mede mogelijk gemaakt door: Jaarverslagen Ik geef de pen aan en nog veel meer Nr. 13 JAARGANG 36 april 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "mede mogelijk gemaakt door: Jaarverslagen Ik geef de pen aan en nog veel meer www.repromercurius.nl Nr. 13 JAARGANG 36 april 2014"

Transcriptie

1 mede mogelijk gemaakt door: RE Jaarverslagen Ik geef de pen aan en nog veel meer Nr. 13 JAARGANG 36 april 2014 Djoes-omslag april2014.indd :55:17

2

3 SAMENSTELLING BESTUREN EN COMMISSIES RENKUMSE TENNISVERENIGING BAKKERSHAAG postbus AD Renkum bankrekening / gironummer RTV BAKKERSHAAG voorzitter Jacques Budding secretaris Ria Roelofs penningmeester Stefan Haver Hans Paul Visser STICHTING BAKKERSHAAG voorzitter vacant secretaris Ria Roelofs penningmeester Hans Paul Visser lid Jacques Budding TENNIS COMMISSIE voorzitter Erwin Koop secretaris Marianne Middendorp ver. competitieleider Cor Loonstra coördinator toernooi juni Noëlle de Boer coördinator toernooi sept Frans v.d. Veen coördinator clubkamp. Jan van Dipten Ria van Dipten coördinator jeugdtoernooi Aart Beekhuizen ACCOMMODATIECOMMISSIE voorzitter Margriet Hensema secretaris Toos de Rooij penningmeester Piet Wijnen coördinator bardiensten Tjitske Riksen coördinator inkoop Ruben Budding coörd. onderhoud clubhuis Henk Neijenhuis elektra Guus v.d. Kraats COMMUNICATIE-/REDACTIECOMMISSIE voorzitter Yono Severs Willem van Dooren penningmeester/bezorging Ton de Brabander webmaster Dirk Hensema lid Johan de Putter lid Erwin Koop SPONSORCOMMISSIE voorzitter Willem van Dooren JEUGDCOMMISSIE voorzitter André Groenewoud lid Ed van Tergouw lid Mieke Bartels lid Susan Koop Commissievoorzitters zijn tevens lid van het algemeen bestuur van de Renkumse Tennisvereniging. LEDENADMINISTRATIE ledenadministratie Ellen Rap-Akveld ondersteuning nieuwe leden/afhangsysteem Thea Slangen TRAINER Jeugd/senioren Andy Blom ACCOMMODATIE groundsman Ad van Holland plv. groundsman Ben Bouman CLUBHUIS Mr. van Damweg blz. Dit is de boerderij waar Bakkershaag haar naam aan ontleent. Tennisvereniging Bakkershaag is opgericht op 24 mei INHOUD Eerst even dit Van de voorzitter Uitnodiging ALV 15 april Verslag ALV Jaarverslag Bestuur Jaarverslag Accommodatiecommissie - 17 Nieuws van de Tenniscommissie - 19 Jaarverslag van de Sponsorcommissie Jeugdcommissie Van de trainer Ins & Outs van de Communicatiecommissie Ins & Outs van de Kwaliteits- en Veiligheidscommissie Facelift Kris kras kros de toss Reünie Bakkershaag Ik geef de pen door aan Wintercompetitie Een kleintje Hall of Fame Lidmaatschap Clubblad van RTV Bakkershaag Verschijnt 2 maal per jaar Kopij sturen naar Dzjoes 13 Jaargang 36 april 2014 RTV Bakkershaag april 2014

4 » U liteitsbouw» Verbouw» Renova e» Onderhoud Aannemersbedrijf W. ten Böhmer b.v. is gevestigd in Renkum. Al ruim 40 jaar voeren wij voorkomende werkzaamheden uit op het gebied van bouw en verbouw. Het aannemersbedrijf beschikt over vakmanschap, maar ook vernieuwing welke nodig zijn voor een goed resultaat. Wij kunnen voor u ook het tekenwerk verzorgen. Van het eerste ontwerp, de bouwaanvraag tot complete werktekeningen. Meer informatie vindt u op onze web-site. internet : Europalaan XX Renkum - Tel Fax Everts & Weijman Groenvoorzieningen B.V. Dorpsstraat 147a 6871 AG Renkum Tel: Fax: Internet: ontwerp - aanleg - onderhoud van tuinen voor particulieren en bedrijven

5 Eerst even dit VAN DE REDACTIE Ruime tijd van tevoren nodig ik diverse leden uit om in de pen te klimmen. Nee, nee, achter het toetsenbord plaats te nemen. Hun Ipad ter hand te nemen. Een aanverwant artikel waarop men tekst kan verwerken. En het dan naar mij toe sturen. Bij deze nodig ik ook u uit, lezer, om uw bijdrage voor de volgende Dzjoes over een half jaar komt ie uit - aan mij toe te sturen. Het redactieadres is: Afijn, wat is er het afgelopen half jaar gebeurd? Behalve dat er vreselijk veel getennist is? Gestreden om de eer, de titel, onsterfelijkheid? Het meest in het oog loopt momenteel natuurlijk de facelift van ons clubhuis. Het verenigingsgebouw. De kantine. Die we delen met de Sport-BSO. Dat vroeg vooral veel voorbereiding en een heldere coördinatie een lauwerkrans voor Christel Hensema. En een weekendje flink doorwerken door een flink aantal leden. Sommigen een paar uur, anderen twee (of meer!) volle dagen. Sommigen dagen van te voren, anderen nog dagen daarna. Maar allen met veel plezier en het resultaat mag er wezen. Niet alleen de binnenkant is aangepakt, een groep kinderen ruimde, heel stoer, in de regen!, het hele terrein op. Papiertjes, blad, takjes, alles moest weg, alles moest schoon. En dat moet het blijven. Een keurig visitekaartje. Het verenigingsbestuur is ververst, leden hebben een leven van een medelid gered met behulp van de AED, er zijn veranderingen binnen het stichtingsbestuur, er zijn nieuwe activiteiten geïntroduceerd. Ook hier wordt u uitgenodigd om met ideeën en tips te komen. In dit blad vindt u verder het een en ander over winterwedstrijden, faceliften, wat er het afgelopen jaar zoal binnen de commissies is gebeurd, wat de trainer op zijn hart heeft of op zijn lever en aan wie de clubschrijverspen ditmaal wordt doorgegeven. En dan is er niet te vergeten op verzoek van de voorzitter - nog een stukje over de toss, van oorsprong een samenkomen van leden om kris kras kros met elkaar te tennissen. Leesplezier gewenst en een gele groet van Yono RTV Bakkershaag april 2014

6 Industrieweg 14 Renkum Tel Postbus AC Renkum Fax Aanleg centrale verwarming - Onderhoud installaties - CV / energiebesparende regelingen Website : De betrouwbare partner van en voor de bedrijfstak! Hoofdkantoor: Postbus 6102, 6503 GC Enschede Tel Fax

7 Van de voorzitter Graag wil ik me even voorstellen aan degenen die mij nog niet kennen Mijn naam is Jacques Budding (bouwjaar 1962), gehuwd met Petra Budding, wij hebben 3 zoons, Ruben, Coen & Colin. Ik woon al 52 jaar in het pittoreske Renkum. Verdien mijn boterham sinds 34 jaar bij de Nederlandse Voedsel Waren Autoriteit, mijn functie is senior inspecteur en planner. Sinds1990 ben ik actief lid bij tennisclub Bakkershaag. Afgelopen oktober werd het bekend dat de toenmalige voorzitter andere ambities had en wilde stoppen als voorzitter. De vraag kwam of ik mij beschikbaar wilde stellen, na dit serieus te hebben overwogen ben ik per november 2013 gestart als voorzitter van Bakkershaag. Mijn hobby s zijn uiteraard tennissen, muziek luisteren en maken & wandelen. Ik denk dat ik zo voldoende over mezelf heb verteld, mocht je nog meer willen weten, je weet nu m n naam. De nieuwjaarsreceptie was in de nieuwe vorm een succes, het was een gezellig samenzijn. We hebben de nieuwe visie besproken en de jubilarissen in het zonnetje gezet. Zoals eerder gezegd is er het een en ander veranderd bij Bakkershaag, een andere voorzitter, secretaris, tennis commissie voorzitter, jeugdcommissie, werkgroep missie-visie enzovoorts Als nieuwe voorzitter vind ik het een plezierige gedachte dat veel jonge bestuurders de snelheid erin houden en dat er frisse ideeën geboren worden. Deze snelheid moet ook voor de oudere generatie bij te houden zijn. Dit geldt natuurlijk ook voor mezelf, zie bouwjaar! Het project MFC 3b4 komt van de grond en lijkt definitief te worden. De gemeente heeft in januari toegestemd om het plan te financieren voor de bouw van o.a. een zwembad en een nieuwe tennishal. De architecten zijn bezig dit uit te werken. Dit zal voor Bakkershaag de nodige veranderingen betekenen. Om dit goed in beeld te krijgen en te houden is het plan om een werkgroep MFC 3b4 vanuit onze leden op te zetten. Bij deze veranderingen hoort ook een nieuwe uitstraling van het clubhuis. Er is hard gewerkt om het clubhuis op te knappen, het ziet er weer fris en gezellig uit. Het logo en de website van onze club zijn ook opgefrist, we kunnen weer met z n allen met frisse moed en ideeën Bakkershaag op de kaart zetten wordt een jaar vol bekende en nieuwe activiteiten. Een kleine greep uit de nieuwe activiteiten zijn het 50+ toernooi en een reünie. Ook voor de jeugd is een nieuw onderdeel: World Tour. Ideeën voor te organiseren activiteiten zijn altijd welkom. Graag wil ik als nieuwe voorzitter een slogan voor Bakkershaag introduceren: Samenwerking brengt kwaliteit Laten we met ons allen gaan voor een sportieve samenwerking en Bakkershaag stevig op de kaart zetten!! Een vriendelijke groet, Jacques Budding RTV Bakkershaag april 2014

8 Uitnodiging Algemene ledenvergadering van de Renkumse Tennisvereniging Bakkershaag Datum: dinsdag 15 april 2014 Aanvang: uur Plaats: Clubhuis RTV Bakkershaag, Meester van Damweg 1, Renkum Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Ingekomen en verzonden stukken 3. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 12 november Financieel jaarverslag 5. Bardiensten 6. Toegangshek 7. Rondvraag en sluiting RTV Bakkershaag april 2014

9 Verslag Algemene Leden Vergadering van de Renkumse Tennisvereniging Bakkershaag d.d. 12 november 2013 Aanwezig: 40 leden Afwezig m.k.: Margriet Hensema, Monique Lanjouw 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om uur. 2. Ingekomen en verzonden stukken Geen. 3. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 23 maart 2013 De notulen worden vastgesteld, er zijn geen vragen of opmerkingen. 4. Begroting Hans Paul projecteert de jaarcijfers op een scherm en geeft een toelichting. De Stichting vindt de meeste inkomsten in de huur- en baropbrengsten. Vanaf dit jaar wordt de huur van de BSO geïndexeerd. We houden er rekening mee dat we geen ecotax meer ontvangen maar we krijgen wel rente over onze gelden op onze bankrekeningen. Nu is nog niet begroot wat we in de toekomst met het clubhuis gaan doen. Gaat er iets veranderen dan moet er een nieuwe begroting worden vastgesteld. Met afschrijvingen verdienen we de banen weer terug. We betalen rente op onze leningen, maar die rente wordt steeds lager omdat we voortdurend aflossen. We sluiten af met een positief resultaat van 2900,- Jan Bosch vraagt naar de kosten van de BSO. Omdat we naar een goedkopere energieleverancier zijn overgestapt zijn onze kosten niet gestegen. Verder neemt de BSO de kosten voor de schoonmaak voor haar rekening. Ze vergoedt kleine reparaties. Betaalt mee aan alle apparatuur. Zouden we e.e.a. zichtbaar willen maken dan kost dat geld. De grootste ledenaanwas komt via de BSO. Bij de vereniging is nog steeds een dalende trend te zien. Dit komt doordat de aanwas van leden gering blijft waardoor we minder contributiegelden binnenkrijgen. Ook is er geen subsidie meer van de gemeente. De contributie is met een kleine inflatiefactor aangepast en het voorstel is om de lidmaatschapsgelden voor de jeugd van 89,- naar 90,- te laten gaan en voor senioren van 160,- naar 162,50. De ALV stemt hiermee met algemene stemmen in. Een winterlid van vorig jaar vraagt zich af waarom het winterlidmaatschap is afgeschaft. Zij legt uit dat zij het halve jaar in het buitenland woont. De voorzitter stemt ermee in om voor haar een uitzondering te maken. RTV Bakkershaag april 2014

10 Karin de Lange vraagt zich af wat we met onze toernooien verdienen. Onze toernooien zijn kostendekkend. Agnes Harkema vraagt zich af hoe het met de opbrengst van de kantine zit. Dat zit bij de Stichting. Guus van de Kraats zegt dat we voorzichtig moeten zijn met het afsluiten van een vast tarief, wat in de toekomst verplicht wordt. 5. Plan 3B4 De betrokkenheid van Bakkershaag vloeit voort uit het feit dat - bundeling van sporten ledenaanwas stimuleert, - een collectieve investering kansen biedt voor een nieuwe kantine / betere bemensing, - het fijn is om zicht te hebben op de banen vanuit het clubhuis. Hoe centraler dat gelegen is, hoe fijner dat is. Voor veel verenigingen hangt hun bestaan af van plan 3B4. Begin december wordt er een voorstel naar de Raad geformuleerd. Het is afwachten waartoe dat leidt. Ons clubhuis vraagt op korte termijn om aanpassingen, we kunnen niet wachten tot Wij ontwikkelen ons eigen plan. De gemeente heeft aangeboden om de investeringen die wij gaan plegen voor hun rekening te nemen. Onze mogelijkheden: we zijn financieel gezond, kunnen investeren. Alternatieven: de BSO wil graag geld in ons pand steken, daar kunnen we van meeprofiteren. In 2021 loopt ons erfpachtcontract af. D.w.z. dat we dan de erfpacht met 25 jaar zouden kunnen verlengen maar het is voorzichtig manoeuvreren met de gemeente. Hopelijk krijgen we komend voorjaar meer duidelijkheid. 6. Toekomstvisie Toen Willem van Dooren toetrad tot het bestuur vroeg hij zich af waar we heen gaan als vereniging. Hans Paul heeft gevraagd om een groepje leden samen te stellen dat daarover zou willen brainstormen. Dat is gebeurd. De kernwaarden van RTV Bakkershaag zijn vastgesteld en er is een toekomstbeeld geformuleerd. Er wordt gewerkt aan een plan, in samenspraak met de leden. Jan van Dipten stelt voor om het afkopen eruit te halen. Hans Paul voorziet dat in dat geval een deel van de leden het lidmaatschap opzegt. Daarmee komen we op een kritische grens. Jan Bosch stelt voor om banen te verhuren. Hans Paul heeft nagedacht over combinatievelden waardoor het investeringniveau lager wordt. Jan Bosch nodigt mensen uit om de Vijf Uur Club binnen te lopen. 7. Verenigingswerk Hoe houden we het clubgebouw open? Het is te vaak dicht. Voorstel van het bestuur is om met 1 persoon per bardienst te gaan werken. Joan Beek vindt het vervelend om alleen af te sluiten, ze voelt zich niet veilig. Er is afgesproken dat vrouwen niet alleen sluiten. Hans Paul Visser zegt dat we elkaar hierin moeten helpen, gezamenlijk het pand verlaten. Tjitske Riksen geeft aan dat het rooster niet rond te krijgen is, er moeten meer uren worden gemaakt. Ewin Harkema vraagt zich af wat erop tegen is om 20 uur bardienst te doen en de afkoopsom op 50,- te zetten. Noëlle de Boer is het met hem eens. Hans Paul geeft aan dat dat nu niet beslist kan worden omdat dit kenbaar zou moeten zijn aan alle leden. We zouden het na de ALV van maart kunnen laten ingaan maar leden moeten de kans hebben om tegen te stemmen. De volgende vergadering zal het bestuur met diverse voorstellen komen. 8. (Her)verkiezing bestuursleden Voorstellen: RTV Bakkershaag april 2014

11 - Hans Paul Visser legt het voorzitterschap neer maar blijft Stefan Haver bij de financiën ondersteunen; - Hij wordt als voorzitter opgevolgd door Jacques Budding; - Erwin Koop wordt voorzitter van de TC; - Ria Roelofs volgt Yono Severs op als secretaris; - Yono Severs stelt voortaan de Dzjoes samen. Alle voorstellen worden met algemene stemmen en applaus aangenomen. 10. Rondvraag José Aaldering: Ik wil aller aandacht vestigen op de wintercompetitie. Neemt deel! Erwin Koop: Ik mis bij de binnengekomen stukken de audit die ik samen met Camille Bartels heb gedaan. We hebben het clubhuis en het terrein nagekeken op onvolkomenheden en we zijn heel wat tegengekomen. Ik stel voor om een commissie in te stellen voor 1 jaar omdat bepaalde zaken snel moeten worden aangepakt. Ik stel een kwartaalcontrole voor. Dat vindt Hans Paul een goede suggestie. Niet alleen voor onze vereniging maar ook voor de BSO van belang. Erwin, Camille en Willem willen in de commissie plaatsnemen. Guus van de Kraats geeft aan dat hij anderhalf jaar geleden een lijst heeft gemaakt. Die zal hij opzoeken om zijn punten door te geven. Erwin Koop heeft zich verdiept in de statuten van de Stichting, waarin tussen de 3 en 5 leden zitting mogen hebben. Het zijn er nu 6. Verder lijkt het hem logisch dat iemand van de accommodatie commissie zitting heeft in de Stichting omdat de accommodatie van de Stichting is. Wat betreft het inkoopbeleid van diensten in het algemeen is hij van mening dat hier meer bij de leden of de sponsoren zou moeten komen te liggen. Hans Paul bevestigt dat we dit graag zouden willen. Jacques Budding wil allen feliciteren met het feit dat de vereniging op 8 november 35 jaar bestaat. Lidy de Jager zegt dat dit 27 mei moet zijn. Besloten wordt om een nieuwjaarsreceptie te houden. Jacques Budding besluit met de wens om meer communicatie met de leden te hebben waardoor zij meer betrokken raken. We hebben nu 388 leden en die willen we houden. Met als slotspreuk: We gaan het samen doen! De voorzitter dankt de ledenvergadering voor haar aanwezigheid en betrokkenheid en sluit de vergadering om uur. Verslag: Yono Severs RTV Bakkershaag april 2014 Tekening: Johan de Putter

12

13 Jaarverslag VAN BESTUUR RTV BAKKERSHAAG Wat is er in 2013 zoal besproken binnen het bestuur? Een greep uit de agendapunten: Plan B3B4 Opknappen clubgebouw Wifi AED cursus Toss Promotie van de vereniging Bardienst / bijkomende werkzaamheden Communicatie bestuur / leden en bestuursleden Mededelingen vanuit de commissies Nieuwe kassa en toegangshek De jaarcijfers Restitutie bij langdurige verhindering Bestuurswisselingen Facebook en Bakkershaag Koffiezetapparaat Toernooien en competities En nog veel meer Met vriendelijke groet, Yono Severs, voormalig secretaris RTV Bakkershaag RTV Bakkershaag april 2014

14 Tennisballen ACTIE!!! 1 tin Wilson US Open met 3 ballen voor slechts 5,- Deze ballen zullen ook gebruikt worden tijdens de voorjaarscompetitie. Sla je slag voor 1 of meerdere tins bel of mail: Mobiel: Deze actie geldt exclusief voor leden van Bakkershaag in samenwerking met Intersport Winners Wageningen. RTV Bakkershaag april 2014

15 Jaarverslag VAN DE ACCOMMODATIECOMMISSIE In het jaar 2013 is er weer veel activiteit geweest in ons clubhuis. - In de winter natuurlijk de wintercompetitie waarbij diverse teams na het spelen in de winterkou in ons clubhuis konden genieten van een hapje en een drankje. - een groepje enthousiaste jongelingen heeft het op zich genomen om diverse feestelijke activiteiten te organiseren. Dit is een groot succes geworden. Dergelijke festiviteiten zullen altijd verbonden zijn aan een tennisactiviteit. Dat is een vereiste om dit te mogen organiseren in ons clubhuis. Bijvoorbeeld als afsluiting van de competitie of een toernooi. - Ruben Budding heeft dit jaar de inkoop voor de bar voor zijn rekening genomen en heeft al diverse veranderingen kunnen doorvoeren waar menigeen blij mee is. Een voorbeeld hiervan is de aanschaf van het nieuwe koffieapparaat waartoe hij de aanzet heeft gegeven. - Voor de hapjes is er ook weer veel werk verzet. Dit werk is niet alleen wat we zien in de keuken van het clubhuis doen, van te voren is er al uren werk in gestoken door thuis zaken voor te bereiden. Dank hiervoor. De hapjes zijn altijd heel goed verzorgd. - Natuurlijk hebben er ook weer diverse reparaties moeten plaatsvinden. Ons clubhuis wordt er niet jonger op wat tot gevolg heeft dat een en ander nog wel eens stuk wil gaan. Een aantal vrijwilligers heeft zich hiervoor ingezet. We zouden niet zonder hen kunnen. - Een drietal mensen is bezig geweest om kwaliteit en veiligheid zowel binnen als buiten ons clubhuis te monitoren zodat er eventueel stappen in kunnen worden ondernomen. Een aantal zaken is naar aanleiding hiervan al gerealiseerd, zoals het vastzetten van de balustrade aan de rand van het terras. Er is geconstateerd dat een aantal netten dusdanig kapot is dat ze vervangen moeten worden. Deze zaken zullen voor het begin van de competitie gerealiseerd moeten worden. - Het toegangshek is in de loop van het jaar klaargemaakt voor gebruik met de pasjes. Na wat kinderziektes te hebben opgelost functioneert het nu goed. Het is voor de meeste leden wel wennen en als je er met de fiets door moet is het niet altijd even handig. Je fiets aan de hand, je tas en dan ook nog het pasje erdoor halen. We hebben nu wel zicht op wie er allemaal op ons park komt. - Helaas hebben inbrekers zich niet door ons nieuwe hek tegen laten houden. Er is tot twee keer toe ingebroken in onze schuur en er zijn diverse elektrische apparaten weggenomen. Het is dus zaak om de poorten tussen de banen elke keer goed af te sluiten na het ophalen van een hoogvlieger die het buiten het park heeft gezocht. We willen het inbrekers zo moeilijk mogelijk maken. We zullen ze nooit helemaal van ons terrein af kunnen houden, maar we hoeven het ze niet gemakkelijk te maken. - De bezetting van de bardienst baart nog steeds zorgen. Er zijn nog vaak avonden/middagen niet ingevuld. Onze bardienstcommissie doet heel erg zijn best om dan alsnog een bezetting te krijgen. Dit is niet het leukste werk en daarom doe ik hierbij een oproep aan eenieder om vaker in te loggen om te kijken of er nog avonden/middagen open staan waarop je een dienst kunt draaien. Natuurlijk wil ik ook hierbij de gelegenheid nemen om alle bardienstmedewerkers te bedanken voor hun inzet. RTV Bakkershaag april 2014

16 - In de tweede helft van het jaar is er een visiegroep opgericht die heeft gebrainstormd waar we met Bakkershaag naartoe willen in de toekomst. Hieruit kwam tevoorschijn dat we ons clubhuis wat willen oppimpen. Met een beperkt budget zal er begin 2014 door een aantal enthousiaste leden veel werk worden verzet zodat we daarna in een opgeknapt clubhuis kunnen vertoeven in afwachting van wat de toekomst ons brengt. - De wintercompetitie is van start gegaan en Koning winter helpt ons dit jaar. Er zijn nog geen weersomstandigheden geweest waaronder we de banen niet konden gebruiken. Het is even afwachten of dit zo blijft - Als afsluiting van het jaar heeft de 5 uurs club zoals gebruikelijk een oudejaarsborrel georganiseerd. Dank voor de inzet om dit ook nu weer tot een succes te maken. Met vriendelijke groet van Margriet Hensema RTV Bakkershaag april 2014

17 Nieuws VAN DE TENNISCOMMISSIE Beste mede tennisliefhebbers, De tijd gaat snel, er verandert veel. Nieuwe activiteiten, leuk! Afgelopen half jaar ben ik vers begonnen als nieuwe TC voorzitter, TC staat voor Tenniscommissie wat vroeger heette de Technische Commissie. Geef het maar een naam, als maar duidelijk is wat wij doen met ons team van vrijwilligers. Heel simpel gezegd zorgt de TC ervoor dat er tennisactiviteiten georganiseerd worden voor alle leden van de vereniging (dus voor zowel jong en oud). Belangrijkste reden hiervoor is om te voorzien in de doelstelling waarvoor de vereniging Bakkershaag is opgericht: De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en bevorderen van de tennissport Voorbeelden van door de TC georganiseerde tennisactiviteiten zijn de KNLTB voorjaarscompetitie, het Open Toernooi, de clubkampioenschappen, de Wintercompetitie, de nieuwe World Tour voor Tenniskids, het Open Jeugdtoernooi, het nieuwe seniorplus ( 50+ ) ééndagstoernooi, het 35+ Toernooi, het Generatietoernooi, de Najaarscompetitie, enzovoort. Eigenlijk best wel een behoorlijke lijst tennisactiviteiten, maar misschien nog niet genoeg? Het blijkt uit onderzoek cruciaal dat voor het behoud van je huidige ledenbestand en het aantrekken van nieuwe leden je als club innoverend en actief moet zijn in het organiseren van tennisevenementen. Uiteraard rekening houdend met voldoende capaciteit om ook tegemoet te kunnen blijven komen aan de vaste recreatieve uren. Dit zal in enkele gevallen soms niet haalbaar zijn maar wij zullen hier zo goed mogelijk vroegtijdig over communiceren. Wij hopen dan ook een goed voorbeeld te hebben gegeven in het opstarten van de nieuwe World Tour voor Tenniskids. Deze enorm leuke opzet van het jeugdtennis wordt momenteel verder uitgewerkt en professioneel aangepakt door een vernieuwde enthousiaste Jeugdcommissie (waarover elders in deze Dzjoes meer). De eerste zeer geslaagde wedstrijdjes zijn gespeeld op zondag 9 maart. Volgende datum is zondagochtend 6 april, erg leuk om te zien, welkom om te kijken, het hek is dan open! Zondag 30 maart: een nieuw senior plus (50+) eendagstoernooi. Met ongeveer 50% van al onze leden in deze leeftijdscategorie is dit een belangrijke doelgroep om activiteiten voor te organiseren. Bij succes volgen meer versies van dit toernooi dit jaar! Dan kijk ik nu ook al enorm uit naar De Reünie die voor eind dit jaar gepland staat en waar een speciale reüniecommissie zich mee gaat bezighouden. De aftrap is gedaan en hierover in deze Dzjoes verderop meer nieuws. Ik hoor heel graag van je als je ook een goed idee hebt voor een leuke, innovatieve tennisactiviteit, eventueel aangevuld met een aansluitend entertainment gedeelte. Dit zal in mijn ogen de basis worden voor het toekomstige succes van onze vereniging! Vriendelijke tennisgroet, Erwin Koop RTV Bakkershaag april 2014

18 Elektrotechniek Bosman van Ingenweg EM Renkum Tel * Is bekend met woningbouw en kleine utiliteit en levert daarvoor complete: - Elektra installaties - CAI installaties - Telefoon installaties - Data installaties * De eerste offerte is altijd vrijblijvend * Heeft een 24/7 storingsdienst

19 Jaarverslag VAN DE SPONSORCOMMISSIE Mijn eerste jaarverslag als voorzitter van de sponsorcommissie. Graag wil ik beginnen met mijn voorganger Henk Weijman te bedanken voor alle inzet van de voorgaande jaren en de goede overdracht die mij in staat heeft gesteld om dit over te nemen. Het afgelopen jaar Er zijn twee sponsoren die hebben opgezegd. Jongboer Interbouw en administratiekantoor Koch & Zonen willen we bedanken voor al hun jaren sponsoring. Daar staat tegenover dat we er een aantal grotere sponsoren bij hebben gekregen. Witgoedpartners hebben we mogen verwelkomen als bordsponsor en zoals het er nu uitziet mogen we Warsteiner binnenkort onze hoofdsponsor gaan noemen. Met Vrumona en Altena zijn we in gesprek m.b.t. sponsoring. Een speciaal dankwoord gaat uit naar Ruben Budding die als inkoper van RTV Bakkershaag deze leveranciers bereid heeft gevonden om ons te sponsoren. De komende jaren De sponsorcommissie is uitgebreid met Sander Gerrits en Bas Olthof. We gaan dit jaar meer aandacht besteden aan onze huidige en toekomstige sponsoren. In onze visie valt te lezen: Sponsoren letten steeds meer op de kosten versus baten van de sponsoring. We willen de baten voor onze sponsoren vergroten. We willen daarvoor een actief sponsorbeleid opzetten. Hoe we dit precies vorm gaan geven gaan we nog bedenken. Intussen kunt u zelf al iets doen om de baten van onze sponsoren te vergroten. Door producten of diensten bij hen af te nemen. Het zijn (bijna) allemaal lokale betrokken ondernemers die service hoog in het vaandel hebben staan. Zij zorgen ervoor dat wij kunnen tennissen en daar mogen we ze dankbaar voor zijn. Met vriendelijke groeten, Willem van Dooren RTV Bakkershaag april 2014

20 Webo is een bedrijf dat voor particulieren en bedrijven het complete pakket aan kan bieden op het gebied van bouwen en verbouwen. Zowel binnen, buiten als tuinwerkzaamheden. Sfeervol à la carte restaurant Bossen rondom de deur Terrassen voor de deur Parkeren naast de deur Zalen achter de deur Zalen voor: recepties feestavonden vergaderingen cursussen conferenties bedrijfspresentaties BEKENDE KEUKEN IN GELDERLAND SINDS 1854 Bouw, aan- en verbouw Schilderwerk Leveren en installeren van airco-units Tuinwerkzaamheden Voor informatie of een offerte: John van Dooijeweert Wiggert Groenevelt Webo vof Reijmerweg 7 Hartenseweg NB Renkum Telefoon (0317) Telefax (0317) VOOR AL UW SCHOENREPARATIES Schoenmakerij BRUGMANS Dorpsstraat RENKUM Telefoon

21 Jeugdcommissie Door: André Groenewoud De Jeugdcommissie heeft als doel om de jeugdleden van Bakkershaag actief te betrekken bij de tennissport en de vereniging. Om dit doel te bereiken organiseren we verschillende activiteiten die gezellig zijn en het clubgevoel versterken. Ook coördineren we het wedstrijdtennis voor de jeugd. Bij de activiteiten die we organiseren staat plezier voorop: het Generatie Toernooi en het Pannenkoekentoernooi zijn vooral bedoeld om leuke partijtjes te tennissen samen met je vader, moeder, opa, oma, buurman of een vriendje. Hierbij zorgen we er voor dat iedereen de kans krijgt om een leuke prijs te winnen. Als Jeugdcommissie zijn we ervan overtuigd dat kinderen door het spelen van wedstrijdjes beter worden in tennis. We zullen daarom de deelname aan toernooien, (club-)kampioenschappen en competities zoveel mogelijk stimuleren. Sinds dit jaar zijn we begonnen om de jeugdleden van 6 t/m 12 mee te laten doen in de Tenniskids World Tour. Voor de jeugd t/m 17 coördineren we de reguliere competitie. Hierdoor krijgt ieder jeugdlid de kans om zich verder in het tennis te ontwikkelen. De Jeugdcommissie van Bakkershaag bestaat uit: Voorzitter: André Groenewoud Lid: Ed van Tergouw Lid: Mieke Bartels Lid: Susan Koop RTV Bakkershaag april 2014

22 Van de trainer Een frisse voorjaarswind Als kind kwam ik in de zomervakantie vaak naar de Veluwe om er in de natuur te fietsen en te wandelen. De natuur werd naast tennis steeds meer mijn tweede passie. Ooit zou ik hier ook wel willen wonen en werken. Ondanks dat ik met veel plezier bij enkele grote (prestatieve) clubs en tennisscholen heb gewerkt in Zuid-Holland, is dat idee altijd in mijn hoofd blijven zitten. Ik geloof dat het ergens in het late voorjaar van 2010 was, dat ik in een tennisvakblad las dat er een vacature open stond bij een niet al te grote tennisclub op mijn geliefde Veluwe. De Renkumse Tennisvereniging Bakkershaag zocht een nieuwe trainer. Gelijk maar even gekeken waar Renkum op de kaart lag. Mijn vrouw, die toen hoogzwanger was van ons tweede kindje en overigens niet direct dacht dat het zo n vaart zou lopen, had mij gezegd toch maar te reageren, omdat ik anders later misschien spijt zou krijgen. Een tennisvereniging met nota bene meerdere basisscholen in de directe omgeving moet in potentie immers kunnen uitgroeien tot iets moois. In een mum van tijd kwamen wij tot de ontdekking dat een kleine vonk (vacature) inderdaad een aardig vuurtje kan doen oplaaien. In september 2010 ben ik dus begonnen met het trainen van de junioren en senioren bij RTV Bakkershaag. Waar een wil is, is een weg Jazeker, de A12! Elke dag met energiedrankjes in de auto vanuit Vlaardingen naar Renkum en terug. Het kwam met enige regelmaat voor dat ik pas na 24.00u thuis kwam, om vervolgens stilletjes in bed te kruipen zonder mijn vrouw en onze pasgeboren Daan wakker te maken. Hoe ik dat achteraf heb kunnen volhouden, is mij soms nog een raadsel. Als je maar graag genoeg iets wilt Enfin in februari 2011 zijn we hier met ons gezin komen wonen. In die tijd leerde ik gaandeweg de vereniging en de mensen kennen. Eerst maar mijn oor te luisteren gelegd en goed rondgekeken Gaandeweg is mijn liefde voor de club gegroeid. Ik heb kunnen ervaren dat er mensen zijn die echt veel om de club geven. Jeugdsentiment, nostalgie, fijne herinneringen zijn ook voor hen plaatsgebonden. Hart voor hun club, noem je dat Met enkele van die leden is er vorig jaar een team van vrijwilligers samengesteld, dat een toekomstvisie is gaan formuleren. Tevens is men vanuit verscheidene invalshoeken gaan speuren naar verbeteringen op welk vlak dan ook. Met als voornaamste criterium hoe krijgen we meer (jeugd-) leden en hoe behouden we ze. Wat motiveert leden en hoe RTV Bakkershaag april 2014

23 vergroten we die motivatie. Mede dankzij die groep lijkt er nu een frisse voorjaarswind te waaien over het tenniscomplex. Zonder bepaalde mensen tekort te doen, wil ik in het bijzonder Erwin Koop en Christel Hensema een groot compliment geven, omdat ze met hun enthousiasme veel leden aanzetten tot actie. We zijn er nu, als RTV Bakkershaag zijnde, niet alleen meer in gaan geloven, maar er ook naar gaan handelen. Er is heel veel gebeurd. Er is o.a. geïnvesteerd in materialen voor op de baan en in het clubhuis. Meerdere ouders van pupillen en andere vrijwilligers helpen voor en achter de schermen om de noodzakelijke Worldtour voor de junioren tot een succes te maken. Zo moet de trainingssport tennis weer een echte leuke wedstrijdsport worden. Het clubhuis heeft een (noodzakelijke) metamorfose ondergaan. De opbouw bij de junioren gaat gestaag verder. De jongste kinderen die we nu trainen zijn tussen de 4 ½ jaar en 6 jaar oud. We blijven werken aan het promoten van de tennissport op de basisscholen binnen de gemeente Renkum, zodat we een degelijke groep junioren hebben in kwantiteit en kwaliteit. Wie de jeugd heeft en behoud, heeft immers altijd toekomst! Andy Blom RTV Bakkershaag april 2014

24 Industrieweg KA Renkum Servicepraktijk Heelsum Utrechtseweg CM Heelsum T W E - Fysiotherapie - Manuele Therapie - Sportfysiotherapie - (Sport)revalidatie - Parkinson Therapie - Dry-Needling - Medisch fitness - Kinesiotaping - Pilates

25 Ins & Outs VAN DE COMMUNICATIECOMMISSIE De Redactie- en Sponsorcommissie is vervangen door de Communicatiecommissie. Samenstelling: Voorzitter Yono Severs Penningm. en bezorging Ton de Brabander Lay-out clubblad Dzjoes Yono Severs Webmaster Dirk Hensema Lid (cartoons) Johan de Putter Lid (redigeren) Erwin Koop Redactie Tweemaal per jaar verschijnt ons clubblad, de Dzjoes. Met daarin berichten over van alles wat speelt binnen de vereniging. Zakelijk en recreatief. Persoonlijk en algemeen. Met humor en bloedserieus. Een gevarieerd blad voor een gevarieerd publiek. Voor u, de leden en voor andere geïnteresseerden. Website Via de website (www.rtvbakkershaag.nl), onderhouden en voortdurend bijgewerkt door Dirk Hensema, kunt u op de hoogte blijven van bijvoorbeeld algemene informatie, notulen, wedstrijden, bespeelbaarheid van de banen en het allerlaatste Bakkershaagnieuws, heet van de naald. Sponsoring Elders heb je het verslag van de sponsorcommissie kunnen lezen. Hier een toevoeging: Dit jaar is er een sponsorbord bijgekomen en een groot sponsordoeken, zoals te zien is op de banen. Heft het glas op Warsteiner! En: heft het glas vol Warsteiner! En het gaat nog beter worden! Met vriendelijke groet van de communicatiecommissie RTV Bakkershaag april 2014

26 Ins & Outs VAN DE KWALITEITS- EN VEILIGHEIDSCOMMISSIE Eind september, begin oktober komt Erwin Koop bij mij (Camille Bartels) met een voorstel om bij Bakkershaag een interne audit uit te voeren. Wat is dat, een interne audit? In het kort: een kritisch onderzoek, zo neutraal mogelijk, op het gebied van kwaliteit, veiligheid, orde en netheid. In dit geval betreft het ons clubhuis zowel binnen als buiten - uiteraard de banen en het hele terrein wat van ons is. De gedachte aan dit rapport is ontstaan na een bijeenkomst over de toekomstvisie van Bakkershaag door een werkgroep. Het doel van dit rapport is om het bestuur diverse voorbeelden te laten zien waarvan wij vinden dat ze verbeterd kunnen worden op het gebied van kwaliteit, veiligheid, uitstraling, orde en netheid. Het uiteindelijke doel is een daadkrachtig, financieel verantwoord en concreet actieplan opstellen, om uiteindelijk te komen tot een kwalitatief hoogwaardige, veilige en aantrekkelijke vereniging. Een uithangbord / visitekaartje voor leden en bezoekers. Zo gezegd zo gedaan denk je dan, dus op een maandagmiddag van start gegaan en twee uur later hebben we al erg veel foto s en aantekeningen gemaakt. Dit alles werken we uit in een overzichtelijk rapport dat we aan het bestuur kunnen aanbieden. Eind oktober is het rapport tijdens een bestuursvergadering ingebracht en besproken. Ook het Stichtingsbestuur wordt op de hoogte gebracht. Wij als commissie krijgen de opdracht om een actieplan op te stellen en daar gaan we al snel mee aan de slag. Iedereen is zich ervan bewust dat er verschillende zaken snel opgepakt dienen te worden, vooral in verband met de veiligheid en de uitstraling van ons clubhuis. Verder lijkt het ons goed om de opfrisbeurt van het clubhuis, die door Christel Hensema wordt gecoördineerd, te combineren met diverse acties aan de buitenkant van het clubhuis en op de rest van het park. Hiervoor zijn vrijwilligers nodig en het leukste is om met een grote groep aan de slag te gaan. Zowel binnen als buiten. Na de vele uren voorbereiding van Christel en de inzet van ongeveer 60 vrijwilligers, kunnen we allemaal trots zijn op hoe het clubhuis er nu uitziet. Aan de buitenkant is veel gebeurd, mede dankzij de inzet van Klaas Bakker. Terras en buitenmuren van het clubhuis zijn professioneel schoongemaakt. Baan 1 en 2 zijn voorzien van nieuwe netten, er is alg verwijderd van de diverse doeken en het zwerfvuil is door een groepje kinderen uit de struiken verwijderd. Er is dus al veel gebeurd, maar we zijn er nog niet. De belangrijkste zaken met hoge prioriteit zijn als eerste aangepakt, nu volgen nog de wat minder urgente dingen. Als er weer vrijwilligers nodig zijn, dan melden we ons via een nieuwsbrief en de website. In ieder geval kunnen we het aankomende seizoen met trots onze gasten van andere verenigingen ontvangen en zelf ook met een prettiger gevoel onze banen en ons clubhuis betreden. Met trots kijken we terug op de afgelopen tijd, er wordt weer veel samengewerkt, laten we zo doorgaan. Het woord VERENIGING* staat er weer met hoofdletters. Namens de Kwaliteits- en veiligheidscommissie, Camille Bartels * VERENIGING = vrijwillige organisatie van een aantal personen met een bestuur aan het hoofd: RTV Bakkershaag april 2014

27 Oktober 2013: Februari 2014: RTV Bakkershaag april 2014

28

29 En toen was er dus dat idee En toen werd erover gepraat En toen werden er steeds meer mensen enthousiast En toen ging men aan de slag Leden waren het, allemaal leden van RTV Bakkershaag En lid zijn ze nog steeds Ze zetten er de schouders eronder Samen Met z n allen Er is veel waardering voor Heel veel waardering Voor wat iedereen deed De handjes laten wapperen Ditmaal niet op het veld Maar binnen! En o FACELIFT Wat is het mooi geworden! En wat genieten we er voortdurend van Tekst: Yono Severs Tekening: Johan de Putter RTV Bakkershaag april 2014

30

31 Kris kras kros de toss Dus schuift gisteravond de nieuwe voorzitter bij ons aan, we zitten een welverdiend drankje weg te tikken na een enerverende tennisavond. De toss, zegt hij en tikt onbewust met de vinger op het spiksplinternieuwe, edoch splintervrije (kaarten moeten goed kunnen glijden) houten tafelblad. Wat denken jullie daar nou van? Een maand of wat geleden heeft Jacques Budding de toss nieuw leven ingeblazen, opeens waren er weer vijf banen vol tennissers op donderdagavond. Allerlei niveaus door elkaar. Sommigen al jarenlang lid, misschien zelfs al vanaf het begin, anderen nog maar een paar maanden in de ban van het spel met de bal en het racket (en zoveel meer). Het was een waar feest. Wat werd er gelachen. Wat werd er getennist. Wat werd er veel geleerd. Op alle fronten. De clubkanjers hielden zich in en speelden tegen minder ervaren broeders en zusters, de nieuwelingen mochten proeven van hoe het is om naast echt heel knappe tennissers op de baan te staan. Twee rondjes kaartjes husselen, de derde ronde werd er voornamelijk rekening gehouden met voorkeuren en gelijkwaardige speelsterkte. Er waren lekkere hapjes na het spel, een toastje, een worstje, een brokje kaas. Een paar weken ging dat goed. Zeg ruim een maand. Maar toen. En nu. Terug naar het begin. Waarom is er een toss? Clubverbroedering. Nieuwe leden laten kennismaken met de gelederen van de club. Door het spelen met en tegen wisselende partners leer je snel en veel en gevarieerd. Een vaste tennisavond waarop je zeker weet dat je met veel afwisseling kunt spelen. Verschillende sterkte, inzet, kracht, humor, fanatisme. Voor meer variatie in je tennisleven. Waarom komt men niet naar de toss? Waarom komt u / jij niet naar de toss? Dus wordt bij deze ieder RTV Bakkershaaglid opnieuw, zeker namens voorzitter Jacques Budding, van harte uitgenodigd om voortaan op donderdagavond vanaf uur een balletje te komen slaan met mindere broeders, leergierigen, achterstalligen, schreeuwers, stilletjes, soepeler en wendbaarder spelers of misschien juist wel stijvere, kom het maar ontdekken, kom het maar meemaken... Graag tot ziens. Donderdagavond uur. RTV Bakkershaag. Baan 1 en 2. Maar liever ook op baan 3, 4 en 5. Groet van Yono Severs RTV Bakkershaag april 2014

32 Voorzitter Ad van de Griend in actie RTV Bakkershaag april 2014

33 Reünie Bakkershaag Zaterdag 22 november 2014 zal er een reünie plaatsvinden voor Bakkershaagleden. Om zoveel mogelijk oud leden te traceren hebben we uw hulp nodig. Ellen Rap, Henk ten Bhömer, Christel Hensema en Camille Bartels gaan dit organiseren en coördineren. 22 NOVEMBER 2014 Op de website van Bakkershaag komt een lijst namen van oud leden. Deze lijst komt uit het archief van de ledenadministratie, waarvan Ellen Rap-Akveld de beheerster is. Wat misschien niet iedereen weet is dat de moeder van Ellen vanaf het begin (1978 ) de ledenadministratie beheerde. Op enig moment heeft Ellen dat overgenomen. Ellen heeft altijd al haar moeder geholpen met de labels en pasjes uitreiken en heeft zodoende veel kennis van zaken. Mocht u oud leden kennen die u niet op deze lijst aantreft, wilt u deze dan doorgeven via Het liefst met adresgegevens/mailadres/telefoonnummer. Zo kunnen we een zo compleet mogelijke lijst samenstellen. Wij als werkgroep gaan via diverse kanalen deze oud leden benaderen en uitnodigen. We denken aan Facebook, Twitter, Linkedin etc. Uit de jongere generatie hebben we Christel Hensema bereid gevonden om dit te coördineren. Henk ten Bhömer heeft in al die jaren dat Bakkershaag bestaat erg veel foto s gemaakt en in zijn archief bewaard. Hieronder en op de volgende pagina treft u er een selectie uit aan. Als er onder de huidige leden nog ideeën voor de reünie zijn, dan kunt u die altijd bij ons droppen via Houd de website in de gaten, we zullen u op de hoogte houden van de voortgang. De reünie werkgroep: Ellen, Henk, Christel en Camille RTV Bakkershaag april 2014

34 Slager Worstmaker E. v.d. Bovenkamp Dorpsstraat AD Renkum Tel

35 Ik geef de pen door aan Hoi, Ik ben Wander Groenewoud. Ik ben 11 jaar en word op 3 april 12. Ik woon in Heelsum aan de Heidesteinlaan 17. Ik zit op school bij Pantarijn in Wageningen. Ik doe havo/vwo en zit in klas 1hv4. Ik zit op het Pantarijn omdat je op deze school veel zelfstandig kan doen en omdat het er heel modern uitziet. We hebben hier 70 minuten roosters. Het lijkt misschien lang maar het is eigenlijk heel handig. Want bijvoorbeeld bij een 70 minuten rooster hoef je minder boeken mee te nemen naar school. En ten tweede mogen we op school ook alvast aan ons huiswerk werken. We krijgen dus werk wat we moeten doen tijdens de les. Als je het niet af hebt dan is het dus huiswerk voor de volgende keer. Als je het in de les niet af hebt, dan kun je er ook nog aan kwt aan werken. Kwt betekent Keuze Werktijd. Die les duurt 40 min en dan mag je er ook aan werken. Genoeg gepraat over school. Nu over Bakkershaag. Ik vind Bakkershaag een leuke en gezellige club. Ik zit nu al 6 jaar op tennis en vind het nog steeds leuk. Ik krijg les van Andy Blom. Toen ik voor het eerst ging tennissen kreeg ik les van Arjan. Daarna toen hij weg ging van Han en nu dus van Andy. Ik tennis 1x in de week. Soms 2x omdat we dan op vrijdag een extra les krijgen. Dit komt omdat er was ingeschreven op vrijdag maar omdat hun even later hun examen hadden had Andy dus plek over. Daardoor mochten Timo, Yorick, Britt, Lynn en ik op de vrijdagen trainen. De andere vrijdagen gaan andere kinderen die wat jonger zijn. Het gaat steeds omstebeurt. Ik heb al 2x meegedaan met competitie. Ik heb er veel van geleerd omdat je veel wedstrijden speelt en daar oefen je natuurlijk op bij de training. Nu het clubhuis opnieuw is ingericht ziet het er ook veel mooier uit. Helaas konden we er niet bij zijn bij het opnieuw indelen want we hadden een familie weekend. Ik geef de pen door aan: Lynn Koop RTV Bakkershaag april 2014

36 Personeel 'op maat'? Kies voor een flexibele inzet! U kun ons dagelijks bellen voor een bittergarnituur, gesorteerde warme hapjes, bestaande uit: bitterballen, nasi, bami, kaassoufflé en balletjes gehakt.. 14,50 (bezorging is gratis) Hoofdkantoor: Postbus 6102, 6503 GC Enschede Tel Fax Kerkstraat 98, 6871 BM Renkum Telefoon/ fax:

37 Wintercompetitie De wintercompetitie voor dit seizoen zit er weer op en ook deze keer kunnen we concluderen dat het weer een succes was! Op diverse doordeweekse avonden en zaterdagen in december, januari en februari zijn er spannende en leuke wedstrijden gespeeld. Erna werd er in de kantine gezellig nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje. Ondanks dat de wintercompetitie bekend staat om haar gezelligheid, zou het geen competitie zijn als er geen winnaars zouden zijn. Dit seizoen streden er vier teams om de titel. Zoals hieronder in de stand is te zien is team 2 kampioen geworden! De winnaars zijn: Jacques Budding, Willem ten Böhmer, Ton de Brabander, Dave Heal, Ruben Budding, Jan Harmen Wesselink, Anne de Fraiture, Noëlle de Boer, Karin de Lange en Toos de Rooij. Van harte gefeliciteerd! pos. team wedstrijden sets games Team 2 Team 1 Team 4 Team Nieuw dit jaar was de individuele competitie voor de winterkoning en winterkoningin. De speler die tijdens de wintercompetitie de meeste sets weet binnen te halen mag zich het hele jaar winterkoning c.q. winterkoningin noemen! Ruben Budding en Karin de Lange hebben de eer om als eerste deze titel te krijgen en hier een jaar lang te van mogen genieten! Wilt u alle uitslagen nog een keertje op uw gemak bekijken? Ga dan naar onze website Voor mij was het dit jaar de eerste keer dat ik, met hulp van José, de wintercompetitie mocht organiseren. Ik heb het met veel plezier gedaan en zal de komende jaren dit gezellige toernooi blijven organiseren. Mocht je hier suggesties, opmerkingen of ideeën over hebben dan hoor ik dat graag! Mail maar naar Ik wil iedereen die meegedaan heeft aan deze editie van de wintercompetitie bedanken voor het geslaagde toernooi en iedereen die niet mee heeft gedaan bij deze uitnodigen om volgend jaar mee te doen! In oktober zal de inschrijving worden geopend U hoort dan van mij! Groeten Matthias ten Böhmer RTV Bakkershaag april 2014

38 Uw huis isoleren? Gratis advies en besparings berekening. Zie ook onze website: spouwmuur-isolatie dak-isolatie vloer-isolatie isolerende beglazing kozijnvervanging kelder afdichting TELEFOON

39 Een kleintje De ballen zijn voor iedereen even groot. Maar in de beleving misschien niet. De banen zijn voor iedereen even groot. Maar in de beleving misschien niet. De tegenstander is soms groter in mijn geval is dat heel vaak zo en soms kleiner. Het weer speelt een rol. Het eten in je maag. Je humeur. Je uitzicht op het decolleté van je tegenstandster. De geur van pannenkoeken als er een feestje is bij de buren. Een overvliegende meeuw. Kortom: bij tennis komt meer kijken dan een racket en een bal. Als het stormt kost dat energie, als het regent of sneeuwt ook, energie die ten koste gaat van je focus, die je nodig hebt om de bal perfect te raken. Dan is er nog, niet te vergeten, jijzelf. Daarmee hebben velen het aan de stok. Dat kun je horen. Stommerd, nee, niet zo,, de vijfde keer vanavond, kom op nou. Dat soort kreten. Veel mensen spelen vooral tegen zichzelf. Alleen de goeien spelen voor zichzelf. Mooie bal, goede opslag, strak over het net, keurig geplaatst. Sport ief. Da s fijn hè, om te weten, dat je, om beter te tennissen, alleen maar voor jezelf hoeft te zijn in plaats van tegen. Wat wel de vraag oproept hoe je dat dan doet, voor of tegen jezelf zijn? Tsjah, misschien kun je het daarover eens met medeleden hebben? Hoe doe jij dat nou, almaar winnen. Hoe doe jij dat nou, altijd maar plezier hebben. Hoe doe jij dat nou, je nergens iets van aantrekken en geconcentreerd spelen. Jong en oud, we kunnen altijd van elkaar leren. Met vriendelijke groet van Yono Severs RTV Bakkershaag april 2014

40 HALL OF FAME: ONZE JEUGD Voor onze jeugd hebben we een Hall of Fame op gesteld. We hebben de beste tennissers in verschillende leeftijdscategorieën netjes op een rij gezet: jongens tot 8 jaar: Marten Groenewoud jongens tot 10 jaar: Yorick Groenewoud jongens tot 12 jaar: Wander Groenewoud jongens tot 14 jaar: Sebastiaan van de Raa meisjes tot 10 jaar: Lynn Koop meisjes tot 12 jaar: Britt Koop RTV Bakkershaag april 2014

41 Lidmaatschap Vanaf 2002 geldt er een kortingsregeling voor gezinnen waarvan vier of meer leden lid zijn. Vierde en volgende gezinsleden ontvangen een korting van 25%. Dit gezinslid moet wel op hetzelfde huisadres staan ingeschreven. De korting wordt berekend over het goedkoopste lidmaatschap. Bij degenen die een machtiging hebben ingeleverd zal de contributie in de laatste week van februari worden afgeschreven van hun rekening. Degenen die geen machtiging hebben ingeleverd dienen de contributie vóór 1 februari 2014 over te maken op bankrekeningnummer of op gironummer Ook kunnen zij alsnog een machtiging inleveren. Zolang wij van u geen machtiging hebben gekregen of als wij de contributie nog niet hebben ontvangen, krijgt u nog geen pasje (KNLTB) of uw pasje wordt onbruikbaar gemaakt in de afhangcomputer. Twijfelt u of u een machtiging heeft afgegeven, dan kunt u dit informeren bij Ellen Rap. Het afmelden van een lidmaatschap na 1 december, betekent het volgende jaar nog wel lidmaatschap betalen. Opzeggen lidmaatschap Wilt u het lidmaatschap voor het volgende seizoen (januari t/m december 2015) opzeggen, dan dient dit uiterlijk 1 december 2014 kenbaar gemaakt te worden bij de ledenadministratie. Dit kan schriftelijk naar onderstaand adres of via de Ellen Rap Speenkruidstraat WT Renkum tel U krijgt een bevestiging terug van de opzegging. Bij niet tijdige opzegging zal de contributie van het volgend jaar verschuldigd zijn. Verhuisberichten ook graag naar de ledenadministratie. RTV Bakkershaag april 2014

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC CLUBBLAD STC KOMTIE NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC LED s go 2Veko_adv_LED_STC_dec_2012.indd 1 14-12-12(wk50) 10:50 LED lijnverlichting: breedstralend, diepstralend

Nadere informatie

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972!

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972! Sportief onderweg i f s met Lamens! L Cas Automobielbedrijf Cas Lamens BV 2650 Rodenrijseweg AG Berk 57 l T 2650 (010) AG 5 Berkel 1 23 en 9 Rodenrijs F T (010) 511 23 79 99 46 IF www (010) 511 79 s 46

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Info. Emailadressen. Lidmaatschap opzeggen?!

Inhoudsopgave. Algemene Info. Emailadressen. Lidmaatschap opzeggen?! Inhoudsopgave Samenstelling bestuur en commissies Voorwoord van de voorzitter Verslag ALV 24-4-2014 Going Heaven (Nachttoernooi) Uitnodiging ALV 23-1-2015 TEC Agenda Seizoen 2015 Van het secretariaat Van

Nadere informatie

THOS. Beleidsplan 2013-2017. Bestuur Thos. 05 februari 2013

THOS. Beleidsplan 2013-2017. Bestuur Thos. 05 februari 2013 THOS Beleidsplan 2013-2017 Beleidsplan 2013-2017 Bestuur Thos 05 februari 2013 Mgr. Borretweg 21, Grave, Telefoon: 0486-473827 E-mail: info@thos-tennis.nl Website: www.thos-tennis.nl 2 Beleidsplan 2013-2017

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

de TCW er Jaargang 31, nummer 10, 2010 Inhoudsopgave

de TCW er Jaargang 31, nummer 10, 2010 Inhoudsopgave TENNISCLUB opgericht 9 oktober 1978 WESTERBORK de TCW er Jaargang 31, nummer 10, 2010 Op de voorpaginafoto staan onze tennis-pieten, die samen met de jeugd een leuk Pietentoernooi hebben gespeeld. Misschien

Nadere informatie

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15 Onderwerp Bladzijde Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3 Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13 Be Proud Be Fair 15 Jubileumshirt 16 Voorjaarscompetitie 2013

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong.

Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong. Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong.nl Clubblad van N.T.C. De Wiltsangh 25e jaargang nr. 2 (maart 2011)

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980.

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980. Jaargang 30 Nummer 1-2009 T.C. Welgelegen Lage Weide 4 0575 52 77 49 7231 NN Warnsveld Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980 Bestuur

Nadere informatie

Kom er ook bij!! clubblad van MLTV90

Kom er ook bij!! clubblad van MLTV90 MatchPoint clubblad van MLTV90 Kom er ook bij!! De tennisvereniging MLTV90 heeft sinds 2013 een nieuw initiatief in het leven geroepen: De Club van 100. Waarom? Veel activiteiten en projecten kunnen op

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 23 april 2015 Clubgebouw ZTTC Aanvang 20.00 uur

Algemene Ledenvergadering 23 april 2015 Clubgebouw ZTTC Aanvang 20.00 uur Zaandamse Tafel Tennis Club Koninklijk goedgekeurd 17 mei 1976 Opgericht 9 oktober 1939 Lid N.T.T.B. Algemene Ledenvergadering 23 april 2015 Clubgebouw ZTTC Aanvang 20.00 uur 1 Bestuurssamenstelling en

Nadere informatie

REDACTIONEEL - 1 - Ronald

REDACTIONEEL - 1 - Ronald Badminton..., meer dan een slag in de lucht!!! Jaargang 24 (november 2001), nr. 2 Redactieadres: E-mail: Secretariaat: Gironummer: Reigerskamp 320, 3607 HS Maarssen. R.Koenis@imn.nl Reigerskamp 320, 3607

Nadere informatie

Ledenadministratie Dick en Marian Spijker P. Monteuxstraat 14 7558 EA HENGELO 074-2775939 info@laactwente.nl

Ledenadministratie Dick en Marian Spijker P. Monteuxstraat 14 7558 EA HENGELO 074-2775939 info@laactwente.nl LAAC Duurloper nummer 1 februari 2011 verschijnt 6 keer per jaar Opgericht 18 oktober 1984 Aangesloten bij de Atletiekunie Redactie Gerrie Broeders 053-4339413 Laura Kotte 0541-530260 Marcel van Tellegen

Nadere informatie

Kijk ook eens op de website!

Kijk ook eens op de website! Waar zijn ze gebleven????? Beste tennisliefhebbers, Deze week kreeg ik het verzoek van de voorzitter om een stukje voor het clubblad te schrijven. Waarom ik, dacht ik aanvankelijk, want de laatste keer

Nadere informatie

Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong.

Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong. Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong.nl Clubblad van N.T.C. De Wiltsangh 24e jaargang nr. 2 (maart 2010)

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur Speciale editie van de W E I D E P R A A T Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur tevens Nieuwjaarsreceptie Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2013,

Nadere informatie

"In gesprek: G.S. van den IJssel..."

In gesprek: G.S. van den IJssel... Nummer 2-2009 "In gesprek: G.S. van den IJssel..." - 1 - Colofon A.T.V. Berkenrode Bestuur Voorzitter Secretaris Jacques Thoen, Brahmsstraat 8, Berkel en Rodenrijs, 5113900 Daan vd Ameele, Veldspaat 62,

Nadere informatie

LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2015, 37 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2015

LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2015, 37 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2015 Love letters, januari 2015, 37 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JAAROVERZICHT 2014 1 Inhoud Jaaroverzicht 2014 pagina Voorwoord 3 Uitnodiging/agenda ledenvergadering 4/5 Notulen ledenvergadering 6 Jaarverslagen:

Nadere informatie

Inhoudsopgave Samenspel. Herfst 2012. Contributierekening v.v. D.V.C. 26 Bank: 1111.03614. Redactie John Bolk Harry Peters Herman Schaars

Inhoudsopgave Samenspel. Herfst 2012. Contributierekening v.v. D.V.C. 26 Bank: 1111.03614. Redactie John Bolk Harry Peters Herman Schaars Clubblad Voetbalvereniging D.V.C. 26 Opgericht 21 oktober 1926 Laatstelijk goedgekeurd 27 april 1973 Sportpark De Nevelhorst, Vincwijcweg, Didam Telefoon 0316-22 19 19 Herfst 2012 Contributierekening v.v.

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Clubblad de Seidelsport 28 e jaargang nr.2

Clubblad de Seidelsport 28 e jaargang nr.2 Clubblad de Seidelsport 28 e jaargang nr.2 Het bestuur: Voorzitter Willem van Tilburg tel: 0527-254744 Secretaris Herma Veldhuis tel: 0527-253648 Penningmeester Gert van Oosten tel: 0527-251603 Leden namens

Nadere informatie

CENTRE COURT. één pas sneller, veiliger en meer gemak. contributiehoogtes onder de loep. haalt het maximale eruit

CENTRE COURT. één pas sneller, veiliger en meer gemak. contributiehoogtes onder de loep. haalt het maximale eruit Vakblad voor tennisbestuurders en tennisleraren CENTRE COURT NOVEMBER 2012 nummer 4 één pas sneller, veiliger en meer gemak contributiehoogtes onder de loep Henk van Hulst haalt het maximale eruit Centre

Nadere informatie

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 Wiikkrant j Oost d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 DEZE KRANT BEVAT GEMEENTE INFORMATIE EN WORDT HUIS AAN HUIS VERSPREID. OPROEP AAN ALLE WIJKBEWONERS

Nadere informatie

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 Secretariaat: E-mail: secretariaat@avwijchen.nl Postbus 332, 6600 AH Wijchen Kamer van Koophandel nummer: 40145771 Telefoon: 024 645 18 03 ABN-AMRO: NL

Nadere informatie

op zoek naar leuk... ...vrijwilligerswerk? scouting De trappers hoogezand verwelkomt Nieuw schip zeus ii

op zoek naar leuk... ...vrijwilligerswerk? scouting De trappers hoogezand verwelkomt Nieuw schip zeus ii devrijwilligerskrant Vrijwilligers Huis aan Huis in de Gemeente Hoogezand-Sappemeer Jaargang 1 Nummer 3 Oplage: 20.000 exemplaren op zoek naar leuk... samenloop voor hoop Op vrijdag 27 en zaterdag 28 juni

Nadere informatie

Jaargang 22, nummer 2 maart 2012 MEERNIEUWS EEN UITGAVE VAN MFC ENGELBERT

Jaargang 22, nummer 2 maart 2012 MEERNIEUWS EEN UITGAVE VAN MFC ENGELBERT Jaargang 22, nummer 2 maart 2012 MEERNIEUWS EEN UITGAVE VAN MFC ENGELBERT Inhoudsopgave Voorjaarswoord Prachtig voorjaarslicht bij de roeibaan... Voorjaarswoord 3 Activiteiten MFC Engelbert 5 VV Engelbert

Nadere informatie

Noord-Drenthe. Mooie rapportcijfers Klantloyaliteitsonderzoek Ledenraad Bent u de agrarische brug tussen klant en bank?

Noord-Drenthe. Mooie rapportcijfers Klantloyaliteitsonderzoek Ledenraad Bent u de agrarische brug tussen klant en bank? ichterbij Noord-Drenthe Mooie rapportcijfers Klantloyaliteitsonderzoek Ledenraad Bent u de agrarische brug tussen klant en bank? Bedrijf in beeld Coop Schippers in Annen Klantenpanels Complimenten en verbeterpunten

Nadere informatie