Informatiebijeenkomst: de verzekerings- en pensioenstaten in XBRL. Initiatief van het Platform accountants en actuarissen (PAA)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiebijeenkomst: de verzekerings- en pensioenstaten in XBRL. Initiatief van het Platform accountants en actuarissen (PAA)"

Transcriptie

1 Informatiebijeenkomst: de verzekerings- en pensioenstaten in XBRL Initiatief van het Platform accountants en actuarissen (PAA)

2 Waarmerking van DNB Verslagstaten Enrico Vroombout

3 Inhoud Belang van waarmerking bij toezichtrapportages Juridische aspecten Wat wordt nu gewaarmerkt? Huidige situatie waarmerkproces Specifieke aspecten waarmerking voor DNB E-Line DNB en waarmerking Toekomstige ontwikkelingen 3

4 Belang van waarmerking bij toezichtrapportages Waarmerking van toezichtrapportages komt voor bij diverse sectoren: pensioenfondsen, verzekeraars, kredietinstellingen, premiepensioeninstellingen, beleggingsondernemingen. Waarmerking toezichtstaten pensioenfondsen & verzekeraars levert tevens een kwaliteitsoordeel: - Goedkeurende accountantsverklaring - Afkeurende accountantsverklaring - Accountantsverklaring met beperking (alleen pensioenfondsen) - Accountantsverklaring met oordeelonthouding (alleen pensioenfondsen) - Actuarisverklaring met voorbehoud 4

5 Juridische aspecten Pensioenfondsen Pensioenwet (Pw) & Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb) Besluit FTK Regeling verslagstaten pensioenfondsen - Waarmerking gehele set door accountant (controleverklaring) - Deelwaarmerking door actuaris - Handgeschreven handtekening Verzekeraars Regeling staten financiële ondernemingen WFT 2011 Bijlage 7: Overzicht van de staten die de accountant betrekt in zijn onderzoek. 5

6 Wat wordt nu gewaarmerkt? Uitsluitend Jaarstaten - Verzekeraars: Solvency I - Pensioenfondsen: FTK Te waarmerken onderdelen: - Balans - Verlies- & winstrekening/baten & lasten - Actuariële gegevens - Solvabiliteit - 6

7 Huidige situatie Pensioenfondsen Verzekeraars 7

8 Specifiek voor DNB Bij pensioenfondsen en verzekeraars: - Meerdere waarmerkende partijen - Deelwaarmerking - Herrapportages Daarnaast additioneel bij andere sectoren: - Timing (rapportageset en waarmerkset niet gelijktijdig) - Afwijkende frequentie (één maandrapportage 1x per jaar waarmerken) 8

9 E-Line DNB en waarmerking - e-line DNB is de huidige DNB-applicatie voor alle toezichtrapportages. - e-line DNB is XML-gebaseerd. - Jaarstaten pensioenfondsen en verzekeraars (rapportageset) bevatten waarmerkformulieren. - De rapportagesets moeten elektronisch via e-line DNB ingediend worden. - Waarmerkformulieren moeten na indiening van de rapportageset uitgeprint worden, ondertekend worden en vervolgens opgestuurd worden aan DNB. - Match tussen rapportageset en waarmerkformulieren is gewaarborgd door een uniek controlegetal (hashcode). - DNB checkt de match tussen beide sets. 9

10 Toekomstige ontwikkelingen 1)Digitalisering 2)Overgang naar nieuw rapportageportaal: XBRL-gebaseerd Voor verzekeraars: In 2016 Voor pensioenfondsen: Nog te bezien 3)Introductie van Solvency II (verzekeraars, per ) - Europees toezichtrapportagekader (EIOPA). - Waarmerking door accountant - Waarmerking geldt voor een deel van de rapportageset De eerste waarmerkrapportage uit hoofde van Solvency II gaat over verslagjaar 2016 en wordt derhalve uiterlijk 31 mei 2017 verwacht. 10

11 Vragen? nov 2014

12 Pijlers van SBR Assurance Jacques Urlus

13 Inhoud 1. Wetswijzigingen 2. XBRL 3. Impact 4. De pijlers 5. Beroepscertificaat 6. Vragen?

14 Wetswijzigingen I Handelsregisterwet 2007 (nieuw artikel 19a) Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat bescheiden waarvan bij of krachtens de wet is voorgeschreven dat die bij het handelsregister worden gedeponeerd, uitsluitend langs elektronische weg worden gedeponeerd en worden nadere regels gesteld over de wijze waarop die deponering moet plaatsvinden. Huidig voorstel: per (dus start met boekjaar 2016) Voor alle deponeringsplichtige rechtspersonen Alleen escape voor kleine rechtspersonen (online service KvK)

15 Wetswijzigingen II Wijziging artikel 4 EU richtlijn 2004/109/EG (Transparency Directive) Met ingang van 1 januari 2020 worden alle jaarlijkse financiële verslagen opgesteld in een uniform elektronisch verslaggevingsformaat, mits de Europese Toezichthoudende Autoriteit (ESMA) een kosten-batenanalyse heeft verricht. Van toepassing op alle beursgenoteerde ondernemingen in de EU Financieel verslag dient 10 jaar (was 5 jaar) voor het publiek beschikbaar te blijven

16 Wetswijzigingen III Regeling verslagstaten financiële instellingen 2011 Aanpassing voor wijziging formaat (XBRL)

17 XBRL Taxonomie Label Liquide middelen Presentation 5 de van Vlottende activa Calculation +1 voor som Vlottende activa References BW 2 artikel Formula Beginbelans & eindbalans 0 Dimensions Hypercubes, Assen, Members Instance <nl-gen:cashandcashequivalents contextref= CS" decimals="inf" unitref="eur">20000</nl-gen:cashandcashequivalents> Liquide middelen Euro Valuta EUR Precisie INF Scenario a Commercieel Period Entity Scenario b Enkelvoudig

18 Impact Het getrouw beeld op papier verdwijnt: Liquide middelen <venj-bw2-i:cashandcashequivalents contextref="fy14i_c_s" unitref="eur" decimals="inf">20000</venj-bw2- i:cashandcashequivalents> Transitie van report level assurance naar data level assurance De accountantsverklaring wordt digitaal (in XBRL) Ondertekening van de accountantsverklaring niet meer met de natte handtekening De papieren envelop wordt vervangen door een SOAP-envelop, de verzending verloopt niet meer via de post maar elektronisch

19 De pijlers Normatieve presentatie NBA verklaringen taxonomie Linking & signing SBR Assurance

20 SBR assurance oplossing - NP Taxonomieën bevatten een light definitie van de presentatie van een verantwoordingsrapportage Uitbreiding van de Taxonomie Architectuur met table linkbases voor verloopoverzichten en zeer dimensioneel georiënteerde rapportages Voorgaande punten zijn onvoldoende voor het krijgen van een juiste rapportage structuur Aanvulling is de Uniform Presentation Generieke oplossing voor het compleet renderen van een XBRL instance Schrijft onder meer de volgorde van de kolommen voor Voorgaande punten zijn onvoldoende voor het vervaardigen van een getrouw beeld van een verantwoordingsrapportage Domein specifieke eisen staan vermeld in de Normatieve Presentatie Getrouw beeld van de verantwoordingsrapportage + + +

21 SBR assurance oplossing - NBAT Accountantsverklaring straks ook digitaal (XBRL) NBA is verantwoordelijk voor de verklaringen taxonomie Huidige versie 1.1 ondersteunt: Controleverklaring Beoordelingsverklaring Samenstelverklaring Deponeringsverklaring De NBA verklaringengenerator zal de creatie van XBRL verklaringen ondersteunen. In de planning voor 2015/2016: OOB verklaringen nieuwe stijl Verklaringen voor staten van de verzekeraar

22 SBR assurance oplossing Linking & Signing Verantwoordingsrapportage in XBRL formaat Verklaring in XBRL formaat Waarmerken met beroepscertificaat Ondertekenen met beroepscertificaat Detached signature

23 Het technische proces (stap 1/5) VR Transformatie & Canonicalisatie VR 1 AV AV 1

24 Het technische proces (stap 2/5) VR 1 Berekenen diegst op basis van SHA 256 VR digest Identifier A Identifier B AV 1 AV digest

25 Het technische proces (stap 3/5) Identifier A Data object Description: VR: Identifier: XBRL Identifier B Data object Description: AV Identifie: XBRL

26 Het technische proces (stap 4/5) Signature policy urn:sbr:signatur e-policy:xml:1.0 Identifier A urn:proof-ofintegrity-of-theobject VR digest Berekenen hash op basis van SHA 256 SP hash Identifier B AV digest urn:proof-of-..express-astatement

27 Het technische proces (stap 5/5) VR digest Tekenen met private sleutel beroepscertificaat AV digest Signature Value SP digest

28 Beroepscertificaat Burgerlijk Wetboek Boek 3, artikel 15a biedt de mogelijkheid om een elektronische handtekening te gebruiken dat dezelfde rechtsgevolgen heeft als een handgeschreven handtekening Nodig voor ondertekenen digitale accountantsverklaring en waarmerken digitale verantwoordingsrapportages Het (persoonsgebonden) beroepscertificaat valt onder het PKIoverheid stelsel Beroepscertificaten dienen door de accountant en actuarissen zelf te worden aangevraagd. Accountant/actuaris is dus eigen certificaatbeheerder Generieke PKIoverheid Certificate Revocation List

29 Vragen?

30 Contactgegevens

31 Dank voor uw aandacht

32 De verzekerings- en pensioenstaten in XBRL: Assurance bij DNB Ariane Knoppert

33 Inhoud Huidige situatie Rapportage portaal Requirements Assurance oplossing Waarmerkproces DNB Beoogde oplossing Follow up Vragen 33

34 Huidige situatie Pensioenfondsen e-line DNB Verklaring(en) op papier Verklaring(en) is/zijn onderdeel van de rapportage 34

35 Rapportage portaal Vervangt e-line DNB XBRL gebaseerd Volledig elektronisch Aparte verplichtingen voor rapportages en verklaringen Rapportageverplichting Rapportageverplichting Rapportageverplichting Rapportageverplichting Rapportageverplichting Accountantsverklaring verplichting Accountantsverklaring verplichting Actuarisverklaring verplichting 35

36 Requirements Assurance oplossing Algemeen XBRL Onweerlegbaarheid Eenduidigheid Visualisatie rapportage Transparantie Veiligheid Toekomstvastheid Specifiek voor DNB Scope van de verklaring: deelwaarmerking Herrapportages Aantal waarmerkende partijen Timing (verklaring soms later dan rapportage) Frequentie rapportages en verklaringen Verschillende soorten verklaringen 36

37 Waarmerkproces DNB Verplichting opleggen Rapportage met verklaring(en) valideren en accepteren Verplichting ontvangen 1. Concept rapportage maken 2. Rapportage definitief maken en bevriezen 3. Juiste scope naar waarmerkende partij sturen Ja Nog een waarmerkende partij? Nee 8. Rapportage met verklaring(en) naar DNB sturen 1a. Concept rapportage beoordelen 4. Rapportage beoordelen 5. Verklaring opstellen 6. Waarmerken 7. Verklaring naar Rapporteur sturen 37

38 Waarmerkproces DNB: ondersteuning 38

39 Beoogde ondersteuning requirements Algemeen XBRL Onweerlegbaarheid Eenduidigheid Visualisatie rapportage Transparantie Veiligheid Toekomstvastheid SBR assurance Specifiek voor DNB Scope van de verklaring: deelwaarmerking Herrapportages Aantal waarmerkende partijen Timing (verklaring soms later dan rapportage) Frequentie rapportages en verklaringen Verschillende soorten verklaringen Verklaringen taxonomieën Zie volgende sheets Aparte verplichtingen 39

40 Beoogde oplossing Scope van de verklaring: deelwaarmerking Voorstel, nog in afstemming met NBA Deelwaarmerking technisch niet mogelijk -> Deelwaarmerking Initieel waarmerken volledige rapportage Bij herrapportage controleert DNB of er iets in de scope gewijzigd is -> Zo ja: verplichting tot nieuwe verklaring -> Zo nee: geen nieuwe verplichting 40 Rapportage in XBRL formaat Tabel 2 Tabel 3 Volledig waarmerken met beroepscertificaat Detached signature Verklaring in XBRL formaat Ik heb gekeken naar tabel 2 en 3. Ondertekenen met beroepscertificaat

41 Beoogde oplossing Aantal waarmerkende partijen Detached signature Waarmerken met beroepscertificaat Waarmerken met beroepscertificaat Ondertekenen met beroepscertificaat Rapportage in XBRL formaat Actuaris verklaring in XBRL formaat Accountants verklaring in XBRL formaat Waarmerken met beroepscertificaat Detached signature 41 Ondertekenen met beroepscertificaat

42 Follow up Afstemming NBA en AG Taxonomieën voor verklaringen NBA voor accountantsverklaringen AG voor actuarisverklaringen Besluit FTK aanpassen. Regeling verslagstaten pensioenfondsen aanpassen. 42

43 Vragen 43

44 Discussie aan de hand van stellingen Stelling 1 Door invoering van XBRL wordt het proces van rapporteren veel eenvoudiger.

45 Discussie aan de hand van stellingen Stelling 2 Het rapporteren door instellingen moet in een keer goed gaan; herrapportages tasten de reikwijdte en daarmee de verklaring aan

46 Discussie aan de hand van stellingen Stelling 3 Aanlevering in XBRL kan niet fout gaan; de betrouwbaarheid van het gerapporteerde is gegarandeerd

47 Discussie aan de hand van stellingen Stelling 4 Zonder optimale samenwerking en volledige afstemming tussen partijen is rapporteren via XBRL niet mogelijk

48 Discussie aan de hand van stellingen Stelling 5 XBRL is een nachtmerrie omdat informatie niet meer leesbaar is

49 Discussie aan de hand van stellingen Stelling 6 XBRL is de (Europese) toekomst, daar moeten we op anticiperen

50 Discussie aan de hand van stellingen Stelling 7 XBRL is toekomstvast, er is geen alternatief

51 Discussie aan de hand van stellingen Stelling 8 Herrapportages van DNB Verslagstaten hoeven nooit gewaarmerkt te worden

52 Discussie aan de hand van stellingen Stelling 9 Digitalisering van de controleverklaring is een achteruitgang ten opzichte van de huidige situatie met de handgeschreven handtekening.

53 Discussie aan de hand van stellingen Stelling 10 Continuous monitoring en continuous assurance zijn op korte termijn mogelijk door de moderne ICT

54 Discussie aan de hand van stellingen Stelling 11 De SBR-roadmap 2020 is goed te doen, immers de belangen zijn gelijkgericht en de samenhang is voldoende geborgd

55 Discussie aan de hand van stellingen Stelling 12 XBRL is iets voor onder de motorkap, accountants en actuarissen moeten zich hier niet mee bemoeien

56 Dank voor uw aandacht

SBR is een paradigmashift - Financial Systems Beurs -

SBR is een paradigmashift - Financial Systems Beurs - SBR is een paradigmashift - Financial Systems Beurs - 21 mei 2015 John Sloof, beleidsadviseur Handelsregister Kamer van Koophandel SBR is een paradigmashift Inhoud: - SBR; de norm voor deponeren van de

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-Groenboek De accountant in een SBR-omgeving November 2013

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-Groenboek De accountant in een SBR-omgeving November 2013 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-Groenboek November 2013 Ten behoeve van Pilots Deponering Jaarrekening met Verklaring 1-1-2014 tot 30-6-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Wat is XBRL?

Nadere informatie

Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland op consultatie Wetswijziging deponering in handelsregister langs elektronische weg 1

Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland op consultatie Wetswijziging deponering in handelsregister langs elektronische weg 1 Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland op consultatie Wetswijziging deponering in handelsregister langs elektronische weg 1 VNO-NCW en MKB-Nederland maken graag gebruik van de gelegenheid te reageren op het

Nadere informatie

WELKOM BIJ DE CONFERENTIE SBR IN DE BREEDTE

WELKOM BIJ DE CONFERENTIE SBR IN DE BREEDTE WELKOM BIJ DE CONFERENTIE SBR IN DE BREEDTE Woensdag 18 juni 2014 13.00-16.30 uur HvA Fraijlemaborg #SBRinbedrijf 1 PROGRAMMA Tijd Onderdeel Door 13.30 Opening van de conferentie Antoon van Aken - Dagvoorzitter

Nadere informatie

SBR-kredietrapportages

SBR-kredietrapportages Praktijkhandreiking 1114 SBR-kredietrapportages Een gezamenlijke uitgave van het Koninklijk NIVRA en de NOvAA Datum : 20 oktober 2010 Onderwerp Van toepassing op Status Relevante regelgeving en leidraad

Nadere informatie

Oude Versie (herzien per juli '15)

Oude Versie (herzien per juli '15) De wettelijke verplichtingen van de accountant die de jaarrekening of de staten controleert van een financiële onderneming of een pensioenfonds 31 oktober 2008 1 Versie 1.3 Datum: 31 oktober 2008 Herzien:

Nadere informatie

De keten uitgedaagd. Gegevens. College 6 van 11 door Sebastiaan Bal & Jacques Urlus. Semantiek, syntax en meer

De keten uitgedaagd. Gegevens. College 6 van 11 door Sebastiaan Bal & Jacques Urlus. Semantiek, syntax en meer De keten uitgedaagd Gegevens Semantiek, syntax en meer College 6 van 11 door Sebastiaan Bal & Jacques Urlus If we have data, let s look at data. If all we have are opinions, let s go with mine. 2 mr. drs.

Nadere informatie

WIE STELT DE XBRL-JAARREKENING 2016 VAN UW ONDERNEMING OP?

WIE STELT DE XBRL-JAARREKENING 2016 VAN UW ONDERNEMING OP? Financial accounting: WIE STELT DE XBRL-JAARREKENING 2016 VAN UW ONDERNEMING OP? Als de voorgenomen wetswijziging doorgaat 1 is het na 2016 niet meer mogelijk om een jaarrekening op papier bij de Kamer

Nadere informatie

Roadmap SBR op weg naar 2020

Roadmap SBR op weg naar 2020 Roadmap SBR op weg naar 2020 1 e Herijkte versie d.d. 3 juli 2015 Figuur Roadmap 2020 1 1 In bijlage 1 is een grotere versie opgenomen. Inhoud 0 Samenvatting SBR-roadmap 2020... 1 0.1 Vooraf... 1 0.2 Doel

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de jaarrekening op fiscale grondslag

Gebruikershandleiding voor de jaarrekening op fiscale grondslag Een initiatief van de Nederlandse overheid Gebruikershandleiding voor de jaarrekening op fiscale grondslag ten behoeve van het opstellen van jaarrekeningen over verslagjaar 2010 [COMMENTAAR INDIENBAAR

Nadere informatie

Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds. Geacht bestuur,

Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds. Geacht bestuur, De Nederlandsche Bank N.V. Toezicht pensioenfondsen Postbus 98 1000 AB Amsterdam 020 524 91 11 www.dnb.nl Onderwerp Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds Handelsregister

Nadere informatie

XBRL taxonomieën. voor beginners en doeners. Wat iedere financieel specialist moet weten over taxonomieën. Update 2008 NEDERLAND

XBRL taxonomieën. voor beginners en doeners. Wat iedere financieel specialist moet weten over taxonomieën. Update 2008 NEDERLAND XBRL taxonomieën voor beginners en doeners Wat iedere financieel specialist moet weten over taxonomieën Update 2008 NEDERLAND XBRL taxonomieën voor beginners en doeners Wat iedere financieel specialist

Nadere informatie

Regeling staten financiële ondernemingen Wft

Regeling staten financiële ondernemingen Wft DNB Regeling staten financiële ondernemingen Wft Regeling van de Nederlandsche Bank N.V. van 12 december 2006, nr. Juza/2006/02470/IH, houdende uitvoering van de artikelen 131, eerste lid, 133, eerste

Nadere informatie

Arvum Accountants, het virtuele Accountantskantoor van de Hogeschool van Amsterdam

Arvum Accountants, het virtuele Accountantskantoor van de Hogeschool van Amsterdam Arvum Accountants, het virtuele Accountantskantoor van de Hogeschool van Amsterdam Naam: Studentnummer: 506867 Collegejaar: 2011/2012 Semester: Tweede semester Begeleidend docent: L.G. Rijnberg Arvum Accountants,

Nadere informatie

Verantwoordelijkheid van de uitvragende partij

Verantwoordelijkheid van de uitvragende partij Verantwoordelijkheid van de uitvragende partij Een SBR taxonomie wordt opgesteld onder verantwoordelijkheid van de uitvragende partij in de betreffende keten. Zo is in het belastingendomein logischerwijs

Nadere informatie

Handleiding XBRLreports

Handleiding XBRLreports Handleiding XBRLreports Versie 1.1.0.2 Datum 13 juni 2015 XBRLreports is een uitgave van XBRLreports B.V. (www.xbrlreports.nl) Inhoud 1 Contactgegevens... 5 2 Juridische informatie... 6 3 Introductie...

Nadere informatie

Roadmap SBR op weg naar 2020

Roadmap SBR op weg naar 2020 Bewaken toepassen NTA en NPA Roadmap op weg naar 2020 Definitieve versie d.d. 2 juli 2014 Figuur Roadmap 2020 1 Continue 2014 2015-2016 2017-2019 2020 Afsprakenstelsel Assurance oplossing Private extensies

Nadere informatie

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Hoofdindeling: Leidraden Opgesteld door: AG Werkgroep Prudent-Person Vastgesteld door: Bestuur AG Datum (laatste wijziging): 9 januari 2012 Verantwoording Wie heeft

Nadere informatie

Technische Starters Guide XBRL (Nederlandstalig)

Technische Starters Guide XBRL (Nederlandstalig) Technische Starters Guide XBRL (Nederlandstalig) De elementen tot implementatie van XBRL SBR Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Instance creëren... 5 2.1 Specificatie lagen... 5 2.1.1 XML-laag... 5 2.1.2

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 273 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en het Burgerlijk Wetboek ter implementatie van de richtlijn solvabiliteit II en invoering

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET INVULLEN VAN DE WFT VERZEKERINGSTATEN

TOELICHTING BIJ HET INVULLEN VAN DE WFT VERZEKERINGSTATEN TOELICHTING BIJ HET INVULLEN VAN DE WFT VERZEKERINGSTATEN Amsterdam en Apeldoorn, november 2007 1. Inleiding... 4 2. Aard en inhoud van de staten... 4 3. Aanlevering van de staten... 5 3.1 Wijze van indienen

Nadere informatie

Verslag Expertgroep Gegevens

Verslag Expertgroep Gegevens Verslag Expertgroep Gegevens Aanwezig: M. van Hilvoorde SBR Programma (vz) S. Bal SBR Programma (secr) H. Würtz AccountView G. van IJzerdoorn NBA I. Dekker FRC M. Veltman FRC S. Nijessen KPMG Meijburg

Nadere informatie

CRR en CRD IV: laatste loodjes voor de start

CRR en CRD IV: laatste loodjes voor de start CRR en CRD IV: laatste loodjes voor de start Op 1 januari 2014 treden de Europese verordening kapitaalvereisten (Capital Requirements Regulation (CRR), nr. 575/2013) en de bijbehorende Europese richtlijn

Nadere informatie

Beursfondsen: Overige verslaggevingsaspecten

Beursfondsen: Overige verslaggevingsaspecten JANUARI 2014 Beursfondsen: Overige verslaggevingsaspecten 1. Inleiding 2. Wet op het financieel toezicht Naast de verslaggevingsregels in Titel 9 Boek 2 BW en IFRS is er meer wet- en regelgeving in Nederland

Nadere informatie

De positie van de bewaarder onder de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD)

De positie van de bewaarder onder de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) De positie van de bewaarder onder de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) In hoeverre heeft de bewaarder onder de AIFMD ruimte om een eigen invulling te geven aan zijn rol en aansprakelijkheid

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1104 Specifieke wettelijke verplichtingen van de interne auditor en de externe accountant in de financiële sector 24 juli 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

Introductie micro-ondernemingen binnen het jaarrekeningenrecht?

Introductie micro-ondernemingen binnen het jaarrekeningenrecht? Introductie micro-ondernemingen binnen het jaarrekeningenrecht? Onderzoek naar de gevolgen van een eventuele (gedeeltelijke) vrijstelling voor micro-ondernemingen van de verplichting tot het opstellen

Nadere informatie

Business Reporting nieuwe stijl

Business Reporting nieuwe stijl Verkort informatiedocument en gids voor geïnteresseerden Sneller rapporteren aan wie dan ook Betere kwaliteit van data en informatie Minder administratieve lasten 4 5 Inhoudsopgave VOORWOORD 6 KORTE LEESINSTRUCTIE

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank N.V. Consultatie. CRD III Implementatie in toezichthouderregelingen en nader beleid van DNB. 1 april 2011

De Nederlandsche Bank N.V. Consultatie. CRD III Implementatie in toezichthouderregelingen en nader beleid van DNB. 1 april 2011 De Nederlandsche Bank N.V. Consultatie CRD III Implementatie in toezichthouderregelingen en nader beleid van DNB 1 april 2011 Deze consultatie is aangekondigd via Open Boek Toezicht. Dit document is tevens

Nadere informatie

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Nieuwe controleverklaring voor oob s Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Versie oktober 2014 2014 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie