de Jaargang Sept IMEMAsl NEATER HET WEEKBLAD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de Jaargang 35-10 Sept. 1938 IMEMAsl NEATER HET WEEKBLAD"

Transcriptie

1 de Jaargang Sept IMEMAsl NEATER HET WEEKBLAD 15

2 DE ß/fßlOT m E P B RY B fl u R naar den roman van Alfred Neumann. ru jkkelijke voorwaarde, dat het leven van den r gespaard moet blijven. Regie: Maurice Tourneur Nova Für oor allerlei intriges gelukt het om Loupouchine Czaar Paul I Harry Bau riendin Uil van den utii czaar, viuu», die %- een slechten invloed Zijn dienaar Nicolas Rimsk' ien i heeft, in ongenade te laten vallen. Maar De Czarewitsj Gerard Landr Us w ordt 'ingenomen door de zangeres Anna Loupouchine Colette Darfeui. rm ann, een vroegere vriendin van Pahlen Pahlen (de patriot) p ierre Renoi anine, de minister van justitie, is op de hoogte Anna Ostermann Suzy Prirr het complot en probeert Pahlen te ontmaske- De Czarine Elmire Vautiei doch hij heeft de vriendschap en de goed- Nadia, hofdame Josette Day ovighcid van den czaar onderschat. Pahlen N a een afwezigheid. van zes maanden, keer - t ondanks alle bewijzen, den keizer te overtuivan zijn trouw en zelfs diens vertrouwen in czaar Paul I terug in St. Petersburg ei iedereen beeft voor zijn wreede willekeu ine te schokken, en onberekenbare grillen. midden van deze intriges leeft de czarewitsj ikkig en onbezorgd. Hij gaat geheel op in zijn Paul I heeft behalve zijn trouwen dienaa "ie voor gravin Nadia Kirsanova, een hofdame Yacow slechts één vriend, graaf Peter Pahlen de czarina. Hij denkt er zelfs over afstand te den gouverneur van St. Petersburg. Deze heeft eer zijn rechten om met haar te kunnen zeer grooten invloed op den czaar, wiens fouter 11 van hij ziet en veroordeelt, maar in wien hij tevens de iwen - verpersoonlijking ziet van Rusland, zijn vaderland )e czaar wordt door zijn omgeving en speciaa waarvoor hij zijn leven zou willen geven. Als evenwel de czaar, terwille van een vrouwengril, den gezant van Pruisen weigert te ontvangen, vormt zich bij Pahlen een plan, hem ingegeven door zijn vaderlandsliefde: Als de czaar afstand zou doen van zijn troon, zou hij opgevolgd worden door den czarewitsj en daarmee zou een waardig keizer Ruslands troon bestijgen. Er ontstaat nu in het paleis een samenzwering, waarvan Pahlen de ziel is. Hij stelt evenwel als Een bal te Petersburg Na een mori keert de Cza zijn paleis te ranna gewaarschuwd voor Pahlen en geleideraakt hij onder den invloed van een onbestemangst. ntusschen vlucht de czarewitsj met Nadia en iwt haar in een klein stadje. Pahlen weet hem ir te vinden en brengt hem terug naar St. Peiburg, waar hij probeert hem de belofte af te ingen, dat hij, na abdicatie van zijn vader, den Dn zal bestijgen. De toestand wordt tot het uiterste gespannen, Nadia de officieren van het regiment van den rewitsj waarschuwt en deze oprukken naar Petersburg. De samenzweerders probeeren den ar te dwingen een acte van abdicatie te teekei, doch deze weigert en voor Pahlen tusschende kan komen, valt er een schot. Paul I is verord. Aan het hoofd van zijn soldaten dringt de rewitsj het palcis binnen en vindt het lichaam Pahlen uitgestrekt naast dat van zijn vader. Pierre Renoir als Pahlen

3 Bmibi Hum* BUI Boyd en George Hayes Benita Hume, die vele jaren niet heeft gefilmd, zal thans weer optreden in The lady and the cowboy". David Niven en Patsy Kelly werden eveneens voor deze rolprent geëngageerd. Frediic March en Joan Bennett vervullen de belangrijkste rollen in de Walter Wanger-film Trade winds". Gustav Ucicky de bekende regisseur, is met Inge Pippig in het huwelijk getreden. Albert Matterstock werd door Wolfgang Liebeneiner voor de film Ziel In den Wolken" aangezocht. Gerard Rutten onze landgenoot, heeft zich als regisseur aan de Ufa ver bonden. Danielle Darrieux speelt onder leiding van Maunce Toumeur een belang rijke rol in de film Katja". Erich von Stroheim, Dita Parlo en Abel Jacquin vervullen de hoofdrollen in Ultimatum", een film welke door Robert Wiene wordt geënsceneerd George Brent heeft de hoofdrol in de Warner Bros-film The heart of the North". Dimitri Kusanoff heeft voor de film L'avion de minuit", welke hij in scène zet, aangewezen Jules Berry, Andre Luguet en Colette Darfeuil. Dick Powell en Olivia de Havilland zullen belangrijke rollen spelen in de Warner Bros-film The gay nineties". Robert Liebmarn. de Duitsche schrijver, vervaardigde het scenario vooi de Fransche film Carrefour". Kurt Bernhardt zal deze rolprent ensceneeren, terwijl de hoofdrollen in handen zijn van Jules Berry, Charles Vanel en Suzy Prlm. Paramount heeft de filmrechten aangekocht van het in Amerika zeer popu laire boek Royal Canadian Mounted Police" van R. C. Feslerstonhaugh Adolph Zukor heeft verklaard, dat het In de bedoeling van deze maatschappij ligt dit boek, dat de meest opzienbarende avonturen van de beroemde Canadeesche bereden politie aan de vergetelheid ontrukt, in technicolor te verfilmen, met Dorothy Lamour, Ray Milland en Akim Tamiroff in de hoofdrollen. De opnamen In Canada zullen in den herfst gemaakt worden, daar de kleuren van het landschap zich dan het beste leenen voor de technicolorcamera's. Glenda Farrell en Barton McLane hebben de belangrijkste rollen In Torchy Blane in Chinatown". Annabella speelt In de film Hotel du Nord" de vrouwelijke hoofdrol. Regisseur is Marcel Carné. UIT DE STUDIO' Nelson Eddy en Ilona Massey zullen de hoofdrollen uitbeelden in de M.G.M.-film Love carnival", welke rolprent zal worden geregisseerd door Robert Z. Leonard. Ilona Massey debuteerde in Rosalie", en vervulde ook de hoofdrol in Balalaika", een muzikale show-film, welke momenteel nog in productie is. Love carnival" is gebaseerd op een verhaal van Franz Molnér, 'den be kenden Hongaarschen toonéel- en romanschrijver. Alice Field, GabrieUe Gabrio en Thomy Bouidelle zullen de belang rijkste rollen vertolken in Campement 13". Jacques Constant regissee deze film. Bette Davis werd door Mr. Jack L. Warner geëngageerd voor de fil The miracle". Paul Westermeier heeft een belangrijke rol in de Tobis-film Die Pfingst orgel". Edmund Goalding regisseert Forgive us our trespasses" Fay! Bainter heelt de vrouwelijke hoofdrol op zich genomen. Duvallès en Christiane Delyne werden door regisseur Jean Rioux v Vacances payees" aangezocht. Hilde Weissner en Attila Hoerbiger zijn voor de Terra film Sabine Heitmann" uitgekozen. Karin Hardt, Leni Marenbach»en Paul Richter treden onder regie van Joe Stoeckel op in Die beiden Wildtauben". Fritz Wenneis componeert de muziek. Jean Choux regisseert de film Paix sur Ie Rhin", waarin Camille Bert John Loder, Georges Peclet, Fran?oise Rosay en Dita Parlo belangrijke rollen vervullen. Naast Ronald Reagan en George Brent vertolken Frank McHugh»n Henry O'Neill zeer belangrijke rollen in de nieuwe Warner Bros-filn Wings of the Navy", welke met de volledige medewerking van de Ameri kaansche marine tot stand komt. Yves Mirande en Georges Lacombe ensceneeren de film Café de Paris" Jules Berry, Pierre Brasseur, Alexandre Rignault, Vera Korène en Barbare Shaw beelden de voornaamste rollen uit. Aubrey Smith heeft met Alexander Korda een contract ge sloten voor een belangrijke rol in de film,,the foui feathers". B. P. Schulberg de bekende Amen kaansche productieleider, die onder anderen de films Wings", The last command" en Shang hai express" produceer de, werd doo^ David O Selz nick geen gageerd lergems.in het /fiesum 0t*. rgens in het Wilde Westen van Amerika ligt een dorp. dat luistert naar den fraaien naam Lone Pine. Dit dorp is in het gelukkige bezit tan een romantische industrie, een industrie die zich net twee woorden laat aanduiden, en Hopalong Casr,dy heet. Maar Hopalong Cassidy. zult U misschien zeggen, is een figuur uit Mulfords bekende serie cowboy-romans. Inderdaad, en natuurlijk is Hopalong Cassidy dientengevolge ook een bekende figuui m den bioscoop, waar William Boyd dezen voort varenden ruiter tot leven brengt. Hopalong Cassidy dan, is eigenlijk de voornaamste reden van bestaan van het gehucht Lone Pine, een verzameling huizen, hutten, stallen, winkels en cafe's, gelegen langs een kleinen autoweg, die naar Mount Whitney voert. Als men er drie huizenblokken in de eene of in de andere richting loopt, is men Lone Pine uit en staat men in de Mojave-woestijn, waar veldmuizen, hyena's en een paar schapen honderd mijlen kunnen ronddolen zonder iets tegen te komen, dat op twee beencn loopt. Tusschen den weg en de Sierra Nevada-bergen zijn gedeelten, waar beekjes, afkomstig van de eeuwige sneeuw op de bergtoppen, de woestijn in een strook sappig grasland hebben omgetooverd. maar deze kleine case's in het barre zand zijn gering in aantal. Als Hopalong en Windy er dus niet waren, zou de bevolking van zevenhonderd zielen waarschijnlijk voor het grootste deel zijn biezen pak- m-~ken of liever gezegd zijn vrachtauto's, die in* Z*^ J de plaats van de huifkarren en de ossen geko- ^jsji men zijn. en graziget weiden opzoeken. Er zijn misschien super-intellectueele stads^f* menschen, die nooit van Hopalong gehoord ƒ hebben, maar millioenen menschen over de heele ^ wereld rekenen den forschen cowboy met dfr* straffe hand en het edele gemoed tot hun beste vrienden, en vooral de jeugd amuseert zich w ' graag met Cassidy's listen en knokpartijen en met zijn onafscheidelijken kameraad, den mummelenden Windy. In het werkelijke leven heeten zij Bill Boyd en George Hayes, en ze zijn nu al aan hun negentiende film bezig, die Harry Sherman voor Paramount produceert. De meeste van deze films worden aan den voet van Mount Whitney opgenomen, en zoo komt het dat Lone Pine, ondanks het feit dat de woestijn slechts voor een handelaar in zand iets aantrekkeliiks kan bezitten, toch floreert. Verleden jaar hebben de filmmcnschen voor een totaal bedrag van zevenhonderdduizend dollar in het stille dorpje verteerd, een gemiddelde van duizend dollar voor iedere man, vrouw en kind. Niet slecht voor zoo'n gehucht. En dan heeft men or niet eens een kamer van koophandel of een vereeniging voor vreemdelingenverkeer. De eenige plek in het dorp, waar 's avonds een beetje vertier te vinden is, luistert naar den naam van..lion's Club". Het is een echte cowboy kroeg, waar een..hillbillyband. zoo n strijkje van een valschen amateurviolist, een wrakke piano en een paar guitaren

4 na de volbrachte dagtaak den boel op stelten probeert te zetten. Jack Voshell, de business-manager van de Sherman-productie, heeft ons uitgelegd, waaraan die zevenhonderdduizend dollars weggaan, In de eerste plaats wordt er voor iedere film een vijf-en-twintigtal cowboys van de plaatselijke ranches geëngageerd, die elf dollars per dag verdienen. De opnamestaf bestaat, de acteurs meegerekend, gewoonlijk uit een kleine honderd personen, waarvoor Sherman dan het plaatselijke hotel afhuurt. Minstens dertig paarden, die van drie tot wel vijftig dollar per dag en per stuk kosten, brengen verder geld in het laatje der Lone Piners. En dan worden er in vele films koeien gebruikt, soms wel tweeduizend tegelijk. Die moeten worden gehuurd, en dat kost weer vijftig cent per dag en per stuk, ten minste als ze alleen maar moeten grazen of loopen. Als het vee opgejaagd moet worden, kost dat een dollar per stuk, want de beestjes verliezen er door aan gewicht. Voshell sluit contracten met de vier restaurants in het dorp, en die zitten dan eiken avond propvol. Dan is er hout noodig voor allerlei decors, er worden werklui aangenomen ojn hutten te bouwen, heiningen te spannen enzoovoort; auto's en vrachtwagens vullen de garages en veroorzaken drukte en bedrijf bij de benzinepompen: er wordt land gehuurd om er de opnamen te maken en tal van andere dingen, die geld opbrengen voor de dorpsbewoners. Deze hebben nu de handen ineengeslagen en zullen van het jaar op gemeenschappelijke kosten een complete straat bouwen, zooals die vroeger jaren in het Wilde Westen gebruikelijk was. met houten hotels, houten café's en een houten gevangenis. Ook wordt er een gebouw gezet, waarin de binnenopnamen gemaakt kunnen worden en dat Sherman dan voor zijn Cassidy-films zal kunnen huren. Film' 1 nieu ws George Rah an Dorothy Lamour In Spawn of lha North". ' e^ß*d J. ** Cartta Lock In Ola vlar Geiellen", aan Ulm dia door Carl Froalleh In «eèna wordt gezal. 'Xw.,V^ J^ ' ; 3i^3 TW LADY IN TUE Preston Foster als de detective Crane Bill Crane Preston Foster. Mrs. Sam Taylor Patricia Ellis. Doc Williams Frank J enks - Kay Renshaw Barbara Pepper. Strom Thomas Jackson. Sam Taylor Roland Drew. Leyman Morgan Wallace. Universal-film. Regie: Otis Garrett. y ONZE WEKELIJKSCHE PRIJSVRAAG Vraag vijfhonderd en een Ean tcèna uil Sing you tlnnan", waarin da hoofdrollen door Blng Croiby, Frad Mae Murray an Elian Draw worden gatpaald. Door wie werd de eerste bruikbare schrijfmachine uitgevonden? Wij stellen een hoofdprijs van ƒ 2.50 en vijfl troostprijzen beschikbaar om te verdeelen on- ' der hen, die vóór 26 September (abonné's uit overzeeschc gewesten vóór 26 October) goede oplossingen zenden aan ons redactie-adres; Galgewater 22, Leiden, op enveloppe óf briefkaart a.u.b. duidelijk vermelden: vraag $01. DE OPLOSSING Vraag vierhonderd zeven en negentig Het Directoire was het opperbestuur van de Fransche Republiek, dat 27 October 1795 aan het bewind kwam en 9 November 1799 door Napoleon omver werd geworpen. Deze regeeringsperiode kenmerkte zich door grooten tegenspoed in buitenlandsche oorlogen en door een groote mate van verslapping in het binnenlandsch beheer, zoodat zelfs een staatsbankroet er het gevolg van was. De hoofdprijs werd deze week gewonnen door den heer H. H. Kuypers te Doorn; de troostprijzen vielen ten deel aan; mevrouw B. W. Hoytink, te Joppe; den heer W. Swart Jr. te Amsterdam; den heer C. E. de Jongh te Den Haag; mejuffrouw T. Martens te 's-hertogenbosch; mejuffrouw B. Stoltz te Den Haag. : (T. n K *»*: lop «ao ". v. r Navy Day", aan icèna uil da illm Give ma a kallor", waarin Martha Raya an Bob Hopa da hoofd-» [»',,,0 -.e«'- JiM-t «or a» TW i-rf! M ^ 'm Voor de rechtbank qr^ r heeft zich een meisje opgehangen. Dat denken ten min- H ste luitenant Storm en inspecteur Leyman, maar de "^^ particuliere detective Bill Crane denkt er anders over. Hij is er van overtuigd, dat het meisje vermoord is. Wanneer hij zich met zijn assistent in het doodenhuis bevindt, verdwijnt l^et lijk van het meisje en de lijkenbewaarder wordt neergeslagen. De detective wordt er nu van verdacht iets met deze zaak te maken te hebben en hij is gedwongen zich in de kamer naast die van de misdaad te verbergen. Dat blijkt evenwel zijn goede zijde te hebben, want hier komt Crane op een belangrijk spoor. Langzamerhand weet hij dan ook het mysterie te ontrafelen en de politie den waren schuldige aan te wijzen. Preston Foster en Patricia Ellis

5 Regie: W. Tourjanski. Terno Manja Dusan Commissaris Borel Luitenant Clawar. B J clsinski Wachtmeester Drogan Prefect van politie Theodor L' Vitruw Min. v. Binnenl. Zaken Luitenant Kowall Politieagenten Ambtenaar v. d. Spoorwegen...'.. LD.I/li Tobis-fil Buiten Clawar, die bij een val zijn voet verstuikt heeft, is luitenant. Willy Biri Kowall een vaste klant bij Bjelsinski. De gevangenneming van Terno Hilde Weissr een handige zet geweest. De samenzweerders gelooven, dat hij een Otto Wcrnic der hunnen is en Bjelsinski zorgt er voor, dat Terno speelschulden René t>eltg maakt en zijn financieelen steun aanneemt., Bernhard Mine Terno gaat oogenschijnlijk overal op in. De groote vraag is echter: Nikolai Kol waar en wie is Lenski, de geheimzinnige onbekende, aan wien alle samenzweerders gehoorzamen? De politie onderzoekt Clawars wo j^ar j Günt}i n ' n 8- Een zelfde sigaretteneindje als dat op de spoorbaan de kaart. Ingolf Kunt met de plaats van den aanslag, de zaklantaarn, die in de daar gevon- Herbert Gern den huls past, dit alles getuigt tegen Clawar. Willi Seh Het groote spel zal beginnen. Men verwacht in de H er k er t Spahl hoofdstad den vertegenwoordiger van éen bevrienden Erich Dunsk ' taat: - Kort daarna wil Lenski zijn grooten slag slaan. Terno bereidt een opmarsch voor de opstandelingen voor en stelt de plaatsen vast van de troepen der regee- Or plaats, waar de extra-trein met den minist oorlog en de officieren van den generalen st r ' n g Dan slaagt een marconist er in de code van den zal passeeren, ontploffen doot den val van tw geheimen zender der samenzweerders, de L. B. 17, dronken mannen eenige springbussen, waardoor een d sntcijferen. En na weinige uren komen de opstandelingen mannen doodelijk wordt gewond. ;r nu achter, dat Terno een spion is. Hij wordt opgeslo- Wachtmeester Drogan en commissaris Borel onderzo :en in een kelder van de Cascade", maar weet weer ken de plaats van het ongeval. De springbussen blijkèe ontvluchten, afkomstig te zijn uit den legervoorraad. Men had d Commissaris Borel heeft een officier gezien en er tevens een sigaretteneindje en ef ondertusschen hard gewerkt reclamepakje lucifers gevon- aan het geheim,,lenski", den. De officier is echter wat hij echter met den dood verdwenen. moet bekoopen. Dan breekt Terno zoekt naar den de opstand uit. eigenaar van de lucifers. De De minister belast Terno sporen leiden naar het groomet de leiding tegen de te cabaret,,cascade", naar opstandelingen. luitenant Qawar en naar den Bjelsinski en Kodirecteur van bet cabaret, Bjelsinski. wall worden ge- Commissaris Borel, die vangengenomen en daar eveneens terecht is gede opstand onderkomen, neemt Terno tijdedrukt. De groote lijk gevangen, om niet te vraag: Wie is Lenslaten merken, dat zij samen- ki" is hiermede werken echter nog niet beantwoordt, doch dat kunt ge in de film zien. «n Man) a a wordt door dan politu-prei*cl verhoord jt

6 ", *. GESPREKKEN MET MIJN VRIEND PIETERSEN Tijdens de opnamen voor de film Veldslag in New York" is er iets gebeurd, dat bewijst, dät je niet moet vergeten ook den figuranten tot in de finesses te vertellen, welke handelingen zij moeten verrichten." Wat voor verschrikkelijks was er dan aan de hand?" Luister, waarde Pietersen! Je kent het telefoonboek van Amsterdam?" Niet uit mijn hoofd, hoor!" Dat begrijp ik. Je weet echter wat voor een dik boek het is, dus zul je je kunnen voorstellen, dat het telefoonboek van New York, een stad met vele millioenen inwoners, een zeer lijvig document is." v.wat heeft dat telefoonboek nu met een filmopname te maken?" Het dient natuurlijk in de eerste plaats om na te zoeken onder welk nummer dezen en genen zijn aangesloten, maar het heeft bovendien nog een tweede, heel ongewone functie." Een tweede functie? Je maakt me werkelijk nieuwsgierig. Wat voor een functie dan?" Wanneer er een held moet worden gehuldigd, wanneer een Lindbergh of een Corrigan den koenen sprong over den Oceaan heeft gewaagd, wanneer een groot man, een vorst, een overwinnend leger of wat dan ook het enthousiasme der New Yorkers heeft gaande gemaakt, dan wordt er een triomfantelijke optocht gehouden door de voornaamste straten van de groote stad. Dan hangen de New Yorkers uit alle vensters van hun wolkenkrabbers en gooien, als eerbetoon, papier naar omlaag. Dan is het, alsof het sneeuwt. Het dwarrelen van die millioenen flarden papier levert een fantastisch schouwspel op en dit vormt een der karakteristiekste eigenaardigheden van New York. Het is werkelijk een onvergetelijk gezicht, Pietersen." Ik herinner me d?t vaak op de journaals in de bioscopen gezien te hebben." En voor dit doel, waarde vriend, bewaren de New Yorkers hun oude telefoongidsen. Zij scheuren de bladen er uit en werpen die naar beneden. Terwijl ze er in hun gloedvol enthousiasme ook niet voor terugdeizen, het nieuwe telefoonboek te verscheuren, wanneer de oude opgebruikt zijn en ze nog huldigingsmateriaal tekort komen! Dan bestellen ze met vreugde een nieuw exemplaar voor vijf dollar." /Maar wat heeft dat alles nu met die film Veldslag in New York te maken?" Nu, in die film komt zoo'n huldigingsscène voor. De regisseur had een figurante een stuk of zes van die oude telefoongidsen ter hand gesteld, opdat zij ze zou kunnen verscheuren en versnipperen. Maar dit lieve meisje was zeer dom en onervaren en toen de stoet passeerde in de na-gebouwde New Yorksche straat, smeet ze de boeken in hun geheel naar omlaag. Zulk een boek weegt vijf kilo en onze figurante stond op een stellage van tien meter hoog..." Ik kan me begrijpen, dat de filmster die het boek op zijn hoofd kreeg, minder vriendelijk gekeken heeft en dat het bijna een echte veldslag" geworden is!" FILM-ENTHOUSIASTEN R. E. te Delft. La Jana is danseres en filmactrice. Frits van Dongen is getrouwd. Hij is bij de Tobis geëngageerd. Sessue Hayakawa filmt nog. Hij werd den loden Juni te Tokio geboren. Hij heeft in zeer veel zwijgende-films gespeeld. Zijn eerste sprekende-film was The man who laughed last". Maureen O'Sullivan geniet van een late, maar welverdiende vacantia S. N. te Heemstede. Hierbij de gevraagde adressen. Rolf Wanka, Meiereigasse 8b, Mödling bij Weenen. Benjamino Oigli, Via Serchio 2, Rome. Deanna Darbt n, Universal-Studio's, Universal-City, Californië. Het kan eenige maanden duren voordat u antwoord ontvangt. M. R. F. te Amsterdam. Friedrich Zelnik is met de filmactrice Lya Mara getrouwd. U kunt hem schrijven p.a. Cinetone-Studio's, Duivendrechtschekade, Amsterdam. * P. B. te Hoorn. Lily Bouwmeester is getrouwd. Zij woont te Rotterdam. Hans Moser woont Auhoffstrasse 76 te Weenen. Hij filmt zeer veel, is echter aan geen enkele maatschappij vast verbonden. B. L. M. te Rotterdam. Traudl Stark is den 17den Maart jarig. Georg Alexander woont Haus Alexander, Neufahrland bij Potsdam. Henny Porten werd den yden Januari te Magdeburg geboren. Zij is met Dr. Wilhelm von Kaufmann getrouwd. S. W. te Amsterdam. Hierbij de gevraagde verjaardagen. Lilian Harvey 19 Januari. Frits van Dongen 30 September. Magda Schneider 17 Mei. H. N. D. te Utrecht. Erich Pommer werd den 2osten Juli te Hildesheim geboren. Het adres van Reinhold Schuenzel is Metro-Goldwyn-Mayer-Studio's, Culver City, Californië. U kunt Schuenzel in het Duitsch of Engelsch schrijven. Niet vergeten een antwoordcoupon in te sluiten. R. T. N. v. L. te Bergen op Zoom. U moet niet het scenario, maar een kort exposé inzenden. Wij geven u echter niet veel hoop. De gevraagde foto's hebben wij gezonden. R. v. d. K. te Rotterdam. Anton Pointner werd den 8sten December te Salzburg geboren. Hij is met Vicky Borchardt getrouwd. Lloyd Nolan is den 11 den Augustus te San Francisco geboren. F. R, G. P. te Scheveningen. Hierbij de namen van eenige regisseurs. Cecil B. de Mille, Ernst Lubitsch, Fritz Lang, Alfred Werker, Spencer Gordon Bennet, Edward Clive, Norman Lee, Karl Ritter, Gustav Ucicky, Stanley Logan. K. T. v. H. te Amsterdam. Wij hebben u de foto's van Freddie Bartholomew en Ronald Sinclair gestuurd. De regisseur van Kid Galahad is Michael Curtiz.O^«^ Autry is met Ina Mae Spivey getrouwd., i >. - *r ' >.' un 30». 'V- '.K.'.. -,;v';^/ : % >; A : 1 - '-.." ;. -.iv - : é< - ^-'^i^' ^VT'^ffÊ^».. \'-» * ^, Äfi; ^ S^"*-^ rfl/f/'** *Jär VO.'V'V.» VV--. v 1 ' M4 ^ ""^ ^V ^ ^ C 'V ^ Té -..- '-,* ~ ' *^ -sa ' 4 I «-, :...> '. ^ f ; M *-»«i**:, ' '*mr c.. i.- " a^jw L ' '- rtv bf.,..-> ' ^.vda

7 VAN LEZER TOT LEZER Op dez«pagina kunnen onze abonné'f, onder da Ruilrubriak", grati«een advertentie plaatsen, waarin zij iet«aanbieden in ruil voor iets andere. Deze plaatsing is geheel gratis, maximaal 10 regels per advertentie. Advertenties, waarin voorwerpen te koop worden aangeboden of gevraagd, woningen te huur worden gevraagd of te huur aangeboden, diensten worden aangeboden, enzoovoort, enzoovoort, worden onder de rubrieken Te koop aangeboden", Te koop gevraagd" en Diversen" geplaatst en berekend tegen S cts. per regel, minimum vijf regels. TE KOOP AANGEBODEN Te koop : tropisch aquarium met planten, Ducon-pomp en vilter, handwerk. 7 8 uur. Transvaalkade 88-hs, A'dam. Te koop : Pr. kinderwagen i.z.g.st. Spaarndammerstr. 67-1II achter, A'dam. Te koop aangeb. : mod. metalen electr. waschmach., compl. (zond. wringer), werkt zond. roerder, dus spec, voor fijne wasch, z.g.a.n., uit. pr. ƒ30.. C. W. Compaan,Kerkplein I3 t ZaItbommel. Te koop : tafelbiljart op leibl., compl. m. ballen, queues enz., loopt prima, als nieuw, v. spotpr. ƒ 26.. Adres : Mare 39, Leiden. Weg. verandering bill, te koop : inboedel (geen opkoopers). Adres : Palembangstraat 68-11, A'dam (O.). Te koop : snoekhengel, lang 7.50 M., pr./3.5ci. Oktes, Linnaeuskade 24- hs., A'dam (O.). RUILRUBRIEK In ruil aangeb. : Polyphoon spreekmachine m. 45 pi., naalden en platenborstel, voor een goede damesfiets m. terugtraprem (zwart). A. de Jong, Vrijstaathof 28, Den Haag. Wie ruilt een strandwagen met 4 wielen tegen kindergoed of een.slaapkamermat. Cartesiusstr. 149, Den Haag. Gratis kunt u gangbare bonnen die u niet spaart ruilen voor wat u wèl spaart en tekort komt. Bij zending postzegel insluiten voor terugsturen. Wed. S. v. Zanten, Danièl Willinkplein 41, A'dam. Wie ruilt 2 in goeden staat verkeerende kokspakken met muts en toebehooren voor een fototoestel? Postma, Bllderdiikkade , Amsterdam (W.). Wie ruilt een z.g.a.n. damesfiets voor een accordeon? P. Voogel, v. Hogendorpstr III, A p dam (W.). Wie ruilt mijn prima stofzuiger Electrolux' ~eet " slee-model, type 11 m. toebeh., 220 v., in voor stofzuiger 125 Volt. J. C. Pietersma, Heerenwég F234, Heiloo. Gevraagd: een gebruikte ijzeren sergeant lang ongeveer 1.25 M. in ruil voor pracht eiken kapstok (handwerk). A.Sleegers, Sportlaan 39, Poeldijk^ Wie ruilt : electrolux stofz., compl., voor oude damesfiets of pick-up? N. Pieterse, Jan Haringstr, 8-II. A'dam (W.). Wie ruilt 32 Jamins kwartjesbonnen tegen 15 melkstelbonnen? Mevr. Andréa Bakker, Parkstraat 33, Zaandijk. TE KOOP GEVRAAGD Postzegels binnen- en bultenlandsche, ook gewone, gevraagd ten bate van verpleging T.B.C.- patiënten te Nijmegen. Zendingen aan : W. Peeters, O. Weurtsctieweg 5, Nijmegen. Te ruilen : 100 roode Kegg-b.; 40 Erdal-pt. ; 400 vr. postzegels ; 20 v. Houtens-b. v. 2 tijdschr. ; 20 pt. v. Honig- Gunnink ; 240 v. Nelleb. v. boeken ; 17 Kw.- sold. ; 10 roode Hakab. ; 10 Starks-b. Pr. fonkeln. kind.-leesb. (geen roman) v. 30 Vimb. Voor de b. : Duifm., D.-E.-pt., Droste-b., Vim-, Lux-, Rinso-, Sunl.- en Radion-b. en etik. v. Blookers en Daalders cacao. J. Wentink, Hoogravenscheweg 57, Utrecht. Wie ruilt mijn zeilkano voor een kampeertent? Malvastraat 23-hs N., Amsterdam. Wie wil een beige bakwag. ruilen tegen wandelwag. 7 Adres : Walcherenstr. 8, Tuind. Buiksloot, A'dam (N.). Wie ruilt mijn fluweelen mantel, maat 46, voor een kinder auto'tje. L. Dreef, Langegracht 125, Leiden. Damesrijwiel aangeboden in ruil voor groot vloerkleed. Adres: Linnaeuskade 34-hs, Amsterdam (O.). ^..Dut is dikkor..." liom. Ik weet het zeker. Alleen was hij veel kleiner Wut helookent dat, Ernestino?" Wel, ik wilde zoo graag^ je gezicht eens zien, terwijl je ontbeet... ei T HET LEVEH JLET- HER5 ABONNÉ'S OP DIT BLAD, welke in onze registers zijn ingeschreven en in het bezit zijn van een door onze administratie afgegeven polis, zijn gratis verzekerd volgens polisvoorwaarden: f bij levenslange invaliditeit; f 600. bij overlijden; f bij verlies van een hand, voet of oog; f 75.- bij verlies van duim of wijsvinger; f 30.- bij verlies van een anderen vinger, een en ander ten gevolge van een ongeval. Is het ongeval een gevolg van een aan een personentrein, tram of autobus enz. overkomen ongeval, waarin verzekerde als gewoon betalend passagier reist, dan wordt de uitkeering bij levenslange invaliditeit gesteld op f en de uitkeering bij overlijden op f De uitkeering dezer bedragen geschiedt door de NIEUWE HAVBANK N.V. té Schiedam. Denk er om bij een eventueel ongeval binnen 3 x 24 uur aan het kantoor der N.V. Nieuwe Havbank te Schiedam daarvan kennis te geven, ook al meent U, dat de directe gevolgen niet ernstig kunnen zijn. Anders vervalt het recht op uitbetaling. 2 CW IN HET EEUWIGE IJS. en sprookjesachtige tero/ op dvn Piz oseg bij St. Moritz. Y letschers, die, zooals men weet, eigenlijk niets anders zijn Zf dan tot vasten vorm gestolde watermassa's, doen zich aan ns niet als doode materie voor, zooals dit bijvoorbeeld het ge- al is met de steenen en rotsen, die men in de bergen aantreft, tegendeel: gletschers zijn steeds vol leven en verkeeren im- lerdoor in een staat van ontwikkeling! Nu eens zijn zij zóó, an weer anders! Hun worden en vergaan voltrekt zich in een nngloop, die veel weg heeft van dien der rivieren. Waar gedurende den winter meer sneeuw valt dan er in den 3mer kan smelten, bestaat de mogelijkheid, dat zich gletschers armen. In de Alpen gebeurt dit boven de zoogenaamde leeuwgrens, die zich aan de Noordzijde op een hoogte van 2700 tot 3000 meter boven den zeespiegel bevindt. Boven deze sneeuwgrens blijft de sneeuw ook in den zomer liggen, en daar is het, dat zich het rijk der firnvelden uitstrekt. Firnvelden bestaan uit zware., oude, op elkaar gehoopte sneeuwmassa's, die des zomers vaak genoeg nog door een sneeuwbui worden opnehoogd. Alleer. op de hellingen, die niet te steil zijn, ontstaan dergelijke firnvelden, want op de steilere hellingen glijdt de sneeuw naar beneden of wordt er door den wind weggevaagd. Door den druk der boven elkander liggende sneeuwlagen wordt het firnveld steeds vaster en vaster, tot het ten slotte in een heldere, glasharde ijsmassa verandert de gletscher. Terwijl één kubieke meter pas gevallen sneeuw ongeveer

8 85 K.G. weegt, is het gewicht van een cfelij hoeveelheid firn ongeveer 500 K.G., en dat gletscherijs bijna 1000 K.G. Van uit het firngebied strekt zich tot ver 1 neden de sneeuwgrens, de gletscherstroom, loogenaamde gletschertong uit. Het firngebied veel grooter dan de tong, al lijkt dit den be beklimmer vaak juist andersom. Maar dit ko dan, omdat hij zich daar dichterbij bevindt, 6 bij het firnveld, In den zomer wordt de gletschertong onder sneeuwmassa vrij", hetgeen zeggen wil, dat sneeuw smelt en het ijs voor den dag komt. De ijsrivieren" van de groote gletschers zijn machtig, dat zij ook des zomers niet smeltf Daardoor komt het, dat de gletscher zijn to zelfs tot in de bewoonde bergweiden uitstre hetgeen bijvoorbeeld het geval is in het Grind wald. Aan het einde van den gletscher smelt het van de punt van den tong langzaam weg, en v eenigt zich bij de gletscherpoort met den stro( zich slechts uiterst langzaam. Zoo heeft men bijvoorbeeld berekend, dat een sneeuwvlok, die op een top der Berner Alpen valt, en daar verfirnt, meer dan vierhonderd jaar noodig heeft, tot ze aan het einde van een gletschertong wegsmelt... Veel bewogener dan het stroomen" van een gletscher is de verandering, die zijn vorm in den loop der tijden ondergaat. Terwijl hij laat in den winter bijna altijd door versehe sneeuw, en reeds te verfirnen beginnende oude sneeuw een metersdiepe ijsmassa vormt, gaat hij gedurende den zomer en den herfst steeds meer barsten en scheuren vertoonen, de gevaarlijke kloven en spleten. Op den gletscherstroom zijn zij gedurende den zomer in het vrije" ijs zeer goed te zien, maar in het firngebied kunnen zij ook gedurende de warme maanden door bedrieglijke sneeuwmassa's bedekt zijn. Hoe hooger en ontoegankelijker de gletscher wordt, des te verhevener en indrukwekkender is de aanblik dien hij oplevert, vooral wanneer men het genoegen mag smaken hem van dichtbij te der gletscherbeek, die zich onder het ijsm«zien. In het bijzonder aan den rand der gevaareen weg baant en het water in haar bedding v nj^g jjigye,, en spleten is de indruk werkelijk aanzamelt, dat aan de oppervlakte van den gletscli g r ijp en< j. Tof in peillooze diepten zetten zijn gesmolten is Onbeweeglijk lijken de gletschers, onbeweeg als de zich hoog boven hen verheffende be toppen, en toch stroomen" zij, zooals de bei die dieper in het dal uit hen ontstaat. Aileen de beweging der gletschers uiterst langzaam, bedraagt slechts eenige meiers per jaar. Door een interessante proefneming heeft m deze beweging van den gletscher voor den ei sten keer in het jaar 1827 gemetert. Men he toen namelijk op den Unteraaregletscher e kleine hut gebouwd, die In het jaar 1830 ree honderd meter naar het dal bleek te zijn afc zakt. Dat de hut echter niet ingestort is, m men intusschen wel aan een gelukkig toe' wijten Over de eigenlijke oorzaken, die den gletsch doen voortbewegen, zijn de geleerden het niet eens. Er bestaan daar verschillende theorie blauw-glinsterende wanden zich voort, dikwijls verder dan de blik reikt. Onzichtbaar water hoort men ruischen, en vaak stort zich een geweldig stuk ijs met donderend geraas in den afgrond, zoodat men, als men het in de verte hoort, wel eens aan een lawine moet denken. De meeste ongelukken door gletscherspleten gebeuren niet bij de open, zichtbare scheuren in het ijs, maar bij de door sneeuwbruggen bedekte kloven, waar alleen iemand, die dóór en dóór thuis is in de bergen, aan een lichte welving in het sneeuwdek of aan een andere kleur er van den verraderlijken afgrond kan vermoeden. Een tocht over een gletscher behoort tot de meest interessante genoegens, die men in de bergen beleven kan. Maar het blijft, wanneer men niet over een groote ervaring beschikt, onder alle omstandigheden geraden om niet zonder gids op stap te gaan! Want de gletscher is grillig en on- over, die wij hier evenwel niet zullen aanhal«betrouwbaar als de zee aan onze kust In ieder geval voltrekt het leven" der gletsch stens even gevaarlijk voor wie hem niet kent, Boven: Gktschcrsplcd in Graubütuicn, Zwitser land. - Onder: In hel gebied, waar de begi/nur starten kan. {Craubiinden). Waar twee gletschers elkaar ontmoete, n naar a Boven: Aan den rand van den gletseherafgrond (Granbiindeii). - stijging van den Pis Palii, 4000 meter benfen Onder: De moeilijke loehl. i'.i >: den zeespiegel.

9 'AIM a^ AQmUt? MILLS (jeauforiseerofe verroll ng Dtnis Moore, ten bekend Engclsch beeldhouwer, woonachtig In Parijs, krijgt, kort voor hij naar Indo-China zal vertrekken om daar voor den keizer van Annam een beeldhouwwerk Ie vervaardigen, bezoek van zijn nichtje Julie, voor wie hij altijd een heel erg zwak heeft gehad, Julie i> getrouwd met een der rijkste Engelsche peers, Lord Tamorley. Haar man is met een zending naar Nieuw-Zeeland en Julie vertoefde met haar moeder aan de Rivieca, waar zij kennis had gemaakt met baron De Grignon, Op zekeren dag worden de zeer kostbare familiesmaragden, die Julie gedragen had, gestolen, terwijl tegelijkertijd de baron spoorloos verdwijnt. Julie begeeft zich naat Denis om zijn hulp in te roepen. Zij heeft voor de vaste waarheid gehoord, dat de baron met de boot naar Saigon is vertrokken. Ze wil nu tegelijk met Denis naar Indo-China gaan om zelf een onderzoek naai de smaragden in te stellen. Na Julies vertrek krijgt de jonge beeldhouwer bezoek van een In Parijs studeerenden Annamiet. Mr. Nygugen. die hem de vriendschap van een in Annam bestaanden t.ing een soort vereeniging. die zeer krachtig voor haar leden opkomt en degecn doodt, die haar wetten overtreedt, komt aanbieden, mits hij Julie belet om naar Annam te gaan. Denis weigert hierop In te gaan. Een arm tooneelspeelsterlje. Ninon, maakt in een café kennis met Nygugen. Deze biedt haar een contract aan bij het theater te Saigon, mits zij hem een kleinen dienst bewijst. Zij moet dan aan boord van het schip, dat haar naar Saigon brengt, een heer zooveel mogelijk uit het gezelschap houden van de dame. die hem vergezelt. Deze heer is Denis Moore. Ninon accepteert het aanbod en ontvangt dan van Nygugen een juwcelen spin als amulet, die zij onder haar kleeren moet dragen. Aan boord, kan zij direct kennis maken met Denis. Vlak voor het vertrek ontvangt hij een dreigbrief, waarin medegedeeld wordt, dat hij zich nu In het web van de spin bevindt. In Port Said zal de spin naar hem komen kijken, in Colombo zal zij hem aanraken en in Singapore voor den eetsten keer van zijn bloed proeven- In Port Said loont een Arabische straatgoochelaar Denis plotseling een metalen spin om dan snel en spoorloos te verdwijnen. In Colombo ziet hij tijdens het dansen de Juweelen spin tusschen Ninons kleeren. Hij Is eerst pijnlijk verbaasd, doch als zij elkaar alles vertellen, blijkt, dat het meisje geheel te goeder trouw Is. Zij wil nu niets meer met Nygugen te maken hebben; ze denkt, dat hij wel meer van de smaragden afweet en ze wil Denis helpen. In Singapore wordt Denis, zonder dat hij begrijpt hoe het gebeuren kon, in het donker in zijn hals door een kris gewond. In Saigon vertelt Denis Julie alles. Zij wil echter toch doorzetten, Denis heeft ontdekt, dat De Grignon bestuursambtenaar is in Hué, waar hij voor den keizer het beeldbouwwerk moet maken. Hij wil er den volgenden dag heen gaan. Julie moet verder reizen naar Tonking. en daarvandaan ongemerkt ook in Hué trachten te komen, 's Avonds wordt Denis door Ninon naar Cholon gebracht om er kennis te maken met het bestuur van den tang. Dit zijn drie mannen, die hem nogmaals onder bedreiging raden Lady Tamorley terug te zenden. In hetzelfde restaurant ontmoet hij baron De Grignon. Hij brengt hem in kennis met Julie, doch hij weet zich bewonderenswaardig te beheerschep en noodigt haar zelfs uit naar Hut te gaan. welk voorstel ze in overleg met Denis aanneemt. Den volgenden dag zal Denis door De Grignon aan den Keizer worden voorgesteld en uit de eerbewijzen, die den Franschen ambtenaar op weg daarheen ontvangt, merkt Denis hoeveel macht de baron in Hué bezit. Het onderhoud met den Keizer, die bagatelle zat te spelen, duurde maar zeer kort, zoodat Denis niet eens gelegenheid kreeg om over zijn eigen veiligheid en die van Julie te spreken. Hij kreeg een geschilderd portret mee van Keizer Thyn, waarnaar hij het gouden beeld zal moeten maken. Des middags brengt De Grignon hem en Julie in zijn motorboot naar het eiland waar de tempel staat, waarin hel beeld moet komen. Uit de verte zien zij de graftombe liggen... Een kolossaal bouwwerk," zei Denis, bewonderend naar het roodsteenen gebouw kijkend, de graftombe van Tu Due P9 voorstellend. Dat is het zeker," antwoordde De Grignon, maar al de graftomben der Keizers van Annam zijn zoo groot. Men beschouwt ze als de prachtigste keizerlijke graftomben ter wereld mooier zelfs dan die der Farao's van Egypte. En nu naderen we het terrein van je toekomstige werkzaamheden. Dat eiland daar is Li Sing." Vóór hen lag, midden in de rivier, een prachtig eiland. Denis zag hoe er een gebouw boven de boomen uitstak. Dus dit was de plek, die de Keizer had Uitgekozen als zijn laatste rustplaats. Nu, het eiland was inderdaad fraai gelegen. Het bevond zich midden in de Rivier der Geuren en in de verte kon men de stad zien liggen, waarover de Keizer had geregeerd. Ze bereikten het eiland; De Grignon gaf bevel de boot vast te maken en het gezelschap begaf zich aan land. Drie reeksen marmeren trappen leidden naar de poorten van den tempel, die openstonden. Ze klommen er heen, gingen naar binnen en betraden een groote hal. Deze was geheel leeg, behalve in het midden, waar zich onder een laken een groot voorwerp moest bevinden. De Grignon trok het laken weg, en er kwam nu een groot blok goud tevoorschijn. Alsjeblieft, dit is je materiaal; je hebt je gereedschappen en je weet wat de Keizer van je verlangt. Je kunt dus beginnen wanneer je wilt." Denis keek naar het groote blok goud, dat op zichzelf reeds een kapitaal moest vertegenwoordigen. Heeft het hier al dien tyd maar zoo gelegen, zonder dat iemand het bewaakte?" Neen, er moet een priester hier zyn. Je zult hem later wel zien, en anders is hij al weg. Maar de bezittingen van den Keizer hebben eigenlijk geen bewaking noodig, want zijn onderdanen beschouwen ze als heilig en ze zouden er niet aan denken iets aan te raken, dat van hem is." Ze liepen de hal door, begaven zich naar buiten, naar het terras en bewonderden het uitzicht, en toen meende De Grignon dat Denis misschien wel graag alleen zou willen blyven om over zyn werk te denken. Myn mannen zullen je gereedschappen boven brengen," zei hy. Ik zal Lady Tamorley naar haar hotel teruggeleiden en tegen zons ondergang de boot sturen, om je af te halen." Denis ging met dit voorstel accoord en een uur later was hy, omringd door zyn gereedschappen, zyn tafeltjes en zijn klei, reeds geheel in zyn werk verdiept. Hy had zich een algemeen idee van het beeld gevormd. Thyn zou op zyn troon zitten, de rivier afkykend, precies zooals hy den Keizer had gezien, terwyl deze in de Zaal der Audiënties zat... Een stuk klei "grypend, begon hij in ruwe trekken een hoofd en schouders te modelleeren volgens de teekening, die hij te leen gekregen had. Het was moeilyk om de gelijkenis te treffen van den jongen heerscher, die reeds sinds lang dood was. De trots om zyn machtige positie en enorm bezit, straalde uit de kalme, doordringende oogen. De schilder had zyn werk er goed afgebrachl, maar hij had natuurlyk het voordeel van de kleuren gehad, en hij had met licht en donker kunnen werken. Denis had echter alleen maar een stuk massief goud. Hij werkte door, geen acht slaand op het verstryken van den tijd. De zon ging onder boven de Rivier der Geuren, het bruine water met oranje tinten kleurend. Langzamerhand, en in het eerst slechts half bewust, kreeg Denis het gevoel, dat hij niet langer alleen was. Er was iemand in den tempel, die hem gadesloeg. Het gevoel werd tot zekerheid, maar hij keek niet direct om; het kon een der matrozen van de motorsloep van De Grignon zijn, die gekomen was om hem te halen. Hij stond over den ruwen klomp klei gebogen, er hier en daar iets aan veranderend, tot hij op een gegeven oogenblik, om zijn werk beter in oogenschouw te kunnen nemen een stap achteruit deed en zyn onbekenden bezoeker in het oog kreeg. De gedaante kwam achter een der pilaren vandaan. Ze was ge huid in het gele priesterkleed en Denis keek den man verwonderd aan. Hy had al wel meer priesters gezien sinds hij in Hué gekomen was, en in het gele kleed van hun ambt badden zy er allemaal byna eender uitgezien. Maar deze was niet zooals de anderen; zyn oogen waren anders; niet goedaardig of neergeslagen, zooals die van degenen die hij door de straten had zien schuifelen. Ze waren integendeel doordringend en fanatiek. Denis kende den man nu Het was de in het geel gekleede priester, dien hy had ontmoet toen hij voor den raad van den tang was verschenen. Wilt u iets?" vroeg Denis. De priester gaf geen antwoord; hy bleef alleen maar onbeweeg lyk staan. Denis herinnerde zich, dat de man geen enkele Euro peesche taal kende. Tot zijn verlichting zag hy, dat een der jnatrozen van De Grignon de trappen naar den tempel opkwam. De boot was dus gekomen om hem te halen. Vind eens uit, wat die priester hier doet," zei hy tegen den matroos toen deze hem genaderd was. Vraag hem, of hy iets wil." De matroos wendde zich tot den priester, sprak hem in het Annamietisch aan. Hij zegt, dat hy niets wenscht; hij is de bewaker van de graf tombe van den Keizer," zei hij toen tegen Denis. 6 HOOFDSTUK XV. Julie had nog niet lang in de motorboot plaats genomen die haar en De Grignon naar Hué terugbracht, toen zij zich bewust werd van iets in het gedrag van den baron, dat alleen omschreven kon worden als ongeloofelyk brutaal. Dat wil zeggen, wanneer Julie's vermoeden juist en hij inderdaad de dief van haar smaragden was. In het andere geval wel, dan lag de schuld eigenlyk bu haar, omdat zy hem dan geheel verkeerd beoordeelde. Ik moet zeggen, dat u een prachtig stukje van de wereld hebt uitgekozen om er te.wonen," merkte Julie op, toen zy van den wal los en onderweg naar Hué waren. Het is hier zoo vredig." Inderdaad; het is zoo vredig hier, dat de man, die hier voor my was, krankzinnig is geworden." Houdt u niet van deze plaats?" Ik geef de voorkeur aan Parijs of Cannes." Hy keek haar zonder blikken of blozen aan. Ik had nooit gedacht, toen ik zoo overijld uit Cannes moest vertrekken, dat ik u-nog eens terug zou zien." Julie hield het antwoord, dat zij dit wel kon gelooven, in- Werkelijk niet?" vroeg zy, in plaats daarvan. -,,.,.,, Neen; u dan wèl? U dacht toen toch ook geen oogenblik, dat u naar Indo-China zoudt gaan?" Ik wist toen nog niets van de plannen van myn man; en als ik ze wèl had geweten, dan zou myn kennis van aardrykskunde toch veel te gering geweest zijn om Singapore ooit met een bezoek aan Indo-China in verband te brengen. Hoe hebt u het idee gekregen, om hierheen te komen?" Een kind zou deze vraag niet naïever of brutaler? hebben kunnen stellen. Ik ontmoette Denis Moore in Parijs. Hij vertelde mij van de opdracht die hy had gekregen, en hoe gemakkelyk het was om van Saigon naar Singapore te gaan. Daarom leek het mij een goede gelegenheid om met hem mee te gaan en myn man af te halen." Het is een aardige kerel, die Denis." Ja; het is een neef van my, maar ik voel mij tot hem aangetrokken als tot een broer." Alleen maar als tot een broer?" Wat bedoelt u?" Ik ben zoo jaloersch op hem geweest..." Op Denis? Waarom?" Omdat hij altyd bij u is! Wij Franschen wy zyn nu eenmaal zoo. Wy voelen iets heel hevig, of wij voelen het in het geheel niet. Toen ik Cannes verliet, had ik niet eens gelegenheid afscheid van u te nemen en ik had zelfs niet eens zooiets als een souvenir voor in myn ballingschap hier. Daarom kunt u zich misschien voorstellen wat er in my omging, toen ik u plotseling hier ontmoette... met iemand anders." Julie keek hem verwonderd aan. De man, die haar bestolen had, betreurde het, dat hij geen souvenir van haar had! Ze had hem een klap in zyn gezicht kunnen geven, maar ze beheerschte zich en slaagde er zelfs in, een glimlach te forceeren. Hadt u erg graag een souvenir van my willen hebben?" vroeg zij. O ja... Ik zou er heel wat voor over hebben gehad!" Zyn stem klonk zóó oprecht, dat Julie niet wist of zy hem nu gelooven moest, ja of neen. IJdelheid en gezoné verstand streden om de bovenhand in haar. Haar gezond verstand zei haar, dat die man haar maar iets zat voor te liegen om haar te doen gelooven, dat hij niet de dief van de juweelen kón zyn. En toch moest dit wel zoo wezen; het feit, dat hij in relatie stond met den tang, was te duidelijk! Dit in aanmerking genomen, was zijn theatrale klacht, dat hy geen enkel aandenken van haar had, werkelijk ongeloofelyk grappig! Hoewel zy dus overtuigd was, dat de baron inderdaad haar juweelen had ontvreemd, was haar ydelheid aan den anderen kant weer zoo groot, dat zij zich afvroeg, of zij zich misschien toch niet vergiste en de baron alles wat hij zei, eerlijk meende... Wellicht zou zij met dit idee nog veel meer gespeeld hebben, ware het niet, dat haar juweelen haar in ieder geval ontstolen waren en zy ze onder alle omstandigheden terug wilde hebben. En dit, namelyk de gedachte aan haar wanhopige positie wanneer zy haar man onder de oogen zou moeten komen zónder haar sieraden, maakte dat zij ten slotte een verstandig besluit nam. Het was nu geen tyd om te luisteren naar complimentjes, die haar ijdelheid streelden; ze diende de groote moeilijkheid, waarvoor zy zich gesteld zag, op te lossen, er al haar energie aan te geven. Als die Franschman maar op een of andere wyze iets losliet, waar zij een houvast aan had. Maar dat deed hij niét. Hy zat daar tegenover haar, glimlachend, hoffelijk, en zonder ook maar door het minste of geringste teeken verradend, dat hij besefte, dat er iels niet in orde was. Julie had even goed kunnen hopen, dat de Egyptische Sfinx haar geheim prijs zou geven. Na eenigen tijd had de motorboot den steiger van het hotel bereikt. Ik dank u wel voor den heerlijken middag," zei de baron, terwijl hij Julie's hand greep. U kunt onmogelijk weten, wat het voor my beteekent, u weer te hebben gesproken. Mag ik hopen, dat wy elkander nog eens zullen ontmoeten?" Ik blyf hier eenige dagen." Julie dacht, dat zij een lichte verandering kon opmerken in het gezicht van den Franschman, terwyl zy dit zei. Misschien kwam er een harde trek om zyn mond; misschien ook had hij even met zijn oogen geknipperd. Maar wat het ook was: het was in ieder geval van zeer korten duur geweest. Dat is buitengewoon! Ik wilde, dat u de groote plechtigheden kon bywonen, die plaats zullen vinden, wanneer de Keizer zyn graftombe voor ingewijd verklaart. De menschen komen uit het geheele land naar Hué om deze plechtigheid mee te maken." Misschien kan ik tot zoo lang wel blijven; het hangt geheel af van hetgeen mijn man doet. Indien hy in Nieuw-Zeeland wordt opgehouden, is er voor mij geen enkele reden waarom ik mij zou haasten om naar Singapore terug te keeren." De Grignon schudde het hoofd. Ik vrees, dat u de ceremoniën toch in geen geval zult kunnen zien. De inwijding van de Keizerlijke graftombe is de heiligste plechtigheid in dit land. Het klinkt De gedaante kwam achter een der pilaren vandaan. Ze was eekleed in het gele priesterkleed, en Denis keek den man verwonderd aan. eigenaardig om te spreken van de inwijding van een graftombe, terwijl de man in kwestie nog in leven is, maar het is de eenige juiste uitdrukking. Er mag echter geen enkele Christen by tegenwoordig zijn. Er mogen zelfs geen vreemdelingen in Hué vertoeven gedurende de drie of vier dagen, dat de plechtigheden duren." Zijn ze zóó geheim!? Moet u ook uit de stad vertrekken?" Neen; als regeeringsambtenaar dien ik in de stad te zijn, maar ik zal myn huis niet verlaten, voordat alles achter den rug is. Misschien weet u niet, dat Hué, evenals Mekka, een verboden stad is. In theorie houden de Annamieten vast aan de oude traditie, dat niemand hun stad mag betreden, die niet van hun geloof is. In werkelijkheid echter laten zy onder den druk der Fransche autoriteiten er iedereen in toe, waarvan zij veronderstellen dat er geen reden is, hem of haar te weigeren. Maar u zoudt de stad niet kunnen binnenkomen zonder toestemming, en zooals ik reeds zei, mogen er gedurende hun plechtige feesten geen vreemdelingen vertoeven." Julie vroeg zich af hoeveel van hetgeen de baron zei, op waarheid berustte, en hoeveel hij er zelf by verzon om zijn doeleinden te dienen. Het zou natuurlijk erg gemakkelijk voor hem zijn, een voorwendsel bij de hand te hebben, wanneer hij hen kwijt wilde wezen. En toch laat de Keizer, ondanks hun strenge religieuze voorschriften, het beeld door een Christen maken!" zei ze. Dat mag u misschien verbazen, maar het is gemakkelyk te verklaren. De Keizer is niet alleen hun staatkundig, maar ook hun religieus opperhoofd het eerste nog slechts in schijn, het tweede nog in werkelijkheid, en niets van hetgeen hy doet, kan ooit verkeerd zijn. Daarom kan hy het beeld gerust door een Christen laten vervaardigen; het volk zal het toch pas zien wanneer het geheel gereed is. Het zal niet weten, wie er aan gewerkt heeft, en het zal er ook niet om geven, want wanneer het beeld eenmaal klaar is, zal het een godheid voor hen wezen. Maar ik moet nu afscheid van u nemen; uw neef zal vóór het diner by u zijn; ik zal de boot terugsturen om hem af te halen!" (Wordt vervolgd)

10 Op het gevaarlijkste eiland der werel De hier volgende gebeurtenis speelde zich ongeveer een jaar of tien geleden al op Malaita, een der Salomons-cilanden. Zooüls de lezer weet, ligt deze archipel in de Stille Zuidzee, ten Oosten van Guinea. Ze telt meer dan tweehonderdduizend inwoners, en is sinds 191Q geheel in Engelsch en Australisch bezit. Hoewel Malaita niet tot de grootste eilanden van de groep behoort, kan men het toch bezwaarlijk klein noemen met zijn ruim zesduizend inwoners. Het behoort zelfs tot de dichtstbevolkte er van, en was daardoor tot voor zéér kort nog een uitverkoren jachtterrein van de zoogenaamde blackbirders, wier gevaarlijk beroep er in bestond, de inhcemschen te ronselen als arbeiders voor de suikerplantages van Queensland en de Fiji-eilanden. Malaita is meer dan eens het gevaarlijkste eiland van de wereld" genoemd. Deze kwalificatie slaat niet op het klimaat, zooals men wellicht zou kunnen meenen, doch uitsluitend op de bevolking. Deze wordt dan ook gevormd door een zeer woest en bloeddorstig slag wilden, die tot ver buiten hun eiland gevreesd worden. De blanke, die er aan land gaat, dient dan ook wel te weten, wat hij doel. Het gevaar, dat hij loopt om onverhoeds van achteren beslopen en neergeslagen te worden, is lang niet denkbeeldig! De aanval-vanachtcren behoort tot de speciale methoden van de inwoners van Malaita. De blackbirders, die zich vroeger op het eiland waagden, wisten dit maar al te goed. Ze gingen dan ook nooit aan land zonder een sloep met gewapende mannen op het strand achter Ie laten, die hen in den rug kon dekken! De reeks overvallen en sluipmoorden, die er op het eiland hebben plaats gevonden, vormt een zeer lange lijst, en onder de slachloflers treft men zoowel regeerings-ambtenaren en missionarissen als ronselaars" aan. De lafhartigste overval uit den jongslen tijd is die, waarvan wij hier thans vertellen willen. Er vielen daarbij veertien dooden te betreuren: twee Engelsche ambtenaren en twaalf inheemsche politie-agenten. Een der voornaamste plichten van den gouvernements-ambtenaar op de Salomonseilanden is het innen der belastingen. Zoo moeten de inwoners van Malaita bijvoorbeeld een bedrag van ongeveer vijf shilling per jaar betalen voor het voorrecht, dat zij op hun eigen eiland mogen wonen zoo zien z ij het althans! en het is begrijpelijk, dat een dergelijke belasting niet erg populair bij hen is. De ambtenaar kan daar echter geen rekening mee houden; die heeft eenvoudig te doen wal hem van hoogerhand wordt opgedragen, en zoo komt het, dat hij op geregelde tijden per kotter langs de kust vaart en bij de nederzettingen aan land gaat om den cijns te innen. Natuurlijk stuurt hij vooraf bericht van zijn komst, opdat de inheemschen kunnen zorgen aanwezig te zijn en het verschuldigde bedrag hij zich te hebben. In IQ27 was het belastingstelsel op Malaita pas ingevoerd en de inning er van gring dan ook nog vaak met, zeer groofe moeilijkheden gepaard. De districts-ambtenaar was evenwel een bezadigd man met groote ervaring, en algemeen waren zijn superieuren er van overtuigd, dat het uitsluitend aan zijn beleidvol optreden te danken was, dat er zich geen al te groote moeilijkheden voordeden. Bovendien was hij zeer gezien bij de inheemschen, al waren er natuurlijk onder hen, die hem, als ze gedurfd hadden, zonder blikken of blozen vermoord zouden hebben! Twee keer tevoren, toen hij de belastingen was komen innen, had hij den hem vergezellenden politie-mannen bevolen hun geweren aan rotten te zetten. Hierdoor had hij zichzelf OP LEVEN EN DOOD EEN REEKS SPANNENDE AVON- TUREN, NAAR WAARHEID VERTELD en zijn mannen om zoo te zeggen aan de genade der wilden overgeleverd. Hij was er echter van overtuigd, dat een dergelijk optreden van zijn kant respect moest afdwingen en er tevens toe moest bijdragen, de opgewonden gemoederen te kalmeeren. Inderdaad bleek hij juist te hebben gezien. Ondanks de bedreigingen, die hem naar het hoofd werden geslingerd, viel er toch nooit een ernstig incident voor! In het'jaar 1927 waren de inwoners van Malaita echter meer dan ooit verbolgen; zij hadden toen namelijk bevel gekregen, bij het betalen van hun belasting tevens de geweren in te leveren, die zij in hun bezit hadden. Reeds sinds geruimen tijd hadden deze wapens, die door gewetenlooze handelaren werden verkocht, hun weg naar het eiland gevonden, en er was op Malaita bijna geen volwassen inheemsche meer te vinden, of hij bezat zijn eigen vuurwapen, dat hij om zoo te zeggen geen oogenblik uit de hand legde. Daar de verschillende stammen elkaar onderling vaak bevochten, ligt het voor de 'hand, dat de Engelsche regeering ten slotte begreep, dezen toestand niet te mogen laten voortduren. Daarom gaf zij haar ambtenaren opdracht, de geweren te doen inleveren, wanneer zij de belasting zouden gaan innen. Toen de districts-ambtenaar Sinerango naderde, werd hem door bevriende inheemschen medegedeeld, dat hij op zijn hoede diende te zijn. Een jongeman, Basiana geheeten, zou namelijk hebben gezworen, dal hij d.en ambtenaar liever zou dooden dan zijn geweer af te geven. Hij was begonnen stemming onder zijn vrienden te maken, en naar bet zich liet aanzien, hadden dezen wel ooren naar zijn voorstel, verzet te plegen. De ambtenaar sloeg de ontvangen waarschuwing niet in den wind, maar was er van overtuigd, dat hij den toestand evenals vroeger, wel meester zou kunnen blijven. Op den avond, dat hij op de rcede van Sinerango aankwam, kreeg hij nog een tweede mededeeling, en deze droeg een nog gevaarlijker karakter. Basiana had, naar men be-, weerde, niet minder dan zeventig varkens geofferd om van de goden te vernemen, of zij zijn voornemen gunstig gezind waren. Aan bepaalde leekens nu had hij kunnen zien, dat dit inderdaad het geval was. Er zou dus heel wat moeten gebeuren, eer hij van zijn plannen afzag! Toen de ambtenaar, vergezeld van zijn assistent en zestien politiemannen, den volgenden ochtend voet aan wal zette, zag hij zich onmiddellijk door een woeste, opgewonden bende inheemschen omringd. Ze begonnen te dansen, en werkten zich daardoor in een staat van zóó hevige opwinding, óat er niet veel hoefde te gebeuren, of zij zouden naar hun wapens grijpen en een ware slachting aanrichten... De ambtenaar bewaarde echter zijn kalmte en tegenwoordigheid van geest. Zoodra hij zich verstaanbaar kon maken, probeerde hij hen tot reden te brengen, hetgeen gelukte. Hij beloofde hun, dat hij eerst de belasting zou innen, en dat men daarna praten zou over de inlevering der geweren. De inheemschen bromden goedkeurend, en de ambtenaar gaf zijn mannen bevel hun geweren aan rotten te zetten in de van riet opgetrokken hut, waarvoor hij altijd de belastingen in ontvangst nam. De inheemschen beantwoordden zijn bevel door hun eigen wapens op den grond te leggen, en de ambtenaar meende dan ook reeds het pleit evenals de vorige malen gewonnen te hebben. Hij zette zich aan een ruwe houten tafel, zijn assistent naast zich. De inheemschen vormdl een lange rij en verschenen één voor één vr hem om hun bedrag te offeren, waarna zij den assistent een kwitantie ontvingen. Basiana, die evenals de anderen zijn wapel had neergelegd, was de eerste die zijn bekf ting betaalde en nadat hij zijn kwitantie h; gekregen, stelde hij zich weer achter de anj ren op. Terwijl de ambtenaar echter met dl tweeden inheemsche bezig was, zag Basial kans ongemerkt weg te sluipen; Hij raapte el geweer op van den grond, liep er mee achter den ambtenaar en gaf dezen met zware wapen een vervaarlijken slag op II hoofd. De aangevallene was onmiddellijk do<^ Er ontstond nu een waar oproer voor kleine hut. ledere inheemsche greep een of een speer. Nu zij eenmaal bloed hadden zien, kwam heel hun woeste aard boven, vielen op den assistent aan, en deze zj slechts ternauwernood kans de op hem richte slagen te ontwijken. Hij snelde de waar zich de politiemannen bevonden, binnt en beval dezen hun geweren te grijpen en aanvallers terug te drijven. Hel duurde ech even, eer zij hun wapens konden laden en Ie wijl zij, tezamen met den assistent, moedl trachtten stand te houden, drongen de inheeij sehen hoe langer hoe meer op hen aan. Tl slotte werd de assistent, toen hij zijn revolvj had leeggeschoten, in een hoek gedreven. H verdedigde zich echter nog tegen zijn belagcl die vóór hem stonden, toen er plotseling el lans door den rieten wand van de hut achtl hem gesloken werd, die hem doodelijk aan dj hals wondde. Hij zeeg in elkaar en blies dirc 1 daarop den laatsten adem uit. Van de zestien politiemannen slaagden drie in den wal Ie bereiken en naar den rl geeringskotter te zwemmen. Alle drie haddl zij evenwel zulke ernstige bijlwonden opgelol pen, dat de meeste blanken er zeker aan ove" leden zouden zijn. De bemanning van den kc ter haalde wijselijk hel anker op en stevenj direct naar Tulagi, een negentig kilometer vel derop aan de kust, waar zij met de vlag hal stok arriveerde. J Er werd een draadloos telegram naar Sidni gezonden en onmiddellijk voer er een kruisl full speed naar Sinerango om de daders straffen. Dezen werden inmiddels reeds in bergen en bosschen van het eiland achtervolg doo"r de blanken die er woonden, en nog de kruiser ter plaatse kon zijn, had men voornaamste raddraaiers reeds gevangengenl men en naar Tulagi gebracht. Basiana en zi anderen werden tot den strop veroordeell terwijl de overigen die aan het verzet hadd* " deelgenomen, voor langen tijd in de gevang! nis werden gezet. De kruiser bleef nog geruimen tijd op reede van Malaita liggen, daar men er \i overtuigd was, dat het gezicht der kanonnj de bewtoners van het eiland tot nadenken 7.<f stemmen, zoodat ze zich nog wel eens zoudj bezinnen alvorens andermaal een dergelijke overval te plegen. De uitwerking was echter precies tegengj steld aan hetgeen men gehoopt had. De tol venaars van Malaita beweerden namelijk, < zij de kanonnen in den ban van hun macht f slagen hadden, zoodat deze niet schieten kol den. De inheemschen geloofden hen, omdat ook werkelijk geen enkel schot gelost wer De kapitein van den kruiser zou het hun grsd anders hebben laten ondervinden, doch ( autoriteiten wilden daartoe geen verlof geve en zoo zijn deze eilandbewoners heden td dage nóg vast overtuigd, dnt de kanonnen dl Engelsche oorlogsschepen, hoe gevaarlijk de overigens ook kunnen zijn, toch niets tegen toovermacht van hun medicijnmannen v( mogen... M, *r SS '^ é ^" ^ / Ja*' Vi:f-.:'i ' 0- mm f* * * ^1 c «QL m if* tf '" A;^ A S. ' : i;.. I*. i L-Éi H' - é /. ORIGINEtLIS MOEILIJK TE LEZEN ORIGINAL IS VFFICULT TO READ

11 H. M. DE KONINGIN Amsterdam, :\ : -^- IM- lal?iflf n n ii r:iiji_8u Si XJ M 1 > ii ii n u u u r: ' TC W'^5ï% Jltf Het Paleis in het Noordeinde te 's-gravenhage. NEDERLAND SCHITTERT TER GELEGENHEID VAN HET REGEERINGS- JUBILEUM VAN ZIJN KONINGIN Ter jfelegenheid van haar verjaardag maakte H.M. de Koningin, vergezeld van H.K.H. Prinses Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard, een rijtoer door de residentie. Het talrijke publiek juichte de Koninklijke Familie op hartelijke wijze toe. _ De aankomst op het Gevers eynootplein. Het oude Delft te Delft. ^P? ^ u l ' T^t^f^B Bé i il s^ -SaS 1 >?nb ff f if [ R' De Gedenknaald Het Loo te Apeldoorn. ^t -J :nige voorbeel- n van de fraaie rlichtingen.die in hier iedere stad n ons land te iwonderèn zijn. Het Koninklijk Paleis te Amsterdam. il II H Hl il " T " «««ii T r T i i- jj ii n n ii n Ik In H «^ i'itlliij, I.IJ.t «il Op het carillon van het Koninklijk Paleis te Amsterdam gaf de beiaardier J. Vincent een concert, met mede- ALI*

12 muim "" mm " *". mn..,*, 13, OPLOSSINGEN ZOEK EN VIND 31 AUGUSTUS DE PRIJSWINNAARS OPLOSSING GEÏLLUSTREERD KRUISWOORDRAADSEL ti k L L 1^>U(H«n[4tj i t[4,.oj CnnfC nh Him>cw L ^.., iflta^p LïS»SJ Lic-.i«IH [.,.] NHPS' 'I -1 ^i K. (M m k-c] Wm^ tej K[«, s ] Li^i^'" -W ^H - v l U«rj n.~] bucg A «: "" LI.-PI = M flkl w : W U"«* H :L [E«LJ ;( ) o LOSSING A-RAADSEL f'fll I'M tl-»* A L D * A l^ A Z A K p L A A 6 T A B A 1 kf A B A 'TE OPLOSSING CIRKELRAADSEL OPLOSSING RUITENRAADSEL OPLOSSING ONZE FILMPUZZLE INVULRAADSEL e A P A N J e A M P e M L B 1 N 0 N A P 0 e T C 1 T A A T M E 0 E 0 0 FRAXüHOT TOXE OPLOSSING WIE WORDT ER GEZOCHT? accountant - fabrikant stanger electriclen taalkundig'e tailleur - examinator redacteur AFZETTER Horizontaal: 2 schel 1 5 lis 2 9 uitstralen 12 schaaldier 3 14 lengtemaat 15. snaarinstrument met 4 klavier 5 17 en (Fransch) 6 18 een oude dynastie in Zuid-Amcrika 20. schutsluis 21. bekende zoogdieren 23 en andere (alkortinji) 24 muzieknoot 26. tot (Latijn) 27. bijwoord 28. Europeaan 29. langwerpig houtrolletje 30 getij 32. onbekende 34. voorzetsel 35. dat is (afkorting) 36. kleur V 8 1U. 11, 12. B zweravogel vleezigc buis Oostcrlengte (afkor- 39 ting) opkooper van goe- 43. deren spil 46. rust , verrukkelijk plaats in Gelderland 52. brandbare stof uit 49. steenkolen 50. Verticaal: zie 30 horizontaal vierhoekig stuk hout maanstand (afkorting) schop jongensnaam Vcreenigdc Staten (afkorting Engelse h) dans bijwoord meisjesnaam holte in een muur gewicht nuttigen lokspijs onbepaald voornaamwoord roofvogel plaats in Abcssinie voetpunt telwoord zangstem vaartuig bier dorp (N.I.) vloeistof ezel (Fransch) blok steekvlieg achtervoegsel alleen aan God de eer (Latijn) muzieknoot waarnemend voorzit-, ter (afkorting) zie 23 horizontaal onderwijs. LADDERRAADSEL i ^ I I I ^ I I I 1 5 j i i i =. Vul horizontaal in: 1. inkomen 2. uitloozingsbuis in een dammuur 3. cavalerie 4. door en door droog 5. begeleiding. In de spylen een bekend gezegde. Te gebruiken letters: a, c, c, d, d, d, e, e, e, e, g, h, i, i, i, k, m, m, m, n, n, n, n, o, o, o, o, o, o, p, p, r, r, r, s, s, t, t, t r u, u, v, y, y, z. I In de middelste ry, van boven naar beneden, leze men het woord, waaruit de elf woorden van links naar rechts gelezen, zyn afgeleid. Voor dit stamwoord zijn elf letters gebruikt, die genummerd zijn van één tot elf. Om U op weg te helpen, willen wy U nog vertellen, dat het vierde woord een onderwijzer en het zevende een vogel is en het stamwoord (dus van 1 tot 11) de naam van een plaats in de provincie Friesland. Ä+ ;A_ ;_^_ ; _A_ k _ A_ [ _A_ A Vul in: 1. naast elkaar in rijen 2. aan land komen 3. op één punt kyken 4. gebaande weg 5. lawaai 6. kabaai. GEÏLLUSTREERDE OPTEL- EN AFTREKPUZZLE + &(+ Neem de letters van den naam van het eerste voorwerp, voeg daarbij die van het tweede voorwerp, trek er af die van het derde voorwerp enzoovoort, al naar selang de plus- en minteekens. Het eindresultaat zal dan een bekend gezegde zijn. ONZE FILMPUZZLE- LETTERGREEPRAADSEL k 5' 6 7 S De eerste letter«uit elk vakje van de bovenste rij vormen tezamen den naam van een filmster. 1. planeet 2. een inboorling uit het Oosten 3. uitdrukking 4. wetenschap der vereischten om een gebouw samen te stellen 5. speurdienst * terrein waar oorlog gevoerd wordt 7. niet toestaaa 8- wet, die uit de natuur zelve voortvloeit. Te gebruiken lettergrepen: Ju - re - ling - na - oor - wet - pi - veld - logs - tuur - eher - ter - de - pres - bouw - ge -ter - sie - ehe - ren - kun - wei - oos - ex. Wij stellen een hoofdprijs van ƒ 2.50 en tien filmfoto's beschikbaar om te verdeelen onder de goede oplossers. Antwoorden in te zenden vóór 21 September aan Dr. Puzzelaar, Galgewater 22, Leiden. Op enveloppe of briefkaart a.u.b. duidelijk vermelden: Filmpuzzle 21 September. Deze puzzle kan tegelijk met de andere ingezonden worden, doch liefst op een apart velletje papier. De hoofdprijzen werden deze week gewonnen door: mejuffrouw J. A. v. Bockel, Amsterdam; den heer D. Drekstraan, Rotterdam; den heer C. v. d. Neut, Rotterdam; den heer C. Bulk, Rotterdam; den heer J. A. Lupker, Delft. De troostprijzen konden worden toegekend aan: mevrouw J. A. Borgmeier-Koopman, Venlo; mevrouw Wetstein, Rotterdam; mejuffrouw F. Massar, Arnhem; mejuffrouw M. Groen, Rotterdam; mejuffrouw T. v. Wijk, Haarlem; mejuffrouw F. Luscuere, 's-gravenhage; mejuffrouw W. Rolvers, Rotterdam; den heer L. de Klerk, Maastricht; den heer P. Sturm, 's-gravenhage; den heer H. de Spier, Rotterdam; den heer L. Landwehr, Amsterdam; den heer J. J. M. Oster, Rotterdam; den heer G. Coenradie, Rotterdam; den heer J. Engberts, Groningen; den heer J. d. Lange, Scheveningen; den heer A. Rijling, 's-gravenhage; den heer B. Beining, 's-gravenhage; den heer C. Tielung, 's-gravenhage; den heer C. Groen, Rijswijk; den heer G. de Jong, Bergschenhoek. De hoofdprijs van de fllmpuzzle werd verwor- ven door: mejuffrouw D. Hummelman, Zutphen. De troostprijzen vielen ten deel aan: mevrouw B. W. Hoytink, Joppe; mejuffrouw A. Abbing, 's-gravenhage; mejuffrouw G. Bakker, Amsterdam; mejuffrouw C, E. M. v. Es, Rotterdam; mejuffrouw P. J. d. Duytser, Dordrecht; den heer H. v. d. Linden, 's-gravenhage; den heer B. v. Nieuwenhoven, 's-gravenhage; den heer J. v. Oeveren, Amstelveen; den heer J. Slotboom, Alkmaar; den heer J. S. Drijver, Den Helder. ONZE PRIJZEN. Voor goede oplossingen op iedere puzzle, rebus, probleem, enzoovoort, stellen wij een prijs van ƒ 2.50 benevens vier troostprijzen beschikbaar. In totaal dus deze week 5 prijzen van ƒ 2.50 elk en 20 troostprijzen. DE OPLOSSINGEN op de in dit nummer voorkomende puzzles, enzoovoort, gelieve men vóór 21 Sept. in te zenden aan Dr. Puzzelaar, Galgewater 22, Leiden. Op enveloppe of briefkaart vermelde men duidelijk: Oplossingen Zoek en Vind 21 Sept.

13 CX van 9*wMi1«A*ff1iA«-_ Ti» AÏAnm nd- U^IIJ^I^CHM ^ni^ ^ f Fi. Tan Boldei. Mme Gaillannift ChaiUer. Wanneer ge Brussel bezoekt, dan moet ge niet verzuimen om ook ereis een bezoek te brengen aan het Museum Charlier. Het Is een dier verzamelingen, - welke door de liefde voor de Kunst bij een particulieren coltec- tionneur Is ontstaan en, ten algemeene nutte, aan de gemeente, In dit geval aan die van Si Josséten-Noode is afgestaan, zoodat een ieder er van kan genieten. Het mooie heerenhuls, de Frauchen zouden het een hotel" noemen, gelegen aan de breede rue de la Régence, nfet ver van de Noorderstatie, de tot verdwijnen gedoemde Gare du Nord, daarin Is het Museum gevestigd. Het geeft u vooral gelegenheid om de Belgische kunst uit de tweede helft der 19e eeuw te leeren kennen. Deze school is zeer goed vertegenwoordigd. Gij vindt In dit museum werk van kunstenaars als Agneessens, Dubols, Frederic,Gou weloos, van Holder, Laermans, Laudy, Oieffe, Masul, Richir, Stevens en Wauters. Vooral van Emile Wauters Is een prachtige collectie aanwezig, waardoor men de verdiensten van dezen veelzijdigen kunstenaar kan leeren kennen. Na zijn dood heeft het Museum Charlier ruim vijftig schetsen, teekoningen en schilderijen uit zijn nalatenschap ten geschenke ontvangen. Een legaat van den meester. Wat ons frappeert Is de breede opvatting bij het gros der Belgische meesters. Een vrouwenkop als die van Agneessens toont hoe de nazaten van Rubens diens visie nog niet hebben verleerd. Hun kranig«beheerschlng van de weergave van het menschelijk lichaam toonengouweloos, La en vooral ook Wauters. Een damesportret kis ehrt van de jonge vrouw, door Richir, bewijst, hoe zij de elegantie tot uitdrukking weten te brengen. Van Holder Is eveneens met een voortreffelijk damesportret vertegenwoordigd, terwijl De dienstmaagd" door van Zevenberghen getuigt van een meesterlijk beheerschen van kleur en vorm. Behalve schilderijen bevat het Museum Charlier ook een prachtige collectie oude meubelen, aardewerk eri bibelots. j... :;. 4.,-. «äfc- Ed. Agneeaeens. Portiet. Het geheel is, looals gezegd, ondergebracht in een heerenhuls, waardoor de charme van het Interieur, vooral in de kleinere kamers, beter tot uitdrukking komt dan in een museum, speciaal voor dit doel gebouwd. I B. Richir. Jong«Vrouw. Voor de kust van Schevening'en vond Zaterdajf 1.1. een interessante vlootrevue plaats, waarvoor van de zijde van het publiek groote belangstellingbestond, fer werden talrijke demonstraties gegeven, die met gespannen aandacht werden gevolgd. 1. Een aantel mijnenvegers varen lang-s de Pier voorbij. 2. Hr. Ms. Tromp" vuurt eenige saluutschoten af, terwijl op den achtergrond Hr. Ms. Sumatra" aan komt varen. 3. Vliegmachines leggen een rookgordijn. Foto genomen van Hr. Ms. Tromp". 4. Een vliegtuigeskader trekt over den toren van de Tromp". 5. De avonddemonstratie, De oorlogsbodems werken met zoeklichten, terwijl zijzelf in duisternis zijn gehuld. 6. Een beeld tijdens de taptoe op het terras van het Kurhaus.

14 m-* - f. v IndeCinetone-studio's ' te Amsterdam is men op 't oogenblik druk bezig met het verfilmen van Jean Websters bekende boek Vadertje Langbeen". De draaiboek-schrijvers Jaap van der Poll en Cor Hermus hebben gemeend de handeling geheel naar ons land te moeten verplaatsen, zoodat deze zich thans in 'n Hollandsch milieu afspeelt In verband hiermede heeft men ook de namen van de personen uit het boek gewijzigd en door Hollandsche vervangen. Voor hen, die het boek gelezen hebben, achtten wij het daarom nuttig de oorspronkelijke namen achter de Hollandsche te vermelden. De vrouwelijke hoofdfiguur Judy Aalders (Judy Abbott) wordt uitgebeeld dopr'äe bekende actrice Lily Bouwmeester, de mannelijke hoofdrol, Albert van Woudenberg (Jervis Pendleton) is in handen van Paul Storm, terwijl Friedrich Zelnik de regie op zich heeft genomen. I. Lity Bouwmeester alt Judy Aalder«(Judy Abbott). 1. Gutta Chrispijn Muldtr al* mevrouw Lippens (Mrs. Lippet). 3. Paul Storm als. Albert van Woudenberi (Jervis Pendleton). 4. Lies de Wind als Ina Donkers (Sally McBride) en Jan Retel als Frits Donkers (Jimmy McBride) 5. Paul Storm, Lily Bouwmeester en Aaf Bouber. 6. Emma Morel als mevrouw van Dedum (Mrs. Pritchard), Lily Bouwmeester, Lies de Wind en Heleen Pimentel als Doris van Woudenberg (Julia Pendleton). 7. Weeshuis-kinderen. 8. Sara Heyblom als mevrouw van Woudenberg (Mrs. Pendleton).». Heleen Pimentel en Lies de Wind. 10. Lily Bouwmeester en Paul Storm. Polo's Merkclhuch

15 HYACINTEN VOOR DE KAMER WffiUiJijeJzKCrtS 'N CITY THEATER - AMSTERDAM CITY THEATER - DEN HAAG LUMIERE THEATER - ROTTERDAM De nooit volprezen, prachtige hyacinten, ook wel Haarlemsche Hyacinten of Nageltakken genoemd (namen uit het grijs verleden!), zijn nog steeds zeer populair en worden door vele liefhebbers gekocht om in de kamer in bloei te worden gebracht. Er treden, jammer genoeg, nog vele mislukkingen op, die enkel en alleen de schuld zijn van degenen, die probeeren om ze in bloei te trekken. Het is daarom zeer nuttig u eens eenige bijzonderheden omtrent de cultuur te vertellen. Er zijn verschillende manieren om hyacinten vervroegd in bloei te krijgen. We kunnen gebruik maken van de cultuur op glazen, van die op schaaltjes, gevuld met kiezel en water, en ten slotte van die in potten of manden. De eerste manier wordt wel heel veel toegepast! Wie heelt er niet eenige glazen tot zijn beschikking, of, indien de beurs het niet toelaat ze te koopen, niet een paar jampotjes of andere vaasjes om het eens te probeeren? Het op glazen zetten van de bollen is een precies werkje, dat eenige ervaring verelscht. De ontvangen bollen moeten namelijk in de eerste plaats goed worden gereinigd van oude wortels, vellen, zand, enzoovoort. Pas als ze heel schoon zijn, mogen we ze droog op de glazen zetten (die tevoren ook goed schoon moeten worden gemaaktl) om eens te kijken, hoever de onderkant van den bol wel in het glas komt. Dat onthouden we zoo ongeveer en vullen daarna het glas met zuiver leiding- x>f welwater. Heel belangrijk is het te weten, dat de onderkant van den bol niet in het water mag staan (optreden van rotten en schimmelen!), doch dat er een kleine ruimte van ongeveer één halve cm. tusschen wateroppervlak en bol moet zijn. In het water doen we niets, geen zout, geen kunstmest, doch wel een paar stukjes houtskool, die het zuiver blijven van het water in de hand zullen werken. Na dit secure werkje gaat het glas met bol en al in een donkere ruimte, waar spoedig beworteling zal plaats hebben en ook langzamerhand de neus van den bol (gele spruit bovenaan, die stengel, blad en bloem bevat) In de hoogte zal gaan groeien. Indien we af en toe de glazen in de donkere kast of kelder controleeren, is dat uitstekend. Mocht het wortelsschieten soms erg lang duren, schimmelen of iets dergelijks optreden, dan halen we den bol gewoon van het glas af, drogen hem en wrijven hem af met een zachten doek. Dan kunnen we hem gerust opnieuw opzetten, doch zorgen dan natuurlijk, dat de ruimte tusschen bol en water slechts enkele mm. bedraagtl Heel goed is het, dat de lucht in onze tijdelijke bewaarplaats versch is. We mogen af en toe des nachts de deur eens openzetten. Heel belangrijk Is nu de tijd van het In het licht zetten, leder Jaar maakt men daar weer fouten meel Bij de eerste gele puntjes, die boven Op den julsten tijd in het licht gez«t! uit den bol komen, zet men het glas reeds vaak in het licht. Maar dergelijke bollen moéten mislukken. De bloemen blijven dan propjes, onder in het blad verscholen. We mogen nooit naar den kalender kijken, nooit spreken van zes weken of iets dergelijks, doch altijd en alleen moeten we naar onze bollen kijken. Als de neuzen acht a tien cm. lang geworden zijn en we kunnen voelen, dat de bloem den bol heeft verlaten (we voelen dan, bij voorzichtig knijpen in den neus, vlak boven den bol een holte, hetgeen het teeken is, dat de dikke bloemknop omhoog Is gegroeid), dan pas mogen de glazen in het licht gezet worden. Jk wilde', dat ik dezen belangrijken regel met den paplepel kon Ingieten", zooals men wel eens zegt. Let u voor de aardigheid eens op, als u in een stad wandelt. Hoeveel hyacinten ziet u met heele kleine gele neuzen al voor de vensters staan? Waarschuw Iedereen, die u er over kunt aanspreken en wijs er op, dat zijn geld verknoeid wordt en dat de leverancier totaal geen schuld heeft En toch zien we het In iedere stad, zelfs In Haarlem, dat nog wel de bloemenstad isl Indien uw hyacinten eenmaal In het licht mogen (nogmaals: alleen als de neuzen voldoende lengte hebben!) kunt u ze wat warmte geven, opdat ze vlug bloemen krijgen. Het water wordt af en toe eens bijgevuld en slechts ververscht, als het troebel geworden is of een onaangenamen geur verspreidt. Indien de bollen in vollen bloei staan, mogen we ze koel zetten, opdat we fang van hun wondermooie pracht kunnen genieten. Ik moet u er nog op wijzen, dat de tijd, waarin we kunnen planten", tamelijk lang is, namelijk van half Augustus tot Januari. Het allervroegste zijn de zoogenaamde geprepareerde hyacinten, die nu al weer druk worden aangeboden en die veel vroeger dan de gewone" In bloei getrokken kunnen worden. Een andere kweekwljze is die op schaaltjes met grint en water. Hiervoor nemen we niet de mooie groote glasbollen, doch kleinere, zoogenaamde miniatuur-bolletjes. Ook hiervan bestaan geprepareerde, die heel vroeg zijn. Nog vroeger zijn de Romeinsche hyacintjes, die uit Zuid-Frankrijk in ons land worden ingevoerd en door het heel warme klimaat vroeg in Nederland zullen bloeien. Ze geven kleine bloemtrosjes (met fijne witte nageltjes), die met drie tot vijf uit eiken bol te voorschijn komen. We vullen een drijfschaal met kiezel of marmerblokjes, zetten de bolletjes er gewoon op, doen er nog wat grint bij, zoodat ze stevig zullen staan, en vullen daarna de schaal met water tot aan den onderkant der bollen. Ze moeten In een donkere kast of kelder verblijf houden, totdat de neusjes zes i acht cm. geworden zijn. De cultuur In potten Is net als die op glazen. Alleen kunnen we nu, als we In het bezit zijn van een tuin, de bollen inkuilen". De potten worden gevuld met tuingrond, de bollen er In geplant, waarna men pot en al tien cm. ingraaft. Als de neuzen acht è tien cm. lang geworden zijn, worden ze uit den kuil gehaald en in het licht gezet. De potten (eventueel manden) kunnen we ook in de donkere kast zetten, maar we moeten dan zorgen voor geregeld vochtig houden. De aarde droogt daar heel gauw uit en dat is niet bevorderlijk voor de wortelvorming. Ik hoop, dat vele liefhebbers deze culturen willen toepassen en ook, dat zij vroeger gemaakte fouten dit jaar zullen herstellenl G. P. BRONKHORST t 0e MET HARRY BAUR ^ Tiova Supe IN DIT BLAD HEEFT MEN ZELFS MET KLEINE ADVERTENTIES GROOT SUCCES HULP BIJ HET PUZZELEN: 1. Meer dan 1200 namen van goden, godinnen enz. f Meer dan 3000 namen van dieren ' O-* 0 3. Meer dan 3000 spreekwoorden (aantal letters geteld) f namen van plaatsen, rivieren, enz. gerangschikt onder 't aantal letters waaruit die namert bestaan * Munten, maten en gewichten van de geheele wereld. f Elck wat wils: metal., afkort., steensoort., voertuig., wapens, muz.initr., vaartuig., R«publ.Joodsche en Moham. kalenders, namen v. d. latt. v. h. Griek, alph., sterren, sterrenbeeld., teek. v. d. dierenriem, symbol, aardr. namen., zelfst. naamw.,bijv. noamw., voornaamw., voorvoegs. en achtervoegs. f 0.7S PRIJS VOOR DE GEHEELE SERIE f MO. BulUnl T 3.75 (ooli N. Ind.1 I Voor».r»ndkoiUn Wo v»n h.» b.dr.g bljvb^on. G..n potte.golt x.nd.n. MOOYMAN «ZOON. telefoon 8S»74. Cur«««o«trt III, AMSTERDAM (W.) 0«n. «Iro M MM. rottglro MOW. Wl) «nd.n niet onder r.mbour». KAUW fkaüwen. Wrigley's zorgt er voor, dat U behoorlijk kauwt. Het versterkt het tandvleesch en helpt U de tanden schoon en gezond te houden, verfrischt de adem en - door de grootere speekselafscheiding - bevordert het bovendien de spijs- vertering. Wrigley's P.K. kalmeert de zenuwen en houdt U monter en frisch. Koopt nog heden een pakje. KAUW REGELMATIG 5 CENT PER PAKJE WRIGLEY AllMfi*v«rtftf«nwoordi(inf voor NodorUnd : rirma Dr. K. HEYNDERICKX. HUGO DE GROOTSTRAAT 17 a. DEN HAAG. MILLIOENEN VERRAST DOOR GEMODERNISEERDE TANDPASTA I Dick Pow.ll and Dorli Walton In Th» Singing Marino A Warnar Brolhar. Plctura. PEPSODENT bevat een opzienbarend nieuw bestanddeel: IRIUM. Millioenen hebben langen tijd het bezit van blanke fraai glanzen- de tanden moeten ontberen en krijgen dit thans terug door IRIUM. Zoodra U deze gemodemiseerde tandpasta gaat gebruiken is het uit met die doffe, verkleurde en door tand film gevlekte tanden, want IRIUM - een geheel nieuw schuimend bestanddeel maakt het kleverige laagje tandfilm los en doet bet als bij too.versiag ver- dwijnen - het geeft een verrassende glans, zelfs aan het dofste tandglazuur. De groote tube is voordeeliger! GEBRUIK PEPSODENT de tandpasta met IRIUM

16 itn mmi vbioomft [ [ fl [OM PLH f V E RU AAL DOOR f'tf^^^ H et was Maandagmorgen, halfnegen. Met een ruk werd de deur opengeworpen en Russell Freeman kwam het kantoor binnenrollen van de Firma Warren en' Co., fabrikanten van de bekende Hallay-auto's. Er was werkelijk geen enkele reden waarom Russell het kantoor ipoest komen binnenrollen tenzü dan, dat dit nu eenmaal zyn gewoonte was. Hij rolde overal in en uit! Gegroet allemaal!" riep hij, hoewel er niemand anders te groeten was dan een slank, jong meisje, dat aan den anderen kant van het vertrek achter een der bureaux zat te werken. Ze keek op, toen hij met zopveel lawaai binnenkwam, en groette hem terug met een vaag, bijna geamuseerd glimlachje. De kantooruren bij de firma Warren en Co. begonnen pas om negen uur, en dit verklaarde waarom er nog niemand anders aanwezig was in deze drukke zakelyke byenkorf. Russell Freeman was echter zooals gewoonlijk vroeg. Hij liep direct door naar het bureau, waaraan het meisje zat, maar dat imponeerde haar toch blijkbaar zóó weinig, dat zy niet eens opkeek van haar werk. Je moet nu heusch voor je uitzet gaan zorgen, Angela," zei hij tegen haar. Je zult het nu werkelyk gauw noodig hebben..." Mr. Freeman," protesteerde zij, ik hèb u al gezegd..." Ik weet wat je hebt gezegd," viel hij haar in de rede, maar je hebt het niet gemeend! Hoe zou je dat kunnen? Ik houd van je, en ik geloof, neen ik weet wel zeker, dat je ook van mij houdt, ofschoon je al je best doet het voor my verborgen te houden. En we gaan trouwen, Angela, zoodra ik die vijf-entwintig wagens aan Mr. Leggett heb verkocht. En dat zal vandaag nog gebeuren!" Maar..." Angela Rose was werkelijk een oogenblik tè verbaasd om iets te kunnen zeggeh. Toen herstelde izy zich echter, en antwoordde: Maar ik ken u pas veertien dagen! Ik... ik kan er niet aan denken! Ik..." Dat komt in orde, liefste! Jij hoeft er ook niet aan te denken! Maak alleen maar, dat je gereed bent als het groote oogenblik daar is. Ik verkoop die vyf-en-twintig auto's vandaag ik heb een afspraak met Mr. Leggett en mijn provisie zal... enfin, reken zelf maar uit, hoeveel ik er aan verdienen zal! Het zal een prachtig spaarduitje voor ons zijn! En Warren zal beslist myn salaris verhoogen, en..." Maar Mr. Freeman..." Noem me Russell!" Maar zij deed het niet. Ze was te verbaasd om hem iets te noemen. Je... je maakt werkelyk, dat ik om u lachen moet," zei ze na eenige oogenblikken. JRéeds op den~tweeden dag dat ik u kende, - vroeg u me al, of ik met u trouwen wilde. Dat is toch absurd! En u hebt u maar in uw hoofd gehaald, dat ik het doen zal! Dat is nog veel mèèr absurd! Ja, het is eigenlijk vermakelijk. Maar u moet niet denken, dat ik mij door uw attenties gevleid voel. Ik geloof dat u heel veel ervaring op dat gebied hebt..." Maar Angela!" protesteerde Russell met uitstekend voorgewende verontwaardiging. Je weet heel goed, dat dit niet zoo is." Ik weet het niet!" beweerde ze koppig. En wat Mr. Leggett betreft ik zou, als ik u was, maar niet probeeren hem die auto's te verkoopen! Mr. Warren wil die zaak zelf behandelen. Ik weet zeker, dat hij er heelemaal niet op gesteld zal zijn, als u er zich mee bemoeit." Ha-ha," lachte Russell, wiens zelfvertrouwen geen grenzen kende. Heeft hy het al niet weken lang geprobeerd om die auto's te verkoopen? Heeft hy nog niet Zaterdagochtend op de verkoopafdeeling staan beweren, dat hij er heel wat voor over zou hebben als hy die leverantie kon krygen? Hy heeft me wel is waar niet persoonlijk gevraagd hem opzy te schuiven, maar dat zal me niet beletten, het toch te doen." U weet, dat Mr. Warren uw tusschenkomst heelemaal niet op prys zal stellen," antwoordde het meisje, en als u geen succes hebt, hetgeen wel het geval zal zyn, dan zal hy u..." Geen succes hebben?" riep Freeman. Geen succes hebben? Dat zal je eens zien... Maar bovendien: wat kan het jou schelen, of ik geen succes heb?" Het....het kan me ook niet schelen," zei Angela koppig, maar met heel weinig overtuiging in haar stem. Ha-ha!" lachte Freeman. Ik weet wel, dat het heel anders is!het kan je wel degelijk schelen. Maar ik geef je de verzekering, dat het me lukken zal. Ik zal een briefje voor Mr. Warren achterlaten, zoodat hy weet, dat ik naar Mr. Leggett toe ben. Wil je het even opnemen?" Het meisje knikte en Russell dicteerde een korte mededeeling. Nou, goedendag, liefste!" zei hy toen, nadat hy het briefje onderteekend had. Wensch je my geen geluk?" Je hebt vast geen geluk let maar op myn woorden!" antwoordde Angela. Erg hartelijk!" En noem me geen liefste meer," riep zij hem nog na. II. Nadat hy was weggegaan, kwam Angela tot de ontdekking dat haar hart met rappe slagen te keer ging. Ze voelde zich zonderling opgewonden en ook wel gelukkig. Dat laatste maakte haar innerlyk eigenlijk een beetje kwaad, en ze begon zich af te vragen of zy misschien werkelyk van Russell Freeman hield. Veertien dagen geleden was hy van de fabriek, waar de bekende Hallay-auto's werden gemaakt, naar het hoofdkantoor van de Firma Warren en Co. overgeplaatst. Hy was op de Verkoopafdeeling gekomen en had er direct byna een soort revolutie ontketend. Mr. Warren zelf was tamelyk conservatief in zyn manier van zakendoen, en de heele afdeeling was een afspiegeling van zyn methoden. De komst van Russell Freeman had een opschudding veroorzaakt alsof hij een 20 tornado was. Niemand hoefde er ook maar één moment aan te twijfelen, of hij was een zeer ondernemende jongeman! Hij kende den Hallay-auto van binnen en van buiten. En wat meer zegt: hy wist ook anderen te vertellen wat hy er van wist. De eerste twee weken had hy er niet op uit mogen gaan. Mr. Warren meende, dat hy eerst bekend moest worden met de methoden van het kantoor, alvorens hij op de klanten losgelaten kon worden. Maar al dien tijd was Russell Freeman zoo rusteloos geweest als een renpaard, onmiddellijk voor den start. En nu zou hij naar Mr. Leggett gaan zonder dat Mr. Warren er iets van afwist of zijn toestemming had gegeven! Mr. Leggett wilde vijf-en-twintig auto's koopen voor een taxionderneming, die hij van plan was op te richten. Mr. Warren hoopte, dat hy Hallayauto's zou koopen. Maar tot nu toe was hij nog niet in staat geweest een beslissing van hem te verkrijgen. Rusteloos en voortvarend als by was, had Russell nu besloten er zelf op af te gaan. Dat was net iets voor hem, dacht Angela. Iemand moest den wind maar eens uit zyn zeilen pemen! Hij had werkelijk veel te veel zelfvertrouwen. En toch hoopte zy, dat hy succes zou hebben. Want per slot van rekening was hij niet onaardig, en hy hield blijkbaar werkelijk van haar. En zyn attenties waren toch wel vleiend voor haar. In ieder geval zouden alle meisjes op kantoor die meening zyn toegedaan... Maar zij... Goedemnorgen, Mr. Warren," zei ze, toen haar chef binnenkwam. Omdat zy zijn secretaresse was, kwam zij vroeger en bleef zij later dan alle andere meisjes van het kantoor. Mr. Freeman is hier geweest. Hij heeft een briefje voor u achtergelaten." Mr. Warren nam het epistel aan en las het. Toen begon hij in letterlijken zin op zijn grondvesten te dreunen. Hy beefde over zijn gansche lichaam van woede, en herhaalde malen trachtte hy iets te zeggen zonder daarin te slagen. Daar Angela een uitstekende secretaresse was, verstond zy hem toch. Wat hy probeerde te zeggen was dit: De idioot! De stommeling! Heb je hem gezegd, dat hij er zich niet mee bemoeien mocht? Heb je hem gezegd, dat ik die zaak persoonlijk met Mr. Leggett wilde behandelen?" Ja, ik heb het hem gezegd," zei Angela, op de onuitgesproken woorden van haar chef. En hy heeft er niet naar geluisterd!" riep Mr. Warren uit, die nu zijn spraak had teruggekregen. Ik zal hem... We moeten hem tegenhouden Zorgen dat hij Mr. Leggett niet te pakken krijgt. Hy zou alles bederven! Verdraaid... ik gooi hem er uit... Hij deugt nergens voor... Het is een praatjesmaker, maar hij kän niets. Waar is hij heengegaan?" Noch Angela, noch het briefje waren in staat daar een behoorlijk antwoord op te geven. Russell was weggegaan om Mr. Leggett te ontmoeten, maar wäär? Bel direct het kantoor van Mr. Leggett op," beval,mr. Warren. Bel zyn huis ook op. En laat Johnson, Dikkers en Male hier komen ze moeten er direct op uitgaan om hem te zoeken en te zorgen, dat hij Mr. Leggott niet ontmoet. We moéten er iets op zien te vinden, dat hy den boel niet bederft. De idioot!" Angela had moeite om niet te zeggen: Hij is geen idioot,", maar ze bcheerschte zich en zweeg. Toen zij ging telefoneeren, zooals Mr. Warren haar had bevolen, hoopte zy, dat zy er niet in zouden slagen hem te vinden en tegen te houden... Toen begon zij te lachen. Hem tegenhouden?" dacht ze bij zichzelf. Je zou evengoed kunnen probeeren een tornado tegen te houden!" III. Men kan heel wat doen met een postzegel. Men kan er een zoo overtuigend en forsch epistel mee verzenden, dat zelfs de meest weerbarstige mensch gedwongen is het te lezen, en na het gelezen te hebben, te handelen. Russell Freeman had Mr. Leggett zoo'n epistel geschreven. Hij was, zoo bekende hij naar waarheid, een man van de fabriek. Hy had geholpen de Hallay-auto's te bouwen. Hij kende ze van binnen en van buiten. Zou Mr. Leggett hem twee uur willen geven voor een afdoende demonstratie? Hy beloofde Mr. Leggett, dat hij hem niet met allerlei praatjes en verhalen zou lastig vallen. De auto zou zichzelf verkoopen, of hij zou niet verkocht worden. Mr. Leggett, die reeds vaak genoeg door allerlei vertegenwoordigers was aangevallen, antwoordde, dat hij Mr. Freeman om negen uur Maandagsochtends bij zich thuis ontvangen zou. Russell was er precies op tijd, achter het stuur van zijn eigen Hallay gezeten. De firma Warren en Co. had hem geen nieuwen auto gegeven, om er demonstraties mee te houden. Daarom reed hij in zijn eigen auto, die twee jaar oud en zoo vaak gebruikt was, dat hij nauwelijks meer geschikt leek om er koopers mee te winnen. Tegen den tijd, dat Mr. Warren er in geslaagd was een achtervolging achter Russell te organiseeren, reed deze laatste Mr. Leggett reeds langs de buitenwegen van Londen, door kuilen en gaten in den weg, door zanden grinthoopen, over velden en akkers, op halve, heele en méér dan heele snelheid. Ik heb opzettelijk dezen ouden wagen genomen," verklaarde hij onderwijl, omdat ik u overtuigen wilde, wat een Hallay-auto eigenlijk is. Twee jaar oud, veel gebruikt en nog zoo goed als nieuw. ledere niéuwe auto ioopt natuurlijk goed, maar een oude auto.... wacht u maar eens!" Hy reed vlak langs een bord Afgesloten Hyweg", alsof dit er in het geheel niet stond, en begon een steilen, hoogen heuvel te beklimmen. De weg werd juist hersteld, en het wegdek bestond uit zand en steenen, die er misschien wel een dertig centimeter dik over waren uitgespreid. De auto klom echter met een flink vaartje naar boven en bereikte zonder eenige moeite den top. Daar gekomen, keerde Russell Freeman en maakte zich gereed om naar beneden te rijden. Hy liet zijn wagen met de grootst mogelijke snelheid loopen. Voor hen, aan het finde van de helling, lag een drukke verkeersweg. Terwijl zy naar beneden suisden in een wolk van stof, sloot Mr. Leggett zijn oogen en haalde diep adem. GOED!IK ZAL DEZEN POT REPAKEEKKN, MAAR DENK ER AAN, GEEN GRAPJES!' Stop!" schreeuwde hy. En midden op de helling zette Russell Freeman de remmen aan. De auto scheen direct tot staan te komen. Ik wilde u alleen maar laten zien, wat onze vierwielremmen kunnen presteeren," grijnsde Russell. Mr. Leggett zag spierwit. Doe zooiets alsjeblieft nooit meer," smeekte hij ademloos. Goed," antwoordde Russell glimlachend. Maar een auto moet overal en direct kunnen stoppen." De demonstratie werd voortgezet, maar in minder opwindend tempo. Mr. Leggett zei niet veel, maar Russell wist, dat hy sterk onder den indruk was. Na eenigen tijd zei Mr. Leggett, op zijn horloge kykend: U hebt mij om twee uur gevraagd, en u hebt ze gekregen. Ik heb een belangrijke conferentie. Kunt u mij binnen twintig minuten naar de stad terugbrengen?" - Dat kan ik," beloofde Russell. Ik wilde u juist laten zien, wat deze auto op het gebied van snelheid presteeren kan, en dit is myn kans!" De Hallay sprong vooruit, en de motor snorde vroolijk. De snelheidsmeter ging met schokken vooruit... We ryden hard genoeg!" riep Mr. Leggett. In orde," antwoordde Russell. We kunnen echter nóg harder, als u wilt. We kunnen nog wel uren zoo doorrijden. U kunt alles uit den motor halen wat er inzit." Ze reden bijna honderd kilometer, toen zij op ongeveer tachtig meter voor hen uit een vrouw en een kind den weg zagen oversteken. De vrouw zag den naderenden auto niet; ze keek den anderen kant uit. Russell haalde zyn voet van den accelerator, maar de motor droeg hen nog met dezelfde snelheid voort. Kun je niet stoppen?" schreeuwde Mr. Leggett. Wacht maar," antwoordde Russell met zyn gebruikelijke zelfvertrouwen. Wacht maar eens!" Nu zag de vrouw den naderenden auto. Ze aarzelde, nam haar kind beschermend in de armen en bleef als een standbeeld midden op den weg staan. Haar oogen waren gesloten, terwyl zy wachtte tot de auto haar overrijden zou. Ze was niet in staat zich te bewegen, maar totaal verlamd van schrik. Russell stelde de voetrem in werking. De auto minderde vaart, maar hield toch nog een behoorlijke snelheid. De vrouw en haar kind stonden precies vóór den auto. Om een aanrijding te voorkomen, wierp Russell zijn stuur naar links, tezelfdertijd naar de handrem grypend. Hy trok deze terug en de auto stopte, de beide passagiers naar voren werpend. Iets naar links, een paar meter voorbij de vrouw, was de auto blijven staan. De vrouw opende langzaam haar oogen. Er was een ontdane, verschrikte uitdrukking in. Ze haalde diep adem, klemde haar kind vaster tegen zich aan, en glimlachte toen. Ik ik was zoo bang," hijgde ze. Het spijt me, dat we u hebben laten schrikken," zei Russell, eveneens glimlachend. Ik reed tamelijk snel, maar met dezen auto kan ik stoppen, wanneer ik wil." Hy keek naar Mr. Leggett, wiens gezicht spierwit zag. Hy zat daar sprakeloos, niet groote, vreesachtige oogen naar de vrouw vóór zich kijkend. Voordat hij zich had hersteld, had Russell andermaal zijn excuus tegen de vrouw gemaakt; ongedeerd stak

17 20 weken thuis met rheumatiek Vrouw dacht, dat haar man nooit meer zou kunnen werken Toen haar man 20 weken thuis was geweest met rheumatische pyn in zijn rug, be'gon deze vrouw te vreezen, dat hy nooit meer zou kunnen werken. Ten einde raad probeerde hy Kruschen en de verandering was als een wonder". Lees haar brief: Mijn man heeft rheumatiek en leed vreeseüjke pijnen in zyn rug. Eenigen tyd geleden was hy 20 weken thuis. Ik dacht werkelyk, dat hy nooit meer zou kunnen wérken. We probeerden alles, wat we maar bedenken konden en niets hielp. Toen nam hy Kruschen en sindsdien weten we, dat Kruschen zyn gewicht in goud waard is. De verandering die het teweeg bracht is als een wonder." Mevr. B. Twee bestanddeelen in Kruschen zijn de meest werkzame oplossingsmiddelen van urinezuur, die de wetenschap kent. Het urinezuur en andere schadelyke afvalstoffen worden door Kruschen Salts langs de natuurlyke kanalen uit het lichaam verwijderd, waardoor de pynen spoedig zullen afnemen om tenslotte geheel te verdwynen. Kruschen Salts is uitsluitend verkrygbaar by alle apothekers en erkende drogisten. zy de straat over en Russell reed weer verder. Toen zy de woning van Mr. Leggett naderden, wendde Russell zich tot hem. Ik heb u geschreven," zei hij, dat ik u niet met praatjes lastig zou vallen. Maar nu hebt u gezien, wat u met een Hallay kunt doen. Wanneer u besluit ze te koopen, vraag dan naar my op de zaak. Misschien wilt u ook nog zien, of een andere auto kan doen wat ik heb gedaan, maar..." Ik zou een dergelyke demonstratie voor geen honderd pond meer willen meemaken," zei Mr. Leggett beslist. Je hebt my niet met allerlei praatjes lastig gevallen, maar die rit met jou heeft me tien jaar van myn leven gekost." En zonder te letten op de adreskaart, die Russell hem wilde overhandigen, stapte Mr. Leggett uit en ging zyn woning binnen, Russell niet eens een groet waardig keurend. Russell keek hem verbaasd na, floot sissend tusschen zyn tanden, en reed met gefronst voorhoofd naar de firma Warren en Co. Voor den eersten keer van zyn leven was zyn zelfvertrouwen geschokt. Mr. Leggett bleek werkelyk erg kwaad te zyn; hij had niet eens gegroet, hij had net gedaan of hy de kaart, die Russell hem had willen geven, niet had gezien. Zou hy koopen, of zou hy niét koopen? Dat was de vraag, die Russell bezighield^ en waarop hy geen antwoord kon vinden. Maar nadat hy zijn auto in de garage had gereden, kwam hij op de gebruikelijke wyze het ^kantoor binnenrollen. Natuurlijk zou EEN NIEUWE ASTAIRE-ROGERS FILM KOMT MET IRVING BERLIN-MUZIEK.CAREFREE", een RKO Radio-film Mr. Leggett koopen! Zoodra hy van de emoties bekomen zou zyn, zou hy opbellen en den koop sluiten. Russells zelfvertrouwen was geheel teruggekeerd. Daar is- hy!" riepen drie beeren tegelijk, toen hy binnenkwam. En ze snelden op hem toe. Eén van hen was Mr. Warren zelf. Angela Rose, die den aanval op Russell gadesloeg van achter haar bureau, stond half op vkn haar st^el. Arme Russell, dacht zy. En ze had zoo graag iets voor hem willen doen! Indien Russell al verbaasd was geweest door de enthousiaste wyze, waarop hy verwelkomd werd, dan herstelde hy zich toch heel gauw. Voordat Mr. Warren nog een woord had kunnen zeggen, nam Russell hem reeds by den arm. Gegroet allemaal," zei hy joviaal. Ga mee naar uw kantoor ik heb u heel wat te vertellen." Hy voerde zijn woedenden, sprakeloozen chef mee naar diens kantoor, sloot de deur voor de anderen hun neus en nam in een der gemakkelijkste stoelen plaats. Angela's hart sloeg niet meer zoo wild en ze glimlachte. Het was onmogelijk om medelijden met Russell te hebben, en het was onmogelijk om niet door zyn optreden geïmponeerd te worden. Tegen haar zin begon Angela aan baar uitzet te denken. Maar als werd zy opeens kwaad op zichzelf, begon zy zoo snel ze kon te typen... IV. In het privé-kantoor van Mr. Warren bracht Russell verslag uit van zyn doen en laten dien ochtend. Hy had er alle gelegenheid toe, want zyn chef was gedurende de eerste vijf minuten niet in staat een woord uit te brengen. En in dien tyd had Russell alles verteld, wat hy op zyn hart had. Maar toen hy eenmaal het woord had genomen, bleek ook Mr. Warren geen slecht spreker. En eenmaal begonnen, gaf hij Russell geen kans meer. Mr. Warrens woorden kwamen zoo snel en gedecideerd, dat Russell met zijn mond open bleef zitten en zich totaal van zijn stoel liet redeneeren. En toen hy uitgesproken was, gaf Mr. Warren een meesterlijke, beknopte samenvatting van alles wat hy had gezegd. Je bent een idioot! Een vlegel!" schreeuwde hy. Je wist, dat ik zelf met Mr. Leggett wilde onderhandelen. Nu heb jij je er mee bemoeid, en ons de order door den neus geboord. Iedereen behalve jij zou dat begrepen hebben! Ik wist echter al wel, dat je geen knip voor je neus waard was. Je hebt verstand van auto's, dat geloof ik wel, anders zou de fabriek je trouwens niet hebben aanbevolen, maar je hebt nergens anders verstand van. Ik was van plan, je op een paar eenvoudige dingen af te sturen om mee te beginnen, maar nu ben je ontslagen! En hoe gauwer je maakt dat je wegkomt, hoe gelukkiger ik me zal voelen." Maar... maar ik geloof beslist, dat Mr. Leggett die auto's zal bestellen," protesteerde Russell. Wacht u nou eens. U zult het zien." Onzin!!" schreeuwde Mr. Warren. Je hebt hem een doodsschrik op het lyf gejaagd, en hy heeft iets aan zyn hart. Je verkoopt hem nooit iets op die manier. Maak dat je wegkomt!" RusSell Freeman stond op, terwyl zyn houding het midden hield tusschen beleedigde onschuld en strijdvaardigheid. Maar als ik zijn bestelling kryg," zei hy kalm, terwyl u en niemand van uw andere verkpopers er kans toe zagen, dan zult u toch zeker wel zoo eerlyk zyn, om mijn provisie uit te betalen?" Als je de bestelling krygt," lachte Mr. Warren sarcastisch, dan kryg je ook je provisie. Maar eigenlijk moest ik beginnen met een aanklacht tegen je in te dienen, omdat je onze kansen hebt bedorven. Ik had de bestelling beslist gekregen." Russell verliet het vertrek en rolde dii keer absoluut het bediendenkantoor niét binnen. Angela zag hem uit de kaaer van Mr. Warren komen, ze zag de uitdrukking op zyn gezicht en voelde iets als voldoening omdat hij geen succes had gehad. Hij zag er nu ten minste wat mgnschelyker uit. V. Het was lunchtijd. Russell begaf zich naar Angela's bureau. Bescheiden bleef hy by haar staan. Miss Rose," zei hy, flauwtjes glimlachend en hy had haar altyd maar zonder te vragen Angela genoemd ik geloof niet, dat u uw uitzet reeds hoeft klaar te maken. Maar wilt u met me gaan lunchen?" Angela aarzelde even en stemde toen toe. Hij ging met haar naar het beste restaurant in de buurt, en koos een tafeltje in een rustig hoekje uit. Eenmaal gezeten, boog hij zich voorover, en ofschoon zijn zelfvertrouwen hem verlaten had, droeg zyn gezicht toch een uitdrukking van groote oprechtheid. De baas heeft me precies verteld, wat voor een sufferd ik ben," zei hy, met zyn zelfden vagen glimlach. Het blijkt, dat hy niet veel goeds aan me ziet. Hy liet geen mogelijkheid van twijfel bestaan. Hy heeft me zelfs ontslagen. En dat vind ik het ergste! Ik ontslagen! Dat is me nog nooit van myn leven gebeurd!" Maar Mr. Freeman..." begon Angela, u hebt die auto's' niet verkocht...?" Neen, misschien niet. De baas zegt in ieder geval, dat ik ze niet verkocht heb, en ik weet het niet. Die Mr. Leggett heeft iets aan zijn hart en ik heb dat niet geweten. Ik heb hem blijkbaar telkens in doodsangst laten zitten, en volgens den baas zal hij niet Werkt u telkens UW LIPPEN bij? Waarom zoudt U een ouderwetsche" lippenstift gebruiken, gemaakt volgens oude formules, indien U voor denzelfden prijs de nieuwe lippenstift GUITARE" kunt koopen kussen zonder sporen houdt den geheelen dag. De Kisscfix, die bij de bereiding wordt toegevoegd, maakt dat U kunt eten, drinken, rooken, zwemmen of omhelzen, zonder dat Uw lippen haar mooi aspect verliezen en zonder dat ze afgeven. Talrijk zijn de vrouwen, die de lippenstift GUITARE" met groot succes gebruiken. Probeert U deze ook, vanaf morgen, en U zult overtuigd zijn. De lippenstift GUITARE" is uitgevoerd in 8 tinten, alle doorschijnend en lichtend en in 6 nieuwe tinten Beauté Naturelle 1938". Overal verkrijgbaar: in luxe-étui ƒ1.30 en ƒ3.10. Proefstift voor een maand ƒ0.30. Importeur J. Schenker, Afd. F.A.,3 Amsterdam. Het succes is absoluut gegarandeerd. Wacht U voor namaak meer aan een Hallay kunnen denken zonder bijna flauw te vallen... Enfin..." Hy scheen zóó onder den indruk, dat Angela werkelyk medelijden met hem kreeg. Enfin," zei Russell na eenige oogenblikken weer, ik heb geen succes gehad, precies zooals je hebt gezegd." Het spijt me " zei Angela, ik had liever gehad, dat je..." Wérkelijk?" riep Russell, en hy leunde naar voren met iets van zyn oude voortvarendheid. Angela, begin direct aan je uitzet. Laten we gaan trouwen, wil je? O, ik weet wel, dat ik geen baan meer heb, maar ik zal er wel een krijgen... desnoods ga ik weer terug naar de fabriek; daar willen ze me wel hebben. En ik verdien dan ook genoeg voor ons tweeën. In ieder geval om er mee te beginnen. Wil je, Angela?" Angela gaf geen antwoord. Ze begreep, dat er heel wat dingen waren, die eerst overlegd en overdacht moesten worden, maar hoe kon ze dat doen terwyl haar hart zoo Vvild klopte en ze zoo graag ja" had gezegd? Ze kon niet denken, en ze kon niet spreken. We zullen het niet zoo breed hebben in het begin," ging Russell verder, maar we zullen in geen geval gebrek hoeven te lijden. En met jou, om me zelfvertrouwen te geven, zal ik groote dingen kunnen doen." Met mi) wät?" hakkelde Angela. Wel, als jij me myn zelfvertrouwen weer teruggeeft," zei hij. Er gaat niets boven de liefde, heb ik gehoord, om een man zelfvertrouwen te geven." Angela lachte. Als je nog meer zelfvertrouwen had," zei ze, zou je werkelyk heelemaal onuitstaanbaar zyn." Nu ja, best mogelijk... maar trouw in ieder geval maar met me." Angela keek hem een oogenblik aan. Ik geloof, dat ik liever nu met je trouw, dan wanneer je die auto's aan Mr. Leggett had verkocht," zei ze. Je bent heusch niet... eh... onaardig, als je er niet zoo Napoleon-achtig uitziet." Dus je wilt met me trouwen?" vroeg Russell. En Angela, hem voor den tweeden keer aankijkend, volgde den raad van haar overwerkt hart en knikte bevestigend. Zóó verdiept waren zy in hetgeen zy daarna te bespreken hadden, dat het voor hen was alsof ze op een eenzaam eiland zaten. VI. Aan een ander tafeltje in hetzelfde restaurant zat Mr. Warren. Hy at uit kracht van gewoonte, want zyn eetlust, die anders niets te wenschen overliet, was nu door het gebeurde van dien ochtend absoluut ver- stoord. Terwyl hy met al zyn gedachten bij het verlies van Mr. Leggett als klant was, zag of hoorde hij niets. Indien hy zich bewust was geweest van Freemans tegenwoordigheid, zou hy het restaurant op' staanden voet hebben verlaten. Maar gelukkig was hy het niet. Terwijl hy knorrig zat na te denken over de dwaasheid van al te voortvarende jongelui, schrikte hy op door een jovialen groet aan zyn adres. Het was Mr. Leggett, die hem glimlachend aankeek. Dit was op zichzelf reeds zeer ongewoon. Mr. Leggett glimlachte namelijk bijna nooit. Hy was bang, dat dit niet goed voor zijn hart was. Mr. Leggetts zwakke hart was wijd en zyd bekend. Iedereen wist, dat hij met handschoenen diende te worden aangepakt. tengevolge van dit zwakke orgaan. Maar nu glimlachte hij; méér zelfs: hij lachte met korte, snelle geluidjes. En er was een hartelijke blik in zyn oogen, dien Mr. Warren er ook nog nooit eerder in had waargenomen. Hy nam tegenover Mr. Warren plaats. Zoo, ouwe jongen," zei hy joviaal, ik wilde je gelukwenschen." My? Waarmee?" vroeg Mr. Warren, aan een misverstand denkend. Misschien weet je het nog niet," zei Mr. Leggett, maar je hebt een prima verkooper in je dienst! Als ik hem twee jaar eerder had leeren kennen, zou ik niet zooveel aan doktersrekeningen hebben hoeven uit te geven." Wat bedoelt u?" Wel, die jongeman, die by je is Freeman, geloof ik dat hy heet hij heeft me een demonstratie met zijn ouden auto gegeven vanmorgen..." Ik heb hem direct ontslagen." Ontslagen? Wel, man, je bent gek!" IFm," zei Mr. Warren. Heeft hij u niet een doodsschrik op het lichaam gejaagd? Ja, ik heb hem direct ontslagen toen hij terugkwam. U voelt er zeker niets meer voor, om Hallay-auto's te koopen?" Moet je hem hooren!" lachte Mr. Leggett. Of ik ze kóóp! Maar ik wil ze alleen koopen van dien jongeman Freeman, of hoe heet hij ook weer! Ik wil van niemand anders koopen. Weet je, wat hy voor me gedaan heeft?" Neen? Wat dan?." Hij heeft me genezen! Dat heeft hy! Natuurlijk was ik na afloop van die demonstratie verschrikkelijk nerveus en zoo. De dokters hadden me namelijk verteld, dat een schok, zooals die van vanmorgen bijvoorbeeld we hebben byna een vrouw en een kind overreden! me beslist noodlottig zou zyn. Welnu het is niét zoo geweest! Begrijp je dat? Ik niet! Direct na de demonstratie ben ik naar een anderen specialist gegaan, niet anders verwachtend of er op straat bij te zullen neervallen. Die nieuwe specialist hy is duurder dan een van de anderen lachte me uit! Uw hart is zoo goed als het maar hoeft!" zei hy. Je kunt er nog wel een vijftig jaar mee toe.... Begryp je, wat dat beteekent? Dat beteekent dat ik golf kan spelen, dat ik auto kan ryden, dat ik me kwaad kan maken als ik zin heb! En het is die jongeman, die daar de oorzaak van is!" Mr. Warren kon slechts aan één ding tegelijk denken. En koopt u nu Hallay-auto's?" vroeg hij. Natuurlijk vyf-en-twintig! Maar zooals ik al zei, koop ik ze alleen van dien jongeman. Freeman, of hoe heet hij ook weer? Welken auto zou ik na zoo'n demonstratie anders koopen?" Mr. Warren was een beetje verbouwereerd en zyn blikken gingen peihzend door de zaal. Toen hij Freeman ontdekte, die zeer nederig keek, terwyl hij in Angela's oogen staarde, glimlachte hij. Wacht even. Mr. Leggett," zei hy. Ik ben zoo terug." Mr. Warren stond op en begaf zich naar het tafeltje, waaraan Russell zat. Hij wachtte bescheiden. En je vindt het niet erg, dat ik een mislukkeling ben?" hoorde hy Russell aan Angela vragen. Het kan me niets schelen," antwoordde Angela. Ik houd van je." Lieveling," zei Russell. Mr. Warren liep terug naar zijn tafeltje en naar Mr. Leggett. Ik wilde hem gaan vertellen, dat ik hem wel weer terug wilde nemen," zei hij tegen Mr. Leggett, maar hy zou niet hebben begrepen, waar ik het over had. Ik zal het hem vanmiddag wel zeggen. Hy heeft het' nu aan zyn hart gekregen " gbtüßuideleuad Laat Uw natuurlijke schoonheid niet beïnvloeden door een vermoeide huid ". Bedenk, dat Uw teint nergens veilig is. Wl] leven vaak In een absoluutonnatuurlijke atmosfeer-verontreinigde lucht op straat, duf en oververhit binnenshuis. Dit alles maakt de huid dor en droog en doel U er veel te vroeg oud uitzien. Toch kunt U hiervoor afdoende hulp vinden! Er ts een zeep, speciaal gefabriceerd voor de verzorging van het gelaat: Lux Toilet Zeep! Zi) zuivert de huid tot diep In de poriën en houdt ze zacht en soepel. Lux Toilet Zeep is de doelmatigste hulp om een frisse, jeugdige teint te behouden. LUX TOILET ZEEP Tegen vermoeide huid 12/2CT.PER TABLET LTZ «Verwachi JOAN CRAWFORD EN SPENCER TRACY IN MANNEQUIN HET LIEFDELEVEN VAN EEN GROOTE-STA DSKIND METRO-GOLDWYN-MAYER

18 Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrüdag: Zaterdag: Zondag: WEEKMENU. Marcaroni met gestoofd poulet; wentelteefjes. Varkensrollade; aardappelen en prinsesseboonen; vruchlenslaatje. Macaronisoep; koud vleesch; aardappelen en appelmoes. Rundervinken: aardappelen en andijvie; karnemelkpudding met vanillesaus. Gebakken aardappelen; gekookte eieren en kropsla; warme griesmeelpudding. Aardappelsla. Kanscroütons; kalfscoteletten; aardappelen en snijboonen; hopjespudding met vanillesaus. ENKELE RECEPTEN UIT HET WEEKMENU Hoeveelheden voor 4 personen. Macaroni met gestoofd poulet. Benoodigd: 3Ü0 gram kalfspoulet; 100 gram kalfsgehakt; 200 gram macaroni; zout; foelie; 2 liter bouillon; 75 gram boter; 75 gram bloem; ei; citroensap; peper. Bereiding: Het poulet wasschen, opzetten met kokend water, zout en foelie en ongeveer een half uur voorkoken. Daarna de macaroni wasschen, breken, aan het poulet toevoegen en gaar koken (± ^ uur). Het gehakt op de gewone wijze aanmaken, er kleine balletjes van draaien en deze de laatste vijf minuten met de macaroni meekoken. Van boter, bloem en bouillon (van C bouillonblokjes en 2 liter water) een gebonden saus maken en deze saus afmaken met 1 eidooier, citroensap naar smaak en wat peper. Aah deze saus worden het fijngesneden poulet, de macaroni en de balletjes gehakt toegevoegd. Kaascróutons. Benoodigd: 16 reepjes oud brood; 75 gram boter; ± 50 gram kaas; peper; zout. Bereiding: De reepjes brood in den oven lichtgeel roosteren en af laten koelen. De boter in een kom tot room roeren en vermengen met de geraspte kaas, peper en iets zout. Met dit mengsel de reepjes geroosterd brood bedekken. Dan worden de broodjes op een schotel gelegd met een vingerdoekje er op gevouwen en de schotel wordt gegarneerd met een toefje peterselie. ALLEMAAL VAN LINT is u in de komende herfstmaanden meedoet aan den A' najaars-uithaal-schoonmaak, dan komt u vast en zeker in uw kasten wel een of ander rolletje lint of allerlei lintrestjes tegen, die u nooit meer voor kleeding kunt of wilt gebruiken. U houdt het even in de hand, rolt het af, en dan weer op, vrnagt u af, wat u er mee zult doen, om het dan tenslotte met een zucht maar w r eer op zijn oude plaatsje te leggen. Daar blijft het tot den voorjaarsschoonmaak waarbij zich dan hetzelfde spelletje herhaalt. Maar dit is toch eigenlijk verkeerd, want w T aarom zouden we van resten lint niet nog alleraardigste dingen kunnen maken voor ons intérieur? Met een beetje smaak en fantasie is er heel wat te verzinnen op dit gebied. Kijkt u nu bijvoorbeeld eens naar de hierby afgebeelde voorwerpen! Bovenaan een grappige afwerking voor een plankje van een wi hr Tl > li Cl Cl Tl < J-i JU ^J JU JtVJD kj k3 JJ m m etagère of een boekenkast, van twee kleuren lint, die schuin worden geplaatst, terwijl de schulpen van ingehaald "int worden gemaakt. Effen gordijnen krijgen opeens een artistiek effect als u ze versiert met kruiselings opgeregen satijnen lint. Heeft u een schemerlamp met effen perkamenten kap, dan kunt u die als nieuw maken door de kap te beplakken met verschillend getinte reepen lint, die onderaan worden ingeknipt en langs den rand fladderen. Gevlochten lint "vormtéén fraaie garneering en bovendien een goede afwerking van een kussen, terwijl de afhangende einden als kwasten dienst doen. Tenslotte nog een schoorsteenkleed, waarvan het bovendeel is bewerkt met kruiselings aangebracht rips- of moirélint en het benedendeel, dat tandvormig is uitgeknipt, met drie reepen moirélint in afloopende kleuren / &*tf *f*fl6t 'pu&mxm HET IS EEN ZONDERLINGE WERELD VERZEKERING TEGEN DE LIEFDE. - Phyllis Welch, een actrice die optreedt in een film van Harold Lloyd, is ioo altracliel, dat de komiek een clausule in haar contract opgenomen heeft, waarbij zij verplicht is hem duizend pond sterling uit te betalen bij wijze van schadevergoeding voor het geval, dat zij verliefd raakt en zou gaan trouwen vóórdat de film af is. HARD NAAR PARIJS GELOOPEN. - Onlangs is een Engelschman aan één stuk door van Londen naar Parijs geloopen. Hij rende van zijn huis naar de boot, snelde daar de dekken rond, en ' bleef zelfs niet eens stilstaan, toen zijn paspoort werd gecontroleerd. Zoodra hij voet aan wal in Frankrijk had gezet, startte hij weer voor Parijs, waar hij den volgenden dag tegen de lunch aankwam. Hij beweerde, dat hij deze dwaasheid deed om de vriendschap tusschen de beide landen te verstevigen. EEN GEVELDE REUS... Gedeelte van den stam van een Callfornischen reuzeboom, die in het Britsch Museum in South Kensington te zien is. Deze reus had 1335 jaarringen, toen hij in 1892 geveld werd, waaruit dus is vast te stellen, dat hij in 567 zijn leven begon... EEN GELUKSVOGEL, - Bandieten in de Vereenigde Stalen overvielen een zekeren Mr. Frank Kuletzki, en een van hen vuurde a bout porlant een kogel op zijn hart af. Mr. Kuletzki viel neer, en de schurken kozen hel hazenpad nadat zij hem beroofd hadden. Toen zij uil hel gezicht verdwenen waren, slond hun slachtoffer weer op. De kogel had een sigarellenkoker in zijn zak getroffen, en werd later hangend in zijn das teruggevonden. DIEREN VOOR DE RECHTBANK O nlangs is er een olifant door de rechtbank te Kandy, Ceylon, ter dood veroordeeld omdat hij acht personen had vermoord. In deze lijden is hel al zeer ongewoon, dal dieren voor een rechtbank moeten verschijnen en veroordeeld worden, precies alsof het menschelijke, met verstand begiftigde wezens waren. Vroeger kwam dit echter wel meer voor, en zoo heel lang is hel nog niet eens geleden, dat herdershonden in Engeland wel eens in arrest gesteld werden. Wellicht was de meest menschelijke" misdaad, die ooil door een dier in den laatslen lijd werd begaan... zakkenrollen! Een olifant, die lol een bekend Fransch circus behoorde, rolde de zakken van een bezoeker, haalde er een portefeuille mei driehonderd francs uil en slikte ze in. De woe-' dende Franschman stelde geen vervolging in tegen den eigenaar van het circus, maar tegen den olifant! D ALUMINIUM FILMS e vraag, hoe men films van groole kunst- of historische waarde hel best voor eeuwig" kan bewaren, is nog steeds niet opgelost, al schijnt hel wel binnenkort zoover te zullen komen. Celluloid wordt in den loop der jaren hard en bros, zelfs al bewaart men hel in speciaal daarvoor gebouwde kluizen, die geheel luchtdicht zijn. Nu worden er echter films gemaakt op zeer dun, gevoelig aluminium. Daar deze ondoorschijnend zijn, is het voldoende een sterken slraal licht op hun beeldvlak te werpen, om hel Ie doen lerugkaalsen en via een lens op het witte doek te werpen. Op iedere aluminiumslrook kunnen twee films worden opgenomen, één aan iederen kant, hetgeen een groot voordeel beleekenl in verband met de benoodigde bergruimte. H GEKLEURDE SNEEUW oewel wij steeds spreken van,,zoo wil als sneeuw", vall er toch af en toe sneeuw op aarde, die geel, zwart, rood of groen ziel. De reden hiervan is de aanwezigheid van kleine plantjes, die bekend zijn onder den naam algen". Deze veroorzaken de groene kleur van de sneeuw, die soms aan de Zuidpool en op sommige Alpentoppen valt, de zwarte kleur van de sneeuw, die vaak op de hooge bergen van de Tatra in Hongarije neerdaalt, en de helgele kleur van de sneeuw, die soms op de South Orkneys in New Brunswick vall. De meest gewone" afwijkende kleur van de sneeuw is rood. Toeristen in de Alpen hebben af en toe op de hellingen van den St. Bernard roode sneeuw aangetroffen. Soms is de kleur, welke de sneeuw vertoont, echter ook te danken aan heel kleine deeltjes erts, en niet aan algen. GEEN SPINNEWEB.. maar een uit rotan gevlochten brug in Britsch- Indië. Ze is bijna 300 meter lang, terwijl het midden ongeveer 15 meter boven het water hangt. Men moet niet gauw last van duizeligheid hebben wanneer men van deze brug gebruik maakt HET IS HAAR ADEM... ZIJ MOEST EENS NAAR EEN TANDARTS GAAN! ZE HEBBEN HET OVER Ml)! ZOU KAREL DAAROM TEGENWOORDIG ZOO VAAK LAAT THUISKOMEN»... MEVR. OE WIT BIJ DEN TANDARTS. BEN IK VANDAAGl NIET VROEG, SCHAT? LATEN WE VANAVOND EENS LEUK MET ZIJN IK TWEETJES UITGAANj ZEKER! SLECHTE ADEM ONTSTAAT MEESTAL DOOR VOED- SELRESTJES TUSSCHEN DE TANDEN.IK BEVEEL COLGATE'S TANDPASTA AAN. HET DRINGT VERAL DOOR EN VERWIJDERT DEZE ONGERECHTIG- HEDEN. DOLGRAAG.^ IK VIND HET FIJN! [dtnux) WAT BEN BLIJ. DAT IK DE RAAD VAN DEN TANDARTS OVER COLGATE OPVOLG- DE. TTET is proefondervindelijk bewezen, ^ dat 76 " van personen boven de 17 jaar, slechte adem hebben, en ook, dat in de meeste gevallen onwelriekende adem veroorzaakt wordt door slecht verzorgde tanden. Het aromatisch schuim van Colgate's Tandpasta voorkomt dit, omdat het alle voedselrestjes tusschen de tanden verwijdert. Bovendien polijst Colgate de tanden zonder het glazuur IN TUBES VAN ' aan te taster, 30.50«80ct. FAMILIECOMBINATIES (2tube S )45 75en1.25

19 GRAPJES Onderwijzer: Piet, noem eens een woord dat van een ander woord afkomstig is." Piet: Melk, mijnheer." Onderwijzer: Melk? Van welk woord komt dat dan af?" Piet: Van koe, mynheer!" Gast (tegen kellner): Ik vind het portie vleesch van vandaag veel kleiner dan gisteren." Kellner: Dat kan wel, mynheer, maar het is niet eerlyk dat u daarover klaagt, want u hebt gisteren ook niets gezegd toen het grooter was dan vandaag." w-i i-jr w-i > wun c-nn * w- JUJTOMJCf I3JLI M-iMJJÊJ JtiK-i Grapjes met cijfers. Jtt/kJ» Het getal , vermenigvuldigd met een getal, dat door negen deelbaar is (het mag echter niet grooter zijn dan 81) geeft een som, die slechts uit allemaal dezelfde cijfers bestaat. Hier zyn twee voorbeelden: IK ZAT IN MIJN TUINTJE JLk zat er in mijn tuintje Vol bloemen en zon; De vogeltjes zongen Van diedel-die-dom] Toen vloog er een bijtje Van bloempje tot bloem. Het bijtje dat zong er Van zoem-zoem-zoem-zoeml Toen vloog er een vlinder Van kleuren heel teer. En vlijde zich rustig In Jtlkloemenbed neer. 1. Te Baarn had een boschloop over vijf kilometer plaats, waarvan de start door H.K.H. Prinses Juliana (1) en Z.K.H. Prins Bernhard (2) werd bijgewoond. 2. De ploeg Daventria, Deventer, die het nummer dames stijlroeien won in de nationale roeiwedstrijden, die te Zaandam zijn gehouden. 3 De voetbalwedstrijd om den Zilveren Bal, tusschen ADO en Heracles, te Rotterdam gespeeld. Een spannend moment De finale om den Arol Beker te' Amsterdam tusschen D.W.V. en D/W-S Een moment voor het doel van U.W Het elftal van D.W.S., dat den beker won. fost Rwam plots heel zachtjes. Klaas Vaak naar mij toe; Wat prikten mijn oogjes. Wat werden ze moe! Ik droomde heel gauw toen Van bloemen en zon, Terwijl vogels zongen Van diedel-die-dom! Als je weten wilt wat dez«zonderlinge teekening voorstelt, verbindt dan punt 1 door een rechte lijn met punt 2, punt 2 met 8, 8 mdt 4, enzoovoort. Op die manier zul je de teekening zelf afmaken! De Wortel-varen. Ge kunt een heel aardige plant kweeken, door de volgende raadgevingen op te volgen. Snijdt van een wortel het bovenste stuk af, ongeveer twee en een halven centimeter. Zet dit op een schoteltje, en leg er wat mos of zaagsel om heen. Mos is het beste, omdat dit een mooie groene kleur heeft, en het bovendien ook het beste voor de plant is. Of ge echter mos of zaagsel gebruikt, ge moet het altijd goed vochtig houden, door er af en toe water op te gieten. Binnen een paar dagen zal de wortel aan het bovendeel bladeren beginnen te krygen, en spoedig zul je een heel aardige plant hebben! HET RESIDENTIE-TOONEEL Het nieuwe Haagsche gerelschap onder leiding van Dirk Verbeek heelt het seizoen goed Ingezet met het gelegenheidsstuk" van Bets Ranucci-Beckman en Johan de Meester, getiteld 1813". Het brengt de geschiedenis, die vooralging aan den terugkeer van den Prins van Oranje, den Interen Koning Willem 1, den opstand tegen de Fransche overheersching, waarbij Gijsbert Karel van Hogendorp (Dirk Verbeek), Leopold Graal van Limburg Stirum (Richard Flink) en Baron van der Duyn van Maasdam (Adolphe Engers) de leiding In handen hebben genomen. Deze periode is vol van emotioneele gebeurtenissen; de schrijvers van 1813" hebben daarvan een goed gebruik weten te maken. De vertegenwoordiger van het Fransche gezag in Defi Haag, de prelect Baron de Stassart (Ph. la Chapelle), bijgestaan door den Commissaris van Politie Ampt (Dick Van Veen), komen herhaaldelijk in botsing met Van Hogendorp en zijn vrienden. Zij kunnen hen niet meester worden, dank zij de staatsmanskunst van Gijsbert Karel. De angst, bekrompenheid en lauwheid van notabelen en regenten door het driemanschap bijeengeroepen om een einde aan de Fransche overheersching te maken, dwingen hen om zeil de macht in handen te nemen. HET DRIEMANSCHAP UIT 1813" (Dirk Verbeek, Ad. Enger«en R. F'lnk) folo w. Corel Ondanks het talmen van Engeland en de Geallieerden en het ongunstige weer, dat den Prins belet om als souverein vorst zijn plaats In Ie nemen en de regeering te voeren, houdt het driemanschap, onder leiding en door de bezieling van Van Hogendorp, stand. Dan draait de wind in letterlijken en flguurliikéh zin. Willem I betreedt den vaderlandschen bodem.. Het stuk sloeg in. Het publiek was gul met applaus en zong aan het slot het Wilhelmus uil volle borst mee. Dat Is niet alleen de verdienste van het met talent geschreven stuk, doch ook van hel spel. Er treden niet minder dan 36 met namen genoemde persoonlijkheden (dus gezwegen van de figuranten) in op, doublures waren onvermijdelijk. Fie Carelsen (Mevr. van Hogendorp), Paul Steenbergen (de jonge Van Hogendorp), Adrienne- Canivez (een der dochters), Joekle Broedelel (de Scheveningsche dienstbode), Enny Meunier (Barendje Pronk), Piet Bron (Fannlus Schollen en Adm. Verhuell) kregen, met de reeds genoemden, gelegenheid om hun gaven Ie loonen; van de mindere goden" spreek ik hier maar niet. Er werd met animo gespeeld; de decors, ontworpen door Joh. de Meester en uitgevoerd door Deering, waren goed. De Meester had ook de regie.. Een stuk om zeil te gaan zien en om met ae kinderen naar toe te gaan.

20 Een Bedoeïnen knaap. Hoofd Langs den oever. Het is begrijpelijk, dat gebeurtenissen in iemands onmiddellijke nabijheid meer belangstelling trekken dan die, welke zich verderweg afspelen Hierdoor komt het waarschijnlijk, dat er in Europa, waar men gewoon- Mjk trouwens genoeg aan zijn eigen zorgen heeft, betrekkelijk weinig aar dacht geschonken wordt aan de ontwikkeling, die zich in het nabije Oostei bezig is te voltrekken, een ontwikkeling, die in de eerste jaren van den oorlog begonnen, zich nog steeds voortzet. In Turkije werden, om maar iets te noemen, talrijke nieuwe industrieën gevestigd, en in verband daarmede tallooze fabrieken opgericht, iets waar niemand in het land van de Halve Maan een twintigtal jaren geleden nog aan gedacht zou hebben! Iran volgde dit voorbeeld, terwijl daar tevens uit stekende autowegen werden aangelegd, zoodat men er duizenden kilometer* zoo.goed als aan een stuk zonder onderbreking door kan rijden. In Irak echter heeft men zich het eerst toegelegd op dé vruchtbaarmaking van den bodem, en op uitbreiding van het bebouwbare oppervlak. Geschiedkundig slaat vast, dat de eindelooze zandvlakten van Arabië en Syrië vroeger ten minste voor een groot deel vruchtbare gebieden waren. Thans worden er pogingen in het werk gesteld, deze gronden weer vruchtbaar te maken. Dal daarvoor heel wat inspanning wordt vereischt, laat zich begrijpen. Er moeten om de woestijn te veroveren", niet alleen uitgestrekte zandgronden voor de cultuur geschikt gemaakt worden, doch ook moerassen en dergelijke dienen te worden drooggelegd. van een onze eerste foto ziet men zoo n as, dat verdwijnen gaat. Mijlenver l het zich uit. Waterrozen bedekken Flamingo's, kolibri's en klein wild illerlei aard nestelen aan zijn oevers, i over deze eindelooze moerassen men ook koortsverspreidende musn, zoodat de enkele Bedoeïnen, die waagden zich in de buurt op te Jen, allen zonder onderscheid door iria waren aangetast. ä vruchtbaarmaking en verovering de woestijn, die in deze streken thans hand genomen wordt, is dus niet en een werk dat aan den landbouw goede komt, maar het heeft ook ote hygiënische voordeelen, en zoo ok in het Oosten de mensch er op om zijn plaatsje onder de zon meer 'eter bewoonbaar te maken, in deze erd door hetgeen het Westen hem tien heeft gegeven I

wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen

wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen Geloven, wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen pagina 10 Hoe is de wereld ontstaan? pagina 26 Waarom bestaat de mens? pagina 42 Wat is geloven? pagina 58 Wie is God? pagina 74 Waarom heeft

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

D Artagnan gaat naar Parijs

D Artagnan gaat naar Parijs D Artagnan gaat naar Parijs Artagnan reed op zijn oude paard, een uitgeputte knol met een trieste blik. Ook al was zijn paard op zijn minst vreemd te noemen en ook al waren de kleren die hij droeg verbleekt,

Nadere informatie

Welke opdracht gaf Jakob aan zijn zonen vanwege de hongersnood?

Welke opdracht gaf Jakob aan zijn zonen vanwege de hongersnood? Jozefs broers bij de onderkoning. Welke opdracht gaf Jakob aan zijn zonen vanwege de hongersnood? Genesis 42:1-2 1 Toen Jakob zag dat er koren in Egypte was, zei Jakob tegen zijn zonen: Waarom kijken jullie

Nadere informatie

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen De ezel van Bethlehem Naar een verhaal van Jacques Elan Bewerkt door Koos Stenger Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen over iets wat er met me gebeurd is. Het

Nadere informatie

SALUUT! LESMAP. Droomedaris-Rex Mellaertsstraat 16 2140 Borgerhout

SALUUT! LESMAP. Droomedaris-Rex Mellaertsstraat 16 2140 Borgerhout SALUUT! LESMAP Droomedaris-Rex Mellaertsstraat 16 2140 Borgerhout 1 SALUUT! is een voorstelling met Sophie Derijcke, Saskia Thijs en Trijn Janssens tekst: regie: spel: poppen: muziek: kostuums: decorontwerp:

Nadere informatie

Een mysterieuze uitnodiging

Een mysterieuze uitnodiging Een mysterieuze uitnodiging Het begon allemaal op een avond in september. Ik had net een nieuw artikel ingeleverd bij De Wakkere Muis, de krant van mijn broer, Geronimo Stilton. Het was een nogal eenvoudig

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

Kastelen in Nederland

Kastelen in Nederland Kastelen in Nederland J In ons land staan veel kastelen. Meer dan honderd. De meeste van die kastelen staan in het water. Bijvoorbeeld midden in een meer of een heel grote vijver. Als er geen water was,

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

2 Petrus 1. Begin van de brief

2 Petrus 1. Begin van de brief 2 Petrus 1 Begin van de brief Petrus groet alle christenen 1 Dit is een brief van Simon Petrus, een dienaar en apostel van Jezus Christus. Aan alle mensen die zijn gaan geloven. Jullie geloof is net zo

Nadere informatie

JEZUS DE GEWELDIGE LERAAR

JEZUS DE GEWELDIGE LERAAR JEZUS DE GEWELDIGE LERAAR Bijbel voor Kinderen presenteert Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul

Nadere informatie

MISJPATIEM (Bepalingen) Sjemot 21:1-24:18

MISJPATIEM (Bepalingen) Sjemot 21:1-24:18 MISJPATIEM (Bepalingen) Sjemot 21:1-24:18 De Parasja begrijpen Sjemot (Exodus) 21:1-20:18 We zullen leren hoe we 1) Het hoofdthema (onderwerp) van een Parasja (wekelijkse Torah-lezing) kunnen begrijpen.

Nadere informatie

3e Statie: Jezus valt voor de 1e maal onder het kruis.

3e Statie: Jezus valt voor de 1e maal onder het kruis. 1e Statie: Jezus wordt ter dood veroordeeld. De eerste plaats waar Jezus stil stond op de kruisweg, was het paleis van de Romeinse landvoogd Pontius Pilatus. De joodse leiders wilden Jezus uit de weg ruimen.

Nadere informatie

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost.

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost. Sherlock Holmes was een beroemde Engelse privédetective. Hij heeft niet echt bestaan. Maar de schrijver Arthur Conan Doyle kon zo goed schrijven, dat veel mensen dachten dat hij wél echt bestond. Sherlock

Nadere informatie

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart.

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 108 1 Een lied van David. God geeft mij moed 2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 3 Ik wil mijn harp laten klinken, ik wil de zon wakker maken met mijn lied. 4 Heer,

Nadere informatie

Mieke Lansbergen. Op een dag leek het me een goed idee om een offer te maken voor God. Uit dankbaarheid voor alles wat groeit, en omdat

Mieke Lansbergen. Op een dag leek het me een goed idee om een offer te maken voor God. Uit dankbaarheid voor alles wat groeit, en omdat Mieke Lansbergen Hallo? Ha! Zie je mij? Kijk! Kijk even naar mij. Ik ben Kaïn. Fijn dat ik even iemand tegenkom! Ik loop hier al een tijd te dwalen, en het is zo saai in je eentje. Ik kom daar vandaan.

Nadere informatie

Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties

Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties Dit hoofdstuk gaat over opstand in Amerika, Frankrijk en Nederland. Deze opstanden noemen we revoluties. Opstand in Amerika (1775). De

Nadere informatie

Op hun knieën blijven ze wachten op het antwoord van Maria. Maar het beeld zegt niets terug.

Op hun knieën blijven ze wachten op het antwoord van Maria. Maar het beeld zegt niets terug. 1950 Het huilende beeld De zon schijnt met hete stralen op het kleine dorpje. Niets beweegt in de hitte van de middag. De geiten en koeien slapen in de schaduw. De blaadjes hangen stil aan de bomen. Geen

Nadere informatie

14 God ging steeds voor hen uit, overdag in een wolk, s nachts in licht en vuur.

14 God ging steeds voor hen uit, overdag in een wolk, s nachts in licht en vuur. Psalmen Psalm 78 1 Een lied van Asaf. De lessen van het verleden Luister allemaal naar mijn woorden. Luister goed, want ik wil jullie iets leren. 2 Wijze woorden wil ik spreken, wijze woorden over het

Nadere informatie

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden zijn ouders hem, maar alle andere konijntjes noemden

Nadere informatie

Johanna Kruit. Gedichten, geïnspireerd door bomen. Geheimen

Johanna Kruit. Gedichten, geïnspireerd door bomen. Geheimen 1 Gedichten, geïnspireerd door bomen Geheimen In het donker huizen bomen die overdag gewoner zijn. Wij slaan de bochten van een pad mee om en gaan, ontkomen aan het licht af op geheimen.kleine geluiden

Nadere informatie

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf?

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? Les 5 - Redding Vier feiten die je moet kennen om het Evangelie goed te begrijpen In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? In

Nadere informatie

JEREMIA, DE MAN VAN TRANEN

JEREMIA, DE MAN VAN TRANEN Bijbel voor Kinderen presenteert JEREMIA, DE MAN VAN TRANEN Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Jonathan Hay Aangepast door: Mary-Anne S. Vertaald door: Erna van Barneveld Geproduceerd door:

Nadere informatie

Nieuw Oranje volks-lied

Nieuw Oranje volks-lied bron. Z.p., 1815 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_nie072nieu01_01/colofon.php 2011 dbnl 1 Nieuw Oranje volks - lied. Wys: Wilhelmus al van Nassauwen. 1. Wilhelmus al van Nassauwen, Dat

Nadere informatie

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ LIEDBUNDEL HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ De liedbundel is ook te vinden op de website: www.hervormdhoogblokland.nl

Nadere informatie

Je bent een goed idee!

Je bent een goed idee! Je bent een goed idee! God heeft jou bedacht Jeugddienst 'ELIM' Spreker: Ds. D. Dekker Medewerking en muzikale begeleiding: Gospelgroep PROMISE 24 februari 2013 Aanvang: 19.00 uur Voor de dienst: U maakt

Nadere informatie

De exodus. Foto s van het materiaal

De exodus. Foto s van het materiaal De exodus Focus van dit verhaal De focus van dit verhaal ligt bij de uittocht van het volk van God (Exodus 11:1 15:21). Het verhaal is één van de heilige verhalen en behoort tot de kernpresentatie. Lesdoelen

Nadere informatie

Schrijven opdracht 3 Kyra Willekes & Joanna Siccama - GAR1-D 22-03-2015

Schrijven opdracht 3 Kyra Willekes & Joanna Siccama - GAR1-D 22-03-2015 Schrijven opdracht 3 Kyra Willekes & Joanna Siccama - GAR1-D 22-03-2015 Gameplay in het kort (zie ook opdracht 2): - puzzel platformer runner atmosferisch fantasy - 2 delen: in nacht (tutorial) -> zoeken

Nadere informatie

DE UITTOCHT UIT EGYPTE

DE UITTOCHT UIT EGYPTE Bijbel voor Kinderen presenteert DE UITTOCHT UIT EGYPTE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

Outback Australië. Je kunt een auto huren of kopen. Dat kan op veel plaatsen.

Outback Australië. Je kunt een auto huren of kopen. Dat kan op veel plaatsen. Outback Australië Voor mij is Australië een heel bijzondere plek. Waarom? Dat zal ik uitleggen. Het begon al toen ik voor het eerst in Australië kwam. Ik stapte uit het vliegtuig. Meteen merkte ik dat

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert HET EERSTE PAASFEEST

Bijbel voor Kinderen. presenteert HET EERSTE PAASFEEST Bijbel voor Kinderen presenteert HET EERSTE PAASFEEST Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert HET EERSTE PAASFEEST

Bijbel voor Kinderen. presenteert HET EERSTE PAASFEEST Bijbel voor Kinderen presenteert HET EERSTE PAASFEEST Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie

een profeet! Waar in de Bijbel wordt Abraham genoemd als profeet?

een profeet! Waar in de Bijbel wordt Abraham genoemd als profeet? De profeet Abraham. Waar in de Bijbel wordt Abraham genoemd als profeet? Genesis 20:7 7 Nu dan, geef de vrouw van die man terug, want hij is een profeet! Hij zal voor u bidden, zodat u in leven blijft.

Nadere informatie

KINDEREN VAN HET LICHT

KINDEREN VAN HET LICHT KINDEREN VAN HET LICHT Verteller: Het gebeurde in een donkere nacht, heel lang geleden, dat er herders in het veld waren, die de wacht hielden over hun schapen. Zij stonden net wat met elkaar te praten,

Nadere informatie

GROOT-BRITTANNIË en zeeklimaat

GROOT-BRITTANNIË en zeeklimaat Naam GROOT-BRITTANNIË en zeeklimaat Groot Brittannië Groot-Brittannië is Schotland, Engeland en Wales samen. Engeland is het grootst van Groot-Brittannië en Wales het kleinst. Engeland heeft meer dan 46

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus ChristusGemeente van onze Heer Jezus Christus!

Gemeente van onze Heer Jezus ChristusGemeente van onze Heer Jezus Christus! Gemeente van onze Heer Jezus ChristusGemeente van onze Heer Jezus Christus! Jongens en meisjes! Hebben jullie vanmorgen de kerkklok gehoord? Ja, vanmorgen hoorden we ook een klok luiden in de kerk. Maar

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

LITURGIE 2 E PAASDAG 6 APRIL 2015

LITURGIE 2 E PAASDAG 6 APRIL 2015 LITURGIE 2 E PAASDAG 6 APRIL 2015 Samen zingen: Youth for Christ 62 - Heer, U bent mijn leven Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

Voor Cootje. de vuurtoren

Voor Cootje. de vuurtoren Voor Cootje de vuurtoren De Koos Meinderts vuurtoren Lemniscaat & Annette Fienieg Nederlandse rechten Lemniscaat b.v. Rotterdam 2007 isbn 978 90 5637 909 4 Tekst: Koos Meinderts, 2007 Illustraties: Annette

Nadere informatie

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer,

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, 1 Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, Ik erken: U, Heer, bent God met blijdschap in mijn hart. en ik behoor U toe. Ik wil

Nadere informatie

Waar was Mozes mee bezig, welke berg naderde hij en tot welk inzicht kwam Mozes?

Waar was Mozes mee bezig, welke berg naderde hij en tot welk inzicht kwam Mozes? Waar was Mozes mee bezig, welke berg naderde hij en tot welk inzicht kwam Mozes? Exodus 3:1 1 En Mozes hoedde het kleinvee van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian. Hij dreef het kleinvee tot

Nadere informatie

ROBIN HOOD EN ZIJN VROLIJKE VRIENDEN

ROBIN HOOD EN ZIJN VROLIJKE VRIENDEN ROBIN HOOD EN ZIJN VROLIJKE VRIENDEN ond het einde van de twaalfde eeuw regeerde de goede koning Richard Leeuwenhart over Engeland. Toen hij koning werd, was de schatkist leeg en waren de knagers arm en

Nadere informatie

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken)

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Doek achter de tafel Even kijken hoor. U en jullie hebben er al naar kunnen kijken, maar ik nog niet. Nu wil ik het goed zien. Ja, zo

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

Familie naar Psalm 133 Tekst & muziek: Marcel Zimmer 2012 Celmar Music

Familie naar Psalm 133 Tekst & muziek: Marcel Zimmer 2012 Celmar Music Familie naar Psalm 133 2012 Celmar Music Hoe mooi en hoe heerlijk als wij als familie, als broers en als zussen om elkaar geven, en open en eerlijk met elkaar omgaan, de vrede bewaren en eensgezind leven.

Nadere informatie

Het feest van de olifant

Het feest van de olifant Het feest van de olifant door Marike Jongsma In een land hier ver vandaan leefde eens een mooie olifant. Olifant had vele vrienden in het woud. Maar zijn vrienden hadden olifant al een poosje niet meer

Nadere informatie

Liederen voor zondag 5 februari 2017

Liederen voor zondag 5 februari 2017 Liederen voor zondag 5 februari 2017 Hemelhoog 429 / Opwekking 599 Nog voordat je bestond Kende Hij je naam Hij zag je elk moment En telde elke traan Omdat Hij van je hield Gaf Hij zijn eigen zoon Hij

Nadere informatie

De Bijbel open 2012 49 ( 15-12)

De Bijbel open 2012 49 ( 15-12) 1 De Bijbel open 2012 49 ( 15-12) Vandaag valt het licht op Abraham. Hij is de derde persoon bij wie we in deze adventstijd stilstaan. We zagen al hoe Henoch en Noach mensen van advent waren. Mensen van

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 25 (29-06)

De Bijbel open 2013 25 (29-06) 1 De Bijbel open 2013 25 (29-06) Vandaag bespreken we een vraag die ik kreeg over 1 Koningen 2. Daarin gaat het over de geschiedenis van Adonia, een oudere broer van Salomo, die zojuist koning was geworden.

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGE 1 A4 BLADEN THEMA S BIJLAGE 2 DOMINO EMOTIES BIJLAGE 3 MATCHING OEFENING GEVOELENS BIJLAGE 4 VRAGENLIJST FILM BIJLAGE 5 VRAGENSTROOKJES HOEKENWERK BIJLAGE 6 ANTWOORDENBLAD

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom Naam: Het jodendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden op www.geloofik.nl.

Nadere informatie

't gummybeertje le journal D' Hoge School redactie: Tom & Senne 24-10-08 jaargang 3 nr. 7 http://zevensprong.org frankieweyns@hotmail.

't gummybeertje le journal D' Hoge School redactie: Tom & Senne 24-10-08 jaargang 3 nr. 7 http://zevensprong.org frankieweyns@hotmail. 't gummybeertje le journal D' Hoge School redactie: Tom & Senne 24-10-08 jaargang 3 nr. 7 http://zevensprong.org frankieweyns@hotmail.com Het aapje en de sleutels Er was eens een man en die had de sleutels

Nadere informatie

De naam Uilenspiegel zou hier betekenen Je kunt mijn kont afvegen. Of Ik heb overal schijt aan.

De naam Uilenspiegel zou hier betekenen Je kunt mijn kont afvegen. Of Ik heb overal schijt aan. Over dit boek Er bestaan veel verschillende boeken over Tijl Uilenspiegel. Het bekendste boek is uit 1867, van Charles de Coster. De Vlaamse Tijl Uilenspiegel strijdt in dit boek voor de vrijheid tijdens

Nadere informatie

Aanvangslied JDH 27:1,3 en 4 Geloofd zij 's Vaders een'ge Zoon. Lied JDH 1010:1 en 3 (ELB 128) Laat ons loven, laat ons juichen

Aanvangslied JDH 27:1,3 en 4 Geloofd zij 's Vaders een'ge Zoon. Lied JDH 1010:1 en 3 (ELB 128) Laat ons loven, laat ons juichen Johan de Heer Zangdienst 23 april 2017 Kruispunt Mededelingen Aanvangslied JDH 27:1,3 en 4 Geloofd zij 's Vaders een'ge Zoon Stil gebed, bemoediging en groet Lied JDH 1010:1 en 3 (ELB 128) Laat ons loven,

Nadere informatie

Het meisje De volgende dag is de soldaat er niet. De negers zijn weer naar het front vertrokken, hoort ze de opgeluchte zuchten in het dorp. De sfeer verandert als blanke soldaten hen aflossen. De mensen

Nadere informatie

Lees : Mattheüs 25:14-30

Lees : Mattheüs 25:14-30 De gelijkenis van de talenten Lees : Mattheüs 25:14-30 Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Kinderliedboekje Inhoudsopgave

Kinderliedboekje Inhoudsopgave Kinderliedboekje Inhoudsopgave Jezus is de goede herder...2 Hoor de vogels zingen weer...2 Dank U voor deze nieuwe morgen...3 Jezus is geboren...4 Zit je deur nog op slot...4 Dank U voor uw liefde Heer...4

Nadere informatie

HC zd. 6 nr. 32. dia 1

HC zd. 6 nr. 32. dia 1 HC zd. 6 nr. 32 wie Jezus wil kennen moet de verhalen over hem lezen beschreven door Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes terecht worden ze evangelisten genoemd ze beschrijven het evangelie ze vertellen

Nadere informatie

EEN PRINS WORDT EEN HERDER

EEN PRINS WORDT EEN HERDER Bijbel voor Kinderen presenteert EEN PRINS WORDT EEN HERDER Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Erna van Barneveld

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

DE ZENDINGSREIZEN VAN PAULUS

DE ZENDINGSREIZEN VAN PAULUS Online Bijbel voor kinderen presenteert DE ZENDINGSREIZEN VAN PAULUS Geschreven door Edward Hughes Illustraties door Janie Forest and Lazarus Aangepast door Lyn Doerksen Alle Bijbelcitaten zijn afkomstig

Nadere informatie

DE ZENDINGSREIZEN VAN PAULUS

DE ZENDINGSREIZEN VAN PAULUS Bijbel voor Kinderen presenteert DE ZENDINGSREIZEN VAN PAULUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen presenteert DE UITTOCHT UIT EGYPTE

Bijbel voor Kinderen presenteert DE UITTOCHT UIT EGYPTE Bijbel voor Kinderen presenteert DE UITTOCHT UIT EGYPTE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen 19.00 uur LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opw. 533) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht

Nadere informatie

DE UITTOCHT UIT EGYPTE

DE UITTOCHT UIT EGYPTE Bijbel voor Kinderen presenteert DE UITTOCHT UIT EGYPTE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie

Orde van de dienst Hervormde gemeente te Borculo zondag 1 december 2013 eerste Advent

Orde van de dienst Hervormde gemeente te Borculo zondag 1 december 2013 eerste Advent Orde van de dienst Hervormde gemeente te Borculo zondag 1 december 2013 eerste Advent Orgelspel Woord van welkom De eerste kaars wordt aangestoken Zingen: LB Lied 287 - Rond het licht dat leven doet 1.

Nadere informatie

Sterker dan de dood Paasprogramma 2016 Groep 1 t/m 4 Joh. Bogermanschool Houten

Sterker dan de dood Paasprogramma 2016 Groep 1 t/m 4 Joh. Bogermanschool Houten Sterker dan de dood Paasprogramma 2016 Groep 1 t/m 4 Joh. Bogermanschool Houten Kinderen zingen Vertel me eens Heer Jezus Toen u op aarde was Waarom geloofde niemand toen Dat u de koning was? Ze wilden

Nadere informatie

JAN STEVENS. Voorjaarsdroom. De Wielewaal" Dordrecht 1945

JAN STEVENS. Voorjaarsdroom. De Wielewaal Dordrecht 1945 JAN STEVENS Voorjaarsdroom De Wielewaal" Dordrecht 1945 r JAN STEVENS 4 Voorjaarsdroom De Wielewaal" Dordrecht 1945 voor Minke « Die lentemorgen, vroeg - ben ik door de boomgaard gegaan en het was of

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

DE WONDEREN VAN JEZUS

DE WONDEREN VAN JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert DE WONDEREN VAN JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Welk verzoek kreeg David, terwijl hij op de vlucht was en wie raadpleegde David eerst?

Welk verzoek kreeg David, terwijl hij op de vlucht was en wie raadpleegde David eerst? David op de vlucht. Welk verzoek kreeg David, terwijl hij op de vlucht was en wie raadpleegde David eerst? 1 Samuel 23:1-2 1 Men vertelde David: Zie, de Filistijnen strijden tegen Kehila en zij plunderen

Nadere informatie

Lees de vier verhalen en beschrijf hoe en waarom David koning is geworden? Wordt er iets gezegd over het hart van David en het hart van Saul?

Lees de vier verhalen en beschrijf hoe en waarom David koning is geworden? Wordt er iets gezegd over het hart van David en het hart van Saul? Een volmaakt hart. Zuiveren van hart zullen God zien OPDRACHT: Bestudeer het leven en karakter van David. hoofdstukken 1 Sam 16,17,18,19,24 hoofdstukken 2 Sam 2,5,6,7 hoofdstukken 2 Sam 11 hoofdstukken

Nadere informatie

Welke boom stond midden in het hof en welke plannen had satan?

Welke boom stond midden in het hof en welke plannen had satan? Welke boom stond midden in het hof en welke plannen had satan? Genesis 2:8-10 8 Ook plantte de HEERE God een hof in Eden, in het oosten, en Hij plaatste daar de mens, die Hij gevormd had. 9 En de HEERE

Nadere informatie

De kerker met de vijf sloten. Crista Hendriks

De kerker met de vijf sloten. Crista Hendriks De kerker met de vijf sloten Crista Hendriks Schrijver: Crista Hendriks Coverontwerp: Pluis Tekst & Ontwerp ISBN: 9789402126112 Crista Hendriks 2014-2 - Voor Oscar... zonder jou zou dit verhaal er nooit

Nadere informatie

Liturgie in de dankdienst voor het leven van. Martinus Huistra. 3 augustus augustus 2015

Liturgie in de dankdienst voor het leven van. Martinus Huistra. 3 augustus augustus 2015 Liturgie in de dankdienst voor het leven van Martinus Huistra 3 augustus 1931 5 augustus 2015 Op maandag 10 augustus 2015 om 13.30 uur in de Gereformeerde kerk te Leek Voorganger: ds. L.G. van der Heide

Nadere informatie

Een Steen des aanstoots en een Rots der ergernis voor de natuurlijke mens

Een Steen des aanstoots en een Rots der ergernis voor de natuurlijke mens Een Steen des aanstoots en een Rots der ergernis voor de natuurlijke mens Van wijlen Willem van den Berg Jz Geboren 10 september 1839 Overleden 11 februari 1914 In leven gewoond hebbende te Terheijde aan

Nadere informatie

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, Die galmt door heel Jeruzalem; Een heerlijk morgenlicht breekt aan; De Zoon van God is opgestaan!

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, Die galmt door heel Jeruzalem; Een heerlijk morgenlicht breekt aan; De Zoon van God is opgestaan! Pasen 2016 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, Die galmt door heel Jeruzalem; Een heerlijk morgenlicht breekt aan; De Zoon van God is opgestaan! Geen graf hield Davids Zoon omkneld, Hij overwon,

Nadere informatie

Roodkapje. Jacob Grimm en Wilhelm Grimm. bron Jacob Grimm en Wilhelm Grimm, Roodkapje. Van Holkema & Warendorf, Amsterdam 1905.

Roodkapje. Jacob Grimm en Wilhelm Grimm. bron Jacob Grimm en Wilhelm Grimm, Roodkapje. Van Holkema & Warendorf, Amsterdam 1905. Roodkapje Jacob Grimm en Wilhelm Grimm bron. Van Holkema & Warendorf, Amsterdam 1905 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/grim001rood01_01/colofon.php 2011 dbnl 2 3 [Roodkapje] Er was eens

Nadere informatie

Waar in de Bijbel vraagt God aan Abraham om een opmerkelijk offer? Genesis 22. Abraham wordt door God op de proef gesteld!

Waar in de Bijbel vraagt God aan Abraham om een opmerkelijk offer? Genesis 22. Abraham wordt door God op de proef gesteld! Waar in de Bijbel vraagt God aan Abraham om een opmerkelijk offer? Genesis 22 Abraham wordt door God op de proef gesteld! Wat verzoekt God aan Abraham? Genesis 22:2 2 En Hij zeide: Neem toch uw zoon, uw

Nadere informatie

Protestantse wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Morgengebed op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 om uur. Orgelspel - Woord van welkom - Stilte

Protestantse wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Morgengebed op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 om uur. Orgelspel - Woord van welkom - Stilte Protestantse wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Morgengebed op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 om 10.30 uur Orgelspel - Woord van welkom - Stilte Openingsvers O HEER, open mijn lippen. Mijn mond zal

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert JONA EN DE GROTE VIS

Bijbel voor Kinderen. presenteert JONA EN DE GROTE VIS Bijbel voor Kinderen presenteert JONA EN DE GROTE VIS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Jonathan Hay Aangepast door: Mary-Anne S. Vertaald door: Erna van Barneveld Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

Spotvogel.qxp 16-02-2009 15:08 Pagina 5

Spotvogel.qxp 16-02-2009 15:08 Pagina 5 Spotvogel.qxp 16-02-2009 15:08 Pagina 5 Het is tijd voor mijn geest om te ruien. Er valt veel te zeggen voor het schrijven met een veerpen, hoe geaffecteerd ook: met dode veren brengt men woorden tot leven.

Nadere informatie

LES 10. Sluipaanval. Doe Lees 1 Samuël 24.

LES 10. Sluipaanval. Doe Lees 1 Samuël 24. LES Sluipaanval Ben je wel eens gepest? Is er iemand die altijd vervelend tegen jou doet? Heb je ooit geprobeerd om die persoon terug te pakken? (Zie 1 Samuël 24; Patriarchen en Profeten, blz. 603-615)

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Eerste druk 2015 R.R. Koning Foto/Afbeelding cover: Antoinette Martens Illustaties door: Antoinette Martens ISBN: 978-94-022-2192-3 Productie

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. I. Pauw (Eindhoven)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. I. Pauw (Eindhoven) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. I. Pauw (Eindhoven) Schriftlezingen: 1 Koningen 10 vers 1 t/m 13 Mattheüs 12 vers 38 t/m 42 Lied 124 (Op Toonhoogte) Gebed des Heeren vers 10 (Schoolpsalm) Psalm

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december 2016 Kerstverhaal Heel lang geleden was er een jonge vrouw, Maria. Zij woonde in het dorpje Nazareth. Maria was een heel gewone vrouw, net zo gewoon

Nadere informatie

Frankenstein. Mary Shelley

Frankenstein. Mary Shelley Frankenstein Frankenstein maakt deel uit van de reeks Wereldverhalen van Uitgeverij Eenvoudig Communiceren. Wereldverhalen is een serie beroemde verhalen. Uitgeverij Eenvoudig Communiceren Postbus 10208

Nadere informatie

24 Januari 1948, beide uit Paramaribo, hoofdstad van Suriname. Hij verzocht me jou te schrijven

24 Januari 1948, beide uit Paramaribo, hoofdstad van Suriname. Hij verzocht me jou te schrijven Mr. A. J. H. L. ADAM WARNSVELD, 2 Februari 1948 Boschlaan 7 Beste Renzo, Reeds twee brieven kreeg ik van je va.der, de eene gedateerd 19 Januari en de andere 24 Januari 1948, beide uit Paramaribo, hoofdstad

Nadere informatie

De haas en de egel. Wilhelm Grimm en Jacob Grimm. bron Wilhelm Grimm en Jacob Grimm, De haas en de egel. Z.n., z.p. 1900-1910.

De haas en de egel. Wilhelm Grimm en Jacob Grimm. bron Wilhelm Grimm en Jacob Grimm, De haas en de egel. Z.n., z.p. 1900-1910. De haas en de egel Wilhelm Grimm en Jacob Grimm bron. Z.n., z.p. 1900-1910 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/grim002haas01_01/colofon.php 2011 dbnl 1 De haas en de egel. Het was een mooie

Nadere informatie