Interviewverslag Succesvol inspecteren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Interviewverslag Succesvol inspecteren"

Transcriptie

1 Interviewverslag Succesvol inspecteren Rob van Doorn, Applus RTD, Rotterdam, 14 september 2010 Door: Monique Witziers, Tony Koeleman Rob van Doorn is CEO van Applus RTD. Applus RTD is met medewerkers actief in meer dan 50 landen. In 32 landen heeft Applus RTD eigen bedrijven. RTD is bijna 75 jaar geleden opgericht als de Röntgen Technische Dienst. Vanuit Niet- Destructief Onderzoek en Inspectie aan pijpleidingen en technische installaties levert men in toenemende mate Asset Integrity Services aan beheerders van complexe technische installaties in voornamelijk de olie en gas industrie, energiecentrales, chemische industrie en civiele werken. Website: Applus RTD is actief in vijftig landen. Hoe zit het met de globalisering bij Applus RTD? Je hebt lokale regelgeving en je hebt de Europese wetgeving. Daarnaast heb je regelgeving en normen per bedrijf, ook bij bedrijven die wereldwijd opereren. Dat zijn niveaus van regelgeving waar de klant en wij zich aan moeten houden. Denkt u dat dat in de toekomst gaat toenemen? Wat wij zien toenemen, is de mondiale samenwerking op het gebied van regelgeving. Dat wil niet zeggen dat er mondiale regelgeving komt. Zover zijn we nog lang niet. Je hebt wel een Amerikaanse benadering en een Europese benadering. Je ziet dat die steeds meer naar elkaar toekomen. De Chinezen, die een nieuwe economische macht vormen, zijn pragmatisch. Die kijken welke regelgeving het beste voor hen is en nemen die over. Er zijn dus inderdaad veranderingen aan de gang. En dat is positief? Voor ons, maar ook voor onze klanten, is dat positief, want het betekent dat je veel meer kunt standaardiseren. Ik kan een voorbeeld geven; we hebben dat intern met overalls. Die moeten in sommige landen vlamdovend en brandwerend zijn en in andere landen hoeft dat weer niet. We kunnen niet zeggen dat medewerkers in land A ons meer lief zijn dan medewerkers in land B, zodat die laatste dat dus niet hoeven. Dus wij hebben een interne standaard die zegt: iedereen heeft deze overalls. Dat overstijgt dan weer een landenregelgeving. Creëert u zo geen concurrentienadeel? Concurrentienadeel heb je als groot bedrijf altijd ten opzichte van kleine lokale spelers. Onze kostenstructuur is heel anders. Wij besteden bv. als enige bedrijf in deze branche veel geld aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Klanten zijn bereid hiervoor te betalen. Maar we concurreren wel met alle bedrijven in dezelfde markt. Ons bedrijf steunt op twee belangrijke zaken: onze mensen en innovatieve technologie. Daarin onderscheiden wij ons. Interview Rob van Doorn Applus RTD Definitief.doc 1

2 Grote oliemaatschappijen hebben standaarden op het gebied van CSR. Is dat in jullie voordeel? Ja, die kijken inderdaad of de leveranciers daaraan voldoen. Ziet u naast globalisering nog meer trends in de inspectiewereld? Ik heb een beetje moeite met de term inspectiewereld, maar daar komen we straks nog wel even op. Een van de trends die ik heel duidelijk zie, is een sterke consolidatie in deze inspectiewereld van olie en gas, water en energiecentrales. Wij zijn meer en meer een brede technische dienstverlener, in plaats van een inspectiebedrijf. Heel veel kleine NDO en Inspectiebedrijfjes zijn destijds ontstaan rondom een installatie. Rondom raffinaderijen en petrochemische installaties zie je vaak kleine bedrijfjes van tien tot vijftig man, die services verrichten aan die installaties. Deze bedrijven hebben echter onvoldoende middelen om te investeren in nieuwe technologie. Het tweede probleem is dat de eerste eigenaren van die bedrijven inmiddels allemaal met pensioen zijn gegaan. Die hebben zonen die een hogere technische en bedrijfskundige opleiding hebben gevolgd, en die beseffen dat ze niet kunnen overleven zonder forse investeringen. Je ziet dus een vraag vanuit al die kleine bedrijven om zich aan te sluiten bij grotere organisaties. Grote bedrijven, zoals wij zijn, zoeken wegen om antwoord te vinden op de globalisering die gaande is. Die twee komen dus bij elkaar. Wij zijn de laatste jaren enorm gegroeid. En dit zet zich de komende jaren nog veel verder door. Ik wil nog even terug naar de kern van inspectie. Inspectie is een activiteit die je doet omdat de integrity van een installatie niet voldoende gewaarborgd is. Dit is natuurlijk theoretisch. Inspectie doe je dus als een toezichtmaatregel omdat je het proces niet voldoende beheerst, of wantrouwt. Inspecteren is dus een noodzakelijk kwaad. Het gaat ook niet om het inspecteren. Succesvol inspecteren is dus ook een hele rare term. Ben je nu succesvol als je heel veel fouten ontdekt, of ben je succesvol met inspecteren als je geen enkele fout ontdekt? Eigenlijk kan het dus niet: succesvol inspecteren. Die twee woorden horen niet bij elkaar. Inspecteren is een vorm van controle. En als je een goede procesbeheersing hebt, dan heb je theoretisch geen controle nodig. Dat betekent dat wij ons de laatste jaren als bedrijf steeds meer zijn gaan richten op Asset Integrity Management. De klant is eigenlijk alleen maar geïnteresseerd in zaken als kwaliteit, productie en veiligheid. De kwaliteit van zijn processen. De productie van zijn output. En veiligheid van zijn mensen. Hij moet weten dat zijn objecten dat kunnen bewerkstelligen. Wij bieden als bedrijf daar een oplossing voor. Dus u levert consultancy? Met consultancy alleen neem je geen verantwoordelijkheid. Wij willen een stap verdergaan op het gebied van Asset Integrity Management. Wij willen ook een stuk verantwoordelijkheid nemen. Met Asset Integrity Services leveren wij diensten, zowel modulair, als een compleet pakket om de integrity van een installatie te beheren. Dat gaat heel erg ver. Hierbij is een belangrijke beweging gaande. Voorheen was de nadruk op repareren, daarna was de nadruk op voorkomen, en nu gaan we meer nadruk leggen op voorspellen. Voorspellen of te wel Predictive Maintenance, maakt bijvoorbeeld een analyse van hoe een installatie zich in de komende jaren zal gaan gedragen. Je kunt dus nú maatregelen nemen om problemen te voorkomen. De inspectie gaat hierbij dus een andere waarde krijgen in deze branche. Het inspecteren is dus slechts nog een middel om de voorspelling te kunnen doen? Ja, en dan ga je naar het volgende toe: het inspecteren wordt omgezet in een vorm van continuous monitoring. Waar je eigenlijk continu de integrity monitort. De technologie Interview Rob van Doorn Applus RTD Definitief.doc 2

3 van het continu monitoren komt langzaam beschikbaar. En op basis van het continu monitoren ga je dus voorspellingen doen. Je komt hier ook op een ethisch aspect. Waarom controleer je? Je controleert iets, omdat je het niet vertrouwt. Maar wie vertrouwt het niet? De politiek vertrouwt het niet, de burgers vertrouwen het niet, milieubewegingen vertrouwen het niet. Maar waar het eigenlijk om gaat, is het bedrijf zelf, die de objecten beheert. Die moeten de morele verantwoordelijkheid dragen zelf die vraag te stellen. Daar zit de crux van het verhaal. Het gros van de bedrijven heeft al deze instelling. Maar als je de gehele controle weghaalt, dan wordt de kans op de bedreiging door gebrek aan zelfdiscipline natuurlijk veel groter. En alles heeft te maken met het afwegen van risico's. Risicoloos bestaat niet. Asset Integrity Management gaat voornamelijk over het zo goed mogelijk inschatten van risico's. Je neemt beslissingen op basis van het inschatten van risico's. Vroeger werden deze risico's genomen, en dan repareerde je bij ontstane problemen. In de toekomst kijk je naar wanneer gaat iets gebeuren? Het is het afwegen van het risico voor veiligheid, milieu en de winst die de onderneming moet maken. Een goed bedrijf zal die balans goed leggen. Als verplichting aan zichzelf, naar de medewerkers en naar de maatschappij toe. Wat zie je nu gebeuren? In de downstream olieraffinaderijen is ongeveer vijftien procent overcapaciteit. Grote oliemaatschappijen zijn raffinaderijen aan het verkopen. Die worden waarschijnlijk overgenomen door bv. Chinese, Russische en Indiase bedrijven. Welke maatstaven hanteren deze nieuwkomers? Dat wordt een interessante vraag en dat gaat de komende jaren spelen. Er komt een tweedeling: aan de ene kant bedrijven die heel erg goed die balans leggen, en aan de andere kant bedrijven waar die balans wat minder goed gelegd wordt. Bij de laatste groep zou je van overheidswege meer controle kunnen hebben, en de andere bedrijven die bewezen hebben het goed doen, daar zou het wat losser kunnen. Dan heb je dus inspectiebedrijven die daar een rol in spelen, en op een andere manier met categorie A omgaan dan met categorie B. Wij willen als bedrijf een partnerschap vormen met bedrijven die daar serieus mee omgaan. Bij die andere bedrijven zullen wij ons veel meer als toeleverancier opstellen. Partnerschap veronderstelt dat je een stuk medeverantwoordelijkheid draagt voor de processen van de cliënt. Ziet u bij de overheid daar ook een beweging in? Zo is de Inspectie Verkeer en Waterstaat bezig met het afsluiten van convenanten bij bedrijven die het goed doen. Ik ben zelf wel een voorstander voor het afsluiten van convenanten. In het convenant wordt aangegeven welk vertrouwen je geniet. Een convenant is een vertrouwensdocument. Het is een convenant met de lokale overheid. Een convenant met bijvoorbeeld de Europese overheid heb je niet, voor zover ik weet. Ik ben ze tenminste nog niet tegengekomen. Inspectie heeft het gevaar in zich van schijnvertrouwen. Inspectie is namelijk altijd een momentopname. Dat is hetzelfde met ons Niet-Destructief Onderzoek. Dat proberen wij te ondervangen met continu monitoren. En op basis daarvan continu berekenen wat de waarschijnlijkheid is dat iets gebeurt: dan ben je goed bezig. Is uw bedrijf ook bezig met de controle van de kwaliteitsmanagementsystemen? We hebben rekening te houden met deze handboeken/procedures van bedrijven. En als we met deze bedrijven een partnerschap aangaan, dan beoordelen we deze kwaliteitsmanagementsystemen en doen we eventueel aanbevelingen voor verbetering. Interview Rob van Doorn Applus RTD Definitief.doc 3

4 We zijn op dit moment met consultancyactiviteiten bezig om klantprocessen efficiënter te laten verlopen, voornamelijk maintenance-processen en de planning van maintenance. Inspecteren is voor ons daarbij een meting, meer niet. Hoe gaat u om met de vergrijzing in Nederland? De vergrijzing in Nederland gaat sneller dan in onze bedrijven in de rest van de wereld. Wij zijn een wereldorganisatie. Nederland is maar een stukje van ons bedrijf. Waar ik wel een probleem zie, is het binnenhalen van kennismedewerkers. Dit geldt overal op de wereld. Wij zijn bezig met een behoorlijke kennisniveauverhoging van ons bedrijf. We investeren in de technische kennis van medewerkers. Deze mensen moeten ook nog kunnen praten met onze klanten op verschillende niveaus in hun organisatie, met de engineeringafdelingen en plant managers. Veel bedrijven hebben hun engineering afgestoten. Wij proberen een rol te spelen, zodat ze veel meer kunnen outsourcen naar ons. Er zitten voor de klant echter ook strategische elementen in. Een ervan is datamanagement. Met continuous monitoring genereer je gigantische hoeveelheden data. Datamanagement is van strategisch belang voor een bedrijf. Het is dus van belang om samen goede afspraken te maken welke rol elk van de partners kan en wenst te spelen. Dit alles vergt goed opgeleide medewerkers. Het binnenhalen van goede mensen is een probleem voor de komende tijd. We hebben deze mensen in onze eigen organisatie, in Australië, in Nederland, in Amerika enz. Maar niet afdekkend genoeg over de hele wereld. Ideaal is dat onze mensen één of twee dagen per week geïntegreerd deel uit maken van een team van de klant. Dat zou ik in de toekomst wel meer willen. Zijn er nog andere essentiële ontwikkelingen voor de komende jaren? Ja, bijvoorbeeld op het gebied van technologie. Hardwarematig en softwarematig. Voor continuous monitoring heb je ook speciale sensoren nodig. De uitlezing van deze sensoren moet ook helder kunnen zijn. Dit geldt eigenlijk voor alle meetapparatuur. Het is nu erg afhankelijk van de interpretatie van de onderzoeker. Ik werd daarmee geconfronteerd toen ik destijds bij RTD kwam en een introductiecursus deed. Ik kreeg een röntgenfilmpje om te beoordelen. Ik zag een aantal stofpikkeltjes op de film en herkende daarin geen defect. Het vergt ervaring en een behoorlijk specialisme om de beelden te interpreteren. We zijn bezig om de interpretatie makkelijker te maken, zoals 3D. En dan softwareontwikkeling. Het synchroon laten lopen van al die gigantische hoeveelheden data van honderden sensoren, om conclusies te kunnen trekken. Zelf ben ik gefascineerd door Augmented reality. Augmented reality, kunt u dat uitleggen? Het is het zo realistisch mogelijk toevoegen van computergemaakte beelden aan rechtstreekse, reële beelden zoals scans, foto s of video. Via een bril, of via je handheld zie je het object en relevante informatie over dat object. Augmented reality in een plant zou een fascinerende combinatie kunnen zijn. Over vijf jaar is Augmented reality realiteit. Dus over vijf jaar loopt de Asset Integrity Manager met zijn Augmented Reality bril door de plant? Dat is wel erg verregaand maar hij kan op zijn beeldscherm heel veel detail informatie ophalen. Wij hebben dan systemen die informatie kunnen toevoegen, zoals foto s, informatie van sensoren en laser scans, stressanalyses, enz. We hebben bedrijven met sterke software ontwikkeling op dit gebied gekocht om langzaam die kant op te gaan. Interview Rob van Doorn Applus RTD Definitief.doc 4

5 Technologie, in het bijzonder IT, partnerschappen met klanten en goede mensen zijn uw belangrijkste speerpunten? Ja, hardware hebben we altijd wel goed gedaan. Vooral op het gebied van testapparatuur. Worden door continue monitoring en voorspellen de kosten lager? Ja, en het is een verschuiving van de kosten, waarbij je de risico's beter inschat en veel beter kunt omgaan met kwaliteit, productie en veiligheid. De totale maintenance kosten op langere termijn zullen hierdoor omlaag gaan. En het Niet-Destructief Onderzoek en het Inspecteren, waar Applus RTD vandaan komt, worden middelen om Asset Integrity Services te kunnen aanbieden. We doen dit voor nieuwbouw, dat is voornamelijk keuring gerelateerd. Dan heb je maintenance met als hoge toegevoegde waarde Asset Integrity Management. En de derde poot is de certificering, dat we ook doen. Maar waartegen certificeert u dan? Wij zijn als Notified Body (NOBO) geaccrediteerd. Dat is voor nieuwbouw constructies. Voor maintenance moet je dat per land organiseren aangepast aan de lokale regelgeving. Dit doen wij al voor een aantal landen. Ik denk dat er meer standaardisatie komt op dit terrein. Je hebt nu verschillende stromingen, bv. een Amerikaanse en een Europese. De lokale overheden gaan ook steeds meer met elkaar afstemmen (zeker in Europees verband). Mondiale regelingen zie ik nog niet direct, maar ze gaan wel steeds meer samenwerken. Daarnaast worden wij ook per klant vaak gekwalificeerd. Dit geldt zeker voor onze technologieën. Ten eerste moeten wij voldoen aan de lokale regelgeving, maar dan nog wil de klant bewijzen zien dat wij voldoen aan hun eisen. Die kwalificatietrajecten kunnen soms heel lang, zelfs tot twee jaar, duren. Bij de volgende klant moet je weer geheel opnieuw door de molen omdat zij weer hun eigen procedures en kwalificatietrajecten hebben. Als ik over tien jaar naar de website van Applus RTD ga, wat voor bedrijf zie ik dan? Ten eerste een technisch dienstverlenend bedrijf op het gebied van Asset Integrity Services. We gaan de breedte en de diepte in. We gaan technologisch en geografisch verder groeien. En dat ga je terug zien op onze website. En tot hoever we gaan op het gebied van het managen van de Asset Integrity? Er zit een grens aan tot waar wij de verantwoordelijkheid willen dragen. Wij kunnen natuurlijk niet aansprakelijk zijn voor een installatie, maar wel medeverantwoordelijk voor het goed laten verlopen van een aantal maintenance processen in de plant. Zijn er nog dilemma's of hobbels die u moet nemen? Een hobbel die wij tegenkomen, is dat grotere bedrijven ons moeten erkennen als echte partner. Zij willen nog vaak zelf alles in de hand houden. Ik verwacht echter dat dit vertrouwen zal gaan groeien. Een tweede hobbel die ik zie, is het binnenhalen van goede opgeleide mensen. Dit blijft lastig voor al onze bedrijven over de gehele wereld. Verder zijn wij operationeel een gedecentraliseerd bedrijf. Het is een toer om onze communicatie in ons bedrijf goed overeind te houden. Lokaal, en dat is soms tot op de werkvloer, hebben wij verantwoordelijkheden neergelegd. We zijn tevens van een functioneel gedreven naar een procesgedreven organisatie gegaan. Je hebt nu veel meer zelfstandigheid in onze organisatie. Maar je wilt toch uiteindelijk met zijn allen één kant op. Dat vergt een goede communicatie; je hebt dan niet alleen te maken met fysieke afstanden, maar ook met verschillende culturen en verschillende talen. Wij hebben bijvoorbeeld zwaar geïnvesteerd in videoconferentie. Dat was even wennen, maar nu wordt er internationaal zo vergaderd. Dat gaat via internet, en de kosten zijn miniem. Die middelen zijn absoluut essentieel voor ons om zo een Interview Rob van Doorn Applus RTD Definitief.doc 5

6 decentrale organisatie bij elkaar te houden. We zijn er als de kippen bij om te zien wat voor nieuwe technologie eraan zit te komen. We hebben bv. ook een volwaardig ERPsysteem en planningsysteem geïmplementeerd. Vroeger was onze kreet: wat wij leveren, geeft goede nachtrust voor onze klanten. Nu willen we graag daarbovenop een bijdrage leveren aan de maatschappij op het gebied van veiligheid en een betere uitnutting van schaarste. Interview Rob van Doorn Applus RTD Definitief.doc 6

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. The perfect match is our standard

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. The perfect match is our standard Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy The perfect match is our standard Burdock is de verbindende factor tussen opdrachtgevers en technische specialisten in de procesindustrie.

Nadere informatie

Uw specialist in technisch management

Uw specialist in technisch management IP-Solutions Het technisch beheer van installaties staat onder druk. De toenemende concurrentie, kostendruk en veranderende wet- en regelgeving vraagt om grotere transparantie, flexibiliteit en efficiency.

Nadere informatie

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Finding the optimal solution is An our open standard mind comes standard... Burdock is de verbindende schakel tussen opdrachtgevers

Nadere informatie

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. Continuous effort is our standard

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. Continuous effort is our standard Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Continuous effort is our standard Burdock lost kennis- en capaciteitsvraagstukken op bij opdrachtgevers in de civiele techniek, infrastructuur,

Nadere informatie

WORLDWIDE MONITORING & CONTROL

WORLDWIDE MONITORING & CONTROL WORLDWIDE MONITORING & CONTROL HOE ZORGT U VOOR PROACTIEVE ONDERHOUD EN SERVICE? 2 KANSEN EN BEDREIGINGEN VAN DEZE TIJD Globalisering: Digitalisering: Customization: Automatisering: Technologieën: Internationaal

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. knowledge comes is our standard...

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. knowledge comes is our standard... Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Delivering An expert open mind knowledge comes is our standard... Burdock biedt project management, recruitment en consultancy in

Nadere informatie

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V.

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V. Certificeren Waardevol?? KVGM Improvement Solutions: + Specialisten in verbetermanagement + 20 jaar ervaring + 6 deskundige, gedreven en pragmatische professionals + Praktische aanpak waarbij de klantorganisatie

Nadere informatie

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. Strong ideas are our standard

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. Strong ideas are our standard Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Strong ideas are our standard Burdock is gespecialiseerd in het toeleveren van ervaren (teams van) specialisten aan de olie- en gasindustrie

Nadere informatie

Stork maakt leren toegankelijker met Springest Go

Stork maakt leren toegankelijker met Springest Go Stork maakt leren toegankelijker met Springest Go Stork lanceerde in 2014 een online leerportal voor zijn medewerkers. Sindsdien kunnen medewerkers zelfstandig opleidingen zoeken en boeken binnen het aanbod

Nadere informatie

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen Management van IT Han Verniers PrincipalConsultant Han.Verniers@Logica.com Logica 2008. All rights reserved Programma Management van IT Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

Nadere informatie

Duurzame automatiseringsoplossingen

Duurzame automatiseringsoplossingen A u t o m a t i o n S o l u t i o n s B u s i n e s s o p t i m a l i s a t i e d o o r P r o c e s I n t e g r a t i e Duurzame automatiseringsoplossingen Door mondiale ontwikkelingen en steeds sneller

Nadere informatie

Inleiding: De vragenlijst wordt afgesloten met de vraag om uw kennisvraag 2 ledig in maximaal 100 woorden te formuleren.

Inleiding: De vragenlijst wordt afgesloten met de vraag om uw kennisvraag 2 ledig in maximaal 100 woorden te formuleren. Inleiding: Deze vragenlijst bestaat uit 45 vragen en dient ertoe om het innovatietraject strategischeen zoekmachine marketing zo Efficiënt, Effectief en Educatief mogelijk te laten verlopen. Deze kunt

Nadere informatie

Outsourcing ICT & Sales India

Outsourcing ICT & Sales India Outsourcing ICT & Sales India Introductie & Lessons learned InnoVites BV Albert Groothedde CEO InnoVites BV Agenda Introductie InnoVites Achtergrond InnoVites team Markt en Oplossingen Organisatie Outsourcing

Nadere informatie

in verhuur van IT en multimedia.

in verhuur van IT en multimedia. in verhuur van IT en multimedia. slim veilig voordelig bezoekers hebben de boodschap ontvangen Livingston levert jaarlijks voor meer dan 200 beurzen, evenementen en congressen IT-oplossingen op maat. Dit

Nadere informatie

acilitair anagement zet og (te) weinig n op data

acilitair anagement zet og (te) weinig n op data acilitair anagement zet og (te) weinig n op data De wereld veranderd razendsnel. Nieuwe technologische innovaties zoals sensoren, robots en data bieden nieuwe kansen om problemen op te lossen. Ook sociale

Nadere informatie

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning?

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Qi ict Delftechpark 35-37 2628 XJ Delft T: +31 15 888 04 44 F: +31 15 888 04 45 E: info@qi.nl I: www.qi.nl De service-overeenkomsten van Qi ict

Nadere informatie

VanMeijel strategiesessie. In 5 stappen naar digitaal bouwen. vanmeijel.nl. bouwen kan simpeler

VanMeijel strategiesessie. In 5 stappen naar digitaal bouwen. vanmeijel.nl. bouwen kan simpeler VanMeijel strategiesessie In 5 stappen naar digitaal bouwen vanmeijel.nl bouwen kan simpeler digitale transformatie We leven in een tijd waarin de technologische vooruitgang over gaat in de hoogste versnelling.

Nadere informatie

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

ZELFVOORZIENEND: TRENDS, MOGELIJKHEDEN EN GRENZEN

ZELFVOORZIENEND: TRENDS, MOGELIJKHEDEN EN GRENZEN ZELFVOORZIENEND: TRENDS, MOGELIJKHEDEN EN GRENZEN Lezing ter gelegenheid van het GEO Promotion Congres van eigen bodem 10 maart 2017 Groningen. door prof. em. Pier Vellinga Waddenacademie Colin OPBOUW

Nadere informatie

Vertrouwen is het sleutelwoord bij outsourcen. IS Interned Services: Outsourcen doe je samen op basis van gelijkwaardig partnership

Vertrouwen is het sleutelwoord bij outsourcen. IS Interned Services: Outsourcen doe je samen op basis van gelijkwaardig partnership Vertrouwen is het sleutelwoord bij outsourcen IS Interned Services: Outsourcen doe je samen op basis van gelijkwaardig partnership Vertrouwen is het sleutelwoord bij outsourcen IS Interned Services: Outsourcen

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Customer Case CED. Feiten in het kort:

Customer Case CED. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: European Claim Experts Branche: Verzekeringen Werknemers: 1.150 Activiteiten: Internationale Claims management en Expertise Oplossing: Opbouw Mendix-platform voor het flexibel

Nadere informatie

EPLAN User group. Siemens in Nederland. Unrestricted Siemens Nederland N.V. 2015

EPLAN User group. Siemens in Nederland. Unrestricted Siemens Nederland N.V. 2015 EPLAN User group Siemens in Nederland siemens.nl Wereldwijde aanwezigheid Dicht bij de klant overal ter wereld 10,9 115.000 69 Omzet (in miljard ) 2 15% van wereldwijd totaal Werknemers 3 33 % van wereldwijd

Nadere informatie

Zo doen wij onderhoud bij Vrumona

Zo doen wij onderhoud bij Vrumona Zo doen wij onderhoud bij Vrumona Door: Ruud van der Burg / Maintenance Engineer Agenda 1 Inleiding 2 Feiten en cijfers / film ¾ min 3 4 5 6 TPM-PM Onderhoud door de jaren heen Verbeter processen Vragen?

Nadere informatie

Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016

Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016 Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013 Grafimedia en Creatieve Industrie Versie: augustus 2016 Uitgave van de branche (SCGM) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 4 1. ONDERWERP EN

Nadere informatie

Whitepaper. Cloud Computing. Computication BV 2013. Alleen naar cloud bij gewenste flexibiliteit

Whitepaper. Cloud Computing. Computication BV 2013. Alleen naar cloud bij gewenste flexibiliteit Whitepaper Cloud Computing 1 Computication BV 2013 Nu we op de toppen van de hypecyclus van cloud computing zijn beland, lijkt iedereen te denken dat deze vorm van automatisering zaligmakend is. Het is

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

ICT en Medische Technologie. Waar MT en ICT samen komen

ICT en Medische Technologie. Waar MT en ICT samen komen ICT en Medische Technologie Waar MT en ICT samen komen Wie ben ik? Bas Kraneveld Sinds 2002 werkzaam in Medische Technologie (Jeroen Bosch Ziekenhuis) 1 e contact met Medische ICT, echter nog zeer beperkt

Nadere informatie

Voorsprong door zekerheid van processen

Voorsprong door zekerheid van processen DEKRA Voorsprong door zekerheid van processen Borging van kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid Systeemcertificering No Doubt: Zekerheid in kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid Ondernemen wordt met de

Nadere informatie

Inleiding. Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management?

Inleiding. Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management? Inleiding Stand van zaken Nederland? Groeiende druk op de buitenruimte Veeleisende burgers Krimpende budgetten en Risico management Planmatig en weinig flexibiliteit en creativiteit; Beheer en onderhoud

Nadere informatie

Bent u al SEPA-proof?

Bent u al SEPA-proof? Bent u al -proof? 2 3 Migreren naar IBAN p 1 februari 2014 is de Single Euro Payments Area () een feit. Met deze afspraak om het betalingsverkeer in 32 Europese landen te harmoniseren en te standaardiseren,

Nadere informatie

SLIM WORKSHOP STORK LEAN IN MAINTENANCE WORKSHOP

SLIM WORKSHOP STORK LEAN IN MAINTENANCE WORKSHOP SLIM WORKSHOP STORK LEAN IN MAINTENANCE WORKSHOP Agenda Stork Lean in Maintenance De stoommachine Evaluatie Doelstelling in een praktijksimulatie: kennismaken met lean principes, methoden en tools. toepassen

Nadere informatie

Beleggen in de toekomst. de kansen van beleggen in klimaat en milieu

Beleggen in de toekomst. de kansen van beleggen in klimaat en milieu Beleggen in de toekomst de kansen van beleggen in klimaat en milieu Angst voor de gevolgen? Stijging van de zeespiegel Hollandse Delta, 6 miljoen Randstedelingen op de vlucht. Bedreiging van het Eco-systeem

Nadere informatie

Make IT work Identify your threats Improve your systems

Make IT work Identify your threats Improve your systems Make IT work Identify your threats Improve your systems Victorem Solution PLatform 2 5 Company Profile Victorem Victorem staat garant voor het innovatief en efficiënt oplossen van de ICT-problemen die

Nadere informatie

Interviewverslag Succesvol inspecteren

Interviewverslag Succesvol inspecteren Interviewverslag Succesvol inspecteren Dave Hagenaars, BSI op 23 september 2010 te Amsterdam Door: Monique Witziers, Tony Koeleman Drs. Dave Hagenaars is directeur van de BSI Group The Netherlands BV.

Nadere informatie

De nieuwe dimensie in meten ZO EXACT WAS HET NOG NOOIT

De nieuwe dimensie in meten ZO EXACT WAS HET NOG NOOIT De nieuwe dimensie in meten ZO EXACT WAS HET NOG NOOIT ONZE THUISMARKTEN: BOUW & VASTGOED CIVIELE TECHNIEK & INFRASTRUCTUUR TELECOM STEDEN & GEMEENTEN SPOORWEGEN ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR ARCHEOLOGIE

Nadere informatie

Brandbeveiliging vanuit het standpunt van verzekeraars

Brandbeveiliging vanuit het standpunt van verzekeraars Brandbeveiliging vanuit het standpunt van verzekeraars Hak van der Sijp Agenda 1 Voorstellen 2 Wat wil een verzekeraar 3 Conclusie 4 Uitdagingen 3 1 1 Voorstellen 4 Voorstellen HDI-Risk Consulting (HRC)

Nadere informatie

Introductie IP-Solutions Uw Technisch Management service provider

Introductie IP-Solutions Uw Technisch Management service provider Introductie IP-Solutions Uw Technisch Management service provider IP-Solutions : Wij maken Asset Management eenvoudig en praktisch Passie voor Asset Management. Resultaat gedreven. Toegepaste filosofieën:

Nadere informatie

SCRATCH KLANT AAN HET WOORD

SCRATCH KLANT AAN HET WOORD 4... lessons learned in Nederland zijn vliegwiel BIM-projecten in het buitenland... Internationale BIM-uitdaging bij Deerns Partnership belangrijker dan ontwerptools 5 BIM is geen doel op zich je hoort

Nadere informatie

Heutink ICT Dag Aanbesteden in het onderwijs

Heutink ICT Dag Aanbesteden in het onderwijs Heutink ICT Dag 2016 Aanbesteden in het onderwijs Welkom, bij de saaiste sessie v.d. dag! Voorstellen Sophie Obdeijn Medewerker Tenderdesk Robert Terhalle Teamleider New Business Agenda Voorstellen Wat

Nadere informatie

Activiteit monitoring. Esther Hermans - projectleider Stichting Diafaan Nynke de Jong - adviseur Expertisecentrum LimeZ

Activiteit monitoring. Esther Hermans - projectleider Stichting Diafaan Nynke de Jong - adviseur Expertisecentrum LimeZ Activiteit monitoring Esther Hermans - projectleider Stichting Diafaan Nynke de Jong - adviseur Expertisecentrum LimeZ Hebt u weleens slecht geslapen? Inleiding delen kennis en ervaring activiteitenmonitoring

Nadere informatie

Wie is leidend of lijdend?

Wie is leidend of lijdend? Organisatie Medische Technologie en ICT Wie is leidend of lijdend? Martijn Schasfoort Manager Zorg en Informatie Technologie Deze presentatie. Het betreft ervaringen uit Máxima Medisch Centrum Cultuur

Nadere informatie

Onderstaand worden de verschillende functies welke betrokken zijn bij de projectfasen nader gedetailleerd.

Onderstaand worden de verschillende functies welke betrokken zijn bij de projectfasen nader gedetailleerd. Project fasering Het project is in een 4-tal fasen opgedeeld: 1. Aanvraag: In deze fase wordt de aanvraag voor de opsporingvergunning aangevraagd. Dit is de fase waarin het project nu verkeert en deze

Nadere informatie

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant Hoe kun je de race tegen de klok winnen? HOE KUN JE DE RACE TEGEN DE KLOK WINNEN? PTV. The Mind of Movement De PTV Group levert software en consultancy diensten voor transport, logistiek en geomarketing.

Nadere informatie

GESCHIEDENIS T-GRADIN S GESCHIEDENIS

GESCHIEDENIS T-GRADIN S GESCHIEDENIS GENERAL FACTSHEET GESCHIEDENIS T-GRADIN S GESCHIEDENIS T-Gradin ondersteund haar klanten met Project Management services en is opgericht in 2000 in Nederland. Door een toenemende behoefte aan onafhankelijke

Nadere informatie

Value Driven Maintenance: Een tevreden klant of alleen een speeltje van de Technische Dienst. Sponsoren

Value Driven Maintenance: Een tevreden klant of alleen een speeltje van de Technische Dienst. Sponsoren Value Driven Maintenance: Een tevreden klant of alleen een speeltje van de Technische Dienst R.J.H.C. van velzen Astellas Meppel Content Partners: Sponsoren Wie ben ik wat ben ik Robert van Velzen: 49

Nadere informatie

Lean & ISO A match made in heaven?

Lean & ISO A match made in heaven? Lean & ISO 9001 A match made in heaven? Agenda Wat is ISO 9001 en wat is Lean? pag. 3 Waarom ISO 9001 + Lean? pag. 4 Hoe Lean ISO 9001 kan ondersteunen pag. 5 2 ISO 9001 geeft de normen aan voor een goed

Nadere informatie

Werkgevers Ondernemers. In gesprek over de inhoud van het onderwijs

Werkgevers Ondernemers. In gesprek over de inhoud van het onderwijs Werkgevers Ondernemers In gesprek over de inhoud van het onderwijs 1 Algemeen Doe mee en praat mee! Antwoord of reactie op deze vraag? Dé landelijke dialoog over ons onderwijs en de toekomst. Deel gedachten,

Nadere informatie

BESCHERMEN EN BEHOUDEN MULTIDISCIPLINAIRE AANPAK

BESCHERMEN EN BEHOUDEN MULTIDISCIPLINAIRE AANPAK Als je wat wilt, moet je er helemaal voor gaan. Dat is wat wij geloven. Bovendien is bij Venko niets vanzelfsprekend. Elk project zien we als een uitdaging die wij met succes willen afronden. OUTDOOR:

Nadere informatie

Met de Glazen Bol naar. Doelgerichter BWT Toezicht

Met de Glazen Bol naar. Doelgerichter BWT Toezicht Met de Glazen Bol naar Doelgerichter BWT Toezicht Missie SuperGraph realiseert de toepassing van Voorspellende Modellen in het hart van uw organisatie dusdanig dat onzekerheden zoveel mogelijk worden weggenomen

Nadere informatie

Mintzberg Organisatiestructuren / modellen Geschreven door Chris Stapper op 17 mei 2012 00:00 Categorie: Strategische HRM

Mintzberg Organisatiestructuren / modellen Geschreven door Chris Stapper op 17 mei 2012 00:00 Categorie: Strategische HRM Mintzberg Organisatiestructuren / modellen Geschreven door Chris Stapper op 17 mei 2012 00:00 Categorie: Strategische HRM De Mintzberg organisatiestructuren, of eigenlijk de Mintzberg configuraties, zijn

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

SNEL & EENVOUDIG CONSOLIDEREN MET EXACT CONSOLIDATION. Powered by LucaNet

SNEL & EENVOUDIG CONSOLIDEREN MET EXACT CONSOLIDATION. Powered by LucaNet SNEL & EENVOUDIG CONSOLIDEREN MET EXACT CONSOLIDATION Powered by LucaNet Astrid van den Oever Henk Schobben Sander van Triet Agenda Uitdagingen & Behoeften Samenwerking voor het beste resultaat Exact Consolidation

Nadere informatie

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE Eigenschappen Converged Hardware 1 van 8 Document Informatie Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 29-09-2015 Draft Remco Nijkamp 0.2 29-09-2015 Volgende Versie opgesteld

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

CAD IN THE CLOUD & AUGMENTED REALITY. Gebruik de (reken)kracht van het Datacenter

CAD IN THE CLOUD & AUGMENTED REALITY. Gebruik de (reken)kracht van het Datacenter CAD IN THE CLOUD & AUGMENTED REALITY Gebruik de (reken)kracht van het Datacenter EVEN VOORSTELLEN Michiel van Bergen van der Grijp Business developer CSN Groep Opgegroeid in Rotterdam 48 jaar Werktuigbouwkunde

Nadere informatie

ASSET MANAGEMENT HAVENBEDRIJF ROTTERDAM N.V.

ASSET MANAGEMENT HAVENBEDRIJF ROTTERDAM N.V. ASSET MANAGEMENT HAVENBEDRIJF ROTTERDAM N.V. Herman Meijer 19 mei 2016 Mini-seminar Systems Enginering, Asset Management en Gebiedsmodellen 1 2 3 4 Haven van Rotterdam Uitdagingen Asset management als

Nadere informatie

Haerst is een jong innovatief bedrijf dat opereert op de grens van videotechnologie en diagnostiek.

Haerst is een jong innovatief bedrijf dat opereert op de grens van videotechnologie en diagnostiek. Haerst is een jong innovatief bedrijf dat opereert op de grens van videotechnologie en diagnostiek. 60-90% van commucatie is nonverbaal Diagnostiek is de kunst, techniek of handeling om een oorzaak te

Nadere informatie

Profiteer van veranderende technologieën

Profiteer van veranderende technologieën Profiteer van veranderende technologieën Lees hoe Managed Services Providers u kunnen helpen profiteren van de nieuwste ontwikkelingen Uitdagingen en kansen in veranderende technologieën Ontwikkelingen

Nadere informatie

KLIK OM DE STIJL TE BEWERKEN

KLIK OM DE STIJL TE BEWERKEN KLIK OM DE STIJL TE BEWERKEN KLIK OM DE STIJL TE BEWERKEN KLIK OM DE STIJL TE BEWERKEN Menu Ambitie Huidige & toekomstige situatie Asset Owner Projecteisen Ambitie MET Ambitie MET Oplevering Noord Zuid

Nadere informatie

New Control Room seminar. Eindgebruikers Visie 2020

New Control Room seminar. Eindgebruikers Visie 2020 New Control Room seminar Eindgebruikers Visie 2020 Sprekers Rob Everink Robert Teunissen Corporate manufacturing Process control Central Engineering Process Control Solutions www.wib.nl Process Automation

Nadere informatie

Praktijkcase. Met de Talent Management software van Raet bieden we talenten in onze organisatie perspectief.

Praktijkcase. Met de Talent Management software van Raet bieden we talenten in onze organisatie perspectief. Praktijkcase Met de Talent Management software van Raet bieden we talenten in onze organisatie perspectief. Jordy Kool CEO / Sheila Sponselee HR-manager Infotheek digitaliseert talentmanagement en performance

Nadere informatie

Beleggingsbeleid in de bedrijfsvoering

Beleggingsbeleid in de bedrijfsvoering De Handreiking Kwaliteit Beleggingsbeleid in de praktijk 26 maart 2015 Alex Poel Beleggingsbeleid in de bedrijfsvoering 1 Achtergrond 2 Dienstverleningsproces 3 Beleggingsbeleid 4 Handreiking beleggingsbeleid

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

ICT Opleidingen, beroepen, bedrijven en verhalen. YoungWorks

ICT Opleidingen, beroepen, bedrijven en verhalen. YoungWorks ICT Opleidingen, beroepen, bedrijven en verhalen YoungWorks 1 2 1. Opleidingen Informatica Studie Websites en software ontwerpen en bouwen Omgaan met innovaties Beroep Interviewen gebruikers Software ontwikkelen

Nadere informatie

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE Sturen op ICT en samenhang met business Maes als onderzoek model Vanuit onderzoek in bedrijfsleven: IT beslissing Rol Directie Consequentie

Nadere informatie

Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur

Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur Wereldwijde veranderingen vereisen nieuwe manieren van denken en doen op het gebied van wereldwijde megatrends Demografische veranderingen Globale

Nadere informatie

... SucCESvol implementeren. WPG Research. In zes stappen de Customer Effort Score inrichten om de metric op een goede manier te kunnen inzetten

... SucCESvol implementeren. WPG Research. In zes stappen de Customer Effort Score inrichten om de metric op een goede manier te kunnen inzetten SucCESvol implementeren In zes stappen de Customer Effort Score inrichten om de metric op een goede manier te kunnen inzetten Presentatie MIE Meyke Reitsma (Liander) Harm Wevers (WPG Research) Achtergrond

Nadere informatie

Eversheds Faasen. Grensoverschrijdende juridische dienstverlening vanuit een sterke thuismarkt

Eversheds Faasen. Grensoverschrijdende juridische dienstverlening vanuit een sterke thuismarkt Eversheds Faasen Grensoverschrijdende juridische dienstverlening vanuit een sterke thuismarkt Wat verlangt u van Of u nu een sterke partner zoekt op uw eigen thuismarkt of als buitenlandse onderneming

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

Interview Alex Wynaendts, Aegon. Tekst: Martin Voorn. Kop

Interview Alex Wynaendts, Aegon. Tekst: Martin Voorn. Kop Interview Alex Wynaendts, Aegon Tekst: Martin Voorn Kop (suggestie 1:) Globalisering kan financiële markten hard raken (suggestie 2:) Verzekeren is lokale kennis wereldwijd inzetten (suggestie 3:) Globalisering

Nadere informatie

Business Model Innovation Guide

Business Model Innovation Guide Business Model Innovation Guide Over waarom business model innovatie cruciaal is en hoe je dat aanpakt Uitgave: April 2016 Auteur: Eefje Jonker-van Dun Strategy Designer & Managing Director Business Models

Nadere informatie

ENGINEER MET MANAGEMENT AMBITIES? VERLEG JE GRENZEN MET HET MANAGEMENT DEVELOPMENT TRAJECT!

ENGINEER MET MANAGEMENT AMBITIES? VERLEG JE GRENZEN MET HET MANAGEMENT DEVELOPMENT TRAJECT! ENGINEER MET MANAGEMENT AMBITIES? VERLEG JE GRENZEN MET HET MANAGEMENT DEVELOPMENT TRAJECT! 02 HÉT MANAGEMENT DEVELOPMENT TRAJECT VOOR ENGINEERS DOEN WAAR JE GOED IN BENT, JEZELF ONTWIKKELEN, GRENZEN VERLEGGEN

Nadere informatie

Visie op co-sourcing

Visie op co-sourcing Visie op co-sourcing Ed Holtzer Manager Managed Services Meerdere functies bij diverse IT- en adviesorganisaties. O.a. sales manager, (business) consultant, projectleider en programmamanager in profit

Nadere informatie

Beste medewerksters en medewerkers, Albert M. Baehny Chief Executive Officer

Beste medewerksters en medewerkers, Albert M. Baehny Chief Executive Officer Het Geberit Kompas Beste medewerksters en medewerkers, Een bedrijf moet weten waar het voor staat en waar het heen wil. Het Geberit Kompas geeft onze belangrijkste principes en basiswaarden weer. Voor

Nadere informatie

Haag Wonen. Praktijkcase. Met software van Raet hebben onze medewerkers zelf de regie over hun HR-processen en ontwikkeling.

Haag Wonen. Praktijkcase. Met software van Raet hebben onze medewerkers zelf de regie over hun HR-processen en ontwikkeling. Praktijkcase Haag Wonen Met software van Raet hebben onze medewerkers zelf de regie over hun HR-processen en ontwikkeling. Joyce Barbier Teamleider P&O Haag Wonen werkt flexibel en kostenefficiënt door

Nadere informatie

Managementinformatiesysteem

Managementinformatiesysteem Managementinformatiesysteem (aanvulling bij hele boek) Het opzetten van een managementinformatiesysteem Wanneer je een werkstuk moet maken, bijvoorbeeld over de houding van de Nederlanders ten opzichte

Nadere informatie

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Testen Presentatie Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Algemeen Tegenwoordig behoeft het belang van testen nauwelijks nog te worden uitgelegd. Binnen organisaties speelt

Nadere informatie

Asset Management is duurzaam. 20 april 2011 ir. Nico J. Groen Managing Director Traduco

Asset Management is duurzaam. 20 april 2011 ir. Nico J. Groen Managing Director Traduco Asset Management is duurzaam 20 april 2011 ir. Nico J. Groen Managing Director Traduco Traduco bedrijfsvestigingen Traduco vestiging noordwest Heerhugowaard Traduco vestiging oost i/o Traduco vestiging

Nadere informatie

Procestool; sleutel tot succes?

Procestool; sleutel tot succes? Procestool; sleutel tot succes? Gerard Hebenaar Gerard Hebenaar Adviesgilde 1 Even voorstellen.. Gerard Hebenaar Bedrijfskunde Adviesvaardigheden 15 jaar ervaring in de consultancy Verkoop en advies van

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

Case: Oxyma en Solvinity delen hetzelfde DNA

Case: Oxyma en Solvinity delen hetzelfde DNA Case: Oxyma en Solvinity delen hetzelfde DNA Oxyma helpt organisaties bij het optimaliseren van marketing- en salesprocessen en verzorgt de uitvoering daarvan. Om een brede groep klanten complete dienstverlening

Nadere informatie

Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008. in samenwerking met

Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008. in samenwerking met Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008 in samenwerking met Invloed op de IT-organisatie Welk van onderstaande ontwikkelingen zullen in de komende twee jaar grote invloed hebben op uw IT-organisatie?

Nadere informatie

Van bedrijfsonderdeel naar onderneming

Van bedrijfsonderdeel naar onderneming Van bedrijfsonderdeel naar onderneming Dienstverlener met karakter Peter Lensselink 27 september 2016 Algemeen directeur Care Shared Services Inhoud Historisch perspectief Organisatie en dienstverleningsconcept

Nadere informatie

Business. IT in charge. Met resultaten CIO Survey en 9 CIO s aan het woord. Analytics

Business. IT in charge. Met resultaten CIO Survey en 9 CIO s aan het woord. Analytics Business Analytics IT in charge Met resultaten CIO Survey en 9 CIO s aan het woord Informatie is van en voor mensen CIO speelt belangrijke rol in nieuw spanningsveld Door Guus Pijpers Een van de eerste

Nadere informatie

KOETSIER EXECUTIVE SEARCH RECRUITMENT EN WERVING & SELECTIE

KOETSIER EXECUTIVE SEARCH RECRUITMENT EN WERVING & SELECTIE FUNCTIEPROFIEL B.V. Februari 2014 ALGEMENE INFORMATIE Als internationale beursgenoteerde onderneming, met een zevental vestigingen in zowel Europa als Australië, produceert de Hilton Food Group smakelijke

Nadere informatie

Suriname: een potentiële outsourcing

Suriname: een potentiële outsourcing Suriname: een potentiële outsourcing en offshoring bestemming Business process outsourcing in de financiële sector 27 October 2009, Banquet Hall Hotel Torarica Drs. J.D. Bousaid, CEO Hakrinbank N.V. Overzicht

Nadere informatie

Continuïteit in de cloud

Continuïteit in de cloud Continuïteit in de cloud diensten zijn tegenwoordig niet meer weg te denken uit de online wereld. Van een simpele e-maildienst tot volledige facturatieof accountantprogramma s, ondernemingen maken gebruik

Nadere informatie

Seminar Design for LEAN

Seminar Design for LEAN Toyota Early Management Vroegtijdig managen van problemen Seminar Design for LEAN ir. Hein M. Winkelaar M.Sc. Eigenaar PSTAMP & Practical JIPM-Certified TPM/LEAN-expert Agenda Voorstellen Doelstelling

Nadere informatie

duurzame energievoorziening voor bedrijventerreinen

duurzame energievoorziening voor bedrijventerreinen duurzame energievoorziening voor bedrijventerreinen De toekomst van de energievoorziening Gemeenten, provincies, bedrijven en projectontwikkelaars gaan zich steeds meer richten op duurzame energiedoelstellingen,

Nadere informatie

BENT U ER KLAAR VOOR?

BENT U ER KLAAR VOOR? ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015 HERZIENINGEN ZIJN IN AANTOCHT BENT U ER KLAAR VOOR? Move Forward with Confidence WAT IS NIEUW IN ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 MEER BUSINESS GEORIENTEERD KERNASPECTEN "LEIDERSCHAP

Nadere informatie

Ed Holtzer Algemeen Manager Ictivity Managed Services

Ed Holtzer Algemeen Manager Ictivity Managed Services Ed Holtzer Algemeen Manager Ictivity Managed Services Ruim 25 jaar ervaring Meerdere functies bij diverse IT- en adviesorganisaties Voorheen freelancer als (business) consultant, projectleider en programmamanager

Nadere informatie

Een manier van kostenbeheersing van onderhoud van de Apache helikopter

Een manier van kostenbeheersing van onderhoud van de Apache helikopter Een manier van kostenbeheersing van onderhoud van de Apache helikopter Carla Andela National Aerospace Laboratory NLR Collaborative Engineering Systems department Aerospace Vehicles Division AMC seminar

Nadere informatie

Maak van compliance een pro it center BSN. Compliance levert geld op, tevreden klanten en ef iciënte processen. excitingly different.

Maak van compliance een pro it center BSN. Compliance levert geld op, tevreden klanten en ef iciënte processen. excitingly different. Maak van compliance een pro it center BSN Het is te vaak en te vroeg geroepen. Maar toch, de wereld verandert fundamenteel. Uitwassen in de samenleving hebben ertoe geleid dat de wetgever zich steeds meer

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Voor het totale plaatje

Voor het totale plaatje Voor het totale plaatje Voor het totale plaatje Een helder totaalplaatje Snel groeien zonder chaos Om de juiste weg te kiezen, is het totale plaatje nodig. Bij HRM-vraagstukken gaat dit zeker op. Besluitvorming

Nadere informatie

GRIP OP MEER MET MINDER AMC SEMINAR AMSTERDAM 28 oktober 2010

GRIP OP MEER MET MINDER AMC SEMINAR AMSTERDAM 28 oktober 2010 Inspireren, creëren, organiseren GRIP OP MEER MET MINDER AMC SEMINAR AMSTERDAM 28 oktober 2010 1 Inleiding Enquete, SUTO 2010 De wereld In 2010 Trends, Scenario s en Prognoses Voor komende Jaren. Piet

Nadere informatie