Totaallijst taken fusiedossier

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Totaallijst taken fusiedossier"

Transcriptie

1 1 ADM Bekendmaken bestuur bank PW Verantwoordelijken wijzigen na de inschrijving bij de KVK 2 ADM Bekendmaken bestuur KVK PW Verantwoordelijken wijzigen na oprichtingsvergadering, na de notaris (eventueel) 3 ADM Bestuur aanwijzen voor KNBB EH PN Schrijven maken ter informatie van de KNBB, de Vereniging Carambole, het Gewest Uitgevoerd 4 ADM Carambole informeren EH PN Schrijven maken ter informatie van de KNBB, de Vereniging Carambole, het Gewest Uitgevoerd 5 ADM Ereleden, leden van verdienste 5 ADM Ereleden, leden van verdienste LW Verzamelen en administreren tbv historisch archief. De verzameling is gemaakt door Laurens Wat willen we hier verder mee doen? Uitnodigen voor vergaderingen? Voorstel is deze bij de historie te laten en geen deel uit te laten maken van het nieuwe district. Uitzondering geldt voor financiële verplichtingen. 6 ADM Gewest informeren EH PN Schrijven maken ter informatie van de KNBB, de Vereniging Carambole, het Gewest 7 ADM Herzien besluitenlijst LW Ga na welke districtsbesluiten of regelingen er zijn die van belang zijn voor een nieuw district. Deze samenvoegen in een huishoudelijk reglement dat bij bestuursbesluit (DB) kan worden aangepast. Laurens heeft van AO de zaken verzameld. Ze zijn nog niet beoordeeld. Van ZAW staan ze op de site. 8 ADM Historisch archief Probeer vast te leggen welke zaken van belang zijn geweest voor de beide districten. Is het handig een archivaris te benoemen naast een secretaris? Misschien op tijdelijke basis? 9 ADM Huishoudelijk reglement Ga na welke districtsbesluiten of regelingen er zijn die van belang zijn voor een nieuw district. Deze samenvoegen in een huishoudelijk reglement dat bij bestuursbesluit (DB) kan worden aangepast. Besluiten worden op de website gepubliceerd. Er is nog geen noodzaak voor een huishoudelijk reglement aanghetoond

2 10 ADM Inschrijven KVK (of herschrijven) PW EH Kan na de oprichtingsvergadering. Daarin wordt het bestuur formeel benoemd. Het is mogelijk om de beschrijving van de vereninging aan te passen, evenals de bestuurders. Aanpassing van de statuten vergt een gang naar de notaris. 11 ADM Leden overschrijven Hoe gaat de ledenadministratie hiermee om? Alle leden zijn overgeschreven naar het nieuwe district 125 Noord-Holland Midden 12 ADM Naam district bekendmaken Allen Bepaalt het interimbestuur de naam? De naam is gegeven en besloten op de vergadering van Het wordt District Noord-Holland Midden, afgekort tot N-H M of NHM. 13 ADM Oprichtingsvergadering beleggen De oprichtingsvergadering is niet gelijktijdig de opheffingsvergadering van de districten Er hoeft geen sprake te zijn van een opheffingsvergadering. De notulen van de vergadering in december zijn voldoende argument voor opheffing. 13 ADM Opheffen vereniging Wordt gedaan door een ledenvergadering. Is dat gedaan en besloten in de vorige ledenvergadering? Het besluit is genomen in december Het moet administratief worden afgehandeld. 14 ADM Statuten publiceren We volgen het landelijk model. Hierop wordt gewacht. 14 ADM Statuten publiceren Een notariële wijziging kan niet landelijk worden meegenomen. Hiervoor moeten we naar de notaris. 15 ARB Arbiteropleiding begroten AVE Is gereed 16 ARB Registreren arbiters, lid maken AVE AK is in overleg. 17 ARB Verrekenen vergoeding AV PW JK Is gereed 18 ARB Wijzigen beschrijving KVK PW DB Misschien moet de naam, titel of doelstelling van de vereniging worden aangepast. Ter beoordeling aan de AVE. 19 BEST Bestuur: aftreden en opvolgen Allen Wordt gedaan op de oprichtingsvergadering. Vooraf verkiezing bekend maken Buiten het breik van het districtsbestuur 20 BEST Jaarvergadering Allen Samenvallen met oprichtingsvergadering. Thematisch. 21 BEST Vergaderlocaties en data PW PN Rekening houden met 36 verenigingen, ereleden, lokaliteithouders etc. 100 man? 8 COM Archief maken en beheren LW Vastleggen wat we willen bewaren en misschien hoe en hoelang Peter en Piet gaan op zoek

3 23 COM Communicatiebeleid LW EH Welke zaken willen we communiceren en aan wie. Wat is daar voor nodig? Wie kan dat doen? 24 COM Publiceren notulen LW SEC Gaan we een (uittreksel) van alle notulenen publiceren. Transparantie? De verplichting maakt deel uit van de statuten. Verder ook andere belangrijke stukken. 25 COM Redactie vormen LW EH Wie gaat wat publiceren? Laurens vormt de redactie 26 COM Website beheren LW EH Laurens vormt de redactie 27 COM Website bouwen EH Moet een nieuw domein komen. Is geregeld. 28 COM Welke middelen gebruiken EH Bij voorkeur een CMS waarin betrokkenen kunnen schrijven, Functies 29 TEAM 2 op 1 avond principe: kan dat ivm tussentijdse verhoging-verlaging? KP Is belangrijk voor de teamcompetitie. Er zijn vragen gesteld of dit wel reglementair is, met name bij de aanpassing van de moyennes halverwege het seizoen. Als dit reglementair (te maken) is kan dit voor de teamcompetitie een uitkomst zijn. Is geregeld. We zijn als district vrij in de keuze. 30 TEAM Afhandeling finales KP Finales verdelen en bekend maken 31 TEAM Afhandeling wedstrijden KP Plan is alles samen te voegen en twee secties te houden. Later kijken of er naar 1 kan. Heeft te maken met '2 op 1 avond principe' 32 TEAM Beleid bepalen EH Beleid op hoofdlijnen uitzetten: wat willen we het komende jaar doen? Van daaruit ook de disciplines 33 TEAM Combineren teamwedstrijden KP Voorbereidingen worden getroffen. Gereed voor nieuwe seizoen. 34 TEAM Plannen seizoen KP Voorbereidingen worden getroffen. Gereed voor nieuwe seizoen. 35 TEAM Regelen prijzen KP Aangeven welke prijzen nodig zijn. Overleg met Teun (regelt zaken voor PK) 36 FIN Afsluitende verantwoording financiën district na FIN Bekendmaken restant bedrag rekeningen 38 FIN Bekendmaken/begroten bestuurskosten PW JK Hiervoor is het scenario bekend PW JK De bedragen worden bekend. Bestemming kiezen PW JK Zit in het begrotingspakket

4 39 FIN Beleid bepalen PW Beleid op hoofdlijnen uitzetten: wat willen we het komende jaar doen? Van daaruit ook de disciplines 40 FIN Bepalen vergoedingen bestuur PW JK 41 FIN Boetes en heffingen PW JK Worden overgenomen naar nwe district Is ter vegradering geweest. Strikt handhaven. 42 FIN Gelijkmakende storting rekeningen PW JK 43 FIN Openen rekening PW Verantwoordelijken wijzigen na oprichting, notaris en KVK 44 FIN Openen spaarrekening PW Verantwoordelijken wijzigen na oprichting, notaris en KVK 45 FIN Opstellen begroting PW JK 46 FIN Publiceren contributie PW JK Is gedaan wordt aangevangen met nwe bedragen 47 FIN Sponsor gelden (na inning 50 % naar NHM?) PW JK 48 FIN Sponsoring PW Wat gaat een sponsorbedrag worden? Wat krijgt men er voor? 49 FIN Vergoeding bestuur km. 0,30/km 50 FIN Vergoeding bestuur middelen (computer, telefonie) 51 FIN Vergoeding bestuur, structureel, incidenteel 52 FIN Vergoeding vertrekkende bestuursleden ( 7,-/jaar) 53 OVG Afsluitende vergadering district 54 OVG Afsluiting voor bestuur (aardigheidje) PN EH De oprichtingsvergadering is gelijktijdig de opheffingsvergadering van de districten EH De oude besturen nemen afscheid. Hier iets mee doen? 55 OVG Beleid bepalen EH Beleid op hoofdlijnen uitzetten: wat willen we het komende jaar doen? Van daaruit ook de disciplines 56 OVG Bestuur benoemen Op de oprichtingsvergadering. Hiervoor worden de oude normen gehanteerd per voormalig district.

5 57 OVG Bestuursleden vragen Verkiezing uitschrijven vóór de oprichtingsvergadering. Taken bekendmaken. 58 OVG C Don Coupe ( ZW) Zie historisch archief 59 OVG Heeft nieuw bestuur middelen nodig ALL Inventariseer de middelen die je echt nodig hebt voor je functie. In hoeverre is hierin voorzien? 60 OVG Jeugbeleid uitzetten BL Willen we iets met de junioren. Richten we ons op de jonge senioren? 61 OVG Maak een taakbeschrijving Allen Als we nieuwe bestuursleden zoeken moeten we kunnen vertellen wat hun te wachten staat. In het algemeen ook goed om eens te laten zien wat we nu eigenlijk doen voor de leden. Vooralsnog wordt geen beleid uitgezet rond de jeugd. Laurens heeft voorstellen gemaakt van functies binnen de KNLTB. 62 OVG Moet er sprake zijn van een dagelijks bestuur? Allen Om zaken snel en eenvoudig te kunnen afhandelen is het niet nodig altijd een volledige vergadering te beleggen. Hoe zien we dit anders. Kan dat ook digitaal? Beslissingen kunnen tussen vergaderingen in worden genomen door de voorzitter met de penningmeester en/of secretaris. Zij informeren de overige bestuursleden. Er vindt evaluatie plaats bij een volgende bestuursvergadering. 63 OVG Vervanging bestuursleden regelen Wie kan wiens plaats innemen? Noodzaak hiertoe is eerder van belang gebeleken dan voorzien. Is voortdurend onderwerp van bespreking. Lost goed op. Afdoen. 64 PK Afhandeling finales TJ FB Verdeling wordt gemaakt. Verenigingen mogen hierop inschrijven. Indeling is gemaakt 65 PK Afhandeling wedstrijden TJ FB Voorwedstrijden geen probleem. Finales ook niet. Indeling wordt gemaakt. 66 PK Beleid bepalen TJ EH Een hoofdlijn uitzetten: wat willen we het komende jaar doen? Ook vanuit de onderliggende disciplines 67 PK Combineren voorwedstrijden TJ FB Is in voorbereiding. Geen probleem verwacht. Zal worden uitgevoerd 68 PK Online inschrijven? TJ Er is nu een wijze van inschrijving door Teun gemaakt. Sluit dat goed aan bij de administratie of willen we een digitale aanmelding via de website? Wordt voorlopig niet gedaan ivm privacy en bestaande structuur. Voorlopig niet uitvoeren

6 69 PK Plannen seizoen TJ FB Gezamenlijke actie van Teun en Freek. Geen probleem verwacht. 70 PK Presentie bij finales, bloemen etc 71 PK Presentie bij finales, wie doet wat en wanneer TJ FB Wat gaan we doen, wie doet dat en hoe? Maak een (herzien) voorstel TJ FB Wat gaan we doen, wie doet dat en hoe? Bestuursleden aanwezig bij finales? Wat oen we met reserves? Beloning van organiserende vereniging? Indeling wordt gemaakt. 72 PK Regelen prijzen TJ Tean neemt contact op met Ad Klein Contact is geweest. 73 PK Samenstellen ranglijst TJ FB Is in voorbereiding Indeling wordt gemaakt. 74 OVG Bestellen vlaggen PW Is inventarisatie gedaan. Moeten nieuwe vlaggen komen per lokaal. Wordt opgeschoven ivm herstructurering. 75 OVG Rookbeleid TJ KP Wat doen we met lokalen waar gerookt wordt We kunnen niet handelend optreden. Wel waarschuwen bij PK, Team. Als dit in een lokaal wordt gehouden waar gerookt wordt zullen we dat vermelden op de uitnodiging. Ook aangeven dat er in nadrukkelijk overleg met de WL gespeeld wordt. Als er gerookt wordt (daadwerkelijk) bestaat er een klachtmogelijkheid bij het districtsbestuur. Als een wedstrijd niet kon worden (uit)gespeeld wordt het thuisspelende team hiervoor aangesproken. Een sanctie kan een verloren wedstrijd zijn. 76 COM Websites opzeggen Binnen een jaar na de oprichting worden de domeinen opgezegd.

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Algemene Indeling. 1. Algemeen. blz. 2 2. Bestuur. blz. 3-5 3. Commissies. blz. 6-8 4. Gedragsregels. blz. 9 5. Contributieregeling. blz. 10-11 6. Slotbepalingen. blz. 12 7. Organogram

Nadere informatie

De ouderraad; (hoe) werkt het?

De ouderraad; (hoe) werkt het? Cassette Ouderparticipatie, deel 3 Bestelcode: 803 U kunt deze uitgave bestellen door 1,75 over te maken op Giro 53 85 66, ten name van VOO te Almere onder vermelding van bestelcode 803, verzendadres en

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Omschrijving voortgang beleidszaken... 3 2. Bestuurssamenstelling... 6 3. Bestuursfuncties... 7 3.1. De voorzitter... 7 3.1.1.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement 2011-2012 versie 30-03- 2012 Aangepast door: Wouter van Schagen (voorzitter) Inhoudsopgave ARTIKEL 1 - DOEL VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT HOOFDSTUK 1 - DE LEDEN ARTIKEL 2 - LIDMAATSCHAP

Nadere informatie

VERSLAG STEUNPUNT KERKELIJKE BEHEERSZAKEN Algemene Vergadering Naar behoren

VERSLAG STEUNPUNT KERKELIJKE BEHEERSZAKEN Algemene Vergadering Naar behoren VERSLAG STEUNPUNT KERKELIJKE BEHEERSZAKEN Algemene Vergadering Naar behoren Datum : 12 mei 2006 Programma : 15.30 20.15 uur Locatie : Rehobothkerk (GKV), Dirk Staalweg 43, Ermelo Aanwezig : 80 leden en

Nadere informatie

Bijlage 1a en 1b van de notulen van de jaarvergadering WBB 7 januari 2011

Bijlage 1a en 1b van de notulen van de jaarvergadering WBB 7 januari 2011 Bijlage 1a en 1b van de notulen van de jaarvergadering WBB 7 januari 2011 Bijlage 1a - Aansluiting bij de KNBB - behandeling van de enquête, de vragen en de antwoorden van de KNBB In het zwart onze vragen/in

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

e VZW een goed idee?

e VZW een goed idee? e VZW een goed idee? COLOFON september 08 V.U. Pieter Michiels Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw Lange Kievitstraat 74 2018 Antwerpen Tel 03 231 16 20 fax 03 232 63 92 info@scoutsengidsenvlaanderen.be www.scoutsengidsenvlaanderen.be

Nadere informatie

Versie dd febr 2013 NBCCB

Versie dd febr 2013 NBCCB HUISHOUDELIJK REGLEMENT NBCCB Februari 2013 1.- Algemeen Dit huishoudelijk reglement is opgesteld door het bestuur van de Nederlandse Business Club Costa Blanca (NBCCB) en is goedgekeurd door de Algemene

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

Inhoud. Pagina 2 van 15

Inhoud. Pagina 2 van 15 Maart 2015 Inhoud Inleiding... 3 Waarom een beleidsplan?... 3 Hoe is het beleidsplan tot stand gekomen?... 3 Onderdeel A: Vereniging, sfeer en mensen... 5 Inleiding... 5 A.1 Speerpunt: Bestuursstructuur...

Nadere informatie

- Huishoudelijk Reglement -

- Huishoudelijk Reglement - - Huishoudelijk Reglement - Studievereniging SEC Sociologisch EpiCentrum Algemene bepalingen ART. 1 1. Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige aangelegenheden

Nadere informatie

Beleidsplan Tennisclub Tegenbosch versie 2013.2 20 okt 2013

Beleidsplan Tennisclub Tegenbosch versie 2013.2 20 okt 2013 Beleidsplan Tennisclub Tegenbosch versie 2013.2 20 okt 2013 Inleiding 1. Doelstelling en visie Doelstelling vereniging: (zie Statuten) het doen beoefenen en bevorderen van de tennissport binnen het verband

Nadere informatie

Met vriendelijke groeten, het bestuur. Beleidsplan Havefun 2011-2014. 1

Met vriendelijke groeten, het bestuur. Beleidsplan Havefun 2011-2014. 1 Beleidsplan Recreanten Volleybalvereniging Have FUN 2011 2014 Inleiding: Het bestuur zal tijdens de bestuursvergadering van 15 november 2011 gelegenheid bieden vragen te stellen over dit beleidsplan. In

Nadere informatie

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder Huishoudelijk Reglement HZV Verenigingsnaam: Helderse Zaalvoetbal Vereniging (HZV) Opgericht: 19 maart 2004 Kamer van koophandel nummer: 37111523 Bankrekeningnummer: ING: 60 44 813 Artikel 1. Samenstelling

Nadere informatie

Bestuur COVS Hondsrug e.o.

Bestuur COVS Hondsrug e.o. Bestuur COVS Hondsrug e.o. DRAAIBOEK SECRETARIAAT COVS-GROEP versie HON / JL / 95.075 d.d. 28 maart 1995 Secretaris Jan Lahuis De Mulderij 128 7772 HK Hardenberg Tel.: 0523 26 01 36 Fax.: 0523 27 2799

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN SKI- EN SNOWBOARDCLUB DE SCHANS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN SKI- EN SNOWBOARDCLUB DE SCHANS HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN SKI- EN SNOWBOARDCLUB DE SCHANS Dit Huishoudelijk Reglement (HR) bevat regels en bepalingen welke volgens de statuten in dit reglement dienen te worden geregeld, evenals bepalingen

Nadere informatie

MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL

MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL HUISHOUDELIJK REGLEMENT Bij besluit van de algemene ledenvergadering, gehouden op 25 maart 2014 te Hulsen, gewijzigd en opnieuw vastgesteld. AANDUIDING: Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

Huishoudelijke Vergadering KNBB District Nijmegen

Huishoudelijke Vergadering KNBB District Nijmegen Notulen Huishoudelijke Vergadering KNBB District Nijmegen Datum : 27-04-2013 Tijd 14.00-15.30uur Aanwezig : Frank Uitterhoeve (voorzitter plv, secretaris), Marjan van Oostveen (penningmeester), Cees Selten

Nadere informatie

Medezeggenschap Utrechtse STudenten. Huishoudelijk Reglement

Medezeggenschap Utrechtse STudenten. Huishoudelijk Reglement Medezeggenschap Utrechtse STudenten Huishoudelijk Reglement Zoals van kracht sinds 12-06-2014 Begrippen en algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Vereniging:

Nadere informatie

Informatieboekje AFV Iris Harderwijk

Informatieboekje AFV Iris Harderwijk De Amateurfotografenvereniging Iris (Kortweg AFV Iris) is een vereniging van vrijetijdsfotografen, opgericht in 1957 en aangesloten bij de Nederlandse Bond van Amateurfotografen, kortweg de Fotobond. Het

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn. HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 1. Bestuur. 1.1 Posities binnen het bestuur moeten zijn: Voorzitter, Secretaris, en Penningmeester.

Nadere informatie

Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ

Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ VERENIGING VAN EIGENAARS Bij de aankoop van een appartement koopt u in feite een appartementsrecht. Dit geeft u eigenlijk het exclusieve gebruiksrecht

Nadere informatie

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Beste verenigingsbestuurder, Voor u ligt het inwerkprogramma voor de nieuwe sportbestuurder. Dit betekent dat u sinds

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen. Qurius N.V.

Reglement voor de Raad van Commissarissen. Qurius N.V. Reglement voor de Raad van Commissarissen Qurius N.V. 1. Vaststelling en reikwijdte 1.1 Dit reglement is opgesteld als gevolg van artikel 22.2 van de statuten van de vennootschap en de Nederlandse corporate

Nadere informatie

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen Goed georganiseerd tips voor ondernemende verenigingen 2 Inhoudsopgave Inleiding...5 1 Bestuurlijke organisatie...7 1.1 Organisatievormen... 9 1.2 Procedures...11 1.3 Voorbeeld statuten...13 1.4 Voorbeeld

Nadere informatie