Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Kortrijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Kortrijk"

Transcriptie

1 Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Kortrijk G0ulsq90 Id: 2135 Cluster/GUP nummer: Adres: Goedendaglaan Kortrijk Volgens het geoloket van is er een GIP/OP gepland in het natuurgebied Natuurtuin Gilbert Desloovere, langs de ring R8 en tussen de Goedendaglaan en Dokter Snellaertstraat. Door dit gebied loopt momenteel een stukje gracht en een ingebuisde beek (Klakkaardsbeek), die momenteel nog afvalwater ontvangt. In het gebied staat ook een pompgebouw. Als buurtvrijwilligers die dit stukje (vroeger een stort wegens braakliggend) onderhouden willen we vragen om de riolering (droogweer of afvalwaterbuizen) via de Olmenlaan richting Visserskaai aan te leggen (die straat heeft toch een riolering nodig), en in de Klakkaardsbeek enkel nog regenwaterafvoer toe te laten, zodat deze terug op gemaakt kan worden. Een echte beek zou de waterhuishouding voor de tuinen van de huizen in de Olmenlaan ten goede komen en een mooie meerwaarde bieden voor de Natuurtuin Desloovere en voor de wijk. Het is inderdaad de bedoeling om het afvalwater van deze beek af te koppelen. De plannen zijn momenteel in opmaak. De voorlopige visie is dat het afvalwater via de Dennenlaan, Goedendaglaan naar de Visserskaai wordt afgevoerd. De lozing van de Populierenlaan zal worden afgekoppeld en via de Seringlaan naar de nieuwe afvalwaterleiding in de Minister de Taeyelaan worden aangesloten. Wat we wel niet kunnen vermijden is dat er nog overstorten zullen aanwezig zijn op deze ingebuisde beek. Deze zijn nodig zolang niet alle toevoerende straten van een gescheiden riolering zijn voorzien. TCQZmuf8 Id: 4688 Cluster/GUP nummer: Adres: Grote Markt Kortrijk Adviezen per cluster worden opgenomen in een afzonderlijk inspraakformulier. De adviezen worden in het afzonderlijk inspraakformulier behandeld. Page 1 of 42

2 TCQZmuf8 Id: 4689 Cluster/GUP nummer: Adres: Grote Markt Kortrijk Afzonderlijke clusters die in één GUP-project vervat zitten, worden best gesplitst. Zeker indien deze clusters niet hydraulisch afhankelijk van elkaar zijn. De opdeling van de GUP-projecten dient bijgevolg verder gespecifieerd te worden. Voor een specifieke opsomming van deze projecten verwijzen we naar de lijst opgenomen bijlage van het advies. Clusters worden gesplitst waar nodig, dit is indien VMM de informatie over uitvoering van riolering ontving. Zie de betrokken concrete opmerkingen. De eventuele splitsing van GUP-projecten wordt behandeld waar dit in concrete opmerkingen ter sprake komt. TCQZmuf8 Id: 4690 Cluster/GUP nummer: Adres: Grote Markt Kortrijk De geraamde kost volgens VMM voor de eerste planperiode wordt geraamd op ,00 euro terwijl de volledige kost over beide planperiodes geraamd is door VMM op ,00 euro. Deze bedragen staan niet in verhouding. De last voor de tweede planperiode ligt veel te hoog voor de stad Kortrijk. Deze investering kan door huidig bestuur ook niet gegarandeerd worden voor volgende legislaturen. Page 2 of 42

3 Het is een objectieve vaststelling dat de planperiodes voor BBC en SGBP anders zijn. Het is echter niet mogelijk om gelet op het wetgevend kader beide planperiodes formeel op elkaar af te stemmen. Bovendien wordt dit nog bijkomend bemoeilijkt gelet op de doorlooptijd tussen planfase en uitvoering van gemiddeld 6 à 8 jaar. Ondanks deze verschillen is het belangrijk om te melden dat de projecten die zijn opgenomen voor uitvoering tegen 2021 onderdeel uitmaken van reeds beslist beleid. Dit beleid werd voorafgaand aan de opname van het project op een subsidieprogramma afgestemd met de gemeente. De gemeente was dus reeds voor de opmaak van het SGBP op de hoogte van deze projecten en verkeerde in de mogelijkheid om de BBC hier op af te stemmen. Om in de toekomst de koppeling te maken tussen de opgedragen investeringsprogramma s en de gemeentelijke meerjarenbegroting in het kader van de Beleids- en BeheerCyclus (BBC) van de gemeente, zal er getracht worden om hier voorafgaand over te overleggen. In de BBC voor de periode zou de afstemming op de doelstellingen van de KRLW beter tot uiting moeten komen. Daarnaast is een eenduidige afstemming tussen BBC en het maatregelenprogramma ook niet noodzakelijk omdat voor de uitvoering van de KRLW een beroep kan worden gedaan op vrijheidsgraden en dat ook een aanpassing mogelijk is van de BBC. Bij de opmaak van de BBC voor de periode zal er afstemming nodig zijn op de maatregelen noodzakelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de KRLW. TCQZmuf8 Id: 4692 Cluster/GUP nummer: Adres: Grote Markt Kortrijk De ontvangen digitale bestanden (shapefiles) zijn onvoldoende nauwkeurig om een correcte beoordeling te kunnen maken. Verschillende buffers overlappen elkaar waardoor er geen correcte toekenning van de IE s gemaakt kan worden. De buffers rondom de GUP-projecten zijn te ruim genomen. Ook zijn bij elke GUP-projecten de IE s in de ontvangen bestanden niet aangevuld waardoor er geen vergelijking gemaakt kan worden. De ter beschikking gestelde GUP-lijsten vullen de digitale bestanden aan inzake vuilvrachtinformatie. VMM is altijd bereid om bijkomende vragen te behandelen. Page 3 of 42

4 TCQZmuf8 Id: 4693 Cluster/GUP nummer: Adres: Grote Markt Kortrijk De ontvangen digitale bestanden (shapefiles) zijn onvoldoende nauwkeurig om een correcte beoordeling te kunnen maken. Ook in de zoneringsplannen vinden we enkele dergelijke onduidelijke situaties terug. Dit leidt tot verwarring bij de bewoners en betwistbare situatie over het al dan niet moeten plaatsen van een IBA. Bijvoorbeeld cluster Woningen dienen duidelijk in een rode of groene cluster te vallen en niet deels in groene cluster en deels in rode cluster. Indien verwarrende cases ontdekt worden, worden deze uitgeklaard. De onduidelijke situatie rond cluster werd in het voortraject reeds weggewerkt en maakt dus geen deel uit van het ontwerp van het herzien zoneringsplan. TCQZmuf8 Id: 4700 Cluster/GUP nummer: Adres: Grote Markt Kortrijk Private GUP-projecten worden geraamd op een kostprijs van 0,00 Euro. Dit wordt verduidelijkt in bijlage als niet ingevuld wegens te afhankelijk zijn van lokale omstandigheden en aard van het project. Het zou beter zijn hier ook een benaderende kostprijs aan toe te kennen om een correcte inschatting te kunnen maken van de investeringen. In het kader van het GUP werd enkel een inschatting gemaakt van de kostprijs voor de saneringplichtigen en dus van de werken op het openbaar domein. VMM beschikt ook enkel voor deze werken over ramingen (op basis van reeds uitgevoerde dossiers) Page 4 of 42

5 XSWIKcaJ Id: 2134 Cluster/GUP nummer: Adres: goedendaglaan Kortrijk Volgens het geoloket van is er een GIP/OP gepland in het natuurgebied Natuurtuin Gilbert Desloovere, gelegen naast mijn woning in de Goedendaglaan 166 te Kortrijk. Door dit gebied loopt momenteel een stukje gracht en een ingebuisde beek (Klakkaardsbeek), die momenteel nog afvalwater ontvangt. In het gebied staat ook een klein pompgebouw. Ik help vaak om dit stukje groen te onderhouden en durf daarom te vragen om de riolering (droogweer of afvalwaterbuizen) via de Olmenlaan richting Visserskaai aan te leggen (die straat heeft toch een riolering nodig), en in de Klakkaardsbeek enkel nog regenwaterafvoer toe te laten, zodat deze terug open gemaakt kan worden. Een echte beek zou de waterhuishouding voor de tuinen van de huizen in de Olmenlaan ten goede komen en een mooie meerwaarde bieden voor de Natuurtuin en voor onze wijk. Het is inderdaad de bedoeling om het afvalwater van deze beek af te koppelen. De plannen zijn momenteel in opmaak. De voorlopige visie is dat het afvalwater via de Dennenlaan, Goedendaglaan naar de Visserskaai wordt afgevoerd. De lozing van de Populierenlaan zal worden afgekoppeld en via de Seringlaan naar de nieuwe afvalwaterleiding in de Minister de Taeyelaan worden aangesloten. Wat we wel niet kunnen vermijden is dat er nog overstorten zullen aanwezig zijn op deze ingebuisde beek. Deze zijn nodig zolang niet alle toevoerende straten van een gescheiden riolering zijn voorzien. Id: 2002 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Burgemeester Lambrechtlaan Kortrijk Dit GUP-project betreft een project binnen het dossier Kortrijk Weide. Kortrijk Weide wordt op korte termijn ontwikkeld. Te schrappen uit de GUP-projecten. De stad bevestigt de ontwikkeling van Kortrijk Weide en vraagt de opsplitsing van GUP Page 5 of 42

6 Kortrijk Weide wordt toegekend aan GUP Deel Ronksdreef wordt ondergebracht in nieuw GUP Deel Graaf Karel de Goedelaan wordt ondergebracht in nieuw GUP De privéwaterafvoer van clusters , , en wordt toegekend aan GUP Id: 2004 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Schorbeekstraat Kortrijk Woningen vermoedelijk al aangesloten op de openbare riolering. Wordt onderzocht door stad Kortrijk. Zie ook plan in bijlage. De stad bevestigt de aansluiting van deze woningen., Zoneringsplan De cluster wordt toegewezen aan het collectief geoptimaliseerd buitengebied. GUP wordt hier verwijderd. Page 6 of 42

7 Id: 2006 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Burgemeester Lambrechtlaan Kortrijk Dit GUP-project betreft een project binnen het dossier Kortrijk Weide. Kortrijk Weide wordt op korte termijn ontwikkeld. Te schrappen uit de GUP-projecten. De stad bevestigt de ontwikkeling van Kortrijk Weide en vraagt de opsplitsing van GUP Kortrijk Weide wordt toegekend aan GUP Deel Ronksdreef wordt ondergebracht in nieuw GUP Deel Graaf Karel de Goedelaan wordt ondergebracht in nieuw GUP De privéwaterafvoer van clusters , , en wordt toegekend aan GUP Id: 2009 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Mellestraat Kortrijk Dit GUP-project betreft een private aansluiting. Dit kan niet gemeentelijk opgelost worden. De woning kan over eigen grond aangesloten worden op de openbare riolering. De stad vraagt de opsplitsing van GUP De privéwaterafvoer van Mellestraat 16 wordt ondergebracht in een nieuw GUP Page 7 of 42

8 Id: 2014 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Oudenaardsesteenweg - Maandagweg Kortrijk GUP-project op te splitsen in verschillende deeldossiers. De aangeduide woning in de Maandagweg werd reeds aangesloten op riolering (deze aansluiting dient bijgevolg uit het GUP verwijderd te worden + gewijzigde inkleuring op het zoneringsplan). De beschikbare informatie bevestigt de aanleg van een gescheiden stelsel in de Maandagweg., Zoneringsplan De cluster wordt toegewezen aan het collectief geoptimaliseerd buitengebied. GUP wordt hier ingekort. De privéwaterafvoer van de hoeve tussen Evolis en de Luipaardstraat wordt ondergebracht in GUP Id: 2016 Cluster/GUP nummer: Cluster Adres: Abdijkaai Kortrijk Het sluiswachtershuisje werd aangesloten op de Aquafincollector binnen het dossier collector Leie zuid. Kleur cluster is te wijzigen. Info of huisaansluitfiche bij Aquafin te verkrijgen. De beschikbare informatie bevestigt de aansluiting van het sluiswachtershuisje. Page 8 of 42

9 , Zoneringsplan Cluster wordt omgezet naar collectief geoptimaliseerd buitengebied. De intekening van project wordt aangepast. Id: 2018 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Oude Ieperseweg Kortrijk Aansluiting in onderzoek wegens gewijzigde beleidskeuzes. Clusters rood in te kleuren. Werd ook besproken met eigenaar. De stad vraagt de afsplitsing van deze woningen uit GUP Overwegende dat de privéwaterafvoer over grond van derden zou moeten lopen, wordt de cluster ingekleurd als individueel te optimaliseren buitengebied., Zoneringsplan Cluster wordt ingekleurd als individueel te optimaliseren buitengebied. GUP wordt hier verwijderd. Id: 2023 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Vier Linden Kortrijk Aansluiting uit te voeren door private actor. Geen gemeentelijk dossier. Aansluiting wordt onderzocht. Page 9 of 42

10 GUP heeft reeds de private actor. GUP wijzigt licht in vuilvracht: de privéwaterafvoer van Vier Linden 48 en 54 horen niet thuis in GUP Id: 2025 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Vlaswaagplein Kortrijk Aansluiting van Vlaswaagplein 15 betreft een privaat project. Deze woning kan aangesloten worden op de riolering van het Vlaswaagplein De stad bevestigt het private karakter van de privéwaterafvoer van Vlaswaagplein 15. De privéwaterafvoer van Vlaswaagplein 15 wordt onttrokken aan GUP en ondergebracht in GUP Page 10 of 42

11 Id: 2029 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Kooigemsestraat Kortrijk Actor gemeentelijk ipv actor privé. Er dient door stad Kortrijk een DWA-leiding aangelegd te worden om de woningen te kunnen aansluiten op de openbare riolering. De stad vraagt wijziging van actor voor de sanering van deze woningen. De woningen worden afgesplitst van GUP en ondergebracht in een nieuw GUP De sanering van cluster wordt eveneens van dit GUP afgesplitst en ondergebracht in een nieuw GUP Id: 2031 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Kooigemsestraat Kortrijk Uitvoering van dossier voor stad Kortrijk is niet haalbaar tegen In de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen wordt aan elk project een prioriteit toegekend. Deze prioriteit is gebaseerd op een kostenbatenanalyse van de projecten waarbij de kostprijs van het project wordt vergeleken met de milieu-impact van de uitvoering van het project. Uiteraard zal de uitvoering van de projecten op terrein moeten worden afgestemd op andere prioriteiten. Om dit te realiseren werden vrijheidsgraden voor de uitvoering toegekend. De gevraagde verschuiving van de projecten kan dan ook worden gerealiseerd indien deze gebeuren conform de vrijheidsgraden. Een opvolging zal gebeuren via de wateruitvoeringsplannen. Page 11 of 42

12 De woningen worden afgesplitst van GUP en ondergebracht in een nieuw GUP Id: 2034 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Rollegemplaats Kortrijk Actor gemeentelijk ipv actor privé. De stad vraagt de wijziging van actor voor deze woning. Het adres wordt onttrokken aan GUP en toegekend aan een nieuw GUP met actor gemeente. Id: 2035 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Rollegemplaats Kortrijk Uitvoering van dossier voor stad Kortrijk niet haalbaar tegen Page 12 of 42

13 In de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen wordt aan elk project een prioriteit toegekend. Deze prioriteit is gebaseerd op een kostenbatenanalyse van de projecten waarbij de kostprijs van het project wordt vergeleken met de milieu-impact van de uitvoering van het project. Uiteraard zal de uitvoering van de projecten op terrein moeten worden afgestemd op andere prioriteiten. Om dit te realiseren werden vrijheidsgraden voor de uitvoering toegekend. De gevraagde verschuiving van de projecten kan dan ook worden gerealiseerd indien deze gebeuren conform de vrijheidsgraden. Een opvolging zal gebeuren via de wateruitvoeringsplannen. Het adres wordt onttrokken aan GUP en toegekend aan een nieuw GUP met actor gemeente. Id: 2037 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Meiweg Kortrijk Alle woningen in dit GUP-project zijn aangesloten op de openbare riolering. Het asbuiltplan zal worden bezorgd aan VMM voor verduidelijking. GUP-project vervalt. De stad bevestigt de aansluiting van deze woningen. GUP verdwijnt. Page 13 of 42

14 Id: 2040 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Meensesteenweg 325/ Kortrijk Betreft een private aansluiting. GUP-project niet aan te duiden als gemeentelijk dossier. De afvoer van deze woningen/gebouwen wordt op heden ook voorzien door private riolering. De stad bevestigt het private karakter van de privéwaterafvoer van deze woningen. De privéwaterafvoer van deze woningen wordt onttrokken aan GUP en ondergebracht in GUP Id: 2044 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Hoge Dreef Kortrijk De Hoge Dreef is reeds gerioleerd. Gracht af te koppelen naar Heulebeek. De stad bevestigt de aanwezigheid van riolering in de Hoge Dreef. GUP verdwijnt op deze locatie. Page 14 of 42

15 Id: 2046 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Wolvendreef Kortrijk De woningen in dit GUP-project zijn reeds privaat aangesloten langs achteren. Deze woningen mogen groen gearceerd worden. De informatie is niet voldoende om gevolg te geven aan de vraag. Het deel in de Wolvendreef wordt onttrokken aan GUP en ondergebracht in nieuw GUP Id: 2049 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Iepersestraat Kortrijk Deze gebouwen zijn aangesloten op de openbare riolering van de Brugsesteenweg, hier zijn geen verdere acties noodzakelijk. GUP-project vervalt. De stad bevestigt de aansluiting van deze adressen. Page 15 of 42

16 , Zoneringsplan De cluster wordt toegewezen aan het collectief geoptimaliseerd buitengebied. GUP verdwijnt op deze locatie. Id: 2052 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Bozestraat Kortrijk Deze woning is aangesloten op de openbare riolering van de Bozestraat. Stad Kortrijk beschikt over een huisaansluitfiche. GUP-project vervalt. De stad bevestigt de aansluiting van deze woning. GUP verdwijnt op deze locatie. Id: 2054 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Morinnestraat Kortrijk Deze woning is gelegen in de geplande verkaveling Langwater langs de Morinnestraat. Stad Kortrijk stelt voor om te wachten met de aansluiting van deze woning tot de uitvoering van de verkaveling. Mogelijks verdwijnt deze woning ikv uitbouw van de verkaveling. Page 16 of 42

17 Bedoeld wordt GUP Geen planaanpassingen. Id: 2057 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Talpenhoek Kortrijk Deze woning is langs achteren aangesloten op de openbare riolering in de Rechtendale. Woning 33 zou nog niet aangesloten zijn. De aangeleverde informatie bevestigt de aansluiting van Talpenhoekstraat 32., Zoneringsplan Talpenhoekstraat 32 wordt toegewezen aan het collectief geoptimaliseerd buitengebied (cluster ). GUP wordt aangepast voor de sanering van nummers 33 en 35. Id: 2059 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Gentsesteenweg Kortrijk Deze woning is reeds aangesloten op de openbare riolering van de Gentsesteenweg. Dit deelproject dient bijgevolg geschrapt te worden uit het GUP. Page 17 of 42

18 GUP is hier bedoeld voor Spinnerijkaai 1-23, en niet voor Gentsesteenweg 68. Geen planaanpassingen. Id: 2061 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Deerlijksestraat Kortrijk Deze woning is via private riolering aangesloten op de openbare riolering van de Deerlijksestraat. Dit deelproject bijgevolg geschrapt te worden uit het GUP. De stad bevestigt de aansluiting van deze woning., Zoneringsplan Dit adres wordt toegewezen aan het collectief geoptimaliseerd buitengebied (cluster ). GUP verdwijnt op deze locatie. Id: 2063 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Doornikserijksweg Kortrijk Deze woningen zijn aangesloten ikv het uitgevoerde rioleringsproject in de Doornikserijksweg. Project mag geschrapt worden. Huisaansluitfiches zijn beschikbaar. Page 18 of 42

19 De stad bevestigt de aansluiting van deze adressen., Zoneringsplan Cluster wordt ingekleurd als collectief geoptimaliseerd buitengebied. GUP verdwijnt op deze locatie. Id: 2065 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Bissegemsestraat Kortrijk Deze woningen zijn aangesloten op de openbare riolering (er zijn rioolaansluitfiches beschikbaar). Deze zone is bijgevolg te verwijderen uit het GUP-project. De beschikbare informatie bevestigt de aansluiting van deze adressen., Zoneringsplan De woningen worden opgenomen in het centraal gebied. De cluster wordt verwijderd. GUP verdwijnt op deze locatie. Page 19 of 42

20 Id: 2067 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Vercruyssespoortje Kortrijk Deze woningen zijn aangesloten via private riolering op de openbare riolering. GUP-project kan geschrapt worden. Geen kaartmateriaal beschikbaar. De stad bevestigt de aansluiting van deze adressen. GUP verdwijnt. Id: 2071 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Rekkemsestraat (zijstraat Aardweg) Kortrijk Dit GUP-project betreft een private aansluiting, kan bijgevolg niet uitgevoerd worden als een gemeentelijk dossier. Aardweg nummer 4 zou al aansluiting hebben op de openbare riolering. Wordt verder onderzocht. De stad bevestigt het private karakter van de betrokken GUP-streng en vraagt de opsplitsing van GUP Hospitaalweg 1A en 1B worden ondergebracht in GUP Page 20 of 42

21 Id: 2073 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Oude Ieperseweg Kortrijk Dit GUP-project betreft een private aansluiting. Dit kan niet gemeentelijk opgelost worden. De bewoners worden aangeschreven voor oplossing. Te herzien en in te kleuren als rode cluster. De stad vraagt de afsplitsing van deze woningen uit GUP Overwegende dat de privéwaterafvoer over grond van derden zou moeten lopen, wordt de cluster ingekleurd als individueel te optimaliseren buitengebied., Zoneringsplan Cluster wordt ingekleurd als individueel te optimaliseren buitengebied. GUP wordt hier verwijderd. Id: 2076 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Candeléstraat Kortrijk Dit GUP-project dient een lagere prioriteit te krijgen. In de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen wordt aan elk project een prioriteit toegekend. Deze prioriteit is gebaseerd op een kostenbatenanalyse van de projecten waarbij de kostprijs van het project wordt vergeleken met de milieu-impact van de uitvoering van het project. Uiteraard zal de uitvoering van de projecten op terrein moeten worden afgestemd op andere prioriteiten. Om dit te realiseren werden vrijheidsgraden voor de uitvoering toegekend. Een aanpassing van de prioriteit is daarom niet nodig. De gevraagde verschuiving van de projecten kan dan ook worden gerealiseerd indien deze gebeuren conform de vrijheidsgraden. Een opvolging zal gebeuren via de WUP. Page 21 of 42

22 Id: 2078 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Schreiboomstraat - Moeskroensestraat Kortrijk Dit GUP-project dient gesplitst te worden in verschillende deeldossiers. De stad vraagt de opsplitsing van dit GUP Deel van de Schreiboomstraat wordt ondergebracht in nieuw GUP Deel Moeskroensestraat wordt ondergebracht in nieuw GUP Id: 2085 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Pontestraat Kortrijk Dit GUP-project dient opgesplitst te worden in deelprojecten (zone ten noorden spoorweg en zone ten zuiden spoorweg). De stad vraagt de opsplitsing van GUP in de Pontestraat. Het is echter onduidelijk hoe de alternatieve afwatering dan zou moeten gerealiseerd worden. Geen planaanpassingen. Page 22 of 42

23 Id: 2094 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Moeskroensesteenweg Kortrijk Dit GUP-project dient gesplitst te worden. Het meest opwaartse deel wordt nu nog niet meegenomen in het geplande project. De stad vraagt de opsplitsing van GUP en bevestigde dat Moeskroensesteenweg 34 niet aangesloten wordt binnen IP 21182A. De sanering van Moeskroensesteenweg 34 wordt ondergebracht in GUP GUP wordt ingekort langs de Moeskroensesteenweg (sanering door IP 21182A). Id: 2095 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Markebekestraat Kortrijk Dit GUP-project moet worden opgesplitst in verschillende deelprojecten. De werken in de Markebekestraat ten westen van de kruising met de Markebeke zijn af te splitsen van de rest. De stad vraagt de opsplitsing van GUP Page 23 of 42

24 Kortrijk Weide wordt toegekend aan GUP Deel Ronksdreef wordt ondergebracht in nieuw GUP Deel Graaf Karel de Goedelaan wordt ondergebracht in nieuw GUP De privewaterafvoer van clusters , , en wordt toegekend aan GUP De werken in de Markebekestraat blijven onder GUP bestaan. Id: 2096 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Markebekestraat Kortrijk Ook het GUP-project in de Karel Graaf de Goedelaan dient afgesplitst te worden van de rest. Opmerking: Het dossier in de Karel Graaf de Goedelaan zal een moeilijk dossier worden door de vele technische moeilijkheden (aanwezigheid grote watertoevoerleiding, aanwezigheid keldergarages, aanwezigheid ingekokerde beek,...). Prioriteit 10+ te voorzien voor dit project. De stad vraagt de opsplitsing van GUP In de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen wordt aan elk project een prioriteit toegekend. Deze prioriteit is gebaseerd op een kostenbatenanalyse van de projecten waarbij de kostprijs van het project wordt vergeleken met de milieu-impact van de uitvoering van het project. Uiteraard zal de uitvoering van de projecten op terrein moeten worden afgestemd op andere prioriteiten. Om dit te realiseren werden vrijheidsgraden voor de uitvoering toegekend. De gevraagde verschuiving van de projecten kan dan ook worden gerealiseerd indien deze gebeuren conform de vrijheidsgraden. Een opvolging zal gebeuren via de wateruitvoeringsplannen. Kortrijk Weide wordt toegekend aan GUP Deel Ronksdreef wordt ondergebracht in nieuw GUP Deel Graaf Karel de Goedelaan wordt ondergebracht in nieuw GUP De privewaterafvoer van clusters , , en wordt toegekend aan GUP De werken in de Markebekestraat blijven onder GUP bestaan. Page 24 of 42

25 Id: 2097 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Beeklaan Kortrijk Dit project wordt in het GUP aangeduid als zowel een gemeentelijk als bovengemeentelijk uit te voeren dossier. Dit project betreft een gemeentelijk dossier. Aan te passen in het GUP. GUP en GUP staan beide vermeld onder actor gemeente. Geen planaanpassingen. Id: 2098 Cluster/GUP nummer: Adres: Kortrijk algemeen Kortrijk Diverse gevraagde asbuiltplannen zie bijgevoegde bijlages. De ontvangen informatie is waardevol en verwerkt bij VMM. Ze geeft geen aanleiding tot planaanpassingen. Page 25 of 42

26 Id: 2099 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Sint-Anna Kortrijk Dossier op te splitsen in verschillende deeldossiers. Tankstation langs E17 is reeds aangesloten op de openbare riolering. Uit terreincontrole blijkt dat het tankstation langs de E17 niet aangesloten is. geen planaanpassingen. Id: 2100 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Brumierstraat Kortrijk Er dient een andere oplossing voorzien te worden voor dit dossier. Project te herbekijken. Aansluiting via Menen? Voor de aansluiting van cluster dient een snelweg gekruist te worden., Zoneringsplan Cluster wordt ingekleurd als individueel te optimaliseren buitengebied. GUP verdwijnt. Page 26 of 42

27 Id: 2101 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Bissegem Wevelgemsevoetwe Bus Kortrijk Er loopt een gepland Aquafindossier langs dit gebouw. De groene cluster dient via dit dossier opgenomen te worden op de openbare riolering. Project te schrappen. De stad vraagt de opsplitsing van GUP De sanering van Wevelgemsevoetweg 2 wordt ondergebracht in GUP Id: 2104 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Manpadstraat Kortrijk Er werd riolering in de weg aangelegd. Dit project betreft geen gemeentelijk GUP. GUP-project kan geschrapt worden. De stad bevestigt de aansluiting van cluster , Zoneringsplan Cluster (gesplitst in en ) wordt ingekleurd als collectief geoptimaliseerd buitengebied. GUP verdwijnt. Page 27 of 42

28 Id: 2105 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Molenstraat Kortrijk GUP-project dient samengevoegd te worden met GUP-project Deze dossiers kunnen niet afzonderlijk uitgevoerd worden. GUP en GUP behelzen hetzelfde dossier. GUP omvat nieuw aan te leggen riolering, GUP duidt te renoveren riolering aan. Geen planaanpassingen. Id: 2106 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Munkendoornstraat Eindemunkendoornstraat Kortrijk GUP-project is op te splitsen. Verschillende clusters in het projectgebied zijn hydraulisch onafhankelijk van elkaar. De stad vraagt de opsplitsing van het GUP-project. Deel Munkendoornstraat wordt in nieuw GUP ondergebracht. Het noordelijkste deel van GUP in de Munkendoornstraat is overbodig en wordt geschrapt. Page 28 of 42

29 Id: 2107 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Steenstraat Kortrijk GUP-project heeft een grote overlap met project en Contouren van deze GUPprojecten dienen herzien te worden. GUP omvat een bovengemeentelijk project. GUP omvat het gemeentelijk voorbehoud. GUP is vuilvracht die opwaarts het bovengemeentelijk project gesitueerd is. Er werd onvoldoende informatie doorgegeven hoe deze projecten zouden herzien moeten worden. Geen planaanpassingen. Id: 2108 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Kromme Olm, Vlasmolenstraat Kortrijk GUP-project Vlasmolenstraat te splitsen in functie van de geplande verkaveling. De stad vraagt de opsplitsing van GUP Het deel Vlasmolenstraat wordt in een nieuw GUP ondergebracht. Page 29 of 42

30 Id: 2109 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Einde Munkendoornstraat Kortrijk GUP-project dient verder opgesplitst te worden. Project kan niet in één geheel uitgevoerd worden. De stad vraagt de opsplitsing van het GUP-project. Deel Hoevedreef wordt ondergebracht in nieuw GUP Id: 2110 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Bosstraat - Panoramaweg Kortrijk GUP-project is op te splitsen in verschillende deeldossiers. Verder te onderzoeken. De stad vraagt de opsplitsing van GUP Terreincontrole heeft uitgewezen dat de vermoedde lozing ter hoogte van het President Kennedypark, een RWAlozing betreft., Zoneringsplan Deel President Kennedypark: GUP verdwijnt op deze locatie. Cluster wordt opgenomen in het centraal gebied. Deel Elleboogstraat, Panoramaweg en Liefdeweg wordt in een nieuw GUP ondergebracht. Deel Bosstraat en Cannaertstraat wordt in een nieuw GUP ondergebracht. Page 30 of 42

31 Id: 2111 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Gentsesteenweg Kortrijk GUP-project op te nemen als project met private actor, deze aansluiting kan niet uitgevoerd worden door middel van een gemeentelijk dossier. De stad bevestigt het private karakter van de sanering van deze woning. Dit adres wordt toegevoegd aan GUP Id: 2112 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Izegemsestraat Kortrijk GUP-project op te splitsen in verschillende deelprojecten. Sommige zijstrengen van dit GUP-project dienen door een private actor aangesloten te worden. Opsplitsing te onderzoeken. De stad vraagt de opsplitsing van GUP Magerstraat 16, Groenestraat 41 en cluster (Groenestraat +17) worden toegevoegd aan GUP Page 31 of 42

32 Id: 2113 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Moeskroensesteenweg Kortrijk GUP-project op te splitsen in verschillende deelprojecten. Opsplitsing te onderzoeken. De stad vraagt de opsplitsing van GUP Deel Luignestraat wordt ondergebracht in nieuw GUP Deel Tombroekmolenstraat wordt ondergebracht in nieuw GUP Deel Blauwkasteelstraat wordt ondergebracht in nieuw GUP Id: 2114 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Dorpscentrum en omgeving Kortrijk GUP-project op te splitsen in verschillende deelprojecten. Stad Kortrijk wenst de streng langs de Heulebeek op te nemen als een bovengemeentelijk dossier (ikv advies herzien overname punten). Op basis van de huidige voorziene afwatering wordt geen overnamepunt bereikt langs de Heulebeek. Page 32 of 42

33 Id: 2115 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Dorpscentrum en omgeving Kortrijk De heraanleg Heuleplaats mag naar voren geschoven worden in prioriteit (prioriteit 1). De heraanleg van Heuleplaats is een prioritair dossier voor de stad Kortrijk. In de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen wordt aan elk project een prioriteit toegekend. Deze prioriteit is gebaseerd op een kostenbatenanalyse van de projecten waarbij de kostprijs van het project wordt vergeleken met de milieu-impact van de uitvoering van het project. Uiteraard zal de uitvoering van de projecten op terrein moeten worden afgestemd op andere prioriteiten. Om dit te realiseren werden vrijheidsgraden voor de uitvoering toegekend. De gevraagde verschuiving van de projecten kan dan ook worden gerealiseerd indien deze gebeuren conform de vrijheidsgraden. Een opvolging zal gebeuren via de wateruitvoeringsplannen. De stad vraagt de opsplitsing van GUP Geen renovatie-gup voorzien voor heraanleg Heuleplaats, want heel recente GIP-aanvraag => vrijheidsgraden Deel Zeger van Heulestraat, Lage Dreef en Antoon Van Liedekerkeweg wordt ondergebracht in nieuw GUP Deel Lagaeplein wordt ondergebracht in nieuw GUP Id: 2116 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Munkendoornstraat Kortrijk GUP-project overlapt met andere dossiers. Project ook op te splitsen in deeldossier. Verder te onderzoeken. De stad vraagt de opsplitsing van GUP Page 33 of 42

34 Deel Munkendoornstraat wordt ondergebracht in GUP Elleboogstraat krijgen actor privé toegekend. Id: 2118 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Schreiboomstraat Kortrijk Het GUP-project dient een lagere prioriteit te krijgen. Het dossier dient opgesplitst te worden. In de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen wordt aan elk project een prioriteit toegekend. Deze prioriteit is gebaseerd op een kostenbatenanalyse van de projecten waarbij de kostprijs van het project wordt vergeleken met de milieu-impact van de uitvoering van het project. Uiteraard zal de uitvoering van de projecten op terrein moeten worden afgestemd op andere prioriteiten. Om dit te realiseren werden vrijheidsgraden voor de uitvoering toegekend. De gevraagde verschuiving van de projecten kan dan ook worden gerealiseerd indien deze gebeuren conform de vrijheidsgraden. Een opvolging zal gebeuren via de wateruitvoeringsplannen. De stad vraagt de opsplitsing van GUP Deel Schreiboomstraat wordt ondergebracht in nieuw GUP Deel Schepenhuisstraat en Bellegemseweg wordt ondergebracht in nieuw GUP Page 34 of 42

35 Id: 2119 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Mellestraat Kortrijk Het aangeduide projectgebied in het GUP is te groot voor uitvoering in één dossier. Er moet onderzoek gedaan worden naar de meest optimale oplossing (locatie pompstations, ) om dit project uit te voeren. Betreffende de prioritering van het dossier: Stad Kortrijk kan akkoord gaan met de vooropgestelde prioritering van de Sint- Katharinastraat (prioriteit 3), de prioritering voor de rest van de projectzone dient achteruit geschoven te worden. In de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen wordt aan elk project een prioriteit toegekend. Deze prioriteit is gebaseerd op een kostenbatenanalyse van de projecten waarbij de kostprijs van het project wordt vergeleken met de milieu-impact van de uitvoering van het project. Uiteraard zal de uitvoering van de projecten op terrein moeten worden afgestemd op andere prioriteiten. Om dit te realiseren werden vrijheidsgraden voor de uitvoering toegekend. De gevraagde verschuiving van de projecten kan dan ook worden gerealiseerd indien deze gebeuren conform de vrijheidsgraden. Een opvolging zal gebeuren via de wateruitvoeringsplannen. De stad vraagt de opsplitsing van GUP Sint-Katharinastraat 86 en Mellestraat 16 worden ondergebracht in nieuw GUP (actor privé). Deel Beiaardstraat en Sentestraat wordt ondergebracht in nieuw GUP Deel Groene Boomgaard, Wouter Schoutstraat en Mellestraat wordt ondergebracht in nieuw GUP Id: 2120 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Uilbosstraat Kortrijk Het project in de Uilbosstraat is af te splitsen van het dossier in de Doornikserijksweg. Page 35 of 42

36 GUP situeert zich niet in de Doornikserijksweg. Geen planaanpassingen. Id: 2121 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Rietput Kortrijk Indien mogelijk wenst stad Kortrijk dit GUP-project een hogere prioriteit te geven - samen uit te voeren met GUPproject In de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen wordt aan elk project een prioriteit toegekend. Deze prioriteit is gebaseerd op een kostenbatenanalyse van de projecten waarbij de kostprijs van het project wordt vergeleken met de milieu-impact van de uitvoering van het project. Uiteraard zal de uitvoering van de projecten op terrein moeten worden afgestemd op andere prioriteiten. Om dit te realiseren werden vrijheidsgraden voor de uitvoering toegekend. Een aanpassing van de prioriteit is daarom niet nodig. De gevraagde verschuiving van de projecten kan dan ook worden gerealiseerd indien deze gebeuren conform de vrijheidsgraden. Een opvolging zal gebeuren via de WUP. Id: 2122 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Driekerkenstraat Kortrijk Indien mogelijk wenst stad Kortrijk dit GUP-projecten een hogere prioriteit te geven - samen uit te voeren met GUPproject Page 36 of 42

37 In de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen wordt aan elk project een prioriteit toegekend. Deze prioriteit is gebaseerd op een kostenbatenanalyse van de projecten waarbij de kostprijs van het project wordt vergeleken met de milieu-impact van de uitvoering van het project. Uiteraard zal de uitvoering van de projecten op terrein moeten worden afgestemd op andere prioriteiten. Om dit te realiseren werden vrijheidsgraden voor de uitvoering toegekend. Een aanpassing van de prioriteit is daarom niet nodig. De gevraagde verschuiving van de projecten kan dan ook worden gerealiseerd indien deze gebeuren conform de vrijheidsgraden. Een opvolging zal gebeuren via de WUP. Id: 2123 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Kortrijksestraat 136 ea 8501 Kortrijk Kortrijksestraat A - Oude Ieperseweg Deze percelen worden aangesloten ikv bovengemeentelijk dossier Disgracht (project in uitvoering). De stad bevestigt dat de vermelde woningen aangesloten zullen worden binnen IP dossier GUP verdwijnt hier. Page 37 of 42

38 Id: 2124 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Prijsbergstraat Kortrijk Mogelijkheid dient onderzocht te worden om riolering op openbaar domein te plaatsen. Stad Kortrijk gaat in eerste instantie niet akkoord met aanleg op privaat domein (zie aanduiding tracé op GUP). De stad vraagt om het tracé van GUP aan te passen. Het tracé van GUP wordt aangepast zodat de riolering op openbaar domein zal aangelegd worden. Id: 2126 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Walleweg Kortrijk Opsplitsing van dossier gewenst. De meest noordelijke groene clusters in de Walleweg dienen afgesplitst te worden van het grote dossier. Deze clusters dienen eventueel aangesloten te worden door middel van drukriolering. Opsplitsing van het dossier dient verder onderzocht te worden. De stad vraagt de opsplitsing van GUP Noordelijk deel van de Walleweg wordt in een nieuw GUP ondergebracht. Page 38 of 42

39 Id: 2127 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Hoogplaatsstraat Kortrijk Overlapping met GUP-project Contouren van GUP-projecten dienen herzien te worden. GUP en GUP behelzen hetzelfde dossier. GUP omvat nieuw aan te leggen riolering, GUP duidt te renoveren riolering aan. Geen planaanpassingen. Id: 2128 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Zwingelhoek Kortrijk Private leidingen in Zwingelhoek zijn uit het GUP-project te halen. Dit betreft geen gemeentelijk dossier maar aansluitingen uit te voeren door private actoren. De stad bevestigt het private karakter van de sanering van de woningen gelegen in Zwingelhoek. Deel Zwingelhoek krijgt actor privé toegekend. Nummers kunnen hierdoor rechtstreeks op bestaande riolering aansluiten en worden in GUP ondergebracht. Page 39 of 42

40 Id: 2129 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Hendrik Dewildestraat Kortrijk Private riolering aanwezig, aangesloten op de openbare riolering. Geen verdere ingrepen noodzakelijk. De stad bevestigt de aansluiting van het betrokken adres. GUP verdwijnt op deze locatie. Id: 2130 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Kleine Pontestraat Kortrijk Project te schrappen, enkel garages. Kan in functie van verkaveling maar zolang deze er niet is, geen GUP-project te voorzien. De stad vraagt de afsplitsing van een deel van GUP Op deze locatie is het GUP-project voorzien voor Kardinaalstraat 26. Het betrokken deel wordt ondergebracht in een nieuw GUP Page 40 of 42

41 Id: 2131 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Wittestraat Kortrijk Stad Kortrijk wenst dit GUP-project een hogere prioriteit te geven wegens slechte staat van de riolering in de Wittestraat. In de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen wordt aan elk project een prioriteit toegekend. Deze prioriteit is gebaseerd op een kostenbatenanalyse van de projecten waarbij de kostprijs van het project wordt vergeleken met de milieu-impact van de uitvoering van het project. Uiteraard zal de uitvoering van de projecten op terrein moeten worden afgestemd op andere prioriteiten. Om dit te realiseren werden vrijheidsgraden voor de uitvoering toegekend. Een aanpassing van de prioriteit is daarom niet nodig. De gevraagde verschuiving van de projecten kan dan ook worden gerealiseerd indien deze gebeuren conform de vrijheidsgraden. Een opvolging zal gebeuren via de WUP. Id: 2132 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Kortestraat Kortrijk Ter hoogte van huisnummer Kortestraat 2 zijn geen werken noodzakelijk. Deze woning is reeds aangesloten op de openbare riolering. De stad bevestigt de aansluiting van de vermelde woning. GUP verdwijnt op deze locatie. Page 41 of 42

42 Id: 2133 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Steenstraat Kortrijk Zelfde omranding als dossier Contouren van GUP-projecten dienen herzien te worden. GUP betreft het gemeentelijk aandeel in het bovengemeentelijk GUP Het is logisch dat deze projecten hetzelfde tracé kennen. Geen planaanpassingen. Page 42 of 42

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Gingelom

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Gingelom Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Gingelom Id: 2689 Cluster/GUP nummer: GUP-71017-195 GUP-71017-195 betreft de aansluiting van een nog te ontwikkelen verkaveling. Dit project heeft bijgevolg prioriteit -

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Zwalm

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Zwalm Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Zwalm Id: 4982 Cluster/GUP nummer: Adres: nvt nvt 9630 Zwalm De gemeente Zwalm kan zich niet uitspreken over de dossiers met prioriteit 2 (einddatum uitvoering 2021) en volgende

Nadere informatie

Zoneringsplan Kortrijk

Zoneringsplan Kortrijk Zoneringsplan Kortrijk Id: 2042 Cluster/GUP nummer: Cluster 012-536 Adres: Bruyningstraat 0 8500 Kortrijk Cluster te herzien ikv overlap. Zie opmerking cluster 012-4109. De onduidelijke situatie rond clusters

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Turnhout

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Turnhout Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Turnhout Id: 5733 cluster 087-436 De IBA met prioriteit 1, cluster 087-436, gaat over een loods op het militair domein gelegen langs weg op grondgebied Kasterlee, gekend

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Zwevegem

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Zwevegem Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Zwevegem Id: 6424 Cluster/GUP nummer: GUP-34042-065 Aanleg stelsel in de Daeleweg en Drieswegel. Er ligt riolering in de desbetreffende straten. Gemeente vraagt om actie

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Sint-Martens-Latem

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Sint-Martens-Latem Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Sint-Martens-Latem 1kFxoudp Id: 4314 Cluster/GUP nummer: Adres: Stropstraat 1 9000 Gent Voor de bezwaren op het voorliggend gebiedsdekkend uitvoeringsplan voor het grondgebied

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Sint-Gillis-Waas

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Sint-Gillis-Waas Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Sint-Gillis-Waas Id: 7216 Cluster/GUP nummer: GUP-46020-500 Aansluiting richting Sint-Pauwels (Molenbeek vormt grens tussen beide gemeentes) is logischer dan richting Sint-

Nadere informatie

Zoneringsplan Heist-op-den-Berg

Zoneringsplan Heist-op-den-Berg Heist-op-den-Berg 11XJjUvG Id: 1163 Cluster/GUP nummer: 175-47 Adres: Leopoldlei 40 2220 Heist-op-den-Berg De volgende clusters zullen in de toekomst geen vuilvracht produceren. De gebouwen (weekeindverblijven)

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Waregem

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Waregem Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Waregem Id: 6638 Cluster/GUP nummer: GUP-34040-033 Adres: Vijfseweg nvt 8790 Waregem AWV voorziet werken in de Vijfseweg. De stad Waregem zal gelijktijdig met aanpassingen

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Heist-op-den-Berg

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Heist-op-den-Berg Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Heist-op-den-Berg Id: 3838 Cluster/GUP nummer: 12014-363 / 175-5032 Adres: Halfstraat z/n Bus 2220 Heist-op-den-Berg Woningen zijn foutief aan centraal gebied toegevoegd.

Nadere informatie

Volgens de gemeente is de riolering in de Steenbakkerijstraat aangesloten naar centraal gebied.

Volgens de gemeente is de riolering in de Steenbakkerijstraat aangesloten naar centraal gebied. Zoneringsplan Kuurne Id: 6091 Cluster/GUP nummer: 012-587 De gemengde leiding d500 in de Steenbakkerijstraat sluit via de Termietendreef aan op PS Meersstraat en is dus aangesloten op het centraal gebied.

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Londerzeel

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Londerzeel Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Londerzeel Id: 6674 Cluster/GUP nummer: Adres: Brusselsestraat 25 1840 Londerzeel Binnen de gemeente zijn enkele bovengemeentelijke projecten gedefinieerd. Telkens is langs

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Antwerpen

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Antwerpen Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Antwerpen LJUgEYFG Id: 8533 Cluster/GUP nummer: Adres: Anna Bijns-gebouw, Lange Kievitstraat 111-113 Bus 44 2018 Antwerpen De bekkenraad vraagt zich af in welke mate de prioritering

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Dendermonde

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Dendermonde Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Dendermonde Id: 6380 Cluster/GUP nummer: 42006-071 Adres: Eegene 63 9200 Dendermonde Bij de prioritering werd het project aanzien als een privé-aansluiting. Vooraleer een

Nadere informatie

Zoneringsplan Schelle

Zoneringsplan Schelle Zoneringsplan Schelle Id: 4312 Cluster/GUP nummer: 046-5107 Adres: Halfstraat 80 2627 Schelle Cluster is reeds gesaneerd met aansluiting op straatriool; de bewijslast werd aangeleverd en de effectieve

Nadere informatie

Zoneringsplan Heusden-Zolder

Zoneringsplan Heusden-Zolder Heusden-Zolder Id: 2814 Cluster/GUP nummer: 104-8701 Weg naar De Grauwe Steen is reeds aangesloten op de RWZI tot aan huisnummer 57. Groene cluster 104-8701 dient dus een stuk verkleind te worden. Het

Nadere informatie

Zoneringsplan Brasschaat

Zoneringsplan Brasschaat Zoneringsplan Brasschaat Id: 6922 Cluster/GUP nummer: 052-129-1en2 Adres: Miksebeekstraat 182-184 Bus 2930 Brasschaat Beide bedrijven zijn aangesloten en zijn dus beide geoptimaliseerd gebied. De gemeente

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Sint-Laureins

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Sint-Laureins Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Sint-Laureins Id: 3642 43014-207, 43014-2079, 43014-2 Adres: Kruiskenstraat, Waterstraat en Caatsweg nvt 9980 Sint-Laureins GUP's 43014-207, 43014-2079 en 43014-208 (Kruiskenstraat,

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Haaltert

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Haaltert Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Haaltert Id: 6071 Cluster/GUP nummer: GIP-project O202207: De gemeente engageert zich om het project uit te voeren. Echter de voorgestelde timing is niet haalbaar voor de

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Heusden-Zolder

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Heusden-Zolder Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Heusden-Zolder Id: 2807 Cluster/GUP nummer: 71070-299 Aansluiting Kerkenblookstraat oneven nummers 39 t/m 55 (groene cluster 106-300); voorstel om deze aansluiting gemeentelijk

Nadere informatie

Eerste resultaten van het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) Ilse Gelaude Teamverantwoordelijke waterzuiveringsbeleid

Eerste resultaten van het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) Ilse Gelaude Teamverantwoordelijke waterzuiveringsbeleid Eerste resultaten van het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) Ilse Gelaude Teamverantwoordelijke waterzuiveringsbeleid Inhoud Inbreng bij voortraject ZP en GUP Wijzigingen in juridisch kader Herziening

Nadere informatie

In het kader van dossier B werd bij Vennestraat 30 de plaatsing van een IBA voorzien.

In het kader van dossier B werd bij Vennestraat 30 de plaatsing van een IBA voorzien. Zoneringsplan Diest Id: 616 161-526 Adres: Vennestraat 30 3290 Diest Conform de beslissing van AC inzake dossier B214086 wordt deze woning voorzien van een IBA. Dit geldt tevens voor de badinrichting (overdekt

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Ternat

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Ternat Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Ternat 12qhZemQ Id: 4181 Cluster/GUP nummer: 173-795 Adres: Sibbekensveldstraat 34 nvt Ternat Lange rioolaansluiting - woning is aangesloten op riolering in de straat. Volgens

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Meeuwen-Gruitrode

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Meeuwen-Gruitrode Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Meeuwen-Gruitrode GRJITOIU Id: 3287 Cluster/GUP nummer: GIP L210017 Adres: Koning Albert II-laan 37 1030 Brussel Infrax vraagt om voor GIP L210017 de Verbindingstraat te

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Zelzate

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Zelzate Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Zelzate Id: 4536 Cluster/GUP nummer: GUP-43018-005 Adres: Kolonel Oscar Boultonstraat 3 9070 Zelzate Betreft slechts 1 woning - er staat geen rioleringsproject ingepland.

Nadere informatie

Zoneringsplan Koksijde

Zoneringsplan Koksijde Koksijde Id: 1774 Cluster/GUP nummer: 003-4300/38014-001 Adres: Ammanswallestraat 20a Bus 8670 Koksijde Ammanswallestraat: aangesloten op de riolering, privaat. De gemeente bevestigt de aansluiting van

Nadere informatie

Zoneringsplan Arendonk

Zoneringsplan Arendonk Zoneringsplan Arendonk Id: 7 Cluster/GUP nummer: Reeds uitgevoerd met het GIP A212032 (zie bijlage): cluster 151-127; 151-83; 151-73; 151-5008. Het gerealiseerde project A212032 zorgt inderdaad voor de

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Koksijde

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Koksijde Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Koksijde Id: 1772 Cluster/GUP nummer: 003-178/38014-004 Adres: Abdijstraat diverse 8670 Koksijde Abdijstraat: voor de gemeente hogere prioriteit, schoolomgeving, aanpalend

Nadere informatie

Zoneringsplan Overijse

Zoneringsplan Overijse Zoneringsplan Overijse Id: 1178 Cluster/GUP nummer: 141-141 Adres: Bekestraat 22 3090 Overijse Bekestraat 22 heeft sinds 2008 een IBA geplaatst. Mogelijks is het logischer om voor de huisnrs. 27 en 28

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Melle

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Melle Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Melle mi20bbxv Id: 5066 Cluster/GUP nummer: Adres: Stropstraat 1 9000 Gent Voor de bezwaren op het voorliggend gebiedsdekkend uitvoeringsplan voor het grondgebied MELLE wordt

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Genk

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Genk Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Genk 70gBRT4a Id: 2682 Cluster/GUP nummer: GUP-71016-199 Adres: Koning Albert II-laan 37 1030 Brussel Infrax merkt op dat deze GUP 17 verschillende locaties bevat met dezelfde

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Putte

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Putte Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Putte Id: 286 Cluster/GUP nummer: 039-509 Adres: Mechelbaan 361_4 en 361_6 2580 Putte Bijkomende Gup nr te voorzien voor meerdere gebouwen, wegenis is semi-openbaar Mechelbaan

Nadere informatie

Zoneringsplan Dilsen-Stokkem

Zoneringsplan Dilsen-Stokkem Dilsen-Stokkem Id: 2601 Cluster/GUP nummer: 124-96 Adres: n/a n/a 3650 Dilsen-Stokkem Deze cluster is reeds aangesloten op het centraal gebied. De cluster mag dus ingedeeld worden als collectief geoptimaliseerd

Nadere informatie

Beleidslijnen IBA s. Leentje De Backer. Afdeling Ecologisch Toezicht Team Waterzuiveringsbeleid

Beleidslijnen IBA s. Leentje De Backer. Afdeling Ecologisch Toezicht Team Waterzuiveringsbeleid Beleidslijnen IBA s Leentje De Backer Afdeling Ecologisch Toezicht Team Waterzuiveringsbeleid Beleid IBA s Aansluiten op riolering of een IBA plaatsen? Wanneer moet die IBA er staan? Individuele of collectieve

Nadere informatie

Zoneringsplan Oostende

Zoneringsplan Oostende Zoneringsplan Oostende E6rVqk9C Id: 5967 Cluster/GUP nummer: diverse Adres: diverse diverse 8400 Oostende 6 geplaatste IBA's. Diverse adressen: Gistelsesteenweg 582, 586A, 586 B/ Polderdijk 1 en 2/ Karperstraat3.

Nadere informatie

Zoneringsplan Dilbeek

Zoneringsplan Dilbeek Dilbeek g2nqa6q5 Id: 4276 Cluster/GUP nummer: Adres: Stropstraat 1 9000 Gent Voor de bezwaren op het voorliggende zoneringsplan voor het grondgebied Dilbeek wordt verwezen naar de gemeenteraadsbeslissing

Nadere informatie

Zoneringsplan Oostkamp

Zoneringsplan Oostkamp Zoneringsplan Oostkamp R3yS4wrS Id: 264 Cluster/GUP nummer: Adres: Baron Ruzettelaan 35 8310 Brugge In Oostkamp zijn onderstaande WVI-project(en) niet correct ingekleurd. Plann(en) en overzichtstabel worden

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Mechelen

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Mechelen Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Mechelen ir2cw0fh Id: 851 Liersesteenweg 435 / Rosendaalveld Hier is een nieuw regionaal Ziekenhuis vergund, aangesloten op de riolering van de Liersesteenweg, en dit zal

Nadere informatie

Zoneringsplan Zonnebeke

Zoneringsplan Zonnebeke Zonnebeke R3yS4wrS Id: 409 Cluster/GUP nummer: Adres: Baron Ruzettelaan 35 8310 Brugge In Zonnebeke zijn onderstaande WVI-project(en) niet correct ingekleurd. Plan(nen) en overzichtstabel worden u per

Nadere informatie

Zoneringsplan Schoten

Zoneringsplan Schoten Zoneringsplan Schoten Page 1 of 5 6U6VOOy3 Id: 7215 Cluster/GUP nummer: Adres: Botermelkbaan 49 2900 Schoten Geachte Burgemeester Geachte Schepenen Op 91712014 is het openbaar ondezoek gestart over de

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Kasterlee

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Kasterlee Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Kasterlee Id: 6730 Cluster/GUP nummer: Adres: Markt 1 2460 Kasterlee De gemeente/rioolbeheerder vraagt geïnformeerd en betrokken te worden indien andere dan de door de gemeente/rioolbeheerder

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Diest

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Diest Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Diest Id: 615 24020-167 Adres: Turnhoutsebaan nvt 3290 Diest AWV plant op langere termijn aanleg van fietspaden vanaf Molenstede (Diest) tot Veerle-Laakdal. Vermoedelijk

Nadere informatie

Zoneringsplan Ieper. Code van de indiener : Ingediende reacties. Id: 200 Cluster/GUP nummer: Adres: Baron Ruzettelaan 35 8310 Brugge

Zoneringsplan Ieper. Code van de indiener : Ingediende reacties. Id: 200 Cluster/GUP nummer: Adres: Baron Ruzettelaan 35 8310 Brugge Zoneringsplan Ieper Id: 200 Ieper 1100 Ieperleekanaal uitbreiding III F/1bedrijventerrein deels centraal gebied, deels individueel te optimaliseren buitengebied en rest niet ingekleurd volledig centraal

Nadere informatie

Volgens de gemeente zijn Assesteenweg aangesloten op de riolering van de Molenstraat welke nog niet is aangesloten naar centraal gebied.

Volgens de gemeente zijn Assesteenweg aangesloten op de riolering van de Molenstraat welke nog niet is aangesloten naar centraal gebied. Zoneringsplan Lennik Id: 808 Adres: Assesteenweg 101,105,107 1750 Lennik Assesteenweg 107, 105, 101: dit is ingekleurd als centraal gebied. Hier ligt een 2e riolering die loost in de Molenstraat. De woningen

Nadere informatie

Zoneringsplan Antwerpen

Zoneringsplan Antwerpen Zoneringsplan Antwerpen Id: 6220 Cluster/GUP nummer: 055-194 Aangesloten op de openbare riolering naar de RWZI - recente verkaveling. Volgens de stad/rioolbeheerder is cluster 055-194 reeds aangesloten

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Sint-Niklaas

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Sint-Niklaas Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Sint-Niklaas Id: 4547 Cluster/GUP nummer: GUP-46021-048 Adres: Bellestraat-Eekhoornstraat nvt nvt Sint-Niklaas Bellestraat-Eekhoornstraat (202 IE) prioriteit 9, vooruitschuiven

Nadere informatie

Zoneringsplan Dendermonde

Zoneringsplan Dendermonde Dendermonde Id: 6374 Cluster/GUP nummer: 026-6071 Adres: Broekkantstraat onbekend 9200 Dendermonde Iba - Op korte termijn wordt een verbouwing/uitbreiding gepland van het gebouw ter hoogte van het pompstation

Nadere informatie

Gebiedsdekkende uitvoeringsplannen. Provinciale infodagen

Gebiedsdekkende uitvoeringsplannen. Provinciale infodagen Gebiedsdekkende uitvoeringsplannen Provinciale infodagen Inhoud Rechten en plichten na het zoneringsplan Beleidstaken Centraal gebied of collectief geoptimaliseerd buitengebied Collectief te optimaliseren

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Gent

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Gent Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Gent Id: 5975 Cluster/GUP nummer: GUP-44021-058/199-176 Adres: Achtene nvt nvt Gent Achtene - zijstraat van Orchideestraat - afhankelijk van externe factoren: timing AWV

Nadere informatie

1 PROCEDURE. Uitgebreide toelichting bij de zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen

1 PROCEDURE. Uitgebreide toelichting bij de zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen 1 PROCEDURE De juridische basis voor de opmaak van de zoneringsplannen en de gebiedsdekkkende uitvoeringsplannen is terug te vinden in het zoneringsbesluit (besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart

Nadere informatie

Zoneringsplan Aarschot

Zoneringsplan Aarschot Zoneringsplan Aarschot Id: 432 Verder naar achter gelegen, mogelijkheid om op eigen kosten lange aansluiting te voorzien bestaat, voorlopig blijft dit rode cluster. Dit geldt voor volgende cluster: 171-115:

Nadere informatie

Verruiming Lokaal Pact. Peter Van Wauwe 17 november 2015

Verruiming Lokaal Pact. Peter Van Wauwe 17 november 2015 Verruiming Lokaal Pact Peter Van Wauwe 17 november 2015 Verruiming Lokaal Pact Overzicht beslissingen Vlaamse Regering Welke investeringen komen in aanmerking Voorwaarden voor overname investeringen Ondertekenen

Nadere informatie

Rioleringsproject Gemeente Waasmunster. Infovergadering gemeente Waasmunster 1

Rioleringsproject Gemeente Waasmunster. Infovergadering gemeente Waasmunster 1 Rioleringsproject Gemeente Waasmunster Infovergadering gemeente Waasmunster 1 Inhoud Wie is RioP? Wat doet RioP? Doelstellingen project Wat is afkoppelen? Wat is een gemengd stelsel? Wat is een gescheiden

Nadere informatie

Zoneringsplan Gent. Code van de indiener : Ingediende reacties. Id: 6670 Cluster/GUP nummer: Adres: zandloperstraat Gent

Zoneringsplan Gent. Code van de indiener : Ingediende reacties. Id: 6670 Cluster/GUP nummer: Adres: zandloperstraat Gent Zoneringsplan Gent 1U97wLmj Id: 6670 Cluster/GUP nummer: Adres: zandloperstraat 193 9030 Gent Betreft wijziging zonering zandloperstraat 193, 9030 Mariakerke. Een jaar geleden kochten wij de woning in

Nadere informatie

IBA s voor verspreide bebouwing: stad Poperinge gaat de uitdaging aan. Tine Ryon Stad Poperinge

IBA s voor verspreide bebouwing: stad Poperinge gaat de uitdaging aan. Tine Ryon Stad Poperinge IBA s voor verspreide bebouwing: stad Poperinge gaat de uitdaging aan Tine Ryon Stad Poperinge 1 IBA s voor verspreide bebouwing Stad Poperinge gaat de uitdaging aan Zoneringsplan Zoneringsplan - Bepaalt

Nadere informatie

Infovergadering project Hogeweg. Afkoppelen hemelwater

Infovergadering project Hogeweg. Afkoppelen hemelwater Infovergadering project Hogeweg Afkoppelen hemelwater Waarom gemengde riolering niet ideaal? Nadelen vermenging hemelwater en afvalwater Bezinken vervuild slib van huishoudens => hevige regen riolen overstorten

Nadere informatie

Particuliere versus collectieve IBA

Particuliere versus collectieve IBA Particuliere versus collectieve IBA Riet Lismont Projectleider kennisbeheer VLARIO Kenniscentrum en overlegplatform Rioleringen in Vlaanderen Opleidingen voor alle gerelateerde onderwerpen riolering, afvalwater

Nadere informatie

Het verruimd lokaal pact. Ingeborg Barrez 22 oktober 2015

Het verruimd lokaal pact. Ingeborg Barrez 22 oktober 2015 Het verruimd lokaal pact Ingeborg Barrez 22 oktober 2015 Het verruimd lokaal pact Historiek LP categorieën (herdefiniëren) bestaande categorieën nieuwe categorieën Overeenkomst Modaliteiten voor overdracht

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ VLAS (KORTRIJK)

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ VLAS (KORTRIJK) Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ VLAS (KORTRIJK) VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL AANTAL OI + PV 28.217 35.534

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 21 augustus 2017 MENS EN SAMENLEVING Samenstelling: Aanwezig: de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel,

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Brugge

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Brugge Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Brugge Ag0RX3Be Id: 5101 Cluster/GUP nummer: Adres: Stropstraat 1 9000 Gent Voor de bezwaren op het voorliggend gebiedsdekkend uitvoeringsplan voor het grondgebied BRUGGE

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Aalst

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Aalst Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Aalst Id: 2223 GUP-41002-021 Muntstraat Gijzegem Zie deel A (Ontwerp herzien zoneringsplan). Groene cluster 027-6311 (Muntstraat te Gijzegem-Aalst). Het gaat om een aantal

Nadere informatie

Op naar proper water in 2015!

Op naar proper water in 2015! Op naar proper water in 2015!! De Europese Kaderrichtlijn water, het decreet Integraal Waterbeleid en Vlarem I en II verplichten ons tot het voeren van een integraal Stedelijk waterbeleid. Dit gaat voornamelijk

Nadere informatie

Rioleringsproject Kiezel

Rioleringsproject Kiezel Rioleringsproject Kiezel HidroRio Meerhout 18/11/2013 1 Pidpa-Riolering Beheer van rioleringen door pidpa: Riolen Huisaansluitingen Grachten Straatkolken Pompstations KWZI s IBA s 32 gemeentes in de provincie

Nadere informatie

Leegstede - Eertbolweg - Aanleg riolering -

Leegstede - Eertbolweg - Aanleg riolering - Voorstelling infovergadering bewoners 22 november 2011 Pidpa Riolering in Malle: Leegstede - Eertbolweg - Aanleg riolering - Agenda 1. Voorstelling 2. Vragen? Voorstelling Pidpa Riolering Pidpa = opdrachthoudende

Nadere informatie

Project : DEE6C002 Gemeente : Deerlijk. Wouter Degroote, afkoppelingsdeskundige Aquafin

Project : DEE6C002 Gemeente : Deerlijk. Wouter Degroote, afkoppelingsdeskundige Aquafin Project : DEE6C002 Gemeente : Deerlijk Wouter Degroote, afkoppelingsdeskundige Aquafin 1 Inhoud Wie is RIOPACT? Wat doet RIOPACT? Wat is afkoppelen? Wat is een gemengd stelsel? Wat is een gescheiden stelsel?

Nadere informatie

Bewonersvergadering Afkoppeling bedrijven in de Industrieweg, Energieweg, Nijverheidsstraat, Ambachtsstraat, Industriezone en De Delften te Malle

Bewonersvergadering Afkoppeling bedrijven in de Industrieweg, Energieweg, Nijverheidsstraat, Ambachtsstraat, Industriezone en De Delften te Malle 04/09/2017 Afkoppeling bedrijven in de Industrieweg, Energieweg, Nijverheidsstraat, Ambachtsstraat, Industriezone en De Delften te Malle 1 Inhoud presentatie 1. Situering van het project 2. Detail voorstelling

Nadere informatie

Zoneringsplan Brugge. Code van de indiener : Ingediende reacties. Id: 5102 Cluster/GUP nummer: Adres: Stropstraat Gent

Zoneringsplan Brugge. Code van de indiener : Ingediende reacties. Id: 5102 Cluster/GUP nummer: Adres: Stropstraat Gent Zoneringsplan Brugge Ag0RX3Be Id: 5102 Adres: Stropstraat 1 9000 Gent Voor de bezwaren op het voorliggende zoneringsplan voor het grondgebied BRUGGE wordt verwezen naar het collegebesluit van 16.12.2014,

Nadere informatie

Pidpa Riolering in Zoersel: Wijk Kapellenhof - Aanleg riolering -

Pidpa Riolering in Zoersel: Wijk Kapellenhof - Aanleg riolering - Pidpa Riolering in Zoersel: Wijk Kapellenhof - Aanleg riolering - Voorstelling infovergadering bewoners 23 januari 2012 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Wijk Kapellenhof 3. Gescheiden

Nadere informatie

Infovergadering Afkoppeling bedrijven in de Industrieweg, Energieweg, Nijverheidsstraat, Ambachtsstraat, Industriezone en De Delften te Malle

Infovergadering Afkoppeling bedrijven in de Industrieweg, Energieweg, Nijverheidsstraat, Ambachtsstraat, Industriezone en De Delften te Malle 04/09/2017 Infovergadering Afkoppeling bedrijven in de Industrieweg, Energieweg, Nijverheidsstraat, Ambachtsstraat, Industriezone en De Delften te Malle 1 Inhoud presentatie 1. Situering van het project

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Ronse

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Ronse Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Ronse Id: 7596 Cluster/GUP nummer: GUP-45041-018 Adres: Broeke nvt 9600 Ronse Prioriteit wijzigingen naar 2, dit moet uitgevoerd zijn voor werken op Ommegangstraat. Intussen

Nadere informatie

Keuring prive-riolering

Keuring prive-riolering Keuring prive-riolering Hoe kan dit op een kwalitatieve en efficiënte manier georganiseerd worden? Wanneer? 1. Eerste ingebruikname 2. Belangrijke wijzigingen 3. Vaststelling van een inbreuk 4. Bij aanleg

Nadere informatie

12/02/2014. Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven

12/02/2014. Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven 12/02/2014 Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven 1 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Voorstelling van het project

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond. Werken in Gent: Sanering Rietgracht & wegen- en rioleringswerken in de Veenakkerstraat Projectnummer

Uitnodiging infoavond. Werken in Gent: Sanering Rietgracht & wegen- en rioleringswerken in de Veenakkerstraat Projectnummer Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 22290 infoavond mei 2016 3 + folder contactpersoon tel. e-mail 03 450 45 45 contact@aquafin.be Werken in Gent: Sanering Rietgracht & wegen-

Nadere informatie

Afkoppelen van regenwater: praktijkvoorbeelden uit Nijmegen en Vlaanderen. VVSG 22 oktober 2013

Afkoppelen van regenwater: praktijkvoorbeelden uit Nijmegen en Vlaanderen. VVSG 22 oktober 2013 Afkoppelen van regenwater: praktijkvoorbeelden uit Nijmegen en Vlaanderen VVSG 22 oktober 2013 Programma Korte voorstelling Afkoppelen van hemelwater in Vlaanderen Plan van aanpak afkoppelingen Infrax

Nadere informatie

Riolering en wegeniswerken Doortocht HERTSBERGE

Riolering en wegeniswerken Doortocht HERTSBERGE Riolering en wegeniswerken Doortocht HERTSBERGE 5 september 2016 Riolering en wegeniswerken Doortocht HERTSBERGE Steven Devoldere Aquafin Werken aan zuiver water Inleiding gemeente Oostkamp De werken,

Nadere informatie

Project K : Verbindingsriolering Waterstraat (R. Delbekestraat) Aquafin - Aanleg riolering en wegenis -

Project K : Verbindingsriolering Waterstraat (R. Delbekestraat) Aquafin - Aanleg riolering en wegenis - Project K-08-005: Verbindingsriolering Waterstraat (R. Delbekestraat) Aquafin - Aanleg riolering en wegenis - Voorstelling bewonersvergadering 2 februari 2013 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering

Nadere informatie

Fietsdiefstallen KORTRIJK en 1 e kwartaal 2017

Fietsdiefstallen KORTRIJK en 1 e kwartaal 2017 Fietsdiefstallen KORTRIJK 2016 en 1 e kwartaal 2017 Vragen van Carol Leleu: 1. fietsdiefstallen (vorig jaar en dit jaar tot nu) 2. Locaties waar deze gebeuren 3. gewone + aantal 4. Van het aantal gestolen

Nadere informatie

Infosessie over de plannen voor de Hasseltse Riolering. 9 december 2010

Infosessie over de plannen voor de Hasseltse Riolering. 9 december 2010 Infosessie over de plannen voor de Hasseltse Riolering 9 december 2010 Structuur Infrax Opdrachthoudende verenigingen Gemeenten treden toe Bestuursorganen beslissen over Budgetten Tarieven Investeringen

Nadere informatie

Infovergadering bewoners woensdag 19 januari 2011. www.mebumar.be

Infovergadering bewoners woensdag 19 januari 2011. www.mebumar.be Infovergadering bewoners woensdag 19 januari 2011 Programma 1. Verwelkoming Gemeente Hulshout 2. Voorstelling Hidrorio Gemeentelijke rioleringsbeheerder Pidpa/Hidrorio 3. Toelichting bij het ontwerp Studiebureau

Nadere informatie

Rioleringsproject Gentstraat, Sint-Jozefstraat en Broekstraat te Tielrode Gemeente Temse. Aki Jungbluth

Rioleringsproject Gentstraat, Sint-Jozefstraat en Broekstraat te Tielrode Gemeente Temse. Aki Jungbluth Rioleringsproject Gentstraat, Sint-Jozefstraat en Broekstraat te Tielrode Gemeente Temse Aki Jungbluth 1 Inhoud Wie is Rio-P Doelstellingen Project Wat is afkoppelen? Wat is een gemengd stelsel? Wat is

Nadere informatie

Info- vergadering Weg- en rioleringswerken Boembeekstraat. 9 februari 2016

Info- vergadering Weg- en rioleringswerken Boembeekstraat. 9 februari 2016 Info- vergadering Weg- en rioleringswerken Boembeekstraat 9 februari 2016 Inleiding Guy Hove Schepen openbare werken AGENDA Projectvoorstelling Werken aan de nutsvoorzieningen Minder hindermaatregelen,

Nadere informatie

Collectief IBA-beheer

Collectief IBA-beheer Inhoud IBA s: Waarom en waar? Rol Pidpa? Rol eigenaar bewoner? IBA BelleAqua: opbouw en plaatsing? IBA s Waarom en waar? Ieder gezin en de meeste bedrijfsactiviteiten produceren afvalwater Dit afvalwater

Nadere informatie

Pidpa Riolering in Malle: Leegstede - Eertbolweg - Aanleg riolering -

Pidpa Riolering in Malle: Leegstede - Eertbolweg - Aanleg riolering - Pidpa Riolering in Malle: Leegstede - Eertbolweg - Aanleg riolering - Voorstelling infovergadering bewoners 22 november 2011 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Leegstede - Eertbolweg

Nadere informatie

Afkoppelingen en huisaansluitingen. Forum saneringsinfrastructuur 20 september 2013

Afkoppelingen en huisaansluitingen. Forum saneringsinfrastructuur 20 september 2013 Afkoppelingen en huisaansluitingen Forum saneringsinfrastructuur 20 september 2013 Afkoppeling Wat? Afspraken Tussenkomst Huisaansluitingen Keuringen Wanneer? Wie? Onderwerp van de keuring Eisen voor de

Nadere informatie

Belasting op het niet optimaal afkoppelen van de privé waterafvoer

Belasting op het niet optimaal afkoppelen van de privé waterafvoer Reglement Belasting op het niet optimaal afkoppelen van de privé waterafvoer Vastgesteld door de gemeenteraad op 15 december 2016 Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 23 december 2016 Argumentatie Om de

Nadere informatie

Aquafin plant werken in uw buurt Infoavond Noordlaan Zwalm

Aquafin plant werken in uw buurt Infoavond Noordlaan Zwalm Aquafin plant werken in uw buurt Infoavond Noordlaan Zwalm Tom Deweirdt,Projectmanager Aquafin Dave Delrue, Projectmanager Farys 01/12/2016 Werken aan zuiver water 1. Waarom deze werken? 2. Wat gaat er

Nadere informatie

09/06/2015. Bewonersvergadering Wegenis- en rioleringswerken in de Akkerstraat (deel) te Malle

09/06/2015. Bewonersvergadering Wegenis- en rioleringswerken in de Akkerstraat (deel) te Malle 09/06/2015 Bewonersvergadering Wegenis- en rioleringswerken in de Akkerstraat (deel) te Malle 1 Inhoud presentatie 1. Voorstelling van het project 2. Detail voorstelling (door studiebureau) 3. Voorstelling

Nadere informatie

Informatieavond Riolerings- en wegeniswerken Rozenlaan Resedalaan. Afkoppelingswerken op perceelsniveau

Informatieavond Riolerings- en wegeniswerken Rozenlaan Resedalaan. Afkoppelingswerken op perceelsniveau Informatieavond Riolerings- en wegeniswerken Rozenlaan Resedalaan Afkoppelingswerken op perceelsniveau Toelichting afkoppelen Scheiden/Afkoppelen, wat, waarom en hoe? Stappenplan Voorziene tussenkomsten

Nadere informatie

Rioleringsproject: Beukenlaan met gedeelte Olmendreef Dennenlaan Wandeldreef Acacialaan Gemeente Rotselaar. Aki Jungbluth - Afkoppelingsdeskundige

Rioleringsproject: Beukenlaan met gedeelte Olmendreef Dennenlaan Wandeldreef Acacialaan Gemeente Rotselaar. Aki Jungbluth - Afkoppelingsdeskundige Rioleringsproject: Beukenlaan met gedeelte Olmendreef Dennenlaan Wandeldreef Acacialaan Gemeente Rotselaar Aki Jungbluth - Afkoppelingsdeskundige 1 Inhoud Doelstellingen Project Wat is afkoppelen? Rol

Nadere informatie

Raad van Bestuur Bitlar

Raad van Bestuur Bitlar Raad van Bestuur Bitlar Revitalisering transportzone LAR 22 maart 2012 Agenda 1. Project revitalisering LAR Doel en stand van zaken Concepten voor de LAR Rioleringsstudie Vragenstelling 2. Beveiliging/afsluiting

Nadere informatie

Info-avond Riolerings- en wegeniswerken DOM-270/11/216-Z Borstekouterstraat - Fonteinstraat. Afkoppelingswerken op perceelsniveau

Info-avond Riolerings- en wegeniswerken DOM-270/11/216-Z Borstekouterstraat - Fonteinstraat. Afkoppelingswerken op perceelsniveau Info-avond Riolerings- en wegeniswerken DOM-270/11/216-Z Borstekouterstraat - Fonteinstraat Afkoppelingswerken op perceelsniveau 1 Toelichting afkoppelen Wat is scheiden en afkoppelen? Waarom scheiden?

Nadere informatie

Dorsthoeveweg en Brouwersdreef - Aanleg Riolering en wegenis -

Dorsthoeveweg en Brouwersdreef - Aanleg Riolering en wegenis - Voorstelling bewonersvergadering dag maand 2013 Project Bonheiden: Dorsthoeveweg en Brouwersdreef - Aanleg Riolering en wegenis - Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Voorstelling van

Nadere informatie

EEN HEMELWATERPLAN ALS SLUITSTUK VOOR GEMEENTELIJK WATERBELEID. VVSG Water in transitie

EEN HEMELWATERPLAN ALS SLUITSTUK VOOR GEMEENTELIJK WATERBELEID. VVSG Water in transitie EEN HEMELWATERPLAN ALS SLUITSTUK VOOR GEMEENTELIJK WATERBELEID VVSG Water in transitie 22.10.2013 STAD TORHOUT EEN WATERBELEIDSPLAN IN OPMAAK In samenwerking met de dienst waterlopen van de Provincie West-

Nadere informatie

Riolerings- en wegeniswerken Gontrode Heirweg/ Vijverwegel/ Varingstraat

Riolerings- en wegeniswerken Gontrode Heirweg/ Vijverwegel/ Varingstraat Info-avond 24/04/2014 Riolerings- en wegeniswerken Gontrode Heirweg/ Vijverwegel/ Varingstraat Afkoppelingswerken op perceelsniveau 1 Toelichting afkoppelen Wettelijk kader Waarom scheiden? Wat is afkoppelen?

Nadere informatie

Individuele Behandeling van Afvalwater IBA. Luc Bal, afkoppelingsdeskundige

Individuele Behandeling van Afvalwater IBA. Luc Bal, afkoppelingsdeskundige Individuele Behandeling van Afvalwater IBA Luc Bal, afkoppelingsdeskundige 31-01-2017 Waterkwaliteit verbetert 1991 30% gezuiverd 2015 82% gezuiverd Waarom individuele zuivering? Waarom individuele zuivering?

Nadere informatie

Minderhoutsestraat. HidroSan Hoogstraten 01/02/2016

Minderhoutsestraat. HidroSan Hoogstraten 01/02/2016 Minderhoutsestraat HidroSan Hoogstraten 01/02/2016 1 Pidpa-Riolering Beheer van rioleringen door pidpa: Riolen Huisaansluitingen Straatkolken Pompstations 2 Waar vind je ons? Gratis nummer 0800 90 300

Nadere informatie

Aansluiting Pluimbroek Geraardsbergsestraat. Gertjan Winten

Aansluiting Pluimbroek Geraardsbergsestraat. Gertjan Winten Aansluiting Pluimbroek Geraardsbergsestraat Gertjan Winten Waarom zijn we hier samen? Waarom deze werken? Wat gaat er veranderen? Hoe zullen de werken verlopen? Vragenronde 15-12-2010 Aquafin partner for

Nadere informatie

Hanepad. HidroRio Brecht 24/03/2016

Hanepad. HidroRio Brecht 24/03/2016 Hanepad HidroRio Brecht 24/03/2016 1 Pidpa-Riolering Beheer van rioleringen door pidpa Riolen Huisaansluitingen Straatkolken Pompstations Grachten Bufferbekkens 2 Pidpa-Riolering Waar vind je ons? Gratis

Nadere informatie

Informatie-vergaderingdd. 29/04/'15. wegenis-en rioleringsdossier Moerstraat

Informatie-vergaderingdd. 29/04/'15. wegenis-en rioleringsdossier Moerstraat Informatie-vergaderingdd. 29/04/'15 wegenis-en rioleringsdossier Moerstraat Overzicht Betrokken partijen Projectgegevens Werken in uitvoering» riolering» bovenbouw» dwarsprofiel Fasering / Toegankelijkheid

Nadere informatie