2014, peiling 3 oktober 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2014, peiling 3 oktober 2014"

Transcriptie

1 resultaten 2014, peiling 3 oktober 2014 Van 4 tot en met 16 februari is de eerste peiling van 2014 onder het HengeloPanel gehouden. Hieraan deden panelleden mee (een respons van 65%). Zij hebben vragen beantwoord over vrijwilligerswerk, mantelzorg, lichaamsbeweging & sport, cultuur en woon-werkverkeer. Van Resultaten 11 juni tot peiling en met indicatoren 24 juni 2014 jaarverslag is een peiling 2013 : onder het HengeloPanel gehouden. 38% Van doet de vrijwilligerswerk panelleden voor die een waren organisatie uitgenodigd, of instelling, hebben leden de vragenlijst 47% van ingevuld. de mantelzorgers Een goede krijgt respons ondersteuning, van 57%. Het onderwerp van deze peiling was 48% koopgedrag sport minimaal en één binnenstad. keer per week, Binnensteden staan onder druk en het koopgedrag 83% van bezocht mensen in de afgelopen verandert. 12 De maanden resultaten minimaal van deze één culturele peiling gebruikt voorstelling de gemeente 69% Hengelo gaat met om de het (elektrische) detailhandelsbeleid fiets naar het en werk. het beleid ten aanzien van de binnenstad te verbeteren. Bovenstaande percentages zijn onder andere van belang voor de het jaarverslag van de gemeente Hengelo. Samen met andere indicatoren, die ook regelmatig gemeten Resultaten worden, geven peiling zij koopgedrag een beeld van en de binnenstad effecten van beleid. Bijna de helft (48%) van de panelleden gaat één keer per week of vaker naar het centrum voor inkopen Tabel of 1. om Overzichtstabel te winkelen. 82% met gaat de indicatoren minimaal één t.b.v. keer het per maand. Zeven procent doet (bijna) jaarverslag nooit inkopen 2013 in het centrum. Panelleden die minimaal één keer per maand naar het 2008 centrum 2012 gaan (exclusief 2014 de 2% panelleden die dagelijks gaan), gaan meestal op zaterdag (51%), wanneer ze een vrije dag % inwoners dat vrijwilligerswerk doet 35% 38% (38%) hebben (16%) of op de woensdag (12%). % mantelzorgers dat ondersteuning krijgt 55% 47% (60%) In vergelijking tot een jaar geleden gaan drie van de tien (30%) panelleden (veel) minder % Hengeloërs dat minimaal één keer per week sport 36% 48% 48% vaak naar het centrum. Twee derde (66%) gaat (ongeveer) even vaak en 4% gaat (veel) % 18 t/m 64-jarigen dat voldoende beweegt volgens 47% 42% vaker. Nederlandse norm gezond bewegen (NNGB) Zij die (veel) % Hengeloërs minder dat vaak in voorgaande gaan geven 12 maanden als redenen een dat 76% de kwaliteit 84% van het 83% winkelaanbod is verslechterd culturele (50%), voorstelling dat sfeer e.d. heeft en bezocht gezelligheid is verslechterd (47%) of dat ze (bijna) alles wat ze nodig % Hengeloërs hebben dat in in de voorgaande buurt of 12 maanden wijk halen een (33%). 40% 41% 41% kunstzinnige activiteit heeft gedaan Gemiddeld bezoeken de leden van het HengeloPanel vier (4,1) van de 52 koopavonden (8%) en twee tot % op drie (elektrische) (2,5) van fiets de naar 16 het koopzondagen werk (in Hengelo) (16%) 70% in het centrum 69% van 69% Hengelo. Een ruime * meerderheid Bij twee van zeven (64%) indicatoren vindt zijn de in huidige de beleidsbegroting openingstijden streefwaarden van winkels opgeno in het centrum Deze zijn tussen haakjes vermeld. prima. De twee groepen die wel een verandering zouden willen zien zijn ongeveer even groot. Van een deel (16%) mogen de winkels in het centrum juist wat minder vaak open zijn, terwijl een ander deel (14%) graag verruimde openingstijden zou zien. Zij geven dan de voorkeur aan zondag overdag (51%), alle dagen (30%) en de vrijdagavond (27%). Er heerst verdeeldheid onder het panel over hoe vaak supermarkten in Hengelo op zondag open zouden moeten zijn. Vier van de tien (40%) gaan voor iedere zondag en daartegenover staat een flink aandeel (32%) dat voor geen enkele zondag gaat. Kleding (60%), schoenen (48%) en huishoudelijke artikelen (39%) kopen de panelleden meestal in het centrum van Hengelo. Elektronica artikelen (60%) en artikelen voor woninginrichting (30%) worden meestal op Plein Westermaat gekocht. Internet speelt vooral een rol bij elektronica artikelen, kleding en schoenen. Respectievelijk 11%, 9% en 6% van alle panelleden kopen deze artikelen meestal via het internet. Acht van de tien (80%) gaven aan wel eens iets via het internet te kopen. Zij kopen gemiddeld 23% van hun elektronica artikelen, 20% van hun kleding en 11% van hun schoenen via het internet. Wanneer men naar het centrum gaat is het doel meestal winkelen en/of inkopen doen (78%), de warenmarkt (61%) of een bezoek aan een horecagelegenheid (32%). Rondom de peiling is 56% van de panelleden op een zaterdag overdag in het centrum geweest. 35% van hen kwam alleen, de helft (49%) met zijn tweeën en de overige 16% met

2 drie of meer personen. Ze verbleven die zaterdag gemiddeld 2 uur en 21 minuten en gaven gemiddeld (met hun eventuele gezelschap) 55 euro uit. Zeven van de tien (69%) panelleden gaan meestal met de fiets naar het centrum. De meest genoemde reden daarvoor is dat het prima bevalt (55%). Daarnaast noemt men vaak dat het centrum dichtbij is (48%), dat ze de parkeertarieven voor de auto te hoog vinden (42%), om zo dicht mogelijk bij de bestemming te komen (33%), voor de eigen gezondheid (29%) en voor het milieu (21%). Fietsers parkeren hun fiets het liefst los voor de winkel(s) waar zij moeten zijn (39%). Ruim een kwart (27%) parkeert de fiets het liefst gratis en bewaakt. 18% van de panelleden gaat meestal met de auto naar het centrum. Naast uit gewoonte en gemak (36%) en dat het prima bevalt (25%), noemen zij als redenen om met de auto te komen dat ze vaak veel / zware boodschappen hebben te vervoeren (35%), vanwege de fysieke gesteldheid (20%) en dat ze de parkeermogelijkheden prima vinden (17%). Van de elf aspecten die zijn beoordeeld met een rapportcijfer scoren de parkeervoorzieningen voor de fiets (7,0), de kwaliteit van de warenmarkt (7,0) en de kwaliteit van de horeca het hoogst (6,9). Aan de onderkant staan de variatie in het winkelaanbod (5,8), de sfeer en gezelligheid (5,7) en het groen in het centrum (5,3). Panelleden zijn weinig optimistisch over de ontwikkeling van het centrum. 59% vindt dat het centrum in zijn algemeenheid in de afgelopen twaalf maanden achteruit is gegaan en 39% denkt dat dat ook de komende twaalf maanden het geval zal zijn. 8% zag in de afgelopen twaalf maanden een vooruitgang en denkt dat het centrum de komende twaalf maanden vooruit gaat. Helft panelleden gaat minstens wekelijks naar het centrum, meestal op zaterdag Bijna de helft (48%) van de panelleden gaat één keer per week of vaker naar het centrum voor inkopen of om te winkelen. Ruim een derde (35%) gaat één of twee keer per maand en ongeveer een vijfde (18%) gaat minder dan één keer per maand (11%), of doet (bijna) nooit inkopen in het centrum van Hengelo (7%). Panelleden die minimaal één keer per maand (exclusief de 2% panelleden die dagelijks gaan) naar het centrum gaan (80%) voor inkopen of om te winkelen, gaan meestal op zaterdag (51%), wanneer ze een vrije dag hebben (16%) of op woensdag (12%). Vervolgens kon men aangeven of men ook wel eens op een andere dag naar het centrum gaat. Als tweede dag geven veel panelleden de woensdag (23%) aan, gevolgd door de zaterdag (19%) en de vrije dag (16%). De combinatie zaterdag en woensdag komt vaak voor. Zie verder figuur 1 op de volgende pagina. 2

3 Figuur 1: Wanneer gaat u meestal voor inkopen of winkelen naar het centrum van Hengelo? (dag 1: N=1.206, dag 2: N=832) maandag dinsdag woensdag donderdag koopavond vrijdag zaterdag koopzondag vrije dag weet niet/geen mening 1% 2% 3% 5% 12% 23% 2% 7% 3% 4% 8% 19% 1% 6% 16% 16% 7% 5% 51% dag 1 (meestal) dag 2 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Drie van de tien panelleden gaan minder vaak naar het centrum Een klein deel (4%) van het panel gaat, in vergelijking tot een jaar geleden, (veel) vaker naar het centrum voor inkopen of om te winkelen. Een ruime meerderheid (66%) geeft aan (ongeveer) even vaak te gaan en drie van de tien (30%) panelleden gaan (veel) minder vaak dan een jaar geleden. Panelleden die aangeven nu (veel) vaker (4%) naar het centrum komen, hebben daar diverse redenen voor. Sommigen wonen nu dichter bij het centrum (25%), vinden de sfeer en gezelligheid verbeterd (20%), of geven aan dat hun financiële situatie is verbeterd (15%). Ruim een kwart (27%) noemt een andere reden en dat is dan meestal dat ze nu meer tijd hebben in vergelijking tot een jaar geleden. Winkelaanbod, sfeer en wijkwinkelcentra redenen om minder naar het centrum te gaan Ook aan de panelleden die nu (veel) minder vaak naar het centrum komen is gevraagd naar hun beweegredenen (zie figuur 2 op de volgende pagina). Meest genoemde redenen zijn dat men vindt dat de kwaliteit van het winkelaanbod is verslechterd (50%), dat de sfeer en gezelligheid is verslechterd (47%), dat men alles wat men nodig heeft (bijna) allemaal in de buurt of wijk haalt (33%), of dat men tegenwoordig meer via het internet koopt (28%). Een kwart (24%) gaf ook een andere reden aan en dan gaat het veelal om (te hoge) parkeertarieven. 3

4 Figuur 2: Waarom gaat u, in vergelijking tot 1 jaar geleden, (veel) minder vaak voor inkopen of winkelen naar het centrum? (N=1.065, meerdere antwoorden mogelijk) kwaliteit winkelaanbod is verslechterd sfeer en gezelligheid in centrum is verslechterd 47% 50% (bijna) alles haal ik in de buurt of wijk 33% koop meer via het internet 28% mijn financiële situatie is verslechterd kwaliteit van de warenmarkt is verslechterd bereikbaarheid van centrum verslechterd mijn fysieke gesteldheid is verslechterd woon verder weg van het centrum onveiliger geworden in het centrum 14% 13% 6% 3% 2% andere reden 24% 0% 20% 30% 40% 50% Winkelen in andere Twentse plaatsen Bijna de helft (47%) van de panelleden heeft de afgelopen vier weken in een andere plaats in Twente gewinkeld. Meestal was dat in Enschede (55%), Borne (15%) of Oldenzaal (8%). Almelo werd minder vaak aangedaan (4%). Een andere veel genoemde plaats is Delden. Lage bezoekfrequentie koopavond en koopzondag Iedere donderdag is er koopavond in het centrum van Hengelo. Een kwart (25%) van de panelleden geeft aan nooit naar de koopavond te gaan. Gemiddeld bezoeken de panelleden vier (4,1) van de 52 koopavonden (8%) per jaar in Hengelo. Dit jaar is er 16 keer koopzondag in het centrum van Hengelo. De leden van het HengeloPanel bezoeken gemiddeld twee tot drie (2,5) van de 16 koopzondagen (16%) per jaar in het centrum van Hengelo. Een derde (33%) zegt nooit een koopzondag in Hengelo te bezoeken. Meerderheid vindt huidige openingstijden winkels in centrum prima Op de vraag of de winkels in het centrum vaker open zouden moeten zijn, antwoord een meerderheid (64%) dat de openingstijden prima zijn zoals ze nu zijn. Zes procent heeft hier geen mening over. De twee groepen die wel een verandering zouden willen zien, zijn ongeveer even groot. Van een deel van de panelleden (16%) mogen de winkels in het centrum juist wat minder vaak open zijn, terwijl een ander deel (14%) graag verruimde openingstijden zou zien. Van deze laatste groep staan de voorkeurstijden in figuur 3 op de volgende pagina. 4

5 BRONNEN Gemeente Hengelo. HengeloPanel 2014 peiling 1. Gemeente Hengelo. HengeloPanel 2012 Figuur peiling 3: Naar 1. welke dag, of dagen zou uw voorkeur uitgaan? (N=207, meerdere antwoorden mogelijk) Gemeente Hengelo. Omnibusenquête zondag overdag 51% alle dagen vrijdagavond 30% 27% woensdagavond zaterdagavond dinsdagavond maandagavond 9% 9% 6% zondagavond 4% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% De meest genoemde voorkeursdagen zijn zondag overdag (51%), alle dagen (30%) en de vrijdagavond (27%). Grootste verdeeldheid over zondagopenstelling supermarkten Aan de panelleden is gevraagd hoe vaak zij vinden dat bepaalde winkels in Hengelo op zondag open zouden moeten zijn. Het resultaat staat hieronder in figuur 4. Figuur 4: Wat u betreft, hoe vaak zouden onderstaande winkels op zondag open moeten zijn? (N=1.509) iedere 1 per maand alleen rond feestdagen geen enkele weet niet / geen mening supermarkten in Hengelo 40% 11% 11% 32% 7% Plein Westermaat 34% 27% 8% 21% centrum van Hengelo 15% 41% 16% 20% 8% winkels in wijkwinkelcentra (geen supermarkten) 21% 13% 44% 13% alle overige winkels in Hengelo 9% 24% 13% 38% 16% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Volgens vier van de tien (40%) zouden de supermarkten in Hengelo iedere zondag open moeten zijn. Daartegenover staat een flink aandeel panelleden (32%) dat juist vindt dat de 5

6 supermarkten nooit op zondag open zouden moeten zijn. Van een derde (34%) mogen de winkels op Plein Westermaat iedere zondag open. Winkels in wijkwinkelcentra (geen supermarkten) en alle overige winkels in Hengelo hoeven van veel panelleden op geen enkele zondag open te zijn (respectievelijk 44% en 38%). Winkels in het centrum van Hengelo zouden volgens veel panelleden (41%) één zondag per maand open moeten zijn; dit komt ongeveer overeen met het aantal koopzondagen per jaar zoals dat nu is. Helft panelleden bezoekt Plein Westermaat regelmatig Van alle panelleden bezoekt bijna de helft (47%) Plein Westermaat minimaal 1 keer per maand. Zes procent komt er minimaal één keer per week en een groot deel (41%) één of twee keer per maand. Ruim de helft (53%) van het panel bezoekt Plein westermaat minder dan 1 keer per maand (38%), of (bijna) nooit (15%). Dagelijkse artikelen worden vaak in eigen wijk gekocht Vervolgens zijn aan de panelleden enkele vragen voorgelegd over waar zij bepaalde artikelen meestal kopen. Is dat in het centrum van Hengelo, op Plein Westermaat, in de eigen wijk of buurt, op het internet, of in een andere stad? Voor wat betreft het kopen van dagelijkse artikelen (levensmiddelen, drogisterij artikelen, alcoholische dranken, tabak en schoonmaakartikelen), speelt nabijheid een grote rol. Hiervoor leggen de panelleden geen grote afstanden af. Zo gaan bijvoorbeeld negen van de tien (89%) panelleden die in de Hasseler Es wonen, voor het kopen van dagelijkse artikelen meestal ook naar Winkelcentrum Hasselo. Panelleden die wonen in de wijken Groot Driene (84%), de Hengelose Es (70%), de Binnenstad (65%), Slangenbeek (61%) en de Wilderinkshoek (59%) kopen ook meestal de dagelijkse artikelen in de eigen wijk. Bij panelleden woonachtig in de wijken Noord, Berflo Es, Woolde en het Buitengebied is dit in veel mindere mate het geval. Kleding, schoenen en huishoudelijke artikelen vooral gekocht in centrum Hengelo Kleding (60%), schoenen (48%) en huishoudelijke artikelen (zoals serviesgoed, keukengerei, textiel- en linnengoed; 39%) worden meestal in het centrum van Hengelo gekocht (zie tabel 1 hieronder en figuur 5 op de volgende pagina). Panelleden gaan naar Plein Westermaat voor elektronica artikelen (zoals tv s, audioapparatuur, computers, koelkasten en wasmachines; 60%) en woninginrichting (zoals meubelen, vloerbedekking, gordijnen en verlichting; 30%). Doe-het-zelfartikelen (zoals klusmaterialen of gereedschap; 42%) en bloemen, planten en tuinartikelen (35%) worden vooral bij winkels in de eigen buurt of wijk gekocht. Internet speelt een rol bij elektronica artikelen, kleding en schoenen. Respectievelijk 11%, 9% en 6% van alle panelleden kopen deze artikelen meestal via het internet. Tabel 1: Belangrijkste 2 plaatsen om betreffend soort artikel te kopen (Nmin=1.281) Soort artikel 1 e plaats % 2 e plaats % Kleding Centrum van Hengelo 60 Andere plek 13 Schoenen Centrum van Hengelo 48 Ergens anders in Hengelo 15 Woninginrichting Plein Westermaat 30 Ergens anders in Hengelo 24 Huishoudelijke artikelen Centrum van Hengelo 39 Plein Westermaat 18 Elektronica Plein Westermaat 60 Ergens anders in Hengelo 14 Doe-het-zelf artikelen Winkels in mijn buurt / wijk 42 Ergens anders in Hengelo 41 Bloemen, planten, tuinartikelen Winkels in mijn buurt / wijk 35 Andere plek 30 6

7 Figuur 5: Waar koopt u meestal uw artikelen voor? (N=1.509) kleding schoenen woninginrichting huishoudelijke artikelen elektronica doe-het-zelf bloemen, planten, tuinartikelen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% Centrum van Hengelo Plein Westermaat Winkels in mijn buurt of wijk Ergens anders in Hengelo Enschede Almelo Borne Oldenzaal Internet Andere plek Acht van de tien panelleden koopt wel eens iets via het internet De ruime meerderheid (80%) van de panelleden geeft aan wel eens iets via het internet te kopen. Voor elk van de hierboven behandelde soorten artikelen is aan de panelleden, die wel eens iets via internet kopen, gevraagd hoeveel procent zij daarvan tegenwoordig (ongeveer) via het internet kopen (zie figuur 6). Figuur 6: Gemiddeld percentage aankopen via het internet van panelleden, die wel eens iets via het internet kopen, naar artikelgroep (Nmin=1.104) elektronica 23 kleding 20 schoenen 11 huishoudelijke artikelen woninginrichting 6 6 doe-het-zelf 4 dagelijkse artikelen bloemen, planten en tuinartikelen gemiddeld percentage De panelleden die wel eens iets via het internet kopen, kopen gemiddeld bijna een kwart (23%) van hun elektronica artikelen via het internet. Voor kleding en schoenen liggen deze percentages gemiddeld op respectievelijk 20% en 11%. Dagelijkse artikelen (2%) en bloemen, planten en tuinartikelen (1%) worden door deze panelleden nog nauwelijks via het internet gekocht. 7

8 Markt belangrijk bezoekdoel op zaterdag Op zaterdag 31 mei (tussen uur en uur) zijn aan bezoekers van het centrum van Hengelo enkele vragen gesteld in het kader van de jaarlijkse binnenstadsenquête (voor de resultaten zie de Centrummonitor Hengelo 2014 ). Een deel van deze vragen is ook aan de leden van het HengeloPanel voorgelegd. Allereerst is gevraagd wanneer zij voor het laatst op een zaterdag overdag in het centrum van Hengelo waren. De panelleden die op zaterdag 7 juni, 31 mei of 24 mei overdag in het centrum zijn geweest (56% van alle panelleden), kregen vervolgens een aantal vragen over dit bezoek. Het deel van het panel dat (bijna) nooit op zaterdag overdag in het centrum komt (25%), heeft alleen enkele algemene vragen over het centrum beantwoord. Om na te gaan waarvoor panelleden op zaterdag naar het centrum komen is gevraagd naar hun bezoekdoel(en) (op die zaterdag en meestal). Zes van de tien (61%) panelleden, die op één van de betreffende zaterdagen in het centrum waren, kwamen om te winkelen en/of het doen van boodschappen. Voor de panelleden is dit ook meestal het belangrijkste bezoekdoel (78%). Vervolgens kwamen ook ongeveer zes van de tien (57%) voor de warenmarkt naar het centrum. De warenmarkt is normaliter ook een populair bezoekdoel (61%). Zie verder figuur 7. Figuur 7: Wat was op die zaterdag (N=838) het doel van uw bezoek aan het centrum en wat is meestal (N=1.135) het doel van uw bezoek aan het centrum? (meerdere antwoorden mogelijk) Winkelen, boodschappen doen Markt Rondkijken Evenement Horecagelegenheid Ik woon in het centrum Werk Ander doel die zaterdag meestal Veruit meeste panelleden kwamen alleen of met zijn tweeën naar het centrum Ruim een derde (35%) van de panelleden, die op één van de drie genoemde zaterdagen in het centrum geweest, kwam alleen. De helft (49%) bezocht het centrum samen met iemand anders en bijna één van de tien (8%) was met zijn drieën. Tot slot kwam acht procent met vier of meer personen. Gemiddelde verblijfsduur 2 uur en 21 minuten, gemiddelde besteding 55 euro Gemiddeld verbleven de panelleden op betreffende zaterdag 2 uur en 21 minuten in het centrum en gaven zij (én hun eventuele gezelschap) gemiddeld 55 euro uit in het centrum van Hengelo. De panelleden kwamen gemiddeld met zijn tweeën naar het centrum. Daarmee kan geschat worden dat de gemiddelde besteding per persoon 27 euro bedraagt. 8

9 Fiets favoriete vervoermiddel naar het centrum Bijna twee derde (65%) van de panelleden kwam op de betreffende zaterdag met de (elektrische) fiets naar het centrum van Hengelo. Meestal (69%) is de fiets ook het favoriete vervoermiddel naar het centrum. Ongeveer een vijfde kwam (19%), of komt meestal (18%) met de auto. Ongeveer een tiende (13%) was die zaterdag te voet. Vrijwel niemand van de panelleden komt met de trein, motor, brommer, snorfiets of scooter naar het centrum. Figuur 8: Met welk vervoermiddel bent u op die zaterdag (N=824) naar het centrum gekomen en met welk vervoermiddel komt u meestal naar het centrum (N=1.047)? (elektrische) fiets die zaterdag meestal auto te voet 13 9 bus Vrijwel geen zoektijd naar een parkeerplaats voor automobilisten De panelleden die met de auto waren op betreffende zaterdag zochten gemiddeld 1 minuut en 35 seconden naar een parkeerplaats. Ruim de helft van hen (56%) had helemaal geen zoektijd (minder dan 1 minuut). Gewoonte of gemak en zware boodschappen voornaamste redenen voor de auto Aan de panelleden die meestal met de auto naar het centrum komen is gevraagd naar waarom zij met de auto komen (zie figuur 9 op de volgende pagina). 9

10 Figuur 9: Waarom gaat u meestal met de auto naar het centrum? (N=187; meerdere antwoorden mogelijk) gewoonte of gemak vaak veel / zware boodschappen te vervoeren 36% 35% bevalt prima vanwege mijn fysieke gesteldheid parkeermogelijkheden voor de auto prima 17% 20% 25% woon te ver van het centrum om te gaan fietsen vaak (te) slecht weer geen ander vervoermiddel parkeertarieven voor de auto prima 9% 7% 2% 1% andere reden 15% 0% 20% 30% 40% 50% Als belangrijkste redenen om met de auto te komen noemt men uit gewoonte of gemak (36%), dat men vaak veel/zware boodschappen heeft te vervoeren (35%) en dat het simpelweg prima bevalt (25%). Eén op de vijf (20%) geeft aan dat men meestal met de auto komt vanwege de fysieke gesteldheid. Panelleden noemen ook andere redenen en dan worden vaak (kleine) kinderen genoemd. Op de fiets naar het centrum vanwege vele redenen Ook aan de panelleden die meestal met de fiets naar het centrum gaan is gevraagd naar waarom zij dat doen. Gemiddeld geven de fietsers daar drie redenen voor (zie figuur 10). Figuur 10: Waarom gaat u meestal met de fiets naar het centrum? (N=726, meerdere antwoorden mogelijk) bevalt prima het centrum is dichtbij parkeertarieven voor de auto te hoog zo dicht mogelijk bij mijn bestemming voor mijn gezondheid voor het milieu gewoonte of gemak vaak weinig / lichte boodschappen te vervoeren vaak goed weer parkeermogelijkheden voor de auto slecht geen ander vervoermiddel andere reden 55% 48% 41% 33% 29% 21% 19% 18% 7% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 10

11 Meest genoemde reden om met de fiets naar het centrum te komen, is dat het prima bevalt (55%). Veel mensen geven ook aan dat het centrum dichtbij is (48%) en dat ze de parkeertarieven voor de auto te hoog vinden (42%). Een derde (33%) gaat ook met de fiets om zo dicht mogelijk bij de bestemming te komen. Voor de eigen gezondheid (29%) en goed voor het milieu (21%), zijn ook belangrijke redenen voor de fietsers. Fietsers parkeren fiets het liefst los voor de winkel(s) van bestemming In voorgaande was al te lezen dat fietsers onder andere graag met de fiets komen zodat ze zo dicht mogelijk bij hun bestemming kunnen komen. Aan de fietsers is ook gevraagd hoe zij, in het centrum van Hengelo, hun fiets het liefst parkeren. De meeste fietsers (39%) parkeren hun fiets het liefst los voor de winkel(s) waar zij moeten zijn. Ruim een kwart (27%) zet de fiets het liefst in een gratis en bewaakte fietsenstalling (zie figuur 11). Figuur 11: Hoe parkeert u uw fiets het liefst in het centrum? (N=722) los voor de winkel(s) waar ik moet zijn 39 gratis en bewaakt 27 in een fietsklem 17 in een fietsvak (geverfde lijnen op de grond) 11 anders percentage Vier van de tien panelleden vinden bereikbaarheid centrum met de auto (zeer) goed De bereikbaarheid van het Hengelose centrum met de auto wordt door 40 procent van de panelleden als (zeer) goed beoordeeld. Ruim een derde (35%) vindt de bereikbaarheid redelijk, 13 procent vindt het (zeer) slecht en 11 procent weet het niet of heeft hier geen mening over. Alleen groen in het centrum wordt met onvoldoende beoordeeld De leden van het HengeloPanel hebben elf verschillende aspecten van het centrum beoordeeld met een rapportcijfer. De gemiddelde beoordeling per aspect staat in figuur 12 op de volgende pagina. 11

12 Figuur 12: Gemiddeld rapportcijfer voor verschillende aspecten van het centrum (Nmin=1.311) parkeervoorzieningen voor de fiets kwaliteit van de warenmarkt kwaliteit van de horeca variatie van de warenmarkt netheid van het centrum variatie in het horeca-aanbod kwaliteit van het winkelaanbod parkeervoorzieningen voor de auto variatie in het winkelaanbod sfeer en gezelligheid groen in het centrum 7,0 7,0 6,9 6,6 6,6 6,5 6,2 6,1 5,8 5,7 5,3 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 Parkeervoorzieningen voor de fiets (7,0), de kwaliteit van de warenmarkt (7,0) en de kwaliteit van de horeca (6,9) worden het hoogst beoordeeld. De variatie in het winkelaanbod (5,8), de sfeer en gezelligheid (5,7) en het groen in het centrum (5,3), scoren gemiddeld het laagst bij de panelleden. Weinig optimisme over ontwikkeling centrum Aan de leden van het HengeloPanel is gevraagd of zij vinden dat het centrum van Hengelo in het algemeen in de afgelopen twaalf maanden vooruit is gegaan, achteruit is gegaan of gelijk is gebleven. Dezelfde vraag is ook gesteld voor de komende twaalf maanden (zie figuur 13). Figuur 13: Ontwikkeling van het centrum in de afgelopen en de komende 12 maanden (N=1.509) vooruit 8% afgelopen 12 maanden komende 12 maanden achteruit 39% 59% gelijk 28% 34% weet niet / geen mening 6% 17% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Voor wat betreft de afgelopen twaalf maanden, vindt acht procent dat het centrum vooruit is gegaan. Zes van de tien (59%) panelleden vinden echter dat het centrum achteruit is gegaan. Bijna drie van de tien (28%) gaven aan dat het centrum in het algemeen gelijk is gebleven en zes procent had hier geen mening over. Voor de komende twaalf maanden denkt één van de tien () panelleden dat het centrum vooruit zal gaan, vier van de tien (39%) voorzien een achteruitgang en een derde (34%) denkt dat het centrum in het algemeen gelijk blijft en 17% weet het (nog) niet. 12

13 Vooral leegstand moet volgens panelleden worden aangepakt Tot slot kregen de panelleden de gelegenheid om tips te geven voor het detailhandelsbeleid of het beleid ten aanzien van de binnenstad in het algemeen. Maar liefst 850 panelleden hebben daar gebruik van gemaakt. Vooral de leegstand is voor veel panelleden een doorn in het oog. Deze moet worden aangepakt. Dat kan volgens hen onder andere door een verlaging van de huren, het ombouwen van winkelpanden tot kantoren of woningen, het samenvoegen van panden en het aankleden van lege etalages. Een compacter winkelgebied wordt regelmatig genoemd. Vaak met de voorwaarde dat er rond gelopen moet kunnen worden. Nu houden winkelstraten soms ineens op en lopen daarmee dood. Figuur 14: Woordenwolk van opmerkingen en tips van panelleden voor het detailhandelsbeleid en het beleid ten aanzien van de binnenstad. Ook het winkelaanbod zelf zou verbeterd moeten worden. Panelleden vinden dat er te veel budgetwinkels zitten en dat het centrum eenheidsworst is geworden. Zij zouden graag meer variatie in het winkelaanbod zien en dan met name in meer kleine (ambachtelijke) winkeltjes, zoals boetiekjes en delicatessenzaken. Daarbij zouden (startende) ondernemers meer ondersteund moeten worden. Men noemt de Drienerstraat en Wemenstraat als positief voorbeeld. De Markstraat en de Brink worden regelmatig als negatief voorbeeld aangehaald. Ook wordt aangegeven dat de winkels gelijke openingstijden moeten hanteren (met name op maandag) om verwarring te voorkomen, of weg te nemen. Vervolgens hebben veel panelleden een mening over de horeca. Eenduidig is die mening echter niet. Er zijn voorstanders van zowel gecentreerde horeca als verspreide horeca. Voor wat betreft de gecentreerde horeca is er een groep die dat het liefst ziet bij het Burgemeester Jansenplein en een groep die de horeca juist op en/of rond het marktplein prefereert. Tips voor sfeer en gezelligheid gaan over meer groen, meer bomen, een fontein (water) op het marktplein, meer kunst, warme bestrating, meer gezellige (kleine) terrasjes, en meer (kleinschalige) evenementen. Daarnaast vindt men dat de kale vlakte voor Thiemsbrug niet ten goede komt aan de sfeer en gezelligheid en snel moet worden ingevuld. Ook zou het centrum vaker en beter schoon gehouden moeten worden. Panelleden geven regelmatig aan dat zij vinden dat er vaak en veel, en met name in het weekend, zwerfafval ligt. Een laatste punt dat de panelleden aanhalen is het parkeren; zowel voor de auto als voor de fiets. Voor wat betreft het parkeren van de auto vindt men de tarieven te hoog, dat er te weinig 13

14 ruimte is en dat het te rommelig is. Voor wat betreft de fiets wordt aangegeven dat men de fiets maar moeilijk kwijt kan, met name op marktdagen. Sommigen geven aan dat er (te) veel fietsklemmen zijn verwijderd en dat de begrenzing van fietsvakken opnieuw geschilderd dient te worden, omdat deze niet goed zichtbaar meer is. De vele opmerkingen en tips gebruikt de gemeente Hengelo bij de vorming en uitvoering van haar beleid gericht op de binnenstad. Bron: Gemeente Hengelo, afdeling Bedrijfsondersteuning, Beleidsonderzoek en Geo Informatie. HengeloPanel, peiling juni Colofon Het HengeloPanel is een grote groep inwoners, die een aantal keren per jaar een vragenlijst van de gemeente invult. Zo weet de gemeente wat inwoners vinden van het gemeentelijk beleid en welke ontwikkelingen er plaatsvinden in Hengelo. De resultaten gebruikt de gemeente bij het maken van beleid en het nemen van besluiten. Heeft u nog vragen over het HengeloPanel, neem dan contact op met de afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie via 14

2013, peiling 2 juli 2013

2013, peiling 2 juli 2013 resultaten 2013, peiling 2 juli 2013 Van 14 mei tot en met 26 mei 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.715 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.615 leden de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

Gemeente Hengelo kern Hengelo

Gemeente Hengelo kern Hengelo Gemeente Hengelo kern Hengelo I&O Research, 2010 Datum: September 2010 Kenmerk: Ekoop10/348 Status: Definitief Colofon Opdrachtgever Gemeente Hengelo Titel rapport Koopstromenonderzoek 2010 Deelrapportage

Nadere informatie

Gemeente Hof van Twente kern Hengevelde

Gemeente Hof van Twente kern Hengevelde Gemeente Hof van Twente kern Hengevelde I&O Research, 2010 Datum: September 2010 Kenmerk: Ekoop10/348 Status: Definitief Colofon Opdrachtgever Gemeente Hof van Twente Titel rapport Koopstromenonderzoek

Nadere informatie

Gemeente Haaksbergen kern Haaksbergen

Gemeente Haaksbergen kern Haaksbergen Gemeente Haaksbergen kern Haaksbergen I&O Research, 2010 Datum: september 2010 Kenmerk: Ekoop10/348 Status: Definitief Colofon Opdrachtgever Gemeente Haaksbergen Titel rapport Koopstromenonderzoek 2010

Nadere informatie

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten Waar winkelen de inwoners van de gemeente? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten In opdracht van de SGP Door Studentenpool Bestuurlijke Bedrijfskunde Academie Mens & Organisatie Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

Burgerenquête gemeente Moerdijk. Terugblik op het jaar 2012. Rapportage

Burgerenquête gemeente Moerdijk. Terugblik op het jaar 2012. Rapportage Burgerenquête gemeente Moerdijk Terugblik op het jaar 2012 Rapportage 29 maart 2013 1 2 INHOUD 1. SAMENVATTING 5 2. 3. 4. 1 5. INLEIDING 10 6. 2. 7. PROFIEL VOLWASSEN INWONER MOERDIJK 11 2.1 Aantal volwassen

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Stadsenquête Leiden 2004 Colofon Serie Statistiek BOA 2004/10a Uitgave Concernstaf, gemeente Leiden, oktober 2004 Projectleiding BOA (Beleidsinformatie, Onderzoek, Advies) drs. H. Zalme tel. (071) 516

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009 Leefbaarheidsmonitor 2009 Nieuw Engeland september 2009 een onderzoek in opdracht van deelgemeente, Woonbron en Vestia Rotterdam Onderzoeker Projectleider Veldwerk Opdrachtgever Interne begeleiding Andrea

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Afvalinzameling 2008

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Afvalinzameling 2008 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Afvalinzameling 0 In Lelystad gooien de bewoners met elkaar per jaar meer dan 40 miljoen kilo huisvuil weg. Om de stad netjes te houden moet al dat afval

Nadere informatie

Leusdenpanel Zevende peiling: Voorzieningen en activiteiten in Leusden

Leusdenpanel Zevende peiling: Voorzieningen en activiteiten in Leusden Zevende peiling: Voorzieningen en activiteiten in Leusden Gemeente Leusden Juni 212 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

Onderzoek lokale media 0-meting

Onderzoek lokale media 0-meting rotterdam.nl/onderzoek Onderzoek lokale media 0-meting Onderzoek en Business Intelligence Onderzoek Lokale Media Rapportage 0-meting Margriet Heessels en Chris de Vries Onderzoek en Business Intelligence

Nadere informatie

Detailhandelsvisie Hengelo 2006 2016 Geactualiseerde beleidsvisie 2012

Detailhandelsvisie Hengelo 2006 2016 Geactualiseerde beleidsvisie 2012 Detailhandelsvisie Hengelo 2006 2016 Geactualiseerde beleidsvisie 2012 Gemeente Hengelo Januari 2012 Sector Beleid en Projecten Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Digitale plan ID: NL.IMRO.0164.SV0001-0301

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

Onderzoek Burgerpanel maart 2013

Onderzoek Burgerpanel maart 2013 Rapportage Onderzoek Burgerpanel maart 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Heerhugowaard Patrick Blokzijl Utrecht, maart 2013 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

HvA AMSTELCAMPUS Kwantitatief onderzoek naar de bekendheid en beleving van de Amstelcampus onder HvA-studenten

HvA AMSTELCAMPUS Kwantitatief onderzoek naar de bekendheid en beleving van de Amstelcampus onder HvA-studenten HvA AMSTELCAMPUS Kwantitatief onderzoek naar de bekendheid en beleving van de Amstelcampus onder HvAstudenten FERNANDO MCDOUGAL CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, JULI 204 2 INHOUDSOPGAVE VOORAF ACHTERGROND

Nadere informatie

Monitor financieel gedrag. September 2014

Monitor financieel gedrag. September 2014 Monitor financieel gedrag September 2014 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Methode, opzet en leeswijzer Pagina 4 Samenvatting Pagina 7 Resultaten Pagina 10-25 Bijlage Pagina

Nadere informatie

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van

Nadere informatie

SOEK Senioren Op Eigen Kracht Schelfhorst Almelo 2013

SOEK Senioren Op Eigen Kracht Schelfhorst Almelo 2013 SOEK Senioren Op Eigen Kracht Schelfhorst Almelo 2013 Colofon Senioren Op Eigen Kracht 2013 Almelo, wijk Schelfhorst Mei 2014 Tekst: nnet Visser (GGD Twente) Uitvoering: Mirjam van Baalen (Scoop) Scoop

Nadere informatie

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Uw Uw raad raad laat laat (niet) (niet) naar naar LelyStadsGeLUIDEN zich raden zich raden De mening van de inwoners gepeild De raad in beeld Raad van Lelystad Raadvan vanlelystad Lelystad Raad gemeente

Nadere informatie

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Communicatiemonitor 2012 Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, januari 2013 1 2 Samenvatting

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Arbeidsmarkt & Sociale Zaken 2010. Gemeente s-hertogenbosch

Klanttevredenheidsonderzoek Arbeidsmarkt & Sociale Zaken 2010. Gemeente s-hertogenbosch Klanttevredenheidsonderzoek Arbeidsmarkt & Sociale Zaken Gemeente s-hertogenbosch O&S Oktober - 2 - Samenvatting Waarom een klanttevredenheidsonderzoek? De afdeling Arbeidsmarkt en Sociale Zaken (AmSZ)

Nadere informatie

Wijkpeiling Utrecht- Oost Wat doe jij in Oost? Onderzoeksrapport

Wijkpeiling Utrecht- Oost Wat doe jij in Oost? Onderzoeksrapport Wijkpeiling Utrecht- Oost Wat doe jij in Oost? Onderzoeksrapport Utrecht, juni 2013 L. S. Smulders, MSc Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Wijkraad Oost Copyright 2013, Labyrinth Onderzoek &

Nadere informatie

Gemeente Groningen. Detailhandelsmonitor 2009 gemeente Groningen

Gemeente Groningen. Detailhandelsmonitor 2009 gemeente Groningen Gemeente Groningen Detailhandelsmonitor 2009 gemeente Groningen Detailhandelsmonitor 2009 gemeente Groningen Datum 18 januari 2010 GNG057/Gfr/0478 Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

FIETSDIEFSTAL. Een kwantitatief onderzoek onder ANWB-leden naar het onderwerp fietsdiefstal. ODETTE VLEK MSc DRS. HANS ONKENHOUT WIM PETERS BSc

FIETSDIEFSTAL. Een kwantitatief onderzoek onder ANWB-leden naar het onderwerp fietsdiefstal. ODETTE VLEK MSc DRS. HANS ONKENHOUT WIM PETERS BSc FIETSDIEFSTAL Een kwantitatief onderzoek onder ANWB-leden naar het onderwerp fietsdiefstal ODETTE VLEK MSc DRS. HANS ONKENHOUT WIM PETERS BSc AMSTERDAM, JANUARI 2013 FIETSDIEFSTAL Een kwantitatief onderzoek

Nadere informatie

FIETSDIEFSTAL. Een kwantitatief onderzoek onder ANWB-leden naar het onderwerp fietsdiefstal. ODETTE VLEK MSc DRS. HANS ONKENHOUT WIM PETERS BSc

FIETSDIEFSTAL. Een kwantitatief onderzoek onder ANWB-leden naar het onderwerp fietsdiefstal. ODETTE VLEK MSc DRS. HANS ONKENHOUT WIM PETERS BSc FIETSDIEFSTAL Een kwantitatief onderzoek onder ANWB-leden naar het onderwerp fietsdiefstal ODETTE VLEK MSc DRS. HANS ONKENHOUT WIM PETERS BSc AMSTERDAM, JANUARI 2013 FIETSDIEFSTAL Een kwantitatief onderzoek

Nadere informatie

Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam

Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam Eindrapportage Projectnummer: 12105 In opdracht van: Dienst Economische Zaken Sanna de Ruiter, MSc drs. Carine van Oosteren Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Nibud Scholierenonderzoek 2008-2009

Nibud Scholierenonderzoek 2008-2009 Nibud Scholierenonderzoek 2008-2009 Inhoud VOORWOORD... 3 1. INLEIDING... 4 1.1 DOELSTELLING... 4 1.2 METHODE VAN ONDERZOEK... 4 1.3 ACHTERGRONDVARIABELEN... 4 1.4 LEESWIJZER... 6 2. INKOMSTEN... 7 2.1

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid. Gemeente Zutphen 2014. Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid. Gemeente Zutphen 2014. Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid Gemeente Zutphen 2014 Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 Voorzieningen in de buurt... 5

Nadere informatie

Coffeeshops, bezoekersstromen, motieven voor bezoek en spreiding in Amsterdam. Dirk J. Korf & Nienke Liebregts

Coffeeshops, bezoekersstromen, motieven voor bezoek en spreiding in Amsterdam. Dirk J. Korf & Nienke Liebregts Coffeeshops, bezoekersstromen, motieven voor bezoek en spreiding in Amsterdam Dirk J. Korf & Nienke Liebregts 1 Binnenwerk: Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Directie OOV van de Gemeente Amsterdam.

Nadere informatie