Werkdomein C Ondersteunende maatregelen Structuurplanning en Mobiliteitsmanagement 2. Werkdomein D Samenhang tussen de werkdomeinen A, B en C 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkdomein C Ondersteunende maatregelen Structuurplanning en Mobiliteitsmanagement 2. Werkdomein D Samenhang tussen de werkdomeinen A, B en C 7"

Transcriptie

1 1 INHOUD Werkdomein A: Acties i.v.m. Ruimtelijke Planningsactiviteiten 13 Werkdomein C Ondersteunende maatregelen Structuurplanning en Mobiliteitsmanagement 2 c.1 Ruimtelijke planning 2 c.2 Mobiliteitsmanagement 2 Ondersteunende en organisatorische parkeermaatregelen 3 C3 Algemene sensibilisering, campagnes 4 Module C4 Marketing en doelgroepenbeleid 4 Module C5 Handhaving 6 Werkdomein D Samenhang tussen de werkdomeinen A, B en C 7 d.1 Uitgangspunten 7 d.2 Strategische projecten (A-maatregelen) 7 d.3 Opbouw van een samenhangend routenet (B-maatregelen) 8 d.4 Ondersteunende en flankerende maatregelen (C-maatregelen) 8 Vervoersmanagement met bedrijven, diensten, scholen, evenementen (C1) 8 Tarifering (C2) 8 Campagnes (C3) 9 Marketing, informatie en promotie naar doelgroepen (C4) 9 Handhaving (C5) 9 Interne organisatie (C6) 9 e Actieplan en monitoring 10 Instrumenten voor evaluatie en monitoring 10 e.1 ACTIEPROGRAMMA 12

2 2 WERKDOMEIN C ONDERSTEUNENDE MAATREGELEN STRUCTUURPLANNING EN MOBILITEITSMANAGEMENT C.1 RUIMTELIJKE PLANNING Opmaak structuurplan C.2 MOBILITEITSMANAGEMENT Mobiliteitsbeleid is ook een kwestie van mensen. Kennis en houding, belangen en gewoonten bepalen het verkeersgedrag en de visie op verkeer en mobiliteit. Een geslaagd mobiliteitsbeleid is een zaak van de juiste informatie, vorming en communicatie. Het werkdomein C is gericht op acceptatie door de bevolking en de noodzakelijke gedragsverandering tot duurzame mobiliteit. Het uiteindelijke doel van dit werkdomein is het inperken van individuele verplaatsingen per auto en een toename van verplaatsingen met duurzame vervoerswijzen (te voet, fiets, openbaar vervoer, carpool). Ieder speelt zijn rol: politici, ambtenaren, adviesraden en commissies, scholen en bedrijven. Enkele specifieke kenmerken van mobiliteitsmanagement zijn: Samenwerking en partnership tussen de verschillende actoren. De gebruikte instrumenten zijn gebaseerd op informatie, communicatie, organisatie en coördinatie. Meestal gericht op specifieke doelgroepen of op specifieke verplaatsingsmotieven. Mobiliteitsmanagement kan worden geïntroduceerd op het niveau van een site, waar grote volumes wegverkeer worden aangetrokken of gegenereerd. De belangrijkste wenselijke maatregel is het aantrekken van een planningsambtenaar/mobiliteitsambtenaar en alle betrokken diensten groeperen in een mobiliteitscel/of cel Ruimtelijke Ordening Mobiliteit die alle gemeentelijke opdrachten en activiteiten in relatie tot mobiliteit (en ruimtelijke ordening) opzet, uitwerkt en begeleidt. Een dergelijke cel heeft zowel een beleidsuitvoerende als beleidsvoorbereidende functie. In het actieplan wordt een overzicht gegeven van mogelijke activiteiten van deze cel. In grote lijnen kunnen volgende activiteiten worden onderscheiden: vervoersmanagement met bedrijven, (gemeente)diensten, scholen en evenementen; Gebruik van tarifering van openbaar vervoer, parkeren als element van duurzaam mobiliteitsbeleid: betalend parkeren; Algemene sensibilisering met campagnes; Specifieke marketing, informatie en promotie naar doelgroepen over (strategische) projecten: mobiliteitsgids voor (nieuwe) inwoners (ook op website gemeente), mobiliteitsgids voor bezoekers aan de stad (ook op website gemeente), invoeren van schoolpool: gezamenlijk naar school te voet / fiets /auto, gemeentelijke subsidie voor fiets met elektrische hulpmotor? met de fiets mee op de (lokale) bus; uitwerken van een handhavingsplan ten behoeve van nieuwe reglementen; verhoogd toezicht snelheid op probleemtrajecten; gemachtigde opzichters in schoolomgevingen.

3 3 Ondersteunende en organisatorische parkeermaatregelen Tarifering openbaar vervoer, parkeren 1. Parkeertarief op parkeerlocaties nabij halten en stations integreren met trein, tram en bus 2. Parkeertarieven diversifiëren naar plaats, tijdstip, autobezetting 3. Bewonersparkeren variëren naargelang het om gezinnen met één of meerdere auto s gaat 4. Belasting op het kwistige ruimtegebruik van parkeerterreinen aan de hand van de verhoudingsindex terreingebruik/bebouwde oppervlakte met het oog op een bouwkundige verdichting of nabijheid in plaats van afstand. 9 H.Heymanplein 168KP/MP/LP 1,00 EUR / uur; max. 4 uur 10 Kokkelbeekpl. 73LP/MP/KP 1,00 EUR / uur; max. 4 uur 11 AZ-M.M. 350 KP/MP/LP Vastgesteld door ziekenhuis p.m p.m Inpandige parking bij centrumbestemmingen (aantal nader te bepalen) Centrumstraten en pleinen In het parkeerregistratie- en beheerssysteem op te nemen 1,00 EUR / half uur max. 1 uur of 1,00 EUR / uur, max. 2 uur en bewonersparkeren (1) Mogelijkheid tot het nemen van een parkeerticket geldig van 9 tot 18 uur. Ingreep 2 uitgewerkt op de hierboven voorgestelde locaties geeft volgende tarifering voor de verschillende parkeerplaatsen: 1 Spoorweglaan 120 LP/MP Nog vast te stellen 2 P&R-station Leisurecenter400 (+ optie 100) P&R/LP/MP Idem 3 Winkelcentrum Wilma 200 KP/MP Idem 4 Noordlaan 150 P&R/LP Idem 5 Academie 188KP/MP (1) 1,00 EUR / uur; max. 4 uur (voor realisatie), daarna zie hoofdstuk B 6 Grote Markt, maaiveld 2x42 KP parkeerkuil 200 (+optie 82) MP/LP 1,00 EUR; max. 4 uur (voor realisatie), daarna zie hoofdstuk B 7 Zwijgershoek 232 LP/MP/KP (1) 1,00 EUR / uur; max. 4 uur 8 Kroonmolenpl. 52LP (1) 1,00 EUR / uur; max. 4 uur

4 4 C3 ALGEMENE SENSIBILISERING, CAMPAGNES MODULE C4 MARKETING EN DOELGROEPENBELEID 1. Ontwikkeling en gebruik van algemene naamgeving voor (delen van) het centrumgebied, poorten, trajecten, stations en halten, wijken, deelgemeenten, delen van buitengebieden 2. Afstemming van de bewegwijzering, de gebiedsafbakening, de parkeergeleiding, de stations- en haltennamen en de wegencategorisering op deze naamgeving. 3. Uitbreng van een model van bereikbaarheidsgids voor bedrijven, instellingen, evenementen met vermelding van: postadres, telefoonnummer en internetadres nabijgelegen halte of station openbaar vervoer mogelijkheid tot vervoer op aanvraag: taxi, treintaxi, belbus lijnnummers en frequentie van de O.V.-lijnen nabijgelegen parking, parkeerregulering fietsroute en fietsstalling 4. Bijzondere vervoersorganisatie: evenementenbus Winkelbus: vanaf P&R-E17 Tweejaarlijkse wijkvergaderingen over het gehele grondgebied, waar strategische projecten worden toegelicht en waar de door de bewoners, met een antwoordkaart op voorhand ingediende, probleemsignalering wordt behandeld (ingevoerd vanaf najaar 2001). Aangrijpen van bestaande kansen zoals dag van de klant, week van de vervoering, week van de zachte weggebruiker, begin van het schooljaar, eindejaarsshopping om gerichte acties te voeren. Informatiecampagne openbaar vervoer. Zie op de volgende bladzijde een ontwerp van een dienstregelingfolder. Merk op dat het voorliggende exploitatieconcept van het stadsnet van De Lijn, waarbij alle lijnen in mekaar overgaan, in één tabel samengebracht kunnen worden voor alle dagen van de week. Bovendien ziet de klant welke doorgaande verbindingen mogelijk zijn, zonder over te stappen. Exploitatie en communicatie kunnen een sterke tweespan vormen.

5 5 Voorbeeld dienstregelingfolder stadsnet Sint-Niklaas maandag tot vrijdag alle dagen alle dagen zaterdag, zondag en feestdag (niet op 31 december) lijn voertuig Klementwijk v 6:08 6:38 7:08 7:38 8:08 8:38 en 19:38 20:08 20:38 21:08 21:38 22:08 22:38 23:08 Station a 6:14 6:44 7:14 7:44 8:14 8:44 dan 19:44 20:14 20:44 21:14 21:44 22:14 22:44 23:14 Station v 6:16 6:46 7:16 7:46 8:16 8:46 om 19:46 20:16 20:46 21:16 21:46 22:16 22:46 23:16 Koopcentrum a 6:27 6:57 7:27 7:57 8:27 8:57 het 19:57 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 22:57 23:27 Koopcentrum v 6:02 6:32 7:02 7:32 8:02 8:32 9:02 half 20:02 20:32 21:02 21:32 22:02 22:32 23:02 Station a 6:14 6:44 7:14 7:44 8:14 8:44 9:14 uur 20:14 20:44 21:14 21:44 22:14 22:44 23:14 Station v 6:16 6:46 7:16 7:46 8:16 8:46 9:16 tot 20:16 20:46 21:16 21:46 22:16 22:46 23:16 Valk a 6:28 6:58 7:28 7:58 8:28 8:58 9:28 20:28 20:58 21:28 21:58 22:28 22:58 23:28 Valk v 6:03 6:33 7:03 7:33 8:03 8:33 9:03 9:33 20:33 21:03 21:33 22:03 22:33 23:03 Station a 6:14 6:44 7:14 7:44 8:14 8:44 9:14 9:44 20:44 21:14 21:44 22:14 22:44 23:14 Station v 6:16 6:46 7:16 7:46 8:16 8:46 9:16 9:46 20:46 21:16 21:46 22:16 22:46 23:16 De Ster a 6:23 6:53 7:23 7:53 8:23 8:53 9:23 9:53 20:53 21:23 21:53 22:23 22:53 23:23 De Ster v 6:03 6:33 7:03 7:33 8:03 8:33 9:03 9:33 10:03 21:03 21:33 22:03 22:33 23:03 Station a 6:14 6:44 7:14 7:44 8:14 8:44 9:14 9:44 10:14 21:14 21:44 22:14 22:44 23:14 Station v 6:16 6:46 7:16 7:46 8:16 8:46 9:16 9:46 10:16 21:16 21:46 22:16 22:46 23:16 Glycineplein a 6:27 6:57 7:27 7:57 8:27 8:57 9:27 9:57 10:27 21:27 21:57 22:27 22:57 23:27 tussenhalten werden weggelaten, ter vereenvoudiging rittijd tussen eindhalte en station op basis van de rittijden in 2001 volgens voorliggend ontwerpnet De Lijn, oktober 2001 De lijnnummering is aangepast zodat de lijnen in numerieke volgorde kunnen worden afgebeeld

6 6 MODULE C5 HANDHAVING Parkeerhandhaving met ruimtelijke inrichting (paaltjes, bomen, zitbanken ) veeleer dan met juridische middelen en repressie; aan schoolpoorten, kerken, postkantoren, feestzalen, winkelstraten. Permanent toezicht vanuit één centrale verkeersleiding op de toegangspoorten, de toeritdosering, de doorstroming openbaar vervoer, de corridor, de invalswegen, de parkeerregulering. Permanente screening van het stedelijke wegennet door in een beurtsysteem alle wegvakken, vanaf lokale weg type II, te meten: verkeerstellingen en snelheidsmetingen uit te voeren met de zogenaamde telmat. Het mobiliteitsplan wordt uitgangspunt voor handhavingsbeleid van de lokale politie, dit houdt in dat naast handhaving in functie van verkeersveiligheid ook aandacht gaat naar doorstroming van openbaar vervoer en fietsers (bv parkeren op vrije busbanen en fietspaden).

7 7 WERKDOMEIN D SAMENHANG TUSSEN DE WERKDOMEINEN A, B EN C D.1 UITGANGSPUNTEN De onderlinge afstemming tussen ruimtelijk beleid, netwerken en ondersteunende maatregelen zit feitelijk vervat in de hele opbouw van het mobiliteitsplan. Inzake ruimtelijke ontwikkelingen wordt aandacht besteed aan maatregelen die uitgaan van het principe nabijheid en de juiste functie op de juiste plek. Dit zijn ruimtelijke maatregelen die een duurzaam mobiliteitsbeleid mee ondersteunen (stimuleren gebruik openbaar vervoer, te voet gaan, fietsen). Deze gewenste ruimtelijke structuur wordt ondersteund door de categorisering van het wegennet. De categorisering houdt meer in dan een geleidingssysteem voor het gemotoriseerde verkeer. Het is een handleiding die het openbaar domein herbekijkt, vertrekkend vanuit de veiligheid, leefbaarheid voor de inwoners van de stad en de noden voor de fietser, de voetganger of het openbaar vervoer, zonder afbreuk te doen aan de bereikbaarheid met de auto. In feite wordt gestreefd naar een evenwichtigere uitbouw van het verkeerssysteem. Tegelijk moet de inrichting van het openbaar domein de stedenbouwkundige doelstellingen ondersteunen (b.v. centraliteit van hoofdstraten, knooppunten...). Uit de analyse van de modal split van de bewoners blijkt dat vooral de auto erg veel gebruikt wordt in de woon-werkpendel. Om een echt alternatief te voorzien voor het autoverkeer dient het openbaar vervoer aantrekkelijker en sneller te zijn. De rol van de NMBS daarin is cruciaal. In het beleidsplan pleiten we dan ook voor het versterken van de rol van het station. De hele stationsomgeving dient wel te worden geoptimaliseerd. Bovendien is een performanter stads- en streekvervoer nodig. Deze initiatieven worden afgestemd op het ruimtelijk beleid. De beleidsmaatregelen met betrekking tot de ruimtelijke structuur en de verkeersstructuur worden ondersteund door flankerende maatregelen die gedrag en houding van mensen ten opzichte van mobiliteit moeten helpen veranderen. Hiervoor moet werk gemaakt worden van doelgerichte campagnes, b.v. om het gebruik van het openbaar vervoer te promoten, ter ondersteuning van de uitvoering van het mobiliteitsplan. Het fietsbeleid krijgt aparte aandacht: zowel in de campagnes (b.v. sportief op weg naar school) als in andere ondersteunende maatregelen zoals fietsenstallingen, verhuur van fietsen en bewegwijzering. D.2 STRATEGISCHE PROJECTEN (A-MAATREGELEN) In Sint-Niklaas staan meerdere strategische projecten op stapel: Scholenbuurt, Station en omgeving, Grote Markt, Cultuursite, Ziekenhuizen en Hogeschoolcampus, Koopcentrum en omgeving, en een aantal stadspoorten: West, Oost, Vijfstraten en De Ster. Wat het fietsbeleid betreft, kan het gaan om de integratie van fietsroutes in een schoolerf, een stationsplein, een stedelijk plein, een laan of een verblijfsgebied, en het betrekken van de fietsenstalling in ieder parkeervraagstuk bij zo n project. Dit alles is aan de orde bij (her)bouw van belangrijke functies. Het openbaar vervoer is hierin telkens prominent aanwezig om de overstap met een ander vervoermiddel in optimale omstandigheden te waarborgen. Het

8 8 voetgangersdomein en het verblijfsgebied verzoenen overstap en activiteiten van openbaar en privaat domein. De autobereikbaarheid wordt op maat van de convivialiteit uitgewerkt: welkom in de stad, maar met mate, wat snelheid en getal betreft. D.3 OPBOUW VAN EEN SAMENHANGEND ROUTENET (B-MAATREGELEN) D.4 ONDERSTEUNENDE EN FLANKERENDE MAATREGELEN (C-MAATREGELEN) Men kan een gunstig fietsklimaat scheppen door het nemen van ondersteunende en flankerende maatregelen. Vervoersmanagement met bedrijven, diensten, scholen, evenementen (C1) Het routenet van alle modi wordt zo opgezet, dat de overgang van en naar een ander ruimtelijk schaalniveau duidelijk wordt: plaatselijk wordt de toegang verleend, stedelijk wordt verzameld en naar andere bestemmingen worden verbindingen mogelijk gemaakt. In een auto- en fietsnet wordt dit via wegencategorisering met knooppunten van verschillende orde uitgewerkt. In een openbaarvervoersysteem ook, met dat verschil dat het om een naadloze uitwerking van de vervoersketen gaat met overstap tussen modi. De al te vaak eenzijdig op de verkeerscode gerichte verkeersopvoeding in school vakoverschrijdend oriënteren: leren fietsen als lichamelijke opvoeding, vervoersopvoeding binnen het vak wereldoriëntatie. Organisatie van fietspool: begeleid fietsen in groep tussen de eigen woonwijk en de school. Vooral bij commerciële en openbare gebouwen moet een stallingbeleid voor de fiets ontwikkeld worden. Bij evenementen en op tijdelijk drukbezochte plaatsen kan een mobiele fietsenparking het tijdelijke stallingprobleem in goede banen leiden. Een mobiele stallingcontainer kan hierbij ingezet worden. Tarifering (C2) Dienstfietsen voor korte verplaatsingen. Fietsvergoedingen voor pendelaars verstevigen de positie van de fiets. Bij het heffen van de milieubijdrage kunnen autoloze gezinnen aanspraak maken op een verminderde bijdrage.

9 9 Campagnes (C3) Deelnemen aan de campagneweken Week van de vervoering en Week van de zachte weggebruiker, bijvoorbeeld met een fietszondag. Sensibilisering, b.v. fietsgraveercampagne als diefstalpreventie. Met de fiets naar het werk, naar de winkel, de sportclub, de vergadering, de natuurwandeling en dergelijke. Marketing, informatie en promotie naar doelgroepen (C4) Bewegwijzering van de fietsroutes moet dit net gebruiksvriendelijker maken. Een wedstrijd onder scholen en bedrijven met de beste fietsenstalling bevordert een fietsvriendelijk imago. Informatie over het gecombineerd gebruik van een vouwfiets en de auto moeten langparkeerders aanmoedigen randstadparkings te gebruiken in plaats van de duurdere centrumparkings. Recreatieve fietsroutes opnemen in informatiebrochure. Aan de uitgang van het station Sint-Niklaas, tevens verhuurstation, het fietsrouteplan uithangen. Tevens folders voorzien met het Wase routenet. Handhaving (C5) Interne organisatie (C6) Zoals gezegd moet het beleidsplan fiets afgestemd worden op het provinciale fietsrouteplan dat in opbouw is in alle Vlaamse s. Invoering van het Fiets- en Stadstreinconcept: fietsen vlot mee in de trein die om het half uur rijdt. Dit op volgende verbindingen: 1. Sint-Niklaas Temse Bornem Puurs Willebroek Mechelen (De piekuurtreindienst wordt geheel opgenomen in de halfuursfrequentie). 2. Antwerpen-Berchem Antwerpen-Zuid Beveren Sint-Niklaas Sinaai/Belsele Lokeren Gent-Dampoort Gent-Sint-Pieters (Samen met de bestaande IC s wordt er een kwartierfrequentie voorzien op deze hoofdspoorlijn. De piekuurtreindienst wordt grotendeels opgeslorpt door deze nieuwe treindienst). Organisatie van jaarlijkse verkeerstellingen 'fiets' op het hoofdnet. Opnemen van de fietsinfrastructuur in een GIS-bestand met het oog op beheer en onderhoud. Ontwerp van fietsroutes afstemmen op verzuchtingen van de groendienst, natuurbouw en bermbeheer; en op deze van de reinigingsdienst wat netheid en hygiëne betreft. Aan het slot van het actieplan is een overzicht toegevoegd onder de vorm van een kritisch pad, waaruit de rangorde van planningsactiviteiten, uitvoeringsactiviteiten en ondersteuning overzichtelijk samen staan in één tabel. Diefstalpreventie door verderzetting fietsregistratie en -graveringen. Fietshandelaars zullen moeten doorgroeien tot kwaliteitsvolle garagisten om het groeiend aantal fietsen veilig en wel op de baan te houden. Onderhoudscontract introduceren bij de fietsherstellers, zodat de fietser jaarlijks wordt uitgenodigd om zijn fiets te laten nakijken.

10 10 E ACTIEPLAN EN MONITORING Aan de partners is gevraagd dit actieplan aandachtig door te nemen en het verder op te bouwen of aan te vullen. Dit actieplan wordt voorgesteld in een tabel bestaande uit: projectnummer, toelichting, initiatiefnemende partner, partners, raming en bijkomende opmerkingen. Wat de acties met AWV als initiatiefnemer betreft, werd een princiepsovereenkomst goedgekeurd (zie bijlage). Wat de acties in het stationsomgevingsproject betreft werd een raamovereenkomst met de betrokken publieke en private partners goedgekeurd. INSTRUMENTEN VOOR EVALUATIE EN MONITORING Er wordt onderscheid gemaakt in een jaarlijkse voortgangsrapportage en een inhoudelijke monitoring. De jaarlijkse voortgangsrapportage kan gebeuren aan de hand van de bestaande tabel van het actieplan waarin onderscheid gemaakt wordt in vijf stappen: - project door initiatiefnemer opgestart - project halfweg - project voor drievierde uitgevoerd - project uitgevoerd - (project geëvalueerd)

11 11 Een extra commentaarkolom kan aandachtspunten voor het volgende jaar aangeven. Voor de inhoudelijke monitoring worden volgende instrumenten bepaald: 1. Monitoring mobiliteitskeuze en eventuele verschuivingen in modal shift: 1.1 De parnters van het mobiliteitsbeleid (gemeentediensten, scholen, bedrijven, ziekenhuizen, handelaars,.station, ) wordt gevraagd jaarlijks de vervoerwijzekeuze van werknemers, bezoekers, klanten in kaart te brengen, dit naar aanleiding van bedrijfsvervoerplannen, schoolvervoerplannen, 2. MONITORING GEBRUIK VAN DE NETWERKEN 2.1 resultaten gebruik netwerk De Lijn: abonnementen aantal opstappende reizigers op representatieve halten 3. MONITORING VAN PRESTATIES VAN DE NETWERKEN 3.1 Een jaarlijkse tevredenheidsenquête over het mobiliteitsaanbod in Sint- Niklaas (gericht naar de bewoners van sint Niklaas). Hiernaast wordt in algemene termen gerapporteerd over de soorten klachten 3.2 Jaarlijks wordt een overzicht gemaakt van de verkeersongevallen op het netwerk 3.3 Jaarlijks wordt (in dezelfde periode) de snelheid op de bustrajecten van de centrale buscorridor in beeld gebracht door de Lijn (van station tot koopcentrum). 3.4 Over de klantenenquête van het belbussyteem zal systematisch worden geraporteerd. resultaten van registratiesystemen 2.2 Jaarlijks zullen op een 2O tal representatieve plaatsen (bovengemeentelijk net en lokale wegen type I) doorsnedetellingen worden uitgevoerd door de politie (d. m. v. teltegels). 2.3 Resultaten van inkomsten uit parkeermeters en automaten zullen vanaf nu per straat, plein en zone worden geïnventariseerd. 2.4 Het gebruik van publieke fietsstallingen zal jaarlijks worden geïnventariseerd.

12 12 E.1 ACTIEPROGRAMMA Dit actieprogramma wil een duidelijk overzicht geven van de te nemen maatregelen met het oog op duurzame mobiliteit: veilig, leefbaar en beheersbare mobiliteit afgestemd op de ruimtelijke structuur en ontwikkeling van Sint-Niklaas, multimodaal, gepaard gaande met organisatorische en ondersteunende maatregelen. Volgende afkortingen werden gebruikt: Timing De spreiding van de investeringen wordt aangegeven met het volgende onderscheid in tijd: KT, korte termijn: tot en met 2004; MT, middellange termijn: ; LT, lange termijn: na Initiatief De initiatiefnemende partners: AWV, administratie Wegen en Verkeer; AROHM; administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen AQU, Aquafin Prov., Oost-Vlaanderen; Pol., federale politie; De Lijn, De Lijn; NMBS, Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen; Stad, stad Sint-Niklaas; eventuele andere partners, zoals onderwijsinrichtingen, (groepen van) bedrijven, culturele en recreatieve voorzieningen, buurgemeenten... Partners Idem als bij de initiatiefnemende partners, voor zover ze partnerschap aan (kunnen) gaan in de actie Raming Per duizend Euro, bijvoorbeeld: 25 (wat ongeveer overeenstemt met één miljoen BEF van weleer). In de tabel ontbreken wel een aantal ramingen. Zie hiervoor de hierbij gevoegde princiepsovereenkomst, waarin tal van bedragen met betrekking tot gewestwegen of over te dragen wegen zijn opgenomen. Opmerking. Het kan hier gaan om: planningsactiviteit, bijvoorbeeld een actie zoals opnemen in structuurplan procesverloop, bijvoorbeeld een actie die volgt na actie xx(letter en cijferaanduiding) te grijpen kans, bijvoorbeeld actie koppelen aan Aquafinwerken.

13 13 WERKDOMEIN A: ACTIES I.V.M. RUIMTELIJKE PLANNINGSACTIVITEITEN Nr Project Toelichting Timing Initiatief Partner(s) Raming x Opmerking A1 INPASSING MOBILITEITSEFFECTEN IN DE GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR (BPA S, APA S STRUCTUURPLANNING) Versterkte stedelijke groei, geen stadsuitleg 1 Ontwerp Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Inpassen van de structurerende elementen van het duurzame beleidsscenario 2 Ontwerp Ruimtelijke Structuurplan Sint-Niklaas Inpassen van de structurerendeelementen van het beleidsscenario 3 Afbakening stedelijk gebied Streven naar afbakening binnen de westkam, de oostkam en de E17. KT Provincie Gemeenten, stad, AROHM KT Stad AROHM, KT Vlaams Gewest Stad, AROHM, 4 Wijziging gewestplan tracé westkam Nieuw tracé N41 tot N403 vastleggen MT AWV AROHM, stad 5 Suburbanisatie van centrumfuncties (scholen, culturele, sportieve en recreatieve attractiepolen) tegengaan 6 Afbakening van het centrumgebied korte corridor en lange corridor Ruimtelijke uitvoeringsplannen ontwikkelen voor de buitengebieden (Her)bestemming van centrumfuncties in ruimtelijk uitvoeringsplan MT Stad Provincie, scholen, bedrijven, cultureel centrum, MT Stad AWV, De Lijn Opdrachthouder: GEDAS Definitieve versie jan Opdrachthouder: BELGROMA Opdrachthouder: studiegroep OMGEVING Gemeentelijk/ Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Korte corridor: Margarethaplan lange corridor: LT, opnemen in gewenste ruimtelijke structuur

14 14 Nr Project Toelichting Timing Initiatief Partner(s) Raming x Opmerking 7 Versterken kernen in het buitengebied en wijken in de stadsrand Ruimtelijke uitvoeringsplannen voor deze gebieden met lokale verzorgende functies (nabijheid) MT Stad A2 ONDERBOUWEN VAN DE RUIMTELIJKE STRUCTUUR MET STRATEGISCHE PROJECTEN 1 Realisatie van de corridor: Stationsomgeving Uitwerking concept stationsgebied: 1.overstapfunctie 2.verkeerscirculatie (vanaf Vijfstraten tot Hofstraat) 2 Realisatie van de corridor: Cultuursite Stedenbouwkundig ontwerp: Hofstraat, VTS, Huize de Meerleer en Parking- Academie, fietsroute, schoolerf 3 Realisatie van de corridor: Centrumpleinen Grote Markt en OLV-plein (Margarethaplan) 4 Realisatie van de corridor: Parklaan, deel Grote Markt Moerlandstraat 5 Realisatie van de corridor: Park, Hogeschool- en ziekenhuiscampus Grote Markt en OLV-plein hertekenen: éénheid van openbaar domein, zone 30, buscorridor en haltepleinen (zie B3, B7) en parkeren (zie B6) en ondersteunen publieksfuncties (terrasruimte, tribune boven parkeerkuil), groen in de stad. Hertekenen bovenbouw in uitvoer van werken Aquafin: busbaan, laanaanplanting; halteplein Park Ontwerp kruispunt Moerlandstraat Verkeersstructuurschets van de campus KT Stad, NMBS- Eurostation De Lijn, AWV PPS LT Stad Scholen, cultureel centrum KT Stad De Lijn PPS KT Stad De Lijn AQUAFIN KT Stad De Lijn AQUAFIN Masterplan CEPEZED Zie ook: budgetten in princiepsovereennkomst Wedstrijd Zwijgershoek en VTS na Margarethaplan Opnemen in planning van AQUAFIN KT: dossier AQUAFIN MT: kruispt Hospitaalstraat / Moerlandstraat

15 15 Nr Project Toelichting Timing Initiatief Partner(s) Raming x Opmerking 6 Realisatie van de corridor: Fabiolaplein Ontwerp: (halte)plein Fabiolaplein tussen Fabiolapark en Koopcentrum; rijweg N16 als doortocht, fietsroute KT AWV Stad, De Lijn, Koopcentrum 7 pro memori: streefbeeld N16 Zie wegencategorisering KT AWV Gemeenten, De Lijn,, AROHM 8 Verblijfsgebied scholenbuurt Collegestraat, Hofstraat Inpandig netwerk van looproutes Academie - Schouwburg - Markt - Stationsstraat (in aansluiting met cultuursite). Ontwerp circulatiemaatregelen lokaal autoverkeer. 9 Stedenbouwkundige ontwikkeling: Stadspoort Oost Conceptontwikkeling met het oog op ruimtereservatie Stadspoort Oost als multimodaal transferpunt: P&R, loop- en fietsroutes, stadsbus op maaiveld en verkeersplein met aansluiting van R42/ N70/Oostkam Linken aan dossier Koopcentrum Ontwerper voor streefbeeldstudie is in nov geselecteerd (mits voorbeh. Insp. Financiën) MT Stad KT: kleine ingrepen (samenwerking met voetgangersbeweging) LT Stad AWV De Lijn MT: goed uitgebouw voetgangersnetwerk + aangename verblijfsgebieden Na 2007

16 16 Nr Project Toelichting Timing Initiatief Partner(s) Raming x Opmerking 10 Stedenbouwkundige ontwikkeling: Stadspoort West Conceptontwikkeling met het oog op ruimtereservatie Stadspoort West als multimodaal transferpunt: P&R; loop- en fietsroutes, stadsbus, gescheiden van verkeersplein N70/N41 LT Stad AWV De Lijn Na 2007 A3 DOORVOEREN VAN DE WEGENCATEGORISERING A3.1 HOOFDWEGEN Hoofdfunctie = verbinden op internationaal niveau 1 Verknopen oost- en westkam met het hoofdwegennet: aansluiting E17 / N16 Downgraden van de zijrijbanen van de E17 tot primaire weg, in aansluiting met oost- en westkam 2 Realisatie lange corridor Reservatie bus- en fietsroute N16 Reservatie halteplein P&RE17 en stadsrandparking KT AWV Stad Zie ook: budgetten in princiepsovereennkomst LT AWV Stad De Lijn te onderzoeken in ruimtelijk streefbeeld N16

17 17 Nr Project Toelichting Timing Initiatief Partner(s) Raming x Opmerking A3.2 PRIMAIRE WEGEN Type I hoofdfunctie = verbinden op Vlaams niveau 1 N16 ten zuiden van E17 Opmaak ruimtelijk streefbeeld voor N16 tussen Sint-Niklaas en Mechelen Type II hoofdfunctie = verzamelen op Vlaams niveau 2 Streefbeeld Westkam : N41 ten zuiden van N70 Opmaak ruimtelijk streefbeeld N41, ten zuiden N70, als westkam KT AWV Gemeenten, De Lijn,, AROHM MT AWV Gemeenten, De Lijn,, AROHM 3 Realisatie Oostkam Opmaak RUP vak N70 E17 MT AWV Stad, De Lijn, AROHM, NMBS Zie ook: budgetten in princiepsovereennkomst A3.2 SECUNDAIRE WEGEN Type II hoofdfunctie = verzamelen op streekniveau 1 Realisatie Westkam : N41 tussen N70 en N403** Opmaak streefbeeld westkam en toegangen tot de stad Opmaak RUP vak R42 N403 KT/ LT** AWV Stad, ARHOM, De Lijn, NMBS KT: doortrekking tot over spoorweg, tot R42 **LT: doortrekking parallel met Hoge Bokstraat

18 18 Nr Project Toelichting Timing Initiatief Partner(s) Raming x Opmerking Type III bovenlokale openbaarvervoer- en fietsas 3 Realisatie lange corridor: N16, tussen N70 en E17 Opmaak streefbeeld secundaire weg type III 4 N70 Streefbeeld doortocht over het gehele grondgebied, De Ster 1000 Appels Overname door stad vak tussen oost- en westkam en herinrichting** LT AWV Stad De Lijn LT AWV Stad De Lijn Stad 1.500** ** Zie ook: budgetten in princiepsovereennkomst A3.3 LOKALE WEGEN Type I hoofdfunctie = verbinden op lokaal niveau 1 Selectie invalswegen van en tot aan de rand van het stedelijk gebied Marktstraat Nauwstraat tot Westkam (Sinaai <-> Puivelde <-> Westkam) Turkyen Huis Ten Halve Klapperbeekstraat (Nieuwkerken-Waas <-> Oostkam) Vrouw-Mariastraat Sint-Gillisbaan (Sint-Gillis-Waas/ Hoogeinde <-> R42) KT Stad, Pol. Afhankelijk van selectie van AWV en nihil Tevens selectie van snelheidszoneringen (bebouwde kommen) i.s.m. Kettermuitstraat - Dendermondse Steenweg - Kapelstraat (Waasmunster <-> Oostkam <->Sint-Niklaas- Kapelstraat <-> N16) Ster Zonneken Bellestraat Raapstraat (Ster <-> Oostkam)

19 19 Nr Project Toelichting Timing Initiatief Partner(s) Raming x Opmerking 2 Selectie van lokale (kernverbindende) wegen van het buitengebied Sinaai: Hulstbaan (Sinaai <-> Lokeren), Zwaanaardestraat (Sinaai <-> Eksaarde), Puiveldestraat Kruisstraat (Sinaai <-> Puivelde), Wijnveld (Sinaai <-> N70) Nieuwkerken: Gijselstraat Drielindenstraat (Nieuwkerken-Waas <-> Sint-Gillis-Waas), Vrasenestraat (Nieuwkerken-Waas <-> Vrasene), Nieuwkerkenstraat Heihoekstraat - N70 KT Stad, Pol. Afhankelijk van selectie van AWV en Nihil Tevens selectie van snelheidszoneringen (bebouwde kommen) i.s.m. A3.4 LOKALE ONTSLUITINGSWEGEN Algemeen: Verkeersleefbaarheid is prioritair 1 Selectie ontsluitingswegen van het stedelijk gebied Stedelijke hoofdontsluiting via westkam: verlengde Heistraat, verlengde R42, Tuinlaan, N70 en Driegaaienstraat, Kettermuit In kernstad lokale ontsluitingswegen naar invalswegen KT Stad, Pol. Afhankelijk van selectie van AWV en Nihil Verlengde Heistraat = MT Tevens selectie van snelheidszoneringen (bebouwde kommen) i.s.m. 2 Selectie wijk, KMO-, campusontsluitingswegen Ontsluitingswegen voor woon- en activiteitengebieden: Parklaan en Moerlandstraat, Driegaaienstraat, Plezantstraat, Driekoningenstraat, Antwerpsesteenweg, Vijfstraten... KT Stad, Pol. Afhankelijk van selectie van AWV en Nihil Tevens selectie van snelheidszoneringen (bebouwde kommen) i.s.m.

20 20 Nr Project Toelichting Timing Initiatief Partner(s) Raming x Opmerking 3 Selectie ontsluitingswegen naar secundair wegennet Belseledorp (Belsele <-> N70) Doorgetrokken Scheerderslaan/ G. Gezellelaan (station <-> westkam) Tuinlaan Valk Langhalsbeekstraat Moleken (westkam <-> Sint-Niklaas zuid) Vossekotstraat (-> N70) KT Stad, Pol. Afhankelijk van selectie van AWV en Nihil Tevens selectie van snelheidszoneringen (bebouwde kommen) i.s.m. Heihoekstraat (Nieuwkerken-Waas <-> N70) Rozenlaan Tuinlaan (Belsele <-> westkam) A3.5 ERFTOEGANGSWEG Woonstraat, winkelstraat, landelijke weg, fietsweg A Algemeen: 1. De bebouwde kommen op korte termijn afbakenen als Zone Gefaseerd invoeren van Zone 30 in woon- en winkelstraten. (jaarlijks budget) 3. Knippen van doorgaande relatie indien sprake van sluipverkeer Infrastructurele aanpassingen op strategische locaties (jaarlijks budget wegen ). 5. Voetpaden en fietspaden (budget op 6 jaar)

Actieprogramma ABC. Werkdomein Ruimtelijk beleid. Werkdomein Actie Locatie Hoofddoelstelling Budget Prioriteit Initiatiefnemer Partners Timing

Actieprogramma ABC. Werkdomein Ruimtelijk beleid. Werkdomein Actie Locatie Hoofddoelstelling Budget Prioriteit Initiatiefnemer Partners Timing Actieprogramma ABC Werkdomein Ruimtelijk beleid A.1: gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Uitvoering Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 0,00 Gemeente A.2: ruimtelijke uitvoeringsplannen BPA De Bergen

Nadere informatie

13.4 Gewenste verkeer- en vervoersstructuur

13.4 Gewenste verkeer- en vervoersstructuur 166/183 43-03/26000512 13.4 Gewenste verkeer- en vervoersstructuur De gewenste verkeer- en vervoersstructuur is de gewenste samenhang tussen alle ruimten in de gemeente die min of meer gekoppeld zijn aan

Nadere informatie

Kindvriendelijke ruimte en mobiliteit. Carl Hanssens Schepen voor mobiliteit, economie en werk

Kindvriendelijke ruimte en mobiliteit. Carl Hanssens Schepen voor mobiliteit, economie en werk Kindvriendelijke ruimte en mobiliteit Carl Hanssens Schepen voor mobiliteit, economie en werk 5/05/2015 Profiel Sint-Niklaas 1 van de 13 Vlaamse centrumsteden Kernstad en 3 deelgemeenten 74.000 inwoners

Nadere informatie

Verbreden en verdiepen mobiliteitsplan gemeente Bredene. VECTRIS cvba Mobiliteitsplan Bredene / mei 2015 / 1

Verbreden en verdiepen mobiliteitsplan gemeente Bredene. VECTRIS cvba Mobiliteitsplan Bredene / mei 2015 / 1 Verbreden en verdiepen mobiliteitsplan gemeente Bredene VECTRIS cvba Mobiliteitsplan Bredene / mei 2015 / 1 Procedure verschillende stappen Procedure Vlaamse overheid gevolgd: Evaluatie vorig mobiliteitsplan

Nadere informatie

Hoofddoelstelling. Brugge wordt DÉ fietsstad van Vlaanderen INFRASTRUCTUUR. Lange termijn visie op fietsbeleid in Brugge

Hoofddoelstelling. Brugge wordt DÉ fietsstad van Vlaanderen INFRASTRUCTUUR. Lange termijn visie op fietsbeleid in Brugge FIETS PLAN BRUGGE Hoofddoelstelling Lange termijn visie op fietsbeleid in Brugge Brugge wordt DÉ fietsstad van Vlaanderen Veiligheid Fietscomfort INFRASTRUCTUUR Strategische doelstelling Het stadbestuur

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Mobiliteitsplan Sint-Niklaas Ontwerp Beleidsplan. Carl Hanssens Schepen Mobiliteit

Mobiliteitsplan Sint-Niklaas Ontwerp Beleidsplan. Carl Hanssens Schepen Mobiliteit Mobiliteitsplan Sint-Niklaas Ontwerp Beleidsplan Carl Hanssens Schepen Mobiliteit 4/11/2014 Procesverloop GBC uitwerkingsnota (te verbreden en verdiepen thema s) 5 juni 2014 Opmaak van het beleidsplan

Nadere informatie

Inhoud en vorm van het actieplan van het gemeentelijk mobiliteitsplan. mei 2009. Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid

Inhoud en vorm van het actieplan van het gemeentelijk mobiliteitsplan. mei 2009. Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Inhoud en vorm van het actieplan van het gemeentelijk mobiliteitsplan mei 2009 Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Inhoud 1. Algemeen: een actieplan vanuit vijf verschillende invalshoeken...3

Nadere informatie

Wat betekent de politie inzake verkeer. Louis Buelens Verkeersconsulent PZ Leuven

Wat betekent de politie inzake verkeer. Louis Buelens Verkeersconsulent PZ Leuven Wat betekent de politie inzake verkeer Louis Buelens Verkeersconsulent PZ Leuven Algemeen kader 1 De Lokale Politie is één van de twee pijlers van de Belgische politie sedert de Wet van 07/12/1998 tot

Nadere informatie

SINT - NIKLAAS Gemeenten en bevolkingscijfer. Vervoergebied Sint-Niklaas bevolking

SINT - NIKLAAS Gemeenten en bevolkingscijfer. Vervoergebied Sint-Niklaas bevolking SINT - NIKLAAS 2.2.01.01 Gemeenten en bevolkingscijfer Vervoergebied Sint-Niklaas bevolking. 226.009 281 HAMME 22.910 286 STEKENE 16.809 282 LOKEREN 37.304 287 TEMSE 26.122 283 MOERBEKE 5.781 288 WAASMUNSTER

Nadere informatie

Project Gent Sint Pieters. Mober zone B (excl. B1) en C

Project Gent Sint Pieters. Mober zone B (excl. B1) en C Project Gent Sint Pieters Mober zone B (excl. B1) en C AGENDA Studiegebied Mober Huidige verkeerssituatie Zone B (excl. B1) en C: programma, verkeersgeneratie en parkeren Mobiliteitseffecten Flankerende

Nadere informatie

Spoorstrategie Waasland, spoorlijn Sint-Niklaas Mechelen. Station Temse, regionaal knooppunt

Spoorstrategie Waasland, spoorlijn Sint-Niklaas Mechelen. Station Temse, regionaal knooppunt Spoorstrategie Waasland, spoorlijn Sint-Niklaas Mechelen Station Temse, regionaal knooppunt Fred Van Remoortel, OV-mobiliteitsplanner overleg bewoners, pers, raadsleden.???/2016 40 jaar geleden in GVA

Nadere informatie

De scholenovereenkomst. Gemeente en scholen engageren zich voor een duurzaam veilige schoolomgeving

De scholenovereenkomst. Gemeente en scholen engageren zich voor een duurzaam veilige schoolomgeving De scholenovereenkomst Gemeente en scholen engageren zich voor een duurzaam veilige schoolomgeving Mobiel 21 beweegt Projecten en campagnes - Autovrije zondag - Red de stoep - Fietsvriendinnen Educatieve

Nadere informatie

herinrichting stationsgebied

herinrichting stationsgebied herinrichting stationsgebied ambities, opties & afwegingen verkeer in omgeving consequenties en gevolgen schapen kamp stations straat aansluiten en verlevendigen centrum welkom in onze stad! stations plein

Nadere informatie

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio.

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Maak plaats voor Hoorn! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Iedere dag is het hier een komen en gaan van duizenden

Nadere informatie

Provincie Gemeente Vlaams-Brabant Ternat MOBILITEITSPLAN GEMEENTE TERNAT Fase 3 : Beleidsplan - Overzicht maatregelen September 2004 Overzicht actieprogramma werkdomein A: ruimtelijke ontwikkelingen Actie

Nadere informatie

Gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) 2e klankbordgroepbijeenkomst 16 maart 2017

Gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) 2e klankbordgroepbijeenkomst 16 maart 2017 Gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) 2e klankbordgroepbijeenkomst 16 maart 2017 Agenda 1. Opening en terugkoppeling proces 19:00 19:10 2. Toelichting beleidsgedeelte GVVP 19:10 19:30 3. Stellingen

Nadere informatie

Fietsen, het spreekt van zelf, of niet?

Fietsen, het spreekt van zelf, of niet? Fietsen, het spreekt van zelf, of niet? Ook bij minder weer Wat cijfers Gent = 250,000 inwoners UGent + Hoge scholen = > 65,000 students Gemiddeld 2,6 fietsen per huishouden > 200,000 fietsbewegingen per

Nadere informatie

Stappenplan voor het opstellen van een mobiliteitsplan

Stappenplan voor het opstellen van een mobiliteitsplan Stappenplan voor het opstellen van een mobiliteitsplan Duurzame mobiliteit hoeft niet noodzakelijk veel te kosten of veel tijd in beslag te nemen. Heel wat maatregelen zijn heel eenvoudig en hebben toch

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Parkeerbeleid in Kortrijk

Parkeerbeleid in Kortrijk Parkeerbeleid in Kortrijk 25 februari 2014 Kortrijk oppervlakte: 80,03 km² bevolking: 75.087 huishoudens: 32.564 scholen kleuter & basis: 35 9.080 middelbaar: 24 10.950 hoger onderwijs: 3-9.604 economie

Nadere informatie

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Woning en straat: veilig, stil en aangenaam Geluid beperkt tot af en toe een auto. Stroom van auto s met 50 km/uur of meer

Nadere informatie

(GROENE) VERBINDINGEN CONCEPT STADSWAL. Spoorwegviaduct, Masterplan Publieke Ruimte (Stramien)

(GROENE) VERBINDINGEN CONCEPT STADSWAL. Spoorwegviaduct, Masterplan Publieke Ruimte (Stramien) (GROENE) VERBINDINGEN CONCEPT STADSWAL Spoorwegviaduct, Masterplan Publieke Ruimte (Stramien) 2. visie concept stadswal (GROENE) VERBINDINGEN CONCEPT STADSWAL Stationsomgeving Noord 2. visie concept stadswal

Nadere informatie

Traject tram en herinrichting openbare ruimte Verloop en planning werken Maatregelen tijdens werfsituatie TRAM 9 IN AANTOCHT

Traject tram en herinrichting openbare ruimte Verloop en planning werken Maatregelen tijdens werfsituatie TRAM 9 IN AANTOCHT Traject tram en herinrichting openbare ruimte Verloop en planning werken Maatregelen tijdens werfsituatie TRAM 9 IN AANTOCHT Trajecttram Trajectvan Simonistot Romeinse Steenweg Tram in eigen bedding tussen

Nadere informatie

Senioren op Straat Verwerkingsformulier voor seniorenverenigingen

Senioren op Straat Verwerkingsformulier voor seniorenverenigingen Senioren op Straat Verwerkingsformulier voor seniorenverenigingen Postnummer + (deel)gemeente Naam seniorenvereniging Contactpersoon 1 Algemene informatie 1. Onder hoeveel mensen is de enquête verspreid?

Nadere informatie

N16 Scheldebrug Temse-Bornem

N16 Scheldebrug Temse-Bornem gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bijlage III: toelichtingsnota tekst colofon Vlaams Ministerie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Departement RWO - Ruimtelijke Planning Phoenixgebouw

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas

Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren van een veiligheidscultuur in de stad Sint- Niklaas. Het is beter dat er een beperkt aantal acties worden uitgewerkt,

Nadere informatie

ENFORCEMENT ALS SLUITSTUK. Jan Bonneure

ENFORCEMENT ALS SLUITSTUK. Jan Bonneure ENFORCEMENT ALS SLUITSTUK Jan Bonneure ENFORCEMENT ALS SLUITSTUK - van een integrale aanpak van verkeersonveiligheid, - kan rekenen op een draagvlak bij weggebruikers èn bij politie ENFORCEMENT ALS SLUITSTUK

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Kaart 1 Knelpunten wegencategorisering GEMEENTE BEGIJNENDIJK. gemeentegrenzen gemeentegrens Begijnendijk

BELEIDSPLAN. Kaart 1 Knelpunten wegencategorisering GEMEENTE BEGIJNENDIJK. gemeentegrenzen gemeentegrens Begijnendijk bovenlokaal sluipverkeer lokaal sluipverkeer vrachtverkeer doortocht Kaart 1 Knelpunten wegencategorisering Algemeen: Handhaving nelheidsmaatregelen olledige zone 50 muv invalswegen? onveilig kruispunt

Nadere informatie

't groene waasland EXTRA. ABLLO-dossier over mobiliteitsplan Sint-Niklaas. 't groene waasland verschijnt op 15 januari, 15 maart,

't groene waasland EXTRA. ABLLO-dossier over mobiliteitsplan Sint-Niklaas. 't groene waasland verschijnt op 15 januari, 15 maart, 't groene waasland verschijnt op 15 januari, 15 maart, 15 mei, 15 september en 15 november. 't groene waasland EXTRA Tweemaandelijks natuur- en milieutijdschrift., 22 jaargang - nr 3; 15 mei 2002 - nr

Nadere informatie

Mobiliteit in het Interfluvium tussen Leie en Schelde

Mobiliteit in het Interfluvium tussen Leie en Schelde 1,25 Mobiliteit in het Interfluvium tussen Leie en Schelde De studie is gemaakt in opdracht van het provinciebestuur West-Vlaanderen. De mobiliteitsstudie is onder meer gebaseerd op verkeerstellingen in

Nadere informatie

Traject tram en herinrichting openbare ruimte Verloop en planning werken Maatregelen tijdens werfsituatie TRAM 9 IN AANTOCHT

Traject tram en herinrichting openbare ruimte Verloop en planning werken Maatregelen tijdens werfsituatie TRAM 9 IN AANTOCHT Traject tram en herinrichting openbare ruimte Verloop en planning werken Maatregelen tijdens werfsituatie TRAM 9 IN AANTOCHT Traject tram Traject van Simonis tot Romeinse Steenweg Tram in eigen bedding

Nadere informatie

Infodagen mobiliteit. Provinciaal Mobiliteitscharter. Provinciaal Mobiliteitsbeleid 6/02/2013

Infodagen mobiliteit. Provinciaal Mobiliteitscharter. Provinciaal Mobiliteitsbeleid 6/02/2013 Infodagen mobiliteit 7 februari 2013 Vereniging van Vlaamse Provincies Provincie Oost-Vlaanderen Gedeputeerde Mobiliteit Peter Hertog Directeur directie Ruimte R01 Mark Cromheecke 1 Provinciaal Mobiliteitscharter

Nadere informatie

Naar een masterplan voor. stationsomgeving Berchem infomoment 28 juni 2012.

Naar een masterplan voor. stationsomgeving Berchem infomoment 28 juni 2012. Naar een masterplan voor stationsomgeving Berchem infomoment 28 juni 2012. Naar een masterplan voor stationsomgeving Berchem infomoment 28 juni 2012. Inleiding Güler Turan, schepen voor stedelijk wijkoverleg

Nadere informatie

Rob Kösters Beleidsmedewerker Projectleider

Rob Kösters Beleidsmedewerker Projectleider Rob Kösters Beleidsmedewerker Projectleider Gemeentelijk verkeer en vervoerplan Proces GVVP: - Komend jaar opgesteld - Dialoog met verkeerswerkgroepen, wijktafels, organisaties - Eerste stap: Kadernotitie

Nadere informatie

Helsinki. Gewestelijk mobilteitsplan -Dec be samen slim mobiel

Helsinki. Gewestelijk mobilteitsplan -Dec be samen slim mobiel 69 Stadsperimeter Brussel Helsinki 70 Visitekaart o Bevolking: " Stad: 600.000 inwoners " Hoofdstedelijke regio : 1.050.000 inwoners " Grootstedelijk gebied: 1.350.000 inwoners o Netwerk " Regionale treinen:

Nadere informatie

Politie als partner van het lokaal verkeersveiligheidsbeleid

Politie als partner van het lokaal verkeersveiligheidsbeleid Politie als partner van het lokaal verkeersveiligheidsbeleid Joris Willems PCVO Limburg - Hogeschool voor Verkeerskunde Diepenbeek (www.pcvolimburg.be) DEEL 2 DUURZAAM VERKEERS_ EN MOBILITEITSBELEID IN

Nadere informatie

20-3-2015. 1. Bereikbaarheid wordt meestal geassocieerd met slechte bereikbaarheid. 2. Maar wat is dan goede bereikbaarheid?

20-3-2015. 1. Bereikbaarheid wordt meestal geassocieerd met slechte bereikbaarheid. 2. Maar wat is dan goede bereikbaarheid? 1. Bereikbaarheid wordt meestal geassocieerd met slechte bereikbaarheid Els Cools coördinator lokaal economisch beleid UNIZO 3 zeker bij onvoorziene omstandigheden Bereikbaarheid bij openbare werken? 2.

Nadere informatie

Niet alleen de bouw van een nieuw station!

Niet alleen de bouw van een nieuw station! Niet alleen de bouw van een nieuw station! Maar ook de heropwaardering van de stationsbuurt 1. Het optimaliseren van de mobiliteit in de stationsomgeving 2. Creëren van een aangename levendige stationsbuurt

Nadere informatie

Stadsvernieuwingsproject Stationsomgeving Aalst. Een samenwerking tussen

Stadsvernieuwingsproject Stationsomgeving Aalst. Een samenwerking tussen Stadsvernieuwingsproject Stationsomgeving Aalst Een samenwerking tussen NMBS-Groep Christiane Van Rijckeghem districtsdirecteur Station Aalst Een poort naar spoor en stad Christiane Van Rijckeghem districtsdirecteur

Nadere informatie

College van 23 oktober 2015

College van 23 oktober 2015 College van 23 oktober 2015 Stad en haven investeren 350 miljoen euro in leefbaarheid en mobiliteit...2 Kom Slim naar Antwerpen tijdens de grote wegenwerken (SW A234 nr. 08845)...5 Stad en haven investeren

Nadere informatie

BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM

BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM BELEIDSPLAN OPENBARE VERLICHTING 2013 2017 BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM Bijlage 4 bij Beleidsplan Openbare Verlichting 2013 2017 Pagina 1 van

Nadere informatie

Bedrijven en vervoerplannen: de praktijk

Bedrijven en vervoerplannen: de praktijk Bedrijven en vervoerplannen: de praktijk Pieter Derudder Diensthoofd Mobiliteit 18/11/2014 Inspiratiedag Leg de Link Bedrijfsvervoerplan Een bedrijfsvervoerplan is een pakket van maatregelen op maat van

Nadere informatie

ONTWERP VRACHTROUTENETWERK 1. methodiek 2. toepassing op Limburg

ONTWERP VRACHTROUTENETWERK 1. methodiek 2. toepassing op Limburg ONTWERP VRACHTROUTENETWERK 1. methodiek 2. toepassing op Limburg Contactgroep Limburgse Industrieregio s s CLI 19 november 2010 Limburg Arch.. Valère Donné, Provinciale mobiliteitscoördinator BMV-Limburg

Nadere informatie

Ook de wijk rond Pierstraat wacht al jaren op een volwaardige busverbinding. Die vraag wordt dan ook opgenomen in het mobiliteitsplan.

Ook de wijk rond Pierstraat wacht al jaren op een volwaardige busverbinding. Die vraag wordt dan ook opgenomen in het mobiliteitsplan. Kontich gaat voor een beter aanbod van openbaar vervoer Dat het gemeentebestuur een voorstander is van de tramdoortrekking naar de park & ride aan de E19 is ondertussen wel bekend. Die visie wordt ook

Nadere informatie

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid Factsheet Verkeer 1. Inleiding In deze factsheet Verkeer staan de voertuigen en personen centraal die de openbare weg gebruiken. Het gaat hier dus niet om de fysiek aanwezige infrastructuur (die komt aan

Nadere informatie

Stappenplan voor het opstellen van een schoolvervoerplan

Stappenplan voor het opstellen van een schoolvervoerplan Procedures - Schoolvervoerplan stappenplan / 1 Stappenplan voor het opstellen van een schoolvervoerplan I N H O U D 1. Inventarisatie van de vervoermiddelen... 2 2. Inventarisatie van de knelpunten...

Nadere informatie

Parkeertarieven Sint-Pietersplein. Studentenoverleg 19/10/2016

Parkeertarieven Sint-Pietersplein. Studentenoverleg 19/10/2016 Parkeertarieven Sint-Pietersplein Studentenoverleg 19/10/2016 Parkeerplan Gent Goedgekeurd in november 2014 Strategisch visie: bewust gekozen parkeermaatregelen om de binnenstad veiliger, leefbaarder en

Nadere informatie

Waarom een evenementenvervoerplan?

Waarom een evenementenvervoerplan? Waarom een evenementenvervoerplan? VSV Mobiliteitsacademie 17 november 2014 Scelta Mobility Mobiliteitsbureau Oplossingen op maat voor: Evenementen Recreatieve locaties: toerisme, cultuurhuizen, Tijdelijke

Nadere informatie

Parkeervraagstuk Stationsomgeving Maastricht. Raadscommissie Stadsbeheer, Milieu en Mobiliteit 14-05-2012

Parkeervraagstuk Stationsomgeving Maastricht. Raadscommissie Stadsbeheer, Milieu en Mobiliteit 14-05-2012 Parkeervraagstuk Stationsomgeving Maastricht Raadscommissie Stadsbeheer, Milieu en Mobiliteit 14-05-2012 Functies stationsomgeving Tramverbinding / tramhalte Busstation (circa 12 halten + bufferfunctie)

Nadere informatie

VLOTVLAANDEREN. Het centrum in cijfers

VLOTVLAANDEREN. Het centrum in cijfers Het centrum in cijfers 1,155 miljoen inwoners in het Brussels Gewest BRUSSELS GEWEST 1,155 miljoen inwoners 1,106 miljoen inwoners in Vlaams-Brabant BRUSSELS GEWEST 1,155 miljoen inwoners 619.000 jobs

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder

Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren van een veiligheidscultuur in de gemeente Heusden-Zolder. Het is beter dat er een beperkt aantal acties worden

Nadere informatie

Actieplan verkeersveiligheid Waregem

Actieplan verkeersveiligheid Waregem Actieplan verkeersveiligheid Waregem De nadruk ligt op het creëren van een veiligheidscultuur in de Stad Waregem. Het is beter dat een beperkt aantal acties uit te werken die duidelijk aangeven dat de

Nadere informatie

A3.2 Overzicht van de categorieën 19 A3.3 Toelichting en selectie per categorie 20

A3.2 Overzicht van de categorieën 19 A3.3 Toelichting en selectie per categorie 20 1 Inleiding 2 1 Initiële doelstelling mobiliteitsconvenant 3 2 Drie krachtlijnen voor het mobiliteitsbeleid 3 3 Gevolgde werkwijze en synthese van fase 1 en 2 4 4 Methodiek fase 3 van het mobiliteitsplan

Nadere informatie

Opmaak mobiliteitsplan stad Deinze. Inspraakvergadering 6 juni. VECTRIS cvba Mobiliteitsplan Deinze / juni 2012 / 1

Opmaak mobiliteitsplan stad Deinze. Inspraakvergadering 6 juni. VECTRIS cvba Mobiliteitsplan Deinze / juni 2012 / 1 Opmaak mobiliteitsplan stad Deinze Inspraakvergadering 6 juni VECTRIS cvba Mobiliteitsplan Deinze / juni 2012 / 1 Procedure verschillende stappen Evaluatie bestaand mobiliteitsplan met sneltoets gekozen

Nadere informatie

Infodagen mobiliteit

Infodagen mobiliteit Infodagen mobiliteit 26 februari 2013 Vereniging van Vlaamse Provincies Provincie Vlaams-Brabant Patricia Willems en Annelies Janssens dienst mobiliteit 1 Klemtonen provinciaal mobiliteitsbeleid 2013-2018

Nadere informatie

De realisatiegraad van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk

De realisatiegraad van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk Realisatiegraad van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk Indicatorgegevens Naam Definitie Realisatiegraad van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk De realisatiegraad van het bovenlokaal

Nadere informatie

Inspiratiebijeenkomst Twente blijft fietsen! Fietsvisie Enschede

Inspiratiebijeenkomst Twente blijft fietsen! Fietsvisie Enschede Inspiratiebijeenkomst Twente blijft fietsen! Fietsvisie Enschede 2012-2020 Inspiratiebijeenkomst Twente blijft fietsen! Fietsvisie Enschede 2012-2020 Welkom Hans van Agteren wethouder verkeer, milieu,

Nadere informatie

PIETER DERUDDER DIENSTHOOFD MOBILITEIT PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

PIETER DERUDDER DIENSTHOOFD MOBILITEIT PROVINCIE OOST-VLAANDEREN PIETER DERUDDER DIENSTHOOFD MOBILITEIT PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Participatiestrategie Doelstellingen Een gedragen netwerk creëren Doelgroepen Gemeentebesturen Buurprovincies Vlaams Gewest (verschillende

Nadere informatie

Herinrichting Aalst stationsomgeving Persconferentie 25 april 2007

Herinrichting Aalst stationsomgeving Persconferentie 25 april 2007 Herinrichting Aalst stationsomgeving Persconferentie 25 april 2007 Programma Ilse Uyttersprot, burgemeester stad Aalst Christiane Van Rijckeghem, districtsdirecteur NMBS- Holding Marc Feys, afdelingshoofd

Nadere informatie

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Woning en straat: veilig, stil en aangenaam Bij woningen geluid beperkt tot af en toe een auto. Stroomwegen (50 km/uur

Nadere informatie

Actieplan verkeersveiligheid Ledegem

Actieplan verkeersveiligheid Ledegem Actieplan verkeersveiligheid Ledegem Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren en behouden van een veiligheidscultuur in de gemeente Ledegem. De grootste vraag waarop het actieplan verkeersveiligheid

Nadere informatie

Parkeren: broodnodig?!

Parkeren: broodnodig?! Parkeren: broodnodig?! Maatregelen parkeerorganisatie Dirk Engels Sven Maerivoet 12 april 2016 Maatregelen parkeerorganisatie o Doelstellingen o Parkeerconcepten o Openbaar domein o Privaat domein o Aanbod

Nadere informatie

de ontwikkeling van de nieuwe duurzame stadswijk aan Gent Sint Pieters

de ontwikkeling van de nieuwe duurzame stadswijk aan Gent Sint Pieters de ontwikkeling van de nieuwe duurzame stadswijk aan Gent Sint Pieters Reginald Claeys Departementshoofd Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein Stad Gent Aanleiding De projectontwikkeling

Nadere informatie

gedeelde mobiliteit op lokaal niveau energie- en klimaatdag 04 mei 2017

gedeelde mobiliteit op lokaal niveau energie- en klimaatdag 04 mei 2017 gedeelde mobiliteit op lokaal niveau energie- en klimaatdag 04 mei 2017 mobiliteitsplan strategische doelstellingen garanderen van de bereikbaarheid verhogen van de verkeersleefbaarheid verhogen van de

Nadere informatie

vrienden van heverleebos en meerdaalwoud vzw regionale milieu - en natuurvereniging

vrienden van heverleebos en meerdaalwoud vzw regionale milieu - en natuurvereniging vrienden van heverleebos en meerdaalwoud vzw regionale milieu - en natuurvereniging Waversebaan 66 Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening 3001 Heverlee p/a Dienst ruimtelijk beleid : 016 23

Nadere informatie

De 3 beloftes van Dirk Claes

De 3 beloftes van Dirk Claes http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/verkiezingen2012/vlaams-brabant/rotselaar/dvp De 3 beloftes van Dirk Claes Rock Werchter Rock Werchter is van groot belang voor onze verenigingen. Met het nieuwe Ruimtelijke

Nadere informatie

Welkom op het eerste dialoogcafé van het Project Gent Sint-Pieters PARKEREN

Welkom op het eerste dialoogcafé van het Project Gent Sint-Pieters PARKEREN Welkom op het eerste dialoogcafé van het Project Gent Sint-Pieters PARKEREN 30/03/2010 1 Welkom. Dit is de tweede van twee presentaties van het Project Gent Sint- Pieters over mobiliteit anno 2010. Hier

Nadere informatie

Workshop Afstemmen van ruimte en mobiliteit. Mobiliteit tussen regio s met een stedelijk karakter 23/11/15

Workshop Afstemmen van ruimte en mobiliteit. Mobiliteit tussen regio s met een stedelijk karakter 23/11/15 Workshop Afstemmen van ruimte en mobiliteit Mobiliteit tussen regio s met een stedelijk karakter 23/11/15 BRV strategische visie Het Vlaams ruimtelijk beleid maakt zich sterk voor een goede integratie

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Handelsdokbrug. Infovergadering 2 februari 2012 Openbaar onderzoek

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Handelsdokbrug. Infovergadering 2 februari 2012 Openbaar onderzoek Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Handelsdokbrug Infovergadering 2 februari 2012 Openbaar onderzoek Panel Marc De Buck gedeputeerde, Provincie Oost-Vlaanderen Tom Balthazar schepen van Milieu, Stadsontwikkeling

Nadere informatie

Circulatiemaatregelen en parkeermaatregelen in Halle Centrum. Koenraad Meiresonne Nancy Deschuyffeleer

Circulatiemaatregelen en parkeermaatregelen in Halle Centrum. Koenraad Meiresonne Nancy Deschuyffeleer Circulatiemaatregelen en parkeermaatregelen in Halle Centrum Koenraad Meiresonne Nancy Deschuyffeleer AGENDA 1. Circulatiemaatregelen 2. Parkeermaatregelen 3. De Beestenmarkt 4. De Parklaan 5. Flankerende

Nadere informatie

Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Zuienkerke

Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Zuienkerke Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Zuienkerke Situering gemeente Zuienkerke De gemeente Zuienkerke ligt in West-Vlaanderen, ingesloten tussen de provinciehoofdstad Brugge en de Belgische

Nadere informatie

Project Gent Sint Pieters. Mobiliteitsaspecten

Project Gent Sint Pieters. Mobiliteitsaspecten Project Gent Sint Pieters Mobiliteitsaspecten p 2 Inhoud studie Capaciteit van de parkeergarage Fietsersstromen, voorlopige en definitieve fietsstallingen Ontsluiting stationssite voor autoverkeer m.iv.

Nadere informatie

Informatieavond circulatieplan stad Gent

Informatieavond circulatieplan stad Gent Informatieavond circulatieplan stad Gent Intro Strategische keuze om van een vraag volgend mobiliteitsbeleid te evolueren naar een sturend mobiliteitsbeleid. Visie: creëren van een vlot bereikbare stad,

Nadere informatie

Infovergadering woongebied Gitsestraat. 6 maart 2017

Infovergadering woongebied Gitsestraat. 6 maart 2017 Infovergadering woongebied Gitsestraat 6 maart 2017 Agenda 1. Welkom en inleiding 2. Algemene situering 3. Thema Mobiliteit 4. Thema Waterhuishouding/-beheersing 2 2. Algemene situering Afbakening regionaalstedelijkgebied

Nadere informatie

MAATREGELEN PARKEERORGANISATIE. Parkeren in al zijn facetten. Dirk Engels

MAATREGELEN PARKEERORGANISATIE. Parkeren in al zijn facetten. Dirk Engels MAATREGELEN PARKEERORGANISATIE Dirk Engels Maatregelen parkeerorganisatie o Doelstellingen o Parkeerconcepten o Een gedifferentieerd aanbod o Sturing privaat aanbod o Fietsparkeren en- stallen o Moto s

Nadere informatie

Ingevolge de wet op de ruimtelijke ordening en stedenbouw dd. 29 maart Nog steeds hét juridisch planninginstrument in Watou

Ingevolge de wet op de ruimtelijke ordening en stedenbouw dd. 29 maart Nog steeds hét juridisch planninginstrument in Watou Structuurplan "De Watounaar" Bewonersplatform Watou. Ruimtelijke Ordening Watou. De diverse planinstrumenten van toepassing op het grondgebied van Poperinge. Ingevolge de wet op de ruimtelijke ordening

Nadere informatie

Slim naar Antwerpen: communicatiestrategie. VSV Mobiliteitsacademie, Introductiecursus Verkeerskunde 2 maart 2016

Slim naar Antwerpen: communicatiestrategie. VSV Mobiliteitsacademie, Introductiecursus Verkeerskunde 2 maart 2016 Slim naar Antwerpen: communicatiestrategie VSV Mobiliteitsacademie, Introductiecursus Verkeerskunde 2 maart 2016 Inhoud Aanleiding: Masterplan 2020 Kader: Mobiliteitsbeleid en fietsbeleid Communicatiestrategie:

Nadere informatie

Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum

Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum De gemeente Enschede hecht veel belang aan de mening van inwoners. Daarom is het opgericht. Via dit panel kunnen inwoners van Enschede gedurende

Nadere informatie

Mobiliteitsplan Drechtsteden >

Mobiliteitsplan Drechtsteden > De zeven Drechtsteden (Alblasserdam, Dordrecht, s-gravendeel, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht) brengen twee nota s in de inspraak. Deze beschrijven hun visie op bereikbaarheid

Nadere informatie

GEMEENTELIJK MOBILITEITSPLAN SCHILDE actietabel

GEMEENTELIJK MOBILITEITSPLAN SCHILDE actietabel Het mobiliteitsplan van de gemeente Schilde dateert van begin 2004. Om de conformiteit van het mobiliteitsplan te verlengen, werd op 20 oktober 2008 een sneltoets uitgevoerd door de Gemeentelijke Begeleidingscommissie.

Nadere informatie

BETREFFENDE HET STREEFBEELD ALS BELEIDSINSTRUMENT STUDIE MC/03/1201 JULI 2004

BETREFFENDE HET STREEFBEELD ALS BELEIDSINSTRUMENT STUDIE MC/03/1201 JULI 2004 ONDERZOEKSOPDRACHT BETREFFENDE HET STREEFBEELD ALS BELEIDSINSTRUMENT STUDIE MC/03/1201 SAMENVATTING EINDRAPPORT JULI 2004 OPDRACHTGEVER MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP DEPARTEMENT LEEFMILIEU EN INFRASTRUCTUUR

Nadere informatie

plaatsen voor wagens

plaatsen voor wagens Parkeerbeheer en tarieven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Parkeren in Brussel 1.154.000 bewoners 510.000 privé-voertuigen +/- 77.000 bestelwagens +/- 200.000 binnenkomend verkeer 290.000 plaatsen

Nadere informatie

Op weg naar een veilig en duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid

Op weg naar een veilig en duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid Op weg naar een veilig en duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid Inleiding Structuur 1. Mobiel 21 2. Duurzame mobiliteit en verkeersleefbaarheid (in dorpen) 3. Mobilometer - Testinstrument voor steden en gemeenten

Nadere informatie

Mobiliteit. Voetgangers en fietsers. Openbaar vervoer. Brugge

Mobiliteit. Voetgangers en fietsers. Openbaar vervoer. Brugge Voetgangers en fietsers Openbaar vervoer Auto Verkeersarme binnenstad Open VLD wil de binnenstad verkeersarmer maken. Nu zijn enkel de Jan Breydelstraat en de Sint-Amandstraat verkeersvrij. Het laden en

Nadere informatie

Bestuursakkoord Turnhout: mobiliteit

Bestuursakkoord Turnhout: mobiliteit Bestuursakkoord Turnhout: mobiliteit Turnhout: een gezond financieel beleid Turnhout: een sterke en efficiënte netwerkorganisatie Turnhout: een dynamische centrumstad Turnhout: het ondernemend hart van

Nadere informatie

6/02/2013. Samen voor duurzame mobiliteit. Voorstelling De Lijn Oost-Vlaanderen. Inhoud. Voorstelling De Lijn Oost-Vlaanderen

6/02/2013. Samen voor duurzame mobiliteit. Voorstelling De Lijn Oost-Vlaanderen. Inhoud. Voorstelling De Lijn Oost-Vlaanderen Mandatarissen Gent, 07-02-2013 Oost-Vlaanderen Samen voor duurzame mobiliteit Inhoud Voorstelling Oost-Vlaanderen Partnerschap en lokale overheden Thema-avond Oost-Vlaanderen Gent, 24 april 2013 Dia 2

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Gevangenis Beveren. Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Gevangenis Beveren. Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gevangenis Beveren Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren gewestelijk

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

INSPRAAKBIJEENKOMST OCMW- DOMEIN SINAAI Sint-Niklaas

INSPRAAKBIJEENKOMST OCMW- DOMEIN SINAAI Sint-Niklaas INSPRAAKBIJEENKOMST OCMW- DOMEIN SINAAI Sint-Niklaas in opdracht van het OCMW Sint-Niklaas FASE 2 ontwerpend onderzoek inspraakbijeenkomst 12 januari 2013 BRUT ism LAND en Talboom TENTOONSTELLINGSWEEK

Nadere informatie

Parkeerbeleidsplan Kortenberg

Parkeerbeleidsplan Kortenberg Parkeerbeleidsplan Kortenberg Inleiding Inductieve werkwijze detaillering (specifiek onderzoek) visie, doelgroepen principes (planning en ontwerp) Van detaillering tot visie en principes Bij het zoeken

Nadere informatie

Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen

Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Afdeling ruimtelijke planning Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen 1. Krijtlijnen

Nadere informatie

Leuven Noord. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Leuven Noord. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Leuven Noord BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

Formulier (maart 2013) Sneltoets ter evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid

Formulier (maart 2013) Sneltoets ter evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Formulier (maart 2013) Sneltoets ter evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Gelieve geen informatie of tekst buiten de tabellen (kadertjes) in te

Nadere informatie

Provincie Antwerpen Gemeente Mol. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. De Kaasboerin in Mol. Bijlage IIIg: bereikbaarheidsprofiel

Provincie Antwerpen Gemeente Mol. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. De Kaasboerin in Mol. Bijlage IIIg: bereikbaarheidsprofiel gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan De Kaasboerin in Mol Bijlage IIIg: bereikbaarheidsprofiel Provincie Antwerpen Gemeente Mol 1 Bereikbaarheidsprofiel Het bereikbaarheidsprofiel geeft een inzicht

Nadere informatie

PARKEERPROBLEMEN EN UITDAGINGEN AANZET NAAR EEN DUURZAAM PARKEERBELEID

PARKEERPROBLEMEN EN UITDAGINGEN AANZET NAAR EEN DUURZAAM PARKEERBELEID PARKEERPROBLEMEN EN UITDAGINGEN AANZET NAAR EEN DUURZAAM PARKEERBELEID Joris Willems PCVO Limburg, Graduaat Verkeerskunde Diepenbeek (www.pcvolimburg.be) Inhoud Inleiding Parkeer- problemen Van vraagvolgend

Nadere informatie

Dossier Verkeersenquête 2012-2013

Dossier Verkeersenquête 2012-2013 Dossier Verkeersenquête 2012-2013 Motivatie dossier Zoals scholen in andere gemeenten in ons land, heeft ook onze school te maken met een sterk groeiend aantal leerlingen. Dit heeft als gevolg dat wij

Nadere informatie

Het Mobiliteitsplan Gent

Het Mobiliteitsplan Gent Het Mobiliteitsplan Gent Belangrijk om weten Mobiliteitsplan schetst het globale kader Parkeerplan wordt in het tweede kwartaal 2016 ingevoerd Circulatieplan volgt in april 2017 Mobiliteitsplan: van vraagvolgend

Nadere informatie

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek Motivatienota Onteigeningsplan Recreatiezone Melsbroek 1. LIGGING PLANGEBIED De gemeente Steenokkerzeel is gelegen in Vlaams-Brabant, ten noord-oosten van Brussel, tussen de gemeenten Machelen, Zaventem,

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie