SIKB FUGRO RISICO BEHEERSING BOUWPUTTEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SIKB FUGRO RISICO BEHEERSING BOUWPUTTEN"

Transcriptie

1 SIKB FUGRO RISICO BEHEERSING BOUWPUTTEN Peter Nelemans Presentatie Platformbijeenkomst SIKB: Waarom risico beheersing bij bouwputten? Kort overzicht Fugro organisatie Bouwputten GeoRisico s Monitoring 3 Stellingen

2 Fugro Investigating Planet Earth Fugro verzamelt, verwerkt en interpreteert gegevens over het aardoppervlak en de (zee)bodem en geeft op basis hiervan adviezen ten behoeve van klanten in diverse sectoren Geschiedenis Fugro is een Nederlands bedrijf, opgericht in 1962 en beursgenoteerd sinds Het bedrijf is organisch en door overnames gegroeid en heeft momenteel circa 13,500 werknemers in meer dan 50 landen.

3 Markt en Organisatie > medewerkers in 275 kantoren in 50 landen Resources 13,500 Employees 50 Vessels CPT Trucks 75 CPT Towers 24 Laboratories 25 Jack-up Platforms 50 Aircraft 215 Land-based Rigs 16 Offshore Rigs 135 ROVs 5 AUVs 275 Offices Fugro s people, vessels, equipment and facilities expand and develop to meet the demands of new challenges in new regions and provide continuous high quality service that exceeds the expectations of our customers.

4 Geotechniek + Geodesie = uw Geo-specialist Fusie per 1 juli 2011: Fugro GeoServices B.V. Combinatie technologie en kennis Juiste aanpak voor elk project Van initiatief naar uitvoering of beheer en onderhoud Organisatie Fugro GeoServices DIRECTIE DIRECTIE TECHN. ONTWIKKELING TECHN. ONTWIKKELING FINANCIEN FINANCIEN QHSE QHSE HRM HRM MARKETING & PR MARKETING & PR GEO- ONDERZOEK GEO- INFORMATIE GEO-ADVIES BUSINESS DEVELOPMENT BOUW en INDUSTRIE Terreinonderzoek Laboratorium en kwaliteitsborging Kaart vervaardiging Monitoring Geo-ICT diensten Controlemetingen Ondergrondse infra Geotechniek Ontwikkeling infra Hydrologie Waterbouw Zuid-Nederland West-Nederland INFRASTRUCTUUR WATER en ENERGIE Noord-West Nederland Noord-Nederland INTERNATIONAAL Oost-Nederland

5 Integraal Datamanagement DATA VERZAMELING MONITORING ANALYSES ADVIES BOUWPUTTEN

6 Bouwputten 11 Bouwputten zijn vaak (negatief) in het nieuws De bouwput van de nieuwe schouwburg in Middelburg nadat de put door de brandweer vol water is gepompt om te voorkomen dat omliggende huizen verzakten. 12

7 De NZ-lijn: hoe het mis kan gaan? Het gaat om zogenoemde kk-gg-risico's: kleine kans, grote gevolgen. 13 Gelukkig gaat het ook heel vaak goed 14

8 Ook in een bebouwde omgeving 15 OMGEVINGSFACTOREN STEDELIJKE OMGEVING Vrijwel altijd belendingen: Gebouwen Wegen Kabels-/leidingen Beperkingen t.a.v: Verlaging g.w.s. Vervorming Trillingen 16

9 GEOTECHNISCHE INVLOEDSFACTOREN OMGEVING Bemaling Verlaging grondwaterstand Verlaging stijghoogte Inbrengen en trekken damwanden trillingen vervormingen Ontgraven bouwput vervormingen Inbrengen palen trillingen 17 BOUWPUTVARIANTEN Open bouwput met bemaling Spanningsbemaling Natuurlijk aanwezige waterremmende laag benutten Onderwaterbeton Kunstmatig aangebrachte waterremmende laag WAT ZIJN DE GEORISICO S S BIJ DEZE VARIANTEN? 18

10 BOUWPUTVARIANTEN Open bemaling Veelal groot waterbezwaar i.v.m. beïnvloeding omgeving niet overal toepasbaar vereist beoordeling beïnvloeding omgeving Zandgrond is gevoelig voor trillingen / verdichting 19 BOUWPUTVARIANTEN Spanningsbemaling i.v.m. voorkomen opbarsten groot waterbezwaar en daardoor lang niet overal toegestaan vereist studie beïnvloeding omgeving Risico s worden met name bepaald door de verlaging van de stijghoogte (zettingen) en de directe omgeving, zoals effecten inen uittrillen damwanden, uitbuiging, e.d. 20

11 BOUWPUTVARIANTEN Natuurlijk aanwezige waterremmende laag gering waterbezwaar beperkte grondwaterstand omgeving toepasbaarheid afhankelijk van opbarstveiligheid en mate van waterremming Risico s worden met name bepaald door de directe omgeving, zoals effecten in- en uittrillen damwanden, uitbuiging, e.d. 21 BOUWPUTVARIANTEN Onderwaterbeton zeer gering waterbezwaar melding / vergunning bemaling vereist? geen beïnvloeding stijghoogte omgeving Risico s worden met name bepaald door de directe omgeving, zoals effecten in- en uittrillen damwanden, uitbuiging, e.d. 22

12 BOUWPUTVARIANTEN Kunstmatig aangebrachte waterremmende laag gering waterbezwaar, mits de laag goed is aangebracht (risico bij palen) beperkte beïnvloeding stijghoogte omgeving diepteligging laag wordt bepaald door opbarstveiligheid (en piping) Risico s worden met name bepaald door de directe omgeving, zoals effecten in- en uittrillen damwanden, uitbuiging, e.d. 23 GEORISICO S OMGEVING

13 GEOTECHNISCHE INVLOEDSFACTOREN OMGEVING Bemaling Verlaging grondwaterstand Verlaging stijghoogte Inbrengen en trekken damwanden trillingen vervormingen Ontgraven bouwput vervormingen Inbrengen palen trillingen Effecten op omgeving worden grotendeels bepaald door uitvoering 25 GeoRisico s bij Bouwputten Schade rond bouwputten (ref. Deltares) : 15% door heien 17% door vervormingen 37% door in- uitrillen damwand 16% door stempels 15% door restzettingen Bemalingen worden niet genoemd? 26

14 Schade Oorzaak? Combinatie van oorzaken Voorbereiding onvoldoende oog voor risico s Onvoldoende budget bouwput Scherpe inschrijving, gunning goedkoopste Aannemer met weinig ervaring Ondeskundige opdrachtgever Onbekendheid kwetsbaarheid omgeving Schade.. Georisico s bij Bouwputten Combinatie van oorzaken Voorbereiding onvoldoende oog voor risico s Onvoldoende budget bouwput Scherpe inschrijving, gunning goedkoopste Aannemer met weinig ervaring Ondeskundige opdrachtgever Onbekendheid kwetsbaarheid omgeving Schade.. Onvoorzien?

15 GeoRisico s bij Bouwputten Risico Management Risico is het effect van onzekerheid op het behalen van een doelstelling (ISO 31000). Invulling is divers Vroegtijdig ook Geo-Risico beoordeling Risico = Kans x Gevolg (vereenvoudiging) GeoRisico s bij Bouwputten Bepalende factoren voor een goede bouwput Kennis veroorzakers schade / uitvoering Trillingen Vervormingen Grondwaterstandsverlagingen Kwetsbaarheid Woningen Omgeving Deskundigheid bouwputontwerp Stabiliteit bouwputbodem Bemaling Damwand Verankering / stempeling Risico s de baas Goede voorbereiding Tijdens de uitvoering (monitoring)

16 GeoRisico s bij Bouwputten Conclusie: Kwaliteit van de in de omgeving aanwezige panden (casco s en de funderingen) is essentieel om de risico s in te schatten. Eerste stappen: Locatie bezoek / visuele inspectie Archiefonderzoek (wijze van funderen) Eventueel scheefstandmetingen (lintvoegmetingen) 31 GeoRisico s bij Bouwputten Visuele inspectie omgeving bouwput / archiefonderzoek: Visueel scheefstand zichtbaar Archiefonderzoek reeds funderingsherstel uitgevoerd 32

17 GeoRisico s bij Bouwputten 33 GeoRisico s bij Bouwputten Stelling: Een ervaren adviseur met kennis van bouwputten, bemalingen en bestaande funderingen kan al vrij snel een inschatting maken van de risico s. Breng die eerst eens in beeld als praatplaatje om met betrokkenen de situatie te bespreken. Nog geen uitgebreide berekeningen gaan uitvoeren. 34

18 GeoRisicoRadar = Omtrek bouwput. Bestaande situatie met nieuwbouw contouren In foto 2-1 zijn de contouren van de bouwput aangegeven op een luchtfoto.. GeoRisicoRadar. contour trillingen > cat. 2 Conclusie: damplanken nabij belendingen drukken Contour met risico op trillingsschade

19 GeoRisicoRadar Risico op schade tijdens bouwfase 1 Binnen deze omtrek zijn de risico s op schade groot Binnen deze omtrek zijn de risico s op schade matig Binnen deze omtrek zijn de risico s op schade gering GeoRisicoRadar Risico op schade tijdens bouwfase 2 Binnen deze omtrek zijn de risico s op schade groot Binnen deze omtrek zijn de risico s op schade matig Binnen deze omtrek zijn de risico s op schade gering

20 GeoRisicoRadar Risico op schade tijdens bouwfase 3 Binnen deze omtrek zijn de risico s op schade groot Binnen deze omtrek zijn de risico s op schade matig Binnen deze omtrek zijn de risico s op schade gering GeoRisico s bij Bouwputten Overleg moet uitsluitsel geven in: Opzet uitvoering bouwput Nader onderzoek omgeving? Overleg met eigenaren omliggende panden? Na overeenstemming op hoofdlijnen Uitwerken van het definitieve bouwputontwerp

21 GeoRisico s bij Bouwputten KK GG Kleine Kans Grote Gevolgen Grote gevolgen door: Directe en indirecte schade Stilstand Aanpassingen ontwerp hogere kosten Verstoorde relatie met de omgeving en binnen het bouwteam Bemoeienis door verzekeraars, andere adviseurs Claims Imago Goede voorbereiding Monitoring tijdens uitvoering 41 MONITORING

22 GeoRisico s Bouwputten - Monitoren Door middel van monitoren wordt het bouw- en bemalingsproces in de tijd gevolgd, zodat tijdig ingrijpen bij afwijkingen van het verwachtingspatroon mogelijk is. Met het monitoren wordt de invloed van de bouw- en bemalingwerkzaamheden op en in de omgeving gemeten en geregistreerd, kan het bouw- en bemalingsproces worden geoptimaliseerd (observational method) Eventuele ongegronde schadeclaims van derden worden afgeslagen. 43 Monitoring Monitoringsplan vooraf: Benoem je meetcriteria; Wat doen bij welke afwijking; Beoordeel de meetdata en bepaal de oorzaak en handel daarna; Wie wordt geïnformeerd; Wie onderneemt een actie. Het middel moet niet erger zijn dan de kwaal

23 Monitoring Deformaties Monitoring deformaties bij complexe bouwputten Total Station / Tachymeter Control en monitoring punten Internet applicatie Gecomputeriseerde monitoring-container UMTS / Internet veldcomputer Processing, opslag, presentatie en alarms

24 Monitoring Trillingsmetingen Monitoring Trillingsmetingen Vibra unit Overschrijding Dagelijkse Outlook Auto forward Fugro server Vibra convert Outlook Auto Raportage Overschrijdingen worden automatisch g d (of per sms) naar betrokkenen.

25 Monitoring Verlaging grondwaterstand Monitoring Debiet metingen

26 Monitoring Inclinometer / Hellingmeter (handmatig) IPI (in place inclinometer) EL beam (electrolevel beams) SAAF (MEMS technologie) GeoRisico s bij Bouwputten Samenvatting ideale opzet bouwputontwerp 1: Deskundigheid bouwputadviseur en hydroloog 2: Ervaring met uitvoeringsaspecten 3: Onderzoek kwaliteit / beperkingen van de omgeving 4. Voorlopig bouwput ontwerp / inschatting georisico s 5: Overleg met betrokkenen 6: Definitief bouwput- en bemalingsontwerp 7. Eventueel Trillingsrisicoanalyses 8: Aanbesteding / start uitvoering 9: Monitoren uitvoering.

27 Vragen??

EINDRAPPORT F530-ER-12-49785 F530. Aanbevelingen voor het ontwerp van bouwkuipen in stedelijke omgeving

EINDRAPPORT F530-ER-12-49785 F530. Aanbevelingen voor het ontwerp van bouwkuipen in stedelijke omgeving EINDRAPPORT F530-ER-12-49785 F530 Aanbevelingen voor het ontwerp van bouwkuipen in stedelijke omgeving EINDRAPPORT F530 -ER-12-49785 F530 Aanbevelingen voor het ontwerp van bouwkuipen in stedelijke omgeving

Nadere informatie

INFO. Uitbreiding gasnet goed gemonitord. Grondradar in hartje Amsterdam. ProRail: Grip Op Ondergrondse Infra. Trillingen door spoorverkeer

INFO. Uitbreiding gasnet goed gemonitord. Grondradar in hartje Amsterdam. ProRail: Grip Op Ondergrondse Infra. Trillingen door spoorverkeer FUGRO INFO Jaargang 22 nr 3 november 2011 Uitbreiding gasnet goed gemonitord 12 Grondradar in hartje Amsterdam 17 ProRail: Grip Op Ondergrondse Infra 24 Trillingen door spoorverkeer Slimme monitoringstechnieken

Nadere informatie

GEOTECHNIEK IN BEWEGING

GEOTECHNIEK IN BEWEGING GEOTECHNIEK IN BEWEGING Opgedragen aan iedereen, die vanuit de geotechniek een bijdrage wil leveren aan het succesvol realiseren van bouw- en infrastructuurprojecten. GEOTECHNIEK IN BEWEGING Praktijkgids

Nadere informatie

Heeft u overal aan gedacht? Voor opdrachtgevers die ondergrondse verrassingen willen voorkomen

Heeft u overal aan gedacht? Voor opdrachtgevers die ondergrondse verrassingen willen voorkomen Heeft u overal aan gedacht? Voor opdrachtgevers die ondergrondse verrassingen willen voorkomen Uit diverse onderzoeken blijkt dat faalkosten in de bouw voor een aanzienlijk deel voortkomen uit de ondergrond:

Nadere informatie

Beslisboom peilbesluit en gebouwschade

Beslisboom peilbesluit en gebouwschade Beslisboom peilbesluit en gebouwschade Zorgvuldige effectbepaling van een peilbesluit op de aanwezige bebouwing en het vaststellen van doelmatige maatregelen Definitief Uitgebracht aan: Hoogheemraadschap

Nadere informatie

Handreiking Observational Method

Handreiking Observational Method Aansprakelijkheid SBRCURnet en degenen die aan dit product hebben meegewerkt, hebben een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze publicatie. Toch kan niet worden uitgesloten

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016. Elektriciteit

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016. Elektriciteit Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016 Elektriciteit 1 2 1 2 Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016 Elektriciteit 3 4 inhoud Voorwoord 7 1 Speerpunten Asset Managementproces Veiligheid Het

Nadere informatie

INFO FUGRO. droogdok voor. Doordenken naar volgende fase. Diagnose van rijstroken. 110-jarige dame krijgt facelift. Jaargang 24 nr 3 november 2013

INFO FUGRO. droogdok voor. Doordenken naar volgende fase. Diagnose van rijstroken. 110-jarige dame krijgt facelift. Jaargang 24 nr 3 november 2013 FUGRO INFO Jaargang 24 nr 3 november 2013 Bijzonder droogdok voor oceanco 2 Doordenken naar volgende fase 14 Diagnose van rijstroken 16 110-jarige dame krijgt facelift Succesvolle ketenaanpak bij D&C-contract

Nadere informatie

Faalkosten: Realistisch te Reduceren

Faalkosten: Realistisch te Reduceren Faalkosten: Realistisch te Reduceren Proactief voorkomen van falen Eindverslag Bachelor Eindopdracht Peter J. Schoonderbeek In opdracht van: Colofon Titel: Subtitel: Status: Versie: Faalkosten: Realistisch

Nadere informatie

Feitenonderzoek De Boonacker

Feitenonderzoek De Boonacker Feitenonderzoek De Boonacker Gemeente Purmerend Rapport 20 november 2013 drs. R.J. Morée MBA mr. J.M. Hoek MRE WO-1311-0294-mdp Inhoudsopgave 1. Een feitenonderzoek naar De Boonacker 1 1.1 Inleiding 1

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

Gebouwschade Loppersum

Gebouwschade Loppersum Gebouwschade Loppersum Drs. G. de Lange ir. N.G.C. van Oostrom Drs. S. Dortland Ir. H. Borsje (TNO) Ir. S.A.J. de Richemont (TNO) 1202097-000 Deltares, 2011 Titel Gebouwschade Loppersum Opdrachtgever

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2014 FUGRO N.V.

VERKORT JAARVERSLAG 2014 FUGRO N.V. VERKORT JAARVERSLAG 2014 FUGRO N.V. DE WERELD VAN FUGRO Wij werken waar onze opdrachtgevers actief zijn en daarom heeft Fugro vestigingen over de hele wereld. Wij hebben een sterke basis in Nederland,

Nadere informatie

In de groene versnelling

In de groene versnelling Performance oktober 2012, jaargang 12 In de groene versnelling Performance in de groene versnelling 06 08 12 14 18 Inhoud Colofon 06 De 3 P s van Honeywell Validation 08 LUMC, Kwaliteitborg voor cleanrooms

Nadere informatie

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan Projectinitiatie Document/Projectplan Project: Nieuwbouw/renovatie gemeentehuis+ Bestandsnaam: Projectinitiatie Document/Projectplan Auteur: D. Oosterkamp 1/25 Management samenvatting Als onderdeel van

Nadere informatie

I Postbus l501 3 100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1

I Postbus l501 3 100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 gemeente Schiedam Aan de leden van de gemeenteraad Burgemeester en wethoiiders I Postbus l501 3 100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 F010473 7021 W www.schiedam.nl UW KENMERK UW BRIEF VAN ONDER\VERP

Nadere informatie

1. Opzetten van een social media beleid uitvoeringsprogramma en vormgeving van rekentools

1. Opzetten van een social media beleid uitvoeringsprogramma en vormgeving van rekentools s Index 1. Opzetten van een social media beleid uitvoeringsprogramma en vormgeving van rekentools 2. Nieuwe methode voor de bepaling van representatieve hoge en lage grondwaterstanden uit grondwaterstandsmetingen

Nadere informatie

F 3 O richtlijn. Onderzoek en beoordeling van houten paalfunderingen onder gebouwen

F 3 O richtlijn. Onderzoek en beoordeling van houten paalfunderingen onder gebouwen Onderzoek en beoordeling van houten paalfunderingen onder gebouwen Versie 1, 18 januari 2011 Op- en aanmerkingen over de inhoud van deze richtlijn kunnen worden gemeld aan het bestuur van F 3 O en zullen

Nadere informatie

risicomanagement 2.0

risicomanagement 2.0 risicomanagement 2.0 uw nieuwe keurmerk in de kwaliteitsketen expect the unexpected 1 management summary voorwoord hoofdstuk 1 inleiding onderzoeksopzet hoofdstuk 2 analyse van de enquête hoofdstuk 3 conclusies

Nadere informatie

ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES UIT ARCADIS ONTWERPEN

ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES UIT ARCADIS ONTWERPEN ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES UIT ARCADIS ONTWERPEN ARCADIS NEDERLAND BV 30 augustus 2012 076581396:0.1 Definitief B02015.000004.002 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Context... 3 1.3 Aanleiding...

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 150kV-netten Randmeren

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 150kV-netten Randmeren Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 150kV-netten Randmeren 2013 iedereen energie Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 150kV-netten Randmeren 2013 2 Inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 5 2 Visie en missie 6 3

Nadere informatie

Proeftuin maat schappelijke kosten- en batenanalyse

Proeftuin maat schappelijke kosten- en batenanalyse 2014 31 Proeftuin maat schappelijke kosten- en batenanalyse Proeftuin maat schappelijke kosten- en batenanalyse Onderzoek van toepasbaarheid en nut voor risicogestuurd rioleringsbeheer Voorwoord In de

Nadere informatie

Een project opzetten, plannen en beheren.

Een project opzetten, plannen en beheren. Een project opzetten, plannen en beheren. Stephan Ramaekers, IVLOS, Universiteit Utrecht Een project wordt opgestart, uitgevoerd en afgesloten. Dit wordt wel de levenscyclus van een project genoemd. Om

Nadere informatie

Het herkennen en aanpakken van eventuele. funderingsproblemen. bij koop of verkoop van een woning

Het herkennen en aanpakken van eventuele. funderingsproblemen. bij koop of verkoop van een woning Het herkennen en aanpakken van eventuele funderingsproblemen bij koop of verkoop van een woning In gebieden met klei- en veenlagen zijn in het verleden houten paalfunderingen gebruikt. Soorten funderingen:

Nadere informatie

PROTOCOL SCHADEAFHANDELING. Beschrijving van de afhandeling van schade aan gebouwen als gevolg van aardbevingen door gaswinning uit Groningen-gasveld

PROTOCOL SCHADEAFHANDELING. Beschrijving van de afhandeling van schade aan gebouwen als gevolg van aardbevingen door gaswinning uit Groningen-gasveld Beschrijving van de afhandeling van schade aan gebouwen als gevolg van aardbevingen door gaswinning uit Groningen-gasveld Beschrijving van de afhandeling van schade aan gebouwen als gevolg van aardbevingen

Nadere informatie

Door de bollen het bos zien

Door de bollen het bos zien Door de bollen het bos zien Een onderzoek naar een nieuwe lay-out voor Africalla L.M. van Silfhout Bachelor Thesis, Universiteit Twente Technische bedrijfskunde Africalla ii Door de bollen het bos zien

Nadere informatie

Deel 3 Van inspecties naar een MUP. 6 Handboek RgdBOEI-inspecties

Deel 3 Van inspecties naar een MUP. 6 Handboek RgdBOEI-inspecties Handboek RgdBOEI-inspecties Deel 3 Van inspecties naar een MUP 6 Handboek RgdBOEI-inspecties Handboek RgdBOEI-inspecties Deel 3. Van inspecties naar een MUP Inhoudsopgave Inhoud Voorwoord Inleiding 4

Nadere informatie

Bewustwording van cybersecurity

Bewustwording van cybersecurity 2015 Bewustwording van cybersecurity Deze rapportage is het resultaat van een samenwerkingsverband van energie- en nutsbedrijven. De volgende personen zijn bereikbaar voor vragen: Naam Organisatie Telefoon

Nadere informatie

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Inhoud 1. 2. Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Actuele thema s bij het uitvoeren van projecten 7 Het kwaliteitshandboek 9 Software die nu in gebruik is 10 Integratie van softwareoplossingen 16

Nadere informatie

Heldere taal in het Resultaatgerichte Vastgoedonderhoud

Heldere taal in het Resultaatgerichte Vastgoedonderhoud Heldere taal in het Resultaatgerichte Vastgoedonderhoud Afstudeerrapport Enschede, 19-08-2010 Auteur: W.W. Hegeman Saxion Hogeschool Enschede Stichting Pioneering VERSIE 1.0 DEFINITIEF Voorwoord Voor u

Nadere informatie