Verslag. Energy Pitch Overijssel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag. Energy Pitch Overijssel"

Transcriptie

1 Verslag Energy Pitch Overijssel Datum: Donderdag 31 oktober Locatie: Statenzaal provinciehuis, Luttenbergstraat 2, Zwolle Informatie: Wijnand Jonkers: / Harry Roetert: / Energy Pitch Overijssel is een activiteit van Stimuland en Natuur en Milieu Overijssel. Beide organisaties werken samen in een pilot om lokale energie en/of glasvezel initiatieven verder te helpen met professionaliseren. Het wordt georganiseerd in nauwe betrokkenheid met de projecten Duurzame Dorpen Overijssel en Hier Opgewekt! Energy Pitch Overijssel wordt mogelijk gemaakt door provincie Overijssel.

2 Nieuwleusen Synergie Pitch Nieuwleusen Synergie bestaat sinds begin 2012: De aanleiding was een vraag van de gemeente: hoe leeft duurzaamheid onder de bevolking?. Op een bijeenkomst over dit onderwerp kwamen veel ideeën naar voren, waarbij kernwoorden als samenwerking en zelfvoorzienend de boventoon voerden. Inmiddels is dit uitgegroeid tot een lokaal energie bedrijf in de vorm van een coöperatie, met per activiteit een aparte B.V. Het ambitieniveau en het aantal activiteiten is hoog. Naast ideële activiteiten (schooltuinen, buurtauto, klussenloket) worden ook commerciële activiteiten ontplooit (windmolens, zonnepanelen, kringloopwinkel) en activiteiten die pas op lange termijn effect zullen hebben voor de hele gemeenschap (aanleg glasvezelnetwerk). Verder wordt is een plan voor de ontwikkeling van t Plein (multifunctionele accommodatie) ontwikkeld. De organisatie wordt gerund door professionele vrijwilligers. Het project windenergie moet op termijn de belangrijkste inkomstenbron worden. Een concessie voor de bouw van drie windmolens is door de gemeente verleend aan Nieuwleusen Synergie, ten koste van een commerciële partij. Vragen van jury en publiek Rabobank: Wat is eigenlijk uw vraag, wat wilt u van ons? Nieuwleusen: Bij het project windenergie is eigenlijk de belangrijkste vraag: met wie moeten we samenwerken, en op welke manier? Voor het glasvezelproject zijn we nog op zoek naar wat laag-risicogeld, de rest is al geregeld. En verder staan we altijd open voor een second opinion over wat we aan het doen zijn. Jan Willem Zwang: Hoe denken jullie de financiering van de windmolens te regelen? Nieuwleusen: We hebben al gepraat met Raedthuys, en verder willen we een deel ophalen via crowdfunding. Arnoud Potze: Zijn jullie ook geholpen met de ervaringen van andere initiatieven? Nieuwleusen: Jazeker.

3 Dorine Putman: Als ik het goed begrijp nemen jullie eigenlijk ook een aantal taken van de gemeente over? Nieuwleusen: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Het glasvezelproject is zo n voorbeeld, maar ook de ontwikkeling van t Plein. Henk de Beijer: De ontwikkeling van t Plein kost veel geld, en brengt niet veel op. Gaan jullie daar zelf in investeren? Nieuwleusen: Nee, we verwachten dat de gemeente dat doet. Het plan is momenteel in behandeling bij de gemeenteraad. Publiek: Hoe hebben jullie de aanleg en exploitatie van glasvezel geregeld? Nieuwleusen: De totale investering is ca. 2,6 mln., echter dit wordt gefaseerd uitgevoerd. We verwachten ook een deel met subsidies te realiseren. De meest rendabele stukken worden eerst uitgerold, de minst rendabele later. We zijn bezig met een wervingsactie, om de begrootte deelname van de bewoners te halen. Dat lijkt te lukken. De aanleg gaan we uitbesteden, de exploitatie doen we zelf. Dorine Putman: Hoeveel is het elektriciteitsverbruik van het dorp ten opzichte van de opwekking? Nieuwleusen: Eén windmolen is in principe voldoende voor het eigen gebruik. De rest van de stroom wordt elders verkocht. Toezeggingen van de jury: Geld: alleen de Provincie, met een halve euro Coaching: alle vier de juryleden

4 Energiepark Heeten Pitch De initiatiefnemers van het Energie Heeten, Dominique Doedens en Frank Middelkoop, zijn afkomstig uit het duurzame dorp Heeten. Zij hebben deel uitgemaakt van de stichting die meegedaan heeft met de prijsvraag van de Provincie. Omdat zij de professionele kant op gaan zijn zij uit het bestuur gegaan en hebben zich gestort op het initiatief wat gepresenteerd wordt. Het doel van het project is het lokaal opwekken van energie met zonnepanelen op daken (2000 panelen)en door middel van een Energiepark (6000 panelen). Door dit te realiseren beogen de initiatiefnemer ook de bewustwording te vergroten en de mensen aan te zetten tot besparing. De zaken moeten anders, voor onze kinderen. Het totale project zal niet genoeg zijn om heel Heeten van stroom te voorzien, 12.5 mln. kwh per jaar, maar zal 1,6 mln. kwh opwekken. Als extra initiatieven wordt er gedacht aan een energiekoerier (het rondbrengen/ bezorgen van energie in accu s) en een smart grid, innovatieve manieren om vraag en aanbod van energie beter op elkaar af te stemmen. Verder wordt er gezocht naar een extra functie van de gronden onder de panelen van het zonneveld, b.v. paddenstoelenteelt. Het hele initiatief moet een proeftuin worden oor innovatie en ontwikkeling en moet de CO2 uitstoot met 30% reduceren. Tevens moet het een inspiratie bron worden voor andere initiatieven. Vragen van Jury en publiek Hoe is het draagvlak binnen Heeten? door een nauwe samenwerking met duurzaam Heeten en het enthousiasme rondom de eerste ronde zonnepanelen zijn de verwachtingen positief, de klant is in beeld. Ook is er een onderzoek gedaan door een student van Saxion hogeschool naar het potentieel. Door de onduidelijkheid over het beleid van de gemeente over grootschalig op wekken van energie is het communiceren nog wat lastig. De gemeente gaat hier binnenkort een besluit over nemen. Heeft u naar de postcoderoos gekeken? Ja, Heeten heeft 1 postcode en de omliggende postcodes zijn ook in beeld. Hoe de rest van het energieakkoord uit gaat pakken voor het Energiepark is nog even afwachten, de exacte uitwerking moet nog komen, maar de 7.5 cent teruggave voor de eindgebruiker biedt zeker mogelijkheden. Hoe gaan jullie om met het feit dat de gronden eerst aangekocht moeten worden voordat zij in kavels kunnen worden verkocht? Dat is de reden waarom wij hier staan, het is wel de bedoeling om het park in fases te gaan ontwikkelen, dit

5 neemt niet weg dat er behoorlijk geïnvesteerd moet worden. Er is min of meer een toezegging dat het energiefonds mee gaat doen maar dan is er nog wel een gat te overbruggen, dit kunt u lezen in de documentatie die vooraf aan de jury is gestuurd. Dit gat moet gedicht worden door een investeerder. Is er in Heeten wel voldoende geschikte dakruimte voor zonnepanelen? Ja, dit lijkt veel, maar ook boeren kunnen meedoen. Er zijn nog genoeg geschikte daken bij boeren. Is er ook gekeken naar de balans op het energienet? ja, daar zijn gesprekken over met Enexis, verder worden ook niet alle panelen in de zelfde richting geplaatst, dit is dus enerzijds voor de balans anderzijds is er ook een bomenrij die hier debet aan is. Is de Energiekoerier wel haalbaar? Technisch moet het kunnen. Wij verwachten dat het verschil in piek- en daltarieven in de toekomst groter wordt, en dan wordt het ook economisch interessanter. Opmerking en tips van de jury en de zaal Regeling asbest er af en zonnepanelen er op, dit om agrariërs mee te krijgen in het plan en op een goedkopere manier de gewenste hoeveelheid opgewekte energie te realiseren. Kijk ook eens bij het project Fotonenboer in Gelderland, een andere techniek voor energie-opslag. De investering is wel heel hoog bij de accu' s Is het niet mogelijk om de elektriciteit op te slaan in eclectische auto s en dit dan thuis te gebruiken? Een mooi innovatief idee. Ga niet zelf innovatieve oplossingen ontwikkelen, dat kost veel geld en de uitkomst is onzeker. Laat een ander het ontwikkelen, en pas het dan toe. Toezeggingen van de Jury Jan-Willem Zwang zegt toe de leidraad zonneveld op te sturen naar de initiatiefnemers. De andere juryleden laten de LIKE duim zien en zijn dus bereid de initiatiefnemers te helpen.

6 Reggestroom Pitch Reggestroom gaat voor 100% lokaal en 100% duurzaam. Dit doen ze met de verschillende projecten die zij hebben opgezet. Met het project Molenstroom willen ze een oude molen nieuw leven geven door een generator te plaatsen waar duurzame stroom mee wordt opgewekt. Molen de Hoop in Hellendoorn is een van de enige (graan)molens waar een molenaar nog leeft van de opbrengst van de molen. Reggestroom heeft gekozen om voor een gezamenlijke aanpak te gaan, samen investeren in deze duurzame locatie. Hiervoor een crowdfund actie opgezet, waarmee de inwoners een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van het project: Je kunt investeren in het project en je krijgt er producten van de molen of producten rondom energie voor terug. Dit project heeft ook een belangrijk educatief karakter. Reggestroom heeft hiervoor een project met basisscholen lopen. Molenstroom zal in het aantal kwh geen groot verschil maken, maar dit project kan als voorbeeld dienen voor de omgeving en het merk Reggestroom op de kaart zetten: Vragen van publiek en jury Wat is de investering voor dit project? De investering is euro, waarvan 40% gedekt kan worden met een LEADER subsidie. Door eerdere crowdfunding acties is al wel geld geworven, maar er is nog een tekort. Waar draait dit al en wat is het rendement? Het systeem is geïnstalleerd bij Zwiepse Molen bij Lochem. Deze molen draait met vrijwilligers en de financiële situatie ziet er dus anders uit. Worden de exploitatiekosten terugverdiend? Ja, de molen wekt minimaal kwh uur per jaar op ( kwh is ook haalbaar). Dit is genoeg voor een vergoeding aan de molenaar, de administratie, het onderhoud en een deel van de investering. Kan het project zo gemaakt worden dat het overal in Nederland kan? Ja, het project is herhaalbaar, niet alleen voor Hollandse windmolens, maar ook voor watermolens. Kan je nog wel graan malen als je elektriciteit produceert? Molen de Hoop had vroeger altijd een dubbel stel maalstenen. Dit is teruggebracht naar een maalsteen. Als de generator erin geplaatst wordt zal de molen dus eigenlijk weer beter in evenwicht zijn.

7 De crowdfunding heeft tot nu toe euro opgeleverd, waarom niet meer? Reggestroom heeft een aantal certificaten verkocht, maar het is nog niet gelukt omdat er teveel is gestuurd op de financiële kant (certificaat van 50 euro met 3% rendement) en te weinig aandacht op het gevoelsaspect (daar wil ik bij horen!). Opmerking en tips van de jury Jan-Willem Zwang raadt aan om bewoners uit Hellendoorn de stroom van de molen via een salderingsconstructie te laten gebruiken. De Rabobank heeft in elk gebied een coöperatiefonds voor maatschappelijke projecten, waarin Molenstroom heel goed in zou passen. Dorine Putman raadt aan om het project aan te melden op de website: Arnout Potze raadt aan om de verbinding met kinderen nog sterker te maken bijvoorbeeld door bij de geboorte van een kind in de gemeente Hellendoorn een aandeel te kunnen kopen in de molen voor de nieuwgeborene. Toezeggingen van de jury: Jan-Willem Zwang stak beide bordjes op. Hij gaat aandacht besteden aan Molenstroom in zijn column: en tijdens het Evenement Hier Opgewekt. Arnout Potze geeft aan via de LEADER subsidie al een financiële bijdrage te leveren, maar de provincie staat open voor coaching. Ed den Besten stak beide bordjes op.

8 Deventer Energie Coöperatie Pitch Deventer Energie Coöperatie UA, roepnaam Deventer Energie (DE), is een coöperatieve vereniging opgericht op 24 oktober Het plan voor een lokale energie coöperatie is gestart door een initiatiefgroep begin Er komen 200 mensen kijken bij de presentatie in mei en 60 vrijwilligers. De deelnemers worden gevormd door een mix van burgers en ondernemers. Deventer energie ontvangt steun van zowel gemeente als de Provincie. De gemeente ziet de coöperatie als een motor die mede kan bijdragen aan de ambitieuze doelen: 20 % energie uit duurzame bronnen in Deventer Energie presenteert het ondernemingsplan met alle onderdelen van de coöperatie. De uitgangspunten zijn verwoord in 6 kernwaarden: coöperatief, duurzaam, lokaal betrokken, verbindend en complementariteit, transparant en betrouwbaar en kwaliteit en continuïteit. De coöperatie heeft momenteel de volgende activiteit: verkopen van duurzame stroom en vergroend gas, het verzorgen van diensten zoals een energieloket, het inregelen van CV-installaties (e.a. betaald door de gemeente), en heeft plannen voor produceren van duurzame stroom met 2 windmolens. Streven is met 25 % te investeren in het vreemde vermogen voorde windmolens. Dit komt meer op een investering van 1,5 miljoen door DE op een totale investering van 6 miljoen. Ook is er een plan voor een gezamenlijk zonnepanelenproject op het dak van bedrijf Salcon. Knelpunt is dat de groei van het aantal het leden en klanten achter blijft. DE stelt zelf een vraag aan de jury: hoe krijgen we meer leden? Lees ook bij Vragen van jury en publiek Rob Vogelzang van Nieuwleusen adviseert om meer de straat op te gaan. Jan de Vries van DE: het wordt goed ontvangen maar lid worden en stroom afnemen blijft achter. Stroom verkopen is waarschijnlijk niet slim, het kost veel moeite maar levert relatief weinig op per klant. De gekozen leverancier Qwint is niet puur groen, heeft geen goede uitstraling, ondanks dat de stroom die zij kopen echt groene stroom is. Publiek (Rob Korten): Deventer is heel anders dan een dorp, voor werving is er te weinig wij gevoel in een stad. Advies: zoek de mensen op in de wijken. Dorine Putman: zoek een popie jopie die iedereen vertrouwt en vraag deze ambassadeur te worden.

9 Jury: hoe exclusief is het deelnemen in de windmolens? Antwoord: leden kunnen participaties van 250 euro kopen, 3 participaties is voldoende voor de dekking van eigen gebruik. Jaarlijkse contributie is 36 Henk de Beyer: het lijkt een aantrekkelijke manier om met de participaties leden te werven. Zet voldoende capaciteit in voor de werving. Ga met de dienst Waterzijdig inregelen samenwerken met woningcorporaties. Jan Willem Zwang: Waarom is er geen capaciteit ingezet voor de werving? DE heeft toch subsidie gekregen. Het is jammer dat de ingehuurde kracht niet of onvoldoende is ingezet om leden te werven. Den Besten vraagt: is uw BU wel juist? Het ingeboekte bedrag van leden contributie is niet realistisch. Advies is om met de windmolens mensen te gaan trekken. Toezeggingen van de jury: Geld: de Provincie en de Rabo Bank Coaching: Henk de Beyer, Arnout Potze en Henk den Besten

10 De Juryleden Dorine Putman (dagvoorzitter) ASN Bank Dorine Putman-Devilee (1953) studeerde niet-westerse sociologie in Leiden en werkte van 1982 tot 2000 in internationale projecten in Afrika en Azië gericht op het financieren van micro-en kleinbedrijf en het ontwikkelen van ondernemerschap. In 2000 stapte zij over naar de ASN Bank waar zij eerst leiding gaf aan het kredietbedrijf en daarna algemeen ambassadeur werd voor de bank. Zij heeft diverse nevenfuncties waaronder voorzitter van het beraad sociaal-ethisch beleggen van de Nederlandse Vereniging van Banken, lid van het beraad groenfondsen van de Nederlandse Vereniging van Banken, commissaris van de Coöperatieve Bouwvereniging Vereniging Q en ambassadeur van Energiefonds Overijssel. Jan Willem Zwang - Greenspread Jan Willem is sinds 2002 actief in de energiemarkt. De eerste jaren vooral als zelfstandig consultant, later als oprichter en directeur van Tensor Energy. Na de verkoop van zijn aandelen in 2010 heeft Jan Willem Green Spread opgericht. Jan Willem heeft op interim basis diverse projecten uitgevoerd voor verschillende energie- en afvalbedrijven. Zijn expertise zit vooral in de handel in energie, het risico management dat daarbij komt kijken en in complexe financieringsvraagstukken. Jan Willem heeft onder andere 2,5 jaar projecten gedaan voor Essent Trading, is Manager Trade geweest bij Delta en heeft bij Petroplus op Corporate Finance gewerkt. Sinds de oprichting van Green Spread richt Jan Willem zich vooral op het ontwikkelen en rendabel exploiteren van duurzame energie projecten. Dit doet hij onder andere als statutair directeur bij DEVO in Veenendaal, DEVA in Nieuwkoop en ADEM in Houten. Ed den Besten - Rabobank Ed den Besten is sinds 2011 directievoorzitter van de Rabobank Salland. Hij werkt ruim 30 jaar bij de Rabobank organisatie en heeft diverse management en directiefuncties vervult. Voor Salland was hij directeur van Rabobank Sliedrecht-Graafstroom en Rabobank Barneveld- Voorthuizen. Daarnaast is hij actief in diverse bestuursfunctie waaronder MKB Deventer, Deventer Kring van Werkgevers, Vrienden van het Deventer Ziekenhuis en is hij voorzitter van de Rudolphstichting een organisatie die zich bezig houd met jeugdzorg. Arnout Potze Provincie Overijssel Arnout Potze is sinds 2008 programmaleider Nieuwe Energie bij de provincie Overijssel. Hij stond aan de basis van enkele financieringsregelingen voor nieuwe energieprojecten, waaronder Energiefonds Overijssel. Voor de provincie werkte hij eerder aan het Nationaal Park Weerribben- Wieden, ontwikkeling van toerisme en recreatie en de start van het Nationaal Landschap Noordoost Twente. Met opleidingen in Wageningen en de NSOB in Den Haag noemt hij zich een groene bestuurskundige. Deel van ervaring deed hij op bij de overheid in Zweden en Letland. Henk de Beijer Ondernemer in duurzame energie Henk de Beijer uit Huissen is uitvinder, ondernemer en eigenaar van diverse bedrijven op het gebied van duurzame energie. Als bestuurslid van MKBwinstpunt ondersteunt hij ook andere MKB ondernemingen bij energie-innovaties. In sommige gevallen treedt hij op als private investeerder in kansrijke nieuwe ondernemingen.

11 Deelnemerslijst Bezoekers Naam Eric Lieben André van den Akker Kees de Vries Raphael v.d. Velde Johan Veldhuis Piet Rutgers Rob Korten Anjo Maijvis Steffen Hofstra Oscar Jansen Piet van t Wout Organisatie Blauwvinger Energie Blauwvinger Energie Blauwvinger Energie Blauwvinger Energie Duurzaam Markelo Duurzaam Markelo Duurzaam Salland Gemeente Twenterand CDA Gemeente Kampen Acore Interim Milieuadvies 50 Plus fractie Overijssel Johan van Reel Reier Doornenbal Maarten Willering Kees van Zwienen Henk Nico van den Berg Willem Jan Markerink Femmy le Clercq-Westhuis Wietse Walinga Jasper Arends Michel Leermakers Rob van Ommen IJsselEnergie Gemeenten Ommen-Hardenberg Enexis Energieadviseur Bergave Bioliquid Waterschap Groot Salland Duurzaam Gebouwd Gemeente Raalte Twence Twence

12 Richard Kamans Suniverse Erik Baart Wilma Paalman Wouter van den Berg Eugen Hubner Mario den Hoedt Birgitte Keijzer Jan Hulsink Gerard Bakker Ruud van de Meeberg Asia Golunska Nicole van Haaften Jos Bloo Roy Tijhaar Cor van Dijken Reggestroom BW Energy BW Energy Duurzaam Ommerkanaal Gemeenten Raalte en Olst/Wijhe Kringloop Zwolle Duurzaam Rijssen Fudura - Enexis Provincie Overijssel Energiebalans Duurzaam Vilsteren Duurzaam Vilsteren Webbink Interim Management & Advies Webbink Interim Management & Advies Hans Keizer Jan van Sandwijk Duurzaam Vilsteren BrightRight Ad Wevers Roelof-Jan Naaktgeboren Siamak Khamseh Jos Wigger Gerard Kuipers Wijnand Wagenmans Wim Geul Borne Duurzaam Enexis Duurzaam Heino Duurzaam Fleringen Duurzaam Heeten Gullimex

13 Niek Maarleveld Jan van de Belt Siem van de Belt Marco van der Vegte Henk Kasper André Oosting Herbert Weekhout Titus Swartjes Bink VvE Beheer Deventer Molen de Hoop Molen de Hoop CDA Overijssel Deventer Energie Energie Coöperatie Hof van Twente Energie Coöperatie Hof van Twente Deventer Energie Paul Disselhorst Thomas Disselhorst Andre Herrmann Petra Versluis Mark de Vries Daan den Ouden Frank Middelkoop Lambert Schuldink Mevrouw Ten Have Nico Koot Loeck Tomassen Jan Schonenberg Willie Roskam Windmatch Het Oversticht Provincie Overijssel Nieuwleusen Synergie Zonnepark Heeten Countus Gemeente Hellendoorn Gemeente Raalte Duurzaam Heeten Duurzaam Heeten Reggestroom Reggestroom Antje Kingma Timo Veen Jan Regelink Duurzaam Hoonhorst Duurzaam Hoonhorst Duurzaam Heeten

14 Harry Kruiper Manon Steensma Jetze Steensma Vincent Breen Commissie Duurzaam Marienheem De Stromerij (Deventer) De Stromerij (Deventer) Gemeente Raalte Erik Lochers Gillian Reins Heleen Middelkoop Loet van der Heijden Godelieve Wijffels Natuur en Milieu Overijssel Natuur en Milieu Overijssel

15 Deelnemerslijst Pitchers, Juryleden en Organisatie Jan de Vries Wim Diepeveen Rob Vogelzang Martin Luinstra Dominique Doedens Deventer Energie Reggestroom Nieuwleusen Synergie Nieuwleusen Synergie Zonnepark Heeten Dorine Putman Jan-Willem Zwang Arnout Potze Henk de Beijer Ed den Besten ASN Bank Greenspread Provincie Overijssel MKBwinstpunt Rabobank Salland Harry Roetert Bert van de Woude Willem Seine Wijnand Jonkers Stimuland Stimuland Natuur en Milieu Overijssel Natuur en Milieu Overijssel

VERSLAG ENERGY PITCH OVERIJSSEL

VERSLAG ENERGY PITCH OVERIJSSEL VERSLAG ENERGY PITCH OVERIJSSEL 23 oktober 2014 Provinciehuis Zwolle Opgesteld voor: Provincie Overijssel Jan Uitslag Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE Contactpersonen Willem Seine E seine@natuurenmilieuoverijssel.nl

Nadere informatie

Verslag. Energy Pitch Overijssel

Verslag. Energy Pitch Overijssel Verslag Energy Pitch Overijssel Datum: Donderdag 23 januari 2014 Locatie: Statenzaal provinciehuis, Luttenbergstraat 2, Zwolle Informatie: Wijnand Jonkers: jonkers@natuurenmilieuoverijssel.nl / 038-4250966

Nadere informatie

Lokale Duurzame Energie Bevlogen business. Zaterdag 9 maart 2013 Henk Stormink

Lokale Duurzame Energie Bevlogen business. Zaterdag 9 maart 2013 Henk Stormink Lokale Duurzame Energie Bevlogen business Zaterdag 9 maart 2013 Henk Stormink Wat is LochemEnergie? Een lokale duurzame energie coöperatie (LDE) Van, voor en door inwoners van de gemeente Lochem (een echt

Nadere informatie

Windmolen van het dorp Tinallinge en omgeving

Windmolen van het dorp Tinallinge en omgeving Windmolen van het dorp Tinallinge en omgeving EAZ Dorpsmolen - Hoe werkt het? E.A.Z. Wind biedt speciaal voor dorpen de dorpsmolen aan. Hiermee kunnen dorpsbewoners gezamenlijk investeren en profiteren

Nadere informatie

WELKOM Energiecoöperatie Endura

WELKOM Energiecoöperatie Endura WELKOM Energiecoöperatie Endura Ledenavond Endura Samenvatting activiteiten en plannen Hoe staan we er voor in Harderwijk? Bron : Klimaatmonitor RVO in vergelijking met Ermelo Endura aanpak De drietrapsraket

Nadere informatie

Sociale Windenergie. Windenergie langs de A16. Wind A16 & Sociale windenergie

Sociale Windenergie. Windenergie langs de A16. Wind A16 & Sociale windenergie Sociale Windenergie & Windenergie langs de A16 1 Ons idee Samen Sociale Windenergie realiseren door samenwerking lokale initiatieven in Zundert?? 2 Wat zijn onze doelstellingen? DUURZAAM LOKAAL BETAALBAAR

Nadere informatie

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten?

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? Dorpsmolen Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? De windmolen van E.A.Z. Wind is 15 meter hoog en levert stroom voor 10 huishoudens. Door samen een molen aan te schaffen kan je allemaal profiteren

Nadere informatie

Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014

Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014 Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014 Afgelopen jaar bent u geïnformeerd over de mogelijkheden voor aanleg van glasvezel in de buitengebieden van de gemeenten Ommen en Hardenberg. In de tweede

Nadere informatie

Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM KIVI 25 januari 2017

Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM KIVI 25 januari 2017 Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM KIVI 25 januari 2017 Even voorstellen Ex-bestuurslid KIVI E (-2016) Vroeger: Hoogovens IJmuiden en KPN Telecom, ing. bureau Ebatech, Nuon Windenergie Vattenfall (2009),

Nadere informatie

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten?

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? Dorpsmolen Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? De windmolen van E.A.Z. Wind is 15 meter hoog en levert stroom voor 10 huishoudens. Door samen een molen aan te schaffen kan je allemaal profiteren

Nadere informatie

Oprichtingsvergadering 3 april 2013. Opgewekt aan het IJ

Oprichtingsvergadering 3 april 2013. Opgewekt aan het IJ Oprichtingsvergadering 3 april 2013 Opgewekt aan het IJ Agenda oprichtingsvergadering 3 april 2013 1.Korte introductie ronde: RvC, bestuur en aanwezigen 2.Over NDSM Energie Missie, visie, kernwaarden,

Nadere informatie

Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op?

Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op? Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op? Door: Ronald Franken en Maarten Corpeleijn (r.franken@atrive.nl / m.corpeleijn@atrive.nl) 3 september 2013 Ten geleide Met het nieuwe energie-akkoord

Nadere informatie

programma - welkom - ontstaan initiatief - wat is een regeling Verlaagd Tarief (postcoderoos) - hoever zijn we - kosten/opbrengsten - wie doet mee

programma - welkom - ontstaan initiatief - wat is een regeling Verlaagd Tarief (postcoderoos) - hoever zijn we - kosten/opbrengsten - wie doet mee Crowdfunding populair voor zonnepanelen Den Haag - Steeds meer mensen die zelf geen dak hebben, willen wel investeren in zonnepanelen. Projecten waarbij mensen samen investeren in de zonne-energieparken

Nadere informatie

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten?

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? Dorpsmolen Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? De windmolen van E.A.Z. Wind is 15 meter hoog en levert stroom voor 10 huishoudens. Door samen een molen aan te schaffen kan je allemaal profiteren

Nadere informatie

Start van Zon op het Dok. De Witte Boei Amsterdam Eric de Lange 18 oktober 2017

Start van Zon op het Dok. De Witte Boei Amsterdam Eric de Lange 18 oktober 2017 Start van Zon op het Dok De Witte Boei Amsterdam Eric de Lange 18 oktober 2017 Klimaatverandering zet door LARS EIST IJS! Wie is Zon op Nederland Iedereen in Nederland in staat stellen zelf zonnestroom

Nadere informatie

Overijssel maakt werk van nieuwe energie!

Overijssel maakt werk van nieuwe energie! Overijssel maakt werk van nieuwe energie! U wilt met uw onderneming of woningcorporatie werk maken van nieuwe energie of energiebesparing. Maar u krijgt de financiering niet (volledig) rond via een bancaire

Nadere informatie

Overijssel maakt werk van nieuwe energie!

Overijssel maakt werk van nieuwe energie! Overijssel maakt werk van nieuwe energie! U wilt met uw onderneming of woningcorporatie werk maken van nieuwe energie of energiebesparing. Maar u krijgt de financiering niet (volledig) rond via een bancaire

Nadere informatie

Overijssel maakt werk van nieuwe energie!

Overijssel maakt werk van nieuwe energie! Overijssel maakt werk van nieuwe energie! U wilt met uw onderneming of woningcorporatie werk maken van nieuwe energie of energiebesparing. Maar u krijgt de financiering niet (volledig) rond via een bancaire

Nadere informatie

Verslag Windexcursie 29 september 2016

Verslag Windexcursie 29 september 2016 Verslag Windexcursie 29 september 2016 Op donderdag 29 september 2016 organiseerde de Gemeente Groningen een excursie naar de windparken in Nijmegen en Deventer. Dit voor raadsleden van de gemeente Groningen,

Nadere informatie

De kracht van delen in lokale wind- en zonprojecten

De kracht van delen in lokale wind- en zonprojecten De kracht van delen in lokale wind- en zonprojecten Menno van Rossum De Windcentrale Jeroen Vanson Greenchoice 21 November 2014 AGENDA Greenchoice Over Greenchoice Lokale initiatieven en coöperaties De

Nadere informatie

Kees Smitskamp Guido Weber. 18 januari 2016

Kees Smitskamp Guido Weber. 18 januari 2016 Kees Smitskamp Guido Weber 18 januari 2016 } 19.30 Presentatie van Zonnecollectief Tuindorp Hengelo } 20.00 Presentatie Pure Energie uit Enschede } 20.15 Pauze } 20.45 Vragen } 21.30 Einde Zaalhuur, koffie,

Nadere informatie

Visie op Sociale windenergie. Burgerinitiatief Duurzaam Drimmelen

Visie op Sociale windenergie. Burgerinitiatief Duurzaam Drimmelen Visie op Sociale windenergie Burgerinitiatief Duurzaam Drimmelen Wat zijn onze doelstellingen? DUURZAAM LOKAAL BETAALBAAR Duurzaam Drimmelen wil duurzaamheid in gemeente Drimmelen vergroten Ecologisch,

Nadere informatie

VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT

VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT De overheid wil duurzame energie stimu leren en innovatie van duurzame energietechnieken bevor deren: meer duurzame energie in de toekomst. Doel is 16% duur

Nadere informatie

Wilma Paalman / Gemeente HvT 16 juni 2016 / Werksessie bij NBNL. Modulair bouwen van routekaarten voor de energietransitie

Wilma Paalman / Gemeente HvT 16 juni 2016 / Werksessie bij NBNL. Modulair bouwen van routekaarten voor de energietransitie Wilma Paalman / Gemeente HvT 16 juni 2016 / Werksessie bij NBNL Modulair bouwen van routekaarten voor de energietransitie HOF VAN TWENTE Provincie Overijssel Regio Twente Geherindeelde gemeente (5 oude)

Nadere informatie

Harry Roetert, Stimuland / Provincie. Themadag bio-energie 27 februari 2013

Harry Roetert, Stimuland / Provincie. Themadag bio-energie 27 februari 2013 Harry Roetert, Stimuland / Provincie Themadag bio-energie 27 februari 2013 Bio-energieconsulenten: - Sinds 2006, in opdracht van de Provincie Overijssel - Voorlichting, loket voor boeren, bedrijven en

Nadere informatie

Haalbaarheid van Zon-PV. 26 November 2012 Jan Willem Zwang Martin Marquering

Haalbaarheid van Zon-PV. 26 November 2012 Jan Willem Zwang Martin Marquering Haalbaarheid van Zon-PV 26 November 2012 Jan Willem Zwang Martin Marquering Agenda Zon-PV Algemeen Business case Giesbers Business case Flynth Investeren door Green Spread Over Green Spread Zonnepanelen

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Duurzaam Heino 2011-2012

Jaarverslag Stichting Duurzaam Heino 2011-2012 1 Jaarverslag Stichting Duurzaam Heino 2011-2012 Oprichting in 2011. De Stichting Duurzaam Heino (SDH) werd op 20 mei 2011 ten overstaan van de Heinose notaris mw. mr. H.E. van der Werf door Johan Seekles,

Nadere informatie

Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM NCLG Achterhoek 21 april 2016

Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM NCLG Achterhoek 21 april 2016 Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM NCLG Achterhoek 21 april 2016 Inhoudsopgave presentatie 1. Energietransitie: besparing, opwekking, ruimte 2. AGEM, stand van zaken 3. Programma Zon op Erf De urgente

Nadere informatie

ZONNE-ENERGIE RIJNSTATE Van idee tot exploitatie

ZONNE-ENERGIE RIJNSTATE Van idee tot exploitatie ZONNE-ENERGIE RIJNSTATE Van idee tot exploitatie ZONNE-ENERGIE RIJNSTATE Van idee tot exploitatie 2 3 IDEE 6 ONTWIKKELING 10 CROWDFUNDING 14 REALISATIE 18 EXPLOITATIE 28 4 5 IDEE Rijnstate heeft maatschappelijk

Nadere informatie

Een visie voor een groene duurzame toekomst Energie die je blij maakt! - prof. dr. ir. W. Ockels

Een visie voor een groene duurzame toekomst Energie die je blij maakt! - prof. dr. ir. W. Ockels Een visie voor een groene duurzame toekomst Energie die je blij maakt! - prof. dr. ir. W. Ockels De Groene Reus Coöperatie u.a. delegatie CU-fractie 6 maart 2015 van 14.00-17.00 uur Natuurbelevingscentrum

Nadere informatie

presentatie over Zonnedak Holthuizen

presentatie over Zonnedak Holthuizen presentatie over Zonnedak Holthuizen 13 maart 2017 1 Zonnedak Holthuizen INHOUD presentatie: 1. introductie (FvH) 2. wat is en wat doet AGEM? (RK) 3. praktijkervaring met zonnedaken (RK) 4. Zonnedak Holthuizen

Nadere informatie

SAMEN van de ZON profiteren

SAMEN van de ZON profiteren Kennisfestival Lokale Energie Overijssel SAMEN van de ZON profiteren 10 november 2017 Zwolle 1 Inhoud Animatie Aanleiding en achtergrond initiatief Coöperatie Hof van Twente op Rozen: Positionering; Werking

Nadere informatie

Energievisie Energiecoöperatie Noordseveld

Energievisie Energiecoöperatie Noordseveld Energievisie Energiecoöperatie Noordseveld Opschalen en Opschieten! Concept 5 juli 2017 Energievisie ECN versie 1.2 1 Inhoud 1. Koers Energiecoöperatie Noordseveld 2. Opgave Noordenveld 3. Ruimtelijke

Nadere informatie

De toolbox. Te gebruiken instrument

De toolbox. Te gebruiken instrument LochemEnergie heeft geen blauwdruk klaarliggen voor het plaatsen van windmolens. We zullen samen met de leden en lokale organisaties de opties en locaties bespreken. We hebben een draaiboek en een toolbox

Nadere informatie

Regelgeving: een jungle?

Regelgeving: een jungle? Elektriciteitswet 1998 Gefundeerd op het traditionele systeem Grootschalige productie, transport naar passieve consumenten Kosten van transport collectief gemaakt Project Stroom: - integratie gas en elektriciteitswet

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder

Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 10 juli 2017 9 n.v.t. wethouder M. Blind Kenmerk 17.003559 *17.003559* Datum B&W-besluit

Nadere informatie

Zon op VVE. Wormerveer Eric de Lange 19 mei 2016

Zon op VVE. Wormerveer Eric de Lange 19 mei 2016 Zon op VVE Wormerveer Eric de Lange 19 mei 2016 Waarom doen we dit? Wereldwijde klimaatcrisis Klimaat top Parijs Energie Akkoord Nederland Klimaatzaak Urgenda Maar er gebeurt nog steeds te weinig en te

Nadere informatie

Informatieavond 25 januari

Informatieavond 25 januari Informatieavond 25 januari Waarom is BoeN opgericht? Doelstellingen: lokaal Duurzaam Bewustwording Betaalbaar Onafhankelijk Wat wil BoeN? Werkgroepen: 1. Marketing en communicatie 2. Zonne energieprojecten

Nadere informatie

Mogelijkheden voor energie coöperaties. Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195

Mogelijkheden voor energie coöperaties. Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195 Mogelijkheden voor energie coöperaties Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195 Inhoud Samen sterker Belang van gezamenlijke projecten Variant 1: alles achter de meter Variant 2: korting

Nadere informatie

Stimuland Vilsterseweg PD Vilsteren Tel (0529) Fax (0529)

Stimuland Vilsterseweg PD Vilsteren Tel (0529) Fax (0529) Stimuland Vilsterseweg 11 7734 PD Vilsteren Tel (0529) 47 81 80 Fax (0529) 45 20 02 info@stimuland.nl www.stimuland.nl Lokale initiatieven succesvol tijdens Pitch Burgerondernemingen Overijssel Voor een

Nadere informatie

Financieringsmogelijkheden Verenigingen of MKB (#020)

Financieringsmogelijkheden Verenigingen of MKB (#020) Financieringsmogelijkheden Verenigingen of MKB (#020) (Voor)financiering door een derde 1. Zonline Doneer de zon: Zonline biedt in samenwerking met Urgenda de mogelijkheid om via crowdfunding zonnepanelen

Nadere informatie

Meedoen met EigenWijkse Zonprojecten

Meedoen met EigenWijkse Zonprojecten Meedoen met EigenWijkse Zonprojecten 1. Ik wil meedoen met Eigenwijkse Zonprojecten. Wat moet ik doen? Bekijk de actuele projecten op www.ewec.nl. Kies een project en volg de stappen voor aanmelding. 2.

Nadere informatie

Menukaart. Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt?

Menukaart. Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt? Menukaart Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt? Schooldakrevolutie Schreeuw met ons van de daken: we zullen niet rusten tot elke vierkante centimeter van onze schooldaken

Nadere informatie

Hoe word je van vrijwilligersorganisatie een bedrijf?

Hoe word je van vrijwilligersorganisatie een bedrijf? Hoe word je van vrijwilligersorganisatie een bedrijf? Workshop 6.4, Evenement Hier Opgewekt Den Haag, 21 november 2014 Arien Scholtens, dea Jurgen van der Heijden, CALorie Hoe word je van vrijwilligersorganisatie

Nadere informatie

Zonnecoöperatie West-Friesland Burgerinitiatief. 1 september 2014

Zonnecoöperatie West-Friesland Burgerinitiatief. 1 september 2014 Zonnecoöperatie West-Friesland Burgerinitiatief 1 september 2014 Programma: Welkom! Wethouders Wijnne en Nootebos aan het woord Werkgroepleden Presentatie plannen Vragen? Afsluiting: circa 21.30 uur Wethouder

Nadere informatie

Rabin Baldewsingh. 27 juni SBR congres

Rabin Baldewsingh. 27 juni SBR congres Samen op weg naar een klimaatneutraal Den Haag Rabin Baldewsingh wethouder duurzaamheid gemeente Den Haag 27 juni SBR congres Den Haag Ambitie Den Haag klimaatneutraal in 2040 CO 2 -emissie reduceren door:

Nadere informatie

PARTICIPEREN IN WIND. windenergie in de Karolinapolder. Participatie in wind geeft meer draagvlak. Meer inspraak betekent meer verantwoordelijkheid

PARTICIPEREN IN WIND. windenergie in de Karolinapolder. Participatie in wind geeft meer draagvlak. Meer inspraak betekent meer verantwoordelijkheid PARTICIPEREN IN WIND windenergie in de Karolinapolder innogy september 2016 Participatie in wind geeft meer draagvlak Meer inspraak betekent meer verantwoordelijkheid Mogelijke modellen van participatie

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL CONFORM ARTIKEL 4:2 REGLEMENT VAN ORDE

INITIATIEFVOORSTEL CONFORM ARTIKEL 4:2 REGLEMENT VAN ORDE INITIATIEFVOORSTEL CONFORM ARTIKEL 4:2 REGLEMENT VAN ORDE 1. Rol van de gemeente bij het opzetten en ondersteunen van lokale duurzame energie initiatieven. 2. Onderzoek naar de mogelijkheden plaatsing

Nadere informatie

VERHUUR JE DAK AAN GREENCROWD

VERHUUR JE DAK AAN GREENCROWD VERHUUR JE DAK AAN GREENCROWD Over Greencrowd Greencrowd structureert en financiert duurzame-energie-projecten. Greencrowd richt zich hierbij op projecten waarbij lokale, duurzame energieproductie wordt

Nadere informatie

HANDOUT BUSINESSPLAN dea HIER OPGEWEKT ENERGY PIT 12 APRIL #energypit

HANDOUT BUSINESSPLAN dea HIER OPGEWEKT ENERGY PIT 12 APRIL #energypit HANDOUT BUSINESSPLAN dea HIER OPGEWEKT ENERGY PIT 12 APRIL 2013 www.hieropgewekt.nl twitter: @hieropgewekt #energypit Handout businessplan dea Energy Pit -12 april 2013 Profiel dea is een energiecoöperatie

Nadere informatie

Windenergie & Windpark Neer. Har Geenen Eric van Eck

Windenergie & Windpark Neer. Har Geenen Eric van Eck Windenergie & Windpark Neer Har Geenen Eric van Eck Inhoud van deze presentatie 1. Waarom duurzame energie 2. Potentieel windenergie 3. Overheidsbeleid en wetgeving 4. Windpark Neer 5. Ontwikkeling wind

Nadere informatie

Samen de WIND delen Presentatie WINDcoöperatie Andijk

Samen de WIND delen Presentatie WINDcoöperatie Andijk Samen de WIND delen Presentatie WINDcoöperatie Andijk Maarten Deutekom / Wim Joosten / Henk van Ossenbruggen Het programma 1. Wie zijn wij? 2. Het Energie Akkoord & Regeling verlaagd tarief 3. Wat is de

Nadere informatie

Koepel presentatie ten behoeve van Bestuur Vogelwijk Energie(k) Den Haag

Koepel presentatie ten behoeve van Bestuur Vogelwijk Energie(k) Den Haag Koepel presentatie ten behoeve van Bestuur Vogelwijk Energie(k) Den Haag Indeling 1. Algemene Informatie a) Wijk b) Vogelwijk Energie(k) 2. Historie Vogelwijk Energie(k) 3. Duinvogel 4. Resultaten (naar

Nadere informatie

AGEM Holding B.V. Bestuur: Wethouders AGEM U.A. en Guus Ydema. AGEM Levering B.V. Directeur: Guus Ydema

AGEM Holding B.V. Bestuur: Wethouders AGEM U.A. en Guus Ydema. AGEM Levering B.V. Directeur: Guus Ydema Informatiebijeenkomst Leefbaar Buitengebied Oude IJsselstreek Jacquo Harbers 2 december 2015 Coöperatieve vereniging Achterhoekse Groene Energiemaatschappij U.A. Bestuur: wethouders gemeenten AGEM Holding

Nadere informatie

Betuwewind. Winddagen 2016

Betuwewind. Winddagen 2016 Betuwewind Winddagen 2016 Burgerwindcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen Coöperatieve vereniging U.A. Iedereen mag lid worden Opgericht n.a.v. vraag Gemeenten aan 11duurzaam, Dirk 3e Moment van betrokkenheid

Nadere informatie

Bestuursflap. Eenmalige subsidieaanvraag Project Zon op Noord. Inzet op energiebesparing en gebruik duurzame energie wordt versterkt

Bestuursflap. Eenmalige subsidieaanvraag Project Zon op Noord. Inzet op energiebesparing en gebruik duurzame energie wordt versterkt Bestuursflap Samenvatting Onderwerp Zaaknummer Z10-30576 Behandelend ambtenaar M. Visser (020 634 9571) Unit/Afdeling UOS/OFD Programma Milieu en Water Doelstelling Inzet op energiebesparing en gebruik

Nadere informatie

Bijlage: Green Deal Sun Share Breda

Bijlage: Green Deal Sun Share Breda 1. Breda DuurSaam Breda DuurSaam is een onafhankelijke coöperatie die projecten opzet, begeleidt en uitvoert die bijdragen aan een volhoudbare, leefbare en gezonde Bredase samenleving. Deze projecten richten

Nadere informatie

Deel 1: de ORGANISATIE-MONITOR

Deel 1: de ORGANISATIE-MONITOR Deel 1: de ORGANISATIE-MONITOR Deze Monitor gaat over: je organisatie (initiatief): mensen, activiteiten, organisatie, financiële situatie. TOELICHTING MONITOR ORGANISATIE LET OP: Deze vragenlijst bestaat

Nadere informatie

Lijst Lammers. Papendrecht 21 januari 2013

Lijst Lammers. Papendrecht 21 januari 2013 Lijst Lammers Papendrecht 21 januari 2013 Aan de voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Papendrecht, de heer C.J.M. de Bruin Markt 22 3351 PB Papendrecht Betreft: gemeente Papendrecht aansluiten

Nadere informatie

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Globaal denken, lokaal handelen Zonlicht voorziet de aarde van enorm veel energie: duurzame energie. De hoeveelheid zoninstraling en de daaruit te halen energie is

Nadere informatie

Lijst Lammers. KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013. Persbericht. Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas?

Lijst Lammers. KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013. Persbericht. Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas? Lijst Lammers KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013 Persbericht Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas? Fractie Lijst Lammers pleit voor de Zonatlas in Papendrecht en vraagt

Nadere informatie

PITCH BURGERONDERNEMINGEN 18 JUNI 2015

PITCH BURGERONDERNEMINGEN 18 JUNI 2015 PITCH BURGERONDERNEMINGEN 18 JUNI 2015 Rapportage Opgesteld voor: Contactpersoon Stimuland: Provincie Overijssel mw. A. Niewind Postbus 10078 8000 GB Zwolle Imke Bardoel Datum: 16 juli 2015 Stimuland Vilsterseweg

Nadere informatie

Zon op Zwijndrecht daar krijg ik energie van Wij Buurtbewoners Wat/Wie Op het zijn dak een van burgerinitiatief kopen een samen in een coöperatie -zonnepanelen is openbaar Zon op gebouw Zwijndrecht Eerste

Nadere informatie

Project MienskipsEnergie

Project MienskipsEnergie Project MienskipsEnergie Lokaal en duurzame energie Met draagvlak en zeggenschap van de bewoners Waarbij de baten terugvloeien naar het dorp 10-10-2017 2 Project Collectieve zonnedaken 7 Trynwâldster zonnedaken

Nadere informatie

Zon op Heerjansdam daar krijgen we energie van! Samenwerkingsverband Wat/Wie Buurtbewoners is kopen van omwonende burgers/ondernemers Zon samen op in een Heerjansdam Op Dit is het het dak tweede van een

Nadere informatie

Menukaart. Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt?

Menukaart. Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt? Menukaart Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt? Schooldakrevolutie Schreeuw met ons van de daken: we zullen niet rusten tot elke vierkante centimeter van onze schooldaken

Nadere informatie

SAMEN IETS MOOIS GAAN DOEN. Postcoderoos Project ECZoR

SAMEN IETS MOOIS GAAN DOEN. Postcoderoos Project ECZoR SAMEN IETS MOOIS GAAN DOEN Postcoderoos Project ECZoR Agenda Opening en welkom; Jan Snelders, vz. ECU Klimaatdoelstellingen gemeente Tilburg; Paul van Dijk Presentatie collectief PV systeem Pauze Vragenronde

Nadere informatie

Raymond Roeffel Directeur Trineco. Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne

Raymond Roeffel Directeur Trineco. Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne Raymond Roeffel Directeur Trineco Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne Agenda Waarom zonnestroom? Wet en regelgeving rondom zonnesystemen Salderingstarieven De meest voorkomende situaties

Nadere informatie

Deel 3: de Productie(-installatie) MONITOR

Deel 3: de Productie(-installatie) MONITOR Deel 3: de Productie(-installatie) MONITOR Deze Monitor gaat over productie-installaties: windturbines, windparken collectieve zonprojecten andere productie-installaties alle productie-projecten waar jullie

Nadere informatie

Maak werk van zon & wind Schone energie voor heel Tynaarlo. Tynaarlo

Maak werk van zon & wind Schone energie voor heel Tynaarlo. Tynaarlo Maak werk van zon & wind Tynaarlo Aanleiding Najaarsnota 2008 aankondiging plannen voor duurzame energie Voorjaar 2009 ontwikkelen scenario s Mei 2009 raadpleging inwoners Tynaarlo Juni 2009 voorstellen

Nadere informatie

12-12-2014 thuis in energie presentatie Duurzaam4Life 3

12-12-2014 thuis in energie presentatie Duurzaam4Life 3 Programma 20:00 Plenaire aftrap VKK Energie inspiratie Otto Willemsen AGEM samen op weg Guus Ydema Provinciale regelingen Maarten Visschers Leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen Peter van Heek 20:30

Nadere informatie

GEEN EIGEN DAK, WEL EIGEN ZONNEPANELEN? KOOP NU PANELEN OP ZONSTATION 1. EEN COLLECTIEF ZONNEDAK OP METROSTATION REIGERSBOS

GEEN EIGEN DAK, WEL EIGEN ZONNEPANELEN? KOOP NU PANELEN OP ZONSTATION 1. EEN COLLECTIEF ZONNEDAK OP METROSTATION REIGERSBOS ZONSTATION GEEN EIGEN DAK, WEL EIGEN ZONNEPANELEN? KOOP NU PANELEN OP ZONSTATION 1. EEN COLLECTIEF ZONNEDAK OP METROSTATION REIGERSBOS Amsterdam staat aan de vooravond van een energietransitie. Van vieze

Nadere informatie

Dan op een ander dak!

Dan op een ander dak! Geen zonnepanelen op eigen dak? Dan op een ander dak! Een initiatief van Zon op Nederland Wat is Zon op Nederland In het kort: Zon op is burgerinitiatief Buurtbewoners kopen gezamenlijk zonnepanelen Op

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Gebiedsontwikkeling de Vlaas Registratienummer: 00592142 Datum: 8 september 2016 Portefeuillehouder: W.A. Verhees Steller: DHM Verbaarschot Nummer: RIB-HV-1667 Geachte heer,

Nadere informatie

Energieservice van Green Spread. Service-abonnementen duurzame energie voor gemeenten december 2013

Energieservice van Green Spread. Service-abonnementen duurzame energie voor gemeenten december 2013 Energieservice van Green Spread Service-abonnementen duurzame energie voor gemeenten december 2013 Energieadvies voor gemeenten Ervaring en producten Green Spread Quickscans Energiepotentiekaart Inzicht

Nadere informatie

Coöperatie Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud U.A.

Coöperatie Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud U.A. Welkom 1 e ALV Coöperatie Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud U.A. 16 juni 2015 Agenda Ingelast agendapunt Achtergrond en projectopzet Systeem en leverancier Levering van opgewekte energie/ eigen energieleverancier

Nadere informatie

Hartelijk welkom! Uniek nieuw initiatief Transition Town Breda Energie coöperatie: Brabants Eigen Energie (BREE)

Hartelijk welkom! Uniek nieuw initiatief Transition Town Breda Energie coöperatie: Brabants Eigen Energie (BREE) Hartelijk welkom! Uniek nieuw initiatief Transition Town Breda Energie coöperatie: Brabants Eigen Energie (BREE) Peter Nuijten Mob: 06-22811585 E-mail: peter.nuijten@hotmail.nl 1 Concept Energie coöperatie

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst: 7 Bildtse Zonnedaken

Informatiebijeenkomst: 7 Bildtse Zonnedaken Informatiebijeenkomst: 7 Bildtse Zonnedaken Woensdag 29 juni 2016 Wat gaan we bespreken? Waarom duurzame energie? Wat is Mienskips Energie? Zonnecollectief 7 Bildtse Zonnedaken Vragen? Waarom duurzame

Nadere informatie

Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten

Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten voor financiering van duurzame energie 4 Voorwoord Euro s zijn vaak de sleutel om projecten voor de opwekking van duurzame

Nadere informatie

Investeer in een duurzame toekomst: 100% Pure Energie voor Amsterdam

Investeer in een duurzame toekomst: 100% Pure Energie voor Amsterdam Investeer in een duurzame toekomst: 100% Pure Energie voor Amsterdam foto: Cris Toala Olivares Amsterdam die mooie stad is gebouwd op palen. Als die stad nu duurzamer wordt, dan kan zij nog meer stralen!

Nadere informatie

Berkel-Enschot 9 oktober 2013

Berkel-Enschot 9 oktober 2013 Berkel-Enschot 9 oktober 2013 Programma Terugblik Organisatie BEC "Lokale energie: van Brussel tot Berkel- Enschot door Donald van den Akker Speerpunten BEC Wat bieden we leden? Hoe verder? Terugblik -

Nadere informatie

Stelling 1: Energie is geld voor Fryslân

Stelling 1: Energie is geld voor Fryslân Gebruik de lokale, Friese kracht voor meer duurzame energie en werkgelegenheid Vijf stellingen voor een duurzamer Fryslân Steeds meer Friezen kiezen er voor om zelf duurzame energie op te wekken, thuis

Nadere informatie

Samenwerken met agrariërs geeft kansen voor groene energie. Ton van Korven Projectleider Bio-economie Ton.van.Korven@zlto.nl

Samenwerken met agrariërs geeft kansen voor groene energie. Ton van Korven Projectleider Bio-economie Ton.van.Korven@zlto.nl Samenwerken met agrariërs geeft kansen voor groene energie Ton van Korven Projectleider Bio-economie Ton.van.Korven@zlto.nl LTO inzet duurzame energie 1. Verbetering inkomenspositie door (decentrale)energieproductie

Nadere informatie

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk De Lokale Duurzame Energie Coöperatie EnergieCoöperatieBoxtel Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk WWW.ECBOXTEL.NL LDEC: Waarom en waartoe leidt het Samen met leden realiseren van betaalbare, duurzame,

Nadere informatie

PRESENTATIE. Zon op Bedrijfsdaken 01 / INTRODUCTIE 02 / PROJECTCASE TEXEL 03 / ZON OP BEDRIJFSDAKEN 04 / PROJECTCASES

PRESENTATIE. Zon op Bedrijfsdaken 01 / INTRODUCTIE 02 / PROJECTCASE TEXEL 03 / ZON OP BEDRIJFSDAKEN 04 / PROJECTCASES 01 / INTRODUCTIE 02 / PROJECTCASE TEXEL 03 / ZON OP BEDRIJFSDAKEN PRESENTATIE Zon op Bedrijfsdaken 04 / PROJECTCASES 05 / UW BEDRIJVENTERREIN VERDUURZAMEN? ZON OP BEDRIJFSDAKEN Ambitie gemeente Energieneutraal

Nadere informatie

17-7-2014. Waarom glasvezel? Agenda. Waarom wordt dat een probleem?

17-7-2014. Waarom glasvezel? Agenda. Waarom wordt dat een probleem? Agenda Opening avond voorzitter Presentatie: Waarom Glasvezel Pauze (uitdelen vragenformulier en folder) Discussie en vragen Nawoord voorzitter Einde Waarom glasvezel? Waarom is aanleg van glasvezel nodig?

Nadere informatie

LochemEnergie Lochemse Coöperatieve Energievereniging

LochemEnergie Lochemse Coöperatieve Energievereniging LochemEnergie Lochemse Coöperatieve Energievereniging Ja ik wil zonne-energie, maar... Wat moet ik doen? Is het financieel rendabel? Welke zonnecellen zijn het beste? Waar en door wie worden panelen geïnstalleerd?

Nadere informatie

PARTICIPATIE IN DUURZAME ENERGIE

PARTICIPATIE IN DUURZAME ENERGIE PARTICIPATIE IN DUURZAME ENERGIE Gemeente Zeewolde December 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/27 Datum Februari 2017

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: Wat als je zelf graag zonne- energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Breda DuurSaam heeft het initiatief genomen om iedereen de mogelijkheid

Nadere informatie

We werken o.a. voor. Nevenfuncties -Lokale betrokkenheid- 22-4-2015 Presentatie Synprofect stilstaan bij vooruitgang 2

We werken o.a. voor. Nevenfuncties -Lokale betrokkenheid- 22-4-2015 Presentatie Synprofect stilstaan bij vooruitgang 2 2014 22-4-2015 thuis in energie presentatie Duurzaam4Life Twitter @thuisinenergie @duurzaam4life 1 We werken o.a. voor Nevenfuncties -Lokale betrokkenheid- 1997 1999 2003 2009 2010 2015 22-4-2015 Presentatie

Nadere informatie

Coöperatie NoaberZon U.A.

Coöperatie NoaberZon U.A. Coöperatie NoaberZon U.A. Oprichtingsvergadering Coöperatief zonnedak Vragender 28-11-2016 Agenda 1. Opening en verwelkoming 2. Wat doet VCEN 3. Wat doet NoaberZon 4. Voorstellen bestuur NoaberZon 5. Coöperatief

Nadere informatie

KEMPENENERGIE. samen groen

KEMPENENERGIE. samen groen KEMPENENERGIE samen groen De coöperatie KempenEnergie wil alle inwoners van de 5 Kempengemeenten toegang geven tot de maatschappelijke en financiële voordelen van lokaal opgewekte schone energie. KEMPENENERGIE

Nadere informatie

Jan Willem Zwang & Sven Pluut Amersfoort, 15 november 2013

Jan Willem Zwang & Sven Pluut Amersfoort, 15 november 2013 Crowdfunding Jan Willem Zwang & Sven Pluut Amersfoort, 15 november 2013 Stichting Green Crowd Utrechtseweg 310 Gebouw H02 6812 AR Arnhem 0285 4013 471 www.greencrowd.nl Agenda Korte introductie Wat is

Nadere informatie

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam Context Klimaatprobleem Er is sprake van een wereldwijd klimaatprobleem, waarbij de temperatuur over de afgelopen decennia structureel is opgelopen. Deze trend wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgas,

Nadere informatie

Presentatie Duurzame Energie. Podiumbijeenkomst 17 maart

Presentatie Duurzame Energie. Podiumbijeenkomst 17 maart Presentatie Duurzame Energie Podiumbijeenkomst 17 maart Energie-opgave 2 Kader: Mondiaal Lokaal Klimaatakkoord Parijs (2015) Ministerie EZ/ NL Energie Neutraal 2050 Provinciaal uitvoeringsprogramma (2016)

Nadere informatie

Waarom zonnestroom? 21 maart 2013 1

Waarom zonnestroom? 21 maart 2013 1 Waarom zonnestroom? De zon is ruim voorradig. Je eigen stroom duurzaam zelf opwekken. Verwachte levensduur panelen ca. 30 jaar. Minder afhankelijk van de grote maatschappijen Minder invloed van wat ver

Nadere informatie

7-PUNTENPLAN 2013-2014

7-PUNTENPLAN 2013-2014 7-PUNTENPLAN 2013-2014 oplegger bij het meerjarig actieplan DUURZAME WADDENEILANDEN OP WEG NAAR EEN ENERGIEKE TOEKOMST IN 2020 1 1. Inleiding Dit 7-punten plan is een oplegger bij het meerjarig actieplan

Nadere informatie

Spiekbriefje Frisse Wind

Spiekbriefje Frisse Wind Spiekbriefje Frisse Wind Feiten over windenergie voor feestjes, verjaardagen of andere bijeenkomsten. Er worden dan veel halve waarheden over windenergie verkondigd, en dat is jammer, want windenergie

Nadere informatie

Raedthuys beschikt over het Milieukeur groene elektriciteit, zie www.milieukeur.nl

Raedthuys beschikt over het Milieukeur groene elektriciteit, zie www.milieukeur.nl Raedthuys gelooft in duurzame energie van Nederlandse bodem. De energie die zijn oorsprong kent in het ontstaan van ons land. Van de innovatieve, ondernemende Hollander die windenergie gebruikte om polders

Nadere informatie

Welkom Energie besparen en opwekken met PV panelen ECOPARK DE LIMES, ALPHEN AAN DEN RIJN, 16 JULI 2015

Welkom Energie besparen en opwekken met PV panelen ECOPARK DE LIMES, ALPHEN AAN DEN RIJN, 16 JULI 2015 Welkom Energie besparen en opwekken met PV panelen ECOPARK DE LIMES, ALPHEN AAN DEN RIJN, 16 JULI 2015 Een beter klimaat begint bij jezelf! Erik de Ruijter, Coöperatie EnergiekAlphen SAMEN, LOKAAL EN DUURZAAM

Nadere informatie