Handboek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek coaching@home"

Transcriptie

1 Handbek is een nieuwe vrm van ambulante wnbegeleiding vr jngeren van 17 tt 23 jaar, die een pleiding vlgen f een baan hebben, maar risic lpen p vrtijdig schlverlaten, werklsheid en/f maatschappelijke uitval. Zij krijgen een traject p maat, bestaande uit prfessinele begeleiding, caching dr een vrijwilliger uit het bedrijfsleven en ndersteuning via scial media. sluit p deze manier nauw aan bij de belevingswereld van de jngere.

2 Vrwrd Met veel jngeren gaat het ged. Zij staan p eigen benen en buwen zelfstandig een bestaan p in nze samenleving. Helaas zijn er k jngeren vr wie dat niet geldt. Smmige van deze jngeren dreigen in een neerwaartse spiraal terecht te kmen dr een cmbinatie van prblemen. Denk aan jngeren die niet meer thuis wnen en niet (meer) in aanmerking kmen vr een vrm van gespecialiseerde hulpverlening. Maar in hun eentje redden ze het k niet. SOVEE heeft in de afgelpen jaren veel ervaring pgedaan met het begeleiden van jngeren. De ervaringen hiermee zijn uitgewerkt in de methdiekbeschrijving een preventieve vrm van begeleiding die jngeren in staat stelt een tekmst p te buwen. Wij gelven dat dergelijke experimenten met een preventieve vrm van begeleiding van jngeren bijdragen aan het vrkmen van vr iedereen zwaardere (en duurdere) vrmen van zrg. sluit naadls aan bij nze gemeentelijke uitgangspunten. De decentralisatie van de jeugdzrg vraagt m nieuwe methdieken, die aansluiten bij de leefmgeving van jngeren. Methdieken die zich bewezen hebben, en die jngeren in hun kracht zetten met behulp van de eigen sciale mgeving. Vernieuwen en verbeteren van zrg vraagt m veel innvatie. Het zrgvuldig uitrllen van nieuwe technieken die de cliënt centraal stellen. SOVEE det er ged aan m haar bevindingen ruimhartig te delen, zdat jngeren tt ver buiten de Amersfrtse grenzen hier prfijt van kunnen hebben. Bert Lubbinge Wethuder Zrg Gemeente Amersfrt Handbek

3 Inhudspgave Inleiding Aanleiding vr deze methdiekntwikkeling vrbereiden Vraag Delstelling Delgrep Uitvering Rllen en rlverdeling Vrwaarden uitveren Aanmelding Telefnische screening Intake Startfase Begeleidingsfase Afrnding Visie p wnbegeleiding Werken met cmpetenties en eigen kracht Basishuding prfessineel begeleider Systeem betrekken Oplssingsgericht werken Risic s en uitdagingen Huisvesting Werving en caching Gede matching Bijlagen Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Bijlage 6 Bijlage 7 Tips en gede raad vr het werven van caches Vrtgangsfrmulier Richtlijnen vr het gebruik van scial media vr begeleiders en caches Frmulier telefnische screening Intakefrmulier Checklist Frmulier eindevaluatie Handbek

4 Inleiding is een vernieuwende vrm van begeleiding aan jngeren in de leeftijdsgrep jaar, die m allerlei redenen een steuntje in de rug ndig hebben m hun leven p rde te krijgen f te huden. Dr het bieden van integrale begeleiding in de eigen wnmgeving, met inzet van eigentijdse cmmunicatiemiddelen en vrijwillige caches, ntstaat bij jngeren de ruimte m gemtiveerd een studie te vlgen f te (gaan) werken. is een praktische en preventieve methde gevat in een ptimale mix van prfessinele begeleiding, cmmunicatie via scial media en caching dr vrijwilligers. Dit handbek is geschreven vr prfessinele begeleiders die werken met: jngeren die dr het ntbreken van een stabiele wnsituatie in de prblemen kmen en vrtijdig het nderwijs dreigen te verlaten; jngeren die hebben gewnd in de jeugdzrg, de psychiatrie f de maatschappelijke pvang en vr wie de stap naar vlledig zelfstandig wnen ng een brug te ver is. De methde is direct in te zetten vr de integrale begeleiding van jngeren p verschillende leefgebieden zals wnen, pleiding, werk, welbevinden, leefstijl en sciale vaardigheden. is k geschikt m te gebruiken vr bijvrbeeld een wnbegeleidingsprject. Dit handbek bevat glbale richtlijnen vr het handelen. Op deze manier den we recht aan de prfessinele ruimte van de begeleiders. Jngere De discipline pbrengen p het gebied van schl, financiën en regelzaken is ng niet hnderd prcent verbeterd, maar ik ben een stuk zelfstandiger gewrden. Aanleiding vr deze methdiekntwikkeling SOVEE werd in Amersfrt en mgeving gecnfrnteerd met jngeren die tussen wal en het schip dreigden te raken. Ze zaten in een neerwaartse spiraal dr een cmbinatie van prblemen zals vrtijdig schlverlaten, veel blwen en het verrzaken van verlast. Ze kwamen niet in aanmerking vr gespecialiseerde hulpverlening en redden het alleen k ng niet. Deze jngeren waren de inspiratiebrn vr het ntwikkelen van een kstenbesparende en preventieve methdiek: Dankzij een bijdrage van het Skanfnds was het mgelijk m vanuit de praktijk deze methdiek vrm te geven en nu beschikbaar te stellen aan prfessinals. Handbek

5 vrbereiden De kracht van zit in de aansluiting die de plssingsgerichte methde heeft bij de leefwereld van de jngeren, met vr hen vertruwde cmmunicatiemiddelen. De methde maakt het mgelijk dat zij verantwrd zelfstandig kunnen wnen en eerder uit kunnen strmen uit (dure) bestaande vrzieningen. is een relatief gedkpe interventie, mdat de kern van de begeleiding wrdt verzrgd dr vrijwillige caches. Prfessinele begeleiders starten het traject p en ndersteunen in de begeleidingsfase waar dat ndig is. Dr het gebruik van nline cmmunicatiekanalen is de tijdsinvestering vr zwel vrijwillige cach als prfessinele begeleider minder intensief. Jngere Ik ben pas verhuisd naar een betere plek. Er zijn ng steeds dingen waar ik tegenaan lp, maar het gaat nu veel beter. De rtzi in mijn kamer is een tiende van wat het was. Ik heb beter zicht p mijn administratie. Ik had k hulp ndig m geznder te leven. Ik wist al veel dingen dr eerdere hulpverlening, maar de persnlijke caching en het drpakken was wat ik ndig had. Ik had iemand ndig die langer met mij mee liep. Ambulante begeleiding blijkt geneg te zijn nu ik eenmaal een fijne wnplek heb gevnden. Nu merk ik dat het binnenkrt k wel afgernd kan wrden. Vraag Jngeren in de leeftijd van jaar bewandelen de weg naar zelfstandigheid. Vr smmige jngeren is deze weg niet vanzelfsprekend. Dat kan kmen dr hun gezinssituatie, het maximale verblijf in een gespecialiseerde vrziening f dr andere mstandigheden. Ze hebben behefte aan lichte ndersteuning en wnbegeleiding. Begeleiding die vrkmt dat ze (verder) in de prblemen raken p het gebied van nder andere wnen, pleiding, werk, welbevinden, leefstijl en sciale vaardigheden. vrziet wel in deze behefte en helpt jngeren m binnen afzienbare tijd p eigen benen te kunnen staan, werk en/f pleiding vl te huden en maatschappelijke uitval te vrkmen. Delstelling Het belangrijkste del van is het creëren van een stabiele wnsituatie vr de jngere waarin hij f zij in staat is zelfstandig te wnen znder prfessinele begeleiding. Dit is een belangrijke vrwaarde vr het ged kunnen functineren p schl en/f werk. Overige delstellingen duurt maximaal 12 maanden. Na die 12 maanden: is de jngere vldende weerbaar, zdat hij f zij zich staande kan huden in de maatschappij; vlgt de jngere een pleiding f heeft een baan vr minimaal 24 uur per week; heeft de jngere zich aantnbaar ntwikkeld p de leefgebieden pleiding/ werk; financiën, administratie en regelzaken; sciaal-emtineel welbevinden, netwerk, gezndheid en vrijetijdsbesteding. Handbek

6 Delgrep De delgrep vr bestaat uit jngens en meiden: jaar ud, nrmale intelligentie (IQ>85); znder stabiele wnsituatie; vr wie de stap naar zelfstandig wnen te grt is; met (dreigende) prblemen p schl, werk en sciale mgeving. De jngeren die tt de delgrep behren, hebben vaak een prblematische gezinsachtergrnd f cultureel gerelateerde prblemen. Ze zijn vatbaar vr risicvl gedrag zals alchl- en drugsgebruik, lichte criminaliteit f het mgaan met verkeerde vrienden. De kans p vrtijdig schlverlaten, werklsheid en/f maatschappelijke uitval is reëel aanwezig. De jngens en meiden meten de stap naar zelfstandig wnen zetten, mdat zij niet thuis kunnen wnen f niet langer in een gespecialiseerde vrziening kunnen blijven. Cntra-indicatie: Verslavings-, psychiatrische en/f ernstige gedragsprblematiek zijn cntraindicaties vr Jngere Ik stnd p straat en had geen keuze. Het kn twee kanten p gaan met mij, maar het heeft ged uitgepakt. Uitvering De methde in dit handbek is bedeld vr prfessinals die werken met jngeren in de leeftijdsgrep jaar. De kern van de methde is de driehek prfessineel begeleider vrijwillige cach nline cmmunicatie via scial media. Naast de hb-geschlde prfessinals meten er dus vrijwillige caches beschikbaar zijn vr de uitvering. Het is van cruciaal belang ver een pl van vrijwillige caches te beschikken. Vaak kan een vrijwilligerscentrale ndersteuning bieden bij het werven van caches. Bijlage 1 Tips en gede raad vr het werven van caches Rllen en rlverdeling Jngere Ik was al enige Prfessineel begeleider tijd p zek naar wnruimte. Het De begeleider is hb-geschld in een lukte mij maar niet m een betaalbare kamer aggisch vak. Hij f zij kent de delgrep en te vinden. Ten ik een kamer had gevnden, heeft er affiniteit mee. Oplssingsgericht was mijn abnnement p de kamersite verlpen. werken is de werkwijze die past bij Ik mest direct betalen mdat ik anders niet kn en de begeleider reageren. Het was 1 januari. Na even twijfelen hanteert deze werkwijze. Hij f zij is thuis stuurde ik mijn begeleider een whatsapp. Hij in het gebruik van scial media en heeft reageerde meteen en ik kn ng diezelfde een duidelijke nline identiteit. De kennis avnd reageren p de kamer nu van nline cmmunicatiemgelijkheden is wn ik er. actueel en de begeleider weet he hierin aan te sluiten bij de leefwereld van jngeren. Hij f zij weet hierin grenzen te bewaken, is flexibel en sluit in bereikbaarheid aan p de leefwereld van de jngere. De begeleider initieert, cördineert en is eindverantwrdelijk vr het traject van Naast de jngere begeleidt de prfessinal de vrijwillige cach. Hij f zij staat achter de cach, beschermt deze en vrkmt dat het Handbek

7 cntact tussen cach en jngere teveel wrdt. Sms den caches namelijk meer dan van hen wrdt verwacht en lpen zichzelf daarin vrbij en jngeren kunnen daar dankbaar gebruik van maken. De begeleider bewaakt het traject dr regelmatig de vrtgang te bespreken met cach en jngere. Het vrtgangsfrmulier kan hierbij helpen. Bijlage 2 Vrtgangsfrmulier De begeleider weet het verzicht p het traject met de jngere te behuden, cördineert het prces en det wat ndig is in het belang van de jngere. Begeleider Het is fantastisch m jngeren te zien greien in z n krte tijd. Het gevel vr jngeren dat zij kunnen terugvallen p bijvrbeeld mij als prfessinal, geeft vaak net dat zetje m de stap te maken. Waar jngeren vaak pzien tegen het zelfstandig wnen, ntdekken zij al vrij snel dat zelfstandig wnen vrijheid en rust geeft. Vrijwillige cach De vrijwillige cach heeft affiniteit met jngeren, de levensfase waar zij in zitten en met scial media. Hij f zij heeft werk- en/f levenservaring die aansluit bij de jngere en is bereid deze ervaring twee uur per week in te zetten vr de te cachen jngere. Hij f zij is thuis in het gebruik van scial media en heeft een duidelijke nline identiteit. De kennis van nline cmmunicatiemgelijkheden is actueel en de cach weet he hierin aan te sluiten bij de leefwereld van jngeren. Hij f zij weet hierin grenzen te bewaken, is flexibel en sluit in bereikbaarheid aan p de leefwereld van de jngere. De vrijwillige cach werkt samen met de prfessineel begeleider en heeft na de pstartfase het meeste cntact met de jngere. De cach is nadrukkelijk geen hulpverlener. Hij f zij staat naast de jngere, wat betekent dat ze niet alleen met prblemen bezig zijn, maar k praktische zaken samen ppakken. Van bdschappen den en geznd kken tt elkaar gitaarles geven, van administratieve zaken regelen tt samen een biertje drinken p een terras. De vrijwillige cach is actief betrkken bij en heeft nderling cntact met andere caches dr ervaringen te delen, tips uit te wisselen en van elkaar te leren tijdens intervisiebijeenkmsten en trainingen. Jngere Ik wilde wel graag geznder leren eten mdat ik mest afvallen, maar fastfd is veel gedkper dus dat lukte niet. Ten heeft mijn cach een keer bdschappen gedaan en mij gevraagd heveel ik dacht dat dat gekst had. Mijn schatting was twee keer z hg als wat het gekst had. Dat had ik echt nit gedacht. We hebben samen geznd gekkt en gegeten en nu ga ik zelf prberen geznde bdschappen te den. Cach Het is heel belangrijk m nderling cntact te hebben met andere caches. Je leert van elkaar en kan er veel aan hebben te weten wat de gespreksnderwerpen bij anderen zijn. Ok praktische infrmatie en tips uitwisselen tijdens intervisie is handig. Scial media Jngeren greien p in het digitale tijdperk. Ze leven in een wereld met internet en cmmunicatie - mgelijkheden via elk denkbaar digitaal apparaat. Een wereld znder nline cmmunicatie bestaat vr hen niet. En k de tekmstige samenleving en arbeidsmarkt zal meer en meer ingesteld zijn p nline cmmunicatie en vaardigheden. Dr bij gebruik te maken van nline cmmunicatiemgelijkheden sluit de methde aan bij de leefwereld en cmmunicatiekanalen van jngeren. Daarnaast helpt succesvlle nline cmmunicatie bij Handbek

8 het ntwikkelen van vaardigheden en cmpetenties die jngeren ndig hebben m in een kennissamenleving te kunnen functineren. Online cmmunicatie via scial media is een middel m flexibel cntact te hebben en infrmatie te delen. Dat geldt vr het cntact tussen cachjngere, begeleider-jngere, cach-begeleider en caches nderling. Vanuit krijgen vrijwillige caches en prfessineel begeleiders richtlijnen ver de instellingen van scial media en uitleg rndm verantwrd gebruik ervan. Bijlage 3 Richtlijnen vr het gebruik van scial media vr begeleiders en caches Vrwaarden Jngere Scial media zijn een hulpmiddel in het maken van afspraken en sms als stk achter de deur. Dagelijks cntact via scial media vind ik alleen vr vrienden. Dat is vr mij een grens. Chatten via Facebk kan heel handig zijn, maar ik heb er niet altijd behefte aan. Ik heb meer behefte aan face-t-face cntact. Emticns tevegen bij Whatsapp is wel handig, dit maakt het makkelijker te interpreteren. Iedereen gebruikt scial media heel anders. Het is belangrijk m dit van elkaar te weten. Beschikbaarheid van een pl vrijwillige caches. Om gebruik te kunnen maken van scial media beschikken begeleider en cach ver een smartphne en/f tablet. De cach kan een Verklaring Omtrent Gedrag verleggen en is bereid trainingen en intervisiebijeenkmsten bij te wnen. Caches krijgen een nkstenvergeding vr reisksten en het gebruik van smartphne en/f tablet. Begeleiders meten ambulant en flexibel kunnen registreren, rapprteren en verdragen. Begeleiders en caches zijn vertruwd met het gebruik van scial media. De caches krijgen ndersteuning in de vrm van intervisie- en themabijeenkmsten. Handbek

9 uitveren Aanmelding De drempel naar met laag zijn. Jngeren kunnen het makkelijk vinden via internet, schl f andere instantie. Ze melden zichzelf aan f den dit via uders/verzrgers f verwijzende instanties. Als rganisatr en prfessineel begeleider van is het belangrijk in de regi ged cntact te hebben met nderwijsinstellingen en rganisaties die intensieve vrmen van wnbegeleiding bieden, zdat zij p tijd dr kunnen verwijzen. Telefnische screening De prfessineel begeleider heeft het eerste telefnische cntact met de jngere. Aan de hand van het frmulier Telefnische screening schat hij f zij in f de jngere vldet aan de vrwaarden vr Bij mgelijke geschiktheid wrdt binnen twee weken een afspraak vr een persnlijk intakegesprek gepland. Bijlage 4 Frmulier telefnische screening Intake (maximaal 1,5 uur) Vr de intake gebruikt de begeleider het intakefrmulier. Bij vrkeur veren twee begeleiders het eerste gesprek. In het intakegesprek gaan zij al plssingsgericht te werk. Ze gaan niet te diep in p het verleden, maar richten zich p wat nu ged gaat, he dat uitgebreid kan wrden en wat de jngere aangeeft te willen leren. In de intake kijken de begeleiders k alvast naar de mate van zelfstandigheid van de jngere. Wnt hij f zij al zelfstandig? Z niet, wat is er ndig? Lcatie: in principe is iedere lcatie geschikt. De prfessineel begeleider is ambulant dus kan afspreken p een lcatie die aansluit bij de jngere. Terugkppeling: in principe wrdt tijdens de intake duidelijk f de jngere in aanmerking kmt vr De begeleider kan het hem f haar direct vertellen. Als dit nverhpt niet mgelijk is, dan past het wel m in dezelfde week een beslissing te nemen en deze aan de jngere te vertellen. Bijlage 5 Intakefrmulier Startfase (4-6 weken) Del van deze fase is het verhelderen van leerdelen, het pbuwen van een band met de jngere en het kppelen van de jngere aan een vrijwillige cach. Prfessineel begeleider: Het gaat in deze fase vral m de meest urgente zaken die p dat mment spelen. De begeleider brengt in beeld wat de jngere wil en belangrijk vindt, waar zijn f haar krachten liggen en wat de belemmeringen zijn. Daarbij gebruikt de begeleider de technieken van het plssingsgericht werken. Aan het eind van deze fase wrdt een begeleidingsplan pgesteld. Handbek

10 Scial media: In verleg met de jngere kiest de begeleider de meest gangbare en vr de jngere gebruikelijke scial media m te cmmuniceren ver praktische en infrmatieve zaken. Ze maken samen afspraken ver bereikbaarheid en beschikbaarheid en de begeleider prbeert een beeld te krijgen van de nline identiteit van de jngere. Jngere Vr mij werkt het beste m eerst face-t-face cntact te hebben, het cntact p te buwen en daarna via scial media te cmmuniceren. Vrijwillige cach: Op basis van de bevindingen kiest de prfessineel begeleider een cach die past bij de jngere. Na een geslaagde kennismaking kan de match wrden gemaakt. Jngere Tijdens de kennismaking met mijn cach vertelde ik dat ik graag gitaar wilde leren spelen, maar daar geen geld vr had. Ten vertelde zij dat ze als hbby gitaarles gaf aan kinderen. Ha, ha, dat kwam mi uit. Als ze nu kmt, den we eerst de pst en administratie en daarna krijg ik van haar gitaarles. Super. Vrdelen van nline cmmuniceren De inzet van nline cmmunicatie via scial media heeft verschillende vrdelen, vr zwel de jngere als de prfessineel begeleider en de vrijwillige cach. Snel cntact maken. Dit verhgt de efficiëntie van de caching en begeleiding. Snel infrmatie uitwisselen. Laagdrempelig karakter van de begeleiding, die aansluit bij de leefwereld van de jngere. De cach heeft meer mgelijkheden m te mnitren, sturen, interveniëren en cachen p afstand. Tijdwinst vr zwel jngere als cach en begeleider. Onderlinge infrmatie-uitwisseling tussen jngeren en gebruikmaken van elkaars netwerk. Ontwikkelen van mediawijsheid. Het versterken van nline zelfredzaamheid. Brn: Handleiding vr het effectief gebruik van scial media vr Mark van Rijn, ClickF1 Begeleidingsfase (6-9 maanden) Del: Oplssingsgericht tewerken naar zelfstandig wnen znder prfessinele begeleiding. Prfessineel begeleider: In deze fase vervult de prfessineel begeleider de rl van prcesbewaker, cördinatr en eindverantwrdelijke. Hij f zij begeleidt de vrijwillige cach en bewaakt de vrtgang en samenwerking. Als de jngere er behefte aan heeft, initieert de begeleider mgelijkheden vr het vlgen van trainingen als kken, budgetteren en maatschappelijke vaardigheden. In ingewikkelde situaties is de prfessinal de persn waar cach en jngere p terug kunnen vallen. Z ndig verwijst hij f zij dr en rganiseert de juiste hulp en begeleiding van andere rganisaties. Halverwege en aan het eind van deze fase cördineert en begeleidt de prfessinal de evaluatie. Afhankelijk Handbek

11 van he het lpt, heeft hij f zij in deze fase één keer per maand persnlijk cntact met de jngere. Daarnaast is er telefnisch f via scial media cntact. Gemiddeld is de prfessineel begeleider twee uur per week met zijn f haar taken bezig, inclusief reizen en rapprteren. Jngere Ten mijn cach in beeld was, liep het cntact met de prfessinele begeleider vral via scial media. De begeleider hield een vinger aan de pls en gaf tips. Het was vr mij duidelijk wie ik vr wat kn benaderen. De aanpak van beiden was hetzelfde. Dr de hulp van mijn cach ben ik dingen gaan den, die ik anders nit zu den. Scial media: Het cncrete gebruik van scial media is in deze fase niet strak vr te schrijven. Het verschilt sterk wie wat p welk mment gebruikt. Aansluiten is het kernwrd. Wat gebruikt de jngere waarvr en p welke manier? Tussen begeleider en jngere wrdt scial media vaak gebruikt m afspraken te maken, een krte update te geven ver he het gaat en infrmatie te verstrekken. Tussen begeleider en cach wrdt scial media ingezet m tips te geven ver activiteiten, afspraken te maken vr bijvrbeeld intervisie en de vrtgang van het traject te mnitren. Tussen cach en jngere verschilt het gebruik enrm. Chatsessies, krte updates, vragen en afspraken maken. Jngeren geven heel duidelijk aan dat nline cntact het face-t-face cntact niet mag vervangen. Scial media is en blijft ndersteunend. Lees k de kaders met de d s en dn ts en de vrdelen van nline cmmunicatie p pagina 12. Vrijwillige cach: De cach is in deze fase ngeveer twee uur per week bezig met Cach Scial media inzetten de caching. Hij f zij werkt plssingsis handig ter ndersteuning. Even dagelijks een berichtje sturen, werkt makkelijk. en cmpetentiegericht met de jngere De drempel is veel lager. Vaak wrden er via chatgesprekken nderwerpen benemd waar ik in de aan de delen die zijn gesteld. Als het cntact tussen cach en jngere ged persnlijke gesprekken p terugkm. De afwisseling lpt, kan de prfessineel begeleider werkt het sterkst. Vr mij als cach is het belangrijk een stapje terug den. Daarmee m er kaders in aan te brengen. Je met ged wrdt vrkmen dat de jngere alles afwegen welk cmmunicatiemiddel het dubbel met vertellen. Belangrijke beste past p dat mment. aandachtspunten in de caching zijn: administratie/financiën, gezndheid, huishuden, schling/werk, familie, sciaal netwerk pbuwen en verstevigen, en vrijetijdsbesteding. De checklist kan de cach gebruiken m zaken af te vinken en m verwrven cmpetenties en afspraken vast te leggen. Aan het eind van deze fase is het belangrijk m te werken aan het verstevigen van het sciale netwerk rnd de jngere. Kan misschien iemand uit het netwerk de caching na het traject vernemen? Bijlage 6: Checklist Jngere Af en te wat leuks den met je cach is k belangrijk. Hier is wel budget vr ndig. Ik wil niet alleen maar met mijn prblemen bezig zijn. Handbek

12 D s en Dn ts van scial media D s Chat delgericht en t the pint. Verstuur één (krte) vraag per keer. Gebruik leestekens en emticns bewust. Garandeer privacy nline én ffline. Maak duidelijke afspraken ver je bereikbaarheid. Wees authentiek en een rlmdel. Wees zichtbaar en herkenbaar aanwezig. Blijf p de hgte van trends nder jngeren. Dn ts Online belangrijker vinden dan ffline. Privacy f andere gevelige infrmatie delen. Ft s plaatsen. Onbeperkt bereikbaar en beschikbaar zijn. Stappen plssingsgericht cachen Kleine stappen leiden vaak tt het p gang brengen van grte veranderingen. De vlgrde van de stappen ligt niet vast, vandaar dat er k wel wrdt gesprken van een stappendans. Cntact leggen: praat ver mgelijkheden in plaats van ver prblemen. Cntext verhelderen en prbleem nderkennen: wat is de kern van het prbleem, in welke situaties det het zich vr en he belemmert dit het functineren. Delen frmuleren en successen beschrijven: wat is de gewenste situatie. Sterke en zwakke punten ntdekken: iedereen heeft sterke punten. Psitieve uitznderingen identificeren en analyseren: geen enkel prbleem det zich vrtdurend en p dezelfde wijze vr. Cmplimenteren: versterk de eigenwaarde. Schalen: p een schaal van 0 tt 10 (her)ntdekken wat al ged gaat. Tekmstgerichtheid: visualiseer de tekmst znder het prbleem. Brn: De als een hmmel: niet analyseren maar plssen, Arjan Brere Afrnding (4 weken) Del: Beëindigen en evalueren begeleiding en caching. Prfessineel begeleider: De begeleider cördineert en begeleidt de eindevaluatie waarbij jngere en cach aanwezig zijn. Is het del gehaald? Kan de jngere zelfstandig wnen en maatschappelijk functineren? Is er nazrg ndig? Is het sciale netwerk stevig geneg? Bijlage 7: Frmulier eindevaluatie Jngere Als er iemand mij p mijn nek zit, de ik het juist niet. De cach stnd naast mij, waardr ik de dingen wel ppakte. De relatie met mijn uders was niet z ged ten ik aan begn, maar is nu sterk verbeterd. Ik had ruimte ndig. Nu is het perfect. Scial media: In de eindevaluatie beëindigen jngere, cach en begeleider in principe de cntacten die ze via scial media hebben. Het cntact kan een vervlg krijgen tussen cach en jngere als beiden dat willen en ze hierver duidelijke afspraken maken. Het vervlgcntact zal een infrmeler karakter hebben. Vrijwillige cach: In de eindevaluatie bespreken cach en jngere met elkaar he zij het einde van hun cntact willen markeren. Het is belangrijk dat dit zrgvuldig gebeurt. Begeleider Het zijn vaak niet alleen de uders, maar k de jngeren zelf die lslaten meilijk vinden. Wanneer ik een aantal maanden met ze meelp, dan vel je p een bepaald mment de behefte vanuit de jngere dat ze liever zelf gaan lpen, mi hr! Handbek

13 Visie p wnbegeleiding Om als jngere je eigen leven zelfstandig vrm te kunnen geven, heb je vaardigheden ndig. Nrmaal gesprken krijg je van thuis vldende bagage mee. Als dat niet z is, kun je de verantwrdelijkheden die hren bij een zelfstandig bestaan niet aan. En dat is een vruchtbare bdem vr prbleemgedrag. Werken met cmpetenties en eigen kracht Jngeren die ndig hebben, hebben baat bij een psitieve benadering. Ze wrden aangesprken p hun kwaliteiten, ntdekken cmpetenties waarvan ze zich niet bewust waren en breiden hun vaardigheden uit. De jngere geeft zelf aan wat hij f zij wil leren en wat ndig is m dit te bereiken. Het is belangrijk dat de prfessineel begeleider hierin geen verantwrdelijkheden verneemt en de jngere steeds weer wijst p zijn f haar eigen kracht. Basishuding prfessineel begeleider Een begeleider werkt vanuit een prfessinele band met de jngere. Hij f zij kijkt met een pen en psitieve blik naar de jngere en stimuleert dat de jngere z veel mgelijk zelf det, ervaart en daarvan leert. De jngere velt zich gesteund en veilig en ziet de begeleider als klankbrd. Hij f zij kan erp vertruwen dat deze det wat ged is vr zijn f haar ntwikkeling. Waar ndig handelt de begeleider directief. Systeem betrekken Er is geen jngere die znder het systeem van gezin, familie en vrienden kan. Het is belangrijk dit netwerk te versterken zdat de jngere hierp terug kan vallen en niet p de prfessineel begeleider f de vrijwillige cach heft te leunen. Waar mgelijk helpen de begeleider en de cach de jngere m relaties te verbeteren en in te kunnen zetten. Cach Bij hme is het heel belangrijk m het eigen netwerk ged in kaart te brengen m te bekijken wie bij welk nderdeel ingeschakeld kan wrden. Systematisch hiermee werken is belangrijk. De drempel die jngeren ervaren m hulp te vragen is hg. Kleine stappen nemen en dit p een natuurlijke manier in de caching verwerken is belangrijk. De uitkmst kan heel verrassend zijn. Handbek

14 Oplssingsgericht werken De plssingsgerichte werkwijze past bij deze visie p wnbegeleiding en is daarmee de basis vr de methdiek van Oplssingsgericht werken gaat ervan uit dat je geen analyse van het verleden ndig hebt m prblemen in het heden p te lssen. Als je meer wilt lezen ver plssingsgericht werken: Oplssingsgericht management & caching, Luis Cauffman; Lemma De kracht van plssingen, P. de Jng & Ins Kim Berg; Swets & Zeitlinger Oplssingsgericht denken, Paul Jacksn & Mark McKergw; Thema De plssingsgerichte aanpak De plssingsgerichte aanpak is circa 25 jaar geleden ntwikkeld in de Verenigde Staten. Het belangrijkste kenmerk van deze werkwijze is dat er wel wrdt gesprken ver prblemen, maar de begeleider zekt niet naar rzaken en stelt geen diagnse. In plaats daarvan helpt de begeleider de jngere m via vragen de gewenste situatie helder te krijgen in cncreet gedrag. Een vraag die bijvrbeeld gesteld kan wrden is de wndervraag: stel er gebeurt vannacht een wnder, he ziet juw situatie er dan mrgen uit? Wat ga je anders den f wat gebeurt er als juw prbleem niet meer bestaat? Als de gewenste situatie helder is en het prbleem nderkent, gaan begeleider en jngere samen p zek naar gedrag wat in het verleden heeft gehlpen: p een schaal van 0 tt 10, wat gaat ged? Deze sterke punten mtiveren de jngere m in het heden stappen te zetten in de richting van de gewenste situatie: he kan dit succes je helpen in deze situatie en je van een 6 naar een 7 brengen? Hij f zij leert z de kwaliteiten die er al zijn aan te bren en te gebruiken. Brn: De als een hmmel: niet analyseren maar plssen, Arjan Brere Jngere Thuis liep het cntact tussen mij en mijn uders niet ged. Mijn uders zijn heel beschermend terwijl ik juist ruimte ndig had. Ik wilde vral zelf gaan ervaren! Mijn uders wilden niet dat ik p kamers zu gaan, want dit zu ten kste gaan van mijn studie. Via Nieuwe Perspectieven 1 kwam ik bij terecht. Mijn uders vnden mijn besluit m p kamers te gaan ng steeds meilijk, maar met de extra wnbegeleiding van ging ik dan tch uit huis. De eerste weken waren vral wennen! Ik was blij dat ik ten kn terugvallen p mijn begeleider. Later kreeg ik een cach die mij ndersteuning gaf bij administratie, financiën en planning vr mijn studie. 1 Nieuwe Perspectieven (NP) is een prject van SOVEE waarin jngeren met prblemen p schl f thuis een krte peride intensieve begeleiding krijgen. Handbek

15 Risic s en uitdagingen Huisvesting Huisvesting is cruciaal vr het slagen van Samenwerking met een wningcrpratie is het meest ideaal m wnruimte te garanderen. Bvendien is het een effectieve manier m jngeren binnenbrd te halen. Uitzicht p wnruimte is een zeer gede mtivatr. Werving van caches In veel gemeenten draaien prjecten waarin vrijwillige caches uit het bedrijfsleven wrden gekppeld aan jngeren. Het werven van caches is een vak apart. Znder caches is niet mgelijk. Bijlage 1: Tips en gede raad vr het werven van caches Neem vr meer infrmatie ver het werven en trainen van vrijwillige caches cntact p met SOVEE. Wij hebben veel ervaring, die we graag delen. Gede matching Het klinkt als een pen deur, maar als het niet klikt tussen cach-jngere, begeleider-jngere en/f begeleider-cach, dan mislukt het traject. Vertruwen en penheid zijn de sleutelwrden in de matchmaking. Zwel jngere als cach kunnen aangeven dat het niet klikt. Het is aan de prfessineel begeleider m dan p zek te gaan naar een nieuwe match. Jngere Ik vind het belangrijk te kunnen lachen met mijn cach, die klik is belangrijk en hij helpt mij ged. Dat hij zich in mij verdiept, dat is het belangrijkst. Handbek

16 Bijlage 1 Tips en ged raad vr het werven van vrijwillige caches SOVEE, partner vr nderwijskansen en jeugdbeleid heeft veel ervaring in het werven en trainen van vrijwillige caches vr diverse maatjesprjecten. Deze expertise delen we graag in de vrm van tips en gede raad. Maar vr gedetailleerde vragen, assistentie en prfessineel advies kunt u het beste cntact met ns pnemen. Dan helpen we u graag verder p weg in het genereren van een pl vrijwillige caches die bereid is kennis, ervaring, tijd en energie te steken in het begeleiden van jngeren. Vrijwillige caches hebben namelijk een duidelijke meerwaarde waar het gaat m het begeleiden van jngeren: ze staan naast de jngeren, hebben meer tijd en aandacht vr ze en zijn flexibel in het aansluiten p de cntactbeheften van de jngeren. Neem de tijd Het zeken en vinden van vrijwillige caches kst tijd. Hud rekening met een peride van 4 maanden vr het pstarten van de werving tt en met de training. Ok het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG, is verplicht) kst tijd. Het is belangrijk m caches beschikbaar te hebben vrdat de jngeren kmen. Caches kunnen wel wachten p een jngere, andersm is niet gewenst. Verleid caches Maak caching aantrekkelijk dr een ndersteuningsaanbd te creëren waar ze echt iets aan hebben. Trainingen, thema-avnden, intervisie, individuele begeleiding, nkstenvergeding en wrkshps. Ved ze met kennis en laat ze greien. Het helpt allemaal m caches te binden aan en betrkken te huden bij het prject. Gebruik ambassadeurs Plaatselijke plitici f bekende stadsgenten kunnen helpen bij het werven van caches. Ze kunnen zich verbinden aan het prject en zich pwerpen als ambassadeurs. Valkuil is dat de plaatselijke beremdheid het ambassadeurschap kan zien als gede publiciteit vr zichzelf, bijvrbeeld rndm verkiezingen. De betrkkenheid bij het prject vervliegt in z n geval snel. De achterban van de bekende persnlijkheid is in dit geval een gede graadmeter m in te schatten f de betrkkenheid blijvend kan zijn. Zek via fndsen en rganisaties De campagne Ik wrd maatje en de website van het Oranje Fnds werken ged. Vrijwilligers weten via die weg cachingsprjecten te vinden. Maak daar gebruik van. Het wervingsfilmpje van Radar (te zien p bij Cach&C) geeft een ged beeld van caching. Maak gebruik van vrijwilligerscentrales in de stad f regi. Zij kunnen helpen bij het vinden van geschikte kandidaten f hebben ze al in hun database. Hgeschlen en universiteiten kunnen het prject adpteren als stageplek f als prject vr de vrije ruimte vr hun studenten. Let dan wel p dat studenten vr de duur van het prject beschikbaar zijn. Vr geldt een peride van 12 maanden. Niet alle stages duren 12 maanden dus dat vraagt iets extra s van studenten. Ga naar netwerkbijeenkmsten van bedrijven en ndernemers, bezek bedrijven en vraag hen mee te werken in het kader van maatschappelijk betrkken ndernemen f scial return. Bezek matchingbeurzen in de regi waar bedrijven prjecten zeken vr hun maatschappelijke betrkkenheid. Onderzek uw eigen netwerk, wellicht dat er iemand is die iemand kent die wel cach wil wrden. Sneeuwbaleffect: gewrven caches kunnen weer nieuwe caches aandragen. Verwachtingenmanagement Maak in de selectie al duidelijk wat er van de cach wrdt verwacht. Caching is een vrijwillige baan, maar is geen vrijblijvende bezigheid. De cach gaat een serieus cmmitment aan. Handbek Bijlagen Handbek

17 Besef dat niet alleen het cachen tijd en energie kst, maar dat bijbehrende zaken als intervisie extra inzet van de caches vraagt. Een jngere kan een zwaar berep den p een cach. Weet deze zijn f haar grenzen te bewaken dr niet teveel te den vr een jngere? Bewaak de privacy en grenzen van de caches en kester hen, ze zijn het zeker waard. Veel succes en als u vragen heeft, neem dan cntact p met SOVEE, telefn Bijlagen Handbek 17 Handbek

18 Bijlage 2 Vrtgangsfrmulier Naam cach: Naam jngere: Startdatum: Cntact Is er cntact en p welke wijze nderhuden jullie cntact? Wat is de frequentie van het cntact? Zijn er bijznderheden te nemen? Vraag Wat was de (hulp)vraag van de jngere bij de start? Welke andere vragen km je tegen gedurende het traject? Zijn er belangrijke externe cntacten die een rl spelen? Prces Is er sprake van vrtgang bij de jngere f in de situatie? Lukt het ju als cach, m aan te sluiten bij de jngere en zijn vraag? Ben je tevreden ver het cachingsprces? Ondersteuning Heb je praktische vragen? Heb je behefte aan verleg? Z ja: met wie (begeleider, uders, dcent, hulpverlener) en p welke manier (telefnisch, mail, face-tface)? Bijlagen Handbek 18 Handbek

19 Bijlage 3 Richtlijnen vr het gebruik van scial media vr prfessinele begeleiders en vrijwillige caches binnen (Vide)chat Chatten is sms-en, pingen, whatsappen, skypen ftewel een nline gesprek veren met f znder beeld, via een audiverbinding f in tekstvrm. Tekst chatten is de meest gebruikte vrm, maar videchat f audichat kan een grte tegevegde waarde zijn in de begeleiding p afstand. Het is afhankelijk van de jngere en de situatie, maar ver het algemeen zal tekstchat een anniemer, en audi- en videchat een intiemer karakter hebben. Een chat kan een krte vraag zijn f een uitgebreid gesprek. Afhankelijk van de applicatie is het mgelijk m te chatten p een smartphne, tablet, laptp f vaste pc. De applicaties en platfrmen zijn zeer dynamisch en trendgevelig. Kijk wat p dit mment het meest gangbaar is en welke dr jngeren veel wrdt gebruikt. Infrmatie delen en nline dialg Naast directe nline cmmunicatie, zals hierbven beschreven bij (vide)chat, kunnen de vrijwillige cach en de prfessinele begeleider met een indirecte vrm van nline cmmunicatie het begeleidingsprces versterken en ndersteunen. Gebruik een scial media prfiel p bijvrbeeld Facebk f Twitter bijvrbeeld m relevante en nuttige infrmatie te publiceren. Welke vrm deze tweets f psts kunnen hebben, staat verderp beschreven in de richtlijnen vr vrijwille caches en prfessinele begeleiders. Grepen beheren Dr slim gebruik te maken van de grepenfunctie p Facebk f de lijstenfunctie p Twitter kan de vrijwillige cach/prfessinele begeleider cntact huden met verschillende jngeren tegelijk. Daarnaast kan de vrijwillige cach/prfessinele begeleider een grep aanmaken vr twee persnen als de jngere geen vrienden wil wrden p Facebk, maar het medium wel graag gebruikt. De vrijwillige cach/prfessinele begeleider maakt een beslten grep aan met een aparte naam > de jngere zekt p grepsnaam en vraagt lid te wrden > cach accepteert lidmaatschap en verandert de beslten grep naar een geheime grep. Z kunnen zij chatten, afspraken maken, dcumenten delen, etc. znder dat de jngere bang heft te zijn vr zijn Facebk privacy. De vrijwillige cach/prfessinele begeleider kan alleen de penbare psts van de jngere zien. Ok kan de vrijwillige cach/prfessinele begeleider grepenfunctie gebruiken m jngeren met elkaar in cntact te brengen znder dat deze jngeren per se Facebk vrienden meten wrden. De vrijwillige cach/prfessinele begeleider maakt de grep aan > de jngeren wrden lid van de grep en z kan de cach algemene relevante infrmatie delen, grepsafspraken maken, events en dcumenten delen, etc. Ok hier kunnen de jngeren en de cach/begeleider alleen de penbare psts van elkaar zien. Bi f status gebruiken De vrijwillige cach/prfessinele begeleider kan zijn f haar bi in Twitter, statusupdates p Facebk f Whatsapp status gebruiken m zijn f haar bereikbaarheid f afwezigheid te cmmuniceren aan de jngeren. Z kan de jngere altijd zien f hij p dat mment (n-demand) met de vrijwillige cach/prfessinele begeleider in cntact kan kmen. Richtlijnen vr begeleiders Offline kennismaking cach en jngere Faciliteer een ffline kennismaking met de jngere en de vrijwillige cach. Dit kennismakingsgesprek is erg belangrijk mdat zij samen p zek gaan naar elkaars nline identiteit en zij in dit gesprek belangrijke afspraken maken ver de te gebruiken scial mediakanalen en gedrags- en mgangsregels bepalen. Bijlagen Handbek 19 Handbek

20 Intervisie caches Organiseer regelmatig intervisiebijeenkmsten waar vrijwillige caches nderling kunnen uitwisselen he zij de verschillende scial media tepassen in de begeleiding. Vr een succesvlle vrtzetting van is het belangrijk dat er best practices ntwikkeld wrden. Privacy en kennis delen met caches Vrijwillige caches en jngeren zullen allerlei vragen en beheftes hebben rndm de inzet van sciale media in de begeleiding. Zrg ervr dat de caches nderling met elkaar kennis kunnen uitwisselen nline (via bijvrbeeld een facebkgrep vr caches) en ved de caches met relevante infrmatie aangaande sciale media, nline cmmunicatie en infrmatietechnlgie. Daarnaast is het belangrijk dat de privacy van de caches én de begeleiders gewaarbrgd is. Zrg ervr dat privacy-instellingen ged zijn ingesteld, deel nit privacygevelige infrmatie ver caches f jngeren en wees discreet in wat je publiceert p je scial mediakanalen. Online trends jngeren en hulpverlening Het is belangrijk dat prfessinele begeleiders p de hgte zijn en blijven van de laatste trends p het gebied van mediawijsheid en nline jngerenprblematiek, zdat de caches een signalerende functie beter kunnen vervullen. Het kmt bijvrbeeld steeds vaker vr dat naïeve meiden wrden vertuigd dr jngens m pikante ft s te delen via apps als Instagram f Snapchat. Deze ft s zijn vaak aanleiding van nline pestgedrag, chantage f erger. De meiden kunnen vaak van te vren niet verzien wat de gevlgen zijn van dit grensverschrijdend gedrag. Richtlijnen vr vrijwillige caches Kennismaking Bespreek in het kennismakinggesprek met de jngere het scial mediagebruik en het nline cmmunicatiegebruik en gedrag van de jngere. Heeft hij/zij een smartphne met internettegang? Wanneer is hij/zij nline? Welke sciale media gebruikt hij/zij? Wat deelt hij/zij? Waarm? He cmmuniceert hij/zij met andere jngeren? Welke rl speelt scial media in zijn/haar leven? Prbeer een duidelijk beeld te krijgen van de nline identiteit van de jngere. Wees hiervr k pen in het eigen scial media- en internetgedrag. He meer je als cach weet ver scial mediagedrag van de jngere, des te beter je een signalerende functie kunt vervullen. Verwachtingen Bespreek wat je van elkaar verwacht ver nline cmmunicatie in de begeleiding. Spreek met elkaar af welk medium (f media) jullie het liefst gebruiken. Maak duidelijke afspraken ver bereikbaarheid en spreek grenzen af. Bijvrbeeld: a. Tijd: wanneer ben je wel/niet bereikbaar, he lang vrdat je reageert? b. Privacy: wat deel je wel met elkaar en wat niet, wrd je vrienden p Facebk? Vlg je elkaar p Twitter? Mag je als cach iets p de tijdlijn van de jngere plaatsen f reageren p zijn publicaties? Wanneer niet? c. Gevel: zijn er nderwerpen die jullie liever niet nline bespreken? d. Evaluatie: je kunt afspreken dat jullie de nline cmmunicatie regelmatig evalueren (bijvrbeeld m de twee maanden). Privacy Privacy is belangrijk; cntrleer de privacy-instellingen van de scial media applicaties die wrden gebruikt in de begeleiding, zrg ervr dat je de privacy-grenzen van het gebruikte medium kent. Deel nit privacygevelige infrmatie (ver de jngere) via scial media en wees discreet met wat je publiceert ver je werk als cach. Als je meerdere jngeren cacht kun je slim gebruikmaken van grepsmanagementfuncties als lijsten, kringen en grepen m privacy te garanderen. Infrmatie delen Scial media gaat ver delen. Je kunt je prfiel p bijvrbeeld Facebk gebruiken m de jngere te veden met relevante infrmatie. Sms stuur je een link via een direct message, sms publiceer je het p juw Facebkpagina f Twitter zdat de jngere het terug kan zien p zijn/haar tijdlijn. Bijlagen Handbek Handbek

21 Maak gebruik van de dingen die nline te vinden zijn m een nline relatie p te buwen met de jngere. Deel links naar handige en relevante frmulieren en websites, leuke filmpjes die teruggrijpen p een recent besprken nderwerp, leerzame artikelen ver kken, financiën f werk vinden, een site ver persnlijk leiderschap, een game, f een site die te maken heeft met de hbby f interesse van de jngere. Wees pen en attent. Rlmdel Wees een nline rlmdel vr de jngere. Zit je p Twitter? Heb je een blg? Publiceer je ft s f andere cntent? Laat dit zien aan de jngere en leg hem/haar uit he je internet kunt gebruiken m je stem te laten hren, m nieuwe mensen te leren kennen en m nieuwe hbby s en interesses te ntdekken. Laat zien he je internet p een verstandige manier gebruikt. Misschien heb je een LinkedIn prfiel en kun je de jngere uitleggen he je dit medium kunt inzetten m een stageplek f baan te vinden? Vecht in ieder geval nit ruzies uit p sciale media, maar ls deze zveel mgelijk face-tface p. Uit: Handleiding vr het effectief gebruik van scial media vr Mark van Rijn, ClickF1 Bijlagen Handbek 21 Handbek

22 Bijlage 4 Telefnische screening Aanmeldingsdatum : naam : Aanmelding behandeld dr : telefnnummer : Verwezen dr : mailadres : Krte beschrijving situatie : De jngere wnt in regi De jngere wnt zelfstandig Leeftijd tussen de jaar Dagbesteding van minimaal 24 uur per week Begeleiding ndig in het leren zelfstandig wnen In staat m na 9 maanden helemaal zelfstandig te wnen Gebruikt scial media en staat pen vr begeleiding via facebk en een cach Heeft financiële middelen vr huur en levensnderhud Is niet verslaafd aan (sft)drugs, gkken f alchl Handbek Bijlagen Handbek

23 Bijlage 5 Intakefrmulier Begeleider : Datum aanmelding : Cach : Datum intake : Algemeen vrnaam : achternaam : Geslacht : Adres : Pstcde : plaats : Telefn : Geb. datum : Sciale media Welke sciale media gebruik je? He vaak gebruik je die? Huidige situatie Krte vrgeschiedenis van de jngere (wat wil je delen): Heb je eerder hulpverlening gehad? He vnd je dat? Wat heb je daarvan geleerd? Wat de je verdag (schl/werk)? Wie zijn belangrijke persnen in je leven? Wat geven ze ju? Welke grte veranderingen heb je drgemaakt de laatste jaren? Waar ben je trts p? Waar ben je ged in? Vruitgang gewenst situatie Op welke van de vlgende levensgebieden wil je verbeteringen realiseren: Schling/arbeid Handbek Bijlagen Handbek

24 Huishuden (kken, pruimen, schnmaken, kleine reparaties, bediening apparaten, bdschappen, tijdsverdeling): Financiën: Administratie-regelzaken: Vrijetijdsbesteding (sprt, hbby s): Vrienden/relaties: Ouderlijk gezin/familie: Gezndheid: Sciaal/emtineel: Middelengebruik (alchl, hard/sft drugs) Welke van deze punten is vr ju het belangrijkst? Wat zijn de drie grtste veranderingen die je in de kmende 6 maanden wil realiseren? He zie je jezelf ver vijf jaar? Verwachtingen Wat zijn juw verwachtingen van Wat zu je willen van je begeleider? Bijlagen Handbek 24 Handbek

25 Bijlage 6 Checklist naam: Ingeschreven bij de gemeente (adreswijziging drgegeven) Jngere heeft dagbesteding (schl f werk) van minimaal 24 uur in de week Verzekeringen afgeslten vr ziekteksten, inbedel en WA (aansprakelijkheid) Jngere beschikt ver een huisarts en tandarts Jngere is in het bezit van Digi-d cde Eventueel: aanvragen van zrg- en huurteslag via teslagen.nl Uitwisselen van telefnnummer, , Facebk accunt Datum vr matching tussen jngere en cach staat ingepland Eerste mentrafspraak na matching staat ingepland Afgesprken data vr evaluatie mmenten 1 e huisbezek (3 maanden) 2 e tussenevaluatie (5 maanden) 3 e huisbezek (7 maanden) 4 e eindevaluatie (9 maanden) Indien wenselijk (telefnisch) cntact met uders/verzrgers ver he de pname/start is verlpen Indien wenselijk (telefnisch) cntact leggen met mentren schl en leidinggevenden werk Dssier (schriftelijk en digitaal) is bijgewerkt Begeleidingsplan + delen zijn gesteld Handbek Bijlagen Handbek

26 Bijlage 7 Evaluatiefrmulier vertruwelijk Achternaam : Vrna(a)m(en): Gebrtedatum : registratienummer : Plaats bij de vlgende vragen een kruisje bij het juiste antwrd Oneens Beetje mee Neutraal Beetje mee Mee eens neens eens Ik kreeg vraf duidelijke infrmatie ver de begeleiding die kan geven Er is mij gevraagd welke hulp ik ndig had Begeleiding hielp mij bij het verbeteren van mijn vaardigheden met betrekking tt zelfstandig wnen De hulp paste ged Ik gebruik wat ik geleerd heb (thuis, p schl f in mijn vrije tijd) Ik vnd het cntact met mijn begeleider prettig Ik vnd het cntact met mijn cach prettig De begeleiding dr heeft resultaat; ik ben in staat m zelfstandig te wnen Wat vind je van de hulp die je hebt gekregen? Geef dit aan met een rapprtcijfer (in hele cijfers) Heb je tips vr verbetering van de begeleiding? Z ja, welke? Heb je verder ng pmerkingen? Handbek Bijlagen Handbek

27 Cntact Heiligenbergerweg AK Amersfrt T E I Clfn 2014 SOVEE, Amersfrt. Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand f penbaar gemaakt znder uitdrukkelijke testemming van SOVEE. Tekst Studi4p, Amersfrt. Eindredactie SOVEE, Amersfrt Vrmgeving Carta cmmunicatie&grafisch ntwerp Ftgrafie Arie Cijfer Met dank aan de prjectleider, begeleiders, vrijwillige caches en jngeren van het eerste prject in Amersfrt. Dankzij hen is deze passende en effectieve methde ntwikkeld.

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R Pauline Siebers Caching A A N M E L D I N G H E R F S T A C T I E 2 0 1 5 Dank vr je interesse in nze aanbieding! We willen startende ndernemers niet alleen fcus maar k slagkracht meegeven. Daarm wrdt

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn:

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn: Wie zijn we? Zrggrep Kans is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o Klas-in-zicht Een negatieve grepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar vereen kunnen kmen, een vertrebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, meilijk les kunnen geven dr strend gedrag, zijn

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Wie zijn we? Brochure Zorggroep Kans

Wie zijn we? Brochure Zorggroep Kans Wie zijn we? Zrggrep KANS is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

Outplacementprogramma Zilver

Outplacementprogramma Zilver Haarbrug 18, 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Outplacementprgramma Zilver De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten

Nadere informatie

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting MatchWinners Rermnd jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting Matchwinners Rermnd 1. Intr Sinds 2009 biedt

Nadere informatie

Kindercoach. Jasmijn Kromhout Groep 8b

Kindercoach. Jasmijn Kromhout Groep 8b Kindercach Jasmijn Krmhut Grep 8b Inhud Vrwrd 1 Hfdstuk 1 Wat is een kindercach? 2 Hfdstuk 2 Geschiedenis 3 Hfdstuk 3 De pleiding 4 Hfdstuk 4 De prblemen 5 Hfdstuk 5 Srten kindercaches 6 Interview 7 Nawrd

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

LOGO Fontys HS xxx DELIVERABLE 1-07 VRAGENLIJST KENNISMAKEN

LOGO Fontys HS xxx DELIVERABLE 1-07 VRAGENLIJST KENNISMAKEN LOGO Fntys HS xxx DELIVERABLE 1-07 VRAGENLIJST KENNISMAKEN met Fntys Hgeschl XXX studiejaar 2009-2010 Vul de vragenlijst in en neem deze mee naar het gesprek met de dcent. 1. Persnlijke gegevens Vr- en

Nadere informatie

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud Baan in Beeld. Outplacementprgramma Gud De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten en nieuw werk zeken. Om aan de unieke behefte van uw medewerker

Nadere informatie

Mediteren voor Musici

Mediteren voor Musici Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Mediteren vr Musici Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek Cntact: 06 155 77 510 infrmatie@hetsandelhut.nl

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Verandertrajecten voor individuele medewerkers

Verandertrajecten voor individuele medewerkers Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Verandertrajecten vr individuele medewerkers Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders Wegwijzer Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Infrmatie vr kinderen en uders WELKOM! De kmende tijd kmen jij en je uders een dagbehandeling vlgen in Heideheuvel. In Heideheuvel werken we in een

Nadere informatie

Pestprotocol Cazemierschool 2012

Pestprotocol Cazemierschool 2012 Pestprtcl Cazemierschl 2012 Vrwrd De Cazemierschl is een Prtestants Christelijke schl, die werkt vanuit de Jenaplanvisie. Dat betekent dat vr nze schl de algemeen menselijke waarden zals gemeenschapszin,

Nadere informatie

OOGwerkt webinar. Kijkt vanuit ervaring en expertise Ziet welke kandidaat past Kijkt verder. Bekijk onze vacatures online

OOGwerkt webinar. Kijkt vanuit ervaring en expertise Ziet welke kandidaat past Kijkt verder. Bekijk onze vacatures online Kijkt vanuit ervaring en expertise Ziet welke kandidaat past Kijkt verder Bekijk nze vacatures nline OOGwerkt webinar Na de zmervakantie ntvangt u van OOGwerkt een uitndiging m u in te schrijven vr ns

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Protocol: Pestprotocol

Protocol: Pestprotocol Prtcl: Pestprtcl Inleiding Pesten kmt p iedere schl in mindere f meerdere mate vr. Het is een prbleem dat vr de betrkkenen verstrekkende gevlgen kan hebben in de lp van hun levens. Uit nderzek blijkt dat

Nadere informatie

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Delstellingen Diepgaand inzicht krijgen in infrmatiebehefte m.b.t. WOII persnlijke betekenis WOII ntstaan interesse in WOII beiende/interessante thema s gebruik en

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen.

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen. PESTEN Deze flder is een hulpmiddel vr ju en je kind m samen te leren ver pesten en he je dit kan stppen. WAT IS PESTEN? Pesten is iemand anders bewust bedreigen, bang maken, uitdagen, uitschelden f pijn

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers Intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: studiecach intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Samenvatting L4-Vlwassenennderwijs

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Presenteren met Impact:

Presenteren met Impact: Presenteren met Impact: Gelven Presenteren is geweldig! Ik geef te, de eerste keer dat ik vr een grep stnd had ik zweethanden en een rd hfd, maar de afgelpen jaren heb ik tientallen keren vr grepen gestaan

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn Infrmatiebrief ver deelname aan het nderzek Fd2Learn Beste leerlingen, uders en/f wettelijk vertegenwrdigers, Dat het eten van vis (rijk aan mega- 3 vetzuren) ged is vr het functineren van de hersenen

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Conceptkader Begeleiding in de opleidingsschool BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN:

Conceptkader Begeleiding in de opleidingsschool BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN: Pagina1 Cnceptkader Begeleiding in de pleidingsschl BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN: 1. SCHOOLCULTUUR Lerende rganisatie Gezamenlijke verantwrdelijkheid

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:..

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:.. Leer / ntwikkelingslijnen Opleiding Helpende Zrg en Welzijn BOL en BBL NAAM SUDEN:.. 1 2 Uitleg van het leerlijnenbekje Vr je ligt het leerlijnenbekje van je pleiding Helpende Zrg & Welzijn niveau 2. ijdens

Nadere informatie

Dit aanmeldformulier is opgesteld ten behoeve van een zorgvuldige aanmelding van leerlingen. Achternaam :.. Roepnaam :.

Dit aanmeldformulier is opgesteld ten behoeve van een zorgvuldige aanmelding van leerlingen. Achternaam :.. Roepnaam :. Dit aanmeldfrmulier is pgesteld ten beheve van een zrgvuldige aanmelding van leerlingen. Aanmeldfrmulier vr basisschl ndergetekenden melden hun kind aan bij RKBS Panta Rhei te Cevrden (naam/plaats schl)

Nadere informatie

Presentatie eisen reisweek

Presentatie eisen reisweek Presentatie eisen reisweek Beste reisadviseurs, De aftrap is genmen. We zijn begnnen aan een spannende strijd m te bepalen he nze werkweek er in juni 2013 uit zal zien. Natuurlijk lijkt het een beetje

Nadere informatie

Voorstelformulier voor een Koninklijke onderscheiding

Voorstelformulier voor een Koninklijke onderscheiding Vrstelfrmulier vr een Kninklijke nderscheiding Wie wilt u vrdragen vr een lintje? Vul hier de gegevens in van degene die u wilt vrdragen. Persnsgegevens Vrnamen (vluit): Tussenvegsel(s): Achternaam: Geslacht

Nadere informatie

HANDLEIDING. Kom In Actie Rode Kruis

HANDLEIDING. Kom In Actie Rode Kruis HANDLEIDING Km In Actie Rde Kruis Inhudspgave Checklist vr het plannen van je actie... 3 Kminactie.rdekruis.nl... 4 Actie aanmaken... 4 Actie wijzigen/aanpassen... 4 Mede rganisatren tevegen... 4 Deelnemers

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen.

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen. VRAGENLIJST Beste mantelzrger, Deze vragenlijst is bedeld vr u. Dr het invullen van bijgaande vragenlijst krijgt u inzicht in de rzaken van uw belasting. Het maakt u bewust van uw situatie. In de vragenlijst

Nadere informatie

Presenteren met Impact:

Presenteren met Impact: Presenteren met Impact: Gelven Presenteren is geweldig! Ik geef te, de eerste keer dat ik vr een grep stnd had ik zweethanden en een rd hfd, maar de afgelpen jaren heb ik tientallen keren vr grepen gestaan

Nadere informatie

Solliciteren bij bnr. Selectiecriteria juniormedewerker

Solliciteren bij bnr. Selectiecriteria juniormedewerker Slliciteren bij bnr Fijn dat je wilt slliciteren p de functie van junirmedewerker bnr. Dat kan dr nderstaande vragen te beantwrden, die gebaseerd zijn p de selectiecriteria vr junirmedewerkers. Het eindprfiel

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

Pestprotocol. 1 Achtergrond. 1.1 Uitgangspunt. 1.2 Pesten in het cluster-4-onderwijs. Onderwijs. Pestprotocol Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014

Pestprotocol. 1 Achtergrond. 1.1 Uitgangspunt. 1.2 Pesten in het cluster-4-onderwijs. Onderwijs. Pestprotocol Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014 Pestprtcl Onderwijs Pestprtcl Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014 1 Achtergrnd 1.1 Uitgangspunt Beleid tegen pesten valt binnen het veiligheidsbeleid van Yulius Onderwijs. Ons uitgangspunt is dat nze schl een

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

Vooraf Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de persoon bij de hand te hebben:

Vooraf Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de persoon bij de hand te hebben: Overzicht van vragen myhandicap.belgium.be THAB Opgelet: deze vragenlijst is bedeld als hulpmiddel vr sciaal werkers. Het papieren frmulier geldt niet als aanvraag. Een aanvraag kan enkel elektrnisch drgestuurd

Nadere informatie

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0)

PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0) PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0) hetergene grepen: kinderen uit diverse sciale milieus, een grte verscheidenheid aan rts. De schl gaat adequaat m met verschillen tussen leerlingen: gezien deze verschillen

Nadere informatie

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen:

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen: Graaf Jan van Mntfrtschl Beleid ter vrkming en/f regulering van pestgedrag 1. 1 Inleiding: Iedere schl heeft een veilig schlklimaat ndig. Op de Graaf Jan van Mntfrtschl zijn wij ns ervan bewust dat veiligheid

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

Raak niet verstrikt in het web. e e. o l. weerbaar.info

Raak niet verstrikt in het web. e e. o l. weerbaar.info l WeesWebWijs Raak niet verstrikt in het web. e f e e G ge Internet is een prachtig medium. Je kunt veel plezier beleven aan het spelen van spelletjes, bekijken van filmpjes en chatten met vrienden. Ok

Nadere informatie

Ontdek wie je bent, wat je kan en wat je wilt!

Ontdek wie je bent, wat je kan en wat je wilt! Haarbrug 18, 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Baan in Beeld Lpbaanadvies Ontdek wie je bent, wat je kan en wat je wilt! Het lpbaanadvies van Baan in Beeld is bestemd vr: 1) Medewerkers

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu De denkstijltest Wat is het? Uw manier van denken bepaalt in sterke mate he u zich velt en he u handelt. Dat geldt vr individuen, maar k vr teams en rganisaties. MindSnar is een methde waarmee denkstijlen

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

depressie wat kun je doen als iemand in je omgeving een depressie heeft?

depressie wat kun je doen als iemand in je omgeving een depressie heeft? depressie raakt iedereen wat kun je den als iemand in je mgeving een depressie heeft? INHOUD Inleiding 4 De Depressie Vereniging 5 Tips vr naasten van mensen met een depressie 6 Het prbleem erkennen 6

Nadere informatie

Matching bij de HAN Oriëntatie en verwachtingen

Matching bij de HAN Oriëntatie en verwachtingen Matching bij de HAN Oriëntatie en verwachtingen In deze vragenlijst geef je aan wat je hebt gedaan m te kmen tt je keuze vr deze studie. Ok kun je hier beschrijven waarm je denkt dat deze studie bij ju

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Retailmanagement brochure voor bedrijven

Retailmanagement brochure voor bedrijven Campus Schnmeersen Gebuw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent Retailmanagement brchure vr bedrijven Deze brchure bevat de belangrijkste infrmatie ver de pleiding Retailmanagement. De meest up t date infrmatie

Nadere informatie

ACT in LOB. De informatietrechter. Werkbladen. Toolkit. Check je info-level! Level 1. Level 2. Level 3. Level 4

ACT in LOB. De informatietrechter. Werkbladen. Toolkit. Check je info-level! Level 1. Level 2. Level 3. Level 4 ACT in LOB Werkbladen Tlkit De infrmatietrechter Deze tl helpt je m de grte heveelheid infrmatie ver studiekeuze vr jezelf behapbaar te maken. Je kunt p verschillende niveaus met de infrmatie ver studies

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014 Beleidsplan 2014 Versie Zmer 2014 Pagina 1 van 6 Beleidsplan 2014 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan 2011-2013. Christelijke Peuterspeelzaal Lotje

Pedagogisch beleidsplan 2011-2013. Christelijke Peuterspeelzaal Lotje Pedaggisch beleidsplan 2011-2013 Christelijke Peuterspeelzaal Ltje Inhudspgave 1. Inleiding 2. Visie 3. Delen 4. Uitwerking van de delen 4.1 Liefdevlle benadering 4.2 Bijbelse waarden en nrmen 4.3 Emtinele

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Contract gedragsverandering

Contract gedragsverandering Cntract gedragsverandering Stappenplan m je delen te bereiken Tips m je delen te bereiken Cntract vr gedragsverandering (vrbeeld) Del/gedrag Om deel te nemen aan de Dam tt Dam lp met mijn vriendengrep

Nadere informatie

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen.

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Vragenfrmulier Klant Beeld U heeft ns verzcht, m gezamenlijk, een gedegen vrstel ten aanzien van uw hyptheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilsfie is, m samen met nze relaties, een inventarisatie te maken

Nadere informatie

Online communicatie met de gemeente

Online communicatie met de gemeente Re a ge re n Adre s: kt- 15 nde rne me rspa ne l@ha a rle m.nl Grte ma rkt 2 2011 RD Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Data Infrmatie en Analyse (DIA) OndernemersPanel Haarlem Online cmmunicatie met

Nadere informatie

BUDGETPLAN JEUGDHULP. Hebt u vragen over het invullen van het budgetplan? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon van de Toegang.

BUDGETPLAN JEUGDHULP. Hebt u vragen over het invullen van het budgetplan? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon van de Toegang. BUDGETPLAN JEUGDHULP Vr u ligt het budgetplan Jeugdhulp. U vult dit budgetplan in als u zelf de ndersteuning vr uw kind/een minderjarige wilt cördineren met een persnsgebnden budget (pgb). In dit budgetplan

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

handleiding voor begeleiding van mbo-jongeren met eergerelateerde problemen

handleiding voor begeleiding van mbo-jongeren met eergerelateerde problemen handleiding vr begeleiding van mbo-jngeren met eergerelateerde prblemen HANDLEIDING OMGAAN MET EERGERELATEERDE ISSUES VOOR BEGELEIDING VAN MBO-JONGEREN MET EERGERELATEERDE PROBLEMEN Jngeren gaan naar schl

Nadere informatie

Eindvaluatierapport Scalda - Groep 2 23 oktober januari 2014

Eindvaluatierapport Scalda - Groep 2 23 oktober januari 2014 Eindvaluatierapprt Scalda - Grep 2 23 ktber 2013 8 januari 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren

Nadere informatie

Als uitgangspunt zijn er drie wensen waar jij uit kunt kiezen:

Als uitgangspunt zijn er drie wensen waar jij uit kunt kiezen: Stap 2 Wat ga je den? Je gaat een wens kiezen ver wat jij anders wilt in het met elkaar mgaan. Daarna kies je twee manieren waarp jullie die wens gaan waarmaken. Je schrijft k ng p welke kwaliteiten en

Nadere informatie

LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Periode 1 t/m periode 3

LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Periode 1 t/m periode 3 LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Peride 1 t/m peride 3 In leerjaar 4 met je de keus gaan maken; wat wil jij gaan den wanneer je het vmbdiplma hebt? Om te laten zien dat je uiteindelijk een studie, die bij je

Nadere informatie

Ouders en loopbaankeuzes

Ouders en loopbaankeuzes Vragenlijst kennismakingsgesprek Vul in/kruis aan wat van tepassing is. Naam van de uder: Bereikbaar via telefnnummer: en mail: Hij/zij is O de vader O de meder O iemand anders*, namelijk: *Indien niet

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Een profiel maken voor [onderwerp]

Een profiel maken voor [onderwerp] MPA MindSnar Een prfiel maken vr [nderwerp] Wat det MPA, de denkstijltest? MPA legt u vragen en keuzes vr. Z zekt het naar patrnen in he u denkt. Van die patrnen maakt het grafieken en rapprten. Bvendien

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

De aandachtspuntenlijst

De aandachtspuntenlijst De aandachtspuntenlijst Wat is de aandachtspuntenlijst? De aandachtspuntenlijst is een verzicht van nderwerpen die aan de rde kunnen kmen tijdens een afspraak met de neurlg. Onderwerpen waarver u meer

Nadere informatie

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kp van Nrd-Hlland Er is sprake van hgbegaafdheid, blijkens uit: Een ttale intelligentie gelijk f hger dan 130 N.B.: bij een intelligentienderzek wrdt nrmaliter

Nadere informatie

De tips waar niets bij staat, worden opgepakt.

De tips waar niets bij staat, worden opgepakt. Inventarisatie tips en tps De tips waar niets bij staat, wrden pgepakt. Thema: cmmunicatie Stelling: Het gebruik van digitale cmmunicatiemiddelen (Schudercm) in cmbinatie met persnlijke gesprekken zrgt

Nadere informatie

1 Welke thema's spelen er op dit moment binnen de opvoeding van uw kind(eren)?

1 Welke thema's spelen er op dit moment binnen de opvoeding van uw kind(eren)? Ouderpanel Deventer Opveding 1 Welke thema's spelen er p dit mment binnen de pveding van uw kind(eren)? Welke thema's spelen er p dit mment binnen de pveding van uw kind(eren)? Ontwikkeling p schl Pesten

Nadere informatie

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving Excellente werving, Excellente studenten Studentenwerving Ondersteuningstraject werving Vraag vanuit de Centres en Centra Gebaseerd p ndersteuningsvraag Individuele benadering, inzichten vr iedereen 2

Nadere informatie

De Ultieme Sollicitatie Gids.

De Ultieme Sollicitatie Gids. De Ultieme Sllicitatie Gids. Ha Aanstaande Superheld! Hierbij een mie verzameling met nuttige infrmatie. Lees het dr en kijk wat je eruit kunt halen. Sms staan er bepaalde tips f acties dubbel in. Dat

Nadere informatie

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas.

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas. Onderzek Ouderbetrkkenheid V.U. : Lieve Van Daele, Grte Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Succesvl samenwerken met uders Bundel in te kijken in de leraarskamer http://flb.sint-niklaas.be ONDERZOEK GOK-PROJECT

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie