INFORMATIE PRAKTIJKNETWERKEN EN INNOVATIEPROJECTEN VEENKOLONIËN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIE PRAKTIJKNETWERKEN EN INNOVATIEPROJECTEN VEENKOLONIËN"

Transcriptie

1 INFORMATIE PRAKTIJKNETWERKEN EN INNOVATIEPROJECTEN VEENKOLONIËN Informatiemap bijeenkomst InnovatieVeenkolonien Valthermond, 2 december 2014

2

3

4 Resultaten Praktijknetwerken en Innovatieprojecten

5 Zodra de stuwtjes in de wijken werden geplaatst, was er al een verschil in waterhoogte op te merken. De geplaatste meetapparatuur zal komend seizoen moeten uitwijzen welk effect de stuwtjes precies in het land teweeg brengen. De ecologisch beheerde oever begint zich al te ontwikkelen. De nuttige akkerranden hebben de boeren veel opgeleverd: het verduurzamen van de gewasbescherming d.m.v. natuurlijke plaagbestrijding (en dus uitsparing van gewasbeschermingsmiddelen) en veel kennis over nuttige insecten en schadedrempels. Ook leverde het project zeer veel enthousiaste reacties van burgers op! Telers kennen de natuurlijke vijanden van plagen. Het resultaat? De gewasbescherming is aangepast en er wordt sámengewerkt met de natuur; dubbele winst. Een nieuwe duurzame keten voor virusvrij lelie uitgangsmateriaal krijgt vorm door het uitwisselen van alle opgedane kennis tussen telers en andere ketenpartijen over het telen van virusvrij lelie uitgangsmateriaal op kisten. Binnen het praktijknetwerk "Samen Sterk" is een bouwplanplanningsmodel ontwikkeld om de planning van een gezamenlijk bouwplan te vereenvoudigen. Daarnaast wordt door betere groenbemesters en bemestingsstrategieën een hogere efficiëntie qua mineralen behaald. Samen haal je betere resultaten dan alleen! Praktijknetwerk Minder Toeren maakt de kosten en nadelen van grond op afstand inzichtelijk d.m.v. een rekenmodel. Dat geeft de ondernemer handvaten om zijn teeltplanning te optimaliseren. Kavelruil leidt tot grond dichterbij!

6 Hoe de gegevens van de vochtsensor te gebruiken en te interpreteren: Wanneer tot beregenen overgaan, wanneer stoppen, welke watergift en het effect van beregenen. Koppeling van teeltregistratie en bedrijfseconomische resultaten en inzicht in organische stofbalans, milieubelasting gewasbeschermingsmiddelen en saldo per gewas (suikerbieten en aardappelen) en per perceel. De variatie van sporenelementen in een bodemscan wordt gebufferd door de bodem, je hoeft dus maar sporadisch wat te doen. Kleine planten kunnen best een hoge opbrengst geven. Proefrooien stelt je op de proef. Het komt er nogal op aan: het kiezen van de locatie en het aantal herhalingen. Het gebruik van buitenlucht om TBM pootgoed te bewaren geeft vitaler pootgoed zonder extra jaarkosten. Het heeft gebracht dat we zijn gaan nadenken over de kwetsbaarheid van ons watersysteem en de waterbeschikbaarheid. Men gaat anders denken over de beschikbaarheid van vocht, mineralen in relatie tot de groeiwijze van de plant. Zicht gekregen op nieuwe, innovatieve technieken. Mogelijk kunnen we stappen vooruit maken in opbrengst, kwaliteit en risicospreiding. Inzicht in de kansen van rijenbemesting en nieuwe technieken. Combineren van innovaties brengt ons verder. In ieder geval een gelijke opbrengst met minder.

7 Door verbetering van het product wat de bewaring in gaat, stijgen de kansen voor een langere bewaarbaarheid. Bodemstructuur is erg belangrijk om stuiven te beperken. Hier aandacht aan blijven besteden, ondanks het feit dat we weer ruimte hebben gekregen

8 Overzicht Praktijknetwerken en Innovatieprojecten

9 Omschrijving Rassen Gangbare, in de praktijk geteelde rassen Avarna Aveke Axion Altus Dartiest Festien Novano Seresta Sofista Nieuwe rassen, binnenkort beschikbaar Actaro Avito Nieuwe generatie waxy ardappelrassen Isolde Javina Nieuw, veelbelovende nummers Ka Ka Ku

10 Praktijknetwerk Natuurlijk koelen voor vitaal TBM-pootgoed Doel van het praktijknetwerk: De deelnemers gaan op zoek naar een alternatieve koel- en bewaartechniek voor TBM-pootgoed die energiezuinig, milieuvriendelijk en prijstechnisch aantrekkelijk is. De groep onderzoekt alternatieve koude middelen, natuurlijke kiemremmingsmiddelen en bewaren zonder koeling. Resultaat: Met mechanische koeling is altijd koude beschikbaar. Een groot voordeel voor snel kiemende rassen. Toch is het belangrijk om meer buitenlucht in te zetten: Mechanische koeling kost 7-10x zo veel energie dan buitenlucht; Te koud bewaren is bij sommige rassen slecht voor de vitaliteit; In een dichte bewaring ontstaat een (te) hoog CO2-gehalte. Dit geeft mogelijk extra kieming; Drogen gaat niet. Vooral in partijen met veel oude moederknollen is dat een knelpunt. Ook de gekoelde cellen zijn verder te optimaliseren. Hieraan is gewerkt door: Het verbeteren van de bewaarstrategie voor TBM-pootgoed; Het verbeteren van luchtverdeling bij spanten, gordingen; Optimaliseren van stapelpatronen; Bespreking van buitenluchtbewaring voor pootgoed, zoals zuigbewaring, blaasbewaring en de kistendroogwand; Onderzoeken van de mogelijkheden voor Talent of Ethyleen. Vervolg Geeft frisse buitenlucht echt beter pootgoed? Geeft een gesloten mechanische koeling echt problemen met CO2 en condens? Er wordt aandacht geschonken aan alternatieve koelmethoden zoals een kleine koeling op CO2 of verdampingskoeling. Met deze informatie wordt een model gemaakt om een goede keuze te maken voor het investeren in een nieuwe bewaring als het verbeteren van bestaande cellen. Voor meer informatie: Harrie Versluis, tel / Het praktijknetwerk wordt mede mogelijk gemaakt door: Het Ministerie van Economische Zaken is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland. Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

11

12 Praktijknetwerk Versterking Rixona keten Doel van het netwerk is om op een duurzame manier te proberen de keten te versterken. Rixona (Aviko) vraagt om levering later in het voorjaar, wat kunnen we doen om aan die vraag tegemoet te komen? Bewaren en bewaarbaarheid zijn dus belangrijke thema s in het netwerk. In de zomer van 2013 hebben we aandacht gehad voor de bemesting en de invloed die dit heeft of kan hebben op de bewaarbaarheid. Er zijn demo s met bijbemesting van Kali en Stikstof aangelegd waarna deze partijen zijn beoordeeld op opbrengst en bewaarbaarheid. Conclusies konden daar niet uit worden getrokken, wel is natuurlijk duidelijk uit proeven en jarenlange ervaring dat bemesting van groot belang is voor bewaarbaarheid. Een gewas wat voldoende Kali ter beschikking heeft en op een gelijkmatige manier afrijpt is beter te bewaren. In de herfst van 2013 zijn bij de deelnemers bewaarmonsters in de schuren geplaatst en zijn dezelfde monster ook in centrale bewaarplaatsen bewaard. Een deel is in een praktijkbewaring bewaard, een ander deel is bij verschillende temperaturen bewaard. Dit om na te gaan hoe deze rassen en partijen hierop reageren. De versuikering is daarbij een belangrijke factor. Ook is gekeken of je partijen die te veel suikers bevatten weer geschikt kunt maken voor verwerking door deze te reconditioneren. Dit houdt in dat de aardappelen aan het eind van de bewaarperiode ongeveer twee weken veel warmer worden bewaard om de suikers deels terug te vormen naar zetmeel en deels te verbranden. Voor Allure en deels ook voor Aveka kan hiermee een lage bewaartemperatuur van 4 graden worden gecompenseerd. Ook met het gebruik van kiemremmingsmiddelen is ervaring op gedaan naast het gangbare Grow-stop is er ook gewerkt met het milieuvriendelijke Biox M helaas zijn de kosten daarvan erg hoog Ook zijn de bewaarplaatsen doorgemeten op luchtopbrengst en is gekeken naar de verdeling van de lucht. Condens was een belangrijk aandachtspunt. Daar waar mogelijk zijn tips gegeven over aanpassingen en strategieën om de bewaring te optimaliseren. Luchtopbrengsten van de deelnemers varieerden van 50% van de norm (zuigbewaring) tot 130% van de norm. Een goed functionerend ventilatiesysteem verkleint de kans op rot en geeft meer mogelijkheden om lang te bewaren. Dit doordat als de koel omstandigheden in het voorjaar beperkt zijn je deze beter kunt benutten. Ook is het CO2 gehalte in de bewaring in een aantal schuren gemeten. Daaruit bleek dat deze in een aantal bewaringen, met name de nieuwe (die erg dicht zijn) erg snel kan oplopen. Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. Het Ministerie van Economische Zaken ( EZ) is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland.

13 CO2 Logger Deze winter gaan we nader bezien in hoeverre dit schadelijk kan zijn. Uit de bewaarproeven kwamen grote verschillen naar voren van rond de 2% verlies in Allure tot meer dan 20% in partijen Novano en Avarna. De grote verliezen waren te herleiden tot beschadiging gevolgd door rot. Afgelopen herfst zijn naar aanleiding daarvan metingen met een nieuwe elektronische aardappel uitgevoerd om te kunnen beoordelen waar de meeste beschadiging optreden. Aan de hand daarvan zijn adviezen met betrekking tot het afstellen van de rooier gegeven. Verder zijn dit najaar studenten van AOC Terra te Groningen bezig om de relatie tussen de gemeten waardes van de elektronische aardappel te linken aan verschillen in beschadiging door proeven te doen met handgerooide aardappelen en metingen in rooiers. De resultaten daarvan komen later beschikbaar Voor meer info: Bert Huizinga (DLV Plant) ; Jacob Dogterom (DLV Plant) ; Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. Het Ministerie van Economische Zaken ( EZ) is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland.

14 Samenwerking bij Innovatieprojecten: Bodemsensing storende lagen Veenkoloniën Jan Kamp en Johan Booij Doel Snelle detectie van bodemverdichting en storende lagen ontwikkeling prototype horizontale penetrometer D Waarnemen Controleren Beslissen Uitvoeren? Contact: T + 31 (0) Contact: T + 31 (0) Dit project is mogelijk gemaakt door de EU en het Ministerie van Economische zaken Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Initiatiefnemers: H. Sinnema (Sellingen) J.J. Dun (Musselkanaal)

15 Praktijknetwerk Klei voor de Veenkoloniën Doel: Kennis ontwikkelen over de mogelijkheid zandgronden op een rendabele manier te verrijken met klei om stuifgevoeligheid te reduceren en vruchtbaarheid te verhogen. Vragen Welk type klei: vaste klei, bentonietkorrels, bentonietslurrie, e, bietentarra van Cosun Hoe op te brengen? Komt vaste klei terug in de rooimachine? Wat doet het voor nutriëntleverend vermogen en fysische eigenschappen van de grond? Hoe reageert het gewas erop? Zijn er opbrengstverschillen? Is het economisch haalbaar? Het effect op de opbrengst is nog niet eenduidig. ig. Bij zomertarwe is er een duidelijk positief effect. Aardappelopbrengsten waren hoger met bentonietslurrie, maar bij toepassing van klei waren de resultaten wisselend. Mogelijk zijn er meerdere jaren nodig voordat de klei goed gemengd is en een goed beeld ontstaat van de effecten. De economische haalbaarheid is op basis van de gegevens die tot nu toe verzameld zijn nog niet te berekenen. In het gewas zijn verschillen te zien. De antwoorden op deze vragen kunt u terug vinden op Ervaringen Opbrengen van vaste klei samen met compost gaat goed. Bij laat opbrengen van vaste klei komt het terug in de rooimachine. Wanneer het bijtijds is opgebracht, dan nauwelijks. Het verspreiden van slurrie met de giertank gaat goed en geeft een mooie homogene verdeling en snelle vermenging met de zandgrond. Op het perceel van Stoffer Hofman zijn 3 behandelingen tegelijk toegepast. Op dit perceel zijn duidelijke verschillen te zien op de scheidingen van de behandelde stroken. De foto s zijn genomen op dezelfde datum over de breedte van het perceel. Van onder naar beneden: Klei, 0-veld en bentoniet. De bentoniet komt dus het slechtst uit de test, het 0-veld het best en de klei er tussenin. De bedekkingsgraad en hoogte van de planten met bentoniet is duidelijk lager. Ook de planten met klei blijven iets achter Op basis van de plantsapmetingen lijken de planten met bentoniet vitaler. Wortels zoeken de klei op vaste klei samen met compost Noorderdiep CL Valthermond Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie ( EL&I) is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland.

16 Praktijk Veenkoloniale Kringloopboeren Melkveehouders en akkerbouwers steken samen de schop in de grond voor een nieuwe dialoog. Voor stappen naar een optimale melkproductie van eigen bodem. Beter boeren met de Rantsoenwijzer. Levert jouw rantsoen wel een optimaal rendement op? Meet en verbeter het rantsoen met MijnRantsoenwijzer. Melkveehouders en akkerbouwers hebben de intentie om kringlopen op regionale schaal te sluiten; kunstmest eruit werken, dierlijke mest nog beter in zetten en voer produceren voor de dieren in de eigen regio. Waar (mest)wet- en regelgeving dit principe in de weg zit, moet dat op gelost worden. Eerst in experimentele regelingen, daarna via (landelijk of Europees) beleid. Bijvoorbeeld via een Kader Richtlijn Bodem. EUROPEES LANDBOUWFONDS VOOR PLATTELANDS- ONTWIKKELING: 'EUROPA INVESTEERT IN ZIJN PLATTELAND' Leren sturen in de praktijk. Sturen op basis van de vertering van het voer. Maar er moet ook iets te sturen zijn. Kan de akkerbouwer producten op maat leveren? Voldoende experimentruimte in wet- en regelgeving waardoor bodem, voer, dier en mest regionaal op elkaar afgestemd blijven. Geef akkerbouwers ruimte om fosfaat aan te voeren vanuit dierlijke mest, compost, schuimaarde of andere reststromen. De conditie van de bodem tot speerpunt maken in praktijk, advisering, onderwijs en beleid. Goed, beter, best! Het beste bodemprofiel passend bij het gewas wordt het streefbeeld voor alle akkerbouwers en melkveehouders in de Veenkoloniën. Elke erfbetreder kent het ultiem bodemprofiel in de Veenkoloniën. De bodemkwaliteit kan op veel bedrijven beter. De BCS (BodemConditieScore) maakt dit inzichtelijk. Laat voorbeelden zien van goede bodemkwaliteit. De bestaande BCS moet uitgebouwd worden met meer handelingsperspectief. PDW_114_04_JPRwtk004

17 Everhard van Essen (Aequator) en Johan Booij (PPO) Achtergrond Het risico op bodemverdichting bij huidig landgebruik in de veenkoloniën is groot tot zeer groot. Ook zorgen veenlagen voor beperkingen voor de teelt van akkerbouwgewassen. o Veenlagen o Inspoelingslagen o Zandondergrond (dekzand compact van nature) Ongelijke hoogteligging en daardoor grote variatie in ontwateringsdiepte o Natte plekken Gevolgen Verminderde vocht afvoer door slecht doorlatende lagen (bij perioden met groot neerslagoverschot) Verminderde vocht aanvoer vanuit de ondergrond bij droogte Beworteling stagneert Slechte draagkracht bij natte omstandigheden (oogstproblemen) Opbrengstderving (10-30%) Opsporen bodemverdichting Terreinwaarnemingen Indringingsweerstand meten (penetrometer) Bron: Alterra (WUR) rapport2409 Oorzaken Verdichte lagen in de ondergrond o Door machines o Door berijden van het perceel bij natte omstandigheden Oplossingen Diepspitten mengen van verschillende grondsoorten binnen perceel Egaliseren met behoud van bouwvoor Mengwoelen, vertikaal mengen bodemlagen Diep(scherp)woelen, losmaken zonder mengen Tips: Bron: Bodemverdichting in de landbouw: vermijden en herstellen, PROSENSOLS 1. Verbeteren bouwvoor: óf verschralen met zand uit ondergrond óf mengen met humus uit veenlaag uit de ondergrond. 2. Verbeteren ondergrond a. bouwvoor zoveel mogelijk intact laten. Een goede bouwvoor op een schone ondergrond b. in ondergrond: glidelagen of veenlagen mengen met grof zand. Bij onvoldoende grof zand in de ondergrond grof zand aanvoeren (ideaal). c. Minder ideaal maar vanwege kosten toch verbetering mogelijk Praktijkonderzoek Plant & Omgeving Postbus 430, 8200 AK Lelystad T + 31 (0) Dit project is mogelijk gemaakt door de EU en het Ministerie van Economische zaken Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Initiatiefnemers namens een groep Veenkoloniale akkerbouwers: Mts Zijlma (Valthermond), M. Koopman (Nieuw Amsterdam), B.E. Homan Free (Valthermond) en A. Mantingh (Valthermond).

18

19

20 Praktijknetwerk Toolkit sluiten regionale mineralenkringlopen November 2014 Aanleiding De bodem vormt de basis voor de productie. Door de steeds hoger wordende productieniveaus en klimaatverandering wordt steeds meer van de bodem gevraagd. Tegelijkertijd worden de mogelijkheden voor de aanvoer van organische meststoffen en bodemverbeteraars beperkt door de regelgeving. Doel In het Praktijknetwerk willen we nagaan hoe we door een optimale inzet van organische meststoffen en reststoffen kunnen komen tot een duurzaam en klimaatbestendig bodembeheer in de akkerbouw op zand- en dalgronden in Noordoost Nederland. Hiertoe is een toolkit ontwikkeld voor de optimale keuze van organische mest- en reststoffen op akkerbouwbedrijven. Daarbij wordt rekening gehouden met landbouwkundige eigenschappen, de CO 2-voetafdruk en de prijs van de meststoffen. Resultaten Met, voor en in overleg met de enthousiaste telers van het praktijknetwerk zijn de volgende activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd: Figuur. Sluiten van de kringloop van C, N en P door het terugbrengen van reststromen naar de bodem. Illustratie: Loet van Moll. 1. Ontwikkeling toolkit organische mest- en reststoffen in regio De ontwikkelde tookit bestaat uit een excel-programma, waarmee de telers een keuze kunnen maken uit de beschikbare organische mest- en reststoffen. De teler kan zelf bepalen hoe zwaar hij de verschillende eigenschappen van de meststoffen mee wil laten wegen bij de meststofkeuze.` Schematische opzet van de toolkit Op basis van gebruikerservaringen worden aanpassingen in volgende versies doorgevoerd.

21 2. Praktijkproef en netwerk: monitoring N-mineraal en organische bemesting Alle telers uit het Praktijknetwerk passen organische meststoffen toe op hun bedrijf. De mate waarin en de snelheid waarmee nutriënten gedurende het seizoen beschikbaar komen uit organische meststoffen, laat zich in het algemeen lastig voorspellen. Dit geldt in het bijzonder voor stikstof (N). Daarom wordt vaak gewerkt met vuistgetallen. In de praktijkproef wordt door monitoring op praktijkpercelen nagegaan hoe de beschikbaarheid van nutriënten zich gedurende het seizoen in werkelijkheid ontwikkelt. Van belang is dat er op alle tijdstippen in het seizoen voldoende nutriënten beschikbaar zijn voor een goede gewasgroei. Elke deelnemende akkerbouwer heeft daarvoor een perceel met suikerbieten (m.u.v. één met zetmeelaardappelen) geselecteerd. De akkerbouwers gebruiken verschillende soorten organische meststoffen: (gemengde) dunne rundvee- of varkensmest, digestaat van dunne mest of vaste kippenmest. Resultaten monitoring N-beschikbaarheid suikerbieten juni-november 2014 (N-mineraal, kg N /ha) N-beschikbaarheid in seizoen moet voldoende zijn voor goede gewasgroei Tijdens de groepsbijeenkomsten met de akkerbouwers is stilgestaan bij verschillende aspecten van duurzaam bodembeheer: het belang van organische stof, de meststofkeuze, bodemstructuur, groenbemesters, ontwatering, perceelsheterongeniteit, etc. Kennisuitwisseling tussen telers en vanuit het onderzoek (o.a. van regionale proefboerderij Valthermond) speelde een belangrijke rol. Contact Romke Postma Nutriënten Management Instituut NMI Postbus AG Wageningen

22 Praktijknetwerk Veldleeuwerik Veenkoloniën Resultaten Doelstelling Contact Beworteling Voor de plant is het van belang dat er voldoende vocht en zuurstof in de bodem aanwe- Kruimels Dit zijn losse kruimels van 0,3 tot 1 cm groot. Wortels kunnen gemakkelijk in deze kruimels en tussen de kruimels doorgroeien. Kruimels hebben voldoende Bedrijf: Perceel: Gewas: Voorvrucht: Rotatie: 1:. Afgeronde structuurelementen De beworteling is een afspiegeling van de structuur. Hoe de wortels de grond in groeien Dit Dit tot 10 cm groot. De zijkanten zijn niet vlak, de hoeken aanwezig is. De centrale vraag is: waar halen de wortels het voedsel en water vandaan? Daarnaast kan de beworteling op verschillende aspecten een beoordeeld andere glans worden. of kleur dan de buitenkant. Afgeronde structuurelementen hebben voldoende e gangen Scherpblokkige structuurelementen zijn in het alge- tot scherpblokkige elementen. Deze elementen zijn In de bodemscan noteert u: Het percentage scherpblokkige structuurelementen in de lagen: Intensiteit Bewortelingsdiepte Vorm van het wortelstelsel In de bodemscan noteert u: Granen Aardappel Intensief Intensief Intensief Redelijk Redelijk Biet Intensief Redelijk slecht slecht slecht Grondsoort (zand/zavel/klei/veen) ph-kcl Klei % Organische stof % Intensief/redelijk/slecht % Scherpblokkig diepte (cm) dikte (cm) Aantal wormen: Europees Lanbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europe investeert in zijn platteland

23 Bodemkwaliteit Veenkoloniën, opzet proef Aanleiding Een beter bodembeheer is nodig voor een perspectiefvolle en duurzame landbouwsector. Op veel plaatsen staat de bodemkwaliteit in de Veenkoloniën onder druk! Dit is zichtbaar in onder meer stuifschade, achterblijvende plekken en water op het land. Een beter bodembeheer in de Veenkoloniën leidt tot: een betere en stabielere gewasopbrengst, een betere waterkwaliteit, vermindering van broeikasgasemissies en een stijging van de bodembiodiversiteit. Minimale grondbewerking in plaats Compost toediening van spitten of ploegen Onderzoek Doel van het project is het ontwikkelen van praktisch toepasbare maatregelen voor een duurzaam bodembeheer in de Veenkoloniën. Hierbij wordt gekeken naar de volgende maatregelen: Minimale grondbewerking: om gewasresten boven in te houden in vergelijk met spitten. Verdubbelen van de effectieve organische stof aanvoer door het jaarlijks toepassen van 10 ton compost per ha en het inwerken van stro en telen van groenbemesters. Verminderen van de ziekte- en plaagdruk in de vruchtwisseling door het vervangen van zomergerst door Tagetes patula (afrikaantjes). Verbeteren van de chemische bodemvruchtbaarheid: - Bodembalans: aandacht voor Ca-Mg-K verhoudingen - Steenmeel: nutriëntenbinding en sporenelementen. Figuur 1. Vruchtwisseling van de proef: zetmeelaardappel zomergerst zetmeelaardappel suikerbieten. Tagetes patula (afrikaantjes) Verbeteren chemische in plaats van zomergerst bodemvruchtbaarheid Figuur 2. Maatregelen die in de proef zijn opgenomen. Combi(natie) van bovenstaande maatregelen om een maximaal effect op de bodemkwaliteit te verkrijgen. De maatregelen worden getoetst in een Veenkoloniale vruchtwisseling van zetmeelaardappel (ras Seresta) zomergerst zetmeelaardappel suikerbiet op PPO locatie t Kompas te Valthermond. De effecten van deze maatregelen op opbrengst, bodemkwaliteit (fysisch, chemisch en biologisch) emissies en bedrijfsvoeringen worden vergeleken met de gangbare praktijk. Praktijk Het project levert concrete maatregelen voor de praktijk op voor een duurzaam bodembeheer. Belangrijke vragen over de toepasbaarheid van minimale grondbewerking, hoe goed organisch stofbeheer uit te voeren en de effecten van afrikaantjesteelt binnen de gewasrotatie worden beantwoord. Het project is opgezet in overleg met telers en belangrijke bedrijfslevenpartijen in de regio. Het project wordt begeleid door een begeleidingscommissie van telers en adviseurs. Daarnaast wordt nauw samengewerkt met praktijknetwerken op gebied van bodem in de Veenkoloniën. Janjo de Haan, Paulien van Asperen, Johnny Visser en Harm Jan Russchen Praktijkonderzoek Plant & Omgeving Postbus 430, 8200 AK, Lelystad Dit onderzoek wordt gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en AVEBE binnen de PPS-bodem van de topsector Agro Food

24 Bodemkwaliteit Veenkoloniën, Eerste resultaten 2013 en 2014 Teelt van tagetes goed geslaagd Alle teelten zijn in beide projectjaren goed geslaagd. Uitdaging was de teelt van Tagetes, een nieuw gewas. Ook deze teelt is beide jaren goed geslaagd Tagetes is een langzaam groeiend en vorstgevoelig gewas dat in theorie na half mei gezaaid kan worden. Na de teelt van tagetes was de Pp besmetting eind 2013 tot 0 gedaald, dit had een positief effect op de aardappelopbrengst in TIP voor teelt tagetes: Zaai niet te vroeg, wacht rustig op warmer weer en een klein buitje voor een snelle opkomst Zorg voor een schoon en onkruidvrij zaaibed, want tagetes dood het wortellesieaaltje Pratylenchus penetrans (Pp), maar onkruid zorgt voor vermeerdering Figuur 4. Tagetes is een nieuw gewas in het Noordoostelijk bouwplan ter bestrijding van Pp. Grondbewerking In 2013, een stuifgevoelig jaar, zien we op de gespitte stroken meer verstuiving dan in de minimale grondbewerking. Opbrengst In 2014 worden de eerste verschillen zichtbaar tussen de objecten in zetmeelaardappel, in beide rassen en zowel bovengrond als ondergronds. Positief tonen de objecten Combi en Bodembalans in Seresta Combi, Bodembalans en Tagetes in Festien Deze objecten hebben meer loof, een significant hogere veldopbrengst maar lagere OWG s. Daardoor is de uiteindelijke zetmeelopbrengst van deze objecten wel hoger maar niet altijd significant. Figuur 5. Spitten (links) geeft meer verstuiving dan minimale grondbewerking (rechts) b c a ab a b Figuur 3. Visuele verschillen tussen de objecten in zetmeelaardappelras Seresta. Figuur 6. Veldopbrengst (t/ha) per object, zetmeelaardappel Festien, De verschillende letters boven de kolommen geven significante verschillen aan. Gepresenteerde resultaten zijn voorlopig op basis van slechts twee jaar onderzoek. Deze resultaten worden nog nader geanalyseerd en de proef wordt nog voortgezet.

25

26

27 Praktijknetwerk Akkerranden Veenkolonien Mts. L. vd. Laan en H. vd. Laan Kamping, Exloerveen Maart 2014 Zaaibedden en zaaigoed Praktijknetwerk Akkerranden veenkoloniën Nu het voorjaar is aangebroken, zijn de bouwplannen bij de aanvragers bekend. Op basis hiervan zijn de locaties van de akkerranden bepaald. Getracht is om zoveel mogelijk met ecologische- en agrarische verbindingszones te werken. Zo vormen een aantal randen in combinatie met het LOFAR gebied zo n zone. Verder kijken we naar de effecten van soorten valse zaaibedden, wordt er gewerkt met verschillende zaadmengsels (zoals het wel bekende FAB -mengsel, maar ook een mengsel die vogelgewassen combineert met insectengewassen), en verschillende locaties m.b.t. toestand van de grond en gewassen die ernaast staan. Gedurende het seizoen zal er in de randen en gewassen gemonitord worden op aanwezigheid van nuttige insecten, vogels, onkruid en luizendruk. Procesbegeleider: M. Schultinga telefoon anv: ANV Drenthe zet zich in voor duurzame landbouw met oog voor de balans tussen landbouw en natuur(zoals: gebiedscoordinator agrarisch natuurbeheer, projecten bloemrijke akkers, biomassa etc.). Noorderdiep CL Valthermond Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

28

29 Innovatienetwerk Ontwikkeling en Productie van de BioProduct Processor TCE Gofour BV uit Stadskanaal al is op dit moment druk bezig met de ontwikkeling van de Bio Product Processorsor container, welke tijdens de Agro Expo 2014 in Assen op 16, 17 en 18 december door gedeputeerde Henk van de Boer van de provincie Drenthe onthuld zal worden. Verwacht wordt dat tijdens dit evenement de eerste vijf boeren hun handtekening zullen zetten voor het afnemen van een Bio Product Processor van TCE Gofour BV. De Bio Product Processor zet oliehoudende gewassen door middel van een milieuvriendelijk enzymatische proces om in (half)fabrikaten van hoge waarde. Gevolg is een flinke stijging in de eindopbrengst per hectare vanwege het opschalen van slechts één basisproduct. Hierdoor ontstaat meer financiële onafhankelijkheid en een nieuw verdienmodel voor duurzaam boeren. De BPP concentreert zich voorlopi opig eerst op het gewas koolzaad als invoer voor de Bio Product Processor. In een later stadium zal ook de focus op andere agrarische producten komen te ligge ggen, evenal nals rioolslib, slachtafval en frituu tuurvet. TCE Gofour werkt op dit moment in haar fabriek in Stadskanaal al aan de bouw van een tweetal demonstratie modellen van de Bio Product Processor, elk bestaande uit slechts één container. Bedoeling is dat deze zogenaamde demonstrators het principe achter en de werking van de Bio Product Processor gaan aantonen. Bij akkerbouwbedrijf MTS Dun in Musselkanaal zal één van deze twee containers komen te staan. De demonstratie containers zijn een opmaat naar het uiteindelijke doel, namelijk twee varianten bestemd voor de landbouw en industriële sector. De bouw van de Bio Product Processor bestemd voor de landbouw sector zal in 2015 starten en gaat uit vier containers bestaan, een tweetal onder met daar boven op nog twee containers. Reden voor de keuze van vier containers, is dat er zodoende voldoende opslag voor invoer en uitvoer stromen aanwezig is. Hierbij gaat het met name om de opslag van APPO biodi odiese esel, koolza lzaad ad en perskoek. De Bio Product Processor bestemd voor de industriële sector zal grootschaliger van aard zijn. Deze Bio Product Processorsor zal namelijk uit een twintigtal containers bestaan, tien onder met daar bovenop nog eens tien containers. Een hogere productie van bijvoorbeeld APPO biodiesel is hiervan het gevolg. De bouw hiervan zal starten na een succesvolle afronding en fine tuning van de landbouw variant van de Bio Product Processor. Contactgegevens TCE Go Four, Peter van der Klok Mts. Dun, Jaap Dun Noorderdiep CL Valthermond Dit project is mogelijk gemaakt door de EU en het Ministerie van Economische zaken Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

30 Praktijknetwerk Minder Toeren Doel van het praktijknetwerk: Inzichtelijk maken welke kosten en nadelen meerdere teelten op afstand met zich mee brengen zodat ondernemers kunnen kiezen welk gewas ze op welke afstand het beste kunnen telen. Resultaat: Er is een rekentool ontwikkeld waarmee boeren kunnen berekenen of het telen van bepaalde gewassen op land op afstand opweegt tegen het aantal kilometers dat gereden moet worden om de gronden te bereiken. De definitieve versie is te vinden op Hoeveel transportbewegingen zijn nodig voor verschillende teelten en oogstmethodes? Grasland opraapwagen Grasland hakselen Grasland balen wikkel Grasland balen landbouw plastic Maïs GPS CCM MKS Korrelmaïs Winter gerst GPS Winter gerst korrel Zomer gerst GPS Zomer gerst korrel Zomer tarwe GPS Zomer tarwe korrel Winter tarwe GPS Winter tarwe korrel Winter rogge GPS Winter rogge korrel Triticale GPS Triticale korrel Vezelhennep Gerst erwten GPS Gerst erwten korrel Met het programma kan een agrariër bepalen of grond op afstand bij aankoop of huur interessant is en wat de maximale prijs mag zijn. Voederbieten Voor nu staat een project rondom kavelruil op stapel. Grond dichterbij is een stuk voordeliger dan grond op afstand! Het Kadaster wil graag meewerken en heeft veel tools beschikbaar om snel en eenvoudig scenario s door te rekenen. Heeft u interesse in kavelruil in de Veenkoloniën? Neem dan contact op met Jelle Broersma van DLV, tel / Voor meer informatie: Freerk Oudman, tel / Het praktijknetwerk wordt mede mogelijk gemaakt door: Het Ministerie van Economische Zaken is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland. Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

31 Praktijknetwerk Veenbronnen Doel van het praktijknetwerk: Binnen het praktijknetwerk wordt kennis verzameld over de mogelijkheden om verliezen bij energieverbruik her te gebruiken in de regio. Dit project beoogd de duurzaamheid te vergroten. Specifieke doelstellingen zijn het verzamelen van kennis over: Het hergebruiken van warmte; Het regionaal opwekken en afnemen van stroom; Samenwerking met andere sectoren. Resultaat: In het praktijknetwerk is informatie verkregen over: Warmte terugwinnen uit ventilatielucht; De toepassing van zonnepanelen; Het verhuren van daken door derden; Stroomverbruik pompen LW; Alternatieve verlichting van stallen; Het toepassen van rondpompsystemen in bestaande situaties; Zoektocht naar energiebesparing op het varkensbedrijf. Voor meer informatie: Gerben de Vries, tel / Het praktijknetwerk wordt mede mogelijk gemaakt door: Het Ministerie van Economische Zaken is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland. Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

32 Soja van eigen bodem Ruud Timmer Achtergrond Zo n 80% van de Nederlandse eiwitbehoefte voor diervoeders wordt geïmporteerd. Veelal wordt in deze behoefte voorzien door soja/ sojaschroot. Vanuit een oogpunt van duurzaamheid is er in Nederland en Europa een duidelijke politiek-maatschappelijke discussie gaande over de negatieve aspecten van soja importen. Daarbij wordt de vraag opgeworpen wat de mogelijkheden zijn van inlandse productie van eiwithoudende gewassen. De beste vervanging van (Zuid)Amerikaanse soja zou Nederlandse/Europese soja zijn. In o.a. Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk wordt al soja geteeld en wordt er onderzoek naar de teelt gedaan. In Nederland staat de teelt nog in de kinderschoenen en het praktijknetwerk Soja van eigen bodem wil hier verandering in brengen. Doelstelling De telers binnen het project willen de beschikbare binnenlandse en buitenlandse teeltkennis verzamelen en deze samen met deskundigen verder uitbouwen, verspreiden en toepassen op hun eigen sojapercelen. Alleen als er naast betere rassen voor de Nederlandse klimatologische omstandigheden ook gewerkt wordt aan een optimalisatie van de teelt, zijn er in de toekomst opbrengsten te bereiken die de basis vormen voor een concurrerend saldo. Op deze manier kan een deel van de sojaimporten worden vervangen door soja van eigen bodem Activiteiten In 2013 en 2014 zijn er veldbijeenkomsten en evaluatiedagen georganiseerd met deskundigen waarop ervaringen en resultaten zijn gedeeld. Verder zijn er teeltgegevens verzameld op de percelen gedurende het seizoen en zijn er door de deelnemers zelf demo s aangelegd met o.a. N-bemesting en rijenafstanden. Bij de start van het PNW is er een (besloten) Facebookpagina aangemaakt waarop de nieuwsfeiten met elkaar delen. Resultaten Om de in Nederland geteelde soja tegen een goede prijs te kunnen verkopen is het belangrijk dat het eiwitgehalte voldoende hoog is. Het eiwitgehalte varieerde in 2013 van 31% tot 41%, met een gemiddelde van zo n 35-36%. Liefst zou dit nog iets hoger zijn, zo n 38-40%. Via rassenkeuze en eventueel N-bemesting is hier mogelijk iets aan te doen. De resultaten van 2014 zijn nog niet beschikbaar. De opbrengsten lagen in 2013 op een zeer acceptabel niveau, zeker gezien de nauwelijks aanwezige ervaring met soja. De meeste telers realiseerden een opbrengst tussen de 2.5 en 3.0 t/ha. Voor een economisch interessante teelt moet het gemiddelde opbrengstniveau echter nog wel omhoog naar zo n t/ha. Problemen die naar voren kwamen tijdens de teelt: * enting van het zaaizaad * vogelvraat tijdens opkomst * onkruidbestrijding (o.a. onvoldoende middelen beschikbaar) * sclerotinia (middelen ontbreken en bestrijdingsstrategie nog onduidelijk) * wildschade (hazen en reeën) * late afrijping (begin oktober) * oogst (lage peulzetting waardoor onderste peulen niet kunnen worden geoogst) Interesse in het sojaproject en/of de sojateelt? Contact: T + 31 (0) Dit project is mogelijk gemaakt door de EU en het Ministerie van Economische zaken Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Aanvragers: J.F. van Kessel, Erichem; G. Katerberg, Klijndijk; A.J. Knijp, Anderen; T. Kempenaar, Dronten Praktijkonderzoek Plant & Omgeving

33 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Praktijknetwerk Duurzaamheid in Beeld Deelnemers binnen het praktijknetwerk Duurzaamheid in beeld gebruiken teeltregistratie, maken zo hun bedrijfsresultaten inzichtelijk en bediscussiëren teeltregistratie en duurzaamheidsthema s. Doel Optimale teeltregistratie en gebruik Eigen benchmark en duurzaamheidskengetallen Vergelijking bedrijfsresultaten Resultaten inzichtelijk maken Activiteiten Teeltregistratie door gebruik van het systeem Crop-R Bijeenkomsten en inbreng van specialisten Teeltregistratie (Crop-R) Mest (ForFarmers Hendrix) Bodemvruchtbaarheid (Coen ter Berg) Economie (Countus accountants + adviseurs) Methodologie (Wageningen UR) Discussiesessies Teeltregistratie Countus Signaal Analyse op saldo niveau Groepsvergelijkingen van resultaten en duurzaamheidskengetallen Ervaringen Het is leuk om van elkaar te leren en te zien hoe anderen het doen. Je komt op mooie bedrijven en de andere ondernemers zijn erg inspirerend. Het ervaren en discussiëren van teeltregistratie en duurzaamheid; er zijn echt meerdere wegen naar Rome. Resultaat Kennis over gebruik en wijze van teeltregistratie Koppeling teeltregistratie en bedrijfseconomische resultaten Inzicht in organische stofbalans, milieubelasting gewasbeschermingsmiddelen en saldo per gewas (suikerbieten en aardappelen) en per perceel * PROCESBEGELEIDING DOOR COUNTUS ACCOUNTANTS + ADVISEURS * Voor meer informatie zie

34

35

36

37

38 Praktijknetwerk Scholars zaaien, leiders oogsten Doel Hoe kunnen de boeren in de veenkoloniën hun huidigeige bedrijfsstrategie dusdanig aanpassen dat zij zonder inkomenssteun op een gezonde manier mee kunnen concurreren op de wereldmarkt. Met behulp van zeer innovatieve, internationale Nuffield scholars een bijdrage leveren aan kennisontwikkeling en daarmee de vitaliteit van de landbouw, ook na Discussies, Ideeën, etc. Betrokkenen boeren in Veenkoloniën, Nuffield boeren van over de hele wereld, proefbedrijf Valthermond, onderzoekers LEI, overige betrokkenen uit het gebied. Door middel van Bezoeken individuele scholars, meermalen scholars in groepsverband in het gebied, werksessies in het gebied door LEI en proefbedrijf Valthermond, bedrijfsbezoeken, presentaties in het buitenland op grote congressen, werksessies over Veenkoloniën in het buitenland, uitwisseling en kennisoverdracht op bedrijven van scholars die ook naar NL kwamen. Nuffield scholars in NL gedurende project kwamen uit Engeland, Wales, Australië, Nieuw Zeeland, Canada, Ierland, Frankrijk (landen waar wel of juist geen inkomenssteun wordt ontvangen). Een greep uit de resultaten en suggesties, abstract en concreet: Schapen op gerooid aardappelland laten grazen. I.v.m..m. modder en promo: jackets aan doen (met tekst I am a happy sheep ). Apart te vermarkten met happy, fat, love potatoes. Buitenlandse voor boeren vinden het zeer opmerkelijk hoe ver NL boeren gaan om de publieke opinie goed te krijgen en dat de overheid in hun ogen zo ver mee gaat in het standpunt van relatief onwetende burgers/ dierwelzijnspartijen. Loof van de bieten te voeren aan vee. Zelf verwerking van producten: groter aandeel van de keten in eigen beheer hebben. Nog meer technologie toevoegen en resultaten met collega s delen. Bijvoorbeeld: specifieke gps-systemen, NIR infrarood, Greenseeker, VRT, EM-onderzoeken. Begin een strategisch fungicide management programma. Deel je machinepark voor efficiëntieslag. Sponsor als Veenkoloniën (boeren, overheid, een samenwerking daartussen) een scholarship die boeren uit de buurt de mogelijkheid geeft om elders ideeën en ervaringen op te doen en/of onderzoeken of studieclubs. Kijk hoe in het onderwijssysteem ook een landbouwonderdeel kan worden ingepast. Start een mentoring programma. Test, bijvoorbeeld op het proefbedrijf, voor het gebied nieuwe gewassen om uit te proberen. Creëer r prikkels voor goede ondernemers om de diversifiëëren. Werksessie WUR/ Proefbedrijf Valthermond Vooraf scholars presentaties en sessies over Veenkolonien gehad in het buitenland. Eigen bedrijf in dit perspectief zetten. Bedrijfsbezoeken in Veenkolonien. Inledingen door WUR, proefbedrijf, boeren. Werksessie zelf: drie groepen; één groep die vanuit het perspectief van de akkerbouwer naar de Veenkolonien keek, één groep vanuit het perspectief van Avebe en één groep vanuit het perspectief van de melkveehouderij. Scholars deden analyse van de situatie en brachten advies uit voor de akkerbouwer, Avebe of de melkveehouder. Werksessie gebaseerd op Business Model Innovation Approach (LEI-BIA): met contextmap analyse huidige situatie. Vervolgens komen met (ideeën voor) nieuwe businessmodellen te komen. In een pitch presentatie van belangrijkste conclusies en een advies. Er volgt nog een rapportage over deze conclusies. Wat nog volgt: Resultaten/ suggesties van LEI-workshop Verdere communicatie resultaten. Contactgegevens Djûke van der Maat Noorderdiep CL Valthermond Dit project is mogelijk gemaakt door de EU en het Ministerie van Economische zaken Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

39 Tarrareductie Cichorei; praktijknetwerk in de Veenkoloniën, Wieringermeer en ZW-Nederland Lubbert van den Brink Doelstelling Het doel is om gegevens te verzamelen over het reinigen van cichoreiwortels voorafgaand aan het transport naar de fabriek en deze gegevens te verspreiden via de Telersvereniging Cichorei. Tijdens de cichoreicampagne worden grote hoeveelheden taragetransporteerd. De telers krijgen hoge tarrakortingen doorberekend en ook de transportkosten zijn voor rekening van de teler. Reiniging tijdens het laden van de vrachtwagens kan een aanzienlijke kosten- en energiebesparing opleveren. Bereikte resultaten In het najaar van 2013 zijn in de Veenkoloniën en in de Wieringermeer metingen gedaan aan een aardappelreiniger die is aangepast voor het reinigen van cichorei. Daarnaast zijn in Zuid-Nederland op kleigrond een cichoreimuis en een aardappelstortbak getest. In het najaar van 2014 zijn/ worden metingen uitgevoerd aan de aangepaste aardappelreiniger op klei en aan een Holmer-cichoreireiniger, eveneens op klei. Daarnaast zal het effect van afdekken van de cichoreihoop op het reinigingseffect van de aardappelreiniger gemeten worden. Resultaten van metingen verricht aan verschillende schoningsmachines in najaar van 2013 Financieel effect in euro s per 100 ton bruto % tarra ongeschoond % tarra geschoond % cichorei verlies bij schonen Minder cichorei geleverd Minder Tarra kosten Minder Tranport kosten 1) opbrengst teler 2) Aardappelschoner: Bourtange , Vledder , W meer , Cichoreimuis: Ooijpolder Aardappelstortbak: Wilh. dorp ) Er is gerekend met de transportkosten die van toepassing waren in de verschillende gebieden 2) Er is vanuit gegaan dat de schoningskosten niet voor rekening van de teler komen. Een uit België afkomstige Holmer cichoreireiniger die getest is in Zeeuwsch Vlaanderen Aardappelreiniger die omgebouwd is voor het reinigen van cichorei en die getest is in de Veenkoloniën en in de Wieringermeer Praktijkonderzoek Plant & Omgeving Postbus 430, 8200 AK Lelystad Contact: T + 31 (0) Dit project is mogelijk gemaakt door de EU en het Ministerie van Economische zaken Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Telers die het praktijknetwerk hebben aangevraagd: J. M. van der Heijden, Mts. Begeman, Mts. Hoekzema, V.o.f. Bruggers, LW. Dees

40

41 Meer met minder door rechte sporen Dit praktijknetwerk onderzoekt de mogelijkheden om mineralengebruik te optimaliseren Dit willen we bereiken door met behulp van een RTK-GPS besturingssysteem de mineralen te brengen daar waar de plant gaat groeien. Dit voorjaar zijn er in het kader van het praktijknetwerk een aantal percelen in de Drentse Veenkoloniën en Westerwolde bemest met een rijenbemester van Evers Agro voor de teelt van aardappelen. Deze Evers Garanno is zo uitgevoerd dat de mest door middel van twee kouters op de plaats van de toekomstige aardappelrij wordt geïnjecteerd. De loonbedrijven Meedendorp uit Onstwedde en Simon Berends uit Nieuw Buinen hebben de velden aangelegd bij een aantal akkerbouwers in de regio. Na het bemesten wordt het perceel gespit zodat de mest minimaal naar links en rechts verspreid wordt, maar goed gemengd onder de toekomstige aardappelrij zit. Hierdoor is deze beter beschikbaar voor de plant en spoelt minder makkelijk uit. Detailfoto van de rijenbemester DLV Plant leidt dit project en heeft ook een proef aangelegd op vernieuwingsbedrijf Op de Es in Zeijen. Op dit proefveld wordt onderzocht wat de effecten zijn van volvelds- en strokentoepassing van vloeibare stikstof meststoffen. Deze objecten zijn aangelegd door Akkerbouw- en Loonbedrijf Homan Free uit Valthermond. Ook deze stikstof wordt gespoten voor het spitten in combinatie met GPS. De resultaten verschijnen in december, het effect van kunstmest op rijen lijkt in eerste instantie positief. Volvelds kunstmest toedienen voorop de trekker met spitmachine Akkerbouwer Jansema doet alle bewerkingen na het injecteren in één werkgang Contactpersonen: Hoofdaanvrager: B.E.H. Homan Free Projectleider: J. Dogterom ; Uitvoerder: R. Naber Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. Het Ministerie van Economische Zaken ( EZ) is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland.

42 Praktijknetwerk: Optimale bemesting Nieuwe zetmeelaardappelrassen Harm Jan Russchen SLOOTS AGRI BV SEMAGRI HOLLAND Hof Balkbrug Aardappelkweek en Selectiebedrijf B&H Mencke Achtergrond Met het verschijnen van nieuwe en betere rassen (opbrengst en resistenties) komt de vraag hoe de bemesting van deze rassen moet zijn ten opzichte van de bekende rassen. Uit onderzoek in het verleden is gebleken dat er een groot verschil zit in stikstofbehoefte. De behoefte aan stikstof is niet gerelateerd aan het vroegrijpheidscijfer van het ras. Sommige late rassen vragen toch relatief veel stikstof. Grondsoortverschillen spelen ook duidelijk mee in de behoefte aan stikstof. Rekening houdend met de bemestingsnormen op bedrijfsniveau is het van uitermate groot belang om de behoefte van de zetmeelaardappelen te weten. Werkwijze In 2013 en 2014 proefvelden op de PPO-locaties t Kompas (dalgrond) en Kooijenburg (zandgrond) in samenwerking met de kweekbedrijven Rassen in onderzoek N-trappen: 0, 100, 150, 200 en 250 kg N/ha Ras Festien x x Seresta x x Novano x x SL Dartiest Stratos Achilles x x Axion Avarna x x x x x Waarnemen en meten Vroegheid loofontwikkeling N-opname in loof in seizoen (Cropscan) Vroegrijpheid (afsterven loof) Opbrengst en onderwatergewicht Foto: Proefveld met verschillende aardappelrassen Resultaat Bijeenkomsten, deling kennis en ervaringen Opname proefvelden in de excursies van de open dagen Adviestabel bemesting van nieuwe rassen Toegankelijke website en adviesprogramma s Verspreiding kennis/ervaringen d.m.v. verschillende (reguliere) voorlichtingsbijeenkomsten Gegevensverwerking in volle gang Doelstellingen(en) rekening houdend met grondsoort. Realiseren van een hogere opbrengst door deze nieuwe rassen optimaal te bemesten. Opname adviestabel in adviessystemen o.a. van Dacom Foto: Onderzoek: Is bijbemesting met stikstof nodig? Scannen gewas met Yara-sensor en/of Greenseeker. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving Postbus 430, 8200 AK Lelystad T + 31 (0) Dit project is mogelijk gemaakt door de EU en het Ministerie van Economische zaken Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Aanvragers namens een groep Veenkoloniale akkerbouwers: Mts. Mencke Hemmen (Bargercompascuum) en Akkerbouwbedrijf Wolf (Ees)

43 ph als sleutel tot opbrengstoptimalisatie Johan Booij en Harm Jan Russchen WECO Achtergrond De kalkgift wordt berekend op basis van de ph (streef-ph uitgangs-ph en organische stof) kalkgift (kg zbw/ha) = kalkfactor x gewenste ph-kcl-verhoging x bouwvoordikte (dm) kalkfactor = (15,68x%-org. stof + 15,68)/(0,02525x%-org. stof + 0,6541) Opbrengstverlies in % bij te lage ph in veenkoloniaal bouwplan De streef-ph voor een veenkoloniaal bouwplan op het perceel is 5,1. Bij een variabele bekalking wordt de ph homogeen op 5,1 gebracht. Door variabele bekalking op perceel 64A (5,0 ha) kan op 0,6 hectare een opbrengststijging van 7% worden gehaald en op 0,9 hectare een opbrengststijging van 4%. In de veenkoloniën is de variatie in organische stof in de bodem groot. De VERIS-bodem scan brengt de variatie in ph en organische stof in de bodem in beeld. Deze informatie is de input voor een taakkaart De VERIS-bodemscan kaarten Variabele bekalking door WECO Validatie variabele bekalking op basis van VERISbodemscan (organische stof) 6,51 14,40 t/ha 0,63 ha 5,4 5,8 ph 0,69 ha 4,91 6,50 t/ha 0,24 ha 5,2 5,3 ph 0,78 ha 3,32 4,90 t/ha 0,56 ha 5,0 5,1 ph 1,08 ha 3,32 4,90 t/ha 0,75 ha 4,8 4,9 ph 1,15 ha 0,13 1,71 t/ha 1,06 ha 4,6 4,7 ph 0,52 ha 0,00 0,12 t/ha 1,73 ha 4,4 4,5 ph 0,28 ha 3,8 4,3 ph 0,48 ha Taakkaart variabele kalkgift 13,3 16,5 % 0,65 ha 12,3 13,2 % 0,21 ha 11,4 12,2 % 0,71 ha 10,4 11,3 % 1,17 ha 9,5 10,3 % 1,09 ha 8,5 9,4 % 0,91 ha 7,8 8,4 % 0,23 ha Organische stof-kaart Op drie plaatsen in het perceel zijn trappenproeven met bekalking aangelegd. Dit zijn plaatsen met een laag en hoog organische stofgehalte. In ieder blok is naast een onbekalkt object een bekalkingstrap aangelegd met 50%, 100% en 150% van de adviesgift. Advies Blok Uitgangs-pH Streef-pH OS% kg zbw/ha Het perceel 64A is 5,0 hectare groot. Op meer dan de helft is de adviesgift minimaal (tot 1 t/ha). Op basis van de bodemanalyse van BLGG AgroXpertus wordt een kalkgift van 1,050 kg ZBW/ha geadviseerd. In de kaartjes rechts is een tiende verhoogd. De plekken met een extreem lage ph krijgen onvoldoende kalk. Teveel/tekort bekalkt Contact: T + 31 (0) Contact: T + 31 (0) Dit project is mogelijk gemaakt door de EU en het Ministerie van Economische zaken Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Initiatiefnemers: Houwing Agro BV, B. Tepper, Landgoed Scholtenszathe, Mts Siebring en Huisman, Mts J en H Deuring, J.W. Wollerich, F. Prins Akkerbouw, G en J Bartelds, Mts H. Sinnema en M. Sinnema Vloo, A.G. de Ruiter.

In de afgelopen periode is gewerkt aan verdere invulling en concretisering van het Masterplan mineralenmanagement akkerbouw.

In de afgelopen periode is gewerkt aan verdere invulling en concretisering van het Masterplan mineralenmanagement akkerbouw. VERGADERING : COMMISSIE TEELTAANGELEGENHEDEN DATUM : 12 MAART 2010 AGENDAPUNT : 4 BIJLAGE : 3a MASTERPLAN MINERALENMANAGEMENT (MMM) In de afgelopen periode is gewerkt aan verdere invulling en concretisering

Nadere informatie

Zo doen wij dat! Duurzaamheid doorgrond

Zo doen wij dat! Duurzaamheid doorgrond Zo doen wij dat! Duurzaamheid doorgrond Stichting Veldleeuwerik is een uniek samenwerkingsverband tussen akkerbouwers en verwerkende bedrijven om actief duurzame productie van de akkerbouw te stimuleren.

Nadere informatie

Achtergrondinformatie

Achtergrondinformatie Achtergrondinformatie Suikerbieten & Praktijkdag 2 juli 2015 Vredepeel Cichorei Deze Praktijkdag is een samenwerking tussen PPO Vredepeel en IRS 1. Investeren in organische stof loont suikerbieten/cichorei

Nadere informatie

Klimaat en landbouw Noord- Nederland: 'effecten van extremen'

Klimaat en landbouw Noord- Nederland: 'effecten van extremen' Klimaat en landbouw Noord- Nederland: 'effecten van extremen' Verslag van onderzoeksfase 2: de invloed van extreme weersomstandigheden op gewassen en landbouwhuisdieren en verkenning van mogelijke adaptatiemaatregelen

Nadere informatie

Bewegingen en trends binnen de landbouw ten aanzien van energie en klimaat. Carin Rougoor Erik van Well Elisa de Lijster

Bewegingen en trends binnen de landbouw ten aanzien van energie en klimaat. Carin Rougoor Erik van Well Elisa de Lijster Bewegingen en trends binnen de landbouw ten aanzien van energie en klimaat Carin Rougoor Erik van Well Elisa de Lijster Bewegingen en trends binnen de landbouw ten aanzien van energie en klimaat Carin

Nadere informatie

Geleide bemesting in de open teelten: Ontwikkeling van systemen

Geleide bemesting in de open teelten: Ontwikkeling van systemen Geleide bemesting in de open teelten: Ontwikkeling van systemen S. Radersma, W.C.A. van Geel, C. Grashoff, G.J. Molema en N.S. van Wees PPO 334 Geleide bemesting in de open teelten: Ontwikkeling van systemen

Nadere informatie

GEOteelt met PrecisieLandbouw naar beter waterbeheer

GEOteelt met PrecisieLandbouw naar beter waterbeheer GEOteelt met PrecisieLandbouw naar beter waterbeheer Ontwikkeling van precisielandbouw op bedrijfsniveau Een project van Innovatief Waterbeheer. Financiering door Europese Unie en Interreg Vlaanderen Nederland

Nadere informatie

Ruggespraak. 12 Zouttolerantie op Texel. 16 Marokko, een betrouwbaar afzetgebied. 8 Janneke Hadders: Er valt nog zo veel winst te behalen in de teelt

Ruggespraak. 12 Zouttolerantie op Texel. 16 Marokko, een betrouwbaar afzetgebied. 8 Janneke Hadders: Er valt nog zo veel winst te behalen in de teelt Ruggespraak 8 Janneke Hadders: Er valt nog zo veel winst te behalen in de teelt 2 12 Zouttolerantie op Texel 16 Marokko, een betrouwbaar afzetgebied Relatiemagazine van HZPC jaargang 15 nummer 2 juni 2013

Nadere informatie

Duurzame wijsheid in pacht. Wim Dijkman Anneloes Visser

Duurzame wijsheid in pacht. Wim Dijkman Anneloes Visser Wim Dijkman Anneloes Visser Abstract: Groen Ontwikkelfonds Brabant wil voorwaarden meegeven bij de verpachting van gronden binnen en buiten het Brabantse natuurnetwerk die substantieel bijdragen aan beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

MAGAZINE. Ledenraad akkoord met verkorting ingroei. Veel surplussuiker, ruimere export. Recordoogst logistieke uitdaging

MAGAZINE. Ledenraad akkoord met verkorting ingroei. Veel surplussuiker, ruimere export. Recordoogst logistieke uitdaging MAGAZINE 43 e jaargang / november 2009 / nr. 8 Ledenraad akkoord met verkorting ingroei Veel surplussuiker, ruimere export Recordoogst logistieke uitdaging 2 november 2009 nr. 8 In dit nummer Contact Cosun

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011/2012 1 MEI 2011 T/M 30 APRIL 2012 COÖPERATIE CSV COVAS U.A.

JAARVERSLAG 2011/2012 1 MEI 2011 T/M 30 APRIL 2012 COÖPERATIE CSV COVAS U.A. JAARVERSLAG 2011/2012 1 MEI 2011 T/M 30 APRIL 2012 COÖPERATIE CSV COVAS U.A. Jaarverslag 2011/2012 2 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord... 4 Directieverslag... 5 De organisatie... 8 Coöperatieve zaken... 9

Nadere informatie

Inventarisatieonderzoek: Maïsstro voor productie bio-energie

Inventarisatieonderzoek: Maïsstro voor productie bio-energie Biomaïssa Inventarisatieonderzoek: Maïsstro voor productie bio-energie Ing. J. Groten Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector AGV Juli 2003 PPO 510065 / NOVEM 2020-01-12-24-003 2003 Wageningen,

Nadere informatie

Handleiding goed koolstofbeheer

Handleiding goed koolstofbeheer Handleiding goed koolstofbeheer Januari 2013 Petra Rietberg (LBI) Boki Luske (LBI) Anneloes Visser (CLM) Peter Kuikman (Alterra) Project Credits for Carbon Care wordt uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut

Nadere informatie

17 juni 15 Open Dag THEMA DE BODEM ALS BASIS! CropSolutions: Onze klant is de basis. Aandacht voor de bodem meer dan ooit noodzaak

17 juni 15 Open Dag THEMA DE BODEM ALS BASIS! CropSolutions: Onze klant is de basis. Aandacht voor de bodem meer dan ooit noodzaak 20 28 Aandacht voor de bodem meer dan ooit noodzaak Goed boeren, goed beheren CropSolutions: Onze klant is de basis THEMA DE BODEM ALS BASIS! 17 juni 15 Open Dag Dit is een speciale uitgave van CZAV en

Nadere informatie

Voorwoord. 30 vragen. en antwoorden. over bodemvruchtbaarheid

Voorwoord. 30 vragen. en antwoorden. over bodemvruchtbaarheid Voorwoord 30 vragen en antwoorden over bodemvruchtbaarheid Voorwoord 30 vragen en antwoorden over bodemvruchtbaarheid René Schils 2012 2 Voorwoord Voorwoord Bodemvruchtbaarheid is een klassiek thema in

Nadere informatie

Nutriëntenproject Veenweidegebied Bodegraven-Woerden

Nutriëntenproject Veenweidegebied Bodegraven-Woerden Nutriëntenproject Veenweidegebied Bodegraven-Woerden Rapportage 14 januari 2015 Door Barend Meerkerk PPP-Agro Advies 06-53670143 b.meerkerk@ppp-agro.nl pagina 1 Rapportage bijeenkomsten Kringlooplandbouw

Nadere informatie

Demo ruggenteelt met fertigatie in prei

Demo ruggenteelt met fertigatie in prei Demo ruggenteelt met fertigatie in prei J.J. de Haan, J.A.M Wilms & W.C.A. van Geel Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector agv april 2008 PPO nr. 32 530133 40 2008 Wageningen, Praktijkonderzoek

Nadere informatie

Wegwijzer landbouw "Boeren op goede gronden" 2014-2020 Drenthe

Wegwijzer landbouw Boeren op goede gronden 2014-2020 Drenthe 2014-629 Wegwijzer landbouw "Boeren op goede gronden" 2014-2020 Drenthe Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Omgevingsbeleid op 3 september 2014 - Provinciale Staten op 24 september 2014 - fatale

Nadere informatie

47e jaargang / december 2013 / nr. 6. Rendement kan altijd beter Discussie Betacalregeling Goed bewaren is geld verdienen

47e jaargang / december 2013 / nr. 6. Rendement kan altijd beter Discussie Betacalregeling Goed bewaren is geld verdienen 47e jaargang / december 2013 / nr. 6 Rendement kan altijd beter Discussie Betacalregeling Goed bewaren is geld verdienen 2 december 2013 nr. 6 In dit nummer Contact 47e jaargang / december 2013 / nr. 6

Nadere informatie

Eindrapportage ADEL. Maart 2013. Armhoede Duurzaam Energie Landschap Lochem www.adellochem.nl

Eindrapportage ADEL. Maart 2013. Armhoede Duurzaam Energie Landschap Lochem www.adellochem.nl Eindrapportage ADEL Maart 2013 Armhoede Duurzaam Energie Landschap Lochem www.adellochem.nl 1 EINDRAPPORTAGE ADEL Samenvatting & conclusies...3 Inleiding...6 Uitgangspunten...7 Doelstellingen...7 Aanpak...8

Nadere informatie

Eigen Eiwit Eerst. Onderzoeksrapport. Meer graseiwit voor een duurzamere melkveehouderij

Eigen Eiwit Eerst. Onderzoeksrapport. Meer graseiwit voor een duurzamere melkveehouderij Eigen Eiwit Eerst Onderzoeksrapport Meer graseiwit voor een duurzamere melkveehouderij Niek Konijn Jelle Koopman Bart Kistemaker Januari 2012 Meer graseiwit voor een duurzamere melkveehouderij Auteurs:

Nadere informatie

Vermindering uitspoeling nutriënten in het Drentsche Aa gebied

Vermindering uitspoeling nutriënten in het Drentsche Aa gebied Vermindering uitspoeling nutriënten in het Drentsche Aa gebied Verslaglegging maatregelen op bedrijfsniveau: Demopercelen grasklaver en direct zaaien snijmaïs Udo Prins, Anneke de Vries en Joachim Deru

Nadere informatie

En de boer, hij ploegde niet meer?

En de boer, hij ploegde niet meer? En de boer, hij ploegde niet meer? Literatuurstudie naar effecten van niet kerende grondbewerking versus ploegen. Rommie van der Weide, Frans van Alebeek & Rob van den Broek Praktijkonderzoek Plant & Omgeving

Nadere informatie

19 juni 13 Open Dag THEMA PRODUCTIEVE LANDBOUW. Onderzoek als basis voor succesvolle producten en teeltsystemen. Goed boeren, goed beheren

19 juni 13 Open Dag THEMA PRODUCTIEVE LANDBOUW. Onderzoek als basis voor succesvolle producten en teeltsystemen. Goed boeren, goed beheren 10 30 Goed boeren, goed beheren Innoveren, dáár liggen de kansen Onderzoek als basis voor succesvolle producten en teeltsystemen THEMA PRODUCTIEVE LANDBOUW 19 juni 13 Open Dag Dit is een speciale uitgave

Nadere informatie

Handboek Grasklaver. Handboek Grasklaver. Teelt en voeding van grasklaver onder biologische omstandigheden

Handboek Grasklaver. Handboek Grasklaver. Teelt en voeding van grasklaver onder biologische omstandigheden Handboek Grasklaver Klaver is de groene motor voor de biologische melkveehouderij en belangrijk voor alle duurzame landbouw die de bemesting verdergaand beperkt. Via het binnenhalen van stikstof en daarmee

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Coöperatieve Zuidelijke Aan- en Verkoopvereniging U.A.

Jaarverslag 2012 Coöperatieve Zuidelijke Aan- en Verkoopvereniging U.A. Jaarverslag 2012 Coöperatieve Zuidelijke Aan- en Verkoopvereniging U.A. Missie CZAV is voor haar leden een zeer betrokken aan- en verkoopvereniging in Zuidwest-Nederland. CZAV stelt haar leden in staat

Nadere informatie

Nieuwe wegen voor de veredeling van gewassen voor kleine markten

Nieuwe wegen voor de veredeling van gewassen voor kleine markten Nieuwe wegen voor de veredeling van gewassen voor kleine markten Sleutelelementen voor vruchtbare samenwerking in de keten Edwin Nuijten Leen Janmaat Edith Lammerts van Bueren In Nederland vindt het meeste

Nadere informatie

Rapport 18. Vijf jaar Bioveem: 17 strategieën voor een duurzame toekomst

Rapport 18. Vijf jaar Bioveem: 17 strategieën voor een duurzame toekomst Rapport 18 Vijf jaar Bioveem: 17 strategieën voor een duurzame toekomst December 2006 Colofon Uitgever Animal Sciences Group Postbus 65, 8200 AB Lelystad Telefoon 0320-238238 Fax 0320-238050 E-mail bioveem.po.asg@wur.nl.

Nadere informatie

Biologisch telen doe je in de grond Handleiding voor een vruchtbare kasbodem Leen Janmaat en Bart Willems

Biologisch telen doe je in de grond Handleiding voor een vruchtbare kasbodem Leen Janmaat en Bart Willems I N S T I T U U T Biologisch telen doe je in de grond Handleiding voor een vruchtbare kasbodem Leen Janmaat en Bart Willems Verantwoording Deze brochure is het resultaat van samenwerking tussen biologische

Nadere informatie

46e jaargang / juni 2012 / nr. 3. Cosun wil groeien Hou de bietenteelt concurrerend Bietenteelt in Marokko

46e jaargang / juni 2012 / nr. 3. Cosun wil groeien Hou de bietenteelt concurrerend Bietenteelt in Marokko 46e jaargang / juni 2012 / nr. 3 Cosun wil groeien Hou de bietenteelt concurrerend Bietenteelt in Marokko 2 juni 2012 nr. 3 In dit nummer Contact 46e jaargang / juni 2012 / nr. 3 Cosun wil groeien Hou

Nadere informatie