jaarverslag Annual Report 2006 Nationale Borg jaarverslag 2006_ :23:43

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaarverslag Annual Report 2006 Nationale Borg jaarverslag 2006_1 1 24-05-2007 10:23:43"

Transcriptie

1 jaarverslag Annual Report 2006 Nationale Borg jaarverslag 2006_ :23:43

2 Nationale Borg jaarverslag 2006_ :39:51

3 annual report 2006 jaarverslag 2006 Nationale Borg jaarverslag 2006_ :40:09

4 profile profielschets Profile For over 110 years, Nationale Borg has been a specialized issuer of bonds and guarantees, an underwriter of theft and fraud insurance, as well as a reinsurer of these risks and of credit insurance. As a specialist in the above mentioned products we have earned a special position among banks and insurance companies. Nationale Borg consists of a group of 70 people, who work together in three commercial and four support departments in our Amsterdam head office. We have a branch office in Belgium (Antwerp) and a subsidiary in the Netherlands Antilles (Willemstad, Curaçao). Nationale Borg is to a high degree independent subsidiary of ING Group. ING Group hast the intention to sell its shares in Nationale Borg to two investment companies (HAL and Egeria). This transaction is awaiting regulatory approval. The company is supervised by the Dutch Central Bank (DNB) and the Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM). At the same time we are a member of the International Credit Insurance and Surety Association (ICISA) and the Panamerican Surety Association (PASA). ICISA and PASA unite guarantee and credit insurers from around the world, providing us with access to an international network of correspondents to serve our clients better internationally. Standard and Poor s has assigned its A- long-term counterparty credit and financial strength ratings to Nationale Borg with stable outlook. Guarantees We issue bonds and guarantees on behalf of our clients to beneficiaries anywhere in the world. These documents guarantee that our clients will meet their legal and/or contractual obligations. In the Netherlands, Nationale Borg is one of the best known issuers of bonds and guarantees. We are a well-known brand, particularly in the transportation, construction and logistics sectors. We also hold a prominent position in the world of capital goods manufacturers, as well as in the import/export and food & beverage sectors. Our most common guarantees are bid, advance payment, performance and maintenance bonds, together with customs bonds and EU guarantees. Profielschets Al meer dan 110 jaar is de Nationale Borg als verzekeringsmaatschappij gespecialiseerd in het afgeven van (bank-)garanties, het sluiten van fraude- en geldverzekeringen, alsmede het herverzekeren van deze producten en van kredietverzekeringen. Als specialist in bovengenoemde producten nemen wij een bijzondere plaats in tussen verzekeraars en banken. Bij de Nationale Borg werken zeventig mensen, verdeeld over drie commerciële en vier ondersteunende afdelingen. In het buitenland hebben wij vestigingen in België (Antwerpen) en op Curaçao (Willemstad). De Nationale Borg is een in hoge mate zelfstandig onderdeel binnen de ING Groep. De ING Groep heeft het voornemen de aandelen van de Nationale Borg te verkopen aan twee investeringsmaatschappijen (HAL en Egeria). Deze transactie wacht op goedkeuring van de toezichthouders. Het bedrijf staat onder toezicht van De Nederlandse Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Tevens zijn wij lid van de International Credit Insurance and Surety Association (ICISA) en de Panamerican Surety Association (PASA), waarin borgtocht- en kredietverzekeringsmaatschappijen wereldwijd zijn verenigd. Daardoor hebben wij toegang tot een internationaal netwerk van correspondenten die onze cliënten van dienst kunnen zijn. De Nationale Borg heeft een A- rating voor long-term counterparty credit en financial strength van Standard and Poor s met stable outlook. Bankgaranties Op verzoek van onze cliënten worden bankgaranties afgegeven voor opdrachtgevers/afnemers en overheden in binnen- en buitenland. De bankgaranties garanderen dat onze cliënten hun wettelijke en/of contractuele verplichtingen nakomen. In Nederland geldt de Nationale Borg als één van de belangrijkste garantieverstrekkers. Met name in het transport, de bouw en de logistiek zijn wij een gevestigde naam, maar ook in de wereld van kapitaalgoederen, import/export en food & beverage gelden wij als toonaangevend. De meest voorkomende garanties zijn bouw- en leveringsgaranties, douanegaranties en EU-garanties. Ook geven wij garanties af Nationale Borg jaarverslag 2006_ :40:09

5 We also provide guarantees on behalf of members of guarantee funds and guarantees for buyers of private houses. voor deelnemers van garantiefondsen en voor eigenaren bij aankoop van woningen (aankoopgaranties). Theft and fraud insurance Our second specialty product is theft and fraud insurance. At a time when society is changing and crime continues to rise, our theft insurance offers businesses the opportunity to obtain tailor-made coverage against loss of money and valuables. Fraud insurance provides coverage against theft, forgery and fraud by a company s employees. Within theft insurance we distinguish six coverage types for the different risks: money during transport, money present during business hours, money in vaults, money in a bank s overnight deposit box, money at home overnight and coverage against counterfeit money. We can combine these covers to create a policy based on a client s individual needs. Our Uni Geld policy is a standard combination of covers for the most common situations. It is highly successful in the small business market. Fraude- en geldverzekeringen Ons tweede specialisme betreft fraude- en geldverzekeringen. In een tijd dat de samenleving verhardt en de criminaliteit stijgt, bieden onze geldverzekeringen bedrijven de zekerheid dat zij zich op maat kunnen indekken tegen verlies van geld en geldswaarden. Een fraudeverzekering biedt dekking tegen o.a. verduistering, valsheid in geschrifte en bedrog door eigen personeel. Bij de geldverzekeringen onderscheiden we zes dekkingsvormen voor de meest voorkomende risico s: geldtransport, verblijfsdekking, brandkastdekking, nachtkluisdekking, woonhuis(nacht)dekking en vals geld dekking. Met deze vormen kunnen cliënten een geldverzekering op maat samenstellen. Speciaal voor het MKB werd de Uni Geldpolis ontwikkeld, die de meest voorkomende risico s afdekt. Reinsurance A substantial part of the risks we assume is reinsured in the international reinsurance market. This allows us to take on relatively large exposures without jeopardizing our financial position. Our international panel of the world s most respected reinsurers provides excellent security to the beneficiaries of our policies and guarantees. Nationale Borg itself is also active as a reinsurer of both treaty and facultative business of insurers worldwide. We only underwrite the type of business that we are familiar with from our own direct operation: guarantees and theft and fraud insurance, as well as credit insurance. Herverzekering Een groot deel van de risico s die wij aangaan, wordt herverzekerd op de internationale herverzekeringsmarkt. Dat stelt ons in staat om relatief grote engagementen aan te gaan, zonder onze eigen financiële positie in gevaar te brengen. Ons internationale panel van s werelds sterkste herverzekeraars betekent extra zekerheid voor de begunstigden. De Nationale Borg accepteert zelf ook herverzekeringscontracten en facultatieve risico s van verzekeringsmaatschappijen in binnen- en buitenland. We tekenen echter uitsluitend het soort risico s dat ons goed bekend is uit ons direct bedrijf, te weten bankgaranties en fraude- en geld- verzekeringen, alsmede kredietverzekeringen. Nationale Borg jaarverslag 2006_ :40:11

6 Directie Executive Board Procuratiehouders Proxy holders Jhr. Ing. F.A. Elias (CEO) K.S. Visser R.A. (CFO) Raad van Commissarissen Supervisory Board mr. D.C. baron van Wassenaer, voorzitter chairman D.P. Boot RA drs. H.C. Dijkman drs. R. Koopmans P.M. Daas mr. R.P.J. Langhorst mr. A.J. Nauta L.J. van Riebec C.P. Reusch R. Schotborg W.N. Vranken Accountants Auditors Ernst & Young Accountants Amsterdam Antwerpen An excellent year 2006 has been an excellent year for Nationale Borg in many aspects. We strengthened our market position, as a result of an optimized spread of the various products and retention of staff, whereas additional employees were recruited for future growth. Our internal systems were reinforced with a new Disaster Recovery site, a new financial system, additional functionalities in our online systems and improved management information tools. Premium income showed the expected growth and the net result was the best ever in our 113 year history. Een uitstekend jaar 2006 was in vele opzichten wederom een uitstekend jaar voor de Nationale Borg. Ons bedrijf heeft zich qua positie verder verstevigd, door een verbeterde spreiding van de inkomsten over de verschillende producten en behoud van het zittende personeel door een minimaal verloop, terwijl tevens nieuwe specialisten voor toekomstige groei werden gerekruteerd. Op het gebied van systemen werd de basis versterkt door een vernieuwde Disaster Recovery site, een vernieuwd grootboek, verdere functionaliteit in onze on-line systemen en verbeterde management informatie tools. Ons premie-inkomen liet de geprognotiseerde groei zien en het bedrijfsresultaat was het beste ooit in de 113 jarige historie van de Nationale Borg. 6 Nationale Borg jaarverslag 2006_ :40:28

7 management report verslag van de directie Premium growth Overall gross premium income increased according to plan. Especially the purchase guarantee, which is offered through intermediaries to private home buyers, showed a strong growth and as such compensated for a large reduction in the Pemba Guarantee business. These risks will largely disappear because of a change in the social security system. Our guarantee business in Belgium showed a healthy growth, resulting in a 25% increase in gross premium income. The growth has also lead to the employment and training of additional staff, enabling us to continue the way up. In assumed reinsurance our premium income stabilized as expected. The balance within our reinsurance portfolio, both for product type, as well as geographically, was kept intact. In Money and Fraud insurance we continued our prudent underwriting, without being tempted to lower our prices. Despite growing competition in the market, we managed to stabilize our premium income. Our policy to maintain a well-balanced spread between our direct and reinsurance activities could again be realized during the year under review. Growth of Result The solid, increased net result is mainly caused by a low loss ratio. In addition overhead costs increased only marginally, resulting in an overall healthy growth of the result. The low loss ratio is a result of the prudent underwriting approach, the general economic climate, the high specialization in the markets, in which we are active and the short lines between our clients, the beneficiaries and Nationale Borg. Furthermore our active claim recovery actions have lead to lower loss ratio s. The limited increase of our other costs is being explained by increased automation, which enables us to produce larger volumes of business without a meaningful increase of staff. Due to the development of these results, our reinsurers will again pay a profit commission. We thank our employees for the way they have worked together to achieve the excellent results over the past year. Omzetgroei De bruto premiegroei is dit jaar conform onze verwachtingen geweest. Het product aankoopgarantie, dat via intermediairs aan particuliere huizenkopers wordt aangeboden heeft wederom een sterke groei laten zien en daarmee het verlies aan omzet door het grotendeels wegvallen van de zgn. Pemba garanties gecompenseerd. De Pemba garanties lopen ten einde door de veranderingen in het zorgstelsel. In België is de groei in het borgtochtenbedrijf wederom prima en is het bruto premie inkomen met 25% gestegen. De groei heeft ook geleid tot het aannemen en verder trainen van personeel, zodat deze ingeslagen weg omhoog voortgezet kan worden. Bij de herverzekeringsactiviteiten is ons premieinkomen, zoals verwacht, gestabiliseerd. De balans in onze herverzekeringsportefeuille, zowel tussen kredietverzekering en garanties als geografisch, bleef daarbij in stand. In Geld- en Fraudeverzekeringen blijven wij vasthouden aan ons prudente acceptatiebeleid en laten wij ons niet tot prijsconcurrentie verleiden. Ondanks de prijsconcurrentie die in de markt merkbaar is, zijn wij er toch in geslaagd ons premie-inkomen op peil te houden. Het beleid om een evenwichtige verdeling tussen primaire en herverzekeringsactiviteiten te handhaven kon ook dit jaar gerealiseerd worden. Groei van het resultaat Het bijzonder mooie en sterk gestegen resultaat van de Nationale Borg wordt vooral veroorzaakt door een lage schadelast. Daarnaast stijgen de overige bedrijfskosten slechts gematigd, waardoor er een prachtige groei van het resultaat is gerealiseerd. De lage risicokosten worden naast het prudente acceptatie beleid en de algemene economische situatie ook veroorzaakt door het hoge specialisme in de markten waar de Borg direct aanwezig is en de korte lijnen die er zijn tussen onze klanten, de begunstigden en de Borg. Verder heeft een actief beleid op de eerder uitbetaalde garanties geleid tot hoge recuperaties, die de schadelast verder verminderen. De beperkte stijging van de overige kosten wordt verklaard door de steeds verdergaande automatisering, die er voor zorgt dat de groeiende volumes door slechts een gering stijgend personeelsbestand kan worden uitgevoerd. Nationale Borg jaarverslag 2006_ :55:11

8 management report verslag van de directie Risks The insurance industry primarily covers risks from others. Risk control by the insurer is a core competence and the results from the past prove that Nationale Borg s handling is adequate. Yet we strive to implement further improvements. As such we have enhanced the Risk Management procedures and we started to implement Operational Risk Management. In view of the continued growth of our purchase guarantee product, the spread of risks with Nationale Borg has improved further. We shall again try to launch a new product in the year ahead. Antillean Guarantee Company Direct premium income of the Antillean Guarantee Company reduced somewhat, whereas the turnover from assumed reinsurance increased. The company showed a fair increase in result. We thank the management and staff of Antillean Guarantee for the dedication shown once again during the past year. Sale by ING In October 2006 it was made known that ING intended to sell the shares in Nationale Borg to HAL Investments B.V. and Egeria Capital B.V. These Dutch investment companies will purchase the shares in the course of the 1st semester of It is the intention of both shareholders to focus on long term perspective and growth of companies, in which they invest. The impact of this sale to Nationale Borg is limited. We have always maintained our own independent systems, organization and service, so an independent status outside ING can be accomplished relatively easy. As far as services are rendered through ING, these can be obtained externally on similar terms and conditions. From a commercial point of view parties have agreed that Nationale Borg will continue to act as the preferred supplier for ING bank guarantees. Additionally we shall be able to set up service agreements with other banks. Als gevolg van deze resultaatontwikkeling keren onze herverzekeraars wederom winstaandelen uit. Wij danken onze medewerkers voor de wijze waarop zij het afgelopen jaar in goede onderlinge samenwerking het mooie resultaat hebben bewerkstelligd. Risico s Het verzekeringsbedrijf bestaat uit de aard der zaak uit het afdekken van andermans risico s. Risico beheersing aan de zijde van de verzekeraar is dan ook een kern competentie, waarbij de resultaten uit het verleden bewijzen dat de Borg hier adequaat mee om weet te gaan. Toch wordt door de Borg ook getracht hier nog verdere verbeteringen aan te brengen. Zo zijn o.a. met betrekking tot Risk Management de procedures verder aangescherpt en is gestart met de invoering van Operational Risk Management. Door de voortgaande groei van ons aankoopgarantie produkt is de spreiding van risico s bij de Borg verder verbeterd. Ook het komend jaar zal worden getracht een nieuw product in de markt te zetten. Antilliaanse Borg-Maatschappij Het directe premie-inkomen van de Antilliaanse Borg- Maatschappij nam licht af, terwijl de omzet uit indirecte zaken verder toenam. De Antilliaanse Borg realiseerde een mooie groei van haar operationele resultaat. Wij danken bestuur en medewerkers van de Antilliaanse Borg-Maatschappij voor de inzet die zij ook het afgelopen jaar weer geleverd hebben. Verkoop door ING In oktober 2006 werd bekend dat ING het voornemen had om de aandelen Nationale Borg te verkopen aan HAL Investments B.V. en Egeria Capital B.V. Deze beide Nederlandse beleggingsmaatschappijen zullen in de eerste helft van 2007 de aandelen verwerven. De intentie van beide maatschappijen is gericht op de lange termijn en groei van de bedrijven waarin zij investeren. De invloed van deze verkoop op de Nationale Borg is beperkt. Met systemen, werkwijze en dienstverlening was de Borg altijd zelfstandig gebleven, waardoor de ontvlechting betrekkelijk eenvoudig kan plaatsvinden. Voor zover diensten werden afgenomen van ING kunnen Nationale Borg jaarverslag 2006_ :40:30

9 On balance the General Management is of the opinion that, after a short period of stabilization, the prospects for future growth are larger in the new setting than within the ING Group. Outlook 2007 The basis for insurance and entrepreneurship is dealing with risks and insecurity. As such we do not wish to provide a prognosis for the 2007 result. The development of the stock exchange, and consequently the investment result, is always insecure. We do, however, expect a satisfying technical result based on the current general economic outlook. We have changed the structure of our popular outwards reinsurance treaty from a variable surplus to a commonly used fixed retention quota share treaty. On balance we retain a larger part of our gross premiums for own account. In combination with a new excess of loss cover for our net retention this leads to an improved return/risk balance. In addition it has become clear that there is a great interest for our in-house developed administrative systems. These systems can offer the solution for administrative challenges, encountered by many other companies with respect to guarantees. We expect to be able to offer additional service in this respect. We do not need large investments. We do need, however, permanent investment in our staff. Quality of service and thus permanent training and education is the way to continue to excel. Amsterdam, April 27, 2007 Executive Board F.A. Elias K.S. Visser deze in het algemeen op gelijkwaardige voorwaarden en condities extern worden betrokken. Commercieel zijn partijen overeengekomen dat Nationale Borg preferred supplier wordt voor bankgaranties binnen het bedieningsconcept van de ING. Daarnaast heeft de Borg nu makkelijker de mogelijkheid om haar diensten ook gezamenlijk met andere banken aan te bieden. Per saldo is de Directie van mening dat na een korte periode van stabilisatie in de groei er hierdoor meer kansen voor de toekomst zijn dan binnen de ING Groep mogelijk waren. Vooruitzichten 2007 De basis van verzekeren en ondernemen is dat men omgaat met risico s en onzekerheid. De ontwikkeling van beurskoersen en daarmee het beleggingsresultaat is altijd onzeker. Wel is het, op basis van de huidige algemene economische vooruitzichten, onze verwachting dat 2007 tot een bevredigend verzekeringstechnisch resultaat zal leiden. In het herverzekeringscontract 2007, waar ook dit jaar weer grote belangstelling voor was, is de Nationale Borg overgestapt van een variabele retentie naar het meer gangbare model met een vaste retentie. Hierdoor wordt per saldo een groter deel van de bruto premie voor eigen rekening gehouden. Gezamenlijk met de daarbij afgesloten excess of loss dekking leidt dit per saldo tot een betere opbrengst/risico verhouding. Verder is gebleken dat er grote belangstelling is voor de administratieve systemen die de Borg voor haar eigen bedrijf heeft ontwikkeld. Deze systemen kunnen de oplossing zijn voor de administratieve uitdagingen die vele andere bedrijven met betrekking tot garanties hebben. Wij denken hiermee aanvullende dienstverlening te kunnen gaan aanbieden. Grote investeringen zijn niet noodzakelijk. Wel dient permanent geïnvesteerd te worden in personeel van de Borg. Kwaliteit van onze dienstverlening en de daartoe noodzakelijke permanente opleiding is de manier om ons te blijven onderscheiden. Amsterdam, 27 april 2007 Directie, Jhr. Ing. F.A. Elias K.S. Visser R.A. Nationale Borg jaarverslag 2006_ :40:31

10 consolidated balance sheet as at 31 december 2006 before profit appropriation (x r 1,000) Assets Investments Real estate for own use Investments in group companies and participations: participations in group companies debentures of group companies other participations debentures of other participations Other investments: shares debentures private loans Deposits with insurance companies Amounts receivable Amounts receivable from direct insurance operations: policyholders intermediaries Reinsurance receivables Other receivables Other assets Tangible fixed assets Liquid resources Accrued assets Accrued interest Deferred acquisition costs Other accrued assets Activa Beleggingen Terreinen en gebouwen in eigen gebruik Beleggingen in groepsmaatschappijen en deelnemingen: deelnemingen in groepsmaatschappijen obligaties en vorderingen op groepsmaatschappijen andere deelnemingen 0 0 obligaties en vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen Overige financiële beleggingen: aandelen obligaties vorderingen uit andere leningen Depots bij verzekeraars Vorderingen Vorderingen uit directe verzekering op: verzekeringnemers tussenpersonen Vorderingen uit herverzekering Overige vorderingen Overige activa Materiële vaste activa Liquide middelen Overlopende activa Lopende rente Overlopende acquisitiekosten Overige overlopende activa Total Totaal Nationale Borg jaarverslag 2006_ :40:32

11 geconsolideerde balans per 31 december 2006 voor winstbestemming (x r 1.000) Liabilities Passiva Shareholders equity Share capital issued and paid up Share premium Revaluation reserve Other reserves Undivided profit Technical reserves Unearned premiums: a) gross b) for account reinsurers Claims: a) gross b) for account reinsurers General provisions Pensions and early retirement Deposits of reinsurance companies Liabilities Direct insurance operations liabilities Reinsurance liabilities Other liabilities Accrued liabilities Eigen vermogen Gestort en opgevraagd kapitaal Agio Herwaarderingsreserve Overige reserves Onverdeeld resultaat boekjaar Technische voorzieningen Voor niet verdiende premies: a) bruto b) herverzekeringsdeel Voor te betalen schaden: a) bruto b) herverzekeringsdeel Voorzieningen Voor pensioenen en vervroegde uittreding Depots van herverzekeraars Schulden Schulden uit directe verzekeringen Schulden uit herverzekering Overige schulden Overlopende passiva Total Totaal Nationale Borg jaarverslag 2006_ :40:33

12 consolidated profit and loss account for 2006 x r 1,000 Insurance revenue account Net premiums earned Gross premiums Reinsurance premiums Net premiums Change in gross unearned premium reserve For account reinsurers Net premium earned Allocated investment income Net claims Gross claims paid For account reinsurers Net claims paid Change in gross claims reserve For account reinsurers Net claims incurred Profit commission paid Expenses 1. Acquisition costs 2. Change in deferred acquisition costs 3. Management expenses and depreciation 4. Reinsurance commission and profit commission Other insurance expenses Result insurance and guarantee operations Technische rekening schadeverzekering Verdiende premies en provisie eigen rekening Bruto premies en provisie Herverzekeringspremies Netto premies en provisie Wijziging voorziening niet-verdiende premies en lopende risico s, bruto Aandeel herverzekeraars Verdiende premies en provisie eigen rekening Toegerekende opbrengst uit beleggingen Schaden eigen rekening Bruto schaden Aandeel herverzekeraars Netto betaalde schaden Wijziging voorziening voor te betalen schaden, bruto Aandeel herverzekeraars Netto gevallen schaden Winstdeling Bedrijfskosten 1. Acquisitiekosten Mutatie overlopende acquisitiekosten Beheers- en personeelskosten; afschrijvingen bedrijfsmiddelen Provisie en winstdeling ontvangen van herverzekeraars Overige technische lasten Resultaat technische rekening schadeverzekering Nationale Borg jaarverslag 2006_ :40:33

13 geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2006 (x r 1.000) Profit and loss account Result insurance and guarantee operations Investment income 1. Income from participations 2. Other investment income: real restate other investments Realised profit on investments Investment expenses Investment expenses and interest paid Unrealised revaluations of investment portfolio Unrealised loss on investments Allocated investment income transferred to insurance revenue account Other revenue/expenditure Currency exchange differences Ordinary profit before tax Tax on ordinary profit Profit after tax Amsterdam, May 4, Board of Directors, D.C. van Wassenaer D.P. Boot R.A. H.C. Dijkman R. Koopmans General Management, F.A. Elias K.S. Visser Niet technische rekening Resultaat technische rekening schadeverzekering Opbrengsten uit beleggingen 1. Opbrengsten uit deelnemingen Opbrengsten uit andere beleggingen: terreinen en gebouwen overige beleggingen Gerealiseerde winst op beleggingen Beleggingslasten Beheerskosten en rentelasten Waardeverandering van beleggingen 0 0 Niet gerealiseerd verlies op beleggingen Toegerekende opbrengst uit beleggingen overgeboekt naar technische rekening schadeverzekering Andere baten/lasten Valutakoersverschillen Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Resultaat na belastingen Amsterdam, 4 mei De Raad van Commissarissen, D.C. van Wassenaer D.P. Boot R.A. H.C. Dijkman R. Koopmans De Directie, Jhr. Ing. F.A. Elias K.S. Visser 13 Nationale Borg jaarverslag 2006_ :40:34

14 other information overige informatie Profit appropriation Statutaire regeling winstbestemming The profit is appropriated in accordance with the section 20 and 21 of the articles of association. The profit appropriation is decided upon by the Annual General Meeting of Shareholders in consultation with the General Management and the Board of Directors. De winstbestemming vindt plaats overeenkomstig artikel 20 en 21 van de statuten van N.V. Nationale-Borg Maatschappij. De bestemming van de winst wordt, het Bestuur en de Raad van Commissarissen gehoord hebbende, door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bepaald. Proposed profit appropriation Voorgestelde winstbestemming For 2006 no dividend per share is proposed. If this proposal is accepted by the Annual General Meeting of Shareholders the profit will be appropriated as follows: Over 2006 wordt geen dividend per aandeel voorgesteld. Bij aanvaarding van dit voorstel door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt de winst als volgt verdeeld: (x r 1,000) (x r 1.000) Profit after tax 15,219 Dividend 0 Netto winst Dividend 0 To be added to Other reserves 15,219 Toe te voegen aan de overige reserves Nationale Borg jaarverslag 2006_ :40:35

15 other information overige informatie Auditors report We have audited the consolidated balance sheet as at 31 December 2006 and the consolidated profit and loss account for the year 2006 of N.V. Nationale Borg-Maatschappij, Amsterdam as included in this Annual Report. The consolidated balance sheet and consolidated profit and loss account have been derived from the 2006 financial statements of N.V. Nationale Borg-Maatschappij. In our auditors report dated 4 May 2007 we expressed an unqualified opinion on these financial statements. The consolidated balance sheet and consolidated profit and loss account are the responsibility of the company s management. Our responsibility is to express an opinion on the consolidated balance sheet and consolidated profit and loss account. In our opinion, the consolidated balance sheet as at 31 December 2006 and consolidated profit and loss account for the year 2006 are consistent, in all material respects, with the financial statements from which they have been derived. For an understanding of the company s financial position and results and for an adequate understanding of the scope of our audit, the consolidated balance sheet as at 31 December 2006 and consolidated profit and loss account for the year 2006 should be read in conjunction with the unabbreviated financial statements from which the consolidated balance sheet and consolidated profit and loss account have been derived and our unqualified auditors report thereon issued on May 4, Amsterdam, May 4, 2007 Accountantsverklaring Wij hebben de in dit verslag opgestelde geconsolideerde balans per 31 december 2006 en geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2006 van N.V. Nationale Borg-Maatschappij te Amsterdam gecontroleerd. De geconsolideerde balans en geconsolideerde winsten verliesrekening zijn ontleend aan de door ons gecontroleerde jaarrekening 2006 van N.V. Nationale Borg-Maatschappij. Bij die jaarrekening hebben wij op 4 mei 2007 een goedkeurende accountantsverklaring verstrekt. De geconsolideerde balans en geconsolideerde winst- en verliesrekening zijn opgesteld onder verantwoordelijkheid van de directie van de vennootschap. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de geconsolideerde balans en geconsolideerde winst- en verliesrekening te verstrekken. Wij zijn van oordeel dat de geconsolideerde balans per 31 december 2006 en geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2006 op alle van materieel belang zijnde aspecten in overeenstemming zijn met de jaarrekening waaraan deze zijn ontleend. Voor het inzicht dat vereist is voor een verantwoorde oordeelsvorming omtrent de financiële positie en de resultaten van de vennootschap en voor een toereikend inzicht in de reikwijdte van onze controle dient de geconsolideerde balans en geconsolideerde winst- en verliesrekening te worden gelezen in samenhang met de volledige jaarrekening, waaraan deze zijn ontleend, alsmede met de door ons daarbij op 4 mei 2007 verstrekte goedkeurende accountantsverklaring. Amsterdam, 4 mei 2007 Ernst & Young Accountants Ernst & Young Accountants 15 Nationale Borg jaarverslag 2006_ :40:35

16 De nationale borg De nationale borg x r 1,000 x r Nationale Borg jaarverslag 2006_ :40:38

17 x r 1,000 x r * Na winstverdeling After appropriation of profit 17 Nationale Borg jaarverslag 2006_ :40:41

18 The information in this report is an abridged version of the complete annual report in Dutch as filed with the Chamber of Commerce, De Ruyterkade 5, 1013 AA Amsterdam, where it is available for inspection. The annual report of ING Groep N.V. can be obtained from ING Groep, P.O. Box 810, 1000 AV Amsterdam. De in dit verslag opgenomen gegevens vormen een beknopte weergave van het bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde jaarverslag en jaarrekening. Het complete verslag ligt ter inzage bij de Kamer van Koophandel, De Ruyterkade 5, 1013 AA Amsterdam. Het jaarverslag van ING Groep N.V. is verkrijgbaar bij ING Groep, Postbus 810, 1000 AV Amsterdam. N.V. Nationale Borg-Maatschappij Keizersgracht 165, 1016 DP Amsterdam P.O.Box 955, 1000 AZ Amsterdam Telephone Telefax Internet Uitbreidingstraat 66, 2600 Antwerpen. Telephone , Telefax , Internet Member of ING Group N.V. Nationale Borg-Maatschappij Keizersgracht 165, 1016 DP Amsterdam Postbus 955, 1000 AZ Amsterdam Telefoon Telefax Internet Uitbreidingstraat 66, 2600 Antwerpen. Telefoon , Telefax , Internet Onderdeel van ING Groep Landscape Acryl on paper Erik Oldenhof The illustration featured in this annual account entitled Landscape 2000 was painted by Erik Oldenhof (Nijmegen, 1951) after a stroll over the dyke on the IJmeer near Muiden. Apart from the painting s visualisation of how our imagination balances freely between the abstract and the figurative, the colour and choice of subject matter also convey a feeling of optimism and the promise of a new future; concepts we at Nationale Borg fully embrace. Landschap Acryl op papier Erik Oldenhof Landschap 2000 is de titel van het in dit jaarverslag afgebeelde kunstwerk dat Erik Oldenhof (1951, Nijmegen) schilderde na een wandeling over de dijk van het IJmeer bij Muiden. Niet alleen maakt het schilderij mooi zichtbaar hoe onze fantasie vrij balanceert tussen abstractie en figuratie, de kleur- en onderwerpkeuze toont ook een warme sfeer van optimisme en een nieuwe toekomst; begrippen waarin de Nationale Borg zich uitstekend kan vinden. 18 Nationale Borg jaarverslag 2006_ :40:49

19 Nationale Borg jaarverslag 2006_ :40:49

20 Nationale Borg jaarverslag 2006_ :23:44

jaarverslag Annual Repor t

jaarverslag Annual Repor t jaarverslag Annual Repor t 2005 annual report 2005 jaarverslag 2005 profile profielschets Profile For over 110 years, Nationale Borg has been a specialized issuer of bonds and guarantees, an underwriter

Nadere informatie

JAARVERSLAG Annual Report 2001

JAARVERSLAG Annual Report 2001 JAARVERSLAG Annual Report 2001 ANNUAL REPORT 2001 JAARVERSLAG 2001 PROFILE PROFIELSCHETS For over a century, Nationale Borg has been a specialized issuer of bonds and guarantees, underwriter of theft

Nadere informatie

ANNUAL REPORT 2003 JAARVERSLAG 2003

ANNUAL REPORT 2003 JAARVERSLAG 2003 ANNUAL REPORT 2003 JAARVERSLAG 2003 PROFILE PROFIELSCHETS Profile For over 110 years, Nationale Borg has been a specialized issuer of bonds and guarantees, an underwriter of theft and fraud insurance,

Nadere informatie

JAARVERSLAG Annual Report 2002

JAARVERSLAG Annual Report 2002 JAARVERSLAG Annual Report 2002 ANNUAL REPORT 2002 JAARVERSLAG 2002 PROFILE PROFIELSCHETS For 110 years, Nationale Borg has been a specialized issuer of bonds and guarantees, underwriter of theft and fraud

Nadere informatie

ANNUAL REPORT 2004 JAARVERSLAG 2004

ANNUAL REPORT 2004 JAARVERSLAG 2004 ANNUAL REPORT 2004 JAARVERSLAG 2004 PROFILE PROFIELSCHETS Profile For over 110 years, Nationale Borg has been a specialized issuer of bonds and guarantees, an underwriter of theft and fraud insurance,

Nadere informatie

JAARVERSLAG Annual Report 2000

JAARVERSLAG Annual Report 2000 JAARVERSLAG Annual Report 2000 ANNUAL REPORT 2000 JAARVERSLAG 2000 PROFILE PROFIELSCHETS For over a century, Nationale Borg has been a specialized issuer of bonds and guarantees, underwriter of theft and

Nadere informatie

JAARVERSLAG Annual Report 1999

JAARVERSLAG Annual Report 1999 JAARVERSLAG Annual Report 1999 ANNUAL REPORT 1999 JAARVERSLAG 1999 1 PROFILE PROFIELSCHETS For over a century, Nationale Borg has been a specialized issuer of bonds and guarantees, underwriter of theft

Nadere informatie

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN THE NETHERLANDS

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN THE NETHERLANDS HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN THE The basic Dutch Financial Statements always consist of: - Balance Sheet - Profit and Loss Account - Disclosure (General disclosure giving details on the accounting

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

NedSense enterprises n.v. AVA. 11 juni 2013

NedSense enterprises n.v. AVA. 11 juni 2013 NedSense enterprises n.v. AVA 11 juni 2013 a) Bespreking van het jaarverslag b) Bespreking en vaststelling van de jaarrekening per 31 december 2012 (ter c) Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid

Nadere informatie

Financial yearly report YES-DC 2011

Financial yearly report YES-DC 2011 Financial yearly report YES-DC 2011 General meeting of members, February 22 rd 2012 Summary The equity of YES-DC on 2 nd February 2011 was 5.207,57 and we budgeted a difference of about 12,50 less in 2011.

Nadere informatie

FINANCIAL REPORT 2014

FINANCIAL REPORT 2014 FINANCIAL REPORT 2014 ST. JACOBSTRAAT 131-133 AN DEN HAAG WWW.REDEEMERCHURCH.NL Contents I. Executive summary II. III. IV. Sources of income Uses of income Financial position and accounts V. Statement

Nadere informatie

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming

VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming Immateriële vaste activa Boekjaar Vorig boekjaar 1.1 Value of business acquired VSJ025 1 kolom 1 VSJ025 1.1 kolom 1 1.2 Goodwill VSJ025 1 kolom 2

Nadere informatie

In te vullen door de docent: Cijfer: = Slechts hele punten toekennen! 5,4. In te vullen door de student: Naam: Groep: Collegiale toetsing

In te vullen door de docent: Cijfer: = Slechts hele punten toekennen! 5,4. In te vullen door de student: Naam: Groep: Collegiale toetsing In te vullen door de docent: Cijfer: = Slechts hele punten toekennen! 5,4 In te vullen door de student: Naam: Studentnummer: Docent: Groep: Collegiale toetsing FN2VS2FE01-1 HEEJM Aanwijzingen: N.B. Lees

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

SomethingOld. SomethingBlue

SomethingOld. SomethingBlue Financiële Analyse voor Credit Managers SomethingOld Something New SomethingBorrowed SomethingBlue... and a sixpence for luck in your shoe! 3 We are living in a world of bounded rationality, based on

Nadere informatie

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Margot Scheltema September 2014 22-9-2014 Scheltema - VITP 1 Wanneer is toezicht effectief? (1) Samenstelling RvT Profielschets Competenties; verschil

Nadere informatie

Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever <> begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo

Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever <> begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo zijn opgemaakt (ook onder IFRS) IAS 7 maakt gebruik van cashstroom tabellen,

Nadere informatie

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company )

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company ) (This is an English translation of a document prepared in Dutch. An attempt has been made to translate as literally as possible but differences may occur. The Dutch text will govern by law) AGENDA For

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA:

Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA: Handleiding Regelgeving Accountancy Engelstalige voorbeeldteksten Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA: 1.1.1.4: Goedkeurende controleverklaring,

Nadere informatie

Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst. International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam

Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst. International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst Wat moet worden begrepen onder full disclosure? - Full disclosure van alle informatie die tussen de verkoper en zijn adviseurs werd overlegd gedurende

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

copyright DJB International

copyright DJB International copyright DJB International copyright DJB International Your Insurance Cy, since 19XX Still going strong copyright DJB International copyright DJB International Directive 2009/138/EC of 25 nov 2009 On

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

it would be too restrictive to limit the notion to an "inner circle" in which the individual may live his own personal life as he chooses and to exclude therefrom entirely the outside world not encompassed

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

SHAPING THE FUTURE. Risk reduction Jacob Nuesink

SHAPING THE FUTURE. Risk reduction Jacob Nuesink Risk reduction Jacob Nuesink SHAPING THE FUTURE DEKRA Certification B.V., Meander 1051, 6825 MJ, Arnhem, The Netherlands Contact: Jacob (Jaap) Nuesink, jaap.nuesink@dekra.com; +31 (0)88 96 833 75 World

Nadere informatie

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice

Nadere informatie

Update on Dutch Longevity and Longevity in Het Nieuwe Pensioenstel

Update on Dutch Longevity and Longevity in Het Nieuwe Pensioenstel Update on Dutch Longevity and Longevity in Het Nieuwe Pensioenstel André de Vries VP, Business Development, Global Financial Solutions, EMEA De Actuarisdag 2017 - Zeist - September 26, 2017 Reinsurance

Nadere informatie

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015 Resultaten Derde Kwartaal 2015 27 oktober 2015 Kernpunten derde kwartaal 2015 2 Groeiend aantal klanten 3 Stijgende klanttevredenheid Bron: TNS NIPO. Consumenten Thuis (alle merken), Consumenten Mobiel

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Future of the Financial Industry

Future of the Financial Industry Future of the Financial Industry Herman Dijkhuizen 22 June 2012 0 FS environment Regulatory & political pressure and economic and euro crisis 1 Developments in the sector Deleveraging, regulation and too

Nadere informatie

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009 Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave 2 Balans per 30 juni 2009 3 Winst- en Verliesrekening 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011 Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6 Jaarverslag / Auditor s report 2011 1 2 Het bestuur van de NGO All for Children heeft op 26 mei 2012 het volgende jaarverslag vastgesteld

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Asset protection & privacy planning

Asset protection & privacy planning Asset protection & privacy planning Amsterdam, 11 juni 2014 For information purposes only INHOUDSOPGAVE 1. SPF nieuwe stijl 2. Curaçao Trust 3. Structuren STICHTING PARTICULIER FONDS NIEUWE STIJL Stichting

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Jaarresultaten 2008 DPA Groep DPA Flex Group N.V. buigt in 2 e halfjaar operationeel verlies om in winst ondanks omzetdaling

Jaarresultaten 2008 DPA Groep DPA Flex Group N.V. buigt in 2 e halfjaar operationeel verlies om in winst ondanks omzetdaling - Resultaten 2008 - Amsterdam, 6 maart 2009 Jaarresultaten 2008 DPA Groep DPA Flex Group N.V. buigt in 2 e halfjaar operationeel verlies om in winst ondanks omzetdaling DPA Flex Group N.V. heeft in 2008

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Theta Fund Management B.V. Amsterdam. Annual Report 2013

Theta Fund Management B.V. Amsterdam. Annual Report 2013 Theta Fund Management B.V. Amsterdam Annual Report 2013 CONTENTS Page DIRECTORS' REPORT 1 General 3 2 ANNUAL REPORT OF THE MANAGING DIRECTORS 4 FINANCIAL STATEMENTS 1 Balance sheet as at December 31, 2013

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Van Commissionaire naar LRD?

Van Commissionaire naar LRD? Van Commissionaire naar LRD? Internationale jurisprudentie en bewegingen in het OESO commentaar over het begrip vaste inrichting (Quo Vadis?) Mirko Marinc, Michiel Bijloo, Jan Willem Gerritsen Agenda Introductie

Nadere informatie

Jaarverslag van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2014 van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Rooted plant plugs tailor-made. Bedrijfsprofiel Company profile

Rooted plant plugs tailor-made. Bedrijfsprofiel Company profile Rooted plant plugs tailor-made Bedrijfsprofiel Company profile Rooted plant plugs tailor-made Uw leverancier bij uitstek Stekbedrijf Bergs in Heythuysen vermeerdert een uitgebreid assortiment planten voor

Nadere informatie

EFSI Info-session for the Flemish Region

EFSI Info-session for the Flemish Region EFSI Info-session for the Flemish Region Publieke financiering van infrastructuurprojecten voor transport, ziekenhuizen, onderwijs, water en energie,... Brussels, 14 September 2015 1 Eligibility voor EFSI

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 212 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Press release Statistics Netherlands

Press release Statistics Netherlands Press release PR00-277 8-12-2000 9:30 AM Inflation rate in November levelling out Consumer prices in November were up 3.0% on November last year. The inflation rate is therefore 0.1% lower than last month,

Nadere informatie

Update IASB publiceert Improvements to IFRSs

Update IASB publiceert Improvements to IFRSs Update IASB publiceert Improvements to IFRSs Number 9, April 2015 IASB publiceert Improvements to IFRSs In september 2014 zijn wijzigingen gepubliceerd in IFRS ( Annual Improvements to IFRSs 2012-2014

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

30. Vennootschappelijke balans

30. Vennootschappelijke balans 30. Vennootschappelijke balans voor winstbestemming in EUR x 1.000 noot 31-12-2014 31-12-2013 Activa Materiële vaste activa Overige materiële vaste activa 32.2 3 6 Financiële vaste activa Deelnemingen

Nadere informatie

Omzetsprong in 2016 tot EUR 460 mio op jaarbasis Jaarcijfers FNG bekend

Omzetsprong in 2016 tot EUR 460 mio op jaarbasis Jaarcijfers FNG bekend Omzetsprong in 2016 tot EUR 460 mio op jaarbasis Jaarcijfers FNG bekend Mechelen/Zoetermeer, 31 mei 2017, 22.00h - FNG N.V. (FNG, Euronext Amsterdam) ("FNG") maakt haar definitieve jaarcijfers bekend die

Nadere informatie

September 2013 Description of activities and transactions School

September 2013 Description of activities and transactions School September 2013 Description of activities and transactions Twinfield @ School Transactions September Twinfield@School 1-10 Activities for the month of September Receiving of two orders Forwarding the two

Nadere informatie

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam Inhoud Page 1 Halfjaarverslag 3 1.1 Geconsolideerde balans per 30 juni 2013 5 1.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening eerste halfjaar 2013 7 Funda B.V. Wibautstraat

Nadere informatie

PERSBERICHT. Almere, 30 maart Weer een succesvol jaar voor LeasePlan

PERSBERICHT. Almere, 30 maart Weer een succesvol jaar voor LeasePlan PERSBERICHT Almere, 30 maart 2006 Weer een succesvol jaar voor LeasePlan LeasePlan Corporation realiseerde in 2005 een nettowinst van EUR 199,1 miljoen. Gecorrigeerd voor het positieve effect op de nettowinst

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Handleiding Regelgeving Accountancy. Engelstalige voorbeeldteksten

Handleiding Regelgeving Accountancy. Engelstalige voorbeeldteksten Handleiding Regelgeving Accountancy Engelstalige voorbeeldteksten Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA: 16-serie: Inbrengverklaringen 17-serie:

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder

Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder Ondergetekende: The undersigned: [NAAM AANDEELHOUDER] [NAME SHAREHOLDER], ---------------------------------------------------------------------------[ADRES/MAATSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

Seminar 360 on Renewable Energy

Seminar 360 on Renewable Energy Seminar 360 on Renewable Energy Financieren van duurzame energie initiatieven ING Lease (Nederland) B.V. Roderik Wuite - Corporate Asset Specialist - Agenda I 1. Introductie 2. Financiering van duurzame

Nadere informatie

''fa. Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: Adres:

''fa. Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: Adres: Jaarverslag 2013 van Statutaire vestigingsplaats: Adres: 's-hertogenbosch Brabantlaan 1 5216 TV 's-hertogenbosch ''fa Accountants 1 idn' * netter Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

The added value of illiquids investments. Gerard Moerman, Ph.D. Head of Rates, Money Markets and LDI-portfolios

The added value of illiquids investments. Gerard Moerman, Ph.D. Head of Rates, Money Markets and LDI-portfolios The added value of illiquids investments Gerard Moerman, Ph.D. Head of Rates, Money Markets and LDI-portfolios April 5th 2016 Agenda The added value of illiquids investments The fixed income universe is

Nadere informatie

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007 ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard NGI Limburg 30 mei 2007 1 Tijdlijn 80-er jaren: ITIL versie 1 2000: BS 15000 2001: ITIL versie 2 2002: Aangepaste versie BS 15000 2005: BS

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

BEDRIJFSRESULTAAT (EBITDA) DPA GROEIT MET 27%

BEDRIJFSRESULTAAT (EBITDA) DPA GROEIT MET 27% Amsterdam, 5 maart 2008 BEDRIJFSRESULTAAT (EBITDA) DPA GROEIT MET 27% Highlights (toelichting op basis van pro forma genormaliseerd) Peter Smit, CEO van DPA Flex Group N.V. treedt per 1 juli 2008 terug

Nadere informatie

Handleiding Regelgeving Accountancy. Engelstalige voorbeeldteksten

Handleiding Regelgeving Accountancy. Engelstalige voorbeeldteksten Handleiding Regelgeving Accountancy Engelstalige voorbeeldteksten Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA: 16-serie: Inbrengverklaringen 19-serie:

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Contractrisico s van zorgvastgoed Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Contractrisico s van zorgvastgoed Syntrus Achmea Real Estate & Finance Amsterdam, De Makroon Contractrisico s van zorgvastgoed Syntrus Achmea Real Estate & Finance November 2016 Daan Tettero genda Introductie Syntrus Achmea Real Estate & Finance 7, 5,2 1,4 Zorgvastgoed voor

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland

Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland verzekerde patiënten Ook als u geen ziektekostenverzekering heeft of in het buitenland verzekerd bent, kunt u voor behandeling terecht

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

De Relatie tussen Ervaren Organisatiecultuur en Organizational. Commitment in de Periode na een Overname.

De Relatie tussen Ervaren Organisatiecultuur en Organizational. Commitment in de Periode na een Overname. De Relatie tussen Ervaren Organisatiecultuur en Organizational Commitment in de Periode na een Overname. The Relation Between Perceived Organizational Culture and Organizational Commitment After an Acquisition.

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T Amersfoort, 28 augustus 2007

P E R S B E R I C H T Amersfoort, 28 augustus 2007 P E R S B E R I C H T Amersfoort, 28 augustus 2007 Halfjaarcijfers 2007 Laurus/Super de Boer Herstructurering Laurus op koers Nettoresultaat positief Kernpunten eerste halfjaar 2007: Focus geheel op formule

Nadere informatie

---ENGLISH BELOW--- ALGEMENE VOORWAARDEN VSV EERSTEJAARSWEEKEND 2017

---ENGLISH BELOW--- ALGEMENE VOORWAARDEN VSV EERSTEJAARSWEEKEND 2017 ---ENGLISH BELOW--- ALGEMENE VOORWAARDEN VSV EERSTEJAARSWEEKEND 2017 ------------------------------------------------------------------------------------------- TOEPASSELIJKHEID De algemene voorwaarden

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

Persbericht deze ochtend: NedSense onderzoekt strategische opties

Persbericht deze ochtend: NedSense onderzoekt strategische opties Agenda 1. Opening 2. Mededelingen Raad van Commissarissen 3. Jaarrekening 2011 NedSense enterprises n.v. a. Bespreking van het Jaarverslag van de Raad van Bestuur b. Vaststelling van de jaarrekening per

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Investment Management. De COO-agenda

Investment Management. De COO-agenda Investment Management De COO-agenda Vijf thema s 1) Markt 2) Wet- en regelgeving 3 5) Rol van de COO 5 3) Operations 4) Technologie 2012 KPMG Accountants N.V., registered with the trade register in the

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Modern Land Consolidation in the Netherlands

Modern Land Consolidation in the Netherlands Modern Land Consolidation in the Netherlands Adri van den Brink Government Service for Land and Water Management Wageningen University, Land Use Planning Group Volvic, 10 September 2004 Contents Introduction

Nadere informatie

Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven

Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven Financieren van duurzame energie initiatieven ING Auke de Boer- manager ING Groenbank N.V. Agenda I 1. Introductie 2. Financiering duurzame energie initiatieven

Nadere informatie

Eumedion symposium Nederland vestigingsland aantrekkelijk voor beleggers én ondernemingen

Eumedion symposium Nederland vestigingsland aantrekkelijk voor beleggers én ondernemingen Eumedion symposium Nederland vestigingsland aantrekkelijk voor beleggers én ondernemingen Belastingen: het dilemma van het betalen van een fair share en de verschillende voorkeuren van aandeelhouders en

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

± < > < < < > > < > > < < < > > < > > < < < > < > < >= < >= < >= < >= < >= < >= . Periode . < 20,0 15,0 Solvabiliteit 2,4 2,2 Rentedekkingsgraad percentage 10,0 5,0 ratio

Nadere informatie