Wijziging bijlagen 1 tot en met 4 van 'Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Hilversum 2009'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijziging bijlagen 1 tot en met 4 van 'Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Hilversum 2009'"

Transcriptie

1 NOTA dienst: Dienst Inwoners datum: 29 juli 2009 registratienummer: I/ afdelingsnaam: steller: paraaf chef: kopie aan: onderwerp: DI/PUZA Vries-de Kroon, Sanae de Wijziging bijlagen 1 tot en met 4 van 'Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Hilversum 2009' nota voor burgemeester en wethouders Op 15 april 2009 is de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Hilversum 2009 vastgesteld door de Raad. Bij deze verordening behoren enkele bijlagen waarin is geregeld welke gegevens aan afnemers en derden mogen worden verstrekt. Uit een interne audit die plaatsvond op 18 juni 2009 is gebleken dat de omschrijving van de te verstrekken gegevens te summier bleek en meer aangesloten zou moeten worden aan de wettelijke benamingen en dat de autorisaties van de interne afnemers niet geheel overeenkwamen met de toegekende autorisaties. De bijlagen zijn om die redenen aangepast. De gegevens komen nu overeen met de categorieën op de persoonslijst en de autorisaties komen overeen met het model van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties waaruit blijkt welke gegevens aan interne afnemers verstrekt mogen worden. Verder is op verzoek het Rode Kruis opgenomen als vrije derde in Bijlage IV en is de Dienst Stad, afdeling Beleid toegevoegd als interne afnemer in het kader van Steekproef Jeugdonderzoek in Bijlage III. De Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Hilversum 2009 zoals vastgesteld op 15 april 2009, is bijgevoegd. Definitielijst met codes behorende bij Bijlage II en Bijlage III A-nummer Definities: Categorie 01 Persoon Code: A01 Burgerservicenummer Volledige namen zoals geslachtsnaam, voorna(a)m(en), voorletters of naamsketen van bevraagde. Naamsketen van personen uit landen die geen geslachtsnaam en voornamen kennen. Adellijke titel of predikaat. Geslachtsnaam en geboortedatum Geslachtsaanduiding en aanduiding naamgebruik Aanduiding gegevens in onderzoek, datum ingang onderzoek en datum einde onderzoek Categorie 02 ouder1 A-nummer, voornamen, voorvoegsel geslachtsnaam, geslachtsnaam, geboortedatum, geslachtsaanduiding, datum ingang onderzoek, datum einde onderzoek en ingangsdatum geldigheid. A-nummer, voorvoegsel geslachtsnaam, geslachtsnaam, geboortedatum, geboorteplaats, geboorteland, geslachtsaanduiding, datum ingang onderzoek, datum einde onderzoek en A02 A03 A04 A05 A06 B01 B02 1

2 ingangsdatum geldigheid. Categorie 03 ouder2 A-nummer, voornamen, voorvoegsel geslachtsnaam, geslachtsnaam, geboortedatum, geslachtsaanduiding, aanduiding gegevens in onderzoek, datum ingang onderzoek en datum einde onderzoek. A-nummer, voorvoegsel geslachtsnaam, geslachtsnaam, geboortedatum, geboorteplaats, geboorteland, geslachtsaanduiding, aanduiding gegevens in onderzoek, datum ingang onderzoek en datum einde onderzoek. Categorie 04 nationaliteit Nationaliteit, aanduiding bijzonder Nederlanderschap, aanduiding gegevens in onderzoek, datum ingang onderzoek en datum einde onderzoek Categorie 05 huwelijk/geregistreerd partnerschap A-nummer en voornamen echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner Voorvoegsel geslachtsnaam en geslachtsnaam echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner Geboortedatum echtgenoot/echtgenote/geregistreerd partner Geslachtsaanduiding Datum sluiting, datum ontbinding, aanduiding gegevens in onderzoek, datum ingang onderzoek en datum einde onderzoek. Registergemeente akte, aktenummer, gemeentedocument, beschrijving document Categorie 55 huwelijk/geregistreerd partnerschap (historisch) Datum sluiting, registergemeente akte, aktenummer, gemeente document, beschrijving document, aanduiding gegevens in onderzoek, datum ingang onderzoek en datum einde onderzoek. Categorie 06 overlijden Datum overlijden, aanduiding gegevens in onderzoek, datum ingang onderzoek en datum einde onderzoek. Plaats overlijden en land overlijden Categorie 7 inschrijving Indicatie geheim Categorie 08 verblijfplaats Gemeente van inschrijving, gemeentedeel, straatnaam, huisnummer, huisletter, huisnummertoevoeging, aanduiding bij huisnummer, postcode, locatiebeschrijving, aanduiding gegevens in onderzoek, datum ingang onderzoek en datum einde onderzoek. Datum inschrijving Functie adres Datum aanvang adreshouding Land waarnaar vertrokken Datum vertrek uit Nederland en datum vestiging in Nederland Categorie 58 verblijfplaats (historisch) Gemeente van inschrijving, gemeentedeel, datum aanvang adreshouding, straatnaam, huisnummer, huisletter, huisnummertoevoeging, aanduiding bij huisnummer, postcode, locatiebeschrijving, aanduiding gegevens in onderzoek, datum ingang onderzoek en datum einde onderzoek. Datum inschrijving Categorie 09 kind A-nummer, voornamen, voorvoegsel geslachtsnaam, geslachtsnaam, geboortedatum, aanduiding gegevens in onderzoek, datum ingang onderzoek en datum einde onderzoek. Adellijke titel/predikaat Geboorteplaats en geboorteland Categorie 10 verblijfstitel Aanduiding verblijfstitel, datum einde verblijfstitel, aanduiding gegevens in onderzoek, datum ingang onderzoek, datum einde onderzoek en ingangsdatum geldigheid C01 C02 D01 E01 E02 E03 E04 E05 E06 F01 G01 G02 H01 I01 I02 I03 I04 I05 I06 J01 J02 K01 K02 K03 L01 2

3 Categorie 60 verblijfstitel (historisch) Aanduiding verblijfstitel, datum einde verblijfstitel, aanduiding gegevens in onderzoek, datum ingang onderzoek, datum einde onderzoek en ingangsdatum geldigheid Categorie 11 gezagsverhouding Indicatie gezag minderjarige Indicatie curateleregister, aanduiding gegevens in onderzoek, datum ingang onderzoek en datum einde onderzoek Categorie 21 verwijzing A-nummer Burgerservicenummer Gemeente van uitschrijving, datum uitschrijving, straatnaam, huisnummer, huisletter, huisnummertoevoeging, aanduiding bij huisnummer, postcode, locatiebeschrijving, indicatie geheim, aanduiding gegevens in onderzoek, datum ingang onderzoek en datum einde onderzoek overig Bewoningsgegevens van een pand Historische bewoningsgegevens van een pand Raadplegen vrije aantekening Raadplegen aanvullende persoonsgegevens Actualiseren vrije aantekening Vervaardigen uittreksel voor intern gebruik M01 N01 N02 O01 O02 O03 P01 P02 WW01 XX01 YY01 ZZ01 3

4 Bijlage I Verbanden met andere gemeentelijke registraties. 1. De administratie voor Dienst Inwoners, afdeling Belastingen wordt beheerd door het afdelingshoofd Belastingen; 2. De administratie voor Dienst Inwoners, afdeling Sociale Zaken wordt beheerd door het afdelinghoofd Sociale Zaken; 3. De administratie voor Dienst Stad, afdeling Vastgoed en Geo-informatie wordt beheerd door het afdelingshoofd van de afdeling Vastgoed en Geo-informatie; Overzicht betreffende verbanden tussen gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens met andere gemeentelijke registraties: Registratie Beheerder / Eigenaar Doel Gekoppelde gegevens BAG Bijhouding Adressen en Gebouwen Heffingen Administratie Algemene bijstandswet Administratie gehandicapten en zorgbehoevenden Administratie Sociale Werkvoorziening Waarderingssysteem Dienst Stad Afdeling Vastgoed en Geo-informatie Dienst Inwoners Afdeling Belastingen Dienst Inwoners Afdeling Sociale Zaken Dienst Inwoners Afdeling Sociale Zaken Dienst Inwoners, afdeling Sociale Zaken Dienst Stad Afdeling Vastgoed en Geo-informatie Bijhouding uniforme registratie adressen en gebouwen Bijhouden van de belastingenadministratie Uitvoering werkzaamheden Algemene bijstandswet Uitvoering werkzaamheden Wet voorzieningen gehandicapten Uitvoering werkzaamheden Sociale Werkvoorziening WOZ-administratie Adressen en gebouwen Alle relevante GBAgegevens Alle relevante GBAgegevens Alle relevante GBAgegevens Alle relevante GBAgegevens Alle relevante GBAgegevens 4

5 Bijlage 2 binnengemeentelijke afnemers die rechtstreekse toegang hebben tot de GBA Voor het uitvoeren van de wettelijke taken binnen een gemeente, is het van essentieel belang dat de GBA kan worden geraadpleegd. Omdat het niet geoorloofd is om alle geregistreerde gegevens in de GBA te kunnen raadplegen, is het afhankelijk van de wettelijk uit te voeren taak welke GBA-gegevens wél geraadpleegd kunnen worden. De volgende afdelingen/organen: 1) De burgemeester, kabinet burgemeester; 2) De burgemeester; 3) Dienst Bestuur, afdeling Gemeentelijke Financiële Administratie; 4) Dienst Bestuur, afdeling Personeel en organisatie; 5) Dienst Inwoners, afdeling Belastingen; 6) Dienst Inwoners, afdeling Publiekszaken; 7) Dienst Inwoners, afdeling Sociale zaken; 8) Dienst Stad, Afdeling Vastgoedinformatie en Geo-informatie; zijn geautoriseerd voor rechtstreekse toegang tot de GBA. Overzicht van 2009 betreffende binnengemeentelijke afnemers die rechtstreeks toegang hebben tot de GBA: afnemer gebruikers doel te raadplegen gegevens Burgemeester Kabinet burgemeester Huwelijksjubilea A01, A03, A04, A05, E01, E02, E03, E04, E05, G02, I01, I02, I03, I05, I06, K01, K02, O03 en ZZ01 Burgemeester Dienst Bestuur Dienst Bestuur Dienst Bestuur De daartoe aangewezen ambtenaren (IBS) Afdeling GFA, Sectie Dienstenadministratie Afdeling Personeel en Organisatie Afdeling Personeel en Organisatie Taken Bijzondere opneming psychiatrische ziekenhuizen E01, E02, E05, H01 en I01 Invordering facturen E01, E02, E03, E04, E05, G02, I01, I02, I03, I04, I05, I06, O01, O03, P01 en P02 Taken pensioenen gemeentepersoneel Taken wachtgelden gemeentepersoneel A01, A02, A03, A04, A05, A06, E01, E06, F01, G02, I01, I04, I06, K01, K02 en K03 A01, A02, A03, A04, A05, A06, B02, 5

6 Dienst Inwoners Afdeling Belastingen Uitvoering taken belastingen Dienst Inwoners Afdeling Publiekszaken Uitvoering taken Wet GBA, Kieswet, Besluit Burgerlijke Stand, Burgerlijk Wetboek, Nationaliteitswetgeving, Wet op de Lijkbezorging, wet justitiële documentatie, Vreemdelingenwet, Paspoortwet, Wegenverkeerswet C02, E01, I01, I06, K01 en K03 A01, A02, A03, A04, A05, A06, I01, I04, I05, I06, O01, O02, O03 P01, P02 WW01 XX01 YY01 C24 6

7 Dienst Inwoners Afdeling Sociale Zaken Uitvoering taken Sociale werkvoorziening Dienst Inwoners Afdeling Sociale Zaken Uitvoering taken Algemene Bijstandswet Dienst Inwoners Afdeling Sociale Zaken Uitvoering taken Wet Voorzieningen Gehandicapten Dienst Inwoners Afdeling Sociale Zaken Uitvoeren taken gehandicaptenparkeerkaart I01, I04, I06, O01 en O03 WW01 XX01 YY01 ZZ01 A01, A02, A03, A04, A05, A06, D01, E01, E02, E03, E04, E05, I01, I03, I06, L01, M01, N02, O01, O02 en O03 P01, P02 WW01 XX01 YY01 ZZ01 B01, C01, D01, E01, E02, E03, E04, E05, E06, I01, I04, I06, K01, L01, M01, N02, O01 en O03 WW01 XX01 YY01 ZZ01 I01, I04, I06, O01 en O03 WW01 7

8 Dienst Stad Afdeling VGI (Vastgoed en geo-informatie) Taken met betrekking tot WOZ XX01 YY01 ZZ01 A01, A02, A03, A04, A05, A06, I01, I04, I05, I06, O01, O02, O03 P01 en P02 8

9 Bijlage 3 Verstrekking aan binnengemeentelijke afnemers die geen rechtstreekse toegang hebben en de gegevens die worden verstrekt Aan de 1. Dienst Bestuur, afdeling Algemene Bestuurszaken; 2. Dienst Inwoners, afdeling Beheer en Exploitatie; 3. Dienst Inwoners, afdeling Vergunningen en Handhaven; 4. Dienst Stad, afdeling Regie Groen, Sectie Begraafplaatsen; 5. Dienst Stad, afdeling Beleid; kunnen periodiek systematische verstrekkingen uit de GBA plaatsvinden. Overzicht van 2009 betreffende binnengemeentelijke afnemers die geen rechtstreekse toegang hebben tot de GBA: Afnemer Afdeling Wijze van Doel Welke gegevens verstrekking Dienst Bestuur Rekenkamer en Griffie selectie burgerparticipatie A03, A04, A05, I01 Dienst Bestuur selectie Afdeling ABZ, sectie Bestuurlijk Juridische Zaken Uitvoering taken in het kader van Winkeltijdenwet en Drank- en Horecawet I01, I04, I06 en J01 Dienst Bestuur Dienst Inwoners Dienst Inwoners Afdeling ABZ selectie Taken met betrekking tot de Wet op de kansspelen Afdeling Beheer en Exploitatie Afdeling Vergunningen en Handhaven selectie selectie Taken met betrekking tot vroegtijdige schoolverlaters Taken met betrekking tot Huisvesting E02, E04, E05 en I01, I04, I06, J01 I01, I04, I06 en B01, C01, D01, E01, E02, E03, E04, E05, I01, I02, I03, I04, I06, J02, K01, L01, M01, N01 en N02 9

10 Dienst Inwoners Afdeling Vergunningen en Handhaven selectie Taken met betrekking tot Milieubeheer A01, A02, A03, A04, A05, A06, I01, I04, I05, I06 en J01 Dienst Stad Afdeling Regie Groen, Sectie Begraafplaatsen selectie Bijhouding grafadministratie (wie begraven en wie rechthebbende) Dienst Stad Afdeling Beleid selectie Steekproef jeugdonderzoek I01, I04, I06 en J01 A03, A04, A05, I01, I05 en I06 10

11 Bijlage 4 Overige verstrekkingen en de gegevens die kunnen worden verstrekt De verstrekking kan uitsluitend betrekking hebben op algemene en verwijsgegevens over de naam, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de gemeente van inschrijving, de geboortedatum en de datum van overlijden. Indien een persoon geheimhouding heeft ter voorkoming van verstrekking aan vrije derden wordt nimmer tot verstrekking overgegaan aan de in deze bijlage genoemde instanties. Wanneer gegevens worden verstrekt aan particulieren, ten behoeve van een persoonlijk niet-commercieel belang, is eerst de uitdrukkelijke toestemming van de ingeschrevene vereist. Aan de volgende instantie kunnen gegevens worden verstrekt ten behoeve van de actualisering van de onder hen rustende administraties: Overzicht betreffende personen en instanties waaraan gegevens kunnen worden verstrekt en onder welke voorwaarden, zulks met inachtneming van het gestelde in artikel 100 Wet GBA. - naam - geslachtsnaam van de (ex)echtgenoot dan wel geregistreerde (ex)partner - gebruik van de geslachtsnaam van de (ex)echtgenoot dan wel geregistreerde (ex)partner - het adres - de gemeente van inschrijving - de geboortedatum en - de datum van overlijden. Personen en/of Instanties Door de overheid gesubsidieerde maatschappelijke instellingen met als doel: a) een bijzonder algemeen belang; b) een bijzonder maatschappelijk belang: c) het belang van geregistreerde zelf; d) een bijzonder wetenschappelijk belang; en e) het uitvoeren van een gemeentelijke taak welke is opgedragen. Instellingen en voorzieningen voor onderwijs, (geestelijke) gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening met als doel een bijzonder algemeen belang, een bijzonder maatschappelijk belang, het Voorwaarden en aantekening(en) - Alleen over in het vermelden, waarbij het doel betrekking moet hebben op de taakuitvoering van de gesubsidieerde instelling. - Geheimhouding mogelijk - Er dient een leerling-, student- of patiëntrelatie te zijn tussen de ingeschrevene en de aanvrager. - Alleen over in het Het verzoek moet duidelijk het doel van de verstrekking - Geheimhouding mogelijk, maar niet wanneer het gaat om een wetenschappelijk -, statistisch of historisch doel. Dan mag de persoonlijke levenssfeer van de bevraagde niet onevenredig 11

12 belang van geregistreerde zelf, een bijzonder wetenschappelijk belang en het uitvoeren van een gemeentelijke taak welke is opgedragen, ten behoeve van: a) maatschappelijke dienstverlening; b) algemene/geestelijke gezondheidszorg; c) kinderopvang; d) jeugdwelzijnswerk; e) ouderenzorg; f) gehandicaptenzorg; en werkvoorziening. Universiteiten of personen/bedrijven/ instellingen met als doel: een door de overheid gesteund of gesubsidieerd wetenschappelijk onderzoek, statistisch onderzoek, historisch onderzoek, maatschappelijk of filantropisch doel. Woningcorporaties die zich bezighouden met de uitvoering van gemeentelijke taken, voortvloeiende uit de Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek. Een Bibliotheek (niet gemeentelijke), met als doel de bijhouding van de ledenadministratie. worden geschaad (art. 109 Wet GBA). - Alleen over in het - Geheimhouding mogelijk - Alleen over in het - Géén leges - Alleen over in het Informatie Beheer Groep - Het verzoek moet voortvloeien uit een vordering tot betaling van een geldsom. - Géén leges. Echtgenoten / Geregistreerde partners Een ouder, voogd of verzorger van een kind Een kind ouder dan 16 jaar van een ouder, voogd of verzorger Instellingen waaraan minderjarigen zijn/worden toevertrouwd - De zogenaamde telefoonboekgegevens moeten een echtgeno(ot(e)/partner betreffen die op hetzelfde adres woonachtig is. - De zogenaamde telefoonboekgegevens moeten een kind betreffen die op hetzelfde adres woonachtig is. - De zogenaamde telefoonboekgegevens moeten een ouder, voogd of verzorger betreffen die op hetzelfde adres woonachtig is. - Het verzoek om zogenaamde telefoonboekgegevens moet betrekking hebben op de met name genoemde minderjarige en aan wie de minderjarige wordt/is toevertrouwd. 12

13 Particulieren. Bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van een overledene. Crematoria, begraafplaatsen (niet gemeentelijke) Aan de nu volgende voorwaarden moet worden voldaan. 1. Alleen de zogenaamde telefoonboekgegevens over in het 2. Het verzoek moet duidelijk het doel van de verstrekking 3. De bevraagde persoon moet vóóraf schriftelijk hebben ingestemd met de verstrekking. 4. Verzoeker dient zorg te dragen voor de toestemming van de bevraagde persoon. 5. geheimhouding mogelijk. 6. Legesverordening van toepassing. - De gevraagde gegevens over de overledene dienen te zijn ten behoeve van een genealogisch onderzoek. Buitenlandse EU-overheden - Alleen de zogenaamde telefoonboekgegevens over in het. Buitenlandse vertegenwoordigingen hier te lande - Alleen de zogenaamde telefoonboekgegevens over in het. Pensioenfondsen - Alleen de zogenaamde telefoonboekgegevens over in het - Legesverordening van toepassing tenzij art. 34 van de Pensioen- en Spaarfondsenwet van toepassing is. Culturele organisaties - Alleen de zogenaamde telefoonboekgegevens over in het. Migrantenorganisaties - Alleen de zogenaamde telefoonboekgegevens over in het. Ouderenorganisaties - Alleen de zogenaamde telefoonboekgegevens over in het 13

14 . Patiëntenverenigingen - Alleen de zogenaamde telefoonboekgegevens over in het Reclassering/verslaafdenzorg - Alleen de zogenaamde telefoonboekgegevens over in het Rode Kruis - Alleen de zogenaamde telefoonboekgegevens over in het Vakorganisaties - Alleen de zogenaamde telefoonboekgegevens over in het Ziekenhuis - Alleen de zogenaamde telefoonboekgegevens over in het vermelden, waarbij het doel verband moet houden met patiëntenzorg, medische hulpverlening, innen van rekeningen i.v.m. die zorg. Gerechtsdeurwaarder - De aanvraag dient de uitvoering van een publiekrechtelijke taak te betreffen als genoemd in artikel 2 van de Gerechtsdeurwaarderswet (betekenen dagvaarding of gerechtelijke aanzeggingen, exploten, ontruimingen). - Geheimhouding niet mogelijk. - Te verstrekken gegevens: de algemene en verwijsgegevens die nodig zijn i.v.m. de uitvoering van de publiekrechtelijke taak. - Daar de gerechtsdeurwaarder een afnemer is dient er, wanneer het geen no-hit betreft, de daarvoor geldende leges te worden betaald. Zorgverzekeraar - De aanvraag dient de uitvoering van een publiekrechtelijke taak te betreffen. In de aanvraag moet duidelijk worden aangegeven voor welke publiekrechtelijke taak de aanvraag wordt gedaan (de lijst van publiekrechtelijke taken zijn te vinden op 14

15 - Te verstrekken gegevens: de algemene en verwijsgegevens die nodig zijn i.v.m. de uitvoering van de publiekrechtelijke taak. - Geheimhouding niet mogelijk. - Daar de zorgverzekeraar voor de uitvoering van de gerechtelijke taak afnemer is, dient er wanneer het geen no-hit betreft de daarvoor geldende leges te worden betaald. Fiom - Op grond van art. 99 lid 1 Wet GBA en art. 68b Besluit GBA kunnen voor het opsporen van personen algemene en verwijsgegevens worden verstrekt middels een voorgeschreven formulier. - Geheimhouding niet mogelijk. - Daar het FIOM een afnemer is dient er, wanneer het geen nohit betreft, de daarvoor geldende leges te worden betaald. 15

510050 Afnemer Epe. 95.10 Afnemersindicatie 510050 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam Afnemer Epe

510050 Afnemer Epe. 95.10 Afnemersindicatie 510050 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam Afnemer Epe 95.10 Afnemersindicatie 510050 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam Afnemer Epe Spontane Gegevensverstrekking Rubrieknummer "Zie volgende pagina" 95.41

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van..

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van.. De Raad van de gemeente Wormerland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van.. gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsregistratie besluit vast te stellen de: Privacyverordening

Nadere informatie

Sociale Verzekeringsbank (SVB)/Basisadministratie Volksverzekeringen

Sociale Verzekeringsbank (SVB)/Basisadministratie Volksverzekeringen 95.10 Afnemersindicatie 852102 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam Sociale Verzekeringsbank (SVB)/Basisadministratie Spontane Gegevensverstrekking Rubrieknummer

Nadere informatie

SVB/VVA/AOW-ANW

SVB/VVA/AOW-ANW 95.10 Afnemersindicatie 852102 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam SVB/VVA/AOW-ANW Spontane Gegevensverstrekking Rubrieknummer "Zie volgende pagina" 95.41

Nadere informatie

Samenwerkingsverband West-Friesland via Suwinet/Werk en inkomen

Samenwerkingsverband West-Friesland via Suwinet/Werk en inkomen 95.10 Afnemersindicatie 414702 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam Samenwerkingsverband West-Friesland via Spontane Gegevensverstrekking 95.41 95.42 95.43

Nadere informatie

Spontane Gegevensverstrekking 95.40 95.41 95.42 95.43 95.44. Selectie gegevensverstrekking 95.50 95.51 95.52 95.53 95.54 95.55 95.

Spontane Gegevensverstrekking 95.40 95.41 95.42 95.43 95.44. Selectie gegevensverstrekking 95.50 95.51 95.52 95.53 95.54 95.55 95. 95.10 Afnemersindicatie 611504 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam 95.30 95.31 95.32 95.33 95.35 95.36 Spontane Gegevensverstrekking 95.41 95.42 95.43

Nadere informatie

Min. van Financiën/Belastingdienst

Min. van Financiën/Belastingdienst 95.10 Afnemersindicatie 250001 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam Min. van Financiën/Belastingdienst Spontane Gegevensverstrekking Rubrieknummer "Zie

Nadere informatie

Elem.nr. Soort Rubrieknaam

Elem.nr. Soort Rubrieknaam Bijlage 1 behorende bij de verning gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, bevattende de gegevens per afnemer waarnaar wordt verwezen in artikel 3. - Beheer : Dienst Informatie en Dienstverlening,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Hoeksche Waard

Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Hoeksche Waard 95.10 Afnemersindicatie 410701 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Spontane Gegevensverstrekking Rubrieknummer

Nadere informatie

Sociale Dienst Veluwerand (Suwinet)

Sociale Dienst Veluwerand (Suwinet) 95.10 Afnemersindicatie 412702 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam Sociale Dienst Veluwerand (Suwinet) Spontane Gegevensverstrekking 95.41 95.42 95.43

Nadere informatie

016401 Gemeente Hengelo (O)

016401 Gemeente Hengelo (O) 95.10 Afnemersindicatie 016401 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam Gemeente Hengelo (O) Spontane Gegevensverstrekking 95.41 95.42 95.43 95.44 gegevensverstrekking

Nadere informatie

Sociale Verzekeringsbank/Pensioen- en Uitkeringsraad

Sociale Verzekeringsbank/Pensioen- en Uitkeringsraad 95.10 Afnemersindicatie 800101 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam Sociale Verzekeringsbank/Pensioen- en Spontane Gegevensverstrekking Rubrieknummer "Zie

Nadere informatie

UWV Afnemersindicatie Indicatie geheimhouding Verstrekkingsbeperking 0 95.

UWV Afnemersindicatie Indicatie geheimhouding Verstrekkingsbeperking 0 95. 95.10 Afnemersindicatie 852018 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam UWV Spontane Gegevensverstrekking Rubrieknummer "Zie volgende pagina" 95.41 95.42 Sleutelrubriek

Nadere informatie

Bijlage bij Reglement gegevensverstrekking BRP. Bijzondere opn in psych ziekenhuizen. Gehandicaptenparkeerkaart. Volmachtverlening Kieswet

Bijlage bij Reglement gegevensverstrekking BRP. Bijzondere opn in psych ziekenhuizen. Gehandicaptenparkeerkaart. Volmachtverlening Kieswet Bevoegd tot inzage in GBA-V x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - x - - - - - - Bevoegd tot plaatsen indicatie - x x x x x x x x - - - - - x - x - x x - - - x - - - - - - 01 Persoon 01.10 A-nummer

Nadere informatie

Profiel 5A. - Publieke Dienstverlening 1, unit Burgerzaken. Naturalisatie BRP VOLLEDIGE PERSOONSLIJST. Afnemersindicaties:

Profiel 5A. - Publieke Dienstverlening 1, unit Burgerzaken. Naturalisatie BRP VOLLEDIGE PERSOONSLIJST. Afnemersindicaties: Profiel 5A - Publieke Dienstverlening 1, unit Burgerzaken Wettelijke ta(a)k(en): Burgerlijke Stand Naturalisatie BRP Afnemersindicaties: GBA-V: NEE JA VOLLEDIGE PERSOONSLIJST 01 PERSOON 01.01.10 A-nummer

Nadere informatie

2. De verstrekking van gegevens betreft de volgende wijzen van verstrekking:

2. De verstrekking van gegevens betreft de volgende wijzen van verstrekking: Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Velsen 2014 Artikel 1. Verstrekkingen aan organen van de gemeente 1. Het college van burgemeester en wethouders verstrekt aan een overheidsorgaan

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Taak Landelijke wettelijke taak Het behandelen van het verzoek van een persoon met een beperking die een woonvervoersvoorziening en/of rolstoel bij de gemeente

Nadere informatie

Academisch ziekenhuis Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

Academisch ziekenhuis Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) 95.10 Afnemersindicatie 607301 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam Academisch ziekenhuis Leids Universitair Medisch Spontane Gegevensverstrekking Rubrieknummer

Nadere informatie

Spontane Gegevensverstrekking Selectie gegevensverstrekking

Spontane Gegevensverstrekking Selectie gegevensverstrekking 95.10 Afnemersindicatie 700108 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam 95.30 95.31 95.32 95.33 95.35 95.36 Spontane Gegevensverstrekking 95.41 95.42 95.43

Nadere informatie

MvVenJ/Agentschap SZW

MvVenJ/Agentschap SZW 95.10 Afnemersindicatie 702301 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam MvVenJ/Agentschap SZW Spontane Gegevensverstrekking 95.41 95.42 95.43 95.44 gegevensverstrekking

Nadere informatie

Min. van VenJ/Justis/Landelijk Bureau Bibob

Min. van VenJ/Justis/Landelijk Bureau Bibob 95.10 Afnemersindicatie 701301 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam Min. van VenJ/Justis/Landelijk Bureau Bibob Spontane Gegevensverstrekking 95.41 95.42

Nadere informatie

Pensioenuitvoerder Wolters Kluwer Nederland

Pensioenuitvoerder Wolters Kluwer Nederland 95.10 Afnemersindicatie 802301 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam Pensioenuitvoerder Wolters Kluwer Nederland Spontane Gegevensverstrekking Rubrieknummer

Nadere informatie

Autoriteit Consument en Markt

Autoriteit Consument en Markt 95.10 Afnemersindicatie 701801 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam Autoriteit Consument en Markt Spontane Gegevensverstrekking 95.41 95.42 95.43 95.44

Nadere informatie

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (1)

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (1) 95.10 Afnemersindicatie 890201 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (1) Spontane Gegevensverstrekking Rubrieknummer "Zie

Nadere informatie

Min. van OCW/Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Min. van OCW/Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) 95.10 Afnemersindicatie 890201 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam Min. van OCW/Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Spontane Gegevensverstrekking Rubrieknummer

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal; Reglement basisregistratie personen Stadskanaal 2015college *Z0038C27637* Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal; gelet op de Wet basisregistratie personen en op de Verordening gegevensverstrekking

Nadere informatie

E E R H U <3 O W A A R D Vaststellen verordening op de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

E E R H U <3 O W A A R D Vaststellen verordening op de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Raadsvergadorin 2 5 MRT 2008 Besluit: Voorstelnu rnmfer: >a oc>d,cqi\ It) E E R H U

Nadere informatie

Verschillen persoonslijst GBA versus PIVA

Verschillen persoonslijst GBA versus PIVA Verschillen persoonslijst GBA versus PIVA Verschillen in namen van elementen tussen GBA en PIVA/BES zijn rood gemarkeerd. Een lege cel in de kolom PIVA geeft aan dat dat element niet voorkomt in PIVA.

Nadere informatie

Verstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers die geen rechtstreekse toegang hebben en de gegevens die worden verstrekt.

Verstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers die geen rechtstreekse toegang hebben en de gegevens die worden verstrekt. bijlage 3 Verstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers die geen rechtstreekse toegang hebben en de gegevens die worden verstrekt. Conform artikel 5 Reglement gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 23 januari 2014, 2014-000060585, heeft de minister van Defensie verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen ten behoeve van

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 2 september 2013, 2013-0000541806 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie

Nadere informatie

GBA gegevens tbv inlezen door GSD Professional

GBA gegevens tbv inlezen door GSD Professional Voornamen ClientSuwi Voornamen x Voorvoegsel ClientSuwi Voorvoegsel x Significant deel van de achternaam ClientSuwi SignificantDeelVanDeAchternaam x Geboortedatum ClientSuwi Geboortedat x servicenummer

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8765 30 maart 2016 Autorisatiebesluit Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9821 22 april 2016 Autorisatiebesluit Directeur Generaal van het Centraal Bureau voor de Statistiek, Rijksdienst voor

Nadere informatie

Datum 24 september Kenmerk

Datum 24 september Kenmerk In het verzoek van 15 juli 2015, 2015-0000408831, heeft de Onderlinge Waarborgmaatschappij Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A., verzocht om de selectieverstrekking van gegevens als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Gemeentelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn

Gemeentelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn 95.10 Afnemersindicatie 254001 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam Gemeentelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Landelijke Tabellen GBA 254001 14

Nadere informatie

overwegende dat het gewenst is om een eenduidig en enkelvoudig gebruik van persoonsgegevens voor de publiekrechtelijke taak te waarborgen;

overwegende dat het gewenst is om een eenduidig en enkelvoudig gebruik van persoonsgegevens voor de publiekrechtelijke taak te waarborgen; Bijlage 4 bij raadsvoorstel inzake gemeentelijke basisregistratie persoonsgegevens. Burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt; overwegende dat het gewenst is om een eenduidig en enkelvoudig gebruik

Nadere informatie

Basisregistratie personen Autorisatiebesluit versus gemeentelijke verordening

Basisregistratie personen Autorisatiebesluit versus gemeentelijke verordening Basisregistratie personen Autorisatiebesluit versus gemeentelijke verordening De gewijzigde Wet GBA is per 1 april 2007 in werking getreden, maar voorziet in een invoeringstermijn tot 1 januari 2010. Dan

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8778 31 maart 2016 Autorisatiebesluit Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens Datum:

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 13 november 2013, 2013-0000706611, heeft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, namens de notarissen als bedoeld in artikel 2 van de Wet op het notarisambt verzocht om autorisatie

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 21 november 2014, 2014-0000624415 heeft het gemeentebestuur van de gemeente Amsterdam verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie

Nadere informatie

BIJLAGEN VERORDENING

BIJLAGEN VERORDENING BIJLAGEN BIJ DE VERORDENING GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS 2010 Bijlage 1 Gemeentelijke afnemers Bijlage 2 Taken afnemers Bijlage 3 Vrije derden Vastgesteld door het college van burgemeester

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Rijksdienst voor Identiteitsgegevens DGBK/RvIG In het verzoek van 16 september 2015, 2015-0000567680, heeft de minister van Financiën ten behoeve van de Belastingdienst verzocht om de selectieverstrekking

Nadere informatie

Rapport modelautorisatie zorgverzekeraars

Rapport modelautorisatie zorgverzekeraars Rapport modelautorisatie zorgverzekeraars Versie 1.0 Datum 24 februari 2012 Status Definitief 1. Inleiding Dit rapport beschrijft de modelautorisatie voor zorgverzekeraars. Het geeft een opsomming van

Nadere informatie

Bijlage A Verordening bevolkingsadministratie gemeente Groningen 2014

Bijlage A Verordening bevolkingsadministratie gemeente Groningen 2014 Bijlage A Verordening bevolkingsadministratie gemeente Groningen 2014 Aan de volgende organen en publiekrechtelijke taken van de gemeente worden gegevens verstrekt uit de basisregistratie personen (BRP).

Nadere informatie

Rapport modelautorisatie WIA+ verzekeraars

Rapport modelautorisatie WIA+ verzekeraars Rapport modelautorisatie WIA+ verzekeraars Versie 1.1 Datum 18 maart 2013 Status Definitief 1. Inleiding Dit rapport beschrijft de modelautorisatie voor WIA+ verzekeraars. Het geeft een opsomming van de

Nadere informatie

Datum 24 januari Kenmerk

Datum 24 januari Kenmerk In het verzoek van 26 september 2013, 2013-0000758411, heeft het Leids Universitair medische Centrum verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen

Nadere informatie

Rapport modelautorisatie Regionale Sociale Werkvoorziening

Rapport modelautorisatie Regionale Sociale Werkvoorziening Rapport modelautorisatie Regionale Sociale Werkvoorziening Versie 1.0 1 Inleiding Datum 2 februari 2012 Status Definitief Autorisatie regionale sociale werkvoorziening De Wet sociale werkvoorziening (Wsw

Nadere informatie

35- Profiel Integrale Veiligheid + GBA-V. 32- Profiel Administratie en Onderzoek. 39- Profiel WS AllesAktueel+HistAdres

35- Profiel Integrale Veiligheid + GBA-V. 32- Profiel Administratie en Onderzoek. 39- Profiel WS AllesAktueel+HistAdres 29- Profiel Secretariaat burgemeester 31- Profiel Juridische Zaken 32- Profiel Administratie en Onderzoek 33- Profiel Project Ontwikkeling 34- Profiel BO Heerlen-Schoon 35- Profiel Integrale Veiligheid

Nadere informatie

besluiten vast te stellen het: Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Tytsjerksteradiel

besluiten vast te stellen het: Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Tytsjerksteradiel Stuknummer: S2015-13477 REGLEMENT GEGEVENSVERSTREKKING BASISREGISTRATIE PERSONEN GEMEENTE TYTSJERKSTERADIEL 2014 Burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel; gelet op artikel 3.8 en 3.9

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 10 december 2013, nummer 2013-0000761712, heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten behoeve van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu verzocht om autorisatie

Nadere informatie

Lijst van binnengemeentelijke afnemers met rechtstreekste toegang tot de bevolkingsadministratie

Lijst van binnengemeentelijke afnemers met rechtstreekste toegang tot de bevolkingsadministratie BIJLAGE 1 Lijst van binnengemeentelijke afnemers met rechtstreekste toegang tot de bevolkingsadministratie Bijlage als bedoeld in artikel 4 van het Privacyreglement GBA. De functionarissen Geïdentificeerde

Nadere informatie

Wet Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevensverordening gemeentelijke basisadministratie Persoonsgegevens gemeente Sluis 200

Wet Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevensverordening gemeentelijke basisadministratie Persoonsgegevens gemeente Sluis 200 CVDR Officiële uitgave van Sluis. Nr. CVDR79700_1 1 maart 2016 Wet Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevensverordening gemeentelijke basisadministratie Persoonsgegevens gemeente Sluis 200 Verordening

Nadere informatie

Regeling gegevensverstrekkingen BRP Harlingen 2014

Regeling gegevensverstrekkingen BRP Harlingen 2014 Regeling gegevensverstrekkingen BRP Harlingen 2014 Burgemeester en wethouders van de gemeente Harlingen Gelet op de Artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

Datum 24 januari Kenmerk

Datum 24 januari Kenmerk In het verzoek van 15 november 2013, 2013-0000730338, heeft Isala klinieken verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen in verband met de verwerking

Nadere informatie

BIJLAGE Reglement BRP

BIJLAGE Reglement BRP BIJLAGE Reglement BRP Algemeen Dit reglement vloeit voort uit de Verordening basisregistratie personen (Verordening BRP). De Raad heeft hierin de nadere regeling van de verstrekking van gegevens uit de

Nadere informatie

De selectieverstrekking van gegevens aan het CBS

De selectieverstrekking van gegevens aan het CBS versie 1.0 Agentschap BPR DGBK/BPR In het verzoek van 14 oktober 2010, BPR2011/56617 heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens

Nadere informatie

BELEIDSREGEL GEGEVENSVERSTREKKING BASISREGISTRATIE PERSONEN AMSTELVEEN Artikel 1. Begripsbepalingen.

BELEIDSREGEL GEGEVENSVERSTREKKING BASISREGISTRATIE PERSONEN AMSTELVEEN Artikel 1. Begripsbepalingen. BELEIDSREGEL GEGEVENSVERSTREKKING BASISREGISTRATIE PERSONEN AMSTELVEEN 2014. Artikel 1. Begripsbepalingen. Deze beleidsregel verstaat onder: a. basisregistratie : de basisregistratie personen als bedoeld

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 19 september 2016, kenmerk 2016-0000610920, heeft de minister van Financiën ten behoeve van de Belastingdienst verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 18 november 2013, 2013-0000666316, heeft het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 20, derde lid, en 26, eerste lid, van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 20, derde lid, en 26, eerste lid, van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 19 september 2014, 2014-0000505788 heeft de minister van Veiligheid en Justitie ten behoeve van de Immigratie- en Naturalisatiedienst unit Caribisch Nederland verzocht om autorisatie

Nadere informatie

BIJLAGE 1 Aangehaakte gegevens zijn: Binnengemeentelijke afnemersindicaties Voogdijgegevens Onderzoeksgegevens Gegevens inzake systeembeheer en

BIJLAGE 1 Aangehaakte gegevens zijn: Binnengemeentelijke afnemersindicaties Voogdijgegevens Onderzoeksgegevens Gegevens inzake systeembeheer en BIJLAGE 1 Aangehaakte gegevens zijn: Binnengemeentelijke afnemersindicaties Voogdijgegevens Onderzoeksgegevens Gegevens inzake systeembeheer en autorisaties Burgerlijke staat Rijbewijsgegevens Stemdistricten

Nadere informatie

Rapport modelautorisatie Ziekenhuizen

Rapport modelautorisatie Ziekenhuizen Rapport modelautorisatie Ziekenhuizen Versie 0.1 Datum 15 februari 2012 Status Concept 1. Inleiding Dit rapport beschrijft de modelautorisatie voor ziekenhuizen. Het geeft een opsomming van de taken waarvoor

Nadere informatie

Reglement BRP. Artikelsgewijze toelichting

Reglement BRP. Artikelsgewijze toelichting Reglement BRP Algemeen Dit reglement vloeit voort uit de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente het Bildt 2014. De Raad heeft hierin de nadere regeling van de verstrekking

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden; Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl/bekendmakingen Nummer : 2014-045 Datum : 24 oktober 2014 Burgemeester en

Nadere informatie

Datum 8 januari Kenmerk

Datum 8 januari Kenmerk In het verzoek van 19 augustus 2013, 2014-0000009373, heeft het Centraal Bureau voor Genealogie verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Rijksdienst voor Identiteitsgegevens DGBK/RvIG Datum In het verzoek van 25 juli 2015, 2015-0000437166 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ten behoeve van de Dienst Uitvoering Onderwijs

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. DGBK/BPR Agentschap BPR In de verzoeken van 14 januari 2013, 2014-0000024624, en 31 juli 2013, 2014-0000025430, heeft het Bureau Financieel Toezicht verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking

Nadere informatie

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens CVDR Officiële uitgave van Hengelo. Nr. CVDR21914_1 22 maart 2016 Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo; gelet op de Wet gemeentelijke

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 20, derde lid, en 26, eerste lid, van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 20, derde lid, en 26, eerste lid, van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES wordt op dit verzoek als volgt besloten. Rijksdienst voor Identiteitsgegevens DGBK/RvIG Datum Met het verzoek van 17 augustus 2015, 2015-0000053324, heeft de minister van Veiligheid en Justitie als korpsbeheerder van het Korps Politie Caribisch

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 13 oktober 2013, 2013-0000644554, heeft de minister van Veiligheid en Justitie ten behoeve van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie verzocht om autorisatie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.1

RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.1 RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.1 Raadsvergadering van 3 juli 2008 Onderwerp: Raadsvoorstel tot het wijzigen van de verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Moerdijk Verantwoordelijke

Nadere informatie

BIJLAGE 4 Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

BIJLAGE 4 Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens BIJLAGE 4 Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Verstrekkingen onder verantwoordelijkheid van de gemeente De verstrekkingen kan uitsluitend betrekking hebben op algemene en verwijsgegevens

Nadere informatie

- Vaststelling op 1 augustus 2013 van een uitvoeringsregeling gemeentelijke basisadministratie door het hoofd van de afdeling Publiekszaken.

- Vaststelling op 1 augustus 2013 van een uitvoeringsregeling gemeentelijke basisadministratie door het hoofd van de afdeling Publiekszaken. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 096 Naam Uitvoeringsregeling GBA gemeente Nijmegen (2013) Publicatiedatum 1 augustus 2013 Opmerkingen - Vaststelling op 1 augustus 2013 van een uitvoeringsregeling

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 18 november 2013, 2013-0000666316, heeft het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen

Nadere informatie

Artikel 2. Beheer van de bevolkingsadministratie Beheerder van de bevolkingsadministratie is de procesmanager Publieksbalie.

Artikel 2. Beheer van de bevolkingsadministratie Beheerder van de bevolkingsadministratie is de procesmanager Publieksbalie. CVDR Officiële uitgave van Assen. Nr. CVDR24807_1 4 april 2017 privacyreglement gemeente Assen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen; gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 17 november 2014, 2014-0000616453 heeft het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West- Brabant verzocht om autorisatie voor de systematische

Nadere informatie

Rapport modelautorisatie Bureaus Jeugdzorg

Rapport modelautorisatie Bureaus Jeugdzorg Rapport modelautorisatie Bureaus Jeugdzorg Versie 1.0 Datum 12 maart 2012 Status Concept 1. Inleiding Dit rapport beschrijft de modelautorisatie voor de Bureaus Jeugdzorg. Het geeft een opsomming van de

Nadere informatie

Verordening basisregistratie personen gemeente Grootegast

Verordening basisregistratie personen gemeente Grootegast De raad van de gemeente Grootegast Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 april 2015 Gelet op de Artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet Basisregistratie Personen (Wbrp); Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 18 december 2014, 2014-0000681139, heeft de directie van de Dienst Wegverkeer verzocht om de selectieverstrekking van gegevens als bedoeld in artikel 37, eerste lid, onder b, van het

Nadere informatie

Agentschap BPR DGBK/BPR. Datum 20 juni 2011

Agentschap BPR DGBK/BPR. Datum 20 juni 2011 Agentschap BPR DGBK/BPR In het verzoek van 7 juni 2010, BPR2010/52467, heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten behoeve van de Inspectie voor de Gezondheidszorg verzocht om autorisatie

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 18 mei 2017, 2017-0000256702, heeft de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ten behoeve van de Dienst Uitvoering Onderwijs verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23893 12 september 2014 Autorisatiebesluit MvVenJ/Functioneel Parket, Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT f RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1113251 Datum: Behandeld door: 7 februari 2014 A.P.M. Verduin-Mors Afdeling / Team: INW/BUR Onderwerp: Verordening basisregistratie personen (Verordening

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Autorisatiebesluit DigiD, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Autorisatiebesluit DigiD, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5823 12 februari 2016 Autorisatiebesluit DigiD, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens Datum: 24 december 2013 Kenmerk:

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 2 oktober 2013, 2013-0000618260, heeft de Raad voor de rechtspraak verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen in verband

Nadere informatie

De raad der gemeente Utrechtse Heuvelrug

De raad der gemeente Utrechtse Heuvelrug De raad der gemeente Utrechtse Heuvelrug Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 maart 2014 Gelet op de Artikelen 3.8 en 3.9 Wet basisregistratie personen Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Rijksdienst voor Identiteitsgegevens DGBK/RvIG Met het verzoek van 15 september 2015, kenmerk 2015-0000685724, heeft de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen verzocht om autorisatie voor de

Nadere informatie

Rapport modelautorisatie screeningsorganisaties

Rapport modelautorisatie screeningsorganisaties Rapport modelautorisatie screeningsorganisaties Versie 0.1 Datum 26 februari 2012 Status Definitief 1. Inleiding Dit rapport beschrijft de modelautorisatie voor de screeningsorganisaties. Het geeft een

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 7 oktober 2013, 2013-0000684742, heeft de directeurgeneraal Ruimte en Water van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, namens de Minister van Infrastructuur en Milieu, verzocht

Nadere informatie

Bijlage Privacyreglement GBA

Bijlage Privacyreglement GBA Bijlage Privacyreglement GBA Bijlage bij het Informatiebeveiligingsplan pagina 1 van 14 Toelichting op het GBA privacyreglement van de gemeente Vaals De Wet GBA bepaalt dat de verstrekking van persoonsgegevens

Nadere informatie

Verordening Basisregistratie Personen

Verordening Basisregistratie Personen Verordening Basisregistratie Personen (BRP) team Dienstverlening 18 juni 2014 Verordening Basisregistratie Personen (BRP) De raad der gemeente Texel Gezien het advies van burgemeester en wethouders Gelet

Nadere informatie

Reglement basisregistratie personen Bergen 2014.

Reglement basisregistratie personen Bergen 2014. Reglement basisregistratie personen Bergen 2014 Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen (L), Gelet op de bepalingen van de: Wet basisregistratie personen; Wet bescherming persoonsgegevens en

Nadere informatie

Agentschap BPR DGBK/BPR

Agentschap BPR DGBK/BPR Agentschap BPR DGBK/BPR In het verzoek van 26 november 2012, BPR2012/53973, heeft het Universitair Medisch Centrum Utrecht verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit een

Nadere informatie

b e s l u i t : Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Barneveld.

b e s l u i t : Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Barneveld. Nr: 08-68 De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 08-68; gelet op artikel 62 lid 4,artikel 96 eerste lid en artikel 100 eerste lid van de wet gemeentelijke

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 12 maart 2014, 2014-0000160112 heeft de directie van het Centrum indicatiestelling zorg verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Agentschap BPR DGBK/BPR In het verzoek van 17 april 2014, 2014-0000233170, heeft de buitengewoon opsporingsambtenaar van het Functioneel Parket verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking

Nadere informatie

Reglement BRP 2014 vrije derden en organen door BW.doc

Reglement BRP 2014 vrije derden en organen door BW.doc Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere Gelet op de Artikelen 3.2, 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen Wet bescherming persoonsgegevens Gelet op artikel 156 Gemeentewet Verordening

Nadere informatie

Reglement basisregistratie personen van de gemeente Doetinchem (Reglement BRP)

Reglement basisregistratie personen van de gemeente Doetinchem (Reglement BRP) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Doetinchem. Nr. 55455 8 oktober 2014 Reglement basisregistratie personen van de gemeente Doetinchem (Reglement BRP) Burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie