Inhoudsopgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave 2012-03"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Van het bestuur 2-3 Jaarlijkse financiële bijdrage 3 Werkgroep Openbare Toegankelijkheid 4-5 Aantal mensen met betalingsachterstand omhoog 6 Parkeergids voor gehandicapten 7 Ouderwetse wijkzuster goedkoper en beter 8-9 In voor en tegenspoed Website Platform Gehandicapten 11 Waar moeten ouderen heen voor welke zorg Bewegen helpt bij reuma 14 Gehandicapten parkeren in Den Haag 15 Adressen bestuur en werkgroepen 16 1

2 Van het Bestuur Na de zomervakantie werd de draad van veel activiteiten weer opgepakt door het bestuur en verschillende werkgroepen. In korte tijd is er veel werk verzet. Tijdens de bijeenkomst voor onze achterban eind september werden tijdens een kleine high tea, wij hadden nog een beetje sponsor geld over van het jubileum, de foto's getoond van het symposium in De Plint en het uitje naar het Openluchtmuseum in Arnhem. Voor de pauze werd er door een paar ambtenaren van onze gemeente voorlichting gegeven over de Sociale Structuur Visie en de gevolgen hiervan voor de Wmo. Tijdens de discussie werden zowel positieve als negatieve ervaringen uitgewisseld over de voorzieningen en met name over de huishoudelijke hulp. Deze opmerkingen hebben wij schriftelijk, zonder naam, nogmaals naar de gemeente verstuurd. Tijdens de week van de Toegankelijkheid in oktober werd namens het Platform en het MKB een Aanmoedigingsprijs uitgereikt aan Slagerij Vreeburg in Voorburg. Waarschijnlijk heeft u de foto met bijbehorende tekst in de plaatselijke krantjes zien staan. De werkgroep Openbare Toegankelijkheid is zeer actief bezig. U kunt hier meer over lezen in het verslag van deze werkgroep. In dezelfde week werd de laatste paal geslagen voor de woningen De Gilden aan de Weidestraat in Leidschendam. In dit complex worden de 16 Fokuswoningen opgenomen. Een aantal van de toekomstige bewoners waren ook aanwezig bij deze feestelijke gebeurtenis. Namens het Platform hebben wij onze hartelijke dank uitgesproken aan woningbouwvereniging Vidomes en de gemeente voor hun inzet en bijdrage. Anders was dit project niet 2

3 De werkgroep Scholenproject is weer zeer actief bezig. Iedere maand bezoeken zij een school om aan leerlingen van groep 8 voorlichting te geven over het leven met een handicap. De leerkrachten van de scholen zijn altijd zeer lovend bij de evaluatie zowel over de introductie met dvd ter voorbereiding als over de middag zelf. In augustus is de toenmalige wethouder Schellings komen kijken. Alle middagen voor dit schooljaar zijn al volgeboekt. Over alle bezuinigingen en de weer hogere eigen bijdrage voor de zorg maken wij ons grote zorgen. Ook wij als Platform zijn door de bezuinigingen getroffen. Daarom moeten wij de eigen bijdrage vanaf 2013 verhogen tot 10 euro. Gelukkig zijn er altijd al een aantal mensen geweest die dit bedrag overmaakten. Daar zijn wij erg blij mee. Het is bijna zeker dat het traditionele kerstdiner ook dit jaar kan plaatsvinden. Wij zijn druk bezig om het te laten doorgaan. Houdt u in elk geval dinsdag 11 december vrij. U krijgt hiervoor dan een aparte uitnodiging met aanmeldingsstrookje. Met vriendelijke groeten namens het bestuur, Carine Schaap- de Bruijn Jaarlijkse financiële bijdrage 2013 De subsidie die het Platform Gehandicapten van de gemeente ontvangt wordt afgebouwd. Dat houdt in dat het Platform, en vele andere organisaties, veel minder geld ontvangen. Het bestuur heeft daarom besloten de jaarlijkse bijdrage voor ons Platform te verhogen tot 10 euro. De jaarlijkse bijdrage is minimaal tien euro (meer mag graag) en moet gestort worden op gironummer t.n.v. Platform Gehandicapten Leidschendam-Voorburg Helaas heeft niet iedereen in 2012 zijn bijdrage betaald. Met de komende bezuinigingen en onze nieuwe activiteiten hebben wij 3

4 Werkgroep Openbare Toegankelijkheid Begin oktober was de landelijke week van de Toegankelijkheid. Daarin vroegen belangenorganisaties voor mensen met een beperking extra aandacht voor hun doelgroep. Elk jaar is er een ander thema. Dit jaar was het Klantvriendelijkheid voor mensen met een beperking. Ook was er aandacht voor het verdrag van de Verenigde Naties. In dit VN-verdrag staat dat de samenleving moet zorgen dat mensen met een beperking geen belemmeringen ervaren, zodat zij mee te kunnen doen in deze samenleving. Dit verdrag is uit 2006 en is in 2007 door de Nederlandse regering ondertekend. Maar nog steeds niet bekrachtigd en opgenomen in de Wet Gelijke Behandeling. Een aantal werkgroep leden hebben tijdens de week van de Toegankelijkheid diverse winkels en bedrijven bezocht en aan de hand van een vragenlijst gekeken hoe de klantvriendelijkheid en ook de toegankelijkheid geregeld was. De bevindingen moeten nog verwerkt worden en komen op de website van ons Platform te staan. Tijdens de week van de Toegankelijkheid ontving slagerij Vreeburg op de Parkweg in Voorburg de aanmoedigingsprijs voor de Toegankelijkheid. Slagerij Vreeburg heeft deze prijs verdiend door het aanleggen van een hellingbaan voor zijn winkel. Hierdoor kunnen mensen met hun rolstoel of rollator, maar ook kinderwagens, bij hem in de winkel komen. Hopelijk nemen meer winkeliers dit voorbeeld over. Volgend jaar wordt er opnieuw een aanmoedigingsprijs uitgereikt. Dit is in samenwerking met het lokale MKB, Midden en Klein Bedrijf. Als actieve werkgroep Openbare Toegankelijkheid doen we nog meer. We hebben een aantal lang lopende activiteiten, zoals het bijwerken van de Toegankelijkheid website toegankelijkheid van de gemeente. Door de bezuinigingen in afgelopen jaren is er bij de gemeente bijna geen geld voor het onderhoud van de website. Hierdoor is een deel van de Toegankelijkheidsinformatie op de site verouderd en wordt nu door Johan de Jonge, één van de werkgroep leden, bijgewerkt op 4

5 Ook werkt de werkgroep samen met de Haagse belangenorganisatie Voorall in het project Kennismaking Randstadrail met de HTM. Irene Mos is namens de werkgroep al een tijd betrokken bij dit project waarin reizigers op verzoek persoonlijke voorlichting en instructie krijgen door vrijwilligers (OV Coaches). Deze OV Coaches geven persoonlijke praktijkgerichte instructie hoe u met de Randstadrail kan reizen. Naast deze twee lang lopende projecten nemen een aantal werkgroep leden deel aan verschillende wijkplatforms in Leidschendam-Voorburg. Dit doen wij om tijdens de wijkvergaderingen onze achterban te vertegenwoordigen en extra aandacht te vragen voor mensen met een beperking. In het wijkplatform, dat voorgezeten wordt door de wijk Wethouder, zitten buiten geïnteresseerde wijkbewoners ook de Wijkagent, Wijkmanager, de woningbouwvereniging en andere belangen organisaties. Daar wordt gepraat over leefbaarheid, veiligheid en ook de toegankelijkheid van de wijk. Dit is dus de gelegenheid om mensen met een beperking in de wijken te vertegenwoordigen. Naast de wijkplatforms hebben wij ook regelmatig overleg met de diverse Wethouders en verantwoordelijke ambtenaren over de toegankelijkheid. Bijvoorbeeld advisering bij het aanleggen van nieuwe bushaltes of kruispunten, maar ook bij het herinrichten van winkelstraten en wijken en aanpassingen aan gebouwen. Ook werken wij samen met de lokale afdeling van het Nederlandse Rode Kruis in Leidschendam-Voorburg. Gezamenlijk ondersteunen we elkaar bij activiteiten en het opzetten van projecten. Na het mini symposium in juni hebben drie nieuwe leden zich aangemeld voor de werkgroep. We zijn nu met elf personen en dat is te weinig voor een actieve werkgroep. We zoeken dus nieuwe actieve leden met of zonder beperking, die met ons aan de slag willen. Mocht u zelf of iemand anders weten die ons wil komen ondersteunen, dan kunt u contact opnemen met mij: of telefoonnummer Rob Wagemans, voorzitter Werkgroep Openbare Toegankelijkheid. 5

6 Aantal mensen met betalingsachterstand omhoog De in het vorige nummer geuite zorgen over de stijgende kosten van de ziektekostenverzekering en het eigen risico lijken nu al waarheid te worden. Hoewel het aangekondigde eigen risico daalde naar 350 toont een inventarisatie van NRC Handelsblad aan dat nu al veel mensen grote problemen hebben de premie op te brengen. Het aantal mensen met een afbetalingsregeling korter dan zes maanden steeg dit jaar van naar Mensen die langer dan zes maanden niet betalen worden aangemeld bij het College voor Zorgverzekeringen (ZVZ), dat dan de premieheffing overneemt. Dit overkomt jaarlijks rond de mensen. Bij wanbetalers die langer dan zes maanden niet betalen, wordt de premie van het loon of de uitkering ingehouden. De premie wordt bovendien verhoogt met 30%. Sommige advocaten vinden dit een onrechtvaardige regeling omdat verzekerden geen bezwaar kunnen maken tegen de verhoging. Je kunt mensen niet dwingen te betalen als zij niets hebben, zegt een van hen. Als belangrijkste reden voor de stijging in de betalingsachterstand wordt de verhoging van het eigen risico genoemd. Vooral chronisch zieken en gehandicapten worden flink geraakt door de verhoging daarvan. Wrang is dit voor deze groep eerder een zekerheid dan een risico. Een aantal zorgverzekeraars biedt de klanten inmiddels na twee maanden achterstand een betalingsregeling aan en hebben het minimale aflossingsbedrag verlaagd. Andere zijn echter minder coulant. (bron : De Ketting) 6

7 Parkeergids voor gehandicapten Nieuwsbrief Uit eigen ervaring is mij gebleken dat het vrij onduidelijk is welke regels er per gemeente in Nederland worden gehanteerd voor het parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart, geeft de heer Schaminee uit Cuijk aan. Daarom heb ik nu een Parkeergids voor Gehandicapten gemaakt. Ook van anderen hoorde ik dat het zeer verwarrend is hoe het gehandicapten-parkeerbeleid per gemeente geregeld is. We weten dat er een website is waar alle parkeerregels per gemeente te vinden zijn. Maar bij controle bleek dat een deel van de informatie die daar te vinden is niet meer klopt. De Cuijkenaar heeft nu een gids ontworpen waarin het gemeentebeleid per gemeente duidelijk omschreven wordt. Alle 415 gemeenten zijn hierin opgenomen en op alfabetische volgorde vermeld. Het is dus in een oogopslag duidelijk waaraan men zich moet houden in de betreffende gemeente. Over het algemeen zullen de gegevens in deze handzame gids niet snel veranderen is de ervaring, geeft de heer Schaminee nog aan. Maar we gaan zorgen dat de gebruikers van een parkeerkaart in de toekomst over de actuele stand van zaken kunnen beschikken. We zijn in onderhandeling met een bedrijf wat een App voor ons zou kunnen maken. Dat komt er op termijn zeker aan. Bestellen Via kunt u dit boekje voor 6,45 bestellen: Betaling op ING Cuijk Rek.nr t.n.v. A. Schaminee e/o 7

8 Ouderwetse wijkzuster goedkoper en beter Ook bij de thuiszorg moest marktwerking komen. Want steunkousen bij iemand aandoen, dat kon goedkoper, daar heb je geen gediplomeerde verpleegkundige voor nodig. En zo kreeg de patiënt soms op een ochtend 3 keer de deurbel te horen. Steeds weer andere handen aan bed. Nu blijkt dat de gediplomeerde wijkzuster van vroeger stukken goedkoper en beter is. De wijkzuster die iedere week een paar keer langs komt om moeilijke wonden te verzorgen maar ook even het aanrecht poetst. Die met een luisterend oor weet wat er achter de voordeur leeft. Besparing per jaar op een verpleegkundige euro. Vooral omdat de wijkzuster voorkomt dat de patiënt een beroep moet doen op verpleeg en verzorgtehuizen of het ziekenhuis waar de kosten veel hoger zijn. Dat becijferde BMC Advies Management die het rapport vandaag doorstuurde naar minister Schippers. En die ziet wel brood in deze aanpak en wil dat de in 2009 gestarte pilot De zichtbare Schakel landelijk navolging krijgt. Heilige graal Els Meeuwisse werkt al ruim 30jaar als wijkzuster. Vroeger had je het witgele kruis voor de katholieken en het groene kruis voor de protestanten, met ieder eigen huisartsen, dat verdween gelukkig. Maar de heilige graal die Marktwerking heet betekende dat Els steeds andere collega s voor tal van handelingen moest bellen. Totdat ze meeging doen met de pilot waarbij de wijkzuster zelf weer beslissingen neemt. Doordat Els b.v. een katheter mag inbrengen hoeft Piet vanochtend niet naar het ziekenhuis. Onderzoeker Egbert van der Meer van BMC legt uit dat de inzet van zo n hoog opgeleide wijkverpleegkundige aanvankelijk duurder lijkt maar over een jaar genomen voor een enorme besparing zorgt. De slag die gemaakt wordt is dat veel mensen veel langer thuis de zorg krijgen terwijl; ze anders veel sneller naar een verpleeghuis of ziekenhuis moeten. En dat is vele malen duurder. Zo n wijkzuster weet ook wat er speelt achter de voordeur. We zien het in achterstandswijken in de randstad waar dit project voor het grootste deel loopt. Dat de deur dicht blijft voor maatschappelijk werkers 8

9 Wijkzuster die iedereen kent wel het vertrouwen krijgt en binnenkomt. Per wijkverpleegkundige wordt jaarlijks veel bespaard aan zorg bij verschillende instellingen. Per cliënt gaat het om 227 euro. Daarnaast realiseert de wijkverpleegkundige bijna twee gezonde levensjaren bij haar of zijn cliënten. Dit vertegenwoordigt een gezondheidswinst van bijna 38 duizend euro. Gemiddeld neemt de kwaliteit van leven bij cliënten toe met 2,4%. Van alle besparingen wordt 41% gerealiseerd door het voorkomen van zorg in instellingen voor intramurale verpleging en verzorging. Oftewel cliënten kunnen dankzij wijkverpleging in hun eigen omgeving verblijven en hoeven niet naar een relatief dure instelling. Nog eens 21% komt voort uit het voorkomen van ziekenhuiszorg. Daarnaast zijn er besparingen in de gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg waarmee het totaal aan besparingen in de tweede lijn uitkomt op 84%. Verspilling Els Meeuwisse rijdt rond met de PDA waarin ze alles noteert en haar koffer met verbandmiddelen. Weet precies wat er nodig is. Zo kwam ze bij Joost, die pas is geopereerd, maar liefst 2 dozen verbandmiddelen en katheters tegen. Genoeg om heel de straat een paar maanden te voorzien. Pure verspilling, waar ook minister Schippers vanaf wil. Half opgebruikte verpakkingen, medicijnen die te lang blijven liggen en over de datum gaan. Zo pakt de wijkzuster de te veel geleverde pakken pleisters mee naar haar kantoor. Die gaan onze kast in voor de noodvoorraad. Een stuk beter dan dat ze volgend jaar in de vuilnisbak verdwijnen omdat Joost gelukkig allang weer beter is. De wijkzuster, pen in de borstzaak, witte jas onder de overjas. Leesbril en begrijpende blik erachter. Het klinkt naar de overzichtelijke jaren 50 maar waarom moest ze zo markttechnisch wegwezen????? 9

10 In voor- en tegenspoed De emancipatie van mensen met een lichamelijke handicap lijkt de laatste jaren een grote vlucht te hebben genomen. Nu is het normaal om als gehandicapte getrouwd te zijn, en hand in hand over straat te kunnen gaan. Een huwelijk bestaat uit geven en nemen en die balans wil voor de buitenwereld nogal eens negatief uitslaan voor de gehandicapte. In de bundel Voor elkaar doen de auteurs Mieke van den Berg en Dirk Idzinga verslag van hun ruim dertig jarig huwelijk. Geen standaard huwelijk want mw. Van den Berg heeft een progressieve spierziekte, die als derde partij meespeelt. Met humor en kwinkslagen, soms met een serieuze ondertoon, wordt verslag gedaan van hun levenspad. Hoe ze elkaar ontmoeten, hun passie over dichteres Ida Gerhardt delen, hun deelname aan de maatschappij. Bijvoorbeeld in een boodschap wordt beschreven hoe hulp vragen om een ingrediënt heel verschillend kan uitpakken: van bemoeizucht tot botheid. Een ander leuk voorbeeld is het hangt nu weer stil in de kast over een kledingstuk. Een jurk, baljurk voor een prinses. Ook in een rolstoel kun je er prachtig uitzien! Haar moeder zei immers al op jonge leeftijd Er zal meer naar jou gekeken worden dan naar een ander, zorg dus dat je de moeite van het aankijken waard bent. En in een bundel van een persoon met een handicap kan het gevecht tegen de bureaucratie bij het aanvragen van voorzieningen niet uitblijven. Op beeldende wijze wordt beschreven hoe de verlenging van een parkeerkaart verloopt. Het aparte van dit boek is dat Mieke haar bespiegelingen ook deels in dichtvorm heeft weergegeven. Lezen de diverse hoofdstukken als columns voor de gedichten moet men toch wat meer tijd nemen om de raakheid daarvan tot zich te laten doordringen. Dan valt op hoe mooi men met taal kan spelen. 10

11 Het tweede deel van het boek is de pen door haar echtgenoot overgenomen. Deze verhalen zijn wat meer reflecterend van aard. Aansprekend is het hoofdstuk Reiziger of trekker. Ben je altijd op weg naar het reisdoel, of pak je het leven meer op als een trekker, die geniet van het onderweg zijn. Ook mooi is de bijdrage over een schilderij dat sinds hun trouwdag bij hen aan de muur hangt. Het is in opdracht geschilderd, naar aanleiding van een boek van C.S. Lewis. En is met vele verhalen omgeven. Ik weet wie mijn mantel draagt is een fraaie uitsmijter over de mantelzorg die heel herkenbaar is voor velen onder ons. Voor elkaar flitsen en fratsen? Mieke van der Berg, Dirk Idzinga - Den Haag de Nieuwe Haagsche, p. - index. - 15, (incl. verzendkosten) IBSN Het boek is in eigen beheer uitgegeven; bestellingen kunnen dus uitsluitend bij de auteurs geplaatst worden. Wilt u een exemplaar bestellen dan kan dit via De opbrengst van dit boek is bestemd voor de vereniging van Spierziekten Nederland VSN. WEBSITE PLATFORM GEHANDICAPTEN Onze website wordt al weer een paar maanden gebruikt. Hierop is veel informatie te vinden. De naam van de website is: De website is ook bedoeld om klachten en problemen te verzamelen, waar u helaas mee te maken kunt krijgen, nu vele bezuinigingen zijn ingevoerd. Daarom hebben wij een Meldpunt voor klachten en problemen In deze website op genomen. Deze is gemakkelijk te vinde3n. Wij hopen dat u hiervan gebruik zult maken, omdat wij die weer bij ons overleg met gemeente en wethouder kunnen gebruiken. 11

12 Waar moeten ouderen heen voor welke zorg De ouderenzorg is bij de verzekeraars in de beste handen - zeggen de verzekeraars zelf bij monde van André Rouvoet, voorzitter van koepel Zorgverzekeraars Nederland. Als ouderen in het ziekenhuis terecht komen, valt dat onder hun zorgverzekering. Het is dan wel handig om dan ook thuis en verpleeghuiszorg door diezelfde verzekeraars te laten regelen. Dat voorkomt vervelende schotten. Dat klinkt toch best logisch? Niet volgens de meeste politieke partijen. Zij willen de ouderenzorg nu juist laten regelen door de gemeenten. Met hetzelfde argument als Rouvoet: ontschotting. De gemeenten gaan namelijk ook over rolstoelen en woningaanpassingen, en - sinds over de huishoudelijke thuiszorg. Bovendien staan de gemeenten dichter bij de burger, denken de politici, zodat zij het beste op de noden van de ouderen kunnen inspelen. Rouvoet brengt daar tegenin dat je bij verzekeraars weet wat je krijgt; bij gemeenten moet je dat maar afwachten. Waarom zou je bij gemeenten niet weten wat je krijgt, en bij verzekeraars wel? Dat is het verschil tussen zogeheten verzekerde zorg en een sociale voorziening. Een verzekeringssysteem is simpel: in de polis staat wat je krijgt, in welke gevallen, en daar betaal je premie voor. Gemeenten verlenen geen zorg op basis van zo n harde polis, maar krijgen van het rijk een zak geld om een bepaald probleem op te lossen, bijvoorbeeld de behoeften aan rolstoelen en huishoudelijke thuiszorg; en wat Rouvoet betreft straks dus de complete ouderenzorg. Vervolgens hebben ze veel vrijheid in de manier waarop ze dat aanpakken. In theorie staan patiënten dus sterker tegenover een verzekeraar dan tegenover de gemeente. In de praktijk zal de onduidelijkheid daarover nog wel meevallen, omdat de gemeente in een gemeentelijke verordening zal vastleggen waarop de mensen aanspraak kunnen maken. Maar inderdaad, de ene gemeente zou royaler kunnen omspringen met het aantal uren thuiszorg of het aantal wasbeurten dan de andere. In die zin kan er ongelijkheid ontstaan. Wat wel weer prettig is : als ouderen de door de gemeente geboden zorg niet goed genoeg vinden, dan kunnen ze dat bij de volgende gemeenteraadsverkiezing duidelijk maken. 12

13 Wie regelt op dit moment de AWBZ? De verzekeraars! Zij het niet helemaal op de manier waarop Rouvoet dat bedoelt. De grootste zorgverzekeraars fungeren als regionale zorgkantoren voor de uitvoering van de AWBZ. Een publieke taak waarvoor ze door de overheid betaald krijgen. Rouvoet wil dat de verzekeraars echt de ouderenzorg onder hun hoede nemen, net als bijvoorbeeld de ziekenhuiszorg. Dan kunnen ze de zorg voor hun eigen verzekerden zo goed mogelijk regelen, en veel meer werk maken van kwaliteit, door met bepaalde thuiszorgorganisaties of verpleeghuizen niet in zee te gaan als die te duur of niet goed genoeg zijn. Dat klinkt mooi, maar in de ziekenhuissector komt die veel bezongen zorginkoop, met volop aandacht voor kwalitatief goede zorg maar moeizaam van de grond. De AWBZ is er toch voor onverzekerbare zorg? Die zorg past dus niet in een gewoon verzekeringspakket. Rouvoet vindt van wel, en daar is hij de enige niet in. De ouderdom komt met gebreken en die zijn, over grote groepen gerekend, redelijk voorspelbaar. Dan kun je dus ook de macrokosten uitrekenen en vertalen in zorgpremies. Bovendien denken de verzekeraars, dat ze de kosten van ouderenzorg omlaag kunnen brengen, door een verschuiving van verpleeghuis naar thuiszorg. De echt onverzekerbare zorg, bijvoorbeeld voor mensen die van jongsaf zwaar gehandicapt zijn, of vele jaren in een psychiatrisch ziekenhuis verblijven, wil Rouvoet in de AWBZ houden. Over wat er wel en niet onder de AWBZ hoort te vallen, is altijd gedoe. Het is dan ook een wonderlijke vergaarbak waaronder, naast langdurig verblijf en persoonsgebonden budgetten, ook psychiatrische hulp, abortus en blindengeleidehonden vallen. En de rollator natuurlijk Nee, die net weer niet. De rollator, Heintje Davids, in het debat over de zorgkosten, zit nu nog gewoon in het basispakket van de zorgverzekering. In het Lente-akkoord werd hij daaruit geschrapt, vanaf 1 januari volgend jaar. Op dit moment moet je dus nog bij de zorgverzekeraar zijn, maar voor de rolstoel en scootmobiel bij de gemeente, net als voor de traplift. De rekeningen van medisch specialist en apotheek gaan naar de zorgverzekeraar, thuis en verpleeghuiszorg vallen onder de AWBZ, ramen lappen - maar ook de traplift - onder de gemeenten, via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Wie verder wil ontschotten kan dus nog wel even voort. (Bron: Trouw ) 13

14 Bewegen met reuma De actiesite van reumafonds vormt onderdeel van de najaar campagne Bewegen helpt bij reuma. Met de beweeg-campagne stimuleert het Reumafonds mensen met reuma om in beweging te komen. Verantwoord bewegen is voor hen vaak de manier om klachten te verminderen. Ambassadeur van het Reumafonds, Anita Witzier, is een van de gezichten van de beweegcampagne. We willen mensen met reuma op een positieve manier stimuleren actief te bewegen. Het blijkt dat zij vaak terughoudend zijn met sporten of actief bewegen. Onzekerheid over de mogelijkheden kan daarbij een rol spelen, legt Witzier uit. Toch kunnen een paar aanpassingen in het dagelijkse leven al zorgen voor meer beweging, zoals de trap nemen in plaats van de lift, of de fiets in plaats van de auto. Anita Witzier heeft zelf een vorm van reuma. Als het kan, loopt zij het liefst de lange route met haar hond. Gratis beweegboek Op allerlei manieren ondersteunt de campagne van het Reumafonds mensen met reuma om in beweging te komen. Centraal in de beweegcampagne staat een actiewebsite. Via vindt de bezoeker alles over reuma en bewegen, zoals een overzicht van lokale beweegactiviteiten, beweegtips van mensen met reuma, persoonlijke videoboodschappen en de mogelijkheid om een gratis beweegboek of kalender aan te vragen. 14

15 Den Haag: Gehandicapten parkeren niet langer gratis op gewone parkeerplaatsen Vanaf 1 december 2012 kunnen houders van een gehandicaptenparkeerkaart niet langer gratis parkeren op reguliere betaalde parkeerplaatsen. Op parkeerplaatsen voor gehandicapten blijft het parkeren wel gratis. Het College van burgemeester en wethouders neemt dit besluit om de toenemende diefstal van en fraude van de gehandicaptenparkeerkaarten terug te dringen. Steden als Rotterdam, Gouda en Dordrecht hebben inmiddels goede ervaringen opgedaan met deze maatregel. Met de huidige par keervergunning voor gehandicapten, waarop geen kenteken vermeld staat, kan de houder overal gratis parkeren. Dat maakt de kaart aantrekkelijk voor fraude, zo blijkt uit het toenemende aantal meldingen van diefstal en vermissing. Vermelding van het kenteken op de vergunning is vanwege de Europese regelgeving echter niet mogelijk. Om de fraude gevoeligheid toch te verlagen is besloten om gratis parkeren in betaald parkeergebieden niet langer mogelijk te maken. De gehandicaptenparkeerkaart is bedoeld voor mensen die niet in staat zijn zelfstandig 100 meter te voet te overbruggen en die niet in staat zijn om een parkeer automaat te bedienen. De grote vlucht die gsm-parkeren- het betalen voor een parkeerplek via de mobiele telefoon- in Den Haag heeft gemaakt heeft een belangrijke reden weggenomen voor het besluit destijds om parkeren voor gehandicapten overal gratis te maken. De extra inkomsten die de maatregel oplevert, worden benut voor bereikbaarheidsmaatregelen ten behoeve van gehandicapten. Zo vloeien de inkomsten dus weer terug naar mensen die er voor betaald hebben. ( Bron: Leefwijzer) 15

16 Bestuur Voorzitter Bestuursleden Carine Schaap de Bruijn Rob Wagemans (WOT) IJsvogellaan 113 Kooyland DM Leidschendam 2264 MP Leidschendam Eerste Secretaris Cor den Hoed (WSP) Rina Groot Zijdesingel 12 Lenie Hes 2261 BZ Leidschendam Jos Polders-Rensen Nieuwsbrief Penningmeester Donatie Jacques van der Wiel Gironummer Platform Gravin van Viandenlaan 17 t.n.v. Platform Gehandicapten 2263TG Leidschendam Leidschendam-Voorburg Werkgroep Scholen Project (WSP) Cor den Hoed (Voorzitter) Wilma Bekker Jos Polders (Secretaris) Utku Canko Kitty van Kampen Theo Baijer (slechtzienden) Marjet Houwink (NVVS) Werkgroep Openbare Toegankelijkheid (WOT) Rob Wagemans (Voorzitter) Johan de Jonge Lenie Hes (Secretaris) Warscha Mangal (Woej opbouwwerk) Irene Mos Rina Groot Atie Verstraaten Yvonne Heitman Anita Zaat Redactie Nieuwsbrief Carine Schaap - de Bruijn Jacques van der Wiel BEELDVORM Pijnacker Omslag 16

Inhoudsopgave nummer 1

Inhoudsopgave nummer 1 Inhoudsopgave nummer 1 Van het bestuur 2-3 Jaarlijkse financiële bijdrage 4 Werkgroep Openbare Toegankelijkheid 5 Werkgroep Scholenvoorlichting 6-7 Website Platform Gehandicapten 7 De ANWB heeft een pechservice

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis

Ik heb hulp en ondersteuning thuis Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Voor mensen vanaf 18 jaar die ondersteuning krijgen vanuit de AWBZ Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren.

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2012-02

Inhoudsopgave 2012-02 Van het Bestuur Inhoudsopgave 2012-02 Van het bestuur 2-3 Platform Gehandicapten viert 10 jarig jubileum 4 Jaarlijkse financiële bijdrage 5 Website Platform Gehandicapten 5 RandstadRail onder begeleiding

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Inhoudsopgave nummer 3. Van het bestuur 2 t/m 3. WMO 2015, wat zal er veranderen en op welke manier 4 t/m 6. Een goed gesprek met de gemeente 6 t/m 7

Inhoudsopgave nummer 3. Van het bestuur 2 t/m 3. WMO 2015, wat zal er veranderen en op welke manier 4 t/m 6. Een goed gesprek met de gemeente 6 t/m 7 Inhoudsopgave nummer 3 Van het bestuur 2 t/m 3 WMO 2015, wat zal er veranderen en op welke manier 4 t/m 6 Een goed gesprek met de gemeente 6 t/m 7 Tips voor mantelzorgers 7 Adviezen hoe om te gaan met

Nadere informatie

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Stand van zaken regeerakkoord op dit moment Kern is versterking van zorg thuis ( extramuraliseren ) via Wmo en Zorgverzekeringswet Uit

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2013

Nieuwsbrief december 2013 Bestuur PGZ tel.0180-319729 e-mail bestuur@pgzuidplas.nl website www.pgzuidplas.nl Nieuwsbrief december 2013 Nog enkele weken en dan is het jaar 2013 weer voorbij. U heeft het afgelopen jaar geen nieuwsbrieven

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg.

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen VOOR: Gepensioneerden AGRIFIRM 24 en 26 maart 2015. Kort filmpje over mijn voettocht

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nieuwe

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. van de Stichting Platform Gehandicapten Leidschendam Voorburg. Secretariaat: C.J.den Hoed Zijdesingel 12 2261 BZ Leidschendam

Jaarverslag 2013. van de Stichting Platform Gehandicapten Leidschendam Voorburg. Secretariaat: C.J.den Hoed Zijdesingel 12 2261 BZ Leidschendam Jaarverslag 2013 van de Stichting Platform Gehandicapten Leidschendam Voorburg Secretariaat: C.J.den Hoed Zijdesingel 12 2261 BZ Leidschendam 1 Inhoudsopgave: Voorwoord blz. 3 Doelstelling blz. 4 Organisatie

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

Inhoudsopgave nummer 3. Van het bestuur 2 3-4. Groot inkomensverlies chronisch zieken door verdwijnen van tegemoetkomingen 4-5

Inhoudsopgave nummer 3. Van het bestuur 2 3-4. Groot inkomensverlies chronisch zieken door verdwijnen van tegemoetkomingen 4-5 Inhoudsopgave nummer 3 Van het bestuur 2 3-4 Groot inkomensverlies chronisch zieken door verdwijnen van tegemoetkomingen 4-5 Minder AWBZ Meer Gemeente 6-7 De OV-begeleiderskaart 7 Eindelijk zicht op een

Nadere informatie

Oud worden met een handicap 11-12

Oud worden met een handicap 11-12 Nieuwsbrief 2013-02 Inhoudsopgave nummer 2 Van het bestuur 2 3-4 Mantelzorg: Staatsecretaris van Rijn 5 Commentaar (Trouw 2-3-2003) 6-7 Steuntje in de rug 8 Kroegentest in Den Haag 9 Alzheimer café Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

Jaarverslag van de Stichting Platform Gehandicapten Leidschendam-Voorburg. Secretariaat: C.J.den Hoed. Zijdesingel BZ Leidschendam

Jaarverslag van de Stichting Platform Gehandicapten Leidschendam-Voorburg. Secretariaat: C.J.den Hoed. Zijdesingel BZ Leidschendam Jaarverslag 2012 van de Stichting Platform Gehandicapten Leidschendam-Voorburg Secretariaat: C.J.den Hoed Zijdesingel 12 2261 BZ Leidschendam 1 Inhoudsopgave: Voorwoord blz. 3 Doelstelling blz. 4 Organisatie

Nadere informatie

Zorg na ziekenhuisopname

Zorg na ziekenhuisopname Zorg na ziekenhuisopname Zorg nodig na ontslag uit het ziekenhuis? Wat zijn de mogelijkheden? Wat kunt u alvast zelf regelen? Wat kan het Transferpunt Zorg voor u betekenen? Inleiding Wellicht heeft u

Nadere informatie

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe.

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe. Kwaliteitsagenda Zorg Thuis 2016 Mensen met een kwetsbare gezondheid blijven langer zelfstandig thuis wonen. Dat kan alleen als zorg thuis goed geregeld is. Mensen hebben recht op maatwerk van goede kwaliteit

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2014

Zorgverzekeringen 2014 Zorgverzekeringen 2014 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: o Over Consumind o Basiszorgverzekering o Wijzigingen basispakket 2014 o Natura of vrije zorgkeuze polis o Top 5 meest gestelde

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief waarin staat dat u aanspraak kunt maken op zorg. We leggen hier uit wat de verschillende onderdelen van het indicatiebesluit

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg.

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG VOOR: Vereniging Gepensioneerden DuPont Nederland op 23 april 2015. Ontwikkelingen.

Nadere informatie

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Medisch Maatschappelijk Werk SEIN Siebe Dijkgraaf Opbouw presentatie Nieuwe Wetgeving in 2015 Proces van aanvragen Vragen Links Wat veranderd er in

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Verder treft u hieronder de integrale teksten van het regeerakkoord aan die van toepassing zijn op het werk van Wmo-raden:

Verder treft u hieronder de integrale teksten van het regeerakkoord aan die van toepassing zijn op het werk van Wmo-raden: Vrijheid en verantwoordelijkheid Regeerakkoord VVD-CDA De Koepel Wmo-raden heeft voor u het huidige regeerakkoord en bijbehorende stukken doorgenomen. Er zijn weinig specifieke opmerkingen over de WMO

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

Ontwikkelingen in zorg, welzijn en wonen Joop Blom, voorzi-er commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG VOOR: Vereniging Gepensioneerden ANWB.

Ontwikkelingen in zorg, welzijn en wonen Joop Blom, voorzi-er commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG VOOR: Vereniging Gepensioneerden ANWB. Ontwikkelingen in zorg, welzijn en wonen Joop Blom, voorzi-er commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG VOOR: Vereniging Gepensioneerden ANWB. De Bilt, 27 november 2015. Vergrijzing in Nederland 27 november

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer)

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Klanten 2013 Wat krijgt u van het CAK? Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie

Nadere informatie

Wmo adviesraad Gemeente Boekel

Wmo adviesraad Gemeente Boekel Wmo adviesraad Gemeente Boekel Aan: -College van Burgemeester en Wethouders gemeente Boekel -Gemeenteraad gemeente Boekel Postbus 99 5427 ZH Boekel Datum: 22 juli 2010 Betreft: Ongevraagd advies Onderwerp:

Nadere informatie

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente?

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente? Informatie voor mantelzorgers (en begeleiders) Mantelzorgers zijn alle mensen uit de omgeving van de cliënt die aan de cliënt hulp en zorg verlenen. Dat kan op verschillende gebieden en in verschillende

Nadere informatie

eigen thuis eigen kracht eigen leven

eigen thuis eigen kracht eigen leven eigen thuis eigen kracht eigen leven Visie van mosae zorggroep Eigen thuis, eigen kracht, eigen leven Wij geloven in de eigen kracht van mensen, ongeacht hun leeftijd. Door de regie van cliënten en de

Nadere informatie

Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket

Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket Behandeling psychische problemen voortaan in het basispakket van uw zorgverzekering In deze brochure leest u hoe het is geregeld na 1 januari 2008 Ministerie van

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Servicepunt Z Almere Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig leven, wonen en meedoen in de samenleving. Dit geldt

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

Compensatie eigen risico is nog onbekend

Compensatie eigen risico is nog onbekend Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (M. Reitsma-van Rooijen, J. de Jong. Compensatie eigen risico is nog onbekend Utrecht: NIVEL, 2009) worden gebruikt. U

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Voor de algemene tegemoetkoming vanuit de Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) over 2013 zijn de voorwaarden voor zorggebruik gewijzigd. Daarnaast

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht Zelfstandig wonen en meedoen in Utrecht www.utrecht.nl Hebt u hulp bij het huishouden van de thuiszorg? een rolstoel of scootmobiel nodig? een pasje

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen

Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen Belangenvereniging pensioengerechtigden Politie 21 november 2012 Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG. Belangenvereniging Pensioengerechtigden

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

INFORMATIE 2010. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2010. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Het Centraal Administratie Kantoor () berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wmo en is verantwoordelijk

Nadere informatie

Wmo-informatieblad 1. advies aan de gemeente en als de gemeente dat advies overneemt, heeft u een zogeheten indicatie voor hulp in de huishouding.

Wmo-informatieblad 1. advies aan de gemeente en als de gemeente dat advies overneemt, heeft u een zogeheten indicatie voor hulp in de huishouding. Wmo-informatieblad 1 Hulp in de huishouding Als je een hulp in kunt huren om het huishouden voor je te doen, dan is dat fijn. Vooral als je het druk hebt met werk of andere zaken en het daarom niet zelf

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Persona s zorgtechnologie ouderenzorg Tangenborgh najaar 2015

Persona s zorgtechnologie ouderenzorg Tangenborgh najaar 2015 Persona s zorgtechnologie ouderenzorg Tangenborgh najaar 2015 Mevrouw van de Berg intramurale zorg bewoner Heidehiem Kim de Jong EVV-er Anna de Vries - medewerker verzorging intramurale zorg en thuiszorg

Nadere informatie

Wmo-informatieblad 1. advies aan de gemeente en als de gemeente dat advies overneemt, heeft u een zogeheten indicatie voor hulp in de huishouding.

Wmo-informatieblad 1. advies aan de gemeente en als de gemeente dat advies overneemt, heeft u een zogeheten indicatie voor hulp in de huishouding. Wmo-informatieblad 1 Hulp in de huishouding Als je een hulp in kunt huren om het huishouden voor je te doen, dan is dat fijn. Vooral als je het druk hebt met werk of andere zaken en het daarom niet zelf

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015?

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015? Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u hulp nodig. Voor ondersteuning in de huishouding.

Nadere informatie

1. Voorwoord blz Organisatie en missie blz Voorgenomen werkzaamheden blz Tijdsbesteding blz. 7

1. Voorwoord blz Organisatie en missie blz Voorgenomen werkzaamheden blz Tijdsbesteding blz. 7 Werkplan 2017 2018 Inhoud 1. Voorwoord blz. 3 2. Organisatie en missie blz. 5 3. Voorgenomen werkzaamheden blz. 6 4. Tijdsbesteding blz. 7 2 1. Voorwoord Het Bestuur van het Gehandicapten Platform heeft

Nadere informatie

INFORMATIE. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2009

INFORMATIE. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2009 INFORMATIE Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2009 Zorg met Verblijf > Zorg met Verblijf > Hoe werkt de AWBZ? Wanneer krijgt u AWBZ-zorg? AWBZ Moet u vanwege een ziekte, een handicap of ouderdom worden opgenomen

Nadere informatie

Aandacht voor iedereen

Aandacht voor iedereen Aandacht voor iedereen Veranderingen in de zorg Klankbordgroep belangenbehartiging Aalsmeer 12 mei 2014 Esther Anker Adviseur versterking Wmo In deze presentatie 1. Landelijke ontwikkelingen 2. Hoe is

Nadere informatie

Inhoudsopgave nummer 1. Van het bestuur 2 t/m 3. Verslag werkgroep Openbare Toegankelijkheid maart 2015 3 t/m 4

Inhoudsopgave nummer 1. Van het bestuur 2 t/m 3. Verslag werkgroep Openbare Toegankelijkheid maart 2015 3 t/m 4 Inhoudsopgave nummer 1 Van het bestuur 2 t/m 3 Verslag werkgroep Openbare Toegankelijkheid maart 2015 3 t/m 4 Wat als de gemeente huishoudelijke hulp stopt of verandert? 4 t/m 6 Grenzen van mantelzorger

Nadere informatie

Oktober 2012. Wat vindt u van de Wmo-maatregelen zoals een scootmobiel die 8 km/uur kan? Onzinnig. Tegen. Tegen. Belachelijk!!!!

Oktober 2012. Wat vindt u van de Wmo-maatregelen zoals een scootmobiel die 8 km/uur kan? Onzinnig. Tegen. Tegen. Belachelijk!!!! Oktober 2012 Zó! Zoetermeer heeft aan scootmobielgebruikers gevraagd wat zij vinden van de bezuinigingen op de Wmo en vooral wat ze vinden van het voorstel om scootmobielen te verstrekken die een stuk

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Zorg na een ziekenhuisopname Inhoudsopgave Inleiding... 1 Heeft u nog extra zorg nodig na uw ziekenhuis verblijf... 1 Als u naar huis gaat... 1 Thuiszorg... 1 Hulpmiddelen... 2 Medisch Specialistische

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Leven met een chronische ziekte of handicap brengt vaak extra kosten met zich mee. Door

Nadere informatie

Vangnetteam Parkstad. Secretariaat Meldpunt: T 045 573 65 99 Bezoekadres: Raadhuisstraat 3, 6444 AA Brunssum

Vangnetteam Parkstad. Secretariaat Meldpunt: T 045 573 65 99 Bezoekadres: Raadhuisstraat 3, 6444 AA Brunssum Secretariaat Meldpunt: Vangnetteam Parkstad Extra ondersteuning voor wie dat gebruiken kan... 1 2 3 4 5 9 10 6 Soms kunnen mensen wel eens wat extra hulp gebruiken. Al vinden veel mensen het lastig om

Nadere informatie

Zorg na uw ziekenhuisopname

Zorg na uw ziekenhuisopname Zorg na uw ziekenhuisopname Zorg nodig na ontslag uit het ziekenhuis? Wat zijn de mogelijkheden? Wat kunt u alvast zelf regelen? Wat kan het Transferpunt Zorg voor u betekenen? Misschien heeft u na uw

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wmo Wie of wat is de Wmo? Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet is op 1 januari 2007 ingevoerd. - Zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

De impact van de kosten van Zorg en Welzijn op de inkomenspositie van gepensioneerden

De impact van de kosten van Zorg en Welzijn op de inkomenspositie van gepensioneerden De impact van de kosten van Zorg en Welzijn op de inkomenspositie van gepensioneerden ALV Vereniging Deelnemers NEDLLOYD Pensioenfonds Utrecht, 20 maart 2013. Joop Blom Voorzitter commissie Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek verstrekkingen Wmo woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen

Tevredenheidsonderzoek verstrekkingen Wmo woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen 191 formulieren verstuurd 109 formulieren retour = 57,7% Tevredenheidsonderzoek verstrekkingen Wmo woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen Vragenlijst gemeente Wieringermeer maart 2011 Vragen

Nadere informatie

MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl

MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl November 2009 MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl Beste Leden, Met deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de laatste ontwikkelingen

Nadere informatie

Thuiszorg Groningen Werken met zorg

Thuiszorg Groningen Werken met zorg Thuiszorg Groningen Werken met zorg 1 Thuiszorg Groningen Werken met zorg 2 Gestart als het Groene Kruis, hebben wij al meer dan 100 jaar ervaring met zorg thuis. Dichtbij en vertrouwd.thuiszorg Groningen

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis 1 Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Hulp en ondersteuning thuis valt deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorg verzekering. Dit maakt

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar:

U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar: Onderwerp: Aanvraag regeling chronisch zieken en gehandicapten U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar: Gemeente Wijdemeren Afdeling Sociaal Domein

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Eigen bijdrage Wmo 2009. Informatie

Eigen bijdrage Wmo 2009. Informatie Eigen bijdrage Wmo 2009 Informatie CAK Het CAK berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wmo en is verantwoordelijk voor de financiering van AWBZ-instellingen.

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

13 juni 2014. Onderzoek: Goedkopere zorgpolis zonder vrije artsenkeuze?

13 juni 2014. Onderzoek: Goedkopere zorgpolis zonder vrije artsenkeuze? 13 juni 2014 Onderzoek: Goedkopere zorgpolis zonder vrije artsenkeuze? Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis

Nadere informatie

Zorg nodig na uw verblijf in het ziekenhuis

Zorg nodig na uw verblijf in het ziekenhuis Zorg nodig na uw verblijf in het ziekenhuis Heeft u na uw verblijf in het ziekenhuis nog zorg nodig? Dan wordt afdeling nazorg ingeschakeld om dit samen met u voor u te regelen. De afdeling nazorg De afdeling

Nadere informatie

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar Hoe de zorgwetgeving verandert Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet

Nadere informatie

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, begeleiding, werk en inkomen Hulp bij het Huishouden Wmo, Hulp bij het Huishouden Toch hulp nodig via de gemeente? Heeft u geprobeerd om zelf hulp te regelen maar lukt het niet om uw probleem zelf

Nadere informatie

uw partner in toegankelijkheid

uw partner in toegankelijkheid Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland uw partner in toegankelijkheid Werkplan OLGA 2012 1. Inleiding. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Aandacht! d. Bewustwording 2. Activiteiten 2012. a. Extern

Nadere informatie

Nieuwsbrief Verzekerdenpanel Februari 2010

Nieuwsbrief Verzekerdenpanel Februari 2010 Nieuwsbrief Verzekerdenpanel Februari 2010 Beste Panelleden, Het is alweer even geleden dat u nieuws van ons hebt ontvangen. In 2009 hebben we weer een aantal interessante onderzoeken over de zorg en uw

Nadere informatie

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Netwerkbijeenkomst decentraliseren = innoveren, georganiseerd door Zorg voor Innoveren, Utrecht, 26 juni 2014 Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Woordenlijst begrippen in de zorg

Woordenlijst begrippen in de zorg Woordenlijst begrippen in de zorg Aanvullende verzekering Een aanvullende verzekering kan kosten voor gezondheidszorg die niet in het basispakket zit vergoeden. Aanvullende verzekeringen kunnen per verzekeraar

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig- deel 1. Zorgverzekeraar (van persoon voor wie het pgb wordt aangevraagd) Dit formulier is voor: a.s.r. basis ziektekostenverzekeringen

Nadere informatie

Inleiding. erheid en gezondheidszorg.

Inleiding. erheid en gezondheidszorg. Inleiding Toen ik 2,5 jaar geleden in de Tweede Kamer kwam, kreeg ik als één van de woordvoerderschappen grensoverschrijdende zorg. Ik wilde ook graag iets in de commissie volksgezondheid doen gezien mijn

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie