Archief Stichting Katholieke Film Centrale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Archief Stichting Katholieke Film Centrale"

Transcriptie

1 Plaatsingslijst Archief Stichting Katholieke Film Centrale Archiefnummer: 379 Archiefnaam: KFC Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Instellingsarchief Datering: Katholiek Documentatie Centrum 2009

2 1-15 Keuringslijsten houdende uitspraken van de centrale commissie voor de Filmkeuring , , 15 omslagen Herkeuringsrapporten van de centrale commissie voor de Filmkeuring , 3 omslagen Herkeuringsrapporten van de commissie voor de filmkeuring inzake smalfilms , 2 omslagen Weeklijsten houdende keuringsuitslagen van de katholieke filmkeuring , 15 omslagen. 129 Correspondentie met prof.mag.dr. J.B. Kors OP, geestelijk adviseur , , 1 omslag. 36 Weeklijsten houdende filmbeoordelingen door de werkgroep Filminformatie en Documentatie (FID). Met bijlage. 1948, , 1 omslag. 37 Statuten. Met bijlagen , 1 omslag. 38 Pagina 1

3 Organisatieschema. z.j, 1 stuk. Archief Stichting Katholieke Film Centrale 39 Agenda's voor vergaderingen van het algemeen bestuur. Met bijlagen , , 1 omslag. 40 Notulen van het algemeen en dagelijks bestuur , , 1 omslag. 41 Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van het hoofd- en algemeen bestuur. Met bijlagen , 1 omslag. 42 Notulen van het algemeen bestuur. Met bijlagen , 1 omslag. 43 Notulen van het dagelijks bestuur. 1940, , , 1966, 1 omslag. 44 Agenda voor en verslagen van de vergadering van de Benoemingscommissie. 1949, 1 omslag. 45 Lijst houdende titels van door de KFC afgekeurde films. 1945, 1 stuk. 46 Jaarverslagen van het algemeen bestuur over 1951 tot en met , 1 omslag. 47 Brieven over de film "Zo begint het leven". Met bijlagen. 1950, z.j, 1 omslag. 48 Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van de afdeling Keuring , 1 omslag. 49 Artikelen over de bioscoopwetgeving. 1928, 1930, , , 1 omslag. 50 Artikelen over de centrale commissie voor de Filmkeuring (Rijkskeuring). 1929, 1939, , 1 omslag. 51 Artikelen over de KFC en haar keuringswerk , 1938, , 1 omslag. 52 Artikel over de KFC in "Katholiek Archief", jrg. 11, nr , 1 stuk. 53 Correspondentie met de Keuringscommissie over het mededelingenblad. 1951, , 1 omslag. 54 Brieven aan en doorslagen van brieven van dr. J.M.L. Peters, directeur , , 1 omslag. Pagina 2

4 55 Adressenlijst van de besturen van de [aangesloten] diocesane verenigingen. z.j, 1 stuk. 56 Adressenlijst van bestuursleden. z.j, 1 stuk Brieven van en doorslagen van brieven aan de leden van het Comité van Toezicht op de Filmkeuring over keuringen en herkeuringen , 2 omslagen Brieven van en doorslagen van brieven aan de leden van de algemene Keuringscommissie , , , 6 omslagen. 65 Maandroosters voor keurders. Concepten , 1 omslag. 66 Brieven en doorslagen van brieven over personeelsaangelegenheden , 1 omslag. 67 Correspondentie met keurders van films , 1 omslag. 68 Correspondentie met het Bureau voor Kranteknipsels. 69 Correspondentie met de afnemers van keuringsboekjes , 1 omslag. 70 Stukken betreffende goedkeuring van de bioscoopwet door de centrale commissie voor de Filmkeuring. z.j, 1 omslag. 71 Verslagen van de centrale commissie voor de Filmkeuring over keuringsuitspraken , 1959, 1 omslag. 72 Lijst houdende titels van films, waarvan nog geen beoordeling voorhanden is in het smalfilm-systeem van de werkcommissie. z.j, 1 stuk. 73 Namenlijsten van abonnees voor verzending van keuringslijsten. 1949, 1 omslag. 74 Brief van J.W.B. Beijk, secretaris van het comité Katholieke Onderwijsdag (KOD) te Amsterdam, aan P. Cuypers, directeur. 1970, 1 stuk. Pagina 3

5 75 Correspondentie met NV Meteor Film te Amsterdam over filmkeuringen. 76 Correspondentie met het filmverhuurkantoor Melior-films te 's-gravenhage over filmkeuringen , 1 omslag. 77 Correspondentie met de verenigde filmverhuurkantoren Lumina - Monopole - DLS te Amsterdam. 78 Correspondentie met het Centraal Bureau voor Ligafilms te Amsterdam over filmkeuringen , 1 omslag. 79 Correspondentie met Habé-film te Amsterdam over filmkeuringen , 1 omslag. 80 Correspondentie met het filmverhuurkantoor NV Holland-America FBO te Amsterdam over filmkeuringen. 81 Correspondentie met filmverhuurkantoor Gofilex te Leiden , 1 omslag. 82 Correspondentie met filmverhuurkantoor Filmtrust te Amsterdam over filmkeuringen , 1 omslag. 83 Correspondentie met filmverhuurkantoren NV Nova en NV Nederland te Amsterdam over filmkeuringen. 84 Correspondentie met filmmaatschappij NV Metro Goldwyn Mayer te Amsterdam over filmkeuringen. 85 Correspondentie met Standaardfilms NV te Leiden over filmkeuringen , 1 omslag. 86 Correspondentie met Royalfilm te Amstelveen over filmkeuringen , 1 omslag. 87 Correspondentie met Filmdistributie NV te 's-gravenhage en L.C. Barnstyn te 's-gravenhage over filmkeuringen , 1 omslag. 88 Correspondentie met Muntfilm te Amsterdam over filmkeuringen. 1952, 1 omslag. 89 Correspondentie met de filmcentrale van de Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging (KAB) te Utrecht over filmkeuringen. Pagina 4

6 , 1 omslag. 90 Correspondentie met filmstudio Max Drukker te Amsterdam over keuringskaarten. 1951, 1 omslag. 91 Correspondentie met NV Filmfabriek Profilti te 's-gravenhage over filmkeuringen. 1952, 1 omslag. 92 Correspondentie met Universal Film Agency NV te Amsterdam over filmkeuringen , 1 omslag. 93 Correspondentie met Universal International Films Nederland NV Amsterdam over filmkeuringen. 94 Correspondentie met Victoriafilm te Amsterdam over filmkeuringen , 1 omslag. 95 Correspondentie met Warner Bros First National Pictures NV te Amsterdam over filmkeuringen. 96 Correspondentie met Splendal-Picture te 's-gravenhage over filmkeuringen. 97 Correspondentie met [RKO] Radiofilms te Amsterdam over filmkeuringen. 98 Correspondentie met Riofilms te Amsterdam over filmkeuringen. 99 Correspondentie met NV Filmfabriek Polygoon te Haarlem over filmkeuringen , 1 omslag. 100 Correspondentie met Poolse Legatie te 's-gravenhage over filmkeuringen , 1953, 1 omslag. 101 Correspondentie met Paramount Films NV te Amsterdam over filmkeuringen , z.j, 1 omslag. 102 Correspondentie met Actueel-film te Amsterdam over filmkeuringen. 103 Correspondentie met J. Arthur Rank Filmmaatschappij en Eagle-Lion Film Mij NV te Amsterdam over filmkeuringen. 104 Correspondentie met filmverhuurkantoor Centrafilm te Dordrecht over filmkeuringen. 105 Correspondentie met P. van der Valk te Voorburg over filmkeuringen. Pagina 5

7 , 1 omslag. 106 Correspondentie met NV City-Film te 's-gravenhage over filmkeuringen , 1 omslag. 107 Correspondentie met Expressfilm te Amstelveen over filmkeuringen , 1 omslag. 108 Correspondentie met Fanfilm te Amsterdam over filmkeuringen. 109 Correspondentie met filmfabriek Filca te Leiden over de jeugdfilm "Kees, de zoon van de stroper". 1951, 1 omslag. 110 Correspondentie met Lex-film te Amsterdam over filmkeuringen , 1 omslag. 111 Huishoudelijk reglement van de Algemene Keuringscommissie. Met wijzigingen , 1958, z.j, 1 omslag. 112 Rapport van de commissie voor Filmkeuring inzake een bespreking over het keuringsbeleid. Met bijlagen , , 1 omslag. 113 Lijst van niet nagekeurde hoofdfilms. 1945, 1 stuk. 114 Circulaires van de directie aan de leden van de Algemene Keuringscommissie. Met bijlagen , , 1 omslag. 115 Brieven van de directeur over keuringsuitspraken. Doorslagen , 1 omslag. 116 Lijsten houdende gegevens van werknemers , 1 omslag. 117 Circulaires van de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen inzake voorschriften , 1 omslag. 118 Stukken betreffende de loonbelasting , 1 omslag. 119 Loonlijsten van de werknemers , 1 omslag Lijsten houdende keuringsaanvragen Pagina 6

8 , 9 omslagen. 130 Correspondentie met W.J.M. Boonekamp, voorzitter van de Limburgse Herkeuringscommissie , 1 omslag. 131 Correspondentie met J.P. Dirkse, plaatsvervangend voorzitter van de Keuringscommissie. 132 Correspondentie met mr. W.A.C. Francissen, voorzitter van de Noord-Brabantse Herkeuringscommissie. 133 Recensie van de film "En de zee was niet meer..." door Bert Haanstra. Doorslag. 1956, 1 stuk. 134 Correspondentie met mr. F. Hamer, penningmeester van de KFC en voorzitter van de Noord-Brabantse Herkeuringscommissie , 1 omslag. 135 Brieven aan drs. J. Naninck, lid van de Herkeuringscommissie. Doorslagen , 1961, 1 omslag. 136 Brieven aan drs. H.H. Schreinemachers, lid van de Herkeuringscommissie, over nakeuringen. Doorslagen , , 1 omslag. 137 Brieven aan drs. J.L.P. van Sleeuwen, lid van de Herkeuringscommissie. Doorslagen , 1 omslag. 138 Brieven aan de leden van de Herkeuringscommissie. Doorslagen , , 1 omslag. 139 Correspondentie met I.C.M. Broekman, deken te Boxtel en voorzitter van de Stichting Katholieke Film Actie (KFA) en de KFC , 1 omslag. 140 Correspondentie met L.M. Weterings te 's-hertogenbosch over filmkeuringen , 1 omslag. 141 Correspondentie met mr. A. Tepe te Leiden over filmkeuringen en declaraties , 1 omslag. 142 Correspondentie met filmtheaters en show-rooms over keuringslocaliteiten , 1 omslag. 143 Lijsten van rekeningen over keurings- en bedrijfskosten. Pagina 7

9 , 1 omslag. 144 Correspondentie met bedrijfsverenigingen , 1959, 1 omslag. 145 Staten van de commissie voor de Filmkeuring, houdende overzichten van de keuringszittingen en samenstelling van de subcommissies. Geordend per maand , 1 omslag. 146 Giro-overzichten van de postrekening van de voorzitter van de algemene Keuringscommissie te Amsterdam. Geordend per maand , 1 omslag. 147 Kasoverzichten. Geordend per maand , 1 omslag. 148 Correspondentie met kantoorverhuurders , , 1957, , 1 omslag. 149 Correspondentie met verzekeringsmaatschappijen , 1959, 1962, 1 omslag. 150 Correspondentie met sollicitanten , 1 omslag. 151 Brieven en doorslagen van brieven van buitenlandse instanties aan de heer Peters, directeur, over congressen en filmfestivals. Met bijlagen. 1949, , 1 omslag. NB: In het Frans, Duits, Engels en Italiaans. 152 Correspondentie met de centrale commissie voor de Filmkeuring , , , 1 omslag. 153 Stukken betreffende de gemeenten Amsterdam, Eindhoven, Kerkrade en Maastricht over verordeningen en ontwerpbesluit inzake de vermakelijkheidsbelasting. 1928, 1952, 1954, 1956, 1 omslag. 154 Nakeurings- en beoordelingsrapporte n van de commissie voor de Filmkeuring en het Bureau Filminformatie en Documentatie. Met perskaarten , 1 omslag. 155 Stukken betreffende de taxatie van de kantoorinventaris van het Bureau te Amsterdam. 1967, 1 omslag Brieven van en doorslagen van brieven aan de directeur. Alfabetisch op naam A B C-E F G H I-J K L. Pagina 8

10 165. M N O-P R S T U-V W-Z , 17 omslagen. 173 Correspondentie met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voor Gemeenschappelijke Filmkeuring op Katholieke Grondslag te Eindhoven , , 1 omslag. 174 Statuten en huishoudelijk reglement van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voor Gemeenschappelijke Filmkeuring op Katholieke Grondslag. 1946, 1 stuk. 175 Verslagen van de werkzaamheden van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voor Gemeenschappelijke Filmkeuring op Katholieke Grondslag , , 1966, 1 omslag Agenda's voor en verslagen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voor Gemeenschappelijke Filmkeuring op Katholieke Grondslag , 2 omslagen. 178 Correspondentie met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voor Gemeenschappelijke Filmkeuring op Katholieke Grondslag over filmkeuring , , , 1965, 1 omslag. 179 Correspondentie met de voorzitter van de vereniging van Nederlandse gemeente voor Gemeenschappelijke Filmkeuring op Katholieke Grondslag over nakeuring , , 1959, 1962, 1 omslag. 180 Encycliek "Vigilanti Cura" (Met waakzame zorg) door paus Pius XI. 1936, 1 omslag. 181 Maand- en weekfilmlijsten van de Catholic Film Institute te Londen , 1 omslag. 182 Correspondentie met Pontificia Commissione per la Cinematografia, Citta del Vaticano , 1956, , 1 omslag. 183 Correspondentie met gemeentebesturen die lid zijn van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voor Gemeenschappelijke Filmkeuring op Katholieke Grondslag , 1 omslag. 184 Correspondentie met de leden van het Comité van Toezicht op de Filmkeuring , 1963, 1966, 1 omslag. 185 Brieven van en doorslagen van brieven aan buitenlandse nationale instanties over film. Met bijlagen. Pagina 9

11 1950, 1952, , , 1 omslag. NB: In het Frans en Engels. 186 Rapporten van het Office Catholique International du Cinema (OCIC) te Brussel. Met bijlagen , , 1961, 1970, z.j, 1 omslag. 187 Correspondentie met het OCIC. 1950, , 1 omslag. 188 Correspondentie met de bisschoppen van Nederland , , 1 omslag. 189 Verslagen van de plaatselijke commissies van toezicht op de bioscopen te Eindhoven, 's-hertogenbosch en Steenbergen , 1 omslag. 190 Correspondentie met de plaatselijke commissies van toezicht op de bioscopen in diverse gemeenten , 1959, 1 omslag. 191 Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van het Comité van Toezicht op de Filmkeuring. Met bijlagen , , , 1964, 1966, 1 omslag. 192 Stukken betreffende de Vereniging Landelijk Contact Bioscoopcommissies in Nederland , 1959, 1964, 1966, 1 omslag. 193 Huishoudelijk reglement van het Comité van Toezicht op de Filmkeuring. 1955, 1 stuk. 194 Stukken betreffende een nieuw accoord over nakeuring van films, vastgesteld in de gezamenlijke vergadering van het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voor Gemeenschappelijke Filmkeuring op Katholieke Grondslag en het hoofdbestuur van de Nederlandse Bioscoopbond van 1929 en , 1 omslag. 195 Correspondentie met het Comité van Toezicht op de Filmkeuring over de benoemingen van filmkeurders en leden van de Keuringscommissie , , , 1 omslag. 196 Verslagen van de werkzaamheden van de bedrijfsafdeling Filmverhuurders van de Nederlandse Bioscoopbond te Amsterdam , 1956, 1 omslag. 197 Correspondentie met de bedrijfsafdeling Filmverhuurders van de Nederlandse Bioscoopbond te Amsterdam , , 1956, 1960, 1964, 1 omslag. 198 Correspondentie met de Nederlandse Bioscoopbond. 1947, , 1 omslag. 199 Brieven aan de voorzitter over de Nederlandse Bioscoopbond. Doorslagen. Pagina 10

12 , 1958, 1 omslag. 200 Jaarverslagen van de directeur over 1949 tot en met , 1953, 1 omslag. 201 Verslagen van de nakeuring op katholieke grondslag in de jaren 1960 en , 1963, 1 omslag. 202 Verslagen van de verrichtingen van de commissie voor de Filmkeuring en het Bureau. Met bijlagen , 1957, 1960, 1963, 1 omslag. 203 Verslagen van de verrichtingen van het Nakeuringscomité van de Filmcommissie en van de nakeuringsadministratie , 1 omslag. 204 Brieven van en doorslagen van brieven aan de directie , 1964, 1 omslag. 205 Brieven van de commissie voor de Filmkeuring aan het Centraal Bureau van de KFA over keuringsrapporten. Doorslagen. 1949, 1 omslag. 206 Circulaire van de voorzitter van de Keuringscommissie inzake mutaties in verband met een reorganisatie. 1948, 1 stuk. 207 Verslagen en circulaires van de Vereniging De Katholieke Nederlandse Dagbladpers (KNDP) inzake afspraken tusen de katholieke pers en de KFC , 1952, 1 omslag. 208 Correspondentie met de hoofdredacties van katholieke dagbladen over samenwerking met de KFC , 1956, 1958, 1962, 1965, 1 omslag. 209 Correspondentie met de KNDP over samenwerking met de KFC. 1946, 1949, , 1959, 1 omslag. 210 Correspondentie met de KNDP. 1956, 1961, 1965, 1 omslag. 211 Brieven aan en doorslagen van brieven van A.M.B. Briels, directeur, over filmkeuringen. 1954, 1956, 1 omslag. 212 Correspondentie met de filmredacties van katholieke dagbladen over samenwerking met de KFC , , , 1 omslag. 213 Correspondentie tussen het algemeen bestuur en het Comité van Toezicht op de Filmkeuring , , 1963, 1 omslag. 214 Pagina 11

13 Correspondentie tussen het algemeen bestuur en het Nederlands episcopaat , 1957, 1 omslag. 215 Brieven van het algemeen bestuur aan de katholieke pers. Met bijlage. Doorslagen , 1 omslag. 216 Brieven van het algemeen bestuur aan de nieuwe leden van de Keuringscommissie over benoemingsbrieven. Doorslagen. 1951, 1955, 1 omslag. 217 Correspondentie tussen het algemeen bestuur en de Keuringscommissie. Met bijlage , 1958, 1963, 1 omslag. 218 Correspondentie tussen het algemeen bestuur en M. van Bergen, directeur van de Zuid-Nederlandse theater- en bioscoopexploitatie te Heerlen, over een klacht. 1957, 1 omslag. 219 Correspondentie tussen het algemeen bestuur en de filmverhuurkantoren. 1953, 1955, 1958, 1 omslag. 220 Correspondentie met mr. H.A.M.T. Kolfschoten, burgemeester van Eindhoven en vice-voorzitter. 1947, , 1955, 1 omslag. 221 Circulaire van J.M.L. Peters inzake een voorstel tot centralisatie van de keuringsinstanties van de KFC in Amsterdam en tot regeling van de daarmee in verband staande aangelegenheden, met name van de positieve keuring. 1949, 1 stuk. 222 Rapport [van A.H. Briels, directeur] inzake de Duitse versie van de Amerikaanse film "Maarten Luther". 1954, 1 omslag. 223 Stukken betreffende mr. W. Huijnen, secretaris van de KNDP. 1943, 1948, z.j, 1 omslag. 224 Correspondentie met de voorzitter over de bioscoopwetgeving. 1950, 1953, , 1 omslag. 225 Correspondentie met de voorzitter over het nakeuringaccoord , , 1 omslag. 226 Correspondentie met de voorzitter over de samenwerking tussen de katholieke pers en de KFC. 1948, , 1956, , 1 omslag. 227 Correspondentie met dr. R. Geuljans te Roermond, voorzitter, over filmkeuring en keuringscommissie , 1966, 1 omslag. 228 Correspondentie met F.P. Wienhoven, penningmeester en plaatsvervangend voorzitter van de Noord-Brabantse Herkeuringscommissie, over filmkeuringen. Pagina 12

14 , , 1 omslag. 229 Correspondentie met F.P. Wienhoven, penningmeester, over financiële aangelegenheden , , 1 omslag. 230 Correspondentie met F. Hamer en F.P. Wienhoven, penningmeesters, over personeelsaangelegenheden , , 1 omslag. 231 Correspondentie met F. Hamer, F.P. Wienhoven en S.H.F. Smeets, penningmeesters, over sociale verplichtingen , 1 omslag. 232 Correspondentie met de penningmeesters over kantoorkosten , 1 omslag. 233 Correspondentie met F. Hamer en F.P. Wienhoven, penningmeesters, over abonnementen op keuringsboekjes, weeklijsten en documentatiekaarten , 1956, 1 omslag. 234 Correspondentie met F. Hamer en F.P. Wienhoven, penningmeesters, over vacatiegelden en declaraties van de keurders , 1960, 1962, 1 omslag. 235 Correspondentie met F. Hamer en F.P. Wienhoven, penningmeesters, over kostenrekeningen voor filmkeuringen en theaterverhuur , 1 omslag. 236 Correspondentie met S.P. van 't Hof, secretaris, over aangelegenheden bestemd voor het algemeen bestuur , , 1 omslag Correspondentie met S.P. van 't Hof, secretaris, over aangelegenheden bestemd voor het dagelijks bestuur , , 1966, , , 1966, 1968, 2 omslagen. 239 Correspondentie met S.P. van 't Hof, secretaris, over de leden van de keuringscommissie , , 1 omslag. 240 Mededelingen inzake het Instituut Film en Jeugd en de Stichting Film en Televisie in verband met de Jeugd. 1961, 1 stuk. 241 Lijsten houdende maandelijkse overzichten van de keuringen en samenstellingen van de keuringscommissies , 1 omslag. 242 Lijsten houdende namen van betalende afnemers van de KFC-weeklijsten , , 1 omslag. 243 Pagina 13

15 Lijsten houdende namen van betalende afnemers van de KFC-keuringsboekjes , 1 omslag. 244 Maandlijsten houdende gegevens over vacatiegelden en declaraties , 1 omslag. 245 Maandlijsten houdende gegevens over uitbetaalde salarissen voor werkzaamheden op het Keuringsbureau , 1 omslag. 246 Formulieren van de inspectie der loonbelastingen inzake werknemersverklaringen , , , 1 omslag. 247 Stukken betreffende de commissie voor Instructie en Arbeidscontracten voor directeur en personeel , 1 omslag. 248 Correspondentie met drs. H. Schreinemachers te Sittard, over het jubileum van de heer Boonekamp, voorzitter van de Herkeuringscommissie. 1955, 1 omslag. 249 Correspondentie met H. Bresser, bestuurslid. 1957, 1963, 1 omslag. 250 Brieven aan prof.dr. A.A. Ariëns, geestelijk adviseur. Doorslagen. 1959, 1961, , 1 omslag. 251 Correspondentie met W.J.M. Keulen, lid van de werkcommissie van de Positieve Filmkeuring. 1949, 1 omslag. 252 Brieven aan en doorslagen van brieven van het bestuur over het 25-jarig bestaan , 1 omslag. 253 Verslag van de bespreking met de heer Boonekamp, voorzitter van de Herkeuringscommissie. 1957, 1 stuk. 254 Correspondentie met de Stichting Nederlands Filmmuseum te Amsterdam , 1961, 1 omslag. 255 Correspondentie met de leden van de filmcommissie van de Nationale Federatie voor de Geestelijke Volksgezondheid te Amsterdam. 1956, 1 omslag. 256 Correspondentie met de Stichting Filmcentrum te Hilversum over de Filmconferentie 1958 gehouden te Driebergen. 1958, 1 omslag. 257 Correspondentie met het Bureau Katholieke Culturele Federatie te Utrecht over de sprekerslijst , 1 omslag. 258 Pagina 14

16 Correspondentie met Telefilm te Haarlem over het lidmaatschap van het arbitrage-college. 1956, 1 omslag. 259 Correspondentie met W. Mulders te Geertruidenberg over gravures van het oude Amsterdam. 1959, 1 omslag. 260 Correspondentie met het Processie-gilde te Amsterdam over de sacramentsprocessie. 1958, 1 omslag. 261 Correspondentie met de Stichting Nederlands Filminstituut te Amsterdam over medewerking aan de filmvakopleiding en filmstudieweek. 1958, 1 omslag. 262 Circulaire van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) inzake wekelijkse journaalvoorstellingen van de RVD. 1962, 1 stuk. 263 Brief van de Landelijke Christelijke Film Actie (CFA) te Naaldwijk over een gesprek met een deputatie uit de besturen KFA-KFC en CFA. Doorslag. 1954, 1 stuk. 264 Correspondentie met de RK Bond van Administratief, Verkopend en Verzekeringspersoneel Sint Franciscus van Assisië te Amsterdam over gangbare salarissen van kantoorpersoneel. 1957, 1 omslag. 265 Correspondentie met het Gewestelijk Arbeidsbureau te Amsterdam over gangbare salarissen. 1957, 1 omslag. 266 Brief aan J.A.A. Gijzels, secretaris, over een ontwerp-advertentie en beëindiging van een arbeidsovereenkomst. Met bijlage. Doorslag. 1963, z.j, 1 omslag. 267 Rooster van werkzaamheden van het secretariaat van de commissie van de Filmkeuring. 1949, 1 stuk. 268 Brief van C.J.M. Hazelzet, lid van de Keuringscommissie, over verhindering van het bijwonen van een vergadering. 1957, 1 stuk. 269 Organisatieschema van het Nederlands Filminstituut te Amsterdam. Met bijlagen. 1963, 1 omslag. 270 Ordeningsplan van het Bureau. Met bijlagen. 1954, z.j, 1 omslag. 271 Artikel "Hoe denken zij over filmvorming" van fr. Eikelberto Linsle in "Filmrubriek" 1965, IV. Afschrift. z.j, 1 stuk. Pagina 15

17 272 Staten houdende de onderverdeling van rekeningen ten behoeve van de administratie. z.j, 1 deel. 273 Begrotingen van ontvangsten en uitgaven voor 1950 tot en met , 1 omslag. 274 Jaarrekeningen en verantwoording. Met bijlagen , 1 omslag. 275 Accountantsrapporten over 1963 tot en met , 1 omslag. 276 Filmkeuringskaarten. Alfabetisch op filmtitel , , 4 systeembakken. 277 Kaartsystemen houdende titels van boeken. Alfabetisch op titel. z.j, 4 systeembakken. 278 Kaartsystemen houdende namen van auteurs. Alfabetisch op titel. z.j, 4 systeembakken Filmkeuringskaarten. Alfabetisch op titel A-Hoofd Hoog-L M-O P-S T-Witgoud Wo-Z. z.j, 19 systeembakken. 285 Filmkeuringskaarten. Alfabetisch op titel. z.j, 3 systeembakken. NB: In diverse talen. 286 Overzicht van de nakeuringsresultaten in vergelijking tot die van de Rijksfilmkeuring in de jaren wat betreft de hoofdfilms , 1 stuk. 287 Kasboek , 1 deel. 288 Brieven aan de commissie Positieve Filmkeuring. Met bijlage. 1949, 1 omslag. 289 Stukken betreffende de liquidatie , z.j, 1 omslag Ingekomen en doorslagen van uitgane stukken. Geordend op stuknummer , , , , , Pagina 16

18 , , , , , , , , , , , 1767a , , , 18 omslagen. 308 Correspondentie tussen dr. R. Geuljans, voorzitter, en F.G. Wienhoven, penningmeester , 1 omslag. 309 Correspondentie tussen A.H.B. Briels, directeur, en F.P. Wienhoven, penningmeester , 1 omslag. 310 Correspondentie tussen A.H.B. Briels, directeur, en S.H.F. Smeets, penningmeester. 1958, , 1 omslag. 311 Correspondentie tussen J.H.A. Simhoffer en mr. S.H.F. Smeets, penningmeester. z.j, 1 omslag. 312 Correspondentie tussen F.P. Wienhoven en mr. S.H.F. Smeets , 1 omslag. 313 Correspondentie tussen dr. A.A. Ariëns en mr. S.H.F. Smeets. 1962, 1 omslag. 314 Brieven aan J. Gijzels te Susteren. Doorslagen , , 1 omslag. 315 Correspondentie tussen prof.dr. J.B. Kors OP en mr. S.H.F. Smeets over een benoeming tot secretaris. 1958, 1 omslag. 316 Brieven aan en doorslagen van brieven van de penningmeester. Alfabetisch op naam , 1 omslag Maandlijsten houdende gegevens over declaraties van reis- en/of andere onkosten en vacatiegelden vanwege bijgewoonde keuringszittingen , 5 omslagen. 322 Lijst houdende leden van de commissie voor de Filmkeuringen. Alfabetisch op Pagina 17

19 naam. z.j, 1 deel. Archief Stichting Katholieke Film Centrale 323 Kasboek , 1 deel. 324 Kasoverzichten. Geordend per maand , 1 omslag. 325 Kasoverzichten van de Algemene Keuringscommissie. Geordend per maand , 1 omslag. 326 Filmkeuringskaarten. Alfabetisch op filmtitel. z.j, 1 omslag. 327 Rapport van dr. J.M.L. Peters inzake de nakeuring van filmreclame-materiaal. 1952, 1 stuk. 328 Uitnodiging voor het bijwonen van keuringszittingen. 1951, 1 stuk. 329 Register houdende aantekeningen voor en van vergaderingen. Geordend op volgnummer , 1 deel. 330 Circulaire houdende richtlijnen voor een positieve filmkeuring. z.j, 1 stuk. 331 Circulaire van H. Fortman, dr. J.M.L. Peters en J.M.H. Souren inzake het probleem Film en Jeugd in Katholiek Nederland. 1950, 1 stuk. 332 Circulaire van het Instituut Film en Jeugd inzake het Tweede Nationale Congres te 's-hertogenbosch op 27 en 28 oktober. Met bijlage. 1950, 1 omslag. Pagina 18

Archief Stichting Katholiek Filmcentrum voor de Jeugd

Archief Stichting Katholiek Filmcentrum voor de Jeugd Plaatsingslijst Archief Stichting Katholiek Filmcentrum voor de Jeugd Archiefnummer: 367 Archiefnaam: KFJ Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1953-1971 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Katholieke Onderwijzersvereniging in het Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom Groningen Sint Lebuïnus

Katholieke Onderwijzersvereniging in het Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom Groningen Sint Lebuïnus Plaatsingslijst Archief Katholieke Onderwijzersvereniging in het Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom Groningen Sint Lebuïnus Archiefnummer: 209 Archiefnaam: LEBU Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort

Nadere informatie

Werkgeversvereniging. Plaatsingslijst

Werkgeversvereniging. Plaatsingslijst Plaatsingslijst Archief Katholieke Jonge Werkgeversvereniging Archiefnummer: 177 Archiefnaam: KJWV Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1916-1967 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Katholieke Bond voor het Gezin, afdeling Venlo

Katholieke Bond voor het Gezin, afdeling Venlo Plaatsingslijst Archief Katholieke Bond voor het Gezin, afdeling Venlo Archiefnummer: 369 Archiefnaam: KBGV Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1920-1965 Katholiek

Nadere informatie

Archief Katholieke Vereniging van Docenten aan Pedagogische Academies

Archief Katholieke Vereniging van Docenten aan Pedagogische Academies Plaatsingslijst Archief Katholieke Vereniging van Docenten aan Pedagogische Academies Archiefnummer: 442 Archiefnaam: KVDP Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingssarchief Datering:

Nadere informatie

Archief Stichting voor Katholieke Gerepatrieerdenzorg in de Bisdommen Haarlem en Rotterdam

Archief Stichting voor Katholieke Gerepatrieerdenzorg in de Bisdommen Haarlem en Rotterdam Plaatsingslijst Archief Stichting voor Katholieke Gerepatrieerdenzorg in de Bisdommen Haarlem en Rotterdam Archiefnummer: 441 Archiefnaam: KGZ Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingssarchief

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 563 Archiefnaam: JANA Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1925-1986

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 563 Archiefnaam: JANA Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1925-1986 Plaatsingslijst Archief A.J. Janssen Archiefnummer: 563 Archiefnaam: JANA Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1925-1986 Katholiek Documentatie Centrum 2013 Archief A.J.

Nadere informatie

Archief Vereniging Katholiek Bibliotheek- en Lectuurcentrum

Archief Vereniging Katholiek Bibliotheek- en Lectuurcentrum Plaatsingslijst Archief Vereniging Katholiek Bibliotheek- en Lectuurcentrum Archiefnummer: 1032 Archiefnaam: KBLC Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1968-1972 Katholiek

Nadere informatie

Archief Sint Adelbert-Vereniging, afdeling Nijmegen

Archief Sint Adelbert-Vereniging, afdeling Nijmegen Plaatsingslijst Archief Sint Adelbert-Vereniging, afdeling Nijmegen Archiefnummer: 28 Archiefnaam: ADN Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1935-1988 Katholiek

Nadere informatie

Archief W.H.L. van der Bol

Archief W.H.L. van der Bol Plaatsingslijst Archief W.H.L. van der Bol Archiefnummer: 86 Archiefnaam: BOL Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1924-1971 Katholiek Documentatie Centrum 2011 Archief.H.L.

Nadere informatie

Bond van Rooms-Katholieke Openbare Leeszalen en Boekerijen in Nederland

Bond van Rooms-Katholieke Openbare Leeszalen en Boekerijen in Nederland Plaatsingslijst Archief Bond van Rooms-Katholieke Openbare Leeszalen en Boekerijen in Nederland Archiefnummer: 853 Archiefnaam: RKOL Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Rooms-Katholieke Jeugdcentrale, Vught

Rooms-Katholieke Jeugdcentrale, Vught Plaatsingslijst Archief Rooms-Katholieke Jeugdcentrale, Vught Archiefnummer: 690 Archiefnaam: RKJV Sector: Jeugd Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1949-1992 Katholiek Documentatie Centrum 2015

Nadere informatie

Rooms-Katholieke Vereniging Meisjesbelangen, Delft

Rooms-Katholieke Vereniging Meisjesbelangen, Delft Plaatsingslijst Archief Rooms-Katholieke Vereniging Meisjesbelangen, Delft Archiefnummer: 624 Archiefnaam: RKVM Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1919-1967

Nadere informatie

Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, aartsbisdom Utrecht

Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, aartsbisdom Utrecht Plaatsingslijst Archief Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, aartsbisdom Utrecht Archiefnummer: 951 Archiefnaam: KABU Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Stichting Katholieke Film Actie in Nederland

Stichting Katholieke Film Actie in Nederland Plaatsingslijst Archief Stichting Katholieke Film Actie in Nederland Archiefnummer: 324 Archiefnaam: KFA Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1928-1985 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Archief Katholieke Jeugdraad, afdeling Rotterdam

Archief Katholieke Jeugdraad, afdeling Rotterdam Plaatsingslijst Archief Katholieke Jeugdraad, afdeling Rotterdam Archiefnummer: 874 Archiefnaam: KJRR Sector: Jeugd Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1948-1970 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Archief Katholieke Studenten Kring, Enschede

Archief Katholieke Studenten Kring, Enschede Plaatsingslijst Archief Katholieke Studenten Kring, Enschede Archiefnummer: 470 Archiefnaam: KSKE Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1948-1973 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 501 Archiefnaam: VSTF Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1947-1969

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 501 Archiefnaam: VSTF Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1947-1969 Plaatsingslijst Archief Verenigde Studentenverenigingen van de Theologische Faculteiten en andere Hogere Theologische Opleidingsinstituten in het Nederlands Taalgebied Archiefnummer: 501 Archiefnaam: VSTF

Nadere informatie

Rooms-Katholieke Bond van Kleermakerspatroons Sint Martinus

Rooms-Katholieke Bond van Kleermakerspatroons Sint Martinus Plaatsingslijst Archief Rooms-Katholieke Bond van Kleermakerspatroons Sint Martinus Archiefnummer: 869 Archiefnaam: MART Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1945-1961

Nadere informatie

Archief Vereniging Nederlands Beauraing Comité Pro Maria, diocesaan comité s-hertogenbosch

Archief Vereniging Nederlands Beauraing Comité Pro Maria, diocesaan comité s-hertogenbosch Plaatsingslijst Archief Vereniging Nederlands Beauraing Comité Pro Maria, diocesaan comité s-hertogenbosch Archiefnummer: 761 Archiefnaam: PMHE Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief

Nadere informatie

Archief Katholieke Vereniging van Maatschappelijk Werkers Dr. Ariëns

Archief Katholieke Vereniging van Maatschappelijk Werkers Dr. Ariëns Plaatsingslijst Archief Katholieke Vereniging van Maatschappelijk Werkers Dr. Ariëns Archiefnummer: 509 Archiefnaam: ARID Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Stichting Katholieke Jeugdclubs

Stichting Katholieke Jeugdclubs Plaatsingslijst Archief Stichting Katholieke Jeugdclubs Archiefnummer: 847 Archiefnaam: KJC Sector: Jeugd Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1939-1972 Katholiek Documentatie Centrum 2013 1 Stichtingsacte,

Nadere informatie

Katholiek School Adviesbureau

Katholiek School Adviesbureau Plaatsingslijst Archief Katholiek School Adviesbureau Archiefnummer: 197 Archiefnaam: KSA Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1951-1974 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Nummer Toegang: 558 Plaatsingslijst van het archief van de Katholieke Bouwvereniging St. Hippolytus,

Nummer Toegang: 558 Plaatsingslijst van het archief van de Katholieke Bouwvereniging St. Hippolytus, Nummer Toegang: 558 Plaatsingslijst van het archief van de Katholieke Bouwvereniging St. Hippolytus, 1910-2000 Archief Delft 558 Katholieke Bouwvereniging St. Hippolytus 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bisschoppelijke Adviescommissie op Sociaal-Charitatief Terrein

Bisschoppelijke Adviescommissie op Sociaal-Charitatief Terrein Plaatsingslijst Archief Bisschoppelijke Adviescommissie op Sociaal-Charitatief Terrein Archiefnummer: 497 Archiefnaam: BAST Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Nederlandse Katholieke Bond van Handelaren in Porselein, Aardewerk, Glas, Huishoudelijke Artikelen en Luxe Artikelen

Nederlandse Katholieke Bond van Handelaren in Porselein, Aardewerk, Glas, Huishoudelijke Artikelen en Luxe Artikelen Plaatsingslijst Archief Nederlandse Katholieke Bond van Handelaren in Porselein, Aardewerk, Glas, Huishoudelijke Artikelen en Luxe Artikelen Archiefnummer: 668 Archiefnaam: PAGH Sector: Stands- en vakorganisaties

Nadere informatie

Nederlandse Katholieke Bond voor het Rijwielkleinbedrijf

Nederlandse Katholieke Bond voor het Rijwielkleinbedrijf Plaatsingslijst Archief Nederlandse Katholieke Bond voor het Rijwielkleinbedrijf Archiefnummer: 892 Archiefnaam: NKBR Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1946-1965

Nadere informatie

Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken, regio Brabant-Oost en Nijmegen

Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken, regio Brabant-Oost en Nijmegen Plaatsingslijst Archief Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken, regio Brabant-Oost en Nijmegen Archiefnummer: 1069 Archiefnaam: DISB Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief:

Nadere informatie

KITLV-inventaris 5. 0. Oude inventaris met inleiding. A. NOTULEN EN JAARVERSLAGEN

KITLV-inventaris 5. 0. Oude inventaris met inleiding. A. NOTULEN EN JAARVERSLAGEN KITLV-inventaris 5 H 1077: Archief van de Koninklijke Vereeniging Oost en West (1899-), met statuten, notulen en jaarverslagen, correspondentie, ledenadministratie en financiën. 1899-1971. 16 dozen. Schenking

Nadere informatie

Nederlandse Katholieke Bond van Verfen Behangdetaillisten

Nederlandse Katholieke Bond van Verfen Behangdetaillisten Plaatsingslijst Archief Nederlandse Katholieke Bond van Verfen Behangdetaillisten Archiefnummer: 898 Archiefnaam: NKBV Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1954-1965

Nadere informatie

Archief Internationale Gebedsunie van Banneux Notre Dame in Nederland

Archief Internationale Gebedsunie van Banneux Notre Dame in Nederland Plaatsingslijst Archief Internationale Gebedsunie van Banneux Notre Dame in Nederland Archiefnummer: 986 Archiefnaam: BANN Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Archivalia R. Koper. Plaatsingslijst

Archivalia R. Koper. Plaatsingslijst Plaatsingslijst Archivalia R. Koper Archiefnummer: 492 Archiefnaam: KOPE Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1966-1977 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 615 Archiefnaam: REIN Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering:

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 615 Archiefnaam: REIN Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: Plaatsingslijst Archief J.M. Reinboud Archiefnummer: 615 Archiefnaam: REIN Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1953-1980 Katholiek Documentatie Centrum 2016

Nadere informatie

Vereniging Franciscaanse Beweging

Vereniging Franciscaanse Beweging Plaatsingslijst Archief Vereniging Franciscaanse Beweging Archiefnummer: 1146 Archiefnaam: FB Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1875-1999 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Katholieke Onderwijsstichting Sint Martinus

Katholieke Onderwijsstichting Sint Martinus Plaatsingslijst Archief Katholieke Onderwijsstichting Sint Martinus Archiefnummer: 764 Archiefnaam: MARO Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1960-1994 Katholiek

Nadere informatie

Uitgeverij Gottmer. Plaatsingslijst

Uitgeverij Gottmer. Plaatsingslijst Plaatsingslijst Archief Uitgeverij Gottmer Archiefnummer: 1097 Archiefnaam: GOTT Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1945-1996 Katholiek Documentatie Centrum 2012 1-7

Nadere informatie

Archief Academische Leken Missie Actie

Archief Academische Leken Missie Actie Plaatsingslijst Archief Academische Leken Missie Actie Archiefnummer: 692 Archiefnaam: ALMA Datering: 1946-1982 Katholiek Documentatie Centrum, 2007 1 Verslagen van de Missie-Interacademiale Federatie

Nadere informatie

Archivalia J.H. Koelman. 1 Stukken betreffende Pastoraal Centrum bisdom Groningen, werkgroep liturgie omslag

Archivalia J.H. Koelman. 1 Stukken betreffende Pastoraal Centrum bisdom Groningen, werkgroep liturgie omslag Plaatsingslijst Archivalia J.H. Koelman Archiefnummer: 738 Archiefnaam: KOEL Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1906-1973 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Archief Katholieke Stichting voor Wijk-, Buurt- en Clubhuiswerk, Haarlem

Archief Katholieke Stichting voor Wijk-, Buurt- en Clubhuiswerk, Haarlem Plaatsingslijst Archief Katholieke Stichting voor Wijk-, Buurt- en Clubhuiswerk, Haarlem Archiefnummer: 37 Archiefnaam: KSWH Sector: Caritas en maatschappelijk werk / instellingsarchief Datering: 1921-1974

Nadere informatie

Uitgeverij Gottmer. Plaatsingslijst

Uitgeverij Gottmer. Plaatsingslijst Plaatsingslijst Archief Uitgeverij Gottmer Archiefnummer: 1097 Archiefnaam: GOTT Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1945-1996 Katholiek Documentatie Centrum 2016 GOTT

Nadere informatie

Nederlandse Katholieke Bond van Bloemist-Winkeliers

Nederlandse Katholieke Bond van Bloemist-Winkeliers Plaatsingslijst Archief Nederlandse Katholieke Bond van Bloemist-Winkeliers Archiefnummer: Archiefnaam: NKBB Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1952-1964 Katholiek

Nadere informatie

Katholieke Centrale voor Lectuurvoorziening in Nederland

Katholieke Centrale voor Lectuurvoorziening in Nederland Plaatsingslijst Archief Katholieke Centrale voor Lectuurvoorziening in Nederland Archiefnummer: 851 Archiefnaam: KCVN Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1951-1962

Nadere informatie

Congregatie van de H. Geest, Baarle- Nassau

Congregatie van de H. Geest, Baarle- Nassau Plaatsingslijst Archivalia Congregatie van de H. Geest, Baarle- Nassau Archiefnummer: 353 Archiefnaam: CHGB Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van instelling Datering: 1907-1978

Nadere informatie

Nummer Toegang: 205 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging 'het kinderhuis', (1983).

Nummer Toegang: 205 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging 'het kinderhuis', (1983). Nummer Toegang: 205 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging 'het kinderhuis', 1904-1980 (1983). Archief Delft 205 Vereniging Het Kinderhuis 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Archief Vereniging Algemene Thuiszorg In Samenwerking

Archief Vereniging Algemene Thuiszorg In Samenwerking Plaatsingslijst Archief Vereniging Algemene Thuiszorg In Samenwerking Archiefnummer: 748 Archiefnaam: ATIS Sector: Zieken- en gezondheidszorg Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1977-1993 Katholiek

Nadere informatie

Katholieke Middenstandsbond, bisdom Breda

Katholieke Middenstandsbond, bisdom Breda Plaatsingslijst Archief Katholieke Middenstandsbond, bisdom Breda Archiefnummer: 909 Archiefnaam: KMBB Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1938-1971 Katholiek

Nadere informatie

Stichting Hoger Onderwijs Fonds

Stichting Hoger Onderwijs Fonds Plaatsingslijst Archief Stichting Hoger Onderwijs Fonds Archiefnummer: 1029 Archiefnaam: HOF Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1956-1969 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Archief Nederlandse Katholieke Vereniging voor Slechthorenden Sint Liduïna

Archief Nederlandse Katholieke Vereniging voor Slechthorenden Sint Liduïna Plaatsingslijst Archief Nederlandse Katholieke Vereniging voor Slechthorenden Sint Liduïna Archiefnummer: 139 Archiefnaam: LIDU Sector: Zieken- en gezondheidszorg Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 603 Archiefnaam: DRES Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1941-1963

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 603 Archiefnaam: DRES Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1941-1963 Plaatsingslijst Archivalia H.M. Dresen-Coenders Archiefnummer: 603 Archiefnaam: DRES Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1941-1963 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Archief Schoolvereniging Arnhem-Liemers Voortgezet Onderwijs

Archief Schoolvereniging Arnhem-Liemers Voortgezet Onderwijs Plaatsingslijst Archief Schoolvereniging Arnhem-Liemers Voortgezet Onderwijs Archiefnummer: 721 Archiefnaam: ALVO Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1946-1995

Nadere informatie

Mannencongregatie, Rotterdam

Mannencongregatie, Rotterdam Plaatsingslijst Archief Mannencongregatie, Rotterdam Archiefnummer: 483 Archiefnaam: MACR Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1803-1977 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 729 Archiefnaam: VEEN Sector: Politiek Soort archief: Archivalia van persoon Datering:

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 729 Archiefnaam: VEEN Sector: Politiek Soort archief: Archivalia van persoon Datering: Plaatsingslijst Archivalia G.H. van der Veen Archiefnummer: 729 Archiefnaam: VEEN Sector: Politiek Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1930-1948 Katholiek Documentatie Centrum 2017 VEEN Archivalia

Nadere informatie

Archief Nijmeegse Studenten Zeilvereniging De Loefbijter

Archief Nijmeegse Studenten Zeilvereniging De Loefbijter Plaatsingslijst Archief Nijmeegse Studenten Zeilvereniging De Loefbijter Archiefnummer: 1044 Archiefnaam: LOEF Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1966-2000 Katholiek

Nadere informatie

Archief Theologische Faculteits Vereniging Alcuin, Nijmegen

Archief Theologische Faculteits Vereniging Alcuin, Nijmegen Plaatsingslijst Archief Theologische Faculteits Vereniging Alcuin, Nijmegen Archiefnummer: 305 Archiefnaam: ALCU Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1935-1970

Nadere informatie

(1946-1981) Samengesteld door P. Kok

(1946-1981) Samengesteld door P. Kok Plaatsingslijst van het archief van de Stichting ARJOS; de Nationale Organisatie van Anti-Revolutionaire Jongerenstudieclubs; de Antirevolutionaire Jongeren Actie en het Christen- Democratisch Jongeren

Nadere informatie

Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers,

Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers, Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers, 1939-2000 Archief Delft 431 Delftse Vrouwenraad 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

Geert Groote Genootschap

Geert Groote Genootschap Plaatsingslijst Archief Geert Groote Genootschap Archiefnummer: 178 Archiefnaam: GGG Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1921-1969 Katholiek Documentatie Centrum 2012

Nadere informatie

Gezelschap van de Stille Omgang te Amsterdam, afdeling Zwolle

Gezelschap van de Stille Omgang te Amsterdam, afdeling Zwolle Plaatsingslijst Archivalia Gezelschap van de Stille Omgang te Amsterdam, afdeling Zwolle Archiefnummer: 560 Archiefnaam: GSOZ Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van instelling

Nadere informatie

Archief Nederlandse Volksbeweging

Archief Nederlandse Volksbeweging Archief Nederlandse Volksbeweging 1945-1949 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00965 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief Nederlandse

Nadere informatie

Samengesteld door Peter Kok

Samengesteld door Peter Kok Plaatsingslijst van het archief van D. Doorduin met stukken betreffende de Antirevolutionaire Kamercentrale Dordrecht en de Antirevolutionaire Statencentrale Delft (1946-1980) 646 Samengesteld door Peter

Nadere informatie

Archief Katholieke Werkende Jongeren, coördinatiegebied Noord-Zuid-Holland

Archief Katholieke Werkende Jongeren, coördinatiegebied Noord-Zuid-Holland Plaatsingslijst Archief Katholieke Werkende Jongeren, coördinatiegebied Noord-Zuid-Holland Archiefnummer: 342 Archiefnaam: KWJH Sector: Jeugd Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1966-1981 Katholiek

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van het christelijk lyceum Delft, met voorlopers, ; met retroacta vanaf 1906.

Plaatsingslijst van het archief van het christelijk lyceum Delft, met voorlopers, ; met retroacta vanaf 1906. Nummer Toegang: 652 Plaatsingslijst van het archief van het christelijk lyceum Delft, met voorlopers, 1928-1994; met retroacta vanaf 1906. Archief Delft 652 Christelijk Lyceum Delft 3 I N H O U D S O

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Nederlands Centraal Filmarchief, 1919-1933 (1940)

Inventaris van het archief van de Vereniging Nederlands Centraal Filmarchief, 1919-1933 (1940) Nummer archiefinventaris: 2.19.006 Inventaris van het archief van de Vereniging Nederlands Centraal Filmarchief, 1919-1933 (1940) Auteur: C. Bloemen, J.L. van der Gouw Nationaal Archief, Den Haag 1962

Nadere informatie

Archief Ariëns-comité

Archief Ariëns-comité Plaatsingslijst Archiefnummer: 640 Archiefnaam: ARIC Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1928-1982 Katholiek Documentatie Centrum 2011 1 Brief van Jhr. Mr.

Nadere informatie

Archief Katholieke Nationale Stichting voor Bijzonder Gezinswerk en Jeugdzorg

Archief Katholieke Nationale Stichting voor Bijzonder Gezinswerk en Jeugdzorg Plaatsingslijst Archief Katholieke Nationale Stichting voor Bijzonder Gezinswerk en Jeugdzorg Archiefnummer: 374 Archiefnaam: KNSG Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingsarchief

Nadere informatie

Archief Van den Elft-fonds

Archief Van den Elft-fonds Plaatsingslijst Archiefnummer: 701 Archiefnaam: ELFT Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1922-1991 Katholiek Documentatie Centrum 2010 1 Statuten van de Stichting

Nadere informatie

Nederlandse Katholieke Grafische Bond

Nederlandse Katholieke Grafische Bond Plaatsingslijst Archief Nederlandse Katholieke Grafische Bond Archiefnummer: 1208 Archiefnaam: RKGB Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1909-1982 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Stichting Katholiek Bureau voor Maatschappelijk Werk, Gezins- en Bejaardenzorg, Alkmaar

Stichting Katholiek Bureau voor Maatschappelijk Werk, Gezins- en Bejaardenzorg, Alkmaar Plaatsingslijst Archief Stichting Katholiek Bureau voor Maatschappelijk Werk, Gezins- en Bejaardenzorg, Alkmaar Archiefnummer: 396 Archiefnaam: KBMG Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief:

Nadere informatie

Nijmeegs Studentenorkest Collegium Musicum Carolinum

Nijmeegs Studentenorkest Collegium Musicum Carolinum Plaatsingslijst Archief Nijmeegs Studentenorkest Collegium Musicum Carolinum Archiefnummer: 155 Archiefnaam: CMCS Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1952-1993 Katholiek

Nadere informatie

Archief Medische Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking

Archief Medische Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Plaatsingslijst Archief Medische Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Archiefnummer: 388 Archiefnaam: MWO Sector: Zieken- en gezondheidszorg Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1967-1987 Katholiek

Nadere informatie

Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving, projectgroep Dekonfessionaliseringsvraagstukken

Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving, projectgroep Dekonfessionaliseringsvraagstukken Plaatsingslijst Archief Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving, projectgroep Dekonfessionaliseringsvraagstukken Archiefnummer: 566 Archiefnaam: DEKO Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief:

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 364 Archiefnaam: HART Sector: Zieken- en gezondheidszorg Soort archief: Archivalia van persoon Datering:

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 364 Archiefnaam: HART Sector: Zieken- en gezondheidszorg Soort archief: Archivalia van persoon Datering: Plaatsingslijst Archivalia P.J.M. Harte Archiefnummer: 364 Archiefnaam: HART Sector: Zieken- en gezondheidszorg Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1884-1977 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Archief Kruisvaart in het Bisdom Haarlem

Archief Kruisvaart in het Bisdom Haarlem Plaatsingslijst Archief Kruisvaart in het Bisdom Haarlem Archiefnummer: 343 Archiefnaam: KRUI Sector: Jeugd Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1917-1949 Katholiek Documentatie Centrum 2006 1 Spaarkaarten

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Vrijwillige Brandweer van Hoensbroek, 1922 1969.

Inventaris van de archieven van de Vrijwillige Brandweer van Hoensbroek, 1922 1969. Inventaris van de archieven van de Vrijwillige Brandweer van Hoensbroek, 1922 1969. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Inventaris... 4 3. Overzicht van vernietigde archiefbescheiden... 5 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 84 Archiefnaam: KENT Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Archivalia van persoon Datering:

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 84 Archiefnaam: KENT Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Archivalia van persoon Datering: Plaatsingslijst Archivalia J.J. Kenter Archiefnummer: 84 Archiefnaam: KENT Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1910-1974 Katholiek Documentatie Centrum 2013

Nadere informatie

Archief J.W.C. Aarts. Plaatsingslijst

Archief J.W.C. Aarts. Plaatsingslijst Plaatsingslijst Archief J.W.C. Aarts Archiefnummer: 1152 Archiefnaam: AART Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1905-1981 Katholiek Documentatie Centrum 2010 1 Dagboeken

Nadere informatie

Nummer Toegang: 743 Inventaris van het archief van pieter stempels en jacoba van der kloet, 1900-1979

Nummer Toegang: 743 Inventaris van het archief van pieter stempels en jacoba van der kloet, 1900-1979 Nummer Toegang: 743 Inventaris van het archief van pieter stempels en jacoba van der kloet, 1900-1979 Archief Delft 743 Collectie Pieter Stempels en Jacoba van der 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

RK Stichting Jeugdclubs Limburg

RK Stichting Jeugdclubs Limburg Plaatsingslijst Archief RK Stichting Jeugdclubs Limburg Archiefnummer: 837 Archiefnaam: RSJL Sector: Jeugd Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1969-1988 Katholiek Documentatie Centrum 2015 RSJL

Nadere informatie

Archivalia Parochie H. Willibrordus, 's-gravenhage

Archivalia Parochie H. Willibrordus, 's-gravenhage Plaatsingslijst Archivalia Parochie H. Willibrordus, 's-gravenhage Archiefnummer: 632 Archiefnaam: PARW Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van instelling Datering: 1640-1966

Nadere informatie

Katholiek Bibliotheek Centrum

Katholiek Bibliotheek Centrum Plaatsingslijst Archief Katholiek Bibliotheek Centrum Archiefnummer: 855 Archiefnaam: KBC Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1962-1968 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Nummer Toegang: 413 Inventaris van het archief van D66, afdeling Delft, ,

Nummer Toegang: 413 Inventaris van het archief van D66, afdeling Delft, , Nummer Toegang: 413 Inventaris van het archief van D66, afdeling Delft, 1966-1974, 1977-2002 Archief Delft 413 Democraten 66 (D66) 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE KATHOLIEKE TECHNISCHE SCHOOL TE VENRAY (1946)

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE KATHOLIEKE TECHNISCHE SCHOOL TE VENRAY (1946) INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE KATHOLIEKE TECHNISCHE SCHOOL TE VENRAY (1946) 1947-1995 Paul Mols Doxis, Den Haag 2010 Inhoudsopgave 1 Stukken van algemene aard...3 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen.4

Nadere informatie

Katholieke Werkende Jongeren, district Zuidelijk Zuid-Limburg

Katholieke Werkende Jongeren, district Zuidelijk Zuid-Limburg Plaatsingslijst Archief Katholieke Werkende Jongeren, district Zuidelijk Zuid-Limburg Archiefnummer: 221 Archiefnaam: KWZL Sector: Jeugd Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1964-1982 Katholiek

Nadere informatie

Nummer Toegang: 885 Plaatsingslijst van het archief van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs, afdeling Rijswijk,

Nummer Toegang: 885 Plaatsingslijst van het archief van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs, afdeling Rijswijk, Nummer Toegang: 885 Plaatsingslijst van het archief van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs, afdeling Rijswijk, 1966-2000 Archief Delft 885 VOO Rijswijk 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Processie-Broederschap van O.L. Vrouw v.h. H. Hart

Processie-Broederschap van O.L. Vrouw v.h. H. Hart Plaatsingslijst Archief Processie-Broederschap van O.L. Vrouw v.h. H. Hart Archiefnummer: 176 Archiefnaam: PROC Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1857-1968

Nadere informatie

Archief Aartsbroederschap van de H. Familie in de Sint Jozefkerk, s-hertogenbosch

Archief Aartsbroederschap van de H. Familie in de Sint Jozefkerk, s-hertogenbosch Plaatsingslijst Archief Aartsbroederschap van de H. Familie in de Sint Jozefkerk, s-hertogenbosch Archiefnummer: 577 Archiefnaam: AHFH Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief

Nadere informatie

Interdiocesane Commissie van Overleg voor de Wederopbouw van de Rooms- Katholieke Kerken

Interdiocesane Commissie van Overleg voor de Wederopbouw van de Rooms- Katholieke Kerken Plaatsingslijst Archief Interdiocesane Commissie van Overleg voor de Wederopbouw van de Rooms- Katholieke Kerken Archiefnummer: 101 Archiefnaam: ICOW Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief:

Nadere informatie

Archief Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten

Archief Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten Archief Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten 1945-1997 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02013 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Archief Bernardus Smeemanstichting

Archief Bernardus Smeemanstichting Plaatsingslijst Archiefnummer: 786 Archiefnaam: BSS Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1919-1992 Katholiek Documentatie Centrum 2010 1 Notariële akte van oprichting.

Nadere informatie

Archief Centraal Adviesbureau voor Priesters En Religieuzen

Archief Centraal Adviesbureau voor Priesters En Religieuzen Plaatsingslijst Archief Centraal Adviesbureau voor Priesters En Religieuzen Archiefnummer: 1005 Archiefnaam: CAPE Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: (1958)

Nadere informatie

In de notulen vanaf maart 1941 is sprake van een propagandafilm, die met succes o.a. in de Watergraafsmeer en in Utrecht is vertoond.

In de notulen vanaf maart 1941 is sprake van een propagandafilm, die met succes o.a. in de Watergraafsmeer en in Utrecht is vertoond. Archief De Glindhorst/De Rudolphstichting Met het opvoedingswerk is door de Vereniging De Glindhorst onder leiding van ds. R.J.W. Rudolph begonnen in 1913, op de terreinen en in de gebouwen, die eind 1927

Nadere informatie

ARCHIEVEN VAN DE BURGERLIJKE INSTELLING VOOR MAATSCHAPPELIJKE ZORG (1967) 2,4 In

ARCHIEVEN VAN DE BURGERLIJKE INSTELLING VOOR MAATSCHAPPELIJKE ZORG (1967) 2,4 In ARCHIEVEN VAN DE BURGERLIJKE INSTELLING VOOR MAATSCHAPPELIJKE ZORG 1914-1964 (1967) 2,4 In G.C. Groenleer - Veenendaal 1998 - A. ARCHIEF VAN HET BURGERLIJK ARMBESTUUR 1914-1948 (1949) STUKKEN VAN ALGEMENE

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Archivalia F.J.A. de Grijs

Archivalia F.J.A. de Grijs Plaatsingslijst Archivalia F.J.A. de Grijs Archiefnummer: 128 Archiefnaam: GRIJ Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1957-1979 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Nummer Toegang: 357 Inventaris van het archief van de Delftsche vrouwelijke studenten vereeniging (1900) (1977)

Nummer Toegang: 357 Inventaris van het archief van de Delftsche vrouwelijke studenten vereeniging (1900) (1977) Nummer Toegang: 357 Inventaris van het archief van de Delftsche vrouwelijke studenten vereeniging (1900) 1904-1976 (1977) Archief Delft 357 Delftsche Vrouwen Studenten Vereniging 3 I N H O U D S O P G

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Jongelingsvereniging op gereformeerde grondslag Samuel te Hilversum

Inventaris van het archief van Jongelingsvereniging op gereformeerde grondslag Samuel te Hilversum Inventaris van het archief van Jongelingsvereniging op gereformeerde grondslag Samuel te Hilversum (1887-1966) 888 Samengesteld door mw. drs. I. Kiel-Hartog Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands

Nadere informatie

Inventaris op het archief van de Federatie van Vereenigingen voor Ziekenhuisverpleging (FVZ)

Inventaris op het archief van de Federatie van Vereenigingen voor Ziekenhuisverpleging (FVZ) Inventaris op het archief van de Federatie van Vereenigingen voor Ziekenhuisverpleging (FVZ) D. Rigter Amsterdam, september 2007 www.metamedicavumc.nl/khz 1 De Federatie van Vereenigingen voor Ziekenhuisverpleging

Nadere informatie

Kring van Nijmeegse Spoorstudenten De Raphaëlisten

Kring van Nijmeegse Spoorstudenten De Raphaëlisten Plaatsingslijst Archief Kring van Nijmeegse Spoorstudenten De Raphaëlisten Archiefnummer: Archiefnaam: RAPH Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1948-1965 Katholiek

Nadere informatie

Archief Agogisch-Theologische Opleiding in Utrecht

Archief Agogisch-Theologische Opleiding in Utrecht Plaatsingslijst Archief Agogisch-Theologische Opleiding in Utrecht Archiefnummer: 1199 Archiefnaam: ATO Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1969-1985 Katholiek

Nadere informatie

Archief Centrale Commissie voor Bibliotheekwerk der Vincentiusvereniging in Nederland

Archief Centrale Commissie voor Bibliotheekwerk der Vincentiusvereniging in Nederland Plaatsingslijst Archief Centrale Commissie voor Bibliotheekwerk der Vincentiusvereniging in Nederland Archiefnummer: 12 Archiefnaam: CCBV Archiefsector: Cultuur en recreatie / instellingsarchief Datering:

Nadere informatie