Successie en opvolging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Successie en opvolging"

Transcriptie

1 Successie en opvolging Tips voor een geslaagde planning

2 Wat vindt u in deze gids? Successie en opvolging Tips voor een geslaagde planning 1. Drie redenen om aan successieplanning te doen p.4 2. De bouwstenen: waarmee doet u aan successieplanning? 6 De keuze van uw woonplaats en uw burgerlijke staat 6 Een optimaal beheer van uw portefeuille 9 Tijdig beslissen over uw hebben en houden 10 De opvolging en overdracht van uw bedrijf op voorhand regelen Successieplanning is een maatpak 24 De tarieven, vrijstellingen en verminderingen zijn een gewestelijke materie. In deze gids behandelen wij de situatie in Vlaanderen. Verantwoordelijke uitgever: H. Vidts, Vuurkruisenlaan 2, 3000 Leuven Auteurs: Dienst successieplanning SBB Coördinatie en eindredactie: SBB dienst marketing en communicatie Vormgeving: Factum 2

3 Waarom deze gids? In mijn jonge jaren heb ik een eigen zaak opgestart. Vandaag is het een flinke kmo geworden. Eén van mijn drie kinderen wil nu het bedrijf van me overnemen. Maar hoe regel ik dit? Hoe zorg ik ervoor dat de andere twee evenveel krijgen? Dit soort vragen worden ons - in al zijn varianten - steeds vaker gesteld. Wij zijn daar trouwens bijzonder blij om. Want een goede en tijdige planning is een eerste voorwaarde voor succes. Dat succes komt niet alleen tot uiting in het voortbestaan van uw zaak, maar ook in het groeien en bloeien van de onderneming die uw levenswerk is. Het succes is ook meer dan het vermijden van torenhoge belastingen door diegenen die de fakkel van u overnemen. Het succes uit zich vooral in blijvende sterke banden en goede relaties in uw familie. In dit belangrijke domein wil SBB u als accountant en adviseur van de Vlaamse ondernemer optimaal begeleiden. Onze gespecialiseerde adviseurs successieplanning kunnen u feilloos wegwijs maken in het doolhof van belastingen, vennootschapsrecht, huwelijksvermogensrecht, erfrecht, deontologische voorschriften én alle andere aspecten die bij een goede regeling komen kijken. Zij werken samen met u aan een regeling die past als een maatpak. In deze gids krijgt u alvast een goede kijk op wat er bij een optimale opvolgings- en successieplanning komt kijken. Hebt u na het lezen vragen of wenst u een afspraak met een van onze adviseurs om uw persoonlijke situatie te laten bekijken? Achteraan in de gids vertellen wij u graag hoe we te werk gaan. Neem gerust contact op met onze adviseurs successie. We maken graag tijd voor u. Veel leesplezier! Herman Vidts Algemeen directeur 3

4 1 Drie goede redenen om aan successieplanning te doen Uw levenswerk beschermen In vele ondernemersfamilies is het bedrijf het kroonjuweel. U steekt er tijd en energie in, u haalt er voldoening uit en verdient er uw geld. Een bedrijf is een levenswerk, soms van meerdere generaties. Veelal heeft men in gedachten aan wie men het wil doorgeven. Soms aan één of meerdere kinderen, soms aan anderen. Maar weet u precies wat u wenst? Wilt u het bedrijf verkopen of schenken? Wilt u zelf nog inkomsten behouden uit het bedrijf? Wilt u nog controle uitoefenen? Welke rol voorziet u voor de andere kinderen of familieleden? Zullen ook zij betrokken blijven bij het bedrijf? Hoe zult u ervoor zorgen dat zij niet teveel tussenkomen in de dagelijkse werking? Om uw plan in praktijk te brengen, moet u vele vragen beantwoorden. Torenhoge belastingen vermijden Wanneer de ondernemer of onderneemster komt te overlijden, moeten de erfgenamen en/of legatarissen successierechten betalen. De hoogte van die successierechten hangt af van de grootte van hun erfdeel. Voor de langstlevende echtgenoot of de kinderen die erven, kan het tarief oplopen tot 27%! Meestal kunt u deze hoge successierechten vermijden. Als u er tijdig mee begint, vinden wij samen zeker de formule die voldoet aan al uw wensen. 4

5 De familiebanden vrijwaren Misschien willen u en uw partner elkaar optimaal beveiligen mocht een van u beiden overlijden. Misschien wenst u dat uw partner op dat ogenblik zonder probleem de gezinswoning kan verkopen. Misschien wilt u uw vermogen inzetten om te zorgen voor het levensonderhoud van een gehandicapt kind. Misschien wenst u bepaalde kinderen te bevoordelen ten opzichte van de anderen. Uw eigen wensen en uw familiale situatie bepalen hoe uw persoonlijke successieplanning eruit zal zien. Meer nog. Uw successieplanning bepaalt ook hoe de relaties tussen uw familieleden zullen zijn als u er niet meer bent. Ook hier genieten duidelijke beslissingen de voorkeur. Zowel voor u, als voor diegenen die na u komen. 5

6 2 De bouwstenen: waarmee doet u aan successieplanning? Elk van ons neemt, soms zelfs onbewust, beslissingen die invloed hebben op ons vermogen, zelfs na het overlijden. Of u het nu wilt of niet, uw successie plant u dus sowieso. De kunst is op de juiste momenten de juiste beslissingen te nemen. Wij zetten de bouwstenen voor een goede planning daarom graag even op een rij. 1. De keuze van uw woonplaats en uw burgerlijke staat U bent gehuwd? En wat staat er in uw huwelijkscontract? Uw huwelijkscontract regelt het lot van de goederen die u toebehoren. Niet alleen tijdens uw huwelijk, maar ook bij de ontbinding ervan, hetzij door echtscheiding, hetzij door overlijden. Met een huwelijkscontract kunt u elkaar begunstigen wanneer een van beiden komt te overlijden. Deze huwelijksvoordelen kunnen niet worden aangevochten door uw andere reservataire erfgenamen (uw kinderen of uw ouders). Maar let op: deze handelwijze is fiscaal niet altijd even voordelig! U kunt uw huwelijkscontract ook zo modelleren dat de langstlevende echtgenoot en de kinderen zo weinig mogelijk successieen schenkingsrechten hoeven te betalen. Dat kan bijvoorbeeld door bepaalde eigen goederen in de huwgemeenschap te brengen. Zo moet de langstlevende echtgenoot minder successierechten betalen aangezien deze slechts verschuldigd zijn op de helft van het gemeenschappelijk vermogen. Vaak betalen op die manier ook de kinderen minder successierechten. Maar ook met andere clausules kunt u elkaar optimaal beschermen. 6

7 Optimalisatie bij Bert en Marleen, zodat de langstlevende vrij kan beschikken over het huis De toestand Bert en Marleen zijn gehuwd zonder huwelijkscontract. Ze hebben drie kinderen: Greet, Willem en Nadine. De successie Bert komt te overlijden en heeft geen testament gemaakt. Marleen erft het vruchtgebruik over de grote gezinswoning. De blote eigendom komt toe aan de drie kinderen. Marleen vindt het huis te groot om het alleen te bewonen, en wil het verkopen om een serviceflat te kopen. Willem is het er niet mee eens: hij wil niet dat het ouderlijk huis wordt verkocht aan vreemden, maar heeft momenteel geen geld genoeg om zijn zussen uit te kopen. Hij hoopt binnen een aantal jaar als ook Marleen overlijdt wel voldoende gespaard te hebben. Het resultaat? Marleen kan het huis niet verkopen: ze heeft de toestemming nodig van de kinderen wanneer zij de gezinswoning wil verkopen. En gaat Willem onder druk van zijn zussen toch akkoord, dan heeft Marleen enkel recht op de waarde van het vruchtgebruik. Is er iets aan te doen? Zeker wel. Er zijn verschillende mogelijkheden om ervoor te zorgen dat de langstlevende de volle eigendom verkrijgt over de gezinswoning, zodat hij hierover vrij kan beschikken. Er kan bijvoorbeeld een zogenaamd keuzebeding ingelast worden in het huwelijkscontract. 7

8 Niet gehuwd? Wettelijk samenwonen zorgt voor bescherming Wie ongehuwd samenwoont, kan ervoor opteren om een verklaring van wettelijk samenwonen af te leggen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Als een van beiden overlijdt, verkrijgt de langstlevende het vruchtgebruik van de gemeenschappelijke woning en huisraad. Bovendien genieten wettelijk samenwonenden de meest gunstige tarieven in de schenkings- en successierechten: dezelfde als die tussen echtgenoten. Ook familieleden kunnen trouwens een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen. Dit heeft evenwel niet altijd dezelfde gevolgen. Let wel: wettelijke samenwoners zijn geen reservataire erfgenamen. Zij kunnen elkaar dus het erfrecht ontnemen via een testament of door de gezinswoning te schenken aan een derde. Niet gehuwd, noch wettelijk samenwonend? Gebruik beding van aanwas als optie! Wanneer ongehuwd samenwonenden een onroerend goed kopen, opteren zij er vaak voor om een beding van aanwas op te nemen in de aankoopakte. Bij het overlijden van een van beiden, gaat het deel van de overledene over naar de andere partner, in volle eigendom of in vruchtgebruik. Zo zijn beide partners beschermd en kunnen reservataire erfgenamen de ouders of kinderen, bijvoorbeeld geen aanspraak maken op hun deel van het onroerend goed. Maar vanuit fiscaal oogpunt is het beding van aanwas niet altijd de beste keuze. De langstlevende krijgt het onroerend goed immers via een contract, niet via het erfrecht. Met als gevolg dat bij een overlijden van een van beiden de overblijver 10% registratierechten verschuldigd is op de verkoopwaarde van het te verkrijgen onverdeeld aandeel in het onroerend goed. Dit valt vaak duurder uit dan het erven van de gezinswoning bij gehuwden of wettelijk samenwonenden. Best wordt het beding van aanwas dan ook optioneel geformuleerd, zodat de langstlevende zelf kan uitmaken of hij hiervan gebruik wil maken. 8

9 2. Een optimaal beheer van uw portefeuille Uw successieplanning draait om uw hebben en houden. Om wat u gedurende uw gehele leven vergaart en spaart Zorg voor een evenwicht tussen uw roerende en onroerende goederen De successierechten worden in rechte lijn (tussen echtgenoten, samenwonenden en kinderen) afzonderlijk berekend op de roerende en onroerende goederen die u nalaat. Wilt u de successierechten voor uw nabestaanden optimaliseren, dan kunt u alvast een evenwicht nastreven tussen uw roerende en onroerende goederen. Koop uw onroerende goederen gesplitst aan Met het oog op uw successie kunt u onroerende goederen ook gesplitst aankopen: u koopt zelf het vruchtgebruik, diegene die u wilt bevoordelen de blote eigendom. Het voordeel? De blote eigenaar zal bij uw overlijden het onroerend goed verkrijgen zonder dat hij hierop successierechten is verschuldigd. En u kunt als vruchtgebruiker tijdens uw leven volop gebruik maken van het onroerend goed; u kunt het bewonen, verhuren, huurinkomsten innen. Om successierechten te vermijden, moet de blote eigenaar wel kunnen aantonen dat hij de prijs heeft betaald voor de blote eigendom. Wanneer de blote eigendom wordt aangekocht met door u voorafgaandelijk geschonken gelden, wordt dit door de fiscus als fiscaal misbruik beschouwd, tenzij deze handelwijze verantwoord is door andere dan fiscale motieven. 9

10 3. Tijdig beslissen over uw hebben en houden Daarnaast kunt u ook actief beslissingen nemen over wat u wenst na te laten en aan wie. Een greep uit een arsenaal aan mogelijkheden. De schenking, fiscaal én mentaal voordelig Met schenkingen kunt u heel wat wegen uit. Niet alleen op fiscaal vlak: door een deel van uw vermogen te schenken, wordt uw nalatenschap kleiner en betalen uw erfgenamen sowieso minder successierechten. Schenkingen laten u ook toe uw vermogen door te geven volgens uw persoonlijke wensen. Zo kunt u enkel de blote eigendom schenken van goederen waarop u zelf het vruchtgebruik behoudt. Of u kunt bepaalde voorwaarden koppelen aan uw schenking, zodat u gedeeltelijk de controle over uw geld of goed behoudt. Roerende goederen Om roerende goederen - geld, aandelen in een vennootschap, kasbons - over te dragen vormt de schenking het middel bij uitstek. Deze is in Vlaanderen immers onderworpen aan een voordelig registratierecht: 3% voor schenkingen in rechte lijn, tussen echtgenoten of wettelijke samenwonenden; 7% voor schenkingen aan anderen. Meer nog. Via handgift, bankgift of voor een Nederlandse notaris is het ook mogelijk om roerende goederen te schenken zonder schenkingsof successierechten. Voorwaarde is dat de schenker nog drie jaar in leven blijft vanaf de dag van de schenking. Is dit niet het geval, dan komt de schenking in aanmerking voor de heffing van successierechten. 10

11 Onroerende goederen De schenking van onroerende goederen daarentegen gronden, woningen, gebouwen geeft aanleiding tot de heffing van opklimmende ( progressieve ) schenkingsrechten. Deze kunnen oplopen tot 30% voor schenkingen in rechte lijn, tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden, en tot 65% voor schenkingen tussen alle anderen. Om minder schenkingsrechten te betalen, kan men ervoor kiezen om onroerende goederen in verschillende fasen te schenken, telkens met een periode van 3 jaar ertussen. Voor het bepalen van het toepasselijke tarief inzake schenkingsrechten, wordt immers rekening gehouden met schenkingen van onroerende goederen die tot drie jaar voor de laatste schenking hebben plaatsgevonden. Bovendien moet er drie jaar verstrijken te rekenen vanaf de laatste schenking. Zoniet, zal de schenking in aanmerking worden genomen voor het toepasselijke tarief inzake successierechten. 11

12 In de praktijk Optimalisatie bij Jan en Ilse, gehuwd zonder huwelijkscontract, één zoon De toestand Jan (61) en Ilse (59) zijn gehuwd zonder huwelijkscontract, onder het wettelijk stelsel. Zij hebben een zoon, Seppe. In de huwelijksgemeenschap bevinden zich de gezinswoning ter waarde van EUR en een appartement aan de kust ter waarde van EUR. Daarnaast werden de inkomsten van beide echtgenoten geïnvesteerd in spaar- en beleggingsproducten. De beleggingsportefeuille heeft een waarde van EUR. Jan heeft ook zijn ouderlijke woning geërfd, voor een waarde van EUR. De successierechten, deel 1 Jan komt te overlijden. Ilse erft het vruchtgebruik over de helft van de gezinswoning, van het appartement aan zee en van de geldbeleggingen. De andere helft verkrijgt zij in volle eigendom, zonder dat hierop successierechten zijn verschuldigd. Bovendien verkrijgt Ilse het vruchtgebruik over de ouderlijke woonst van Jan. Aangezien de gezinswoning in Vlaanderen is vrijgesteld, betaalt Ilse hierop geen successierechten. Maar voor de overige goederen is zij EUR successierechten verschuldigd: EUR voor de onroerende goederen en EUR voor de roerende goederen. Seppe erft de blote eigendom over de helft van de gezinswoning, van het appartement aan zee en van de geldbeleggingen. Bovendien erft hij de blote eigendom over de ouderlijke woonst van Jan. Hij betaalt hiervoor EUR successierechten: EUR voor de onroerende goederen en EUR voor de roerende goederen. 12

13 De successierechten, deel 2 Wanneer Ilse op haar beurt overlijdt, moet Seppe opnieuw successierechten betalen: op de helft in volle eigendom van de gezinswoning, het appartement aan zee en de geldbeleggingen. Het totaal aan successierechten bedraagt EUR: EUR voor de onroerende goederen en EUR voor de roerende goederen. Zo zijn in totaal EUR successierechten betaald op een vermogen van EUR. Met andere woorden: de gemiddelde belastingdruk bedraagt hier 12%. De oorzaak? Een aanzienlijk deel van de geërfde goederen wordt belast aan het hoogste tarief van 27%... Is er iets aan te doen? Zeker wel. Veronderstel dat: - Jan de door hem geërfde woning had ingebracht in de huwelijksgemeenschap; - Jan en Ilse het appartement aan zee in twee fasen (met een tussentijd van 3 jaar) hadden geschonken aan Seppe; - Jan en Ilse voor EUR aan geldbeleggingen hadden geschonken aan Seppe; dan zou de totale belasting EUR bedragen, goed voor een gemiddelde belastingdruk van 7,5%. Deze ingrepen hadden geleid tot een belastingbesparing van EUR. 13

14 In de praktijk Optimalisatie bij Tom en Hilde, met één zoon, Jan, die een turbulent huwelijk heeft met Ineke De situatie Tom en Hilde hebben samen één zoon, Jan. Beiden willen hun successieplanning optimaliseren en alvast een deel van hun vermogen schenken aan Jan. Tom en Hilde zijn er echter niet van overtuigd dat Jan de juiste levensgezellin heeft gevonden: zijn vriendin Ineke houdt er een eigenaardige levensstijl op na. Tom en Hilde willen er evenwel voor zorgen dat - mocht het huwelijk mislopen - Ineke niet met hun geld gaat lopen. De successie, geval 1 Wanneer Jan en Ineke zijn gehuwd onder het gewone wettelijk stelsel, dan komt de schenking terecht in het eigen vermogen van Jan. Wanneer Jan uit de echt scheidt, zal de schenking dan ook aan hem worden toebedeeld. Maar het is mogelijk dat Jan de schenking inbrengt in de huwelijksgemeenschap. Dan is het niet langer zeker dat hij de schenking volledig zal toegewezen krijgen bij een echtscheiding. Is er iets aan te doen? Zeker wel. Tom en Hilde kunnen in de schenkingsakte een formeel verbod inlassen tot latere inbreng in de huwelijksgemeenschap. De successie, geval 2 Wanneer Jan en Ineke zijn gehuwd onder een stelsel van algehele gemeenschap van goederen, dan komt de schenking in principe terecht in het gemeenschappelijk vermogen. Wanneer Jan later uit de echt scheidt, is het lang niet zeker dat de geschonken goederen hem volledig zullen worden toebedeeld. Is er iets aan te doen? Zeker wel. Tom en Hilde kunnen goederen schenken met uitdrukkelijk beding dat het goed Jan eigen moet blijven. 14

15 In de praktijk Optimalisatie bij Henk en Eva, met één dochter, Hilde, die gezondheidsproblemen heeft De situatie Henk en Eva hebben een behoorlijk vermogen opgebouwd. Ze hebben een dochter, Hilde, die een chronische aandoening heeft. Hilde is gehuwd met Jean. Maar Henk en Eva kunnen zich niet ontdoen van de indruk dat het Jean meer om het geld draait dan om hun oogappel Hilde. Ze willen Hilde een aanzienlijk bedrag schenken opdat ze zo goed mogelijk kan leven. Maar ze willen te allen prijze vermijden dat Jean aanspraak zou kunnen maken op hun geld, mocht Hilde voor hen overlijden. Is er iets aan te doen? Zeker wel. Henk en Eva kunnen aan hun schenking een conventioneel beding van terugkeer verbinden, voor het geval van vooroverlijden van Hilde. Zo keren de (overgebleven) geschonken goederen in alle gevallen naar hen terug wanneer Hilde komt te overlijden, zonder dat Henk en Eva hierop successierechten verschuldigd zijn. Jean zal geen enkel recht kunnen uitoefenen op de geschonken goederen. 15

16 Het testament: snel en flexibel op te maken en te wijzigen Met een testament geeft u aan op welke manier uw vermogen moet worden verdeeld na uw overlijden. Het is een ideaal instrument voor wie maatregelen wil treffen die pas effect hebben na het eigen overlijden. Het grote voordeel? U kunt het opstellen zonder veel rompslomp én het is altijd mogelijk om af te zien van een vorig testament, het aan te passen of een compleet nieuw op te maken. Een testament biedt heel wat mogelijkheden. U kunt er uw goederen mee spreiden, zodat de hoogste tarieven in de successierechten worden afgetopt. Wanneer u goederen wenst door te geven aan nietfamilieleden of verre familieleden, kunt u eventueel een duolegaat opnemen en zo een goed doel begunstigen én ervoor zorgen dat uw begunstigden meer overhouden van hun erfdeel. De fiscus aanvaardt deze handelwijze op voorwaarde dat het nettovoordeel ten aanzien van de non profit-oranisatie niet onbeduidend of onbestaand is. 16

17 In de praktijk Optimalisatie bij Jan en Luk, vrienden, via testament De situatie Op het sterfbed van Jan treft men een testament aan. Daaruit blijkt dat hij zijn volledige vermogen van EUR wenst na te laten aan zijn goede vriend Luk. De successierechten Luk dient hierop EUR aan successierechten te betalen. Goed voor een belastingdruk van 62%. Is er iets aan te doen? Zeker wel. In dit geval had een duolegaat soelaas kunnen brengen: een legaat ten voordele van een non-profitorganisatie - onderhevig aan een heffing van 8,8% - op voorwaarde dat deze organisatie de successierechten op de andere legaten betaalt. Concreet? Jan vermaakt bij testament EUR aan Luk via een bijzonder legaat, vrij van successierechten. Hij vermaakt ook EUR aan de vzw Artsen Zonder Grenzen, onder last de successierechten te betalen die Luk verschuldigd is. In dit geval houdt Luk EUR netto over: EUR méér dan zonder duolegaat. En de vzw houdt EUR over. 17

18 Levensverzekering: maak er gebruik van (zelfs als u schulden heeft) Een ander instrument om aan successieplanning te doen en dat vaak over het hoofd wordt gezien, is de levensverzekering. Als verzekeringnemer kan u de begunstigde(n) bij overlijden kiezen. Zo kan u uw kleinkinderen als begunstigden van de levensverzekering opnemen. Hierbij kan er geopteerd worden voor een uitgestelde vermogensoverdracht. Voordeel van de levensverzekering als planningstechniek is dat deze steeds kan herroepen worden zolang de begunstiging niet aanvaard wordt. Bovendien kunnen schuldeisers geen aanspraak maken op het in de levensverzekering vervatte kapitaal. Een bijkomend voordeel verbonden aan de levensverzekering is dat u er een voorschot of lening kan op bekomen. U kan tevens uw contract in pand geven ten einde een persoonlijke lening te verkrijgen. De begunstigden moeten in bepaalde gevallen wel successierechten betalen op het uitgekeerde bedrag. 18

19 4. De opvolging en overdracht van uw bedrijf op voorhand regelen We schreven het al: het bedrijf is het kroonjuweel van de ondernemersfamilie. De overdracht ervan ligt dan ook gevoelig. Ook al zijn niet alle kinderen geïnteresseerd, toch weten ze allemaal dat de waarde ervan niet mag onderschat worden. En dan gaat het niet alleen om de intrinsieke waarde; het bedrijf heeft ook een grote gevoelswaarde. Bovendien vallen er een of meerdere inkomens uit te halen, ook in de toekomst. Maar als er niet voorzichtig mee wordt omgesprongen, gaat al die waarde zo weer verloren Redenen genoeg om de opvolging en overdracht van uw bedrijf goed te regelen. Schenk uw eenmanszaak (incl. gronden en gebouwen) aan verlaagd tarief De schenking van gronden en gebouwen die binnen het bedrijf worden gebruikt, is in Vlaanderen onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van schenkingsrechten. De vrijstelling is van toepassing op de schenking van de volle of blote eigendom of van het vruchtgebruik van de onderneming. Bovendien moeten de schenker en de begiftigde niet noodzakelijk familieleden zijn. De vrijstelling is evenwel niet van toepassing op de onroerende goederen die hoofdzakelijk tot bewoning worden aangewend of zijn bestemd. 19

20 In de praktijk Successie bij Geert, landbouwer met twee zonen De situatie Geert (58 jaar) is akkerbouwer. Hij heeft twee zonen, Gert en Gerard. Hij beschikt over een hoeve met stallen ter waarde van EUR, over 25 ha landbouwgrond ter waarde van EUR en landbouwalaam goed voor EUR. Geert geniet toeslagrechten en een bietenquotum ter waarde van kg. Geert wenst het bedrijf te schenken aan Gert, aangezien die reeds van kindsbeen af werkzaam is in het landbouwbedrijf. Gerard is advocaat en heeft geen interesse in de verderzetting van het bedrijf. De successie Geert kan het landbouwbedrijf schenken aan Gert met vrijstelling van schenkingsrechten. De schenking van het woongedeelte, goed voor EUR wordt evenwel normaal belast, aan progressieve schenkingsrechten. Deze belopen dus EUR. 20

21 Kies voor een doordachte verdeling van de aandelen Wanneer u aandelen schenkt aan een van uw kinderen, worden deze bij uw overlijden ingebracht in uw nalatenschap. De begiftigde mag de aandelen behouden, maar zal minder ontvangen uit uw nalatenschap. Maar wat als uw bedrijf aanzienlijk is gegroeid en de aandelen sedert de schenking een meerwaarde verkregen? De waarde van de aandelen wordt immers berekend op het ogenblik van uw overlijden In principe hebben al uw kinderen recht op een gelijk deel uw nalatenschap ( reservataire erfgenamen ). De wet laat wel toe dat u met een deel ervan kan doen wat u wil ( beschikbaar deel ). Misschien zijn de aandelen wel zoveel waard, dat u met uw schenking een van uw kinderen al te veel begunstigde, meer dan het beschikbaar deel. In dat geval kunnen uw andere reservataire erfgenamen inkorting vragen van de gedane schenking. Dan wordt het teveel aan aandelen opnieuw ter beschikking gesteld van de nalatenschap. Zo kan een deel van de aandelen toch in handen komen van de andere kinderen... Via verschillende technieken kunt u dit scenario vermijden. Schenking-deling U kunt de aandelen schenken aan alle kinderen gezamenlijk. Op die manier ontstaat er een onverdeeldheid tussen de kinderen. Vervolgens treden de kinderen uit onverdeeldheid, ten voordele van een van hen. Het voordeel? Elk kind krijgt evenveel, niemand is bevoordeeld of benadeeld. De vordering tot inkorting uit hoofde van de schenking is dan ook uitgesloten. Wel kan er benadeling optreden bij de verdeling, maar hier zal men rekening houden met de waardeverschillen bij de verdeling en niet bij het overlijden van de schenkers. Schenking van aandelen met voorbehoud van vruchtgebruik en medeondertekening door de reservataire erfgenamen Dit heeft tot gevolg dat de schenking buiten het nalatenschap valt, zodat zij niet moet worden ingebracht noch worden ingekort. 21

22 Schenking van de aandelen aan het 0%-tarief Mits naleving van bepaalde voorwaarden kunnen aandelen in een familiale vennootschap worden geschonken met vrijstelling van registratierechten. Dit gunstregime heeft bovendien tot voordeel dat bij uw overlijden enkel rekening wordt gehouden met de waarde van de aandelen ten tijde van de schenking. De meerwaardeproblematiek is hier dus niet aan de orde. Erven aan 3%? De vererving van een familiale onderneming (eenmanszaak of vennootschap) kan onder bepaalde voorwaarden geschieden aan een vlak tarief van 3% successierechten. Deze voorwaarden hebben onder meer betrekking op het aandelenbezit op het ogenblik van overlijden, de plaats van de zetel van de vennootschap, de persoonlijke exploitatie van de onderneming door de overledene en/of zijn echtgenoot, en eventueel samen met anderen het voortzetten van de activiteit van de onderneming gedurende 3 jaar vanaf het overlijden. Onze adviseurs successieplanning zullen deze strikte voorwaarden steeds onderzoeken in een overnamedossier. Richt een maatschap op: schenk maar behoud de controle De maatschap wordt regelmatig gebruikt als controlestructuur in het kader van een successieplanning. Vaak bent u immers bereid om goederen te schenken aan uw kinderen of aan andere personen, maar wenst u hier tijdens uw leven nog de controle over te behouden. De maatschap laat toe om tegemoet te komen aan deze behoefte. Zo kan u ervoor opteren om de blote eigendom over bepaalde goederen (vb. aandelen in uw vennootschap, geld, aandelenportefeuille, ) te schenken aan de kinderen, waarna deze de blote eigendom en uzelf het vruchtgebruik inbrengt in een maatschap. Wanneer u vervolgens benoemt wordt tot statutaire zaakvoerder van deze maatschap, maakt u zichzelf quasi onontslagbaar en kan u binnen bepaalde grenzen tijdens uw leven zelf bepalen wat er met de geschonken goederen zal gebeuren. Wanneer u en uw echtgenoot komen te overlijden, worden de kinderen eigenaars van de goederen die zich in de maatschap bevinden zonder dat zij hierop successierechten verschuldigd zijn. Ook andere combinaties zijn mogelijk met de maatschap. 22

23 In de praktijk Optimalisatie bij Frans, ondernemer met twee kinderen De situatie Frans, 61 jaar, heeft gedurende zijn leven een bloeiende onderneming uitgebouwd. Hij heeft een zoon, Hans (36), en een dochter Hilde (34). Frans wil vermijden dat bij zijn overlijden een groot deel van zijn vermogen zou verdwijnen in handen van de fiscus. Hij bezint zich over de mogelijkheid om de aandelen van zijn vennootschap nu reeds over te dragen aan zijn kinderen. Hij weet echter niet of ze beschikken over de nodige managementkwaliteiten; hij wenst zelf nog de touwtjes in handen te houden, zodat Hans en Hilde stelselmatig in het beheer van de vennootschap kunnen groeien. Bovendien wil hij gedurende zijn leven nog genieten van de dividenden die de vennootschap zal uitkeren. De mogelijkheden Frans kan vooreerst zijn aandelen in de vennootschap schenken aan zijn kinderen met voorbehoud van vruchtgebruik. Zo behoudt hij de vruchten (dividenden) uit de vennootschap. Vervolgens kan hij met Hans en Hilde een maatschap oprichten, waarin hijzelf het vruchtgebruik inbrengt en de kinderen de blote eigendom. Frans wordt aangesteld als statutaire zaakvoerder van de maatschap, zodat hij niet ontslagen kan worden. Als zaakvoerder van de maatschap neemt hij het beheer waar van de aandelen in de familiale vennootschap en houdt hij zelf de touwtjes in handen. Deontologische aandachtspunten Soms stuit het uitwerken van een successieplanning op deontologische beperkingen voor bepaalde beroepsactiviteiten. Ook hier weten wij raad mee. De praktijk leert immers dat wij, ondanks deze hinderpalen, kunnen tegemoet komen aan de wensen van de klant. 23

24 3 Successieplanning is een maatpak Zeker wel. Dat is het antwoord op de vraag of u uw successieplanning kunt optimaliseren. Dat is ook het antwoord dat bij elk van de voorbeelden in deze brochure wordt gegeven. Ook uw vrienden en kennissen zullen ervan getuigen. Velen konden met relatief simpele technieken en ingrepen grote verbeteringen aanbrengen. De schenking van roerende goederen, bijvoorbeeld, werd dankzij de lage schenkingsrechten een courante techniek. Toch is elke situatie anders. Zoals u leest in deze brochure, is uw successie afhankelijk van de grootte van uw patrimonium, van uw burgerlijke staat en van uw familiale situatie. En vooral van de wensen die u zelf heeft: van de mensen die u wilt begunstigen, van diegenen die u wilt beschermen, van diegenen die u liever niet wilt begunstigen. Van de toekomst die u voor uzelf uittekent: misschien wilt u wel schenken, maar toch enige controle bewaren. Precies daarover kunnen de experts van SBB u informeren. Over hoe u uw verschillende doelstellingen met elkaar kunt verzoenen. Over hoe u zorgt voor bijkomende beschermingstechnieken en passende garanties. Over hoe uw motieven en wensen in een juiste verhouding aan bod kunnen komen in uw persoonlijke successieplanning. Kortom, wij zorgen voor een regeling die u past als een maatpak. Het eerste gesprek is kosteloos en vrijblijvend Vanzelfsprekend wilt u het liefst vooraf weten wat we precies voor u kunnen doen en wat het u zal kosten. We overlopen met u uw situatie en luisteren naar uw vragen en verwachtingen. U krijgt meteen een raming van wat u voor onze dienstverlening betaalt. Dit eerste gesprek is kosteloos. 24

25 Stap 1 Gegevens verzamelen Gaat u met ons in zee, dan zetten we samen de eerste stap. Een grondig uitgewerkte successieplanning begint met het verzamelen van alle gegevens: uw huwelijkscontract, de verkoopwaarde van uw onroerende goederen, de afgesloten verzekeringspolissen, uw aandelenportefeuille, het huwelijksvermogensrechtelijk statuut van de goederen, In samenspraak met u maken we een balans op van uw vermogen. Stap 2 Juridische & economische screening Om te vermijden dat uw successieplanning in strijd zou zijn met eerder aangegane engagementen, analyseren we uw gegevens grondig. Zo kan uw huwelijkscontract de mogelijkheid tot schenken uitsluiten. En moeten we ervoor zorgen dat de zeggenschap over bedrijfseconomische (on)roerende goederen ten allen tijde door de juiste personen kan uitgeoefend worden. Stap 3 Specifieke regeling opportuun? In een derde fase gaan we na wie wat zou erven en hoeveel successierechten zij zouden betalen indien er niets wordt ondernomen. Die resultaten toetsen we aan uw wensen. Zo wordt duidelijk voor welke knelpunten uw successieplanning een oplossing moet bieden. Stap 4 Schets van mogelijke pistes We bieden u een overzicht van de verschillende mogelijkheden die aan uw wensen tegemoet komen en de technieken die we daarvoor kunnen inzetten. Uiteraard hebt u het laatste woord. Aan u om te kiezen voor de piste die het best aansluit bij uw persoonlijke voorkeur. Het is immers ùw successieplanning. Stap 5 Maatwerk van gekozen piste(s) en uitvoering Zodra u op basis van ons advies uw keuze heeft gemaakt, kan SBB zorgen voor de concrete uitvoering ervan of voor de nodige ondersteuning. Het opmaken van de schenkingsbrieven, het uitwerken van de statuten van een maatschap, het voorbereiden van het huwelijkscontract, we helpen u er graag mee verder. 25

26 U wenst meer info? Aarzel niet en neem contact met het SBB-kantoor bij u in de buurt. De adressen vindt u hiernaast en op Hoogstraten Brugge Brecht Turnhout Eeklo Beveren Lier Geel Bree Diksmuide Tielt Lochristi Gent St-Katelijne-Waver Diest Roeselare Lanaken Ieper Aalst St-Truiden Kortrijk Oudenaarde Ternat Leuven Tongeren Schepdaal Hoeilaart Sankt Vith Dienst successieplanning van SBB: Alle rechten voorbehouden. Behoudens de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever. De redactie en de uitgever streven naar de betrouwbaarheid van de informatie opgenomen in deze uitgave. Zij kunnen evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie en de toepassing ervan. Evenmin zijn zij gehouden tot een resultaatsverbintenis mochten bepaalde wijzigingen aan hun waakzaamheid ontsnapt zijn. Deze uitgave werd geupdate in augustus

27 SBB in uw buurt Hoofdzetel Vuurkruisenlaan 2, 3000 Leuven tel. 070/ fax 070/ Antwerpen Vaartstraat 79, 2960 Brecht tel. 03/ Antwerpseweg 10, 2440 Geel tel. 014/ Desmedtstr. 8 bus 3, 2322 Hoogstraten tel. 03/ Lintsesteenweg 27/1, 2500 Lier tel. 03/ Mechelsesteenweg 109A, 2860 Sint-Katelijne-Waver tel. 015/ Kempenlaan 29, 2300 Turnhout tel. 014/ Limburg Peerderbaan 21, 3960 Bree tel. 089/ Europaplein 43 bus 1, 3620 Lanaken tel. 089/ Tongersestw. 100, 3800 Sint-Truiden tel. 011/ Aniciuspark 16, 3700 Tongeren tel. 012/ Vlaams-Brabant Staatsbaan 57, 3460 Diest (Bekkevoort) tel. 013/ A. Biesmanslaan 16, 1560 Hoeilaart tel. 02/ Vuurkruisenlaan 2, 3000 Leuven tel. 016/ Marktplein 3 bus 1-2, 1703 Schepdaal tel. 02/ Assesteenweg 100, 1742 Ternat tel. 02/ Oost-Vlaanderen Moorselbaan 391, 9300 Aalst tel. 053/ Gentseweg 188, 9120 Beveren tel. 03/ Oostveldstraat 17, 9900 Eeklo tel. 09/ Poolse Winglaan 2, 9051 Gent tel. 09/ Denen 157, 9080 Lochristi tel. 09/ Wortegemstr. 22, 9700 Oudenaarde tel. 055/ West-Vlaanderen Witte Molenstraat 45 B1, 8200 Brugge tel. 050/ Kasteelstraat 30, 8600 Diksmuide tel. 051/ Diksmuidseweg 95, 8900 Ieper tel. 057/ H. Verriestlaan 151, 8500 Kortrijk tel. 056/ Diksmuidsestw. 406, 8800 Roeselare tel. 051/ Felix d Hoopstraat 181, 8700 Tielt tel. 051/ Oostkantons Malmedyer Straße 63, 4780 Sankt Vith tel. 080/

28 SBB. Zeker van uw zaak sbb is een accountants- en advieskantoor met vestigingen in heel Vlaanderen. Onze medewerkers staan ten dienste van ruim klanten uit alle sectoren. Starters, zelfstandige ondernemers, vrije beroepen, vzw s en kmo s kunnen bij sbb terecht voor een volledige begeleiding inzake boekhouding en accountancy, fiscaliteit, juridisch en milieuadvies. Dankzij een centraal uitgebouwde studiedienst, een solide it-ondersteuning en duidelijke prijsafspraken kunnen klanten van sbb rekenen op een kwalitatieve en performante dienstverlening.

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap DOSSIER De Burgerlijke Maatschap U wil uw beleggingsportefeuille nu al aan uw kinderen schenken, maar tegelijk wenst u ook controle te blijven houden en inkomsten te ontvangen? In dat geval kan de burgerlijke

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Analyse van de situatie 17. Woord vooraf 3 Inleiding 11

Inhoud. Deel 1 Analyse van de situatie 17. Woord vooraf 3 Inleiding 11 Inhoud Woord vooraf 3 Inleiding 11 Deel 1 Analyse van de situatie 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 19 Hoofdstuk 2 De persoonlijke situatie 23 1 Inleiding 23 2 De familiale aspecten 23 2.1 De huidige burgerlijke

Nadere informatie

Successieplanning. Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout

Successieplanning. Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout Successieplanning Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout Inhoud 1. Hoe wordt het huwelijksvermogen verdeeld bij overlijden? 2. Hoe wordt de nalatenschap verdeeld? 3. Hoe worden successierechten berekend?

Nadere informatie

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen?

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen? Inhoudstafel Voorwoord 1 Deel 1 - U bent gehuwd Wat betekent dit voor uw bezittingen? 1 U bent gehuwd zonder huwelijks contract 5 11 Wat betekent dit eigenlijk? 5 12 Welke goederen zijn van wie? 5 121

Nadere informatie

Hoe beveilig ik mijn partner?

Hoe beveilig ik mijn partner? Hoe beveilig ik mijn partner? Brussel, 22 oktober 2011 2 Agenda Planning tussen partners Samenwonenden Echtgenoten Civiel- en fiscaal statuut Instrumenten Van testament tot contract 3 Wettelijke bescherming

Nadere informatie

Successieplanning via levensverzekering en huwelijkscontract. Brussel, 23 oktober 2010

Successieplanning via levensverzekering en huwelijkscontract. Brussel, 23 oktober 2010 Successieplanning via levensverzekering en huwelijkscontract Brussel, 23 oktober 2010 Inhoud Agenda 1. Successieplanning via levensverzekering 2. Belang huwelijkscontract Instrumenten Instrumenten tot

Nadere informatie

Is er leven na de dood?

Is er leven na de dood? Is er leven na de dood? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS IK NU PLOTS ZOU OVERLIJDEN? WAT HEB IK EN AAN WIE WIL IK WAT GEVEN? OF LAAT IK ALLES AAN DE STAAT? IS ER

Nadere informatie

De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende?

De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende? De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende? De laatste tijd komen steeds vaker testamenten voor waarbij de ene echtgenoot aan de andere 99,6 % van de gezinswoning in volle eigendom legateert

Nadere informatie

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Testamenten en legaten Een gebaar voor het leven 1 IS ER LEVEN NA DE DOOD? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS

Nadere informatie

ERFENIS, SCHENKING EN SUCCESSIERECHTEN. Advocaten Meersman & Van Keer Willem Tellstraat 22 9000 GENT 09 225 80 30

ERFENIS, SCHENKING EN SUCCESSIERECHTEN. Advocaten Meersman & Van Keer Willem Tellstraat 22 9000 GENT 09 225 80 30 ERFENIS, SCHENKING EN SUCCESSIERECHTEN. Advocaten Meersman & Van Keer Willem Tellstraat 22 9000 GENT 09 225 80 30 ERVEN. 1. Erfgenamen kun je kiezen voor zover de reservataire erfgenamen hun deel krijgen.

Nadere informatie

PLANNEN ZONDER SCHENKEN. Legal Counsel Wealth Analysis & Planning

PLANNEN ZONDER SCHENKEN. Legal Counsel Wealth Analysis & Planning PLANNEN ZONDER SCHENKEN Legal Counsel Wealth Analysis & Planning Inhoud Inleiding Planning via huwelijkscontract Planning via testament Beding van aanwas Besluit 2 Inhoud Inleiding Planning via huwelijkscontract

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. Onderwerp. Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve.  Onderwerp. Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

FAQ Schenkingen en Legaten

FAQ Schenkingen en Legaten FAQ Schenkingen en Legaten SCHENKINGEN EN LEGATEN AAN DOMINIEK SAVIO Waarom kiezen voor Dominiek Savio voor een schenking of (duo)legaat? Dominiek Savio wil voor kinderen, jongeren en volwassenen met een

Nadere informatie

7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt?

7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt? 7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt? 7.1. Wat is het? Als u aan vermogens- en successieplanning doet, wilt u ervoor zorgen dat uw vermogen bij uw eigen familie (met name

Nadere informatie

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMENWONEN = verbintenis tussen 2 ongehuwde personen van verschillend of hetzelfde geslacht die een

Nadere informatie

Estate Planning. crashed.life / photocase.com HOEZO, GEGEVEN IS GEGEVEN?

Estate Planning. crashed.life / photocase.com HOEZO, GEGEVEN IS GEGEVEN? Estate Planning crashed.life / photocase.com HOEZO, GEGEVEN IS GEGEVEN? ONS ADVIES OM CONTROLE TE HOUDEN OVER UW GESCHONKEN BELEGGINGSPORTEFEUILLE Vermogen overhevelen naar een volgende generatie is relatief

Nadere informatie

Seminarie Estate Planning

Seminarie Estate Planning Seminarie Estate Planning Uw Vermogen, mooi gestructureerd Wat is Estate Planning? Vermogensbeheer in de ruime zin van het woord > beleggingsadvies (banken), >pure successieplanning (louter fiscaal), Planning

Nadere informatie

Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap?

Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap? INHOUDSTAFEL Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap? 1. Een aantal principes.................................................... 1 2. De zeven basisregels van het erfrecht....................................

Nadere informatie

... geen zorgen voor later. Vermogen overdragen. Maak er nu werk van.

... geen zorgen voor later. Vermogen overdragen. Maak er nu werk van. ... geen zorgen voor later. Vermogen overdragen. Maak er nu werk van. Een nieuw jaar, een gezonde start. Ook voor uw bankzaken? Inhoud Naar een goed geregelde vermogensoverdracht Nieuw leven voor uw vermogen

Nadere informatie

4.1. Vooraf: soorten adoptie... 4. 4.2. De adoptanten gezamenlijk... 4 4.3. Eén adoptant... 5. 5.1. Wat is voogdij?... 5

4.1. Vooraf: soorten adoptie... 4. 4.2. De adoptanten gezamenlijk... 4 4.3. Eén adoptant... 5. 5.1. Wat is voogdij?... 5 Inhoudstafel Deel 1: Het beheer over de goederen van het minderjarige kind 1. Belang... 1 2. Wie is minderjarig?... 1 3. Bevoegdheid van de ouders... 2 3.1. Ouderlijk gezag... 2 3.2. Wettelijk genot...

Nadere informatie

TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw,

TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw, TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw, De laatste jaren zijn de diverse wetgevers in dit land druk doende geweest met regelgeving teneinde de rechten en de plichten van gehuwden en (wettelijk)

Nadere informatie

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN Wie: 2 ongehuwde personen die minstens 18 jaar zijn en geen dichte verwantschap hebben 2 ongehuwde personen die minimum 18 jaar zijn en bekwaam zijn om een contract af te sluiten contract ook enkel mogelijk

Nadere informatie

Erfrecht. Wie erft wat?

Erfrecht. Wie erft wat? Erfrecht. Wie erft wat? Alle vragen rond erfenis en testament, kort en begrijpelijk uitgelegd. Iven De Hoon Wie erft wat? Alle vragen rond erfenis en testament, kort en begrijpelijk uitgelegd. Lees nu

Nadere informatie

Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang!

Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang! Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang! KVK Pieter DEBBAUT Maart 2015 ERGO slide master 2010 1 1. Inleiding 2. Gevolgen wijziging begunstigingsclausule: wettelijke erfgenamen vs de nalatenschap

Nadere informatie

Wie wil gaan samenwonen heeft twee keuzes: feitelijk of wettelijk samenwonen.

Wie wil gaan samenwonen heeft twee keuzes: feitelijk of wettelijk samenwonen. Wie wil gaan samenwonen kan er voor kiezen louter feitelijk samen te wonen, dan wel wettelijk te gaan samenwonen. De keuze die men daarbij maakt, heeft heel wat juridische en fiscale gevolgen. Hoe zit

Nadere informatie

Naar een nieuwe Vlaamse Schenk- en Erfbelasting. Prof. Dr. Michel Maus ( VUB ) Prof. Dr. Mark Delanote ( UGent )

Naar een nieuwe Vlaamse Schenk- en Erfbelasting. Prof. Dr. Michel Maus ( VUB ) Prof. Dr. Mark Delanote ( UGent ) Naar een nieuwe Vlaamse Schenk- en Erfbelasting Prof. Dr. Michel Maus ( VUB ) Prof. Dr. Mark Delanote ( UGent ) DE HUIDIGE VLAAMSE SCHENK- EN ERFBELASTING Partners en rechte lijn Onroerend / roerend Erfbelasting

Nadere informatie

Vormingplus heet u welkom

Vormingplus heet u welkom Vormingplus heet u welkom Geen testament? de wet regelt alles Wel een testament? u kiest zelf wat er met uw bezit gebeurt soms beperkt familie en vrienden goed doel komen eerst aan bod: kinderen en kleinkinderen

Nadere informatie

Erfrecht en successierechten in land- en tuinbouw

Erfrecht en successierechten in land- en tuinbouw VOOR LAND- EN TUINBOUW Erfrecht en successierechten in land- en tuinbouw Op initiatief van de Landelijke Beweging ACCOUNTANTS BELASTINGCONSULENTEN JURIDISCH ADVISEURS MILIEUADVISEURS SUCCESSIERECHTEN IN

Nadere informatie

Voorwoord 19 DEEL I SUCCESSIERECHTEN 21. HOOFDSTUK 1 Gewestelijk karakter Toestand vóór 1 januari

Voorwoord 19 DEEL I SUCCESSIERECHTEN 21. HOOFDSTUK 1 Gewestelijk karakter Toestand vóór 1 januari VGLSUCR_DO_1201.fm Page 3 Friday, September 14, 2012 9:53 AM INHOUDSTAFEL Voorwoord 19 DEEL I SUCCESSIERECHTEN 21 HOOFDSTUK 1 Gewestelijk karakter 23 1. Toestand vóór 1 januari 2002 23 2. Het Lambermont

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Wat is het belang van het huwelijksvermogensrecht?... 5 Gemeenschap van goederen... 5 Verdeling... 5 Wat behoort tot het gemeen schappelijk vermogen?...

Nadere informatie

moneytalk Mediargus met docroom pdf SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET

moneytalk Mediargus met docroom pdf SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET moneytalk SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET SUCCESSIEPLANNING VOOR ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN SCHENKEN DOET U GOEDKOOP Als u wilt vermijden dat uw kinderen een hoge erf

Nadere informatie

Successieplanning voor nieuw samengestelde gezinnen. Anne Vander Heyde, fiscaal-notarieel juriste 24 mei 2014

Successieplanning voor nieuw samengestelde gezinnen. Anne Vander Heyde, fiscaal-notarieel juriste 24 mei 2014 Successieplanning voor nieuw samengestelde gezinnen Anne Vander Heyde, fiscaal-notarieel juriste 24 mei 2014 Nieuwe liefde? Nieuw samengesteld gezin? Iets voor mij? of niet soms? maar wat met onze kinderen?

Nadere informatie

MAAK IK EEN TESTAMENT? Erven en onterven. Prof. Walter Pintens

MAAK IK EEN TESTAMENT? Erven en onterven. Prof. Walter Pintens MAAK IK EEN TESTAMENT? Erven en onterven Prof. Walter Pintens 1 Wettelijk stelsel 3 vermogens Eigen vermogen Man - Goederen verkregen vóór het huwelijk; - Goederen verkregen tijdens het huwelijk om niet:

Nadere informatie

Do you have a plan? 08-12-2015

Do you have a plan? 08-12-2015 Do you have a plan? 08-12-2015 Na#ënlaan 118/01 B-8300 Knokke-Heist T: +32 (0)50 63 11 63 F: +32 (0)50 63 11 73 www.flamand.be info@flamand.be Not having a plan is also a plan 2 Deel 1: Juridisch 3 Fiscale

Nadere informatie

Je rechten bij erfenis

Je rechten bij erfenis Je rechten bij erfenis Wie zijn je erfgenamen? De principes Bloedverwanten + echtgenoot + WSW partner + geadopteerden Volgorde? Eerst de ORDEN : de eerste orde sluit alle volgende uit Eerste orde : afstammelingen

Nadere informatie

DE OVERGANG WEGENS OVERLIJDEN ENKELE OPLOSSINGEN DIE VERBAND HOUDEN MET EEN TESTAMENT

DE OVERGANG WEGENS OVERLIJDEN ENKELE OPLOSSINGEN DIE VERBAND HOUDEN MET EEN TESTAMENT DE OVERGANG WEGENS OVERLIJDEN ENKELE OPLOSSINGEN DIE VERBAND HOUDEN MET EEN TESTAMENT Naast de schenking, het voornaamste burgerrechtelijk vehikel om een toekomstige nalatenschap fiscaal te optimaliseren,

Nadere informatie

A. Algemeen 13. B. Vorm en voorwerp van de schenking 15. C. Grenzen en modaliteiten 32

A. Algemeen 13. B. Vorm en voorwerp van de schenking 15. C. Grenzen en modaliteiten 32 Inhoud 1. Voorwoord 11 2. De schenking 13 A. Algemeen 13 Vraag 1 Wat is een schenking? 13 B. Vorm en voorwerp van de schenking 15 Vraag 2 Onder welke vorm kan men een schenking verrichten? 15 Vraag 3 Zijn

Nadere informatie

Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten

Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten U betaalt pas als het bedrag van de erfenis of schenking hoger is dan de vrijstelling Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten U denkt er misschien

Nadere informatie

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TRIEVEN De successie- en schenkingsrechten verschillen per gewest.. DE SUCCESSIERECHTEN EN DE SCHENKINGSRECHTEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1. SUCCESSIERECHTEN

Nadere informatie

Tien jaar geleden werden de

Tien jaar geleden werden de moneytalk 3 is het tarief in Vlaanderen voor de schenking in eerste lijn 7 betaalt u in Vlaanderen voor de schenking aan derden 3,3 is het tarief in Wallonië voor een schenking aan een wettelijke partner

Nadere informatie

Vermogen overdragen. Maak er nu werk van.

Vermogen overdragen. Maak er nu werk van. Vermogen overdragen. Maak er nu werk van. Een nieuw jaar, een gezonde start. Ook voor uw bankzaken? Inhoud Naar een goed geregelde vermogensoverdracht Nieuw leven voor uw vermogen Verschillende mogelijkheden

Nadere informatie

Deel 1 - Wat zegt de vernieuwde federale antimisbruikbepaling precies? 1. Hoe is de antimisbruikbepaling geformuleerd?... 5

Deel 1 - Wat zegt de vernieuwde federale antimisbruikbepaling precies? 1. Hoe is de antimisbruikbepaling geformuleerd?... 5 Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Wat zegt de vernieuwde federale antimisbruikbepaling precies? 1. Hoe is de antimisbruikbepaling geformuleerd?... 5 1.1. Hoe luidt die antimisbruikbepaling precies?...

Nadere informatie

Beursvennootschap BOCKLANDT BVBA H.R. 47879. Onze Lieve Vrouwstraat 2 bus 1 9100 Sint-Niklaas Tel 03/760.09.70 Fax 03/760.09.79.

Beursvennootschap BOCKLANDT BVBA H.R. 47879. Onze Lieve Vrouwstraat 2 bus 1 9100 Sint-Niklaas Tel 03/760.09.70 Fax 03/760.09.79. Beursvennootschap BOCKLANDT BVBA H.R. 47879 Onze Lieve Vrouwstraat 2 bus 1 9100 Sint-Niklaas Tel 03/760.09.70 Fax 03/760.09.79 Successieplanning 1. Wie erft wat? Bij overlijden wordt de fictieve massa

Nadere informatie

Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden.

Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden. 5 Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden.) Inleiding 13 Deel I. Erven 19 Hoofdstuk 1. Wie is erfgenaam en wat

Nadere informatie

Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen.

Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen. DE NIEUWE VLAAMSE SCHENKINGSRECHTEN Wettelijk kader Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen. Tariefherschikking : art 131 W.Reg

Nadere informatie

Successieplanning. 1. Wie erft wat?

Successieplanning. 1. Wie erft wat? Successieplanning 1. Wie erft wat? Bij overlijden wordt de fictieve massa van het vermogen van de overledene samengesteld. Dit zijn alle goederen die hij op dat moment in bezit had en die hij tijdens zijn

Nadere informatie

De Private Stichting als modern alternatief voor successieplanning van ouders met een zorgenkind

De Private Stichting als modern alternatief voor successieplanning van ouders met een zorgenkind De Private Stichting als modern alternatief voor successieplanning van ouders met een zorgenkind Annick Buggenhout Adviseur Estate Planning 18/10/2014 1 Agenda Uitgangspunt (praktijkvoorbeeld) Geen planning:

Nadere informatie

Een goed doel opnemen in uw testament? Voordelen. Alles is goed geregeld. Uw nalatenschap krijgt een zinvolle bestemming.

Een goed doel opnemen in uw testament? Voordelen. Alles is goed geregeld. Uw nalatenschap krijgt een zinvolle bestemming. Een goed doel opnemen in uw testament? Voordelen Alles is goed geregeld. Uw nalatenschap krijgt een zinvolle bestemming. Uw begunstigden genieten van een fiscaal voordeel. Informatiebrochure 1 Een goed

Nadere informatie

www.mentorinstituut.be

www.mentorinstituut.be www.mentorinstituut.be Weg met Napoleon erfenissen op maat! Finance Day, 1 juni 2013 2 Agenda Voorstellen justitieminister Beleidsnota 9 januari 2013 Belgisch erfrecht: ingewikkeld star niet aangepast

Nadere informatie

Successieplanning met verzekeringsproducten in nieuw samengestelde gezinnen

Successieplanning met verzekeringsproducten in nieuw samengestelde gezinnen Successieplanning met verzekeringsproducten in nieuw samengestelde gezinnen Samenlevingsvormen huwelijk wettelijke samenwoning feitelijke samenwoning Doelstellingen bescherming langstlevende echtgenoot

Nadere informatie

Fiscaal voordeling vermogen nalaten

Fiscaal voordeling vermogen nalaten Kennisdocument Estate planning Fiscaal voordeling vermogen nalaten U denkt er misschien liever niet aan, maar er komt ooit een moment dat u er niet meer zult zijn. Het is goed om daar nu al bij stil te

Nadere informatie

Optimaal gebruik van levensverzekeringen in het kader van successieplanning

Optimaal gebruik van levensverzekeringen in het kader van successieplanning Optimaal gebruik van levensverzekeringen in het kader van successieplanning Bart Chiau Professor UGent 1.Inleiding 2.Begunstigingsclausules bij levensverzekeringen 3.Successieplanning met levensverzekering

Nadere informatie

De onroerende schenking algemene vereisten

De onroerende schenking algemene vereisten Inhoudstafel Inleiding 1 Deel I De onroerende schenking algemene vereisten 1 Schenking grondvereisten 2 11 Toestemming van zowel schenker als begiftigde 2 111 Schenken aan een minderjarige? 2 112 Schenkingen

Nadere informatie

SUCCESSIEPLANNING. In de nalatenschap van de eeststervende zit dus een deel van het vermogen dat de echtgenoten tijdens hun huwelijk hebben opgebouwd.

SUCCESSIEPLANNING. In de nalatenschap van de eeststervende zit dus een deel van het vermogen dat de echtgenoten tijdens hun huwelijk hebben opgebouwd. Mijn uiteenzetting bestaat uit 4 delen. SUCCESSIEPLANNING In het eerste deel bespreek ik hoe het vermogen dat de echtgenoten hebben opgebouwd tijdens hun huwelijk wordt verdeeld als één van de echtgenoten

Nadere informatie

I. Inleiding: de maatschap: successie planning met behoud van inkomsten en controle. 2. Belangrijkste kenmerken van een burgerlijke maatschap...

I. Inleiding: de maatschap: successie planning met behoud van inkomsten en controle. 2. Belangrijkste kenmerken van een burgerlijke maatschap... Inhoudstafel I Inleiding: de maatschap: successie planning met behoud van inkomsten en controle II De burgerlijke maatschap 1 Wat is een maatschap wettelijk kader 2 2 Belangrijkste kenmerken van een burgerlijke

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17. Inleiding 13

Inhoud. Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17. Inleiding 13 Inhoud Inleiding 13 Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 19 Hoofdstuk 2 Het wettelijk stelsel 25 1 Algemeen 25 2 Samenstelling van het vermogen: actief 27 2.1 Het gemeenschappelijk vermogen

Nadere informatie

De langstlevende financieel én fiscaal voordelig beschermen?

De langstlevende financieel én fiscaal voordelig beschermen? De langstlevende financieel én fiscaal voordelig beschermen? Een belangrijke bekommernis tussen echtgenoten is enerzijds dat de langstlevende later zeker niets tekort zou komen, maar dat anderzijds de

Nadere informatie

ERVEN EN SCHENKEN VAN BELEGGINGEN

ERVEN EN SCHENKEN VAN BELEGGINGEN Fiscaal - Successieplanning ERVEN EN SCHENKEN VAN BELEGGINGEN Wie erft wat? Bij overlijden wordt de fictieve massa van het vermogen van de overledene samengesteld. Dit zijn alle goederen die hij op dat

Nadere informatie

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1 Deel I. Privaatrechtelijke aspecten..... 1 Hoofdstuk 1. Wettelijk kader van het samenwonen.... 3 1. Wet inwerkingtreding......... 5 2. Civielrechtelijk begrip wettelijke samenwoning..... 5 3. Verklaring

Nadere informatie

DOSSIER. Hoe de controle behouden na een schenking?

DOSSIER. Hoe de controle behouden na een schenking? DOSSIER Hoe de controle behouden na een schenking? De schenking is één van de meest gekende instrumenten van vermogensplanning. Om de progressiviteit van de successierechten te doorbreken en om hun kinderen

Nadere informatie

Een slim testament? Finance Avenue 16.11.2013. Ann Maelfait Advocaat-vennoot Rivus

Een slim testament? Finance Avenue 16.11.2013. Ann Maelfait Advocaat-vennoot Rivus Een slim testament? Finance Avenue 16.11.2013 Ann Maelfait Advocaat-vennoot Rivus Vraag 1: Waaruit bestaat uw nalatenschap? Vraag 2: Welke wettelijke regels zijn hierop van toepassing? Vraag 3: Hoe kan

Nadere informatie

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving Wat is een schenking? Een schenking is een overeenkomst waarbij een schenker gratis en onherroepelijk afstand doet van een roerend of onroerend goed ten gunste van een begiftigde, en waarbij de begiftigde

Nadere informatie

SUCCESSIE. 29 03 2006 THEATER ZAAL Zwevegem. Programma

SUCCESSIE. 29 03 2006 THEATER ZAAL Zwevegem. Programma SUCCESSIE 29 03 2006 THEATER ZAAL Zwevegem 1 Programma Knockaert Dirk Inspecteur registratie en domeinen te Menen Successierechten in Vlaanderen, tarief, voorbeelden Tip inzake huwelijkscontract Lietaer

Nadere informatie

Enkele belangrijke begrippen en afkortingen

Enkele belangrijke begrippen en afkortingen 35 Enkele belangrijke begrippen en afkortingen De volgende lijst geeft een beknopte omschrijving 3 van enkele juridische termen die in dit boek aan bod komen, en dient enkel om die begrippen beter te kunnen

Nadere informatie

De Vlaamse successierechten.

De Vlaamse successierechten. De Vlaamse successierechten. Successierechten zijn, naast de schenkingsrechten, in België niet langer een federale bevoegdheid maar wel een regionale bevoegdheid! Iven De Hoon De Vlaamse successierechten

Nadere informatie

Is familiale vermogens- en successieplanning voortaan een fiscaal misbruik? Verduidelijking door de fiscus

Is familiale vermogens- en successieplanning voortaan een fiscaal misbruik? Verduidelijking door de fiscus Is familiale vermogens- en successieplanning voortaan een fiscaal misbruik? Verduidelijking door de fiscus Op 1 juni 2012 is de nieuwe algemene anti-misbruikbepaling op het gebied van registratie- en successierechten

Nadere informatie

hoofdstuk 12 Conclusie

hoofdstuk 12 Conclusie hoofdstuk 12 249 Tot slot vindt u een samenvattend overzicht met de belangrijkste verschilpunten tussen huwen, wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen binnen de verschillende domeinen die doorheen

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

DE OVERGANG ONDER LEVENDEN OM NIET VAN ROERENDE GOEDEREN DE VORM VAN EEN SCHENKING

DE OVERGANG ONDER LEVENDEN OM NIET VAN ROERENDE GOEDEREN DE VORM VAN EEN SCHENKING DE OVERGANG ONDER LEVENDEN OM NIET VAN ROERENDE GOEDEREN DE VORM VAN EEN SCHENKING De wettelijke vorm om een schenking te doen is de notariële akte. De uitzonderingen op dit principe zijn onder andere:

Nadere informatie

Deel 2 Op weg naar een gelijkschakeling, maar toch nog belangrijke verschilpunten

Deel 2 Op weg naar een gelijkschakeling, maar toch nog belangrijke verschilpunten Samenwonen of huwen? Deel 2 Op weg naar een gelijkschakeling, maar toch nog belangrijke verschilpunten In onze vorige nieuwsbrief hebben we de verschillende samenwoningsvormen onder de loep genomen: Wat

Nadere informatie

DE OORZAAK VAN EISBAARHEID VAN DE SUCCESSIERECHTEN...

DE OORZAAK VAN EISBAARHEID VAN DE SUCCESSIERECHTEN... Successierechten 1. INLEIDING...2 A. OMSCHRIJVING...2 B. ONDERSCHEID...2 1 Het eigenlijk successierechten...2 2 Het recht van overgang bij overlijden...2 3 Oneigenlijke gewestelijke belasting...2 4 Ontstaan

Nadere informatie

HET ENE VRUCHTGEBRUIK IS HET ANDERE NIET.

HET ENE VRUCHTGEBRUIK IS HET ANDERE NIET. HET ENE VRUCHTGEBRUIK IS HET ANDERE NIET. R. KUMPEN Wanneer in erfrechtelijke dossiers het woord vruchtgebruik (VG) opduikt ontstaat vaak de grootste verwarring, vandaar deze nota voor enige toelichting.

Nadere informatie

De overdracht van familiale ondernemingen Artikelen 140 bis W. Reg en 60/1 Vl. W. Succ.

De overdracht van familiale ondernemingen Artikelen 140 bis W. Reg en 60/1 Vl. W. Succ. De overdracht van familiale ondernemingen Artikelen 140 bis W. Reg en 60/1 Vl. W. Succ. 22 april 2014 Jan Tuerlinckx Advocaat-Vennoot Stephanie Gabriel Advocaat De continuïteit van ondernemingen kan in

Nadere informatie

Inhoud De "wettelijke erfgenamen" als begunstigden van een levensverzekering...

Inhoud De wettelijke erfgenamen als begunstigden van een levensverzekering... BELANGRIJKE NIEUWE WETGEVING De "wettelijke erfgenamen" als begunstigden van een levensverzekering Inhoud De "wettelijke erfgenamen" als begunstigden van een levensverzekering... Bij het afsluiten van

Nadere informatie

De interne overdracht van de familiale onderneming 10 november 2015. Hilde VAN DEN KEYBUS Advocaat-vennoot

De interne overdracht van de familiale onderneming 10 november 2015. Hilde VAN DEN KEYBUS Advocaat-vennoot De interne overdracht van de familiale onderneming 10 november 2015 Hilde VAN DEN KEYBUS Advocaat-vennoot Inhoud 1. Probleemstelling : casus 2. Erfbelasting in Vlaanderen 3. Planningstechnieken 4. Planning

Nadere informatie

Schenken door (Neder)Belgen bij de Nederlandse notaris

Schenken door (Neder)Belgen bij de Nederlandse notaris Schenken door (Neder)Belgen bij de Nederlandse notaris Eerst tien jaar weg uit Nederland... Voor Nederbelgen heeft schenken over het algemeen pas zin als men meer dan tien jaar weg is uit Nederland. De

Nadere informatie

Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers

Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers 1 Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers Deel 1... 3 Hoeveel successierechten betalen uw erfgenamen op uw nalatenschap?

Nadere informatie

inhoudstafel Hoofdstuk 1 Samenwonen 9 Hoofdstuk 2 Huwen 29 Hoofdstuk 3 Het samenlevingscontract 53 Voorwoord 3

inhoudstafel Hoofdstuk 1 Samenwonen 9 Hoofdstuk 2 Huwen 29 Hoofdstuk 3 Het samenlevingscontract 53 Voorwoord 3 voorwoord Samenleven met een partner, een broer, een beste vriend, de ouders... kan verschillende vormen aannemen. Het huwelijk is enkel mogelijk binnen een partnerrelatie, maar men kan ook opteren om

Nadere informatie

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1.1. WAT HOUDT ZO N HAND- OF BANKGIFT PRECIES IN? 1.1.1. Schenken zonder schenkingsrechten! Schenking is in principe notarieel. Dat is in ieder geval het basisprincipe

Nadere informatie

Inhoud. Inhoud... Titel 1. Juridische aspecten... 1. Hoofdstuk 1. Algemeen... 1

Inhoud. Inhoud... Titel 1. Juridische aspecten... 1. Hoofdstuk 1. Algemeen... 1 p. Inhoud... V Titel 1. Juridische aspecten.... 1 Hoofdstuk 1. Algemeen... 1 Hoofdstuk 2. Algemene beschouwingen over de schenking onder de levenden... 2 Afdeling 1. Definitie...... 2 Afdeling 2. Grondvereisten

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

Redactie van begunstigingsclausules van levensverzekeringen = maatwerk

Redactie van begunstigingsclausules van levensverzekeringen = maatwerk Redactie van begunstigingsclausules van levensverzekeringen = maatwerk Studieavond KVK 1 februari 2011 Pieter Debbaut, fiscalist, opleider studiedienst Ergo Insurance nv 1 Programma Inleiding Theorie Wet

Nadere informatie

samenlevingsvormen Voor en nadelen van uw keuze

samenlevingsvormen Voor en nadelen van uw keuze samenlevingsvormen Voor en nadelen van uw keuze Samenlevingsvormen : inhoud Enkele cijfers Inleiding : welke vormen van samenleven zijn er Feitelijk samenwonen Wettelijk samenwonen Huwen Enkele beschouwingen

Nadere informatie

Schenkings- en successierecht

Schenkings- en successierecht Page 1 of 5 Netwerk Notarissen Centrale Organisatie Lt. Gen. Van Heutszlaan 8 3743 JN Baarn T: (035) 577 27 07 F: (035) 695 28 95 E: info@nnco.nl Schenkings- en successierecht Inhoudsopgave: Schenkingsrecht

Nadere informatie

Panklare oplossingen voor estate planning bij Nederbelgen. Maurice de Clercq 18 april 2011

Panklare oplossingen voor estate planning bij Nederbelgen. Maurice de Clercq 18 april 2011 Panklare oplossingen voor estate planning bij Nederbelgen Maurice de Clercq 18 april 2011 Inhoudsopgave Inleiding Roerend vermogen Onroerend vermogen Man en vrouw Vragen Conclusie Inleiding Voor iemand

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Erven als huwelijkspartner

Hoofdstuk 3. Erven als huwelijkspartner 44 Hoofdstuk 3. Erven als huwelijkspartner Dag zei ik tegen haar dag kom Ik je nog eens tegen, glimlachend Maar de wind blies weg Haar gezicht in het water En ik knikte en ik werd onzichtbaar In het stille

Nadere informatie

HAIO arts in opleiding. Fiscale aandachtspunten

HAIO arts in opleiding. Fiscale aandachtspunten HAIO arts in opleiding Fiscale aandachtspunten Hoeveel belastingen betalen? Belastingen? Beroepskosten Art. 49 WIB: beroepskosten zijn aftrekbaar indien: 1. gedaan of gedragen tijdens het belastbaar tijdperk

Nadere informatie

4. Verschillende schenkings- en successietarieven per gewest... 12

4. Verschillende schenkings- en successietarieven per gewest... 12 Inhoudstafel Deel I - Wat u vooraf moet weten 1. Uw vermogen als samenwonende....................... 3 2. Uw vermogen als gehuwde... 4 2.1. U bent gehuwd zonder huwelijks contract... 4 2.1.1. Het principe...

Nadere informatie

www.mentorinstituut.be

www.mentorinstituut.be www.mentorinstituut.be Fiscaal misbruik in vermogensstructurering en successieplanning Brussel, 20 oktober 2012 J. Ruysseveldt 2 Agenda Nieuwe fiscale misbruikbepaling inzake registratie- en successierechten

Nadere informatie

Successieplanning Verstandig (st)erven

Successieplanning Verstandig (st)erven Successieplanning Verstandig (st)erven www.notaris.be Niets is zeker, behalve de dood en de belastingen (Benjamin Franklin) 2 Waarom successieplanning? 5 goede redenen Fiscale euthanasie Erfenissen komen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ADLOCUTIO ROGERUM DILLEMANS HONORIFICANS FAMILIAAL VERMOGENSBEHEER IN RECENTE NATIONALE EN EUROPESE RECHTSPRAAK

INHOUDSOPGAVE ADLOCUTIO ROGERUM DILLEMANS HONORIFICANS FAMILIAAL VERMOGENSBEHEER IN RECENTE NATIONALE EN EUROPESE RECHTSPRAAK INHOUDSOPGAVE ADLOCUTIO ROGERUM DILLEMANS HONORIFICANS... v FAMILIAAL VERMOGENSBEHEER IN RECENTE NATIONALE EN EUROPESE RECHTSPRAAK Walter PINTENS...1 I. Inleiding...3 II. Huwelijksvoordelen...4 1. Artikel

Nadere informatie

Wat kan u betekenen voor de maatschappelijke dienstverlening van de stad Geraardsbergen?

Wat kan u betekenen voor de maatschappelijke dienstverlening van de stad Geraardsbergen? OCMW Geraardsbergen Wat kan u betekenen voor de maatschappelijke dienstverlening van de stad Geraardsbergen? Bent u begaan met de maatschappij? Zeker en vast! Heeft u er al eens aan gedacht om een gift

Nadere informatie

exclusief Registratierecht

exclusief Registratierecht Belasting op uw tweede verblijf 4 Droomt u ook van een chalet in de Ardennen om er gedurende de zomermaanden samen met uw kinderen uw vakantie door te brengen? Of denkt u eraan om een appartementje aan

Nadere informatie

www.mentorinstituut.be Een goed plan draagt inzicht en perspectief

www.mentorinstituut.be Een goed plan draagt inzicht en perspectief www.mentorinstituut.be Een goed plan draagt inzicht en perspectief vastgoed Brussel, 16 november 2013 J. Ruysseveldt 2 Agenda Problematiek bij overdracht Via klassieke technieken: schenking, verkoop, inbreng,

Nadere informatie

16 februari 2015. Deze omzendbrief vervangt vanaf 1 januari 2015 de omzendbrief 2014/2. Inhoudstabel

16 februari 2015. Deze omzendbrief vervangt vanaf 1 januari 2015 de omzendbrief 2014/2. Inhoudstabel Omzendbrief 2015/1 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Omzendbrief betreffende art. 3.17.0.0.2

Nadere informatie

21 wettelijke technieken om minder successierechten te betalen

21 wettelijke technieken om minder successierechten te betalen 21 wettelijke technieken om minder successierechten te betalen Dossier in samenwerking met: A Passion to Perform. Als het vermogen van een persoon bij zijn overlijden overgaat naar zijn erfgenamen, staat

Nadere informatie

ROEREND SCHENKEN Alles over de handgift en de bankgift!

ROEREND SCHENKEN Alles over de handgift en de bankgift! Alles over de handgift en de bankgift! Iven De Hoon ALLES OVER DE HANDGIFT EN DE BANKGIFT! 1. Waarom schenken?... 3 2. Moet een schenking niet via een notaris te gebeuren?... 3 De handgift... 5 1. Kan

Nadere informatie

Leo De Broeck. Advocatenkantoor De Broeck -Van Laere & Partners

Leo De Broeck. Advocatenkantoor De Broeck -Van Laere & Partners Leo De Broeck Advocatenkantoor De Broeck -Van Laere & Partners 1 Noopt nota Di Rupo (*)tot aanpassing van onze familiale planning Leo DE BROECK Advocaten De Broeck Van Laere & Partners (Brussel, Gent,

Nadere informatie

1. Schenk tijdens leven

1. Schenk tijdens leven 1. Schenk tijdens leven Via een spaarboekje Wat? U kunt een deel van uw vermogen nog tijdens uw leven schenken aan de kleinkinderen, bijvoorbeeld door een spaarboekje te openen op hun naam. Op een bankgift

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 11. 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap. 2 Managementvennootschap en oprichting 27

Inhoud. Inleiding 11. 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap. 2 Managementvennootschap en oprichting 27 Inhoud Inleiding 11 DEEL I JURIDISCHE EN FISCALE ASPECTEN 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap 17 2 Managementvennootschap en oprichting 27 Vraag 1 Kan ik mijn managementvennootschap

Nadere informatie