SNELBINDENDE, VEZELVERSTERKTE, CEMENTHOUDENDE VUL- EN NIVELLERINGSMORTEL VOOR BINNEN- EN BUITENTOEPASSINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SNELBINDENDE, VEZELVERSTERKTE, CEMENTHOUDENDE VUL- EN NIVELLERINGSMORTEL VOOR BINNEN- EN BUITENTOEPASSINGEN"

Transcriptie

1 TECHNISCHE FICHE SNELBINDENDE, VEZELVERSTERKTE, CEMENTHOUDENDE VUL- EN NIVELLERINGSMORTEL VOOR BINNEN- EN BUITENTOEPASSINGEN PRODUCTBESCHRIJVING is een snelbindende, handmatig aangebrachte, gladde cementhoudende 1-componente mortel met polymeren gemodificeerd, aangewend voor het nivelleren van cementhoudende vloeren voor of na het aanbrengen van een egaliserende dekvloer of hellingsmortel. TOEPASSINGEN wordt met de hand aangebracht om gaten, holtes en lokale zones te herstellen en ruwe oneffen oppervlakken uit te nivelleren in een dikte van 3 tot 30 mm (kan ook worden gebruikt voor het effen maken van hellingen). Aanbrengen van een hellingslaag op bv. balkons. Basis voor afwerking met een coating, keramische of natuurstenen tegels, houten vloer, linoleum, pvc plaatvloeren of tapijten, enz. is compatibel met de Sika lijmen die worden gebruikt om deze soort vloerafwerkingen te kleven. Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen. EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN Beloopbaar na 3 uren (+20 C). Snel bindend, snel drogend en snel overwerkbaar. Gemakkelijk aan te brengen, vorm te geven en glad te maken. Vezelversterkt, stabiel, lage krimp. Geschikt voor nivelleringslagen van 3 tot 30 mm per laag. Erg goede hechting en goede mechanische sterkte. Geschikt voor gebruik met vloerverwarming. Vrij van caseïne en formaldehyde. Vorst-dooibestendig. Sulfaatbestendig. Erg lage emissies. Geschikt voor rollende stoelen (op de vloerafwerking). PROEVEN GOEDKEURING / NORMEN Alle waarden zijn interne testresultaten volgens EN en EN Conform de vereisten van EN CT C35 F7. 1/6

2 PRODUCTINFORMATIE VORM UITERLIJK / KLEUR Donkergrijs poeder VERPAKKING Zakken van 25 kg OPSLAG OPSLAGCONDITIES / HOUDBAARHEID 9 maanden na productiedatum in originele-, verzegelde, ongeopende en onbeschadigde verpakking, droog opgeslagen tussen +5 C en +30 C. TECHNISCHE GEGEVENS CHEMISCHE BASIS Sneluithardende cement, met polymeren gemodificeerd. DENSITEIT 1,30 kg/l ± 0,05 (bulkpoeder) 2,15 kg/l ± 0,03 (verse mortel) LAAGDIKTE 3 mm min. / 30 mm max. per aangebrachte laag (Lokale laag tot 40 mm mogelijk zonder aggregaat toe te voegen) MECANISCHE EIGENSCHAPPEN DRUKSTERKTE ~ 20 N/mm² (na 24 uur / +20 C) (EN ) ~ 50 N/mm² (na 28 dagen / +20 C) (EN ) BUIGTREKSTERKTE ~ 4,0 N/mm² (na 24 uur / +20 C) (EN ) ~ 7,0 N/mm² (na 28 dagen / +20 C) (EN ) HECHTSTERKTE > 1,5 N/mm² (na 28 dagen / +20 C) (EN ) THERMISCHE WEERSTAND Geschikt voor gebruik met vloerverwarming. SYSTEEMINFORMATIE TOEPASSINGSDETAILS VERBRUIK ~ 1,9 kg/m²/mm Dit cijfer is theoretisch en houdt geen rekening met bijkomend materiaal nodig omwille van de porositeit en ruwheid, niveauverschillen of verliezen enz. KWALITEIT VAN DE ONDERGROND De betonnen ondergrond moet in goede staat zijn en een voldoende drukvastheid (minimaal 25 N/mm²) bezitten met een minimale cohesie/lostrekkracht van 1,5 N/mm². De ondergrond moet schoon en droog zijn, en vrij zijn van verontreinigingen zoals vuil, olie, vet, coatings en oppervlakbehandelingen enz. Bij twijfel eerst een proefvlak aanleggen. 2/6

3 VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND Betonnen ondergronden moeten mechanisch voorbehandeld worden door middel van stofarm stralen of kervende apparatuur, om de cementhuid te verwijderen en een opgeruwd, hechtsterk en schoon oppervlak te verkrijgen. Zwak beton moet worden verwijderd en oppervlaktedefecten, zoals gietgalletjes en holtes, moeten volledig worden open gemaakt. Het herstellen van de ondergrond, het vullen van gietgalletjes en holtes moet gebeuren met of met andere geschikte producten uit de gamma s SikaTop, Sika MonoTop, Sikafloor, Sikadur en Sikagard. Alle stof, vuil en los en brokkelig materiaal moet volledig worden verwijderd van alle oppervlakken, bij voorkeur met borstel en/of stofzuiger, vooraleer het product wordt aan te brengen. Als de ondergrond sterk is en een voldoende ruwe textuur heeft, kan Sika Patch-500 rechtstreeks op de ondergrond aangebracht worden. Vermijd barstvorming door extreme wateropname, door de ondergrond vooraf te bevochtigen tot hij volledig verzadigd, maar oppervlakte-droog is. Breng voor een goede hechting van bij toepassingen op grote oppervlakken eerst een schraaplaag aan met een borstel op de licht vochtige grond, of gebruik een hechtbrug zoals Sika MonoTop -910 N. TOEPASSINGSINSTRUCTIES ONDERGRONDTEMPERATUUR Minimaal +5 C - Maximaal +30 C OMGEVINGTEMPERATUUR Minimaal +5 C - Maximaal +30 C Als u lijmen gebruikt op basis van water, krijgt u een sterker oppervlak en een betere hechting van de afgewerkte vloer indien u de mortel bij een omgevings- en ondergrondtemperatuur tussen +15 C en +25 C aanbrengt. VOCHTGEHALTE VAN DE ONDERGROND De ondergrond mag verzadigd zijn met water, maar moet droog zijn aan zijn oppervlak. Er mag echter overeenkomstig ASTM D 4263 (polyethyleenfilmtest) geen opstijgend vocht aanwezig zijn voorafgaand aan het natmaken van de ondergrond. RELATIEVE LUCHTVOCHTIGHEID Maximaal ~75% MENGEN Het poeder in een container met zuiver water toevoegen. Er is 12 14,4% water nodig, ofwel 3,0 à 3,6 l per zak van 25 kg met mortelpoeder. MENGTIJD Meng grondig gedurende ten minste 3 minuten. Meng enkel die hoeveelheid die kan worden gebruikt binnen de gegeven verwerkingstijd. MENGGEREEDSCHAP Gebruik een elektrisch mengtoestel (< 500 tpm). 3/6

4 VERWERKING / GEREEDSCHAP Manueel: Giet de gemengde Sika Patch-500 op het bevochtigde oppervlak en breng goed drukkend aan met een troffel tot de vereiste dikte is bereikt. REINIGING GEREEDSCHAP Reinig al het gereedschap en apparatuur met water onmiddellijk na gebruik. Verhard / uitgehard materiaal kan enkel mechanisch worden verwijderd. VERWERKINGSTIJD Omstandigheden Tijd +23 C/50% R.V. ~20 minuten De temperatuur beïnvloedt de verwerkingstijd. Aanbrengen bij temperaturen boven +23 C verminderen de verwerkingstijd. Temperaturen onder +23 C verhogen de verwerkingstijd. WACHTTIJD / OVERLAGEN Kan worden bedekt met cementhoudende mortel na 2 uur. Wacht minimum 3 dagen (bij 20 C) vooraleer te overcoaten met het Sikafloor -405 of andere coatings uit het Sika-gamma. Zorg er bij het onderwerken van altijd voor dat het vochtgehalte de vereiste waarde heeft bereikt voor het coatingproduct, omdat de wachttijd varieert afhankelijk van de applicatiedikte en luchtvochtigheid. (Raadpleeg de technische fiche van het toplaag). OPMERKINGEN BIJ VERWERKING / BEPERKINGEN Erg absorberende ondergronden moeten verzadigd worden met water of primeren om verlies van mengwater in de ondergrond te voorkomen, wat kan leiden tot problemen zoals krimp, het verschijnen van oppervlakteporiën of zwakke en stoffige oppervlakken enz. Geen andere vulmiddelen, cementsoorten of cementgebaseerde bepleisteringen aan het product toevoegen. Niet belasten gedurende ten minste 2 uur. Pas aangebrachte moet gedurende ten minste 24 uur worden beschermd tegen vocht, condensatie en water. Voeg niet meer water toe dan de aanbevolen dosering. Voeg geen water meer toe wanneer het product reeds begint uit te harden. Breng niet dikker aan dan de aanbevolen dikte van 30 mm zonder het bijvoegen van zand. Niet gebruiken voor industriële toepassingen. Temperaturen onder +20 C verlengen de uithardingstijd en temperaturen boven +20 C verkorten de uithardingstijd. Gebruik niet op plaatsen waar het kan worden blootgesteld aan opstijgend vocht, zoals onder het maaiveld waar geen doeltreffend dampscherm is. Beschermen tegen direct zonlicht, hete of sterke wind en extreme temperaturen om barstvorming en craqueleren te voorkomen. 4/6

5 UITHARDINGSGEGEVENS WAARDENBASIS LOKALE BEPERKINGEN VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSVOORSCHRIFTEN HERINNERING WETTELIJKE INFORMATIE Bij het overcoaten met SikaCeram - of SikaBond -lijmen (of andere) kan bijkomende mechanische voorbereiding nodig zijn om mogelijke cementsliblaag te verwijderen die zich op het oppervlak gevormd kan hebben tijdens het aanbrengen. Voor andere lijmen dan SikaCeram - of SikaBond, eerst een proefvlak aanleggen. (Bij +20 C en 50% R.V.) Beloopbaar Licht bruikbaar Volledig bruikbaar ~3 uur ~24 uur ~7 dagen Opmerking: dit zijn gemiddelde wachttijden. Ze worden beïnvloed door veranderende ondergrond- en omgevingsomstandigheden, vooral de temperatuur en relatieve vochtigheid. Alle technische gegevens vermeld in deze Technische Fiche zijn gebaseerd op laboratoria testen. Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door omstandigheden buiten ons controle. Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voorschriften, de prestaties van dit product van land tot land kunnen variëren. Raadpleeg het locale productinformatieblad voor de precieze beschrijving en toepassingsmogelijkheden. Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij de gebruiker naar het recentste veiligheidsinformatieblad die fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens bevat. Onze producten dienen zorgvuldig te worden opgeslagen, aangebracht en gehanteerd. De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt. 5/6

6 VOOR MEER INFORMATIE OVER DE SIKA EGALISATIEMORTELS: SIKA BELGIUM NV Refurbishment Venecoweg Nazareth Belgium Tel.: +32 (0) Fax: +32 (0) Sika Belgium nv 6/6

Construction. 3-componenten micromortel op basis van epoxy-cement voor het afdichten van oppervlakken. Product

Construction. 3-componenten micromortel op basis van epoxy-cement voor het afdichten van oppervlakken. Product Technische fiche Editie 1, 2013 Identificatie no. 02 03 02 01 002 0 000002 Versie no. 14012013 Sikagard -720 EpoCem Sikagard -720 EpoCem 3-componenten micromortel op basis van epoxy-cement voor het afdichten

Nadere informatie

Sikafloor-10 Pronto bestaat uit: Component A : Sikafloor-10 Pronto hars Component B: Sika-Pronto Verharder

Sikafloor-10 Pronto bestaat uit: Component A : Sikafloor-10 Pronto hars Component B: Sika-Pronto Verharder Technische fiche Editie 1, 2012 Identificatie no. 02 08 01 05 008 0 000001 Versie no. 23042012 Sikafloor -10 Pronto Sikafloor -10 Pronto 4-componenten primer op basis van reactieve acrylharsen Product

Nadere informatie

Sikafloor-14 Pronto bestaat uit: Component A: Sikafloor-14 Pronto hars Component B: Sika-Pronto Verharder Component C: Sikafloor-Pronto Filler

Sikafloor-14 Pronto bestaat uit: Component A: Sikafloor-14 Pronto hars Component B: Sika-Pronto Verharder Component C: Sikafloor-Pronto Filler Technische fiche Editie 1, 2010 Identificatie no. 02 08 01 05 002 0 000004 Versie no. 23072010 Sikafloor -14 Pronto Sikafloor -14 Pronto 3-componenten zelfnivellerende gietlaag en nivelleringsmortel op

Nadere informatie

Vinylester hars gebonden laminaat systeem, geleidend

Vinylester hars gebonden laminaat systeem, geleidend Technische fiche Editie 1, 2013 Identificatie no. 02 06 02 00 031 0 000011 Versie no. 07052013 SikaCor VEL SikaCor VEL Vinylester hars gebonden laminaat systeem, geleidend Product Omschrijving SikaCor

Nadere informatie

Hoogwaardige, cementeuze, zelfnivellerend en sneldrogende, egalisatiemortel voor binnen en buiten, in laagdikten van 4-30 mm

Hoogwaardige, cementeuze, zelfnivellerend en sneldrogende, egalisatiemortel voor binnen en buiten, in laagdikten van 4-30 mm Productinformatieblad Editie: 10/01/2014 Identificatie nummer: 2011/PM Versie NL: 17/03/2014 Sikafloor Level-30 Sikafloor Level-30 Hoogwaardige, cementeuze, zelfnivellerend en sneldrogende, egalisatiemortel

Nadere informatie

Bouw. 2-componenten snel uithardende reparatiemortel op basis van reactive acrylharsen (PMMA) Productomschrijving. Testen.

Bouw. 2-componenten snel uithardende reparatiemortel op basis van reactive acrylharsen (PMMA) Productomschrijving. Testen. Productinformatieblad Editie: 03/09/2013 Identificatie nummer: 02 02 02 01 002 0 000002 Versie NL: 13/12/2011 Sikadur -12 Pronto Sikadur -12 Pronto 2-componenten snel uithardende reparatiemortel op basis

Nadere informatie

TECHNISCHE FICHE. Sikaflex -11 FC+ PRODUCTBESCHRIJVING 1-COMPONENT ELASTISCHE VOEGKIT EN MULTIFUNCTIONELE LIJM

TECHNISCHE FICHE. Sikaflex -11 FC+ PRODUCTBESCHRIJVING 1-COMPONENT ELASTISCHE VOEGKIT EN MULTIFUNCTIONELE LIJM TECHNISCHE FICHE 1-COMPONENT ELASTISCHE VOEGKIT EN MULTIFUNCTIONELE LIJM PRODUCTBESCHRIJVING Sikaflex -11 FC + is een 1-component, vochtuithardende, elastische voegkit en een multifunctionele lijm op basis

Nadere informatie

2-Componenten primer op basis van reactieve acrylharsen

2-Componenten primer op basis van reactieve acrylharsen Productinformatieblad Editie: 03/09/2013 Identificatie nummer: 02 08 01 05 001 0 000003 Versie NL: 10/02/2014 2-Componenten primer op basis van reactieve acrylharsen Productomschrijving Toepassingsgebieden

Nadere informatie

Injectiegel op basis van silaan voor de behandeling van opstijgend vocht

Injectiegel op basis van silaan voor de behandeling van opstijgend vocht Technische fiche Editie 1, 2012 Identificatie no. 02 07 01 01 003 0 000002 Versie no. 09022012 Injectiegel op basis van silaan voor de behandeling van opstijgend vocht Construction Product Omschrijving

Nadere informatie

Construction. 1-Component polyurethaankit voor vuurbestendige voegen tussen betonnen bouwelementen. Product. Productinformatie. Proeven. Vorm.

Construction. 1-Component polyurethaankit voor vuurbestendige voegen tussen betonnen bouwelementen. Product. Productinformatie. Proeven. Vorm. Technische fiche Editie 1, 2013 Versie no. 12022013 Sikaflex PRO-20 CF Sikaflex PRO-20 CF 1-Component polyurethaankit voor vuurbestendige voegen tussen betonnen bouwelementen Construction Product Omschrijving

Nadere informatie

2-Componenten, thixotrope epoxylijm

2-Componenten, thixotrope epoxylijm Productinformatieblad Editie 16/07/2014 Identificatie nummer 02 04 02 03 001 0 000043 Versie NL: 06/03/2015 2-Componenten, thixotrope epoxylijm Productomschrijving Toepassingsgebieden Eigenschappen/ voordelen

Nadere informatie

2-Componenten seallaag voor natte ruimten en koelcellen op basis van reactieve acrylharsen

2-Componenten seallaag voor natte ruimten en koelcellen op basis van reactieve acrylharsen Productinformatieblad Editie: 03/09/2013 Identificatie nummer: 02 08 01 05 007 0 000001 Versie NL: 10/02/2014 2-Componenten seallaag voor natte ruimten en koelcellen op basis van reactieve acrylharsen

Nadere informatie

Polymeer membraan voor de waterdichting van daken

Polymeer membraan voor de waterdichting van daken Technische fiche Editie 1, 2011 Identificatie no. 02 09 10 01 200 0 150000 Versie no. 22062011 Sarnafil TS 77-15 Sarnafil TS 77-15 Polymeer membraan voor de waterdichting van daken Product Omschrijving

Nadere informatie

Bouw. Injectiegel op basis van silaan voor de behandeling van optrekkend vocht. Product Omschrijving

Bouw. Injectiegel op basis van silaan voor de behandeling van optrekkend vocht. Product Omschrijving Productinformatieblad Editie 23/08/2011 Identificatie nummer 02 07 01 01 003 0 000002 Versie NL: 03-02-2014 Injectiegel op basis van silaan voor de behandeling van optrekkend vocht. Product Omschrijving

Nadere informatie

KEMPEROL 1K-SF Afdichting

KEMPEROL 1K-SF Afdichting KEMPEROL 1K-SF Afdichting Gebruiksdoel Als afdichting in combinatie met KEMPEROL Vlies o voor detailwerkzaamheden, o voor het maken van aansluitingen o als oppervlakafdichting Bij nieuwbouw en reparatie

Nadere informatie

BOUWGIDS BOUW EN RENOVATIE

BOUWGIDS BOUW EN RENOVATIE BOUWGIDS BOUW EN RENOVATIE PORTRET VAN EEN DYNAMISCHE GROEP Sika - Wereldleider op het gebied van bouwchemie SIKA, EEN INNOVEREND BEDRIJF Sika is een Zwitserse onderneming die wereldwijd actief is in

Nadere informatie

Technische Informatie 21

Technische Informatie 21 Technische Informatie 21 Controle - beoordeling - voorbereiding van de ondergrond Algemeen De belangrijkste voorwaarde voor succes en lange houdbaarheid van KEMPER SYSTEM producten is de hechting met de

Nadere informatie

Stoopen & Meeûs STUC. Handleiding

Stoopen & Meeûs STUC. Handleiding Stoopen & Meeûs STUC Handleiding 20-1-2015 Inhoudsopgave 1 Beschrijving STUC... 4 2 Verpakking... 4 3 Voordelen STUC... 4 4 Productgamma... 5 4.1 StucPrimer... 5 4.2 STUC... 5 4.2.1 STUC Granito... 5 4.2.2

Nadere informatie

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN 201/5.99 MAPECEM SPECIAAL KRIMPVRIJ HYDRAULISCH SNELBINDMIDDEL VOOR DEKVLOEREN TOEPASSINGSGEBIED Vervaardiging van zowel zwevende als aanhechtende dekvloeren op oude en nieuwe ondergronden voor het leggen

Nadere informatie

Weber helpt u verder!

Weber helpt u verder! Vloeren i Weber, helpt u verder! Weber services Binnen Weber hechten we veel belang aan service. We staan voor u klaar met onze tools en adviseurs om u op de beste manier te helpen met uw klus. U kunt

Nadere informatie

Stoopen & Meeûs KALEI. Handleiding

Stoopen & Meeûs KALEI. Handleiding Stoopen & Meeûs KALEI Handleiding 31-5-2012 1 Inhoudsopgave 2 Beschrijving KALEI... 3 3 Verpakking... 4 4 Voordelen product... 4 5 Productgamma... 4 5.1 KALEI... 4 5.1.1 KALEI ADDITIEF voor niet absorberende

Nadere informatie

Stoopen & Meeûs KALEI. Handleiding

Stoopen & Meeûs KALEI. Handleiding Stoopen & Meeûs KALEI Handleiding 3-6-2013 Inhoudsopgave 1 Beschrijving KALEI... 4 2 Verpakking... 5 3 Voordelen product... 5 4 Productgamma... 5 4.1 KALEI... 5 4.1.1 KALEI ADDITIEF voor niet absorberende

Nadere informatie

edilcol Edilcol - Een vooraanstaande partner van Eurostone

edilcol Edilcol - Een vooraanstaande partner van Eurostone Edilcol - Een vooraanstaande partner van Eurostone Dankzij zijn dertigjarige praktijkervaring en zijn samenwerking met de belangrijkste onderzoekslaboratoria ter wereld is het Italiaanse bedrijf Edilcol

Nadere informatie

WATERDICHTING WATERDICHTING. Keuzegids waterdichting. De producten. Waterdichting uitgelegd. Waterdichting binnen toepassen. Probleem - Oplossing

WATERDICHTING WATERDICHTING. Keuzegids waterdichting. De producten. Waterdichting uitgelegd. Waterdichting binnen toepassen. Probleem - Oplossing 199 Keuzegids waterdichting 211 De producten 201 Waterdichting uitgelegd weber.dry cement weber.dry bitumen 211 213 weber.dry hoek 215 203 Waterdichting binnen toepassen weber.dry net weber.dry tape weber.dry

Nadere informatie

Vochtproblemen oplossen. Duurzaam. Effectief. Betaalbaar. Saneren. Renoveren. Isoleren. Afwerken. Afwerkpleisters. Silicaatverf. Kalkverf.

Vochtproblemen oplossen. Duurzaam. Effectief. Betaalbaar. Saneren. Renoveren. Isoleren. Afwerken. Afwerkpleisters. Silicaatverf. Kalkverf. Nieuw in België en Nederland. Al 36 jaar in Duitsland! Vochtproblemen oplossen Duurzaam Effectief Betaalbaar Saneren Renoveren Isoleren Afwerken Afwerkpleisters Silicaatverf Kalkverf Leemverf Kaleipleister

Nadere informatie

Stoopen & Meeûs KALEI. Handleiding

Stoopen & Meeûs KALEI. Handleiding Stoopen & Meeûs KALEI Handleiding 20-1-2015 1 Inhoud 1 Beschrijving KALEI... 3 2 Verpakking... 4 3 Voordelen product... 4 4 Productgamma... 4 4.1 KALEI... 4 4.1.1 KALEI ADDITIEF voor niet of slecht absorberende

Nadere informatie

TECHNISCHE NOTA BRANDVERNIS 1 ALGEMEEN

TECHNISCHE NOTA BRANDVERNIS 1 ALGEMEEN BRANDVERNIS 1 ALGEMEEN BRANDVERNIS wordt gebruikt voor het brandwerend maken van natuurlijk onbehandeld hout en houtproducten. Het product is enkel geschikt voor gebruik binnenshuis. Het is niet geschikt

Nadere informatie

Disboxid 444 Dickschicht

Disboxid 444 Dickschicht Disboxid 444 Dickschicht Chemisch en mechanisch zwaar te belasten epoxyhars-rolcoating voor vloeren en wanden. Twee componenten (2K). Materiaal Toepassing Eigenschappen Materiaalbasis Verpakking Kleur

Nadere informatie

Verwerkingsinstructies

Verwerkingsinstructies Gip Droogbouw- en vloersystemen 06/2010 Knauf Brio Droogvloerelementen Verwerkingsinstructies Gips KG Knauf Brio Droogvloer Knauf Brio is een droogvloersysteem bestaande uit prefabelementen die uit één

Nadere informatie

SolidfloorTM - Leginstructies - Onderhoudsinstructies - Vloerverwarming en -koeling - Garantiebepalingen

SolidfloorTM - Leginstructies - Onderhoudsinstructies - Vloerverwarming en -koeling - Garantiebepalingen SolidfloorTM - Leginstructies - Onderhoudsinstructies - Vloerverwarming en -koeling - Garantiebepalingen Earth & Fire, Bretagne, Art. 11157362 www.solidfloor.com LEGINSTRUCTIES Lees zorgvuldig deze aanwijzingen

Nadere informatie