Dienstenwijzer. Assurantiekantoor EUREKA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienstenwijzer. Assurantiekantoor EUREKA"

Transcriptie

1 Januari

2 DIENSTENWIJZER ASSURANTIEKANTOOR EUREKA Inleiding dienstenwijzer De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen, daarnaast eist de Wet Financieel Toezicht (WFT) dat consumenten voorafgaand aan het tot stand komen van een overeenkomst een inzicht krijgen in de aard van de dienstverlening die de financiële dienstverlener hun biedt. Assurantiekantoor EUREKA tracht in haar voorlichting dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van de WFT. Graag willen wij door deze dienstenwijzer laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. In deze dienstenwijzer geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs bij ons kantoor. U vindt onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over onze dienstverlening en kwaliteit van onze dienstverlening. Wie zijn wij? Assurantiekantoor Eureka is het vertrouwde assurantiekantoor dat voor u bemiddelt in verzekeringen en financiële diensten. Onze missie is het verzekeringskantoor te zijn voor particuliere en zakelijke klanten. De visie van ons is dat wij ons willen onderscheiden door persoonlijke aandacht voor uw situatie. Door onze jarenlange ervaring in het bemiddelen van verzekeringsproducten en financiële diensten zijn wij hiertoe in staat en bent u verzekerd van een deskundige bemiddeling. Kernwaarden die we hierbij hanteren zijn vakmanschap, hoog serviceniveau met u als klant centraal, betrouwbaarheid en integriteit. Dit resulteert al vele jaren in een hoog niveau van kennis van de verzekeringsmarkt en haar producten, waarbij de positie van de klant centraal staat. Onze bemiddeling neemt u veel financiële en administratieve zorgen uit handen. Ook begeleiden wij u ingeval van schades en uitkeringen. Vele klanten maken al jaren tevreden gebruik van onze diensten. Naam en adresgegevens Beelstraat TL Rotterdam Postbus AM Rotterdam Bereikbaarheid U kunt ons op vele manieren bereiken: Telefoon : Fax : Internet : Openingstijden : Tussen uur en uur Voor persoonlijk advies zijn wij buiten kantooruren na telefonische afspraak bereikbaar. Bij spoed, zoals ongeval, overlijden, of ingrijpende schade kunt u ons via hetzelfde telefoonnummer trachten te bereiken. 2.

3 Onze dienstverlening Assurantiekantoor Eureka is een bemiddelaar op het gebied van verzekeringen en financiële diensten. Wij geven onafhankelijk advies aan particulieren en bedrijven voornamelijk op het gebied van schadeverzekeringen. Dit doen wij deskundig en betrouwbaar. Wij streven hierbij naar een langdurige duurzame relatie tussen u en ons kantoor. Onze diensten Wij kunnen bemiddelen op het gebied van: 1. Schadeverzekeringen (zie schadeverzekeringen) 2. Levensverzekeringen (zie levensverzekeringen) Onze werkwijze Onze taak is het om samen met u een inventarisatie te maken van de risico s waar u mee te maken hebt en advies te geven en te bemiddelen in deze verzekeringen. Onze werkwijze begint bij een nadere kennismaking. Hier zijn wij geïnteresseerd in u als persoon en uw situatie. Vervolgens maken we samen met u een inventarisatie van de risico s waar u mee te maken heeft. Wij maken een analyse welke risico s verzekerd moeten worden voor een optimale risicodekking. Bij uw huidige situatie zult u misschien lopende verzekeringen hebben. Wij geven adviezen welke producten het beste aansluiten bij uw persoonlijke situatie. Tevens adviseren wij welke producten het best aansluiten bij uw wensen en eisen. Op deze manier wordt een optimale risicodekking voor u bewerkstelligd. In het geval u kiest voor de gewenste verzekeringen of indien u voordeel kunt behalen bij het sluiten van een pakketverzekering kunnen wij hierin bemiddelen. Wij sluiten de gewenste verzekering af, controleren alle gegevens, dragen zorg voor de afhandeling van de afdracht van de premie en begeleiden alle contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waar de verzekeringen ondergebracht zijn/worden. Zo nemen wij u alle zorg en administratie uit handen. In een mogelijk geval van schade dragen wij optimaal zorg voor uw belangen. Juist in het geval van schade is het nodig dat wij als bemiddelaar service verlenen voor een goed verloop van de afhandeling van de schade. In het geval van afkoop, premievrij maken, mutaties verzorgen wij de nodige handelingen. Om u optimaal van dienst te kunnen zijn verwachten wij van u dat u ons op de hoogte houdt van veranderingen, zodat wij aanpassingen kunnen verrichten. Uit hoofde van ons werk beschikken wij over gegevens van u als klant. Deze gegevens zullen conform de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld. 3.

4 Schadeverzekeringen Over schadeverzekeringen Schadeverzekeringen dekken de risico s bij schade. Dit kan zowel bedrijfsmatig als particulier zijn. Denk hierbij aan schade in het geval dat u ziek wordt en daardoor niet meer kunt werken, uw bagage tijdens een vakantie zoek raakt, u een aanrijding met uw auto krijgt, er brand uitbreekt in uw huis. Voor deze risico s bemiddelen wij voor u in een compleet pakket aan schadeverzekeringen. U kunt hierbij onder andere denken aan een ziektekosten-, arbeidsongeschiktheids-, (permanente) reis-, auto-, caravan-, pleziervaartuig-, aansprakelijkheids-, inboedel-, woonhuis-, kostbaarheden-, rechtsbijstand-, ongevallen- en een goederen- en inventarisverzekering. Onze dienstverlening bij schadeverzekeringen Op het gebied van schadeverzekeringen kunt u van ons de volgende activiteiten verwachten: 1. Inventarisatie van uw situatie. 2. Inventarisatie van uw wensen en eisen. 3. Inventarisatie van uw huidige verzekeringspakket. 4. Advies welk deel van de risico s u kunt verzekeren. 5. Transparant advies over de verschillende verzekeringen en voorwaarden. 6. Bemiddeling bij nieuwe verzekeringen. 7. Eventueel oversluiten van huidige verzekeringen. 8. Terzijde staan bij het invullen van de aanvraag van een verzekering. 9. Controle van juistheid en volledigheid van de aanvraag van een verzekering. 10. Correspondentie en controle van de polis die u van de verzekeraar ontvangt. 11. Door ervaring tips en adviezen, zodat u de kans op schade door brand of diefstal vermindert en daarmee ook onnodige premielasten. 12. Indien noodzakelijk verzorgen van een voorlopige dekking. Dit is belangrijk wanneer het gaat om een risico dat zich kan voordoen tussen het moment waarop u de verzekering aanvraagt en het moment dat de verzekeringsovereenkomst tot stand is gekomen. 13. Controle van de premies van verzekeraars die in rekening gebracht worden. 14. Actualisatie en optimalisatie van uw verzekeringspakket door middel van periodieke contacten tussen u en ons. 15. Behartiging van uw belangen in het contact met de verzekeringsmaatschappij in het geval van schade. 16. Indien er sprake is van overlijden of blijvende invaliditeit, zullen wij die maatregelen namens u treffen die noodzakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen de uitkering te verrichten waarop u of uw erfgenamen recht hebben op grond van de afgesloten verzekering. Wij nemen uw zorg uit handen Kortom, Assurantiekantoor Eureka neemt al uw zorg voor al uw schadeverzekeringen uit handen en zorgt voor een juiste persoonlijke bemiddeling. 4.

5 Levensverzekeringen Over levensverzekeringen Er zijn veel verschillende soorten levensverzekeringen. Hierbij gaat het om verzekeringen waarmee u spaart voor een aanvullend pensioen, een studie voor uw kind, de aflossing van een schuld of andere toekomstige zaken. Er zijn 3 basisvormen levensverzekering; kapitaalverzekering bij leven, kapitaalverzekering bij overlijden en een mengverzekering. Op bovenstaande drie basisvormen zijn veel variaties mogelijk. Deze zijn afhankelijk van uw leeftijd, budget en gezinssamenstelling. Voorbeelden hiervan zijn: een koopsompolis, een studieverzekering, een gemengde verzekering of een overlijdensverzekering. In verband met een provisieverbod op de complexe producten (alle levensverzekeringen exclusief risicoverzekeringen), dat per 1 januari 2013 door de Autoriteiten is ingevoerd, zijn wij genoodzaakt deze sector niet meer actief te voeren. Het beheren van de reeds lopende verzekeringen zullen wij naar behoren behandelen. 5.

6 Onze kwaliteit van dienstverlening Onze kernwaarden zijn vakmanschap en betrouwbaarheid. Dit vormt de basis voor onze kwaliteit van dienstverlening. Vrijheid in bemiddeling en bevoegdheid verzekeraars Wij zijn adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij volledig vrij zijn in onze advisering en dat wij in producten van verschillende verzekeringsmaatschappijen kunnen bemiddelen. Wij zijn op geen enkele wijze verplicht om uw verzekering bij een bepaalde verzekeraar onder te brengen. De markt kent vele aanbieders van financiële producten en diensten. Voor u maken we graag een keuze uit gerenommeerde verzekeraars, die op grond van goede ervaringen, onder andere bij acceptatie- en schadebehandeling, bij ons naar voren komen. Mede door onze kwaliteit hebben wij van diverse verzekeraars machtigingen en bevoegdheden gekregen om ten behoeve van onze cliënten verzekeringen te accepteren en schaden af te wikkelen. Dit gebeurt conform de richtlijnen van deze maatschappijen. Vakdiploma s Ons vakmanschap staat voor actuele en inhoudelijke kennis op het gebied van verzekeringen. Wij zijn in het bezit van de volgende relevante diploma s en certificaten: Verzekeringsagent C, Erkend Assurantieagent B, Beleggen A 2006 en DSI Financieel Adviseur. Voortdurend worden wij bijgeschoold door permanente educatie en onze vakbladen om verzekeringskennis voor u actueel en op hoog niveau te houden. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Assurantiekantoor Eureka is in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering geeft binnen de grenzen van de polis dekking voor de aanspraken die verband houden met aansprakelijkheden en is goedgekeurd door de AFM. Dit biedt u extra zekerheid. Autoriteit Financiële Markten (AFM) De AFM houdt krachtens de wet toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van onder meer financiële adviseurs. Registratie bij de AFM is een wettelijke verplichting om te kunnen bemiddelen bij verzekeringen. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer Het register van vergunninghouders kunt u raadplegen op Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam staan wij geregistreerd onder nummer Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Om deze kwaliteit te waarborgen zijn wij aangesloten bij het Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. KIFID, Postbus te 2509 AG Den Haag. Ons aansluitnummer bij de KIFID is

7 Wat verwachten wij van u? Langdurige relatie op basis van vertrouwen Wij streven naar langdurige relaties op basis van vertrouwen. Wij kunnen u alleen een volledige en juiste dienstverlening verzorgen indien u zorg draagt voor: 1. Juiste en volledige gegevens. Vanzelfsprekend is het ook in uw belang om ons de juiste gegevens te verstrekken. Alleen zo kunnen wij optimaal uw belangen behartigen binnen de wet- en regelgeving. Een risico dat u loopt in geval van onjuiste gegevensverstrekking is dat de verzekeraar op grond van de verzekeringsvoorwaarden een mogelijke schade niet of slechts deels vergoedt. Wij kunnen alleen op basis van openheid en vertrouwen zorg dragen voor een optimaal proces. 2. Wijziging gegevens of situatie. Bij wijzigingen in uw persoonlijke situatie of verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit zo snel mogelijk doorgeeft. Hieronder vallen: geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van bestemming van uw woning, wijziging van beroep, relevante verandering van inkomen, aan- en verbouw van uw woning, verhuizing en beëindiging van of wijziging in verzekeringen. Dit is belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risico s onverzekerd blijven. 3. Klant centraal bij polissen en correspondentie. Wij staan open voor uw mening over ontvangen polissen en correspondentie. Bij vragen verwachten wij van u dat u direct contact met ons opneemt. De premie Uit de markt bemiddelen wij voor u de meest geschikte verzekeringen op basis van risicodekking en premie. Om de premie van de verzekering te voldoen kunt u kiezen voor onze service om dit door ons te laten verzorgen. Daarnaast kunt u kiezen om de verzekeringsmaatschappij bij u rechtstreeks te laten incasseren. Service door EUREKA Bij onze service voor de premiebetaling kunt u de premies aan ons betalen door; 1. een nota met betaling per bank of giro. 2. een acceptgiro. 3. automatische afschrijving van bank of giro. U kunt ons machtigen om de premie automatisch van uw bank- of girorekening af te laten schrijven. Betaling van de premie aan ons kantoor staat gelijk aan betaling aan de verzekeraar (bevrijdende betaling). Door verzekeraar Het is mogelijk dat de verzekeraar de premies bij u incasseert. Dit kan door; 1. een acceptgiro. 2. automatische afschrijving van bank of giro. U kunt de verzekeraar machtigen om de premie automatisch van uw bank- of girorekening te laten afschrijven. 7.

8 Wij doen meer voor u Afspraken rondom premiebetaling en premierestitutie Wij streven naar transparantie. Premieafschrijving gebeurt op een vooraf afgesproken vast moment. Dit is meestal per jaar en in overleg per half jaar, kwartaal of maandelijks. Bijkomende kosten bij periodieke premiebetaling worden vooraf bekend gemaakt. Indien u de premie niet tijdig voldoet, ontvangt u van ons een waarschuwing en een betalingsverzoek. Bij het in gebreke blijven van betaling heeft de verzekeraar het recht de premie gerechtelijk te incasseren of de dekking op te schorten of te beëindigen. Als u vragen heeft over de afschrijving of u verwacht niet op tijd te kunnen betalen, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. In het geval dat u op grond van de verzekeringsvoorwaarden recht hebt op premierestitutie zullen wij dit graag namens u verzorgen. Beloning op basis van provisie Voor de schadeverzekeringen die u via onze bemiddeling afsluit, ontvangen wij van de verzekeringsmaatschappij een kostenvergoeding. De provisie is onderdeel van de premie van de verzekering. U hoeft dus geen extra kosten te betalen. Voor de lopende complexe producten, waaronder ook arbeidsongeschiktheids- en uitvaartverzekeringen vallen, is het bovenstaande eveneens van toepassing. Bewaarplicht Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Uw gegevens en correspondentie kunnen door ons voor een bepaalde periode bewaard worden. Informatieverschaffing Wij geven duidelijke informatie. Bij vragen over diensten en producten kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij voorzien u van relevante informatie. Beëindiging relatie U hebt het recht om de relatie met ons kantoor zonder opgave van redenen te beëindigen. Op uw verzoek zal de verzekeringsmaatschappij de lopende verzekering, die wel gewoon door blijft lopen, overboeken naar een adviseur van uw keuze. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De zorgplicht van uw verzekering ligt bij ons totdat een ander intermediair deze zorgplicht overneemt. 8.

9 Openheid en vertrouwen Klachten? Om onze kwaliteit te waarborgen zijn wij aangesloten bij het KIFID. Mocht u een opmerking hebben over ons, onze werkwijze of over onze informatieverschaffing, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Wij vragen u het volgende te doen; 1. Bij een eventuele klacht ons zo spoedig mogelijk schriftelijk te informeren en deze helder te formuleren. 2. Na ontvangst hiervan nemen wij contact met u op. 3. Deze wordt door de directie behandeld conform onze interne procedure. 4. Mochten wij gezamenlijk niet tot een passende oplossing kunnen komen, dan kunt u terecht bij Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Postbus AG Den Haag tel. : website :www.kifid.nl 5. In een uiterst geval kunt u zich tot de burgerlijke rechter wenden. Begin van een langdurige samenwerking Wij behartigen de belangen van onze klanten door middel van onze dienstverlening. Wij hopen dat u aan de hand van deze dienstenwijzer een helder en transparant beeld heeft gekregen van ons kantoor, onze dienstverlening, de door ons gehanteerde kwaliteit en de duidelijke afspraken. Op deze basis gaan wij graag een langdurige vertrouwensrelatie met u aan. Voor een compleet advies nodigen wij u graag uit voor een kennismakingsgesprek. 9.

10 Aanvullingen/wijzigingen Per 1 november 2007 is de bestaande Wet op het Financieel Toezicht (Wft) gewijzigd door de Mifid. Mifid is een afkorting van Markets in Financial Instruments Directive (richtlijn markt voor financiële instrumenten). De Mifid is een Europese richtlijn. Banken en andere financiële instellingen waarbij men kan beleggen, moeten zich aan deze wet houden. Daar wij ons niet bezig houden met het bemiddelen in dergelijke producten hebben wij ons dan ook niet ingeschreven in het Nationaal Regime MiFid. 10.

DIENSTENWIJZER voor relaties van Van Olst de Graaff & Co B.V.

DIENSTENWIJZER voor relaties van Van Olst de Graaff & Co B.V. DIENSTENWIJZER voor relaties van Van Olst de Graaff & Co B.V. dienstenwijzer wft 2011.doc Blad: 1/8 A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak hecht aan een goede voorlichting op het gebied

Nadere informatie

Dienstenwijzer: A. Inleiding

Dienstenwijzer: A. Inleiding Dienstenwijzer: Michael Boon Verzekeringen Postbus 167 1860 AD Bergen N.H. T. 072-5092806 F. 072-5091255 E.info@michaelboonverzekeringen.nl I. www.michaelboonverzekerngen.nl A. Inleiding Geachte cliënt,

Nadere informatie

Dienstenwijzer Melching Hypotheken BV De Giek 18 9206 AT Drachten Telefoon: 0512-582010 Fax: 0512-582011 E-mailadres: info@melching.

Dienstenwijzer Melching Hypotheken BV De Giek 18 9206 AT Drachten Telefoon: 0512-582010 Fax: 0512-582011 E-mailadres: info@melching. Dienstenwijzer Melching Hypotheken BV De Giek 18 9206 AT Drachten Telefoon: 0512-582010 Fax: 0512-582011 E-mailadres: info@melching.nl A. Inleiding Geachte cliënt, De verzekeringsbedrijfstak hecht aan

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. Geachte cliënt,

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. Geachte cliënt, DIENSTENWIJZER Hans Meijer Advies Langeweg 19 A 3245 KE Sommelsdijk Telefoon : 0187-481955 Fax : 0187-481992 E-mail : info@hansmeijeradvies.nl Internet : www.hansmeijeradvies.nl A. Inleiding Geachte cliënt,

Nadere informatie

Dienstenwijzer voor ADFIZ-leden

Dienstenwijzer voor ADFIZ-leden Dienstenwijzer voor ADFIZ-leden Hoen Vastgoedbeheer b.v. De Lairessestraat 117 1075 HH Amsterdam tel: 020-305 44 77 fax:020-305 44 80 www.hoen.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

ADVIESWIJZER. Vermeij Assurantiën B.V. is adviseur op het gebied van schadeverzekeringen, levensverzekeringen en pensioenen.

ADVIESWIJZER. Vermeij Assurantiën B.V. is adviseur op het gebied van schadeverzekeringen, levensverzekeringen en pensioenen. ADVIESWIJZER Vermeij Assurantiën B.V. Randstad 21-12 1314 BL ALMERE Postbus 10272 1301 AG Almere Telefoon : 036-5300053 Fax : 036-5347381 Website : www.vermeij-ass.nl E-mail adres : info@vermeij-ass.nl

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER INHOUD: A: Wie zijn wij. B: Onze diensten. 1. Algemeen. 2. Schadeverzekeringen. 3. Levensverzekeringen. 4. Website.

DIENSTENWIJZER INHOUD: A: Wie zijn wij. B: Onze diensten. 1. Algemeen. 2. Schadeverzekeringen. 3. Levensverzekeringen. 4. Website. DIENSTENWIJZER Assurantiekantoor Jaegers Prins Hendriklaan 186 6441 AC BRUNSSUM Website: www.jaegers.nl Telefoon: 045-5257683 Fax: 045-5259096 E-mailadres: info@jaegers.nl K.v.K. Z-Limburg 14051731 AFM

Nadere informatie

Dienstenwijzer. B. Wie zijn wij? A. Inleiding. C. Onze diensten. Geachte cliënt,

Dienstenwijzer. B. Wie zijn wij? A. Inleiding. C. Onze diensten. Geachte cliënt, Dienstenwijzer A. Inleiding Geachte cliënt, In het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft) beschikken wij over een vergunning, onder nummer 12002255, voor het in Nederland verlenen van de financiële

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER: 2. Ons kantoor tracht in onze voorlichting dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de eisen van de WFT.

DIENSTENWIJZER: 2. Ons kantoor tracht in onze voorlichting dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de eisen van de WFT. DIENSTENWIJZER: ten behoeve van; Meesters Assurantiën B.V. Dorpsstraat 48 2665 BJ Bleiswijk Postbus 103 2665 ZJ Bleiswijk Telefoon: 010 5290077 E mailadres: info@meesters-assurantien.nl A. Inleiding Geachte

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Verzekeringen die een uitkering garanderen als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden.

DIENSTENWIJZER. Verzekeringen die een uitkering garanderen als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden. Beurs-World Trade Center Beursplein 37 Postbus 30101 3001 DC Rotterdam Telefoon +31 (0)10 405 2000 Fax +31 (0)10 405 5252 E-mail info@gebrsluyter.nl Website www.gebrsluyter.nl DIENSTENWIJZER Handels- en

Nadere informatie

Ons kantoor tracht in onze voorlichting dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de eisen van de Wft.

Ons kantoor tracht in onze voorlichting dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de eisen van de Wft. DIENSTENWIJZER A.Inleiding De overheid hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Op 1 januari 2007 is de Wet op het Financieel Toezicht in werking getreden, die eist

Nadere informatie

Inleiding. Geachte cliënt,

Inleiding. Geachte cliënt, Assurantie & Financieringsbedrijf Herasto B.V. Jagersbosstraat 20 5241 JT Rosmalen Postbus 155 5240 AD Rosmalen Tel. 073-5216422 Fax2mail 0847461043 e-mail info@herasto.nl internet www.herasto.nl Inleiding

Nadere informatie

NAAM EN ADRESGEGEVENS. Emmastaete Molenweg 23 3181 AT Rozenburg Postbus 1097 3180 AB Rozenburg. Website

NAAM EN ADRESGEGEVENS. Emmastaete Molenweg 23 3181 AT Rozenburg Postbus 1097 3180 AB Rozenburg. Website Emmastaete adviseert en bemiddelt in de financiële dienstverlening. Als relatie staat u daarin centraal en houden wij zoveel als mogelijk rekening met uw persoonlijke wensen en situatie. Onze aanpak en

Nadere informatie

Dienstenwijzer voor Assuross Deze Dienstenwijzer is gemaakt op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft)

Dienstenwijzer voor Assuross Deze Dienstenwijzer is gemaakt op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft) Dienstenwijzer voor Assuross Deze Dienstenwijzer is gemaakt op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft) Geachte cliënt, De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van

Nadere informatie

ESPATRON VERZEKERINGEN BOS EN LOMMERWEG 250 1061 DJ AMSTERDAM

ESPATRON VERZEKERINGEN BOS EN LOMMERWEG 250 1061 DJ AMSTERDAM ESPATRON VERZEKERINGEN BOS EN LOMMERWEG 250 1061 DJ AMSTERDAM ING BANK nr 6904 7 1 777 TELEFOON 020 684 85 45 684 78 5 I FAX 020 682 16 25 E-mail: espatron@dds.nj K.v.K. Amsterdam 34106821 DIENSTENWIJZER

Nadere informatie

ADVIESWIJZER ASSURANTIEKANTOOR PETERS MALDEN Advieswijzer november 2009

ADVIESWIJZER ASSURANTIEKANTOOR PETERS MALDEN Advieswijzer november 2009 Pagina 1/7 Assurantiekantoor Peters Malden Rijksweg 52 6581EP Malden Tel.: 024-3580558 Fax: 024-3572546 E-mail : info@petersassurantie.nl Website : www.petersassurantie.nl A. Inleiding Geachte cliënt,

Nadere informatie

GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Gedragscode GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair DNA Adviesgroep B.V. Willemskade 18 D 3016 DL Rotterdam Telefoon: 010-2909343 Fax: 010-2909345 Website: www.dna-adviesgroep.nl

Nadere informatie

2. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt.

2. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt. 1. DIENSTENWIJZER Verzekerings-adviesburo Jan Burgers. Bezoekadres: Tilburgseweg 2E 5081 XJ te Hilvarenbeek Postadres: Postbus 200 5080 AE te Hilvarenbeek : 013 505 0091 : 013 505 00 92 K.v.K.: 18063043

Nadere informatie

Dienstenwijzer. AFM vergunningnummer 12007654 Kifid: 300.004573 KvK: 06050455. A. Inleiding. Geachte cliënt,

Dienstenwijzer. AFM vergunningnummer 12007654 Kifid: 300.004573 KvK: 06050455. A. Inleiding. Geachte cliënt, Dienstenwijzer André Kevelham assurantie Stationsstraat 50 7622 LZ Borne Website: www.kevelham.nl Telefoon: 074-2667505 Fax: 074-2665485 E-mailadres: info@kevelham.nl AFM vergunningnummer 12007654 Kifid:

Nadere informatie

Dienstenwijzer. A. Inleiding

Dienstenwijzer. A. Inleiding Dienstenwijzer Optima Seijkens den Ouden Bermweg 320 2907 LA Capelle aan den IJssel E-mail : seijkensdenouden@optima.nl Internet : www.optima.nl / www.simpel-lenen.nl / www.zekerverzekeren.nl A. Inleiding

Nadere informatie

Tordoir Assurantiën B.V. J.P. Poelstraat 2 1483 GC De Rijp. Telefoon 0299-675830 Fax 0299-672278 E-mail info@tordoir.com Website www.tordoir.

Tordoir Assurantiën B.V. J.P. Poelstraat 2 1483 GC De Rijp. Telefoon 0299-675830 Fax 0299-672278 E-mail info@tordoir.com Website www.tordoir. Tordoir Assurantiën B.V. J.P. Poelstraat 2 1483 GC De Rijp Telefoon 0299-675830 Fax 0299-672278 E-mail info@tordoir.com Website www.tordoir.com DIENSTENWIJZER Inleiding Geachte cliënt, De verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

Deur Financiële Diensten Rijksstraatweg 159a 3956 CL Leersum Tel: 0343-421111 Fax: 0343-421112 Email: info@deurfd.nl Internet: www.deurfd.

Deur Financiële Diensten Rijksstraatweg 159a 3956 CL Leersum Tel: 0343-421111 Fax: 0343-421112 Email: info@deurfd.nl Internet: www.deurfd. Deur Financiële Diensten Rijksstraatweg 159a 3956 CL Leersum Tel: 0343-421111 Fax: 0343-421112 Email: info@deurfd.nl Internet: www.deurfd.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De overheid hecht aan een goede

Nadere informatie

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Assurantiekantoor Karel Moonen Holterweg 28 8111 BB Heeten Website: www.karelmoonen.nl Telefoon: 0572 382962 Fax: 0572 382849 E mailadres:

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. Geachte cliënt,

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. Geachte cliënt, DIENSTENWIJZER Vesters Verzekeringen B.V. Loonsebaan 33 5263 CL VUGHT. Website: www.vestersverzekeringen.nl Telefoon: 073-6561001 Fax: 073-6565070 e-mail: info@vestersverzekeringen.nl A. Inleiding Geachte

Nadere informatie

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair HomeFinance BV Oranje Nassaulaan 12 3722 JM Bilthoven Website: www.homefinance.nl Telefoon: 030 7850757 Fax: 030 2287281 E mailadres:

Nadere informatie

Dienstenwijzer Mediair Groep

Dienstenwijzer Mediair Groep Dienstenwijzer Mediair Groep Handelend onder de naam : Mediair Financieel Adviesgroep BV, Mediair Employee Benefits BV,HypotheekCompany SER inschrijving : 1048448 A. Adres : Oranjeplein 21 Postcode, woonplaats

Nadere informatie

Dienstenwijzer Verzekeringskantoor Peer

Dienstenwijzer Verzekeringskantoor Peer Dienstenwijzer Verzekeringskantoor Peer Verzekeringskantoor Peer Zilverschoon 14 6922 GV DUIVEN Tel: 0316-262757 E-mail: miranda.peer@finergo.nl Website: www.peer-duiven.nl KvK: 09058989 A. Inleiding Geachte

Nadere informatie

Onze dienstverlening in kaart gebracht. Kennismaking met de dienstverlening van. Klomp Verzekeringen INHOUDSOPGAVE

Onze dienstverlening in kaart gebracht. Kennismaking met de dienstverlening van. Klomp Verzekeringen INHOUDSOPGAVE Onze dienstverlening in kaart gebracht Kennismaking met de dienstverlening van Klomp Verzekeringen INHOUDSOPGAVE A. Inleiding B. Wie zijn wij? C. Onze diensten D. Wat verwachten wij van u? E. Onze bereikbaarheid

Nadere informatie

Dienstenwijzer Bohan Assurantie

Dienstenwijzer Bohan Assurantie Dienstenwijzer Bohan Assurantie De Giek 18 Postbus 523 9206 AT Drachten 9200 AM Drachten Telefoon: 0512-369087 Fax: 0512-582011 E-mailadres: info@bohanassurantie.nl Website: www.bohanassurantie.nl A. Inleiding

Nadere informatie

GIDI advieswijzer verzekeringen

GIDI advieswijzer verzekeringen GIDI advieswijzer verzekeringen Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair De Compagnon hypotheek & assurantieadvies Schoolstraat 19a 8471 CC Wolvega Internet: http://www.compagnonverzekeringen.nl

Nadere informatie