TECHNIEK. Portofonie V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TECHNIEK. Portofonie V0.2 2012-07-01"

Transcriptie

1 TECHNIEK Portofonie V

2 Inleiding Entropia is een trunking systeem, dat is gebaseerd op de TETRA standaard. Entropia Digital heft de beperkingen van de 'gesloten of private netten' op. Het Entropia multisite systeem bestaat uit basisstations en een landelijke centrale, die onderling met lijnen/straalverbindingen zijn gekoppeld. Bij Entropia kunnen gebruikers met elkaar communiceren, onafhankelijk van de positie van de verschillende deelnemers. Om een verbinding met een bepaalde abonnee te krijgen, is het voldoende om zijn aansluitnummer of zijn naam in te toetsen. Het net houdt zelf bij waar de abonnees zich bevinden en zorgt ervoor dat de gewenste verbinding tot stand komt. TETRA is een open Europese standaard. Deze technologie is ontwikkeld als toepassing voor Openbare Orde en Veiligheidsdiensten en publieke omgevingen. Het systeem kan naar believen worden uitgebreid en is voorzien van hoge redundantie. Samen met de aanwezige noodstroomvoorzieningen wordt een zeer betrouwbaar netwerk verkregen dat ook in geval van calamiteiten goed blijft functioneren. Het TETRA systeem maakt gebruik van meerdere verkeerskanalen. Er wordt gebruik gemaakt van frequenties tussen 410 en 430 MHz. Deze frequentieband is in België en Nederland gereserveerd voor radionetwerken die gebruik maken van de trunking technologie. Entropia Digital heeft een licentie in beide landen tot 1 september Deze licentie is verlengbaar. Het system biedt de volgende voordelen: Vaste kosten per maand Geen investeringen Hoge betrouwbaarheid en beschikbaarheid Maximale flexibiliteit Gegarandeerd gedefinieerd dekkingsgebied Hoge mate van dienstverlening Capaciteit in functie van gebruik en aantal gesprekskanalen Back-up noodvoedingen Kosten die ENTROPIA voor haar rekening neemt: Investering Infrastructuur 24/7 monitoring van de infrastructuur Onderhoud Infrastructuur Licentiekosten Agentschap Telecom (NL) & BIPT (BE) Vervanging van alle infrastructuur onderdelen Klimatisering (airconditioning) van de infrastructuur Personeelskosten in relatie tot het onderhoud Service en beheer

3 Trunking Eén van de knelpunten van traditionele gesloten netten is o.a. het beperkt aantal frequenties, waardoor medegebruik, congestie en storingen kunnen optreden. Ook de reikwijdte en faciliteiten laten te wensen over. Multi-site trunking biedt een oplossing voor deze problemen door efficiënter om te gaan met de beschikbare frequenties. Bij trunking opereren meerdere gebruikers op gezamenlijke kanalen, waarbij het systeem automatisch een vrij kanaal toewijst aan de oproeper. Entropia maakt gebruik van het zogenaamde trunking-principe. Wat is trunking eigenlijk? Om dat duidelijk te maken is het noodzakelijk wat achtergrondinformatie te geven. Voldoen aan de eisen van de huidige samenleving is alleen nog mogelijk door optimaal gebruik te maken van alle beschikbare middelen. Door integrale telecommunicatie worden mensen en informatie steeds beter bereikbaar, wordt de effectiviteit verhoogd en bereikt de klant meer in minder tijd. Integrale telecommunicatie betekent in de ideale situatie dat spraak-, tekst- en datacommunicatie mogelijk zijn vanaf en naar iedere denkbare plek. Het gevolg hiervan is een explosieve toename van mobiele communicatie. Om aan deze vraag te kunnen blijven voldoen is een efficiënter gebruik van de beschikbare frequenties noodzakelijk. Het trunkingprincipe is gebaseerd op het gemeenschappelijk gebruik en dynamisch toewijzen van alle radiokanalen. Dit in tegenstelling tot de conventionele gesloten netten, waarbij één vaste frequentie door één of meerdere netten wordt gebruikt. Spectrum efficiëntie Een traditioneel gesloten net heeft in principe slechts één kanaal ter beschikking, terwijl het trunking-principe is gebaseerd op het gemeenschappelijk gebruik van alle beschikbare radiokanalen. Deze zijn samengevoegd tot een kanaalbundel en worden centraal door een controller (computer) bestuurd. Controlekanaal Eén kanaal uit de kanaalbundel fungeert als controlekanaal. Alle mobilofoons en portofoons in het trunkingnet staan op dit kanaal afgestemd. Op het moment dat een gebruiker (de oproeper) een verbinding wenst, vraagt de oproeper via het controle-kanaal een verbinding aan bij de controller. De controller De controller haalt voor de duur van het gesprek een vrij radiokanaal uit de bundel. Vervolgens wordt via het controle-kanaal aan de oproeper en de opgeroepene(n) meegedeeld dat zij over dit vrije radiokanaal kunnen communiceren. Zorgeloos voor een vaste prijs Gelijktijdig kunnen de andere gebruikers een ander vrij radiokanaal toegewezen krijgen. Aan het eind van het gesprek wordt het radiokanaal weer aan de bundel toegevoegd. Door deze benadering wordt telkens slechts één verbinding via het radiokanaal afgehandeld en is medegebruik door anderen uitgesloten. Op het moment dat het kanaal vrij is, kan dit kanaal direct door anderen worden gebruikt. Hierdoor wordt een betere verkeersverdeling over de radiokanalen bereikt. Het bundelprincipe heeft een positief effect op de hoeveelheid verkeer die afgehandeld kan worden. Vergelijk dit bijvoorbeeld met de loketdiensten van sommige postkantoren, waarbij elk loket alle diensten kan afhandelen en er slechts één gemeenschappelijke wachtrij voor alle loketten is. In de traditionele gesloten netten kan de gebruiker wèl te maken krijgen met medegebruik. Onder medegebruik wordt verstaan het gebruik van één frequentie door meerdere bedrijven. Hierbij kan de frequentie pas worden gebruikt als is vastgesteld dat de frequentie vrij is. Een trunking basisstation heeft standaard één controle-kanaal en drie tot vijftien verkeerskanalen. Verbindingen worden aangevraagd via het controle-kanaal waarna automatisch door het centrale managementsysteem een verkeerskanaal wordt toegewezen voor de communicatie. Naast spectrum efficiëntie heeft trunking meer voordelen. Zo zijn een groot aantal verschillende typen oproepen mogelijk, waardoor de communicatie aan de bedrijfsprocessen kan worden aangepast en niet andersom. Daarnaast is de kwaliteit van het gesprek verbeterd omdat er minder storende invloeden zijn zoals medegebruik en congestie. Kort gezegd: trunking brengt orde in de chaos trunking maakt efficiënter gebruik van de schaarse radiokanalen

4 Erlang en verkeerscapaciteit Entropia combineert trunkingtechnieken met wachtrij constructies. Het resultaat is een uitermate efficiënt gebruik van de beschikbare frequenties. Dit uit zich in een hoge performance voor de gebruiker. Onderstaand volgen enkele berekeningen die het verschil aantonen tussen trunking en conventionele systemen. Erlang Een belangrijk begrip voor het uitrekenen van de verkeerscapaciteit en het aantal benodigde radiokanalen in trunking-systemen is: Erlang Erlang is de dimensie waarin de hoeveelheid te verwerken radioverkeer wordt uitgedrukt, opdat gedurende één uur één radiokanaal wordt belegd. Het begrip Erlang wordt ook in andere sectoren zoals telefonie toegepast. We geven enkele voorbeelden. Als in een uur twee kanalen worden gebruikt, dan is de verkeershoeveelheid 2 E. Een uur lang tien kanalen beleggen geeft als resultaat: 10 E. Capaciteit Indien bij een enkel radiokanaal (PMR) gebruikers een gesprek willen voeren, dan kan zo'n enkel kanaal een servicegraad (stagnatiekans) bieden van 30% bij een verkeershoeveelheid van 0,5 E. Dit wil zeggen dat 30% van alle gebruikers van het kanaal, in het drukste uur, de gemiddelde gesprekstijd of langer moeten wachten om toegang te krijgen tot het systeem. In vergelijking met een trunking-systeem bestaande uit een basisstation voorzien van tien verkeerskanalen, kan over één verkeerskanaal 50% meer verkeer worden verwerkt met een verbetering van de stagnatiekans (servicegraad) van de gebrekkige 30% naar een acceptabele 10%.

5 Bepaling aantal verkeerskanalen Bij het dimensioneren van een systeem wordt altijd van de 'worst case' situatie uitgegaan, met name het verkeer in het drukste uur van het etmaal. Buiten dit drukste uur presteert het systeem beter dan is gespecificeerd. Voor het bepalen van het aantal benodigde verkeerskanalen in een trunking-systeem moet worden uitgegaan van: het aantal gebruikers het aantal gesprekken de gemiddelde gespreksduur de geaccepteerde stagnatiekans de concentratiefactor. De concentratiefactor geeft het percentage van het totale verkeer dat zich in het drukste uur afspeelt. Een voorbeeld: Aantal gebruikers: Aantal gesprekken: Gemiddelde gespreksduur: 30 seconden Geaccepteerde stagnatiekans: 5% Concentratiefactor: 10% De concentratiefactor duidt er op dat tien procent van het totale verkeer van dertigduizend gesprekken zich in het drukste uur afspeelt. Dus in het drukke uur vinden drieduizend gesprekken plaats. Bepaling Erlang Met 3000 gesprekken van dertig seconden wordt in het drukste uur 25 Erlang (3000 gespr. x 30/3600 = 25 E) gegenereerd. Uit de grafiek in afbeelding 2 is af te lezen dat bij een stagnatiekans van vijf procent er in totaal dertig verkeerskanalen nodig zijn. Vergelijken wij de belasting per kanaal, welke 0,83 E bedraagt, met de belasting welke een conventioneel niet-getrunkt kanaal kan hebben voor dezelfde stagnatiekans (vijf procent), dan blijkt dat dit 0,05 E is. Hier is dus een winst ten gunste van trunking behaald van 0,83:0,05 x 100 = 1660%! In dit voorbeeld is geen rekening gehouden met wachtrijen waar Entropia mee werkt. De werkelijke situatie voor Entropia zal daarom gunstiger zijn dan in het voorbeeld is weergegeven. Als de hoeveelheid verkeer volledig homogeen over alle kanalen is verdeeld, zijn er minder kanalen nodig, omdat de kans op een directe verbinding dan groter is. In werkelijkheid zal een homogene verdeling van de hoeveelheid verkeer niet altijd voorkomen. Om toch een hoge performance te kunnen bieden, heeft de operator informatie nodig over de verkeersverdeling.

6 Kwaliteitsdefinities Voor Entropia gelden de volgende kwaliteitsdefinities (in het drukste uur) en zonder hogere SLA afspraken: Aantal geslaagde oproepen zonder kanaalwachttijd: 80 % Aantal geslaagde oproepen met kanaalwachttijd < 5 sec.: 90 % Call setup time: < 300 milliseconden. Bij gebruik van prioriteitsoproepen neemt de performance toe afhankelijk van de hoeveelheid verkeer die door deze oproepen veroorzaakt wordt. Het onderstaande voorbeeld geeft een indicatie van de toename in de performance. Voorbeeld: 1. In een periode dat een basisstation voortdurend overbelast is en tien procent van het verkeer afkomstig is van prioriteitsoproepen, is de kans 97,0% dat een geïnitieerde prioriteitsoproep binnen vijftien seconden in een verbinding resulteert. 2. In een periode dat een basisstation voortdurend overbelast is en 1% van het verkeer afkomstig is van prioriteitsoproepen, is de kans 97,95% dat een geïnitieerde prioriteitsoproep binnen 15 seconden in een verbinding resulteert. Momenteel blijkt dat het percentage verkeer dat veroorzaakt wordt door prioriteitsoproepen kleiner te zijn dan 1%. Het domino effect met andere netwerken Entropia maakt gebruik van een eigen backbone netwerk met eigen digitale verbindingen. Performance van andere netwerken hebben geen invloed op de performance van Entropia. Er is dus geen invloed op de beschikbaarheid van Entropia, als andere netwerken volledig overbelast raken. In sommige gevallen worden lijnen en straalverbindingen gecombineerd om hogere SLA s te kunnen aanleveren. Bijvoorbeeld op terreinen en vooraf gedefinieerde regionale gebieden. (Bedrijven, organisaties, ). De beveiliging Ieder randapparaat beschikt over een uniek security nummer. Dit security nummer is bekend in het Entropia netwerk. Als een gebruiker zich aanmeldt op het Entropia TETRA netwerk, wordt

7 Randapparatuur Voor het Entropia TETRA netwerk een portofoon of mobilofoon kan begrijpen, dient dit apparaat vooraf geprogrammeerd en aangesloten te worden. Deze parameters zijn onderverdeeld in: Netwerk parameters Deze parameters zorgen voor het optimaal functioneren van het randapparaat in de infrastructuur. Door de juiste instelling wordt een optimale quality of service (QOS) verkregen. De netwerkparameters zijn over het algemeen constant. Veranderingen zullen zich alleen voordoen als dit de kwaliteit van de dienst ten goede komt. De netwerkparameters worden door Entropia Digital aangeleverd. Rand apparatuur parameters Met behulp van de parameters wordt het randapparaat geconfigureerd. Deze gegevens zijn veelal afhankelijk van het type abonnement en van de faciliteiten die de klant tot zijn/haar beschikking krijgt. Een aantal parameters zijn randapparaat-afhankelijk en worden door de airtime retailer in overleg met de klant bepaald. Deze parameters hoeven niet aan Entropia te worden doorgegeven. Data en encryptie Om berichten die via een Entropia modemverbinding worden verzonden te beschermen tegen meeluisteren of mogelijke sabotage (bijvoorbeeld door valse berichten te verzenden) kan gebruik gemaakt worden van TEA1 encryptie. Het doel van encryptie is het de aanvaller c.q. meeluisteraar zo moeilijk te maken het bericht te ontcijferen dat het hem te veel geld en tijd kost om het te doen. Omdat Entropia voor data een transportmedium is, wordt de aangeboden data één op één doorgegeven. Dit betekent dat data dus ook in een versleutelde vorm via het netwerk wordt verzonden. De codering is daarmee dus volgens de TETRA standaard die in het Entropia-systeem wordt gebruikt. Dit biedt de mogelijkheid voor de applicatie-ontwerper om zelf een geschikt coderingsalgoritme te kiezen en toe te passen. Encryptie is optioneel en niet standaard in de dienst inbegrepen.

8 Data- en Statusberichten De korte databerichten (per bericht 140 karakters in packet switch ) via het controle kanaal of de langere berichten via een (ingebouwde) radiomodem over het spraakkanaal. Een groot aantal (standaard) data-applicaties zijn er voor gebruik op Entropia beschikbaar. Statusbericht Vast geprogrammeerd bericht in de radio. Hiermee krijgt de centrale informatie over de status van de radio. Databericht Entropia biedt middels Short Data Service de mogelijkheid (korte) tekstberichten (bv. statusberichten) te communiceren met gegarandeerde aankomst en timing. Hiermee komen tijdkritische toepassingen binnen handbereik. SDS (Short Data Service) heeft de volgende eigenschappen: Maximaal 2048 bits Binnen 300 msec verzonden en aangekomen Individueel bericht Groepsbericht Broadcast Indien de portofoon/mobilofoon is uitgerust met GPS, dan wordt periodiek via een SDS bericht de GPS locatie doorgestuurd naar een centrale voor verdere verwerking. Dit is in de Tetra standaard ingebouwd en maakt het volgen van voertuigen en mensen eenvoudig. Via de PEI (Peripheral Equipment Interface) op een radio is het mogelijk om circuit geschakelde datacommunicatie verbindingen op te zetten met een andere radio of met een centrale.

9 Packet Data Entropia Digital is geschikt voor connection georiënteerde IP (v4 en v6) communicatie met zowel 7,2 tot 28,8 kb down als 28,8 kb up bandbreedte. De bandbreedte wordt aangepast aan de behoefte (Bandwith on demand). Applicaties die gebruik maken van GPRS IP communicatie kunnen eenvoudig omgezet worden naar Entropia applicaties, want de interfaces en de protocollen lijken erg op elkaar. Voor datatransport kan er ook een Packet dataverbinding worden opgezet via een radio. Deze dataverbinding kan gebruikt worden voor applicaties en ondersteunt IP-transport. In de nabije toekomst zal de bandbreedte aanzienlijk verhoogd worden. Op dit moment behoort het oversturen van small images, en slow scan video al tot de mogelijkheden. Beschikbaarheid Ook in de betrouwbaarheid/beschikbaarheid van het netwerk en de snelle verbindingsopbouwtijden (binnen 300 ms) onderscheidt Entropia zich van mobiele telefonie (> 10 seconden). In de nabije toekomst zal de bandbreedte aanzienlijk verhoogd worden. Op dit moment behoort het oversturen van small images, en slow scan video al tot de mogelijkheden. Kwaliteit De spraakkwaliteit ten opzichte van mobiele telefonie is vrijwel gelijk. Vanwege de grotere celstructuur van Entropia zijn zelfs handovers inbegrepen. De kans op het verbreken van de verbinding bij Entropia is hierdoor nihil. Bovendien heeft Entropia, vanwege de zgn. fall-back scenario's, een zeer hoge beschikbaarheid. Daarnaast zijn de Entropia basisstations voorzien van een noodstroomvoorziening. Bij netspanninguitval blijft Entropia 4-24 uur operationeel. Tevens is het digitaliseren van het netwerk volop aan de gang, Via straalverbindingen en IP netwerken worden de sites zodanig met elkaar geschakeld dat bij kabelbreuk automatische her-routering plaats vindt. (IP techniek) Hierbij wordt ervan uit gegaan dat pas van een defect of fout situatie gesproken kan worden als Entropia niet meer functioneert zoals omschreven in de specificaties. De beschikbaarheid van Entropia is zeer hoog. Er zijn zeer veel maatregelen ondernomen om deze beschikbaarheid te realiseren. De volgende zaken bepalen samen de totale beschikbaarheid van Entropia: de beschikbaarheid van de technische systeemhardware, de radiobedekking en de kwaliteitsdefinities voor Entropia. De belangrijkste kwaliteitsparameters van de dienst Entropia zijn: Beschikbaarheid: > 97,0% per jaar Radiodekking: 90% plaats en tijd (bij gebieden die in de bedekkingskaarten gekleurd zijn weergegeven) Aantal geslaagde oproepen zonder kanaalwachttijd: 80 % in het drukke uur Aantal geslaagde oproepen met 90 % in het drukke uur Kanaalwachttijd < 5 sec.: Verbindingsopbouwtijd: minimaal 300 ms

10 Garanties en zekerheden van het netwerk Om de beschikbaarheid van het netwerk te kunnen garanderen werd met Tetraned Nederland een lange termijn overeenkomst afgesloten. (www.tetraned.nl). Het netwerk wordt door Entropia gebouwd en het service en beheer wordt door Tetraned uitgevoerd. Service & Support Desk De Service & Support Desk (SSD) is een onmisbare spil binnen het operationele dienstenpakket van TetraNed. De SSD ondersteunt met daartoe geëigende automatisering de registratie van alle operationele gebeurtenissen. En ze draagt bij de afhandeling daarvan zorg voor het nakomen van de afspraken die TetraNed als leverancier heeft gemaakt met Entropia Digital. Correctieve netwerkservices Correctieve netwerkservices richten zich op het afhandelen van gemelde verstoringen door gebreken in systemen of apparatuur van de bij TetraNed in beheer zijnde configuraties. Dit omvat alle werkzaamheden en activiteiten die noodzakelijk zijn voor het opheffen van storingen die de Service & Support Desk (SSD) als gebreken registreert en procedureel afhandelt. Preventieve netwerkservices Preventieve netwerkservices richten zich op het voorkomen van storingen in systemen of apparatuur van configuraties in beheer van TetraNed. Preventieve services zijn belangrijk binnen het servicerepertoire om de kwaliteit en de beschikbaarheid van de totale dienstverlening op het gewenste niveau te houden. Preventie netwerkservices Preventieve netwerkservices richten zich op het voorkomen van storingen in systemen en/of apparatuur van configuraties. Preventieve services zijn belangrijk binnen het servicerepertoire om de kwaliteit en de beschikbaarheid van de totale dienstverlening op het gewenste niveau te houden. De intrinsieke kwaliteit van een systeem of netwerk is grotendeels in de ontwerpfase bepaald. Toch kunnen kwaliteit en beschikbaarheid omhoog gaan door optimalisering van de preventieve services. Dit leidt tegelijkertijd tot een verlaging van de exploitatiekosten. TetraNed en Entropia houden deze optimalisering voortdurend in het oog.

11 Het Radio Network Management Center TetraNed neemt met de dienstverlening Radio Networks Management Center (RNMC) de gehele verantwoordelijkheid over het monitoren van het in beheer zijnde Entropia netwerk. Daarbij treedt ze proactief op bij binnenkomende signalen, meldingen, alarmen, etc. Dit betekent dat TetraNed de complete bemensing verzorgt van een RNMC met een permanente bezetting. In combinatie met de diensten voor correctieve netwerkservice en het logistiek management zorgt dit voor een optimale bundeling van activiteiten. Hierdoor is de meest adequate en snelle herstelafhandeling voor gebreken mogelijk. De alarmsignalen van diverse beheersystemen worden hierdoor immers rechtstreeks gekoppeld met de afhandelingprocessen van TetraNed. Meldingen van gebruikers ontvangt TetraNed eveneens rechtreeks op de SSD. Doorgeven van meldingen door een service desk bij de klant naar de SSD met de nodige vertraging en mogelijke misverstanden is dan niet nodig. De dienst RNMC vereist een organisatorische eenheid die de centrale spil vormt voor alle beheeractiviteiten. Hiertoe beschikt ze over een beheercentrum waarin de nodige beheersystemen zijn opgesteld. Een dergelijk beheercentrum opereert vanuit het hoofdkantoor van TetraNed in Gouda. De taken in het RNMC hebben directe relaties met diverse werkprocessen. Hiervoor zijn de op het beheercentrum aangestelde medewerkers eindverantwoordelijk. Het RNMC is permanent, 24 uur per dag, 7 dagen per week, operationeel. Voor een continue monitoring van het netwerk en voor het uitvoeren van de urgente operationele taken. Daarnaast hebben de medewerkers van het beheercentrum (mede) overige taken, zoals het actualiseren van de CMDB (configuratiebeheer) en tactisch/strategische taken. Het beheercentrum onderhoudt nauwe contacten met de systeemspecialisten (3 e lijn) en verleent de nodige technische ondersteuning aan de Service & Support Desk (1 e lijn). Ook helpt het centrum bij de inzet en aansturing van diverse velddiensten (2 e lijn) voor het herstellen van gebreken. Tegelijkertijd is de permanente en professionele bezetting van het beheercentrum alert voor Continuïteit en Security Management en stand-by bij eventueel optredende calamiteiten. Het RNMC is tevens verantwoordelijk voor het technisch en functioneel netwerk- en systeembeheer. Hiertoe zijn een aantal beheersystemen beschikbaar, waarmee het behalve monitoring ook besturingsactiviteiten op afstand (SOL) kan uitvoeren. Zoals het uitlezen van (alarm)gegevens en het aanpassen van software en/of configuratieparameters. Tevens verzamelt het centrum statistische gegevens en het analyseert deze voor trendanalyses en rapportages.

12 Het Radio Network Management Center Vanuit het RNMC bewaken de medewerkers het operationele netwerk permanent. Bij onregelmatigheden handelen ze proactief. Dit alles met het doel de serviceniveaus te handhaven; primair die voor beschikbaarheid en dienstherstel bij optredende gebreken. Voor het correct opereren van het RNMC en om volwaardig en consistent te kunnen voldoen aan de SLA hanteren de medewerkers van het beheercentrum specifieke procedures en werkinstructies. Om continue, kwalitatief hoogstaande dienstverlening aan de klant te kunnen garanderen, zijn in het beheercentrum steeds een aantal deskundig opgeleide netwerkmanagers en netwerkoperators werkzaam. Deze krijgen ondersteuning van technische specialisten van TetraNed en Entropia. Samenvattend vervult een RNMC de volgende hoofdtaken: Permanente bewaking van de operationele netwerkconfiguratie(s) met proactief, dan wel reactief handelen bij (verwacht) inadequaat functioneren (in relatie tot de SLA); Technische analyse van (complexe) incidenten en beslissing tot al dan niet inzetten van de veldorganisatie voor correctief netwerkbeheer en/of escalaties; Uitvoeren en/of aansturen van de operationele (Service Support) processen voor Incident Management, Configuration Management, Problem Management en Change Management; Ondersteuning bij de uitvoering van tactisch/strategische (Service Delivery) processen, zoals Capacity en Availabilitity Management en Continuity Management); Vullen, actualiseren en beheren van de Configuration Management Data Base (CMDB), inclusief site- en toegangsgegevens; Ondersteuning (3 e lijn) van SSD (1 e lijn) en velddiensten (2 e lijn) bij het oplossen van gebreken; Communicatie en monitoring met/van externe systeemleveranciers (4 e lijn). De prestatienormen voor het beheercentrum worden vooral beoordeeld op: - de operationele reactietijden; - de juistheid van beslissingen over afhandeling van gebreken (incl. eventueel inschakelen van 2 e en 3 e lijn en/of 4 e lijn toeleveranciers); - de gerealiseerde beschikbaarheid van het totale in beheer zijnde netwerk; - het voldoen aan de SLA m.b.t. de met de klant overeengekomen beheerverantwoordelijkheden. De exacte overeengekomen prestatieniveaus hangen sterk af van de vorm en omvang van de dienstverlening. De niveau s kwam TetraNed daarom specifiek en in goed overleg met Entropia Digital overeen.

13 Classificeren van gebreken Bij de registratie van het gebrek door de SSD hanteert Entropia & Tetraned naast de classificatie voor de mate van ernst, veelal nog een aantal classificaties. Dit doet ze op basis van de gegevens die op dat ogenblik beschikbaar zijn. Deze classificaties zijn gerelateerd aan het soort functionaliteit of het technische gebied dat het gebrek treft. 1 Calamiteit/kritisch Een gebrek van klasse 1 leidt tot de onbeschikbaarheid van een geheel netwerksysteem of van een mission critical deel ervan. Het hindert op rechtstreekse wijze voor een groot aantal gebruikers het gebruik van de dienstverlening. 2 Ernstig Een gebrek van klasse 2 beïnvloedt een deel van het netwerk of een toepassing die minder mission critical van aard is. De gebruikers merken een verslechtering in de geboden dienstverlening, die echter niet tot gevolg heeft dat de dienst in haar geheel onbruikbaar is. 3 Minder ernstig Een gebrek van klasse 3 veroorzaakt geen (noemenswaardige) hinder of risico daaromtrent in het gebruik van de dienstverlening. Het heeft een impact op ondersteunende systemen die een ondergeschikte rol spelen in het verlenen van de dienst. Een verlies van redundantie is een voorbeeld van een gebrek van klasse 3. 4 Overig Een gebrek van klasse 4 geldt voor situaties waarbij de door de gebruiker ervaren dienstverlening in het geheel niet wordt beïnvloed. TetraNed/Entropia kan het gebrek herstellen binnen een relatief lange termijn zonder enig risico op hinder bij gebruikers van de dienstverlening.

14 Definitie van de responstijden ermijn Periode Responstijd: Vanaf tijdstip incidentmelding aan SSD tot aanvang van de daadwerkelijke herstelwerkzaamheden. Actietijd: Hersteltijd: Vanaf tijdstip van aanvang van de herstelwerkzaamheden tot daadwerkelijk herstel van het gebrek. Som van responstijd en actietijd. Het Entropia-netwerk is in hoge mate redundant en van hoge kwaliteit. Deze normen gelden ongeacht de technologiefuncties waarop de gebreken betrekking hebben. Responstijden in functie van 97,0 % minimale netwerk uptime teltijd 1 < 04 Hr. Afhankelijk van situatie (calamiteit) 2 < 24 Hr. < 24 Hr. < 48 Hr. 3 < einde 2 e volgende werkdag < einde volgende werkdag na respons < einde 3 e volgende werkdag (na tijdstip melding) 4 n.v.t. < 10 werkdagen < 10 werkdagen De normtijden zijn maximumtijden. Entropia & TetraNed spannen zich ten allen tijden in om een gebrek zo spoedig mogelijk (voor klassen 1 en 2 in termen van klokuren, voor klassen 3 en 4 in termen van werkdagen) te herstellen. Dit ongeacht het type gebrek, teneinde zo gering mogelijke hersteltijden te bewerkstelligen.

Technische Achtergrond met betrekking tot het Tetra Netwerk en Portofonie

Technische Achtergrond met betrekking tot het Tetra Netwerk en Portofonie Technische Achtergrond met betrekking tot het Tetra Netwerk en Portofonie Entropia Digital Entropia Digital heeft een portofonie netwerk in Vlaanderen en Nederland gebaseerd op de digitale Tetra standaard,

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS SERVICE SOLUTIONS ADVISIE SERVICE SOLUTIONS Uw ERP systeem is van essentieel belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De serviceverlening van Advisie is er daarom op gericht om verstoringen van het systeem

Nadere informatie

PSA dienstverlening en Financieel adminstratieve dienstverlening

PSA dienstverlening en Financieel adminstratieve dienstverlening ANNEX VI CONCEPT SLA PSA dienstverlening en Financieel adminstratieve dienstverlening EN Ondernemer Inhoudsopgave 1.1 Achtergrond van de SLA... 3 1.2 Opbouw van de SLA... 3 1.3 Doelstelling van de SLA...

Nadere informatie

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting Service Level Agreement BRONZE Voor Business en Reseller Hosting 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Definities 3. Overeenkomst 4. Service Level Agreement BRONZE 4.1. Meldingen 4.2. Prioriteit Niveaus 4.3. Afhandeling

Nadere informatie

Proefexamen ITIL Foundation

Proefexamen ITIL Foundation Proefexamen ITIL Foundation 1. Van welk proces is risicoanalyse een essentieel onderdeel? a. IT Service Continuity Management b. Service Level Management c. Capacity Management d. Financial Management

Nadere informatie

INHOUD. iasset BV Boerhaavelaan 98 3843 AP Harderwijk. SLA/iASSET/2014_v1.2. iasset B.V. Bezoekadres Boerhaavelaan 98 3843 AP Harderwijk

INHOUD. iasset BV Boerhaavelaan 98 3843 AP Harderwijk. SLA/iASSET/2014_v1.2. iasset B.V. Bezoekadres Boerhaavelaan 98 3843 AP Harderwijk iasset BV iasset B.V. Bezoekadres Betreft: Kenmerk: Bijlage: SLA SLA/iASSET/2014_v1.2 geen Postadres Kantoor: (0341) 760 799 KvK: 575 70744 IBAN: NL97 RABO 0120 3698 77 BIC: RABONL2U helpdesk@iasset.nl

Nadere informatie

MELDDESK. Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren. van meldingen in de gemeente!

MELDDESK. Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren. van meldingen in de gemeente! MELDDESK Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren van meldingen in de gemeente! MELDDESK WANT UW BURGER IS TOCH GEEN BIJZAAK! MeldDesk is een toonaangevend informatiesysteem voor gemeenten

Nadere informatie

Naast de Nederland ICT Voorwaarden, die van toepassing zijn op de overeenkomst, zijn de onderstaande bepalingen eveneens van toepassing.

Naast de Nederland ICT Voorwaarden, die van toepassing zijn op de overeenkomst, zijn de onderstaande bepalingen eveneens van toepassing. notities Versie: versie datum Onderwerp Aan CC Van Hans Wolters 29 januari 2016 c-n-hawo-0005-20160129 HaWo 1. Leveringsvoorwaarden 1.1. Algemene gegevens ISC Het ICT Servicecentrum (ISC) is voor de Radboud

Nadere informatie

notities Versie: versie datum Onderwerp Interne Leveringsvoorwaarden van het ICT Servicecentrum, RU Nijmegen Aan HaWo

notities Versie: versie datum Onderwerp Interne Leveringsvoorwaarden van het ICT Servicecentrum, RU Nijmegen Aan HaWo notities Versie: versie datum Onderwerp Aan CC Van Hans Wolters 29 januari 2016 c-n-hawo-0004-20160129 HaWo 1. Leveringsvoorwaarden 1.1. Algemene gegevens ISC Het ICT Servicecentrum (ISC) is voor de Radboud

Nadere informatie

Care for Systems. Inter Service Level Agreements

Care for Systems. Inter Service Level Agreements Care for Systems Inter Service Level Agreements Service: maximale beschikbaarheid Wat gebeurt er als de AV-installatie uitvalt in uw meldkamer, vergaderruimte of operatiekamer? Wat is de impact op de geplande

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Artikel 1: Definities In de Service Level Agreement worden de definities uit artikel 1 van de Algemene Voorwaarden voor de levering van BV aan zakelijke gebruikers gehanteerd, daarnaast

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT MijnASP Versie 04-01-2008 Pagina:1 1 DEFINITIES Beschikbaarheid CPE Gepland onderhoud Responstijd Elipstijd Kantooruren Klant apparatuur Non-performance penalty Onderhoudsvenster

Nadere informatie

SLA CanConnect Mobile

SLA CanConnect Mobile SLA CanConnect Mobile Inhoud Definities... 2 1. Domein /verantwoordelijkheden... 4 1.1 Netwerk overzicht... 4 1.2 Matrix verantwoordelijkheden... 4 2. Service Assurance... 5 2.1 Impact niveaus... 5 2.2

Nadere informatie

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar Zorgeloze ICT, Over ICT Concept ICT Concept is de ICT-partner met ruime ervaring in de juridische sector. Uw (online) werkplek optimaal inrichten en laten functioneren is ons specialisme. De combinatie

Nadere informatie

GTS-Online Remote Firewall beheer Service Level Agreement (SLA)

GTS-Online Remote Firewall beheer Service Level Agreement (SLA) GTS-Online Remote Firewall beheer Service Level Agreement (SLA) Versie 1.1 November 2014 Inhoudsopgave Inleiding...... 1 Remote Firewall beheer...... 1 Dienst... 1 Randvoorwaarden... 1 Service Level...

Nadere informatie

Redundancy, spareparts of onderhoudscontract? Maarten Oberman, Albert Molenaar

Redundancy, spareparts of onderhoudscontract? Maarten Oberman, Albert Molenaar Redundancy, spareparts of onderhoudscontract? Maarten Oberman, Albert Molenaar Redundancy is een technische oplossing voor systeem falen in hardware of software en daarom van belang voor de optimalisatie

Nadere informatie

SLA Aventel VOIP. Service Level Agreement. Versie: 1.0. Datum: 15 april 2014. Copyright Aventel 2014 www.aventel.nl info@aventel.

SLA Aventel VOIP. Service Level Agreement. Versie: 1.0. Datum: 15 april 2014. Copyright Aventel 2014 www.aventel.nl info@aventel. SLA Aventel VOIP Service Level Agreement Versie: 1.0 Datum: 15 april 2014 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Incidenten 4 3. Onderhoud 7 4. Key Performance Indicatoren 8 1. Introductie Dit document beschrijft

Nadere informatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie RAM Mobile Data Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Nadere informatie

POP locatie. Straatkast. i-box. i-box NOC. i-box. Datacenter

POP locatie. Straatkast. i-box. i-box NOC. i-box. Datacenter Straatkast POP locatie Datacenter Het beheer van uw telecomruimten neemt veel tijd in beslag en is een kostbaar proces. U heeft immers 24/7 personeel nodig dat alle processen nauwkeurig in de gaten houdt.

Nadere informatie

Bijlage 2 Newway Definities UNI 121126.2 DEF v3. Newway-Definities. Venlo, november 2012, directie. Pagina 1 van 5

Bijlage 2 Newway Definities UNI 121126.2 DEF v3. Newway-Definities. Venlo, november 2012, directie. Pagina 1 van 5 Bijlage 2 Newway Definities UNI 121126.2 DEF v3 Newway-Definities Venlo, november 2012, directie Pagina 1 van 5 Definities In de documenten van Newway wordt onder de gehanteerde begrippen het volgende

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Socofi Algemene voorwaarden

Socofi Algemene voorwaarden Socofi Algemene voorwaarden Module 5: Application Service Provision / SAAS / Computerservice Socofi Weboplossingen 1. Toepasselijkheid 1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld

Nadere informatie

1) De IEEE b-aanbeveling is ontwikkeld voor vaste netwerken. goed/fout. 4) GPRS biedt een circuitgeschakelde netwerkservice.

1) De IEEE b-aanbeveling is ontwikkeld voor vaste netwerken. goed/fout. 4) GPRS biedt een circuitgeschakelde netwerkservice. Mobiele netwerken Studieroute Bestudeer eerst de theorie in hoofdstuk 2 en maak daarna de volgende vragen en opdrachten. Kennisvragen Geef aan of de volgende stellingen goed of fout zijn: 1) De IEEE 802.11b-aanbeveling

Nadere informatie

Dienstbeschrijving DigiAlarm.net

Dienstbeschrijving DigiAlarm.net Algemeen Deze dienstbeschrijving omvat de specifieke kenmerken van de dienst DigiAlarm.net van ASB-Security BV, hierna te noemen ASB. Inleiding Wat biedt de dienst DigiAlarm.net DigiAlarm.net is een alarmtransmissiedienst

Nadere informatie

ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0

ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0 ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA versie 2.0 Gilze, februari 2014 Definities Algemene Voorwaarden Beschikbaarheid Customer Support Dienst FIFO Kantooruren Opdrachtgever Klantapparatuur Maximale Hersteltijd

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement INTRAMED Mei 2016 Versie 2.4 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Verantwoordelijkheden... 3 Normen voor onderhoud, reparatie en doorontwikkeling... 4 Normen voor klantenondersteuning...

Nadere informatie

Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012

Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012 Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012 1 Inleiding Deze Service Level Agreement (SLA) heeft betrekking op de Diensten die door ISP-Systems B.V. worden geleverd aan Opdrachtgever. Doelstelling

Nadere informatie

SLA RoutIT VOIP. Service Level Agreement. Versie: 1.0 Datum: 7 september Copyright RoutIT

SLA RoutIT VOIP. Service Level Agreement. Versie: 1.0 Datum: 7 september Copyright RoutIT SLA RoutIT VOIP Service Level Agreement Versie: 1.0 Datum: 7 september 2012 Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Introductie... 3 1.1 Type SLA... 3 2 Incidenten... 4 2.1 Type incident... 4

Nadere informatie

1) De IEEE 802.11b-aanbeveling is ontwikkeld voor vaste netwerken. goed/fout (Antwoord: fout)

1) De IEEE 802.11b-aanbeveling is ontwikkeld voor vaste netwerken. goed/fout (Antwoord: fout) Mobiele netwerken Studieroute Bestudeer eerst de theorie in hoofdstuk 2 en maak daarna de volgende vragen en opdrachten. Kennisvragen Geef aan of de volgende stellingen goed of fout zijn: 1) De IEEE 802.11b-aanbeveling

Nadere informatie

DOCUMENTATIE SERVICE LEVEL AGREEMENT

DOCUMENTATIE SERVICE LEVEL AGREEMENT DOCUMENTATIE SERVICE LEVEL AGREEMENT INHOUDSOPGAVE 3 1 INTRODUCTIE 4 2 INCIDENTEN 8 3 ONDERHOUD 9 4 KEY PREFORMANCE INDICATOREN Hoofdstuk Inhoudsopgave Onderdeel 2 1 - INTRODUCTIE Dit document beschrijft

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Premium SLA. Versie 1.0

Dienstbeschrijving. Premium SLA. Versie 1.0 Dienstbeschrijving Premium SLA Versie 1.0 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Definities... 3 3 Premium SLA... 3 3.1 Ordering & Levering... 3 3.1.1 Orderscenario 15: Premium Service Order... 3 3.1.2 KPI 1: reactiesnelheid...

Nadere informatie

1. SLA Voice Connect. Auteur: CanConnect Datum: 16 april 2013 Versie: 2.0

1. SLA Voice Connect. Auteur: CanConnect Datum: 16 april 2013 Versie: 2.0 1. SLA Voice Connect Auteur: CanConnect Datum: 16 april 2013 Versie: 2.0 Inhoud SLA Voice Connect... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inhoud... 2 Definities... 3 1. Domein / verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT 5612 AJ EINDHOVEN T: 040-2390741 F: 040-2390742 E: info@centis-backup.eu w: www.centis-backup.eu 1. INHOUDSOPGAVE 1. Inhoudsopgave......2 2. Definities....2 3. Beveiliging......3

Nadere informatie

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning?

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Qi ict Delftechpark 35-37 2628 XJ Delft T: +31 15 888 04 44 F: +31 15 888 04 45 E: info@qi.nl I: www.qi.nl De service-overeenkomsten van Qi ict

Nadere informatie

DatuX support diensten 2012

DatuX support diensten 2012 DatuX support diensten 2012 Wilt u beschikken over een Linux professional wanneer u dat wilt? Dat kan: Met een support contract van DatuX bent u hier van verzekerd. Tevens kunt u uw servers laten beheren

Nadere informatie

SLA Hosting camerabeelden

SLA Hosting camerabeelden SLA Hosting camerabeelden DAXIS WEB B.V. Maagdenburgstraat 22 7421 ZC Deventer 1 DEFINITIES 3 2 BESCHIKBAARHEID DIENSTEN 5 2.1 BESCHIKBAARHEID DATACENTER 5 2.2 ALGEMENE BESCHIKBAARHEID VAN HET NETWERK

Nadere informatie

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk IP Services De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk Voor wie opgroeit in deze tijd is het de grootste vanzelfsprekendheid. Je zet de computer aan en je kunt mailen, chatten, elkaar spreken

Nadere informatie

KeyService. Garantie voor continuïteit. security solutions

KeyService. Garantie voor continuïteit. security solutions KeyService Garantie voor continuïteit security solutions Garantie voor Continuïteit Continuïteit van bedrijfsprocessen heeft in elke organisatie topprioriteit. Uw Security Management Systeem speelt hierin

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is PQR Lifecycle Services Het begint pas als het project klaar is IT wordt een steeds crucialer onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Waar u ook bent, het moet altijd beschikbaar en binnen bereik zijn.

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement 1 Algemene bepalingen 1.1 Partijen Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen: WAME BV, gevestigd te Enschede aan de Deurningerstraat

Nadere informatie

Alarm over IP. Dienstbeschrijving. Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 8

Alarm over IP. Dienstbeschrijving. Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 8 Alarm over IP Dienstbeschrijving Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Wat is Alarm over IP?... 3 1.2. Waarom lanceert The VOIP Company

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Telefoon: 088 773 0 773 Email: Support@adoptiq.com Website: www.adoptiq.com Adres: Johan Huizingalaan 763a 1066 VH Amsterdam KvK nr: 61820725 BTW nr: NL.854503183.B01 IBAN

Nadere informatie

ComServer Module Polycom Voor zorgspecifieke berichtcommunicatie en meer...

ComServer Module Polycom Voor zorgspecifieke berichtcommunicatie en meer... ComServer Module Voor zorgspecifieke berichtcommunicatie en meer... KWS6000 IP-DECT Naast telefonie speelt in de zorg het informeren van medewerkers een grote rol. Met KWS6000 IP-DECT kiest u voor een

Nadere informatie

Service Level Agreement 3Bvoice Telefonie

Service Level Agreement 3Bvoice Telefonie Service Level Agreement 3Bvoice Telefonie Versie: 1.0 2016 1 Definities De in de Aanvullende Voorwaarden 3BVoice gebruikte en gedefinieerde begrippen behouden hun betekenis in deze SLA, tenzij daarvan

Nadere informatie

De visie van Centric op datamanagement

De visie van Centric op datamanagement De visie van Centric op datamanagement De vijf elementen om optimaal invulling te geven aan datamanagement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Wat is datamanagement? 2 2.1 Actuele en statische data 3 3 De vijf

Nadere informatie

Taakcluster Operationeel support

Taakcluster Operationeel support Ideeën en plannen kunnen nog zo mooi zijn, uiteindelijk, aan het eind van de dag, telt alleen wat werkelijk is gedaan. Hoofdstuk 5 Taakcluster Operationeel support V1.1 / 01 september 2015 Hoofdstuk 5...

Nadere informatie

Factsheet Backup on demand

Factsheet Backup on demand Factsheet Backup on demand Backup on Demand Uw data altijd veilig Data zijn waardevol voor uw organisatie. U wilt ze dan ook, mocht er iets gebeuren, goed onder handbereik hebben. Aan de andere kant groeit

Nadere informatie

Werkbeschrijving voor het plegen van onderhoud aan doelvoorstellingsinstallaties

Werkbeschrijving voor het plegen van onderhoud aan doelvoorstellingsinstallaties Bijlage C Werkbeschrijving voor het plegen van onderhoud aan doelvoorstellingsinstallaties Behorende bij de overeenkomst wegens : Nieuwbouw twee 300 m schermenschietbanen op de Johannes Postkazerne te

Nadere informatie

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT Service Level Agreement (SLA) - BC Online Boekhouden Artikel 1. Definities Leverancier: BusinessCompleet.nl

Nadere informatie

SLA Interbel Managed Voice. Datum: 16 april 2014 Versie: 1.1

SLA Interbel Managed Voice. Datum: 16 april 2014 Versie: 1.1 SLA Interbel Managed Voice Datum: 16 april 2014 Versie: 1.1 Inhoud Definities... 3 1. Domein / verantwoordelijkheden... 4 1.1 Netwerk overzicht... 4 1.2 Responsibility Matrix... 4 2. Service Assurance...

Nadere informatie

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331 Algemeen Deze Service Level Agreement (SLA) beschrijft de dienstverlening van Q3 Concept BV op het gebied van het beheer van de Q3 applicatie zoals Q3 Concept BV deze aanbiedt aan opdrachtgever en de service

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

Comvio Proactief Beheer (CPB) rapportages

Comvio Proactief Beheer (CPB) rapportages Comvio Proactief Beheer (CPB) rapportages Toelichting Als gebruiker van Comvio Proactief Beheer (CPB) ontvangt u periodieke rapportages omtrent de technische status van uw servers, werkplekken en laptops.

Nadere informatie

Innovative Security Solutions ALARMSYSTEMEN CAMERABEWAKING TOEGANGSCONTROLE BRANDBEVEILIGING

Innovative Security Solutions ALARMSYSTEMEN CAMERABEWAKING TOEGANGSCONTROLE BRANDBEVEILIGING ALARMSYSTEMEN CAMERABEWAKING TOEGANGSCONTROLE BRANDBEVEILIGING CAMERA ALARM 1. Sterkens Security, uw partner voor al uw beveiliging 2. Servicegarantie 3. Meldkamer 4. Videoverificatie via meldkamer TOEGANG

Nadere informatie

Wees in control over uw digitale landschap

Wees in control over uw digitale landschap Managed Services Managed Services We zorgen ervoor dat uw complete beheerketen soepel functioneert, zodat uw eindgebruikers optimaal worden bediend. Zorgenvrij beheer is cruciaal voor de continuïteit van

Nadere informatie

Gigaset pro VLAN configuratie

Gigaset pro VLAN configuratie Gigaset pro VLAN configuratie Hogere betrouwbaarheid door gebruik van VLAN s. De integratie van spraak en data stelt eisen aan de kwaliteit van de klanten infrastructuur. Er zijn allerlei redenen waarom

Nadere informatie

Toelichting bij onze werkwijze

Toelichting bij onze werkwijze Toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk Referentie: IDH_20120713_HDP_V2.0 Datum: 15 oktober 2015 COLOFON TITEL Een toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk UITGEVER GMI group N.V. De

Nadere informatie

Servicecontracten Snel weer bereikbaar na een storing in uw telefooncentrale

Servicecontracten Snel weer bereikbaar na een storing in uw telefooncentrale Servicecontracten Snel weer bereikbaar na een storing in uw telefooncentrale Telefonisch niet meer bereikbaar door een storing in de telefooncentrale? Daar sta je als bedrijf niet vaak bij stil. Het is

Nadere informatie

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur.

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. ITIL Wat is ITIL? Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. Begrippen Rol Functie Proces Proceseigenaar Procesmanager Product Dienst Problem Problem

Nadere informatie

SVHT-IT. Mission statement

SVHT-IT. Mission statement SVHT-IT Mission statement Wij leveren oplossingen en diensten aan het MKB op het gebied van ICT, waarbij service, flexibiliteit en een persoonlijke relatie met de klant voorop staan SVHT-IT is een onderneming

Nadere informatie

Advisering op maat. Ruime ervaring

Advisering op maat. Ruime ervaring TWS technologies is specialist op het gebied van draadloze netwerkverbindingen. Door jarenlange ervaring en betrokkenheid bij de laatste technologische ontwikkelingen binnen de branche is TWS technologies

Nadere informatie

NETWERKOPLOSSINGEN. IP Private Network. IPSEC Virtual Private Network. Metro Ethernet Connect

NETWERKOPLOSSINGEN. IP Private Network. IPSEC Virtual Private Network. Metro Ethernet Connect NETWERKOPLOSSINGEN IPSEC Virtual Private Network IP Private Network Metro Ethernet Connect Signet Netwerkoplossingen OP MAAT GEMAAKTE OPLOSSINGEN VOOR KLEINE, GROTE OF COMPLEXE NETWERKEN Wanneer u op zoek

Nadere informatie

OTIS Smart Maintenance

OTIS Smart Maintenance OTIS Smart Maintenance Altijd in beweging! Altijd in beweging! OTIS Smart Maintenance onderhoud op een hoger niveau OTIS is al 160 jaar toonaangevend op het gebied van installeren, repareren en moderniseren

Nadere informatie

Sport Alarm en Communicatie Centrale

Sport Alarm en Communicatie Centrale Sport Alarm en Communicatie Centrale SportsConnect voor uw sportvereniging of sportkantine. Een aangename sfeer creëren met muziek of een sportwedstrijd live uitzenden in uw kantine, telefoneren intern/extern,

Nadere informatie

Zakelijk Pinnen op een zakelijke breedbandverbinding van KPN Mei 2014

Zakelijk Pinnen op een zakelijke breedbandverbinding van KPN Mei 2014 Zakelijk Pinnen op een zakelijke breedbandverbinding van KPN Mei 2014 1 Inhoudsopga ve 1 Algemeen... 3 1.1 Inleiding... 3 2 Functionele beschrijving... 4 2.1 Pinterminals en bandbreedte... 4 2.1.1 Pinterminals...

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Servicedesk

Dienstbeschrijving Servicedesk Monteba IT Solutions is een diensten bedrijf. We richten ons primair op het onderhoud en installatie van computers, internet en telefonie. Om de dienstverlening te stroomlijnen maakt onze Servicedesk gebruik

Nadere informatie

Service Level Agreement Basic. Magento Basic en Business Basic ixl Hosting B.V.

Service Level Agreement Basic. Magento Basic en Business Basic ixl Hosting B.V. Service Level Agreement Basic Magento Basic en Business Basic ixl Hosting B.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding Blz. 3 2 Definities Blz. 3 3 Overeenkomst Blz. 4 4 Service levels / ondersteuning Blz. 4 4.1 Meldingen

Nadere informatie

Bijlage 11 Programma van Eisen

Bijlage 11 Programma van Eisen Bijlage 11 Programma van Eisen Het betreft hier minimale eisen, waarbij geldt dat: Het niet voldoen aan een eis leidt onherroepelijk tot leidt tot het ongeldig verklaren en terzijde leggen van de Inschrijving

Nadere informatie

Generieke eisen ten aanzien van datacomnetwerken voor het transport van het PINbetalingsverkeer

Generieke eisen ten aanzien van datacomnetwerken voor het transport van het PINbetalingsverkeer PIN B.V. BIJLAGE J Rules & Regulations bepalingen Generieke eisen ten aanzien van datacomnetwerken voor het transport van het PINbetalingsverkeer Versie : 3.2 Datum : januari 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Service Level Agreement Basic PRO XL

Service Level Agreement Basic PRO XL Service Level Agreement Basic PRO XL 1 Inleiding 2 2 Definities 2 3 Overeenkomst 2 4 Service levels en ondersteuning 3 4.1 Meldingen 3 4.2 Prioriteit niveaus 4 4.3 Incidentenafhandeling 5 5 5 Gepland onderhoud

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702 Functieprofiel: Techniek Functiecode: 0702 Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, het doen van aanpassingen, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en afspraken

Nadere informatie

Service Level Agreement ZIVVER

Service Level Agreement ZIVVER Service Level Agreement ZIVVER Versie: 1.0 18 juni 2016 VERTROUWELIJK Postbus 75293 1070 AG Amsterdam T 085 01 60 555 www.zivver.com KvK 64894665 BTW 8558.91.506B01 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'.

Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'. Inleiding Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'. Hierin wordt aangegeven dat DNB in 2017 met

Nadere informatie

Advies Service Management

Advies Service Management Advies Service Management Service Management binnen Cronus op basis van ITIL Auteurs: Anton Post en Dennis Westhuis Klas: M2B SLB groep: 10PSH Datum: 03-03-07 Vak: ISERPU Revisie Inleverdatum 1 12-03-07

Nadere informatie

Dienstbeschrijving mshield

Dienstbeschrijving mshield Dienstbeschrijving mshield RoutIT Datum: 2014 Versielog RoutIT Algemeen 31-07-2014 Levels, mpix& technische kenmerken 24-06-2016 Werking, kwaliteit & SLA 13-02-2014 Modificaties 19-02-2014 Technische specificaties

Nadere informatie

Service Level Agreement GVOP

Service Level Agreement GVOP Service Level Agreement GVOP Datum juni 2013 Status definitief Versie 1.1 Pag. 1 van 11 Inhoud Service Level Agreement GVOP 1 1 Inleiding 3 1.1 Opbouw van dit document 3 1.2 Verantwoordelijkheden van betrokken

Nadere informatie

Service Level Agreement RoutIT ten behoeve van Connect 1 Platform VOIP

Service Level Agreement RoutIT ten behoeve van Connect 1 Platform VOIP CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Service Level Agreement RoutIT ten behoeve van Connect 1 Platform VOIP Versie: 1.1 Maand: juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april

Nadere informatie

Spraak, messaging en persoonsbeveiliging Kostenbesparing

Spraak, messaging en persoonsbeveiliging Kostenbesparing Ascom IP-DECT SYSTEeM bewezen technologie in innovatieve oplossingen 2 Ascom IP-DECT Ascom is toonaangevend op het gebied van DECT-technologie. Onze oplossingen staan bekend om hun modulaire eigenschappen,

Nadere informatie

MSSL Dienstbeschrijving

MSSL Dienstbeschrijving MSSL Dienstbeschrijving Versie : 1.0 Datum : 28 augustus 2007 Auteur : MH/ME Pagina 2 van 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Introductie... 3 Divinet.nl Mssl... 3 Hoe

Nadere informatie

Service Level Agreeement (SLA) CyberNetworks

Service Level Agreeement (SLA) CyberNetworks Artikel 1. Definities 1. Leverancier: CyberNetworks - gevestigd te Maastricht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 14076253. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Uw databasebeheer. Onze zorg. Proactief databasebeheer. Kwalitatief hoogwaardige dienstverlening op maat. Informatieblad

Uw databasebeheer. Onze zorg. Proactief databasebeheer. Kwalitatief hoogwaardige dienstverlening op maat. Informatieblad Informatieblad Uw databasebeheer. Onze zorg. Proactief databasebeheer. Kwalitatief hoogwaardige dienstverlening op maat Een goed functionerend ICT-systeem is van essentieel belang voor de continuïteit

Nadere informatie

www.kno-tech.com AlarmLocator

www.kno-tech.com AlarmLocator KnoTech biedt innovatieve oplossingen in productbeveiliging en RFID technologie voor: Detailhandel Industrie Bibliotheken/Mediatheken Periferie Logistiek AlarmLocator RFID antidiefstal systeem voor materialen,

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding 3. 2 Qfast Carrier Preselect 4 2.1 Hoe werkt Qfast Carrier Preselect? 4 2.2 Aanvraag en levering 4 2.

Inhoud. 1 Inleiding 3. 2 Qfast Carrier Preselect 4 2.1 Hoe werkt Qfast Carrier Preselect? 4 2.2 Aanvraag en levering 4 2. Inhoud 1 Inleiding 3 2 Qfast Carrier Preselect 4 2.1 Hoe werkt Qfast Carrier Preselect? 4 2.2 Aanvraag en levering 4 2.3 Facturatie 4 3 Qfast Telefonie 5 3.1 Wat is Qfast Telefonie? 5 3.2 Hoe werkt Qfast

Nadere informatie

Service Level Agreement Managed Voice

Service Level Agreement Managed Voice Service Level Agreement Managed Voice Dit document beschrijft het Service Level Agreement (SLA) voor de dienst Managed Voice. Het beschrijft de scope van verantwoordelijkheid, de serviceniveaus, de responstijden,

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA) Colocated servers Provalue B.V.

Service Level Agreement (SLA) Colocated servers Provalue B.V. Service Level Agreement (SLA) Colocated servers Provalue B.V. 1. Inleiding Naast het leveren van colocated servers bieden wij ook de mogelijkheid om een uitgebreide Service Level Agreement (SLA) af te

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

Service Garantie. Inhoudsopgave. Versie 1.2. November 2016

Service Garantie. Inhoudsopgave. Versie 1.2. November 2016 Service Guarantee, version 1.2 Versie 1.2 Service Garantie November 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Service Garantie 1.2 Begrippen en definities 1.3 Service 1.3.1 Service Support Service Desk Incidenten

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving dataverbindingen

1 Dienstbeschrijving dataverbindingen 1 Dienstbeschrijving dataverbindingen Lancom heeft als doelstelling om een one stop shop te zijn voor het MKB en MKB+, dit betekent dat onze dienstverlening niet stopt bij de Firwall of de router. Van

Nadere informatie

Het beste recept voor een efficiënte bedrijfsvoering

Het beste recept voor een efficiënte bedrijfsvoering Print Services Het beste recept voor een efficiënte bedrijfsvoering We zitten er bovenop met professioneel gereedschap Totale controle begint met professioneel gereedschap Voor het beste resultaat gebruikt

Nadere informatie

Welkom! GertJan Coolen

Welkom! GertJan Coolen Welkom! GertJan Coolen Agenda Introductie Communicare Trends in de markt & MS Lync Contact Center for Lync Uitgangspunten Architectuur Functionaliteiten Partnership Wrap up & interactie Communicare Internationaal

Nadere informatie

VP-Anylink De super dongle voor een snelle en betrouwbare mobiele breedbandverbinding

VP-Anylink De super dongle voor een snelle en betrouwbare mobiele breedbandverbinding Inhoud presentatie Wie is Simac Electronics bv? Relatie tussen Simac en Procyon Networks Doelstelling en toepassing van het product VP-Anylink Introductie Procyon Networks Techniek rond VP-Anylink Waarom

Nadere informatie

uw ICT partner ADSL Home en Business

uw ICT partner ADSL Home en Business uw ICT partner ADSL Home en Business ADSL Home en Business Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 1.0 Introductie 2 1.1 Wat is DSL 2 1.2 Hoe werkt DSL 2 1.3 ADSL is de Asymmetrische variant van de DSL techniek

Nadere informatie

Onderliggende infrastructuur: kabel- en etherverbindingen Kabeltelevisienetten Telefoonnetwerk

Onderliggende infrastructuur: kabel- en etherverbindingen Kabeltelevisienetten Telefoonnetwerk TELECOMMUNICATIE Communicatie over grote afstand 5.1 Historisch perspectief *** lezen *** 5.2 Infrastructuren voor telecommunicatie Onderliggende infrastructuur: kabel- en etherverbindingen Kabeltelevisienetten

Nadere informatie

SLA GERRIT Diensten B.V.

SLA GERRIT Diensten B.V. SLA GERRIT Diensten B.V. Kenmerk: 2014 11 25 SLA GERRIT Diensten BV Versie: 3.0 Datum: 25 november 2014 Inhoudsopgave Artikel 1. Begrippen... 3 Artikel 2. Algemeen... 5 Artikel 3. Service support activiteiten...

Nadere informatie

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012 Functioneel (informatie) beheerder Doel Zorgdragen voor het inrichten, aanpassen, vernieuwen en onderhouden van de informatievoorziening (processen, procedures en/of systemen), passend binnen het informatiebeleid

Nadere informatie

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan!

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Een probleem met uw ICT omgeving is kostbaar en pijnlijk. De managed services van VBVB zijn ontworpen voor organisaties die 100% controle willen

Nadere informatie