Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde Bureau Dokumentatie Postbus BA Rotterdam D 0685

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam D 0685"

Transcriptie

1 Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde Bureau Dkumentatie Pstbus BA Rtterdam D 685

2 1 : /frz^<r TRRL AGENCY VORMING: VOORBEELD TRRL samenvatting presentatie en discussie en verhead sheets van de vrdracht van dr. R.S. Hinsley, assistent directr van het Transprtatin and Rad Research Labratry, gehuden p 13 maart 1992 in Rtterdam Stafbureau AW maart 1992

3 AGENCY-VORMING: VOORBEELD TRRL Inleiding Op 13 maart heeft in het Airprthtel in Rtterdam een wrkshp plaatsgevnden ver agency-vrming. Als spreker was uitgendigd Dr. R.S. Hinsley, Assistent Directr van TRRL (Transprt and Rad Research Labratry) uit Engeland. Hiernder vlgt een samenvatting van de presentatie en de discussie. De getnde sheets zijn bijgevegd. Allereerst is ingegaan p de geschiedenis van TRRL. Vervlgens is aangegeven wat er zal is nderzcht rnd agency-vrming en tensltte zijn de cnsequenties vr TRRL aangegeven m.b.t. het werken als agency. Geschiedenis TRRL TRRL is in 193 pgericht. Sindsdien heeft TRRL veel rerganisaties drgemaakt, mdat TRRL steeds nder een ander verheidslichaam viel. In 1975 had TRRL ca. 1 medewerkers, nu is dat ng ca. 6. Dr deze inkrimping kwamen gebuwen leeg te staan. Nu wrden andere nderzeksbureaus gevraagd in de leeggekmen gebuwen te trekken. Het efentraject wrdt nauwelijks ng gebruikt. TRRL met het nderhuden, maar mag het niet verkpen. In 1988 is de Technlgy Transfer Unit pgericht. Haar mzet is tt nu te ieder jaar verdubbeld. Aandeel mmenteel ca. 5%. Manier van werken Er was een grte vrijheid in het zelf bepalen wat men wilde nderzeken. TRRLnderzekers dachten beter dan de klant te weten wat de vraag van deze klant was. Hierdr is een deel van het werkpakket verlren gegaan. Wie het eerst met een vraag kwam, werd het eerst bediend. TRRL had haar eigen kwaliteitsnrmen, gericht p herhaalbaarheid, e.d. Vaak werd een prdukt k gebruikt vr prmtiedeleinden. Ca. 4% van de mzet werd uitbesteed. Prdukten werden (veel) te laat pgeleverd. Er werd geen nazrg gedaan bij de klant. Agency-vrming pgelegd TRRL kreeg de pdracht m een agency te wrden. Dit gebeurde dus niet uit vrije wil. Er is echter geen alternatief. Het instellen van cncurrentie tussen verheidsinstituten nderling was een van de redenen m met agencies te beginnen. Onder een agency wrdt verstaan een nderdeel van de verheid dat een duidelijk afgebakende taak meekrijgt, met een zakelijke aanpak en een grte zelfstandigheid (vrijheid van handelen). In de eerste jaren meten de agencies zich bewijzen. De meeste willen niet meer terug naar de ude situatie. Smmige agencies kunnen het niet blwerken. Bij iedere agency is de situatie weer anders. Er is geen blauwdruk vr een succesvlle agency. Wei kan men van elkaar leren.

4

5 Onderzeken bij TRRL gericht p agency-vrming Marktnderzek 2 Uit een marktnderzek bleek dat er 35 miljen pnd dr het Ministerie (Department f Transprt) wrdt besteed aan nderzek rnd wegen. Dit is een duidelijke markt vr TRRL. Als British Rail geprivatiseerd wrdt, kmt er daardr een markt bij van 15 miljen pnd. De markt van de lkale wegen is k een markt vr TRRL als agency. Tt nu te was dit ng geen markt vr TRRL. Omdat hier de afznderlijke klanten weinig f geen geld hebben vr nderzek wrdt gestreefd naar het vrmen van klantengrepen. Het pbuwen van een markt duurt zeker 2 jaar in verband met het vertuigen van de plitici / beslissers en het reserveren van budgetten bij de klant. Belevingsnderzek (intern) Dit nderzek is uitbesteed. Hierbij is aan alle medewerkers van TRRL gevraagd wat vlgens hen de sterke en zwakke kanten van TRRL zijn. Hiernder wrden enkele karakteristieken uit dit nderzek weergegeven (zie k de sheets). TRRL heeft vlgens de medewerkers een gede reputatie / bekendheid en is ged in veranderingen. TRRL is vlgens hen nu.a. zwak in cmmunicatie, samenwerking tussen afdelingen en werken in teams. De zwakten van TRRL bij agency-vrming liggen bij het gebrek aan een strategische visie, te veel bureaucratie en een nvldende klantgerichtheid. De belangrijkste aandachtspunten zijn: strategische visie ndig, duidelijke regels ndig, ged veranderingsmanagement, duidelijke rganisatiestructuur, marketing en klantgerichtheid. Belevingsnderzek bij de klanten He kijken de klanten aan tegen de TRRL (zie k de sheets). Zwel het Ministerie als de andere klanten vinden dat de reputatie van TRRL achteruitgaat en dat TRRL niet klantgericht en bureaucratisch is. TRRL is wel prfessineel vlgens de klanten. Effecten p de prduktie De prduktie is met 15% mlaag gegaan tijdens het wrdingsprces, mdat de senirmanagers vlledig met de rerganisatie bezig zijn geweest. Zij deden vrheen k ng gedeeltelijk nderzek.

6 Cnsequenties van het werken als agency vr TRRL 3 In Engeland zijn veel agencies. De meeste zijn mnplies (zals uitgifte rijbewijzen en uitbetaling pensienen). De regels vr agencies zijn hierp gebaseerd. De niet-mnplies, zals TRRL, hebben hier veel last van. TRRL met bijvrbeeld cmmercieel werken, maar mag geen winst maken. De klant van TRRL is echter wel een mnplist en is bvendien eigenaar. Organisatiestructuur Er kmt in de nieuwe structuur (zie k de sheets) een nafhankelijke directeur nderzek (van extern) die bekijkt f er wel echt research gedaan wrdt. De "skill grup"-manager is verantwrdelijk vr de prduktie en de kwaliteit. TRRL krijgt accunt-managers, die zelf geen prjecten trekken. Zij zijn het aanspreekpunt vr de klant. Er zijn drie klantengrepen, te weten het ministerie, gemeenten en ingenieursbureaus. Vrheen werden de universiteiten dr het ministerie ingehuurd via TRRL. In de nieuwe situatie kan het ministerie fwel naar TRRL gaan f direct naar een universiteit. TRRL gaat daarm meer samenwerking zeken met de universiteiten. De afdelingen hebben een grte mate van vrijheid bij het bepalen van de grtte van de eenheid, als ze maar zrgen dat er vldende pdrachten en dus budget binnen kmt. De rganisatiestructuur is minder hierarchisch, waardr de verticale cmmunicatie sterk verbeterd wrdt. De tegevegde waarde van elke extra schijf wrdt geevalueerd. Markten Vanaf 1 april 1992 zal TRRL een agency zijn. TRRL heeft een zgn framewrk-dcument (srt missin-statement) pgesteld. Hierin staat aangegeven wat TRRL niet det. Hierdr kan het dcument beperkt van mvang blijven. Ieder jaar maakt TRRL een business-plan vr het vlgende jaar. TRRL wil verleven, greien en het hele nderzekscyclus beheersen. Tt nu te hudt TRRL zich alleen bezig met nderzek, terwijl ze de cyclus nderzek - testen - ntwikkelen - naar praktijk vertalen (beleidsvrbereiding) - beleidsntwikkeling willen beheersen. Beleidsntwikkeling blijft truwens bij het Ministerie. Bij het binnen halen van pdrachten p nieuwe gebieden speelt de relatiemanager een grte rl. Tt nu te heeft TRRL zich ng gericht p de markten waar geen cncurrentie was met ingenieursbureaus. In de tekmst zal er wel cncurrentie gaan ntstaan. Op dit mment ndervindt TRRL cncurrentie van andere departementen (willen research-management vernemen), universiteiten (gedkper, maar minder flexibel en betruwbaar in de plevertijd) en uit het buitenland.

7 4 TRRL kreeg tt nu te al het nderzek van het Ministerie. Dit wrdt als agency slechts 6%. Vr de verige 4% is wel een inschrijfmgelijkheid. Een verbreding van de markten is dus ndig m te verleven. Er wrdt k gezcht naar kstenverlagingen m de verminderde heveelheid werk te cmpenseren. Gestreefd wrdt naar het p peil huden van de prijzen gedurende 5 jaar. Drdat de klanten van TRRL tt nu te niet als klanten behandeld zijn, kan dit van invled zijn p het mgelijk in de tekmst inschakelen van TRRL. Kwaliteit Er zijn nu te weinig prjecten van een hgwaardig niveau. Het streven is m in de agency evenveel hgwaardige als laagwaardige prjecten te krijgen. Inveren kwaliteitsmanagement ndig. Dit hudt in het p tijd leveren, binnen het afgesprken budget en datgene wat de klant gevraagd heeft. Besturing TRRL Er is een adviesraad ingesteld, waarin naast vertegenwrdigers van het Ministerie (P en F) k buitenstaanders zitting krijgen. Sturing vindt plaats p utput. Tevreden klanten is belangrijk. Dit geldt vr de krte termijn. Integriteit is k belangrijk; kan hiermee cnflicteren. TRRL heeft een del m een bepaald minimum percentage ged en zeer ged te scren m.b.t. de waardering van de prdukten dr de klanten. Marktecnmisch denken 8% van de tijd wrdt gebruikt vr prduktie en 2% vr verhead en administratie. TRRL wil het percentage vr verhead en administratie terugbrengen tt 1% in 3 jaar. Inzicht met wrden verkregen in de ksten / batenverhuding van de prdukten. Men had bij TRRL geen idee wat de ksten van TRRL waren. Wat gaat er bijvrbeeld uit aan salarissen, verzekeringen, verwarming, elektriciteit, telefn e.d. Vr een gede prijsvrming vr prdukten is een duidelijk zicht p ksten en pbrengsten van grt belang. Prijs en ksten wrden ng al eens dr elkaar gehaald dr de medewerkers. Een crrecte tijdregistratie is van grt belang m inzicht te krijgen in de ksten. De mensen meten er niet p afgerekend wrden, anders wrdt de registratie nbetruwbaar. Medewerkers zullen een pleiding krijgen in marktecnmisch denken. De marktsectr vindt dat de tarieven van TRRL te laag zijn. Dit kmt, vlgens TRRL, dr de lage salarissen ten pzichte van de marktsectr. De salarisstructuur is die van de verheid. De huidige directeur wil echter ver naar prduktie-afhankelijk salaris. Dit geeft een geheel nieuwe salarisstructuur.

8 5 Als TRRL te succesvl wrdt zullen ze waarschijnlijk wrden geprivatiseerd. Als dit nu zu gebeuren, zu het gehele TRRL dit niet verleven. Slechts bepaalde nderdelen zuden zich kunnen handhaven. Men is ng nvldende gericht p beleidsvrbereiding en dergelijke. Als TRRL echter slecht functineert zullen ze wrden geslten. Mensen die zich in de agency niet thuis velen, gaan veelal naar de universiteiten. Met name de generalisten zagen aankmen dat er bijna uitsluitend plaats is vr specialisten. Deze gaan vaak naar de verheid terug. Een effect van TRRL als agency is k dat vr het gebruik van het IRRD-systeem betaald zal meten wrden. Mmenteel wrdt nderzcht wat IRRD vr TRRL aan ksten geeft. Deelname aan internatinale activiteiten als OECD en PI ARC wrdt nader bekeken. Als het ged is vr TRRL m hieraan mee te den (cntacten zijn belangrijk), dan det TRRL mee (valt nder verhead). Als een ander het belangrijk vindt dat TRRL mee det dan meten ze hiervr maar betalen. Cnclusies Wat zijn de verschillen en vereenkmsten tussen TRRL en de TWD's in Nederland? 1 TRRL heeft zich tt nu te alleen gericht p nderzek. De TWD's den naast nderzek k beleidsvrbereiding, -ntwikkeling en -evaluatie. 2 Smmige van de resultaten van het belevingsnderzek zijn gelijk aan dergelijke nderzeken bij de TWD's. 3 TRRL wrdt een agency. Zver zijn de TWD's ng niet. De TWD's hebben cntractmanagement: de wens is zakelijker en meer klantgericht te gaan werken. 4 TRRL werkt in cncurrentie, kan geld verdienen en heeft een cmmerciele bekhuding. Dit hebben de TWD's niet.

9 AGENCY VORMING: VOORBEELD TRRL verhead sheets

10

11 REVIEW FINDINGS GENERAL IMPRESSION Pleased t be invlved Wanted t knw mre Few clear views Sme cncerns Little ptimism A lt f "wait and see"

12 REVIEW FINDINGS CUSTOMERS - Custmers aren't TRRL's tp pririty Lw respect fr custmers Little quest t address custmer needs "Custmers dn't understand research" "They can't interpret the results we give them" "They're always changing their minds" "They phne up and ask what's happening"

13 REVIEW FINDINGS BUSINESS - Lts f different businesses Applied research with natinal and internatinal reputatin Little cherence acrss prjects r cmmn themes Previus fcus was n saving lives, nw it's n shrt-term cst cntrls "TRRL lacks purpse. "TRRL has had its day - nw it's in decline"

14 REVIEW FINDINGS ORGANISATION - Empires withut a cause Pr cmmunicatin - high level f secrecy Unclear pririties General lack f prject management Slw respnding - mveable deadlines. Them and us attitude (science and supprt) Inflexible t demands f the wrk

15 REVIEW FINDINGS STRUCTURE - Artibrary. Highly divisinalised and t many divisins Tp heavy Unclear senir management rles Wrk verlaps exist 11 All we need is a marketing functin"

16 REVIEW FINDINGS SYSTEMS/PROCEDURES - "Driving wrk rather than supprting it" Get in the way f the wrk. Out f date, inaccurate, slw, missing infrmatin, etc. Budgets allcated n a first cme first served basis "N-ne asked us what we need frm the new infrmatin system" "We'll have n infrmatin fr tw mnths"

17 REVIEW FINDINGS PEOPLE - Ivry Twer cmplacency Scientific experts. Prmted n gd wrk and publicatins. Lw mbility within and ut f TRRL. Little perceived need fr management skills Only "skill gap" is in marketing "Management is helpless and s are we"

18 REVIEW FINDINGS OVERVIEW Custmers aren't TRRL's tp pririty Lts f different businesses. Empires withut a cause. Arbitrary structure Systems driving the wrk rather than supprting it Ivry Twer peple - wh are cmplacent

19 REVIEW FINDINGS IMPLICATIONS FOR TRRL. Lse custmers t cmpetitrs. Custmers will d wrk themselves. Lack f business fcus - difficult t market, can't be a leader in everything. Cmpetitrs market share will grw. Peple wrking twards separate aims and reducing the verall success f TRRL. Reductin in size f rganisatin resulting in fragmentatin and lss f critical mass. Internal dissatisfactin, lw career pprtunities, individuals r grups will leave Slwly mving frm research leader t laggard

20 Hw wuld yu describe TRRL's peratins and culture? Yes Neither Yes Aggressive Reactive Enjyable Optimistic Impersnal Flexible Practical Efficient am rientated Cnstrained Dynamic mprehensive Respected Defensive Practive Stressful Pessimistic Cust. Orientated Bureaucratic Academic Inefficient Unsupprtive Uninhibited Recessive Selective Pr Reputatin

21 Rate the divisins f TRRL in terms f their cmmercial pprtunity as yu see it. Summary Cmmercial Opprtunity Bridges Grund Engineering - Materials & Cnst. - Overseas Unit - Pavement Engineering - Rad User Behaviur Rad User safety - Scttish: Highways - Structural Analysis - Traffic Operatins - Traffic Safety - Transprt Demand - Vehicle Safety - Vehicles & Envirn. - Library Services - Technical Services Mde(s)

22 T what extent can the fllwing be imprved? Summary Ptential fr Imprvement Cst Efficiency Divisinal Cllab. - Clarity f Directin Prfessinal Appr. Relatinship - DTp Practical Applicat. Speed f Respnse - Industrial Cllab. Academic Cllab. 1 2 Nt at all Mde(s) Cnsiderably

23 In yu pinin, hw effective is TRRL's apprach in the fllwing areas Summary Effective Apprach Publicatins Organisatin curses - Exhibitin material - Attend, cnferences - Press Releases/PR - Knwledge f market - Eval. f cmpetitrs - Respnse, t clients - Advertising/Mailsht

24

25

26 LU LU < LU LU O LU D_ O DC c 'GO > 'O) CD T3 3 CD Z3 O CD E -4» d CD O CD 3 CD 13 -Q >» CD a CD CD i 3 CD 3 a Q_ O O O +-* _c _ MM Q. CD < c E > CD C Q

27

28 <c LU DC CD Q. CD > C 3 2 Q. - h-.tr " ^ CD ^ C.E (tj D rrj CD 75 3 t c <» O i i CD E - > 13 O E E E i CD -#» I *» i O CD O w O *> 5 O D) O c -E.2 3 <*5 w 5; >. a E i i "a 5 CD CD > CD > O O O TD CD CL c mmmmrn -* > CD d U) c 3 O

29

30

31

32 LU < LU I r- LL LU => DC CL O C ^ C" Hi ^.2 I law c O CD DC O > mamm > O 13 3 CD C 5 jc O O c L- E

33

34 :z LU DC < c c5 E 3 -» Z3 Q- X >. O Z3 O O mamm > eg CL i i "D wm m > X a. E 3 O Q 'a) -4» 3 *- c O

35 z UJ DC DC LU ID u ) E -#» CD O +-» Q. X CD 53 D) "4= -Q O ' LU E * ' > > -4 ' * H v_ O) i m -1» O) CT v_ c pi live vel de i Q + >

36 OPINION OF WORKING WITH TRRL DTP Custmers Grwing Reputatin Flexible Hypthetical Efficient Custmer Oriented Pleasant t wrk with Cnstrained Friendly Prfessinal Tried & Tested Cncise Reactive Declining Reputatin Bureaucratic Practical Inefficient Inward lking Difficult t wrk with Innvative Detached Amateur Suck it & see Excessive Practive

37 OPINION OF WORKING WITH TRRL External Custmers Grwing Reputatin Flexible Hypthetical Efficient Custmer Oriented Pleasant t wrk with Cnstrained Friendly Prfessinal Tried & Tested Cncise Reactive Declining Reputatin Bureaucratic Practical Inefficient Inward lking Difficult t wrk with Innvative Detached Amateur Suck it & see Excessive Practive

38 Internal Systems - Accuntability & cntrls - Financial Use f Facilities fr external cntracts Priritisatin f resurce EEC & Internatinal Prject Funding Reinfrce Cnsultative status

39 TRRL VTSTON T survive T thrive Undertake all parts f the research lp T be custmer riented and business like. T prduce excellent research

40 MISSION T be a wrld leader in transprt research

41 TRRL CRITERIA FOR NEW ORGANISATION:-. Custmer Fcused. Business Orientated. Develp Peple. Effective Management Infrmatin Systems. Leaner Structure (Less Layers). Excellent Science

42 "7 > f-i TRRL OBJECTIVES:- 1. Make Agencies mre accuntable 2. Free Agencies frm bureaucracy Cnflict: accuntability and freedm

43 PRESSURE TO USE PERFORMANCE INDICATORS AS PERFORMANCE TARGETS:- 1992/93 TRRL will prduce 9% f utputs rated gd (r better) by custmers 1993/94 TRRL will prduce 92% f utputs rated gd (r better) by custmers 1994/95 TRRL will prduce 94% f utputs rated gd (r better) by custmers 1998/99 TRRL will prduce 12% f utputs rated gd (r better) by custmers

44 PERFORMANCE INDICATORS TRRL must nt make a prfit r a lss Value fr mney = Value f Outputs Cst f input Financial Indicatrs are easy t define Quality Indicatrs difficult

45 TRRL INTERNAL PERFORMANCE INDICATORS:- 1. Overall Numbers: Ttal Incme Ttal Staff Numbers Average Salary Csts

46 Capacity, Utilisatin: Utilisatin % Ttal Staff Utilisatin % Research Staff Staff Ratis: Scientific and Engineers/ Administratin/Others Average Mark Up (26%) Turnver per man ( 8k) Nett Incme per man ( 4k) Nett Incme/Capital Emplyed

47 3. Prject Achievement: % Milestnes cmpleted within 1 mnth 4. Custmer Satisfactin Custmer Satisfactin Surveys

48 PUBLISHED INDICATORS PERFORMANCE T assess TRRL's perfrmance in meeting its aims and bjectives, the Secretary f State has set six perfrmance targets fr 1992/93 which will cver quality f service, efficiency andfinancialperfrmance: - TRRL will pilt and evaluate Quality Assurance (QA) t the requirements f British Standard BS575 fr specified prjects and services. The review in Highways Grup and Administratin and Services is t be cmpleted by March TRRL's new Management Infrmatin System shuld be fully peratinal by Octber 1992.

49 INDICATORS OF QUALITY At Present: Custmer Satisfactin frm issued with every reprt Present Perfrmance 98% rated satisfactry r better New Requirement:- 9% rated gd r better

50 9% f prjects are t be cmpleted t custmers' satisfactin - Net revenue per persn year t be a minimum f 4k. - Prductin csts as a percentage f ttal csts t be greater than 55%. - TRRL will aim t recver full ecnmic csts while meeting the net cntrl ttal in the Supply Estimates. The frmat f these targets will be reviewed during the first year f agency t ensure that they are still apprpriate

51 FINANCIAL MEASURE: PERFORMANCE TRRL must balance Incme with Expenditure

52 ORGANISATION AND OPERATIONS Gd researchers shuld be encuraged - nt diverted int administratin Address key issues: - tp heavy structure develpment f management team - intrductin f Cmmercial expertise Breakdwn 'campus' barrier: - external meetings - image t visitrs

53 CANNOT Develp a detailed Business Plan fr specific areas r Departments until TRRL has addressed the ORGANISATION-WIDE ISSUE OF SERVICE STANDARDS

54 DEVELOP MMERCIAL SERVICE STANDARDS Awareness f impact n custmers ALL wrk requires a cmmercial apprach: - awareness f ST f man-hurs spent t achievefinalreprt - rigid prject management system - linked t Quality Management system - review dates met

55 DEVELOP MMERCIAL SERVICE STANDARDS Quality Management System Remve ineffective bureaucracy Implement efficient prject and QM Systems - n time - n budget - delivering what the custmer requires - with effective management f 'extras' - t maximise all resurces

56 DEVELOP MMERCIAL SERVICE STANDARDS Imprve Cmmunicatin Tackle 'Nt Invented Here' Syndrme - prve impartiality - illustrate breadth f knwledge Imprve Internal Cllabratin - remve inter-departmental barriers - dis-incentivise single department fcus Lateral crss fertilisatin f technical knwledge

57 DEVELOP MMERCIAL SERVICE STANDARDS Adpt a mre practive apprach Seedcrn research Invest in prpsals Prmte status eg Cnference rganisatin Research apprach fcussed n pprtunity: - change emphasis t applied frm pure

58 DEVELOP MMERCIAL SERVICE STANDARDS Prmte a unifrm image Ensure cnsistent respnse t custmers Supprt image thrughut all marketing: - integrity - impartiality

59 PROMOTE ROLE AS RESEARCH MANAGERS DTp trend twards research management Opprtunity t draw up chesive cllabrative partnerships

60 EXTERNAL MARKETING AND MMUNICATION Mre Peer review publicatins Organise industry-wide cnferences Publish and circulate clear infrmatin abut research prgramme Develp library t ffer a practive surce f all transprt research knwledge Prmte TRRL as surce f public cmment

61 DEFINE EXTENT OF MARKET PENETRATION AND TRRL'S ROLE WITHIN IT. Areas f pprtunity - Internatinal status - Centre f excellence - Public interest Areas likely t decline. Areas with strng cmpetitin ADJUST ORGANISATION STRUCTURE

62 STRENGTHS Impartial Objective Impartial Dispassinate Integrity - but this must be under pressure with Agency Neutral stance will be easier t maintain as an Agency Gd that the gvernment has an impartial surce f infrmatin and that it is stable; as gvernment peple mve arund and need cnstant infrmatin - but what size shuld it be and can we cntrl it prperly and is it relevant Have academic integrity - like academic tenure, culd stand up fr their views - but this may be under threat with changes

63 2 u c g u c J- 3 OQ.S «'-, Ou Z H ft. O l w > w O ac ft< H Z O H ft* O w z ca! < z H U z > a 3 O X W Sm 1c 4 >s n fa 8.3 O 3 > DS ^ 6 1_ u -x a

64

65 . c *-< O D 4-* (J 4-. OJ O X. O UJ 3-1 ) c I 1 > «- O V c V L_

66 ATTITUDES TO TRRL NAME "..It is awful, but s what! It has an Internatinal reputatin.." "..Incredibly dangerus t change name: prbably the best name knw in the wrld f Transprt Research.."

67

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

Are you looking for a new professional opportunity that meets your expectations? Don t wait and join us! CFD Engineer / Software Engineer

Are you looking for a new professional opportunity that meets your expectations? Don t wait and join us! CFD Engineer / Software Engineer Are yu lking fr a new prfessinal pprtunity that meets yur expectatins? Dn t wait and jin us! CFD Engineer / Sftware Engineer OUR SOCIETY AERONAUTICA aim is t build a team f experts in all kinds f industrial

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Groundbreaking Innovative Financing of Training in a European Dimension. D2.1 GIFTED MODEL November 2012

Groundbreaking Innovative Financing of Training in a European Dimension. D2.1 GIFTED MODEL November 2012 Grundbreaking Innvative Financing f Training in a Eurpean Dimensin D2.1 GIFTED MODEL Nvember 2012 Prject Reference n. 517624-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP Wrkpackage n. WP 2 Mdelling Deliverable n. D 2.1

Nadere informatie

KPMG/Vlerick-studie: Belgische bedrijven zetten banken onder druk

KPMG/Vlerick-studie: Belgische bedrijven zetten banken onder druk Press Release KPMG/Vlerick-studie: Belgische bedrijven zetten banken nder druk KPMG en Vlerick Business Schl hebben in het vrjaar van 2014 in België een nderzek geverd naar de verwachtingen die Belgische

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL 1. Functietitel : FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL Vertegenwrdiger retail 2. Afdeling in de rganisatie : Sales departement unit retail 3. Psitinering binnen het bedrijf : De vertegenwrdiger

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

Ebook Ontwerp een optimaal verkoopproces

Ebook Ontwerp een optimaal verkoopproces Ebk Ontwerp een ptimaal verkpprces Een ptimaal sales ritme draagt bij aan een maximale nett sales tijd en een lerende rganisatie die steeds slimmer en dus succesvller er te werk gaat. Maar he km je nu

Nadere informatie

Online request form for requesting articles, books and / or theses: Erasmus MC - employees

Online request form for requesting articles, books and / or theses: Erasmus MC - employees Online request frm fr requesting articles, bks and / r theses: Erasmus MC - emplyees New accunt : Register Medical Library website: On the right handed side, chse Quicklink 6. Online requestfrm articles

Nadere informatie

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen Prjectfrmulier ten beheve van Openbare Instellingen Praktische infrmatie naam van penbare instelling die het prject heeft ingediend: Federale Overheidsdienst Infrmatieen Cmmunicatietechnlgie (Fedict).

Nadere informatie

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN Klachtenreglement Zrgkantr DWO/NWN Januari 2015 1. Algemene bepalingen De Wet langdurige zrg (Wlz) is vanaf 1 januari 2015 van kracht. Deze wet wrdt uitgeverd dr de zrgkantren. Deze kantren zijn vr smmige

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

Van moetisme naar moreel besef Jan Jutten en Arsène Francot

Van moetisme naar moreel besef Jan Jutten en Arsène Francot Van metime naar mreel beef Jan Jutten en Arène Franct Inhuden van deze eie waarm we z vaak vatlpen al het gaat m het realieren van pbrengtgericht en paend nderwij verkennen van vier leutel-eentie van ged

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Werkteams Facilitair en Onderhoud Het creëren van banen binnen de Participatiewet. Ruud van der schaaf, afdeling marketing

Werkteams Facilitair en Onderhoud Het creëren van banen binnen de Participatiewet. Ruud van der schaaf, afdeling marketing Het creëren van banen binnen de Participatiewet Ruud van der schaaf, afdeling marketing 13 februari 2015 1. Achtergrnd 2. Traject tt p heden, welke input kmt nu samen 3. Uitgangspunten 4. Cncept p hfdlijnen

Nadere informatie

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw Risicmanagement in zrgbuwprjecten Centrum Zrg en Buw Inhud Zelfscan; Rl CZB bij risicmanagement; Wat kunt u verwachten? Vraag Past uw initiatief in het strategisch huisvestingsplan van de rganisatie? Het

Nadere informatie

Masterclass: Practical Challenges in Rare Disease Studies CRA-dag 25 april 2013, Zeist. Christa van Kan Director Clinical Operations, PSR Group BV

Masterclass: Practical Challenges in Rare Disease Studies CRA-dag 25 april 2013, Zeist. Christa van Kan Director Clinical Operations, PSR Group BV Masterclass: Practical Challenges in Rare Disease Studies CRA-dag 25 april 2013, Zeist Christa van Kan Directr Clinical Operatins, PSR Grup BV PSR s visin T be the thught leader in the rphan drug field,

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Waarom en hoe accountants hun verdienmodel moeten aanpassen. Van uren factureren naar value added pricing

Waarom en hoe accountants hun verdienmodel moeten aanpassen. Van uren factureren naar value added pricing Waarm en he accuntants hun verdienmdel meten aanpassen Van uren factureren naar value added pricing Waarm en he accuntants hun verdienmdel meten aanpassen 2 Inhud Inleiding 3 De ntwikkelingen 4 Blijvende

Nadere informatie

UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM

UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM DE AANPAK VAN CRM RESULTANTS Ongeveer eens per twee jaar brengt Micrsft een nieuwe versie uit van Micrsft Dynamics CRM. In deze zgenaamde majr releases

Nadere informatie

Commissieplan 2016 Normcommissie 381040, IT Service Management and IT Governance

Commissieplan 2016 Normcommissie 381040, IT Service Management and IT Governance kenmerk Errr! Bkmark nt defined. datum 2016-05-03 pagina 1/4 Cmmissieplan 2016 Nrmcmmissie 6 NORMCOMMISSIE NEN Kennis- en Infrmatiediensten Pstbus 5059 2600 GB Delft Vlinderweg 6 2623 AX Delft T 015 2

Nadere informatie

1 november 2005 Nr. 2005-19.670, FZ Nummer 31/2005

1 november 2005 Nr. 2005-19.670, FZ Nummer 31/2005 1 nvember 2005 Nr. 2005-19.670, FZ Nummer 31/2005 Vrdracht van Gedeputeerde Staten aan Prvinciale Staten van Grningen inzake een vrstel m het dak van het St. Jansstraat cmplex van znnepanelen te vrzien

Nadere informatie

Introductie MVO Prestatieladder

Introductie MVO Prestatieladder Intrductie De is een certificeerbare nrm vr Maatschappelijke Verantwrdelijkheid van Organisaties (MVO). De nrm is gemaakt vr rganisaties die hun eigen MVO ambities en perfrmance aantnbaar willen maken,

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

Copyright Alle teksten en andere items in dit document zijn beschermd door het auteursrecht. Voor niet-commercieel gebruik mogen de teksten en de

Copyright Alle teksten en andere items in dit document zijn beschermd door het auteursrecht. Voor niet-commercieel gebruik mogen de teksten en de Cpyright Alle teksten en andere items in dit dcument zijn beschermd dr het auteursrecht. Vr niet-cmmercieel gebruik mgen de teksten en de gegevens znder vrafgaande testemming gratis wrden gereprduceerd

Nadere informatie

umière Eisen definitief strategisch ondernemingsverslag 2006

umière Eisen definitief strategisch ondernemingsverslag 2006 Eisen definitief strategisch ndernemingsverslag 2006 umière A. Intrductie De afsluiting van het semester en het prject vindt plaats dr het schrijven van een verslag waarin beschreven wrdt he jullie rganisatie

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Management review. CO2-reductiesysteem. Rapportage juli 2015 (referentiejaar = 2010) I. Bangma O. Van der Ende

Management review. CO2-reductiesysteem. Rapportage juli 2015 (referentiejaar = 2010) I. Bangma O. Van der Ende Management review CO2-reductiesysteem Rapprtage juli 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld dr: Akkrd: I. Bangma O. Van der Ende 1. Inleiding Op 28 juli is een management review gehuden waarin de energieprestaties

Nadere informatie

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State EVALUATIE TER STATE Marin Matthijssen, Marn van Rhee Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) juli 2005 In pdracht van Raad van State Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Auteur: Marin Matthijssen en

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

INSTALLATIEGIDS DC SHARE *******************************

INSTALLATIEGIDS DC SHARE ******************************* INSTALLATIEGIDS DC SHARE ******************************* INHOUD 1. Vrbereiding...1 2. Installeer DC Share met behud van Persnlijke Mappen...2 3. Gebruik DC Share met behud van Persnlijke Mappen...9 4.

Nadere informatie

Rob Klinkert, Managing Partner Hoevelaken, 31-1-2013. De toekomst van het schadebedrijf

Rob Klinkert, Managing Partner Hoevelaken, 31-1-2013. De toekomst van het schadebedrijf Rb Klinkert, Managing Partner Hevelaken, 31-1-2013 De tekmst van het schadebedrijf Intrductie Middenduin Autmtive gestart in september 2012. Onderdeel van de Middenduin Grep, gevestigd in Nijkerk. pgericht

Nadere informatie

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden -

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden - - Bedrijfsvermeldingen, Key-accunts & andere advertentiemgelijkheden - Dr: VvE Media B.V. Versie: 2.1 Datum: 7 mei 2015 Cntactpersn: Dhr. R.H.P. van der Vssen inf@nederlandvve.nl www.nederlandvve.nl ABN

Nadere informatie

Jaarverslagenonderzoek 2012 Diversiteit in de besturing van AEX en AMX fondsen. Marthe Paauwe Ber Damen

Jaarverslagenonderzoek 2012 Diversiteit in de besturing van AEX en AMX fondsen. Marthe Paauwe Ber Damen Jaarverslagennderzek 2012 Diversiteit in de besturing van AEX en AMX fndsen Marthe Paauwe Ber Damen 18 juni 2012 Jaarverslagennderzek 2012 Diversiteit in de besturing van AEX en AMX fndsen Inhud Pagina

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte voor bestaande woningen

AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte voor bestaande woningen AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte vr bestaande wningen 0. Vrwaarden vr aanvraag 0.1 Heeft u de duurzame warmtemaatregel vr 1 september 2008 gekcht f hiervr vr 1 september 2008 pdracht gegeven? O Ja: u

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Genemal Rijkswaterstaat. Adviesdienst Verkeer en Vervoer

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Genemal Rijkswaterstaat. Adviesdienst Verkeer en Vervoer Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directraat-Genemal Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Verver He is MELDWERK ntstaan? «. ">. "'T» In 1987 hebben de beheerders van rijkswegen afgesprken wegwerkzaamheden

Nadere informatie

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden?

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden? Omgevingsscan Achtergrnd prject De gemeente Drdrecht heeft het plan pgevat de prblematiek rndm (merendeels verslaafde) dak- en thuislze mensen in haar stad aan te pakken. In dit kader heeft de gemeente

Nadere informatie

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie?

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie? Naam van de rganisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Directeur/hfd van een Academie Directeur/hfd afdeling Opleidingen Senir Learning Cnsultant/ Senir Onderwijskundige Learning cnsultant/ Onderwijskundige

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

vaak jarenlange dienstverlening

vaak jarenlange dienstverlening INFORMATIE DOCUMENT Beste geïnteresseerde, Future4prfits is een bedrijf dat unieke trendvlgende systemen heeft ntwikkeld die zeer winstgevende aan- en verkp signalen genereren vr diverse beurzen (.a. de

Nadere informatie

Studiegebied (bso) Tweede graad... Tweede graad... Derde graad... Derde graad... Kantoor. Kantoor. Kantoor

Studiegebied (bso) Tweede graad... Tweede graad... Derde graad... Derde graad... Kantoor. Kantoor. Kantoor Studiegebied (bs) Tweede graad... Tweede graad... Kantr Kantr Derde graad... Derde graad... Kantr Kantradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) Kantradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) STUDIEGEBIED

Nadere informatie

De CCD DE WERKING VAN DE DIGITALE CAMERA GEERTJE VAN DER LINDEN

De CCD DE WERKING VAN DE DIGITALE CAMERA GEERTJE VAN DER LINDEN 2016 De CCD DE WERKING VAN DE DIGITALE CAMERA GEERTJE VAN DER LINDEN Inhud 1. Inleiding... 2 2. De beeldsensr... 2 2.1 De CCD... 2 2.2 De CMOS... 3 2.3 He wrdt kleur waargenmen?... 3 2.4 Vergelijking CCD

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Bijlage 12 Visie op Strategisch Leveranciersmanagement Rijkswaterstaat

Bijlage 12 Visie op Strategisch Leveranciersmanagement Rijkswaterstaat Bijlage 12 Visie p Strategisch Leveranciersmanagement Rijkswaterstaat Paragraaf 1 Strategisch Leveranciersmanagement Het IUC Bedrijfsvering Cntractmanagement RWS (hierna te nemen Cntractmanagement) vert

Nadere informatie

Samenvatting mediapartners Shopping2020

Samenvatting mediapartners Shopping2020 Samenvatting mediapartners Shpping2020 Samenvatting eindrapprt expertgrep Supply Chain De supply chain van de tekmst wrdt gekenmerkt dr cntinue verandering en vraagt m flexibiliteit. De veranderende retailmgeving

Nadere informatie

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 Stappenplan BTW-verhging van 19 naar 21% per 1 ktber 2012 Supprt ID: 57354 Versies: AccuntView Windws Dit stappenplan hebt u ndig m uw administraties in AccuntView gereed te maken vr het nieuwe BTW-percentage.

Nadere informatie

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten)

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten) Evaluatie-rapprt STEP In-husedag bij Ekelmans & Meijer Advcaten (Rechten) -- INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE. WOORD VOORAF. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING VÓÓR DE IN-HOUSEDAG. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING

Nadere informatie

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Van harte welkm Training Meten met! Casper van der Mst Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Prfessinele rganisatie Meten Analyseren Plannen Verbeteren Reviews

Nadere informatie

Beste geïnteresseerde,

Beste geïnteresseerde, INFORMATIE DOCUMENT Beste geïnteresseerde, Future4prfits is een bedrijf dat unieke trendvlgende systemen heeft ntwikkeld die zeer winstgevende aan- en verkp signalen genereren vr diverse beurzen (.a. de

Nadere informatie

MEMO. Betreft : Overeenkomst naar aanleiding van overleg met vakorganisaties op 17 maart 2015. Aan : Vakorganisaties Van : Directie.

MEMO. Betreft : Overeenkomst naar aanleiding van overleg met vakorganisaties op 17 maart 2015. Aan : Vakorganisaties Van : Directie. EO Betreft : Overeenkmst naar aanleiding van verleg met vakrganisaties p 17 maart 2015 Aan : akrganisaties an : Directie. Ons kenmerk: TvdBvak23032015 Pagina: 1/6 s 1. Omvang en duur van het cntract Cntractduur

Nadere informatie

Accountmanagers laten veel kansen liggen

Accountmanagers laten veel kansen liggen Vndelstraat 35e Accuntmanagers laten veel kansen liggen Sinds de crisis zijn de financiële markten structureel veranderd. Vr de crisis kregen de banken veel aanvragen, was het kapitaal veel gedkper en

Nadere informatie

Curriculum Vitae dr. A. Geurtsen RC

Curriculum Vitae dr. A. Geurtsen RC Curriculum Vitae dr. A. Geurtsen RC Persnlijke gegevens Naam: Arn Geurtsen Adres: Witsenburgselaan 32 Wnplaats: 6524 TJ Nijmegen Gebrtedatum: 18 ktber 1963 Burgerlijke staat: gehuwd, drie kinderen (2 x

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

Communicatieplan eindopdracht PD

Communicatieplan eindopdracht PD Cmmunicatieplan eindpdracht PD Een nieuwe identiteit Renée Krpraal, Patrick van Bxtel en Michel Janse INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 8 Pagina 10 Pagina 11 Pagina 12 Pagina

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

I-Week on Sustainability. een voorbeeld van Internationalization@Home

I-Week on Sustainability. een voorbeeld van Internationalization@Home I-Week n Sustainability een vrbeeld van Internatinalizatin@Hme 12 juni 2014 Overzicht 1. Waarm? 2. Cmpetenties 3. Praktisch 4. Prgramma 5. Evaluatie 6. Knelpunten 2 1. Waarm? Strategische lijnen Universiteit

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

E-car sharing in Zuid - Limburg

E-car sharing in Zuid - Limburg E-car sharing in Zuid - Limburg Januari 2014 Inhudspgave 1. Intrductie e-car sharing 2. Visie en tepassing in Zuid Limburg 3. Pilt prject Sittard - Geleen Intrductie e-car sharing Wat is (e-) car sharing

Nadere informatie

Onderzoek slimme meter

Onderzoek slimme meter Onderzek slimme meter JUNI-AUGUSTUS 2016 Pagina 1 van 6 Vereniging Eigen Huis deelt de ervaringen van haar leden met de slimme meter met de Eurpese Unie in het kader van het prject USmartCnsumer. The cntent

Nadere informatie

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche Sturen p Cijfers in de vetverzrgingsbranche 2. Inrichten van uw bedrijfsadministratie U gaat deelnemen aan het prgramma Sturen p Cijfers van het HBA. Uw bedrijfsadministratie met daarp ingericht zijn.

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming N. 218419-1 Emmelrd, 14 januari 2014. Onderwerp Wijziging van de Verrdening tt het kunnen verlenen van een alleenrecht vr Cncern vr Werk. Advies raadscmmissie [ ] Aan de raad. Status: ter besluitvrming

Nadere informatie

Lokale subsidies voor energiebesparing en duurzame energie

Lokale subsidies voor energiebesparing en duurzame energie RETS RESpedia Lkale subsidie vr energieprjecten Ec Centre Wales Jake Hllyfield Lkale subsidies vr energiebesparing en duurzame energie Diverse lkale verheden in Wales hebben uiteenlpende maatregelen genmen

Nadere informatie

Verdiepend onderzoek Wmoinkoopproces

Verdiepend onderzoek Wmoinkoopproces Verdiepend nderzek Wminkpprces Kwalitatief nderzek nder 24 gemeenten Petra Ebben de Jng & Myriam Martens 1 september 2014 Disclaimer en leeswijzer Het ministerie van VWS heeft Q-Cnsult pdracht gegeven

Nadere informatie

Evaluatie van de integrale aanpak van overgewicht

Evaluatie van de integrale aanpak van overgewicht Evaluatie van de integrale aanpak van vergewicht Marije van Kperen Vrije Universiteit Amsterdam, Gezndheidswetenschappen CIAO Sympsium Utrecht, 14 juni 2012 Cnsrtium Integrale Aanpak Overgewicht He evalueer

Nadere informatie

Ons kenmerk MO10/15.0006656. Datum uw brief --

Ons kenmerk MO10/15.0006656. Datum uw brief -- Beleidsntwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Krte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefn 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Pstbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 1 september 2015

Nadere informatie

Heropnamen? Aan de slag!

Heropnamen? Aan de slag! VEVIGHEID IN DE ZORG V Heropnamen? Aan de slag! Jan Klein Anesthesioloog Hoogleraar Patient Safety Engineering 1 A quality indicator should not use the total amount of readmissions, but should solely address

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 2. Leerdoelen 3. Samenwerken, hypotheses & onderzoeksonderwerpen 5. Wat wordt ervan jullie verwacht? 6.

Inhoudsopgave. Inleiding 2. Leerdoelen 3. Samenwerken, hypotheses & onderzoeksonderwerpen 5. Wat wordt ervan jullie verwacht? 6. Inhudspgave Pagina Inleiding 2 Leerdelen 3 Samenwerken, hyptheses & nderzeksnderwerpen 5 Wat wrdt ervan jullie verwacht? 6 Berdeling 8 Prjectrster 2012 11 Afspraken 13 Werkgrepen 2012 14 Onderzeksplan

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

.1-4- gemeente Eindhouen

.1-4- gemeente Eindhouen .1-4- gemeente Eindhuen Inleiding 3 3 Vr u ligt het Jaarverslag Leerplicht en Straks.nu 2008-2009. Qua vrm en pmaakeen ander jaarverslag dan u gewend bent. De vrij uitgebreide weergave van allerlei zaken

Nadere informatie

Marktonderzoek naar de beboefte aan gebeugentrainingscursusseo

Marktonderzoek naar de beboefte aan gebeugentrainingscursusseo Marktnderzek naar de bebefte aan gebeugentrainingscursusse In pdracht van: Bedrijfskundewinkel Eindhven Opdracht nummer: 91.39.253 Uitgeverd dr: W J. Stuursma Eindhven, Februari 1993 Vnvrd Vr u ligt het

Nadere informatie

Wat is Interaction Design?

Wat is Interaction Design? Wat is Interaction Design? Wat is interaction design? Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives. Preece, Sharp and Rogers (2015)

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014 Beleidsplan 2014 Versie Zmer 2014 Pagina 1 van 6 Beleidsplan 2014 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten

Nadere informatie

Checklist voor de people manager

Checklist voor de people manager Checklist vr de peple manager 4 weken vr aanvang dienstverband New hire aanmelden bij HR vr intrductieprgramma (IT en Facilities wrden dr HR aangehaakt) Mentr bereid vinden new hire te begeleiden gedurende

Nadere informatie

Samenvatting criteria arbeidsmarktplatform:

Samenvatting criteria arbeidsmarktplatform: Plan Samenvatting criteria arbeidsmarktplatfrm: 1. Cncreet prjectidee: het prject richt zich p het terugdringen van een veelheid van taken van persneelsleden p kleine schlen en p het inzetten van persneel

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009 IT Management Grup Samenvatting PRINCE2 2009 ITIL is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment Cmmerce in the United Kingdm and ther cuntries. PRINCE2 is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment

Nadere informatie

Stichting SOCIOnext te Amsterdam. Financieel jaarverslag 2012

Stichting SOCIOnext te Amsterdam. Financieel jaarverslag 2012 Stichting SOCIOnext te Amsterdam Financieel jaarverslag 2012 1. Bestuursverslag 2012 1.1 Strategie en beleid 2 1.2 De Challenges 3 1.3 Organisatie en Bestuur 5 1.4 Fndsenwerving 5 1.5 Bestedingsverslag

Nadere informatie

Stappenplan beleidsplan. Sportvereniging

Stappenplan beleidsplan. Sportvereniging Stappenplan beleidsplan Sprtvereniging 2012 Vrwrd Een beleidsplan is een plan dat de kers aangeeft die een vereniging in een bepaalde peride (meestal 3 tt 5 jaren) wil varen. Elke vereniging hrt een beleidsplan

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie