Werkdomein C Ondersteunende maatregelen Structuurplanning en Mobiliteitsmanagement 2. Werkdomein D Samenhang tussen de werkdomeinen A, B en C 7

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkdomein C Ondersteunende maatregelen Structuurplanning en Mobiliteitsmanagement 2. Werkdomein D Samenhang tussen de werkdomeinen A, B en C 7"

Transcriptie

1 1 INHOUD Werkdomein A: Acties i.v.m. Ruimtelijke Planningsactiviteiten 13 Werkdomein C Ondersteunende maatregelen Structuurplanning en Mobiliteitsmanagement 2 c.1 Ruimtelijke planning 2 c.2 Mobiliteitsmanagement 2 Ondersteunende en organisatorische parkeermaatregelen 3 C3 Algemene sensibilisering, campagnes 4 Module C4 Marketing en doelgroepenbeleid 4 Module C5 Handhaving 6 Werkdomein D Samenhang tussen de werkdomeinen A, B en C 7 d.1 Uitgangspunten 7 d.2 Strategische projecten (A-maatregelen) 7 d.3 Opbouw van een samenhangend routenet (B-maatregelen) 8 d.4 Ondersteunende en flankerende maatregelen (C-maatregelen) 8 Vervoersmanagement met bedrijven, diensten, scholen, evenementen (C1) 8 Tarifering (C2) 8 Campagnes (C3) 9 Marketing, informatie en promotie naar doelgroepen (C4) 9 Handhaving (C5) 9 Interne organisatie (C6) 9 e Actieplan en monitoring 10 Instrumenten voor evaluatie en monitoring 10 e.1 ACTIEPROGRAMMA 12

2 2 WERKDOMEIN C ONDERSTEUNENDE MAATREGELEN STRUCTUURPLANNING EN MOBILITEITSMANAGEMENT C.1 RUIMTELIJKE PLANNING Opmaak structuurplan C.2 MOBILITEITSMANAGEMENT Mobiliteitsbeleid is ook een kwestie van mensen. Kennis en houding, belangen en gewoonten bepalen het verkeersgedrag en de visie op verkeer en mobiliteit. Een geslaagd mobiliteitsbeleid is een zaak van de juiste informatie, vorming en communicatie. Het werkdomein C is gericht op acceptatie door de bevolking en de noodzakelijke gedragsverandering tot duurzame mobiliteit. Het uiteindelijke doel van dit werkdomein is het inperken van individuele verplaatsingen per auto en een toename van verplaatsingen met duurzame vervoerswijzen (te voet, fiets, openbaar vervoer, carpool). Ieder speelt zijn rol: politici, ambtenaren, adviesraden en commissies, scholen en bedrijven. Enkele specifieke kenmerken van mobiliteitsmanagement zijn: Samenwerking en partnership tussen de verschillende actoren. De gebruikte instrumenten zijn gebaseerd op informatie, communicatie, organisatie en coördinatie. Meestal gericht op specifieke doelgroepen of op specifieke verplaatsingsmotieven. Mobiliteitsmanagement kan worden geïntroduceerd op het niveau van een site, waar grote volumes wegverkeer worden aangetrokken of gegenereerd. De belangrijkste wenselijke maatregel is het aantrekken van een planningsambtenaar/mobiliteitsambtenaar en alle betrokken diensten groeperen in een mobiliteitscel/of cel Ruimtelijke Ordening Mobiliteit die alle gemeentelijke opdrachten en activiteiten in relatie tot mobiliteit (en ruimtelijke ordening) opzet, uitwerkt en begeleidt. Een dergelijke cel heeft zowel een beleidsuitvoerende als beleidsvoorbereidende functie. In het actieplan wordt een overzicht gegeven van mogelijke activiteiten van deze cel. In grote lijnen kunnen volgende activiteiten worden onderscheiden: vervoersmanagement met bedrijven, (gemeente)diensten, scholen en evenementen; Gebruik van tarifering van openbaar vervoer, parkeren als element van duurzaam mobiliteitsbeleid: betalend parkeren; Algemene sensibilisering met campagnes; Specifieke marketing, informatie en promotie naar doelgroepen over (strategische) projecten: mobiliteitsgids voor (nieuwe) inwoners (ook op website gemeente), mobiliteitsgids voor bezoekers aan de stad (ook op website gemeente), invoeren van schoolpool: gezamenlijk naar school te voet / fiets /auto, gemeentelijke subsidie voor fiets met elektrische hulpmotor? met de fiets mee op de (lokale) bus; uitwerken van een handhavingsplan ten behoeve van nieuwe reglementen; verhoogd toezicht snelheid op probleemtrajecten; gemachtigde opzichters in schoolomgevingen.

3 3 Ondersteunende en organisatorische parkeermaatregelen Tarifering openbaar vervoer, parkeren 1. Parkeertarief op parkeerlocaties nabij halten en stations integreren met trein, tram en bus 2. Parkeertarieven diversifiëren naar plaats, tijdstip, autobezetting 3. Bewonersparkeren variëren naargelang het om gezinnen met één of meerdere auto s gaat 4. Belasting op het kwistige ruimtegebruik van parkeerterreinen aan de hand van de verhoudingsindex terreingebruik/bebouwde oppervlakte met het oog op een bouwkundige verdichting of nabijheid in plaats van afstand. 9 H.Heymanplein 168KP/MP/LP 1,00 EUR / uur; max. 4 uur 10 Kokkelbeekpl. 73LP/MP/KP 1,00 EUR / uur; max. 4 uur 11 AZ-M.M. 350 KP/MP/LP Vastgesteld door ziekenhuis p.m p.m Inpandige parking bij centrumbestemmingen (aantal nader te bepalen) Centrumstraten en pleinen In het parkeerregistratie- en beheerssysteem op te nemen 1,00 EUR / half uur max. 1 uur of 1,00 EUR / uur, max. 2 uur en bewonersparkeren (1) Mogelijkheid tot het nemen van een parkeerticket geldig van 9 tot 18 uur. Ingreep 2 uitgewerkt op de hierboven voorgestelde locaties geeft volgende tarifering voor de verschillende parkeerplaatsen: 1 Spoorweglaan 120 LP/MP Nog vast te stellen 2 P&R-station Leisurecenter400 (+ optie 100) P&R/LP/MP Idem 3 Winkelcentrum Wilma 200 KP/MP Idem 4 Noordlaan 150 P&R/LP Idem 5 Academie 188KP/MP (1) 1,00 EUR / uur; max. 4 uur (voor realisatie), daarna zie hoofdstuk B 6 Grote Markt, maaiveld 2x42 KP parkeerkuil 200 (+optie 82) MP/LP 1,00 EUR; max. 4 uur (voor realisatie), daarna zie hoofdstuk B 7 Zwijgershoek 232 LP/MP/KP (1) 1,00 EUR / uur; max. 4 uur 8 Kroonmolenpl. 52LP (1) 1,00 EUR / uur; max. 4 uur

4 4 C3 ALGEMENE SENSIBILISERING, CAMPAGNES MODULE C4 MARKETING EN DOELGROEPENBELEID 1. Ontwikkeling en gebruik van algemene naamgeving voor (delen van) het centrumgebied, poorten, trajecten, stations en halten, wijken, deelgemeenten, delen van buitengebieden 2. Afstemming van de bewegwijzering, de gebiedsafbakening, de parkeergeleiding, de stations- en haltennamen en de wegencategorisering op deze naamgeving. 3. Uitbreng van een model van bereikbaarheidsgids voor bedrijven, instellingen, evenementen met vermelding van: postadres, telefoonnummer en internetadres nabijgelegen halte of station openbaar vervoer mogelijkheid tot vervoer op aanvraag: taxi, treintaxi, belbus lijnnummers en frequentie van de O.V.-lijnen nabijgelegen parking, parkeerregulering fietsroute en fietsstalling 4. Bijzondere vervoersorganisatie: evenementenbus Winkelbus: vanaf P&R-E17 Tweejaarlijkse wijkvergaderingen over het gehele grondgebied, waar strategische projecten worden toegelicht en waar de door de bewoners, met een antwoordkaart op voorhand ingediende, probleemsignalering wordt behandeld (ingevoerd vanaf najaar 2001). Aangrijpen van bestaande kansen zoals dag van de klant, week van de vervoering, week van de zachte weggebruiker, begin van het schooljaar, eindejaarsshopping om gerichte acties te voeren. Informatiecampagne openbaar vervoer. Zie op de volgende bladzijde een ontwerp van een dienstregelingfolder. Merk op dat het voorliggende exploitatieconcept van het stadsnet van De Lijn, waarbij alle lijnen in mekaar overgaan, in één tabel samengebracht kunnen worden voor alle dagen van de week. Bovendien ziet de klant welke doorgaande verbindingen mogelijk zijn, zonder over te stappen. Exploitatie en communicatie kunnen een sterke tweespan vormen.

5 5 Voorbeeld dienstregelingfolder stadsnet Sint-Niklaas maandag tot vrijdag alle dagen alle dagen zaterdag, zondag en feestdag (niet op 31 december) lijn voertuig Klementwijk v 6:08 6:38 7:08 7:38 8:08 8:38 en 19:38 20:08 20:38 21:08 21:38 22:08 22:38 23:08 Station a 6:14 6:44 7:14 7:44 8:14 8:44 dan 19:44 20:14 20:44 21:14 21:44 22:14 22:44 23:14 Station v 6:16 6:46 7:16 7:46 8:16 8:46 om 19:46 20:16 20:46 21:16 21:46 22:16 22:46 23:16 Koopcentrum a 6:27 6:57 7:27 7:57 8:27 8:57 het 19:57 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 22:57 23:27 Koopcentrum v 6:02 6:32 7:02 7:32 8:02 8:32 9:02 half 20:02 20:32 21:02 21:32 22:02 22:32 23:02 Station a 6:14 6:44 7:14 7:44 8:14 8:44 9:14 uur 20:14 20:44 21:14 21:44 22:14 22:44 23:14 Station v 6:16 6:46 7:16 7:46 8:16 8:46 9:16 tot 20:16 20:46 21:16 21:46 22:16 22:46 23:16 Valk a 6:28 6:58 7:28 7:58 8:28 8:58 9:28 20:28 20:58 21:28 21:58 22:28 22:58 23:28 Valk v 6:03 6:33 7:03 7:33 8:03 8:33 9:03 9:33 20:33 21:03 21:33 22:03 22:33 23:03 Station a 6:14 6:44 7:14 7:44 8:14 8:44 9:14 9:44 20:44 21:14 21:44 22:14 22:44 23:14 Station v 6:16 6:46 7:16 7:46 8:16 8:46 9:16 9:46 20:46 21:16 21:46 22:16 22:46 23:16 De Ster a 6:23 6:53 7:23 7:53 8:23 8:53 9:23 9:53 20:53 21:23 21:53 22:23 22:53 23:23 De Ster v 6:03 6:33 7:03 7:33 8:03 8:33 9:03 9:33 10:03 21:03 21:33 22:03 22:33 23:03 Station a 6:14 6:44 7:14 7:44 8:14 8:44 9:14 9:44 10:14 21:14 21:44 22:14 22:44 23:14 Station v 6:16 6:46 7:16 7:46 8:16 8:46 9:16 9:46 10:16 21:16 21:46 22:16 22:46 23:16 Glycineplein a 6:27 6:57 7:27 7:57 8:27 8:57 9:27 9:57 10:27 21:27 21:57 22:27 22:57 23:27 tussenhalten werden weggelaten, ter vereenvoudiging rittijd tussen eindhalte en station op basis van de rittijden in 2001 volgens voorliggend ontwerpnet De Lijn, oktober 2001 De lijnnummering is aangepast zodat de lijnen in numerieke volgorde kunnen worden afgebeeld

6 6 MODULE C5 HANDHAVING Parkeerhandhaving met ruimtelijke inrichting (paaltjes, bomen, zitbanken ) veeleer dan met juridische middelen en repressie; aan schoolpoorten, kerken, postkantoren, feestzalen, winkelstraten. Permanent toezicht vanuit één centrale verkeersleiding op de toegangspoorten, de toeritdosering, de doorstroming openbaar vervoer, de corridor, de invalswegen, de parkeerregulering. Permanente screening van het stedelijke wegennet door in een beurtsysteem alle wegvakken, vanaf lokale weg type II, te meten: verkeerstellingen en snelheidsmetingen uit te voeren met de zogenaamde telmat. Het mobiliteitsplan wordt uitgangspunt voor handhavingsbeleid van de lokale politie, dit houdt in dat naast handhaving in functie van verkeersveiligheid ook aandacht gaat naar doorstroming van openbaar vervoer en fietsers (bv parkeren op vrije busbanen en fietspaden).

7 7 WERKDOMEIN D SAMENHANG TUSSEN DE WERKDOMEINEN A, B EN C D.1 UITGANGSPUNTEN De onderlinge afstemming tussen ruimtelijk beleid, netwerken en ondersteunende maatregelen zit feitelijk vervat in de hele opbouw van het mobiliteitsplan. Inzake ruimtelijke ontwikkelingen wordt aandacht besteed aan maatregelen die uitgaan van het principe nabijheid en de juiste functie op de juiste plek. Dit zijn ruimtelijke maatregelen die een duurzaam mobiliteitsbeleid mee ondersteunen (stimuleren gebruik openbaar vervoer, te voet gaan, fietsen). Deze gewenste ruimtelijke structuur wordt ondersteund door de categorisering van het wegennet. De categorisering houdt meer in dan een geleidingssysteem voor het gemotoriseerde verkeer. Het is een handleiding die het openbaar domein herbekijkt, vertrekkend vanuit de veiligheid, leefbaarheid voor de inwoners van de stad en de noden voor de fietser, de voetganger of het openbaar vervoer, zonder afbreuk te doen aan de bereikbaarheid met de auto. In feite wordt gestreefd naar een evenwichtigere uitbouw van het verkeerssysteem. Tegelijk moet de inrichting van het openbaar domein de stedenbouwkundige doelstellingen ondersteunen (b.v. centraliteit van hoofdstraten, knooppunten...). Uit de analyse van de modal split van de bewoners blijkt dat vooral de auto erg veel gebruikt wordt in de woon-werkpendel. Om een echt alternatief te voorzien voor het autoverkeer dient het openbaar vervoer aantrekkelijker en sneller te zijn. De rol van de NMBS daarin is cruciaal. In het beleidsplan pleiten we dan ook voor het versterken van de rol van het station. De hele stationsomgeving dient wel te worden geoptimaliseerd. Bovendien is een performanter stads- en streekvervoer nodig. Deze initiatieven worden afgestemd op het ruimtelijk beleid. De beleidsmaatregelen met betrekking tot de ruimtelijke structuur en de verkeersstructuur worden ondersteund door flankerende maatregelen die gedrag en houding van mensen ten opzichte van mobiliteit moeten helpen veranderen. Hiervoor moet werk gemaakt worden van doelgerichte campagnes, b.v. om het gebruik van het openbaar vervoer te promoten, ter ondersteuning van de uitvoering van het mobiliteitsplan. Het fietsbeleid krijgt aparte aandacht: zowel in de campagnes (b.v. sportief op weg naar school) als in andere ondersteunende maatregelen zoals fietsenstallingen, verhuur van fietsen en bewegwijzering. D.2 STRATEGISCHE PROJECTEN (A-MAATREGELEN) In Sint-Niklaas staan meerdere strategische projecten op stapel: Scholenbuurt, Station en omgeving, Grote Markt, Cultuursite, Ziekenhuizen en Hogeschoolcampus, Koopcentrum en omgeving, en een aantal stadspoorten: West, Oost, Vijfstraten en De Ster. Wat het fietsbeleid betreft, kan het gaan om de integratie van fietsroutes in een schoolerf, een stationsplein, een stedelijk plein, een laan of een verblijfsgebied, en het betrekken van de fietsenstalling in ieder parkeervraagstuk bij zo n project. Dit alles is aan de orde bij (her)bouw van belangrijke functies. Het openbaar vervoer is hierin telkens prominent aanwezig om de overstap met een ander vervoermiddel in optimale omstandigheden te waarborgen. Het

8 8 voetgangersdomein en het verblijfsgebied verzoenen overstap en activiteiten van openbaar en privaat domein. De autobereikbaarheid wordt op maat van de convivialiteit uitgewerkt: welkom in de stad, maar met mate, wat snelheid en getal betreft. D.3 OPBOUW VAN EEN SAMENHANGEND ROUTENET (B-MAATREGELEN) D.4 ONDERSTEUNENDE EN FLANKERENDE MAATREGELEN (C-MAATREGELEN) Men kan een gunstig fietsklimaat scheppen door het nemen van ondersteunende en flankerende maatregelen. Vervoersmanagement met bedrijven, diensten, scholen, evenementen (C1) Het routenet van alle modi wordt zo opgezet, dat de overgang van en naar een ander ruimtelijk schaalniveau duidelijk wordt: plaatselijk wordt de toegang verleend, stedelijk wordt verzameld en naar andere bestemmingen worden verbindingen mogelijk gemaakt. In een auto- en fietsnet wordt dit via wegencategorisering met knooppunten van verschillende orde uitgewerkt. In een openbaarvervoersysteem ook, met dat verschil dat het om een naadloze uitwerking van de vervoersketen gaat met overstap tussen modi. De al te vaak eenzijdig op de verkeerscode gerichte verkeersopvoeding in school vakoverschrijdend oriënteren: leren fietsen als lichamelijke opvoeding, vervoersopvoeding binnen het vak wereldoriëntatie. Organisatie van fietspool: begeleid fietsen in groep tussen de eigen woonwijk en de school. Vooral bij commerciële en openbare gebouwen moet een stallingbeleid voor de fiets ontwikkeld worden. Bij evenementen en op tijdelijk drukbezochte plaatsen kan een mobiele fietsenparking het tijdelijke stallingprobleem in goede banen leiden. Een mobiele stallingcontainer kan hierbij ingezet worden. Tarifering (C2) Dienstfietsen voor korte verplaatsingen. Fietsvergoedingen voor pendelaars verstevigen de positie van de fiets. Bij het heffen van de milieubijdrage kunnen autoloze gezinnen aanspraak maken op een verminderde bijdrage.

9 9 Campagnes (C3) Deelnemen aan de campagneweken Week van de vervoering en Week van de zachte weggebruiker, bijvoorbeeld met een fietszondag. Sensibilisering, b.v. fietsgraveercampagne als diefstalpreventie. Met de fiets naar het werk, naar de winkel, de sportclub, de vergadering, de natuurwandeling en dergelijke. Marketing, informatie en promotie naar doelgroepen (C4) Bewegwijzering van de fietsroutes moet dit net gebruiksvriendelijker maken. Een wedstrijd onder scholen en bedrijven met de beste fietsenstalling bevordert een fietsvriendelijk imago. Informatie over het gecombineerd gebruik van een vouwfiets en de auto moeten langparkeerders aanmoedigen randstadparkings te gebruiken in plaats van de duurdere centrumparkings. Recreatieve fietsroutes opnemen in informatiebrochure. Aan de uitgang van het station Sint-Niklaas, tevens verhuurstation, het fietsrouteplan uithangen. Tevens folders voorzien met het Wase routenet. Handhaving (C5) Interne organisatie (C6) Zoals gezegd moet het beleidsplan fiets afgestemd worden op het provinciale fietsrouteplan dat in opbouw is in alle Vlaamse s. Invoering van het Fiets- en Stadstreinconcept: fietsen vlot mee in de trein die om het half uur rijdt. Dit op volgende verbindingen: 1. Sint-Niklaas Temse Bornem Puurs Willebroek Mechelen (De piekuurtreindienst wordt geheel opgenomen in de halfuursfrequentie). 2. Antwerpen-Berchem Antwerpen-Zuid Beveren Sint-Niklaas Sinaai/Belsele Lokeren Gent-Dampoort Gent-Sint-Pieters (Samen met de bestaande IC s wordt er een kwartierfrequentie voorzien op deze hoofdspoorlijn. De piekuurtreindienst wordt grotendeels opgeslorpt door deze nieuwe treindienst). Organisatie van jaarlijkse verkeerstellingen 'fiets' op het hoofdnet. Opnemen van de fietsinfrastructuur in een GIS-bestand met het oog op beheer en onderhoud. Ontwerp van fietsroutes afstemmen op verzuchtingen van de groendienst, natuurbouw en bermbeheer; en op deze van de reinigingsdienst wat netheid en hygiëne betreft. Aan het slot van het actieplan is een overzicht toegevoegd onder de vorm van een kritisch pad, waaruit de rangorde van planningsactiviteiten, uitvoeringsactiviteiten en ondersteuning overzichtelijk samen staan in één tabel. Diefstalpreventie door verderzetting fietsregistratie en -graveringen. Fietshandelaars zullen moeten doorgroeien tot kwaliteitsvolle garagisten om het groeiend aantal fietsen veilig en wel op de baan te houden. Onderhoudscontract introduceren bij de fietsherstellers, zodat de fietser jaarlijks wordt uitgenodigd om zijn fiets te laten nakijken.

10 10 E ACTIEPLAN EN MONITORING Aan de partners is gevraagd dit actieplan aandachtig door te nemen en het verder op te bouwen of aan te vullen. Dit actieplan wordt voorgesteld in een tabel bestaande uit: projectnummer, toelichting, initiatiefnemende partner, partners, raming en bijkomende opmerkingen. Wat de acties met AWV als initiatiefnemer betreft, werd een princiepsovereenkomst goedgekeurd (zie bijlage). Wat de acties in het stationsomgevingsproject betreft werd een raamovereenkomst met de betrokken publieke en private partners goedgekeurd. INSTRUMENTEN VOOR EVALUATIE EN MONITORING Er wordt onderscheid gemaakt in een jaarlijkse voortgangsrapportage en een inhoudelijke monitoring. De jaarlijkse voortgangsrapportage kan gebeuren aan de hand van de bestaande tabel van het actieplan waarin onderscheid gemaakt wordt in vijf stappen: - project door initiatiefnemer opgestart - project halfweg - project voor drievierde uitgevoerd - project uitgevoerd - (project geëvalueerd)

11 11 Een extra commentaarkolom kan aandachtspunten voor het volgende jaar aangeven. Voor de inhoudelijke monitoring worden volgende instrumenten bepaald: 1. Monitoring mobiliteitskeuze en eventuele verschuivingen in modal shift: 1.1 De parnters van het mobiliteitsbeleid (gemeentediensten, scholen, bedrijven, ziekenhuizen, handelaars,.station, ) wordt gevraagd jaarlijks de vervoerwijzekeuze van werknemers, bezoekers, klanten in kaart te brengen, dit naar aanleiding van bedrijfsvervoerplannen, schoolvervoerplannen, 2. MONITORING GEBRUIK VAN DE NETWERKEN 2.1 resultaten gebruik netwerk De Lijn: abonnementen aantal opstappende reizigers op representatieve halten 3. MONITORING VAN PRESTATIES VAN DE NETWERKEN 3.1 Een jaarlijkse tevredenheidsenquête over het mobiliteitsaanbod in Sint- Niklaas (gericht naar de bewoners van sint Niklaas). Hiernaast wordt in algemene termen gerapporteerd over de soorten klachten 3.2 Jaarlijks wordt een overzicht gemaakt van de verkeersongevallen op het netwerk 3.3 Jaarlijks wordt (in dezelfde periode) de snelheid op de bustrajecten van de centrale buscorridor in beeld gebracht door de Lijn (van station tot koopcentrum). 3.4 Over de klantenenquête van het belbussyteem zal systematisch worden geraporteerd. resultaten van registratiesystemen 2.2 Jaarlijks zullen op een 2O tal representatieve plaatsen (bovengemeentelijk net en lokale wegen type I) doorsnedetellingen worden uitgevoerd door de politie (d. m. v. teltegels). 2.3 Resultaten van inkomsten uit parkeermeters en automaten zullen vanaf nu per straat, plein en zone worden geïnventariseerd. 2.4 Het gebruik van publieke fietsstallingen zal jaarlijks worden geïnventariseerd.

12 12 E.1 ACTIEPROGRAMMA Dit actieprogramma wil een duidelijk overzicht geven van de te nemen maatregelen met het oog op duurzame mobiliteit: veilig, leefbaar en beheersbare mobiliteit afgestemd op de ruimtelijke structuur en ontwikkeling van Sint-Niklaas, multimodaal, gepaard gaande met organisatorische en ondersteunende maatregelen. Volgende afkortingen werden gebruikt: Timing De spreiding van de investeringen wordt aangegeven met het volgende onderscheid in tijd: KT, korte termijn: tot en met 2004; MT, middellange termijn: ; LT, lange termijn: na Initiatief De initiatiefnemende partners: AWV, administratie Wegen en Verkeer; AROHM; administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen AQU, Aquafin Prov., Oost-Vlaanderen; Pol., federale politie; De Lijn, De Lijn; NMBS, Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen; Stad, stad Sint-Niklaas; eventuele andere partners, zoals onderwijsinrichtingen, (groepen van) bedrijven, culturele en recreatieve voorzieningen, buurgemeenten... Partners Idem als bij de initiatiefnemende partners, voor zover ze partnerschap aan (kunnen) gaan in de actie Raming Per duizend Euro, bijvoorbeeld: 25 (wat ongeveer overeenstemt met één miljoen BEF van weleer). In de tabel ontbreken wel een aantal ramingen. Zie hiervoor de hierbij gevoegde princiepsovereenkomst, waarin tal van bedragen met betrekking tot gewestwegen of over te dragen wegen zijn opgenomen. Opmerking. Het kan hier gaan om: planningsactiviteit, bijvoorbeeld een actie zoals opnemen in structuurplan procesverloop, bijvoorbeeld een actie die volgt na actie xx(letter en cijferaanduiding) te grijpen kans, bijvoorbeeld actie koppelen aan Aquafinwerken.

13 13 WERKDOMEIN A: ACTIES I.V.M. RUIMTELIJKE PLANNINGSACTIVITEITEN Nr Project Toelichting Timing Initiatief Partner(s) Raming x Opmerking A1 INPASSING MOBILITEITSEFFECTEN IN DE GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR (BPA S, APA S STRUCTUURPLANNING) Versterkte stedelijke groei, geen stadsuitleg 1 Ontwerp Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Inpassen van de structurerende elementen van het duurzame beleidsscenario 2 Ontwerp Ruimtelijke Structuurplan Sint-Niklaas Inpassen van de structurerendeelementen van het beleidsscenario 3 Afbakening stedelijk gebied Streven naar afbakening binnen de westkam, de oostkam en de E17. KT Provincie Gemeenten, stad, AROHM KT Stad AROHM, KT Vlaams Gewest Stad, AROHM, 4 Wijziging gewestplan tracé westkam Nieuw tracé N41 tot N403 vastleggen MT AWV AROHM, stad 5 Suburbanisatie van centrumfuncties (scholen, culturele, sportieve en recreatieve attractiepolen) tegengaan 6 Afbakening van het centrumgebied korte corridor en lange corridor Ruimtelijke uitvoeringsplannen ontwikkelen voor de buitengebieden (Her)bestemming van centrumfuncties in ruimtelijk uitvoeringsplan MT Stad Provincie, scholen, bedrijven, cultureel centrum, MT Stad AWV, De Lijn Opdrachthouder: GEDAS Definitieve versie jan Opdrachthouder: BELGROMA Opdrachthouder: studiegroep OMGEVING Gemeentelijk/ Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Korte corridor: Margarethaplan lange corridor: LT, opnemen in gewenste ruimtelijke structuur

14 14 Nr Project Toelichting Timing Initiatief Partner(s) Raming x Opmerking 7 Versterken kernen in het buitengebied en wijken in de stadsrand Ruimtelijke uitvoeringsplannen voor deze gebieden met lokale verzorgende functies (nabijheid) MT Stad A2 ONDERBOUWEN VAN DE RUIMTELIJKE STRUCTUUR MET STRATEGISCHE PROJECTEN 1 Realisatie van de corridor: Stationsomgeving Uitwerking concept stationsgebied: 1.overstapfunctie 2.verkeerscirculatie (vanaf Vijfstraten tot Hofstraat) 2 Realisatie van de corridor: Cultuursite Stedenbouwkundig ontwerp: Hofstraat, VTS, Huize de Meerleer en Parking- Academie, fietsroute, schoolerf 3 Realisatie van de corridor: Centrumpleinen Grote Markt en OLV-plein (Margarethaplan) 4 Realisatie van de corridor: Parklaan, deel Grote Markt Moerlandstraat 5 Realisatie van de corridor: Park, Hogeschool- en ziekenhuiscampus Grote Markt en OLV-plein hertekenen: éénheid van openbaar domein, zone 30, buscorridor en haltepleinen (zie B3, B7) en parkeren (zie B6) en ondersteunen publieksfuncties (terrasruimte, tribune boven parkeerkuil), groen in de stad. Hertekenen bovenbouw in uitvoer van werken Aquafin: busbaan, laanaanplanting; halteplein Park Ontwerp kruispunt Moerlandstraat Verkeersstructuurschets van de campus KT Stad, NMBS- Eurostation De Lijn, AWV PPS LT Stad Scholen, cultureel centrum KT Stad De Lijn PPS KT Stad De Lijn AQUAFIN KT Stad De Lijn AQUAFIN Masterplan CEPEZED Zie ook: budgetten in princiepsovereennkomst Wedstrijd Zwijgershoek en VTS na Margarethaplan Opnemen in planning van AQUAFIN KT: dossier AQUAFIN MT: kruispt Hospitaalstraat / Moerlandstraat

15 15 Nr Project Toelichting Timing Initiatief Partner(s) Raming x Opmerking 6 Realisatie van de corridor: Fabiolaplein Ontwerp: (halte)plein Fabiolaplein tussen Fabiolapark en Koopcentrum; rijweg N16 als doortocht, fietsroute KT AWV Stad, De Lijn, Koopcentrum 7 pro memori: streefbeeld N16 Zie wegencategorisering KT AWV Gemeenten, De Lijn,, AROHM 8 Verblijfsgebied scholenbuurt Collegestraat, Hofstraat Inpandig netwerk van looproutes Academie - Schouwburg - Markt - Stationsstraat (in aansluiting met cultuursite). Ontwerp circulatiemaatregelen lokaal autoverkeer. 9 Stedenbouwkundige ontwikkeling: Stadspoort Oost Conceptontwikkeling met het oog op ruimtereservatie Stadspoort Oost als multimodaal transferpunt: P&R, loop- en fietsroutes, stadsbus op maaiveld en verkeersplein met aansluiting van R42/ N70/Oostkam Linken aan dossier Koopcentrum Ontwerper voor streefbeeldstudie is in nov geselecteerd (mits voorbeh. Insp. Financiën) MT Stad KT: kleine ingrepen (samenwerking met voetgangersbeweging) LT Stad AWV De Lijn MT: goed uitgebouw voetgangersnetwerk + aangename verblijfsgebieden Na 2007

16 16 Nr Project Toelichting Timing Initiatief Partner(s) Raming x Opmerking 10 Stedenbouwkundige ontwikkeling: Stadspoort West Conceptontwikkeling met het oog op ruimtereservatie Stadspoort West als multimodaal transferpunt: P&R; loop- en fietsroutes, stadsbus, gescheiden van verkeersplein N70/N41 LT Stad AWV De Lijn Na 2007 A3 DOORVOEREN VAN DE WEGENCATEGORISERING A3.1 HOOFDWEGEN Hoofdfunctie = verbinden op internationaal niveau 1 Verknopen oost- en westkam met het hoofdwegennet: aansluiting E17 / N16 Downgraden van de zijrijbanen van de E17 tot primaire weg, in aansluiting met oost- en westkam 2 Realisatie lange corridor Reservatie bus- en fietsroute N16 Reservatie halteplein P&RE17 en stadsrandparking KT AWV Stad Zie ook: budgetten in princiepsovereennkomst LT AWV Stad De Lijn te onderzoeken in ruimtelijk streefbeeld N16

17 17 Nr Project Toelichting Timing Initiatief Partner(s) Raming x Opmerking A3.2 PRIMAIRE WEGEN Type I hoofdfunctie = verbinden op Vlaams niveau 1 N16 ten zuiden van E17 Opmaak ruimtelijk streefbeeld voor N16 tussen Sint-Niklaas en Mechelen Type II hoofdfunctie = verzamelen op Vlaams niveau 2 Streefbeeld Westkam : N41 ten zuiden van N70 Opmaak ruimtelijk streefbeeld N41, ten zuiden N70, als westkam KT AWV Gemeenten, De Lijn,, AROHM MT AWV Gemeenten, De Lijn,, AROHM 3 Realisatie Oostkam Opmaak RUP vak N70 E17 MT AWV Stad, De Lijn, AROHM, NMBS Zie ook: budgetten in princiepsovereennkomst A3.2 SECUNDAIRE WEGEN Type II hoofdfunctie = verzamelen op streekniveau 1 Realisatie Westkam : N41 tussen N70 en N403** Opmaak streefbeeld westkam en toegangen tot de stad Opmaak RUP vak R42 N403 KT/ LT** AWV Stad, ARHOM, De Lijn, NMBS KT: doortrekking tot over spoorweg, tot R42 **LT: doortrekking parallel met Hoge Bokstraat

18 18 Nr Project Toelichting Timing Initiatief Partner(s) Raming x Opmerking Type III bovenlokale openbaarvervoer- en fietsas 3 Realisatie lange corridor: N16, tussen N70 en E17 Opmaak streefbeeld secundaire weg type III 4 N70 Streefbeeld doortocht over het gehele grondgebied, De Ster 1000 Appels Overname door stad vak tussen oost- en westkam en herinrichting** LT AWV Stad De Lijn LT AWV Stad De Lijn Stad 1.500** ** Zie ook: budgetten in princiepsovereennkomst A3.3 LOKALE WEGEN Type I hoofdfunctie = verbinden op lokaal niveau 1 Selectie invalswegen van en tot aan de rand van het stedelijk gebied Marktstraat Nauwstraat tot Westkam (Sinaai <-> Puivelde <-> Westkam) Turkyen Huis Ten Halve Klapperbeekstraat (Nieuwkerken-Waas <-> Oostkam) Vrouw-Mariastraat Sint-Gillisbaan (Sint-Gillis-Waas/ Hoogeinde <-> R42) KT Stad, Pol. Afhankelijk van selectie van AWV en nihil Tevens selectie van snelheidszoneringen (bebouwde kommen) i.s.m. Kettermuitstraat - Dendermondse Steenweg - Kapelstraat (Waasmunster <-> Oostkam <->Sint-Niklaas- Kapelstraat <-> N16) Ster Zonneken Bellestraat Raapstraat (Ster <-> Oostkam)

19 19 Nr Project Toelichting Timing Initiatief Partner(s) Raming x Opmerking 2 Selectie van lokale (kernverbindende) wegen van het buitengebied Sinaai: Hulstbaan (Sinaai <-> Lokeren), Zwaanaardestraat (Sinaai <-> Eksaarde), Puiveldestraat Kruisstraat (Sinaai <-> Puivelde), Wijnveld (Sinaai <-> N70) Nieuwkerken: Gijselstraat Drielindenstraat (Nieuwkerken-Waas <-> Sint-Gillis-Waas), Vrasenestraat (Nieuwkerken-Waas <-> Vrasene), Nieuwkerkenstraat Heihoekstraat - N70 KT Stad, Pol. Afhankelijk van selectie van AWV en Nihil Tevens selectie van snelheidszoneringen (bebouwde kommen) i.s.m. A3.4 LOKALE ONTSLUITINGSWEGEN Algemeen: Verkeersleefbaarheid is prioritair 1 Selectie ontsluitingswegen van het stedelijk gebied Stedelijke hoofdontsluiting via westkam: verlengde Heistraat, verlengde R42, Tuinlaan, N70 en Driegaaienstraat, Kettermuit In kernstad lokale ontsluitingswegen naar invalswegen KT Stad, Pol. Afhankelijk van selectie van AWV en Nihil Verlengde Heistraat = MT Tevens selectie van snelheidszoneringen (bebouwde kommen) i.s.m. 2 Selectie wijk, KMO-, campusontsluitingswegen Ontsluitingswegen voor woon- en activiteitengebieden: Parklaan en Moerlandstraat, Driegaaienstraat, Plezantstraat, Driekoningenstraat, Antwerpsesteenweg, Vijfstraten... KT Stad, Pol. Afhankelijk van selectie van AWV en Nihil Tevens selectie van snelheidszoneringen (bebouwde kommen) i.s.m.

20 20 Nr Project Toelichting Timing Initiatief Partner(s) Raming x Opmerking 3 Selectie ontsluitingswegen naar secundair wegennet Belseledorp (Belsele <-> N70) Doorgetrokken Scheerderslaan/ G. Gezellelaan (station <-> westkam) Tuinlaan Valk Langhalsbeekstraat Moleken (westkam <-> Sint-Niklaas zuid) Vossekotstraat (-> N70) KT Stad, Pol. Afhankelijk van selectie van AWV en Nihil Tevens selectie van snelheidszoneringen (bebouwde kommen) i.s.m. Heihoekstraat (Nieuwkerken-Waas <-> N70) Rozenlaan Tuinlaan (Belsele <-> westkam) A3.5 ERFTOEGANGSWEG Woonstraat, winkelstraat, landelijke weg, fietsweg A Algemeen: 1. De bebouwde kommen op korte termijn afbakenen als Zone Gefaseerd invoeren van Zone 30 in woon- en winkelstraten. (jaarlijks budget) 3. Knippen van doorgaande relatie indien sprake van sluipverkeer Infrastructurele aanpassingen op strategische locaties (jaarlijks budget wegen ). 5. Voetpaden en fietspaden (budget op 6 jaar)

Actieprogramma ABC. Werkdomein Ruimtelijk beleid. Werkdomein Actie Locatie Hoofddoelstelling Budget Prioriteit Initiatiefnemer Partners Timing

Actieprogramma ABC. Werkdomein Ruimtelijk beleid. Werkdomein Actie Locatie Hoofddoelstelling Budget Prioriteit Initiatiefnemer Partners Timing Actieprogramma ABC Werkdomein Ruimtelijk beleid A.1: gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Uitvoering Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 0,00 Gemeente A.2: ruimtelijke uitvoeringsplannen BPA De Bergen

Nadere informatie

Mobiliteitsplan Sint-Niklaas Ontwerp Beleidsplan. Carl Hanssens Schepen Mobiliteit

Mobiliteitsplan Sint-Niklaas Ontwerp Beleidsplan. Carl Hanssens Schepen Mobiliteit Mobiliteitsplan Sint-Niklaas Ontwerp Beleidsplan Carl Hanssens Schepen Mobiliteit 4/11/2014 Procesverloop GBC uitwerkingsnota (te verbreden en verdiepen thema s) 5 juni 2014 Opmaak van het beleidsplan

Nadere informatie

Hoofddoelstelling. Brugge wordt DÉ fietsstad van Vlaanderen INFRASTRUCTUUR. Lange termijn visie op fietsbeleid in Brugge

Hoofddoelstelling. Brugge wordt DÉ fietsstad van Vlaanderen INFRASTRUCTUUR. Lange termijn visie op fietsbeleid in Brugge FIETS PLAN BRUGGE Hoofddoelstelling Lange termijn visie op fietsbeleid in Brugge Brugge wordt DÉ fietsstad van Vlaanderen Veiligheid Fietscomfort INFRASTRUCTUUR Strategische doelstelling Het stadbestuur

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Project Gent Sint Pieters. Mober zone B (excl. B1) en C

Project Gent Sint Pieters. Mober zone B (excl. B1) en C Project Gent Sint Pieters Mober zone B (excl. B1) en C AGENDA Studiegebied Mober Huidige verkeerssituatie Zone B (excl. B1) en C: programma, verkeersgeneratie en parkeren Mobiliteitseffecten Flankerende

Nadere informatie

Stappenplan voor het opstellen van een mobiliteitsplan

Stappenplan voor het opstellen van een mobiliteitsplan Stappenplan voor het opstellen van een mobiliteitsplan Duurzame mobiliteit hoeft niet noodzakelijk veel te kosten of veel tijd in beslag te nemen. Heel wat maatregelen zijn heel eenvoudig en hebben toch

Nadere informatie

Parkeerbeleid in Kortrijk

Parkeerbeleid in Kortrijk Parkeerbeleid in Kortrijk 25 februari 2014 Kortrijk oppervlakte: 80,03 km² bevolking: 75.087 huishoudens: 32.564 scholen kleuter & basis: 35 9.080 middelbaar: 24 10.950 hoger onderwijs: 3-9.604 economie

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas

Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren van een veiligheidscultuur in de stad Sint- Niklaas. Het is beter dat er een beperkt aantal acties worden uitgewerkt,

Nadere informatie

Infodagen mobiliteit. Provinciaal Mobiliteitscharter. Provinciaal Mobiliteitsbeleid 6/02/2013

Infodagen mobiliteit. Provinciaal Mobiliteitscharter. Provinciaal Mobiliteitsbeleid 6/02/2013 Infodagen mobiliteit 7 februari 2013 Vereniging van Vlaamse Provincies Provincie Oost-Vlaanderen Gedeputeerde Mobiliteit Peter Hertog Directeur directie Ruimte R01 Mark Cromheecke 1 Provinciaal Mobiliteitscharter

Nadere informatie

BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM

BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM BELEIDSPLAN OPENBARE VERLICHTING 2013 2017 BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM Bijlage 4 bij Beleidsplan Openbare Verlichting 2013 2017 Pagina 1 van

Nadere informatie

College van 23 oktober 2015

College van 23 oktober 2015 College van 23 oktober 2015 Stad en haven investeren 350 miljoen euro in leefbaarheid en mobiliteit...2 Kom Slim naar Antwerpen tijdens de grote wegenwerken (SW A234 nr. 08845)...5 Stad en haven investeren

Nadere informatie

Stappenplan voor het opstellen van een schoolvervoerplan

Stappenplan voor het opstellen van een schoolvervoerplan Procedures - Schoolvervoerplan stappenplan / 1 Stappenplan voor het opstellen van een schoolvervoerplan I N H O U D 1. Inventarisatie van de vervoermiddelen... 2 2. Inventarisatie van de knelpunten...

Nadere informatie

Traject tram en herinrichting openbare ruimte Verloop en planning werken Maatregelen tijdens werfsituatie TRAM 9 IN AANTOCHT

Traject tram en herinrichting openbare ruimte Verloop en planning werken Maatregelen tijdens werfsituatie TRAM 9 IN AANTOCHT Traject tram en herinrichting openbare ruimte Verloop en planning werken Maatregelen tijdens werfsituatie TRAM 9 IN AANTOCHT Trajecttram Trajectvan Simonistot Romeinse Steenweg Tram in eigen bedding tussen

Nadere informatie

Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Zuienkerke

Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Zuienkerke Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Zuienkerke Situering gemeente Zuienkerke De gemeente Zuienkerke ligt in West-Vlaanderen, ingesloten tussen de provinciehoofdstad Brugge en de Belgische

Nadere informatie

Parkeervraagstuk Stationsomgeving Maastricht. Raadscommissie Stadsbeheer, Milieu en Mobiliteit 14-05-2012

Parkeervraagstuk Stationsomgeving Maastricht. Raadscommissie Stadsbeheer, Milieu en Mobiliteit 14-05-2012 Parkeervraagstuk Stationsomgeving Maastricht Raadscommissie Stadsbeheer, Milieu en Mobiliteit 14-05-2012 Functies stationsomgeving Tramverbinding / tramhalte Busstation (circa 12 halten + bufferfunctie)

Nadere informatie

Bedrijven en vervoerplannen: de praktijk

Bedrijven en vervoerplannen: de praktijk Bedrijven en vervoerplannen: de praktijk Pieter Derudder Diensthoofd Mobiliteit 18/11/2014 Inspiratiedag Leg de Link Bedrijfsvervoerplan Een bedrijfsvervoerplan is een pakket van maatregelen op maat van

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder

Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren van een veiligheidscultuur in de gemeente Heusden-Zolder. Het is beter dat er een beperkt aantal acties worden

Nadere informatie

Vademecum duurzaam parkeerbeleid in Vlaanderen

Vademecum duurzaam parkeerbeleid in Vlaanderen INLEIDING + LEESWIJZER 3 Vademecum duurzaam parkeerbeleid in Vlaanderen Inleiding Weinig aspecten in gemeentelijk mobiliteitsbeleid roepen zoveel discussie en controverse op als parkeren. Bij parkeren

Nadere informatie

Welkom op het eerste dialoogcafé van het Project Gent Sint-Pieters PARKEREN

Welkom op het eerste dialoogcafé van het Project Gent Sint-Pieters PARKEREN Welkom op het eerste dialoogcafé van het Project Gent Sint-Pieters PARKEREN 30/03/2010 1 Welkom. Dit is de tweede van twee presentaties van het Project Gent Sint- Pieters over mobiliteit anno 2010. Hier

Nadere informatie

Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2

Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2 Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2 Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk

Nadere informatie

Keizerpoort terug op de kaart

Keizerpoort terug op de kaart Keizerpoort terug op de kaart Toegangspoort tot de Gentse stadskern Tussen Brusselsesteenweg en De Keizerpoort of Brusselsepoort is de verdwenen stadspoort die de zuidoostelijke toegang tot de stadskern

Nadere informatie

Mobiliteitsplan Drechtsteden >

Mobiliteitsplan Drechtsteden > De zeven Drechtsteden (Alblasserdam, Dordrecht, s-gravendeel, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht) brengen twee nota s in de inspraak. Deze beschrijven hun visie op bereikbaarheid

Nadere informatie

Dossier Verkeersenquête 2012-2013

Dossier Verkeersenquête 2012-2013 Dossier Verkeersenquête 2012-2013 Motivatie dossier Zoals scholen in andere gemeenten in ons land, heeft ook onze school te maken met een sterk groeiend aantal leerlingen. Dit heeft als gevolg dat wij

Nadere informatie

Op weg naar een veilig en duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid

Op weg naar een veilig en duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid Op weg naar een veilig en duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid Inleiding Structuur 1. Mobiel 21 2. Duurzame mobiliteit en verkeersleefbaarheid (in dorpen) 3. Mobilometer - Testinstrument voor steden en gemeenten

Nadere informatie

De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen

De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen Fietsersbond vzw Afdeling Kontich De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen De zuidrand van Antwerpen is een dicht bevolkt gebied. Gelukkig zijn er toch nog enkele groene gebieden. Tussen

Nadere informatie

BETREFFENDE HET STREEFBEELD ALS BELEIDSINSTRUMENT STUDIE MC/03/1201 JULI 2004

BETREFFENDE HET STREEFBEELD ALS BELEIDSINSTRUMENT STUDIE MC/03/1201 JULI 2004 ONDERZOEKSOPDRACHT BETREFFENDE HET STREEFBEELD ALS BELEIDSINSTRUMENT STUDIE MC/03/1201 SAMENVATTING EINDRAPPORT JULI 2004 OPDRACHTGEVER MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP DEPARTEMENT LEEFMILIEU EN INFRASTRUCTUUR

Nadere informatie

STREEFBEELDSTUDIE EEN NIEUWE N8 VAN KORTRIJK TOT WEVELGEM

STREEFBEELDSTUDIE EEN NIEUWE N8 VAN KORTRIJK TOT WEVELGEM STREEFBEELDSTUDIE EEN NIEUWE N8 VAN KORTRIJK TOT WEVELGEM VAN KORTRIJK TOT WEVELGEM WAT KAN BETER? De huidige N8 zorgt voor heel wat knelpunten voor het plaatselijk en doorgaand verkeer in Kortrijk en

Nadere informatie

Handelsdokbrug. Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Informatievergadering Donderdag 2 februari 2012, om 20 uur

Handelsdokbrug. Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Informatievergadering Donderdag 2 februari 2012, om 20 uur Nero Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Handelsdokbrug Informatievergadering Donderdag 2 februari 2012, om 20 uur De Centrale, Kraankindersstraat 2, 9000 Gent Openbaar onderzoek van 9 januari tot 8

Nadere informatie

Mobiliteitscontext in Vlaanderen

Mobiliteitscontext in Vlaanderen Mobiliteitscontext in Vlaanderen Joris Willems PCVO Handel afdeling Verkeerskunde (HSV) Diepenbeek (www.pcvohandel.be/verkeerskunde) Mobiliteit en ruimtelijke ordening: hoe zit dat eigenlijk? Voorbeeld:

Nadere informatie

Leuven Noord. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Leuven Noord. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Leuven Noord BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek Motivatienota Onteigeningsplan Recreatiezone Melsbroek 1. LIGGING PLANGEBIED De gemeente Steenokkerzeel is gelegen in Vlaams-Brabant, ten noord-oosten van Brussel, tussen de gemeenten Machelen, Zaventem,

Nadere informatie

de ontwikkeling van de nieuwe duurzame stadswijk aan Gent Sint Pieters

de ontwikkeling van de nieuwe duurzame stadswijk aan Gent Sint Pieters de ontwikkeling van de nieuwe duurzame stadswijk aan Gent Sint Pieters Reginald Claeys Departementshoofd Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein Stad Gent Aanleiding De projectontwikkeling

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 3 10 kernpunten mobiliteitsbeleid 3

Inhoudsopgave. Inleiding 3 10 kernpunten mobiliteitsbeleid 3 Inhoudsopgave Inleiding 3 10 kernpunten mobiliteitsbeleid 3 Thema Bereikbaarheid 4 1. Betrouwbare Bereikbaarheid van Toplocaties 4 2. Verkeer Bundelen, Ordenen en Inpassen 6 3. Slimme Mix van Vervoerswijzen

Nadere informatie

Stedenbouwkundige aspecten van de ontwikkeling voor Gent Sint Pieters

Stedenbouwkundige aspecten van de ontwikkeling voor Gent Sint Pieters Stedenbouwkundige aspecten van de ontwikkeling voor Gent Sint Pieters De aanleiding Gent Sint-Pieters en omgeving einde jaren 90 vanuit stedenbouwkundig oogpunt Knooppunt openbaar vervoer met groeiverwachtingen

Nadere informatie

INSPRAAKBIJEENKOMST OCMW- DOMEIN SINAAI Sint-Niklaas

INSPRAAKBIJEENKOMST OCMW- DOMEIN SINAAI Sint-Niklaas INSPRAAKBIJEENKOMST OCMW- DOMEIN SINAAI Sint-Niklaas in opdracht van het OCMW Sint-Niklaas FASE 2 ontwerpend onderzoek inspraakbijeenkomst 12 januari 2013 BRUT ism LAND en Talboom TENTOONSTELLINGSWEEK

Nadere informatie

Lijn 54 St-Niklaas Mechelen. Spoorlijn in verval

Lijn 54 St-Niklaas Mechelen. Spoorlijn in verval Lijn 54 St-Niklaas Mechelen Spoorlijn in verval Puurs, 14 november 2011 Waarom deze persontmoeting? De sporen 1 en 2 in station Puurs zijn verrot Treinen rijden 20km/h, sinds 10 augustus 2011 Avondspits,

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

Exemplarité en gestion de la flotte dans le cadre du plan de déplacements d entreprise PART 2. Voorbeeldgedrag vlootbeheer in het bedrijfsvervoerplan

Exemplarité en gestion de la flotte dans le cadre du plan de déplacements d entreprise PART 2. Voorbeeldgedrag vlootbeheer in het bedrijfsvervoerplan Exemplarité en gestion de la flotte dans le cadre du plan de déplacements d entreprise PART 2 Voorbeeldgedrag vlootbeheer in het bedrijfsvervoerplan 1 Verplichte bedrijfsvervoerplannen VERPLICHTING VOOR

Nadere informatie

Bereikbaarheid van Campus Waas

Bereikbaarheid van Campus Waas Bereikbaarheid van Campus Waas Inhoudsopgave 1.1. Adresgegevens van onze Campus...3 2. Bereikbaarheid met de trein...4 2.1. Bereikbaarheid...4 2.2. Te voet naar de campus...4 2.3. Met de taxi naar de campus...4

Nadere informatie

DE PROVINCIE ALS COÖRDINATOR FIETSBELEID

DE PROVINCIE ALS COÖRDINATOR FIETSBELEID PROVINCIAAL FIETSBELEID DE PROVINCIE ALS COÖRDINATOR FIETSBELEID De Vlaamse provincies namen de laatste jaren tal van initiatieven inzake fietsbeleid. Ze hebben de ambitie om uit te groeien tot het fietsbestuur

Nadere informatie

Wijk van de maand. Stationsbuurt Noord en Zuid

Wijk van de maand. Stationsbuurt Noord en Zuid Wijk van de maand Stationsbuurt Noord en Zuid Wat verandert er zoal voor de voetganger? Heraanleg trottoirs Veilige oversteek Circuit Walk - Citadelpark Heraanleg trottoirs Sint-Denijslaan tussen Vaerwyckweg

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Braderie 25-26-27-28 juni 2015: hoe komt u er bij?

Braderie 25-26-27-28 juni 2015: hoe komt u er bij? Braderie 25-26-27-28 juni 2015: hoe komt u er bij? De Stad Gent, De Lijn en de NMBS doen er alles aan om de weg naar en van het centrum van de stad op een optimale manier te organiseren. We zetten alle

Nadere informatie

MAATREGELEN PARKEERORGANISATIE. Parkeren in al zijn facetten. Dirk Engels

MAATREGELEN PARKEERORGANISATIE. Parkeren in al zijn facetten. Dirk Engels MAATREGELEN PARKEERORGANISATIE Dirk Engels Maatregelen parkeerorganisatie o Doelstellingen o Parkeerconcepten o Een gedifferentieerd aanbod o Sturing privaat aanbod o Fietsparkeren en- stallen o Moto s

Nadere informatie

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 84 A Relatie met het afbakeningsproces In de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur van het regionaalstedelijk

Nadere informatie

Duurzame mobiliteit in de stad Antwerpen

Duurzame mobiliteit in de stad Antwerpen Duurzame mobiliteit in de stad Antwerpen Duurzame mobiliteit in Antwerpen Lokaal Kyotoplan: acties rond energie en mobiliteit Acties duurzame mobiliteit: 1. Acties voor personeel 2. Acties voor burgers

Nadere informatie

HERTOGENSITE, LEUVEN een nieuwe start voor herontwikkeling ziekenhuissite

HERTOGENSITE, LEUVEN een nieuwe start voor herontwikkeling ziekenhuissite HERTOGENSITE, LEUVEN een nieuwe start voor herontwikkeling ziekenhuissite TRANSITIEARENA DUURZAME WIJKEN 27 mei 2014 _situering _situering _situering _situering 5. Erfgoed _bestaande toestand _bestaande

Nadere informatie

Gemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk Reglement

Gemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk Reglement Inhoud 1. Juridisch kader... 1 2. Verantwoordelijkheid van de (I)GBC in het plan- en ontwerpproces... 1 3. Oprichting en samenstelling van de

Nadere informatie

10op10 subsidies... 2. Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur - fietsfonds... 3

10op10 subsidies... 2. Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur - fietsfonds... 3 Mobiliteit 10op10 subsidies... 2 Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur - fietsfonds... 3 Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur toeristische fietspaden... 4 Projectsubsidies mobiliteit

Nadere informatie

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit.

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit. OOK Vlaams OUDEREN OVERLEG KOMITEE vzw - Vlaamse OUDERENRAAD Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES 1. Informatie en communicatie Ouderen willen de diensten en taken van de provincie beter kennen. 2. Mobiliteit

Nadere informatie

Politie als partner van het lokaal verkeersveiligheidsbeleid

Politie als partner van het lokaal verkeersveiligheidsbeleid Politie als partner van het lokaal verkeersveiligheidsbeleid Joris Willems PCVO Handel - Hogeschool voor Verkeerskunde Diepenbeek (www.pcvohandel.be) DEEL 4 GEINTEGREERDE AANPAK VAN VERKEERS- EN MOBILITEITSPROBLEMEN

Nadere informatie

Parkeerplan Gent 2020. Klimaatdag VVSG 7/5/2015 Heleen Van Eenoo

Parkeerplan Gent 2020. Klimaatdag VVSG 7/5/2015 Heleen Van Eenoo Parkeerplan Gent 2020 Klimaatdag VVSG 7/5/2015 Heleen Van Eenoo Inhoudstabel 1. Algemeen 2. Doelstelling Parkeerplan 3. Fietsparkeerbeleid 4. Autoparkeerbeleid 5. Park & Ride 6. Parkeerrichtlijnen 7. Parkeermakelaar

Nadere informatie

INFOAVOND BEWONERS 30.11.2009

INFOAVOND BEWONERS 30.11.2009 INFOAVOND BEWONERS 30.11.2009 VERLOOP VAN DE AVOND Welkom Masterplan LO 2020 algemeen Deelstudie Nieuw-Sledderlo Stand van zaken Pauze Vragen VERLOOP VAN DE AVOND Welkom Masterplan LO 2020 algemeen Deelstudie

Nadere informatie

VVP 2005 VVP 2005 VVP 2005. De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort

VVP 2005 VVP 2005 VVP 2005. De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort 4 4 De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort Bereikbaar en bewegen Voorwoord van H. Brink, Wethouder verkeer gemeente Amersfoort Hoe houden we Amersfoort bereikbaar

Nadere informatie

Formulier (augustus 2009) Sneltoets ter evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid

Formulier (augustus 2009) Sneltoets ter evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Formulier (augustus 2009) Sneltoets ter evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Gelieve geen informatie of tekst buiten de tabellen (kadertjes) in

Nadere informatie

Ruimtelijk onderzoek Gent-Dampoort Korte stavaza voor de klankbordgroep Oude Dokken 17/10/2011 VOORGAANDE AANPAK

Ruimtelijk onderzoek Gent-Dampoort Korte stavaza voor de klankbordgroep Oude Dokken 17/10/2011 VOORGAANDE AANPAK Ruimtelijk onderzoek Gent-Dampoort Korte stavaza voor de klankbordgroep Oude Dokken 17/10/2011 VOORGAANDE AANPAK Stedelijke strategische projectstudie Gent Dampoort 1999 2004-2008 VOORGAANDE AANPAK Stedelijke

Nadere informatie

HUIDIGE SITUATIE VISIESTUDIE R30

HUIDIGE SITUATIE VISIESTUDIE R30 Bij de afronding van de studie Opmaak van een visienota voor de herinrichting van de R30 te Brugge heeft MINT samen met AWV West-Vlaanderen en de Stad Brugge een persconferentie gegeven. Aan de hand van

Nadere informatie

Gezondheid & verkeer: de rol van lokale besturen. Stefanie Vanhoutte Medisch milieukundige Logo Midden-West-Vlaanderen 2 december 2013

Gezondheid & verkeer: de rol van lokale besturen. Stefanie Vanhoutte Medisch milieukundige Logo Midden-West-Vlaanderen 2 december 2013 Gezondheid & verkeer: de rol van lokale besturen Stefanie Vanhoutte Medisch milieukundige Logo Midden-West-Vlaanderen 2 december 2013 Inhoud Uitgangspunt & feiten Waarom lokaal? Hoe? Wat kan je concreet

Nadere informatie

Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Takenpakket mobiliteitscoördinator. Delphine Eeckhout, Traject 28 april 2014

Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Takenpakket mobiliteitscoördinator. Delphine Eeckhout, Traject 28 april 2014 Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Takenpakket mobiliteitscoördinator Delphine Eeckhout, Traject 28 april 2014 Takenpakket Mobiliteitscoördinator - page 2 Mobiliteit veranderen veronderstelt begrip

Nadere informatie

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM Nr. Vragen/opmerkingen (gebundeld) 1 Er is vanuit nut en noodzaak, geluidsoverlast, benodigde investeringen en mogelijke route Ranum - Tinallinge - Onderdendam bezwaar tegen

Nadere informatie

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Omdat. Agentschap voor Natuur en Bos. Je kan niet zomaar iets, ergens plannen/planten. Iedereen wil leefbare steden en gemeenten 20/09/2011

Omdat. Agentschap voor Natuur en Bos. Je kan niet zomaar iets, ergens plannen/planten. Iedereen wil leefbare steden en gemeenten 20/09/2011 Agentschap voor Natuur en Bos Grammatica van de stedelijke groentaal Vibe 21 september 2011 Het Agentschap voor Natuur en Bos staat in voor - het beleid - het duurzaam beheren en - versterken van natuur,

Nadere informatie

Reconversie Vilvoorde Machelen

Reconversie Vilvoorde Machelen Reconversie Vilvoorde Machelen SITUERING 250 hectare verouderde en vervuilde industriegronden, gelegen tussen Zeekanaal, Vilvoorde, Woluwelaan R22 en grens Brussel Initiatieven vanuit de overheid in het

Nadere informatie

Exemplarité en gestion de la flotte dans le cadre du plan de déplacements d entreprise PART 2. Voorbeeldgedrag vlootbeheer in het bedrijfsvervoerplan

Exemplarité en gestion de la flotte dans le cadre du plan de déplacements d entreprise PART 2. Voorbeeldgedrag vlootbeheer in het bedrijfsvervoerplan Exemplarité en gestion de la flotte dans le cadre du plan de déplacements d entreprise PART 2 Voorbeeldgedrag vlootbeheer in het bedrijfsvervoerplan 1 Een bedrijfsvervoerplan? VERPLICHTING VOOR BEDRIJVEN

Nadere informatie

Intro. Doel. Uitgangspunten. Actoren. Concept Gespreksavond Mobiliteit Gooik

Intro. Doel. Uitgangspunten. Actoren. Concept Gespreksavond Mobiliteit Gooik Concept Gespreksavond Mobiliteit Gooik Intro In het kader van het traject Dorpsspiegel dat in Gooik door Samenlevingsopbouw werd opgezet, kwamen een aantal vragen rond mobiliteit naar boven. Samenlevingsopbouw

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST DEFINITIEVE VASTSTELLING SEPTEMBER 2011 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Inhoudstafel

Nadere informatie

Lightrail verbinding Hasselt Maastricht : een kosten-baten analyse

Lightrail verbinding Hasselt Maastricht : een kosten-baten analyse Samenvatting van de masterthesis van Toon Bormans met als promotor Prof.Dr.S.Proost- KUL. Lightrail verbinding Hasselt Maastricht : een kosten-baten analyse NB: lightrail = sneltram Inleiding : 1. Kosten/

Nadere informatie

Mobiscan. Sint-Denijs-Westrem

Mobiscan. Sint-Denijs-Westrem Mobiscan Sint-Denijs-Westrem Mobiscan Doel: Optimaliseren van duurzaam woonwerkverkeer Inhoud: Bereikbaarheidsprofiel Mobiliteitsprofiel Kansrijke maatregelen (maatwerk) Schematisch BEREIKBAARHEIDSPROFIEL

Nadere informatie

Fietsen, lopen en veiligheid

Fietsen, lopen en veiligheid Uitkomsten stellingendebat Als onderdeel van de Startbijeenkomst Verkeersbeleidsplan Bunnik (datum: 10-10-2013) is een Stellingendebat gehouden. Er waren circa 18 mensen aanwezig die hebben meegedaan met

Nadere informatie

HST-fietsroute deel Machelen-Zaventem

HST-fietsroute deel Machelen-Zaventem HST-fietsroute deel Machelen-Zaventem Naar een concrete uitwerking in voorontwerp Informeren en consulteren van de bedrijven 24 januari 2014, Van der Valk hotel www.vlaamsbrabant.be disclaimer Disclaimer

Nadere informatie

INVENTARIS FIETSDEELSYSTEMEN

INVENTARIS FIETSDEELSYSTEMEN INVENTARIS FIETSDEELSYSTEMEN IN EUROPA Studiedag fiets- en autodelen 22 april 2014 1 Fietsdeelsystemen Inventaris Europa Focus op steden met een schaalgrootte Vlaamse steden Welk systeem? Werking? Kostprijs?

Nadere informatie

slim op weg De Gentse Feesten: hoe komt u er bij? Te voet Met de fiets Met de moto

slim op weg De Gentse Feesten: hoe komt u er bij? Te voet Met de fiets Met de moto slim op weg De Gentse Feesten: hoe komt u er bij? Per dag zakken gemiddeld 100.000 mensen af naar Gent voor de Fieste. De Stad Gent, De Lijn en de NMBS doen er alles aan om de weg naar en van de Feestenzone

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/07/2009 2. Verkeer en mobiliteit. Gemeentelijke verkeerscommissie. Opsplitsing van deze adviesraad in inspraakorgaan

Nadere informatie

PROVINCIALE COMMISSIE VERKEERSVEILIGHEID LIMBURG. Sven Lieten 10/10/14 Anna Bijns

PROVINCIALE COMMISSIE VERKEERSVEILIGHEID LIMBURG. Sven Lieten 10/10/14 Anna Bijns PROVINCIALE COMMISSIE VERKEERSVEILIGHEID LIMBURG Sven Lieten 10/10/14 Anna Bijns Overzicht programma 1. Visie 2. Doel PCV 3. Samenstelling 4. Werking 5. Procedure 6. formulering advies 7. TV3V 8. voorbeelden

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUÊTE VERKEERSVEILIGHEID

RESULTATEN ENQUÊTE VERKEERSVEILIGHEID RESULTATEN ENQUÊTE VERKEERSVEILIGHEID De Kriekelaar 05. VERDELING VAN POSTCODES Aantal respondenten: 0 (de helft van het aantal gezinnen) Figuur. KEUZE VERVOERSMIDDEL Niemand van de respondenten brengt

Nadere informatie

BEDRIJVENTERREIN LANDSCHAP LANDSCHAP LANDSCHAP STAP 1 STAP 2 STAP 3

BEDRIJVENTERREIN LANDSCHAP LANDSCHAP LANDSCHAP STAP 1 STAP 2 STAP 3 BEDRIJVENTERREIN LANDSCHAP LANDSCHAP LANDSCHAP STAP 1 STAP 2 STAP 3 De opzet voor het nieuwe bedrijventerrein is het maken van een open bedrijventerrein dat zijn bouwgrenzen opzoekt. Een aantal orthogonale

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Definitief Definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk

Nadere informatie

TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN

TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN RUP Peerlaarstraat en RUP Eertberglei gemeente Bonheiden, informatieavond 10 februari 2015 13004_PT_006_informatieavond relevante begrippen gewestplan, plan van

Nadere informatie

Deel 4: Bindend gedeelte

Deel 4: Bindend gedeelte Deel 4: Bindend gedeelte Inhoudsopgave 5.6 Uitbouw van functionele en toeristisch-recreatieve wandel- en fietsnetwerken... 9 6 Actieprogramma s en stimulansen... 10 6.1 Verordeningen en financiële maatregelen

Nadere informatie

Maatregelenpakket Mobiliteitsmanagement in het kader van Beter Benutten en het Actieprogramma Luchtkwaliteit

Maatregelenpakket Mobiliteitsmanagement in het kader van Beter Benutten en het Actieprogramma Luchtkwaliteit Maatregelenpakket Mobiliteitsmanagement in het kader van Beter Benutten en het Actieprogramma Luchtkwaliteit Onderstaand Maatregelenpakket is opgesteld binnen de aanpak mobiliteitsmanagement in de gebieden

Nadere informatie

Pendelfonds UGent UGent Pendelfonds Pieter Van Vooren 22/04/2014

Pendelfonds UGent UGent Pendelfonds Pieter Van Vooren 22/04/2014 Pendelfonds UGent UGent Pendelfonds Pieter Van Vooren 22/04/2014 Mobiliteitsbeleid UGent 1999 fietsvergoedingen woon-werkverkeer 2001 integrale terugbetaling ov investeringen in fietsenstallingen 2003

Nadere informatie

BIJLAGE EEN CONCEPT VOOR DUURZAME STEDELIJKE MOBILITEITSPLANNING. bij de

BIJLAGE EEN CONCEPT VOOR DUURZAME STEDELIJKE MOBILITEITSPLANNING. bij de EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.12.2013 COM(2013) 913 final ANNEX 1 BIJLAGE EEN CONCEPT VOOR DUURZAME STEDELIJKE MOBILITEITSPLANNING bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD,

Nadere informatie

Verkeersbesluit Snelfietsroute Muntmeesterlaan, Muntweg, Goffertpark

Verkeersbesluit Snelfietsroute Muntmeesterlaan, Muntweg, Goffertpark STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20694 15 juli 2015 Snelfietsroute Muntmeesterlaan, Muntweg, Goffertpark Verkeersbesluit Snelfietsroute Muntmeesterlaan,

Nadere informatie

ontwerp-wijkcirculatieplan Sint-Pieters-Buiten Werkgroep St-Pieters-Buiten april 2014

ontwerp-wijkcirculatieplan Sint-Pieters-Buiten Werkgroep St-Pieters-Buiten april 2014 ontwerp-wijkcirculatieplan Sint-Pieters-Buiten Werkgroep St-Pieters-Buiten april 2014 1 Inleiding wie zijn wij: Werkgroep St-Pieters-Buiten vzw Natuurpunt Gent 300-tal aangesloten leden in onze wijk 20

Nadere informatie

RUP Hernieuwenburg Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015

RUP Hernieuwenburg Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015 RUP Hernieuwenburg Wielsbeke Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Situering van het plangebied Aanleiding aan te pakken ruimtelijke vraagstukken

Nadere informatie

SENSIBILISATIE VOOR EEN POSITIEVE MODAL SHIFT BIJ EEN VERHUIS

SENSIBILISATIE VOOR EEN POSITIEVE MODAL SHIFT BIJ EEN VERHUIS SENSIBILISATIE VOOR EEN POSITIEVE MODAL SHIFT BIJ EEN VERHUIS 19/01/2015 ELIEN SPOOREN ENVIRONMENTAL SPECIALIST BENELUX THOMAS VANDER PUTTEN DELIVERY SERVICES MANAGER BENELUX NESPRESSO BELGIË N.V. Nespresso

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement in uw bedrijf Trends en opportuniteiten waarop u kan inspelen

Mobiliteitsmanagement in uw bedrijf Trends en opportuniteiten waarop u kan inspelen Mobiliteitsmanagement in uw bedrijf Trends en opportuniteiten waarop u kan inspelen VSV basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Bart Desmedt, Traject, 18 april 2013 Opportuniteiten om te werken rond mobiliteit

Nadere informatie

B76j De transformatie van het vooroorlogse stationsgebied: Een integrale ontwerpopgave

B76j De transformatie van het vooroorlogse stationsgebied: Een integrale ontwerpopgave B76j De transformatie van het vooroorlogse stationsgebied: Een integrale ontwerpopgave Bas Govers Goudappel Coffeng BV Aart de Koning Goudappel Coffeng BV Martijn Ebben Goudappel Coffeng BV Samenvatting

Nadere informatie

Spoor 3: Bevestigen-actualiseren van het gemeentelijk mobiliteitsplan

Spoor 3: Bevestigen-actualiseren van het gemeentelijk mobiliteitsplan Spoor 3: Bevestigen-actualiseren van het gemeentelijk mobiliteitsplan Stappenplan mei 2009 Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Inhoud 1. Inleiding...3 1.1. Achtergrond...3 1.2. Doel...3 2.

Nadere informatie

Jef Van Damme presenteert

Jef Van Damme presenteert Jef Van Damme presenteert MOLENBEEK 2018 een autoluwe, groene woonoase en dé mediterrane shopping referentie van België 1. Molenbeek Centrum vandaag 2. Visie en doelstellingen voor 2018 3. Een ambitieus

Nadere informatie

1 CENTRALE MOBILITEITSKNOOP VOOR DE STADSREGIO TURNHOUT

1 CENTRALE MOBILITEITSKNOOP VOOR DE STADSREGIO TURNHOUT COMMUNICERENDE VATEN Hoe kunnen we het handelsapparaat aan de Steenweg op Gierle laten samenwerken met het winkel kerngebied in het centrum van Turnhout zodanig dat ze elkaar versterken in plaats van beconcurreren?

Nadere informatie

Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren. Module 2 Aan de slag met mobiliteitsmanagement OEFENING

Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren. Module 2 Aan de slag met mobiliteitsmanagement OEFENING In opdracht van en PMP Antwerpen Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Module 2 Aan de slag met mobiliteitsmanagement OEFENING Delphine Eeckhout, Traject 27 oktober 2015 Antwerpen Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren

Nadere informatie

De Kusttram = duurzaam toerisme

De Kusttram = duurzaam toerisme De Kusttram = duurzaam toerisme Toelichting door: Dirk Schockaert, De Lijn West-Vlaanderen Sinds 1885 > een unieke traditie In 1885 > eerste tramlijn tussen Oostende en Nieuwpoort In 1912 > eerste elektrische

Nadere informatie

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 25 oktober 2013

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 25 oktober 2013 PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 25 oktober 2013 Herinrichting ring rond Brussel: toename verkeersveiligheid, afname files Keuze

Nadere informatie

BBC. Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013

BBC. Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013 BBC Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013 Algemene diensten Een professionele, open organisatie Een professionele, open organisatie Beleidsdoelstelling 1: Laagdrempelige, klantvriendelijke

Nadere informatie

6/10/2013. Case: kleinhandelszone Oostakker-zuid

6/10/2013. Case: kleinhandelszone Oostakker-zuid 6/10/2013 Case: kleinhandelszone Oostakker-zuid Oostakker Tweeluik: inrichtingsnota en mobiliteitsnota JURIDISCH KADER GRUP Afbakening groot stedelijk gebied Gent Site R4/N70: strategische betekenis Grootschalige

Nadere informatie

Melle Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Melle Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Melle Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Definitief ontwerp Kaartenbundel richtinggevend gedeelte september 2011 Gent 20-02-2008 Ontwerpteam: Annelies De Clercq Cindy Van Caeneghem port arthurlaan 11!

Nadere informatie

Regiostelplaats Antwerpen-Oost

Regiostelplaats Antwerpen-Oost gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan de ontwerper James Van Casteren Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van

Nadere informatie

Grootstedelijke territoriale visie voor een duurzaam gewestelijk ontwikkelingsplan voor Brussel en haar regio in 2040 HEROVER DE STAD!

Grootstedelijke territoriale visie voor een duurzaam gewestelijk ontwikkelingsplan voor Brussel en haar regio in 2040 HEROVER DE STAD! Grootstedelijke territoriale visie voor een duurzaam gewestelijk ontwikkelingsplan voor Brussel en haar regio in 2040 HEROVER DE STAD! Diagnose Gen Zone Brussel Metropool Brussel Metropool 2040 Metropool

Nadere informatie

Vragenlijst over uw visie op mobiliteit

Vragenlijst over uw visie op mobiliteit Vragenlijst over uw visie op mobiliteit U kunt de vragenlijst ook online invullen op www.mobiliteitsplanvlaanderen.be Waarvoor dient deze vragenlijst? Met deze vragenlijst wordt gepeild naar uw visie op

Nadere informatie