ZELFSTANDIG WONEN DOOR MIDDEL VAN TECHNOLOGIE. ICT-oplossingen voor de Vergrijzing: volgens de huurders

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZELFSTANDIG WONEN DOOR MIDDEL VAN TECHNOLOGIE. ICT-oplossingen voor de Vergrijzing: volgens de huurders"

Transcriptie

1 ZELFSTANDIG WONEN DOOR MIDDEL VAN TECHNOLOGIE ICT-oplossingen voor de Vergrijzing: volgens de huurders

2 (ICT SoluTions for an Ageing society) is an EU-funded project under the lead of Joseph-Stiftung, kirchliches Wohnungsunternehmen, from Bamberg, Germany with run time from 2012 till Acknowledgements The partners wish to thank all the research participants from Belgium, France, Germany, Netherlands and United Kingdom, who shared their personal views and feelings with us. Imprint Independent living through technology - Elderly and disabled people s view about the use of information communication technology Report researched by: Report written by: Design: Housing Organizations Glen Joseph and Donald Orr, Habinteg Housing Association Copyright: 2013 Publisher: Publisher s adress: see last leaf Published in: November 2013 Editorial: Linda van Rooijen, Donald Orr, Jutta Eisler-Mook, Kathleen Mous, Julia Siebert Sale: only non-commercial use via partners Photography /Figures: Linda van Rooijen (pp. 8, 9); SOPHIA living network GmbH (pp. 10,11); fotolia.de (pp. 16, 17, 18) Print run: 250 copies Reprinting this publication - even in abstracts - is allowed only with permission of the publisher. 2

3 INHOUDSOPGAVE 1 Samenvatting 4 2 Over Het Project 5 3 Huidige Uitdagingen van Huurders 6 4 Huidige Ondersteuningsstructuur Familie en Vrienden Sociale Zorg Technologie 8 5 Introduceren van Ondersteunende Technologie Huurders die geen ondersteunende technologie overwegen Huurders die ondersteunende technologie overwegen 10 6 Punten van Zorg voor de toekomst Grootste Zorgen van Huurders Specifieke Punten van Zorg 13 7 Ondersteuningsstructuur voor de toekomst Familie en Vrienden Sociale Zorg Technologie 14 8 Drempels voor aannemen technologie 16 9 Conclusie 18 Bijlage 19 3

4 1 SAMENVATTING Dit rapport geeft inzicht in de mening van socialewoninghuurders afkomstig uit België, Frankrijk, Duitsland, Nederland en Groot-Brittannië, over het gebruik van ICToplossingen als ondersteuning bij het ouder worden. Het rapport maakt duidelijk wat de belangrijkste aandachtspunten zijn voor huurders, ook voor de toekomst. In totaal namen 208 mensen deel aan de enquête. Aan de hand van een lijst dagelijkse activiteiten, werd de huurders gevraagd met welke ze op dat moment moeite hadden. De meestgenoemde activiteiten waren online bankieren (52%), gebruik van internet (46%), mobiliteit (45%), schoonmaken (38%), en slapen (34%). Om erachter te komen wat hun belangrijkste aandachtspunten zijn voor de toekomst, kregen de huurders een lijst met tien brede leefaspecten. De huurders gaven aan dat zij zich het meest zorgen maken over mobiliteit, gezichtsvermogen, gehoor en communicatie (53%), geestelijke gezondheid en welzijn (40%), voor zichzelf en hun huis kunnen zorgen (34%), gezondheidszorg en -controle (33%). Huurders maakten zich specifiek zorgen over degeneratieve ziekten, invaliditeit, eenzaamheid en depressiviteit. De resultaten laten zien dat ouderen en mensen met een beperking nu voornamelijk afhankelijk zijn van familie en vrienden als steun bij de dagelijkse activiteiten. Deze steun wordt aangevuld door maatschappelijke zorg meestal thuishulp en enige technologie zoals automatische rolstoelen, alarmsystemen en computers. Over ondersteuning in de toekomst en hoe dat de levenskwaliteit van huurders zal verbeteren, zeiden huurders dat familie en vrienden nog steeds een integrale rol zullen spelen. Op de vraag welk type technologie hen zou kunnen helpen konden de huurders over het algemeen niets bedenken. Dit illustreert een gebrek aan bewustzijn van de technologische mogelijkheden, waar het project op kan inhaken. Drie-vijfde (61%) van de huurders die momenteel geen ondersteunende technologie gebruiken gaven aan open te staan voor nieuwe technologieën, terwijl een kwart (27%) zei geen dergelijke ondersteuning te willen (een overige 13% wist het niet). De grootste drempels voor het aannemen van ondersteunende technologie zijn betaalbaarheid (74%), onbekendheid met de producten (52%), bruikbaarheid (50%) en betrouwbaarheid (40%). 4

5 2 OVER HET PROJECT In heel Europa leven mensen langer dan ooit. De specifieke behoeften en problemen van ouderen maken dat de vergrijzing steeds hoger op de agenda komt te staan van overheden en dienstverlenende organisaties. (ICT SoluTions for an Ageing society) bestaat uit zowel woningverhuurders als technische partners uit Noordwest Europa. Het doel van is het identificeren, selecteren en testen van diverse betaalbare ICT-oplossingen die ertoe kunnen bijdragen dat ouderen langer op zichzelf kunnen blijven wonen. De nadruk ligt hierbij op veiligheid, gezondheid en comfort. Het is ook van belang dat alle apparaten, diensten en oplossingen die getest zullen worden beschikbaar zijn tegen een redelijke prijs. Ondersteuning in huis moet voor iedereen bereikbaar zijn! loopt van 2012 tot De partners zullen samen vier werkfases opleveren: 1. De belangrijkste problemen van ouderen identificeren en overwegen (2012). 2. Een voorselectie maken van beschikbare ICT-gebaseerde praktijken en diensten (2013). 3. Het live testen van de geselecteerde oplossingen in zo'n 180 huurwoningen van de participerende woningcorporaties. (2014). 4.Het integreren van producten en diensten in de platform database en de beschikbaarheid hiervan vergroten (2015). Wanneer de producten eenmaal geselecteerd en getest zijn, zal het consortium een online referentiebron publiceren waarin alle informatie te vinden is over de beste slimme apparaten. DE PARTNERS Lead Partner: Joseph-Stiftung, Bamberg, Duitsland Aareon France SAS, Meudon la Forêt, Frankrijk De ideale Woning c.v., Antwerp-Berchem, België EBZ Business School, Bochum, Duitsland Foundation Smart Homes, Eindhoven, Nederland Habinteg Housing Association Ltd, London, United Kingdom Le Foyer Rémois, Reims, Frankrijk Rheinwohnungsbau GmbH, Düsseldorf, Duitsland Stichting Woningbeheer Betuwe, Lienden, Nederland SOPHIA living network GmbH, Bamberg, Duitsland Vilogia, Villeneuve d'ascq, Frankrijk Volkshaard cvba, Ghent, België De Woonplaats, Enschede, Nederland Subpartners of Aareon France: Intent Technologies, Paris, Frankrijk Isen Ecole d Ingenieurs, Lille, Frankrijk Dit project wordt waargenomen door: European Federation for Living 5

6 3 HUIDIGE UITDAGINGEN VAN HUURDERS Ouderen en mensen met een beperking krijgen te maken met veel uitdagingen in hun dagelijks leven. Het gaat in grote lijnen om aspecten zoals geestelijke gezondheid en welzijn, socialisering, voeding, huishoudelijke en persoonlijke activiteiten, veiligheid en bescherming, gezondheidszorg en -controle, algemeen bewustzijn, burgerparticipatie, en financieel beheer. Om te bepalen met welke uitdagingen huurders momenteel te maken hebben, kregen zij een aantal condities binnen deze thema's te zien. Hun reacties kunnen gebruikt worden om de typen ondersteunende technologieën te identificeren die het beste aansluiten bij de huidige behoeften van huurders. De resultaten laten zien dat huurders het meest moeite hebben met internetbankieren (52%) en met het gebruik van internet (46%). De interactie op internet is dus een grote uitdaging voor huurders. Bijna de helft van de huurders had ook moeite met mobiliteit (45%), en in lagere mate met schoonmaken (38%), slapen (34%) en winkelen (28%). Figuur 1, Proef = 208 Omgekeerd zijn huurders het minst geneigd om moeite te hebben met activiteiten zoals het medicijngebruik (7%), met anderen communiceren (7%), praten (8%) en/of deuren sluiten (8%). Huurders gaven spontaan een aantal specifieke zaken aan waar ze op dat moment tegen op zagen, waaronder degeneratieve ziekten, depressiviteit, in een isolement komen, onveilig gevoel en economische ontbering. Figuur 2, Proef = 208 6

7 4 HUIDIGE ONDERSTEUNINGSSTRUCTUUR Voordat huurders geïntroduceerd worden met ICToplossingen ter ondersteuning in hun dagelijks leven, moest het project eerst bepalen wat de huidige hulpstructuur is van huurders. Het project heeft drie brede hulpcategorieën benoemd waar huurders een beroep op doen: familie en vrienden, maatschappelijke zorg, en technologie. Het doel van het project is om een balans te creëren tussen deze drie categorieën, zowel nu als in de toekomst. Huurders zijn ook afhankelijk van familie en vrienden voor gezelschap en sociale activiteiten. Familie en vrienden houden specifiek contact door op bezoek te gaan, te mailen en te bellen. Mijn buren rijden mij rond, ik rijd met hen mee om ergens te komen. Belgische bewoner Mijn familie brengt me naar de dokter, of om er gewoon even uit te zijn. Duitse bewoner Tag cloud 1. Ondersteuning van Familie en Vrienden Familieleden sturen mij berichten, komen regelmatig kijken hoe het met me is en gaan met me wandelen. Belgische bewoner Huurders kregen daarnaast ook veel huishoudelijke hulp. De meest genoemde hulp was met boodschappen doen, schoonmaken, onderhoud in huis en douchen/wassen. Ten slotte krijgen huurders ook financiële hulp van familie en vrienden. Financiële ondersteuning van familie was bijvoorbeeld hulp met bankzaken, verkrijgen van voedselbonnen en contant geld. 4.1 FAMILIE EN VRIENDEN 4.2 SOCIALE ZORG Huurders kregen een kaart te zien waarop deze drie hulpvormen waren afgebeeld met de vraag over welke hulp zij op dat moment beschikten. Bewoners wezen familie en vrienden aan als de meest gebruikte vorm van hulp. Meestal ging het hier om kinderen en echtgenoten. De vaakst genoemde hulp die huurders van familie en vrienden ontvingen was hulp met transport. Het merendeel van de huurders kon zich niet zelf verplaatsen in de buurt om belangrijke taken uit te voeren, zoals een bezoek aan de huisarts en/of naar het centrum. Huurders gaven twee brede hulpcategorieën aan vanuit sociale zorgsystemen: hulp in de vorm van huishoudelijke zorg, zoals boodschappen doen en schoonmaken; en hulp in de vorm van persoonlijke zorg, zoals douchen/wassen en toiletgebruik. Hoewel deze zorgverlening voor het merendeel wordt vergoed door de zorgverzekering (per land verschillend), gaven sommige huurders aan dat ze vaak tenminste een eigen bijdrage moeten betalen voor maatschappelijke zorg, waardoor sommigen het financieel moeilijk hebben. 7

8 Huurders krijgen ook financiële hulp vanuit de sociale voorzieningen. Deze informatie is belangrijk bij de ontwikkeling van een businessmodel voor het project. Huurders krijgen hulp in de vorm van huurtoeslag, zorgtoeslag en overige uitkeringen. Deze uitkeringen reflecteren het lage inkomensprofiel van sociale woninghuurders in het onderzoeksgebied. 4.3 TECHNOLOGIE Naast de hulp die het maatschappelijke zorgsysteem biedt aan huurders, is het belangrijk voor het project om vast te stellen wat de huidige rol is van ondersteunende technologie. De huurders werd gevraagd met welke vormen van technologische ondersteuning zij te maken hebben. De antwoorden passen in een aantal brede categorieën. Ik krijg huurtoeslag, 75% toeslag op mijn energierekeningen, en ik hoef geen gemeentebelasting te betalen. Britse bewoner Ik krijg kant-en-klare maaltijden en ook huishoudelijke hulp. French resident Ik krijg dagelijks lichamelijke hulp, en eens per week huishoudelijke hulp, schoonmaken etc. Nederlandse bewoner Huurders kunnen ook terecht bij maatschappelijke dienstverlening als het gaat om sociale activiteiten, breed gezien zijn dat activiteiten in buurtcentra, openbare en gefinancierde hobbyverenigingen, en bijeenkomsten van lokale huurdersverenigingen. De meest genoemde categorie van technologie was mobiliteitshulpmiddelen. Huurders noemden voorbeelden als elektrische rolstoelen, trapliften, en gewone liften. Hiermee worden eerdere resultaten bevestigd dat huurders zich voornamelijk zorgen maken over hun mobiliteit en de toegankelijkheid van plaatsen. De toepassing van ondersteunende technologie kan succesvol in deze behoefte voorzien. Huurders benoemden ook omgevingsaanpassingen, technologie die in hun huis of andere vaak bezochte locaties is geïnstalleerd om die meer toegankelijk te maken. Voorbeelden van dergelijke aanpassingen waren een badlift, een verhoogd toilet, wandgrepen en steunbeugels, automatische deuren en ramen. Tag cloud 2. Ondersteuning vanuit sociale zorg Huurders noemden vervolgens technologische ondersteuning rond gezondheidsmonitoring, die belangrijk is voor de zelfstandigheid. De meest genoemde voorbeelden waren alarms en bloeddrukmonitors. Computers spelen ook een belangrijke rol in de ondersteuning van ouderen en mensen met een beperking zodat zij zelfstandig kunnen blijven. Het gebruik van de computers varieerde, maar de nadruk lag op algemeen gebruik van internet om nieuwe dingen te leren en betrokken te blijven met lokale groepen, 8

9 het versturen en ontvangen van s; internetbankieren; en spelletjes spelen. Huurders noemden tenslotte een serie communicatiemiddelen die ze beschouwden als vormen Ik ben lid van een computerclub, waar we mensen leren hoe ze kunnen mailen en internetten. Britse bewoner Tag cloud 3. Ondersteuning vanuit Technologie van technologische ondersteuning. Het ging hier om mobiele telefoons, smartphones, en hoortoestellen. Ouderen bleken vaak een mobiele telefoon te hebben als gunst voor hun familie en vrienden, zodat die indien nodig contact konden opnemen. Voor veel meer werd de telefoon niet gebruikt. Mensen met een smartphone echter, leken meer bezig te zijn met de mogelijkheden van die technologie, en gebruikten hun apparaten veel vaker, ook voor spelletjes en financieel beheer. Hoortoestellen werden gezien als een wat meer basale technologie, gewoon een hulpmiddel om te kunnen horen. Ik gebruik mijn computer voor internetbankieren en om te internetten, maar het is zo ontzettend langzaam Britse bewoner Ik zou graag dingen willen bekijken op de computer... Belgische bewoner 9

10 5 INTRODUCEREN VAN ONDERSTEUNENDE TECHNOLOGIE Het doel van dit gedeelte was om te bepalen of de participanten open zouden staan voor het introduceren van technologie in hun huis, wanneer ze niet spontaan hadden aangegeven technologie als ondersteuning te zien. Van deze huurders zou drie-vijfde (61%) een technologische oplossing voor een probleem overwegen, terwijl ruim een kwart (27%) aangaf dit niet te doen. 5.1 HUURDERS DIE GEEN ONDERSTEUNENDE TECHNOLOGIE OVERWEGEN Een aantal huurders gaven aan dat ze geen technologie zouden overwegen als oplossing voor hun problemen. Verreweg de meest genoemde reden hiervoor was dat de individuele huurders op het moment geen problemen hadden en dus geen behoefte hadden aan ondersteunende technologie. Anderen zeiden geen ondersteunende technologie te overwegen omdat ze er niet bekend mee waren, zich er niet prettig bij voelden, of de technologie niet de moeite waard vonden HUURDERS DIE ONDERSTEUNENDE TECHNOLOGIE OVERWEGEN Waar huurders aangaven wel technologische ondersteuning in huis te overwegen maar op het moment niet hadden, was betaalbaarheid de meest genoemde drempel. De reden dat huurders geen gebruik maken van technologie is omdat zij terecht of onterecht - denken dat het aanschaffen van dergelijke technologie te duur voor hen is. Als er werd doorgevraagd bleken huurders veelal op een zeer mager inkomen te leven en eenvoudig niet te kunnen investeren in extra technologie. Ik wil een internetcursus doen, mijn zoon gebruikt internetbankieren en ik heb er Tag cloud 4. Uitspraken van huurders die geen ondersteunende technologie verwegen belangstelling voor. Belgische bewoner Sommige huurders wilden geen ondersteunende technologie gebruiken omdat ze er niet afhankelijk van wilden worden. Een interessante reactie om te overwegen voor dit project. De paradox is dat het project technologie wil inzetten om huurders juist te helpen om onafhankelijker te leven. Voor deze huurders is de afhankelijkheid van technologie op zichzelf al een bedreiging, wat een interessante tweedeling vormt binnen het project. Ik zou wel open staan voor technologische ondersteuning, maar ik ben bang dat het te duur zou zijn en te moeilijk om te leren. Britse bewoner 10

11 Volgens de huurders zouden zij inderdaad elke beschikbare technologie wel overwegen, zolang die eenvoudig te gebruiken is. Huurders waren bang dat zij sommige technologische oplossingen niet zouden kunnen hanteren, vanwege hun eigen onwetendheid, of omdat de technologie niet aan hun behoefte zou kunnen worden aangepast. Omdat ik vaak alleen ben en mijn dochter haar eigen leven heeft, heb ik hulp nodig van technologie, zoals de alarmdienst. Duitse bewoner Ondanks de vraag of technologische oplossingen hanteerbaar of betaalbaar zijn, waren huurders wel bereid om technologische oplossingen aan te nemen als het duidelijk was dat deze specifieke problemen zouden oplossen, zoals op het gebied van veiligheid, mobiliteit, financiën, goede gezondheid, schoonmaken, communicatie en noodsituaties. Ik zou elke technologische ondersteuning overwegen, zolang die nodig is en niet te veel kost. Nederlandse bewoner Tag cloud. 5 Meningen van huurders die ondersteunende technologie zouden overwegen 11

12 6 PUNTEN VAN ZORG VOOR DE TOEKOMST Dit gedeelte van het rapport behandelt de zorgen die huurders hebben voor de toekomst. Hierdoor zal het I- project beter rekening kunnen houden met de angsten van huurders en op zoek gaan naar ondersteunende technologie die het beste tegemoet komt aan deze zorgen. Ik heb meer geld nodig. Ik heb geen spaargeld en leef van de hand in de tand. Britse bewoner 6.1 GROOTSTE ZORGEN VAN HUURDERS Huurders kregen weer een lijst te zien met de tien levensaspecten, met de vraag over welke drie zij zich het meest zorgen maakten (zie figuur 8). Als geheel gaven huurders de volgende drie categorieën aan: mobiliteit, gehoor en communicatie (53%), geestelijke gezondheid en welzijn (40%) en het kunnen verzorgen van zichzelf en hun huis (34%). Deze werden gevolgd door gezondheidszorg en controle (33%) en financieel beheer (30%). Ik ben bang dat als ik niet meer kan bewegen ik gedwongen wordt naar een verzorgingstehuis te gaan. Duitse bewoner Tag cloud 6. Specifieke punten van zorg voor huurders 12

13 Drie Grootste Punten van Zorg volgens Huurders Mijn grootste angst is om hulpeloos te worden in een noodsituatie. Duitse bewoner Figuu r 3, Proef = SPECIFIEKE PUNTEN VAN ZORG Vervolgens werden alle huurders gevraagd wat hun grootste zorg was uit de bovengenoemde lijst van levensaspecten. Dit is een belangrijke vraag bij het selecteren van ondersteunende technologie die gericht is op de problemen waar huurders zich het meeste zorgen om maken. De resultaten hieronder gaan alleen over de gebieden waar huurders zich het meest zorgen om maakten. Ik ben bang dat mijn mobiliteit zo achteruit gaat dat ik niet meer kan komen op de plekken waar ik wil of moet zijn. Nederlandse bewoner Huurders die zich over het algemeen zorgen maakten over Beperkingen (mobiliteit, gezichtsvermogen en gehoor) en gezondheidszorg en controle, gaven ook meer specifieke problemen aan waar ze bang voor waren. Genoemd werden met name de degeneratieve gezondheidsproblemen, zoals spierdystrofie, Alzheimer, en artritis. Invaliditeit als gevolg van deze ziekten en de algemene broosheid van veroudering werden ook genoemd als serieuze punten van zorg. Als het ging om geestelijke gezondheid en welzijn, zeiden huurders vooral bang te zijn voor depressies, want veel huurders gaven aan dat ze al te maken hadden gehad met een lichte, of zware depressie. Een andere grote zorg was dementie; het kwijtraken van geestelijk vermogen is een beangstigende gedachte en veel huurders gaven aan dat dit ook hun grootste angst is. Waar huurders zich het meest zorgen om maakten op gebied van persoonlijke verzorging en het huis onderhouden, was de hulpeloosheid, niet langer in staat om het huis schoon te maken, te onderhouden. Met deze zorg komt de angst om in een verzorgingstehuis geplaatst te worden. Huurders die financieel beheer als serieus punt van zorg benoemden, waren bang om niet genoeg economische middelen te hebben om toekomstige uitdagingen aan te kunnen (financiële moeite). Deze zorg uitte zich in twee vormen: het kunnen betalen van huidige rekeningen en andere uitgaven; en de voortdurende bezuinigingen op sociale zekerheden in Europa en het effect daarvan op toekomstige middelen. 13

14 7 ONDERSTEUNINGSSTRUCTUUR VOOR DE TOEKOMST 7.1 FAMILIE EN VRIENDEN Volgens huurders zullen familie en vrienden blijvend een belangrijke rol spelen in het behouden van hun onafhankelijkheid. Zij zullen zich daardoor minder geïsoleerd voelen en hun algemene kwaliteit van leven zal verhoogd worden. De uitdaging van het project is het identificeren van ondersteunende technologie die een aanvulling is op deze belangrijke ondersteuningsstructuur tussen huurders en hun familie en vrienden. Figuur 10 belicht de typen ondersteuning die huurders zouden verwachten van familie en vrienden in de toekomst. De zorgverleners moeten persoonlijker zijn, wij hebben elke dag een andere zorgverlener. We zien dezelfde zorgverlener zelden nog een keer. Britse bewoner We zouden gemeentediensten willen gebruiken voor ontspannende activiteiten, en het gebruik van hun busje willen om ergens naar toe te gaan als dat nodig is. Franse bewoner Tag cloud 7. Ondersteuning van familie en vrienden in de toekomst 7.2 SOCIALE ZORG Op de vraag wat het sociale zorgsysteem voor huurders zou kunnen betekenen in het langer zelfstandig wonen in de toekomst, kwamen verschillende diensten naar voren. Huurders zouden een efficiëntere dienstverlening willen, met meer bezoeken en langere tijd per bezoek zodat zorgverleners niet gehaast, maar vriendelijker en persoonlijker gericht zijn op de individuele behoeften van de huurder. De huurders zouden zelfs meer interne zorg en 24- uursdiensten willen zien. Zij gaven ook aan dat toekomstige zorgverlening goedkoper moet worden en dat er betere samenhang moet zijn tussen de gezondheidsdiensten en sociale zorgverlening. Huurders gaven bijvoorbeeld aan dat zij meer thuisbezoeken van de huisarts zouden willen. Tag cloud 8. Ondersteuning van Sociale Zorg in de toekomst 7. 3 TECHNOLOGIE We vroegen de huurders om de typen technologische oplossingen te belichten die hun zouden kunnen helpen langer onafhankelijk te blijven leven. Frappant genoeg, konden de meeste huurders geen enkele oplossing bedenken, wat aangaf dat zij zich minimaal bewust zijn van technologische oplossingen. Huurders die met een reactie kwamen, gaven vaak voorbeelden van technologische oplossingen op gebied van 14

15 mobiliteit. Het ging dan om auto's die bestuurd kunnen worden door een rolstoelgebruiker, rollators, trapliften, elektrische rolstoelen en busliften. Al deze technologieën zouden een oplossing bieden voor mobiliteitsproblemen en zouden daardoor een positief effect hebben op de onafhankelijkheid. Huurders noemden ook een aantal technologische oplossingen die te maken hebben met thuistechnologie en de inrichting van het dagelijks leven. Voorbeelden hiervan waren automatische gordijnen en deuren, lichtere, meer bruikbare text readers, gehoorapparaten, meer genuanceerde spraakherkenningssoftware, en ook andere technologie die ontworpen is voor alledaagse taken. dat oudere huurders deze soort technologie willen uitproberen. Evenzo hadden veel deelnemers van de enquete interesse in het internet, ondanks hun onbekendheid hiermee. Huurders zagen in dat internet veel te bieden heeft, en ze zouden het waarschijnlijk gebruiken voor en, algemene zoekopdrachten, internetbankieren, online spelletjes, en/of online winkelen. Ook werden er producten besproken die ontworpen zijn als hulpmiddel bij huishoudelijke activiteiten. Het ging hier vooral om schoonmaakapparaten, zoals automatische stofzuigers. Op gebied van veiligheid en bescherming hadden huurders grote interesse in ondersteunende technologie die mogelijk criminaliteit kan tegengaan en ook catastrofale gezondheidssituaties voorkomen, zoals een hartaanval of een beroerte. Sommige van de meest voorkomende technologieën binnen dit thema zijn thuisveiligheidssystemen, deurcamera's, alarmsystemen, en ook technologie die detecteert en automatisch alarm slaat wanneer iemand is gevallen. Communicatie technologie werd ook genoemd als een manier waarop huurders via ondersteunende technologie langer op zichzelf konden blijven wonen. Met name in het contact onderhouden met vrienden en familie ver weg. Veel deelnemers zeiden interesse te hebben in video communicatie technologie. Huurders noemden ook mobiele telefoons, smart phones, tablets, en computers. Dit geeft aan Een computer en webcam zou heel handig zijn in de communicatie met mijn familie. Franse bewoner Ik zou wel geïnteresseerd zijn in schoonmaak- of ondersteunende apparaten. Franse bewoner Ik zou graag camera's willen en bewegingsdetectoren tegen diefstal. Franse bewoner Tag cloud 9. Technologische ondersteuning in de toekomst 15

16 8 DREMPELS VOOR AANNEMEN TECHNOLOGIE Huurders kregen een lijst met mogelijke drempels voor het aannemen van ondersteunende technologie. We vroegen hen welke drempels een rol spelen in de punten van zorg. Drie van de vier (74%) huurders vonden dat de betaalbaarheid van een dienst hen zou tegenhouden om ondersteunende technologie aan te schaffen. Ongeveer de helft van de huurders vond ook dat de kennis van technologische mogelijkheden (52%) en de bruikbaarheid (50%) grote obstakels zouden zijn. Omgekeerd waren huurders minder geneigd om databeveiliging (30%) en het stigma (9%) dat vastkleeft aan een bepaalde technologie te zien als drempels. Figuur 4, Proef =

17 Figuur 5, Proef = 208 Huurders gaven ook aan onder welke twee voorwaarden zij ondersteunende technologie in hun huis zouden willen gebruiken. Zoals de illustratie hieronder laat zien, zijn dat het aanbieden van ondersteunende technologie door woningcorporaties en/of sociale zorginstellingen (mee eens 64%) of wanneer ondersteunende technologie hun familie zou helpen (mee eens 64%). Opmerkelijk is dat twee-vijfde van de huurders (45%) bereid is zelf te betalen voor ondersteunende technologie als deze hen beschermt tegen hun grootste angsten. 17

18 9 CONCLUSIE Huurders gaven ons een aantal zeer bruikbare inzichten in de uitdagingen die zij dagelijks tegenkomen en welke rol ICT-oplossingen kunnen spelen in het behoud van hun onafhankelijkheid. Huurders gaven aan het meest moeite te hebben met internet-toegang, mobiliteit (met name winkelen), en het huishouden. Ze zijn voornamelijk afhankelijk van de steun van familie en vrienden. Sociale zorg en technologie spelen ook een belangrijke rol. Huurders benoemden het behoud van hun onafhankelijkheid, en financiële moeiten als grootste punten van zorg voor de toekomst. Ze zijn met name bezorgd dat ze invalide zullen raken, geestelijke gezondheidsproblemen zullen ontwikkelen (zoals dementie), en dat ze zichzelf en hun huis niet langer kunnen verzorgen. Bemoedigend is, dat de meeste huurders bereid zijn om nieuwe technologieën te accepteren die hen helpen om beter en langer onafhankelijk te blijven wonen. Echter, de belangrijkste drempels om nieuwe technologieën te gebruiken zijn de betaalbaarheid, populariteit en bruikbaarheid. Deze drempels worden lager wanneer huurders denken dat de woningcorporaties de oplossingen aandragen en/of dat de technologie hun familie op één of andere manier zal helpen. De resultaten laten zien dat er inderdaad een vraag is naar ICT-oplossingen als ondersteuningsmechanisme gekoppeld aan de reeds aanwezige ondersteuning die huurders krijgen van familie en vrienden, en/of sociale zorgverlening. Van cruciaal belang is dat elke oplossing de veroudering van huurders moet verzachten. 18

19 BIJLAGE DEMOGRAFIE HUURDERS Eigenschappen Aantal Percentage Minder dan % Leeftijd % 80 of ouder 54 26% Vrouw % Geslacht Man 76 37% Flat / Appartement % Type behuizing Huis 27 13% Bungalow 8 4% Een persoon % Samenstelling huishouding Twee personen 71 34% Drie of meer personen 2 1% Ja 93 46% Internet toegang Nee % Pensioen (werknemer) % Pensioen (overheid) % Bron van inkomsten Spaarrente 5 3% Ondersteuning familie 3 2% Geen bron van inkomen 2 1% Liever geen uitspraak 6 3% Frankrijk 54 26% Duitsland 49 24% Land Verenigd Koninkrijk 30 14% Nederland 25 12% Belgie 50 24% 19

20 Lead Partner: Joseph-Stiftung Kirchliches Wohnungsunternehmen Hauptgeschäftsstelle Hans-Birkmayr-Straße Bamberg Germany Telephone: Telefax:

I-STAY@HOME. ICT Solutions for an Ageing Society. Ontwikkelingen 2014

I-STAY@HOME. ICT Solutions for an Ageing Society. Ontwikkelingen 2014 ISTAY@HOME ICT Solutions for an Ageing Society Ontwikkelingen 2014 DE DOELEN Istay@home loopt van 2012 tot 2015. De partners zullen samen vier werkfases opleveren: 1. De belangrijkste problemen van ouderen

Nadere informatie

TESTFASE. Productkeuze en eerste ervaringen

TESTFASE. Productkeuze en eerste ervaringen TESTFASE Productkeuze en eerste ervaringen I-stay@home (ICT SoluTions for an Ageing society) is an EU-funded project under the lead of Joseph-Stiftung, kirchliches Wohnungsunternehmen, from Bamberg, Germany

Nadere informatie

Waarom krijgt project Alice van mij meer voorrang dan andere projecten?

Waarom krijgt project Alice van mij meer voorrang dan andere projecten? Domotica opdracht 2 1. Zoek op internet 3 voorbeelden van (onderzoek)projecten in Europa op het gebied van AAL (Ambient Assisted Living) die op dit moment lopen. a. WeCare 2.0 http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/wecare-20/

Nadere informatie

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn:

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn: Welzijnsbezoek 2014 Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen MEE Drechtsteden voerde in 2014 welzijnsbezoeken uit onder ouderen van 75, 80 en. Aan de hand van een vragenlijst komen zes onderwerpen aan

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

Omdat u er niet alleen voor staat Een aandeel in elkaar

Omdat u er niet alleen voor staat Een aandeel in elkaar Samen bankieren Omdat u er niet alleen voor staat Een aandeel in elkaar Leeswijzer Handige hulpmiddelen om zelfstandig te bankieren: 3 - Geld opnemen 3 - Rabo Internetbankieren en de Rabo Bankieren App

Nadere informatie

Preventief huisbezoek 75+

Preventief huisbezoek 75+ Hollandsspoor 37 3994 VT Houten Postbus 209 3990 GA Houten tel. 030-7001500 info@vanhoutenenco.nl www.vanhoutenenco.nl Preventief huisbezoek 75+ Houten Noord-West de ERVEN en het OUDE DORP 'van Houten&co'

Nadere informatie

Verzorging Begeleiding Speciale Zorg Dagbesteding Hulp bij het huishouden

Verzorging Begeleiding Speciale Zorg Dagbesteding Hulp bij het huishouden Overzicht ZZP 1 t/m 7. Versie 17-05-11. Zorgzwaartepakket 1 = enige begeleiding in een veilige omgeving. U krijgt hulp bij de De medewerker helpt Niet van toepassing. dagelijkse verzorging u om zo veel

Nadere informatie

VRAGENLIJST BEHOEFTEONDERZOEK

VRAGENLIJST BEHOEFTEONDERZOEK VRAGENLIJST BEHEFTENDERZEK Beste deelnemer, Met Beste deze deelnemer, vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over uw n op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Wat denkt u nodig te hebben om zo lang

Nadere informatie

Informatieboekje voor gedetineerden met een handicap

Informatieboekje voor gedetineerden met een handicap Dutch/ Nederlands Informatieboekje voor gedetineerden met een handicap Dit boekje geeft u informatie over de gang van zaken in de gevangenis en waar u hulp kunt krijgen voor bepaalde zaken Copyright information

Nadere informatie

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête DigitasLBi presenteert nieuwe enquête over wereldwijd winkelgedrag en onthult enkele belangrijke trends voor Belgische markt Brussel, 24 april, 2014 M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag

Nadere informatie

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening.

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening. Cliënt tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Inleiding en samenvatting 1 In het kader van een cliënt tevredenheidsonderzoek heeft Olcea een vragenlijst samengesteld. Deze vragenlijst is bedoeld voor thuiswonenden

Nadere informatie

Scootmobielhouders in s-hertogenbosch

Scootmobielhouders in s-hertogenbosch Scootmobielhouders in s-hertogenbosch O&S September 2011 2 Samenvatting Achtergrond In s-hertogenbosch hebben ruim 750 inwoners een scootmobiel. Deze is hen door de gemeente op grond van de Wmo toegekend.

Nadere informatie

2012 2011 Onderzoek naar voorbereiding op noodgevallen BEVINDINGEN IN EMEA

2012 2011 Onderzoek naar voorbereiding op noodgevallen BEVINDINGEN IN EMEA 2012 2011 Onderzoek naar voorbereiding op noodgevallen BEVINDINGEN IN EMEA INHOUD Inleiding........................................................................ 3 Methodologie....................................................................

Nadere informatie

Afspraken met het Zorgkantoor Wij hebben met het zorgkantoor de volgende ZZP-en afgesproken en met deze ZZP-en kunt u bij ons terecht:

Afspraken met het Zorgkantoor Wij hebben met het zorgkantoor de volgende ZZP-en afgesproken en met deze ZZP-en kunt u bij ons terecht: Afspraken met het Zorgkantoor Wij hebben met het zorgkantoor de volgende ZZP-en afgesproken en met deze ZZP-en kunt u bij ons terecht: Niet toegelaten voor behandeling, inclusief dagbesteding (lees verzorgingshuis)

Nadere informatie

Improve Condition Technology. Guido Peters & Frank Kistemaker

Improve Condition Technology. Guido Peters & Frank Kistemaker Improve Condition Technology Guido Peters & Frank Kistemaker Agenda Introductie Innov8 4life Uitgangspunten ICT & zorg Patiënt Consument Gezondheidsbevordering en gedragswetenschappen Huidige oplossingen

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

Veel woningen van chronisch zieken nog niet toekomstbestendig

Veel woningen van chronisch zieken nog niet toekomstbestendig Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Veel woningen van chronisch zieken nog niet toekomstbestendig, D.Baan & M. Heijmans, NIVEL, april 2011) worden gebruikt.

Nadere informatie

De Domoticatoets. Persoonlijk advies voor slimme aanpassingen in huis. Programma Ontgroening en Vergrijzing

De Domoticatoets. Persoonlijk advies voor slimme aanpassingen in huis. Programma Ontgroening en Vergrijzing De Domoticatoets Persoonlijk advies voor slimme aanpassingen in huis Programma Ontgroening en Vergrijzing De Domoticatoets: persoonlijk advies voor slimme aanpassingen in huis Lang thuis in eigen huis

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie

Huisbezoekproject 75 jarigen

Huisbezoekproject 75 jarigen Huisbezoekproject 75 jarigen IJsselstein Noord 2013 1 Inleiding Dit rapport Huisbezoekproject 75 jarigen in IJsselstein Noord 2013 geeft informatie over de resultaten van de 232 interviews die gehouden

Nadere informatie

NFC, WTF?! Hét nieuwe communicatiemiddel

NFC, WTF?! Hét nieuwe communicatiemiddel NFC, WTF?! Hét nieuwe communicatiemiddel 2 Inhoudsopgave Introductie pag. 3 Near Field Communication pag. 4 NFC gebruiken met je telefoon pag. 5 Smartphones pag. 5 Social Networking pag. 5 Betalen met

Nadere informatie

Focusthema: met de auto Rijvaardigheid

Focusthema: met de auto Rijvaardigheid Focusthema: met de auto Rijvaardigheid Dra. Ariane Cuenen Instituut voor Mobiliteit (IMOB) Universiteit Hasselt Maandag 4 mei 2015 Mobiliteitsacademie Themadag: Mobiliteit, seniorproof? VSV, Mechelen Rijvaardigheid

Nadere informatie

Communiceren met ouderen

Communiceren met ouderen Communiceren met ouderen 1. Introductie a) Het SEE-GREEN project Het SEE-GREEN project is een Europees initiatief om de gevolgen voor de oudere generatie burgers in onze gemeenschappen te bepalen wanneer

Nadere informatie

Ouderen en nieuwe technologie

Ouderen en nieuwe technologie Ouderen en nieuwe technologie Mature Market Monitor 2: rapportage Peter Jobsen p.jobsen@motivaction.nl Pieter Paul Verheggen p.verheggen@motivaction.nl Edgar Keehnen keehnen@agewise.nl Ouderen positief

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Pakket 7 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding

Pakket 7 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 7 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding Pakket 7 is bestemd voor ouderen die al heel lang

Nadere informatie

Business case Mantelzorg & Familieparticipatie: vragenlijst over baten

Business case Mantelzorg & Familieparticipatie: vragenlijst over baten Business case Mantelzorg & Familieparticipatie: vragenlijst over baten Investeren in participatie van mantelzorgers & familieleden levert de organisatie baten op. Denk dan aan tijdwinst, meer aandacht

Nadere informatie

Event menu Minigids event app

Event menu Minigids event app Event menu Minigids event app Hoe en waarom een mobiele evenementen app? Introductie De evenementenbranche verandert. Een evenement is niet langer een ad hoc activiteit. Het is een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden Oktober 2012 Factsheet NL-Alert Vragen en antwoorden NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie Wat is NL-Alert? NL-Alert is een nieuw aanvullend alarmmiddel van de overheid voor op de mobiele telefoon.

Nadere informatie

De nieuwe zorgmedewerker

De nieuwe zorgmedewerker Werkblad De nieuwe zorgmedewerker De zorg verandert in snel tempo. Ook jouw rol als verzorgende of helpende verandert: meer aandacht voor individuele cliënten en hun netwerk. Werken met een zorg-leefplan

Nadere informatie

Checklist financiën Toelichting Gebruiksaanwijzing

Checklist financiën Toelichting Gebruiksaanwijzing Checklist financiën Toelichting Deze checklist is bedoeld om inzicht te krijgen in de wijze waarop u uw financiële huishouding heeft georganiseerd. Het gaat niet om inzicht in inkomsten en uitgaven maar

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 februari 2012

PERSBERICHT Brussel, 24 februari 2012 PERSBERICHT Brussel, 24 februari 12 STEEDS MEER BELGEN HEBBEN TOEGANG TOT INTERNET In 11 had 77% van de huishoudens internettoegang, meestal via breedband. Dat blijkt uit de resultaten van de ICT enquête

Nadere informatie

ING International Survey. Controle over je geld in het digitale tijdperk

ING International Survey. Controle over je geld in het digitale tijdperk Juli 2013 Controle over je geld in het digitale tijdperk Mobiel bankieren, social media en omgaan met geld Dit onderzoek is uitgevoerd door Ipsos in opdracht van ING Inhoudsopgave Over het onderzoek 3

Nadere informatie

4. INVENTARISATIE OUDERENZORG

4. INVENTARISATIE OUDERENZORG 4. INVENTARISATIE OUDERENZORG Ingevuld door : Datum : PERSOONSGEGEVENS Naam : Geboortedatum : Telefoon (check) : BSN : Verzekering (check) : Huisarts : Naam contactpersoon : Telefoon contactpersoon : HULPVRAAG

Nadere informatie

Wonen en Verhuizen Een onderzoek van ANBO en Woonz

Wonen en Verhuizen Een onderzoek van ANBO en Woonz 31-3-2015 Wonen en Verhuizen Een onderzoek van ANBO en Woonz Over dit onderzoek pagina 1 Opvallende resultaten pagina 2 Over de samenstelling van de respondenten pagina 3 1. Over dit onderzoek Dit onderzoek

Nadere informatie

www.share-project.nl Resultaten van het project 50+ In Europa

www.share-project.nl Resultaten van het project 50+ In Europa www.share-project.nl Resultaten van het project 50+ In Europa Wat gebeurt er nu? Published by Mannheim Research Institute for the Economics of Aging (MEA) L13,17 68131 Mannheim Phone: +49-621-181 1862

Nadere informatie

PrintOnderweg Eenvoudig printen via de cloud. Altijd, overal, iedereen, vanaf elk apparaat.

PrintOnderweg Eenvoudig printen via de cloud. Altijd, overal, iedereen, vanaf elk apparaat. PrintOnderweg Eenvoudig printen via de cloud. Altijd, overal, iedereen, vanaf elk apparaat. Eenvoudig en betrouwbaar onderweg printen via de cloud Werken en studeren kan overal. Op kantoor, school, de

Nadere informatie

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers. Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt

Nadere informatie

Coöperatie Ons Net Eindhoven. Méér dan een glasvezelprovider

Coöperatie Ons Net Eindhoven. Méér dan een glasvezelprovider Coöperatie Ons Net Eindhoven Méér dan een glasvezelprovider Programma Provincie Noord-Brabant en Futura 1. Welkom 2. Wie zijn wij 3. Innovatie 4. Vragen Geschiedenis Begonnen in 2004 vanuit initiatief

Nadere informatie

Ethische overwegingen en vraagstukken

Ethische overwegingen en vraagstukken Ethische overwegingen en vraagstukken Congres Domotica & E-Health 24 juni 2010 Claire Huijnen, Smart Homes Stichting Smart Homes, Nationaal Kenniscentrum Domotica & Slim Wonen Inhoud Domotica + Zorg +

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012

Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012 Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012 November 2012 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Onderzoeksopzet... 4 Doel... 4 Aanpak... 4 Blok I: Algemene gegevens... 5 Figuur 1: Leeftijd...

Nadere informatie

Wonen Aar en Amstel. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Wonen Aar en Amstel. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Wat is uw leeftijd?...2 2 In welke kern woont u?...3 3 Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden?...4 4 Woont u in een huur of koopwoning?...5 5 Wat voor soort

Nadere informatie

De status van mobiel intranet

De status van mobiel intranet De status van mobiel intranet White paper Bilthoven, 26 april 2012 Sabel Online Lonneke Theelen E Lonneke@sabelonline.nl T (088) 227 22 00 W www.sabelonline.nl http://nl.linkedin.com/in/lonneketheelen

Nadere informatie

PLANON APPS. Voor Facility - en Service Management op uw smartphone

PLANON APPS. Voor Facility - en Service Management op uw smartphone PLANON APPS Voor Facility - en Service Management op uw smartphone Een innovatieve specialist met dertig jaar ervaring in het IWMS-domein Een partner die door Gartner wordt erkend als marktleider Integraal

Nadere informatie

Enquête over onderhoud

Enquête over onderhoud Enquête over onderhoud In november 2014 legden we het Bo-Ex Panel een enquête voor met als onderwerp Onderhoud. Het thema onderhoud is erg breed. Daarom kozen we vooral te vragen naar ervaringen bij de

Nadere informatie

Whitepaper. Effectief beveiligen met mobiele applicaties

Whitepaper. Effectief beveiligen met mobiele applicaties Whitepaper Effectief beveiligen met mobiele applicaties Effectief beveiligen met mobiele applicaties Snel internet, smartphones en tablets zijn niet meer weg te denken. Technische ontwikkelingen volgen

Nadere informatie

Misvattingen. Voor testen verandert er niks

Misvattingen. Voor testen verandert er niks De Cloud? Misvattingen De zoveelste hype. Waait wel over! Hebben we al, doen we al jaren met succes Wij gaan toch niet public In-house veel veiliger Ver van mijn bed show, een rekencentrumfeestje Voor

Nadere informatie

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact Veldwerk Doel van de Exact MKB Cloud Barometer Hoeveel waarde haalt het MKB uit de cloud? Hoe kunnen

Nadere informatie

21 augustus 2015. Onderzoek: Een naaste met dementie

21 augustus 2015. Onderzoek: Een naaste met dementie 21 augustus 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de

Nadere informatie

Mobile Connect. Welcome Pack. Inclusief gratis proefversie. Mobile Broadband

Mobile Connect. Welcome Pack. Inclusief gratis proefversie. Mobile Broadband Mobile Connect Welcome Pack Mobile Broadband Inclusief gratis proefversie Welkom bij HP Mobile Connect. Uw SIM-kaart voor HP Mobile Connect is al vooraf geïnstalleerd in uw apparaat HP Mobile Connect is

Nadere informatie

BACK TO SCHOOL ONDERZOEK 2015. Een onderzoek uitgevoerd door MWM² in opdracht van Spotta

BACK TO SCHOOL ONDERZOEK 2015. Een onderzoek uitgevoerd door MWM² in opdracht van Spotta BACK TO SCHOOL ONDERZOEK 2015 Een onderzoek uitgevoerd door MWM² in opdracht van Spotta Inhoudsopgave Management Summary Resultaten Achtergrond 2 3 Management summary Management summary (1/3) De zomerperiode

Nadere informatie

Achterhoek 2020 Tom van der Horst, TNO 28 januari 2015 1

Achterhoek 2020 Tom van der Horst, TNO 28 januari 2015 1 Achterhoek 2020 Tom van der Horst, TNO 28 januari 2015 1 Dutch industry fit for the future?! onze wereld verandert en dus ook onze industrie. met impact op economie en samenleving smart industry agenda

Nadere informatie

Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur

Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur Televisiekijken is een sociale activiteit.. Uit het kijkonderzoek blijkt dat heel vaak samen met het eigen gezin en gasten naar de televisie wordt gekeken.

Nadere informatie

Victor-Jan Leurs ceo

Victor-Jan Leurs ceo Victor-Jan Leurs ceo Wie is Caase? ontstaan uit Computer SOS (1988) 4 vestigingen, 80 medewerkers The Cloud Integrator in Benelux Partner Van Microsoft & IBM Belangrijkste Benelux partner van Google Wat

Nadere informatie

Mitel User Group. Gijs Borsboom, VP Sales Benelux. 21 mei, 2014

Mitel User Group. Gijs Borsboom, VP Sales Benelux. 21 mei, 2014 Mitel User Group Gijs Borsboom, VP Sales Benelux 21 mei, 2014 Van harte welkom op uw eigen meeting! Agenda van vandaag: Update Mitel & Aastra Gijs Borsboom Update Gebruikersgroep Voorstel en installatie

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek In het najaar van 2013 hebben wij 190 inwoners uit Westerbeek een vragenlijst gegeven over de thema's wonen, welzijn, zorg in hun omgeving.

Nadere informatie

eerste in oplossingen van morgen, vandaag XS4 //re-volution 11 jaar, 1,200,000 sloten, en nog steeds innoverend limited edition

eerste in oplossingen van morgen, vandaag XS4 //re-volution 11 jaar, 1,200,000 sloten, en nog steeds innoverend limited edition GESELECTEERD EN VERZORGD DOOR info@optilox.com 078 6170707 eerste in oplossingen van morgen, vandaag XS4 //re-volution 11 jaar, 1,200,000 sloten, en nog steeds innoverend limited edition XS4 RE-VOLUTION

Nadere informatie

ONDERZOEK THUIS ACCU. 29 oktober 2015. Is Nederland klaar voor de thuis accu?! Auteur Y. Lievens. Panelleden ISO 26362 gecertificeerd

ONDERZOEK THUIS ACCU. 29 oktober 2015. Is Nederland klaar voor de thuis accu?! Auteur Y. Lievens. Panelleden ISO 26362 gecertificeerd ONDERZOEK THUIS ACCU Is Nederland klaar voor de thuis accu?! 29 oktober 2015 Panelleden ISO 26362 gecertificeerd Auteur Y. Lievens Onderzoek thuis accu De techniek gaat steeds meer vooruit en er blijven

Nadere informatie

Ergonomische eigenschappen van 50-plussers

Ergonomische eigenschappen van 50-plussers Ergonomische eigenschappen van 50-plussers Ontwerpen met DINED & Eisenwijzer Tot stand gekomen in het kader van RAAK Vitale Oudere Auteurs L. Koopmans MSc; onderzoeker lectoraat Industrial Design Redactie

Nadere informatie

Hulpmiddelen Meer comfort, beter leven

Hulpmiddelen Meer comfort, beter leven Hulpmiddelen Meer comfort, beter leven Deze brochure is een uitgave van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Opmaak: Leen Verstraete Cover: Fotosearch Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd en/of

Nadere informatie

Vragenlijst. Uw bijdrage helpt te weten waar de noden van ouderen liggen zodat er beter op hen kan ingespeeld worden.

Vragenlijst. Uw bijdrage helpt te weten waar de noden van ouderen liggen zodat er beter op hen kan ingespeeld worden. Vragenlijst Beste mevrouw, meneer In het kader van mijn thesis Digitale vaardigheden van 65-plussers heb ik deze vragenlijst opgesteld voor zowel gebruikers als niet-gebruikers van internet Dit werk kan

Nadere informatie

Advies- en behandelcentrum. Ergotherapie. Maatwerk in zelfstandigheid

Advies- en behandelcentrum. Ergotherapie. Maatwerk in zelfstandigheid Advies- en behandelcentrum Ergotherapie Maatwerk in zelfstandigheid Wat is ergotherapie? De ergotherapeut behandelt en ondersteunt cliënten die in het dagelijks handelen gehinderd worden door de gevolgen

Nadere informatie

Coachingsprincipes voor Ondernemers. 5 juni 2012

Coachingsprincipes voor Ondernemers. 5 juni 2012 Coachingsprincipes voor Ondernemers 5 juni 2012 Ondernemerskring Vragen vorige bijeenkomst: - Wat beweegt mensen? - Omgaan met weerstand -> Coachingsprincipes als hulpmiddelen om jezelf en anderen beter

Nadere informatie

Waardering mantelzorg

Waardering mantelzorg Waardering mantelzorg Rapportage peiling oktober 2014 Wendy Werkman (Alzheimer Nederland) Achtergrond en vraagstelling 10 november is de Dag van de Mantelzorg. Deze dag is bedoeld om mantelzorgers in het

Nadere informatie

TuinHulp.com, Nieuwe Webservice voor Hoveniersbedrijven 2014

TuinHulp.com, Nieuwe Webservice voor Hoveniersbedrijven 2014 Even voorstellen: Mijn naam is Marcel van Leeuwen, ben van oorsprong hovenier, en tuincentrum deskundige. Sinds eind jaren negentig ontwerp en publiceer ik ook websites. Nadat ik ben overgestapt naar Wordpress

Nadere informatie

Digitale (r)evolutie in België anno 2010.

Digitale (r)evolutie in België anno 2010. ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 23 februari 2011 Digitale (r)evolutie in België anno 2010. De digitale revolutie zet zich steeds verder door in België: 73% van de Belgische

Nadere informatie

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen Tekst: Aziza Sbiti & Cha-Hsuan Liu Colofon: Deze brochure is totstandgekomen met hulp van het Inspraak Orgaan Chinezen. De inhoud

Nadere informatie

Het ALICE Project: Beeldbellen voor ouderen

Het ALICE Project: Beeldbellen voor ouderen Het ALICE Project: Beeldbellen voor ouderen Paul Dijkgraaf (ThuisConnect) Eindhoven, 23 Juni 2011 Advanced Lifestyle Improvement system & new Communication Experience Het ALICE Project 5 Partners uit 3

Nadere informatie

Aftrek ziektekosten 2009. Inhoud

Aftrek ziektekosten 2009. Inhoud Door alle ophef in de media wordt ten onrechte gedacht dat er geen ziektekosten meer aftrekbaar zijn bij de aangifte Inkomstenbelasting. Hieronder is een overzicht van de aftrekbare ziektekosten 2009.

Nadere informatie

Kunnen MKB-ondernemers de weg nog vinden? Veranderingen in de sociale zekerheid

Kunnen MKB-ondernemers de weg nog vinden? Veranderingen in de sociale zekerheid Kunnen MKB-ondernemers de weg nog vinden? Veranderingen in de sociale zekerheid Peter Brouwer Zoetermeer, april 2003 Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap, dat

Nadere informatie

Wat doet de NFC chip? Coen Visser 1580081

Wat doet de NFC chip? Coen Visser 1580081 Wat doet de NFC chip? Coen Visser 1580081 1 Inhoudsopgave Steeds vaker maak ik gebruik van de NFC chip in mijn bankpas. Steeds vaker zie ik commercials voorbij komen van ticket systemen die rechtstreeks

Nadere informatie

De volledige enquête uitslag kunt u vinden op www.eerstehulpbijhuren.nl/salland of is op te vragen.

De volledige enquête uitslag kunt u vinden op www.eerstehulpbijhuren.nl/salland of is op te vragen. BETAALBAARHEID IN SALLAND Samenvatting resultaten enquête HVS Vooraf Huurdersvereniging Salland (HVS) heeft dit voorjaar bij alle huurders in de gemeenten Olst- Wijhe en Raalte een enquêteformulier betaalbaarheid

Nadere informatie

Is een aanvullende verzekering nog wel voor iedereen weggelegd? Marloes van Dijk, Anne Brabers, Margreet Reitsma en Judith de Jong

Is een aanvullende verzekering nog wel voor iedereen weggelegd? Marloes van Dijk, Anne Brabers, Margreet Reitsma en Judith de Jong Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Marloes van Dijk, Anne Brabers, Margreet Reitsma en Judith de Jong. Is een aanvullende verzekering nog wel voor iedereen

Nadere informatie

Comfort & Safety en Low Vision. De vergrijzing zal leiden tot een explosieve zorgvraag. Dit vraagt om een creatieve aanpak.

Comfort & Safety en Low Vision. De vergrijzing zal leiden tot een explosieve zorgvraag. Dit vraagt om een creatieve aanpak. Comfort & Safety en Low Vision WONING De vergrijzing zal leiden tot een explosieve zorgvraag. Dit vraagt om een creatieve aanpak. Waarom een Comfort & Safety en Low Vision woning? We worden steeds ouder.

Nadere informatie

België in de Europese informatiemaatschappij. Een benchmark van het bezit en het gebruik van ICT in België t.o.v. 24 Europese landen in 2006

België in de Europese informatiemaatschappij. Een benchmark van het bezit en het gebruik van ICT in België t.o.v. 24 Europese landen in 2006 België in de Europese informatiemaatschappij Een benchmark van het bezit en het gebruik van ICT in België t.o.v. 24 Europese landen in 2006 Bezit en gebruik van ICT en Internet 1 Luxemburg 2 Litouwen 3

Nadere informatie

Persbericht. 31 juli 2013. Werkloosheid en bezuinigingen grootste problemen in Twentse gemeenten

Persbericht. 31 juli 2013. Werkloosheid en bezuinigingen grootste problemen in Twentse gemeenten Persbericht 31 juli 2013 Werkloosheid en bezuinigingen grootste problemen in Twentse gemeenten Werkloosheid en bezuinigingen zijn volgens inwoners van Twente verreweg de grootste problemen in hun gemeenten.

Nadere informatie

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Inleiding Het Tympaan Instituut heeft in de zomer van 2013 verschillende groepen (potentiële) zorgvragers en mantelzorgers

Nadere informatie

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet Qsuite in een mobiele applicatie Geschikt voor telefoon en tablet Er is geen stoppen meer aan Het internetgebruik in de wereld neemt iedere dag toe. IT is overal,. Internet is steeds meer, vaker en sneller

Nadere informatie

CVA-nazorgpolikliniek

CVA-nazorgpolikliniek CVA-nazorgpolikliniek Inleiding U heeft onlangs een beroerte of CVA gehad en was hiervoor opgenomen op de verpleegafdeling Neurologie van het St. Anna Ziekenhuis. Door de beroerte kunnen u en uw naasten

Nadere informatie

ZelfredzaamheidsMonitor. november 2014 / versie 2.7

ZelfredzaamheidsMonitor. november 2014 / versie 2.7 ZelfredzaamheidsMonitor november 2014 / versie 2.7 Een initiatief van i.s.m. Vilans werkt aan kennisontwikkeling, onderzoek, innovatie, implementatie en kennisverspreiding in de langdurende zorg. CTOW

Nadere informatie

Zorg thuis. Diverse zorgvormen om zelfstandig te blijven wonen

Zorg thuis. Diverse zorgvormen om zelfstandig te blijven wonen 0348-44 17 14 info@rijnhoven.nl Zorg thuis Diverse zorgvormen om zelfstandig te blijven wonen Een thuis voor ouderen. Met zelfstandigheid waar mogelijk. En precies de zorg die nodig is. Welkom bij De Rijnhoven.

Nadere informatie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM-leden Enquête Mantelzorg en dementie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM-leden Enquête Mantelzorg en dementie pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM-leden Enquête Mantelzorg en dementie In juni 2013 heeft PGGM haar leden gevraagd naar hun ervaringen met mantelzorg en dementie. Hiervoor hebben PGGM

Nadere informatie

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 7-8. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 7-8. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Wacht even. Hoi, ik kom zo even terug want ik moet even iets zeggen over

Nadere informatie

FAQ - Veelgestelde Vragen. Over het incident

FAQ - Veelgestelde Vragen. Over het incident FAQ - Veelgestelde Vragen Over het incident 1. Ik heb gehoord dat een onbevoegde partij toegang heeft gehad tot de de Explor@ Park database - kunnen jullie bevestigen of dit waar is? We kunnen bevestigen

Nadere informatie

Daar hebt u recht op in een NOVO woonlocatie

Daar hebt u recht op in een NOVO woonlocatie NOVO Postbus 9473 9703 LR Groningen Telefoon: 050 542 19 99 E-mail: info@novo.nl Internet: www.novo.nl Daar hebt u recht op in een NOVO woonlocatie Waar zorgt NOVO voor? Wat betaalt u zelf? Daar hebt u

Nadere informatie

Vlaams Patiëntenpanel

Vlaams Patiëntenpanel Vlaams Patiëntenpanel Onderzoek kosten: Toelichting resultaten 1. Beschrijving respondenten 571 ingevulde bevragingen 71% vrouw Geografische spreiding: lichte oververtegenwoordiging Oost- en West- Vlaanderen,

Nadere informatie

Zetacom Zorgconcept. Een totaalconcept voor communicatie. Juni 2015. Zorgsystemen. zetacom.nl

Zetacom Zorgconcept. Een totaalconcept voor communicatie. Juni 2015. Zorgsystemen. zetacom.nl Zetacom Zorgconcept Een totaalconcept voor communicatie Juni 2015 zetacom.nl 02 Zetacom Zorgconcept Een totaalconcept voor communicatie De druk is groot om betere zorg te leveren tegen lagere kosten, zowel

Nadere informatie

Print & Tablets A healthy future together. Nancy Detrixhe, Research Manager

Print & Tablets A healthy future together. Nancy Detrixhe, Research Manager Print & Tablets A healthy future together. Nancy Detrixhe, Research Manager Tijdschriften lezen. Totale consumptie van magazine content stijgt. Since I began reading magazines in electronic form,

Nadere informatie

Gemeente Zwartewaterland

Gemeente Zwartewaterland Gemeente Zwartewaterland Wmo-klanttevredenheidsonderzoek 2013 Verslag interviews over het gekantelde werken 26 juni 2013 Projectnr. 1896.101 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD

Nadere informatie

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Oktober 2013 ONDERWERPEN Managementsamenvatting 2 Introductie 3 Online blijft 4 Waarom is Click-to-Call vandaag de dag relevant? De nieuwe

Nadere informatie

Mobility. Wat zij willen is zelfstandig wonen en zich prettig en veilig voelen. Ze zijn met een beetje hulp verder prima in staat zichzelf te redden.

Mobility. Wat zij willen is zelfstandig wonen en zich prettig en veilig voelen. Ze zijn met een beetje hulp verder prima in staat zichzelf te redden. Mobility & COPD WONING Wat zij willen is zelfstandig wonen en zich prettig en veilig voelen. Ze zijn met een beetje hulp verder prima in staat zichzelf te redden. Waarom een Mobility & COPD woning? De

Nadere informatie

MOTIVES, VALUES, PREFERENCES INVENTORY OVERZICHT

MOTIVES, VALUES, PREFERENCES INVENTORY OVERZICHT MOTIVES, VALUES, PREFERENCES INVENTORY OVERZICHT INTRODUCTIE De Motives, Values, Preferences Inventory () is een persoonlijkheidstest die de kernwaarden, doelen en interesses van een persoon in kaart brengt.

Nadere informatie

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans In maart 2014 heeft PGGM haar leden gevraagd naar hun persoonlijke balans: wat betekent persoonlijke balans voor

Nadere informatie

Slimme elektronica retailer speelt in op veranderende vraag

Slimme elektronica retailer speelt in op veranderende vraag De digitale revolutie vindt nu ook zijn weg in huis Slimme elektronica retailer speelt in op veranderende vraag De laatste paar jaar volgen de technologische ontwikkelingen zich in een snel tempo op. Wat

Nadere informatie

SESSIE 3: MAATSCHAPPELIJKE EN SOCIALE RELEVANTIE

SESSIE 3: MAATSCHAPPELIJKE EN SOCIALE RELEVANTIE SESSIE 3: MAATSCHAPPELIJKE EN SOCIALE RELEVANTIE RITA HAUCHECORNE (EWI) PETER RUTTEN (INNOVATIECENTRUM OOST VLAANDEREN) NOTULISTE: INEKE SCHUURMAN (K.U.LEUVEN) Werkgroepsessieverloop 05 min: inleiding

Nadere informatie

Mhealth-strategie. Bekijk het van de andere kant!

Mhealth-strategie. Bekijk het van de andere kant! Mhealth-strategie Bekijk het van de andere kant! Wie zijn wij? Marco Boonstra, Senior Communicatieadviseur Sjoerd van Dekken Communicatieadviseur Inhoud Wat is mhealth? Eerste ervaringen met mhealth Implementatierisico

Nadere informatie

Controle over domotica Plan van aanpak

Controle over domotica Plan van aanpak Controle over domotica Plan van aanpak April 2005 Student Naam: Studentnr: 0249440 E-mail: bas@tonissen.com Radboud Universiteit Nijmegen Begeleider: Gert Veldhuijzen van Zanten Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

VEILIG OP DE BANK Opdrachtenblad Niveau:

VEILIG OP DE BANK Opdrachtenblad Niveau: Opdrachten Opdracht 1 Wat zijn de voor- en nadelen van internetbankieren volgens jou? Maak jij je wel eens zorgen over de risico s van internetbankieren? Maak jij zelf gebruik van internetbankieren? In

Nadere informatie