Alexander Rinnooy Kan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alexander Rinnooy Kan"

Transcriptie

1 Coöperatie = Samenwerking Alexander Rinnooy Kan In Amsterdam-Zuid bestaat een coöperatieve woningvereniging met de naam Samenwerking. Die beheert vanaf het begin van de twintigste eeuw een blok huurwoningen in de omgeving van de Harmoniehof. Dat is niet toevalligerwijs een mooie naam voor een plein. Het ís ook een mooi plein, een oase in de stad. Samenwerking leidt tot iets bijzonders. Daar en op veel andere plekken. Aan een coöperatie is behoefte als er iets moet gebeuren dat anders is dan anders. Er kan veel in een moderne economie, maar het passend optuigen van een gedeeld belang blijft een hele opgave. Deelnemers aan de coöperatie vinden elkaar op basis van een gezamenlijk belang dat zij in hun eentje niet kunnen bedienen. Daarachter steekt een harde ambitie, geen zacht geklets. De eerste agrarische coöperatie heette niet voor niets Welbegrepen eigenbelang. De hardste ambities worden geboren uit een gezamenlijke opvatting over hoe het beter kan dan het gaat. Beter met de kleine boeren, beter met de kleine fabrikanten, beter met de kleine burgers. Ze moeten een plek veroveren, maar kunnen niet concurreren met de schaalvoordelen van hun rivalen dus worden ze zelf maar een nieuwe rivaal. En met een beetje geluk weerhoudt de collectieve wijsheid Alexander Rinnooy Kan is hoog leraar Economie en Bedrijfs kunde aan de Univer siteit van Amsterdam. Eerder was hij voorzitter van de Sociaal- Economische Raad (SER) en van de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Van 1996 tot 2006 maakte hij deel uit van de raad van bestuur van ING Groep. van de oprichters de coöperatie van de pech waaraan zo n daadkrachtige rivaal soms ten onder gaat. De coöperatie bedient pioniers, vernieuwers. Omdat het beter moet dan het gaat, ligt er geen blauwdruk van de toekomst, hoogstens een zwartboek over het verleden. Een coöperatie moet improviseren en innoveren, gaandeweg ontdekken hoe te overleven. Er is geen alternatief voor het gezamenlijke avontuur: een scherpe confrontatie met een gezamenlijke tegenstander, gesteund door stevigheid naar buiten en solidariteit naar binnen. Op een reis die alleen maar in voorwaartse richting kan verlopen - of definitief mislukt. We leven in een tijd die uitdaagt tot experimenteren, tot nieuwe vormen voor vertrouwde werkwijzen. Alles wijst erop dat de coöperatie bezig is aan een indrukwekkende heropleving. Als gedachtegoed, als historisch succesverhaal, maar vooral als bron van inspiratie voor een geheel van mensen dat zoveel meer kan zijn dan de som van alle delen. Van deelnemers vraagt de coöperatie grote betrokkenheid en wederzijds vertrouwen, twee betekenisvolle houdingen. Wie de combinatie aankan, heeft een rijke traditie om op verder te bouwen. Dit boek illustreert daarvan het zoekende heden, het mooie verleden en vooral de intrigerende toekomst. 2 Een coöperatie moet improviseren en innoveren, gaandeweg ontdekken hoe te overleven 3

2 Inh 1/ pensioenen / solidariteit binnenscheepvaart / leiderschap binnenscheepvaart / meepraten notariaat / spelen met vormen adviseurs / doorstart sierteelt / concullega s sierteelt / ledenbelangen sierteelt / democratie 64 bankwezen / engagement 68 bankwezen / voedselvoorziening 74 onderwijs / gebouwenbeheer 82 thuiszorg / toegankelijkheid 88 thuiszorg / cliënt 90 thuiszorg / aanbieder 98 uitvaartverzekeringen / lange termijn 104 uitvaartverzekeringen / participatie 108 prostitutie / zelfbeschikking 118 groothandel / gezamenlijke inkoop 122 verzekeringen / nieuwe formats 126 verzekeringen / leden 134 detailhandel / klantparticipatie 138 energie / duurzaamheid 142 energie / aanbieder 148 erfgoed / samenwerking 152 creatieve industrie / kosten delen 162 zuivel / verbinding 168 zuivel / samen leren 172 overheid / samenwerken zorg / kennis delen zorg / persoonlijk zorg / zzp er 192 zorg / cliënt 198 platteland / sociale cohesie 202 marktwezen / kleinschaligheid 206 kunst / alternatieve concepten 216 ICT / sterker in de markt 220 detailhandel / draagvlak 224 eerste lijn / meerwaarde 228 landbouw / belangenbundeling

3 inh 2/2 8 De revival van de coöperatie, door Menno Bosma Tussen 2000 en 2012 groeide het aantal coöperaties in Nederland met 430 procent. Ondanks haar respectabele leeftijd is de coöperatie actueler dan ooit. 28 Naar een relationele ethiek, door Herman Wijffels De coöperatie markeert de overgang naar de kennissamenleving. Daar hoort een andere manier van organiseren bij. 46 Wie affectief betrokken is, doet graag iets extra s door Linda de Bie en Trienke Elshof Ledenbetrokkenheid is cruciaal voor coöperaties. Die betrokkenheid moet niet alleen zakelijk zijn. 58 Kenmerken van coöperatief bankieren, door Hans Groeneveld Rabobank is een coöperatieve bank. Wat houdt dat in en hoe geeft de bank dit vorm? 78 De succesvolste vorm van samenwerking, door Louise Fresco Na de desillusie van het graaikapitalisme en de ieder voor zich -cultuur wordt samen voor elkaar het nieuwe motto. De coöperatie past daar prima bij. 92 Een cultuur van zakelijke solidariteit, door Gert van Dijk De civil society moet worden versterkt. Coöperaties spelen daarbij een cruciale rol. Maar hun interne democratie vraagt om aandacht. 112 Waardeloos? Ethisch ondernemen en de markt, door Murat Kotan Coöperaties lijken het ultieme antwoord op economische uitwassen. Dan moeten ze wel de ruimte krijgen om ethisch te handelen. 130 Goed doen, hoe doe je dat goed? DELA lenigt noden in de samenleving. Het accent verschuift daarbij van de helpende hand bieden naar het leven meer betekenis geven. 146 Dynamiek in het energielandschap door Menno Bosma & Else de Jonge Overal ontstaan coöperatieve burgerinitiatieven rond duurzame energie. Hoe verhouden die zich tot de gevestigde energiebedrijven? 158 Hoe overtuig ik een coöperatiescepticus? door Jorrit Hoekstra Wat doe je als iemand niet positief is over coöperaties? Drie tips. 176 De reputatie van de coöperatie, door Cees van Riel Coöperatieve bedrijven staan bij het publiek gunstiger bekend dan nietcoöperatieve. Hoe komt dat? En hoeveel slagen verdraagt een coöperatie? 194 Coöperaties zijn geen garantie voor duurzaamheid door Gunter Pauli Aan de blauwe economie doen verrassend veel bv s en nv s mee. Veel coöperaties zijn afgedwaald van hun oorspronkelijke idealen. 210 Van kasmoni tot NewB, door Walter Lotens Wereldwijd zijn er talloze rustige revoluties gaande die het maatschappelijk middenveld versterken. De coöperatie speelt daarin een prominente rol. 234 Een huis voor coöoperaties, door Arjen van Nuland De Nationale Coöperatieve Raad was er van oudsher vooral voor grotere coöperaties in de land- en tuinbouw, maar richt zich nu op álle sectoren.

4 Omdat de markt vaak meer verkoopt dan ze kan waarmaken, wilden we als sociale diensten van elkaars best practices profiteren ICT-afdelingen sociale diensten grote steden werken samen Arnoud van Bergen, directiesecretaris van Wigo4it, in het nieuwe kantoor boven station Den Haag Centraal Wigo4it is een over heidscoöperatie waarbinnen de ICT-afdelingen van de sociale diensten van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht samenwerken. De organisatie is gevestigd in Den Haag. Niet bij markt alleen Gemeenten werken vooral samen via gemeenschappelijke regelingen. Maar hier en daar duikt ook de coöperatievorm op. Zo hebben de ICT-afdelingen van de sociale diensten van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht Wigo4it opgericht. Bij sociale diensten zijn grote en complexe ICTsystemen nodig, wil men tenminste de uitkeringen op tijd bij de cliënten hebben en de trajecten om mensen naar werk toe te leiden vlekkeloos laten verlopen. Maar ja, ICT-systemen Ze zijn verouderd of werken niet naar behoren en als ze moeten worden vernieuwd, worden budgetten niet zelden overschreden en deadlines niet gehaald. Ziedaar de basis van Wigo4it. De directeuren van de sociale diensten van de vier grote gemeenten hadden elk genoeg meegemaakt om een gezamenlijke oplossing te willen zoeken, zegt Arnoud van Bergen, directiesecretaris van Wigo4it. Wat hen óók bond was de wens minder afhankelijk te zijn van de markt. De markt verkoopt namelijk vaak meer dan ze waar kan maken, aldus Van Bergen. Zou het niet mooi zijn als de sociale diensten van elkaars best practices konden profiteren? Geen dekmantel Maar gebruik maken van elkaars praktische inzichten gaat niet zomaar, zo werd al snel duidelijk. Systemen van elkaar overnemen is aan regels gebonden. Zodra de ene partij de andere daarvoor betaalt, is er sprake van inkoop. Daarvoor is een openbare aanbesteding verplicht. En dan komt de markt toch weer in zicht. De coöperatievorm bleek een oplossing voor dit pro bleem. In een dienstverlenend orgaan zonder winst oogmerk zijn eigen oplossingen in te brengen ten behoeve van het geheel en dat zonder dat de porte monnee hoeft te worden getrokken. Een coöperatie heeft, vergeleken met bijvoorbeeld een gemeen schap pelijke regeling, bovendien als voordeel dat in- en uittreden relatief gemakkelijk gaat en er snel besluiten kunnen worden genomen. Wigo4it noemt zichzelf consequent een overheidscoöperatie. Van Bergen: Dat is om elke schijn te vermijden dat we concurreren met marktpartijen. We benadrukken ook altijd dat Wigo4it op geen enkele manier een dekmantel is voor het ontduiken van aanbestedingsregels. Als overheidsorganisatie zijn we gewoon een dienst die aanbestedingen doet. Wigo4it is niet tegen de markt. Ons uitgangspunt is juist dat we niks doen wat de markt beter kan. 172 De coöperatievorm maakt het mogelijk dat we oplossingen met elkaar delen zonder dat we de portemonnee hoeven te trekken 173

5 Hoewel we geworteld zijn in de sociale diensten, hebben we niet meer krediet dan een marktpartij Klanten vinden ons echt niet aardiger omdat we een coöperatie zijn Overheids coöperaties Er zijn weinig overheidscoöperaties in Nederland. Naast Wigo4it zijn Dimpact en ParkeerService voorbeelden. De eerste is een coöperatie van dertig gemeenten in vooral Oost- Nederland. Die hebben de handen ineengeslagen om vraag stukken rondom dienstver lening en bedrijfsvoering digitalisering, keten samen werking e.a. samen op te lossen. ParkeerService is een coöperatie van en voor gemeenten, ontstaan vanuit de gemeente Amersfoort, die is gespecialiseerd in alle aspecten van parkeren. Bij nieuwe taken checken we dat altijd eerst. We stellen ons dan twee vragen. Gaan we dit zelf ontwikkelen? En: gaan we dit zelf beheren? Je kunt beide niet of wel doen, het eerste wel doen en het tweede niet en andersom. We maken iedere keer een businesscase, om te bepalen wat het beste is. Bestaande taken en activiteiten, zoals het draaiend houden van datacenters, hevelden de deelnemers over naar Wigo4it. Wel keken de gemeenten per taak en per systeem welke van de vier bestaande ze zouden kiezen. Zo koos de coöperatie voor het inkomenssysteem van Den Haag. Van de klantvolgsystemen kwam dat van Amsterdam als beste uit de bus. Vreemde eend Van Bergen omschrijft Wigo4it als een regieorga ni satie. Die wordt geacht sturend en proactief te zijn. Dat vergde en vergt een cultuuromslag. Medewerkers moeten niet wachten tot zich problemen voordoen, maar die al vroeg zien aankomen en voorkomen. Klanten vinden ons echt niet aardiger omdat we een coöperatie zijn, zegt Van Bergen. Als je niet levert wat je hebt beloofd, zijn ze duidelijk in wat ze ervan vinden en terecht. Hoewel we geworteld zijn in de sociale diensten, hebben we niet meer krediet dan een marktpartij. De eerste jaren Wigo4it bestaat sinds 2007 waren het lastigst. In klanttevredenheidsonderzoeken scoorde de coöperatie tot twee keer toe een onvoldoende. Dat kwam omdat het inrichten van de organisatie tegelijk met het implementeren van de systemen bij de vier gemeenten meer tijd en moeite kostte dan voorzien. We hadden de basis niet op orde, erkent Van Bergen. Nu de basisproblemen overwonnen zijn en Wigo4it aan het ontwikkelen van nieuwe systemen toekomt, groeit de waardering voorzichtig. Hoewel overheden veel samenwerken, is de coöperatieve vorm een vreemde eend in de bijt. Gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en vennootschappen overheersen. Er is best veel onbekendheid met coöperaties. Dat is soms lastig, omdat je snel op één hoop wordt gegooid met andere samenwerkingsvormen, aldus Van Bergen. Maar in het bestuur en de algemene deelnemersvergadering waarin de verantwoordelijke wethouders van de vier gemeenten zitten is de tevredenheid altijd groot geweest. En de medewerkers zijn zich er volgens Van Bergen nauwelijks nog van bewust dat ze voor een coöperatie werken. Eind 2013 betrok Wigo4it een nieuw, speciaal voor haar ingericht kantoor boven station Den Haag Centraal. De fraaie, open ruimte bevordert de interne samenwerking. Tijd voor vernieuwing en uitbreiding? Het laatste voorlopig niet, het eerste wel, zegt Van Bergen. Recent is de gemeente Amsterdam er als eerste in geslaagd om een uitkeringsaanvraag volledig geautomatiseerd te verwerken. Dat hebben we met elkaar voor elkaar gekregen. We zijn een sterke gesprekspartner voor andere overheidsoverheidsorganisaties op het gebied van werk en inkomen. Daarvan kunnen alle gemeenten profiteren. Of het toetreden van nieuwe leden tot de coöperatie interessant is, is maar de vraag. Waarschijnlijk zullen we in de toekomst weer naar nieuwe vormen moeten zoeken, die dan het best passen. 174 Een open kantoorruimte bij Wigo4it moet de samenwerking bevorderen 175

6 inhoud 1 /240 De revival van de coöperatie 8 Betrokken bij stille zorg / PGGM 12 Ik zit hier primair voor de leden / NPRC 18 Het is de moeite waard om mee te praten / NPRC 24 Naar een relationele ethiek 28 De coöperatie is als Barbapapa / Van Doorne 32 De coöperatie als reddingsboei / PentaCoöp 38 Wie affectief betrokken is, doet graag iets extra s bossen bloemen in een kleine twee uur / Plantion 48 Mijn ouders werken nog steeds mee / Plantion 52 Elke kweker wil zijn teelt verkopen en alleen lukt dat niet / Plantion 54 Kenmerken van coöperatief bankieren 58 De samenleving is onze aandeelhouder / Rabobank Amsterdam 64 We zijn verwijderd geraakt van het lokale / Boer Bos 68 Kwaliteitsimpuls voor Bredaas onderwijs / Building Breda 74 De succesvolste vorm van samenwerking 78 Onze loyaliteit ligt bij zorgvragers / Wijzelf Zorgcoöperaties 82 Ik wilde zeker weten... / Wijzelf Zorgcoöperatie 88 Heel leuk, om deel te zijn van iemands alledaagse leven / Wijzelf Zorgcoöperatie 90 Een cultuur van zakelijke solidariteit 92 We zijn een coöperatie, geen verzekeraar / coöperatie DELA 98 Broodjes afbakken in het crematorium / coöperatie DELA 104 Utrechtse prostituees vormen Macha s / Macha s 108 Waardeloos? Ethisch ondernemen en de markt 112 Single purpose is de basis van ons succes / Zevij-Necomij 118 Broodfondsen hebben het tij mee / BroodfondsMakers Coöperatie 122 Ontroerd door bankafschriften / Broodfonds Nood & Brood 126 Goed doen, hoe doe je dat goed? 130 Gourmetten in de supermarkt / Coop 134 Samen stroom uit wind halen / Windunie 138 Verdienen aan de wind / Windunie 142 Windenergie met een zachte g / Windunie 145 Dynamiek in het energielandschap 146 Het Gelderse voorbeeld / Erfgoed Gelderland 148 Anarcho-kapitalisten in Amsterdam-Noord / Open Coop 152 Hoe overtuig ik een coöperatiescepticus? 158 Meervoudige waarden, meervoudige winsten / CONO Kaasmakers 162 Een koe alleen is niet gelukkig / CONO Kaasmakers 168 Niet bij markt alleen / Wigo4it 172 De reputatie van de coöperatie 176 Zelfstandig en in het eigen tempo / Boer & Zorg 180 Met een coöperatie doen zorgkantoren wél zaken / Thuiszorg Dichtbij 184 Dankzij de coöperatie kan ik doen wat ik het liefst wil / Thuiszorg Dichtbij 190 Paul wilde graag in zijn eigen huis sterven / Thuiszorg Dichtbij 192 Coöperaties zijn geen garantie voor duurzaamheid 194 Esbeek heeft de regie terug / dorpscoöperatie Esbeek 198 Achter een marktkraam in je eigen buurt / zuidermrkt 202 Het geldsysteem bevragen met kunst en betrokken leden / Kunst Reserve Bank 206 Van kasmoni tot NewB 210 United Individuals op de prairie / UnividualS 216 Goed brood voor iedereen / Bakkerij Ons Belang 220 Bereikbaar en dicht bij huis / Zorggroep Walcheren 224 Rond de tafel met Albert Heijn / Colzaco 228 Een huis voor coöperaties

7 Wij bedanken Ron van den Aakster, Anastasia en Jonas, Yvonne van Asselt, Peter Bakker, Roelof Balk, Jeanet Barels, Jaap van der Beek, Arnoud van Bergen, Saskia van den Bergh, Ageeth Beuving, Jacob Bezema, Linda de Bie, Leontine Blijleveld, Marjolijn Blaauw, Carin Bobeldijk, Susanne de Boer, Merijn Bolink, Korneel Born, Paul Bos, Engbert Breuker, Broodfonds Nood & Brood, Yvonne van Bruggen, Arie de Bruin, Rense van Dijk, Bernt van Dijken, Theo Dijt, Vanessa Dobbe, Marc de Dobbelaere, Edzo Doeve, Alex Ebbinge, Mia van Eijl, Trienke Elshof, Corline van Es, Federica, Louise Fresco, Yvonne van Gennip, Alfred Griffioen, Cynthia Griffioen, Hans Groeneveld, Margot Hamer, Max Hoefeijzers, Jorrit Hoekstra, kinderen & jongeren van zorgboerderij Hof van Schokland, Grietsje Hoekstra, Michel Janssen, Jonas, Hanneke de Jonge, André Jonker, Kees Kraakman, Haiko Liefmann, Walter Lotens, Kunieke Luth, Joost Kapteijn, Martin Kersbergen, Marc Kikkert, Antoon Kleverkamp, Claudia van Klinken, Murat Kotan, Frido Kraanen, Peter Lammersma, Saskia Laseur-Edelman, Patricia Leenders, Diane Leidelmeijer, Guus van Logtestijn, Walter Lotens, Bertien Maas, Jan Meems, Stefan Meeusen, Marjan Minnesma, Pieter Mohr, Henny Mulder, Alexander van Nederpelt, Annemarie van Nederpelt, Corné, Joanne en Auke van Nederpelt, Arjen van Nuland, Gunter Pauli, Ron Peperkamp, Ton Polman, Hans Ponten, Axel Posthumus, Auktje Reijffers, Alexander Rinnooij Kan, Rolf Roelofs, Bart de Rijk, Petra Rijkelijkhuizen, Jeanne van Rooij, Aukje Rypma, Geerd Schlangen, Sible Schöne, Biba Schoenmaker, Jort Schuringa, Marjan de Smit, Maurice Smit, Martin Stam, Carla Stoffers, Peter Tieleman, Udo Tomassen, Liesbeth Tonckens, Saskia van der Valk, Piet Verhoeven, Ellis van Verseveld, Willem Vianen, Willemien Visser, Martin Voigt, Jos van Wegen, Theo Weultjes, Rob de Win, Marc Wingens, Martine de Wit, Marjan Wijers, Herman Wijffels, Jurjen Worp, Ad van de Wouw en iedereen die ons zo verschrikkelijk goed heeft geholpen! Colofon Publiek Geheim, de coöperatie in beweging is het vijfde deel uit de reeks Publiek Geheim van Frissewind (profs in communicatie en design). Het initiatief is van Menno Bosma (Tijdschriftenmakers De Kern) en Else de Jonge (publicaties/teksten/redactie). Het idee voor dit project is geïnspireerd op het Jaar van de Coöperatie van de Verenigde Naties. Het projectteam voor dit boek bestond uit schrijvers Menno Bosma en Else de Jonge, fotograaf Don Wijns en art director Anneke Maessen. De gemene deler tussen de teamleden: nieuwsgierigheid naar coöperaties in Nederland. Menno Bosma schreef voor dit boek de verhalen over Building Breda, Coop, coöperatie Esbeek, coöperatie DELA, Van Doorne, Erfgoed Gelderland, Kunst Reserve Bank, Macha s, Open Coop, PGGM, Van Doorne, Pentascope, Wigo4it, Zevij-Necomij en zuidermrkt. Else de Jonge schreef voor dit boek de verhalen over Boer Bos, bakkerij Ons Belang, Boer & Zorg, Broodfondsmakers, Colzaco, CONO, NPRC, Plantion, Rabobank Amsterdam, Thuiszorg Dichtbij, UnividualS, Windunie, Zorggroep Walcheren en Zorg Wijzelf. Eindredactie Menno Bosma: Else de Jonge: Concept, ontwerp, art direction en productie Frissewind, profs in communicatie en design, Amsterdam Fotografie Frissewind, Don Wijns, Amsterdam Druk Drukkerij Tesink BV, Zutphen Eerste druk: juni 2014, oplage: Frissewind, Menno Bosma & Else de Jonge ISBN: Dit boek is een uitgave van Frissewind BV, Amsterdam Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Bestellen Publiek Geheim, de coöperatie in beweging is direct te bestellen op

auteurs menno bosma & Else de jonge de coöperatie in beweging

auteurs menno bosma & Else de jonge de coöperatie in beweging auteurs menno bosma & Else de jonge de coöperatie in beweging Inh 1/2 12 12 pensioenen / solidariteit binnenscheepvaart / leiderschap 18 24 binnenscheepvaart / meepraten 54 sierteelt / democratie 64 bankwezen

Nadere informatie

Symposium Dag van de Garnaal. 31 oktober De coöperatie

Symposium Dag van de Garnaal. 31 oktober De coöperatie Symposium Dag van de Garnaal 31 oktober 2014 De coöperatie Indeling presentatie 1. NCR 2. De coöperatie Wat zijn ontwikkelingen Hoe werken coöperaties Wat betekenen coöperaties voor agrofood 3. Uitdagingen

Nadere informatie

ONDERNEMEND VERMOGEN IN COOPERATIES. Page 1

ONDERNEMEND VERMOGEN IN COOPERATIES. Page 1 ONDERNEMEND VERMOGEN IN COOPERATIES Page 1 Kamer van Coöperatie 10 maart Ik ben Page 2 GEEN JURIST, GEEN FISCALIST, GEEN BANKIER Attie Kuiken o Gezamenlijk ondernemerschap, coöperaties, co-creatie IJKWerk

Nadere informatie

Mensen die samen werken. Ontwikkelen, delen en verbinden

Mensen die samen werken. Ontwikkelen, delen en verbinden Mensen die samen werken Ontwikkelen, delen en verbinden Ontwikkelen, delen en verbinden Sinds 1934 Samen sta je sterker. Dat is de kern van coöperatief ondernemen. In een coöperatie werken leden samen

Nadere informatie

Investeren in zelfredzaamheid. Rabobank Foundation

Investeren in zelfredzaamheid. Rabobank Foundation Investeren in zelfredzaamheid Rabobank Foundation Hoe help je mensen om zelfred zaam te worden? Dat is een vraagstuk waar Rabobank Foundation zich al ruim 40 jaar mee bezig houdt. Zelfredzaamheid bete

Nadere informatie

Interim Management in de zorg

Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen! Het gericht inzetten van een interim manager kan helpen uw problemen op te lossen of uw strategie te realiseren. Soms is het noodzakelijk

Nadere informatie

Directieverslag 2013. Terugblik. Maatschappelijk ondernemen. Tussentijdse jaarcijfers

Directieverslag 2013. Terugblik. Maatschappelijk ondernemen. Tussentijdse jaarcijfers Directieverslag 2013 Terugblik Als initiatiefnemers van Wijzelf Zorgcoöperaties kijken we met dankbaarheid terug op 2013, een enerverend en bewogen jaar met mooie resultaten. Rond kerst 2012 vielen de

Nadere informatie

Welkom bij SNS Regio Bank

Welkom bij SNS Regio Bank Welkom Voor iedereen Welkom bij SNS Regio Bank In de eerste plaats mag u van uw bank natuurlijk een professionele aanpak verwachten. Met een uitgebreid aanbod diensten en producten. Maar SNS Regio Bank

Nadere informatie

Beleidsplan. Organisatie : VanenvoorNL B.V. Auteurs : Maurice Smit & Willemien Visser Datum : Versie : 2.4 Status : Definitief

Beleidsplan. Organisatie : VanenvoorNL B.V. Auteurs : Maurice Smit & Willemien Visser Datum : Versie : 2.4 Status : Definitief Beleidsplan Organisatie : VanenvoorNL B.V. Auteurs : Maurice Smit & Willemien Visser Datum : 01-11-2016 Versie : 2.4 Status : Definitief Inleiding VanenvoorNL staat voor sociaal ondernemen. Dit betekent

Nadere informatie

Verenigde Energie Coöperaties

Verenigde Energie Coöperaties Verenigde Energie Coöperaties Felix van Gemen Bijeenkomst LDE Brabant Directeur Coöperatie VEC u.a., VEC Energiediensten B.V. s-hertogenbosch, 3 oktober 2012 1 2 Aanleiding Betaalbaar Eigen Duurzaam De

Nadere informatie

De Rabobank is een unieke bank. Wij hebben geen aandeelhouders, maar leden. We zijn een coöperatie.

De Rabobank is een unieke bank. Wij hebben geen aandeelhouders, maar leden. We zijn een coöperatie. In deze folder leest u wie we zijn, wat we doen en op welke manieren u ons kunt bereiken. U ervaart onze maatschappelijke betrokkenheid in Enschede en Haaksbergen. En u leest waarom lid worden van Rabobank

Nadere informatie

KINDEREN EN HET MILLENNIUM

KINDEREN EN HET MILLENNIUM KINDEREN EN HET MILLENNIUM Naast de bijdragen van een aantal auteurs die herinneringen ophalen aan het verleden van Kampen en haar inwoners, wilde de redactie aan jongeren de mogelijkheid bieden hun visie

Nadere informatie

Verdienen met ZLTO. Ondernemen in moeilijke tijden. Jos Thijssen Bedrijfsadviseur

Verdienen met ZLTO. Ondernemen in moeilijke tijden. Jos Thijssen Bedrijfsadviseur Verdienen met ZLTO Ondernemen in moeilijke tijden Jos Thijssen Bedrijfsadviseur Onderwerpen Algemene situatie Rentabiliteit Liquiditeit Managementinformatie De bank BBZ IOAZ Als het niet meer kan. Voor

Nadere informatie

Jasper de Vries XTNT Danielle de Bruin XTNT

Jasper de Vries XTNT Danielle de Bruin XTNT Verslag themabijeenkomst Stedelijke distributie: de winkelier centraal! Datum : 26 mei 2011 Aanwezig : Marco Potters Stadsregio Rotterdam Dick Everwijn Gemeente Lelystad André van der Krogt Gemeente Zuidplas

Nadere informatie

'Geheime' kunstcollectie Imtech komt in de verkoop

'Geheime' kunstcollectie Imtech komt in de verkoop FD: Economie & Politiek door Siem Eikelenboom 28 augustus 2015 'Geheime' kunstcollectie Imtech komt in de verkoop Karel Appel, 'Bloem met blauwe ogen' (1977) 'Als je de ontvangsthal van Van Rietschoten

Nadere informatie

Overleg en onderhandelen over arbeidsvoorwaarden

Overleg en onderhandelen over arbeidsvoorwaarden Overleg en onderhandelen over arbeidsvoorwaarden Peter van Delden Februari 2017 Herman Kuijkstraat 14 4191 AK Geldermalsen +31 622 201 805 www.deldenadvies.nl Overleg over cao / arbeidsvoorwaarden (1)

Nadere informatie

ECONOMISCHE STIMULANS

ECONOMISCHE STIMULANS DE ZZP ER CENTRAAL Arnhem is een ondernemende stad. Met name het aantal ZZP ers is de afgelopen jaren spectaculair toegenomen. Bij elkaar opgeteld zijn het meer mensen dan het grootste bedrijf in Arnhem

Nadere informatie

Energie van ons allemaal

Energie van ons allemaal VNO-NCW Themabijeenkomst Energietransitie Michael Fraats Trianel Energie B.V. 28 November 2011 1 Energie van ons allemaal 30-11-2011 2 Energie van ons allemaal is de essentie van Trianel Energie: Gericht

Nadere informatie

Overleg en onderhandelen over arbeidsvoorwaarden

Overleg en onderhandelen over arbeidsvoorwaarden Overleg en onderhandelen over arbeidsvoorwaarden Peter van Delden April 2017 Herman Kuijkstraat 14 4191 AK Geldermalsen +31 622 201 805 www.deldenadvies.nl Overleg over cao / arbeidsvoorwaarden (1) Wat

Nadere informatie

Het belang van rechtstreekse burgerparticipatie in windprojecten

Het belang van rechtstreekse burgerparticipatie in windprojecten Het belang van rechtstreekse burgerparticipatie in windprojecten 1 Rechtstreekse burgerparticipatie betekent dat je eigenaar wordt van de windturbines én van de geproduceerde groene stroom. Daarmee neem

Nadere informatie

Saldolijn. Zo werkt het

Saldolijn. Zo werkt het Saldolijn Zo werkt het Saldolijn Met de Saldolijn kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week bankieren. U kunt uw saldo checken, geld overmaken, sparen of geld opnemen van uw lening. Dit kan met uw vaste

Nadere informatie

Maaike Rodenburg. maaikerodenburg@hotmail.com. 1. Resultaten blz. 2 2. Conclusie blz. 3 3. Antwoorden blz. 4

Maaike Rodenburg. maaikerodenburg@hotmail.com. 1. Resultaten blz. 2 2. Conclusie blz. 3 3. Antwoorden blz. 4 Maaike Rodenburg maaikerodenburg@hotmail.com 1. Resultaten blz. 2 2. Conclusie blz. 3 3. Antwoorden blz. 4 1 In totaal zijn alle 38 supporters van Cittaslow Midden-Delfland uitgenodigd om deel te nemen

Nadere informatie

Mosterd uit Almen, kaas van boerderij Pas Op, verse asperges om

Mosterd uit Almen, kaas van boerderij Pas Op, verse asperges om Windenergie als streekproduct: van dichtbij is beter. Mosterd uit Almen, kaas van boerderij Pas Op, verse asperges om de hoek, akkerbrood gebakken door bakker Wijnand van Loarnse tarwe: eerlijk en heerlijk!

Nadere informatie

Leerboek verpleegkunde maatschappij en gezondheid

Leerboek verpleegkunde maatschappij en gezondheid Leerboek verpleegkunde maatschappij en gezondheid Verpleegkundig redeneren en CanMEDS-rollen in de eerste lijn Henk Rosendal Reed Business Education, Amsterdam Reed Business, Amsterdam 2015 Omslagontwerp

Nadere informatie

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze.

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Rabobank Noord-Drenthe. Een bank met ideeen. www.rabobank.nl/noord-drenthe Triple P-onderzoek Rabobank

Nadere informatie

De dienstverlening scoorde 9 op een schaal van 10

De dienstverlening scoorde 9 op een schaal van 10 De dienstverlening scoorde 9 op een schaal van 10 In 2018 krijgt Breda een nieuw gerechtsgebouw. Het gebouw in het Stationskwartier biedt dan onderdak aan de Rechtbank, het Openbaar Ministerie en de Raad

Nadere informatie

Investeren in vertrouwen. Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015

Investeren in vertrouwen. Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 Investeren in vertrouwen Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 1 Pensioenfonds Zorg en Welzijn: het pensioenfonds voor de sector zorg en welzijn Het meerjarenbeleidsplan 2011-2015 beschrijft welke

Nadere informatie

Inhoud. context van parkeren als beleidsterrein; nieuwe keuze voor gemeenten; van oud naar nieuw; werkwijze;

Inhoud. context van parkeren als beleidsterrein; nieuwe keuze voor gemeenten; van oud naar nieuw; werkwijze; Kennismaking Inhoud context van parkeren als beleidsterrein; nieuwe keuze voor gemeenten; van oud naar nieuw; werkwijze; Context parkeren druk op schaarse openbare ruimte; parkeren, leefbaarheid, mobiliteit

Nadere informatie

ING Minder autoverkeer en tevreden medewerkers met OV-jaarkaart

ING Minder autoverkeer en tevreden medewerkers met OV-jaarkaart Auto van de hand dankzij OV-jaarkaart Bij ons kunnen medewerkers zonder leasauto kiezen tussen gebruik van de eigen auto voor woonwerkverkeer óf het OV. De OV-jaarkaart die we hun bieden is in heel Nederland

Nadere informatie

Changing the GAME. Expeditie Jeugdzorg Anders Dag van het Sociaal Werk 8 december 2015

Changing the GAME. Expeditie Jeugdzorg Anders Dag van het Sociaal Werk 8 december 2015 Changing the GAME Expeditie Jeugdzorg Anders Dag van het Sociaal Werk 8 december 2015 Wie zijn we? Georgette Kempink (Broosz) Suzanne de Ruig (Youké) Petra Elhalky (Gemeente Rotterdam) Changing the GAME

Nadere informatie

The New Consumer Barometer Prof. dr. Gino Verleye, Ugent N=2000; 2014

The New Consumer Barometer Prof. dr. Gino Verleye, Ugent N=2000; 2014 The New Consumer Barometer Prof. dr. Gino Verleye, Ugent N=2000; 2014 18-34 55-70 Wallonia 18-34 Brussels 55-70 Flanders 35-54 Flanders 35-54 Brussels Dynamiek since long security & transparancy drive

Nadere informatie

Als je alles met je mobiel doet, wil je er ook mee kunnen bankieren

Als je alles met je mobiel doet, wil je er ook mee kunnen bankieren Als je alles met je mobiel doet, wil je er ook mee kunnen bankieren Rabobank. Een bank met ideeën. Naomi Bisschop 1 december 2011 De klantcoöperatie Rabobank een bank van 1.8 milj. leden en nog veel meer

Nadere informatie

Dames en heren, 1 DVHN, 9 september 2015.

Dames en heren, 1 DVHN, 9 september 2015. Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, opening bijeenkomst Klantengroep Samenwerking Noord (Holland Web Week), Groningen, 16 september 2015 Dames en heren, Goed nieuws is geen nieuws, zeggen

Nadere informatie

Startlijst NK Vrije renners 2017 Nijeveen

Startlijst NK Vrije renners 2017 Nijeveen 1 Mike Vliek/Vriezenveen H1 09:31 2 Armando van Bruggen/Purmerend H1 09:32 3 Luc Essink/Almere H1 09:33 4 Jeroen van Dijk/Zwolle H1 09:34 5 Ardjan van der Linden/Eindhoven H1 09:35 6 Christiaan Riemens/Maastricht

Nadere informatie

De essentie van het leven

De essentie van het leven De essentie van het leven Eerste druk, 2014 2014 Lucien M. Verkooijen Coverbeeld: schilderij Mystieke reis ei tempera op board door Lia Vonk Fotografie: Fred van Welie Correctors: Elly van de Vlugt, José

Nadere informatie

TOELICHTING OP ONZE DIENSTVERLENING (COMPLEXE PRODUCTEN)

TOELICHTING OP ONZE DIENSTVERLENING (COMPLEXE PRODUCTEN) TOELICHTING OP ONZE DIENSTVERLENING (COMPLEXE PRODUCTEN) Inhoudsopgave: Wat Bielderman Koetsier voor u kan betekenen.... 2 Hoe worden wij betaald?... 4 Wat verwachten wij van u... 5 Datum: 01-01-2015,

Nadere informatie

OPDRACHTEN bij de FIETSEXCURSIE van het project MOOI HOOGLAND-WEST!

OPDRACHTEN bij de FIETSEXCURSIE van het project MOOI HOOGLAND-WEST! ietsroute Hoogland West OPDRACHTEN bij de FIETSEXCURSIE van het project MOOI HOOGLAND-WEST! 5 4 6 3 2 1 Let op het verkeer en zet je fiets goed aan de kant! Mooi Hoogland-West! 1 Bolle akker locatie 1

Nadere informatie

mail:b.terpstra@hsmarnix.nl

mail:b.terpstra@hsmarnix.nl Peter Dijkxhoorn is manager bij Penta Nova. Penta Nova staat voor mij voor goed opgeleide onderzoeksmatige schoolleiders die in staat zijn om met data vanuit de eigen school het onderwijs op een hoger

Nadere informatie

mini-symposium Autisme en MKB

mini-symposium Autisme en MKB mini-symposium Autisme en MKB 25 februari 2015: 13.00 uur - 18.00 uur Rabobank Nederland Utrecht Willem van Spaendonck (kwartiermaker Autisme en Werk) en Onbeperkt aan de Slag organiseren het eerste mini-symposium

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

Samen vormgeven aan de toekomst

Samen vormgeven aan de toekomst Policy Design Studio Samen vormgeven aan de toekomst Sinds het voorjaar van 2015 brengen wij de Policy Design Studio in praktijk. Een kansgerichte manier om de toekomst tegemoet te treden. Wij raken steeds

Nadere informatie

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer Detop100vandefamilienameninNederland LeendertBrouwer Voor een totaalbeeld van de familienamen in Nederland beschikken we over twee ijkjaren: 1947(volkstelling) en 2007(Gemeentelijke Basisadministratie).

Nadere informatie

Beleidsplan Organisatie : VANenVOOR.nl B.V. Auteurs : Maurice Smit & Willemien Visser Datum : Versie : 2.1 Status : Definitief

Beleidsplan Organisatie : VANenVOOR.nl B.V. Auteurs : Maurice Smit & Willemien Visser Datum : Versie : 2.1 Status : Definitief Beleidsplan 2015 Organisatie : VANenVOOR.nl B.V. Auteurs : Maurice Smit & Willemien Visser Datum : 21-01-2015 Versie : 2.1 Status : Definitief Inleiding VANenVOOR.nl staat voor maatschappelijk ondernemen.

Nadere informatie

CNV VAKMENSEN 'DE VAKBOND WAAR DEZE TIJD OM VRAAGT'

CNV VAKMENSEN 'DE VAKBOND WAAR DEZE TIJD OM VRAAGT' CNV VAKMENSEN 'DE VAKBOND WAAR DEZE TIJD OM VRAAGT' De wereld verandert. Steeds meer mensen weten steeds meer. Steeds meer mensen laten zich steeds minder wijs maken. Voor vakbonden is dat een nieuwe realiteit,

Nadere informatie

Programma Ontvangst Welkom en introductie De coöperatie Ervaringen uit de praktijk Lunch Fiscale aspecten

Programma Ontvangst Welkom en introductie De coöperatie Ervaringen uit de praktijk Lunch Fiscale aspecten Programma 09.30 Ontvangst 10.00 Welkom en introductie Arjen van Nuland - NCR 10.10 De coöperatie Arjen van Nuland 11.00 Ervaringen uit de praktijk Henk Doorenspleet - Rabobank Nederland 12.15 Lunch 13.00

Nadere informatie

Oprichtingsvergadering 3 april 2013. Opgewekt aan het IJ

Oprichtingsvergadering 3 april 2013. Opgewekt aan het IJ Oprichtingsvergadering 3 april 2013 Opgewekt aan het IJ Agenda oprichtingsvergadering 3 april 2013 1.Korte introductie ronde: RvC, bestuur en aanwezigen 2.Over NDSM Energie Missie, visie, kernwaarden,

Nadere informatie

Feeder op op het Amsterdam-Rijnkanaal te Tiel

Feeder op op het Amsterdam-Rijnkanaal te Tiel Uitslag van selectiewedstrijd Federatie Midden Nederland Feeder op 16-6-2012 op het Amsterdam-Rijnkanaal te Tiel Nr NK Naam Naam Vereniging Vak Nr Gewicht 1 * Gert van GELDEREN De Brasem - Tiel A 13 8431

Nadere informatie

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013 Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013 Dames en heren, Wetenschap is ontstaan uit verwondering en nieuwsgierigheid. Al

Nadere informatie

Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen?

Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen? Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen? Visie tafelleider: Met minder geld hetzelfde of misschien zelfs meer doen. Dat is de grote uitdaging

Nadere informatie

Afhangbord Bardienstplanner

Afhangbord Bardienstplanner maandag 7 september 2015 20:00-23:00 Bar Tiny Platenburg-van Gaal dinsdag 8 september 2015 20:00-23:00 Bar Tiny Platenburg-van Gaal woensdag 9 september 2015 20:00-23:00 Bar Kim Janssen donderdag 10 september

Nadere informatie

De wooncoöperatie. inzichten uit onderzoek en praktijk. Tineke Lupi, Projectleider wonen

De wooncoöperatie. inzichten uit onderzoek en praktijk. Tineke Lupi, Projectleider wonen De wooncoöperatie inzichten uit onderzoek en praktijk Tineke Lupi, Projectleider wonen Wat is een wooncoöperatie? Platform31: Vereniging met als doel het exploiteren en/of beheren van woningen voor de

Nadere informatie

Basisbeginselen : Brusselse ecologische economische en sociale cooperatieve. Contact

Basisbeginselen : Brusselse ecologische economische en sociale cooperatieve. Contact Brusselse ecologische economische en sociale cooperatieve BEES Coop is een project voor een coöperatieve, participatieve en niet commerciële supermarkt. Het iniatief wordt gedragen door burgers die een

Nadere informatie

Deelnemerslijst PLATFORM WONEN d.d. 23 november 2016 Stadskantoor Venlo, vergaderruimte 04.05

Deelnemerslijst PLATFORM WONEN d.d. 23 november 2016 Stadskantoor Venlo, vergaderruimte 04.05 Henri Banken, adviseur RO h.banken@bergen.nl; Bergen Martijn Bax l.stolsz@vanwijnen.nl; projectontwikkelaar Van Wijn Projectontwikkeling Oost Ad van den Berg Ad.vanden.berg@focus-vastgoed.nl; Focus Real

Nadere informatie

drs. Marcel Reijnen en dr. mr. Steven Jellinghaus OR en strategische vraagstukken

drs. Marcel Reijnen en dr. mr. Steven Jellinghaus OR en strategische vraagstukken drs. Marcel Reijnen en dr. mr. Steven Jellinghaus OR en strategische vraagstukken VAKMEDIANET ALPHEN AAN DEN RIJN 2014 Samenstellers en uitgever zijn zich volledig bewust van hun taak een zo betrouwbaar

Nadere informatie

Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap

Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap 10 Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap Kim van der Hoeven 1. Inleiding Ontwikkelingen in maatschappij en samenleving denk met name aan de

Nadere informatie

Minder faillissementen in 2016

Minder faillissementen in 2016 Vooruitzicht faillissementen Minder faillissementen in 2016 Faillissementen nog altijd boven pre-crisis niveau In 2016 voor derde jaar op rij minder faillissementen.maar nog altijd niet terug op pre-crisis

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Met NLP de kredietcrisis te lijf Duurzaam winst behalen door compassie

Met NLP de kredietcrisis te lijf Duurzaam winst behalen door compassie Steven Smit Voor de mens in organisaties Met NLP de kredietcrisis te lijf Duurzaam winst behalen door compassie Door Steven Smit 2008 Steven Smit BV voor de mens in organisaties Chopinstraat 148 1817 GD

Nadere informatie

Het Knipfonds: een arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor en door Zwolse ondernemers

Het Knipfonds: een arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor en door Zwolse ondernemers Het Knipfonds: een arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor en door Zwolse ondernemers Heleen Groenevelt en Levien Rademaker Uit onvrede met de hoge premies van hun arbeidsongeschiktheidsverzekering en het

Nadere informatie

CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD TATA STEEL NEDERLAND

CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD TATA STEEL NEDERLAND CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD TATA STEEL NEDERLAND Verkiezings- en IJmuiden, 1 december 2016 Reglementencommissie Nadere inlichtingen: 93674 MEDEDELING AAN HET PERSONEEL (VOORLOPIGE) UITSLAG VAN DE VERKIEZINGEN

Nadere informatie

Els Geurten tutor in de master Educational Leadership. Els is onderwijskundig en coach. mail:els.geurten@inholland.nl

Els Geurten tutor in de master Educational Leadership. Els is onderwijskundig en coach. mail:els.geurten@inholland.nl Peter Dijkxhoorn is opleidingsmanager bij Penta Nova. Penta Nova staat voor mij voor goed opgeleide onderzoeksmatige schoolleiders die in staat zijn om met data vanuit de eigen school het onderwijs op

Nadere informatie

Checklist Samenwerking

Checklist Samenwerking Checklist Samenwerking 1 Partner in gezond ondernemerschap Checklist Samenwerken 2013 Uitgave Ontwerp vormgeving Drukwerk FNV Zelfstandigen 2013 Ida Rouwenhorst, Amsterdam Digitaal FNV Zelfstandigen FNV

Nadere informatie

De Kamer. Samen verder kijken 2017

De Kamer. Samen verder kijken 2017 De Kamer Samen verder kijken 2017 De Kamer is duidelijk anders dan het zoveelste netwerkclubje. De Kamer onderscheidt zich door de hoge mate van relevantie van de gekozen thema s en de kwaliteit van de

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid in de Wmo

Kwaliteitsbeleid in de Wmo Kwaliteitsbeleid in de Wmo vijf redenen om nu aan de slag te gaan! Concrete outcome, gedragen indicatoren Aanpak voor gemeenten Gemeenten willen resultaten boeken als het gaat om het versterken van eigen

Nadere informatie

Creatieve projecten uit de diaconale praktijk

Creatieve projecten uit de diaconale praktijk Het bruist! Creatieve projecten uit de diaconale praktijk Voorjaarsconferentie 18 april 2013 Organisatie Vereniging Beraad Grote Steden in de Protestantse Kerk in Nederland Prof. Dr. G. van der Leeuw Stichting

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

Hans van Rooij VERSTAG

Hans van Rooij VERSTAG Hans van Rooij VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van

Nadere informatie

Zorgboerderij Sterrenland 30-01-14

Zorgboerderij Sterrenland 30-01-14 Zorgboerderij Sterrenland 30-01-14 Inhoudsopgaven Inleiding...3 Bedrijfsgegevens...4 Afzetmarkt...5 De ligging...6 Het uiterlijk...7 De afdelingen...8 Regels... 9 Personeel...10 Vragen...11 Slot...12 Inleiding

Nadere informatie

Inhoud. 1 inleiding 1. 2 wie is de opdrachtgever? 5

Inhoud. 1 inleiding 1. 2 wie is de opdrachtgever? 5 Voorwoord We hebben er lang over nagedacht voordat we dit boek begonnen te schrijven. Is de rol van de opdrachtgever anders dan die van de manager? We hebben het verschil in de praktijk ervaren, maar waar

Nadere informatie

Van harte gefeliciteerd met de opening! Veel succes ermee en bedankt.

Van harte gefeliciteerd met de opening! Veel succes ermee en bedankt. GASTENBOEK Van harte gefeliciteerd met de opening! Veel succes ermee en bedankt. Groetjes Johan en Dinette Allereerst van harte gefeliciteerd met deze nieuwe ruimte! Geweldig om zo je ringen uit te zoeken.

Nadere informatie

Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?)

Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?) Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?) Toelichting op de opdracht Tijdens deze opdracht gaan jullie in kleine groepjes in onderhandeling met elkaar over een pakket

Nadere informatie

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten Langer thuis door innovatieve wijkverpleging Andere focus, betere uitkomsten Uw focus op innovatie en uitkomsten van zorg bepaalt het succes De wereld van de wijkverpleging is sinds 2015 drastisch veranderd.

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet!

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Wat zijn de belangrijkste eisen en uitdagen van jouw organisatie in de komende 6 maanden? Welke kritische succesfactoren worden er gesteld? Waar liggen de

Nadere informatie

Gevaarlijke liefde. Weet jij wie die jongen is? Zit hij ook bij ons op school? Mooi hè, Kim? Maar wel duur! Ik geloof dat hij Ramon heet!

Gevaarlijke liefde. Weet jij wie die jongen is? Zit hij ook bij ons op school? Mooi hè, Kim? Maar wel duur! Ik geloof dat hij Ramon heet! Gevaarlijke liefde Gevaarlijke liefde In de pauze Mooi hè, Kim? Maar wel duur! Weet jij wie die jongen is? Zit hij ook bij ons op school? Als je verliefd wordt ben je in de wolken. Tegelijk voel je je

Nadere informatie

ORGANOGRAM PROVINCIE ZUID-HOLLAND, 1 april 2015

ORGANOGRAM PROVINCIE ZUID-HOLLAND, 1 april 2015 Griffie Griffier Luuk van Luijk Provinciesecretaris/ Algemeen directeur Jan Herman de Baas (a.i.) Concern Control Leny Werkhoven-Verheij Eenheid Audit en Advies Jacques van Kempen Directie Ruimte en Mobiliteit

Nadere informatie

Ambitie brengt je naar een hoger niveau

Ambitie brengt je naar een hoger niveau Ambitie: Excellent Lokaal Overheidsmanagement Ambitie brengt je naar een hoger niveau Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Duizenden aanbieders van opleidingen zijn er in overheidsland. En

Nadere informatie

Omdat u er niet alleen voor staat Een aandeel in elkaar

Omdat u er niet alleen voor staat Een aandeel in elkaar Samen bankieren Omdat u er niet alleen voor staat Een aandeel in elkaar Leeswijzer Handige hulpmiddelen om zelfstandig te bankieren: 3 - Geld opnemen 3 - Rabo Internetbankieren en de Rabo Bankieren App

Nadere informatie

You never walk alone. Backoffice. maatwerkoplossingen samenwerken/websitemodules schadeafhandeling

You never walk alone. Backoffice. maatwerkoplossingen samenwerken/websitemodules schadeafhandeling You never walk alone Backoffice maatwerkoplossingen samenwerken/websitemodules schadeafhandeling De eerste! Interview met Henk den Uil Ja, het is al bijna 15 jaar geleden, zegt Henk den Uil. Henkie voor

Nadere informatie

Zorg voor kwetsbare ouderen ontrafeld

Zorg voor kwetsbare ouderen ontrafeld Zorg voor kwetsbare ouderen ontrafeld ZZP en gepast gebruik Op wiens maat? Dr. Kor Grit grit@bmg.eur.nl Waarom onderzoek naar ZZP s? De fascinatie van de onderzoeker (On)mogelijkheden versterking positie

Nadere informatie

Cursusgids belastingontwijking. Onderhandelen met de Belastingdienst, u kunt het ook!

Cursusgids belastingontwijking. Onderhandelen met de Belastingdienst, u kunt het ook! Cursusgids belastingontwijking Onderhandelen met de Belastingdienst, u kunt het ook! "Belastingen, leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker". Aldus de slogan waarmee de Belastingdienst ons jarenlang

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van Coöperatieven in Nederland

Praktijkvoorbeelden van Coöperatieven in Nederland Praktijkvoorbeelden van Coöperatieven in Nederland Coöperatief Seminarie Brussel Februari 2014 Wilbert van den Bosch Grote Diversiteit NL Coops 1 Coöperatieve organisatie Ledenzeggenschap Geen aandeelhouders

Nadere informatie

Datum Wedstrijd Plaats 17 en 18 januari Abdijcross / NK Cross Kerkrade 01 februari Mastboscross Breda 14 en 15 februari NK Indoor masters / meerkamp

Datum Wedstrijd Plaats 17 en 18 januari Abdijcross / NK Cross Kerkrade 01 februari Mastboscross Breda 14 en 15 februari NK Indoor masters / meerkamp Datum Wedstrijd Plaats 17 en 18 januari Abdijcross / NK Cross Kerkrade 01 februari Mastboscross Breda 14 en 15 februari NK Indoor masters / meerkamp Apeldoorn (Omnisport) 21 en 22 februari NK Indoor senioren

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

HOMO COOPERANS INSTITUTIES VOOR COLLECTIEVE ACTIE EN DE SOLIDAIRE SAMENLEVING TINE DE MOOR

HOMO COOPERANS INSTITUTIES VOOR COLLECTIEVE ACTIE EN DE SOLIDAIRE SAMENLEVING TINE DE MOOR HOMO COOPERANS INSTITUTIES VOOR COLLECTIEVE ACTIE EN DE SOLIDAIRE SAMENLEVING TINE DE MOOR EEN CRISIS IN HET INTERGENERATIONELE DENKEN Betere technologie Instituties Oplossing/ resultaat Normen & waarden

Nadere informatie

Economic Board Utrecht. Ton van Mil Hans Rijnten 14 maart 2013

Economic Board Utrecht. Ton van Mil Hans Rijnten 14 maart 2013 Economic Board Utrecht Ton van Mil Hans Rijnten 14 maart 2013 Marktconsultatie (mei/juni) Reacties uit eerste ronde bedrijventafels o.a. Behoefte aan inspirerende ambitie De veranderkracht van geld is

Nadere informatie

Kennisdag HAN Sociaal 2013

Kennisdag HAN Sociaal 2013 Kennisdag HAN Sociaal 2013 Praktijkkennis in de aanbieding! Martha van Biene Marion van Hattum 1 HAN Sociaal Bevorderen participatie door, voor en met kwetsbare burgers in de samenleving Meedenken, meedoen,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van HAAGSE AQUARELLISTEN Marcia Zaaijer / Lidy Visser

Inventaris van het archief van HAAGSE AQUARELLISTEN Marcia Zaaijer / Lidy Visser Inventaris van het archief van HAAGSE AQUARELLISTEN 1955-1995 Marcia Zaaijer / Lidy Visser Den Haag 1995 / 2005 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Inventaris 4 2.1. Schenking 1964, 1995 2.2. Aanvulling 2005 4 3.

Nadere informatie

Beleidsplan. Organisatie : VanenvoorNL B.V. Auteurs : Maurice Smit & Willemien Visser Datum : 01-07-2016 Versie : 2.3 Status : Definitief

Beleidsplan. Organisatie : VanenvoorNL B.V. Auteurs : Maurice Smit & Willemien Visser Datum : 01-07-2016 Versie : 2.3 Status : Definitief Beleidsplan Organisatie : VanenvoorNL B.V. Auteurs : Maurice Smit & Willemien Visser Datum : 01-07-2016 Versie : 2.3 Status : Definitief Inleiding VanenvoorNL staat voor maatschappelijk ondernemen. Dit

Nadere informatie

Toonaangevend in accountancy en fiscale adviezen

Toonaangevend in accountancy en fiscale adviezen Blömer accountants en adviseurs Toonaangevend in accountancy en fiscale adviezen Als professional op het gebied van accountancy en fiscale advisering zijn we u graag van dienst. Deskundig en betrokken

Nadere informatie

ONDERNEMEND VERMOGEN IN COOPERATIES. Page 1

ONDERNEMEND VERMOGEN IN COOPERATIES. Page 1 ONDERNEMEND VERMOGEN IN COOPERATIES Page 1 Kamer van Coöperatie 11 december 2015 Ik ben Page 2 GEEN JURIST, GEEN FISCALIST, GEEN BANKIER Attie Kuiken o Gezamenlijk ondernemerschap, coöperaties, co-creatie

Nadere informatie

Help ons te leren. HR en decentralisaties: VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES

Help ons te leren. HR en decentralisaties: VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES HR en decentralisaties: Help ons te leren Door: Martine van Dijk, A+O fonds Gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman Op 10 oktober 2014 vond de

Nadere informatie

Slimmer werken, niet harder

Slimmer werken, niet harder Lean Management bij gemeenten Slimmer werken, niet harder Tekst: Riek Veurink / Fotografie: Kees Winkelman En ineens hoor je het overal om je heen: Lean Management als manier om ontwikkelingen in gemeenteland

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

Van Waarde(n) HUB 28 november 2015, Miranda Meijerman

Van Waarde(n) HUB 28 november 2015, Miranda Meijerman Van Waarde(n) Al voor de oprichting van het Humanistisch Verbond in 1946 bestond er buitenkerkelijke uitvaartbegeleiding. vandaag staan we stil bij de HUB die nu 10 jaar als zelfstandige stichting functioneert.

Nadere informatie

Ontmoeting zzp ers & gemeente Molenwaard. 27 mei 2015

Ontmoeting zzp ers & gemeente Molenwaard. 27 mei 2015 Ontmoeting zzp ers & gemeente Molenwaard 27 mei 2015 Agenda 1. Welkomstwoord wethouder Fatih Özdere 2. Voorstelrondje 3. Presentatie onderzoek Daniël van den Dool 4. Vragen/discussie 5. Arjan Koopmans

Nadere informatie

Hallo Waterkrant lezers, Welkom bij het tweede deel van De Waterkrant!

Hallo Waterkrant lezers, Welkom bij het tweede deel van De Waterkrant! Hallo Waterkrant lezers, Welkom bij het tweede deel van De Waterkrant! We zijn aangekomen in het jaar 2016 en willen graag terugkijken naar wat de kinderen de afgelopen periode gedaan hebben. Ook deze

Nadere informatie

contactadres: Joost Glissenaar email: jpcglissenaar@zonnet.nl telefoon: 0626490219

contactadres: Joost Glissenaar email: jpcglissenaar@zonnet.nl telefoon: 0626490219 Cultureel Centrum CREA, Nieuwe Achtergracht 170, Amsterdam (www.crea.uva.nl) opdrachtgever; Universiteit van Amsterdam / CREA ontwerp: Joost Glissenaar, Amsterdam / architecten van Mourik, Den Haag projectarchitect:

Nadere informatie

Interactieve lezing. Welzijn, wonen en zorg in eigen hand. Da s pas gezond!

Interactieve lezing. Welzijn, wonen en zorg in eigen hand. Da s pas gezond! Interactieve lezing Welzijn, wonen en zorg in eigen hand. Da s pas gezond! Welzijn, wonen en zorg in eigen hand Dat is pas gezond! Jitske Tiemersma, Omzien naar Elkaar Nederland Zorgt voor Elkaar 14 juni

Nadere informatie

Inhoudsopgave Bergen op Weg. Inhoudsopgave Bergen op Weg

Inhoudsopgave Bergen op Weg. Inhoudsopgave Bergen op Weg 1 Deel 1 Transport over Water Voorwoord 5 Johanna Jacobs Hoofdstuk 1 Bergen op weg 7 Marie-Louise ten Horn-van Nispen Negentiende eeuw 10 Twintigste eeuw 23 Wederopbouw en mobiliteit 29 Tot slot 34 Hoofdstuk

Nadere informatie