WEGWIJZER VOOR HEN DIE IN GAAN WERKEN UITGAVEN VAN HET RIJKSARBEIDSBUREAU

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WEGWIJZER VOOR HEN DIE IN GAAN WERKEN UITGAVEN VAN HET RIJKSARBEIDSBUREAU"

Transcriptie

1 WEGWIJZER VOOR HEN DIE IN GAAN WERKEN UITGAVEN VAN HET RIJKSARBEIDSBUREAU

2

3 UITGAVEN VAN HET RIJKSARBEIDSBUREAU NUMMER 2 WEGWIJZER VOOR HEN, DIE IN DUITSCHLAND GAAN WERKEN S A M E N S T E L L I N G EN A U T E U R S R E C H T IV-I-O L E E R M I D D E L E N D I E N S T 1940

4

5 R A A D G E V I N GE N VOOR HEN, DIE IN DUITSCHLAND GAAN WERKEN. 1. Zij, die in Duitschland werk aanvaarden, moeten ermede rekenen, dat de rechtsregelen tusschen werkgever en werknemer naar Duitsch recht gelden. 2. In Duitschland is het niet toegestaan het werk, zonder daartoe in het bezit te zijn van een vergunning van het bevoegde Arbeitsamt", te verlaten en zonder inachtneming van den opzeggingstermijn van werkgever te verwisselen. Daardoor is ook niet toegestaan, dat men ontijdig naar Nederland terugkeert, zonder toestemming van het bevoegde Duitsche Arbeitsamt". Dit wordt in Duitschland als contractbreuk vervolgd. Ook in Nederland moeten degenen, die zich in Duitschland aan contractbreuk hebben schuldig gemaakt, er rekening mede houden, dat zij op dezelfde wijze vervolgd worden. 3. Wanneer de arbeider meent klachten te hebben over het loon, de behandeling op het werk, over zijn plaatsing e.d., dan kan hij zich wenden tot het betrokken Arbeitsamt" of tot den vertegenwoordiger van het Duitsche Arbeitsfront". 4. Zijn klachten worden onderzocht. Men mag tijdens het onderzoek den arbeid niet verlaten. Het instellen van een onderzoek, nadat de arbeider reeds is vertrokken, heeft gewoonlijk niet veel resultaat. 5. Van het loon worden belastingen en sociale lasten afgehouden. Men kan dat op de loonafrekening zelf nagaan. Meent men, dat het loon onjuist berekend is, of toeslagen niet voldoende betaald zijn, dan vrage men allereerst inlichtingen aan den werkbaas of aan den werkgever. Zoo ook, indien men meent, dat te groote bedragen voor belasting of sociale bijdragen zijn afgehouden. 6. Door het betrokken Arbeitsamt" wordt aan eiken arbeider een Ueberweisungskarte" uitgereikt. Op vertoon van deze Ueberweisungskarte" kan de arbeider zijn loonoverschotten bij de Banken of Sparkassen" storten voor overmaking naar zijn familie of andere begunstigden. Bij de storting moet steeds het adres, waar het geld heengezonden moet worden, nauwkeurig worden opgegeven. De banken zorgen voor spoedige doorzending. 3

6 7. Men behoort zich in de woningen en barakken steeds ordelijk te gedragen en zich vooral te onthouden van misbruik van sterken drank. Netheid en orde zijn een der eerste vereischten. 8. Men is zelf verantwoordelijk voor zijn eigendommen, zoowel op reis als in de barakken en woningen. Men neme dus alle geschikte voorzorgen. Verlies wordt niet vergoed. 9. Men dient zich op het werk te houden aan de aanwijzingen van den werkgever of diens gemachtigde. 10. Van hem, die in Duitschland arbeid gaat verrichten, wordt verwacht, dat hij zijn best zal doen den hem opgedragen arbeid naar vermogen goed te verrichten. Hij zal in het algemeen allerlei kleinigheden zelf hebben op te lossen en niet van alles grieven en klachten moeten maken. Op een behoorlijke mate van aanpassing aan Duitsche toestanden wordt gerekend. Gedraagt U als mannen met energie, dan zult U de moeilijkheden, die bij het werken ver van huis nu eenmaal niet te vermijden zijn, zeker overwinnen. WAT KAN WORDEN MEEGENOMEN Voldoende kleeding, schoenen, laarzen, toiletartikelen. Aan vaklieden (timmerlieden en metselaars vooral) wordt aangeraden eenig gereedschap, z.g.n. handgereedschap, mede te nemen. Zorg voor een goede afsluitbare koffer. Men kan vrij meenemen 75 sigaretten öf 25 sigaren öf 1 % ons tabak. Dus één van deze drie tabakswaren. Rijwielen kan men meenemen. Men heeft er dan voor te zorgen, deze één of twee dagen vóór het vertrek te bevrachten naar het Nederlandsche grensstation, b.v. Venlo of Oldenzaal. Bij aankomst aldaar moet men het rijwiel zelf afhalen en er voor zorgen, dat het in den trein naar Duitschland komt. Op het eerste Duitsche station moet men het vervolgens zelf bevrachten tot de plaats van bestemming. Alle risico's en alle zorg voor de rijwielen zijn dus voor rekening van den arbeider zelf. Beperk het meenemen van rijwielen tot het noodzakelijkste. 4

7 LES I ABFAHRT AUS KÖLN VERTREK UIT KEULEN Folo R. V D. Probeer zooveel mogelijk de beteekenis van de Duitsche zinnen te raden! Vul op de stippellijntjes het passende Nederlandsche woord in : FAHRTAUF DER EISEN BAH N. TREINREIS. Wann geht der nachste Zug nach X? Urn geht ein Eilzug. Wanneer gaat trein naar X? Om gaat eerstvolgende sneltrein. Wo sind die Fahrkartenschalter? Hier sind die Automaten für kurze Strecken. An der rechten Seite finden Sie die Schaker für Fahrkarten. Kann ich hier mein Gepack aufgeben? Ja, wieviel Koffer haben Sie? Waar de (kaartjes)loketten? Hier de automaten korte trajecten. Rechts vindt U de voor kaartjes. Kan... hier bagage afgeven? hoeveel heeft U? 5

8 Was kostet eine Fahrt dritter Klasse bis X? Einfache Fahrt 2.80 R.M. und Rückfahrkarte 3.40 R.M. een reis klas naar X? Enkele reis 2.80 R.M. en 3.40 R.M. derde Wicviel Tage hat eine Rückfahrkarte Gültigkeit? Von Sonnabends bis Montags. Hoeveel is een geldig? Zaterdag tot Von welchem Bahnsteig fahrt der Zug nach X ab? Vom Bahnsteig drei. Fahrt der Zug bis X durch oder muss ich umsteigen? Sie mussen in Köln umsteigen. perron vertrekt naar X? Van het derde perron. door naar X of moet... overstappen? U moet... Keulen Hat dieser Zug direkten Anschluss nach X? Sie kommen um Uhr in Köln an. Der Zug nach X fahrt um Uhr von dort ab. Ist dieser Platz frei? Jawohl. Heeft aansluiting naar X? komt X vertrekt vandaar om plaats? Jawel. Wie heisst der Fluss, den wir im Augenblick überqueren? Das ist der Rhein. Hoe heet... rivier, die wij op het passeeren? Gestatten Sie, dass ich das Fenster öffne? Der Wind kommt von dieser Vindt goed, dat raampje open doe? Seite. Öffnen Sie bitte das gegenüberliegende Fenster. kant. Opent.. alstublieft aan de andere kant. raampje Wo ist der Ausgang zur Stadt? Durch den Tunnel rechts. t stad? Door uitgang naar de

9 UITSPRAAK-SCHEMA Lees onderstaande rijtjes woorden hardop. De vetgedrukte ietter in het Duitsche woord ( ) wordt precies zoo uitgesproken als de vetgedrukte letter(s) in de Nederlandsche woorden, die er boven staan. Klank 1. a Klank 2. 3 Klank 3. u Klank 4. i bleek nek moe tien meel rek koe dient neef pek um sind nachste Gepack Fluss Wind Klank 5. ü Klank 6. o Klank 7. ö Klank 8. e duur rooken put teen muur loopen hulde been vuur loonen Köln deen für Montag öffnen den Klank9. oh-ah Klank 10. g Klank 11. z Klank 12. sch a) pool koekdoos fietsen sjouwen jawohl zakdoek zwetsen sjofel b) vaart geht Zug Schalter Fahrt Gepack zur Anschluss Tunnel uitspreken met klemtoon op de laatste lettergreep. WERKSTUKKEN 1. In onderstaande woorden ziet ge een of meer letters vet gedrukt. Welken klank stelt deze letter voor! (Aangeven met het nummer uit het uitspraak-schema). Spreek de woorden uit! der (8) aufgeben Gültigkeit muss Eilzug dritte (4) Bahnsteig umsteigen Fahrkarte bis fahrt müssen (5) Kurze Tage durch (3) wir bitte (4) ist Ausgang (10) zur 2. Beantwoord de volgende vragen in het Duitsch (met behulp van het lesje op bladzijde 5). a. Wann geht ein Eilzug? b. An welcher Seite sind die Schalter? c. Wo muss ich umsteigen? d. Wann komme ich in Köln an? e. Wieviel Minuten habe ich zum Umsteigen? f. Wie gehe ich zur Stadt? 7

10 3. Zet de namen van de dagen in de goede volgorde: Sonnabend, Montag, Sonntag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Mittwoch. 4. Vertaal: de trein = een sneltrein = de loketten = een reis = de automaten = een retour = de rivier = 5. Let eens op de hoofdletters in het Duitsche stukje. Wat merkt U op? é. Onthoud: dreizehn Uhr siebzehn R.M. zwei Mark achtzig R.M. drei Mark vierzig fünfzehn Uhr fünfzehn (invullen!) 7. Wat zegt Herr Muller? (Zoek den zin op in het stukje). 8. Vul in: Deutsch : Bitte, wo ist der Ausgang? Bitte, wo sind die Schalter? Bitte, wo ist der Zug? Hollandisch: Waar zijn de automaten? Waar is de tunnel? Waar is de koffer? 9. Lees de Duitsche zinnen (let op de uitspraak) nog eenige keeren. Probeer dan de Hollandsche zinnen te vertalen, terwijl ge de Duitsche bedekt. 8

11 LES II Probeer zooveel mogelijk de beteekenis van de Duitsche zinnen te raden! Vul op de stippellijntjes het passende Nederlandsche woord in: ANKUNFT AUF DEM BAHN- HOF EINER DEUTSCHEN GROSZSTADT (WIEN). AANKOMST OP HET STATION VAN EEN GROOTE DUITSCHE STAD (WEENEN). Herr Schaffner, wo sind die Wartesale? Sie gehen auf dem Wege zur Sperre unmittelbar an den Wartesalen vorbei. het uit Conducteur, wachtkamers? weg gangshek vlak langs de Herr Ober, können wir für 10 Personen ein gut-bürgerliches Essen und je 1 Glas Bier bekommen? Hier haben Sie die Speisekarte mit einer grossen Auswahl von Gerichten mit oder ohne Lebensmittel-Marken. Bitte, bringen Sie uns 10 Eintopf- Gerichte; Nudeln mit Rindfleisch. Hier sind die nótigen Fleisch- Marken. Bitte sehr, Sie werden alles gleich bekommen. Wo gibt es Ansichtskarten, Herr Ober? Ich bringe Ihnen gleich eine grössere Anzahl zur Auswahl. Kellner, wij 10 goeden burgerlijken maaltijd... ieder 1 krijgen? hebt een groote keuze met of zonder bonnen. Brengt alstublieft 10 eenvoudige gerechten; macaroni rundvleesch noodige Alstublieft, U zult dadelijk krijgen. zijn te krijgen,? U dadelijk een groot om uit te kiezen. Wie muss man Postkanen und Briefe nach Holland frankieren? frankeeren? men briefkaarten naar Nederland 9

12 Die Postkarte muss mit einer 15 Pfennig-, der Brief mit einer 25 Pfennig-Marke freigemacht werden. moet postzegel van 15 Pfennig, postzegel van worden gefrankeerd. Herr Ober, bitte zahlen! Bitte, meine Herren, soll ich einzeln kassieren oder zahlt einer der Herren für alle zusammen? ik wil betalen! Heeren, moet... van ieder afzonderlijk ontvangen... betaalt... van de 7 Bitte um die Gesamt-Rechnung! Es macht also für das Essen a 60 Pfennig für 10 Personen Mark 6., für 10 Biere a 20 Pfennig Mark 2., zusammen Mark 8., zuzüglich10% Bedienung8.80R.M. aus. Hier bitte 8.80 R.M. Danke schön! De rekening voor allen alstublieft! Dat wordt dus a 60 Pfennig a 20 2 samen 8 Mark, bovendien 10% voor de samen... Mark. Alstublieft, 8.80 Mark. U zeer! UITSPRAAK-SCHEMA Lees onderstaande rijtjes woorden hardop. De vetgedrukte letter in het Duitsche woord ( ) wordt precies zoo uitgesproken als de vetgedrukte letter(s) in de Nederlandsche woorden, die er boven staan. Klank 13. ei Klank 14. a Klank 15. e Klank 16. e ai! iatpnn) Maas men leeren vorbei kaas ver keeren Speise Klaas Herr heeren frei Glas Sperre werden Klank 17. sp st Klank 18. ch Klank 19. ch Klank 20. ch a) sjp wiegje lachen heks Sperre bürgerlich zeg Max Speise Gericht nach straks b) sjt Staat gleich macht sechs gestatten 10

13 WERKSTUKKEN 1. In de onderstaande woorden ziet ge een of meer letters vet gedrukt. Welken klank stelt deze letter voor? (Aangeven met het nummer uit de uitspraak-schema's van les I en II). Spreek daarna de woorden eenige malen uit! Schaffner gut nötig zahlen sind ich (18) sehr einer Wartesale je (1) gleich einzeln zur Glas Ihnen (4) der den (8) gross grössere zusammen frei Auswahl Anzahl Ansicht vorbei ohne (6) Fleisch können Uns muss für (S) Fleisch und 2. Beantwoord de volgende vragen in het Duitsch: a. Wo ist die Sperre? b. Was steht auf der Speisekarte? c. Was kostet ein Eintopf-Gericht? d. Kann man auf dem Bahnhof Ansichtskarten bekommen? e. Wie muss man einen Brief nach Holland frankieren? f. Wieviel zahlt man für die Bedienung? 3. Bitte, Herr Schaffner, wo sind die Wartesale? Vraag op dezelfde manier aan den conducteur waar: de trein de automaten het derde perron (der dritte ) de sneltrein naar Weenen de uitgang is (zijn). 4. Bitte, Herr Ober, bringen Sie uns 10 Eintopf-Gerichte. Bestel op dezelfde manier: 5 prentbriefkaarten 4 briefkaarten 2 biertjes 10 sigaren (Zigarren) een broodje met vleesch (... Brötchen ) de krant (die Zeitung) een pakje sigaretten (eine Schachtel Zigaretten). 11

14 S. Invullen: 1 eins 11 elf 20 zwanzig 30 dreiszig 2 zwei 12 zwölf 21 ein und zwanzig 40 vierzig. 3 drei 13 dreizehn 22 zwei und zwanzig 50 4 vier sechzig 5 fünf siebzig 6 sechs 16 sechzehn achtzig 7 sieben 17 siebzehn acht hundert 9 neun(nojn) tausend 10 zehn Schrijf het antwoord geheel in letters: Was kosten zwei Briefmarken für Postkarten? Was kostet ein Glas Bier? Wieviel muss ich für drei Eintopf-Gerichte zahlen? Wieviel muss ich zahlen für eine Briefmarke bestimmt für einen Brief nach Holland? 7. Rechnung: 4 Eintopf-Gerichte a 75 Pfennig R.M 3 Biere a 20 Pfennig R.M 1 Glas Milch a 5 Pfennig R.M Bedienung 10 % Zusammen R.M R.M R.M 8. Schrijf de waarde naast de onderstaande munt: 9. Lees de Duitsche zinnen (let op de uitspraak) nog eenige keeren. Probeer dan de Hollandsche zinnen te vertalen, terwijl ge de Duitsche bedekt. 12

15 LES III Probeer zooveel mogelijk de beteekenis van de Duitsche zinnen te raden! Vul op de stippellijntjes het passende Nederlandsche woord in: IN DER STADT. IN DE STAD. Neemt U mij niet kwalijk, heeren, hoe komen wij van het station naar de Stephansplatz? van het station... de Stephansplatz Gestatten Sie bitte, meine Herren, wie kommen wir vom Bahnhof zum Stephansplatz? Sie können vom Bahnhof mit dem Autobus den Stephansplatz direkt in cirka neun Minuten erreichen oder mit der Strassenbahn bis zum Ring fahren und haben dann von dort noch 10 Minuten zu gehen. Danke, wir gehen zunachst ein Stückchen zu Fuss über die Mariahilfer-Strasse. in ongeveer negen bereiken, of tram tot de Ring, dan moet U vandaar nog loopen. eerst te voet door de Mariahilferstraat. Wie komme ich zur Stadtmitte? Hoe centrum? Wollen Sie zu Fuss gehen oder Wilt U of mit der Strassenbahn fahren? gaan? Ich habe es sehr eilig. Nehmen Sie dann Linie 4. heb erg veel haast. Neemt U dan 13

16 Schaffner, wo ist das Postamt? Steigen Sie in der Hauptstrasse aus. post Conducteur kantoor? Stapt U uit. Von wo aus fahrt der Rundfahrtautobus? Die Fahrt beginnt am Adolf Hitlerplatz. Wieviel kostet eine Rundfahrt? 2.50 R.M. Welche besonderen Sehenswürdigkeiten gibt es hier? Wahrend der Fahrt werden die Teilnehmer auf alle interessanten Stadtteileaufmerksamgemacht. Waar vertrekt de autobus voor een rondrit? De rit Hitlerplatz. zijn er? Tijdens deelnemers gedeelten van de stad Adolf? bezienswaardigheden worden de Wo gibt es hier ein schönes Kino? Der Stella-Palast ist von hier aus in 5 Minuten zu erreichen. Geben Sie mir zwei Platze Parterre. Parterre-Platze sind ausverkauft, Sie können nur noch Rang haben. Wissen Sie vielleicht in der Nahe ein einfaches Restaurant? Gewiss, hier gegenüber. is hier goede bioscoop? Het Stella-Paleis te bereiken. Geeft U mij... parterreplaatsen. krijgen. Weet... misschien alleen nog eerste rang omtrek... eenvoudig restaurant? Zeker, tegenover. Kann ich dort auch billig etwas essen? Jawohl, sogar sehr gut. Wie komme ich am besten zur X-Strasse? Es ist nicht sehr weit, die zweite Seitenstrasse links. Kan X-straat? goedkoop iets zeer goed zelfs. het best erg ver Fahrt diese Strassenbahn zum Rijdt Bahnhof? Alle Linien in der entgegengesetzten Richtung. de richting. tegenovergestel > 14

17 UITSPRAAK-SCHEMA Lees nevenstaand rijtje woorden hardop. De vetgedrukte letter in het Duitsche woord ( ) wordt precies zoo uitgesproken, als de vetgedrukte letter(s) in de Nederlandsche woorden, die er boven staan. Klank 21. eu' au Schip ahoi! neun (negen) neu (nieuw) Baume (boomen) Gerausch (geruisch) WERKSTUKKEN 1. In de onderstaande woorden ziet ge een of meer letters vet gedrukt. Welken klank stelt deze letter voor? (Aangeven met het nummer uit de uitspraak-schema's van les I, II en III). Spreek de woorden daarna eenige malen uit: Gestatten Stückchen (18) wahrend (1) traumen (droomen) können sehr treu (trouw) zweite Autobus Linie (Li-ni-e) werden links Minuten (3) fahrt (1) nur entgegengesetzt (1) bis (4) Rundfahrt wissen Strasse (17b) zunachst (1) welche (18) Nahe Stephansplatz gibt sogar 2. Beantwoord de volgende vragen in het Duitsch: a) Wie komme ich vom Bahnhof zum Stephansplatz? b) Was sieht man auf einer Rundfahrt? c) Worauf werden wir aufmerksam gemacht? d) Was ist der Stella-Palast? e) Wo kann man etwas zum Essen bekommen? 3. Vul de weggelaten woorden zeifin. (Raadpleeg zoo noodigden tekst). Sie bitte, meine Herren der ein Restaurant? Sie vielleicht in Gewiss, hier Da Sie billig etwas essen. Entschuldigen Sie, wie Gehen Sie zu ich zur Stadtmitte? oder fahren Sie mit der S Da ich es habe, fahre ich mit Strassenbahn. Nehmen Sie dann Zet de hier volgende namen van de maanden in de juiste volgorde: der Januar, der April, der Juli, der Oktober, der Februar, der Mai, der August, der November, der Marz, der Juni, der September, der Dezember. 15

18 5. Wijs op nevenstaande teekening aan: 1. Die Bühne. 2. Der Bildschirm. 3. Der Vorhang. 4. Der Notausgang. 5. Der Balkon. 6. Das Parkett. 7. Die Platzanweiserin. 8. Der Kinobesucher. 6. Vertaal in het Duitsch: Wanneer gaat de trein naar X? Om 4.23 uur gaat een sneltrein. Is deze plaats vrij? Jawel. Opent U alstublieft het raampje. We stappen in X uit. Vandaar nemen we de tram naar de M-straat. We hebben haast. Conducteur, hoe kom ik in het Centrum? Neem lijn 4. Tijdens den rit zien wij interessante stadsgedeelten. IM KINO 7. Vul in: ik = U = hij -= wij = 8. Die Zahlen. 28 achtundzwanzig Vul in: Es gibt ein Kino er is een bioscoop. Es gibt einen Autobus er is een straat. er is een restaurant. 10. Lees de Duitsche zinnen (let op de uitspraak!) nog eenige keeren door. Probeer dan de Hollandsche zinnen te vertalen, terwijl ge de Duitsche bedekt. 16

19 LES IV Probeer zooveel mogelijk de beteekenis van de_duitsche zinnen te raden! Vul op de stippellijntjes het passende Nederlandsche woord in: UNTERKUNFT IM QUARTIER ODER IN DER PENSION. Bitte, meine Herren, wo gibt es einen Nachweis für gute, aber billige Quartiere oder Pensionen! Sie fragen darnach am besten in der Auskunft für Quartiere im Fremdenverkehrsamt. waar kan ik inlichtingen krijgen over maar logies of Daarnaar kunt U het beste vragen in de afdeeling inlichtingen voor bureau voor vreemdelingenverkeer. Wir bitten um Nachtquartier für 20 Personen. Sie können kleine Einzelzimmer im Volkshotel beziehen.... vragen om een-persoonskamer ONDERKOMEN IN HET LO GIES OF IN HET PENSION. betrekken. Wieviel Gaste wohnen in Ihrer Pension! Uw pension? 17

20 Wir haben jetzt 18 junge Leute, nu 18 lieden, durchwegs auslandische Arbeiter, voor het meerendeel buitenlandsche, diesich nicht nur in Deutschland niet sondern auch in unsrer Pension slechts durchaus wohl fühlen. op hun gemak voelen. maar ook volkomen Was kostet die Unterkunft bei Ihnen? Das richtet sich darnach, ob der Gast nur eine Unterkunft oder eine volle oder Teilpension beansprucht. Ausserdem hangt es von der Grosse des Zimmers und auch davon ab, obein Insasse sein Zimmer mit einem anderen Kameraden teilt. Wann werden die Mahlzeiten in der Pension eingenommen? Das ist verschieden, denn es hangt davon ab, wann der Einzelne zur Arbeitsstatte gehen muss. Verschiedene Arbeitskameraden sind auch in Fabriken im Nachtdienst beschaftigt. Ist die Zuweisung von Unterkünften für auslandische Arbeitskameraden irgendwie organisiert? Arbeitsamt und Wohnungsfürsorge der N.S.V. (Nationalsozialistische Volkswohlfahrt) sowie auch die D.A.F. (Deutsche-Arbeits- Front) sorgen für den Nachweis von zweckmassigen Unterkünften aller Art für alle Arbeits-Kameraden, besonders der auslandischen. bij U? Dat hangt er van af of gedeeltelijk Bovendien de grootte van de kamer of een bewoner of een geheel verlangt. af van deelt. gebruikt? verschillend, want, wanneer ieder afzonderlijk naar de plaats van zijn werk werken ook in nachtdienst toewijzing op een of andere wijze Arbeidsbureau en Woningzorg van van de N.S.V. alsmede het D.A.F. zorgen voor inlichtingen over doelmatige van allerlei aard in het bijzonder 18

21 Ist jederzeit für ausreichende Verpflegung op elk tijdstip voor voldoende gesorgt? Die Verpflegung ist wie überall? zooals overal in Deutschland gut und ausreichend, in Duitschland goed en voldoende, wobei die wichtigsten Lebensmittel waarbij de belangrijkste wie Brot, Fleisch, Butter, zooals Eier u.s.w., wie in allen europaischen Landern, rationiert und nur gegen entsprechende Lebensmittelenz., evenals in gerantsoeneerd en slechts tegen de daarvoor Marken abgegeben werden. Ein benoodigde levensmiddelen jeder, auch der Auslander, erhalt bons afgegeven worden, ledereen, von der zustandigen Karten-Verteilungsstelle die ihm zukommenden krijgt bevoegde distributiebureau Lebensmittel-Marken. WERKSTUKKEN In onderstaande woorden ziet ge een of meer letters vet gedrukt, Welken klank stelt deze letter voor? (Aangeven met het nummer uit de uitspraak-schema's van les I, II en III). Spreek de woorden Unterkunft billige (10) Verkehrsamt Einzelzimmer beziehen Gaste (2) jetzt Leute (21) uit: durchwegs Deutschland Grosse verschieden muss beschaftigt Au-sser-or-dent-lich (klemtoon op or) Arbeitskrafte Angebot beschrankt (12, 2) zweckmassig Unterkünfte Brot Fleisch erhalt (2). 2. Vertaal: (zoo noodig met behulp van de voorgaande lessen) de trein mijn bagage m e t de autobus met de tram e e n r eis het postkantoor de rivier de straat <j e Rijn in de hoofdstraat het raam een goede bioscoop de wind de tweede zijstraat in de tegende uitgang overgestelde richting 19

22 3. Beantwoord de volgende vragen in het Duitsch: (zoo noodig met behulp van den tekst). Wo gibt es einen Nachweis für Pensionen? Wann nimmt man die Mahlzeiten ein? Warum ist die Nachfrage nach Unterkünften so stark in der gegenwartigen Zeit? Was tut die N.S.V. und die D.A.F.? Was erhalt ein Jeder von der Kartenverteilungsstelle? 4. Vertaal: Was kostet die Unterkunft bei Ihnen? Natürlich ist es billiger, wenn der Insasse sein Zimmer mit einen Kameraden teilt. Das richtet sich danach, ob Sie eine Unterkunft oder eine Pension beanspruchen. 5. Vertaal in het Duitsch: In het restaurant: Kellner, alstublieft 2 bier. Neemt U mij niet kwalijk, waar kan ik inlichtingen krijgen over goedkoope pensions? Gaat U naar het bureau voor vreemdelingenverkeer. Maar in het volkshotel kunt U goedkooper een-persoons-kamers betrekken. Dank U zeer. 7. Lees de Duitsche zinnen (let op de uitspraak) nog eenige keeren. Probeer dan de Hollandsche zinnen te vertalen, terwijl ge de Duitsche bedekt.

23 LES V Probeer zooveel mogelijk de beteekenis van de Duitsche zinnen raden! Vul op de stippellijntjes het passende Nederlandsche woord in: te IM GESCHAFT. IN DE HERRENARTIKEL- HEEREN MODEZAAK. Können Sie mir Stoffe zeigen? mij. Gewiss, sehr gerne; diesen brau- zien? Zeker,.. nen Stoff kann ich besonders deze bruine stof aanbevelen. empfehlen. Was würde ein Anzug hiervon zou.. pak laten kosten? Mit einer Hose... R.M. Wenn broek... R.M. Sie noch eine Sporthose dazu Wanneer U er nog haben wollen, erhöht sich der bij wilt hebben, wordt Preis auf R.M. de tot.. R.M Wann ist der Anzug fertig? In etwa drei Wochen. klaar? weken. 21

24 Wann ist die erste Anprobe? Geben Sie mir bitte Ihre Adresse, dann kann ich Ihnen eine Anprobekarte zuschicken. wordt het voor het eerst gepast? U bericht sturen, wanneer U voor het eerst kunt passen. Was ist der Preis der gestreiften Krawatte? Diese Krawatte ist aus reiner Seide und kostet... R.M. Ich zeige Ihnen gern noch andere aus Kunstseide. gestreepte das? van echte zijde van de R.M. Passt diese Farbe zu Anzug? Sogar ausgezeichnet. meinem Uitstekend zelfs. kleur bij J Haben Sie Sportoberhemden in meiner Grosse? Welche Farbe wünschen Sie?? Haben Sie blau oder blaugestreift? Ich werde Ihnen verschiedene zeigen. zal U i Haben Sie Winterhandschuhe? Sie können gefütterte Leder- oder auch wollene Handschuhe haben. Diese Handschuhe sind zu klein. Ich habe eine grössere Nummer in dunkelbraun. handschoenen? gevoerde leeren... krijgen. maat Soll ich Ihnen alles zuschicken? Wil toesturen? Danke sehr, machen Sie bitte ein kleines Paket davon. pakje van. Kann ich das Packchen nachher abholen? Kommen Sie rechtzeitig, um 7 Uhr ist Geschaftsschluss. afhalen? bijtijds later winkelsluiting. 22

25 WERKSTUKKEN 1. In onderstaande woorden ziet ge een of meer letters vet gedrukt. Welken klank stelt deze letter voor? (Aangeven met het nummer uit de uitspraak-schema's van les I, II en III). Spreek de woorden uit: gefiitterte Geschaft (2) Anzug Nummer zeigen zuschicken Packchen empfehlen Handschuhe Geschaftsschluss 2. Vul in: FARBEN. bruin blauw donkerbruin Hollandisch: rot gelb weiss schwarz grün Deutsch: 3. Spreek uit in het Duitsch: zeven uur zeven uur vijftien: sieben Uhr fünfzehn. of: ein Viertel (kwartier) nach sieben. drie uur vijftien: of: zeven uur dertig: of: halb acht. elf uur dertig: of: zeven uur vijf en veertig: of: ein Viertel vor acht. vier uur vijf en veertig: of: Doe hetzelfde met: uur drei Minuten nach zwölf uur uur uur sechzehn Minuten vor eins uur uur uur 23

26 4. Vertaal in het Duitsch: In de heerenmodezaak. Kunt U mij een paar handschoenen laten zien? Winterhandschoenen? Ja zeker, ik wil wollen handschoenen hebben. Deze kan ik bijzonder aanbevelen en ze zijn goedkoop. Wat is de prijs van gestreepte sokken? (Socken). Deze sokken zijn van zuivere zijde of wilt U wollen sokken? Deze kleur past goed bij mijn costuum. Ik zal U alles toesturen. Geeft U mij alstublieft Uw adres. Goeden middag. 5. Wat kan men krijgen: 3. in het restaurant: (in het Duitsch opschrijven) b. in de heerenmodezaak: c. in het volkshotel: d. op het station: 6. Lees de Duitsche zinnen (let op de uitspraak) nog eenige keeren. Probeer dan de Hollandsche zinnen te vertalen, terwijl ge de Duitsche bedekt. 24

27 LES VI BLUHENDE BERGWIESE - BLOEIENDE BERGWEIDE siauf Probeer zooveel mogelijk de beteekenis van de Duitsche zinnen te raden' Vul op de stippellijntjes het passende Nederlandsche woord in: UNTERHALTUNG UND SPORT. ONTSPANNING EN SPORT. Welche Sehenswiirdigkeiten sind in dieser Stadt zu empfehlen? Für einen Fremden ist der Besuch besonders des Ausstellungsgelandes, auf dem jederzeit irgend eine Schau zu sehen ist, empfehlenswert. Gibt es hier auch Museen? Die Stadt besitzt verschiedene Museen mit überaus sehenswerten Sammlungen, z. B. auf dem Gebiete der Völkerkunde, der Zoölogie, der Technik u.s.w. Der Besuch ist sicherlich lohnend! Welke aan te bevelen? vreemdeling vooral het aan het tentoonstellingsterrein, waarop altijd een of andere tentoonstelling te bezichtigen is, aanbevelenswaardig. hier ook musea? buitengewoon bezienswaardige verzamelingen, b.v. van van dierkunde, van zeker de moeite waard! Was für Unterhaltungen geistiger Art bietet sonst die Stadt? geestelijke ontspanning verder? 25

28 Ich mache Sie besonders auf in het... unsere grosse Bibliothek mit ihren geraumigen und behaglich met haar ruime eingerichteten Lesesalen aufmerksam. Wie sieht es mit den kulturellen Veranstaltungen aus? Auf diesem Gebiet ist in bester Weise gesorgt durch eine Anzahl von Theatern, Kinos, Konzertsalen u.s.w. Was gibt es sonst für Unterhaltungsgelegenheiten? Behaglichen Aufenthalt bieten unsere Kaffees, Restaurants u.s.w. Hoe staat het met de instellingen? op uitstekende schouwburgen, Wat verder voor? Aangenaam verblijf bieden onze Bietet die Umgebung der Stadt auch Gelegenheit zu Ausflügen und sonstiger Erholung im Freien? van de tot uitstapjes en verdere ontspanning in de open lucht? Die Umgebung der Stadt ist so reizvoll und abwechslungsreich, dass jeder bei Ausflügen nach ausserhalb auf seine Kosten kommt. aantrekkelijk en rijk aan afwisseling, naar buiten zijn moeite ruimschoots beloond ziet. Sind hier Gelegenheiten zu sportlicher Betatigung geboten? Jede Art von Sport wird in unserem Ort gepflegt und jeder hat die Möglichkeit, der für ihn in Frage kommenden Sportvereinigung beizutreten; besonders der Fussballsport erfreut sich grosser Beliebtheit, aber auch alle anderen Sportarten wie Handball, Rudern, Radfahren u.s.w. werden eifrigst gepflegt. Zum Schwimmen bieten im Sommer die Freibader, im Winter die stadtischen Schwimmhallen weitgehende Gelegenheit. voor sportbeoefening? Iedere soort plaats beoefend en voor is het mogelijk, van de voor hem in aanmerking lid te worden; vooral in trek, maar zooals roeien, wielrijden enz is zeer zeer ijverig beoefend. Om te in de openluchtbaden, in de stedelijke overdekte zwembaden ruimschoots 76

29 WERKSTUKKEN 1. In onderstaande woorden ziet ge een of meer letters vet gedrukt. Welken klank stelt deze letter voor? (Aangeven met het nummer uit de uitspraak-schema's van les I, II en III). Spreek de woorden uit: Unterhaltung Besuch Aus-stel-lungs-ge-lan-de Mu-se-en z.b. (spreek uit: zum Beispiel) Zo-o-lo-gie u.s.w. (spreek uit: und so weiter) geistiger Bibliothek (1) geraumig (21) reizvoll abwechslungsreich (als in sechs) erfrcut (21) Radfahren (9b). Foto Stapf KONZERT - LUDWIG v. BEETHOVEN 2. Beantwoord de volgende vragen in het Duitsch: Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in unserer Stadt? Welche Sammlungen kann man in den Museen sehen? Wohin gehen wir für Unterhaltungen geistiger Art? Welche kulturellen Veranstaltungen kennen Sie? Was sagt man über die Umgebung der Stadt? Welche Gelegenheiten zu sportlicher Betatigung bietet unsere Stadt? 3. Zet in de juiste volgorde: der Winter, der Herbst, der Sommer, der Frühling Schrijf voluit in het Duitsch: z.b. = u.s.w. = D.A.F. = N.S.V. R.M. 27

30 5. Vul de weggelaten woorden in: Wollen Sie ein gutes Buch lesen? Ich mache Sie auf unsere mit ihren behaglich... Lesesalen aufmerksam. In dieser Stadt gibt es auch kulturelle Veranstaltungen, wie T K und K Die Umgebung der Stadt bietet Gelegenheit zu Jede Art von Sport wird in unserem Ort Jeder hat die Möglichkeit einer Sportvereinigung Grosser Beliebtheit erfreut sich der Auch pflegt man H R R lm Sommer schwimmt man in den den 6. Vertaal in het Duitsch: In deze stad voor een vreemdeling verzamelingen op het gebied van de techniek de omgeving van de stad in de open lucht in onze plaats in den zomer in den winter, im Winter in Hollandsen: het stuur de vork de bel het zadel het frame Deutsch: Hollandsen: de bagagedrager het spatbord de spaak het pedaal de band Deutsch: 28

31 LES VII Folo Slapf IN DER FABRIK Probeer zooveel mogelijk de beteekenis van de Duitsche zinnen te raden! Vul op de stippellijntjes het passende Nederlandsche woord in: IN DER FABRIK. IN DE FABRIEK. Was für Fabriken gibt es in dieser Stadt? Diese Stadt ist ein ausgesprochener Industrie-Ort und in plaats erster Linie bekannt durch seine lakenfabricage. Maar Tuchfabrikation. Aber auch die Metall- und Maschinenbau-lndustrie sind hier stark vertreten. vertegenwoordigd. Was wird in dieser Fabrik hergestellt? Dieser Betrieb steilt hauptsachlich landwirtschaftliche Maschinen aller Art her, besonders solche zum Mahen und Dreschen. Wieviel Arbeiter sind hier beschaftigt? Rund 300 Arbeiter sind in den verschiedenen Abteilungen des Betriebes tatig. Dient die Fabrik ausschliesslich zur Herstellung neuer Maschinen? Nein, es sind auch umfangreiche Reparatur-Werkstatten zur Instandsetzung alter oder beschadigter Geratschaften vorhanden. vervaardigd? Dit bedrijf vervaardigt landbouw van allerlei, vooral voor het maaien en dorschen. werkzaam? van het bedrijf werkzaam. uitsluitend voor de van nieuwe 7, er -werkplaatsen voor het herstellen van oude gereedschappen. 29

32 Wie lange dauert die Arbeitszeit in der Fabrik? Es wird Tag und Nacht in drei Schichten zu je acht Stunden gearbeitet. Bei allzugrosser Arbeitsanhaufung sind jedoch für jede Schicht auch Ueberstunden vorgesehen, die extra und höher bezahlt werden als die übliche Arbeit. Wie ist für die Sicherheit des Lebens und für die Gesundheit gesorgt? In dieser Beziehung sind sowohl durch die Betriebsleitung als auch durch die massgebenden amtlichen Aufsichtsstellen alle Massnahmen getroffen, um jede Schadigung des Lebens und der Gesundheit der Arbeiter von vornherein auszuschliessen. Was muss der Arbeiter hinsichtlich der Sicherheit beitragen? Jeder Arbeiter ist verpflichtet, die ihm zur Kenntnis gegebenen Sicherheitsvorschriften auf das Strengste zu beachten und jedem seiner Arbeits-Kameraden erforderlichenfalls Beistand zu leisten. Wie ist sonst für das Wohl der Arbeiter in der Fabrik gesorgt? Für die Gestaltung der Arbeitsraume sind in erster Linie die hygiënischen Rücksichten massgebend, ausserdem ist das Amt Schönheit der Arbeit" der Oeutschen-Arbeits-Front bestrebt, jeden Arbeitsraum schön und behaglich zu gestalten. Wie verbringt der Arbeiter die Freizeit innerhalb der Fabrik? 30 Er ploegen van elk duurt opeenhooping van werk echter overuren vastgesteld levensveiligheid uur j gewone In dit opzicht als door beslissende ambtelijke controle-instanties maatregelen om iederen nadeeligen invloed op het leven... van den arbeider van te voren uit te sluiten. ten aanzien van de veiligheid doen?... hem ter kennis gebrachte... zoo nauwkeurig mogelijk na te komen van zijn medearbeiders de noodige te verleenen. er verder welzijn van den t inrichting van de.... lokalen in de eerste plaats overwegingen beslissend, bovendien streeft de instelling van den..."van het er naar, mooi in te richten. brengt binnen de? vrije door?

33 In jeder Fabrik sind für die Freistunden d.h. hauptsachlich für die Mittagspause entsprechende Raume vorgesehen, u.a. ein grosser Speisesaal, der nebst guter Verpflegung einen angenehmen Aufenthalt bietet. Die grosse Fabrik hat auch Sport- und Spielplatze geschaffen, auf denen dem Arbeiter alle Möglichkeiten zur körperlichen Ertüchtigung geboten werden. Gibt es nog besondere Darbietungen der Fabriksleitung für die Arbeiter? Kameradschaftsabende, die von Zeit zu Zeit veranstaltet werden, und ein in jedem Sommer stattfindender Betriebsausflug, bieten für alle Arbeiter nicht nur festliche Stunden, sondern sind vor allem geeignet, um den Kameradschafts- und Gemeinschaftsgedanken überhaupt zu pflegen und zu fördern. In d.w.z voor lokalen gezorgd, o.a eetzaal, naast verblijf ingericht, waar tot lichamelijke oefening passende -terreinen Worden er nog bijzondere bijeenkomsten door de fabrieksleiding voor de arbeiders georganiseerd? Kameraadschapsavonden, georganiseerd elke plaats vindend bedrijfsuitstapje,.. maar zijn vooral geschikt, en gedachte in het algemeen te onderhouden en te bevorderen. WERKSTUKKEN 1. In onderstaande woorden ziet ge een of meer letters vet gedrukt. Welken klank stelt deze letter voor? (Aangeven met het nummer uit de uitspraak-schema's van les I, II en III). Spreek de woorden Fabrik (4) Herstellung Manen (1) Produktion Schichten Ueberstunde (= uit! überstunde) Foio Stapt, IM SPEISESAAL Arbeitsraume (21) d.h. = das heisst = dat wil zeggen Möglichkeit Ertüchtigung ge-eig-net fördern. 31

34 2. Beantwoord de volgende vragen in het Duitsch: Was für Fabriken gibt es in einem Industrie-Ort? Wie lange ist die Arbeitszeit? Gibt es auch Ueberstunden? Was hat man für die Gesundheit der Arbeiter getan? Wie kann der Arbeiter seine Freizeit in der Fabrik verbringen? Gibt es noch besondere Darbietungen der Fabriksleitung? 3. Vertaal in het Duitsch: Ik ben in de machine-industrie werkzaam. In deze fabriek vervaardigt men landbouwmachines. In de fabriek zijn ook groote reparatie-werkplaatsen. In de fabriek wordt dag en nacht gewerkt. Iedere arbeider werkt acht uur. Overuren worden extra betaald. Bij de fabriek zijn ook een groote eetzaal, sport- en speelterreinen. Van tijd tot tijd zijn er ook kameraadschapsavonden. 4. Vul in: Deutsch: Tuchherstellung Instandsetzung die Schicht Massnahmen Sicherheitsvorschriften Hollandisch: metaalindustrie het bedrijf productie bedrijfsleiding 5. Schrijf het volgende stukje over, maar zet hoofdletters waar het noodig is: in jeder fabrik sind für die freistunden entsprechende raume vorgesehen, u.a. ein grosser speisesaal. es gibt auch sport- und spielplatze auf denen dem arbeiter körperliche ertüchtigung geboten wird. jeden sommer finden betriebsausflüge statt. sie pflegen und fördern den gemeinschaftsgcdanken. 6. Lees de Duitsche zinnen (let op de uitspraak) nog eenige keeren. Probeer dan de Hollandsche zinnen te vertalen, terwijl ge de Duitsche bedekt. 32

35 LES VIII Probeer zooveel mogelijk de beteekenis van de Duitsche zinnen te raden! Vul op de stippellijntjes het passende Nederlandsche woord in: IM AR BEITS LAG ER. IN HET WERKKAMP. Bitte, wollen Sie mir sagen, wie wir zum nachsten Lager der auslandischen Arbeits-Kameraden gelangen? Sie fahren mit dem Lokalzug vom Wiener Franz-Josephs-Bahnhof nach ausserhalb und erfahren alle Einzelheiten über den Ort des Arbeitslagers bei der Auskunftstelle der Reichsbahn. (aan)wijzen, het dichtstbijzijnde naar kamp van de komen? met de van het Weensche Franz-Josephsbuiten... verneemt alle bijzonderheden van het werkkamp inlichtingenbureau van de Rijksspoorwegen. Ich möchte den Leiter des Arbeitslagers sprechen.... zou graag van het Bitte, wollen Sie hier den het Anmeldezettel ausschreiben, ich aanmeldingsbriefje schrijven, werde Sie dann sofort zum Melde- dadelijk naar büro führen. het aanmeldingsbureau brengen. Das ist wirklich ein Lager, mit werkelijk einfachen, aber zweckmassig ge- eenvoudige, doelbauten und sauberen Baracken, matige heldere in denen sich jeder Arbeits- waarin Kamerad wohlfühlen kann. op zijn gemak Es ist wirklich so, jeder muss kan voelen. Het ieder sich in seiner Unterkunft wohl fühlen, da dies die Voraussetzung in voelen, aangezien für eine richtige Freude für die de voorwaarde Arbeit bildet. werkelijke vreugde vormt. Wann wird morgens geweckt? wordt men Um 6 Uhr. Um V, 7 Uhr wird ) half gerrunstuckt, Kaffee oder lee, zeven... ontbeten, of mit Brot oder Brötchen, als Auf- met broodjes, strich Butter oder Marmelade. gesmeerd met jam. 33

36 Um 7 Uhr wird zum Ausmarsch nach den Arbeitsplatzen angetreten. Wieviel Insassen zahlt das Lager? telt Zur Zeit sind etwa 300 Mann hier. Zur Instandhaltung und zum Ordnungsdienst wird jeden Tag eine bestimmte Anzahl der Manner zurück behalten. Ebenso ist ein entsprechender Wachtdienst am Tage und bei Nacht organisiert. Wie lange wird gearbeitet? Die Arbeitszeit beginnt um 7 Uhr, wobei der Anmarschweg zur Arbeitsstatte mitgerechnet wird, und dauert bis 7 Uhr abends, mit folgenden Unterbrechungen: eine Vormittagspause von einer halben Stunde, eine Mittagspause von zwei Stunden und eine Kaffee- Pause von einer halben Stunde; der Arbeitsschluss ist so festgesetzt, dass um 7 Uhr abends alle Arbeits-Kameraden wieder ins Lager zurückgekehrt sind. Wie verbringen wir den Feierabend? Nach dem Abendbrot im Lager sind genug Gelegenheiten und Möglichkeiten zum Zeitvertreib. Das Lager besitzt einen Lesesaal, einen Raum zur Unterhaltung der Kameraden bei Gesellschaftsspielen und schliesslich auch eine Kantine, in der die Arbeitskameraden gleichfalls den Abend verbringen können. Besitzt das Lager auch ein Radio? In jedem Gemeinschaftssaal ist ein Volksempfanger angebracht, durch den jederzeit die entsprechenden Rundfunksendungen abgehört wer den können. 34 voor de arbeids 7 marsch terreinen } Op veer het 300 oogenblik man. Voor het onderhoud onge en voor de ordedienst wordt... bepaald mannen opgeroe- over overdag P e " eenkomstige en Hoe wordt? De om 7 uur de marsch naar het meegerekend wordt, en 7 uur met een morgenpauze half, een van en een van een half ; het eind van den arbeid vastgesteld brengen avonduren door? avondeten er genoeg en voor Het een vertrek, waar de om 7 uur 's avonds weer zijn. vrije kameraden zich met kunnen amuseeren en tenslotte waarin de eveneens de het kamp ook? ploegzaal volksontvangtoestel waardoor op ieder tijdstip de daarvoor in aanmerking komende radiouitzendingen kunnen worden.

37 Wann gehen wir im Lager zur Ruhe? Um 10 Uhr soll jeder Arbeitsmann zu Bett gehen, um am nachsten Morgen frisch und munter zur Arbeit antreten zu können. wij in het naar bed? Om 10 moet arbeider om de frisch.. te kunnen gaan. Wie ist der Ausgang geregelt? het uitgaan? Jeder Arbeitsmann erhalt zur gegebenen Zeit seinen Urlaub, den er zijn verlof, waarvan hij gebruik kan arbeider krijgt te zijner tijd zum Ausgang nach dem nachsten maken, om naar de Orte benutzen kann. te gaan. WERKSTUKKEN 1. In de onderstaande woorden ziet ge een of meer letters vet gedrukt. Welken klank stelt deze letter voor? (Aangeven met het nummer uit de uitspraak-schema's van les I, II en III). Spreek de woorden uit! angeben auslandisch Lokalzug Zette I zahlt zweckmassig (11,1) wohl (9a) Freude bilden Volksempfanger 2. Beantwoord de volgende vragen in het Duitsch: Tag Stunde schliesslich frisch können ausschreiben (12) Rundfunksendungen Wie kann man zum nachsten Lager der auslandischen Arbeits-Kameraden gelangen? Wie sehen die Baracken im Arbeitslager aus? Wann wird im Arbeitslager gefrühstückt? Gehen alle Manner des Lagers nach den Arbeitsplatzen? Wenn der Marsch zur Arbeitsstatte eine halbe Stunde dauert, wie lange wird dann marschiert? gearbeitet? Pause gemacht? Hat jeder Gemeinschaftssaal ein Radio? Wie lange dauert im Lager die Nachtruhe? 3. Vul in: bin, ist, sind. Ich Das Lager um 10 Uhr zu Bett gegangen. Sie zum Ordnungsdienst abkommandiert? zweckmassig gebaut. Wir in Baracken untergebracht. Es 7 Uhr. 35

38 4. Bitte, wollen Sie mir sagen, wie wir zum nachtsten Lager gelangen? het station het inlichtingenbureau Vraag op dezelfde manier hoe U naar het dichtstbijzijnde goedkoope restaurant het aanmeldingsbureau ( moet de hoofdstraat f komen. de werkplaatsen de machine-fabriek de dichtstbijzijnde heerenmodezaak 5. Vertaal: dag... nacht.. morgen middag avond.. 6. Vul in: habe, haben, hat. Ich Der Marsch Der Leiter Wir um halb sieben gefrühstückt. eine halbe Stunde gedauert. mich aufgefordert, zum Meldebüro zu kommen. auch ein Radio. 7. Ich möchte den Leiter des Arbeitslagers sprechen. i den burgemeester (den Bürgermeister) den dokter (den Arzt) den stationschef (den Bahnhofsvorsteher) den arbeidsgevolmachtigde (den Treuhander der Arbeit) te spreken kunt krijgen. 8- Zet de nummers uit de nevenstaande teekening op de juiste plaats voorde onderstaande woorden. 3 der Teller die Tasse das Messer der Tisch das Butterbrot der Löffel die Gabel das Tischtuch die Butterdose 9 die Untertasse 9. Lees de Duitsche zinnen (let op de uitspraak!) nog eenige keeren. Probeer dan de Hollandsche zinnen te vertalen, terwijl ge de Duitsche bedekt. 36

39 LES IX Probeer zooveel mogelijk de beteekenis van de Duitsche zinnen te raden! Vul op de stippellijntjes het passende Nederlandsche woord in: AUF DEM LANDE. OP HET LAND. Wo wohnt in diesem Dorfe der Ortsbauern-Führer? Sie finden sein Gehöft etwa in der Mitte der Hauptstrasse des Ortes. Herr Ortsbauernführer, wir melden uns mit 10 Mann zur Ernte- Hilfe! Ich danke Ihnen, ich lasse Ihre Gruppe gleich auf verschiedene Bauernschaften verteilen. Was für eine Arbeit haben wir zu verrichten? Sie werden sofort bei der Roggen-Ernte auf dem Felde eingesetzt. Einer von Ihnen bedient die Mahmaschine, alle anderen besorgen das Binden der Garben. Waar in dit de plaatselijke boerenleider? hofstede in het van de van het dorp. Boerenleider (plaatselijke) met 10 man voor hulp bij den oogst! Ik ik laat Uw over groepen boeren werk we te? dadelijk op het aan het werk gezet. Een van voor het bedient de zorgen van de garven. 37

40 Das Einfahren des Getreides erfolgt Jeden Tag, nachdem die genügenden Massen von Garben aufgestellt sind, vorausgesetzt, dass das trokkene und sonnige Wetter anhalt. Het binnenhalen van het graan heeft eiken dag plaats, nadat voldoende aantallen garven zijn gemaakt, mits het droge en weer In welcher Reihenfolge wird ge- volgorde erntet? wordt? lm allgemeinen fangt man hier In het begint men mit der Roggen-Ernte an, dann hier met de folgen Weizen, Gerste und zuletzt tarwe en der Hafer. tenslotte lm Oktober werden Kartoffeln, In aardappelen, im November die anderen Hack- in de früchte, vor allem die Zucker- knol- en wortelgewassen, vooral rüben, geerntet. suikerbieten Wird auf dem Lande auch am Sonntag in vollem Umfange gearbeitet? Nein, der Sonntag ist als Tag des Herrn Ruhetag, es werden nur die laufenden, dringenden Arbeiten, wie z. B. selbstverstandlich die Fütterung des Viehs, erledigt. Wahrend der Heu- und Getreide- Ernte jedoch wird auch ausnahmsweise am Sonntag gearbeitet, wenn die Wetterlage unbestandig ist und ein sonniger, trockener Sonntag nach mehr oder weniger verregneten Wochentagen das Abernten gestattet. Wie viele Bauerngehöfte zahlt das Dorf? Ingesamt befinden sich im Dorfe 1500 Einwohner, ein grósserer Gutshof mit rund 1000 Morgen (1 Morgen sind 4 Hektar), etwa 50 grössere Bauernhöfe mit je 100 Morgen im Durchschnitt, sowie 100 mittlere und kleinere Gehöfte. Wordt op ook in vollen gewerkt?, de Zondag is de dag des Heeren, dus slechts wordt het loopende, werk, zooals vanzelfsprekend het voederen van het vee, verricht. Tijdens de hooi- en echter wordt bij wijze van uitzondering ook gewerkt, wanneer de weerstoestand is en een... droge, Zondag na min of meer werkdagen het oogsten toelaat. Hoeveel telt? In het geheel zijn er in het dorp 1500, een groot landgoed ca morgen (1 morgen is 4....), 50 tamelijk groote met gemiddeld 100 Morgen, alsmede 100 middelgroote en hofsteden. Wann ist die Getreide-Ernte in is de in diesem Gebiet beendet? dit geëindigd? 38

41 Je nach der Witterung werden die letzten Getreide-Garben Anfang bis Mitte August eingefahren und in Mieten im Freien oder in Scheunen untergebracht. Als festlicher Abschluss der Erntearbeiten wird überall auf dem Lande das Erntefest abgehalten, auf das sich Alte und Jungeschon im Voraus das ganze Jahr hindurch freuen. Naargelang van de weersgesteldheid worden de.'.. van het begin tot het midden van binnengehaald en in mijten in de open lucht schuren Als oogstwerk land waarop zich al van te voren het heele door verheugen. afsluiting van het op het platte gehouden, Wie verbringen wir den Sonntag auf dem Lande? Wie jeden Morgen wird gemeinsam gefrühstückt, Sonntags natürlich mit grósserer Ruhe als am Werktag. Dann ist für alle, die nicht durch Hausarbeit festgehalten werden, Kirchgang. Der Nachmittag wird bei schönem Wetter zu Spaziergangen über Wiesen und Felder benutzt. Selbstverstandlich finden gerade am Sonntag Nachmittag und Abend gegenseitige Besuche statt, man findet sich zu Gesprachen oder zu mancherlei Kurzweil in kleineren oder grosseren Gruppen zusammen, und abends trifft man sich auch zu einem Glas Bier im Dorfgasthaus. brengen op het land door? Zooals iedere morgen gemeenschappelijk, op Zondag grootere dan op de werkdagen. Dan is, die huiselijke bezigheden worden... kerkgang. De middag voor wandelingen over weiden en gebruikt. Vanzelfsprekend juist op Zondag en wederzijdsche plaats, men komt voor of voor allerlei tijdverdrijf in kleinere of grootere en in de dorpsherberg voor het drinken van een samen. Wo können die Dorfbewohner ihre Einkaufe erledigen? lm Dorfe existieren einige Geschafte für Kolonialwaren, Lebensmittel und andere Artikel des taglichen Bedarfes. Grössere Einkaufe, vor allem Kleidungsstücke, pflegt man in der nachsten Stadt, die etwa 10 km entfernt ist, zu tatigen. Waar hun inkoopen doen?!n het dorp bestaan eenige zaken voor koloniale waren, en voor dagelijksch gebruik. Grootere Inkoopen, in de eerste plaats... doet men gewoonlijk in de, die 10 km verwijderd is. 39

42 Wie ist für die Gesundheit der Dorfbewohner gesorgt? lm Nachbarort sind ein Arzt und ein Apotheker vorhanden. lm Bedarfsfalle steht jedem Bewohner des Ortes das Krankenhaus der nachsten Stadt zur Verfügung. lm Dorf selbst unterhalt die N.S.V. (Nationalsozialistische Volkswohlfahrt) eine Betreuungsstelle für dringende Krankheitsfalle, besonders für Kinderund Mütter. Hoe is er voor der dorpsbewoners? In de naburige stad zijn en aanwezig Zoo noodig van de plaats het ziekenhuis ter beschikking. In het de N.S.V. (Nationaalsocialistisch Hulpbetoon) een verzorgingsinrichting voor voor in het bijzonder WERKSTUKKEN 1. In de onderstaande woorden zijn een of meer letters vet gedrukt. Welken klank stelt deze letter voor? (Aangeven met het nummer uit de uitspraak-schema's van les I, II en III). Spreek de woorden Gehöft Hilfe Garbe ge-ern-tet Hektar Mütter uit! fangt Weizen Zuckerrübe Wahrend jedoch (1) Kurzweil Durchschnitt be-en-det Scheune schon freuen gerade Bauernschaften Einkaufe (21) Nach-bar-ort Be-treu-ungs-stelle (21,3 Mahmaschine (1, 12) 40

43 2. Beantwoord de volgende vragen in het Duitsch: Wo findet man das Gehöft des Ortsbauernführers? Wann geschieht das Einfahren des Getreides? Was wird im Oktober und was im November geerntet? Welche Arbeiten werden nur am Sonntag erledigt? Wieviele Gehöfte befinden sich im Dorfe? Wieviel Einwohner zahlt das Dorf? Wann wird ungefahr das Erntefest abgehalten? Wie verbringt man bei schönem Wetter den Sonntag Nachmittag auf dem Lande? Wo mussen die Dorfbewohner ihre Kleidungsstücke kaufen? Ist im Dorfe auch ein Krankenhaus? 3. Deutsch: Hollandisch: schlechtes Wetter der Regen die Sonne das Gewitter der Hagel der Schauer 4. Vertaal In het Duitsch: mooi weer het onweer de bui. Waar woont de plaatselijke boerenleider? Wanneer worden de aardappelen geoogst? Het koren wordt met een machine gemaaid. Daarna worden de garven in schuren overgebracht. Na het binnenhalen van het graan wordt het oogstfeest gehouden. In het dorp kan men artikelen voor het dagelijksch gebruik koopen. Ik ga vanmiddag (heute N ) naar den dokter. In de dichtstbijzijnde stad is een ziekenhuis. 5. Vul een passend Duitsch woord in: In diesem Dorfe. Wir fangen Wir gehen Ein Geschaft der Mitte. dem Lande. Der Autobus steht eine halbe Stunde. Hause. Kolonialwaren. der Roggen-Ernte an. dem Bahnhof. 6. Lees de Duitsche zinnen nog eenige malen (let op de uitspraak!) Probeer dan de Hollandsche zinnen te vertalen, terwijl ge de Duitsche bedekt. 41

44 LES X Probeer zooveel mogelijk de beteekenis van de Duitsche zinnen te raden! Vul op de stippellijntjes het passende Nederlandsche woord in. BEI DER BEHÖRDE. BIJ DE AUTORITEITEN. Wo ist hier das nachste Meldeamt? Es ist das zustandige Polizei- Revier, bei dem Sie sich nach Ausfüllung entsprechender Formulare melden müssen. Bitte um Ihren Pass und Ihre anderen Papiere! Hier sind mein Pass und meine Bescheinigung über die Arbeitsvermittlung durch das Arbeitsamt. Wie lange wollen Sie in Deutschland arbeiten? Ich bin zunachst für 3 Monate verpflichtet, habe aber die Absicht, langer zu bleiben, da ich gut verdiene und es mir auch sonst gut gefallt. Welche Anliegen kann man dem Treuhander der Arbeit vortragen? Jeder kann besondere Anliegen, die bei den unmittelbaren Vorgesetzten nicht zu erledigen sind, bei dem Treuhander vortragen. dichtstbijzijnde aanmeldingsbureau? aangewezen politiewijkpost, waarbij zich invulling van desbetreffende formulieren melden. Zou ik pas papieren mogen zien? pas schriftelijke verklaring van arbeidsbemiddeling door de arbeidsbeurs. voorloopig voor 3 maanden aangenomen de bedoeling verdien ook bovendien goed bevalt. Wo ist der Treuhander der Arbeit zu erreichen? Er halt seine Sprechstunden im Haus der Deutschen-Arbeits-Front. gevolmachtigde voor den arbeid... bereiken? houdt zijn in het gebouw van het Duitsche- Entweder ist er persönlich oder Arbeids-Front persoonlijk,.. einer seiner Vertreter für jedermann zu sprechen. een van zijn vertegenwoordigers is voor iedereen 42 verzoeken den gevolmachtigde voor den arbeid voorleggen? leder... bijzondere verzoeken den onmiddellijken chef afgehandeld kunnen worden gevolmachtigde voor den arbeid voorleggen.?

U hebt hier het activiteitenprogramma voor de periode van 20 juli t/m 2. augustus. Het zijn de activiteiten zoals deze georganiseerd worden door

U hebt hier het activiteitenprogramma voor de periode van 20 juli t/m 2. augustus. Het zijn de activiteiten zoals deze georganiseerd worden door Beste lezer, U hebt hier het activiteitenprogramma voor de periode van 20 juli t/m 2 augustus. Het zijn de activiteiten zoals deze georganiseerd worden door de vereniging voor Evangelisatie & Recreatie.

Nadere informatie

Je werkt in een ijszaak op de boulevard van Scheveningen en een Duitse toerist spreekt je aan

Je werkt in een ijszaak op de boulevard van Scheveningen en een Duitse toerist spreekt je aan Opdrachten Taaldorp Duits Om sommige onderstaande opdrachten te kunnen doen moet je beschikken over geld. Dit kun je bij de pinautomaat verkrijgen. Volg de instructies op de pinautomaat. Situatie 1: Leerling

Nadere informatie

Duits - Havo 3 - Hoofdstuk 5 samenvatting

Duits - Havo 3 - Hoofdstuk 5 samenvatting Duits - Havo 3 - Hoofdstuk 5 samenvatting Rode tekst = tip Grammatica Imperfekt (verleden tijd) wollen (willen) sollen (moeten) müssen (moeten) wissen (weten) ich wollte sollte musste wusste du wolltest

Nadere informatie

Logboek bij de lessenserie over. Cengiz und Locke. van Zoran Drvenkar. Groep: Leden: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Fragment:

Logboek bij de lessenserie over. Cengiz und Locke. van Zoran Drvenkar. Groep: Leden: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Fragment: Logboek bij de lessenserie over Cengiz und Locke van Zoran Drvenkar Groep: Leden: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Fragment: ANWEISUNGEN Dit is een serie van drie lessen. Jullie gaan in zes groepen van vier of vijf leerlingen

Nadere informatie

bab.la Uitdrukkingen: Zakelijke correspondentie Bestelling Nederlands-Duits

bab.la Uitdrukkingen: Zakelijke correspondentie Bestelling Nederlands-Duits bab.la Uitdrukkingen: Zakelijke correspondentie Bestelling Nederlands-Duits Bestelling : Bestelling plaatsen Wij overwegen de aanschaf van... Wir ziehen den Kauf von... in Betracht... Formeel, voorzichtig

Nadere informatie

Top 100 Duitse woorden

Top 100 Duitse woorden Top 100 Duitse woorden hinter achter hinten achteraan letzten Monat afgelopen maand schon al nur (of: nur noch) alleen maar nur noch alleen nog wenn als bitte alstublieft (als je iets geeft) immer altijd

Nadere informatie

Geachte campinggasten van Recreatiecentrum Slootermeer en Recreatiecentrum Scholtenhof,

Geachte campinggasten van Recreatiecentrum Slootermeer en Recreatiecentrum Scholtenhof, Geachte campinggasten van Recreatiecentrum Slootermeer en Recreatiecentrum Scholtenhof, In dit boekje treft u het programma van de aankomende vakantieperiode aan. Ook dit jaar zullen er weer de bekende

Nadere informatie

Neue Kontakte Kapitel 3 3de klas Redemittel

Neue Kontakte Kapitel 3 3de klas Redemittel 1 Neue Kontakte Kapitel 3 3de klas Redemittel Wie war dein Urlaub? Einfach toll! Wo wart ihr? Wir waren zuerst in Frankreich und dann in Spanien. Mit wem warst du in Urlaub? Mit meinen Eltern und mit einer

Nadere informatie

Vakantiehuizen en vakantiewoningen(of Appartementen) Exclusief op het eiland Ameland.

Vakantiehuizen en vakantiewoningen(of Appartementen) Exclusief op het eiland Ameland. Vakantiehuizen en vakantiewoningen(of Appartementen) Exclusief op het eiland Ameland. 1 Vakantieobject omschrijvingsvoorwaarden: Belangrijk!! De reclame-opdracht aan ameland-tips.de komt uitsluitend tot

Nadere informatie

Hoe groet je? Guten Tag / Guten Morgen / Guten Abend

Hoe groet je? Guten Tag / Guten Morgen / Guten Abend ALLGEMEINE SPRECHMITTEL Hoe groet je? Guten Tag / Guten Morgen / Guten Abend Hoe neem je afscheid? Auf Wiedersehen / Tschüs Hoe stel je jezelf voor? Ich heiße... / Ich bin... Je wilt dat je Können Sie

Nadere informatie

Ruzie maken Streiten

Ruzie maken Streiten Ruzie maken Streiten Als kinderen ruzie maken Wenn kinder sich streiten Kinderen maken ruzie. Dat gebeurt in elk gezin. Ruzie om een stuk speelgoed, een spelletje dat uit de hand loopt, een jaloerse reactie

Nadere informatie

manege Nieuwvliet strandritten vakantiewoningen brasserie Strandritte Ferienwohnungen Brasserie

manege Nieuwvliet strandritten vakantiewoningen brasserie Strandritte Ferienwohnungen Brasserie manege Nieuwvliet strandritten vakantiewoningen brasserie Strandritte Ferienwohnungen Brasserie Hartelijk welkom! Herzlich willkommen! Hartelijk welkom bij manege Hippo d Or Nieuwvliet! Het strand roept

Nadere informatie

Schriftelijk proefexamen ZAKELIJK DUITS

Schriftelijk proefexamen ZAKELIJK DUITS Schriftelijk proefexamen ZAKELIJK DUITS Beschikbare tijd: 90 MINUTEN 50803 Proefexamen HET PROEFEXAMEN BESTAAT UIT 0 GENUMMERDE PAGINA'S. 4 OPDRACHTEN GRAMMATICA OPDRACHT IDIOOM BRIEFOPDRACHT BENODIGDE

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen GRAMMATICA OEFENINGEN DUITS Vertaal mbv woordenboek!!!! 1. Ik hoor het vrij vaak = Ich höre es oft 2. Op de eerste plaats = 3. Ik weet niet, of hij kan komen = 4. Hij wil zelfmoord plegen = 5. Kunt u mij

Nadere informatie

gezellig Het was een leuke dag en het was leuk om deze dag te doen want beter Toppie leuk man het was prima Echt leuk Dag kan niet meer stuk

gezellig Het was een leuke dag en het was leuk om deze dag te doen want beter Toppie leuk man het was prima Echt leuk Dag kan niet meer stuk Hoe vonden jullie de dag vandaag? Positief feedback: gezellig Het was een leuke dag en het was leuk om deze dag te doen want beter dan les. Toppie man het was prima Echt leuk Dag kan niet meer stuk leerzaam,

Nadere informatie

Sommerfest 2011 Zomerfeest 2011

Sommerfest 2011 Zomerfeest 2011 Sommerfest 2011 Zomerfeest 2011 DNHK semina SCHLOSS ZEIST AM FREITAG, 17. JUNI 2011 SLOT ZEIST OP VRIJDAG 17 JUNI 2011 Gemeenschapszin Gemeinschaft SErfolg erfordert Gemeinschaft. Dieses Motto liegt seit

Nadere informatie

goed verzekerd én (dus) vele vakantie-euro s besparen...

goed verzekerd én (dus) vele vakantie-euro s besparen... ouder dan 20? Älter als 20 Jahre? goed verzekerd én (dus) vele vakantie-euro s besparen... Gut versichert und (daher) viele Ferien-Euros sparen... Driekleur Verzekeringen, de specialist in recreatieverzekeringen,

Nadere informatie

Das erste niederländische Lesebuch für Anfänger

Das erste niederländische Lesebuch für Anfänger Aart Rembrandt Das erste niederländische Lesebuch für Anfänger Stufen A1 und A2 zweisprachig mit niederländisch-deutscher Übersetzung 1 Wir geben unser Bestes, um Tippfehler und Irrtümer zu vermeiden.

Nadere informatie

Für die ganze Familie!

Für die ganze Familie! Bestes Preis-Leistungsverhältnis in der Region! BESTE PRIJS-KWALITEITVERHOUDING in de regio Für die ganze Familie! Action Wellness Spaß VOOR HET HELE GEZIN! ACTIE WELLNESS PLEZIER AQUANA-Sauna Erholung

Nadere informatie

4. Deutsch-Niederländisches Wirtschaftsforum

4. Deutsch-Niederländisches Wirtschaftsforum 4. Deutsch-Niederländisches Wirtschaftsforum 4. Duits-Nederlandse Handelsdag BORUSSIA-PARK Mönchengladbach 12.11.2013, 13:00 bis 19:00 Uhr 12.11.2013, 13.00 tot 19.00 uur Ziele und Inhalte Freunde treffen

Nadere informatie

Taaltips voor succesvol zakendoen in het Duits

Taaltips voor succesvol zakendoen in het Duits Taaltips voor succesvol zakendoen in het Duits Dit document is samengesteld als aanvulling op de test Succesvol zakendoen in het Duits. Wilt u ontdekken hoe goed u geëquipeerd bent voor zakendoen met Duitstalige

Nadere informatie

Taalkalender. 1. De tijd. 2. Voorzetsels. 3. Wat hoort bij elkaar? 4. Werkwoorden: zijn. 5. Persoonlijke voornaamwoorden

Taalkalender. 1. De tijd. 2. Voorzetsels. 3. Wat hoort bij elkaar? 4. Werkwoorden: zijn. 5. Persoonlijke voornaamwoorden Birgitta Bexten, 5/2003 (birgitta.bexten@ruhr-uni-bochum.de) laatste bewerking: 23 05 2003 niveau A1 geoefende vaardigheden grammatica, woordenschat (gemengd: Taal Vitaal les 1-6) Taalkalender soort lesactiviteit

Nadere informatie

Maandschors. November-december 2015. Weest paraat!

Maandschors. November-december 2015. Weest paraat! Maandschors November-december 2015 Weest paraat Hé, daar is nummer twee November is hier dus we stappen over op een tweede maandschors Dat gaat snel zeg Er staat weer van alles op til dus lees dit Groepsleidingswoordje

Nadere informatie

Helfrichstraat 28, NL-6562 WV Groesbeek T: 0031(0)647892036 / F: 0031(0)243972353 E-mail: info@mandjesbloembollen.nl www.mandjesbloembollen.

Helfrichstraat 28, NL-6562 WV Groesbeek T: 0031(0)647892036 / F: 0031(0)243972353 E-mail: info@mandjesbloembollen.nl www.mandjesbloembollen. Helfrichstraat 28, NL-6562 WV Groesbeek T: 0031(0)647892036 / F: 0031(0)243972353 E-mail: info@mandjesbloembollen.nl www.mandjesbloembollen.nl Sehr geehrte Geschäftspartner, Gerne möchten wir Ihnen die

Nadere informatie

Informationen für die Benutzung Einführung 3 Vorbemerkungen 7 Schreibung 10. Wohnräume und häusliche activiteiten Tätigkeiten 23 Meubels en inrichting

Informationen für die Benutzung Einführung 3 Vorbemerkungen 7 Schreibung 10. Wohnräume und häusliche activiteiten Tätigkeiten 23 Meubels en inrichting Inhaltsverzeichnis Informationen für die Benutzung Umschlag Einführung 3 Vorbemerkungen 7 Schreibung 10 1 Familie en sociale contacten Familie und soziales Leben 11 Familieleden Familienmitglieder 11 Kennismaking

Nadere informatie

13 Ik zit net te denken...

13 Ik zit net te denken... 13 Ik zit net te denken... i2 i1 Wij geven een feestje! Bringen Sie die Aktivitäten in die richtige (= typische) Reihenfolge. boodschappen doen eten koken feesten! de woning opruimen, schoonmaken naar

Nadere informatie

Kapitel 6 Frust oder Lust?

Kapitel 6 Frust oder Lust? Kapitel 6 Frust oder Lust? 1: Abgehauen 2. 1. ausreißen 2. völlig 3. endgültig 4a. Logo 4b. Alter 5a. Lager 5b. Zündkerzen 3. 1. Heb je ze niet allemaal op een rijtje? 2. Ben je je tong verloren? 6. 1.

Nadere informatie

Wijziging doorgeven/änderungsmeldung

Wijziging doorgeven/änderungsmeldung Wijziging doorgeven/änderungsmeldung Kinderbijslag/Kindergeld Wijzigingen in uw gezinssituatie kunnen gevolgen hebben voor uw kinderbijslag. Geef een wijziging daarom binnen vier weken door met dit formulier.

Nadere informatie

NEDERLANDSCH-DUITSCHE KULTUURGEMEENSCHAP - DEN HAAG NEDERLANDSCH - DUITSCH DEUTSCH - NIEDERLANDISCH

NEDERLANDSCH-DUITSCHE KULTUURGEMEENSCHAP - DEN HAAG NEDERLANDSCH - DUITSCH DEUTSCH - NIEDERLANDISCH NEDERLANDSCH-DUITSCHE KULTUURGEMEENSCHAP - DEN HAAG NEDERLANDSCH - DUITSCH DEUTSCH - NIEDERLANDISCH NIEDERLANDISCH-DEUTSCHE KULTURGEMEINSCHAFT - DEN HAAG Ik hoop en verwacht, dat de taalcursussen der Nederlandsch-Duitsche

Nadere informatie

Holländische Redewendungen

Holländische Redewendungen Holländische Redewendungen WICHTIGE REDEWENDUNGEN STANDAARDZINNEN Redewendungen für den Alltag Veelgebruikte woorden Ja Ja Nein Nee Bitte Alstublieft Danke Dank u Entschuldigung Pardon Wie bitte? Wat zegt

Nadere informatie

Neue Ansätze zur Optimierung der Biogasgewinnung

Neue Ansätze zur Optimierung der Biogasgewinnung Neue Ansätze zur Optimierung der Biogasgewinnung Nieuwe aanzetten ter optimalisatie van de biogaswinning Mittwoch, 10.04.2013 10-15 Uhr im Bagno, Steinfurt Einladung Hiermit laden wir Sie herzlich ein

Nadere informatie

Inhalt. 1. Verkehr S. 2. 2. Im Freizeitpark S. 9. 3. Restaurant S. 14. 4. Kleidunggeschäft S. 18

Inhalt. 1. Verkehr S. 2. 2. Im Freizeitpark S. 9. 3. Restaurant S. 14. 4. Kleidunggeschäft S. 18 Inhalt 1. Verkehr S. 2 2. Im Freizeitpark S. 9 3. Restaurant S. 14 4. Kleidunggeschäft S. 18 Verkehr Gespräch 1 Den Weg fragen Schüler Native 1) Je groet en vraagt om hulp Ja, bitte? 2Je vraagt hoe je

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDERNEDER LAN DEN. JAARGANG 1957 Nr. 56

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDERNEDER LAN DEN. JAARGANG 1957 Nr. 56 48 (1956) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDERNEDER LAN DEN JAARGANG 1957 Nr. 56 A. TITEL Notawisseling tussen de Nederlandse Regering en de Duitse Bondsregering betreffende de wedertoepassing van

Nadere informatie

a Luister en noteer. Hören Sie und notieren Sie die Nummer des passenden Dialogs zu den Bildern.

a Luister en noteer. Hören Sie und notieren Sie die Nummer des passenden Dialogs zu den Bildern. Hoi, ik heet LES Hallo, ik ben a Lister en noteer. Hören Sie nd notieren Sie die Nmmer des passenden Dialogs z den Bildern. b Lister nog eens en vl in. Hören Sie ernet nd ergänzen Sie. ben goedemorgen

Nadere informatie

Voltooid tegenwoordige tijd (D = Perfekt)

Voltooid tegenwoordige tijd (D = Perfekt) Voltooid tegenwoordige tijd (D = Perfekt) De voltooid tegenwoordige tijd wordt in het Duits meestal in de spreektaal gebruikt. Ik heb huiswerk gemaakt. Ik maak -> ik maakte Ich habe Hausaufgaben gemacht.

Nadere informatie

EUREGIO WERKBUCH NIEDERLÄNDISCH

EUREGIO WERKBUCH NIEDERLÄNDISCH EUREGIO WERKBUCH NIEDERLÄNDISCH Kapitel 19: Verkehr(smeldungen) von Emmerich nach Nijmegen A) Werken over de grens Het wordt steeds drukker tussen Duitsland en Nederland. Hier een artikel van 22 juli 2004

Nadere informatie

Binnendifferenzierung Schnellere TN können mit den Arbeitsblättern 2a und 2b arbeiten.

Binnendifferenzierung Schnellere TN können mit den Arbeitsblättern 2a und 2b arbeiten. ab les 2: WIE? WAT? WAAR? Vorbereitung Kopieren Sie die Arbeitsblätter auf festes Papier und schneiden Sie die Informationskärtchen aus. Pro Gruppe von 4 Personen brauchen Sie jeweils die Arbeitsblätter

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1965 Nr. 80

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1965 Nr. 80 60 (1963) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1965 Nr. 80 A. TITEL Overeenkomst tussen de bevoegde Nederlandse en Duitse autoriteiten betreffende de toepassing van artikel 73,

Nadere informatie

O vreemde talen. Topklassers. deel 3 Duits Antwoordenboek. Duits. Auteur drs. H. Heijboer-Sinke. Zelfstandig werken Vreemde talen.

O vreemde talen. Topklassers. deel 3 Duits Antwoordenboek. Duits. Auteur drs. H. Heijboer-Sinke. Zelfstandig werken Vreemde talen. Zelfstandig werken Vreemde talen Duits Topklassers Taal Groep 7-8 Antwoorden O T Pkl vreemde talen deel Duits Antwoordenboek Auteur drs. H. Heijboer-Sinke ssers Dit antwoordenboekje hoort bij het gelijknamige

Nadere informatie

KG 51R F K. 1 Gegevens van de aanvrager. 2 Gegevens van de echtgeno(o)t(e) of levenspartner van de aanvrager

KG 51R F K. 1 Gegevens van de aanvrager. 2 Gegevens van de echtgeno(o)t(e) of levenspartner van de aanvrager Naam en voornaam van de aanvrager Name und der antragstellenden Person Kinderbijslagnr. F K Kindergeld-Nr. KG 51R Bijlage Buitenland bij de aanvraag voor Duitse kinderbijslag van.. voor personen die een

Nadere informatie

Vwo 3 Kapitel 1 Fette Ferien

Vwo 3 Kapitel 1 Fette Ferien Vwo 3 Kapitel 1 Fette Ferien Redemittel E Mit wem bist du in Spanien gewesen? Ich war da mit meinem Bruder. Wo liegt Lübeck? Moment, ich hole eine Landkarte. Wann warst du wieder da? Am Wochenende. Du

Nadere informatie

Taal vitaal. Einstufungstest. Durchführung und Auswertung

Taal vitaal. Einstufungstest. Durchführung und Auswertung Taal vitaal Einstufungstest Durchführung und Auswertung Mit diesem schriftlichen Test zu den Lehrbüchern Taal vitaal und Taal totaal können Sie Ihre Niederländischkenntnisse feststellen, um sich in unser

Nadere informatie

Gefeliciteerd! Zet de zinnen in de juiste volgorde. Dat vinden wij allen zo prettig ja ja. In de gloria. Lang zal hij leven. Hij leve lang hoera hoera

Gefeliciteerd! Zet de zinnen in de juiste volgorde. Dat vinden wij allen zo prettig ja ja. In de gloria. Lang zal hij leven. Hij leve lang hoera hoera Gefeliciteerd! 1 Zet de zinnen in de juiste volgorde. Dat vinden wij allen zo prettig ja ja In de gloria Lang zal hij leven Hij leve lang hoera hoera Hij leve lang hoera hoera Lang zal hij leven In de

Nadere informatie

Venrayseweg 108 5928 RH Venlo

Venrayseweg 108 5928 RH Venlo Venrayseweg 108 5928 RH Venlo Sumarbox is gespecialiseerd in het produceren en distribueren van opzettrays van zowel golf- als massief karton. Sumarbox richtet Steigen für Obst, Gemüse, Backwaren aus Well-

Nadere informatie

Één van de mooiste vakantieparken in Noord-Holland

Één van de mooiste vakantieparken in Noord-Holland Één van de mooiste vakantieparken in Noord-Holland Recreatie en bungalowpark de Watersnip is ruim, sportief en actief. In een gezonde, frisse omgeving vindt u hier de ontspanning en rust die u nodig heeft.

Nadere informatie

één van de mooiste vakantieparken in Noord-Holland

één van de mooiste vakantieparken in Noord-Holland één van de mooiste vakantieparken in Noord-Holland Recreatie en bungalowpark de Watersnip is ruim, sportief en actief. In een gezonde, frisse omgeving vindt u hier de ontspanning en rust die u nodig heeft.

Nadere informatie

Open Glass. The global leader in door opening solutions* * Leader mondial de la sécurisation des accès

Open Glass. The global leader in door opening solutions* * Leader mondial de la sécurisation des accès Open Glass The global leader in door opening solutions* * Leader mondial de la sécurisation des accès Open Glass Eine neue Perspektive für mehr Transparenz. The global leader in door opening solutions*

Nadere informatie

Gegarandeerde verzorging klant gaat voor alles

Gegarandeerde verzorging klant gaat voor alles Gegarandeerde verzorging klant gaat voor alles DKV Euro Service werkt met de Satellic Box voor afrekenen van de nieuwe Belgische tol Op 1 april 2016 gaat in België een nieuw satellietgestuurd tolsysteem

Nadere informatie

Wanderungsprofile Migratieprofielen EUREGIO

Wanderungsprofile Migratieprofielen EUREGIO Wanderungsprofile Migratieprofielen Ergebnisse im Überblick Feitenoverzicht Gebiet Deutscher Teil der : Sehr leichte Gewinne bei den Wanderungen und sehr leichte Verluste bei der natürlichen Bevölkerungsentwicklung

Nadere informatie

EUREGIO WERKBUCH NIEDERLÄNDISCH

EUREGIO WERKBUCH NIEDERLÄNDISCH EUREGIO WERKBUCH NIEDERLÄNDISCH Kapitel 27-28: Arbeit in einer Arnheimer Großbuchhandlung A) Die Firma Iedereen in Arnhem kent wel de naam Gelderse Boekhandel. En de meeste Arnhemmers weten ook waar je

Nadere informatie

ES-S7A. Außensirene. www.etiger.com

ES-S7A. Außensirene. www.etiger.com ES-S7A Außensirene www.etiger.com DE Merkmale - Funkverbindung für eine einfache Installation - Radiofrequenzsicherheit des Zubehörs: über eine Million Codekombinationen - EEPROM-Informationsschutz, keine

Nadere informatie

Westlangeweg 1 a 156 - Hoofdplaat Village Scaldia

Westlangeweg 1 a 156 - Hoofdplaat Village Scaldia TE KOOP - Village Scaldia Vraagprijs 149.000,-- k.k. Omschrijving - Rustig gelegen, geschakelde recreatiewoning (type Grasse) met berging en tuin met uitzicht op beschermd natuurgebeid op 133m2 eigen grond.

Nadere informatie

Noordwijk in vogelvlucht

Noordwijk in vogelvlucht Noordwijk in vogelvlucht Digitale foto s van Leo Hooijmans 2005 Welkom bij het Leesmij-bestand behorend bij de CD-Rom : Noordwijk in vogelvlucht. Onderstaand vindt u informatie over : - Systeemvereisten

Nadere informatie

Pers Niemandsland / Press No man s land. Anders kijken naar mensen; Verhoeven biedt ervaringstheater tijdens Festival a/d Werf

Pers Niemandsland / Press No man s land. Anders kijken naar mensen; Verhoeven biedt ervaringstheater tijdens Festival a/d Werf Pers Niemandsland / Press No man s land De Telegraaf 15/05/2008 Anders kijken naar mensen; Verhoeven biedt ervaringstheater tijdens Festival a/d Werf THEATER - Gehaast lopen we over straat. Daarbij passeren

Nadere informatie

Mullerthal special s 2 013 Pauschalen. Arrangementen

Mullerthal special s 2 013 Pauschalen. Arrangementen visitluxembourg.com Mullerthal special s 2 013 Pauschalen. Arrangementen Reg i o n M ullerthal PETITE SUISSE LUXEMBOURGEOISE LUXEMBURGSKLEIN ZWITSERLAND Région Mullerthal Petite Suisse Luxembourgeoise

Nadere informatie

Shipping Technics Logistics 2015 29. und 30. September 2015

Shipping Technics Logistics 2015 29. und 30. September 2015 Shipping Technics Logistics 2015 Deutschlands einzige Binnenschifffahrts- Fachmesse Dienstag, 29. und Mittwoch 30. September 2015 in der Caterpillar CAT CG132-12 LNG Motor Leistung pro Zylinder 50 kw Erhältlich

Nadere informatie

Das ist totale Nebensache. Jij doet vrijwilligerswerk. Iemand wil weten wat je daarvoor krijgt. Je doet het Diese Arbeit mache ich umsonst.

Das ist totale Nebensache. Jij doet vrijwilligerswerk. Iemand wil weten wat je daarvoor krijgt. Je doet het Diese Arbeit mache ich umsonst. SPECHHILFE JOB-GELD Iemand vraagt aan jou, wat je belangrijk Ich finde Geld wichtig. vindt. (geld) Iemand zegt tegen jou: Geld maakt niet gelukkig. Antwoord met het volgende: Nein, aber Geld macht das

Nadere informatie

Woordenlijst Communicatie/Argumentatie

Woordenlijst Communicatie/Argumentatie Westfälische Wilhelms-Universität Münster Workshop: Mediagebruik in de taalklas Frauke König M.A. Woordenlijst Communicatie/Argumentatie mijns inziens, naar mijn oordeel naar mijn (bescheiden) mening volgens

Nadere informatie

Deze gids bevat een selectie uit de officiële schoolgids. Deze ligt op school ter inzage.

Deze gids bevat een selectie uit de officiële schoolgids. Deze ligt op school ter inzage. Feiko Clockschool, eerste opvangonderwijs anderstaligen Sportlaan 10, 9665 HT Oude Pekela Telefoon: 0597 613678 Mail: coordinatie-ibanderstaligen@hotmail.com Deze gids bevat een selectie uit de officiële

Nadere informatie

b) Gibt es noch weitere Fußgänger bei der Ampel als die beiden Sprecher? A Ja B Nein 'Beweis' für diese Antwort:......

b) Gibt es noch weitere Fußgänger bei der Ampel als die beiden Sprecher? A Ja B Nein 'Beweis' für diese Antwort:...... EUREGIO WERKBUCH NIEDERLÄNDISCH Kapitel 7: Auf der Straße A) Bij rood... 1. Luister naar de volgende dialoog. Beantwoord na het luisteren de vragen. a) Welche Personen sprechen? A 2 Männer, etwa 40 oder

Nadere informatie

Hoi, ik heet Les 1. Hallo Peter!

Hoi, ik heet Les 1. Hallo Peter! Hoi, ik heet Les Vul in. Ergänzen Sie die niederländischen Wörter und deren deutsche Übersetzung. avond dag goed middag morgen Germanische Sprachen Romanische Sprachen, z. B. Niederländisch Deutsch Englisch

Nadere informatie

EINFACH. ZUSAMMEN. OHNE GRENZEN OHNE GRENZEN. LOGISTIK PROJEKT MARIGREEN PROJECT MARIGREEN ENERGIE & LOGISTIK ENERGIE & LOGISTIEK

EINFACH. ZUSAMMEN. OHNE GRENZEN OHNE GRENZEN. LOGISTIK PROJEKT MARIGREEN PROJECT MARIGREEN ENERGIE & LOGISTIK ENERGIE & LOGISTIEK Einfach zusammen ohne grenzen EINFACH. ZUSAMMEN. EINFACH. ZUSAMMEN. OHNE GRENZEN OHNE GRENZEN. EENVOUDIG. STRATEGISCHE SAMEN. INITIATIVE ZONDER LOGISTIK GRENZEN PROJEKT MARIGREEN PROJECT MARIGREEN ENERGIE

Nadere informatie

Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux. Paritair comité voor de beschutte en de sociale werkplaatsen

Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux. Paritair comité voor de beschutte en de sociale werkplaatsen Paritair comité voor de beschutte en de sociale werkplaatsen Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux Collectieve van 2000 Convention collective de travail du

Nadere informatie

Internationale beurs voor liefhebbers van de mensport

Internationale beurs voor liefhebbers van de mensport 6, 7 en 8 november 2015 - Ermelo (NL) Internationale beurs voor liefhebbers van de mensport International fair for combined driving fans Internationale Messe für Fahrsportbegeisterte www.paardenkoets.nl

Nadere informatie

Grammatica Jaar 1-2. www.meesterarndt.nl: Ga dan naar Tools Duits Klas 1-2 Grammatica. Veel succes met het leren van de Duitse taal.

Grammatica Jaar 1-2. www.meesterarndt.nl: Ga dan naar Tools Duits Klas 1-2 Grammatica. Veel succes met het leren van de Duitse taal. Grammatica Jaar 1-2 Beste Leerling, Met deze grammatica heb je een overzicht over de grammatica die wij in jaar 1-2 bespreken. Deze opdrachten staan natuurlijk ook online: www.meesterarndt.nl: Ga dan naar

Nadere informatie

Vertalingen Redemittel Kapitel 1 Service D Redemittel

Vertalingen Redemittel Kapitel 1 Service D Redemittel Kapitel 1 Service D Redemittel Kennst du eine gute Autowerkstatt? Warum? Hast du einen Unfall gehabt? Ich hatte eine Panne mit meinem Scooter. Brauchst du Hilfe bei der Reparatur? Ich helfe gerne. Der

Nadere informatie

De volksuniversiteit biedt een aantal cursussen Duits voor buitenlanders aan. Die Volkshochschule bietet einige Deutschkurse für Ausländer an.

De volksuniversiteit biedt een aantal cursussen Duits voor buitenlanders aan. Die Volkshochschule bietet einige Deutschkurse für Ausländer an. Hoofdstuk 21 Hoeveelheden, getallen, maten (zinnen) Er kwamen veel mensen naar de wedstrijden. Eine Menge Leute kamen zu den Wettkämpfen. Met dit baantje kun je een hoop geld verdienen. Bei diesem Job

Nadere informatie

Basisgrammatica. Prisma Taalbeheersing. Arjan Krijgsman Johan Zonnenberg. Begrijpelijk voor iedereen. Duits

Basisgrammatica. Prisma Taalbeheersing. Arjan Krijgsman Johan Zonnenberg. Begrijpelijk voor iedereen. Duits Prisma Taalbeheersing Basisgrammatica Duits Begrijpelijk voor iedereen Arjan Krijgsman Johan Zonnenberg Uitgeverij Unieboek Het Spectrum bv, Houten - Antwerpen 6 Inhoud Grammatica - Waar doe je het voor?

Nadere informatie

DE GROOTE SOCIËTEIT 1940-1945

DE GROOTE SOCIËTEIT 1940-1945 DE GROOTE SOCIËTEIT 1940-1945 Zeventig jaar later Op 14 april 2015 is het zeventig jaar geleden dat in Zwolle een einde kwam aan de Duitse bezetting. Dat betekende ook het einde van het Wehrmachtheim dat

Nadere informatie

EUREGIO WERKBUCH NIEDERLÄNDISCH

EUREGIO WERKBUCH NIEDERLÄNDISCH EUREGIO WERKBUCH NIEDERLÄNDISCH Kapitel 25-26: Das Regiokrankenhaus Zevenaar A) Het Streekziekenhuis Zevenaar 1. Lees de volgende tekst door. Onderstreep minimaal 5 en maximaal 10 kernwoorden.! "" "! #$%&##'#

Nadere informatie

Mullerthal specials 2013 Pauschalen. Arrangementen

Mullerthal specials 2013 Pauschalen. Arrangementen Mullerthal specials 2013 Pauschalen. Arrangementen Region MUllerthal PETITE SUISSE LUXEMBOURGEOISE LuxemburgS KLEIN ZWITSERLAND Région Mullerthal Petite Suisse Luxembourgeoise D NL 1 mullerthal specials

Nadere informatie

Der Teufel mit den drei goldenen Haaren

Der Teufel mit den drei goldenen Haaren Der Teufel mit den drei goldenen Haaren Ein Märchen der Gebrüder Grimm Es war einmal eine arme Frau. Sie bekam einen Sohn. Der Junge hatte eine Glückshaut* um, als er zur Welt kam. Deshalb meinten die

Nadere informatie

URINELEIDERS, PROBLEEMPJES EN... DEKREUEN

URINELEIDERS, PROBLEEMPJES EN... DEKREUEN URINELEIDERS, PROBLEEMPJES EN... DEKREUEN Een zwaar onderwerp, maar toch heel belangrijk om te lezen ook voor diegenen die zich niet met de fokkerij bezig houden. Het gaat om verkeerd aangelegde urineleider(s)

Nadere informatie

Verschillen tussen Ultimo Facility Management en Lite

Verschillen tussen Ultimo Facility Management en Lite Verschillen tussen Ultimo Facility Management en Lite Ultimo Software Solutions bv Waterweg 3 8071 RR Nunspeet www.ultimo.com www.ultimo.com Voorwoord Dit document is bedoeld om de verschillen weer te

Nadere informatie

Snelheids overtredingen met een klein schip Geschwindigkeitsübertretungen mit einem kleinen Boot

Snelheids overtredingen met een klein schip Geschwindigkeitsübertretungen mit einem kleinen Boot Auszug aus der Bußgelddatei für den Wassersport in den Niederlanden (siehe auch www.vaarbewijzen.nl) Anm.: In blauer Farbe sinngemäße deutsche Übersetzung Snelheids overtredingen met een klein schip Geschwindigkeitsübertretungen

Nadere informatie

Social Media Marketing

Social Media Marketing Social Media im Marketing Social Media Marketing Soziale Netzwerke und deren Einsatzmöglichkeiten im Marketing Facebook, Twitter & Co. - Nutzen Sie es?! Das Wie? des Images 1. Social Media im Marketing

Nadere informatie

Roemenië Romania - Rumänien

Roemenië Romania - Rumänien Roemenië Romania - Rumänien Van 28 maart 2015 tot en met 31 maart 2015 zijn wij opnieuw afgereisd naar Roemenië om het project Happy Dogs Moreni in Moreni te bezoeken. From March 28 until March 31, 2015

Nadere informatie

THE JAPANESE COLLECTION RELATED TO NATURAL HISTORY IN THE NATIONAL MUSEUM OF ETHNOLOGY, LEIDEN, THE NETHERLANDS

THE JAPANESE COLLECTION RELATED TO NATURAL HISTORY IN THE NATIONAL MUSEUM OF ETHNOLOGY, LEIDEN, THE NETHERLANDS The University Museum The University of Tokyo Bulletin No.46 THE JAPANESE COLLECTION RELATED TO NATURAL HISTORY IN THE NATIONAL MUSEUM OF ETHNOLOGY, LEIDEN, THE NETHERLANDS Tokuhei Tagai, Akiko Mikouchi

Nadere informatie

VRAGENKAARTJES THE ISLAND OF ALL TOGETHER

VRAGENKAARTJES THE ISLAND OF ALL TOGETHER VRAGENKAARTJES THE ISLAND OF ALL TOGETHER Dank je wel voor het downloaden van de vragenkaartjes. Graag delen we vrijblijvend een paar van onze ervaringen: 1. Wij lieten mensen eerst een minuut of tien

Nadere informatie

Sinds 1954. Seit 1954

Sinds 1954. Seit 1954 1 Classic 2 Sinds 1954 levert Velda niet enkel kwaliteitsmatrassen, maar voornamelijk slaapcomfort. Met voortdurend verbeterde technologie en een modern machinepark, en volle aandacht voor de steeds wijzigende

Nadere informatie

Havo 3 Kapitel 1 Wieder sehen!

Havo 3 Kapitel 1 Wieder sehen! Havo 3 Kapitel 1 Wieder sehen! Redemittel E Schön dich wieder zu sehen! Ich habe dich auch vermisst! Wie waren deine Ferien? Toll. Ich bin in Italien gewesen. Habt ihr tolles Wetter gehabt? Natürlich,

Nadere informatie

Neue Kontakte. 2 vmbo-kgt Leerwerkboek. Zesde editie. Neue Kontakte Chris Bisschops Charlotte Custers (eindredactie) Monique Streutjes Roxanne Wieden

Neue Kontakte. 2 vmbo-kgt Leerwerkboek. Zesde editie. Neue Kontakte Chris Bisschops Charlotte Custers (eindredactie) Monique Streutjes Roxanne Wieden Neue Kontakte 2 vmbo-kgt Leerwerkboek Zesde editie Neue Kontakte Chris Bisschops Charlotte Custers (eindredactie) Monique Streutjes Roxanne Wieden Noordhoff Uitgevers Dieses Werk folgt der reformierten

Nadere informatie

Onderzoek verplaatsingsgedrag Groesbeek - Kranenburg

Onderzoek verplaatsingsgedrag Groesbeek - Kranenburg Onderzoek verplaatsingsgedrag Groesbeek - Kranenburg Colofon Opdrachtgever: Gemeente Groesbeek. Verkeer en Vervoer: bureau Openbare Werken. Postbus 20, 6560 AA Groesbeek. Contactpersoon: ing. H.G. Beumer.

Nadere informatie

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Gereformeerde kerk van Haaksbergen

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Gereformeerde kerk van Haaksbergen Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Gereformeerde kerk van Haaksbergen 4 e zondag van de herfst 12 oktober 2014 Gezamenlijke dienst met partnergemeente uit Bad Düben voorgangers: ds. Jörg Uhle-Wettler

Nadere informatie

# Ich Habe Keine Angst Film Online - EBook

# Ich Habe Keine Angst Film Online - EBook Additional details >>> HERE http://urlzz.org/globalnetz/pdx/6b2p5am/ Tags: getting

Nadere informatie

2 von 5 26.09.2011 17:01

2 von 5 26.09.2011 17:01 Interview met Rainer Koch, winnaar van de Trans-America-Footrace (... http://losseveter.nl/blog/interview-met-rainer-koch-winnaar-van-de-tra... 1 von 5 26.09.2011 17:01 Van 19 juni tot en met 27 augustus

Nadere informatie

Bob Duijvestijn, Henk Mangnus Schrift verkehr Schriftelijke communicatie voor het economisch onderwijs Walvaboek

Bob Duijvestijn, Henk Mangnus Schrift verkehr Schriftelijke communicatie voor het economisch onderwijs Walvaboek Bob Duijvestijn, Henk Mangnus Schrift verkehr Schriftelijke communicatie voor het economisch onderwijs Walvaboek Voorwoord Schriftverkehr is bestemd voor het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en de

Nadere informatie

Docentenhandleiding. Neue Kontakte 4e editie Tweede Fase. deel 4 vwo. Docentenhandleiding Neue Kontakte 4e editie, deel 4 vwo

Docentenhandleiding. Neue Kontakte 4e editie Tweede Fase. deel 4 vwo. Docentenhandleiding Neue Kontakte 4e editie, deel 4 vwo Docentenhandleiding Neue Kontakte 4e editie Tweede Fase deel 4 vwo Wolters-Noordhoff 1 (108) 0 Inleiding... 4 0.1 De opbouw van de methode... 4 0.2 Onderdelen per katern... 4 0.3 Organisatietips... 6 0.4

Nadere informatie

Wie is er aan de beurt?

Wie is er aan de beurt? Wie is er aan de beurt? Erläuterungen Unbestimmte Zahlwörter Man verwendet unbestimmte Zahlwörter, um eine unbestimmte Anzahl oder Menge zu beschreiben. Bei der Bildung der in dieser Lektion eingeführten

Nadere informatie

Aufgabe 1 a 1 Frankrijk, Monaco, Italië, Zwitserland, Oostenrijk, Slovenië, Duitsland en Liechtenstein 2 eigen antwoord 3 eigen antwoord

Aufgabe 1 a 1 Frankrijk, Monaco, Italië, Zwitserland, Oostenrijk, Slovenië, Duitsland en Liechtenstein 2 eigen antwoord 3 eigen antwoord Kapitel 6 Unterwegs Antwoorden A Sehen Aufgabe 1 a 1 Frankrijk, Monaco, Italië, Zwitserland, Oostenrijk, Slovenië, Duitsland en Liechtenstein 2 eigen antwoord 3 eigen antwoord b rutschig der Fels das Seil

Nadere informatie

HANDLEIDING. Handleiding 1

HANDLEIDING. Handleiding 1 [Punkt de] HANDLEIDING 1 Handleiding 1 Auteur: Martine Roose Taaladvies: Dr. B. Hederer Opmaak en lay-out: die Keure Tekeningen: Pieter Van Eenoge www.punktde.diekeure.be ISBN 978 90 8661 869 9 Bestelnr.:

Nadere informatie

Roemenië Romania - Rumänien

Roemenië Romania - Rumänien Roemenië Romania - Rumänien Van 6 augustus 2015 tot en met 18 augustus 2015 zijn wij wederom, op eigen gelegenheid, afgereisd naar Bacău, Brașov en Moreni om daar onze (toekomstige) projecten te bekijken

Nadere informatie

Die Brücke von zwei Projekten die Brücke zwischen zwei Ländern De brug tussen twee projecten de brug tussen twee landen

Die Brücke von zwei Projekten die Brücke zwischen zwei Ländern De brug tussen twee projecten de brug tussen twee landen Vom Projekt Eine Wohn-Sorge-Zone in Niederländisch- Deutscher Perspektive zum Projekt Grenzüberbrückend Leben im Alter Vanuit het project Een Woon-Zorg-Zone in Duits- Nederlands perspectief naar het project

Nadere informatie

Contrastief woordenboek. Oefeningen

Contrastief woordenboek. Oefeningen Contrastief woordenboek Nederlands Duits Siegfried Theissen Caroline Klein C.I.P.L., Liège, 2008, 212 blz. Oefeningen I. Valse vrienden... 1 II. Uitdrukkingen... 9 III. Spreekwoorden... 13 IV. Vormverschillen

Nadere informatie

Talenquest Duits 2thv: Grammatica

Talenquest Duits 2thv: Grammatica Talenquest Duits 2thv: Grammatica Episode 1: Het geslacht van zelfstandige naamwoorden In het Duits kun je onderscheiden: mannelijk: der Hund ein Hund vrouwelijk: die Katze eine Katze onzijdig: das Pferd

Nadere informatie

Merenpraet. Vereniging van Merenpoortzeilers. Uitgave 2/2012

Merenpraet. Vereniging van Merenpoortzeilers. Uitgave 2/2012 1 2 Merenpraet Uitgave 2/2012 Vereniging van Merenpoortzeilers Merenpoort Clubblad Officieel orgaan van de Belangenvereniging van Merenpoorteigenaren 35e jaargang nr. 2 augustus 2012 Adressen: Vorzitter:

Nadere informatie

Tijdsvormen. 1. Präsens: tegenwoordige tijd ich stam+e du stam+st er stam+t

Tijdsvormen. 1. Präsens: tegenwoordige tijd ich stam+e du stam+st er stam+t Tijdsvormen 1. Präsens: tegenwoordige tijd ich stam+e du stam+st er stam+t wir stam+en ihr stam+t sie stam+en uitzondering van de onregelmatige werkwoorden 2. Präteritum: verleden tijd ich stam+te du stam+test

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ProWheels / Algemeinen bedingungen ProWheels

Algemene voorwaarden ProWheels / Algemeinen bedingungen ProWheels Algemene voorwaarden ProWheels / Algemeinen bedingungen ProWheels Artikel 1:Algemeen 1. Op alle aanbiedingen van ProWheels zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. 2. Naast

Nadere informatie

3 havo-vwo Vertalingen Redemittel. Kapitel 1 Hilfe. D Redemittel

3 havo-vwo Vertalingen Redemittel. Kapitel 1 Hilfe. D Redemittel Kapitel 1 Hilfe D Redemittel Weißt du, wo ich meinen Scooter reparieren lassen kann? Wieso? Hast du einen Unfall gehabt? Nein, aber ich hatte eine Panne. Brauchst du Hilfe? Ich helfe gerne. Der Motor hatte

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie