BOUWEN VAN EEN NIEUW KANTOOR LOKALE POLITIE SCHOTEN B E S T E K HOOFDSTUK III DEEL A8 AFWERKING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BOUWEN VAN EEN NIEUW KANTOOR LOKALE POLITIE SCHOTEN B E S T E K HOOFDSTUK III DEEL A8 AFWERKING"

Transcriptie

1 BOUWEN VAN EEN NIEUW KANTOOR LOKALE POLITIE SCHOTEN B E S T E K HOOFDSTUK III DEEL A8 AFWERKING GEMEENTE SCHOTEN Provincie Antwerpen Verbertstraat 3, 2900 Schoten T F DOSSIERNUMMER X2 16 mei 2006 HUISWERK Architecten bvba Contactpersoon: Dirk Somers Familiestraat 72, 2060 Antwerpen T F

2 DEEL A8 AFWERKINGEN... 4 LOT 81 BINNENAFWERKINGEN: WAND EN PLAFOND Wandafwerkingen, pleisters, algemeen Wandafwerkingen, droge pleisters, cementgebonden Wandafwerkingen, akoestisch plaatmateriaal Plafonds, verlaagd, platensystemen, algemeen Plafonds, verlaagd, platensystemen, gipskarton Plafonds, verlaagd, toebehoren, inspectieluik Plafonds, Kabelgoten, akoestische plaatafwerking Plafonds, akoestische plaatafwerking Plafonds, verlaagd, houten planken geschaafd Invulwanden, platensystemen, algemeen Invulwanden, platensystemen, gipskarton Binnenwanden op houten profielen, voorzetwand, gipskarton Binnenwanden op houten profielen, scheidingswanden grenen geschaafd Bekleding passerelle en leuningen trap Inkompui in grenen multiplex Wandafwerkingen, afkasting, akoestische absorber Handgreep trap, staal Wandafwerking, binnen, tegels ceramisch LOT 86 VLOERAFWERKING Vloerafwerkingen, isolatie, alg., thermisch isolerend Vloerafwerkingen, isolatie, gespoten PUR Vloerafwerkingen, dekvloeren, alg Vloerafwerkingen, dekvloeren, cementgebonden/gewone granulaten Vloerafwerkingen, gepolierde dekvloeren, cementgebonden/gewone granulaten Vloerafwerkingen, britsen, betonsteen en zandcement /44

3 Vloerafwerkingen, tegels, algemeen Vloerafwerkingen, tegels, ceramisch/geperst gres Vloerafwerkingen, tegels, betonnen traptreden Vloerafwerkingen, entreemat in kader Vloerafwerkingen, tussendorpels, algemeen Vloerafwerkingen, tussendorpels, RVS Vloerafwerkingen, plinten, algemeen Vloerafwerkingen, plinten, keramisch geperst gres LOT 88 SCHILDERWERKEN Wandafwerkingen/binnen, verven/alg Wandafwerkingen/binnen, verven LOT 89 VASTE EN LOSSE BEMEUBELING, BESCHERMINGSMIDDELEN, SIGNALISATIE Binnenbemeubeling, algemeen Ontvangstbalie Kleine balie commando Keuken Interventiekast Garderobekasten Tafels en stoelen Archief- en stapelrekken Herplaatsen hondenkennel Signalisatie Veiligheidsvoorzieningen /44

4 DEEL A8 AFWERKINGEN LOT 81 BINNENAFWERKINGEN: WAND EN PLAFOND Wandafwerkingen, pleisters, algemeen OMVANG Definitie : Onderhavige beschrijvingen betreffen binnenpleisterwerk voor horizontale en schuine oppervlakken die een verdere esthetische afwerking vereist, bv. schilder-, behangwerk decoratief pleisterwerk of sierpleisters (bv. gekrabd, gekamd, gewassen, stucmarmer, ) Onder traditionele pleisters worden verstaan de pleisters die uit verschillende componenten op de bouwplaats gedoseerd en gemengd worden. Ze bestaan uit minimaal 2 lagen tenzij éénlaagse cementering. Onder droge pleisters (of fabriekspleisters) worden verstaan de pleisters die in de fabriek voorgemengd worden zodat op de bouwplaats enkel nog de benodigde hoeveelheid water dient toegevoegd te worden. Afhankelijk van het type zijn ze bedoeld om verwerkt te worden in één of meerdere lagen en in diktes van enkele mm tot een twintigtal mm. Onder sierpleisters worden verstaan de pleisters die op een decoratieve manier afgewerkt worden.. Ze worden hetzij één-, hetzij meerlaags aangebracht. De werken omvatten : - Het ontstoffen (borstelen of stofzuigen) van de ondergrond. - Het aanbrengen van een voorstrijklaag, indien nodig voor de voorziene ondergrond. - Het leveren en plaatsen van de voorziene versterkingsnetten, bv. ter plaatse van de aansluiting van twee verschillende ondergronden. - Het leveren en plaatsen van hoekprofielen. - Het uitvoeren, alle leveringen inbegrepen, van de verschillende lagen van de bepleistering. - Het opruimen van het afval, de reiniging en/of bescherming van het aangebrachte pleisterwerk. - De bescherming van de reeds uitgevoerde werken zoals schrijnwerk, beglazing, vloeren trapelementen... - De huur van de stellingen. Indien daarenboven het gebruik van de stellingen door andere aannemers gebruikt zal worden, zal een financiële regeling schriftelijk vastgelegd worden. ALGEMENE BESCHRIJVING - In de onderhavige specifieke bestekteksten worden de pleistermaterialen beschreven. Daarbij gelden voor de toebehorende materialen de volgende eisen : - Voorbehandelingsproducten : de uitvoerder zal oordelen, met het oog op het bekomen van goede resultaten welke voorbehandelingsproducten aangewend zullen worden voor het beperken van het absorptievermogen van de ondergrond, het gelijkmatig maken, de verhoging van de hechting of de onderlinge cohesie tussen de lagen. - Hoek- en randprofielen : deze profielen zullen aangebracht worden bij elke hoekverandering van het te bepleisteren oppervlak; ze zullen geen nadelig effekt hebben op het aan te brengen pleisterwerk, noch op het visueel vlak; ze zijn corrosievrij. - Versterkingsnetten : deze netten worden ingebed in de pleisterspecie ter hoogte van de aansluiting tussen meerdere oppervlakken en waar hechtingsproblemen te verwachten zijn; ze zullen geen nadelig 4/44

5 effekt hebben op het aan te brengen pleisterwerk, noch op het visueel vlak; ze zijn corrosievrij. Ze worden aangebracht en daarna vlak geplamuurd. ALGEMENE BESCHRIJVING - De uitvoering wordt verzorgd uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant en de voorschriften van de TV 201 (1996) tenzij anders vermeld in deze of de specifieke bestektekst. en de plaatsingswijze vermeld in de ATG. De ondergrond moet voorafgaand aan de uitvoering afgestoft en waar nodig hersteld worden; niet hechtende of niet stevige delen dienen weggenomen te worden. Het pleisterwerk wordt manueel of mechanisch in voldoende dikte en afhankelijk van de samenstelling in verschillende lagen opgebouwd. De volgende minimale dikte zijn : hechtingslaag (2 à 3 mm); grondlaag (10 à 15 mm) en de afwerkingslaag (5 à 7 mm) voor alle ondergronden met uitzondering van gipsplaten waarbij deze dikten gehalveerd mogen worden en de pleisters die dun worden aangebracht. De lagen worden met voldoende kracht aangebracht om intens contact te bekomen. Elke laag moet voldoende coherent (gebonden) en gedroogd zijn alvorens de volgende laag wordt aangebracht. Bij warm en droog weer treft de aannemer de nodige maatregelen om drogingsscheuren te voorkomen door bv. waterverneveling per aangebrachte laag. Alle randen en uiteinden worden afgewerkt met in het pleisterwerk geplaatste en daartoegeschikte hoek- of randprofielen. Ter hoogte van aansluiting tussen meerdere oppervlakken en waar hechtingsproblemen te verwachten zijn, zullen daartoe geschikte versterkingsnetten worden aangebracht en daarna vlakgeplamuurd. COORDINATIE De uitvoering van de pleisterwerken gebeurt in regen- en winddichte ruimten. De temperatuur van de omgeving en van de ondergrond bedraagt minstens 5 C en hoogstens 30 C. Deze condities blijven gehandhaafd tot minstens 3 dagen na het aanbrengen. Een versnelde opwarming van de bepleisterde ruimte zal geen nadelige invloed hebben op het resultaat van de werken. De nodige ventilatie van de ruimten wordt met de bouwheer afgesproken. Voorafgaand aan de uitvoering zal de aannemer zich vergewissen van de uitvoeringsomstandigheden en het type ondergrond. Verder worden de aansluitingen van de bepleistering met het schrijnwerk oordeelkundig nagegaan. Indien bepaalde aspecten aanleiding zouden kunnen geven tot nefaste uitvoeringskwaliteit zal hij onverwijld de architect hiervan op de hoogte stellen. Bij het concept en de uitvoering zullen de volgende zaken nauwlettend gerespecteerd worden de drogingstijd tussen de verschillende lagen en de eindafwerking. Alvorens de werken aan te vatten, worden de vereiste aanduidingen betreffende na te leven hoogtepeilen, het niveau onderaan en bovenaan tot waar de bepleistering op muren al dan niet moet uitgevoerd worden. Het pleisterwerk wordt tot op 3 cm boven het afgewerkt vloerpeil voorzien, zonder het voetlood (vochtscherm) voorbij te gaan. Bij het concept en de uitvoering zullen de volgende zaken nauwlettend gerespecteerd worden : - De aanwezigheid van een waterkerende laag ter voorkoming van opstijgend vocht. - De drogingstijd tussen de verschillende lagen en de eindafwerking. CONTROLE/KEURINGS-ASPECTEN Ongeacht de afwerkingsgraad mag het oppervlak van de bepleistering niet afkrijten. Ze mag daarenboven geen plaatselijke krassen of putten vertonen dieper dan 1 mm, noch andere systematische oppervlaktegebreken, noch krimpscheuren te wijten aan een te snelle droging. Met de bouwheer en de architect wordt voorafgaand afgesproken wanneer de bepleistering verder wordt afgewerkt. Tot die tijd zullen de nodige maatregelen worden genomen opdat de bepleisterde oppervlakten worden beschermd. Afwerkingsgraad : - normaal (4 onregelmatigheden per 4 m2 en 2 golvingen per 2 m). De toleranties overeenkomstig TV 199 (1996), tenzij hieronder anders vermeld, bedragen : Dikte : 2 mm voor gemiddelde diktes tussen 6 en 10 mm. 20 % voor gemiddelde diktes > 10 mm. Vlakheid : 5/44

6 - normaal : 2,0 mm (lat van 0,2 m) en 5,0 mm (lat van 2 m). - speciaal : 1,5 mm (lat van 0,2 m) en 3,0 mm (lat van 2 m).0,5 mm (lat van 0,2 m) en 1,5 mm (lat van 2m). - Hoekafwijkingen op rechte hoeken : lengte =< 0,25 m : 0; +3 mm; lengte > 0,25 m : 0,+5 mm - Hechting van de oppervlaktelaag : groter dan 0,2 N/mm2 (cf. TV ). - Oppervlaktehardheid : (Shore C) Wandafwerkingen, droge pleisters, cementgebonden De eigenschappen van de te gebruiken materialen zijn : Type : in het fabriek aangemaakte droge pleister. Bindmiddel : - cement : draagt het Benor-merk volgens NBN B (1993) - Cement - Samenstelling en specificaties - Deel 1 : gewone cementsoorten (2e uitg.). - kalkhydraat (vette kalk) : voldoen aan NBN B 13-reeks - Bouwstoffen en bouwdelen-kalk. : gehalte aan calciumhydroxide groter dan of gelijk is aan 92 %. - Water : het aanmaakwater moet zuiver zijn, bij voorkeur leidingwater of drinkbaar putwater; verkleurd en/of slecht riekend water is verboden. Mortelsamenstellingen : - Mortelsamenstelling : C425, G75 (425 kg cement + 75 kg vette kalk per m3 zand in verhouding 1/2/8). Pro memorie : De mengverhouding wordt uitgedrukt in volumes en soms in massa. bv. cement 1/3 = 1 volume cement op 3 volumes zand. bv. bastaardmortel C200, G100 = 200 kg cement en 100 kg kalk per m3 zand. volgende afkortingen worden gebruikt : C = cement. G = kalkhydraat of vette kalk. X = hydraulische kalk. S = zand. Hulpstoffen : ze zijn comform aan NBN T 61; andere worden pas aanvaard na voorlegging van proefverslagen die aantonen dat de hulpstoffen geen nadelig effekt hebben op de samenstelling. Mortelsamenstelling voor ondergronden van cellenbeton, silicaatsteen en houtwolcement worden de mortelsamenstellingen van de fabricant van deze ondergrondmaterialen gerespecteerd. Het pleisterwerk wordt aangebracht volgens de voorschriften van TV 201 (1996) - Binnenpleisteringen - Deel 2 - Uitvoeringen. Te gladde en sterk wateropzuigende ondergronden worden voorafgaand met een voorstrijklaag ingestreken. De in de fabriek droog voorbereide pliesters zullen aangemaakt worden volgens de voorschriften van de fabricant en zullen met een mechanische menger (lager dan 500 tr/min) gemengd. Deze droge pleisters worden in kleine hoeveelheden gestort in het aanmaakwater. De uiterste verwerkbaarheidsdatum zal geërbiedigd worden. - Totale nominale dikte : 10 mm. - Dekking boven het versterkingsnet : Minstens 10 mm. - Uitvoeringswijze : in 1 laag. Alle wanden van de cellen, de jeugdcel, de celdouche 6/44

7 Per m2. Netto uit te voeren oppervlakte, uitsparingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken. De dagkanten waarvan de breedte kleiner is dan of gelijk aan 30 cm worden gemeten in m met vermelding van de dagkantbreedte. Voorbehandelingsproducten, hoek en randprofielen en versterkingsnetten inbegrepen Wandafwerkingen, akoestisch plaatmateriaal OMVANG Leveren en plaatsen van een constructie voor afwerking van de oostwand in de lunchruimte, over de gehele hoogte van het atrium. Ze bestaan uit een dubbel kaderwerk uit geschaafd grenen kepers van 30 mm met tussen de eerste laag kepers rotswol. De eindlaag bestaat uit geluidsabsorberende platen. De platen zijn door middel van polymeerhars verlijmde geexpandeerde glas bolletjes, welke zijn geperst tot plaatmateriaal waardoor er luchtgaatjes ontstaan welke zorgdragen voor een hoge geluidabsorptie. Kenmerken platen: - Brandbestendigheid : 2h - Bestand tegen olie, water en zuren - Gewicht: 1600 kg/m3 - Dikte 30 mm - Geluidisolatie, gemiddeld 53 db Kenmerken isolatie: Zachte rotswol met glasvliesafwerking 30mm dik Kenmerken van kepers en tengellatten : - Houtsoort : Noords Grenen (PNG) nr. 414 van NBN 199. Het hout voldoet aan de voorschriften van STS en is van schrijnwerkerskwaliteit en STS (1994). - Houtkeus : 2de keus volgens NBN Houtverdeling : geschaafd voor het keperwerk. - Volume massa : 500 kg/m3 (bij een houtvochtgehalte van 12 %). - Duurzaamheidsklasse : II/III. - Kleur : kern heldergeel tot bruinrood; spint geel-wit tot wit. - Nerf : matig fijn. - Draad : recht en regelmatig. - Tekening : gevlamd op dossekwartier fijn gestreept. De kwasten zijn fel gekleurd (donkerbruin tot zwart). - Diktetolerantie : 1 mm. Op de wand wordt eerst een horizontaal keperwerk van 30 x 30mm geschroefd waartussen 3cm rotswol wordt geplaatst. Hierop worden vervolgens verticale kepers van 30 x 30 mm geschroefd. De platen worden geschroefd op het keperwerk. De afmetingen van de geleverde platen is 1000 mm x 1000 mm x 30 mm. De platen worden rechtstreeks op de draagwand gelijmd. Oostwand lunchruimte (zie tekeningen). Per m2 incl keperwerk en rotswol. 7/44

8 Plafonds, verlaagd, platensystemen, algemeen OMVANG Definitie : Platensystemen : verlaagd plafond bestaande uit platen al of niet geperforeerd, met of zonder open voegen die op de draagstructuur worden vastgenageld of -geschroefd. De platen worden doorgaans zodanig aangewend dat het plafond als een geheel vlak overkomt. De werken omvatten : - De levering en de eigenlijke plaatsing en afstelling van het verlaagd plafond van het platentype. - De levering en voorbereiding van de materialen als systeem, en meer bepaald : - de plafondelementen - de verbindingselementen bestaande uit - de draagstruktuur - de ophangingselementen - De eigenlijke plaatsing en afstelling van het verlaagd plafond. - De beschermingsmaatregelen bij de plaatsing. - De plaatsvoorzieningen van leidingen, lichtapparaten, branddetektie-elementen (Sprinkler). - Opkuis en afvoeren afval en verpakking ALGEMENE BESCHRIJVING - Het plafond is : - in één richting gemoduleerd op 1200 mm. - De platen worden geplaatst in de grootst mogelijke fabricatielengte. - De panelen worden overdekt met een akoestische isolatie uit gebakeliseerde minerale wol. Paneeldikte : 20 mm. 25 mm. 30 mm. 40 mm. - Het geheel van de materialen, elementen en verbindingen van het ophangsysteem is zelfdragend. Het plafond draagt eveneens de volgende kenmerken : Brandstabiliteit : het geheel van het plafond zal een brandstabiliteit hebben van minstens 1/2h volgens NBN Alle houtachtige plaatmaterialen voldoen aan de klasse E1 volgens de normen EN 622-I voor vezelplaat, de norm EN 312-I voor spaanplaat, de norm EN 3OO voor OSB. Multiplex voldoet aan klasse A volgens de norm EN 1O84. Indien de mogelijkheid bestaat zal de aannemer telkens opteren voor een plaat zonder toegevoegde formaldehyde. ALGEMENE BESCHRIJVING - Het plafond wordt geplaatst met een vrijdragend houten regelwerk. Het zichtvlak van het plafond bevindt zich op de hoogtes zoals aangegeven op de plannen. De montage van de ophangcomponenten gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant en volgens de aanduidingen op de plannen en de detailtekeningen. Het plafond wordt vlak geplaatst, welke ook de oneffenheden mogen zijn van de bovenliggende constructie. De tussenafstand van de draagprofielen van het regelwerk bedraagt maximum 40 cm. De richting van de platen verloopt haaks op één der muren, bepaald door de architect. CONTROLE/KEURINGSASPECTEN De draagstructuur zal zo worden geplaatst dat tesamen met de geplaatste plafondelementen geen storende zichtlijnen (perspektieflijnen) voorkomen. Terzelfdertijd zal erop worden toegezien dat alle elementen recht, haaks en vlak geplaatst kunnen worden Plafonds, verlaagd, platensystemen, gipskarton De platen bestaan uit een harde kern van onbrandbaar gips, die aan beide zijden is omhuld met een speciaal, sterk karton. De zichtzijde van de platen is schilderbaar. 8/44

9 De platen beantwoorden aan de kwaliteitseisen gesteld in de norm DIN De panelen hebben volgende karakteristieken : - Dikte : 12,5 mm. - Evenwichtsvochtgehalte bij 20 C en 65 % R.V. : < 1 gewichtsprocent. De platen hebben afgeschuinde kantvorm. De panelen zijn niet-geperforeerd. De platen worden geplaatst met gesloten voeg. De naden worden opgevoegd met speciaal daarvoor bestemde voegband en -specie, en dit volgens de aanwijzingen hieromtrent van de fabrikant. De toezichtluiken zullen bestaan uit 2 aluminium kaders (dikte 1,75 mm) waarvan 1 vast en 1 opendraaiend is. In een sleuf in het vaste deel zal een soepele PVC dichtingsvoeg aangebracht zijn. Deze zal onzichtbaar zijn als het luik gesloten is. Het L-vormige vaste deel zal tegen de omliggende gipsplaat gedrukt worden. Deze zal dan bevestigd worden met zelfborende schroeven. Voorboren is aangeraden. Op het L-vormige opendraaiende gedeelte zal een HF13 gipsplaat bevestigd zijn. De achterzijde zal voorzien zijn van een sluitmechanisme met veer dat opengaat door een eenvoudige druk op de zichtbare zijde van het luik. Aan de overzijde van het sluitmechanisme, zal het opendraaiende gedeelte voorzien zijn van 2 haken die als scharnier fungeren. De speling tussen de 2 kaders zal ong. 1 mm bedragen. Alle plafonds in natte cellen, sanitair, cellencomplex en douches Per m2 (zichtbare opp. = ontwikkelde opp.). Openingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken. Met inbegrip van ophangsysteem en isolatie Plafonds, verlaagd, toebehoren, inspectieluik De platen bestaan uit een harde kern van onbrandbaar gips, die aan beide zijden is omhuld met een speciaal, sterk karton. De zichtzijde van de platen is schilderbaar. De platen beantwoorden aan de kwaliteitseisen gesteld in de norm DIN De panelen hebben volgende karakteristieken : - Dikte : 12,5 mm. Evenwichtsvochtgehalte bij 20 C en 65 % R.V. : < 1 gewichtsprocent. De toezichtluiken zullen bestaan uit 2 aluminium kaders (dikte 1,75 mm) waarvan 1 vast en 1 opendraaiend is. In een sleuf in het vaste deel zal een soepele PVC dichtingsvoeg aangebracht zijn. Deze zal onzichtbaar zijn als het luik gesloten is. Het L-vormige vaste deel zal tegen de omliggende gipsplaat gedrukt worden. Deze zal dan bevestigd worden met zelfborende schroeven. Voorboren is aangeraden. 9/44

10 Op het L-vormige opendraaiende gedeelte zal een HF13 gipsplaat bevestigd zijn. De achterzijde zal voorzien zijn van een sluitmechanisme met veer dat opengaat door een eenvoudige druk op de zichtbare zijde van het luik. Aan de overzijde van het sluitmechanisme, zal het opendraaiende gedeelte voorzien zijn van 2 haken die als scharnier fungeren. De speling tussen de 2 kaders zal ong. 1 mm bedragen. Er wordt een luik voorzien in de doucheruimte op niveau 1 Per stuk Plafonds, Kabelgoten, akoestische plaatafwerking OMVANG De werken omvatten : - Leveren en plaatsen van akoestische platen - De nodige voorbereidende werken aan de constructie - Leveren van alle toebehoren en hulpstukken - Opruim en opkuis MATERIAAL ( ) Kenmerken van de akoestische platen: (zie ) - Materialen : geperste platen bestaande uit geëxpandeerde glasbolletjes, gelijmd dmv polymeerhars - Dikte : 30mm - Afmetingen: 200 x 50 cm In het lot technieken worden kabelgoten voorzien voor het voeden van stroom en data in de kantoren. Het gaat om 2 parallelle goten van 10cm breed. In deze post wordt er voorzien de kabelgoten af te kleden langs de onderzijde met een geluidsabsorberende plaat. Deze beplating wordt waterpas geschroefd tegen de kabelgoten. Uit deze akoestische panelen worden uitsparingen gesneden ten behoeve van de armaturen en de aansluitingspunten voor de flexibele stroompalen. De schroefafstanden zijn regelmatig, en de bevstigingspunten voorzien van een rondel. Te voorzien op de kabelgoten in de kantoren: zoals aangegeven op de plannen Per lm, meting in de as van de kabelgoten Met inbegrip van ophangsysteem Plafonds, akoestische plaatafwerking OMVANG De werken omvatten : - Leveren en plaatsen van akoestische platen - De nodige voorbereidende werken aan de constructie - Leveren van alle toebehoren en hulpstukken - Opruim en opkuis MATERIAAL ( ) Kenmerken van de akoestische platen: (zie ) - Materialen : geperste platen bestaande uit geëxpandeerde glasbolletjes, gelijmd dmv polymeerhars 10/44

11 - Dikte : 30mm - Afmetingen: 200 x 50 cm In het onthaalatrium worden akoestische platen voorzien. Deze beplating wordt waterpas geschroefd tegen welfsels in voorgespannen beton. De schroefafstanden zijn regelmatig, en de bevestigingspunten voorzien van een rondel. De platen worden geplaatst met een tussenafstand van 120 cm h.o.h., centraal tussen de balken van de dakconstructie. COORDINATIE Overleg met uitvoering technieken voor doorvoer van leidingen en eventuele aanpassingen ifv te plaatsen armaturen en detectoren. Te voorzien in het onthaalatrium Per lm Met inbegrip van ophangsysteem Plafonds, verlaagd, houten planken geschaafd OMVANG Leveren en plaatsen van een houten roostering met onderafwerking. MATERIAAL Kenmerken van het hout : - Houtsoort : Noords Grenen (PNG) nr. 414 van NBN 199. Het hout voldoet aan de voorschriften van STS en is van schrijnwerkerskwaliteit en STS (1994). - Houtkeus : 2de keus volgens NBN Houtverdeling : geschaafd voor het keperwerk. geschaafd voor de beplanking. - Volume massa : 500 kg/m3 (bij een houtvochtgehalte van 12 %). - Duurzaamheidsklasse : II/III. - Kleur : kern heldergeel tot bruinrood; spint geel-wit tot wit. - Nerf : matig fijn. - Draad : recht en regelmatig. - Tekening : gevlamd op dossekwartier fijn gestreept. De kwasten zijn fel gekleurd (donkerbruin tot zwart). - Diktetolerantie : 1 mm. De uitvoering beantwoordt aan de voorschriften van de STS 23 (1978) "Houtbouw" en (1983) "Houtbouw - addendum en toelichtingen".. De plafondconstructie is samengesteld uit kepers van 63 x 50mm. Ze vormen een volledig kaderwerk dat verankerd is aan de wanden. Tegen de wanden wordt een keper geplaatst, stevig verankerd met tussenvoeging van één of meer compriband-strips om een akoestisch aanvaardbare en luchtdichte constructie te verkrijgen. Daartegen worden alle 40 cm verticaal kepers geplaatst. Het geheel wordt op regelmatige afstand via verticale stijlen vastgehecht aan de bovenliggende constructie. Extra voorzieningen waar nodig betreffende elektrische installatie of het verankeren en ophangen van schuifdeuren, verlichtingstoestellen,... Het keperwerk wordt met pen en gat in elkaar verwerkt of bevestigd met metalen winkelhaken. 11/44

12 Op het keperwerk wordt een beplanking getimmerd. Bestaande uit geschaafde planken 19 x 100 mm. De planken worden koud tegen elkaar geplaatst zonder tand en groef. Mechanisch gespijkerd twee maal op elke kruising van plank en balk. Aan de wanden een open voeg van 1cm. De planken worden in zo groot mogelijke lengtes verwerkt. Bij verschillende planklengtes wordt ervoor gezorgd dat de scheiding van naast elkaar liggende planken nooit een doorlopende lijn vormt. Aansluitingen van hoeken worden uitgevoerd volgens detail. Tussen het keperwerk wordt een rotswolisolatie geplaatst. Dikte 40 mm. COORDINATIE Te coördineren met het plaatsen van de houten wanden. Secties van balkenlaag en aanpassingen worden voorgelegd aan architect en ingenieur voor uitvoering. Overleg met bureau technieken en/of installateur voor doorvoer van leidingen en andere eventuele aanpassingen. Te voorzien bij verlaagde plafonds in gesprekslokalen Per m Invulwanden, platensystemen, algemeen OMVANG Definitie : Platensystemen : invulwand bestaande uit platen al of niet geperforeerd, met of zonder open voegen die op de draagstructuur worden vastgenageld of -geschroefd. De platen worden doorgaans zodanig aangewend dat de wand als een geheel vlak overkomt. De werken omvatten : - De levering en de eigenlijke plaatsing en afstelling van de invulwand van het platentype. - De levering en voorbereiding van de materialen als systeem, en meer bepaald : - de wandelementen - de verbindingselementen bestaande uit - de draagstruktuur - de ophangingselementen - De eigenlijke plaatsing en afstelling van de invulwand. - De beschermingsmaatregelen bij de plaatsing. - De plaatsvoorzieningen van leidingen, lichtapparaten, branddetektie-elementen (Sprinkler). - Opkuis en afvoeren afval en verpakking De wand is : - in één richting gemoduleerd op 300 mm. - De platen worden geplaatst in de grootst mogelijke fabricatielengte. - De panelen worden ingevuld met een akoestische isolatie uit gebakeliseerde minerale wol. Paneeldikte : 12,5mm - Het geheel van de materialen, elementen en verbindingen van het ophangsysteem is zelfdragend. Het plafond draagt eveneens de volgende kenmerken : Brandstabiliteit : het geheel van het plafond zal een brandstabiliteit hebben van minstens 1/2h volgens NBN De wand wordt geplaatst met een vrijdragend metalen regelwerk. Het zichtvlak van het plafond bevindt zich op de hoogtes zoals aangegeven op de plannen. De montage van de ophangcomponenten gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant en volgens de aanduidingen op de plannen en de detailtekeningen. 12/44

13 Het plafond wordt vlak geplaatst, welke ook de oneffenheden mogen zijn van de bovenliggende constructie. De tussenafstand van de draagprofielen van het regelwerk bedraagt maximum 40 cm. CONTROLE/KEURINGSASPECTEN De draagstructuur zal zo worden geplaatst dat tesamen met de geplaatste plafondelementen geen storende zichtlijnen (perspektieflijnen) voorkomen. Terzelfdertijd zal erop worden toegezien dat alle elementen recht, haaks en vlak geplaatst kunnen worden Invulwanden, platensystemen, gipskarton Totale dikte van wanden als aangegeven op de plannen. Op twee zijden wordt een dubbele laag zgn. ABAplaten van 12.5 mm dikte aangebracht. Deze beplating in twee lagen zodanig aangebracht dat de naden van de eerste en de tweede laag niet samenvallen. Dichtzetten mag pas gebeuren nadat gecontroleerd werd of alle leidingen van elektriciteit, sanitair o.d. werden ingewerkt. Een isolatie bestaande uit rotswol, dikte 60 mm dient nauwsluitend ingewerkt. Constructie en afwerking volledig uitgevoerd volgens voorschriften en details van de firma leverancierster. Houten wanden worden geconstrueerd volledig in balken 60 x 60 mm als volgt: Op de vloer en plafond wordt een balk geplaatst, stevig verankerd met tussenvoeging van één of twee compriband-strips om een akoestische en luchtdichte constructie te verkrijgen. Daartussen worden verticaal alle 30 cm (as op as) balken geplaatst met een extra horizontale versteviging in het midden of op maximale hoogteafstanden van 1.20 m. Eventuele extra voorzieningen voor elektrische inbouwdozen, sanitaire toestellen inbegrepen. De bezetter controleert vooraf of deze structuur voldoet aan de eisen gesteld bij het werken op stucanet. De maximumafstand tussen 2 draagprofielen mag nergens meer dan 30 cm bedragen. De bezetter plaatst stucanet o.d. en de bezetting, volgens de regels der kunst. De naad tussen het gebogen en het rechte gedeelte d.m.v. een stop- of hoekprofiel af te werken. De aannemer besteedt extra aandacht aan ondergrond, wapening en plaatsen om zoveel mogelijk zettingen of scheuren te vermijden. Waar een zetting of scheur te verwachten is, zal een plastische voeg voorzien worden tussen 2 rechte stopof hoekprofielen. Een isolatie bestaande uit rotswol dikte 80 mm dient nauwsluitend ingewerkt. Natte cellen, douches kleedruimte,... m2 (Eén m2 wand = kader en dubbele beplating langs beide zijden) Binnenwanden op houten profielen, voorzetwand, gipskarton OMVANG De werken omvatten : - Leveren en plaatsen van houten kaderwerk - beplating gipskarton - Afwerken naden gipskartonplaten - Opruim en opkuis werf Kenmerken van het hout voor kaderwerk : Houtsoort : Noords Grenen (PNG) nr. 414 van NBN 199. Het hout voldoet aan de voorschriften van STS en is van schrijnwerkerskwaliteit en STS (1994). Houtkeus : 2de keus volgens NBN 272. Houtverdeling : geschaafd Volume massa : 500 kg/m3 (bij een houtvochtgehalte van 12 %). 13/44

14 Duurzheidsklasse : Kleur : Nerf : Draad : Tekening : II/III. kern heldergeel tot bruinrood; spint geel-wit tot wit. matig fijn. recht en regelmatig. gevlamd op dossekwartier fijn gestreept. De kwasten zijn fel gekleurd (donkerbruin tot zwart). Diktetolerantie : 1 mm. Houtverduurzaming: Houtverduurzamingsprocédé A3 volgens STS 04, STS 23 en STS 52. Kenmerken beplating gipskarton : De platen bestaan uit een harde kern van onbrandbaar gips, die aan beide zijden is omhuld met een speciaal, sterk karton. De zichtzijde van de platen is schilderbaar. De platen beantwoorden aan de kwaliteitseisen gesteld in de norm DIN Dikte : 9,5 mm. - Evenwichtsvochtgehalte bij 20 C en 65 % R.V. : < 1 gewichtsprocent. De uitvoering beantwoordt aan de voorschriften van de STS 23 (1978) "Houtbouw" en (1983) "Houtbouw - addendum en toelichtingen".. De constructie is samengesteld uit lattenwerk van 22 x 32 mm Rechtstreeks getimmerd op de constructie elementen. Op het lattenwerk wordt een beplating in gipskartonplaten voorzien. Geschroefd op het kaderwerk. Schroeven en afwerkingsproducten geleverd door de leverancier van de platen. Aansluitingen van hoeken en aan deurkaders worden uitgevoerd volgens detail. Zie plan: wanden badkamer dames Per m Binnenwanden op houten profielen, scheidingswanden grenen geschaafd OMVANG Leveren en plaatsen van houten scheidingswanden. Ze bestaan uit een kaderwerk uit geschaafd grenen en een afwerking in ongeschaafde horizontale beplanking. Kenmerken van het hout : - Houtsoort : Noords Grenen (PNG) nr. 414 van NBN 199. Het hout voldoet aan de voorschriften van STS en is van schrijnwerkerskwaliteit en STS (1994). - Houtkeus : 2de keus volgens NBN Houtverdeling : geschaafd voor het keperwerk. geschaafd voor de beplanking. - Volume massa : 500 kg/m3 (bij een houtvochtgehalte van 12 %). - Duurzaamheidsklasse : II/III. - Kleur : kern heldergeel tot bruinrood; spint geel-wit tot wit. - Nerf : matig fijn. - Draad : recht en regelmatig. - Tekening : gevlamd op dossekwartier fijn gestreept. De kwasten zijn fel gekleurd (donkerbruin tot zwart). - Diktetolerantie : 1 mm. 14/44

15 De uitvoering beantwoordt aan de voorschriften van de STS 23 (1978) "Houtbouw" en (1983) "Houtbouw - addendum en toelichtingen".. De wandconstructie is samengesteld uit kepers van 63 x 50mm. Ze vormen een volledig kaderwerk dat verankerd is aan de vloer en aan het plafond. Op de vloer en het plafond wordt een keper geplaatst, stevig verankerd met tussenvoeging van één of meer compriband-strips om een akoestisch aanvaardbare en luchtdichte constructie te verkrijgen. Daarop worden alle 60 cm verticaal kepers geplaatst met een extra horizontale versteviging alle 120 cm. Om het geheel stijfheid te geven worden op aanwijzen van de architect en de ingenieur extra diagonale balken geplaatst. Extra voorzieningen waar nodig betreffende elektrische installatie of sanitaire voorzieningen of het verankeren en ophangen van rekken, toestellen,... Het keperwerk wordt met pen en gat in elkaar verwerkt of bevestigd met metalen winkelhaken. Aan één zijde van het keperwerk wordt een gipskartonplaat dikte 12,5mm geplaatst, ten behoeve van een goede akoestische dichting. Op het keperwerk wordt een horizontale beplanking getimmerd. Bestaande uit geschaafde planken 19 x 100 mm. De planken worden koud tegen elkaar geplaatst zonder tand en groef. Mechanisch gespijkerd twee maal op elke kruising van plank en balk. Boven en onderaan een open voeg van 1,5cm. De planken worden in zo groot mogelijke lengtes verwerkt. Bij wanden die langer zijn dan de lengte van een plank wordt ervoor gezorgd dat de scheiding van naast elkaar liggende planken nooit een doorlopende lijn vormt. Aansluitingen van hoeken en aan deurkaders worden uitgevoerd volgens detail. Tussen het keperwerk wordt een rotswolisolatie geplaatst. Dikte 40 mm. Zie plan: alle invulwanden van individuele kantoren en tussen gesprekslokalen Per m Bekleding passerelle en leuningen trap OMVANG Leveren en plaatsen van een constructie voor afwerking van de onderzijde van de passerelle, de borstwering van de passerelle langs 2 zijden en de zijwangen van de trappen. Ze bestaan uit een dubbel kaderwerk uit geschaafd grenen kepers met tussen één laag kepers, rotswol met glasvlies, en een afwerking in geschaafde grenen beplanking. De buitenzijde van de passerelle wordt afgekleed met geschaafde grenen beplanking van 60mm breed waartussen spaties van 4 cm worden gelaten. Op die manier zorgt de perforatie voor een bijkomende akoestische absorptie. (zie detail). Aan de onderzijde wordt een dicht plafond in platen houtwolcement voorzien. Aan de binnenzijde wordt de passerelle eveneens bekleed met watervaste MDF panelen. Het MDF krijgt een verfbehandeling. Het schilderwerk is niet voorzien in deze post. Kenmerken van kepers en tengellatten : - Houtsoort : Noords Grenen (PNG) nr. 414 van NBN 199. Het hout voldoet aan de voorschriften van STS en is van schrijnwerkerskwaliteit en STS (1994). - Houtkeus : 2de keus volgens NBN Houtverdeling : geschaafd voor het keperwerk. - Volume massa : 500 kg/m3 (bij een houtvochtgehalte van 12 %). - Duurzaamheidsklasse : II/III. - Kleur : kern heldergeel tot bruinrood; spint geel-wit tot wit. - Nerf : matig fijn. - Draad : recht en regelmatig. - Tekening : gevlamd op dossekwartier fijn gestreept. 15/44

16 De kwasten zijn fel gekleurd (donkerbruin tot zwart). - Diktetolerantie : 1 mm. Kenmerken houtwolcementplaten: De platen beantwoorden aan NBN 638 (1965) - Isolatieplaten op basis van houtvezels of houtspanen en van cement of gips (voor akoestische en thermische isolatie). Kenmerken isolatie: Zachte rotswol met glasvliesafwerking 30mm dik Kenmerken beplating: Medium density fibreboard 18mm dik De uitvoering beantwoordt aan de voorschriften van de STS 23 (1978) "Houtbouw" en (1983) "Houtbouw - addendum en toelichtingen". De borstwering voldoet qua uitvoering eveneens aan de TV 196 en de STS 54. De borstwering is samengesteld uit stalen profielen 50x50mm en kepers van 63 x 50mm. Ze vormen een volledig kaderwerk dat verankerd is aan de passerelle. Hiertoe is de rand van de betonplaat voorzien van een omslag in beton om de stalen profielen beter te kunnen bevestigen. De stalen profielen worden 120cm vertikaal op de rand van de passerelle vastgeboord. Daarbovenop worden horizontaal kepers geplaatst. Tussen elke 2 stalen profielen komen ook vertikaal 2 kepers. Aan de binnenzijde worden de kepers afgeplaat met MDF bestaande uit platen van 240 x 120 cm. De platen voorzien van een V-voeg tegen elkaar geplaatst zonder tand en groef, mechanisch gespijkerd. De bevestiging van de MDF-platen wordt opgevuld en vlakgeschuurd. Tussen de kepers worden dunne matten rotswol geplaatst met een glasvliesbekleding. Aan de buitenzijde worden geschaafde tengellatten horizontaal elke 30cm op de kepers geschoten. Daarop worden de grenen geschaafde planken 60mm breed vastgeschoten met telkens open voegen van ca 24mm. De grenen planken worden door de schilder gebeitst voor plaatsing. De bevestigingspunten mogen zichtbaar blijven. De bovenzijde van de passerelle wordt afgekleed met een massieve grenen plank. De onderzijde van de passerelle wordt zo afgekleed dat de stroken houtwolcementplaat visueel doorlopen van het vertikale in het horizontale vlak. Aan de onderzijde betreft het een kaderwerk van kepers en tengellatten waarop houtwolcementplaten geschroefd worden. Optioneel worden de latten als gehele vlakken samengesteld solidair met het lattenwerk en dan geschroefd. De trappen worden van dezelfde type leuning voorzien: akoestisch open aan de buitenzijde en MDF aan de binnenzijde. De onderzijde van de trappen wordt afgekleed met 18mm MDF. Extra voorzieningen waar nodig betreffende elektrische installatie of sanitaire voorzieningen of het verankeren en ophangen van rekken, toestellen,... Uit te voeren volgens aanzichttekeningen en details. Aansluitingen van hoeken en aan deurkaders worden uitgevoerd volgens detail. Zie plan (alle verticaal gearceerde wanden) Per lm passerelle. Per lm trap gemeten in de looplijn van de trap Alles inbegrepen Inkompui in grenen multiplex OMVANG Leveren en plaatsen van houten voorzetwand op gordingen en kepers 16/44

17 Ze bestaan uit een kaderwerk uit geschaafd grenen en een afwerking in grenen multiplex, te vernissen. Kenmerken van het hout : - Houtsoort : Noords Grenen (PNG) nr. 414 van NBN 199. Het hout voldoet aan de voorschriften van STS en is van schrijnwerkerskwaliteit en STS (1994). - Houtkeus : 2de keus volgens NBN Houtverdeling : geschaafd voor het keperwerk. - Volume massa : 500 kg/m3 (bij een houtvochtgehalte van 12 %). - Duurzaamheidsklasse : II/III. - Kleur : kern heldergeel tot bruinrood; spint geel-wit tot wit. - Nerf : matig fijn. - Draad : recht en regelmatig. - Tekening : gevlamd op dossekwartier fijn gestreept. De kwasten zijn fel gekleurd (donkerbruin tot zwart). - Diktetolerantie : 1 mm. Kenmerken van de multiplex beplating: - Materialen : watervaste multiplex WBP met afwerking fineer gevlamd Pools grenen. - Type : watervast verlijmd / minimum aan kwasten - Dikte : 22mm - E-modus : N/mm2 De uitvoering beantwoordt aan de voorschriften van de STS 23 (1978) "Houtbouw" en (1983) "Houtbouw - addendum en toelichtingen".. Het vlak van de pui ligt 10cm voor het buitenvlak van het parement. De wandconstructie is samengesteld uit gordingen 175x75mm en kepers van 63 x 50mm. Ze vormen een volledig kaderwerk dat verankerd is aan de vloer en aan de betonstenen wand. Over de volledige oppervlakte wordt een multiplex beplating voorzien met te detailleren naadverdeling. Aan de onderzijde wordt een plint in messing voorzien, aan de bovenzijde wordt het horizontaal uitstekende vlak ook afgekleed met messing, met afdruipprofilering. Links van de toegangsdeur wordt het logo van de politie uitgefreesd in de multiplex, met daarachter een plexi plaat en TL-verlichting. Het geheel wordt zo opgevat dat de lamp eenvoudig kan worden vervangen door losschroeven van de afwerking. Aan de rechterzijde van de deur wordt de tekst Lokale Politie Schoten in multiplex uitgezaagd op het valk van de beplating verlijmd. Elektrische apparatuur zoals een parlofooninstallatie,alarmknop e.d. dienen hier ook te worden geïntegreerd. Er wordt tevens een brievenbus voorzien, ingewerkt in de pui, conform de voorschriften van de Post. In de muur wordt een uitsparing voorzien waarin een postkast wordt voorzien (volgens tekening). Aansluitingen van hoeken en aan deurkaders worden uitgevoerd volgens detail. Achter de pui loopt de spouwisolatie gewoon door. Deze wordt hier niet geteld. COORDINATIE De automatische schuifdeur dient in het geheel verwerkt te worden. Inkompui Groepsprijs 17/44

18 Wandafwerkingen, afkasting, akoestische absorber OMVANG De werken omvatten : - Leveren en plaatsen van houten regels met multiplex of akoestische beplating - De nodige voorbereidende werken aan de constructie - Leveren van alle toebehoren en hulpstukken - Opruim en opkuis MATERIAAL Kenmerken van het houten keperwerk : -Handelsnaam :grenen of vurenhout -Vochtgehalte (hout) :voor in aanbouw zijnde of recente gebouwen : 10 à 16 %. niet verwarmde lokalen in droge gebouwen : 10 à 16 %. verwarmde lokalen in droge gebouwen : 8 à 14 %. Kenmerken van de multiplex beplating: - Materialen : watervaste multiplex met afwerking fineer gevlamd Pools grenen. - Type : watervast verlijmd / minimum aan kwasten - Dikte : 14mm - E-modus : N/mm2 Kenmerken van de akoestische beplating: - Materialen : geperste platen bestaande uit geëxpandeerde glasbolletjes, gelijmd dmv polymeerhars - Dikte : 30mm - Afmetingen: 200 x 50 cm Er worden 2 types van afkastingen onderscheiden: - vertikale wandgoten: deze wandgoten zijn uitsparingen in de ruwbouwstructuur ten behoeve van het vertikaal transport van elektrische bekabeling. Deze uitsparingen zijn gebruikelijk 210mm breed en 100mm diep. Ze worden afgewerkt met akoestische beplating, 1cm vooruitspringend tov de wand, dmv een schaduwvoeg. De multiplex wordt geschroefd. - Afkastingen collectoren: deze uitsparingen zijn bedoeld voor het integreren van collectoren in de muur. De afmetingen van de uitsparingen varieert, maar is gemiddeld ongeveer 1100x1000mm. Ze worden afgewerkt met een multiplex paneel gefineerd, 1cm vooruitspringend tov de wand, dmv een schaduwvoeg. De multiplex wordt geschroefd. Afwerking gebeitst voorzien bij verfsystemen. COORDINATIE Overleg met uitvoering technieken voor doorvoer van leidingen en eventuele aanpassingen ifv te plaatsen schakelaars. Te voorzien op de wanden in de kantoren Per lm voor de wandgoten Per stuk voor de collectorkasten Handgreep trap, staal OMVANG Leveren en plaatsen van handgrepen langs de trappen binnen. Alle stukken worden vervaardigd uit stalen profielen. 18/44

19 Kenmerken van het staal : Materiaal : EN (hot dip zinc coated steel sheet). - Staalsoort : FeE 320 G. Type : gemoffeld - Kleur : thermisch verzinkt staal Algemene kenmerken : - Het geheel is nauwgezet afgestemd op de gebruikte leuning. - De stukken zijn geschikt voor een onberispelijke en probleemloze montage (al dan niet met behulp van hulpstukken) op de gebruikte leuning. - Vorm : plat profiel: enkel een bovenligger - Profieldikte : 5mm. Breedte : 70mm. De handgreep wordt op de borstwering bevestigd dmv stangen die onderaan aan de ligger zijn vastgelast en in de borstwering zijn ingewerkt. Per Lm Wandafwerking, binnen, tegels ceramisch De wanden worden uitgevoerd in een tegel identiek aan de vloertegel. De tegels zijn uit fijn verglaasd geperst gres en beantwoorden aan index van het TB 104 en NBN 786 (1ste uitgave). De tegels zijn samengesteld uit een mengeling van hoogwaardige kleisoorten in droge toestand geperst tot een tegel met zeer hoge densiteit. Na éénmalig bakken aan een temperatuur van 1220 C wordt een zeer slijtvaste tegel bekomen. De atmosferische invloeden hebben geen enkele invloed op het uitzicht of de kleur van het materiaal. Het loopvlak is volledig vlak. Voor de matte tegel is het uitzicht mat met een satijnschijn gevolg van de hoge baktemperatuur. De kanten van het loopvlak zijn aan de 4 zijden licht geschuinkant. De rugzijde van de tegels is voorzien van een speciaal wafelprofiel teneinde de hechting te bevorderen met de lijm. - Type : niet geglazuurd. - Tegelkleur : oud roze. een uniforme nuancering is vereist in één en hetzelfde lokaal. - Glans : mat. - Gemoduleerde afmetingen : 100 x 100 mm. - Handelswaarde : ± 30/m2. Bovendien beantwoorden ze aan volgende minimum prestatieklassen volgens NBN B : - Drukweerstand : klasse 3. - Slijtsterkte : klasse 4. (proef volgens NBN B ). - Slagsterkte : klasse 3 - Chemische weerstand :klasse 2 (labo's). - Weerstand tegen vorst :klasse 4 (koelkamers (volgens NBN B en B27-009). - Waterabsorptie : 0.07% - Buigsterkte : 70.8N/mm2 - Slijtvastheid : schaal van Mohs 7 Voegen : Voegkleur : lichtgrijs een uniforme nuancering is vereist in één en hetzelfde lokaal. Het patroon is zodanig dat de naden vanop de vloer over de wanden doorlopen. 19/44

20 In de badkamers wordt gewerkt met speciale tegelpoederlijm en speciaal waterdicht voegmateriaal. De tegelpoederlijm is van het superelastisch vochtbestendig type met hoge aanvangskleefkracht, dewelke ongevoelig is voor vocht en vorst. De basis van de lijm is een mengsel van cement met toeslagstoffen met een hoog gehalte aan kunststofbindmiddelen. De lijm wordt met aangepaste tegellijmkap, cfr. De voorschriften van de fabrikant, geplaatst. De eindsterkte is 2-2,5N/mm2, beproefd cfr. DIN , na 28d. kamertemperatuur. Het voegmateriaal is waterdicht, snelafbindend, en garandeerd een hoge eindsterkte. De basis van het materiaal is een cementpoeder met een hoog gehalte aan kunststofbindmiddelen en epoxy. Het voegmiddel is bij een constante vochtbelasting van 24 uur waterdicht getest volgens de methode van Karsten, bij een voegdikte van 3 mm. De kleur zal gekozen worden in functie van de vloertegelkeuze. De verticale voegen in de muurhoeken en de voeg tussen wand en vloer wordt opgespoten met een elastisch blijvende kit. In de douches wordt op de vloeren en wanden een waterdicht afdichtingsdoek uit soepel PE toegepast. Het geweven vliesdoek geeft een goede hechting in combinatie met tegellijm. In hoeken en op voegen worden banden van hetzelfde vlies toegepast. Het doek wordt volgens de voorschriften van de fabrikant aangewerkt op de mof die bij de klokputjes wordt geleverd. CONTROLE/KEURINGS-ASPECTEN Visuele controle van de dominante kleur van de tegels en van het uitzicht van de gekozen variëteit. Een uniforme nuancering is vereist in één en hetzelfde lokaal. Kleur later door de architect te bepalen nadat de aannemer minimaal een 6-tal verschillende kleuren heeft voorgelegd. Vlakheid : wordt gemeten met een rechte en stevige lat van 2 m lengte, op het uiteinde voorzien van slijtvaste blokjes met afmetingen 50 x 50 mm en een dikte gelijk aan de toegelaten tolerantie van 2 mm per 2 m. Deze lat mag de vloer nergens raken en een tussenblokje met dezelfde afmetingen als de blokjes van de lat mag niet onder de lat kunnen geplaatst worden. Het nazicht van de toleranties op de vlakheid gebeurt van op tenminste 0,2 m afstand van de muren. Te voorzien op de wanden van de cellen, de celdouche en de douches De afmetingen worden genomen tussen naakte muren. Openingen en onderbrekingen groter dan 0,50 m2 worden afgetrokken. Per m2, waterdicht doek in de douches en vormtegels in de cellen inbegrepen 20/44

21 LOT 86 VLOERAFWERKING Vloerafwerkingen, isolatie, alg., thermisch isolerend OMVANG De werken omvatten : - De voorbereiding van de ondergrond - De levering en de verwerking van de isolatiematerialen, met inbegrip van de eventuele scheidingslagen en omtrekisolatie. - De levering en de plaatsing van de plaatsings- en bevestigingstoebehoren - De eventuele voorlopige beschermingsmaatregelen. De isolatiematerialen voldoen aan de eisen gesteld in TV 189 (1993) - Dekvloeren. Deel 1 : materialen - prestaties - keuring en hebben een ATG-goedkeuring voor vloerisolatie. De uitvoering van de vloerisolatie gebeurt overeenkomstig de TV 189 (1993) en TV 193 (1994) Dekvloeren - Deel 2 : Uitvoering en TV 179 (1990) - Harde vloerbedekkingen of vloerverwarming. Naargelang de aard van de platen worden ze koud tegen elkaar of met tand en groef op de vorm geplaatst. Wanneer meerdere lagen voorzien zijn, worden de voegen geschrankt. De randen en spleten worden opgespoten met een aangepast voegvullend en thermisch isolerend schuim. Na afloop van de werken worden de nodige beschermingsmaatregelen getroffen, alsook de nodige bevestigingen om de isolatieplaten op hun plaats te houden. COORDINATIE Vooraleer de vloerisolatie aan te brengen, gaat de aannemer na of de draagconstructie in overeenstemming is met de plannen en de voorschriften en een onberispelijke uitvoering van de werken verzekerd kan worden. Zoniet stelt hij de architect daarvan tijdig in kennis, die de noodzakelijke maatregelen zal treffen opdat naderhand geen aanpassingen meer dienen uitgevoerd te worden. Bij toepassing van dampremmende of vochtgevoelige vloerbedekkingen, vochtgevoelige dekvloeren (b.v. anhydriet),... is het noodzakelijk een dampscherm te plaatsen onder de isolatie, tenzij deze voldoende dampremmend is. Alvorens naderhand de dekvloer gestort wordt, worden de isolatieplaten met een waterdichtingsmembraan afgeschermd. De dekvloer die gestort wordt op isolatieplaten wordt steeds voldoende gewapend. De aannemer plaatst de isolatie binnen de juiste vloeropbouw. De architect wordt voorafgaandelijk aan de uitvoering uitgenodigd. CONTROLE/KEURINGS-ASPECTEN De architect controleert de plaatsing van de isolatie en ziet de aansluitingsdetails en overlappingen na op hun goede uitvoering. De uitvoerder legt de conformiteitsverklaring voor waaruit blijkt dat de geplaatste isolatieplaten voldoen aan de gestelde eisen Vloerafwerkingen, isolatie, gespoten PUR Gespoten polyurethaan (PUR) isolatie wordt geformuleerd uit polyolen, isocyanaten, blaasmiddel en toeslagstoffen zoals katalysatoren en stabilisatoren. Deze componenten worden gemengd in speciaal ontworpen spraymachines en reageren volgens een exotherme reactie. Na enkele minuten is het harde gesloten cellig polyurethaanschuim gevormd. Tijdens het reactieproces doorloopt het product een kleverige fase waardoor men een uitstekende hechting bekomt op de meeste materialen. 21/44

B.1 Bestekteksten. B.1.1 Blokken

B.1 Bestekteksten. B.1.1 Blokken B1 Bestekteksten B1 bestekteksten 35 B.1 Bestekteksten In dit hoofdstuk zijn alle beschikbare bestekteksten opgenomen. Voor meer informatie verwijzen we naar hoofdstukken B3 Verwerking en B.4 Technische

Nadere informatie

Beschrijving keramische prefab wandelementen BRIXALL

Beschrijving keramische prefab wandelementen BRIXALL Beschrijving keramische prefab wandelementen BRIXALL Keramische prefab wandelementen opgebouwd uit keramische snelbouwstenen Omschrijving De keramische muurelementen zijn uitgevoerd uit geperforeerde,

Nadere informatie

Rockwool Soundmaxx akoestisch isolatiesysteem

Rockwool Soundmaxx akoestisch isolatiesysteem Rockwool Soundmaxx akoestisch isolatiesysteem Productomschrijving Rockwool Soundmaxx is een uniek en eenvoudig te monteren akoestisch isolatiesysteem, bestaande uit duurzaam isolatiemateriaal van Rockwool,

Nadere informatie

Zo plaatst u zelf gipsplaten

Zo plaatst u zelf gipsplaten bouwmaterialen Zo plaatst u zelf gipsplaten Soorten gipsplaten Handleiding Gipsplaat Gipsplaat is een veelzijdig toepasbaar materiaal en bovendien zeer klusvriendelijk. Ideaal voor het aftimmeren van de

Nadere informatie

Energetische renovatiepraktijk anno 2015

Energetische renovatiepraktijk anno 2015 Energetische renovatiepraktijk anno 2015 Slim na isoleren: Thermisch, akoestisch, brandveilig, duurzaam en betaalbaar John Coose Gedelegeerd bestuurder Eltherm NV Inhoud 1. Hellend dak: Kepers + Gordingen

Nadere informatie

Fermacork FC. www.matgreen.eu

Fermacork FC. www.matgreen.eu Augustus 0 FC Bouwplaat met verdunde randen, samengesteld uit een gipsplaat (80%), gerecycleerde cellulosevezels (0%) en een geëxpandeerde kurkplaat. Inleiding De lancering van de Fermacell-plaat met kurk

Nadere informatie

BRENG RUST EN COMFORT MET DEZE THERMISCHE EN AKOESTISCHE ISOLATIE

BRENG RUST EN COMFORT MET DEZE THERMISCHE EN AKOESTISCHE ISOLATIE BRENG RUST EN COMFORT MET DEZE THERMISCHE EN AKOESTISCHE ISOLATIE Er zijn appartementen waar je alles hoort. En er zijn appartementen met ISOBET-PLUS Isobet is een gebruiksvriendelijke isolerende mortel

Nadere informatie

BLAD 1: KOZIJNEN IN PUIEN

BLAD 1: KOZIJNEN IN PUIEN Stroomschema's beoordeling brandwerende puiconstructies versie 2; 22 april 2011 BLAD 1: KOZIJNEN IN PUIEN Staal Puisysteem (profielen) afmetingen pui < 2000 x 3000 mm stalen glaslatten of gelijkwaardig

Nadere informatie

Akoestisch Isolatiesysteem

Akoestisch Isolatiesysteem Productomschrijving COMPONENTEN EN MAATVOERING Rockwool Soundmaxx is een uniek en eenvoudig te monteren akoestisch isolatiesysteem, bestaande uit duurzaam isolatiemateriaal van Rockwool, lichte metalen

Nadere informatie

FICHE TECHNIQUE TECHNISCHE FICHE LEVEL DESIGN 1

FICHE TECHNIQUE TECHNISCHE FICHE LEVEL DESIGN 1 FICHE TECHNIQUE TECHNISCHE FICHE LEVEL DESIGN 1 LD1 COMMERCIËLE GEGEVENS Nr artikel : DULVLD0120000 Lengte: 2,00 m Aantal per doos : 2 stuks Minimale te bestellen hoeveelheid : 1 doos LEVEL DESIGN LD1

Nadere informatie

DELTA -LIQUIXX FX: Plaatsingsvoorschriften «binnentoepassing»

DELTA -LIQUIXX FX: Plaatsingsvoorschriften «binnentoepassing» DELTA -LIQUIXX FX: Plaatsingsvoorschriften «binnentoepassing» Is geschikt voor volgende lucht- en dampschermen: DELTA -DBF FX DELTA -REFLEX PLUS DELTA -DAWI GP DELTA -SPARXX M1 Het systeem DELTA -LIQUIXX

Nadere informatie

Voorzetwanden: vrijstaand stijl- en regelwerk (hout of metaal)

Voorzetwanden: vrijstaand stijl- en regelwerk (hout of metaal) Voorzetwanden: vrijstaand stijl- en regelwerk (hout of metaal) De R w - waarde van een wandopbouw wordt gemeten in het akoestisch laboratorium of berekend op basis van voorspellingsmodellen (EN 12354).

Nadere informatie

Zo plaatst u zelf gipsplaten

Zo plaatst u zelf gipsplaten bouwmaterialen Zo plaatst u zelf gipsplaten Soorten gipsplaten Handleiding Gipsplaat Gipsplaat is een veelzijdig toepasbaar materiaal en bovendien zeer klusvriendelijk. Ideaal voor het aftimmeren van de

Nadere informatie

Alkreflex 2L-2. In de spouw. innovation in insulation. Algemeen. Verwerking / bestekomschrijving

Alkreflex 2L-2. In de spouw. innovation in insulation. Algemeen. Verwerking / bestekomschrijving In de spouw Alkreflex 2L-2 Algemeen Alkreflex 2L-2 zodanig monteren dat aan weerszijden van de Alkreflex 2L-2 een spouw aanwezig is van minimaal 20 mm. Alkreflex 2L-2 monteren op houten regels. In gevelconstructies

Nadere informatie

Accorub : De 10 meest gestelde vragen

Accorub : De 10 meest gestelde vragen Accorub : De 10 meest gestelde vragen 1. Accorub tegen binnenmuren 2. Accorub tegen plafond 3. Accorub op houten vloer 4. Accorub onder houten roostering 5. Accorub onder chape 6. Accorub tussen 2 binnenmuren

Nadere informatie

C o n s t r u c t i e s 1

C o n s t r u c t i e s 1 Individuele taak constructies Andreas Geldof Bouwheer: Lecobouw BVBA Architect: Hans Geldof Aannemer: Ronny Bernaert Ligging: Handzamestraat 3, 8840 Staden C onstructies 1 Opzoekingswerk WTCB, korte samenvatting

Nadere informatie

WILLCO Isolatiesystemen

WILLCO Isolatiesystemen WILLCO Isolatiesystemen De WILLCO Isolatiesystemen kunnen afgewerkt worden met WILLCO Kunstharssierpleisters, WILLCO Silicoonharssierpleisters, WILLCO Silicaatsierpleisters of WILLCO Minerale Sierpleisters.

Nadere informatie

MAkustik MA 20 Fine MONTAGERICHTLIJNEN. Controle van de levering

MAkustik MA 20 Fine MONTAGERICHTLIJNEN. Controle van de levering MAkustik MA 20 Fine Controle van de levering Niettegenstaande de goederen goed ingepakt worden, is voorzichtigheid geboden bij het lossen van de palletten. De palletten worden steeds als niet stapelbaar

Nadere informatie

AKOESTISCHE VLOERISOLATIE: CONTACTGELUIDISOLATIE

AKOESTISCHE VLOERISOLATIE: CONTACTGELUIDISOLATIE AKOESTISCHE VLOERISOLATIE: CONTACTGELUIDISOLATIE 1.1. WAT IS CONTACTGELUIDISOLATIE? Zoals het woord aangeeft betreft dit een isolatie tegen contactgeluiden. Concreet worden maatregelen getroffen om onder

Nadere informatie

Leginstructies. Natural Floor VOORAF. Europese Eik Europese Productie. Acclimatisering. Omgevingstemperatuur en Relatieve Luchtvochtigheid

Leginstructies. Natural Floor VOORAF. Europese Eik Europese Productie. Acclimatisering. Omgevingstemperatuur en Relatieve Luchtvochtigheid Leginstructies VOORAF Voor een goed resultaat is het absoluut noodzakelijk de leginstructies nauwkeurig te volgen. Het is belangrijk om, bij daglicht, alle panelen voor en tijdens de plaatsing te controleren

Nadere informatie

Akoestische isolatie een concreet project

Akoestische isolatie een concreet project Akoestische isolatie een concreet project Philippe Broigniez Dia Design Alsemberg ten zuiden van Brussel, in een schitterend landelijk gebied tussen Zenne en Zoniën, bijna een stiltegebied Copyright :

Nadere informatie

Acryl hoogglans wordt aangeboden als prijsalternatief voor de gepolierde hoogglans lakdeuren.

Acryl hoogglans wordt aangeboden als prijsalternatief voor de gepolierde hoogglans lakdeuren. MATERIALEN VOOR FRONTEN ACRYL Eigenschappen acryl Acryl hoogglans wordt aangeboden als prijsalternatief voor de gepolierde hoogglans lakdeuren. Acryl hoogglans is een kunststof en kan enkel als vlakke

Nadere informatie

PLAATSINGS- INSTRUCTIES DURASID GEVELBEKLEDING

PLAATSINGS- INSTRUCTIES DURASID GEVELBEKLEDING 01/2013 v1 1/6 Algemeen Durasid is een compleet gevelbekledingssysteem geschikt voor nieuwbouw en renovatie: ideaal voor toepassingen in woningbouw, chaletbouw, industriebouw, De gevelpanelen kunnen gebruikt

Nadere informatie

PLAATSINGSINSTRUCTIES

PLAATSINGSINSTRUCTIES 1/8 Algemeen Durasid is een compleet gevelbekledingssysteem geschikt voor nieuwbouw en renovatie: ideaal voor toepassingen in woningbouw, chaletbouw, industriebouw De gevelpanelen kunnen gebruikt worden

Nadere informatie

WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF

WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF DIGEST WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF EEN DEKVLOER KIEZEN HOE DE DIKTE VAN DE DEKVLOER EN DE SAMENSTELLING ERVAN BEPALEN, WELKE TOLERANTIES TOEPASSEN

Nadere informatie

PLINTEN INNOVATIEVE OPLOSSINGEN. T +32 (0)51 22 41 11 F +32 (0)51 22 94 06 info@dcdf.be www.dcdf.be

PLINTEN INNOVATIEVE OPLOSSINGEN. T +32 (0)51 22 41 11 F +32 (0)51 22 94 06 info@dcdf.be www.dcdf.be PLINTEN INNOVATIEVE OPLOSSINGEN Deceuninck - Deforce nv Lodewijk De Raetlaan 28 8870 Kachtem T +32 (0)51 22 41 11 F +32 (0)51 22 94 06 info@dcdf.be www.dcdf.be BMINUS PLINTEN PLINTEN Plinten vormen een

Nadere informatie

BPB. Rigidur gipsvezelplaten. BPB, uw gids in gips.

BPB. Rigidur gipsvezelplaten. BPB, uw gids in gips. BPB Rigidur gipsvezelplaten BPB, uw gids in gips. 16 3 Rigidur gipsvezelplaten Artikel Dikte in mm Breedte in mm Standaardlengte Gewicht in kg Platen per pallet in mm per m 2 Rigidur gipsvezelplaten zijn

Nadere informatie

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een holle wand

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een holle wand Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 5 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

GELUIDSISOLATIE VAN HOUTEN DRAAGVLOEREN

GELUIDSISOLATIE VAN HOUTEN DRAAGVLOEREN GELUIDSISOLATIE VAN HOUTEN DRAAGVLOEREN 1. De IsolGomma oplossingen blz 2 Roll Grei Upgrei zwevende chape zwevende chape / droge dekvloer zwevende chape / droge dekvloer Acousticmat KF1-700 Acousticmat

Nadere informatie

parket & laminaat / vloertegels CONTACTGELUIDSISOLATIE

parket & laminaat / vloertegels CONTACTGELUIDSISOLATIE Insulation technology parket & laminaat / vloertegels CONTACTGELUIDSISOLATIE 10/06/2015 1 geluidsreflectie /laminaat geluidsreflectie Natuursteen Wanneer we spreken over de geluidsdemping van parket- en

Nadere informatie

00.00.00 Gevelbekleding uit polyvinylchloride (PVC) Deceuninck BELFACE of DEEPLAS of MURVINYL

00.00.00 Gevelbekleding uit polyvinylchloride (PVC) Deceuninck BELFACE of DEEPLAS of MURVINYL dossier... - dd.... 1 00.00.00 Gevelbekleding uit polyvinylchloride (PVC) Deceuninck BELFACE of DEEPLAS of MURVINYL volgnr. 1 00.00.00A BELFACE Gevelbekleding uit gerecycleerd PVC-hardschuim met toplaag

Nadere informatie

Gipskartonplaat met lood. ter bescherming tegen röntgenstraling

Gipskartonplaat met lood. ter bescherming tegen röntgenstraling Gipskartonplaat met lood ter bescherming tegen röntgenstraling PAGINA 2 : GIPSKARTONPLAAT MET LOOD GIPSKARTONPLAAT MET LOOD OM RUIMTES TE BESCHERMEN TEGEN RÖNTGENSTRALING Ruimtes met apparatuur die röntgenstraling

Nadere informatie

4 PlaGyp-plafonds. Afgehangen plafonds. Toepassing en voordelen

4 PlaGyp-plafonds. Afgehangen plafonds. Toepassing en voordelen 4 -plafonds Afgehangen plafonds Toepassing en voordelen -plafonds worden specifiek toegepast: - binnen een gebouw. - voor grote plafondoppervlakken. - als verlaagd plafond met kleine en grote verlagingen,

Nadere informatie

Getuigenis uit de praktijk

Getuigenis uit de praktijk Inhoudsopgave Getuigenis uit de praktijk Akoestiek woningscheidende wand Woningscheidende vloer Gevelelementen Referenties info.mbs@machiels.com - www.machielsbuildingsolutions.be 2 Machiels Building Solutions

Nadere informatie

NIEUW TYPE Z DIKTE... : GEWICHT... : MATERIAALOPBOUW... : STANDAARDAFMETINGEN... : PERFORATIE... : TOPLAAG... :

NIEUW TYPE Z DIKTE... : GEWICHT... : MATERIAALOPBOUW... : STANDAARDAFMETINGEN... : PERFORATIE... : TOPLAAG... : TYPE Z TECHNISCHE DATA: DIKTE... : GEWICHT... : MATERIAALOPBOUW... : STANDAARDAFMETINGEN... : PERFORATIE... : NIEUW KILL THE NOISE NIEUWE COLLECTIE +-18mm 11 kg/m2 MDF-kern 16mm met 2-zijdig hoogwaardige

Nadere informatie

AGNES. Kant-en-klare wand- en plafondplaten. www.agnes.eu WANDEN & PLAFONDS ONE STEP

AGNES. Kant-en-klare wand- en plafondplaten. www.agnes.eu WANDEN & PLAFONDS ONE STEP WANDEN & PLAFONDS Kant-en-klare wand- en plafondplaten Kant-en-klaar: geen stuc- of schilderwerk nodig Eenvoudig schoon te houden: met vochtige doek en schoonmaakmiddel Gemakkelijk en onzichtbaar te bevestigen:

Nadere informatie

Fire Stop Solutions Isolatie Fire Sleeves

Fire Stop Solutions Isolatie Fire Sleeves Fire Stop Solutions Isolatie Fire Sleeves Installatie Instructie Fire Stop Solutions Isolatie sleeves bied tot 2 uur brandweerstand in vloeren en wanden voor afdichtingen van metalen en PVC buizen tot

Nadere informatie

MAXON EPDM BESTEKTEKSTEN

MAXON EPDM BESTEKTEKSTEN MAXON EPDM BESTEKTEKSTEN Algemeen 1. Voor verkleving met koudlijm eenlaags 2. Voor verkleving met koudlijm met onderlaag 3. Voor renovatie op oude bitumineuze dakdichting 4. Voor plaatsing met ballast

Nadere informatie

Bestekbeschrijving niet akoestische VBIONEN

Bestekbeschrijving niet akoestische VBIONEN Bestekbeschrijving niet akoestische VBIONEN Prefab betonelement met geïntegreerde voorzetwand Deze bestekbeschrijving is geënt op het Typebestek 250, versie 2.2. en dient aangepast te worden overeenkomstig

Nadere informatie

Productinfo paneelwanden Sonata T110 en T90

Productinfo paneelwanden Sonata T110 en T90 Korte beschrijving V12.0NL Geluidsisolatie Productinfo paneelwanden Sonata T110 en T90 Een paneelwand is een mobiele wand welke is opgebouwd uit losse sandwichpanelen die eenvoudig door één persoon verplaatsbaar

Nadere informatie

ISOLERENDE DAKPANELEN

ISOLERENDE DAKPANELEN ISOLERENDE DAKPANELEN - Type FEBOROOF - Zelfdragend dakpaneel geproduceerd op continu-basis waarbij de isolatiekern tussen 2 gegalvaniseerde gelakte staalplaten wordt aangebracht. - Toepasbaar voor industriële

Nadere informatie

TRIDEX: lastenboeken

TRIDEX: lastenboeken TRIDEX: lastenboeken Algemeen 1. voor verkleving met koudlijm 1-laags 2. voor verkleving met koudlijm met onderlaag 3. voor renovatie op oude bitumineuze dakdichting 4. voor plaatsing met ballast 5. voor

Nadere informatie

Verwerkingsvoorschriften

Verwerkingsvoorschriften Verwerkingsvoorschriften Pagina 1 op 7 Verwerkingsvoorschriften Promonta heeft voor de plaatsing van de gipsblokken een selectie gemaakt van een groot aantal professionele ploegen gespecialiseerd in het

Nadere informatie

[T] [F] [E] [B]. [P] Hierbij vragen wij U prijs voor de hoger vermelde werf in uitvoering.

[T] [F] [E] [B]. [P] Hierbij vragen wij U prijs voor de hoger vermelde werf in uitvoering. [T] [F] [E] [B]. [P] [ A], Offertedienst,,. Aantal bl z. 5 + bijlage Berchem, 23 juli 2013. Betreft Bi jl age CC Onze ref Dok Petanque, Antwerpen. geen. PR0347 PET ALG/2013 (Gelieve te vermelden op offerte)

Nadere informatie

Productblad ROCKPANEL Ply

Productblad ROCKPANEL Ply Productblad ROCKPANEL Ply 1 Productbeschrijving ROCKPANEL Ply plaatmateriaal met primerlaag bestaat uit samengeperste minerale wol met een thermohardende kunsthars. De eind (kleur)laag kan op de bouwplaats

Nadere informatie

Platen uit cellulair glas met speciale samenstelling, volledig anorganisch zonder bindmiddelen.

Platen uit cellulair glas met speciale samenstelling, volledig anorganisch zonder bindmiddelen. T4+ Platen uit cellulair glas met speciale samenstelling, volledig anorganisch zonder bindmiddelen. Densiteit: 115 kg/m 3 Druksterkte 600 kpa (= 6 kg/cm²) 0,041 W/(m.K) Euroklasse A1 platte daken en terrasdaken

Nadere informatie

HANDBOEKJE VOOR DE DOEHETZELVER GIPSBLOKKEN SCHEIDINGS - EN VOORZETWANDEN HANDLEIDING. SNEL even ANDERS

HANDBOEKJE VOOR DE DOEHETZELVER GIPSBLOKKEN SCHEIDINGS - EN VOORZETWANDEN HANDLEIDING. SNEL even ANDERS HANDBOEKJE VOOR DE DOEHETZELVER GIPSBLOKKEN SCHEIDINGS - EN VOORZETWANDEN HANDLEIDING SNEL even ANDERS GIPSBLOKKEN VOORBEREIDENDE WERKEN. De gipsblokken slechts leveren wanneer de werf regenvrij gemaakt

Nadere informatie

Tussenwand plaatsen of verwijderen. Dit heeft u nodig

Tussenwand plaatsen of verwijderen. Dit heeft u nodig Tussenwand plaatsen of verwijderen U wilt een extra kamer creëren? Of juist van twee kamers één kamer maken? Dan is het plaatsen c.q. verwijderen van een niet dragende tussenwand een oplossing. Houd er

Nadere informatie

Beton is een mengsel van grind, zand, cement en water. Gewapend beton is beton dat verstevigd is met ijzer.

Beton is een mengsel van grind, zand, cement en water. Gewapend beton is beton dat verstevigd is met ijzer. De ruwbouw is het geheel van funderingen, muren, balken, welfsels en dak. Een aannemer in bouwwerken voert de ruwbouw uit. Hij heeft gekwalificeerde vaklui als metselaars, betonbekisters en ijzervlechters

Nadere informatie

TECHNISCHE INGREPEN TEGEN VOCHT ONDERAAN DE MUREN. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen :

TECHNISCHE INGREPEN TEGEN VOCHT ONDERAAN DE MUREN. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen : TECHNISCHE INGREPEN TEGEN VOCHT ONDERAAN DE MUREN Ongeacht de aard van de ingreep en zijn doeltreffendheid vergt het drogen van muren vrij veel tijd. Zo bijvoorbeeld bevat een muur met een dikte van 40

Nadere informatie

vloerplaten P3 Vloerplaten

vloerplaten P3 Vloerplaten P.3.0 Algemeen P.3.0.01 Afmetingen / toleranties / opleg P.3.0.02 Profielen P.3.0.03 Belasting P.3.0.04 Doorbuiging P.3.0.05 Brandweerstand P.3.0.06 Thermische isolatie P.3.0.07 Akoestische isolatie P.3.0.08

Nadere informatie

Bewezen prestaties op elk vlak AFBOUWPLAAT VOOR WANDEN, VLOEREN EN PLAFONDS

Bewezen prestaties op elk vlak AFBOUWPLAAT VOOR WANDEN, VLOEREN EN PLAFONDS Bewezen prestaties op elk vlak AFBOUWPLAAT VOOR WANDEN, VLOEREN EN PLAFONDS www.hydropanel.be www.hydropanel.nl Bewezen prestaties De Hydropanel oplossing: uitzonderlijke prestaties Waterbestendig Hydropanel

Nadere informatie

Prefab licht beton PRINS. Prefab licht betonnen gevel elementen. gevel producten

Prefab licht beton PRINS. Prefab licht betonnen gevel elementen. gevel producten Prefab licht beton Prefab licht beton Prefab licht betonnen gevel elementen PRINS gevel producten Thermodur en Prins Gevel Producten De economische oplossing voor uw creatieve vrijheid Thermodur gevel

Nadere informatie

Alustar Inspectieluiken

Alustar Inspectieluiken Alustar Inspectieluiken Inspectieluiken geven u ook na de eindafwerking van wand en plafond, onbeperkte toegang tot uw installatietechniek en laten zich perfect integreren in Metal Stud wanden en plafonds.

Nadere informatie

Thermische isolatie oplossingen. thermische isolatie. muur en vloer PUR / PIR. panelen TMS & SIS REVE

Thermische isolatie oplossingen. thermische isolatie. muur en vloer PUR / PIR. panelen TMS & SIS REVE Thermische isolatie oplossingen thermische isolatie muur en vloer PUR / PIR panelen TMS & SIS REVE TMS & SIS REVE muren comfort besparingen prestaties Een gebouw dat slecht of helemaal niet geïsoleerd

Nadere informatie

Dycore massieve plaatvloer

Dycore massieve plaatvloer 09/2013 Dycore massieve plaatvloer De Dycore massieve plaatvloer bestaat uit vrijdragende vloerelementen van vooraf vervaardigd voorgespannen beton. Er ontstaat een gesloten vloeroppervlak door de elementen

Nadere informatie

Lot 6: Aluminium Buitenschrijnwerken en Gevelbekleding,

Lot 6: Aluminium Buitenschrijnwerken en Gevelbekleding, 1082 OCMW Poperinge Veurnestraat 18-22 8970 Poperinge Lot 6: Aluminium Buitenschrijnwerken en Gevelbekleding, BESCHRIJVENDE MEETSTAAT 01 ALGEMEEN 01,1 Kosten 1,0 S.O.G. FF Verzekeringen, Opkuisen, 1,00

Nadere informatie

wandplaten P1 Wandplaten

wandplaten P1 Wandplaten wandplaten 25 P1 Wandplaten Dankzij zijn bijzondere structuur is Hebel een uitstekende thermische isolator. De typische celstructuur met luchtbelletjes in de Hebelwandplaten zorgen ervoor dat het binnen

Nadere informatie

Referentieprojecten zie ook onze website www.bia-systeemwanden.nl/referenties

Referentieprojecten zie ook onze website www.bia-systeemwanden.nl/referenties BIA RETAIL WANDEN Referentieprojecten zie ook onze website www.bia-systeemwanden.nl/referenties 1 RETAIL ASSORTIMENT MDF BLANK 12 MM MESS/GROEF AFDEKLAT WIT TELESCOOP ANTENNE met Grid METALEN S-CLIP MDF

Nadere informatie

Klik op www.debedijking.nl of www.badhoevese.nl om onze site te bezoeken.

Klik op www.debedijking.nl of www.badhoevese.nl om onze site te bezoeken. Rubbercover EPDM Rubbercover: bewezen prestaties Het Firestone rubbercover membraan is gemaakt van synthetisch rubber, EPDM genoemd. Het Rubbercover Systeem is afgeleid van de hoogwaardige Firestone EPDM

Nadere informatie

Notitie 4111199.N02. Akoestisch advies voor de verbouw van het fabrieks- annex kerkgebouw aan de Oudeweg te Ter Apel tot woongebouw.

Notitie 4111199.N02. Akoestisch advies voor de verbouw van het fabrieks- annex kerkgebouw aan de Oudeweg te Ter Apel tot woongebouw. Akoestisch advies voor de verbouw van het fabrieks- annex kerkgebouw aan de Oudeweg te Ter Apel tot woongebouw Inleiding In opdracht van B.B.A.W. Bouwmanagement te Norg is ten behoeve van de verdere planuitwerking

Nadere informatie

High Performance Insulation PROMAFOUR

High Performance Insulation PROMAFOUR High Performance Insulation PROMAFOUR Het ideale systeem voor het veilig en esthetisch isoleren van uw haard Plaatsingshandleiding voor de isolatie van haarden & kachels Een haard of kachel biedt een grote

Nadere informatie

P L A AT S I N G S T E C H N I E K

P L A AT S I N G S T E C H N I E K P L A AT S I N G S T E C H N I E K H E T H I TTESC H I L D INHOUD 1. TOEPASSINGEN 03 2. PLAATSINGSTECHNIEK 04 2.1. ALGEMEEN 2.1.1. LUCHT- EN WATERDICHTHEID 04 2.1.2. EEN LUCHTLAAG LATEN 04 2.1.3. SAMENDRUKKING

Nadere informatie

ADVIES VAN HET GEMEENTEBESTUUR

ADVIES VAN HET GEMEENTEBESTUUR PROVINCIE LIMBURG GEMEENTE BILZEN INGESCHREVEN OP DE TABEL VAN DE ORDE DER ARCHITECTEN VAN LIMBURG Ingenieurs-architectenbureau Techniek & Ruimte bvba 3740 Bilzen, Bammestraat 51 tel. 012/23 69 48 - fax.

Nadere informatie

Calduran. dilataties en aansluitingen

Calduran. dilataties en aansluitingen Calduran Bouwtechniek en Voorlichting Postbus 97 3840 AB Harderwijk Telefoon: 0341 464 004 dilataties en aansluitingen Wanden van kalkzandsteen kunnen beter niet onbeperkt lang gemaakt worden. De lengte

Nadere informatie

Het beton heeft minimaal de volgende kwaliteitseigenschappen:

Het beton heeft minimaal de volgende kwaliteitseigenschappen: Technische fiche WANDELEMENTEN PANELEN MATERIAAL KENMERKEN WANDELEMENTEN Standaard wandelementen Silex wandelementen Het beton van de uitgewassen silex bestaat uit natuurlijke kleurgranulaten met een maximale

Nadere informatie

Gyprex, de praktische keuze

Gyprex, de praktische keuze , de praktische keuze De plafondtegel is de praktische keuze voor uw plafond. De tegels zijn gemaakt van gipskarton en daardoor zeer stevig. Heel handig bij veelvuldig onderhoud in het plenum, waarbij

Nadere informatie

Akoestisch Isolatiesysteem

Akoestisch Isolatiesysteem Productomschrijving COMPONENTEN EN MAATVOERING Rockwool Soundmaxx is een uniek en eenvoudig te monteren akoestisch isolatiesysteem, bestaande uit duurzaam isolatiemateriaal van Rockwool, lichte metalen

Nadere informatie

Meesterlycke mortel DE COLLECTIE

Meesterlycke mortel DE COLLECTIE DE COLLECTIE Meesterlycke mortel In de wereld van isolatiemortels biedt Amix de perfecte mix van passie en expertise met de betrouwbaarheid van een sterk familie bedrijf. Onze Polymix isolatiemortel en

Nadere informatie

. Verwerkingsvoorschriften DAAS Isomo.

. Verwerkingsvoorschriften DAAS Isomo. . Verwerkingsvoorschriften DAAS Isomo. 1. Ondergrond 2. Steiger. 3. Plaatsen isolatie platen. 4. Verlijming isolatie platen. 5. Plaatsen schroefankers. 6. Bijzonder detail 7. Naden dichten 8. Aanmaken

Nadere informatie

TECHNISCHE FICHE. Leempleisters van Wanlin. Samenstelling van de pleistermaterialen. Verpakking en opslag. Fysieke eigenschappen.

TECHNISCHE FICHE. Leempleisters van Wanlin. Samenstelling van de pleistermaterialen. Verpakking en opslag. Fysieke eigenschappen. Leempleisters van Wanlin Samenstelling van de pleistermaterialen Zand, zuivere leem van Wanlin, gehakseld stro. Verpakking en opslag Het pleistermateriaal Argibase is verkrijgbaar in twee varianten: Argibase-D

Nadere informatie

SFIC-vestigingen. PIR Isolatie

SFIC-vestigingen. PIR Isolatie IN VOORRAAD Hoogwaardige in alle SFIC-vestigingen PIR Isolatie introductie Ons aanbod biedt alle soorten isolatie. Van de meest traditionele tot de meest innoverende! Linitherm is producent van complete

Nadere informatie

Multiplex. En ander plaatmateriaal op basis van hout! Frank Treuren BV. Voor prijzen en info:www.franktreuren.nl

Multiplex. En ander plaatmateriaal op basis van hout! Frank Treuren BV. Voor prijzen en info:www.franktreuren.nl Multiplex Frank Treuren BV En ander plaatmateriaal op basis van hout! Voor prijzen en info:www.franktreuren.nl Een greep uit ons assortiment: Hardwood multiplex: Blank Hardwood multiplex is opgebouwd uit

Nadere informatie

voor het plaatsen van Lincrusta

voor het plaatsen van Lincrusta Verwerkingsvoorschriften voor het plaatsen van Lincrusta Verwerkingsvoorschriften voor het plaatsen van Lincrusta Om een perfect resultaat te garanderen, bevelen wij u aan volgende plaatsingsaanwijzing

Nadere informatie

MENUISERITE NT - Onderdakplaat

MENUISERITE NT - Onderdakplaat Dak MENUISERITE NT - Onderdakplaat TOEPASSINGSRICHTLIJNEN 1 1 ALGEMEEN Een onderdak is een doorlopend scherm onder de dakbedekking dat voor een totale dichtheid tegen stuifsneeuw en wind zorgt. Het moet

Nadere informatie

HET LANDLEVEN-KIPPENHOK

HET LANDLEVEN-KIPPENHOK LANDLEVEN-KIPPENHOK BLAD 1 HET LANDLEVEN-KIPPENHOK VROEGER WERDEN KIPPEN IN DE MEEST WONDERLIJKE BOUWSELS ONDERGEBRACHT. SOMS ERG ROMANTISCH OM TE ZIEN, MAAR VAAK ONPRAKTISCH, ONHYGIËISCH EN WEINIG DIERVRIENDELIJK.

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING. :metselwerk of beton

MONTAGEHANDLEIDING. :metselwerk of beton MONTAGEHANDLEIDING model type :ZEELAND :metselwerk of beton => Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. = => Volg gedurende de montage de 6 stappen in

Nadere informatie

voor de montage van ter Hürne vloerlamellen

voor de montage van ter Hürne vloerlamellen Vereisten aan de ondergrond belangrijke aanwijzingen voor de montage van ter Hürne vloerlamellen Neemt U aub. ook de afzonderlijke gegevens voor het volledige verlijmen van de producten in acht. Deze zijn

Nadere informatie

fermacell Technische tip

fermacell Technische tip Technische tip Versie september 2013 Powerpanel Douchegoot element 2.0 De eis Architecten en ontwerpers zoeken naar moderne en economische oplossingen voor natte ruimtes, als trendy en eigentijdse variant

Nadere informatie

Luchtdichtheid bij houtbouw. arch. Piet Kerckhof Aché Ligno Architecten

Luchtdichtheid bij houtbouw. arch. Piet Kerckhof Aché Ligno Architecten Luchtdichtheid bij houtbouw arch. Piet Kerckhof Aché Ligno Architecten Agenda 1. Luchtdichtheid 3. Andere houtbouwmethodes 4. Gevelbekleding 1. Luchtdichtheid Verliezen via K-15 (PHP) K-30 (LEW) K-45 (max.)

Nadere informatie

STS 71-2 Systemen voor de buitenisolatie van gevels STS 71-2 Voorstelling

STS 71-2 Systemen voor de buitenisolatie van gevels STS 71-2 Voorstelling STS 71-2 Systemen voor de buitenisolatie van gevels 1 STS 71-2 Voorstelling STS? Onderwerp van de STS 71-2 Prestaties? Prestaties in de STS 71-2 Realisatie van prestaties op de bouwplaats 2 1 STS 71-2

Nadere informatie

www.systimber.com Eenvoudig en duurzaam alternatief voor baksteen en beton Mecanosimpel 50m²/man/dag Standaard palletverpakking inclusief beslag

www.systimber.com Eenvoudig en duurzaam alternatief voor baksteen en beton Mecanosimpel 50m²/man/dag Standaard palletverpakking inclusief beslag Eenvoudig en duurzaam alternatief voor baksteen en beton 1. Zagen 2. Plaatsen 3. Aanspannen Mecanosimpel 50m²/man/dag Standaard palletverpakking inclusief beslag Beschrijving: Dragend en afgewerkt multifunctioneel

Nadere informatie

welfsels tel: +32 (0)54 33 45 11 fax: +32 (0)54 32 60 47 e-mail: info@megaton.be www.megaton.be

welfsels tel: +32 (0)54 33 45 11 fax: +32 (0)54 32 60 47 e-mail: info@megaton.be www.megaton.be welfsels MEGATON PREFA SYSTEMS Industriezone 2 Nederwijk-Oost 279-9400 Ninove tel: +32 (0)54 33 45 11 fax: +32 (0)54 32 60 47 e-mail: info@megaton.be www.megaton.be welfsels draagstructuur brugdekliggers

Nadere informatie

Kerto-Ripa. Houten vloer- en dakelementen voor grote overspanningen

Kerto-Ripa. Houten vloer- en dakelementen voor grote overspanningen Kerto-Ripa Houten vloer- en dakelementen voor grote overspanningen Kerto-Ripa Een innovatief constructiesysteem Welk constructiesysteem maakt het mogelijk om: een vrije overspanning tot wel 20 meter te

Nadere informatie

L u c h t d i c h t b o u w e n

L u c h t d i c h t b o u w e n S t u d i e b u r e e l G r e e s a b v b a Meerhoutstraat 92 2430 Vorst-Laakdal Tel: 013/29 51 98 Fax: 013/29 41 99 Website: www.greesa.be E-mail: info@greesa.be GSM: 0495/92 08 69 BTW: BE.0883.002.381

Nadere informatie

Tegelen op hout. www.omnicol.info

Tegelen op hout. www.omnicol.info Tegelen op hout www.omnicol.info TEGELEN OP HOUT Tegelen op hout ligt niet voor de hand. Immers, keramische tegels en houten ondergronden zijn materiaalsoorten die niet goed samen gaan. Tegels zijn hard

Nadere informatie

BASWAPHON Cool naadloos akoestisch klimaatplafond

BASWAPHON Cool naadloos akoestisch klimaatplafond BASWAPHON Cool naadloos akoestisch klimaatplafond CATEGORIE TOEPASSINGEN DRAAGPLAAT OPPERVLAKTESTRUCTUUR AFWERKING Breedbandige naadloze geluidsabsorptie Koeling en verwarming d.m.v. capilair systeem Naadloze,

Nadere informatie

VII. Calciumsulfaatgebonden dekvloeren

VII. Calciumsulfaatgebonden dekvloeren VII Calciumsulfaatgebonden dekvloeren 1 Algemeen 60 1.1 Definitie, toepassing en soorten Een dekvloer is volgens NEN-EN 13813 een bouwdeel dat vervaardigd wordt op een dragende constructie of op een daarop

Nadere informatie

Als alles glad moet verlopen. Het nieuwe Brillux pleisterassortiment

Als alles glad moet verlopen. Het nieuwe Brillux pleisterassortiment Als alles glad moet verlopen Het nieuwe Brillux pleisterassortiment Grondig vernieuwd Brillux pleister Achter elk perfect oppervlak gaat een perfecte voorbereiding schuil. Om deze belangrijke werkzaamheden

Nadere informatie

RECTICEL INSULATION BOUW EUROWALL

RECTICEL INSULATION BOUW EUROWALL BOUW EUROWALL Hard polyurethaanschuim, bekleed met een gasdicht meerlagen complex van kraft papier en metaalfolies waarvan één zijde reflecterend en één zijde matgrijs. De reflecterende zijde moet naar

Nadere informatie

van ruimte m² te winnen

van ruimte m² te winnen nr 1. fabrikant van ruimte OM EENVOUDIG m² te winnen De tussenvloer met grote overspanning DE VLOERCONSTRUCTIES PROPLUS LP: Creëren ruimte op de begane grond Zijn voordelig op alle gebieden: verwarming,

Nadere informatie

doe het zelf: tegeltechniek

doe het zelf: tegeltechniek eurocol doe het zelf: tegeltechniek Tegelwerk wordt door veel mensen nog altijd gezien als een lastige klus. Ten onrechte. Met de producten van Forbo Eurocol kan ook iedere doe-het-zelver vakwerk leveren.

Nadere informatie

Alles over verbouwen en renoveren!

Alles over verbouwen en renoveren! 1. Algemeen Alles over verbouwen en renoveren! Belangrijkste functie van thermische isolatie is het beperken van het energieverbruik en de reductie van de CO 2 uitstoot (milieu). Voor het isoleren van

Nadere informatie

Isolatie van hellend dak van buitenaf. Na-isolatie van de zolderruimte. houten draagvloer. Platdakisolatie. betonnen draagvloer.

Isolatie van hellend dak van buitenaf. Na-isolatie van de zolderruimte. houten draagvloer. Platdakisolatie. betonnen draagvloer. voor het hele gebouw Na-isolatie van de zolderruimte van hellend dak van buitenaf houten draagvloer Platdakisolatie betonnen draagvloer Spouwmuurisolatie Begane grondvloer i s o l a t i e p l a t e n SPOUWISOLATIE

Nadere informatie

Technische uitvoering van damwanden, steigers en meerpalen

Technische uitvoering van damwanden, steigers en meerpalen Technische uitvoering van damwanden, steigers en meerpalen Damwanden Damwand wordt in de waterbouw toegepast om water en grond te scheiden, veelal langs een oever waar een bepaalde waterdiepte vereist

Nadere informatie

INDIVIDUELE TAAK OPLEIDINSONDERDEEL CONSTRUCTIES 1. JULIE VANDENBULCKE MAK 1 E Aannemer: Luc Vandermeulen

INDIVIDUELE TAAK OPLEIDINSONDERDEEL CONSTRUCTIES 1. JULIE VANDENBULCKE MAK 1 E Aannemer: Luc Vandermeulen INDIVIDUELE TAAK OPLEIDINSONDERDEEL CONSTRUCTIES 1 JULIE VANDENBULCKE MAK 1 E Aannemer: Luc Vandermeulen Inhoud 1. 1 ste constructiedetail... 2 2. 2 de constructiedetail... 3 3. Beschrijving van de opbouw

Nadere informatie

Wand- en plafondafwerking Hoogwaardig multifunctioneel spuitpleistersysteem

Wand- en plafondafwerking Hoogwaardig multifunctioneel spuitpleistersysteem OMSCHRIJVING OPMERKING Het Brander Crystal-spuitpleistersysteem is een systeem voor het doeltreffend en economisch repareren, egaliseren en afwerken van vlakke, gladde ondergronden binnen. Het systeem

Nadere informatie

Model G1, enkele deur

Model G1, enkele deur Model G1, enkele deur Profilering: deurbladdikte breedte deurblad hoogte deurblad breedte binnenmaat nuttige minimum maximum deurblad omlijsting doorgang 630 633 595 680 710 680 683 645 730 760 730 733

Nadere informatie

BIA Systeemwanden montage handleiding

BIA Systeemwanden montage handleiding BIA Systeemwanden montage handleiding 1 Montage handleiding Vloeraansluiting Allereerst dienen de montagelatten te worden aangebracht op de gewenste plaats waar de Spanell systeemwand moet komen. Dit kan

Nadere informatie

Opties BINNENWANDEN AANBOUW STAPELPLAATS LUIFEL BALUSTRADE & TERRAS VERDIEPING

Opties BINNENWANDEN AANBOUW STAPELPLAATS LUIFEL BALUSTRADE & TERRAS VERDIEPING AANBOUW Zijhoogte buitenkant 163 cm, aanbouwzijde 195 cm Dakhelling 12, inclusief shingels Dakoversteek : Voor 11, Achter 11, zij 20 cm BINNENWANDEN Massieve wandbalken, geïntegreerd in de buitenwanden

Nadere informatie