Pensioenbegrippen en trefwoordenregister

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioenbegrippen en trefwoordenregister"

Transcriptie

1 Pensioenbegrippen en trefwoordenregister A Aankoopkosten van de beleggingsfondsen , 72 Aanmerkelijk belangheffing , 168 Aanslaggrens inkomstenbelasting Aanvullende alleenstaande-ouderkorting Aanvullende inkomensvoorzieningen Abonnementstarief Accountant Actieve deelnemers Actuariële berekening Actuariële grondslagen Actuariële oprenting Administratiekosten (doorlopend) , 81, 117 Affinanciering naar tijdsevenredigheid Afkoop van pensioen Afkoop (kleine) bancaire lijfrente Afkoop van (kleine) lijfrente , 160 AFM , 112, 124 Afstandsverklaring Algemene heffingskorting , 170 Anw-hiaatpensioen Algemene nabestaandenwet (Anw) Alleenstaande ouderenkorting Alleenstaande-ouderkorting Anw , 19, 20, 21 Anw-hiaat , 58 Anw-premie AOW , 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 AOW-leeftijd AOW-partnertoeslag AOW-inbouw , 63 AOW-uitkering , 83 AOW-pensioen AOW-premie AOW-uitkeringsbedragen Arbeidskorting Arbeidsongeschiktheid , 132 Arbeidsongeschiktheid (vaststelling mate van) , 133 Arbeidsongeschiktheidspensioen Arbeidsongeschiktheidsverzekering (excedent) Arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen AWBZ-premie

2 B Backservice , 128 Backserviceverplichting Balans van de onderneming Bancaire korte uitkering Bancaire lange uitkering Bancaire lijfrente , 153, 154, 155 Bancaire lijfrente en afkoop Bancaire lijfrente en erfbelasting Bancaire lijfrentekenmerken , 157 Bancaire nabestaandenuitkering , 160 Bancaire overlevingsuitkering voor (ex-) partner Basisvoorzieningen Bedrag minimumloon Bedrijfseconomische grondslagen Bedrijfstakpensioenfonds Bedrijfspensioenfonds Bedrijfspensioenfondsen Beheerkosten Belastingen Belastingplichtige (leeftijd) Beleggingsfonds Beleggingsopbrengsten Beleggingspensioenen Beleggingsrekening eigen woning (BEW) Beleggingsresultaat Beleggingsresultaten Beleggingsrisico , 89 Beleggingsverzekering Beleggingsvrijheid bij premieovereenkomsten Beoordeling pensioenregeling Berekening sociale uitkeringen Beschikbare premie Beschikbarepremieregeling , 60, 76, 77, 92, 98, 124, 128 Beschikbarepremieregelingen , 75 Beschikbarepremieregelingen met garantie en zonder garantie Bestanddelen pensioengevend salaris Bijzonder nabestaandenpensioen Bonuspremie Bovenmatig pensioen Box , 167 Box Box , 168 Burgerlijk Wetboek B-polissen C Carrière Commissie Bakker Communicatie pensioenregeling Contraverzekering C-polis , 115 D Deelnemersportaal Deeltijdpensioenuitkering Defined Contribution Dekkingsgraad , 119

3 Dekkingsgraden Deposito garantiestelsel Derde pijler , 138 De 100%-norm DGA DGA-pensioenverzekeringen Dienstjaren (toekomstige) Dienstjaren (extra) Digid-code Doorwerkbonus , 172 Dotatie , 127 Dotatieaftrek Drie soorten van premieovereenkomsten Duidelijkheid bij deelname aan pensioenregeling Duidelijkheid door pensioenuitvoerders Duidelijkheid voor slapers en gepensioneerden Duidelijkheid voor werkgevers Dwaling E Echtscheiding Economisch verkeer Eerste kosten Eerste pijler Eigen beheer , 128, 129 Eigen risicodrager WGA-uitkering Eigen vermogen van de onderneming Eindloon Eindloonregeling , 55, 56, 81, 87, 88, 126, 127, 128 Erfbelasting en het partnerbegrip Erfbelasting en de uitkering uit een levensverzekering Erfbelasting en overlijden rekeninghouder Erfbelasting vrijstellingen Erfbelasting tarieven Erfbelasting verzekerde lijfrente Europese Unie Excassokosten F Factor A , 145, 147 Faillissement bank of verzekeraar Financiële positie van de onderneming ,41 Financieringsachterstand Fiscaal voordeel werkgever op pensioenpremie werknemer Fiscus , 33 Flexibiliteit in een pensioenregeling Fondsbeheerkosten Franchise , 63 Franchiseaftrek FVP (Stichting) FVP-bijdrage , 152 FVP-regeling FVP-verstrekkingspercentage G Garantiebeleggingsfonds Garantiekapitaal

4 GBM/GBV 2000/ Gedifferentieerde premie UWV , 137 Gelijkblijvende premies Gemeentelijke basisadministratie (GBA) Gemoedsbezwaarden Gouden handdruk Gouden handdruk lijfrente H Heffingskortingen Hersteltermijn Huwelijksgoederenrecht I Incassobeleid Indexatie , 68, 74, 103, 104 Indexatiebeleid Indexatielabel Indexatie voorwaardelijk en onvoorwaardelijk Inflatie , 103 Ingegane pensioenen Inhaaljaarruimte lijfrentepremieaftrek , 145 Inhaalkoopsom Inkomensafhankelijke combinatiekorting Inkomensvoorzieningen , 138 Inkomstenbelasting en aanslaggrens Inkomstenbelasting en tarieven Inleggarantie Instapkosten beleggingsfonds Interactieve diensten met werkgeversportaal Invalshoeken Pensioenwet IVA-uitkering J Jaarruimte lijfrentepremieaftrek , 146 Jonggehandicaptenkorting K Kapitaalovereenkomst , 65, 67, 89, 90, 114 Kapitaalprudentie Kapitaalverzekering Kapitaalverzekering eigen woning (KEW) box , 162 Kapitaalverzekering box Kapitaalverzekering en rentebestanddeel Kapitaalverzekeringen overig en vrijstelling Kapitaalvrijstellingen , 163 Klantdossier van de onderneming Klantprofiel , 74 Klein pensioen , 100 Koopkracht Koopsom Korting voor directe beleggingen in durfkapitaal en cultuur Korting maatschappelijke beleggingen Kostenopslag Kosten in stand houden pensioen

5 Kostenstructuur Kredietcrisis , 122, 124 L Langlevenrisico Leeftijdsafhankelijke pensioenopbouw Leeftijdsafhankelijke premies Leeftijdsstaffel Levensloopregeling , 138, 139, 140, 172 Levensloopregeling omzetten naar pensioen Levensloopverlofkorting , 174 Life cycle Lijfrente , 143 Lijfrente en afkoop Lijfrente uit gouden handdruk Lijfrente oud regime Lijfrentebankspaarrekening Lijfrentebanksparen , 154 Lijfrentebeleggingsrekening Lijfrente en erfbelasting Lijfrentemogelijkheden , 159 Lijfrenteopbouwfase Lijfrentepremieaftrek Lijfrentepremie , 153 Lijfrentepremies Lijfrente jaarruimte Lijfrente reserveringsruimte , 145 Lijfrentetermijnen , 142 Lijfrente-uitkeringen Lijfrente-uitkeringsfase Lijfrentevervreemding Lijfrenteverzekering , 153 Lijfrenteverzekering kenmerken Liquiditeitspositie van de onderneming Loon (laatstverdiende) Loopbaanontwikkeling M Maatschappelijke beleggingen (korting) Maatschappijwinstdeling Marktrente (actuele) , 77 Middelloonpensioen Middelloonregeling , 55, 77, 81, 82, 84, 85, 86, 88, 126 Middelloonregeling met indexatie Middelloonstelsel Middelloonsysteem MIFID Minimumloon MKB Mutaties N Nabestaandenlijfrente , 160 Nabestaandenpensioen , 56, 57, 70 Nabestaandenpensioen DGA Nalatenschap De Nederlandse Bank (DNB)

6 Negatieve risicopremie Nettorendement Niet geïndexeerde pensioenuitkeringen Nominaal pensioen Normportefeuille Notariële akte O Omkeerregel pensioenaanspraken Omslagstelsel , 15 Onbetaald verlof en pensioen Ondernemingspensioenfonds Ondernemingsraad On line deelnemerswijzigingen doorgeven Ontslag , 151 Ontslaguitkering Opbouwfase Opbouwpercentage Opnameleeftijd Opting out Oudedagslijfrente (tijdelijk, levenslang) , 158 Ouderdomspensioen , 56, 83 Ouderenkorting Ouderschapsverlofkorting Overbruggingslijfrente Overdrachtswaarde Overlevingslijfrente Overlijden (gevolgen voor -bancaire- lijfrente) Overrente Overrendement P Participaties Partnerbegrip in de schenk en erfbelasting Partnerbegrip volgens het pensioenreglement Partnerpensioen , 67, 68 Partnerpensioen op opbouwbasis Partnerpensioen op risicobasis , 67, 75 Partnertoeslag , 14 Pensioen Pensioenaangroei (factor A) , 146 Pensioenaanspraak Pensioenadvies Pensioenadviesbureau , 118 Pensioenadvocaat Pensioenadviseur Pensioenbegrippen Pensioenbreuk Pensioencontracten Pensioendatum , 75, 77 Pensioendeskundige Pensioendriehoek Pensioen en onbetaald verlof Pensioen- en spaarfondsenwet (PSW) , 95 Pensioenfonds Pensioenfondsen , 120, 123 Pensioengerechtigden Pensioengevend salaris

7 Pensioengrondslag , 51, 63, 70, 82, 83 Pensioeningangsdatum Pensioenkapitaal , 75, 90 Pensioenknip , 115 Pensioenlast Pensioenlasten (onbeheersbaar) Pensioenleeftijd Pensioenleeftijd uitstellen of vervroegen Pensioenopbouw , 83 Pensioenopbouwpercentage Pensioenovereenkomst , 45, 48, 59, 68, 115 Pensioenovereenkomsten Pensioenoverzicht (www.mijnpensioenoverzicht.nl) Pensioenpremie (eigen bijdrage) Pensioenregeling Pensioenregister , 113 Pensioenreglement , 113 Pensioenreserve Pensioenschade (bij beëindiging dienstbetrekking) , 151, 152 Pensioensoorten Pensioensysteem , 91 Pensioentekort , 91, 146 Pensioentoezegging , 60 Pensioentoezegging DGA Pensioenuitkering harde en zachte rechten , 122 Pensioenuitvoerder , 74, 78, 95, 96, 99, 100, 101, 102 Pensioenuitvoerders , 73 Pensioenuitkomst Pensioenvermogen Pensioenwet (PW) , 73, 95, 104, 105, 122, 151 Polisbeheer Polisbeheerkosten Poliskosten Polissplitsing Polisvoorwaarden Premiegrondslag pensioen , 69 Premiegrondslag lijfrentepremieaftrek Premiekorting Premieovereenkomst , 60, 65, 68, 114 Premieovereenkomsten Premieovereenkomst op basis van kapitaalaanspraak , 61, 65 Premieovereenkomst op basis van uitkeringsaanspraak , 62, 68 Premie Pensioeninstelling (PPI) , 79, 80 Premiepercentage Premiestaffel Premiestaffels , 64 Premiestaffel Premiestaffel Premiestaffel Premietoezegging Premietoezegging voor alle deelnemers gelijk Premievrije aanspraak Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid , 63, 64, 70, 72, 75, 132 Prepensioen Procentuele administratiekosten Provisie intermediair/tussenpersoon , 78, 117 Prudent beleggen

8 R Rekenrente Rekenrente wettelijke waardeoverdrachten Rekenrentes Rendement Rendementen Rendementsgrondslag box Rendementsverschil Rentebestanddeel kapitaalverzekering Rente op lange termijn Rentewinst Rest(verdien)capaciteit , 134, 135, 136 Reserveringsruimte , 145 Revisierente Risicobereidheid Risicopremie , 70, 71 Risicoprofiel S Salaris/diensttijdovereenkomst Schadeloosstelling , 149 Schadeloosstelling (periodieke uitkering) Schenkbelasting Schenkbelasting en het partnerbegrip Schenkbelastingtarieven Schenkingsvrijstellingen , 180 Shoppen Simulaties en berekeningen SLA (Service Level Agreement) Sociale uitkeringen (berekening) Sociale zekerheid Sociale Verzekeringsbank (SVB) , 113 Solvabiliteit van de onderneming Spaarloon(regeling) Spaarrekening eigen woning (SEW) Staatssecretaris van Financiën Staffelklasse Staffel Staffel Staffel Startbrief , 106, 112, 113 Sterftetabellen Sterftetafel Sterftetafels Sterftetarieven Stichting Pensioenregister Stichting van de Arbeid T TER (Total Expense Ratio) Teruggaafgrens loonbelasting en premie volksverzekeringen Tijdsevenredige rechten Tijdsevenredige pensioenaanspraak , 91, 92 Toeslag Toeslagenlabel , 107, 108, 109, 110 Toeslagverlening , 108 Toeslagbeleid , 107 Toeslagmatrix

9 Toeslagenregeling Toeslag voorwaardelijk of onvoorwaardelijk , 106 Toezegging pensioenregeling Transactiekosten van een beleggingsfonds Transparantie kosten Tussenpersoon Tweede pijler , 25 T-biljet U Uitkeringsovereenkomst , 81, 89 Uitruil Uitstapkosten beleggingsfonds Uitstel pensioenleeftijd Uittredingsleeftijd Uitvaartrekening en vrijstelling Uitvaartverzekering en vrijstelling Uitvoeringskosten Uitvoeringsorgaan Uitvoeringsovereenkomst , 45, 48, 81 UL-rendement Uniform pensioenoverzicht (UPO) , 105, 106, 110, 111, 112 Urendeclaratie UWV , 136 V Variatie in de hoogte van de uitkering , 99, 115 Vastebedragenregeling Vaste poliskosten Vastlegging pensioenregeling Vennootschapsbelasting , 184 Verbond van Verzekeraars Vermogen van pensioenfondsen Vermogensrendementsheffing , 177 Verschillen tussen lijfrente en pensioen Vervolguitkering (pensioen) Vierde pijler Vitaliteitsregeling Voorwaardelijkheidsverklaring toeslag W Waardeaangroei in een pensioenregeling Waardeoverdracht , 74, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 122 Waardevast pensioen Wachttijd Website 113 Welvaartsvast pensioen Werkgeversportaal Werkloosheid , 92 Werkloze werknemers Wet fiscale behandeling van pensioenen Wet gelijke behandeling Wet loonbelasting (LB) , 148, 149, 177 Wet verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds Wet VPL Wet WIA Wezenpensioen , 56, 69, 75

10 WGA-gat of hiaat WGA-instroom WGA-uitkering , 136, 137 WIA , 23, 178 Winstdeling Winstprognose van de onderneming Winst- en verliesrekening Woekerpensioen , 117 Woekerpensioenen semi collectief Woekerpensioenregeling , 118 WW Z Zorgplicht Zorgverzekeringswet (Zvw) Zuivere beschikbarepremieregeling , 76 Zuivere premieovereenkomst , 61, 92 Zware beroepen Z-score

Fiscale feiten en cijfers, voor een goed pensioenadvies. Uitgave 2012

Fiscale feiten en cijfers, voor een goed pensioenadvies. Uitgave 2012 Fiscale feiten en cijfers, voor een goed pensioenadvies Uitgave 2012 Pag. 1 Pensioenregelingen - Fiscale feiten en cijfers 2012 Pensioen Inhoud Pensioen 2 Maximale opbouwpercentages uitkeringsovereenkomsten

Nadere informatie

Fiscale feiten en cijfers, voor een goed pensioenadvies

Fiscale feiten en cijfers, voor een goed pensioenadvies Fiscale feiten en cijfers, voor een goed pensioenadvies Uitgave 2013 Omdat pensioenprofessionals met kennis meer bereiken deltalloyd.nl/pensioenplaza 2 Pensioenregelingen - Fiscale feiten en cijfers 2013

Nadere informatie

Omdat u cijfers altijd binnen uw bereik wilt hebben. Pensioenregelingen - Fiscale feiten en cijfers 2010

Omdat u cijfers altijd binnen uw bereik wilt hebben. Pensioenregelingen - Fiscale feiten en cijfers 2010 Omdat u cijfers altijd binnen uw bereik wilt hebben Pensioenregelingen - Fiscale feiten en cijfers 2010 Pag. 1 Fiscale feiten en cijfers 2010 Inhoud Pensioen 2 Maximale opbouwpercentages eindloon en middelloon

Nadere informatie

Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk

Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk 1. Algemeen Fiscale cijfers Sociale cijfers 2. Eigen woning 3. Kapitaalverzekeringen 4. Lijfrente 5. Gouden handdruk 6. Pensioen 7.

Nadere informatie

Verzekeringen. Financiële toekomst. Pensioenregelingen - Fiscale feiten en cijfers 2008 P 01.7.09-0108

Verzekeringen. Financiële toekomst. Pensioenregelingen - Fiscale feiten en cijfers 2008 P 01.7.09-0108 Verzekeringen 2008 Financiële toekomst Pensioenregelingen - Fiscale feiten en cijfers 2008 P 01.7.09-0108 Inhoudsopgave Pensioen 2 Maximale opbouwpercentages eindloon en middelloon 2 Overschrijding maxima

Nadere informatie

Autoriteit Financiële Markten. Controleert financiële instellingen, let erop dat deze instellingen zich houden aan de geldende wetten en regels.

Autoriteit Financiële Markten. Controleert financiële instellingen, let erop dat deze instellingen zich houden aan de geldende wetten en regels. Pensioen ABC > A Aandeel Bewijs van deelname in het kapitaal van een onderneming. Bezit van een aandeel geeft het recht om te delen in de winst (dividend). De waarde van aandelen van de grotere vennootschappen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Lindenhaeghe, februari 2012 ii Inhoudsopgave. s3082-015

INHOUDSOPGAVE. Lindenhaeghe, februari 2012 ii Inhoudsopgave. s3082-015 OPLEIDING WFt Leven OPLEIDING WFt LEVEN Lindenhaeghe, februari 2012 ii Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1 LEVENSVERZEKERINGEN; ALGEMEEN EN VORMEN 1 1.1 Definitie van de levensverzekering 1 1.1.1 Overeenkomst

Nadere informatie

Pensioen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 6

Pensioen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 6 Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 6 6.1 6.2 soorten 6.3 stelsels 6.4 uitvoerder 6.5 Opbouwfase 6.6 Uitkeringsfase 6.7 Bijzondere onderwerpen 6.8 en echtscheiding 6.9 Directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

Inhoud. Werknemerssparen 17 Spaarloonregeling 17 Levensloopregeling

Inhoud. Werknemerssparen 17 Spaarloonregeling 17 Levensloopregeling KERNCIJFERS 2013 Inhoud Levensverzekering 4 Kapitaalverzekering 8 Lijfrenteverzekering gesloten na 1 januari 2001 13 Lijfrenteverzekering gesloten voor 1 januari 2001 15 Gouden handdruk Werknemerssparen

Nadere informatie

Deze uitgave is van toepassing op Leven, Pensioen en Werk & Inkomen, zowel voor particulieren als ondernemers.

Deze uitgave is van toepassing op Leven, Pensioen en Werk & Inkomen, zowel voor particulieren als ondernemers. Kerncijfers 2011 Kerncijfers 2011 In deze jaarlijkse editie van de Kerncijfers vindt u een overzicht van fiscale en juridische cijfers, tarieven en regelgeving voor uw financieel advies in 2011. Deze uitgave

Nadere informatie

Kerncijfers 2010. Deze uitgave is van toepassing op Leven, Pensioen en Werk & Inkomen, zowel voor particulieren als ondernemers.

Kerncijfers 2010. Deze uitgave is van toepassing op Leven, Pensioen en Werk & Inkomen, zowel voor particulieren als ondernemers. Kerncijfers 2010 2 Kerncijfers 2010 In deze jaarlijkse editie van de Kerncijfers vindt u een overzicht van fiscale en juridische cijfers, tarieven en regelgeving voor uw verzekeringspraktijk in 2010. Deze

Nadere informatie

Klantprofiel en Wft intake DGA 2013/1a

Klantprofiel en Wft intake DGA 2013/1a Klantprofiel en Wft intake DGA 2013/1a Bedrijfsnaam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoonnummer algemeen: E-mail algemeen: Naam contactpersoon: Functie: Geslacht: Telefoonnummer: E-mail: Inleiding Met genoegen

Nadere informatie

Kernbegrippen per hoofdstuk

Kernbegrippen per hoofdstuk Kernbegrippen per hoofdstuk Kernbegrippen Hoofdstuk 1: Wat is financiële planning? Afhankelijke financieel planners Een financieel planner die afhankelijk van andere marktpartijen in de markt met betrekking

Nadere informatie

Informatie over de Pensioenverzekering. Uw voorbereiding op ons advies

Informatie over de Pensioenverzekering. Uw voorbereiding op ons advies Informatie over de Pensioenverzekering. Uw voorbereiding op ons advies Inhoud 1. Inleiding. 3 2. Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 4 3. Uw voorbereiding op ons advies. 8 4. Wat u moet weten over

Nadere informatie

Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen

Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen Belastingdienst/ Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van

Nadere informatie

Fiscaal zakboekje geldig vanaf januari 2010

Fiscaal zakboekje geldig vanaf januari 2010 Fiscaal zakboekje geldig vanaf januari 2010 Deze uitgave geeft u een globaal inzicht in de voor de verzekeringspraktijk van belang zijnde fiscale en sociaalrechtelijke wetgeving voor het jaar 2010. Hoewel

Nadere informatie

Overzicht belangrijke begrippen

Overzicht belangrijke begrippen Overzicht belangrijke begrippen Aanvullende Pensioenen Pensioenuitkeringen die als aanvulling op de basisvoorzieningen (AOW, Anw) worden uitbetaald. Actuarieel Genootschap (AG) Het Actuarieel Genootschap

Nadere informatie

Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen.

Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr.

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Toelichting. Allianz Advantage Pensioen

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Toelichting. Allianz Advantage Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Toelichting Allianz Advantage Pensioen 2 Inhoud 1 Allianz Nederland 5 4 De kosten en verzekeringstarieven 19 1.1 Allianz Nederland Levensverzekering N.V. 5 4.1

Nadere informatie

WFt Pensioenverzekeringen

WFt Pensioenverzekeringen OPLEIDING WFt Pensioenverzekeringen OPLEIDING WFt Pensioenverzekeringen Lindenhaeghe, januari 2012 versie 1.1 WFT Pensioen INHOUD INHOUD... 0 1 INLEIDING... 1 2 Sociale zekerheid en pensioen... 3 2.1 algemene

Nadere informatie

Minigids Productfiscaliteiten 2014 kerninformatie voor de adviespraktijk

Minigids Productfiscaliteiten 2014 kerninformatie voor de adviespraktijk Minigids Productfiscaliteiten 2014 kerninformatie voor de adviespraktijk 1. Algemeen Fiscale cijfers Sociale cijfers 2. Eigen woning 3. Kapitaalverzekeringen 4. Lijfrente 5. Gouden handdruk 6. Pensioen

Nadere informatie

Doorneweerd Assurantiën bv

Doorneweerd Assurantiën bv Prijs: 3 3,95 INHOUD BELASTINGEN Pagina 3 : Belastingen, Boxenstelsel Pagina 4 : Tarieven Box 1 Auto van de zaak Maatschappelijke beleggingen Pagina 5 : Bedragen heffingskortingen Box 1 Zelfstandigenaftrek

Nadere informatie

Wegwijzer Pensioenen Handreiking voor de beoordeling van uw pensioen(regeling)

Wegwijzer Pensioenen Handreiking voor de beoordeling van uw pensioen(regeling) FNV Bondgenoten Wegwijzer Pensioenen Handreiking voor de beoordeling van uw pensioen(regeling) Voorwoord FNV Bondgenoten vindt het belangrijk om duidelijkheid te geven over pensioenen. Er is een nieuwe

Nadere informatie

Het Nederlands pensioenstelsel staat al jaren flink onder druk. Zo daalden de dekkingsgraden van veel pensioenfondsen en

Het Nederlands pensioenstelsel staat al jaren flink onder druk. Zo daalden de dekkingsgraden van veel pensioenfondsen en JA ARGANG 9 NUMMER 3 MEI 2012 INHOUD 1 De OR en het pensioen 2 aandachtspunten OR-rechten cao communicatie 2 Actuele stand van pensioenzaken 4 pensioenakkoord pensioenleeftijd dekkingsgraad garanties 3

Nadere informatie

Paul P.J.C. van Dongen AB

Paul P.J.C. van Dongen AB Met dank aan: In verband met wettelijke aanpassingen moet de pensioen- overeenkomst worden aangepast. Het is dan ook van belang dat u nu een analyse laat maken van uw persoonlijke situatie en dat u keuzes

Nadere informatie

OPLEIDING PENSIOEN EN OR

OPLEIDING PENSIOEN EN OR OPLEIDING PENSIOEN EN OR Stichting Pensioenopleiding en Advisering Ondernemingsraden Louis Braillelaan 80, 2719 EK Zoetermeer www.pensioen-or.nl info@pensioen-or.nl 079 7 999 703 KvK 62505076 BTW NL854

Nadere informatie

Begrippenlijst A - Z A Aanspraak Zie: Pensioenaanspraak.

Begrippenlijst A - Z A Aanspraak Zie: Pensioenaanspraak. Begrippenlijst A - Z A Aanspraak Zie: Pensioenaanspraak. Actuariºle grondslagen Gegevens, zoals sterftekansen, arbeidsongeschiktheidskansen, rekenrente en kosten, die gebruikt worden om vast te stellen

Nadere informatie

Dit rapport wordt u aangeboden door: Dhr. J. Janssens Kasteellaan 1 1265 ZT Molensloot

Dit rapport wordt u aangeboden door: Dhr. J. Janssens Kasteellaan 1 1265 ZT Molensloot Dhr. J. Janssens Kasteellaan 1 1265 ZT Molensloot Dit rapport wordt u aangeboden door: uw kantoornaam uw adres uw postcode en plaats info@uwpensioenananlyse.nl 1 Voorwoord Het is ons een genoegen u uw

Nadere informatie

Prinsjesdagspecial 2014. De pensioennota. Samenvatting

Prinsjesdagspecial 2014. De pensioennota. Samenvatting Prinsjesdagspecial 2014 De pensioennota Samenvatting 1 2 Inhoudsopgave Prinsjesdagspecial de Pensioennota 1 Pensioen 3 1.1 Aangepast Witteveenkader 3 1.2 Verlaging maximum opbouw- en premiepercentages

Nadere informatie

Erkend Hypotheekadviseur. Cursusdag 3. Programma. Oefenvraag 1 26-6-2013

Erkend Hypotheekadviseur. Cursusdag 3. Programma. Oefenvraag 1 26-6-2013 Erkend Hypotheekadviseur Cursusdag 3 Programma Vragen stof vorige week Oefenvragen Kennismeting Bespreken Verzekeren Bespreken Toekomstvoorzieningen pijler 1 en 2 Oefenvraag 1 1/4 3/16 3/16 3/16 3/16 Vader:

Nadere informatie