Voorwaarden Overeenkomst Partijen OVEREENKOMST Vertrouwelijke Informatie INSCHRIJVING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwaarden Overeenkomst Partijen OVEREENKOMST Vertrouwelijke Informatie INSCHRIJVING"

Transcriptie

1 Deze algemene leveringsvoorwaarden (de "Voorwaarden") vormen een wezenlijk deel van de Accommodatie Overeenkomst (de "Accommodatie Overeenkomst" en samen met de Voorwaarden, de "Overeenkomst") die aangegaan is door een Accommodatie en Iamreservations (elk een "Partij" en gezamenlijk de "Partijen"). OVEREENKOMST 1.1. Tenzij anders overeengekomen, zal deze Overeenkomst beginnen op genoemde datum en voor een jaar tijd van kracht zijn. Elk van beide Partijen kan deze Overeenkomst te allen tijde, en om welke reden dan ook, beëindigen, met inachtname van een schriftelijke termijn van ten minste 14 dagen aan de andere Partij Partijen begrijpen en komen overeen dat ter nakoming van deze Overeenkomst iedere Partij toegang kan hebben tot of blootgesteld kan worden aan, direct of indirect, vertrouwelijke informatie van de andere partij (de "Vertrouwelijke Informatie"). Vertrouwelijke informatie bevat Klantgegevens, transactievolume, zakelijke, financiële, technische, operationele en andere dergelijke niet-openbare informatie die of door een verschaffende partij aangeduid wordt als geheim of vertrouwelijk of waarvan een ontvangende partij redelijkerwijs kan weten dat het als geheim of vertrouwelijk beschouwd dient te worden Tenzij anders vermeld in deze Overeenkomst, dient deze Overeenkomst exclusief beoordeeld en geïnterpreteerd te worden naar Nederlands recht. Behalve indien anders vermeld in deze Overeenkomst, worden enige geschillen die voortkomen uit of in verband zijn met deze Overeenkomst exclusief overgedragen aan en behandeld door de competente rechter in Nederland De Overeenkomst kan online worden aangegaan of als pdf en al deze (kopieën) worden geacht origineel, geldig en bindend te zijn. Door zich als accommodatiepartner te registreren en door het aanvinken van het akkoord voorwaarden, erkent, aanvaardt en stemt de Accommodatie in met de voorwaarden van deze overeenkomst. De overeenkomst heeft geen stempel of zegel nodig om het rechtsgeldig, bindend en afdwingbaar te maken. INSCHRIJVING

2 2.1. Door het accepteren van deze voorwaarden gaat de accommodatie akkoord met een betaling van een vaste prijs per jaar voor het zichtbaar zijn op Iamreservations. 2.2 Betaling geschiedt per betaallink welke door Iamreservations per mail wordt verzonden. COMMISSIE 3.1. De accommodatie wordt in jaar 1 en 2 vrij gesteld voor het betalen van commissie, er zal een vast jaar bedrag worden betaald welke is vastgesteld met accommodatie bij inschrijving, welke 2 jaar lang onveranderd zal blijven. GRATIS OVERNACHTING 4.1 Iamreservations ontvangt 1 gratis overnachtingsvoucher, met hierop de voorwaarden en restricties opgemaakt door de accomodatie, voor 1 gratis overnachting in de desbetreffende accommodatie. Iamreservations behoudt het recht deze gratis overnachting doormiddel van een member actie te verloten, weg te geven of te gebruiken in onze veiling. INFORMATIE ACCOMMODATIE 5.1 De informatie die door Accommodaties wordt aangeboden voor vermelding op de Platformen dient informatie te bevatten die betrekking heeft op de Accommodatie (inclusief plaatjes, foto's en beschrijvingen), de faciliteiten en services en de voor reservering beschikbare kamers, bijzonderheden van de prijzen (met inbegrip van alle van toepassing zijnde belastingen, heffingen, toeslagen en tarieven) en beschikbaarheid, annulerings- en 'no-show'-beleid en andere voorwaarden en beperkingen (de "Accommodatie Informatie") en dient overeen te komen met de stijlen en standaarden die aangeleverd worden door Iamreservations. Iamreservations behoudt zich het recht voor informatie te wijzigen of uit te sluiten wanneer deze onjuist dan wel incompleet is of in strijd met de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst De Accommodatie biedt Iamreservations gelijke of betere prijzen voor dezelfde Accommodatie, hetzelfde kamertype, dezelfde data, hetzelfde bedtype, hetzelfde aantal gasten, dezelfde of gunstiger beperkingen en voorwaarden zoals ontbijt, reserveringswijzigingen en annuleringsbeleid, zoals beschikbaar op de websites, apps of via de callcenters van de Accommodaties (inclusief het klantreserveringssysteem), of bij de Accommodatie zelf, bij iedere concurrent van Iamreservations (daartoe behorende elk online of offline reserveringsbureau of tussenpersoon) en/of bij elke

3 andere (online of offline) derde partij die een zakelijk partner is die op enigerlei wijze verbonden is met of gelieerd is aan de Accommodatie. KORTINGEN / ACTIES 6.1 Iamreservations heeft het recht om een korting te geven op de kamerprijs - op eigen kosten. RESERVERING 7.1. Tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst, is de aan Gasten getoonde prijs op de Platformen inclusief btw, verkoopbelasting, accijns en alle andere dergelijke (nationale, overheids-, provinciale, staats-, gemeentelijke of lokale) belastingen, accijns of heffingen (voor zover dergelijke andere belastingen en heffingen redelijkerwijs vooraf berekend kunnen worden zonder verdere informatie) Wanneer een reservering is gemaakt door een Gast op het Platform, zal de Accommodatie een bevestiging ontvangen voor iedere reservering die gemaakt wordt via Iamreservations 7.3. Iamreservations is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie (inclusief gegevens) en data die geleverd worden door Gasten, en Iamreservations is niet verantwoordelijk voor de betalingsverplichtingen van de Gasten met betrekking tot hun (online) reservering. Om twijfel te voorkomen, zal de Accommodatie op regelmatige basis (maar in ieder geval op dagelijkse basis) op het Extranet (de status van) de gemaakte reserveringen checken en verifiëren De Accommodatie is verplicht een Gast als haar contractpartij te accepteren en de online hotelreservering te behandelen in overeenstemming met de Accommodatie Informatie (inclusief het tarief) vermeld op de Platformen op het moment van reserveren en op de reserveringsbevestiging, inclusief alle aanvullende informatie en/of gedane wensen van de Gast. KLACHTEN / CLAIMS 8.1. Klachten of claims met betrekking tot (de producten of service aanboden, verleend of geleverd door) de Accommodatie of specifieke verzoeken gedaan door Gasten dienen door de betreffende Accommodatie behandeld te worden, zonder bemiddeling of tussenkomst van Iamreservations, Iamreservations is niet verantwoordelijk voor en doet afstand van enige wettelijke verplichting met betrekking tot dergelijke claims van de Gasten. Iamreservations kan te allen tijde en naar eigen oordeel (a) Gasten (ondersteunende) klantenservices aanbieden, (b) fungeren als tussenpersoon tussen een Accommodatie en een Gast, (c) in het geval

4 van overboeking of andere materiële onvolkomenheden of klachten aangaande de Accommodatie, alternatieve accommodatie bieden van een vergelijkbare of hogere standaard, voor rekening van de Accommodatie, of (d) een Gast op andere wijze te assisteren bij de communicatie met of acties tegen een Accommodatie. CUSTOMER SERVICE 9.1.De Accommodatie zal de geboekte kamers aanbieden en in het geval dat de Accommodatie om welke reden dan ook niet in staat is om aan zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst te voldoen, zal de betreffende Accommodatie Iamreservations tijdig informeren via Customer Service 9.2. Het is de Accommodatie niet toegestaan een online reservering zonder overleg met Customer Service te annuleren. BETALINGEN De Accommodatie zal te allen tijde alle voornaamste creditcards (waaronder Master Card, Visa en American Express) bank overschrijving, ideal, en alle door mollie geaccepteerde betaalmethodes accepteren als garantie voor een reservering. De Accommodatie is verantwoordelijk voor de verificatie van de geldigheid van deze gegevens en de kredietlimiet op de datum van de geboekte overnachting(en). De Accommodatie dient bij ontvangst van de reservering de creditcard onmiddellijk te verifiëren en te pre-autoriseren. Indien de creditcard (of een ander soort garantie gemaakt door de Gast) voor wat voor reden dan ook niet werkzaam of geldig is, dan wordt het risico te allen tijden gedragen door de Accommodatie De Accommodatie die voor de incheckdatum kosten in rekening wil brengen op de creditcard, dient zich er van te verzekeren dat de voorwaarden voor de vooruitbetaling (inclusief de (speciale) prijsbeperkingen, algemene voorwaarden voor of in relatie tot zulk een vooruitbetaling) duidelijk uitgelegd zijn aan Gasten in de voor hen beschikbare informatie voordat een reservering gemaakt wordt en inbegrepen is in de Accommodatie Informatie De Accommodatie zal verantwoordelijk zijn voor het in rekening brengen van de kosten aan de Gast voor het gemaakte verblijf, de kosten voor 'no-show' of annuleringskosten (inclusief toepasselijke belastingen waarvoor de Accommodatie aansprakelijk is en welke deze over zal maken aan de betreffende belastingdienst). Kosten worden in dezelfde valuta op creditcards in rekening gebracht als bepaald in de reservering van een Gast. Als dit niet mogelijk is, mag de Accommodatie de kosten voor een andere valuta tegen een redelijke en eerlijke wisselkoers in rekening brengen op de creditcard van de Gast.

5 10.4. De Accommodatie stemt ermee in en erkent dat Iamreservations - (alternatieve) betaalmethoden (beheerd door Iamreservations of een andere derde partij) kan aanbieden en faciliteren voor de (vooruit-/aan) betaling van de Kamerprijs door de Gasten via een betalingsverwerking door een derde partij (de desbetreffende partij verantwoordelijk voor de verwerking van de betaling wordt hierna de "Betalingsverwerker" genoemd) aan de Accommodatie op grond waarvan (als beschikbaar) overschrijving, credit card betalingen of andere vormen van online betaling kan worden gemaakt en verwerkt via het betaalplatform van de Betalingsverwerker voor en namens de Accommodatie In geval van een strornering, of het mislukken van het in rekening brengen of innen van (de gehele of een deel van de) Kamerprijs (wat voor risico en rekening van de Accommodatie is), zal Iamreservations commercieel gezien redelijke inspanningen verrichten om de gast te vragen om een alternatieve betaalmethode te gebruiken. Enig mislukken van inning, of een stornering van (de gehele of een deel van de) Kamerprijs (elk een "Betalingsprobleem") komt voor rekening en risico van de Accommodatie Uitbetaling aan accommodaties zal elke 14 dagen gebeuren, op het door het hotel verstrekte rekeningnummer. EXTRANET Iamreservations zal de Accommodatie voorzien van inloggegevens waarmee de Deelnemende Accommodatie toegang tot het Extranet kan verkrijgen. De Accommodatie zal deze inloggegevens geheim houden en veilig bewaren en niet overhandigen aan personen die geen toegang tot het Extranet dienen te hebben. De Accommodatie zal Iamreservations onmiddellijk op de hoogte stellen bij enige (verdachte) inbreuk op de beveiliging of onjuist gebruik Iamreservations sluit uit en verwerpt alle aansprakelijkheid met betrekking tot de Accommodatie, gerelateerd aan welke (tijdelijke en/of gedeeltelijke) uitval, storing, defect, onderbreking of onbereikbaarheid van de Platformen, de Service en/of het Extranet dan ook. PLATFORMEN 12.1 Iamreservations mag (voor) Accommodatie Informatie (inclusief de relevante Intellectuele Eigendomsrechten) van de Accommodatie en speciale aanbiedingen die beschikbaar zijn gemaakt door de Accommodatie op de Platformen via of in samenwerking met (de websites, apps, platformen, tools of andere apparaten van)

6 gelieerde bedrijven en/of derden (de "Platformen van Derden") een sublicentie verlenen, beschikbaar maken, bekendmaken en aanbieden Iamreservations heeft het recht de Accommodatie te promoten door gebruik te maken van de na(a)m(en) van de Accommodatie in online marketing, inclusief marketing en/of pay-per-click (PPC) advertising. Iamreservations lanceert op zijn eigen kosten en naar eigen oordeel online marketingcampagnes. RANKING 13.1 De positie waarop de Accommodatie is vastgelegd op de Platforms (de "Ranking"), wordt automatisch en eenzijdig door Iamreservations bepaald. REVIEWS 14.1 Gasten die in de Accommodatie hebben overnacht, zullen door Iamreservations gevraagd worden om hun mening te geven over hun verblijf in de Accommodatie en een cijfer te geven voor bepaalde aspecten van hun verblijf. Iamreservations zal de beoordeling na 3 dagen pas zichtbaar maken op het platform en Iamreservations zal de Accommodatie op de hoogte stellen wanneer er een onvoldoende (5 of lager) gemiddeld cijfer is gegeven en geeft de accommodatie hierbij de mogelijkheid contact op te nemen met de gast Iamreservations behoudt zich het recht voor deze opmerkingen en cijfers op de Platformen te plaatsen. De Accommodatie bevestigt dat Iamreservations een distributeur is (zonder enige verplichting tot verificatie) en geen uitgever van deze pmerkingen. Copyright 2015 Iamreservations.com

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Voor bestellingen bij MA Jolie gelden de volgende algemene voorwaarden:

Algemene Voorwaarden Voor bestellingen bij MA Jolie gelden de volgende algemene voorwaarden: Algemene Voorwaarden Voor bestellingen bij MA Jolie gelden de volgende algemene voorwaarden: Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van MA Jolie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Hewlett-Packard Nederland B.V. ten behoeve van online en telefonische verkopen

Algemene Voorwaarden van Hewlett-Packard Nederland B.V. ten behoeve van online en telefonische verkopen Algemene Voorwaarden van Hewlett-Packard Nederland B.V. ten behoeve van online en telefonische verkopen 1. Toepasselijkheid. Deze algemene voorwaarden ( Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden VivaVeda Christiane Veldkamp Hubert Ummelsstraat 2 5953 PT Reuver 077-475 80 62 06-42 20 37 17 info@vivaveda.nl www.vivaveda.nl Algemene leveringsvoorwaarden TOEPASSING. Artikel 1. 1. Op alle offertes

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl.

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. 1. DEFINITIES 1.1. Mijndomein.nl: mijndomein.nl B.V. gevestigd aan de Albert

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 085-4011 069 www.creativeict. www.creativeict.nl Creative ICT Bultsweg 90 7532 XJ Enschede info@creativeict.nl www.creativeict.nl KvK 08221000 BTW NL 203920429 B01 ABN AMRO 44.38.64.314

Nadere informatie

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID 1 ALGEMEEN In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de (rechts- )persoon die de opdracht verleent. 1.2 Opdrachtnemer: Generations Consultancy, hierna te noemen Generations Consultancy.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1. Onder Oxilion wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: het besloten vennootschap Oxilion B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Enschede. 2. Onder cliënt

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden + Aanvullende Voorwaarden + Actie Voorwaarden van Online.nl Deze Algemene Voorwaarden voldoen aan het referentiemodel voor Algemene Voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Telfort. Goedkoper. Dus leuker.

Telfort. Goedkoper. Dus leuker. Algemene Voorwaarden Telfort B.V. pagina 1 van 8 Deze algemene voorwaarden van Telfort voldoen aan het referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel is tot stand gekomen

Nadere informatie

// 2012 TC // T +31 (0)23 528 44 00 // F

// 2012 TC // T +31 (0)23 528 44 00 // F Algemene inkoopvoorwaarden van EEN ANDER BUREAU v.o.f. De algemene inkoopvoorwaarden zijn te vinden op www.eenanderbureau.nl en worden op verzoek kosteloos toegezonden. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Het Natuurloket

Leveringsvoorwaarden Het Natuurloket Leveringsvoorwaarden Het Natuurloket versie januari 2013 partij 1 Afnemer data Natuurloket, verder te noemen: afnemer partij 2 De Stichting GaN, gevestigd en kantoorhoudende aan de Droevendaalsesteeg 4,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tible

Algemene Voorwaarden Tible Algemene Voorwaarden Tible De navolgende artikelen zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van de Opdrachtnemer, tenzij zij geheel dan wel gedeeltelijk uitdrukkelijk schriftelijk

Nadere informatie

Artikel 2. Definities In deze verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:

Artikel 2. Definities In deze verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder: Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden Artikel 1. Algemeen "Cédicu", houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie, levering en verspreiding van Laat eens zien! lespakketten via diverse mediavormen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van FENIT

Algemene voorwaarden van FENIT Algemene voorwaarden van FENIT Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 FENIT 2003 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbiedingen overeenkomst 1.1

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 2

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 2 Algemene Voorwaarden Artikel 1 DEFINITIES In deze ASP Algemene voorwaarden (hierna te noemen: Algemene Voorwaarden ) en verwante documenten hebben de volgende definities, steeds met een begin hoofdletter

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten.

Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten. Algemene Voorwaarden: deze algemene

Nadere informatie

1. Toepasselijkheid 2. Definities

1. Toepasselijkheid 2. Definities De besloten vennootschap 247 EVERYWHERE B.V. (hierna: 247 Everywhere ) is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden Brabant onder nummer 61071749 alwaar deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) februari 2013

Algemene Voorwaarden van de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) februari 2013 Algemene Voorwaarden van de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) februari 2013 1 Overeenkomst, offerte en bevestiging 1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1

Algemene voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1 Artikel 1: Definities Algemene Voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A. Opdrachtgever: de partij die opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden

Nadere informatie

Telefoonnummer: 0621994629 Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 20:30 uur E-mailadres: info@vrapit.com

Telefoonnummer: 0621994629 Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 20:30 uur E-mailadres: info@vrapit.com ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUEEL VERPAKKINGEN VAN DE VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA VRAPIT GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE ROTTERDAM ONDER NUMMER 59021411 artikel 1 DEFINITIES 1.1 In deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1: Algemeen 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, waaronder ook de Service Level Agreements, die door CODE14 VOF (hierna CODE14 ) en opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland Januari 2014

Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland Januari 2014 Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland Januari 2014 Inhoud A: Algemene voorwaarden betreffende alle Diensten 4 B: Aanvullende voorwaarden betreffende ICT-diensten 16 C: Aanvullende voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING PLATFORM PROMOTIONAL PRODUCTS,

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING PLATFORM PROMOTIONAL PRODUCTS, ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING PLATFORM PROMOTIONAL PRODUCTS, statutair GEVESTIGD TE DEN HAAG EN feitelijk KANTOORHOUDENDE TE (2585 EW) DEN HAAG AAN DE Laan Copes van Cattenburch

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie