Inspiratie voor Wonen, Zorg en Welzi jn. van Ouderen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inspiratie voor Wonen, Zorg en Welzi jn. van Ouderen"

Transcriptie

1 S o c i a l e s a m e n h a n g, C o m m u n i c a t i e & A d m i n i s t r a t i e, G e b o u w e n & I n s t a l l a t i e s Inspiratie voor Wonen, Zorg en Welzi jn van Ouderen TNO

2 INLEIDING Hoe kunnen ouderen in 2015 langer zelfstandig wonen met een hogere kwaliteit van leven tegen acceptabele kosten? Met de grijze golf in aantocht, stijgende zorgkosten en te weinig zorgpersoneel bevindt de gezondheidszorg in Nederland zich in een spagaat. Specifiek op het gebied van wonen, welzijn en zorg van senioren spelen hierbij ook de stijgende eisen aan het welzijn en de roep om zelfstandig wonen. In combinatie met de noodzaak van een verminderde milieubelasting in onze samenleving vereist dit een ingrijpende vernieuwing van het woon- en zorgsysteem. Alleen met een systeeminnovatie lukt het om ook op de langere termijn te kunnen voldoen aan alle huidige en toekomstige eisen, wensen en randvoorwaarden. De kernvraag is: Hoe kunnen ouderen in 2015 langer zelfstandig wonen met een hogere kwaliteit van leven tegen acceptabele kosten? Het is mogelijk om dit te bereiken als nieuwe technische, organisatorische en sociale systemen worden geïntegreerd met aandacht voor wonen, zorg, welzijn en veiligheid. Met de ambitie een situatie te creëren die duurzaam zal zijn zowel vanuit een economisch, sociaal als ecologisch oogpunt. In dit boekje wordt een visie beschreven op het leven in de ideale woonwijk van de toekomst. Deze visie is het resultaat van een intensieve dialoog tussen De Woonmensen in Apeldoorn, verschillende locale partijen en TNO. De visie heeft betrekking op de toekomstige wijk Hubertus Drieschoten die in Apeldoorn gerealiseerd gaat worden. Inmiddels is het stedenbouwkundig plan voor deze wijk ontwikkeld. Het boekje dat u nu in uw handen houdt, biedt inspiratie voor de producten en diensten die het leven in die wijk ondersteunen en mogelijk maken. 1

3 V I S I E O P D E W I J K I n d e w i j k w o r d t e f f i c i e n t g e b r u i k g e m a a k t v a n r u i m t e n, d a a r w a a r m o g e l i j k w o r d e n r u i m t e n g e d e e l d. H i e r d o o r i s h e t m o g e l i j k e e n h o o g n i v e a u v a n v o o r z i e n i n g e n. Hubertus Drieschoten is een hechte gemeenschap. Mensen leven er gelukkig en veilig en wonen zelfstandig. De leefgemeenschap is gemengd van samenstelling. Mensen van middelbare leeftijd, oudere mensen en gezinnen wonen zij-aan-zij. Alle bewoners hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan activiteiten in de wijk en dat doen ze dan ook veelvuldig. Daar waar mogelijk ondersteunen bewoners elkaar. Bij sociale activiteiten en ook bij verzorgende taken. Sommige ouderen passen op de kinderen, en bij computerles helpen kinderen ouderen op Internet. Daarnaast is er een professionele organisatie die klaar staat om op een efficiënte wijze bewoners te ondersteunen bij hun zorg- en welzijnsvragen. De regie blijft echter bij de bewoner zelf liggen. Diensten en producten worden alleen geleverd als bewoners er behoefte aan hebben of als ze die nodig hebben. Inbraakbeveiliging bijvoorbeeld of hartbewaking. Bewoners hebben slechts met enkele personen te maken, die volledig op de hoogte zijn van hun wel en wee. Moderne technologie zorgt ervoor dat de administratieve afhandeling van de zorgvragen uiterst soepel verloopt. Ook de communicatie tussen bewoners onderling en tussen bewoners en verzorgers gaat gestroomlijnd. De wijk is nagenoeg energieneutraal. Dit is gerealiseerd met een bijzonder hoog comfortniveau voor de bewoners. Het kostenniveau is vergelijkbaar met de traditionele bouw nu. In de wijk wordt efficiënt gebruik gemaakt van ruimten, daar waar mogelijk worden ruimten gedeeld. Hierdoor is het mogelijk een hoog niveau van voorzieningen in de wijk te realiseren. De woningen zijn zo ingericht dat bewoners zo lang mogelijk in hun woning kunnen blijven wonen. Indien ze toch aanpassingen nodig hebben die niet binnen hun huidige woning gerealiseerd kunnen worden, kunnen ze eenvoudig doorschuiven naar andere woningen binnen de wijk. De wijk is zeer innovatief in de technologische en organisatorische oplossingen die gekozen zijn. Opvallend is echter de wijze waarop technologie onopvallend aanwezig is en volledig is aangepast aan de omgeving en de gebruiker. T i e n k e n m e r k e n v a n d e w i j k : Gemengde samenstelling wijk Sterke sociale samenhang in de wijk Gemakkelijke communicatie tussen bewoners onderling én met zorgverleners Professionele dienstverlening wat zich vertaalt in een goede samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties Soepele aansturing van de zorg en vlotte administratieve afhandeling Regie bij de bewoner Kostenefficiënt Energieneutraal Comfortabel binnenklimaat Levensloop bestendige woningen 2 3

4 E v e n v o o r s t e l l e n : m e v r o u w M a r j a J a n s s e n E v e n v o o r s t e l l e n : d e h e e r J e r o e n d e W i t t Mevrouw Janssen is een actieve vrouw. Dat is ze altijd geweest. Ook in de buurt. Mevrouw Janssen is 80 jaar oud, maar nog erg jong van geest. Zo presenteerde ze onlangs een aantal afleveringen over zijdeschilderen op TV-Hubertus. Een doorslaand succes! En ze past graag op Gijs. Gijs is het zoontje van het vroegere buurmeisje van mevrouw Janssen. Zij wonen nog steeds in dezelfde buurt. De moeder van Gijs moet soms onverwacht werken als er zieken zijn in de bakkerij van haar man. Mevrouw Janssen mist haar eigen man nog iedere dag, alhoewel hij al elf jaar geleden overleden is. Daar zal ze nooit aan wennen. Ik zal proberen jullie een indruk te geven van hoe het is om hier te wonen. Mijnheer de Witt is 82 jaar oud en heeft in zijn werkend leven lesgegeven aan een middelbare school. Hij was 35 jaar docent Frans. Mijnheer de Witt is daarbij altijd erg geïnteresseerd geweest in politiek. Zo was hij jarenlang actief in de locale politiek. Nu is dat wat minder. De politiek is soms wel wat erg hectisch geworden. Wel probeert hij zoveel mogelijk het dagelijkse nieuws te volgen. Mijnheer de Witt is nooit getrouwd geweest. Wel is hij een soort opa voor de drie kleinkinderen van zijn zus. Zij komen regelmatig langs en daar geniet hij erg van. Ondanks dat hij niet meer zo goed kan bukken is hij actief in het beheer van de gemeenschappelijke tuin van Hubertus Drieschoten: hij is zelfs penningmeester van de tuingroep. Het is mooi wonen hier in Hubertus Drieschoten. Ik heb het hier naar mijn zin en kan op mijn manier bezig blijven! Kijk maar 4 5

5 1. D e d a g b e g i n t Half acht: de dag begint. Buiten is het lekker weer. Mevrouw Janssen heeft er zin in vandaag! Zo! er staat veel op het programma. Gijs komt vanmiddag, en Conny komt ook nog langs vandaag. Opstaan met de beentjes! 3. P i a z z a H u b e r t u s Een ochtendwandelingetje is voor meneer de Witt vaste prik. Omdat het buiten nog vrij koud is, gaat hij naar Piazza Hubertus. Dat is een erg fijn overdekt pleintje. Hij ontmoet er mevrouw Janssen. Goedemorgen Marja! Goedemorgen Jeroen, lekker hier hè? Nou, gelijk heb je! Heb je boodschappen gedaan? Ja, bietjes! Voor vanavond. Zal ik er even bij komen zitten? Graag! 2. O p l a d e n v o o r d e d a g Meneer de Witt begint de dag altijd met een krantje. Rustig een beetje lezen over wat er speelt in de wereld. Ook neemt hij altijd de Hubertus buurtkrant door. Kijken wat er te doen is en wat er op TV-Hubertus is te zien. Ah! Er wordt een diapresentatie uitgezonden over India. Dat is interessant! Wellicht dat ik vanmiddag even langswip bij de opnames in het buurcentrum.dat is toch leuker dan het zien op TV-Hubertus. 4. O p p a s s e n o p G i j s Gijsje, drink je wel je appelsap op? Gijs komt na school vaak even spelen bij mevrouw Janssen. Dat vinden ze allebei gezellig. Zo doet mevrouw Janssen wat voor Gijs en voor z n ouders. Gijs z n vader op zijn beurt helpt wel eens als er in het huis van mevrouw Janssen wat moet gebeuren. Sámen zijn ze actief in de gezamenlijke tuin. Daarover later meer. 6 7

6 5. H o e g a a t h e t m e t d e r i k k e t i k? Mijnheer de Witt kan contact zoeken met de zorgverlener als hij daar behoefte aan heeft. Omdat hij de laatse tijd niet zo lekker was, neemt hij samen met de doktersassistent de bloeddruk en hartslag door. Hoe voelde u zich toen u vandaag opstond, meneer de Witt? Nou al weer een stuk beter. Denkt u dat ik vanmiddag naar de lezing kan gaan? 7. E e n p e r s o o n l i j k a a n s p r e e k p u n t Mevrouw Janssen weet wat haar te doen staat als er iets mis is met haar huis. Zoals bijvoorbeeld een gebroken raam. Ook als ze vragen heeft over de behandeling van haar gezwollen enkel, of als ze een moeilijke brief van de belastingdienst krijgt Ze belt altijd met dezelfde contactpersoon. Goedemorgen mijn beste Conny, kun je me even helpen met een paar dingen? Ik zit er nogal mee. Maar natuurlijk mevrouw Janssen. Wat heeft u op uw lever? 6. B u u r t c e n t r u m H u b e r t u s : Het buurtcentrum is de spil van de wijk: de kerk zit er, maar ook het activiteitencentrum. En daar gebeurt van alles voor iedereen. Een diaavond over India, maar ook een kaartavond. Of een disco voor de jongeren. Vandaag gaan meneer de Witt en mevrouw Janssen naar de lezing over India. Ben benieuwd of het wat is Vorige keer was het wel heel aardig, vond je niet? Toen Adrie uitlegde hoe je moet SMS-en bedoel je? Ja dat vond ik ook aardig. 8. D e s u p e r w e l z i j n s w e r k e r Fijn dat je even langs kon komen Conny. Over de televisie met elkaar praten is ook niet alles hè? Tuurlijk, niet alles kan over de televisie! Hier ben ik hoor. U wilde tóch een brandbeveiliging laten aansluiten, begrijp ik? Conny heeft een moderne draagbare computer bij zich. Ze kan er draadloos allerlei zaken mee regelen. Omdat ze veel minder dan vroeger bezig is met formulieren invullen en andere organisaties bellen, heeft ze ook meer tijd om er echt even te zijn.. 8 9

7 11. S p r e k e n d e a g e n d a v o o r i e d e r e e n Afspraken maken met vrienden of met zorgverleners gaat heel makkelijk. Mevrouw Janssen zweert erbij. Ik gebruik de agenda ook om niet te vergeten mijn medicijnen te nemen. En mijn boodschappenlijstjes! Oh, Jeroen wil op de thee komen Es kijken ja! Moet 9. G e d e e l d e t u i n : Niet elk huis heeft een eigen tuin in Hubertus. In plaats daarvan zijn er een aantal grotere tuinen aangelegd. De buurtbewoners onderhouden deze met elkaar. De woningbouwcorporatie ondersteunt het tuinonderhoud door er geld voor beschikbaar te stellen. Als penningmeester van de tuingroep beheert mijnheer de Witt dit potje. Vandaag is het weer tuindag. Ik ben bijna klaar met maaien. Wie helpt zo even met het opruimen van het gras? Ik moet een beetje oppassen met bukken. 10. E e n o o g j e i n h e t z e i l, e e n v e i l i g g e v o e l Mijnheer de Witt had vorige week echt pech. Toen hij een boek wilde pakken bovenuit de boekenkast, is hij gevallen. Hij kwam ongelukkig terecht en was zelfs even buiten bewustzijn door de klap op z n hoofd. Gelukkig had hij onlangs de bewakingsdienst laten aansluiten. De bewakingscamera sloeg alarm toen hij stil bleef liggen. De alarmcentrale stuurde direct iemand langs die mijnheer de Witt weer overeind hielp. Gelukkig is het allemaal weer op z n pootjes terecht gekomen. Ik voel me er sindsdien wel wat geruster op. Ik weet dat iemand een oogje in het zeil houdt! N o a b e r s m e t I C T Mijnheer de Witt is lid van één van de Noabers (*)-netwerken in de wijk. Hij zit in hetzelfde netwerk als mevrouw Janssen en de ouders van Gijs. Noaber zijn betekent voor elkaar klaar staan. Elkaar steunen. Via zijn draagbare apparaat kan hij kijken wie er in de buurt is uit zijn netwerk. Fijn voor als hij hulp nodig heeft. Of voor leuke dingen. Kom je naar de vijver, Gijs? Je bent er bijna! * Het begrip Noaberschap komt uit de historie van de Twentse boerengemeenschap. Noaberschap kunnen we vertalen als burenhulp of bijstand. Hiermee komt de zorg voor elkaar en de gemeenschapszin tot uitdrukking. Nog steeds is de Twentse gemeenschap een hechte en sociale gemeenschap. 11 lukken, gezellig!

8 14. D e h u i s c o m p u t e r : e e n k a p s t o k v o o r a l l e r l e i w e l - z i j n s d i e n s t e n De huiscomputer of residential gateway - zoals de technici dat noemen - is feitelijk een centrale huiscomputer. Deze computer is bij alle huizen in de buurt geïnstalleerd. Op aanvraag kunnen allerlei diensten en producten aan deze computer worden gehangen. Ja Conny, ik wil toch graag brandbeveiliging. Dat kan toch zó worden aangesloten? En wat kost dat dan per maand extra? 13. E n e r g i e n e u t r a l e w o n i n g e n : Het huis is altijd lekker warm. Heerlijk! En nooit té warm. En ik betaal geen verwarmingskosten! Een combinatie van bouwkundige maatregelen maakt het mogelijk dat huizen géén energie meer nodig hebben om op de juiste temperatuur te blijven. Dit komt door goed geïsoleerde muren en ramen. Maar er is ook een warmtepomp geïnstalleerd. Deze voert in de zomer warmte af naar de bodem. In de winter pompt deze de warmte weer op voor verwarming. Voor elektriciteit liggen er zonnecellen op het dak. 15. V o o r b e r e i d e w o n i n g e n Mevrouw Janssen was blij dat haar huis al was voorbereid op een toekomstig toegenomen zorgvraag. Hierdoor kon de tillift in een uurtje geplaatst worden! Kan ik lekker in mijn eigen huis blijven! 12 13

9 P R O D U C T E N E N D I E N ST E N I N D E T I J D G E P LA AT ST C a m e r a b e w a k i n g : In geval van alarm als iemand bijvoorbeeld al twintig minuten niet beweegt kan een alarmcentrale meekijken in het huis. Zo kan de centralist de situatie beoordelen en eventueel hulp sturen. G e d e e l d e t u i n e n : Niet elk huis is van een eigen tuin te voorzien, maar er is juist één grote tuin aangelegd. De buurtbewoners onderhouden gezamenlijk de tuin. Zij maken onderling afspraken over wat er wel, en wat er niet mag. Wie onderhoudt de tuin? Waar moeten hondenbezitters hun hond uitlaten? Hoe draagt ieder z n steentje bij? V e i l i g e, c o m f o r t a b e l e d r o g e b u i t e n r u i m t e s : Op het terrein zijn op verschillende plaatsen overdekte binnenplaatsen te vinden. Hier kunnen mensen elkaar het jaar rond ontmoeten en een praatje maken. Het zorgt voor levendigheid en sociale interactie in de wijk. F a m i l i e h o t e l : Het familiehotel van Hubertus Drieschoten is een plek waar familie wat langer kan verblijven. Ook kunnen de kamers worden ingezet voor mensen die tijdelijk meer zorg nodig hebben. V i d e o c o m m u n i c a t i e m e t z o r g a a n b i e d e r : Door camera s in de woningen te installeren boven het TVscherm, kunnen bewoners eenvoudig beeldcontact zoeken met de zorginstelling. In een live gesprek kunnen ze dan de gezondheidstoestand doornemen of kan een bewoner vragen stellen over bepaalde klachten. L o k a a l T V - s t a t i o n : Een lokale televisiezender wordt gerund door de bewoners zelf met wat financiële en technische ondersteuning. Het houdt mensen bij de buurt betrokken. Een voorbeeld van creatief programmeren is een programma waarbij een mysterie in de buurt gezamenlijk wordt opgelost door kinderen en ouderen. Ook speciale l o k a l e n i e u w s k r a n t g e d e e e l d e t u i n e n l o k a a l t v s t a t i o n f a m i l i e h o t e l c a m e r a b e w a k i n g v i d e o c o m m u n i c a t i e m e t z o r g a a n b i e d e r v e i l i g e c o m f o r t a b e l e b u i t e n r u i m t e s m u l t i f u n c t i o n e e l b u u r t c e n t r u m z e e r e f f i c i e n t e w o n i n g e n programma s voor en door ouderen zouden een geweldige stimulans kunnen zijn. Bijvoorbeeld een voorlichtingsfilmpje over hoe je met een mobiele telefoon een SMS kan versturen. Ook kan de kaartavond eens gefilmd worden, of de buurtbioskoop. L o k a l e n i e u w s k r a n t : Via de door vrijwilligers bemande nieuwskrant blijft iedereen op de hoogte van buurtactiviteiten, interessante ontwikkelingen en van het programma op het lokale TV-station. Z e e r e f f i c i e n t e w o n i n g e n : De woningen op het terrein zijn woningen met een laag energiegebruik (gas, elektriciteit) en een grotendeels prettig binnenklimaat. Het binnenklimaat wordt aangenaam gehouden door voorverwarmde ventilatielucht en een constante, aangename temperatuur in de winter. Het komt maar zelden voor dat het te warm is in de zomer. N o a b e r s n e t w e r k : In de buurt zijn verschillende noabers -netwerken. Iedereen -jong en oud- kan lid worden van zo n netwerk. Mocht er iets gebeuren met één van de Noabers, dan vangt de rest van hen de eventuele gevolgen op. Ook baby-sitten of klusjes worden zo vaak zonder tussenkomst van de zorginstelling geregeld. O n l i n e o p o t h e e k : Via een online apotheek kunnen mensen eenvoudig hun medicijnen bestellen en advies krijgen. De spullen worden vervolgens thuisgestuurd. D i g i t a l e p e r s o o n l i j k e a g e n d a : Met een digitale agenda kunnen eenvoudig afspraken gemaakt worden door anderen zoals zorgverleners, vrienden en familie. Natuurlijk maakt de gebruiker zelf uit of deze de afspraken accepteert. De agenda helpt ook herinneren. Aan afspraken, aan boodschappenlijstjes en indien gewenst- met medicijnen. S l i m m e b e z o r g i n g : Bezorgen kan ook bij afwezigheid: De goederen kunnen worden afgeleverd in een extra grote brievenbus. Of de bezorger krijgt met een pasje toegang tot bijvoorbeeld de hal. D r a a g b a r e a l a r m k n o p v o o r b u i t e n s h u i s : De draagbare alarmknoppen zijn ook buitenshuis goed te gebruiken. Met het indrukken van de knop worden ook gegevens over de locatie van de drager meegezonden. Zo kan de drager altijd gevonden worden. M o d u l a i r e b o u w e l e m e n t e n : Woningen zijn gemakkelijk (extern) uit te breiden. Dit kan gemakkelijk worden gerealiseerd op bestaande woningen binnen een paar dagen na bestelling. Door de energieopwekkende apparatuur in het nieuwe dak heeft de nieuwe ruimte direct een aangename temperatuur en vermindert de energierekening. C u s t o m e r m a n a g e m e n t s y s t e e m : In het Call-center krijgen de medewerkers gelijk alle relevante documenten voorgeschoteld op hun scherm als iemand belt. Zo kunnen zij de klant beter te woord staan. S o c i a l e s a m e n h a n g e n p l e z i e r / C o m m u n i c a t i e e n a d m i n i s t r a t i e r o n d o m z o r g / G e b o u w e n i n s t a l l a t i e s N a o b e r s n e t w e r k v i r t u e e l s o c i a a l n e t w e r k O n - l i n e a p o t h e e k D r a a g b a r e a l a r m k n o p v o o r b u i t e n s h u i s S l i m m e b e z o r g i n g D i g i t a l e p e r s o o n l i j k e a g e n d a z o r g v o o r b e r e i d e n d h u i s E e n c e n t r a a l a a n s p r e e k p u n t C u s t o m e r m a n a g e m e n t s y s t e m M o d u l a i r e b o u w e l e m e n e t e n

10 I C T o n d e r s t e u n d N o a b e r s n e t w e r k : ICT voorzieningen ondersteunen de noabers netwerken. Als bijvoorbeeld één van de noabers moeite heeft een grote tas boodschappen de trap op te krijgen, kan met één druk op de knop contact opgenomen worden met de dichtstbijzijnde noaber. E e n c e n t r a a l a a n s p r e e k p u n t : Voor praktisch álle vragen kunnen bewoners terecht bij hun eigen contactpersoon. Dit voorkomt het kastje-naar-demuur gevoel omdat de contactpersoon zelf ook weer aanspreekpunten heeft bij deelnemende organisaties. Kortsluiten van informatie en vinden van de juiste man of vrouw bij elke vraag. O n l i n e z o r g d o s s i e r : Het zorgdossier van elke bewoner is online. Dit betekent dat bepaalde personen toegang kunnen hebben tot de informatie. Maar alleen als de bewoners deze zélf heeft gemachtigd. De dokter en verpleegster, thuishulp en eventueel de persoon die als centraal aanspreekpunt fungeert kunnen zo snel relevante informatie boven tafel krijgen. W a r m t e z o n e r i n g : In de woningen is het mogelijk om bínnen elke ruimte verschillende temperatuurzones te creëren. Zo kan een echtpaar met zeer verschillende wensen toch comfortabel in dezelfde ruimte vertoeven. De één houdt van lekker warm - en de ander juist niet. H u i s c o m p u t e r a l s k a p s t o k v o o r w e l z i j n s - d i e n s t e n : In elk huis wordt bij de bouw een residential gateway geplaatst, ofwel een huiscomputer. Deze computer dient als aansluitstuk: naar behoeven kunnen diensten worden aangeklikt. Zo kan een inbraakalarm en brandalarm, maar ook een camerasysteem of een systeem voor monitoring-op-afstand eenvoudig worden aangesloten. Ook de temperatuursregeling voor de O n - l i n e z o r g d o s s i e r W a r m t e z o n e r i n g Z e l f d i a g n o s e verschillende kamers kan door deze computer worden uitgevoerd. O n d e r h u i d s e c h i p : Elke persoon kan geïdentificeerd worden met behulp van een chip die is aangebracht onder de huid van de bovenarm. Met een scanner kan uitgelezen worden wie de persoon in kwestie is. In combinatie met het online zorgdossier stelt dit hulpverleners in staat sneller en effectiever op te treden bij calamiteiten. A u t o n o m e r o b o t s : Robots kunnen eenvoudige taken overnemen van mensen. Te denken valt aan schoonmaakrobots die kunnen stofzuigen en ramenlappen en aan robots die boodschappen ophalen. Ook valt te denken aan robots die mensen helpen met inen uit bed komen en met aankleden. S c a n n e r i n h u i s : Personen met gezondheidsproblemen kunnen veel langer thuis verblijven. In huis kan gezondheidsapparatuur worden geplaatst zoals een scanner of een hartslagmeter. In combinatie met een TV met camera kunnen de resultaten van een thuisscan worden doorgenomen. De bewoner en de dokter kunnen zo over afstand vaststellen hoe het staat met bepaalde kwalen als een zwelling aan de voet. E n e r g i e n e u t r a l e w o n i n g e n : De energieneutrale woningen komen het jaar rond met een netto energieverbruik van nul. Dit komt door een uitgekiende balans tussen vraag en aanbod van duurzame energie. In de zomer wordt overtollige warmte opgeslagen en in de winter wordt deze weer benut voor verwarming. Er is een grote aandacht voor het comfort in de S c a n n e r i n h u i s A u t o n o m e r o b o t s O n d e r h u i d s e c h i p woning. Deze is dan ook beter dan in de zeer efficiente woning : zelfs in de zomer heerst een uitermate prettige temperatuur. V i r t u a l R e a l i t y b r i l : Door het opzetten van een virtual reality bril, kunnen de bewoners een door de computer gegenereerde omgeving beleven. Hierin kunnen zij ook anderen ontmoeten zoals noabers, of familie. Samen kunnen ze bijvoorbeeld virtueel op reis naar Rome, of naar de Tate Gallery. E n e r g i e p r o d u c e r e n d e w o n i n g e n : Energieproducerende woningen wekken meer energie op dan ze zelf gedurende het jaar gebruiken. In de zomer kan warmte worden opgeslagen die in de winter weer wordt gebruikt voor verwarming. Of zelfs wordt verkocht aan de buurman of het zwembad op de hoek. Hetzelfde geldt voor de elektriciteit. Met slimme communicatie wordt ervoor gezorgd dat de woningen elkaar kennen en weten dat bij de buurman warmte te halen valt als in de woning zelf eventueel te weinig beschikbaar is. H o l o g r a m p r o j e c t i e s v a n m e n s e n : Mensen die niet aanwezig zijn in een ruimte, kunnen geprojecteerd worden alsof ze er wèl zijn. Beeldtelefonie, maar dan zonder scherm. Zo kan op persoonlijke wijze op afstand worden gecommuniceerd. A u t o m a t i s c h g e l e i d e v o e r t u i g e n : Minibusjes verbinden de wijk met de omliggende wijken, het station en met het centrum van de stad. De voertuigen rijden zonder chauffeur en zijn aldus goedkoper in het gebruik. S o c i a l e s a m e n h a n g e n p l e z i e r / C o m m u n i c a t i e e n a d m i n i s t r a t i e r o n d o m z o r g / G e b o u w e n i n s t a l l a t i e s A u t o m a t i s c h g e l e i d e v o e r t u i g e n H o l o g r a m p r o j e c t i e s v a n m e n s e n V i r t u a l r e a l i t y b r i l E n e r g i e n e u t r a l e w o n i n g h u i s c o m p u t e r a l s k a p s t o k v o o r w e l z i j n s w e r k E n e r g i e p r o d u c e r e n d e w o n i n g

11 ROADMAP VOOR GEBOUW- EN KLIMAATINSTALLATIES voor comfortabel, duurzaam en flexibel wonen en zorgen behoeften beleid organisatie technologie ROADMAP VOOR PRODUCTEN EN DIENSTEN voor sociale samenhang en communicatie behoeften beleid trends technologie In deze roadmaps wordt in beeld gebracht welke producten, diensten en voorzieningen in de toekomst mogelijk kunnen worden. Deze wegen naar de toekomst (roadmaps) liggen niet vast en zullen nog wel eens moeten bijgesteld. Ze zijn namelijk afhankelijk van overheidsbeleid, technologieontwikkeling en marktvragen. Extramuralisering Geen opleveringskeuring Energie aanbieden & kopen via lokaal netwerk EPBD labeling LTV in Bouwbesluit EPC = 0,80 EPC = 0,40 Investering bij de bespaarder Koppeling prestatieafspraken investeringen in DUBO Organisatie E-infrastructuur Gasprijs 0,44 /m 3 Gasprijs 0,56 /m 3 Gasprijs 0,68 /m 3 Samenwerking binnen de zorgketen Vermindering van administratieve lasten Vergrijzing babyboomers Hogere bestedingsbudsgetten senioren Meer vaardigheid met technologie Persoonsgebonden budgetten Marktwerking in de zorg 24 uurs economie Flexibilisering van de samenleving Commercialisering van de samenleving Meer zelfstandig wonende senioren Toenemende professionalisering zorg Afnemende mantelzorg comforteisen situatie zomer hittegolf integraal wooncomfort sociaal contact zelfstandigheid privacy wensen veiligheid comfort optimale warmtevraag eigen regie controle over de omgeving houden Warmtepomp met koelfunctie Isolatie Zon thermisch Opslag voelbaar / latent / thermische massa Brandstofcellen Opslag aquifer Windenergie Constructieverwarming HR 107 Zon PV gegarandeerde prestatie Vacuüm isolatie Hybride systemen EPC = 0,8 kan kostenneutraal Biomassa kleine schaal Woningen met draaideuren Doorbraak met opslagtechnieken Zelflerende delen tbv regeling Actieve delen Prestatie gebaseerd bouwen Plug & play netwerk woningen EPC = 0,4 kan kostenneutraal Energie producerende woningen Röntgen Head mounted display CT-scan PDA Vaste hologrammen Breedband internet videotelefoon Camcare Customer management system Alarmknop gemakkelijke communicatie met zorgverleners Automatisch geleid voertuig Mobiele dynamische hologrammen Handbediende robots Semi automatische robots Autonome robots Voice response system Medical expect system Vaste medische monitor Lokaal TV-station Dynamic call dispatch Draagbare RFID chip Indicatieve plaatsbepaling Medische database Onderhuidse RFID chip Draagbare adviesdienst op handheld Draagbare medische monitors Nauwkeurige plaatsbepaling in gebouwen Geïmplanteerde medische sensoren 18 19

12 C O L O F O N Het plan Hubertus-Drieschoten is een initiatief van De Woonmensen. Daarnaast hebben de volgende organisaties een bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van de visie: de Gemeente Apeldoorn, Stichting Thuiszorg Oost Veluwe, de Stichting Wisselwerk Apeldoorn, de Stichting Kinderopvang OOK, de Maatschap Fysiotherapie Drieschoten, het Wijkcentrum Drieschoten (Accres) en de Wijkraden Kerschoten en De Naald. KuiperCompagnons tekende voor het stedenbouwkundig plan. D i t b o e k j e i s g e p r o d u c e e r d i n f e b r u a r i d o o r : TNO Ruimte en Infrastructuur Business Unit Economie, Proces- en Systeeminnovatie Van Mourik Broekmanweg 6, 2628 XE Delft, U w c o n t a c t p e r s o o n b i j T N O i s : Emma van Sandick Concept, tekst en roadmaps: TNO- Christiaan van den Berg, Emma van Sandick, Tom van der Horst, Desiree Hoving, Christiaan Nijboer, Peter Oostendorp, Irek Karkowski, en Peter Joore / Tekeningen: JAM Jan Selen, / Fotografie mijnheer de Witt en mevrouw Janssen: TNO - Christiaan van den Berg. Met dank aan de heer en mevrouw Boot-Senf / Overige fotografie: Levien Willemse / Ontwerp en opmaak: Antenna-Men Yvo Zijlstra, / Druk: 3=1 Grafimedia, Moerkapelle Een visie op het leven in de ideale woonwijk van de toekomst I n f o r m a t i e o v e r h e t p r o j e c t H u b e r t u s - D r i e s c h o t e n i s t e v e r k r i j g e n b i j : De Woonmensen / project Hubertus-Drieschoten Molenmakershoek 14, 7328 JK Apeldoorn, Postbus 831, 7301 BB Apeldoorn U w c o n t a c t p e r s o o n b i j D e W o o n m e n s e n i s : Jan Willem Gouverneur

13 p e r s p e c t i e f TNO Ruimte en Infrastructuur Business Unit Economie, Proces- en Systeeminnovatie Van Mourik Broekmanweg 6, 2628 XE Delft,

Waar staat onze woongroep voor?

Waar staat onze woongroep voor? Waar staat onze woongroep voor? Magnolia is een vooruitstrevende woongroep, gericht op de toekomst. Comfortabel wonen en leven met respect voor elkaar staat voorop. De bewoners bepalen door regelmatig

Nadere informatie

2c nr. 1 zinnen met want en omdat

2c nr. 1 zinnen met want en omdat OPDRACHTKAART www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U kunt ook veel oefeningen

Nadere informatie

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO carintreggeland huis T GERBRAND HENGELO Een warme sfeer in een modern jasje. Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving belangrijk?

Nadere informatie

De opkomst van all-electric woningen

De opkomst van all-electric woningen De opkomst van all-electric woningen Institute for Business Research Jan Peters Directeur Asset Management Enexis Inhoud Beeld van de toekomst Veranderend energieverbruik bij huishoudens Impact op toekomstige

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

BELLINCKBORG HENGELO

BELLINCKBORG HENGELO carintreggeland huis BELLINCKBORG HENGELO Een warme sfeer in een modern jasje. Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving

Nadere informatie

Creëer uw perfecte comfortzone met evohome

Creëer uw perfecte comfortzone met evohome Creëer uw perfecte comfortzone met evohome Meer comfort, meer controle en minder energie laat evohome zorgen voor de verwarming van uw huis. P2 Comfort en controle Comfort en controle: dat is precies wat

Nadere informatie

De tablet speciaal ontwikkeld voor ouderen

De tablet speciaal ontwikkeld voor ouderen De tablet speciaal ontwikkeld voor ouderen Maak kennis met de Compaan; de tablet speciaal ontwikkeld voor ouderen. Simpel in gebruik en prachtig vormgegeven. Ervaring met computers is niet nodig, iedereen

Nadere informatie

Creëer uw perfecte comfortzone met evohome Wi-Fi

Creëer uw perfecte comfortzone met evohome Wi-Fi Creëer uw perfecte comfortzone met evohome Wi-Fi Meer comfort, meer controle en minder energie de slimste manier om de woning te verwarmen. P2 Comfort en controle P3 evohome Het systeem voor slimme zoneregeling

Nadere informatie

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren Welzijn op recept Welkom bij SWOA. Uw huisarts heeft u met ons in contact gebracht. De dokter kan u op dit moment geen passende behandeling (meer) bieden. Toch voelt u zich niet lekker, of heeft u pijn.

Nadere informatie

Creëer uw perfecte comfortzone met evohome Wi-Fi

Creëer uw perfecte comfortzone met evohome Wi-Fi Creëer uw perfecte comfortzone met evohome Wi-Fi Meer comfort, meer controle en minder energie de slimste manier om de woning te verwarmen. P2 Comfort en controle Comfort en controle: dat is precies wat

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

KLIMAATGARANT. De energie van morgen vandaag in huis

KLIMAATGARANT. De energie van morgen vandaag in huis KLIMAATGARANT Een nieuwe woning in De energie van morgen vandaag in huis Een energieneutrale woning: het kan! is gestart met de verkoop van woningen in het project. Duurzame woningen, want wordt een wijk

Nadere informatie

Zou het zo simpel zijn? Zonnehuizen investeren in zorggemeenschap.

Zou het zo simpel zijn? Zonnehuizen investeren in zorggemeenschap. Zou het zo simpel zijn? Zonnehuizen investeren in zorggemeenschap. Zorggemeenschap. Wat bedoelen we daar eigenlijk mee? Wanneer we het hebben over een gemeenschap als samenleving, dan weet iedereen precies

Nadere informatie

De MS van Tess Als elke dag onzeker is

De MS van Tess Als elke dag onzeker is Morgen gaan we naar de huisarts, zegt haar moeder s middags. Ik weet niet wat er met je is. Je bent zo moe de laatste tijd. En nu heb je ook nog last van je oog. De juf zegt dat ik misschien een bril moet,

Nadere informatie

Itho Daalderop Installatieconcepten voor een gezond en comfortabel binnenklimaat. wonen zonder. energierekening

Itho Daalderop Installatieconcepten voor een gezond en comfortabel binnenklimaat. wonen zonder. energierekening Itho Daalderop Installatieconcepten voor een gezond en comfortabel binnenklimaat wonen zonder energierekening regeltechniek Slimme installatieconcepten voor nieuwbouw en renovatie Vandaag nog beginnen

Nadere informatie

Van zorg op afstand naar samen zorgen in de wijk. Toon van de Looy VanMorgen

Van zorg op afstand naar samen zorgen in de wijk. Toon van de Looy VanMorgen Van zorg op afstand naar samen zorgen in de wijk Toon van de Looy VanMorgen Programma 1. Stand van zaken Zorg op Afstand 2. Integratie Zorg op Afstand binnen het zorgproces bij ZuidZorg 3. Geleerde lessen

Nadere informatie

Een service van Beweging 3.0. Voor een prettige en effectieve samenwerking tussen formele en informele helpers. Deze brochure is een uitgave van

Een service van Beweging 3.0. Voor een prettige en effectieve samenwerking tussen formele en informele helpers. Deze brochure is een uitgave van Een service van Beweging 3.0 Voor een prettige en effectieve samenwerking tussen formele en informele helpers Deze brochure is een uitgave van Samzo staat voor samen zorgen Mantelzorgers, familie en vrienden

Nadere informatie

De Zorgmakelaar aan huis. Zonder zorgen thuis blijven wonen

De Zorgmakelaar aan huis. Zonder zorgen thuis blijven wonen De Zorgmakelaar aan huis Zonder zorgen thuis blijven wonen Mijn vrouw en ik kunnen onszelf nog goed uit de slag trekken. Wel organiseert Debbie al wat praktische hulp bij ons thuis waardoor we nu opnieuw

Nadere informatie

Get connected! Meer comfort Meer controle Minder energie. evohome zoneregeling en Round Connected

Get connected! Meer comfort Meer controle Minder energie. evohome zoneregeling en Round Connected Get connected! Meer comfort Meer controle Minder energie evohome zoneregeling en Round Connected P2 Comfort Meer comfort Altijd genieten van een warme woning Het Connected portfolio van Honeywell biedt

Nadere informatie

Get connected! Meer comfort Meer controle Minder energie. evohome zoneregeling en Round Connected

Get connected! Meer comfort Meer controle Minder energie. evohome zoneregeling en Round Connected Get connected! Meer comfort Meer controle Minder energie evohome zoneregeling en Round Connected P2 Meer comfort Altijd genieten van een warme woning Het Connected portfolio van Honeywell biedt de ultieme

Nadere informatie

Een nieuwe woning in De Volgerlanden

Een nieuwe woning in De Volgerlanden KLIMAATGARANT EPC0 Een nieuwe woning in De Volgerlanden De energie EERB van morgen vandaag in huis ENERGIE EXPLOITATIE RIJSWIJKBUITEN ENERGIE EXPLOITATIE SPIJKENISSE Rijswijk Een energieneutrale woning:

Nadere informatie

Hulp Thuis Vertrouwd Dichtbij

Hulp Thuis Vertrouwd Dichtbij Hulp bij de dagelijkse dingen Hulp Thuis Vertrouwd Ik kan nog best veel zelf, maar niet alles. Dus ik kan wel wat hulp gebruiken. Precies de hulp die u nodig heeft U wilt natuurlijk zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

1E SCHOOL. duurzaam gerenoveerd

1E SCHOOL. duurzaam gerenoveerd 1E SCHOOL duurzaam gerenoveerd DUURZAAM RENOVEREN investeren in MEERVOUDIGE OPBRENGST INHOUD PRESENTATIE 1 Niet duurzame school 2 Duurzaam bouwen & leven 3 Duurzame energie, kleinschalig opgewekt 4 Passief

Nadere informatie

Een nieuwe woning in Zoetermeer 42 woningen De Blauwe Tuinen

Een nieuwe woning in Zoetermeer 42 woningen De Blauwe Tuinen KLIMAATGARANT Een nieuwe woning in Zoetermeer 42 woningen De Blauwe Tuinen De energie van morgen vandaag in huis Project in Rijswijk Een energieneutrale woning: het kan! Binnenkort start de verkoop van

Nadere informatie

Maak kennis met de Compaan

Maak kennis met de Compaan Maak kennis met de Compaan De tablet speciaal ontwikkeld voor ouderen Laat ouderen weer delen in onze digitale wereld: foto s & video s, berichten, beeldbellen, lokaal nieuws, online spelletjes doen, makkelijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief 14, september 2010

Nieuwsbrief 14, september 2010 Stichting WoonMere Nieuwsbrief 14, september 2010 Redactie: Mariska Elfrink Hallo allemaal, Eindelijk is het dan gebeurt: we zijn verhuist naar ons eigen appartement! Inmiddels wonen we hier alweer een

Nadere informatie

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 7-8. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 7-8. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Wacht even. Hoi, ik kom zo even terug want ik moet even iets zeggen over

Nadere informatie

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Wacht even. Hoi, ik kom zo even terug, want ik moet even iets zeggen over

Nadere informatie

VOORLEGGER (graag verwijderen wanneer u de vragenlijst aan de zorgvrager voorlegt of opstuurt)

VOORLEGGER (graag verwijderen wanneer u de vragenlijst aan de zorgvrager voorlegt of opstuurt) 2017 VOORLEGGER (graag verwijderen wanneer u de vragenlijst aan de zorgvrager voorlegt of opstuurt) INFO VOOR ONDERZOEKERS Let op: bij de items 11, 17 t/m 24 en 26 t/m 28 moet u de X voor elke vervolgmeting

Nadere informatie

ENERGIENEUTRAAL BOUWEN

ENERGIENEUTRAAL BOUWEN PASSIEF BOUWEN ( EN RENOVEREN ) DE ENIGE LOGISCHE WEG NAAR ENERGIENEUTRAAL BOUWEN AL DIE VOGELS IN DE HAND MAAR STEEDS WEER DIE VOGEL IN DE LUCHT WE HOEVEN GEEN ENERGIE TE BESPAREN WE HEBBEN NU IMMERS

Nadere informatie

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten www.edusom.nl Opstartlessen Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren over familie, vrienden en buurtgenoten. Antwoord geven op vragen. Veel succes! Deze les

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

Ontmoeting. gezondnu.nl

Ontmoeting. gezondnu.nl Ger van der Gaast (64) weet sinds 2010 dat hij de ziekte van Alzheimer heeft. Inmiddels woont hij in een verpleeghuis in Utrecht. Als voormalig docent verpleegkunde volgt Ger zijn eigen zorg kritisch.

Nadere informatie

KLEINE MENSEN GROTE WENSEN

KLEINE MENSEN GROTE WENSEN KLEINE MENSEN GROTE WENSEN Voor de betere kinderopvang DOOR DE OGEN VAN KINDEREN Dit boekje laat je kinderopvang zien door de ogen van kinderen. Een praktische gids voor iedereen die nadenkt over de opvang

Nadere informatie

Een nieuwe woning in Zoetermeer 32 woningen in Oosterheem Groene Hart fase 2

Een nieuwe woning in Zoetermeer 32 woningen in Oosterheem Groene Hart fase 2 KLIMAATGARANT Een nieuwe woning in Zoetermeer 32 woningen in Oosterheem Groene Hart fase 2 De energie van morgen vandaag in huis Een energieneutrale woning: het kan! De verkoop van de woningen in het project

Nadere informatie

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen. Bidden Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl en kinderactiviteiten www.lambertuskerk-rotterdam.nl

Nadere informatie

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten werkt voor en met bewoners in wijken en buurten Oma Geertje vertelt. 2 Welbions: we werken er allemaal. Wij zijn dé woningcorporatie van Hengelo en verhuren meer dan 13.000 woningen aan in totaal 25.000

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Gezondheidscentrum Heelkom ARGO BV 2015 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van Gezondheidscentrum Heelkom is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Proteion is er voor u in Echt-Susteren

Proteion is er voor u in Echt-Susteren Proteion is er voor u in Echt-Susteren U heeft een prettig leven en wil dat graag zo houden. Soms heeft u daarbij ondersteuning nodig. Als professional in welzijn en zorg wil Proteion dienstbaar en ondersteunend

Nadere informatie

Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen Meest gestelde vragen Gezien alle commoties over webcams, in hoeverre is beeldbellen beveiligd? Omdat wij met ouderen werken, zijn veilighe id en privacy extra belangrijk voor ons. Beeldbellen kan alleen

Nadere informatie

Voor jou. Verhalen van mantelzorgers. Anne-Rose Hermer

Voor jou. Verhalen van mantelzorgers. Anne-Rose Hermer Voor jou Verhalen van mantelzorgers Anne-Rose Hermer 6 Inleiding In dit boek maak je kennis met Martine, Koos en Sara. Ze zijn alledrie in een andere fase van hun leven. Maar één ding is hetzelfde voor

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

ditie E Sprengenhof www.atlant.nl

ditie E Sprengenhof www.atlant.nl Wonen in Sprengenhof Sprengenhof ligt op een prachtige locatie Aan de rand van het dorp Ugchelen vindt u in een kleinschalige woonwijk woonzorgcentrum Sprengenhof. Ugchelen heeft een dorps karakter. Dit

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het.

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. ONTMOET HUMANITAS Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. Zonder uitzondering. Lukt het je niet alleen,

Nadere informatie

c A r i n t r E g g E L A n D h u i s DE ELshOf A L M E LO

c A r i n t r E g g E L A n D h u i s DE ELshOf A L M E LO carintreggeland huis De Elshof ALMELO Een warme sfeer met een lokale knipoog Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooie en comfortabele studio? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving belangrijk?

Nadere informatie

Duurzame systemen. Comfortabel genieten, maximale energiebesparing. Het goede gevoel, het juiste te doen. 01-10 - 2015

Duurzame systemen. Comfortabel genieten, maximale energiebesparing. Het goede gevoel, het juiste te doen. 01-10 - 2015 Duurzame systemen Comfortabel genieten, maximale energiebesparing 01-10 - 2015 Het goede gevoel, het juiste te doen. Onbezorgde luxe, duurzaam leven! Energiezuinig dankzij bodem-, lucht- en zonnewarmte

Nadere informatie

c A r i n T r E g g E L A n d h u i s TiTus BrAndsMAhOf A L M E LO

c A r i n T r E g g E L A n d h u i s TiTus BrAndsMAhOf A L M E LO carintreggeland huis Titus Brandsmahof ALMELO Thuis in een veilige en moderne omgeving Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving

Nadere informatie

Waalstaete.

Waalstaete. Waalstaete www.pleyade.nl Welkom op Waalstaete Samen herinneringen ophalen. koester het contact Welk type zorg u ook nodig heeft, u (of uw naaste) woont het liefst op een plek waar u zich prettig voelt.

Nadere informatie

geotherm hybride systeem

geotherm hybride systeem geotherm hybride systeem Duurzaam comfort door slimme samenwerking 01-08 - 2015 Het goede gevoel, het juiste te doen. Volop comfort Verwarmen, koelen én heerlijk warm water Met het geotherm hybride systeem

Nadere informatie

CARINTREGGELAND HUIS WELLEHOF RIJSSEN

CARINTREGGELAND HUIS WELLEHOF RIJSSEN CARINTREGGELAND HUIS WELLEHOF RIJSSEN Moderne appartementen in een veilige omgeving Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving

Nadere informatie

De kijk op. zelfstandigheid in zorg

De kijk op. zelfstandigheid in zorg De kijk op zelfstandigheid in zorg Inhoudsopgave Welkom bij Carintreggeland 7 Meld en Zorg Centrale 7 Indicatie aanvragen 7 Zorgzwaartepakketten (ZZP) 8 Lid worden 8 Hulpmiddelen 8 Kwaliteit 9 Cliëntenraad

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Het verhaal van Careyn Het Dorp

Het verhaal van Careyn Het Dorp Het verhaal van Careyn Het Dorp Het Dorp staat voor een nieuwe manier van werken. Een werkwijze die de klant en kwaliteit van leven centraal stelt en waarbij onze zorgprofessional aan zet is. Het Dorp

Nadere informatie

Archipel Zorg aan Huis

Archipel Zorg aan Huis Archipel Zorg aan Huis Zo lang en zo zelfstandig mogelijk thuis blijven wonen het gevoel van samen Welkom bij Archipel Zorg aan Huis Natuurlijk is het fijn om zo lang en zo zelfstandig mogelijk thuis

Nadere informatie

carintreggeland huis Anholtskamp Markelo

carintreggeland huis Anholtskamp Markelo carintreggeland huis Anholtskamp Markelo Een warme sfeer met een lokale knipoog Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving

Nadere informatie

#z11zorg. Trending Words. Zelfzorg-congres 30 mei 2013. Event Participants

#z11zorg. Trending Words. Zelfzorg-congres 30 mei 2013. Event Participants #z11zorg Zelfzorg-congres 30 mei 2013 Verslag van het Zelfzorg-congres van Stichting Zelforganisatie en Movisie op 30 mei 2013. Trending Words de, en, rt, van, met, over, te, je, het, dat, voor, een, westendorp,

Nadere informatie

28-8-2013. Een betere buurt met. mijnbuurtje. www.mijnbuurtje.nl. Vroeger

28-8-2013. Een betere buurt met. mijnbuurtje. www.mijnbuurtje.nl. Vroeger Een betere buurt met mijnbuurtje www.mijnbuurtje.nl Vroeger 1 Nu 1 op de 3 huishoudens bezit een tablet 2 Nu Nu 3 In alle Nederlandse gemeentes: Bezuinigingen Zelfredzaamheid Stimuleren bewoners Meer verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Virtuele Thuiszorg Nederland # Zorgdichtbij

Virtuele Thuiszorg Nederland # Zorgdichtbij Virtuele Thuiszorg Nederland # Zorgdichtbij Door de wijzigingen in het overheidsbeleid zoeken gemeenten, zorgorganisaties en zorgconsumenten naar betaalbare oplossingen die de kwaliteit van zorg op niveau

Nadere informatie

Wonen bij Sprengenhof

Wonen bij Sprengenhof Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Dorps karakter en winkels op loopafstand Aan de rand van het dorp Ugchelen vindt u in een kleinschalige woonwijk woonzorgcentrum.

Nadere informatie

We spelen in het huis van mijn mama deze keer,

We spelen in het huis van mijn mama deze keer, Jip en Janneke. Ik ben Jip. Ik ben Janneke en we wonen naast elkaar. Hij heet Jip, zij heet Janneke. en we spelen soms bij hem en soms bij haar. We spelen in het huis van mijn mama deze keer, we kunnen

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSWERK. Ik vind het erg leuk om te doen: met mensen omgaan, ik ben graag in de weer. En als je ziet hoe de bewoners daar van genieten.

VRIJWILLIGERSWERK. Ik vind het erg leuk om te doen: met mensen omgaan, ik ben graag in de weer. En als je ziet hoe de bewoners daar van genieten. VRIJWILLIGERSWERK pagina 4: Ik vind het erg leuk om te doen: met mensen omgaan, ik ben graag in de weer. En als je ziet hoe de bewoners daar van genieten. Zorggroep Ter Weel SERVICE VERLENEN OP HET GEBIED

Nadere informatie

Luisteren: muziek (A2 nr. 7)

Luisteren: muziek (A2 nr. 7) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. Kijk

Nadere informatie

c A R i n T R E G G E L A n D h u i S DE STOEVELAAR G O O R

c A R i n T R E G G E L A n D h u i S DE STOEVELAAR G O O R carintreggeland huis DE STOEVELAAR GOOR Aan de rand van Goor, met uitzicht over het Twentse landschap. Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Overal uw huis onder controle

Overal uw huis onder controle Overal uw huis onder controle comfort energiebesparing personen alarm alarm camerabeveiliging www.e-domotica.com Bediening via: Basisstation Smartphone Tablet Voor wie: Voor iedereen Wanneer: Voor elke

Nadere informatie

Comfort & Safety en Low Vision. De vergrijzing zal leiden tot een explosieve zorgvraag. Dit vraagt om een creatieve aanpak.

Comfort & Safety en Low Vision. De vergrijzing zal leiden tot een explosieve zorgvraag. Dit vraagt om een creatieve aanpak. Comfort & Safety en Low Vision WONING De vergrijzing zal leiden tot een explosieve zorgvraag. Dit vraagt om een creatieve aanpak. Waarom een Comfort & Safety en Low Vision woning? We worden steeds ouder.

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Wij zíjn er voor jou Prezzent ondersteunt je om zo zelfstandig mogelijk te wonen, op onze woonlocaties of met ambulante begeleiding.

Nadere informatie

WORKSHOP ENERGIEVISIE

WORKSHOP ENERGIEVISIE WORKSHOP ENERGIEVISIE STELLING 1 Wij werken al vanuit een energievisie WAT ZIT ER IN EEN ENERGIEVISIE Hoe gaan we om met energie in bestaande bouw en in nieuwbouw, in zowel woningbouw als utiliteit en

Nadere informatie

Waalstaete.

Waalstaete. Waalstaete www.pleyade.nl Welkom op Waalstaete Welk type zorg u ook nodig heeft, u (of uw naaste) woont het liefst op een plek waar je je prettig voelt. Waar de omgeving bekend is. En vertrouwd, met wat

Nadere informatie

Proposities voor Comfortabel leven

Proposities voor Comfortabel leven Proposities voor Comfortabel leven Concrete concepten voor installateurs en andere partijen in de markt Juni 2012 1 De zeven proposities voor comfortabel leven in één oogopslag 2 3 Patrick en Jolanda zijn

Nadere informatie

Proteion is er voor u in Leudal

Proteion is er voor u in Leudal Proteion is er voor u in Leudal U heeft een prettig leven en wil dat graag zo houden. Soms heeft u daarbij ondersteuning nodig. Als professional in welzijn en zorg wil Proteion dienstbaar en ondersteunend

Nadere informatie

Z o r g. Zorg op afstand. Realive by

Z o r g. Zorg op afstand. Realive by Z o r g Zorg op afstand Realive by Het concept Zorgdiensten Interactieve diensten Basis diensten Bouwstenen (infrastructuur) Basis producten Levensloop bestendig bouwen Ketenintegratie: onbeperkt groeipad

Nadere informatie

WONEN IN EEN ENERGIEZUINIGE WONING: PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS

WONEN IN EEN ENERGIEZUINIGE WONING: PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS WONEN IN EEN ENERGIEZUINIGE WONING: PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS Wonen Zuid vindt duurzaam en energiezuinig bouwen belangrijk. Dit is beter voor ons milieu en huurders kunnen hiermee besparen op hun energierekening.

Nadere informatie

Inzet van WoonZorgTechnologie als antwoord op de nieuwe wetgeving

Inzet van WoonZorgTechnologie als antwoord op de nieuwe wetgeving Stichting KIEN Vitaal thuis werksessie Inzet van WoonZorgTechnologie als antwoord op de nieuwe wetgeving Lars Nieuwenhoff 12 november 2014 Lars Nieuwenhoff lars@inn4care.nl Beroepsofficier (KMA) Universiteit

Nadere informatie

Gebieden Energie Neutraal

Gebieden Energie Neutraal Gebieden Energie Neutraal Kennismaken met het programma GEN Liesbeth Schipper 27 september 2012 Inhoud Achtergrond Opzet GEN programma GEN Nieuwbouw Energieconcept Ontwikkel en businessmodel Omgeving GEN

Nadere informatie

Betaalbaar, zelfstandig wonen met zorg én service

Betaalbaar, zelfstandig wonen met zorg én service Betaalbaar, zelfstandig wonen met zorg én service Welkom in Ten Anker In Ten Anker bieden Vrijwaard en Woonzorg Nederland een nieuw woonconcept aan. Betaalbaar, zelfstandig wonen met de zekerheid van zorg

Nadere informatie

Dag 2: Goed aangekomen & dag 2

Dag 2: Goed aangekomen & dag 2 Dag 2: Goed aangekomen & dag 2 Hallo allemaal, Eerst even een bedankje voor de post, sms'jes die wij gekregen hebben en aan allen die ons uitgeleide hebben gedaan. En natuurlijk aan Maaya voor de koffie,

Nadere informatie

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco.

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco. 1 Het portiek Jacco ruikt het al. Zonder dat hij de voordeur opendoet, ruikt hij al dat er tegen de deur is gepist. Dat gebeurt nou altijd. Zijn buurjongen Junior staat elke avond in het portiek te plassen.

Nadere informatie

Bibliotheek Mysterie

Bibliotheek Mysterie Bibliotheek Mysterie Eerste druk, 2014 2014 Nicole van Oudheusden isbn: 9789048432257 nur: 284 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave

Nadere informatie

Veel leesplezier! Yvonne

Veel leesplezier! Yvonne + Beste lezers, In onze vorige nieuwsbrief was Buitenwereld nog volop bezig met de verbinding tussen speeltuin en kinderboerderij. Twee weides moesten tijdelijk worden gesloten zodat er een mooi pad aangelegd

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, jongens en meisjes,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, jongens en meisjes, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, jongens en meisjes, Hé Joyce, ga je mee? Emma rent achter Joyce aan als ze van het schoolplein lopen. Joyce, wij gaan vanmiddag op bezoek bij mijn oom,

Nadere informatie

De wijk als inspiratiebron voor de lange termijn

De wijk als inspiratiebron voor de lange termijn De wijk als inspiratiebron voor de lange termijn Frans de Haas de Haas & Partners Projectgroep DEPW Utrecht 9 februari 2011 EOS LT Duurzame Gebiedsontwikkeling i.o.v. Agentschap NL Inhoud Levensduurdenken

Nadere informatie

Energieprestaties grondgebonden woningen

Energieprestaties grondgebonden woningen Energieprestaties grondgebonden woningen Meer wooncomfort met minder energie Het slimme duurzame bouwconcept. Van VolkerWessels Stap voor stap naar minder energiegebruik De overheid stelt steeds scherpere

Nadere informatie

Creëer uw perfecte comfortzone met evohome

Creëer uw perfecte comfortzone met evohome Creëer uw perfecte comfortzone met evohome P2 Comfort en controle Comfort en controle: dat is precies wat evohome u geeft P3 evohome Het systeem voor slimme zoneregeling Met evohome heeft u de controle.

Nadere informatie

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij Rijk Phileas Fogg is een vreemde man. Hij is erg rijk. Maar niemand weet hoe hij aan zijn geld komt. Een baan heeft hij namelijk niet. Toch woont hij in een groot huis, midden in Londen. In zijn eentje.

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR DE VERBINDING TUSSEN PRAKTIJK, ONDERZOEK EN ONDERWIJS

OP ZOEK NAAR DE VERBINDING TUSSEN PRAKTIJK, ONDERZOEK EN ONDERWIJS OP ZOEK NAAR DE VERBINDING TUSSEN PRAKTIJK, ONDERZOEK EN ONDERWIJS Susanne Smorenburg, programmamanager Ben Sajetcentrum Marjon van Rijn, docent / onderzoeker HvA / AMC Symposium HBO-V van de Toekomst

Nadere informatie

ZELFREDZAAMHEID DOOR INNOVATIE

ZELFREDZAAMHEID DOOR INNOVATIE ZELFREDZAAMHEID DOOR INNOVATIE Lars Nieuwenhoff 15 mei 2013 Onderwerpen 1. Waarom innoveren van zorg 2. ZORG 3.0:Nieuwe vorm van zorg 3. Virtuele verzorgingshuis 4. Voorbeelden van ZORG 3.0 Waarom innoveren

Nadere informatie

U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt.

U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt. UW MENING GEVEN spreken inleiding en doel Een mening is wat iemand denkt of vindt. U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt. U leert ook uw mening geven. Uw mening geven

Nadere informatie

Lesbrief 14. Naar personeelszaken.

Lesbrief 14. Naar personeelszaken. http://www.edusom.nl Thema Op het werk Lesbrief 14. Naar personeelszaken. Wat leert u in deze les? Wanneer u zeggen en wanneer jij zeggen. Je mening geven en naar een mening vragen. De voltooide tijd gebruiken.

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp Vrijwilligerswerk Mantelzorg Vrijwillige hulp Burenhulp Maak samen het verschil. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil. Hun inzet op het gebied van onder andere cultuur, zorg, sport, natuur

Nadere informatie

Een aangenaam binnenklimaat, het hele jaar rond.

Een aangenaam binnenklimaat, het hele jaar rond. Een aangenaam binnenklimaat, het hele jaar rond. Verbeter uw comfort met de ideale zonwerende en isolerend glasfolie. Verbeter de isolatie tot 41% (K-waarde), bespaar energie, hou overdreven warmte buiten

Nadere informatie

Steek Energie in je huis

Steek Energie in je huis Steek Energie in je huis 9 oktober 2012 Breda 1 Bouwbedrijf Boot B.V. Bouwbedrijf Boot is actief in de woningbouw (particulier, ontwikkeling), zorg huisvesting en utiliteit (scholen, kantoren, bedrijfsgebouwen).

Nadere informatie

dat ik als werkende in de zorg of welzijn ook veel praat met de mensen waarvoor ik werk.

dat ik als werkende in de zorg of welzijn ook veel praat met de mensen waarvoor ik werk. CP30 klantencontact Als u in Nederland in Zorg of Welzijn werkt, heeft u veel contact met klanten. U praat bijvoorbeeld over het huishoudelijk werk dat u gaat doen voor iemand. Of u geeft door dat u op

Nadere informatie

Smart Grids, bouwstenen voor slimmer energiegebruik. ENGIE Infra & Mobility

Smart Grids, bouwstenen voor slimmer energiegebruik. ENGIE Infra & Mobility Smart Grids, bouwstenen voor slimmer energiegebruik ENGIE Infra & Mobility De daad bij het woord, de techniek bij de plannen Over een aantal jaren ziet de energievoorziening in Nederland er geheel anders

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

VPT in de Wijk. Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst. Steven Schoorl. 13 juni :30-14:30. ZBz Partners Wij maken zorg gezond!

VPT in de Wijk. Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst. Steven Schoorl. 13 juni :30-14:30. ZBz Partners Wij maken zorg gezond! VPT in de Wijk Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst 13 juni 2013 13:30-14:30 Steven Schoorl Extramuraliseren 2 Maatregelen om de kosten voor ouderenzorg te beheersen Regelgeving wordt gebruikt

Nadere informatie