoorzieningen 4. Keuze van de materialen/afwerkingen door de koper 5. Bezoek van de bouwplaats 6. Opleveringen 7. Diverse 2

3 I. GRONDWERK 1. Grond- en funderingswerken De grondwerken worden volgens de gewenste afmetingen uitgevoerd teneinde de funderingswerken, kanalisatie- en rioleringswerken degelijk te kunnen uitvoeren. Overtollige grond blijft op het terrein gestockeerd. De bodem van de uitgegraven bouwput zal een zuiver en uniform vlak vertonen en zal een voldoende grondweerstand hebben om de fundering/vorstrand en de vloerplaat van het gebouw op de grond over te dragen. De aanduiding van de funderingen op de plannen van de architect zijn enkel indicatief en worden definitief bepaald door de studie van de ingenieur, die zich steunt op de resultaten van het bodemonderzoek en de berekening van de belastingen van het gebouw. De aardingslus is voorzien onder de fundering. 2. Aardingslus Uitvoering conform de vigerende technische voorschriften betreffende de elektrische installaties (A.R.E.I.). Maximale weerstand: 35 Ohm. De aardingslus is ononderbroken voorzien onder de fundering/vorstrand en afgeschremd van het beton. De uiteinden worden op de plaast van het verdeelbord op 50 cm uit de vloerplaat voorzien. 3. Vloerplaat in gewapend beton De vloerplaat wordt uitgevoerd op volle grond conform de richtlijnen van het ingenieursbureau, voorzien van dubbele wapeningsnetten 150/150/8. Alle bouwwerken in beton en de wapening ervan voldoen aan de Belgische normen terzake. 4. Riolering Het rioleringsstelsel betreft ingegraven afvoerleidingen voor afvoer van afvalwater en regenwater, afkomstig van leidingen, toestellen en putten. Verloop, diameters, enz. Volgesn de plannen en de vigerende normen. Het ganse rioleringsstelsel wordt uitgevoerd in PVC (of gelijkwaardig) volgens de geldende normen terzake en zijn BENOR goedgekeurd. Een terugslagklep wordt voorzien op de aansluiting naar de straatriolering. Regenwaterbuffering wordt voorzien conform de watertoets. De nodige wachtbuizen voor de nutsvoorzieningen worden aangelegd volgens de richtlijnen van de betrokken nutsmaatschappijen. Er is een regenwaterput voorzien in beton met een inhoud volgens de berekening van de architect. De aansluiting op de moerriool gebeurt volgens de richtlijnen van de gemeente. De aansluitingskost hiervoor op de straatriolering zijn niet in de prijs begrepen. 5. Voorzieningen tegen opstijgend vocht De betonplaat wordt gestort op een gewapende PE-folie met een overlap van min. 20 cm en omhoog geplooid tot aan de bovenzijde van de afgewerkte vloerpas. Een waterdichte isoleerlaag wordt, overal waar noodzakelijk, onder de metselwerkmuren aangebracht, conform de voorschriften van het WTCB. 3

4 II. BOVENGRONDSE RUWBOUWWERKEN 1. Gewapend beton Alle bouwwerken in beton en de wapening ervan dienen te voldoen aan de Belgische normen ter zake. Worden voorzien in gewapend beton alle vloer- en dakplaten voor platte daken volgens de gegevens en onderrichtingen van het ingenieursbureau alle balken, wanden en kolommen nodig voor een goede constructie, dit alles volgens de gegevens en onderrichtingen van het ingenieursbureau. Draagvloeren : breedplaatvloerelementen of welfsels in beton Type en technische specificatie volgens opgave ingenieur. 2. Metselwerk Metselwerk voor het binnenspouwblad van de voor- en achtergevel en dragende wanden worden uitgevoerd in gebakken snelbouwsteen, silicaatsteen of gewapend beton van minimaal 14 cm dikte. De binnenwanden in de woningen worden, voor zover niet dragend, gebakken snelbouwsteen van 9 cm dikte, tenzij anders gespecifieerd. Alle metselwerk wordt bij het veraten van de werf steeds voldioende afgedekt tegens weersinvloeden. 3. Gevels De buitengevels worden als volgt uitgevoerd: een dragend binnenspouwblad in gebakken snelbouwstenen, silicaatsteen of gewapend beton van minimaal 14 cm dikte, een geïsoleerde spouwopening en een hardgebakken gevelsteen van het type machinale handvorm, module 65, kleur volgens keuze architect. Het gevelmetselwerk wordt verwerkt in halfsteens verband en gevoegd. Particuliere handelswaarde gevelsteen: max. 30 /m2 (excl. BTW). De stenen zijn gaaf en gelijkmatig van vorm en uitzicht De mortels zijn aangepast aan de aard van het metselwerk Alle metselwerk is pas, vlak en te lood, met de nodige open stootvoegen Gegalvaniseerde doken en houten klossen worden mee ingewerkt voor zover nodig voor de bevestiging van het buitenschrijnwerk. Gegalvaniseerde spouwankers (met drupplooi en rozas) worden mee ingewerkt. 4. Thermische isolatie Het gebouw zal voldoen aan de de EPB-norm inzake energieprestatie en binnenklimaat (EPB). De materialen en toegepaste diktes van de isolatie zullen conform zijn aan de isolatieberekeningen door de EPB-verslaggever. Materialen en diktes kunnen dus afwijken naargelang de EPB-eisen en uitvoeringsmethodes. spouwmuren gevels: gedeelteljke vulling met polyurethaanplaten (PUR), voorzien van tand en groef vloerplaat (gelijkvloers): gespoten PUR, dikte min. 8 cm hellend dak: minerale wol plat dak: polyurethaanplaten (PUR) woningscheidende wanden: minerale wol 5. Rook- en verluchtingskanalen De ventilatie van de ruimten wordt gerealiseerd volgend het systeem C+Evo, een vraaggestuurd ventilatiesysteem met natuurlijke aanvoer en mechanische afvoer. Bij systeem C+Evo wordt verse lucht van buiten aangevoerd via zelfregelende toevoerroosters in de ramen. De vervuilde lucht wordt mechanisch afgevoerd via de vochtige ruimtes (keuken, badkamer, berging, toilet, ). De gehele installatie wordt uitgevoerd volgens de geldende EPB-reglementeringen. 4

5 In de woning wordt er voorzien: voor de verwarmingsketel op aardgas: een aanvoer van verse lucht en afvoer van verbrandingsgassen door middel van een gesloten systeem verluchting van badkamer, wc en berging via mechanische verluchting; luchtaanvoer via roosters in de ramen afvoer voor dampkap keuken Er worden afvoerkanalen voorzien door de gevel of door het dak. 6. Dakwerk 6.1 Hellende daken Het hellend dak wordt uitgevoerd als gordingendak. Secties van de kepers en gordingen in functie van de vorm en afmetingen van het dak. Op de zolderverdieping zijn de gordingen zichtbaar. Kepers worden bevestigd aan een muurplaat die verankerd wordt aan het binnenspouwblad met gegelvaniseerd bandijzer. Het onderdak bestaat uit een gewapende, microgeperforeerde PE-folie. Pan- en tenehgellatten uit gedrenkt hout. De dakbedekking is voorzien met kleidakpannen, type Koramic L15 of gelijkwaardig / betondakpan, type Sneldek, voorzien van de nodige verluchtings- en gevelpannen, nokpannen en een ondernok uit PE. 6.2 Platte daken Platte daken worden opgebouwd met betonvloer en hellingsbeton, dampscherm, isolatie en daarop de dichtingslagen tenzij anders aangegeven. 6.3 Dakafvoeren en dakgoten De regenafvoeren worden uitgevoerd in zinktitaan. Diameter in functie van dakoppervlakte. Bij hellende daken worden halfronde goten aangebracht uit zinktitaan; type en afmetingen worden bepaald door de architect. Platte daken worden voorzien van spuwers en bladvangers. Er wordt een dakrandprofiel voorzien in aluminium. 7. Buitenschrijnwerk 7.1 PVC buitenschrijnwerk Het geheel van deze werken is uit te voeren in PVC-profielen (kleurkeuze volgens architect). De ramen bestaan zijn voorzien van een 5-kamerprofiel. De isolatiewaarde van het raamgeheel is conform de EPB-regelgeving. Afmetingen en draairichting van de opengaande delen zoals aangeduid op de plannen. Alle opengaande delen worden voorzien van aangepast hang- en sluitwerk en sluiten luchtdicht tegen de vaste kaders door middel van rondlopende dichtingstrips. De ramen worden geplaatst met aangeduwde compribanden welke nadien vakkundig worden aangespoten met een elastische kit teneinde een perfecte dichting te waarborgen. 7.2 Beglazing Al de beglazingen zijn uit te voeren in dubbel klaar glas. De glasdikten zullen overeenstemmen met de fabrieksnormen, toepasselijk voor winddrukken van 75 kg/m 2. De toegepaste glassoorten en ventilatieroosters zullen conform zijn aan de isolatieberekening volgens de vigerende EPB-regelgeving. 5

6 7.3 Buitendorpels Dorpels in Blauwe Hardsteen aan alle ramen en (schuif)deuren. Deze worden geplaatst in een vol mortelbed, afwaternd naar buiten. Dikte: 5 cm. Lengte: breedte van de dagopening. Bovenzijde gepolijst, onderaan voorzien van een doorlopede druiplijst. III. AFWERKING 1. Vloeren Er wordt een vezelversterkte cementdekvloer voorzien, dikte minimaal 7cm. In de prijs is de levering en plaatsing (verlijming op de dekvloer) van keramische, nietgerectificeerde vloertegels opgenomen voor de woonkamer, hal, keuken, badkamer, douchekamer, wc en de berging. Voegwerken worden uitgevoerd in standaard grijs. Voorzien: - vloertegels in keramiek, minimumformaat 25/25 cm, maximumformaat 45/45, rechte plaatsing met een handelswaarde van 35,00 /m² (excl. BTW) - bijhorende plinten met handelswaaarde 7,50 /lm - vloertegels in de garage: handelswaarde van 15,00 /m² (excl. BTW) De koper zal zelf een keuze maken bij de aangeduide leverancier. Optie: Indien overeengekomen in de aannemingsovereenkomst kan er in de slaapkamers een laminaatparket worden voorzien met bijhorende plinten. De stroken worden met tand- en groefsysteem zwevend geplaatst op een geluidsabsorberende onderlaag. Voorziene handelswaarde, excl. BTW: 25,00 /m 2 en 6,00 /lm voor de plinten. De koper zal zelf een keuze maken bij de aangeduide leverancier. Indien door welke reden dan ook (bv. door de aard van de vloerbekleding) het noodzakelijk wordt geacht speciale of bijkomende eisen te stellen aan de chape, dienen deze voor aanvang der werken duidelijk en schriftelijk gemeld te worden door middel van een door de koper ondertekende nota. Aangezien het hier gaat om een cementgebonden dekvloer, moet volgens de Belgische norm rekening gehouden worden met het gevaar voor scheurvorming ten gevolge van de hydraulische krimp. Voor de bepaling van de chapedikte van de niet afgewerkte lokalen, wordt uitgegaan van een door de koper te plaatsen afwerking met een vloerdikte van 1,2cm. 2. Wandafwerking AIle wanden van de wanden worden klaar voor de schilder opgeleverd - hetzij d.m.v. bezetting op de metselwerken -hetzij d.m.v. een uitvlaklaag op de betonwanden - hetzij door het affilmen van de gipswanden. Deze werken mogen niet uitgvoerd worden bij een temperatuur lager dan 5 C of zolang de te bepleisteren oppervlakken niet ontdooid zijn. De koper neemt er nota van dat het optreden van scheuren gedurende de eerste jaren inherent is aan de constructie (oa zetting van het gebouw, overgang tussen verschillende materialen). Deze scheurvorming kan dan nooit worden beschouwd als een verborgen gebrek. Kosten voor herstelling, schilder-of behangwerk kunnen nooit ten laste worden gelegd van de 6

7 aannemer/promotor. Het is mogelijk dat er vooraf aan het schilderen of behangen nog een kleine voorbehandeling nodig is om de laatste oneffenheden uit te vlakken. In de badkamer, douchekamer en / of toiletten zijn keramische wandtegels voorzien voor 20m2. keramische wandtegels, niet-gerectificeerd, minimumformaat 25/25 cm, maximumformaat 45/45, rechte plaatsing met een handelswaarde van 25,00 /m² (excl. BTW). Voegwerken worden uitgevoerd in standaard grijs. 3. Plafondafwerking De vlakke betonplafonds worden, voor zover nodig, voorzien van een uitvlaklaag en bepleisterd. Doorhangende balken worden met gips omkast of bepleisterd op een gaas. 4. Binnenschrijnwerk 4.1. Deuren De binnendeuren worden uitgevoerd in vlakke schilderdeuren, gevat in een houten omlijsting en voorzien van een aluminium beslag. Particuliere handelswaarde, geleverd en geplaatst: 180,00 per deur (excl. BTW) Raamtabletten binnenzijde Aan alle ramen worden aan de binnenzijde venstertabletten voorzien in natuursteen. 5. Brievenbussen Niet voorzien in de aanneming, tenzij expleciet vermeld in de aannemingsovereenkomst. 6. Buitenwerken tuinaanleg Niet voorzien in de aanneming, tenzij expleciet vermeld in de aannemingsovereenkomst. 7

8 IV. TECHNISCHE INSTALLATIES 1. ELEKTRICITEIT De elektrische installatie beantwoordt aan de voorschriften van de stroomleverende maatschappij en het AREI. Voor het in gebruik nemen van de woning zal de ganse installatie gekeurd worden door een door de overheid erkend controle-organisme. De kosten voor de indienststelling van de individuele meter zijn ten laste van de koper, evenals de aansluitingen voor telefoon, TV-distributie, e.a. Elk bord is voorzien van automatische zekeringen en verliesstroomschakelaars (300 en 30 ma). De schakelaars en stopcontacten zijn van het ingebouwde type serie Niko PR 20 of gelijkwaardig. Een volledige videofooninstallatie verbonden met de inkomdeur gelijkvloers bedient alle appartementen en is gecombineerd met de automatische deuropener van de algemene inkomdeur. Aan de toegangsdeur van het appartement is een aparte beldrukknop voorzien. Deze geeft een verschillend geluidssignaal t.o.v. de drukknop aan de algemene inkomdeur op de gelijkvloerse verdieping. In de privatieve delen worden de leidingen voor de lichtpunten voorzien, doch geen armaturen. Indien er aan de basisopstelling wijzigingen worden gevraagd of bijkomende schakelpunten geplaatst moeten worden, dient men uiteraard ook rekening te houden met een bijkomende kostenverrekening van het wijzigende leiding- en plaatsingswerk. De kostenverrekening voor dit plaatsingswerk kan varieren naargelang de afwerking van het gebouw vordert! Volgende lichtpunten, bedieningen en stopcontacten zijn voorzien : Inkomhal WC berging/cv woonkamer keuken badkamer douchekamer nachthal slaapkamer gevel Algemeen voorzien : 4 UTP aansluitingen 1 stopcontact 1 lichtpunt, 2 bedieningen belinstallatie met verlichte naamplaat 1 lichtpunt, 1 bediening 1 lichtpunt, 1 bediening 4 stopcontacten 1 stopcontact voor stookketel 1 verdeelbord voor zekeringen 2 lichtpunten, 2 bedieningen 6 stopcontacten thermostaat wachtbuis radio- TV en telefoon 1 lichtpunt, 1 bediening 6 stopcontacten nodige stopcontacten/aansluitingen voor elektrische apparaten 2 lichtpunten, 1 bediening 1 stopcontact 1 lichtpunt, 1 bediening 1 stopcontact 1 stopcontact 1 lichtpunt, 2 bedieningen 1 lichtpunt, 2 bedieningen 3 stopcontacten 1 lichtpunt, 1 bediening 8

9 2. SANITAIRE INSTALLATIE Alle aanvoerleidingen warm en koud water worden uitgevoerd in VPE buis. Alle afvoeren worden uitgevoerd in PVC, bestand tegen hoge temperaturen. De ganse installatie wordt conform de voorschriften van de waterleverende maatschappij geconcipieerd/gekeurd met inbegrip van de nodige afsluitkranen, terugslagkleppen en andere toebehoren. Toevoer- en afvoerleidingen voor wasmachine zijn voorzien in de berging. Warmwaterbereiding : zie beschrijving centrale verwarming. De sanitaire toestellen en toebehoren zijn voorzien zoals op afzonderlijke lijst opgegeven. Het budget voor de sanitaire toestellen bedraagt (particuliere handelswaarde - excl. BTW). De koper zal zelf een keuze maken bij de aangeduide leverancier. Indien er aan de basisopstelling wijzigingen worden gevraagd of bijkomende sanitaire toestellen geplaatst moeten worden, dient men uiteraard ook rekening te houden met een eventuele bijkomende kostenverrekening van het wijzigende leiding- en plaatsingswerk. 3. VERWARMINGSINSTALLATIE EN WARMWATERPRODUCTIE De centrale verwarming en warmwaterbereiding geschiedt door middel van een gesloten gaswandketel. Er is standaard geen afzonderlijk warmwatervat voorzien. De kosten voor de indienststelling van de individuele meter zijn ten laste van de koper. In de verschillende woonvertrekken worden standaard Radson radiatoren voorzien welke gelakt zijn in gebroken wit. Bij het ontwerp werd rekening gehouden met volgende temperaturen : bij een buitentemperatuurvan -12 C: woonkamer 22 C keuken 20 C slaapkamers 19 C badkamer/douche 24 C (nacht)hal 18 C De volledige unit wordt gestuurd bij middel van een digitale klokthermostaat, voorzien van schakelklok met dag- en nacht regeling zodat een economische werking bekomen wordt. 4. KEUKENINSTALLATIE In de prijs wordt een keuken voorzien met kastenensemble en elektrische toestellen volgens tekeningen en beschrijving in afzonderlijke bijlage. Het betreft een pakket van inox spoelbak en elektrische apparaten, te weten : dampkap, oven, elektrische kookplaat, koelkast en vaatwasmachine. Het budget voor de keuken incl. plaatsing bedraagt (particuliere handelswaarde - excl. BTW). De koper zal zelf een keuze maken bij de aangeduide leverancier. 9

10 V. ALGEMEEN 1. Plannen De plannen van de woning welke aan de koper overhandigd werden, dienen als basis voor het opstellen van de verkoopsovereenkomst. Voor wat betreft de afwerking, zijn de aanduidingen op de plannen als louter indicatief te beschouwen. De beschrijving in dit lastenboek heeft dan ook steeds voorrang op de plannen. Opgegeven maten of oppervlaktes op de plannen dienen te worden aanzien als "circa" maten. Maatwijzigingen aan de plannen zijn steeds mogelijk, tengevolge van stabiliteits- of technische redenen. De verschillen welke zouden voorkomen, zullen beschouwd worden als aanvaardbare afwijkingen waarvoor de koper in geen geval beroep kan doen om een vordering tot schadeloosstelling of vergoeding in te stellen of de ontbinding van de koop te eisen. 2. Controle op uitgevoerde werken en technische studies Betreffende ARCHITECTUUR wordt de controle op de werken uitgevoerd door architectenbureau CUBE Architecten. De promotor stelt een veiligheidscoördinator aan, overeenkomstig de recente reglementering betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. Hij stelt eveneens een EPB-verslaggever aanb die zal instaan voor het opmaken van de berkeningen en de aabgiftes. De erelonen van de architect, de ingenieur, de veiligheidscoördinator en de EPB-verslaggever zijn inbegrepen in de verkoopprijs. Indien de koper echter zou overgaan tot wijzigingen aan de plannen in zoverre mogelijk en toegestaan, kan hiervoor een supplementair ereloon gevraagd worden. Erelonen verbonden aan tussenkomst van aangestelden door de kopers, dus anderen dan de hier vermelde architect en ingenieur, zijn ten financiële laste van de koper. 3. Nutsvoorzieningen Alle aankoppelings-, aansluitings-, plaatsings-. indienststellings-, keurings-, verbruiks- en abonnementskosten van de nutsvoorzieningen ( water, gas, elektriciteit, telefoon, internet, riolering, TV-FM distributie, enz.) zijn niet in de verkoopsprijs inbegrepen en vallen dan ook ten laste van de kopers. 4. Keuze van de materialen/afwerkingen door de kopers De koper zal een lijst ontvangen met de gegevens van de leveranciers waar hij zijn keuze kan maken m.b.t. materialen e.d. voor de afwerking van zijn woning. Het is niet toegestaan bij andere dan de door de promotor opgegven leveranciers de keuzes te bepalen. Indien de koper laattijdig de keuzes gemaakt heeft, schort dit de opleveringstermijn op. Waar in het lastenboek de benaming "handelswaarde" wordt gehanteerd, dient verstaan te worden de particuliere verkoopprijs, excl. BTW, van de materialen en eventueel de plaatsingskost. Bepaalde wijzigingen van afwerking kunnen aanleiding geven tot verlengingen van de uitvoeringstermijn. Wijzigingen die het uitwendige van gebouw veranderen, zijn niet mogelijk. Eventuele wijzigingen zullen alleen uitgevoerd worden na een voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de kopers aangaande de kostprijs en uitvoeringsmethode van deze wijzigingen. Bepaalde wijzigingen kunnen mogelijks ook geweigerd worden door de architect en/of promotor. Wijzigingen dienen steeds tijdig te worden besproken, in functie van de werfplanning. De kostprijzen van gevraagde wijzigingen zullen opgemaakt worden door de promotor. Mondelinge toezeggingen hebben geen waarde zolang ze niet schriftelijk zijn bekrachtigd. 10

11 In dit bestek zijn alle afwerkingen duidelijk opgegeven. De koper verklaart dat de woning verkocht werd met de afwerking zoals in dit bestek beschreven zonder verdere uitzonderingen tenzij expliciet in het bestek genoteerd werd en door de verkoper ondertekend. Indien de koper opteert voor plaatsing van parket of ander vochtgevoelige vloermaterialen kan de plaatsing hiervan slechts uitgevoerd worden mits het respecteren van de nodige droogtermijnen. Uitvoering voor deze datum ontslaat de promotor van zijn verantwoordeiijkheid op de goede uitvoering hiervan. Het is de koper niet toegelaten om zelf of via derden werken uit te voeren op de werf (wel te verstaan voor de voorlopige oplevering). Indien de koper, zonder weten van de promotor, zelf of via derden werken uitvoert aan het goed, geldt dit als onvoorwaardelijke aanvaarding van de voorlopige oplevering. De promotor wordt in dit geval ontslaan van alle verantwoordelijkheid en garantie ten opzichte van de kopers voor wat betreft zijn werk en de hieraan verbonden uitvoeringstermijn. EIke vorm van ingebruikname geldt eveneens als aanvaarding van de voorlopige oplevering. 5. Bezoek van de bouwplaats De toegang tot de bouwplaats is ten strengste verboden voor iedereen die niet betrokken is bij de uitvoering van de werken, behalve indien hij vergezeld is van de bouwers of van de architect of van de vertegenwoordiger van de promotor, en dit uitsluitend tijdens de werkuren. Tijdens het weekend en de vakantiedagen van de bouwsector, is de bouwplaats niet toegankeiijk, zelfs niet op eigen risico. De bezoekers moeten zich in alle geval schikken naar het bouwplaats reglement. De aannemer/promotor wijst alle aansprakelijkheid af voor ongevallen die zich op de bouwplaats kunnen voordoen. 6. Opleveringen Opleveringsprognose De uiterste datum voor levering wordt bepaald door het aantal werkbare werkdagen dat in de verkoopsovereenkomst wordt vermeld. Naarmate het gebouw vordert kunnen opleveringsprognoses worden aangegeven. Deze blijven echter steeds onderhevig aan weerverlet. Voorlopige oplevering Deze wordt gehouden in aanwezigheid van aannemer, architect en promotor. Er wordt zonodig een lijst opgesteld van nog uit te voeren werken. Kleinere opmerkingen die de normale bewoonbaarheid van het appartement niet storen, zijn geen reden tot weigering van de oplevering. Na voorlopige oplevering, en betaling van alle facturen, zal de sleuteloverdracht gebeuren. Definitieve oplevering Deze vindt plaats één jaar na de voorlopige oplevering. Tijdens dit jaar moeten de opmerkingen die tijdens de voorlopige oplevering werden genoteerd volledig uitgevoerd en opgelost zijn. 7. Diverse Eenmaal het goed voorlopig opgeleverd dient de eigenaar zich te gedragen als een goede huisvader en kan schade aan het opgeleverde goed die voortvloeit door een gedrag dat niet als dusdanig wordt aanvaard, ertoe leiden dat de schadelijder geen aanspraak kan maken op enige schadevergoeding bij het ontstaan van gebrek. De koper zal zijn goed ten gepaste tijd voldoende ventileren. Hiervoor zijn de verschillende ramen voorzien van een kipstand. Tevens mogen de aangebrachte roosters niet worden afgeplakt omwille van trek of koude. 11

12 Indien artikels die toch deel uitmaken van de bouwplannen, die niet vermeld zijn in het lastenboek, zijn niet voorzien in de prijsofferte. Dit lastenboek 12 genummerde pagina's. De alhier beschreven afwerking heeft voorrang op al de aanduidingen op de plannen die slechts indicatief zijn. Zijn niet inbegrepen in de verkoopprijs : BTW, registratie -en notariskosten. de definitieve aansiuitingen van water, elektriciteit, telefoon, kabel-tv en riolering Dit document wordt in twee exemplaren opgemaakt en ondertekend door de koper en de verkoper. EIke partij verklaart een ondertekend exemplaar ontvangen te hebben. De koper verklaart hierbij dat hij grondig kennis heeft genomen van hetgeen in dit bestek vermeld is. De koper en de verkoper verklaren tevens dat er geen andere afspraken werden gemaakt dan deze in dit lastenboek vermeld. datum : De koper De verkoper 12

Residentie Parkzicht II Appartementsgebouw

Residentie Parkzicht II Appartementsgebouw 1 Residentie Parkzicht II Appartementsgebouw Luxe appartementen aan de Broekstraat in hartje Tervuren BEKNOPTE TECHNISCHE BESCHRIJVING 2 KOPER: Naam:... Adres:...... Tel: l:... appartement: : verdieping..nr

Nadere informatie

RESIDENTIE De Biezen - BESTEK

RESIDENTIE De Biezen - BESTEK RESIDENTIE De Biezen - BESTEK HOOFDSTUK 1 ONDERGRONDSE RUWBOUWWERKEN 1. Grond- en funderingswerken : De grondwerken worden volgens de gewenste afmetingen uitgevoerd ten einde de funderingswerken, kanalisatie-

Nadere informatie

Verkoopslastenboek woningen

Verkoopslastenboek woningen Verkoopslastenboek woningen v. 12/03/2015 Vg / Wg / Gdv / Gvkr /Vv Inhoud I. PROJECTTEAM... 3 II. ALGEMEEN... 4 1) Projectteam... 4 2) Leidinggevend architect... 4 3) Technische studies... 4 4) Nutsvoorzieningen...

Nadere informatie

Voorwoord. Met vriendelijke groeten, Miguel Van Hoof. Algemeen lastenboek Het Landgoed

Voorwoord. Met vriendelijke groeten, Miguel Van Hoof. Algemeen lastenboek Het Landgoed Voorwoord Beste klant, Ieder succesvol bouwproject begint bij streven naar perfectie en heldere communicatie. Daar zijn we bij Het Landgoed Development van overtuigd. Als ervaren bouwbedrijf willen we

Nadere informatie

HOLREY COMMERCIEEL LASTENBOEK

HOLREY COMMERCIEEL LASTENBOEK HOLREY COMMERCIEEL LASTENBOEK OVERZICHT BOUWTEAM BOUWHEER EN VERKOPER De bouwheer staat borg voor het vlotte verloop van de realisatie en voor de keuze van duurzame en hoogkwalitatieve materialen. Als

Nadere informatie

HOLREY COMMERCIEEL LASTENBOEK

HOLREY COMMERCIEEL LASTENBOEK HOLREY COMMERCIEEL LASTENBOEK OVERZICHT BOUWTEAM BOUWHEER EN VERKOPER De bouwheer staat borg voor het vlotte verloop van de realisatie en voor de keuze van duurzame en hoogkwalitatieve materialen. Als

Nadere informatie

1. VOORBEREIDENDE WERKEN

1. VOORBEREIDENDE WERKEN 1. VOORBEREIDENDE WERKEN a. AFBRAAK De kosten voor de sloop zijn inbegrepen in de koopprijs. b. BEMALING In functie van de heersende grondwaterstand worden de eventueel nodige bemalingswerken uitgevoerd

Nadere informatie

VERKOOPLASTENBOEK. T VEER te Tielrode Burgermeester A. Heymanstraat 84 Antwerpsesteenweg 97. 19/05/2014 Gvg / Wg / Gdv / Vkr / Gvv

VERKOOPLASTENBOEK. T VEER te Tielrode Burgermeester A. Heymanstraat 84 Antwerpsesteenweg 97. 19/05/2014 Gvg / Wg / Gdv / Vkr / Gvv VERKOOPLASTENBOEK T VEER te Tielrode Burgermeester A. Heymanstraat 84 Antwerpsesteenweg 97 19/05/2014 Gvg / Wg / Gdv / Vkr / Gvv Inhoud I. PROJECTTEAM... 3 II. ALGEMEEN... 4 1) Projectteam... 4 2) Leidinggevend

Nadere informatie

Verkoopslastenboek Residentie De Meuleman 1

Verkoopslastenboek Residentie De Meuleman 1 Verkoopslastenboek Residentie De Meuleman 1 1. K a r a k t e r i s t i e k e n v a n h e t gebouw 1.1 ALGEMENE VOORZIENINGEN EN AFWERKINGEN VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN De afwerkingsmaterialen voor

Nadere informatie

Residentie De enbosschen Residentie Capellenhof Verkoopslastenboek

Residentie De enbosschen Residentie Capellenhof Verkoopslastenboek Residentie De enbosschen Residentie Capellenhof Verkoopslastenboek Index Blz 1. Voorwoord 3 2. Beschrijving van het project 4 3. Bouwkundig lastenboek 5 3.1. Afbraak en voorbereidende werken 3.2. Ondergrondse

Nadere informatie

Project CA NAL VIEW BRUSSELS 1000 - BRUSSEL

Project CA NAL VIEW BRUSSELS 1000 - BRUSSEL Project CA NAL VIEW BRUSSELS 1000 - BRUSSEL Nieuwpoortlaan 19 APPARTEMENTEN CANAL VIEW BRUSSELS DEFINITIEF LASTENBOEK ANTONISSEN Projectontwikkeling bvba 1. VOORAFGAANDE OPMERKINGEN 1.1 Werkwijze Tabakvest

Nadere informatie

SAMENVATTING LASTENBOEK

SAMENVATTING LASTENBOEK 1. Algemene voorwaarden 2. Ruwbouwwerken 2.1 Afbraakwerken 2.2 Grondwerken 2.3 Fundering 2.4 Riolering 2.5 Metsel- en betonwerken 2.6 Raam- en deurdorpels 3. Dakwerken 3.1 Dakbedekking 3.2 Regenafvoer

Nadere informatie

Project NIEUWE ERVEN

Project NIEUWE ERVEN Verkoopslastenboek BLOK C Project NIEUWE ERVEN TURNHOUT 25 Februari 2013 Dit verkoopslastenboek en/of plannen architect kan (kunnen) op latere datum steeds aangepast worden in functie van bouwvergunning,

Nadere informatie

VERKOOPLASTENBOEK. ARTEVELDE - PLAZA De Panne

VERKOOPLASTENBOEK. ARTEVELDE - PLAZA De Panne VERKOOPLASTENBOEK ARTEVELDE - PLAZA De Panne 20/11/2013 Vg / Wg / Gdv / Gvkr / Gvv 1 Inhoud I. PROJECTTEAM... 3 II. ALGEMEEN... 4 1) Projectteam... 4 2) Leidinggevend architect... 4 3) Technische studies...

Nadere informatie

VERKOOPLASTENBOEK. RESIDENTIE STATIO Wolvertem

VERKOOPLASTENBOEK. RESIDENTIE STATIO Wolvertem VERKOOPLASTENBOEK RESIDENTIE STATIO Wolvertem 30/10/2013 Vg / Wg / Gdv / Gvkr / Gvv 1 Inhoud I. PROJECTTEAM... 3 ALGEMEEN... 4 1) Projectteam... 4 2) Leidinggevend architect... 4 3) Technische studies...

Nadere informatie

Residentie Koningin Astrid

Residentie Koningin Astrid Residentie Koningin Astrid Cvba Vobis Aalbeeksesteenweg 15 8 B-8500 Kortrijk T 056/25 25 25 www.vobis.be Residentie Koningin Astrid 2 appartementen met 1 slaapkamer & terras 2 dakappartementen met riant

Nadere informatie

Verkooplastenboek. Residentie Terra Verde. Winksele. Projectontwikkelaar-verkoper:

Verkooplastenboek. Residentie Terra Verde. Winksele. Projectontwikkelaar-verkoper: Verkooplastenboek Residentie Terra Verde Winksele Projectontwikkelaar-verkoper: www.lgv.be verkoopslastenboek Residentie Terra Verde pagina 1 www.lgv.be verkoopslastenboek Residentie Terra Verde pagina

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK Turnhout Residentie Kruisberg

VERKOOPSLASTENBOEK Turnhout Residentie Kruisberg VERKOOPSLASTENBOEK Residentie Kruisberg MAKELAAR: Century 21 Bruyninckx Vastgoed Rubensstraat 157 2300 ARCHITECT: Office 48 Koning Albertstraat 48 2440 Geel AANNEMER: Pluym Van Loon Kanaaldijk 16c 2380

Nadere informatie

PULDERHOF LASTENBOEK AFGEWERKT VERKOOPSLASTENBOEK: A. BESCHRIJVING VAN DE MATERIALEN ALGEMEEN B. BESCHRIJVING EN AFWERKING VAN DE

PULDERHOF LASTENBOEK AFGEWERKT VERKOOPSLASTENBOEK: A. BESCHRIJVING VAN DE MATERIALEN ALGEMEEN B. BESCHRIJVING EN AFWERKING VAN DE LASTENBOEK AFGEWERKT PULDERHOF VERKOOPSLASTENBOEK: A. BESCHRIJVING VAN DE MATERIALEN ALGEMEEN B. BESCHRIJVING EN AFWERKING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN C. AFWERKING DER PRIVATE WOONGELEGENHEDEN D. ALGEMENE

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK. Project : Diestsestraat 167-169-171 3000 LEUVEN Appartement. 0301

VERKOOPSLASTENBOEK. Project : Diestsestraat 167-169-171 3000 LEUVEN Appartement. 0301 VERKOOPSLASTENBOEK Project : Diestsestraat 167-169-171 3000 LEUVEN Appartement. 0301 INHOUDSTAFEL 1 RUWBOUW EN OMGEVINGSWERKEN... 2 1.1 Grondwerken... 2 1.2 Funderingen... 2 1.3 Riolering... 2 1.4 Ondergrondse

Nadere informatie

PROJECT Residentie Elisabeth

PROJECT Residentie Elisabeth COMMERCIEEL LASTENBOEK PROJECT Residentie Elisabeth Heilige-Geeststraat 188 3000 Leuven KOPER: Adres: Telefoon/Gsm: E-mail: Appartement nr: Parking nr: Berging nr: 1 GRONDEIGENAAR: NV VIVINVEST Brusselsesteenweg

Nadere informatie

Woonresidentie. Residentie Servaas. Diepenbeek LASTENBOEK. In Harmony with the future

Woonresidentie. Residentie Servaas. Diepenbeek LASTENBOEK. In Harmony with the future Woonresidentie Residentie Servaas gebouw A Diepenbeek LASTENBOEK In Harmony with the future INHOUDSOPGAVE SITUERING 5 ALGEMEEN 5 HOOFDSTUK 1: BESCHRIJVING DER WERKEN 6 1.1 Inplanting 6 1.2 Het afsluiten

Nadere informatie

Verkooplastenboek. Antwerpen Frankrijklei 136/Tabaksvest 57

Verkooplastenboek. Antwerpen Frankrijklei 136/Tabaksvest 57 Verkooplastenboek Antwerpen Frankrijklei 136/Tabaksvest 57 INHOUD 0. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. TECHNISCHE BESCHRIJVING RUWBOUW 1.1 Ondergrondse verdieping (parking, fietsenstalling, technische lokalen) 1.2.

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK COMMERCIËLE RUIMTE (CASCO) Turnhout Residentie Mercier

VERKOOPSLASTENBOEK COMMERCIËLE RUIMTE (CASCO) Turnhout Residentie Mercier VERKOOPSLASTENBOEK COMMERCIËLE RUIMTE (CASCO) Turnhout Residentie Mercier MAKELAAR: Vivendi Vastgoed Neerstraat 6 bus 4 2360 Oud-Turnhout ARCHITECT: Office 48 Koning Albertstraat 48 2440 Geel AANNEMER:

Nadere informatie

VERKOOPLASTENBOEK PROJECT: GRAETHEMPOORT. Bouwheer: Elfimmo, Sint-Truiden. Architect. Info en verkoop: het immohuis, Borgloon

VERKOOPLASTENBOEK PROJECT: GRAETHEMPOORT. Bouwheer: Elfimmo, Sint-Truiden. Architect. Info en verkoop: het immohuis, Borgloon PROJECT: GRAETHEMPOORT VERKOOPLASTENBOEK Bouwheer: Elfimmo, Sint-Truiden Architect Info en verkoop: het immohuis, Borgloon GRAETHEMPOORT 48 Borgloon 1 INHOUDSTAFEL 1. VOORSTELLING PROJECT p. 4 1.1. Concept...

Nadere informatie

9 APPARTEMENTEN EN 2 WONINGEN Residentie VIOLETTE te Mol VERKOOPSLASTENBOEK

9 APPARTEMENTEN EN 2 WONINGEN Residentie VIOLETTE te Mol VERKOOPSLASTENBOEK 9 APPARTEMENTEN EN 2 WONINGEN Residentie VIOLETTE te Mol VERKOOPSLASTENBOEK 1 A. DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN Het gebouw wordt gebouwd met materialen van eerste kwaliteit, vrij van alle gebreken die de

Nadere informatie

Woningen Verkoopslastenboek

Woningen Verkoopslastenboek Versie 07 april 2014 Woningen Verkoopslastenboek Woningen Verkoopslastenboek 1 Ontwikkelaar : DENDER DEVELOPMENT cvba en DENDER LAND cvba Maatschappelijke zetel: Franklin Rooseveltlaan 180, 8790 Waregem

Nadere informatie

Ter Moude. wonen in het park

Ter Moude. wonen in het park Ter Moude wonen in het park Ter Moude wonen in het park De textielfabriek Bekaert Moen startte in 1895 onder de naam Gratry. Korte tijd later had de fabriek 200 werknemers in dienst en telde ze meer dan

Nadere informatie

Lastenboek project Jennes te Pijpelheide. Algemeen lastenboek

Lastenboek project Jennes te Pijpelheide. Algemeen lastenboek Algemeen lastenboek Inleidende nota In dit bestek wordt een beknopte beschrijving gegeven van alle materialen en apparaten die worden gebruikt bij dit project. De op de plannen vermelde voorstellingen

Nadere informatie

PROJECT GEBOUW B PARK 51

PROJECT GEBOUW B PARK 51 Project Park 51 Gebouw B Persilstraat 52 - Herent Commercieel lastenboek appartement: versie 20/06/2012 Bijlage 4a COMMERCIEEL LASTENBOEK Appartement voor de koper PROJECT GEBOUW B PARK 51 Persilstraat

Nadere informatie