Virtual Migration Real World

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Virtual Migration Real World"

Transcriptie

1 Virtual Migration Real World Bram Dijema It s All About Data

2 Introductie

3 UMCG.586 employees (8.36 FTE) Zorg / Care.339 bedden opnames verpleegdagen consulten Onderijs / Education 300 student arts/tandarts/beeging 50 arts medisch specialist 73 promoties Onderzoe / Research.57 etenschappelij onderzoeers.950 ISI publicaties Biobanen Healthy ageing data 3--0

4 Mijn Neter UMCG brdi

5 Disclaimer Dit is mijn verhaal

6 De Context

7 Wat is er gaande Vervanging van het EPD/ZIS UMCG : Nieu EPD Erasumus MC : Programma DOK OPINI : Krijg Grip op de DATA Introductie van Data Governance & MDM

8 Its all about data Een groot % van ziete en aandoeningen gerelateerd aan Gedrag Genen Beschibaarheid van data? Ontielingen t.a.v. beschibare data t.a.v. gedrag Social Media Speciale programma s gericht op het verzamelen van gedragsgerelateerde data Bijvoorbeeld LifeLines Wetenschappelije ontielingen : xomics Sciences Explosieve groei van data

9 xomics Name Genomics Epigenomics Transcriptomics Proteomics Interactomics Metabolomics inomics Peptidomics Membranomics Cellomics Subject (in cel or organism) Genome (part of) epigenetische modifications mrna proteïne (interactions and functions of) interacties beteen proteïnes and other molecules metabolites (in healthy and unhealthy). proteïneinasen (sequences, functions, organization and targets) peptides (sequences, functions etc.) biological membranes (characterization and organization) Characteristics of cells ith high throughput-methods Individualisering van zorg A Maret of One

10 The Gartner Hype Cycle 03 : BIG DATA

11 De Centrale Vraag Maen e el maximaal gebrui van die data En at is dat dan Maximaal Gebrui

12 Nee, dat doen e niet Zorg Administratie heerst 30% van de tijd gaat op aan administratie Veel extra taen om de patiëntbrieven te interpreteren De diagnose ordt afgeleid uit de brief ipv dat de brief een automatisch gevolg is van de brief, behandelplan etc. etc. Oorzaen Cultuur Oude structuur en technie Geoonte en onbeendheid Onderzoe & Onderijs Deels geïntegreerd in zorgproces Veel belemmeringen

13 Technie als driver of change

14 Waarom William Gibson Distrust that particular flavour Niets Nieus Data Centraal is al sinds Richard Nolan Er is al zoveel mogelij en e doen nog zo einig.

15 Technie als driver of change Neolithic revolution (±9000BC 500BC) Grip rijgen op de toeomst Niet meer jagen en treen telen en domesticatie Sociale verandering Efficiency door specialistie en handel Duurzaamheid door voorraadvorming Verstedelijing Basis voor de volgende ontielingen Technologie Ziete (samenleven met dieren) Grote verschillen geografisch

16 7e eeuse Drivers of change Nicolaas Copernicus (73-53) Johannes Kepler (57-630) Galilieo Galilei (56-6) Zacharias Jansen (585-63) John Napier ( )

17 Drivers of change Copernicus: Kepler: Jansen: Galilei: Napier: Heliocentrisch ereldbeeld Geen cirels maar ellipsen Lenzen De telescoop Schijngestalten van Venus Logaritme tafels Waarneming en idee Theorie Bevestiging Onderbouing en transparantie Gebrui en vervolg

18 8 e eeuse drivers Stoommachine het omzetten van energie naar vermogen Doorbreet grenzen Is niet meer plaatsgebonden Eletriciteit Een nieue vorm van energie Transport van energie

19 De essentie STEEDS VERDER

20 What about Data in (Academische) Zieenhuizen Het is tijd om de infrastructuren te veranderen van papier beschibaar. Weg met het rijtje De data zijn er el, al ze zijn niet in (één beeld) Van decentraal, gemodelleerd rond de professional Naar centraal, gemodelleerd vanuit de bron Oo beschibaar voor research De noodzaelije theorie/technie is beschibaar Datamodellering Tooling High performance omgevingen Het ordt tijd om ansen te benutten: Unleash the poer of Data

21 Het project Nieu EPD driver of change

22 Achtergronden voor een nieu ZIS/EPD Strategisch Plan UMCG Bouen aan de toeomst van gezondheid Andere visie op Zorg door Ontielingen in de zorg/onderijs/research Ontielingen in de technie Ontielingen in de maatschappij 35 jaar isoft ZIS, de grenzen zijn bereit Platform Onderhoudbaarheid Time To Maret van nieue diensten Integratie van Zorg, Educatie en Research

23 Nieue Visie op Zorg ICT gaat uit van Integraliteit Het helpt de gebruier Integrale planning en orders Eén erndossier Zorgpaden Transmuraal Naar onderzoe Onderijs Zorgadministraties en Finance Gestructureerd vs Ongestructureerd Digitale gastvrijheid

24 Geen ICT maar een Business project De implementatie van de visie is het doel De business moet gefaciliteerd orden De technie an versnellen

25 De aanpa Data Centraal

26 We gaan verhuizen Zo? Of Zo?

27 Migratie NU Stras

28 Migratie vanuit het 3-lagen model Pre migratie Post migratie Gegroeid en afgestemd Gegroeid en afgestemd PoliPlus ZIS + vele applicaties Functionele Migratie Toeomstig EPD/ZIS + aanvullende systemen Suite schrijft voor, bepert aanpasbaar Suite schrijft voor, bepert aanpasbaar Werelijheid bepaalt samenhang Suite bepaalt fysiee structuur PoliPlus ZIS + vele gegevensverzamelingen Data Migratie Toeomstig EPD/ZIS + aanvullende systemen Werelijheid bepaalt samenhang Suite bepaalt fysiee structuur

29 Consequenties Migratie concentreert zich op datamigratie Huidige data landschap Schonen Normaliseren en onder governance brengen Klaarmaen voor de toeomstige ontsluiting Alle data en niet alleen de ZIS/EPD data Niet eenmalig Uitdagingen genoeg Extractie van data Centraal Semantisch rij datamodel? Organisatie Wie heeft de ennis en stelt die beschibaar?

30 Bestaande situatie Probleem Paetje - Koppeling Geen scheiding tussen data-proces-presentatie Grote verevenheid van lagen procesafhanelij Decentralisatie van beheer N:M relaties en oppelingen GEEN TIJD TE VERLIEZEN

31 Applicatie als uitgangspunt Feiten De applicatie staat centraal in de beleving De invoering van de nieue zorg ICT is vooral een functionele verandering Gevolgen Data ordt gezien als deel van de applicatie Neem de applicatie als uitgangspunt voor de data Discussie gaat vooral over het uitfaseren van applicaties

32 Wat dan precies? De ern applicaties 3 APOTHEEK 6 ARTSEN 8 BACZIS BLOEDBANK 8 DBCVAL 3 HLKMDS (MDH) 37 KOPPEL 39 LABZIS LOCATI 6 MEDICATIE 50 MRSA (via Patien) 57 PATBRIEF 59 PATIEN 60 PATREG 63 PLAATS 6 RADI 69 SPECIFAC 70 TEKST 73 TOREN 75 UITLEEN 77 VISY 8 ZIEFON 83 ZIS-TH5 8 ZIS-TH6 87 Poliplus (valt uiteen in sub-applicaties) 89 DBC 9 Digitale Decursus 9 Overgevoeligheden registratie 98 CS-OK 99 CS-Document 00 CS-Complicatieregistratie 03 CS-PreOp 05 X/CARE (afspraen) 05 X/CARE (ordermanagement) 07 Docma 08 EASY Archive Clinical Assistant 7 Rogan PACS 0 Carestream 39 ZIC! ISMED 8 Muse 57 MOLIS (zit in Poliplus!!) 63 POPA 96 Peoplesoft (alleen medeerers) 7 E-care 9 Zouga 70 Palga 937 Histotrac 956 Surpass 957 ZIS-TH3 968 GLIMS 993 Vaatlab 996 Verrichtingenformulier (P+)

33 Middelen en uitvoering Voorbereiding

34 Data Migratie Architectuur MIDAS Extractie Staging Bron Mapping Doel Mapping & Inserting MIDAS

35 Migratie en Conversie Strategie Van Orde maen e geen Chaos Als het moet doen e het nog een eer Zo vroeg als het an, zo laat als het moet De Data Eigenaar beslist over at MOET De Migratieorganisatie over at KAN Met BELANG scoor je punten, met COMPLEXITEIT niet Eens gemigreerd, blijft gemigreerd Het Logisch Bedrijfs Gegevens Model is de data erelijheid

36 Niet eenmalig maar definitief Midas is de Migratie machine Midas beaat de integriteit van data gedurende de migratie periode Midas is de start voor een vergaande vorm van Data Governance Nieu EPD als driver van change Data Governance Standaardisatie Uitisselbaarheid

37 Het Data Model De Centrale uitdaging Eisen Semantisch rij Communicatie met de professional & El domein zijn eigen merites Gestructureerd vs ongestructureerd Standaardisatie is de ey Technisch Implementeerbaar In RDMBS Doelgericht Bestaande modellen niet functioneel voor de migratie en inrichting

38 Het Data Model De Centrale uitdaging Nieu Model gemaat Een Logisch Bedrijfsgegevensmodel LBGM dat voldoet aan Een Generie Bedrijfsgegevensmodel GBGM en geïmplementeerd an orden in een RDBM als Technisch Bedrijfsgegevensmodel TBGM Risico s Het zoveelste model, het zarte garen is al uitgevonden Niet voor de migratie Wel voor de overige doelstellingen

39 Geetensvraag Model the World Or Model the system

40 Start met RDZ Domeinen model

41 LBGM Start van de ontieling Semantisch rij GBGM Afgebeeld in de RDZ domeinen UMCG theoretisch model 3 e normaalvorm Erasmus MC Vanuit bestaande oplossing Begrippenlijst Terug naar de essentie Unificatie van entiteiten TBGM Pratische uitering in RDMBS Veel overleg en moderatie

42 Benefits of a logical business data model

43 Het TBGM (under construction)

44 Doelarchitectuur

45 Plan van aanpa Project Nieu EPD

46 Organisatie Programmaorganisatie UMCG Raad van Bestuur Programmaorganisatie Erasmus MC Raad van Bestuur QA IT Stuurgroep Stuurgroep DOK QA Programmamanagement Programmamanagement Programmabureau Architectuur Programmabureau Architectuur Programmacontrole Verandermanagement & Communicatie Programmacontrole Verandermanagement & Communicatie Functioneel Technie Functioneel Technie Educatie & implementatiebegeleiding Educatie & implementatiebegeleiding Baten Procesinnovatie Test & Acceptatie Test & Acceptatie

47 Functionele Pijler Inrichtingsteam. Generiee inrichting Inrichtingsteam. Dossiervoering Inrichtingsteam 3. Ordermanagement Inrichtingsteam. Medicamenteuze Therapie Wergroepen:.Klinisch proces (o.a. Opname + OK planning).polilinisch proces (o.a. afspraen) 3.Onderzoe.Onderijs 5.Zorgtrajecten & Zorgpaden 6.UMC brede orflo s 7.Rollen & Autorisaties 8.Organisatiemodel en stamdata Wergroepen:.Algemene aspecten.medische aspecten 3.Verpleegundige aspecten.paramedische aspecten 5.Specifie (afdeling overstijgend & specialisme & afdelingsaspecten) 6.Beeldmanagement 7.Documentmanagement 8.Uitgaande correspondentie Wergroepen:.Laboratoria.Overige aanvullende onderzoeen 3.Opname, operatie en interventie.consulten (o.a. ICC) 5.Opdrachten & overige orders Wergroepen:.Voorschrijven & toedienen.apothee management Inrichtingsteam 5. Intensieve zorg, Spoed en OK Wergroepen:.SEH & Trauma.Critical care (o.a. IC & OK) 3.OK management & amerplanning Inrichtingsteam 6. Portaal en Transmuraal Wergroepen:.Portaal.Transmuraal 3.Liaison/transfer & nazorg Inrichtingsteam 7. Informatievoorziening Wergroepen:.Stuurinformatie & rapportage Intern.Stuurinformatie & rapportage extern Inrichtingsteam 8. Patiëntadministratie & Facturatie Wergroepen:.Patiëntadministratie.Registratie tot facturatie

48 Technische Pijler Inrichtingsteam 9. Technische middelen Wergroepen:.IT Infrastructuur.Database DBA / DBM 3.Applicatiesoftare.VDI / Clients/ gebruiersapparatuur 5.Identificatie & Authenticatie 6.Beeld- en document management (infra, vieers) Inrichtingsteam 0. Migratie en Integratie Wergroepen:.LBGM /TBGM.Datamigratie 3.Integratie / ETL (Interfaces & Koppelingen & Medische apparatuur).dataarehouse / CDR / (E)DHW

49 Educatie & Go-live Organisatie Coördinatieteam. Educatie Wergroepen:.Educatiematerialen & E- learning.educatie Planning & Organisatie Coördinatieteam. Implementatie begeleiding Wergroepen:.Go-live & Nazorg Planning & Organisatie.Protocollen & Werinstructies 3.Continuïteitsmanagement.Overdracht beheer & Governance 3. Educatie Team In dit team zitten alle trainers, etc. voor de uitvoering van de Educatie 5. GO-Live Team In dit team zitten alle erngebruiers, helpdesmedeerers, etc. voor de Go-Live

50 Plateau Inrichting Generiee processen Dossier Order management Medicatie Spoed OK - Intensieve Zorg Patiëntregistratie & Facturatie Informatievoorziening

51 Fasering : Plateau 0 Initiatie Specificatie Inrichten 3 Systeemintegratie Acceptatietesten 5 Voorbereiden Go-Live 6 Go Live 7 Nazorg

52 Fasering : Plateau FASE 0 Initiatie FASE Specificatie FASE Inrichten FASE 3 Systeemintegratie FASE Acceptatie FASE 5 Voorbereiden Go-Live FASE 6 Go-Live Fase 7 Nazorg Bemensing Implementatieorganisatie Implementatiebegeleiding Opstellen Verander- en Communicatiestrategie Opstellen Veranderplan Aanpassen Continuïteitsplan A Aanpassen A Protocollen,Werinstructies Voorbereiden Go-Live Uitvoeren Go-Live Leveren Nazorg en Overdracht Educatie Inertraining Projectmedeerers Opstellen Educatiestrategie Training Beheer- en Projectmedeerers Opleiding Trainers Voorbereiden Gebruierstraining Training Kern- en Eindgebruiers Nazorgopleiding Eindgebruiers Functioneel Analyse Voorbereidingsproducten Opstellen Functioneel Onterp A Inrichten en Deeltesten Applicatie (OT) Uitvoeren Systeemintegratie (T) Inrichten Applicatie (A) Inrichten Applicatie (P) Definitieve Acceptatie Architectuur Opstellen PBA, Richtlijnen en Applicatielandschap Inrichten Applicatie (E) Audit Project Basisarchitectuur Integratie Onterpen A Integratiearchitectuur Opstellen Interfaceonterp Inrichten en Deeltesten Interfaces (T) Inrichten en Deeltesten Interfaces (E) Inrichten en Deeltesten Interfaces (A) Voorbereiden Interfaces (P) Datamigratie Opstellen Migratiestrategie A Opstellen Datamigratieonterp Inrichten en Deeltesten Datamigraties (OT) Inrichten Datamigraties (E) Inrichten Datamigraties (A) Uitvoeren Datamigratie (P) IT-infrastructuur Onterpen IT architectuur A Installatie IT infrastructuur (OT) Installatie IT infrastructuur (E) Installatie IT infrastructuur (MAP) Installatie IT infrastructuur Eindgebruiers Test & Acceptatie Opstellen Teststrategie Technisch Testen Deeltesten Systeemintegratietesten Gebruiersacceptatietesten Go-Live Testen Acceptatietesten Management Opstellen Faseplan, Rapportages, Opdrachten Opstellen Faseplan, Rapportages, Opdrachten Opstellen Faseplan, Rapportages, Opdrachten Opstellen Faseplan, Rapportages, Opdrachten Opstellen Faseplan, Rapportages, Opdrachten Opstellen Faseplan, Rapportages, Opdrachten Opstellen Faseplan, Rapportages, Opdrachten Opstellen Eindrapportage Opstellen Globaal PvA Plateau Voorbereiden Plateau Overeenomst geteend Kic-off Programma Specificatie Gereed IT infra (OT) Gereed Inrichten Gereed IT infra (E) Gereed Systeemintegratie Gereed IT infra (MAP) Gereed Voorlopige Acceptatie Voorbereidingen Go-Live Gereed Systeem in Productie Definitieve Acceptatie Plateau Gereed

53 Planning Plateau Versie.0 van 0 januari 0 --> printdatum 0--0 Vaanties Basis Noord (UMCG) = N Vaanties Basis Midden (Erasmus MC)= M Activiteit Opmering Startdatum Einddatum Planning Plateau Doorlooptijd in dagen doorlooptijd in een 3 Projectplanning nieu EPD/ZIS plateau n m m n N M N M m n startdatum einddatum m n Fase 0 - Initiatie 7, X X X X X X X X m n Fase - Specificatie, X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X m n Doorloop specificatie 9, X X X X X X X X X X m n Fase - Inrichten 6, X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X m n Fase 3 - Systeemintegratie 9, X X X X X X X X X X m n Fase - Acceptatietesten 9, X X X X X X X X X X m n Fase 5 - Voorbereiden Go Live 8, X X X X X X X X X m n Fase 6 - Go Live, X X m n Fase 7 - Nazorg (intensieve ondersteuning) 6, X X X X X X X m n Nazorg (in beheer) 3, X X X X X X X X X X X X m n Totalen (fase 0 t/m fase 7) 97, m n Fase 0 - Initiatie 7, X X X X X X X X m n Fase - Specificatie 6, X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X m n Doorloop specificatie 9, X X X X X X X X X X m n Fase - Inrichten 9, X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X m n Fase b - Pilots Weren in Nieubou, X X X X X X X X X X X X m n Fase 3 - Systeemintegratie 9, X X X X X X X X X X m n Fase - Acceptatietesten 0, X X X X X X X X X X X m n Fase 5 - Voorbereiden Go Live, X X X X X X X X X X X X m n Fase 6 - Go Live, m n Fase 7 - Nazorg (intensieve ondersteuning) 6, m n X X X X X X Nazorg (in beheer) 3, m n X X X XXXXXXXXXXX Totalen (fase 0 t/m fase 7) 0, m n m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 0 n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n Vaanties Basis Noord (UMCG) = N Vaanties Basis Midden (Erasmus MC)= M

54 Wanneer laar? Voorbereiding sinds 0 Inventarisatie Applicaties Koppelingen Lotsbestemming Stap, en 3 LBGM Uitvoering Fase 0-

55 Status Planning is achter de rug, maar..... Plans are orthless, but planning is everything Langlopende projecten problematie vraagt om creatieve aanpa. Uitvoering vanaf ca maart 0 8 maanden uitvoering UMCG Live eind 05 Erasmus MC begin 06

56 Lessons Learned

57 Lessons learned Aanbestedingproces Den heel goed na over at je ilt Realiseer je dat ieder z n eigen perceptie heeft Plan als onderdeel van het contract Juridificering Eigenaarschap Data / Data Kaliteit Business rules Perfect is te goed Voorbereiden un je nooit te vroeg Langlopende projecten problematie De ereld staat niet stil Voortschrijdend inzicht Samenering levert op Verandering en eerstand

58 The Nagging Question Research BIG DATA ZORG: Gestructureerd IT S ALL ABOUT BALANCE

59 The End

In Control op ICT in de zorg

In Control op ICT in de zorg In Control op ICT in de zorg Ervaringen uit de praktijk van ziekenhuizen Ron van den Bosch Hoofd bureau Strategie en Beleid UMC Groningen Voorzitter Vereniging Informatica en Gezondheidszorg Lid CIO Platform

Nadere informatie

EFFECTIEVE ARCHITECTUUR IN EEN ZIEKENHUIS

EFFECTIEVE ARCHITECTUUR IN EEN ZIEKENHUIS Een pragmatische aanpak EFFECTIEVE ARCHITECTUUR IN EEN ZIEKENHUIS 26 juni 2014 Gert Florijn, Henk ten Dolle EVEN VOORSTELLEN Gert Florijn HIO Enschede HIO Enschede SERC Universiteit Utrecht CIBIT, DNV-CIBIT

Nadere informatie

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Agenda - Introductie - W. Heemskerk BV - Wat is de Ordina Food Solution? - Waarom de Ordina Food Solution? - Aanpak - Resultaten 2 3 Historie W. Heemskerk BV 1960: Opgericht

Nadere informatie

Open Source Business Intelligence bij het Inlichtingenbureau

Open Source Business Intelligence bij het Inlichtingenbureau Red Dolphin ICT Services BV Open Source Business Intelligence bij het Inlichtingenbureau - Ervaringen met het gebruik van Pentaho binnen DKD NOiV jaarcongres 18 maart 2010 Agenda Wat is Open Source Business

Nadere informatie

Praktijkcase Migratie van Livelink naar Sharepoint. Copyright Open Docs bv

Praktijkcase Migratie van Livelink naar Sharepoint. Copyright Open Docs bv Praktijkcase Migratie van Livelink naar Sharepoint Copyright Open Docs bv Agenda Introductie FrieslandCampina Toelichting FrieslandCampina Intranet Migratie Open Docs 2 Klantcase Migratie Livelink bij

Nadere informatie

Data Governance van visie naar implementatie

Data Governance van visie naar implementatie make connections share ideas be inspired Data Governance van visie naar implementatie Frank Dietvorst (PW Consulting) deelprogrammamanager Caesar - Vernieuwing Applicatie Landschap Leendert Paape (SAS

Nadere informatie

Orbis Online. De ontwikkeling van een logistiek voorspelbaar diagnose en behandeltraject met een geïntegreerd EPD ondersteund door ICT

Orbis Online. De ontwikkeling van een logistiek voorspelbaar diagnose en behandeltraject met een geïntegreerd EPD ondersteund door ICT Orbis Online De ontwikkeling van een logistiek voorspelbaar diagnose en behandeltraject met een geïntegreerd EPD ondersteund door ICT De Orbis filosofie Pro actief werken Vraaggestuurde integrale capaciteitsplanning

Nadere informatie

Sambo-ICT 27 januari

Sambo-ICT 27 januari Sambo-ICT 27 januari 2017 1 Education Online een robuust KRD met een rijke functionele onderwijsondersteuning Sambo-ICT 27 januari 2017 2 agenda Onze situatie en uitdagingen Onze uitgangspunten Onderzoek

Nadere informatie

Implementatie EduArte, Onderwijscatalogus (uitfasering eigen applicatie T&S)

Implementatie EduArte, Onderwijscatalogus (uitfasering eigen applicatie T&S) Implementatie EduArte, Onderwijscatalogus (uitfasering eigen applicatie T&S) Roland Baks Harm Deiman 2 oktober 2015 1 Agenda Even voorstellen Vaststellen vragen - accenten presentatie Toelichting Discussie

Nadere informatie

ICT maakt zorg beter. Transformatie van de ICT voorzieningen bij RdGG. Ben Gorter Manager I&A (a.i.)

ICT maakt zorg beter. Transformatie van de ICT voorzieningen bij RdGG. Ben Gorter Manager I&A (a.i.) ICT maakt zorg beter Transformatie van de ICT voorzieningen bij RdGG Ben Gorter Manager I&A (a.i.) Agenda 1. RdGG facts & figures 2. De huidige situatie 3. De opdracht 4. De ICT transformatie 2 1. RdGG

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE VAN INFORMATIESTANDAARDEN IN EEN EPD AMC/VUMC

IMPLEMENTATIE VAN INFORMATIESTANDAARDEN IN EEN EPD AMC/VUMC IMPLEMENTATIE VAN INFORMATIESTANDAARDEN IN EEN EPD AMC/VUMC Reino Petrona Informatiemanager Patiëntenzorg Vumc Lindsay Chang Informatiearchitect Patiëntenzorg AMC INHOUD Achtergrond informatie programma

Nadere informatie

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet Ronald.geuze@nl.ibm.com, Ronald.vanteeffelen@nl.ibm.com Consolidatie en Virtualisatie van Intel en UNIX platformen de praktijk 18/03/2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet 2009 IBM

Nadere informatie

Samenwerking Medical Intelligence. UMC Utrecht Hyleco Nauta, Directeur Directie Informatie & Technologie

Samenwerking Medical Intelligence. UMC Utrecht Hyleco Nauta, Directeur Directie Informatie & Technologie Samenwerking Medical Intelligence UMC Utrecht Hyleco Nauta, Directeur Directie Informatie & Technologie Vertrekpunt samenwerking Medical Intelligence Veel ziekenhuizen implementeren EPD s Samenwerking

Nadere informatie

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers End-note Sven Noomen Wouter Heutmekers 2 Ok, en morgenvroeg? Voorstellen 25111978 14 8 4 6 23 25031981 12 3 1 1339 3 Think BIG Act SMALL 2011 Scale FAST 4 5 6 Visie & strategie Strategie Ondersteuning

Nadere informatie

Het gebruik van het EPD voor onderzoek. Congres Clinical Datawarehouse Marc Rietveld, 11 december 2013

Het gebruik van het EPD voor onderzoek. Congres Clinical Datawarehouse Marc Rietveld, 11 december 2013 Het gebruik van het EPD voor onderzoek Congres Clinical Datawarehouse Marc Rietveld, 11 december 2013 Even voorstellen Marc Rietveld Zelfstandig adviseur Parelsnoer UMC Utrecht Project Mondriaan Programma

Nadere informatie

BI Roadmap: Highway to success

BI Roadmap: Highway to success BI Roadmap: Highway to success Microsoft Applicatie Platform Congres 2 maart 2011, Zeist Sjoerd Hobo Business Unit manager / Senior BI consultant sjoerd.hobo@qnh.nl Introductie QNH QNH helpt haar klanten

Nadere informatie

Business Intelligence Teststrategie

Business Intelligence Teststrategie Business Intelligence Teststrategie een teststrategie volgens TMap NEXT Schiphol, 30 september 2009 Bart Vrenegoor, Sogeti Nederland B.V. Programma Waarom een teststrategie? Opstellen BI-Teststrategie

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Introductie 2. ICT in de zorg: kenmerken huidige

Nadere informatie

Introductie Digitale postkamer

Introductie Digitale postkamer Introductie Digitale postkamer Agenda Introductie OpenDocs Referentiemodel digitaal postproces Uitgangssituatie Oplossingsrichting Investering 2 Introductie Open Docs Oprichting in 2001 Partner Microsoft,

Nadere informatie

Business Process Management als katalysator voor een toekomstrobuuste organisatie

Business Process Management als katalysator voor een toekomstrobuuste organisatie Business Process Management als katalysator voor een toekomstrobuuste organisatie Resultaten van het onderzoek naar de rol van procesmanagement in Nederland NGI 24 maart 2010 Inhoud van deze presentatie

Nadere informatie

Case NedTrain. Nationale Controllersdag 2011. Bussum, 16 juni 2011. Presentatie door: Carlo Zwinkels (06-1495 5248)

Case NedTrain. Nationale Controllersdag 2011. Bussum, 16 juni 2011. Presentatie door: Carlo Zwinkels (06-1495 5248) Case NedTrain Nationale Controllersdag 2011 Bussum, 16 juni 2011 Presentatie door: Carlo Zwinkels (06-1495 5248) Agenda Introductie Project Resultaten Vragen Het bedrijf - NedTrain NedTrain is een 100%

Nadere informatie

Business Process Management (BPM) bij het UMC Utrecht

Business Process Management (BPM) bij het UMC Utrecht Business Process Management (BPM) bij het UMC Utrecht BPM Round Table, TU Eindhoven 11 juni 2012 René de Gier 1 Het UMC Utrecht is een internationaal toonaangevend universitair medisch centrum waarin kennis

Nadere informatie

Water-Office implementatie @ FARYS. Ilse Pauwelyn Jan Smissaert

Water-Office implementatie @ FARYS. Ilse Pauwelyn Jan Smissaert Water-Office implementatie @ FARYS Ilse Pauwelyn Jan Smissaert 1 Agenda Wie is FARYS Projectvoorstelling Projectaanpak Projectinhoud Positionering Water-Office in landschap Beheer Lessons Learned Next

Nadere informatie

Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse. Wil de Jong Enterprise Architect

Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse. Wil de Jong Enterprise Architect Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse Wil de Jong Enterprise Architect Spatial Eye Synergiedag 2 februari 2012 Aanleiding Business Intelligence project De oplossing en aanpak BI-Visie

Nadere informatie

Hoe artsen registreren en wat artsen ervoor terug willen. Stevie Tan, oogarts VUmc

Hoe artsen registreren en wat artsen ervoor terug willen. Stevie Tan, oogarts VUmc Hoe artsen registreren en wat artsen ervoor terug willen Stevie Tan, oogarts VUmc Hoe artsen registreren en wat artsen ervoor terug willen Registreren Statusvoering Gestructureerd of vrije tekst Terugwillen

Nadere informatie

Een gezonde zorg is ook onze zorg

Een gezonde zorg is ook onze zorg Een gezonde zorg is ook onze zorg De zorg stond in 2012 in het brandpunt van de publieke en politieke belangstelling. Zorg moet betaalbaar zijn, maar ook kwalitatief hoogwaardig. Informatietechnologie

Nadere informatie

21 juni 2016 Manon Kuilboer. Triple Aim & Infrastructuur

21 juni 2016 Manon Kuilboer. Triple Aim & Infrastructuur 21 juni 2016 Manon Kuilboer Triple Aim & Infrastructuur Ontwikkelen triple aim Triple aim Ervaren kwaliteit Verbetering gezondheid populatie Verlagen kosten pp Delen en verbinden van kennis rond preventie,

Nadere informatie

Copyright - Port of Rotterdam - 2012. nr.

Copyright - Port of Rotterdam - 2012. nr. Project Document Management Naar full digital en de veranderaanpak 10 februari 2015 Henk de Lauré. Organisatie IDM IDM Totaal 10,4 Fte 1 Coördinator 1 FAB 8,4 Medewerkers Wat vooraf ging.. 2003: 2004:

Nadere informatie

Programma Management. Insights & Essentials Willem van Putten

Programma Management. Insights & Essentials Willem van Putten Programma Management Insights & Essentials Willem van Putten Programma Kennissessie Kort voorstellen & programma introduceren Ervaring met programma management en vragen Kenmerken van een programma Opdracht

Nadere informatie

De organisatorische (trein)reis naar een Shared Service Center bij de Nederlandse Spoorwegen

De organisatorische (trein)reis naar een Shared Service Center bij de Nederlandse Spoorwegen De organisatorische (trein)reis naar een Shared Service Center bij de Nederlandse Spoorwegen Rotterdam, 13 april 2017 Carlo Zwinkels Van decentraal naar centraal Van fysiek naar digitaal Van handmatig

Nadere informatie

Identity Management Gebruikers en Rechten in Beheer (GRiB)

Identity Management Gebruikers en Rechten in Beheer (GRiB) Identity Management Gebruikers en Rechten in Beheer (GRiB) Meer grip op hoe we regelen wie wat mag P.J.M. Poos (Piet) Programma manager SNS REAAL organisatie Raad van Bestuur Groepsstaven SNS Bank REAAL

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Even voorstellen: M&I/Partners 2. ICT in de zorg:

Nadere informatie

Keynote Computable Seminar Sourcing doen we al jaren. Bert Snel Manager Informatiemanagement, Automatisering en Medische Instrumentele Dienst

Keynote Computable Seminar Sourcing doen we al jaren. Bert Snel Manager Informatiemanagement, Automatisering en Medische Instrumentele Dienst Keynote Computable Seminar Sourcing doen we al jaren Bert Snel Manager Informatiemanagement, Automatisering en Medische Instrumentele Dienst 29 november 2016 Inhoud keynote 1. Het Oogziekenhuis Rotterdam

Nadere informatie

ERP 4.0 Op weg naar een hybride wereld

ERP 4.0 Op weg naar een hybride wereld ERP 4.0 Op weg naar een hybride wereld Orlando, februari 2017 Paul Zincken Robert de vries Management Consultant en projectmanager in logistieke en ondersteunende processen Alpha-groep, Ctac, Accenture

Nadere informatie

VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen

VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen Missie-Visie Het succes van de leerling is de reden van ons bestaan.

Nadere informatie

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary 1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary CUSTOMER migratie Management Technische Transitie Meetings Status Reporting Administratie Technisch Upgegrade Systemen (3-tier) Delta Analyse & Functioneel

Nadere informatie

Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf?

Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf? Plannen gemaakt? Met hulp van de standaardaanpak ImpactAnalyse in de Zorg kom je verder! Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf? IMPACT? de ZORG? STANDAARD AANPAK 1 Inpassen

Nadere informatie

Werkplek seminar Winvision

Werkplek seminar Winvision Werkplek seminar Winvision TweeSteden ziekenhuis (ETZ Noord) transitie naar een nieuw werkplekconcept Tom Verharen MSc 15 mei 2014 Het TweeSteden ziekenhuis is een algemeen, regionaal opleidingsziekenhuis.

Nadere informatie

Optimalisatie. BMC klantendag 4 maart 2010

Optimalisatie. BMC klantendag 4 maart 2010 Applicatie Portfolio Optimalisatie BMC klantendag 4 maart 2010 Introductie Pim van der Kleij consultant applicatieen servicemanagement Benno Faase consultant servicemanagement 2 Sogeti Professioneel ICT-vakbedrijf

Nadere informatie

Zuivere Speeltijd 7 JUNI 2012. Achmea IT: Portfoliobeheersing door batenrealisatiemanagement 15E BPUG SEMINAR

Zuivere Speeltijd 7 JUNI 2012. Achmea IT: Portfoliobeheersing door batenrealisatiemanagement 15E BPUG SEMINAR Zuivere Speeltijd 15E BPUG SEMINAR 7 JUNI 2012 Achmea IT: Portfoliobeheersing door batenrealisatiemanagement Introductie: Drs. Guus van der Weijden RC 29 jaar uit Arnhem, samenwonend Motorrijden, zwemmen,

Nadere informatie

DTL focus meeting Ongoing initiatives to establish automated links between clinical care and clinical research

DTL focus meeting Ongoing initiatives to establish automated links between clinical care and clinical research DTL focus meeting Ongoing initiatives to establish automated links between clinical care and clinical research UMC Utrecht Robert Veen, projectleider Research Data Platform Programma Research ICT EPD s

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

Governance en Business Intelligence

Governance en Business Intelligence Governance en Business Intelligence Basis voor de transformatie van data naar kennis Waarom inrichting van BI governance? Zorgorganisaties werken over het algemeen hard aan het beschikbaar krijgen van

Nadere informatie

Do s en dont s bij grote projecten in een groot ROC. Rob Keemink Arjan Jonker

Do s en dont s bij grote projecten in een groot ROC. Rob Keemink Arjan Jonker Do s en dont s bij grote projecten in een groot ROC Rob Keemink Arjan Jonker ROCvA & ROCF: resp. 9 en 3 MBO Colleges 300 mbo-opleidingen verdeeld over 14 domeinen Meer dan 50 locaties Twee grote projecten

Nadere informatie

Medical Intelligence Strategiestudie Vernieuwing Zorg-ICT

Medical Intelligence Strategiestudie Vernieuwing Zorg-ICT Strategiestudie Vernieuwing Zorg-ICT Hergebruik, standaardisatie en samenwerking Uitdaging van het delen van medische onderzoeksdata 12 september 2012 Agenda Aanleiding Concept Uitgangspunten Realisatie

Nadere informatie

Onderdelen module 3 (gesplitst in delen 1 en 2)

Onderdelen module 3 (gesplitst in delen 1 en 2) Onderdelen module 3 (gesplitst in delen 1 en 2) Deel 1 1. Prelude 8 13 2. Achtergrond en Context MARIJ (leerdoel 3; duur 1-2 uur) 14-25 3. Eén architectuur voor de Rijksdienst (leerdoel 3; duur 1 uur)

Nadere informatie

UWV Testservice. Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel

UWV Testservice. Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel UWV Testservice Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel Rob Passage Karin Boons UWV Gegevensdiensten Sogeti Software Control Agenda 11e SPIder conferentie, 29 september 2008 De werkende

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

Testen en QA bij pakketimplementaties

Testen en QA bij pakketimplementaties Testen en QA bij pakketimplementaties Eric Begeer Sogeti Nederland B.V. Testnet 5 november 2003 Agenda Waarom maken organisaties gebruik van pakketten? Welke risico s lopen ze hierbij? Welke maatregelen

Nadere informatie

Haaglanden Medisch Centrum

Haaglanden Medisch Centrum Cloud oplossing in Haaglanden Medisch Centrum 26 september 2016 Agenda I. Introductie Haaglanden MC II. Situatieschets (voor implementatie) III. Probleemstelling huidige situatie IV. Doelstelling V. Pakket

Nadere informatie

Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB

Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB Release cq support status 2002 Europese aanbesteding 2003 Implementatie 4 modules (GL,AP,PO,IN) Huidige versie 8.8 (upgrade 2005) uitbreiding modules.

Nadere informatie

ALL ABOUT DATA ZORGLOGISTIEK; HORIZONTAAL WERKEN IN EEN VERTICALE COMPLEXE WERELD

ALL ABOUT DATA ZORGLOGISTIEK; HORIZONTAAL WERKEN IN EEN VERTICALE COMPLEXE WERELD ALL ABOUT DATA ZORGLOGISTIEK; HORIZONTAAL WERKEN IN EEN VERTICALE COMPLEXE WERELD Peer Goudswaard @ZorgLogi Zorglogistiek & Innovatie UMCG Slim bouwen aan de Toekomst van Zorgprocessen Ontsluiten data

Nadere informatie

Overview. GIS bij Gasunie. Hans Postema Bert Kuipers. NGI afdeling Noord. Vervolg/ Toekomst GIS NU. Implementatie. Aanleiding.

Overview. GIS bij Gasunie. Hans Postema Bert Kuipers. NGI afdeling Noord. Vervolg/ Toekomst GIS NU. Implementatie. Aanleiding. takes gas transport further GIS bij Gasunie NGI afdeling Noord Hans Postema Bert Kuipers Overview GASUNIE Introductie Vervolg/ Toekomst GIS NU Implementatie Aanleiding Eisen & Wensen Juli 2005: Gasunie

Nadere informatie

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management Offshore Outsourcing van Infrastructure Management an emerging opportunity dr. Erik Beulen Atos Origin/Tilburg University 1 Agenda Introductie Ontwikkelingen Risicovergelijking Best practices Conclusies

Nadere informatie

Alle diensten via één loket, hoe gaan we dat organiseren! Marco van Dijke (Manager dienst ICT, ROC Zeeland) Bas van Dorst (Sales Director, Planon)

Alle diensten via één loket, hoe gaan we dat organiseren! Marco van Dijke (Manager dienst ICT, ROC Zeeland) Bas van Dorst (Sales Director, Planon) Alle diensten via één loket, hoe gaan we dat organiseren! Marco van Dijke (Manager dienst ICT, ROC Zeeland) Bas van Dorst (Sales Director, Planon) Agenda Ontwikkelingen Service Management Toegevoegde waarde

Nadere informatie

Marijke de Hullu, Petra Eland en Floris Hofstede 13 april 2017, UMC Utrecht

Marijke de Hullu, Petra Eland en Floris Hofstede 13 april 2017, UMC Utrecht Kennisbijeenkomst Online Inzage Verdiepingssessie Implementatie patiëntenportaal mijn UMC Utrecht: Het perspectief van de zorgverlener op (de implementatie van) het patiëntenportaal Marijke de Hullu, Petra

Nadere informatie

ERP Implementatie in de praktijk

ERP Implementatie in de praktijk ERP Implementatie in de praktijk Door: Erik Meevis www.kcla.nl 11 juni 2008 Even voorstellen. Erik Meevis, partner bij KCLA Groep onafhankelijke organisatieadviseurs Afkomstig uit en gericht op productiebedrijven

Nadere informatie

Ambitie ISO Defensie Pijpleiding Organisatie. Get the Grip met ISO Defensie Pijpleiding Organisatie. Daniëlla Jansen

Ambitie ISO Defensie Pijpleiding Organisatie. Get the Grip met ISO Defensie Pijpleiding Organisatie. Daniëlla Jansen Ambitie ISO 55000 Defensie Pijpleiding Organisatie Get the Grip met ISO 55000 Defensie Pijpleiding Organisatie Daniëlla Jansen 03 november 2016 Defensie Pijpleiding Organisatie / CEPS Kenmerken - zgn banking-system

Nadere informatie

ArchiMate voor kennismodellen van NORA en haar dochters. Marc Lankhorst 16 oktober 2013

ArchiMate voor kennismodellen van NORA en haar dochters. Marc Lankhorst 16 oktober 2013 ArchiMate voor kennismodellen van NORA en haar dochters Marc Lankhorst 16 oktober 2013 Agenda 13:00 introductie ArchiMate-status en -ontwikkelingen en NORA-kennismodel 14:00 parallelle workshops rond de

Nadere informatie

Van EPD business case naar concrete batenrealisatie

Van EPD business case naar concrete batenrealisatie Van EPD business case naar concrete batenrealisatie MIC 2015, vrijdag 30 oktober, 11.15 12.00 uur Elkerliek Ziekenhuis Merijn Mulders, programmamanager EPD Programma Één EPD Elkerliek Change is hard because

Nadere informatie

face to face voorjaarsconferentie 2013 Universitair Ziekenhuis Antwerpen

face to face voorjaarsconferentie 2013 Universitair Ziekenhuis Antwerpen face to face voorjaarsconferentie 2013 Universitair Ziekenhuis Antwerpen missie Het UZA is een universitair centrum voor topklinische en klantvriendelijke patiëntenzorg, hoogwaardige academische opleiding

Nadere informatie

Solvency II: Een ander soort uitdaging voor BI?

Solvency II: Een ander soort uitdaging voor BI? Solvency II: Een ander soort uitdaging voor BI? Sogeti / Ovum BI & IM Symposium, 4 oktober 2010 Tako de Roode Client Executive Finance Verzekeren Sogeti Nederland Albert van Braam Manager Solvency II Competence

Nadere informatie

HORA als instrument voor (IT) governance bij Hogeschool Utrecht

HORA als instrument voor (IT) governance bij Hogeschool Utrecht HORA als instrument voor (IT) governance bij Hogeschool Utrecht Daniël van Winsum Enterprise Architect Hogeschool Utrecht NGI, 31 oktober 2013 IT Governance bij veranderingen PPM Security Architectuur

Nadere informatie

Onderzoeksdata in het UMCU. Michiel Vuurboom Aafke Jongsma Robert Veen

Onderzoeksdata in het UMCU. Michiel Vuurboom Aafke Jongsma Robert Veen Onderzoeksdata in het UMCU Michiel Vuurboom Aafke Jongsma Robert Veen Inhoud Agenda Inleiding/context Medical Intelligence Research IT programma UMCU Parelsnoer Architectuur Reuma parel Discussie en vragen

Nadere informatie

Elektronisch Patiëntendossier (EPD) in de Belgische ziekenhuizen. MIC 2016 Digitale transformatie in de zorg

Elektronisch Patiëntendossier (EPD) in de Belgische ziekenhuizen. MIC 2016 Digitale transformatie in de zorg 1 Elektronisch Patiëntendossier (EPD) in de Belgische ziekenhuizen MIC 2016 Digitale transformatie in de zorg Andries Nelissen 25-11-2016 2 Elektronisch Patiëntendossier (EPD) in de Belgische ziekenhuizen

Nadere informatie

INTEGRATIE PLATFORM IN DE PRAKTIJK. G100 Marco Bakker Project Manager 27 September 2016 De Efteling - Kaatsheuvel

INTEGRATIE PLATFORM IN DE PRAKTIJK. G100 Marco Bakker Project Manager 27 September 2016 De Efteling - Kaatsheuvel INTEGRATIE PLATFORM IN DE PRAKTIJK G100 Marco Bakker Project Manager 27 September 2016 De Efteling - Kaatsheuvel 1 AGENDA Aanleiding Doelstelling Betrokkenen Voorwaarden Projectfasen Ervaringen 2 DE 10

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

Medical Intelligence Strategiestudie Vernieuwing Zorg-ICT

Medical Intelligence Strategiestudie Vernieuwing Zorg-ICT Medical Intelligence Strategiestudie Vernieuwing Zorg-ICT Van theorie naar praktijk VRAGENLIJST patient lab meting zorgverlener VRAAG STAGING INTEGRATIE TRANSFORMATIE UITGIFTE Ursula Letschert & Mathieu

Nadere informatie

Service Virtualization @RABOBANK

Service Virtualization @RABOBANK Service Virtualization @RABOBANK TMA Dag 2015 eter Claassen RABOBANK Marc van Lint - IBM Agenda 1. Rabobank Context 2. DevOps Vision 3. roof en Implementeren 4. Voorbeelden 5. Ervaringen & Best ractices

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning

Enterprise Resource Planning Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 2 Re-engineering en systemen voor Enterprise Resource Planning Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen De factoren

Nadere informatie

Benefits Management. Continue verbetering van bedrijfsprestaties

Benefits Management. Continue verbetering van bedrijfsprestaties Benefits Management Continue verbetering van bedrijfsprestaties Agenda Logica 2010. All rights reserved No. 2 Mind mapping Logica 2010. All rights reserved No. 3 Opdracht Maak een Mindmap voor Kennis Management

Nadere informatie

FAST CLOSE IMPROVED. Het belang van leiderschap en management bij een succesvolle fast close implementatie. Kennisbijeenkomst 24 September 2009

FAST CLOSE IMPROVED. Het belang van leiderschap en management bij een succesvolle fast close implementatie. Kennisbijeenkomst 24 September 2009 FAST CLOSE IMPROVED Het belang van leiderschap en management bij een succesvolle fast close implementatie Kennisbijeenkomst 24 September 2009 Agenda Introductie Fast Close een definitie Ontwikkelingen

Nadere informatie

Epic: Onbegrensde configuratiemogelijkheden

Epic: Onbegrensde configuratiemogelijkheden Epic: Onbegrensde configuratiemogelijkheden Speeltuin van een Zorginformaticus Arno van Grunsven Verpleegkundig informaticus en Applicatie specialist Epic Programma Het Radboudumc en Epic Applicatiespecialist

Nadere informatie

Integrale ketenmonitoring in de zorg

Integrale ketenmonitoring in de zorg Integrale ketenmonitoring in de zorg Zorg Commandocentrum Richard Kamman Klinisch Fysicus Manager Kenniskern IMT NZI 5-2-2015 Van commandocentrum tot livemap Naar stoplicht? Amphia kengetallen 4 lokaties

Nadere informatie

Transavia ISM. Agenda

Transavia ISM. Agenda Transavia ISM Agenda Transavia Uitgangspunten voor ISM ISM Implementatie bij Transavia Ontwikkeling van het proces Procesmatig werken binnen Transavia Wat heeft ISM opgeleverd. Transavia ISM presentatie

Nadere informatie

Doe meer met het Elektronisch Medisch Dossier. Dr. Filip Veldeman Microsoft Innovation Center Vlaanderen 21 februari 2013

Doe meer met het Elektronisch Medisch Dossier. Dr. Filip Veldeman Microsoft Innovation Center Vlaanderen 21 februari 2013 Doe meer met het Elektronisch Medisch Dossier Dr. Filip Veldeman Microsoft Innovation Center Vlaanderen 21 februari 2013 Even voorstellen Geneesheer master ICT Innovatie (terra nova) in healthcare, sinds

Nadere informatie

Vragen? Woonbedrijf - leverancierservaring. Edwin de Ruijter Operations Director.

Vragen? Woonbedrijf - leverancierservaring. Edwin de Ruijter Operations Director. Vragen? Edwin de Ruijter Operations Director edwin.deruijter@nl.clara.net Woonbedrijf - leverancierservaring Invulling van de speerpunten van Woonbedrijf Datacenter volledig uitbesteden IT-diensten flexibel

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

EPD en de weerbarstige praktijk

EPD en de weerbarstige praktijk EPD en de weerbarstige praktijk Reflecties vanuit de maatschap Inwendige Geneeskunde 17 november 2008 Introductie Gezien vanuit de maatschap Inwendige Geneeskunde voordelen EPD nadelen EPD betekenis van

Nadere informatie

Geen verbouwing zonder PRI

Geen verbouwing zonder PRI Geen verbouwing zonder PRI Symposium Luchtbehandeling Operatiekamer Drs. G. Gerritsen Manager Kwaliteit Rijnstate Arnhem Risicomanagement = Welke risico s heeft het totale ziekenhuis op schade? (= risicoprofiel

Nadere informatie

Wie is leidend of lijdend?

Wie is leidend of lijdend? Organisatie Medische Technologie en ICT Wie is leidend of lijdend? Martijn Schasfoort Manager Zorg en Informatie Technologie Deze presentatie. Het betreft ervaringen uit Máxima Medisch Centrum Cultuur

Nadere informatie

DE CIO VAN DE TOEKOMST

DE CIO VAN DE TOEKOMST MIC 2015 DE CIO VAN DE TOEKOMST 30 oktober 2015 Mark van der Velden principal adviseur, interim manager EVEN VOORSTELLEN ONDERWERPEN De complexiteit van ICT in de zorg ICT ontwikkeling in drie stappen

Nadere informatie

De genetwerkte drukkerij. Nieuwegein 22 september 2011

De genetwerkte drukkerij. Nieuwegein 22 september 2011 De genetwerkte drukkerij Nieuwegein 22 september 2011 Besloten of verbonden Computer (1990) Netwerk De besloten drukkerij Product machine fit: Beschikbare machines Kostprijs Planning Beperkingen Switchverschillen,

Nadere informatie

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014 Introductie Peter Klix Infrastructuurarchitect Specialisatie networking en desktop concepts Peter.klix@eic.nl Cloud desktop Introductie Desktop concepten door de jaren Infrastructuur Cloud concepten Focus

Nadere informatie

Aandachtspunten bij de transitie naar een Big Data-omgeving

Aandachtspunten bij de transitie naar een Big Data-omgeving Aandachtspunten bij de transitie naar een Big Data-omgeving Organisaties worden steeds meer voor de uitdaging gesteld om grote volumes aan data te verwerken en op te slaan. Het gemiddelde volume aan data

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Definitief 1.0 27 april 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Applicatie Virtualisatie Wat levert het op? 17 september 2010

Applicatie Virtualisatie Wat levert het op? 17 september 2010 Applicatie Virtualisatie Wat levert het op? 17 september 2010 Agenda Introductie Wat levert het op? De uitdaging en de resultaten Aanpak en organisatie Afronding en Vragen Introductie Co Klerkx Gino Kemp

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. NGI presentatie 16 februari 2010. Richard Groothuis (NIEUWS) PUBLICEREN WERK PROCESSEN KENNIS/ INFORMATIE TEAMSITES

Het Nieuwe Werken. NGI presentatie 16 februari 2010. Richard Groothuis (NIEUWS) PUBLICEREN WERK PROCESSEN KENNIS/ INFORMATIE TEAMSITES Het Nieuwe Werken (NIEUWS) PUBLICEREN KENNIS/ INFORMATIE WERK PROCESSEN TEAMSITES DOCUMENTEN & DOSSIERS INSTANT MESSAGING AUDIO & VIDEO CONFERENCING MOBILITEIT TELEFOON NGI presentatie 16 februari 2010

Nadere informatie

Betekent SOA het einde van BI?

Betekent SOA het einde van BI? Betekent SOA het einde van BI? Martin.vanden.Berg@sogeti.nl 18 september 2007 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is de impact van SOA op BI? Sogeti Nederland B.V. 1 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is

Nadere informatie

RAPID DEPLOYMENT PLAN IBM MAXIMO SCHEDULER

RAPID DEPLOYMENT PLAN IBM MAXIMO SCHEDULER Voor de implementatie van onze IBM Maximo planning oplossing Scheduler maken wij gebruik van een standaard rapid deployment methode welke ons in staat stelt u snel na aanschaf van uw licenties op weg te

Nadere informatie

Vragenlijst. Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier

Vragenlijst. Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier Vragenlijst Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier Haarlem, 2011 Inleiding Terremark heeft sinds de opkomst van server virtualisatie in het begin van deze eeuw veel RFI s en RFP s beantwoord. Deze

Nadere informatie

Congres Architectuur in de Zorg

Congres Architectuur in de Zorg Congres Architectuur in de Zorg De architect, coach voor een goed zorgsysteem Nieuwegein, 21 juni 2012 De impact van operational excellence op architectuur Yuri Weseman Senior ontwikkelaar/architect Asito

Nadere informatie

ArchiMate. en Configuration Management Databases (CMDB s)

ArchiMate. en Configuration Management Databases (CMDB s) ArchiMate en Configuration Management Databases (CMDB s) Wie ben ik. Hans van Drunen Hans.vanDrunen@atos.net +31 (0)6 224 889 05 Lid van de NAF werkgroep ArchiMate gebruikers en tools 2 Agenda Wat zijn

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

RED, de sprong voorwaarts voor cliënt en zorgprofessional. De rol van de patiënt in het EPD Datum: 28-11-2014 r.van.driel@rivas.nl

RED, de sprong voorwaarts voor cliënt en zorgprofessional. De rol van de patiënt in het EPD Datum: 28-11-2014 r.van.driel@rivas.nl RED, de sprong voorwaarts voor cliënt en zorgprofessional De rol van de patiënt in het EPD Datum: 28-11-2014 r.van.driel@rivas.nl Rivas zorggroep Rivas Zorggroep regelt de zorg die de cliënt wenst, direct

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Project Diva. De implementatie van Documentum bij Provincie Utrecht, 7 september 2011

Project Diva. De implementatie van Documentum bij Provincie Utrecht, 7 september 2011 Project Diva De implementatie van Documentum bij Provincie Utrecht, 7 september 2011 Ad Overgaag, projectleider provincie Utrecht Marko van Schaijk, euroscript delt 1 Oude situatie Veranderende taken Krimpende

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

Factuurverwerking bij de dealers van Pon s Automobielhandel. 13 april 2017, Rotterdam

Factuurverwerking bij de dealers van Pon s Automobielhandel. 13 april 2017, Rotterdam Factuurverwerking bij de dealers van Pon s Automobielhandel 13 april 2017, Rotterdam Agenda 1. Introductie Peter Bouwmans & Simac Document Solutions 2. Introductie Paul Reinhard & PON 3. Project digitale

Nadere informatie

15 Mate van dekkingsgraad, een eerste aanzet tot baten

15 Mate van dekkingsgraad, een eerste aanzet tot baten 15 Mate van dekkingsgraad, een eerste aanzet tot baten Sanneke van der Linden Sinds 2007 organiseert M&I/Partners de ICT Benchmark Ziekenhuizen. Op hoofdlijnen zijn de doelstellingen en aanpak van de ICT

Nadere informatie