1. Vraag aan 3 aanwezigen: wat is een beoordelingsmethode en. 2. Workshop. Doel: aanwezigen (beter) beeld geven bij het

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Vraag aan 3 aanwezigen: wat is een beoordelingsmethode en. 2. Workshop. Doel: aanwezigen (beter) beeld geven bij het"

Transcriptie

1 Workshop beoordelingsmethodieken Workshop februari 2015 Freek Gielen 1

2 Opzet workshop 1. Vraag aan 3 aanwezigen: wat is een beoordelingsmethode en welke beoordelingsmethode gebruik je nu? 2. Workshop. Doel: aanwezigen (beter) beeld geven bij het onderscheid in beoordelingsmethoden en de toepassing hiervan. 3. Vraag aan dezelfde 3 aanwezigen: ander / beter beeld bij beoordelingsmethoden gekregen en welke methode sprak jou persoonlijk aan? 4. Einde. LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 2

3 Maar het belangrijkste doel Beoordelingsmethoden zijn leuk! LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 3

4 De basis & begripsvorming (1) Het woord beoordelingsmethodiek komt niet voor in de AW2012 wat is een beoordelingsmethodiek? AW2012: beoordeling van de inschrijvingen aan de hand van de vastgestelde gunningscriteria en de vastgestelde weging daarvan. De manier waarop criteria onderling aan elkaar worden verbonden. LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 4

5 De basis & begripsvorming (2) Niet: voldoen aan eisen en voorwaarden. Dit is onderdeel van het beoordelingsproces. Gunningscriteria: - Kwalitatieve criteria; - Prijs criteria. Meest basale onderscheid in gunningsmethoden: 1. Laagste prijs. 2. Economisch Meest Voordelig Inschrijving (EMVI). LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 5

6 Samenvatting LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 6

7 Deel 1: Laagste prijs (1) AW2012: Kan, maar motiveren Voordelen: - Beoordeling eenvoudig en snel (geen beoordelingsteam); - Eenduidige afwijzing (kwantitatief) en hiermee kans op kort geding kleiner; - Bij functioneel specificeren: risico op meerkosten voor de leverancier; - Bij technische specificeren: je betaalt precies wat je vraagt. LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 7

8 Laagste prijs (2) Vooraf: motivatie sterk genoeg (kort geding)? Praktijkvoorbeeld: aanbesteding trapliften. Nadelen laagste prijs: - Specificeren kost ook tijd ; - Leverancier calculeert risico in; - Niet compleet: alsnog duurder (meerwerk); - Over compleet: onnodige extra kosten; - Is jouw specificatie daadwerkelijk goedkoop? - Uitsluiten kleine / locale leveranciers. Praktijkvoorbeeld: Strooizout (vroeger) veelal op basis van laagste prijs, maar is leverzekerheid > veiligheid niet het belangrijkste. LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 8

9 Deel 2: Gunningsmethoden De 3 gunningsmethoden om criteria te koppelen zijn: 1. Compensatorisch: Een slechte score op één criterium kan worden gecompenseerd door een goede score op een ander criterium. 2. Niet-Compensatorisch: Een slechte score op één criterium kan niet worden gecompenseerd. 3. Semi-compensatorisch: Een slechte score op één criterium kan deels worden gecompenseerd. Varianten zijn denkbaar (!) LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 9

10 Compensatorisch Compensatie is gewenst Methoden: - Gewogen factor methode (GFM); - Value For Money (prijs per punt); - Gunnen op waarde. LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 10

11 Gewogen Factor Methode (GFS) (1) De meeste bekende methode Een minder kwaliteit kan worden gecompenseerd door een lage prijs (prijs en kwaliteit compenseren elkaar): 1. Ken gewichten toe aan criteria; 2. Ken een score toe per criterium voor elke offerte; 3. Sommeer de gewogen scores per offerte; 4. Gun de opdracht aan de offerte met de hoogste gewogen score. LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 11

12 Gewogen Factor Methode (GFS) (2) Een voorbeeld: Conclusie: inschrijver B wint. LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 12

13 Gewogen Factor Methode (GFS) (3) Variant: het vermenigvuldigen van de gewogen scores per criterium in plaats sommeren, bijvoorbeeld: Conclusie: inschrijver C wint. Relatief lage of hoge scores meer effect geven op de einduitslag (versterkend effect in gewogen totaalscore). Extreem positieve aanbiedingen belonen en/of extreem slechte aanbiedingen straffen. LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 13

14 Gewogen Factor Methode (GFS) (4) Voordelen: - Goed bruikbaar als een all-round offerte wordt gezocht; - Gevoelsmatig kan een prijs/kwaliteit verhouding worden aangegeven; - Overzichtelijk en bekend. Nadelen: - Het kan onwenselijk zijn dat een mindere kwaliteit wordt gecompenseerd door een lage prijs; - Invloed van extreme biedingen kan groot zijn. LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 14

15 Value For Money (1) Punten toekennen aan alle kwaliteit criteria. Prijs als prijs (niet scoren). Delen kwaliteitspunten door prijs. De kwaliteit per Euro. Komt het meest letterlijk overeen met Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement: de beste prijs-kwaliteitverhouding LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 15

16 Value For Money (2) Een voorbeeld (prijs / kwaliteit): Conclusie: inschrijver B wint want deze heeft laagste score (voor hetzelfde bedrag meer kwaliteit). Optie: score = kwaliteit / prijs * is een factor om score boven de 1 te verkrijgen. Zelfde winnaar, want het is een verhoudingscijfer, maar dan wint de hoogste score. LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 16

17 Value For Money (3) Voordelen: - Expliciete prijs/kwaliteit verhouding worden aangegeven; - Prijs hoeft niet gescoord te worden; - Overzichtelijk en goed uitlegbaar richting leveranciers. Nadelen: - Het kan onwenselijk zijn dat een mindere kwaliteit wordt gecompenseerd door een lage prijs (net als bij GFM); - Invloed van extreme biedingen kan groot zijn (net als bij GFM); - Ofwel: minimale kwaliteit tegen lage prijs kan winnende offerte zijn LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 17

18 Gunnen op waarde (1) Stappen: 1. Bepaal per kwalitatief criterium een maximale waardevermindering in Euro s; 2. Bepaal per inschrijving de totale waardvermindering op de kwalitatieve criteria; 3. Totaalprijs vermeld op Prijzenblad Totale waarde op de gunningcriteria kwaliteit = Vergelijkingsprijs; 4. De laagste vergelijkingsprijs wint. Lijkt op GFM, maar dan in Euro s. LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 18

19 Gunnen op waarde (2) Voorbeeld: Conclusie: offerte C wint. LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 19

20 Gunnen op waarde (3) Voordelen: - Betere verhouding tussen kwalitatieve criteria en de prijs (dan bij GFM); - Makkelijk toepasbaar (prijs min kwaliteit); - Prijs wordt niet gerelateerd aan andere inschrijving (absoluut). Nadelen: - Euro s toekennen aan kwalitatieve criteria kan wennen zijn; - Realistische inschatting van totaalprijs niet altijd te maken; - Invloed van extreme biedingen kan nog steeds groot zijn (net als bij GFM). LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 20

21 Niet-compensatorisch Compensatie is ongewenst Methoden: - Lexicografische methode; - Maximin-methode. LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 21

22 Lexicografische methode (1) Rangorde van criteria, waarbij offertes alleen worden beoordeeld op het belangrijkste criterium, tenzij de score gelijk, dan geldt criterium 2, 3, etc. Bijvoorbeeld (prijs als belangrijkste criterium): Methode kan geschikt zijn, als met zekerheid gesteld kan worden dat leveranciers in staat zijn een minimale kwaliteit / levertijd te bieden. Variant: lexicografische semi-order: offertes binnen een indifferentiatiegrens van (bijvoorbeeld) 15 % zijn gelijkwaardig. LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 22

23 Lexicografische methode (2) Voordelen: - Het belangrijkste criterium geeft de doorslag (of criteria bij gelijke score); - Een offerte met een extreem lage score op het belangrijkste criterium maakt bij voorbaat geen kans op gunning; - Prijs hoeft niet gescoord te worden. Nadelen: - Criteria in rangorde 2, 3, etc. spelen totaal geen rol meer (behalve bij gelijk score op belangrijkste criterium); - Ofwel: een offerte met extreem hoge scores op alle behalve het belangrijkste criterium, maakt bij voorbaat geen kans op gunning. LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 23

24 Maximin-methode(1) Principe: de keten is zo sterk als de zwakste schakel. Werkwijze: 1. Ken bij de beoordeling een score toe per criterium voor elke offerte; 2. Bepaal voor iedere offerte de laagste (genormaliseerde) score; 3. Kies de offerte met de minst lage score. LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 24

25 Maximin-methode(2) Ten opzichte van de winnende offerte zijn alle andere offertes op minimaal één criterium slechter, voorbeeld: Conclusie: offerte C wint (laagste score is ten opzichte van andere offertes het hoogste). C heeft dus de minst zwakke schakel. LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 25

26 Maximin-methode(3) Voordelen: - Er is geen verschil in het belang van de criteria (dan wel niet objectief vast te stellen); - En hiermee: geen discussie over de wegging; - Duikgedrag met prijs (met een slecht kwaliteit) heeft geen effect (het gaat om minst slechte score). Nadelen: - Omdat gewichten geen rol spelen wordt een extreem hoge score niet beloond; - Een offerte met lage score op één criterium kan per definitie niet als eerste eindigen; - De duurste prijs kan alsnog als eerste eindigen (omdat een ander partij op een kwalitatief criterium lager scoort). LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 26

27 Semi-Compensatorisch Ofwel: compensatie is ongewenst. Methoden: - Laagst acceptabele bod (LAB); - Gemodificeerde laagste acceptabele bod; - Budget methode (don t); - Canadese methode (don t). LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 27

28 Laagste acceptabele bod (LAB) (1) Stappen: 1. Bepaal gewichten voor alles behalve prijs; 2. Bepaal een minimale norm voor de kwaliteit op basis van de maximale score (bijvoorbeeld 13); 3. Offertes met lagere score op de kwaliteit dan de norm worden verwijderd; 4. De offerte met de laagste prijs wint. LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 28

29 Laagste acceptabele bod (LAB) (2) Voorbeeld: Conclusie: offerte B wint. LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 29

30 Laagste acceptabele bod (LAB) (3) Voordelen: - Prijs hoeft niet gescoord te worden; - Laagste prijs voor minimale kwaliteit; - (Te) hoge kwaliteit kan niet worden gecompenseerd door hoge prijs. Nadelen: - Minimale kwaliteit kan moeilijk vast te stellen zijn; - De prijs van winnende offerte kan alsnog te hoog zijn; - Hoge score op kwaliteit wordt niet beloond. LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 30

31 Gemodificeerde laagst acceptabele bod (1) Zelfde stappen als bij laagste acceptabele bod, echter: De minimale norm gekoppeld aan de beste inschrijving (bijvoorbeeld minimaal 80 %), bijvoorbeeld: Conclusie: inschrijver C wint. LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 31

32 Gemodificeerde laagst acceptabele bod (2) Voordelen: - Zie LAB; - Kan voorkomen dat een offerte met een te hoge kwaliteit en te hoge prijs eerste eindigt; - Ook andere offertes met acceptabele kwaliteit (80%) komen voor gunning in aanmerking. Nadelen: - Zie LAB; - Offerte met hoogste kwaliteit is lage kwaliteit en hierdoor komen slechte kwaliteit alsnog voor gunning in aanmerking. LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 32

33 Budget methode (don t) Stappen: 1. Bepaal een maximum bedrag; 2. Verwijder offertes boven dit maximale bedrag; 3. Kies de leverancier met de beste kwaliteit. Slecht toepasbaar omdat: - De kans groot is dat leveranciers het maximum bedrag zullen aanbieden; - (Ook) de kwaliteit van de winnende offerte kan onvoldoende zijn. LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 33

34 Canadese methode (don t) Stappen: 1. Bereken de gemiddelde prijs; 2. Alleen offertes lager dan de gemiddelde prijs worden meegenomen; 3. Kies de leverancier met de beste kwaliteit. Slecht toepasbaar omdat: - Een offerte iets hoger dan gemiddelde, maar beste of betere kwaliteit valt af; - De kwaliteit van de winnende offerte kan onvoldoende zijn. LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 34

35 Deel 3: per criterium (1) Deel 1 betrof het relateren van criteria onderling, maar hoe om te gaan met de beoordeling per criterium (scoringsmethode)? Soorten criteria: Kwantitatieve criteria: Prijs, levertijd, boete, aantallen, etc. Kwalitatieve criteria: Slecht, redelijk, goed zeer goed, snel, mooi, etc. EU-richtlijnen staan er niet bij stil. AW2012: gaat niet verder dan dat de relevante redenen benoemd dienen te zijn. Bron voor willekeur (kwalitatieve criteria). LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 35

36 Per criterium (2) Beoordeling kwantitatieve criteria: - Relatief (lineair en niet-lineair, bijvoorbeeld gerelateerd aan de inschrijver met de beste prijs, snelste levertijd, etc.); - Absoluut (bijvoorbeeld rekenen met de prijs als geoffreerd); - Interpoleren (vooraf gegeven maximum en minimum). Beoordeling kwalitatieve criteria: - Rapportcijfers; - Andere beoordelingsschaal (bijvoorbeeld zeer goed, goed, voldoende onvoldoende); - Etc. LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 36

37 Hoe een methode te kiezen 1 Welke criteria? ,25 0,10 0,15 0,40 0,10 0,04 0,05 0,06 Wat is het belang van de criteria? Hoe de criteria te combineren (beoordelingsmethode)? Hoe de criteria te scoren (scoremethode)? Simulatietoets Offertes 0,25 0,10 0,04 5 0,15 0,05 0,40 0,06 0,10 Wie wint/winnen en wat krijgen de winnaar(s)? LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 37

38 Afsluitend Is een methode richting inschrijvers goed uit te leggen (geen kort geding)? Krijgen we uiteindelijk het product / dienst die we daadwerkelijk willen hebben? Sommige methodes kunnen in relatie tot de AW2012 niet of dit is niet verstandig (aftoppen, outranking, etc.). Reken vooraf altijd met een fictief getallenvoorbeeld (in Excel)? Wat kan er gebeuren?! LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 38

39 Bedankt voor jullie aandacht Amsterdam Zwolle Den Haag Eindhoven Den Dolder LANDELIJK SEMINAR INKOOP VEILIGHEIDSREGIO S 39

Verschillende EMVI toepassingen in Negometrix (formules) Jan Siderius

Verschillende EMVI toepassingen in Negometrix (formules) Jan Siderius Verschillende EMVI toepassingen in Negometrix (formules) Jan Siderius Titel Oprichter en Directeur Negometrix Onderzoeker & Publicist EMVI formules Ervaringen uit de zaal Rondvraag Leerdoelen - Begrip

Nadere informatie

AANBESTEDINGSWET WEER OP DE SCHOP PROF. DR. JAN TELGEN FACTO CONGRES BREUKELEN, 17 NOVEMBER 2014

AANBESTEDINGSWET WEER OP DE SCHOP PROF. DR. JAN TELGEN FACTO CONGRES BREUKELEN, 17 NOVEMBER 2014 AANBESTEDINGSWET WEER OP DE SCHOP PROF. DR. JAN TELGEN FACTO CONGRES BREUKELEN, 17 NOVEMBER 2014 MIJN VOORONDERSTELLINGEN U weet wat aanbesteden is U kent globaal de huidige aanbestedingsregels U wilt

Nadere informatie

HOE KRIJG JE WAT EN WIE JE HEBBEN WILT? PROF. DR. JAN TELGEN AANBESTEDINGSINSTITUUT BOUW EN INFRA ZOETERMEER, 26 NOVEMBER 2014

HOE KRIJG JE WAT EN WIE JE HEBBEN WILT? PROF. DR. JAN TELGEN AANBESTEDINGSINSTITUUT BOUW EN INFRA ZOETERMEER, 26 NOVEMBER 2014 HOE KRIJG JE WAT EN WIE JE HEBBEN WILT? PROF. DR. JAN TELGEN AANBESTEDINGSINSTITUUT BOUW EN INFRA ZOETERMEER, 26 NOVEMBER 2014 AGENDA Nieuwe EU richtlijn: o Nieuwe gunningscriteria Spelen met de gunning:

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE WAARDE NEVI PUBLIEK PIANOO DAG, 6 JUNI 2013 PROF. DR. JAN TELGEN

MAATSCHAPPELIJKE WAARDE NEVI PUBLIEK PIANOO DAG, 6 JUNI 2013 PROF. DR. JAN TELGEN MAATSCHAPPELIJKE WAARDE NEVI PUBLIEK PIANOO DAG, 6 JUNI 2013 PROF. DR. JAN TELGEN INDELING Maatschappelijke waarde: De achtergrond Juridische interpretatie Als sociaal begrip Rekenen met waarde Maatschappelijke

Nadere informatie

De beste prijs-kwaliteit verhouding?

De beste prijs-kwaliteit verhouding? De beste prijs-kwaliteit verhouding? Prof. dr. Jan Telgen, Universiteit Twente Inkopers hebben nogal eens de neiging zich een Calimero rol aan te meten: zij zijn groot en ik ben klein. Dat gebeurt dan

Nadere informatie

EMVI Handreiking mr. T.H. Chen

EMVI Handreiking mr. T.H. Chen EMVI Handreiking mr. T.H. Chen Even voorstellen 2 Hoe verdelen we de taart? 3 4 De EMVI-Handreiking Geschreven in opdracht van PIANOo Gebaseerd op ervaring met vele aanbestedingen voor werken, diensten

Nadere informatie

Toelichting op EMVI formules. Jan Siderius

Toelichting op EMVI formules. Jan Siderius Toelichting op EMVI formules Jan Siderius Toelichting op EMVI formules EMVI of P:Q verhouding? Richtlijn overheidsopdrachten 2014/24 (vervanging 2004/18) Oude richtlijn: Keuze Laagste prijs of EMVI Nieuwe

Nadere informatie

EMVI in de nieuwe aanbestedingswet

EMVI in de nieuwe aanbestedingswet EMVI in de nieuwe aanbestedingswet Prof. dr. Jan Telgen Public Procurement Research Centre Een samenwerkingsverband van de Universiteit Utrecht en de Universiteit Twente Public Procurement Research Centre

Nadere informatie

Economische Meest Voordelige Aanbieding? Maar hoe bereken je dit? Drs. Jan H Siderius MSc, jan.siderius@negometrix.

Economische Meest Voordelige Aanbieding? Maar hoe bereken je dit? Drs. Jan H Siderius MSc, jan.siderius@negometrix. Economische Meest Voordelige Aanbieding? Maar hoe bereken je dit? Drs. Jan H Siderius MSc, jan.siderius@negometrix.com, 0653 166 921, @sideriusj BRON: BesteProduct.nl KPI s, opkes prijs BRON: BesteProduct.nl

Nadere informatie

7 Beoordeling Offertes

7 Beoordeling Offertes 7 Beoordeling Offertes 7.1 Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) Opdrachtgever heeft ervoor gekozen om bij de onderhavige aanbesteding naast het maatschappelijk verantwoord ondernemen zwaar accent

Nadere informatie

EMVI - GOW. Gunnen op waarde (GOW) betekent. Gunnen op laagste Evaluatieprijs. = inschrijfsom minus meerwaarde (P-Mw)

EMVI - GOW. Gunnen op waarde (GOW) betekent. Gunnen op laagste Evaluatieprijs. = inschrijfsom minus meerwaarde (P-Mw) EMVI - GOW Gunnen op waarde (GOW) betekent Gunnen op laagste Evaluatieprijs = inschrijfsom minus meerwaarde (P-Mw) Marktdag aanbesteden Rivierenland Maurik 2016-11-24 1 Hoe kunnen we de EMVIpraktijk verbeteren?

Nadere informatie

FACTO SUCCES MET AANBESTEDEN! PROF.DR. JAN TELGEN BREUKELEN, 20 MAART 2013

FACTO SUCCES MET AANBESTEDEN! PROF.DR. JAN TELGEN BREUKELEN, 20 MAART 2013 FACTO SUCCES MET AANBESTEDEN! PROF.DR. JAN TELGEN BREUKELEN, 20 MAART 2013 AGENDA Nieuwe aanbestedingswet EU voorstellen 10 fouten in aanbestedingen 20/3/2013 2 NIEUWE AANBESTEDINGSWET 20/3/2013 3 1. NIEUWE

Nadere informatie

5. GUNNINGSCRITERIA SCHOONMAAK Dit hoofdstuk bevat het gunningproces schoonmaak.

5. GUNNINGSCRITERIA SCHOONMAAK Dit hoofdstuk bevat het gunningproces schoonmaak. 5. GUNNINGSCRITERIA SCHOONMAAK Dit hoofdstuk bevat het gunningproces schoonmaak. 5.1 GUNNINGSCRITERIA EN WEGING Gunning vindt plaats op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Inschrijvingen

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument voor de. openbare Europese aanbesteding. Gecomprimeerde gassen. Publicatienummer: RUG

Aanbestedingsdocument voor de. openbare Europese aanbesteding. Gecomprimeerde gassen. Publicatienummer: RUG voor de openbare Europese aanbesteding Gecomprimeerde gassen Publicatienummer: RUG 5100 2991 211195 Afdeling Inkoopmanagement Rijksuniversiteit Groningen Groningen, 01-10-2014 Copyright 2013 Behoudens

Nadere informatie

Advies 222. 1. Feiten

Advies 222. 1. Feiten Advies 222 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft een opdracht met betrekking tot de inhuur van een mobiliteitsmanager gedurende 3 jaar voor 16-32 uur per week aanbesteed via de marktplaats van X. 1.2. X. is een

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER

BEOORDELINGSFORMULIER Noot: dit betreft een concept beoordelingsformulier, zodat inschrijver enig inzicht krijgt in de wijze van beoordelen die intern bij aanbestedende dienst wordt uitgevoerd. Er kunnen geen rechten ontleend

Nadere informatie

Handreiking voor inkopers

Handreiking voor inkopers Hoe pas je EMVI toe? Handreiking voor inkopers Inhoudsopgave 1 - Inleiding 2 2 - Belangrijke aspecten van het EMVI-criterium 4 3 - Van wensen naar criteria 8 4 - Hoe bepaal je wie de winnaar is? 16 5

Nadere informatie

Inschrijven op aanbestedingen

Inschrijven op aanbestedingen : Wat u moet weten, doen en niet-doen. Wie? 1 Stappen (i.h.a.): aankondiging aanbesteding vragen stellen + beantwoorden (NvI, 2.53 Aw) inleveren beoordeling inschrijving bekendmaking voornemen tot gunning

Nadere informatie

EMVI. De nieuwe wereld van aanbesteden. Objectum b.v. 1

EMVI. De nieuwe wereld van aanbesteden. Objectum b.v. 1 EMVI De nieuwe wereld van aanbesteden Objectum b.v. 1 Introductie Lex van Dop Machteld van Waveren Hogervorst Objectum verzorgt aanbestedingen vanuit haar disciplines: Plantontwikkeling I Bouwprocesmanagement

Nadere informatie

Inhoudsopgave studiemateriaal

Inhoudsopgave studiemateriaal pag.: 1 van 6 Opleiding: NEVI 2 tactisch Onderdeel: Module K22, Europees aanbesteden - gevorderd Versie: 2 Algemene inleiding Inhoudsopgave Index Deel 1 Aanbestedingsplan Sub 1.1 Ontwikkelingen Overzicht

Nadere informatie

Aanbestedingsregeling Bestuurskantoor

Aanbestedingsregeling Bestuurskantoor Aanbestedingsregeling Bestuurskantoor aangepast op 1 juni 2013 Aanbestedingsregeling 2013 1 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 A) INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID NADER OMSCHREVEN... 4 Het specificeren van werken,

Nadere informatie

Project : Renovatie gebouwen Kokmeeuw, IJsmeeuw en Stormmeeuw te Den Helder

Project : Renovatie gebouwen Kokmeeuw, IJsmeeuw en Stormmeeuw te Den Helder EMVI- Beoordeling Project : Renovatie gebouwen Kokmeeuw, IJsmeeuw en Stormmeeuw te Den Helder EMVI EMVI bepaling : prijs minus waarde -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Raamovereenkomsten voor de aanbesteding van adviesdiensten

Raamovereenkomsten voor de aanbesteding van adviesdiensten C o m m e r c I ë l e & J u ri d I sc h e a a n b e s t e d I n g s s p e c I a l I s t e n Raamovereenkomsten voor de aanbesteding van adviesdiensten Mr. J (Jochem) Berns 4 november 2008, Den Haag Wanneer

Nadere informatie

Slimmer werken met gunning op Beste Prijs-Kwaliteitsverhouding. Jos van Alphen Bijeenkomst IPG

Slimmer werken met gunning op Beste Prijs-Kwaliteitsverhouding. Jos van Alphen Bijeenkomst IPG Slimmer werken met gunning op Beste Prijs-Kwaliteitsverhouding Jos van Alphen Bijeenkomst IPG 7-12-2016 Evaluatie Aanbestedingswet Lasten Aanbestedende diensten: Goedkoper: Gebruik elektronische middelen

Nadere informatie

Appendix 4 Gunningscriteria Aanbesteding Taxidiensten. gemeente Eindhoven

Appendix 4 Gunningscriteria Aanbesteding Taxidiensten. gemeente Eindhoven Appendix 4 Gunningscriteria Aanbesteding Taxidiensten gemeente Eindhoven Economisch meest voordelige inschrijving De opdracht wordt gegund aan de Inschrijver die de Economisch Meest Voordelige Inschrijving

Nadere informatie

Beoordelen circulaire aanbesteding Douwe Jan Joustra, ICE-Amsterdam

Beoordelen circulaire aanbesteding Douwe Jan Joustra, ICE-Amsterdam Beoordelen circulaire aanbesteding Douwe Jan Joustra, ICE-Amsterdam De gemeente Apeldoorn heeft de aanbesteding van het werkprogramma De Parken (GWW) gedaan op basis van de methodiek Rapid Circular Contracting.

Nadere informatie

Overheidsinkoop als onderzoeksonderwerp. Public Procurement Research Centre

Overheidsinkoop als onderzoeksonderwerp. Public Procurement Research Centre Overheidsinkoop als onderzoeksonderwerp Public Procurement Research Centre Een samenwerkingsverband van de Universiteit Utrecht en de Universiteit Twente Prof. dr. J. Telgen Public Procurement Research

Nadere informatie

4. Gunningcriteria. Pagina 11

4. Gunningcriteria. Pagina 11 4. Gunningcriteria De opdracht wordt gegund aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving. Daarbij kunnen inschrijvers een aanbieding doen per perceel. Bij de beoordeling gelden de

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. Voorbeeldteksten t.b.v. gunningsmethodiek. EMVI-Superformule

BESCHRIJVEND DOCUMENT. Voorbeeldteksten t.b.v. gunningsmethodiek. EMVI-Superformule BESCHRIJVEND DOCUMENT Voorbeeldteksten t.b.v. gunningsmethodiek EMVI-Superformule GEEL = dient te worden aangepast aan gegevens / grafiek uit spreadsheet EMVI-Superfomule.xls Beoordeling op de gunningscriteria

Nadere informatie

EMVI Gunningscriteria BGMM Gemeente Bergen, Gennep en Mook en Middelaar-

EMVI Gunningscriteria BGMM Gemeente Bergen, Gennep en Mook en Middelaar- EMVI Gunningscriteria BGMM 2014-01 - Gemeente Bergen, Gennep en Mook en Middelaar- Kenmerk : BGMM 2014-01 Status : Definitief Uitgevoerd door : Roel Gevers Datum : 05-03-2014 Algemeen Inschrijvers krijgen

Nadere informatie

Visualisatie van effectieve prijs- /kwaliteitsverhouding!

Visualisatie van effectieve prijs- /kwaliteitsverhouding! PIANOo-congres 2017 Visualisatie van effectieve prijs- /kwaliteitsverhouding! Yolanda Kraus / Pieter van Dorth Visualisatie van effectieve prijs-/ kwaliteitsverhouding! PIANOo-congres 2017 Orpheus, Apeldoorn

Nadere informatie

Offerteaanvraag Doelgroepenvervoer 2012 ten behoeve van gemeente Heerenveen. Nota van inlichtingen 5 van 17 april 2012

Offerteaanvraag Doelgroepenvervoer 2012 ten behoeve van gemeente Heerenveen. Nota van inlichtingen 5 van 17 april 2012 Offerteaanvraag Doelgroepenvervoer 2012 ten behoeve van gemeente Heerenveen Nota van inlichtingen 5 van 17 april 2012 Vraag 1: U schrijft dat ter voorkoming van manipulatief inschrijven de berekeningsmethodiek

Nadere informatie

Aanbesteding anno 2014

Aanbesteding anno 2014 Aanbesteding anno 2014 Facts & figures over ontwikkelingen in de aanbestedingsmarkt Aanbesteding 2014 Zoetermeer, 26 november 2014 1 Inleiding Inleiding Welke veranderingen heeft de aanbestedingswet teweeggebracht?

Nadere informatie

OS/OSS in Europese aanbestedingen: leveranciersperspectief. mr drs Walter van Holst (juridisch adviseur)

OS/OSS in Europese aanbestedingen: leveranciersperspectief. mr drs Walter van Holst (juridisch adviseur) OS/OSS in Europese aanbestedingen: leveranciersperspectief mr drs Walter van Holst (juridisch adviseur) Programma Introductie Doel en achtergrond van EA regelgeving Wijzen van aanbesteden Gunning- en selectiecriteria

Nadere informatie

Masterclass Communicatie & acquisitie voor, tijdens en na een aanbesteding

Masterclass Communicatie & acquisitie voor, tijdens en na een aanbesteding Masterclass Communicatie & acquisitie voor, tijdens en na een aanbesteding Berenschot Johan Stuiver Martijn Röfekamp Hanzehogeschool Groningen Geke Werkman-Bouwkamp Marius van der Woude Gert Walhof Groningen,

Nadere informatie

Openbare aanbesteding

Openbare aanbesteding Farmanager Bejaardenzorg Openbare aanbesteding / offerte-aanvraag Prof. dr. Ghislain Houben Universiteit Hasselt Openbare aanbesteding Def : een procedure waarop de aanbestedende overheid beroep doet voor

Nadere informatie

Innovatie. Inkopen. Risico s. Niels van Ommen Projectmanager CROW Programmamanager RISNET 2010 CROW

Innovatie. Inkopen. Risico s. Niels van Ommen Projectmanager CROW Programmamanager RISNET 2010 CROW Innovatie Risico s 2010 CROW Inkopen Niels van Ommen Projectmanager CROW Programmamanager RISNET 1 Stellingen 1. Innovatie inkopen gaat prima met een reguliere, relatief eenvoudige aanbestedingsprocedure

Nadere informatie

HOE PAS JE EMVI TOE? HANDREIKING VOOR INKOPERS

HOE PAS JE EMVI TOE? HANDREIKING VOOR INKOPERS HOE PAS JE EMVI TOE? HANDREIKING VOOR INKOPERS INHOUDSOPGAVE 1 - Inleiding 2 2 - Belangrijke aspecten van het EMVI-criterium 4 3 - Van wensen naar criteria 8 4 - Hoe bepaal je wie de winnaar is? 17 5

Nadere informatie

Do s en Don ts in het aanbestedingsrecht

Do s en Don ts in het aanbestedingsrecht Do s en Don ts in het aanbestedingsrecht Naar aanleiding van recente uitspraken van rechtbanken in Nederland staan hieronder enkele Do s en Don ts uit de aanbestedingspraktijk. Daarbij moet altijd in het

Nadere informatie

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last?

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? Jo Swartenbroekx Hoofdapotheker UZ Antwerpen PUO 4 oktober 2011 Wet op de overheidsopdrachten Wet op overheidsopdrachten is meer dan Europese aanbesteding

Nadere informatie

EMVI, de nieuwe aanbestedingswet en duurzaamheid

EMVI, de nieuwe aanbestedingswet en duurzaamheid EMVI, de nieuwe aanbestedingswet en duurzaamheid Marjo Meeuwsen-Dek www.justionadvocaten.nl Middelburg Rotterdam 1. Europese richtlijnen Richtlijnen 2004/17 en 2004/18 (en 2007/66) Aanbestedende dienst

Nadere informatie

Knelpunten & perspectief voor de EMVI-praktijk. Tom van Eck & Leen Valk

Knelpunten & perspectief voor de EMVI-praktijk. Tom van Eck & Leen Valk Knelpunten & perspectief voor de EMVI-praktijk Tom van Eck & Leen Valk EIB-onderzoek EIB-onderzoek: bevindingen EIB-onderzoek: bevindingen 19% EMVI s 48% laagste prijs 47% EMVI s 76% laagste prijs 35%

Nadere informatie

E-veilen De nieuwe realiteit?

E-veilen De nieuwe realiteit? FILMPJE E-veilen De nieuwe realiteit? De voor-en nadelen 24 november 2011 Nationaal sportvelden congres Sander Akkerman Adviesburo De Meent b.v. Social media - Succes privé gebruik bedrijfsleven volgt

Nadere informatie

Knelpunten & perspectief voor de EMVI-praktijk. Tom van Eck & Leen Valk

Knelpunten & perspectief voor de EMVI-praktijk. Tom van Eck & Leen Valk Knelpunten & perspectief voor de EMVI-praktijk Tom van Eck & Leen Valk Programma 1. Presentaties EMVI in praktijk en EMVI Light 2. Workshop suggesties voor EMVI-praktijk EMVI in praktijk ? Aanleiding EIB-onderzoek

Nadere informatie

Europese aanbesteding Accountantsdiensten Gunningsbesluit (vertrouwelijk)

Europese aanbesteding Accountantsdiensten Gunningsbesluit (vertrouwelijk) Europese aanbesteding Accountantsdiensten Gunningsbesluit (vertrouwelijk) Waterschap Rijn en IJssel Waterschap Groot Salland Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Reest en Wieden Waterschap Vallei en Veluwe

Nadere informatie

Evalueren, gunnen, archiveren en exporteren. Gerrike van Ommen

Evalueren, gunnen, archiveren en exporteren. Gerrike van Ommen Evalueren, gunnen, archiveren en exporteren Gerrike van Ommen Over mij Naam: Gerrike van Ommen Functie: Accountmanager / Consultant & Sales Werkzaam bij Negometrix sinds maart 2013 Achtergrond: Social

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen Inhuur Ambulancepersoneel RAV

Nota van Inlichtingen Inhuur Ambulancepersoneel RAV Nota van Inlichtingen Inhuur Ambulancepersoneel 160168RAV Nr. Pagina Onderwerp Vraag Antwoord 1. 8 Paragraaf 1.6 U stelt: Bij nadere uitvragen is het mogelijk dat er aanvullende eisen worden gesteld of

Nadere informatie

EMVI Gunnen op waarde

EMVI Gunnen op waarde EMVI Gunnen op waarde Tjeerd Planting (CROW) Marjolein Bekkers (gemeente Woerden) 13 februari 2014 Welkom (geen presentatie maar discussie uurtje) Wat is Emvi/GOW? Emvi of Laagste prijs? Wat zijn goede/onderscheidende

Nadere informatie

De opdracht werd gepubliceerd op 27 oktober 2016 in het Bulletin der Aanbestedingen nr 275 publicatienummer

De opdracht werd gepubliceerd op 27 oktober 2016 in het Bulletin der Aanbestedingen nr 275 publicatienummer Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0448 22-12-2016 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Gunningsverslag met betrekking tot de open offerteaanvraag voor de studieopdracht voor de opmaak van outputspecificaties

Nadere informatie

Inkoop en aanbesteden is maatwerk!

Inkoop en aanbesteden is maatwerk! Checklist Dit document bevat een checklist die u helpt om op de juiste wijze invulling te geven aan de inrichting van uw aanbestedingstraject na inwerkingtreding van de Aanbestedingswet. Aan de hand van

Nadere informatie

EMVI. Stadsbeheer Den Haag. 9 juni 2015 Versie

EMVI. Stadsbeheer Den Haag. 9 juni 2015 Versie EMVI Stadsbeheer Den Haag Wat biedt EMVI? Voor opdrachtgever: Middel tot het verkrijgen van meerwaarde op contracteisen. Gunnen op beste prijs/kwaliteit-verhouding i.p.v. op laagste prijs. Voor aannemer:

Nadere informatie

Kies voor de kansen!'

Kies voor de kansen!' Workshop aanbesteden Kies voor de kansen!' Het inkopersperspectief belicht Drs. Joep Steffes Purmerend 25 september 2009 Ter introductie Drs. Joep Steffes Ondernemende MKB-er, medeoprichter en voorheen

Nadere informatie

EEN ANDERE WINNAAR BIJ EEN EMVI AANBESTEDING?

EEN ANDERE WINNAAR BIJ EEN EMVI AANBESTEDING? BACHELOR OPDRACHT EEN ANDERE WINNAAR BIJ EEN EMVI AANBESTEDING? W.B. Merckel s1010999 EXAMENCOMMISSIE Eerste begeleider: Tweede begeleider: Externe begeleider: Prof. Dr. J. Telgen Dr. Ir. F. Schotanus

Nadere informatie

Pre Bid meeting Dienstvoertuigen. 23 juni 2014

Pre Bid meeting Dienstvoertuigen. 23 juni 2014 Pre Bid meeting Dienstvoertuigen 23 juni 2014 Status presentatie Deze presentatie geeft een toelichting op de werkwijze bij de aanbesteding van dienstvoertuigen. Status hiervan is : ter info. Alle op TenderNed

Nadere informatie

Aanbesteding Inkoop Ondersteunend Systeem en Inhuursysteem Demonstratie (Demo)

Aanbesteding Inkoop Ondersteunend Systeem en Inhuursysteem Demonstratie (Demo) Aanbesteding Inkoop Ondersteunend Systeem en Inhuursysteem Demonstratie (Demo) Februari 2016 Colofon Uitgave Datum Februari 2016 Versie definitief Aanbesteding Inkoop Ondersteunend Systeem en Inhuursysteem

Nadere informatie

llllllllllllllllllllllllilllll

llllllllllllllllllllllllilllll gemeente Nieuwkoop afdeling Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving Aan de leden van de gemeenteraad nieuwkoop 1 datum 10 februari 2014 uw brief/kenmerk VERZONDEN 1 7 FEB 2014 llllllllllllllllllllllllilllll

Nadere informatie

Gemeente Brunssum. Na uw goedkeuring zal het criterium EMVI gecommuniceerd worden naar de Gegadigden bij het begin van de Dialoog.

Gemeente Brunssum. Na uw goedkeuring zal het criterium EMVI gecommuniceerd worden naar de Gegadigden bij het begin van de Dialoog. 30 november Gemeente Brunssum 2009 MEMO Gunning Aan: College van B&W en Gemeenteraad van Brunssum Van: Projectteam Urgent: Ja Gewenste actie: besluitvorming Onderwerp :Gunningscriteria Inleiding Het project

Nadere informatie

Trending topics aanbestedingsrecht

Trending topics aanbestedingsrecht Trending topics aanbestedingsrecht Regelgeving en jurisprudentie in beweging Workshop door Christa Visser Trending topics aanbestedingsrecht Regelgeving en jurisprudentie in beweging: 1. motivering van

Nadere informatie

Groslijstmethodiek. IBOR gemeente Oss. Civiel- en cultuurtechnische werken

Groslijstmethodiek. IBOR gemeente Oss. Civiel- en cultuurtechnische werken Groslijstmethodiek IBOR gemeente Oss Civiel- en cultuurtechnische werken September 2015 1 2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 GROSLIJST... 4 3 PROCEDURE... 5 3.1 TOETREDEN TOT DE GROSLIJST EN WACHTLIJST...

Nadere informatie

De Grote Overheid Inkooptest

De Grote Overheid Inkooptest Regelaar, zakelijk of schatkistbewaarder? Welke type ambtenaar ben jij als het gaat om het geven van opdrachten aan derden? De kordaat optredende regelaar met een instelling dat snelle en acceptabele resultaten

Nadere informatie

Praktijk inkopen inhuur externen

Praktijk inkopen inhuur externen Praktijk inkopen inhuur externen Copyright AdviseurMakelaar BV 2008 Monique Lippens, Gemeente Almere 1 Agenda Persoonlijk profiel Huidige situatie gemeente Almere t.a.v. inhuur externen Europees aanbesteden

Nadere informatie

Economisch Meest Voordelige Inschrijving altijd de goedkoopste?

Economisch Meest Voordelige Inschrijving altijd de goedkoopste? Economisch Meest Voordelige Inschrijving altijd de goedkoopste? VViN congres 27 september 2013 Gaby Hoof-Sattler Sr. Adviseur - TenderCoach Agenda 1. Inleiding 2. Aanbesteden in vogelvlucht 3. Toetsen

Nadere informatie

De opdracht. t: +31 (0) i: e: BTW: B01 KvK:

De opdracht. t: +31 (0) i:  e: BTW: B01 KvK: De opdracht Bij iedere organisatie of groep van samenwerkende organisaties die deelneemt aan In voor Zorg! wordt voorafgaand aan het opstellen van het plan van aanpak een scan uitgevoerd. Hieronder is

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 11 Gunning Nadere Overeenkomsten

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 11 Gunning Nadere Overeenkomsten GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 11 Gunning Nadere Overeenkomsten Inhoud 1 Inleiding 3 2 Gunningscriteria en weging 4 2.1 Score subgunningscriterium beschikbaarheid 4 2.2 Score

Nadere informatie

Bij Value Engineering wordt vaak gebruik gemaakt van Value Metrics, waarmee waarde

Bij Value Engineering wordt vaak gebruik gemaakt van Value Metrics, waarmee waarde Toepassing Value Metrics in Value Engineering (VE) studies Dew Ramadhin Bij Value Engineering wordt vaak gebruik gemaakt van Value Metrics, waarmee waarde gekwantificeerd wordt. Aan de hand van twee voorbeelden

Nadere informatie

AANBESTEDEN EN RELATIEVE BEOORDELING: EEN GOED HUWELIJK?

AANBESTEDEN EN RELATIEVE BEOORDELING: EEN GOED HUWELIJK? AANBESTEDEN EN RELATIEVE BEOORDELING: EEN GOED HUWELIJK? Een theoretische en empirische studie van veelgebruikte relatieve scoringsmethodes voor gunningscriteria voor supplier selection Bachelorthesis

Nadere informatie

Wat heeft Jan-Jaap niet verteld?

Wat heeft Jan-Jaap niet verteld? Deel 2-4 Wat heeft Jan-Jaap niet verteld? Inleiding Iedere dag nemen wij beslissingen en stellen prioriteiten. Wij verkiezen het één boven het andere. Als het regent, doe ik dan het regenpak aan of ga

Nadere informatie

Beschrijving en beoordeling subcriterium. openbare Europese aanbesteding. Chemicaliën en laboratoriumbenodigdheden. Rijksuniversiteit Groningen

Beschrijving en beoordeling subcriterium. openbare Europese aanbesteding. Chemicaliën en laboratoriumbenodigdheden. Rijksuniversiteit Groningen Beschrijving en beoordeling subcriterium openbare Europese aanbesteding Chemicaliën en laboratoriumbenodigdheden Publicatienummer Perceel 1: RUG 5100 2991 211227 Standaard laboratorium chemicaliën Publicatienummer

Nadere informatie

De noodzaak tot transparantie over de gunningscriteria en de beoordelingsmethodiek in het bestek

De noodzaak tot transparantie over de gunningscriteria en de beoordelingsmethodiek in het bestek De noodzaak tot transparantie over de gunningscriteria en de beoordelingsmethodiek in het bestek Dag van de overheidsopdrachten 11 december 2015 Johan Geerts www.overheidsopdrachtenrecht.be, Inhoud 1.

Nadere informatie

Hoe moeten staffelprijzen gewogen worden?

Hoe moeten staffelprijzen gewogen worden? Hoe moeten staffelprijzen gewogen worden? Het opvragen van prijzen in staffels komt veel voor bij aanbestedingen, met name bij raamoverkomsten, waarbij in het algemeen de afname niet vooraf bekend is en

Nadere informatie

Welkom bij de Workshop Testdagen/ verificaties. Abe Goldman

Welkom bij de Workshop Testdagen/ verificaties. Abe Goldman Welkom bij de Workshop Testdagen/ verificaties Abe Goldman De aanbestedingswet internationaal verdrag Europees recht Richtlijn 2004/17/EG Speciale sector Richtlijn 2004/18/EG Klassieke overheid Richtlijn

Nadere informatie

Algemeen Inkoopbeleid

Algemeen Inkoopbeleid Nummer 2.0 Versie 1 Datum 24-09-2014 Besluitvormingscyclus 5 Proceseigenaar EL Evaluatiemoment September 2015 Algemeen Inkoopbeleid Inkoopbeleid stichting Best Onderwijs, versie 2.0 Pagina 1 van 7 Inhoud

Nadere informatie

EUROPESE SUBSIDIE EN AANBESTEDEN. Diederik Heij

EUROPESE SUBSIDIE EN AANBESTEDEN. Diederik Heij EUROPESE SUBSIDIE EN AANBESTEDEN Diederik Heij INHOUD PRESENTATIE 1. Wat is PIANOo? 2. Wat is aanbesteden? 3. Waar moet u als subsidieaanvrager op letten bij het aanbesteden? PIANOo (opgericht n.a.v. bouwfraude)

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Utrecht Nationale identificatie: 71663234 Postadres: Stadsplateau

Nadere informatie

Innovatiegericht inkopen + EMVI

Innovatiegericht inkopen + EMVI Innovatiegericht inkopen + EMVI Bermgras Beter Benutten Henk Wijnen INNOVATIEGERICHT INKOPEN + EMVI Handreikingen Tips Inkoopproces Webinars BERMGRAS BETER BENUTTEN 2 WAAROM INNOVATIE? Bijdragen aan oplossingen

Nadere informatie

Inkopen bij de gemeente Winterswijk

Inkopen bij de gemeente Winterswijk Inkopen bij de gemeente Winterswijk door Erny Hogenkamp, inkoopcoördinator auteur: Erny Hogenkamp 1 Inkopen bij de gemeente Winterswijk Wat zijn de regels? Wat is het beleid van de Achterhoekse gemeenten?

Nadere informatie

? ? 1990 B Hergebruik C Recycling D Verbranden voor energie E Verbranden F Storten of lozen = 10% van het totaal verwerkte afval 2010 B Hergebruik C Recycling D Verbranden voor energie E Verbranden F Storten

Nadere informatie

Aanbesteden voor dummies. 24 november 2011 Seth van der Wielen Adviesburo De Meent b.v

Aanbesteden voor dummies. 24 november 2011 Seth van der Wielen Adviesburo De Meent b.v Aanbesteden voor dummies 24 november 2011 Seth van der Wielen Adviesburo De Meent b.v 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Aanbestedingsvormen 3. Contractvormen 4. Zorg voor een goede opdrachtnemer 5. Vraag

Nadere informatie

Gids Proportionaliteit

Gids Proportionaliteit Gids Proportionaliteit Hub Keulen/Ton van Geijlswijk/Marcel Stuijts Lid schrijfgroep Gids Proportionaliteit namens NEVI h.keulen@fontys.nl/t.vangeijlswijk@nevi.nl/m.stuijts@bizob.nl 6 DECEMBER 2012 Agenda

Nadere informatie

Aanbesteden-omgeving

Aanbesteden-omgeving Release juni 2014 (2.96) Aanbesteden-omgeving Op vrijdag 13 juni is release 2.96 van Aanbestedingskalender.nl geïnstalleerd. Deze release biedt aanbestedende diensten de mogelijkheid niet alleen onderhandse,

Nadere informatie

Score X = (aangeboden Vertalersaandeel Inschrijving X/hoogst aangeboden Vertalersaandeel)

Score X = (aangeboden Vertalersaandeel Inschrijving X/hoogst aangeboden Vertalersaandeel) Advies 84 1. Feiten 1.1 Beklaagde heeft een openbare nationale aanbestedingsprocedure gehouden voor een raamovereenkomst van 24 maanden voor het verlenen van vertaaldiensten onder de titel Nationale IIB

Nadere informatie

Gunningscriteria. Wietse Bouwknegt (s ) Bachelor opdracht. Het belang van gunningscriteria bij aanbesteden. Technische Bedrijfskunde

Gunningscriteria. Wietse Bouwknegt (s ) Bachelor opdracht. Het belang van gunningscriteria bij aanbesteden. Technische Bedrijfskunde 17-10-2015 Bachelor opdracht Gunningscriteria Het belang van gunningscriteria bij aanbesteden (s1227041) Technische Bedrijfskunde Examencommissie: Eerste begeleider: Prof. Dr. J. Telgen Tweede begeleider:

Nadere informatie

Aanbesteden? Samenwerken biedt kansen. donderdag 5 juni 2014 Ondernemersplein

Aanbesteden? Samenwerken biedt kansen. donderdag 5 juni 2014 Ondernemersplein Aanbesteden? Samenwerken biedt kansen donderdag 5 juni 2014 Ondernemersplein 2014 1 Agenda Voorstellen Samenwerken Verschil publieke en private klant Inkoop en aanbestedingen in vogelvlucht Het inkoop

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument voor de. openbare Europese aanbesteding. Chemicaliën en laboratoriumbenodigdheden. Publicatienummer: RUG 5110 2991 211089

Aanbestedingsdocument voor de. openbare Europese aanbesteding. Chemicaliën en laboratoriumbenodigdheden. Publicatienummer: RUG 5110 2991 211089 Aanbestedingsdocument voor de openbare Europese aanbesteding Chemicaliën en laboratoriumbenodigdheden Publicatienummer: RUG 5110 2991 211089 Afdeling Inkoopmanagement Rijksuniversiteit Groningen Groningen,

Nadere informatie

Bijlage 16 Gunningscriteria Perceel 3 Buitendienst

Bijlage 16 Gunningscriteria Perceel 3 Buitendienst Bijlage 16 Gunningscriteria Perceel 3 Buitendienst behorende bij de Europese aanbesteding inhuur uitzendkrachten Versie 1.0 Definitief 09 maart 2017 1 1. Algemeen Onderstaande vijf (5) gunningscriteria

Nadere informatie

Advies In Hoofdstuk 6. ( Selectie en gunning ) van het Aanbestedingsdocument is op p onder andere bepaald:

Advies In Hoofdstuk 6. ( Selectie en gunning ) van het Aanbestedingsdocument is op p onder andere bepaald: Advies 202 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft op 11 november 2014 een Europese openbare aanbestedingsprocedure aangekondigd met betrekking tot een raamovereenkomst voor mediaplaatsingen. 1.2. In Hoofdstuk

Nadere informatie

Vicrea Solutions bv Crotec B.V. combinatie: Grontmij/ Dezta B.V. Geachte heer, mevrouw,

Vicrea Solutions bv Crotec B.V. combinatie: Grontmij/ Dezta B.V. Geachte heer, mevrouw, Vicrea Solutions bv Crotec B.V. combinatie: Grontmij/ Dezta B.V. Ons kenmerk: 2008008096 Onderwerp: Offerteaanvraag beheersysteem digitale bestemmingsplannen Contactpersoon: P. Bakker Leek, 11 december

Nadere informatie

Marktconsultatie Circulaire Bureaustoelen Verslag 14 sept 2017

Marktconsultatie Circulaire Bureaustoelen Verslag 14 sept 2017 Marktconsultatie Circulaire Bureaustoelen Verslag 14 sept 2017 Welkom & introductie De wethouder Michiel van Liere verwelkomt de marktpartijen en bedankt hen en Rendemint voor hun komst. Circulair inkopen

Nadere informatie

Succesvol inschrijven op aanbestedingen. Bram Braat

Succesvol inschrijven op aanbestedingen. Bram Braat Succesvol inschrijven op aanbestedingen Bram Braat Inleiding 1. Beginselen in het aanbestedingsrecht a) Gelijkheids- en transparantiebeginsel; b) Proportionaliteitsbeginsel (Gids Proportionaliteit). 2.

Nadere informatie

- Bedreigd worden met het verliezen van hun werk - Moeten omscholen om aan het werk te kunnen blijven. Nota van B&W

- Bedreigd worden met het verliezen van hun werk - Moeten omscholen om aan het werk te kunnen blijven. Nota van B&W Nota van B&W Onderwerp Vaststelling programma van eisen en gunningcriteria bij de aanbesteding van re-integratie- en inburgeringsvoorzieningen Portefeuillehouder S. Bak, J.C.W. Nederstigt Coliegevergadering

Nadere informatie

Mag creatief inschrijven beloond worden? Uitblinker of uitglijer bij aanbesteding en uitvoering

Mag creatief inschrijven beloond worden? Uitblinker of uitglijer bij aanbesteding en uitvoering Mag creatief inschrijven beloond worden? Uitblinker of uitglijer bij aanbesteding en uitvoering 26 november 2015 Inspyrium te Cuijk Mr. W.M.J.M. (Wim) Heijltjes bij EMVI heeft de beoordelingscommissie

Nadere informatie

Bouwlokaal: Bouwen is vooruitzien Jan-Willem Ponjé

Bouwlokaal: Bouwen is vooruitzien Jan-Willem Ponjé Bouwlokaal: Bouwen is vooruitzien Jan-Willem Ponjé directeur Bouwbedrijf Ponjé Vestigingsplaats: Handel (gemeente Gemert-Bakel) Opgericht in: 1932 Omzet: 8,5 mln euro Medewerkers: 46 personen Activiteiten:

Nadere informatie

Addendum Social Return op Nota inkoopbeleid 2008 behorende bij raadbesluit van 18 juni 2012

Addendum Social Return op Nota inkoopbeleid 2008 behorende bij raadbesluit van 18 juni 2012 Addendum Social Return op Nota inkoopbeleid 2008 behorende bij raadbesluit van 18 juni 2012 De gemeente Cuijk hecht een grote waarde aan de sociale kant van duurzaam inkopen. Om die reden wordt hierbij

Nadere informatie

Bouwend Nederland 12 april EMVI Bijeenkomst Infrastructuur Bouwend Nederland. Ontwikkelingsrichting Ruimtelijke Uitvoering gemeente Tilburg

Bouwend Nederland 12 april EMVI Bijeenkomst Infrastructuur Bouwend Nederland. Ontwikkelingsrichting Ruimtelijke Uitvoering gemeente Tilburg EMVI EMVI Bijeenkomst Infrastructuur Bouwend Nederland Ontwikkelingsrichting Ruimtelijke Uitvoering gemeente Tilburg Kwartiermaker contractadviseur Frank van Kruijsdijk Presentatie 12 april 2016 Voorstellen

Nadere informatie

EJEA ECLI:NL:RBOVE:2016:3761 Rechtbank Overijssel Datum uitspraak Datum publicatie ZaaknummerC/08/ / KG ZA

EJEA ECLI:NL:RBOVE:2016:3761 Rechtbank Overijssel Datum uitspraak Datum publicatie ZaaknummerC/08/ / KG ZA EJEA 16136 ECLI:NL:RBOVE:2016:3761 Rechtbank Overijssel Datum uitspraak30092016 Datum publicatie 03102016 ZaaknummerC/08/188661 / KG ZA 16240 RechtsgebiedenCiviel recht Bijzondere kenmerkenkort geding

Nadere informatie

Seminar wijzigingen Aanbestedingswet 2012

Seminar wijzigingen Aanbestedingswet 2012 1 Seminar wijzigingen Aanbestedingswet 2012 Anouk Metselaar & Jeannette Vaandrager Den Haag 24 maart 2 Wijzigingen Aanbestedingswet 2012 De aanbestedingsrichtlijnen zijn in 2014 herzien: 2014/EU/23: gunning

Nadere informatie

De meerwaarde van contractmanagement

De meerwaarde van contractmanagement De meerwaarde van contractmanagement Welke kansen zijn er voor u? Wouter Schipperheijn Directeur Het NIC 1 Agenda Voorstellen Contractmanagement Het NICV model Hoe volwassen is uw contractmanagement? Kansen

Nadere informatie

JEROEN THOMASSEN BRUIL INFRA BV

JEROEN THOMASSEN BRUIL INFRA BV JEROEN THOMASSEN BRUIL INFRA BV EMVI TENZIJ.. Hoe kan een aannemer zich ECHT onderscheiden? WORSTELEN MET NIEUWE AANBESTEDINGSWET Vanaf april 2013 gunnen op EMVI..tenzij. Is het zinvol..of is het wet?

Nadere informatie

Beoordelingskader. F.O. 13 april2016

Beoordelingskader. F.O. 13 april2016 Beoordelingskader transformatieplannen NSDMH F.O. 13 april2016 Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland Doel beoordelingskader: bijdragen aan de transformatie Vanuit de gedachte dat de transitie op 1 januari

Nadere informatie

Aanbesteden. Kamer van Koophandel. Kim Schofaerts 31 mei 2013. Bijeenkomst Ondernemen in de zorg

Aanbesteden. Kamer van Koophandel. Kim Schofaerts 31 mei 2013. Bijeenkomst Ondernemen in de zorg Aanbesteden Kamer van Koophandel Kim Schofaerts 31 mei 2013 Aanbesteden 2 Inkopen/aanbesteden is een complex proces VU informatiebijeenkomst Aanbestedingswet 3 Waarom aanbesteden? Het stimuleren van vrije

Nadere informatie