Virtual Migration Real World

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Virtual Migration Real World"

Transcriptie

1 Virtual Migration Real World Bram Dijema It s All About Data

2 Introductie

3 UMCG.586 employees (8.36 FTE) Zorg / Care.339 bedden opnames verpleegdagen consulten Onderijs / Education 300 student arts/tandarts/beeging 50 arts medisch specialist 73 promoties Onderzoe / Research.57 etenschappelij onderzoeers.950 ISI publicaties Biobanen Healthy ageing data 3--0

4 Mijn Neter UMCG brdi

5 Disclaimer Dit is mijn verhaal

6 De Context

7 Wat is er gaande Vervanging van het EPD/ZIS UMCG : Nieu EPD Erasumus MC : Programma DOK OPINI : Krijg Grip op de DATA Introductie van Data Governance & MDM

8 Its all about data Een groot % van ziete en aandoeningen gerelateerd aan Gedrag Genen Beschibaarheid van data? Ontielingen t.a.v. beschibare data t.a.v. gedrag Social Media Speciale programma s gericht op het verzamelen van gedragsgerelateerde data Bijvoorbeeld LifeLines Wetenschappelije ontielingen : xomics Sciences Explosieve groei van data

9 xomics Name Genomics Epigenomics Transcriptomics Proteomics Interactomics Metabolomics inomics Peptidomics Membranomics Cellomics Subject (in cel or organism) Genome (part of) epigenetische modifications mrna proteïne (interactions and functions of) interacties beteen proteïnes and other molecules metabolites (in healthy and unhealthy). proteïneinasen (sequences, functions, organization and targets) peptides (sequences, functions etc.) biological membranes (characterization and organization) Characteristics of cells ith high throughput-methods Individualisering van zorg A Maret of One

10 The Gartner Hype Cycle 03 : BIG DATA

11 De Centrale Vraag Maen e el maximaal gebrui van die data En at is dat dan Maximaal Gebrui

12 Nee, dat doen e niet Zorg Administratie heerst 30% van de tijd gaat op aan administratie Veel extra taen om de patiëntbrieven te interpreteren De diagnose ordt afgeleid uit de brief ipv dat de brief een automatisch gevolg is van de brief, behandelplan etc. etc. Oorzaen Cultuur Oude structuur en technie Geoonte en onbeendheid Onderzoe & Onderijs Deels geïntegreerd in zorgproces Veel belemmeringen

13 Technie als driver of change

14 Waarom William Gibson Distrust that particular flavour Niets Nieus Data Centraal is al sinds Richard Nolan Er is al zoveel mogelij en e doen nog zo einig.

15 Technie als driver of change Neolithic revolution (±9000BC 500BC) Grip rijgen op de toeomst Niet meer jagen en treen telen en domesticatie Sociale verandering Efficiency door specialistie en handel Duurzaamheid door voorraadvorming Verstedelijing Basis voor de volgende ontielingen Technologie Ziete (samenleven met dieren) Grote verschillen geografisch

16 7e eeuse Drivers of change Nicolaas Copernicus (73-53) Johannes Kepler (57-630) Galilieo Galilei (56-6) Zacharias Jansen (585-63) John Napier ( )

17 Drivers of change Copernicus: Kepler: Jansen: Galilei: Napier: Heliocentrisch ereldbeeld Geen cirels maar ellipsen Lenzen De telescoop Schijngestalten van Venus Logaritme tafels Waarneming en idee Theorie Bevestiging Onderbouing en transparantie Gebrui en vervolg

18 8 e eeuse drivers Stoommachine het omzetten van energie naar vermogen Doorbreet grenzen Is niet meer plaatsgebonden Eletriciteit Een nieue vorm van energie Transport van energie

19 De essentie STEEDS VERDER

20 What about Data in (Academische) Zieenhuizen Het is tijd om de infrastructuren te veranderen van papier beschibaar. Weg met het rijtje De data zijn er el, al ze zijn niet in (één beeld) Van decentraal, gemodelleerd rond de professional Naar centraal, gemodelleerd vanuit de bron Oo beschibaar voor research De noodzaelije theorie/technie is beschibaar Datamodellering Tooling High performance omgevingen Het ordt tijd om ansen te benutten: Unleash the poer of Data

21 Het project Nieu EPD driver of change

22 Achtergronden voor een nieu ZIS/EPD Strategisch Plan UMCG Bouen aan de toeomst van gezondheid Andere visie op Zorg door Ontielingen in de zorg/onderijs/research Ontielingen in de technie Ontielingen in de maatschappij 35 jaar isoft ZIS, de grenzen zijn bereit Platform Onderhoudbaarheid Time To Maret van nieue diensten Integratie van Zorg, Educatie en Research

23 Nieue Visie op Zorg ICT gaat uit van Integraliteit Het helpt de gebruier Integrale planning en orders Eén erndossier Zorgpaden Transmuraal Naar onderzoe Onderijs Zorgadministraties en Finance Gestructureerd vs Ongestructureerd Digitale gastvrijheid

24 Geen ICT maar een Business project De implementatie van de visie is het doel De business moet gefaciliteerd orden De technie an versnellen

25 De aanpa Data Centraal

26 We gaan verhuizen Zo? Of Zo?

27 Migratie NU Stras

28 Migratie vanuit het 3-lagen model Pre migratie Post migratie Gegroeid en afgestemd Gegroeid en afgestemd PoliPlus ZIS + vele applicaties Functionele Migratie Toeomstig EPD/ZIS + aanvullende systemen Suite schrijft voor, bepert aanpasbaar Suite schrijft voor, bepert aanpasbaar Werelijheid bepaalt samenhang Suite bepaalt fysiee structuur PoliPlus ZIS + vele gegevensverzamelingen Data Migratie Toeomstig EPD/ZIS + aanvullende systemen Werelijheid bepaalt samenhang Suite bepaalt fysiee structuur

29 Consequenties Migratie concentreert zich op datamigratie Huidige data landschap Schonen Normaliseren en onder governance brengen Klaarmaen voor de toeomstige ontsluiting Alle data en niet alleen de ZIS/EPD data Niet eenmalig Uitdagingen genoeg Extractie van data Centraal Semantisch rij datamodel? Organisatie Wie heeft de ennis en stelt die beschibaar?

30 Bestaande situatie Probleem Paetje - Koppeling Geen scheiding tussen data-proces-presentatie Grote verevenheid van lagen procesafhanelij Decentralisatie van beheer N:M relaties en oppelingen GEEN TIJD TE VERLIEZEN

31 Applicatie als uitgangspunt Feiten De applicatie staat centraal in de beleving De invoering van de nieue zorg ICT is vooral een functionele verandering Gevolgen Data ordt gezien als deel van de applicatie Neem de applicatie als uitgangspunt voor de data Discussie gaat vooral over het uitfaseren van applicaties

32 Wat dan precies? De ern applicaties 3 APOTHEEK 6 ARTSEN 8 BACZIS BLOEDBANK 8 DBCVAL 3 HLKMDS (MDH) 37 KOPPEL 39 LABZIS LOCATI 6 MEDICATIE 50 MRSA (via Patien) 57 PATBRIEF 59 PATIEN 60 PATREG 63 PLAATS 6 RADI 69 SPECIFAC 70 TEKST 73 TOREN 75 UITLEEN 77 VISY 8 ZIEFON 83 ZIS-TH5 8 ZIS-TH6 87 Poliplus (valt uiteen in sub-applicaties) 89 DBC 9 Digitale Decursus 9 Overgevoeligheden registratie 98 CS-OK 99 CS-Document 00 CS-Complicatieregistratie 03 CS-PreOp 05 X/CARE (afspraen) 05 X/CARE (ordermanagement) 07 Docma 08 EASY Archive Clinical Assistant 7 Rogan PACS 0 Carestream 39 ZIC! ISMED 8 Muse 57 MOLIS (zit in Poliplus!!) 63 POPA 96 Peoplesoft (alleen medeerers) 7 E-care 9 Zouga 70 Palga 937 Histotrac 956 Surpass 957 ZIS-TH3 968 GLIMS 993 Vaatlab 996 Verrichtingenformulier (P+)

33 Middelen en uitvoering Voorbereiding

34 Data Migratie Architectuur MIDAS Extractie Staging Bron Mapping Doel Mapping & Inserting MIDAS

35 Migratie en Conversie Strategie Van Orde maen e geen Chaos Als het moet doen e het nog een eer Zo vroeg als het an, zo laat als het moet De Data Eigenaar beslist over at MOET De Migratieorganisatie over at KAN Met BELANG scoor je punten, met COMPLEXITEIT niet Eens gemigreerd, blijft gemigreerd Het Logisch Bedrijfs Gegevens Model is de data erelijheid

36 Niet eenmalig maar definitief Midas is de Migratie machine Midas beaat de integriteit van data gedurende de migratie periode Midas is de start voor een vergaande vorm van Data Governance Nieu EPD als driver van change Data Governance Standaardisatie Uitisselbaarheid

37 Het Data Model De Centrale uitdaging Eisen Semantisch rij Communicatie met de professional & El domein zijn eigen merites Gestructureerd vs ongestructureerd Standaardisatie is de ey Technisch Implementeerbaar In RDMBS Doelgericht Bestaande modellen niet functioneel voor de migratie en inrichting

38 Het Data Model De Centrale uitdaging Nieu Model gemaat Een Logisch Bedrijfsgegevensmodel LBGM dat voldoet aan Een Generie Bedrijfsgegevensmodel GBGM en geïmplementeerd an orden in een RDBM als Technisch Bedrijfsgegevensmodel TBGM Risico s Het zoveelste model, het zarte garen is al uitgevonden Niet voor de migratie Wel voor de overige doelstellingen

39 Geetensvraag Model the World Or Model the system

40 Start met RDZ Domeinen model

41 LBGM Start van de ontieling Semantisch rij GBGM Afgebeeld in de RDZ domeinen UMCG theoretisch model 3 e normaalvorm Erasmus MC Vanuit bestaande oplossing Begrippenlijst Terug naar de essentie Unificatie van entiteiten TBGM Pratische uitering in RDMBS Veel overleg en moderatie

42 Benefits of a logical business data model

43 Het TBGM (under construction)

44 Doelarchitectuur

45 Plan van aanpa Project Nieu EPD

46 Organisatie Programmaorganisatie UMCG Raad van Bestuur Programmaorganisatie Erasmus MC Raad van Bestuur QA IT Stuurgroep Stuurgroep DOK QA Programmamanagement Programmamanagement Programmabureau Architectuur Programmabureau Architectuur Programmacontrole Verandermanagement & Communicatie Programmacontrole Verandermanagement & Communicatie Functioneel Technie Functioneel Technie Educatie & implementatiebegeleiding Educatie & implementatiebegeleiding Baten Procesinnovatie Test & Acceptatie Test & Acceptatie

47 Functionele Pijler Inrichtingsteam. Generiee inrichting Inrichtingsteam. Dossiervoering Inrichtingsteam 3. Ordermanagement Inrichtingsteam. Medicamenteuze Therapie Wergroepen:.Klinisch proces (o.a. Opname + OK planning).polilinisch proces (o.a. afspraen) 3.Onderzoe.Onderijs 5.Zorgtrajecten & Zorgpaden 6.UMC brede orflo s 7.Rollen & Autorisaties 8.Organisatiemodel en stamdata Wergroepen:.Algemene aspecten.medische aspecten 3.Verpleegundige aspecten.paramedische aspecten 5.Specifie (afdeling overstijgend & specialisme & afdelingsaspecten) 6.Beeldmanagement 7.Documentmanagement 8.Uitgaande correspondentie Wergroepen:.Laboratoria.Overige aanvullende onderzoeen 3.Opname, operatie en interventie.consulten (o.a. ICC) 5.Opdrachten & overige orders Wergroepen:.Voorschrijven & toedienen.apothee management Inrichtingsteam 5. Intensieve zorg, Spoed en OK Wergroepen:.SEH & Trauma.Critical care (o.a. IC & OK) 3.OK management & amerplanning Inrichtingsteam 6. Portaal en Transmuraal Wergroepen:.Portaal.Transmuraal 3.Liaison/transfer & nazorg Inrichtingsteam 7. Informatievoorziening Wergroepen:.Stuurinformatie & rapportage Intern.Stuurinformatie & rapportage extern Inrichtingsteam 8. Patiëntadministratie & Facturatie Wergroepen:.Patiëntadministratie.Registratie tot facturatie

48 Technische Pijler Inrichtingsteam 9. Technische middelen Wergroepen:.IT Infrastructuur.Database DBA / DBM 3.Applicatiesoftare.VDI / Clients/ gebruiersapparatuur 5.Identificatie & Authenticatie 6.Beeld- en document management (infra, vieers) Inrichtingsteam 0. Migratie en Integratie Wergroepen:.LBGM /TBGM.Datamigratie 3.Integratie / ETL (Interfaces & Koppelingen & Medische apparatuur).dataarehouse / CDR / (E)DHW

49 Educatie & Go-live Organisatie Coördinatieteam. Educatie Wergroepen:.Educatiematerialen & E- learning.educatie Planning & Organisatie Coördinatieteam. Implementatie begeleiding Wergroepen:.Go-live & Nazorg Planning & Organisatie.Protocollen & Werinstructies 3.Continuïteitsmanagement.Overdracht beheer & Governance 3. Educatie Team In dit team zitten alle trainers, etc. voor de uitvoering van de Educatie 5. GO-Live Team In dit team zitten alle erngebruiers, helpdesmedeerers, etc. voor de Go-Live

50 Plateau Inrichting Generiee processen Dossier Order management Medicatie Spoed OK - Intensieve Zorg Patiëntregistratie & Facturatie Informatievoorziening

51 Fasering : Plateau 0 Initiatie Specificatie Inrichten 3 Systeemintegratie Acceptatietesten 5 Voorbereiden Go-Live 6 Go Live 7 Nazorg

52 Fasering : Plateau FASE 0 Initiatie FASE Specificatie FASE Inrichten FASE 3 Systeemintegratie FASE Acceptatie FASE 5 Voorbereiden Go-Live FASE 6 Go-Live Fase 7 Nazorg Bemensing Implementatieorganisatie Implementatiebegeleiding Opstellen Verander- en Communicatiestrategie Opstellen Veranderplan Aanpassen Continuïteitsplan A Aanpassen A Protocollen,Werinstructies Voorbereiden Go-Live Uitvoeren Go-Live Leveren Nazorg en Overdracht Educatie Inertraining Projectmedeerers Opstellen Educatiestrategie Training Beheer- en Projectmedeerers Opleiding Trainers Voorbereiden Gebruierstraining Training Kern- en Eindgebruiers Nazorgopleiding Eindgebruiers Functioneel Analyse Voorbereidingsproducten Opstellen Functioneel Onterp A Inrichten en Deeltesten Applicatie (OT) Uitvoeren Systeemintegratie (T) Inrichten Applicatie (A) Inrichten Applicatie (P) Definitieve Acceptatie Architectuur Opstellen PBA, Richtlijnen en Applicatielandschap Inrichten Applicatie (E) Audit Project Basisarchitectuur Integratie Onterpen A Integratiearchitectuur Opstellen Interfaceonterp Inrichten en Deeltesten Interfaces (T) Inrichten en Deeltesten Interfaces (E) Inrichten en Deeltesten Interfaces (A) Voorbereiden Interfaces (P) Datamigratie Opstellen Migratiestrategie A Opstellen Datamigratieonterp Inrichten en Deeltesten Datamigraties (OT) Inrichten Datamigraties (E) Inrichten Datamigraties (A) Uitvoeren Datamigratie (P) IT-infrastructuur Onterpen IT architectuur A Installatie IT infrastructuur (OT) Installatie IT infrastructuur (E) Installatie IT infrastructuur (MAP) Installatie IT infrastructuur Eindgebruiers Test & Acceptatie Opstellen Teststrategie Technisch Testen Deeltesten Systeemintegratietesten Gebruiersacceptatietesten Go-Live Testen Acceptatietesten Management Opstellen Faseplan, Rapportages, Opdrachten Opstellen Faseplan, Rapportages, Opdrachten Opstellen Faseplan, Rapportages, Opdrachten Opstellen Faseplan, Rapportages, Opdrachten Opstellen Faseplan, Rapportages, Opdrachten Opstellen Faseplan, Rapportages, Opdrachten Opstellen Faseplan, Rapportages, Opdrachten Opstellen Eindrapportage Opstellen Globaal PvA Plateau Voorbereiden Plateau Overeenomst geteend Kic-off Programma Specificatie Gereed IT infra (OT) Gereed Inrichten Gereed IT infra (E) Gereed Systeemintegratie Gereed IT infra (MAP) Gereed Voorlopige Acceptatie Voorbereidingen Go-Live Gereed Systeem in Productie Definitieve Acceptatie Plateau Gereed

53 Planning Plateau Versie.0 van 0 januari 0 --> printdatum 0--0 Vaanties Basis Noord (UMCG) = N Vaanties Basis Midden (Erasmus MC)= M Activiteit Opmering Startdatum Einddatum Planning Plateau Doorlooptijd in dagen doorlooptijd in een 3 Projectplanning nieu EPD/ZIS plateau n m m n N M N M m n startdatum einddatum m n Fase 0 - Initiatie 7, X X X X X X X X m n Fase - Specificatie, X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X m n Doorloop specificatie 9, X X X X X X X X X X m n Fase - Inrichten 6, X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X m n Fase 3 - Systeemintegratie 9, X X X X X X X X X X m n Fase - Acceptatietesten 9, X X X X X X X X X X m n Fase 5 - Voorbereiden Go Live 8, X X X X X X X X X m n Fase 6 - Go Live, X X m n Fase 7 - Nazorg (intensieve ondersteuning) 6, X X X X X X X m n Nazorg (in beheer) 3, X X X X X X X X X X X X m n Totalen (fase 0 t/m fase 7) 97, m n Fase 0 - Initiatie 7, X X X X X X X X m n Fase - Specificatie 6, X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X m n Doorloop specificatie 9, X X X X X X X X X X m n Fase - Inrichten 9, X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X m n Fase b - Pilots Weren in Nieubou, X X X X X X X X X X X X m n Fase 3 - Systeemintegratie 9, X X X X X X X X X X m n Fase - Acceptatietesten 0, X X X X X X X X X X X m n Fase 5 - Voorbereiden Go Live, X X X X X X X X X X X X m n Fase 6 - Go Live, m n Fase 7 - Nazorg (intensieve ondersteuning) 6, m n X X X X X X Nazorg (in beheer) 3, m n X X X XXXXXXXXXXX Totalen (fase 0 t/m fase 7) 0, m n m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 0 n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n Vaanties Basis Noord (UMCG) = N Vaanties Basis Midden (Erasmus MC)= M

54 Wanneer laar? Voorbereiding sinds 0 Inventarisatie Applicaties Koppelingen Lotsbestemming Stap, en 3 LBGM Uitvoering Fase 0-

55 Status Planning is achter de rug, maar..... Plans are orthless, but planning is everything Langlopende projecten problematie vraagt om creatieve aanpa. Uitvoering vanaf ca maart 0 8 maanden uitvoering UMCG Live eind 05 Erasmus MC begin 06

56 Lessons Learned

57 Lessons learned Aanbestedingproces Den heel goed na over at je ilt Realiseer je dat ieder z n eigen perceptie heeft Plan als onderdeel van het contract Juridificering Eigenaarschap Data / Data Kaliteit Business rules Perfect is te goed Voorbereiden un je nooit te vroeg Langlopende projecten problematie De ereld staat niet stil Voortschrijdend inzicht Samenering levert op Verandering en eerstand

58 The Nagging Question Research BIG DATA ZORG: Gestructureerd IT S ALL ABOUT BALANCE

59 The End

Referenties Gezondheidszorg. procesverbetering. Your business technologists. Powering progress

Referenties Gezondheidszorg. procesverbetering. Your business technologists. Powering progress Referenties Gezondheidszorg Sstrategie procesverbetering & ict Your business technologists. Powering progress Wij zijn uw business technologists De huidige veranderingen en onzekerheden in de zorgmarkt

Nadere informatie

Omdat we nog twee gescheiden entiteiten zijn, was het noodzakelijk dat het pakket gescheiden financiën ondersteunt

Omdat we nog twee gescheiden entiteiten zijn, was het noodzakelijk dat het pakket gescheiden financiën ondersteunt Winter 2013 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 36 Een van de belangrijkste eisen was dat het systeem gebruiksvriendelijk is Omdat we nog twee gescheiden

Nadere informatie

Applicatie Rationalisatie. Hans Forrer/Henk van der Koijk

Applicatie Rationalisatie. Hans Forrer/Henk van der Koijk Applicatie Rationalisatie Hans Forrer/Henk van der Koijk + Voorstellen Hans Forrer Ah Achtergrond HTO Technische Informatica PMtD Consultancy, Rotterdam Opgericht in 2004 Focus Organisatie, Processen &

Nadere informatie

Verslag NAF-rondetafel Architectuur van het Applicatielandschap Daan Rijsenbrij 1 en Huub Bakker 2 (mei 2014)

Verslag NAF-rondetafel Architectuur van het Applicatielandschap Daan Rijsenbrij 1 en Huub Bakker 2 (mei 2014) Verslag NAF-rondetafel Architectuur van het Applicatielandschap Daan Rijsenbrij 1 en Huub Bakker 2 (mei 2014) Inhoud 1. Inleiding 2. Key note 3. Moderne applicaties en het moderne applicatielandschap 4.

Nadere informatie

VErlEDEn, HEDEn En toekomst Van DE VErplEEgkunDigE informatiekunde

VErlEDEn, HEDEn En toekomst Van DE VErplEEgkunDigE informatiekunde epd special TijdschrifT voor ZorgadminisTraTie en informatie 144 jaargang 37 juni 2011 een kwartaaluitgave van de vereniging voor Zorgadministratie en informatie VErlEDEn, HEDEn En toekomst Van DE VErplEEgkunDigE

Nadere informatie

BI Roadmap: Highway to success

BI Roadmap: Highway to success BI Roadmap: Highway to success Microsoft Applicatie Platform Congres 2 maart 2011, Zeist Sjoerd Hobo Business Unit manager / Senior BI consultant sjoerd.hobo@qnh.nl Introductie QNH QNH helpt haar klanten

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie

Portals en SOA. Competence Center Infrastructural Software Services

Portals en SOA. Competence Center Infrastructural Software Services Portals en SOA Competence Center Infrastructural Software Services Meer informatie Voor vragen over deze whitepaper of meer informatie kunt u contact opnemen met Info Support door te bellen naar +31 (0)

Nadere informatie

Plan van Aanpak Informatievoorziening en informatiebeveiliging

Plan van Aanpak Informatievoorziening en informatiebeveiliging Plan van Aanpak Informatievoorziening en informatiebeveiliging 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak Informatievoorziening en informatiebeveiliging 5 1. Inleiding 11 2. Visie 13

Nadere informatie

ICT Boek. FOD Financiën. Finale versie juli 2002

ICT Boek. FOD Financiën. Finale versie juli 2002 ICT Boek FOD Financiën Finale versie juli 2002 1 Inhoudstafel 1. INLEIDING...7 1.1. ALGEMENE INLEIDING... 7 1.2. BLAUWDRUK... 9 1.3. LEIDENDE PRINCIPES... 12 2. ICT NETWERK: TOEGEPASTE METHODOLOGIE...18

Nadere informatie

[Geef tekst op] Slimmer organiseren door samenwerking Handreiking applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde

[Geef tekst op] Slimmer organiseren door samenwerking Handreiking applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde [Geef tekst op] Slimmer organiseren door samenwerking Handreiking applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Auteur: KING Datum: februari 2011 Versie: 1.01 Versiebeheer Versie Datum Wijzigingen

Nadere informatie

ITSM - Lite. Whitepaper. Sander Brokke Beheertooling Consultant

ITSM - Lite. Whitepaper. Sander Brokke Beheertooling Consultant ITSM - Lite Whitepaper Sander Brokke Beheertooling Consultant Deze whitepaper laat u de Inter Access visie op en de aanpak rondom de implementatie van beheertooling volgens het ITSM - Lite concept zien.

Nadere informatie

systeem implementatie methode SIM 3

systeem implementatie methode SIM 3 Bron: IT in bedrijf, ISBN: 978.90.395.2607.1, Academic Service, 2010 SIM is een methodische aanpak van de implmentatie van standaardpakketten. SIM heeft een uitgesproken visie op de selectie en implementatie

Nadere informatie

Kennissessie. ICT- en Informatiebeleid. Welkom! Agenda. Hoe haalt u met ICT het maximale uit uw organisatie?

Kennissessie. ICT- en Informatiebeleid. Welkom! Agenda. Hoe haalt u met ICT het maximale uit uw organisatie? Kennissessie ICT- en Informatiebeleid Hoe haalt u met ICT het maximale uit uw organisatie? 28-2-2013 Welkom! Sprekers: Louk Dirken (ICT- en Informatiebeleid) Hans van Zwam (Informatiebeveiliging) Voorstellingsronde

Nadere informatie

BYOD Beleid is geen ICT feestje!

BYOD Beleid is geen ICT feestje! BYOD Beleid is geen ICT feestje! Tips en te vermijden valkuilen Checklists voor BYOD Elementen van een mobile device beleid Plan van aanpak om beleid op te stellen drs. Kees van den Tempel, MBA; ir. M.

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

Khalid: Ik heb de afgelopen jaren gewerkt in de financiële dienstverlening, de laatste vier jaar bij AXA Nederland als lid van de directie en

Khalid: Ik heb de afgelopen jaren gewerkt in de financiële dienstverlening, de laatste vier jaar bij AXA Nederland als lid van de directie en expertise Informatiekrant nummer 36, 17 december 2004 voor de medewerkers van Information Services In dit nummer: 1 Khalid Darweesh 3 Project Rhodium 4 Automatiseringscommissie 6 ISO voor ISE? 7 Change

Nadere informatie

Transformeren in volle vaart: op naar een Digital Business. Innovatie. Eenvoud. Snelheid. Impact.

Transformeren in volle vaart: op naar een Digital Business. Innovatie. Eenvoud. Snelheid. Impact. Transformeren in volle vaart: op naar een Digital Business Innovatie. Eenvoud. Snelheid. Impact. Inhoud Digitale Transformatie: van definitie naar begrip 4 Digitale Transformatie: van strategie tot doorontwikkeling

Nadere informatie

Marktconsultatie. Informatie Huishouding: Digitaal Werken & Archiveren. Referentienummer 2014HL-18814

Marktconsultatie. Informatie Huishouding: Digitaal Werken & Archiveren. Referentienummer 2014HL-18814 Marktconsultatie Informatie Huishouding: Digitaal Werken & Archiveren Referentienummer 2014HL-18814 Copyright 2014 HL Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Quick Scan Datamigratie Programma SVB Tien voor Sociale Verzekeringsbank

Quick Scan Datamigratie Programma SVB Tien voor Sociale Verzekeringsbank 2014 Quick Scan Datamigratie Programma SVB Tien voor Sociale Verzekeringsbank IT-eXcellence B.V 3-2-2014 Copyright IT-eXcellence B.V. 2014 Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Can you DIG it? Lydia Kalma. Studentenbureau UMCG

Can you DIG it? Lydia Kalma. Studentenbureau UMCG Can you DIG it? Lydia Kalma UMCG, ICT Projectenbureau, Data Integratie Groep Hanzehogeschool Groningen, Informatiedienstverlening & - management Groningen, 16, juni 2010 Studentenbureau UMCG Universitair

Nadere informatie

BII 1 : Beheer van de interne informatievoorziening

BII 1 : Beheer van de interne informatievoorziening BII 1 : Beheer van de interne informatievoorziening Voor u ligt een procesmodel voor het beheer van de interne informatievoorziening 2. In dit model is aangegeven hoe de van de organisatieprocessen kan

Nadere informatie

Evaluatie pilot eradiologie. Hans Mekenkamp. Projectleider. Versie: 1.0. Datum: 15-03-2011

Evaluatie pilot eradiologie. Hans Mekenkamp. Projectleider. Versie: 1.0. Datum: 15-03-2011 Dit document is door EZDA gerealiseerd in samenwerking met de deelnemende ziekenhuizen in de pilot digitale beelduitwisseling eradiologie in Amsterdam. Nictiz heeft deze pilot medegefinancierd. Omdat dit

Nadere informatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie OVER HC&H HC&H is een landelijk werkend adviesbureau voor woningcorporaties.

Nadere informatie

Review Fase 2 Update programmaplan SVB Tien

Review Fase 2 Update programmaplan SVB Tien DEFINITIEF Review Fase 2 Update programmaplan SVB Tien Eindrapport project 02027 versie 1.0 datum 25 maart 2011 Inhoudsopgave Samenvatting 1 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Opdrachtformulering 3 1.3

Nadere informatie

Enterprise Data Management: nut en noodzaak

Enterprise Data Management: nut en noodzaak Enterprise Data : nut en noodzaak Ronald Jonker RE RA, drs. Jeroen Tegelaar en drs. Jan Geurtsen Enterprise Data betreft het geheel van activiteiten gericht op het zorgvuldig, logisch, bedrijfsmatig en

Nadere informatie

Professionalisering bedrijfsvoering

Professionalisering bedrijfsvoering Professionalisering bedrijfsvoering Titel: Globaal Ontwerp IT Datum: 24 Mei 2002 Versie: 0.4 Inhoudsopgave 1. DOCUMENTBEHEER... 5 1.1 VERSIE BEHEER... 5 1.2 DISTRIBUTIE LIJST... 5 1.3 GOEDKEURING... 5

Nadere informatie

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek Open Standaarden & Open Source Software in de zorg Een verkennend onderzoek Oktober 2009 Auteurs : S. Seyffert H. Bakker R. Stegwee A. Blokhuis Datum: Oktober 2009 Inhoudsopgave MANAGEMENT SAMENVATTING...

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Audit INDiGO. Willen, kunnen en doen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Audit INDiGO. Willen, kunnen en doen Koninkrijksrelaties Willen, kunnen en doen Den Haag, januari 2011 Dit rapport heeft 48 pagina s GV/DH/sb 2011.IRA.0012.RA 2011 KPMG Advisory N.V., een Nederlandse naamloze vennootschap, is een dochtermaatschappij

Nadere informatie