ALSECURE Speel niet met vuur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALSECURE Speel niet met vuur"

Transcriptie

1 ALSECURE Speel niet met vuur

2 2

3 Enjoy your day at work! Wanneer je met Nexans werkt, ben je er zeker van dat aan alles is gedacht. We leveren hoogtechnologische, soepel te verwerken kabels. Onze leveringen gebeuren op tijd en we voeren veiligheid hoog in het vaandel. Alsecure Premium is zo bijvoorbeeld de allereerste kabel die voldoet aan de Belgische regelgeving i.v.m. publiek toegankelijke gebouwen. Blootgesteld aan vuur blijft Alsecure Premium tot 2 uur lang stroom vervoeren. Dat is langer dan eender welke andere kabel op de markt en helpt levens te redden in geval van grote evacuaties. Aankoper, installateur, vastgoedeigenaar of brandweerman ga in zee met een partner die begrijpt hoe uw dag op het werk eruit ziet. 3

4 4 Alsecure van Nexans verbeterd brandgedrag voor een optimale veiligheid

5 Veiligheid is prioriteit nr. 1 Uit onderzoek is gebleken dat brandveilige kabels een niet te verwaarlozen bijdrage leveren om de elektrische circuits intact te houden, de brand in te dijken en de vorming van ondoordringbare rook en irriterende gassen te reduceren. Nexans zet zich actief in voor meer veiligheid in gebouwen om mensen en eigendommen te beschermen en biedt een uitgebreid gamma veiligheidskabels aan onder de merknaam Alsecure. Dit gamma groepeert zowel onze kabels met een verbeterd brandgedrag als onze vuurbestendige kabels. Nexans ontwikkelt voortdurend materialen en technologieën van wereldklasse om producten met de beste eigenschappen en kenmerken aan te bieden en de prestaties van haar veiligheidskabels steeds verder te verhogen. Inhoudstafel Brandreactie versus brandweerstand...7 Brandreactie of brandgedrag...8 Brandweerstand of functiebehoud...12 Wat schrijft de Belgische wetgeving voor?...15 Externe invloedsfactoren...16 Geldende Belgische normen...16 Brandgedrag...16 Brandweerstand of functiebehoud...16 Lokale voorschriften...17 De Europese CPR...17 Technologieën toegepast bij vuurbestendige kabels...19 Micatapes...19 Siliconenrubber...19 INFIT -technologie...19 Aanbevelingen i.v.m. sectieberekening van een Rf-kabel: hou rekening met een mogelijke spanningsval...20 De impact van de temperatuur op de weerstand...20 Incalculeren van de spanningsval bij vuurbestendige kabels...20 Begrippenlijst...21 Het Alsecure gamma van Nexans...23 Verklaring symbolen installatievoorschriften...25 Kleurcodering van de geleiders volgens HD Technische fiches

6 6

7 Brandreactie versus brandweerstand Om te bepalen in welke mate een kabel aan de brandveiligheid bijdraagt, wordt hij in de Belgische regelgeving beoordeeld op 2 essentiële criteria: BRANDREACTIE of het gedrag van de kabel bij brand: F (FLAME): de verspreiding van de brand door de kabel, dit is zijn primaire gedrag bij brand S (SMOKE): de rookemissie of indirecte brandreactie, meer bepaald het soort rook dat vrijkomt en die de gevolgen van een brand beïnvloedt BRANDWEERSTAND of zijn capaciteit om te blijven functioneren ondanks blootstelling aan een brand. Alsecure : een volledig gamma ten dienste van uw brandveiligheid 7

8 Brandreactie of brandgedrag Primaire brandreactie: Verspreiding van de brand Niet-brandverspreiding is de mate waarin een kabel het vuur niet voedt en niet verder verspreidt en wordt in de Belgische norm NBN C opgesplitst in de categorieën F1 en F2. F1 of vlamvertragend: dit geldt voor een individueel geplaatste kabel die vanzelf dooft wanneer hij vuur vat. De internationale norm IEC bepaalt een gelijkaardige testprocedure. F2 of niet-brandverspreidend: deze kabels voldoen aan strengere testen waarbij het verspreidingspotentieel wordt bepaald voor een verticaal gemonteerde kabelbundel die de ergste installatiesituatie simuleert en die ook in die omstandigheden vanzelf moet doven. Bovendien mogen ook neervallende druppels van de smeltende isolatie (de zogenaamde droplets ) de brand niet verder verspreiden. F2-kabels moeten ook aan de F1-norm beantwoorden. De internationale norm IEC bepaalt een gelijkaardige testprocedure. F3: deze categorie is in 2004 geschrapt uit de Belgische wetgeving en er zijn bijgevolg ook geen testen voor gedefinieerd. Vroeger omschreef de categorie F3 het behoud van de elektrische functie van de kabel en was het de gebruikelijke aanduiding voor brandvrije kabels. De laatste uitgave van die norm bepaalt echter duidelijk dat deze categorie opgeheven werd. De internationale norm IEC bepaalt de testvoorwaarden voor circuitintegriteit. F2 niet-brandverspreidende test F1 vlamvertragende test 60 cm 350 cm F1 F2 Testduur 1 à 8 minuten 20 minuten Testvoorwaarden Te testen kabellengte 60 cm 350 cm Opstelling 1 kabelstaal, verticaal gemonteerd Kabelbundel, verticaal gemonteerd Te behalen resultaten Zelfdovend Ja Ja Maximale lengte die verbrand mag zijn Max. 50 cm Max. 250 cm 8

9 Indirecte brandreactie: Rookemissie De rook die in brandende gebouwen hangt, is vaak zwart en ondoordringbaar waardoor hij de oriëntatie hindert tijdens de evacuatie. Bovendien maakt het inademen van zelfs kleine hoeveelheden giftige, zure rook mensen suf en kortademig, wat een vlotte evacuatie verder bemoeilijkt. De meerderheid van de sterfgevallen bij brand is trouwens te wijten aan het inademen van giftige rook en irriterende gassen en niet zozeer verbranding. Het is dus letterlijk van levensbelang de duur van blootstelling aan deze gassen te beperken door middel van een vlotte evacuatie met een maximale zichtbaarheid. Rook is bovendien niet alleen gevaarlijk voor mensen. De zure stoffen die vrijkomen vreten de uitrustingen en de structuur van het gebouw aan, waardoor de brandende zone onherstelbaar verloren kan gaan. Een bijkomend gevaar van de hete rook en gassen is dat zij zich zeer gemakkelijk naar andere gedeeltes van het gebouw verspreiden waar ze nieuwe brandhaarden kunnen veroorzaken. Dit is het fenomeen van de door de brandweerlui zo gevreesde flashover, het explosief ontbranden van alle gassen in een ruimte. Door de hoogte van de ontstane temperatuur in de gaswolken aan het plafond kunnen alle brandbare materialen door de explosie vlam vatten en hierdoor kan zelfs een niet-brandende ruimte in brand vliegen. Gezien deze feiten is het reduceren van rook en giftige gassen de sleutel voor het redden van mensenlevens: dit draagt bij tot een veiligere omgeving voor de mensen en reddingsteams in het gebouw en gunt hen meer tijd voor de evacuatie. Alle Alsecure -kabels zijn HFFR: het zijn de halogeenvrije, niet-brandverspreidende (F2) kabels van Nexans 9

10 Simulatie van het gedrag van een kabel tijdens brand Een flashover zeer gevreesd door brandweerlui is het moment waarop de hitte zo groot wordt dat alle aanwezige gassen spontaan ontbranden. In gebouwen met halogeenvrije kabels, ligt het tijdstip van de flashover veel later, waardoor er meer tijd is voor evacuatie C 1000 C C Flashover C 0 C 0 mn Tijd Standaard kabels Veiligheidskabels De kunst bestaat erin om de kabelmaterialen zo te kiezen dat de ontwikkeling van gevaarlijke gassen wordt gereduceerd. Daarom evalueert de Belgische norm NBN C kabels op drie assen: SD, ST en SA. SD of Smoke Density of rookdichtheid: een dichte rook belemmert de zichtbaarheid en bemoeilijkt de evacuatie. ST of Smoke Toxicity of giftigheid van de vrijgekomen gassen. SA of Smoke Acidity of zuurgraad: zure gassen als chloorzuur (HCl) en zwavelzuur (H2SO4) zijn de belangrijkste oorzaak van zware schade aan uitrustingen en structuren bij brand. Kabels met een verbeterd gedrag bij brand: HFFR Uit de wetgeving volgt dat goed scoren op brandverspreiding niet automatisch gekoppeld is aan goed scoren op het vlak van rookemissie. Omdat het uiteraard zinvol is om beide aspecten van het brandgedrag te combineren, zijn de HFFR-kabels ontwikkeld, waarbij HF staat voor Halogen Free of halogeenvrij waardoor ze prima scoren op het vlak van rookemissie, en FR staat voor Fire Retardant of niet-brandverspreidend of F2. Het isolatie- en mantelmateriaal van kabels bestaat uit organische stoffen, die in verschillende mate brandbaar zijn. Om die materialen vlamvertragend te maken en het risico op brandverspreiding te verminderen moeten er vlamvertragers aan worden toegevoegd. De halogeenvrije materialen zijn hiervoor de ideale oplossing omdat ze uitstekend scoren op het vlak van rookemissie: bij verbranding komt er minder rook vrij, die bovendien veel doorzichtiger en minder warm is en zonder giftige of zure gassen. Halogeenvrije materialen verlengen hierdoor aanzienlijk de evacuatietijd bij brand en beperken ook de schade aan gebouwen en apparatuur. De kabels zijn vaak te herkennen maar niet altijd aan de letter G in de kabelbenaming (bv. XGB). Let op voor verwarring: Alle F2-kabels (niet-brandverspreidend) zijn niet automatisch ook halogeenvrij en omgekeerd. Voorbeeld 1: De installatiedraad H07Z1-U heeft een halogeenvrije isolatie, maar deze draad is louter vlamvertragend (F1) en dus niet F2. Voorbeeld 2: een XVB-F2 is F2 en dus niet-brandverspreidend maar hij is niet halogeenvrij. Wilt u bovenop F2 ook nog de extra bescherming geboden door halogeenvrije materialen, dan kiest u een Alsecure XGB-F2. 10

11 11

12 Brandweerstand of functiebehoud Om te verzekeren dat vitale systemen zoals noodverlichting, videobewaking, omroepsystemen, alarmsignalen, brandpompen, sprinklers en rookafzuigsystemen blijven werken tijdens de evacuatie en de brandbestrijding, moeten die kabels bij brand hun functie behouden, of met andere woorden vuurbestendig zijn. In sommige toepassingen volstaat een functiebehoud van 1 uur om het gebouw te evacueren en de hulpdiensten hun werk te laten doen, in andere liggen de eisen hoger. Om uit te drukken hoe lang de kabels vuurbestendig zijn, gebruikt de norm de classificatie Rf (résistance au feu). De proef tot bepaling van de brandweerstand van kabels wordt in België uitgevoerd volgens de bepalingen in de Belgische norm NBN Addendum 3. De duur wordt uitgedrukt in uren (volgens de Belgische classificatie) of in minuten (volgens de Europese classificatie) en stemt overeen met de tijd tijdens dewelke de kabel aan de gestelde voorwaarden voldoet. Rf 2h of Rf 120: de kabels behouden hun functie gedurende 2 uur. Het Alsecure Premium gamma van Nexans voldoet als eerste op de markt aan dit criterium. Rf 1h30 of Rf 90: de kabels behouden hun functie gedurende 1 ½ uur of 90 minuten. Rf 1h of Rf 60: de kabels behouden hun functie gedurende 1 uur of 60 minuten. Alsecure Plus is het gamma vuurbestendige kabels van Nexans met een vuurbestendigheid van 1 of 1 ½ uur. Het is op verschillende technologieën gebaseerd (siliconenrubber of micatapes) en voldoet aan de nationale normen. Alsecure Premium is de innovatie van Nexans waardoor voor het eerst effectief een vuurbestendigheid van 2 uur (Rf 2h) mogelijk is en beantwoordt vanzelfsprekend ook aan de nationale normen. 12

13 Veiliger ziekenhuizen dankzij Alsecure Premium van Nexans 13

14 14 Verbeterd brandgedrag met Alsecure van Nexans

15 Wat schrijft de Belgische wetgeving voor? De Belgische wetgever heeft in een aantal Belgische normen de eigenschappen van kabels bepaald. De eisen m.b.t. brandreactie en brandweerstand worden opgelegd in functie van de concrete situatie waarin de elektrische installatie zal functioneren. 15

16 Externe invloedsfactoren Bij de keuze van de elektrische leidingen en hun installatiewijze moet rekening worden gehouden met de externe invloedsfactoren waaraan ze mogelijk zullen worden blootgesteld, in het bijzonder: de ontruimingsmogelijkheden in noodgevallen, de aard van de behandelde of opgeslagen goederen, de bouwmaterialen en de structuur van de gebouwen. Die invloedsfactoren worden volgens het AREI artikel 101 als volgt geclassificeerd: Externe invloed Code Omschrijving Voorbeelden BD1 Normaal Woonhuizen < 25m Ontruimingsmogelijkheden BD2 Lang Gebouwen met een hoogte 25m BD3 Overbezet Gebouwen toegankelijk voor het publiek BD4 Lang & overbezet Gebouwen 25m en voor het publiek toegankelijk BE1 Verwaarloosbare aanwezigheid van ontvlambare of ontplofbare stoffen Lokalen voor huishoudelijk gebruik Aard van de behandelde of opgeslagen goederen Bouwmaterialen BE2 Brandgevaar Parkings, schuren, schrijnwerkerijen, ketelhuizen BE3 BE4 CA1 Ontploffingsgevaar Gevaar voor bezoedeling Niet-brandbaar materiaal CA2 Brandbaar materiaal Houtbouw Raffinaderijen, brandstofdepots, bepaalde plastiekfabrieken Voedingsindustrieën, grote keukens, farmaceutische industrieën en labos CB1 Verwaarloosbare risico's (klassieke en stabiele constructies) Structuur van de gebouwen CB2 Verspreiding van het vuur Hoge gebouwen met gedwongen luchtverversing CB3 Bewegende constructie Gebouwen met grote lengte, of opgetrokken op niet gestabiliseerde terreinen CB4 Instabiele of buigzame constructie Tenten, valse zolderingen, verplaatsbare schotten, Geldende Belgische normen De eigenschappen van de kabels dienen steeds te voldoen aan de onderstaande Belgische normen: Vlamvertragend Niet-brandverspreidend Halogeenvrij Belgische norm NBN C F1 NBN C F2 NBN C SA Brandweerstand of functiebehoud Het AREI bepaalt in artikel a: Rf: verplicht voor veiligheidskringen of noodkringen die vitale installaties voeden die om veiligheidsredenen een bepaalde tijd in dienst moeten blijven (brandbestrijdingsinstallaties, alarminstallaties ). De duur van het functiebehoud wordt in het AREI echter niet bepaald. Rookdichtheid Vuurbestendigheid Brandgedrag NBN C SD NBN C FR2 NBN Add.3 Het AREI bepaalt in artikel a: F2: overal verplicht (ruimten gekenmerkt door een van de volgende externe invloedsfactoren BD2, BD4, BE2, BE3, CA2 of CB2) indien meerdere kabels in bundels liggen. F1: minimaal verplicht in ruimten met een verwaarloosbaar brandgevaar (ruimte gekenmerkt door externe invloedsfactoren BE1 + CA1 + CB1). Een aantal Koninklijke Besluiten hebben dit verder gespecificeerd. Het KB van 19 december 1997 betreffende nieuwe gebouwen (bouwvergunningen verkregen na 31/12/1997) met uitzondering van privéwoningen of industriële gebouwen ook wel de Basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing genoemd legt een Rf 1h op volgens NBN add.3. Kort samengevat: Rf 1h is verplicht voor de vitale systemen in alle openbare gebouwen (concert- en theaterzalen, bioscopen, grootwarenhuizen, scholen... ), wolkenkrabbers en tunnels. 16

17 Het KB van 1 maart 2009 neemt expliciet de industriële gebouwen op in de Basisnormen. Het KB van 6 november 1979 tot vaststelling van de normen inzake beveiliging tegen brand en paniek waaraan ziekenhuizen moeten voldoen (de zogenaamde Ziekenhuiswet) legt een Rf 2h op voor de vitale systemen in ziekenhuizen waar een langere evacuatietijd vanzelfsprekend van levensbelang is. Samenvattend mag men het volgende stellen: Type installatie Openbare 1 / Commerciële 1 / Industriële gebouwen Ziekenhuizen 2 Veiligheidsverlichting Rf 1h Rf 2h Noodverlichting Rf 1h Rf 2h Detectie-, meldings-, waarschuwingsen alarmeringsinstallaties Ontrokingsinrichtingen (brandventilatie, rook- en warmte-afzuiging) Rf 1h Rf 1h Rf 2h Rf 2h Ontgrendeling van deuren Rf 1h De wetgever legde dus al in 1979 een Rf 2h op, lang voor dit technisch mogelijk was Aandrijving van liften Rf 1h 3 Rf 2h Pompen voor de waterbevoorrading van de brandbestrijding (Sprinklerpompen e.a.) Rf 1h Rf 2h 1 Geen onderscheid tussen lage, middelhoge en hoge gebouwen, zoals bepaald in de basisnormen. 2 Als een benodigd kabeltype niet bestaat met Rf 2h, dient bij de betrokken FOD een afwijking aangevraagd te worden (Rf 1h30 indien bestaand, zo niet Rf 1h). 3 Enkel voor liften voor de evacuatie van personen met gereduceerde mobiliteit en voor prioritaire liften in hoge gebouwen. Lokale voorschriften Hoewel de wet een Rf 1h kan voorschrijven, kan de lokale overheid krachtens de Gemeentewet in geval van complexe evacuaties Rf 1h30 of Rf 2h verplichten. Bovendien hebben de gewesten en gemeenschappen voor een aantal specifieke gebouwtypes bijkomende regelgeving opgesteld, zoals voor de rusthuizen of de kinderopvang. In een aantal gevallen is deze regionale regelgeving strenger dan de federale regelgeving. In geval van twijfel over welk type kabel in een installatie dient te worden gebruikt, neemt men best tijdig contact op met de instanties die de exploitatiecertificaten afleveren (bv de brandweer). De Europese CPR Over enige tijd treedt de Europese Verordening voor Bouwproducten of CPR (Construction Products Regulation) in werking. Bouwproducten die permanent in gebouwen en infrastructuren worden verwerkt, worden voortaan beoordeeld volgens 7 fundamentele eisen: mechanische sterkte en stabiliteit brandveiligheid hygiëne, gezondheid en milieu gebruiksveiligheid geluidshinder energiebesparing en warmtebehoud duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen. zijn de kabels rechtstreeks betrokken. Volgens deze nieuwe reglementering, worden kabels in 7 Euroklassen (van A tot en met F) geclassificeerd op basis van hun brandreactie zoals brandverspreiding en de zuurgraad en de ondoorzichtigheid van de uitgestoten rook. De Europese reglementering heeft tot doel de technische productinformatie te harmoniseren. De nationale wetgever behoudt het recht om te bepalen welke Euroklasse in welke toepassing gebruikt moet worden. Momenteel is dit voor België nog niet gebeurd. Als essentieel onderdeel van de veiligheid in geval van brand 17

18 18 De Nexans-kabels geïsoleerd met INFIT samengebracht in het gamma Alsecure Premium zijn de eerste op de markt die een Rf van 2 uur bieden.

19 Technologieën toegepast bij vuurbestendige kabels Om ervoor te zorgen dat een kabel vuurbestendig is, moet men zijn isolerende componenten nauwgezet kiezen. Momenteel bestaan er drie technologieën: micatapes, siliconenrubbers en de Nexans innovatie: INFIT. Micatapes Technologie uit de 1980 s die ruim ingang heeft gevonden. Mica is een mineraal uit de groep van de fylosilicaten met diëlektrische eigenschappen en dat zeer goed bestand is tegen hoge temperaturen. Mica geeft de kabel een harde en goede elektrische isolatie wanneer het bedekt wordt met vernet polyethyleen (XLPE). Hoewel mechanisch sterk, zijn kabels met micatapes stijf en moeilijker te strippen. Siliconenrubber De soepele siliconenrubbers werden ontwikkeld als alternatief voor de micatapes. De extrusie direct op de geleider zorgt voor een goed compromis tussen vuurbestendigheid en installatiegemak. Nadeel is de intrinsieke zwakkere mechanische weerstand tegen scheuren en breuken. INFIT -technologie INFIT is een innoverende technologie, ontwikkeld en gepatenteerd door Nexans, die in een polymeer de voordelen van de harde micatapes combineert met die van geëxtrudeerde siliconenisolaties. INFIT biedt de robuustheid van de traditionele mica/xlpe kabels en de stripbaarheid en het installatiegemak van de kabels met soepele siliconenrubber. In geval van brand transformeert INFIT de isolatie van een flexibele kunststofbedekking in een harde keramische laag om de integriteit van het circuit te waarborgen (geen breuken noch kortsluitingen) en waardoor een vuurbestendigheid van 2 uur kan worden gehaald. De Nexans-kabels geïsoleerd met INFIT samengebracht in het gamma Alsecure Premium zijn de eerste op de markt die zo een Rf van 2 uur bieden. 19

20 Aanbevelingen i.v.m. sectieberekening van een Rf-kabel: hou rekening met een mogelijke spanningsval De impact van de temperatuur op de weerstand Voor de bepaling van een kabelsectie houdt men niet alleen rekening met de belasting en de kortsluitstroom maar ook met de spanningsval. Inderdaad, een te grote spanningsval kan tot gevolg hebben dat de verbruiker aangesloten op deze kabel slecht of niet zal functioneren. Is die verbruiker een rookafzuigingsinstallatie of pomp voor de sprinklers, dan kunnen de gevolgen noodlottig zijn. De weerstand van de geleider heeft een bepalend aandeel in die spanningsval: immers, naarmate de temperatuur van de geleider stijgt, zal ook zijn weerstand stijgen, zoals ook uit de formule blijkt. Formule voor de weerstandsberekening bij een omgevingstemperatuur hoger dan 20 C (standaardwaarde): Rx = Ro x [ 1 + [ α x ( Tx 20 ) ] ] Ω/km waarbij: Tx = geleidertemperatuur ( C) Rx = weerstand bij de temperatuur Tx Ro = weerstand bij 20 C α = 0,0039 voor koper en 0,004 voor aluminium Hieruit blijkt dat een stijgende temperatuur leidt tot een hogere weerstand. Een extreem voorbeeld van warmteontwikkeling is natuurlijk een brand. Het is bijgevolg zeer belangrijk om rekening te houden met deze factor bij de sectieberekening van vuurbestendige kabels, die uiteraard vooral bij hoge temperaturen moeten functioneren. Een kopergeleider van 50 mm² heeft bij een gewone omgevingstemperatuur van 20 C een geleiderweerstand van 0,387 Ω/km. De bovenstaande formule voor de weerstandsberekening geeft als resultaat een weerstand van 1,715 Ω/km bij 900 C (een temperatuur die bij brand makkelijk gehaald wordt). Merk op dat dit een weerstand is die 4,43 maal hoger ligt dan de weerstand bij de gewone omgevingstemperatuur van 20 C. Incalculeren van de spanningsval bij vuurbestendige kabels Uit het voorgaande volgt dat het van groot belang is om bij de sectieberekening van vuurbestendige kabels rekening te houden met de mogelijke spanningsval tijdens een brand aangezien het vuur de temperatuur en dus ook de weerstand fors zal doen stijgen. Formule voor de berekening van de spanningsval (bij 3-fasige wisselstroom): ΔU = 3 x l x (R x cos + ωl x sin ) x L waarbij: ΔU = spanningsval (V) I = stroomsterkte (A) R = weerstand van de geleider bij maximale belasting (Ω/km) ωl = reactantie (Ω/km) L = kabellengte (km) Weliswaar is het uitzonderlijk dat de hele kabellengte in de vlammen terecht zou komen. Als een gebouw correct gecompartimenteerd is, zal een brand in het ene compartiment zich normaal gezien niet verspreiden naar een ander. Hierdoor moet er slechts met een gedeeltelijke verhoogde weerstand rekening gehouden worden (enkel voor de mogelijke lengte die in de vlammen kan terecht komen). Bij de hypothese dat de hele kabellengte in de vlammen zou komen te liggen, zou de sectie van de vuurbestendige kabel in theorie zo moeten gekozen worden dat de weerstand bij 20 C 4,43 maal lager ligt dan de vereiste sectie bij een normale sectiebepaling (voor een standaard temperatuur). Dit omdat bij brand de temperatuur makkelijk tot 900 C kan oplopen en dus de weerstand in die situatie 4,43 keer hoger kan zijn dan normaal met als gevolg dat door de te hoge spanningsval de verbruiker niet of slecht functioneert. In geval van compartimentering zal slechts een gedeelte van de kabellengte worden blootgesteld aan een verhoogde temperatuur en zal enkel in dit deel de weerstand stijgen. Deze invloed moet in rekening genomen worden. Stel: doorheen een gebouw loopt een kabel van 100 meter lang, opgedeeld in 4 compartimenten: 3 van 20m en 1 van 40m. In geval van brand in een van de compartimenten van 20m: dit is 1/5 van de lengte die onderhevig is aan een verhoogde weerstand en dus ook een grotere spanningsval. In geval van brand in het compartiment van 40m: dit is 2/5 van de lengte die onderhevig is aan een verhoogde weerstand en dus ook een grotere spanningsval over dit stuk. Een wetgeving op het gebied van de correctie die er moet gebeuren, bestaat vandaag niet. Maar de nodige nadruk wordt echter op dit aspect gelegd. 20

21 Begrippenlijst Begrip Verklaring * 0hal Nul Halogenen (zie: Halogeenvrij) ** Brandgedrag Zie: Brandreactie ** Brandreactie Geheel van eigenschappen van een kabel met betrekking tot zijn invloed op het ontstaan en op de ontwikkeling van een brand: brandverspreiding en rookemissie * Brandveilige kabel Synoniem voor vuurbestendige kabel * Brandverspreiding Mate waarin het vuur wordt gevoed en verspreid door een kabel. Wordt getest volgens de norm NBN C * Brandvrije kabel Synoniem voor vuurbestendige kabel ** Brandweerstand Het vermogen om gedurende een bepaalde tijdsduur te voldoen aan de criteria voor brandwerendheid die gespecificeerd staan in de standaardproef NBN Add.3 en NBN C FR2. Synoniem voor brandwerendheid en vuurbestendigheid. * Brandwerendheid Synoniem voor brandweerstand en vuurbestendigheid. * F1 Vlamvertragend volgens NBN C * F2 Niet-brandverspreidend volgens norm NBN C * F3 Vroegere benaming voor vuurbestendige kabels, de categorie werd uit de norm NBN C geschrapt *** Fire retardant Niet-brandverspreidend (of F2) volgens norm NBN C of volgens andere internationale normen * Flame retardant Vlamvertragend (of F1) volgens norm NBN C of volgens andere internationale normen * Flashover Het moment waarop de hitte van een brand zo groot wordt dat alle aanwezige gassen spontaan ontbranden. In gebouwen met halogeenvrije kabels, ligt het tijdstip van de flashover veel later, waardoor er meer tijd is voor evacuatie ** Functiebehoud De capaciteit om te blijven functioneren tijdens een brand, uitgedrukt in uren of minuten ** Halogeenvrij Zonder halogeenhoudende componenten waardoor de vorming van dichte rook of van giftige of zure gassen wordt voorkomen * HFFR Halogen Free & Fire Retardant, halogeenvrij en niet-brandverspreidend. Al onze Alsecure kabels zijn HFFR. ** LS0H, LSOH, LSZH (Low Smoke, Zero Halogen) Zie: Halogeenvrij ** Nh, NoHal (No Halogen) Zie: Halogeenvrij ** Niet-brandverspreidend Ontvlambaarheid Pyrolyon De mate waarin een kabel het vuur niet verder voedt en dus niet verder verspreidt, beproefd volgens de norm NBN C F2 Neiging om gassen af te geven waarvan de aard en de hoeveelheid een verbranding in gasfase (d.i. vlammen) kunnen teweegbrengen Oude benaming voor Alsecure Plus * * Pyrosigna, PYRO-SNA Pyrotel Oude benaming voor de signaalkabels binnen ons gamma Alsecure Plus Oude benaming voor de telefoniekabels binnen ons gamma Alsecure Plus Rf 1h = Rf 60 Vuurbestendig gedurende 1 uur, getest volgens NBN Add. 3 * Rf 1h30 = Rf 90 Vuurbestendig gedurende anderhalf uur getest volgens NBN Add. 3 * Rf 2h = Rf 120 Vuurbestendig gedurende 2 uur getest volgens NBN Add. 3 * Rf 3h Zou naar analogie met de Rf waarden die hierboven staan - betekenen "vuurbestendig gedurende 3 uur". Echter, hiervoor is geen testnorm bepaald. Wellicht heerst hier verwarring met de duur van de voormalige test voor de ondertussen opgeheven categorie F3 SA (Smoke Acidity) Mate waarin de rook die bij brand vrijkomt zuur is en dus bijtend voor mensen en het gebouw. Wordt getest volgens norm NBN * SD (Smoke Density) Mate waarin de rook die bij brand vrijkomt dicht en ondoordringbaar is. Wordt getest volgens norm NBN * ST (Smoke Toxicity) Mate waarin de rook die bij brand vrijkomt toxisch of giftig is. Wordt getest volgens norm NBN * Veiligheidskabel Overkoepelende naam voor alle kabels met een verbeterde brandreactie, omvat zowel HFFR-kabels als vuurbestendige kabels. ** Vlamvertragend Materiaal dat eventueel na behandeling de eigenschap heeft de verspreiding van de vlam te vertragen, F1 * Vlamwerend Term die noch in de Basisnormen noch in het AREI voorkomt. Te vermijden omdat hij verwarring kan scheppen *** Vuurbestendigheid Synoniem voor brandwerendheid en brandweerstand. * Vuurwerendheid Zie: brandwerendheid. ** *** Zelfdovend Materiaal dat de eigenschap heeft de verbranding uit zichzelf te beëindigen nadat de warmtebron die zijn verbranding heeft doen ontstaan, weggenomen wordt. * * Term uit de regelgeving ** gebruikelijke term, correct *** te vermijden term omdat hij ontoereikend is 21

22 22

23 Het Alsecure gamma van Nexans Nexans zet zich actief in voor meer veiligheid in gebouwen om mensen en eigendommen te beschermen en biedt daarom onder de merknaam Alsecure een uitgebreid gamma kabels aan. Omdat brandveiligheid een vlag is die vele ladingen dekt, hebben we dit gamma onderverdeeld volgens de prestaties bij brand. Al deze kabels hebben wel één essentieel element gemeen: het zijn kabels waarop u kunt vertrouwen zodat u niet met vuur speelt. Het Alsecure -gamma groepeert onze HFFR-kabels en ze bieden duidelijke voordelen: Deze kabels zijn halogeenvrij en reduceren de rookdichtheid en de zure gassen, de belangrijkste doodsoorzaak bij brand, en beperken zo ook de schade aan uitrustingen en structuren. Ze zijn F2 en vertragen de verspreiding van de brand aanzienlijk, wat kostbare tijdswinst oplevert voor de evacuatie en het bestrijden van de brand. Het is een breed gamma dat aansluit op de regelgeving voor verschillende types gebouwen en elektrische toestellen. Het Alsecure Plus-gamma groepeert de kabels die HFFR combineren met een vuurbestendigheid van 1 tot 1 ½ uur (Rf 1h en Rf 1h30). Ook zij bieden duidelijke voordelen: Ze beveiligen kritische toepassingen in risicovolle omgevingen. Ze zijn bestand tegen extreme brandsituaties gedurende langere tijd. Het is een breed gamma dat gebaseerd is op verschillende technologieën en dat aan de strengste nationale vereisten voldoet voor de verschillende brandbeveiligingstoepassingen en deze overtreft. Het Alsecure Premium gamma is uniek op de markt: het groepeert HFFR-kabels die een vuurbestendigheid van 2 uur hebben (Rf 2h): Voortaan kunt u voldoen aan de verplichtingen opgelegd door de wetgever (bv. de Ziekenhuiswet van 1979) en vitale systemen uitrusten met kabels die 2 uur bestand zijn tegen het vuur. Bovendien zijn de Alsecure Premium-kabels mechanisch sterk en soepel te verwerken. 23

24 Rf 1h Rf 1h30 Rf 2h HFFR Alsecure Plus Alsecure Premium Alsecure 0.9 / 1 mm Pyrobelca TmWGB 1-2 pairs 1mm Tel 1-15 pairs 0.9mm 1.5 mm² 2.5 mm² Pyrobelca EmXGB: 2-5 SmXGB: 7, 12, 19 Multicores 300V 7,12,19 Pyrobelca EmGGB: 2-5 SmGGB: 7, 12, /500V 2-5 XGB 2-5, 9 XGB 2-5, 7, 19, 21, 30 XFGB 2-5, 7 4 mm² XGB 2-5 XFGB mm² 10 mm² Pyrobelca EmXGB 3-5 Pyrobelca EmGGB /500V 1-5 XGB 2-5 XFGB mm² 25 mm² 35 mm² 300/500V 1, 3, 4, 5 XGB 1-5 XGB 1, 3-5 XFGB mm² 70 mm² Pyrobelca EmXGB 3-4 Pyrobelca EmGGB 4 95 mm² Pyrobelca EmXGB 4 300/500V 1, 3, mm² GGB 4 XGB 1, 3, mm² 185 mm² Pyrobelca EmXGB 1 Pyrobelca EmGGB mm² 300/500V mm² 24 Alle referenties mogelijk volgens de constructienormen.

25 Verklaring symbolen installatievoorschriften In kabelkanaal Verplaatsbare toestellen Ondergronds, in buis Ondergronds, met bescherming Ondergronds, zonder bescherming Industrie In open lucht Woning Kleurcodering van de geleiders volgens HD 308 Aantal geleiders Met geel/groen Volgorde van de fasen / rotatie richting Zonder geel/groen Volgorde van de fasen / rotatie richting >5 Genummerd Genummerd 25

Evacuatie van personen met beperkte mobiliteit bij brand

Evacuatie van personen met beperkte mobiliteit bij brand Hoewel er eisen bestaan inzake de toegankelijkheid van openbare gebouwen voor personen met beperkte mobiliteit, worden er slechts weinig middelen ingezet om de evacuatie van deze personen in geval van

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage. CPR 15 richtlijnen

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage. CPR 15 richtlijnen Opslag gevaarlijke stoffen in emballage CPR 15 richtlijnen (Handreiking voor het toepassen van de CPR 15 richtlijnen binnen het werkgebied van de Regionale milieudienst Noord-West Utrecht en binnen dit

Nadere informatie

Vluchten op rolletjes

Vluchten op rolletjes Vluchten op rolletjes een verkenning naar de mogelijkheden van roltrappen in vluchtroutes als gelijkwaardige oplossing Rijswijk, Mei 2007 Status: vastgesteld in LNB van de NVBR, 3 mei 2007 opdrachtgever:

Nadere informatie

Inleiding 2 Zonne-energie De samenstelling van een thermisch zonne-energiesysteem 4 Zonnecollectoren 5 De warmteopslag 6 De naverwarming

Inleiding 2 Zonne-energie De samenstelling van een thermisch zonne-energiesysteem 4 Zonnecollectoren 5 De warmteopslag 6 De naverwarming Warmte uit zonlicht INHOUD 1 Inleiding... 1 2 Zonne-energie... 2 2.1 De zon als energiebron...2 2.2 Toepassingen van zonne-energie...3 2.3 Toepassingen van actieve thermische zonne-energie...3 3 De samenstelling

Nadere informatie

Het gebruik van röngenstralen in de tandheelkunde

Het gebruik van röngenstralen in de tandheelkunde Het gebruik van röngenstralen in de tandheelkunde 1 2 Inhoud Woord vooraf Verantwoording van de te doorlopen stappen 1 De regelgeving en haar achtergronden 7 9 11 1.1 De regelgeving in internationale context:

Nadere informatie

I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d. Handleiding PGS 15. Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. In opdracht van

I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d. Handleiding PGS 15. Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. In opdracht van I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d Handleiding PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen In opdracht van Inhoud 1 Algemene toelichting 6 1.1 PGS 15 in het algemeen 6 1.2 Onderdelen

Nadere informatie

Camera s in het publieke domein. Privacynormen voor het cameratoezicht op de openbare orde INHOUD. A.H.C.M. Smeets

Camera s in het publieke domein. Privacynormen voor het cameratoezicht op de openbare orde INHOUD. A.H.C.M. Smeets ACHTERGRONDSTUDIES EN VERKENNINGEN 28 A.H.C.M. Smeets Camera s in het publieke domein INHOUD Privacynormen voor het cameratoezicht op de openbare orde A.H.C.M. Smeets Camera s in het publieke domein INHOUD

Nadere informatie

Zelfredzaamheid bij rampen en crises. Stimulerende beleidsinstrumenten van de overheid

Zelfredzaamheid bij rampen en crises. Stimulerende beleidsinstrumenten van de overheid Zelfredzaamheid bij rampen en crises Stimulerende beleidsinstrumenten van de overheid Freya Newton Houten, augustus 2010 1 COLOFON Studie Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bestuurskunde

Nadere informatie

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING In overleg werken aan preventie Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100 Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233

Nadere informatie

Risico's voor mensen met beperkingen bij calamiteiten

Risico's voor mensen met beperkingen bij calamiteiten Risico's voor mensen met beperkingen bij calamiteiten Quick scan Jack Wever - DSP-groep Harm Jonker - Vilans Paul van Soomeren - DSP-groep Anne van der Graaf - Vilans Risico's voor mensen met beperkingen

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Ammoniak: Opslag en Verlading

Ammoniak: Opslag en Verlading PGS 12 Ammoniak: Opslag en Verlading Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 12:2013 versie 0.1 (april 2013) PGS 12:2013 VERSIE 0.1 (DECEMBER-2013) - PAGINA 1 VAN 94 Ten geleide De Publicatiereeks is een handreiking

Nadere informatie

Gebruik van gevaarlijke agentia

Gebruik van gevaarlijke agentia Information card 010 Gebruik van gevaarlijke agentia De evolutie van de Europese reglementering in verband met chemicaliën brengt een reeks wijzigingen met zich mee die rechtstreeks betrekking hebben op

Nadere informatie

www.abvv.be Werk & privacy

www.abvv.be Werk & privacy www.abvv.be Werk & privacy Mag je werkgever ALLES over je weten? Werk & privacy Mag je werkgever ALLES over je weten? -5- Inhoudstafel Voorwoord. 1. Arbeidsgeneeskunde en privacy.................................................................................................................................................................................

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 15:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 124 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor opslag en

Nadere informatie

Vrijwilligerswer k. wat kan, mag en moet EEN CONCRETE STAND VAN ZAKEN

Vrijwilligerswer k. wat kan, mag en moet EEN CONCRETE STAND VAN ZAKEN Vrijwilligerswer k wat kan, mag en moet EEN CONCRETE STAND VAN ZAKEN Colofon Deze handleiding is een uitgave van de Koning Boudewijnstichting. Editor Guido Knops, directeur bij de Koning Boudewijnstichting

Nadere informatie

Wat is een Arbocatalogus?

Wat is een Arbocatalogus? Wat is een Arbocatalogus? Wat is een Arbocatalogus? Uitgave: Stichting van de Arbeid Juni 2007 Colofon De in 1945 opgerichte Stichting van de Arbeid is een (privaatrechtelijk) landelijk overlegorgaan van

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM

BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM Samenvatting Met regelmaat duiken er in de Nederlandse media berichten op, die doen vermoeden dat de voorbereiding

Nadere informatie

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector BDO Consultants B.V. Postbus 4053 3502 HB Utrecht Telefoon 030-284 99 60 E-mail consultants@bdo.nl WWW.BDO.NL HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

Nadere informatie

Een dialoog over de risico's van elektromagnetische velden tot stand brengen

Een dialoog over de risico's van elektromagnetische velden tot stand brengen Een dialoog over de risico's van elektromagnetische velden tot stand brengen 1 Dankwoord Dit handboek is tot stand gekomen naar aanleiding van twee congressen: Risk Perception, Risk Communication and its

Nadere informatie

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid

Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid 2 Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid Colofon Dit is een uitgave van de PO-Raad in het kader van het project Eerst kiezen, dan delen.

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 1 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Voorschriften 5 Algemeen Werkvoorraad

Nadere informatie

foto: F. Pierard, Javemat Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris

foto: F. Pierard, Javemat Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris foto: F. Pierard, Javemat Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris Documentbeschrijving 1. Titel publicatie Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris

Nadere informatie