Beveiliging van liften

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beveiliging van liften"

Transcriptie

1 Beveiliging van liften

2 Agenda KB van 9 maart 2003, gewijzigd door het KB van 10 december 2012 Historiek Wat zijn de belangrijkste wijzigingen? Definities, periodiciteiten, Risicoanalyse in de praktijk Voorbeeld, 2

3 KB van 10 december 2012 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften Gepubliceerd in Belgisch Staatsblad : 19 december 2012 Van toepassing : 10 dagen na publicatie 3

4 4 Historiek

5 KB 9/03/2003, historiek Eerste overleg met FOD, EDTC, industrie, eigenaars Bestaan van een check-list (basis pren 81-80) KB KB overleg met FOD, GTO, industrie : interpretaties Opdracht FOD Economie : opstellen van procedure Overleg met EDTC, FOD, Industrie, Eigenaars : opstellen van procedure KB Verspreiding van officiële procedure door FOD Finaliseren van de procedure door FOD 2002 dec jan 2003 dec jan 2004 dec jan 2005 dec 5

6 KB 9/03/2003, historiek KB Verspreiding van officiële procedure door FOD Finaliseren van de procedure door FOD Eerste voorontwerp tot wijziging : veiligheidsgordijn en een positieve vergrendeling tegen 2013 Alle andere maatregelen tegen 2018 en 2023 Minister Magnette geeft gehoor aan de problematiek verbonden aan de modernisering van liften! VRT Volt uitzending van 12/10/11 KB Voorontwerp : Negatief advies CVC / Hoge Raad Tweede voorontwerp : geen onderscheid naar gelang het gebruik Minister Magnette ontvangt vertegenwoordigers van de sector en het Comité tegen de verplichte modernisatie Werkgroep liften (CVC) Alternatieve oplossingen voor oude/historische liften jan 2005 dec jan 2011 dec jan 2012 dec?? 6

7 7 Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

8 De volgende woorden werden vervangen: eigenaar door beheerder sites door landschappen 8

9 Definitie van een lift volgens het KB van 9 maart Art.1. 2 Lift : een toestel dat bepaalde stopplaatsen van gebouwen en bouwwerken bedient, met behulp van een kooi die langs vaste, ten opzichte van het horizontale vlak meer dan 15 graden hellende geleiders beweegt, en die bestemd is voor vervoer van «personen» of «personen en goederen». 9

10 Definitie van een lift volgens het KB van 9 maart Kooi! 10

11 Definitie van een lift volgens het KB van 10/12/2012. Art.1. 2 Lift : een hijs- of hefwerktuig dat bepaalde niveaus bedient met behulp van een drager die langs starre, ten opzichte van het horizontale vlak meer dan 15 graden hellende geleiders beweegt, en dat bestemd is voor vervoer van : a) personen; b) personen en goederen; c) alleen goederen indien de drager toegankelijk is, dat wil zeggen een persoon het zonder probleem kan betreden, en uitgerust is met bedieningsapparatuur in de drager of binnen het bereik van een persoon in de drager. 11

12 Definitie van een lift volgens het KB van 10/12/2012. Hijs- en hefwerktuigen die een vaste baan volgen zelfs indien deze niet langs starre geleiders bewegen, worden beschouwd als liften die onder het toepassingsgebied van dit besluit vallen. drager : het deel van de lift waarop personen en/of goederen zich bevinden om naar boven of beneden gebracht te worden; 12

13 Definitie van een lift volgens het KB van 10/12/2012. Drager! 13

14 Bijkomende definitie: privélift : lift geïnstalleerd in een eengezinswoning en die gewoonlijk buiten het professioneel kader wordt gebruikt. Art de privéliften worden onderworpen aan een jaarlijkse preventieve inspectie. De frequenties van de preventieve inspecties voor de andere liften zijn niet gewijzigd! (zie art. 6. 2, 1 en 2 ) 14

15 Dit besluit is van toepassing op alle liften met uitzondering van : 1 bouwliften; 15

16 Dit besluit is van toepassing op alle liften met uitzondering van : 2 kabelinstallaties, met inbegrip van kabelsporen; 16

17 Dit besluit is van toepassing op alle liften met uitzondering van : 3 liften die speciaal zijn ontworpen en gebouwd voor militaire of politiële doeleinden; 17

18 Dit besluit is van toepassing op alle liften met uitzondering van : 4 hijs- en hefwerktuigen van waaruit werkzaamheden verricht kunnen worden; 18

19 Dit besluit is van toepassing op alle liften met uitzondering van : 5 mijnliften; 19

20 Dit besluit is van toepassing op alle liften met uitzondering van : 6 hijs- en hefwerktuigen voor het heffen van kunstenaars tijdens een optreden; 20

21 Dit besluit is van toepassing op alle liften met uitzondering van : 7 hijs- en hefwerktuigen die in vervoermiddelen zijn ingebouwd; 21

22 Dit besluit is van toepassing op alle liften met uitzondering van : 8 hijs- en hefwerktuigen die met een machine zijn verbonden en uitsluitend bestemd zijn om de toegang tot de werkplek, inclusief onderhouds- en inspectiepunten op de machine, mogelijk te maken; 22

23 Dit besluit is van toepassing op alle liften met uitzondering van : 9 tandradbanen; 23

24 Dit besluit is van toepassing op alle liften met uitzondering van : 10 roltrappen en rolpaden; 24

25 Dit besluit is van toepassing op alle liften met uitzondering van : 11 trapliften; 25

26 Trapliften 9 DECEMBER Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor de uitreiking van het attest van naleving van die normen. Jaarlijkse controle door een EDTC! 26

27 Dit besluit is van toepassing op alle liften met uitzondering van : 12 liften met een snelheid die 0,15 m/s niet overschrijdt. 27

28 Gewijzigd KB van toepassing? JA Snelheid : 0,30 m/s 28

29 De beheerder laat een risicoanalyse van de lift uitvoeren door een EDTC, een eerste maal ten laatste vijftien jaar na het eerste in bedrijf stellen van de lift, en nadien met een tussenperiode van maximaal vijftien jaar. /. 29

30 Art / Indien het gaat over een lift die hoofdzakelijk gebruikt wordt binnen het arbeidsmilieu, gebeurt de risicoanalyse in overleg met een preventieadviseur van de betrokken interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, die een aanvullende vorming heeft gevolgd van het eerste niveau overeenkomstig het koninklijk besluit van 17 mei 2007 betreffende de vorming en de bijscholing van de preventieadviseurs van de interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk. 30

31 Art De beheerder laat de nodige modernisaties door een modernisatiebedrijf uitvoeren binnen drie jaar na de risicoanalyse. Het modernisatiebedrijf stelt vooraf aan de beheerder verschillende technische oplossingen voor om aan de vastgestelde risico s te verhelpen. Het modernisatiebedrijf vermeldt de prijs en de voor- en nadelen van de voorgestelde oplossingen. 31

32 Art Voor de liften die in bedrijf zijn gesteld vanaf 1 april 1984 worden de modernisaties uitgevoerd uiterlijk op 31 december Voor de liften die in bedrijf zijn gesteld tussen 1 januari 1958 en 31 maart 1984 worden de modernisaties uitgevoerd uiterlijk op 31 december Voor de liften die in bedrijf zijn gesteld voor 1 januari 1958 worden de modernisaties uitgevoerd uiterlijk op 31 december

33 33

34 Art Voor de RA uitgevoerd vanaf 29/12/12; Voorbeelden: Lift, eerste RA 2003, attest regularisatie 2010, volgende RA 2018: Opmerkingen te verhelpen voor 2021 (= 3 jaar na datum RA) Lift 1999, eerste RA 2014: Opmerkingen te verhelpen voor 2017 (= 3 jaar na datum RA) Lift 10/02/1998, eerste RA 2013: Opmerkingen te verhelpen voor 31/12/2014. Lift 1960, eerste RA 2013: Opmerkingen te verhelpen voor 31/12/

35 Art Voor de RA uitgevoerd voor 29/12/12; Voorbeelden: Lift bouwjaar 2002, RA 2012 uitgevoerd: Opmerkingen te verhelpen voor 31/12/2014. Lift bouwjaar 1999, RA 2009 uitgevoerd: Opmerkingen te verhelpen voor 31/12/2014. Lift bouwjaar 1957, RA 2006 uitgevoerd: Opmerkingen te verhelpen voor 31/12/

36 Art De voorgestelde technische oplossingen bedoeld in 2 en de technische aanpassingen mogen de toegankelijkheid van de lift voor personen met beperkte mobiliteit niet in het gedrang brengen. Voorbeeld: Het plaatsen van een veiligheidsgordijn of kooideur waarbij de deuropening verkleind wordt. 36

37 Art. 7. De beheerder stelt een dossier samen dat toegankelijk moet zijn voor de belanghebbende partijen. Dit dossier bevat ten minste : 1 de verslagen van de risicoanalyses; 2 de documenten betreffende de modernisatieprogramma s en de uitvoering ervan; 3 de registraties van het verrichten van het preventief onderhoud van de laatste 10 jaar; 4 de verslagen van de preventieve inspecties van de laatste 10 jaar; 5 de gebruikshandleiding (instructie hand- en noodbediening); 6 de onderhoudsinstructies; 7 indien van toepassing : de EG-verklaring van overeenstemming. 37

38 Bijlage I. Bij de risicoanalyse in acht te nemen veiligheidsaspecten. Inhoud is ongewijzigd maar herschikt. 38

39 Bijlage I. Bij de risicoanalyse in acht te nemen veiligheidsaspecten. 1 : geen wijziging 2 : in deze bepaling worden de woorden «Volgende minimale veiligheidsmaatregelen of maatregelen die een evenwaardig veiligheidsniveau waarborgen, worden genomen voor 1 januari 2013» vervangen door de woorden «Standaard veiligheidsmaatregelen of maatregelen die een evenwaardig veiligheidsniveau waarborgen»; 39

40 Bijlage I. Bij de risicoanalyse in acht te nemen veiligheidsaspecten. 2 : in deze bepaling wordt a) vervangen als volgt : «a) voor liften met een snelheid hoger dan 0,63 m/s : een kooideur (automatische sluiting van de deuren is niet verplicht behalve indien de specifieke gebruiksomstandigheden dit vereisen). Voor liften met een snelheid lager of gelijk aan 0,63 m/s : een elektronisch veiligheidsgordijn of een kooideur (automatische sluiting van de deuren is niet verplicht behalve indien de specifieke gebruiksomstandigheden dit vereisen). Een kooideur is verplicht indien de schachtwand voor de kooiopening gevaarlijke oneffenheden vertoont;»; 40

41 Bijlage I. Bij de risicoanalyse in acht te nemen veiligheidsaspecten. 2 : in deze bepaling onder b) worden de woorden «en in de schachtput» vervangen door de woorden «, in de schachtput en aan de stopplaatsen»; 3 wordt opgeheven. 4 geen wijzingen 41

42 42 Risicoanalyse in de praktijk

43 Risicoanalyse in de praktijk Daar bijlage I van het KB van 9 maart 2003 onvoldoende technische details geeft en om er voor te zorgen dat de verschillende inspecteurs van de verschillende EDTC s de risicoanalyse op een uniforme manier uitvoeren werden er geharmoniseerde instructies opgesteld. De procedure voor de uitvoering van de risicoanalyse van een lift. Beschikbaar via de link: Brochure_risicoanalyse_tcm pdf 43

44 Risicoanalyse in de praktijk De preventiemaatregelen in de procedure voor de uitvoering van de risicoanalyse zijn standaard preventiemaatregelen die werden vastgelegd na studie en overleg. Aan de hand van de checklist/werkfiche voert de inspecteur deze risicoanalyse uit. 44

45 Risicoanalyse in de praktijk Het resultaat van de uitgevoerde risicoanalyse is een verslag opgesteld door de EDTC. Het verslag geeft een lijst met nietovereenstemmingen en/of risicoschattingen, zoals die werden vastgesteld en bepaald op het moment van het onderzoek, gerangschikt volgens de rubrieken van bijlage I van het KB van 9 maart Voor elke niet-overeenstemming wordt verduidelijkt waaruit die bestaat en voor elk risico wordt de grootte ervan aangegeven. 45

46 Risicoanalyse in de praktijk In functie van deze indeling kan de beheerder, in overleg met zijn modernisatiebedrijf duidelijk aflijnen welke modernisatiewerken prioritair zijn, rekening houdend met uitvoeringstermijnen. 46

47 Geconsolideerde versie FOD Economie: Beschikbaar via de link: iften_tcm pdf OPGELET Deze tekst is een officieuze geconsolideerde versie van de wetgeving. Uitsluitend wetgeving die in de papieren versie van het Belgische Staatsblad is bekendgemaakt, is rechtsgeldig. 47

48 Vraag: Gegeven: Een lift waarbij de drager een platform is en waarbij de snelheid groter is dan 0,15m/s. In dit geval is het KB van 9 maart 2003, gewijzigd door KB van 10 december 2012 van toepassing! 48

49 Vragen? 49

50 YOUR REPUTATION IS MINE.

Liften: veiligheid op elke verdieping

Liften: veiligheid op elke verdieping Liften: veiligheid op elke verdieping Er bestaat al een wettelijke verplichting Geen onderscheid meer tussen liften voor professioneel en liften voor privé-gebruik 3 4 6 7 Veiligheid in liften: een onderschat

Nadere informatie

Tekst. Machinerichtlijn

Tekst. Machinerichtlijn Richtlijn 98/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende machines, zoals gewijzigd bij Richtlijn van de

Nadere informatie

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen (B.S. 7.10.2013) Hoofdstuk I. - Bepalingen

Nadere informatie

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 16 januari 2006 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico s van lawaai op het werk (B.S. 15.2.2006) Afdeling I. - Toepassingsgebied

Nadere informatie

Machinerichtlijn 2006/42/EG

Machinerichtlijn 2006/42/EG EUROPESE COMMISSIE ONDERNEMINGEN EN INDUSTRIE Gids voor de toepassing van Machinerichtlijn 2006/42/EG tweede uitgave juni 2010 Inleiding bij de tweede uitgave Richtlijn 2006/42/EG is een herziene versie

Nadere informatie

15036 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE

15036 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE 15036 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE VLAAMSE OVERHEID N. 2012 799 [C 2012/35247] 9 DECEMBER 2011. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014)

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014) Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014) Afdeling 1.- Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S. 7.2.2001)

Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S. 7.2.2001) Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S. 7.2.2001) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 19 december 2001 tot wijziging, wat de aanvullende vorming

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014)

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing

Nadere informatie

Nieuwe Wetgeving. Programma 18/05/2015

Nieuwe Wetgeving. Programma 18/05/2015 Nieuwe Wetgeving Programma 18/05/2015 Nieuwe of gewijzigde wetgeving - Risico chemische agentia (wijziging) - Eerste hulp lichte ongevallen/bijscholing EHBO - Termijn aangifte AO - Psychosociale risico

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 15 december 2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten (B.S. 28.12.

Koninklijk besluit van 15 december 2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten (B.S. 28.12. Koninklijk besluit van 15 december 2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten (B.S. 28.12.2010) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel

Nadere informatie

meest gestelde vragen over De Machinerichtlijn De Gier Stam &

meest gestelde vragen over De Machinerichtlijn De Gier Stam & meest gestelde vragen over De Machinerichtlijn De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over De Machinerichtlijn De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 VAN 1 APRIL 2009 BETREFFENDE HET VOEREN VAN EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 VAN 1 APRIL 2009 BETREFFENDE HET VOEREN VAN EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 VAN 1 APRIL 2009 BETREFFENDE HET VOEREN VAN EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING ------------------------ VERSLAG -------------- In het interprofessioneel

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 -------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 1 april 2009 ---------------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T DE RAAD Straatsburg, 22 april 2009 (OR. en) 2005/0237A(COD) C6-0042/2009 LEX 1006 PE-CO S 3719/2/08 REV 2 MAR 256 E V 1004 CODEC 1821 RICHTLIJ VA HET EUROPEES PARLEME

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING ----------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 17.4.2001 L 106/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 2001/18/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van

Nadere informatie

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Rob Stevens Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Opdrachten en bevoegdheden van het Comité PB, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Vakbeweging

Nadere informatie

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging vakbeweging militantenmagazine van het ACV 10 januari 2004 Nr 597 Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Verschijnt

Nadere informatie

Omgaan met het gebruik van alcohol en andere drugs op en rond het werk: de juridische regels

Omgaan met het gebruik van alcohol en andere drugs op en rond het werk: de juridische regels Omgaan met het gebruik van alcohol en andere drugs op en rond het werk: de juridische regels Isabel PLETS Assistente Arbeidsrecht, Vakgroep sociaal recht, UGent Advocaat, Lydian, Brussel Willy VAN EECKHOUTTE

Nadere informatie

RICHTLIJN 2009/16/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole (Herschikking)

RICHTLIJN 2009/16/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole (Herschikking) 28.5.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 131/57 RICHTLIJN 2009/16/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole (Herschikking) (Voor de EER relevante

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999)

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999) Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 28 augustus 2002 tot aanwijzing

Nadere informatie

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 RICHTLIJN 2005/28/EG VAN DE COMMISSIE van 8 april 2005 tot vaststelling van beginselen en gedetailleerde richtsnoeren inzake goede klinische praktijken

Nadere informatie

2046 (2012-2013) Nr. 1 13 mei 2013 (2012-2013) stuk ingediend op. Ontwerp van decreet

2046 (2012-2013) Nr. 1 13 mei 2013 (2012-2013) stuk ingediend op. Ontwerp van decreet stuk ingediend op 2046 (2012-2013) Nr. 1 13 mei 2013 (2012-2013) Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit,

Nadere informatie

REKENHOF. Nieuwe regels voor de financiering van de ziekenhuizen. Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers

REKENHOF. Nieuwe regels voor de financiering van de ziekenhuizen. Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers REKENHOF Nieuwe regels voor de financiering van de ziekenhuizen Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, februari 2006 REKENHOF Nieuwe regels voor de financiering van

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie 13.3.2004 L 77/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 460/2004 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 10 maart 2004 tot oprichting van het Europees

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2003 (03.06) (OR. en) 9775/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0032 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2003 (03.06) (OR. en) 9775/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0032 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 mei 2003 (03.06) (OR. en) PUBLIC 9775/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0032 (COD) LIMITE TELECOM 83 JAI 147 PESC 264 CAB 31 CODEC 718 VERSLAG van: het

Nadere informatie

Knellen, pletten en snijden bij machines en andere arbeidsmiddelen

Knellen, pletten en snijden bij machines en andere arbeidsmiddelen ARBOCATALOGUS DEEL 4 Knellen, pletten en snijden bij machines en andere arbeidsmiddelen VERSIE 2014 Deel 4: Knellen, pletten en snijden bij machines en andere arbeidsmiddelen Arbocatalogus sector Waterschappen

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag betreffende verhuisdiensten op aanvraag

Algemene offerteaanvraag betreffende verhuisdiensten op aanvraag Federale Overheidsdienst FINANCIËN Bijzonder bestek nr.: Finshop/verhuizing kader 2010 Uiterste datum voor het indienen van de offertes: 4 maart 2010 om 11.00u Algemene offerteaanvraag betreffende verhuisdiensten

Nadere informatie

BESTRIJDING VAN ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN

BESTRIJDING VAN ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN BESTRIJDING VAN ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN In 2003 werd de welzijnswet uitgebreid met een nieuw hoofdstuk met als titel Maatregelen om de herhaling van ernstige arbeidsongevallen te voorkomen. Hiermee

Nadere informatie