Archief Stichting Katholieke Film Centrale

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Archief Stichting Katholieke Film Centrale"

Transcriptie

1 Plaatsingslijst Archief Stichting Katholieke Film Centrale Archiefnummer: 379 Archiefnaam: KFC Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Instellingsarchief Datering: Katholiek Documentatie Centrum 2009

2 1-15 Keuringslijsten houdende uitspraken van de centrale commissie voor de Filmkeuring , , 15 omslagen Herkeuringsrapporten van de centrale commissie voor de Filmkeuring , 3 omslagen Herkeuringsrapporten van de commissie voor de filmkeuring inzake smalfilms , 2 omslagen Weeklijsten houdende keuringsuitslagen van de katholieke filmkeuring , 15 omslagen. 129 Correspondentie met prof.mag.dr. J.B. Kors OP, geestelijk adviseur , , 1 omslag. 36 Weeklijsten houdende filmbeoordelingen door de werkgroep Filminformatie en Documentatie (FID). Met bijlage. 1948, , 1 omslag. 37 Statuten. Met bijlagen , 1 omslag. 38 Pagina 1

3 Organisatieschema. z.j, 1 stuk. Archief Stichting Katholieke Film Centrale 39 Agenda's voor vergaderingen van het algemeen bestuur. Met bijlagen , , 1 omslag. 40 Notulen van het algemeen en dagelijks bestuur , , 1 omslag. 41 Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van het hoofd- en algemeen bestuur. Met bijlagen , 1 omslag. 42 Notulen van het algemeen bestuur. Met bijlagen , 1 omslag. 43 Notulen van het dagelijks bestuur. 1940, , , 1966, 1 omslag. 44 Agenda voor en verslagen van de vergadering van de Benoemingscommissie. 1949, 1 omslag. 45 Lijst houdende titels van door de KFC afgekeurde films. 1945, 1 stuk. 46 Jaarverslagen van het algemeen bestuur over 1951 tot en met , 1 omslag. 47 Brieven over de film "Zo begint het leven". Met bijlagen. 1950, z.j, 1 omslag. 48 Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van de afdeling Keuring , 1 omslag. 49 Artikelen over de bioscoopwetgeving. 1928, 1930, , , 1 omslag. 50 Artikelen over de centrale commissie voor de Filmkeuring (Rijkskeuring). 1929, 1939, , 1 omslag. 51 Artikelen over de KFC en haar keuringswerk , 1938, , 1 omslag. 52 Artikel over de KFC in "Katholiek Archief", jrg. 11, nr , 1 stuk. 53 Correspondentie met de Keuringscommissie over het mededelingenblad. 1951, , 1 omslag. 54 Brieven aan en doorslagen van brieven van dr. J.M.L. Peters, directeur , , 1 omslag. Pagina 2

4 55 Adressenlijst van de besturen van de [aangesloten] diocesane verenigingen. z.j, 1 stuk. 56 Adressenlijst van bestuursleden. z.j, 1 stuk Brieven van en doorslagen van brieven aan de leden van het Comité van Toezicht op de Filmkeuring over keuringen en herkeuringen , 2 omslagen Brieven van en doorslagen van brieven aan de leden van de algemene Keuringscommissie , , , 6 omslagen. 65 Maandroosters voor keurders. Concepten , 1 omslag. 66 Brieven en doorslagen van brieven over personeelsaangelegenheden , 1 omslag. 67 Correspondentie met keurders van films , 1 omslag. 68 Correspondentie met het Bureau voor Kranteknipsels. 69 Correspondentie met de afnemers van keuringsboekjes , 1 omslag. 70 Stukken betreffende goedkeuring van de bioscoopwet door de centrale commissie voor de Filmkeuring. z.j, 1 omslag. 71 Verslagen van de centrale commissie voor de Filmkeuring over keuringsuitspraken , 1959, 1 omslag. 72 Lijst houdende titels van films, waarvan nog geen beoordeling voorhanden is in het smalfilm-systeem van de werkcommissie. z.j, 1 stuk. 73 Namenlijsten van abonnees voor verzending van keuringslijsten. 1949, 1 omslag. 74 Brief van J.W.B. Beijk, secretaris van het comité Katholieke Onderwijsdag (KOD) te Amsterdam, aan P. Cuypers, directeur. 1970, 1 stuk. Pagina 3

5 75 Correspondentie met NV Meteor Film te Amsterdam over filmkeuringen. 76 Correspondentie met het filmverhuurkantoor Melior-films te 's-gravenhage over filmkeuringen , 1 omslag. 77 Correspondentie met de verenigde filmverhuurkantoren Lumina - Monopole - DLS te Amsterdam. 78 Correspondentie met het Centraal Bureau voor Ligafilms te Amsterdam over filmkeuringen , 1 omslag. 79 Correspondentie met Habé-film te Amsterdam over filmkeuringen , 1 omslag. 80 Correspondentie met het filmverhuurkantoor NV Holland-America FBO te Amsterdam over filmkeuringen. 81 Correspondentie met filmverhuurkantoor Gofilex te Leiden , 1 omslag. 82 Correspondentie met filmverhuurkantoor Filmtrust te Amsterdam over filmkeuringen , 1 omslag. 83 Correspondentie met filmverhuurkantoren NV Nova en NV Nederland te Amsterdam over filmkeuringen. 84 Correspondentie met filmmaatschappij NV Metro Goldwyn Mayer te Amsterdam over filmkeuringen. 85 Correspondentie met Standaardfilms NV te Leiden over filmkeuringen , 1 omslag. 86 Correspondentie met Royalfilm te Amstelveen over filmkeuringen , 1 omslag. 87 Correspondentie met Filmdistributie NV te 's-gravenhage en L.C. Barnstyn te 's-gravenhage over filmkeuringen , 1 omslag. 88 Correspondentie met Muntfilm te Amsterdam over filmkeuringen. 1952, 1 omslag. 89 Correspondentie met de filmcentrale van de Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging (KAB) te Utrecht over filmkeuringen. Pagina 4

6 , 1 omslag. 90 Correspondentie met filmstudio Max Drukker te Amsterdam over keuringskaarten. 1951, 1 omslag. 91 Correspondentie met NV Filmfabriek Profilti te 's-gravenhage over filmkeuringen. 1952, 1 omslag. 92 Correspondentie met Universal Film Agency NV te Amsterdam over filmkeuringen , 1 omslag. 93 Correspondentie met Universal International Films Nederland NV Amsterdam over filmkeuringen. 94 Correspondentie met Victoriafilm te Amsterdam over filmkeuringen , 1 omslag. 95 Correspondentie met Warner Bros First National Pictures NV te Amsterdam over filmkeuringen. 96 Correspondentie met Splendal-Picture te 's-gravenhage over filmkeuringen. 97 Correspondentie met [RKO] Radiofilms te Amsterdam over filmkeuringen. 98 Correspondentie met Riofilms te Amsterdam over filmkeuringen. 99 Correspondentie met NV Filmfabriek Polygoon te Haarlem over filmkeuringen , 1 omslag. 100 Correspondentie met Poolse Legatie te 's-gravenhage over filmkeuringen , 1953, 1 omslag. 101 Correspondentie met Paramount Films NV te Amsterdam over filmkeuringen , z.j, 1 omslag. 102 Correspondentie met Actueel-film te Amsterdam over filmkeuringen. 103 Correspondentie met J. Arthur Rank Filmmaatschappij en Eagle-Lion Film Mij NV te Amsterdam over filmkeuringen. 104 Correspondentie met filmverhuurkantoor Centrafilm te Dordrecht over filmkeuringen. 105 Correspondentie met P. van der Valk te Voorburg over filmkeuringen. Pagina 5

7 , 1 omslag. 106 Correspondentie met NV City-Film te 's-gravenhage over filmkeuringen , 1 omslag. 107 Correspondentie met Expressfilm te Amstelveen over filmkeuringen , 1 omslag. 108 Correspondentie met Fanfilm te Amsterdam over filmkeuringen. 109 Correspondentie met filmfabriek Filca te Leiden over de jeugdfilm "Kees, de zoon van de stroper". 1951, 1 omslag. 110 Correspondentie met Lex-film te Amsterdam over filmkeuringen , 1 omslag. 111 Huishoudelijk reglement van de Algemene Keuringscommissie. Met wijzigingen , 1958, z.j, 1 omslag. 112 Rapport van de commissie voor Filmkeuring inzake een bespreking over het keuringsbeleid. Met bijlagen , , 1 omslag. 113 Lijst van niet nagekeurde hoofdfilms. 1945, 1 stuk. 114 Circulaires van de directie aan de leden van de Algemene Keuringscommissie. Met bijlagen , , 1 omslag. 115 Brieven van de directeur over keuringsuitspraken. Doorslagen , 1 omslag. 116 Lijsten houdende gegevens van werknemers , 1 omslag. 117 Circulaires van de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen inzake voorschriften , 1 omslag. 118 Stukken betreffende de loonbelasting , 1 omslag. 119 Loonlijsten van de werknemers , 1 omslag Lijsten houdende keuringsaanvragen Pagina 6

8 , 9 omslagen. 130 Correspondentie met W.J.M. Boonekamp, voorzitter van de Limburgse Herkeuringscommissie , 1 omslag. 131 Correspondentie met J.P. Dirkse, plaatsvervangend voorzitter van de Keuringscommissie. 132 Correspondentie met mr. W.A.C. Francissen, voorzitter van de Noord-Brabantse Herkeuringscommissie. 133 Recensie van de film "En de zee was niet meer..." door Bert Haanstra. Doorslag. 1956, 1 stuk. 134 Correspondentie met mr. F. Hamer, penningmeester van de KFC en voorzitter van de Noord-Brabantse Herkeuringscommissie , 1 omslag. 135 Brieven aan drs. J. Naninck, lid van de Herkeuringscommissie. Doorslagen , 1961, 1 omslag. 136 Brieven aan drs. H.H. Schreinemachers, lid van de Herkeuringscommissie, over nakeuringen. Doorslagen , , 1 omslag. 137 Brieven aan drs. J.L.P. van Sleeuwen, lid van de Herkeuringscommissie. Doorslagen , 1 omslag. 138 Brieven aan de leden van de Herkeuringscommissie. Doorslagen , , 1 omslag. 139 Correspondentie met I.C.M. Broekman, deken te Boxtel en voorzitter van de Stichting Katholieke Film Actie (KFA) en de KFC , 1 omslag. 140 Correspondentie met L.M. Weterings te 's-hertogenbosch over filmkeuringen , 1 omslag. 141 Correspondentie met mr. A. Tepe te Leiden over filmkeuringen en declaraties , 1 omslag. 142 Correspondentie met filmtheaters en show-rooms over keuringslocaliteiten , 1 omslag. 143 Lijsten van rekeningen over keurings- en bedrijfskosten. Pagina 7

9 , 1 omslag. 144 Correspondentie met bedrijfsverenigingen , 1959, 1 omslag. 145 Staten van de commissie voor de Filmkeuring, houdende overzichten van de keuringszittingen en samenstelling van de subcommissies. Geordend per maand , 1 omslag. 146 Giro-overzichten van de postrekening van de voorzitter van de algemene Keuringscommissie te Amsterdam. Geordend per maand , 1 omslag. 147 Kasoverzichten. Geordend per maand , 1 omslag. 148 Correspondentie met kantoorverhuurders , , 1957, , 1 omslag. 149 Correspondentie met verzekeringsmaatschappijen , 1959, 1962, 1 omslag. 150 Correspondentie met sollicitanten , 1 omslag. 151 Brieven en doorslagen van brieven van buitenlandse instanties aan de heer Peters, directeur, over congressen en filmfestivals. Met bijlagen. 1949, , 1 omslag. NB: In het Frans, Duits, Engels en Italiaans. 152 Correspondentie met de centrale commissie voor de Filmkeuring , , , 1 omslag. 153 Stukken betreffende de gemeenten Amsterdam, Eindhoven, Kerkrade en Maastricht over verordeningen en ontwerpbesluit inzake de vermakelijkheidsbelasting. 1928, 1952, 1954, 1956, 1 omslag. 154 Nakeurings- en beoordelingsrapporte n van de commissie voor de Filmkeuring en het Bureau Filminformatie en Documentatie. Met perskaarten , 1 omslag. 155 Stukken betreffende de taxatie van de kantoorinventaris van het Bureau te Amsterdam. 1967, 1 omslag Brieven van en doorslagen van brieven aan de directeur. Alfabetisch op naam A B C-E F G H I-J K L. Pagina 8

10 165. M N O-P R S T U-V W-Z , 17 omslagen. 173 Correspondentie met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voor Gemeenschappelijke Filmkeuring op Katholieke Grondslag te Eindhoven , , 1 omslag. 174 Statuten en huishoudelijk reglement van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voor Gemeenschappelijke Filmkeuring op Katholieke Grondslag. 1946, 1 stuk. 175 Verslagen van de werkzaamheden van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voor Gemeenschappelijke Filmkeuring op Katholieke Grondslag , , 1966, 1 omslag Agenda's voor en verslagen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voor Gemeenschappelijke Filmkeuring op Katholieke Grondslag , 2 omslagen. 178 Correspondentie met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voor Gemeenschappelijke Filmkeuring op Katholieke Grondslag over filmkeuring , , , 1965, 1 omslag. 179 Correspondentie met de voorzitter van de vereniging van Nederlandse gemeente voor Gemeenschappelijke Filmkeuring op Katholieke Grondslag over nakeuring , , 1959, 1962, 1 omslag. 180 Encycliek "Vigilanti Cura" (Met waakzame zorg) door paus Pius XI. 1936, 1 omslag. 181 Maand- en weekfilmlijsten van de Catholic Film Institute te Londen , 1 omslag. 182 Correspondentie met Pontificia Commissione per la Cinematografia, Citta del Vaticano , 1956, , 1 omslag. 183 Correspondentie met gemeentebesturen die lid zijn van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voor Gemeenschappelijke Filmkeuring op Katholieke Grondslag , 1 omslag. 184 Correspondentie met de leden van het Comité van Toezicht op de Filmkeuring , 1963, 1966, 1 omslag. 185 Brieven van en doorslagen van brieven aan buitenlandse nationale instanties over film. Met bijlagen. Pagina 9

11 1950, 1952, , , 1 omslag. NB: In het Frans en Engels. 186 Rapporten van het Office Catholique International du Cinema (OCIC) te Brussel. Met bijlagen , , 1961, 1970, z.j, 1 omslag. 187 Correspondentie met het OCIC. 1950, , 1 omslag. 188 Correspondentie met de bisschoppen van Nederland , , 1 omslag. 189 Verslagen van de plaatselijke commissies van toezicht op de bioscopen te Eindhoven, 's-hertogenbosch en Steenbergen , 1 omslag. 190 Correspondentie met de plaatselijke commissies van toezicht op de bioscopen in diverse gemeenten , 1959, 1 omslag. 191 Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van het Comité van Toezicht op de Filmkeuring. Met bijlagen , , , 1964, 1966, 1 omslag. 192 Stukken betreffende de Vereniging Landelijk Contact Bioscoopcommissies in Nederland , 1959, 1964, 1966, 1 omslag. 193 Huishoudelijk reglement van het Comité van Toezicht op de Filmkeuring. 1955, 1 stuk. 194 Stukken betreffende een nieuw accoord over nakeuring van films, vastgesteld in de gezamenlijke vergadering van het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voor Gemeenschappelijke Filmkeuring op Katholieke Grondslag en het hoofdbestuur van de Nederlandse Bioscoopbond van 1929 en , 1 omslag. 195 Correspondentie met het Comité van Toezicht op de Filmkeuring over de benoemingen van filmkeurders en leden van de Keuringscommissie , , , 1 omslag. 196 Verslagen van de werkzaamheden van de bedrijfsafdeling Filmverhuurders van de Nederlandse Bioscoopbond te Amsterdam , 1956, 1 omslag. 197 Correspondentie met de bedrijfsafdeling Filmverhuurders van de Nederlandse Bioscoopbond te Amsterdam , , 1956, 1960, 1964, 1 omslag. 198 Correspondentie met de Nederlandse Bioscoopbond. 1947, , 1 omslag. 199 Brieven aan de voorzitter over de Nederlandse Bioscoopbond. Doorslagen. Pagina 10

12 , 1958, 1 omslag. 200 Jaarverslagen van de directeur over 1949 tot en met , 1953, 1 omslag. 201 Verslagen van de nakeuring op katholieke grondslag in de jaren 1960 en , 1963, 1 omslag. 202 Verslagen van de verrichtingen van de commissie voor de Filmkeuring en het Bureau. Met bijlagen , 1957, 1960, 1963, 1 omslag. 203 Verslagen van de verrichtingen van het Nakeuringscomité van de Filmcommissie en van de nakeuringsadministratie , 1 omslag. 204 Brieven van en doorslagen van brieven aan de directie , 1964, 1 omslag. 205 Brieven van de commissie voor de Filmkeuring aan het Centraal Bureau van de KFA over keuringsrapporten. Doorslagen. 1949, 1 omslag. 206 Circulaire van de voorzitter van de Keuringscommissie inzake mutaties in verband met een reorganisatie. 1948, 1 stuk. 207 Verslagen en circulaires van de Vereniging De Katholieke Nederlandse Dagbladpers (KNDP) inzake afspraken tusen de katholieke pers en de KFC , 1952, 1 omslag. 208 Correspondentie met de hoofdredacties van katholieke dagbladen over samenwerking met de KFC , 1956, 1958, 1962, 1965, 1 omslag. 209 Correspondentie met de KNDP over samenwerking met de KFC. 1946, 1949, , 1959, 1 omslag. 210 Correspondentie met de KNDP. 1956, 1961, 1965, 1 omslag. 211 Brieven aan en doorslagen van brieven van A.M.B. Briels, directeur, over filmkeuringen. 1954, 1956, 1 omslag. 212 Correspondentie met de filmredacties van katholieke dagbladen over samenwerking met de KFC , , , 1 omslag. 213 Correspondentie tussen het algemeen bestuur en het Comité van Toezicht op de Filmkeuring , , 1963, 1 omslag. 214 Pagina 11

13 Correspondentie tussen het algemeen bestuur en het Nederlands episcopaat , 1957, 1 omslag. 215 Brieven van het algemeen bestuur aan de katholieke pers. Met bijlage. Doorslagen , 1 omslag. 216 Brieven van het algemeen bestuur aan de nieuwe leden van de Keuringscommissie over benoemingsbrieven. Doorslagen. 1951, 1955, 1 omslag. 217 Correspondentie tussen het algemeen bestuur en de Keuringscommissie. Met bijlage , 1958, 1963, 1 omslag. 218 Correspondentie tussen het algemeen bestuur en M. van Bergen, directeur van de Zuid-Nederlandse theater- en bioscoopexploitatie te Heerlen, over een klacht. 1957, 1 omslag. 219 Correspondentie tussen het algemeen bestuur en de filmverhuurkantoren. 1953, 1955, 1958, 1 omslag. 220 Correspondentie met mr. H.A.M.T. Kolfschoten, burgemeester van Eindhoven en vice-voorzitter. 1947, , 1955, 1 omslag. 221 Circulaire van J.M.L. Peters inzake een voorstel tot centralisatie van de keuringsinstanties van de KFC in Amsterdam en tot regeling van de daarmee in verband staande aangelegenheden, met name van de positieve keuring. 1949, 1 stuk. 222 Rapport [van A.H. Briels, directeur] inzake de Duitse versie van de Amerikaanse film "Maarten Luther". 1954, 1 omslag. 223 Stukken betreffende mr. W. Huijnen, secretaris van de KNDP. 1943, 1948, z.j, 1 omslag. 224 Correspondentie met de voorzitter over de bioscoopwetgeving. 1950, 1953, , 1 omslag. 225 Correspondentie met de voorzitter over het nakeuringaccoord , , 1 omslag. 226 Correspondentie met de voorzitter over de samenwerking tussen de katholieke pers en de KFC. 1948, , 1956, , 1 omslag. 227 Correspondentie met dr. R. Geuljans te Roermond, voorzitter, over filmkeuring en keuringscommissie , 1966, 1 omslag. 228 Correspondentie met F.P. Wienhoven, penningmeester en plaatsvervangend voorzitter van de Noord-Brabantse Herkeuringscommissie, over filmkeuringen. Pagina 12

14 , , 1 omslag. 229 Correspondentie met F.P. Wienhoven, penningmeester, over financiële aangelegenheden , , 1 omslag. 230 Correspondentie met F. Hamer en F.P. Wienhoven, penningmeesters, over personeelsaangelegenheden , , 1 omslag. 231 Correspondentie met F. Hamer, F.P. Wienhoven en S.H.F. Smeets, penningmeesters, over sociale verplichtingen , 1 omslag. 232 Correspondentie met de penningmeesters over kantoorkosten , 1 omslag. 233 Correspondentie met F. Hamer en F.P. Wienhoven, penningmeesters, over abonnementen op keuringsboekjes, weeklijsten en documentatiekaarten , 1956, 1 omslag. 234 Correspondentie met F. Hamer en F.P. Wienhoven, penningmeesters, over vacatiegelden en declaraties van de keurders , 1960, 1962, 1 omslag. 235 Correspondentie met F. Hamer en F.P. Wienhoven, penningmeesters, over kostenrekeningen voor filmkeuringen en theaterverhuur , 1 omslag. 236 Correspondentie met S.P. van 't Hof, secretaris, over aangelegenheden bestemd voor het algemeen bestuur , , 1 omslag Correspondentie met S.P. van 't Hof, secretaris, over aangelegenheden bestemd voor het dagelijks bestuur , , 1966, , , 1966, 1968, 2 omslagen. 239 Correspondentie met S.P. van 't Hof, secretaris, over de leden van de keuringscommissie , , 1 omslag. 240 Mededelingen inzake het Instituut Film en Jeugd en de Stichting Film en Televisie in verband met de Jeugd. 1961, 1 stuk. 241 Lijsten houdende maandelijkse overzichten van de keuringen en samenstellingen van de keuringscommissies , 1 omslag. 242 Lijsten houdende namen van betalende afnemers van de KFC-weeklijsten , , 1 omslag. 243 Pagina 13

15 Lijsten houdende namen van betalende afnemers van de KFC-keuringsboekjes , 1 omslag. 244 Maandlijsten houdende gegevens over vacatiegelden en declaraties , 1 omslag. 245 Maandlijsten houdende gegevens over uitbetaalde salarissen voor werkzaamheden op het Keuringsbureau , 1 omslag. 246 Formulieren van de inspectie der loonbelastingen inzake werknemersverklaringen , , , 1 omslag. 247 Stukken betreffende de commissie voor Instructie en Arbeidscontracten voor directeur en personeel , 1 omslag. 248 Correspondentie met drs. H. Schreinemachers te Sittard, over het jubileum van de heer Boonekamp, voorzitter van de Herkeuringscommissie. 1955, 1 omslag. 249 Correspondentie met H. Bresser, bestuurslid. 1957, 1963, 1 omslag. 250 Brieven aan prof.dr. A.A. Ariëns, geestelijk adviseur. Doorslagen. 1959, 1961, , 1 omslag. 251 Correspondentie met W.J.M. Keulen, lid van de werkcommissie van de Positieve Filmkeuring. 1949, 1 omslag. 252 Brieven aan en doorslagen van brieven van het bestuur over het 25-jarig bestaan , 1 omslag. 253 Verslag van de bespreking met de heer Boonekamp, voorzitter van de Herkeuringscommissie. 1957, 1 stuk. 254 Correspondentie met de Stichting Nederlands Filmmuseum te Amsterdam , 1961, 1 omslag. 255 Correspondentie met de leden van de filmcommissie van de Nationale Federatie voor de Geestelijke Volksgezondheid te Amsterdam. 1956, 1 omslag. 256 Correspondentie met de Stichting Filmcentrum te Hilversum over de Filmconferentie 1958 gehouden te Driebergen. 1958, 1 omslag. 257 Correspondentie met het Bureau Katholieke Culturele Federatie te Utrecht over de sprekerslijst , 1 omslag. 258 Pagina 14

16 Correspondentie met Telefilm te Haarlem over het lidmaatschap van het arbitrage-college. 1956, 1 omslag. 259 Correspondentie met W. Mulders te Geertruidenberg over gravures van het oude Amsterdam. 1959, 1 omslag. 260 Correspondentie met het Processie-gilde te Amsterdam over de sacramentsprocessie. 1958, 1 omslag. 261 Correspondentie met de Stichting Nederlands Filminstituut te Amsterdam over medewerking aan de filmvakopleiding en filmstudieweek. 1958, 1 omslag. 262 Circulaire van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) inzake wekelijkse journaalvoorstellingen van de RVD. 1962, 1 stuk. 263 Brief van de Landelijke Christelijke Film Actie (CFA) te Naaldwijk over een gesprek met een deputatie uit de besturen KFA-KFC en CFA. Doorslag. 1954, 1 stuk. 264 Correspondentie met de RK Bond van Administratief, Verkopend en Verzekeringspersoneel Sint Franciscus van Assisië te Amsterdam over gangbare salarissen van kantoorpersoneel. 1957, 1 omslag. 265 Correspondentie met het Gewestelijk Arbeidsbureau te Amsterdam over gangbare salarissen. 1957, 1 omslag. 266 Brief aan J.A.A. Gijzels, secretaris, over een ontwerp-advertentie en beëindiging van een arbeidsovereenkomst. Met bijlage. Doorslag. 1963, z.j, 1 omslag. 267 Rooster van werkzaamheden van het secretariaat van de commissie van de Filmkeuring. 1949, 1 stuk. 268 Brief van C.J.M. Hazelzet, lid van de Keuringscommissie, over verhindering van het bijwonen van een vergadering. 1957, 1 stuk. 269 Organisatieschema van het Nederlands Filminstituut te Amsterdam. Met bijlagen. 1963, 1 omslag. 270 Ordeningsplan van het Bureau. Met bijlagen. 1954, z.j, 1 omslag. 271 Artikel "Hoe denken zij over filmvorming" van fr. Eikelberto Linsle in "Filmrubriek" 1965, IV. Afschrift. z.j, 1 stuk. Pagina 15

17 272 Staten houdende de onderverdeling van rekeningen ten behoeve van de administratie. z.j, 1 deel. 273 Begrotingen van ontvangsten en uitgaven voor 1950 tot en met , 1 omslag. 274 Jaarrekeningen en verantwoording. Met bijlagen , 1 omslag. 275 Accountantsrapporten over 1963 tot en met , 1 omslag. 276 Filmkeuringskaarten. Alfabetisch op filmtitel , , 4 systeembakken. 277 Kaartsystemen houdende titels van boeken. Alfabetisch op titel. z.j, 4 systeembakken. 278 Kaartsystemen houdende namen van auteurs. Alfabetisch op titel. z.j, 4 systeembakken Filmkeuringskaarten. Alfabetisch op titel A-Hoofd Hoog-L M-O P-S T-Witgoud Wo-Z. z.j, 19 systeembakken. 285 Filmkeuringskaarten. Alfabetisch op titel. z.j, 3 systeembakken. NB: In diverse talen. 286 Overzicht van de nakeuringsresultaten in vergelijking tot die van de Rijksfilmkeuring in de jaren wat betreft de hoofdfilms , 1 stuk. 287 Kasboek , 1 deel. 288 Brieven aan de commissie Positieve Filmkeuring. Met bijlage. 1949, 1 omslag. 289 Stukken betreffende de liquidatie , z.j, 1 omslag Ingekomen en doorslagen van uitgane stukken. Geordend op stuknummer , , , , , Pagina 16

18 , , , , , , , , , , , 1767a , , , 18 omslagen. 308 Correspondentie tussen dr. R. Geuljans, voorzitter, en F.G. Wienhoven, penningmeester , 1 omslag. 309 Correspondentie tussen A.H.B. Briels, directeur, en F.P. Wienhoven, penningmeester , 1 omslag. 310 Correspondentie tussen A.H.B. Briels, directeur, en S.H.F. Smeets, penningmeester. 1958, , 1 omslag. 311 Correspondentie tussen J.H.A. Simhoffer en mr. S.H.F. Smeets, penningmeester. z.j, 1 omslag. 312 Correspondentie tussen F.P. Wienhoven en mr. S.H.F. Smeets , 1 omslag. 313 Correspondentie tussen dr. A.A. Ariëns en mr. S.H.F. Smeets. 1962, 1 omslag. 314 Brieven aan J. Gijzels te Susteren. Doorslagen , , 1 omslag. 315 Correspondentie tussen prof.dr. J.B. Kors OP en mr. S.H.F. Smeets over een benoeming tot secretaris. 1958, 1 omslag. 316 Brieven aan en doorslagen van brieven van de penningmeester. Alfabetisch op naam , 1 omslag Maandlijsten houdende gegevens over declaraties van reis- en/of andere onkosten en vacatiegelden vanwege bijgewoonde keuringszittingen , 5 omslagen. 322 Lijst houdende leden van de commissie voor de Filmkeuringen. Alfabetisch op Pagina 17

19 naam. z.j, 1 deel. Archief Stichting Katholieke Film Centrale 323 Kasboek , 1 deel. 324 Kasoverzichten. Geordend per maand , 1 omslag. 325 Kasoverzichten van de Algemene Keuringscommissie. Geordend per maand , 1 omslag. 326 Filmkeuringskaarten. Alfabetisch op filmtitel. z.j, 1 omslag. 327 Rapport van dr. J.M.L. Peters inzake de nakeuring van filmreclame-materiaal. 1952, 1 stuk. 328 Uitnodiging voor het bijwonen van keuringszittingen. 1951, 1 stuk. 329 Register houdende aantekeningen voor en van vergaderingen. Geordend op volgnummer , 1 deel. 330 Circulaire houdende richtlijnen voor een positieve filmkeuring. z.j, 1 stuk. 331 Circulaire van H. Fortman, dr. J.M.L. Peters en J.M.H. Souren inzake het probleem Film en Jeugd in Katholiek Nederland. 1950, 1 stuk. 332 Circulaire van het Instituut Film en Jeugd inzake het Tweede Nationale Congres te 's-hertogenbosch op 27 en 28 oktober. Met bijlage. 1950, 1 omslag. Pagina 18

Werkgeversvereniging. Plaatsingslijst

Werkgeversvereniging. Plaatsingslijst Plaatsingslijst Archief Katholieke Jonge Werkgeversvereniging Archiefnummer: 177 Archiefnaam: KJWV Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1916-1967 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Archief Stichting voor Katholieke Gerepatrieerdenzorg in de Bisdommen Haarlem en Rotterdam

Archief Stichting voor Katholieke Gerepatrieerdenzorg in de Bisdommen Haarlem en Rotterdam Plaatsingslijst Archief Stichting voor Katholieke Gerepatrieerdenzorg in de Bisdommen Haarlem en Rotterdam Archiefnummer: 441 Archiefnaam: KGZ Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingssarchief

Nadere informatie

Archief Vereniging Katholiek Bibliotheek- en Lectuurcentrum

Archief Vereniging Katholiek Bibliotheek- en Lectuurcentrum Plaatsingslijst Archief Vereniging Katholiek Bibliotheek- en Lectuurcentrum Archiefnummer: 1032 Archiefnaam: KBLC Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1968-1972 Katholiek

Nadere informatie

Archief W.H.L. van der Bol

Archief W.H.L. van der Bol Plaatsingslijst Archief W.H.L. van der Bol Archiefnummer: 86 Archiefnaam: BOL Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1924-1971 Katholiek Documentatie Centrum 2011 Archief.H.L.

Nadere informatie

Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, aartsbisdom Utrecht

Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, aartsbisdom Utrecht Plaatsingslijst Archief Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, aartsbisdom Utrecht Archiefnummer: 951 Archiefnaam: KABU Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Rooms-Katholieke Jeugdcentrale, Vught

Rooms-Katholieke Jeugdcentrale, Vught Plaatsingslijst Archief Rooms-Katholieke Jeugdcentrale, Vught Archiefnummer: 690 Archiefnaam: RKJV Sector: Jeugd Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1949-1992 Katholiek Documentatie Centrum 2015

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 501 Archiefnaam: VSTF Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1947-1969

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 501 Archiefnaam: VSTF Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1947-1969 Plaatsingslijst Archief Verenigde Studentenverenigingen van de Theologische Faculteiten en andere Hogere Theologische Opleidingsinstituten in het Nederlands Taalgebied Archiefnummer: 501 Archiefnaam: VSTF

Nadere informatie

Archief Vereniging Nederlands Beauraing Comité Pro Maria, diocesaan comité s-hertogenbosch

Archief Vereniging Nederlands Beauraing Comité Pro Maria, diocesaan comité s-hertogenbosch Plaatsingslijst Archief Vereniging Nederlands Beauraing Comité Pro Maria, diocesaan comité s-hertogenbosch Archiefnummer: 761 Archiefnaam: PMHE Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief

Nadere informatie

Archief Katholieke Jeugdraad, afdeling Rotterdam

Archief Katholieke Jeugdraad, afdeling Rotterdam Plaatsingslijst Archief Katholieke Jeugdraad, afdeling Rotterdam Archiefnummer: 874 Archiefnaam: KJRR Sector: Jeugd Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1948-1970 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Stichting Katholieke Jeugdclubs

Stichting Katholieke Jeugdclubs Plaatsingslijst Archief Stichting Katholieke Jeugdclubs Archiefnummer: 847 Archiefnaam: KJC Sector: Jeugd Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1939-1972 Katholiek Documentatie Centrum 2013 1 Stichtingsacte,

Nadere informatie

Stichting Katholieke Film Actie in Nederland

Stichting Katholieke Film Actie in Nederland Plaatsingslijst Archief Stichting Katholieke Film Actie in Nederland Archiefnummer: 324 Archiefnaam: KFA Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1928-1985 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Archief Katholieke Vereniging van Maatschappelijk Werkers Dr. Ariëns

Archief Katholieke Vereniging van Maatschappelijk Werkers Dr. Ariëns Plaatsingslijst Archief Katholieke Vereniging van Maatschappelijk Werkers Dr. Ariëns Archiefnummer: 509 Archiefnaam: ARID Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Rooms-Katholieke Bond van Kleermakerspatroons Sint Martinus

Rooms-Katholieke Bond van Kleermakerspatroons Sint Martinus Plaatsingslijst Archief Rooms-Katholieke Bond van Kleermakerspatroons Sint Martinus Archiefnummer: 869 Archiefnaam: MART Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1945-1961

Nadere informatie

Katholiek School Adviesbureau

Katholiek School Adviesbureau Plaatsingslijst Archief Katholiek School Adviesbureau Archiefnummer: 197 Archiefnaam: KSA Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1951-1974 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Nederlandse Katholieke Bond van Handelaren in Porselein, Aardewerk, Glas, Huishoudelijke Artikelen en Luxe Artikelen

Nederlandse Katholieke Bond van Handelaren in Porselein, Aardewerk, Glas, Huishoudelijke Artikelen en Luxe Artikelen Plaatsingslijst Archief Nederlandse Katholieke Bond van Handelaren in Porselein, Aardewerk, Glas, Huishoudelijke Artikelen en Luxe Artikelen Archiefnummer: 668 Archiefnaam: PAGH Sector: Stands- en vakorganisaties

Nadere informatie

Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken, regio Brabant-Oost en Nijmegen

Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken, regio Brabant-Oost en Nijmegen Plaatsingslijst Archief Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken, regio Brabant-Oost en Nijmegen Archiefnummer: 1069 Archiefnaam: DISB Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief:

Nadere informatie

Archief Internationale Gebedsunie van Banneux Notre Dame in Nederland

Archief Internationale Gebedsunie van Banneux Notre Dame in Nederland Plaatsingslijst Archief Internationale Gebedsunie van Banneux Notre Dame in Nederland Archiefnummer: 986 Archiefnaam: BANN Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Archief Vereniging Algemene Thuiszorg In Samenwerking

Archief Vereniging Algemene Thuiszorg In Samenwerking Plaatsingslijst Archief Vereniging Algemene Thuiszorg In Samenwerking Archiefnummer: 748 Archiefnaam: ATIS Sector: Zieken- en gezondheidszorg Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1977-1993 Katholiek

Nadere informatie

Congregatie van de H. Geest, Baarle- Nassau

Congregatie van de H. Geest, Baarle- Nassau Plaatsingslijst Archivalia Congregatie van de H. Geest, Baarle- Nassau Archiefnummer: 353 Archiefnaam: CHGB Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van instelling Datering: 1907-1978

Nadere informatie

Katholieke Middenstandsbond, bisdom Breda

Katholieke Middenstandsbond, bisdom Breda Plaatsingslijst Archief Katholieke Middenstandsbond, bisdom Breda Archiefnummer: 909 Archiefnaam: KMBB Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1938-1971 Katholiek

Nadere informatie

Katholieke Centrale voor Lectuurvoorziening in Nederland

Katholieke Centrale voor Lectuurvoorziening in Nederland Plaatsingslijst Archief Katholieke Centrale voor Lectuurvoorziening in Nederland Archiefnummer: 851 Archiefnaam: KCVN Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1951-1962

Nadere informatie

Vereniging Franciscaanse Beweging

Vereniging Franciscaanse Beweging Plaatsingslijst Archief Vereniging Franciscaanse Beweging Archiefnummer: 1146 Archiefnaam: FB Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1875-1999 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

KITLV-inventaris 5. 0. Oude inventaris met inleiding. A. NOTULEN EN JAARVERSLAGEN

KITLV-inventaris 5. 0. Oude inventaris met inleiding. A. NOTULEN EN JAARVERSLAGEN KITLV-inventaris 5 H 1077: Archief van de Koninklijke Vereeniging Oost en West (1899-), met statuten, notulen en jaarverslagen, correspondentie, ledenadministratie en financiën. 1899-1971. 16 dozen. Schenking

Nadere informatie

Katholieke Onderwijsstichting Sint Martinus

Katholieke Onderwijsstichting Sint Martinus Plaatsingslijst Archief Katholieke Onderwijsstichting Sint Martinus Archiefnummer: 764 Archiefnaam: MARO Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1960-1994 Katholiek

Nadere informatie

Archief Katholieke Stichting voor Wijk-, Buurt- en Clubhuiswerk, Haarlem

Archief Katholieke Stichting voor Wijk-, Buurt- en Clubhuiswerk, Haarlem Plaatsingslijst Archief Katholieke Stichting voor Wijk-, Buurt- en Clubhuiswerk, Haarlem Archiefnummer: 37 Archiefnaam: KSWH Sector: Caritas en maatschappelijk werk / instellingsarchief Datering: 1921-1974

Nadere informatie

Archief Nijmeegse Studenten Zeilvereniging De Loefbijter

Archief Nijmeegse Studenten Zeilvereniging De Loefbijter Plaatsingslijst Archief Nijmeegse Studenten Zeilvereniging De Loefbijter Archiefnummer: 1044 Archiefnaam: LOEF Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1966-2000 Katholiek

Nadere informatie

Archief Nederlandse Katholieke Vereniging voor Slechthorenden Sint Liduïna

Archief Nederlandse Katholieke Vereniging voor Slechthorenden Sint Liduïna Plaatsingslijst Archief Nederlandse Katholieke Vereniging voor Slechthorenden Sint Liduïna Archiefnummer: 139 Archiefnaam: LIDU Sector: Zieken- en gezondheidszorg Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Archief Katholieke Werkende Jongeren, coördinatiegebied Noord-Zuid-Holland

Archief Katholieke Werkende Jongeren, coördinatiegebied Noord-Zuid-Holland Plaatsingslijst Archief Katholieke Werkende Jongeren, coördinatiegebied Noord-Zuid-Holland Archiefnummer: 342 Archiefnaam: KWJH Sector: Jeugd Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1966-1981 Katholiek

Nadere informatie

Archief Theologische Faculteits Vereniging Alcuin, Nijmegen

Archief Theologische Faculteits Vereniging Alcuin, Nijmegen Plaatsingslijst Archief Theologische Faculteits Vereniging Alcuin, Nijmegen Archiefnummer: 305 Archiefnaam: ALCU Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1935-1970

Nadere informatie

Gezelschap van de Stille Omgang te Amsterdam, afdeling Zwolle

Gezelschap van de Stille Omgang te Amsterdam, afdeling Zwolle Plaatsingslijst Archivalia Gezelschap van de Stille Omgang te Amsterdam, afdeling Zwolle Archiefnummer: 560 Archiefnaam: GSOZ Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van instelling

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 603 Archiefnaam: DRES Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1941-1963

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 603 Archiefnaam: DRES Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1941-1963 Plaatsingslijst Archivalia H.M. Dresen-Coenders Archiefnummer: 603 Archiefnaam: DRES Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1941-1963 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

RK Stichting Jeugdclubs Limburg

RK Stichting Jeugdclubs Limburg Plaatsingslijst Archief RK Stichting Jeugdclubs Limburg Archiefnummer: 837 Archiefnaam: RSJL Sector: Jeugd Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1969-1988 Katholiek Documentatie Centrum 2015 RSJL

Nadere informatie

(1946-1981) Samengesteld door P. Kok

(1946-1981) Samengesteld door P. Kok Plaatsingslijst van het archief van de Stichting ARJOS; de Nationale Organisatie van Anti-Revolutionaire Jongerenstudieclubs; de Antirevolutionaire Jongeren Actie en het Christen- Democratisch Jongeren

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Nederlands Centraal Filmarchief, 1919-1933 (1940)

Inventaris van het archief van de Vereniging Nederlands Centraal Filmarchief, 1919-1933 (1940) Nummer archiefinventaris: 2.19.006 Inventaris van het archief van de Vereniging Nederlands Centraal Filmarchief, 1919-1933 (1940) Auteur: C. Bloemen, J.L. van der Gouw Nationaal Archief, Den Haag 1962

Nadere informatie

Samengesteld door Peter Kok

Samengesteld door Peter Kok Plaatsingslijst van het archief van D. Doorduin met stukken betreffende de Antirevolutionaire Kamercentrale Dordrecht en de Antirevolutionaire Statencentrale Delft (1946-1980) 646 Samengesteld door Peter

Nadere informatie

Nijmeegs Studentenorkest Collegium Musicum Carolinum

Nijmeegs Studentenorkest Collegium Musicum Carolinum Plaatsingslijst Archief Nijmeegs Studentenorkest Collegium Musicum Carolinum Archiefnummer: 155 Archiefnaam: CMCS Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1952-1993 Katholiek

Nadere informatie

Archief Medische Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking

Archief Medische Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Plaatsingslijst Archief Medische Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Archiefnummer: 388 Archiefnaam: MWO Sector: Zieken- en gezondheidszorg Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1967-1987 Katholiek

Nadere informatie

Katholieke Werkende Jongeren, district Zuidelijk Zuid-Limburg

Katholieke Werkende Jongeren, district Zuidelijk Zuid-Limburg Plaatsingslijst Archief Katholieke Werkende Jongeren, district Zuidelijk Zuid-Limburg Archiefnummer: 221 Archiefnaam: KWZL Sector: Jeugd Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1964-1982 Katholiek

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 657 Archiefnaam: HIST Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1972-1984

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 657 Archiefnaam: HIST Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1972-1984 Plaatsingslijst Archief History Archiefnummer: 657 Archiefnaam: HIST Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1972-1984 Katholiek Documentatie Centrum 2012 Archief

Nadere informatie

Stichting Katholiek Bureau voor Maatschappelijk Werk, Gezins- en Bejaardenzorg, Alkmaar

Stichting Katholiek Bureau voor Maatschappelijk Werk, Gezins- en Bejaardenzorg, Alkmaar Plaatsingslijst Archief Stichting Katholiek Bureau voor Maatschappelijk Werk, Gezins- en Bejaardenzorg, Alkmaar Archiefnummer: 396 Archiefnaam: KBMG Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief:

Nadere informatie

Archief Aartsbroederschap van de H. Familie in de Sint Jozefkerk, s-hertogenbosch

Archief Aartsbroederschap van de H. Familie in de Sint Jozefkerk, s-hertogenbosch Plaatsingslijst Archief Aartsbroederschap van de H. Familie in de Sint Jozefkerk, s-hertogenbosch Archiefnummer: 577 Archiefnaam: AHFH Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Vrijwillige Brandweer van Hoensbroek, 1922 1969.

Inventaris van de archieven van de Vrijwillige Brandweer van Hoensbroek, 1922 1969. Inventaris van de archieven van de Vrijwillige Brandweer van Hoensbroek, 1922 1969. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Inventaris... 4 3. Overzicht van vernietigde archiefbescheiden... 5 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Archief Agogisch-Theologische Opleiding in Utrecht

Archief Agogisch-Theologische Opleiding in Utrecht Plaatsingslijst Archief Agogisch-Theologische Opleiding in Utrecht Archiefnummer: 1199 Archiefnaam: ATO Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1969-1985 Katholiek

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE COMMISSIE INZAKE HUISHOUDELIJKE VOORLICHTING RESP.

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE COMMISSIE INZAKE HUISHOUDELIJKE VOORLICHTING RESP. G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 612 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE COMMISSIE INZAKE HUISHOUDELIJKE VOORLICHTING RESP. DE STICHTING VOOR HUISHOUDELIJKE EN GEZINSVOORLICHTING

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN DE ROOMS-KATHOLIEKE BEGRAAFPLAATS 1849-1972 DOOR

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN DE ROOMS-KATHOLIEKE BEGRAAFPLAATS 1849-1972 DOOR G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 4 PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN DE ROOMS-KATHOLIEKE BEGRAAFPLAATS 1849-1972 DOOR L.A. ABMA, H. KRUSE SCHIEDAM 1958, 2012 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Bedrijfsapostolaat van de Paters Capucijnen, Amsterdam

Bedrijfsapostolaat van de Paters Capucijnen, Amsterdam Plaatsingslijst Archief Bedrijfsapostolaat van de Paters Capucijnen, Amsterdam Archiefnummer: 676 Archiefnaam: BAPC Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1938-1985

Nadere informatie

Katholiek Pedagogisch Centrum

Katholiek Pedagogisch Centrum Plaatsingslijst Archief Katholiek Pedagogisch Centrum Archiefnummer: 1110 Archiefnaam: KPC Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1971-1994 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr.: 1142 Gelegen onder: s Gravenmoer, Waspik, Sprang-Capelle en Dongen Historie: Opgericht op 17 december 1914 en opgeheven op 1 juli en ging op in het waterschap De Beneden Donge. Er is sprake

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Kiesvereniging Amerongen van de. Staatkundig Gereformeerde Partij,

Inventaris van het archief van de. Kiesvereniging Amerongen van de. Staatkundig Gereformeerde Partij, T00391 Inventaris van het archief van de Kiesvereniging Amerongen van de Staatkundig Gereformeerde Partij, 1979-2010 H. Postema December 2012 Inleiding Al vijf jaar na de start van de landelijke Staatkundig

Nadere informatie

Archief Stichting Katholieke Regionale Schoolraad, Noord-Holland-Noord

Archief Stichting Katholieke Regionale Schoolraad, Noord-Holland-Noord Plaatsingslijst Archief Stichting Katholieke Regionale Schoolraad, Noord-Holland-Noord Archiefnummer: 757 Archiefnaam: KRSN Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Bukumbi Hospital (Mwanza, Tanzania)

Bukumbi Hospital (Mwanza, Tanzania) Plaatsingslijst Verzameling Bukumbi Hospital (Mwanza, Tanzania) Archiefnummer: 1282 Archiefnaam: BUKU Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Verzameling van instelling Datering: 1957-2002

Nadere informatie

Archivalia Katholieke Bond van Personeel in Agrarische, Voedings- en Genotmiddelen-, Tabakverwerkende, Horeca- en Aanverwante Bedrijven

Archivalia Katholieke Bond van Personeel in Agrarische, Voedings- en Genotmiddelen-, Tabakverwerkende, Horeca- en Aanverwante Bedrijven Plaatsingslijst Archivalia Katholieke Bond van Personeel in Agrarische, Voedings- en Genotmiddelen-, Tabakverwerkende, Horeca- en Aanverwante Bedrijven Archiefnummer: 378 Archiefnaam: AVG Sector: Stands-

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 290 Archiefnaam: PICO Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1925-1953

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 290 Archiefnaam: PICO Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1925-1953 Plaatsingslijst Archief Piusconvict Archiefnummer: 290 Archiefnaam: PICO Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1925-1953 Katholiek Documentatie Centrum 2015 PICO

Nadere informatie

Inventaris op het archief van de Federatie van Vereenigingen voor Ziekenhuisverpleging (FVZ)

Inventaris op het archief van de Federatie van Vereenigingen voor Ziekenhuisverpleging (FVZ) Inventaris op het archief van de Federatie van Vereenigingen voor Ziekenhuisverpleging (FVZ) D. Rigter Amsterdam, september 2007 www.metamedicavumc.nl/khz 1 De Federatie van Vereenigingen voor Ziekenhuisverpleging

Nadere informatie

Archief P.J.B. Coenen

Archief P.J.B. Coenen Plaatsingslijst Archiefnummer: 610 Archiefnaam: COEN Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia Datering: 1961-1982 Katholiek Documentatie Centrum 2010 1-2 Stukken betreffende de

Nadere informatie

Archief Stichting Pax Christi Voettochten

Archief Stichting Pax Christi Voettochten Plaatsingslijst Archiefnummer: 505 Archiefnaam: PXV Sector: Jeugd Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1955-1984 Katholiek Documentatie Centrum 2010 1 Stukken betreffende idee, uitwerking en oprichting

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992

Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992 Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992 Inleiding De bisschop van Breda P. Hopmans propageerde na de oprichting van het Wit-Gele Kruis in het bisdom in 1916 de oprichting

Nadere informatie

Katholiek Bibliotheek Centrum

Katholiek Bibliotheek Centrum Plaatsingslijst Archief Katholiek Bibliotheek Centrum Archiefnummer: 855 Archiefnaam: KBC Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1962-1968 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 1109 Archiefnaam: KOKW Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1961-1988

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 1109 Archiefnaam: KOKW Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1961-1988 Plaatsingslijst Archief F.M. Kok Archiefnummer: 1109 Archiefnaam: KOKW Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1961-1988 Katholiek Documentatie Centrum 2013 1 Aantekeningenover

Nadere informatie

Archief Centrale Commissie voor Bibliotheekwerk der Vincentiusvereniging in Nederland

Archief Centrale Commissie voor Bibliotheekwerk der Vincentiusvereniging in Nederland Plaatsingslijst Archief Centrale Commissie voor Bibliotheekwerk der Vincentiusvereniging in Nederland Archiefnummer: 12 Archiefnaam: CCBV Archiefsector: Cultuur en recreatie / instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Inventaris op het archief van de Stichting Utrechts Ziekenhuisverplegingsfonds (SUZ)

Inventaris op het archief van de Stichting Utrechts Ziekenhuisverplegingsfonds (SUZ) Inventaris op het archief van de Stichting Utrechts Ziekenhuisverplegingsfonds (SUZ) D. Rigter Amsterdam, mei 2008 De Stichting Utrechts Ziekenhuisverplegingsfonds (SUZ) Meer informatie in: K.P. Companje,

Nadere informatie

Katholiek Sociaal-Charitatief Centrum Overijssel

Katholiek Sociaal-Charitatief Centrum Overijssel Plaatsingslijst Archief Katholiek Sociaal-Charitatief Centrum Overijssel Archiefnummer: 907 Archiefnaam: KSCO Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1955-1988

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET R.K. KERKBESTUUR DER PAROCHIE VAN MARIA HEMELVAART TE DE HEEN

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET R.K. KERKBESTUUR DER PAROCHIE VAN MARIA HEMELVAART TE DE HEEN INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET R.K. KERKBESTUUR DER PAROCHIE VAN MARIA HEMELVAART TE DE HEEN 1837 1959 Vervaardigd door G.W.G. van Bree Steenbergen - 1970 INHOUD INVENTARIS A BESTUURLIJKE ZAKEN (nrs.

Nadere informatie

Archivalia Nederlandse Katholieke Bond van Kermisvakgenoten

Archivalia Nederlandse Katholieke Bond van Kermisvakgenoten Plaatsingslijst Archivalia Nederlandse Katholieke Bond van Kermisvakgenoten Archiefnummer: 578 Archiefnaam: NKBK Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Archivalia van instelling Datering: 1950-1953

Nadere informatie

Archief Katholiek Vrouwengilde, aartsbisdom Utrecht

Archief Katholiek Vrouwengilde, aartsbisdom Utrecht Plaatsingslijst Archief Katholiek Vrouwengilde, aartsbisdom Utrecht Archiefnummer: 587 Archiefnaam: KVG Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1913-1975 Katholiek

Nadere informatie

Archief H.T.M. de Greeve

Archief H.T.M. de Greeve Plaatsingslijst Archiefnummer: 1180 Archiefnaam: GREH Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1920-2001 Katholiek Documentatie Centrum 2011 1 Bundel "Modern Panopticum",

Nadere informatie

Archief Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront

Archief Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront Plaatsingslijst Archiefnummer: 839 Archiefnaam: NKT Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1946-1992 Katholiek Documentatie Centrum 2010 1 Stukken betreffende

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.81.11

Nummer archiefinventaris: 2.16.81.11 Nummer archiefinventaris: 2.16.81.11 Inventaris van de archieven van het Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie: Commissie voor de Rijksradiodistributie, 1940-1942 Auteur:

Nadere informatie

Archief Boekhandel en uitgeverij Dekker & Van de Vegt

Archief Boekhandel en uitgeverij Dekker & Van de Vegt Plaatsingslijst Archief Boekhandel en uitgeverij Dekker & Van de Vegt Archiefnummer: 819 Archiefnaam: DVDV Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1824-1995 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de Rooms-Katholieke Standsorganisatie voor de Werknemende Middenstand, afdeling Schiedam

Plaatsingslijst van het archief van de Rooms-Katholieke Standsorganisatie voor de Werknemende Middenstand, afdeling Schiedam 175 Plaatsingslijst van het archief van de Rooms-Katholieke Standsorganisatie voor de Werknemende Middenstand, afdeling Schiedam Gemeentearchief Schiedam, (c) Beschrijving van het archief Naam archiefblok:

Nadere informatie

VERENIGING VAN NEDERLANDSE BEELDENDE KUNSTENAARS DE BRUG. Inventaris van het archief van (1945-) 1951, 1960-1996 (-1998)

VERENIGING VAN NEDERLANDSE BEELDENDE KUNSTENAARS DE BRUG. Inventaris van het archief van (1945-) 1951, 1960-1996 (-1998) Inventaris van het archief van VERENIGING VAN NEDERLANDSE BEELDENDE KUNSTENAARS DE BRUG (1945-) 1951, 1960-1996 (-1998) Tiny de Boer / Ramses van Bragt Den Haag 2001 / 2007 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Inventaris

Nadere informatie

Nederland, (IARFA) Samengesteld door M.A. Urbanus-Kamper

Nederland, (IARFA) Samengesteld door M.A. Urbanus-Kamper 132 Plaatsingslijst van stukken betreffende het Internationaal Reformatorisch Verbond Afdeling Nederland, (IARFA) (1953-1999) Samengesteld door M.A. Urbanus-Kamper Historisch Documentatiecentrum voor het

Nadere informatie

Archief Stichting Bedrijfsapostolaat, bisdommen Haarlem en Rotterdam

Archief Stichting Bedrijfsapostolaat, bisdommen Haarlem en Rotterdam Plaatsingslijst Archief Stichting Bedrijfsapostolaat, bisdommen Haarlem en Rotterdam Archiefnummer: 976 Archiefnaam: BAHR Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Katholiek Jongeren Bureau, Utrecht

Katholiek Jongeren Bureau, Utrecht Plaatsingslijst Archief Katholiek Jongeren Bureau, Utrecht Archiefnummer: 916 Archiefnaam: KJBU Sector: Jeugd Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1977-2000 Katholiek Documentatie Centrum 2013 1-11

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 62 Archiefnaam: JAGE Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1905-1949

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 62 Archiefnaam: JAGE Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1905-1949 Plaatsingslijst Archief T.A. de Jager Archiefnummer: 62 Archiefnaam: JAGE Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1905-1949 Katholiek Documentatie Centrum 2013 1 Binnengekomen

Nadere informatie

Doos: Map: Inhoud: omslag/map. 001 Tekst geschiedschrijving HV afd.

Doos: Map: Inhoud: omslag/map. 001 Tekst geschiedschrijving HV afd. Plaatsingslijst archief Humanistisch Verbond afdeling Den Haag. De dato 5 juli 2011 opgemaakt door drs. J.J.H. Brabers (Humanistisch Historisch Centrum). Doos: Map: Inhoud: omslag/map Doos 1 001 Tekst

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Schipluiden

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Schipluiden Inventaris van het archief van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Schipluiden 567 (1896-1953) Samengesteld door Francisca de Vries Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld.

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld. 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Het huishoudelijk reglement is een uitwerking van de statuten van Vereniging Koepel Mooiland Allen Samen, opgericht op 2 juli 2012. Dit reglement legt de onderlinge afspraken

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE PANCRATIUSBANK TE HEERLEN

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE PANCRATIUSBANK TE HEERLEN INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE PANCRATIUSBANK TE HEERLEN 1909-1988 (1992) 2002 M. van der Velden/M. Schaap Gemeentearchief Amsterdam Inhoud Inleiding... 3-4 Inventaris... 4 1 Organisatie en ontwikkeling...

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Inleiding Overeenkomstig de statuten (art. 19) kan de vereniging reglementen opstellen

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

M.A.J. Groothuizen. Plaatsingslijst

M.A.J. Groothuizen. Plaatsingslijst Plaatsingslijst Archief M.A.J. Groothuizen Archiefnummer: 670 Archiefnaam: GRMA Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1907-1990 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 1168 Archiefnaam: POUD Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1935-1989

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 1168 Archiefnaam: POUD Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1935-1989 Plaatsingslijst Archivalia C. Pouderoijen Archiefnummer: 1168 Archiefnaam: POUD Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1935-1989 Katholiek Documentatie Centrum 2015

Nadere informatie

GEMEENTEARCHIEF SCHOUWEN-DUIVELAND SLAVENKAS TE ZIERIKZEE 1735-1990

GEMEENTEARCHIEF SCHOUWEN-DUIVELAND SLAVENKAS TE ZIERIKZEE 1735-1990 GEMEENTEARCHIEF SCHOUWEN-DUIVELAND INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE SLAVENKAS TE ZIERIKZEE 1735-1990 door H. Uil INHOUDSOPGAVE Zierikzee 1994 ALGEMEEN 3 Reglementen 3 Vergaderingen 3 Correspondentie 3

Nadere informatie

Archivalia A.J. Goemans

Archivalia A.J. Goemans Plaatsingslijst Archiefnummer: 319 Archiefnaam: GOEM Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1934-1965 Katholiek Documentatie Centrum 2009 1 Statuten van de Stichting

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement culturele raad

Huishoudelijk reglement culturele raad Huishoudelijk reglement culturele raad Artikel 1 Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de Culturele Raad door het organiseren van de Algemene Vergadering, van het bestuur,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG Versie 1 oktober 2010 Huishoudelijk Reglement LV-INOG Dit huishoudelijk reglement regelt enkele zaken die niet of niet volledig zijn geregeld in de statuten. Artikel 1 Leden 1. Het bestuur houdt een register

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gewoon lidmaatschap (artikel 4 van de statuten) Artikel 1 1. Degene die lid van de Nederlandse Vereniging van Directiesecretaressen wil worden, dient een schriftelijk verzoek dienaangaande

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014 Graag mobieltjes op stil en laptop s en tablets uit De zaal sluit om 21.55 uur Agenda voor vanavond: 1. Mededelingen / vast stellen agenda 2. Goedkeuring Notulen / stand van acties vorige ALV 3. Stand

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 18 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE MAGISTRAATS ARMENKAMER VANAF 1854 BURGERLIJK ARMBESTUUR 1816-1964 INHOUDSOPGAVE INVENTARIS... 2 1. Magistraats-Armenkamer...

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Medezeggenschapsraad. RKBS Het Baken

Huishoudelijk reglement. Medezeggenschapsraad. RKBS Het Baken Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad RKBS Het Baken Datum: 1 Oktober 2015 Versie: 1.0 Status: definitief PAGINA 1 VAN 8 1. Strekking Dit Huishoudelijk Reglement van de Medezeggenschapsraad van

Nadere informatie

Commissie van Toezicht en Advies inzake de Opleiding van Godsdienstleraren

Commissie van Toezicht en Advies inzake de Opleiding van Godsdienstleraren Plaatsingslijst Archief Commissie van Toezicht en Advies inzake de Opleiding van Godsdienstleraren Archiefnummer: 928 Archiefnaam: CTAO Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement MR WORMERWIEKEN 2012-2013

Huishoudelijk reglement MR WORMERWIEKEN 2012-2013 Huishoudelijk reglement MR WORMERWIEKEN 2012-2013 Dit is het huishoudelijk reglement van de MR van Interconfessionele Basisschool WormerWieken te Wormer. Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter

Nadere informatie

Dekenaat Apeldoorn. Plaatsingslijst

Dekenaat Apeldoorn. Plaatsingslijst Plaatsingslijst Archief Dekenaat Apeldoorn Archiefnummer: 1036 Archiefnaam: DEKA Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1935-1985 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de Afdeling Amsterdam van het Nederlands Werkliedenverbond Patrimonium

Plaatsingslijst van het archief van de Afdeling Amsterdam van het Nederlands Werkliedenverbond Patrimonium Plaatsingslijst van het archief van de Afdeling Amsterdam van het Nederlands Werkliedenverbond Patrimonium (1899-2002) 796 Samengesteld door drs. W.P. Beekers Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands

Nadere informatie