Beleidsregels eigen bijdrage Wmo 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsregels eigen bijdrage Wmo 2014"

Transcriptie

1 Beleidsregels eigen bijdrage Wmo januari 2014 BIVO/2014/30042 *Z01073BE080*

2

3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 5 Artikel 1 Begripsomschrijving 5 Artikel 2 Doelstelling 5 Artikel 3 Kostprijs 5 Artikel 4 Ingangsdatum 5 Artikel 5 Duur eigen bijdrage 5 Artikel 6 Gemeenschappelijke ruimtes 5 Artikel 7 Overlijden 5 Artikel 8 Beëindiging 5 Artikel 9 Vervanging voorzieningen 5 Artikel 10 Uitzonderingen 6 Hoofdstuk 2 Slotbepalingen 6 Artikel 11 Intrekking 6 Artikel 12 Overgangsbepalingen 6 Artikel 13 Inwerkingtreding 6 Artikel 14 Citeertitel 6 Toelichting 7 Geregistreerd onder nummer BIVO/2014/30042 Wettelijke grondslag: artikel 22 Verordening maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013 en Wet maatschappelijke ondersteuning

4

5 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijving In deze beleidsregels worden dezelfde begrippen gebruikt als in de Verordening maatschappelijke ondersteuning Heemskerk Artikel 2 Doelstelling In deze beleidsregels worden nadere regels gesteld voor het opleggen van eigen bijdragen. Artikel 3 Kostprijs 1. De kostprijs van de voorziening is gelijk aan de door de gemeente te betalen prijs van de betreffende voorziening, inclusief eventuele individuele aanpassingen en eventuele kosten van onderhoud en verzekering. 2. In afwijking van het eerste lid bedraagt de kostprijs voor een traplift 133,32 per vier weken. 3. De kostprijs van hulp bij het huishouden is vastgesteld op: a. categorie 1: 17,-- per uur; b. categorie 2: 19,-- per uur. Artikel 4 Ingangsdatum De ingangsdatum van de eigen bijdrage is gelijk aan de ingangsdatum van de eerstvolgende vierwekenperiode na de dag, waarop de klant over de voorziening kan beschikken. Artikel 5 Duur eigen bijdrage De periode waarover de eigen bijdrage in rekening wordt gebracht, bedraagt bij: a. woonvoorziening in eigendom en trapliften: gedurende 39 periodes van vier weken b. woonvoorziening in huur: gedurende de gehele huurperiode; c. woonvoorziening in bruikleen: gedurende 39 periodes van vier weken; d. vervoersvoorziening in eigendom: gedurende 39 periodes van vier weken; e. vervoersvoorziening in huur: gedurende de gehele huurperiode; f. hulp bij het huishouden: gedurende de gehele periode van de hulpverlening; g. een persoonsgebonden budget voor een woonvoorziening en een vervoersvoorziening: gedurende 39 periodes van vier weken; h. een persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden: gedurende de gehele looptijd van de voorziening. Artikel 6 Gemeenschappelijke ruimtes Voor woonvoorzieningen aan gemeenschappelijke ruimtes is geen eigen bijdrage verschuldigd. Artikel 7 Overlijden Bij overlijden van de klant wordt de eigen bijdrage beëindigd per de laatste dag van de vierwekenperiode, waarin de overlijdensdatum valt. Artikel 8 Beëindiging Bij beëindiging van de verstrekking van de voorziening wordt de eigen bijdrage beëindigd per de laatste dag van de vierwekenperiode, waarin de voorziening wordt ingeleverd. Artikel 9 Vervanging voorzieningen Wanneer een voorziening, die in eigendom of bruikleen is verstrekt wordt vervangen, heeft dit geen invloed op de duur van de eigen bijdrage. De duur van de eigen bijdrage blijft in dat geval gelijk aan het maximum van 39 periodes van 4 weken voor het totaal van de eerste verstrekking en de vervangende verstrekking. 5

6 Artikel 10 Uitzonderingen Er wordt geen eigen bijdrage in rekening gebracht voor de volgende voorzieningen: a. rolstoelen; b. aanpassingen aan rolstoelen; c. pas voor de OV-Taxi; d. individuele vervoerskostenvergoedingen; e. verhuiskostenvergoeding; f. voorzieningen ten behoeve van kinderen tot 18 jaar. Vanaf de dag dat het kind 18 jaar zal voor een voorziening, die in bruikleen is verstrekt, een eigen bijdrage in rekening worden gebracht conform deze beleidsregels. g. Hoofdstuk 2 Slotbepalingen Artikel 11 Intrekking De 'Beleidsregels eigen bijdrage Wmo gemeente Heemskerk 2013' worden ingetrokken. Artikel 12 Overgangsbepalingen 1. Aanvragen, die voor de inwerkingtreding van deze beleidsregels zijn ingediend, zullen worden beoordeeld overeenkomstig de bepalingen van de 'Beleidsregels eigen bijdrage Wmo gemeente Heemskerk 2013', tenzij bepalingen volgens deze beleidsregels gunstiger zijn voor belanghebbende. 2. Bezwaren, die voor de inwerkingtreding van deze beleidsregels zijn ingediend, zullen worden beoordeeld volgens deze beleidsregels, tenzij dit leidt tot onbillijkheden van overwegende aard. Artikel 13 Inwerkingtreding Deze beleidsregels treden in werking op 1 maart 2014 en werken terug tot 1 januari Artikel 14 Citeertitel Deze beleidsregels worden aangehaald als Beleidsregels eigen bijdrage Wmo Heemskerk Aldus vastgesteld in de B&W vergadering van x burgemeester en wethouders van Heemskerk, de secretaris, de burgemeester, 6

7 Toelichting Artikel 3 Kostprijs De kostprijs voor trapliften is gebaseerd op de gewogen koopprijs van de verschillende trapliften. Uit historische informatie blijkt, dat van de trapliften die wij verstrekken 20% rechte liften betreft, 45% liften met 1 bocht betreft en 35% liften met 2 bochten betreft. Op basis van de koopprijzen (recht: 4.297,48, 1 bocht: 5.079,97, 2 bochten: 5.868,62) komen we dan op een gewogen gemiddelde prijs van een traplift van 5.199,50. In deze koopprijzen zijn de standaardvoorzieningen, zoals 7m rail, stoeltype plus, veiligheidsgordel, sleutelschakelaar, haal- en zendknoppen, lading, transport en montage meegenomen. Eventuele verdere voorzieningen blijven buiten beschouwing. Uitgaande van een looptijd voor de eigen bijdrage van 3 jaar (39 periodes van 4 weken) bedraagt de kostprijs 133,32 per 4 weken. De kostprijs voor hulp bij het houden is gelijk aan de uurprijs voor een persoonsgebonden budget. Door de kostprijs voor zorg in natura als voor een persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden gelijk vast te stellen, wordt bereikt dat mensen optimaal gebruik kunnen maken van de keuzevrijheid tussen zorg in natura en een persoonsgebonden budget. 7

Beleidsregels eigen bijdrage Wmo gemeente Heemskerk 2012. 1 juli 2012

Beleidsregels eigen bijdrage Wmo gemeente Heemskerk 2012. 1 juli 2012 Beleidsregels eigen bijdrage Wmo gemeente Heemskerk 2012 1 juli 2012 B E L E I D S R E G E L S E I G E N B I J D R A G E W M O G E M E E N T E H E E M S K E R K 2 0 1 2 Inhoudsopgave Beleidsregel 1: kostprijs

Nadere informatie

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013.

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Portefeuillehouder: Onderwerp: B.G. Schalkwijk vaststellen van het Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, overwegende dat

Nadere informatie

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Grootegast. Nr. 68831 28 juli 2015 Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

Tweede besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vlagtwedde 2012

Tweede besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vlagtwedde 2012 Tweede besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vlagtwedde 2012 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde; gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

V E R O R D E N I N G individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gilze en Rijen 2010. vastgesteld d.d.

V E R O R D E N I N G individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gilze en Rijen 2010. vastgesteld d.d. V E R O R D E N I N G individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gilze en Rijen 2010 vastgesteld d.d. 22 februari 2010 Verordening WMO Gilze en Rijen 2010 1 DE RAAD VAN DE GEMEENTE GILZE

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BERKELLAND 2015

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BERKELLAND 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland; Gelet op het bepaalde in het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015, artikel 25 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Berkelland 2015 en

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning. gemeente Nunspeet 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning. gemeente Nunspeet 2010 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2010 Besluit WMO gemeente Nunspeet Januari 2010 afdeling Publiek en Sociaal gemeente Nunspeet - 2 - Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE KATWIJK 2013

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE KATWIJK 2013 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE KATWIJK 2013 Artikel 1. Bedragen persoonsgebonden budget Lid 1. De bedragen voor een persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden in categorie 1

Nadere informatie

Besluit Wmo (2013) Gemeente Boxtel

Besluit Wmo (2013) Gemeente Boxtel Besluit Wmo (2013) Gemeente Boxtel 1 2 INHOUDSOPGAVE BESLUIT WMO (2013) Besluit Wmo (2013) 5 Hoofdstuk 1: Algemeen 5 Artikel 1 Begripsbepalingen 5 Hoofdstuk 2 : Persoonsgebonden budget 5 Artikel 2.1 Regels

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen. Gemeente Tiel 2010. Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo

Besluit individuele voorzieningen. Gemeente Tiel 2010. Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo Gemeente Tiel 2010 Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo Hoofdstuk 1 Artikel 1 Algemene bepalingen...3 Begripsbepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Het persoonsgebonden budget en de financiële tegemoetkoming...4

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Algemene en maatwerkvoorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2015

Uitvoeringsbesluit Algemene en maatwerkvoorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2015 Uitvoeringsbesluit Algemene en maatwerkvoorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem, gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING EN JEUGDHULP. Gemeente Hof van Twente 2015

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING EN JEUGDHULP. Gemeente Hof van Twente 2015 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING EN JEUGDHULP Gemeente Hof van Twente 2015 Goor, januari 2015 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 3 HOOFDSTUK 2 PERSOONSGEBONDEN

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Wormerland 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Wormerland 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Wormerland. Nr. 50136 8 juni 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Wormerland 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

2012-42703 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING OPSTERLAND 2013

2012-42703 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING OPSTERLAND 2013 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING OPSTERLAND 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opsterland; gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning Opsterland 2013, zoals

Nadere informatie

ter kennisgeving Medewerk(st)er

ter kennisgeving Medewerk(st)er Voorstel ~atwijk Aan : Burgemeester en Wethouders Zaaknummer : Î-I,)'l - j6bb Status : Openbaar / Ter besluitvorming Dotum : 1 mei 2012 Afdeling : Sociale Zaken Raad: :Ja : R.F.J.M. van Hest ter kennisgeving

Nadere informatie

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert Besluit nadere regels Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Weert 2013 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING. Gemeente Hof van Twente 2014

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING. Gemeente Hof van Twente 2014 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Gemeente Hof van Twente 2014 Goor, januari 2014 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 3 HOOFDSTUK 2 HULP BIJ HET HUISHOUDEN

Nadere informatie

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO V E R O R D E N I N G voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Gilze en Rijen vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO 1 Inhoudsopgave: Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeenteblad nr. 10 1 Gemeente Wijk bij Duurstede, versie december 2014 Gemeenteblad nr. 10 2 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE GORINCHEM

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE GORINCHEM BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE GORINCHEM 2014 HOOFDSTUK 1. Begripsbepalingen 2 HOOFDSTUK 2. Regels over het persoonsgebonden budget 3-5 HOOFDSTUK 3. Eigen bijdragen en eigen aandeel 6

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Voorschoten 2015. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten;

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Voorschoten 2015. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Voorschoten. Nr. 83424 30 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Voorschoten 2015 Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 mei 2012; BESLUIT:

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 mei 2012; BESLUIT: RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Hilversum, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 mei 2012; Vast te stellen: BESLUIT: 1. De navolgende Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 behorende bij de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Financieel Besluit Wmo. Onderdeel Maatschappelijke Ondersteuning

Financieel Besluit Wmo. Onderdeel Maatschappelijke Ondersteuning Financieel Besluit Wmo Onderdeel Maatschappelijke Ondersteuning December 2006 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Beperkingen 3 Hoofdstuk 2 Hulp bij het

Nadere informatie

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden H 1. Algemeen Artikel 1. Zorg in natura tarieven De gunningen voor zorg in natura zijn vastgesteld door het college op 25 november 2014 (B&W 399434). In deze gunningen

Nadere informatie

De raad van de gemeente Goirle; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10-11-2009;

De raad van de gemeente Goirle; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10-11-2009; De raad van de gemeente Goirle; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10-11-2009; gelezen het advies van de commissie d.d. 24-11-2009; gelet op de Gemeentewet; b e s luit: de volgende

Nadere informatie

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden H 1. Algemeen Artikel 1. Zorg in natura tarieven De gunningen voor zorg in natura zijn vastgesteld door het college op 25 november 2014 (B&W 399434). In deze gunningen

Nadere informatie

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden H 1. Algemeen Artikel 1. Zorg in natura tarieven De gunningen voor zorg in natura zijn vastgesteld door het college op 25 november 2014 (B&W 399434). In deze gunningen

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, januari 2013 Artikel 1. Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel De bedragen en het percentage die gelden voor een eigen bijdrage of

Nadere informatie

Verordening Minimabeleid gemeente Borsele 2010

Verordening Minimabeleid gemeente Borsele 2010 Verordening Minimabeleid gemeente Borsele 2010 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 5 Artikel 1 Begripsbepalingen... 5 Artikel 2 Doelgroep en doelstelling... 5 Artikel 3 Voorwaarden... 6

Nadere informatie