No INNOVATIEVE PRODUCTONDERSTEUNING INNOVATIVE PRODUCT SUPPORT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "No. 1 2013 INNOVATIEVE PRODUCTONDERSTEUNING INNOVATIVE PRODUCT SUPPORT"

Transcriptie

1 No INNOVATIEVE PRODUCTONDERSTEUNING INNOVATIVE PRODUCT SUPPORT

2 Voorwoord Sinds haar oprichting in 1957 heeft CKC Machinehandel Surmac N.V. een positieve bijdrage geleverd aan de duurzame ontwikkeling van Suriname. Ons equipement is onder andere ingezet bij de bouw van de Afobakadam en de reconstructie en verbetering van onze internationale luchthaven, de Johan Adolf Pengel Luchthaven. Op ieder productie- en constructiegebied zoals de mijnbouw, landbouw, bouw en constructie en de bosbouw wordt er gebruikt gemaakt van equipement geleverd door Surmac. Ons succes danken wij aan het feit dat we niet alleen equipement aanbieden aan onze klanten, maar nog meer in samenwerking met onze klanten oplossingen aandragen die het best appelleren aan hun behoeften. Wij zetten ons continu in ter verbetering van onze dienstverlening. In de achter ons liggende jaren hebben wij verschillende producten en diensten op de markt gebracht waaronder recentelijk Surmac Rent en diverse trainingen. Verder zijn er ook krediet faciliteiten gecreëerd. Wij werken er naar toe om de ISO 9001, ISO en OHSAS certificering te behalen en wij hebben onlangs onze nieuwe website gelanceerd. Een nieuw initiatief is de uitgave van ons Surmagazine (SurmaG). Hierin willen wij u informeren over onze producten, diensten en de ontwikkelingen binnen Surmac. In deze allereerste editie besteden wij aandacht aan onze core business, de verhuurafdeling, nieuwe trainingen, persoonlijke beschermingsmiddelen en laten wij 2 medewerkers aan het woord. Heel veel leesplezier. Inhoudsopgave Contents Henri Kramer General Manager CKC Machinehandel Surmac N.V. Preface Since its inception, in 1957, CKC Machinehandel Surmac N.V. has made a positive contribution to the sustainable development of Suriname. Our machines were used during the construction of the Afobakadam and the reconstruction and upgrading of our international airport, the Johan Adolf Pengel Airport. Our equipment is used in all production and construction sectors such as mining, agriculture, building and construction, and forestry. We owe our success to the fact that we not only offer our customers the best heavy equipment in the world, but also solutions that meet the needs of our customers. We constantly strive to improve our customer service. In previous years, we have brought several products and services, such as SurmacRent and several training programs, on the market. We have also launched credit lines. We are working on ISO 9001, ISO and OHSAS certification and we have recently launched our new website. A new initiative is the publication of our Surmagazine (SurmaG). We want to inform you about our products, services and developments within the organization. In this very first edition, we devote attention to our core business, rental department, new training program, personal protective equipment, and we interviewed two staff members. Enjoy! Henri Kramer General Manager CKC Machinehandel Surmac N. V Het bedrijfsprofiel van CKC machinehandel Surmac N.V. The Corporate profile of CKC Machinehandel Surmac N.V. De core business The core business SurmacRent, de verhuurafdeling van Surmac SurmacRent, the rental department of Surmac Surmac Protect Surmac Protect Surmac Cat Training Center Surmac Cat Training Center New Alliance Partners stellen Merian Equipement veilig New Alliance Partners Secure Merian Equipment Aan het woord An interview with SURMAG 2

3 Het bedrijfsprofiel van CKC machinehandel Surmac N.V. (Surmac) C KC Machinehandel Surmac N.V heeft, sinds de oprichting in 1957, als kerndoel het leveren van kwalitatief hoogwaardige technische machines aan de voornaamste productiesectoren van Suriname. Daarom is onze visie: wij bieden de beste passende bedrijfsoplossingen en productondersteuning. En onze missie: het bieden van innovative oplossingen aan de publieke en private sector die economische groei, met respect voor mens en milieu, mogelijk maken. Surmac maakt deel uit van de divisie Motors and Heavy Equipment, dat onderdeel is van het concern C. Kersten en Co. N.V. (Kersten). Dit concern heeft als enige aandeelhouder de Moravian Church Foundation Business Enterprises B.V. Kersten is een 243 jaar oud gediversificeerd concern, bestaande uit een houdstermaatschappij en 13 dochterondernemingen. Sinds 1947 is C. Kersten & Co. de officiële Cat dealer in Suriname. In 1957 nam CKC machinehandel Surmac NV de dealership over bij de oprichting. Naast Cat zijn wij ook vertegenwoordiger van de kwaliteitsmerken AGCO (Massey Ferguson), Ingersoll Rand, Bush Hog, Aaladin, Olympian, 3M, DAF, AK Purifier, JLG en Wacker Neuson. The Corporate profile of CKC Machinehandel Surmac N.V. (Surmac) Since its founding in 1957, the primary objective of CKC Machinehandel Surmac N.V. has been to provide the main production sectors in Suriname with high quality technical equipment. That is why our vision states that: We are the best in providing customized solutions and product support. And our mission is: to provide innovative solutions to public and private sector enabling economic growth, with respect for people and the environment. Surmac is part of the Motors and Heavy Equipment Division, which is part of C. Kersten and Co. N.V. (Kersten). This group has the Moravian Church Foundation Business Enterprises B.V. as its sole shareholder. Kersten is a 243-year-old diversified conglomerate consisting of a holding company and 13 subsidiaries. C. Kersten & Co is the official authorized Cat dealer in Suriname since CKC Machinehandel Surmac N.V. became the authorized dealer after it was founded in In addition to Cat, Surmac also represents the quality brands AGCO (Massey Ferguson), Ingersoll Rand, Bush Hog, Aaladin, Olympian, 3M, DAF, AK Purifier, JLG and Wacker Neuson. Surmac has two branches: the headquarters in Paramaribo and a branch office in the district of Nickerie. Kersten opened a branch in Nickerie in 1954, which has mainly focused on the agricultural market segment. Through the years, we have grown into a solid organization, with the support of our shareholders and customers, and the dedication of our employees. We reach our objectives annually through our operating procedures, activities of the departments and allocation of tasks. SURMAG 3

4 Surmac telt 2 vestigingen: de hoofdvestiging in Paramaribo en het filiaal in het district Nickerie. Kersten opereert sinds 1954 in Nickerie en heeft zich voornamelijk toegelegd op de marktsector landbouw. Door de jaren heen zijn wij, met de ondersteuning van onze aandeelhouders en klanten en de toewijding van onze werknemers, uitgegroeid tot een solide organisatie. De opzet van de organisatie, de activiteiten van de afdelingen en de taakverdeling van de 131 werknemers leiden ertoe dat Surmac jaarlijks haar targets haalt. Omdat Surmac hoge waarde toekent aan de bescherming van mens en milieu, blijven wij steeds vernieuwingen invoeren op het gebied van milieubescherming en persoonlijke veiligheid. Daarom hebben wij het vorig jaar een aanvang gemaakt met het certificeringstraject voor ISO 9001 en zijn wij in 2012 van start gegaan met het traject voor ISO 14001, Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS) standaarden en Kersten HSEC standaarden. De ISO normen, OHSAS en Kersten HSEC standaarden stellen eisen op het gebied van kwaliteitsmanagementsystemen, milieumanagementsystemen, gezondheid, veiligheid, milieu en gemeenschap. Wij richten ons ook op activiteiten voor duurzame gemeenschapsontwikkeling. Surmac en de Caterpillar Foundation, de filan tropische tak van Caterpillar Incorporated, werken nauw samen in maatschappelijke ontwikkelingsprojecten gericht op het versterken van de technische know-how van het Surinaamse schoolsysteem. u Because Surmac values the protection of people and the environment, we constantly introduce new methods in the field of environmental protection and personal safety. Therefore, we started the certification process for ISO 9001 in 2011 and for ISO 14001, Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS) standards and Kersten HSEC standards in ISO, OHSAS and Kersten HSEC models outline standards for quality management systems, environmental management systems, health, safety, environment and community. We also contribute to programs for sustainable community development. Surmac and the Caterpillar Foundation, the philanthropic arm of Caterpillar Inc., work closely together in social development projects aimed at improving the technical expertise within the Surinamese school system. u SURMAG 4

5 WE ARE THE BEST IN PROVIDING CUSTOMIZED SOLUTIONS AND PRODUCT SUPPORT SURMAG 5

6 De CORE BUSINESS Surmac heeft als kerndoelen de verkoop van duurzame equipement en het bieden van ondersteuning bij machine management. Dit houdt in dat wij de klant assisteren bij machineselectie, machinegebruik, aankoop en financiering, onderhoudsmanagement en de vervanging van complexe technische systemen. Door de toegang tot de resources van de internationale merken die wij vertegenwoordigen, alsook onze jaren lange ervaring in de verkoop van zwaar materieel en de verlening van excellente service, is Surmac uitgegroeid tot een organisatie waar de klant centraal staat. V oor het vlotte verloop van alle aspecten van de verkoop is een Marketing & Sales team samengesteld bestaande uit een manager, een marketing officer, sales administrators en accountmanagers. Dit team is belast met de verkoop van machines, marketing en promotieactiviteiten en dienstverlening naar de klant. De accountmanagers, die elk hun eigen marktsegment hebben, zijn het aanspreekpunt voor de klant. Samen met de klant zoeken zij naar snelle en efficiënte oplossingen. De marktsegmenten waarin Surmac opereert zijn de mijnbouw, de landbouw, de bosbouw, de bouw, de industrie en de scheepvaart. Aangezien de dealership van Cat al sinds 1941 binnen Kersten zit, is het begrijpelijk dat de segmenten gericht zijn op Cat zwaar materieel. Caterpillar produceert technologisch geavanceerde equipement van uitstekende kwaliteit. Daarom is het niet verbazingwekkend dat Cat het best verkochte merk van Surmac is. De graafmachines, dozers, loaders, mini graafmachines, handlers, trucks en vorkheftrucks (forklift trucks) van Cat excelleren op de Surinaamse markt. Naast Cat machines levert Surmac ook Massey Ferguson tractoren, die in de rijstsector in Nickerie een prominente plaats hebben ingenomen. Ook het kleinere apparatuur heeft Surmac voorhanden: Ingersoll Rand compressors, Aaladin hogedrukspuiten, Olympian generatoren, 3M persoonlijke beschermingsmiddelen, DAF onderdelen, JLG liftplatformen, Wacker Neuson lichttorens en constructie apparatuur. Alle onderdelen voor de door Surmac verkochte machines worden geleverd. Wij beschikken in ons magazijn over meer dan onderdelen, die binnen 24 uur na aanvraag geleverd kunnen SURMAG 6 worden. Spoedonderdelen worden dezelfde dag verscheept naar Surmac vanuit het magazijn van de leverancier met lucht- of zeevracht. De klant kan ook terecht bij Surmac voor alle reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan de machines en de apparatuur. Onze gekwalificeerde monteurs lossen elk probleem op. Surmac telt een groot clientéle. Wij leveren machines en onderdelen aan mulitinationale bedrijven zoals IAmGold en Newmont Mining Corporation, en grote Surinaamse bedrijven zoals Haukes N.V., Kuldipsingh Group, Baitali N.V., MNO Vervat Suriname N.V., Antino Minerals N.V. en Greenheart Suriname N.V. Daarnaast faciliteert Surmac ook de kleine ondernemers. Bij de viering van 70 jaar Cat in Suriname, in 2011, werd er een financieringsplan gelanceerd voor sectoren die een extra stimulans nodig hebben. Ook voor de rijstboeren in Nickerie is een kredietlijn van USD 2 miljoen gelanceerd. Surmac legt zich toe op het verschaffen van moderne kwaliteitsmachines voor elke ondernemer. u

7 The core business The primary goal of Surmac is to offer durable equipment and support in equipment management. We offer support in equipment selection, equipment use, procurement and financing, maintenance management and the replacement of technical complex systems. As a result of the resources provided by the international brands we represent as well as our years of experience in equipment sales and service provision, Surmac has become a customer-oriented organization. Our Marketing & Sales team, which consist of a manager, a marketing officer, sales administrators and account managers, was formed to ensure customers of problem-free transactions. This team is in charge of sales, marketing and promotion, and customer-related services. The account managers, who each have their own market segment, are the primary contacts for customers. Our account managers work in close collaboration with customers to find quick and efficient solutions. Surmac operates in the mining, agriculture, forestry, building and construction, shipping and industrial market segments. Because the dealership of Cat has been within Kersten since 1941, the segments focus on Cat heavy equipment. Caterpillar manufactures technologically advanced equipment of excellent quality. It is not surprising that Cat is our top-selling brand. Cat excavators, track type tractors, loaders, mini excavators, telehandlers, forklift trucks excel on the Surinamese market. In addition to Cat machines, Surmac sells Massey Ferguson tractors, which have a prominent place in the agricultural sector in Nickerie. We also have smaller equipment on hand: Ingersoll Rand compressors, Aaladin pressure washers, Olympian generators, 3M personal protective equipment, DAF parts, JLG aerial work platforms (boom lifts), Wacker Neuson light towers and construction equipment. We supply all equipment parts. The 13,000 spare parts in stock are delivered within 24 hours. Urgent parts are shipped the same day to Surmac from the warehouse of the supplier, either by air- or sea freight. We also do all repair and maintenance work. Our qualified mechanics solve every problem. Surmac has a sizable clientele. We supply machines and parts to multinationals such as Newmont Mining Corporation, IAmGold and large Surinamese contractors such as Haukes N.V., Kuldipsingh Group N.V., Baitali N.V., MNO Vervat Suriname N.V., N.V. Antino Minerals and Greenheart Suriname N.V. Surmac also facilitates small contractors. In commemoration of 70 years Cat in Suriname, in 2011, a financing plan was launched for sectors in need of a stimulus as well as a credit line of USD 2 million for farmers in Nickerie. We are dedicated to supplying cutting-edge technology to all contractors. u SURMAG 7

8 SurmacRent, de verhuurafdeling van Surmac CKC Surmac N.V biedt haar klanten consequent passende bedrijfsoplossingen. Om deze bedrijfsoplossingen te kunnen bieden, blijft Surmac stelselmatig innovatieve producten en diensten op de markt brengen. Een van de diensten die Surmac, onder de naam SurmacRent, biedt aan ondernemers, is de mogelijkheid om op dag-, week-, maand- of jaarbasis zwaar materieel te huren voor kleinschalige of grootschalige projecten. Op 14 januari 2011 werd SurmacRent gelanceerd. Door het succes van de equipementverhuur is SurmacRent vanaf 1 februari 2012 een zelfstandige afdeling binnen CKC Surmac N.V. D e verhuur van equipement biedt klanten een snelle en flexibele oplossing. Hierdoor kunnen projecten met kwalitatief hoogwaardige machines en apparatuur worden uitgevoerd. Wij bieden een modern assortiment equipement dat snel en gemakkelijk kan worden ingezet op elke lokatie in Suriname. De klant kan er terecht voor het huren van graafmachines, hoogwerkers, manliften, minigraafmachines, telehandlers, aggregaten, betonmolens, beton handhamerboren (jackhammers), dozers en trilplaten. Naast machines die snel inzetbaar zijn, biedt equipementverhuur ook financiële flexibiliteit. De klant is namelijk gevrijwaard van aanschafkosten waardoor de initiële investeringen minder zijn. Doordat service en onderhoud van machines voor de rekening van SurmacRent zijn, betaalt de klant slechts huur. Verder is de verhuur gebasseerd op het bedrijfsmodel van de klant en kan het huren geschieden via ruime financieringsmogelijkheden. De klant heeft ook de mogelijkheid om over te gaan tot de aankoop van de gehuurde machines. Gedurende het succesvolle eerste jaar heeft SurmacRent zich geconcentreerd op het verhuren van zwaar materieel aan klanten uit de goudsector. Dit vanwege de enorme groei die deze sector momenteel ondervindt in Suriname. Ook de bouwsector is gebleken een goede markt te zijn voor het verhuren van machines op korte SURMAG 8 termijn. Omdat Surmac ook andere marktsegmenten wil veroveren, zullen wij ons in de komende tijd meer richten op de verhuur aan onder andere de gewone man. Wij willen iedere Surinamer van dienst zijn, hoe klein het project ook mag zijn. Het streven is om SurmacRent te maken tot een full service verhuurbedrijf dat voor korte, middellange en lange termijn turnkey-oplossingen kan bieden aan mulinationale bedrijven, middelgrote ondernemers, kleine ondernemers en prive personen. u

9 SurmacRent, the rental department of Surmac CKC Surmac N.V. consistently offers customers suitable business solutions by systematically introducing innovative products and services. Surmac, operating as SurmacRent, offers contractors the opportunity to rent heavy equipment, for small-scale or large-scale projects, for a day, week, month or year. SurmacRent was founded on January 14, Due to its success, SurmacRent became a self-sufficient department on February 1, Equipment rental offers customers an immediate and flexible solution, so projects can be performed with high-quality machines. We offer a broad selection of machines, which are transported to every location in Suriname, quickly and easily. Our stock comprises excavators, mini excavators, telehandlers, boom lifts, aggregates, concrete mixers, jackhammers, dozers and vibratory plate compactor. In addition to machines that are readily available, heavy equipment rental offers customers financial flexibility. Customers do not have procurement costs, which result in a lower initial investment. As SurmacRent provides service and maintenance, customers only pay rent. The rental is based on the business model of the customer and can be financed. Customers also have the option to purchase the machines. During the successful first year, SurmacRent focused on renting to customers in the gold industry, which is experiencing an enormous growth in Suriname now. The construction sector has also proven to be a good market for short-term rental. We want to conquer other market segments too. In the near future, we plan to focus more on the common man. We want to serve every one; however small the project might be. Our aim is to make SurmacRent into a full service rental company, which offers turnkey solutions to multinationals, medium-sized contractors, small contractors and the common man for short- to long-term. u SURMAG 9

10 Bedrijven leggen zich steeds meer toe op het aanscherpen van veiligheid op de werkvloer. Hierdoor is een behoefte ontstaan aan persoonlijke beschermingsmiddelen, die immers een belangrijk onderdeel vormen van veiligheid op de werkvloer. Vanwege deze groeiende behoeften besloot Surmac distribiteur te worden van de persoonlijke beschermingsmiddelen van 3M (Minnesota Mining and Manufacturing Company). 3M is een internationaal technologiebedrijf met meer dan producten in uiteenlopende sectoren en de wereldleider op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze beschermingsmiddelen voldoen aan de Noord-Amerikaanse veiligheidsstandaarden voor een veilige werkomgeving en persoonlijke beschermingsmiddelen. Surmac is distribiteur van de Occupational Health & Environmental Safety (OHES) lijn die valt onder de Safety, Security and Protection Services divisie. De veiligheidsproducten van de OHES lijn die Surmac biedt zijn: gehoorbescherming: oordoppen en oorbeschermers; ademhalingsbescherming: wegwerp en herbruikbare neuskappen (respirators); hoofdbescherming: veiligheidshelmen (hardhats); gelaatbescherming: gelaatschermen (face shields); oogbescherming: veiligheidsbrillen; voetbescherming: veiligheidsschoenen; beschermende kleding: overalls en reflecterend materiaal; handbescherming: handschoenen; valbeveiliging: harnassen. Al deze producten zijn gericht op het beschermen van vitale delen zodat iedere werknemer aan het eind van de dag veilig thuiskomt. In overeenstemming met de strategie van 3M is het personeel van Surmac getraind in de productkennis en de toepassingen van de beschermingsmiddelen. De klant krijgt bij aankoop van veiligheidsproducten voorlichting over het gebruik en het onderhoud van alle producten. Ook voeren onze medewerkers diverse tests uit, zodat de klant de voor hem geschikte producten aanschaft. Surmac wil, naast het aanbod aan 3M kwaliteitsproducten, haar assortiment persoonlijke beschermingsmiddelen uitbreiden, zodat veiligheidsproducten geleverd kunnen worden aan alle sectoren. Ook de verbreding van de dienstverlening naar de klant staat in het vooruitzicht. Wij willen de klant niet slechts voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen, maar willen alle aspecten van de werkveiligheid beheren. u Companies invest more and more in workplace safety. As a result, there is a great demand for personal protective equipment, which is essential to workplace safety. Because of this demand, Surmac has decided to become the distributor of personal protective equipment by 3M (Minnesota Mining and Manufacturing Company). 3M is an international technology company with more than 50,000 products in various sectors and the world leader in the field of personal protective equipment. This equipment complies with the North American standards on workplace safety and personal protective equipment. Surmac is the distributor of the Occupational Health & Environmental Safety (OHES) line, which is part of the Safety, Security and Protection Services Division. The products of the OHES line are: Hearing conservation & protection: earplugs and earmuffs; Respiratory protection: disposable and reusable respirators; Head protection: hard hats; Face protection: face shields; Protective eyewear: safety glasses and goggles; Foot protection: safety shoes; Body protection: overalls (coveralls) and reflective material; Hand protection: gloves; And fall protection: safety harnesses. All these products are aimed at protecting vital body parts so that every employee can go home unharmed at the end of the day. As part of the 3M strategy, our staff was trained in product knowledge and the utilization of the protective equipment. Customers get instruction on usage and maintenance of all products. Our employees also perform various tests, so customers always purchase the right products. We strive to increase our range of products and quality brands, so we can supply personal protective equipment to all sectors. In the future, we intend to offer our customers protective equipment and manage all aspects of workplace safety. u SURMAG 10

11 Training Center Surmac start met een voor Suriname nieuwe manier van trainen van operators. De eerste kennismaking van de trainee met de machine vindt plaats middels een simulator. Dit is een apparaat waarmee de gebruiker in een nagebootste werkelijkheid bedieningsvaardigheid kan opdoen. De aanleiding voor de start van de operator trainingen is de grote vraag naar gekwalificeerde operators vanwege de toename van multinationale bedrijven en dus het machinegebruik in de diverse sectoren. Ook is gebleken dat machines steeds vaker defect raken als gevolg van onvakkundig gebruik door operators. Surmac wil met deze training een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteiten, de vaardigheden en de werkefficiëntie van operators en het verminderen van de kosten van de klant. Ook wil Surmac, als leverancier van zwaar materieel in Suriname, het rendement van de geleverde machines verhogen door getraind personeel mee te laten werken. Surmac heeft gekozen voor simulator trainingen omdat er een reeks van voordelen verbonden zijn aan deze opleidingsmethode: De veiligheid van de trainee is voortdurend gegarandeerd. De trainee leert de moeilijke manoeuvres op de simulator uit te voeren waardoor er geen levengevaarlijke situaties ontstaan. De kosten zijn lager. Machines hoeven niet vrijgemaakt te worden, dus neemt de productie niet af. Omdat de training op de simulator plaatsvindt worden er geen machine draaiuren gemaakt, gaan machines minder snel stuk, behoeven ze minder snel onderhoud en zijn er geen benzinekosten. Het personeel wordt beter opgeleid. De trainee kan beter gescreend en getest worden doordat de simulator de prestaties van elke trainee bijhoudt. Er kunnen meerdere operators simultaan getraind worden. En er kan gewerkt worden ongeacht de weersomstandigheden. De simulator trainingen worden verzorgd door gekwalificeerde instructeurs, die een opleiding tot dealer certified instructors hebben gevolgd bij Caterpillar, de fabrikant van de simulators. De instructeurs hebben als taak de trainees de kennis van de machine en de bedieningsvaardigheden om het werk veilig en efficiënt uit te voeren bij te brengen. Dit houdt in: het inspecteren van de machine voor de start van het werk; het vertrouwd maken met het controlepaneel; de uitvoering van basis en combinatie bewegingen; en het uitvoeren van complexe opdrachten. Na het simulator gedeelte van de training voert de trainee diverse werkopdrachten uit in het veld tijdens het praktische gedeelte. Aan het eind van een succesvol doorlopen training ontvangt de trainee een certificaat voor het simulator deel en een qualification card voor het praktische gedeelte. Trainees worden vooralsnog opgeleid tot medium hydraulic excavator (graafmachines), dozer (rupstrekkers) en small wheel loader (wielladers) operator. u Training Center Surmac introduces a new method of training operators. The trainees are instructed in the use of the machine by means of a simulator: a device that allows the user to acquire skills in an artificially re-created reality. Surmac decided on the operator training because of a growing demand for qualified operators. The increase in multinational companies and the increase in machine usage in different sectors create this demand. We also determined that unskillful use of machines leads to frequent engine failure. With this training, Surmac wants to contribute to the improvement of operator skills, qualities and work efficiency and the reduction of costs. As a supplier of heavy equipment, we want to increase the performance of our machines by putting them to skillful and safe use. Surmac has opted for the simulator training because of the advantages associated with this training method: The safety of the trainee is always guaranteed. The trainee learns to perform difficult maneuvers on the simulator so life-threatening situations can be avoided. The costs are lower. Productivity does not decrease, because machines are not taken out of production. Because the training takes place in the simulator, there are no engine-use hours, maintenance is reduced, engine failure is limited and there are no fuel costs. The trainee is well trained. The simulator tracks the performance of each trainee. As a result, the trainee is thoroughly screened and tested. Multiple operators can be trained at one time. And operators can be trained regardless of the weather conditions. Dealer certified instructors, who were trained by Caterpillar, the manufacturer of the simulators, oversee the simulator training sessions. The instructors impart knowledge about the machine and teach trainees how to perform tasks safely and efficiently. The trainees learn: pre-operation machine inspection procedures, control familiarization, correct techniques for basic and combination maneuvers and proper techniques for complex tasks. After the simulator training, trainees perform various tasks on site during the practical part of the training. At the end of a successful training, the trainee receives a certificate for the simulator training and a qualification card for the practical training. Trainees are trained to be medium hydraulic excavator, track type tractor and small wheel loader operator. u SURMAG 11

12 New Alliance Partners stellen Merian Equipement veilig Tekst : Matt Cardamone Newmont Global Supply Chain Management Bron: Cat and Newmont Alliance Memo Het Merian project is een belangrijk onderdeel van Newmont s ontwikkelingsdoelstellingen. Het project is momenteel in de opstartfase in het Zuid-Amerikaans land Suriname en zal kansen creëren voor Newmont, Caterpillar en de lokale gemeenschap. Een van de eerste projecten is het veiligstellen van het benodige equipement voor de aanleg van wegen en het werkterrein. Door onvoorziene omstandigheden en veranderde project voorwaarden, is een kans gecreëerd voor Caterpillar en de regionale dealer Surmac. Surmac is al langer dan 70 jaar de officiële Cat dealer in Suriname. Zij zijn de nieuwste leden van het Alliance team en zullen een belangrijke rol spelen in de succesvolle realisatie van het Merian project. Een team bestaande uit medewerkers van Caterpillar, Surmac en Newmont hadden als uitdaging om 31 machines van 9 verschillende modellen te leveren. Dat lijkt simpel. De ware uitdaging was het leveren van 23 gebruiksklare units op werklokatie binnen 120 dagen, waarbij rekening gehouden moest worden met een verschepingstijd van 49 dagen. Met een leveringstijd van tussen de 75 en 100 dagen moest het team snel en doelgericht werken om de deadline te kunnen halen. In een periode van 6 weken hebben Surmac en Cat verschillende oplossingsmodellen gepresenteerd om het benodigde equipement te leveren. Dit hield in de snelle levering van machines, het gebruikmaken van het uitgebreide Cat Dealer Netwerk voor nieuwe machines en het inschakelen van Caterpillar s gecertificeerd tweedehands apparatuur team voor equipement met een nog kortere levertijd. Door het harde werk van het team, is het equipement gekocht en zal de levering volgens het project schema plaatsvinden. Teamwork heeft getoond hoe een alliantie kan en hoort te werken om te leiden tot: Succes voor allen. u SURMAG 12

13 New Alliance Partners Secure Merian Equipment By Matt Cardamone Newmont Global Supply Chain Management Taken from: Cat and Newmont Alliance Memo The Merian project is an important element of Newmont s 7 by 17 growth objectives. The project is currently under development in the South American country of Suriname, and will provide a number of opportunities for Newmont, Caterpillar and the local community. One of those early opportunities has been securing the equipment required for road and site development. Due to unusual circumstances and a change in project requirements, an opportunity arose for Caterpillar and the regional dealer, Surmac. Surmac has been the local Caterpillar dealer for Suriname for more than 70 years. They have become the newest member to the Alliance team, and will play a key role in making Merian a success. A team comprised of Caterpillar, Surmac and Newmont personnel was challenged to secure 31 pieces of support equipment across 9 models, which sounds pretty straightforward. The real challenge was to secure 23 of these units and have them on site and ready to work within 120 days. That included 49 days of planned shipping time. With equipment lead times ranging from weeks, the team had to exhibit agility and collaboration in their efforts to meet the deadline. Over a 6-week period, Surmac and Cat were able to provide multiple options to provide the required equipment. This included securing production slots with short notice, utilizing Cat s broad dealer network for existing new equipment and reaching out to Caterpillar s used equipment team for equipment with an even shorter supply. Through the efforts of the team, the equipment has been secured and delivery will meet the required project schedule. The teamwork displayed is a perfect example of how an Alliance can and should work, as it Delivered Success for All. u SURMAG 13

14 Aan het woord Om een beeld te vormen van Surmac over de jaren, hebben we gesproken met 2 medewerkers die al meer dan 40 jaar werkzaam zijn bij Surmac. De heren Ronald Westmaas en Margio Godeken werken respectievelijk 48½ jaar en 43 jaar bij Surmac. Waarom hebt u gekozen om bij Surmac te werken? Ronald Westmaas: Ik had net mijn mulo b-diploma behaald en ging op zoek naar werk. Ik heb bij verschillende bedrijven gesolliciteerd, waaronder Surmac. Ik heb voor Surmac gekozen omdat de verkoop van grote machines en onderdelen mij aantrok. Margio Godeken: Ik was heel jong toen ik van de Poolschool kwam. Ik wilde niet meteen werken maar een beetje sporten. Door tussenkomst van de heer Simons, de toenmalige parts manager, ben ik bij Surmac komen werken. Hij hoorde dat mijn moeder me aan het werk wilde hebben en zei aan mijn moeder dat ik me moest aanmelden. Hoe was het werken bij Surmac in de beginjaren? Ronald Westmaas: Alles werd handmatig gedaan. Wij gebruikten toen het carddex systeem. Alles wat binnen kwam aan onderdelen of verkocht werd, werd aangegeven middels dit systeem. Bij de verkoop van een onderdeel werd het onderdeel in het magazijn en bij de balie afgeschreven van de voorraadkaart. Ook de bon voor de klant werd met de handgeschreven. Margio Godeken: In het magazijn was het toen hard werken. Er waren in het begin geen liften om onderdelen van de hoge rekken naar beneden te halen. Ook moesten wij onderdelen met mankracht transporteren naar de voertuigen. Zware kettingen moesten gerold worden om geladen te worden op de trucks. Ronald Westmaas: Vroeger was Surmac nog niet zo een groot bedrijf. Het gebouw An interview with To get an idea of Surmac over the years, we interviewed two employees who have worked at Surmac for more than 40 years. Mr. Ronald Westmaas and Margio Godeken have been employed for 48 ½ years and 43 years respectively. Why did you choose to work at Surmac? Ronald Westmaas: I had just graduated from junior secondary school and went looking for a job. I applied at several companies, including Surmac. I eventually chose to work at Surmac because I was interested in the sale of large machines and parts. Margio Godeken: I was very young when I graduated from Poolschool. I did not want to work right away because I wanted to have a little fun first. Through Mr. Simons, the former parts manager, I SURMAG 14 Margio Godeken was kleiner want er was nog geen bovenverdieping. De werkplaats en het machinepark van Surmac waren klein. We hadden wel magazijnen op verschillende lokaties in Suriname. Tijdens de bouw van de Afobakadam hadden we een magazijn ter plekke. In het oosten van Suriname hadden we een magazijn in Patamakka. De onderdelen voor Suralco Moengo werden via water getranspor- got the job at Surmac. He had heard that my mother was trying to find me a job, so he told her to send me to Surmac. How was Surmac in the beginning? Ronald Westmaas: Everything was done manually. We used the carddex system, which listed each item bought and sold. When a part was purchased, the part was stricken from the stock card in the warehouse and at the front desk. The customer voucher was also handwritten. Margio Godeken: Working in the warehouse was labor-intensive. At first, there were no portable lifts, which could be used to retrieve parts from the top shelves. We transported parts manually to vehicles. Heavy chains were rolled and then loaded onto trucks by hand. Ronald Westmaas: Surmac was a small company. The building and the workshop were small.

15 Ronald Westmaas teerd vanuit de SMS pier. In West Suriname, Kamp 52, hadden wij een magazijn voor de aanleg van de spoorbaan. Ronald Westmaas en Margio Godeken: De werktijden waren anders. Ik heb gewerkt van maandag tot en met vrijdag van 7 uur tot 1 uur. Om 1 uur mochten we naar huis om te schaften. We begonnen weer om 4 uur te werken tot 6 uur.op de zaterdag werkten wij van 7 uur tot 1 uur. Op een gegeven moment werden de tijden gewijzigd. We werkten toen van 7 uur tot 1 uur en van 2 uur tot 4 uur. Tijdens de bouw van de Afobakadam werd er in shifts gewerkt, omdat er altijd personeel beschikbaar moest zijn voor het geval Suralco onderdelen nodig had. Margio Godeken: Als machines naar het binnenland getransporteerd moesten worden, werden ze helemaal uit elkaar gehaald. De machinedelen werden per helikopter naar het binnenland gevlogen, waar ze met de boot verder getransporteerd werden. Op lokatie werden de machines weer in elkaar gezet. Hoe is het werken bij Surmac veranderd? Ronald Westmaas en Margio Godeken: Het werk is nu stukken beter en makkelijker. Het werk gaat veel sneller vanwege het gebruik van computers. Vroeger moesten brieven eerst geschreven worden. Daarna werden ze naar de typiste gestuurd om getypt te worden. Dat hoeft allemaal niet meer. Ook het contact met Caterpillar is nu supersnel. Vroeger duurde het twee weken voordat het papierwerk van en naar Amerika was gegaan. De faciliteiten zijn veel beter. Het gebouw is veel groter en het personeel is beter gehuisvest. Het aantal werknemers is groot omdat Surmac is gegroeid. Het machinepark van Surmac is nu ook veel uitgebreider. Wat zeker is gaan veranderen in de loop der tijd is het aantal vrouwen dat werkzaam is bij Surmac. In het begin was 1 op de 25 medewerkers vrouw. Dat is niet meer zo. Het is een goede ontwikkeling. Na meer dan 40 jaar gewerkt te hebben voor Surmac; hoe zou u Surmac het best kunnen omschrijven? Ronald Westmaas en Margio Godeken: De firma waar je moet aankloppen voor kwaliteit en duurzaamheid. u There were few machines but Surmac had warehouses in different locations: at Afobakka during the construction of the dam, at Patamakka, in the eastern part of Suriname, and at Kamp 52, in western part of Suriname, for the construction of the railroad tracks. The components for Suralco Moengo were transported by water from the SMS pier. Ronald Westmaas en Margio Godeken: The office hours were different. I worked from Monday to Friday from 7 to 1 o clock. We were allowed to go home at 1 p.m., and we started working again at 4 until 6 o clock. On the Saturday, we worked from 7 a.m. to 1 p.m. The office hours changed, and we worked from 7 a.m. to 1 p.m. and from 2 to 4 p.m. During the construction of the Afobakadam, we worked in shifts because personnel had to be available in case Suralco needed parts. Margio Godeken: Machines, which were transported to the interior, were disassembled. The parts were flown to the interior by helicopter, where they were transported further by boat. The machines were reassembled on location. How has Surmac changed? Ronald Westmaas en Margio Godeken: The work is much better and easier because of computers. Formerly, letters were written by hand and sent to the typist to be typed out. This is not the case anymore. Now we can also contact Caterpillar super fast. Formerly, it took two weeks for the paperwork to go to and from America. The facilities are much better. The building is bigger and the staff is adequately housed. The number of employees has grown, because Surmac has grown. We have a broad equipment product line now. What has certainly changed throughout the years is the number of women working at Surmac. One out of every 25 employees was female. That is not the case anymore. This is a positive change. After having working at Surmac for more than 40 years, how would you best describe Surmac? Ronald Westmaas en Margio Godeken: The company that stands for quality and durability. u SURMAG 15

16 Slangenhoutstraat 57-65, Paramaribo / Suriname Phone: Fax: /

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 219 21 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit Jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 2019 2010 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. Global Pump Investment (GPI), in 1997

Nadere informatie

All it takes for environmental research

All it takes for environmental research All it takes for environmental research Inhoudsopgave Contents 4 6 9 12 13 14 16 17 18 19 23 28 30 FONS EIJKELKAMP Verdere internationale expansie Further international expansion JOS VAN ZUILEN Uniek

Nadere informatie

Global Pump Investment 2011. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment 2011. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 2011 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 2009 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. Global Pump Investment (GPI), in 1997 opgericht

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag Sustainability Report

Maatschappelijk Verslag Sustainability Report ALUCHEMIE Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2010 Inhoud Contents Introductie Introduction 03 HSE (Gezondheid, Veiligheid & Milieu) Health, Safety & Environment 04 Milieu Environment 09 P&O

Nadere informatie

ANNUAL REPORT & FINANCIAL STATEMENTS

ANNUAL REPORT & FINANCIAL STATEMENTS ANNUAL REPORT & FINANCIAL STATEMENTS 2012 Table of Contents 4 7 8 9 11 13 15 18 21 24 27 Company Profile Report of the General Manager Report of the Supervisory Board Corporate Information Market Review

Nadere informatie

The Marketing and Sales Team of the Airport City

The Marketing and Sales Team of the Airport City AUTUMN 2014 Business Magazine for: Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Schiphol and surrounding nuclei The Marketing and Sales Team of the Airport City Reportage Rabobank Regio Schiphol s Limitless Custom Services

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Annual report 2006

Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Buiten gewoon! Inhoud Contents 4 Oranjewoud in één oogopslag Oranjewoud at a glance 5 Oranjewoud: buiten gewoon! Oranjewoud: Outstanding in every way! 6 Bericht van

Nadere informatie

Jaarverslag. Delfluent 2005. Annual report

Jaarverslag. Delfluent 2005. Annual report Jaarverslag Delfluent 2005 Annual report Voorwoord Foreword Voorwoord Foreword Inhoud Voor u ligt het jaarverslag 2005 van Delfluent. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland, werken wij een

Nadere informatie

No.1 STAATSOLIE NIEUWS. No. 2 Juni / June 2009

No.1 STAATSOLIE NIEUWS. No. 2 Juni / June 2009 STAATSOLIE NIEUWS Inhoud 4 6 10 12 16 No.1 3 Solide groei en performance Staatsolie in 2008 voortgezet met nieuwe records Solid Growth and Performance Continued in 2008 4 Visualisatieruimte stimuleert

Nadere informatie

DHTCTODAY. Periodieke nieuwsbrief van DHTC, zevende jaargang, januari 2003 Periodical newsletter of DHTC, volume 7, January 2003

DHTCTODAY. Periodieke nieuwsbrief van DHTC, zevende jaargang, januari 2003 Periodical newsletter of DHTC, volume 7, January 2003 DHTCTODAY Periodieke nieuwsbrief van DHTC, zevende jaargang, januari 2003 Periodical newsletter of DHTC, volume 7, January 2003 Laatste nieuws Na een renovatie, waaronder de installatie van een nieuw stookgedeelte,

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK VERSLAG SUSTAINABILITY REPORT

MAATSCHAPPELIJK VERSLAG SUSTAINABILITY REPORT Aluchemie MAATSCHAPPELIJK VERSLAG SUSTAINABILITY REPORT 2009 Inhoud Contents ALUCHEMIE Voorwoord / Introduction 3 Productie / Production 4 HSEQ 7 Customer Services 12 Milieu / Environment 14 Afvalmanagement

Nadere informatie

ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN. Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2011

ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN. Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2011 ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2011 Aluchemie, onderdeel van Rio Tinto en Norsk Hydro Aluminium & Chemie Rotterdam B.V., kortweg Aluchemie, is producent

Nadere informatie

rjc/bbe/14-10-2014/2014.000023.01

rjc/bbe/14-10-2014/2014.000023.01 1 PROCES-VERBAAL VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN@ AANDEELHOUDERS UNILEVER N.V., GEHOUDEN OP 14 MEI 2014@ OM 09:30 UUR TE ROTTERDAM@ Op veertien mei tweeduizend veertien, om negen uur en dertig minuten,

Nadere informatie

2003 Sustainability Report / Rapport

2003 Sustainability Report / Rapport 2003 Sustainability Report / Rapport Statement van de President Dit rapport over Suriname is de laatste bijdrage aan de inlossing van Alcoa's reeds lang bestaande belofte om toegang te verschaffen tot

Nadere informatie

8 Philip Daenens, CEO Alva Verse Vruchten nv Alva, stevig geworteld, in volle ontwikkeling

8 Philip Daenens, CEO Alva Verse Vruchten nv Alva, stevig geworteld, in volle ontwikkeling Inhoudsopgave 2 Sectoranalyse België, land van groenten en fruit Contents 3 Sector analysis Belgium, land of fruit and vegetables 8 Philip Daenens, CEO Alva Verse Vruchten nv Alva, stevig geworteld, in

Nadere informatie

LUXEMBOURG. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

LUXEMBOURG. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with Brussels Press LUXEMBOURG supplement distributed with www.brusselspress.com Inhoud Content American Chamber of Commerce 4 Central Bank 5 Banking/Finance/Consulting Stock Exchange 6 Banca Lombarda International

Nadere informatie

SERBIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

SERBIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with Brussels Press SERBIA supplement distributed with www.brusselspress.com - Crown corks and Metal boxes - Preforms 11000 Beograd v v v Dzordza Vasingtona 6/V Tel.: +381 11/3230-271 Fax: +381 11/3230-316

Nadere informatie

Towards a national ICT infrastructure for research Naar een nationale ICT-infrastructuur voor onderzoek

Towards a national ICT infrastructure for research Naar een nationale ICT-infrastructuur voor onderzoek Towards a national ICT infrastructure for research Naar een nationale ICT-infrastructuur voor onderzoek SARA Jaarverslag Annual 2011 Report 2011 SARA Jaarverslag Annual Report Contents / Inhoud Cases

Nadere informatie

Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development

Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development SCHOUTEN & NELISSEN INTRODUCES SCHOUTEN GLOBAL A PERFECT FIT SCHOUTEN GLOBAL AND THE VOLVO

Nadere informatie

Like Swiss clockwork

Like Swiss clockwork MAGAZINE FOR POSITIONING PROFESSIONALS No. 03 2012 SOS Concordia Monitoring the Concordia Het bewaken van de Concordia Catch the moment A Facelift for Quarry Management Groevemanagement krijgt facelift

Nadere informatie

ERVARING VS. JONG GEWELD / EXPERIENCE VS. YOUNG POWER BELGISCHE PROFIELEN ONDER SPAANSE ZON / BELGIAN PROFILES IN THE SPANISH SUN SADEF MEER DAN

ERVARING VS. JONG GEWELD / EXPERIENCE VS. YOUNG POWER BELGISCHE PROFIELEN ONDER SPAANSE ZON / BELGIAN PROFILES IN THE SPANISH SUN SADEF MEER DAN 2 ERVARING VS. JONG GEWELD / EXPERIENCE VS. YOUNG POWER BELGISCHE PROFIELEN ONDER SPAANSE ZON / BELGIAN PROFILES IN THE SPANISH SUN SADEF MEER DAN ENKEL EEN BEDRIJF / SADEF MORE THAN JUST AN EMPLOYER OVER

Nadere informatie

ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN

ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2012 Aluchemie, onderdeel van Rio Tinto en Norsk Hydro Aluminium & Chemie Rotterdam B.V., kortweg Aluchemie, is producent

Nadere informatie

40 jaar op de weg 40 years on the road

40 jaar op de weg 40 years on the road Interview interview Kwaliteit is sleutel tot succes Shell laat vervoer aan professionals over Pas op Jumbo s in aantocht! Quality is the key to success Shell leaves transport to the professionals Watch

Nadere informatie

jaarverslag annual report 2004 Jaarverslag 2004 Annual report 2004

jaarverslag annual report 2004 Jaarverslag 2004 Annual report 2004 2 0 0 4 J a a r v e r s l a g A N N U A L R E P O R T 2 0 0 4 jaarverslag annual report 2004 Jaarverslag 2004 Annual report 2004 1 Contents Ctac in figures 6 Profile of Ctac 8 The share of Ctac 10 Management

Nadere informatie

Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants

Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants Logistieke kosten naar beneden brengen Decreasing logistical costs

Nadere informatie

migration focus on Voluntary Return and Reintegration IOM International Organization for Migration the Netherlands In English and Dutch

migration focus on Voluntary Return and Reintegration IOM International Organization for Migration the Netherlands In English and Dutch focus on migration Voluntary Return and Reintegration _ NUMBER 3 18th EDITION DECEMBER 2012 In English and Dutch IOM International Organization for Migration the Netherlands Focus on Migration is the periodical

Nadere informatie

IS & IT architecture, and to. manage transformation. projects based on strategic. business priorities.

IS & IT architecture, and to. manage transformation. projects based on strategic. business priorities. Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Expertise nummer 41, april 2006 In dit nummer: 1. Alain Deschênes: we want Fortis to be an interesting place to work 7. Jan van

Nadere informatie

ROMANIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

ROMANIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with Brussels Press ROMANIA supplement distributed with www.brusselspress.com Inhoud / Content Ambassador of in Belgium 3 Trade & Industry Delegate Minister of Commerce 6 Imsat 7 Silvarom 10 Dan International/ASCO

Nadere informatie