Alexander Rinnooy Kan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alexander Rinnooy Kan"

Transcriptie

1 Coöperatie = Samenwerking Alexander Rinnooy Kan In Amsterdam-Zuid bestaat een coöperatieve woningvereniging met de naam Samenwerking. Die beheert vanaf het begin van de twintigste eeuw een blok huurwoningen in de omgeving van de Harmoniehof. Dat is niet toevalligerwijs een mooie naam voor een plein. Het ís ook een mooi plein, een oase in de stad. Samenwerking leidt tot iets bijzonders. Daar en op veel andere plekken. Aan een coöperatie is behoefte als er iets moet gebeuren dat anders is dan anders. Er kan veel in een moderne economie, maar het passend optuigen van een gedeeld belang blijft een hele opgave. Deelnemers aan de coöperatie vinden elkaar op basis van een gezamenlijk belang dat zij in hun eentje niet kunnen bedienen. Daarachter steekt een harde ambitie, geen zacht geklets. De eerste agrarische coöperatie heette niet voor niets Welbegrepen eigenbelang. De hardste ambities worden geboren uit een gezamenlijke opvatting over hoe het beter kan dan het gaat. Beter met de kleine boeren, beter met de kleine fabrikanten, beter met de kleine burgers. Ze moeten een plek veroveren, maar kunnen niet concurreren met de schaalvoordelen van hun rivalen dus worden ze zelf maar een nieuwe rivaal. En met een beetje geluk weerhoudt de collectieve wijsheid Alexander Rinnooy Kan is hoog leraar Economie en Bedrijfs kunde aan de Univer siteit van Amsterdam. Eerder was hij voorzitter van de Sociaal- Economische Raad (SER) en van de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Van 1996 tot 2006 maakte hij deel uit van de raad van bestuur van ING Groep. van de oprichters de coöperatie van de pech waaraan zo n daadkrachtige rivaal soms ten onder gaat. De coöperatie bedient pioniers, vernieuwers. Omdat het beter moet dan het gaat, ligt er geen blauwdruk van de toekomst, hoogstens een zwartboek over het verleden. Een coöperatie moet improviseren en innoveren, gaandeweg ontdekken hoe te overleven. Er is geen alternatief voor het gezamenlijke avontuur: een scherpe confrontatie met een gezamenlijke tegenstander, gesteund door stevigheid naar buiten en solidariteit naar binnen. Op een reis die alleen maar in voorwaartse richting kan verlopen - of definitief mislukt. We leven in een tijd die uitdaagt tot experimenteren, tot nieuwe vormen voor vertrouwde werkwijzen. Alles wijst erop dat de coöperatie bezig is aan een indrukwekkende heropleving. Als gedachtegoed, als historisch succesverhaal, maar vooral als bron van inspiratie voor een geheel van mensen dat zoveel meer kan zijn dan de som van alle delen. Van deelnemers vraagt de coöperatie grote betrokkenheid en wederzijds vertrouwen, twee betekenisvolle houdingen. Wie de combinatie aankan, heeft een rijke traditie om op verder te bouwen. Dit boek illustreert daarvan het zoekende heden, het mooie verleden en vooral de intrigerende toekomst. 2 Een coöperatie moet improviseren en innoveren, gaandeweg ontdekken hoe te overleven 3

2 Inh 1/ pensioenen / solidariteit binnenscheepvaart / leiderschap binnenscheepvaart / meepraten notariaat / spelen met vormen adviseurs / doorstart sierteelt / concullega s sierteelt / ledenbelangen sierteelt / democratie 64 bankwezen / engagement 68 bankwezen / voedselvoorziening 74 onderwijs / gebouwenbeheer 82 thuiszorg / toegankelijkheid 88 thuiszorg / cliënt 90 thuiszorg / aanbieder 98 uitvaartverzekeringen / lange termijn 104 uitvaartverzekeringen / participatie 108 prostitutie / zelfbeschikking 118 groothandel / gezamenlijke inkoop 122 verzekeringen / nieuwe formats 126 verzekeringen / leden 134 detailhandel / klantparticipatie 138 energie / duurzaamheid 142 energie / aanbieder 148 erfgoed / samenwerking 152 creatieve industrie / kosten delen 162 zuivel / verbinding 168 zuivel / samen leren 172 overheid / samenwerken zorg / kennis delen zorg / persoonlijk zorg / zzp er 192 zorg / cliënt 198 platteland / sociale cohesie 202 marktwezen / kleinschaligheid 206 kunst / alternatieve concepten 216 ICT / sterker in de markt 220 detailhandel / draagvlak 224 eerste lijn / meerwaarde 228 landbouw / belangenbundeling

3 inh 2/2 8 De revival van de coöperatie, door Menno Bosma Tussen 2000 en 2012 groeide het aantal coöperaties in Nederland met 430 procent. Ondanks haar respectabele leeftijd is de coöperatie actueler dan ooit. 28 Naar een relationele ethiek, door Herman Wijffels De coöperatie markeert de overgang naar de kennissamenleving. Daar hoort een andere manier van organiseren bij. 46 Wie affectief betrokken is, doet graag iets extra s door Linda de Bie en Trienke Elshof Ledenbetrokkenheid is cruciaal voor coöperaties. Die betrokkenheid moet niet alleen zakelijk zijn. 58 Kenmerken van coöperatief bankieren, door Hans Groeneveld Rabobank is een coöperatieve bank. Wat houdt dat in en hoe geeft de bank dit vorm? 78 De succesvolste vorm van samenwerking, door Louise Fresco Na de desillusie van het graaikapitalisme en de ieder voor zich -cultuur wordt samen voor elkaar het nieuwe motto. De coöperatie past daar prima bij. 92 Een cultuur van zakelijke solidariteit, door Gert van Dijk De civil society moet worden versterkt. Coöperaties spelen daarbij een cruciale rol. Maar hun interne democratie vraagt om aandacht. 112 Waardeloos? Ethisch ondernemen en de markt, door Murat Kotan Coöperaties lijken het ultieme antwoord op economische uitwassen. Dan moeten ze wel de ruimte krijgen om ethisch te handelen. 130 Goed doen, hoe doe je dat goed? DELA lenigt noden in de samenleving. Het accent verschuift daarbij van de helpende hand bieden naar het leven meer betekenis geven. 146 Dynamiek in het energielandschap door Menno Bosma & Else de Jonge Overal ontstaan coöperatieve burgerinitiatieven rond duurzame energie. Hoe verhouden die zich tot de gevestigde energiebedrijven? 158 Hoe overtuig ik een coöperatiescepticus? door Jorrit Hoekstra Wat doe je als iemand niet positief is over coöperaties? Drie tips. 176 De reputatie van de coöperatie, door Cees van Riel Coöperatieve bedrijven staan bij het publiek gunstiger bekend dan nietcoöperatieve. Hoe komt dat? En hoeveel slagen verdraagt een coöperatie? 194 Coöperaties zijn geen garantie voor duurzaamheid door Gunter Pauli Aan de blauwe economie doen verrassend veel bv s en nv s mee. Veel coöperaties zijn afgedwaald van hun oorspronkelijke idealen. 210 Van kasmoni tot NewB, door Walter Lotens Wereldwijd zijn er talloze rustige revoluties gaande die het maatschappelijk middenveld versterken. De coöperatie speelt daarin een prominente rol. 234 Een huis voor coöoperaties, door Arjen van Nuland De Nationale Coöperatieve Raad was er van oudsher vooral voor grotere coöperaties in de land- en tuinbouw, maar richt zich nu op álle sectoren.

4 Omdat de markt vaak meer verkoopt dan ze kan waarmaken, wilden we als sociale diensten van elkaars best practices profiteren ICT-afdelingen sociale diensten grote steden werken samen Arnoud van Bergen, directiesecretaris van Wigo4it, in het nieuwe kantoor boven station Den Haag Centraal Wigo4it is een over heidscoöperatie waarbinnen de ICT-afdelingen van de sociale diensten van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht samenwerken. De organisatie is gevestigd in Den Haag. Niet bij markt alleen Gemeenten werken vooral samen via gemeenschappelijke regelingen. Maar hier en daar duikt ook de coöperatievorm op. Zo hebben de ICT-afdelingen van de sociale diensten van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht Wigo4it opgericht. Bij sociale diensten zijn grote en complexe ICTsystemen nodig, wil men tenminste de uitkeringen op tijd bij de cliënten hebben en de trajecten om mensen naar werk toe te leiden vlekkeloos laten verlopen. Maar ja, ICT-systemen Ze zijn verouderd of werken niet naar behoren en als ze moeten worden vernieuwd, worden budgetten niet zelden overschreden en deadlines niet gehaald. Ziedaar de basis van Wigo4it. De directeuren van de sociale diensten van de vier grote gemeenten hadden elk genoeg meegemaakt om een gezamenlijke oplossing te willen zoeken, zegt Arnoud van Bergen, directiesecretaris van Wigo4it. Wat hen óók bond was de wens minder afhankelijk te zijn van de markt. De markt verkoopt namelijk vaak meer dan ze waar kan maken, aldus Van Bergen. Zou het niet mooi zijn als de sociale diensten van elkaars best practices konden profiteren? Geen dekmantel Maar gebruik maken van elkaars praktische inzichten gaat niet zomaar, zo werd al snel duidelijk. Systemen van elkaar overnemen is aan regels gebonden. Zodra de ene partij de andere daarvoor betaalt, is er sprake van inkoop. Daarvoor is een openbare aanbesteding verplicht. En dan komt de markt toch weer in zicht. De coöperatievorm bleek een oplossing voor dit pro bleem. In een dienstverlenend orgaan zonder winst oogmerk zijn eigen oplossingen in te brengen ten behoeve van het geheel en dat zonder dat de porte monnee hoeft te worden getrokken. Een coöperatie heeft, vergeleken met bijvoorbeeld een gemeen schap pelijke regeling, bovendien als voordeel dat in- en uittreden relatief gemakkelijk gaat en er snel besluiten kunnen worden genomen. Wigo4it noemt zichzelf consequent een overheidscoöperatie. Van Bergen: Dat is om elke schijn te vermijden dat we concurreren met marktpartijen. We benadrukken ook altijd dat Wigo4it op geen enkele manier een dekmantel is voor het ontduiken van aanbestedingsregels. Als overheidsorganisatie zijn we gewoon een dienst die aanbestedingen doet. Wigo4it is niet tegen de markt. Ons uitgangspunt is juist dat we niks doen wat de markt beter kan. 172 De coöperatievorm maakt het mogelijk dat we oplossingen met elkaar delen zonder dat we de portemonnee hoeven te trekken 173

5 Hoewel we geworteld zijn in de sociale diensten, hebben we niet meer krediet dan een marktpartij Klanten vinden ons echt niet aardiger omdat we een coöperatie zijn Overheids coöperaties Er zijn weinig overheidscoöperaties in Nederland. Naast Wigo4it zijn Dimpact en ParkeerService voorbeelden. De eerste is een coöperatie van dertig gemeenten in vooral Oost- Nederland. Die hebben de handen ineengeslagen om vraag stukken rondom dienstver lening en bedrijfsvoering digitalisering, keten samen werking e.a. samen op te lossen. ParkeerService is een coöperatie van en voor gemeenten, ontstaan vanuit de gemeente Amersfoort, die is gespecialiseerd in alle aspecten van parkeren. Bij nieuwe taken checken we dat altijd eerst. We stellen ons dan twee vragen. Gaan we dit zelf ontwikkelen? En: gaan we dit zelf beheren? Je kunt beide niet of wel doen, het eerste wel doen en het tweede niet en andersom. We maken iedere keer een businesscase, om te bepalen wat het beste is. Bestaande taken en activiteiten, zoals het draaiend houden van datacenters, hevelden de deelnemers over naar Wigo4it. Wel keken de gemeenten per taak en per systeem welke van de vier bestaande ze zouden kiezen. Zo koos de coöperatie voor het inkomenssysteem van Den Haag. Van de klantvolgsystemen kwam dat van Amsterdam als beste uit de bus. Vreemde eend Van Bergen omschrijft Wigo4it als een regieorga ni satie. Die wordt geacht sturend en proactief te zijn. Dat vergde en vergt een cultuuromslag. Medewerkers moeten niet wachten tot zich problemen voordoen, maar die al vroeg zien aankomen en voorkomen. Klanten vinden ons echt niet aardiger omdat we een coöperatie zijn, zegt Van Bergen. Als je niet levert wat je hebt beloofd, zijn ze duidelijk in wat ze ervan vinden en terecht. Hoewel we geworteld zijn in de sociale diensten, hebben we niet meer krediet dan een marktpartij. De eerste jaren Wigo4it bestaat sinds 2007 waren het lastigst. In klanttevredenheidsonderzoeken scoorde de coöperatie tot twee keer toe een onvoldoende. Dat kwam omdat het inrichten van de organisatie tegelijk met het implementeren van de systemen bij de vier gemeenten meer tijd en moeite kostte dan voorzien. We hadden de basis niet op orde, erkent Van Bergen. Nu de basisproblemen overwonnen zijn en Wigo4it aan het ontwikkelen van nieuwe systemen toekomt, groeit de waardering voorzichtig. Hoewel overheden veel samenwerken, is de coöperatieve vorm een vreemde eend in de bijt. Gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en vennootschappen overheersen. Er is best veel onbekendheid met coöperaties. Dat is soms lastig, omdat je snel op één hoop wordt gegooid met andere samenwerkingsvormen, aldus Van Bergen. Maar in het bestuur en de algemene deelnemersvergadering waarin de verantwoordelijke wethouders van de vier gemeenten zitten is de tevredenheid altijd groot geweest. En de medewerkers zijn zich er volgens Van Bergen nauwelijks nog van bewust dat ze voor een coöperatie werken. Eind 2013 betrok Wigo4it een nieuw, speciaal voor haar ingericht kantoor boven station Den Haag Centraal. De fraaie, open ruimte bevordert de interne samenwerking. Tijd voor vernieuwing en uitbreiding? Het laatste voorlopig niet, het eerste wel, zegt Van Bergen. Recent is de gemeente Amsterdam er als eerste in geslaagd om een uitkeringsaanvraag volledig geautomatiseerd te verwerken. Dat hebben we met elkaar voor elkaar gekregen. We zijn een sterke gesprekspartner voor andere overheidsoverheidsorganisaties op het gebied van werk en inkomen. Daarvan kunnen alle gemeenten profiteren. Of het toetreden van nieuwe leden tot de coöperatie interessant is, is maar de vraag. Waarschijnlijk zullen we in de toekomst weer naar nieuwe vormen moeten zoeken, die dan het best passen. 174 Een open kantoorruimte bij Wigo4it moet de samenwerking bevorderen 175

6 inhoud 1 /240 De revival van de coöperatie 8 Betrokken bij stille zorg / PGGM 12 Ik zit hier primair voor de leden / NPRC 18 Het is de moeite waard om mee te praten / NPRC 24 Naar een relationele ethiek 28 De coöperatie is als Barbapapa / Van Doorne 32 De coöperatie als reddingsboei / PentaCoöp 38 Wie affectief betrokken is, doet graag iets extra s bossen bloemen in een kleine twee uur / Plantion 48 Mijn ouders werken nog steeds mee / Plantion 52 Elke kweker wil zijn teelt verkopen en alleen lukt dat niet / Plantion 54 Kenmerken van coöperatief bankieren 58 De samenleving is onze aandeelhouder / Rabobank Amsterdam 64 We zijn verwijderd geraakt van het lokale / Boer Bos 68 Kwaliteitsimpuls voor Bredaas onderwijs / Building Breda 74 De succesvolste vorm van samenwerking 78 Onze loyaliteit ligt bij zorgvragers / Wijzelf Zorgcoöperaties 82 Ik wilde zeker weten... / Wijzelf Zorgcoöperatie 88 Heel leuk, om deel te zijn van iemands alledaagse leven / Wijzelf Zorgcoöperatie 90 Een cultuur van zakelijke solidariteit 92 We zijn een coöperatie, geen verzekeraar / coöperatie DELA 98 Broodjes afbakken in het crematorium / coöperatie DELA 104 Utrechtse prostituees vormen Macha s / Macha s 108 Waardeloos? Ethisch ondernemen en de markt 112 Single purpose is de basis van ons succes / Zevij-Necomij 118 Broodfondsen hebben het tij mee / BroodfondsMakers Coöperatie 122 Ontroerd door bankafschriften / Broodfonds Nood & Brood 126 Goed doen, hoe doe je dat goed? 130 Gourmetten in de supermarkt / Coop 134 Samen stroom uit wind halen / Windunie 138 Verdienen aan de wind / Windunie 142 Windenergie met een zachte g / Windunie 145 Dynamiek in het energielandschap 146 Het Gelderse voorbeeld / Erfgoed Gelderland 148 Anarcho-kapitalisten in Amsterdam-Noord / Open Coop 152 Hoe overtuig ik een coöperatiescepticus? 158 Meervoudige waarden, meervoudige winsten / CONO Kaasmakers 162 Een koe alleen is niet gelukkig / CONO Kaasmakers 168 Niet bij markt alleen / Wigo4it 172 De reputatie van de coöperatie 176 Zelfstandig en in het eigen tempo / Boer & Zorg 180 Met een coöperatie doen zorgkantoren wél zaken / Thuiszorg Dichtbij 184 Dankzij de coöperatie kan ik doen wat ik het liefst wil / Thuiszorg Dichtbij 190 Paul wilde graag in zijn eigen huis sterven / Thuiszorg Dichtbij 192 Coöperaties zijn geen garantie voor duurzaamheid 194 Esbeek heeft de regie terug / dorpscoöperatie Esbeek 198 Achter een marktkraam in je eigen buurt / zuidermrkt 202 Het geldsysteem bevragen met kunst en betrokken leden / Kunst Reserve Bank 206 Van kasmoni tot NewB 210 United Individuals op de prairie / UnividualS 216 Goed brood voor iedereen / Bakkerij Ons Belang 220 Bereikbaar en dicht bij huis / Zorggroep Walcheren 224 Rond de tafel met Albert Heijn / Colzaco 228 Een huis voor coöperaties

7 Wij bedanken Ron van den Aakster, Anastasia en Jonas, Yvonne van Asselt, Peter Bakker, Roelof Balk, Jeanet Barels, Jaap van der Beek, Arnoud van Bergen, Saskia van den Bergh, Ageeth Beuving, Jacob Bezema, Linda de Bie, Leontine Blijleveld, Marjolijn Blaauw, Carin Bobeldijk, Susanne de Boer, Merijn Bolink, Korneel Born, Paul Bos, Engbert Breuker, Broodfonds Nood & Brood, Yvonne van Bruggen, Arie de Bruin, Rense van Dijk, Bernt van Dijken, Theo Dijt, Vanessa Dobbe, Marc de Dobbelaere, Edzo Doeve, Alex Ebbinge, Mia van Eijl, Trienke Elshof, Corline van Es, Federica, Louise Fresco, Yvonne van Gennip, Alfred Griffioen, Cynthia Griffioen, Hans Groeneveld, Margot Hamer, Max Hoefeijzers, Jorrit Hoekstra, kinderen & jongeren van zorgboerderij Hof van Schokland, Grietsje Hoekstra, Michel Janssen, Jonas, Hanneke de Jonge, André Jonker, Kees Kraakman, Haiko Liefmann, Walter Lotens, Kunieke Luth, Joost Kapteijn, Martin Kersbergen, Marc Kikkert, Antoon Kleverkamp, Claudia van Klinken, Murat Kotan, Frido Kraanen, Peter Lammersma, Saskia Laseur-Edelman, Patricia Leenders, Diane Leidelmeijer, Guus van Logtestijn, Walter Lotens, Bertien Maas, Jan Meems, Stefan Meeusen, Marjan Minnesma, Pieter Mohr, Henny Mulder, Alexander van Nederpelt, Annemarie van Nederpelt, Corné, Joanne en Auke van Nederpelt, Arjen van Nuland, Gunter Pauli, Ron Peperkamp, Ton Polman, Hans Ponten, Axel Posthumus, Auktje Reijffers, Alexander Rinnooij Kan, Rolf Roelofs, Bart de Rijk, Petra Rijkelijkhuizen, Jeanne van Rooij, Aukje Rypma, Geerd Schlangen, Sible Schöne, Biba Schoenmaker, Jort Schuringa, Marjan de Smit, Maurice Smit, Martin Stam, Carla Stoffers, Peter Tieleman, Udo Tomassen, Liesbeth Tonckens, Saskia van der Valk, Piet Verhoeven, Ellis van Verseveld, Willem Vianen, Willemien Visser, Martin Voigt, Jos van Wegen, Theo Weultjes, Rob de Win, Marc Wingens, Martine de Wit, Marjan Wijers, Herman Wijffels, Jurjen Worp, Ad van de Wouw en iedereen die ons zo verschrikkelijk goed heeft geholpen! Colofon Publiek Geheim, de coöperatie in beweging is het vijfde deel uit de reeks Publiek Geheim van Frissewind (profs in communicatie en design). Het initiatief is van Menno Bosma (Tijdschriftenmakers De Kern) en Else de Jonge (publicaties/teksten/redactie). Het idee voor dit project is geïnspireerd op het Jaar van de Coöperatie van de Verenigde Naties. Het projectteam voor dit boek bestond uit schrijvers Menno Bosma en Else de Jonge, fotograaf Don Wijns en art director Anneke Maessen. De gemene deler tussen de teamleden: nieuwsgierigheid naar coöperaties in Nederland. Menno Bosma schreef voor dit boek de verhalen over Building Breda, Coop, coöperatie Esbeek, coöperatie DELA, Van Doorne, Erfgoed Gelderland, Kunst Reserve Bank, Macha s, Open Coop, PGGM, Van Doorne, Pentascope, Wigo4it, Zevij-Necomij en zuidermrkt. Else de Jonge schreef voor dit boek de verhalen over Boer Bos, bakkerij Ons Belang, Boer & Zorg, Broodfondsmakers, Colzaco, CONO, NPRC, Plantion, Rabobank Amsterdam, Thuiszorg Dichtbij, UnividualS, Windunie, Zorggroep Walcheren en Zorg Wijzelf. Eindredactie Menno Bosma: Else de Jonge: Concept, ontwerp, art direction en productie Frissewind, profs in communicatie en design, Amsterdam Fotografie Frissewind, Don Wijns, Amsterdam Druk Drukkerij Tesink BV, Zutphen Eerste druk: juni 2014, oplage: Frissewind, Menno Bosma & Else de Jonge ISBN: Dit boek is een uitgave van Frissewind BV, Amsterdam Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Bestellen Publiek Geheim, de coöperatie in beweging is direct te bestellen op

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Burgercoöperaties in opkomst

Burgercoöperaties in opkomst thema Burgercoöperaties in opkomst Tijdschrift over de veranderende relatie tussen samenleving en overheid Austerlitz Zorgt, voor zichzelf Dorpsvoorzieningen in Nieuwleusen: deur oons, veur oons Snel internet

Nadere informatie

Sociale coöperatie: anders denken en doen

Sociale coöperatie: anders denken en doen [1] Sociale coöperatie: anders denken en doen Het kantelen begint langs de randen Suggesties voor burgers, uitvoerders en bestuurders om anders te denken en anders te doen naar aanleiding van een onderzoek

Nadere informatie

www.plantion.nl Licht op Groen Jaargang 4 - mei 2012 Zomer! Visie Plantion 2012-2015 Voelsprieten in de markt * Nieuwe website Plantion

www.plantion.nl Licht op Groen Jaargang 4 - mei 2012 Zomer! Visie Plantion 2012-2015 Voelsprieten in de markt * Nieuwe website Plantion www.plantion.nl Licht op Groen R e l a t i e m a g a z i n e v a n P l a n t i o n Jaargang 4 - mei 2012 Zomer! Visie Plantion 2012-2015 Voelsprieten in de markt * Nieuwe website Plantion Groene entree

Nadere informatie

Dat. 3 0 JAN 2014 ontv.:

Dat. 3 0 JAN 2014 ontv.: Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: Niewind, A. (Anja) donderdag 30 januari 2014 12:58 Nanuru, MH (Anna) Bruggenkamp, SSM (Silvia) Rapporten Rapport financiering van burgerproductie.pdf; Rapport

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 movisies Thema : Bezuin iginge n Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 In dit nummer: Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit Algemeen Sociaal werk in de wijk 2

Nadere informatie

Samenwerkingen die werken

Samenwerkingen die werken Alfred Griffioen Samenwerkingen die werken Over de coöperatie als rechtsvorm voor commerciële en maatschappelijke initiatieven de Coöperatie expert 1 Over de Coöperatie expert De Coöperatie expert is de

Nadere informatie

op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen

op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen stichting Assen voor Assen / juli 2011 Auteur / redacteur Noor van Leeuwen, NL consulting

Nadere informatie

Nieuwe verbintenissen

Nieuwe verbintenissen Nieuwe verbintenissen Contouren van een ander meerstromenland Leni Beukema, Ivo Kuijpers en Kick van der Pol De totstandkoming van deze publicatie is mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van: Stichting

Nadere informatie

Congres Maatschappelijk Ondernemen

Congres Maatschappelijk Ondernemen 2 Congres Maatschappelijk Ondernemen Op donderdagmiddag 19 juni vond in de Rotterdam Science Tower het Congres Maatschappelijk Ondernemen plaats. Hier kwamen deelnemers afkomstig uit vrijwilligersorganisaties,

Nadere informatie

Bewonersparticipatie van de 21 ste eeuw

Bewonersparticipatie van de 21 ste eeuw Bewonersparticipatie van de ste eeuw Voor professionals van gemeenten en maatschappelijke organisaties & Voor burgers, bewoners en klanten van maatschappelijke organisaties Colofon We bedanken iedereen

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Portfolio masterscriptie. Burgercoöperaties in Noord-Brabant.

Portfolio masterscriptie. Burgercoöperaties in Noord-Brabant. Portfolio masterscriptie. Burgercoöperaties in Noord-Brabant. Inge Jacobs Ingejacobs3@gmail.com Master Politiek en Maatschappij in Historisch Perspectief Universiteit Utrecht 5 april 2015 Begeleiders:

Nadere informatie

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Bilthoven, mei 2012 Aad Veenman in gesprek met een klant Aad Veenman, voormalig CEO van NS

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2011-2012

Sociaal Jaarverslag 2011-2012 Sociaal Jaarverslag 2011-2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord: weten waarvoor je het doet.......................................... 4 2. Medezeggenschap: er valt veel te winnen........................................

Nadere informatie

Maatschappelijk aanbesteden

Maatschappelijk aanbesteden thema Maatschappelijk aanbesteden Tijdschrift over de veranderende relatie tussen samenleving en overheid Somicha Bouzitoun van Resto VanHarte: Niet onze hand bij de gemeente ophouden, maar ze de hand

Nadere informatie

Kracht in Nederland. Jongeren de kans geven mee te doen, daar draait ons initiatief om

Kracht in Nederland. Jongeren de kans geven mee te doen, daar draait ons initiatief om Kracht in Nederland thema Tijdschrift over de veranderende relatie tussen samenleving en overheid Peter Blokdijk, WerkMeester bij ESFA Rotterdam: Jongeren de kans geven mee te doen, daar draait ons initiatief

Nadere informatie

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Soest duurzaam door betrokken burgers Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Oktober 2013 Gerrit Vledder In opdracht van de Gemeente

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

GREEN BUILDINGS. Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken

GREEN BUILDINGS. Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken GREEN BUILDINGS Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken Corporate Facility Partners Amersfoortseweg 15a 7313 AB Apeldoorn Tel.: +31 (0)55 355 5199 Fax.:

Nadere informatie

Het Nationaal Preventie Programma van het Rijk. Samenwerken aan een gezonde bevolking

Het Nationaal Preventie Programma van het Rijk. Samenwerken aan een gezonde bevolking iza 1 2014 Informatiekrant voor werkgevers inbedrijf 4 Breda helpt oudere medewerkers in fysiek belastende functies langer door te werken Marion van Kuijk en Saskia Boelema Inhoud 2 Hervorming WMO De overheveling

Nadere informatie

UWV. Wajongers in bloei. magazine

UWV. Wajongers in bloei. magazine N 2 juni 2015 Wajongers in bloei UWV magazine Volgens de SER Werken met psychische problemen Regie in de regio Hans Spigt, aanjager Werkers als water uit de kraan Marjolein ten Hoonte De arbeidsmarkt en

Nadere informatie

Thesis: De bijdrage van de coöperatie aan de klantwaarde

Thesis: De bijdrage van de coöperatie aan de klantwaarde MBA-health 2008-2010 Erasmus CMDZ Welbegrepen Eigenbelang Thesis: De bijdrage van de coöperatie aan de klantwaarde Marijne Parker Brady Willem Kieboom Armand Lagrouw De introductie van de coöperatiewetgeving

Nadere informatie

company good 6 Alexander Pechtold over de ondernemende samenleving Marleen Damen wethouder Leiden werk is de beste zorg

company good 6 Alexander Pechtold over de ondernemende samenleving Marleen Damen wethouder Leiden werk is de beste zorg good 6 company Alexander Pechtold over de ondernemende samenleving Marleen Damen wethouder Leiden werk is de beste zorg Ondernemen met een arbeidsbeperking flexibele economie, hybride arbeidsrelaties VOORJAAR

Nadere informatie

company good 7 Mariëtte Hamer over ondernemerschap en samenleving 3.0 Mirjam Sterk en aanpak jeugdwerkloosheid ondernemen reële optie voor jongeren

company good 7 Mariëtte Hamer over ondernemerschap en samenleving 3.0 Mirjam Sterk en aanpak jeugdwerkloosheid ondernemen reële optie voor jongeren good 7 company Mariëtte Hamer over ondernemerschap en samenleving 3.0 Mirjam Sterk en aanpak jeugdwerkloosheid ondernemen reële optie voor jongeren Erik de Ridder wethouder Tilburg combineert economische

Nadere informatie

Wie kan delen, kan vermenigvuldigen. Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie

Wie kan delen, kan vermenigvuldigen. Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie Wie kan delen, kan vermenigvuldigen Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie Colofon Uitgave: Stichting Nederlands Participatie Instituut Goeman Borgesiuslaan 77 Postbus 9769 3506 GT Utrecht 030

Nadere informatie

het ONDERNEMERS BARONIE

het ONDERNEMERS BARONIE NR. 1 2009 het ONDERNEMERS BARONIE 'Sponsoring levert meer op dan je denkt' B E L A N G Het beste van twee werelden Een klein gebaar: that's all it takes De wedergeboorte van D66 in de oppositie ONLINE

Nadere informatie

Ketensamenwerking werkt

Ketensamenwerking werkt pagina 3 pagina 4-5 pagina 7 Het Mooie Plan Dura Vermeer Bouw Rotterdam realiseert samen met de Rotterdamse woningcorporatie Com wonen Het Mooie Plan. Dit project wordt gerealiseerd aan de oostflank van

Nadere informatie

VITAAL PLATTELAND. De kracht van Drenthe

VITAAL PLATTELAND. De kracht van Drenthe VITAAL PLATTELAND De kracht van Drenthe Het is van alle tijden dat de samenleving beweegt, dat de bevolkingsopbouw en de bevolkingssamenstelling veranderen. Bewoners, beleidsmakers en experts bewegen mee.

Nadere informatie