infokrant Herent - Winksele - Veltem-Beisem / maart 2014 / nummer 270

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "infokrant Herent - Winksele - Veltem-Beisem / maart 2014 / nummer 270"

Transcriptie

1 infokrant Herent - Winksele - Veltem-Beisem / maart 2014 / nummer 270 En nu is het aan u Na maanden van speciale etiketten (tags) plakken en het verhuizen van rekken en bakken is het eindelijk zover. De bibliotheek schakelt over op een zelfuitleensysteem! We zetten voor u enkele belangrijke data op een rijtje: Maandag 10 maart is de bibliotheek uitzonderlijk gesloten. Die dag worden de meubels en de nodige apparatuur geplaatst. Vanaf dinsdag 11 maart scant u wat u ontleent, verlengt of terugbrengt zelf in. Betalen doet u vanaf dan via de betaalautomaat. Zaterdag 29 maart wordt het zelfuitleensysteem feestelijk ingehuldigd. De gemeente, de leden van de bibliotheekraad en het bibliotheekpersoneel nodigen u tijdens de openingsuren van 10 tot 13 uur uit voor een kennismaking met het nieuwe systeem in de bibliotheek en voor een drankje aan het onthaal. We geven u graag nog eens de belangrijkste richtlijnen mee: U moet steeds uw lidkaart(en) van de bibliotheek bij zich hebben als u een materiaal wilt ontlenen. U betaalt lidgeld, leengeld, boetes via een betaalautomaat met cash geld of met bancontact. Ook voor het gebruik van de betaalautomaat moet u uw lidkaart bij zich hebben. U moet zelf uw materialen innemen, ontlenen of verlengen. Natuurlijk zijn de bibliotheekmedewerkers ter beschikking om u daarbij te helpen. De materialen die u naar de bibliotheek terugbrengt, moet u na het inscannen zelf in daartoe bestemde kasten plaatsen. Er zal in de bibliotheek aan de infobalie steeds personeel aanwezig zijn om u verder te helpen. U kunt er o.a. terecht voor informatievragen, hulp bij problemen, het verlengen van lidmaatschappen, nieuwe inschrijvingen Boekenwijsheid Kort nieuws Als men een goed boek uit heeft, is het alsof men afscheid neemt van een goede vriend Voltaire Verkiezingen 2014 Op zondag 25 mei zijn er Europese, federale en Vlaamse verkiezingen. Wat moet u doen als u zelf niet kunt gaan stemmen? Lees meer blz. 2 Wild in t Park Bekendmaking affiche en start voorverkoop op 1 maart. Lees meer in UiT in Herent op blz. 1. Herentenaar Bart Swings schittert op Olympische Winterspelen in Sotsji Met zijn uitmuntende prestaties op de Olympische Winterspelen in februari heeft Bart Swings ons land en thuisbasis Herent op de kaart gezet. Zijn eerste wedstrijd m snelschaatsen leverde hem op 8 februari een vierde plaats en een Olympisch diploma op. Op 15 februari eindigde hij op de m op een verdienstelijke tiende plaats te midden van de 12 andere kanshebbers op een medaille. Met een vijfde plaats op de m sloot Bart Swings zijn eerste Olympische Winterspelen eervol af. De gemeente Herent wil haar bekendste inwoner dan ook op gepaste wijze eren. Samen met Bart zoekt het bestuur naar een geschikte datum voor een feestelijke ontvangst in de gemeente. Daarop zijn natuurlijk ook alle inwoners van harte welkom. Hou in de gaten. Nieuw: maandelijkse avondmarkt in Herent Vanaf april bent u elke derde donderdag van de maand welkom op de nieuwe avondmarkt aan de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Herent. Lees meer in UiT in Herent op blz. 6. Wereldmarkt opnieuw in het park De wereldmarkt trekt op 1 mei weer naar haar vertrouwde plek: het Wildemanspark. Deze editie bouwen we een werelddorp in het park. Wilt u hier graag aan meewerken? Lees meer in UiT in Herent op blz. 1 Belga Publiceren in het nummer van april De volgende infokrant verschijnt begin april. U kunt tot 3 maart teksten voor dat nummer bezorgen aan Teksten die te laat op de redactie binnenkomen, kunnen niet worden opgenomen. De grafische opmaak houdt u beter sober. Voor UiT in Herent kunt u uw activiteiten in de UiTdatabank ingeven tot 3 maart. Volgende inleverdata 31 maart (infokrant mei 2014) 5 mei (infokrant juni 2014) Afgiftekantoor Herent. Verschijnt maandelijks Verantwoordelijke uitgever: schepen A. Pollers, Spoorwegstraat 6 Herent 1

2 Gemeenteraad Varia De gemeenteraad heeft op 11 februari vergaderd. De goedgekeurde verslagen van de gemeenteraad zijn openbaar en kunnen worden ingekeken in De Kouter en op Belasting op economische activiteiten Aangezien de raad de belastingdruk in de gemeente op een redelijke wijze wil spreiden over alle personen die van de gemeentelijke diensten en infrastructuur gebruik maken, heeft de raad beslist het raadsbesluit van 12 november 2013 over de invoering van een belasting op de economische activiteiten van de rechtspersonen en van de niet in de gemeentelijke bevolkingsregisters ingeschreven natuurlijke personen voor het aanslagjaar 2014 te handhaven. De raad vraag dat het schorsingsbesluit van 14 januari 2014 wordt opgeheven. Goedkeuring statuten welzijnsraad De raad heeft de statuten van de welzijnsraad goedgekeurd. De statuten en de nieuwe werkvorm kwamen tot stand in een participatief proces. De raad zal werken met een kerngroep en thematische werkgroepen. Enkele huurovereenkomsten Wildemanspark zijn vernieuwd De huurovereenkomst met LTC Herent vzw voor de tennisaccommodaties in het Wildemanspark is vernieuwd en geldt voor 6 jaar. Ook de huurovereenkomst voor de tumblingzaal met Wild Gym vzw is geactualiseerd en geldt voor 6 jaar. Vernieuwen van asfalt & betonverharding Omdat de eerder aangestelde aannemer voor de dienstjaren 2014 en 2015 geen verdere werken meer wil uitvoeren, moeten ze opnieuw worden aanbesteed. Inmiddels is de wetgeving op de overheidsopdrachten echter gewijzigd en kan het destijds goedgekeurde bestek niet meer dienen. Daarom is een aangepast ontwerpdossier Algemeen herstel en renovatie van gemeentelijke wegen in asfalt & beton voor een bedrag van euro goedgekeurd. In maart is er uitzonderlijk geen gemeenteraad. De voorzitter van de gemeenteraad nodigt u uit op de gemeenteraadszitting van dinsdag 3 april in zaal Haagbeuk, De Kouter, Spoorwegstraat 6 in Herent. U kunt de agenda zeven dagen vooraf raadplegen in De Kouter en op Vacature gemeente Herent Starter Acupunctuur Anne Marie Vrebos, lid van Belgian Acupunctors Federation, start haar acupunctuurpraktijk op 17 maart in de Wijgmaalsesteenweg 33, 3020 Herent. Meer info en contact: of , vzw Vivisenior Voltijds (m/v) Directeur gemeentelijke basisschool Toverveld (statutair) De wedde wordt vastgesteld volgens de geldende barema s voor het ambt van directeur basisonderwijs. Hoe kunt u solliciteren? Uw kandidaatstelling richt u op de voorgeschreven inschrijvingsformulieren met een kopie van het vereiste diploma aan het college van burgemeester en schepenen, De Kouter, Spoorwegstraat 6 in 3020 Herent. Uiterste inschrijvingsdatum: 26 maart 2014 (postdatum telt) Meer info: de functiebeschrijving, de aanwervingsvoorwaarden en het inschrijvingsformulier kunt u ver krijgen aan het onthaal of bij de personeelsdienst, of op en op Serviceresidentie ParkHof service-appartementen voor senioren, Persilstraat 50, 3020 Herent. Bewoning mogelijk van maart Opendeurdag op 1 en 2 mei Meer info en contact: , of Vraag pin- en pukcodes op tijd aan Binnenkort moeten we weer allemaal onze belastingsbrief invullen. Velen onder ons doen dat al via Tax-on-Web. Om in te loggen hebt u daarvoor uw e-id nodig, uw kaartlezer en uw pincode. Elk jaar opnieuw krijgt de dienst burgerzaken vele aanvragen te verwerken van inwoners die hun pincode niet meer terugvinden. Een herdruk van de pincode moeten wij aanvragen en de procedure neemt zo n twee weken in beslag. Daarom een goede raad: kijk nu al of u uw pincode nog kent / kunt terugvinden, zodat u uw belastingsaangifte zeker tijdig kunt indienen. Verkiezingen 2014 Op zondag 25 mei zijn er Europese, federale en Vlaamse verkiezingen. In Herent worden daarvoor 18 stembureaus opgericht, verspreid over de 3 deelgemeenten. De stembureaus zijn geopend van 8 tot 16 uur. Dirk Alaerts Wat u moet doen als u zelf niet kunt gaan stemmen Als u niet zelf kunt gaan stemmen, kunt u een volmacht geven. U moet dan wel telkens over het juiste bewijsstuk beschikken, afhankelijk van de reden waarom u niet kunt gaan stemmen. Een verblijf in de Ardennen of aan de kust is, bijvoorbeeld, geen geldige reden om afwezig te blijven op de dag van de verkiezingen. Bent u ziek? Dan hebt u een doktersattest nodig. Bent u om beroeps- of dienstredenen in het buitenland of moet u die dag werken? Dan hebt u een attest van uw werkgever nodig. Bent u zelfstandig en in het buitenland om beroepsredenen? Dan hebt u een attest van de burgemeester nodig. Bent u schipper, marktkramer of kermisreiziger? Dan hebt u een attest van de burgemeester nodig. Verblijft u in een instelling en mag u ze niet verlaten? Dan hebt u een bewijs nodig van de directie. Kunt u vanwege uw geloofsovertuiging niet komen stemmen? Dan hebt u een bewijs nodig van de religieuze overheid. Kunt u om studieredenen niet komen? Dan hebt u een bewijs nodig van de onderwijsinstelling. Bent u op vakantie in het buitenland? Als u op reis gaat naar het buitenland en met volmacht wilt stemmen, dan hebt u een bijkomend attest nodig waarop de burgemeester uw afwezigheid bevestigt. Om dit attest te verkrijgen, kunt u zich tot 23 mei aanmelden bij het onthaal mét de nodige bewijsstukken (factuur reisbureau, vliegtuigticket ). Als u niet beschikt over de nodige bewijs stukken, wordt een verklaring op erewoord eveneens aanvaard. Het attest van de burgemeester wordt bij het volmachtformulier gevoegd. Het volmachtformulier kunt u krijgen aan het onthaal of vinden op verkiezingen. Let erop dat het attest duidelijk uw naam en de periode van afwezigheid vermeldt. Voor meer informatie kunt u terecht op de officiële verkiezingswebsite: of bij de dienst burgerzaken via of U kunt ook terecht in De Kouter tijdens de openingsuren (zie blz. 8). 2

3 Woonwijzer Openbare werken Lenen kan. Ook sociaal Voor een sociale lening mag de waarde van de woning die u wilt kopen of (ver)bouwen bepaalde maximumgrenzen niet overschrijden. Daarnaast heeft elke soort sociale lening specifieke voorwaarden. Om u te helpen bij de zoektocht naar een sociale lening kunt u terecht bij Woonwijzer. U kunt bijvoorbeeld lenen bij een erkende krediet maatschappij of bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen of bij het Vlaams Woningfonds (VWF). De voorwaarden om te lenen bij het VWF zijn gelijkgeschakeld met die van de Vlaamse woonlening. Dat betekent dat mensen zonder kinderen er nu ook in aanmerking kunnen komen voor een lening. En wie bij een kredietverlener het maximumbedrag heeft ontleend, kan onder bepaalde voorwaarden bij de provincie terecht voor een bijkomende lening. Voor wie energiebesparende maatregelen neemt (bijvoorbeeld dakisolatie, nieuwe ramen ) is er nog altijd de goedkope lening voor energiebesparende maatregelen (FRGE-lening). Iedereen kan maximaal euro lenen, terug te betalen over ten hoogste 5 jaar en tegen een vaste intrestvoet van 2%. In een aantal gevallen kunt u zelfs lenen tegen 0%. Er zijn geen dossierkosten aan de lening verbonden. Energieaudits, dak-, muur- en vloerisolatie, vervanging van een oude stookketel door een condensatieketel, stookketels op hout met automatische voeding, een microwarmtekrachtkoppeling, een warmtepomp, thermostatische kranen en kamerthermostaten met tijdschakeling, hoogrendementsbeglazing, zonneboilers en eventueel ook andere investeringen die een duidelijke energiewinst opleveren, komen in aanmerking. De werken moeten door een erkend aannemer worden uitgevoerd. Daarom is het belangrijk dat u zich bij Woonwijzer informeert voor u de werken laat uitvoeren! Misschien komt u in aanmerking voor belastingvermindering of andere premies. Ook die informatie geven wij. Geïnteresseerd? Wilt u meer info over deze lening? Greet Boes, Woonwijzer Midden-Brabant, (elke werkdag tijdens de kantooruren) of via Greet heeft spreekuur in De Kouter op maandag van tot 20 uur en op donderdag van 9 tot 12 uur. Op maandagmiddag kunt u op afspraak komen of een huisbezoek vragen. Nutsleidingen De volgende werken zijn uitgevoerd of worden in de loop van de volgende maanden uitgevoerd. Als u vragen hebt, dan stelt u die het beste rechtstreeks aan Telenet algemeen , De Watergroep , Eandis Notelarenweg Telenet plaatsen ondergrondse kabel voor aansluiting appartementen Zilvertorens Wildenhoge 6a Telenet vervangen ondergronds net ingevolge defect Winkselsesteenweg 34 Telenet vervangen ondergronds net ingevolge defect Toverbergstraat 59 Eandis aansluiting gas voor particuliere woning hoek Dorpsstraat en Neerijsestraat De Watergroep aanpassingswerken Verkaveling Molenveld fase 1 De Watergroep aanleg leidingen en aansluitingen Hoogveldstraat 54F Telenet plaatsen van ondergronds kabelnet Stationsstraat Telenet ondergronds brengen kabelnet Bergstraat Telenet vervangen ondergronds net door defect Zavelputstraat Telenet vervangen ondergronds net door defect Predikherenberg Telenet vervangen ondergronds net door defect De nutsmaatschappijen informeren de buurt bij het begin van de werken. Sinds 17 februari werken aan riolering en fietspaden Brusselsesteenweg (N2) Herent en Leuven Op 17 februari is het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) onderhoudswerken begonnen aan de riolering en de fietspaden van de Brusselsesteenweg (N2) in Herent en Leuven. Tijdens de eerste vier maanden wordt gewerkt vanaf het op- en afrittencomplex van de E314 tot aan het kruispunt met de Oikotenweg. Nadien wordt nog een maand gewerkt tussen het complex van de E314 en de ring rond Leuven. Omdat de werken vooral in de bermen en op het fietspad plaatsvinden, blijft de hinder voor het verkeer beperkt. De Brusselsesteenweg (N2) zal steeds in beide rijrichtingen open zijn, maar aan de werkzaamheden komen er versmalde rijstroken en zal een snelheidsbeperking gelden. Grondig onderhoud voor fietspaden en riolering Met deze werken lost het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) twee problemen op. De riolering onder de Brusselsesteenweg (N2) moest dringend worden hersteld. Bovendien verkeert het fietspad ook niet meer in goede staat en zou het ten laatste binnen enkele jaren volledig hersteld moeten worden. Aangezien de riolering grotendeels onder de bermen en de fietspaden ligt, werd besloten om deze werken te combineren en zowel de riolering als de fietspaden grondig te herstellen. Beperkte hinder voor verkeer op Brusselsesteenweg Bij de aanvang wordt er even in het midden van de Brusselsesteenweg gewerkt om de middeneilanden weg te nemen. Daarna wordt vooral aan de zijkant van de weg gewerkt. Bovendien wordt er steeds slechts aan één kant van de Brusselsesteenweg gewerkt. Voor de fietsers is er een veilige doorgang verzekerd. Speciale aandacht voor handelaars Brusselsesteenweg Er worden bruggetjes gelegd om de winkels bereikbaar te houden wanneer er nieuwe betonnen boordstenen gegoten worden. Zowel voor omwonenden als voor handelaars kunnen er in samenspraak met de aannemer en AWV individuele oplossingen gezocht worden om de hinder te beperken. Infoavond Voordelen van verhuren aan een sociaal verhuurkantoor (SVK) Donderdag 27 maart om 19 uur in het Sociaal Huis van Bertem, Tervuursesteenweg 182. Omdat SVK Spit ook actief is in Herent, zijn inwoners van onze gemeente eveneens van harte welkom! Info en inschrijving: of Organisatie: Wonen tussen Dijle en Voer en SVK Spit. Openbaar onderzoek Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan De Vloer Het openbaar onderzoek loopt van 24 februari tot 24 april Het ontwerp ligt tijdens de openingsuren ter inzage in De Kouter, Spoorwegstraat 6, Herent en kan worden geraadpleegd op Eventuele bezwaren of opmerkingen met betrekking tot dit ontwerp- RUP De Vloer moeten vóór 25 april 2014 via een aangetekende brief overgemaakt of uiterlijk op 24 april 2014 tegen ontvangstbewijs worden afgegeven in De Kouter. Bezwaren of opmerkingen richt u aan: De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, De Kouter, Spoorwegstraat 6, 3020 Herent. 3

4 Milieu Nationale inzamelactie van oude elektro van 21 tot 29 maart Met Belgerinkel naar de Winkel dat is elke dag winnen! Van 21 tot 29 maart organiseert Recupel, in nauwe samenwerking met onze gemeente, de afvalintercommunale, de Kringwinkels, Bebat en de elektrohandels een grootscheepse nationale inzamelcampagne van Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA). Ook batterijen zijn welkom. De gemeente die in de actieweek het meeste kilo s AEEA per inwoner inzamelt, wint een reuze ontbijtpicknick die deze zomer gratis aan de inwoners aangeboden wordt. Eenvoudige keuze voor een duurzame oplossing Veel elektro-apparaten worden nog altijd verkeerd afgedankt, bijvoorbeeld in de huisvuilzak. Zo kunnen er zwaar verontreinigende componenten in het milieu terechtkomen en gaan kostbare herbruikbare grondstoffen definitief verloren. Kiezen voor afdanken via het Recupel-circuit is een eenvoudige keuze voor een duurzame oplossing. Recupel garandeert maximale recyclage De recyclagemethodes die Recupel toepast, leveren een recuperatie aan grondstoffen op van meer dan 90% van het gewicht van het elektro-afval. De gigantische afvalberg aan de oorsprong wordt dus herleid tot een kleine restfractie van minder dan 10%. Hoe participeren aan een duurzaam milieubeleid? Breng uw afgedankte elektro-apparaten naar een van de vele Recupel ophaalpunten. U kunt er, indien het apparaat nog werkt, ook mee terecht in een Kringwinkel of hergebruikcentrum. Werkt het apparaat niet meer, dan kunt u het gratis kwijt in het milieupark of in de elektrowinkel waar u een nieuw toestel aankoopt. Tijdens de actieweek van 21 tot 29 maart nemen de vele elektrohandels die de actie mee ondersteunen ook kleine afgedankte elektrotoestellen (*) terug zonder aankoopverplichting van een nieuw toestel. U vindt een overzicht van de Recupelafdankpunten in uw buurt op de campagne-website en via de Recycle! -app die sinds begin dit jaar gratis beschikbaar is voor Apple-iOS en Android-toestellen. (*) toestellen waarvan de grootste afmeting max. 25 cm bedraagt. Winnaars Grote Inzamelmaand frituuroliën en -vetten Dinsdag 21 januari vond bij Intergemeentelijk milieubedrijf EcoWerf de prijsuitreiking plaats van de Grote Inzamelmaand van frituuroliën en -vetten gezinnen uit het werkingsgebied van EcoWerf namen deel aan de wedstrijd. In elke gemeente verlootte EcoWerf een friteuse. De hoofdprijs dit jaar was een mobiele frituur die bij de winnaar aan huis langskomt. R. Soetens uit Bierbeek is de gelukkige. Tot slot wonnen 44 deelnemers een cinematicket. De Grote Inzamelmaand werd georganiseerd door Interafval in samenwerking met Valorfrit en de intercommunales, waaronder EcoWerf. Meer info over de inzameling en recyclage van frituurolie of -vet: of Doe van zaterdag 26 april tot zaterdag 31 mei met de fiets of te voet boodschappen bij een handelaar in onze gemeente, en u maakt elke dag kans op mooie prijzen! Bovendien draagt u bij aan de leefbaarheid van onze gemeente, die er rustiger en veiliger door wordt. Wie bij een deelnemende handelaar winkelt, ontvangt dit jaar geen stempel op een spaarkaart meer, maar een Belgerinkel-lot met een unieke code. U registreert dit lot op en maakt zo kans op een mooie prijs. Iedere fietsrit of wandeling naar een deelnemende handelaar is een nieuwe kans om een prijs te winnen! En hebt u tijdens de campagneperiode nog niets gewonnen? Niet getreurd, u maakt dan nog steeds kans op de unieke Achielle-retrofiets, die exclusief is voorbehouden voor deelnemers van onze gemeente. Hou de deuren van onze lokale handelszaken vanaf eind april goed in de gaten. Hangt hier een Belgerinkelaffiche en bent u te voet of met de fiets? Aarzel dan niet om uw Belgerinkel-lot te vragen. De campagne met Belgerinkel naar de Winkel is een initiatief van de Bond Beter Leefmilieu, Unizo en Gezinsbond en loopt over heel Vlaanderen. Donderdag 3 april, 20 uur Infosessie: Hoe hellende en platte daken isoleren? Zowel bij nieuwbouw als bij bestaande woningen is een goede dakisolatie een absolute must. Maar een dik isolatiepakket alleen is niet genoeg: een correcte plaatsing is even belangrijk. U leert in deze sessie de verschillende mogelijkheden kennen: 1. isolatie van een plat dak; 2. isolatie van een hellend dak met inrichting van de zolder; 3. isolatie van de zoldervloer als alternatief voor de isolatie van een hellend dak. Ten slotte worden het belang van ventileren en de mogelijke premies kort besproken. Het gemeentebestuur organiseert deze infosessie, met steun van de provincie Vlaams-Brabant en in samenwerking met Dialoog vzw, de Landelijke Gilde Veltem en Woonwijzer Herent, op 3 april in Huize Beisem Kerkstraat 7, 3020 Veltem-Beisem. De infosessie begint om 20 uur. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. Dat doet u bij de gemeentelijke milieudienst, Sarah Geldof, op het nummer of of op de website U kunt inschrijven tot 21 maart. Met ondersteuning van DuboVlaamsBrabant. 4

5 Internationale samenwerking Zaterdag 22 maart Wereldwaterdag Het gemiddelde drinkwaterverbruik in België schommelt tussen 120 en 130 liter per dag en per inwoner. Daarnaast gebruiken we ook nog eens gemiddeld liter water per dag om ons te voeden (van productie tot verbruik) en ons te kleden. Zo is er bijvoorbeeld voor het maken van 1 kg rundsvlees liter water nodig en voor een jeansbroek liter water. Al dat water komt niet zomaar uit de kraan. Het komt uit sommige waterlopen en vooral uit de bodem. Het kost heel wat moeite om het veilig, zuiver en drinkbaar te krijgen en te houden. Toch gaan we er nog steeds te onzorgvuldig en respectloos mee om. Er wordt teveel water verspild en vervuild en dat terwijl er 900 miljoen mensen in de wereld geen toegang tot zuiver water hebben. Hoe kunnen we ons kostbare water sparen en beschermen? Hieronder wat tips: kies zuinige wastoestellen en was altijd met een volle wasmachine; plaats een spoelonderbreker op het toilet; gebruik waar het kan regenwater; laat water niet onnodig lopen bij het tandenpoetsen, scheren of handenwassen, want zo bent u al snel 1 à 2 liter water kwijt; repareer lekkende kranen: een lekkende kraan verspilt ongeveer 5 à 6 liter water per dag; installeer een spaardouchekop, zo bespaart u 40 à 50%; gebruik geen pesticiden, zo beschermt u grondwater en oppervlaktewater; giet geen schadelijke producten zoals bijvoorbeeld verf, lijm, geneesmiddelen in de gootsteen; gebruik minder was- en schoonmaakmiddelen of gebruik ecologische was- en schoonmaakmiddelen; Wilt u weten hoeveel water u gemiddeld verbruikt en wat u kunt doen om dat gebruik te verminderen en het water mee te beschermen? Ga dan naar Nieuwe drinkwatertarieven in 2014 De Watergroep past het tarief aan voor het drinkwaterverbruik: jaarlijkse vaste vergoeding per wooneenheid 53,19 euro 15 m 3 per gedomicilieerde persoon gratis basisverbruik 2,04 euro/m 3 Deze tarieven zijn exclusief heffingen en BTW. Nieuw telefoonnummer De Watergroep Vanaf 1 maart kunnen meldingen doorgegeven worden op het nieuwe nummer Meer info: Zusterband Herent Nimlaha kok Eeuwenoude tradities en splinternieuwe computers Op 20 januari vond in Nimlaha kok, de partnerregio van Herent in Guatemala, de Cambio de Varas plaats, vrij vertaald; de wissel van de staven. Elk jaar wordt een deel van de leiders uit elk dorp vervangen en geven ze letterlijk hun staf, een teken van hun autoriteit, door aan een jongere generatie. Uit alle gemeenschappen van de uitgestrekte regio komen mensen toegestroomd. Sommigen moeten drie uur stappen om hier te geraken. Ze verzamelen zich in een kring rond een offerplaats waar de ouderlingen een heilig vuur aanleggen. Er wordt gesproken door vooraanstaande mensen uit de regio. Het zijn politieke woorden: de State of the Union. Dan spreekt iedereen, geduldig, op zijn beurt, ook al wordt bevestigd wat reeds is gezegd. Voer voor debat is de recente wijziging rond het bevolkingsregister. Voordien kwamen gemeentelijke diensten tot in de regio, zodat mensen ter plaatse nieuwe geboorten konden aangeven. Nu moet men daarvoor naar de stad reizen, soms uren te voet of in een daverende pick-up met een pasgeboren kind. De discussie wordt na lange tijd besloten met het plan dat een gezamenlijke brief wordt opgesteld om dit aan te kaarten. Alle leiders zullen in hun dorp het gesprek nog een keer overdoen en de brief laten ondertekenen door de hele gemeenschap. Participatie ten top! Juan Choc, Herents ereburger, leidt de Mayejak, het offerritueel dat de overdracht van de Varas omkadert. Hij verdedigt met vuur het gebruik van de Varas en de kracht van de Mayacultuur. Eén voor één nemen de nieuwe leiders hun Vara en de daarbij horende verantwoordelijkheid aan, soms met trillende handen. Diezelfde dag wordt plechtig het computercentrum van de regio geopend. Het centrum kwam er mede dankzij de steun van Herent. Vijf nagelnieuwe computers en een krachtige schotelantenne zullen het venster op de wereld zijn in de regio. Wijze woorden benadrukken het belang van educatie, drukken de wens uit om nog meer te communiceren met de broers en zussen in Herent en voeden de hoop dat dit de strijd voor de rechten van de Q eqchi s en tegen de dreigende stuwdam zal versterken. In een hoek van de ruimte staat een grote kast met daarop een bijna even grote flatscreen-tv. De kast zit vol met boeken en DVD s die de herinnering aan het gewapende conflict moeten levend houden. De dagen na de opening wordt op elk dood moment wel een documentaire opgezet die meteen een horde nieuwsgierige kinderen en jongeren trekt. of hoe tradities een anker zijn in een stroom van verandering! De zusterband met de Q eqchi s is nu ook te vinden op Facebook. Surf naar https://www.facebook.com/herentq en klik vind ik leuk om op de hoogte te blijven. De Mayejak, het offerritueel. Juan Choc, Herents ereburger, verdedigt met vuur het gebruik van de Varas. Het computercentrum, tot stand gekomen met steun uit Herent. De nieuwe communicatie, een opstap naar emancipatie. 5

6 Politie HerKo Welzijn SLIV, FOD Binnenlandse zaken Welzijn HerKo neemt meer dan 1000 ademtesten af tijdens de BOB-campagne In het kader van de nationale BOB-wintercampagne van 29 november tot 27 januari heeft de lokale politie Herent-Kortenberg op haar grondgebied 1051 bestuurders aan een ademtest onderworpen. 29 gecontroleerde bestuurders (bijna 3%) bleken onder invloed van alcohol te rijden en moesten hun rijbewijs gedurende een bepaalde periode inleveren. Ruim 97% hield zich bijgevolg wel aan de wettelijk opgelegde alcohollimiet. Indien we enkel de resultaten van de tijdens weekendnachten georganiseerde alcoholacties bekijken, dan stijgt het percentage gecontroleerde bestuurders onder invloed echter tot 6%. Vooral tijdens weekendnachten zitten er dus teveel bestuurders met een glaasje teveel achter het stuur Niet alleen tijdens de eindejaarsperiode levert de politiezone HerKo de nodige inspanningen om de verkeersveiligheid te verhogen. Het hele jaar door kunt u op elk moment, zowel overdag als s nachts en zowel in het weekend als tijdens de week, gecontroleerd worden. Niet alleen naar aanleiding van geplande alcoholacties, maar ook tijdens reguliere patrouilles worden bestuurders immers regelmatig aan een alcoholcontrole onderworpen. Daarnaast geldt het principe botsen is blazen, waarbij van bestuurders die bij een verkeersongeval betrokken zijn, steeds een ademtest wordt afgenomen. Beveilig uw woning tegen inbraak samen met de diefstalpreventie adviseur Tegen inbraken kunt u zich wapenen door de zwakke punten van uw woning te verbeteren. Vaak volstaat het om uw leefgewoontes aan te passen of om een aantal bijkomende sloten te plaatsen. Deze maatregelen hoeven niet altijd duur te zijn. Wilt u weten of uw woning voldoende beveiligd is? Dan kunt u een beroep doen op de diefstalpreventieadviseur van de lokale politie HerKo. Zij bekijkt samen met u uw woning en geeft aan welke veranderingen wenselijk zijn. Gaat u bouwen of verbouwen? Dan kan de preventieadviseur advies geven op basis van uw (ver)bouwplannen. Het advies is altijd gratis en vrijblijvend. U kunt met de diefstalpreventieadviseur van de lokale politie HerKo contact opnemen via het nummer of via Dringend mensen gezocht die iets willen bijverdienen via het PWA U kunt bij privé-personen, scholen, vzw s, lokale overheden en land- en tuinbouwbedrijven in Herent een aantal activiteiten verrichten zodat u iets kunt bijverdienen. U verliest niets van uw stempelgeld of leefloon en u krijgt uw verplaatsingsonkosten terugbetaald. Om te mogen werken via het Herentse PWA moet u in Herent wonen en minstens 2 jaar volledig uitkeringsgerechtigd zijn als u jonger bent dan 45 jaar. Als u ouder bent, hoeft u maar 6 maanden volledig uitkeringsgerechtigd te zijn of een leefloon te krijgen. Jaarlijks zijn er gratis opleidingen waaraan u kunt deelnemen als u in het PWA bent ingeschreven. Bent u geïnteresseerd of hebt u nog vragen? Spring dan gerust eens binnen in het PWA-kantoor in De Kouter. U kunt ons ook telefonisch ( , vragen naar dienst PWA) of via mail bereiken. We zijn open op dinsdag en vrijdag van 9 tot 12 uur. Burgerlijke Stand Geboortes Hanne Sergoyne, dochtertje van Geert en Barbara Colsoul Lotte Vanginderachter, dochtertje van Tony en Els Vancluyssen Nour Ochi, dochtertje van Bilel en Ellen Eembeeck Céline Boogaerts, dochtertje van Luc en Karolien Meeusen Nel Demuynck, dochtertje van Jeroen en Veerle Vanmoer Charlotte Goris, dochtertje van Kristof en Veerle Van Lerbeirghe Logan Clark, zoontje van Jeremy en Tineke Peetroons Arthur Nollet, zoontje van Pieter en Laura Coosemans Angelina Minev, dochtertje van Tzvetomir en Anna Boldyreva Cisse Stessel, zoontje van Pieter en Jessie Bosmans Elli Borgions, dochtertje van Johan en Sofie Devolder Anna Bormans, dochtertje van Olivier en Eva Verrydt Vincent Van Leemput, zoontje van Axel en Cindy Wyns Aren Neerinckx, zoontje van Simon en Anne Verhaegen Joran Mets, zoontje van Georges en Katrien Vekemans Rayan Robatsarpooshi, zoontje van Hamid en Pardis Etedaly Guus Huysegoms, zoontje van Kevin en Nele Lenaerts Ewan Beullens, zoontje van Siemon en Margo Fannes Anton Terras, zoontje van Franky en Irina Mikhaylova Vic Bogaert, zoontje van Olivier en Caroline Indekeu Amelie Stemberger, dochtertje van David en Sarah Nys Lowie De Baerdemaeker, zoontje van Bram en Valerie Philippaerts Jolien Vanheusden, dochtertje van Jo en Cindy Van Humbeeck Jef Maes, zoontje van Christophe en Sofie Kuppens Overlijdens Marcel Waerzeggers, echtgenoot van Anna Vanaerschot Francisca Pelicaen, weduwe van Maurice Denis Jaak Mortier, echtgenoot van Julia Schampaert Sonja Van De Sype, weduwe van Herman Mombaerts Wilfrieda Debecker Clara Roelandts, weduwe van Michael Huygens Frans Dehoperé, echtgenoot van Lucilla Van Wijngaerden Maria Joos, weduwe van Mues André Joanna Coosemans, echtgenote van Frans Dams Homerus Van Rossen, weduwe van Maria Rooms Maurits Maes Emilia Wouters Philomène Geyssens, weduwe van Louis Dumarey Jean Berckmans, echtgenoot van Sirikae Pulpol Marie-Jeanne Vandenplas, weduwe van Silvano Ottolina Sidonie Mourisse, weduwe van Herman De Raet Edward Van Meerbeeck Aline Boghe, echtgenote van Alouis Dekeye Lucienne Grauwels Albert Pauwels Anna Boudewijns, weduwe van Armand Philips Een kind op vakantie Euro-Children biedt aan kinderen uit probleemgebieden in Europa ieder jaar vakanties aan en zoekt daarom nieuwe gastgezinnen. De kinderen zijn tussen 9 en 11 jaar oud als ze een eerste keer komen. Meer info: , of 6

7 Sociaal Huis Thinkstock Woensdag 26 maart, 20 uur Infoavond: Toegankelijkheid is meer dan een gebouw binnen raken Tijdens dit infomoment zal de voorzitter van vzw Tolbo ( = TOegankelijkheid in Lokale Besturen en Overheidsdiensten) toelichten hoe investeren in toegankelijkheid in de toekomst kan worden aangepakt. We kunnen ons namelijk allen inzetten om het gemeenschapsleven toegankelijk te maken voor ieder van ons. Want toegankelijkheid gaat verder dan fysieke toegankelijkheid, waarvoor al sneller wat wordt gedaan. Vzw Tolbo ijvert daarnaast ook voor communicatie (bv. websites) die voor elke persoon met elke beperking toegankelijk is en voor een diverser aanbod aan jobs, activiteiten, evenementen Zo kan iedereen, personen met een handicap maar ook bijvoorbeeld ouders met een buggy, senioren, deel uitmaken van de samenleving. Na de uiteenzetting door Tolbo zal Willy Verbeek, voorzitter ACW Herent, het Stoepenplan van de gemeente Herent voorstellen en het aan de voorzitter van het OCMW overhandigen. Waar? Zaal 1.1 Cultuur, Oud Gemeentehuis (1 ste verdieping, met lift), Schoolstraat 15, 3020 Herent. Meer info: of Brenda Van Rillaer op Activiteiten in De Hemelboom Mechelsesteenweg 487 De cafetaria van de Hemelboom wil een plaats zijn voor iedereen die behoefte heeft aan ontmoeting en zet daarom zijn deuren geregeld open. Zo kunt u iedere werkdag om 12 uur voor een warme maaltijd tegen 5 euro terecht in het Sociaal Restaurant De Pollepel. Opgelet: tijdens de restaurantdag gelden andere tarieven. Wij vragen om 3 dagen vooraf in te schrijven via het online inschrijvingsformulier op Inschrijven kan ook ter plaatse of telefonisch via (vragen naar Lydia Leys). Elke maandagmiddag is de cafetaria van 14 tot 17 uur open voor een babbel en een drankje. Elke donderdagmiddag spelen we met de kaarten (in samenwerking met Okra Herent). Activiteiten Maandag 10 maart om 14 uur: Modeshow door Mode Eddy Ondanks de zachte winter zijn we toch blij stilaan wat meer zomerse Menu spullen te kunnen aantrekken. Kom de nieuwe collectie ontdekken. Bloemkoolroomsoep De toegang is gratis. Kopen mag, maar alleen kijken mag ook! Roze zalm met béarnaisesaus en frietjes Maandag 24 maart om uur: Optreden van Fiver Appeltaart Leuke muzieknamiddag met muziek van verschillende genres. En als u het voelt kriebelen, mag u zeker ook de beentjes uitslaan. De toegang is gratis. Organisatie: CM Herent i.s.m. vzw Tolbo en ACW Herent Donderdag 20 maart, 14 uur Infonamiddag voor ouderen over woningaanpassing Maandag 31 maart om 12 uur: Restaurantdag Wie zin heeft, kan vanaf 12 uur gezellig komen tafelen in de cafetaria. De prijs wordt berekend op basis van de tarieven van de dienst Warme Maaltijden (max. 15 euro). Inschrijven kan tot 15 maart via (vragen naar Marie-Hélène Verreck). Meer info over cafetaria De Hemelboom op , vragen naar Lydia Leys, Als u een dagje ouder wordt, zijn er een aantal dagelijkse handelingen die minder goed gaan. Zo kan het moeilijk zijn om in en uit het bad te stappen, de trappen op te gaan, de rolluiken op te trekken Om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen, kunt u uw woning aanpassen om deze ongemakken te verhelpen. Dat kan gaan van een inloopdouche plaatsen, een traplift installeren of de benedenverdieping ombouwen zodat u niet meer naar boven moet, de rolluiken automatiseren Op donderdag 20 maart om 14 uur organiseert de Ouderenadviesraad in samenwerking met Woonwijzer Midden-Brabant en het Sociaal Huis een infonamiddag over woningaanpassing in GC De Wildeman, zaal De Nok, Schoolstraat 13, Herent. Hier krijgt u uitleg over de verschillende mogelijkheden om uw huis aan te passen. Ook de premies die u hiervoor kunt krijgen (voor 60+, 65+ of mensen met een handicap) komen aan bod. Van maandag 21 tot zondag 27 april Week van de valpreventie Vlaanderen daagt senioren uit om te dansen. Doet u ook mee? De Week van de Valpreventie loopt dit jaar van 21 tot 27 april. Tijdens die week bundelen gezondheids- en welzijnswerkers hun krachten. Zo willen ze voorkomen dat ouderen door een val hun zelfstandigheid verliezen. De boodschap is simpel: blijf actief, vermijd vallen. De focus van de Week van de Valpreventie ligt op beweging. Dat is meteen een van de belangrijkste factoren om vallen te voorkomen. Ook uw vereniging, woonzorgcentrum of organisatie kan deelnemen aan de week. Hoe? Organiseer een seniorenbal, gooi de spieren los met stoeldansen, zweet het uit tijdens een golden zumba of dans. Want u bent nooit te oud om te dansen. Vlaanderen wil zo veel mogelijk mensen aan het dansen krijgen. Registreer het aantal dansers van uw organisatie op tot 27 april. Geïnteresseerd om deel te nemen? Neem een kijkje op Registreer uw organisatie en bestel de materialen met het online bestelformulier. De Vlaamse Week van de Valpreventie is een initiatief van de Vlaamse Overheid in regie van het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen en in samenwerking met de Vlaamse Logo s en het VIGeZ. 7

8 Nuttige contactgegevens Het college van burgemeester en schepenen Voor u in De Kouter of na telefonische afspraak: Marleen Schouteden burgemeester, algemeen beleid, politie, brandweer, veiligheid, burgerzaken, begraafplaatsen Jo De Clercq lokale economie, lokale tewerkstelling/pwa, milieu, ontwikkelings samenwerking, ouderenbeleid Philippe Scheys ruimtelijke ordening en stedenbouw, sport, markten, vrijwilligerswerk Katleen D Haese financiën, personeel en organisatie, ICT Arlette Caes openbare werken, erosie- en waterbeleid, woonbeleid Maarten Forceville jeugd- en speelpleinwerking, mobiliteit, gelijke kansen, duurzaamheid Astrid Pollers cultuur, bibliotheekwezen, informatie en communicatie, onderwijs en buitenschoolse kinderopvang, RUP s ( ), feestelijkheden, toerisme Liesbeth Van Hemelrijck voorzitter Sociaal Huis (OCMW), welzijn Herman Artois gemeentesecretaris De contactgegevens van de leden van de gemeenteraad en de OCMW-raad vindt u via Hoe bereikt u De Kouter? met het openbare vervoer Het treinstation van Herent ligt pal tegenover het nieuwe gebouw; de bushalte van De Lijn voor buslijnen 284, 285, 4 en 652 ligt aan het gebouw. als u een mobiliteitsbeperking hebt Voor u zijn enkele parkeerplaatsen voorbehouden. Als u met de rolstoel komt, dan kunt u de helling aan de ingang nemen. met de fiets Voor het gebouw is een fietsen stalling. met de wagen Vanuit Mechelen of Leuven slaat u vanop de Omleiding (N26) af naar de Mechelsesteenweg, richting treinstation. Vanuit het centrum van Herent neemt u de Rijwegbrug, de Kouterstraat voorbij het milieupark, naar rechts de Spoorwegstraat in. U kunt gratis parkeren achter het gebouw. De Infokrant is een ploeg Ideeëngoed: college van burgemeester en schepenen Druk: Peeters nv Redactieteam: Lies Guldentops, Ellen Janse, Luk Draye en Astrid Pollers Inbreng: gemeentelijke diensten en Herentse verenigingen Verantwoordelijke uitgever: schepen Astrid Pollers Het college behoudt zich het recht voor om aangeboden teksten in te korten. Hib-Hop buitenschoolse opvang Wildemansweg 36, 3020 Herent Coördinator: Karin De Win Kind en Gezin Schoolstraat 15A Raadplegingen Kind & Gezin - Kind en Preventie Wachtdiensten Apothekers Huisartsen Tandartsen Lokale politie HerKo één centraal telefoonnummer: Politiehuis Herent De Kouter maandag dinsdag, woensdag donderdag, vrijdag Politiehuis Kortenberg maandag, dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag ma u en na afspraak Voor dringende hulp 101 (politie) 100 (voor GSM 112) (brandweer, ziekenwagen) (privé) na afspraak na afspraak ma u u woe u na afspraak na afspraak na afspraak na afspraak na afspraak alle werkdagen, tijdens de ope nings uren, bij voorkeur na afspraak Milieupark Hoek Spoorwegstraat / Kouterstraat Toegang tot 15 minuten voor sluitingstijd Het milieupark is open van dinsdag tot vrijdag van12.30 tot uur en zaterdag van 9 uur tot 16 uur. Het is op maandag, zon- en feestdagen gesloten. Spoorwegstraat 6, 3020 Herent 8 tot 20 uur 8 tot 17 uur 8 tot uur De Walsplein 30, 3070 Kortenberg 8 tot 13 uur 12 tot 17 uur 8 tot 17 uur 8 tot 13 uur 9 tot 13 uur De Kouter - Het Huis van de Gemeente Spoorwegstraat 6, 3020 Herent, één centraal telefoonnummer: fax: Meer informatie vindt u op maandag tot vrijdag 8.30 tot 12 uur maandagavond tot uur woensdagmiddag 14 tot 16 uur Gemeentediensten Sociaal Huis Voorzitter Vast Bureau Aïcha Al Merrouni Christophe Lonnoy Michel Claeys Bibliotheek Openingsuren maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Snel-loket Elke namiddag behalve vrijdagnamiddag van 14 tot 16 uur Secretaris uur uur en uur uur uur uur De krant 8 is gemaakt met milieubewust vervaardigd papier. Vraag gratis veiligheidsadvies voor uw woning.

Als thuis blijven wonen moeilijk wordt

Als thuis blijven wonen moeilijk wordt Als thuis blijven wonen moeilijk wordt Herent-Winksele-Veltem-Beisem Het is ieders droom om zo lang mogelijk op een zelfstandige manier thuis te blijven wonen. In elk leven komt er echter een moment waarop

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN AFDELING 1. Artikel 1. VOORWERP VAN HET SUBSIDIEREGLEMENT DOEL EN DOELGROEP Binnen de perken van

Nadere informatie

Reglement voor de gebruiker

Reglement voor de gebruiker Reglement voor de gebruiker Wie heeft toegang tot de bib? Artikel 1 De Gemeentelijke Plaatselijke Openbare Bibliotheek van Oosterzele is vrij toegankelijk voor iedereen. Haar collectie, haar dienstverlening

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening

Energiebesparende uitgaven Groene lening JAAR 2013 (AANSLAGJAAR 2014): a. Belastingvermindering voor uitgaven = overdracht van het vorige jaar: Saldo vorig jaar: 190 Maximumbedrag van de vermindering is niet bereikt: 3 810 Geen saldo meer b.

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2011 (aangifte 2012) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Belangrijk :

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT Van 4 tot 22 mei 2015 opent de demonstratiewoning gezond thuis haar deuren in de Deken Darraslaan 50 in Tielt. Volgende thema s komen aan bod in de woning: Gezond en kwaliteitsvol wonen Valpreventie Energievriendelijk

Nadere informatie

Handleiding: Hoe een activiteit inschrijven?

Handleiding: Hoe een activiteit inschrijven? Coördinatie Erfgoeddag p/a FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw T +32 (0)2 213 10 60 F +32 (0)2 213 10 99 E info@erfgoeddag.be W www.erfgoeddag.be Handleiding: Hoe een activiteit inschrijven?

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 Premies lenen en verzekeren Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure en zoeken

Nadere informatie

Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging Affligem, Liedekerke, Roosdaal & Ternat

Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging Affligem, Liedekerke, Roosdaal & Ternat Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging Affligem,, Roosdaal & Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Tel. 053 64 55 17 E-mail: wonen@liedekerke.be Nieuwsbrief Editie maart -

Nadere informatie

Nieuwsbrief herfstvakantie 2015

Nieuwsbrief herfstvakantie 2015 Beste ouders, Nieuwsbrief herfstvakantie 2015 We hebben een fijne zomervakantie achter de rug en kijken al uit naar de volgende! Onze laatste vakantiedag sloten we af op de kijkboerderij De Pierlapont,

Nadere informatie

NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE. 9u - 12u & 14u - 18u

NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE. 9u - 12u & 14u - 18u NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE Kortekeerstraat 1 NIEUW weeg- en registratiesysteem op het recyclagepark Vanaf 1 december 2015 heb je jouw identiteitskaart nodig om toegang te krijgen tot het nieuwe recyclagepark

Nadere informatie

Gebruikersreglement Bib Londerzeel

Gebruikersreglement Bib Londerzeel Gebruikersreglement Bib Londerzeel Info Het meest actuele overzicht van de andere deelnemende bibliotheken van het bibliotheeknet Vlaams-Brabant vindt u terug op: www.vlaamsbrabant.be/catalogus (contactgevens,

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond

Uitnodiging infoavond Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal pagina s 20.123 infoavond september 2015 2 contactpersoon tel. e-mail Gertjan Winten (Aquafin) +32 (0)3 450 45 45 contact@aquafin.be Werken in

Nadere informatie

UITNODIGING INFOAVOND

UITNODIGING INFOAVOND UITNODIGING INFOAVOND uw kenmerk ons kenmerk datum aantal pagina s 20219 infoavond mei 2010 6 contactpersoon tel. fax e-mail FreddySchampaert +32 (0)3 450 46 92 +32 (0)3 450 44 45 freddy.schampaert@aquafin.be

Nadere informatie

DIENSTENCENTRUM AGB DE KOUTER STELT BEDRIJFSRUIMTEN TER BESCHIKKING

DIENSTENCENTRUM AGB DE KOUTER STELT BEDRIJFSRUIMTEN TER BESCHIKKING DIENSTENCENTRUM AGB DE KOUTER STELT BEDRIJFSRUIMTEN TER BESCHIKKING 2 Colofon AGB De Kouter BTW BE 0845.210.389 Spoorwegstraat 6 T 016 85 30 20 agb@herent.be Dienstencentrum De Kouter Spoorwegstraat 6

Nadere informatie

INFOFICHE WONEN Sociaal lenen

INFOFICHE WONEN Sociaal lenen Woonwijzer Midden-Brabant 0471 85 03 77 eva.vanhoof@igo.be INFOFICHE WONEN 6 pagina s - deze pagina inbegrepen Update 22/02/2012 Sociale kredietmaatschappijen. Een sociale kredietmaatschappij werd door

Nadere informatie

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u!

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Stap 1 : Vraag snel een gratis energiescan aan. Stap 2 : Isoleer het dak van een private huurwoning en geniet van een extra hoge premie van 23 euro per m 2. Bekijk

Nadere informatie

Infodossier wonen Sociaal kopen

Infodossier wonen Sociaal kopen Infodossier wonen Sociaal kopen Inhoudsopgave 1. Een kort woordje uitleg... 2 2. Een woning kopen via een sociale huisvestingsmaatschappij... 3 3. Vlabinvest... 5 4. Sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond. Werken in Heuvelland - PS+PL Niepkerkestr&Steenwerkstr + grav.leiding Nieuwkerkestr Projectnummer 21857

Uitnodiging infoavond. Werken in Heuvelland - PS+PL Niepkerkestr&Steenwerkstr + grav.leiding Nieuwkerkestr Projectnummer 21857 Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 21857 infoavond 2 mei 2014 3 contactpersoon tel. fax e-mail +32 (0)3 450 45 45 +32 (0)3 450 30 20 contact@aquafin.be Werken in Heuvelland

Nadere informatie

Ouderraad De Zeppelin

Ouderraad De Zeppelin VZW KB EN BLOH DIESTSESTEENWEG 11, 3540 HERK-DE-STAD Ouderraad De Zeppelin Verslag van de vergadering van 8-09-2011 Aanwezig: Jerome, Bart, Geert, Ingrid, Wendy, Anneleen, Yves, Dirk, Han, Joris, Petra

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2014

INFORMATIE lenen en verzekeren 2014 INFORMATIE lenen en verzekeren 2014 Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure. 2 De woonwinkel Parkstraat 10, 9100

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

Energiebesparende investeringen. Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende investeringen. Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende investeringen Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren worden

Nadere informatie

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Ontvangstdatum Dossiernummer *Vakken voorbehouden voor de administratie Het aanvraagformulier dient afgegeven te worden tegen ontvangstbewijs

Nadere informatie

Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek

Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek Zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad van 22 november 2011 Premie voor fotovoltaïsche zonnepanelen Voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen kan u van de gemeente

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje. Foto Je bent zwanger. Het is goed om dan al na te denken over kinderopvang van je kindje.. Foto In de kinderopvang zorgt

Nadere informatie

Infofiche wonen. Hoogrendementsbeglazing

Infofiche wonen. Hoogrendementsbeglazing Infofiche wonen Hoogrendementsbeglazing Inhoud 1. Een woordje uitleg 2. Premies 3. FRGE-lening 4. Contactgegevens 1. Een woordje uitleg Hoogrendementsglas isoleert vijf maal beter dan enkel glas en twee

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, VAN DE KAMER EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*)

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, VAN DE KAMER EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) 1/5 FORMULIER ACD/12 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) Bijlage: - een attest. Ik, ondergetekende......(naam en voornamen), geboren op...., wonende te.. straat, nr.. busnummer..., als kiezer ingeschreven in de

Nadere informatie

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud April 2014 30/08 30ste jaargang. nr 08 korte inhoud Wat voorbij is... Inbraakpreventie Wat komt... KWB in vuur en vlam... Let s barbecue... Samenaankoop stookolie... Workshop keramiek... Lommel zonder

Nadere informatie

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS GEMEENTE NIEL website: www.tspeelhuis.be HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Het gemeentebestuur

Nadere informatie

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete ZORGELOOS VERHUREN Premies en steunmaatregelen voor verhuurders Katja Calsyn projectcoördinator 9 oktober 2014 CC De Kruisboog Sint-Jorisplein20, 3300 Tienen Premies en Steunmaatregelen Particulier verhuurder

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie november 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Repair Café 6 Sinterklaasfeest 7 Winterfeest 8 Nieuwjaarsetentje 9 Fotopagina 10 Fiets-Mo-Biel

Nadere informatie

Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen. folder niet-belastingbetalers vo1 1

Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen. folder niet-belastingbetalers vo1 1 8 Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen door niet-belastingbetalers Inleiding Komt u in aanmerking? Algemene voorwaarden De Vlaamse overheid wil dat elke woning tegen beschikt over een geïsoleerd

Nadere informatie

Richtlijnen om uw kind aan te melden en in te schrijven in de gemeentelijke basisschool Cade van Aartselaar: voor schooljaar 2015-2016

Richtlijnen om uw kind aan te melden en in te schrijven in de gemeentelijke basisschool Cade van Aartselaar: voor schooljaar 2015-2016 Richtlijnen om uw kind aan te melden en in te schrijven in de gemeentelijke basisschool Cade van Aartselaar: voor schooljaar 2015-2016 1. Inleiding Cade kleuter- en lagere school werkt voor schooljaar

Nadere informatie

Wegenwerken in Leuven en omgeving Efficiënte coördinatie en communicatie beperken de hinder

Wegenwerken in Leuven en omgeving Efficiënte coördinatie en communicatie beperken de hinder PERSMEDEDELING VAN HET AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER 3 mei 2013 Wegenwerken in Leuven en omgeving Efficiënte coördinatie en communicatie beperken de hinder Op 21 mei 2013 start het Agentschap Wegen en Verkeer

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond

Uitnodiging infoavond Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 20632A infoavond juni 2015 3 + folder contactpersoon tel. e-mail Rik Spanhove 03 450 45 45 contact@aquafin.be Werken in Sint-Kruis-Winkel:

Nadere informatie

Dit vak is voorbehouden voor De Mandel cv en het SVK vzw, gelieve hier niets in te vullen.

Dit vak is voorbehouden voor De Mandel cv en het SVK vzw, gelieve hier niets in te vullen. INSCHRIJVINGSFORMULIER SOCIALE HUURWONING DE MANDEL CV EN SOCIAAL VERHUURKANTOOR REGIO ROESELARE VZW (Roeselare, Moorslede, Staden, Hooglede, Lichtervelde, Ardooie) Dit vak is voorbehouden voor De Mandel

Nadere informatie

Premies voor energiebesparende investeringen in 2014

Premies voor energiebesparende investeringen in 2014 Premies voor energiebesparende investeringen in 2014 Inhoud Premies voor energiebesparende investeringen in 2014... Een overzicht van de premies die sinds 1 januari van kracht zijn.... Nieuw in 2014...

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning. Een handig stappenplan

Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning. Een handig stappenplan Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning Een handig stappenplan Als u wilt bouwen of verbouwen, moet u met heel wat aspecten rekening houden. Eén daarvan is de administratieve kant van

Nadere informatie

samen 4 Ed. Aalst oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer

samen 4 Ed. Aalst oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer samen toekomst geven aan oost-vlaanderen lijstnummer 4 Ed. Aalst lijsttrekker Binnen een paar dagen verkiest u een nieuw provinciaal bestuur. Gedurende meer dan 23 jaar maak ik hiervan deel uit. In die

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Bij vragen over deze inschrijving kan u steeds terecht bij de begeleidsters of de coördinator.

Bij vragen over deze inschrijving kan u steeds terecht bij de begeleidsters of de coördinator. Inschrijvingsfiche buitenschoolse kinderopvang Houtekind Geachte ouders Hartelijk dank voor uw inschrijving in onze buitenschoolse kinderopvang. Om administratief in orde te zijn vragen wij u vriendelijk

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking Gemeentebestuur Pittem Markt 1-8740 Pittem 051/46.03.50 Gemeentelijke tienerwerking Huishoudelijk Reglement Tienerwerking V. U.: Gemeentebestuur Pittem, Markt 1, 8740 Pittem 1. Algemeen 1.1. Vestigingsplaats

Nadere informatie

VLAAMSE ENERGIELENING

VLAAMSE ENERGIELENING VLAAMSE ENERGIELENING Jeroen Verbeke Energiedeskundige 04/12/2015 WVI www.wvi.be BARON RUZETTELAAN 35 8310 BRUGGE T +32 50 36 71 71 E wvi@wvi.be voormalig federaal Fonds FRGE(Fonds ter Reductie van de

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN HAGELSTORM 7-8-9 JUNI 2014

VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN HAGELSTORM 7-8-9 JUNI 2014 VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN HAGELSTORM 7-8-9 JUNI 2014 1. Vanaf wanneer kan ik een dossier bij het Rampenfonds indienen? U kan een dossier indienen vanaf de publicatie van de erkenning in het Belgisch

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT NIEUWSBRIEF Dentergem, Meulebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt & Wingene Demonstratiewoning Gezond Thuis te Tielt Kom zeker een kijkje nemen! Groepsaankoop groene energie Resultaten 4 e groepsaankoop groene

Nadere informatie

SociaAl huren in gent

SociaAl huren in gent SociaAl huren in gent Wat is een sociale huurwoning? Dit is een woning voor mensen met een beperkt inkomen en die aan een aantal voorwaarden voldoen. Een sociale huurwoning is een studio, appartement of

Nadere informatie

de woonkantoren van de stad Antwerpen

de woonkantoren van de stad Antwerpen de woonkantoren van de stad Antwerpen Woonkantoor stad Antwerpen A. Wie zijn wij? B. Wie is onze klant? C. Wat doen wij? D. de Groene Lening E. verbouwingspremies voor eigenaar-bewoner F. verbouwingspremies

Nadere informatie

Nieuw Recyclagepark Open vanaf 20 september 2014

Nieuw Recyclagepark Open vanaf 20 september 2014 Nieuw Recyclagepark Open vanaf 20 september 2014 Nieuwe openingsuren! MIROM Oostnieuwkerksesteenweg 121 8800 Roeselare T: 051 26 03 50 E: info@mirom.be www.mirom.be Nieuw recyclagepark open vanaf 20 september

Nadere informatie

Winterleute 21.12.15 > 31.12.15

Winterleute 21.12.15 > 31.12.15 Winterleute 21.12.15 > 31.12.15 Speelberge taartmix Film Dag speelvogels, De winter staat synoniem voor een periode vol korte en koude dagen. Reden genoeg dus voor ons om het voor jou tijdens deze periode

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2012-2013 Inhoud Inhoud... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

Kampenhoutse Dorpsrestaurants

Kampenhoutse Dorpsrestaurants D I E N S T W E L Z I J N K A M P E N H O U T I N F O R M E E R T : Activiteiten voorjaar 2011 Kampenhoutse Dorpsrestaurants Na een goede evaluatie met de vrijwilligers en het gemeentebestuur werd besloten

Nadere informatie

nieuw recyclagepark Wevelgem

nieuw recyclagepark Wevelgem nieuw recyclagepark Wevelgem Facelift van de recyclageparken Onze manier van consumeren levert een berg afval op. Al dit afval moet op één of andere manier verwerkt worden (hergebruik, recycleren, verbranden).

Nadere informatie

Help ik ga (ver)bouwen!

Help ik ga (ver)bouwen! Help ik ga (ver)bouwen! EcoHuis Antwerpen Aanbod infosessies februari - juni 2013 Inhoudstafel Uw eigen huis energiezuinig verbouwen Isoleren van bestaande muren Uw huidige verwarmingsinstallatie is aan

Nadere informatie

DEPARTEMENT RUIMTELIJKE PLANNING, MOBILITEIT EN OPENBAAR DOMEIN. Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning. Een handig stappenplan

DEPARTEMENT RUIMTELIJKE PLANNING, MOBILITEIT EN OPENBAAR DOMEIN. Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning. Een handig stappenplan DEPARTEMENT RUIMTELIJKE PLANNING, MOBILITEIT EN OPENBAAR DOMEIN Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning Een handig stappenplan U GAAT (VER)BOUWEN Als u gaat (ver)bouwen, moet u met heel

Nadere informatie

Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 04.02.2013

Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 04.02.2013 1 Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 04.02.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth

Nadere informatie

We stellen de resultaten graag aan u voor op een informatievergadering. U zult hiervoor worden uitgenodigd in de loop van het najaar van 2009.

We stellen de resultaten graag aan u voor op een informatievergadering. U zult hiervoor worden uitgenodigd in de loop van het najaar van 2009. Betreft: bevraging jonge gezinnen in Herent Mogen wij een beetje van uw tijd vragen voor deze vragenlijst? Deze enquête kunt u anoniem invullen. De vragenlijst bestaat uit drie delen: een eerste algemeen

Nadere informatie

Zoom in op uw dak: voor verhuurders

Zoom in op uw dak: voor verhuurders Zoom in op uw dak: voor verhuurders Thermografische foto stad Antwerpen Met 20 buurgemeenten De warmteverliezen van woningen kunnen zichtbaar gemaakt worden U krijgt een indicatie van de warmteverliezen

Nadere informatie

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 4 december 2014 VERSLAG

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 4 december 2014 VERSLAG Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 4 december 2014 VERSLAG Aanwezige bestuursleden: Van Bastelaere Pieter (voorzitter), De Meulemeester Ingeborg (schepen), De Block Neel (secretaris),

Nadere informatie

REG-premies 2011. REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik. Verkleinen. Meerdere premies voor éénzelfde investering. Soms maak je winst!

REG-premies 2011. REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik. Verkleinen. Meerdere premies voor éénzelfde investering. Soms maak je winst! REG-premies 2011 Dries Bruyneel Duurzaamheidsambtenaar Stad Deinze Infoavond V.T.I. Deinze 06.10.2011 REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik Verkleinen Investering Terugverdientijd Meerdere premies

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR INZAMELEN VAN AFVALSTOFFEN OP HET MILIEUPARK

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR INZAMELEN VAN AFVALSTOFFEN OP HET MILIEUPARK RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR INZAMELEN VAN AFVALSTOFFEN OP HET MILIEUPARK Goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 013 Artikel 1: vanaf 1 januari 01 en voor onbepaalde duur wordt er een retributie

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE CADEAUBON

GEMEENTELIJKE CADEAUBON GEMEENTELIJKE CADEAUBON Informatievergadering 8 oktober 201 Lutgart Parmentier Ambtenaar lokale economie 1 WAT IS EEN GEMEENTELIJKE CADEAUBON? Bon te besteden bij alle deelnemende LOKALE handelaars, horeca,

Nadere informatie

Dienstjaar 2013. Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie. Gegevens van de aanvrager. Naam en voornaam aanvrager :...

Dienstjaar 2013. Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie. Gegevens van de aanvrager. Naam en voornaam aanvrager :... Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie Gemeente Beveren Stationsstraat 2 9120 BEVEREN Dienstjaar 2013 Tel : 03 750 16 78 Fax : 03 750 15 23 e-mail : socialezaken@beveren.be

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Rijksregisternummer:. Identiteitskaartnummer:.

Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Rijksregisternummer:. Identiteitskaartnummer:. Kredietaanvraag Vlaamse Energielening I. Persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens (kredietaanvrager 1) Aanspreking : Dhr. Mevr. Naam: Voornaam:.. Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:.... Geboortedatum:

Nadere informatie

Betreft: Deelname Met Belgerinkel naar de Winkel editie 2015 - Iedereen wint!

Betreft: Deelname Met Belgerinkel naar de Winkel editie 2015 - Iedereen wint! 1 Ons kenmerk: 14081/BEL/YE Brussel, 3 december 2014 Betreft: Deelname Met Belgerinkel naar de Winkel editie 2015 - Iedereen wint! Geachte burgemeester, Geachte schepenen, In 2014 vernieuwden we de campagne

Nadere informatie

Het schooljaar is weer al een tijdje bezig. Voor de nieuwe leerlingen een hele stap en voor de anderen een blij weerzien met vrienden en de school.

Het schooljaar is weer al een tijdje bezig. Voor de nieuwe leerlingen een hele stap en voor de anderen een blij weerzien met vrienden en de school. Geachte ouders, Het schooljaar is weer al een tijdje bezig. Voor de nieuwe leerlingen een hele stap en voor de anderen een blij weerzien met vrienden en de school. Zoals vorige jaren heeft het team dit

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst secretariaat Volgnummer dossier 9 Onderwerp Overheidsopdrachten. Samenaankoop van elektriciteit en

Nadere informatie

Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012

Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012 Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012 7 februari 2012 Geert Flipts Energierenovatieprogramma 2020 Prioriteiten: dak/glas/verwarming/muur Premies 2011 bestaande woningen Ruim 60.000 dakisolatiepremies

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 0 - A A N S L A G J A A R 2 0 1 1 D E Z E V R A G E N T L I J S T I S E

Nadere informatie

Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Rijksregisternummer:. Identiteitskaartnummer:.

Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Rijksregisternummer:. Identiteitskaartnummer:. Kredietaanvraag Vlaamse Energielening I. Persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens (kredietaanvrager 1) Aanspreking : Dhr. Mevr. Naam: Voornaam:.. Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:.... Geboortedatum:

Nadere informatie

Belastingvermindering voor dakisolatie. Inkomsten 2012 (aangifte 2013) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Belastingvermindering voor dakisolatie. Inkomsten 2012 (aangifte 2013) Federale Overheidsdienst FINANCIEN L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Belastingvermindering voor dakisolatie Inkomsten 2012 (aangifte 2013) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Voor wie? Om aanspraak te kunnen maken op een belastingvermindering

Nadere informatie

Aanvraag voor: AANVRAAGTERMIJN Respecteer de aanvraagtermijn AANVRAGER. OPDRACHTGEVER (invullen indien anders dan de aanvrager)

Aanvraag voor: AANVRAAGTERMIJN Respecteer de aanvraagtermijn AANVRAGER. OPDRACHTGEVER (invullen indien anders dan de aanvrager) pagina 1/6 GEMEENTEBESTUUR DE HAAN Gedeelte in te vullen door het bestuur Datum: Behandelend ambtenaar: Dossiernr.: / Aanvraag voor: - inname van het openbaar domein - het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen

Nadere informatie

4. Verloop van de wedstrijd en deelname aan de wedstrijd. 4.1. Info: algemene beschrijving van de wedstrijd. 4.2 Voorrondes

4. Verloop van de wedstrijd en deelname aan de wedstrijd. 4.1. Info: algemene beschrijving van de wedstrijd. 4.2 Voorrondes Wedstrijdreglement Ruil jouw auto in voor een elektrische fiets Versie: 31 augustus 2014 1. Organisator Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de Vlaamse Radio en Televisieomroep, Radio 2, waarvan de

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement vzw Kinderopvang Leuven Inhoud 1. Voorwoord... 3

Nadere informatie

Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 15.12.2014

Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 15.12.2014 Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 15.12.2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

Uw slapende rekeningen niet vergeten?

Uw slapende rekeningen niet vergeten? Uw slapende rekeningen niet vergeten? www.slapenderekeningen.be Deposito- en Consignatiekas Administratie van de Thesaurie.be Moet u wakker liggen van uw slapende rekeningen? Helemaal niet, want wij helpen

Nadere informatie

Kinderopvang in Oostrozebeke

Kinderopvang in Oostrozebeke afdeling vrije tijd dienst kinderopvang lokaal overleg kinderopvang Kinderopvang in Oostrozebeke 1. Diensten voor opvanggezinnen 2. Zelfstandige kinderdagverblijven 3. Initiatief buitenschoolse opvang

Nadere informatie

Hoe deelnemen aan de online verkopen?

Hoe deelnemen aan de online verkopen? Hoe deelnemen aan de online verkopen? 1 Wat u moet weten over de online verkopen: - Voor de online verkopen wordt geen enkele papieren of PDFcatalogus aangemaakt - Deze verkopen lopen over een week, van

Nadere informatie

Gemeente Wichelen. Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur

Gemeente Wichelen. Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur Gemeente Wichelen Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur Verslag MINA-raad Algemene Vergadering 26 april 2011 Aanwezigheidslijst: naam functie dagelijks bestuur stemgerechtigd vereniging 26/04/2011

Nadere informatie

De opvangvoorziening is open van maandag tot vrijdag, telkens van 7u tot 8u10. En Van 15u30 tot 18u. Op woensdag van 7u tot 8u10 en van 12u tot 18u.

De opvangvoorziening is open van maandag tot vrijdag, telkens van 7u tot 8u10. En Van 15u30 tot 18u. Op woensdag van 7u tot 8u10 en van 12u tot 18u. Openingsuren- tarieven De opvangvoorziening is open van maandag tot vrijdag, telkens van 7u tot 8u10. En Van 15u30 tot 18u. Op woensdag van 7u tot 8u10 en van 12u tot 18u. Tarieven 0,74 per begonnen halfuur

Nadere informatie

5.2. Hoe groot is het voordeel?

5.2. Hoe groot is het voordeel? 5.2. Hoe groot is het voordeel? Be ta l i n g e n in 2012 é n ov e r e e n ko m s t a f g e s l ot e n t o t e n m e t 27.11.2011: Pe r c e n tage belastingv e r m i n d e r i n g Ov e r d r a agba a r

Nadere informatie

Een nieuwe Rugbyclub oprichten?

Een nieuwe Rugbyclub oprichten? Een nieuwe Rugbyclub oprichten? Organisatie van Rugby in België en Vlaanderen Belgische Rugbybond vzw Voorzitter: Dany Roelands Vlaamse Rugbybond vzw Rvb: Dirk Vandevoorde (voorzitter)* Jan Coupé (technisch

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE GEMEENTELIJKE PARKEERKAART

GEMEENTELIJK REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE GEMEENTELIJKE PARKEERKAART GEMEENTELIJK REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE GEMEENTELIJKE PARKEERKAART Artikel 1 Er kunnen volgende soorten gemeentelijke parkeerkaarten uitgereikt worden: 1) Bewonerskaart 2) Autodelen 3) Particulier

Nadere informatie

Voorstelling Limburgse verwarmingscampagne

Voorstelling Limburgse verwarmingscampagne Voorstelling Limburgse verwarmingscampagne 2012-2014 1 oktober 2013 Architect Breakfast Sessie Inhoud 1. Aanleiding 2. Doelstellingen 3. Limburgse context 4. Boodschap 5. Plan van aanpak 6. Doelgroepen

Nadere informatie

DE WIJZIGINGEN. WETGEVENDE WIJZIGINGEN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN DE KAMER EN VAN DE SENAAT VAN 10 JUNI 2007

DE WIJZIGINGEN. WETGEVENDE WIJZIGINGEN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN DE KAMER EN VAN DE SENAAT VAN 10 JUNI 2007 DE VERKIEZINGEN VAN 10 JUNI 2007 DE WIJZIGINGEN DE AGENDA DE WIJZIGINGEN. WETGEVENDE WIJZIGINGEN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN DE KAMER EN VAN DE SENAAT VAN 10 JUNI 2007 1. De aanpassing van de verkiezingskalender

Nadere informatie

KINDEROPVANG DOL-FIJN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

KINDEROPVANG DOL-FIJN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. ORGANISEREND BESTUUR: KINDEROPVANG DOL-FIJN HUISHOUDELIJK REGLEMENT OCMW Europalaan 1 3730 Hoeselt tel: 089/ 51 88 13 Hoofdverantwoordelijke: Dhr. Josy Slechten, secretaris OCMW Coördinator: Neven Annemie

Nadere informatie

Kind in Beeld. Kinderopvang

Kind in Beeld. Kinderopvang Kind in Beeld Kinderopvang Inhoud Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje? 4 Waarom breng ik mijn kindje naar de kinderopvang? 6 Hoeveel kost kinderopvang? 8 Legende Prijs Inkomen Kindje Begeleider

Nadere informatie

Kind in Beeld. Kinderopvang

Kind in Beeld. Kinderopvang Kind in Beeld Kinderopvang Inhoud Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje 4 Waarom breng ik mijn kindje naar de kinderopvang 6 Hoeveel kost kinderopvang 8 Legende Prijs Inkomen Kindje Begeleider Dagen

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting 1. Milieu. Ontwerp- zoneringsplan Westerlo. Vaststelling. De raad hechtte zijn goedkeuring aan het aangepaste

Nadere informatie