Werkpakket 8: Afstemming aanvragen en belangenbehartiging in Den Haag en Brussel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkpakket 8: Afstemming aanvragen en belangenbehartiging in Den Haag en Brussel"

Transcriptie

1 Werkpakket 8: Afstemming aanvragen en belangenbehartiging in Den Haag en Brussel Doel Meer middelen voor de onderzoeksdata infrastructuur bij de UMC s uit Nederlandse en EU fondsen Politieke besluiten in Den Haag als Brussel die bijdragen aan het verder ontwikkelen van de onderzoeksdata infrastructuur Resultaten Betere en meer consistente positionering van de UMC s bij calls op het gebied van de onderzoeksdata infrastructuur in de life sciences, zowel in Nederland als in Europa Actieve betrokkenheid bij de voorbereidingen van calls op het gebied van de onderzoeksdata infrastructuur in Nederland en Europa Actieve lobby bij Nederlandse en Europese politiek Aanpak Ondersteuning van toponderzoekers die actief zijn in het NL en EU netwerk door: - actuele informatie over kansen, bedreigingen en relevante spelers in het nationale en internationale speelveld; - ondersteuning bij het schrijven van aanvragen, brieven en andere vormen van communicatie; - informatie over visie en beleidskeuzes in het kader van het programma Onderzoeksdata infrastructuur; - waar nodig partijen te stimuleren resp. te betrekken om aanvragen te doen of een bijdrage te leveren aan de politieke discussie. Financiering Dit is een nieuwe activiteit, waarvoor nieuwe middelen gevonden zullen moeten worden. De omvang van de kosten bedragen naar verwachten ca 160k per jaar, d.w.z. 240k voor plateau 1 1

2 Surfen op de data golf Onderzoeksdata infrastructuur voor biomedisch onderzoek 25 juni

3 Belangrijkste vraag aan de adviescommissie Op welke terreinen heeft het prioriteit om vanuit de NFU samenwerking en afstemming tussen de huizen te organiseren op het onderwerp van data infrastructuur, uit oogpunt van 1. effectieve wetenschap, 2. kwaliteit en veiligheid en 3. kosten-efficiency? 3

4 Relevantie en urgentie Relevant» toename van onderzoeksdata; Relevantie» de internationale toppositie te behouden in het onderzoek;» concurrentie wetenschappelijke gelden; Horizon2020 research infrastructures» aansprakelijkheid: het niveau van data handling in de huizen moet omhoog om de risico s van misbruik, wetenschappelijke fraude en beveiligingslekken te verminderen» Versnippering/verspilling: veel activiteiten vinden nu separaat en ongecoördineerd plaats Urgent» de beëindiging subsidies aan diverse grote projecten» de komst nieuwe EU privacy richtlijn Urgentie» de implementatie van nieuwe EPDs» hogere eisen aan kwaliteit van datamanagement en open access door belangrijke sponsors van onderzoek (bijv. door NWO, ZonMW, KWF)» nieuwe kansen: aanspreekpunt voor partijen als KWF en Achmea. 4

5 Ingewikkeld speelveld Internationale community Veel diverse partijen OC&W Ministeries EZ VWS Funding anders dan ESFRI ZonMW NWO Patiëntenorganisaties Diverse patiëntenorganisaties Standaardisatie instituten Partners in PPP Diverse collectezakfondsen Overlegplatforms NEN NICTIZ CRO s Pharma FP7 / FP8 IMI BMS.NL DTL PSI/Life Lines Ziekenhuizen Diverse andere ziekenhuizen NFU projecten Robijn Platform Klinisch Onderzoek Kennisorganisaties UMC Utrecht Radboud MC VSNU - Beta faculteiten MKB / Spin off NFU Leveranciers escience Center LUMC VUmc AMC Erasmus MC UMCG Horizon 2020 MUMC NGI/NBIC TI Pharma / Mondriaan LSH plaza Topinstituten CTMM / TraIT BMM NL Roadmap grootschalige onderzoeksfaciliteiten / ESFRI Universiteiten SURF EPD leveranciers EATRIS- NL/EATRIS - /ECRIN RIVM TNO DICA e.a. CBS Hubrecht Institute NKI Vancis/SARA/CIT e.a. Diensten binnen de UMC s, zoals LUMC- ADM Laboratorium tools / software IT bedrijven (IBM, Oracle, SAS etc.) TTP s Grootschalige apparatuur (Philips e.a.) NeCEN/ INSTRUCT BBMRI-NL / BBMRI BioImagingNL/ Bioimaging ELIXIR 5

6 Onderwerpen voor regie Overzicht thema s en framework Data stewardship 1. Processen en architectuur onderzoeksdata 2. Benodigde IT infrastructuur 3. Benodigde expertise 6

7 Strategie - doelen 1 Data stewardship Onwikkel een beleidsdocument over de kwaliteitsborging van onderzoeksdata, dat een kader biedt aan de UMC s en onwikkel een gecoordineerde aanpak voor implementatie in de huizen Thema 1: Processen en architectuur onderzoeksdata Ontwikkel standaarden en architectuurprincipes voor het verzamelen, bewerken en uitgeven van data in nauwe samenhang met het project Registratie aan de bron. Draag zorg voor afstemming bij de realisatie van een (gedeelde) onderzoeksdata infrastructuur. Draag zorg voor de afstemming van aanvragen bij calls op het gebied van de onderzoeksdata infrastructuur en zorg voor een netwerk van deskundigen die de belangen van de UMC s behartigd in Brussel. Thema 2: Benodigde IT infrastructuur 5 Maak gezamenlijk afspraken met veldpartijen, waaronder SURF Thema 3: Benodigde expertise 6 Draag zorg voor coördinatie en borging van expertise 7

8 Data stewardship Patiënt veiligheid / privacy bescherming Betrokkenheid patiënt Betrouwbaarheid van data / data provenance Compliancy wet- en regelgeving Review processen Monitoring kwaliteit Incidenten en afhandeling UMC s en universiteiten Kennisinstituten Financiers Bedrijven 8

9 Thema 1: Processen onderzoeksdata en architectuur 4. Standaardisatie (meta) dataverzameling & koppelvlakken Patient enters medical center 19. Betrokkenheid patiënt 1. Dataverzameling via de EPD s 3. Kostbare meetapparaatuur Clinical Procedures 2. Harmonisatie registratie/ digitalisering informed consent Electronic Health Record Imaging Samples Experiments Clinical database Image database Biobank database Experimental data 5. Pseudomisering / TTP s 4. Standaardisatie (meta) dataverzameling & koppelvlakken Data Integration Downstream analysis 7. Vereenvoudiging procedures toegang data 6. Ontwikkeling gestandaardiseerde en gekoppelde catalogi 8. Analyse Big Data in zorg en research (Medical Intelligence) Scientific Output Intellectual Property Improved Healthcare 9

10 Thema 2: Benodigde IT infrastructuur 9. Ontwikkeling Storage clusters 10. High Performance Compute clusters Storage Compute Verwante voorzieningen (SARA / Vancis, CIT, TARGET, IT bedrijven) Storage Computing 11. Eenduidig en hoogwaardig beveiligingsbeleid 13. Snel netwerk Authenticatie & autorisatie Informatiebeveiliging & privacybescherming SURFnet netwerk / lichtpaden 12. Toegang tot andere netwerken en overal toegang tot de eigen werkomgeving ErasmusMC UMC Utrecht LUMC UMCG VUMC RadboudMC MUMC AMC Storage Storage Storage Storage Storage Storage Storage Storage Computing Computing Computing Computing Computing Computing Computing Computing 10

11 Thema 3: Expertise 14. Schaarste in specifieke kennis 16. Programmering R&D en valorisatie Data management Statistiek en methodologie Bioinformatica / text & data mining Medische informatica Bioinformatica / imaging analysis Bioinformatica / artificial analysis Bioinformatica / -omics data analysis Bioinformatica / systems biology 15. Uitwisseling en organisatie kennis / trainingen Systeem beheer (wetenschappelijk) programmeurs Kennisinstituten Financiers UMC s en universiteiten Bedrijven 11

12 Akkoord NFU en Uitwerking advies najaar Opstellen beleidsdocument data stewardship NFU getrokken door decaan ErasmusMC met brede schrijfgroep 2. Opstellen programma met uitwerking vd 3 thema s Marc Rietveld (UMCU) Erik Flikkenschild (LUMC) Morris Swertz (UMCG) Jan-Willem Boiten (CTMM - TraIT) Rob Hooft (DTL / NLeSC) 12

13 Denktank uit de umc s» Remo Plantinga (AMC)» Rudy Scholte (AMC)» Bert van Ooijen (ErasmusMC)» Martin Kalshoven (LUMC)» Igor Schoonbrood (MUMC)» Arnoud van der Maas (RadboudUMC)» Michael van der Zel (UMCG)» Jan Jurjen Uitterdijk (UMCG)» René Oostergo (UMCG)» Harry Pijl (UMC Utrecht)» Ronald van Schijndel (VUMC) 13

14 Status Data Stewardship Policy Schrijvers» H1. Introductie Reden van beleidsdocument en beschrijving proces van data» H2. Voorbereiding» 1. Soorten data 2. Dataverzameling 3. Meta data, definities, standaardisering inclusief EPD, ontologie en semantiek» H3. Uitvoering 1. Data entry/ Databases, SURF 2. Data kwaliteit 3. Data integriteit audit trail 4. Data storage, beveiliging inclusief gebruik van clouds, etc.» H4. Uitgifte 1. Data analyse incl. Provenance-beschrijving 2. Hergebruik (Secundair gebruik data, Koppelen) 3. Mining 14

15 Status Data Stewardship Policy» H5. Toegang 1. Data archiving 2. Data access (incl. Open Access) (datacatalogus) 2. Data ownership & sharing 3. Data governance 4. Data security, protection & confidentiality (privacy) 5. Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) en privacy (Registratie aan de bron, Onderzoekspaden, Anonimisering)» H6. Ethiek en integriteit 1. Ethiek 2. Wetenschappelijke integriteit» H7. Verantwoording 1. Vanuit het perspectief van de subsidieverstrekker NWO, ZonMW (Open Access) 2. Contract research 3. Vanuit het perspectief van de patiënt/deelnemer CRAZ lid/ Cor Oosterwijk (VSOP) 4. Toekomst Perspectief 15

16 Werkprogramma- workpackages Harmonisatie van research IT infrastructuren (architectuur) 3. Biomedical data sharing & analysis 4. Vinden van en toegang tot data and samples (catalogi) 5. Gebruik van EPD in onderzoek 6. Good Research Practice: security, privacy protection en Informed consent 7. Faciliteiten voor high-throughput data processing 8. Afstemming aanvragen en belangenbehartiging den haag en brussel 9. Coördinatie van toegang tot expertise en support 10. PR and communications 16

17 Programma Data4LSH Stapsgewijze ontwikkeling Zomer 2014 Eind 2018 Eind 2023 programmacommissie NFU programma, phase I Harmonizatie en standaardisatie NFU programma phase II Integratie Extra workpackage Regie in fase II 17

18 Werkpakket 2: Harmonisatie van research IT infrastructuren (architectuur) Doel Analyse en voorstel voor gewenste samenhang en ontwerp van de beoogde onderzoeksdata infrastructuur. Dit vormt de basis voor keuzes nieuwe projecten en afspraken met UMC s en veldpartijen. Resultaten Analyse bestaande onderzoeksdata infrastructuur en ontwikkelingen Ontwerp van de gewenste architectuur Overzicht van noodzakelijke en wenselijke aanpassingen Aanpak Coördinatie door een werkgroep met specialisten uit de 8 UMC s. De bestaande architectuur werkgroep van CTMM / TraIT en de SURF Special Interest Group PRIMA (waarin de architecten van de huizen deelnemen) kunnen hiertoe de basis vormen. Om de werkgroep formeren van een aantal interest groups, georganiseerd om specifieke thema s, zoals de ontwikkeling van datastandaarden en de problematiek van de registers.. De stem van de onderzoeker zal hierin leidend zijn, maar ook andere stakeholders zullen deelnemen. Er zal ruimte blijven voor het toevoegen van nieuwe thema s resp. interest groups rondom deze thema s, die vanuit het onderzoeksveld worden aangereikt. Dit om optimaal te blijven aansluiten op nieuwe ontwikkelingen. 18

19 Bijlage uitwerking werkpakketen De volgende dia s geven een globale uitwerking van de werkpakketten. De werkpakketten zijn nog in concept. 19

20 Werkpakket 3: Biomedical data sharing & analysis Doel Een landelijk toegankelijke infrastructuur van gekoppelde lokale datavoorzieningen voor het delen en analyseren van biomedische gegevens met koppelingen naar zowel de onderliggende klinische zorgsystemen, als de research tools in de UMCs. Resultaten Best practice oplossingen van lokale dataverzameling, data integratie, analyse, workflows en koppeling van klinische data aan experimentele en sample gegevens.. Eenduidig governance model dat toegang tot de lokale infrastructuren borgt voor nationale onderzoeksprogramma's Data sharing voorziening voor het aggregeren en delen van klinische gegevens, beeldvorming en moleculaire profiel data voor onderzoek voor multicenter onderzoek Open interface die het onderzoekers mogelijk maakt eigen oplossingen te ontwikkelen voor gedeelde gegevensverzamelingen. Aanpak Projectorganisatie op basis van onder meer de huidige werkgroep "Medical Intelligence (project in de huizen) Integratie van de bestaande activiteiten en voorzieningen op dit gebied van de landelijke programma s zoals PSI, CTMM-TraIT, BBMRI-NL en Mondriaan resp. van de Europese programma s (m.n. ESFRI- en IMI-projecten BioMedBridges) Inventarisatie en daarna delen van lokale oplossingen en best practices bij de UMC's. Implementatie van data en metastandaarden zoals gedefinieerd in WP 2 (architectuur) Ontwikkeling van eenduidig en breed gedragen data governance model voor uitgifte en gebruik van data. 20

21 Werkpakket 4: Vinden van en toegang tot data and samples (catalogi) Doel Vindbaar maken van samples resp. gegevens voor onderzoek in de Nederlandse biobanken en onderzoeksdatabases Resultaat Bepalen van standaard model en formaat voor de inrichting van de catalogi Bepalen van standaard software voor biobanken om de benodigde informatie te delen SOP's voor en ondersteuning bij het laden van deze gegevens door biobanken Harmonisatie van de aanvraag procedures voor het verkrijgen van gegevens Aanpak Verdere ontwikkeling catalogus software in nauwe samenwerking met NL en EU partner projecten (zoals LifeLines, CTMM / TraIT, PSI, Mondriaan). Uitbreiding van huidige BBMRI-NL Catalogus 2.0 tot een niveau 3 catalogus (d.w.z. met inbegrip van de dataomschrijvingen en een geaggregeerd overzicht van beschikbare data en samples) Inrichten data governance: standaard procedure(s ) voor verwerking, uitlevering en gebruik van data. Ontwikkeling van interfaces om zoeken over meerdere catalogi mogelijk te maken (bijv. op internationaal niveau) Ondersteuning van deelnemende biobanken bij het voeden van de catalogus Inventarisatie huidige aanvraagprocedures en ontwikkeling geharmoniseerde aanvraag, zodat één aanvraag bij meerdere biobanken tegelijk kan worden gedaan.. 21

22 Werkpakket 5: Gebruik van EPD in onderzoek Doelen Meer en effectiever onderzoek door toegang tot EPD gegevens Verminderen patiëntbelasting door de dataverzameling t.b.v. onderzoek Efficiëntere dataverzameling door het voorkomen van overtypen Resultaten Afspraken over de inrichting van de EPD s zodat: gegevens zo worden vastgelegd dat deze voor onderzoek bruikbaar zijn (in samenhang met het programma Registratie aan de bron ); Eisen en wensen van onderzoek worden meegenomen bij de modellering van data en metadata (o.m. in de klinische bouwstenen) kwaliteitseisen aan gegevens uniform worden toegepast; processen rond data-uitlevering, terugkoppeling van toevalsbevindingen en monitoring op elkaar zijn afgestemd. Uniform pakket van eisen, waarnaar leveranciers zich zouden moeten richten Klinische bouwstenen specifiek voor onderzoek Aanpak Inrichten projectorganisatie in nauw overleg met Registratie aan de bron Analyse van eisen en wensen onderzoekers Afstemming met stakeholders Afspraken met huizen en leveranciers Uitvoering van pilot projecten om best practices te ontwikkelen Ontwikkeling klinische bouwstenen 22

23 Werkpakket 6: Good Research Practice: security, privacy protection en Informed consent Doelen Data-opslag en transport tussen de UMC's en projectleden van multi-center studies is veilig: gegevens zijn gepseudonimiseerd / anoniem voor onderzoekers en zo nodig herleidbaar via de behandelend arts Koppelen van datasets op Nederlandse en Europese schaal is mogelijk dankzij gestandaardiseerde TTP diensten Resultaten NEN-norm voor pseudonimisatie diensten TTP service voor multi-center studies, op basis van een integratie van de huidige TTP diensten NFU Richtlijn Veiligheid, Veiligheid en Bescherming van de privacy Aanpak Inrichting project team TTP s vanuit de huidige teams van CTMM / TraIT, PSI en Mondriaan Start en uitvoering NEN standaardisatietraject pseudonimisatiediensten. Inrichting project team Good Research Practice op basis van de huidige Special Interest Group Informatiebeveiliging (NFU / SURF), uit te breiden met relevante specialisten op het gebied van informatiebeveiliging en privacyaspecten 23

24 Werkpakket 7: Faciliteiten voor high-throughput data processing Doelen Mogelijkheid tot gebruik van elkaars HPC clusters voor het opvangen van piekbelasting Hergebruik en delen van big data analyse protocollen voor onderzoek en diagnostiek Delen van implementatie van best practices en SOP's Schaalvoordelen van gezamenlijke inkoop van hardware Resultaten Toegang tot een landelijk netwerk van HPC clusters voor onderzoekers Opvang van pieken in rekenbehoefte door koppeling van de HPC clusters Virtuele HPC clusters die ook voor privacy gevoelige informatie kunnen worden gebruikt Aanpak Projectorganisatie op basis van huidige werkgroepen bij BBMRI, DTL en AcZie / TacZie Ontwikkel procedures om de barrières weg te nemen bij het uitwisselen van data tussen de HPC clusters Maak de HPC clusters toegankelijk voor onderzoekers uit andere instituten Koppel en deel de verschillende HPC clusters om pieken in rekenbehoefte op te vangen en zorg voor failover capaciteit als HPC voorzieningen in onderhoud zijn Harmonisatie van bestaande virtuele omgevingen en technieken om te komen tot virtuele clusters waarop ook privacy gevoelige informatie kan worden verwerkt 24

25 Werkpakket 8: Afstemming aanvragen en belangenbehartiging in Den Haag en Brussel Doel Meer middelen voor de onderzoeksdata infrastructuur bij de UMC s uit Nederlandse en EU fondsen Politieke besluiten in Den Haag als Brussel die bijdragen aan het verder ontwikkelen van de onderzoeksdata infrastructuur Resultaten Betere en meer consistente positionering van de UMC s bij calls op het gebied van de onderzoeksdata infrastructuur in de life sciences, zowel in Nederland als in Europa Actieve betrokkenheid bij de voorbereidingen van calls op het gebied van de onderzoeksdata infrastructuur in Nederland en Europa Actieve lobby bij Nederlandse en Europese politiek Aanpak Ondersteuning van toponderzoekers die actief zijn in het NL en EU netwerk door: - actuele informatie over kansen, bedreigingen en relevante spelers in het nationale en internationale speelveld; - ondersteuning bij het schrijven van aanvragen, brieven en andere vormen van communicatie; - informatie over visie en beleidskeuzes in het kader van het programma Onderzoeksdata infrastructuur; - waar nodig partijen te stimuleren resp. te betrekken om aanvragen te doen of een bijdrage te leveren aan de politieke discussie. 25

26 Werkpakket 9: Coördinatie van toegang tot expertise en support Doel Onderzoekers worden optimaal ondersteund op het gebied van datamanagement (waaronder methodologie, analyse, gebruik specifieke tools) Resultaten Experts met relevante kennis over datamanagement zijn vindbaar en toegankelijk voor onderzoekers Kennis over de nieuwste ontwikkelingen wordt actief getraind Ondersteuning van onderzoekers met gespecialiseerde kennis is een gerespecteerde carrièrepad in de UMC s Professionalisering van herbruikbare tools. Best practices in data management worden geïdentificeerd en gedeeld Aanpak Identificeer de verschillende servicedesks in de UMC s Creëer een landelijk team van coördinatoren, die deelnemen in het DTL Data programma Harmoniseer procedures en aanpak bij de diverse service desk Zorg dat doorverwijzing naar een specialist in een ander huis mogelijk wordt Identificeer trainingsbehoeftes en zorg dat hieraan wordt beantwoord in het DTL Learning program. Inventariseer best practices en faciliteer het delen daarvan binnen de service desks Identificeer relevante tools die van belang, zorg voor een professionele doorontwikkeling en zorg dat onderzoekers deze kunnen vinden en gebruiken Meet het aantal en type van de aanvragen aan de servicedesks, zodat het mogelijk is de behoefte op een continue basis te beoordelen en het netwerk van deskundigheid dienovereenkomstig aan te passen. 26

27 Werkpakket 10: Public relations and communications Doel Beïnvloeding van het publieke en politieke debat ten gunste van de ontwikkeling van de onderzoeksdata infrastructuur voor biomedisch onderzoek Resultaat Meer kennis en een beter onderbouwde opinie bij publiek en politici over het gebruik van gegevens in medisch-wetenschappelijk onderzoek. Aanpak Ontwikkel een communicatiestrategie en plan en creëer een team met communicatiespecialisten uit de UMC s Betrek daarbij patiëntenverenigingen en collectebusfondsen. Werk hierin samen met het programma Registratie aan de bron, die een vergelijkbaar belang heeft. Voer het communicatieplan uit in nauwe afstemming met de betrokken partners 27

De onderzoeksdatainfrastructuur

De onderzoeksdatainfrastructuur ! Data Archiving and Networked Services De onderzoeksdatainfrastructuur in Nederland Jan-Willem Boiten (CTMM-TraIT) en Marjan Grootveld (DANS) Landelijke datamanagementdag 10-09-2014 DANS is een instituut

Nadere informatie

Samenwerking Medical Intelligence. UMC Utrecht Hyleco Nauta, Directeur Directie Informatie & Technologie

Samenwerking Medical Intelligence. UMC Utrecht Hyleco Nauta, Directeur Directie Informatie & Technologie Samenwerking Medical Intelligence UMC Utrecht Hyleco Nauta, Directeur Directie Informatie & Technologie Vertrekpunt samenwerking Medical Intelligence Veel ziekenhuizen implementeren EPD s Samenwerking

Nadere informatie

Een gedeelde data infrastructuur voor biomedisch onderzoek

Een gedeelde data infrastructuur voor biomedisch onderzoek Data4lifesciences Een gedeelde data infrastructuur voor biomedisch onderzoek Verantwoord omgaan met wetenschappelijke data vergt veel van onderzoekers. De hoeveelheid data is enorm toegenomen en er worden

Nadere informatie

De uitdaging van het delen van medische onderzoeksdata

De uitdaging van het delen van medische onderzoeksdata De uitdaging van het delen van medische onderzoeksdata ViERDE SEMINAR, 2014-06-25 Dagvoorzitter: Evert Jan Evers, UMC Utrecht Vraagstelling 3 eerdere seminars in deze reeks 2011-10-31, 2012-09-12 en 2013-05-15

Nadere informatie

Het gebruik van het EPD voor onderzoek. Congres Clinical Datawarehouse Marc Rietveld, 11 december 2013

Het gebruik van het EPD voor onderzoek. Congres Clinical Datawarehouse Marc Rietveld, 11 december 2013 Het gebruik van het EPD voor onderzoek Congres Clinical Datawarehouse Marc Rietveld, 11 december 2013 Even voorstellen Marc Rietveld Zelfstandig adviseur Parelsnoer UMC Utrecht Project Mondriaan Programma

Nadere informatie

The unlocking of clinical data for research. ICT unlocks data today & tomorrow Erik Flikkenschild, 14-1-2015

The unlocking of clinical data for research. ICT unlocks data today & tomorrow Erik Flikkenschild, 14-1-2015 The unlocking of clinical data for research ICT unlocks data today & tomorrow Erik Flikkenschild, 14-1-2015 Agenda 1. Datasets in domeinen 2. Personalized and preventive medicine 3. (ICT) support 2014

Nadere informatie

INTEGRATIE ZORG & ONDERZOEK

INTEGRATIE ZORG & ONDERZOEK INTEGRATIE ZORG & ONDERZOEK Congres Architectuur in de Zorg 23 juni 2011 Maurits Ros: Managing director Parelsnoer initiatief Programma directeur EPD AMC Michael van der Zel: Healthcare information systems

Nadere informatie

DATA: vindbaar toegankelijk uitwisselbaar - opslag

DATA: vindbaar toegankelijk uitwisselbaar - opslag DATA: vindbaar toegankelijk uitwisselbaar - opslag 1. Data verzamelen en analyseren a. Hergebruik e/o koppelen; nieuwe data verzamelen b. Gevoelige gegevens beschermen c. Kwaliteit van de data d. ICT standaarden,

Nadere informatie

Translational Research IT (TraIT)

Translational Research IT (TraIT) Translational Research IT (TraIT) Informatiearchitectuur in de zorg versus onderzoek: een open boek? Jeroen A.M. Beliën 26-Jun-2014 Mission of biomedical research Create better outcomes for patients tomorrow

Nadere informatie

Registratie aan de bron: secundair gebruik. dr. Jetty Hoeksema NFU/LUMC

Registratie aan de bron: secundair gebruik. dr. Jetty Hoeksema NFU/LUMC Registratie aan de bron: secundair gebruik dr. Jetty Hoeksema NFU/LUMC Scope Registratie aan de Bron in totale speelveld: kleine stappen Zorgverlening Primair zorgproces Patient- Participatie (PGD ed)

Nadere informatie

Bazaar Informatievoorziening in de zorg

Bazaar Informatievoorziening in de zorg Bazaar Informatievoorziening in de zorg Dinsdag 28 januari 2014 Toegang tot Data #TTD Datamanagement en hergebruik van data Bazaar 28-1-2014: Hoe zorgen we samen voor een betere en duurzame informatievoorziening

Nadere informatie

Inventarisatie Nationale TTP- dienst. Terugkoppeling bevindingen en voorgenomen acties

Inventarisatie Nationale TTP- dienst. Terugkoppeling bevindingen en voorgenomen acties Inventarisatie Nationale TTP- dienst Terugkoppeling bevindingen en voorgenomen acties Agenda 1. Probleemstelling 2. Wat vooraf ging 3. Aanpak inventarisatie 4. Wat is een TTP- dienst 5. Uitgangspunten

Nadere informatie

Parelsnoer data en privacy aspecten Erik Flikkenschild, PSI Centraal Team (ICT) NFU-SIG-IB, 3-2-2015

Parelsnoer data en privacy aspecten Erik Flikkenschild, PSI Centraal Team (ICT) NFU-SIG-IB, 3-2-2015 Parelsnoer data en privacy aspecten Erik Flikkenschild, PSI Centraal Team (ICT) NFU-SIG-IB, 3-2-2015 Agenda 1. Security domeinen 2. Parelsnoer (PSI) biobank 3. Gezamenlijke (NFU) aanpak EPV 4. Samenwerking

Nadere informatie

Research Data Netherlands, SURFsara en het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management. Ingeborg Verheul (SURFsara)

Research Data Netherlands, SURFsara en het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management. Ingeborg Verheul (SURFsara) Research Data Netherlands, SURFsara en het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management Ingeborg Verheul (SURFsara) Agenda Research Data Netherlands (RDNL) SURFsara Landelijk Coördinatiepunt Research

Nadere informatie

Toetsingskader nwmo. Denkmodel. Niet-interventioneel onderzoek. Toetsen?! Welk probleem lossen we precies op?

Toetsingskader nwmo. Denkmodel. Niet-interventioneel onderzoek. Toetsen?! Welk probleem lossen we precies op? Niet-interventioneel onderzoek ( niet WMO ) Toetsen?! Kit Roes Voorzitter stuurgroep Implementatie Toetsingkader nwmo Directeur Kwaliteit en Patiëntveiligheid UMC Utrecht NFU Platform Klinisch Onderzoek

Nadere informatie

DTL focus meeting Ongoing initiatives to establish automated links between clinical care and clinical research

DTL focus meeting Ongoing initiatives to establish automated links between clinical care and clinical research DTL focus meeting Ongoing initiatives to establish automated links between clinical care and clinical research UMC Utrecht Robert Veen, projectleider Research Data Platform Programma Research ICT EPD s

Nadere informatie

Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3

Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3 Ervaringen en aanbevelingen op het gebied van datamanagement Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3 Introductie Onderzoekers in zes pilotprojecten hebben

Nadere informatie

Toetsingskader nwmo. Peggy Manders 4 november 2016 Symposium V&VN Research Professionals

Toetsingskader nwmo. Peggy Manders 4 november 2016 Symposium V&VN Research Professionals Toetsingskader nwmo Peggy Manders 4 november 2016 Symposium V&VN Research Professionals Biobank: definitie en rationale Wat is een biobank? + + Waarom een biobank starten? Verbeteren gezondheidszorg voor

Nadere informatie

Clinical Trials in Nederland 25 april 2013

Clinical Trials in Nederland 25 april 2013 Clinical Trials in Nederland 25 april 2013 Leonie Middelink * Bestuurslid NVFG Head Clinical Operations - Roche * Spreekt op persoonlijke titel Imago versus facts and figures Is de ietwat negatieve perceptie

Nadere informatie

Medical Intelligence Strategiestudie Vernieuwing Zorg-ICT

Medical Intelligence Strategiestudie Vernieuwing Zorg-ICT Strategiestudie Vernieuwing Zorg-ICT Hergebruik, standaardisatie en samenwerking Uitdaging van het delen van medische onderzoeksdata 12 september 2012 Agenda Aanleiding Concept Uitgangspunten Realisatie

Nadere informatie

Clinical Trials in Nederland: op weg naar topkwaliteit DCTF Congres 3 oktober 2012 Lunteren. M.P.W. Lamberti, BA Algemeen Directeur

Clinical Trials in Nederland: op weg naar topkwaliteit DCTF Congres 3 oktober 2012 Lunteren. M.P.W. Lamberti, BA Algemeen Directeur Clinical Trials in Nederland: op weg naar topkwaliteit DCTF Congres 3 oktober 2012 Lunteren M.P.W. Lamberti, BA Algemeen Directeur Maastricht UMC-Holding MUMC-Holding CTCM BPCM MI Groningen Utrecht Nijmegen

Nadere informatie

Research data management in een academisch ziekenhuis

Research data management in een academisch ziekenhuis Research data management in een academisch ziekenhuis 9 november 2016 Rudy Scholte, Hoofd data management Clinical Research Unit Academisch Medisch Centrum r.a.scholte@amc.nl Research data management Onderzoek

Nadere informatie

is Nederland klaar met opsporing FH? Dr. Janneke Wittekoek Cardioloog en Medisch directeur Stichting LEEFH

is Nederland klaar met opsporing FH? Dr. Janneke Wittekoek Cardioloog en Medisch directeur Stichting LEEFH is Nederland klaar met opsporing FH? Dr. Janneke Wittekoek Cardioloog en Medisch directeur Stichting LEEFH FH zorg gaat over Preventie Background De StOEH stelde zich als doel om zoveel mogelijk personen

Nadere informatie

2009 over de Universit Feiten en cijfers air Medische Centra

2009 over de Universit Feiten en cijfers air Medische Centra In één oogopslag Feiten en cijfers over de Universitair Medische Centra 2009 Bronvermelding: voor deze uitgave zijn de meest recente gegevens gebruikt van Prismant, Price Waterhouse Coopers, VSNU en NFU.

Nadere informatie

Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains. Vincent van Pelt

Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains. Vincent van Pelt Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains Vincent van Pelt Congres architectuur in de Zorg 18 juni 2015 Vincent van Pelt, MD Senior adviseur, Nictiz vvpelt@nictiz.nl IHE voorzitter werkgroep

Nadere informatie

WELKOM BIJ SURF MBO TREEDT TOE TOT SURF

WELKOM BIJ SURF MBO TREEDT TOE TOT SURF WELKOM BIJ SURF MBO TREEDT TOE TOT SURF Paul Rullmann, vz SURF Barneveld, 18 september 2014 Grensverleggende ICT-innovaties In SURF werken hoger onderwijsen onderzoeksinstellingen samen aan de verbetering

Nadere informatie

Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013

Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013 Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013 Wat en wie is Andarr? Wij zijn dé partner voor waardevaste ICT transities / migraties. Wij helpen organisaties om blijvend

Nadere informatie

Hoe gaat dit er in de toekomst uitzien?

Hoe gaat dit er in de toekomst uitzien? Hoe gaat dit er in de toekomst uitzien? Joep Dille, Manager afdeling Innovatie en Wetenschap, Isala Gebruiker IT IS ALL IN THE CLOUDS Programma Drie Vragen: Waarom heeft Isala gegevens nodig? (management

Nadere informatie

Factsheet Backup on demand

Factsheet Backup on demand Factsheet Backup on demand Backup on Demand Uw data altijd veilig Data zijn waardevol voor uw organisatie. U wilt ze dan ook, mocht er iets gebeuren, goed onder handbereik hebben. Aan de andere kant groeit

Nadere informatie

Biobanken zijn overal

Biobanken zijn overal Vol mensenkennis Annual Special Issue van Time, 2009 Biobanken zijn overal Biobanken zijn overal Nationaal en internationaal is er een groeiende behoefte aan grootschalige dataen biobanken ten behoeve

Nadere informatie

Stand van zaken. Ondertussen ruim 27.000 familieleden met FH gevonden. Database met 65.000 individueen uit 5.000 stambomen

Stand van zaken. Ondertussen ruim 27.000 familieleden met FH gevonden. Database met 65.000 individueen uit 5.000 stambomen Van naar Start van de StOEH Ontwikkeld door de afdeling geneeskunde van het AMC 1994 Initiatiefnemers: Prof. dr. J.J.P Kastelein Dr. Ir. J.C. Defesche 1994-2001 700 1000 FH patienten / jaar April 2003

Nadere informatie

Special Interest Group RESEARCH SUPPORT

Special Interest Group RESEARCH SUPPORT Special Interest Group RESEARCH SUPPORT Samenwerken, Open Access en Data voor onderzoek 23 maart 2015 Henk van den Hoogen Voorzitter SIG RS SIG Research Support Staat voor: - inzicht geven/delen (ICT-)

Nadere informatie

Goede zorg voor onderzoeksdata, goede data voor zorgonderzoek: de DMP-checklist van ZonMw

Goede zorg voor onderzoeksdata, goede data voor zorgonderzoek: de DMP-checklist van ZonMw Data Archiving and Networked Services Goede zorg voor onderzoeksdata, goede data voor zorgonderzoek: de DMP-checklist van ZonMw Marjan Grootveld Masterclass Research Data Management, 4 april 2014 DANS

Nadere informatie

Onderzoeksdata in het UMCU. Michiel Vuurboom Aafke Jongsma Robert Veen

Onderzoeksdata in het UMCU. Michiel Vuurboom Aafke Jongsma Robert Veen Onderzoeksdata in het UMCU Michiel Vuurboom Aafke Jongsma Robert Veen Inhoud Agenda Inleiding/context Medical Intelligence Research IT programma UMCU Parelsnoer Architectuur Reuma parel Discussie en vragen

Nadere informatie

ehealth en interoperabiliteit

ehealth en interoperabiliteit ehealth en interoperabiliteit ehealth Implementatie Congres Michiel Sprenger Strategisch Adviseur Nationaal ICT instituut in de Zorg 1 december 2015 Ik Opgeleid als (klinisch) fysicus VUmc 1986-2008 Leidinggevend

Nadere informatie

Projectplan overzicht (deel 1)

Projectplan overzicht (deel 1) Projectplan overzicht (deel 1) Algemeen Naam umc Projectleider + email Titel activiteit Programmathema Werkplaats Draagt bij aan de volgende deliverables -zie programma- Erasmus MC J.A. Hazelzet (voorlopig)

Nadere informatie

Trends in de Campusinfrastuctuur. In samenwerking met Stratix

Trends in de Campusinfrastuctuur. In samenwerking met Stratix Trends in de Campusinfrastuctuur In samenwerking met Stratix Agenda Workshop Trends in Campusinfrastructuur 30-4-2015 Agenda Introductie: SURFnet Automated Networks IaaS en SaaS Wireless Privacy en Security

Nadere informatie

Op weg naar uniformiteit

Op weg naar uniformiteit Op weg naar uniformiteit Data extractie Parelsnoer Data extractie DSCA Centraal ZIS/EPD DWH DBC / DOT Zorg applicatie Data extractie Kindergeneeskunde Data extractie voor MIS CTMS Rapportages HRM systeem

Nadere informatie

Data, tools en infrastructuren Rollen en verantwoordelijkheden

Data, tools en infrastructuren Rollen en verantwoordelijkheden Data, tools en infrastructuren Rollen en verantwoordelijkheden Laurents Sesink Nederlands-Vlaamse samenwerking bij de digitalisering van het erfgoed Antwerpen, 21 juni 2012 Waarom wetenschappelijke data

Nadere informatie

Kwaliteitsindicatoren & Transparantie

Kwaliteitsindicatoren & Transparantie Kwaliteitsindicatoren & Transparantie - Een OECD blik - Resultaten van een studie over kwaliteitsregistraties voor NFU en ZiN - Niek Klazinga 15/11/16 Public report of the Quality Assessment Result of

Nadere informatie

Internetzorg en patiëntportalen. Ron van Holland, Nictiz

Internetzorg en patiëntportalen. Ron van Holland, Nictiz Internetzorg en patiëntportalen Ron van Holland, Nictiz Architectuur in de zorg 21 juni 2012 Agenda Inleiding Context en huidige status Blik op de toekomst Activiteiten Platform Internetzorg Architectuurvraagstukken

Nadere informatie

Informatiebeveiliging en privacy. Remco de Boer Ludo Cuijpers

Informatiebeveiliging en privacy. Remco de Boer Ludo Cuijpers Informatiebeveiliging en privacy Remco de Boer Ludo Cuijpers Voorstellen Remco de Boer Informatiearchitect Kennisnet (programma SION) Ludo Cuijpers MSc, MIM Expert informatiebeveiliging en privacy Werkzaam

Nadere informatie

Een Visie op Datamanagement

Een Visie op Datamanagement Een Visie op Ron Dekker Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Persoonlijke noot Eigen ervaringen: goede kennis van de data nodig om alle valkuilen te omzeilen. het is veel werk van een

Nadere informatie

Wie is leidend of lijdend?

Wie is leidend of lijdend? Organisatie Medische Technologie en ICT Wie is leidend of lijdend? Martijn Schasfoort Manager Zorg en Informatie Technologie Deze presentatie. Het betreft ervaringen uit Máxima Medisch Centrum Cultuur

Nadere informatie

Taskforce Informatiebeveiliging en Privacy (IBP) Een roadmap op basis van best practices in de MBO sector.

Taskforce Informatiebeveiliging en Privacy (IBP) Een roadmap op basis van best practices in de MBO sector. Taskforce Informatiebeveiliging en Privacy (IBP) Een roadmap op basis van best practices in de MBO sector. Doel Aanbieden handreikingen, op basis van best practices uit het Hoger Onderwijs en MBO sector,

Nadere informatie

ONTSOURCING Ontzorgen en cloud Sourcing in Onderwijs en Onderzoek. Het Rijk in de Wolken 3 november 2016 Harold Teunissen en Michel Wets

ONTSOURCING Ontzorgen en cloud Sourcing in Onderwijs en Onderzoek. Het Rijk in de Wolken 3 november 2016 Harold Teunissen en Michel Wets ONTSOURCING Ontzorgen en cloud Sourcing in Onderwijs en Onderzoek Het Rijk in de Wolken 3 november 2016 Harold Teunissen en Michel Wets SURF als paraplu SURF is de ICT-samenwerkingsorganisatie van het

Nadere informatie

Medical Intelligence. UMC Utrecht Robert Veen, projectleider Research Data Platform. Directie Informatietechnologie Programma Research ICT

Medical Intelligence. UMC Utrecht Robert Veen, projectleider Research Data Platform. Directie Informatietechnologie Programma Research ICT Medical Intelligence Drie jaar investeren in MI UMC Utrecht Robert Veen, projectleider Research Data Platform Directie Informatietechnologie Programma Research ICT Missie MI Initiatief Het uitwisselen

Nadere informatie

In Control op ICT in de zorg

In Control op ICT in de zorg In Control op ICT in de zorg Ervaringen uit de praktijk van ziekenhuizen Ron van den Bosch Hoofd bureau Strategie en Beleid UMC Groningen Voorzitter Vereniging Informatica en Gezondheidszorg Lid CIO Platform

Nadere informatie

Standaardisatie van Informatie Programma Registratie aan de Bron

Standaardisatie van Informatie Programma Registratie aan de Bron Standaardisatie van Informatie Programma Michiel Sprenger, Nictiz & TU Eindhoven 30 oktober 2015, MIC2015 Thema Eenduidige en eenmalige registratie Meervoudig gebruik Registratie aan de bron Programma

Nadere informatie

Hoofdpijn of medicijn?

Hoofdpijn of medicijn? Hoofdpijn of medicijn? Overzicht van en voor het uitwisselen en delen van informatie in de zorg Datum: December 2015 Auteur: Fabien van t Woudt (fabienvw@fenestrae.com) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1

Nadere informatie

De Radboud Biobank en patiëntenparticipatie

De Radboud Biobank en patiëntenparticipatie De Radboud Biobank en patiëntenparticipatie Symposium VSOP 17 juni 2011 Prof dr Gerhard Zielhuis, epidemioloog en biobankier Agenda Wat is en wat beoogt de Radboud Biobank? Welke belangenpartijen worden

Nadere informatie

De ECTR: een kans voor Nederland! Annelies van Woudenberg, DCRF congres, 5 oktober 2016

De ECTR: een kans voor Nederland! Annelies van Woudenberg, DCRF congres, 5 oktober 2016 De ECTR: een kans voor Nederland! Annelies van Woudenberg, DCRF congres, 5 oktober 2016 European Clinical Trial Regulation 536/ 2014 European Clinical Trial Regulation (ECTR): EU Verordening betreffende

Nadere informatie

Research Data Zone. Joyce Nijkamp, UvA Peter Hinrich, SURFnet

Research Data Zone. Joyce Nijkamp, UvA Peter Hinrich, SURFnet Research Data Zone Joyce Nijkamp, UvA (J.A.Nijkamp@uva.nl) Peter Hinrich, SURFnet (Peter.Hinrich@SURFnet.nl) IT projecten voor onderzoeksdomein @ UvA Projectenportfolio 2016 Onderzoeksdomein - Gericht

Nadere informatie

Samenwerking UMC s voor toekomstbestendigheid van onze gezondheidszorg: het NFU Citrien e-health Programma

Samenwerking UMC s voor toekomstbestendigheid van onze gezondheidszorg: het NFU Citrien e-health Programma Samenwerking UMC s voor toekomstbestendigheid van onze gezondheidszorg: het NFU Citrien e-health Programma Prof. dr. Marlies Schijven Chirurg / Hoogleraar AMC, Programmaleider NFU Citrien fonds E-Health

Nadere informatie

SEMINAR 4 NOVEMBER 2014

SEMINAR 4 NOVEMBER 2014 SEMINAR 4 NOVEMBER 2014 Professioneel opzetten en uitvoeren van klinisch onderzoek www.deresearchmanager.nl Striksteeg 7 7411 KR Deventer 0570 594 789 info@deresearchmanager.nl Innovatief klinisch onderzoek,

Nadere informatie

InforValue. Laat de waarde van Informatie uw bedrijfsdoelstellingen versterken. Informatie Management

InforValue. Laat de waarde van Informatie uw bedrijfsdoelstellingen versterken. Informatie Management Laat de waarde van Informatie uw bedrijfsdoelstellingen versterken Informatie Informatie on Demand Referentie Architectuur Informatie Technologie is belangrijk voor Informatie. Uw organisatie heeft stabiele

Nadere informatie

openelectronic Health Record

openelectronic Health Record openehr openelectronic Health Record Kwaliteitsverbetering door standaardisatie Martin van der Meer woensdag 17 november 2010 1 Agenda Huidige stand van zaken? Wat moet er gebeuren? openehr architectuur

Nadere informatie

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY www.hixonline.nl De zorgsector is voortdurend in beweging. Zorgprocessen worden meer en meer geautomatiseerd en vrijwel alle gegevens van de patiënt worden

Nadere informatie

EPD in the cloud. Workshop informatieveiligheidsconsulenten FOD VG 5/12/2013

EPD in the cloud. Workshop informatieveiligheidsconsulenten FOD VG 5/12/2013 EPD in the cloud Workshop informatieveiligheidsconsulenten FOD VG 5/12/2013 ICT:... van tool naar strategie Strategische implicaties Administratieve functies Medisch- Individualisatie technische patiëntbenadering

Nadere informatie

Project APEx Archives Portal Europe network of excellence

Project APEx Archives Portal Europe network of excellence Project APEx Archives Portal Europe network of excellence Digitale Collectie De Grootste Gemene Deler RCE Amersfoort 5 juni 2013 Stand van zaken Archieven APEx basis gegevens APEx volgt het APEnet project

Nadere informatie

Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf?

Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf? Plannen gemaakt? Met hulp van de standaardaanpak ImpactAnalyse in de Zorg kom je verder! Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf? IMPACT? de ZORG? STANDAARD AANPAK 1 Inpassen

Nadere informatie

Medical Intelligence in de praktijk

Medical Intelligence in de praktijk Medical Intelligence in de praktijk Een kijkje in de MI straat in het UMCU Aafke Jongsma & Michiel Vuurboom Visie Het uitwisselen van oplossingen en ervaringen ten behoeve van het verzamelen en ontsluiten

Nadere informatie

Formulier Datamanagementplan

Formulier Datamanagementplan Formulier Datamanagementplan NWO is in 2015 gestart met een pilot Datamanagement. Tijdens deze pilot vraagt NWO onderzoekers met toegekende onderzoeksprojecten onderstaand datamanagementplan in te dienen.

Nadere informatie

SIG Research Information & SURF programma Open Access OPTIMAAL BENUTTEN DOOR AFSTEMMING

SIG Research Information & SURF programma Open Access OPTIMAAL BENUTTEN DOOR AFSTEMMING SIG Research Information & SURF programma Open Access OPTIMAAL BENUTTEN DOOR AFSTEMMING Samenwerken, Open Access en Data voor onderzoek 23 maart 2015 SIG Research Information: stand van zaken De SIG-RI

Nadere informatie

Inventarisatie van Koppelwensen en mogelijkheden van Biobanken en Databanken in Nederland!

Inventarisatie van Koppelwensen en mogelijkheden van Biobanken en Databanken in Nederland! BIOLINK biolink-nl Inventarisatie van Koppelwensen en mogelijkheden van Biobanken en Databanken in Nederland Auteurs: Mark C.H. de Groot 1, Willem de Bruijn 1,2, Gerard van Grootheest 3,4, Olaf H. Klungel

Nadere informatie

Agenda. 1. Introductie CIBER. 2. Visie Cloud Services. 4. Hoe kan CIBER hepen. 2 Titel van de presentatie

Agenda. 1. Introductie CIBER. 2. Visie Cloud Services. 4. Hoe kan CIBER hepen. 2 Titel van de presentatie CIBER Nederland BV Agenda SURF 1. Introductie CIBER 2. Visie Cloud Services 3. Visiei Position Paper Beliefs 4. Hoe kan CIBER hepen 2 Titel van de presentatie 1. Introductie CIBER Nederland? Feiten en

Nadere informatie

Informatiebeveiliging En terugblik op informatiebeveiliging 2016

Informatiebeveiliging En terugblik op informatiebeveiliging 2016 Informatiebeveiliging 2017 En terugblik op informatiebeveiliging 2016 Missie Waken over betrouwbaarheid, integriteit en beschikbaarheid van de gegevens waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Voldoen

Nadere informatie

IAM en Cloud Computing

IAM en Cloud Computing IAM en Cloud Computing Cloud café 14 Februari 2013 W: http://www.identitynext.eu T: @identitynext www.everett.nl www.everett.nl Agenda 1. Introductie 2. IAM 3. Cloud 4. IAM en Cloud 5. Uitdagingen 6. Tips

Nadere informatie

WORKSHOP POPULATION IMAGING 25 maart 2010 SAMENVATTEND VERSLAG

WORKSHOP POPULATION IMAGING 25 maart 2010 SAMENVATTEND VERSLAG WORKSHOP POPULATION IMAGING 25 maart 2010 SAMENVATTEND VERSLAG De workshop van 25 maart 2010 stond in het licht van een belangrijk go-no go moment voor het initiatief van de European Population Imaging

Nadere informatie

3 april 2014 Partnership in Clinical Trials Martijn Griep, PhD Associate Director Kwaliteit en Naleving Janssen GCO Benelux, Tilburg

3 april 2014 Partnership in Clinical Trials Martijn Griep, PhD Associate Director Kwaliteit en Naleving Janssen GCO Benelux, Tilburg Ideale site ideale samenwerking in clinical trials 3 april 2014 Partnership in Clinical Trials Martijn Griep, PhD Associate Director Kwaliteit en Naleving Janssen GCO Benelux, Tilburg MICROSOFT CORPORATION

Nadere informatie

Conferentie Eenheid van Taal

Conferentie Eenheid van Taal Conferentie Eenheid van Taal Het belang van eenduidige terminologie voor elektronische informatie-uitwisseling in de zorg Programma 30 maart 2009 Als de taal niet zuiver is, dan is hetgeen gezegd wordt

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

EPD Masterclass HIMSS 2015

EPD Masterclass HIMSS 2015 EPD Masterclass HIMSS 2015 Onze zorgdisciplines Wat staat er bij u op de agenda? Fusies en samenwerking Patiëntparticipatie Informatie beveiliging Management en stuurinformatie Beeldmanagement Uitwisseling

Nadere informatie

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet Ronald.geuze@nl.ibm.com, Ronald.vanteeffelen@nl.ibm.com Consolidatie en Virtualisatie van Intel en UNIX platformen de praktijk 18/03/2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet 2009 IBM

Nadere informatie

Algemene procedure toetreding Parel tot het Parelsnoer Instituut

Algemene procedure toetreding Parel tot het Parelsnoer Instituut Algemene procedure toetreding Parel tot het Parelsnoer Instituut Versiebeheer Datum Versie Auteur(s) Aangebrachte wijzigingen 09-10-2014 0.1 Nicole van Scherrenburg Lay-out gewijzigd en documenten Join

Nadere informatie

Automated Networks, IaaS en SaaS

Automated Networks, IaaS en SaaS Automated Networks, IaaS en SaaS Donderdag 30 april 2015 Stratix en SURFnet Automated Networks 2 Automated Networks Behoefte? Capaciteitsbehoefte groeit - Video Behoefte aan grotere mate van flexibiliteit

Nadere informatie

RESEARCH SUPPORT IN NEDERLAND

RESEARCH SUPPORT IN NEDERLAND RESEARCH SUPPORT IN NEDERLAND DE STAND VAN ZAKEN BIJ HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN Veel instellingen zijn bezig met research support: zij willen hun onderzoekers ondersteunen bij de toegang tot waardige ICT-infrastructuur

Nadere informatie

Overzicht kwaliteitsregistraties in Nederland

Overzicht kwaliteitsregistraties in Nederland Leids Universitair Medisch Centrum MIC2016, Antwerpen 25 november 2016 Organisatie Leids Universitair Medisch Centrum Afdeling Medische Statistiek en Bioinformatica Moleculaire Epidemiologie Medische Statistiek

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

Cloudsourcing & Forensic Readiness. Over verwachtingen, transparantie en samenwerking. Platform voor Informatiebeveiliging! Uit de serie in the cloud!

Cloudsourcing & Forensic Readiness. Over verwachtingen, transparantie en samenwerking. Platform voor Informatiebeveiliging! Uit de serie in the cloud! Platform voor Informatiebeveiliging!!! Uit de serie in the cloud! Cloudsourcing & Forensic Readiness Over verwachtingen, transparantie en samenwerking Willem Tibosch! BlinkLane Consulting!! 13 juni 2013!

Nadere informatie

Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST

Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST 18 april 2016 Welkom en inleiding Wat is een SIG? Special interest groups (SIG's) van SURF zijn kennisgemeenschappen (communities) rondom specifieke

Nadere informatie

Privacybescherming bij het delen van medische data

Privacybescherming bij het delen van medische data DIT IS EEN GECONDENSEERDE PUBLIEKE VERSIE. VOOR VRAGEN VERZOEKEN WIJ U CONTACT OP TE NEMEN MET ZORGTTP. Privacybescherming bij het delen van medische data Gijs van den Broek & Hans van Vlaanderen SURFacademy,

Nadere informatie

Big Data innovatie in de Zorg

Big Data innovatie in de Zorg Big Data innovatie in de Zorg Verhogen Big Data leervermogen Point Break 13:00 Opening Eric van Tol, aanjager ICT doorbraakproject Big Data en Jacqueline Baardman, Adjunct directeur Patiëntenfederatie

Nadere informatie

Remote instrumentation

Remote instrumentation indi-2009-12-035 Remote instrumentation Project : SURFworks Projectjaar : 2009 Projectmanager : Walter van Dijk Auteur(s) : Hind Abdulaziz, Alexander ter Haar (Stratix) Opleverdatum : december 2009 Versie

Nadere informatie

Versnelling verzending pathologisch materiaal bij een verwijzing

Versnelling verzending pathologisch materiaal bij een verwijzing Versnelling verzending pathologisch materiaal bij een verwijzing 1. Huidige situatie Beschrijving pathologische revisie Procesbeschrijving Digitale uitwisseling 2. Knelpunten pathologische verwijzing Procesverbetering

Nadere informatie

Regeling Datamanagement Universiteit Leiden

Regeling Datamanagement Universiteit Leiden Regeling Datamanagement Universiteit Leiden Aandachtspunten en toelichtingen bij de verschillende artikelen zijn schuin gedrukt. A. Definities en uitgangspunten 1. Deze regeling is bedoeld als universitair

Nadere informatie

Datanotitie Meertens Instituut

Datanotitie Meertens Instituut Datanotitie Meertens Instituut februari 2012 Hans Bennis (directeur) Marc Kemps Snijders (hoofd Technische Ontwikkeling) Douwe Zeldenrust (coördinator onderzoekscollecties) I Onderzoeksdata Inleiding Binnen

Nadere informatie

Sessie 3: Professionalisering en kwaliteitsverbetering Research Data Management: competenties van onderzoekers

Sessie 3: Professionalisering en kwaliteitsverbetering Research Data Management: competenties van onderzoekers Sessie 3: Professionalisering en kwaliteitsverbetering Research Data Management: competenties van onderzoekers Sessietrekkers Mijke Jetten Radboud Universitiet Nijmegen Gert Goris Erasmus Universiteit

Nadere informatie

#doorbraakmetmkb #doorbraakmetbigdata. High Performance Computing, Data Science & Data Storage solutions

#doorbraakmetmkb #doorbraakmetbigdata. High Performance Computing, Data Science & Data Storage solutions #doorbraakmetmkb #doorbraakmetbigdata High Performance Computing, Data Science & Data Storage solutions Overzicht Introductie - SURFsara en het bedrijfsleven - Type vraagstukken - SURFsara ICT Infractructuur

Nadere informatie

SUPER HIGHWAY voortgang in de informatievoorziening

SUPER HIGHWAY voortgang in de informatievoorziening 24 mei 2005 Jaarbeurs Utrecht SUPER HIGHWAY voortgang in de informatievoorziening Erik van Muilekom Verpleegkundig specialist Nederlands Kanker Instituut Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis Vroeger was alles

Nadere informatie

Green Community Cloud voor Onderwijs en Onderzoek

Green Community Cloud voor Onderwijs en Onderzoek Green Community Cloud voor Onderwijs en Onderzoek Ir. Eric Heemskerk Vancis BV SARA en Vancis SARA BV heeft een nationale rol als Supercomputer en e-science Support Center voor Onderwijs en Wetenschap.

Nadere informatie

Onderzoek in dienst van de zorg

Onderzoek in dienst van de zorg Surf Academy 12 September 2012 Onderzoek in dienst van de zorg Erik Flikkenschild landelijk ICT coördinator en regievoering flikkenschild@parelsnoer.org http://www.parelsnoer.org/ Improving health by sharing

Nadere informatie

ENlIGhTEN YOUR RESEARch 3 de winnaars

ENlIGhTEN YOUR RESEARch 3 de winnaars Enlighten Your Research3 de winnaars Take your e-infrastructure to the next level Met gepaste trots presenteren we de winnaars van Enlighten Your Research 3. Het thema van de wedstrijd was Take your e-infrastructure

Nadere informatie

SURFmarket O365 propositie

SURFmarket O365 propositie SURFmarket O365 propositie MAART 2017 Carl Reitsma, O365 Service Deliver Manager Agenda 1. Ambitie SURFmarket 2. Regie 3. Groeipad 4. Dienstbeschrijving 5. Ontwikkelscenario 6. Vragen/feedback Ambitie

Nadere informatie

NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING. CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING

NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING. CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING Versterking van de wetenschap en een betere benutting van de resultaten zijn een onmisbare basis, als Nederland

Nadere informatie

WERKNEMER. Verklaring van belangen. Algemeen. Melding van belangen op farmaceutisch gebied. Tussenvoegsels

WERKNEMER. Verklaring van belangen. Algemeen. Melding van belangen op farmaceutisch gebied. Tussenvoegsels Verklaring van belangen Algemeen Titel(s) Voornaam Prof. dr. Bert Tussenvoegsels Achternaam Afdeling (Voor externe experts, wilt u aangeven voor welke afdeling van het CBG u werkt) Functienaam Omschrijving

Nadere informatie

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management Offshore Outsourcing van Infrastructure Management an emerging opportunity dr. Erik Beulen Atos Origin/Tilburg University 1 Agenda Introductie Ontwikkelingen Risicovergelijking Best practices Conclusies

Nadere informatie

Integrating the Healthcare Enterprise

Integrating the Healthcare Enterprise Integrating the Healthcare Enterprise Evert Sanderse User Chair Radioloog Amphia Ziekenhuis Tie Tjee Vendor Chair Business Consultant E-Storage Integrating the Healthcare Enterprise 1 Wat is IHE Integrating

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten Cloud Computing in Nederland. Alfred de Jong Principal Consultant Practice Leader Architectuur & Innovatie

Onderzoeksresultaten Cloud Computing in Nederland. Alfred de Jong Principal Consultant Practice Leader Architectuur & Innovatie Onderzoeksresultaten Cloud Computing in Nederland Alfred de Jong Principal Consultant Practice Leader Architectuur & Innovatie Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau

Nadere informatie

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur.

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. ITIL Wat is ITIL? Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. Begrippen Rol Functie Proces Proceseigenaar Procesmanager Product Dienst Problem Problem

Nadere informatie