BOUWEN VAN EEN NIEUW KANTOOR LOKALE POLITIE SCHOTEN B E S T E K HOOFDSTUK III DEEL A8 AFWERKING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BOUWEN VAN EEN NIEUW KANTOOR LOKALE POLITIE SCHOTEN B E S T E K HOOFDSTUK III DEEL A8 AFWERKING"

Transcriptie

1 BOUWEN VAN EEN NIEUW KANTOOR LOKALE POLITIE SCHOTEN B E S T E K HOOFDSTUK III DEEL A8 AFWERKING GEMEENTE SCHOTEN Provincie Antwerpen Verbertstraat 3, 2900 Schoten T F DOSSIERNUMMER X2 16 mei 2006 HUISWERK Architecten bvba Contactpersoon: Dirk Somers Familiestraat 72, 2060 Antwerpen T F

2 DEEL A8 AFWERKINGEN... 4 LOT 81 BINNENAFWERKINGEN: WAND EN PLAFOND Wandafwerkingen, pleisters, algemeen Wandafwerkingen, droge pleisters, cementgebonden Wandafwerkingen, akoestisch plaatmateriaal Plafonds, verlaagd, platensystemen, algemeen Plafonds, verlaagd, platensystemen, gipskarton Plafonds, verlaagd, toebehoren, inspectieluik Plafonds, Kabelgoten, akoestische plaatafwerking Plafonds, akoestische plaatafwerking Plafonds, verlaagd, houten planken geschaafd Invulwanden, platensystemen, algemeen Invulwanden, platensystemen, gipskarton Binnenwanden op houten profielen, voorzetwand, gipskarton Binnenwanden op houten profielen, scheidingswanden grenen geschaafd Bekleding passerelle en leuningen trap Inkompui in grenen multiplex Wandafwerkingen, afkasting, akoestische absorber Handgreep trap, staal Wandafwerking, binnen, tegels ceramisch LOT 86 VLOERAFWERKING Vloerafwerkingen, isolatie, alg., thermisch isolerend Vloerafwerkingen, isolatie, gespoten PUR Vloerafwerkingen, dekvloeren, alg Vloerafwerkingen, dekvloeren, cementgebonden/gewone granulaten Vloerafwerkingen, gepolierde dekvloeren, cementgebonden/gewone granulaten Vloerafwerkingen, britsen, betonsteen en zandcement /44

3 Vloerafwerkingen, tegels, algemeen Vloerafwerkingen, tegels, ceramisch/geperst gres Vloerafwerkingen, tegels, betonnen traptreden Vloerafwerkingen, entreemat in kader Vloerafwerkingen, tussendorpels, algemeen Vloerafwerkingen, tussendorpels, RVS Vloerafwerkingen, plinten, algemeen Vloerafwerkingen, plinten, keramisch geperst gres LOT 88 SCHILDERWERKEN Wandafwerkingen/binnen, verven/alg Wandafwerkingen/binnen, verven LOT 89 VASTE EN LOSSE BEMEUBELING, BESCHERMINGSMIDDELEN, SIGNALISATIE Binnenbemeubeling, algemeen Ontvangstbalie Kleine balie commando Keuken Interventiekast Garderobekasten Tafels en stoelen Archief- en stapelrekken Herplaatsen hondenkennel Signalisatie Veiligheidsvoorzieningen /44

4 DEEL A8 AFWERKINGEN LOT 81 BINNENAFWERKINGEN: WAND EN PLAFOND Wandafwerkingen, pleisters, algemeen OMVANG Definitie : Onderhavige beschrijvingen betreffen binnenpleisterwerk voor horizontale en schuine oppervlakken die een verdere esthetische afwerking vereist, bv. schilder-, behangwerk decoratief pleisterwerk of sierpleisters (bv. gekrabd, gekamd, gewassen, stucmarmer, ) Onder traditionele pleisters worden verstaan de pleisters die uit verschillende componenten op de bouwplaats gedoseerd en gemengd worden. Ze bestaan uit minimaal 2 lagen tenzij éénlaagse cementering. Onder droge pleisters (of fabriekspleisters) worden verstaan de pleisters die in de fabriek voorgemengd worden zodat op de bouwplaats enkel nog de benodigde hoeveelheid water dient toegevoegd te worden. Afhankelijk van het type zijn ze bedoeld om verwerkt te worden in één of meerdere lagen en in diktes van enkele mm tot een twintigtal mm. Onder sierpleisters worden verstaan de pleisters die op een decoratieve manier afgewerkt worden.. Ze worden hetzij één-, hetzij meerlaags aangebracht. De werken omvatten : - Het ontstoffen (borstelen of stofzuigen) van de ondergrond. - Het aanbrengen van een voorstrijklaag, indien nodig voor de voorziene ondergrond. - Het leveren en plaatsen van de voorziene versterkingsnetten, bv. ter plaatse van de aansluiting van twee verschillende ondergronden. - Het leveren en plaatsen van hoekprofielen. - Het uitvoeren, alle leveringen inbegrepen, van de verschillende lagen van de bepleistering. - Het opruimen van het afval, de reiniging en/of bescherming van het aangebrachte pleisterwerk. - De bescherming van de reeds uitgevoerde werken zoals schrijnwerk, beglazing, vloeren trapelementen... - De huur van de stellingen. Indien daarenboven het gebruik van de stellingen door andere aannemers gebruikt zal worden, zal een financiële regeling schriftelijk vastgelegd worden. ALGEMENE BESCHRIJVING - In de onderhavige specifieke bestekteksten worden de pleistermaterialen beschreven. Daarbij gelden voor de toebehorende materialen de volgende eisen : - Voorbehandelingsproducten : de uitvoerder zal oordelen, met het oog op het bekomen van goede resultaten welke voorbehandelingsproducten aangewend zullen worden voor het beperken van het absorptievermogen van de ondergrond, het gelijkmatig maken, de verhoging van de hechting of de onderlinge cohesie tussen de lagen. - Hoek- en randprofielen : deze profielen zullen aangebracht worden bij elke hoekverandering van het te bepleisteren oppervlak; ze zullen geen nadelig effekt hebben op het aan te brengen pleisterwerk, noch op het visueel vlak; ze zijn corrosievrij. - Versterkingsnetten : deze netten worden ingebed in de pleisterspecie ter hoogte van de aansluiting tussen meerdere oppervlakken en waar hechtingsproblemen te verwachten zijn; ze zullen geen nadelig 4/44

5 effekt hebben op het aan te brengen pleisterwerk, noch op het visueel vlak; ze zijn corrosievrij. Ze worden aangebracht en daarna vlak geplamuurd. ALGEMENE BESCHRIJVING - De uitvoering wordt verzorgd uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant en de voorschriften van de TV 201 (1996) tenzij anders vermeld in deze of de specifieke bestektekst. en de plaatsingswijze vermeld in de ATG. De ondergrond moet voorafgaand aan de uitvoering afgestoft en waar nodig hersteld worden; niet hechtende of niet stevige delen dienen weggenomen te worden. Het pleisterwerk wordt manueel of mechanisch in voldoende dikte en afhankelijk van de samenstelling in verschillende lagen opgebouwd. De volgende minimale dikte zijn : hechtingslaag (2 à 3 mm); grondlaag (10 à 15 mm) en de afwerkingslaag (5 à 7 mm) voor alle ondergronden met uitzondering van gipsplaten waarbij deze dikten gehalveerd mogen worden en de pleisters die dun worden aangebracht. De lagen worden met voldoende kracht aangebracht om intens contact te bekomen. Elke laag moet voldoende coherent (gebonden) en gedroogd zijn alvorens de volgende laag wordt aangebracht. Bij warm en droog weer treft de aannemer de nodige maatregelen om drogingsscheuren te voorkomen door bv. waterverneveling per aangebrachte laag. Alle randen en uiteinden worden afgewerkt met in het pleisterwerk geplaatste en daartoegeschikte hoek- of randprofielen. Ter hoogte van aansluiting tussen meerdere oppervlakken en waar hechtingsproblemen te verwachten zijn, zullen daartoe geschikte versterkingsnetten worden aangebracht en daarna vlakgeplamuurd. COORDINATIE De uitvoering van de pleisterwerken gebeurt in regen- en winddichte ruimten. De temperatuur van de omgeving en van de ondergrond bedraagt minstens 5 C en hoogstens 30 C. Deze condities blijven gehandhaafd tot minstens 3 dagen na het aanbrengen. Een versnelde opwarming van de bepleisterde ruimte zal geen nadelige invloed hebben op het resultaat van de werken. De nodige ventilatie van de ruimten wordt met de bouwheer afgesproken. Voorafgaand aan de uitvoering zal de aannemer zich vergewissen van de uitvoeringsomstandigheden en het type ondergrond. Verder worden de aansluitingen van de bepleistering met het schrijnwerk oordeelkundig nagegaan. Indien bepaalde aspecten aanleiding zouden kunnen geven tot nefaste uitvoeringskwaliteit zal hij onverwijld de architect hiervan op de hoogte stellen. Bij het concept en de uitvoering zullen de volgende zaken nauwlettend gerespecteerd worden de drogingstijd tussen de verschillende lagen en de eindafwerking. Alvorens de werken aan te vatten, worden de vereiste aanduidingen betreffende na te leven hoogtepeilen, het niveau onderaan en bovenaan tot waar de bepleistering op muren al dan niet moet uitgevoerd worden. Het pleisterwerk wordt tot op 3 cm boven het afgewerkt vloerpeil voorzien, zonder het voetlood (vochtscherm) voorbij te gaan. Bij het concept en de uitvoering zullen de volgende zaken nauwlettend gerespecteerd worden : - De aanwezigheid van een waterkerende laag ter voorkoming van opstijgend vocht. - De drogingstijd tussen de verschillende lagen en de eindafwerking. CONTROLE/KEURINGS-ASPECTEN Ongeacht de afwerkingsgraad mag het oppervlak van de bepleistering niet afkrijten. Ze mag daarenboven geen plaatselijke krassen of putten vertonen dieper dan 1 mm, noch andere systematische oppervlaktegebreken, noch krimpscheuren te wijten aan een te snelle droging. Met de bouwheer en de architect wordt voorafgaand afgesproken wanneer de bepleistering verder wordt afgewerkt. Tot die tijd zullen de nodige maatregelen worden genomen opdat de bepleisterde oppervlakten worden beschermd. Afwerkingsgraad : - normaal (4 onregelmatigheden per 4 m2 en 2 golvingen per 2 m). De toleranties overeenkomstig TV 199 (1996), tenzij hieronder anders vermeld, bedragen : Dikte : 2 mm voor gemiddelde diktes tussen 6 en 10 mm. 20 % voor gemiddelde diktes > 10 mm. Vlakheid : 5/44

6 - normaal : 2,0 mm (lat van 0,2 m) en 5,0 mm (lat van 2 m). - speciaal : 1,5 mm (lat van 0,2 m) en 3,0 mm (lat van 2 m).0,5 mm (lat van 0,2 m) en 1,5 mm (lat van 2m). - Hoekafwijkingen op rechte hoeken : lengte =< 0,25 m : 0; +3 mm; lengte > 0,25 m : 0,+5 mm - Hechting van de oppervlaktelaag : groter dan 0,2 N/mm2 (cf. TV ). - Oppervlaktehardheid : (Shore C) Wandafwerkingen, droge pleisters, cementgebonden De eigenschappen van de te gebruiken materialen zijn : Type : in het fabriek aangemaakte droge pleister. Bindmiddel : - cement : draagt het Benor-merk volgens NBN B (1993) - Cement - Samenstelling en specificaties - Deel 1 : gewone cementsoorten (2e uitg.). - kalkhydraat (vette kalk) : voldoen aan NBN B 13-reeks - Bouwstoffen en bouwdelen-kalk. : gehalte aan calciumhydroxide groter dan of gelijk is aan 92 %. - Water : het aanmaakwater moet zuiver zijn, bij voorkeur leidingwater of drinkbaar putwater; verkleurd en/of slecht riekend water is verboden. Mortelsamenstellingen : - Mortelsamenstelling : C425, G75 (425 kg cement + 75 kg vette kalk per m3 zand in verhouding 1/2/8). Pro memorie : De mengverhouding wordt uitgedrukt in volumes en soms in massa. bv. cement 1/3 = 1 volume cement op 3 volumes zand. bv. bastaardmortel C200, G100 = 200 kg cement en 100 kg kalk per m3 zand. volgende afkortingen worden gebruikt : C = cement. G = kalkhydraat of vette kalk. X = hydraulische kalk. S = zand. Hulpstoffen : ze zijn comform aan NBN T 61; andere worden pas aanvaard na voorlegging van proefverslagen die aantonen dat de hulpstoffen geen nadelig effekt hebben op de samenstelling. Mortelsamenstelling voor ondergronden van cellenbeton, silicaatsteen en houtwolcement worden de mortelsamenstellingen van de fabricant van deze ondergrondmaterialen gerespecteerd. Het pleisterwerk wordt aangebracht volgens de voorschriften van TV 201 (1996) - Binnenpleisteringen - Deel 2 - Uitvoeringen. Te gladde en sterk wateropzuigende ondergronden worden voorafgaand met een voorstrijklaag ingestreken. De in de fabriek droog voorbereide pliesters zullen aangemaakt worden volgens de voorschriften van de fabricant en zullen met een mechanische menger (lager dan 500 tr/min) gemengd. Deze droge pleisters worden in kleine hoeveelheden gestort in het aanmaakwater. De uiterste verwerkbaarheidsdatum zal geërbiedigd worden. - Totale nominale dikte : 10 mm. - Dekking boven het versterkingsnet : Minstens 10 mm. - Uitvoeringswijze : in 1 laag. Alle wanden van de cellen, de jeugdcel, de celdouche 6/44

7 Per m2. Netto uit te voeren oppervlakte, uitsparingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken. De dagkanten waarvan de breedte kleiner is dan of gelijk aan 30 cm worden gemeten in m met vermelding van de dagkantbreedte. Voorbehandelingsproducten, hoek en randprofielen en versterkingsnetten inbegrepen Wandafwerkingen, akoestisch plaatmateriaal OMVANG Leveren en plaatsen van een constructie voor afwerking van de oostwand in de lunchruimte, over de gehele hoogte van het atrium. Ze bestaan uit een dubbel kaderwerk uit geschaafd grenen kepers van 30 mm met tussen de eerste laag kepers rotswol. De eindlaag bestaat uit geluidsabsorberende platen. De platen zijn door middel van polymeerhars verlijmde geexpandeerde glas bolletjes, welke zijn geperst tot plaatmateriaal waardoor er luchtgaatjes ontstaan welke zorgdragen voor een hoge geluidabsorptie. Kenmerken platen: - Brandbestendigheid : 2h - Bestand tegen olie, water en zuren - Gewicht: 1600 kg/m3 - Dikte 30 mm - Geluidisolatie, gemiddeld 53 db Kenmerken isolatie: Zachte rotswol met glasvliesafwerking 30mm dik Kenmerken van kepers en tengellatten : - Houtsoort : Noords Grenen (PNG) nr. 414 van NBN 199. Het hout voldoet aan de voorschriften van STS en is van schrijnwerkerskwaliteit en STS (1994). - Houtkeus : 2de keus volgens NBN Houtverdeling : geschaafd voor het keperwerk. - Volume massa : 500 kg/m3 (bij een houtvochtgehalte van 12 %). - Duurzaamheidsklasse : II/III. - Kleur : kern heldergeel tot bruinrood; spint geel-wit tot wit. - Nerf : matig fijn. - Draad : recht en regelmatig. - Tekening : gevlamd op dossekwartier fijn gestreept. De kwasten zijn fel gekleurd (donkerbruin tot zwart). - Diktetolerantie : 1 mm. Op de wand wordt eerst een horizontaal keperwerk van 30 x 30mm geschroefd waartussen 3cm rotswol wordt geplaatst. Hierop worden vervolgens verticale kepers van 30 x 30 mm geschroefd. De platen worden geschroefd op het keperwerk. De afmetingen van de geleverde platen is 1000 mm x 1000 mm x 30 mm. De platen worden rechtstreeks op de draagwand gelijmd. Oostwand lunchruimte (zie tekeningen). Per m2 incl keperwerk en rotswol. 7/44

8 Plafonds, verlaagd, platensystemen, algemeen OMVANG Definitie : Platensystemen : verlaagd plafond bestaande uit platen al of niet geperforeerd, met of zonder open voegen die op de draagstructuur worden vastgenageld of -geschroefd. De platen worden doorgaans zodanig aangewend dat het plafond als een geheel vlak overkomt. De werken omvatten : - De levering en de eigenlijke plaatsing en afstelling van het verlaagd plafond van het platentype. - De levering en voorbereiding van de materialen als systeem, en meer bepaald : - de plafondelementen - de verbindingselementen bestaande uit - de draagstruktuur - de ophangingselementen - De eigenlijke plaatsing en afstelling van het verlaagd plafond. - De beschermingsmaatregelen bij de plaatsing. - De plaatsvoorzieningen van leidingen, lichtapparaten, branddetektie-elementen (Sprinkler). - Opkuis en afvoeren afval en verpakking ALGEMENE BESCHRIJVING - Het plafond is : - in één richting gemoduleerd op 1200 mm. - De platen worden geplaatst in de grootst mogelijke fabricatielengte. - De panelen worden overdekt met een akoestische isolatie uit gebakeliseerde minerale wol. Paneeldikte : 20 mm. 25 mm. 30 mm. 40 mm. - Het geheel van de materialen, elementen en verbindingen van het ophangsysteem is zelfdragend. Het plafond draagt eveneens de volgende kenmerken : Brandstabiliteit : het geheel van het plafond zal een brandstabiliteit hebben van minstens 1/2h volgens NBN Alle houtachtige plaatmaterialen voldoen aan de klasse E1 volgens de normen EN 622-I voor vezelplaat, de norm EN 312-I voor spaanplaat, de norm EN 3OO voor OSB. Multiplex voldoet aan klasse A volgens de norm EN 1O84. Indien de mogelijkheid bestaat zal de aannemer telkens opteren voor een plaat zonder toegevoegde formaldehyde. ALGEMENE BESCHRIJVING - Het plafond wordt geplaatst met een vrijdragend houten regelwerk. Het zichtvlak van het plafond bevindt zich op de hoogtes zoals aangegeven op de plannen. De montage van de ophangcomponenten gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant en volgens de aanduidingen op de plannen en de detailtekeningen. Het plafond wordt vlak geplaatst, welke ook de oneffenheden mogen zijn van de bovenliggende constructie. De tussenafstand van de draagprofielen van het regelwerk bedraagt maximum 40 cm. De richting van de platen verloopt haaks op één der muren, bepaald door de architect. CONTROLE/KEURINGSASPECTEN De draagstructuur zal zo worden geplaatst dat tesamen met de geplaatste plafondelementen geen storende zichtlijnen (perspektieflijnen) voorkomen. Terzelfdertijd zal erop worden toegezien dat alle elementen recht, haaks en vlak geplaatst kunnen worden Plafonds, verlaagd, platensystemen, gipskarton De platen bestaan uit een harde kern van onbrandbaar gips, die aan beide zijden is omhuld met een speciaal, sterk karton. De zichtzijde van de platen is schilderbaar. 8/44

9 De platen beantwoorden aan de kwaliteitseisen gesteld in de norm DIN De panelen hebben volgende karakteristieken : - Dikte : 12,5 mm. - Evenwichtsvochtgehalte bij 20 C en 65 % R.V. : < 1 gewichtsprocent. De platen hebben afgeschuinde kantvorm. De panelen zijn niet-geperforeerd. De platen worden geplaatst met gesloten voeg. De naden worden opgevoegd met speciaal daarvoor bestemde voegband en -specie, en dit volgens de aanwijzingen hieromtrent van de fabrikant. De toezichtluiken zullen bestaan uit 2 aluminium kaders (dikte 1,75 mm) waarvan 1 vast en 1 opendraaiend is. In een sleuf in het vaste deel zal een soepele PVC dichtingsvoeg aangebracht zijn. Deze zal onzichtbaar zijn als het luik gesloten is. Het L-vormige vaste deel zal tegen de omliggende gipsplaat gedrukt worden. Deze zal dan bevestigd worden met zelfborende schroeven. Voorboren is aangeraden. Op het L-vormige opendraaiende gedeelte zal een HF13 gipsplaat bevestigd zijn. De achterzijde zal voorzien zijn van een sluitmechanisme met veer dat opengaat door een eenvoudige druk op de zichtbare zijde van het luik. Aan de overzijde van het sluitmechanisme, zal het opendraaiende gedeelte voorzien zijn van 2 haken die als scharnier fungeren. De speling tussen de 2 kaders zal ong. 1 mm bedragen. Alle plafonds in natte cellen, sanitair, cellencomplex en douches Per m2 (zichtbare opp. = ontwikkelde opp.). Openingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken. Met inbegrip van ophangsysteem en isolatie Plafonds, verlaagd, toebehoren, inspectieluik De platen bestaan uit een harde kern van onbrandbaar gips, die aan beide zijden is omhuld met een speciaal, sterk karton. De zichtzijde van de platen is schilderbaar. De platen beantwoorden aan de kwaliteitseisen gesteld in de norm DIN De panelen hebben volgende karakteristieken : - Dikte : 12,5 mm. Evenwichtsvochtgehalte bij 20 C en 65 % R.V. : < 1 gewichtsprocent. De toezichtluiken zullen bestaan uit 2 aluminium kaders (dikte 1,75 mm) waarvan 1 vast en 1 opendraaiend is. In een sleuf in het vaste deel zal een soepele PVC dichtingsvoeg aangebracht zijn. Deze zal onzichtbaar zijn als het luik gesloten is. Het L-vormige vaste deel zal tegen de omliggende gipsplaat gedrukt worden. Deze zal dan bevestigd worden met zelfborende schroeven. Voorboren is aangeraden. 9/44

10 Op het L-vormige opendraaiende gedeelte zal een HF13 gipsplaat bevestigd zijn. De achterzijde zal voorzien zijn van een sluitmechanisme met veer dat opengaat door een eenvoudige druk op de zichtbare zijde van het luik. Aan de overzijde van het sluitmechanisme, zal het opendraaiende gedeelte voorzien zijn van 2 haken die als scharnier fungeren. De speling tussen de 2 kaders zal ong. 1 mm bedragen. Er wordt een luik voorzien in de doucheruimte op niveau 1 Per stuk Plafonds, Kabelgoten, akoestische plaatafwerking OMVANG De werken omvatten : - Leveren en plaatsen van akoestische platen - De nodige voorbereidende werken aan de constructie - Leveren van alle toebehoren en hulpstukken - Opruim en opkuis MATERIAAL ( ) Kenmerken van de akoestische platen: (zie ) - Materialen : geperste platen bestaande uit geëxpandeerde glasbolletjes, gelijmd dmv polymeerhars - Dikte : 30mm - Afmetingen: 200 x 50 cm In het lot technieken worden kabelgoten voorzien voor het voeden van stroom en data in de kantoren. Het gaat om 2 parallelle goten van 10cm breed. In deze post wordt er voorzien de kabelgoten af te kleden langs de onderzijde met een geluidsabsorberende plaat. Deze beplating wordt waterpas geschroefd tegen de kabelgoten. Uit deze akoestische panelen worden uitsparingen gesneden ten behoeve van de armaturen en de aansluitingspunten voor de flexibele stroompalen. De schroefafstanden zijn regelmatig, en de bevstigingspunten voorzien van een rondel. Te voorzien op de kabelgoten in de kantoren: zoals aangegeven op de plannen Per lm, meting in de as van de kabelgoten Met inbegrip van ophangsysteem Plafonds, akoestische plaatafwerking OMVANG De werken omvatten : - Leveren en plaatsen van akoestische platen - De nodige voorbereidende werken aan de constructie - Leveren van alle toebehoren en hulpstukken - Opruim en opkuis MATERIAAL ( ) Kenmerken van de akoestische platen: (zie ) - Materialen : geperste platen bestaande uit geëxpandeerde glasbolletjes, gelijmd dmv polymeerhars 10/44

11 - Dikte : 30mm - Afmetingen: 200 x 50 cm In het onthaalatrium worden akoestische platen voorzien. Deze beplating wordt waterpas geschroefd tegen welfsels in voorgespannen beton. De schroefafstanden zijn regelmatig, en de bevestigingspunten voorzien van een rondel. De platen worden geplaatst met een tussenafstand van 120 cm h.o.h., centraal tussen de balken van de dakconstructie. COORDINATIE Overleg met uitvoering technieken voor doorvoer van leidingen en eventuele aanpassingen ifv te plaatsen armaturen en detectoren. Te voorzien in het onthaalatrium Per lm Met inbegrip van ophangsysteem Plafonds, verlaagd, houten planken geschaafd OMVANG Leveren en plaatsen van een houten roostering met onderafwerking. MATERIAAL Kenmerken van het hout : - Houtsoort : Noords Grenen (PNG) nr. 414 van NBN 199. Het hout voldoet aan de voorschriften van STS en is van schrijnwerkerskwaliteit en STS (1994). - Houtkeus : 2de keus volgens NBN Houtverdeling : geschaafd voor het keperwerk. geschaafd voor de beplanking. - Volume massa : 500 kg/m3 (bij een houtvochtgehalte van 12 %). - Duurzaamheidsklasse : II/III. - Kleur : kern heldergeel tot bruinrood; spint geel-wit tot wit. - Nerf : matig fijn. - Draad : recht en regelmatig. - Tekening : gevlamd op dossekwartier fijn gestreept. De kwasten zijn fel gekleurd (donkerbruin tot zwart). - Diktetolerantie : 1 mm. De uitvoering beantwoordt aan de voorschriften van de STS 23 (1978) "Houtbouw" en (1983) "Houtbouw - addendum en toelichtingen".. De plafondconstructie is samengesteld uit kepers van 63 x 50mm. Ze vormen een volledig kaderwerk dat verankerd is aan de wanden. Tegen de wanden wordt een keper geplaatst, stevig verankerd met tussenvoeging van één of meer compriband-strips om een akoestisch aanvaardbare en luchtdichte constructie te verkrijgen. Daartegen worden alle 40 cm verticaal kepers geplaatst. Het geheel wordt op regelmatige afstand via verticale stijlen vastgehecht aan de bovenliggende constructie. Extra voorzieningen waar nodig betreffende elektrische installatie of het verankeren en ophangen van schuifdeuren, verlichtingstoestellen,... Het keperwerk wordt met pen en gat in elkaar verwerkt of bevestigd met metalen winkelhaken. 11/44

12 Op het keperwerk wordt een beplanking getimmerd. Bestaande uit geschaafde planken 19 x 100 mm. De planken worden koud tegen elkaar geplaatst zonder tand en groef. Mechanisch gespijkerd twee maal op elke kruising van plank en balk. Aan de wanden een open voeg van 1cm. De planken worden in zo groot mogelijke lengtes verwerkt. Bij verschillende planklengtes wordt ervoor gezorgd dat de scheiding van naast elkaar liggende planken nooit een doorlopende lijn vormt. Aansluitingen van hoeken worden uitgevoerd volgens detail. Tussen het keperwerk wordt een rotswolisolatie geplaatst. Dikte 40 mm. COORDINATIE Te coördineren met het plaatsen van de houten wanden. Secties van balkenlaag en aanpassingen worden voorgelegd aan architect en ingenieur voor uitvoering. Overleg met bureau technieken en/of installateur voor doorvoer van leidingen en andere eventuele aanpassingen. Te voorzien bij verlaagde plafonds in gesprekslokalen Per m Invulwanden, platensystemen, algemeen OMVANG Definitie : Platensystemen : invulwand bestaande uit platen al of niet geperforeerd, met of zonder open voegen die op de draagstructuur worden vastgenageld of -geschroefd. De platen worden doorgaans zodanig aangewend dat de wand als een geheel vlak overkomt. De werken omvatten : - De levering en de eigenlijke plaatsing en afstelling van de invulwand van het platentype. - De levering en voorbereiding van de materialen als systeem, en meer bepaald : - de wandelementen - de verbindingselementen bestaande uit - de draagstruktuur - de ophangingselementen - De eigenlijke plaatsing en afstelling van de invulwand. - De beschermingsmaatregelen bij de plaatsing. - De plaatsvoorzieningen van leidingen, lichtapparaten, branddetektie-elementen (Sprinkler). - Opkuis en afvoeren afval en verpakking De wand is : - in één richting gemoduleerd op 300 mm. - De platen worden geplaatst in de grootst mogelijke fabricatielengte. - De panelen worden ingevuld met een akoestische isolatie uit gebakeliseerde minerale wol. Paneeldikte : 12,5mm - Het geheel van de materialen, elementen en verbindingen van het ophangsysteem is zelfdragend. Het plafond draagt eveneens de volgende kenmerken : Brandstabiliteit : het geheel van het plafond zal een brandstabiliteit hebben van minstens 1/2h volgens NBN De wand wordt geplaatst met een vrijdragend metalen regelwerk. Het zichtvlak van het plafond bevindt zich op de hoogtes zoals aangegeven op de plannen. De montage van de ophangcomponenten gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant en volgens de aanduidingen op de plannen en de detailtekeningen. 12/44

13 Het plafond wordt vlak geplaatst, welke ook de oneffenheden mogen zijn van de bovenliggende constructie. De tussenafstand van de draagprofielen van het regelwerk bedraagt maximum 40 cm. CONTROLE/KEURINGSASPECTEN De draagstructuur zal zo worden geplaatst dat tesamen met de geplaatste plafondelementen geen storende zichtlijnen (perspektieflijnen) voorkomen. Terzelfdertijd zal erop worden toegezien dat alle elementen recht, haaks en vlak geplaatst kunnen worden Invulwanden, platensystemen, gipskarton Totale dikte van wanden als aangegeven op de plannen. Op twee zijden wordt een dubbele laag zgn. ABAplaten van 12.5 mm dikte aangebracht. Deze beplating in twee lagen zodanig aangebracht dat de naden van de eerste en de tweede laag niet samenvallen. Dichtzetten mag pas gebeuren nadat gecontroleerd werd of alle leidingen van elektriciteit, sanitair o.d. werden ingewerkt. Een isolatie bestaande uit rotswol, dikte 60 mm dient nauwsluitend ingewerkt. Constructie en afwerking volledig uitgevoerd volgens voorschriften en details van de firma leverancierster. Houten wanden worden geconstrueerd volledig in balken 60 x 60 mm als volgt: Op de vloer en plafond wordt een balk geplaatst, stevig verankerd met tussenvoeging van één of twee compriband-strips om een akoestische en luchtdichte constructie te verkrijgen. Daartussen worden verticaal alle 30 cm (as op as) balken geplaatst met een extra horizontale versteviging in het midden of op maximale hoogteafstanden van 1.20 m. Eventuele extra voorzieningen voor elektrische inbouwdozen, sanitaire toestellen inbegrepen. De bezetter controleert vooraf of deze structuur voldoet aan de eisen gesteld bij het werken op stucanet. De maximumafstand tussen 2 draagprofielen mag nergens meer dan 30 cm bedragen. De bezetter plaatst stucanet o.d. en de bezetting, volgens de regels der kunst. De naad tussen het gebogen en het rechte gedeelte d.m.v. een stop- of hoekprofiel af te werken. De aannemer besteedt extra aandacht aan ondergrond, wapening en plaatsen om zoveel mogelijk zettingen of scheuren te vermijden. Waar een zetting of scheur te verwachten is, zal een plastische voeg voorzien worden tussen 2 rechte stopof hoekprofielen. Een isolatie bestaande uit rotswol dikte 80 mm dient nauwsluitend ingewerkt. Natte cellen, douches kleedruimte,... m2 (Eén m2 wand = kader en dubbele beplating langs beide zijden) Binnenwanden op houten profielen, voorzetwand, gipskarton OMVANG De werken omvatten : - Leveren en plaatsen van houten kaderwerk - beplating gipskarton - Afwerken naden gipskartonplaten - Opruim en opkuis werf Kenmerken van het hout voor kaderwerk : Houtsoort : Noords Grenen (PNG) nr. 414 van NBN 199. Het hout voldoet aan de voorschriften van STS en is van schrijnwerkerskwaliteit en STS (1994). Houtkeus : 2de keus volgens NBN 272. Houtverdeling : geschaafd Volume massa : 500 kg/m3 (bij een houtvochtgehalte van 12 %). 13/44

14 Duurzheidsklasse : Kleur : Nerf : Draad : Tekening : II/III. kern heldergeel tot bruinrood; spint geel-wit tot wit. matig fijn. recht en regelmatig. gevlamd op dossekwartier fijn gestreept. De kwasten zijn fel gekleurd (donkerbruin tot zwart). Diktetolerantie : 1 mm. Houtverduurzaming: Houtverduurzamingsprocédé A3 volgens STS 04, STS 23 en STS 52. Kenmerken beplating gipskarton : De platen bestaan uit een harde kern van onbrandbaar gips, die aan beide zijden is omhuld met een speciaal, sterk karton. De zichtzijde van de platen is schilderbaar. De platen beantwoorden aan de kwaliteitseisen gesteld in de norm DIN Dikte : 9,5 mm. - Evenwichtsvochtgehalte bij 20 C en 65 % R.V. : < 1 gewichtsprocent. De uitvoering beantwoordt aan de voorschriften van de STS 23 (1978) "Houtbouw" en (1983) "Houtbouw - addendum en toelichtingen".. De constructie is samengesteld uit lattenwerk van 22 x 32 mm Rechtstreeks getimmerd op de constructie elementen. Op het lattenwerk wordt een beplating in gipskartonplaten voorzien. Geschroefd op het kaderwerk. Schroeven en afwerkingsproducten geleverd door de leverancier van de platen. Aansluitingen van hoeken en aan deurkaders worden uitgevoerd volgens detail. Zie plan: wanden badkamer dames Per m Binnenwanden op houten profielen, scheidingswanden grenen geschaafd OMVANG Leveren en plaatsen van houten scheidingswanden. Ze bestaan uit een kaderwerk uit geschaafd grenen en een afwerking in ongeschaafde horizontale beplanking. Kenmerken van het hout : - Houtsoort : Noords Grenen (PNG) nr. 414 van NBN 199. Het hout voldoet aan de voorschriften van STS en is van schrijnwerkerskwaliteit en STS (1994). - Houtkeus : 2de keus volgens NBN Houtverdeling : geschaafd voor het keperwerk. geschaafd voor de beplanking. - Volume massa : 500 kg/m3 (bij een houtvochtgehalte van 12 %). - Duurzaamheidsklasse : II/III. - Kleur : kern heldergeel tot bruinrood; spint geel-wit tot wit. - Nerf : matig fijn. - Draad : recht en regelmatig. - Tekening : gevlamd op dossekwartier fijn gestreept. De kwasten zijn fel gekleurd (donkerbruin tot zwart). - Diktetolerantie : 1 mm. 14/44

15 De uitvoering beantwoordt aan de voorschriften van de STS 23 (1978) "Houtbouw" en (1983) "Houtbouw - addendum en toelichtingen".. De wandconstructie is samengesteld uit kepers van 63 x 50mm. Ze vormen een volledig kaderwerk dat verankerd is aan de vloer en aan het plafond. Op de vloer en het plafond wordt een keper geplaatst, stevig verankerd met tussenvoeging van één of meer compriband-strips om een akoestisch aanvaardbare en luchtdichte constructie te verkrijgen. Daarop worden alle 60 cm verticaal kepers geplaatst met een extra horizontale versteviging alle 120 cm. Om het geheel stijfheid te geven worden op aanwijzen van de architect en de ingenieur extra diagonale balken geplaatst. Extra voorzieningen waar nodig betreffende elektrische installatie of sanitaire voorzieningen of het verankeren en ophangen van rekken, toestellen,... Het keperwerk wordt met pen en gat in elkaar verwerkt of bevestigd met metalen winkelhaken. Aan één zijde van het keperwerk wordt een gipskartonplaat dikte 12,5mm geplaatst, ten behoeve van een goede akoestische dichting. Op het keperwerk wordt een horizontale beplanking getimmerd. Bestaande uit geschaafde planken 19 x 100 mm. De planken worden koud tegen elkaar geplaatst zonder tand en groef. Mechanisch gespijkerd twee maal op elke kruising van plank en balk. Boven en onderaan een open voeg van 1,5cm. De planken worden in zo groot mogelijke lengtes verwerkt. Bij wanden die langer zijn dan de lengte van een plank wordt ervoor gezorgd dat de scheiding van naast elkaar liggende planken nooit een doorlopende lijn vormt. Aansluitingen van hoeken en aan deurkaders worden uitgevoerd volgens detail. Tussen het keperwerk wordt een rotswolisolatie geplaatst. Dikte 40 mm. Zie plan: alle invulwanden van individuele kantoren en tussen gesprekslokalen Per m Bekleding passerelle en leuningen trap OMVANG Leveren en plaatsen van een constructie voor afwerking van de onderzijde van de passerelle, de borstwering van de passerelle langs 2 zijden en de zijwangen van de trappen. Ze bestaan uit een dubbel kaderwerk uit geschaafd grenen kepers met tussen één laag kepers, rotswol met glasvlies, en een afwerking in geschaafde grenen beplanking. De buitenzijde van de passerelle wordt afgekleed met geschaafde grenen beplanking van 60mm breed waartussen spaties van 4 cm worden gelaten. Op die manier zorgt de perforatie voor een bijkomende akoestische absorptie. (zie detail). Aan de onderzijde wordt een dicht plafond in platen houtwolcement voorzien. Aan de binnenzijde wordt de passerelle eveneens bekleed met watervaste MDF panelen. Het MDF krijgt een verfbehandeling. Het schilderwerk is niet voorzien in deze post. Kenmerken van kepers en tengellatten : - Houtsoort : Noords Grenen (PNG) nr. 414 van NBN 199. Het hout voldoet aan de voorschriften van STS en is van schrijnwerkerskwaliteit en STS (1994). - Houtkeus : 2de keus volgens NBN Houtverdeling : geschaafd voor het keperwerk. - Volume massa : 500 kg/m3 (bij een houtvochtgehalte van 12 %). - Duurzaamheidsklasse : II/III. - Kleur : kern heldergeel tot bruinrood; spint geel-wit tot wit. - Nerf : matig fijn. - Draad : recht en regelmatig. - Tekening : gevlamd op dossekwartier fijn gestreept. 15/44

16 De kwasten zijn fel gekleurd (donkerbruin tot zwart). - Diktetolerantie : 1 mm. Kenmerken houtwolcementplaten: De platen beantwoorden aan NBN 638 (1965) - Isolatieplaten op basis van houtvezels of houtspanen en van cement of gips (voor akoestische en thermische isolatie). Kenmerken isolatie: Zachte rotswol met glasvliesafwerking 30mm dik Kenmerken beplating: Medium density fibreboard 18mm dik De uitvoering beantwoordt aan de voorschriften van de STS 23 (1978) "Houtbouw" en (1983) "Houtbouw - addendum en toelichtingen". De borstwering voldoet qua uitvoering eveneens aan de TV 196 en de STS 54. De borstwering is samengesteld uit stalen profielen 50x50mm en kepers van 63 x 50mm. Ze vormen een volledig kaderwerk dat verankerd is aan de passerelle. Hiertoe is de rand van de betonplaat voorzien van een omslag in beton om de stalen profielen beter te kunnen bevestigen. De stalen profielen worden 120cm vertikaal op de rand van de passerelle vastgeboord. Daarbovenop worden horizontaal kepers geplaatst. Tussen elke 2 stalen profielen komen ook vertikaal 2 kepers. Aan de binnenzijde worden de kepers afgeplaat met MDF bestaande uit platen van 240 x 120 cm. De platen voorzien van een V-voeg tegen elkaar geplaatst zonder tand en groef, mechanisch gespijkerd. De bevestiging van de MDF-platen wordt opgevuld en vlakgeschuurd. Tussen de kepers worden dunne matten rotswol geplaatst met een glasvliesbekleding. Aan de buitenzijde worden geschaafde tengellatten horizontaal elke 30cm op de kepers geschoten. Daarop worden de grenen geschaafde planken 60mm breed vastgeschoten met telkens open voegen van ca 24mm. De grenen planken worden door de schilder gebeitst voor plaatsing. De bevestigingspunten mogen zichtbaar blijven. De bovenzijde van de passerelle wordt afgekleed met een massieve grenen plank. De onderzijde van de passerelle wordt zo afgekleed dat de stroken houtwolcementplaat visueel doorlopen van het vertikale in het horizontale vlak. Aan de onderzijde betreft het een kaderwerk van kepers en tengellatten waarop houtwolcementplaten geschroefd worden. Optioneel worden de latten als gehele vlakken samengesteld solidair met het lattenwerk en dan geschroefd. De trappen worden van dezelfde type leuning voorzien: akoestisch open aan de buitenzijde en MDF aan de binnenzijde. De onderzijde van de trappen wordt afgekleed met 18mm MDF. Extra voorzieningen waar nodig betreffende elektrische installatie of sanitaire voorzieningen of het verankeren en ophangen van rekken, toestellen,... Uit te voeren volgens aanzichttekeningen en details. Aansluitingen van hoeken en aan deurkaders worden uitgevoerd volgens detail. Zie plan (alle verticaal gearceerde wanden) Per lm passerelle. Per lm trap gemeten in de looplijn van de trap Alles inbegrepen Inkompui in grenen multiplex OMVANG Leveren en plaatsen van houten voorzetwand op gordingen en kepers 16/44

17 Ze bestaan uit een kaderwerk uit geschaafd grenen en een afwerking in grenen multiplex, te vernissen. Kenmerken van het hout : - Houtsoort : Noords Grenen (PNG) nr. 414 van NBN 199. Het hout voldoet aan de voorschriften van STS en is van schrijnwerkerskwaliteit en STS (1994). - Houtkeus : 2de keus volgens NBN Houtverdeling : geschaafd voor het keperwerk. - Volume massa : 500 kg/m3 (bij een houtvochtgehalte van 12 %). - Duurzaamheidsklasse : II/III. - Kleur : kern heldergeel tot bruinrood; spint geel-wit tot wit. - Nerf : matig fijn. - Draad : recht en regelmatig. - Tekening : gevlamd op dossekwartier fijn gestreept. De kwasten zijn fel gekleurd (donkerbruin tot zwart). - Diktetolerantie : 1 mm. Kenmerken van de multiplex beplating: - Materialen : watervaste multiplex WBP met afwerking fineer gevlamd Pools grenen. - Type : watervast verlijmd / minimum aan kwasten - Dikte : 22mm - E-modus : N/mm2 De uitvoering beantwoordt aan de voorschriften van de STS 23 (1978) "Houtbouw" en (1983) "Houtbouw - addendum en toelichtingen".. Het vlak van de pui ligt 10cm voor het buitenvlak van het parement. De wandconstructie is samengesteld uit gordingen 175x75mm en kepers van 63 x 50mm. Ze vormen een volledig kaderwerk dat verankerd is aan de vloer en aan de betonstenen wand. Over de volledige oppervlakte wordt een multiplex beplating voorzien met te detailleren naadverdeling. Aan de onderzijde wordt een plint in messing voorzien, aan de bovenzijde wordt het horizontaal uitstekende vlak ook afgekleed met messing, met afdruipprofilering. Links van de toegangsdeur wordt het logo van de politie uitgefreesd in de multiplex, met daarachter een plexi plaat en TL-verlichting. Het geheel wordt zo opgevat dat de lamp eenvoudig kan worden vervangen door losschroeven van de afwerking. Aan de rechterzijde van de deur wordt de tekst Lokale Politie Schoten in multiplex uitgezaagd op het valk van de beplating verlijmd. Elektrische apparatuur zoals een parlofooninstallatie,alarmknop e.d. dienen hier ook te worden geïntegreerd. Er wordt tevens een brievenbus voorzien, ingewerkt in de pui, conform de voorschriften van de Post. In de muur wordt een uitsparing voorzien waarin een postkast wordt voorzien (volgens tekening). Aansluitingen van hoeken en aan deurkaders worden uitgevoerd volgens detail. Achter de pui loopt de spouwisolatie gewoon door. Deze wordt hier niet geteld. COORDINATIE De automatische schuifdeur dient in het geheel verwerkt te worden. Inkompui Groepsprijs 17/44

18 Wandafwerkingen, afkasting, akoestische absorber OMVANG De werken omvatten : - Leveren en plaatsen van houten regels met multiplex of akoestische beplating - De nodige voorbereidende werken aan de constructie - Leveren van alle toebehoren en hulpstukken - Opruim en opkuis MATERIAAL Kenmerken van het houten keperwerk : -Handelsnaam :grenen of vurenhout -Vochtgehalte (hout) :voor in aanbouw zijnde of recente gebouwen : 10 à 16 %. niet verwarmde lokalen in droge gebouwen : 10 à 16 %. verwarmde lokalen in droge gebouwen : 8 à 14 %. Kenmerken van de multiplex beplating: - Materialen : watervaste multiplex met afwerking fineer gevlamd Pools grenen. - Type : watervast verlijmd / minimum aan kwasten - Dikte : 14mm - E-modus : N/mm2 Kenmerken van de akoestische beplating: - Materialen : geperste platen bestaande uit geëxpandeerde glasbolletjes, gelijmd dmv polymeerhars - Dikte : 30mm - Afmetingen: 200 x 50 cm Er worden 2 types van afkastingen onderscheiden: - vertikale wandgoten: deze wandgoten zijn uitsparingen in de ruwbouwstructuur ten behoeve van het vertikaal transport van elektrische bekabeling. Deze uitsparingen zijn gebruikelijk 210mm breed en 100mm diep. Ze worden afgewerkt met akoestische beplating, 1cm vooruitspringend tov de wand, dmv een schaduwvoeg. De multiplex wordt geschroefd. - Afkastingen collectoren: deze uitsparingen zijn bedoeld voor het integreren van collectoren in de muur. De afmetingen van de uitsparingen varieert, maar is gemiddeld ongeveer 1100x1000mm. Ze worden afgewerkt met een multiplex paneel gefineerd, 1cm vooruitspringend tov de wand, dmv een schaduwvoeg. De multiplex wordt geschroefd. Afwerking gebeitst voorzien bij verfsystemen. COORDINATIE Overleg met uitvoering technieken voor doorvoer van leidingen en eventuele aanpassingen ifv te plaatsen schakelaars. Te voorzien op de wanden in de kantoren Per lm voor de wandgoten Per stuk voor de collectorkasten Handgreep trap, staal OMVANG Leveren en plaatsen van handgrepen langs de trappen binnen. Alle stukken worden vervaardigd uit stalen profielen. 18/44

19 Kenmerken van het staal : Materiaal : EN (hot dip zinc coated steel sheet). - Staalsoort : FeE 320 G. Type : gemoffeld - Kleur : thermisch verzinkt staal Algemene kenmerken : - Het geheel is nauwgezet afgestemd op de gebruikte leuning. - De stukken zijn geschikt voor een onberispelijke en probleemloze montage (al dan niet met behulp van hulpstukken) op de gebruikte leuning. - Vorm : plat profiel: enkel een bovenligger - Profieldikte : 5mm. Breedte : 70mm. De handgreep wordt op de borstwering bevestigd dmv stangen die onderaan aan de ligger zijn vastgelast en in de borstwering zijn ingewerkt. Per Lm Wandafwerking, binnen, tegels ceramisch De wanden worden uitgevoerd in een tegel identiek aan de vloertegel. De tegels zijn uit fijn verglaasd geperst gres en beantwoorden aan index van het TB 104 en NBN 786 (1ste uitgave). De tegels zijn samengesteld uit een mengeling van hoogwaardige kleisoorten in droge toestand geperst tot een tegel met zeer hoge densiteit. Na éénmalig bakken aan een temperatuur van 1220 C wordt een zeer slijtvaste tegel bekomen. De atmosferische invloeden hebben geen enkele invloed op het uitzicht of de kleur van het materiaal. Het loopvlak is volledig vlak. Voor de matte tegel is het uitzicht mat met een satijnschijn gevolg van de hoge baktemperatuur. De kanten van het loopvlak zijn aan de 4 zijden licht geschuinkant. De rugzijde van de tegels is voorzien van een speciaal wafelprofiel teneinde de hechting te bevorderen met de lijm. - Type : niet geglazuurd. - Tegelkleur : oud roze. een uniforme nuancering is vereist in één en hetzelfde lokaal. - Glans : mat. - Gemoduleerde afmetingen : 100 x 100 mm. - Handelswaarde : ± 30/m2. Bovendien beantwoorden ze aan volgende minimum prestatieklassen volgens NBN B : - Drukweerstand : klasse 3. - Slijtsterkte : klasse 4. (proef volgens NBN B ). - Slagsterkte : klasse 3 - Chemische weerstand :klasse 2 (labo's). - Weerstand tegen vorst :klasse 4 (koelkamers (volgens NBN B en B27-009). - Waterabsorptie : 0.07% - Buigsterkte : 70.8N/mm2 - Slijtvastheid : schaal van Mohs 7 Voegen : Voegkleur : lichtgrijs een uniforme nuancering is vereist in één en hetzelfde lokaal. Het patroon is zodanig dat de naden vanop de vloer over de wanden doorlopen. 19/44

20 In de badkamers wordt gewerkt met speciale tegelpoederlijm en speciaal waterdicht voegmateriaal. De tegelpoederlijm is van het superelastisch vochtbestendig type met hoge aanvangskleefkracht, dewelke ongevoelig is voor vocht en vorst. De basis van de lijm is een mengsel van cement met toeslagstoffen met een hoog gehalte aan kunststofbindmiddelen. De lijm wordt met aangepaste tegellijmkap, cfr. De voorschriften van de fabrikant, geplaatst. De eindsterkte is 2-2,5N/mm2, beproefd cfr. DIN , na 28d. kamertemperatuur. Het voegmateriaal is waterdicht, snelafbindend, en garandeerd een hoge eindsterkte. De basis van het materiaal is een cementpoeder met een hoog gehalte aan kunststofbindmiddelen en epoxy. Het voegmiddel is bij een constante vochtbelasting van 24 uur waterdicht getest volgens de methode van Karsten, bij een voegdikte van 3 mm. De kleur zal gekozen worden in functie van de vloertegelkeuze. De verticale voegen in de muurhoeken en de voeg tussen wand en vloer wordt opgespoten met een elastisch blijvende kit. In de douches wordt op de vloeren en wanden een waterdicht afdichtingsdoek uit soepel PE toegepast. Het geweven vliesdoek geeft een goede hechting in combinatie met tegellijm. In hoeken en op voegen worden banden van hetzelfde vlies toegepast. Het doek wordt volgens de voorschriften van de fabrikant aangewerkt op de mof die bij de klokputjes wordt geleverd. CONTROLE/KEURINGS-ASPECTEN Visuele controle van de dominante kleur van de tegels en van het uitzicht van de gekozen variëteit. Een uniforme nuancering is vereist in één en hetzelfde lokaal. Kleur later door de architect te bepalen nadat de aannemer minimaal een 6-tal verschillende kleuren heeft voorgelegd. Vlakheid : wordt gemeten met een rechte en stevige lat van 2 m lengte, op het uiteinde voorzien van slijtvaste blokjes met afmetingen 50 x 50 mm en een dikte gelijk aan de toegelaten tolerantie van 2 mm per 2 m. Deze lat mag de vloer nergens raken en een tussenblokje met dezelfde afmetingen als de blokjes van de lat mag niet onder de lat kunnen geplaatst worden. Het nazicht van de toleranties op de vlakheid gebeurt van op tenminste 0,2 m afstand van de muren. Te voorzien op de wanden van de cellen, de celdouche en de douches De afmetingen worden genomen tussen naakte muren. Openingen en onderbrekingen groter dan 0,50 m2 worden afgetrokken. Per m2, waterdicht doek in de douches en vormtegels in de cellen inbegrepen 20/44

21 LOT 86 VLOERAFWERKING Vloerafwerkingen, isolatie, alg., thermisch isolerend OMVANG De werken omvatten : - De voorbereiding van de ondergrond - De levering en de verwerking van de isolatiematerialen, met inbegrip van de eventuele scheidingslagen en omtrekisolatie. - De levering en de plaatsing van de plaatsings- en bevestigingstoebehoren - De eventuele voorlopige beschermingsmaatregelen. De isolatiematerialen voldoen aan de eisen gesteld in TV 189 (1993) - Dekvloeren. Deel 1 : materialen - prestaties - keuring en hebben een ATG-goedkeuring voor vloerisolatie. De uitvoering van de vloerisolatie gebeurt overeenkomstig de TV 189 (1993) en TV 193 (1994) Dekvloeren - Deel 2 : Uitvoering en TV 179 (1990) - Harde vloerbedekkingen of vloerverwarming. Naargelang de aard van de platen worden ze koud tegen elkaar of met tand en groef op de vorm geplaatst. Wanneer meerdere lagen voorzien zijn, worden de voegen geschrankt. De randen en spleten worden opgespoten met een aangepast voegvullend en thermisch isolerend schuim. Na afloop van de werken worden de nodige beschermingsmaatregelen getroffen, alsook de nodige bevestigingen om de isolatieplaten op hun plaats te houden. COORDINATIE Vooraleer de vloerisolatie aan te brengen, gaat de aannemer na of de draagconstructie in overeenstemming is met de plannen en de voorschriften en een onberispelijke uitvoering van de werken verzekerd kan worden. Zoniet stelt hij de architect daarvan tijdig in kennis, die de noodzakelijke maatregelen zal treffen opdat naderhand geen aanpassingen meer dienen uitgevoerd te worden. Bij toepassing van dampremmende of vochtgevoelige vloerbedekkingen, vochtgevoelige dekvloeren (b.v. anhydriet),... is het noodzakelijk een dampscherm te plaatsen onder de isolatie, tenzij deze voldoende dampremmend is. Alvorens naderhand de dekvloer gestort wordt, worden de isolatieplaten met een waterdichtingsmembraan afgeschermd. De dekvloer die gestort wordt op isolatieplaten wordt steeds voldoende gewapend. De aannemer plaatst de isolatie binnen de juiste vloeropbouw. De architect wordt voorafgaandelijk aan de uitvoering uitgenodigd. CONTROLE/KEURINGS-ASPECTEN De architect controleert de plaatsing van de isolatie en ziet de aansluitingsdetails en overlappingen na op hun goede uitvoering. De uitvoerder legt de conformiteitsverklaring voor waaruit blijkt dat de geplaatste isolatieplaten voldoen aan de gestelde eisen Vloerafwerkingen, isolatie, gespoten PUR Gespoten polyurethaan (PUR) isolatie wordt geformuleerd uit polyolen, isocyanaten, blaasmiddel en toeslagstoffen zoals katalysatoren en stabilisatoren. Deze componenten worden gemengd in speciaal ontworpen spraymachines en reageren volgens een exotherme reactie. Na enkele minuten is het harde gesloten cellig polyurethaanschuim gevormd. Tijdens het reactieproces doorloopt het product een kleverige fase waardoor men een uitstekende hechting bekomt op de meeste materialen. 21/44

B.1 Bestekteksten. B.1.1 Blokken

B.1 Bestekteksten. B.1.1 Blokken B1 Bestekteksten B1 bestekteksten 35 B.1 Bestekteksten In dit hoofdstuk zijn alle beschikbare bestekteksten opgenomen. Voor meer informatie verwijzen we naar hoofdstukken B3 Verwerking en B.4 Technische

Nadere informatie

51. BINNENPLAATAFWERKINGEN

51. BINNENPLAATAFWERKINGEN 51. BINNENPLAATAFWERKINGEN 51.00. binnenplaatafwerkingen algemeen 51.20. voorzetwanden - algemeen meeteenheid : m2, opgesplitst volgens wanddikte en samenstelling. meetcode : netto wandoppervlakte. Openingen

Nadere informatie

16. Staalstructuur en beplating

16. Staalstructuur en beplating 16. Staalstructuur en beplating 16.1. Staalstructuur Volgens de bepalingen van Aquafin bestek voor het uitvoeren van betonconstructies in rioolwaterzuiveringsinfrastructuur Hoofdstuk IV.7 16.2. Gevelbekleding

Nadere informatie

Beschrijving keramische prefab wandelementen BRIXALL

Beschrijving keramische prefab wandelementen BRIXALL Beschrijving keramische prefab wandelementen BRIXALL Keramische prefab wandelementen opgebouwd uit keramische snelbouwstenen Omschrijving De keramische muurelementen zijn uitgevoerd uit geperforeerde,

Nadere informatie

BPB. Gyproc gipskartonplaten. BPB, uw gids in gips.

BPB. Gyproc gipskartonplaten. BPB, uw gids in gips. BPB Gyproc gipskartonplaten BPB, uw gids in gips. 4 1 Gyproc gipskartonplaten 1.1 Gyproc AK, WK, VK Gyproc gipskartonplaten bestaan uit een kern van gips en een ommanteling van karton. Ze zijn veelzijdig

Nadere informatie

OCMW BRUGGE Ruddershove 4 8000 Brugge 0 ALGEMENE BEPALINGEN. 1 VOORAFGAANDE WERKEN EN SLOOPWERKEN.

OCMW BRUGGE Ruddershove 4 8000 Brugge 0 ALGEMENE BEPALINGEN. 1 VOORAFGAANDE WERKEN EN SLOOPWERKEN. p 1/6 0 ALGEMENE BEPALINGEN. 00. AANNEMINGSMODALITEITEN. 01. GEBRUIKTE AFKORTINGEN. 02. INDELING EN NUMMERING VAN DE ARTIKELS. 03. METING. 04. LEVERING, HERKOMST EN STANDAARDISERING VAN MATERIALEN EN UITVOERING.

Nadere informatie

Zo plaatst u zelf gipsplaten

Zo plaatst u zelf gipsplaten bouwmaterialen Zo plaatst u zelf gipsplaten Soorten gipsplaten Handleiding Gipsplaat Gipsplaat is een veelzijdig toepasbaar materiaal en bovendien zeer klusvriendelijk. Ideaal voor het aftimmeren van de

Nadere informatie

Rockwool Soundmaxx akoestisch isolatiesysteem

Rockwool Soundmaxx akoestisch isolatiesysteem Rockwool Soundmaxx akoestisch isolatiesysteem Productomschrijving Rockwool Soundmaxx is een uniek en eenvoudig te monteren akoestisch isolatiesysteem, bestaande uit duurzaam isolatiemateriaal van Rockwool,

Nadere informatie

Energetische renovatiepraktijk anno 2015

Energetische renovatiepraktijk anno 2015 Energetische renovatiepraktijk anno 2015 Slim na isoleren: Thermisch, akoestisch, brandveilig, duurzaam en betaalbaar John Coose Gedelegeerd bestuurder Eltherm NV Inhoud 1. Hellend dak: Kepers + Gordingen

Nadere informatie

Twee laags afwerking met korreldikte 0.3 mm (BASWAphon Classic): totale afgewerkte dikte 30 / 40

Twee laags afwerking met korreldikte 0.3 mm (BASWAphon Classic): totale afgewerkte dikte 30 / 40 BESTEKOMSCHRIJVING Tekst vermeld in oranje verwijst naar merknamen en dient verwijderd te worden indien u een neutrale bestektekst wenst. Tekst vermeld in groen laat zien dat u één keuze dient te maken

Nadere informatie

1 PRODUCTBESCHRIJVING SAMENSTELLING GAMMA 3 2 EIGENSCHAPPEN MECHANISCHE EN FYSISCHE EIGENSCHAPPEN 3 3 TRANSPORT EN OPSLAG 3

1 PRODUCTBESCHRIJVING SAMENSTELLING GAMMA 3 2 EIGENSCHAPPEN MECHANISCHE EN FYSISCHE EIGENSCHAPPEN 3 3 TRANSPORT EN OPSLAG 3 NOVEX ONDERDAKPLATEN technische gegevens INHOUDSTAFEL 1 PRODUCTBESCHRIJVING 3 1.1 SAMENSTELLING 3 1.2 GAMMA 3 2 EIGENSCHAPPEN 3 2.1 MECHANISCHE EN FYSISCHE EIGENSCHAPPEN 3 3 TRANSPORT EN OPSLAG 3 4 BEWERKING

Nadere informatie

NOVEX. Technische gegevens. onderdakplaten

NOVEX. Technische gegevens. onderdakplaten Technische gegevens NOVEX onderdakplaten SVK nv - Aerschotstraat 114 - B-9100 Sint-Niklaas T +32 (0)3 760 49 00 - F +32 (0)3 777 47 84 info@svk.be - www.svk.be NOVEX ONDERDAKPLATEN technische gegevens

Nadere informatie

Akoestisch Isolatiesysteem

Akoestisch Isolatiesysteem Productomschrijving COMPONENTEN EN MAATVOERING Rockwool Soundmaxx is een uniek en eenvoudig te monteren akoestisch isolatiesysteem, bestaande uit duurzaam isolatiemateriaal van Rockwool, lichte metalen

Nadere informatie

DELTA -LIQUIXX FX: Plaatsingsvoorschriften «binnentoepassing»

DELTA -LIQUIXX FX: Plaatsingsvoorschriften «binnentoepassing» DELTA -LIQUIXX FX: Plaatsingsvoorschriften «binnentoepassing» Is geschikt voor volgende lucht- en dampschermen: DELTA -DBF FX DELTA -REFLEX PLUS DELTA -DAWI GP DELTA -SPARXX M1 Het systeem DELTA -LIQUIXX

Nadere informatie

BRENG RUST EN COMFORT MET DEZE THERMISCHE EN AKOESTISCHE ISOLATIE

BRENG RUST EN COMFORT MET DEZE THERMISCHE EN AKOESTISCHE ISOLATIE BRENG RUST EN COMFORT MET DEZE THERMISCHE EN AKOESTISCHE ISOLATIE Er zijn appartementen waar je alles hoort. En er zijn appartementen met ISOBET-PLUS Isobet is een gebruiksvriendelijke isolerende mortel

Nadere informatie

10.01 BINNENWANDEN IN SCHRIJNWERK Binnenwanden in schrijnwerk

10.01 BINNENWANDEN IN SCHRIJNWERK Binnenwanden in schrijnwerk 10.01 BINNENWANDEN IN SCHRIJNWERK 10.01.10 Binnenwanden in schrijnwerk De niet-dragende, vaste binnenwanden worden opgebouwd uit een te bekleden metalen of houten skelet. Het skelet voldoet aan de voorschriften

Nadere informatie

Accorub. Accorubmatten perfect tegen elkaar laten aansluiten om akoestische lekken te vermijden.

Accorub. Accorubmatten perfect tegen elkaar laten aansluiten om akoestische lekken te vermijden. Accorub De 10 meest gestelde vragen over Accorub Accorub tegen binnenmuren tegen plafond op houten vloer onder houten roostering onder chape tussen 2 binnenmuren tussen Metalstud rond afvoerbuizen tussen

Nadere informatie

BLAD 1: KOZIJNEN IN PUIEN

BLAD 1: KOZIJNEN IN PUIEN Stroomschema's beoordeling brandwerende puiconstructies versie 2; 22 april 2011 BLAD 1: KOZIJNEN IN PUIEN Staal Puisysteem (profielen) afmetingen pui < 2000 x 3000 mm stalen glaslatten of gelijkwaardig

Nadere informatie

BASWAphon. Eigenschappen Volgend BASWAphon systeem wordt toegepast: - Eén laags afwerking met korreldikte 0.5 mm (BASWAphon

BASWAphon. Eigenschappen Volgend BASWAphon systeem wordt toegepast: - Eén laags afwerking met korreldikte 0.5 mm (BASWAphon bestekomschrijving Tekst vermeld in groen laat zien dat u één keuze dient te maken uit de gegeven mogelijkheden, gescheiden door een schuine streep ( / ). Tekst vermeld in het blauw is facultatief. Dit

Nadere informatie

Zo plaatst u zelf gipsplaten

Zo plaatst u zelf gipsplaten bouwmaterialen Zo plaatst u zelf gipsplaten Soorten gipsplaten Handleiding Gipsplaat Gipsplaat is een veelzijdig toepasbaar materiaal en bovendien zeer klusvriendelijk. Ideaal voor het aftimmeren van de

Nadere informatie

Fermacork FC. www.matgreen.eu

Fermacork FC. www.matgreen.eu Augustus 0 FC Bouwplaat met verdunde randen, samengesteld uit een gipsplaat (80%), gerecycleerde cellulosevezels (0%) en een geëxpandeerde kurkplaat. Inleiding De lancering van de Fermacell-plaat met kurk

Nadere informatie

Akoestische deuren. in combinatie met brandweerstand

Akoestische deuren. in combinatie met brandweerstand Akoestische deuren in combinatie met brandweerstand De Coene Products T +32 (0)56 43 10 80 Europalaan 135 F +32 (0)56 43 10 90 B-8560 Gullegem info@decoeneproducts.be www.decoeneproducts.be AKOESTISCHE

Nadere informatie

Accorub : De 10 meest gestelde vragen

Accorub : De 10 meest gestelde vragen Accorub : De 10 meest gestelde vragen 1. Accorub tegen binnenmuren 2. Accorub tegen plafond 3. Accorub op houten vloer 4. Accorub onder houten roostering 5. Accorub onder chape 6. Accorub tussen 2 binnenmuren

Nadere informatie

Voorzetwanden: vrijstaand stijl- en regelwerk (hout of metaal)

Voorzetwanden: vrijstaand stijl- en regelwerk (hout of metaal) Voorzetwanden: vrijstaand stijl- en regelwerk (hout of metaal) De R w - waarde van een wandopbouw wordt gemeten in het akoestisch laboratorium of berekend op basis van voorspellingsmodellen (EN 12354).

Nadere informatie

FICHE TECHNIQUE TECHNISCHE FICHE LEVEL DESIGN 1

FICHE TECHNIQUE TECHNISCHE FICHE LEVEL DESIGN 1 FICHE TECHNIQUE TECHNISCHE FICHE LEVEL DESIGN 1 LD1 COMMERCIËLE GEGEVENS Nr artikel : DULVLD0120000 Lengte: 2,00 m Aantal per doos : 2 stuks Minimale te bestellen hoeveelheid : 1 doos LEVEL DESIGN LD1

Nadere informatie

Alkreflex 2L-2. In de spouw. innovation in insulation. Algemeen. Verwerking / bestekomschrijving

Alkreflex 2L-2. In de spouw. innovation in insulation. Algemeen. Verwerking / bestekomschrijving In de spouw Alkreflex 2L-2 Algemeen Alkreflex 2L-2 zodanig monteren dat aan weerszijden van de Alkreflex 2L-2 een spouw aanwezig is van minimaal 20 mm. Alkreflex 2L-2 monteren op houten regels. In gevelconstructies

Nadere informatie

C o n s t r u c t i e s 1

C o n s t r u c t i e s 1 Individuele taak constructies Andreas Geldof Bouwheer: Lecobouw BVBA Architect: Hans Geldof Aannemer: Ronny Bernaert Ligging: Handzamestraat 3, 8840 Staden C onstructies 1 Opzoekingswerk WTCB, korte samenvatting

Nadere informatie

ROCKWOOL SOUNDMAXX Akoestisch isolatiesysteem

ROCKWOOL SOUNDMAXX Akoestisch isolatiesysteem ROCKWOOL SOUNDMAXX Akoestisch isolatiesysteem Productomschrijving ROCKWOOL SOUNDMAXX is een uniek en eenvoudig te monteren akoestisch isolatiesysteem, bestaande uit duurzaam isolatiemateriaal van ROCKWOOL,

Nadere informatie

AKOESTISCHE VLOERISOLATIE: CONTACTGELUIDISOLATIE

AKOESTISCHE VLOERISOLATIE: CONTACTGELUIDISOLATIE AKOESTISCHE VLOERISOLATIE: CONTACTGELUIDISOLATIE 1.1. WAT IS CONTACTGELUIDISOLATIE? Zoals het woord aangeeft betreft dit een isolatie tegen contactgeluiden. Concreet worden maatregelen getroffen om onder

Nadere informatie

MAkustik MA 20 Fine MONTAGERICHTLIJNEN. Controle van de levering

MAkustik MA 20 Fine MONTAGERICHTLIJNEN. Controle van de levering MAkustik MA 20 Fine Controle van de levering Niettegenstaande de goederen goed ingepakt worden, is voorzichtigheid geboden bij het lossen van de palletten. De palletten worden steeds als niet stapelbaar

Nadere informatie

235 Parketnadenlijm. Product. Volumes. Eigenschappen

235 Parketnadenlijm. Product. Volumes. Eigenschappen Product Snel afbindende, gebruiksklare nadenlijm met hoge kleefkracht op PVAc-basis voor het verlijmen van vlottend parket, zowel in hout als in laminaat, ook geschikt voor vochtige ruimtes zoals keukens

Nadere informatie

Akoestische isolatie een concreet project

Akoestische isolatie een concreet project Akoestische isolatie een concreet project Philippe Broigniez Dia Design Alsemberg ten zuiden van Brussel, in een schitterend landelijk gebied tussen Zenne en Zoniën, bijna een stiltegebied Copyright :

Nadere informatie

WILLCO Isolatiesystemen

WILLCO Isolatiesystemen WILLCO Isolatiesystemen De WILLCO Isolatiesystemen kunnen afgewerkt worden met WILLCO Kunstharssierpleisters, WILLCO Silicoonharssierpleisters, WILLCO Silicaatsierpleisters of WILLCO Minerale Sierpleisters.

Nadere informatie

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een holle wand

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een holle wand Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 5 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

Leginstructies. Natural Floor VOORAF. Europese Eik Europese Productie. Acclimatisering. Omgevingstemperatuur en Relatieve Luchtvochtigheid

Leginstructies. Natural Floor VOORAF. Europese Eik Europese Productie. Acclimatisering. Omgevingstemperatuur en Relatieve Luchtvochtigheid Leginstructies VOORAF Voor een goed resultaat is het absoluut noodzakelijk de leginstructies nauwkeurig te volgen. Het is belangrijk om, bij daglicht, alle panelen voor en tijdens de plaatsing te controleren

Nadere informatie

PLAATSINGS- INSTRUCTIES DURASID GEVELBEKLEDING

PLAATSINGS- INSTRUCTIES DURASID GEVELBEKLEDING 01/2013 v1 1/6 Algemeen Durasid is een compleet gevelbekledingssysteem geschikt voor nieuwbouw en renovatie: ideaal voor toepassingen in woningbouw, chaletbouw, industriebouw, De gevelpanelen kunnen gebruikt

Nadere informatie

PLAATSINGSINSTRUCTIES

PLAATSINGSINSTRUCTIES 1/8 Algemeen Durasid is een compleet gevelbekledingssysteem geschikt voor nieuwbouw en renovatie: ideaal voor toepassingen in woningbouw, chaletbouw, industriebouw De gevelpanelen kunnen gebruikt worden

Nadere informatie

Acryl hoogglans wordt aangeboden als prijsalternatief voor de gepolierde hoogglans lakdeuren.

Acryl hoogglans wordt aangeboden als prijsalternatief voor de gepolierde hoogglans lakdeuren. MATERIALEN VOOR FRONTEN ACRYL Eigenschappen acryl Acryl hoogglans wordt aangeboden als prijsalternatief voor de gepolierde hoogglans lakdeuren. Acryl hoogglans is een kunststof en kan enkel als vlakke

Nadere informatie

parket & laminaat / vloertegels CONTACTGELUIDSISOLATIE

parket & laminaat / vloertegels CONTACTGELUIDSISOLATIE Insulation technology parket & laminaat / vloertegels CONTACTGELUIDSISOLATIE 10/06/2015 1 geluidsreflectie /laminaat geluidsreflectie Natuursteen Wanneer we spreken over de geluidsdemping van parket- en

Nadere informatie

technische fiche gewapende holle gladde welfsels

technische fiche gewapende holle gladde welfsels technische fiche gewapende holle gladde welfsels Bestekomschrijving Elementen in gewapend beton met een gladde onderzijde met een hoogte van 13cm of 17cm en 60cm breed. Na plaatsing worden de voegen gevuld

Nadere informatie

GELUIDSISOLATIE VAN HOUTEN DRAAGVLOEREN

GELUIDSISOLATIE VAN HOUTEN DRAAGVLOEREN GELUIDSISOLATIE VAN HOUTEN DRAAGVLOEREN 1. De IsolGomma oplossingen blz 2 Roll Grei Upgrei zwevende chape zwevende chape / droge dekvloer zwevende chape / droge dekvloer Acousticmat KF1-700 Acousticmat

Nadere informatie

PLINTEN INNOVATIEVE OPLOSSINGEN. T +32 (0)51 22 41 11 F +32 (0)51 22 94 06 info@dcdf.be www.dcdf.be

PLINTEN INNOVATIEVE OPLOSSINGEN. T +32 (0)51 22 41 11 F +32 (0)51 22 94 06 info@dcdf.be www.dcdf.be PLINTEN INNOVATIEVE OPLOSSINGEN Deceuninck - Deforce nv Lodewijk De Raetlaan 28 8870 Kachtem T +32 (0)51 22 41 11 F +32 (0)51 22 94 06 info@dcdf.be www.dcdf.be BMINUS PLINTEN PLINTEN Plinten vormen een

Nadere informatie

AFBOUWPLAAT VOOR WANDEN, VLOEREN EN PLAFONDS

AFBOUWPLAAT VOOR WANDEN, VLOEREN EN PLAFONDS Bewezen prestaties op elk vlak AFBOUWPLAAT VOOR WANDEN, VLOEREN EN PLAFONDS www.hydropanel.be www.hydropanel.nl Bewezen prestaties De Hydropanel oplossing: uitzonderlijke prestaties Brandwerend De Hydropanel

Nadere informatie

Fire Stop Solutions Isolatie Fire Sleeves

Fire Stop Solutions Isolatie Fire Sleeves Fire Stop Solutions Isolatie Fire Sleeves Installatie Instructie Fire Stop Solutions Isolatie sleeves bied tot 2 uur brandweerstand in vloeren en wanden voor afdichtingen van metalen en PVC buizen tot

Nadere informatie

AGNES. Kant-en-klare wand- en plafondplaten. www.agnes.eu WANDEN & PLAFONDS ONE STEP

AGNES. Kant-en-klare wand- en plafondplaten. www.agnes.eu WANDEN & PLAFONDS ONE STEP WANDEN & PLAFONDS Kant-en-klare wand- en plafondplaten Kant-en-klaar: geen stuc- of schilderwerk nodig Eenvoudig schoon te houden: met vochtige doek en schoonmaakmiddel Gemakkelijk en onzichtbaar te bevestigen:

Nadere informatie

00.00.00 Gevelbekleding uit polyvinylchloride (PVC) Deceuninck BELFACE of DEEPLAS of MURVINYL

00.00.00 Gevelbekleding uit polyvinylchloride (PVC) Deceuninck BELFACE of DEEPLAS of MURVINYL dossier... - dd.... 1 00.00.00 Gevelbekleding uit polyvinylchloride (PVC) Deceuninck BELFACE of DEEPLAS of MURVINYL volgnr. 1 00.00.00A BELFACE Gevelbekleding uit gerecycleerd PVC-hardschuim met toplaag

Nadere informatie

BPB. Rigidur gipsvezelplaten. BPB, uw gids in gips.

BPB. Rigidur gipsvezelplaten. BPB, uw gids in gips. BPB Rigidur gipsvezelplaten BPB, uw gids in gips. 16 3 Rigidur gipsvezelplaten Artikel Dikte in mm Breedte in mm Standaardlengte Gewicht in kg Platen per pallet in mm per m 2 Rigidur gipsvezelplaten zijn

Nadere informatie

Productinfo paneelwanden Sonata T110 en T90

Productinfo paneelwanden Sonata T110 en T90 Korte beschrijving V12.0NL Geluidsisolatie Productinfo paneelwanden Sonata T110 en T90 Een paneelwand is een mobiele wand welke is opgebouwd uit losse sandwichpanelen die eenvoudig door één persoon verplaatsbaar

Nadere informatie

4 PlaGyp-plafonds. Afgehangen plafonds. Toepassing en voordelen

4 PlaGyp-plafonds. Afgehangen plafonds. Toepassing en voordelen 4 -plafonds Afgehangen plafonds Toepassing en voordelen -plafonds worden specifiek toegepast: - binnen een gebouw. - voor grote plafondoppervlakken. - als verlaagd plafond met kleine en grote verlagingen,

Nadere informatie

WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF

WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF DIGEST WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF EEN DEKVLOER KIEZEN HOE DE DIKTE VAN DE DEKVLOER EN DE SAMENSTELLING ERVAN BEPALEN, WELKE TOLERANTIES TOEPASSEN

Nadere informatie

Verwerkingsvoorschriften

Verwerkingsvoorschriften Verwerkingsvoorschriften Pagina 1 op 7 Verwerkingsvoorschriften Promonta heeft voor de plaatsing van de gipsblokken een selectie gemaakt van een groot aantal professionele ploegen gespecialiseerd in het

Nadere informatie

Bestekbeschrijving niet akoestische VBIONEN

Bestekbeschrijving niet akoestische VBIONEN Bestekbeschrijving niet akoestische VBIONEN Prefab betonelement met geïntegreerde voorzetwand Deze bestekbeschrijving is geënt op het Typebestek 250, versie 2.2. en dient aangepast te worden overeenkomstig

Nadere informatie

MAXON EPDM BESTEKTEKSTEN

MAXON EPDM BESTEKTEKSTEN MAXON EPDM BESTEKTEKSTEN Algemeen 1. Voor verkleving met koudlijm eenlaags 2. Voor verkleving met koudlijm met onderlaag 3. Voor renovatie op oude bitumineuze dakdichting 4. Voor plaatsing met ballast

Nadere informatie

Aanvullend kan men gebruik maken van pro clima CONTEGA FC en PV voor de luchtdichte en gedefinieerde aansluiting en overgang van:

Aanvullend kan men gebruik maken van pro clima CONTEGA FC en PV voor de luchtdichte en gedefinieerde aansluiting en overgang van: Realisatie van luchtdichte aansluitingen in binnenbereik met de KNAUF gipspleisters en de CONTEGA PV en FC pleisteraansluitbanden van pro clima Toepassingsgebied Knauf gipspleisters MP75, GOLDBAND, ROTBAND

Nadere informatie

Prefab licht beton PRINS. Prefab licht betonnen gevel elementen. gevel producten

Prefab licht beton PRINS. Prefab licht betonnen gevel elementen. gevel producten Prefab licht beton Prefab licht beton Prefab licht betonnen gevel elementen PRINS gevel producten Thermodur en Prins Gevel Producten De economische oplossing voor uw creatieve vrijheid Thermodur gevel

Nadere informatie

Installatieinstructies

Installatieinstructies Installatieinstructies Algemeen Zorg ervoor dat u de instructies aandachtig leest en begrijpt alvorens met de installatie te beginnen. Simfofit moet steeds gebruikt worden met een gipskartonplaat van minstens

Nadere informatie

Dycore massieve plaatvloer

Dycore massieve plaatvloer 09/2013 Dycore massieve plaatvloer De Dycore massieve plaatvloer bestaat uit vrijdragende vloerelementen van vooraf vervaardigd voorgespannen beton. Er ontstaat een gesloten vloeroppervlak door de elementen

Nadere informatie

Getuigenis uit de praktijk

Getuigenis uit de praktijk Inhoudsopgave Getuigenis uit de praktijk Akoestiek woningscheidende wand Woningscheidende vloer Gevelelementen Referenties info.mbs@machiels.com - www.machielsbuildingsolutions.be 2 Machiels Building Solutions

Nadere informatie

TRIDEX: lastenboeken

TRIDEX: lastenboeken TRIDEX: lastenboeken Algemeen 1. voor verkleving met koudlijm 1-laags 2. voor verkleving met koudlijm met onderlaag 3. voor renovatie op oude bitumineuze dakdichting 4. voor plaatsing met ballast 5. voor

Nadere informatie

ISOLERENDE DAKPANELEN

ISOLERENDE DAKPANELEN ISOLERENDE DAKPANELEN - Type FEBOROOF - Zelfdragend dakpaneel geproduceerd op continu-basis waarbij de isolatiekern tussen 2 gegalvaniseerde gelakte staalplaten wordt aangebracht. - Toepasbaar voor industriële

Nadere informatie

Thermische isolatie oplossingen. performant. binnenisolatie

Thermische isolatie oplossingen. performant. binnenisolatie Thermische isolatie oplossingen thermische vloer panelen PUR isolatie performant binnenisolatie Binnenisolatie binnenwanden & vloeren isolatie oplossingen thermisch BINNENWANDEN Een gebouw dat slecht of

Nadere informatie

MAkustik MA 04 MONTAGERICHTLIJNEN. Controle van de levering. Gelakte lamellen / panelen. Gefineerde lamellen / panelen. Uitpakken en sorteren

MAkustik MA 04 MONTAGERICHTLIJNEN. Controle van de levering. Gelakte lamellen / panelen. Gefineerde lamellen / panelen. Uitpakken en sorteren MAkustik MA 04 Controle van de levering Niettegenstaande de goederen goed ingepakt worden, is voorzichtigheid geboden bij het lossen van de palletten. De palletten worden steeds als niet stapelbaar voor

Nadere informatie

NIEUW TYPE Z DIKTE... : GEWICHT... : MATERIAALOPBOUW... : STANDAARDAFMETINGEN... : PERFORATIE... : TOPLAAG... :

NIEUW TYPE Z DIKTE... : GEWICHT... : MATERIAALOPBOUW... : STANDAARDAFMETINGEN... : PERFORATIE... : TOPLAAG... : TYPE Z TECHNISCHE DATA: DIKTE... : GEWICHT... : MATERIAALOPBOUW... : STANDAARDAFMETINGEN... : PERFORATIE... : NIEUW KILL THE NOISE NIEUWE COLLECTIE +-18mm 11 kg/m2 MDF-kern 16mm met 2-zijdig hoogwaardige

Nadere informatie

Droogbouw 05/ cm brede isolatieplaat Ideaal voor renovatie. Knauf InTherm PUR Isoleren en afwerken in één. Eén beweging, één persoon.

Droogbouw 05/ cm brede isolatieplaat Ideaal voor renovatie. Knauf InTherm PUR Isoleren en afwerken in één. Eén beweging, één persoon. Droogbouw 05/2017 60 cm brede isolatieplaat Ideaal voor renovatie Knauf InTherm PUR Isoleren en afwerken in één. Eén beweging, één persoon. Waarom isoleren? Een ongeïsoleerde woning verliest meer dan 50%

Nadere informatie

Productblad ROCKPANEL Ply

Productblad ROCKPANEL Ply Productblad ROCKPANEL Ply 1 Productbeschrijving ROCKPANEL Ply plaatmateriaal met primerlaag bestaat uit samengeperste minerale wol met een thermohardende kunsthars. De eind (kleur)laag kan op de bouwplaats

Nadere informatie

vloerplaten P3 Vloerplaten

vloerplaten P3 Vloerplaten P.3.0 Algemeen P.3.0.01 Afmetingen / toleranties / opleg P.3.0.02 Profielen P.3.0.03 Belasting P.3.0.04 Doorbuiging P.3.0.05 Brandweerstand P.3.0.06 Thermische isolatie P.3.0.07 Akoestische isolatie P.3.0.08

Nadere informatie

Gipskartonplaat met lood. ter bescherming tegen röntgenstraling

Gipskartonplaat met lood. ter bescherming tegen röntgenstraling Gipskartonplaat met lood ter bescherming tegen röntgenstraling PAGINA 2 : GIPSKARTONPLAAT MET LOOD GIPSKARTONPLAAT MET LOOD OM RUIMTES TE BESCHERMEN TEGEN RÖNTGENSTRALING Ruimtes met apparatuur die röntgenstraling

Nadere informatie

[T] [F] [E] [B]. [P] Hierbij vragen wij U prijs voor de hoger vermelde werf in uitvoering.

[T] [F] [E] [B]. [P] Hierbij vragen wij U prijs voor de hoger vermelde werf in uitvoering. [T] [F] [E] [B]. [P] [ A], Offertedienst,,. Aantal bl z. 5 + bijlage Berchem, 23 juli 2013. Betreft Bi jl age CC Onze ref Dok Petanque, Antwerpen. geen. PR0347 PET ALG/2013 (Gelieve te vermelden op offerte)

Nadere informatie

Knauf InTherm PUR Isoleren en afwerken in één. Eén beweging, één persoon.

Knauf InTherm PUR Isoleren en afwerken in één. Eén beweging, één persoon. Droogbouw 05/2015 60 cm brede isolatieplaat Ideaal voor renovatie Knauf InTherm PUR Isoleren en afwerken in één. Eén beweging, één persoon. Waarom isoleren? Een ongeïsoleerde woning verliest meer dan 50%

Nadere informatie

Platen uit cellulair glas met speciale samenstelling, volledig anorganisch zonder bindmiddelen.

Platen uit cellulair glas met speciale samenstelling, volledig anorganisch zonder bindmiddelen. T4+ Platen uit cellulair glas met speciale samenstelling, volledig anorganisch zonder bindmiddelen. Densiteit: 115 kg/m 3 Druksterkte 600 kpa (= 6 kg/cm²) 0,041 W/(m.K) Euroklasse A1 platte daken en terrasdaken

Nadere informatie

Bewezen prestaties op elk vlak AFBOUWPLAAT VOOR WANDEN, VLOEREN EN PLAFONDS

Bewezen prestaties op elk vlak AFBOUWPLAAT VOOR WANDEN, VLOEREN EN PLAFONDS Bewezen prestaties op elk vlak AFBOUWPLAAT VOOR WANDEN, VLOEREN EN PLAFONDS www.hydropanel.be www.hydropanel.nl Bewezen prestaties De Hydropanel oplossing: uitzonderlijke prestaties Waterbestendig Hydropanel

Nadere informatie

High Performance Insulation PROMAFOUR

High Performance Insulation PROMAFOUR High Performance Insulation PROMAFOUR Het ideale systeem voor het veilig en esthetisch isoleren van uw haard Plaatsingshandleiding voor de isolatie van haarden & kachels Een haard of kachel biedt een grote

Nadere informatie

HANDBOEKJE VOOR DE DOEHETZELVER GIPSBLOKKEN SCHEIDINGS - EN VOORZETWANDEN HANDLEIDING. SNEL even ANDERS

HANDBOEKJE VOOR DE DOEHETZELVER GIPSBLOKKEN SCHEIDINGS - EN VOORZETWANDEN HANDLEIDING. SNEL even ANDERS HANDBOEKJE VOOR DE DOEHETZELVER GIPSBLOKKEN SCHEIDINGS - EN VOORZETWANDEN HANDLEIDING SNEL even ANDERS GIPSBLOKKEN VOORBEREIDENDE WERKEN. De gipsblokken slechts leveren wanneer de werf regenvrij gemaakt

Nadere informatie

Referentieprojecten zie ook onze website www.bia-systeemwanden.nl/referenties

Referentieprojecten zie ook onze website www.bia-systeemwanden.nl/referenties BIA RETAIL WANDEN Referentieprojecten zie ook onze website www.bia-systeemwanden.nl/referenties 1 RETAIL ASSORTIMENT MDF BLANK 12 MM MESS/GROEF AFDEKLAT WIT TELESCOOP ANTENNE met Grid METALEN S-CLIP MDF

Nadere informatie

VERPLICHTE VARIANTE LOT ELEKTRICITEIT

VERPLICHTE VARIANTE LOT ELEKTRICITEIT OPDRACHT: Renovatie bestaand schoolgebouw Kleuters VERPLICHTE VARIANTE LOT ELEKTRICITEIT Bouwwerf: Bouwheer: Ingenieur: Gemeentelijke basis school Voorheide De Brulen 2, 2370 Arendonk Gemeente Arendonk

Nadere informatie

Beton is een mengsel van grind, zand, cement en water. Gewapend beton is beton dat verstevigd is met ijzer.

Beton is een mengsel van grind, zand, cement en water. Gewapend beton is beton dat verstevigd is met ijzer. De ruwbouw is het geheel van funderingen, muren, balken, welfsels en dak. Een aannemer in bouwwerken voert de ruwbouw uit. Hij heeft gekwalificeerde vaklui als metselaars, betonbekisters en ijzervlechters

Nadere informatie

Tapes. www.wiltec.nl. Tapes

Tapes. www.wiltec.nl. Tapes 63 Tape is tape hoor je vaak, maar niets is minder waar. Tussen de verschillende soorten en kwaliteiten tapes zijn grote verschillen aanwezig. Het gebruiken van een verkeerde tape in uw productieproces

Nadere informatie

Thermische isolatie oplossingen. thermische isolatie. muur en vloer PUR / PIR. panelen TMS & SIS REVE

Thermische isolatie oplossingen. thermische isolatie. muur en vloer PUR / PIR. panelen TMS & SIS REVE Thermische isolatie oplossingen thermische isolatie muur en vloer PUR / PIR panelen TMS & SIS REVE TMS & SIS REVE muren comfort besparingen prestaties Een gebouw dat slecht of helemaal niet geïsoleerd

Nadere informatie

VOEGMATERIALEN. Een compleet assortiment voor de vakkundige afwerking van wanden en plafonds met gipsplaten

VOEGMATERIALEN. Een compleet assortiment voor de vakkundige afwerking van wanden en plafonds met gipsplaten VOEGMATERIALEN Een compleet assortiment voor de vakkundige afwerking van wanden en plafonds met gipsplaten FILLERS FILLER B30 Toepassing Vullen van naden (met wapening) en schroefgaten voor gipsplaten

Nadere informatie

CONSTRUCTIES BOUWKNOPEN

CONSTRUCTIES BOUWKNOPEN 2015 2016 Faculteit Natuur en Techniek CONSTRUCTIES BOUWKNOPEN PROJECT CHOCOLATERIE WILLAERT BOUWHEER: FRANCIS WILLAERT ARCHITECT: CHARLOTTE PATTYN INE DECOCK GROEP 1F 0 DOCENT: DHR. GIJSEMANS Inhoudsopgave

Nadere informatie

wastafel: koud en warm/douche: koud en warm/wasmachine: koud douche: koud en warm/badkamermeubel: 2x koud en 2x warm/bad: koud en warm

wastafel: koud en warm/douche: koud en warm/wasmachine: koud douche: koud en warm/badkamermeubel: 2x koud en 2x warm/bad: koud en warm Lastenboek casco afwerking Halfopen nieuwbouwwoning(ben woning) Gelegen Beekstraat te Tessenderlo.Ventilatie In deze woning zal systeem D met warmterecuperatie van het merk Vasco D 400 worden voorzien,

Nadere informatie

TECHNISCHE INGREPEN TEGEN VOCHT ONDERAAN DE MUREN. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen :

TECHNISCHE INGREPEN TEGEN VOCHT ONDERAAN DE MUREN. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen : TECHNISCHE INGREPEN TEGEN VOCHT ONDERAAN DE MUREN Ongeacht de aard van de ingreep en zijn doeltreffendheid vergt het drogen van muren vrij veel tijd. Zo bijvoorbeeld bevat een muur met een dikte van 40

Nadere informatie

Alustar Inspectieluiken

Alustar Inspectieluiken Alustar Inspectieluiken Inspectieluiken geven u ook na de eindafwerking van wand en plafond, onbeperkte toegang tot uw installatietechniek en laten zich perfect integreren in Metal Stud wanden en plafonds.

Nadere informatie

P Inleiding tot bestekteksten, plaatsingsvoorschriften en uitvoeringsdetails

P Inleiding tot bestekteksten, plaatsingsvoorschriften en uitvoeringsdetails 57 P.2.0.18 Inleiding tot bestekteksten, plaatsingsvoorschriften en uitvoeringsdetails De plaatsingsvoorschriften en uitvoeringsdetails in deze documentatie zijn enkel bedoeld als handleiding voor architecten,

Nadere informatie

Calduran. dilataties en aansluitingen

Calduran. dilataties en aansluitingen Calduran Bouwtechniek en Voorlichting Postbus 97 3840 AB Harderwijk Telefoon: 0341 464 004 dilataties en aansluitingen Wanden van kalkzandsteen kunnen beter niet onbeperkt lang gemaakt worden. De lengte

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING. :metselwerk of beton

MONTAGEHANDLEIDING. :metselwerk of beton MONTAGEHANDLEIDING model type :ZEELAND :metselwerk of beton => Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. = => Volg gedurende de montage de 6 stappen in

Nadere informatie

40. BUITENSCHRIJNWERK POORTEN & EXTERNE ZONWERING GEVELBEKLEDINGEN BUITENBEPLEISTERING BUITENTRAPPEN & BORSTWERINGEN 6

40. BUITENSCHRIJNWERK POORTEN & EXTERNE ZONWERING GEVELBEKLEDINGEN BUITENBEPLEISTERING BUITENTRAPPEN & BORSTWERINGEN 6 DEEL 4 GEVELSLUITING 40. BUITENSCHRIJNWERK 2 41. POORTEN & EXTERNE ZONWERING 3 42. GEVELBEKLEDINGEN 4 43. BUITENBEPLEISTERING 5 44. BUITENTRAPPEN & BORSTWERINGEN 6 44.00. buitentrappen en borstweringen

Nadere informatie

Eurowall. Powerdeck F Hellend dak Eurothane G, Po werdeck, Plat Eurothane dak Bi-3, Eurothane Silver, Powerdeck B, Powerd eck F A,

Eurowall. Powerdeck F Hellend dak Eurothane G, Po werdeck, Plat Eurothane dak Bi-3, Eurothane Silver, Powerdeck B, Powerd eck F A, Woning Vloer Eurofloor Muur Eurothane Bi-3, Eurowall, Powerwall Eurothane G Plat dak Eurothane Bi-3, Eurothane Silver B F A Eurothane Bi-3A F Hellend dak Eurothane G, Po werdeck, Eurowall Powerroof Industrie

Nadere informatie

Montagehandleiding voor vrijhangend ondermeubel Type: wandmontage voor een holle wand

Montagehandleiding voor vrijhangend ondermeubel Type: wandmontage voor een holle wand Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 6 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

Klik op www.debedijking.nl of www.badhoevese.nl om onze site te bezoeken.

Klik op www.debedijking.nl of www.badhoevese.nl om onze site te bezoeken. Rubbercover EPDM Rubbercover: bewezen prestaties Het Firestone rubbercover membraan is gemaakt van synthetisch rubber, EPDM genoemd. Het Rubbercover Systeem is afgeleid van de hoogwaardige Firestone EPDM

Nadere informatie

Beschrijving van de types

Beschrijving van de types BIJLAGEN Beschrijving van de types Cassette H0 Het verlaagde plafond bestaat uit gemetalliseerde H0 tegels van PLAFOMETAL van 600 x 600 mm of 1200 x 600 mm van voorgelakt staal in wit of grijs 9006 met

Nadere informatie

P L A AT S I N G S T E C H N I E K

P L A AT S I N G S T E C H N I E K P L A AT S I N G S T E C H N I E K H E T H I TTESC H I L D INHOUD 1. TOEPASSINGEN 03 2. PLAATSINGSTECHNIEK 04 2.1. ALGEMEEN 2.1.1. LUCHT- EN WATERDICHTHEID 04 2.1.2. EEN LUCHTLAAG LATEN 04 2.1.3. SAMENDRUKKING

Nadere informatie

Voorafgaand aan de installatie:

Voorafgaand aan de installatie: Gefeliciteerd met de aankoop van uw Neodeck terras! Daar Neodeck een vrij nieuw product is en toch specifieke montagerichtlijnen vereist, vindt u hieronder alle nodige info : Voorafgaand aan de installatie:

Nadere informatie

Plaatsingsvoorschriften DELTA -THENE: Afdichting in de spouwmuur Conform EN 14967:2006

Plaatsingsvoorschriften DELTA -THENE: Afdichting in de spouwmuur Conform EN 14967:2006 Plaatsingsvoorschriften DELTA -THENE: Afdichting in de spouwmuur Conform EN 14967:2006 Algemene informatie: Het product is CE-gecertificeerd: prestatieverklaring op www.doerken.be. De folie beantwoordt

Nadere informatie

Technisch HEXA FLOORING

Technisch HEXA FLOORING Technisch HEXA FLOORING MASSIEF NT - I T S ALL IN Deze documentatie maakt onderdeel uit van het Informatief magazine Massief NT - TMA02-082017 HEXA FLOORING HEXA FLOORING De balkonbodemplaat van Massief

Nadere informatie

Akoestisch Isolatiesysteem

Akoestisch Isolatiesysteem Productomschrijving COMPONENTEN EN MAATVOERING Rockwool Soundmaxx is een uniek en eenvoudig te monteren akoestisch isolatiesysteem, bestaande uit duurzaam isolatiemateriaal van Rockwool, lichte metalen

Nadere informatie

16.3.2006 Publicatieblad van de Europese Unie L 79/27 COMMISSIE

16.3.2006 Publicatieblad van de Europese Unie L 79/27 COMMISSIE 16.3.2006 Publicatieblad van de Europese Unie L 79/27 COMMISSIE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 6 maart 2006 tot vaststelling van klassen van materiaalgedrag bij brand voor bepaalde voor de bouw bestemde

Nadere informatie

Tussenwand plaatsen of verwijderen. Dit heeft u nodig

Tussenwand plaatsen of verwijderen. Dit heeft u nodig Tussenwand plaatsen of verwijderen U wilt een extra kamer creëren? Of juist van twee kamers één kamer maken? Dan is het plaatsen c.q. verwijderen van een niet dragende tussenwand een oplossing. Houd er

Nadere informatie

Meesterlycke mortel DE COLLECTIE

Meesterlycke mortel DE COLLECTIE DE COLLECTIE Meesterlycke mortel In de wereld van isolatiemortels biedt Amix de perfecte mix van passie en expertise met de betrouwbaarheid van een sterk familie bedrijf. Onze Polymix isolatiemortel en

Nadere informatie

HET LANDLEVEN-KIPPENHOK

HET LANDLEVEN-KIPPENHOK LANDLEVEN-KIPPENHOK BLAD 1 HET LANDLEVEN-KIPPENHOK VROEGER WERDEN KIPPEN IN DE MEEST WONDERLIJKE BOUWSELS ONDERGEBRACHT. SOMS ERG ROMANTISCH OM TE ZIEN, MAAR VAAK ONPRAKTISCH, ONHYGIËISCH EN WEINIG DIERVRIENDELIJK.

Nadere informatie