ZELFSTANDIG WONEN DOOR MIDDEL VAN TECHNOLOGIE. ICT-oplossingen voor de Vergrijzing: volgens de huurders

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZELFSTANDIG WONEN DOOR MIDDEL VAN TECHNOLOGIE. ICT-oplossingen voor de Vergrijzing: volgens de huurders"

Transcriptie

1 ZELFSTANDIG WONEN DOOR MIDDEL VAN TECHNOLOGIE ICT-oplossingen voor de Vergrijzing: volgens de huurders

2 (ICT SoluTions for an Ageing society) is an EU-funded project under the lead of Joseph-Stiftung, kirchliches Wohnungsunternehmen, from Bamberg, Germany with run time from 2012 till Acknowledgements The partners wish to thank all the research participants from Belgium, France, Germany, Netherlands and United Kingdom, who shared their personal views and feelings with us. Imprint Independent living through technology - Elderly and disabled people s view about the use of information communication technology Report researched by: Report written by: Design: Housing Organizations Glen Joseph and Donald Orr, Habinteg Housing Association Copyright: 2013 Publisher: Publisher s adress: see last leaf Published in: November 2013 Editorial: Linda van Rooijen, Donald Orr, Jutta Eisler-Mook, Kathleen Mous, Julia Siebert Sale: only non-commercial use via partners Photography /Figures: Linda van Rooijen (pp. 8, 9); SOPHIA living network GmbH (pp. 10,11); fotolia.de (pp. 16, 17, 18) Print run: 250 copies Reprinting this publication - even in abstracts - is allowed only with permission of the publisher. 2

3 INHOUDSOPGAVE 1 Samenvatting 4 2 Over Het Project 5 3 Huidige Uitdagingen van Huurders 6 4 Huidige Ondersteuningsstructuur Familie en Vrienden Sociale Zorg Technologie 8 5 Introduceren van Ondersteunende Technologie Huurders die geen ondersteunende technologie overwegen Huurders die ondersteunende technologie overwegen 10 6 Punten van Zorg voor de toekomst Grootste Zorgen van Huurders Specifieke Punten van Zorg 13 7 Ondersteuningsstructuur voor de toekomst Familie en Vrienden Sociale Zorg Technologie 14 8 Drempels voor aannemen technologie 16 9 Conclusie 18 Bijlage 19 3

4 1 SAMENVATTING Dit rapport geeft inzicht in de mening van socialewoninghuurders afkomstig uit België, Frankrijk, Duitsland, Nederland en Groot-Brittannië, over het gebruik van ICToplossingen als ondersteuning bij het ouder worden. Het rapport maakt duidelijk wat de belangrijkste aandachtspunten zijn voor huurders, ook voor de toekomst. In totaal namen 208 mensen deel aan de enquête. Aan de hand van een lijst dagelijkse activiteiten, werd de huurders gevraagd met welke ze op dat moment moeite hadden. De meestgenoemde activiteiten waren online bankieren (52%), gebruik van internet (46%), mobiliteit (45%), schoonmaken (38%), en slapen (34%). Om erachter te komen wat hun belangrijkste aandachtspunten zijn voor de toekomst, kregen de huurders een lijst met tien brede leefaspecten. De huurders gaven aan dat zij zich het meest zorgen maken over mobiliteit, gezichtsvermogen, gehoor en communicatie (53%), geestelijke gezondheid en welzijn (40%), voor zichzelf en hun huis kunnen zorgen (34%), gezondheidszorg en -controle (33%). Huurders maakten zich specifiek zorgen over degeneratieve ziekten, invaliditeit, eenzaamheid en depressiviteit. De resultaten laten zien dat ouderen en mensen met een beperking nu voornamelijk afhankelijk zijn van familie en vrienden als steun bij de dagelijkse activiteiten. Deze steun wordt aangevuld door maatschappelijke zorg meestal thuishulp en enige technologie zoals automatische rolstoelen, alarmsystemen en computers. Over ondersteuning in de toekomst en hoe dat de levenskwaliteit van huurders zal verbeteren, zeiden huurders dat familie en vrienden nog steeds een integrale rol zullen spelen. Op de vraag welk type technologie hen zou kunnen helpen konden de huurders over het algemeen niets bedenken. Dit illustreert een gebrek aan bewustzijn van de technologische mogelijkheden, waar het project op kan inhaken. Drie-vijfde (61%) van de huurders die momenteel geen ondersteunende technologie gebruiken gaven aan open te staan voor nieuwe technologieën, terwijl een kwart (27%) zei geen dergelijke ondersteuning te willen (een overige 13% wist het niet). De grootste drempels voor het aannemen van ondersteunende technologie zijn betaalbaarheid (74%), onbekendheid met de producten (52%), bruikbaarheid (50%) en betrouwbaarheid (40%). 4

5 2 OVER HET PROJECT In heel Europa leven mensen langer dan ooit. De specifieke behoeften en problemen van ouderen maken dat de vergrijzing steeds hoger op de agenda komt te staan van overheden en dienstverlenende organisaties. (ICT SoluTions for an Ageing society) bestaat uit zowel woningverhuurders als technische partners uit Noordwest Europa. Het doel van is het identificeren, selecteren en testen van diverse betaalbare ICT-oplossingen die ertoe kunnen bijdragen dat ouderen langer op zichzelf kunnen blijven wonen. De nadruk ligt hierbij op veiligheid, gezondheid en comfort. Het is ook van belang dat alle apparaten, diensten en oplossingen die getest zullen worden beschikbaar zijn tegen een redelijke prijs. Ondersteuning in huis moet voor iedereen bereikbaar zijn! loopt van 2012 tot De partners zullen samen vier werkfases opleveren: 1. De belangrijkste problemen van ouderen identificeren en overwegen (2012). 2. Een voorselectie maken van beschikbare ICT-gebaseerde praktijken en diensten (2013). 3. Het live testen van de geselecteerde oplossingen in zo'n 180 huurwoningen van de participerende woningcorporaties. (2014). 4.Het integreren van producten en diensten in de platform database en de beschikbaarheid hiervan vergroten (2015). Wanneer de producten eenmaal geselecteerd en getest zijn, zal het consortium een online referentiebron publiceren waarin alle informatie te vinden is over de beste slimme apparaten. DE PARTNERS Lead Partner: Joseph-Stiftung, Bamberg, Duitsland Aareon France SAS, Meudon la Forêt, Frankrijk De ideale Woning c.v., Antwerp-Berchem, België EBZ Business School, Bochum, Duitsland Foundation Smart Homes, Eindhoven, Nederland Habinteg Housing Association Ltd, London, United Kingdom Le Foyer Rémois, Reims, Frankrijk Rheinwohnungsbau GmbH, Düsseldorf, Duitsland Stichting Woningbeheer Betuwe, Lienden, Nederland SOPHIA living network GmbH, Bamberg, Duitsland Vilogia, Villeneuve d'ascq, Frankrijk Volkshaard cvba, Ghent, België De Woonplaats, Enschede, Nederland Subpartners of Aareon France: Intent Technologies, Paris, Frankrijk Isen Ecole d Ingenieurs, Lille, Frankrijk Dit project wordt waargenomen door: European Federation for Living 5

6 3 HUIDIGE UITDAGINGEN VAN HUURDERS Ouderen en mensen met een beperking krijgen te maken met veel uitdagingen in hun dagelijks leven. Het gaat in grote lijnen om aspecten zoals geestelijke gezondheid en welzijn, socialisering, voeding, huishoudelijke en persoonlijke activiteiten, veiligheid en bescherming, gezondheidszorg en -controle, algemeen bewustzijn, burgerparticipatie, en financieel beheer. Om te bepalen met welke uitdagingen huurders momenteel te maken hebben, kregen zij een aantal condities binnen deze thema's te zien. Hun reacties kunnen gebruikt worden om de typen ondersteunende technologieën te identificeren die het beste aansluiten bij de huidige behoeften van huurders. De resultaten laten zien dat huurders het meest moeite hebben met internetbankieren (52%) en met het gebruik van internet (46%). De interactie op internet is dus een grote uitdaging voor huurders. Bijna de helft van de huurders had ook moeite met mobiliteit (45%), en in lagere mate met schoonmaken (38%), slapen (34%) en winkelen (28%). Figuur 1, Proef = 208 Omgekeerd zijn huurders het minst geneigd om moeite te hebben met activiteiten zoals het medicijngebruik (7%), met anderen communiceren (7%), praten (8%) en/of deuren sluiten (8%). Huurders gaven spontaan een aantal specifieke zaken aan waar ze op dat moment tegen op zagen, waaronder degeneratieve ziekten, depressiviteit, in een isolement komen, onveilig gevoel en economische ontbering. Figuur 2, Proef = 208 6

7 4 HUIDIGE ONDERSTEUNINGSSTRUCTUUR Voordat huurders geïntroduceerd worden met ICToplossingen ter ondersteuning in hun dagelijks leven, moest het project eerst bepalen wat de huidige hulpstructuur is van huurders. Het project heeft drie brede hulpcategorieën benoemd waar huurders een beroep op doen: familie en vrienden, maatschappelijke zorg, en technologie. Het doel van het project is om een balans te creëren tussen deze drie categorieën, zowel nu als in de toekomst. Huurders zijn ook afhankelijk van familie en vrienden voor gezelschap en sociale activiteiten. Familie en vrienden houden specifiek contact door op bezoek te gaan, te mailen en te bellen. Mijn buren rijden mij rond, ik rijd met hen mee om ergens te komen. Belgische bewoner Mijn familie brengt me naar de dokter, of om er gewoon even uit te zijn. Duitse bewoner Tag cloud 1. Ondersteuning van Familie en Vrienden Familieleden sturen mij berichten, komen regelmatig kijken hoe het met me is en gaan met me wandelen. Belgische bewoner Huurders kregen daarnaast ook veel huishoudelijke hulp. De meest genoemde hulp was met boodschappen doen, schoonmaken, onderhoud in huis en douchen/wassen. Ten slotte krijgen huurders ook financiële hulp van familie en vrienden. Financiële ondersteuning van familie was bijvoorbeeld hulp met bankzaken, verkrijgen van voedselbonnen en contant geld. 4.1 FAMILIE EN VRIENDEN 4.2 SOCIALE ZORG Huurders kregen een kaart te zien waarop deze drie hulpvormen waren afgebeeld met de vraag over welke hulp zij op dat moment beschikten. Bewoners wezen familie en vrienden aan als de meest gebruikte vorm van hulp. Meestal ging het hier om kinderen en echtgenoten. De vaakst genoemde hulp die huurders van familie en vrienden ontvingen was hulp met transport. Het merendeel van de huurders kon zich niet zelf verplaatsen in de buurt om belangrijke taken uit te voeren, zoals een bezoek aan de huisarts en/of naar het centrum. Huurders gaven twee brede hulpcategorieën aan vanuit sociale zorgsystemen: hulp in de vorm van huishoudelijke zorg, zoals boodschappen doen en schoonmaken; en hulp in de vorm van persoonlijke zorg, zoals douchen/wassen en toiletgebruik. Hoewel deze zorgverlening voor het merendeel wordt vergoed door de zorgverzekering (per land verschillend), gaven sommige huurders aan dat ze vaak tenminste een eigen bijdrage moeten betalen voor maatschappelijke zorg, waardoor sommigen het financieel moeilijk hebben. 7

8 Huurders krijgen ook financiële hulp vanuit de sociale voorzieningen. Deze informatie is belangrijk bij de ontwikkeling van een businessmodel voor het project. Huurders krijgen hulp in de vorm van huurtoeslag, zorgtoeslag en overige uitkeringen. Deze uitkeringen reflecteren het lage inkomensprofiel van sociale woninghuurders in het onderzoeksgebied. 4.3 TECHNOLOGIE Naast de hulp die het maatschappelijke zorgsysteem biedt aan huurders, is het belangrijk voor het project om vast te stellen wat de huidige rol is van ondersteunende technologie. De huurders werd gevraagd met welke vormen van technologische ondersteuning zij te maken hebben. De antwoorden passen in een aantal brede categorieën. Ik krijg huurtoeslag, 75% toeslag op mijn energierekeningen, en ik hoef geen gemeentebelasting te betalen. Britse bewoner Ik krijg kant-en-klare maaltijden en ook huishoudelijke hulp. French resident Ik krijg dagelijks lichamelijke hulp, en eens per week huishoudelijke hulp, schoonmaken etc. Nederlandse bewoner Huurders kunnen ook terecht bij maatschappelijke dienstverlening als het gaat om sociale activiteiten, breed gezien zijn dat activiteiten in buurtcentra, openbare en gefinancierde hobbyverenigingen, en bijeenkomsten van lokale huurdersverenigingen. De meest genoemde categorie van technologie was mobiliteitshulpmiddelen. Huurders noemden voorbeelden als elektrische rolstoelen, trapliften, en gewone liften. Hiermee worden eerdere resultaten bevestigd dat huurders zich voornamelijk zorgen maken over hun mobiliteit en de toegankelijkheid van plaatsen. De toepassing van ondersteunende technologie kan succesvol in deze behoefte voorzien. Huurders benoemden ook omgevingsaanpassingen, technologie die in hun huis of andere vaak bezochte locaties is geïnstalleerd om die meer toegankelijk te maken. Voorbeelden van dergelijke aanpassingen waren een badlift, een verhoogd toilet, wandgrepen en steunbeugels, automatische deuren en ramen. Tag cloud 2. Ondersteuning vanuit sociale zorg Huurders noemden vervolgens technologische ondersteuning rond gezondheidsmonitoring, die belangrijk is voor de zelfstandigheid. De meest genoemde voorbeelden waren alarms en bloeddrukmonitors. Computers spelen ook een belangrijke rol in de ondersteuning van ouderen en mensen met een beperking zodat zij zelfstandig kunnen blijven. Het gebruik van de computers varieerde, maar de nadruk lag op algemeen gebruik van internet om nieuwe dingen te leren en betrokken te blijven met lokale groepen, 8

9 het versturen en ontvangen van s; internetbankieren; en spelletjes spelen. Huurders noemden tenslotte een serie communicatiemiddelen die ze beschouwden als vormen Ik ben lid van een computerclub, waar we mensen leren hoe ze kunnen mailen en internetten. Britse bewoner Tag cloud 3. Ondersteuning vanuit Technologie van technologische ondersteuning. Het ging hier om mobiele telefoons, smartphones, en hoortoestellen. Ouderen bleken vaak een mobiele telefoon te hebben als gunst voor hun familie en vrienden, zodat die indien nodig contact konden opnemen. Voor veel meer werd de telefoon niet gebruikt. Mensen met een smartphone echter, leken meer bezig te zijn met de mogelijkheden van die technologie, en gebruikten hun apparaten veel vaker, ook voor spelletjes en financieel beheer. Hoortoestellen werden gezien als een wat meer basale technologie, gewoon een hulpmiddel om te kunnen horen. Ik gebruik mijn computer voor internetbankieren en om te internetten, maar het is zo ontzettend langzaam Britse bewoner Ik zou graag dingen willen bekijken op de computer... Belgische bewoner 9

10 5 INTRODUCEREN VAN ONDERSTEUNENDE TECHNOLOGIE Het doel van dit gedeelte was om te bepalen of de participanten open zouden staan voor het introduceren van technologie in hun huis, wanneer ze niet spontaan hadden aangegeven technologie als ondersteuning te zien. Van deze huurders zou drie-vijfde (61%) een technologische oplossing voor een probleem overwegen, terwijl ruim een kwart (27%) aangaf dit niet te doen. 5.1 HUURDERS DIE GEEN ONDERSTEUNENDE TECHNOLOGIE OVERWEGEN Een aantal huurders gaven aan dat ze geen technologie zouden overwegen als oplossing voor hun problemen. Verreweg de meest genoemde reden hiervoor was dat de individuele huurders op het moment geen problemen hadden en dus geen behoefte hadden aan ondersteunende technologie. Anderen zeiden geen ondersteunende technologie te overwegen omdat ze er niet bekend mee waren, zich er niet prettig bij voelden, of de technologie niet de moeite waard vonden HUURDERS DIE ONDERSTEUNENDE TECHNOLOGIE OVERWEGEN Waar huurders aangaven wel technologische ondersteuning in huis te overwegen maar op het moment niet hadden, was betaalbaarheid de meest genoemde drempel. De reden dat huurders geen gebruik maken van technologie is omdat zij terecht of onterecht - denken dat het aanschaffen van dergelijke technologie te duur voor hen is. Als er werd doorgevraagd bleken huurders veelal op een zeer mager inkomen te leven en eenvoudig niet te kunnen investeren in extra technologie. Ik wil een internetcursus doen, mijn zoon gebruikt internetbankieren en ik heb er Tag cloud 4. Uitspraken van huurders die geen ondersteunende technologie verwegen belangstelling voor. Belgische bewoner Sommige huurders wilden geen ondersteunende technologie gebruiken omdat ze er niet afhankelijk van wilden worden. Een interessante reactie om te overwegen voor dit project. De paradox is dat het project technologie wil inzetten om huurders juist te helpen om onafhankelijker te leven. Voor deze huurders is de afhankelijkheid van technologie op zichzelf al een bedreiging, wat een interessante tweedeling vormt binnen het project. Ik zou wel open staan voor technologische ondersteuning, maar ik ben bang dat het te duur zou zijn en te moeilijk om te leren. Britse bewoner 10

11 Volgens de huurders zouden zij inderdaad elke beschikbare technologie wel overwegen, zolang die eenvoudig te gebruiken is. Huurders waren bang dat zij sommige technologische oplossingen niet zouden kunnen hanteren, vanwege hun eigen onwetendheid, of omdat de technologie niet aan hun behoefte zou kunnen worden aangepast. Omdat ik vaak alleen ben en mijn dochter haar eigen leven heeft, heb ik hulp nodig van technologie, zoals de alarmdienst. Duitse bewoner Ondanks de vraag of technologische oplossingen hanteerbaar of betaalbaar zijn, waren huurders wel bereid om technologische oplossingen aan te nemen als het duidelijk was dat deze specifieke problemen zouden oplossen, zoals op het gebied van veiligheid, mobiliteit, financiën, goede gezondheid, schoonmaken, communicatie en noodsituaties. Ik zou elke technologische ondersteuning overwegen, zolang die nodig is en niet te veel kost. Nederlandse bewoner Tag cloud. 5 Meningen van huurders die ondersteunende technologie zouden overwegen 11

12 6 PUNTEN VAN ZORG VOOR DE TOEKOMST Dit gedeelte van het rapport behandelt de zorgen die huurders hebben voor de toekomst. Hierdoor zal het I- project beter rekening kunnen houden met de angsten van huurders en op zoek gaan naar ondersteunende technologie die het beste tegemoet komt aan deze zorgen. Ik heb meer geld nodig. Ik heb geen spaargeld en leef van de hand in de tand. Britse bewoner 6.1 GROOTSTE ZORGEN VAN HUURDERS Huurders kregen weer een lijst te zien met de tien levensaspecten, met de vraag over welke drie zij zich het meest zorgen maakten (zie figuur 8). Als geheel gaven huurders de volgende drie categorieën aan: mobiliteit, gehoor en communicatie (53%), geestelijke gezondheid en welzijn (40%) en het kunnen verzorgen van zichzelf en hun huis (34%). Deze werden gevolgd door gezondheidszorg en controle (33%) en financieel beheer (30%). Ik ben bang dat als ik niet meer kan bewegen ik gedwongen wordt naar een verzorgingstehuis te gaan. Duitse bewoner Tag cloud 6. Specifieke punten van zorg voor huurders 12

13 Drie Grootste Punten van Zorg volgens Huurders Mijn grootste angst is om hulpeloos te worden in een noodsituatie. Duitse bewoner Figuu r 3, Proef = SPECIFIEKE PUNTEN VAN ZORG Vervolgens werden alle huurders gevraagd wat hun grootste zorg was uit de bovengenoemde lijst van levensaspecten. Dit is een belangrijke vraag bij het selecteren van ondersteunende technologie die gericht is op de problemen waar huurders zich het meeste zorgen om maken. De resultaten hieronder gaan alleen over de gebieden waar huurders zich het meest zorgen om maakten. Ik ben bang dat mijn mobiliteit zo achteruit gaat dat ik niet meer kan komen op de plekken waar ik wil of moet zijn. Nederlandse bewoner Huurders die zich over het algemeen zorgen maakten over Beperkingen (mobiliteit, gezichtsvermogen en gehoor) en gezondheidszorg en controle, gaven ook meer specifieke problemen aan waar ze bang voor waren. Genoemd werden met name de degeneratieve gezondheidsproblemen, zoals spierdystrofie, Alzheimer, en artritis. Invaliditeit als gevolg van deze ziekten en de algemene broosheid van veroudering werden ook genoemd als serieuze punten van zorg. Als het ging om geestelijke gezondheid en welzijn, zeiden huurders vooral bang te zijn voor depressies, want veel huurders gaven aan dat ze al te maken hadden gehad met een lichte, of zware depressie. Een andere grote zorg was dementie; het kwijtraken van geestelijk vermogen is een beangstigende gedachte en veel huurders gaven aan dat dit ook hun grootste angst is. Waar huurders zich het meest zorgen om maakten op gebied van persoonlijke verzorging en het huis onderhouden, was de hulpeloosheid, niet langer in staat om het huis schoon te maken, te onderhouden. Met deze zorg komt de angst om in een verzorgingstehuis geplaatst te worden. Huurders die financieel beheer als serieus punt van zorg benoemden, waren bang om niet genoeg economische middelen te hebben om toekomstige uitdagingen aan te kunnen (financiële moeite). Deze zorg uitte zich in twee vormen: het kunnen betalen van huidige rekeningen en andere uitgaven; en de voortdurende bezuinigingen op sociale zekerheden in Europa en het effect daarvan op toekomstige middelen. 13

14 7 ONDERSTEUNINGSSTRUCTUUR VOOR DE TOEKOMST 7.1 FAMILIE EN VRIENDEN Volgens huurders zullen familie en vrienden blijvend een belangrijke rol spelen in het behouden van hun onafhankelijkheid. Zij zullen zich daardoor minder geïsoleerd voelen en hun algemene kwaliteit van leven zal verhoogd worden. De uitdaging van het project is het identificeren van ondersteunende technologie die een aanvulling is op deze belangrijke ondersteuningsstructuur tussen huurders en hun familie en vrienden. Figuur 10 belicht de typen ondersteuning die huurders zouden verwachten van familie en vrienden in de toekomst. De zorgverleners moeten persoonlijker zijn, wij hebben elke dag een andere zorgverlener. We zien dezelfde zorgverlener zelden nog een keer. Britse bewoner We zouden gemeentediensten willen gebruiken voor ontspannende activiteiten, en het gebruik van hun busje willen om ergens naar toe te gaan als dat nodig is. Franse bewoner Tag cloud 7. Ondersteuning van familie en vrienden in de toekomst 7.2 SOCIALE ZORG Op de vraag wat het sociale zorgsysteem voor huurders zou kunnen betekenen in het langer zelfstandig wonen in de toekomst, kwamen verschillende diensten naar voren. Huurders zouden een efficiëntere dienstverlening willen, met meer bezoeken en langere tijd per bezoek zodat zorgverleners niet gehaast, maar vriendelijker en persoonlijker gericht zijn op de individuele behoeften van de huurder. De huurders zouden zelfs meer interne zorg en 24- uursdiensten willen zien. Zij gaven ook aan dat toekomstige zorgverlening goedkoper moet worden en dat er betere samenhang moet zijn tussen de gezondheidsdiensten en sociale zorgverlening. Huurders gaven bijvoorbeeld aan dat zij meer thuisbezoeken van de huisarts zouden willen. Tag cloud 8. Ondersteuning van Sociale Zorg in de toekomst 7. 3 TECHNOLOGIE We vroegen de huurders om de typen technologische oplossingen te belichten die hun zouden kunnen helpen langer onafhankelijk te blijven leven. Frappant genoeg, konden de meeste huurders geen enkele oplossing bedenken, wat aangaf dat zij zich minimaal bewust zijn van technologische oplossingen. Huurders die met een reactie kwamen, gaven vaak voorbeelden van technologische oplossingen op gebied van 14

15 mobiliteit. Het ging dan om auto's die bestuurd kunnen worden door een rolstoelgebruiker, rollators, trapliften, elektrische rolstoelen en busliften. Al deze technologieën zouden een oplossing bieden voor mobiliteitsproblemen en zouden daardoor een positief effect hebben op de onafhankelijkheid. Huurders noemden ook een aantal technologische oplossingen die te maken hebben met thuistechnologie en de inrichting van het dagelijks leven. Voorbeelden hiervan waren automatische gordijnen en deuren, lichtere, meer bruikbare text readers, gehoorapparaten, meer genuanceerde spraakherkenningssoftware, en ook andere technologie die ontworpen is voor alledaagse taken. dat oudere huurders deze soort technologie willen uitproberen. Evenzo hadden veel deelnemers van de enquete interesse in het internet, ondanks hun onbekendheid hiermee. Huurders zagen in dat internet veel te bieden heeft, en ze zouden het waarschijnlijk gebruiken voor en, algemene zoekopdrachten, internetbankieren, online spelletjes, en/of online winkelen. Ook werden er producten besproken die ontworpen zijn als hulpmiddel bij huishoudelijke activiteiten. Het ging hier vooral om schoonmaakapparaten, zoals automatische stofzuigers. Op gebied van veiligheid en bescherming hadden huurders grote interesse in ondersteunende technologie die mogelijk criminaliteit kan tegengaan en ook catastrofale gezondheidssituaties voorkomen, zoals een hartaanval of een beroerte. Sommige van de meest voorkomende technologieën binnen dit thema zijn thuisveiligheidssystemen, deurcamera's, alarmsystemen, en ook technologie die detecteert en automatisch alarm slaat wanneer iemand is gevallen. Communicatie technologie werd ook genoemd als een manier waarop huurders via ondersteunende technologie langer op zichzelf konden blijven wonen. Met name in het contact onderhouden met vrienden en familie ver weg. Veel deelnemers zeiden interesse te hebben in video communicatie technologie. Huurders noemden ook mobiele telefoons, smart phones, tablets, en computers. Dit geeft aan Een computer en webcam zou heel handig zijn in de communicatie met mijn familie. Franse bewoner Ik zou wel geïnteresseerd zijn in schoonmaak- of ondersteunende apparaten. Franse bewoner Ik zou graag camera's willen en bewegingsdetectoren tegen diefstal. Franse bewoner Tag cloud 9. Technologische ondersteuning in de toekomst 15

16 8 DREMPELS VOOR AANNEMEN TECHNOLOGIE Huurders kregen een lijst met mogelijke drempels voor het aannemen van ondersteunende technologie. We vroegen hen welke drempels een rol spelen in de punten van zorg. Drie van de vier (74%) huurders vonden dat de betaalbaarheid van een dienst hen zou tegenhouden om ondersteunende technologie aan te schaffen. Ongeveer de helft van de huurders vond ook dat de kennis van technologische mogelijkheden (52%) en de bruikbaarheid (50%) grote obstakels zouden zijn. Omgekeerd waren huurders minder geneigd om databeveiliging (30%) en het stigma (9%) dat vastkleeft aan een bepaalde technologie te zien als drempels. Figuur 4, Proef =

17 Figuur 5, Proef = 208 Huurders gaven ook aan onder welke twee voorwaarden zij ondersteunende technologie in hun huis zouden willen gebruiken. Zoals de illustratie hieronder laat zien, zijn dat het aanbieden van ondersteunende technologie door woningcorporaties en/of sociale zorginstellingen (mee eens 64%) of wanneer ondersteunende technologie hun familie zou helpen (mee eens 64%). Opmerkelijk is dat twee-vijfde van de huurders (45%) bereid is zelf te betalen voor ondersteunende technologie als deze hen beschermt tegen hun grootste angsten. 17

18 9 CONCLUSIE Huurders gaven ons een aantal zeer bruikbare inzichten in de uitdagingen die zij dagelijks tegenkomen en welke rol ICT-oplossingen kunnen spelen in het behoud van hun onafhankelijkheid. Huurders gaven aan het meest moeite te hebben met internet-toegang, mobiliteit (met name winkelen), en het huishouden. Ze zijn voornamelijk afhankelijk van de steun van familie en vrienden. Sociale zorg en technologie spelen ook een belangrijke rol. Huurders benoemden het behoud van hun onafhankelijkheid, en financiële moeiten als grootste punten van zorg voor de toekomst. Ze zijn met name bezorgd dat ze invalide zullen raken, geestelijke gezondheidsproblemen zullen ontwikkelen (zoals dementie), en dat ze zichzelf en hun huis niet langer kunnen verzorgen. Bemoedigend is, dat de meeste huurders bereid zijn om nieuwe technologieën te accepteren die hen helpen om beter en langer onafhankelijk te blijven wonen. Echter, de belangrijkste drempels om nieuwe technologieën te gebruiken zijn de betaalbaarheid, populariteit en bruikbaarheid. Deze drempels worden lager wanneer huurders denken dat de woningcorporaties de oplossingen aandragen en/of dat de technologie hun familie op één of andere manier zal helpen. De resultaten laten zien dat er inderdaad een vraag is naar ICT-oplossingen als ondersteuningsmechanisme gekoppeld aan de reeds aanwezige ondersteuning die huurders krijgen van familie en vrienden, en/of sociale zorgverlening. Van cruciaal belang is dat elke oplossing de veroudering van huurders moet verzachten. 18

19 BIJLAGE DEMOGRAFIE HUURDERS Eigenschappen Aantal Percentage Minder dan % Leeftijd % 80 of ouder 54 26% Vrouw % Geslacht Man 76 37% Flat / Appartement % Type behuizing Huis 27 13% Bungalow 8 4% Een persoon % Samenstelling huishouding Twee personen 71 34% Drie of meer personen 2 1% Ja 93 46% Internet toegang Nee % Pensioen (werknemer) % Pensioen (overheid) % Bron van inkomsten Spaarrente 5 3% Ondersteuning familie 3 2% Geen bron van inkomen 2 1% Liever geen uitspraak 6 3% Frankrijk 54 26% Duitsland 49 24% Land Verenigd Koninkrijk 30 14% Nederland 25 12% Belgie 50 24% 19

20 Lead Partner: Joseph-Stiftung Kirchliches Wohnungsunternehmen Hauptgeschäftsstelle Hans-Birkmayr-Straße Bamberg Germany Telephone: Telefax:

Rapport Dedemsvaart LLL Online

Rapport Dedemsvaart LLL Online Rapport Dedemsvaart LLL Online Sybren Bouwsma en Leo Verkaik april 2013 1 VOORWOORD Voor u ligt de rapportage van een serie focusgroepgesprekken die vanuit het project LLL Online Dedemsvaart zijn gehouden.

Nadere informatie

OUD WORDEN IN JE EIGEN WIJK Een onderzoek naar externe factoren in Kralingen-Crooswijk

OUD WORDEN IN JE EIGEN WIJK Een onderzoek naar externe factoren in Kralingen-Crooswijk TNO-rapport 060-UTC-2011-00231 OUD WORDEN IN JE EIGEN WIJK Een onderzoek naar externe factoren in Behavioural and Societal Sciences Churchilllaan 11, 9e etage 3527 GV Utrecht T 088 66 29 00 T 088 66 29

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding... 06

Inhoudsopgave. Inleiding... 06 . 2 Voorwoord Voor u ligt de bachelor thesis, ICT tools als nieuwe mantelzorg ondersteuning. Dit afstudeeronderzoek is geschreven in het kader van de opleiding Toegepaste Gerontologie van de Christelijke

Nadere informatie

Een goed gesprek is het halve werk

Een goed gesprek is het halve werk Een goed gesprek is het halve werk Onderzoek Wmo-loket gemeente Purmerend 2013-2014 Een goed gesprek is het halve werk Onderzoek Wmo-loket gemeente Purmerend 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding...1 1.1

Nadere informatie

Kantelen in de praktijk

Kantelen in de praktijk Kantelen in de praktijk Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van cliënten met de gekantelde Wmo-werkwijze Gemeente Breda Kantelen in de praktijk Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van cliënten

Nadere informatie

Verhalen over Technologie

Verhalen over Technologie Verhalen over Technologie Ouderen en de veranderingen van ICT! "Van!snoertelefoon!naar!smartphone"! Een!onderzoek!naar!de!meningen,! ervaringen!en!waardering!van!ouderen! over!hun!ervaringen!met!ict!producten!!

Nadere informatie

Turkse ouderen in Alblasserdam

Turkse ouderen in Alblasserdam Turkse ouderen in Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. A.E. de Jong dr. M.G. Weide november 2009 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Gemeente Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

SOEK Senioren Op Eigen Kracht Schelfhorst Almelo 2013

SOEK Senioren Op Eigen Kracht Schelfhorst Almelo 2013 SOEK Senioren Op Eigen Kracht Schelfhorst Almelo 2013 Colofon Senioren Op Eigen Kracht 2013 Almelo, wijk Schelfhorst Mei 2014 Tekst: nnet Visser (GGD Twente) Uitvoering: Mirjam van Baalen (Scoop) Scoop

Nadere informatie

SOEK Senioren Op Eigen Kracht Wierden 2011

SOEK Senioren Op Eigen Kracht Wierden 2011 SOEK Senioren Op Eigen Kracht 2011 1 Colofon Senioren Op Eigen Kracht, 2011 Maart 2012 Jannet Visser (GGD Twente) Anneke Baan (Stichting De Welle) Stichting De Welle Marktstraat 21 7642 AK Telefoon: 0546

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening.

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening. Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een, chronische ziekte of psychische aandoening Februari 2014 in samenwerking met: PG werkt samen Dit is een uitgave Ieder(in) voorheen

Nadere informatie

Digitale kloof. Een probleem in theorie. werkelijkheid?

Digitale kloof. Een probleem in theorie. werkelijkheid? Digitale kloof Een probleem in theorie of werkelijkheid? Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de afdeling Welzijn & Onderwijs en Stichting Mozaïek door Bureau Onderzoek & Statistiek. Auteur:

Nadere informatie

Adviesrapport. Herman Kuipers Versie 2.1

Adviesrapport. Herman Kuipers Versie 2.1 Adviesrapport Herman Kuipers Versie 2.1 Juni 2012 1 Titelpagina Titelpagina Projectnaam Organisatie Opdrachtgever : Langer zelfstandig wonen voor ouderen. : Platform GEEF : Mevr. S. Fekken Studentnummer

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Onderzoek De Kanteling

Onderzoek De Kanteling Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Onderzoek De Kanteling Kwalitatief onderzoek onder Wmo-cliënten Drs. G. Eijkhout 2013 GEMEENTE CULEMBORG Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2012 Kwalitatief onderzoek

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Opleiding Ergotherapie

Onderzoeksrapport. Opleiding Ergotherapie Onderzoeksrapport Opdrachtgever: Gemeente Wijk bij Duurstede Opleiding Ergotherapie Nijmegen, januari 2007 Onderzoeksrapport Wensen van inwoners van Wijk bij Duurstede op het gebied van welzijn en dagbesteding

Nadere informatie

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn:

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn: Welzijnsbezoek 2014 Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen MEE Drechtsteden voerde in 2014 welzijnsbezoeken uit onder ouderen van 75, 80 en. Aan de hand van een vragenlijst komen zes onderwerpen aan

Nadere informatie

Wat wilt ú eigenlijk?

Wat wilt ú eigenlijk? Wat wilt ú eigenlijk? Behoefte aan ICT- toepassingen in de ouderenzorg Angela Moenis-1547068 Opleiding: Management in de Zorg Datum: April 2013 Organisatie: Amsterdam Economic Board Stagedocent: David

Nadere informatie

Oud worden ver van huis: tussen wal en schip?

Oud worden ver van huis: tussen wal en schip? Dienst Communicatie Wetenschapswinkel Oud worden ver van huis: tussen wal en schip? Een onderzoek naar de behoeften omtrent zorg, wonen en vrijetijdsbesteding van Turkse en Marokkaanse ouderen in Leerdam

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Woningstichting Sint Antonius van Padua Gemeente Noordwijkerhout

Woningstichting Sint Antonius van Padua Gemeente Noordwijkerhout Woningstichting Sint Antonius van Padua Gemeente Noordwijkerhout Woonvoorkeuren en verhuisgedrag van senioren in Noordwijkerhout en De Zilk Eindrapportage 23 juni 2015 DATUM 23 juni 2015 TITEL Woonvoorkeuren

Nadere informatie

Sterksel: in elke fase van mijn leven! Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in Sterksel

Sterksel: in elke fase van mijn leven! Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in Sterksel Sterksel: in elke fase van mijn leven! Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in Sterksel Sterksel: in elke fase van mijn leven! Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in

Nadere informatie

Zoals het klokje thuis tikt...

Zoals het klokje thuis tikt... Zoals het klokje thuis tikt... Onderzoek naar de wensen van ouderen voor serviceappartementen van servicecentrum Het Laar Tilburg, november 2011 Karen van de Weijer Hans Moors Mary van den Wijngaart ii

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/101041

Nadere informatie

SamenSpraak 1 In gesprek met ouderen van SamenOud. Kwalitatief onderzoek naar ouderen die deelnemen aan SamenOud

SamenSpraak 1 In gesprek met ouderen van SamenOud. Kwalitatief onderzoek naar ouderen die deelnemen aan SamenOud SamenSpraak 1 In gesprek met ouderen van SamenOud Kwalitatief onderzoek naar ouderen die deelnemen aan SamenOud K. Slotman Juli 2013 Colofon Onderzoeksrapport SamenSpraak 1. In gesprek met ouderen van

Nadere informatie

Kwetsbare ouderen in de praktijk

Kwetsbare ouderen in de praktijk Kwetsbare ouderen in de praktijk Kwetsbare ouderen in de praktijk Journalistieke samenvatting door Malou van Hintum van het rapport Kwetsbare ouderen, Cretien van Campen (redactie), Martijn Huisman, Dorly

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

Amersfoort met een missie

Amersfoort met een missie Hanze hogeschool Groningen Amersfoort met een missie Prachtig woongebied voor 55-plussers in Amersfoort Anne Piek Ermand Oussoren Lenneke Oostingh Rixt Zijlstra 27-01-2011 Amersfoort met een missie Prachtig

Nadere informatie