Werkdomein C Ondersteunende maatregelen Structuurplanning en Mobiliteitsmanagement 2. Werkdomein D Samenhang tussen de werkdomeinen A, B en C 7

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkdomein C Ondersteunende maatregelen Structuurplanning en Mobiliteitsmanagement 2. Werkdomein D Samenhang tussen de werkdomeinen A, B en C 7"

Transcriptie

1 1 INHOUD Werkdomein A: Acties i.v.m. Ruimtelijke Planningsactiviteiten 13 Werkdomein C Ondersteunende maatregelen Structuurplanning en Mobiliteitsmanagement 2 c.1 Ruimtelijke planning 2 c.2 Mobiliteitsmanagement 2 Ondersteunende en organisatorische parkeermaatregelen 3 C3 Algemene sensibilisering, campagnes 4 Module C4 Marketing en doelgroepenbeleid 4 Module C5 Handhaving 6 Werkdomein D Samenhang tussen de werkdomeinen A, B en C 7 d.1 Uitgangspunten 7 d.2 Strategische projecten (A-maatregelen) 7 d.3 Opbouw van een samenhangend routenet (B-maatregelen) 8 d.4 Ondersteunende en flankerende maatregelen (C-maatregelen) 8 Vervoersmanagement met bedrijven, diensten, scholen, evenementen (C1) 8 Tarifering (C2) 8 Campagnes (C3) 9 Marketing, informatie en promotie naar doelgroepen (C4) 9 Handhaving (C5) 9 Interne organisatie (C6) 9 e Actieplan en monitoring 10 Instrumenten voor evaluatie en monitoring 10 e.1 ACTIEPROGRAMMA 12

2 2 WERKDOMEIN C ONDERSTEUNENDE MAATREGELEN STRUCTUURPLANNING EN MOBILITEITSMANAGEMENT C.1 RUIMTELIJKE PLANNING Opmaak structuurplan C.2 MOBILITEITSMANAGEMENT Mobiliteitsbeleid is ook een kwestie van mensen. Kennis en houding, belangen en gewoonten bepalen het verkeersgedrag en de visie op verkeer en mobiliteit. Een geslaagd mobiliteitsbeleid is een zaak van de juiste informatie, vorming en communicatie. Het werkdomein C is gericht op acceptatie door de bevolking en de noodzakelijke gedragsverandering tot duurzame mobiliteit. Het uiteindelijke doel van dit werkdomein is het inperken van individuele verplaatsingen per auto en een toename van verplaatsingen met duurzame vervoerswijzen (te voet, fiets, openbaar vervoer, carpool). Ieder speelt zijn rol: politici, ambtenaren, adviesraden en commissies, scholen en bedrijven. Enkele specifieke kenmerken van mobiliteitsmanagement zijn: Samenwerking en partnership tussen de verschillende actoren. De gebruikte instrumenten zijn gebaseerd op informatie, communicatie, organisatie en coördinatie. Meestal gericht op specifieke doelgroepen of op specifieke verplaatsingsmotieven. Mobiliteitsmanagement kan worden geïntroduceerd op het niveau van een site, waar grote volumes wegverkeer worden aangetrokken of gegenereerd. De belangrijkste wenselijke maatregel is het aantrekken van een planningsambtenaar/mobiliteitsambtenaar en alle betrokken diensten groeperen in een mobiliteitscel/of cel Ruimtelijke Ordening Mobiliteit die alle gemeentelijke opdrachten en activiteiten in relatie tot mobiliteit (en ruimtelijke ordening) opzet, uitwerkt en begeleidt. Een dergelijke cel heeft zowel een beleidsuitvoerende als beleidsvoorbereidende functie. In het actieplan wordt een overzicht gegeven van mogelijke activiteiten van deze cel. In grote lijnen kunnen volgende activiteiten worden onderscheiden: vervoersmanagement met bedrijven, (gemeente)diensten, scholen en evenementen; Gebruik van tarifering van openbaar vervoer, parkeren als element van duurzaam mobiliteitsbeleid: betalend parkeren; Algemene sensibilisering met campagnes; Specifieke marketing, informatie en promotie naar doelgroepen over (strategische) projecten: mobiliteitsgids voor (nieuwe) inwoners (ook op website gemeente), mobiliteitsgids voor bezoekers aan de stad (ook op website gemeente), invoeren van schoolpool: gezamenlijk naar school te voet / fiets /auto, gemeentelijke subsidie voor fiets met elektrische hulpmotor? met de fiets mee op de (lokale) bus; uitwerken van een handhavingsplan ten behoeve van nieuwe reglementen; verhoogd toezicht snelheid op probleemtrajecten; gemachtigde opzichters in schoolomgevingen.

3 3 Ondersteunende en organisatorische parkeermaatregelen Tarifering openbaar vervoer, parkeren 1. Parkeertarief op parkeerlocaties nabij halten en stations integreren met trein, tram en bus 2. Parkeertarieven diversifiëren naar plaats, tijdstip, autobezetting 3. Bewonersparkeren variëren naargelang het om gezinnen met één of meerdere auto s gaat 4. Belasting op het kwistige ruimtegebruik van parkeerterreinen aan de hand van de verhoudingsindex terreingebruik/bebouwde oppervlakte met het oog op een bouwkundige verdichting of nabijheid in plaats van afstand. 9 H.Heymanplein 168KP/MP/LP 1,00 EUR / uur; max. 4 uur 10 Kokkelbeekpl. 73LP/MP/KP 1,00 EUR / uur; max. 4 uur 11 AZ-M.M. 350 KP/MP/LP Vastgesteld door ziekenhuis p.m p.m Inpandige parking bij centrumbestemmingen (aantal nader te bepalen) Centrumstraten en pleinen In het parkeerregistratie- en beheerssysteem op te nemen 1,00 EUR / half uur max. 1 uur of 1,00 EUR / uur, max. 2 uur en bewonersparkeren (1) Mogelijkheid tot het nemen van een parkeerticket geldig van 9 tot 18 uur. Ingreep 2 uitgewerkt op de hierboven voorgestelde locaties geeft volgende tarifering voor de verschillende parkeerplaatsen: 1 Spoorweglaan 120 LP/MP Nog vast te stellen 2 P&R-station Leisurecenter400 (+ optie 100) P&R/LP/MP Idem 3 Winkelcentrum Wilma 200 KP/MP Idem 4 Noordlaan 150 P&R/LP Idem 5 Academie 188KP/MP (1) 1,00 EUR / uur; max. 4 uur (voor realisatie), daarna zie hoofdstuk B 6 Grote Markt, maaiveld 2x42 KP parkeerkuil 200 (+optie 82) MP/LP 1,00 EUR; max. 4 uur (voor realisatie), daarna zie hoofdstuk B 7 Zwijgershoek 232 LP/MP/KP (1) 1,00 EUR / uur; max. 4 uur 8 Kroonmolenpl. 52LP (1) 1,00 EUR / uur; max. 4 uur

4 4 C3 ALGEMENE SENSIBILISERING, CAMPAGNES MODULE C4 MARKETING EN DOELGROEPENBELEID 1. Ontwikkeling en gebruik van algemene naamgeving voor (delen van) het centrumgebied, poorten, trajecten, stations en halten, wijken, deelgemeenten, delen van buitengebieden 2. Afstemming van de bewegwijzering, de gebiedsafbakening, de parkeergeleiding, de stations- en haltennamen en de wegencategorisering op deze naamgeving. 3. Uitbreng van een model van bereikbaarheidsgids voor bedrijven, instellingen, evenementen met vermelding van: postadres, telefoonnummer en internetadres nabijgelegen halte of station openbaar vervoer mogelijkheid tot vervoer op aanvraag: taxi, treintaxi, belbus lijnnummers en frequentie van de O.V.-lijnen nabijgelegen parking, parkeerregulering fietsroute en fietsstalling 4. Bijzondere vervoersorganisatie: evenementenbus Winkelbus: vanaf P&R-E17 Tweejaarlijkse wijkvergaderingen over het gehele grondgebied, waar strategische projecten worden toegelicht en waar de door de bewoners, met een antwoordkaart op voorhand ingediende, probleemsignalering wordt behandeld (ingevoerd vanaf najaar 2001). Aangrijpen van bestaande kansen zoals dag van de klant, week van de vervoering, week van de zachte weggebruiker, begin van het schooljaar, eindejaarsshopping om gerichte acties te voeren. Informatiecampagne openbaar vervoer. Zie op de volgende bladzijde een ontwerp van een dienstregelingfolder. Merk op dat het voorliggende exploitatieconcept van het stadsnet van De Lijn, waarbij alle lijnen in mekaar overgaan, in één tabel samengebracht kunnen worden voor alle dagen van de week. Bovendien ziet de klant welke doorgaande verbindingen mogelijk zijn, zonder over te stappen. Exploitatie en communicatie kunnen een sterke tweespan vormen.

5 5 Voorbeeld dienstregelingfolder stadsnet Sint-Niklaas maandag tot vrijdag alle dagen alle dagen zaterdag, zondag en feestdag (niet op 31 december) lijn voertuig Klementwijk v 6:08 6:38 7:08 7:38 8:08 8:38 en 19:38 20:08 20:38 21:08 21:38 22:08 22:38 23:08 Station a 6:14 6:44 7:14 7:44 8:14 8:44 dan 19:44 20:14 20:44 21:14 21:44 22:14 22:44 23:14 Station v 6:16 6:46 7:16 7:46 8:16 8:46 om 19:46 20:16 20:46 21:16 21:46 22:16 22:46 23:16 Koopcentrum a 6:27 6:57 7:27 7:57 8:27 8:57 het 19:57 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 22:57 23:27 Koopcentrum v 6:02 6:32 7:02 7:32 8:02 8:32 9:02 half 20:02 20:32 21:02 21:32 22:02 22:32 23:02 Station a 6:14 6:44 7:14 7:44 8:14 8:44 9:14 uur 20:14 20:44 21:14 21:44 22:14 22:44 23:14 Station v 6:16 6:46 7:16 7:46 8:16 8:46 9:16 tot 20:16 20:46 21:16 21:46 22:16 22:46 23:16 Valk a 6:28 6:58 7:28 7:58 8:28 8:58 9:28 20:28 20:58 21:28 21:58 22:28 22:58 23:28 Valk v 6:03 6:33 7:03 7:33 8:03 8:33 9:03 9:33 20:33 21:03 21:33 22:03 22:33 23:03 Station a 6:14 6:44 7:14 7:44 8:14 8:44 9:14 9:44 20:44 21:14 21:44 22:14 22:44 23:14 Station v 6:16 6:46 7:16 7:46 8:16 8:46 9:16 9:46 20:46 21:16 21:46 22:16 22:46 23:16 De Ster a 6:23 6:53 7:23 7:53 8:23 8:53 9:23 9:53 20:53 21:23 21:53 22:23 22:53 23:23 De Ster v 6:03 6:33 7:03 7:33 8:03 8:33 9:03 9:33 10:03 21:03 21:33 22:03 22:33 23:03 Station a 6:14 6:44 7:14 7:44 8:14 8:44 9:14 9:44 10:14 21:14 21:44 22:14 22:44 23:14 Station v 6:16 6:46 7:16 7:46 8:16 8:46 9:16 9:46 10:16 21:16 21:46 22:16 22:46 23:16 Glycineplein a 6:27 6:57 7:27 7:57 8:27 8:57 9:27 9:57 10:27 21:27 21:57 22:27 22:57 23:27 tussenhalten werden weggelaten, ter vereenvoudiging rittijd tussen eindhalte en station op basis van de rittijden in 2001 volgens voorliggend ontwerpnet De Lijn, oktober 2001 De lijnnummering is aangepast zodat de lijnen in numerieke volgorde kunnen worden afgebeeld

6 6 MODULE C5 HANDHAVING Parkeerhandhaving met ruimtelijke inrichting (paaltjes, bomen, zitbanken ) veeleer dan met juridische middelen en repressie; aan schoolpoorten, kerken, postkantoren, feestzalen, winkelstraten. Permanent toezicht vanuit één centrale verkeersleiding op de toegangspoorten, de toeritdosering, de doorstroming openbaar vervoer, de corridor, de invalswegen, de parkeerregulering. Permanente screening van het stedelijke wegennet door in een beurtsysteem alle wegvakken, vanaf lokale weg type II, te meten: verkeerstellingen en snelheidsmetingen uit te voeren met de zogenaamde telmat. Het mobiliteitsplan wordt uitgangspunt voor handhavingsbeleid van de lokale politie, dit houdt in dat naast handhaving in functie van verkeersveiligheid ook aandacht gaat naar doorstroming van openbaar vervoer en fietsers (bv parkeren op vrije busbanen en fietspaden).

7 7 WERKDOMEIN D SAMENHANG TUSSEN DE WERKDOMEINEN A, B EN C D.1 UITGANGSPUNTEN De onderlinge afstemming tussen ruimtelijk beleid, netwerken en ondersteunende maatregelen zit feitelijk vervat in de hele opbouw van het mobiliteitsplan. Inzake ruimtelijke ontwikkelingen wordt aandacht besteed aan maatregelen die uitgaan van het principe nabijheid en de juiste functie op de juiste plek. Dit zijn ruimtelijke maatregelen die een duurzaam mobiliteitsbeleid mee ondersteunen (stimuleren gebruik openbaar vervoer, te voet gaan, fietsen). Deze gewenste ruimtelijke structuur wordt ondersteund door de categorisering van het wegennet. De categorisering houdt meer in dan een geleidingssysteem voor het gemotoriseerde verkeer. Het is een handleiding die het openbaar domein herbekijkt, vertrekkend vanuit de veiligheid, leefbaarheid voor de inwoners van de stad en de noden voor de fietser, de voetganger of het openbaar vervoer, zonder afbreuk te doen aan de bereikbaarheid met de auto. In feite wordt gestreefd naar een evenwichtigere uitbouw van het verkeerssysteem. Tegelijk moet de inrichting van het openbaar domein de stedenbouwkundige doelstellingen ondersteunen (b.v. centraliteit van hoofdstraten, knooppunten...). Uit de analyse van de modal split van de bewoners blijkt dat vooral de auto erg veel gebruikt wordt in de woon-werkpendel. Om een echt alternatief te voorzien voor het autoverkeer dient het openbaar vervoer aantrekkelijker en sneller te zijn. De rol van de NMBS daarin is cruciaal. In het beleidsplan pleiten we dan ook voor het versterken van de rol van het station. De hele stationsomgeving dient wel te worden geoptimaliseerd. Bovendien is een performanter stads- en streekvervoer nodig. Deze initiatieven worden afgestemd op het ruimtelijk beleid. De beleidsmaatregelen met betrekking tot de ruimtelijke structuur en de verkeersstructuur worden ondersteund door flankerende maatregelen die gedrag en houding van mensen ten opzichte van mobiliteit moeten helpen veranderen. Hiervoor moet werk gemaakt worden van doelgerichte campagnes, b.v. om het gebruik van het openbaar vervoer te promoten, ter ondersteuning van de uitvoering van het mobiliteitsplan. Het fietsbeleid krijgt aparte aandacht: zowel in de campagnes (b.v. sportief op weg naar school) als in andere ondersteunende maatregelen zoals fietsenstallingen, verhuur van fietsen en bewegwijzering. D.2 STRATEGISCHE PROJECTEN (A-MAATREGELEN) In Sint-Niklaas staan meerdere strategische projecten op stapel: Scholenbuurt, Station en omgeving, Grote Markt, Cultuursite, Ziekenhuizen en Hogeschoolcampus, Koopcentrum en omgeving, en een aantal stadspoorten: West, Oost, Vijfstraten en De Ster. Wat het fietsbeleid betreft, kan het gaan om de integratie van fietsroutes in een schoolerf, een stationsplein, een stedelijk plein, een laan of een verblijfsgebied, en het betrekken van de fietsenstalling in ieder parkeervraagstuk bij zo n project. Dit alles is aan de orde bij (her)bouw van belangrijke functies. Het openbaar vervoer is hierin telkens prominent aanwezig om de overstap met een ander vervoermiddel in optimale omstandigheden te waarborgen. Het

8 8 voetgangersdomein en het verblijfsgebied verzoenen overstap en activiteiten van openbaar en privaat domein. De autobereikbaarheid wordt op maat van de convivialiteit uitgewerkt: welkom in de stad, maar met mate, wat snelheid en getal betreft. D.3 OPBOUW VAN EEN SAMENHANGEND ROUTENET (B-MAATREGELEN) D.4 ONDERSTEUNENDE EN FLANKERENDE MAATREGELEN (C-MAATREGELEN) Men kan een gunstig fietsklimaat scheppen door het nemen van ondersteunende en flankerende maatregelen. Vervoersmanagement met bedrijven, diensten, scholen, evenementen (C1) Het routenet van alle modi wordt zo opgezet, dat de overgang van en naar een ander ruimtelijk schaalniveau duidelijk wordt: plaatselijk wordt de toegang verleend, stedelijk wordt verzameld en naar andere bestemmingen worden verbindingen mogelijk gemaakt. In een auto- en fietsnet wordt dit via wegencategorisering met knooppunten van verschillende orde uitgewerkt. In een openbaarvervoersysteem ook, met dat verschil dat het om een naadloze uitwerking van de vervoersketen gaat met overstap tussen modi. De al te vaak eenzijdig op de verkeerscode gerichte verkeersopvoeding in school vakoverschrijdend oriënteren: leren fietsen als lichamelijke opvoeding, vervoersopvoeding binnen het vak wereldoriëntatie. Organisatie van fietspool: begeleid fietsen in groep tussen de eigen woonwijk en de school. Vooral bij commerciële en openbare gebouwen moet een stallingbeleid voor de fiets ontwikkeld worden. Bij evenementen en op tijdelijk drukbezochte plaatsen kan een mobiele fietsenparking het tijdelijke stallingprobleem in goede banen leiden. Een mobiele stallingcontainer kan hierbij ingezet worden. Tarifering (C2) Dienstfietsen voor korte verplaatsingen. Fietsvergoedingen voor pendelaars verstevigen de positie van de fiets. Bij het heffen van de milieubijdrage kunnen autoloze gezinnen aanspraak maken op een verminderde bijdrage.

9 9 Campagnes (C3) Deelnemen aan de campagneweken Week van de vervoering en Week van de zachte weggebruiker, bijvoorbeeld met een fietszondag. Sensibilisering, b.v. fietsgraveercampagne als diefstalpreventie. Met de fiets naar het werk, naar de winkel, de sportclub, de vergadering, de natuurwandeling en dergelijke. Marketing, informatie en promotie naar doelgroepen (C4) Bewegwijzering van de fietsroutes moet dit net gebruiksvriendelijker maken. Een wedstrijd onder scholen en bedrijven met de beste fietsenstalling bevordert een fietsvriendelijk imago. Informatie over het gecombineerd gebruik van een vouwfiets en de auto moeten langparkeerders aanmoedigen randstadparkings te gebruiken in plaats van de duurdere centrumparkings. Recreatieve fietsroutes opnemen in informatiebrochure. Aan de uitgang van het station Sint-Niklaas, tevens verhuurstation, het fietsrouteplan uithangen. Tevens folders voorzien met het Wase routenet. Handhaving (C5) Interne organisatie (C6) Zoals gezegd moet het beleidsplan fiets afgestemd worden op het provinciale fietsrouteplan dat in opbouw is in alle Vlaamse s. Invoering van het Fiets- en Stadstreinconcept: fietsen vlot mee in de trein die om het half uur rijdt. Dit op volgende verbindingen: 1. Sint-Niklaas Temse Bornem Puurs Willebroek Mechelen (De piekuurtreindienst wordt geheel opgenomen in de halfuursfrequentie). 2. Antwerpen-Berchem Antwerpen-Zuid Beveren Sint-Niklaas Sinaai/Belsele Lokeren Gent-Dampoort Gent-Sint-Pieters (Samen met de bestaande IC s wordt er een kwartierfrequentie voorzien op deze hoofdspoorlijn. De piekuurtreindienst wordt grotendeels opgeslorpt door deze nieuwe treindienst). Organisatie van jaarlijkse verkeerstellingen 'fiets' op het hoofdnet. Opnemen van de fietsinfrastructuur in een GIS-bestand met het oog op beheer en onderhoud. Ontwerp van fietsroutes afstemmen op verzuchtingen van de groendienst, natuurbouw en bermbeheer; en op deze van de reinigingsdienst wat netheid en hygiëne betreft. Aan het slot van het actieplan is een overzicht toegevoegd onder de vorm van een kritisch pad, waaruit de rangorde van planningsactiviteiten, uitvoeringsactiviteiten en ondersteuning overzichtelijk samen staan in één tabel. Diefstalpreventie door verderzetting fietsregistratie en -graveringen. Fietshandelaars zullen moeten doorgroeien tot kwaliteitsvolle garagisten om het groeiend aantal fietsen veilig en wel op de baan te houden. Onderhoudscontract introduceren bij de fietsherstellers, zodat de fietser jaarlijks wordt uitgenodigd om zijn fiets te laten nakijken.

10 10 E ACTIEPLAN EN MONITORING Aan de partners is gevraagd dit actieplan aandachtig door te nemen en het verder op te bouwen of aan te vullen. Dit actieplan wordt voorgesteld in een tabel bestaande uit: projectnummer, toelichting, initiatiefnemende partner, partners, raming en bijkomende opmerkingen. Wat de acties met AWV als initiatiefnemer betreft, werd een princiepsovereenkomst goedgekeurd (zie bijlage). Wat de acties in het stationsomgevingsproject betreft werd een raamovereenkomst met de betrokken publieke en private partners goedgekeurd. INSTRUMENTEN VOOR EVALUATIE EN MONITORING Er wordt onderscheid gemaakt in een jaarlijkse voortgangsrapportage en een inhoudelijke monitoring. De jaarlijkse voortgangsrapportage kan gebeuren aan de hand van de bestaande tabel van het actieplan waarin onderscheid gemaakt wordt in vijf stappen: - project door initiatiefnemer opgestart - project halfweg - project voor drievierde uitgevoerd - project uitgevoerd - (project geëvalueerd)

11 11 Een extra commentaarkolom kan aandachtspunten voor het volgende jaar aangeven. Voor de inhoudelijke monitoring worden volgende instrumenten bepaald: 1. Monitoring mobiliteitskeuze en eventuele verschuivingen in modal shift: 1.1 De parnters van het mobiliteitsbeleid (gemeentediensten, scholen, bedrijven, ziekenhuizen, handelaars,.station, ) wordt gevraagd jaarlijks de vervoerwijzekeuze van werknemers, bezoekers, klanten in kaart te brengen, dit naar aanleiding van bedrijfsvervoerplannen, schoolvervoerplannen, 2. MONITORING GEBRUIK VAN DE NETWERKEN 2.1 resultaten gebruik netwerk De Lijn: abonnementen aantal opstappende reizigers op representatieve halten 3. MONITORING VAN PRESTATIES VAN DE NETWERKEN 3.1 Een jaarlijkse tevredenheidsenquête over het mobiliteitsaanbod in Sint- Niklaas (gericht naar de bewoners van sint Niklaas). Hiernaast wordt in algemene termen gerapporteerd over de soorten klachten 3.2 Jaarlijks wordt een overzicht gemaakt van de verkeersongevallen op het netwerk 3.3 Jaarlijks wordt (in dezelfde periode) de snelheid op de bustrajecten van de centrale buscorridor in beeld gebracht door de Lijn (van station tot koopcentrum). 3.4 Over de klantenenquête van het belbussyteem zal systematisch worden geraporteerd. resultaten van registratiesystemen 2.2 Jaarlijks zullen op een 2O tal representatieve plaatsen (bovengemeentelijk net en lokale wegen type I) doorsnedetellingen worden uitgevoerd door de politie (d. m. v. teltegels). 2.3 Resultaten van inkomsten uit parkeermeters en automaten zullen vanaf nu per straat, plein en zone worden geïnventariseerd. 2.4 Het gebruik van publieke fietsstallingen zal jaarlijks worden geïnventariseerd.

12 12 E.1 ACTIEPROGRAMMA Dit actieprogramma wil een duidelijk overzicht geven van de te nemen maatregelen met het oog op duurzame mobiliteit: veilig, leefbaar en beheersbare mobiliteit afgestemd op de ruimtelijke structuur en ontwikkeling van Sint-Niklaas, multimodaal, gepaard gaande met organisatorische en ondersteunende maatregelen. Volgende afkortingen werden gebruikt: Timing De spreiding van de investeringen wordt aangegeven met het volgende onderscheid in tijd: KT, korte termijn: tot en met 2004; MT, middellange termijn: ; LT, lange termijn: na Initiatief De initiatiefnemende partners: AWV, administratie Wegen en Verkeer; AROHM; administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen AQU, Aquafin Prov., Oost-Vlaanderen; Pol., federale politie; De Lijn, De Lijn; NMBS, Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen; Stad, stad Sint-Niklaas; eventuele andere partners, zoals onderwijsinrichtingen, (groepen van) bedrijven, culturele en recreatieve voorzieningen, buurgemeenten... Partners Idem als bij de initiatiefnemende partners, voor zover ze partnerschap aan (kunnen) gaan in de actie Raming Per duizend Euro, bijvoorbeeld: 25 (wat ongeveer overeenstemt met één miljoen BEF van weleer). In de tabel ontbreken wel een aantal ramingen. Zie hiervoor de hierbij gevoegde princiepsovereenkomst, waarin tal van bedragen met betrekking tot gewestwegen of over te dragen wegen zijn opgenomen. Opmerking. Het kan hier gaan om: planningsactiviteit, bijvoorbeeld een actie zoals opnemen in structuurplan procesverloop, bijvoorbeeld een actie die volgt na actie xx(letter en cijferaanduiding) te grijpen kans, bijvoorbeeld actie koppelen aan Aquafinwerken.

13 13 WERKDOMEIN A: ACTIES I.V.M. RUIMTELIJKE PLANNINGSACTIVITEITEN Nr Project Toelichting Timing Initiatief Partner(s) Raming x Opmerking A1 INPASSING MOBILITEITSEFFECTEN IN DE GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR (BPA S, APA S STRUCTUURPLANNING) Versterkte stedelijke groei, geen stadsuitleg 1 Ontwerp Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Inpassen van de structurerende elementen van het duurzame beleidsscenario 2 Ontwerp Ruimtelijke Structuurplan Sint-Niklaas Inpassen van de structurerendeelementen van het beleidsscenario 3 Afbakening stedelijk gebied Streven naar afbakening binnen de westkam, de oostkam en de E17. KT Provincie Gemeenten, stad, AROHM KT Stad AROHM, KT Vlaams Gewest Stad, AROHM, 4 Wijziging gewestplan tracé westkam Nieuw tracé N41 tot N403 vastleggen MT AWV AROHM, stad 5 Suburbanisatie van centrumfuncties (scholen, culturele, sportieve en recreatieve attractiepolen) tegengaan 6 Afbakening van het centrumgebied korte corridor en lange corridor Ruimtelijke uitvoeringsplannen ontwikkelen voor de buitengebieden (Her)bestemming van centrumfuncties in ruimtelijk uitvoeringsplan MT Stad Provincie, scholen, bedrijven, cultureel centrum, MT Stad AWV, De Lijn Opdrachthouder: GEDAS Definitieve versie jan Opdrachthouder: BELGROMA Opdrachthouder: studiegroep OMGEVING Gemeentelijk/ Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Korte corridor: Margarethaplan lange corridor: LT, opnemen in gewenste ruimtelijke structuur

14 14 Nr Project Toelichting Timing Initiatief Partner(s) Raming x Opmerking 7 Versterken kernen in het buitengebied en wijken in de stadsrand Ruimtelijke uitvoeringsplannen voor deze gebieden met lokale verzorgende functies (nabijheid) MT Stad A2 ONDERBOUWEN VAN DE RUIMTELIJKE STRUCTUUR MET STRATEGISCHE PROJECTEN 1 Realisatie van de corridor: Stationsomgeving Uitwerking concept stationsgebied: 1.overstapfunctie 2.verkeerscirculatie (vanaf Vijfstraten tot Hofstraat) 2 Realisatie van de corridor: Cultuursite Stedenbouwkundig ontwerp: Hofstraat, VTS, Huize de Meerleer en Parking- Academie, fietsroute, schoolerf 3 Realisatie van de corridor: Centrumpleinen Grote Markt en OLV-plein (Margarethaplan) 4 Realisatie van de corridor: Parklaan, deel Grote Markt Moerlandstraat 5 Realisatie van de corridor: Park, Hogeschool- en ziekenhuiscampus Grote Markt en OLV-plein hertekenen: éénheid van openbaar domein, zone 30, buscorridor en haltepleinen (zie B3, B7) en parkeren (zie B6) en ondersteunen publieksfuncties (terrasruimte, tribune boven parkeerkuil), groen in de stad. Hertekenen bovenbouw in uitvoer van werken Aquafin: busbaan, laanaanplanting; halteplein Park Ontwerp kruispunt Moerlandstraat Verkeersstructuurschets van de campus KT Stad, NMBS- Eurostation De Lijn, AWV PPS LT Stad Scholen, cultureel centrum KT Stad De Lijn PPS KT Stad De Lijn AQUAFIN KT Stad De Lijn AQUAFIN Masterplan CEPEZED Zie ook: budgetten in princiepsovereennkomst Wedstrijd Zwijgershoek en VTS na Margarethaplan Opnemen in planning van AQUAFIN KT: dossier AQUAFIN MT: kruispt Hospitaalstraat / Moerlandstraat

15 15 Nr Project Toelichting Timing Initiatief Partner(s) Raming x Opmerking 6 Realisatie van de corridor: Fabiolaplein Ontwerp: (halte)plein Fabiolaplein tussen Fabiolapark en Koopcentrum; rijweg N16 als doortocht, fietsroute KT AWV Stad, De Lijn, Koopcentrum 7 pro memori: streefbeeld N16 Zie wegencategorisering KT AWV Gemeenten, De Lijn,, AROHM 8 Verblijfsgebied scholenbuurt Collegestraat, Hofstraat Inpandig netwerk van looproutes Academie - Schouwburg - Markt - Stationsstraat (in aansluiting met cultuursite). Ontwerp circulatiemaatregelen lokaal autoverkeer. 9 Stedenbouwkundige ontwikkeling: Stadspoort Oost Conceptontwikkeling met het oog op ruimtereservatie Stadspoort Oost als multimodaal transferpunt: P&R, loop- en fietsroutes, stadsbus op maaiveld en verkeersplein met aansluiting van R42/ N70/Oostkam Linken aan dossier Koopcentrum Ontwerper voor streefbeeldstudie is in nov geselecteerd (mits voorbeh. Insp. Financiën) MT Stad KT: kleine ingrepen (samenwerking met voetgangersbeweging) LT Stad AWV De Lijn MT: goed uitgebouw voetgangersnetwerk + aangename verblijfsgebieden Na 2007

16 16 Nr Project Toelichting Timing Initiatief Partner(s) Raming x Opmerking 10 Stedenbouwkundige ontwikkeling: Stadspoort West Conceptontwikkeling met het oog op ruimtereservatie Stadspoort West als multimodaal transferpunt: P&R; loop- en fietsroutes, stadsbus, gescheiden van verkeersplein N70/N41 LT Stad AWV De Lijn Na 2007 A3 DOORVOEREN VAN DE WEGENCATEGORISERING A3.1 HOOFDWEGEN Hoofdfunctie = verbinden op internationaal niveau 1 Verknopen oost- en westkam met het hoofdwegennet: aansluiting E17 / N16 Downgraden van de zijrijbanen van de E17 tot primaire weg, in aansluiting met oost- en westkam 2 Realisatie lange corridor Reservatie bus- en fietsroute N16 Reservatie halteplein P&RE17 en stadsrandparking KT AWV Stad Zie ook: budgetten in princiepsovereennkomst LT AWV Stad De Lijn te onderzoeken in ruimtelijk streefbeeld N16

17 17 Nr Project Toelichting Timing Initiatief Partner(s) Raming x Opmerking A3.2 PRIMAIRE WEGEN Type I hoofdfunctie = verbinden op Vlaams niveau 1 N16 ten zuiden van E17 Opmaak ruimtelijk streefbeeld voor N16 tussen Sint-Niklaas en Mechelen Type II hoofdfunctie = verzamelen op Vlaams niveau 2 Streefbeeld Westkam : N41 ten zuiden van N70 Opmaak ruimtelijk streefbeeld N41, ten zuiden N70, als westkam KT AWV Gemeenten, De Lijn,, AROHM MT AWV Gemeenten, De Lijn,, AROHM 3 Realisatie Oostkam Opmaak RUP vak N70 E17 MT AWV Stad, De Lijn, AROHM, NMBS Zie ook: budgetten in princiepsovereennkomst A3.2 SECUNDAIRE WEGEN Type II hoofdfunctie = verzamelen op streekniveau 1 Realisatie Westkam : N41 tussen N70 en N403** Opmaak streefbeeld westkam en toegangen tot de stad Opmaak RUP vak R42 N403 KT/ LT** AWV Stad, ARHOM, De Lijn, NMBS KT: doortrekking tot over spoorweg, tot R42 **LT: doortrekking parallel met Hoge Bokstraat

18 18 Nr Project Toelichting Timing Initiatief Partner(s) Raming x Opmerking Type III bovenlokale openbaarvervoer- en fietsas 3 Realisatie lange corridor: N16, tussen N70 en E17 Opmaak streefbeeld secundaire weg type III 4 N70 Streefbeeld doortocht over het gehele grondgebied, De Ster 1000 Appels Overname door stad vak tussen oost- en westkam en herinrichting** LT AWV Stad De Lijn LT AWV Stad De Lijn Stad 1.500** ** Zie ook: budgetten in princiepsovereennkomst A3.3 LOKALE WEGEN Type I hoofdfunctie = verbinden op lokaal niveau 1 Selectie invalswegen van en tot aan de rand van het stedelijk gebied Marktstraat Nauwstraat tot Westkam (Sinaai <-> Puivelde <-> Westkam) Turkyen Huis Ten Halve Klapperbeekstraat (Nieuwkerken-Waas <-> Oostkam) Vrouw-Mariastraat Sint-Gillisbaan (Sint-Gillis-Waas/ Hoogeinde <-> R42) KT Stad, Pol. Afhankelijk van selectie van AWV en nihil Tevens selectie van snelheidszoneringen (bebouwde kommen) i.s.m. Kettermuitstraat - Dendermondse Steenweg - Kapelstraat (Waasmunster <-> Oostkam <->Sint-Niklaas- Kapelstraat <-> N16) Ster Zonneken Bellestraat Raapstraat (Ster <-> Oostkam)

19 19 Nr Project Toelichting Timing Initiatief Partner(s) Raming x Opmerking 2 Selectie van lokale (kernverbindende) wegen van het buitengebied Sinaai: Hulstbaan (Sinaai <-> Lokeren), Zwaanaardestraat (Sinaai <-> Eksaarde), Puiveldestraat Kruisstraat (Sinaai <-> Puivelde), Wijnveld (Sinaai <-> N70) Nieuwkerken: Gijselstraat Drielindenstraat (Nieuwkerken-Waas <-> Sint-Gillis-Waas), Vrasenestraat (Nieuwkerken-Waas <-> Vrasene), Nieuwkerkenstraat Heihoekstraat - N70 KT Stad, Pol. Afhankelijk van selectie van AWV en Nihil Tevens selectie van snelheidszoneringen (bebouwde kommen) i.s.m. A3.4 LOKALE ONTSLUITINGSWEGEN Algemeen: Verkeersleefbaarheid is prioritair 1 Selectie ontsluitingswegen van het stedelijk gebied Stedelijke hoofdontsluiting via westkam: verlengde Heistraat, verlengde R42, Tuinlaan, N70 en Driegaaienstraat, Kettermuit In kernstad lokale ontsluitingswegen naar invalswegen KT Stad, Pol. Afhankelijk van selectie van AWV en Nihil Verlengde Heistraat = MT Tevens selectie van snelheidszoneringen (bebouwde kommen) i.s.m. 2 Selectie wijk, KMO-, campusontsluitingswegen Ontsluitingswegen voor woon- en activiteitengebieden: Parklaan en Moerlandstraat, Driegaaienstraat, Plezantstraat, Driekoningenstraat, Antwerpsesteenweg, Vijfstraten... KT Stad, Pol. Afhankelijk van selectie van AWV en Nihil Tevens selectie van snelheidszoneringen (bebouwde kommen) i.s.m.

20 20 Nr Project Toelichting Timing Initiatief Partner(s) Raming x Opmerking 3 Selectie ontsluitingswegen naar secundair wegennet Belseledorp (Belsele <-> N70) Doorgetrokken Scheerderslaan/ G. Gezellelaan (station <-> westkam) Tuinlaan Valk Langhalsbeekstraat Moleken (westkam <-> Sint-Niklaas zuid) Vossekotstraat (-> N70) KT Stad, Pol. Afhankelijk van selectie van AWV en Nihil Tevens selectie van snelheidszoneringen (bebouwde kommen) i.s.m. Heihoekstraat (Nieuwkerken-Waas <-> N70) Rozenlaan Tuinlaan (Belsele <-> westkam) A3.5 ERFTOEGANGSWEG Woonstraat, winkelstraat, landelijke weg, fietsweg A Algemeen: 1. De bebouwde kommen op korte termijn afbakenen als Zone Gefaseerd invoeren van Zone 30 in woon- en winkelstraten. (jaarlijks budget) 3. Knippen van doorgaande relatie indien sprake van sluipverkeer Infrastructurele aanpassingen op strategische locaties (jaarlijks budget wegen ). 5. Voetpaden en fietspaden (budget op 6 jaar)

Mobiliteitsplan Beleidsplan Spoor 3, Actualisering van het actieprogramma Aangepast aan opmerkingen PAC 16/02/2009

Mobiliteitsplan Beleidsplan Spoor 3, Actualisering van het actieprogramma Aangepast aan opmerkingen PAC 16/02/2009 Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Dendermonde Gemeente Waasmunster Mobiliteitsplan Beleidsplan Spoor 3, Actualisering van het actieprogramma Aangepast aan opmerkingen PAC 16/02/2009 Bruulstraat

Nadere informatie

Categorisering van lokale wegen - Richtlijnen, toelichting en aanbevelingen

Categorisering van lokale wegen - Richtlijnen, toelichting en aanbevelingen Categorisering van lokale wegen mei 2004 - Page 1 - Categorisering van lokale wegen - Richtlijnen, toelichting en aanbevelingen Valère Donné, AWV INLEIDING... 2 1. RICHTLIJNEN VOOR DE CATEGORISERING VAN

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Mobiliteit. Beleidsprioriteiten 2007-2008

BELEIDSBRIEF. Mobiliteit. Beleidsprioriteiten 2007-2008 Stuk 1399 (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 29 oktober 2007 BELEIDSBRIEF Mobiliteit Beleidsprioriteiten 2007-2008 ingediend door mevrouw Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie

Nadere informatie

MER-Screening. Project RUP Aan de Kom

MER-Screening. Project RUP Aan de Kom milieudienst MER-Screening Project RUP Aan de Kom Goedgekeurd college van burgemeester en schepenen in zitting van 3 april 2009 MER-screening voorontwerp van RUP Aan de Kom 1 Inhoudstabel Aanleiding tot

Nadere informatie

SINT-NIKLAAS PROGRAMMA 14 OKTOBER 2012 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN KLAAR VOOR MORGEN

SINT-NIKLAAS PROGRAMMA 14 OKTOBER 2012 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN KLAAR VOOR MORGEN SINT-NIKLAAS PROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 14 OKTOBER 2012 KLAAR VOOR MORGEN 1 INHOUDSOPGAVE VISIE en 7 PRIORITEITEN 1. Ruimte voor initiatief 2. Veilig verkeer in beweging 3. Betaalbaar wonen 4.

Nadere informatie

2010-2017 met een doorkijk naar 2030

2010-2017 met een doorkijk naar 2030 Fietsnota Haaglanden 2010-2017 met een doorkijk naar 2030 Samenvatting Het Stadsgewest Haaglanden voert actief fietsbeleid om zoveel mogelijk fietsverplaatsingen te bewerkstelligen. In het Supplement RNM

Nadere informatie

Nieuwegein verleidt Op weg naar duurzame mobiliteit

Nieuwegein verleidt Op weg naar duurzame mobiliteit Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Ruimtelijke Ontwikkeling Afdeling Verkeer Nieuwegein verleidt Op weg naar duurzame mobiliteit Gemeentelijke Mobiliteitsplan+, 2030 Raadsnummer

Nadere informatie

BELEIDSNOTA Mobiliteit en Openbare werken Beleidsprioriteiten 2014 2019

BELEIDSNOTA Mobiliteit en Openbare werken Beleidsprioriteiten 2014 2019 VR 2014 2410 MED.0421/23TER BELEIDSNOTA Mobiliteit en Openbare werken Beleidsprioriteiten 2014 2019 Ingediend door Ben Weyts Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en

Nadere informatie

TOELICHTING MEERJARENPLAN 2014-2019

TOELICHTING MEERJARENPLAN 2014-2019 Prov. 4 Arron d 4 Gemeente 052 2014 4 4 052 Prov. Arrond. Gemeente Code nummer 2014 Provincie : Oost-Vlaanderen Arrondissement : Gent Nummer postrekening : 000-0025032-06 Nummer bij Dexia : 091-0003150-75

Nadere informatie

Introductiecursus Verkeerskunde. - Dag 1 Het mobiliteitsconvenant INHOUD 1. GESCHIEDENIS EN ACHTERGRONDEN

Introductiecursus Verkeerskunde. - Dag 1 Het mobiliteitsconvenant INHOUD 1. GESCHIEDENIS EN ACHTERGRONDEN Introductiecursus Verkeerskunde - Dag 1 Het mobiliteitsconvenant Joris Willems PCVO Handel, afdeling Verkeerskunde (HSV-Diepenbeek) (www.pcvohandel.be) INHOUD 1. Geschiedenis, achtergronden en structuur

Nadere informatie

HEIST-OP-DEN-BERG. Energie- en klimaatactieplan Kempen2020

HEIST-OP-DEN-BERG. Energie- en klimaatactieplan Kempen2020 HEIST-OP-DEN-BERG Energie- en klimaatactieplan Kempen2020 Inhoud INHOUD I INLEIDING... 1 1 Achtergrond... 1 2 Ambitie en visie van de gemeente... 2 3 Opbouw en uitvoering plan... 2 4 Financiële aspecten...

Nadere informatie

Gemeentelijk klimaatactieplan Stad Bilzen 2012-2020

Gemeentelijk klimaatactieplan Stad Bilzen 2012-2020 Gemeentelijk klimaatactieplan Stad Bilzen 2012-2020 Acties voor de uitvoering van het sustainable energy action plan voor de Covenant of Mayors 1 COLOFON SAMENSTELLING Bond Beter Leefmilieu, provincie

Nadere informatie

Gemeentelijk klimaatactieplan

Gemeentelijk klimaatactieplan Gemeentelijk klimaatactieplan sustainable energy action plan voor de Covenant of Mayors 1 COLOFON SAMENSTELLING Bond Beter Leefmilieu, provincie Limburg en de gemeente Overpelt Dit gemeentelijk klimaatactieplan

Nadere informatie

CD&V: thuis in de toekomst. {Iedereen inbegrepen} in Vlaams-Brabant Provinciaal verkiezingsprogramma CD&V Vlaams-Brabant 2013-2018

CD&V: thuis in de toekomst. {Iedereen inbegrepen} in Vlaams-Brabant Provinciaal verkiezingsprogramma CD&V Vlaams-Brabant 2013-2018 CD&V: thuis in de toekomst. {Iedereen inbegrepen} in Vlaams-Brabant Provinciaal verkiezingsprogramma CD&V Vlaams-Brabant 2013-2018 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Versterken... 4 1.2. Verbinden en ontmoeten...

Nadere informatie

ADEMRUIMTE VOOR MERELBEKE HET POSITIEVE ALTERNATIEF

ADEMRUIMTE VOOR MERELBEKE HET POSITIEVE ALTERNATIEF Programma Gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 ADEMRUIMTE VOOR MERELBEKE HET POSITIEVE ALTERNATIEF INHOUD TIJD VOOR GROEN... 4 WONEN 6 Algemene visie... 6 Doelstelling 1: Een verkavelingsstop voor

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE Inleiding Gemeenteraadsverkiezingen gaan over het te voeren het beleid en over de aanpak van de

Nadere informatie

Fietsnota. Fietsend door Leiderdorp 2014-2020. Status: Definitief. Bron: ongetemd.com

Fietsnota. Fietsend door Leiderdorp 2014-2020. Status: Definitief. Bron: ongetemd.com Fietsnota Fietsend door Leiderdorp 2014-2020 Bron: ongetemd.com Status: Definitief Fietsnota 2014-2020 2 Samenvatting Nederland is bij uitstek een echt fietsland. Dit geldt voor Leiderdorp ook zo! Na de

Nadere informatie

Beleidsnota Openbare Werken 2004 2009. Kris Peeters Vlaams Minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur

Beleidsnota Openbare Werken 2004 2009. Kris Peeters Vlaams Minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur Beleidsnota Openbare Werken 2004 2009 Kris Peeters Vlaams Minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Leeswijzer... 4 1 Beleidskader en visie... 5 1.1 Krachtlijnen

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2019

Beleidsplan 2014-2019 VOORWOORD Een plan voor de toekomst Beste inwoner, De toekomst voorbereiden. Dit is wat het gemeentebestuur van Rotselaar de komende jaren zal doen. Rotselaar is een jonge, dynamische gemeente in volle

Nadere informatie

Preventief werken aan verkeersveiligheid

Preventief werken aan verkeersveiligheid Preventief werken aan verkeersveiligheid Een leidraad voor steden en gemeenten Helmut Paris Stephan Van den Broucke KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Onderzoeksgroep voor Gezondheidspsychologie 2006 Inhoudsoverzicht

Nadere informatie

Dossier van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest De mobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Dossier van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest De mobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Dossier van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest De mobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2012 INHOUDSTABEL INLEIDING... 5 HOOFDSTUK I... 6 1 Verplaatsingen

Nadere informatie

BETER PARKEREN OM BETER TE BEWEGEN GEWESTELIJK PARKEERBELEIDSPLAN

BETER PARKEREN OM BETER TE BEWEGEN GEWESTELIJK PARKEERBELEIDSPLAN BETER PARKEREN OM BETER TE BEWEGEN GEWESTELIJK PARKEERBELEIDSPLAN www.mobielbrussel.be/parkeerbeleid Voorwoord Een Gewestelijk Parkeerbeleid voor een betere mobiliteit Het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan

Nadere informatie

RUP. Nieuw Zuid RICHTNOTA

RUP. Nieuw Zuid RICHTNOTA RUP Nieuw Zuid RICHTNOTA januari 2013 COLOFON Opdrachtgever AG Stadsplanning Antwerpen Grote Markt 1, 2000 Antwerpen Projectregisseur AG Stadsplanning Maud Coppenrath [maud.coppenrath@stadsplanning.antwerpen.be]

Nadere informatie

BPA Grote Kapel gedeeltelijke herziening 2

BPA Grote Kapel gedeeltelijke herziening 2 BPA Grote Kapel gedeeltelijke herziening 2 T O E L I C H T I N G S N O T A s c h e t s o n t w e r p m e t m. e. r. - s c r e e n i n g a p r i l 2 0 1 1 Gemeente Beersel Alsembergsteenweg 1046 1652 Alsemberg

Nadere informatie

RESPECT VOOR A. Formateursnota Stad Antwerpen 2012-2018. Formateursnota Bart De Wever. Met opmaak: Nederlands (België)

RESPECT VOOR A. Formateursnota Stad Antwerpen 2012-2018. Formateursnota Bart De Wever. Met opmaak: Nederlands (België) RESPECT VOOR A Met opmaak: Nederlands (België) Formateursnota Stad Antwerpen 2012-2018 Met opmaak: Nederlands (België) Formateursnota Bart De Wever 1. Woonstad... 3 1. Stadsontwikkeling en ruimtelijke

Nadere informatie

ONTWERP MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN RICHTINGGEVEND DEEL

ONTWERP MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN RICHTINGGEVEND DEEL ONTWERP MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN RICHTINGGEVEND DEEL MANAGEMENTSAMENVATTING INFORMATIEF DEEL Naar de opmaak van een nieuw Mobiliteitsplan Vlaanderen werden in het informatieve deel diverse analyses uitgevoerd.

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Stad

Jaarrekening 2012 Stad JR BOEK 1 Jaarrekening 2012 Stad Beleidsnota Doelstellingenrealisatie deel A Inhoudstafel VOORWOORD 1 INLEIDING 2 STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 4 Stadsontwikkeling.. 4 Openbare werken.. 12 Mobiliteit.. 14

Nadere informatie

Gemeentelijk klimaatactieplan Stad Herk-de-Stad

Gemeentelijk klimaatactieplan Stad Herk-de-Stad Gemeentelijk klimaatactieplan Stad Herk-de-Stad Sustainable energy action plan voor de Covenant of Mayors MAART 2013 1 SAMENSTELLING Bond Beter Leefmilieu, provincie Limburg en de Stad Herk-de-Stad Dit

Nadere informatie

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD Edegem Bestuursakkoord 2013-2018 N- VA Groen Open VLD Inhoudstafel EDEGEM, EEN UITDAGENDE GEMEENTE! 4 1 OPEN BESTUUR, PARTICIPATIE EN LOKALE DEMOCRATIE 6 Een open en transparant bestuur 6 Een sterke gemeenteraad

Nadere informatie

RUP 153A VICTOR BRAECKMANLAAN NIEUWELAAN ANTWERPSESTEENWEG Plan-MER screening Verzoek tot raadpleging

RUP 153A VICTOR BRAECKMANLAAN NIEUWELAAN ANTWERPSESTEENWEG Plan-MER screening Verzoek tot raadpleging RUP 153A VICTOR BRAECKMANLAAN NIEUWELAAN ANTWERPSESTEENWEG Plan-MER screening Verzoek tot raadpleging COLOFON Opdracht: Screening plan-m.e.r.-plicht RUP 153A Victor Braeckmanlaan Nieuwelaan Antwerpsesteenweg

Nadere informatie