BOUWEN VAN EEN NIEUW KANTOOR LOKALE POLITIE SCHOTEN B E S T E K HOOFDSTUK III DEEL A8 AFWERKING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BOUWEN VAN EEN NIEUW KANTOOR LOKALE POLITIE SCHOTEN B E S T E K HOOFDSTUK III DEEL A8 AFWERKING"

Transcriptie

1 BOUWEN VAN EEN NIEUW KANTOOR LOKALE POLITIE SCHOTEN B E S T E K HOOFDSTUK III DEEL A8 AFWERKING GEMEENTE SCHOTEN Provincie Antwerpen Verbertstraat 3, 2900 Schoten T F DOSSIERNUMMER X2 16 mei 2006 HUISWERK Architecten bvba Contactpersoon: Dirk Somers Familiestraat 72, 2060 Antwerpen T F

2 DEEL A8 AFWERKINGEN... 4 LOT 81 BINNENAFWERKINGEN: WAND EN PLAFOND Wandafwerkingen, pleisters, algemeen Wandafwerkingen, droge pleisters, cementgebonden Wandafwerkingen, akoestisch plaatmateriaal Plafonds, verlaagd, platensystemen, algemeen Plafonds, verlaagd, platensystemen, gipskarton Plafonds, verlaagd, toebehoren, inspectieluik Plafonds, Kabelgoten, akoestische plaatafwerking Plafonds, akoestische plaatafwerking Plafonds, verlaagd, houten planken geschaafd Invulwanden, platensystemen, algemeen Invulwanden, platensystemen, gipskarton Binnenwanden op houten profielen, voorzetwand, gipskarton Binnenwanden op houten profielen, scheidingswanden grenen geschaafd Bekleding passerelle en leuningen trap Inkompui in grenen multiplex Wandafwerkingen, afkasting, akoestische absorber Handgreep trap, staal Wandafwerking, binnen, tegels ceramisch LOT 86 VLOERAFWERKING Vloerafwerkingen, isolatie, alg., thermisch isolerend Vloerafwerkingen, isolatie, gespoten PUR Vloerafwerkingen, dekvloeren, alg Vloerafwerkingen, dekvloeren, cementgebonden/gewone granulaten Vloerafwerkingen, gepolierde dekvloeren, cementgebonden/gewone granulaten Vloerafwerkingen, britsen, betonsteen en zandcement /44

3 Vloerafwerkingen, tegels, algemeen Vloerafwerkingen, tegels, ceramisch/geperst gres Vloerafwerkingen, tegels, betonnen traptreden Vloerafwerkingen, entreemat in kader Vloerafwerkingen, tussendorpels, algemeen Vloerafwerkingen, tussendorpels, RVS Vloerafwerkingen, plinten, algemeen Vloerafwerkingen, plinten, keramisch geperst gres LOT 88 SCHILDERWERKEN Wandafwerkingen/binnen, verven/alg Wandafwerkingen/binnen, verven LOT 89 VASTE EN LOSSE BEMEUBELING, BESCHERMINGSMIDDELEN, SIGNALISATIE Binnenbemeubeling, algemeen Ontvangstbalie Kleine balie commando Keuken Interventiekast Garderobekasten Tafels en stoelen Archief- en stapelrekken Herplaatsen hondenkennel Signalisatie Veiligheidsvoorzieningen /44

4 DEEL A8 AFWERKINGEN LOT 81 BINNENAFWERKINGEN: WAND EN PLAFOND Wandafwerkingen, pleisters, algemeen OMVANG Definitie : Onderhavige beschrijvingen betreffen binnenpleisterwerk voor horizontale en schuine oppervlakken die een verdere esthetische afwerking vereist, bv. schilder-, behangwerk decoratief pleisterwerk of sierpleisters (bv. gekrabd, gekamd, gewassen, stucmarmer, ) Onder traditionele pleisters worden verstaan de pleisters die uit verschillende componenten op de bouwplaats gedoseerd en gemengd worden. Ze bestaan uit minimaal 2 lagen tenzij éénlaagse cementering. Onder droge pleisters (of fabriekspleisters) worden verstaan de pleisters die in de fabriek voorgemengd worden zodat op de bouwplaats enkel nog de benodigde hoeveelheid water dient toegevoegd te worden. Afhankelijk van het type zijn ze bedoeld om verwerkt te worden in één of meerdere lagen en in diktes van enkele mm tot een twintigtal mm. Onder sierpleisters worden verstaan de pleisters die op een decoratieve manier afgewerkt worden.. Ze worden hetzij één-, hetzij meerlaags aangebracht. De werken omvatten : - Het ontstoffen (borstelen of stofzuigen) van de ondergrond. - Het aanbrengen van een voorstrijklaag, indien nodig voor de voorziene ondergrond. - Het leveren en plaatsen van de voorziene versterkingsnetten, bv. ter plaatse van de aansluiting van twee verschillende ondergronden. - Het leveren en plaatsen van hoekprofielen. - Het uitvoeren, alle leveringen inbegrepen, van de verschillende lagen van de bepleistering. - Het opruimen van het afval, de reiniging en/of bescherming van het aangebrachte pleisterwerk. - De bescherming van de reeds uitgevoerde werken zoals schrijnwerk, beglazing, vloeren trapelementen... - De huur van de stellingen. Indien daarenboven het gebruik van de stellingen door andere aannemers gebruikt zal worden, zal een financiële regeling schriftelijk vastgelegd worden. ALGEMENE BESCHRIJVING - In de onderhavige specifieke bestekteksten worden de pleistermaterialen beschreven. Daarbij gelden voor de toebehorende materialen de volgende eisen : - Voorbehandelingsproducten : de uitvoerder zal oordelen, met het oog op het bekomen van goede resultaten welke voorbehandelingsproducten aangewend zullen worden voor het beperken van het absorptievermogen van de ondergrond, het gelijkmatig maken, de verhoging van de hechting of de onderlinge cohesie tussen de lagen. - Hoek- en randprofielen : deze profielen zullen aangebracht worden bij elke hoekverandering van het te bepleisteren oppervlak; ze zullen geen nadelig effekt hebben op het aan te brengen pleisterwerk, noch op het visueel vlak; ze zijn corrosievrij. - Versterkingsnetten : deze netten worden ingebed in de pleisterspecie ter hoogte van de aansluiting tussen meerdere oppervlakken en waar hechtingsproblemen te verwachten zijn; ze zullen geen nadelig 4/44

5 effekt hebben op het aan te brengen pleisterwerk, noch op het visueel vlak; ze zijn corrosievrij. Ze worden aangebracht en daarna vlak geplamuurd. ALGEMENE BESCHRIJVING - De uitvoering wordt verzorgd uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant en de voorschriften van de TV 201 (1996) tenzij anders vermeld in deze of de specifieke bestektekst. en de plaatsingswijze vermeld in de ATG. De ondergrond moet voorafgaand aan de uitvoering afgestoft en waar nodig hersteld worden; niet hechtende of niet stevige delen dienen weggenomen te worden. Het pleisterwerk wordt manueel of mechanisch in voldoende dikte en afhankelijk van de samenstelling in verschillende lagen opgebouwd. De volgende minimale dikte zijn : hechtingslaag (2 à 3 mm); grondlaag (10 à 15 mm) en de afwerkingslaag (5 à 7 mm) voor alle ondergronden met uitzondering van gipsplaten waarbij deze dikten gehalveerd mogen worden en de pleisters die dun worden aangebracht. De lagen worden met voldoende kracht aangebracht om intens contact te bekomen. Elke laag moet voldoende coherent (gebonden) en gedroogd zijn alvorens de volgende laag wordt aangebracht. Bij warm en droog weer treft de aannemer de nodige maatregelen om drogingsscheuren te voorkomen door bv. waterverneveling per aangebrachte laag. Alle randen en uiteinden worden afgewerkt met in het pleisterwerk geplaatste en daartoegeschikte hoek- of randprofielen. Ter hoogte van aansluiting tussen meerdere oppervlakken en waar hechtingsproblemen te verwachten zijn, zullen daartoe geschikte versterkingsnetten worden aangebracht en daarna vlakgeplamuurd. COORDINATIE De uitvoering van de pleisterwerken gebeurt in regen- en winddichte ruimten. De temperatuur van de omgeving en van de ondergrond bedraagt minstens 5 C en hoogstens 30 C. Deze condities blijven gehandhaafd tot minstens 3 dagen na het aanbrengen. Een versnelde opwarming van de bepleisterde ruimte zal geen nadelige invloed hebben op het resultaat van de werken. De nodige ventilatie van de ruimten wordt met de bouwheer afgesproken. Voorafgaand aan de uitvoering zal de aannemer zich vergewissen van de uitvoeringsomstandigheden en het type ondergrond. Verder worden de aansluitingen van de bepleistering met het schrijnwerk oordeelkundig nagegaan. Indien bepaalde aspecten aanleiding zouden kunnen geven tot nefaste uitvoeringskwaliteit zal hij onverwijld de architect hiervan op de hoogte stellen. Bij het concept en de uitvoering zullen de volgende zaken nauwlettend gerespecteerd worden de drogingstijd tussen de verschillende lagen en de eindafwerking. Alvorens de werken aan te vatten, worden de vereiste aanduidingen betreffende na te leven hoogtepeilen, het niveau onderaan en bovenaan tot waar de bepleistering op muren al dan niet moet uitgevoerd worden. Het pleisterwerk wordt tot op 3 cm boven het afgewerkt vloerpeil voorzien, zonder het voetlood (vochtscherm) voorbij te gaan. Bij het concept en de uitvoering zullen de volgende zaken nauwlettend gerespecteerd worden : - De aanwezigheid van een waterkerende laag ter voorkoming van opstijgend vocht. - De drogingstijd tussen de verschillende lagen en de eindafwerking. CONTROLE/KEURINGS-ASPECTEN Ongeacht de afwerkingsgraad mag het oppervlak van de bepleistering niet afkrijten. Ze mag daarenboven geen plaatselijke krassen of putten vertonen dieper dan 1 mm, noch andere systematische oppervlaktegebreken, noch krimpscheuren te wijten aan een te snelle droging. Met de bouwheer en de architect wordt voorafgaand afgesproken wanneer de bepleistering verder wordt afgewerkt. Tot die tijd zullen de nodige maatregelen worden genomen opdat de bepleisterde oppervlakten worden beschermd. Afwerkingsgraad : - normaal (4 onregelmatigheden per 4 m2 en 2 golvingen per 2 m). De toleranties overeenkomstig TV 199 (1996), tenzij hieronder anders vermeld, bedragen : Dikte : 2 mm voor gemiddelde diktes tussen 6 en 10 mm. 20 % voor gemiddelde diktes > 10 mm. Vlakheid : 5/44

6 - normaal : 2,0 mm (lat van 0,2 m) en 5,0 mm (lat van 2 m). - speciaal : 1,5 mm (lat van 0,2 m) en 3,0 mm (lat van 2 m).0,5 mm (lat van 0,2 m) en 1,5 mm (lat van 2m). - Hoekafwijkingen op rechte hoeken : lengte =< 0,25 m : 0; +3 mm; lengte > 0,25 m : 0,+5 mm - Hechting van de oppervlaktelaag : groter dan 0,2 N/mm2 (cf. TV ). - Oppervlaktehardheid : (Shore C) Wandafwerkingen, droge pleisters, cementgebonden De eigenschappen van de te gebruiken materialen zijn : Type : in het fabriek aangemaakte droge pleister. Bindmiddel : - cement : draagt het Benor-merk volgens NBN B (1993) - Cement - Samenstelling en specificaties - Deel 1 : gewone cementsoorten (2e uitg.). - kalkhydraat (vette kalk) : voldoen aan NBN B 13-reeks - Bouwstoffen en bouwdelen-kalk. : gehalte aan calciumhydroxide groter dan of gelijk is aan 92 %. - Water : het aanmaakwater moet zuiver zijn, bij voorkeur leidingwater of drinkbaar putwater; verkleurd en/of slecht riekend water is verboden. Mortelsamenstellingen : - Mortelsamenstelling : C425, G75 (425 kg cement + 75 kg vette kalk per m3 zand in verhouding 1/2/8). Pro memorie : De mengverhouding wordt uitgedrukt in volumes en soms in massa. bv. cement 1/3 = 1 volume cement op 3 volumes zand. bv. bastaardmortel C200, G100 = 200 kg cement en 100 kg kalk per m3 zand. volgende afkortingen worden gebruikt : C = cement. G = kalkhydraat of vette kalk. X = hydraulische kalk. S = zand. Hulpstoffen : ze zijn comform aan NBN T 61; andere worden pas aanvaard na voorlegging van proefverslagen die aantonen dat de hulpstoffen geen nadelig effekt hebben op de samenstelling. Mortelsamenstelling voor ondergronden van cellenbeton, silicaatsteen en houtwolcement worden de mortelsamenstellingen van de fabricant van deze ondergrondmaterialen gerespecteerd. Het pleisterwerk wordt aangebracht volgens de voorschriften van TV 201 (1996) - Binnenpleisteringen - Deel 2 - Uitvoeringen. Te gladde en sterk wateropzuigende ondergronden worden voorafgaand met een voorstrijklaag ingestreken. De in de fabriek droog voorbereide pliesters zullen aangemaakt worden volgens de voorschriften van de fabricant en zullen met een mechanische menger (lager dan 500 tr/min) gemengd. Deze droge pleisters worden in kleine hoeveelheden gestort in het aanmaakwater. De uiterste verwerkbaarheidsdatum zal geërbiedigd worden. - Totale nominale dikte : 10 mm. - Dekking boven het versterkingsnet : Minstens 10 mm. - Uitvoeringswijze : in 1 laag. Alle wanden van de cellen, de jeugdcel, de celdouche 6/44

7 Per m2. Netto uit te voeren oppervlakte, uitsparingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken. De dagkanten waarvan de breedte kleiner is dan of gelijk aan 30 cm worden gemeten in m met vermelding van de dagkantbreedte. Voorbehandelingsproducten, hoek en randprofielen en versterkingsnetten inbegrepen Wandafwerkingen, akoestisch plaatmateriaal OMVANG Leveren en plaatsen van een constructie voor afwerking van de oostwand in de lunchruimte, over de gehele hoogte van het atrium. Ze bestaan uit een dubbel kaderwerk uit geschaafd grenen kepers van 30 mm met tussen de eerste laag kepers rotswol. De eindlaag bestaat uit geluidsabsorberende platen. De platen zijn door middel van polymeerhars verlijmde geexpandeerde glas bolletjes, welke zijn geperst tot plaatmateriaal waardoor er luchtgaatjes ontstaan welke zorgdragen voor een hoge geluidabsorptie. Kenmerken platen: - Brandbestendigheid : 2h - Bestand tegen olie, water en zuren - Gewicht: 1600 kg/m3 - Dikte 30 mm - Geluidisolatie, gemiddeld 53 db Kenmerken isolatie: Zachte rotswol met glasvliesafwerking 30mm dik Kenmerken van kepers en tengellatten : - Houtsoort : Noords Grenen (PNG) nr. 414 van NBN 199. Het hout voldoet aan de voorschriften van STS en is van schrijnwerkerskwaliteit en STS (1994). - Houtkeus : 2de keus volgens NBN Houtverdeling : geschaafd voor het keperwerk. - Volume massa : 500 kg/m3 (bij een houtvochtgehalte van 12 %). - Duurzaamheidsklasse : II/III. - Kleur : kern heldergeel tot bruinrood; spint geel-wit tot wit. - Nerf : matig fijn. - Draad : recht en regelmatig. - Tekening : gevlamd op dossekwartier fijn gestreept. De kwasten zijn fel gekleurd (donkerbruin tot zwart). - Diktetolerantie : 1 mm. Op de wand wordt eerst een horizontaal keperwerk van 30 x 30mm geschroefd waartussen 3cm rotswol wordt geplaatst. Hierop worden vervolgens verticale kepers van 30 x 30 mm geschroefd. De platen worden geschroefd op het keperwerk. De afmetingen van de geleverde platen is 1000 mm x 1000 mm x 30 mm. De platen worden rechtstreeks op de draagwand gelijmd. Oostwand lunchruimte (zie tekeningen). Per m2 incl keperwerk en rotswol. 7/44

8 Plafonds, verlaagd, platensystemen, algemeen OMVANG Definitie : Platensystemen : verlaagd plafond bestaande uit platen al of niet geperforeerd, met of zonder open voegen die op de draagstructuur worden vastgenageld of -geschroefd. De platen worden doorgaans zodanig aangewend dat het plafond als een geheel vlak overkomt. De werken omvatten : - De levering en de eigenlijke plaatsing en afstelling van het verlaagd plafond van het platentype. - De levering en voorbereiding van de materialen als systeem, en meer bepaald : - de plafondelementen - de verbindingselementen bestaande uit - de draagstruktuur - de ophangingselementen - De eigenlijke plaatsing en afstelling van het verlaagd plafond. - De beschermingsmaatregelen bij de plaatsing. - De plaatsvoorzieningen van leidingen, lichtapparaten, branddetektie-elementen (Sprinkler). - Opkuis en afvoeren afval en verpakking ALGEMENE BESCHRIJVING - Het plafond is : - in één richting gemoduleerd op 1200 mm. - De platen worden geplaatst in de grootst mogelijke fabricatielengte. - De panelen worden overdekt met een akoestische isolatie uit gebakeliseerde minerale wol. Paneeldikte : 20 mm. 25 mm. 30 mm. 40 mm. - Het geheel van de materialen, elementen en verbindingen van het ophangsysteem is zelfdragend. Het plafond draagt eveneens de volgende kenmerken : Brandstabiliteit : het geheel van het plafond zal een brandstabiliteit hebben van minstens 1/2h volgens NBN Alle houtachtige plaatmaterialen voldoen aan de klasse E1 volgens de normen EN 622-I voor vezelplaat, de norm EN 312-I voor spaanplaat, de norm EN 3OO voor OSB. Multiplex voldoet aan klasse A volgens de norm EN 1O84. Indien de mogelijkheid bestaat zal de aannemer telkens opteren voor een plaat zonder toegevoegde formaldehyde. ALGEMENE BESCHRIJVING - Het plafond wordt geplaatst met een vrijdragend houten regelwerk. Het zichtvlak van het plafond bevindt zich op de hoogtes zoals aangegeven op de plannen. De montage van de ophangcomponenten gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant en volgens de aanduidingen op de plannen en de detailtekeningen. Het plafond wordt vlak geplaatst, welke ook de oneffenheden mogen zijn van de bovenliggende constructie. De tussenafstand van de draagprofielen van het regelwerk bedraagt maximum 40 cm. De richting van de platen verloopt haaks op één der muren, bepaald door de architect. CONTROLE/KEURINGSASPECTEN De draagstructuur zal zo worden geplaatst dat tesamen met de geplaatste plafondelementen geen storende zichtlijnen (perspektieflijnen) voorkomen. Terzelfdertijd zal erop worden toegezien dat alle elementen recht, haaks en vlak geplaatst kunnen worden Plafonds, verlaagd, platensystemen, gipskarton De platen bestaan uit een harde kern van onbrandbaar gips, die aan beide zijden is omhuld met een speciaal, sterk karton. De zichtzijde van de platen is schilderbaar. 8/44

9 De platen beantwoorden aan de kwaliteitseisen gesteld in de norm DIN De panelen hebben volgende karakteristieken : - Dikte : 12,5 mm. - Evenwichtsvochtgehalte bij 20 C en 65 % R.V. : < 1 gewichtsprocent. De platen hebben afgeschuinde kantvorm. De panelen zijn niet-geperforeerd. De platen worden geplaatst met gesloten voeg. De naden worden opgevoegd met speciaal daarvoor bestemde voegband en -specie, en dit volgens de aanwijzingen hieromtrent van de fabrikant. De toezichtluiken zullen bestaan uit 2 aluminium kaders (dikte 1,75 mm) waarvan 1 vast en 1 opendraaiend is. In een sleuf in het vaste deel zal een soepele PVC dichtingsvoeg aangebracht zijn. Deze zal onzichtbaar zijn als het luik gesloten is. Het L-vormige vaste deel zal tegen de omliggende gipsplaat gedrukt worden. Deze zal dan bevestigd worden met zelfborende schroeven. Voorboren is aangeraden. Op het L-vormige opendraaiende gedeelte zal een HF13 gipsplaat bevestigd zijn. De achterzijde zal voorzien zijn van een sluitmechanisme met veer dat opengaat door een eenvoudige druk op de zichtbare zijde van het luik. Aan de overzijde van het sluitmechanisme, zal het opendraaiende gedeelte voorzien zijn van 2 haken die als scharnier fungeren. De speling tussen de 2 kaders zal ong. 1 mm bedragen. Alle plafonds in natte cellen, sanitair, cellencomplex en douches Per m2 (zichtbare opp. = ontwikkelde opp.). Openingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken. Met inbegrip van ophangsysteem en isolatie Plafonds, verlaagd, toebehoren, inspectieluik De platen bestaan uit een harde kern van onbrandbaar gips, die aan beide zijden is omhuld met een speciaal, sterk karton. De zichtzijde van de platen is schilderbaar. De platen beantwoorden aan de kwaliteitseisen gesteld in de norm DIN De panelen hebben volgende karakteristieken : - Dikte : 12,5 mm. Evenwichtsvochtgehalte bij 20 C en 65 % R.V. : < 1 gewichtsprocent. De toezichtluiken zullen bestaan uit 2 aluminium kaders (dikte 1,75 mm) waarvan 1 vast en 1 opendraaiend is. In een sleuf in het vaste deel zal een soepele PVC dichtingsvoeg aangebracht zijn. Deze zal onzichtbaar zijn als het luik gesloten is. Het L-vormige vaste deel zal tegen de omliggende gipsplaat gedrukt worden. Deze zal dan bevestigd worden met zelfborende schroeven. Voorboren is aangeraden. 9/44

10 Op het L-vormige opendraaiende gedeelte zal een HF13 gipsplaat bevestigd zijn. De achterzijde zal voorzien zijn van een sluitmechanisme met veer dat opengaat door een eenvoudige druk op de zichtbare zijde van het luik. Aan de overzijde van het sluitmechanisme, zal het opendraaiende gedeelte voorzien zijn van 2 haken die als scharnier fungeren. De speling tussen de 2 kaders zal ong. 1 mm bedragen. Er wordt een luik voorzien in de doucheruimte op niveau 1 Per stuk Plafonds, Kabelgoten, akoestische plaatafwerking OMVANG De werken omvatten : - Leveren en plaatsen van akoestische platen - De nodige voorbereidende werken aan de constructie - Leveren van alle toebehoren en hulpstukken - Opruim en opkuis MATERIAAL ( ) Kenmerken van de akoestische platen: (zie ) - Materialen : geperste platen bestaande uit geëxpandeerde glasbolletjes, gelijmd dmv polymeerhars - Dikte : 30mm - Afmetingen: 200 x 50 cm In het lot technieken worden kabelgoten voorzien voor het voeden van stroom en data in de kantoren. Het gaat om 2 parallelle goten van 10cm breed. In deze post wordt er voorzien de kabelgoten af te kleden langs de onderzijde met een geluidsabsorberende plaat. Deze beplating wordt waterpas geschroefd tegen de kabelgoten. Uit deze akoestische panelen worden uitsparingen gesneden ten behoeve van de armaturen en de aansluitingspunten voor de flexibele stroompalen. De schroefafstanden zijn regelmatig, en de bevstigingspunten voorzien van een rondel. Te voorzien op de kabelgoten in de kantoren: zoals aangegeven op de plannen Per lm, meting in de as van de kabelgoten Met inbegrip van ophangsysteem Plafonds, akoestische plaatafwerking OMVANG De werken omvatten : - Leveren en plaatsen van akoestische platen - De nodige voorbereidende werken aan de constructie - Leveren van alle toebehoren en hulpstukken - Opruim en opkuis MATERIAAL ( ) Kenmerken van de akoestische platen: (zie ) - Materialen : geperste platen bestaande uit geëxpandeerde glasbolletjes, gelijmd dmv polymeerhars 10/44

11 - Dikte : 30mm - Afmetingen: 200 x 50 cm In het onthaalatrium worden akoestische platen voorzien. Deze beplating wordt waterpas geschroefd tegen welfsels in voorgespannen beton. De schroefafstanden zijn regelmatig, en de bevestigingspunten voorzien van een rondel. De platen worden geplaatst met een tussenafstand van 120 cm h.o.h., centraal tussen de balken van de dakconstructie. COORDINATIE Overleg met uitvoering technieken voor doorvoer van leidingen en eventuele aanpassingen ifv te plaatsen armaturen en detectoren. Te voorzien in het onthaalatrium Per lm Met inbegrip van ophangsysteem Plafonds, verlaagd, houten planken geschaafd OMVANG Leveren en plaatsen van een houten roostering met onderafwerking. MATERIAAL Kenmerken van het hout : - Houtsoort : Noords Grenen (PNG) nr. 414 van NBN 199. Het hout voldoet aan de voorschriften van STS en is van schrijnwerkerskwaliteit en STS (1994). - Houtkeus : 2de keus volgens NBN Houtverdeling : geschaafd voor het keperwerk. geschaafd voor de beplanking. - Volume massa : 500 kg/m3 (bij een houtvochtgehalte van 12 %). - Duurzaamheidsklasse : II/III. - Kleur : kern heldergeel tot bruinrood; spint geel-wit tot wit. - Nerf : matig fijn. - Draad : recht en regelmatig. - Tekening : gevlamd op dossekwartier fijn gestreept. De kwasten zijn fel gekleurd (donkerbruin tot zwart). - Diktetolerantie : 1 mm. De uitvoering beantwoordt aan de voorschriften van de STS 23 (1978) "Houtbouw" en (1983) "Houtbouw - addendum en toelichtingen".. De plafondconstructie is samengesteld uit kepers van 63 x 50mm. Ze vormen een volledig kaderwerk dat verankerd is aan de wanden. Tegen de wanden wordt een keper geplaatst, stevig verankerd met tussenvoeging van één of meer compriband-strips om een akoestisch aanvaardbare en luchtdichte constructie te verkrijgen. Daartegen worden alle 40 cm verticaal kepers geplaatst. Het geheel wordt op regelmatige afstand via verticale stijlen vastgehecht aan de bovenliggende constructie. Extra voorzieningen waar nodig betreffende elektrische installatie of het verankeren en ophangen van schuifdeuren, verlichtingstoestellen,... Het keperwerk wordt met pen en gat in elkaar verwerkt of bevestigd met metalen winkelhaken. 11/44

12 Op het keperwerk wordt een beplanking getimmerd. Bestaande uit geschaafde planken 19 x 100 mm. De planken worden koud tegen elkaar geplaatst zonder tand en groef. Mechanisch gespijkerd twee maal op elke kruising van plank en balk. Aan de wanden een open voeg van 1cm. De planken worden in zo groot mogelijke lengtes verwerkt. Bij verschillende planklengtes wordt ervoor gezorgd dat de scheiding van naast elkaar liggende planken nooit een doorlopende lijn vormt. Aansluitingen van hoeken worden uitgevoerd volgens detail. Tussen het keperwerk wordt een rotswolisolatie geplaatst. Dikte 40 mm. COORDINATIE Te coördineren met het plaatsen van de houten wanden. Secties van balkenlaag en aanpassingen worden voorgelegd aan architect en ingenieur voor uitvoering. Overleg met bureau technieken en/of installateur voor doorvoer van leidingen en andere eventuele aanpassingen. Te voorzien bij verlaagde plafonds in gesprekslokalen Per m Invulwanden, platensystemen, algemeen OMVANG Definitie : Platensystemen : invulwand bestaande uit platen al of niet geperforeerd, met of zonder open voegen die op de draagstructuur worden vastgenageld of -geschroefd. De platen worden doorgaans zodanig aangewend dat de wand als een geheel vlak overkomt. De werken omvatten : - De levering en de eigenlijke plaatsing en afstelling van de invulwand van het platentype. - De levering en voorbereiding van de materialen als systeem, en meer bepaald : - de wandelementen - de verbindingselementen bestaande uit - de draagstruktuur - de ophangingselementen - De eigenlijke plaatsing en afstelling van de invulwand. - De beschermingsmaatregelen bij de plaatsing. - De plaatsvoorzieningen van leidingen, lichtapparaten, branddetektie-elementen (Sprinkler). - Opkuis en afvoeren afval en verpakking De wand is : - in één richting gemoduleerd op 300 mm. - De platen worden geplaatst in de grootst mogelijke fabricatielengte. - De panelen worden ingevuld met een akoestische isolatie uit gebakeliseerde minerale wol. Paneeldikte : 12,5mm - Het geheel van de materialen, elementen en verbindingen van het ophangsysteem is zelfdragend. Het plafond draagt eveneens de volgende kenmerken : Brandstabiliteit : het geheel van het plafond zal een brandstabiliteit hebben van minstens 1/2h volgens NBN De wand wordt geplaatst met een vrijdragend metalen regelwerk. Het zichtvlak van het plafond bevindt zich op de hoogtes zoals aangegeven op de plannen. De montage van de ophangcomponenten gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant en volgens de aanduidingen op de plannen en de detailtekeningen. 12/44

13 Het plafond wordt vlak geplaatst, welke ook de oneffenheden mogen zijn van de bovenliggende constructie. De tussenafstand van de draagprofielen van het regelwerk bedraagt maximum 40 cm. CONTROLE/KEURINGSASPECTEN De draagstructuur zal zo worden geplaatst dat tesamen met de geplaatste plafondelementen geen storende zichtlijnen (perspektieflijnen) voorkomen. Terzelfdertijd zal erop worden toegezien dat alle elementen recht, haaks en vlak geplaatst kunnen worden Invulwanden, platensystemen, gipskarton Totale dikte van wanden als aangegeven op de plannen. Op twee zijden wordt een dubbele laag zgn. ABAplaten van 12.5 mm dikte aangebracht. Deze beplating in twee lagen zodanig aangebracht dat de naden van de eerste en de tweede laag niet samenvallen. Dichtzetten mag pas gebeuren nadat gecontroleerd werd of alle leidingen van elektriciteit, sanitair o.d. werden ingewerkt. Een isolatie bestaande uit rotswol, dikte 60 mm dient nauwsluitend ingewerkt. Constructie en afwerking volledig uitgevoerd volgens voorschriften en details van de firma leverancierster. Houten wanden worden geconstrueerd volledig in balken 60 x 60 mm als volgt: Op de vloer en plafond wordt een balk geplaatst, stevig verankerd met tussenvoeging van één of twee compriband-strips om een akoestische en luchtdichte constructie te verkrijgen. Daartussen worden verticaal alle 30 cm (as op as) balken geplaatst met een extra horizontale versteviging in het midden of op maximale hoogteafstanden van 1.20 m. Eventuele extra voorzieningen voor elektrische inbouwdozen, sanitaire toestellen inbegrepen. De bezetter controleert vooraf of deze structuur voldoet aan de eisen gesteld bij het werken op stucanet. De maximumafstand tussen 2 draagprofielen mag nergens meer dan 30 cm bedragen. De bezetter plaatst stucanet o.d. en de bezetting, volgens de regels der kunst. De naad tussen het gebogen en het rechte gedeelte d.m.v. een stop- of hoekprofiel af te werken. De aannemer besteedt extra aandacht aan ondergrond, wapening en plaatsen om zoveel mogelijk zettingen of scheuren te vermijden. Waar een zetting of scheur te verwachten is, zal een plastische voeg voorzien worden tussen 2 rechte stopof hoekprofielen. Een isolatie bestaande uit rotswol dikte 80 mm dient nauwsluitend ingewerkt. Natte cellen, douches kleedruimte,... m2 (Eén m2 wand = kader en dubbele beplating langs beide zijden) Binnenwanden op houten profielen, voorzetwand, gipskarton OMVANG De werken omvatten : - Leveren en plaatsen van houten kaderwerk - beplating gipskarton - Afwerken naden gipskartonplaten - Opruim en opkuis werf Kenmerken van het hout voor kaderwerk : Houtsoort : Noords Grenen (PNG) nr. 414 van NBN 199. Het hout voldoet aan de voorschriften van STS en is van schrijnwerkerskwaliteit en STS (1994). Houtkeus : 2de keus volgens NBN 272. Houtverdeling : geschaafd Volume massa : 500 kg/m3 (bij een houtvochtgehalte van 12 %). 13/44

14 Duurzheidsklasse : Kleur : Nerf : Draad : Tekening : II/III. kern heldergeel tot bruinrood; spint geel-wit tot wit. matig fijn. recht en regelmatig. gevlamd op dossekwartier fijn gestreept. De kwasten zijn fel gekleurd (donkerbruin tot zwart). Diktetolerantie : 1 mm. Houtverduurzaming: Houtverduurzamingsprocédé A3 volgens STS 04, STS 23 en STS 52. Kenmerken beplating gipskarton : De platen bestaan uit een harde kern van onbrandbaar gips, die aan beide zijden is omhuld met een speciaal, sterk karton. De zichtzijde van de platen is schilderbaar. De platen beantwoorden aan de kwaliteitseisen gesteld in de norm DIN Dikte : 9,5 mm. - Evenwichtsvochtgehalte bij 20 C en 65 % R.V. : < 1 gewichtsprocent. De uitvoering beantwoordt aan de voorschriften van de STS 23 (1978) "Houtbouw" en (1983) "Houtbouw - addendum en toelichtingen".. De constructie is samengesteld uit lattenwerk van 22 x 32 mm Rechtstreeks getimmerd op de constructie elementen. Op het lattenwerk wordt een beplating in gipskartonplaten voorzien. Geschroefd op het kaderwerk. Schroeven en afwerkingsproducten geleverd door de leverancier van de platen. Aansluitingen van hoeken en aan deurkaders worden uitgevoerd volgens detail. Zie plan: wanden badkamer dames Per m Binnenwanden op houten profielen, scheidingswanden grenen geschaafd OMVANG Leveren en plaatsen van houten scheidingswanden. Ze bestaan uit een kaderwerk uit geschaafd grenen en een afwerking in ongeschaafde horizontale beplanking. Kenmerken van het hout : - Houtsoort : Noords Grenen (PNG) nr. 414 van NBN 199. Het hout voldoet aan de voorschriften van STS en is van schrijnwerkerskwaliteit en STS (1994). - Houtkeus : 2de keus volgens NBN Houtverdeling : geschaafd voor het keperwerk. geschaafd voor de beplanking. - Volume massa : 500 kg/m3 (bij een houtvochtgehalte van 12 %). - Duurzaamheidsklasse : II/III. - Kleur : kern heldergeel tot bruinrood; spint geel-wit tot wit. - Nerf : matig fijn. - Draad : recht en regelmatig. - Tekening : gevlamd op dossekwartier fijn gestreept. De kwasten zijn fel gekleurd (donkerbruin tot zwart). - Diktetolerantie : 1 mm. 14/44

15 De uitvoering beantwoordt aan de voorschriften van de STS 23 (1978) "Houtbouw" en (1983) "Houtbouw - addendum en toelichtingen".. De wandconstructie is samengesteld uit kepers van 63 x 50mm. Ze vormen een volledig kaderwerk dat verankerd is aan de vloer en aan het plafond. Op de vloer en het plafond wordt een keper geplaatst, stevig verankerd met tussenvoeging van één of meer compriband-strips om een akoestisch aanvaardbare en luchtdichte constructie te verkrijgen. Daarop worden alle 60 cm verticaal kepers geplaatst met een extra horizontale versteviging alle 120 cm. Om het geheel stijfheid te geven worden op aanwijzen van de architect en de ingenieur extra diagonale balken geplaatst. Extra voorzieningen waar nodig betreffende elektrische installatie of sanitaire voorzieningen of het verankeren en ophangen van rekken, toestellen,... Het keperwerk wordt met pen en gat in elkaar verwerkt of bevestigd met metalen winkelhaken. Aan één zijde van het keperwerk wordt een gipskartonplaat dikte 12,5mm geplaatst, ten behoeve van een goede akoestische dichting. Op het keperwerk wordt een horizontale beplanking getimmerd. Bestaande uit geschaafde planken 19 x 100 mm. De planken worden koud tegen elkaar geplaatst zonder tand en groef. Mechanisch gespijkerd twee maal op elke kruising van plank en balk. Boven en onderaan een open voeg van 1,5cm. De planken worden in zo groot mogelijke lengtes verwerkt. Bij wanden die langer zijn dan de lengte van een plank wordt ervoor gezorgd dat de scheiding van naast elkaar liggende planken nooit een doorlopende lijn vormt. Aansluitingen van hoeken en aan deurkaders worden uitgevoerd volgens detail. Tussen het keperwerk wordt een rotswolisolatie geplaatst. Dikte 40 mm. Zie plan: alle invulwanden van individuele kantoren en tussen gesprekslokalen Per m Bekleding passerelle en leuningen trap OMVANG Leveren en plaatsen van een constructie voor afwerking van de onderzijde van de passerelle, de borstwering van de passerelle langs 2 zijden en de zijwangen van de trappen. Ze bestaan uit een dubbel kaderwerk uit geschaafd grenen kepers met tussen één laag kepers, rotswol met glasvlies, en een afwerking in geschaafde grenen beplanking. De buitenzijde van de passerelle wordt afgekleed met geschaafde grenen beplanking van 60mm breed waartussen spaties van 4 cm worden gelaten. Op die manier zorgt de perforatie voor een bijkomende akoestische absorptie. (zie detail). Aan de onderzijde wordt een dicht plafond in platen houtwolcement voorzien. Aan de binnenzijde wordt de passerelle eveneens bekleed met watervaste MDF panelen. Het MDF krijgt een verfbehandeling. Het schilderwerk is niet voorzien in deze post. Kenmerken van kepers en tengellatten : - Houtsoort : Noords Grenen (PNG) nr. 414 van NBN 199. Het hout voldoet aan de voorschriften van STS en is van schrijnwerkerskwaliteit en STS (1994). - Houtkeus : 2de keus volgens NBN Houtverdeling : geschaafd voor het keperwerk. - Volume massa : 500 kg/m3 (bij een houtvochtgehalte van 12 %). - Duurzaamheidsklasse : II/III. - Kleur : kern heldergeel tot bruinrood; spint geel-wit tot wit. - Nerf : matig fijn. - Draad : recht en regelmatig. - Tekening : gevlamd op dossekwartier fijn gestreept. 15/44

16 De kwasten zijn fel gekleurd (donkerbruin tot zwart). - Diktetolerantie : 1 mm. Kenmerken houtwolcementplaten: De platen beantwoorden aan NBN 638 (1965) - Isolatieplaten op basis van houtvezels of houtspanen en van cement of gips (voor akoestische en thermische isolatie). Kenmerken isolatie: Zachte rotswol met glasvliesafwerking 30mm dik Kenmerken beplating: Medium density fibreboard 18mm dik De uitvoering beantwoordt aan de voorschriften van de STS 23 (1978) "Houtbouw" en (1983) "Houtbouw - addendum en toelichtingen". De borstwering voldoet qua uitvoering eveneens aan de TV 196 en de STS 54. De borstwering is samengesteld uit stalen profielen 50x50mm en kepers van 63 x 50mm. Ze vormen een volledig kaderwerk dat verankerd is aan de passerelle. Hiertoe is de rand van de betonplaat voorzien van een omslag in beton om de stalen profielen beter te kunnen bevestigen. De stalen profielen worden 120cm vertikaal op de rand van de passerelle vastgeboord. Daarbovenop worden horizontaal kepers geplaatst. Tussen elke 2 stalen profielen komen ook vertikaal 2 kepers. Aan de binnenzijde worden de kepers afgeplaat met MDF bestaande uit platen van 240 x 120 cm. De platen voorzien van een V-voeg tegen elkaar geplaatst zonder tand en groef, mechanisch gespijkerd. De bevestiging van de MDF-platen wordt opgevuld en vlakgeschuurd. Tussen de kepers worden dunne matten rotswol geplaatst met een glasvliesbekleding. Aan de buitenzijde worden geschaafde tengellatten horizontaal elke 30cm op de kepers geschoten. Daarop worden de grenen geschaafde planken 60mm breed vastgeschoten met telkens open voegen van ca 24mm. De grenen planken worden door de schilder gebeitst voor plaatsing. De bevestigingspunten mogen zichtbaar blijven. De bovenzijde van de passerelle wordt afgekleed met een massieve grenen plank. De onderzijde van de passerelle wordt zo afgekleed dat de stroken houtwolcementplaat visueel doorlopen van het vertikale in het horizontale vlak. Aan de onderzijde betreft het een kaderwerk van kepers en tengellatten waarop houtwolcementplaten geschroefd worden. Optioneel worden de latten als gehele vlakken samengesteld solidair met het lattenwerk en dan geschroefd. De trappen worden van dezelfde type leuning voorzien: akoestisch open aan de buitenzijde en MDF aan de binnenzijde. De onderzijde van de trappen wordt afgekleed met 18mm MDF. Extra voorzieningen waar nodig betreffende elektrische installatie of sanitaire voorzieningen of het verankeren en ophangen van rekken, toestellen,... Uit te voeren volgens aanzichttekeningen en details. Aansluitingen van hoeken en aan deurkaders worden uitgevoerd volgens detail. Zie plan (alle verticaal gearceerde wanden) Per lm passerelle. Per lm trap gemeten in de looplijn van de trap Alles inbegrepen Inkompui in grenen multiplex OMVANG Leveren en plaatsen van houten voorzetwand op gordingen en kepers 16/44

17 Ze bestaan uit een kaderwerk uit geschaafd grenen en een afwerking in grenen multiplex, te vernissen. Kenmerken van het hout : - Houtsoort : Noords Grenen (PNG) nr. 414 van NBN 199. Het hout voldoet aan de voorschriften van STS en is van schrijnwerkerskwaliteit en STS (1994). - Houtkeus : 2de keus volgens NBN Houtverdeling : geschaafd voor het keperwerk. - Volume massa : 500 kg/m3 (bij een houtvochtgehalte van 12 %). - Duurzaamheidsklasse : II/III. - Kleur : kern heldergeel tot bruinrood; spint geel-wit tot wit. - Nerf : matig fijn. - Draad : recht en regelmatig. - Tekening : gevlamd op dossekwartier fijn gestreept. De kwasten zijn fel gekleurd (donkerbruin tot zwart). - Diktetolerantie : 1 mm. Kenmerken van de multiplex beplating: - Materialen : watervaste multiplex WBP met afwerking fineer gevlamd Pools grenen. - Type : watervast verlijmd / minimum aan kwasten - Dikte : 22mm - E-modus : N/mm2 De uitvoering beantwoordt aan de voorschriften van de STS 23 (1978) "Houtbouw" en (1983) "Houtbouw - addendum en toelichtingen".. Het vlak van de pui ligt 10cm voor het buitenvlak van het parement. De wandconstructie is samengesteld uit gordingen 175x75mm en kepers van 63 x 50mm. Ze vormen een volledig kaderwerk dat verankerd is aan de vloer en aan de betonstenen wand. Over de volledige oppervlakte wordt een multiplex beplating voorzien met te detailleren naadverdeling. Aan de onderzijde wordt een plint in messing voorzien, aan de bovenzijde wordt het horizontaal uitstekende vlak ook afgekleed met messing, met afdruipprofilering. Links van de toegangsdeur wordt het logo van de politie uitgefreesd in de multiplex, met daarachter een plexi plaat en TL-verlichting. Het geheel wordt zo opgevat dat de lamp eenvoudig kan worden vervangen door losschroeven van de afwerking. Aan de rechterzijde van de deur wordt de tekst Lokale Politie Schoten in multiplex uitgezaagd op het valk van de beplating verlijmd. Elektrische apparatuur zoals een parlofooninstallatie,alarmknop e.d. dienen hier ook te worden geïntegreerd. Er wordt tevens een brievenbus voorzien, ingewerkt in de pui, conform de voorschriften van de Post. In de muur wordt een uitsparing voorzien waarin een postkast wordt voorzien (volgens tekening). Aansluitingen van hoeken en aan deurkaders worden uitgevoerd volgens detail. Achter de pui loopt de spouwisolatie gewoon door. Deze wordt hier niet geteld. COORDINATIE De automatische schuifdeur dient in het geheel verwerkt te worden. Inkompui Groepsprijs 17/44

18 Wandafwerkingen, afkasting, akoestische absorber OMVANG De werken omvatten : - Leveren en plaatsen van houten regels met multiplex of akoestische beplating - De nodige voorbereidende werken aan de constructie - Leveren van alle toebehoren en hulpstukken - Opruim en opkuis MATERIAAL Kenmerken van het houten keperwerk : -Handelsnaam :grenen of vurenhout -Vochtgehalte (hout) :voor in aanbouw zijnde of recente gebouwen : 10 à 16 %. niet verwarmde lokalen in droge gebouwen : 10 à 16 %. verwarmde lokalen in droge gebouwen : 8 à 14 %. Kenmerken van de multiplex beplating: - Materialen : watervaste multiplex met afwerking fineer gevlamd Pools grenen. - Type : watervast verlijmd / minimum aan kwasten - Dikte : 14mm - E-modus : N/mm2 Kenmerken van de akoestische beplating: - Materialen : geperste platen bestaande uit geëxpandeerde glasbolletjes, gelijmd dmv polymeerhars - Dikte : 30mm - Afmetingen: 200 x 50 cm Er worden 2 types van afkastingen onderscheiden: - vertikale wandgoten: deze wandgoten zijn uitsparingen in de ruwbouwstructuur ten behoeve van het vertikaal transport van elektrische bekabeling. Deze uitsparingen zijn gebruikelijk 210mm breed en 100mm diep. Ze worden afgewerkt met akoestische beplating, 1cm vooruitspringend tov de wand, dmv een schaduwvoeg. De multiplex wordt geschroefd. - Afkastingen collectoren: deze uitsparingen zijn bedoeld voor het integreren van collectoren in de muur. De afmetingen van de uitsparingen varieert, maar is gemiddeld ongeveer 1100x1000mm. Ze worden afgewerkt met een multiplex paneel gefineerd, 1cm vooruitspringend tov de wand, dmv een schaduwvoeg. De multiplex wordt geschroefd. Afwerking gebeitst voorzien bij verfsystemen. COORDINATIE Overleg met uitvoering technieken voor doorvoer van leidingen en eventuele aanpassingen ifv te plaatsen schakelaars. Te voorzien op de wanden in de kantoren Per lm voor de wandgoten Per stuk voor de collectorkasten Handgreep trap, staal OMVANG Leveren en plaatsen van handgrepen langs de trappen binnen. Alle stukken worden vervaardigd uit stalen profielen. 18/44

19 Kenmerken van het staal : Materiaal : EN (hot dip zinc coated steel sheet). - Staalsoort : FeE 320 G. Type : gemoffeld - Kleur : thermisch verzinkt staal Algemene kenmerken : - Het geheel is nauwgezet afgestemd op de gebruikte leuning. - De stukken zijn geschikt voor een onberispelijke en probleemloze montage (al dan niet met behulp van hulpstukken) op de gebruikte leuning. - Vorm : plat profiel: enkel een bovenligger - Profieldikte : 5mm. Breedte : 70mm. De handgreep wordt op de borstwering bevestigd dmv stangen die onderaan aan de ligger zijn vastgelast en in de borstwering zijn ingewerkt. Per Lm Wandafwerking, binnen, tegels ceramisch De wanden worden uitgevoerd in een tegel identiek aan de vloertegel. De tegels zijn uit fijn verglaasd geperst gres en beantwoorden aan index van het TB 104 en NBN 786 (1ste uitgave). De tegels zijn samengesteld uit een mengeling van hoogwaardige kleisoorten in droge toestand geperst tot een tegel met zeer hoge densiteit. Na éénmalig bakken aan een temperatuur van 1220 C wordt een zeer slijtvaste tegel bekomen. De atmosferische invloeden hebben geen enkele invloed op het uitzicht of de kleur van het materiaal. Het loopvlak is volledig vlak. Voor de matte tegel is het uitzicht mat met een satijnschijn gevolg van de hoge baktemperatuur. De kanten van het loopvlak zijn aan de 4 zijden licht geschuinkant. De rugzijde van de tegels is voorzien van een speciaal wafelprofiel teneinde de hechting te bevorderen met de lijm. - Type : niet geglazuurd. - Tegelkleur : oud roze. een uniforme nuancering is vereist in één en hetzelfde lokaal. - Glans : mat. - Gemoduleerde afmetingen : 100 x 100 mm. - Handelswaarde : ± 30/m2. Bovendien beantwoorden ze aan volgende minimum prestatieklassen volgens NBN B : - Drukweerstand : klasse 3. - Slijtsterkte : klasse 4. (proef volgens NBN B ). - Slagsterkte : klasse 3 - Chemische weerstand :klasse 2 (labo's). - Weerstand tegen vorst :klasse 4 (koelkamers (volgens NBN B en B27-009). - Waterabsorptie : 0.07% - Buigsterkte : 70.8N/mm2 - Slijtvastheid : schaal van Mohs 7 Voegen : Voegkleur : lichtgrijs een uniforme nuancering is vereist in één en hetzelfde lokaal. Het patroon is zodanig dat de naden vanop de vloer over de wanden doorlopen. 19/44

20 In de badkamers wordt gewerkt met speciale tegelpoederlijm en speciaal waterdicht voegmateriaal. De tegelpoederlijm is van het superelastisch vochtbestendig type met hoge aanvangskleefkracht, dewelke ongevoelig is voor vocht en vorst. De basis van de lijm is een mengsel van cement met toeslagstoffen met een hoog gehalte aan kunststofbindmiddelen. De lijm wordt met aangepaste tegellijmkap, cfr. De voorschriften van de fabrikant, geplaatst. De eindsterkte is 2-2,5N/mm2, beproefd cfr. DIN , na 28d. kamertemperatuur. Het voegmateriaal is waterdicht, snelafbindend, en garandeerd een hoge eindsterkte. De basis van het materiaal is een cementpoeder met een hoog gehalte aan kunststofbindmiddelen en epoxy. Het voegmiddel is bij een constante vochtbelasting van 24 uur waterdicht getest volgens de methode van Karsten, bij een voegdikte van 3 mm. De kleur zal gekozen worden in functie van de vloertegelkeuze. De verticale voegen in de muurhoeken en de voeg tussen wand en vloer wordt opgespoten met een elastisch blijvende kit. In de douches wordt op de vloeren en wanden een waterdicht afdichtingsdoek uit soepel PE toegepast. Het geweven vliesdoek geeft een goede hechting in combinatie met tegellijm. In hoeken en op voegen worden banden van hetzelfde vlies toegepast. Het doek wordt volgens de voorschriften van de fabrikant aangewerkt op de mof die bij de klokputjes wordt geleverd. CONTROLE/KEURINGS-ASPECTEN Visuele controle van de dominante kleur van de tegels en van het uitzicht van de gekozen variëteit. Een uniforme nuancering is vereist in één en hetzelfde lokaal. Kleur later door de architect te bepalen nadat de aannemer minimaal een 6-tal verschillende kleuren heeft voorgelegd. Vlakheid : wordt gemeten met een rechte en stevige lat van 2 m lengte, op het uiteinde voorzien van slijtvaste blokjes met afmetingen 50 x 50 mm en een dikte gelijk aan de toegelaten tolerantie van 2 mm per 2 m. Deze lat mag de vloer nergens raken en een tussenblokje met dezelfde afmetingen als de blokjes van de lat mag niet onder de lat kunnen geplaatst worden. Het nazicht van de toleranties op de vlakheid gebeurt van op tenminste 0,2 m afstand van de muren. Te voorzien op de wanden van de cellen, de celdouche en de douches De afmetingen worden genomen tussen naakte muren. Openingen en onderbrekingen groter dan 0,50 m2 worden afgetrokken. Per m2, waterdicht doek in de douches en vormtegels in de cellen inbegrepen 20/44

21 LOT 86 VLOERAFWERKING Vloerafwerkingen, isolatie, alg., thermisch isolerend OMVANG De werken omvatten : - De voorbereiding van de ondergrond - De levering en de verwerking van de isolatiematerialen, met inbegrip van de eventuele scheidingslagen en omtrekisolatie. - De levering en de plaatsing van de plaatsings- en bevestigingstoebehoren - De eventuele voorlopige beschermingsmaatregelen. De isolatiematerialen voldoen aan de eisen gesteld in TV 189 (1993) - Dekvloeren. Deel 1 : materialen - prestaties - keuring en hebben een ATG-goedkeuring voor vloerisolatie. De uitvoering van de vloerisolatie gebeurt overeenkomstig de TV 189 (1993) en TV 193 (1994) Dekvloeren - Deel 2 : Uitvoering en TV 179 (1990) - Harde vloerbedekkingen of vloerverwarming. Naargelang de aard van de platen worden ze koud tegen elkaar of met tand en groef op de vorm geplaatst. Wanneer meerdere lagen voorzien zijn, worden de voegen geschrankt. De randen en spleten worden opgespoten met een aangepast voegvullend en thermisch isolerend schuim. Na afloop van de werken worden de nodige beschermingsmaatregelen getroffen, alsook de nodige bevestigingen om de isolatieplaten op hun plaats te houden. COORDINATIE Vooraleer de vloerisolatie aan te brengen, gaat de aannemer na of de draagconstructie in overeenstemming is met de plannen en de voorschriften en een onberispelijke uitvoering van de werken verzekerd kan worden. Zoniet stelt hij de architect daarvan tijdig in kennis, die de noodzakelijke maatregelen zal treffen opdat naderhand geen aanpassingen meer dienen uitgevoerd te worden. Bij toepassing van dampremmende of vochtgevoelige vloerbedekkingen, vochtgevoelige dekvloeren (b.v. anhydriet),... is het noodzakelijk een dampscherm te plaatsen onder de isolatie, tenzij deze voldoende dampremmend is. Alvorens naderhand de dekvloer gestort wordt, worden de isolatieplaten met een waterdichtingsmembraan afgeschermd. De dekvloer die gestort wordt op isolatieplaten wordt steeds voldoende gewapend. De aannemer plaatst de isolatie binnen de juiste vloeropbouw. De architect wordt voorafgaandelijk aan de uitvoering uitgenodigd. CONTROLE/KEURINGS-ASPECTEN De architect controleert de plaatsing van de isolatie en ziet de aansluitingsdetails en overlappingen na op hun goede uitvoering. De uitvoerder legt de conformiteitsverklaring voor waaruit blijkt dat de geplaatste isolatieplaten voldoen aan de gestelde eisen Vloerafwerkingen, isolatie, gespoten PUR Gespoten polyurethaan (PUR) isolatie wordt geformuleerd uit polyolen, isocyanaten, blaasmiddel en toeslagstoffen zoals katalysatoren en stabilisatoren. Deze componenten worden gemengd in speciaal ontworpen spraymachines en reageren volgens een exotherme reactie. Na enkele minuten is het harde gesloten cellig polyurethaanschuim gevormd. Tijdens het reactieproces doorloopt het product een kleverige fase waardoor men een uitstekende hechting bekomt op de meeste materialen. 21/44

ONDERWERP VAN DE OPDRACHT: VERNIEUWEN BUITENSCHRIJNWERK IN SCHOOLGEBOUWEN AANPASSEN VAN OPENINGEN IN GEVELS VAN SCHOOLGEBOUWEN KASOG/TISL & CWL

ONDERWERP VAN DE OPDRACHT: VERNIEUWEN BUITENSCHRIJNWERK IN SCHOOLGEBOUWEN AANPASSEN VAN OPENINGEN IN GEVELS VAN SCHOOLGEBOUWEN KASOG/TISL & CWL ONDERWERP VAN DE OPDRACHT: VERNIEUWEN BUITENSCHRIJNWERK IN SCHOOLGEBOUWEN AANPASSEN VAN OPENINGEN IN GEVELS VAN SCHOOLGEBOUWEN KASOG/TISL & CWL Besteknummer: TISL&CLW-GEV-2014 Opdrachtgever: Locatie: VZW

Nadere informatie

Handboek ETICS. Thermisch buitengevelisolatiesysteem. technische informatie voor nieuwbouw en na-isolatie. Member of. European Association for

Handboek ETICS. Thermisch buitengevelisolatiesysteem. technische informatie voor nieuwbouw en na-isolatie. Member of. European Association for European Association for Handboek ETICS Thermisch buitengevelisolatiesysteem technische informatie voor nieuwbouw en na-isolatie Member of External thermal insulation composite systems INHOUDSTAFEL 1]

Nadere informatie

verwerking 101 B.3 Verwerking

verwerking 101 B.3 Verwerking B3 Verwerking B3 verwerking 101 B.3 Verwerking In dit hoofdstuk zijn voorschriften m.b.t. de verwerking van blokken, lateien e.d. opgenomen. Per paragraaf vindt u in het volgende hoofdstuk B4 telkens een

Nadere informatie

dossier VETO Hfst. 3 ruwbouw T3-1 HOOFDSTUK 03 - OPEN RUWBOUW

dossier VETO Hfst. 3 ruwbouw T3-1 HOOFDSTUK 03 - OPEN RUWBOUW dossier VETO Hfst. 3 ruwbouw T3-1 HOOFDSTUK 03 - OPEN RUWBOUW dossier VETO Hfst. 3 ruwbouw T3-2 03.02 GRONDMETSELWERKEN EN BINNENMUREN IN KELDERS 03.02.30 Binnenmetselwerk in kelders Algemeen Het binnenmetselwerk

Nadere informatie

LASTENBOEK VERKOOP STANDAARD KOMITO. Residentie Ruebens Voorstraat 47 - Kaprijke

LASTENBOEK VERKOOP STANDAARD KOMITO. Residentie Ruebens Voorstraat 47 - Kaprijke LASTENBOEK VERKOOP STANDAARD KOMITO Voorstraat 47 - Kaprijke Architect : A³ Architect Jurgen Van Durme Nieuwstraat 10/12 B-9230 Wetteren jurgenvandurme@skynet.be Opdrachtgever : Komito Kaprijke bvba Sackweg

Nadere informatie

goed plannen kunnen lezen en goed het bouwproces begrijpen om dit in al zijn facetten en stadia te kunnen volgen.

goed plannen kunnen lezen en goed het bouwproces begrijpen om dit in al zijn facetten en stadia te kunnen volgen. Bouwconstructies Facilitair manager: goed plannen kunnen lezen en goed het bouwproces begrijpen om dit in al zijn facetten en stadia te kunnen volgen. VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN Funderingen: deelconstructies

Nadere informatie

1.Een bestaande buitenmuur isoleren aan de... 2 binnenzijde. 2. Een bestaand hellend dak isoleren... 5

1.Een bestaande buitenmuur isoleren aan de... 2 binnenzijde. 2. Een bestaand hellend dak isoleren... 5 p. 1 Inleiding Zelf isoleren is niet altijd even gemakkelijk. Dak- muur- en vloerisolatie moeten immers perfect op elkaar aansluiten. Zo vermijd je koudebruggen, plaatsen die minder goed of niet geïsoleerd

Nadere informatie

ICHTEGEM. Zuidstraat VERKOOPLASTENBOEK

ICHTEGEM. Zuidstraat VERKOOPLASTENBOEK ICHTEGEM Zuidstraat VERKOOPLASTENBOEK Lapeirre Woningbouw Liebeekstraat 23 8800 ROESELARE 051 26 36 86 info@lapeirre.be www.lapeirre.be Datum gepersonaliseerd lastenkohier : 02/2014 Datum ontwerp : zie

Nadere informatie

Dhr en Mevr.. Werf: MOLENAARSDREEF n 19 (lot 1) ; 9220 HAMME 19 pagina s. Industrie zone Kluizenmolen; Kluizenhof 27; 9170 Sint-Gillis-Waas

Dhr en Mevr.. Werf: MOLENAARSDREEF n 19 (lot 1) ; 9220 HAMME 19 pagina s. Industrie zone Kluizenmolen; Kluizenhof 27; 9170 Sint-Gillis-Waas Vetrabo woningbouw bvba Industrie zone Kluizenmolen; Kluizenhof 27; 9170 Sint-Gillis-Waas Lastenboek, België TRADITIONEEL BOUWEN MET STIJL Dhr en Mevr........ Werf: MOLENAARSDREEF n 19 (lot 1) ; 9220 HAMME

Nadere informatie

AVANIUM Appartementen te WEZEMAAL LASTENBOEK

AVANIUM Appartementen te WEZEMAAL LASTENBOEK RESIDENTIE AVANIUM Appartementen te WEZEMAAL LASTENBOEK LASTENBOEK RESIDENTIE AVANIUM 1 Inhoud 1 WERKEN MEE AAN DIT PROJECT 2 GESLOTEN RUWBOUW 3 AFWERKING privatieve ruimten 4 AFWERKING gemeenschappelijke

Nadere informatie

Project NIEUWE ERVEN

Project NIEUWE ERVEN Verkoopslastenboek BLOK C Project NIEUWE ERVEN TURNHOUT 25 Februari 2013 Dit verkoopslastenboek en/of plannen architect kan (kunnen) op latere datum steeds aangepast worden in functie van bouwvergunning,

Nadere informatie

Bouwheer. Werf. Algemeen verwijzingsbestek. Tel: Fax: Gsm: Email: Deel: 6 Technieken - Fluida

Bouwheer. Werf. Algemeen verwijzingsbestek. Tel: Fax: Gsm: Email: Deel: 6 Technieken - Fluida ARPA Arrchitecten bv ovv bvba Architecten Arnold Duiverman & Dirk Gijsemans Vrijheidslaan 15 9000 Gent Tel: 09-233 70 79 Fax: 09-233 88 71 Email: Bouwheer Tel: Fax: Gsm: Email: Werf Algemeen verwijzingsbestek

Nadere informatie

1.Een bestaande buitenmuur isoleren aan de... 2 binnenzijde. 2. Een bestaand hellend dak isoleren... 5

1.Een bestaande buitenmuur isoleren aan de... 2 binnenzijde. 2. Een bestaand hellend dak isoleren... 5 p. 1 Inleiding Zelf isoleren is niet altijd even gemakkelijk. Dak- muur- en vloerisolatie moeten immers perfect op elkaar aansluiten. Zo vermijd je koudebruggen, plaatsen die minder goed of niet geïsoleerd

Nadere informatie

Ter Leuvert. Inhoud LASTENBOEK. RESIDENTIE Appartementen te WEZEMAAL VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE TER LEUVERT. De Coninck nv

Ter Leuvert. Inhoud LASTENBOEK. RESIDENTIE Appartementen te WEZEMAAL VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE TER LEUVERT. De Coninck nv RESIDENTIE Appartementen te WEZEMAAL Ter Ter Leuvert LASTENBOEK Inhoud 1 1 WERKEN MEE AAN DIT PROJECT 2 GESLOTEN RUWBOUW 3 AFWERKING privatieve ruimten 4 AFWERKING gemeenschappelijke delen 5 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Nadere informatie

Foto: Havenbedrijf Gent agh. Tertiaire gebouwen in passiefbouw. klimaatverbond

Foto: Havenbedrijf Gent agh. Tertiaire gebouwen in passiefbouw. klimaatverbond Foto: Havenbedrijf Gent agh Tertiaire klimaatverbond Tertiaire klimaatverbond 1 Voorwoord Beste bouwprofessional, Gent moet morgen nog meer dan vandaag een duurzame en klimaatvriendelijke stad zijn. Het

Nadere informatie

2.6.4/ 01501-09/Arthème/an ARTHÈME RESIDENTIE. Appartementen te Zaventem LASTENBOEK LASTENBOEK

2.6.4/ 01501-09/Arthème/an ARTHÈME RESIDENTIE. Appartementen te Zaventem LASTENBOEK LASTENBOEK 2.6.4/ 01501-09/Arthème/an RESIDENTIE ARTHÈME Appartementen te Zaventem 1 Inhoud 1 WERKEN MEE AAN DIT PROJECT 2 GESLOTEN RUWBOUW 3 AFWERKING privatieve ruimten 4 AFWERKING gemeenschappelijke delen 5 ALGEMENE

Nadere informatie

BESCHRIJVEND LASTENBOEK. 2012 versie 01/02/2012

BESCHRIJVEND LASTENBOEK. 2012 versie 01/02/2012 BESCHRIJVEND LASTENBOEK 2012 versie 01/02/2012 BESCHRIJVING DER WERKEN EN MATERIALEN VOOR HET BOUWEN VAN EEN WONING ARTIKEL 1 ONDERGRONDSE RUWBOUWWERKEN INPLANTING EN INRICHTEN VAN WERF De perceelstenen

Nadere informatie

VILLA- EN WONINGBOUW HOUTSKELETBOUW

VILLA- EN WONINGBOUW HOUTSKELETBOUW VILLA- EN WONINGBOUW HOUTSKELETBOUW TECHNISCHE OMSCHRIJVING BELGIË LIVINGWOOD BOUWBEDRIJVEN NV CONTACT GSM CONFORM EPB - REGELGEVING E MAIL VERSIE OFFERTE GEBASEERD OP HET SCHETSONTWERP IN BIJLAGE WEBSITE

Nadere informatie

UITVOERINGSRICHTLIJN METSELWERKCONSTRUCTIES Baksteen, bouwblokken en -stenen van beton, cellenbeton en kalkzandsteen.

UITVOERINGSRICHTLIJN METSELWERKCONSTRUCTIES Baksteen, bouwblokken en -stenen van beton, cellenbeton en kalkzandsteen. UITVOERINGSRICHTLIJN METSELWERKCONSTRUCTIES Baksteen, bouwblokken en -stenen van beton, cellenbeton en kalkzandsteen. BKB Publikatie Nr. PBL0357/98 Datum uitgifte : 1998-08-01 Uitgever: BV Kwaliteitsverklaringen

Nadere informatie

ALGEMEEN LASTENBOEK WINDDICHT 1. WERFINSTALLATIE. 1.1.Voorbereidende werken.

ALGEMEEN LASTENBOEK WINDDICHT 1. WERFINSTALLATIE. 1.1.Voorbereidende werken. 1 ALGEMEEN LASTENBOEK WINDDICHT 1. WERFINSTALLATIE 1.1.Voorbereidende werken. De opdrachtgever zorgt voor de opmeting van de bouwplaats door een erkend landmeter. De perceelsgrenzen zijn duidelijk zichtbaar

Nadere informatie

Verkoopslastenboek LASTENBOEK VERKOOP. Pagina 1 van 43

Verkoopslastenboek LASTENBOEK VERKOOP. Pagina 1 van 43 LASTENBOEK VERKOOP Pagina 1 van 43 INLEIDENDE NOTA TECHNISCHE BESCHRIJVING - STANDAARD UITVOERING 1. ADMINISTRATIEVE - & VOORBEREIDENDE WERKEN 2. BESCHRIJVING VAN DE CONSTRUCTIEVE WERKEN EN MATERIALEN

Nadere informatie

ISOLATIE GIDS WAAROM ISOLEREN?

ISOLATIE GIDS WAAROM ISOLEREN? ISOLATIE GIDS Wij helpen u graag op weg! De juiste hoeveelheden en prijs berekenen wij graag voor u! WAAROM ISOLEREN? F Lagere energiefactuur F Betaalbaar dankzij subsidies F Een meerwaarde voor je woning

Nadere informatie

FERMACELL gipsvezelplaten. Handleiding voor de verwerking

FERMACELL gipsvezelplaten. Handleiding voor de verwerking FERMACELL gipsvezelplaten Handleiding voor de verwerking 2 Voordelen FERMACELL voordelen. FERMACELL bestaat uit gips en papiervezels. Zonder gebruik van bindmiddel. Bouwbiologisch geen bezwaaren. Voor

Nadere informatie

PLAATSINGS- EN ONDERHOUDSGIDS

PLAATSINGS- EN ONDERHOUDSGIDS PLAATSINGS- EN ONDERHOUDSGIDS uniek in natuursteen Stone Gallery E3-laan 86-92 B - 9800 Deinze Tel.: +32 (0)9 381 82 82 Fax: +32 (0)9 380 16 55 e-mail: info@brachot.com website: www.brachot.com WOORD VOORAF

Nadere informatie

KATTENDIJKDOK ANTWERPEN OOSTKAAI 22. by Cores Development - Urban Landscapers since 2006 & Builprom

KATTENDIJKDOK ANTWERPEN OOSTKAAI 22. by Cores Development - Urban Landscapers since 2006 & Builprom KATTENDIJKDOK ANTWERPEN by Cores Development - Urban Landscapers since 2006 & Builprom Welkom op het Eilandje van de toekomst. 18 UNITS : Units van 149m² tot 439m², fl exibel samenvoegbaar Afwerking à

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE CARPENTIA. Tramstraat - Krekelstraat 9070 DESTELBERGEN-HEUSDEN

VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE CARPENTIA. Tramstraat - Krekelstraat 9070 DESTELBERGEN-HEUSDEN 1 VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE CARPENTIA Tramstraat - Krekelstraat 9070 DESTELBERGEN-HEUSDEN Bouwen van een appartementencomplex van 17 appartementen en 1 handelsruimte met 20 bergingen en 33 ondergrondse

Nadere informatie

ALGEMEEN LASTENBOEK BONHEIDEN

ALGEMEEN LASTENBOEK BONHEIDEN ALGEMEEN LASTENBOEK BONHEIDEN In verschillende gemeenten is Durobouw gestart met de bouw van gezinswoningen ( in halfopen, open of gesloten bebouwing ) en appartementen. De projecten worden opgetrokken

Nadere informatie

De oplossing voor Uw dak

De oplossing voor Uw dak De oplossing voor Uw dak ROBS INHOUDSOPGAVE I. TARIEVEN I.1 Dakpan-panelen - Econorobs - Bigrobs I.2 Bricotuil I.3 Bricoprofile DE DAKPAN-PANELEN VAN ROBS 3 II. PRODUCTKENMERKEN 4 II.1 Gebruik 4 II.2 Voordelen

Nadere informatie

NIEUW. www.willcoproducts.be

NIEUW. www.willcoproducts.be NIEUW www.willcoproducts.be 1 2 WILLCO Aventi Optie 1: Geventileerd systeem Optie 2: Niet-geventileerd systeem Systeemopbouw Voorbeelden Technische fiche Toepassingsrichtlijnen Toebehoren Detailtekeningen

Nadere informatie

Laag-energiewoningen in massiefbouw

Laag-energiewoningen in massiefbouw Laag-energiewoningen klimaatverbond Voorwoord Beste bouwprofessional, Gent moet morgen nog meer dan vandaag een duurzame en klimaatvriendelijke stad zijn. Het aandeel van de bebouwde omgeving in de uitstoot

Nadere informatie