U vindt informatie over wie FinFit is, wat FinFit doet, welke kosten gelden en onder welke voorwaarden FinFit werkt. Dit pakket bestaat uit:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "U vindt informatie over wie FinFit is, wat FinFit doet, welke kosten gelden en onder welke voorwaarden FinFit werkt. Dit pakket bestaat uit:"

Transcriptie

1 Het is een prettig gevoel als uw financiële zaken goed geregeld zijn. Wij kunnen u daarbij helpen. Onafhankelijk zoeken wij samen met u naar de beste oplossingen en handelen wij uitsluitend in uw belang. Professioneel inzicht in uw eigen financiële producten, geeft u grip op uw financiën, voor een robuuste toekomst. Wij zijn een financieel adviesbureau en expert in hypotheken en pensioenen. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze dienstverlening. Zo weet u waar u aan toe bent en wat u van ons mag verwachten. Dit dienstverleningspakket is speciaal ontwikkeld om onze toekomstige klanten volledig en transparant te informeren over onze organisatie en werkwijze, over onze producten, onze adviesgesprekken en hoe u zich daarop kunt voorbereiden U vindt informatie over wie FinFit is, wat FinFit doet, welke kosten gelden en onder welke voorwaarden FinFit werkt. Dit pakket bestaat uit: Dienstenwijzer met een algemeen dienstverleningsdocument en Tariefkaarten en uitleg Werkzaamheden versie V13.01 Opdracht tot dienstverlening versie V13.01 Verklaring Execution Only versie V13.01 Machtiging automatische incasso versie versie V13.01 Dienstverleningsdocumenten per productgroep volgens AFM standaard Algemene voorwaarden versie versie V13.01 Dienstenwijzer Westerweel Consultants B.V. handelend onder de naam FinFit Bezoekadres: Smitsweg CA Soest T: Postadres: Postbus AB Nijkerk GLD Bedrijfsgegevens: KvK BTW NL B01 ASB ASB01 Aard van dienstverlening FinFit heeft een vergunning om u op een zeer breed vakgebied te adviseren en te bemiddelen. AFM Hypothecair krediet Levensverzekeringen Pensioenverzekeringen Premiepensioenvorderingen Consumptief krediet Schadeverzekeringen Spaarrekeningen Elektronisch geld Onafhankelijk FinFit is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen contractuele verplichting hebben om u te adviseren te kiezen voor producten van bepaalde aanbieders. Geen zeggenschap FinFit is een zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal. Selectie van aanbieders FinFit heeft toegang tot een groot aantal aanbieders. Wijze van beloning FinFit kan voor de werkzaamheden op verschillende manieren worden beloond: door de instelling waar uw product wordt afgesloten ( provisie ) of door u rechtstreeks, zoals in de vorm van een abonnement, eenmalige vergoeding of op basis van een uurtarief. Verderop treft u een overzicht aan. Vooraf maken wij hierover met u heldere afspraken. Zo komt u nooit voor onverwachte kosten te staan. Klachten Uiteraard doet FinFit haar best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons te laten weten. U kunt uw klacht schriftelijk (ter attentie van de directie) of via aan ons kenbaar maken. Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag (website: FinFit is bij het KiFiD geregistreerd onder nummer Dienstverleningspakket FinFit V13.01 Pagina 1 van 8

2 Algemeen Dienstverleningsdocument Dienstverlening waarvan wij van te voren afspreken dat wij die dienstverlening zeker voor u zullen verrichten. FinFit heeft professionele automatisering. Wij zijn bereikbaar tijdens kantooruren en in geval van calamiteiten zijn wij 24 uur bereikbaar. Wij maken gebruik van professionele software zodat wij direct inzage hebben in uw verzekeringsgegevens en uw afspraken. Onze medewerkers beschikken over de relevante WFT diploma s en halen jaarlijks hun Permanente Educatie punten. Wij controleren de premies die u betaalt en de restituties die verzekeraars met u verrekenen. Indien u van onze dienstverlening gebruikt wenst te maken, bijvoorbeeld om te kijken of uw huidige product nog wel bij uw persoonlijke situatie past, kunt u natuurlijk contact met ons opnemen. Via de BAVAM/ Schouten zijn wij verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid. Dienstverlening waarvan het bij het afsluiten van de dienstverleningsovereenkomst onzeker is of en zo ja hoe vaak u daarvan gebruik zult maken. U kunt ons voor schadecalamiteiten bereiken. Namens u informeren wij de verzekeringsmaatschappijen die betrokken zijn bij uw schade; gedurende de gehele schadeafwikkeling verzorgen wij de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappij waarbij het risico is verzekerd. Wij toetsen het standpunt van verzekeraars over de afwikkeling van de schades die u claimt. Indien het ingenomen standpunt niet juist is dan behartigen wij uw belangen in de discussie met de betrokken verzekeraar. Deze dienstverlening strekt totdat er sprake is van een juridische beslechting van een geschil. Alle vragen die u heeft ten aanzien van het afsluiten of het aanpassen van particuliere schadeverzekeringen kunt u aan ons stellen. Wij begeleiden u bij het aanvragen van verzekeringen. Wij verzorgen namens u de contacten met de verzekeraar in het aanvragen en /of aanpassen van de verzekeringen. Als u ons advies wenst over nieuw af te sluiten producten dan zijn wij u in het algemeen als volgt van dienst. Wij inventariseren uw wensen en mogelijkheden. Wij adviseren over mogelijke oplossingen waarlangs u deze wensen kan realiseren. Wij verzorgen de contacten tussen u en de financiële instelling waarbij u overweegt een financieel product te kopen. Wij begeleiden u na aanschaf van het gewenste financiële product. Deze doorlopende dienstverlening bestaat uit een uitgebreid dienstenpakket welke verderop in dit document omschreven is. Alleen bemiddeling bij financiële producten (execution only) In afwijking van de hierboven vermelde advieswerkzaamheden is het ook mogelijk om via FinFit het product van uw keuze af te sluiten zonder een advies van FinFit. Dit heet execution only. Execution only is een vorm van dienstverlening waarbij de klant alles beslist en FinFit alleen de orders van de klant uitvoert. Execution only is dan ook bedoeld voor die mensen die goed op de hoogte zijn van financiële producten in het algemeen en die weten welke specifieke financiële producten hen passen. Met deze vorm van dienstverlening komen wij tegemoet aan de wensen van diegenen die zelf direct verantwoordelijk willen zijn voor het afsluiten en het beheer van hun verzekeringen, hypotheken en andere financiële producten waarin wij bemiddelen. Wat verwachten wij van u? Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn is het noodzakelijk dat u ons volledig en naar waarheid informeert over uw situatie. Bij het beheer van uw verzekeringen of andere producten dient u ons ook op de hoogte te stellen van alle wijzigingen in uw (persoonlijke) situatie. Zo verwachten wij van u dat u ons direct informeert over bijvoorbeeld wijzigingen in uw gezinssituatie (geboorte, overlijden, echtscheiding, samenwonen enz.), wijzigingen in uw inkomenspositie, wijziging van adres, verbouwing, grote aankopen, wijziging van bankrelatie, beëindiging of wijziging van elders lopende verzekeringen en alle andere veranderingen die zich in uw situatie voordoen. Wij vragen u de gegevens in de correspondentie en documenten die u van ons ontvangt na te gaan op juistheid. Het is van groot belang een administratieve fout, of een misverstand over uw wensen tijdig te signaleren en te kunnen herstellen. Mocht u onjuistheden constateren dan verwachten wij van u dat u ons daarvan direct op de hoogte stelt. Het ontbreken van (de juiste) berichten van uw zijde kan grote consequenties hebben voor de dekking voor de risico s die u wilt verzekeren of verzekerd heeft! Wij vragen u ons voortdurend uw meest actuele adres beschikbaar te stellen zodat wij gebruik kunnen maken van digitale communicatie om snel en direct met u te kunnen communiceren. Beheerst beloningsbeleid FinFit voert een beheerst beloningsbeleid. Alle medewerkers van FinFit werken op basis van een vast salaris. Zij kennen geen variabel deel of een bonus. FinFit heeft diverse beheersmaatregelen getroffen die mede dienen te leiden tot een goede klantadvisering. Naast het beheerst beloningsbeleid zijn daar ook permanente educatie van de medewerkers, intensieve periodieke vaktechnische overleggen en een 4 ogen principe bij bepaalde adviezen.er wordt met u vooraf duidelijk gecommuniceerd wat de kosten zijn die samenhangen met het advies of product. 16. Voortijdige beëindiging opdracht Indien u, voordat bemiddeling door FinFit heeft geleid tot afsluiting door u van een verzekering of hypotheek, besluit geen gebruik (meer) te maken van de advies- en/of bemiddelingsactiviteiten van FinFit bent u een honorarium verschuldigd van de tachtig procent van de adviesfee zoals hierboven vermeld bij het betreffende product dan wel producten waarover uw geadviseerd wilde worden dan wel waarvoor uw wilde dat FinFit zou bemiddelen. Daarvoor ontvangt u een factuur. Dit geldt ook indien nog geen concrete offerte van enige aanbieder aan u is gepresenteerd. Met voortijdige beëindiging wordt gelijkgesteld de situatie waarbij door u ingediende verzekeringsaanvragen structureel door verzekeraars worden afgewezen. Beëindiging na afsluiten verzekering(en) Uw abonnement loopt zolang het product waar het voor geldt loopt in een agentschap van FinFit. U kunt de relatie met FinFit schriftelijk beëindigen. Hiervoor moet u het product waarvoor het abonnement liep beëindigen dan wel bij een andere bemiddelaar onderbrengen. De eerste maand dat het product niet meer in het agentschap van de aanbieder van het product loopt zal de laatste maand zijn dat uw abonnement loopt. Hierbij geldt geen opzegtermijn maar wordt de hierboven beschreven methodiek gevolgd. Nadat de relatie met FinFit. is beëindigd bent u geen periodieke bedragen meer verschuldigd aan FinFit en komt de verleende machtiging tot automatische incasso te vervallen. De fee voor het Service Certificaat is verschuldigd zolang er minimaal een product via een agentschap van FinFit bij een aanbieder loopt. Tariefkaart De tariefkaart ziet u exact wat onze beloning is voordat u definitief besluit een financieel product via onze bemiddeling aan te schaffen. Voor onze werkzaamheden ontvangen wij uitsluitend provisie van de betreffende verzekeraar in het geval van verzekeringen waarvoor het provisieverbod niet geldt. Voor de producten in geval wij geen provisie ontvangen, laat onderstaande tabel zien welke diensten wij u kunnen bieden. Ook leest u af wat onze dienstverlening u kost. In de laatste kolom kunt u door het zetten van een handtekening aangegeven wat de door u gewenste dienstverlening is. De vermelde tarieven zijn deels vrijgesteld van BTW en assurantiebelasting. Indien geen bemiddeling bedoeld is, zoals omschreven in de wet, dan zijn de genoemde tarieven exclusief BTW. Voor de assurantie plichtige componenten geldt het tarief exclusief assurantiebelasting. Maandbedragen onder de 10,= worden jaarlijks vooraf afgerekend. Dienstverleningspakket FinFit V13.01 Pagina 2 van 8

3 Tariefkaart 1 en bemiddeling met doorlopende dienstverlening Dienstverlening per product Fee eenmalig Fee per maand handtekening voor keuze Happy Hour Hypotheek Zie aparte tariefkaart 10,42 Hypotheken ,42 Vermogensopbouw ,42 Direct ingaande lijfrente Direct uitgestelde Lijfrente Overlijdensrisicoverzekering Arbeidsongeschiktheidsverzekering ,42 Maandlastenbeschermer Uitvaartverzekering Krediet Sparen Gouden Handdruk Pensioen collectief tot 5 werknemers per medewerker Pensioen collectief tot 10 werknemers per medewerker Pensioen collectief tot 15 werknemers per medewerker Pensioen collectief tot 50 werknemers per medewerker Pensioen voor DGA uurtarief maatwerk Schadeverzekeringen particulier (zoals inboedel, auto, rechtsbijstand) ,42 + 1,00 per module Schadeverzekeringen MKB maatwerk maatwerk Dienstverleningspakket FinFit V13.01 Pagina 3 van 8

4 Tariefkaart 2 en bemiddeling zonder doorlopende dienstverlening Dienstverlening per product eenmalig per maand handtekening voor keuze Hypotheken Vermogensopbouw Direct ingaande lijfrente Direct uitgestelde Lijfrente Overlijdensrisicoverzekering Arbeidsongeschiktheidsverzekering Maandlastenbeschermer Uitvaartverzekering Krediet Sparen Gouden Handdruk Dienstverleningspakket FinFit V13.01 Pagina 4 van 8

5 Tariefkaart 3 en bemiddeling zonder doorlopende dienstverlening op basis van Execution Only Dienstverlening per product eenmalig per maand handtekening voor keuze Hypotheken Vermogensopbouw Direct ingaande lijfrente Direct uitgestelde Lijfrente Overlijdensrisicoverzekering Arbeidsongeschiktheidsverzekering Maandlastenbeschermer Uitvaartverzekering Krediet Sparen Gouden Handdruk Dienstverleningspakket FinFit V13.01 Pagina 5 van 8

6 Te verrichten werkzaamheden In het kader van de aan ons verstrekte opdracht zullen wij de in onderstaande tabel aangegeven werkzaamheden voor u verrichten: Vermogensopbouwproducten, levensverzekeringen, pensioenen, betalingsbeschermers, Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, kredieten en hypotheken Exec. Only zonder doorlopende dienstverlening met doorlopende dienstverlening Inventarisatie Bespreking van uw wens. Het is onze taak om u te laten zien of en zo ja via welke financiële producten uw wens kan worden gerealiseerd. Om tot een verantwoord advies te komen moeten wij veel van u weten. In een of meerdere gesprekken verzamelen wij deze noodzakelijke gegevens. Inventarisatie doelstellingen. Welke financieel product voor u geschikt is hangt onder meer af van uw doelstellingen. Voor de financiering van een woning zijn andere financiële producten geschikt dan bijvoorbeeld voor de opbouw van een pensioen. Inventarisatie kennis en ervaring. Wij gaan met u meerdere financiële producten bespreken. Voor ons is het belangrijk hierbij goed te weten wat uw kennis en ervaring met deze producten is. Onze voorlichting aan u stemmen wij op deze kennis en ervaring af. Inventarisatie financiële positie. De aanschaf van elk financieel product heeft consequenties. Het kan zijn dat u voor een lange reeks van jaren financiële verplichtingen aangaat. Uiteraard is het belangrijk om vast te stellen dat u zich dit kunt veroorloven. Inventarisatie risicobereidheid. Niet voor alles hoeft u een financieel product aan te schaffen. Sommige dingen kunt u voor uw eigen risico nemen. Bij sommige andere zaken is echter verstandiger geen risico te lopen. Analyse Tijdens de gesprekken die wij hiervoor met u hebben gevoerd hebben wij veel informatie verzameld. Aan de hand van deze informatie gaan wij in deze fase van ons advies de criteria bepalen waaraan de financiële producten moeten voldoen, willen deze passen bij uw situatie en de door u geformuleerde doelstellingen. Op basis van onze gesprekken, de inventarisatie en de analyse zijn wij in staat u een advies te geven. Dit advies moet zodanig zijn dat dit aansluit bij uw wensen en situatie. Wij geven aan in welke mate opvolging van dit advies er toe zal leiden dat u de door u geformuleerde doelstelling kunt realiseren. Ja Ja Doorlopende dienstverlening Nadat u het door ons geadviseerde financiële product heeft aangeschaft blijven wij contact met u onderhouden, zie hiervoor het onderdeel Beheer. Archivering van de documenten Informatie over relevante veranderingen van algemene aard op het gebied van sociale of fiscale wetgeving voor zover in het algemeen van belang voor het product Informatie over productwijzigingen Periodieke controle of het lopende product nog passend is of bij wijzigingen in uw persoonlijke situatie, eens in de 3 jaar Nee Nee Ja Periodieke controle of het lopende product nog zich verhoudt tot het actueel aanbod, eens in de 3 jaar Nee Nee Ja Het verzorgen van het doorvoeren van de door u gewenste productwijzigingen Nee Nee Ja over te kiezen renteperiode bij hypotheken Nee Nee Ja en ondersteuning bij te kiezen afloswijze bij hypotheken Nee Nee Ja en ondersteuning bij schade, hulp bij invullen formulieren, overleg met Nee Nee Ja en ondersteuning bij termijnbewaking en overleg met maatschappijen Nee Nee Ja Controle op juistheid standpunten verzekeringsmaatschappijen Nee Nee Ja Dienstverleningspakket FinFit V13.01 Pagina 6 van 8

7 Schadeverzekeringen Exec. Only zonder doorlopende dienstverlening met doorlopende dienstverlening Advisering Schadeverzekeringen Inventariseren van de verzekerbare risico s op het gebied van schadeverzekeringen Marktanalyse van de verzekerbare risico s om wel of geen aanvullende verzekeringen af te sluiten Bemiddeling Schadeverzekeringen Onderzoek naar de kwaliteit van de voorwaarden van de en de hoogte van de premie van aanvullend te verzekeren risico s en ons advies daarover Verzorgen van voorlopige dekkingen met betrekking tot de schadeverzekeringen indien wenselijk en nadrukkelijk met u afgesproken Verzorgen van de aanvraag van de nieuwe schadeverzekeringen Dienstverlening Verzorgen van de communicatie met de verzekeringsmaatschappijen waarbij schadeverzekeringen moeten worden opgezegd of worden aangepast Bewaking tijdige ontvangst verzekeringsdocumenten van de schadeverzekeringen en controle of inhoud conform onze aanvraag is Controle juiste premiestelling van de schadeverzekeringen inclusief recht op premiekortingen Beheer Schadeverzekeringen Archivering van de particuliere schadeverzekeringen mits via ons kantoor afgesloten Periodieke controle eens in de 3 jaar of bestaande verzekeringen nog passen bij uw omstandigheden mits via ons kantoor afgesloten op uw initiatief Nee Nee Ja Ondersteuning bij schade Ondersteuning bij invullen schade aangifte mits via ons kantoor afgesloten Nee Nee Ja Benoeming indien wenselijk van contra expertise mits via ons kantoor afgesloten Nee Nee Ja Overleg met verzekeringsmaatschappij en bewaking termijnen mits via ons kantoor afgesloten Nee Nee Ja Controle juistheid standpunten verzekeringsmaatschappij mits via ons kantoor afgesloten Nee Nee Ja Dienstverleningspakket FinFit V13.01 Pagina 7 van 8

8 Opdracht tot dienstverlening Dit dienstverleningspakket wordt u toegezonden in tweevoud. Als u instemt met het onderstaande dan verzoeken wij u dit document te ondertekenen en te retourneren. Na ontvangst van dit ondertekende document wordt begonnen met de voor u te verrichten werkzaamheden. U geeft Westerweel Consultants B.V., handelende onder de naam FinFit, te Soest opdracht alle activiteiten uit te voeren die nodig zijn voor het advies en de bemiddeling van financiële producten. Dit Dienstverleningspakket is met u besproken en u begrijpt de inhoud hiervan. U gaat akkoord met de in document aangegeven werkzaamheden en wenst hiervoor opdracht te geven. o en bemiddeling met doorlopende dienstverlening o Op deze opdracht zijn de bijgevoegde Algemene Voorwaarden van toepassing. U gaat akkoord met onze algemene voorwaarden. U geeft opdracht tot het verrichten van de werkzaamheden betreffende de door u, middels uw handtekening aangeven producten. Opdrachtgever(s): Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Voor akkoord: Plaats: Datum: Handtekening voor akkoord: Plaats: Datum: Handtekening voor akkoord: Dienstverleningspakket FinFit V13.01 Pagina 8 van 8

Dienstverleningspakket

Dienstverleningspakket Dienstspakket Dit spakket is speciaal ontwikkeld om onze toekomstige klanten volledig en transparant te informeren over wie Commandeur Assurantien BV is, wat Commandeur Assurantien BV doet, wat het kost

Nadere informatie

Dienstverleningspakket

Dienstverleningspakket Dienstverleningspakket Geachte relatie, Voor u ligt ons Dienstverleningspakket. Hierin leest u wie wij zijn, wat wij doen, wat de kosten van onze dienstverlening zijn en onder welke voorwaarden wij werken.

Nadere informatie

Service certificaat Advidens en Kredietshop Het beheer van particuliere financiële producten

Service certificaat Advidens en Kredietshop Het beheer van particuliere financiële producten Service certificaat Advidens en Kredietshop Het beheer van particuliere financiële producten Versie januari 2011 Advidens en KredietShop 1 van 9 Informatie over onze dienstverlening Wij streven naar helderheid

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dienstverleningsdocument Boer Assurantiën Wij hechten aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden

Nadere informatie

Inleiding. Geachte cliënt,

Inleiding. Geachte cliënt, Assurantie & Financieringsbedrijf Herasto B.V. Jagersbosstraat 20 5241 JT Rosmalen Postbus 155 5240 AD Rosmalen Tel. 073-5216422 Fax2mail 0847461043 e-mail info@herasto.nl internet www.herasto.nl Inleiding

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Mei 2012 Waarom dit dienstverleningsdocument en deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Dit dienstverleningsdocument

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1)

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1) DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1) ALGEMEEN Naam relatie Soort relatie: Dit document: Doel gesprek: Wijze beloning: Ondertekening: [ ] Bestaand, [ ] Nieuw [ ] Vooraf toegezonden [ ] Vooraf

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument & Dienstenwijzer. Artifex Verzekeringen BV. Wat kunt u van ons verwachten?

Dienstverleningsdocument & Dienstenwijzer. Artifex Verzekeringen BV. Wat kunt u van ons verwachten? Dienstverleningsdocument & Dienstenwijzer Artifex Verzekeringen BV Wat kunt u van ons verwachten? Inleiding Met dit document willen wij u inzage geven in wat ons kantoor voor u kan betekenen op het gebied

Nadere informatie

Waarom deze dienstenwijzer?

Waarom deze dienstenwijzer? Dienstenwijzer Waarom deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Deze dienstenwijzer geeft een beschrijving van de diensten

Nadere informatie

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld :

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld : Waarom dit dienstverleningsdocument en deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Dit dienstverleningsdocument (en tevens dienstenwijzer)

Nadere informatie

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1 Hypoinsur - Dienstenwijzer Wij hechten grote waarde aan helderheid en transparantie, duidelijke uitleg over onze werkwijze en beloning. Om u vooraf te informeren over onze dienstverlening, ontvangt u dit

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Het Financiële Huis

Dienstverleningsdocument Het Financiële Huis Dienstverleningsdocument Het Financiële Huis In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dit gemiddeld kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook een soortgelijk document. Zo kunt

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Waarom dit dienstverleningsdocument? Wij willen ons bedrijf graag aan u voorstellen en u informeren over wie ALFONDS en hoe onze werkwijze is. Dit dienstverleningsdocument (en tevens dienstenwijzer) geeft

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand aan het sluiten/kopen

Nadere informatie

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013)

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Bon Adviesgroep B.V. ADVISEURS IN ASSURANTIËN EN PENSIOENEN Bolderweg 10, 1332 AT Almere Tel: 088-1101300 E-mail info@bonavg.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De overheid

Nadere informatie

Waarom deze dienstenwijzer?

Waarom deze dienstenwijzer? Dienstenwijzer Waarom deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Deze dienstenwijzer geeft een beschrijving van de diensten

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is als onafhankelijk intermediair gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Zowel aan particulieren als ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Graag willen

Nadere informatie

Waarom deze dienstenwijzer?

Waarom deze dienstenwijzer? Dienstenwijzer Waarom deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Deze dienstenwijzer geeft een beschrijving van de diensten

Nadere informatie

Dienstenwijzer Assurantiekantoor H.C.D. BESEM

Dienstenwijzer Assurantiekantoor H.C.D. BESEM Dienstenwijzer Assurantiekantoor H.C.D. BESEM A. Inleiding Bedrijfsnaam: Assurantiekantoor H.C.D. Besem Volledig adres: Leurbeek 3 Postcode: 1509 DE Plaats: Zaandam Website: www.totaalverzekeren.nl Telefoon

Nadere informatie

VB HA. Dienstenwijzer

VB HA. Dienstenwijzer VB HA Dienstenwijzer Deze Dienstenwijzer van Van Brecht Hypotheken & Assurantiën (VBHA) geeft een algemene beschrijving van de diensten die wij voor u kunnen verrichten. Het geeft bovendien informatie

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER BYANNELIES

DIENSTENWIJZER BYANNELIES DIENSTENWIJZER BYANNELIES DIENSTENWIJZER BYANNELIES WAAROM DEZE DIENSTENWIJZER? Ik wil mij graag aan je voorstellen en je informeren over wie ik ben en hoe mijn werkwijze is. Deze dienstenwijzer geeft

Nadere informatie

Wat u van ons kunt verwachten

Wat u van ons kunt verwachten Wat u van ons kunt verwachten Deze dienstenwijzer biedt duidelijkheid over de dienstverlening van Koopman Assurantiën B.V. DUIDELIJK OVER RISICO S ZEKER OVER ZAKEN U bent van plan de zorg voor uw financiële

Nadere informatie

Wij zijn u graag van dienst. Dienstverleningsdocument 2013

Wij zijn u graag van dienst. Dienstverleningsdocument 2013 Wij zijn u graag van dienst Dienstverleningsdocument 2013 Waarom dit dienstverleningsdocument? Ons kantoor hecht veel waarde aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument ACM Assurantiën en Hypotheken

Dienstverleningsdocument ACM Assurantiën en Hypotheken Dienstverleningsdocument ACM Assurantiën en Hypotheken Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond

Nadere informatie

Wat u van ons kunt verwachten

Wat u van ons kunt verwachten Wat u van ons kunt verwachten Deze dienstenwijzer biedt duidelijkheid over de dienstverlening van Koopman Assurantiën B.V. DUIDELIJK OVER RISICO S ZEKER OVER ZAKEN U bent van plan de zorg voor uw financiële

Nadere informatie

Dienstenwijzer. De volgende informatie staat vermeld in dit document:

Dienstenwijzer. De volgende informatie staat vermeld in dit document: Dienstenwijzer Vrieling Verzekeringen is een financiële dienstverlener met een breed aanbod van diensten en producten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In dit document geven wij daaraan

Nadere informatie

Schadeverzekeringen Indien u ons inschakelt op het gebied van deze verzekeringen, kunt u van ons de volgende dienstverlening verwachten:

Schadeverzekeringen Indien u ons inschakelt op het gebied van deze verzekeringen, kunt u van ons de volgende dienstverlening verwachten: Dienstverleningsdocument model 2013 Dienstverleningsdocument De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen, hypotheken en andere financiële producten. Daarnaast

Nadere informatie

Dienstenwijzer. B. Wie zijn wij? A. Inleiding. C. Onze diensten. Geachte cliënt,

Dienstenwijzer. B. Wie zijn wij? A. Inleiding. C. Onze diensten. Geachte cliënt, Dienstenwijzer A. Inleiding Geachte cliënt, In het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft) beschikken wij over een vergunning, onder nummer 12002255, voor het in Nederland verlenen van de financiële

Nadere informatie

DienstverleningsdocumenT

DienstverleningsdocumenT DienstverleningsdocumenT ASYA FINANCE BosenLommerweg 307 1055 Dx Amsterdam Tel : 020-612 22 16 Fax : 020-612 10 81 Site: www.asyafinance.nl KvK : 34161409 A S Y A F I N A N C E F I N A N C I E L A D V

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Senders Verzekeringen Hypotheken en Levensloop planning, Molenstraat 40, 5242 HA, Rosmalen.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Senders Verzekeringen Hypotheken en Levensloop planning, Molenstraat 40, 5242 HA, Rosmalen. DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Senders Verzekeringen Hypotheken en Levensloop planning, Molenstraat 40, 5242 HA, Rosmalen. Wij willen ons hiermee graag aan u voorstellen en

Nadere informatie