Bepalen van optimale high-end en schaalbare webserver architectuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bepalen van optimale high-end en schaalbare webserver architectuur"

Transcriptie

1 Faculteit Ingenieurswetenschappen Vakgroep Informatietechnologie Voorzitter: Prof. Dr. Ir. P. LAGASSE Bepalen van optimale high-end en schaalbare webserver architectuur door Steven VAN SCHOONACKER Promotor: Scriptiebegeleiders: Prof. Dr. Ir. P. DEMEESTER Dr. Ir. B. VERMEULEN, ING J. VAN AKEN Scriptie ingediend tot het behalen van de academische graad van burgerlijk ingenieur in de computerwetenschappen Academiejaar

2 Voorwoord Dankzij deze scriptie, is het mogelijk geweest om m n theoretische kennis te toetsen aan de praktijk. De ervaring die hierbij opgedaan is, is een onmiskenbaar voordeel voor latere professionele uitdagingen. Ik zou in de eerste plaats m n promotor, Prof. Dr. ir. Piet Demeester, willen bedanken voor het bieden van de mogelijkheid om, met deze scriptie rond webserver achitectuur, ervaring op te doen in het testlab. Een speciaal woord van dank gaat naar Brecht Vermeulen, die altijd klaar stond en de tijd nam om m n vragen en problemen op te lossen. Verder wil ik zeker m n andere scriptiebegeleider Jeroen Van Aken bedanken voor de tips en goeie raad. Vervolgens wil ik ook m n vrienden niet vergeten. Het Scouts Boekhoute webteam wil ik danken voor het ter beschikking stellen van de website. Een laatste woord van dank gaat naar m n ouders, die me de mogelijkheid gegeven hebben na m n studies industrieel ingenieur, verder te doen in de opleiding burgerlijk ingenieur in de computerwetenschappen. Steven Van Schoonacker, mei 2006

3 Toelating tot bruikleen De auteur geeft de toelating deze scriptie voor consultatie beschikbaar te stellen en delen van de scriptie te kopiëren voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik valt onder de beperkingen van het auteursrecht, in het bijzonder met betrekking tot de verplichting de bron uitdrukkelijk te vermelden bij het aanhalen van resultaten uit deze scriptie. Steven Van Schoonacker, mei 2006

4 Bepalen van optimale high-end en schaalbare webserver architectuur door Steven VAN SCHOONACKER Scriptie ingediend tot het behalen van de academische graad van burgerlijk ingenieur in de computerwetenschappen Academiejaar Promotor: Prof. Dr. Ir. P. DEMEESTER Scriptiebegeleiders: Dr. Ir. B. VERMEULEN, ING J. VAN AKEN Faculteit Toegepaste Wetenschappen Universiteit Gent Vakgroep Informatietechnologie Voorzitter: Prof. Dr. Ir. P. LAGASSE Samenvatting Web surfers verwachten de dag van vandaag dat een webpagina snel binnenkomt. In sommige gevallen is dat geen sinecure. De combinatie van een zware dynamische webpagina met hoge bezoekersaantallen kunnen dodelijk zijn voor een webserver. In deze scriptie worden enkele high-end webserver architecturen voorgesteld. Er wordt geprobeerd om vast te stellen welke opstelling, in welke situatie, de beste keuze is. In een eerste deel wordt een algemene architectuur voorgesteld en enkele load balancing architecturen. Vervolgens worden alle componenten in detail besproken en gemeten. De bridged stateless firewall en NAT stateful firewall worden voorgesteld en gemeten met de smartbits en avalanche. In navolging van de thesis van Lien Deboosere worden nog enkele webservers getest op verschillende besturingssystemen en platformen. Ook het verschil in 32 en 64 bit wordt nagetrokken. Hieropvolgend worden enkele load balancers besproken en gemeten, zowel layer 4 als layer 7 load balancers. Hierbij maken we ook een vergelijking tussen een enkele webserver en een webcluster. Tenslotte worden er algemene besluiten getrokken, en worden voorstellen gedaan naar highend webclusters.

5 Trefwoorden load balancing, webserver, firewall, avalanche

6 Determining an optimal high-end and scalable webserver architecture Steven Van Schoonacker Supervisor(s): Piet Demeester, Brecht Vermeulen, Jeroen Van Aken Abstract Web pages are a great part of the internet today. There are really some fancy sites out there. But what most creators forget, is that a webserver has its limits, especially when the load becomes high. Server side scripting, databases, etc can be really stressful for a webserver. In this paper I will compare and measure some architectures that pose a solution for this problem. Keywords load balancing, webserver, firewall, avalanche I. INTRODUCTION IN the following chapters, I will start by explaining and comparing some load balancing architectures. Then these architectures will be split in components and each part will be measured. So we can easily determine bottlenecks in the system and propose solutions if necessary. II. ARCHITECTURE Firstly, a common architecture exists of a firewall, load balancer, one or more webserver and possibly a database server. We have to make a difference between layer 4 and layer 7 load balancing. In layer 7, connections with a webcluster are made with the load balancer, and packets are examined till the application layer (http). In layer 4, connections are made with one of the webservers and packets are forwarded to that server. I ve tested 2 architectures, a NAT configuration and a direct routing configuration. The load balancer in a NAT configuration sees the round-trip traffic to the webservers. I ve tested a layer 7, Zeus zxtm load balancer and a layer 4, Linux Virtual Server/NAT, load balancer. A direct routing load balancer sees only the traffic that goes to the webservers, not the return traffic. In this case I ve measured the linux virtual server direct routing load balancer. III. FIREWALL I ve taken the NAT stateful and bridging stateless firewalls as test cases. A stateful firewall keeps all the connection in a table and makes decisions based upon this table and the rules. A stateless firewall on the other hand is just a packet filter. It simply allows or denies packets based on simple rules. The bridged stateless firewall is tested with the spirent smartbits The rules were: iptables -P FORWARD DROP iptables -A FORWARD -j ACCEPT -s sport 80 iptables -A FORWARD -j ACCEPT -d dport 80 S. Van Schoonacker is with the Information Technology Department (IN- TEC), Ghent University (UGent), Gent, Belgium. Pakketsize ackets/s Bandwidth Gbps Gbps Mbps TABLE I RESULTS BRIDGED STATELESS FIREWALL iptables -A FORWARD -j ACCEPT -s sport 80 iptables -A FORWARD -j ACCEPT -d dport 80 The hardware consist of a Dual Opteron 280 (4 cores), 2 GB ram, quad intel pci-x nic. Results are in table I. With a packetsize of 1512 bytes, the quad nic or the test machine becomes saturated. That s why there are less packets/s then with a packetsize of 512 and 72 bytes. We can see a bit less packets/s with greater packets, but if bandwidth is no issue, one can say it s more or less the same. The stateful is tested at the same hardware with a small static Hello World page. This allows us to determine the maximum number of connections. The rules were: iptables -P FORWARD DROP iptables -A FORWARD -j DROP -p tcp! --syn -m state --state new -d dport 80 iptables -A FORWARD -j ACCEPT -p tcp --dport 80 -m state --state new,established -d iptables -A FORWARD -j ACCEPT -p tcp --sport 80 -m state --state established -s The maximum number of connections could not be determined, because the 2 avalanches were the bottleneck at a connection rate of connections/s. If one scale linearly with the cpu load, one could obtain around connections/s. That s around packet/s. If we compare that with the 72 bytes value (hello world connections consist of small packets), we can see that nat stateful is slower then bridged stateless as expected, but it doesn t differ that much. IV. WEBSERVER There are 2 sites I ve used, namely a static one, the CNN site and a heavy dynamical one, the scouts site. These 2 are good extremes, most sites will fall in between, concerning bandwidth and processing power.

7 Webserver Max successful users/s Bandwidth Apache Mbps Tux Mbps Zeus Mbps TABLE II COMPARISON CNN WEBSITE Webserver Max successful/s Bandwidth Apache Mbps Zeus Mbps TABLE III COMPARISON SCOUTS WEBSITE I ve compared 3 webservers: Apache 2.0 worker mode, Tux and Zeus. The hardware consist of an Amd 2800+, Nforce 4, 512 MB Ram and a pci Intel pro 1000/MT network card. For the scouts site, the database was on an another server that was not the bottleneck during the test. The results are in table II and table III. One can see that Tux and Zeus are really fast in static pages. Tux is bottlenecked by the pci bus, so the difference between Tux and Zeus would be greater in a system with pci-x or pci express. Tux isn t listed in the dynamic results because the php module is still in alpha phase. Zeus is faster in dynamic pages, but that s mainly because the static content is served faster. They were both using php 4.4. V. LOAD BALANCER The load balancer is a machine with an amd 3500+, nforce 4, 2 GB RAM and a pci intel 1000/MT network card. The webservers are nearly the same as in the webserver chapter, only the motherboard has a via chipset. These motherboards have a slower pci link, with an maximum of 510 Mbps in stead of the 705 Mbps on the nforce 4 chipset with the CNN site and Tux webserver. One can see in table IV that LVS/DR is the best option for a static webpage. The scaling is almost 5 times the performance of a single webserver, so that s nearly perfect. The webservers were the bottleneck, but the load balancer wasn t far away from 100% cpu load. LVS/NAT had the problem of the pci bus (I couldn t obtain pci express network cards) and the layer 7 load balancer, Zeus, was really cpu intensive. To compare the different alghorithms, I used 4 webservers with the scouts website, so the load balancer can t be the bottleneck. If we take a look at figure 1, we see that round robin, least connections and random perform really well. That s mainly because Webservers Load Max Bandwidth Balancer users/s Apache(3x) Zeus ZXTM Mbps Apache(3x) LVS/NAT Mbps Tux (5x) LVS/DR Mbps TABLE IV MAXIMUM CNN WEBSITE Fig. 1. Comparison Zeus load balancing algorithms the webservers are equal, if they aren t equal then one should use weighted round robin or weighted least connections. That s also the reason why random performs well. The useful LVS algorithms for the webcluster (round robin, least connections, source hashing and shortest expected delay) show more or less the same performance in the same test. VI. CONCLUSIONS When high bandwidth is needed, LVS with direct routing is the way to go. It is better to use it with a stateful firewall, because the load balancer sees only half of a tcp connection, namely the packets the client sends, so it isn t too difficult to mess things up. If one wants high bandwidth with a LVS/NAT load balancer, one has to use a pretty fast machine or DNS load balancing. The same holds true for the Zeus zxtm load balancer, but one can also cluster the front-end without dns load balancing. ACKNOWLEDGMENTS The author would like to acknowledge the suggestions of many people. REFERENCES [1] Lien Deboosere, Experimentele karakterisatie van webservers, Information Technology Department (INTEC), Ghent University (UGent),2005. [2] D. Gaudet, Apache Performance Notes - Apache HTTP server, html [3] Zeus load balancer and webserver, [4] Apache webserver, [5] Linux Virtual Server, [6] Redhat.com - Red Hat Content Accelerator (TUX) reference manuals,

8 INHOUDSOPGAVE i Inhoudsopgave 1 Inleiding Doelstellingen en methodologie Inhoud Architectuur Layer 4 load balancing NAT load balancing Direct routing en tunneling load balancing Layer 7 load balancing Firewall Inleiding Stateless firewall Stateful firewall Testopstelling Bridged firewall NAT firewall Resultaten bridged stateless firewall NAT stateful firewall Webservers Apache Php Tux Zeus

9 INHOUDSOPGAVE ii 4.4 Testopstelling Testsites Testmetrieken Resultaten Vergelijking Apache 2.0, Tux en Zeus Vergelijking platformen Vergelijking besturingssystemen, 32 en 64 bit Vergelijking kernels Load Balancer Zeus ZXTM load balancer Ondersteunde load-balancing algoritmes Testopstelling Resultaten Linux Virtual Server Ondersteunde load-balancing algoritmes NAT Load balancing Direct Routing load balancing Verticaal versus horizontaal schalen Conclusie 56 A Apache 2.0: httpd.conf 58 B Mysql: my.cnf 64

10 INLEIDING 1 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Doelstellingen en methodologie Dat het webverkeer binnen het internet één van de belangrijkste schakels is, zal niemand ontkennen. Daarbij worden vaak mooie maar zware sites opgezet. Server side scripting, database, kunnen vaak zeer belastend zijn voor een webserver. Dat is iets dat vaak uit het oog verloren wordt. Hoeveel mensen zijn er niet die al de dupe geweest zijn dat men bij het bestellen van kaarten voor een populair concert, de bestelpagina s niet bereikbaar zijn, en als ze dat wel zijn de kaarten al de deur uit zijn? Om zulke zaken te vermijden zoeken we een schaalbaar high-end systeem dat bij hoge bezoekersaantallen aangepast kan worden om te voldoen aan de eisen. Hierbij ga ik eerst van een algemene architectuur uit en ga dan elke component onderzoeken. Elke component wordt uitgemeten om dan zo de bottleneck te determineren en eventuele oplossingen voor te stellen. Bij de metingen wordt gebruik gemaakt van de Spirent Avalanche en de Smartbits Inhoud Hoofdstuk 2 handelt over de algemene architectuur. Er wordt een beeld geschetst van hoe een schaalbare webserver architectuur er kan uit zien. De verschillende architecturen worden vergeleken. De Firewall komt in hoofdstuk 3 aan bod. Enkele firewalls worden naast elkaar gelegd, besproken en gemeten. Als aanvulling op een thesis van vorig jaar, ga ik nog enkele webservers bespreken en meten in hoofdstuk 4. Hierbij wordt ook naar het verschil gekeken op bepaalde platformen en besturingssystemen. Het volgend hoofdstuk behandelt de verschillende

11 1.2 Inhoud 2 load balancers. Uiteindelijk leg ik in het laatste hoofdstuk uit welke oplossing in welke situatie het best voor de dag komt.

12 ARCHITECTUUR 3 Hoofdstuk 2 Architectuur De algemene high-end webserver architectuur die ik in deze scriptie hanteer, is terug te vinden in figuur 2.1. De firewall inspecteert pakketten en laat enkel geldige door. De load balancer verdeelt de aanvragen naar de verschillende webservers. Deze kunnen dan eventueel een aanvraag doen naar een databaseserver, waarna de webserver het antwoord terugstuurt naar de client. Figuur 2.1: Algemene architectuur 2.1 Layer 4 load balancing Bij layer 4 load balancing, gaat men de pakketten wijzigen tot op layer 4. Dit wil zeggen dat men aanvragen op poort 80 gaat verdelen onder de verschillende servers die eventueel op een andere poort draaien. Men maakt een tcp connectie met een webserver, niet met de load balancer. De

13 2.1 Layer 4 load balancing 4 load balancer kan aanzien worden als een politieagent die het verkeer de juiste richting instuurt. Dit kan gebeuren door verschillende algoritmes, die verder in hoofdstuk 5 besproken worden NAT load balancing Bij NAT load balancing wordt bij een aanvraag het bestemmingsadres gewijzigd naar één van de webservers. Wanneer het antwoord terug bij de load balancer komt, wordt het bronadres gewijzigd vooraleer het terug naar de client gaat. Figuur 2.2: NAT load balancing Direct routing en tunneling load balancing Bij deze is de terugweg niet dezelfde als de weg van de aanvraag. Het antwoord van de webserver passeert niet meer voorbij de load balancer. Hier worden geen ip adressen gewijzigd. Bij direct routing wordt het mac adres gewijzigd, bij tunneling wordt het pakket geëncapsuleerd in een

14 2.2 Layer 7 load balancing 5 nieuw pakket alvorens het naar de webservers gestuurd wordt. Figuur 2.3: Direct Routing load balancing 2.2 Layer 7 load balancing Als men een aanvraag doet op een layer 7 load balancer, dan maakt de client effectief een tcp connectie met de load balancer, die dan op zijn beurt een connectie maakt met de webserver. Het voordeel hiervan is, dat men kan analyseren tot op het http protocol. Zo kan men de hoofdpagina van een andere server halen dan de figuren, of de statische content door 1 server laten behandelen en de dynamische door meerdere servers. Het nadeel hiervan is dat de performantie een stuk lager is. In deze scriptie heb ik één layer 7 load balancer getest, namelijk de zeus zxtm load balancer. Dit is een commercieel product en wordt ondermeer gebruikt bij ebay, qualcomm en telefonica, om maar enkele bedrijven te noemen.

15 2.2 Layer 7 load balancing 6 Figuur 2.4: Layer 7 load balancing

16 FIREWALL 7 Hoofdstuk 3 Firewall 3.1 Inleiding Firewalls kunnen in twee grote groepen verdeeld worden, de proxy servers en de pakket filters. Het gebruik van proxy servers is in deze architectuur niet echt gebruikelijk, omdat een proxy server vooral het uitgaand verkeer van gebruikers binnen een lan controleert. Performantie degradeert ook als men de pakketten tot laag 7 in het OSI-model inspecteert. Pakket filtering is hier aangewezen. Deze gaat tot laag 4. We kunnen hierbij onderscheid maken tussen stateless en stateful firewalls. Stateless firewalls filteren pakketten zonder kennis van connecties, stateful firewalls houden in hun geheugen alle connecties bij. 3.2 Stateless firewall Stateless firewalls zijn minder veilig doordat ze gewoon op pakketten filteren. Om een voorbeeld te geven, stel dat men een bedrijfsnetwerk wil beveiligen en alleen uitgaande connecties toelaten. De firewall herkent inkomende connecties door de SYN vlag en blokkeert deze. Netwerkscanners zoals nmap leiden de stateless firewall om de tuin, door bijvoorbeeld geen enkele vlag aan te zetten (null scan) of door een andere combinatie van de tcp vlaggen (URG, ACK, PSH, RST, SYN en FIN). Het eindstation reageert hierop door één of ander error bericht. Een groot voordeel is dat stateless firewalls sneller zijn en weinig geheugen vragen. Het heeft geen zin om deze in combinatie te zetten met NAT, want NAT bouwt dezelfde tabel met connecties op als de stateful firewall. Dan kan men ze zowel gebruiken voor stateful filtering. Bridging is hier aangewezen.

17 3.3 Stateful firewall Stateful firewall Stateful firewalls bieden betere beveiliging door in het geheugen verschillende attributen van alle connecties bij te houden. De tabel vinden we in linux terug in /proc/net/ip conntrack. Een voorbeeld van een rij staat hieronder: tcp ESTABLISHED src= dst= sport=2329 dport=22 packets=536 bytes=48015 src= dst= sport=22 dport=2329 packets=683 bytes= [ASSURED] mark=0 use=1 Eerst en vooral vinden we het protocol terug. Het protocolnummer is hier decimaal gespecifieerd. Daarna hebben we de timeout. Vervolgens hebben we de toestand. Er zijn meer toestanden in ip conntrack dan in iptables. Alle tcp toestanden in ip conntrack kunt u terugvinden in de kernel source, in de file./include/linux/netfilter ipv4/ip conntrack tcp.h. [ASSURED] wil zeggen dat er verkeer teruggekeerd is, [UNREPLIED] is de andere mogelijkheid. [ASSURED] connecties worden niet gewist als de tabel vol zit. Hoeveel connecties er in de tabel kunnen hangt af van het geheugen en van de instellingen. De tabel is geïmplementeerd met verschillende rijen die elk een gelinkte lijst bevatten. De lijsten worden opgezocht binnen een hash tabel. We kunnen met 2 parameters werken, namelijk de grootte van de hash tabel en het totaal aantal connecties. Het totale geheugengebruik kan in de volgende formule gegoten worden : CONNTRACK MAX * sizeof(struct ip conntrack) + HASHSIZE * sizeof(struct list head) waarbij CONNTRACK MAX het maximaal aantal connecties is, sizeof(struct ip conntrack) de grootte van zo een element in de lijst, HASHSIZE de grootte van de hash tabel en sizeof(struct list head) 2 maal de grootte van een pointer is. De grootte van een element is afhankelijk van de kernelversie en de gecompileerde opties. We kunnen deze terug vinden in de kernel log messages (bv dmesg). Deze bedraagt in mijn geval met de kernel 312 bytes. De grootte van een pointer is op de x86 64 architectuur 8 bytes (4 bytes bij een i386 architectuur). Om nu maximale performantie te krijgen, willen we een grote hash tabel, bijvoorbeeld even groot als het aantal connecties. Als we nu bijvoorbeeld 1900 MB reserveren bij onze 2 GB machine voor die tabel, dan vinden we met bovenstaande formule iets meer dan 6 miljoen connecties. De grootte van de hash tabel moet een macht van 2 zijn en kan aangepast worden als parameter (bv

18 3.4 Testopstelling 9 ip conntrack.hashsize= ) wanneer de kernel of module geladen wordt. Het aantal connecties kan onmiddellijk aangepast worden in /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip conntrack max. Binnen iptables zijn 4 toestanden mogelijk, namelijk NEW, ESTABLISHED, RELATED en IN- VALID. De NEW toestand komt er wanneer een pakket passeert (hoeft daarom niet een SYN pakket te zijn!). Wanneer er een antwoord komt, dan gaat de toestand over naar ESTAB- LISHED. Iptables volgt dus niet het 3 wegs tcp handshakingprotocol. RELATED wil zeggen dat een connectie gerelateerd is aan een al bestaande connectie. Een voorbeeld hiervan is de ftp data poort (20) die gerelateerd is aan de controle poort (21). INVALID tenslotte is een pakket dat niet geldig is of niet aan een toestand kan toegeschreven worden. 3.4 Testopstelling Ik heb 2 mogelijke configuraties onderzocht, namelijk een bridged stateless firewall en een NAT stateful firewall. In het eerste geval wordt er met 1 segment gewerkt en wijzig je de ip-header niet, in het tweede geval wordt het bron of bestemmings ip-adres gewijzigd. Het voordeel is dat een bridged firewall enkel pakketten moet onderzoeken, een NAT firewall moet zo ook nog eens wijzigen en vereist dus meer processing capaciteiten. Ook kan een bridged firewall zonder ip-adres werken en is dus bijgevolg veiliger. De NAT firewall onder linux heeft als voordeel dat het met link aggegration (IEEE 802.3ad) overweg kan, daar waar de bridging en link aggregation in linux problemen gaven. Er ontstonden oneindige loops, waardoor de links op korte tijd uitgeschakeld werden. Een oplossing voor dit probleem is niet tussen een linux machine en switch link aggegration te gebruiken, maar tussen 2 switchen en per lijn aparte bridges gebruiken. Deze oplossing is voorgesteld in figuur 3.1. Met deze oplossing zou men ook load balancing tussen firewalls kunnen doen, maar dan is stateful niet mogelijk omdat pakketten behorende tot een tcp connectie langs dezelfde weg (en dus dezelfde firewall) terug moeten, iets wat bij layer 2 load balancing niet gegarandeerd is Bridged firewall Een bridged firewall zet men in linux als volgt op: men bouwt een kernel met ondersteuning voor 802.1d Ethernet Bridging (in het menu networking options). Ook zet men de gepaste opties aan voor de firewall in het menu iptables. Vervolgens installeert men de pakketten bridge-utils en iptables. Met de volgende commando s zet men de bridge op:

19 3.4 Testopstelling 10 Figuur 3.1: Oplossing aggregation en bridging firewall brctl addbr br0 brctl addif br0 eth0(interface toevoegen aan de bridge) brctl addif br0 eth1 brctl addif br0 eth2 brctl addif br0 eth3 brctl stp br0 off (spanning tree protocol uitschakelen) ifconfig eth up ifconfig eth up ifconfig br up Zoals je kan zien hoeft men geen ip-adres te geven aan de bridge, maar het kan wel. Bridged stateless firewall Ik heb deze firewall met de Smartbits 6000 getest. Deze genereert pakketten zonder rekening te houden met connecties. Er werden 4 stromen ingesteld. Een overzicht van de stromen vindt u in figuur 3.2. Er is bovendien ook nog getest bij verschillende pakketgroottes. De regels in de firewall waren als volgt: iptables -P FORWARD DROP

20 3.4 Testopstelling 11 iptables -A FORWARD -j ACCEPT -s sport 80 iptables -A FORWARD -j ACCEPT -d dport 80 iptables -A FORWARD -j ACCEPT -s sport 80 iptables -A FORWARD -j ACCEPT -d dport 80 Figuur 3.2: De smartbits en stromen binnen de firewall NAT firewall Ik heb vanuit elke avalanche 2 gigabit links naar de firewall gebruikt. Zo is bandbreedte nooit een probleem. Het bestemmingsadres moet bij aanvragen veranderd worden en dit kan met 1 regel gebeuren in de tabel nat van iptables : iptables -t nat -A PREROUTING -j DNAT --to-destination s /16 Belangrijk is ook om ip forwarding aan te zetten, en dit kan gebeuren door een 1 te zetten in /proc/sys/net/ipv4/ip forward. Waar we ook rekening dienen met te houden, is dat de interrupt aanvragen verdeeld worden over

21 3.4 Testopstelling 12 de verschillende processoren. In de 2.6 kernels wordt dit ondersteund, maar het kan ook in de gebruikersruimte gebeuren door het programma irqbalance. De ondervindingen bij m n testmachine, die terug te vinden is in tabel 3.1 waren niet positief. Door statisch elke netwerkkaart aan een processor toe te wijzen, kan men de interruptaanvragen efficiënter behandelen. De interruptaanvragen vindt men terug in /proc/interrupts. In /proc/irq/215/smp affinity vindt men de processor terug, waarbij 215 hier de irq is. Het formaat binnen dit bestand is hexadecimaal. Enkel het laatste getal is in ons geval (4 processoren) belangrijk. Op bitniveau is 0001 processor 1, 0010 processor 2, 0100 processor 3,... Combinaties kunnen hierbij gemaakt worden. Als we irq 215 behandeld willen behandeld zien worden door processor 1 en 4, dan moet de inhoud van /proc/irq/215/smp affinity 9 zijn. Ook combinaties werkten niet op dit systeem, dit doet m n vermoeden rijzen dat er een bug zit in ofwel de kernel, ofwel het bios. Ook de hardware site anandtech kreeg beide cores met bios 1.20 niet aan de praat onder linux 1. Ik kreeg ze enkel werkende door statisch elke interrupt aan 1 processor toe te wijzen. Zo kan men als men met link aggregation, 2 links samenvoegd, de uitgaande load verdelen over 2 processoren (aan elke processor 1 netwerkkaart) en heeft men nog eens het voordeel van dubbele bandbreedte. Om link aggregation te gebruiken onder linux, compileren we de module voor de kernel, deze vinden we terug in device drivers -> network device support -> bonding driver support. Het gemakkelijkst is om ze als module te compileren, dan kan men heel gemakkelijk parameters meegeven. De miimon parameter is de monitortijd van de link in ms. De mode is hier 4, dit komt overeen met IEEE 802.3ad Dynamic link aggregation. Met het programma ifenslave kan men interfaces toevoegen of verwijderen modprobe bonding miimon=100 mode=4 ifconfig bond ifenslave bond0 eth0 eth1 In de switch moet link aggregation ook ingesteld worden. De procedure hiertoe is uiteraard afhankelijk van switch tot switch.

22 3.5 Resultaten 13 Figuur 3.3: Testopstelling NAT stateful firewall NAT stateful firewall We willen dat enkel connecties naar de server op poort 80 toegelaten worden. Ook willen we dat het eerste pakket een SYN pakket is. Dit kunnen we door de volgende regels verkrijgen : iptables -P FORWARD DROP iptables -A FORWARD -j DROP -p tcp! --syn -m state --state new -d dport 80 iptables -A FORWARD -j ACCEPT -p tcp --dport 80 -m state --state new,established -d iptables -A FORWARD -j ACCEPT -p tcp --sport 80 -m state --state established -s Resultaten bridged stateless firewall De specificaties van de testmachine helios157 zijn terug te vinden in tabel 3.1. De resultaten zijn terug te vinden in tabel 3.2. De testen zijn uitgevoerd bij pakketgroottes van 1512, 512 en 76 bytes(ethernet frames pakketgrootte). We zien bij grotere pakketten dat het aantal per seconde iets minder is dan bij kleinere pakketten, maar dit scheelt niet zoveel (ongeveer 10% 1

23 3.5 Resultaten 14 Processor 2x AMD Opteron 280 (2.4 GHZ) Socket 940 L1 Cache 2x 128 KB L2 Cache 2x 1 MB Moederbord Iwill DK8ES Geheugen 2 GB registered ECC DDR-RAM Harde schijf 80 GB IDE Maxtor 6L080P0 Netwerkkaarten Intel PRO/1000 MT Dual Port PCI-X Adapter met NAPI ingeschakeld Intel PRO/1000 MT Quad Port PCI-X Adapter met NAPI ingeschakeld Besturingssysteem Gentoo linux 64 bits Kernel gepatched met TUX Tabel 3.1: helios157 Pakketgrootte Max aantal pakketten/s Bandbreedte Gbps Gbps Mbps Tabel 3.2: Resultaten van de bridged stateless firewall verschil tussen 512 en 76 bytes). Enkel bij 1512 bytes is dit niet het geval, omdat de saturatie van de links begint mee te spelen (max 1 Gbps per link per richting) NAT stateful firewall Als testsite werd een hele kleine statische site genomen ( Hello world ), zodat we het maximum aantal connecties per seconde kunnen bepalen. In de praktijk zullen de processoren van de firewall meer interrupts per connectie krijgen omdat de bandbreedte hoger ligt. De belasting die aangelegd werd samen met het resultaat, vindt men terug in figuur 3.4. Men moet hierbij rekening houden dat het aantal connecties per seconde, het aantal connecties is dat hij effectief kan opzetten. Dat wil niet zeggen dat elke connectie een succesvolle transactie tot gevolg heeft. Daarvoor moet men kijken naar het aantal transacties/s. Zoals je kan zien, volgt de firewall mooi de avalanches, tot net voor het einde. Bij hogere belasting, blijft het resultaat rond de connecties/s. Bij nadere inspectie met het programma dstat, blijkt de firewall niet de bottleneck te zijn (ongeveer 80% cpu belasting), maar de avalanches. Het tabblad resource in

24 3.5 Resultaten 15 de avalanche software bevestigt dit ook, in de piek wordt er een queue opgebouwd omdat de avalanches deze niet in tijd kan verwerken. Als we het resultaat lineair schalen, dan zou het uiteindelijke resultaat rond de connecties/s moeten zijn. Aangezien er in het testlabo maar 2 avalanches zjin, heb ik dit niet verder kunnen onderzoeken. Wat ook interessant is, hoe reageert de firewall op vele regels? Bij ons is dat beperkt tot 3 regels, maar we kunnen vermoeden, aangezien de tabel serieel doorlopen wordt, dat dit bij grote tabellen wel degelijk invloed zal hebben. Om dit te testen heb ik een klein scriptje geschreven dat een 4000 tal onbelangrijke regels invoert, en de laatste 3 regels zijn onze firewall regels. Zo moet de firewall elke keer de ganse tabel doorlopen en verwachten we een serieuze degradatie in performantie. De resultaten vinden we terug in figuur 3.5. Figuur 3.4: Resultaten NAT stateful firewall Wat onmiddellijk opvalt, is dat de performantie een stuk lager ligt. De belasting is hier zo gekozen, dat het een heel klein beetje boven de maximale performantie van de firewall ligt. Als

25 3.5 Resultaten 16 Figuur 3.5: Resultaten NAT stateful firewall met 4067 regels we de belasting opdrijven, dan zien we in figuur 3.6 dat de firewall z n maximum totaal niet meer haalt, en serieus degradeert in performantie. Het is dus belangrijk in een webserver architectuur, dat de firewall qua performantie een stuk boven de maximum te verwachten belasting ligt. Als we de vergelijking willen maken tussen de bridged stateless en nat stateful firewall, dan moeten we kijken naar het aantal pakketten. Bij connecties/s bedraagt dit pakketten/s. Aangezien het hier een kleine site betreft, mogen we verlijken met de waarden bij 76 bytes. Als we lineair schalen naar onze verwachte connecties/s, dan zouden we ongeveer pakketten/s hebben. Als we dit getal nu vergelijken, dan is de nat stateful firewall ongeveer 6.1% trager dan de bridged stateless. In de praktijk zal dit wel iets hoger zijn, omdat connecties bij de avalanches onmiddellijk afgesloten worden, en dus de ip conntrack tabel klein blijft.

26 3.5 Resultaten 17 Figuur 3.6: Resultaten NAT stateful firewall met 4067 regels, hoge belasting

27 WEBSERVERS 18 Hoofdstuk 4 Webservers Dit hoofdstuk is een aanvulling op de thesis van ir. Lien Deboosere 1. Het was de bedoeling om nog enkele webservers op performantie te testen en te kijken naar platform specifieke verschillen. 4.1 Apache 2.0 Ik heb apache in de threaded, worker mode getest. Dit op zowel 32 bit als 64 bit platformen en de debian en gentoo linux distributies. Er werd voor zowel de 32 bit als de 64 bit dezelfde kernel opties gebruikt en dezelfde kernel werd gebruikt voor zowel gentoo als debian. Apache 2.0 werd gecompileerd op het debian platform en die executable werd ook gebruikt op het gentoo platform. Bij de resultaten dient men rekening te houden dat gentoo gecompileerd met stabiele opties (CFLAGS= -march=k8 -pipe -O2 ), maar bij gebrek aan tijd is hier niet verder op ingegaan. Bij het gebruik van een dynamische php site werd de php module geladen, deze werd niet geladen bij het testen van een statische site. Dit maakt overigens een groot verschil, bij het testen van statische sites werd soms een performantievermindering van meer dan 10% waargenomen als de php module geladen was, en dat terwijl deze niet eens gebruikt werd. Bij het testen werd de log uitgeschakeld. De volgende compile opties werden gebruikt :./configure --with-mpm=worker --enable-access=shared --enable-auth=shared --enable-include=shared --enable-log\_config=shared --enable-env=shared --enable-setenvif=shared --enable-mime=shared --enable-status=shared --enable-autoindex=shared --enable-asis=shared --enable-cgid=shared 1 L. Deboosere, Experimentele karakterisatie van webservers

28 4.1 Apache enable-negotiation=shared --enable-dir=shared --enable-imap=shared --enable-actions=shared --enable-userdir=shared --enable-alias=shared --enable-expires=shared --enable-headers=shared --enable-logio=shared --enable-ssl=shared De httpd.conf configuratiefile kunt u terugvinden in bijlage A Php Php werd als volgt gecompileerd :./configure --prefix=/usr --host=i686-pc-linux-gnu --mandir=/usr/share/man --infodir=/usr/share/info --datadir=/usr/share --sysconfdir=/etc --localstatedir=/var/lib --build=i686-pc-linux-gnu --enable-experimental-zts --with-apxs2=/usr/local/apache2/bin/apxs --disable-cli --without-pear --without-db3 --without-db4 --without-db2 --without-ndbm --with-mcrypt=/usr --with-mhash=/usr --without-ming --without-sybase --without-gdbm --without-java --without-mcal --without-unixodbc --without-pgsql --without-snmp --without-gmp --without-mssql --without-crack --without-pdflib --without-gd --without-png --without-jpeg --without-tiff --with-mysql=/usr --with-mysql-sock=/var/run/mysqld/mysqld.sock --without-ttf --without-t1lib --with-gettext --without-pspell --with-openssl=/usr --without-imap --without-ldap --without-dom --without-dom-xslt --without-dom-exslt --without-kerberos --with-pam --disable-memory-limit --enable-ipv6 --without-yaz --disable-debug --with-curlwrappers --with-curl=/usr --enable-dbx --with-zlib=/usr --with-zlib-dir=/usr --with-sablot=/usr --enable-xslt --with-xslt-sablot --with-xmlrpc --enable-wddx --with-xml --enable-mbstring=all --enable-mbregex --with-bz2=/usr --with-cdb --enable-pcntl --enable-bcmath --enable-calendar --enable-dbase --enable-filepro --enable-ftp --with-mime-magic=/usr/share/misc/file/magic.mime --enable-sockets --enable-sysvsem --enable-sysvshm --enable-sysvmsg --with-iconv --enable-shmop --enable-dio --enable-yp --without-ncurses --without-readline --enable-inline-optimization --enable-track-vars --enable-trans-sid --enable-versioning --with-config-file-path=/etc/php/apache2-php4 --libdir=/lib/php --without-pear

29 4.2 Tux Tux Tux is een threaded webserver die uitgegeven is door Red Hat, maar ook door middel van patches op andere distributies draait. Het grote verschil met apache is dat apache compleet in de gebruikersruimte draait, daar waar tux zich grotendeels in de kernelruimte bevindt. Daardoor is het mogelijk dat de netwerkkaart directe geheugentoegang heeft, in tegenstelling tot bijvoorbeeld apache die gebruik moet maken van een netwerkbuffer, waarin de gegevens uit het geheugen gekopieerd worden. Hierdoor haalt tux enorme snelheden. Tux biedt ook ondersteuning voor dynamische pagina s door middel van modules, maar bijvoorbeeld de php module bevindt zich nog in alfa fase, waardoor tux eerder gebruikt wordt voor statische pagina s. Men kan tux ook laten samenwerken met apache of andere webserver, door deze laatste op een andere poort(bv. 8080) te laten draaien. Hierdoor is het toch mogelijk om php pagina s beschikbaar te stellen. Tux stuurt de php aanvragen door naar apache, die dan op zijn beurt de antwoorden terug stuurt naar tux. De installatie van tux bestaat uit het patchen van de kernel source files 2, de kernel compileren, en uit het installeren van de gebruikersruimte programma s. Het patchen gebeurt met hetvolgende commando : patch -p0 < tux a3 Dit gebeurt in de directory boven de linux kernel source. Dit voorbeeld slaat op de kernel. De instellingen kunnen gewijzigd worden zonder de webserver te herstarten, dit gebeurt door de waarden in de directory /proc/sys/net/tux/ te wijzigen. 4.3 Zeus De Zeus webserver 3 is een commercieel product en kost ongeveer 2600 dollar per licentie. Ik heb de proefversie uitgetest. Deze webserver is heel gemakkelijk te installeren en de instellingen kunnen gewijzigd worden via een webinterface. Deze webserver draait net als apache compleet in de gebruikersruimte. Bij het testen is ook hier het loggen uitgeschakeld alsook het verzamelen 2 mingo/tux-patches 3

30 4.3 Zeus 21 van statistieken. De webinterface samen met de instellingen vindt u terug in figuur 4.1. Figuur 4.1: De zeus webserver admin interface

31 4.4 Testopstelling Testopstelling De testopstelling voor de statische site is terug te vinden in figuur 4.2, voor de dynamische site in figuur4.3. Er werd gebruik gemaakt van een teruggeklokte helios155 met single channel ram om een faire vergelijking te maken met de helios150. Elke verbinding gebeurde met de Intel PRO/1000 PCI Adapter. Figuur 4.2: Testopstelling statische site Figuur 4.3: Testopstelling dynamische site

32 4.4 Testopstelling Testsites CNN website De CNN website is een grote statische site, die bestaat uit 75 objecten. De avalanche wordt zo ingesteld dat eerst de html file opgevraagd wordt, en na het antwoord van de webserver worden de 74 andere objecten (foto s, javascript,...) tegelijk opgevraagd. De site zelf is 247 KB groot. Er wordt steeds gewerkt met http/1.1. De instellingen in de avalanche zijn zo dat er per gebruiker(simuser) maximaal 2 open connecties zijn en maximum 50 objecten per connectie. Aangezien de site uit 75 objecten bestaat, volstaat dit met 2 connecties per gebruiker. Figuur 4.4: De CNN website

33 4.4 Testopstelling 24 Processor Amd Athlon (1800Mhz) Socket 754 L1 Cache 128 KB L2 Cache 512 KB Moederbord Asus K8VSE Deluxe(Via K8T800 chipset) Geheugen 512 MB 400 Mhz DDR-RAM Harde schijf 80 GB IDE Maxtor 6Y080P0 Netwerkkaarten 2x Intel PRO/1000 PCI Adapter met NAPI disabled Onboard Marvell 88E8001 GbLAN Besturingssystemen Gentoo linux 32 bits Gentoo linux 64 bits Debian linux 32 bits Debian linux 64 bits Kernel gepatched met TUX Tabel 4.1: helios150 t.e.m. helios154 Scouts Boekhoute website De scouts Boekhoute website 4 is een site waarbij alles behalve de statische content(figuren, javascript, css,...) uit een mysql databank gehaald wordt. De site is geschreven in php, en de talrijke dynamische scriptjes zorgen dat dit een zeer belastende website is. Als pagina werd de beginpagina genomen. Deze bestaat uit 45 objecten. De avalanche werd op dezelfde manier ingesteld als bij de CNN website. Hoewel per gebruiker 1 connectie volstaat, opent de avalanche er toch 2. Om ervoor te zorgen dat de mysql databank niet de bottleneck wordt, stellen we voldoende geheugen in voor de databank, zodat deze volledig in het geheugen kan geladen worden. De mysql instellingen vindt u terug in bijlage B. We houden tijdens de metingen met het programma dstat processor, geheugenverbruik en bandbreedte nauwlettend in de gaten, zodat we zeker zijn dat de databank niet de bottleneck is. 4

34 4.4 Testopstelling 25 Figuur 4.5: De scouts Boekhoute website Testmetrieken Om een webserver te testen, moeten we een aantal testen uitvoeren. Ik heb hiervoor een viertal testen geselecteerd: Maximum over 1 http/1.1 connectie Om de maximale bandbreedte te weten van de server, halen we een grote file (53 MB) een aantal keer na mekaar af over dezelfde connectie. Maximale piekbandbreedte bij overbelasting van een bepaalde site Hiervoor gebruiken we de CNN of scouts site. Er wordt een groot aantal gebruikers ingesteld, zodat heel even een piek waargenomen wordt, waarna de server in verval komt door het teveel aan aanvragen.

35 4.4 Testopstelling 26 Processor Amd Athlon (1800Mhz) Socket 939 L1 Cache 128 KB L2 Cache 512 KB Moederbord A8N-SLI Deluxe (Nvidia Nforce4 chipset) Geheugen 1GB 400 Mhz DDR-RAM (single channel) Harde schijf 2x sata Maxtor 6B200M0 Netwerkkaarten 2x Intel PRO/1000 PCI Adapter met NAPI disabled Onboard nforce4 built-in Gbit MAC with external Marvell PHY Onboard MARVELL PCI Gbit LAN Besturingssystemen Gentoo linux 32 bits Gentoo linux 64 bits Debian linux 32 bits Debian linux 64 bits Kernel gepatched met TUX Tabel 4.2: helios155 die teruggeklokt is en single channel ram heeft De continue load bandbreedte bij maximale belasting van een bepaalde site Hiervoor gaan we op zoek naar het punt waarbij de server net niet overbelast wordt. We gebruiken daarbij het volgende criterium: de response tijd mag niet stijgen in z n maximaal punt. Als een server overbelast wordt, dan komen de aanvragen in een rij, en wordt de response tijd steeds hoger. Na een tijdje resulteert dit in fouten, doordat er geen geheugen meer vrij is om aanvragen op te slaan. Reactie van de server op een burst Bij deze test, neemt men het maximaal aantal gebruikers uit het vorig punt, en gaat men 10% eronder. Gedurende 10s gaat men er 10% boven om dan terug 10% eronder te gaan. Een voorbeeld hiervan kan u terugvinden in figuur 4.6.

36 4.5 Resultaten 27 Processor Amd Athlon (2200Mhz) Socket 939 L1 Cache 128 KB L2 Cache 512 KB Moederbord A8N-SLI Deluxe (Nvidia Nforce4 chipset) Geheugen 2GB 400 Mhz DDR-RAM (dual channel) Harde schijf 2x sata Maxtor 6B200M0 Netwerkkaarten 2x Intel PRO/1000 PCI Adapter met NAPI disabled Onboard nforce4 built-in Gbit MAC with external Marvell PHY Onboard MARVELL PCI Gbit LAN Besturingssystemen Gentoo linux 32 bits Gentoo linux 64 bits Debian linux 32 bits Debian linux 64 bits Kernel gepatched met TUX Tabel 4.3: helios Resultaten Vergelijking Apache 2.0, Tux en Zeus In figuur 4.7 zien we dat Tux en Zeus heel wat sneller zijn dan Apache. Hierbij moet opgemerkt worden dat Tux en Zeus aan de limieten van de chipset oplopen, want hun processorbelasting is ongeveer 80% en 90% respectievelijk. Apache heeft een 100% processorbelasting. Tux is sneller omdat het in de kernel draait en dus dichter bij de hardware staat. Wat nog opvalt is dat de piekbelasting niet ver uit de buurt ligt van de maximale gemiddelde belasting en bij Zeus zelfs lager ligt. Dit is te verklaren door het feit dat Zeus gevoeliger reageert op overbelastingen (zie verder). Bij het transfereren van een grote file, is men op het helios155 platform beperkt door de pci bus. Als we de dynamische kant onder de loep nemen, dan zien we dat Zeus sneller is dan Apache, maar het verschil is niet zo groot als bij statische sites. Beiden maken gebruik van php 4.4 en het verschil is vooral te verklaren door het feit dat Zeus een pak sneller is in statische content, die ook nog aanwezig is in de scouts pagina. De processor is bij beiden de bottleneck.

37 4.5 Resultaten 28 Figuur 4.6: De burst meting Webserver Max aantal succesvolle gebruikers/s Bandbreedte Apache Mbps Tux Mbps Zeus Mbps Tabel 4.4: Vergelijking maximale continue load CNN website Webserver Max aantal succesvolle gebruikers/s Bandbreedte Apache Mbps Zeus Mbps Tabel 4.5: Vergelijking maximale continue load scouts website

38 4.5 Resultaten 29 Figuur 4.7: Resultaten Apache, Tux en Zeus De burst metingen vinden we terug in figuur 4.9 tot en met figuur We zien dat apache heel goed reageert op een burst, zowel bij de CNN site als bij de scouts site. Apache gaat sneller aanvragen laten vallen bij overbelasting, terwijl Zeus en Tux toch proberen om aanvragen op te slaan in het geheugen en deze dan later te beantwoorden. Maar de belasting blijft zo hoog (10% onder het maximum), dat dit opslaan zorgt ervoor deze belasting nooit meer gehaald wordt. Zeus reageert wel goed bij dynamische pagina s. Dit komt omdat er slechts 1 gebruiker per seconde boven het maximum gegaan wordt(10%), en dit opslaan is niks in vergelijking met de aangelegde belasting Vergelijking platformen Toen ik aan de metingen begon, kon ik niet verklaren waarom op het K8VSE moederbord, bij tux, de processorbelasting geen 100% was en toch de pci bus niet gesatureerd was. Na verder onderzoek heb ik besloten om de metingen te herdoen op een teruggeklokt nforce4 platform. Om vergelijkingen eerlijk te maken, heb ik de amd64 processor naar 1800 Mhz teruggebracht (Amd laat bij deze processor toe om de multiplier naar beneden in te stellen, maar niet naar

39 4.5 Resultaten 30 Figuur 4.8: Resultaten Apache en Zeus met de scouts site boven). Het K8VSE platform biedt enkel ondersteuning aan single channel ram, dus ik heb een geheugenmodule uit het nforce4 platform genomen om zo single channel ram in te stellen. Het enige verschilpunt is nu dat in het nforce4 platform 1GB aan ram zit, en in de K8VSE 512 MB. Dit is geen probleem, zolang de geheugenhoeveelheid geen bottleneck is. Na controle met dstat blijkt dit inderdaad niet het geval te zijn. De geheugenhoeveelheid wordt een probleem wanneer er veel open connecties zijn. Bij Tux en 512 MB RAM zijn er dat ongeveer Maar aangezien de Avalanche direct de connecties afsluit hebben we niet veel gelijktijdige open connecties. Apache scoort zoals verwacht ongeveer gelijk, maar Tux laat merkwaardige resultaten zien. Het K8VSE platform moet hier duidelijk onderdoen. Hierbij is duidelijk dat de chipset een belangrijke rol speelt in het systeem. Ik had ook nog graag metingen gedaan met pci express netwerkkaarten, maar deze waren nog niet beschikbaar. In het volgend hoofdstuk ga ik een vergelijking maken tussen verticaal en horizontaal schalen van systemen. Verticaal schalen betekent een of meerdere servers uitbreiden met meer geheugen, snellere processoren,... Horizontaal schalen betekent dat in een cluster een of meerdere servers

40 4.5 Resultaten 31 Figuur 4.9: Burst meting bij Apache met de CNN website op teruggeklokt helios155 platform toegevoegd worden. Hierbij aansluitend vindt u in de figuren 4.15 en 4.16 zien we dat 2x opteron 280 (4 kernen aan 2.4 GHz) zoals verwacht een amd overklast. De specificaties voor de opteron vindt u terug in tabel 3.1. De opteron is ongeveer 3.6x sneller in de scouts site en ongeveer 3.1x sneller in de CNN site. De opteron werd bij de CNN website met 2 avalanches getest, omdat 1 avalanche een maximum heeft van ongeveer 1.3 Gbps bij de CNN site Vergelijking besturingssystemen, 32 en 64 bit Als we gentoo en debian vergelijken, dan zien we dat gentoo iets sneller is in apache dan debian. De verschillen zijn niet groot, maar aangezien ik gentoo niet echt tot in de puntjes getweaked heb, zouden de verschillen in dat geval wel groter kunnen zijn. Tussen 32 en 64 bit is er wel een merkbaar verschil, althans in apache. In dat geval is de processor de bottleneck, bij tux is dat de chipset. Figuur 4.18 toont aan dat tux op het helios155 platform niet kan profiteren van 64 bit.

41 4.5 Resultaten 32 Figuur 4.10: Burst meting bij Tux met de CNN website op teruggeklokt helios155 platform Webserver Max aantal succesvolle gebruikers/s Bandbreedte Apache 2.0 kernel Mbps Apache 2.0 kernel Mbps Tux kernel Mbps Tux kernel Mbps Tabel 4.6: Vergelijking maximale continue load CNN website op 2 kernels op helios Vergelijking kernels De testen tot nu toe zijn allemaal gebeurd met de kernel. Ik heb op het K8VSE platform ook eens getest in gentoo64 met kernel De vergelijkingen zijn terug te vinden in tabel 4.6. Wat opvalt is dat Tux sneller is en Apache trager. Maar als we kijken naar de response tijd van Apache, dan is die ongeveer 10x lager bij kernel (40ms ipv 400ms) en staat daarmee op het niveau van Tux.

42 4.5 Resultaten 33 Figuur 4.11: Burst meting bij Zeus met de CNN website op teruggeklokt helios155 platform

43 4.5 Resultaten 34 Figuur 4.12: Burst meting bij Apache met de scouts website op teruggeklokt helios155 platform

44 4.5 Resultaten 35 Figuur 4.13: Burst meting bij Zeus met de scouts website op teruggeklokt helios155 platform

45 4.5 Resultaten 36 Figuur 4.14: Vergelijking tussen Via en Nforce chipset Figuur 4.15: Vergelijking tussen Opteron 280 en Amd met CNN website

46 4.5 Resultaten 37 Figuur 4.16: Vergelijking tussen Opteron 280 en Amd met scouts website Figuur 4.17: Vergelijking tussen gentoo en debian, 32 en 64 bit, in apache met CNN website

47 4.5 Resultaten 38 Figuur 4.18: Vergelijking tussen gentoo en debian, 32 en 64 bit, in tux met CNN website

48 LOAD BALANCER 39 Hoofdstuk 5 Load Balancer 5.1 Zeus ZXTM load balancer De Zeus ZXTM load balancer is een layer 7 load balancer. De tcp connecties worden door de client opgezet met de load balancer. Dit is geïllustreerd in figuur 5.1. Deze draait net zoals de Zeus webserver in de gebruikersruimte. Ook kan men hier gebruik maken van een handige admin webinterface Ondersteunde load-balancing algoritmes Round Robin Elke webserver wordt om beurt opgevraagd. Dit is een goed algoritme voor gelijke webservers. Voor 2 webserver A en B, wordt dit ABABABAB... Weighted Round Robin We kunnen aan elke webserver een gewicht toekennnen, zodat bijvoorbeeld een krachtigere webserver meer verzoeken krijgt. Nadeel hiervan is dat je een performantieschatting of meting moet doen. Als webserver A gewicht 2 krijgt, en webserver B gewicht 1, dan wordt het AABAABAABAAB... Perceptive Dit is een algoritme dat de belasting en antwoordtijden van de webservers onderzoekt en op basis hiervan de meest ideale webserver kiest. Zeus raadt dit algoritme aan bij hoge belastingen.

49 5.1 Zeus ZXTM load balancer 40 Figuur 5.1: TCP diagram bij layer 7 load balancing Least connections De webserver met de minste connecties krijgt het volgende verzoek. Fastest response time Alle webserver worden gepinged, en op basis daarvan krijgt de webserver met de laagste delay het volgende verzoek. Random De webserver krijgen willekeurig verzoeken van de clients Testopstelling De opstelling voor de Zeus load balancer en de Linux virtual server NAT kunt u terug vinden in de figuren 5.2 en 5.3. De eerste is voor de statische CNN site en de tweede voor de scouts

50 5.1 Zeus ZXTM load balancer 41 site. Bij de tweede werk ik met dezelfde switch voor de verbinding met de Mysql server. Er zijn 2 port based vlan s. Eén om de webservers met de load balancer te verbinden en één om de webservers met de mysql server te verbinden. Elke verbinding in elke server gebeurt met een Intel PRO/1000 PCI Adapter. De webservers zijn Apache. Het gebruikte besturingssysteem op de webservers was gentoo64 met kernel , op de load balancer gentoo64 met kernel Figuur 5.2: Testopstelling Zeus en NAT load balancing met CNN site De testinstellingen waren als volgt : rules: inspectieregels (voor layer 7 onderzoek) werden uitgeschakeld om een zo goed mogelijke vergelijking te maken met een layer 4 load balancer. logging: access logging werd uitgeschakeld content caching: uitgeschakeld, zodat de verbinding met de webserver onderhouden wordt. content compression: uitgeschakeld load balancing: round robin, tenzij anders vermeld session persistence: uitgeschakeld

51 5.1 Zeus ZXTM load balancer 42 Figuur 5.3: Testopstelling Zeus en NAT load balancing met scouts site health monitoring: uitgeschakeld. Zeus ondersteunt enkele simpele health monitoring technieken zoals ping tot meer geavanceerdere zoals http inspectie Resultaten Als we naar de round robin resultaten kijken in tabel 5.1, met de statische site CNN, dan vallen de resultaten tegen, de Zeus Load Balancer scoort slechter dan een enkele webserver. De verklaring is simpel, de load balancer heeft dubbel zoveel interrupts te verwerken als een webserver omdat het verkeer erdoor gaat in tegenstelling tot een webserver dat een eindpunt is. Ook het feit dat connecties getermineerd worden bij de load balancer en dan weer met de

52 5.1 Zeus ZXTM load balancer 43 Webservers Max aantal succesvolle gebruikers/s Bandbreedte Apache Mbps Tabel 5.1: Maximale continue load CNN website bij Zeus load balancer webservers opgezet wordt is belastend. Een mogelijke oplossing zou het door zeus ondersteunde front-end clustering kunnen zijn. Hiermee wordt een cluster van load balancers gecreëerd die eventueel via dns load balancing kunnen aangesproken worden. Ofwel moet men een hele zware machine plaatsen. Om de verschillende algoritmes met elkaar te vergelijken, is het best dat de load balancer geen bottleneck is. Daarom m n keuze voor de scouts site. De resultaten zijn terug te vinden in figuur 5.4. Round Robin, least connections en random doen het heel goed. Least connections en random schalen nagenoeg perfect ten opzichte van 1 webserver, maar dit heeft vooral te maken met het feit dat de webmachines gelijk zijn. Perceptive en fastest response time scoren slecht. Als we kijken naar de Mysql server, dan heeft deze een cpu belasting van ongeveer 80% bij de zwaarste belasting. In ons geval zou deze dus 5 webservers kunnen aansturen. Als de performantie daar te kort komt, kunnen we een mysql cluster aanleggen. Deze is echter niet getest. Figuur 5.4: Vergelijking verschillende algoritmes met de scouts website bij Zeus load balancer

53 5.2 Linux Virtual Server Linux Virtual Server De linux virtual server is een layer 4 load balancer. De tcp connecties worden opgezet met de webservers. Een voorbeeld van een tcp diagram is terug te vinden in figuur 5.5. De linux virtual server ondersteunt NAT load balancing, direct routing en ip tunneling architecturen. De laatste is niet getest, omdat deze gelijkaardig is aan direct routing en iets minder performant is dan direct routing. De linux virtual server is een onderdeel van de linux kernel en kan men compileren door in het menu networking options IP virtual server(ipvs) support aan te zetten. IPVS heeft net zoals de conntrack tabel bij de firewall een eigen connectie tabel. De tabel is op dezelfde wijze opgebouwd als bij ip conntrack. De grootte van de hash tabel wordt in de kernel gecompileerd en moet een macht van 2 zijn. Elke hash is 2x de pointer size, dus in ons geval 16 bytes. De grootte van elke connectie hangt af van systeemarchitectuur en is hier (gentoo 64) 192 bytes. Als we kijken naar de helios155, en we reserveren 1900 MB geheugen voor onze connectietabel, en dan kunnen we ongeveer 10 miljoen gelijktijdige connecties in onze tabel krijgen. Als er geen stateful firewall aanwezig is op de load balancer, dan hoeven we de conntrack module niet te laden om zo geen dubbele tabel op het systeem te hebben. Enkel bij het gebruik van NAT load balancing moeten we een dubbele tabel gebruiken (zie verder) en zal dus het aantal gelijktijdige connecties minder dan de helft zijn. Met het programma ipvsadm kunnen we de load balancer instellen, realtime servers toevoegen en verwijderen, de connectie tabel bekijken, Ondersteunde load-balancing algoritmes De linux virtual server ondersteunt alle algoritmes vermeld bij de zeus, behalve perceptive en random, en ondersteunt ook nog de volgende : Weighted least connections Het aantal connecties per webserver wordt gedeeld door het gewicht van die webserver, en deze met de laagste score krijgt het http verzoek. Destination hashing Dit algoritme wordt vooral gebruikt in cache systemen (zoals squid). Stel dat we de situatie hebben zoals in figuur 5.6. Wat we wensen is dat elk cache systeem een verschillende inhoud heeft. En als een client binnen een lan, een aanvraag doet aan de load balancer, dat hij voor een

54 5.2 Linux Virtual Server 45 Figuur 5.5: TCP diagram bij layer 4 load balancing bepaalde site steeds op dezelfde cache server terecht komt. Via destination ip hashing, wordt elke aanvraag naar de goede cache server gestuurd. Voor onze webserver achitectuur is dit niet bruikbaar uiteraard, aangezien het bestemmingsadres bij ons alleen maar de webcluster is, en niet één of ander bestemmingsadres van een willekeurige site dat de client kiest. Locality-Based Least-Connection Een algoritme dat ook gebruikt wordt binnen cache structuren. Nu wordt er ook gebruik gemaakt van destination hashing, maar als de server overbelast of niet beschikbaar is, wordt de aanvraag naar een andere server overgeheveld en blijven volgende aanvragen voor deze server. Locality-Based Least-Connection with Replication Ongeveer zelfde systeem als het vorige, maar nu wordt met een server set per bestemming gewerkt. De server set is een deelverzameling van de cluster. Als alle server binnen de server set overbelast zijn, dan wordt een server uit de cluster met het minste jobs toegevoegd aan de

55 5.2 Linux Virtual Server 46 Figuur 5.6: Toepassing voor destination hashing en locality-based least connection (with replication) server set voor deze bestemming. Als een server set niet wijzigt voor een bepaalde periode, dan wordt de meest beladen server uit deze server set verwijdert. Dit is om te vermijden dat iedere server set gewoon de ganse cluster wordt. Source hashing Dit algoritme hasht het source ip adres en bepaalt aan de hand van de hash naar welke server het gaat. Dit algoritme is in tegenstelling tot de vorige drie zeker bruikbaar binnen onze webserver architectuur.

56 5.2 Linux Virtual Server 47 Shortest Expected Delay Dit algoritme selecteert de server op basis van de volgende formule: (Ci + 1)/Ui, waarbij Ci het aantal jobs is op server i en Ui het gewicht van de server. De server i waarvoor deze formule het laagst is, krijgt de job NAT Load balancing Bij NAT Load balancing passeert al het verkeer heen en terug door de load balancer. Dit maakt hem bij statische sites zeer snel tot bottleneck. Testopstelling De testopstelling is dezelfde als deze van de zeus load balancing en is terug te vinden in de figuren 5.2 en 5.3. We stellen de load balancer als volgt in : ipvsadm -A -t :80 -s rr ipvsadm -a -t :80 -r :80 -m ipvsadm -a -t :80 -r :80 -m ipvsadm -a -t :80 -r :80 -m iptables -t nat -A POSTROUTING -s /24 -j SNAT --to-source echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward De eerste regel stelt de service en het algoritme in (round robin). Vervolgens voegen we de servers toe. De -m optie staat voor demasquerading. Uiteindelijk moeten we zelf op de terugweg een masquerade voorzien en we doen dit door SNAT (kan ook met -j MASQ). Hier zien we dat we ook de conntrack tabel nodig hebben. Dit is echter niet zo efficient omdat nu een dubbele tabel bijgehouden wordt. Resultaten In tabel 5.2 zien we dat de performantie van de load balancer ongeveer gelijk is aan een webserver met apache. De load balancer is genekt door de pci bus. Het verkeer dat binnenkomt moet ook nog naar buiten via een andere pci netwerkkaart, dus de pci bus wordt dubbel belast. Maar ook zonder deze bottleneck mogen we het een pak trager verwachten dan direct routing. Als we lineair schalen met de cpu belasting, dan verwacht ik ongeveer 500 Mbps in een systeem zonder netwerkbottleneck. Dns load balancing met verschillende load balancers of het gebruik

57 5.2 Linux Virtual Server 48 Webservers Max aantal succesvolle gebruikers/s Bandbreedte Apache Mbps Tabel 5.2: Maximale continue load CNN website bij Linux Virtual Server NAT load balancer van een heel zwaar systeem zou de oplossing kunnen zijn. De vergelijking van de verschillende algoritmes kunt u in figuur 5.7. Alleen de geschikte algoritmes voor de webserverarchitectuur zijn weergegeven. Ze presteren min of meer gelijk, dit ligt aan het feit dat de webservermachines gelijk zijn. Figuur 5.7: Vergelijking verschillende algoritmes met de scouts website bij Linux Virtual Sever load balancer Direct Routing load balancing Zoals we al in het hoofdstuk architectuur gezien hebben gaan de aanvragen door de load balancer, maar de antwoorden gaan rechtstreeks van de webserver naar de client. Dit stelt een aantal moeilijkheden, die algemeen omschreven worden als het arp probleem.

Experimentele studie van een NAT dienst met behulp van netwerkprocessoren

Experimentele studie van een NAT dienst met behulp van netwerkprocessoren Faculteit Toegepaste Wetenschappen Vakgroep Informatietechnologie Voorzitter: Prof. Dr. Ir. P. LAGASSE Experimentele studie van een NAT dienst met behulp van netwerkprocessoren door Wim VAN DE MEERSSCHE

Nadere informatie

Ontwerp en ontwikkeling van een transparante DSL bonding proxy

Ontwerp en ontwikkeling van een transparante DSL bonding proxy Faculteit Ingenieurswetenschappen Vakgroep Informatietechnologie Voorzitter: Prof. Dr. Ir. P. Lagasse Ontwerp en ontwikkeling van een transparante DSL bonding proxy door David Biot Promotoren: Prof. Dr.

Nadere informatie

Firewalls: Netfilter

Firewalls: Netfilter Universiteit Gent Faculteit Toegepaste Wetenschappen Vakgroep Electronica en Informatiesystemen Voorzitter: Prof. dr. ir. J. Van Campenhout Firewalls: Netfilter door Bart De Schuymer Promotor : prof. dr.

Nadere informatie

Automatische VPN-tunneling tussen OSGi-gateways

Automatische VPN-tunneling tussen OSGi-gateways Faculteit Ingenieurswetenschappen Vakgroep Informatietechnologie Voorzitter: prof. dr. ir. P. LAGASSE Automatische VPN-tunneling tussen OSGi-gateways door Bas BOONE Jelle NELIS Promotor: prof. dr. ir.

Nadere informatie

Business model voor robuuste netwerkopslag van medische gegevens

Business model voor robuuste netwerkopslag van medische gegevens Faculteit Ingenieurswetenschappen Vakgroep INTEC Voorzitter: Prof. Dr. Ir. P. Lagasse Business model voor robuuste netwerkopslag van medische gegevens door Kurt Verduyn Promotoren: Prof. Dr. Ir. Mario

Nadere informatie

Breedbandtoegangsnetwerk voor treinen door middel van Radio-over-Fiber

Breedbandtoegangsnetwerk voor treinen door middel van Radio-over-Fiber Faculteit Ingenieurswetenschappen Vakgroep Informatietechnologie Voorzitter: Prof. Dr. Ir. P. Lagasse Breedbandtoegangsnetwerk voor treinen door middel van Radio-over-Fiber door Peter Dedecker Promotoren:

Nadere informatie

Ontwerp van een downstream (Euro-)DOCSIS protocol analyser

Ontwerp van een downstream (Euro-)DOCSIS protocol analyser Faculteit Ingenieurswetenschappen Vakgroep Informatietechnologie, Voorzitter: Prof. Dr. Ir. P. LAGASSE Onderzoeksgroep Wireless & Cable, Directeur: Prof. Dr. Ir. L. MARTENS Ontwerp van een downstream (Euro-)DOCSIS

Nadere informatie

Localisatie van personen met behulp van WiFi en Smart Cards

Localisatie van personen met behulp van WiFi en Smart Cards Faculteit Ingenieurswetenschappen Vakgroep Informatietechnologie Voorzitter: Prof. Dr. Ir. P. Lagasse Localisatie van personen met behulp van WiFi en Smart Cards door Pieter Lootens Tim De Bruyn Promotoren:

Nadere informatie

Prestatiemetingen voor systeemsoftware m.b.v. FPGA

Prestatiemetingen voor systeemsoftware m.b.v. FPGA Prestatiemetingen voor systeemsoftware m.b.v. FPGA Jens Van den Broeck Promotoren: prof. dr. ir. Bjorn De Sutter, prof. dr. ir. Dirk Stroobandt Begeleiders: ir. Niels Penneman, ir. Wim Meeus Masterproef

Nadere informatie

Ontwerp en implementatie van een draadloos communicatieprotocol voor sensor netwerken

Ontwerp en implementatie van een draadloos communicatieprotocol voor sensor netwerken Ontwerp en implementatie van een draadloos communicatieprotocol voor sensor netwerken Bert Vanhoutte Promotor: prof. dr. ir. Jan Doutreloigne Begeleiders: ir. Benoît Huyghe, ir. Thomas Vervust Masterproef

Nadere informatie

Draadloos internet op de trein

Draadloos internet op de trein Faculteit Ingenieurswetenschappen Vakgroep INTEC Voorzitter: Prof. Dr. Ir. P. LAGASSE Draadloos internet op de trein door Wim De Saegher Promotor: prof. dr. ir. I. Moerman scriptiebegeleiders: Ir. B. Jooris

Nadere informatie

Techno-economische studie voor het uitrollen van interactieve multimedia Thin Client diensten

Techno-economische studie voor het uitrollen van interactieve multimedia Thin Client diensten Techno-economische studie voor het uitrollen van interactieve multimedia Thin Client diensten Maarten De Groote Promotoren: prof. dr. Mario Pickavet, prof. dr. ir. Bart Dhoedt Begeleiders: Pieter Simoens,

Nadere informatie

Beheerplatform voor persoonlijke bestanden op een mobiel toestel

Beheerplatform voor persoonlijke bestanden op een mobiel toestel Beheerplatform voor persoonlijke bestanden op een mobiel toestel Jan Van Boghout Promotoren: prof. dr. ir. Filip De Turck, dr. ir. Tim Wauters Begeleider: Frédéric Iterbeke Masterproef ingediend tot het

Nadere informatie

Ontwerp van een digitale meerkanaalssatellietontvanger in software

Ontwerp van een digitale meerkanaalssatellietontvanger in software Ontwerp van een digitale meerkanaalssatellietontvanger in software Ben Backx Promotor: prof. dr. ir. Koen De Bosschere Begeleiders: dr. ir. Michiel Ronsse, Jonas Maebe Scriptie ingediend tot het behalen

Nadere informatie

Afschermen van Bibliotheekinterfaces in Windows tegen Aanvallen

Afschermen van Bibliotheekinterfaces in Windows tegen Aanvallen Afschermen van Bibliotheekinterfaces in Windows tegen Aanvallen Bert Abrath Promotor: prof. dr. ir. Bjorn De Sutter Begeleiders: ir. Stijn Volckaert, dr. Jonas Maebe, dr. Bart Coppens Masterproef ingediend

Nadere informatie

Prestatie-analyse in een cloud-omgeving

Prestatie-analyse in een cloud-omgeving Prestatie-analyse in een cloud-omgeving Glenn Decock Promotor: prof. dr. ir. Lieven Eeckhout Begeleiders: Stijn Polfliet, Frederick Ryckbosch Masterproef ingediend tot het behalen van de academische graad

Nadere informatie

Dynamische compositie van medische Web services in OWL-S

Dynamische compositie van medische Web services in OWL-S Faculteit Ingenieurswetenschappen Dynamische compositie van medische Web services in OWL-S door Anna HRISTOSKOVA & Dieter MOEYERSOON Promotoren: Prof. Dr. Ir. Filip DE TURCK & Prof. Dr. Johan DECRUYENAERE

Nadere informatie

Modelleren en analyseren van peer-to-peer verkeer in een HFC-netwerk

Modelleren en analyseren van peer-to-peer verkeer in een HFC-netwerk Vakgroep Informatietechnologie, Voorzitter: Prof. Dr. Ir. P. LAGASSE Onderzoeksgroep Wireless & Cable, Directeur: Prof. Dr. Ir. L. MARTENS Modelleren en analyseren van peer-to-peer verkeer in een HFC-netwerk

Nadere informatie

Masterproef Cloud Security : Adaptive Firewall

Masterproef Cloud Security : Adaptive Firewall Masterproef Cloud Security : Adaptive Firewall Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master of Science in de industriële wetenschappen: Elektronica-ICT Afstudeerrichtingen Multimedia-

Nadere informatie

Emulatie van Traffic Control in User-Mode Linux

Emulatie van Traffic Control in User-Mode Linux E07/ELO/09 Diepenbeek, 2007 Emulatie van Traffic Control in User-Mode Linux rapport over het eindwerk van Geert GERITS en Filip SCHREURS kandidaten voor de graad van industrieel ingenieur in de elektronica

Nadere informatie

Grondige performantiestudie van JAVA en.net technologieën voor gedistribueerd software-ontwerp

Grondige performantiestudie van JAVA en.net technologieën voor gedistribueerd software-ontwerp Faculteit Toegepaste Wetenschappen Vakgroep Informatietechnologie Voorzitter: Prof. Dr. Ir. P. Lagasse Grondige performantiestudie van JAVA en.net technologieën voor gedistribueerd software-ontwerp door

Nadere informatie

Opstellen en evalueren van een optimaal business model voor een mobile application provider

Opstellen en evalueren van een optimaal business model voor een mobile application provider Opstellen en evalueren van een optimaal business model voor een mobile application provider Laurent Mainil Promotoren: prof. dr. ir. Mario Pickavet, dr. ir. Sofie Verbrugge Begeleiders: dr. ir. Bart Lannoo,

Nadere informatie

Aflevering van gepersonaliseerde multimediale data in peer-to-peer netwerken

Aflevering van gepersonaliseerde multimediale data in peer-to-peer netwerken Aflevering van gepersonaliseerde multimediale data in peer-to-peer netwerken Birger Anckaert Promotor: prof. dr. ir. Rik Van de Walle Begeleiders: dr. Davy Van Deursen, Erik Mannens Masterproef ingediend

Nadere informatie

Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur. Andree Toonk Leendert van Doesburg

Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur. Andree Toonk Leendert van Doesburg Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur Andree Toonk Leendert van Doesburg 2 februari 2004 Samenvatting In de huidige maatschappij worden ICT diensten steeds belangrijker. Een trend is dat

Nadere informatie

PRACTICUM COMPUTERNETWERKEN E-BOOK

PRACTICUM COMPUTERNETWERKEN E-BOOK PRACTICUM COMPUTERNETWERKEN 2EA-ICT2 E-BOOK Hogeschool Antwerpen campus Paardemarkt Academiejaar 2005-2006 Netwerkcomponenten 2 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding...8 3 IPSec...9 3.1 Doelstellingen...9

Nadere informatie

Ontwerp van een intelligente EPG voor het MHP-platform

Ontwerp van een intelligente EPG voor het MHP-platform Faculteit Ingenieurswetenschappen Vakgroep Informatietechnologie Voorzitter: Prof. Dr. Ir. P. Lagasse Onderzoeksgroep Wireless & Cable Directeur: prof. dr. ir. L. Martens Ontwerp van een intelligente EPG

Nadere informatie

IM4MHP: een XMPP Instant Messenger voor interactieve digitale televisie op het MHP-platform

IM4MHP: een XMPP Instant Messenger voor interactieve digitale televisie op het MHP-platform Faculteit Ingenieurswetenschappen Vakgroep Informatietechnologie Voorzitter: Prof. Dr. Ir. P. Lagasse Onderzoeksgroep Wireless & Cable Directeur: Prof. Dr. Ir. L. Martens IM4MHP: een XMPP Instant Messenger

Nadere informatie

Agile Development met Ruby on Rails Casestudie: DieetS(t)imulatie

Agile Development met Ruby on Rails Casestudie: DieetS(t)imulatie Faculteit Ingenieurswetenschappen Vakgroep Informatietechnologie Voorzitter: Prof. Dr. Ir. P. Lagasse Agile Development met Ruby on Rails Casestudie: DieetS(t)imulatie door Joram Barrez Promotor: Prof.

Nadere informatie

FPGA implementatie van het HOG algoritme

FPGA implementatie van het HOG algoritme FACULTEIT INDUSTRIELE INGENIEURSWETENSCHAPPEN CAMPUS DE NAYER FPGA implementatie van het HOG algoritme Stef VAN WOLPUTTE Promotor: ing. Van Beeck Kristof Masterproef ingediend tot het behalen van de graad

Nadere informatie

Web ontwikkeling en OpenVPN oplossing voor Mobile Marketing nodes

Web ontwikkeling en OpenVPN oplossing voor Mobile Marketing nodes Web ontwikkeling en OpenVPN oplossing voor Mobile Marketing nodes Project aangeboden door Steph Decavele voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar

Nadere informatie