A-169, Kerk van de Gereformeerde Gemeente.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A-169, Kerk van de Gereformeerde Gemeente."

Transcriptie

1 A-169, Kerk van de Gereformeerde Gemeente. Ligt voor een groot gedeelte op grond van Botland. Ca.1676 Volgens de lijst die secr. van der Velde opmaakt over op Botland gelegen zaken is dit een leeg woonerf waar Jan op Sluis tuiniert Botland. Op 26 aug.1718 maakt de sequester voor schout en schepenen van Botland de voorwaarden bekend voor de verkoop van een huis met schuur en verdere gevolgen, liggende op Botland, komende uit de verlaten boedel van Frans van der Leende of Leeuw. Het wordt belend door: oost het boomgaardje van Hamson Hendrikszoon; west de Straat; zuid Jan Sij en noord Beerent Johanniszoon. Er wordt geen koper gemeld. ( ) Ca.1730 Het huis wordt later eigendom van molenaar Isaak van der Daff (geb.ca.1705 in St. Maartensdijk-), waarschijnlijk gaat hij hier wonen als hij op 11 maart 1730 trouwt met Anna Willems Bal (1709-) Anna is de op Nieuwerkerk geboren dochter van Lena Bresto uit Bruinisse en brouwer Willem Bal, van de brouwerij "De Wereld", die niet getrouwd zijn omdat een nicht van Lena, die ook al een kind had van Willem, zich tegen het huwelijk verzet. Er worden minstens vier kinderen van Isaak gedoopt op Nieuwerkerk van , waaronder Jacobus in 1741, die in 1780 trouwt met Leintje van der Have en later, in 1798, met Cornelia Baroen (ca ) Isaak pacht de molen van Cornelis Stavenisse. Omstreeks 1750 brandt dit huis af en koopt van der Daff het huis met schuur dat er ten zuiden van ligt en woont daar tot ca Dan is er een hier nieuw huis gebouwd en komt van der Daff weer terug Op 22 feb.1751 verklaart molenaar Isaac van der Daff dat hij zijn huis met schuur en erf aan de oostkant van de Molendijk als onderpand stelt voor de molenpacht die hij moet betalen aan burgemeester Jacob de Witte, heer van Elkerzee en Bruinisse. Deze akte wordt opgemaakt omdat dit huis, waar eerst de garantie op zat, verbrand is. De belendingen zijn : oost de weduwe Bal; zuid de schuur van Andries van Don en noord het afgebrande huis van de koper. ( ) 1753 Op 20 sep.1753 leent van der Daff 15 pond van Jacob Corn. de Bruijne op zijn huis en op de restanten van het afgebrande huis. De belendingen van het huis zijn zoals in 1751; de belendingen van het afgebrande huis zijn: Oost juffrouw Bal en noord het huis van Jacob Corn. de Bruijne. ( ) In 1755 leent hij 35 pond van dezelfde de Bruijne met hetzelfde onderpand. ( ) Op 10 juni 1760 leent hij van Jacob Stoutjesdijk, deze keer 40 pond. ( )

2 Volgens het kaartje van ca.1757 is het (nieuwe) huis nummer 9 op de tekening van molenaar Isaak van der Daff. Hij is trouwens ook nog eigenaar van het ten zuiden liggende huis met schuur met de nummers 8, maar dat wordt in 1758 verkocht Op 10 juni 1760 leent Isaak 40 pond vlaams van Jacob Leendertzoon Stoutjesdijk, met als onderpand het huis met schuur en erf aan de oostkant van de Mooldijk (nr.9 op het kaartje dus, want 8 is verkocht). Het weiland van Marinis Bal ligt ten oosten, Jacob de Bruijne belend ten noorden. ( ) 1761 Volgens het gerecht van Botland ligt er een leeg erf van Izaak van der Daff, naast zijn schuur, op grond van Botland. (4641) 1768 Volgens akte is dit nog steeds van Izak van der Daf Waarschijnlijk komt de zoon Jacobus van der Daff ( ) hier wonen met zijn vrouw. Jacobus trouwt in 1780 met Lijntje van der Have ( ) en later, in 1798, met Cornelia Baroen Op 30 april 1798 overlijdt Lijntje, de huisvrouw van Jacobus van der Daf. Daarom worden op 27 nov.1798 de bezittingen opgeschreven voor de weeskamer, want er blijven 4 kinderen achter: Izaak, Jacob, Jacoba en Jacobus. Ten eerste is er dit huis met schuur en erf op de Molendijk. Ten oosten daarvan ligt het Appelboomweitje, ten westen de rijweg, ten noorden de weduwe van Jacobus de Bruijne, ten zuiden Mattheus Braam; getaxeerd op Verder is er een tuin die waard is, en er is 340 pond uitgeleend en contant geld. Samen met de inventaris, de hoeden, het vette en het magere varken, het goud en zilverwerk, het orlogie (staande klok), enz. komen de baten op terwijl er maar schuld is; een welgestelde familie. (4674B-20) Op 30 dec. van hetzelfde jaar hertrouwt Jacobus met Cornelia Baroen ( ), een chirurgijnsdochter uit Dreischor Op 22 maart 1808 wordt door de schepenen Samuel Koster, Adriaan van Farowe en Cornelis Adriaanse de Jonge een akte opgemaakt waarbij Jacobus van der Daff, wonende te Zierikzee, een huis, schuur en erf, nr.72 verkoopt voor f.850,- aan Klaas Kik A. zn. Het huisnummer moet hoogstwaarschijnlijk ook dan al nr.71 zijn, maar het geven van nummers aan huizen begint nog maar pas, dus gaat er wel eens iets mis. Het wordt belend door Isaac de Braal ten noorden, ten zuiden door Matteus Braam en ten oosten het weiland van Willem Bal. 2

3 De schepenen Cornelis Uijl en Samuel Koster tekenen de akte waarbij Klaas op dezelfde dag verklaart dat hij aan de weduwe van Adriaan de Jonge f.300,- schuldig is, waarover 5% rente betaald moet worden; het onderpand is bovenstaand huis enz. ( ) Klaas Adriaanse Kik ( ) is in 1780 getrouwd met Jannetje Braber ( ). Ze krijgen elf kinderen. Klaas Kik is of was landbouwer op een al vóór 1838 verdwenen hofstede, genummerd A-119 en gelegen aan de uiterste noordkant van de polder Vierbannen van Duiveland, oostelijk van de hofstede Weyde Line. (AF) Klaas koopt het huis voor zijn zoon Jacob Klaasse Kik ( ) die in 1810 trouwt met Adriana Leendertse de Jonge ( ); zij gaan hier wonen A-71. Het huis wordt bewoond door twee families: 1 e : De arbeider Jacob Klaasse Kik ( ) met zijn vrouw Adriana en hun 7 jarige zoon Klaas; Ze hebben inwonende kostgangers: de 21 jarige arbeider Job Cornelisse van der Werve, die in 1820 naar nr.67 gaat; van maart 1819 tot 1820 de 23 jarige mandenmaker Cornelis Goote; de 28 jarige Mar. Westenbrugge uit Oosterland met vrouw en kind. 2 e : De 37 jarige arbeider Jacob van Loo met zijn vrouw en 3 kinderen woont in het andere gedeelte A-71a en A-71b. Op A-71a woont Jacob Kik hier nog steeds met zijn vrouw en hun zoon. Op A-71b wonen de arbeiders Jacobus Overbeeke en zijn vrouw, Willem Kooijman met zijn vrouw en dochter, en de arbeidster Joppa van Westenbrugge, kortere of langere tijd A-71 en A-71b. Op 20 aug is er op de hofstede waar zij woont, een openbare verkoping van inventaris voor Jannetje Mattheusse Braber, de weduwe van de pas overleden Klaas Kik. (Boom) Zij gaat hier bij haar zoon Jacob inwonen en na de verdeling blijft zij voor het grootste deel eigenaresse van dit huis met schuur en erf op sectie M-370, groot 260 m2 en de tuin, sectie M-369, groot 330 m A-71 en A-71b. Op 3 sep leent de weduwe Jannetje Braber f.400,- van landbouwer Joh. v. d. Bijl uit Kerkwerve op het 5/8 e deel van het huis dat, na het overlijden van haar man Klaas Kik, nu van haar is. Zij woont in het huis met diverse familieleden, o.a. haar dochter Aaltje die getrouwd is met Jacobus Overbeeke; met haar zoon, de arbeider Mattheus Kik die in 1817 getrouwd is met Adriana van Loo ( ); en verder steeds wisselende arbeiders en arbeidsters. Mattheus, die in 1843 het huis koopt, laat met Adriana vijf kinderen dopen van ) 1843 A-71 en A-71b. 3

4 Op 15 maart 1843 wordt het huis met schuurtje, erf en tuin aan de oostzijde van de Molendijk, huisnummer 71, op sectie M-370 groot 260 m2, met een tuin van 330 m2 op sectie M-369 voor f.570,- openbaar verkocht aan Mattheus Kik ( ). Er rust nog een hypotheek op van f.400,-, en uit de opgemaakte inventarislijst blijkt dat er verder niets te verdelen valt. Mattheus woont hier met zijn vrouw Adriaantje Verloo, nu zonder kinderen, maar wel regelmatig met inwonende arbeiders of familie. In het andere gedeelte woont Jan Gertse met zijn vrouw, later Cornelis Verloo met zijn vrouw Pieternella van Es en hun kinderen A-71 en A-71b. Op 18 jan.1849 verkoopt Adriaantje, die nu weduwe is, samen met haar schoonzoon, de weduwnaar en arbeider Jozias de Bruijne, beiden te Nieuwerkerk, het huis met schuur en erf, nr.71, sectie M-370, groot 260 m2 en de tuin, sectie M-369, groot 330 m2, voor f.440,- aan Adriaan Lodewijk ( in Grand Rapids), die kuiper is op Nieuwerkerk. Adriaan leent f.440,- van Leendert de Wit op Noordgouwe. (Bouvin) Lodewijk is in 1842 getrouwd met Cornelia Bal ( ), en zij wonen hier met hun 4 kinderen. In het andere gedeelte woont Cornelis Verloo met vrouw en kinderen, later Jan van Popering met zijn vrouw en 3 kinderen A-71 Op 19 nov.1853 wordt de staat en inventaris opgemaakt voor de kuiper Adriaan Lodewijk en zijn 5 kinderen omdat de vrouw en moeder Cornelia Bal op 25 aug.1853 is overleden. Metselaar Joh. Mulder, timmerman Joh. Brouwer en smid Gerard Goosen zijn aangesteld om de waarde vast te stellen. Kuiper Eduard Lodewijk op Capelle is de voogd voor de kinderen. Op de lijst van bezittingen staat het huis met schuur en erf nr.71, en de tuin als enige onroerend goed, ze stellen de waarde op f.450,-, en de hypotheek daarop is nog steeds f.440,-. Aan goud en zilver is er f.82,55, de inboedel is f.362,25 waard en er staat nog f.503,67 te vorderen. Het uiteindelijke resultaat is dat bij de verdeling op 10 mei 1855 de helft, oftewel f.456,73 naar Eduard gaat, en f.91,34 naar elk van de 5 kinderen (Ermerins) Adriaan is één van de eerste afgescheidenen op Nieuwerkerk; hij gaat in 1854 naar een boerderij op Oosterland en hertrouwt in 1855 met Maria Cornelia Gravelijn. Ze emigreren in 1872 naar Amerika. Adriana van Loo, de weduwe van Mattheus Kik woont ook nog steeds op dit adres A-71 Op 6 nov.1856 verkoopt landbouwer (vroeger kuiper) Adriaan Lodewijk het woonhuis met schuur, tuin en erf op sectie M-370 groot 260 m2 en een tuin op sectie M-369 groot 330 m2. voor f.600,- aan kleermaker Jan van der Have ( ). Jan van der Have is geboren op 10 juli 1819 te Zierikzee als zoon van Joanna van der Have, een ongehuwde moeder die twee kinderen laat dopen. Jan overlijdt op 31 dec.1909 te Nieuwerkerk.) Zijn bijnaam is Jan van den Tol. Jan trouwt op 16 maart 1839 te Noordwelle met Janna Hoogenboom (ca ); ze krijgen samen 14 kinderen. Eén van de kinderen, Marina, wordt op 19 nov op St. Philipsland gedoopt door ds. Ledeboer hetgeen betekent dat Jan al vóór die tijd uit de Ned. Herv. Kerk is getreden; 4

5 Janna doet dat pas in Jan gaat nu hier wonen (hij woonde sinds 1840 op het latere A-132), en de schuur wordt in gebruik genomen als kerk voor de Ledeboeriaanse Gemeente, waarvan Jan de eerste ouderling wordt, hij blijft ouderling tot Daarna voelt hij zich meer aangetrokken tot de Apostolische Gemeente; op 26 oct.1873 wordt de Katholiek Apostolische Gemeente aan de Molendijk gesticht waarvan Jan op 8 feb als diaken is geordend. In 1875 wordt hij priester, en in 1878 engel van die kerk. Jan heeft dus meegewerkt aan de oprichting van twee totaal verschillende kerken. Voor meer informatie zie het boek In Uw Gemeente Goed en het verhaal over het Katholiek Apostolische Kerkgebouw, A Splitsing: Nu Jan van der Have uit de kerk treedt, biedt hij zijn schuur (de kerk) te koop aan. De secties M-369 en M-370, samen 590 m2, worden op een andere manier ingedeeld en gedeeltelijk verkocht. Het worden: 1 e : De sectienummers M-604, een tuin van 316 m2, en M-605, een huis voor het houden van godsdienstoefeningen, groot 46 m2, die door Johannis Brouwer worden gekocht. (zie A-169) 2 e : Een huis met erf op sectie M-606 groot 113 m2, en een tuin, sectie M-607, groot 115 m2. waar van der Have blijft wonen. (zie A-170) We kijken ten 1 e naar wat er met de kerkruimte gebeurt, en ten 2 e naar wat er met het huis gebeurt. A-169, nu Molenstraat e : De schuur die kerk wordt A-91. Op 16 sep.1864 is er een openbare verkoop in de herberg "De Meebaal", waarbij de 46 m2 huis (eigenlijk schuur) en een tuin van 316 m2, komende van de secties M-369 en M-370 door van der Have verkocht worden aan timmerman Johannes Brouwer P.zn voor f.476,-. Het worden de sectie M-604, een tuin van 316 m2, en M-605, een huis voor het houden van godsdienstoefeningen, groot 46 m2. Johannes woont in de Kerkstraat en is gehuwd met Johanna Hollander. (zie nr. 18). Brouwer is diaken van de Ledeboeriaanse Gemeente, en hij heeft deze koop gedaan om het schuurtje wat te verbouwen om het als kerk te blijven gebruiken. Het eerste kerkje (schuurtje). 5

6 1873 A-91. Op 29 mei 1873 verkoopt diaken J. Brouwer het gebouw aan 6 leden van de kerk: Cornelis Pieter Berman, Leendert Kik, Adriaan Kik, Leendert Tuijnman, Jacob Flikweert en Willem van der Linde, die elk 1/6 e gedeelte bezitten. Er zijn een paar verplichtingen voor de kopers: Het gebouw zal uitsluitend dienen tot het houden van openbare godsdienstoefeningen of andere kerkelijke zaken. Aandelen moeten door erfgenamen verkocht worden voor f. 25,- aan een lid van de kerkelijke gemeente. Ook iemand die ophoudt lid te zijn moet zijn aandeel afstaan aan een lid van de kerkelijke gemeente. De bijna 2 jarige Klaas Kik L. zn. legt op 12 mei 1873 de eerste steen voor een nieuw kerkgebouw. De secties M-604 en M-605 worden samengevoegd, het wordt een kerk met erf op sectie M- 741, groot 362 m2. Het verbouwde schuurtje zoals het in de volksmond genoemd werd, met daarnaast de woning van van der Have A-124. (na vernummering) In 1923 wordt de kerk verbouwd door W. A. Lievense. Dat is nodig omdat de Gereformeerde Gemeente en de Bakkeriaanse Gemeente samen verder willen gaan A-169. (na vernummering) In 1935 wordt het kerkgebouw voor f.4444,- door de gezamenlijke middenstanders van Nieuwerkerk, onder leiding van timmerman-ouderling A. van Klinken, met ongeveer 1/3 e verlengd, er zijn dan 325 zitplaatsen A-169. De kerkeraad besluit om nu eindelijk eens aan de wet van 1853 te voldoen, en zich bekend te maken bij de overheid; tot nu toe konden ze geen bezit registreren. Nu blijkt dat er intussen door vererving enz. niet minder dan 19 eigenaars zijn van de kerk en de grond. Via een eenzijdige verklaring van verjaring, is het mogelijk voor de kerk om nu eigenaar te worden; het wordt sectie M-1744, groot 347 m A-169. Het huis met tuin dat Jan van der Have bij de splitsing in 1864 voor zichzelf hield (zie de beschrijving van dat huis hierna), wordt nu door de Ger. Gemeente als sectie M-1177, groot 225 m2, aangekocht. Dat huis is volgens de brandverzekering f.2000,- waard en daar moet 50 cent voor betaald worden. De Kerk heeft een waarde van f ,- maar is vrijgesteld van premie. 6

7 Ca wordt van de gemeente grond gekocht van de vroegere sectie M-1623 Later wordt er nog 400 m2 grond bijgekocht. (zie ook A-169 en A-170) 1966 Molenstraat 16. In 1966 wordt de kerk gesloopt en wordt er een nieuwe, grotere kerk gebouwd met stalen spanten dat op 7 juni 1967 in gebruik wordt genomen. In 1979 wordt er voor f ,- grond en gebouwen aangekocht van de fa. Le Grand, voorheen van L. Tieleman. Een loods die eerder door Tieleman gebouwd was om jachtjes in af te timmeren, wordt in twee keer verbouwd tot "Salem" A-170, nu Molenstraat e : Het huis van van der Have, later van de Kerk A-92 (na vernummering) Op 1 dec.1864 leent van der Have f.300,- tegen 5% van meester notaris J.J.Ermerins. Notaris v. d. Lek de Clercq beschrijft het onderpand als een huis en erf op sectie M-369 en M-370; er wordt geen grootte genoemd A-92. Na de herindeling en verkoop van de schuur/kerk houdt Jan van der Have zelf het huis, en hij blijft daar ook wonen, (zijn schoondochter zelfs tot 1951); hij houdt dus: Een huis met erf op sectie M-606 groot 113 m2, en een tuin, sectie M-607, groot 115 m2. Kleermaker Jan van der Have is eigenaar en bewoner A-92. Jan van der Have woont hier met zijn vrouw Janna Hoogenboom en zes kinderen. Ook Jozina Slootmaker woont hier, met haar dochter Klazina Overbeeke en haar kleinzoon Nikolaas Pieter Cats A-92. Jan is 75 jaar oud en maakt zijn testament op 20 nov.1895 bij not. J.Franse. Zijn vrouw Janna Hoogenboom krijgt na zijn overlijden het vruchtgebruik over al zijn bezittingen. Aan zijn zoon, kleermaker Marinus, verlaat hij de helft van zijn huis en tuin op sectie M-606 en 607, voor f.325,-; de rest gaat in gelijke delen naar de kinderen A-92. Er is een hermeting voor Jan van der Have, het wordt nu één sectie: M-1177 op 225 m2. 7

8 1906 A-92. In augustus wordt na het overlijden van Janna er een scheiding en deling opgemaakt door notaris Franse. Het netto bezit van het echtpaar is f.1213,72. Het huis en de tuin gaan voor f.650,- naar de zoon, kleermaker Marinus van der Have ( ) die in 1891 getrouwd is met de 22 jarige Johanna Cornelia Nikerk ( ) Beiden wonen hier. In 1907 volgt een verbouwing. (k-1535) Ca A-125 Na het overlijden van Marinus is er een verdeling en verkoop, zijn vrouw, de weduwe Johanna, neemt het huis met erf op sectie M-1177, 225 m De weduwe van Mar. van der Have evacueert naar het station van de RTM in St. Philipsland A-170. S. Sies betaalt hier reinigingsrechten. In 1950 is A. Sies belastingplichtige A-170. Na het overlijden van Johanna wordt het huis met erf op sectie M-1177, groot 225 m2 verkocht aan de Ger. Gemeente. (k-2596/6) Het huis is verhuurd aan Roel Koridon (1923-) die hier woont met zijn vrouw Adriaantje Aaltje de Vrieze (1929-) en hun twee zoontjes. In 1953 evacueert de familie Koridon naar de G. van Woustraat 40 in Kampen. In 1958 trekt de Ger. Gemeente de grond bij de kerk en het erf; het is enige tijd sectie N-252, groot 572 m2, zie hierboven. In 2007 wordt er weer een nieuwe, grotere kerk gebouwd. Wim Kesteloo, Nieuwerkerk,

A-173, de Apostolische Kerk, nu Molenstraat 10.

A-173, de Apostolische Kerk, nu Molenstraat 10. A-173, de Apostolische Kerk, nu Molenstraat 10. Dit was één van de percelen in Nieuwerkerk die onder het grondgebied van Botland vielen. Vóór 1757 Op de plaats waar later de Apostolische Kerk komt staat

Nadere informatie

Kerkring, oneven nummers 33 t/m 45.

Kerkring, oneven nummers 33 t/m 45. Kerkring, oneven nummers 33 t/m 45. De Ring rond kerk en kerkhof is waarschijnlijk in de 13 e eeuw aangelegd en bebouwd na de bouw van de St. Johanniskerk; iets later dan de Molenberg (Molenstraat), Stekelstraat

Nadere informatie

De Grutterij, nu op de grens van Deltastraat 4 en 6.

De Grutterij, nu op de grens van Deltastraat 4 en 6. De Grutterij, nu op de grens van Deltastraat 4 en 6. 1807 Dit stuk grond ligt in de 41 e mate van Nieuwerkerk, en is van Dingeman Hallingse. De 41 e mate ligt tussen de Rolleklootsendijk, de Polderweg

Nadere informatie

De geschiedenis van Ring 47 en 49 door Wim Kesteloo

De geschiedenis van Ring 47 en 49 door Wim Kesteloo De geschiedenis van Ring 47 en 49 door Wim Kesteloo Op de foto hierboven (uit het archief van Jan Stolk) van vóór 1940 zien we in het midden de lange schuur, nu Ring 47, waar in 2009 twee huizen zijn gebouwd.

Nadere informatie

De Weststraat. Foto s collectie Jan Stolk.

De Weststraat. Foto s collectie Jan Stolk. De Weststraat. Foto s collectie Jan Stolk. 1 De Weststraat. De beschrijving gaat uit van de twee kaartjes van Huib Kesteloo met de situatie van net voor de ramp van 1953. We werken in volgorde van de nummers

Nadere informatie

A-159 t/m A-177; en de Groene Pit A-164 t/m 166.

A-159 t/m A-177; en de Groene Pit A-164 t/m 166. A-159 t/m A-177; en de Groene Pit A-164 t/m 166. Deze huizen aan de oostkant van de Molenweg zijn grotendeels gebouwd op wat in 1832 sectie M-37 was. Die sectie M-37 is dan een strook weiland van 4500

Nadere informatie

Molenstraat A-178 en Ooststraat A-179, A-180 en A-181.

Molenstraat A-178 en Ooststraat A-179, A-180 en A-181. Molenstraat A-178 en Ooststraat A-179, A-180 en A-181. Bij elkaar gezocht door Wim Kesteloo, daar geboren en één van de bewoners in 2017. Kaartje uit ca.1760. Nr.1 hoort bij de Mooldijk, het zijn twee

Nadere informatie

Brouwersstraat 313 t/m 323.

Brouwersstraat 313 t/m 323. Brouwersstraat 313 t/m 323. Links A-323, rechts het bij Stationsstraat beschreven A-312, met daarachter A-313 t/m A-316. We beschrijven de geschiedenis van de huizen in de Brouwersstraat met als uitgangspunt

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH RIETDIJK 19 Arie van den Bogaart een landbouwer uit Schijndel is in 1832 de eigenaar van dit huis (sectie: E130). Hij bezit ook het huis er naast Rietdijk D (verdwenen

Nadere informatie

A-127 t/m A-148, de westkant van de Molenstraat.

A-127 t/m A-148, de westkant van de Molenstraat. A-127 t/m A-148, de westkant van de Molenstraat. Ook wel genoemd: Menstraete, Meulwegt, Molendijk of Molenweg. Sommige stukken werden ook wel Dijk, Achterweg (nu Oude Noordstraat), Capel(le)weg, Capel(le)dijk,

Nadere informatie

Stoofweg A-149 t/m A-158. (huisnummers 1953)

Stoofweg A-149 t/m A-158. (huisnummers 1953) Stoofweg A-149 t/m A-158. (huisnummers 1953) In de ligger van voetpaden en wegen in 1926 wordt de Stoofweg beschreven als een steenslagweg, lang 1540 meter, die liep van de Capelledijk noordwaarts tot

Nadere informatie

Ooststraat A-182 t/m A-206.

Ooststraat A-182 t/m A-206. Ooststraat A-182 t/m A-206. A-182 en A-184 t/m A-195. Links stukje van A-200 t/m A206; aan het eind A211 en de villa A-212; rechts A-233t/m A-235. (J. Stolk ca. 1948) 1 De huizen met de huisnummers noordkant

Nadere informatie

Renesse en Noordwelle, uittreksel ref. dopen

Renesse en Noordwelle, uittreksel ref. dopen Renesse en Noordwelle, uittreksel ref. dopen 1659-1746 - gemaakt door Caroline Buchanan - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Gemeentearchief Schouwen-Duiveland, Zierikzee Archief: DTB Renesse en Noordwelle

Nadere informatie

Marten Kanters (1761?), timmerman en kroeghouder In de patentregisters van 1815 t/m 1818 woont Marten Kanters op Plaats nr. 17

Marten Kanters (1761?), timmerman en kroeghouder In de patentregisters van 1815 t/m 1818 woont Marten Kanters op Plaats nr. 17 Nieuwstraat 40/42 Bewoners van 1815 tot heden : Kanters -van der Meijden Knicknie van den Biggelaar van de Coevering Immens (café Victoria) supermarkt Boxer (de Kroon) en vervolgens de Jumbo kindsheidoptocht

Nadere informatie

Warder in Gevelstenen. De oude huizen van Warder met hun gevelstenen

Warder in Gevelstenen. De oude huizen van Warder met hun gevelstenen Warder in Gevelstenen De oude huizen van Warder met hun gevelstenen Warder in Gevelstenen Een aantal oude huizen en boerderijen van Warder zijn voorzien van een gevelsteen. Hierop staat aangegeven wanneer

Nadere informatie

Personen overig Akten van de Burgerlijke Stand 1811-1910 (geboorten)/1935 (huwelijken)/1960 (overlijden)

Personen overig Akten van de Burgerlijke Stand 1811-1910 (geboorten)/1935 (huwelijken)/1960 (overlijden) Genealogische bronnen (bijgewerkt tot 18-09-2014) Schouwen-Duiveland Akten van de Burgerlijke Stand 1811-1910 (geboorten)/1935 (huwelijken)/1960 (overlijden) Bommenede Bevolkingsregister Bommenede 1810

Nadere informatie

Genealogie Polderman. Scherpenisse

Genealogie Polderman. Scherpenisse Scherpenisse http://www.genealogie-klein.nl beheerder@genealogie-klein.nl Genealogie Polderman door G.A. Klein I II III IV Adriaen Willems. Gehuwd met Leunken Aerts. 1. Willem Polderman (zie II). Willem

Nadere informatie

De Stekelstraat, met Poststraat 11, Kerkstraat 34 en Ooststraat 4.

De Stekelstraat, met Poststraat 11, Kerkstraat 34 en Ooststraat 4. De Stekelstraat, met Poststraat 11, Kerkstraat 34 en Ooststraat 4. Gegevens bij elkaar gezocht door Wim Kesteloo. De Stekelstraat en de panden Poststraat 11, Kerkstraat 34, Ooststraat 2 en Ooststraat 4

Nadere informatie

Noordstraat Nieuwerkerk (Dvl.)

Noordstraat Nieuwerkerk (Dvl.) Noordstraat Nieuwerkerk (Dvl.) Door Wim Kesteloo. Foto Stolk 1953. We gaan weer uit van de kaart met de nummers die Huib Kesteloo gemaakt heeft van de situatie vóór 1 feb. 1953. 121 122 A-81 Marinus van

Nadere informatie

details stamboom / family tree Hengstmengel

details stamboom / family tree Hengstmengel details stamboom / family tree Hengstmengel Anthoni Enßminger (ca. 1721-1792) 1 ca. 1721 geboren 1735 geloofsbelijdenis Anthoni Enßminger von Met[t]i[n]gen (?) in Pisdorf (Bischtroff-sur-Sarre, Elzas)

Nadere informatie

Ring 65, Kerkstraat 2 en Kerkstraat 4

Ring 65, Kerkstraat 2 en Kerkstraat 4 Ring 65, Kerkstraat 2 en Kerkstraat 4 De panden en de bewoners. Door Wim Kesteloo. De witte muur links onder, naast het dak van de kerk, is van Hoge Kerkstraat 2. Daarnaast staat Ring 65. Rechts daarnaast

Nadere informatie

Den Huybertsblok nabij de polder Zonnemaire. Er was ook nog een Leendert Huybregtse Bevang.

Den Huybertsblok nabij de polder Zonnemaire. Er was ook nog een Leendert Huybregtse Bevang. Genealogie Doelman/Doeleman takcode AM Inleiding: Deze genealogie vangt aan in Dreischor. De samenstelling is gebaseerd op onderzoek in voornamelijk kerkelijke archivalia. In de eerste paar generaties

Nadere informatie

D63, Meester Schendelerstraat 2

D63, Meester Schendelerstraat 2 D63, Meester Schendelerstraat 2 Geplaatst in de Heise Krant januari 2015, gewijzigd 28-09-2016 Wanneer we de geschiedenis van het huis aan de Meester Schendelerstraat 2, voorheen D63, bestuderen, blijkt

Nadere informatie

Ring-noord A-59 t/m A-80.

Ring-noord A-59 t/m A-80. Ring-noord A-59 t/m A-80. Tegenwoordig de oneven nummers van 33 t/m 45. De Ring rond kerk en kerkhof is waarschijnlijk in de 13 e eeuw aangelegd en bebouwd na de bouw van de St. Johanniskerk; een poosje

Nadere informatie

De Muijen, met de melkfabriek, Zonnehoek, Leona, enz.

De Muijen, met de melkfabriek, Zonnehoek, Leona, enz. De Muijen, met de melkfabriek, Zonnehoek, Leona, enz. Dit gaat over de Muijen, in de 3 e mate, tussen de Eeschen watergang, (zuidelijk van nr.7); de Muijeweg nr.65, en de Rijks- of Bloksweg nr.66, een

Nadere informatie

D88, Voorhei 3. Geplaatst in de Heise Krant augustus 2015, gewijzigd

D88, Voorhei 3. Geplaatst in de Heise Krant augustus 2015, gewijzigd D88, Voorhei 3 Geplaatst in de Heise Krant augustus 2015, gewijzigd 23-01-2017 De geschiedenis van boerderij D88, nu Voorhei 3, begint bij Theodorus van Asseldonk. Theodorus (Dirk) van Asseldonk (1797-1845),

Nadere informatie

Takken Carolus en August. Rond 1932, Geduld Overwint, met o.a. Aug. Dellaert, P. Dellaert, P. Doens, Arn. Dellaert. Camiel en Eugene, getrouwd in

Takken Carolus en August. Rond 1932, Geduld Overwint, met o.a. Aug. Dellaert, P. Dellaert, P. Doens, Arn. Dellaert. Camiel en Eugene, getrouwd in Tak Johanna. Geboren: na het huwelijk van 27 november 1838 tussen Johannes en Carolina, wordt op 23 december 1839 Johanna Maria Jacoba Dellaert geboren, als 1e kind. Tak Johanna. Huwelijk: op 1-5-1862

Nadere informatie

Geschiedenis van de meeste eigenaars en bewoners aan de noordkant van de huidige Hoge Kerkstraat, de oneven nummers 1 t/m 23.

Geschiedenis van de meeste eigenaars en bewoners aan de noordkant van de huidige Hoge Kerkstraat, de oneven nummers 1 t/m 23. Geschiedenis van de meeste eigenaars en bewoners aan de noordkant van de huidige Hoge Kerkstraat, de oneven nummers 1 t/m 23. Uitgezocht door Wim Kesteloo, Nieuwerkerk, 2014. 1 Verantwoording: De nummers

Nadere informatie

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 )

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) (Tussen haakjes de RIN nummers in de stamboom www.breedijk.net. ) Klaas Breedijk: ik heb opgezocht wat ik op internet allemaal gevonden heb over zijn

Nadere informatie

Parenteel van Anthonie Gillisse van der Cingel

Parenteel van Anthonie Gillisse van der Cingel Parenteel van Anthonie Gillisse van der Cingel I Anthonie Gillisse van der Cingel. Anthonie is Anthonie begon een relatie met Suzanna Andriese Lavooy. Suzanna is Kind van Anthonie en Suzanna: 1 Gillis

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH LENDERSGAT 1 (voorheen Erpsche steeg, later Brakkensedijk) In 1832 is Antonius van Hooft, tuinman te Vorstenbosch, eigenaar van deze boerderij. De woning werd in deze periode

Nadere informatie

D52, Past. Van Haarenstr. 58-60

D52, Past. Van Haarenstr. 58-60 D52, Past. Van Haarenstr. 58-60 Geplaatst in de Heise Krant van april 2012, gewijzigd 08-04-2015 Slechts weinig mensen weten dat in het pand waar nu rechts Henk Schepens en Marlène van Esch wonen, Pastoor

Nadere informatie

De nakomelingen van Maarten Boone

De nakomelingen van Maarten Boone een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Maarten Boone door 5 mei 2016 De nakomelingen van Maarten Boone Generatie 1 1. Maarten Boone. Generatie 2 2. Govert Maartens Boone, zoon van Maarten

Nadere informatie

Nummer Toegang: 858 Plaatsingslijst van de stukken afkomstig van Familiestichting Van der Kooij,

Nummer Toegang: 858 Plaatsingslijst van de stukken afkomstig van Familiestichting Van der Kooij, Nummer Toegang: 858 Plaatsingslijst van de stukken afkomstig van Familiestichting Van der Kooij, 1700-1933 Archief Delft 858 Familiestichting Van der Kooij 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Handsschriftencollectie. Sint Philipsland

Handsschriftencollectie. Sint Philipsland Handsschriftencollectie Sint Philipsland 1901-1963 2 Inleiding Bij de inventarisatie van de archieven en verzamelingen van de gemeente Sint-Philipsland kwam een aantal stukken te voorschijn van particuliere

Nadere informatie

E70, Goordonksedijk 4

E70, Goordonksedijk 4 E70, Goordonksedijk 4 Geplaatst in de Heise Krant januari 2014, gewijzigd 13-04-2016 Wanneer we op de kadasterkaart van 1832 kijken, waar nu de Goordonksedijk loopt, zien we aan weerszijden een grote vlakte

Nadere informatie

De zuidzijde van de Ooststraat: A-227 t/m A-246.

De zuidzijde van de Ooststraat: A-227 t/m A-246. De zuidzijde van de Ooststraat: A-227 t/m A-246. Links A-212, Frans van den Bout. (zie De Muien ) Daarnaast van A-233 t/m A-239. Links de schuur van A-243 van Joh. de Reus; rechts de Ger. Kerk A-247. (

Nadere informatie

Willem Jansz Roest, jongeman, wonend: in den Ambagte van Ketel Bruid. 07-09-1725 DTB Overschie Trouw gereformeerd

Willem Jansz Roest, jongeman, wonend: in den Ambagte van Ketel Bruid. 07-09-1725 DTB Overschie Trouw gereformeerd Dopeling Willem Jan Arijense Moeder Marija Gers Getuige Jannetie Arijens Rotterdam doop 20-01-1701 Wonende buijten de Delfsepoort op de Koolse Moolen DTB Rotterdam Doop gereformeerd Willem Jansz Roest,

Nadere informatie

Parenteel van Pieter de Graaf

Parenteel van Pieter de Graaf Parenteel van Pieter de Graaf 1 Pieter de Graaf. Pieter trouwde met Jacoba Lijs. Kind van Pieter en Jacoba: 1 Pieter de Graaf, geboren omstreeks 1784 in Elkerzee. Volgt 1.1. 1.1 Pieter de Graaf is geboren

Nadere informatie

De molens van Nieuwerkerk op Duiveland

De molens van Nieuwerkerk op Duiveland De molens van Nieuwerkerk op Duiveland door Wim Kesteloo. De oude molen lag op N: 51 39 8,0 en O: 4 0 14, het gele dotje midden op de weg. De nieuwe staat op N: 51 39 5,5 en O: 4 0 16,4. Mogelijk heeft

Nadere informatie

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE Het is ons duidelijk geworden dat veel mensen geïnteresseerd zijn in stambomen. Om aan deze

Nadere informatie

Kerkstraat (zuidzijde) A-265 t/m A-281; Inclusief Stekelstr A-264 en Ring A-282.

Kerkstraat (zuidzijde) A-265 t/m A-281; Inclusief Stekelstr A-264 en Ring A-282. . Kerkstraat (zuidzijde) A-265 t/m A-281; Inclusief Stekelstr A-264 en Ring A-282. Kaart 1757 Kaart 1830 Kaart met huisnummers 1953 van H. Kesteloo. A-264 en A-265, nu 34; A-266, nu 32; A-267, A-268, nu

Nadere informatie

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE Het is ons duidelijk geworden dat veel mensen geïnteresseerd zijn in stambomen. Om aan deze

Nadere informatie

Parenteel van Adriaan Post

Parenteel van Adriaan Post Parenteel van Adriaan Post 1 Adriaan Post is geboren omstreeks 1710. Adriaan trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1736 in Nieuwerkerk (zee,nld) met Neeltje Vlohil, ongeveer 22 jaar oud. Neeltje is

Nadere informatie

Genealogie Van de Velde

Genealogie Van de Velde Genealogie Van de Velde Generatie X Xa. Dingenus Dirk van de Velde, zn. van IXa geb. Poortvliet 25 oktober 1839, boerenknecht t/m 1865, hengstenhouder en landman, overl. Rotterdam 15 juli 1925, tr. Oud

Nadere informatie

VIIi - 1. Zie resp. Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2533A, f. 12, inv. nr. 2595, f. 146 en inv. nr. 2856, f.

VIIi - 1. Zie resp. Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2533A, f. 12, inv. nr. 2595, f. 146 en inv. nr. 2856, f. VIIi - 1 Op 9.1.1721 maken Arij Claesz van Rijt, bouwman, en Annetje Hermansdr Berkel, wonende te Hof van Delft, hun testament op. Het betreft een testament op de langstlevende, waarbij deze wordt verplicht

Nadere informatie

D67, Hintelstraat 12

D67, Hintelstraat 12 D67, Hintelstraat 12 Geplaatst Heise Krant maart 2014, gewijzigd 04-06-2016 De boerderij D67 aan de Hintel wordt op dit moment bewoond door de familie Rikken, maar is beter bekend als de boerderij van

Nadere informatie

GEGEVENS HISTORISCH KADASTER

GEGEVENS HISTORISCH KADASTER GEGEVENS HISTORISCH KADASTER Voorstraat oostzijde 5. Cijns-, kadastrale en huisnummers c.a.: Jaar nummer roeden cijns 1699 14 39. 0-6-6 1779 18 34 " 0-5-8 1818 22 118,5 ƒ. 5,95 1832 275-276 1992 5 Inleiding

Nadere informatie

E48, Nieuwe Veldenweg 9-11

E48, Nieuwe Veldenweg 9-11 E48, Nieuwe Veldenweg 9-11 Geplaatst in de Heise Krant februari 2014, gewijzigd 21-04-2016 Wanneer we de historie van de boerderij aan de Nieuwe Veldenweg met de huisnummers 9 en 11 onderzoeken, blijkt

Nadere informatie

Parenteel van Willem Janse van Strien

Parenteel van Willem Janse van Strien Parenteel van Willem Janse van Strien 1 Willem Janse van Strien. Willem begon een relatie met [waarschijnlijk] Neeltje Marinusse Koster. Kind van Willem en Neeltje: 1 Marinus Willemsz van Strien, geboren

Nadere informatie

HET GESLACHT VAN "DE STEENE POORTE"

HET GESLACHT VAN DE STEENE POORTE HET GESLACHT VAN "DE STEENE POORTE" GENEALOGIE STEEN(E)POORTE Nakomelingen van Pieter (Marinusse) van de Steenepoorte RIDDERKERK-RIJSOORD, 31 DECEMBER 2010 CORNELIS STEENEPOORTE COLOFON HET GESLACHT VAN

Nadere informatie

Poststraat A-291 t/m A-306.

Poststraat A-291 t/m A-306. Poststraat A-291 t/m A-306. Omdat er na de ramp zo veel veranderd is, gaan we deze keer uit van de huisnummers op 1 feb. 1953 volgens de kaart van Huib Kesteloo. Ondanks de lage ligging hebben verschillende

Nadere informatie

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire BS Eethen (scan Family Search) Akte van geboorte Op heeden den zes en twintigste van de maand maart agtienhonderd twaalf des nademiddags ten zes uuren is gecompareerd voor mij Maire van Genderen canton

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105)

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) NT00105_16 Nadere Toegang op inv. nr 16 uit het archief van het Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) H.J. Postema November 2014 Inleiding Dit document bevat regesten van de processen die voor het

Nadere informatie

Kwartierstaat van Antonie Petrus (Toon) Koppen MICHEL MAJOOR

Kwartierstaat van Antonie Petrus (Toon) Koppen MICHEL MAJOOR Kwartierstaat van Antonie Petrus (Toon) Koppen MICHEL MAJOOR Toon Koppen en Annie Puijk 35 jaar getrouwd in 1987. Dit is de vijfde keer dat er een kwartierstaat wordt gepubliceerd en deze keer is het die

Nadere informatie

Kerkring 9 t/m 31. (de oneven nummers) Kerkring blz. 2. (Klik om de koppeling te volgen.) Kerkring 17, blz. 10. Kerkring 19, blz. 16.

Kerkring 9 t/m 31. (de oneven nummers) Kerkring blz. 2. (Klik om de koppeling te volgen.) Kerkring 17, blz. 10. Kerkring 19, blz. 16. Kerkring 9 t/m 31. (de oneven nummers) Kerkring 9-15. blz. 2. (Klik om de koppeling te volgen.) Kerkring 17, blz. 10. Kerkring 19, blz. 16. Kerkring 21, blz. 22. Schilderssteeg, blz. 26. Kerkring 23, blz.

Nadere informatie

BROUWERIJ De Zwaan aan de Dungense kant (of Maaskantje) van Sint-Michielsgestel kad. nr. B930 later B928b.

BROUWERIJ De Zwaan aan de Dungense kant (of Maaskantje) van Sint-Michielsgestel kad. nr. B930 later B928b. BROUWERIJ De Zwaan aan de Dungense kant (of Maaskantje) van Sint-Michielsgestel kad. nr. B930 later B928b. Voor 1810 Lees : De huizen van Gestel aan den Dungensen kant in het Griensvenneke 15 e jaargang

Nadere informatie

1768 Op 12 december 1768 wordt, in Wilp, Hermanna (Everts) Albers geboren, dochter van Evert Albers en Geertje Harms en op gedoopt.

1768 Op 12 december 1768 wordt, in Wilp, Hermanna (Everts) Albers geboren, dochter van Evert Albers en Geertje Harms en op gedoopt. Door: Jan Jansen, maart 2014 De bijzondere geschiedenis van Harmanna (Everts) Albers Harmanna (Hermanna) is, indirect via haar zoon Hermanus de naamgever van een aantal dragers van de naam Hermanus /

Nadere informatie

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE Het is ons duidelijk geworden dat veel mensen geïnteresseerd zijn in stambomen. Om aan deze

Nadere informatie

1195. Op deze plaats stond waarschijnlijk de boerderij van onze voorvader Cornelis Gerritsz Breedijcken.

1195. Op deze plaats stond waarschijnlijk de boerderij van onze voorvader Cornelis Gerritsz Breedijcken. 1. 1195. Op deze plaats stond waarschijnlijk de boerderij van onze voorvader Cornelis Gerritsz Breedijcken. 2. Haaswijk Boerderij Haaswijk gezien vanaf het water. 59. Pachtboerderij van Nicolaas Breedijk.

Nadere informatie

www.vorstenbosch-info.nl

www.vorstenbosch-info.nl OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HEUVEL 3 VEEL ONZEKERHEID In 1832 is deze woning in bezit van Hendrik van Dijk (sectie: E 280/1052/1291) en in 1840 is de eigenaar Theodorus van Eenbergen. In 1843 gaat

Nadere informatie

Anderhalve eeuw in Oisterwijk. Vugts Vugts

Anderhalve eeuw in Oisterwijk. Vugts Vugts Vugts Anderhalve eeuw in Oisterwijk 148. Vugts Aart Adriaan Vugts en Johanna Peter Vrients zijn 7 november 1784 voor de oisterwijkse dominee getrouwd. Aart of Arnoldus heet bij zijn eerste huwelijk geboren

Nadere informatie

Een eigen. huis. www.lindenotarissen.nl

Een eigen. huis. www.lindenotarissen.nl Een eigen huis www.lindenotarissen.nl Inhoudsopgave Een eigen huis 3 Woonhuis, de akte van levering 4 De Hypotheek 5 Samenlevingscontract 7 Testament 8 Een eigen huis U leest dit boekje waarschijnlijk

Nadere informatie

Een honderdjarige op Nieuwerkerk, een verhaaltje over Ooststraat 5.

Een honderdjarige op Nieuwerkerk, een verhaaltje over Ooststraat 5. Een honderdjarige op Nieuwerkerk, een verhaaltje over Ooststraat 5. 2007 Het is nu 100 jaar geleden dat de jonge Nico van Westen de eerste steen mag leggen van een nieuw huis voor zijn tante Klaasje Zeijler-van

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. Cornelis van de Ven. Cornelis van de Ven. * 25-04-1842 Horst +30-04-1875 Lith, 34 jaar

HOOFDSTUK 2. Cornelis van de Ven. Cornelis van de Ven. * 25-04-1842 Horst +30-04-1875 Lith, 34 jaar HOOFDSTUK 2 Cornelis van de Ven Cornelis van de Ven GEBOREN 08-07-1842 Nistelrode OVERLEDEN 13-10-1906 Veghel, 64 jaar GEHUWD 26-02-1867 Johanna Driessen * 25-04-1842 Horst +30-04-1875 Lith, 34 jaar KINDEREN

Nadere informatie

Het Kerkplein. Bij elkaar gezocht door Wim Kesteloo.

Het Kerkplein. Bij elkaar gezocht door Wim Kesteloo. Het Kerkplein. Een beschrijving van wat er gebeurt is met de begraafplaats en de gracht die rond de kerk van Nieuwerkerk lagen, ongeveer van 1760 tot 1960. Bij elkaar gezocht door Wim Kesteloo. Deze foto

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH LENDERSGAT 11 (voorheen Erpsche steeg, later Brakkensedijk) In 1832 is Christiaan Thomas van de Leijgraaf de eigenaar van deze woning met herberg (sectie: E111/1118/1116).

Nadere informatie

16 Christiaan Huberti Schrickx. Hij is gedoopt op in Groot-Zundert.

16 Christiaan Huberti Schrickx. Hij is gedoopt op in Groot-Zundert. Generatie 5 ( betovergrootouders ) 16 Christiaan Huberti Schrickx. Hij is gedoopt op 26-03-1757 in Groot-Zundert. Afbeelding 11 RK Doopboek Groot-Zundert Christiaan is overleden, 37 jaar oud. Hij is begraven

Nadere informatie

Nummer Toegang: 779 Inventaris van het familiearchief de heij, timmerlieden en molenmakers te rijswijk en voorburg,

Nummer Toegang: 779 Inventaris van het familiearchief de heij, timmerlieden en molenmakers te rijswijk en voorburg, Nummer Toegang: 779 Inventaris van het familiearchief de heij, timmerlieden en molenmakers te rijswijk en voorburg, 1790-1922 Archief Delft 779 Familie De Heij 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

De nakomelingen van Guilleam Verkamman

De nakomelingen van Guilleam Verkamman een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Guilleam Verkamman door 12 maart 2017 De nakomelingen van Guilleam Verkamman Generatie 1 1. Guilleam Verkamman, is geboren in 1605 te Reimerswaal. Hij

Nadere informatie

Noordzijde Poststraat 5 en 7.

Noordzijde Poststraat 5 en 7. Historie, eigenaars en bewoners van: Zuidzijde Kerkstraat 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 en 28; en Noordzijde Poststraat 5 en 7. Wim Kesteloo, Nieuwerkerk, 2014. 1 Kerkstraat 2 en 4 worden beschreven

Nadere informatie

Inventaris van het archief van. familie De Vor te Vianen,

Inventaris van het archief van. familie De Vor te Vianen, T00443 Inventaris van het archief van familie De Vor te Vianen, 1785-1914 D. Ruiter Oktober 2013 Inleiding De in deze inventaris genoemde leden van de familie De Vor waren grondeigenaren en landbouwers.

Nadere informatie

De nakomelingen van Isak de Graaf

De nakomelingen van Isak de Graaf een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Isak de Graaf door 28 mei 2016 De nakomelingen van Isak de Graaf Generatie 1 1. Isak de Graaf. Hij is getrouwd met Catrijn van Rijn. Zij kregen 3 kinderen:

Nadere informatie

VIIc - 2. o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed Berkel (Gerecht) 13.5.1761

VIIc - 2. o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed Berkel (Gerecht) 13.5.1761 VIIc - 1 Na het overlijden van Annetje Arensdr Ham op 2.6.1762 te Berkel en Rodenrijs zijn Arij en Willem van Rijt en Geertje Cornelisdr Brederode, dochter van Marijtje van Rijt, als nakomelingen van Catharina

Nadere informatie

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning bij aangifte inkomstenbelasting 2014 voor buitenlands belastingplichtigen IB 291 1T41FD BUI Verkocht u of uw fiscale partner in 2014 een? Had deze woning overwaarde? En kocht u een andere? Dan hebt u te

Nadere informatie

De Wereld op Nieuwerkerk De herberg, de brouwerij, de boerderij en de burgemeesterswoning.

De Wereld op Nieuwerkerk De herberg, de brouwerij, de boerderij en de burgemeesterswoning. De Wereld op Nieuwerkerk De herberg, de brouwerij, de boerderij en de burgemeesterswoning. Door Wim Kesteloo. 1 Herberg De Wereld en/of De Brouwerij. met de: Bijlage debiteurenlijst. Bijlage en De hofstede

Nadere informatie

AANLEG PARALLELSTRUCTUUR A12 IN DE GEMEENTE WADDINXVEEN BETREFFENDE DE MOORDRECHTBOOG. LIJST VAN DE TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAKEN.

AANLEG PARALLELSTRUCTUUR A12 IN DE GEMEENTE WADDINXVEEN BETREFFENDE DE MOORDRECHTBOOG. LIJST VAN DE TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAKEN. Onteigeningslijst Parallelstructuur A12 Moordrechtboog d.d. 30-08-2012 Projektnummer: B1055 AANLEG PARALLELSTRUCTUUR A12 IN DE GEMEENTE WADDINXVEEN BETREFFENDE DE MOORDRECHTBOOG. LIJST VAN DE TE ONTEIGENEN

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HEUVEL 1 Vóór 1800 zou deze boerderij, die stamt uit 1648, in bezit zijn van de erven Joosten (info: Jo van den Berg). In 1832 zijn erven van Johannes van Veghel eigenaar

Nadere informatie

www.vorstenbosch-info.nl

www.vorstenbosch-info.nl OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HONDSTRAAT 4 Jan Rut Kluijtmans koopt op 24-12-1792 een huis en aangelag, gestaan en gelegen op Vorstenbosch onder Nistelrode, groot 2 L, 45 R, van Maria Sijmen Rijkers,

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HONDSTRAAT 7 Dit pand kunnen we beschouwen als het stamhuis van de familie van der Heijden de latere Brouwerstak (hiervoor zijn gegevens gebruikt uit het boek van de familie

Nadere informatie

Kwartierstaat van Neeltje Munters ( )

Kwartierstaat van Neeltje Munters ( ) Kwartierstaat van Neeltje Munters (1861-1953) Zij komt voor in het Watersnoodmuseum van Zeeland, noem haar naam en U krijgt een uitleg over haar. opmaak: Haza-21 versie 3.3.0.417.20100921 Generatie I (kwartierdraagster)

Nadere informatie

Doop, trouw en begraafboeken van Zegwaart en Zoetermeer,

Doop, trouw en begraafboeken van Zegwaart en Zoetermeer, 19 Voorlopige inventaris van de collectie Doop, trouw en begraafboeken van Zegwaart en Zoetermeer, 1586 1811 (nog controleren met archivalia) Ontleend aan: H. Brouwer, Beschrijving van de doop, trouw en

Nadere informatie

LIJST VAN TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAKEN ONTEIGENINGSPLAN HARNASCHPOLDER ZUID VERZOEKENDE INSTANTIE: BEDRIJVENSCHAP HARNASCHPOLDER

LIJST VAN TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAKEN ONTEIGENINGSPLAN HARNASCHPOLDER ZUID VERZOEKENDE INSTANTIE: BEDRIJVENSCHAP HARNASCHPOLDER LIJST VAN TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAKEN ONTEIGENINGSPLAN HARNASCHPOLDER ZUID VERZOEKENDE INSTANTIE: BEDRIJVENSCHAP HARNASCHPOLDER Van de onroerende zaak, kadastraal bekend, gemeente Schipluiden Grondplan

Nadere informatie

Parenteel van Jasper Gijsberts van Namen

Parenteel van Jasper Gijsberts van Namen Parenteel van Jasper Gijsberts van Namen 1 Jasper Gijsberts van Namen. Kind van Jasper uit onbekende relatie: 1 Antonie Jaspers van Namen, geboren op 27-09-1637 in Oirschot. Volgt 1.1. 1.1 Antonie Jaspers

Nadere informatie

Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant)

Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) I Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) is geboren in 1790 in Heer Huijgenwaert, zoon van Joannes (Jan) Claasz Quant (Quand, Kwant) en Trijntje (Catherina)

Nadere informatie

De papieren zijn op volgorde van aanwinst genummerd en vervolgens topografisch geordend.

De papieren zijn op volgorde van aanwinst genummerd en vervolgens topografisch geordend. archiefnr. 26 INLEIDING De hier beschreven "Eigendomsbewijzen" bestaan uit archiefstukken, veelal afkomstig van particulieren, die zijn ontvangen of opgemaakt in verband met het beheer van onroerende goederen.

Nadere informatie

Doopboek Veenendaal (zowel Stichts als Gelders!) den 13 september Gijsbert [zoon van] Jacob van Barneveld en Elbertje Veenbrink

Doopboek Veenendaal (zowel Stichts als Gelders!) den 13 september Gijsbert [zoon van] Jacob van Barneveld en Elbertje Veenbrink Doopboek Veenendaal 13-09-1789 (zowel Stichts als Gelders!) den 13 september Gijsbert [zoon van] Jacob van Barneveld en Elbertje Veenbrink Stigt Trouwboek Stichts Veenendaal 05-07-1789 dito Jacob van Barnevelt

Nadere informatie

Inventaris van het archief. van de. Hervormde Gemeente Oude-Tonge (1588-1983)

Inventaris van het archief. van de. Hervormde Gemeente Oude-Tonge (1588-1983) Inventaris van het archief van de Hervormde Gemeente Oude-Tonge (1588-1983) Streekarchief Goeree-Overflakkee E. Lassing-van Gameren maart 2008 ARCHIEF VAN DE KERKENRAAD STUKKEN VAN ALGEMENE AARD Notulen

Nadere informatie

Boven in het pand bevinden zich twee platte gevelstenen. In een van de gevelstenen (boven de voordeur) is de tekst 'HUIZE LOUISE' gebeiteld.

Boven in het pand bevinden zich twee platte gevelstenen. In een van de gevelstenen (boven de voordeur) is de tekst 'HUIZE LOUISE' gebeiteld. Huize Louise. Inleiding. Vanuit het zuiden, even voorbij de Markt en de Protestante kerk in de Grotestraat, staat op de nummers 92 tot 94 een pand dat de naam draagt 'Huize Louise'. In dit pand waren eerder

Nadere informatie

Cornelis van Huijk(Huik) ( )

Cornelis van Huijk(Huik) ( ) 1 Cornelis van Huik (1853-1894) Cornelis van Huijk(Huik) (1853-1894) Geboren op 22 maart 1853 in Hoogland, zoon van Joannes (Jan) van Huijk en Heiltje van Hamersveld. Cornelis trouwde, 23 jaar oud, op

Nadere informatie

Genealogie Van de Velde

Genealogie Van de Velde Genealogie Van de Velde Fragment Generatie XII t/m XV XIIau. David Johannis van de Velde, zn. van XIae geb. Tholen 27 februari 1907, landarbeider/magazijnbediende, secretaris Alg. Ned. Landarbeidersbond

Nadere informatie

Stamreeks Johannes Quist

Stamreeks Johannes Quist Stavenisse Kempenshofstede Stamreeks Johannes Quist I. Crijn (Quirijn) Quist, geb. ca. 1560, won. Ouwerkerk in ca. 1590-1595, tr. N.N., Uit dit huwelijk: 1. Cornelis, geb. Ouwerkerk ca. 1590, volgt II.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788

Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788 Nummer archiefinventaris: 3.20.32 Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788 Auteur: G.M. van Aalst Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Van Splunder en Van Splunter uit Schouwen

Van Splunder en Van Splunter uit Schouwen Van Splunder en Van Splunter uit Schouwen Op Schouwen ontstaan in de achttiende eeuw (en wellicht al eerder) de familienamen Van Splunder, Van Splunter en Van Splunteren. Vermoedelijk zijn dit verbasteringen

Nadere informatie

LIJST VAN DE TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAKEN ONTEIGENINGSPLAN: N303 Rondweg Voorthuizen VERZOEKENDE INSTANTIE: PROVINCIE GELDERLAND

LIJST VAN DE TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAKEN ONTEIGENINGSPLAN: N303 Rondweg Voorthuizen VERZOEKENDE INSTANTIE: PROVINCIE GELDERLAND LIJST VAN DE TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAKEN ONTEIGENINGSPLAN: N303 Rondweg Voorthuizen VERZOEKENDE INSTANTIE: PROVINCIE GELDERLAND Grondplan nr. Te onteigenen grootte Van de onroerende zaak, kadastraal

Nadere informatie

16 Dec Eerste generatie. 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR

16 Dec Eerste generatie. 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR Eerste generatie 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA. 1720. hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR. 1752. 2. i. Frederik Willem Bernard 2 Schimmel geboren op CA. 1 april 1752.

Nadere informatie

Westerweele tak cornelis WESTERWEEL anna p BREÄS (jo)zina ZUURVELD jan WESTERWEELE adriaan WESTERWEEL jan WESTERWEELE eva de JONGE laurina KOOMAN

Westerweele tak cornelis WESTERWEEL anna p BREÄS (jo)zina ZUURVELD jan WESTERWEELE adriaan WESTERWEEL jan WESTERWEELE eva de JONGE laurina KOOMAN Westerweele tak I.1 cornelis WESTERWEEL, schaapsherder, geboren op 23-11-1773 te colijnsplaat (z), gedoopt op 28-11-1773 te colijnsplaat (z) (getuige(n): Heijnderik van Stelle, Dina Bouterse), overleden

Nadere informatie

Nummer Toegang: 210 Inventaris van het archief van het Klaeuwshofje,

Nummer Toegang: 210 Inventaris van het archief van het Klaeuwshofje, Nummer Toegang: 210 Inventaris van het archief van het Klaeuwshofje, 1460-1963 Archief Delft 210 Klaeuwshofje 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 BESCHRIJVING VAN

Nadere informatie

NT00064_2004. Nadere Toegang op inv. nr 2004. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64)

NT00064_2004. Nadere Toegang op inv. nr 2004. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) NT00064_2004 Nadere Toegang op inv. nr 2004 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de dorpsgerechten van Tull

Nadere informatie

De nakomelingen van Gerrit Cornelisse Fruijtier

De nakomelingen van Gerrit Cornelisse Fruijtier een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Gerrit Cornelisse door 3 augustus 2017 De nakomelingen van Gerrit Cornelisse De nakomelingen van Gerrit Cornelisse Generatie 1 1. Gerrit Cornelisse.

Nadere informatie