infokrant Herent - Winksele - Veltem-Beisem / maart 2014 / nummer 270

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "infokrant Herent - Winksele - Veltem-Beisem / maart 2014 / nummer 270"

Transcriptie

1 infokrant Herent - Winksele - Veltem-Beisem / maart 2014 / nummer 270 En nu is het aan u Na maanden van speciale etiketten (tags) plakken en het verhuizen van rekken en bakken is het eindelijk zover. De bibliotheek schakelt over op een zelfuitleensysteem! We zetten voor u enkele belangrijke data op een rijtje: Maandag 10 maart is de bibliotheek uitzonderlijk gesloten. Die dag worden de meubels en de nodige apparatuur geplaatst. Vanaf dinsdag 11 maart scant u wat u ontleent, verlengt of terugbrengt zelf in. Betalen doet u vanaf dan via de betaalautomaat. Zaterdag 29 maart wordt het zelfuitleensysteem feestelijk ingehuldigd. De gemeente, de leden van de bibliotheekraad en het bibliotheekpersoneel nodigen u tijdens de openingsuren van 10 tot 13 uur uit voor een kennismaking met het nieuwe systeem in de bibliotheek en voor een drankje aan het onthaal. We geven u graag nog eens de belangrijkste richtlijnen mee: U moet steeds uw lidkaart(en) van de bibliotheek bij zich hebben als u een materiaal wilt ontlenen. U betaalt lidgeld, leengeld, boetes via een betaalautomaat met cash geld of met bancontact. Ook voor het gebruik van de betaalautomaat moet u uw lidkaart bij zich hebben. U moet zelf uw materialen innemen, ontlenen of verlengen. Natuurlijk zijn de bibliotheekmedewerkers ter beschikking om u daarbij te helpen. De materialen die u naar de bibliotheek terugbrengt, moet u na het inscannen zelf in daartoe bestemde kasten plaatsen. Er zal in de bibliotheek aan de infobalie steeds personeel aanwezig zijn om u verder te helpen. U kunt er o.a. terecht voor informatievragen, hulp bij problemen, het verlengen van lidmaatschappen, nieuwe inschrijvingen Boekenwijsheid Kort nieuws Als men een goed boek uit heeft, is het alsof men afscheid neemt van een goede vriend Voltaire Verkiezingen 2014 Op zondag 25 mei zijn er Europese, federale en Vlaamse verkiezingen. Wat moet u doen als u zelf niet kunt gaan stemmen? Lees meer blz. 2 Wild in t Park Bekendmaking affiche en start voorverkoop op 1 maart. Lees meer in UiT in Herent op blz. 1. Herentenaar Bart Swings schittert op Olympische Winterspelen in Sotsji Met zijn uitmuntende prestaties op de Olympische Winterspelen in februari heeft Bart Swings ons land en thuisbasis Herent op de kaart gezet. Zijn eerste wedstrijd m snelschaatsen leverde hem op 8 februari een vierde plaats en een Olympisch diploma op. Op 15 februari eindigde hij op de m op een verdienstelijke tiende plaats te midden van de 12 andere kanshebbers op een medaille. Met een vijfde plaats op de m sloot Bart Swings zijn eerste Olympische Winterspelen eervol af. De gemeente Herent wil haar bekendste inwoner dan ook op gepaste wijze eren. Samen met Bart zoekt het bestuur naar een geschikte datum voor een feestelijke ontvangst in de gemeente. Daarop zijn natuurlijk ook alle inwoners van harte welkom. Hou in de gaten. Nieuw: maandelijkse avondmarkt in Herent Vanaf april bent u elke derde donderdag van de maand welkom op de nieuwe avondmarkt aan de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Herent. Lees meer in UiT in Herent op blz. 6. Wereldmarkt opnieuw in het park De wereldmarkt trekt op 1 mei weer naar haar vertrouwde plek: het Wildemanspark. Deze editie bouwen we een werelddorp in het park. Wilt u hier graag aan meewerken? Lees meer in UiT in Herent op blz. 1 Belga Publiceren in het nummer van april De volgende infokrant verschijnt begin april. U kunt tot 3 maart teksten voor dat nummer bezorgen aan Teksten die te laat op de redactie binnenkomen, kunnen niet worden opgenomen. De grafische opmaak houdt u beter sober. Voor UiT in Herent kunt u uw activiteiten in de UiTdatabank ingeven tot 3 maart. Volgende inleverdata 31 maart (infokrant mei 2014) 5 mei (infokrant juni 2014) Afgiftekantoor Herent. Verschijnt maandelijks Verantwoordelijke uitgever: schepen A. Pollers, Spoorwegstraat 6 Herent 1

2 Gemeenteraad Varia De gemeenteraad heeft op 11 februari vergaderd. De goedgekeurde verslagen van de gemeenteraad zijn openbaar en kunnen worden ingekeken in De Kouter en op Belasting op economische activiteiten Aangezien de raad de belastingdruk in de gemeente op een redelijke wijze wil spreiden over alle personen die van de gemeentelijke diensten en infrastructuur gebruik maken, heeft de raad beslist het raadsbesluit van 12 november 2013 over de invoering van een belasting op de economische activiteiten van de rechtspersonen en van de niet in de gemeentelijke bevolkingsregisters ingeschreven natuurlijke personen voor het aanslagjaar 2014 te handhaven. De raad vraag dat het schorsingsbesluit van 14 januari 2014 wordt opgeheven. Goedkeuring statuten welzijnsraad De raad heeft de statuten van de welzijnsraad goedgekeurd. De statuten en de nieuwe werkvorm kwamen tot stand in een participatief proces. De raad zal werken met een kerngroep en thematische werkgroepen. Enkele huurovereenkomsten Wildemanspark zijn vernieuwd De huurovereenkomst met LTC Herent vzw voor de tennisaccommodaties in het Wildemanspark is vernieuwd en geldt voor 6 jaar. Ook de huurovereenkomst voor de tumblingzaal met Wild Gym vzw is geactualiseerd en geldt voor 6 jaar. Vernieuwen van asfalt & betonverharding Omdat de eerder aangestelde aannemer voor de dienstjaren 2014 en 2015 geen verdere werken meer wil uitvoeren, moeten ze opnieuw worden aanbesteed. Inmiddels is de wetgeving op de overheidsopdrachten echter gewijzigd en kan het destijds goedgekeurde bestek niet meer dienen. Daarom is een aangepast ontwerpdossier Algemeen herstel en renovatie van gemeentelijke wegen in asfalt & beton voor een bedrag van euro goedgekeurd. In maart is er uitzonderlijk geen gemeenteraad. De voorzitter van de gemeenteraad nodigt u uit op de gemeenteraadszitting van dinsdag 3 april in zaal Haagbeuk, De Kouter, Spoorwegstraat 6 in Herent. U kunt de agenda zeven dagen vooraf raadplegen in De Kouter en op Vacature gemeente Herent Starter Acupunctuur Anne Marie Vrebos, lid van Belgian Acupunctors Federation, start haar acupunctuurpraktijk op 17 maart in de Wijgmaalsesteenweg 33, 3020 Herent. Meer info en contact: of , vzw Vivisenior Voltijds (m/v) Directeur gemeentelijke basisschool Toverveld (statutair) De wedde wordt vastgesteld volgens de geldende barema s voor het ambt van directeur basisonderwijs. Hoe kunt u solliciteren? Uw kandidaatstelling richt u op de voorgeschreven inschrijvingsformulieren met een kopie van het vereiste diploma aan het college van burgemeester en schepenen, De Kouter, Spoorwegstraat 6 in 3020 Herent. Uiterste inschrijvingsdatum: 26 maart 2014 (postdatum telt) Meer info: de functiebeschrijving, de aanwervingsvoorwaarden en het inschrijvingsformulier kunt u ver krijgen aan het onthaal of bij de personeelsdienst, of op en op Serviceresidentie ParkHof service-appartementen voor senioren, Persilstraat 50, 3020 Herent. Bewoning mogelijk van maart Opendeurdag op 1 en 2 mei Meer info en contact: , of Vraag pin- en pukcodes op tijd aan Binnenkort moeten we weer allemaal onze belastingsbrief invullen. Velen onder ons doen dat al via Tax-on-Web. Om in te loggen hebt u daarvoor uw e-id nodig, uw kaartlezer en uw pincode. Elk jaar opnieuw krijgt de dienst burgerzaken vele aanvragen te verwerken van inwoners die hun pincode niet meer terugvinden. Een herdruk van de pincode moeten wij aanvragen en de procedure neemt zo n twee weken in beslag. Daarom een goede raad: kijk nu al of u uw pincode nog kent / kunt terugvinden, zodat u uw belastingsaangifte zeker tijdig kunt indienen. Verkiezingen 2014 Op zondag 25 mei zijn er Europese, federale en Vlaamse verkiezingen. In Herent worden daarvoor 18 stembureaus opgericht, verspreid over de 3 deelgemeenten. De stembureaus zijn geopend van 8 tot 16 uur. Dirk Alaerts Wat u moet doen als u zelf niet kunt gaan stemmen Als u niet zelf kunt gaan stemmen, kunt u een volmacht geven. U moet dan wel telkens over het juiste bewijsstuk beschikken, afhankelijk van de reden waarom u niet kunt gaan stemmen. Een verblijf in de Ardennen of aan de kust is, bijvoorbeeld, geen geldige reden om afwezig te blijven op de dag van de verkiezingen. Bent u ziek? Dan hebt u een doktersattest nodig. Bent u om beroeps- of dienstredenen in het buitenland of moet u die dag werken? Dan hebt u een attest van uw werkgever nodig. Bent u zelfstandig en in het buitenland om beroepsredenen? Dan hebt u een attest van de burgemeester nodig. Bent u schipper, marktkramer of kermisreiziger? Dan hebt u een attest van de burgemeester nodig. Verblijft u in een instelling en mag u ze niet verlaten? Dan hebt u een bewijs nodig van de directie. Kunt u vanwege uw geloofsovertuiging niet komen stemmen? Dan hebt u een bewijs nodig van de religieuze overheid. Kunt u om studieredenen niet komen? Dan hebt u een bewijs nodig van de onderwijsinstelling. Bent u op vakantie in het buitenland? Als u op reis gaat naar het buitenland en met volmacht wilt stemmen, dan hebt u een bijkomend attest nodig waarop de burgemeester uw afwezigheid bevestigt. Om dit attest te verkrijgen, kunt u zich tot 23 mei aanmelden bij het onthaal mét de nodige bewijsstukken (factuur reisbureau, vliegtuigticket ). Als u niet beschikt over de nodige bewijs stukken, wordt een verklaring op erewoord eveneens aanvaard. Het attest van de burgemeester wordt bij het volmachtformulier gevoegd. Het volmachtformulier kunt u krijgen aan het onthaal of vinden op verkiezingen. Let erop dat het attest duidelijk uw naam en de periode van afwezigheid vermeldt. Voor meer informatie kunt u terecht op de officiële verkiezingswebsite: of bij de dienst burgerzaken via of U kunt ook terecht in De Kouter tijdens de openingsuren (zie blz. 8). 2

3 Woonwijzer Openbare werken Lenen kan. Ook sociaal Voor een sociale lening mag de waarde van de woning die u wilt kopen of (ver)bouwen bepaalde maximumgrenzen niet overschrijden. Daarnaast heeft elke soort sociale lening specifieke voorwaarden. Om u te helpen bij de zoektocht naar een sociale lening kunt u terecht bij Woonwijzer. U kunt bijvoorbeeld lenen bij een erkende krediet maatschappij of bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen of bij het Vlaams Woningfonds (VWF). De voorwaarden om te lenen bij het VWF zijn gelijkgeschakeld met die van de Vlaamse woonlening. Dat betekent dat mensen zonder kinderen er nu ook in aanmerking kunnen komen voor een lening. En wie bij een kredietverlener het maximumbedrag heeft ontleend, kan onder bepaalde voorwaarden bij de provincie terecht voor een bijkomende lening. Voor wie energiebesparende maatregelen neemt (bijvoorbeeld dakisolatie, nieuwe ramen ) is er nog altijd de goedkope lening voor energiebesparende maatregelen (FRGE-lening). Iedereen kan maximaal euro lenen, terug te betalen over ten hoogste 5 jaar en tegen een vaste intrestvoet van 2%. In een aantal gevallen kunt u zelfs lenen tegen 0%. Er zijn geen dossierkosten aan de lening verbonden. Energieaudits, dak-, muur- en vloerisolatie, vervanging van een oude stookketel door een condensatieketel, stookketels op hout met automatische voeding, een microwarmtekrachtkoppeling, een warmtepomp, thermostatische kranen en kamerthermostaten met tijdschakeling, hoogrendementsbeglazing, zonneboilers en eventueel ook andere investeringen die een duidelijke energiewinst opleveren, komen in aanmerking. De werken moeten door een erkend aannemer worden uitgevoerd. Daarom is het belangrijk dat u zich bij Woonwijzer informeert voor u de werken laat uitvoeren! Misschien komt u in aanmerking voor belastingvermindering of andere premies. Ook die informatie geven wij. Geïnteresseerd? Wilt u meer info over deze lening? Greet Boes, Woonwijzer Midden-Brabant, (elke werkdag tijdens de kantooruren) of via Greet heeft spreekuur in De Kouter op maandag van tot 20 uur en op donderdag van 9 tot 12 uur. Op maandagmiddag kunt u op afspraak komen of een huisbezoek vragen. Nutsleidingen De volgende werken zijn uitgevoerd of worden in de loop van de volgende maanden uitgevoerd. Als u vragen hebt, dan stelt u die het beste rechtstreeks aan Telenet algemeen , De Watergroep , Eandis Notelarenweg Telenet plaatsen ondergrondse kabel voor aansluiting appartementen Zilvertorens Wildenhoge 6a Telenet vervangen ondergronds net ingevolge defect Winkselsesteenweg 34 Telenet vervangen ondergronds net ingevolge defect Toverbergstraat 59 Eandis aansluiting gas voor particuliere woning hoek Dorpsstraat en Neerijsestraat De Watergroep aanpassingswerken Verkaveling Molenveld fase 1 De Watergroep aanleg leidingen en aansluitingen Hoogveldstraat 54F Telenet plaatsen van ondergronds kabelnet Stationsstraat Telenet ondergronds brengen kabelnet Bergstraat Telenet vervangen ondergronds net door defect Zavelputstraat Telenet vervangen ondergronds net door defect Predikherenberg Telenet vervangen ondergronds net door defect De nutsmaatschappijen informeren de buurt bij het begin van de werken. Sinds 17 februari werken aan riolering en fietspaden Brusselsesteenweg (N2) Herent en Leuven Op 17 februari is het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) onderhoudswerken begonnen aan de riolering en de fietspaden van de Brusselsesteenweg (N2) in Herent en Leuven. Tijdens de eerste vier maanden wordt gewerkt vanaf het op- en afrittencomplex van de E314 tot aan het kruispunt met de Oikotenweg. Nadien wordt nog een maand gewerkt tussen het complex van de E314 en de ring rond Leuven. Omdat de werken vooral in de bermen en op het fietspad plaatsvinden, blijft de hinder voor het verkeer beperkt. De Brusselsesteenweg (N2) zal steeds in beide rijrichtingen open zijn, maar aan de werkzaamheden komen er versmalde rijstroken en zal een snelheidsbeperking gelden. Grondig onderhoud voor fietspaden en riolering Met deze werken lost het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) twee problemen op. De riolering onder de Brusselsesteenweg (N2) moest dringend worden hersteld. Bovendien verkeert het fietspad ook niet meer in goede staat en zou het ten laatste binnen enkele jaren volledig hersteld moeten worden. Aangezien de riolering grotendeels onder de bermen en de fietspaden ligt, werd besloten om deze werken te combineren en zowel de riolering als de fietspaden grondig te herstellen. Beperkte hinder voor verkeer op Brusselsesteenweg Bij de aanvang wordt er even in het midden van de Brusselsesteenweg gewerkt om de middeneilanden weg te nemen. Daarna wordt vooral aan de zijkant van de weg gewerkt. Bovendien wordt er steeds slechts aan één kant van de Brusselsesteenweg gewerkt. Voor de fietsers is er een veilige doorgang verzekerd. Speciale aandacht voor handelaars Brusselsesteenweg Er worden bruggetjes gelegd om de winkels bereikbaar te houden wanneer er nieuwe betonnen boordstenen gegoten worden. Zowel voor omwonenden als voor handelaars kunnen er in samenspraak met de aannemer en AWV individuele oplossingen gezocht worden om de hinder te beperken. Infoavond Voordelen van verhuren aan een sociaal verhuurkantoor (SVK) Donderdag 27 maart om 19 uur in het Sociaal Huis van Bertem, Tervuursesteenweg 182. Omdat SVK Spit ook actief is in Herent, zijn inwoners van onze gemeente eveneens van harte welkom! Info en inschrijving: of Organisatie: Wonen tussen Dijle en Voer en SVK Spit. Openbaar onderzoek Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan De Vloer Het openbaar onderzoek loopt van 24 februari tot 24 april Het ontwerp ligt tijdens de openingsuren ter inzage in De Kouter, Spoorwegstraat 6, Herent en kan worden geraadpleegd op Eventuele bezwaren of opmerkingen met betrekking tot dit ontwerp- RUP De Vloer moeten vóór 25 april 2014 via een aangetekende brief overgemaakt of uiterlijk op 24 april 2014 tegen ontvangstbewijs worden afgegeven in De Kouter. Bezwaren of opmerkingen richt u aan: De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, De Kouter, Spoorwegstraat 6, 3020 Herent. 3

4 Milieu Nationale inzamelactie van oude elektro van 21 tot 29 maart Met Belgerinkel naar de Winkel dat is elke dag winnen! Van 21 tot 29 maart organiseert Recupel, in nauwe samenwerking met onze gemeente, de afvalintercommunale, de Kringwinkels, Bebat en de elektrohandels een grootscheepse nationale inzamelcampagne van Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA). Ook batterijen zijn welkom. De gemeente die in de actieweek het meeste kilo s AEEA per inwoner inzamelt, wint een reuze ontbijtpicknick die deze zomer gratis aan de inwoners aangeboden wordt. Eenvoudige keuze voor een duurzame oplossing Veel elektro-apparaten worden nog altijd verkeerd afgedankt, bijvoorbeeld in de huisvuilzak. Zo kunnen er zwaar verontreinigende componenten in het milieu terechtkomen en gaan kostbare herbruikbare grondstoffen definitief verloren. Kiezen voor afdanken via het Recupel-circuit is een eenvoudige keuze voor een duurzame oplossing. Recupel garandeert maximale recyclage De recyclagemethodes die Recupel toepast, leveren een recuperatie aan grondstoffen op van meer dan 90% van het gewicht van het elektro-afval. De gigantische afvalberg aan de oorsprong wordt dus herleid tot een kleine restfractie van minder dan 10%. Hoe participeren aan een duurzaam milieubeleid? Breng uw afgedankte elektro-apparaten naar een van de vele Recupel ophaalpunten. U kunt er, indien het apparaat nog werkt, ook mee terecht in een Kringwinkel of hergebruikcentrum. Werkt het apparaat niet meer, dan kunt u het gratis kwijt in het milieupark of in de elektrowinkel waar u een nieuw toestel aankoopt. Tijdens de actieweek van 21 tot 29 maart nemen de vele elektrohandels die de actie mee ondersteunen ook kleine afgedankte elektrotoestellen (*) terug zonder aankoopverplichting van een nieuw toestel. U vindt een overzicht van de Recupelafdankpunten in uw buurt op de campagne-website en via de Recycle! -app die sinds begin dit jaar gratis beschikbaar is voor Apple-iOS en Android-toestellen. (*) toestellen waarvan de grootste afmeting max. 25 cm bedraagt. Winnaars Grote Inzamelmaand frituuroliën en -vetten Dinsdag 21 januari vond bij Intergemeentelijk milieubedrijf EcoWerf de prijsuitreiking plaats van de Grote Inzamelmaand van frituuroliën en -vetten gezinnen uit het werkingsgebied van EcoWerf namen deel aan de wedstrijd. In elke gemeente verlootte EcoWerf een friteuse. De hoofdprijs dit jaar was een mobiele frituur die bij de winnaar aan huis langskomt. R. Soetens uit Bierbeek is de gelukkige. Tot slot wonnen 44 deelnemers een cinematicket. De Grote Inzamelmaand werd georganiseerd door Interafval in samenwerking met Valorfrit en de intercommunales, waaronder EcoWerf. Meer info over de inzameling en recyclage van frituurolie of -vet: of Doe van zaterdag 26 april tot zaterdag 31 mei met de fiets of te voet boodschappen bij een handelaar in onze gemeente, en u maakt elke dag kans op mooie prijzen! Bovendien draagt u bij aan de leefbaarheid van onze gemeente, die er rustiger en veiliger door wordt. Wie bij een deelnemende handelaar winkelt, ontvangt dit jaar geen stempel op een spaarkaart meer, maar een Belgerinkel-lot met een unieke code. U registreert dit lot op en maakt zo kans op een mooie prijs. Iedere fietsrit of wandeling naar een deelnemende handelaar is een nieuwe kans om een prijs te winnen! En hebt u tijdens de campagneperiode nog niets gewonnen? Niet getreurd, u maakt dan nog steeds kans op de unieke Achielle-retrofiets, die exclusief is voorbehouden voor deelnemers van onze gemeente. Hou de deuren van onze lokale handelszaken vanaf eind april goed in de gaten. Hangt hier een Belgerinkelaffiche en bent u te voet of met de fiets? Aarzel dan niet om uw Belgerinkel-lot te vragen. De campagne met Belgerinkel naar de Winkel is een initiatief van de Bond Beter Leefmilieu, Unizo en Gezinsbond en loopt over heel Vlaanderen. Donderdag 3 april, 20 uur Infosessie: Hoe hellende en platte daken isoleren? Zowel bij nieuwbouw als bij bestaande woningen is een goede dakisolatie een absolute must. Maar een dik isolatiepakket alleen is niet genoeg: een correcte plaatsing is even belangrijk. U leert in deze sessie de verschillende mogelijkheden kennen: 1. isolatie van een plat dak; 2. isolatie van een hellend dak met inrichting van de zolder; 3. isolatie van de zoldervloer als alternatief voor de isolatie van een hellend dak. Ten slotte worden het belang van ventileren en de mogelijke premies kort besproken. Het gemeentebestuur organiseert deze infosessie, met steun van de provincie Vlaams-Brabant en in samenwerking met Dialoog vzw, de Landelijke Gilde Veltem en Woonwijzer Herent, op 3 april in Huize Beisem Kerkstraat 7, 3020 Veltem-Beisem. De infosessie begint om 20 uur. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. Dat doet u bij de gemeentelijke milieudienst, Sarah Geldof, op het nummer of of op de website U kunt inschrijven tot 21 maart. Met ondersteuning van DuboVlaamsBrabant. 4

5 Internationale samenwerking Zaterdag 22 maart Wereldwaterdag Het gemiddelde drinkwaterverbruik in België schommelt tussen 120 en 130 liter per dag en per inwoner. Daarnaast gebruiken we ook nog eens gemiddeld liter water per dag om ons te voeden (van productie tot verbruik) en ons te kleden. Zo is er bijvoorbeeld voor het maken van 1 kg rundsvlees liter water nodig en voor een jeansbroek liter water. Al dat water komt niet zomaar uit de kraan. Het komt uit sommige waterlopen en vooral uit de bodem. Het kost heel wat moeite om het veilig, zuiver en drinkbaar te krijgen en te houden. Toch gaan we er nog steeds te onzorgvuldig en respectloos mee om. Er wordt teveel water verspild en vervuild en dat terwijl er 900 miljoen mensen in de wereld geen toegang tot zuiver water hebben. Hoe kunnen we ons kostbare water sparen en beschermen? Hieronder wat tips: kies zuinige wastoestellen en was altijd met een volle wasmachine; plaats een spoelonderbreker op het toilet; gebruik waar het kan regenwater; laat water niet onnodig lopen bij het tandenpoetsen, scheren of handenwassen, want zo bent u al snel 1 à 2 liter water kwijt; repareer lekkende kranen: een lekkende kraan verspilt ongeveer 5 à 6 liter water per dag; installeer een spaardouchekop, zo bespaart u 40 à 50%; gebruik geen pesticiden, zo beschermt u grondwater en oppervlaktewater; giet geen schadelijke producten zoals bijvoorbeeld verf, lijm, geneesmiddelen in de gootsteen; gebruik minder was- en schoonmaakmiddelen of gebruik ecologische was- en schoonmaakmiddelen; Wilt u weten hoeveel water u gemiddeld verbruikt en wat u kunt doen om dat gebruik te verminderen en het water mee te beschermen? Ga dan naar Nieuwe drinkwatertarieven in 2014 De Watergroep past het tarief aan voor het drinkwaterverbruik: jaarlijkse vaste vergoeding per wooneenheid 53,19 euro 15 m 3 per gedomicilieerde persoon gratis basisverbruik 2,04 euro/m 3 Deze tarieven zijn exclusief heffingen en BTW. Nieuw telefoonnummer De Watergroep Vanaf 1 maart kunnen meldingen doorgegeven worden op het nieuwe nummer Meer info: Zusterband Herent Nimlaha kok Eeuwenoude tradities en splinternieuwe computers Op 20 januari vond in Nimlaha kok, de partnerregio van Herent in Guatemala, de Cambio de Varas plaats, vrij vertaald; de wissel van de staven. Elk jaar wordt een deel van de leiders uit elk dorp vervangen en geven ze letterlijk hun staf, een teken van hun autoriteit, door aan een jongere generatie. Uit alle gemeenschappen van de uitgestrekte regio komen mensen toegestroomd. Sommigen moeten drie uur stappen om hier te geraken. Ze verzamelen zich in een kring rond een offerplaats waar de ouderlingen een heilig vuur aanleggen. Er wordt gesproken door vooraanstaande mensen uit de regio. Het zijn politieke woorden: de State of the Union. Dan spreekt iedereen, geduldig, op zijn beurt, ook al wordt bevestigd wat reeds is gezegd. Voer voor debat is de recente wijziging rond het bevolkingsregister. Voordien kwamen gemeentelijke diensten tot in de regio, zodat mensen ter plaatse nieuwe geboorten konden aangeven. Nu moet men daarvoor naar de stad reizen, soms uren te voet of in een daverende pick-up met een pasgeboren kind. De discussie wordt na lange tijd besloten met het plan dat een gezamenlijke brief wordt opgesteld om dit aan te kaarten. Alle leiders zullen in hun dorp het gesprek nog een keer overdoen en de brief laten ondertekenen door de hele gemeenschap. Participatie ten top! Juan Choc, Herents ereburger, leidt de Mayejak, het offerritueel dat de overdracht van de Varas omkadert. Hij verdedigt met vuur het gebruik van de Varas en de kracht van de Mayacultuur. Eén voor één nemen de nieuwe leiders hun Vara en de daarbij horende verantwoordelijkheid aan, soms met trillende handen. Diezelfde dag wordt plechtig het computercentrum van de regio geopend. Het centrum kwam er mede dankzij de steun van Herent. Vijf nagelnieuwe computers en een krachtige schotelantenne zullen het venster op de wereld zijn in de regio. Wijze woorden benadrukken het belang van educatie, drukken de wens uit om nog meer te communiceren met de broers en zussen in Herent en voeden de hoop dat dit de strijd voor de rechten van de Q eqchi s en tegen de dreigende stuwdam zal versterken. In een hoek van de ruimte staat een grote kast met daarop een bijna even grote flatscreen-tv. De kast zit vol met boeken en DVD s die de herinnering aan het gewapende conflict moeten levend houden. De dagen na de opening wordt op elk dood moment wel een documentaire opgezet die meteen een horde nieuwsgierige kinderen en jongeren trekt. of hoe tradities een anker zijn in een stroom van verandering! De zusterband met de Q eqchi s is nu ook te vinden op Facebook. Surf naar https://www.facebook.com/herentq en klik vind ik leuk om op de hoogte te blijven. De Mayejak, het offerritueel. Juan Choc, Herents ereburger, verdedigt met vuur het gebruik van de Varas. Het computercentrum, tot stand gekomen met steun uit Herent. De nieuwe communicatie, een opstap naar emancipatie. 5

6 Politie HerKo Welzijn SLIV, FOD Binnenlandse zaken Welzijn HerKo neemt meer dan 1000 ademtesten af tijdens de BOB-campagne In het kader van de nationale BOB-wintercampagne van 29 november tot 27 januari heeft de lokale politie Herent-Kortenberg op haar grondgebied 1051 bestuurders aan een ademtest onderworpen. 29 gecontroleerde bestuurders (bijna 3%) bleken onder invloed van alcohol te rijden en moesten hun rijbewijs gedurende een bepaalde periode inleveren. Ruim 97% hield zich bijgevolg wel aan de wettelijk opgelegde alcohollimiet. Indien we enkel de resultaten van de tijdens weekendnachten georganiseerde alcoholacties bekijken, dan stijgt het percentage gecontroleerde bestuurders onder invloed echter tot 6%. Vooral tijdens weekendnachten zitten er dus teveel bestuurders met een glaasje teveel achter het stuur Niet alleen tijdens de eindejaarsperiode levert de politiezone HerKo de nodige inspanningen om de verkeersveiligheid te verhogen. Het hele jaar door kunt u op elk moment, zowel overdag als s nachts en zowel in het weekend als tijdens de week, gecontroleerd worden. Niet alleen naar aanleiding van geplande alcoholacties, maar ook tijdens reguliere patrouilles worden bestuurders immers regelmatig aan een alcoholcontrole onderworpen. Daarnaast geldt het principe botsen is blazen, waarbij van bestuurders die bij een verkeersongeval betrokken zijn, steeds een ademtest wordt afgenomen. Beveilig uw woning tegen inbraak samen met de diefstalpreventie adviseur Tegen inbraken kunt u zich wapenen door de zwakke punten van uw woning te verbeteren. Vaak volstaat het om uw leefgewoontes aan te passen of om een aantal bijkomende sloten te plaatsen. Deze maatregelen hoeven niet altijd duur te zijn. Wilt u weten of uw woning voldoende beveiligd is? Dan kunt u een beroep doen op de diefstalpreventieadviseur van de lokale politie HerKo. Zij bekijkt samen met u uw woning en geeft aan welke veranderingen wenselijk zijn. Gaat u bouwen of verbouwen? Dan kan de preventieadviseur advies geven op basis van uw (ver)bouwplannen. Het advies is altijd gratis en vrijblijvend. U kunt met de diefstalpreventieadviseur van de lokale politie HerKo contact opnemen via het nummer of via Dringend mensen gezocht die iets willen bijverdienen via het PWA U kunt bij privé-personen, scholen, vzw s, lokale overheden en land- en tuinbouwbedrijven in Herent een aantal activiteiten verrichten zodat u iets kunt bijverdienen. U verliest niets van uw stempelgeld of leefloon en u krijgt uw verplaatsingsonkosten terugbetaald. Om te mogen werken via het Herentse PWA moet u in Herent wonen en minstens 2 jaar volledig uitkeringsgerechtigd zijn als u jonger bent dan 45 jaar. Als u ouder bent, hoeft u maar 6 maanden volledig uitkeringsgerechtigd te zijn of een leefloon te krijgen. Jaarlijks zijn er gratis opleidingen waaraan u kunt deelnemen als u in het PWA bent ingeschreven. Bent u geïnteresseerd of hebt u nog vragen? Spring dan gerust eens binnen in het PWA-kantoor in De Kouter. U kunt ons ook telefonisch ( , vragen naar dienst PWA) of via mail bereiken. We zijn open op dinsdag en vrijdag van 9 tot 12 uur. Burgerlijke Stand Geboortes Hanne Sergoyne, dochtertje van Geert en Barbara Colsoul Lotte Vanginderachter, dochtertje van Tony en Els Vancluyssen Nour Ochi, dochtertje van Bilel en Ellen Eembeeck Céline Boogaerts, dochtertje van Luc en Karolien Meeusen Nel Demuynck, dochtertje van Jeroen en Veerle Vanmoer Charlotte Goris, dochtertje van Kristof en Veerle Van Lerbeirghe Logan Clark, zoontje van Jeremy en Tineke Peetroons Arthur Nollet, zoontje van Pieter en Laura Coosemans Angelina Minev, dochtertje van Tzvetomir en Anna Boldyreva Cisse Stessel, zoontje van Pieter en Jessie Bosmans Elli Borgions, dochtertje van Johan en Sofie Devolder Anna Bormans, dochtertje van Olivier en Eva Verrydt Vincent Van Leemput, zoontje van Axel en Cindy Wyns Aren Neerinckx, zoontje van Simon en Anne Verhaegen Joran Mets, zoontje van Georges en Katrien Vekemans Rayan Robatsarpooshi, zoontje van Hamid en Pardis Etedaly Guus Huysegoms, zoontje van Kevin en Nele Lenaerts Ewan Beullens, zoontje van Siemon en Margo Fannes Anton Terras, zoontje van Franky en Irina Mikhaylova Vic Bogaert, zoontje van Olivier en Caroline Indekeu Amelie Stemberger, dochtertje van David en Sarah Nys Lowie De Baerdemaeker, zoontje van Bram en Valerie Philippaerts Jolien Vanheusden, dochtertje van Jo en Cindy Van Humbeeck Jef Maes, zoontje van Christophe en Sofie Kuppens Overlijdens Marcel Waerzeggers, echtgenoot van Anna Vanaerschot Francisca Pelicaen, weduwe van Maurice Denis Jaak Mortier, echtgenoot van Julia Schampaert Sonja Van De Sype, weduwe van Herman Mombaerts Wilfrieda Debecker Clara Roelandts, weduwe van Michael Huygens Frans Dehoperé, echtgenoot van Lucilla Van Wijngaerden Maria Joos, weduwe van Mues André Joanna Coosemans, echtgenote van Frans Dams Homerus Van Rossen, weduwe van Maria Rooms Maurits Maes Emilia Wouters Philomène Geyssens, weduwe van Louis Dumarey Jean Berckmans, echtgenoot van Sirikae Pulpol Marie-Jeanne Vandenplas, weduwe van Silvano Ottolina Sidonie Mourisse, weduwe van Herman De Raet Edward Van Meerbeeck Aline Boghe, echtgenote van Alouis Dekeye Lucienne Grauwels Albert Pauwels Anna Boudewijns, weduwe van Armand Philips Een kind op vakantie Euro-Children biedt aan kinderen uit probleemgebieden in Europa ieder jaar vakanties aan en zoekt daarom nieuwe gastgezinnen. De kinderen zijn tussen 9 en 11 jaar oud als ze een eerste keer komen. Meer info: , of 6

7 Sociaal Huis Thinkstock Woensdag 26 maart, 20 uur Infoavond: Toegankelijkheid is meer dan een gebouw binnen raken Tijdens dit infomoment zal de voorzitter van vzw Tolbo ( = TOegankelijkheid in Lokale Besturen en Overheidsdiensten) toelichten hoe investeren in toegankelijkheid in de toekomst kan worden aangepakt. We kunnen ons namelijk allen inzetten om het gemeenschapsleven toegankelijk te maken voor ieder van ons. Want toegankelijkheid gaat verder dan fysieke toegankelijkheid, waarvoor al sneller wat wordt gedaan. Vzw Tolbo ijvert daarnaast ook voor communicatie (bv. websites) die voor elke persoon met elke beperking toegankelijk is en voor een diverser aanbod aan jobs, activiteiten, evenementen Zo kan iedereen, personen met een handicap maar ook bijvoorbeeld ouders met een buggy, senioren, deel uitmaken van de samenleving. Na de uiteenzetting door Tolbo zal Willy Verbeek, voorzitter ACW Herent, het Stoepenplan van de gemeente Herent voorstellen en het aan de voorzitter van het OCMW overhandigen. Waar? Zaal 1.1 Cultuur, Oud Gemeentehuis (1 ste verdieping, met lift), Schoolstraat 15, 3020 Herent. Meer info: of Brenda Van Rillaer op Activiteiten in De Hemelboom Mechelsesteenweg 487 De cafetaria van de Hemelboom wil een plaats zijn voor iedereen die behoefte heeft aan ontmoeting en zet daarom zijn deuren geregeld open. Zo kunt u iedere werkdag om 12 uur voor een warme maaltijd tegen 5 euro terecht in het Sociaal Restaurant De Pollepel. Opgelet: tijdens de restaurantdag gelden andere tarieven. Wij vragen om 3 dagen vooraf in te schrijven via het online inschrijvingsformulier op Inschrijven kan ook ter plaatse of telefonisch via (vragen naar Lydia Leys). Elke maandagmiddag is de cafetaria van 14 tot 17 uur open voor een babbel en een drankje. Elke donderdagmiddag spelen we met de kaarten (in samenwerking met Okra Herent). Activiteiten Maandag 10 maart om 14 uur: Modeshow door Mode Eddy Ondanks de zachte winter zijn we toch blij stilaan wat meer zomerse Menu spullen te kunnen aantrekken. Kom de nieuwe collectie ontdekken. Bloemkoolroomsoep De toegang is gratis. Kopen mag, maar alleen kijken mag ook! Roze zalm met béarnaisesaus en frietjes Maandag 24 maart om uur: Optreden van Fiver Appeltaart Leuke muzieknamiddag met muziek van verschillende genres. En als u het voelt kriebelen, mag u zeker ook de beentjes uitslaan. De toegang is gratis. Organisatie: CM Herent i.s.m. vzw Tolbo en ACW Herent Donderdag 20 maart, 14 uur Infonamiddag voor ouderen over woningaanpassing Maandag 31 maart om 12 uur: Restaurantdag Wie zin heeft, kan vanaf 12 uur gezellig komen tafelen in de cafetaria. De prijs wordt berekend op basis van de tarieven van de dienst Warme Maaltijden (max. 15 euro). Inschrijven kan tot 15 maart via (vragen naar Marie-Hélène Verreck). Meer info over cafetaria De Hemelboom op , vragen naar Lydia Leys, Als u een dagje ouder wordt, zijn er een aantal dagelijkse handelingen die minder goed gaan. Zo kan het moeilijk zijn om in en uit het bad te stappen, de trappen op te gaan, de rolluiken op te trekken Om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen, kunt u uw woning aanpassen om deze ongemakken te verhelpen. Dat kan gaan van een inloopdouche plaatsen, een traplift installeren of de benedenverdieping ombouwen zodat u niet meer naar boven moet, de rolluiken automatiseren Op donderdag 20 maart om 14 uur organiseert de Ouderenadviesraad in samenwerking met Woonwijzer Midden-Brabant en het Sociaal Huis een infonamiddag over woningaanpassing in GC De Wildeman, zaal De Nok, Schoolstraat 13, Herent. Hier krijgt u uitleg over de verschillende mogelijkheden om uw huis aan te passen. Ook de premies die u hiervoor kunt krijgen (voor 60+, 65+ of mensen met een handicap) komen aan bod. Van maandag 21 tot zondag 27 april Week van de valpreventie Vlaanderen daagt senioren uit om te dansen. Doet u ook mee? De Week van de Valpreventie loopt dit jaar van 21 tot 27 april. Tijdens die week bundelen gezondheids- en welzijnswerkers hun krachten. Zo willen ze voorkomen dat ouderen door een val hun zelfstandigheid verliezen. De boodschap is simpel: blijf actief, vermijd vallen. De focus van de Week van de Valpreventie ligt op beweging. Dat is meteen een van de belangrijkste factoren om vallen te voorkomen. Ook uw vereniging, woonzorgcentrum of organisatie kan deelnemen aan de week. Hoe? Organiseer een seniorenbal, gooi de spieren los met stoeldansen, zweet het uit tijdens een golden zumba of dans. Want u bent nooit te oud om te dansen. Vlaanderen wil zo veel mogelijk mensen aan het dansen krijgen. Registreer het aantal dansers van uw organisatie op tot 27 april. Geïnteresseerd om deel te nemen? Neem een kijkje op Registreer uw organisatie en bestel de materialen met het online bestelformulier. De Vlaamse Week van de Valpreventie is een initiatief van de Vlaamse Overheid in regie van het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen en in samenwerking met de Vlaamse Logo s en het VIGeZ. 7

8 Nuttige contactgegevens Het college van burgemeester en schepenen Voor u in De Kouter of na telefonische afspraak: Marleen Schouteden burgemeester, algemeen beleid, politie, brandweer, veiligheid, burgerzaken, begraafplaatsen Jo De Clercq lokale economie, lokale tewerkstelling/pwa, milieu, ontwikkelings samenwerking, ouderenbeleid Philippe Scheys ruimtelijke ordening en stedenbouw, sport, markten, vrijwilligerswerk Katleen D Haese financiën, personeel en organisatie, ICT Arlette Caes openbare werken, erosie- en waterbeleid, woonbeleid Maarten Forceville jeugd- en speelpleinwerking, mobiliteit, gelijke kansen, duurzaamheid Astrid Pollers cultuur, bibliotheekwezen, informatie en communicatie, onderwijs en buitenschoolse kinderopvang, RUP s ( ), feestelijkheden, toerisme Liesbeth Van Hemelrijck voorzitter Sociaal Huis (OCMW), welzijn Herman Artois gemeentesecretaris De contactgegevens van de leden van de gemeenteraad en de OCMW-raad vindt u via Hoe bereikt u De Kouter? met het openbare vervoer Het treinstation van Herent ligt pal tegenover het nieuwe gebouw; de bushalte van De Lijn voor buslijnen 284, 285, 4 en 652 ligt aan het gebouw. als u een mobiliteitsbeperking hebt Voor u zijn enkele parkeerplaatsen voorbehouden. Als u met de rolstoel komt, dan kunt u de helling aan de ingang nemen. met de fiets Voor het gebouw is een fietsen stalling. met de wagen Vanuit Mechelen of Leuven slaat u vanop de Omleiding (N26) af naar de Mechelsesteenweg, richting treinstation. Vanuit het centrum van Herent neemt u de Rijwegbrug, de Kouterstraat voorbij het milieupark, naar rechts de Spoorwegstraat in. U kunt gratis parkeren achter het gebouw. De Infokrant is een ploeg Ideeëngoed: college van burgemeester en schepenen Druk: Peeters nv Redactieteam: Lies Guldentops, Ellen Janse, Luk Draye en Astrid Pollers Inbreng: gemeentelijke diensten en Herentse verenigingen Verantwoordelijke uitgever: schepen Astrid Pollers Het college behoudt zich het recht voor om aangeboden teksten in te korten. Hib-Hop buitenschoolse opvang Wildemansweg 36, 3020 Herent Coördinator: Karin De Win Kind en Gezin Schoolstraat 15A Raadplegingen Kind & Gezin - Kind en Preventie Wachtdiensten Apothekers Huisartsen Tandartsen Lokale politie HerKo één centraal telefoonnummer: Politiehuis Herent De Kouter maandag dinsdag, woensdag donderdag, vrijdag Politiehuis Kortenberg maandag, dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag ma u en na afspraak Voor dringende hulp 101 (politie) 100 (voor GSM 112) (brandweer, ziekenwagen) (privé) na afspraak na afspraak ma u u woe u na afspraak na afspraak na afspraak na afspraak na afspraak alle werkdagen, tijdens de ope nings uren, bij voorkeur na afspraak Milieupark Hoek Spoorwegstraat / Kouterstraat Toegang tot 15 minuten voor sluitingstijd Het milieupark is open van dinsdag tot vrijdag van12.30 tot uur en zaterdag van 9 uur tot 16 uur. Het is op maandag, zon- en feestdagen gesloten. Spoorwegstraat 6, 3020 Herent 8 tot 20 uur 8 tot 17 uur 8 tot uur De Walsplein 30, 3070 Kortenberg 8 tot 13 uur 12 tot 17 uur 8 tot 17 uur 8 tot 13 uur 9 tot 13 uur De Kouter - Het Huis van de Gemeente Spoorwegstraat 6, 3020 Herent, één centraal telefoonnummer: fax: Meer informatie vindt u op maandag tot vrijdag 8.30 tot 12 uur maandagavond tot uur woensdagmiddag 14 tot 16 uur Gemeentediensten Sociaal Huis Voorzitter Vast Bureau Aïcha Al Merrouni Christophe Lonnoy Michel Claeys Bibliotheek Openingsuren maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Snel-loket Elke namiddag behalve vrijdagnamiddag van 14 tot 16 uur Secretaris uur uur en uur uur uur uur De krant 8 is gemaakt met milieubewust vervaardigd papier. Vraag gratis veiligheidsadvies voor uw woning.

infokrant Herent - Winksele - Veltem-Beisem / februari 2015 / nummer 279

infokrant Herent - Winksele - Veltem-Beisem / februari 2015 / nummer 279 infokrant Herent - Winksele - Veltem-Beisem / februari 2015 / nummer 279 Onze gemeente schakelt over naar DIFTAR vanaf mei 2015 Kies uw afvalcontainer In mei verandert de inzameling van huisvuil en groente-,

Nadere informatie

infokrant Herent - Winksele - Veltem-Beisem / oktober 2013 / nummer 266

infokrant Herent - Winksele - Veltem-Beisem / oktober 2013 / nummer 266 infokrant Herent - Winksele - Veltem-Beisem / oktober 2013 / nummer 266 Voortaan komt u makkelijker te weten wat er in de gemeente zoal te doen is. U kent UiT in Vlaanderen? UiT in Leuven? Sinds september

Nadere informatie

infokrant Herent - Winksele - Veltem-Beisem / mei 2012 / nummer 252

infokrant Herent - Winksele - Veltem-Beisem / mei 2012 / nummer 252 infokrant Herent - Winksele - Veltem-Beisem / mei 2012 / nummer 252 Dinsdag 1 mei in het Wildemanspark Herent-Zuid wereldmarkt 14 uur: Opening wereldmarkt, doorlopend terras en feestweide. 14.30 uur: Workshop

Nadere informatie

infokrant Herent - Winksele - Veltem-Beisem / juni 2012 / nummer 253

infokrant Herent - Winksele - Veltem-Beisem / juni 2012 / nummer 253 infokrant Herent - Winksele - Veltem-Beisem / juni 2012 / nummer 253 U bent welkom Voor de ingebruikname van De Kouter hebben we een basisdienstverlening aan de centrale onthaalbalie uitgewerkt die we

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be

INFO. www.rijkevorsel.be INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 20e Jaargang nr. 4 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

Cultuurprijs & Jeugdduim uitgereikt

Cultuurprijs & Jeugdduim uitgereikt Cultuurprijs & Jeugdduim uitgereikt In GOC Ter Voncke werden op zaterdag 18 januari naar jaarlijkse traditie de Jeugdduim en de Cultuurprijs uitgereikt. De Jeugd- en Cultuurraad sloegen de handen in elkaar

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD TWEEMAANDELIJKS MAART - APRIL 2015/ 43 JAARGANG - NR. 2 UW STAD

INFORMATIEBLAD TWEEMAANDELIJKS MAART - APRIL 2015/ 43 JAARGANG - NR. 2 UW STAD INFORMATIEBLAD TWEEMAANDELIJKS MAART - APRIL 2015/ 43 JAARGANG - NR. 2 UW STAD Uw advertentie hier? Nieuwpoort, Uw Stad 7.000 exemplaren 4 of 8 edities per jaar adverteren enkel voor Nieuwpoortse ondernemingen

Nadere informatie

21 maart 21 april. 28 maart. 17-20 mei doof de lichten op 31 maart. Schrijf nu al in voor INFORMATIEBLAD VAN DE GEMEENTE RANST

21 maart 21 april. 28 maart. 17-20 mei doof de lichten op 31 maart. Schrijf nu al in voor INFORMATIEBLAD VAN DE GEMEENTE RANST RANSTINFO verschijnt 6 maal per jaar n 2 Maart - April 12 www.ranst.be INFORMATIEBLAD VAN DE GEMEENTE RANST Schrijf nu al in voor 21 maart 21 april 28 maart 17-20 mei doof de lichten op 31 maart VER. UITGEVER

Nadere informatie

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Stef op zoek naar stamceldonor De Windwijzer op bezoek bij de tandarts Paassportkampen

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Stef op zoek naar stamceldonor De Windwijzer op bezoek bij de tandarts Paassportkampen Laarne Informeert Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid MAART-APRIL 2013 MAAK KENNIS MET UW NIEUW BESTUUR Stef op zoek naar stamceldonor De Windwijzer op bezoek bij de tandarts Paassportkampen Verantwoordelijke

Nadere informatie

DE VLETERNOARE. 3-maandelijks nr. 2 april-mei-juni 2014. Dag van de natuur Zondag 17 november 2013 03-11. Info uit uw gemeente 12-15

DE VLETERNOARE. 3-maandelijks nr. 2 april-mei-juni 2014. Dag van de natuur Zondag 17 november 2013 03-11. Info uit uw gemeente 12-15 3-maandelijks nr. 2 april-mei-juni 2014 DE VLETERNOARE Dag van de natuur Zondag 17 november 2013 Sportlaureaten 2013 Vleteren Een nieuw speelplein voor Vleteren? V.U.: Bram Coppein, schepen van informatie

Nadere informatie

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid Laarne Informeert Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid SEPTEMBER-OKTOBER 2011 BS De Zonnebloem Kunstenweekend Kalkenkermis Veilig naar school Verantwoordelijke uitgever: Burgemeester Ignace De Baerdemaeker

Nadere informatie

Vaste loopomloop 7. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd 7 Grabbelpas herfst 11

Vaste loopomloop 7. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd 7 Grabbelpas herfst 11 Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - september-oktober 2014 jrg 38 nr. 5 www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille 6 7 11 Vaste loopomloop 7 E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd

Nadere informatie

GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD

GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD DECEMBER 2014 GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD DILBEEK INFO WWW.DILBEEK.BE DILBEEK GROOT-BIJGAARDEN ITTERBEEK SCHEPDAAL SINT-MARTENS-BODEGEM SINT-ULRIKS-KAPELLE Inhoud ZONDAG 4 JANUARI 2015 VACATURE OFF & WE

Nadere informatie

M A S S E N H O V E N

M A S S E N H O V E N 2 informatief gemeentemagazine VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / MAART - APRIL 2010 O N Z E G E M E E N T E M A S S

Nadere informatie

Beste Herenthoutenaren

Beste Herenthoutenaren Beste Herenthoutenaren 2013 is zoals de laatste jaren weer voorbijgevlogen. 2014 moet het jaar worden van het optimisme. Ik wil dan ook namens het college van burgemeester en schepenen, gemeente- en OCMW-raadsleden

Nadere informatie

Tweemaandelijks - Editie mei-juni 2014 32ste jaargang - nr. 3-2014

Tweemaandelijks - Editie mei-juni 2014 32ste jaargang - nr. 3-2014 Tweemaandelijks - Editie mei-juni 2014 32ste jaargang - nr. 3-2014 ALVERINGEM Afgiftekantoor: 8690 Alveringem - Verantwoordelijk uitgever: Hendrik Verschave, gemeentesecretaris, p.a. gemeentehuis. INHOUD

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Beste wensen voor 2013!

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Beste wensen voor 2013! Laarne Informeert Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid JANUARI-FEBRUARI 2013 Beste wensen voor 2013! Vraag tijdig je tussenkomst Minder Mobielen Vervoer aan GALM-project 2013 Wat verandert er voor

Nadere informatie

Vragen over energie? Wij helpen u op weg!

Vragen over energie? Wij helpen u op weg! INFOMAGAZINE Vragen over energie? Wij helpen u op weg! 1 Premies isolatie: - HR-beglazing - Dak-, muur-, vloer-, en kelderisolatie C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 2 Premies verwarming

Nadere informatie

O N Z E G E M E E N T E

O N Z E G E M E E N T E 3 INFORMATIEF GEMEENTEMAGAZINE VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / MEI - JUNI 2015 ONZE GEMEENTE M A S S E N H O V E

Nadere informatie

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 03 tweemaandelijkse UItgavE mei - JUNI 2011 www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 1 kaprijke bouwt verder aan colofon tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke

Nadere informatie

WEKELIJKSE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF

WEKELIJKSE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF Op de foto: Burgemeester Peter Reekmans, de vleugeladjudant van de Koning, de Duitse ambassadeur, de provinciecommandant en schepen Natasja Ons bij de bloemenneerlegging tijdens Glabbeek Herdenkt Beste

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR NR. 151 MEI-JUNI-JULI-AUGUSTUS 2015 Ver. Uitg.: College van Burgemeester en Schepenen

INFORMATIEBLAD UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR NR. 151 MEI-JUNI-JULI-AUGUSTUS 2015 Ver. Uitg.: College van Burgemeester en Schepenen Schelle INFORMATIEBLAD UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR NR. 151 MEI-JUNI-JULI-AUGUSTUS 2015 Ver. Uitg.: College van Burgemeester en Schepenen Beste Schellenaar, De lente zet de natuur in bloei, schildert

Nadere informatie

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid Laarne Informeert Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid NOVEMBER-DECEMBER 2011 Jasmine Debels Uitreiking fluovestjes Oxfam geschenkenbeurs - 3 december Pompoenoogst BS Kalken Verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

België-Belgique P.B. 3770 Riemst 12/3889

België-Belgique P.B. 3770 Riemst 12/3889 Tweemaandelijks informatieblad van de gemeente Riemst Jaargang 35 mei/juni 2011 Verschijnt op 7.050 exemplaren P 004432 Afgiftekantoor 3770 Riemst België-Belgique P.B. 3770 Riemst 12/3889 3 tombola-actie

Nadere informatie

Juni 2015. www.rijkevorsel.be

Juni 2015. www.rijkevorsel.be 2310 www.rijkevorsel.be 500 overheerlijke frikadellen 450 geïnteresseerde bezoekers 152 genomen foto s 12 toelichtingsborden voor straatnamen 10 uiteenlopende activiteiten 8 meewerkende verenigingen 2

Nadere informatie

Mei 2009. Vraag tijdig je kinderpas aan p.6. Laat je fi ets gratis registreren p.19. Fiets naar de winkel en val in de prijzen p.

Mei 2009. Vraag tijdig je kinderpas aan p.6. Laat je fi ets gratis registreren p.19. Fiets naar de winkel en val in de prijzen p. DE Nieuwe samenstelling van het schepencollege p.3 Vraag tijdig je kinderpas aan p.6 Laat je fi ets gratis registreren p.19 Fiets naar de winkel en val in de prijzen p.20 Mei 2009 SINT-LAUREINS INFO 2

Nadere informatie

Mei 2010. Fiets naar de winkel en val in de prijzen! p.20. Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.13. Vraag de Kids-ID tijdig aan! p.

Mei 2010. Fiets naar de winkel en val in de prijzen! p.20. Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.13. Vraag de Kids-ID tijdig aan! p. de Vraag de Kids-ID tijdig aan! p.3 Energiebesparende premies voor particulieren p.8 Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.13 Fiets naar de winkel en val in de prijzen! p.20 Mei 2010 sint-laureins info 2

Nadere informatie

Gemeentemagazine Herk-de-Stad. In de kijker. Geert Dethier. Uitgelicht. Spelen in Herk-de-Stad. De Markthallen. Programma 2015-2016

Gemeentemagazine Herk-de-Stad. In de kijker. Geert Dethier. Uitgelicht. Spelen in Herk-de-Stad. De Markthallen. Programma 2015-2016 Gemeentemagazine Herk-de-Stad In de kijker Geert Dethier Uitgelicht Spelen in Herk-de-Stad De Markthallen Programma 2015-2016 EDITIE JULI - AUGUSTUS 2015 1 Gemeentehuis Pikkeleerstraat 14 013 38 03 10

Nadere informatie