Algemene ledenvergadering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene ledenvergadering"

Transcriptie

1 Algemene ledenvergadering Woensdag 1 mei 2013 om 20:00 uur

2

3 BOWLING VERENIGING VELDHOVEN Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Bowling Vereniging Veldhoven, welke gehouden zal worden op woensdag 1 mei 2013 in restaurant Cookless te Veldhoven. Aanvang: uur. Agenda: 1) Opening door de voorzitter. 2) Mededelingen en ingekomen stukken. 3) Notulen Algemene Ledenvergadering ) Jaarverslagen: a) Secretariaat. b) Wedstrijdsecretariaat. c) Jeugdzaken. 5) Verslag Kascontrole commissie. 6) Verslag penningmeester. 7) Begroting ) Voorstellen van het bestuur. Zie bladzijde 2. 9) Agenda voorjaarsvergadering van de N.B.F. van 2 juni ) Bestuursverkiezing. 11) Verkiezing Kascontrole commissie. 12) Rondvraag. 13) Sluiting Reglementair aftredend is: Inge Kokx, penningmeester en herkiesbaar. Harry Visser, Jeugdzaken en niet herkiesbaar. Hierdoor is er dus een vacature voor een bestuurslid Jeugdzaken. Voorstellen van het bestuur. 1) Opheffen van onze postbus ) Stoppen met deelname aan de stedenontmoeting senioren? 1

4 BOWLING VERENIGING VELDHOVEN Beste Leden, Voor U ligt het nieuwe jaarverslag van onze bowling vereniging. In het afgelopen jaar hebben er weer enkele gebeurtenissen plaats gevonden die we niet onvermeld kunnen laten. Om te beginnen bestond de Nederlandse Bowling Federatie 50 jaar. Dit heugelijke feit hebben ze gevierd met twee Europese Kampioenschappen. Hierover hebt u alles kunnen lezen in Bowlen.nl. verder hadden ze de NBF Cup in het leven geroepen, waaraan alle verenigingen gratis met één team mee konden doen. In het jaarverslag van het wedstrijdsecretariaat kunt u meer lezen over de resultaten van onze vereniging. Bij aanvang van het nieuwe seizoen heeft de NBF de NBF Cup omgedoopt in de Ton Zandboer Cup en kwam er een handicap versie bij. De NBF vroeg nu slechts een kleine vergoeding om deel te nemen. We hebben enkele mensen benaderd of ze belangstelling hadden. Ze moesten dan een team samenstellen om aan deze nieuwe NBF activiteit deel te nemen. We hebben deze oproep ook gedaan via het publicatiebord, maar helaas hebben we hierop geen reacties gekregen. Ook hebben we moeten constateren dat de interesse voor het bowlen in Nederland aan het teruglopen is. De huisleagues krijgen we minder snel gevuld en de deelname aan onze interne toernooien is aan het teruglopen. Jammer, maar dat betekent dat we dan moeten kijken waar we kunnen beknibbelen om deze toernooitjes kostendekkend te kunnen houden. Op dinsdag 11 december wist Wilco Maas een Perfecte Game te scoren en stond er in de Flying Bowling weer eens 300 op het scorebord. De Stedenontmoeting van de senioren vond dit jaar in Veghel plaats. Er hadden slechts zes van de vijftien Brabantse verenigingen ingeschreven. Hiervan moest zich op het laatste moment ook nog één vereniging terugtrekken, omdat ze geen compleet team op de been konden brengen. Wat ik wel heb gemerkt is dat door de drukke agenda s die we tegenwoordig hebben het ook steeds moeilijker wordt om een team samen te stellen. Als vereniging willen we toch in de sterkste formatie aantreden, maar we hebben nogal wat afzeggingen gehad. Daarom hebben we nogal wat mensen in onze vereniging moeten benaderen of ze zin en tijd hadden om aan deze Stedenontmoeting deel te nemen. We vragen ons dan ook af of ook wij als Bowling Vereniging Veldhoven nog wel aan deze Stedenontmoeting moeten mee doen. Het kost de vereniging ongeveer 400,= per jaar. 2

5 In de vorige Algemene Leden Vergadering hebben we afgesproken dat we het verslag van het wedstrijdsecretariaat op een eenvoudigere wijze zouden weergeven. Dit betekent dat we alleen nog maar de uitslagen publiceren, want de verslagen staan allemaal op onze website en hebben ook op het publicatiebord in de Flying Bowling gehangen. Hierdoor hoeven we ook niet zoveel te kopiëren. Als bestuur hebben we het voornemen om dit jaar onze Postbus (210) op te zeggen. Deze was in het verre verleden gratis en kost onze vereniging nu ongeveer 175,= per jaar. Ook loopt het aantal poststukken die in onze postbus arriveren erg terug. Als er per jaar nog 50 brieven binnenkomen is dat erg veel. Dus elke brief kost ons dan 3,50 of meer. Naar de toekomst kijkend hebben we in 2014 het zevende lustrum. Dus bestaan we 35 jaar. We gaan kijken of we dit samen op een passende wijze kunnen vieren. Suggesties van leden zijn hierbij van harte welkom. Martin de Louw, voorzitter. 3

6 Notulen algemene ledenvergadering Bowling Vereniging Veldhoven, d.d. 2 mei Opening. De voorzitter, Martin de Louw, opent de vergadering in restaurant Cookless en heet de aanwezigen van harte welkom. De vergadering is bijgewoond door 30 B.V.V. leden, die de verschillende leagues als volgt vertegenwoordigden: - Maandag: Nelly van Sambeeck, Riet Douze, Peter van de Bogert, Joke van de Bogert, Hans Konings. - Dinsdag: Marjo Maas, Patricia Visser, Theo van de Looij, Jan Kokx, Diana van Engelen, Elly Biesta, Marian van Turnhout, Jac van Kronenburg, Wim Weenink, Cor de Zeeuw, Hans Keeris, Pieter Kalter. - Woensdag: Helen van Raak, Frans van Baaren, Hans Broeders, Wim Kneepkens, Joske de Bruijn, Monique van Raak. - Donderdag: Dave Bouwmans, Michel Verhoef. - Bestuur: Inge Kokx, Harrie Visser, Martin de Louw, Frans Verhoeven, Hedwig Staffeleu. Leden die op meerdere leagueavonden spelen, zijn bij de eerste leagueavond ingedeeld. Afmeldingen: De volgende leden hebben zich afgemeld: George Sorber, Arend de Groot, Jolanda de Groot, Dick Biesta, Harry Biesta, Ad Moolenaar, Dirk van Stekelenborg, John van Stekelenborg, Ron van Engelen, Bert van Breemen, Riekie van Breemen, Paul Ekas, Cynthia van den Akker, Ruben van den Biggelaar, Mark van den Biggelaar, Ramon Hoeks, Elvira Hoeks, Guido van der Sangen, Ferry Wassili, René Isbouts, Eveline van de Brand, Paul Zaan, Annie van Nederpelt, Willy Feller, Peer van de Laar, Brenda van de Laar, Chelsea van de Laar, Remco van Dommelen, Diane van Dommelen, Johan van Dommelen, Eric van Dommelen. Van de jubilarissen is vandaag niemand aanwezig. Zij zullen op een ander tijdstip een bos bloemen en een aandenken uitgereikt krijgen. 2. Mededelingen en ingekomen stukken. - Verschillende leden hebben ons erop opmerkzaam gemaakt dat de afsluitingsavond op 13 juni samenvalt met een EK wedstrijd van Het Nederlands elftal. Ons voorstel is de afsluitingsavond te verplaatsen naar 12 juni. De vergadering is akkoord. - We hebben een uitnodiging gekregen van de NBF voor de receptie ter ere van het 50 jarig jubileum. De receptie wordt gehouden aansluitend aan de Bondsvergadering. Om 9.00 uur start de dag met de finale van de NBF Bowling Cup. De Bondsvergadering is van uur tot uur. Om uur is de prijsuitreiking van de NBF Cup met aansluitende de receptie. 4

7 - Op 21 april was er een bijeenkomst van de NBF over de moderne competitie. Er is niet zoveel uit deze avond gekomen. Het bleek dat de topspelers niet van alle regels goed op de hoogte waren. Er zijn nog geen besluiten genomen. Vanuit de werkgroepen wordt er weer verder gegaan. - Informatie over de Europese Kampioenschappen die binnenkort gehouden worden staat op de site van de NBF. Er zijn nog kaarten te krijgen. Kijken in de bowling is vrij, in de Efteling kost het wel geld. 3. Notulen algemene ledenvergadering Bowling Vereniging Veldhoven, d.d. 11 mei De notulen worden per pagina doorgenomen. Er zijn geen op- of aanmerkingen. De notulen worden vastgesteld, met dank aan Hedwig Staffeleu. 4. Jaarverslagen. a. Verslag van het secretariaat. Het verslag wordt goedgekeurd, met dank aan Hedwig Staffeleu voor het maken van het verslag. b. Verslag van het wedstrijdsecretariaat. Het verslag wordt goedgekeurd, met dank aan Martin de Louw voor het maken van het verslag. Een vraag aan de vergadering: de uitgebreide verslagen van alle toernooien worden op het publicatiebord in de bowling gehangen en zijn na te lezen op onze site. Bijna iedereen heeft tegenwoordig toegang tot internet. We denken erover om in het vervolg alleen de uitslagen van de toernooien op te nemen in het jaarverslag. Dat bespaart veel papier, dus bomen en ook kosten. Dan wordt het dus een resultatenverslag. De aanwezigen kunnen zich vinden in dit plan en gaan akkoord met de beperking tot het vermelden van de einduitslagen. c. Verslag van de Jeugd. Het verslag wordt goedgekeurd, met dank aan Harrie Visser en Inge Kokx voor het maken van het verslag. 5. Verslag Kascontrolecommissie. Namens de Kascontrolecommissie vertelt Frans van Baaren dat op 29 maart de kascontrole heeft plaatsgevonden over het boekjaar Er was geen aanleiding tot het plaatsen van opmerkingen. De stukken gaven een goed beeld van het gevoerde financiële beleid en waren goed verzorgd, complimenten voor de penningmeester. De kascontrolecommissie, Frans van Baaren en Michel Verhoef, adviseert de vergadering het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid over De vergadering is akkoord. We bedanken de leden van de kascontrolecommissie voor hun inzet. 5

8 6. Verslag van de penningmeester. De penningmeester heeft een uitgebreide toelichting geschreven, waar geen vragen over zijn. Over de winst en verliesrekening en de toelichting zijn geen vragen. Er zijn geen vragen over de balans. Het verslag van de penningmeester wordt goedgekeurd, met dank aan Inge Kokx voor het maken van het verslag. 7. Begroting. Er zijn geen vragen over de begroting voor De begroting wordt goedgekeurd. 8. Voorstellen van het bestuur. Vanuit de leden van diverse leagues en verschillende vergaderingen kwamen vragen over de Algemene Team Kampioenschappen. Waarom spelen we geen trio s, bijna alle leagues spelen al zo. Het spelen in viermansteams tijdens het ATK levert dan soms problemen op, vooral voor spelers die op meer avonden in het kampioensteam spelen. In de leagues wordt geen Europees systeem meer gespeeld, waarom bij het ATK nog wel? Het bestuur stelt daarom voor om het ATK voortaan als trio te spelen, Amerikaans systeem. We willen ook voorstellen dat minimaal twee spelers uit het oorspronkelijk kampioensteam moeten spelen. Er zijn geen tegenstemmers, iedereen is akkoord. Vanuit de vergadering wordt gevraagd of de veranderingen ook in het huishoudelijk reglement worden opgenomen en of dit aan de leden ter beschikking wordt gesteld. Het nieuwe artikel 23, vervangt het oude artikel 23 in het huishoudelijk reglement. Het reglement staat op onze website en is na te zien in de BVV map aan de counter. (deze map wordt gebruikt door de leaguebesturen) We loten een team dat als tweede is geëindigd en mee mag doen aan het ATK: maandag laat. Het bestuur wil terugkomen op de toezegging die vorig jaar gedaan is met betrekking op het opnemen van de financiële stukken van de jeugd in de jaarstukken. We hebben uitgebreid gediscussieerd binnen het bestuur. We willen verantwoordelijk zijn voor de subsidiegelden en het geld wat van onze leden komt, maar niet voor de gelden die de jeugdcommissie zelf bij elkaar brengt. We zien de jeugdleague op dezelfde manier als een andere league. We hebben de stukken van de jeugd gezien, zoals we dat ook vragen van de andere leagues. We stellen voor de financiële stukken van de jeugd ter inzage te leggen op de ALV. Iedereen gaat hiermee akkoord. 6

9 9. Agenda voorjaarsvergadering NBF, d.d 2 juni De vergadering vindt plaats in Amsterdam. Het verslag van de najaarsvergadering is lang. De belangrijkste punten waren de financiën en de workshops die in de middag gehouden werden. Er was een uitgebreide discussie over een bedrag van Euro dat oorspronkelijk bedoeld was voor de EK 50+, die niet doorgaat omdat dit niet binnen de begroting gerealiseerd kon worden. Uitgelegd is dat dit bedrag wel besteed is aan activiteiten voor het jubileum, maar in doorberekeningen zit. We hadden van tevoren schriftelijke vragen gesteld, maar geen duidelijk antwoord gekregen. Omdat de financiële stukken ook nu weer in de nazending zaten was er ook weinig reactietijd voor verenigingen om tijdig te reageren. Jammer was dat er weinig financiële mensen in de bondsvergadering zaten. Je krijgt dan weinig steun. Voorstel van onze ALV is om niet alleen van te voren te reageren, maar ook nog eens achteraf een klacht in te dienen. Dan is de NBF wel verplicht om een reactie te geven. Er waren vier workshops, maar er gingen er maar twee door omdat daar de grootste belangstelling voor was. In de workshop PR is gebrainstormd over hoe het verder moet met de NBF, de verenigingen, de leden, de vrijwilligers, over hoe we mee body kunnen krijgen. De problemen met het teruglopen van leden en vrijwilligers is niet iets wat alleen het bowlen treft, maar een maatschappelijk probleem. Een paar verenigingen hebben voorbeelden gegeven van problemen en/of oplossingen. Regionale Coördinatie Teams: In Utrecht is nog geen bestuur, in Drenthe is er één man die wil proberen een bestuur van de grond te trekken. In Brabant is er een compleet bestuur. We zijn zelf niet tevreden over het draaien van het RCT, bijvoorbeeld over de rekeningen en wedstrijdformulieren die niet goed te printen zijn. Uit het financieel verslag valt op dat er een winst is van 1631 Euro, het kapitaal is Euro. Er is nog steeds een dalende lijn van leden, er zijn 541 leden minder ( NBF leden). Ook het aantal verenigingen vermindert, er zijn er nu 122. Een tijdje geleden heeft de Task Force aanbevelingen gedaan aan de NBF en zijn er werkgroepen opgericht om met de adviezen aan de slag te gaan. Het eerste stuk dat hieruit voortkomt is het Meerjarenplan Topsport : Team Holland gaat verdwijnen. Dit jaar worden de plannen voor de talentontwikkeling van de Topsportcommissie naar de leden gestuurd (juli). In augustus is de opstart van steunpunt 1 gepland. Er worden gesprekken gevoerd met eigenaren van bowlingcentra en de gemeenten en het is de bedoeling dat er een trainer en scout aangesteld worden. Er komt een speciaal item op de NBF website. De bedoeling is dat in oktober de centrale trainingen opgestart worden. In november komt er een plan van aanpak en het uitzendbeleid. In 2013 moet het uitzendbeleid lopen en gaat hetzelfde traject lopen voor de opstart van steunpunt 2. In augustus is de opstart van steunpunt 3 en wordt het doorstroombeleid geconcretiseerd. In 2015 is dan de opstart van de opleidingen. Het is dus de bedoeling om te trainen in de steunpunten en vandaar door te stromen naar de Nationale selectie. De gewenste situatie is dat talentontwikkeling plaatsvindt in steunpunten in centra die al trainingsmogelijkheden hebben en in gemeenten die sportminded zijn. In onze ALV wordt naar voren gebracht dat de plannen van de NBF wel mooi zijn, maar dat ze niet passen bij de financiële middelen. Wij denken dat er ook eens onderzoek moet komen naar de redenen waarom topspelers stoppen. In de wandelgangen horen we dat er een verschil is tussen de theorie en de praktijk. Juist in de praktijk, als je naar het buitenland gaat komen ze veel te kort. 7

10 Als we het goed lezen zou het werken met steunpunten kostenbesparend kunnen zijn en voor een beter doorstroming en herkenning van talenten kunnen zorgen. Een nadeel kan zijn dat er ver gereisd moet worden. Jaarverslag: een deel van het jaarverslag is gebaseerd op de rondetafelgesprekken. Hiervoor worden mensen uit verschillende verenigingen uitgenodigd. Er wordt gediscussieerd aan de hand van stellingen. Zo komen er verschillende visies/reacties uit verschillende disciplines van de bowlingwereld naar boven. Er is een nieuwe werkgroep: werkgroep bowlingpromotie, voorheen was dit verenigingsondersteuning. Het MSF, marketingstimuleringsfonds wordt nog eens onder de aandacht gebracht. Verenigingen kunnen daar een beroep op doen voor promotieactiviteiten. Uit de cijfers blijkt dat het aantal bowlingverenigingen de afgelopen 10 jaar flink gedaald is. Team Holland is voor het laatst dit jaar in de huidige opzet, daarna worden de steunpunten actief. Opvallend is dat hier wel de verklaring van de accountant achter zit en niet bij de officiële stukken. De vergadering gaat ermee akkoord dat het bestuur onze vereniging vertegenwoordigt op de Bondsvergadering van de NBF. 10. Bestuursverkiezing. Frans Verhoeven is reglementair aftredend en herkiesbaar. Frans geeft aan dat dit zijn laatste termijn wordt. Martin de Louw is reglementair aftredend en herkiesbaar. Zij worden met algehele stemmen herkozen. 11. Verkiezing Kascontrolecommissie. Frans van Baaren is aftredend. We bedanken hem voor zijn inzet. Michel Verhoef zit nog een jaar in de kascontrolecommissie en Wim Kneepkens treedt toe. Hans Keeris treedt toe en is reserve. 12. Rondvraag. Familie van de Bogert-van Engelen heeft onze vereniging gepromoot op de Koninginnedagmarkt, zowel voor de 50+, als voor de jeugd, als voor de vereniging. Daarvoor onze hartelijke dank. Aan de vereniging is gevraagd of we kunnen meehelpen bij het Wimpies Pro Shop Toernooi en of we dit eventueel in de toekomst willen overnemen. We gaan meedraaien dit jaar en volgend jaar willen we een jaar proberen om het te draaien en te zien hoe dit verloopt. Daarna bekijken we of we het toernooi willen overnemen. Marjo Maas blijft wel in de organisatie. We hebben kortingsbonnen voor de Overloon Zoo, wie interesse heeft kan deze na afloop ophalen. 13. Sluiting. Martin bedankt de aanwezigen voor hun komst en hun bijdrage aan de vergadering. Hedwig Staffeleu, Secretaris. 8

11 Jaarverslag Secretariaat. Samenstelling van het huidige bestuur: Voorzitter: Martin de Louw. Secretaris: Hedwig Staffeleu. Penningmeester: Inge Kokx. Jeugdzaken Harrie Visser. Computerzaken huisleagues: Frans Verhoeven. Omdat Harrie Visser voor zijn werk regelmatig lange tijd in het buitenland verbleef heeft Jan Kokx, namens de jeugdcommissie, zijn taken tijdelijk overgenomen. Het bestuur is in bovenstaande samenstelling plenair dan wel in subcommissie als volgt bijeengekomen: Bestuursvergaderingen: 7. Leaguebestuursvergaderingen: 2. Bondsvergadering N.B.F.: 2. Informatieavonden Gemeente Veldhoven: 5. Voor het volgende seizoen zijn de volgende vacatures ontstaan: Statutair aftredend: Harrie Visser, jeugdzaken: niet herkiesbaar. Inge Kokx, penningmeester, herkiesbaar. In het seizoen 2012/2013 wordt er gespeeld in 8 huisleagues: Maandagavond vroeg: 9 teams. Maandagavond laat: 10 teams. Dinsdagavond vroeg: 10 teams. Dinsdagavond laat: 9 teams. Woensdagavond jeugdleague: 6 teams. Woensdagavond: 8 teams. Donderdagavond vroeg: 10 teams Donderdagavond laat: 4 teams. Informatieavonden gemeente Veldhoven: - Er is informatie gegeven over de veranderingen met betrekking tot de subsidies. Er moet bezuinigd worden, maar voor onze vereniging valt de schade mee. Omdat er ook subsidie gegeven gaat worden voor activiteiten, zoals bijvoorbeeld het meedoen aan de Sportieve School, krijgen we volgend jaar mogelijk zelfs meer subsidie. - Er was een informatieavond waar uitleg werd gegeven over de Sportimpuls. Dit heeft betrekking op bewegen in de buurt, onder leiding van buurtcoaches. 9

12 - We hebben de enquête over de Sportieve School ingevuld en woonden de infoavond bij. De naam Sportieve School gaat veranderen in Sjors Sportief, dat al in verschillende gemeenten draait. De informatie ziet er goed uit. Een voordeel is dat verenigingen meer zelf kunnen gaan regelen wat betreft organiseren van activiteiten. Mogelijk ontstaan er dan ook minder misverstanden. - Het project In Veilige Handen gaat de komende tijd uitgevoerd worden. Het is de bedoeling dat sportverenigingen beleid gaan maken voor het op een veilige manier omgaan met de jeugd. Een eerste stap is een verklaring van goed gedrag voor de jeugdbegeleiders. Martin, Inge en Jan zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag. - Op de informatieavond Een leven lang bewegen werd een lezing gegeven over bewegen van jong tot oud en de veranderingen die gaande zijn, met name wanneer bewegen niet zo vanzelfsprekend is, bijvoorbeeld bij ziekte of blessures. In plaats van behandelen moet aangepast trainen komen. Vijf verenigingen vertelden wat zij op dat gebied konden bieden. Daarna konden verenigingen en fysiotherapeuten hun vragen en aanbod op elkaar afstemmen. Voor onze vereniging lijkt dit wat minder aan de orde. Mensen met een handicap kunnen wel bij ons spelen, voor zover de sport en het gebouw dit toelaten, maar aangepaste trainingen om te herstellen kunnen we niet aanbieden. N.B.F: - We bezochten de informatieavond over de Moderne competitie. Er is nog niet veel concrete informatie. Er gaat in werkgroepen verder gediscussieerd worden. - Op de bondsvergadering in het voorjaar zou het evenementenplan aan bod komen, maar omdat het nog onduidelijk is wat de status daarvan gaat worden is dit niet uitgebreid aan bod geweest. Omdat NOC/NSF speerpunten en subsidies gaan verleggen naar Talentontwikkeling is daar is een korte uitleg over gegeven. De NBF gaat waarschijnlijk zijn koers dan wijzigen. Volgend jaar wordt een vervolg gegeven aan de NBF Cup. Tijdens de vergadering werd de finale van dit jaar gespeeld. Aansluitend aan de vergadering was de receptie ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum van de NBF. Omdat het programma erg uitliep hebben we deze niet meer bezocht. - Op de bondsvergadering in het najaar was het hoofditem de bespreking van de veranderingen van de statuten. De bedoeling was door discussie richting te geven aan de commissie. Nieuw is dat meer bowlingverenigingen in één huis mogelijk zijn. Een ontwikkeling die als pilot in enkele bowlinghuizen loopt, is dat recreanten voor een kleine bijdrage (10 cent per boeking) kunnen zien hoe ze gegooid hebben ten opzichte van andere recreanten. De NVB draagt niet langer meer bij aan Bowling.nl. Zoals gebruikelijk hebben wij de leden van de leaguebesturen bedankt met een attentie bij de opening van het nieuwe seizoen. We kiezen hiervoor in plaats van het bijwonen van de vrijwilligersdag die de gemeente Veldhoven jaarlijks organiseert. Hedwig Staffeleu Secretaris 10

13 JAARVERSLAG WEDSTRIJDSECRETARIAAT 2012 NBF Cup. In het jubileumjaar van de Nederlandse Bowling Federatie heeft de NBF een bowling toernooi gehouden dat men kan vergelijken met de bekerwedstrijden bij het voetbal. Elke vereniging kon gratis meedoen aan dit toernooi. In de eerste ronde werd er geloot tegen welke vereniging je moest spelen en wie van deze twee verenigingen de thuiswedstrijd zou krijgen. Wij kregen de thuiswedstrijd en onze tegenstander was de Eindhovense Bowling Vereniging. De teams bestonden uit minimaal vier en maximaal acht spelers. We hadden hiervoor de sterkste spelers van onze vereniging uitgenodigd. De eerste game was voor Veldhoven met 725 pins tegen 718 pins voor Eindhoven. In de tweede game waren de rollen omgedraaid en scoorde Eindhoven 803 pins tegen Veldhoven 777 pins. Dat betekende een kleine achterstand voor Veldhoven met 1502 pins tegen 1521 pins. In de derde game moesten we dus 19 pins goed maken. We wisten deze game wel te winnen, maar Eindhoven had zich goed geweerd. Met slechts drie pins verschil hadden we gewonnen 743 tegen 740 pins voor Eindhoven. Dat betekende dat Eindhoven naar de volgende ronde ging met 2261 pins tegen 2245 pins voor Veldhoven. Plaatselijke Kampioenschappen. Uitslag singles: DAMES: HEREN: Klasse 1: Klasse 1: Ria Wenstedt 1144 pins 1) Remco van Dommelen 1312 pins Chelsea van de Laar 1112 pins 2) Wilco Maas 1241 pins Jolanda Maas 1106 pins 3) Bo Strijbos 1234 pins Klasse 2: Klasse 2: 1) Jacqueline van de Ven 1040 pins 1) Frans Verhoeven 1110 pins 1) Diana van Dommelen 1009 pins 2) Eric van Dommelen 1086 pins 2) Joske de Bruyn 983 pins 3) Piet Mudde 1082 pins Klasse 3: Klasse 3: 1) Rinie Lemmens 990 pins 1) Marc van den Biggelaar 1058 pins 2) Els Coorens 929 pins 2) Ton Brouwers 1048 pins 3) Elly Biesta 916 pins 3) Jandri van de Laar 1031 pins Uitslag dubbels: 1) Remco en Eric van Dommelen 1653 pins 2) Bo Strijbosch en Ton Brouwers 1612 pins 3) Marjo en Wilco Maas 1549 pins René Isbouts en Jan Kokx 1549 pins 11

14 Nadat de dubbels waren gespeeld kon men een tussenklassement opmaken. Het klassement zag er voor aanvang van de finale als volgt uit: DAMES: HEREN: Klasse 1: Klasse 1: 1) Jolanda Maas 1869 pins 1) Remco van Dommelen 2250 pins 2) Ria Wenstedt 1840 pins 2) Bo Strijbos 2126 pins 3) Marjo Maas 1829 pins 3) Wilco Maas 2046 pins Klasse 2: Klasse 2: 1) Jacqueline van de Ven1733 pins 1) Piet Mudde 1873 pins 2) Diana van Dommelen 1664 pins 2) Harry Biesta 1846 pins 3) Joske de Bruyn 1656 pins 3) Eric van Dommelen 1817 pins Klasse 3: Klasse 3: 1) Rinie Lemmens 1651 pins 1) Marc van den Biggelaar 1818 pins 2) Elly Biesta 1522 pins 2) Ton Brouwers 1768 pins 3) Els Coorens 1511 pins 3) Jandri van de Laar 1745 pins All Event: DAMES: HEREN: Klasse 1: Klasse 1: 1) Marjo Maas 2927 pins 1) Remco van Dommelen 3539 pins 2) Jolanda Maas 2924 pins 2) Bo Strijbos 3513 pins 3) Ria Wenstedt 2891 pins 3) Wilco Maas 3271 pins Klasse 2: Klasse 2: 1) Jacqueline van de Ven2737 pins 1) Piet Mudde 2940 pins 1) Joske de Bruyn 2729 pins 2) Harry Biesta 2912 pins 2) Diana van Dommelen 2681 pins 3) Eric van Dommelen 2851 pins Klasse 3: Klasse 3: 1) Rinie Lemmens 2529 pins 1) Marc van den Biggelaar 2803 pins 2) Els Coorens 2493 pins 2) Jandri van de Laar 2788 pins 3) Elly Biesta 2295 pins 3) Ton Brouwers 2754 pins De nieuwe kampioenen van Bowling Vereniging Veldhoven waren bekend. De titels gingen naar Marjo Maas die de Kampioene van Veldhoven werd en Remco van Dommelen die de nieuwe Kampioen van Veldhoven is. City Centrum Toernooi. Stand voor aanvang van de finale: 1) Jeroen de Proost 1189 pins 2) Hans Keeris 1164 pins 3) Remco van Dommelen 1157 pins 4) Marjo Maas 1151 pins 5) Mieke Das 1132 pins 12

15 Einduitslag: 1) Jeroen de Proost 1867pins 2) Remco van Dommelen 1856 pins 3) Hans Keeris 1828 pins 4) Dave Lemmens 1776 pins 5) Marjo Maas 1762 pins Afsluitingsavond. Op de afsluitingsavond word er gespeeld om het Algemeen Team Kampioenschap van Veldhoven. Als dit evenement is afgelopen zijn er nog diverse andere activiteiten waaraan onze leden kunnen deelnemen ter afsluiting van het seizoen. Algemeen Team Kampioenschap van Veldhoven. De einduitslag luidde als volgt: 1) PHP 9 punten 1984 pins 2) De Oldtimers 8 punten 1952 pins 3) Bleustone / BPV 8 punten 1936 pins 4) Blow Up 8 punten 1896 pins 5) Deco Bowlers 7 punten 1939 pins 6) Ook die andere 6 punten 1835 pins 7) The Roockies 5 punten 1840 pins 8) Kebap United 4 punten 1763 pins 9) WiPaToCy 4 punten 1757 pins 10) De Goei 2 punten 1803 pins Uiteraard hadden we een bowlingtoernooitje in de vorm van een Best Frame Toernooi. De uitslag was als volgt: 1) Dave Bouwmans 278 pins 2) Wilco Maas 256 pins 3) Leon Visser 253 pins 4) Peer van de Laar 251 pins 5) Jac van Kronenburg 245 pins 6) Hans Broeders 244 pins 7) Chelsea van de Laar 235 pins Jan Kokx 235 pins 9) Ferri Wassili 225 pins 10) Ria Wenstedt 223 pins Dan waren er in het zaaltje nog enkele spelletjes en hier was de uitslag: Bowlen Labyrint Klauterwand 1) Harrie Visser 72 1) Ferri Wassili 56 1) Hanny Bressers 14,9 2) Jan Kokx 61 2) Ramon Hoeks 49 2) Jan Kokx 15,7 3) Ramon Hoeks 60 3) Jan Kokx 38 3) Leon Visser 25,4 13

16 Wimpies Superscore toernooi. De stand voor aanvang van de finale was als volgt: 1) Wilco Maas 863 pins 2) Bo Strijbos 849 pins 3) Piet Mudde 848 pins 4) Monique van Raak 831 pins 5) Paul van Oirschot 828 pins De einduitslag is als volgt: 1) Bo Strijbos 714 pins 2) Eric van Dommelen 675 pins 3) Monique van Raak 640 pins 4) Wilco Maas 628 pins 5) Paul van Oirschot 620 pins DE NACHT VAN VELDHOVEN. De tussenstand na vijf games was als volgt: 1) Marian Graumans 1091 pins 2) Helen van Raak 1088 pins 3) Patrick Braeken 1073 pins 4) Bert van Breemen 1070 pins 5) Jan Kokx 1069 pins De tussenstand na tien games was als volgt: 1) Lars van Keulen 2169 pins 2) Marjo Maas 2100 pins 3) Wilco Maas 2099 pins 4) Jan Kokx 2074 pins 5) Paul Ekas 2067 pins De einduitslag is als volgt: 1) Lars van Keulen 3169 pins 2) Wim Wijnen 3161 pins 3) Paul Ekas 3116 pins 4) Brenda van de Laar 3105 pins 5) Jan Kokx 3095 pins Nationale Leagues. Er speelden dit jaar vier teams mee uit Veldhoven. Deze behaalden de volgende resultaten: 14

17 N.H.T.L. N.H.T.L. N.H.T.L. Klasse 1F: Het team van Wimpies Pro Shop eindigde op de vijfde plaats en blijft in deze klasse. Klasse 2F: Het team van Kit D-zine. werd kampioen in deze klasse en promoveert naar de eerste klasse. Klasse 3F: Het team van Bluestone/BPV eindigde op de laatste plaats en degradeert naar de vierde klasse. Regio Trio League Poule A: Het team van de Corput BV eindigde op de vierde plaats en blijft in deze poule. In het seizoen spelen er nog maar drie teams in de diverse Nationale Leagues. De drie teams die Bowling Vereniging Veldhoven vertegenwoordigen zijn als volgt over de diverse klassen en leagues verdeeld: N.H.T.L. Klasse 1F: Kit D-zine en Wimpies Pro Shop. Regio Trio League Poule A: van de Corput BV / van de Brand Zomercompetitie. De einduitslag was als volgt: 1) Marian Graumans 3689 pins 2) Hannie Weenink 3630 pins 3) Ron Wenting 3623 pins 4) Richard Vloet 3608 pins 5) Edwin Coolen 3601 pins BVVeldhoven Bowling Toernooi. Uiteindelijk zag de stand er voor de finale als volgt uit: 1) Wim Wijnen 1213 pins Valkenswaard 2) Michaël Reynaerts 1203 pins Maastricht 3) Wim Weenink 1155 pins Best 4) Jos de Jong 1149 pins Tiel 5) Mike Giepmans 1139 pins Helmond De uitslag van het 10 de BVVeldhoven Toernooi 2012 kwam er als volgt uit te zien. 1) Michaël Reynaerts 2361 pins Maastricht 2) Chelsea van de Laar 2296 pins Veldhoven 3) Wim Wijnen 2271 pins Valkenswaard 4) Jos de Jong 2263 pins Tiel 5) Remco van Dommelen 2258 pins Eindhoven 15

18 N.B.F.-Stedenontmoeting Noord Brabant. De uitslag was als volgt: 1) Eindhoven 7737 pins 2) Tilburg 7594 pins 3) Breda 7495 pins 4) Veldhoven 7162 pins 5) Veghel 6991 pins Eindejaars Toernooi. De einduitslag was als volgt: 1) Hanny Bressers 742 pins 2) Joffrey Jansen 712 pins 3) Ron van Engelen 701 pins 4) Mark van de Biggelaar 697 pins 5) Marian Graumans 692 pins 6) Jack van Kronenburg 688 pins 7) George Sorber 670 pins 8) Linda van de Sande 666 pins 9) Jos Jacobs 659 pins 10) Ruben van de Biggelaar 647 pins De prijs voor de hoogste game inclusief handicap ging deze keer naar Linda van de Sande met een game van 245 pins Martin de Louw, wedstrijdsecretaris. 16

19 Jaarverslag jeugd. Op zaterdag 7 januari 2012 werd door de NBF Regionaal Coördinatieteam Noord Brabant de Stedenontmoeting Jeugd in Eindhoven georganiseerd. We hadden ingeschreven met een pupillen, een aspiranten en een junioren team. Helaas was deze stedenontmoeting niet zo succes vol. We zijn met alle drie de teams buiten de prijzen gevallen. Op woensdag 25 januari 2012 werden door onze jeugdleden de Plaatselijke Kampioenschappen van seizoen gespeeld. De spelers werden in 2 klasse s verdeeld. De grens van de klassenverdeling lag op een pasgemiddelde van 120. In de 1 e klasse waren 7 deelnemers en in de 2 e klasse waren 11 deelnemers. Helaas hadden we 3 afmeldingen. De deelnemers speelden 4 games als voorronde. Na de voorrondes gingen de beste 5 spelers van de 1 e klasse en de beste 7 spelers van de 2 e klasse door naar de finale. De finale bestond uit nog eens 3 games. In de 1 e klasse was de winnaar Timothy van Engelen met een gemiddelde van 178 over 7 games. In de 2 e klasse was Leon Visser de winnaar, hij speelde een gemiddelde van 159 over 7 games. Na een zeer spannende strijd, in zowel de 1 e als de 2 e klasse, was de top 3 uit beide klasse s als volgt: Klasse 1: 1. Timothy van Engelen Guido van de Sangen Ramon Hoeks 1156 Klasse 2: 1. Leon Visser Luke van Gastel Marie-Louise Visser 878 Op 4 april 2012 had de jeugdcommissie voor hun jeugdleden het jaarlijkse Paastoernooi georganiseerd. Ook dit jaar werd het weer een tombola toernooi. Elke deelnemer moest 3 games gooien. Er werden drie willekeurige games gekozen, van drie verschillende spelers. De 1 e game, dit was een 9-tap game, hiervoor telde de score van Daydron Roos, namelijk 71. De 2 e game was een 8-tap game, hiervoor telde de score van Joelle Weeteling, namelijk 193. En de 3 e game was een 6-tap game, hiervoor telde de score van Rodin Eeftink, namelijk 87. Tijdens de 3 games stonden er soms rode en blauwe pins opgesteld op het pindeck. Indien er een gekleurde pin voorop stond, op de plaats van de headpin, en er werd een echte strike gegooid. Dan won deze speler een consumptiebon. Als men een gekleurde pin als enige op het pindeck liet staan, in de 1 e beurt, dan won men eveneens een consumptiebon. De winnende score die gehaald diende te worden was 351. Wie het dichts bij deze score zat, mocht zich de winnaar/winnares van het Paastoernooi 2012 noemen. Met de score van 356 werd dit jaar Rob van de Wiel de winnaar! 17

20 Er waren 10 prijzen in de vorm van chocolade paashazen, etc. Alle deelnemers ontvingen een paas snoepzak. De uitslag was als volgt: 1 e Rob van de Wiel e Daydron Roos e Damian John 404 In het weekend van 20 t/m 22 april zijn we met de jeugdleden op Jeugdkamp geweest. Op vrijdagvond zijn we met de fiets, vanaf de bowling, naar de blokhut van de scouting in Riethoven vertrokken. Naast diversen buitenactiviteiten en spelletjes, hadden we ook dit jaar weer een quiz georganiseerd. Ook het kampvuur ontbrak zeker niet op dit kampweekend. Op zondagavond hebben we de deelnemers weer moe en voldaan bij hun ouders terug gebracht. Ook dit jaar was het zeker weer een geslaagd jeugdkamp! Op woensdag 25 april 2012 had de jeugdcommissie hun jaarlijkse Sponsortoernooi op de wedstrijdkalender staan. In totaal zijn er 13 sponsoren die de jeugdleden van onze vereniging jaarlijks financieel steunen. Deze sponsoren ontvangen op het einde van het seizoen een uitnodiging om met hun bedrijf deel te nemen aan het jaarlijkse sponsortoernooi. Zij kunnen dan zelf, of een afgevaardigde van het bedrijf, met de jeugdleden mee spelen. Om te strijden de wisseltrofee voor een jaar in hun bezit te krijgen. Dit jaar waren er helaas maar 7 sponsoren aanwezig om deel te nemen aan deze strijd. Er werden 2 games gespeeld en daaruit wordt het teamgemiddelde berekend. Het team met het hoogste teamgemiddelde komt voor een jaar in het bezit van de wisseltrofee. De beste 3 e teams waren de volgende: 1 e Brabantse Postzegel & Munten Veiling 166 team gemiddeld. 2 e AdVi accountancy 148 team gemiddeld. 3 e de Regt deliveries 147 team gemiddeld. Jan Kokx nam namens de Brabantse Postzegel Veiling de sponsor trofee in ontvangst. Zijn bedrijf mag deze trofee een jaar in hun bezit houden, en hem volgend jaar weer verdedigen. Na de prijsuitreiking van het sponsortoernooi werd er door de jeugdleden gezamenlijk friet gegeten in het zaaltje van de bowling. Na het eten was het tijd voor de prijsuitreiking van de teams en het individuele klassement waar het hele seizoen voor gespeeld is. De beste jeugdspelers van dit seizoen waren: 1 e Timothy van Engelen 170 gemiddeld. 2 e Ramon Hoeks 163 gemiddeld. 3 e Guido van de Sangen 157 gemiddeld. De beste teams na 30 speeldagen waren dit jaar: 1 e Kebap United 185 punten. 2 e T.K.R. 176 punten. 3 e Pin Koelies 159 punten. 18

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2014-2015

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2014-2015 Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2014-2015 Vastgesteld in de bondsvergadering van Blad 1 van 66 INHOUDSOPGAVE: HOOFDSTUK 1 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN... 9 PARAGRAAF 1.2 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN

Nadere informatie

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2013-2014

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2013-2014 Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2013-2014 Blad 1 van 68 INHOUDSOPGAVE: HOOFDSTUK 1 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN... 9 PARAGRAAF 1.1 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN SENIOREN... 9

Nadere informatie

WELKOM BIJ. INFORMATIE-BOEKJE

WELKOM BIJ. INFORMATIE-BOEKJE WELKOM BIJ. INFORMATIE-BOEKJE Bowling Vereniging Haarlem - opgericht: 16 september 1969. Bestuursamenstelling: Voorzitter: Peter Schweitzer tel : 023 5271782 Vicevoorzitter: Penningmeester: Rob Maas tel

Nadere informatie

BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST

BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST Convocatie A.L.V. 16 oktober 2014 blad 1 BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST Algemene Leden Vergadering Donderdag 16 oktober 2014 te Leiden Bowling Vereniging Leiden Zuid-West Convocatie A.L.V. 16 oktober

Nadere informatie

BOWLING VERENIGING VELDHOVEN

BOWLING VERENIGING VELDHOVEN 1 BOWLING VERENIGING VELDHOVEN Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Bowling Vereniging Veldhoven, welke gehouden zal worden op woensdag 11 mei 2016 in restaurant

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD Seizoen 2013-2014. Nieuwsbrief 1, sept 2013 Hallo Jeugdleden en ouders, Na een lange vakantie staan we weer te popelen om te gaan beginnen aan een nieuw bowlingseizoen. We hopen dat jullie een leuke vakantie

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD Nieuwsbrief 2 Jaargang 2012-2013 Hallo Jeugdleden en ouders, INFORMATIE Voor de jeugd in Noord-Holland is er een nieuwe site gemaakt: www.nhjb.tk (Noord Holland Jeugd Bowlen). Op deze site staan alle uitslagen,

Nadere informatie

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21. Verslag bestuur Margriet Datum: Aanvang: Notulist: 21-03- 2012 19.30 uur Ellen Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.30 u), Cor Opening Notulen vorige

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 2012

Algemene Ledenvergadering 2012 Algemene Ledenvergadering 2012 Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 21-05-2012. Aanvang 19.30 uur. Locatie: NOVA college, Steve Bikostraat 75, 2131RZ Hoofddorp.

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

4 e 50 + Handicap Toernooi

4 e 50 + Handicap Toernooi 4 e 50 + Handicap Toernooi Bowling Centrum Tiel 1.250 Prijzengeld 08 mei t/m 10 mei 2015 Organisator: Sport en Ontspanning Centrum Tiel Plaats: Oude Medelsestraat 11, 4005 EK Tiel Speeldata: 08 t/m 10

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD Nieuwsbrief 21 november 2012 Hallo Jeugdleden en ouders, Hier zijn we weer met mededelingen over ouder-kind toernooi, stedenontmoeting, NJTL, NK, en andere uitslagen. NJTL We doen dit seizoen mee met 1

Nadere informatie

Clubkampioenschappen D.O.V. 2015 A-Senioren

Clubkampioenschappen D.O.V. 2015 A-Senioren Clubkampioenschappen D.O.V. 2015 A-Senioren Op zaterdag 17 januari 2015 zijn gelijk met de jeugd de clubkampioenschappen voor de senioren-a gehouden. Er hadden zich hiervoor negen deelnemers aangemeld

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Mededelingen van het Bestuur 6 Strippenkaart Het bestuur heeft besloten de 6 strippenkaart te introduceren, met name voor oud leden die nog een keer willen spelen

Nadere informatie

Notulen ALV 2013. Verkorte Agenda

Notulen ALV 2013. Verkorte Agenda Convocatie ALV 16 oktober 2014 blad 12 Notulen ALV 2013 Vergader datum : 16 januari 2014. Locatie : Bowling Restaurant Menken. Onderwerp : Algemene Ledenvergadering Bowling Vereniging Leiden Zuid-West.

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering B.C.N.-Rhoon d.d. 7 oktober 2014

Verslag Algemene Ledenvergadering B.C.N.-Rhoon d.d. 7 oktober 2014 Verslag Algemene Ledenvergadering B.C.N.-Rhoon d.d. 7 oktober 2014 Aanwezig: Tycho van der Wal - voorzitter Mark de Munter - secretaris Stephanie van Eijk - penningmeester Engel Dorst - ledenadministrateur

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING 15 MAART 2014

ALGEMENE LEDENVERGADERING 15 MAART 2014 Nederlandse Rope Skipping Organisatie Brediusweg 15 1401 AA, Bussum ALGEMENE LEDENVERGADERING 15 MAART 2014 Plaats: UWC Maastricht, Discusworp 65, 6225XP, Maastricht Aanvang vergadering: 15:00 Copyright

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Het toernooi heeft een NBF erkenning: 2016/C462

Het toernooi heeft een NBF erkenning: 2016/C462 TOERNOOIGEGEVENS Naam 35e Oranje Toernooi (Sinaasappeltoernooi) Erkenning Het toernooi heeft een NBF erkenning: 2016/C462 Organisatie Bowling Vereniging Venray i.s.m. Restaurant Bowling Venray Wanneer

Nadere informatie

ALV HC Nuenen. 22 Juni 2015

ALV HC Nuenen. 22 Juni 2015 ALV HC Nuenen 22 Juni 2015 Agenda Opening en vaststelling agenda Ingekomen stukken Notulen voorgaande ALV Terugblik op het afgelopen seizoen Vooruitblik naar komend seizoen Verkiezing nieuwe voorzitter

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD Seizoen 2014-2015. Nieuwsbrief 1, sept 2014 Hallo Jeugdleden en ouders, De vakantie ligt alweer twee weken achter ons. De scholen zijn begonnen en langzaam aan rolt alles weer in het bekende ritme. Zo

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Minigolfclub Appelscha 2012 Inhoudsopgave Artikel 1 Leden... 2 Artikel 2 Bestuur... 3 Artikel 3 Commissies... 4 Artikel 4 Contributie... 4 Artikel 5 Geldmiddelen/declaraties...

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stout/CTM Seizoen 2011/2012 Nr. 4 22 februari 2012

Nieuwsbrief Stout/CTM Seizoen 2011/2012 Nr. 4 22 februari 2012 Nieuwsbrief Stout/CTM Seizoen 2011/2012 Nr. 4 22 februari 2012 Hallo allemaal, Hier is nieuwsbrief nummer 4. Er zijn weer wat bowling games gespeeld de afgelopen periode o.a. tijdens de voorronde stedenontmoeting

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015

Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015 Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015 Pagina 1 van 9 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2015 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2013-2014 2014-2015 Voorraden Voorraad shuttles 777 489

Nadere informatie

OFW D1 NIEUWS. Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende:

OFW D1 NIEUWS. Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende: OFW D1 NIEUWS Hallo allemaal, Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende: Algemene Ledenvergadering Old Forward Hierbij nodigen wij de leden uit voor het

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel!

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel! Nieuwsbrief 18 Beste leden, www.bcscarabee.nl w oord van de v o o r z itter In de laatste nieuwsbrief van dit seizoen een tevreden voorzitter. We kunnen terug kijken op een mooi jubileumjaar, waarin we

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN 4 NOVEMBER 2013 1 Agenda algemene ledenvergadering 4 november 2013 1. Opening door de voorzitter en aanvullende mededelingen. 2. Verslag ledenvergadering 22

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement DGV

Huishoudelijk reglement DGV Huishoudelijk reglement DGV 30 08 2016 Gunning DGV Iedere biljartclub uit Veldhoven (buiten in para commerciële instellingen spelende verenigingen) kunnen zich aanmelden om in aanmerking te komen om het

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD Seizoen 2014-2015. Nieuwsbrief 2, november 2014 Hallo Jeugdleden en ouders, De afgelopen drie maanden zijn voorbij gevlogen. Trainingen op zaterdag, twee speeldagen van de NJTL, handicaptoernooi in Assen,

Nadere informatie

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012 Inleiding Het seizoen 2011-2012 is met de afsluitende week van de JeugdSportPas (JSP) tot een einde gekomen. Dat betekent dat het bestuur even gas kan terugnemen en iedereen een welverdiende vakantie geniet,

Nadere informatie

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Jaarverslag Sportvereniging OKK 2009 Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Het bestuur van Sportvereniging OKK te Nieuwkoop nodigt alle leden van de vereniging uit tot het bijwonen van de jaarvergadering

Nadere informatie

HUISLEAGUE-REGLEMENT. Uitgave maart 2013.

HUISLEAGUE-REGLEMENT. Uitgave maart 2013. 1 HUISLEAGUE-REGLEMENT. ALGEMENE BEPALINGEN. 1. De Bowlingvereniging BARNEVELD organiseert meerdere bowlingcompetities (huisleagues) die wekelijks (behoudens feest- herdenking- en toernooidagen) worden

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren 1. Opening De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. Wat er afgelopen seizoen is gepasseerd is te lezen in het jaarverslag, welke we

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Communicatieplan R.K.V.V. St. Odiliënberg www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Inhoud: 1. Inleiding... 3 2. Doelgroepen... 4 3. Communicatiemiddelen... 5 4. Interne en externe

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Hengelsportvereniging Ons Genoegen Gemert Gemert 16 oktober 2015 Slide 2 1. Opening Slide 3 2. Notulen: Algemene ledenvergadering 06 maart 2015 Notulen algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Bowlingvereniging Tholen

Bowlingvereniging Tholen Nieuwsbrief Bowlingvereniging Tholen bowlingverenigingtholen@gmail.com www.bowlingverenigingtholen.nl Beste lezers, Hierbij presenteren wij u de eerste nieuwsbrief van Bowlingvereniging Tholen. Inmiddels

Nadere informatie

Wedstrijdvergadering van 18 februari 2014

Wedstrijdvergadering van 18 februari 2014 Wanssums Ven H.S.V. het Alvertje Oostrum Commissie Wedstrijdsport Secr. H. Theeuwen Campagnestraat 2 5811 AR Castenray Tel 0478-571311 e-mail: henk.theeuwen@home.nl Website: www.hsvhetalvertje.nl Wedstrijdvergadering

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 21 mei 2014 te Den Haag. 24 stemgerechtigde leden

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 21 mei 2014 te Den Haag. 24 stemgerechtigde leden Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 21 mei 2014 te Den Haag Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Donateur Afwezig bestuur: Notulen opgemaakt door: 47

Nadere informatie

IJ.B.C. DE JUMP Velserbroek, 14-01-2012

IJ.B.C. DE JUMP Velserbroek, 14-01-2012 IJ.B.C. DE JUMP Velserbroek, 14-01-2012 Secretariaat: Westbroekerweg 81 1991 LX Velserbroek Tel. 023-5389451 e-mail adres: michael@dejump.nl Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de jaarlijkse

Nadere informatie

REGLEMENT. Het biljartseizoen

REGLEMENT. Het biljartseizoen REGLEMENT Het biljartseizoen Het biljartseizoen begint in de maand september en eindigt in de maand mei, nadat ieder spelend lid twee, of indien mogelijk, drie maal tegen elkaar heeft gespeeld voor de

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag

Financieel Jaarverslag Financieel Jaarverslag seizoen 2013-2014 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2014 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2012-2013 2013-2014 Voorraden Voorraad shuttles 815 777 Voorraad clubkleding

Nadere informatie

C-Toernooi 2015/C366. 1 e Dekker Open 18 t/m 22 maart 2015

C-Toernooi 2015/C366. 1 e Dekker Open 18 t/m 22 maart 2015 C-Toernooi 2015/C366 1 e Dekker Open 18 t/m 22 maart 2015 2500 prijzengeld (gegarandeerd) Halve Finale: Top 20 heren, Top 12 dames Finale: Top 10 heren, Top 6 dames Handicap: 80% van 210 (max 50) Gelijke

Nadere informatie

50 + HANDICAP worden gehouden in

50 + HANDICAP worden gehouden in NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN 50 + HANDICAP worden gehouden in zondag 04 oktober en op vrijdag 09 oktober tot en met zondag 11 oktober 2015 Inlichtingen: Lia Fievet, Telefoon: 0346-580297 Inschrijvingen

Nadere informatie

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2015-2016

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2015-2016 Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2015-2016 Pagina 1 van 50 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Verenigingskampioenschappen Pagina 4 Paragraaf 1.1: Verenigingskampioenschappen Jeugd Pagina

Nadere informatie

Concept-notulen Algemene Leden Vergadering

Concept-notulen Algemene Leden Vergadering Nijmeegse Bowling Vereniging Secretariaat: mevrouw I. van Wamel E-mailadres: ina.vanwamel@telfort.nl Postadres: Malderburchtstraat 528 6535 NV NIJMEGEN Bankrekeningnummer: RABOBANK 167946498 Concept-notulen

Nadere informatie

Bij voorkeur graag met PINPAS betalen!

Bij voorkeur graag met PINPAS betalen! Aan alle besturen van verenigingen en regiocoördinatoren Landjuweel 62 Postbus 326 Tel. 0318-559343 Internet: www.bowlen.nl Ons kenmerk: 3905 PH Veenendaal 3900 AH Veenendaal Fax. 0318-559349 E-mail: info@bowlen.nl

Nadere informatie

Boekje 06 Seizoen 2014-2015 03 februari 2015. Dagelijks Bestuur. Theo van der Putten 0412-630284 voorzitter@rksvcito.nl

Boekje 06 Seizoen 2014-2015 03 februari 2015. Dagelijks Bestuur. Theo van der Putten 0412-630284 voorzitter@rksvcito.nl Boekje 06 Seizoen 2014-2015 03 februari 2015 Dagelijks Bestuur Voorzitter Theo van der Putten 0412-630284 voorzitter@rksvcito.nl Secretaris Giel van der Leest 06-41600402 secretaris@rksvcito.nl Penningmeester

Nadere informatie

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Geffen: 24-02-2015 Bestuursoverleg Ondernemend Geffen Datum: Locatie: dinsdag 24 Februari 14.30 uur van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Vooraf gaand aan dit overleg hebben we

Nadere informatie

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4.

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4. B.C.Goirle Huishoudelijk Reglement Artikel 1. Bestuur 2 Artikel 2. Jeugd 4 Artikel 3. Bondscompetitie 4 Artikel 4. Recreatie 4 Artikel 5. Kascontrole 5 Artikel 6. Toelating nieuwe leden 5 Artikel 7. Discipline

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. November 2014. Inhoud. Algemeen. jeugdvoorzitter@wvwweurt.nl

NIEUWSBRIEF. November 2014. Inhoud. Algemeen. jeugdvoorzitter@wvwweurt.nl NIEUWSBRIEF November 2014 Inhoud Algemeen Huidige stand teams Activiteiten op de planning De Hunt Zaalvoetbaltoernooi Zaaltraining Activiteiten terugblik Penaltybokaal Grote Clubactie Aandachtspunten Introductie

Nadere informatie

Bowling Vereniging Veghel Opgericht 27 Mei 1975 Meijerijstraat HJ Veghel Bank: Coop.Rabobank Veghel-Erp UA IBAN NL68 Rabo

Bowling Vereniging Veghel Opgericht 27 Mei 1975 Meijerijstraat HJ Veghel Bank: Coop.Rabobank Veghel-Erp UA IBAN NL68 Rabo Bowling Vereniging Veghel Opgericht 27 Mei 1975 Meijerijstraat 22 5461 HJ Veghel Bank: Coop.Rabobank Veghel-Erp UA IBAN NL68 Rabo 0163377871 Notulen Algemene Ledenvergadering 25 maart 2015 Aanwezige Bestuursleden:

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD Nieuwsbrief 5, februari 2013 Hallo Jeugdleden en ouders, Hier zijn we weer met het laatste bowling- nieuws. Er is veel gebeurd de laatste weken. Veel leesplezier. Informatie Voor de scores van onze eigen

Nadere informatie

Agenda Ledenvergadering

Agenda Ledenvergadering Almere, 10 februari 2015. 1. Opening vergadering Remco (voorzitter) opent de vergadering. 2. Mededelingen. Er is een overzicht beschikbaar van de Bestuursactiviteiten welke het afgelopen jaar plaats hebben

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Mededelingen van het Bestuur Nieuwe trainer herhaalde oproep Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een nieuwe trainer te vinden. Voor het seizoen 2013/2014

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Opening Algemene ledenvergadering op 11 juni 2013 bij Dekker Glascultures. Afwezig met afbericht: Patricia, Mariska, Willeke, Henry, Minko, Sharon, Sam en Henk.

Nadere informatie

Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement

Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. De Badmintonclub Scarabee, hierna te noemen: B.C. Scarabee heeft ten doel het bevorderen en beoefenen van de badmintonsport.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Inschrijving competitie. Toernooien. Maart Jaargang 7

Nieuwsbrief. Inschrijving competitie. Toernooien. Maart Jaargang 7 Nieuwsbrief Maart 2016 Jaargang 7 Inschrijving competitie Anouk Engelen Evie Vaessen Stan vd Homberg Czeslaw Kobylko Frans van Geesink Sanne van Geffen Max Zonnevijlle Casper van Rens Marco Hezel Stef

Nadere informatie

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht.

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN Lekker eten (1 juni) Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. Voordat iedereen weg is, willen wij nog graag een gezellige avond organiseren

Nadere informatie

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.40 door voorzitter

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.40 door voorzitter Verslag : Bestuur Margriet Datum bijeenkomst: 19 april 2011 notulist: Jan Vos Aanvang: 19.30. bestuurskamer Margriet Aanwezig: Afwezig: Piet de Jongh, Jan Vos Ellen vd Bosch Marc v Luijk Cor Hoeks Jo van

Nadere informatie

2 e Dekker Open 15 t/m 19 maart 2016

2 e Dekker Open 15 t/m 19 maart 2016 C-Toernooi NBF-Erkenning 2016/C451 2 e Dekker Open 15 t/m 19 maart 2016 2500 prijzengeld (gegarandeerd) Halve Finale: Top 20 heren, Top 12 dames Finale: Top 10 heren, Top 6 dames Handicap: 80% van 210

Nadere informatie

Data: zaterdag 9, zaterdag 16 en zondag 17 november 2013

Data: zaterdag 9, zaterdag 16 en zondag 17 november 2013 Aan alle besturen van verenigingen en regiocoördinatoren Landjuweel 62 Postbus 326 Tel. 0318-559343 Internet: www.bowlen.nl Ons kenmerk 3905 PH Veenendaal 3900 AH Veenendaal Fax. 0318-559349 E-mail: info@bowlen.nl

Nadere informatie

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De concept agenda: 1 Opening en vaststellen agenda 2 Mededelingen en ingekomen stukken 3 Verslag ALV 13 april 20123 (pagina 2) 4 Jaarverslagen

Nadere informatie

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Notulen Algemene ledenvergadering van 09-11-2013 Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Aanwezig bestuur: Henk Dibbets (voorzitter), Dorus de

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

Wedstrijdreglement huisleagues seizoen 2015-2016

Wedstrijdreglement huisleagues seizoen 2015-2016 Wedstrijdreglement huisleagues seizoen 2015-2016 In dit reglement gebruikte afkortingen: WS = Wedstrijdsecretariaat LV = League Voorzitter TC = Teamcaptain BvHL = Bowling vereniging Haarlemmerliede 1.

Nadere informatie

Inkomsten: Toelichting op de begroting 2013 van de NTTB afdeling Noord.

Inkomsten: Toelichting op de begroting 2013 van de NTTB afdeling Noord. Toelichting op de begroting 2013 van de NTTB afdeling Noord. Algemeen. Bij het opmaken van deze begroting hebben wij gebruik gemaakt van het jaarplan 2013. Wij pleiten voor duidelijke en transparante taakverdeling

Nadere informatie

Binnentrainingen voorbij:

Binnentrainingen voorbij: Binnentrainingen voorbij: In november startte SB1 en de HB pitchers en catchers al met hun trainingen in de zaal. In december sloten daar de overige teams bij aan, hetgeen betekende dat de meeste leden

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014. Nederlandse Go Bond

Financieel jaarverslag 2014. Nederlandse Go Bond Financieel jaarverslag 2014 Nederlandse Go Bond Balans Na voorgestelde resultaatbestemming. Bedragen in euro. ACTIVA 31 december 2014 1 januari 2014 31 december 2013 na bestemming resultaat na bestemming

Nadere informatie

Het toernooi heeft een NBF erkenning: 2015/C410. Zondag 6 September t/m Zondag 13 September 2015

Het toernooi heeft een NBF erkenning: 2015/C410. Zondag 6 September t/m Zondag 13 September 2015 TOERNOOIGEGEVENS Naam 15e Hotel Asteria Toernooi Erkenning Het toernooi heeft een NBF erkenning: 2015/C410 Organisatie Bowling Vereniging Venray Wanneer Zondag 6 September t/m Zondag 13 September 2015

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering TurnAround 8 september 2015

Notulen Algemene Ledenvergadering TurnAround 8 september 2015 Notulen Algemene Ledenvergadering TurnAround 8 september 2015 Locatie: Turnhal TurnAround, 1 e straat 52 Afwezig met afmelding: Lisanne Krul, Rob van Hellemond, Chantal Beekman, Tine Noordman, Rina Oudenaarde,

Nadere informatie

Bowling Vereniging Oss ORGANISEERT HET 1 OSSE BOWLING TOERNOOI VAN 13 FEBRUARI T/M 14 FEBRUARI 2016 IN SPORTCENTRUM DE RUSHEUVEL TE OSS

Bowling Vereniging Oss ORGANISEERT HET 1 OSSE BOWLING TOERNOOI VAN 13 FEBRUARI T/M 14 FEBRUARI 2016 IN SPORTCENTRUM DE RUSHEUVEL TE OSS Bowling Vereniging Oss ORGANISEERT HET 1 OSSE BOWLING TOERNOOI VAN 13 FEBRUARI T/M 14 FEBRUARI 2016 IN SPORTCENTRUM DE RUSHEUVEL TE OSS Dit Event Wordt Mede Mogelijk Gemaakt Door: Beste Bowlingvrienden

Nadere informatie

Electrotechnisch ontwerp- en adviesbureau

Electrotechnisch ontwerp- en adviesbureau Electrotechnisch ontwerp- en adviesbureau Robert Peeters MIET ACIBSE Current Design Concepts Gildestraat 22 5807 BH Oostrum (Lb) Tel: +31 (0)478 855448 Mobile: +31 (0)629 340672 Web: www.currentdesignconcepts.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD Seizoen 2013-2014. Nieuwsbrief 2, oktober 2013 Hallo Jeugdleden en ouders, De eerste weken van het seizoen zijn voorbij gevlogen. Er is volop getraind. Er zijn nieuwe mijlpalen bereikt. Wedstrijddag 1

Nadere informatie

Jaarrekening Begroting

Jaarrekening Begroting Jaarrekening 2015-2016 (1 oktober 2015-30 september 2016) & Begroting 2017-2018 (1 oktober 2017-30 september 2018) Ter behandeling bij ALV dd 26 januari 2017 Balans Bedragen in ACTIVA 30-9-2016 30-9-2015

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn. HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 1. Bestuur. 1.1 Posities binnen het bestuur moeten zijn: Voorzitter, Secretaris, en Penningmeester.

Nadere informatie

HUISLEAGUEREGLEMENT SCHIEDAMSE BOWLING VERENIGING MUSIS SACRUM Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en opzet

HUISLEAGUEREGLEMENT SCHIEDAMSE BOWLING VERENIGING MUSIS SACRUM Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en opzet HUISLEAGUEREGLEMENT SCHIEDAMSE BOWLING VERENIGING MUSIS SACRUM Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en opzet Artikel 1. 1. Onder de huisleague worden bowlingcompetities verstaan die door de bowlingvereniging

Nadere informatie

Opening Jaarverslag 2014/2015 Jeugd Zaalvoetbal Selectie (heren) Lagere elftallen (heren) Dames Terreinen en accommodatie Kantine Sponsoring Overige

Opening Jaarverslag 2014/2015 Jeugd Zaalvoetbal Selectie (heren) Lagere elftallen (heren) Dames Terreinen en accommodatie Kantine Sponsoring Overige SVZ 2015/2016 Opening Jaarverslag 2014/2015 Jeugd Zaalvoetbal Selectie (heren) Lagere elftallen (heren) Dames Terreinen en accommodatie Kantine Sponsoring Overige bijzonderheden Financiën Verslag kascommissie

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Oosterhout, oktober 2006 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 3 Jeugdcommissie 4 Secretariaat 4 Penningmeester 5 Kascommissie 5 Publiciteitscommissie 6 Scheidsrechters

Nadere informatie

Australian Cattle Dog Vereniging Nederland

Australian Cattle Dog Vereniging Nederland Australian Cattle Dog Vereniging Nederland Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 18 april 2015 Locatie: De Stoethoeve, Birkstraat 131, 3768HE te Soest. Aanwezig: PA. Roomenburg, A.D. Ligtenstein, J. Vermeulen,

Nadere informatie

Nadere toelichting op het exploitatie- overzicht Flevostar Dronten 2014.

Nadere toelichting op het exploitatie- overzicht Flevostar Dronten 2014. Exploitatie overzicht Flevostar Dronten 2014 Omschrijving Begroting Uitkomst Uitkomst 2014 2014 2013 Inkomsten Contributies 6.400,00 6.747,50 5.912,50 Rente 150,00 95,03 140,95 Donaties 400,00 1.507,77

Nadere informatie

Jaarboek 2014. Afdeling Zaandam

Jaarboek 2014. Afdeling Zaandam Jaarboek 2014 Afdeling Zaandam 1 AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING Locatie: Buurthuis De Poelenburcht, Weerpad 1a, 1504 NX ZAANDAM Datum: maandag 20 april 2015 Aanvang: 19:30 uur 1. Opening 2. Mededelingen

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING. 10 oktober 2014

ALGEMENE LEDENVERGADERING. 10 oktober 2014 ALGEMENE LEDENVERGADERING 10 oktober 2014 Agenda ALV 2014 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Goedkeuring notulen van de ALV van 24 mei 2013. 4. Bestuur 5. Presentatie jaarverslag van het

Nadere informatie

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG 1 e wijziging ALV 30 september 1998 2 e wijziging ALV

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering 19 januari 2015

Algemene Leden Vergadering 19 januari 2015 Algemene Leden Vergadering 19 januari 2015 1) Opening 2) Ingekomen stukken 3) Goedkeuring vorige notulen 4) Jaarverslag 2014 5) Financieel overzicht 2014 en begroting 2015 6) Verslag kascommissie 7) Decharge

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Vrijdag 26 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 19:45 uur (de koffie staat klaar!) Agenda

Algemene Ledenvergadering Vrijdag 26 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 19:45 uur (de koffie staat klaar!) Agenda Algemene Ledenvergadering Vrijdag 26 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 19:45 uur (de koffie staat klaar!) Agenda 1. Opening 2. Notulen ALV d.d. 26 september 2013 (bijgevoegd) 3. Jaarverslagen,

Nadere informatie

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2015

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2015 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2015 Het weekend 30 en 31 mei was gereserveerd voor het verspelen van onze clubkampioenschappen. Net als in voorgaande jaren was de zaterdag gereserveerd voor de junioren enkelspelen

Nadere informatie

Financieel. Jaarverslag 2014-2015

Financieel. Jaarverslag 2014-2015 Financieel Jaarverslag 2014-2015 26 november 2015 Versie 1.1 Financieel Jaarverslag 2014-2015 versie 1.1.docx 29-11-2015 pagina 1 Voorwoord Voor u ligt het financieel verslag over het verenigingsjaar 1

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland Vereniging van boeddhistische groeperingen in Nederland Boeddhistische Unie Nederland Postbus 17286 1001 JG Jaarcijfers 2014 Opgesteld d.d. 6 maart 2015 Door Anne Blankendaal

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD Seizoen 2013-2014. Nieuwsbrief 3, januari 2014 Hallo Jeugdleden en ouders, Wat eigenlijk de laatste nieuwsbrief van 2013 had moeten worden, is nu de eerste van 2014. In deze nieuwsbrief blikken we o.a.

Nadere informatie

Appoldro 24 januari 2012

Appoldro 24 januari 2012 Appoldro 24 januari 2012 agenda opening mededelingen terugblik op vorig seizoen stand van zaken commissies / vooruitblik financiën wijziging statuten rondvraag sluiting terugblik sportief districts/regiocompetitie

Nadere informatie

Financiëel verslag 2013

Financiëel verslag 2013 Financiëel verslag 2013 Beuningen, 14 Jan 2014 J.H. Hoftijzer Voorzitter F.M.T. Coenen Penningmeester Stichting Leergeld 2stromenland 1 Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld 2stromenland 2 Jaarverslag 2013

Nadere informatie

2. Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 26 september 2013 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Jasper de Munck (bestuurslid), Johan Klein (bestuurslid recreanten),

Nadere informatie