NIEUWSBRIEF September 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF September 2014"

Transcriptie

1 Geachte relatie, In deze september nieuwsbrief vindt u een aantal thema s die u helpen om uw koers te bepalen of juist vast te houden. Daarbij komt er een McKinsey rapport aan bod, waarbij het Nederlandse kleinbedrijf in zwaar weer & tien maatregelen voor duurzame groei centraal staan. Het rapport beschrijft een actieplan om de structurele problemen van ondernemers van het kleinbedrijf op te lossen en kansen op groei te pakken. Met het geformuleerde Deltaplan voor het kleinbedrijf moeten de volgende ambities worden nagestreefd: a. In 2018 heeft het kleinbedrijf weer significant meer banen dan vandaag (een groei van banen per jaar) b. Met een gezonde financiële balans (solvabiliteit) c. En een groter aandeel groeiende bedrijven zodat het kleinbedrijf zijn rol weer kan innemen als een grote motor voor de Nederlandse economie. Verder laten we een interview door Mirjam Broekhoff de revue passeren, waarbij een aantal nuttige tips voor het MKB naar voren komen m.b.t. het gebruik van big data teneinde de marketing en sales aanzienlijk te verbeteren. Daarnaast gaan we ook in op het onderzoek van Zorgvisie en Philips naar het toekomstbestendig maken van de gezondheidszorg door een betere samenwerking. Bij internationale uitbreiding moeten er nogal wat obstakels worden overwonnen. Het adviesbureau Mercer heeft een wereldwijd onderzoek uitgevoerd waarbij de succesfactoren bij een overname onderzocht zijn. Tijdens, maar zeker ook na een overname of fusie zijn er succesfactoren en één belangrijke factor hierbij is Hoe houdt je greep op het informatiebeheer?. Aandeelhouders of eigenaren van bedrijven en instellingen pas op uw tellen: zorg voor goed toezicht. Bij recent onderzoek bij woningstichtingen is gebleken dat dit hard nodig is om ontsporingen te voorkomen. Ten aanzien van de arbeidsmarkt constateren we dat er weer een toenemende vraag is naar extern management en vooral naar professionals. De tip van Ricardo Semler dat personeel haar eigen salaris moet kunnen bepalen, is alom bekend, maar de andere tips zijn ook interessant om uw personeel maximaal te motiveren. Naar aanleiding van het bovenstaande, hebben we de volgende artikelen voor u op een rijtje gezet: Bedrijfsprofielen van te koop aangeboden bedrijven & gevraagde bedrijven Het kleinbedrijf Grote motor van Nederland In 7 stappen naar big data zonder big costs Zorgmanagers gaan meer taken uitbesteden Bedrijven doen overnames te vaak op goed geluk Bedrijfsinformatie: de zwakke schakel bij overnames en fusies De vijf grootste uitdagingen voor internationale uitbreiding Falende bestuurders woningcorporaties kregen alle ruimte Organisaties nog onvoldoende voorbereid op schaarste 5 tips van Ricardo Semler voor een bedrijf met gelukkig personeel Heeft u vragen over bovenstaande onderwerpen of suggesties voor onze nieuwsbrief, of wilt u zich aanmelden? Laat het ons weten via of bel naar Met vriendelijke groet, Kees Boodt 1

2 Bedrijfsprofielen van te koop aangeboden bedrijven & gevraagde bedrijven Te koop aangeboden bedrijven: Aannemingsbedrijven civiel en installatiewerk Beleggingsobject op A-locatie Diverse machinefabrieken Handelsbedrijven in gereedschappen, (gereedschaps-)machines en verhuur van machines, lasmachines en materialenhandel Handels- en servicebedrijven, gereedschapsmachines, meetinstrumenten, warmtewisselaars en mengers Installatiebedrijf industriële meet- en regelinstallaties Prefab betonwapeningsbedrijf Productie- en onderhoud procesbesturingssystemen Productiebedrijf componenten en installaties voor de basisgrondstoffen van productiebedrijven Schildersbedrijf Gezochte bedrijven: Aannemer bouw Aannemer bouw met projectenportefeuille Aannemer kleinschalige baggerwerkzaamheden Activa transactie in metaalindustrie Advies- en trainingsbureau Bedrijf in verpakkingsmachines Bedrijf in lasmachines en toebehoren Beveiligings- en bewakingsdiensten Constructiebedrijf Groeier in gezondheidszorg Handelsbedrijf E-instrumentatie & installatiebedrijf Handelsbedrijf flenzen en fittingen Handelsbedrijf hand- en elektrische gereedschappen Handelsbedrijf lasmachines en toebehoren Handelsbedrijf RVS profielen en plaatstaal Handelsbedrijf werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen Handelsvertegenwoordiging technische materialen en instrumenten t.b.v. industrie Handels- en distributiebedrijf promotie-artikelen Handels- en of productiebedrijf bedrijf food Handels- en of productiebedrijf bedrijf metalen producten Handel en/of productie waterzuiveringen Handel en/of productie-apparaten olieindustrie Handel en/of verhuurbedrijven B-2-B HVAC-installateur West- of Oost-Nederland ICT-bedrijven, zoals hardware- en automatiseringsbedrijven Ingenieursbureau bouw Ingenieursbureau machinebouw Ingenieursbureau mechatronica Ingenieursbureau systemen Installatiebedrijf beveiligingsinstallaties Installatiebedrijf duurzaam Installatiebedrijf electrotechniek Installatiebedrijf werktuigbouw Installatiebedrijf procescontrol en besturing Installatiebedrijf Oost-Nederland Installatiebedrijf regio Amsterdam Koel technisch bedrijf food Kraanbouwer Lasbedrijf Loonwerkersbedrijf met baggertechnische ervaring Logistiek dienstverlener (exceptioneel vervoer) Machinale werkplaats Naar Azië verplaatsbare productieactiviteiten of bedrijfje Olie- of gasgerelateerde bedrijven Onderhoudsbedrijven metaal/electro/bouw Onderhoudsbedrijf pompen Producent plaatwerk Producent kunststofproducten (spuitgieten) Producent metaal en kunsstoffen Productie en servicebedrijf Productiebedrijf RVS meubilair Scheepsbouw Spreaders voor containers Tandwiel(kasten) producent Toeleverancier scheepsbouw, baggerindustrie en offshore industrie Transportbedrijf (bijzonder) Uitzendbureau / detacheringsbedrijf Verfproducent Verhuisbedrijf Verhuurbedrijf aannemersmaterieel Verkoop, verhuur, service vorkheftrucks Waterbehandelingsbedrijf Werving & Selectie en detachering techniek Zakelijke dienstverlener bouwkosten beheersing. Op onze website vindt u gedetailleerde bedrijfsprofielen van zowel te koop aangeboden als gevraagde bedrijven. 2

3 Het kleinbedrijf Grote motor van Nederland Het kleinbedrijf (de K van het MKB) levert - met traditioneel bijna een derde van de bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid - een belangrijke bijdrage aan de private sector van de Nederlandse economie. In de afgelopen paar jaar is het kleinbedrijf echter in zwaar weer beland: er gingen maar liefst banen verloren, de bijdrage aan de bruto toegevoegde waarde daalde (met gemiddeld 1,4% per jaar in 2007 t/m 2013, en tussen 2006 t/m 2008 en 2009 t/m 2011 daalden de gemiddelde winst en omzet met 31% respectievelijk 12% terwijl het aantal faillissementen steeg met 67%. Bovendien telde Nederland in de afgelopen jaren veel minder groeiende kleinbedrijven dan vele andere Europese landen. Voor de verslechterde positie van het Nederlandse kleinbedrijf kunnen vijf oorzaken worden genoemd, die elkaar in meer of mindere mate versterken: Kleine bedrijven zijn vaak bovengemiddeld conjunctuurgevoelig: de economische crisis heeft het kleinbedrijf relatief hard geraakt Belangrijke sectoren van het kleinbedrijf worden geconfronteerd met structurele veranderingen waar menig kleine ondernemer niet (of niet goed) op weet te reageren Ondernemers in het kleinbedrijf kunnen momenteel zeer moeilijk aan extra kapitaal komen (zowel eigen als vreemd vermogen) Bij kleine bedrijven die groeien, beschikken de ondernemer en de medewerkers niet altijd over de benodigde vaardigheden om zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden en nieuwe uitdagingen die deze groei met zich meebrengt Een aantal (wettelijke) regelingen en verplichtingen is relatief onvoordelig voor het kleinbedrijf. Met de aantrekkende conjunctuur in Europa en Nederland krijgt het Nederlandse kleinbedrijf voor het eerst in jaren weer de wind in de rug en zou het, in het beste geval, een stuwende kracht kunnen worden voor verder economisch herstel. Als gevolg van een aantal structurele problemen is het echter onwaarschijnlijk dat het verzwakte kleinbedrijf de ontluikende conjuncturele kansen volledig zal kunnen benutten. Daarom wordt in dit rapport een Deltaplan geschetst: 10 suggesties voor concrete maatregelen (verspreid over 5 verschillende oplossingsrichtingen) waarmee het kleinbedrijf weer moet kunnen gaan groeien. Bij de uitvoering van dit plan zullen veel verschillende partijen moeten samenwerken. Bovendien wordt, bij voorkeur, zoveel aangesloten op bestaande initiatieven en gebruik gemaakt van pilots die later kunnen worden opgeschaald. Oplossingsrichting 1 Betere kwantitatieve informatie over het kleinbedrijf 1. Breid de (voor de aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting gehanteerde) norm Standard Business Reporting (SBR) uit tot een bredere data standard voor het MKB, met meer data die relevant zijn voor de beoordeling van de kredietwaardigheid van een onderneming, zoals kredietgegevens. 2. Vergroot de beschikbaarheid en het gebruik van laag geprijsde, goede risicobeoordelingen voor het kleinbedrijf. 3. Ontwikkel een uitgebreide, betrouwbare feitenbasis over de huidige staat en ontwikkeling van het kleinbedrijf, in aanvulling op bestaand onderzoek. Oplossingsrichting 2 Grotere beschikbaarheid vreemd vermogen voor het kleinbedrijf 1. Vergroot het aantal aanbieders van vreemd vermogen aan het kleinbedrijf, zowel banken als alternatieve kredietverstrekkers (bijvoorbeeld online marktplaatsen ). 2. Zorg ervoor dat financieringsinstrumenten van de overheid beter worden benut. Oplossingsrichting 3 Grotere beschikbaarheid eigen vermogen voor het kleinbedrijf 1. Organiseer een pilot voor een fonds voor achtergestelde leningen om de behoefte aan en mogelijkheden van een dergelijk instrument (naast of ten behoeve van huidige initiatieven) te verkennen. 2. Stimuleer geldschieters resp. ondernemers fiscaal om eigen vermogen te verschaffen resp. aan te houden. 3

4 Oplossingsrichting 4 Uitbreiding ondernemersvaardigheden 1. Verbeter het aanbod van ontwikkelingsmogelijkheden in groeivaardigheden voor ondernemers. 2. Breng de vraag naar en het (grote, gefragmenteerde) aanbod van ontwikkelingsmogelijkheden voor ondernemers bij elkaar door middel van een coördinerend online platform. Oplossingsrichting 5 Overig 1. Onderzoek de mogelijkheden om regelingen aan te passen die het kleinbedrijf onevenredig belemmeren om te groeien. De eerste stappen om deze maatregelen in praktijk te brengen zouden snel moeten worden genomen: de overheid kan diverse benodigde beslissingen nemen en er kunnen werkgroepen worden ingesteld om daar waar nodig maatregelen verder uit te werken. Om te zorgen voor het benodigde gevoel van gezamenlijk beleefde urgentie zouden partijen de ambitieuze doelstelling kunnen formuleren dat het kleinbedrijf er tegen 2018 weer even sterk voorstaat als voor de crisis. Jaarlijks zouden zowel de stand van zaken van het gehele kleinbedrijf als de uitvoering van de maatregelen moeten worden geëvalueerd om maatregelen, daar waar nodig, tijdig te kunnen bijsturen. Bron: McKinsey & Company Nederland, Het kleinbedrijf: Grote motor van Nederland In 7 stappen naar big data zonder big costs Of je het nu leuk vindt of niet: big data zijn hier en ze nemen elke minuut toe. Mensen genereren steeds meer informatie over zichzelf, hun wensen en gedragingen online. De opslagcapaciteit neemt even snel toe en wordt elke dag goedkoper. De informatie is steeds vaker real time. Multinationals experimenteren en verdienen er geld me. Wat kunnen gewone - kleinere - bedrijven met big data? Gratis informatie verzamelen Luke Liplijn was student Bouwkunde toen hij bedacht dat er een hoop interessante informatie te vinden was op het internet. Al gauw vond hij ook gratis informatie bij de overheid. Hij begon met het analyseren van de gegevens op huizensites, zoals Funda.nl, de website waar Nederlandse makelaars haar huizenaanbod presenteert, en verzamelde deze gegevens in databestanden. Met zijn gegevensbestanden kon Luke bijvoorbeeld een lijst leveren van adressen met nieuwe bewoners. Luke Liplijn zocht vervolgens naar klanten die bereid zijn om te betalen voor zulke informatie. Bijvoorbeeld: een keukenspecialist die al gauw merkte dat het sturen van een catalogus aan adressen van nieuwkomers een veel hogere ROI oplevert dan een mailing op alleen maar postcode. Zo bouwde hij in enkele jaren een bedrijf op waar tien mensen in binnen- en buitenland gegevens verzamelden, opschoonden en verkochten. Hij werkte voor hele grote klanten, maar ook voor het MKB. Inmiddels heeft Luke zijn bedrijf verkocht. Hij wil ons graag vertellen wat juist gewone bedrijven met big data kunnen doen. Verdiep je in het dagelijks leven van je klant, met deze 3 tips van Luke Liplijn Luke Liplijn: Veel mensen denken dat je met big data snel en gemakkelijk meer omzet genereert. Een bedrijf pakt zijn eigen Content Management System, daar loop je een massa gegevens bij in, en voilà, de omzet gaat omhoog. Natuurlijk kunnen grote en vergaand gedigitaliseerde bedrijven zoals Bol.com en Spotify zo werken. Zij verrijken data om persoonlijke aanbiedingen te doen, service te verlenen en meer klanten beter te bereiken. Maar het is niet de kip met de gouden eieren. big data zijn ook Big Costs: het gaat om grote volumes, veel opslagruimte, veel ICT met een matige ROI. Om concurrentievoordelen te verkrijgen is het veel belangrijker dat je als bedrijf alert bent op de mogelijkheden en daar creatief gebruik van maakt. 4

5 Tip 1: Wat vind je op internet over jouw business? Neem eens een uur om na te denken over de vraag wat er allemaal op internet staat dat interessant is voor jouw business. Niet alleen op social media, ook bij gemeenten en andere bedrijven kun je informatie vinden. Tip 2: Welk proces doorgaat je klant om jouw product te kopen? Benoem wie voor jou de ideale klant is en zet op rij op welke momenten die klant de wens ontwikkelt om jouw product te kopen. Wat gebeurt er in het leven van die klant? Wisselt hij van baan, komen er kinderen, heeft hij last van zere voeten of ontvangt hij een erfenis? Breng alle fases, beslismomenten, informatievragen, contactmomenten met je product in kaart. Tip 3: Welk proces doorgaat je klant om jouw product níet te kopen? Kijk ook waarom mensen niet, of niet altijd, bij jou kopen: daar kun je veel van leren. Een eenvoudig maar mooi voorbeeld komt van een bedrijf dat liften levert en onderhoudt. Zij inventariseerden op Twitter welke mensen klaagden over het feit dat de lift kapot is. Zo genereren ze leads: als de lift steeds stuk gaat, dan kom je een stuk warmer binnen dan als je zomaar belt. Eigenlijk is het heel simpel: denk na over de werkelijke behoeften van je klanten en zet die om in één op één communicatie, besluit Luke. Leg verbanden tussen verschillende bronnen van informatie Kenmerkend van het liftenvoorbeeld van Luke is dat mensen online informatie delen waar op dat moment niet speciaal iemand naar op zoek is. Dit is een typisch kenmerk van big data : je hartslagmeter-app. rapporteert over de vraag of jij je inspant, de stappenteller vertelt of je veel zolen verslijt, op Facebook registreer je je festivalbezoek en op LinkedIn laat je weten of je een ZZP-er bent. Bekijk met de juiste vragen de gegevens op internet Het lastige is dat al die gegevens op internet ongestructureerd zijn: ze staan niet in bestanden waar ze gekoppeld kunnen worden. In Nederland is het om privacy redenen niet toegestaan om dit soort informatie in te lezen en te verkopen. Daarom moeten bedrijven die concurrentievoordeel willen creëren, het creatief aanpakken: slimme vragen stellen, die ze zelf kunnen beantwoorden. Zeven slimme vragen: 1. Welk verschil geloofde die ondernemer dat hij of zij kon maken met het product of de dienst waarmee het bedrijf werd opgestart? 2. Wat is de onderliggende drijfveer geweest bij elke nieuwe dienst of elk nieuw product dat het bedrijf sindsdien heeft ontwikkeld? 3. Waarom willen mensen voor het bedrijf werken? 4. Wat vinden zij van het product of de dienst? 5. Wat is voor hen de meerwaarde die wordt gecreëerd? 6. En hoe denken klanten over deze vragen? 7. Wat verwachten die klanten van je en waarom? Vind de beste bron voor jouw bedrijf Een fabrikant van kleine kantoorprinters zal bijvoorbeeld graag willen beschikken over een bestand van ZZP-ers met kantoorwerk. Een bestand dat gebaseerd is op LinkedIn is vaak actueler dan gegevens uit een databestand van bijvoorbeeld de KvK: er zijn geen lege BV s en vaak houden ZZP-ers hun account goed bij. Al zijn ook deze big data niet perfect: mensen stoppen, gaan in loondienst, vergeten hun account of maken een spookaccount aan. Ontwikkel van daaruit informatie over je relaties Wat in Nederland wel mag, is het leggen van verbanden op basis van big data. Dan krijg je informatie over relaties in je bestand. Mark Dijksman, big data -adviseur bij onder andere gemeenten, vertelde mij dat het bijvoorbeeld bij fraudebestrijding heel interessant kan zijn om risicogroepen te selecteren, uit analyse van bijvoorbeeld gemeentearchieven. Als blijkt dat er in een bepaalde wijk, bepaalde leeftijdsgroep of beroep meer gefraudeerd wordt, dan zal controle meer opleveren. 5

6 Vind verbanden in je eigen klantenbestand, met de 7 stappen van Mark Dijksman Volgens zowel Luke als Mark moet je als bedrijf beschikken over een eigen database. Dat mag heel simpel zijn, in Excel, maar de database moet wel redelijk actueel en betrouwbaar zijn. Stap 1: Verzamel alle klantgegevens Een eenvoudige manier om je eigen database te verrijken is het werken met batches, vertelt Mark Dijksman. Je exporteert je klantgegevens uit bijvoorbeeld het CMS naar Excel. Dat is copy en paste. Stap 2: Analyseer de geaggregeerde gegevens Iemand met gevoel voor statistiek of jijzelf kan de gegevens analyseren en op zoek gaan naar verbanden. Welke klanten kopen bepaalde producten, wat zijn de eigenschappen van die klanten? Stap 3: Koppel bedrijfsinformatie aan je klantenbestand Het kan interessant zijn om andere informatie uit je organisatie in dit bestand te koppelen, denk bijvoorbeeld aan werkbriefjes, telefonische klachten, aantal orders, omvang van de order, ontwikkeling van het orderbedrag enzovoorts. Dat hoeft je niet veel te kosten: zoek een stagiair statistiek en zet die een maand aan het werk. Natuurlijk moet je begeleiden, maar verder ben je voor een paar honderd euro klaar. Stap 4: Stap naar buiten en start met monitoren Daarna richt je de blik naar buiten: big data zijn eigenlijk alle gegevens die op internet staan. Een bedrijf doet er daarom goed aan om iemand te laten monitoren wat mensen op Twitter zeggen over het product, het bedrijf, het merk en andere interessante ingangen. Geef deze persoon de ruimte om te experimenteren, interessante uitspraken op te zoeken, of uitspraken te tellen. Natuurlijk moet ook iemand de bedrijfsnaam, producten enzovoorts Googlen en zoeken op YouTube. Stap 5: Kies een open benadering Vraag je medewerkers welke databases hen interessant lijken, omdat er informatie kan liggen. En, meer algemeen, stel je open op. Stap 6: Vind relevante zoekwoorden voor jouw branche met Google Trends Een heel aardige tool om meer begrip te krijgen van big data is Google Trends. Het werkt heel simpel: inloggen en beginnen. Stel jezelf de vraag welke zoekwoorden voor jouw branche van belang zijn en ga na hoe ze zich ontwikkelen. Bij een uitzendbureau dat zwaar inzette op big data, zagen we bijvoorbeeld dat het aantal ziekmeldingen omhoog gaat bij het mooi weer. Iedereen verwachtte echter dat mensen juist thuis blijven bij slecht weer. Eenvoudig, maar heel verrassend. Stap 7: Begin met Google Analytics Ondernemers die van de informatie op internet willen profiteren benutten vaak te weinig van de informatie die ze binnen krijgen op hun website. Beginnen met Google Analytics vraagt niet meer dan een Google account en het plaatsen van de door Google verstrekte code op je website. Soms is er iemand die je wegwijs kan maken maar zo niet, dan zijn er simpele instructiefilmpjes te vinden op Youtube. In een groeiend data-universum is het essentieel om te weten hoe klanten je website vinden en welk zoekgedrag ze vertonen, benadrukt Mark. Het is overigens niet meteen nodig om een bedrijf voor zoekmachine optimalisatie in te huren, Google geeft zelf ook uitleg over de basisregels. Do s en Don ts voor big data zonder big costs Tot slot geeft Luke me een aantal handige do s en dont s. Doe er je voordeel mee! Do s: 1. Begin met een klein project. Ook dit kan zorgen voor een hogere ROI en een positieve business case. De risico s en de investering zijn veel lager. 2. Brainstorm met een multidisciplinair team. big data is niet alleen een onderwerp voor ICT, maar ook voor marketing, verkoop en productie. 3. Zorg voor een visie en een strategie die de data ontginning in je organisatie ondersteunt. 4. Hecht veel waarde aan privacy en ethiek. Niet alleen voor de bühne, maar ook omdat je klanten er op rekenen. 6

7 Don ts: 1. Verzamel niet zomaar data. Data moet ondersteunend zijn aan het bedrijfsdoel. 2. Probeer geen best practices van concurrenten over te nemen: hun business model is waarschijnlijk anders. 3. Accepteer in je bedrijf geen eilandjes die hun eigen rapportages ontwikkelen. 4. Stuur het benutten van data-value centraal aan. Dit werkt alleen als je het afdeling overstijgend aanstuurt. Bron: Frankwatching, Mirjam Broekhoff Zorgmanagers gaan meer taken uitbesteden Volgens een onderzoek van Zorgvisie verwacht ruim de helft van de zorgmanagers dat ze de komende jaren meer taken zullen uitbesteden. Ook gaf het merendeel te kennen lagere financiële resultaten te verwachten dan vorig jaar. Om hun organisatie financieel sterker te maken zetten de zorgmanagers vooral in op het terugdringen van de operationele kosten, het doelmatiger en efficiënter maken van de zorgverlening en innovatie. Samenwerking Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door Philips. Doel van de twee partijen was om een beeld te krijgen van wat leeft bij zorgmanagers in Nederland en hoe een nauwere samenwerking tussen partijen binnen en buiten de zorg kan bijdragen aan het toekomstbestendig maken van de gezondheidszorg. Toekomst Op dit moment maakt 54% van de zorginstellingen gebruik van outsourcing. Een ruime meerderheid van de respondenten (61%) is van mening dat andere organisaties bepaalde diensten binnen hun zorginstelling kwalitatief beter kunnen uitvoeren. De belangrijkste redenen om op zoek te gaan naar een partner buiten de organisatie zijn: het bestendig maken van de organisatie voor de toekomst (31%), de concentratie op kernactiviteiten, namelijk zorg verlenen (28%) en de creatie van een netwerk van flexibele ondersteuning voor de eigen organisatie (19%). Bovenaan de lijst van uit te besteden taken staan onderdelen van de afdeling ICT, het onderhoud van medische apparatuur, activiteiten van de personeelsafdeling en het facilitaire bedrijf. Uitdagingen Zorgmanagers maken zich zorgen over de financiële huishouding van hun ziekenhuis. Uitdagingen die voortkomen uit de regioplannen van de zorgverzekeraars (21%), gevolgd door de toenemende regeldruk en de bezuinigingen in de eigen organisatie (beide 16%) zijn hier debet aan. Het terugdringen van de operationele kosten (18%), doelmatiger en efficiënter maken van de zorgverlening (18%) en innovatie (14%) worden gezien als de belangrijkste instrumenten om hun organisatie financieel sterker te maken. Onderscheidend Vrijwel alle ondervraagden (95%) vinden het belangrijk om onderscheidend te zijn ten opzichte van andere zorginstellingen. Het meest wordt dit gerealiseerd door de verhoging van het serviceniveau (35%) en de verbetering van de resultaten van de zorg (24%). Investeren Bijna 70% van de respondenten maakt zich wel eens zorgen over de hoogte van de financiële middelen om te kunnen (blijven) investeren in technologische innovatie. Toch gaat bijna de helft ervan uit dat de komende drie jaar evenveel wordt geïnvesteerd in technologische innovatie (46%). Commentaar Opvallend in het onderzoek is de nadruk op de technische innovatie en de daarmee samenhangende financiële middelen. Ook springt de behoefte er uit om de zorgverlening nog doelmatiger en efficiënter te maken, terwijl voor veel ouderen de ondergrens daarvan al lang bereikt is. Door de doelmatige zorgaanpak is er steeds minder ruimte voor tijd aan het bed. Toch is het niet overal zo. 7

8 Onlangs hebben Ziekenhuis Bernhoven in Uden en GGZ Oost Brabant t Warant in Helmond een prijs gehad voor hun gastvrijheid. Daarnaast werd Willy Spaan, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, verkozen tot Zorgmanager van het jaar Hopelijk kijken de zorgmanagers goed naar deze instellingen. Bron: Ouderenjournaal Noord Brabant Philips, 23 juni 2014 Bedrijven doen overnames te vaak op goed geluk Een derde van de ondernemingen meet achteraf niet of een overname het gehoopte resultaat heeft opgeleverd. Hoewel bedrijven zelf zeggen goed voorbereid aan een overnametraject te beginnen, lijkt het er in de praktijk heel anders aan toe te gaan. Een derde van de ondernemingen meet achteraf niet of een overname het gehoopte resultaat heeft opgeleverd. De helft kijkt bij een volgende overname niet terug op ervaringen uit het verleden. Dat blijkt uit een onderzoek van adviesbureau Mercer bij 70 multinationals, samen goed voor enkele miljoenen werknemers. Succesfactoren De onderzoekers interviewden senior HR-professionals en fusie- en overname-experts op verschillende niveaus, en brachten in kaart welke factoren bepalend zijn voor succesvolle overnames. Daaruit blijkt dat een gedegen acquisitieplan en een grondige evaluatie, vooral dan met het oog op meer efficiëntie bij een eventuele volgende overname, de twee belangrijkste succesfactoren zijn. Het onderzoek waarin Mercer heeft geanalyseerd hoe multinationals omgaan met overnames kreeg als naam The Well-Prepared Dealmaker. Bron: Smartbiz, William Visterin Bedrijfsinformatie: de zwakke schakel bij overnames en fusies Meer dan een derde van alle kantoormedewerkers in Europa krijgt of heeft te maken met een overname of een fusie, blijkt uit onderzoek. En met economisch herstel in het vooruitzicht zal het aantal fusies en overnames dit jaar flink toenemen, is de verwachting. De zwakke schakel in het slagen van overname of fusie is echter de bedrijfsinformatie. Hoe houd je in een proces van fusie of overname greep op je informatiebeheerders? Bij overnames redeneren medewerkers met een informatiebeheertaak vanuit het hemd dat nader is dan de rok. Zij maken zich in de eerste plaats zorgen over hun eigen baan. Pas daarna vragen zij zich af hoe het moet met de klant- en bedrijfsgegevens die aan hen zijn toevertrouwd. De moedeloosheid onder informatiebeheerders van een overgenomen bedrijf, wint het van hun verantwoordelijkheid om bedrijfsgegevens samen te voegen, over te dragen en te schonen, blijkt uit het onderzoek. Zo meent een derde van de medewerkers van overgenomen bedrijven dat er geen aanpak bestaat voor controle op en bescherming van gegevens. Ruim veertig procent stelt dat er geen procedure is om papieren dossiers in de digitale systemen van de nieuw ontstane organisatie op te nemen. Nog eens een derde zegt dat dit ook geldt voor de opslag van fysieke documenten. De informatierisico s zijn duidelijk. Geïntegreerde en betrouwbare informatie is van essentieel belang voor een succesvolle bedrijfsvoering, voor de kwaliteit van de klantenservice en de bedrijfsreputatie. Onbeheerde en rondzwervende gegevens in een organisatie maakt kwetsbaar, wat kan leiden tot verlies, uitval van of inbreuk op gegevens. 8

9 Fusies of overnames, een verschil in mentaliteit Bij fusies is het plaatje een stuk zonniger. Dat kan ermee te maken hebben dat medewerkers van beide samen te voegen organisaties zich gelijkwaardiger voelen. Uit ons onderzoek blijkt dat medewerkers van alle betrokken organisaties zich in fusieprocessen even gedreven inzetten voor het informatiebeheer. Bijna driekwart van hen (71 procent) zegt zich daarin goed gesteund te voelen door directierichtlijnen. Naar sector uitgesplitst lijkt de Europese maaksector gevoeliger voor overnames, terwijl fusies het meest voorkomen in de financiële dienstverlening en verzekeringssector. Dat is in het onderzoek terug te zien in de manier waarop naar informatiebeheer wordt gekeken. Medewerkers uit de financiële dienstverlening en verzekeringssector tonen zich het meest betrokken bij het integreren van informatie van betrokken fusiepartners. Zij dragen zorg over het samenvoegen van de verschillende informatiebestanden met klantgegevens, en over de beschikbaarheid van voldoende opslagruimte. Daarbij voelen de medewerkers in deze sectoren zich het meest gesteund en geïnformeerd, in zowel het integratie- en waarborgingproces van documenten, als de wijze waarop papieren documenten worden ingevoegd en opgeslagen. Bij bedrijven in de maakindustrie is dit anders. Medewerkers van deze bedrijven maken zich het meeste zorgen over de mogelijke verandering in het omgaan met bedrijfsinformatie. Daarnaast voelen zij zich het meest in de steek gelaten door de bedrijfsleiding en de communicatie. Attitude heeft invloed op effectief informatiebeleid Desondanks blijkt dat alle medewerkers zich in meer of mindere mate verzoenen met het idee van een overname of een fusie. Een op de drie geeft toe de aanvankelijke terughoudendheid laten varen en zich voegen naar de nieuwe situatie. Gemiddeld verzet slechts één op de tien zich zo lang mogelijk tegen de veranderingen. Wel blijkt dat de attitude van medewerkers invloed heeft op hun verantwoordelijkheid voor informatiebeleid. En dat onvrede hierover onder medewerkers kan worden weggenomen met een effectief informatiebeheerbeleid en heldere communicatie. Informatie is een essentieel en waardevol bedrijfsmiddel en moet topprioriteit krijgen, gezien de potentiële waarde van informatie en de wens van fusiepartners om kostenstructuren te rationaliseren. Dat kan heel praktisch, zodat een nieuwe organisatie optimaal profiteert van de aanwezige informatiemanagementsystemen. Zo kan voor de papieren documenten een beleid aangewend worden waarbij een deel van de informatie veilig, buiten de kantoormuren, gearchiveerd wordt, waarbij actieve, vaak gebruikte documenten gedigitaliseerd worden zodat ze makkelijk beschikbaar zijn, voor bijvoorbeeld de nieuwe CRM-database. Op deze manier kunnen organisaties die ontstaan uit overnames of fusies veranderingen consistent doorvoeren, informatierisico s verkleinen en de toegang tot informatie verbeteren. Juist in tijden van verandering is een effectief informatiebeheerbeleid bovendien gebaat bij sterke communicatie en betrokken medewerkers. Wat het onderzoek bevestigt, is dat veel medewerkers die verantwoordelijk zijn voor bedrijfsinformatie zich onveilig en in de steek gelaten voelen bij een fusie- of overnameproces. Duidelijke communicatie zal deze medewerkers helpen te begrijpen wat er gebeurt en hoe zij een bijdrage kunnen leveren. Zo beschermt een bedrijf, gefuseerd of samengesteld, zijn meest waardevolle bezit, namelijk zijn bedrijfsinformatie. Bron: Jeroen Strik, Iron Montain Benelux De vijf grootste uitdagingen voor internationale uitbreiding Nieuw wereldwijd onderzoek toont de vijf belangrijkste uitdagingen voor Nederlandse bedrijven die willen uitbreiden naar het buitenland. Uit het onderzoek dat uitgevoerd is in opdracht van Regus, aanbieder van flexibele werkplekken, blijkt dat het werven van goed personeel voor 62 procent van de bedrijven de grootste uitdaging is. 9

10 Ook het gebrek aan lokale kennis en contacten (51 procent) en marktinformatie (49 procent) wordt gezien als een obstakel. Voor 43 procent van de ondervraagden is ook toegang tot flexibele kantoorruimte een uitdaging evenals het opzetten van IT en services (40 procent). Tijdens het onderzoek werd de mening van meer dan senior executives en bedrijfseigenaren in 95 landen gevraagd. Het onderzoek laat zien dat, hoewel regeringen proberen de exportresultaten van hun economieën te verbeteren, er belangrijke obstakels moeten worden overwonnen door bedrijven die willen uitbreiden naar internationale markten. Ondanks deze belemmeringen is in totaal 17 procent van de bedrijven wereldwijd momenteel internationaal aan het uitbreiden. Bron: Regus Nieuws, 26 juni 2014 Falende bestuurders woningcorporaties kregen alle ruimte Bestuurders van woningcorporaties hebben jarenlang te veel ruimte gekregen van de politiek en toezichthouders. Dat bevorderde de grootheidswaanzin van bestuurders, met allerlei incidenten tot gevolg. Dat blijkt uit onderzoek van bestuurskundigen van de TU Delft, GenP Governance en de Vrije Universiteit Amsterdam. Vanuit de organisaties kwam geen afdoende correctie en de toezichthouders bogen in de meeste gevallen mee. Gemeentepolitici traden niet op vanwege hun belangen bij de omvangrijke investeringen van de corporaties. Onderzoekers Zij analyseerden zes gevallen van falend leiderschap bij woningcorporaties. Volgens hen is het falen niet alleen te verklaren vanuit de persoonlijke autoritaire leiderschapsstijl van de bestuurders. Personen in de omgeving van de bestuurders keken toe en lieten het gebeuren. 'Vanuit de organisaties kwam geen afdoende correctie en de toezichthouders bogen in de meeste gevallen mee. Gemeentepolitici traden niet op vanwege hun belangen bij de omvangrijke investeringen van de corporaties', schrijven de onderzoekers. Daarmee doelen zij overigens niet op persoonlijk gewin, maar om het belang van de investeringen voor de ontwikkeling van de gemeenten. Autonome positie Aan het falend leiderschap van bestuurders ging vaak een lange periode vooraf. 'De bestuurders verkregen langzaam maar zeker een autonome positie, waarbij gedurfde prestaties tot veel steun binnen en buiten de corporatie leidden en tegelijkertijd het gevoel versterkten 'onaantastbaar' te zijn. Deze overmoed werd niet getemperd en het falen werd niet opgemerkt. Zo konden de bestuurders een traject van lef en lof naar schade en schande doormaken.' De uitkomsten van het onderzoek van de bestuurskundigen lopen vooruit op de conclusies van de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar woningcorporaties. Deze commissie presenteert op 30 oktober haar eindrapport. Bron: ANP bewerkt door redactie Volkskrant Organisaties nog onvoldoende voorbereid op schaarste Kanteling in de markt voor externe managers en professionals: stijging van het aantal opdrachten. De arbeidsmarkt voor externe managers en professionals trekt aan. Het aantal interim managers in opdracht stijgt, de verwachtingen over de vraag naar interim management zijn positief, met name waar het gaat om de vraag naar project- en programmamanagers. Een en ander blijkt uit de elfde editie van de Interim Index van Schaekel & Partners en Nyenrode 10

11 Business Universiteit. 54 procent van de respondenten geeft aan dat de vraag naar deze groep gaat toenemen. In het onderzoek geven 484 interim managers actief op management- en directieniveauhun visie op hoe de markt zich in de tweede helft van 2014 ontwikkelt. Zij zijn gemiddeld tien jaar werkzaam als zelfstandig ondernemer. Daarnaast is ook de andere kant van de tafel onderzocht (opdrachtgeverszijde). 212 managers en directeuren is gevraagd naar hun verwachtingen over het aanbod van managementfuncties in de organisatie waarin zij actief zijn. Schaarste Het aantal vacante posities zal toenemen is de verwachting van een deel van de responsgroep. De belangrijkste reden die is genoemd voor het ontstaan van vacante posities is vervanging. Uit het onderzoek blijkt verder dat het gemiddeld 12 weken duurt voordat een gezochte manager uiteindelijk een arbeidsovereenkomst aanvaardt. "Wij verwachten dat deze termijn zal oplopen," aldus Marleijn de Groot, partner bij Schaekel & Partners, "zeker gezien de relatieve schaarste die aan het ontstaan is." "Bedrijven en organisaties leven nog in de veronderstelling dat zij kandidaten voor het uitkiezen hebben. Voor bepaalde functies echter binnen de gewilde leeftijd (35-44 jaar) is dat beeld misplaatst en zal de kandidaat verleid moeten worden," aldus Piet Hein de Sonnaville, partner bij Schaekel & Partners. Gewilde managers 65 procent van de respondenten is ten tijde van het onderzoek actief in een opdracht. Dit is 4 procent meer dan een jaar geleden. De leeftijdscategorie jaar scoort het hoogst: 89 procent van hen geeft aan in opdracht te zijn. "De stijging die wij nu zien is zeer opmerkelijk", aldus Piet Hein de Sonnaville. "Met name in deze leeftijdscategorie zien wij een sterke omslag in de markt, die in relatief korte tijd heeft plaatsgevonden, maar nog niet breed wordt ervaren. Vooral jonge managers met specifieke know how zijn weer gewild. Wij zien dat nogal wat organisaties nog niet slagvaardig genoeg handelen om hen binnen te krijgen." Uurtarieven De stijging van de vraag betekent nog niet dat het uurtarief zal oplopen op korte termijn, integendeel, het afgelopen halfjaar liet zelfs een kleine teruggang van de tarieven zien. Wel worden tijdelijke opdrachten langer, ook deze editie van het onderzoek toont dit weer aan. "Wij zien nu al dat de markt van vast en tijdelijk in elkaar overvloeit. Soms hebben mensen een arbeidsovereenkomst, soms is sprake van een tijdelijk contract", aldus De Sonnaville. Daarnaast is een nieuw type werknemer aan het ontstaan de hybride. "Zij hebben naast hun baan een tijdelijke betaalde opdracht (of omgekeerd)," aldus Marleijn de Groot. Bron: Managersonline.nl 5 tips van Ricardo Semler voor een bedrijf met gelukkig personeel Braziliaan Ricardo Semler nam meer dan 30 jaar geleden de machinefabriek Semco over van zijn vader. Hij pakte de bedrijfsvoering vanaf dag één anders aan. Medewerkers kregen veel vrijheid en mochten overal over meebeslissen. Inmiddels is Semco uitgegroeid tot een miljoenenbedrijf. Semler was even kort in Nederland en heeft 5 tips voor Nederlandse ondernemers. Semler was even in Nederland om zijn kennis en ervaring te delen met een paar honderd ondernemers tijdens het event "Ricardo Semler & Friends" van opleidingsinstituut De Baak. Volgens Arko van Brakel van De Baak zijn steeds meer werknemers ongelukkig. "Zij voelen zich niet betrokken bij hun werk," legt hij uit. En niemand hoeft u uit te leggen dat ontevreden, ongemotiveerde medewerkers slecht zijn voor uw bedrijf. Uit onderzoek van het Amerikaanse onderzoeksbureau Gallup blijkt dat organisaties met gemotiveerde medewerkers 22 procent meer winst maken en dat er bij die bedrijven 48 procent minder ongelukken gebeuren. "Voorbeelden als Semco, maar ook het Nederlandse Arpa, laten zien dat het anders kan. In plaats van winst, staat geluk voorop. Juist dat zorgt ervoor dat dit soort organisaties overeind blijven in deze snel veranderende economie." 11

12 Dankzij Semler's aanpak voelen werknemers zich veel meer verantwoordelijk en betrokken. Hij heeft vijf tips voor Nederlandse ondernemers: Tip 1: Waarom? Waarom? Waarom? "Verandering begint met de waarom-vraag," vertelt Semler. "Bij Semco vragen we drie keer achter elkaar waarom?' Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? Waarom moet een meeting op een bepaalde manier verlopen? Waarom moet je een uur de stad door reizen, om op kantoor een mailtje te sturen naar iemand die vijf meter verderop zit?' Als je waarom' blijft vragen, kom je op een bepaald moment bij het antwoord daarom' of zo doen we het nu eenmaal'. Dat is het moment waarop mensen zich realiseren dat ze vast zitten. Dat zorgt dat ze openstaan voor nieuwe mogelijkheden." Retire a little is een speciaal programma voor Semco-medewerkers. Ze kunnen alvast 'een beetje met pensioen' als ze jong zijn. In ruil voor vrije dagen, komen ze na hun pensioenleeftijd een paar dagen terug. "Juist na hun pensioen zijn mensen erg waardevol. Ze zitten vol kennis en ervaring," vindt Semler. Tip 2: Laat werknemers beslissen Iedereen mag meebeslissen bij Semco. Hoe doe je dat in de praktijk? "Iedereen krijgt de mogelijkheid, maar de meeste mensen willen alleen beslissen over zaken die ze echt belangrijk vinden. Het valt tegen hoeveel mensen interesse hebben in beslissingen over budget. Vaak maar een handjevol," legt Semler uit. "Als er een nieuwe leidinggevende wordt aangenomen, dan komt wel iedereen opdagen. Veel werknemers vinden het belangrijk om democratisch de baas' te kiezen." Tip 3: Nieuw leiderschap - van controle naar coördinatie Omdat iedereen mag meebeslissen, zijn er weinig managers bij Semco. Zij leggen geen regels en taken op, ze zorgen vooral voor coördinatie. Dat meebeslissen bij Semco gaat ver. "We leggen geen werktijden op. Als niemand het belangrijk genoeg vindt om in het weekend te werken voor een klant, dan is dat werk blijkbaar niet belangrijk. Misschien past het dan niet bij ons bedrijf en moeten we deze opdracht helemaal niet uitvoeren." Tip 4: Wees open Naast beslissingen over hun werkzaamheden, mogen werknemers bij Semco hun eigen salaris bepalen. "We geven ze alle informatie die ze nodig hebben," vertelt Semler. "Bedrijfsresultaten, salarissen en het bedrag dat iemand verdient in een soortgelijke functie bij een ander bedrijf. Zo kunnen ze ook weloverwogen kiezen om ergens anders te gaan werken." Bij Semco beoordelen werknemers elkaar. "Zij weten veel beter wie ze nodig hebben dan een manager," vindt Semler. Tip 5: Flexibel personeel Sommige Semco-medewerkers werken parttime bij een ander bedrijf of voor zichzelf. "Geef mensen vrijheid en laat ze niet vastroesten: tot je pensioen hetzelfde werk doen bij hetzelfde bedrijf is niet meer van deze tijd." Flexibiliteit zorgt alleen maar voor meer innovatie. "Slechts 1,1% van alle innovatie komt van binnen het bedrijf." "Je hoeft vaak maar 10 procent van je personeel in vaste dienst te nemen," vertelt Semler. "Dat zijn de mensen die de strategie voor je bedrijf bepalen. Neem een paar talenten aan en laat hen mensen inhuren wanneer het nodig is." Hij gelooft niet in lange termijn garanties, maar vindt wel dat welvaart eerlijk verdeeld moet worden. Zo wordt bij Semco 23 procent van de winst gelijk verdeeld onder alle werknemers. De bestuursvoorzitter krijgt evenveel als de schoonmaker. Voorbeelden Steeds meer bedrijven werken volgens de Semco-stijl. Tijdens het event kwamen Arpa, Groupe Poult en Manutan voorbij, maar denk ook aan Koekjesbakkerij Veldt, Voys Telecom en Buurtzorg Nederland. Bron: de Zaak, Claartje Vogel 12

NIEUWSBRIEF Maart 2015

NIEUWSBRIEF Maart 2015 Geachte relatie, Wat zijn interessante nieuwe gezichtspunten voor ondernemers met betrekking tot een aantal maatschappelijke ontwikkelingen? In deze nieuwsbrief bespreken we er een aantal. Crowdfunding

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Juni 2015

NIEUWSBRIEF Juni 2015 Geachte relatie, Wat doet de overheid voor het mkb? Volgens ondernemersorganisaties te weinig. In april 2015 werd er door de Europese Commissie (EC) een middag in Amsterdam georganiseerd over de toegang

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF December 2014

NIEUWSBRIEF December 2014 Geachte relatie, Europa en Nederland moeten de economische positie sterk verbeteren. Daarvoor zijn grote veranderingen in de maatschappij noodzakelijk. Ook ondernemers zullen aan die veranderingen een

Nadere informatie

Het kleinbedrijf Grote motor van Nederland. Het Nederlandse kleinbedrijf in zwaar weer & 10 maatregelen voor duurzame groei

Het kleinbedrijf Grote motor van Nederland. Het Nederlandse kleinbedrijf in zwaar weer & 10 maatregelen voor duurzame groei Het kleinbedrijf Grote motor van Nederland Het Nederlandse kleinbedrijf in zwaar weer & 10 maatregelen voor duurzame groei 2 Het kleinbedrijf: Grote motor van Nederland 3 Inleiding Taco Carlier ontwierp

Nadere informatie

IT ERS AAN HET WOORD CARRIÈRE- EN ORIËNTATIEGEDRAG VAN NEDERLANDSE IT ERS IN 2015

IT ERS AAN HET WOORD CARRIÈRE- EN ORIËNTATIEGEDRAG VAN NEDERLANDSE IT ERS IN 2015 IT ERS AAN HET WOORD CARRIÈRE- EN ORIËNTATIEGEDRAG VAN NEDERLANDSE IT ERS IN 2015 INLEIDING INHOUDSOPGAVE WAT VINDEN IT ERS ER ZELF VAN? IT ers werven is voor sommige recruiters en bedrijven een leuke

Nadere informatie

Nieuwe Tijden. Omzet van meer dan helft MKB ers groeit in 2011. de arbeidsmoraal. MKB Marktmonitor 2011/2012 van Unique en TNO.

Nieuwe Tijden. Omzet van meer dan helft MKB ers groeit in 2011. de arbeidsmoraal. MKB Marktmonitor 2011/2012 van Unique en TNO. Nieuwe Tijden MKB Marktmonitor 2011/2012 van Unique en TNO Omzet van meer dan helft MKB ers groeit in 2011 Baas wordt aantrekkelijker door flexibel werken Social media veranderen de arbeidsmoraal Inhoud

Nadere informatie

E-Steps GIDS 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS

E-Steps GIDS 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS 100101010 GIDS 10101001010 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS 0100101010 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and

Nadere informatie

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 door Richard van Hooijdonk MarketingMonday januari 2011 inhoud Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Pagina 01 social media benutten met weinig tijd 4 02 wie is

Nadere informatie

MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG

MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG JE COLLEGA- GROEIONDERNEMER IS DE BESTE ADVISEUR De jaarrekening van de Multinational4Groei is één van de concrete uitkomsten van de jaarlijkse bijeenkomst van de bestuurders

Nadere informatie

Groeien met innovatieve IT

Groeien met innovatieve IT SAP White Paper Groeien met innovatieve IT Hoe onderscheiden groeiende middelgrote organisaties zich? Inhoud 3 Voorwoord 4 Executive summary 5 Hoofdstuk 1: Groei in Nederland 6 Hoofdstuk 2: Omzetgroei

Nadere informatie

M Powerbook #1. Jong talent Nieuw realisme op de arbeidsmarkt

M Powerbook #1. Jong talent Nieuw realisme op de arbeidsmarkt M Powerbook #1 Jong talent Nieuw realisme op de arbeidsmarkt Jong talent Nieuw realisme op de arbeidsmarkt M Powerbook Inhoud 3 4 6 10 17 22 30 Voorwoord Inleiding Social media zijn voor de leuk Hoe zoeken

Nadere informatie

Detron ICT & Telecom Groep. Jaarverslag2012

Detron ICT & Telecom Groep. Jaarverslag2012 Detron ICT & Telecom Groep Jaarverslag 2O12 Jaarverslag2012 DETRON CONNECTS GROWTH & FUN Jaarverslag 2012 Detron ICT & Telecom Groep B.V. Inhoud Voorwoord George Banken (CEO) 6 Kengetallen en omzetverdeling

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

moderne communicatie

moderne communicatie dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid NR. 1 SEPTEMBER 2013 moderne communicatie ons dataverbruik neemt jaarlijks drastisch

Nadere informatie

omdat Informatie cruciaal voor uw bedrijf: de optimale informatie- en documentstrategie

omdat Informatie cruciaal voor uw bedrijf: de optimale informatie- en documentstrategie omdat Informatie rijkdom is cruciaal voor uw bedrijf: de optimale informatie- en documentstrategie INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Voorwoord Inleiding Paul Nanninga, Ricoh: Informatielogistiek

Nadere informatie

eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag KLZQCDBN T M

eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag KLZQCDBN T M 2010 eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag 2010 KLZQCDBN T M Van mens tot mens Colofon Inhoud Redactie Valentina Walta Tekstschrijvers.nl Eindredactie Valentina Walta Vormgeving

Nadere informatie

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Den Haag Amsterdam Den Bosch Rotterdam Zwolle Utrecht Arnhem Amersfoort Breda Eindhoven Maastricht Brussel Antwerpen Ace! E-book

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nummer 1/Februari 13 THE TRUSTED ADVISOR

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nummer 1/Februari 13 THE TRUSTED ADVISOR EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nummer 1/Februari 13 Advisering: vertrouwen, controle en transparantie THE TRUSTED ADVISOR PROFESSIONALITEIT EN INTEGRITEIT

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Topvrouwen. over vrouwen aan de top. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Ineke Dezentjé Hamming: Ik wil geen quotumvrouw zijn!

Topvrouwen. over vrouwen aan de top. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Ineke Dezentjé Hamming: Ik wil geen quotumvrouw zijn! Vierde kwartaal 2012 3,50 Magazine voor deelnemers van Members Benefits Topvrouwen over vrouwen aan de top Ineke Dezentjé Hamming: Ik wil geen quotumvrouw zijn! Angéline Maas: Meer vrouwen in het management?

Nadere informatie

HR analytics en de rol van HR als business partner

HR analytics en de rol van HR als business partner HR analytics en de rol van HR als business partner Hoe bestuurders, HR-managers en medewerkers aankijken tegen de veranderende rol van HR Inhoudsopgave Voorwoord 3 Infographic 4 Inleiding 5 1 HR beperkt

Nadere informatie

E-book Efficiënt ondernemen met Social Media. Door Richard van Hooijdonk. facebook.com/marketingmonday

E-book Efficiënt ondernemen met Social Media. Door Richard van Hooijdonk. facebook.com/marketingmonday Efficiënt ondernemen met Social Media Door Richard van Hooijdonk facebook.com/marketingmonday Executive Summary De wereld om ons heen verandert in rap tempo. De opkomst en ontwikkeling van nieuwe, interactieve

Nadere informatie

11 Begroting Economische Zaken

11 Begroting Economische Zaken 11 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

Special in samenwerking met Randstad

Special in samenwerking met Randstad HR-agenda 2010 Special in samenwerking met Randstad 6 Gelukkig niet in raad van bestuur Hr-functionarissen moeten veel meer conceptuele en analytische vaardigheden ontwikkelen, vindt Pauline van der Meer

Nadere informatie

MARCOM Magazine.NL. komt eraan!

MARCOM Magazine.NL. komt eraan! MARCOM Magazine.NL komt eraan! H É T C A R R I È R E M A G A Z I N E V O O R S A L E S - & M A R K E T I N G P R O F E S S I O N A L S! J U L I 2 0 0 9 4 In gesprek met Judith Koekenbier, Managing Director

Nadere informatie

IN EEN NICHE. MABO-lifting: DE TRUCS VAN EEN MARKTLEIDER

IN EEN NICHE. MABO-lifting: DE TRUCS VAN EEN MARKTLEIDER Tekst Cor Dol Beeld Marjolein Ansink MABO-lifting: DE TRUCS VAN EEN MARKTLEIDER IN EEN NICHE IN VERGELIJKING MET VORKHEFTRUCKS VORMEN ZIJLADERS EEN NICHE IN DE MARKT. RABOBANKADVISEUR BENNO VAN STRATEN

Nadere informatie

RecRuitment metrics BeteR meten in 2014

RecRuitment metrics BeteR meten in 2014 Recruitment metrics Beter meten in 2014 inhoudsopgave Voorwoord 5 wat zijn recruitment metrics? 7 marktontwikkelingen 9 hoe zoeken bedrijven personeel? 11 interviews: metrics in de praktijk 13 hoe belangrijk

Nadere informatie

The Dutch Weedburger

The Dutch Weedburger Magazine Nummer 1 Winter/Voorjaar 2014 Pensioenen 2013: Jaar van de wijzigingen in DGA-Pensioen Starters aan het Woord Tim van der Steen en Maikel van Halder twee jonge ambiteuze ondernemers The Dutch

Nadere informatie