Archief Stichting Katholieke Film Centrale

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Archief Stichting Katholieke Film Centrale"

Transcriptie

1 Plaatsingslijst Archief Stichting Katholieke Film Centrale Archiefnummer: 379 Archiefnaam: KFC Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Instellingsarchief Datering: Katholiek Documentatie Centrum 2009

2 1-15 Keuringslijsten houdende uitspraken van de centrale commissie voor de Filmkeuring , , 15 omslagen Herkeuringsrapporten van de centrale commissie voor de Filmkeuring , 3 omslagen Herkeuringsrapporten van de commissie voor de filmkeuring inzake smalfilms , 2 omslagen Weeklijsten houdende keuringsuitslagen van de katholieke filmkeuring , 15 omslagen. 129 Correspondentie met prof.mag.dr. J.B. Kors OP, geestelijk adviseur , , 1 omslag. 36 Weeklijsten houdende filmbeoordelingen door de werkgroep Filminformatie en Documentatie (FID). Met bijlage. 1948, , 1 omslag. 37 Statuten. Met bijlagen , 1 omslag. 38 Pagina 1

3 Organisatieschema. z.j, 1 stuk. Archief Stichting Katholieke Film Centrale 39 Agenda's voor vergaderingen van het algemeen bestuur. Met bijlagen , , 1 omslag. 40 Notulen van het algemeen en dagelijks bestuur , , 1 omslag. 41 Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van het hoofd- en algemeen bestuur. Met bijlagen , 1 omslag. 42 Notulen van het algemeen bestuur. Met bijlagen , 1 omslag. 43 Notulen van het dagelijks bestuur. 1940, , , 1966, 1 omslag. 44 Agenda voor en verslagen van de vergadering van de Benoemingscommissie. 1949, 1 omslag. 45 Lijst houdende titels van door de KFC afgekeurde films. 1945, 1 stuk. 46 Jaarverslagen van het algemeen bestuur over 1951 tot en met , 1 omslag. 47 Brieven over de film "Zo begint het leven". Met bijlagen. 1950, z.j, 1 omslag. 48 Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van de afdeling Keuring , 1 omslag. 49 Artikelen over de bioscoopwetgeving. 1928, 1930, , , 1 omslag. 50 Artikelen over de centrale commissie voor de Filmkeuring (Rijkskeuring). 1929, 1939, , 1 omslag. 51 Artikelen over de KFC en haar keuringswerk , 1938, , 1 omslag. 52 Artikel over de KFC in "Katholiek Archief", jrg. 11, nr , 1 stuk. 53 Correspondentie met de Keuringscommissie over het mededelingenblad. 1951, , 1 omslag. 54 Brieven aan en doorslagen van brieven van dr. J.M.L. Peters, directeur , , 1 omslag. Pagina 2

4 55 Adressenlijst van de besturen van de [aangesloten] diocesane verenigingen. z.j, 1 stuk. 56 Adressenlijst van bestuursleden. z.j, 1 stuk Brieven van en doorslagen van brieven aan de leden van het Comité van Toezicht op de Filmkeuring over keuringen en herkeuringen , 2 omslagen Brieven van en doorslagen van brieven aan de leden van de algemene Keuringscommissie , , , 6 omslagen. 65 Maandroosters voor keurders. Concepten , 1 omslag. 66 Brieven en doorslagen van brieven over personeelsaangelegenheden , 1 omslag. 67 Correspondentie met keurders van films , 1 omslag. 68 Correspondentie met het Bureau voor Kranteknipsels. 69 Correspondentie met de afnemers van keuringsboekjes , 1 omslag. 70 Stukken betreffende goedkeuring van de bioscoopwet door de centrale commissie voor de Filmkeuring. z.j, 1 omslag. 71 Verslagen van de centrale commissie voor de Filmkeuring over keuringsuitspraken , 1959, 1 omslag. 72 Lijst houdende titels van films, waarvan nog geen beoordeling voorhanden is in het smalfilm-systeem van de werkcommissie. z.j, 1 stuk. 73 Namenlijsten van abonnees voor verzending van keuringslijsten. 1949, 1 omslag. 74 Brief van J.W.B. Beijk, secretaris van het comité Katholieke Onderwijsdag (KOD) te Amsterdam, aan P. Cuypers, directeur. 1970, 1 stuk. Pagina 3

5 75 Correspondentie met NV Meteor Film te Amsterdam over filmkeuringen. 76 Correspondentie met het filmverhuurkantoor Melior-films te 's-gravenhage over filmkeuringen , 1 omslag. 77 Correspondentie met de verenigde filmverhuurkantoren Lumina - Monopole - DLS te Amsterdam. 78 Correspondentie met het Centraal Bureau voor Ligafilms te Amsterdam over filmkeuringen , 1 omslag. 79 Correspondentie met Habé-film te Amsterdam over filmkeuringen , 1 omslag. 80 Correspondentie met het filmverhuurkantoor NV Holland-America FBO te Amsterdam over filmkeuringen. 81 Correspondentie met filmverhuurkantoor Gofilex te Leiden , 1 omslag. 82 Correspondentie met filmverhuurkantoor Filmtrust te Amsterdam over filmkeuringen , 1 omslag. 83 Correspondentie met filmverhuurkantoren NV Nova en NV Nederland te Amsterdam over filmkeuringen. 84 Correspondentie met filmmaatschappij NV Metro Goldwyn Mayer te Amsterdam over filmkeuringen. 85 Correspondentie met Standaardfilms NV te Leiden over filmkeuringen , 1 omslag. 86 Correspondentie met Royalfilm te Amstelveen over filmkeuringen , 1 omslag. 87 Correspondentie met Filmdistributie NV te 's-gravenhage en L.C. Barnstyn te 's-gravenhage over filmkeuringen , 1 omslag. 88 Correspondentie met Muntfilm te Amsterdam over filmkeuringen. 1952, 1 omslag. 89 Correspondentie met de filmcentrale van de Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging (KAB) te Utrecht over filmkeuringen. Pagina 4

6 , 1 omslag. 90 Correspondentie met filmstudio Max Drukker te Amsterdam over keuringskaarten. 1951, 1 omslag. 91 Correspondentie met NV Filmfabriek Profilti te 's-gravenhage over filmkeuringen. 1952, 1 omslag. 92 Correspondentie met Universal Film Agency NV te Amsterdam over filmkeuringen , 1 omslag. 93 Correspondentie met Universal International Films Nederland NV Amsterdam over filmkeuringen. 94 Correspondentie met Victoriafilm te Amsterdam over filmkeuringen , 1 omslag. 95 Correspondentie met Warner Bros First National Pictures NV te Amsterdam over filmkeuringen. 96 Correspondentie met Splendal-Picture te 's-gravenhage over filmkeuringen. 97 Correspondentie met [RKO] Radiofilms te Amsterdam over filmkeuringen. 98 Correspondentie met Riofilms te Amsterdam over filmkeuringen. 99 Correspondentie met NV Filmfabriek Polygoon te Haarlem over filmkeuringen , 1 omslag. 100 Correspondentie met Poolse Legatie te 's-gravenhage over filmkeuringen , 1953, 1 omslag. 101 Correspondentie met Paramount Films NV te Amsterdam over filmkeuringen , z.j, 1 omslag. 102 Correspondentie met Actueel-film te Amsterdam over filmkeuringen. 103 Correspondentie met J. Arthur Rank Filmmaatschappij en Eagle-Lion Film Mij NV te Amsterdam over filmkeuringen. 104 Correspondentie met filmverhuurkantoor Centrafilm te Dordrecht over filmkeuringen. 105 Correspondentie met P. van der Valk te Voorburg over filmkeuringen. Pagina 5

7 , 1 omslag. 106 Correspondentie met NV City-Film te 's-gravenhage over filmkeuringen , 1 omslag. 107 Correspondentie met Expressfilm te Amstelveen over filmkeuringen , 1 omslag. 108 Correspondentie met Fanfilm te Amsterdam over filmkeuringen. 109 Correspondentie met filmfabriek Filca te Leiden over de jeugdfilm "Kees, de zoon van de stroper". 1951, 1 omslag. 110 Correspondentie met Lex-film te Amsterdam over filmkeuringen , 1 omslag. 111 Huishoudelijk reglement van de Algemene Keuringscommissie. Met wijzigingen , 1958, z.j, 1 omslag. 112 Rapport van de commissie voor Filmkeuring inzake een bespreking over het keuringsbeleid. Met bijlagen , , 1 omslag. 113 Lijst van niet nagekeurde hoofdfilms. 1945, 1 stuk. 114 Circulaires van de directie aan de leden van de Algemene Keuringscommissie. Met bijlagen , , 1 omslag. 115 Brieven van de directeur over keuringsuitspraken. Doorslagen , 1 omslag. 116 Lijsten houdende gegevens van werknemers , 1 omslag. 117 Circulaires van de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen inzake voorschriften , 1 omslag. 118 Stukken betreffende de loonbelasting , 1 omslag. 119 Loonlijsten van de werknemers , 1 omslag Lijsten houdende keuringsaanvragen Pagina 6

8 , 9 omslagen. 130 Correspondentie met W.J.M. Boonekamp, voorzitter van de Limburgse Herkeuringscommissie , 1 omslag. 131 Correspondentie met J.P. Dirkse, plaatsvervangend voorzitter van de Keuringscommissie. 132 Correspondentie met mr. W.A.C. Francissen, voorzitter van de Noord-Brabantse Herkeuringscommissie. 133 Recensie van de film "En de zee was niet meer..." door Bert Haanstra. Doorslag. 1956, 1 stuk. 134 Correspondentie met mr. F. Hamer, penningmeester van de KFC en voorzitter van de Noord-Brabantse Herkeuringscommissie , 1 omslag. 135 Brieven aan drs. J. Naninck, lid van de Herkeuringscommissie. Doorslagen , 1961, 1 omslag. 136 Brieven aan drs. H.H. Schreinemachers, lid van de Herkeuringscommissie, over nakeuringen. Doorslagen , , 1 omslag. 137 Brieven aan drs. J.L.P. van Sleeuwen, lid van de Herkeuringscommissie. Doorslagen , 1 omslag. 138 Brieven aan de leden van de Herkeuringscommissie. Doorslagen , , 1 omslag. 139 Correspondentie met I.C.M. Broekman, deken te Boxtel en voorzitter van de Stichting Katholieke Film Actie (KFA) en de KFC , 1 omslag. 140 Correspondentie met L.M. Weterings te 's-hertogenbosch over filmkeuringen , 1 omslag. 141 Correspondentie met mr. A. Tepe te Leiden over filmkeuringen en declaraties , 1 omslag. 142 Correspondentie met filmtheaters en show-rooms over keuringslocaliteiten , 1 omslag. 143 Lijsten van rekeningen over keurings- en bedrijfskosten. Pagina 7

9 , 1 omslag. 144 Correspondentie met bedrijfsverenigingen , 1959, 1 omslag. 145 Staten van de commissie voor de Filmkeuring, houdende overzichten van de keuringszittingen en samenstelling van de subcommissies. Geordend per maand , 1 omslag. 146 Giro-overzichten van de postrekening van de voorzitter van de algemene Keuringscommissie te Amsterdam. Geordend per maand , 1 omslag. 147 Kasoverzichten. Geordend per maand , 1 omslag. 148 Correspondentie met kantoorverhuurders , , 1957, , 1 omslag. 149 Correspondentie met verzekeringsmaatschappijen , 1959, 1962, 1 omslag. 150 Correspondentie met sollicitanten , 1 omslag. 151 Brieven en doorslagen van brieven van buitenlandse instanties aan de heer Peters, directeur, over congressen en filmfestivals. Met bijlagen. 1949, , 1 omslag. NB: In het Frans, Duits, Engels en Italiaans. 152 Correspondentie met de centrale commissie voor de Filmkeuring , , , 1 omslag. 153 Stukken betreffende de gemeenten Amsterdam, Eindhoven, Kerkrade en Maastricht over verordeningen en ontwerpbesluit inzake de vermakelijkheidsbelasting. 1928, 1952, 1954, 1956, 1 omslag. 154 Nakeurings- en beoordelingsrapporte n van de commissie voor de Filmkeuring en het Bureau Filminformatie en Documentatie. Met perskaarten , 1 omslag. 155 Stukken betreffende de taxatie van de kantoorinventaris van het Bureau te Amsterdam. 1967, 1 omslag Brieven van en doorslagen van brieven aan de directeur. Alfabetisch op naam A B C-E F G H I-J K L. Pagina 8

10 165. M N O-P R S T U-V W-Z , 17 omslagen. 173 Correspondentie met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voor Gemeenschappelijke Filmkeuring op Katholieke Grondslag te Eindhoven , , 1 omslag. 174 Statuten en huishoudelijk reglement van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voor Gemeenschappelijke Filmkeuring op Katholieke Grondslag. 1946, 1 stuk. 175 Verslagen van de werkzaamheden van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voor Gemeenschappelijke Filmkeuring op Katholieke Grondslag , , 1966, 1 omslag Agenda's voor en verslagen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voor Gemeenschappelijke Filmkeuring op Katholieke Grondslag , 2 omslagen. 178 Correspondentie met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voor Gemeenschappelijke Filmkeuring op Katholieke Grondslag over filmkeuring , , , 1965, 1 omslag. 179 Correspondentie met de voorzitter van de vereniging van Nederlandse gemeente voor Gemeenschappelijke Filmkeuring op Katholieke Grondslag over nakeuring , , 1959, 1962, 1 omslag. 180 Encycliek "Vigilanti Cura" (Met waakzame zorg) door paus Pius XI. 1936, 1 omslag. 181 Maand- en weekfilmlijsten van de Catholic Film Institute te Londen , 1 omslag. 182 Correspondentie met Pontificia Commissione per la Cinematografia, Citta del Vaticano , 1956, , 1 omslag. 183 Correspondentie met gemeentebesturen die lid zijn van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voor Gemeenschappelijke Filmkeuring op Katholieke Grondslag , 1 omslag. 184 Correspondentie met de leden van het Comité van Toezicht op de Filmkeuring , 1963, 1966, 1 omslag. 185 Brieven van en doorslagen van brieven aan buitenlandse nationale instanties over film. Met bijlagen. Pagina 9

11 1950, 1952, , , 1 omslag. NB: In het Frans en Engels. 186 Rapporten van het Office Catholique International du Cinema (OCIC) te Brussel. Met bijlagen , , 1961, 1970, z.j, 1 omslag. 187 Correspondentie met het OCIC. 1950, , 1 omslag. 188 Correspondentie met de bisschoppen van Nederland , , 1 omslag. 189 Verslagen van de plaatselijke commissies van toezicht op de bioscopen te Eindhoven, 's-hertogenbosch en Steenbergen , 1 omslag. 190 Correspondentie met de plaatselijke commissies van toezicht op de bioscopen in diverse gemeenten , 1959, 1 omslag. 191 Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van het Comité van Toezicht op de Filmkeuring. Met bijlagen , , , 1964, 1966, 1 omslag. 192 Stukken betreffende de Vereniging Landelijk Contact Bioscoopcommissies in Nederland , 1959, 1964, 1966, 1 omslag. 193 Huishoudelijk reglement van het Comité van Toezicht op de Filmkeuring. 1955, 1 stuk. 194 Stukken betreffende een nieuw accoord over nakeuring van films, vastgesteld in de gezamenlijke vergadering van het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voor Gemeenschappelijke Filmkeuring op Katholieke Grondslag en het hoofdbestuur van de Nederlandse Bioscoopbond van 1929 en , 1 omslag. 195 Correspondentie met het Comité van Toezicht op de Filmkeuring over de benoemingen van filmkeurders en leden van de Keuringscommissie , , , 1 omslag. 196 Verslagen van de werkzaamheden van de bedrijfsafdeling Filmverhuurders van de Nederlandse Bioscoopbond te Amsterdam , 1956, 1 omslag. 197 Correspondentie met de bedrijfsafdeling Filmverhuurders van de Nederlandse Bioscoopbond te Amsterdam , , 1956, 1960, 1964, 1 omslag. 198 Correspondentie met de Nederlandse Bioscoopbond. 1947, , 1 omslag. 199 Brieven aan de voorzitter over de Nederlandse Bioscoopbond. Doorslagen. Pagina 10

12 , 1958, 1 omslag. 200 Jaarverslagen van de directeur over 1949 tot en met , 1953, 1 omslag. 201 Verslagen van de nakeuring op katholieke grondslag in de jaren 1960 en , 1963, 1 omslag. 202 Verslagen van de verrichtingen van de commissie voor de Filmkeuring en het Bureau. Met bijlagen , 1957, 1960, 1963, 1 omslag. 203 Verslagen van de verrichtingen van het Nakeuringscomité van de Filmcommissie en van de nakeuringsadministratie , 1 omslag. 204 Brieven van en doorslagen van brieven aan de directie , 1964, 1 omslag. 205 Brieven van de commissie voor de Filmkeuring aan het Centraal Bureau van de KFA over keuringsrapporten. Doorslagen. 1949, 1 omslag. 206 Circulaire van de voorzitter van de Keuringscommissie inzake mutaties in verband met een reorganisatie. 1948, 1 stuk. 207 Verslagen en circulaires van de Vereniging De Katholieke Nederlandse Dagbladpers (KNDP) inzake afspraken tusen de katholieke pers en de KFC , 1952, 1 omslag. 208 Correspondentie met de hoofdredacties van katholieke dagbladen over samenwerking met de KFC , 1956, 1958, 1962, 1965, 1 omslag. 209 Correspondentie met de KNDP over samenwerking met de KFC. 1946, 1949, , 1959, 1 omslag. 210 Correspondentie met de KNDP. 1956, 1961, 1965, 1 omslag. 211 Brieven aan en doorslagen van brieven van A.M.B. Briels, directeur, over filmkeuringen. 1954, 1956, 1 omslag. 212 Correspondentie met de filmredacties van katholieke dagbladen over samenwerking met de KFC , , , 1 omslag. 213 Correspondentie tussen het algemeen bestuur en het Comité van Toezicht op de Filmkeuring , , 1963, 1 omslag. 214 Pagina 11

13 Correspondentie tussen het algemeen bestuur en het Nederlands episcopaat , 1957, 1 omslag. 215 Brieven van het algemeen bestuur aan de katholieke pers. Met bijlage. Doorslagen , 1 omslag. 216 Brieven van het algemeen bestuur aan de nieuwe leden van de Keuringscommissie over benoemingsbrieven. Doorslagen. 1951, 1955, 1 omslag. 217 Correspondentie tussen het algemeen bestuur en de Keuringscommissie. Met bijlage , 1958, 1963, 1 omslag. 218 Correspondentie tussen het algemeen bestuur en M. van Bergen, directeur van de Zuid-Nederlandse theater- en bioscoopexploitatie te Heerlen, over een klacht. 1957, 1 omslag. 219 Correspondentie tussen het algemeen bestuur en de filmverhuurkantoren. 1953, 1955, 1958, 1 omslag. 220 Correspondentie met mr. H.A.M.T. Kolfschoten, burgemeester van Eindhoven en vice-voorzitter. 1947, , 1955, 1 omslag. 221 Circulaire van J.M.L. Peters inzake een voorstel tot centralisatie van de keuringsinstanties van de KFC in Amsterdam en tot regeling van de daarmee in verband staande aangelegenheden, met name van de positieve keuring. 1949, 1 stuk. 222 Rapport [van A.H. Briels, directeur] inzake de Duitse versie van de Amerikaanse film "Maarten Luther". 1954, 1 omslag. 223 Stukken betreffende mr. W. Huijnen, secretaris van de KNDP. 1943, 1948, z.j, 1 omslag. 224 Correspondentie met de voorzitter over de bioscoopwetgeving. 1950, 1953, , 1 omslag. 225 Correspondentie met de voorzitter over het nakeuringaccoord , , 1 omslag. 226 Correspondentie met de voorzitter over de samenwerking tussen de katholieke pers en de KFC. 1948, , 1956, , 1 omslag. 227 Correspondentie met dr. R. Geuljans te Roermond, voorzitter, over filmkeuring en keuringscommissie , 1966, 1 omslag. 228 Correspondentie met F.P. Wienhoven, penningmeester en plaatsvervangend voorzitter van de Noord-Brabantse Herkeuringscommissie, over filmkeuringen. Pagina 12

14 , , 1 omslag. 229 Correspondentie met F.P. Wienhoven, penningmeester, over financiële aangelegenheden , , 1 omslag. 230 Correspondentie met F. Hamer en F.P. Wienhoven, penningmeesters, over personeelsaangelegenheden , , 1 omslag. 231 Correspondentie met F. Hamer, F.P. Wienhoven en S.H.F. Smeets, penningmeesters, over sociale verplichtingen , 1 omslag. 232 Correspondentie met de penningmeesters over kantoorkosten , 1 omslag. 233 Correspondentie met F. Hamer en F.P. Wienhoven, penningmeesters, over abonnementen op keuringsboekjes, weeklijsten en documentatiekaarten , 1956, 1 omslag. 234 Correspondentie met F. Hamer en F.P. Wienhoven, penningmeesters, over vacatiegelden en declaraties van de keurders , 1960, 1962, 1 omslag. 235 Correspondentie met F. Hamer en F.P. Wienhoven, penningmeesters, over kostenrekeningen voor filmkeuringen en theaterverhuur , 1 omslag. 236 Correspondentie met S.P. van 't Hof, secretaris, over aangelegenheden bestemd voor het algemeen bestuur , , 1 omslag Correspondentie met S.P. van 't Hof, secretaris, over aangelegenheden bestemd voor het dagelijks bestuur , , 1966, , , 1966, 1968, 2 omslagen. 239 Correspondentie met S.P. van 't Hof, secretaris, over de leden van de keuringscommissie , , 1 omslag. 240 Mededelingen inzake het Instituut Film en Jeugd en de Stichting Film en Televisie in verband met de Jeugd. 1961, 1 stuk. 241 Lijsten houdende maandelijkse overzichten van de keuringen en samenstellingen van de keuringscommissies , 1 omslag. 242 Lijsten houdende namen van betalende afnemers van de KFC-weeklijsten , , 1 omslag. 243 Pagina 13

15 Lijsten houdende namen van betalende afnemers van de KFC-keuringsboekjes , 1 omslag. 244 Maandlijsten houdende gegevens over vacatiegelden en declaraties , 1 omslag. 245 Maandlijsten houdende gegevens over uitbetaalde salarissen voor werkzaamheden op het Keuringsbureau , 1 omslag. 246 Formulieren van de inspectie der loonbelastingen inzake werknemersverklaringen , , , 1 omslag. 247 Stukken betreffende de commissie voor Instructie en Arbeidscontracten voor directeur en personeel , 1 omslag. 248 Correspondentie met drs. H. Schreinemachers te Sittard, over het jubileum van de heer Boonekamp, voorzitter van de Herkeuringscommissie. 1955, 1 omslag. 249 Correspondentie met H. Bresser, bestuurslid. 1957, 1963, 1 omslag. 250 Brieven aan prof.dr. A.A. Ariëns, geestelijk adviseur. Doorslagen. 1959, 1961, , 1 omslag. 251 Correspondentie met W.J.M. Keulen, lid van de werkcommissie van de Positieve Filmkeuring. 1949, 1 omslag. 252 Brieven aan en doorslagen van brieven van het bestuur over het 25-jarig bestaan , 1 omslag. 253 Verslag van de bespreking met de heer Boonekamp, voorzitter van de Herkeuringscommissie. 1957, 1 stuk. 254 Correspondentie met de Stichting Nederlands Filmmuseum te Amsterdam , 1961, 1 omslag. 255 Correspondentie met de leden van de filmcommissie van de Nationale Federatie voor de Geestelijke Volksgezondheid te Amsterdam. 1956, 1 omslag. 256 Correspondentie met de Stichting Filmcentrum te Hilversum over de Filmconferentie 1958 gehouden te Driebergen. 1958, 1 omslag. 257 Correspondentie met het Bureau Katholieke Culturele Federatie te Utrecht over de sprekerslijst , 1 omslag. 258 Pagina 14

16 Correspondentie met Telefilm te Haarlem over het lidmaatschap van het arbitrage-college. 1956, 1 omslag. 259 Correspondentie met W. Mulders te Geertruidenberg over gravures van het oude Amsterdam. 1959, 1 omslag. 260 Correspondentie met het Processie-gilde te Amsterdam over de sacramentsprocessie. 1958, 1 omslag. 261 Correspondentie met de Stichting Nederlands Filminstituut te Amsterdam over medewerking aan de filmvakopleiding en filmstudieweek. 1958, 1 omslag. 262 Circulaire van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) inzake wekelijkse journaalvoorstellingen van de RVD. 1962, 1 stuk. 263 Brief van de Landelijke Christelijke Film Actie (CFA) te Naaldwijk over een gesprek met een deputatie uit de besturen KFA-KFC en CFA. Doorslag. 1954, 1 stuk. 264 Correspondentie met de RK Bond van Administratief, Verkopend en Verzekeringspersoneel Sint Franciscus van Assisië te Amsterdam over gangbare salarissen van kantoorpersoneel. 1957, 1 omslag. 265 Correspondentie met het Gewestelijk Arbeidsbureau te Amsterdam over gangbare salarissen. 1957, 1 omslag. 266 Brief aan J.A.A. Gijzels, secretaris, over een ontwerp-advertentie en beëindiging van een arbeidsovereenkomst. Met bijlage. Doorslag. 1963, z.j, 1 omslag. 267 Rooster van werkzaamheden van het secretariaat van de commissie van de Filmkeuring. 1949, 1 stuk. 268 Brief van C.J.M. Hazelzet, lid van de Keuringscommissie, over verhindering van het bijwonen van een vergadering. 1957, 1 stuk. 269 Organisatieschema van het Nederlands Filminstituut te Amsterdam. Met bijlagen. 1963, 1 omslag. 270 Ordeningsplan van het Bureau. Met bijlagen. 1954, z.j, 1 omslag. 271 Artikel "Hoe denken zij over filmvorming" van fr. Eikelberto Linsle in "Filmrubriek" 1965, IV. Afschrift. z.j, 1 stuk. Pagina 15

17 272 Staten houdende de onderverdeling van rekeningen ten behoeve van de administratie. z.j, 1 deel. 273 Begrotingen van ontvangsten en uitgaven voor 1950 tot en met , 1 omslag. 274 Jaarrekeningen en verantwoording. Met bijlagen , 1 omslag. 275 Accountantsrapporten over 1963 tot en met , 1 omslag. 276 Filmkeuringskaarten. Alfabetisch op filmtitel , , 4 systeembakken. 277 Kaartsystemen houdende titels van boeken. Alfabetisch op titel. z.j, 4 systeembakken. 278 Kaartsystemen houdende namen van auteurs. Alfabetisch op titel. z.j, 4 systeembakken Filmkeuringskaarten. Alfabetisch op titel A-Hoofd Hoog-L M-O P-S T-Witgoud Wo-Z. z.j, 19 systeembakken. 285 Filmkeuringskaarten. Alfabetisch op titel. z.j, 3 systeembakken. NB: In diverse talen. 286 Overzicht van de nakeuringsresultaten in vergelijking tot die van de Rijksfilmkeuring in de jaren wat betreft de hoofdfilms , 1 stuk. 287 Kasboek , 1 deel. 288 Brieven aan de commissie Positieve Filmkeuring. Met bijlage. 1949, 1 omslag. 289 Stukken betreffende de liquidatie , z.j, 1 omslag Ingekomen en doorslagen van uitgane stukken. Geordend op stuknummer , , , , , Pagina 16

18 , , , , , , , , , , , 1767a , , , 18 omslagen. 308 Correspondentie tussen dr. R. Geuljans, voorzitter, en F.G. Wienhoven, penningmeester , 1 omslag. 309 Correspondentie tussen A.H.B. Briels, directeur, en F.P. Wienhoven, penningmeester , 1 omslag. 310 Correspondentie tussen A.H.B. Briels, directeur, en S.H.F. Smeets, penningmeester. 1958, , 1 omslag. 311 Correspondentie tussen J.H.A. Simhoffer en mr. S.H.F. Smeets, penningmeester. z.j, 1 omslag. 312 Correspondentie tussen F.P. Wienhoven en mr. S.H.F. Smeets , 1 omslag. 313 Correspondentie tussen dr. A.A. Ariëns en mr. S.H.F. Smeets. 1962, 1 omslag. 314 Brieven aan J. Gijzels te Susteren. Doorslagen , , 1 omslag. 315 Correspondentie tussen prof.dr. J.B. Kors OP en mr. S.H.F. Smeets over een benoeming tot secretaris. 1958, 1 omslag. 316 Brieven aan en doorslagen van brieven van de penningmeester. Alfabetisch op naam , 1 omslag Maandlijsten houdende gegevens over declaraties van reis- en/of andere onkosten en vacatiegelden vanwege bijgewoonde keuringszittingen , 5 omslagen. 322 Lijst houdende leden van de commissie voor de Filmkeuringen. Alfabetisch op Pagina 17

19 naam. z.j, 1 deel. Archief Stichting Katholieke Film Centrale 323 Kasboek , 1 deel. 324 Kasoverzichten. Geordend per maand , 1 omslag. 325 Kasoverzichten van de Algemene Keuringscommissie. Geordend per maand , 1 omslag. 326 Filmkeuringskaarten. Alfabetisch op filmtitel. z.j, 1 omslag. 327 Rapport van dr. J.M.L. Peters inzake de nakeuring van filmreclame-materiaal. 1952, 1 stuk. 328 Uitnodiging voor het bijwonen van keuringszittingen. 1951, 1 stuk. 329 Register houdende aantekeningen voor en van vergaderingen. Geordend op volgnummer , 1 deel. 330 Circulaire houdende richtlijnen voor een positieve filmkeuring. z.j, 1 stuk. 331 Circulaire van H. Fortman, dr. J.M.L. Peters en J.M.H. Souren inzake het probleem Film en Jeugd in Katholiek Nederland. 1950, 1 stuk. 332 Circulaire van het Instituut Film en Jeugd inzake het Tweede Nationale Congres te 's-hertogenbosch op 27 en 28 oktober. Met bijlage. 1950, 1 omslag. Pagina 18

Archief Pastoraal Instituut van de Nederlandse Kerkprovincie

Archief Pastoraal Instituut van de Nederlandse Kerkprovincie Plaatsingslijst Archief Pastoraal Instituut van de Nederlandse Kerkprovincie Archiefnummer: 996 Archiefnaam: PINK Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: (1958)

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Stichting Nationale Federatie Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting en voorgangers, 1934-1972

Inventaris van het archief van de Stichting Nationale Federatie Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting en voorgangers, 1934-1972 Nummer archiefinventaris: 2.27.06 Inventaris van het archief van de Stichting Nationale Federatie Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting en voorgangers, 1934-1972 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 662 Archiefnaam: KOLS Sector: Politiek Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1885-1999

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 662 Archiefnaam: KOLS Sector: Politiek Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1885-1999 Plaatsingslijst Archief M.A.L. Kolster Archiefnummer: 662 Archiefnaam: KOLS Sector: Politiek Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1885-1999 Katholiek Documentatie Centrum 2013 1 Curriculum vitae. [1968],

Nadere informatie

TOEGANGSNUMMERS 358-361

TOEGANGSNUMMERS 358-361 TOEGANGSNUMMERS 358-361 G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN GROENE KRUIS AFDELING KETHEL EN OMSTREKEN 1921-1969 VEREENIGING TOT VERZEKERING TEGEN DE GELDELIJKE

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.15.28

Nummer archiefinventaris: 2.15.28 Nummer archiefinventaris: 2.15.28 Inventaris van de archieven van de Afdeling Werkverschaffing en Steunverlening, (1930) 1931-1939 (1943); Afdeling Werkverruiming; Rijksdienst voor de Werkverruiming, 1939-1945;

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945

Inventaris van het archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945 Nummer archiefinventaris: 2.14.37 Inventaris van het archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945 Auteur: F.G.A.H.H. van Abeelen Nationaal Archief,

Nadere informatie

Samengesteld door Helga S. Danner

Samengesteld door Helga S. Danner 60 Inventaris van de archieven van de Vereniging tot Verspreiding van de Heilige Schrift de Bijbel Kiosk Vereniging de Vereniging tot voortzetting van de Vereniging tot Verspreiding van de Heilige Schrift

Nadere informatie

Oranje-Groene Kruis. Plaatsingslijst

Oranje-Groene Kruis. Plaatsingslijst Plaatsingslijst Archief Oranje-Groene Kruis Archiefnummer: 941 Archiefnaam: OGK Sector: Zieken- en gezondheidszorg Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1936-1975 Katholiek Documentatie Centrum 2014

Nadere informatie

Dossierinventaris. van het archief van de GEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST en taakvoorganger(s) te HENGELO 1920-1989

Dossierinventaris. van het archief van de GEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST en taakvoorganger(s) te HENGELO 1920-1989 Dossierinventaris van het archief van de GEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST en taakvoorganger(s) te HENGELO 1920-1989 Winschoten 1996 Centrale Archief Selectiedienst INHOUD.07 HET ORGANISME 11.07.1 Instelling,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie Burgerbevolking en Bureau Afvoer Burgerbevolking, 1939-1946

Inventaris van het archief van de Commissie Burgerbevolking en Bureau Afvoer Burgerbevolking, 1939-1946 Nummer archiefinventaris: 2.04.48.12 Inventaris van het archief van de Commissie Burgerbevolking en Bureau Afvoer Burgerbevolking, 1939-1946 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten

Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten (1895-1962) 224 Samengesteld door J.A. Burger (vóór 1972) met een inleiding door Lineke Kooij Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012)

Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012) Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012) Versie: vastgesteld, oktober 2012 Doxis Informatiemanagers Drs. D.J. de Vries 1 OVERZICHT VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN 4 VERANTWOORDING

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Provinciale VVV Zuid-Holland, 1939-1983

Inventaris van het archief van het Provinciale VVV Zuid-Holland, 1939-1983 Nummer archiefinventaris: 3.22.22 Inventaris van het archief van het Provinciale VVV Zuid-Holland, 1939-1983 Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.19.150. Auteur: M. Baertl, J.A.A. Bervoets. Nationaal Archief, Den Haag 2004. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.19.150. Auteur: M. Baertl, J.A.A. Bervoets. Nationaal Archief, Den Haag 2004. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.19.150 Inventaris van de archieven van de Federatie Vormingscentra, 1951-1985, Vereniging van Volkshogescholen en Vormingscentra, 1985-1992, Katholieke Federatie voor Volksontwikkelingswerk,

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr.: 1142 Gelegen onder: s Gravenmoer, Waspik, Sprang-Capelle en Dongen Historie: Opgericht op 17 december 1914 en opgeheven op 1 juli en ging op in het waterschap De Beneden Donge. Er is sprake

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

Inventaris van het digitale duplicaat van het archief van de Beheerder van het Surinaams Welvaartsfonds, (1926) 1947-1955 (1960)

Inventaris van het digitale duplicaat van het archief van de Beheerder van het Surinaams Welvaartsfonds, (1926) 1947-1955 (1960) Nummer archiefinventaris: 2.10.27.01 Inventaris van het digitale duplicaat van het archief van de Beheerder van het Surinaams Welvaartsfonds, (1926) 1947-1955 (1960) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Rijksverzekeringsbank, 1901-1956

Inventaris van het archief van de Rijksverzekeringsbank, 1901-1956 Nummer archiefinventaris: 2.15.55 Inventaris van het archief van de Rijksverzekeringsbank, 1901-1956 Auteur: SSA-SVB Nationaal Archief, Den Haag 2007 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT van de Stichting Sportraad Sliedrecht

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT van de Stichting Sportraad Sliedrecht HUISHOUDELIJKE REGLEMENT van de Stichting Sportraad Sliedrecht Inhoud: 1 Algemeen 8 De voorzitter 2 De stichting 9 De secretaris 3 Het bestuur 10 De penningmeester 4 Het adviesorgaan 11 Overige bestuursleden

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Advocatenvereniging; Nederlandse Orde van Advocaten, 1921-1970 (1972)

Inventaris van het archief van de Nederlandse Advocatenvereniging; Nederlandse Orde van Advocaten, 1921-1970 (1972) Nummer archiefinventaris: 2.19.037 Inventaris van het archief van de Nederlandse Advocatenvereniging; Nederlandse Orde van Advocaten, 1921-1970 (1972) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Algemeen Rijksarchief: Vierde Afdeling, (1908) 1961-1969 (1972)

Inventaris van het archief van het Algemeen Rijksarchief: Vierde Afdeling, (1908) 1961-1969 (1972) Nummer archiefinventaris: 2.14.10 Inventaris van het archief van het Algemeen Rijksarchief: Vierde Afdeling, (1908) 1961-1969 (1972) Auteur: M.T.L. van der Veldt Nationaal Archief, Den Haag 1981 Copyright:

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAKE DE FUNCTIE VAN BEHEERDER VAN VvE (naam) te (plaats)

OVEREENKOMST INZAKE DE FUNCTIE VAN BEHEERDER VAN VvE (naam) te (plaats) OVEREENKOMST INZAKE DE FUNCTIE VAN BEHEERDER VAN VvE (naam) te (plaats) De Vereniging van Eigenaars naam te plaats ten deze, naar hun verklaring, rechtsgeldig vertegenwoordigd door het bestuur, hierna

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Welstandscommissie (PUWC), 1929-1992

Inventaris van het archief van de. Welstandscommissie (PUWC), 1929-1992 T00312 Inventaris van het archief van de Provinciale Utrechtse Welstandscommissie (PUWC), 1929-1992 Archiefburo Voorzee Juni, 2008 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 1. Geschiedenis 2 2. Verantwoording van de inventarisatie

Nadere informatie

Stichting Han Fortmann Centrum

Stichting Han Fortmann Centrum Plaatsingslijst Archief Stichting Han Fortmann Centrum Archiefnummer: 733 Archiefnaam: HAFC Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1957-2011 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.08.45

Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Inventaris van het archief van de Beheerder van Nederlandsche Eigendommen later Afdeling Beheer van Nederlandsche Eigendommen ressorterend onder het bureau van de Financiële

Nadere informatie

Inventaris van het archief van A. Kappeyne van de Coppello [levensjaren 1936-1990], 1941-1990

Inventaris van het archief van A. Kappeyne van de Coppello [levensjaren 1936-1990], 1941-1990 Nummer archiefinventaris: 2.21.336 Inventaris van het archief van A. Kappeyne van de Coppello [levensjaren 1936-1990], 1941-1990 Auteur: CAS 1378 Nationaal Archief, Den Haag 2010 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

144 Jean Desmet. Archief 1896-1956

144 Jean Desmet. Archief 1896-1956 144 Jean Desmet Archief 1896-1956 Piet Dirkx, mei 2011 1 INLEIDING 4 A PRIVÉ-LEVEN VAN JEAN DESMET EN ZIJN FAMILIELEDEN 11 B DE KERMIS-PERIODE 13 C AANSCHAF, VERHUUR EN VERKOOP VAN FILMS 16 Aanschaf van

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991)

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Nummer archiefinventaris: 2.08.5298 Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Auteur: Centrale Archief Selectiedienst,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgericht 13 juni 1999 Aangepast op 21 september 2014 Pagina 1 ARTIKEL 1. Toelating van leden 1. Zij die als lid van de vereniging willen toetreden, vermelden bij hun schriftelijke

Nadere informatie