NIEUWSBRIEF September 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF September 2014"

Transcriptie

1 Geachte relatie, In deze september nieuwsbrief vindt u een aantal thema s die u helpen om uw koers te bepalen of juist vast te houden. Daarbij komt er een McKinsey rapport aan bod, waarbij het Nederlandse kleinbedrijf in zwaar weer & tien maatregelen voor duurzame groei centraal staan. Het rapport beschrijft een actieplan om de structurele problemen van ondernemers van het kleinbedrijf op te lossen en kansen op groei te pakken. Met het geformuleerde Deltaplan voor het kleinbedrijf moeten de volgende ambities worden nagestreefd: a. In 2018 heeft het kleinbedrijf weer significant meer banen dan vandaag (een groei van banen per jaar) b. Met een gezonde financiële balans (solvabiliteit) c. En een groter aandeel groeiende bedrijven zodat het kleinbedrijf zijn rol weer kan innemen als een grote motor voor de Nederlandse economie. Verder laten we een interview door Mirjam Broekhoff de revue passeren, waarbij een aantal nuttige tips voor het MKB naar voren komen m.b.t. het gebruik van big data teneinde de marketing en sales aanzienlijk te verbeteren. Daarnaast gaan we ook in op het onderzoek van Zorgvisie en Philips naar het toekomstbestendig maken van de gezondheidszorg door een betere samenwerking. Bij internationale uitbreiding moeten er nogal wat obstakels worden overwonnen. Het adviesbureau Mercer heeft een wereldwijd onderzoek uitgevoerd waarbij de succesfactoren bij een overname onderzocht zijn. Tijdens, maar zeker ook na een overname of fusie zijn er succesfactoren en één belangrijke factor hierbij is Hoe houdt je greep op het informatiebeheer?. Aandeelhouders of eigenaren van bedrijven en instellingen pas op uw tellen: zorg voor goed toezicht. Bij recent onderzoek bij woningstichtingen is gebleken dat dit hard nodig is om ontsporingen te voorkomen. Ten aanzien van de arbeidsmarkt constateren we dat er weer een toenemende vraag is naar extern management en vooral naar professionals. De tip van Ricardo Semler dat personeel haar eigen salaris moet kunnen bepalen, is alom bekend, maar de andere tips zijn ook interessant om uw personeel maximaal te motiveren. Naar aanleiding van het bovenstaande, hebben we de volgende artikelen voor u op een rijtje gezet: Bedrijfsprofielen van te koop aangeboden bedrijven & gevraagde bedrijven Het kleinbedrijf Grote motor van Nederland In 7 stappen naar big data zonder big costs Zorgmanagers gaan meer taken uitbesteden Bedrijven doen overnames te vaak op goed geluk Bedrijfsinformatie: de zwakke schakel bij overnames en fusies De vijf grootste uitdagingen voor internationale uitbreiding Falende bestuurders woningcorporaties kregen alle ruimte Organisaties nog onvoldoende voorbereid op schaarste 5 tips van Ricardo Semler voor een bedrijf met gelukkig personeel Heeft u vragen over bovenstaande onderwerpen of suggesties voor onze nieuwsbrief, of wilt u zich aanmelden? Laat het ons weten via of bel naar Met vriendelijke groet, Kees Boodt 1

2 Bedrijfsprofielen van te koop aangeboden bedrijven & gevraagde bedrijven Te koop aangeboden bedrijven: Aannemingsbedrijven civiel en installatiewerk Beleggingsobject op A-locatie Diverse machinefabrieken Handelsbedrijven in gereedschappen, (gereedschaps-)machines en verhuur van machines, lasmachines en materialenhandel Handels- en servicebedrijven, gereedschapsmachines, meetinstrumenten, warmtewisselaars en mengers Installatiebedrijf industriële meet- en regelinstallaties Prefab betonwapeningsbedrijf Productie- en onderhoud procesbesturingssystemen Productiebedrijf componenten en installaties voor de basisgrondstoffen van productiebedrijven Schildersbedrijf Gezochte bedrijven: Aannemer bouw Aannemer bouw met projectenportefeuille Aannemer kleinschalige baggerwerkzaamheden Activa transactie in metaalindustrie Advies- en trainingsbureau Bedrijf in verpakkingsmachines Bedrijf in lasmachines en toebehoren Beveiligings- en bewakingsdiensten Constructiebedrijf Groeier in gezondheidszorg Handelsbedrijf E-instrumentatie & installatiebedrijf Handelsbedrijf flenzen en fittingen Handelsbedrijf hand- en elektrische gereedschappen Handelsbedrijf lasmachines en toebehoren Handelsbedrijf RVS profielen en plaatstaal Handelsbedrijf werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen Handelsvertegenwoordiging technische materialen en instrumenten t.b.v. industrie Handels- en distributiebedrijf promotie-artikelen Handels- en of productiebedrijf bedrijf food Handels- en of productiebedrijf bedrijf metalen producten Handel en/of productie waterzuiveringen Handel en/of productie-apparaten olieindustrie Handel en/of verhuurbedrijven B-2-B HVAC-installateur West- of Oost-Nederland ICT-bedrijven, zoals hardware- en automatiseringsbedrijven Ingenieursbureau bouw Ingenieursbureau machinebouw Ingenieursbureau mechatronica Ingenieursbureau systemen Installatiebedrijf beveiligingsinstallaties Installatiebedrijf duurzaam Installatiebedrijf electrotechniek Installatiebedrijf werktuigbouw Installatiebedrijf procescontrol en besturing Installatiebedrijf Oost-Nederland Installatiebedrijf regio Amsterdam Koel technisch bedrijf food Kraanbouwer Lasbedrijf Loonwerkersbedrijf met baggertechnische ervaring Logistiek dienstverlener (exceptioneel vervoer) Machinale werkplaats Naar Azië verplaatsbare productieactiviteiten of bedrijfje Olie- of gasgerelateerde bedrijven Onderhoudsbedrijven metaal/electro/bouw Onderhoudsbedrijf pompen Producent plaatwerk Producent kunststofproducten (spuitgieten) Producent metaal en kunsstoffen Productie en servicebedrijf Productiebedrijf RVS meubilair Scheepsbouw Spreaders voor containers Tandwiel(kasten) producent Toeleverancier scheepsbouw, baggerindustrie en offshore industrie Transportbedrijf (bijzonder) Uitzendbureau / detacheringsbedrijf Verfproducent Verhuisbedrijf Verhuurbedrijf aannemersmaterieel Verkoop, verhuur, service vorkheftrucks Waterbehandelingsbedrijf Werving & Selectie en detachering techniek Zakelijke dienstverlener bouwkosten beheersing. Op onze website vindt u gedetailleerde bedrijfsprofielen van zowel te koop aangeboden als gevraagde bedrijven. 2

3 Het kleinbedrijf Grote motor van Nederland Het kleinbedrijf (de K van het MKB) levert - met traditioneel bijna een derde van de bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid - een belangrijke bijdrage aan de private sector van de Nederlandse economie. In de afgelopen paar jaar is het kleinbedrijf echter in zwaar weer beland: er gingen maar liefst banen verloren, de bijdrage aan de bruto toegevoegde waarde daalde (met gemiddeld 1,4% per jaar in 2007 t/m 2013, en tussen 2006 t/m 2008 en 2009 t/m 2011 daalden de gemiddelde winst en omzet met 31% respectievelijk 12% terwijl het aantal faillissementen steeg met 67%. Bovendien telde Nederland in de afgelopen jaren veel minder groeiende kleinbedrijven dan vele andere Europese landen. Voor de verslechterde positie van het Nederlandse kleinbedrijf kunnen vijf oorzaken worden genoemd, die elkaar in meer of mindere mate versterken: Kleine bedrijven zijn vaak bovengemiddeld conjunctuurgevoelig: de economische crisis heeft het kleinbedrijf relatief hard geraakt Belangrijke sectoren van het kleinbedrijf worden geconfronteerd met structurele veranderingen waar menig kleine ondernemer niet (of niet goed) op weet te reageren Ondernemers in het kleinbedrijf kunnen momenteel zeer moeilijk aan extra kapitaal komen (zowel eigen als vreemd vermogen) Bij kleine bedrijven die groeien, beschikken de ondernemer en de medewerkers niet altijd over de benodigde vaardigheden om zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden en nieuwe uitdagingen die deze groei met zich meebrengt Een aantal (wettelijke) regelingen en verplichtingen is relatief onvoordelig voor het kleinbedrijf. Met de aantrekkende conjunctuur in Europa en Nederland krijgt het Nederlandse kleinbedrijf voor het eerst in jaren weer de wind in de rug en zou het, in het beste geval, een stuwende kracht kunnen worden voor verder economisch herstel. Als gevolg van een aantal structurele problemen is het echter onwaarschijnlijk dat het verzwakte kleinbedrijf de ontluikende conjuncturele kansen volledig zal kunnen benutten. Daarom wordt in dit rapport een Deltaplan geschetst: 10 suggesties voor concrete maatregelen (verspreid over 5 verschillende oplossingsrichtingen) waarmee het kleinbedrijf weer moet kunnen gaan groeien. Bij de uitvoering van dit plan zullen veel verschillende partijen moeten samenwerken. Bovendien wordt, bij voorkeur, zoveel aangesloten op bestaande initiatieven en gebruik gemaakt van pilots die later kunnen worden opgeschaald. Oplossingsrichting 1 Betere kwantitatieve informatie over het kleinbedrijf 1. Breid de (voor de aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting gehanteerde) norm Standard Business Reporting (SBR) uit tot een bredere data standard voor het MKB, met meer data die relevant zijn voor de beoordeling van de kredietwaardigheid van een onderneming, zoals kredietgegevens. 2. Vergroot de beschikbaarheid en het gebruik van laag geprijsde, goede risicobeoordelingen voor het kleinbedrijf. 3. Ontwikkel een uitgebreide, betrouwbare feitenbasis over de huidige staat en ontwikkeling van het kleinbedrijf, in aanvulling op bestaand onderzoek. Oplossingsrichting 2 Grotere beschikbaarheid vreemd vermogen voor het kleinbedrijf 1. Vergroot het aantal aanbieders van vreemd vermogen aan het kleinbedrijf, zowel banken als alternatieve kredietverstrekkers (bijvoorbeeld online marktplaatsen ). 2. Zorg ervoor dat financieringsinstrumenten van de overheid beter worden benut. Oplossingsrichting 3 Grotere beschikbaarheid eigen vermogen voor het kleinbedrijf 1. Organiseer een pilot voor een fonds voor achtergestelde leningen om de behoefte aan en mogelijkheden van een dergelijk instrument (naast of ten behoeve van huidige initiatieven) te verkennen. 2. Stimuleer geldschieters resp. ondernemers fiscaal om eigen vermogen te verschaffen resp. aan te houden. 3

4 Oplossingsrichting 4 Uitbreiding ondernemersvaardigheden 1. Verbeter het aanbod van ontwikkelingsmogelijkheden in groeivaardigheden voor ondernemers. 2. Breng de vraag naar en het (grote, gefragmenteerde) aanbod van ontwikkelingsmogelijkheden voor ondernemers bij elkaar door middel van een coördinerend online platform. Oplossingsrichting 5 Overig 1. Onderzoek de mogelijkheden om regelingen aan te passen die het kleinbedrijf onevenredig belemmeren om te groeien. De eerste stappen om deze maatregelen in praktijk te brengen zouden snel moeten worden genomen: de overheid kan diverse benodigde beslissingen nemen en er kunnen werkgroepen worden ingesteld om daar waar nodig maatregelen verder uit te werken. Om te zorgen voor het benodigde gevoel van gezamenlijk beleefde urgentie zouden partijen de ambitieuze doelstelling kunnen formuleren dat het kleinbedrijf er tegen 2018 weer even sterk voorstaat als voor de crisis. Jaarlijks zouden zowel de stand van zaken van het gehele kleinbedrijf als de uitvoering van de maatregelen moeten worden geëvalueerd om maatregelen, daar waar nodig, tijdig te kunnen bijsturen. Bron: McKinsey & Company Nederland, Het kleinbedrijf: Grote motor van Nederland In 7 stappen naar big data zonder big costs Of je het nu leuk vindt of niet: big data zijn hier en ze nemen elke minuut toe. Mensen genereren steeds meer informatie over zichzelf, hun wensen en gedragingen online. De opslagcapaciteit neemt even snel toe en wordt elke dag goedkoper. De informatie is steeds vaker real time. Multinationals experimenteren en verdienen er geld me. Wat kunnen gewone - kleinere - bedrijven met big data? Gratis informatie verzamelen Luke Liplijn was student Bouwkunde toen hij bedacht dat er een hoop interessante informatie te vinden was op het internet. Al gauw vond hij ook gratis informatie bij de overheid. Hij begon met het analyseren van de gegevens op huizensites, zoals Funda.nl, de website waar Nederlandse makelaars haar huizenaanbod presenteert, en verzamelde deze gegevens in databestanden. Met zijn gegevensbestanden kon Luke bijvoorbeeld een lijst leveren van adressen met nieuwe bewoners. Luke Liplijn zocht vervolgens naar klanten die bereid zijn om te betalen voor zulke informatie. Bijvoorbeeld: een keukenspecialist die al gauw merkte dat het sturen van een catalogus aan adressen van nieuwkomers een veel hogere ROI oplevert dan een mailing op alleen maar postcode. Zo bouwde hij in enkele jaren een bedrijf op waar tien mensen in binnen- en buitenland gegevens verzamelden, opschoonden en verkochten. Hij werkte voor hele grote klanten, maar ook voor het MKB. Inmiddels heeft Luke zijn bedrijf verkocht. Hij wil ons graag vertellen wat juist gewone bedrijven met big data kunnen doen. Verdiep je in het dagelijks leven van je klant, met deze 3 tips van Luke Liplijn Luke Liplijn: Veel mensen denken dat je met big data snel en gemakkelijk meer omzet genereert. Een bedrijf pakt zijn eigen Content Management System, daar loop je een massa gegevens bij in, en voilà, de omzet gaat omhoog. Natuurlijk kunnen grote en vergaand gedigitaliseerde bedrijven zoals Bol.com en Spotify zo werken. Zij verrijken data om persoonlijke aanbiedingen te doen, service te verlenen en meer klanten beter te bereiken. Maar het is niet de kip met de gouden eieren. big data zijn ook Big Costs: het gaat om grote volumes, veel opslagruimte, veel ICT met een matige ROI. Om concurrentievoordelen te verkrijgen is het veel belangrijker dat je als bedrijf alert bent op de mogelijkheden en daar creatief gebruik van maakt. 4

5 Tip 1: Wat vind je op internet over jouw business? Neem eens een uur om na te denken over de vraag wat er allemaal op internet staat dat interessant is voor jouw business. Niet alleen op social media, ook bij gemeenten en andere bedrijven kun je informatie vinden. Tip 2: Welk proces doorgaat je klant om jouw product te kopen? Benoem wie voor jou de ideale klant is en zet op rij op welke momenten die klant de wens ontwikkelt om jouw product te kopen. Wat gebeurt er in het leven van die klant? Wisselt hij van baan, komen er kinderen, heeft hij last van zere voeten of ontvangt hij een erfenis? Breng alle fases, beslismomenten, informatievragen, contactmomenten met je product in kaart. Tip 3: Welk proces doorgaat je klant om jouw product níet te kopen? Kijk ook waarom mensen niet, of niet altijd, bij jou kopen: daar kun je veel van leren. Een eenvoudig maar mooi voorbeeld komt van een bedrijf dat liften levert en onderhoudt. Zij inventariseerden op Twitter welke mensen klaagden over het feit dat de lift kapot is. Zo genereren ze leads: als de lift steeds stuk gaat, dan kom je een stuk warmer binnen dan als je zomaar belt. Eigenlijk is het heel simpel: denk na over de werkelijke behoeften van je klanten en zet die om in één op één communicatie, besluit Luke. Leg verbanden tussen verschillende bronnen van informatie Kenmerkend van het liftenvoorbeeld van Luke is dat mensen online informatie delen waar op dat moment niet speciaal iemand naar op zoek is. Dit is een typisch kenmerk van big data : je hartslagmeter-app. rapporteert over de vraag of jij je inspant, de stappenteller vertelt of je veel zolen verslijt, op Facebook registreer je je festivalbezoek en op LinkedIn laat je weten of je een ZZP-er bent. Bekijk met de juiste vragen de gegevens op internet Het lastige is dat al die gegevens op internet ongestructureerd zijn: ze staan niet in bestanden waar ze gekoppeld kunnen worden. In Nederland is het om privacy redenen niet toegestaan om dit soort informatie in te lezen en te verkopen. Daarom moeten bedrijven die concurrentievoordeel willen creëren, het creatief aanpakken: slimme vragen stellen, die ze zelf kunnen beantwoorden. Zeven slimme vragen: 1. Welk verschil geloofde die ondernemer dat hij of zij kon maken met het product of de dienst waarmee het bedrijf werd opgestart? 2. Wat is de onderliggende drijfveer geweest bij elke nieuwe dienst of elk nieuw product dat het bedrijf sindsdien heeft ontwikkeld? 3. Waarom willen mensen voor het bedrijf werken? 4. Wat vinden zij van het product of de dienst? 5. Wat is voor hen de meerwaarde die wordt gecreëerd? 6. En hoe denken klanten over deze vragen? 7. Wat verwachten die klanten van je en waarom? Vind de beste bron voor jouw bedrijf Een fabrikant van kleine kantoorprinters zal bijvoorbeeld graag willen beschikken over een bestand van ZZP-ers met kantoorwerk. Een bestand dat gebaseerd is op LinkedIn is vaak actueler dan gegevens uit een databestand van bijvoorbeeld de KvK: er zijn geen lege BV s en vaak houden ZZP-ers hun account goed bij. Al zijn ook deze big data niet perfect: mensen stoppen, gaan in loondienst, vergeten hun account of maken een spookaccount aan. Ontwikkel van daaruit informatie over je relaties Wat in Nederland wel mag, is het leggen van verbanden op basis van big data. Dan krijg je informatie over relaties in je bestand. Mark Dijksman, big data -adviseur bij onder andere gemeenten, vertelde mij dat het bijvoorbeeld bij fraudebestrijding heel interessant kan zijn om risicogroepen te selecteren, uit analyse van bijvoorbeeld gemeentearchieven. Als blijkt dat er in een bepaalde wijk, bepaalde leeftijdsgroep of beroep meer gefraudeerd wordt, dan zal controle meer opleveren. 5

6 Vind verbanden in je eigen klantenbestand, met de 7 stappen van Mark Dijksman Volgens zowel Luke als Mark moet je als bedrijf beschikken over een eigen database. Dat mag heel simpel zijn, in Excel, maar de database moet wel redelijk actueel en betrouwbaar zijn. Stap 1: Verzamel alle klantgegevens Een eenvoudige manier om je eigen database te verrijken is het werken met batches, vertelt Mark Dijksman. Je exporteert je klantgegevens uit bijvoorbeeld het CMS naar Excel. Dat is copy en paste. Stap 2: Analyseer de geaggregeerde gegevens Iemand met gevoel voor statistiek of jijzelf kan de gegevens analyseren en op zoek gaan naar verbanden. Welke klanten kopen bepaalde producten, wat zijn de eigenschappen van die klanten? Stap 3: Koppel bedrijfsinformatie aan je klantenbestand Het kan interessant zijn om andere informatie uit je organisatie in dit bestand te koppelen, denk bijvoorbeeld aan werkbriefjes, telefonische klachten, aantal orders, omvang van de order, ontwikkeling van het orderbedrag enzovoorts. Dat hoeft je niet veel te kosten: zoek een stagiair statistiek en zet die een maand aan het werk. Natuurlijk moet je begeleiden, maar verder ben je voor een paar honderd euro klaar. Stap 4: Stap naar buiten en start met monitoren Daarna richt je de blik naar buiten: big data zijn eigenlijk alle gegevens die op internet staan. Een bedrijf doet er daarom goed aan om iemand te laten monitoren wat mensen op Twitter zeggen over het product, het bedrijf, het merk en andere interessante ingangen. Geef deze persoon de ruimte om te experimenteren, interessante uitspraken op te zoeken, of uitspraken te tellen. Natuurlijk moet ook iemand de bedrijfsnaam, producten enzovoorts Googlen en zoeken op YouTube. Stap 5: Kies een open benadering Vraag je medewerkers welke databases hen interessant lijken, omdat er informatie kan liggen. En, meer algemeen, stel je open op. Stap 6: Vind relevante zoekwoorden voor jouw branche met Google Trends Een heel aardige tool om meer begrip te krijgen van big data is Google Trends. Het werkt heel simpel: inloggen en beginnen. Stel jezelf de vraag welke zoekwoorden voor jouw branche van belang zijn en ga na hoe ze zich ontwikkelen. Bij een uitzendbureau dat zwaar inzette op big data, zagen we bijvoorbeeld dat het aantal ziekmeldingen omhoog gaat bij het mooi weer. Iedereen verwachtte echter dat mensen juist thuis blijven bij slecht weer. Eenvoudig, maar heel verrassend. Stap 7: Begin met Google Analytics Ondernemers die van de informatie op internet willen profiteren benutten vaak te weinig van de informatie die ze binnen krijgen op hun website. Beginnen met Google Analytics vraagt niet meer dan een Google account en het plaatsen van de door Google verstrekte code op je website. Soms is er iemand die je wegwijs kan maken maar zo niet, dan zijn er simpele instructiefilmpjes te vinden op Youtube. In een groeiend data-universum is het essentieel om te weten hoe klanten je website vinden en welk zoekgedrag ze vertonen, benadrukt Mark. Het is overigens niet meteen nodig om een bedrijf voor zoekmachine optimalisatie in te huren, Google geeft zelf ook uitleg over de basisregels. Do s en Don ts voor big data zonder big costs Tot slot geeft Luke me een aantal handige do s en dont s. Doe er je voordeel mee! Do s: 1. Begin met een klein project. Ook dit kan zorgen voor een hogere ROI en een positieve business case. De risico s en de investering zijn veel lager. 2. Brainstorm met een multidisciplinair team. big data is niet alleen een onderwerp voor ICT, maar ook voor marketing, verkoop en productie. 3. Zorg voor een visie en een strategie die de data ontginning in je organisatie ondersteunt. 4. Hecht veel waarde aan privacy en ethiek. Niet alleen voor de bühne, maar ook omdat je klanten er op rekenen. 6

7 Don ts: 1. Verzamel niet zomaar data. Data moet ondersteunend zijn aan het bedrijfsdoel. 2. Probeer geen best practices van concurrenten over te nemen: hun business model is waarschijnlijk anders. 3. Accepteer in je bedrijf geen eilandjes die hun eigen rapportages ontwikkelen. 4. Stuur het benutten van data-value centraal aan. Dit werkt alleen als je het afdeling overstijgend aanstuurt. Bron: Frankwatching, Mirjam Broekhoff Zorgmanagers gaan meer taken uitbesteden Volgens een onderzoek van Zorgvisie verwacht ruim de helft van de zorgmanagers dat ze de komende jaren meer taken zullen uitbesteden. Ook gaf het merendeel te kennen lagere financiële resultaten te verwachten dan vorig jaar. Om hun organisatie financieel sterker te maken zetten de zorgmanagers vooral in op het terugdringen van de operationele kosten, het doelmatiger en efficiënter maken van de zorgverlening en innovatie. Samenwerking Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door Philips. Doel van de twee partijen was om een beeld te krijgen van wat leeft bij zorgmanagers in Nederland en hoe een nauwere samenwerking tussen partijen binnen en buiten de zorg kan bijdragen aan het toekomstbestendig maken van de gezondheidszorg. Toekomst Op dit moment maakt 54% van de zorginstellingen gebruik van outsourcing. Een ruime meerderheid van de respondenten (61%) is van mening dat andere organisaties bepaalde diensten binnen hun zorginstelling kwalitatief beter kunnen uitvoeren. De belangrijkste redenen om op zoek te gaan naar een partner buiten de organisatie zijn: het bestendig maken van de organisatie voor de toekomst (31%), de concentratie op kernactiviteiten, namelijk zorg verlenen (28%) en de creatie van een netwerk van flexibele ondersteuning voor de eigen organisatie (19%). Bovenaan de lijst van uit te besteden taken staan onderdelen van de afdeling ICT, het onderhoud van medische apparatuur, activiteiten van de personeelsafdeling en het facilitaire bedrijf. Uitdagingen Zorgmanagers maken zich zorgen over de financiële huishouding van hun ziekenhuis. Uitdagingen die voortkomen uit de regioplannen van de zorgverzekeraars (21%), gevolgd door de toenemende regeldruk en de bezuinigingen in de eigen organisatie (beide 16%) zijn hier debet aan. Het terugdringen van de operationele kosten (18%), doelmatiger en efficiënter maken van de zorgverlening (18%) en innovatie (14%) worden gezien als de belangrijkste instrumenten om hun organisatie financieel sterker te maken. Onderscheidend Vrijwel alle ondervraagden (95%) vinden het belangrijk om onderscheidend te zijn ten opzichte van andere zorginstellingen. Het meest wordt dit gerealiseerd door de verhoging van het serviceniveau (35%) en de verbetering van de resultaten van de zorg (24%). Investeren Bijna 70% van de respondenten maakt zich wel eens zorgen over de hoogte van de financiële middelen om te kunnen (blijven) investeren in technologische innovatie. Toch gaat bijna de helft ervan uit dat de komende drie jaar evenveel wordt geïnvesteerd in technologische innovatie (46%). Commentaar Opvallend in het onderzoek is de nadruk op de technische innovatie en de daarmee samenhangende financiële middelen. Ook springt de behoefte er uit om de zorgverlening nog doelmatiger en efficiënter te maken, terwijl voor veel ouderen de ondergrens daarvan al lang bereikt is. Door de doelmatige zorgaanpak is er steeds minder ruimte voor tijd aan het bed. Toch is het niet overal zo. 7

8 Onlangs hebben Ziekenhuis Bernhoven in Uden en GGZ Oost Brabant t Warant in Helmond een prijs gehad voor hun gastvrijheid. Daarnaast werd Willy Spaan, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, verkozen tot Zorgmanager van het jaar Hopelijk kijken de zorgmanagers goed naar deze instellingen. Bron: Ouderenjournaal Noord Brabant Philips, 23 juni 2014 Bedrijven doen overnames te vaak op goed geluk Een derde van de ondernemingen meet achteraf niet of een overname het gehoopte resultaat heeft opgeleverd. Hoewel bedrijven zelf zeggen goed voorbereid aan een overnametraject te beginnen, lijkt het er in de praktijk heel anders aan toe te gaan. Een derde van de ondernemingen meet achteraf niet of een overname het gehoopte resultaat heeft opgeleverd. De helft kijkt bij een volgende overname niet terug op ervaringen uit het verleden. Dat blijkt uit een onderzoek van adviesbureau Mercer bij 70 multinationals, samen goed voor enkele miljoenen werknemers. Succesfactoren De onderzoekers interviewden senior HR-professionals en fusie- en overname-experts op verschillende niveaus, en brachten in kaart welke factoren bepalend zijn voor succesvolle overnames. Daaruit blijkt dat een gedegen acquisitieplan en een grondige evaluatie, vooral dan met het oog op meer efficiëntie bij een eventuele volgende overname, de twee belangrijkste succesfactoren zijn. Het onderzoek waarin Mercer heeft geanalyseerd hoe multinationals omgaan met overnames kreeg als naam The Well-Prepared Dealmaker. Bron: Smartbiz, William Visterin Bedrijfsinformatie: de zwakke schakel bij overnames en fusies Meer dan een derde van alle kantoormedewerkers in Europa krijgt of heeft te maken met een overname of een fusie, blijkt uit onderzoek. En met economisch herstel in het vooruitzicht zal het aantal fusies en overnames dit jaar flink toenemen, is de verwachting. De zwakke schakel in het slagen van overname of fusie is echter de bedrijfsinformatie. Hoe houd je in een proces van fusie of overname greep op je informatiebeheerders? Bij overnames redeneren medewerkers met een informatiebeheertaak vanuit het hemd dat nader is dan de rok. Zij maken zich in de eerste plaats zorgen over hun eigen baan. Pas daarna vragen zij zich af hoe het moet met de klant- en bedrijfsgegevens die aan hen zijn toevertrouwd. De moedeloosheid onder informatiebeheerders van een overgenomen bedrijf, wint het van hun verantwoordelijkheid om bedrijfsgegevens samen te voegen, over te dragen en te schonen, blijkt uit het onderzoek. Zo meent een derde van de medewerkers van overgenomen bedrijven dat er geen aanpak bestaat voor controle op en bescherming van gegevens. Ruim veertig procent stelt dat er geen procedure is om papieren dossiers in de digitale systemen van de nieuw ontstane organisatie op te nemen. Nog eens een derde zegt dat dit ook geldt voor de opslag van fysieke documenten. De informatierisico s zijn duidelijk. Geïntegreerde en betrouwbare informatie is van essentieel belang voor een succesvolle bedrijfsvoering, voor de kwaliteit van de klantenservice en de bedrijfsreputatie. Onbeheerde en rondzwervende gegevens in een organisatie maakt kwetsbaar, wat kan leiden tot verlies, uitval van of inbreuk op gegevens. 8

9 Fusies of overnames, een verschil in mentaliteit Bij fusies is het plaatje een stuk zonniger. Dat kan ermee te maken hebben dat medewerkers van beide samen te voegen organisaties zich gelijkwaardiger voelen. Uit ons onderzoek blijkt dat medewerkers van alle betrokken organisaties zich in fusieprocessen even gedreven inzetten voor het informatiebeheer. Bijna driekwart van hen (71 procent) zegt zich daarin goed gesteund te voelen door directierichtlijnen. Naar sector uitgesplitst lijkt de Europese maaksector gevoeliger voor overnames, terwijl fusies het meest voorkomen in de financiële dienstverlening en verzekeringssector. Dat is in het onderzoek terug te zien in de manier waarop naar informatiebeheer wordt gekeken. Medewerkers uit de financiële dienstverlening en verzekeringssector tonen zich het meest betrokken bij het integreren van informatie van betrokken fusiepartners. Zij dragen zorg over het samenvoegen van de verschillende informatiebestanden met klantgegevens, en over de beschikbaarheid van voldoende opslagruimte. Daarbij voelen de medewerkers in deze sectoren zich het meest gesteund en geïnformeerd, in zowel het integratie- en waarborgingproces van documenten, als de wijze waarop papieren documenten worden ingevoegd en opgeslagen. Bij bedrijven in de maakindustrie is dit anders. Medewerkers van deze bedrijven maken zich het meeste zorgen over de mogelijke verandering in het omgaan met bedrijfsinformatie. Daarnaast voelen zij zich het meest in de steek gelaten door de bedrijfsleiding en de communicatie. Attitude heeft invloed op effectief informatiebeleid Desondanks blijkt dat alle medewerkers zich in meer of mindere mate verzoenen met het idee van een overname of een fusie. Een op de drie geeft toe de aanvankelijke terughoudendheid laten varen en zich voegen naar de nieuwe situatie. Gemiddeld verzet slechts één op de tien zich zo lang mogelijk tegen de veranderingen. Wel blijkt dat de attitude van medewerkers invloed heeft op hun verantwoordelijkheid voor informatiebeleid. En dat onvrede hierover onder medewerkers kan worden weggenomen met een effectief informatiebeheerbeleid en heldere communicatie. Informatie is een essentieel en waardevol bedrijfsmiddel en moet topprioriteit krijgen, gezien de potentiële waarde van informatie en de wens van fusiepartners om kostenstructuren te rationaliseren. Dat kan heel praktisch, zodat een nieuwe organisatie optimaal profiteert van de aanwezige informatiemanagementsystemen. Zo kan voor de papieren documenten een beleid aangewend worden waarbij een deel van de informatie veilig, buiten de kantoormuren, gearchiveerd wordt, waarbij actieve, vaak gebruikte documenten gedigitaliseerd worden zodat ze makkelijk beschikbaar zijn, voor bijvoorbeeld de nieuwe CRM-database. Op deze manier kunnen organisaties die ontstaan uit overnames of fusies veranderingen consistent doorvoeren, informatierisico s verkleinen en de toegang tot informatie verbeteren. Juist in tijden van verandering is een effectief informatiebeheerbeleid bovendien gebaat bij sterke communicatie en betrokken medewerkers. Wat het onderzoek bevestigt, is dat veel medewerkers die verantwoordelijk zijn voor bedrijfsinformatie zich onveilig en in de steek gelaten voelen bij een fusie- of overnameproces. Duidelijke communicatie zal deze medewerkers helpen te begrijpen wat er gebeurt en hoe zij een bijdrage kunnen leveren. Zo beschermt een bedrijf, gefuseerd of samengesteld, zijn meest waardevolle bezit, namelijk zijn bedrijfsinformatie. Bron: Jeroen Strik, Iron Montain Benelux De vijf grootste uitdagingen voor internationale uitbreiding Nieuw wereldwijd onderzoek toont de vijf belangrijkste uitdagingen voor Nederlandse bedrijven die willen uitbreiden naar het buitenland. Uit het onderzoek dat uitgevoerd is in opdracht van Regus, aanbieder van flexibele werkplekken, blijkt dat het werven van goed personeel voor 62 procent van de bedrijven de grootste uitdaging is. 9

10 Ook het gebrek aan lokale kennis en contacten (51 procent) en marktinformatie (49 procent) wordt gezien als een obstakel. Voor 43 procent van de ondervraagden is ook toegang tot flexibele kantoorruimte een uitdaging evenals het opzetten van IT en services (40 procent). Tijdens het onderzoek werd de mening van meer dan senior executives en bedrijfseigenaren in 95 landen gevraagd. Het onderzoek laat zien dat, hoewel regeringen proberen de exportresultaten van hun economieën te verbeteren, er belangrijke obstakels moeten worden overwonnen door bedrijven die willen uitbreiden naar internationale markten. Ondanks deze belemmeringen is in totaal 17 procent van de bedrijven wereldwijd momenteel internationaal aan het uitbreiden. Bron: Regus Nieuws, 26 juni 2014 Falende bestuurders woningcorporaties kregen alle ruimte Bestuurders van woningcorporaties hebben jarenlang te veel ruimte gekregen van de politiek en toezichthouders. Dat bevorderde de grootheidswaanzin van bestuurders, met allerlei incidenten tot gevolg. Dat blijkt uit onderzoek van bestuurskundigen van de TU Delft, GenP Governance en de Vrije Universiteit Amsterdam. Vanuit de organisaties kwam geen afdoende correctie en de toezichthouders bogen in de meeste gevallen mee. Gemeentepolitici traden niet op vanwege hun belangen bij de omvangrijke investeringen van de corporaties. Onderzoekers Zij analyseerden zes gevallen van falend leiderschap bij woningcorporaties. Volgens hen is het falen niet alleen te verklaren vanuit de persoonlijke autoritaire leiderschapsstijl van de bestuurders. Personen in de omgeving van de bestuurders keken toe en lieten het gebeuren. 'Vanuit de organisaties kwam geen afdoende correctie en de toezichthouders bogen in de meeste gevallen mee. Gemeentepolitici traden niet op vanwege hun belangen bij de omvangrijke investeringen van de corporaties', schrijven de onderzoekers. Daarmee doelen zij overigens niet op persoonlijk gewin, maar om het belang van de investeringen voor de ontwikkeling van de gemeenten. Autonome positie Aan het falend leiderschap van bestuurders ging vaak een lange periode vooraf. 'De bestuurders verkregen langzaam maar zeker een autonome positie, waarbij gedurfde prestaties tot veel steun binnen en buiten de corporatie leidden en tegelijkertijd het gevoel versterkten 'onaantastbaar' te zijn. Deze overmoed werd niet getemperd en het falen werd niet opgemerkt. Zo konden de bestuurders een traject van lef en lof naar schade en schande doormaken.' De uitkomsten van het onderzoek van de bestuurskundigen lopen vooruit op de conclusies van de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar woningcorporaties. Deze commissie presenteert op 30 oktober haar eindrapport. Bron: ANP bewerkt door redactie Volkskrant Organisaties nog onvoldoende voorbereid op schaarste Kanteling in de markt voor externe managers en professionals: stijging van het aantal opdrachten. De arbeidsmarkt voor externe managers en professionals trekt aan. Het aantal interim managers in opdracht stijgt, de verwachtingen over de vraag naar interim management zijn positief, met name waar het gaat om de vraag naar project- en programmamanagers. Een en ander blijkt uit de elfde editie van de Interim Index van Schaekel & Partners en Nyenrode 10

11 Business Universiteit. 54 procent van de respondenten geeft aan dat de vraag naar deze groep gaat toenemen. In het onderzoek geven 484 interim managers actief op management- en directieniveauhun visie op hoe de markt zich in de tweede helft van 2014 ontwikkelt. Zij zijn gemiddeld tien jaar werkzaam als zelfstandig ondernemer. Daarnaast is ook de andere kant van de tafel onderzocht (opdrachtgeverszijde). 212 managers en directeuren is gevraagd naar hun verwachtingen over het aanbod van managementfuncties in de organisatie waarin zij actief zijn. Schaarste Het aantal vacante posities zal toenemen is de verwachting van een deel van de responsgroep. De belangrijkste reden die is genoemd voor het ontstaan van vacante posities is vervanging. Uit het onderzoek blijkt verder dat het gemiddeld 12 weken duurt voordat een gezochte manager uiteindelijk een arbeidsovereenkomst aanvaardt. "Wij verwachten dat deze termijn zal oplopen," aldus Marleijn de Groot, partner bij Schaekel & Partners, "zeker gezien de relatieve schaarste die aan het ontstaan is." "Bedrijven en organisaties leven nog in de veronderstelling dat zij kandidaten voor het uitkiezen hebben. Voor bepaalde functies echter binnen de gewilde leeftijd (35-44 jaar) is dat beeld misplaatst en zal de kandidaat verleid moeten worden," aldus Piet Hein de Sonnaville, partner bij Schaekel & Partners. Gewilde managers 65 procent van de respondenten is ten tijde van het onderzoek actief in een opdracht. Dit is 4 procent meer dan een jaar geleden. De leeftijdscategorie jaar scoort het hoogst: 89 procent van hen geeft aan in opdracht te zijn. "De stijging die wij nu zien is zeer opmerkelijk", aldus Piet Hein de Sonnaville. "Met name in deze leeftijdscategorie zien wij een sterke omslag in de markt, die in relatief korte tijd heeft plaatsgevonden, maar nog niet breed wordt ervaren. Vooral jonge managers met specifieke know how zijn weer gewild. Wij zien dat nogal wat organisaties nog niet slagvaardig genoeg handelen om hen binnen te krijgen." Uurtarieven De stijging van de vraag betekent nog niet dat het uurtarief zal oplopen op korte termijn, integendeel, het afgelopen halfjaar liet zelfs een kleine teruggang van de tarieven zien. Wel worden tijdelijke opdrachten langer, ook deze editie van het onderzoek toont dit weer aan. "Wij zien nu al dat de markt van vast en tijdelijk in elkaar overvloeit. Soms hebben mensen een arbeidsovereenkomst, soms is sprake van een tijdelijk contract", aldus De Sonnaville. Daarnaast is een nieuw type werknemer aan het ontstaan de hybride. "Zij hebben naast hun baan een tijdelijke betaalde opdracht (of omgekeerd)," aldus Marleijn de Groot. Bron: Managersonline.nl 5 tips van Ricardo Semler voor een bedrijf met gelukkig personeel Braziliaan Ricardo Semler nam meer dan 30 jaar geleden de machinefabriek Semco over van zijn vader. Hij pakte de bedrijfsvoering vanaf dag één anders aan. Medewerkers kregen veel vrijheid en mochten overal over meebeslissen. Inmiddels is Semco uitgegroeid tot een miljoenenbedrijf. Semler was even kort in Nederland en heeft 5 tips voor Nederlandse ondernemers. Semler was even in Nederland om zijn kennis en ervaring te delen met een paar honderd ondernemers tijdens het event "Ricardo Semler & Friends" van opleidingsinstituut De Baak. Volgens Arko van Brakel van De Baak zijn steeds meer werknemers ongelukkig. "Zij voelen zich niet betrokken bij hun werk," legt hij uit. En niemand hoeft u uit te leggen dat ontevreden, ongemotiveerde medewerkers slecht zijn voor uw bedrijf. Uit onderzoek van het Amerikaanse onderzoeksbureau Gallup blijkt dat organisaties met gemotiveerde medewerkers 22 procent meer winst maken en dat er bij die bedrijven 48 procent minder ongelukken gebeuren. "Voorbeelden als Semco, maar ook het Nederlandse Arpa, laten zien dat het anders kan. In plaats van winst, staat geluk voorop. Juist dat zorgt ervoor dat dit soort organisaties overeind blijven in deze snel veranderende economie." 11

12 Dankzij Semler's aanpak voelen werknemers zich veel meer verantwoordelijk en betrokken. Hij heeft vijf tips voor Nederlandse ondernemers: Tip 1: Waarom? Waarom? Waarom? "Verandering begint met de waarom-vraag," vertelt Semler. "Bij Semco vragen we drie keer achter elkaar waarom?' Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? Waarom moet een meeting op een bepaalde manier verlopen? Waarom moet je een uur de stad door reizen, om op kantoor een mailtje te sturen naar iemand die vijf meter verderop zit?' Als je waarom' blijft vragen, kom je op een bepaald moment bij het antwoord daarom' of zo doen we het nu eenmaal'. Dat is het moment waarop mensen zich realiseren dat ze vast zitten. Dat zorgt dat ze openstaan voor nieuwe mogelijkheden." Retire a little is een speciaal programma voor Semco-medewerkers. Ze kunnen alvast 'een beetje met pensioen' als ze jong zijn. In ruil voor vrije dagen, komen ze na hun pensioenleeftijd een paar dagen terug. "Juist na hun pensioen zijn mensen erg waardevol. Ze zitten vol kennis en ervaring," vindt Semler. Tip 2: Laat werknemers beslissen Iedereen mag meebeslissen bij Semco. Hoe doe je dat in de praktijk? "Iedereen krijgt de mogelijkheid, maar de meeste mensen willen alleen beslissen over zaken die ze echt belangrijk vinden. Het valt tegen hoeveel mensen interesse hebben in beslissingen over budget. Vaak maar een handjevol," legt Semler uit. "Als er een nieuwe leidinggevende wordt aangenomen, dan komt wel iedereen opdagen. Veel werknemers vinden het belangrijk om democratisch de baas' te kiezen." Tip 3: Nieuw leiderschap - van controle naar coördinatie Omdat iedereen mag meebeslissen, zijn er weinig managers bij Semco. Zij leggen geen regels en taken op, ze zorgen vooral voor coördinatie. Dat meebeslissen bij Semco gaat ver. "We leggen geen werktijden op. Als niemand het belangrijk genoeg vindt om in het weekend te werken voor een klant, dan is dat werk blijkbaar niet belangrijk. Misschien past het dan niet bij ons bedrijf en moeten we deze opdracht helemaal niet uitvoeren." Tip 4: Wees open Naast beslissingen over hun werkzaamheden, mogen werknemers bij Semco hun eigen salaris bepalen. "We geven ze alle informatie die ze nodig hebben," vertelt Semler. "Bedrijfsresultaten, salarissen en het bedrag dat iemand verdient in een soortgelijke functie bij een ander bedrijf. Zo kunnen ze ook weloverwogen kiezen om ergens anders te gaan werken." Bij Semco beoordelen werknemers elkaar. "Zij weten veel beter wie ze nodig hebben dan een manager," vindt Semler. Tip 5: Flexibel personeel Sommige Semco-medewerkers werken parttime bij een ander bedrijf of voor zichzelf. "Geef mensen vrijheid en laat ze niet vastroesten: tot je pensioen hetzelfde werk doen bij hetzelfde bedrijf is niet meer van deze tijd." Flexibiliteit zorgt alleen maar voor meer innovatie. "Slechts 1,1% van alle innovatie komt van binnen het bedrijf." "Je hoeft vaak maar 10 procent van je personeel in vaste dienst te nemen," vertelt Semler. "Dat zijn de mensen die de strategie voor je bedrijf bepalen. Neem een paar talenten aan en laat hen mensen inhuren wanneer het nodig is." Hij gelooft niet in lange termijn garanties, maar vindt wel dat welvaart eerlijk verdeeld moet worden. Zo wordt bij Semco 23 procent van de winst gelijk verdeeld onder alle werknemers. De bestuursvoorzitter krijgt evenveel als de schoonmaker. Voorbeelden Steeds meer bedrijven werken volgens de Semco-stijl. Tijdens het event kwamen Arpa, Groupe Poult en Manutan voorbij, maar denk ook aan Koekjesbakkerij Veldt, Voys Telecom en Buurtzorg Nederland. Bron: de Zaak, Claartje Vogel 12

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd Frans de Hoyer GW Management E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive De wereld is veranderd 1 We kopen online We plaatsen alles online 2 Dit onderdeel valt ineens

Nadere informatie

Uw digitale werkplek met de beste bedrijfssoftware

Uw digitale werkplek met de beste bedrijfssoftware Uw digitale werkplek met de beste bedrijfssoftware Over ons Xentral Station is een onafhankelijk app-store met de beste bedrijfssoftware. Wij normaliseren en verrijken uw stam- en transactiedata. Gebruik

Nadere informatie

Haal het maximale uit uw onderneming! Thexton Armstrong maakt uw onderneming sterker, gezonder en waardevoller. Thexton Armstrong netherlands

Haal het maximale uit uw onderneming! Thexton Armstrong maakt uw onderneming sterker, gezonder en waardevoller. Thexton Armstrong netherlands Haal het maximale uit uw onderneming! Thexton Armstrong maakt uw onderneming sterker, gezonder en waardevoller Thexton Armstrong netherlands Voelt u zich directeur of werknemer in uw bedrijf? thexton armstrong

Nadere informatie

De haperende groeimotor van het Nederlands kleinbedrijf

De haperende groeimotor van het Nederlands kleinbedrijf De haperende groeimotor van het Nederlands kleinbedrijf Januari 2016 Justin Jansen, Erasmus Universiteit Rotterdam Occo Roelofsen, McKinsey & Company Poll: Hoe gaat het met ondernemerschap in Nederland?

Nadere informatie

26 november 2015 Rapportage & achtergronden

26 november 2015 Rapportage & achtergronden 26 november 2015 Rapportage & achtergronden Inhoud 1. Inleiding 1. Onderzoeksopdracht 2. Onderzoeksmethode 3. Respons en betrouwbaarheid 2. Steekproefsamenstelling 3. Resultaten 1. Eerder onderzoek 2.

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Persbericht Yacht, 23 februari 2010 Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Trends en ontwikkelingen op de financiële arbeidsmarkt Door: mr.drs. E. Kolthof, Yacht, Competence

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Juni 2015

NIEUWSBRIEF Juni 2015 Geachte relatie, Wat doet de overheid voor het mkb? Volgens ondernemersorganisaties te weinig. In april 2015 werd er door de Europese Commissie (EC) een middag in Amsterdam georganiseerd over de toegang

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende perceptie van arbeid Traditionele organisatie modellen

Nadere informatie

Social media checklist

Social media checklist Social media checklist In 15 minuten klaar om klanten te benaderen Sociale media audit? Elk bedrijf weet wel dat ze iets met sociale media moeten doen en hebben daarom ook (toen ze wat tijd over hadden)

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw Social media in de Tuinbouw Inleiding: Dit onderzoek is uitgevoerd door Jan-Peter Steetskamp, in opdracht van Mariëlle van Leeuwen, zelfstandig professional op het gebied van marketing en online communicatie

Nadere informatie

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel M201107 Mix and Match Het gebruik van digitale media in het MKB drs. R van der Poel Zoetermeer, maart 2011 Mix and Match Ondernemers moeten goed voor ogen houden welke doelstellingen zij met digitale media

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende visie op arbeid Traditionele organisatie modellen zijn

Nadere informatie

Code Yellow Smart Industries. Afbeelding

Code Yellow Smart Industries. Afbeelding Code Yellow Smart Industries Afbeelding Code Yellow Code Yellow ontwikkelt slimme software voor snel groeiende bedrijven om processen te digitaliseren en te verbinden. Dit ondersteunt de groei, creëert

Nadere informatie

Op weg naar duurzame inzetbaarheid

Op weg naar duurzame inzetbaarheid Op weg naar duurzame inzetbaarheid Nederland vergrijst. De pensioenleeftijd gaat omhoog. Er dreigt krapte op de arbeidsmarkt. En landelijk is er steeds meer langdurig ziekteverzuim. Allemaal factoren om

Nadere informatie

Samenvatting mediapartners Shopping2020

Samenvatting mediapartners Shopping2020 Samenvatting eindrapport expertgroep Online Ondernemen Webwinkeliers te optimistisch over overlevingskansen. Op basis van data van de Kamer van Koophandel (N=26.250), een online enquête (N=500) en interviews

Nadere informatie

Leo Witvliet. Instituut voor Interventie Management. Marktverkenning Interim Management. dr. mr. Leo Witvliet. juni 2008.

Leo Witvliet. Instituut voor Interventie Management. Marktverkenning Interim Management. dr. mr. Leo Witvliet. juni 2008. Leo Witvliet Instituut voor Interventie Management Marktverkenning Interim Management juni 2008 dr. mr. Leo Witvliet Deskresearch: Michaëla Wevers Sandra van Meijel Marktdefinitie Definities Van Dale:

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Juni 2014

NIEUWSBRIEF Juni 2014 Geachte relatie, Voor u ligt de nieuwe nieuwsbrief met een aantal artikelen op het gebied van de toekomst, leiderschap, financiering en de jacht op talent. Hieronder volgt een korte uiteenzetting van de

Nadere informatie

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Exact Insights powered by QlikView Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Met Exact Insights zet u grote hoeveelheden data moeiteloos om in organisatiebrede KPI s en trends.

Nadere informatie

Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie.

Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie. Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie. Van big data naar smart data Door big data te verzamelen en om te zetten in werkelijk bruikbare smart data creëert u nieuwe inzichten,

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Atlas Copco

Nadere informatie

Van baan naar eigen baas

Van baan naar eigen baas M200912 Van baan naar eigen baas drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2009 Van baan naar eigen baas Ruim driekwart van de ondernemers die in de eerste helft van 2008 een bedrijf zijn gestart, werkte voordat

Nadere informatie

HELP, ik word ZZP-er! - online cursus

HELP, ik word ZZP-er! - online cursus HELP, ik word ZZP-er! - online cursus Alle ingrediënten voor een succesvolle start van je eigen bedrijf Startdata cursus: 31 januari 15 april 15 juni 15 september 15 november 2011 Cursusduur: 6 of 12 maanden

Nadere informatie

Wie werf je vast en wie werf je flex? De Wereld Werft 2014 11 december Geert-Jan Waasdorp www.intelligence-group.nl @waasdorpigi

Wie werf je vast en wie werf je flex? De Wereld Werft 2014 11 december Geert-Jan Waasdorp www.intelligence-group.nl @waasdorpigi Wie werf je vast en wie werf je flex? De Wereld Werft 2014 11 december Geert-Jan Waasdorp www.intelligence-group.nl @waasdorpigi 8% Doelstelling Na deze workshop ben je in staat om zelf de contouren van

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA MKB ondernemer wil duiding cijfers & strategisch advies van zijn accountant Uitkomst wetenschappelijk onderzoek onder ondernemers Klantonderzoek SRA en Universiteit

Nadere informatie

HOE ZET IK LINKEDIN SPONSORED UPDATES IN VOOR MEER LEADS? In 7 stappen naar een converterende LinkedIn-campagne

HOE ZET IK LINKEDIN SPONSORED UPDATES IN VOOR MEER LEADS? In 7 stappen naar een converterende LinkedIn-campagne HOE ZET IK LINKEDIN SPONSORED UPDATES IN VOOR MEER LEADS? In 7 stappen naar een converterende LinkedIn-campagne E-BOOK 2017 1 Er zijn meerdere betaalde manieren om relevante bezoekers naar uw website te

Nadere informatie

Dhr. G. Zalm Postbus EA Den Haag

Dhr. G. Zalm Postbus EA Den Haag Dhr. G. Zalm Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum: 17 juli 2017 Nummer: OSB.BRI.9082 Bijlage: geen Onderwerp: input OSB formatie Contact: Evelyne Simons 06-51149187 Geachte mijnheer Zalm, Samen met VVD,

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics 1 Inleiding Veel organisaties hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in

Nadere informatie

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET TEKST: JUDITH KATZ, KARIN BOJORGE ILLUSTRATIE EN INFOGRAPHICS: MAREN BRUIN FORUM-ONDERZOEK WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET Wat vinden ondernemers nou het leukste aan het

Nadere informatie

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl Euler Hermes Nederland Corporate Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren en corporate incasso en is onderdeel

Nadere informatie

De kredietverzekering

De kredietverzekering Euler Hermes Nederland De kredietverzekering Met een gerust hart zaken doen. Exclusief voor klanten van de Rabobank www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren

Nadere informatie

Monitoring. Voorkomen is beter dan genezen! Kon ik maar in de toekomst kijken!

Monitoring. Voorkomen is beter dan genezen! Kon ik maar in de toekomst kijken! Monitoring ieder bedrijf heeft te maken met IT. IT is tegenwoordig niet meer weg te denken uit de bedrijfsvoering. Binnen het MKB zijn de bedrijven vaak te klein om de benodigde specifieke IT kennis in

Nadere informatie

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING ONLINE MARKETING ANGELCOACHING MARCA VAN DEN BROEK Met mijn bedrijf AngelCoaching zet ik me in voor succesvol ondernemen als kunstenaar//creatief. WAAR GAAT HET OM? Zichtbaarheid Onderscheidend (en authentiek)

Nadere informatie

Gender: de ideale mix

Gender: de ideale mix Inleiding 'Zou de financiële crisis even hard hebben toegeslaan als de Lehman Brothers de Lehman Sisters waren geweest?' The Economist wijdde er vorige maand een artikel aan: de toename van vrouwen in

Nadere informatie

Schrijf met meer impact

Schrijf met meer impact Schrijf met meer impact Het volledige trainingsprogramma om met je teksten meer klanten te werven In het Schrijf met meer impact -programma leer je hoe je met jouw eigen schrijfstijl meer ideale klanten

Nadere informatie

GOUDEN TIPS voor Professioneel Relatiebeheer

GOUDEN TIPS voor Professioneel Relatiebeheer 10 GOUDEN TIPS voor Professioneel Relatiebeheer www.fokjeritsma.nl info@fokjeritsma.nl 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wees je bewust van je doel... 6 Bellen: een uitstekend instrument... 6 Systeem... 7

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Samenvatting Finance Monitor

Samenvatting Finance Monitor Samenvatting Finance Monitor Welke thema s beïnvloeden het werk van financials? De Finance Monitor van USG Finance en Tijdschrift Controlling geeft inzicht in de thema s die het werk van financials gaan

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

zomer 2012 Het relatiemagazine van het Centraal Bureau voor de Statistiek Interview met wetenschapsechtpaar Karel Davids en Marjolein 't Hart

zomer 2012 Het relatiemagazine van het Centraal Bureau voor de Statistiek Interview met wetenschapsechtpaar Karel Davids en Marjolein 't Hart zomer 2012 02 12 Het relatiemagazine van het Centraal Bureau voor de Statistiek Interview met wetenschapsechtpaar Karel Davids en Marjolein 't Hart In gesprek met Jeanine Hennis-Plasschaert CBS op de innovatieve

Nadere informatie

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer?

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? De Week van de Ondernemer doet het gehele jaar onderzoek naar de belangrijkste uitdagingen van ondernemers. We presenteren hierbij de belangrijkste uitkomsten.

Nadere informatie

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015:

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015: Pensioen blad voor ondernemers april 2015 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 wat vinden we van ons pensioenfonds 4 Premie in 2015: pensioenpremie blijft gelijk 5 Welk pensioenloon

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens Bedrijfsprofiel Het succes van een bedrijf wordt gecreëerd door de mensen die er werken. Hun ideeën, motivatie en vaardigheden, hun normen en waarden, maar ook hun persoonlijkheden zijn de belangrijkste

Nadere informatie

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015 COUNTRY PAYMENT REPORT 15 Het Country Payment Report is ontwikkeld door Intrum Justitia Intrum Justitia verzamelt informatie bij duizenden bedrijven in Europa en krijgt op die manier inzicht in het betalingsgedrag

Nadere informatie

CASE STUDY VAN FISCAAL JURIST NAAR SUCCESVOLLE PINDAKAASPRODUCENT.

CASE STUDY VAN FISCAAL JURIST NAAR SUCCESVOLLE PINDAKAASPRODUCENT. CASE STUDY VAN FISCAAL JURIST NAAR SUCCESVOLLE PINDAKAASPRODUCENT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY VAN FISCAAL JURIST NAAR PINDAKAASPRODUCENT Stel, je bent jurist, maar iets in je fluistert:

Nadere informatie

Services en diensten Verkoop recreatiewoning

Services en diensten Verkoop recreatiewoning Services en diensten Verkoop recreatiewoning Uw recreatiewoning plaatsen Uw recreatiewoning plaatsen en verkopen via Vakantiehuiswinkel is: Eenvoudig Snel Geen kosten en zonder enige vorm van verplichting.

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek

Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek 19 maart 2014 2 Inleiding Na een aantal zware crisisjaren lijkt de sector transport & logistiek begin 2014 weer uit het dal te klimmen. De eerste signalen

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

ROI Driven Internet Marketing. Yonego Affiliate Enquête 2012. Resultaten

ROI Driven Internet Marketing. Yonego Affiliate Enquête 2012. Resultaten ROI Driven Internet Marketing Yonego Affiliate Enquête 2012 Resultaten Maart 2013 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 SAMENVATTING... 4 VRAAG 1 SINDS WANNEER BENT U ACTIEF ALS AFFILIATE?... 6 VRAAG 2 HOEVEEL

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat!

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! Social media en content marketing gaan tegenwoordig hand in hand. Waar Facebook veel gebruikt wordt voor B2C-marketing, is LinkedIn juist meer geschikt

Nadere informatie

Mobiel, klantgerichter en veilig werken in de retail

Mobiel, klantgerichter en veilig werken in de retail Mobiel, klantgerichter en veilig werken in de retail Voor retailers zijn het uitdagende tijden. Het is daarom nu hét moment om de basis op orde te hebben, door te pakken, en te bouwen aan de toekomst.

Nadere informatie

Bedrijfsinformatie. Bepaal eenvoudig met wie en onder welke voorwaarden u zaken wilt doen

Bedrijfsinformatie. Bepaal eenvoudig met wie en onder welke voorwaarden u zaken wilt doen Bedrijfsinformatie. Bepaal eenvoudig met wie en onder welke voorwaarden u zaken wilt doen Bedrijfsinformatie U wilt verantwoord zakendoen en komt dagelijks in contact met prospects, klanten en leveranciers.

Nadere informatie

Ondernemingsplan. De basis in 10 stappen. Een leidraad om je bedrijf, de markt en jezelf goed in kaart te brengen. Ik ga starten

Ondernemingsplan. De basis in 10 stappen. Een leidraad om je bedrijf, de markt en jezelf goed in kaart te brengen. Ik ga starten Ondernemingsplan De basis in 10 stappen Een leidraad om je bedrijf, de markt en jezelf goed in kaart te brengen Ik ga starten Hoe maak je een ondernemingsplan? Een ondernemingsplan is de eerste stap naar

Nadere informatie

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt In 2014 bleek 82% van de professionals open te staan voor een carrièrestap in

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

ZZP Barometer 2013 Pagina 2 van 16

ZZP Barometer 2013 Pagina 2 van 16 Maart 2013 ZZP Barometer 2013 Pagina 2 van 16 Inhoudsopgave Maart 2013 Voorwoord Opdrachten en tarieven Pagina 4 / 16 Managementsamenvatting Pagina 5 / 16 Themarapport Opdrachten en tarieven Marktontwikkeling

Nadere informatie

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Toelichting Hierbij een compilatie van diverse artikelen over motivatie, draagvlak en verandertrajecten voor de interne coördinator cultuureducatie ICC. 1 Hoe werkt

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

case study: colt international 2011

case study: colt international 2011 case study: colt international 2011 colt international inbound marketing & hubspot Colt International is in 1931 opgericht door Jack O'Hea en is sindsdien uitgegroeid tot een wereldwijd opererende onderneming,

Nadere informatie

Profiteer van veranderende technologieën

Profiteer van veranderende technologieën Profiteer van veranderende technologieën Lees hoe Managed Services Providers u kunnen helpen profiteren van de nieuwste ontwikkelingen Uitdagingen en kansen in veranderende technologieën Ontwikkelingen

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

28 Hoofdstuk 1. Time management. 29 1) Wat is time management? 30 2) Waarom heb je tijd tekort? 34 3) Het nut van time management

28 Hoofdstuk 1. Time management. 29 1) Wat is time management? 30 2) Waarom heb je tijd tekort? 34 3) Het nut van time management Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 4. Grenzen bewaken 28 Hoofdstuk 1. Time management 4 1) Het belang van grenzen bewaken 29 1) Wat is time management? 5 2) Bekende valkuilen 30 2) Waarom heb je tijd

Nadere informatie

A. Business model canvas. B. Marketing en acquisitieplan. C. Actiepunten. BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan

A. Business model canvas. B. Marketing en acquisitieplan. C. Actiepunten. BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan A. Business model canvas Je vult het business model canvas in en komt tot een duidelijke beschrijving van de waarde propositie en het beoogde klant segment

Nadere informatie

Informatiebrief. In deze informatiebrief de volgende onderwerpen:

Informatiebrief. In deze informatiebrief de volgende onderwerpen: Je ontvangt deze email omdat wij elkaar persoonlijk kennen. Stel je deze informatief niet op prijs, meld je dan af via de daarvoor bestemde link. Is dit e-mailadres niet correct? Mail ons dan even, alvast

Nadere informatie

LinkedIn voor ZZP ers

LinkedIn voor ZZP ers LinkedIn voor ZZP ers LinkedIn voor ZZP ers Jan Willem Alphenaar Schrijver: Jan Willem Alphenaar Coverontwerp: Jan Willem Alphenaar Coverfoto: Henk-Jan Winkeldermaat - Punkmedia ISBN: 9789463189798 Jan

Nadere informatie

Big data voor jouw branche: toekomstmuziek of iets voor morgen?

Big data voor jouw branche: toekomstmuziek of iets voor morgen? Big data voor jouw branche: toekomstmuziek of iets voor morgen? Big data is hot. De groei van data in verschillende systemen, platformen en netwerken is enorm. Heb je al eens nagedacht over hoe je dit

Nadere informatie

HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT

HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT Exact Online CASE STUDY HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT En daarna dat van ondernemers Onze branche staat

Nadere informatie

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder besluitvormers uit 12 landen

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder besluitvormers uit 12 landen Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder 7.500 besluitvormers uit 12 landen Joseph Bradley Jeff Loucks Andy Noronha James Macaulay

Nadere informatie

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Het aantal ondernemers blijft groeien. In 2015 heeft

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Wat. nou. cloud?! De zin én onzin! CSP

Wat. nou. cloud?! De zin én onzin! CSP Wat nou cloud?! De zin én onzin! CSP De zin en onzin van werken in de cloud De cloud, wat is dat nou precies? Is het een hype zoals je die vaker tegenkomt in ICT? Of biedt het echt kansen waar u als ondernemer

Nadere informatie

Presentatie dotconnectgroup. Presentatie dotconnectgroup

Presentatie dotconnectgroup. Presentatie dotconnectgroup Presentatie dotconnectgroup Presentatie dotconnectgroup 1 Wat is Rent a-recruiter? Het uitbesteden van de werving-& selectie procedure voor één of meerdere specifieke vaste vacature(s) aan een ervaren

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

Social Media Workshop. YM consulting

Social Media Workshop. YM consulting Social Media Workshop YM consulting Even voorstellen Patrick Ariëns Erik Jobse Robin Koster Ipetje op / Ipetje af Verwachtingen? Wat verstaan we onder netwerken? Netwerken is het offline en online leggen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Augustus 2015

NIEUWSBRIEF Augustus 2015 Geachte relatie, Volgens een onderzoek uitgevoerd door Baker & McKenzie staan wet- en regelgeving en beschikbaarheid van geld de groei van de Nederlandse fusie- en overnamemarkt in de weg. Belangrijke

Nadere informatie

Starters zien door de wolken toch de zon

Starters zien door de wolken toch de zon M201206 Starters zien door de wolken toch de zon drs. A. Bruins Zoetermeer, mei 2012 Starters zien door de wolken toch de zon Enkele jaren nadat zij met een bedrijf zijn begonnen, en met enkele jaren financieel-economische

Nadere informatie

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 49% vindt dat mediabureaus tekort schieten in hun advies over online marketing Wat is de werkelijkheid van

Nadere informatie

Gevolgen voor de werkgelegenheid

Gevolgen voor de werkgelegenheid KRACHTIG ADVISEREN BIJ FUSIES EN OVERNAMES Met een divers team van organisatieadviseurs ondersteunen we ondernemingsraden bij het beoordelen van voorgenomen verkoop, fusies en overnames van bedrijven.

Nadere informatie

Samen werken aan de mooiste database

Samen werken aan de mooiste database Samen werken aan de mooiste database Inleiding Het is erg vervelend wanneer in een zakelijke brief uw naam verkeerd gespeld wordt, of als u op de werkvloer steeds post ontvangt op naam van uw voorganger.

Nadere informatie

verbeteren omzet & winst: 10 praktische tips

verbeteren omzet & winst: 10 praktische tips verbeteren omzet & winst: 10 praktische tips Hoe kun je op een snelle manier je financiële resultaten aanzienlijk verbeteren? Welke ingangen kun je daarvoor zoal gebruiken? financiële eindcijfers op zich

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen:

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen: Samenvatting tussenrapport Toekomstvisie FNV KIEM Testen van de geformuleerde visies op de vakbond van de toekomst aan de huidige behoeften van leden en potentiële leden. Aanleiding Project FNV KIEM in

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

25 jaar NIBE - Interview Mantijn van Leeuwen

25 jaar NIBE - Interview Mantijn van Leeuwen 152 152 25 jaar NIBE - Interview Mantijn van Leeuwen 153 Interview Mantijn van Leeuwen Voor de meeste mensen ben jij nog een onbekende, zeker gerelateerd aan het NIBE. Vertel eens iets over je achtergrond,

Nadere informatie

7 tips voor een effectieve strategie

7 tips voor een effectieve strategie Whitepaper 7 tips voor een effectieve strategie Tip 1: Neem af en toe afstand en overzie waar je staat. Je ziet het schilders regelmatig doen: een stap naar achteren zetten en het schilderij dat ze maken,

Nadere informatie

Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases. www.kadenza.nl. Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90

Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases. www.kadenza.nl. Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90 case closed Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases www.kadenza.nl Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90 Athlon Car Lease Nederland is een krachtige en onderscheidende

Nadere informatie

Training Social Media optimaal gebruiken

Training Social Media optimaal gebruiken Training Social Media optimaal gebruiken Wat levert deze training voor u op? U heeft de zaak al aardig voor elkaar en als ondernemer bent u op zoek naar een manier om meer omzet te genereren. Door social

Nadere informatie

Conjunctuurtest voorjaar 2012

Conjunctuurtest voorjaar 2012 Conjunctuurtest voorjaar 0 Vereniging FME-CWM, Zoetermeer, februari 0 Kasper Buiting, beleidsadviseur Onderzoek en Economie www.fme.nl Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag zonder bronvermelding

Nadere informatie