Financiële regelingen voor senioren in de gemeente Deventer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële regelingen voor senioren in de gemeente Deventer"

Transcriptie

1 Financiële regelingen voor senioren in de gemeente Deventer

2 Inhoudsopgave Financiële regelingen voor senioren in Deventer Voorwoord Algemene Ouderdom Wet Belastingteruggave voor 65-plussers Bijzondere Bijstand Erfrecht Helpdesk voor vergeten pensioenen Huurtoeslag Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Maaltijdvergoeding Notaristelefoon Oude verzekeringspolissen Rechtop! Bijdrageregeling duurzame gebruiksgoederen Rechtop! Bijdrageregeling voor activiteiten Uitvaartverzorging (geschatte kosten) Wet werk en bijstand Wijkwinkels Zorgverzekering Zorg en voorzieningen Zorgtoeslag Blz

3 Voorwoord Er zijn verschillende regelingen en voorzieningen op financieel gebied voor mensen met een inkomen beneden modaal. Het is van belang hiervan goed op de hoogte te zijn. Dat is niet altijd even gemakkelijk. Het lijkt vaak een wirwar van instanties, voorwaarden en formulieren. Deze brochure geeft u echter een aardig overzicht. Wilt u meer informatie dan in deze brochure staat vermeldt dan verwijzen wij naar de, in de brochure vermelde instanties. Vervolgens willen wij u wijzen op het samenwerkingsverband op het gebied van informatie van verschillende Deventer instellingen. Wijkwinkels Voor een snel antwoord op vragen kunt u terecht in een Wijkwinkel bij u in de buurt. Hieronder vindt u een overzicht. Hier kunt u terecht voor vragen m.b.t. bijvoorbeeld: Financiële zaken (m.n. belastingen) Voorzieningen en regelingen Activiteiten op maat Wijkwinkel Centrum Brink 70 (in de centrale bibliotheek), 7411 BW, Deventer Tel Geopend: dinsdag t/m donderdag woensdag en vrijdag zaterdag Wijkwinkel Keizerslanden Van Hetenstraat , 7415 TX Deventer Tel Geopend: dinsdag en woensdag donderdag en vrijdag zaterdag uur uur uur uur uur uur 3

4 Wijkwinkel Colmschate Flora 259, 7422 LP Deventer Tel Geopend: dinsdag, woensdag, donderdag uur vrijdag uur zaterdag uur Wijkwinkel Bathmen Schoolstraat 13, 7437 AE Bathmen Tel Geopend: ma. + di. + woe. + do. vrijdag zaterdag uur uur uur Algemene spreekuren worden gehouden in de bibliotheek Schalkhaar de bibliotheek Diepenveen Brinkgreverweg 3 (speciaal voor allochtone senioren) Afspraak maken Voor senioren zijn er speciale spreekuren. U kunt Focus bellen voor een afspraak: Tel Huisbezoek Indien noodzakelijk, dan kan er een afspraak worden gemaakt voor een huisbezoek. 4

5 Algemene Ouderdomswet (AOW) Algemene nabestaandenwet (ANW) Contactadres: Sociale Verzekeringsbank, Snippelingsdijk 2 Postbus 1000, 7400 CG Deventer, Twee wettelijke regelingen vormen de basis voor de sociale zekerheid bij ouderdom en overlijden. De AOW en de ANW garanderen een minimuminkomen voor de ingezetene die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt of van wie de partner komt te overlijden. Beide regelingen zijn inkomensafhankelijk. - De hoogte van de feitelijk te ontvangen AOW-uitkering is voor gehuwden of samenwonenden afhankelijk van de inkomsten van de jongere partner. Voor een aantal groepen, behorend tot de oudere generatie, van wie de uitkering is ingegaan in 1994 of eerder, geldt deze toets op het partnerinkomen nog niet. - De hoogte van de ANW-uitkering is mede afhankelijk van andere inkomsten. Alleen nabestaanden boven een bepaalde leeftijd (geboren voor 1950), of met een arbeidshandicap of met jonge kinderen ontvangen een ANW-uitkering. Algemene ouderdomswet (AOW) Elke ingezetene (hij/zij die in Nederland woont) heeft vanaf het bereiken van de leeftijd van 65 jaar recht op een uitkering op grond van de Algemene Ouderdomswet. - Voor een volledig AOW-pensioen moet men van het 15 de tot het 65 ste jaar verzekerd zijn geweest. - Het recht op AOW gaat in op de eerste dag van de maand waarin de 65-jarige leeftijd wordt bereikt. Een andere uikering (bijv. WAO, WW of ANW) zal met ingang van die datum beëindigd worden. - De hoogte van het ouderdomspensioen is, behalve van het aantal verzekerde jaren, ook afhankelijk van de leefsituatie bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd en daarna. - Het recht op AOW is onafhankelijk van eigen inkomsten van de pensioengerechtigde of van het vermogen. In sommige gevallen kan het inkomen van de partner wel een rol spelen. 5

6 Hoogte uitkeringen Leefsituatie Bruto 1 per maand Gehuwden, beide 65-plus 647,37 37,24 Gehuwden, waarvan een partner 647,37 38,24 jonger is dan 65 jr. Gehuwden, waarvan een partner 1.379,- 76,48 jonger is dan 65 jr., met volledige toeslag Ongehuwden 1011,98 53,53 Bruto vakantietoeslag per maand Toelichting - Een alleenstaande heeft recht op ouderdomspensioen ter hoogte van 70% van het netto minimumloon. - Bereikt een van de partners de leeftijd van 65 jaar (en is de ander jonger) dan bedraagt zijn of haar ouderdomspensioen 50% tot maximaal 100% van het minimumloon, afhankelijk van het inkomen van de jongere partner. - Indien beide partners 65 jaar of ouder zijn, krijgen zij een ouderdomspensioen van 100% van het netto minimumloon. - De vakantietoeslag wordt jaarlijks uitgekeerd in de maand mei. - De AOW-gerechtigde mag niet langer dan 3 maanden achtereen in het buitenland (d.i. buiten de EEG) verblijven, zonder dat dit gevolgen heeft voor de uitkering. Een eenmaal toegekende AOW-uitkering kan veranderen als zich veranderingen voordoen. De uitkeringsgerechtigde is verplicht melding te maken van: - het aangaan van een huwelijk of een geregistreerde vorm van samenwonen - het overlijden van een van de partners. 1 Bedragen per

7 Zorgverzekering Vanaf 1 januari 2006 ging de nieuwe zorgverzekeringswet in. De premies voor het basispakket verschillen per verzekeraar. Uw keuze van verzekering: U kunt kiezen voor een naturaverzekering. U hoeft dan geen rekeningen te betalen. U bent dan afhankelijk van de zorgaanbieders waarmee uw zorgverzekeraar een contract heeft. Kiest u voor een restitutieverzekering, dan betaalt u eerst de rekening waarna u deze kan declareren bij uw verzekeraar. U bent dan vrij in uw keuze van zorgaanbieder. In het algemeen zal de premie van een naturaverzekering iets lager zijn. Verplicht eigen risico Het door de overheid ingestelde verplichte eigen risico is een bedrag van max. 155,- dat u moet betalen wanneer u medische kosten maakt. Het eigen risico geldt niet voor: huisarts, verloskundige zorg, kraamzorg, het jeugdpakket tandheelkundige zorg voor jongeren tot 22 jaar. Doet u geen beroep op zorg dan ontvangt u uiteraard ook geen rekening en hoeft u niets te betalen. De basisverzekering bevat de volgende vergoedingen: - Geneeskundige hulp - Specialistische tandheelkunde en het kunstgebit - Hulpmiddelen - Geneesmiddelen - Ziekenvervoer - Paramedische zorg (hieronder valt ook beperkt fysiotherapie. Wanneer sprake is van chronische aandoeningen krijgt u de eerste 9 behandelingen niet vergoed). De aanvullende verzekering Deze wordt u aangeraden als u gebruik wilt maken van bijv: (hogere) vergoedingen voor eigen bijdrage geneesmiddelen, thuiszorg, ziekenbezoek en - vervoer, bril, gehoorapparaat, tandartshulp, fysiotherapie, alarmering, thuiszorg ter ontlasting mantelzorgers. 7

8 Tip 1 U kunt uw verzekering opzeggen vanaf het moment dat de brief met de nieuwe premieverhoging bij u in de bus valt. U hebt dan 60 dagen de tijd om van verzekeraar te veranderen. Voor het basispakket moet iedere verzekeraar u accepteren, voor de aanvullende verzekering niet. Tip 2 Wilt u een vergelijk maken van verschillende verzekeringen voor uw eigen situatie dan kunt u terecht op: www. independer.nl, verzekeringssite.nl, Notaris telefoon: voor algemene informatie Helpdesk voor vergeten pensioenen: Zorg en voorzieningen Soms kunt u niet meer voldoende voor uzelf of partner zorgen, door bijv. een aandoening of handicap. De AWBZ en de WMO zorgen er dan voor dat u noodzakelijke ondersteuning (deels) vergoed kunt krijgen. AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) Iedereen die rechtmatig in Nederland woont kan aanspraak maken op AWBZ zorg. Iedereen die een basisverzekering heeft voor de ziektekosten heeft automatisch recht op AWBZ vergoedingen. Onder de AWBZ vallen 6 functies, te weten: Persoonlijke verzorging (douchen etc.) en verpleging Ondersteunende begeleiding (bijv. dagverzorging) Activerende begeleiding (bijv. gesprekken of oefeningen) Behandeling (bijv. revalidatie) Verblijf (bijv. in verpleeghuis) WMO (Wet Maatschappelijke Voorzieningen) Deze wet valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. 8

9 Inwoners die hulp nodig hebben bij het zelfstandig kunnen blijven wonen kunnen aanspraak maken op voorzieningen uit deze wet. Het gaat om de volgende voorzieningen Huishoudelijke hulp Regiotaxi Salland. Geïndiceerden kunnen tegen een speciaal tarief van deze vervoersvoorziening gebruik maken. Verhuiskosten worden vergoed tot 2500,-, als u door het CIZ medisch urgent bent verklaard en in het bezit bent van een blauwe kaart. Het geldt echter alleen voor een verhuizing naar zelfstandige woonruimte, dus niet naar een verzorging- of verpleeghuis. Er geldt geen inkomensgrens. Handbewogen rolstoelen en sportrolstoelen Woonvoorziening van niet-bouwkundige aanpassingen. Bijv. verhoogd toilet, douchezitjes, handgrepen, badliftjes, aangepaste kranen e.d. Ook trapliften kunnen worden vergoed. Woningaanpassingen. Indicatiestelling Om in aanmerking te komen voor AWBZ zorg of WMO hulpmiddelen zal eerst moeten worden vastgesteld of, welke en hoeveel hulp u nodig heeft. Hiervoor vraagt u een indicatie aan bij onderstaande adressen: Eigen bijdrage WMO voorziening De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van uw belastbaar inkomen, uw thuissituatie en uw leeftijd. De eigen bijdrage zal geïnd worden door het CAK, het Centraal Administratie Kantoor. De standaard eigen bijdragen zijn: 16,60 per persoon 23,80 voor een echtpaar. 9

10 Voor mensen echter die 120% boven het minimumloon verdienen is er een extra eigen bijdrage verschuldigd. Zij betalen 15% van het bedrag dat boven deze norm uitkomt. Het kan tijd nemen voor het CAK bepaald heeft wat uw eigen bijdrage zal zijn. Op de site van het CAK kunt u zelf de hoogte van de bijdrage berekenen: Eigen bijdrage voor een verzorgings- of verpleeghuis De bewoners van een verzorgingshuis betalen dezelfde eigen bijdrage als bewoners van een verpleeghuis en is afhankelijk van uw inkomen. Er zijn twee soorten inkomensafhankelijke eigen bijdragen: De lage bijdrage betaalt men de eerste 6 maanden van een verblijf in een AWBZ instelling. Verblijft men vijf keren per week overdag of s nachts in een verzorgingshuis, dan is men eveneens de lage bijdrage verschuldigd. De hoge bijdrage betaalt men per maand voor een AWBZinstelling. Wanneer een partner zonder indicatie samen met een geïndiceerde partner wordt opgenomen, betalen zij gezamenlijk ten hoogste de maximale eigen bijdrage. Het Zorgkantoor zorgt voor de inning van de eigen bijdrage via de SVB bank, voor mensen met een AOW uitkering. Kies tussen zorg in natura of Persoonsgebonden budget Als u geïndiceerd bent voor een AWBZ-m of een WMOvoorziening kunt u een keus maken tussen hulp in natura en een persoonsgebonden budget: - Zorg in natura: De zorgaanbieder, bijv. een thuiszorgorganisatie, regelt een zorgverlener voor u en de administratie rondom de zorgverlening. Bij de keuze van zorgaanbieders bent u niet gebonden aan de regio. U kunt een keuze maken op bijvoorbeeld - Persoonsgebonden budget (PGB) Met een PGB krijgt u, indien u langer dan drie maanden hulp nodig heeft, van het Zorgkantoor een bepaalde hoeveelheid geld toegewezen, waarmee u zelf de zorg (behalve voor de 10

11 functies behandeling en verblijf ) inkoopt. U bent dan niet afhankelijk van de traditionele zorgaanbieders. Met een PGB maakt u zelf afspraken met de zorgaanbieder, dit kan de buurvrouw of een familielid zijn, maar ook een officiële zorgaanbieder of een combinatie hiervan. U moet echter zelf de administratie bijhouden en een overeenkomst afsluiten met uw hulpverlener. U kunt hiervoor hulp inroepen van Per Saldo, een budgethoudersvereniging in Utrecht, COLPA, een bureau voor administratieve en sociale dienstverlening: Zorgtoeslag Aanvragen: (ma. t/m do. van 8.00 tot uur en vrij. van 8.00 tot uur. Zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van uw zorgverzekering. Binnen 8 weken na uw aanvraag krijgt u bericht van ons over de hoogte van uw zorgtoeslag, de 'voorschotbeschikking'. Vanaf dat moment krijgt u ook zorgtoeslag. Aan het einde van het jaar krijgt u automatisch de voorschotbeschikking voor het volgende jaar. Opnieuw aanvragen is dus niet nodig. Voorwaarden Bent u boven de 18, hebt u een Nederlandse zorgverzekering en is uw inkomen niet te hoog? Dan kunt u zorgtoeslag krijgen. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan per jaar, of als u samenwoont. Huurtoeslag Huurtoeslag zorgt ervoor dat mensen met een laag inkomen 2 bedragen per

12 die in een huurhuis wonen, toch betaalbaar kunnen wonen. Mensen die in verhouding tot hun inkomen teveel geld kwijt zijn aan huur, kunnen vanaf 2006 een toeslag van de Belastingdienst krijgen. Bij welke huur kunt u huurtoeslag aanvragen? Uw huurlasten zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie. De huur mag in ieder geval niet lager zijn dan 201,23 3 en niet hoger dan 631,73. Het gaat hierbij om de kale huur (dus zonder de kosten voor energie). De volgende servicekosten kunnen opgeteld worden bij de kale huur, tot een maximum van 12,- 4 voor iedere kostenpost per maand. de lift, elektriciteit in gemeenschappelijke ruimten, het schoonmaken van gemeenschappelijke ruimten, diensten van een huismeester, onderhoud dienstruimten & gemeenschappelijke recreatieruimten. Huurtoeslag aanvragen Denkt u recht te hebben op huurtoeslag dan kunt u een Proefberekening Huurtoeslag doen. U kunt vervolgens het aanvraagprogramma downloaden. Of u kunt een aanvraagformulier aanvragen via de BelastingTelefoon: De meeste mensen die huurtoeslag aanvragen, komen ook in aanmerking voor de zorgtoeslag: een bijdrage in de kosten van uw nieuwe zorgverzekering. Daarom maakt de Belastingdienst voor deze mensen een gecombineerd aanvraagformulier huuren zorgtoeslag. Nadat u de aanvraag heeft ingediend, bekijkt de Belastingdienst of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden om huurtoeslag te krijgen. U krijgt binnen 8 weken na het 3 Bedragen per Bedragen per

13 indienen van een volledige aanvraag een beschikking. Hierin staat het bedrag dat u maandelijks gaat ontvangen. De huurtoeslag wordt toegekend per kalenderjaar. Inkomensgegevens Op het aanvraagformulier moet o.a. het geschatte jaarinkomen worden ingevuld. Dit kunt u berekenen met behulp van de Proefberekening Huurtoeslag (www.toeslagen.nl) of met de rekenhulp in de toelichting bij het aanvraagformulier. Ontvangt u al zorgtoeslag, dan zijn uw inkomensgegevens al bekend bij de belastingdienst. U hoeft dit dan niet meer in te vullen. Voor de hoogte van de huurtoeslag is zowel uw eigen inkomen van belang als dat van uw toeslagpartner en medebewoners. U moet op het aanvraagformulier dus ook hun gegevens vermelden. Uw financiële situatie Uw huidige inkomen is van belang. Dus: het bedrag dat u aan huurtoeslag gaat ontvangen in 2009, is gebaseerd op uw inkomen in Uw inkomen en uw vermogen mogen niet te hoog zijn. Welke grenzen voor u gelden, is afhankelijk van uw situatie. In de tabellen hieronder staat een indicatie. Maximaal inkomen en vermogen als u jonger bent dan 65 jaar Maximaal Max. vermogen p.p. Leefsituatie jonger dan 65 jaar inkomen U woont alleen ,- U hebt medebewoners ,- Maximaal inkomen en vermogen als u 65 jaar of ouder bent (Om als ouderenhuishouden te worden aangemerkt, moet u op 1 januari 65 jaar of ouder zijn. Woont u niet alleen, dan moet de meest verdienende persoon op 1 januari 65 jaar of ouder zijn.) 5 Bedragen voor

14 Leefsituatie 65 jaar en ouder Maximaal inkomen U woont alleen ,- U hebt medebewoners ,- Ongeacht leefsituatie, maximaal inkomen Ongeacht leefsituatie, inkomen tussen: U inkomen is hoger dan Max. vermogen p/p/ Zie blokje 3, 4 en 5 Zie blokje 3, 4 en , , ,- en , , ,- Informatie of hulp bij de aanvraag Wilt u meer informatie kunt u terecht bij de verschillende woningbouwverenigingen. Voor hulp bij de aanvraag, kunt u een afspraak maken voor het spreekuur Regelingen en voorzieningen vanfocus, U kunt ook een kijkje nemen op Tip: Wacht niet met het insturen van uw aanvraag. U kunt dan namelijk huurtoeslag mislopen. U mag de aanvraag al indienen voordat u gaat wonen in de woning waarvoor u de huursubsidie aanvraagt. Belastingteruggave voor 65-plussers Belastingdienst: tsn uur en vrijdag tussen uur. Als u 65 bent en niet meer verplicht bent belastingaangifte te doen, kunt u wellicht geld terugkrijgen van de belastingdienst. U hebt hiervoor nodig: uw jaaropgaven (AOW en pensioen), bank/ giroafschriften, rekeningen van medische kosten en indien aanwezig uw aangifte van vorig jaar (incl. elektronische handtekening). Als u alleen AOW en een klein pensioen hebt, komt u vrijwel 14

15 zeker in aanmerking voor Aftrek Buitengewone Uitgaven. Bijv. - ziektekostenpremie; premie begrafenisverzekering (alleen natura) - rekeningen van medische artikelen die u zelf heeft betaald (bril, elastische kousen, gehoorapparaat en batterijen, medicijnen enz.) - eigen bijdrage voor thuiszorg, keuring rijbewijs - Kosten voor alarmering - Kosten begrafenis partner/echtgenoot - Bij eigen woningbezit: WOZ-belasting, hypotheekrente, restwaarde hypotheek mogen een x-bedrag bij bijzondere uitgaven vermelden Als u niet eerder om teruggaaf heeft gevraagd, dan kan het zijn dat u voor de 5 voorgaande jaren ook belastinggeld kunt terugvragen. Hulp nodig bij het invullen? - Bent u lid van een ouderenbond of vakbond? Dan zullen zij u zeker kunnen helpen! - Iedereen kan de Belastingadvieslijn van de ANBO raadplegen: Er wordt een speciaal rekenprogramma gehanteerd waarbij men in een oogopslag kan zien of het zin heeft een belastingaangifte te doen. Bellen kost 1,- per gesprek; u wordt teruggebeld. Niet-leden betalen 25,-. - U kunt een afspraak maken voor het Belasting spreekuur van van Focus als u 65 jaar of ouder bent, Bent u om gezondheidsredenen niet meer in staat om naar een spreekuur te gaan? Dan kunt u vragen om een huisbezoek. Daarvoor kunt u bellen met Focus, Oude verzekeringspolissen Het komt regelmatig voor dat senioren tussen hun oude paperassen nog oude verzekeringspolissen hebben liggen, bijvoorbeeld een oude begrafenis verzekering van Concordia 15

16 of welke maatschappij dan ook. Verzekeringen waarvoor wellicht al jaren geen premie meer betaald wordt. Veel van deze verzekeringsmaatschappijen bestaan niet meer, dus waar kan men terecht met de polissen? Stuur een brief met uw vraag naar: Redactie Assurantie Magazine, t.a.v. Oude polissen, Postbus 4, 2400 MA Alphen aan de Rijn. Bent u thuis op de computer? Kijkt u dan op Wet Werk en Bijstand (WWB) De WWB heeft per 1 januari 2004 de Algemene Bijstandswet opgevolgd. De hoogte van de uitkering wordt afgestemd op de gezinssituatie. Met inkomsten van gezinsleden wordt rekening gehouden. Inkomsten van thuiswonende kinderen worden niet in aanmerking genomen. De bijstand voor alleenstaanden is afgeleid van de gezinsnorm. Er wordt onderscheid gemaakt tussen algemene en bijzondere bijstand (zie hst. Bijzondere Bijstand). De hoogte van inkomen en vermogen wordt getoetst teneinde te bepalen of en in welke mate bijstand zal worden verstrekt. De WWB wordt uitgevoerd door de gemeente waar u woont. Bijstand is een gemeentelijke zaak en moet bij de Gemeente, , worden aangevraagd. In de Informatiewinkel of de Wijkwinkel (voor, zie blz. 3) kunt u ook hulp krijgen bij het invullen van het aanvraagformulier. Bijzondere Bijstand (BB) Als u bijzondere noodzakelijke kosten moet maken, dan wordt niet altijd van u verwacht dat u die helemaal zelf betaalt. Wanneer die kosten te hoog zijn om uit uw inkomen te kunnen betalen, kan bijzondere bijstand soms uitkomst bieden. Hieronder ziet u een aantal voorbeelden van kosten waarvoor, over het algemeen, Bijzondere Bijstand wordt verstrekt: - medische kosten niet door ziektekostenverzekering vergoed - eigen bijdrage thuiszorg - de kosten van een bril, plus glazen, contactlenzen 16

17 - woonkosten, waarvoor geen huursubsidie wordt verstrekt - de kosten van een kunstgebit/prothese - orthopedisch of anderszins aangepaste schoenen - gehoorapparatuur en de batterijen daarbij - dieetkosten en elastieken kousen Maaltijdvergoeding Wanneer de kosten van de maaltijden uw draagkracht te boven gaan, kan Bijzondere Bijstand uitkomst bieden. U kunt echter alleen een vergoeding krijgen indien u vanwege medische redenen niet meer zelf uw maaltijd kunt bereiden. Wanneer u een maaltijdvergoeding wilt aanvragen, dan kunt u contact opnemen met Focus, Er komt dan een adviseur bij u thuis. Indien u in aanmerking komt dan verzorgt zij samen met u de aanvraag bij de Gemeente. Inkomen en vermogen Bij beoordeling van een aanvraag om bijzondere bijstand spelen inkomen en vermogen een rol. Voor de hoogte van de vergoeding wordt gekeken naar de verhouding tussen het inkomen en de kosten. Uw vermogen speelt geen rol wanneer dit niet hoger is dan: 5.245,- 6 voor een alleenstaande en ,- voor een echtpaar. Hebt u meer vermogen maar geen begrafenisverzekering afgesloten? Dan wordt bekeken of een deel van uw vermogen kan worden aangemerkt als reservering voor uitvaartkosten. Hiervoor moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Voor vermogen in de vorm van een eigen huis gelden speciale regels. Hierover is een aparte folder verkrijgbaar. Wanneer u Bijzondere Bijstand wilt aanvragen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de Gemeente, Of u kunt een afspraak maken, voor het speciale spreekuur voor senioren op woensdagmorgen in de Informatiewinkel of Wijkwinkel (voor zie blz. 3). 6 Bedragen per , worden jaarlijks aangepast. 17

18 Rechtop! Bijdrageregeling voor activiteiten Voor informatie: of Hebt u een laag inkomen, dan kunt u voor deze bijdrageregeling in aanmerking komen. Er gelden de volgende max. maandinkomens: Huishouden van 65-plussers Netto maandinkomen vermogen Max. alleenstaanden 1.123, ,- gehuwden/samenwonenden (indien beide 65 jaar of ouder zijn) , ,- aanvragers die jonger zijn dan 68 jaar Bankafschrift van laatstbetaald pensioen en AOW Bijdragen worden gegeven voor cursussen, telefoonkosten, bepaalde reiskosten, abonnement op krant, museum jaarkaart, of een bibliotheekabonnement. Men krijgt een bijdrage van 185,-. U hoeft geen bewijsstukken in te leveren van de kosten die u maakt. Seniorenactiviteiten Raster zijn gratis! Met Rechtop! kunt u gratis deelnemen aan de seniorenactiviteiten en de dagtochten van Raster tot een maximum van 150,- per jaar. Rechtop! en Raster vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen met allerlei activiteiten die in Deventer worden georganiseerd. Aanvraagformulier te verkrijgen via bovenstaand telefoonnummer of bij Focus, Brinkgreverweg 3, U kunt hier ook hulp krijgen bij het invullen van het aanvraagformulier. Rechtop! Regeling Duurzame Gebruiksgoederen Voor informatie: of Heeft u een laag inkomen, dan kunt u voor deze bijdrageregeling in aanmerking komen. Voor 65 plussers gelden de volgende maximale netto maandinkomens: 18

19 huishouden Netto maandinkomen vermogen Max. alleenstaanden 1.123, ,- gehuwden/samenwonenden (indien beide 65 jaar of ouder 1.543, ,- zijn). aanvragers die jonger zijn dan 68 jaar Dienen jaaropgaven van 2007 en 2008 bij te voegen. Mensen die langdurig van een laag inkomen moeten leven, stellen de vervanging van zaken als koelkast, bankstel of matras vaak zo lang mogelijk uit. Het is immers niet eenvoudig om van zo'n laag inkomen geld te reserveren om dergelijke zaken te vervangen. Maar er komt een dag dat het echt niet langer gaat. Daarom is er een regeling voor mensen die langdurig, dat wil zeggen ten minste drie jaar, van een minimum inkomen, bijvoorbeeld alleen AOW of AOW met een klein pensioen hebben moeten rond komen. Zij kunnen, een keer in de drie jaar, een bedrag van maximaal 455,- krijgen als bijdrage in de kosten van vervanging van dergelijke zaken. Dien altijd eerst een aanvraag in voordat u kosten gaat maken! Wilt u meer weten over deze regeling, bel dan met bovenstaand. Wilt u hulp bij het doen van de aanvraag dan kunt u een afspraak maken, voor het speciale spreekuur voor senioren op woensdagmorgen in de Informatiewinkel, of Wijkwinkel (voor, zie blz. 3). Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Voor de volgende belastingen en heffingen kunt u kwijtschelding aanvragen bij de gemeente Deventer. U dient de aanvraag in te dienen 3 maanden nadat u het bedrag hebt 7 bedragen per , worden jaarlijks aangepast. 19

20 betaald. Belastingen/heffingen van de gemeente Deventer - Onroerend zaakbelasting - Rioolrecht - Afvalstoffenheffing - Hondenbelasting - Roerende woonruimtebelasting - Europese gehandicapte parkeerkaart. Belastingen/heffingen van het Waterschap Groot Salland - Verontreinigingsheffing - Ingezetenenomslag Woont u alleen geeft u dit dan door aan het Waterschap, u betaalt dan een lager tarief. Bewoners van de wijk de Hoven moeten de kwijtschelding rechtstreeks bij het Waterschap Groot Veluwe aanvragen. Kwijtscheldingsnormen (incl. vakantietoeslag): huishouden Inkomen max. Vermogen max. 8 echtgenoten (beide < 65 jr.) 1.246, ,- echtgenoten (beide > 65 jaar, of een van beide < 65jr.) 1.306, ,- alleenstaanden < 65 jr. 872,34, ,- alleenstaanden > 65 jr. 1121, ,- Wat u verder nog weten moet > Indien u verhuist hoeft u geen nieuwe aanvraag voor kwijtschelding in te dienen, tenzij u naar een verzorgingshuis gaat. > De kwijtschelding wordt voor meer jaren toegekend. U hoeft daarom niet op de toegestuurde aanslag te reageren als u het vorige jaar kwijtschelding heeft gehad. Voor informatie kunt u zich wenden tot de afdeling Gemeente administratie,

21 Voor hulp bij de aanvraag van kwijtschelding kunt u terecht bij de Informatiewinkel, Brink 70, , of Wijkwinkel Keizerslanden, U dient van tevoren een afspraak te maken. Het erfrecht (http://www.erfwijzer.nl/successierechten.html) De langstlevende echtgenoot heeft een sterke positie ten opzichte van de kinderen. Dezen zullen moeten wachten op hun eventuele erfdeel tot de langstlevende ouder overlijdt. Wanneer de langstlevende hertrouwt, hebben de kinderen recht op uitkering van geld uit de nalatenschap tenzij bij testament anders is bepaald. Alleenstaanden Hoe dichter tot de overledene, hoe eerder men erft (broers/zuster, ouders, grootouders enz.). Wanneer u liever vrienden of goede doelen laat erven, kan dat alleen per testament. Toch een testament? Er zal altijd een scala aan situaties overblijven waarin een testament nuttig of zelfs noodzakelijk is. Zo kan door een goede keuze van een testamentvorm voorkomen worden dat er veel successierechten betaald moeten worden door de erfgenamen. Deze kunnen ook verminderd worden door schenkingen tijdens leven. Kosten: ongeveer 120,- per op te stellen testament. Een eerste gesprek bij een notaris is altijd kosteloos. Successierechten (bedragen per 2008) Successierechten worden betaald in schijven. Hoe hoger de erfenis hoe meer successierechten er betaald moeten worden. Er zijn echter vrijgestelde bedragen: Echtgenoten en geregistreerde partners hoeven, afhanke- 21

22 lijk van de contante waarde van de door de langstlevende echtgenoot verkregen pensioenrechten over de eerste ,- géén successierechten te betalen. Voor kinderen ouder dan 23 jaar geldt een vrijstelling over ,- van de erfenis als het geërfde bedrag maximaal ,-. Is het bedrag hoger dan geldt er geen vrijstel ling. 22

23 23

24 Dit boekje maakt deel uit van de Informatiereeks voor senioren in Deventer 1. Activiteiten voor senioren in Deventer 2. Dienstverlening voor senioren in Deventer 3. Financiële regelingen voor senioren in Deventer 4. Huisvesting voor senioren in Deventer 5. Maaltijdvoorziening voor senioren in Deventer 6. Openbaar- en taxivervoer voor senioren in Deventer 7. Zorg voor senioren in Deventer De Horizon Periodiek voor senioren. Verschijnt vier maal per jaar. Een gratis abonnement is te verkrijgen door aanmelding bij Focus, Internet: Dit is een uitgave van: Focus Deventer, april 2009 gewijzigde druk foto voorzijde: 24

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Leidraad Wel of geen ongehuwden AOW?

Leidraad Wel of geen ongehuwden AOW? Leidraad Wel of geen ongehuwden AOW? De gevolgen voor het AOW-pensioen en de eigen bijdrage AWBZ als uw partner in een verpleeg- of verzorgingshuis verblijft. Deze leidraad is bedoeld voor echtparen waarvan

Nadere informatie

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren.

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren. Weet u hoe u een bijdrage kunt krijgen voor de kosten die u maakt? Verschillende vergoedingen van de gemeente zijn mogelijk als de kosten voor u te hoog oplopen. Dat is mooi, maar tegelijkertijd lastig.

Nadere informatie

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Leven met een chronische ziekte of handicap brengt vaak extra kosten met zich mee. Door

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand WWB 2013

Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand WWB 2013 Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand WWB 2013 Gemeente Stadskanaal, afdeling Werk en Inkomen Postbus 140 9500 AC Stadskanaal Bezoekadres Raadhuisplein 1 Loket Wonen Welzijn en Zorg: o telefoonnummer

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen 2017 DEZE FOLDER IS VOOR U Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om rond te komen. Een groot deel van het inkomen

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

Aanvraag regeling chronisch zieken en gehandicapten

Aanvraag regeling chronisch zieken en gehandicapten Aanvraag regeling chronisch zieken en gehandicapten U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar: Gemeente Wijdemeren Afdeling Sociaal Domein Antwoordnummer

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen DEZE FOLDER IS VOOR U Voor iemand met een laag inkomen is het moeilijker rond komen. Een groot deel van het inkomen gaat op aan huur en huishoudgeld. Geld om uw kinderen

Nadere informatie

INFORMATIE. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2009

INFORMATIE. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2009 INFORMATIE Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2009 Zorg met Verblijf > Zorg met Verblijf > Hoe werkt de AWBZ? Wanneer krijgt u AWBZ-zorg? AWBZ Moet u vanwege een ziekte, een handicap of ouderdom worden opgenomen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

AANVRAAGFORMULIER Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) AANVRAAGFORMULIER Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 1. UW PERSOONLIJKE GEGEVENS Geboortenaam Burgerlijke staat Ongehuwd Gehuwd Geregistreerd Partnerschap Weduw(e)(naar) Bank- of gironummer BSN Indien

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Afdeling Samenleving Bezoekadres: 1 e bezoek: Publiekscentrum Raadhuisplein 2 Krimpen aan den IJssel Openingstijden: Maandag; 08.30 12.30 uur Dinsdag; 08.30 12.30 uur Woensdag; 08-30 16.00 uur Donderdag;

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekering. Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand)

Collectieve zorgverzekering. Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand) Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand) In dit informatieblad staan voorbeelden van bijzondere kosten die vaak voorkomen. Het is geen volledige

Nadere informatie

U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar:

U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar: Onderwerp: Aanvraag regeling chronisch zieken en gehandicapten U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar: Gemeente Wijdemeren Afdeling Sociaal Domein

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Een bijdrage in de huurlasten. Zo geregeld!

Een bijdrage in de huurlasten. Zo geregeld! Huurtoeslag 2007 Een bijdrage in de huurlasten. Zo geregeld! 1 Ontdek of u in aanmerking komt 2 3 4 Huurtoeslag aanvragen Huurtoeslag ontvangen Wijzigingen doorgeven Leuker kunnen we t niet maken. Wel

Nadere informatie

informatie over de eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen

informatie over de eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen informatie over de eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen 2016 Inhoudsopgave Inleiding 5 1 Eigen bijdrage 7 2 Maximale periodebijdrage 8 3 Kosten van de voorziening 11 4 Hoe lang betaalt u de eigen bijdrage?

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden Hulp bij het huishouden Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Uitgave van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken. Dit is een samenwerkingsverband van de

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

AANVRAAGFORMULIER voorzieningen maatschappelijke ondersteuning (dit deel niet invullen) Datum ontvangst gemeente: AANVRAAGFORMULIER voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 1. Uw persoonlijke gegevens / van cliënt waarvoor voorziening(en) bedoeld is (zijn) Achternaam

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden Hulp bij het huishouden Hulp bij het huishouden Kost het u vanwege beperkingen door ziekte, handicap of ouderdom steeds meer moeite om uw woning schoon te maken? Dan kunt u bij de gemeente via de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Mobiel blijven. óók met een beperking

Mobiel blijven. óók met een beperking Servicepunt Zorg Mobiel blijven óók met een beperking Door ouderdom, ziekte of een handicap kan het soms moeilijk zijn om u te verplaatsen. U kunt bijvoorbeeld niet meer lopend naar de winkels of reizen

Nadere informatie

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Voor de algemene tegemoetkoming vanuit de Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) over 2013 zijn de voorwaarden voor zorggebruik gewijzigd. Daarnaast

Nadere informatie

Aanvraagformulier Wmo Cluster Maatschappelijke Zaken

Aanvraagformulier Wmo Cluster Maatschappelijke Zaken In te vullen door gemeente Oldambt Cliëntnummer : WPnummer : Consulent : Aanvraagformulier Wmo Cluster Maatschappelijke Zaken Met dit formulier kunt u een aanvraag voor een Wmovoorziening doen. Langsbrengen

Nadere informatie

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bijzondere bijstand. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. www.utrecht.nl/sozawe

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bijzondere bijstand. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. www.utrecht.nl/sozawe Bijzondere bijstand www.utrecht.nl/sozawe Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid 2 Bijzondere Bijstand Steeds meer mensen moeten van steeds minder geld rondkomen. De gemeente Utrecht wil een sociale

Nadere informatie

INFORMATIE 2010. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2010. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Het Centraal Administratie Kantoor () berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wmo en is verantwoordelijk

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Zorgtoeslag 2007 Een bijdrage in de premiekosten van uw zorgverzekering. Zo geregeld!

Zorgtoeslag 2007 Een bijdrage in de premiekosten van uw zorgverzekering. Zo geregeld! Zorgtoeslag 2007 Een bijdrage in de premiekosten van uw zorgverzekering. Zo geregeld! 1 2 3 4 Ontdek of u in aanmerking komt Zorgtoeslag aanvragen Zorgtoeslag ontvangen Wijzigingen doorgeven Leuker kunnen

Nadere informatie

Budgetadvies ouderen. Presentatie. 18-06-2012 door: Jan Hornman

Budgetadvies ouderen. Presentatie. 18-06-2012 door: Jan Hornman Presentatie 18-06-2012 door: Jan Hornman 1 Ondersteuning inkomen gemeente Goes: Waar ligt de grens: 21-65 jaar WWB norm norm + 10 % inclusief vt Alleenstaand 935,49 1029,04 Alleenst. Ouder 1202,77 1323,05

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Deze brochure geeft informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In deze brochure krijgt u informatie over de volgende onderwerpen. Inhoud Wat is

Nadere informatie

Waar heeft u recht op?

Waar heeft u recht op? KLIËNTËN RAAD ALMËLO Waar heeft u recht op? Minimawijzer 2015 01-01-2015 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 174 7607 CZ Almelo www. klientenraadalmelo.nl Inhoudsopgave Korte inleiding p.3 Bijzondere

Nadere informatie

Zorgtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering

Zorgtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering Zorgtoeslag 2009 Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering 2 Zorgtoeslag Krijgt u zorgtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de zorgtoeslag op een rij. De zorgtoeslag

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden Informatie over de mogelijkheden die de Wet maatschappelijke ondersteuning u biedt wanneer u door een beperking niet zelf het huishouden kunt doen. Hulp bij het huishouden De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Uw aantekeningen ... Inhoudsopgave Inleiding 3 ...

Inhoudsopgave. Uw aantekeningen ... Inhoudsopgave Inleiding 3 ... Uw aantekeningen... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 De mogelijkheden op een rij 4 1. Bijdrage maatschappelijke activiteiten (RBMA) 4 2. Extra bijdrage voor ouderen 4 3. Tegemoetkoming voor chronisch

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Zorgvoorzieningen vallen deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorgverzekering. Dit maakt het lastig

Nadere informatie

H10 Verzekering tegen ziekte kosten Zvw, Wlz en Wmo

H10 Verzekering tegen ziekte kosten Zvw, Wlz en Wmo Samenvatting Sociale kaart en sociale zekerheid 11-05-17 Sharon.D H10 Verzekering tegen ziekte kosten Zvw, Wlz en Wmo 10.1 Het systeem van de zorgverzekeringswet(zvw) De Zvw verplicht iedere ingezetene

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Informatie Collectieve zorgverzekering 2016

Informatie Collectieve zorgverzekering 2016 Informatie Collectieve zorgverzekering 2016 Een goede zorgverzekering is belangrijk. Voor mensen met een laag inkomen biedt Ferm Werk een collectieve zorgverzekering aan bij VGZ of Zorg en Zekerheid. U

Nadere informatie

Zorg Thuis. Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN

Zorg Thuis. Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Zorg Thuis Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl www.rosengaerde.nl

Nadere informatie

Zorgen voor een ander en geldzaken. Mezzo helpt u met tips en verwijzingen

Zorgen voor een ander en geldzaken. Mezzo helpt u met tips en verwijzingen Zorgen voor een ander en geldzaken Mezzo helpt u met tips en verwijzingen Werk U bent mantelzorger als u langdurig en intensief voor uw hulpbehoevende, chronisch zieke of gehandicapte partner, ouder, kind,

Nadere informatie

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Gemeentelijke heffingen 2015 Kwijtschelding Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Juli 2015 Als u weinig te besteden heeft, bijvoorbeeld omdat u een uitkering ontvangt of alleen AOW, dan krijgt

Nadere informatie

Zorgtoeslag aanvragen

Zorgtoeslag aanvragen 12345toe 2008 Aanvragen Toelichting Zorgtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur het ingevulde formulier terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag aanvragen 2 Voorwaarden 3 Toeslagpartner

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Waar heeft u recht op?

Waar heeft u recht op? KLIËNTEN RAAD ALMELO Waar heeft u recht op? Minimawijzer 2016 uitgave 1 januari 2016 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 174 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl info@almelosociaal.nl 0546-45 69

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis 1 Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Hulp en ondersteuning thuis valt deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorg verzekering. Dit maakt

Nadere informatie

Specifieke zorgkosten aftrekbaar Belastingvoordeel, ook over 2009

Specifieke zorgkosten aftrekbaar Belastingvoordeel, ook over 2009 Specifieke zorgkosten aftrekbaar Belastingvoordeel, ook over 2009 Geld terug van de Belastingdienst. Het kan nog steeds. Hebt u een handicap of chronische ziekte, dan is de kans groot dat u gebruik kunt

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bijdrage 2011 voor Chronisch zieken en gehandicapten cliëntnr: wp: (E8)

Aanvraagformulier Bijdrage 2011 voor Chronisch zieken en gehandicapten cliëntnr: wp: (E8) Aanvraagformulier Bijdrage 2011 voor Chronisch zieken en gehandicapten cliëntnr: wp: (E8) Naam Adres : : Postcode-Woonplaats: Krimpen aan den IJssel Geachte mevouw/mijnheer, Leest u voor het invullen van

Nadere informatie

Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Krimpen aan den IJssel (Bij de brochure bijzondere bijstand)

Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Krimpen aan den IJssel (Bij de brochure bijzondere bijstand) Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Krimpen aan den IJssel (Bij de brochure bijzondere bijstand) In dit informatieblad staan voorbeelden van bijzondere kosten die vaak voorkomen. Het is

Nadere informatie

WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De WMO wordt uitgevoerd door de gemeente.

WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De WMO wordt uitgevoerd door de gemeente. De WMO WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De WMO wordt uitgevoerd door de gemeente. Het doel van de WMO is om mensen met een beperking te ondersteunen. Heeft u hulp nodig bij het opruimen

Nadere informatie

AANVRAAG TEGEMOETKOMING CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 2016

AANVRAAG TEGEMOETKOMING CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 2016 AANVRAAG TEGEMOETKOMING CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 2016 Dit aanvraagformulier is bedoeld voor het aanvragen van een tegemoetkoming van 385,- voor personen die hoge zorgkosten hebben door een chronische

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u?

Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? hoorn.nl Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? Bent u door lichamelijke of psychische beperkingen niet meer in staat uw huishouden te

Nadere informatie

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN AOW De AOW-leeftijd stijgt verder. Wordt u vóór 1 oktober 2015 65 jaar, dan gaat uw AOW drie maanden na uw 65 e verjaardag in. 65

Nadere informatie

Buitengewone uitgaven

Buitengewone uitgaven BELASTINGEN 2007 Buitengewone uitgaven Mezzo Auteur : Ina Hoek Bunnik, januari 2008 - Pagina 1 van 7 - Uit diverse onderzoeken blijkt dat mensen recht hebben op teruggaaf via de Belastingdienst, maar dat

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Toeslagen 2013. Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget

Toeslagen 2013. Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget Toeslagen 2013 Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget Inhoud Inleiding 3 Zorgtoeslag 4 Huurtoeslag 5 Kinderopvangtoeslag 7 Kindgebonden budget 8 Toeslag aanvragen

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de regeling Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken en beperkten 2017.

Veelgestelde vragen over de regeling Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken en beperkten 2017. Veelgestelde vragen over de regeling Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken en beperkten 2017. Voor wie is deze tegemoetkoming bedoeld? De tegemoetkoming is een vergoeding voor de

Nadere informatie

VOORZIENINGEN in 2014 in de gemeente Waalre

VOORZIENINGEN in 2014 in de gemeente Waalre Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 WMO WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING.... 2 HULP BIJ HET HUISHOUDEN.... 2 WONINGAANPASSING... 2 Traplift... 3 VERVOERSVOORZIENINGEN.... 3 Taxbus: De Vallei. Connexxion....

Nadere informatie

KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014. Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl

KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014. Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl Inhoudsopgave Korte inleiding p.3 Bijzondere bijstand p.4 Langdurigheidstoeslag p.5 Minimaregeling/Almelo

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Premies per 1 januari 2012 Volksverzekeringen (premieafdracht aan Belastingdienst) premie % AOW ANW AWBZ werkgever - - - werknemer 17,91

Nadere informatie

Kindertoeslag Een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud van uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kindertoeslag Een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud van uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kindertoeslag 2008 Een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud van uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kindertoeslag De kindertoeslag is een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud

Nadere informatie

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij!

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij! Minimaregelingen 2012 Geld(t) voor mij! Veranderingen In 2012 gelden nieuwe regels. Het gezin wordt heel belangrijk voor de bijstand én regelingen voor mensen met een laag inkomen. U vormt een gezin als

Nadere informatie

Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg

Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg Inleiding Van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) hebt u een ZorgProfiel (ZP) ontvangen waarmee u recht hebt op zorg vanuit de Wet langdurige zorg

Nadere informatie

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Servicepunt Z Almere Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig leven, wonen en meedoen in de samenleving. Dit geldt

Nadere informatie

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? Bijzondere bijstand is een uitkering die bedoeld is om extra of hoge kosten mee te kunnen betalen. U kunt recht hebben op bijzondere

Nadere informatie

Eigen bijdrage Wmo voorzieningen

Eigen bijdrage Wmo voorzieningen Eigen bijdrage Wmo voorzieningen Ondersteuning vanuit de Wmo foto: Welzorg De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bedoeld om mensen zo lang mogelijk zelfstandig mee te laten doen in de maatschappij.

Nadere informatie

Wegwijzer in de minimaregelingen

Wegwijzer in de minimaregelingen Wegwijzer in de minimaregelingen Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Uitkeringen levensonderhoud 4 2. Minimaregelingen gemeente 5 2.1. Langdurigheidstoeslag 6 2.2. Regeling Schoolgaande Kinderen (RSK) 6 2.3.

Nadere informatie

Huurtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw huur. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Huurtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw huur. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Huurtoeslag 2011 Een bijdrage in de kosten voor uw huur Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Huurtoeslag Krijgt u huurtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles

Nadere informatie

Medische zorg Wonen in Nederland, uitkering of pensioen uit België

Medische zorg Wonen in Nederland, uitkering of pensioen uit België Medische zorg Wonen in Nederland, uitkering of pensioen uit België Inhoud In welk land bent u verzekerd? 2 Hoe krijgt u medische zorg? 3 Wat kost het u? 3 Hoe is uw partner verzekerd? 3 Aanvullend verzekeren

Nadere informatie

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kindgebonden budget 2011 Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kindgebonden budget Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen.

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand / zorgkosten

Aanvraag bijzondere bijstand / zorgkosten Aanvraag bijzondere bijstand / zorgkosten Waarom dit formulier? Met dit formulier vraagt u een vergoeding aan als u bijzondere zorgkosten heeft die u niet kunt betalen en ook niet vergoed krijgt. Ruimte

Nadere informatie

Huurtoeslag 2014. Kunt u huurtoeslag krijgen? Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Toeslagen Belastingdienst

Huurtoeslag 2014. Kunt u huurtoeslag krijgen? Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Toeslagen Belastingdienst Toeslagen Belastingdienst Informatieblad Maart 2014 Huurtoeslag 2014 TG 720-1Z42PL Huurtoeslag is een bijdrage in de kosten van uw huur. Wilt u weten of u deze toeslag kunt krijgen en wat u dan moet doen?

Nadere informatie

Eigen bijdrage Wmo 2009. Informatie

Eigen bijdrage Wmo 2009. Informatie Eigen bijdrage Wmo 2009 Informatie CAK Het CAK berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wmo en is verantwoordelijk voor de financiering van AWBZ-instellingen.

Nadere informatie

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Stad met een hart Rondkomen van een laag of een minimuminkomen is niet makkelijk. Zeker als u een hoger inkomen gewend was. Maar maakt u wel gebruik

Nadere informatie

Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Voor klanten zonder een bijstandsuitkering of een lopende draagkrachtperiode

Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Voor klanten zonder een bijstandsuitkering of een lopende draagkrachtperiode Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Voor klanten zonder een bijstandsuitkering of een lopende draagkrachtperiode Wanneer komt u mogelijk in aanmerking voor bijzondere bijstand?

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Hulp in het huishouden. Kiezen voor een persoonsgebonden budget of zorg in natura? www.deventer.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Hulp in het huishouden. Kiezen voor een persoonsgebonden budget of zorg in natura? www.deventer. Wmo broch. 16-02-2010 10:10 Pagina 1 Hulp in het huishouden Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Kiezen voor een persoonsgebonden budget of zorg in natura? www.deventer.nl Wmo broch. 16-02-2010 10:10

Nadere informatie

S08-0019/mvc/rs. Buitengewone uitgaven stap voor stap Haal voordeel uit uw belastingaangifte. Door Kees Dijkman

S08-0019/mvc/rs. Buitengewone uitgaven stap voor stap Haal voordeel uit uw belastingaangifte. Door Kees Dijkman /mvc/rs U leeft met een handicap, een chronische ziekte of arbeidsongeschiktheid. Dat betekent dat u kosten maakt. Daar staan lang niet altijd vergoedingen tegenover. Toch kunt u een deel van die kosten

Nadere informatie

Anw: uitkering bij overlijden

Anw: uitkering bij overlijden Anw: uitkering bij overlijden Inhoud Wat is de Anw 2 Voor wie is de Anw 2 Wanneer krijgt u Anw 3 De halfwezenuitkering 6 Inkomsten 7 Hoeveel is de Anw 8 Hoe lang duurt de Anw-uitkering 8 Wat gaat er van

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Als u gaat werken in Duitsland

Als u gaat werken in Duitsland DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 3.1.2.313 Als u gaat werken algemene informatie bronnen Brochure Belastingdienst, uitgave 2008; www.belastingdienst.nl Als u in Nederland woont en gaat werken, gaat

Nadere informatie

Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand Participatiewet 2015

Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand Participatiewet 2015 Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand Participatiewet 2015 Gemeente Stadskanaal, afdeling Maatschappelijke Zaken Postbus 140 9500 AC Stadskanaal Bezoekadres Gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal

Nadere informatie

Gemeentelijke heffingen Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket

Gemeentelijke heffingen Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Gemeentelijke heffingen 2017 Kwijtschelding Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Juli 2017 Als u weinig te besteden heeft, bijvoorbeeld omdat u een uitkering ontvangt of alleen AOW, dan krijgt

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2015

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2015 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2015 Per 1 juli 2015 worden de AOW, Anw, WW, WIA, WAO, ZW, TW, Wajong, Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk

Nadere informatie

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Gemeentelijke heffingen 2015 Kwijtschelding Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Januari 2015 Mensen die weinig te besteden hebben, zoals veel mensen met een (bijstands)uitkering of alleen AOW,

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER HULP BIJ HET HUISHOUDEN

AANVRAAGFORMULIER HULP BIJ HET HUISHOUDEN EENHEID KLANT Postbus 30018, 9400 RA ASSEN Noordersingel 33, 9401 JW ASSEN Telefoon 14-0592 Fax 0592-366 413 AANVRAAGFORMULIER HULP BIJ HET HUISHOUDEN Wet Maatschappelijke Ondersteuning In te vullen door

Nadere informatie

Eigen bijdrage 2016. Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo

Eigen bijdrage 2016. Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo Eigen bijdrage Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

=============================================================================

============================================================================= WMO 1. Inleiding 2. Voorbeelden hulp en voorzieningen Wmo 3. Voorzieningen in nature of een persoonsgebonden budget 4. PGB mogelijk bij verschillende wetten 5. Eigen bijdrage bij pgb 6. Administratie bij

Nadere informatie

Informatieblad. Ondersteuning bij een laag inkomen

Informatieblad. Ondersteuning bij een laag inkomen Informatieblad Ondersteuning bij een laag inkomen November 2016 Inhoud 1. Heeft u een laag inkomen? 3 2. Bijzondere bijstand 5 3. Bijdrageregeling Sociale Activiteiten 6 4. Collectieve verzekering ziektekosten

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Verzoek om kwijtschelding particulieren 2016

Verzoek om kwijtschelding particulieren 2016 Verzoek om kwijtschelding particulieren 2016 Met dit formulier kunt u kwijtschelding vragen van belasting. Beantwoord de vragen, onderteken het formulier en stuur het zo snel mogelijk terug. U moet op

Nadere informatie

Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling

Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling Toelichting bij de uitkomsten van de rekenvoorbeelden I Toelichting bij de Buitengewone uitgaven Het bepalen van de aftrek buitengewone

Nadere informatie

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier.

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Wet langdurige zorg Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen (Wmo) www.hetcak.nl

Nadere informatie