1. Vraag aan 3 aanwezigen: wat is een beoordelingsmethode en. 2. Workshop. Doel: aanwezigen (beter) beeld geven bij het

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Vraag aan 3 aanwezigen: wat is een beoordelingsmethode en. 2. Workshop. Doel: aanwezigen (beter) beeld geven bij het"

Transcriptie

1 Workshop beoordelingsmethodieken Workshop februari 2015 Freek Gielen 1

2 Opzet workshop 1. Vraag aan 3 aanwezigen: wat is een beoordelingsmethode en welke beoordelingsmethode gebruik je nu? 2. Workshop. Doel: aanwezigen (beter) beeld geven bij het onderscheid in beoordelingsmethoden en de toepassing hiervan. 3. Vraag aan dezelfde 3 aanwezigen: ander / beter beeld bij beoordelingsmethoden gekregen en welke methode sprak jou persoonlijk aan? 4. Einde. LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 2

3 Maar het belangrijkste doel Beoordelingsmethoden zijn leuk! LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 3

4 De basis & begripsvorming (1) Het woord beoordelingsmethodiek komt niet voor in de AW2012 wat is een beoordelingsmethodiek? AW2012: beoordeling van de inschrijvingen aan de hand van de vastgestelde gunningscriteria en de vastgestelde weging daarvan. De manier waarop criteria onderling aan elkaar worden verbonden. LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 4

5 De basis & begripsvorming (2) Niet: voldoen aan eisen en voorwaarden. Dit is onderdeel van het beoordelingsproces. Gunningscriteria: - Kwalitatieve criteria; - Prijs criteria. Meest basale onderscheid in gunningsmethoden: 1. Laagste prijs. 2. Economisch Meest Voordelig Inschrijving (EMVI). LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 5

6 Samenvatting LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 6

7 Deel 1: Laagste prijs (1) AW2012: Kan, maar motiveren Voordelen: - Beoordeling eenvoudig en snel (geen beoordelingsteam); - Eenduidige afwijzing (kwantitatief) en hiermee kans op kort geding kleiner; - Bij functioneel specificeren: risico op meerkosten voor de leverancier; - Bij technische specificeren: je betaalt precies wat je vraagt. LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 7

8 Laagste prijs (2) Vooraf: motivatie sterk genoeg (kort geding)? Praktijkvoorbeeld: aanbesteding trapliften. Nadelen laagste prijs: - Specificeren kost ook tijd ; - Leverancier calculeert risico in; - Niet compleet: alsnog duurder (meerwerk); - Over compleet: onnodige extra kosten; - Is jouw specificatie daadwerkelijk goedkoop? - Uitsluiten kleine / locale leveranciers. Praktijkvoorbeeld: Strooizout (vroeger) veelal op basis van laagste prijs, maar is leverzekerheid > veiligheid niet het belangrijkste. LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 8

9 Deel 2: Gunningsmethoden De 3 gunningsmethoden om criteria te koppelen zijn: 1. Compensatorisch: Een slechte score op één criterium kan worden gecompenseerd door een goede score op een ander criterium. 2. Niet-Compensatorisch: Een slechte score op één criterium kan niet worden gecompenseerd. 3. Semi-compensatorisch: Een slechte score op één criterium kan deels worden gecompenseerd. Varianten zijn denkbaar (!) LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 9

10 Compensatorisch Compensatie is gewenst Methoden: - Gewogen factor methode (GFM); - Value For Money (prijs per punt); - Gunnen op waarde. LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 10

11 Gewogen Factor Methode (GFS) (1) De meeste bekende methode Een minder kwaliteit kan worden gecompenseerd door een lage prijs (prijs en kwaliteit compenseren elkaar): 1. Ken gewichten toe aan criteria; 2. Ken een score toe per criterium voor elke offerte; 3. Sommeer de gewogen scores per offerte; 4. Gun de opdracht aan de offerte met de hoogste gewogen score. LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 11

12 Gewogen Factor Methode (GFS) (2) Een voorbeeld: Conclusie: inschrijver B wint. LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 12

13 Gewogen Factor Methode (GFS) (3) Variant: het vermenigvuldigen van de gewogen scores per criterium in plaats sommeren, bijvoorbeeld: Conclusie: inschrijver C wint. Relatief lage of hoge scores meer effect geven op de einduitslag (versterkend effect in gewogen totaalscore). Extreem positieve aanbiedingen belonen en/of extreem slechte aanbiedingen straffen. LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 13

14 Gewogen Factor Methode (GFS) (4) Voordelen: - Goed bruikbaar als een all-round offerte wordt gezocht; - Gevoelsmatig kan een prijs/kwaliteit verhouding worden aangegeven; - Overzichtelijk en bekend. Nadelen: - Het kan onwenselijk zijn dat een mindere kwaliteit wordt gecompenseerd door een lage prijs; - Invloed van extreme biedingen kan groot zijn. LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 14

15 Value For Money (1) Punten toekennen aan alle kwaliteit criteria. Prijs als prijs (niet scoren). Delen kwaliteitspunten door prijs. De kwaliteit per Euro. Komt het meest letterlijk overeen met Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement: de beste prijs-kwaliteitverhouding LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 15

16 Value For Money (2) Een voorbeeld (prijs / kwaliteit): Conclusie: inschrijver B wint want deze heeft laagste score (voor hetzelfde bedrag meer kwaliteit). Optie: score = kwaliteit / prijs * is een factor om score boven de 1 te verkrijgen. Zelfde winnaar, want het is een verhoudingscijfer, maar dan wint de hoogste score. LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 16

17 Value For Money (3) Voordelen: - Expliciete prijs/kwaliteit verhouding worden aangegeven; - Prijs hoeft niet gescoord te worden; - Overzichtelijk en goed uitlegbaar richting leveranciers. Nadelen: - Het kan onwenselijk zijn dat een mindere kwaliteit wordt gecompenseerd door een lage prijs (net als bij GFM); - Invloed van extreme biedingen kan groot zijn (net als bij GFM); - Ofwel: minimale kwaliteit tegen lage prijs kan winnende offerte zijn LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 17

18 Gunnen op waarde (1) Stappen: 1. Bepaal per kwalitatief criterium een maximale waardevermindering in Euro s; 2. Bepaal per inschrijving de totale waardvermindering op de kwalitatieve criteria; 3. Totaalprijs vermeld op Prijzenblad Totale waarde op de gunningcriteria kwaliteit = Vergelijkingsprijs; 4. De laagste vergelijkingsprijs wint. Lijkt op GFM, maar dan in Euro s. LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 18

19 Gunnen op waarde (2) Voorbeeld: Conclusie: offerte C wint. LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 19

20 Gunnen op waarde (3) Voordelen: - Betere verhouding tussen kwalitatieve criteria en de prijs (dan bij GFM); - Makkelijk toepasbaar (prijs min kwaliteit); - Prijs wordt niet gerelateerd aan andere inschrijving (absoluut). Nadelen: - Euro s toekennen aan kwalitatieve criteria kan wennen zijn; - Realistische inschatting van totaalprijs niet altijd te maken; - Invloed van extreme biedingen kan nog steeds groot zijn (net als bij GFM). LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 20

21 Niet-compensatorisch Compensatie is ongewenst Methoden: - Lexicografische methode; - Maximin-methode. LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 21

22 Lexicografische methode (1) Rangorde van criteria, waarbij offertes alleen worden beoordeeld op het belangrijkste criterium, tenzij de score gelijk, dan geldt criterium 2, 3, etc. Bijvoorbeeld (prijs als belangrijkste criterium): Methode kan geschikt zijn, als met zekerheid gesteld kan worden dat leveranciers in staat zijn een minimale kwaliteit / levertijd te bieden. Variant: lexicografische semi-order: offertes binnen een indifferentiatiegrens van (bijvoorbeeld) 15 % zijn gelijkwaardig. LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 22

23 Lexicografische methode (2) Voordelen: - Het belangrijkste criterium geeft de doorslag (of criteria bij gelijke score); - Een offerte met een extreem lage score op het belangrijkste criterium maakt bij voorbaat geen kans op gunning; - Prijs hoeft niet gescoord te worden. Nadelen: - Criteria in rangorde 2, 3, etc. spelen totaal geen rol meer (behalve bij gelijk score op belangrijkste criterium); - Ofwel: een offerte met extreem hoge scores op alle behalve het belangrijkste criterium, maakt bij voorbaat geen kans op gunning. LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 23

24 Maximin-methode(1) Principe: de keten is zo sterk als de zwakste schakel. Werkwijze: 1. Ken bij de beoordeling een score toe per criterium voor elke offerte; 2. Bepaal voor iedere offerte de laagste (genormaliseerde) score; 3. Kies de offerte met de minst lage score. LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 24

25 Maximin-methode(2) Ten opzichte van de winnende offerte zijn alle andere offertes op minimaal één criterium slechter, voorbeeld: Conclusie: offerte C wint (laagste score is ten opzichte van andere offertes het hoogste). C heeft dus de minst zwakke schakel. LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 25

26 Maximin-methode(3) Voordelen: - Er is geen verschil in het belang van de criteria (dan wel niet objectief vast te stellen); - En hiermee: geen discussie over de wegging; - Duikgedrag met prijs (met een slecht kwaliteit) heeft geen effect (het gaat om minst slechte score). Nadelen: - Omdat gewichten geen rol spelen wordt een extreem hoge score niet beloond; - Een offerte met lage score op één criterium kan per definitie niet als eerste eindigen; - De duurste prijs kan alsnog als eerste eindigen (omdat een ander partij op een kwalitatief criterium lager scoort). LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 26

27 Semi-Compensatorisch Ofwel: compensatie is ongewenst. Methoden: - Laagst acceptabele bod (LAB); - Gemodificeerde laagste acceptabele bod; - Budget methode (don t); - Canadese methode (don t). LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 27

28 Laagste acceptabele bod (LAB) (1) Stappen: 1. Bepaal gewichten voor alles behalve prijs; 2. Bepaal een minimale norm voor de kwaliteit op basis van de maximale score (bijvoorbeeld 13); 3. Offertes met lagere score op de kwaliteit dan de norm worden verwijderd; 4. De offerte met de laagste prijs wint. LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 28

29 Laagste acceptabele bod (LAB) (2) Voorbeeld: Conclusie: offerte B wint. LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 29

30 Laagste acceptabele bod (LAB) (3) Voordelen: - Prijs hoeft niet gescoord te worden; - Laagste prijs voor minimale kwaliteit; - (Te) hoge kwaliteit kan niet worden gecompenseerd door hoge prijs. Nadelen: - Minimale kwaliteit kan moeilijk vast te stellen zijn; - De prijs van winnende offerte kan alsnog te hoog zijn; - Hoge score op kwaliteit wordt niet beloond. LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 30

31 Gemodificeerde laagst acceptabele bod (1) Zelfde stappen als bij laagste acceptabele bod, echter: De minimale norm gekoppeld aan de beste inschrijving (bijvoorbeeld minimaal 80 %), bijvoorbeeld: Conclusie: inschrijver C wint. LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 31

32 Gemodificeerde laagst acceptabele bod (2) Voordelen: - Zie LAB; - Kan voorkomen dat een offerte met een te hoge kwaliteit en te hoge prijs eerste eindigt; - Ook andere offertes met acceptabele kwaliteit (80%) komen voor gunning in aanmerking. Nadelen: - Zie LAB; - Offerte met hoogste kwaliteit is lage kwaliteit en hierdoor komen slechte kwaliteit alsnog voor gunning in aanmerking. LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 32

33 Budget methode (don t) Stappen: 1. Bepaal een maximum bedrag; 2. Verwijder offertes boven dit maximale bedrag; 3. Kies de leverancier met de beste kwaliteit. Slecht toepasbaar omdat: - De kans groot is dat leveranciers het maximum bedrag zullen aanbieden; - (Ook) de kwaliteit van de winnende offerte kan onvoldoende zijn. LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 33

34 Canadese methode (don t) Stappen: 1. Bereken de gemiddelde prijs; 2. Alleen offertes lager dan de gemiddelde prijs worden meegenomen; 3. Kies de leverancier met de beste kwaliteit. Slecht toepasbaar omdat: - Een offerte iets hoger dan gemiddelde, maar beste of betere kwaliteit valt af; - De kwaliteit van de winnende offerte kan onvoldoende zijn. LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 34

35 Deel 3: per criterium (1) Deel 1 betrof het relateren van criteria onderling, maar hoe om te gaan met de beoordeling per criterium (scoringsmethode)? Soorten criteria: Kwantitatieve criteria: Prijs, levertijd, boete, aantallen, etc. Kwalitatieve criteria: Slecht, redelijk, goed zeer goed, snel, mooi, etc. EU-richtlijnen staan er niet bij stil. AW2012: gaat niet verder dan dat de relevante redenen benoemd dienen te zijn. Bron voor willekeur (kwalitatieve criteria). LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 35

36 Per criterium (2) Beoordeling kwantitatieve criteria: - Relatief (lineair en niet-lineair, bijvoorbeeld gerelateerd aan de inschrijver met de beste prijs, snelste levertijd, etc.); - Absoluut (bijvoorbeeld rekenen met de prijs als geoffreerd); - Interpoleren (vooraf gegeven maximum en minimum). Beoordeling kwalitatieve criteria: - Rapportcijfers; - Andere beoordelingsschaal (bijvoorbeeld zeer goed, goed, voldoende onvoldoende); - Etc. LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 36

37 Hoe een methode te kiezen 1 Welke criteria? ,25 0,10 0,15 0,40 0,10 0,04 0,05 0,06 Wat is het belang van de criteria? Hoe de criteria te combineren (beoordelingsmethode)? Hoe de criteria te scoren (scoremethode)? Simulatietoets Offertes 0,25 0,10 0,04 5 0,15 0,05 0,40 0,06 0,10 Wie wint/winnen en wat krijgen de winnaar(s)? LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 37

38 Afsluitend Is een methode richting inschrijvers goed uit te leggen (geen kort geding)? Krijgen we uiteindelijk het product / dienst die we daadwerkelijk willen hebben? Sommige methodes kunnen in relatie tot de AW2012 niet of dit is niet verstandig (aftoppen, outranking, etc.). Reken vooraf altijd met een fictief getallenvoorbeeld (in Excel)? Wat kan er gebeuren?! LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 38

39 Bedankt voor jullie aandacht Amsterdam Zwolle Den Haag Eindhoven Den Dolder LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 39

Gepubliceerd in Tijdschrift Aanbestedingsrecht 2006/3. De economische dimensie van het criterium economisch voordeligste aanbieding Tsong Ho Chen

Gepubliceerd in Tijdschrift Aanbestedingsrecht 2006/3. De economische dimensie van het criterium economisch voordeligste aanbieding Tsong Ho Chen Gepubliceerd in Tijdschrift Aanbestedingsrecht 2006/3 De economische dimensie van het criterium economisch voordeligste aanbieding Tsong Ho Chen In een eerder artikel in dit tijdschrift werden wiskundige

Nadere informatie

Selectie en aanbesteding van adviseurs

Selectie en aanbesteding van adviseurs IV. Selectie en aanbesteding van adviseurs Inhoud A. Doel en beschrijving...iv-2 B. Overwegingen bij de selectie van adviseurs...iv-3 C. Overwegingen...IV-4 C.1. C.2. C.3. C.4. C.5. C.6. Zelf doen of uitbesteden...iv-4

Nadere informatie

Score X = (aangeboden Vertalersaandeel Inschrijving X/hoogst aangeboden Vertalersaandeel)

Score X = (aangeboden Vertalersaandeel Inschrijving X/hoogst aangeboden Vertalersaandeel) Advies 84 1. Feiten 1.1 Beklaagde heeft een openbare nationale aanbestedingsprocedure gehouden voor een raamovereenkomst van 24 maanden voor het verlenen van vertaaldiensten onder de titel Nationale IIB

Nadere informatie

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Ellen van Wijk Saskia Andriessen Aukje Smit Peter Brouwer TNO, 2011 Handleiding Social return bij inkoop is een uitgave van BESO. Een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Handreiking Inkoop hulpmiddelen AFWEGINGEN, UITDAGINGEN EN MOGELIJKHEDEN VOOR GEMEENTEN BIJ DE INKOOP VAN WMO-HULPMIDDELEN

Handreiking Inkoop hulpmiddelen AFWEGINGEN, UITDAGINGEN EN MOGELIJKHEDEN VOOR GEMEENTEN BIJ DE INKOOP VAN WMO-HULPMIDDELEN Handreiking Inkoop hulpmiddelen AFWEGINGEN, UITDAGINGEN EN MOGELIJKHEDEN VOOR GEMEENTEN BIJ DE INKOOP VAN WMO-HULPMIDDELEN Handreiking Inkoop hulpmiddelen Afwegingen, uitdagingen en mogelijkheden voor

Nadere informatie

Eerste hulp bij. aanbesteden. Over valkuilen en hoe ze te vermijden [EHBA]

Eerste hulp bij. aanbesteden. Over valkuilen en hoe ze te vermijden [EHBA] Over valkuilen en hoe ze te vermijden Eerste hulp bij aanbesteden Voorwoord Beste ondernemer, Voor u ligt de vernieuwde versie van Eerste Hulp Bij Aanbesteden. Deze handleiding is een coproductie van Van

Nadere informatie

d é k e n n i s a u t o r i t e i t o p h e t g e b i e d v a n i n k o o p

d é k e n n i s a u t o r i t e i t o p h e t g e b i e d v a n i n k o o p PAG 01 White paper Het NIC White paper: Van EMVI naar Best Value Procurement bij gemeenten Gunnen op basis van kwaliteit: meerwaarde voor minder geld Auteur: Ing. Jelle Wenselaar, managing consultant,

Nadere informatie

Budgetcoaching: monitoren van de voortgang

Budgetcoaching: monitoren van de voortgang Budgetcoaching: monitoren van de voortgang Handreiking prestatie-indicatoren budgetcoaching Nibud en Stimulansz, april 2015 Auteurs: Tamara Madern Vivian den Hartogh Annejet Kerckhaert Minou van der Werf

Nadere informatie

Pre-qualification of Contractors Based on Past Performance (PaPer)

Pre-qualification of Contractors Based on Past Performance (PaPer) Pre-qualification of Contractors Based on Past Performance (PaPer) Eindrapport Een haalbaarheidstudie van de kwaliteitbeoordeling van aannemers op basis van geleverde prestaties in het verleden ten behoeve

Nadere informatie

Goed inkopen: een schone zaak

Goed inkopen: een schone zaak PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo Goed inkopen: een schone zaak Een handreiking voor (overheids) inkopers bij de inkoop van schoonmaakdienstverlening PIANOo PIANOo

Nadere informatie

Gids Proportionaliteit Augustus 2011

Gids Proportionaliteit Augustus 2011 Gids Proportionaliteit Augustus 2011 Gids Proportionaliteit Augustus 2011 Gids Proportionaliteit augustus 2011 1 2 Gids Proportionaliteit augustus 2011 Leeswijzer Voor u ligt de Gids Proportionaliteit.

Nadere informatie

Introductie Elektronisch aanbesteden en veilen

Introductie Elektronisch aanbesteden en veilen Introductie Elektronisch aanbesteden en veilen Rijksgebouwendienst (Ministerie van VROM) i.s.m. PIANOo Datum: oktober 2007 Inhoudsopgave Waarom deze introductie Elektronisch aanbesteden en veilen?...3

Nadere informatie

51 oktober 2011. compact. Professioneel aanbesteden. Transparantie, lagere kosten en meer kwaliteit

51 oktober 2011. compact. Professioneel aanbesteden. Transparantie, lagere kosten en meer kwaliteit 51 oktober 2011 compact Professioneel aanbesteden Transparantie, lagere kosten en meer kwaliteit Professioneel aanbesteden Transparantie, lagere kosten en meer kwaliteit 51 oktober 2011 compact Inhoud

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

Werkmap Europees Aanbesteden voor opdrachtgevers Aanbevelingen voor het selecteren van een architect BNA

Werkmap Europees Aanbesteden voor opdrachtgevers Aanbevelingen voor het selecteren van een architect BNA Werkmap Europees Aanbesteden voor opdrachtgevers Aanbevelingen voor het selecteren van een architect BNA BNA Inhoud Inhoud Inleiding Het proces van aanbesteden Het project De opdracht: uw ambities De procedure

Nadere informatie

Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten

Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten Voorwoord 2 Leendert-Jan Visser Directeur MKB-Nederland Beste ondernemer, Aanbestedingen zijn een grote

Nadere informatie

Kwaliteit ziekenhuiszorg de indicator

Kwaliteit ziekenhuiszorg de indicator Kwaliteit ziekenhuiszorg de indicator Independer - versie 2.4 (19 februari 2014) Aanleiding In Hoofdstuk 7 van het Regeerakkoord van 29 oktober 2012 is onderstaande geschreven: Concentratie van voorzieningen

Nadere informatie

Doelmatig en duurzaam. Strategisch inkoopen aanbestedingsbeleid Emmen 2012

Doelmatig en duurzaam. Strategisch inkoopen aanbestedingsbeleid Emmen 2012 Doelmatig en duurzaam Strategisch inkoopen aanbestedingsbeleid Emmen 2012 Vastgesteld door de gemeenteraad op 28 januari 2010 en 27 september 2012 Strategisch inkoop- en aanbestedingsbeleid Emmen 2012

Nadere informatie

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald:

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald: Advies 159 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft op 17 maart 2014 namens een aantal aanbestedende diensten een vooraankondiging voor een marktconsultatie Externe inhuur ICT gepubliceerd. 1.2. Die marktconsultatie

Nadere informatie

Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten

Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten Quick scan Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten januari 2015 auteur: ir. H.W. Remmers In Samenwerking met: Voorwoord 3 Samenvatting en conclusies 5 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Waarom deze evaluatie?

Nadere informatie

Energieprijsvergelijkers 2010

Energieprijsvergelijkers 2010 Energieprijsvergelijkers 2010 Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas Den Haag, INHOUDSOPGAVE 1. SAMENVATTING...2 1.1. Aanpak...2 1.2. Resultaten onderzoek...2 1.3.

Nadere informatie

Wat is gunnen op waarde? Hoe kan ik gunnen op waarde? Hoe voldoe ik aan regels?

Wat is gunnen op waarde? Hoe kan ik gunnen op waarde? Hoe voldoe ik aan regels? Gunnen op waarde; hoe doe je dat? Praktische handreiking voor bouwopdrachten PSIBouw O20B Wat is gunnen op waarde? Hoe kan ik gunnen op waarde? Hoe voldoe ik aan regels? Rapport in het kader van het PSIBouw-programma

Nadere informatie

ENERGIE- LEVERANCIERS

ENERGIE- LEVERANCIERS ENERGIE- LEVERANCIERS MEI 2012 Pagina 1 van 25 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding 5 Conclusies 6 Algemene tevredenheid 7 Tevredenheid per categorie 12 Overstappen 16 Energiebesparing en groene energie

Nadere informatie

HANDLEIDING DUURZAAM INKOPEN SAMEN GROEIEN NAAR EEN DUURZAME ORGANISATIE. Duurzaam Inkopen

HANDLEIDING DUURZAAM INKOPEN SAMEN GROEIEN NAAR EEN DUURZAME ORGANISATIE. Duurzaam Inkopen DUURZAAM INKOPEN Duurzaam Inkopen HANDLEIDING SAMEN GROEIEN NAAR EEN DUURZAME ORGANISATIE DE PROVINCIE GRONINGEN WIL 100% DUURZAAM INKOPEN aldus Rudi Slager (GS) Inleiding De Handleiding Duurzaam Inkopen

Nadere informatie

Aanbestedingsprocedures en Contracting voor het voeren van digitale dossiers in de JGZ.

Aanbestedingsprocedures en Contracting voor het voeren van digitale dossiers in de JGZ. Aanbestedingsprocedures en Contracting voor het voeren van digitale dossiers in de JGZ. Voorwoord Deze handreiking behoort tot de reeks handreikingen die worden samengesteld ten behoeve van de verwerving

Nadere informatie

Vergelijkingssites financiële producten

Vergelijkingssites financiële producten Nederlandse Mededingingsautoriteit Vergelijkingssites financiële producten Een onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingswebsites voor spaarrekeningen en reisverzekeringen Februari 2012 Nederlandse

Nadere informatie

Gids Proportionaliteit Juli 2012

Gids Proportionaliteit Juli 2012 Gids Proportionaliteit Juli 2012 Gids Proportionaliteit juli 2012 1 2 Gids Proportionaliteit juli 2012 Leeswijzer Voor u ligt de Gids Proportionaliteit. Deze Gids is het resultaat van de werkzaamheden

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

BAEI. Besluit Aanleg Energie Infrastructuur. Evaluatieonderzoek. Rapport. Opgesteld door: M. (Kiek) Singels M.I. (Margret) Groot F.J.

BAEI. Besluit Aanleg Energie Infrastructuur. Evaluatieonderzoek. Rapport. Opgesteld door: M. (Kiek) Singels M.I. (Margret) Groot F.J. CE Oplossingen voor milieu, economie en technologie Oude Delft 180 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 fax: 015 2 150 151 e-mail: ce@ce.nl website: www.ce.nl Besloten Vennootschap KvK 27251086 BAEI Besluit

Nadere informatie

Doelen stellen. Team. Leerlingvolgsysteem Groepsplan Doelen

Doelen stellen. Team. Leerlingvolgsysteem Groepsplan Doelen Leerlingvolgsysteem Groepsplan Doelen Team Doelen stellen Tussen scholen bestaan grote verschillen. Daarom zitten er ook grote verschillen in de doelen die scholen nastreven. Een gemiddelde vaardigheidsscore

Nadere informatie