OUDEMANS assurantiën bv

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OUDEMANS assurantiën bv"

Transcriptie

1 Dienstverleningsdocument Verzekeringen & Banksparen OUDEMANS assurantiën bv Oudemans Assurantiën B.V. Baarzenstraat GD VUGHT Telefoon: Fax: E- mail: KvK nummer: AFM nummer: Kifid nummer:

2 Inleiding Hierbij ontvangt u het dienstverleningsdocument van Oudemans Assurantiën BV. Dit document heeft als doel inzicht te geven in onze dienstverlening en in hetgeen u van ons mag verwachten. Verder staat vermeld op welke wijze wij daarvoor beloond worden. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u dus waar u aan toe bent. Daarnaast weten wij wat wij van u mogen verwachten. Oudemans Assurantiën BV biedt u deskundig advies op het gebied van: Levensverzekeringen Schadeverzekeringen Zorgverzekeringen Pensioenen Spaar- /beleggingsrekeningen Bancaire spaarrekeningen Uitvaartverzekeringen Woonlastenverzekeringen ten behoeve van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Hypotheken / Consumptieve kredieten Voor hypotheken en consumptieve kredieten hebben wij sinds 1 januari 2013 een samenwerking met de Financiële Makelaar te 's- Hertogenbosch, die het advies en de voor hypotheken en consumptief krediet voor ons verzorgen. Het advies wordt uitgebracht onder de bedrijfsnaam Hypotheek&ZO Oudemans. De Financiële Makelaar is een zeer betrouwbare speler, die dezelfde werkwijze hanteert als ons. Wilt u in contact komen met de Financiële Makelaar? Neemt u dan contact op met ons, zodat wij u met hen in contact kunnen brengen. De werkwijze van deze samenwerking staat omschreven in het dienstverleningsdocument Hypotheek &ZO. Deze is op te vragen via Oudemans Assurantiën BV of te downloaden via de website van Oudemans Assurantiën BV.

3 Wie zijn wij? Geschiedenis van ons Oudemans Assurantiën BV is sinds 1980 actief in de financiële dienstverlening. Het werd opgericht door Erik Oudemans, die nog steeds de directie voert en cliënten adviseert. Verder bestaat het team op dit moment uit Wouter van Weert, Ronald Wijnen, Yvonne van den Hurk en Angèle Kemperman. Binnenkort zal ons team verder uitgebreid worden met een extra buitendienstmedewerker. Deskundigheid en kwaliteit Ons heeft volgens de Wet op het Financieel Toezicht (WFT) een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: De AFM houdt toezicht op onze deskundigheid, integriteit, betrouwbaarheid en onze zorgplicht richting onze klanten. Het register van vergunninghouders kunt u raadplegen op Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons gewaarborgd; ons bedrijf is namelijk ingeschreven bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Onze gebondenheid & selectie Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons bedrijf. Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die de voeren. Wij voeren een zo breed mogelijke scala van. Om dit te bereiken werken wij samen met serviceorganisaties die ons deze mogelijkheid bieden. Met wie wij samenwerken bepalen wij zelf. Wij zijn dus volledig vrij in onze keuze van. Op dit moment maken wij gebruik van de dienstverlening van onder andere De Financiële Makelaar. Op het gebied van hypotheken en consumptieve kredieten is onze rol beperkt tot het verstrekken van (algemene) informatie. Voor de en het advies van hypotheken en consumptieve kredieten zijn wij een samenwerking aangegaan met De Financiële Makelaar. Contactgegevens: Naam Kantoor Kantooradres Postcode en plaats Telefoonnummer Faxnummer Website E- mailadres Inschrijvingsnummer AFM Inschrijvingsnummer KvK Kifid- nummer Oudemans Assurantiën BV Baarzenstraat GD Vught

4 Onze dienstverlening Omdat financiële dienstverlening zich vaak uitstrekt tot een bredere oriëntatie op financiële producten, kunt u van ons een integrale aanpak verwachten. Daarbij houden wij rekening met uw specifieke situatie. Uw wensen en uw persoonlijke situatie zijn het uitgangspunt. Wij beschikken over brede kennis, een schat aan ervaring en wij hebben uitstekende contacten met vele financiële instellingen. Ingrediënten die onmisbaar zijn voor een gedegen, financieel advies. Dienstverleningdiagram van Oudemans Assurantiën BV Nazorg Bemiddelen Inventariseren Advies Analyseren Kennismaking Bij de eerste ontmoeting starten wij vanzelfsprekend met een kennismakingsgesprek. Daarnaast ontvangt u algemene informatie, waaronder dit dienstverleningsdocument. Vervolgens beslist u of u gebruik wenst te maken van onze diensten. Inventariseren Wij gaan nu in op uw wensen en behoeftes. We denken samen na over uw toekomstplannen. Oudemans Assurantiën BV gaat verder in op uw financiële positie, uw wensen en doelen en uw kennis en ervaring op financieel gebied. Een complex financieel product sluit u natuurlijk niet dagelijks af. Daarom zullen onze adviseurs proberen om u slechts begrijpelijke vragen te stellen. Ook bepalen wij de mate waarin u financiële risico s durft en/of wenst te nemen. De voorlaatste stap in de inventarisatie is het stellen van prioriteiten. Tenslotte bespreken we met elkaar of het zinvol is om verder te gaan met onze analyse. Als we met elkaar verder gaan, dan leggen wij de werkzaamheden vast in een opdracht tot dienstverlening.

5 Analyseren Nadat uw profiel opgesteld is en u de nodige informatie ontvangen heeft, zoeken we naar oplossingen. Een belangrijke stap daaraan voorafgaand is de feitelijke, financiële analyse. Op basis van uw gegevens wordt berekend wat uw situatie is bij: - Arbeidsongeschiktheid - Werkloosheid - Pensionering - Overlijden - Echtscheiding De adviseur maakt deze feitelijke analyse op basis van de door u verstrekte gegevens. Deze moeten volledig zijn, want de bestaande financiële producten zijn immers bepalend voor uw situatie. Hoe meer informatie wij van u ontvangen, des te beter zal het uiteindelijke advies aansluiten op uw persoonlijke situatie! Advies Het advies bestaat uit het samenvoegen van de feitelijke analyse, persoonlijke inventarisatie en de kennis van de adviseur. Dit advies is een cruciaal moment. Op basis van de gegevens die de adviseur heeft, wordt een persoonlijk advies gemaakt, toegesneden op uw situatie. De adviseur zal zijn advies motiveren en formuleren in een adviesrapport. Dit rapport zal met u besproken worden, waarna er twee mogelijkheden zijn: 1. U herkent zich in het advies of.. 2. U wilt van het advies afwijken Als we elkaar herkennen in het financieel advies is dat prettig. Op alle punten hebben wij dan elkaar begrepen. We zullen het advies omzetten in een geadviseerd en dus passend product. Stel dat u van het advies wilt afwijken, dan zult u daarvoor moeten tekenen. U wijkt immers af van hetgeen de adviseur u adviseert. Daarmee neemt u wellicht risico s. De aansprakelijkheid met betrekking tot mogelijke risico s ligt bij u. U wijkt immers bewust af van het advies. Bemiddelen Alvorens wij bemiddelen moet er een gedegen en passend advies zijn uitgebracht. Het is immers belangrijk dat u een financieel product aanschaft dat bij uw situatie past. Zodra wij gaan bemiddelen hebben wij reeds een dossier met uw inkomens- en pensioengegevens; zaken die voor de feitelijke financiële analyse relevant waren. In deze fase wordt u er mogelijk meer informatie bij u opgevraagd. Wij helpen u bij het aangaan van overeenkomsten tussen u en de financiële instelling. Daarnaast onderhouden wij namens u de contacten met de leveranciers van deze financiële producten. Bij het bemiddelen is snelheid geboden. Wij vragen dan ook uitdrukkelijk of u adequaat wilt reageren op onze verzoeken om informatie aan te leveren. Daardoor voorkomen wij onnodige, mogelijk zelfs ernstige vertraging in het aanvraagproces. Daar zijn wij samen niet bij gebaat.

6 Nazorg Na het sproces zijn wij niet klaar. Uw persoonlijke situatie is aan verandering onderhevig. Zo ook uw financiële situatie. Daarom kunnen in verschillende fases van uw leven zaken veranderen. Met deze vragen kunt u vanzelfsprekend bij ons terecht. Het verzoek of de wens om nazorg leggen wij vast in het klantdossier. Dit soort wensen en afspraken lopen per klant nogal uiteen. Vaak zal een telefoongesprek of een korte update op ons winst voor u betekenen. U blijft op de hoogte van uw financiële situatie met de daarbij behorende (mogelijk ingedekte) risico s. Waaruit bestaat het beheer bij leven- en bankspaarproducten. - Het uitvoeren van mutaties op polissen of bankspaarproducten. - Begeleiding bij expiraties, zowel bij leven als bij overlijden of bij tussentijdse afkoop. - Het beantwoorden van vragen welke door relaties worden gesteld. - Relaties informeren over relevante wijzigingen die in het bewuste product plaats vinden. - Relaties informeren over relevante wijzigingen binnen de wet- en regelgeving. Belangrijk voor de klant De relaties van Oudemans Assurantiën BV dienen bij verandering van persoonlijke en financiële situaties direct contact met ons op te nemen. Wellicht dat bijsturen van een of meer van de bij Oudemans ondergebrachte producten noodzakelijk is. Enkele voorbeelden waarbij bijsturing noodzakelijk kunnen zijn; - Als de gezinssamenstelling wijzigt, samenwonen, trouwen, scheiden, geboorte of overlijden. - U gaat verhuizen of u wordt werkloos of bent arbeidsongeschikt geraakt. - Uw inkomen of werkzaamheden veranderen drastisch, u gaat voor uw zelf beginnen. - Een kind gaat uit huis wonen in verband met studie of werk. Wanneer u als roker sinds het afsluiten van een levensverzekering langer dan 2 jaar niet meer rookt (mogelijke premiebesparing) enz. Waaruit bestaat het beheer van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Onder het beheer valt het jaarlijks bezoeken van de cliënt, waarbij de polis uitvoerig zal worden doorgelicht. Er zal dan opnieuw gekeken worden naar het verzekerd beroep, de verzekerde bedragen, wachtdagen, de eindleeftijd, inkomensgegevens, polisdekking (bijv. voor beroepsarbeidsongeschiktheid of passende arbeid), premievergelijking ten opzichte van andere verzekeraars, schade- of sommenverzekering, schadebehandeling bij arbeidsongeschiktheid en beantwoorden van vragen die relaties hebben over de producten.

7 Hoe worden wij beloond? Wij hebben de keuze uit drie beloningsvarianten: 1. Provisie beloning van de verzekeraar 2. Vast bedrag voor de geleverde dienst, dus een door u te betalen fee 3. Urentarief Provisie De traditionele beloningswijze voor financiële dienstverlening is de provisie die door de maatschappij aan de tussenpersoon wordt uitgekeerd bij het afsluiten van een product. Deze provisie noemen we afsluitprovisie. Naast afsluitprovisie kennen we doorloopprovisie voor onderhoud van schade- of levensverzekeringen. Om openheid richting de consument te creëren, is met ingang van 1 januari 2009 een provisietransparantie ingevoerd. Dat betekent dat, indien wij worden vergoed op provisiebasis, u als klant inzicht krijgt in de hoogte en de manier van beloning Verzekeringsproducten Minimumtarief Maximumtarief Schadeverzekeringen - 20% over de premie Vaste vergoeding U betaalt voor de dienst die u bij ons afneemt. Het grote voordeel is, dat op die manier producten stukken goedkoper kunnen zijn. U weet waar u aan toe bent en u zult achteraf nooit worden geconfronteerd met onverwacht hoge kosten. Indien uw aanvraag meer tijd of moeite kost dan verwacht, kost u dat niets extra! In onderstaand overzicht vindt u de kosten die voor een dienst gerekend worden. Urentarief Het werken op basis van uurtarief kan nog meer voordeel betekenen. Kiest u voor directe beloning dan betaalt u ons voor de daadwerkelijk gewerkte uren. Het aantal uren dat benodigd is, is afhankelijk van de complexiteit van uw vraag. Ons uurtarief is 130,- BTW Mogelijk is onze nota belast met BTW. Wanneer de intentie van het advies het tot stand komen van een levensverzekering of schadeverzekering betreft, zal onze nota niet zijn belast met BTW. Indien het advies een second opinion is of een financieel plan van aanpak betreft, dan zijn wij verplicht om BTW in rekening te brengen.

8 Tarievenoverzicht vaste vergoeding Oudemans Assurantiën BV Product/type klant Oudedagsvoorziening particulier/ fiscaal gefaciliteerde bankspaarproducten/ lijfrenteverzekering 1 Oudedagsvoorziening ondernemer/ fiscaal gefaciliteerde bankspaarproducten/ lijfrenteverzekering 1 Arbeidsongeschiktheids- Verzekering 2 Overige complexe financiële producten 1 Spaarverzekering Overlijdensrisicoverzekering WW verzekering 3 Het omzetten van een levensverzekering naar een bancair product (Bancair sparen) 4 Uitvaartverzekering 4 Stopzetten dienstverlening na ondertekening opdrachtbevestiging Aard van onze dienst Reikwijdte Indicatie aantal uren; uurtarief 130,- 10 uren 20 uren 15 uren 25 uren 6 uren 10 uren 10 uren 20 uren 3 uren 6 uren 3 uren 6 uren 1 uur 3 uren Vergoeding via declaratie aan cliënt 1.300, , , ,- 780, , , ,- 390,- 780,- 390,- 780,- 130,- 390,- 390,- 780,- Onderhoudsgesprek 1 uur 130,- 1 Kosten nazorg nader overeen te komen 2 Kosten nazorg 300,- per jaar 3 Kosten nazorg 60,- per jaar 4 Kosten nazorg 24,- per jaar

9 Beëindiging van de relatie U hebt het recht de relatie met ons te beëindigen op het door u gewenste moment. Opzegging geschiedt zonder opzeggingstermijn en zonder kosten. Indien er verzekeringen via ons zijn gesloten, kunt u de verzekeringsmaatschappij(en) verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar een ander intermediair. Van onze kant zijn ook wij vrij om de relatie met u te beëindigen. In dat geval zullen wij de verzekeraar(s) verzoeken om de lopende verzekeringen over te boeken naar een ander intermediair. U mag aan ons advies en aan onze dienstverlening zeer hoge eisen stellen. Echter, wij verwachten ook iets van u: U dient ons tijdig alle juiste en relevante informatie te verstrekken die wij bij u opvragen vanwege te sluiten of reeds afgesloten overeenkomsten met financiële instellingen. Dit is uiteraard in uw eigen belang. Zo sluiten wij onverwachte verrassingen zoveel mogelijk uit. Wij verwachten dat u de gegevens in de dossierstukken die u van ons ontvangt controleert op juistheid en onverhoopte onjuistheden zo spoedig mogelijk aan ons doorgeeft. Ook na het advies- en straject is het in uw belang dat u wijzigingen in uw persoonlijke situatie aan ons doorgeeft. Met name wijzigingen in uw samenlevingssituatie kunnen verstrekkende gevolgen hebben. Denk daarbij aan: geboorte, huwelijk, overlijden, een verhuizing etc. Ook wijzigingen in uw inkomens- en arbeidssituatie zijn voor ons van belang om te weten. Dit komt onze nazorg ten goede.

10 Algemene Info Oudemans Assurantiën BV is bij: Kamer van Koophandel (KVK) In het Handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij ingeschreven onder de naam Oudemans Assurantiën BV geregistreerd onder nummer Autoriteiten Financiële Markten (AFM) Ons heeft volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft) een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer College Bescherming Persoonsgegevens De privacy van uw persoonlijke gegevens is bij ons gewaarborgd; ons bedrijf is ingeschreven bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Klachten Instituut Financiële Diensten (KiFiD) Klachten over onze dienstverlening nemen wij serieus. Vanuit onze interne klachtenprocedure kunnen wij nagaan hoe wij tot een oplossing kunnen komen. Mocht dat niet tot uw tevredenheid lukken, dan heeft u de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Informatie over het Klachteninstituut kunt u vinden op de website Het Kifid is ook bereikbaar op het volgende postadres: Kifid Postbus AG DEN HAAG Beroepsaansprakelijkheid Wij streven er naar om u zo goed en zorgvuldig mogelijk van dienst te zijn. Mocht er onverhoopt iets fout gaan, dan zijn wij toereikend verzekerd via een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Dienstenwijzer: Aanvullend document bij de Dienstverleningsdocument Aram Verzekeringen & Hypotheken VOF

Dienstenwijzer: Aanvullend document bij de Dienstverleningsdocument Aram Verzekeringen & Hypotheken VOF Dienstenwijzer: Aanvullend document bij de Dienstverleningsdocument Aram Verzekeringen & Hypotheken VOF Dit document wordt u aangeboden Aram Verzekeringen & Hypotheken VOF, Oldenzaalsestraat 274, 7523

Nadere informatie

Let op! Geld lenen kost geld. Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING

Let op! Geld lenen kost geld. Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING Let op! Geld lenen kost geld Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING Geachte cliënt, Wij willen u graag informeren over de dienstverlening van Van Dijk Lease & Financiering en onze werkwijze.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Mei 2012 Waarom dit dienstverleningsdocument en deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Dit dienstverleningsdocument

Nadere informatie

Van Dijk Lease & Financiering

Van Dijk Lease & Financiering Let op! Geld lenen kost geld DIENSTENWIJZER Van Dijk Lease & Financiering Noorderstraat 24 1621 HV HOORN telefoon (0229) 24 88 97 fax (0229) 24 66 37 info@vandijk-financiering.nl www.vandijk-financiering.nl

Nadere informatie

Waarom deze dienstenwijzer?

Waarom deze dienstenwijzer? Dienstenwijzer Waarom deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Deze dienstenwijzer geeft een beschrijving van de diensten

Nadere informatie

Waarom deze dienstenwijzer?

Waarom deze dienstenwijzer? Dienstenwijzer Waarom deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Deze dienstenwijzer geeft een beschrijving van de diensten

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Waarom dit dienstverleningsdocument? Wij willen ons bedrijf graag aan u voorstellen en u informeren over wie ALFONDS en hoe onze werkwijze is. Dit dienstverleningsdocument (en tevens dienstenwijzer) geeft

Nadere informatie

Waarom deze dienstenwijzer?

Waarom deze dienstenwijzer? Dienstenwijzer Waarom deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Deze dienstenwijzer geeft een beschrijving van de diensten

Nadere informatie

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld :

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld : Waarom dit dienstverleningsdocument en deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Dit dienstverleningsdocument (en tevens dienstenwijzer)

Nadere informatie

TOELICHTING DIENSTVERLENING

TOELICHTING DIENSTVERLENING TOELICHTING DIENSTVERLENING Wie zijn wij? Organisatie Zowel als ondernemer als particulier bent u bij Theo Grandia Assurantiën van harte welkom voor advies en begeleiding bij financiële vraagstukken. Theo

Nadere informatie

Versie 2015-04-01. De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld:

Versie 2015-04-01. De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld: Waarom deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Deze dienstenwijzer geeft een beschrijving van de diensten die wij voor u

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst/opdracht tot dienstverlening

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Senders Verzekeringen Hypotheken en Levensloop planning, Molenstraat 40, 5242 HA, Rosmalen.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Senders Verzekeringen Hypotheken en Levensloop planning, Molenstraat 40, 5242 HA, Rosmalen. DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Senders Verzekeringen Hypotheken en Levensloop planning, Molenstraat 40, 5242 HA, Rosmalen. Wij willen ons hiermee graag aan u voorstellen en

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER BYANNELIES

DIENSTENWIJZER BYANNELIES DIENSTENWIJZER BYANNELIES DIENSTENWIJZER BYANNELIES WAAROM DEZE DIENSTENWIJZER? Ik wil mij graag aan je voorstellen en je informeren over wie ik ben en hoe mijn werkwijze is. Deze dienstenwijzer geeft

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Wie zijn wij? 4 Geschiedenis van ons kantoor 4 Deskundigheid & Kwaliteit 4 Onze relatie met geldverstrekkers en verzekeraars 4 Contactgegevens

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Wie zijn wij? 4 Geschiedenis van ons kantoor 4 Deskundigheid & Kwaliteit 4 Onze relatie met geldverstrekkers en verzekeraars 4 Contactgegevens

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Buitenerf 118-4824 HK Breda - 06-25086676 www.venadvies.nl info@venadvies.nl

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Buitenerf 118-4824 HK Breda - 06-25086676 www.venadvies.nl info@venadvies.nl DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Buitenerf 118-4824 HK Breda - 06-25086676 www.venadvies.nl info@venadvies.nl Voordat u besluit om van onze dienstverlening gebruik te maken wilt u weten waar u aan

Nadere informatie

Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Kempenburg Intermediair b.v. Besterdring 81 5014 HH TILBURG 013-5770395 info@kempenburg.nl www.kempenburg.nl Voordat

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dit document wordt u aangeboden door Impala advies BV Harry Pauwlaan 22 2497AN Den Haag 070 4156043 info@impala-advies.nl Voordat u besluit om van onze dienstverlening

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF

DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Kemperman Verzekeringen VOF, Beatrixplein 1, 7031 AJ Wehl. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Struijs Financial Planning.

DIENSTENWIJZER. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Struijs Financial Planning. DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Struijs Financial Planning. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT MSK GROEP VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT MSK GROEP VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN DIENSTVERLENINGSDOCUMENT MSK GROEP VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN Dit Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door MSK Groep Verzekeringen & Hypotheken, Haven 17, 3143 BB Maassluis. Wij willen ons graag

Nadere informatie

Ons bedrijf en medewerkers van ons bedrijf zijn aangesloten bij: ADFIZ, SEH, AFM, KIFID en we zijn ingeschreven in de kamer van koophandel.

Ons bedrijf en medewerkers van ons bedrijf zijn aangesloten bij: ADFIZ, SEH, AFM, KIFID en we zijn ingeschreven in de kamer van koophandel. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Bergwerff Assurantiën B.V. Hollandsch Diep 61, 2904 EP Capelle aan den IJssel. Wij maken deel uit van Bergwerff Adviesgroep.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Jacobus Recourt Assurantien B.V., Kingsfordweg 151, 1043GR Amsterdam. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN HYPOTHEEK EN ASSURANTIE EXPERT BV.

LEVERINGSVOORWAARDEN HYPOTHEEK EN ASSURANTIE EXPERT BV. LEVERINGSVOORWAARDEN HYPOTHEEK EN ASSURANTIE EXPERT BV. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen. DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Multias Adviesgroep B.V. Postadres: Postbus 310 2100 AH HEEMSTEDE Bezoekadres: Nijverheidsweg 37 2102 LK HEEMSTEDE Telefoon: 023-7502795 Fax: 023-7502792 www.multias.nl info@multias.nl

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dit document wordt u aangeboden door Jouke Sjaardema Verzekeringen, Nieuwe Beestenmarkt 28, 2312 CH Leiden. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dit document wordt u aangeboden door Jouke Sjaardema Verzekeringen, Nieuwe Beestenmarkt 28, 2312 CH Leiden. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1)

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1) DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1) ALGEMEEN Naam relatie Soort relatie: Dit document: Doel gesprek: Wijze beloning: Ondertekening: [ ] Bestaand, [ ] Nieuw [ ] Vooraf toegezonden [ ] Vooraf

Nadere informatie