Praktijkmerkblad 3059

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Praktijkmerkblad 3059"

Transcriptie

1 Vloer-Nivelleermassa CA 3059 Fußboden-Nivelliermasse CA 3059 op calciumsulfaatbasis, zeer emissiearm, zelfvloeiend, hoogvast, spanningsarm, voor binnen, met randisolatiestrips SK 3018 Eigenschappen Hoogvaste, zelfvloeiende egaliseer- en nivelleermassa op calciumsulfaatbasis voor het maken van vlakke, legklare vloeren met een poriearm oppervlak. Zeer emissiearm, verpompbaar, spanningsarm en bijzonder gemakkelijk te verwerken. Zeer hard en sterk, blijft ook bij grotere lagen scheurvrij. Ook te gebruiken op vloeren met vloerverwarming en bij belasting door stoelwielen (wielen volgens DIN 12529). Toepassing Voor het maken van vlakke, legklaren vloeren binnen voor aansluitende vloerbedekkingen. Geschikt voor ondergronden van bijv. beton, droge dekvloeren, cement- en snelcementdekvloeren, met calciumsulfaat gebonden dekvloeren (anhydrietdekvloeren, gipsdekvloeren), spaanplaten (V100) of OSB-platen, gietasfaltdeklaag, keramische vloeren en Terrazzo en op oude ondergronden met grotendeels verwijderde, waterbestendige lijmresten. Produktomschrijving Kleur: wit Materiaalbasis: gemodificeerd calciumsulfaat Bulkdichtheid: ca. 1,02 g/cm³ Laagdikten: Ten minste 1 mm laagdikte ongevuld (zonder kwartszand): 1-20 mm gevuld (met kwartszand): mm Verpakking: 25 kg/zak Verwerking Toevoeging van water Ca. 6,0 liter water per 25 kg (per zak). Mengen In principe de gehele inhoud van een verpakking mengen. De vereiste hoeveelheid koud, helder water in een schone bak gieten, Vloer-Nivelleermassa CA 3059 krachtig roerend erin strooien en tot een klontvrije, vloeibare massa roeren. Zorg dat de verpakking helemaal leeg is. Wij adviseren om voor het mengen een krachtig roerwerk (min. 900 watt) met ca. 600 opm en een rechtsdraaiende roerstaaf (pleisterroerstaaf) te gebruiken. Na een rusttijd van ca. 3 minuten het gemengde materiaal nog een keer omroeren en aansluitend uitgieten. Voor laagdikten vanaf 10 mm, echter altijd vanaf 20 mm, na het mengen ca. 65 gew. % vuurgedroogd kwartszand, korreling 0,1 3,0 mm, aan de aangeroerde Vloer-Nivelleermassa CA 3059 toevoegen (komt overeen met ca. 16 kg per 25 kg plamuurmassa). Aanbrengen Vloer-Nivelleermassa CA 3059 op de voorbehandelde ondergrond gieten en met de rakel 1324 of de getande verdeelspaan 1294, bij gebruik van de dubbel vertande strip 1326, vertanding TKB R3 (ca. 2 mm laagdikte) of vertanding TKB R2 (ca. 3 mm laagdikte), gelijkmatig verdelen. Aansluitend met de ontluchtingsroller na-egaliseren. De gewenste laagdikte indien mogelijk in één keer aanbrengen. Bij meerdere lagen de laag ten minste 24 uur (bij +20 C, 65 % r.v.) laten drogen. Daarna met Multigrond LF 3084, 1:1 met water verdund, tussentijds gronderen. De grondering hierbij ca. 10 minuten laten uitdampen; deze moet transparant opgedroogd zijn. Stand: Bladzijde 1 van 5

2 Bij meerdere lagen erop letten dat de tweede laag dunner is dan de eerste, om spanningen tussen de lagen te vermijden. De Vloer-Nivelleermassa CA 3059 kan ook met geschikte wormpompen en mengpompen worden verwerkt. Op alle opgaande onderdelen randisolatiestrips SK 3018 plaatsen. Laagdikten Ongevuld: 1-20 mm Gevuld: mm Voor stoelwielen geschikt vanaf > 1,0 mm laagdikte. Bij gietasfaltdekvloeren alleen ongevuld in 1,0 tot max. 5,0 mm laagdikte aanbrengen. Onder dampdichte vloeren bij volledige verlijming in een laagdikte van ten minste 2 mm aanbrengen. Met calciumsulfaat gebonden dekvloeren bij een laagdikte >10 mm met afsluitende grondering (bijv. geschikt epoxyhars) voorbehandelen. De aangegeven maximale laagdikten mogen, ook bij het aanbrengen van twee lagen, niet worden overschreden. Verdraagzaamheid Niet mengen met andere soorten materialen. Verbruik (zonder toeslagstoffen) Ca. 1,5 kg/m² per mm laagdikte. De exacte verbruikshoeveelheden kunnen worden bepaald door behandeling van een proefvlak op het object. Verwerkingstemperatuur Niet onder +5 C lucht- en objecttemperatuur verwerken. Verwerkingstijd (bij +20 C) De aangemengde plamuurmassa blijft ca. 30 minuten lang verwerkbaar. Materiaal dat al hard is of hard begint te worden, niet omroeren, naverdunnen of verder verwerken. Reinigen gereedschap Direct na gebruik met water. Droging (+20 C, 65 % rel. luchtvochtigheid) Begaanbaar na ca. 2 uur. Legklaar na ca. 24 uur (tot 3 mm laagdikte), restvochtigheid 0,5 CM-%. Bij dikkere lagen moet de restvochtigheid met het CM-apparaat (zoals bij calciumdekvloeren) worden gecontroleerd. Bij een lagere temperatuur en/of hogere luchtvochtigheid rekening houden met een langere droogtijd. Opslag Koel en droog ca. 12 maanden in de ongeopende originele verpakking houdbaar. Aangebroken verpakkingen goed afsluiten en zo snel mogelijk verwerken. Declaratie Gevarenklasse WGK 1, volgens VwVwS. Productcode CP1. De actuele gegevens in het veiligheidsblad in acht nemen. Praktijkmerkblad 3059 Randisolatiestrip SK 3018 Eigenschappen Zelfklevende randisolatiestrip van hoogwaardig PE-schuim, gemakkelijk verwijderbaar en snijbaar. Toepassing Als afstandshouder tot wanden bij nivelleer- en plamuurwerkzaamheden. Produktomschrijving Kleur: wit Materiaalbasis: polyethyleen Dikte: 5 mm Hoogte: 50 mm Verpakking: 25 m/rol Bladzijde 2 van 5

3 Ondergrondvoorbehandeling De ondergrond moet vast, duurzaam droog, schoon en draagkrachtig zijn en vrij zijn van uitbloeiingen, kalklagen, oplosmiddelen, corrosiebevorderende bestanddelen en andere tussenlagen die de hechting tegengaan. In principe moet de ondergrond voldoen aan de bouwtechnische normen. De ondergrond moet hierbij beschermd zijn tegen opstijgend vocht. Bitumenhoudende afwerklagen en in water opzwellende en andere zachte lagen moeten volledig worden verwijderd. Resten van bijv. oude gronderingen, lijm en plamuurmassa s op geschiktheid, draag- en hechtvermogen controleren. Niet draagkrachtige lagen door bijv. frezen, schuren of stralen verwijderen. Gladde of dichte ondergronden opschuren en grondig afzuigen. Met calciumsulfaat gebonden dekvloeren met korreling 16 machinaal opschuren en afzuigen. Bekistingsolie en cementspecie van betonvlakken verwijderen, vacuümbeton opruwen. Terrazzo- en keramische vloeren, indien nodig, met bijv. RZ Basisreiniger 3263, 1:5 met water verdund, basisreinigen. Bij het daarna leggen van vloeren moeten cementen dekvloeren een restvochtigheid van 2,0 CM-% (dekvloeren met vloerverwarming 1,8 CM-%), met calciumsulfaat gebonden dekvloeren van 0,5 CM-% (dekvloeren met vloerverwarming 0,3 CM-%) hebben. Zie ook VOB deel C, DIN 18365, vloerwerkzaamheden. De ondergrond moet zijn afgestemd op de betreffende vloer en is te vinden in de productinformatie van de vloerfabrikant. Leggen van vloeren Na het plamuren wordt Designvloer 3055 verlijmd met Eenzijdige lijm LF 3061 resp. in de systeemopbouw met Fix- Gruod LF 3063 en Hechtlijm LF 3064 of ook het leggen van PVC-, CV- en textielvloeren met Dispersielijm LF 392 resp. Universele Fixering LF 394. Plamuren voor vloerwerkzaamheden Ondergrond Grondering 3) Voorplamuren Plamuren Vloer Beton, cementdekvloer Met calciumsulfaat gebonden dekvloer (anhydrietdekvloer, gipsdekvloer) Multigrond LF 3084, waar vereist 1 : 1 tot max. 1 : 3 met water verdund Multigrond LF 3084, 1 : 1 met water verdund Gietasfaltdekvloer 1), spaanplaten (V100), OSB-platen 2), of Terrazzo- en keramische vloeren Multigrond LF 3084, onverdund Vloeren met zoveel mogelijk verwijderde, waterdichte lijmresten Indien vereist, Vloer- Vulplamuur 3145 Vloer- Nivelleermass a CA 3059 Designvloer 3055, verlijmd met Eenzijdige lijm LF 3061 of Hechtlijm LF 3064 in het systeem met Fix- Grond LF 3063 of Vloerbedekking, PVC-, CV-vloeren etc., verlijmd met Dispersielijm LF 392 of Universale Fixering LF 394 1) Gietasfalt (volledig afgestrooid met zand) volgens DIN en 18354, hardheidsklasse IC 10 of IC 15. 2) Spaanplaten of OSB-platen volgens DIN moeten zijn vastgeschroefd en/of volledig zijn verlijmd. 3) De betreffende uitdamptijden afhankelijk van de ondergrond aanhouden. Bladzijde 3 van 5

4 Opmerkingen Plamuur beschermen Plamuurlagen tijdens de uithardingstijd tegen tocht of directe blootstelling aan directe zoninstraling beschermen. Bij gietasfalt Het plamuren van oude gietasfaltdekvloeren is afhankelijk van de samenstelling, de leeftijd, de sterkte en het gebruik ervan. Daarnaast komen in deze dekvloeren vaak scheuren voor of zijn ze verbrost. Eventueel moet de hardheidsklasse in een asfaltlaboratorium worden gecontroleerd. Raadpleeg, indien nodig, de Brillux adviesdienst. Informatiebladen van het Bundesverband Estrich und Belag e. V Let op de informatiebladen van het Bundesverband Estrich und Belag e. V., Troisdorf (BEB) Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen (beoordelen en voorbereiden van ondergronden) (2008) en Vorbereitung zur Verlegung von Oberbelägen (voorbereiding op het leggen van toplagen) (2011). Leghandleidingen opvolgen Bij het gebruik en de verwerking moeten de productinformatie en leghandleidingen van de vloerfabrikanten worden opgevolgd. Daarbij moet vooral rekening worden gehouden met de ondergrondeisen en bevestigingsgeschiktheid. Overige informatie De gegevens in de praktijkmerkbladen van de toegepaste produkten in acht nemen. Bladzijde 4 van 5

5 CE-markering Brandgedrag Brillux GmbH & Co. KG Weseler Straße 401 D Münster Fabriek EN Calciumsulfaatdekvloermortel voor gebruik in gebouwen EN 13813: CA-C30-F7 Afgifte van corrosieve stoffen A1 fl CA ph-waarde: 7 Druksterkte Buigtreksterkte C30 F7 Aanwijzingen Dit praktijkblad werd met in acht neming van de Duitse wetgeving, normen, voorschriften en richtlijnen opgesteld. Alle gegevens werden op basis van de actuele Duitse versie vertaald. De inhoud leidt niet tot aansprakelijkheid. De klant/gebruiker wordt niet daarvan ontbonden, onze produkten op hun geschiktheid voor het gestelde doel te testen. Overigens gelden onze algemene handelsvoorwaarden. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave van dit praktijkblad verliezen de voorgaande gegevens hun geldigheid. De actuele versie vindt u op internet. Brillux Benelux b.v. Schuttevaerweg BA Rotterdam Nederland Tel. +31 (0) Fax +31 (0) Bladzijde 5 van 5

Technische Informatie 21

Technische Informatie 21 Technische Informatie 21 Controle - beoordeling - voorbereiding van de ondergrond Algemeen De belangrijkste voorwaarde voor succes en lange houdbaarheid van KEMPER SYSTEM producten is de hechting met de

Nadere informatie

KEMPEROL 1K-SF Afdichting

KEMPEROL 1K-SF Afdichting KEMPEROL 1K-SF Afdichting Gebruiksdoel Als afdichting in combinatie met KEMPEROL Vlies o voor detailwerkzaamheden, o voor het maken van aansluitingen o als oppervlakafdichting Bij nieuwbouw en reparatie

Nadere informatie

Disboxid 444 Dickschicht

Disboxid 444 Dickschicht Disboxid 444 Dickschicht Chemisch en mechanisch zwaar te belasten epoxyhars-rolcoating voor vloeren en wanden. Twee componenten (2K). Materiaal Toepassing Eigenschappen Materiaalbasis Verpakking Kleur

Nadere informatie

Disbopox 468 EP-Strukturschicht

Disbopox 468 EP-Strukturschicht Gepigmenteerde, antislip vloercoating op basis van epoxyhars voor industrie en bedrijfsvloeren. Twee componenten (2K). Materiaal Toepassing Eigenschappen Toe te passen op minerale vloeroppervlakken met

Nadere informatie

Hoogwaardige, cementeuze, zelfnivellerend en sneldrogende, egalisatiemortel voor binnen en buiten, in laagdikten van 4-30 mm

Hoogwaardige, cementeuze, zelfnivellerend en sneldrogende, egalisatiemortel voor binnen en buiten, in laagdikten van 4-30 mm Productinformatieblad Editie: 10/01/2014 Identificatie nummer: 2011/PM Versie NL: 17/03/2014 Sikafloor Level-30 Sikafloor Level-30 Hoogwaardige, cementeuze, zelfnivellerend en sneldrogende, egalisatiemortel

Nadere informatie

TECHNISCHE FICHE NR. D-65 Stand : 04/2013

TECHNISCHE FICHE NR. D-65 Stand : 04/2013 TECHNISCHE FICHE NR. D-65 Stand : 04/2013 D E L T A ECO Profi-Lack HG Type : Aromatenvrije, hoogglanzende witte lak op speciale alkydharsbasis. Toepassing : Hoogglanzende, goed dekkende witte lak voor

Nadere informatie

Verwerkingsinstructies

Verwerkingsinstructies Gip Droogbouw- en vloersystemen 06/2010 Knauf Brio Droogvloerelementen Verwerkingsinstructies Gips KG Knauf Brio Droogvloer Knauf Brio is een droogvloersysteem bestaande uit prefabelementen die uit één

Nadere informatie

FERMACELL gipsvezelplaten. Handleiding voor de verwerking

FERMACELL gipsvezelplaten. Handleiding voor de verwerking FERMACELL gipsvezelplaten Handleiding voor de verwerking 2 Voordelen FERMACELL voordelen. FERMACELL bestaat uit gips en papiervezels. Zonder gebruik van bindmiddel. Bouwbiologisch geen bezwaaren. Voor

Nadere informatie

LUCITE INSIDE SILICAT

LUCITE INSIDE SILICAT Technische Fiche Nr. L-4015 Datum : 08/2013 LUCITE INSIDE SILICAT Type Oplosmiddelvrije binnenmuurverf op silikaatbasis. Natslijtageklasse 2, dekvermogen klasse 1. Toepassing Hoogwaardige plafond- en muurverf

Nadere informatie

Construction. 3-componenten micromortel op basis van epoxy-cement voor het afdichten van oppervlakken. Product

Construction. 3-componenten micromortel op basis van epoxy-cement voor het afdichten van oppervlakken. Product Technische fiche Editie 1, 2013 Identificatie no. 02 03 02 01 002 0 000002 Versie no. 14012013 Sikagard -720 EpoCem Sikagard -720 EpoCem 3-componenten micromortel op basis van epoxy-cement voor het afdichten

Nadere informatie

CD-COLOR Technische Fiche Nr. L-4015 Stand : 10/09. Oplosmiddelvrije binnenverf op silikaatbasis.

CD-COLOR Technische Fiche Nr. L-4015 Stand : 10/09. Oplosmiddelvrije binnenverf op silikaatbasis. CD-COLOR Technische Fiche Nr. L-4015 Stand : 10/09 L U C I T E I N S I D E S I L I C AT Type : Productkenmerken : Eigenschappen: Oplosmiddelvrije binnenverf op silikaatbasis. Hoogwaardige plafond- en muurverf

Nadere informatie

DELTA Allprimer / Mix

DELTA Allprimer / Mix Technische Fiche Nr. D - 30 Stand: 03 / 2013 DELTA Allprimer / Mix Type Matte universele grondlaag op basis van een speciale bindmiddelcombinatie. Toepassing Matte grondlaag voor het voorlakken van hout,

Nadere informatie

2-Componenten, thixotrope epoxylijm

2-Componenten, thixotrope epoxylijm Productinformatieblad Editie 16/07/2014 Identificatie nummer 02 04 02 03 001 0 000043 Versie NL: 06/03/2015 2-Componenten, thixotrope epoxylijm Productomschrijving Toepassingsgebieden Eigenschappen/ voordelen

Nadere informatie

De universele, emissie- en oplosmiddelvrije muurverf voor buiten en binnen. Geschikt voor veel soorten ondergrond.

De universele, emissie- en oplosmiddelvrije muurverf voor buiten en binnen. Geschikt voor veel soorten ondergrond. Amphibolin E.L.F. De universele, emissie- en oplosmiddelvrije muurverf voor buiten en binnen. Geschikt voor veel soorten ondergrond. Materiaal Toepassing Eigenschappen Veelzijdig toe te passen buitenmuurverf,

Nadere informatie

Sikafloor-14 Pronto bestaat uit: Component A: Sikafloor-14 Pronto hars Component B: Sika-Pronto Verharder Component C: Sikafloor-Pronto Filler

Sikafloor-14 Pronto bestaat uit: Component A: Sikafloor-14 Pronto hars Component B: Sika-Pronto Verharder Component C: Sikafloor-Pronto Filler Technische fiche Editie 1, 2010 Identificatie no. 02 08 01 05 002 0 000004 Versie no. 23072010 Sikafloor -14 Pronto Sikafloor -14 Pronto 3-componenten zelfnivellerende gietlaag en nivelleringsmortel op

Nadere informatie

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN 201/5.99 MAPECEM SPECIAAL KRIMPVRIJ HYDRAULISCH SNELBINDMIDDEL VOOR DEKVLOEREN TOEPASSINGSGEBIED Vervaardiging van zowel zwevende als aanhechtende dekvloeren op oude en nieuwe ondergronden voor het leggen

Nadere informatie

Bouwstoftechniek Bescherming bij nieuwbouw of renovaties

Bouwstoftechniek Bescherming bij nieuwbouw of renovaties Bouwstoftechniek Bescherming bij nieuwbouw of renovaties Botament Bouwstoftechniek Bescherming bij nieuwbouw of renovaties www.botament.com Bouwstoffen voor de vakman 2 Opmerking: deze informatie is gebaseerd

Nadere informatie

Weber helpt u verder!

Weber helpt u verder! Vloeren i Weber, helpt u verder! Weber services Binnen Weber hechten we veel belang aan service. We staan voor u klaar met onze tools en adviseurs om u op de beste manier te helpen met uw klus. U kunt

Nadere informatie

Technisch merkblad StoColor Calcetura

Technisch merkblad StoColor Calcetura Tegen schadelijke stoffen geteste kalkverf, schrobvastklasse 3 volgens EN 13300 Karakteristiek Toepassing Eigenschappen binnen minerale muurverf op kalkbasis bijzonder geschikt voor het overschilderen

Nadere informatie

edilcol Edilcol - Een vooraanstaande partner van Eurostone

edilcol Edilcol - Een vooraanstaande partner van Eurostone Edilcol - Een vooraanstaande partner van Eurostone Dankzij zijn dertigjarige praktijkervaring en zijn samenwerking met de belangrijkste onderzoekslaboratoria ter wereld is het Italiaanse bedrijf Edilcol

Nadere informatie

Bouw. 2-componenten snel uithardende reparatiemortel op basis van reactive acrylharsen (PMMA) Productomschrijving. Testen.

Bouw. 2-componenten snel uithardende reparatiemortel op basis van reactive acrylharsen (PMMA) Productomschrijving. Testen. Productinformatieblad Editie: 03/09/2013 Identificatie nummer: 02 02 02 01 002 0 000002 Versie NL: 13/12/2011 Sikadur -12 Pronto Sikadur -12 Pronto 2-componenten snel uithardende reparatiemortel op basis

Nadere informatie

2-Componenten primer op basis van reactieve acrylharsen

2-Componenten primer op basis van reactieve acrylharsen Productinformatieblad Editie: 03/09/2013 Identificatie nummer: 02 08 01 05 001 0 000003 Versie NL: 10/02/2014 2-Componenten primer op basis van reactieve acrylharsen Productomschrijving Toepassingsgebieden

Nadere informatie

PARKET ADVISEUR 2009 2010

PARKET ADVISEUR 2009 2010 PARKET ADVISEUR 2009 2010 PARKET II Inhoud Inhoudsopgave Parador Parket techniek...pag. 3 Toepassingsmogelijkheden...pag. 4 De juiste keuze...pag. 5 Parket en omgevingsklimaat...pag. 6 Leggen in stappen...pag.

Nadere informatie

Sikafloor-10 Pronto bestaat uit: Component A : Sikafloor-10 Pronto hars Component B: Sika-Pronto Verharder

Sikafloor-10 Pronto bestaat uit: Component A : Sikafloor-10 Pronto hars Component B: Sika-Pronto Verharder Technische fiche Editie 1, 2012 Identificatie no. 02 08 01 05 008 0 000001 Versie no. 23042012 Sikafloor -10 Pronto Sikafloor -10 Pronto 4-componenten primer op basis van reactieve acrylharsen Product

Nadere informatie

WATERDICHTING WATERDICHTING. Keuzegids waterdichting. De producten. Waterdichting uitgelegd. Waterdichting binnen toepassen. Probleem - Oplossing

WATERDICHTING WATERDICHTING. Keuzegids waterdichting. De producten. Waterdichting uitgelegd. Waterdichting binnen toepassen. Probleem - Oplossing 199 Keuzegids waterdichting 211 De producten 201 Waterdichting uitgelegd weber.dry cement weber.dry bitumen 211 213 weber.dry hoek 215 203 Waterdichting binnen toepassen weber.dry net weber.dry tape weber.dry

Nadere informatie

XXLight. GEBRUIKSKLARE ISOLERENDE EN VEZELHOUDENDE LICHTE MORTEL 300 kg/m 3

XXLight. GEBRUIKSKLARE ISOLERENDE EN VEZELHOUDENDE LICHTE MORTEL 300 kg/m 3 XXLight GEBRUIKSKLARE ISOLERENDE EN VEZELHOUDENDE LICHTE MORTEL 300 kg/m 3 Gebruiksklare lichte mortel in zakken. Hij bevat zuivere polystyreenschuimkorrels van gecontroleerde grootte (2 mm diameter) omhuld

Nadere informatie

2-Componenten seallaag voor natte ruimten en koelcellen op basis van reactieve acrylharsen

2-Componenten seallaag voor natte ruimten en koelcellen op basis van reactieve acrylharsen Productinformatieblad Editie: 03/09/2013 Identificatie nummer: 02 08 01 05 007 0 000001 Versie NL: 10/02/2014 2-Componenten seallaag voor natte ruimten en koelcellen op basis van reactieve acrylharsen

Nadere informatie

Renovatie en waterdichting

Renovatie en waterdichting Voor bouwprofessionals Renovatie en waterdichting Sanering van keldermuren bij vocht- en zoutbelasting n Saneerpleistersystemen n Bitumenafdichtingslagen n Horizontale afdichting www.pci-afbouw.nl 2 Inhoud

Nadere informatie

KEIM ANTI-GRAFFITISYSTEEM. Toepassingsgebied

KEIM ANTI-GRAFFITISYSTEEM. Toepassingsgebied KEIM ANTI-GRAFFITISYSTEEM Toepassingsgebied Toepassingsgebied: Alle niet behandelde en behandelde ondergronden binnen en buiten, met name minerale ondergronden zoals baksteen, pleisterwerk, kalkzandsteen,

Nadere informatie

Vinylester hars gebonden laminaat systeem, geleidend

Vinylester hars gebonden laminaat systeem, geleidend Technische fiche Editie 1, 2013 Identificatie no. 02 06 02 00 031 0 000011 Versie no. 07052013 SikaCor VEL SikaCor VEL Vinylester hars gebonden laminaat systeem, geleidend Product Omschrijving SikaCor

Nadere informatie