Nieuwsbrief ICT-OPLOSSINGEN VOOR DE OBSTETRIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief ICT-OPLOSSINGEN VOOR DE OBSTETRIE"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief ICT-OPLOSSINGEN VOOR DE OBSTETRIE Een goede start met STAN en Mosos Veel ziekenhuizen zijn er ondertussen van overtuigd dat bij een goede start van het leven Mosos en STAN horen. Daar werken wij bij BMA iedere dag aan. Ook met deze Nieuwsbrief. STAN is met talrijke gepubliceerde studies op dit moment wellicht de meest onderzochte methode in de verloskunde. Binnenkort komt daar nog een nieuwe studie bij: dé Amerikaanse trial. In deze Nieuwsbrief al een voorsmaakje over de opzet van deze studie. Nicolas Maes In afwachting van de publicatie van deze Amerikaanse studie kunnen we al een white paper presenteren die een overzicht biedt van de bevindingen met STAN in vier toonaangevende Europese perinatale centra. Om de voordelen die vermeld staan in de white paper veilig te stellen biedt BMA sinds enige tijd de mogelijkheid tot preventief onderhoud van uw STANpark. Sinds 2001 heeft de ervaring ons geleerd dat jaarlijks preventief onderhoud de levensduur van de STAN-monitors aanzienlijk verlengt en daardoor vervangingen kunnen worden uitgesteld. Bijna de helft van de Vlaamse materniteiten werkt met Mosos. Soms wordt er dan gegoocheld met begrippen zoals Mosos <O> of een ZIS-koppeling. Om hierin klaarheid te scheppen vindt u in deze Nieuwsbrief een Mosos-begrippenlijst en een bijdrage over de meest toegepaste integratiemogelijkheden koppelingen naar een elektronisch patiëntendossier. Tevens vindt u een update over de voor het ogenblik meest gevraagde module: Mosos <ebirth>. Met de app MyBaby2B stellen we ook onze echomodule in de kijker. Kortom, een goed gevulde Nieuwsbrief met uiteraard heel veel STAN en Mosos. Veel leesplezier en graag tot binnenkort. Nicolas Maes, Bellegem, juni 2014 Inhoud Een goede start met STAN en Mosos...1 Amerikaanse STAN -studie...2 STAN preventief onderhoud...3 White paper...3 Mosos-modules: begrippenlijst...4 Integratiemogelijkheden met Mosos...5 Mosos <ebirth> een succes...6 MyBaby2B...6 Korte berichten...7 STAN op de verlosafdeling van UZ Leuven, rechts hoofdvroedvrouw Bernadette Bijnens. Kalender...8

2 2 3 Amerikaanse STAN -studie: op één na grootste ooit STAN is waarschijnlijk de meest onderzochte methode in de verloskunde. Aan de reeds lange lijst studies wordt binnenkort nog een belangrijke toegevoegd, één van de grootste ooit in foetale bewaking. Het betreft de Amerikaanse STAN-studie A Randomized Clinical Trial of Fetal ECG ST Segment and T wave Analysis as an Adjunct to Electronic Fetal Heart Rate Monitoring for Prevention of Perinatal Hypoxic-Ischemic Morbidity and Mortality. De bedoeling van deze studie is te onderzoeken welke invloed ST-analyse heeft op de gezondheid van pasgeborenen. Aan deze studie namen zwangeren deel uit 23 Amerikaanse ziekenhuizen (zie illustratie). Meer dan gynaecologen, vroedvrouwen etc. werden hiervoor gecertificeerd. De zwangere vrouwen werden gerandomizeerd in twee groepen. De ene groep ontving de gewone foetale bewaking met een klassiek CTGapparaat. De tweede studiegroep werd gemonitord met de STAN S31. Daar in Amerika microbloedonderzoek niet wordt toegepast, komt dit in deze studie ook niet aan bod. Eerder ontving de STAN-monitor de zogenoemde FDA Approval van de Amerikaanse Food and Drug Administration. De primaire uitkomst is een index (Composite Index) bestaande uit: Intrapartum foetaal overlijden Neonataal overlijden Een Apgar-score 3 na 5 minuten Neonatale convulsies Arteriële ph 7.05 en base deficit 12 mmol/l Intubatie voor ventilatie bij de bevalling De aanwezigheid van neonatale encephalopathie (leeftijd 1 maand) De secundaire uitkomstmetingen bestaan onder meer uit: Operatieve ingrepen Neonatale zorg Maternale postpartum zorg STAN preventief onderhoud: een voordelige optie De eerste STAN S31-monitors zijn in gebruik sinds Uiteraard is de garantieperiode van twee jaar op de meeste van deze toestellen ondertussen verlopen. De ervaring leert ons dat jaarlijks preventief onderhoud de levensduur van de STAN S31-monitors aanzienlijk verlengt en daardoor vervangingen kunnen worden uitgesteld. Om dit te realiseren koos een aantal ziekenhuizen ervoor met BMA een overeenkomst af te sluiten voor een jaarlijks preventief onderhoud door ons gekwalificeerde servicepersoneel. Verder garandeert een onderhoudscontract u een gezonde financiële planning voor een vooraf afgesproken periode. De jaarlijkse volledige veiligheidsen functionele controle omvat veiligheidstesten, kalibratie, registratie en rapportage, software-updates en telefonische helpdeskondersteuning. Uiteraard maken deze werkzaamheden, reis- en wachttijden en in-hospital trainingen ook deel uit van het aanbod. Een onderhoudscontract biedt u de beste waarborg op een kostenbewust, veilig en langdurig gebruik van de STAN S31- monitor. Voor meer informatie kunt u ons contacteren op Frequent gebruik van STAN in het Sint-Franciskusziekenhuis Heusden-Zolder, met hoofdvroedvrouw Griet Janssen tweede van links. De studie is georganiseerd door het National Institute of Child Health & Human Development (NICHD) en het Maternal Fetal Medicine Unit (MFMU) Network. De verwachting is dat de resultaten in 2015 worden gepubliceerd. White paper Recent werd een white paper gepubliceerd door C. Pitulia met als titel A call to obstetricians caring about perinatal outcome. De laatste decennia is er een aanzienlijke toename vastgesteld in de uitgaven in de gezondheidszorg alsook in het aantal sectio s. Een stijging van het aantal sectio s zou leiden tot een verhoogde totale kost in de gezondheidszorg. De STAN -methode kan deze trend een halt toeroepen, zonder daarbij de gezondheid van de foetus in gevaar te brengen. Overzicht van de deelnemende ziekenhuizen van de Amerikaanse studie. De white paper analyseert de klinische uitkomsten in vier Europese ziekenhuizen. Ze toont aan hoe de STANmethode kan bijdragen tot een betere gezondheidszorg en tot vermindering van de kosten. De klinische uitkomsten, geanalyseerd over een periode van vijf jaar, werden verkregen door het ondervragen van de leidinggevende gynaecologen in de betrokken ziekenhuizen en door bestudering van hun publicaties. Om de voordelen van de STAN-methode te realiseren zijn training en een frequent gebruik van STAN essentieel. De vier onderzochte ziekenhuizen die de STAN-methode toepassen, bereikten volgende resultaten: 40% minder spoedsectio s 52% minder microbloedonderzoek 69% minder neonatale metabole acidose; twee ziekenhuizen hadden dit bijna tot nul teruggebracht (meer dan 90% minder tot 0,06%). Deze verminderingen werden gerealiseerd zonder een verhoging van het aantal operatieve vaginale bevallingen. De data werden verkregen van volgende ziekenhuizen: St George s Healthcare NHS Trust (Londen, VK), Haukeland University Hospital (Bergen, Noorwegen), Turku University Hospital (Turku, Finland) en Sahlgrenska University Hospital (Mölndal, Zweden).

3 4 5 Mosos-modules: begrippenlijst Mosos is een modulair datamanagementsysteem voor de verloskunde. De grootste gemene deler hierbij is patiëntveiligheid, efficiënte gegevensverwerking, beschikbaarheid van gegevens en betere aanwending van middelen. Mosos omvat een aantal modules die flexibel kunnen ingezet worden in functie van de noden en de reeds aanwezige ICT-oplossingen. Om u wegwijs te maken in ons uitgebreide aanbod vindt u hierbij een overzicht van de verschillende Mosos-modules. gerschappen, verwijzingen, prenatale screening en diagnostiek, afwijkende uitkomsten, laboratoriumuitslagen, brieven en documenten, alsmede van met andere Mosos-modules geregistreerde verrichtingen en onderzoeken, zoals echo en CTG. Daarnaast kunnen alle relevante en actuele gegevens rondom de lopende zwangerschap worden ingevoerd. Mosos <Klinisch Dossier> is het postpartum dossier binnen Mosos gelinkt aan Mosos <O>. Deze module biedt een overzicht van alle patiënten die recent bevallen zijn, met een samenvatting van de gegevens van moeder en kind ten behoeve van de overdracht. Via het beddenoverzicht hebt u in één oogopslag een overzicht van de bedbezetting. Welke patiënt ligt in welk bed, wat is de reden van opname en wat is het stadium van de zwangerschap? Ligt het kind na de bevalling bij de moeder op de kamer? Dubbelklikken op het bedsymbool geeft rechtstreeks toegang tot de gegevens van de patiënte. Mosos <U> is een informatiesysteem voor de registratie en verwerking van de meetgegevens en beelden uit de echograaf bij een echoscopisch onderzoek. Diverse registraties zijn mogelijk, waaronder een vroege zwangerschapsecho of een uitgebreid screeningsonderzoek. Het systeem is tevens geschikt voor de registratie van meerlingonderzoeksresultaten. De beelden worden opgeslagen in een DICOM-archief. Met de functie Mosos <U> Statistiek is het mogelijk om verschillende statistische overzichten te genereren. De module Beheer dient om Mosos <U> aan te passen aan de wensen van de gebruiker, zoals voor het gebruik van specifieke groeicurven. Mosos biedt optimale werkprocesondersteuning. Alle Mosos-modules zijn met elkaar verbonden. Eenmaal iets ingevuld is in de ene module wordt het waar nodig overgenomen in de overige modules. Integratiemogelijkheden met Mosos De flexibiliteit van Mosos biedt diverse gebruiksmogelijkheden. Dit kan stand alone of al of niet deels geïntegreerd in een reeds aanwezig elektronisch patiëntendossier. BMA heeft veel ervaring opgebouwd in het realiseren van koppelingen met elektronische patiëntendossiers. De volgende koppelingen zijn speciaal ontworpen om het werken met Mosos in combinatie met een elektronisch patiëntendossier te vergemakkelijken: Vroedvrouwen en gynaecologen van Sint-Jozefkliniek Bornem na de succesvolle implementatie van Mosos <CTG> en <P> SPE. Mosos <CTG> stelt u in staat zowel centraal als decentraal CTGen STAN -registraties te bekijken en aan het bed een verslag van de bevalling voor te bereiden via een console. Een overzichtsmonitor laat toe om CTG- en/of STANsignalen alsook maternale parameters, het partogram en alarmen van verschillende verloskamers op een centrale plaats te bekijken. Bij een decentrale opstelling worden de arbeids- en verloskamers uitgerust met een lokale Mososconsole, bestaande uit een laptop of een PC. Op die manier hebben vroedvrouwen en gynaecologen ook inzage in de CTG- en/of STANregistraties van andere verloskamers, bijvoorbeeld op het moment dat ze bezig zijn met een bevalling. Daarnaast kan men op deze console het verslag van de bevalling direct invoeren, dus op de plaats waar deze gegevens ontstaan. Via Citrix bestaat de mogelijkheid om ook buiten het ziekenhuis de monitors op de verlosafdeling op te volgen. Tevens kan men berichten uitwisselen en beoordelingen doorsturen. Dit zorgt voor een veilige, real-time communicatie tussen de vroedvrouw en de gynaecoloog. Mosos <PatientView> biedt binnen Mosos <CTG> een overzicht van de gegevens van alle patiënten die aan het bevallen zijn, zodat de voortgang van de bevallingen in één oogopslag duidelijk is. Mosos <P> SPE wordt samen met Mosos <CTG> gebruikt om een bevallingsverslag af te werken, inclusief de gegevens voor de SPE-registratie en een gepersonaliseerde brief voor de verwijzer. Doordat het bevallingsverslag op dat moment reeds is voorbereid in Mosos <CTG> wordt dubbel werk vermeden. Via de rapportgeneratormodule kunt u statistieken maken voor audits van het verloskundig beleid. Administratieve vereenvoudiging en efficiëntie alom! Mosos <ebirth> is momenteel één van de meest gevraagde Mososmodules. Hiermee worden de kennisgeving van de geboorte aan de gemeente alsook de medische gegevens voor de overheid rechtstreeks vanuit Mosos verstuurd. Elders in deze Nieuwsbrief kunt u meer lezen over Mosos <ebirth>. Mosos <O> is het elektronisch zwangerschapsdossier. Deze module geeft de gebruiker een overzicht van voorgaande zwan- Patiëntkoppeling of ZIS-koppeling (Ziekenhuis Informatie Systeem): Deze koppeling wordt altijd gebruikt in combinatie met Mosos. Ze dient om persoonsgegevens van een patiënt automatisch op een eenvoudige manier in Mosos te importeren. Het betreft naam, adres en woonplaats, en eventueel de huisartsgegevens. De informatie kan door het ZIS gestuurd worden, of wordt na het ingeven van het patiënt- of contactnummer opgevraagd. Op deze manier zijn de juiste patiëntgegevens onmiddellijk beschikbaar. Rapportagekoppeling: Na de Patiëntkoppeling is dit de meest gevraagde koppeling. Hiermee kunnen vanuit Mosos brieven en documenten worden geïmporteerd in een elektronisch patiëntendossier. Het belangrijkste voordeel is dat andere specialisaties direct toegang hebben tot de verslagen in Mosos. Het betreft meestal het bevallingsverslag met de ontslagbrief voor de huisarts of een pdf met de CTG- of STAN -strook met bijbehorend partogram en notities. De afgedrukte documenten worden in een te configureren formaat (.rtf,.pdf of.txt) in een directory geplaatst en er wordt een HL7-bericht verzonden dat naar dit document verwijst. Bij sommige documenten is het ook mogelijk de inhoud van het document als tekst op te nemen in het HL7-bericht. Synchronisatiekoppeling: De door BMA ontwikkelde desktopsynchronisatie maakt het mogelijk om vanuit het elektronisch patiëntendossier direct toegang te krijgen tot Mosos. Na de selectie van de patiënt in het elektronisch patiëntendossier komt men met een druk op een knop bij het dossier van diezelfde patiënt in Mosos. Afhankelijk van de situatie kan dit zonder dat de gebruiker zich opnieuw moet aanmelden. Inloggen via centrale LDAP: Voor de validatie van de aanmeldnaam en het wachtwoord is er een centraal beheerde gebruikerstabel (Active Directory). Indien het gebruikersaccount in het centrale systeem bekend is, het wachtwoord correct is en het account niet is geblokkeerd, controleert Mosos welke rechten de gebruiker zijn toegekend. Daarna vervolgt het programma zijn normale werking. Met deze meest voorkomende koppelingen is het gelijktijdig werken in Mosos en een EPD eenvoudiger en efficiënter dan ooit. Koppelingen zijn succesvol gerealiseerd met de volgende elektronische patiëntendossiers: C2M van Cegeka, KWS van UZ Leuven, Meddos van Infohos, Orbis van Agfa, Omnipro, Siemens, EZIS van ChipSoft en SIM van het Universitair Ziekenhuis van Charleroi.

4 6 7 Mosos <ebirth> een succes In onze vorige Nieuwsbrief kon u lezen dat Mosos <ebirth> goed werd geïmplementeerd in Sint-Lucas Brugge. Mosos <ebirth> is ondertussen één van de meest gevraagde Mosos-modules. In een tijd waarin vroedvrouwen en gynaecologen geconfronteerd worden met een gigantische papierberg betekent Mosos <ebirth> een verademing. De module wordt automatisch gevuld vanuit Mosos, zodat vroedvrouwen geen dubbel werk moeten doen. Naast een aanzienlijke tijdwinst betekent dit ook een niet te onderschatten geldbesparing. Ziekenhuisdirecties willen tegenwoordig vooraleer te investeren overtuigd worden aan de hand van een business case. Daarom stelt BMA een eenvoudig rekenmodel ter beschikking om te berekenen hoeveel een materniteit door het gebruik van Mosos <ebirth> kan besparen. Mosos <ebirth> wordt aangeboden in combinatie met de ebirth Data Integrator van de firma Health- Connect. Verantwoordelijke hiervoor binnen HealthConnect is Wouter Fonck. We laten hem graag zelf aan het woord: Het gebruik van Mosos <ebirth> gekoppeld aan de HealthConnect ebirth Module geeft een enorme meerwaarde aan de dienst materniteit. Dankzij de gebruiksvriendelijke interface van de Mosos-applicatie, en zonder dubbele ingave van de gegevens, stuurt de vroedvrouw met een simpele druk op de knop de geboorteaangifte elektronisch door naar het ebirth Platform bij Fedict. Van daaruit stromen de gegevens door naar de burgerlijke stand van de gemeente alsook naar de federale overheidsdiensten. De HealthConnect-module verzekert alle aspecten op gebied van veiligheid en privacy, en volgt hierbij alle regels opgelegd door het ehealth Platform. Ook voor het vervolledigen en doorsturen van het medisch formulier is geen dubbele ingave vereist. Gegarandeerde tijdwinst voor de vroedvrouw en duidelijk een hogere kwaliteit van de gegevens! ebirth is een initiatief van Fedict met als doel de vereenvoudiging, optimalisatie en harmonisatie van de administratieve geboorteprocedures tussen de gezondheidsactoren (binnen en buiten een ziekenhuis), de gemeenten en andere betrokken partijen op het niveau van de gemeenschappen en op het federale niveau. Bij het ter perse gaan van deze Nieuwsbrief konden we reeds volgende enthousiaste nieuwe gebruikers noteren: RZ Jan Yperman te Ieper en het Mariaziekenhuis te Overpelt. Ook het Universitair Ziekenhuis Brugmann te Brussel, AZ Wouter Fonck van HealthConnect. Vesalius Tongeren en het Sint-Elisabeth Ziekenhuis te Zottegem starten in de nabije toekomst met Mosos <ebirth>. We verwachten dat binnenkort nog meer materniteiten Mosos <ebirth> zullen bestellen. kunnen hun patiënten middels deze app een aanvullende innovatieve service leveren. Hiervoor hoeft in het ziekenhuis slechts een klein programma te worden geïnstalleerd. Dit programma haalt de beelden, video s en verschillende andere gegevens op uit de echomodule Mosos <U> die zijn geselecteerd door de zorgverlener. Deze worden vervolgens omgezet naar een smartphoneformaat en beveiligd doorgestuurd naar een centrale server. BMA voldoet met de app aan de eisen die vanuit de ziekenhuizen aan de beveiliging van patiëntgegevens worden gesteld (de NEN-normeringen). Zwangere vrouwen kunnen de app tegen een geringe vergoeding downloaden en eenmalig inloggen met de daartoe verstrekte gegevens. Bij vervolgonderzoeken ontvangen zij automatisch een bericht op de app dat er nieuwe beelden beschikbaar zijn. Meer informatie vindt u op: Korte berichten De afgelopen maanden zijn er weer heel wat materniteiten gestart met Mosos of STAN. Mosos in Antwerpen Door de recente bestellingen die we ontvingen, gebruikt nu een grote meerderheid van de kraamafdelingen in de provincie Antwerpen Mosos. Imelda Ziekenhuis Bonheiden, Sint-Jozefkliniek Bornem en AZ Monica Deurne hebben ondertussen Mosos <CTG> en Mosos <P> SPE geïmplementeerd. In AZ Sint-Jozef Malle gebeurde hetzelfde met Mosos <CTG>. Binnenkort starten ook Sint-Vincentius Antwerpen en Sint- Jozef Mortsel. Sint-Augustinus, de grootste materniteit van Vlaanderen en behorende tot dezelfde ziekenhuisgroep, koos voor een uitbreiding van Mosos <CTG>. Ook andere Antwerpse ziekenhuizen werken al geruime tijd met Mosos: het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, AZ Sint-Maarten Mechelen, AZ Turnhout, AZ Herentals en het Heilig Hart Ziekenhuis Mol. Mosos niet enkel in Antwerpen Ook aan de Belgische kust wordt Mosos gebruikt. AZ Damiaan Oostende koos voor Mosos <CTG> en <P> SPE. De gynaecologen zullen er tevens Mosos <O> gebruiken als zwangerschapsdossier. Op de valreep ontvingen we bestellingen van het Sint-Elisabeth te Zottegem voor Mosos <CTG>, <P> SPE en <ebirth>, en van RZ Tienen voor Mosos <CTG>. Andere orders konden we noteren van het Mariaziekenhuis Overpelt, AZ Vesalius Tongeren en AZ Turnhout. Ook door Franstalige ziekenhuizen werd Mosos besteld. MyBaby2B: unieke app voor zwangere vrouwen In de afgelopen maanden heeft BMA hard gewerkt aan een unieke app voor zwangere vrouwen. Deze app is slechts één van onze antwoorden op de nieuwe trend dat zwangere vrouwen actief willen worden betrokken bij het zorgproces rond de eigen zwangerschap, inclusief de dossiervorming. Zwangere vrouwen ontvangen dankzij MyBaby2B direct na het maken van een echo de echobeelden en -video s op hun smartphone om deze te delen met vrienden en familie via of sociale media zoals Facebook en Twitter. Het is met MyBaby2B ook mogelijk om belangrijke momenten in een dagboek bij te houden door middel van notities, foto s en video s. De hartslag van het ongeboren kind vastleggen en delen? Ook dat kan met MyBaby2B door het opnemen van het geluid van de Doptone of Doppler. MyBaby2B is op dit moment beschikbaar voor mobiele telefoons met een iphone-applicatie, Windows 8 of een Android-besturingssysteem. Afdelingen die gebruikmaken van Mosos <U>, de ultrasoundapplicatie van BMA, Mosos-implementatieteam AZ Damiaan. Van links naar rechts: Kevin Mollet, Annelies Meyns, Jacques Provoost, Anne-Sofie Saelen en Maaike Vandaele.

5 8 STAN -gebruik breidt uit In Vlaanderen werken nu 63 van de 65 verlosafdelingen met STAN. 93% van de Belgische ziekenhuizen maakt gebruik van STAN. Bestaande STANgebruikers tonen zich tevreden en breiden verder uit. UZ Leuven trekt de STAN-kaart op de verloskamers met een bestelling van een STAN S31 en twee STAN S31 Basis CTG-monitors. Colofon De Nieuwsbrief verschijnt in een gedrukte versie. Deze is bedoeld voor onze klanten, maar gaat tevens óver onze klanten. Wat zijn hun ervaringen met BMA? De Nieuwsbrief dient ook om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen binnen ons bedrijf, alsmede van onze meest recente producten en diensten. De Nieuwsbrief is een uitgave van: BMA BeLux BVBA Kloosterdreef 7 B-8510 Bellegem Belgium BMA BV Artikelen uit de Nieuwsbrief mogen worden overgenomen na toestemming van BMA en met bronvermelding. Om de BMA Nieuwsbrief te ontvangen dient u zich aan te melden door een te zenden aan Vragen en opmerkingen kunt u eveneens naar bovengenoemd adres sturen. AZ Alma Eeklo gebruikt enkel nog STAN op de vier verloskamers. Hetzelfde geldt voor Sint-Jozef Mortsel. Recent bestelden beide ziekenhuizen een vierde STAN. AZ Sint-Lucas Brugge heeft in het verleden stelselmatig het STAN-park uitgebreid door spreiding van de investeringen over een aantal jaren. Ook hier gebruikt men op de verloskamers enkel nog de zes STAN s. Het Sint-Franciskus Ziekenhuis te Heusden-Zolder heeft straks één van de grootste STAN-parken in Limburg met vier STAN S31 en vier STAN S31 Basis CTG-monitors. Nog andere verloskundige centra breidden hun STAN-park uit: Klina Brasschaat van twee naar drie STAN s, en AZ Sint-Vincentius Antwerpen en AZ Sint-Dimpna Geel naar twee STAN s. In AZ Damiaan werd een STAN S21 omgeruild naar een STAN S31. Verder in ons land werd in STAN geïnvesteerd in onder meer de Universitaire Ziekenhuizen Brugmann, Saint-Luc en Sint-Pieter te Brussel, CHU Notre-Dame des Bruyères te Chênée, Epicura Ath, Vivalia Arlon, Clinique Notre-Dame de Grâce in Gosselies en het CHM van Moeskroen. Epicura Hornu startte met STAN. Uitblinker is CHU Charleroi met de aanschaf van maar liefst 18 STAN Basis CTG-monitors! STAN CTG wordt steeds vaker gekozen als een toekomstgericht alternatief voor de klassieke CTG-monitor. Dat gebeurde in ASZ Aalst, AZ Sint-Blasius Dendermonde, AZ Sint-Maarten Duffel, Sint-Jozef Mortsel en AZ Jan Portaels Vilvoorde. Hoofdvroedvrouw Tracy De Weirdt en Diensthoofd Materniteit dr. Michel Bafort van AZ Alma Eeklo. Ook Nederland blijft niet achter Het perinataal centrum Isala Klinieken te Zwolle is momenteel de grootste STAN-gebruiker met negen STAN S31 s en zevenentwintig STAN S31 Basis CTG s. Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam investeerde in negen STAN S31 Basis CTG-monitors en deed een upgrade van twee STAN S31 s met maternale parameters. Het IJsselland Ziekenhuis te Capelle aan den IJssel had al zeven STAN s en schafte nog een STAN S31 Basis CTG-monitor aan. Het Maastricht UMC+ evolueerde in één klap van één naar vier STAN s. Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis uit Dirksland had reeds twee STAN s en koos voor uitbreiding met drie STAN S31 Basis CTG s. Het Atrium MC te Heerlen ruilde een STAN om voor een STAN S31 met maternale parameters. 10 jaar STAN in AZ Sint-Jan Brugge Op 18 april werd het tienjarig gebruik van STAN in AZ Sint-Jan te Brugge gevierd met een STAN-minisymposium voor gevorderde STAN-gebruikers. Met ongeveer tweehonderd deelnemende vroedvrouwen en gynaecologen was de opkomst hoog. AZ Sint-Jan werkt op de zes verloskamers en de sectiozaal uitsluitend met STAN. STAN-initiatiecursus Op 24 april organiseerde de hogeschool VIVES te Kortrijk op vraag van afgestudeerde vroedvrouwen een STAN-initiatiecursus. De honderdtwintig ingeschreven vroedvrouwen zorgden voor een vol auditorium. Kalender 2014 De komende maanden staan de volgende congressen, opleidingen en symposia op ons programma: 16 september VVOG, CTG-cursus, Auditorium Kiekens, UZ Brussel 2 en 3 oktober VVOG, 6e VVOG Jaarcongres, ICC Gent 4 december Universiteit Gent, Verloskunde in beweging II, Het Pand Gent

NIEUWSBRIEF. Inhoud. Zeven op tien perinatale centra gebruiken STAN. 2 Vlotte STAN -implementatie in het LUMC Leiden.

NIEUWSBRIEF. Inhoud. Zeven op tien perinatale centra gebruiken STAN. 2 Vlotte STAN -implementatie in het LUMC Leiden. NIEUWSBRIEF STAN SPECIAL- AUGUSTUS 2014 Zeven op tien perinatale centra gebruiken STAN Zeven van de tien perinatale centra in Nederland werken met STAN. STAN heeft zich daarmee ontwikkeld tot een gevestigde

Nadere informatie

De geboorte van Mosos INHOUD. Maart 2013

De geboorte van Mosos <ebirth> INHOUD. Maart 2013 Maart 2013 De geboorte van Mosos Ziekenhuizen in Vlaanderen zijn toekomstgericht. Ook in de Brugse regio staat men open voor innovaties. Zo gebruikt men hier op de verlosafdeling van het AZ Sint-Jan

Nadere informatie

Algemene ziekenhuizen : erkenningssituatie : huidig erkende functies per vestigingsplaats

Algemene ziekenhuizen : erkenningssituatie : huidig erkende functies per vestigingsplaats Naam ZA Pall 009 Antwerpen Algemeen Ziekenhuis Middelheim Antwerpen ZiekenhuisNetwerk Antwerpen Antwerpen Campus Middelheim 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Antwerpen Campus ZNA Middelheim / Koningin Paola Kinder

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JUNI 2015

NIEUWSBRIEF JUNI 2015 NIEUWSBRIEF JUNI 2015 Helft Vlaamse materniteiten gebruikt Mosos Door de recente bestellingen van AZ Delta Roeselare-Menen, AZ Jan Portaels Vilvoorde en AZ Sint-Augustinus Veurne gebruikt binnenkort de

Nadere informatie

Algemene ziekenhuizen : erkenningsbesluiten : momenteel geldend voor niercentra

Algemene ziekenhuizen : erkenningsbesluiten : momenteel geldend voor niercentra Algemene ziekenhuizen : sen : momenteel geldend voor entra 009 Netwerk 012 Dendermonde Algemeen Sint- Blasius 049 Brugge Algemeen Sint- Jan Brugge - Oostende Dendermonde Campus ZNA Stuivenberg campus Algemeen

Nadere informatie

Lijst met GKB-codes zoals deze eind 2009 van kracht waren

Lijst met GKB-codes zoals deze eind 2009 van kracht waren Lijst met GKB-codes zoals deze eind 2009 van kracht waren Volgende lijst geeft een overzicht van de Instellingen met erkenningsnummer en GKB-nummer (op een grijze achtergrond) met daaronder het GKB-nummer

Nadere informatie

Het gaat vooruit! STAN -standaard en Mosos in ZOL Genk INHOUD. Oktober 2009

Het gaat vooruit! STAN -standaard en Mosos in ZOL Genk INHOUD. Oktober 2009 Oktober 2009 Het gaat vooruit! Vijf jaar reeds heeft BMA een nieuwe directie. Tijd om even stil te staan bij een aantal zaken, zonder uit het oog te verliezen dat het ondertussen goed vooruit gaat. Het

Nadere informatie

Mediring Medserve Medimail. Encrypted ehealth ehbox

Mediring Medserve Medimail. Encrypted ehealth ehbox Individuele zorgverstrekker Client Mediring Medserve Medimail Ziekenhuis, Labo en andere Zorginstellingen EMD EMD Folder Huisarts Hector Encrypted ehealth ehbox Unified Messaging Module ZIS LIS Bewezen

Nadere informatie

Algemene ziekenhuizen : erkenningssituatie : hospitalisatiediensten : huidig aantal erkende bedden per vestigingsplaats

Algemene ziekenhuizen : erkenningssituatie : hospitalisatiediensten : huidig aantal erkende bedden per vestigingsplaats Algemene zieenhuizen : erenningssituatie : hospitalisatiediensten : huidig aantal erende bedden per vestigingsplaats Er. zieenhuis zieenhuis 009 Netwer 012 Dendermonde Blasius 017 Gent Maria Middelares

Nadere informatie

Algemene ziekenhuizen : erkenningssituatie : hospitalisatiediensten : huidig aantal erkende bedden per vestigingsplaats

Algemene ziekenhuizen : erkenningssituatie : hospitalisatiediensten : huidig aantal erkende bedden per vestigingsplaats Algemene zieenhuizen : erenningssituatie : hospitalisatiediensten : huidig aantal erende bedden per vestigingsplaats Er. zieenhuis zieenhuis 009 Netwer 012 Dendermonde Blasius 017 Maria Middelares 026

Nadere informatie

Suïcidepogers opvangen

Suïcidepogers opvangen Suïcidepogers opvangen Lessen uit de praktijk www.zorgvoorsuïcidepogers.be Rita.vanhove@dagg-cgg.be Samen zorgen voor suïcidepogers Wat is cruciaal in de zorg voor suïcidepogers? Samen zorgen voor suïcidepogers

Nadere informatie

kinderen in het ziekenhuis

kinderen in het ziekenhuis kinderen in het ziekenhuis Belgische ziekenhuizen zijn steeds meer kindgericht. Dat toont onze enquête aan. Al is er hier en daar nog werk aan de winkel. ONS ONDERZOEK 87 ziekenhuizen, 4 274 ouders In

Nadere informatie

Inhoudstafel Algemene ziekenhuizen: erkenningsbesluiten: momenteel geldend per ziekenhuis

Inhoudstafel Algemene ziekenhuizen: erkenningsbesluiten: momenteel geldend per ziekenhuis Inhoudstafel Algemene ziekenhuizen: sen: momenteel geldend per ziekenhuis Aalst, Algemeen Stedelijk Ziekenhuis - 176 4 Aalst, Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis - 126 7 Antwerpen, Algemeen Centrumziekenhuis Antwerpen

Nadere informatie

Inhoudstafel Algemene ziekenhuizen: erkenningsbesluiten: momenteel geldend per ziekenhuis

Inhoudstafel Algemene ziekenhuizen: erkenningsbesluiten: momenteel geldend per ziekenhuis Inhoudstafel Algemene ziekenhuizen: sen: momenteel geldend per ziekenhuis Aalst, Algemeen Stedelijk Ziekenhuis - 176 4 Aalst, Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis - 126 7 Antwerpen, Algemeen Centrumziekenhuis Antwerpen

Nadere informatie

Zorgpad Zwangerschapsdiabetes

Zorgpad Zwangerschapsdiabetes Zorgpad Zwangerschapsdiabetes Projectdossier kwaliteitsprijs Rode Kruis 2012 Verloskunde, endocrinologie, diëtiek, pediatrie O.L.Vrouwziekenhuis Aalst-Asse-Ninove natascha.deprez@olvz-aalst.be paul.van.crombrugge@olvz-aalst.be

Nadere informatie

Selectie van materniteiten en bevallingen. Hoe werden deelnemers geselecteerd en gerecruteerd?

Selectie van materniteiten en bevallingen. Hoe werden deelnemers geselecteerd en gerecruteerd? Selectie van materniteiten en bevallingen Hoe werden deelnemers geselecteerd en gerecruteerd? 1. Doelgroep De doelgroep van deze studie waren 1600 pasgeborenen gerecruteerd uit de acht bovenvermelde aandachtsgebieden,

Nadere informatie

zorg wordt de zorgvrager meer en meer actief betrokken bij het eigen zorgproces, bijvoorbeeld

zorg wordt de zorgvrager meer en meer actief betrokken bij het eigen zorgproces, bijvoorbeeld ICT-OPLOSSINGEN VOOR DE OBSTETRIE Voorwoord Hierbij hebben wij het genoegen u de nieuwste editie van de BMA Nieuwsbrief aan te bieden, waarin we u op de hoogte brengen van tal van ontwikkelingen binnen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008. Rue Verrept Dekeyserstraat 39 1080 Brussel - Bruxelles KATLIJN VANDE PERRE ELKE VAN DEN BERGH MARGRIET PLUYMAEKERS

JAARVERSLAG 2008. Rue Verrept Dekeyserstraat 39 1080 Brussel - Bruxelles KATLIJN VANDE PERRE ELKE VAN DEN BERGH MARGRIET PLUYMAEKERS JAARVERSLAG 2008 Rue Verrept Dekeyserstraat 39 1080 Brussel - Bruxelles KATLIJN VANDE PERRE ELKE VAN DEN BERGH MARGRIET PLUYMAEKERS INLEIDING De titel jaarverslag is eigenlijk een iets te groot woord voor

Nadere informatie

IntraZis basis handleiding.

IntraZis basis handleiding. IntraZis basis handleiding. Inloggen Het begin: aanmelden in het login scherm: Vul gebruikersnaam en wachtwoord in. Selecteer de juiste locatie (voor locatie specifieke zaken zoals b.v. alerts). Klik op

Nadere informatie

UMC Kraamzorg. De zorgverzekering voor universitair medische centra

UMC Kraamzorg. De zorgverzekering voor universitair medische centra UMC Kraamzorg De zorgverzekering voor universitair medische centra De zorgverzekering voor universitair medische centra 3 Bij een speciale gebeurtenis hoort speciale zorg UMC Zorgverzekering feliciteert

Nadere informatie

Vlaams Gewest. 1. Antwerpen. Algemene ziekenhuizen provincie Antwerpen. Antwerpen. Edegem. Duffel

Vlaams Gewest. 1. Antwerpen. Algemene ziekenhuizen provincie Antwerpen. Antwerpen. Edegem. Duffel Vlaams Gewest 1. Antwerpen 2. Limburg 3. Oost-Vlaanderen 4. Vlaams-Brabant 5. West-Vlaanderen Voor elke provincie worden eerst de ziekenhuizen en daarna de huisartsenpraktijken en wijkgezondheidscentra

Nadere informatie

BasisFiche Keizersneden... 3. Beschrijving en Achtergrond van de Indicator... 3. Definitie... 3. Relatie tot Kwaliteit... 3. Technische Fiche...

BasisFiche Keizersneden... 3. Beschrijving en Achtergrond van de Indicator... 3. Definitie... 3. Relatie tot Kwaliteit... 3. Technische Fiche... Keizersneden Logo Quality Indicators Project Moeder & Kind TABEL 1 INFORMATIE Naam Keizersneden Domein Moeder & Kind Identificatie M&K004 Auteur Geert Van de Water Datum 4/10/2013 Versie 1 Status Publicatie

Nadere informatie

Interbestuurlijk informatie delen : Use Case ebirth Luc Van Tilborgh Program Manager AIM

Interbestuurlijk informatie delen : Use Case ebirth Luc Van Tilborgh Program Manager AIM Interbestuurlijk informatie delen : Use Case ebirth Luc Van Tilborgh Program Manager AIM Fedict 2012. All rights reserved ebirth Elektronische kennisgeving van geboorten ebirth 29/01/2013 Fedict.2013 All

Nadere informatie

Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg

Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg i n f o r m a t i e v o o r p a t i ë n t e n 2 Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg Z o r g m o g e l i j k h e d e n i n d e palliatieve zorg 3 Inleiding

Nadere informatie

VERLOSKUNDE ONTHAALBROCHURE. hoofdgeneesheer: prof. dr. W. Foulon

VERLOSKUNDE ONTHAALBROCHURE. hoofdgeneesheer: prof. dr. W. Foulon ONTHAALBROCHURE VERLOSKUNDE hoofdgeneesheer: prof. dr. W. Foulon dr. M. Laubach dr. M. Breugelmans dr. A. Vorsselmans dr. G. Faron dr. K. Van Berkel Hoofdvroedvrouw: Lieve Devalckeneer Wanneer moet u binnenkomen?

Nadere informatie

Snel en stressvrij op uw bestemming geraken? Na de trein verder op de fiets! Blue-bike maakt de verplaatsing met de trein af door comfortabele

Snel en stressvrij op uw bestemming geraken? Na de trein verder op de fiets! Blue-bike maakt de verplaatsing met de trein af door comfortabele tot uw beschikking Snel en stressvrij op uw bestemming geraken? Na de trein verder op de fiets! Blue-bike maakt de verplaatsing met de trein af door comfortabele stadsfietsen te voorzien aan de Belgische

Nadere informatie

... Het voorschriftenrecht is nog geen feit. We wachten op publicatie in het Staatsblad en houden u verder op de hoogte.

... Het voorschriftenrecht is nog geen feit. We wachten op publicatie in het Staatsblad en houden u verder op de hoogte. Nieuwsbrief 25/2013 Beste VLOV-lid, Beste geïnteresseerde, Vele gezinnen leven in een examensfeer We wensen jullie een periode waar er ruimte kan gegeven worden aan onze studenten om zich in alle rust

Nadere informatie

Innovatieve oplossingen in de zorg

Innovatieve oplossingen in de zorg Innovatieve oplossingen in de zorg Zoekt u E-Health oplossingen die op korte termijn inzetbaar zijn binnen het primaire zorgproces? Of die uw medewerkers ontlasten in de dagelijks registratieverplichtingen?

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek BMA HEALTHCARE IT SOLUTIONS NOVEMBER 2014 vervolg van pagina 4 Daadwerkelijke inzage in en uitwisseling van onderlinge gegevens tussen de 1e, 2e en 3e lijn Informatie is direct beschikbaar (24/7) Vastleggen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Inhoud. Voorwoord. Nieuwe website. 2 MyBaby2B in Flevoziekenhuis. 4 MyBaby2B in de media 4 VSP. 5 MyBaby2B en VSP op RTL4

NIEUWSBRIEF. Inhoud. Voorwoord. Nieuwe website. 2 MyBaby2B in Flevoziekenhuis. 4 MyBaby2B in de media 4 VSP. 5 MyBaby2B en VSP op RTL4 NIEUWSBRIEF Voorwoord NOVEMBER 2014 Met gepaste trots bieden wij u hierbij onze Nieuwsbrief aan, geheel in onze nieuwe huisstijl. In de vorige Nieuwsbrief heeft u al kennis kunnen maken met ons nieuwe

Nadere informatie

Stap-voor-stap MijnZw@ngerschap: de handleiding voor het gebruik van MijnZorgnet voor cliënten.

Stap-voor-stap MijnZw@ngerschap: de handleiding voor het gebruik van MijnZorgnet voor cliënten. Stap-voor-stap MijnZw@ngerschap: de handleiding voor het gebruik van MijnZorgnet voor cliënten. Stap 1: DigiD met sms functie Stap 2: Inloggen en profiel aanmaken op MijnZorgnet Stap 3: De onderdelen in

Nadere informatie

Notitie. Inleiding. Verklarende woorden:

Notitie. Inleiding. Verklarende woorden: Notitie Van Projectleider en beheerder MammoXL regio Datum December 2013 Onderwerp Gebruikershandleiding MammXL Inleiding Verklarende woorden: MammoXL IBOB IMS Beelden Rapporten Systeem voor uitwisselen

Nadere informatie

DE EPIDEMIOLOGIE VAN SUÏCIDEPOGINGEN IN VLAANDEREN. MSc. N. Vancayseele MSc. R. van Landschoot Prof. dr. G. Portzky Prof. dr. C.

DE EPIDEMIOLOGIE VAN SUÏCIDEPOGINGEN IN VLAANDEREN. MSc. N. Vancayseele MSc. R. van Landschoot Prof. dr. G. Portzky Prof. dr. C. DE EPIDEMIOLOGIE VAN SUÏCIDEPOGINGEN IN VLAANDEREN 2014 MSc. N. Vancayseele MSc. R. van Landschoot Prof. dr. G. Portzky Prof. dr. C. van Heeringen DE EPIDEMIOLOGIE VAN SUÏCIDEPOGINGEN IN VLAANDEREN 2014

Nadere informatie

ZORGPAD ZWANGERSCHAPS- BEGELEIDING

ZORGPAD ZWANGERSCHAPS- BEGELEIDING ZORGPAD ZWANGERSCHAPS- BEGELEIDING 1 CONTACTGEGEVENS Afsprakensecretariaat gynaecologie: 014/71 28 88 Belt u voor resultaten? Hiervoor kan u elke werkdag van 9u tot 10u en van 13u tot 14u rechtstreeks

Nadere informatie

Omschrijving enquête module VervangingsManager webapplicatie

Omschrijving enquête module VervangingsManager webapplicatie Omschrijving enquête module VervangingsManager webapplicatie OnderwijsApps B.V. Innovatieweg 26-03 7007 CD DOETINCHEM Tel. 0314-368250 Postbus 704 7000 AS DOETINCHEM KvK 51377888 www.onderwijsapps.nl info@onderwijsapps.nl

Nadere informatie

Korte handleiding PRN-Audit

Korte handleiding PRN-Audit STICHTING PERINATALE AUDIT NEDERLAND Mercatorlaan 1200 3528 BL Utrecht Tel 030 28 23 937 E info@perinataleaudit.nl I www.perinataleaudit.nl Korte handleiding PRN-Audit Invoeren basiszorggegevens voor perinatale

Nadere informatie

Handleiding Amyyon Care BSN functionaliteit. Rondomzorg

Handleiding Amyyon Care BSN functionaliteit. Rondomzorg Handleiding Amyyon Care BSN functionaliteit Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 BSN bevraging NAW... 4 3 BSN bevraging BSN... 7 4 BSN verificatie... 9 5 ID registratie... 11 6 WID controle... 12 7 Vergewissen...

Nadere informatie

Belééf het Erfgoed. Modules. Framework. Diensten. Portaalsoftware

Belééf het Erfgoed. Modules. Framework. Diensten. Portaalsoftware Belééf het Erfgoed Atlantis is een flexibel en betrouwbaar systeem voor collectiebeheer en portaalbouw. Dus wilt u op een professionele en verantwoorde wijze uw erfgoedbronnen beheren en beschikbaar stellen?

Nadere informatie

Echo-onderzoek bij zwangerschap

Echo-onderzoek bij zwangerschap Echo-onderzoek bij zwangerschap in deze folder komt aan bod: - Meenemen en voorbereiden - Waarom een echo? - Wat ziet u zelf? - Afbeeldingen van uw kind - Kwaliteit en professionaliteit - Uitslag van het

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Suggesties, aanbevelingen en opmerkingen zijn dan ook van harte welkom.

Suggesties, aanbevelingen en opmerkingen zijn dan ook van harte welkom. Inleiding Evenals voorgaande jaren hebben we ook van 2011 een overzicht gemaakt van al onze activiteiten en dit gebundeld onder de naam 'jaarverslag'. Visie Vroedvrouwenpraktijk Zwanger in Brussel wil

Nadere informatie

Algemene ziekenhuizen: adresgegevens: overzicht met vermelding van uitbatingsplaatsen

Algemene ziekenhuizen: adresgegevens: overzicht met vermelding van uitbatingsplaatsen 009 ZiekenhuisNetwerk Antwerpen 2060 Antwerpen, Lange Beeldekensstraat 267 e-mail: communicatie@zna.be Campus ZNA Middelheim / Koningin Paola Kinderziekenhuis, 2020 Antwerpen, Lindendreef 1 Campus ZNA

Nadere informatie

Registratieformulier voor de gegevens rondom de zwangerschap en bevalling

Registratieformulier voor de gegevens rondom de zwangerschap en bevalling Registratieformulier voor de gegevens rondom de zwangerschap en bevalling Beste collega, Hierbij treft u het registratieformulier aan voor de gegevens rondom de zwangerschap en bevalling van uw patiënte.

Nadere informatie

The Belgian Pulmonary Function Study: the Belgian Thoracic Society

The Belgian Pulmonary Function Study: the Belgian Thoracic Society The Belgian Pulmonary Function Study: the Belgian Thoracic Society Historische context Nomenclatuur van longfunctie onderzoek onder vuur Geen evidentie dat weerstandsmeting nuttig is in de diagnostiek

Nadere informatie

Doe meer met het Elektronisch Medisch Dossier. Dr. Filip Veldeman Microsoft Innovation Center Vlaanderen 21 februari 2013

Doe meer met het Elektronisch Medisch Dossier. Dr. Filip Veldeman Microsoft Innovation Center Vlaanderen 21 februari 2013 Doe meer met het Elektronisch Medisch Dossier Dr. Filip Veldeman Microsoft Innovation Center Vlaanderen 21 februari 2013 Even voorstellen Geneesheer master ICT Innovatie (terra nova) in healthcare, sinds

Nadere informatie

De controlekaart volledige werkloosheid

De controlekaart volledige werkloosheid De controlekaart volledige werkloosheid Mobiele Versie Gebruikershandleiding Inhoudstafel Toegang 4 Algemene beschrijving 6 Bovenaan 7 Het logo van de uitbetalingsinstelling 7 De PDF downloaden 7 Instellingen

Nadere informatie

Gegevensbronnen? Specialist. Patholoog-anatoom MUTUALITEITEN. Vlaams KR-netwerk NKR. Kortrijk, 11 september 2004, symposium kankerregistratie

Gegevensbronnen? Specialist. Patholoog-anatoom MUTUALITEITEN. Vlaams KR-netwerk NKR. Kortrijk, 11 september 2004, symposium kankerregistratie Gegevensbronnen? Specialist Patholoog-anatoom MUTUALITEITEN AKR LIKAR Vlaams KR-netwerk NKR Definitie Kankerincidentie Aantal nieuw ontdekte kankers Binnen een bepaalde tijdsperiode (bv. 1 jaar) Voor een

Nadere informatie

Bevallen in het ziekenhuis. Zowel poliklinische als een klinische opname

Bevallen in het ziekenhuis. Zowel poliklinische als een klinische opname Bevallen in het ziekenhuis Zowel poliklinische als een klinische opname Poliklinische bevalling Een normale bevalling in het ziekenhuis, onder leiding van een verloskundige of een huisarts. Klinische bevalling

Nadere informatie

Met verdere vragen of voor meer concrete informatie over eicel- en spermadonatie kan u steeds terecht op onze website: www.demaakbaremens.

Met verdere vragen of voor meer concrete informatie over eicel- en spermadonatie kan u steeds terecht op onze website: www.demaakbaremens. Met verdere vragen of voor meer concrete informatie over eicel- en spermadonatie kan u steeds terecht op onze website: www.demaakbaremens.org ALGEMENE INFORMATIE Wat is eicel- of spermadonatie? Bij eicel-

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden. Inhoudsopgave

Meest gestelde vragen en antwoorden. Inhoudsopgave Meest gestelde vragen en antwoorden Inhoudsopgave Door wie is Taxatieweb gebouwd?... 2 Voor wie is Taxatieweb beschikbaar?... 2 Hoe moet ik dit programma op mijn PC installeren?... 2 Waarom hoef ik nu

Nadere informatie

De gegevens kunt u vervolgens downloaden via de website van UPO. Daarna kunt u de gegevens importeren in Intramed.

De gegevens kunt u vervolgens downloaden via de website van UPO. Daarna kunt u de gegevens importeren in Intramed. Hoofdstuk 1 Uw Praktijk Online gebruiken De website "Uw Praktijk Online" is een initiatief van Pharmeon, internet provider in de gezondheidszorg en Intramed. Via de website van "Uw Praktijk Online" (UPO)

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0 Bladnr : 1/16 Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van Nabij Patiënt Testen Met web applicatie Tropaz 2.0 Trombosedienst Leiden Poortgebouw Rijnsburgerweg 10 2333 AA Leiden Telefoon:

Nadere informatie

Inzet ehealth in het UMC Utrecht. Jolanda van Blaaderen Consultant Zorgportalen UMC Utrecht

Inzet ehealth in het UMC Utrecht. Jolanda van Blaaderen Consultant Zorgportalen UMC Utrecht Inzet ehealth in het UMC Utrecht Jolanda van Blaaderen Consultant Zorgportalen UMC Utrecht Voorstellen Jolanda van Blaaderen 11 jaar werkzaam bij het UMC Utrecht Projectleider en Consultant zorgportalen

Nadere informatie

Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform

Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Nombre de patients uniques ayant subi une oesophagectomie, par hôpital en 2012 en Belgique

Nombre de patients uniques ayant subi une oesophagectomie, par hôpital en 2012 en Belgique 1 Nombre de patients uniques ayant subi une oesophagectomie, par hôpital en 12 en Belgique Nombre de patients uniques avec oesophagectomie en 12 1 3 hôpitaux avec >= patients uniques ayant subi une œsophagectomie

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 HANDLEIDING onderzoekaccount serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 Inhoudsopgave Inloggen serviceapotheek.tevreden.nl... 3 Dashboard... 3 Rapportcijfers... 4 Toon...

Nadere informatie

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Auteurs en Redactie PharmaPartners Huisartsenzorg 8 april 2015 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1

eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1 eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1 Inhoud Inhoud... 2 Maak een nieuwe gebruiker aan... 3 Registreer een machine... 8 Nieuwe tellerstand doorgeven... 11 Nieuwe bestelling

Nadere informatie

Quickstart Abakus via FIS-i

Quickstart Abakus via FIS-i Quickstart Abakus via FIS-i Versie 1 April 2010 Abakus B.V. Zonneoordlaan 17 6718 TK Ede The Netherlands T 088-9462225 F (0318) 657758 E informatie@abakus.nl W www.abakus.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Zorgmail in PodoFile

Zorgmail in PodoFile Zorgmail in PodoFile Handleiding bij de extra module Zorgmail-aansluiting -kortweg aangeduid als extra module Zorgmail - (vanaf PodoFile versie 4.5.4) 1 INHOUD 2 Wat is Zorgmail?... 3 3 Wat heeft een pedicure

Nadere informatie

kort een pilot starten inzake het acute fase bericht (PWD Fase 1), naast het door ons ingezette traject in de richting van het uiteindelijke

kort een pilot starten inzake het acute fase bericht (PWD Fase 1), naast het door ons ingezette traject in de richting van het uiteindelijke Mei 2013 Voorwoord Met veel genoegen bieden wij u hierbij de nieuwste editie van de BMA Nieuwsbrief aan. In de vorige uitgave hebben we u op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen binnen de verloskundige

Nadere informatie

Inleiden van de bevalling

Inleiden van de bevalling Gynaecologie Inleiden van de bevalling Inleiding U heeft van uw gynaecoloog te horen gekregen dat u wordt ingeleid. Het inleiden van de baring betekent dat we de bevalling kunstmatig op gang brengen. In

Nadere informatie

E-health modules voor de SGGZ. Alle cliënten online met Karify

E-health modules voor de SGGZ. Alle cliënten online met Karify E-health modules voor de SGGZ Alle cliënten online met Karify Nieuwe eisen aan de zorg De zorg in Nederland verandert in een hoog tempo. Bestuurders, politici en verzekeraars stellen nieuwe eisen op het

Nadere informatie

Connecsy 6.0 Features

Connecsy 6.0 Features Document versie: 1.0 Status: Final Datum: 13 March 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...2 2. CONNECSY DXS/BLF FUNCTIE...3 3. CONNECSY OUTLOOK INTEGRATIE...4 4. CONNECSY NOTITIEVELD...5 5. CONNECSY E-MAIL

Nadere informatie

17-06-2011. Online Pro Tip: Virusscanners. E-mail: Eenvoudiger koppelen van binnengekomen E-mail berichten. Hoofdidentiteit

17-06-2011. Online Pro Tip: Virusscanners. E-mail: Eenvoudiger koppelen van binnengekomen E-mail berichten. Hoofdidentiteit Pagina 1 van 7 Hoofdidentiteit Van: "Maarten Heuvel - Online" Aan: Verzonden: donderdag 16 juni 2011 01:33 Bijlage: Sneltoetsen Online Pro.pdf Onderwerp:

Nadere informatie

MATERNITEIT. Wegwijs op de kraamafdeling. AZ Monica vzw Florent Pauwelslei 1 2100 Deurne 03/320.64.05 www.kraamafdeling.be

MATERNITEIT. Wegwijs op de kraamafdeling. AZ Monica vzw Florent Pauwelslei 1 2100 Deurne 03/320.64.05 www.kraamafdeling.be MATERNITEIT Wegwijs op de kraamafdeling AZ Monica vzw Florent Pauwelslei 1 2100 Deurne 03/320.64.05 www.kraamafdeling.be Mevrouw, Meneer, De geboorte van uw kindje nadert snel. U heeft ongetwijfeld wel

Nadere informatie

6.7.1.1. Inleiding. Bespreking 5.3.7.1.2. pagina 1

6.7.1.1. Inleiding. Bespreking 5.3.7.1.2. pagina 1 6.7.1.1. Inleiding Algemeen wordt erkend dat de prenatale consultaties een fundamentele rol spelen inzake de gezondheid van de moeder en het toekomstige kind, maar de rol van respectievelijk de huisarts,

Nadere informatie

Verslag zwangerschapsafbreking na 24 weken. Zwangerschapsduur weken dagen ten tijde van de bevalling

Verslag zwangerschapsafbreking na 24 weken. Zwangerschapsduur weken dagen ten tijde van de bevalling Patiëntnummer: Gegevens eindverantwoordelijke arts:* Achternaam: Voorletter(s): Functie: Gynaecoloog Handtekening Datum / / 200. Geboortedatum: / / eindverantwoordelijke arts * Artsen die betrokken zijn

Nadere informatie

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0.

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0. Handleiding Documentbeheer Handleiding Declareren Versie 3.0.0.3 PlanCare 2 elektronisch cliënten dossier G2 Paramedici het EPD voor paramedici INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 2 Gebruik van de module...

Nadere informatie

1. Kan de minister een overzicht geven van alle organisatoren van time-outbegeleiding per arrondissement?

1. Kan de minister een overzicht geven van alle organisatoren van time-outbegeleiding per arrondissement? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 184 van 29 november 2011 van KATHLEEN HELSEN Time-outprojecten - Stand van zaken

Nadere informatie

Handleiding Mijn Websign

Handleiding Mijn Websign Handleiding Mijn Websign Gemnet BV Postbus 19535 2500 CM Den Haag Tel: 070-3436900 www.gemnet.nl info@gemnet.nl Versie 1.1, augustus 2011 Handleiding Mijn WebSign Document nummer 1.1 Augustus 2011 Handleiding

Nadere informatie

DIS. Digital Information System

DIS. Digital Information System DIS Digital Information System Inhoud Digital Information System........................................ 4 ORGANI - Your Profit.................................................. 8 Digital Information

Nadere informatie

Draadloze locatie voor patiënten, materiaal en personeel

Draadloze locatie voor patiënten, materiaal en personeel Draadloze locatie voor patiënten, materiaal en personeel Dhr. Eddy Delporte Kwaliteitscoördinator Jan Yperman Ziekenhuis, Ieper JYZ = één ziekenhuis van 500 bedden in de westhoek Een fusieziekenhuis ontstaan

Nadere informatie

Infobrochure. 1. 9 maanden rond. Infomomenten over zwangerschap en geboorte. mensen zorgen voor mensen

Infobrochure. 1. 9 maanden rond. Infomomenten over zwangerschap en geboorte. mensen zorgen voor mensen Infobrochure 1. 9 maanden rond Infomomenten over zwangerschap en geboorte mensen zorgen voor mensen 2 Jij en je partner groeien naar de geboorte van je baby toe en willen je kindje de best mogelijke start

Nadere informatie

Studienamiddag 24/06/2011 PSA

Studienamiddag 24/06/2011 PSA PSA - VBA PSA Opgericht eind 2002 Verenigt en behartigt de belangen van de interne bewakingsdiensten en veiligheidsdiensten. Telt een grote verscheidenheid aan leden uit talrijke sectoren. Vormt een discussieforum,

Nadere informatie

Samenvatting. Keuze voor à terme sterfte. Hoe werkt perinatale audit in de praktijk?

Samenvatting. Keuze voor à terme sterfte. Hoe werkt perinatale audit in de praktijk? Samenvatting In 2003 blijkt uit de eerste Peristatstudie dat de perinatale sterfte in 1998 2000 in Nederland het hoogst is binnen de toenmalige Europese Unie. In 2004 is de sterfte in Nederland gedaald

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR ONLINE BESTELLEN ANFORS.COM. Uw persoonlijke ingang naar Anfors voor tijdwinst, meer kennis en gemak

HANDLEIDING VOOR ONLINE BESTELLEN ANFORS.COM. Uw persoonlijke ingang naar Anfors voor tijdwinst, meer kennis en gemak HANDLEIDING VOOR ONLINE BESTELLEN ANFORS.COM Uw persoonlijke ingang naar Anfors voor tijdwinst, meer kennis en gemak Geachte relatie, Wij waarderen uw klandizie en interesse in onze producten ten zeerste.

Nadere informatie

MEDIAPLUS (STUDENTEN) Aan de slag met Mediaplus Mei 2015. Hogeschool VIVES Dienst Onderwijs Onderwijsmedia

MEDIAPLUS (STUDENTEN) Aan de slag met Mediaplus Mei 2015. Hogeschool VIVES Dienst Onderwijs Onderwijsmedia MEDIAPLUS (STUDENTEN) Aan de slag met Mediaplus Mei 2015 Hogeschool VIVES Dienst Onderwijs Onderwijsmedia Inhoud 1. Vooraf...4 2. Mediaplus in de Cloud...4 2.1 Installatie Citrix Receiver...4 2.2 Mediaplus

Nadere informatie

Elektronisch Cliënten Dossier

Elektronisch Cliënten Dossier Elektronisch Cliënten Dossier ZorgPlus Systemen Sinds 1997 ontwikkelt en levert ZorgPlus Systemen oplossingen voor Elektronische Cliënten Dossiers ten behoeve van de care-sector. ZorgPlus Systemen levert

Nadere informatie

ZIEKENHUISTARIEVEN EN INFORMATIEVERSTREKKING

ZIEKENHUISTARIEVEN EN INFORMATIEVERSTREKKING kamer kamer 1 UMC ST.-PIETER - campus Hallepoort A A D 11 3 1 KLINIEK ST.-JAN - campus Kruidtuin A A B 8-95 2 1 25 12 C.H.U. BRUGMANN - campus Victor Horta C A D 65-15 3 13 C.H.U. BRUGMANN - campus Paul

Nadere informatie

MEDICONNECT DE TOTAAL OPLOSSING VOOR UW ELEKTRONISCH MEDISCH DOSSIER

MEDICONNECT DE TOTAAL OPLOSSING VOOR UW ELEKTRONISCH MEDISCH DOSSIER MEDICONNECT DE TOTAAL OPLOSSING VOOR UW ELEKTRONISCH MEDISCH DOSSIER MEDICONNECT EEN KRACHTIG INSTRUMENT VOOR UW PRAKTIJK. MediConnect creëert een compleet elektronisch medisch dossier, inclusief alle

Nadere informatie

Verloskundige zorg en kraamzorg

Verloskundige zorg en kraamzorg Verloskundige zorg en kraamzorg 2015 Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen van een kind is een bijzondere gebeurtenis. Om ervoor te zorgen dat u straks van uw kraamtijd

Nadere informatie

Vlaamse Kwaliteitsindicatoren. Moeder en Kind Dirk De Wachter TTP & Agentschap Zorg en Gezondheid

Vlaamse Kwaliteitsindicatoren. Moeder en Kind Dirk De Wachter TTP & Agentschap Zorg en Gezondheid Vlaamse Kwaliteitsindicatoren Moeder en Kind Dirk De Wachter TTP & Agentschap Zorg en Gezondheid Agenda Kwaliteitsindicatoren een gezamenlijk project Plaats in het kwaliteitslandschap De domeinen Het domein

Nadere informatie

CareLock. Gecontroleerde toegang tot woningen

CareLock. Gecontroleerde toegang tot woningen CareLock Gecontroleerde toegang tot woningen Telecare Telecare is het continu en op afstand monitoren van noodsituaties en veranderingen in levensstijl bij cliënten. Het maakt daarbij overigens niet uit

Nadere informatie

Uw medisch dossier. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Uw medisch dossier. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Uw medisch dossier Voor een goede medische behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelend arts een dossier bijhoudt. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de

Nadere informatie

Algemene ziekenhuizen : erkenningssituatie : huidig erkende zorgprogramma's per vestigingsplaats

Algemene ziekenhuizen : erkenningssituatie : huidig erkende zorgprogramma's per vestigingsplaats lgemene ziekenhuizen : erkenningssituatie : huidig erkende zorgprogramma's per vestigingsplaats rk. 009 Netwerk 012 Dendermonde lasius 017 Maria Middelares 026 Mechelen Maarten Dendermonde Zele Dendermonde

Nadere informatie

OP Mobile: verhoogde mobiliteit verlaagt de drempel voor het gebruik van het medisch dossier.

OP Mobile: verhoogde mobiliteit verlaagt de drempel voor het gebruik van het medisch dossier. OP Mobile: verhoogde mobiliteit verlaagt de drempel voor het gebruik van het medisch dossier. Recent lijkt het dat alles wat te maken heeft met medische software en Apple s Ipad een ogenblikkelijke interesse

Nadere informatie

Verificatiemethoden voor gebruikers in ELMS 1.1

Verificatiemethoden voor gebruikers in ELMS 1.1 Verificatiemethoden voor gebruikers in ELMS 1.1 2012-12-21 Kivuto Solutions Inc. [VERTROUWELIJK] INHOUDSOPGAVE OVERZICHT...1 VERIFICATIEMETHODEN...2 Geïntegreerde gebruikersverificatie (IUV)...2 Shibboleth

Nadere informatie

Minigids Event Registration

Minigids Event Registration Registration Form Surname: Name: Company: Email: Minigids Event Registration Hoe en waarom online congres- en event registratie? Introductie Een evenement is een belangrijk moment. Je wilt een goede indruk

Nadere informatie

WERKBOX WERKT MET JE MEE

WERKBOX WERKT MET JE MEE WERKBOX WERKT MET JE MEE Altijd je kantoor bij DE HAND Het Nieuwe Werken. We horen er veel over. Het staat voor slim en effectief werken. Voor het werken van nu dus. Wat betekent het in de praktijk? Flexibiliteit.

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Sporter

SportCTM 2.0 Sporter SportCTM 2.0 Sporter APP Inloggen Dotcomsport heeft ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk ook een APP ontwikkeld, om data invoer te vereenvoudigen. Deze APP ondersteunt de onderdelen; Agenda (invoer

Nadere informatie

Elektronische overheidsopdrachten. [ snel ] [ eenvoudig ] [ toegankelijk ] [ gratis ] voor overheid en ondernemingen

Elektronische overheidsopdrachten. [ snel ] [ eenvoudig ] [ toegankelijk ] [ gratis ] voor overheid en ondernemingen Elektronische overheidsopdrachten [ snel ] [ eenvoudig ] [ toegankelijk ] [ gratis ] voor overheid en ondernemingen Uitgave 2013 Sinds 2005 ontwikkelt en ondersteunt de federale overheidsdienst Personeel

Nadere informatie

Handleiding Perinatale Audit Registratiesysteem voor regioteams (PARSregio)

Handleiding Perinatale Audit Registratiesysteem voor regioteams (PARSregio) STICHTING PERINATALE AUDIT NEDERLAND Mercatorlaan 1200 3528 BL Utrecht Tel 030 28 23 937 E info@perinataleaudit.nl I www.perinataleaudit.nl Handleiding Perinatale Audit Registratiesysteem voor regioteams

Nadere informatie

Qualizorg. Inhoud. FysioRoadmap 4.4

Qualizorg. Inhoud. FysioRoadmap 4.4 Qualizorg Inhoud Inleiding.... 2 Wie kan gegevens naar Qualizorg versturen?... 2 Wat zijn de voorwaarden waar een dossier aan moet voldoen voordat er gegevens naar Qualizorg verstuurd kunnen worden?...

Nadere informatie

Evolutie van de kindergeneeskunde in Turnhout in beeld. DDr. Paul Lemay

Evolutie van de kindergeneeskunde in Turnhout in beeld. DDr. Paul Lemay Evolutie van de kindergeneeskunde in Turnhout in beeld DDr. Paul Lemay 5 jaar Kindergeneeskunde AZT september 2009- september 2014 Geschiedenis Sint-Elisabethziekenhuis 1608 Oprichting door de gasthuiszusters

Nadere informatie

Handleiding - Nieuwe werkomgeving (medewerkers)

Handleiding - Nieuwe werkomgeving (medewerkers) Handleiding - Nieuwe werkomgeving (medewerkers) Onderwerp : Nieuwe werkomgeving (medewerkers) Datum : Januari 2014 Versie : 1.0 Auteur(s) Organisatie : Team Functioneel Applicatiebeheer : IT-Workz Dit

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Veldslagen in Vlaanderen vóór WO I

Veldslagen in Vlaanderen vóór WO I Veldslagen in Vlaanderen vóór WO I Provincie Jaar Naam van de veldslag Stad/ Gemeente Periode Oorlog0 Antwerpen 1007 Antwerpen Antwerpen vroege Middeleeuwen 1057 Antwerpen Antwerpen vroege Middeleeuwen

Nadere informatie

Het heft in eigen handen - De implementatie van 16 miljoen netwerken Conferentie Pharos & RVZ, 1 november 2011

Het heft in eigen handen - De implementatie van 16 miljoen netwerken Conferentie Pharos & RVZ, 1 november 2011 Het heft in eigen handen - De implementatie van 16 miljoen netwerken Conferentie Pharos & RVZ, 1 november 2011 Dr. Marjan Faber IQ healthcare, UMC St Radboud, Nijmegen MijnZorgnet, Nijmegen m.faber@iq.umcn.nl

Nadere informatie