"Interacties van medicatie. Huisarts Apotheker: een gedeelde zorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""Interacties van medicatie. Huisarts Apotheker: een gedeelde zorg"

Transcriptie

1 "Interacties van medicatie. Huisarts Apotheker: een gedeelde zorg Dr. Apr. Veerle Foulon Departement farmaceutische wetenschappen KULeuven. v.z.w. Artsenkring Halle en Omgeving Verloop van de avond Ter herinnering: afspraken van 2008 Medicatiebewaking Casussen: interactief Conclusie: afspraken Aansluitend: nieuwjaarsreceptie 1

2 ENGAGEMENT APOTHEKERS DOEL: uniforme en correcte werkwijze ten opzichte van de patiënten Antibiotica: zijn voorschriftplichtig en mogen niet zonder voorschrift afgeleverd worden. Antidepressiva/tranquilizers/ chronische medicatie (bloeddruk, cholesterol, diabetes): zijn voorschriftplichtig. Als de arts niet bereikbaar is, zorgt de apotheker voor een continuïteit in de farmaceutische zorg waarbij de noden van de patiënt centraal staan. De apotheker brengt de arts hiervan op de hoogte. Bij vermoeden van verslaving: er wordt contact opgenomen met de huisarts. Wanneer een voorschrift niet correct is, wordt er een MAIL gestuurd naar de huisarts. Lijst telefoonnummers huisartsen: - wordt NOOIT doorgegeven aan patiënten - eerst contacteren via praktijknummer - geldt van maandag 8uur tot vrijdag 20uur Voor meer info/vragen/klachten: v.z.w. Artsenkring Halle en Omgeving Artsenkring Halle en omgeving 02/ / ENGAGEMENT HUISARTSEN DOEL: uniforme en correcte werkwijze ten opzichte van de patiënten Griepvaccins: als de arts geen specifieke voorkeur heeft voor een bepaald vaccin, maakt hij een voorschrift op stofnaam: influenzavaccin. Bij wijziging van dosis: arts parafeert nog eens extra naast de dosis. Bij manuele wijziging op het voorschrift: arts parafeert nogmaals naast de aangebrachte wijziging. Huisarts is bereikbaar voor apotheker (evt via GSM, deze wordt niet verder doorgegeven) De juiste verpakkingsgrootte wordt vermeld op het voorschrift. De arts vermeldt het aantal eenheden in de verpakking en het aantal verpakkingen, of de therapieduur in weken en/of dagen. Voor meer info/vragen/klachten: v.z.w. Artsenkring Halle en Omgeving Artsenkring Halle en omgeving 02/ / Uniforme en correcte werkwijze? Medicatiebewaking 2

3 Farmaceutische Zorg Definitie WHO (1) Pharmaceutical careis a relatively new philosophy of practice, the goal of which is to optimize the patient s health-related quality of life and to achieve positive clinical outcomes. Definitie WHO (2) Pharmaceutical care includes: -educatingthe patient or the person caring for the patient about their medicationsand the conditionsfor which they are prescribed to ensure maximum therapeutic benefit and safety - reviewing the patient s medication history - continuous monitoring of the patient s therapy - screening for potential adverse effects -monitoringthe patient s abilityto takehis or her medications correctly and to adhere to the prescribed therapies 3

4 Definitie WHO (3) Pharmacists, through the practice of pharmaceutical care, can prevent or stop interactions, monitor and prevent or minimize adverse drug reactionsand monitor the cost and effectivenessof drug therapy as well as provide lifestyle counselling to optimize the therapeutic effectsof a medication regimen. The concept of pharmaceutical care is particularly relevant to special groups of patients such as the elderly and chronically ill. Raad van Europa Resolutie ResAP(2001)2 over de rol van de apotheker in het kader van de veiligheid van de gezondheid One of the pharmacist s basic functions, as an expert in medicinal products, is to help prevent avoidable iatrogenic risks, and pharmaceutical careis an essential element in the prevention and reduction of iatrogenic risks and should be implemented systematically 4

5 Wet van 01/05/2006 tot wijziging van KB78 (1) De farmaceutische handelingen in de uitoefening van de functie van de apotheker inzake de verstrekking van farmaceutische zorgomvatten de verantwoordelijke afleveringvan voorgeschreven geneesmiddelen of van geneesmiddelen die zonder voorschrift kunnen afgeleverd worden, met het oog op, in overlegmet andere zorgverstrekkers en de patiënt, het bereiken van algemene gezondheidsdoelstellingen zoals het voorkomen, het identificeren, en het oplossen van problemen verbonden aan het geneesmiddelengebruik. Wet van 01/05/2006 tot wijziging van KB78 (2) De farmaceutische zorgis erop gericht om op een continue wijze het gebruik van geneesmiddelen te verbeteren en de levenskwaliteitvan de patiënt te bewaren of verbeteren. Het interprofessioneel overlegomvat onder meer het eventuele terugsturen naar een arts en het informeren van de behandelende arts. 5

6 In de praktijk? Wat doet de arts? Wat doet de apotheker? Hoe kunnen we hierover communiceren? Welke afspraken kunnen we maken? In de praktijk: apotheek Bewaking op interacties ondersteund door software Databank voor België: Delphi Care 6

7 In de praktijk: apotheek Toepassing van apotheeksoftware % Patiëntgegevens(administratief) 90.9 Patiëntprofiel(ziektebeeld, allergie, zwangerschap) 45.6 Medicatiehistoriek van geneesmiddelen op voorschrift 92.3 Medicatiehistoriek van OTC geneesmiddelen 52.8 Controle op interacties 67.4 Controle op contra-indicaties 53.3 Eerste uitgifte begeleiding 40.1 Controle therapietrouw 39.6 In de praktijk: apotheek Afhankelijk van het programma: Ernstgraad instellen Periode van bewaking instellen Registratie van aanpak 7

8 In de praktijk: apotheek Hoe afhandelen? 8

9 Casus 1 Leen,47jaar VS: OmeprazolEG,28x20mg Biclarforte,10x500mg AmoxycillineEG,8x1g Medicatiehistoriek: Docsimvasta 40 mg Interactie? Geneesmiddelengroepen? Statines macroliden VS: Docsimvasta 40 mg (simvastatine) Biclar forte, 8 x 1 g (claritromycine) 9

10 Probleem? Wat merkt de patiënt er van? Cholesterolsyntheseremmers worden gemetaboliseerd door CYP3A4 Macrolide-antibiotica remmen CYP3A4 Sterke stijging van de plasmaspiegels van cholesterolsyntheseremmers mogelijk Probleem? Wat merkt de patiënt er van? Relevant? claritromycine AUC simvastatine x 10 10

11 Probleem? Wat merkt de patiënt er van? Verhoogde kans op myopathie en rabdomyolyse Spierpijn en spierzwakte Hoe afhandelen? Statine stoppen tijdens macrolide-kuur 11

12 Wat in de apotheek? Arts bellen? Altijd? Wanneer wel/niet? Wat als arts niet bereikbaar is? Zelf initiatief nemen? Statine tijdelijk stoppen of enkel patiënt wijzen op mogelijke effecten? Casus 2 Lies,31jaar VS: Propranolol EG, 40 mg Medicatiehistoriek: Ventolin

13 Casus 2 Lies (31) heeft een lichte vorm van astma, die haar vooral in de zomer parten speelt. De symptomen krijgt ze meestal onder controle met Ventolin. Sinds ze vorig jaar samen met haar man een zaak over nam, heeft ze het ontzettend druk. Een paar weken geleden kreeg ze voor het eerst hartkloppingen, en omdat de frequentie daarvan toenam, besloot ze haar arts te raadplegen. Die raadde haar aan om het wat rustiger aan te doen en af en toe wat tijd voor zichzelf te nemen. Ter ondersteuning schreef hij een doosje Propranolol EG voor. Casus 2 Interactie? Geneesmiddelengroepen? Probleem? Watmerktdepatiëntervan? Hoe afhandelen? 13

14 14

15 Fons,62jaar Vraagt doosje Aleve Casus 3 Medicatiehistoriek: Ledertrexate 30 x 2.5 mg Casus 3 Patiënt met reumatoïde artritis. Neemt Ledertrexate. Neemt vaak extra paracetamol. Heeft van zijn buurvrouw gehoord dat Aleve veel sterker is. 15

16 Casus 3 Interactie? Geneesmiddelengroepen? Probleem? Watmerktdepatiëntervan? Hoe afhandelen? 16

17 Adequate bevraging W Afleveren van OTC Voor wie is het product bestemd? H H A M Hoe langheeft de patiënt reeds last en hoe omschrijft hij/zij de klachten? Welke actiesheeft de patiënt reeds ondernomen? Neemt de patiënt nog andere medicatie? Registratie / Farmaceutisch dossier 17

18 Casus 4 Marie,73jaar Voorschrift: Vraagt een doosje Aspegic 1000 Casus 4 Interacties? Geneesmiddelengroepen? Probleem? Watmerktdepatiëntervan? Hoe afhandelen? 18

19 Casus 4 Alle geneesmiddelen op VS chronisch gebruikt Aspegic tegen de griep 19

20 20

21 Casus 5 Anna, 86 jaar VS: Zestril 5 mg, 28 tabletten Aldactone 50 mg, 30 tabletten Brufen 400 mg Lormetazepam 2 mg 21

22 Casus 5 Anna, 86, is een vroegere buurvrouw van je. Ze verblijft nu al een aantal jaar in het bejaardentehuis. De apotheek waarin je werkt is jaarlijks één maand verantwoordelijk voor de leveringen aan deze instelling. Casus 5 Interacties? Geneesmiddelengroepen? Probleem? Watmerktdepatiëntervan? Hoe afhandelen? 22

23 23

24 24

25 25

26 Afspraken Bij een zeer ernstige interactie nemen de apothekers contact op met de huisarts. Wat is een zeer ernstige interactie? Hoe contacteert de apotheker de huisarts? Wordt de huisarts ook gecontacteerd wanneer een van de geneesmiddelen die bij de interactie betrokken is, voorgeschreven werd door een andere arts? Waaruit bestaat dit contact? Vraag? Suggestie voor oplossing? Beoordelen van interacties Online-bronnen Delphi: interactie-analyse Medscape: drug interaction checker ArizonaCERT: QT-lijsten 26

27 Beoordelen van interacties Naslagwerken Drug Interactions Analysis and Management. Hansten P.D., Horn J.R. (ed.).wolters-kluwer, 2006 (ISBN: ) Drug interaction facts -The Authority on Drug Interactions. Tatro D.S. (ed.). Wolters-Kluwer, 2006 (ISBN: ) Stockley's Drug Interactions. Baxter K. (ed.). Pharmaceutical Press, 2006 (ISBN: ) Commentaren medicatiebewaking. Health Base / Escapo, jaarlijkse editie Afspraken De artsen zijn best meteen bereikbaar, zoniet moet de patiënt terug komen. Is het realistisch om altijd meteen bereikbaar te zijn? Is dit nodig? Kunnen we op een andere manier afspraken maken over de aanpak van interacties die zich frequent voordoen? 27

28 Afspraken De apotheker registreert op naam, ook bij aflevering van voorschriftvrije medicatie. Wat met patiënten die slechts occasioneel naar de apotheek komen? Kan de huisarts rekenen op een goede registratie door de apotheker om interacties tussen voorgeschreven geneesmiddelen en medicatie die de patiënt op eigen initiatief neemt, te voorkomen? Afspraken De arts staat open voor de vraag van de apotheker en is bereid uitleg te geven Wat met vragen die steeds terugkeren? 28

29 Afspraken Medicatiebewaking gebeurt discreet, zodat de relatie tussen patiënt en zorgverstrekker niet ondermijnd wordt Hoe doe je dat concreet in de apotheek? Hoe ga je om met patiënten die de vraag of de aarzeling van de apotheker ter sprake brengen tijdens een volgende consultatie? 29

INTERACTIES & GENEESMIDDELEN (PROF. DR. APR. KOEN BOUSSERY, UGENT)

INTERACTIES & GENEESMIDDELEN (PROF. DR. APR. KOEN BOUSSERY, UGENT) INTERACTIES & GENEESMIDDELEN (PROF. DR. APR. KOEN BOUSSERY, UGENT) DEEL 2: FARMACODYNAMIEK 1. INLEIDING De verschillende soorten interacties werden samengevat in figuur 1. Een beschrijving van het verschil

Nadere informatie

Achtergrondtekst Interacties

Achtergrondtekst Interacties Achtergrondtekst Interacties KNMP 2011 - versie 1 1 ALGEMEEN Inleiding Bij het aanschrijven van recepten wordt je vaak geconfronteerd met interacties. Deze interacties moeten afgehandeld worden. Aanwijzingen

Nadere informatie

MEDICATIEMANAGEMENT IN RVT s: KNELPUNTEN EN UITDAGINGEN

MEDICATIEMANAGEMENT IN RVT s: KNELPUNTEN EN UITDAGINGEN MEDICATIEMANAGEMENT IN RVT s: KNELPUNTEN EN UITDAGINGEN Dr. Apr. Veerle Foulon Onderzoekscentrum voor Farmaceutische Zorg en Farmaco-economie, K.U.Leuven Overzicht 1. Observaties PHEBE studie 2. Toelichting

Nadere informatie

MFO Medisch Farmaceutisch Overleg

MFO Medisch Farmaceutisch Overleg MFO Medisch Farmaceutisch Overleg Wat is een MFO en hoe kan het in de praktijk worden gerealiseerd in RVT s? 1 Inhoudstafel WAT VIND JE IN DIT DRAAIBOEK?... 3 INLEIDING... 4 1. WAT IS MFO?... 5 2. DOEL

Nadere informatie

IS DE SMARTPHONE HÉT RECEPT VOOR VERBETERD MEDICATIEGEBRUIK?

IS DE SMARTPHONE HÉT RECEPT VOOR VERBETERD MEDICATIEGEBRUIK? IS DE SMARTPHONE HÉT RECEPT VOOR VERBETERD MEDICATIEGEBRUIK? Datum Auteurs Begeleiding Review 14 oktober 2014 Nienke Beekers Barbara van Rest Johan Krijgsman Gert Koelewijn 2 IS DE SMARTPHONE HÉT RECEPT

Nadere informatie

Na consultatie herziene vertaling van de QRD-template

Na consultatie herziene vertaling van de QRD-template Na consultatie herziene vertaling van de QRD-template Deelrapport voortkomend uit het adviestraject Het verbeteren van de begrijpelijkheid van patiëntenbijsluiters 10 juli 2009 Dr. Leo Lentz UiL-OTS Universiteit

Nadere informatie

Het melden van bijwerkingen van geneesmiddelen: vaak gestelde vragen

Het melden van bijwerkingen van geneesmiddelen: vaak gestelde vragen Afdeling Vigilantie Het melden van bijwerkingen van geneesmiddelen: vaak gestelde vragen Wat is een bijwerking van een geneesmiddel? Een bijwerking van een geneesmiddel is een schadelijke en ongewilde

Nadere informatie

Prednison (corticosteroïden)

Prednison (corticosteroïden) Prednison (corticosteroïden) Medicatie bij de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa MDL-centrum IJsselland Ziekenhuis www.mdlcentrum.nl Uw MDL-arts (maag-, darm- en leverarts) heeft u Prednison voorgeschreven

Nadere informatie

Prednison of Prednisolon

Prednison of Prednisolon Prednison of Prednisolon Prednison of Prednisolon Uw maag, darm- en leverarts heeft in overleg met u besloten u te gaan behandelen met Prednison. Dit geneesmiddel dient ter behandeling van de ziekte van

Nadere informatie

MEDICATIEVEILIGHEID : BRONNEN VAN AANDACHT

MEDICATIEVEILIGHEID : BRONNEN VAN AANDACHT RIVM rapport 267031001 / 2004 MEDICATIEVEILIGHEID : BRONNEN VAN AANDACHT Onderzoek naar bruikbare informatiebronnen in Nederlandse ziekenhuizen PWJ Caspers Dit onderzoek werd verricht in opdracht en ten

Nadere informatie

De patiënt slikt niet alles

De patiënt slikt niet alles De patiënt slikt niet alles 1 Therapietrouw, een zware pil Dr. Hans Grundmeijer Casus Ach dokter, u hebt zo het beste met me voor Ze was 71 jaar en een milde grootmoeder. Ze had een klein hartinfarct gehad,

Nadere informatie

En kan ik verder nog iets voor u betekenen?

En kan ik verder nog iets voor u betekenen? En kan ik verder nog iets voor u betekenen? Effectief en klantvriendelijk communiceren Cursus voor apothekersassistenten in het kader van Zorg+ Service Apotheek Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Verbale

Nadere informatie

Medicatie bij de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa Prednison (corticosteroïden)

Medicatie bij de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa Prednison (corticosteroïden) Medicatie bij de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa Prednison (corticosteroïden) Maag-, Darm- en Leverziekten IJsselland Ziekenhuis Uw MDL-arts (maag-, darm- en leverarts) heeft u Prednison voorgeschreven

Nadere informatie

Lareb krant. Londen lijkt ver af te staan van de uitgangspunten die eerder in Brussel zijn geformuleerd.

Lareb krant. Londen lijkt ver af te staan van de uitgangspunten die eerder in Brussel zijn geformuleerd. Lareb krant 2012 Vertrouwen in geneesmiddelen belangrijk voor therapietrouw Lareb prijs 2011 Het is bekend dat veel geneesmiddelen niet worden gebruikt zoals door de voorschrijvend arts is bedoeld. Veel

Nadere informatie

Handreiking. Overdracht van medicatiegegevens. voor zorgcoördinatoren in verpleeg-/verzorgingshuizen en thuiszorg

Handreiking. Overdracht van medicatiegegevens. voor zorgcoördinatoren in verpleeg-/verzorgingshuizen en thuiszorg Handreiking Overdracht van medicatiegegevens in de praktijk voor zorgcoördinatoren in verpleeg-/verzorgingshuizen en thuiszorg Colofon Auteur drs. Marga de Wit, Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik

Nadere informatie

Medische diensten in detentiecentra: verantwoorde zorg, maar nog niet geborgd

Medische diensten in detentiecentra: verantwoorde zorg, maar nog niet geborgd Medische diensten in detentiecentra: verantwoorde zorg, maar nog niet geborgd Den Haag, december 2009 2 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG 3 RAPPORT Inhoudsopgave Voorwoord 5 Samenvatting 7 1 Inleiding

Nadere informatie

Nummer-1-2014. 1. LET OP! Verkeerde vertaling generieke combinatie naar spécialité in KNMP Kennisbank

Nummer-1-2014. 1. LET OP! Verkeerde vertaling generieke combinatie naar spécialité in KNMP Kennisbank CMR Nieuwsbrief In deze editie: Nummer-1-2014 1. LET OP! Verkeerde vertaling generieke combinatie naar spécialité in KNMP Kennisbank 2. Medicatie in eigen beheer 3. EVS en dienstwaarneming 4. Procedure

Nadere informatie

Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride

Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor

Nadere informatie

Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Medicatieveiligheid na ontslag uit het ziekenhuis

Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Medicatieveiligheid na ontslag uit het ziekenhuis Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Medicatieveiligheid na ontslag uit het ziekenhuis SM Labots-Vogelesang, IC Heijboer-Vinks, AMS van Aarnhem, H Folmer, AGM Giesen, K de Leest, ME Numans, P

Nadere informatie

De voor- en nadelen van drug-eluting stents Enkele aspecten van farmaceutische zorg bij patiënten met een stent

De voor- en nadelen van drug-eluting stents Enkele aspecten van farmaceutische zorg bij patiënten met een stent Juryrapport In AFT 7/2009 (p. 34-36) schreven we reeds vol lof over de kwaliteit van de masterproeven die tijdens de KAVA prijs werden voorgesteld aan een gevarieerd publiek van familieleden van de studenten,

Nadere informatie

CONVENANT medicatie proces in Midden Nederland in de thuissituatie van de patiënt/cliënt met de huisarts als hoofdbehandelaar in Midden Nederland

CONVENANT medicatie proces in Midden Nederland in de thuissituatie van de patiënt/cliënt met de huisarts als hoofdbehandelaar in Midden Nederland CONVENANT medicatie proces in Midden Nederland in de thuissituatie van de patiënt/cliënt met de huisarts als hoofdbehandelaar in Midden Nederland Convenant medicatie proces in Midden Nederland, juni 2014

Nadere informatie

PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS MEDICATIEZORG --------------- voor. zorgmedewerkers IN #1 #2 #3 #4 #5 #6 STAPPEN. in de thuiszorg

PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS MEDICATIEZORG --------------- voor. zorgmedewerkers IN #1 #2 #3 #4 #5 #6 STAPPEN. in de thuiszorg in de thuiszorg PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS MEDICATIEZORG - IN #1 #2 #3 #4 #5 #6 STAPPEN voor zorgmedewerkers WAAROM DEZE WAAIER? Jij als zorgmedewerker weet hoe belangrijk veilige medicatieverstrekking

Nadere informatie

Ken je rechten als patiënt

Ken je rechten als patiënt Ken je rechten als patiënt Welke rechten heb ik als patiënt? Wie beslist over mijn behandeling als ik in coma lig? Wat is een vertrouwenspersoon? Hoe duid ik een vertegenwoordiger aan? Mag ik mijn patiëntendossier

Nadere informatie

Ingreep of onderzoek onder anesthesie

Ingreep of onderzoek onder anesthesie Ingreep of onderzoek onder anesthesie Mevrouw, Mijnheer, Binnenkort wordt u bij ons opgenomen*. In deze brochure vindt u belangrijke aanvullende informatie. Om uw opname vlot te laten verlopen vragen we

Nadere informatie

EERST LEZEN DAN GENEZEN. Consumentenstudie over het gebruik van de patiëntenbijsluiter

EERST LEZEN DAN GENEZEN. Consumentenstudie over het gebruik van de patiëntenbijsluiter EERST LEZEN DAN GENEZEN Consumentenstudie over het gebruik van de patiëntenbijsluiter In samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel, in het kader van een Masterthesis Farmaceutische Wetenschappen Juni

Nadere informatie

PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS MEDICATIEZORG --------------- voor. zorgmedewerkers IN #1 #2 #3 #4 #5 #6 STAPPEN. in verpleeg- en verzorgingshuizen

PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS MEDICATIEZORG --------------- voor. zorgmedewerkers IN #1 #2 #3 #4 #5 #6 STAPPEN. in verpleeg- en verzorgingshuizen PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS MEDICATIEZORG - IN #1 #2 #3 #4 #5 #6 STAPPEN voor zorgmedewerkers in verpleeg- en verzorgingshuizen WAAROM DEZE WAAIER? Jij als zorgmedewerker weet hoe belangrijk veilige

Nadere informatie

Deelname aan wetenschappelijk onderzoek

Deelname aan wetenschappelijk onderzoek Sophia Kinderziekenhuis Erasmus MC -Sophia Kinderziekenhuis is een universitair medisch centrum. Dit betekent dat er niet alleen kinderen worden behandeld en verpleegd, maar dat er ook medisch wetenschappelijk

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland Samenwerkingsafspraken

Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland Samenwerkingsafspraken Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland Samenwerkingsafspraken SMWA MV Zeeland 1 Inhoud Inleiding Verantwoordelijkheden bij medicatieveiligheid Begrippen bij medicatieveiligheid Leeswijzer Gebruikte afkortingen

Nadere informatie

kennissynthese De Nederlandse patiënt en zorggebruiker in beeld

kennissynthese De Nederlandse patiënt en zorggebruiker in beeld kennissynthese De Nederlandse patiënt en zorggebruiker in beeld kennissynthese De Nederlandse patiënt en zorggebruiker in beeld oktober 2013 Jany Rademakers kennissynthese De nederlandse patiënt en zorggebruiker

Nadere informatie