K l o o s t e r t u i n W o o n A r k g e o p e n d. OFW Vizier

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "K l o o s t e r t u i n W o o n A r k g e o p e n d. OFW Vizier"

Transcriptie

1 3 Met 25% energiebesparing koploper K l o o s t e r t u i n W o o n A r k g e o p e n d OFW binnenkort weer terug aan De Noord OFW Vizier juni de jaargang

2 C O L O F O N OFW Postbus 89, 8250 AB Dronten Fazantendreef 17-19, Dronten E I T F visie Achter het algemene telefoonnumer staat een bandje met keuzemogelijk heden: Melding van een reparatieverzoek 1 Vragen over huurbetaling 2 Info over woningvragen 3 Telefoniste 4 Openingstijden Maandag tot en met vrijdag uur Directe nummers Bewonerszaken Huuradministratie Onderhoud Feenstra verwarming (cv-reparaties) T Jalinen Rioleringswerkzaam heden v.o.f. (rioolverstoppingen) T CITO Glasservice (glasschade) T (gratis) Alarmnummer Uitsluitend voor onderhoudsmeldingen die niet kunnen wachten tot de eerst volgende werkdag van OFW T Wijkkantoor Biddinghuizen De Baan 33 Spreekuur: maandag uur Wijkkantoor Swifterbant De Heraldiek 2 Spreekuur: vrijdag uur Huismeester: Spreekuur: maandag tot en met vrijdag uur T Ontmoetingsruimte De Kajuit Algemene inloopuren : vrijdagmiddag uur zondagmiddag uur Reserveringen: via tel.nr Fotografie Leo van Bemmel Fotografie Oost Flevoland Woondiensten Concept/redactie Oost Flevoland Woondiensten Kwoot niet meer bezuinigen op de huursector DAn in de koop Op dit moment is men landelijk aan het kijken hoe men een zeer grote besparing kan realiseren in de financiën van het Rijk. Logisch als je meer uitgeeft dan er binnenkomt. Zeker als je de schulden niet wilt doorgeven aan je kinderen of kleinkinderen. Het snoeien in uitgaven kan natuurlijk heel hard aankomen bij mensen, vooral als er toch al niet zoveel reserve is. Over het algemeen is het moeilijker om fors te besparen op een laag inkomen dan op een hoog. Toch lijkt het waarschijnlijk dat de nieuwe regering ook op wonen gaat bezuinigen. Hoe ze dat doet, is afhankelijk van politieke besluitvorming. Inmiddels vindt er al de nodige discussie plaats over de hypotheekrenteaftrek. Het huidige stelsel bevoordeelt de hogere inkomens, hoe meer je verdient hoe meer je kunt aftrekken. Ook wordt er gesproken over bezuinigingen op het huurdossier. Men denkt dan aan bezuinigingen op huurtoeslag, een extra huurverhoging en het doen van een greep in de kas van woningcorporaties. De middelen om lokaal te investeren worden dan landelijk benut. Dit gaat ten koste van modernisering, nieuwbouw en energiebesparing. Ook wordt er gedacht om de taakopdracht van woningcorporaties verder te verbreden bijv. naar maatschappelijk vastgoed. Een belangrijk aandachtspunt is dat er relatief niet meer en ook niet sneller op de huren en de huurtoeslag wordt bezuinigd dan bijvoorbeeld op de hypotheekrenteaftrek. Waarom hebben rijkere mensen meer tijd nodig om te wennen aan een minder gunstige regelgeving dan mensen met een smalle beurs. Waarom is vertrouwen in de economische ontwikkeling voor mensen met een smalle beurs minder belangrijk dan voor rijkere mensen? Is dit omdat zij toch geen alternatief hebben? Bovendien is de regering erg bezorgd over de werkgelegenheid in de bouw. Vanzelfsprekend is hierbij een belangrijk aandachtspunt dat er koopwoningen worden gebouwd. Woningcorporaties zijn op dit moment echter een van de belangrijkste opdrachtgevers in de bouw. Als zij straks niet meer de middelen hebben om woningen te onderhouden of te bouwen dan zal dat veel gevolgen hebben, zowel voor de huurders maar ook voor de bouwvakkers. Vormgeving Aigu Ontwerpstudio Druk Zalsman Kampen BV Mevrouw ir. G.N. Sweringa 2

3 nieuwtjes o n d e r h o u d j u n i Besparen met WoonEnergie De energieprijzen zijn de afgelopen 5 jaar met meer dan 50% gestegen. Soms bedragen de energiekosten zelfs de helft van de woonlasten. WoonEnergie is een organisatie die lage tarieven bedingt bij energieleveranciers en de kortingen direct aan u doorspeelt. In het belang van huurders maakt WoonEnergie harde afspraken over lage prijzen, service en andere belangrijke voorwaarden. De prijzen van WoonEnergie behoren altijd tot de drie goedkoopste in de markt van vergelijkbare aanbiedingen. Tienduizenden huurders hebben zich al aangesloten. En hoe meer zich aansluiten, hoe groter het inkoopvoordeel. Het voordeel was vorig jaar gemiddeld 60 euro. Bij WoonEnergie kunt u kiezen voor stroom en gas of alleen voor stroom. Bovendien krijgt u automatisch groene stroom voor de prijs van gewone stroom, zonder meerkosten. U draagt dus direct bij aan een beter milieu. Als u wilt overstappen naar WoonEnergie of meer informatie wilt ontvangen, dan kunt u contact opnemen met OFW of u aanmelden via Nieuwe medewerker Charles Verwimp werkt sinds 19 april als Manager Wonen bij OFW. Hij werkte voorheen al bij woningcorporaties waar hij veel ervaring heeft opgedaan in seniorenhuisvesting en het optimaliseren van processen in een organisatie. Hij is erg gedreven omdat een woningcorporatie een mooie en zinvolle bijdrage aan de samenleving kan leveren.,,voor mij is de overstap naar OFW een nieuwe uitdaging. Het is een grotere organisatie waar kwaliteit hoog in het vaandel staat, aldus Charles Verwimp. De afdeling Wonen is verantwoordelijk voor alle zaken rond het aanvragen, toewijzen en verhuren van woningen. Verder regelt de afdeling reparatie- en verhuisonderhoud van woningen, evenals huurincasso. Veilige wandelzone voor bewoners WoonArk en Regenboog De bouw van de loopbrug tussen woonzorgcentrum De Regenboog en woonservicecentrum De WoonArk aan De Oost is gestart. Via de loopbrug kunnen bewoners straks sneller, makkelijker en veiliger de oversteek maken tussen beide gebouwen zonder last te hebben van het weer. De bouw van de loopbrug is het laatste gedeelte van de modernisering van woonzorgcentrum De Regenboog en is naar verwachting medio juli 2010 gereed. grote schilderbeurt Dronten De Morinel 258 t/m 268, 270 t/m 276, 308 t/m 322, 406 t/m 412, 296 t/m 304, 324 t/m 334, 338 t/m 360, 364 t/m 384, 414, 416, 420 t/m 444 (even). De Oeverloper 367 t/m 381(even en oneven), 437, 439, 441, 443. De Kievit 4 t/m 64 (even) 74, 92. De Oeverloper 419, 445. Sparlinghof 1 t/m 123 (oneven). Schildewerk garage Dronten De Morinel 268 A t/m F. De Morinel 362 A t/m F. De Oeverloper 355 A t/m H. Bijwerkbeurt schilderwerk beschadigde delen Swifterbant Buitenhof 1 t/m 8, 12, 15 t/m 17, 19 t/m 21, 23 t/m 63, 65, 67 t/m 74, 76, 77, 79 t/m 81, 83 (even en oneven). grote schilderbeurt Swifterbant De Vendelier 26 t/m 48 (even). Bijwerkbeurt schilderwerk beschadigde delen Biddinghuizen De Zaaiviool 24 t/m 52 (even). De Rosmolen 17 t/m 39 (oneven). j u l i Platdak werkzaamheden Dronten Rozemarijn 41 t/m 141 (oneven). GevelwerkzaamhedeN Swifterbant De Vendelier 2, 4, 10, 14, 16, 17. 3

4 Project in beeld Vijf bankjes in tuin bij De WoonArk Oplevering De Woonark Op woensdag 19 mei onthulden de voormalig voorzitters van OFW vijf bankjes met hun namen erop. Het was de openingshandeling naar aanleiding van de oplevering van woonservicecentrum De WoonArk en de bijbehorende Kloostertuin. Dankzij deze banken kunnen de bewoners van de WoonArk nu samen genieten van de bijzondere tuin, vooral tijdens mooi weer. Na de onthulling van de vijf bankjes in de Kloostertuin klonk muziek van een oud-hollandse trekzak en genoten bewoners en genodigden van een drankje en haring. Het was een feestelijk moment, maar daarmee is het woonservicegebied nog niet af. In 2011 start de bouw van nog vier appartementgebouwen aan de Lijzijde. De bouw van de WoonArk heeft een lange voorgeschiedenis. Vijf voormalig voorzitters van OFW waren hier al mee bezig, aldus mevrouw Sweringa, directeur-bestuurder OFW. Het begon bij de heer Revet die OFW mede heeft opgericht en voorzitter was van het algemeen bestuur van 1969 tot Hij heeft er reeds vroeg voor gepleit om in een jonge gemeenschap tijdig in te spelen op de toekomstige vergrijzing. In zijn tijd werd al gewerkt met begrippen als aanpasbaar bouwen en bouwen voor alle leeftijden. Het enige verzorgingshuis in Dronten, woonzorgcentrum de Regenboog, werd in die periode door OFW gebouwd. OFW tracht al vele jaren om aan goed wonen een bijdrage te leveren, zegt Revet. Zij doet dit, door wat ik noem; voorwaardenscheppend te bouwen. Dat wil zeggen woningen en wooneenheden bouwen, waarin mensen zich echt thuis kunnen voelen en dat in een woonomgeving die uitnodigt tot ontmoeten en onderlinge contacten. Het beste is om te bouwen waar mensen te voet gaan en elkaar kunnen ontmoeten. Revet vindt dat in samenwerking met alle medewerkers, architecten, bouwers en wie er nog maar meer bij betrokken geweest zijn, een prachtig gebouw is verrezen. Hij geeft daarom een olijftak, omdat hij dit vindt passen bij de symboliek en de kwaliteit van het gebouw. Het is hier dan ook meer dan verdient. Ga zo door, wil ik daar nog aan toevoegen, aldus de heer Revet. In 1994 werd de heer De Graaf benoemd tot voorzitter van het algemeen bestuur. In het jaar 2000 werd OFW omgezet van vereniging naar stichting. Er kwam toen een Raad van Commissarissen. De heer de Graaf werd de eerste voorzitter van de Raad van Commissarissen. In zijn periode kreeg OFW de kans om de pastorie en de kapel van de kerk De Ark te mogen kopen. De Graaf heeft hier nadrukkelijk aan bijgedragen mede omdat hij in die tijd ook voorzitter was van de samen op weg gemeente. OFW is nog steeds erg blij dat de kerk OFW de kans heeft geboden om dit te mogen kopen. Hierdoor is deze ontwikkeling van de grond gekomen. Om in de WoonArk te wonen is een groot voorrecht. Het is een goede locatie en in de buurt van de Regenboog, aldus de De Graaf. De Graaf ging ook op de tuin in De tuin is een tuin met een historische vormgeving. Veel bewoners hebben een agrarisch achtergrond en ik weet zeker dat zij van de tuin gaan houden en dat zij er vreselijk veel lol in zullen hebben. Bewoners van harte gefeliciteerd!. Als gevolg van veranderende regelgeving werd in 1995 naast het bestuur een Raad van Toezicht opgericht. Hier werd de heer Nanninga voorzitter van. Helaas kon de heer Nanninga wegens gezondheidsredenen niet aanwezig zijn bij de feestelijke oplevering. Namens de heer Nanninga heeft de heer Siliakus, de huidige voorzitter van de Raad van Commissarisen van OFW, zijn naambordje op het bankje gelijmd. Als ik om mij heen 4

5 en Kloostertuin v.l.n.r. de heren De Graaf, Kramer, Greiner en Revet De heer Revet plaatst zijn naambordje kijk, ben ik vooraal trots. Ik wens de bewoners veel woonplezier, aldus Siliakus. De heer Greiner werd in 2002 benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen. In zijn periode werd onderzocht wat de behoeften waren aan wonen met zorg voor de toekomst. Er wordt nog steeds gewerkt om deze inzichten verder te realiseren, want we zijn nog niet klaar. Zorg en stedenbouw werd steeds belangrijker. Er moest meer gebouwd worden om in te kunnen spelen op de vergrijzing. Het is geweldig om een bankje te hebben met je eigen naam erop. Woningcorporatie OFW is een pareltje en een voorbeeld voor andere woningcorporaties, aldus de heer Greiner. Als gedeputeerde heb ik hier goed zicht op. betrouwbaar, maar deze banken niet. Maak er gebruik van. Veel plezier met de prachtige tuin en de stevige banken, aldus de heer Kramer. De Kloostertuin De tuin van de De WoonArk heet De Kloostertuin, omdat De WoonArk in een U-vorm om de kerk De Ark is gebouwd. Door deze vorm kon een binnenhof gecreëerd worden, net als de vroegere kloosterhoven. Het ontwerp van de tuin is hierop aangepast door rechte lijnen en paden. In de tuin staan veel hagen en binnen de tuin zijn kleine tuintjes aangebracht. Deze tuintjes hebben allemaal een andere sfeer, ook gedurende het jaar. Hierdoor kan er in de tuin van sfeer naar sfeer gewandeld worden. Een woord van dank werd uitgesproken voor de serviceclub Innerwheel, Zij schonken twee mooie grote parasollen aan de bewoners van de WoonArk. Nu kunnen zij heerlijk in de schaduw genieten in de tuin. Ook het bedrijf Donker, die de tuin heeft aangelegd, heeft de bewoners een geschenk geboden. Zij gaan dit najaar nog 4000 vaste bloembollen planten, zodat de tuin vanaf volgend jaar nog meer opgefleurd wordt. De bouw van woonservicecentrum De WoonArk in Dronten is in 2007 gestart. Inmiddels is het hele complex bewoond, de paramedici hebben al geruime tijd hun intrek genomen en het Denksportcentrum is volop in gebruik. Nu de Kloostertuin ook klaar is, is De WoonArk compleet. Alle bewoners konden al genieten van hun woning, maar nu ook van de mooie tuin. De heer Kramer was voorzitter van de Raad van Commissarissen van In die periode werd er gestart met de bouw van de WoonArk. Op 9 mei 2007 werd op een feestelijke wijze de eerste paal geslagen. Nu, op 19 mei 2010, is de feestelijke oplevering van de WoonArk en de Kloostertuin. De laatste tijd zijn banken weinig Leerlingen van de praktijkschool helpen in de bediening 5

6 OFW haalt doelstellingen OFW blikt in haar jaarverslag terug op In 2009 vierde OFW haar 40-jarig bestaan. De resultaten van de visitatie en de effecten van de kredietcrisis hebben invloed op OFW. Op het gebied van energiebesparing zijn de laatste jaren grote stappen vooruit gemaakt. O F W U I T G E L I C H T j a a r v e r s l a g Het jaarverslag van OFW voor 2009 is klaar. Hierin is te lezen hoe OFW het in 2009 heeft gedaan. Zo staan de resultaten van de visitatie er in. Een externe commissie onderzoekt of OFW de goede dingen doet en of OFW de dingen goed doet.,,tijdens een visitatie word je als organisatie uitgedaagd om naar jezelf te kijken. En dat is precies wat we willen. Continu leren en verbeteren is voor ons belangrijk, aldus Truus Sweringa, directeur-bestuurder OFW. OFW is trots op de uitkomsten: viermaal een 8 en eenmaal een 7. Daarnaast blijkt uit een onderzoek van Atrivé dat OFW bij de tien slankste corporaties behoort. Dat betekent dat OFW niet onnodig veel kosten in de organisatie maakt en efficiënt werkt. Daar zijn we trots op. Recessie De kredietcrisis en de economische recessie begonnen in Dit heeft veel invloed op OFW. Hierdoor stagneert de nieuwbouw van koopwoningen en de verkoop van bestaande woningen. Vooral dat laatste is terug te zien in de verkopen van OFW in Dat is jammer, want OFW gebruikt de opbrengst van de verkoop om de modernisering van woningen te kunnen betalen en om woningen te bouwen. Bovendien kun je niet vooruit lopen met de bouw van huurwoningen als de koop stagneert. Daarom past OFW het tempo aan op de ontwikkeling van nieuwe wijken. De normen van de toezichthouder CFV zijn strenger geworden door de crisis. Daarom besloot OFW in 2009 het tempo van modernisering iets aan te passen. Alle geplande woningen worden aangepakt, maar de laatste woningen worden niet in 2012 maar in 2014 opgeleverd. Meer aanbod, meer vraag Mede door de forse nieuwbouw OFW in Beeld 2010 (verslagjaar 2009) van huurwoningen liet het aantal woningzoekenden vanaf 2005 een dalende lijn zien. De wachttijden liepen terug en de keuzevrijheid van woningzoekenden werd hierdoor groter. Na een stabilisatie in 2009, zien we per 1 januari 2010 weer een forse stijging van het aantal woningzoekenden van 13%. Deze stijging komt voor het grootste deel door de recessie. Meer mensen gaan verhuizen en meer mensen schrijven zich in. Daarnaast creëert nieuw aanbod waarschijnlijk ook nieuwe vraag. Een goed voorbeeld is de WoonArk in Dronten. Hoe concreter de plannen werden voor de WoonArk, hoe meer mensen zich gingen inschrijven. Mensen gaan alleen verhuizen, indien er een geschikt alternatief is. Resultaten energiebesparing OFW heeft in 2009 de moderniseringsprojecten 85 woningen in Biddinghuizen Centrum en 71 woningen aan de Klaversingel/ Woningzoekenden Totaal aantal woningzoekenden 1512 Totaal aantal nieuwe woningzoekenden 1048 Activiteiten Nieuwbouw 201 Aantal woningen gemoderniseerd 156 Duurzaamheid Gasbesparing (m3/jaar) per jaar door modernisering Gasbesparing door vervanging CV-ketels Kostenbesparing per jaar door modernisering * Kostenbesparing door vervanging CV-ketels * * Uitgaande van een gemiddelde gasprijs van 61 eurocent per kubieke meter (prijspeil 2009). 6

7 scoren de KWH score 8 te scoren Prestaties 2009: de website. verhuisproces. van het proces. deeld worden. 8 8 PM 53 ruimschoots Jaarverslag 2009 T i T e l ov oa sn T hf elt e vh o lo af nd d s TW u ko n d i e n s T e n, T h e m a s ae mt ec n e Tve or a r k a n s r i j k 2 Bert Ruben, apotheker De meerwaarde van deze apotheek zit in het feit dat het voor de mensen dichtbij is. De andere apotheken in Dronten zijn moeilijk bereikbaar voor minder validen. Het is een dienstverlening aan huis. Het wordt geen volwaardige apotheek. Er komt een gespreksruimte voor de mensen en het verzorgend personeel. De diensten worden uitgebreid naar behoeften. Herman van Zomeren, fysiotherapeut Het Maatschap Centrum Fysiotherapie Dronten kampte met ruimtegebrek. OFW bood ons de kans tot uitbreiding in De WoonArk. Fysiotherapie is voor ouderen een belangrijke toevoeging om mobiel te blijven. Naast algemene fysiotherapie wordt in het woonzorgcomplex onder andere manuele therapie en revalidatietherapie aangeboden. Helga Morreau, therapeut Het huid & oedeemcentrum was reeds gevestigd in zorgcentrum de Regenboog. Echter was de praktijk moeilijk bereikbaar en het centrum kampte met ruimtegebrek. Met de overgang naar het woonzorgcomplex De WoonArk is dit alles verbeterd. Patiënten die worden behandeld komen niet alleen uit Dronten, maar uit de gehele regio. O o s t F l e v o l a n d W o o n d i e n s t e n - J a a r v e r s l a g Op de begane grond van de WoonArk zitten een fysiotherapeut, een huid- en oedeemtherapeut en een apotheek. Voor de bewoners is dit een uitkomst om dicht bij huis te kunnen blijven en vanzelfsprekend kunnen ook mensen die niet in De WoonArk wonen van deze diensten gebruik maken. O o s t F l e v o l a n d W o o n d i e n s t e n - J a a r v e r s l a g K w a l i t e i t e n K e u z e OFW heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld van een organisatie gericht op de woning naar een organisatie gericht op woondiensten. Dit wil OFW nog verder ontwikkelen. De kwaliteit van de woning wordt bewaakt in het strategisch voorraadbeleid. Met betrekking tot de kwaliteit van de dienstverlening heeft OFW zich als doel gesteld het optimaliseren en uitbreiden van de dienstverlening aan huurders en woningzoekenden. Kwaliteit en keuze De ambities of prestaties van OFW zijn verwoord in een aantal doelstellingen in het Beleidsplan. Deze zijn door de visitatiecommissie getoetst en beoordeeld: Doelstelling beleidsplan: Bij de KWH-meting te behoren bij de 25% beste corporaties en/ of gemiddeld een Verder vernieuwen van de website (tweede fase). De ontwikkeling van een informatiezuil aansluitend op de ontwikkeling van de tweede fase van Optimaliseren after sales. Ontwikkeling gebruikerskaart en gebruikershandleiding van de woning over het gebruik van de voorzieningen in de woning. Activiteiten 2009: De tweede fase van het vernieuwen van de web- site is in volle gang. De ontwikkeling van een informatiezuil hangt aan de ontwikkeling van de tweede fase van de website. Hier is nog niet mee gestart. In 2009 is gestart met de after sales binnen het De respons is echter heel laag omdat het telefonisch wordt gedaan (niet thuis). Hierdoor is het lastig de uitkomsten te gebruiken voor verbetering In 2010 wordt gekeken of het verder kan worden geoptimaliseerd. Er is een gebruikerskaart en handleiding ontwikkeld die wordt gebruikt bij nieuwbouwwoningen. Samenwerking met: bewoners (beoogd) effect in de toekomst: Een goede dienstverlening waardoor we in de KWH meting goed beoor- Te realiseren prestaties Prestaties 2007 en 2008 Beoordeling KWH-meting: in 2012 horen bij de 25% beste corporaties of gem. een Bron: visitatierapport, Ecorys 2009 Zichtbaar maken van een trend in Behalen van gem. een 7 op de enquêtes aan bewoners bij modernisering en renovatie 2007: OFW behoort tot 49% beste corporaties en scoort gemiddeld een 7, : OFW behoort tot 30% beste corporaties en scoort gemiddeld een 7,9 (duidelijk vooruitgang) Zie boven. KHW scores zijn vermeld in het jaarverslag. Ten opzichte van de score van de vorige meting op de onderdelen in 2006 is de score van OFW op bijna alle onderdelen gestegen. Taakstelling: tot statushouders. Tot 1 januari 2009 zijn daarvan 56 plaatsen gerealiseerd. De taakstelling voor de reguliere huisvesting vanvergunninghouders bedroeg voor 2008 in totaal 12 personen. Voor 2008 is de taakstelling behaald. Zichtbaar maken van trend in scores op de enquêtes OFW houdt enquêtes. Cijfers zijn niet bekend. PM Uitvoeren visitatie 2009 Cijfers zijn niet bekend. 8 Gemiddeld 8 t i t e l v a n h e t h o o f d s t u K t h e m a e t c e t e r a Cynthia Overdijk, bewonerscommissie Klaversingel/ Uitloper Dit maak je niet vaak mee in je wooncarrière; dat je hele huis wordt aangepakt. Het is toch uniek dat je je eigen woning kunt ontwerpen? Wij waren informatiepunt voor de rest van de buren. Het is leuk om dat wat er besproken is, zo goed mogelijk door te geven. Er was gelegenheid om onze mening te uiten en daar werd ook wat mee gedaan. Het ontwerp ziet er hartstikke mooi uit. En je hebt echt veel te kiezen. De kleuren van je gevel, van je deur, van de vensterbank, of je een erker wilt of niet. OFW doet het zó, dat we er zo weinig mogelijk last van hebben: de vloer wordt vanuit de kruipruimte geïsoleerd, Het dak vanaf de buitenzijde. Onze zolder hoeven we dus niet leeg te ruimen. Daar zijn de bewoners erg blij mee. De complete gevel moet er echter wel uit. Dat vind ik best pittig. Maar ze hebben ons verzekerd dat dat per woning maar één dag gaat duren. In ieder geval vinden we de ontwerpen hartstikke mooi en zijn we blij dat alles lekker wordt opgeknapt. Binnen het project Klaversingel/Uitloper werden 80 woningen gemoderniseerd. O o s t F l e v o l a n d W o o n d i e n s t e n - J a a r v e r s l a g O o s t F l e v o l a n d W o o n d i e n s t e n - J a a r v e r s l a g Uitloper in Biddinghuizen opgeleverd. Daarnaast zijn 156 CV-ketels vervangen voor een HR-ketel. Ook zijn er nog zo n 80 CV-ketels vervangen voor een HR-ketel gedurende een moderniseringsproject of individueel. Bij 300 woningen is isolatieglas aangebracht. In de periode hebben de modernisering van woningen, het vervangen van CV-ketels en het aanbrengen van dak- en vloerisolatie geleid tot een geschatte verlaging van het gasverbruik van m3 per jaar. Dit is met de huidige gasprijs van 0,60 een jaarlijkse besparing van bijna een miljoen euro op de energielasten van onze huurders! Convenant Energiebesparing Corporatiesector Aedes, de Woonbond en de ministeries van VROM en WWI hebben samen een Convenant Energiebesparing Corporatiesector. Hierin staan ambitieuze doelstellingen voor energiebesparing. Vanzelfsprekend houdt OFW hier rekening mee. De ambitie in dit convenant is om 20% energiebesparing te realiseren door alle corporaties in de periode OFW heeft ten opzichte van 2008 nu al 5% energie bespaard en zal bij voortzetting van haar huidige beleid in 2013 al 20% energie besparen. In 2018 zal OFW bij ongewijzigd beleid 25% besparen ten opzichte van Daarbij is OFW eerder begonnen met energiebesparing dan Ten opzichte van 2000 heeft OFW inmiddels 25% energie bespaard. In 2018 zal dat ten opzichte van 2000 bij ongewijzigd beleid rond 38% zijn. Belangrijke voorwaarde vanuit het convenant voor modernisering/ woningverbetering is, dat de huurverhoging niet meer mag zijn dan de energiebesparing. Ook dienen de energiebesparende maatregelen gericht te zijn op gezondheid (binnenmilieu). Aan beide voorwaarden voldoet OFW. Ontruimingen Ontruimingen is ook een onderwerp van het jaarverslag. Als maatschappelijke huisvester wil OFW natuurlijk zo min mogelijk ontruimingen laten plaatsvinden. Door het aanscherpen van het inschrijfbeleid, intensievere samenwerking met hulpverleningsdiensten en het vaker afleggen van huisbezoeken zien we een dalende trend in ontruimingen. En dit ondanks de huidige crises. Cumulatieve besparing gasverbruik woningen OFW (excl. nieuwbouw) 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% Energielabels OFW F5% G1% A7% E18% D31% Energielabels OFW F2% G0% A14% E9% D34% B15% C23% B18% C23% A B C D E F G A B C D E F G Woningtypen 1% 3% 1% 17% 11% 1% eengezinswoningen grote eengezinswoningen appartementen kamer (Hogehuis L/R) levensloopwoning MIVA seniorenwoning studentenkamer 65% 1% bron: OFW 0% besparing t.o.v. het jaar 2000 Geïnteresseerd? U kunt het digitale jaarverslag raadplegen op www. ofw.nl/publicaties/organisatie. In de online versie van het jaarverslag staan links naar diverse interessante publicaties op de website. U kunt het jaarverslag ook opvragen via of Bron: OFW 7

8 VAN DE HUURDERSBELANGENVERENIGING Adviescommissie Wonen gaat OFW adviseren Aandacht voor gebruiksgemak voor bewoners Wilt u lid worden? Neem dan contact op met: E. Spriensma (ledenadministratie) Takelaarstraat 22, 8251 GZ Dronten, De Adviescommissie Wonen gaat OFW op aanvraag adviseren over de inrichting van woningen bij bouw- of renovatieprojecten. De Huurders Belangen Vereniging juicht dit toe, want de Adviescommissie Wonen beoordeelt de plannen op praktisch gebruiksgemak. In maart sloot OFW een convenant met Stichting VACpunt Wonen. Dit is het kennis- en adviescentrum voor de gebruikskwaliteit van woning en woonomgeving. In andere woorden: zij weten als geen ander of een woning praktisch en handig is ingedeeld voor bewoners. Vanuit het oogpunt van bewoners In het convenant is afgesproken dat de Adviescommissie Wonen, een onderdeel van VACpunt Wonen, OFW adviseert bij nieuwbouw- of renovatieplannen. De Huurders Belangen Vereniging is positief over dit convenant. Het betekent dat vanuit het oogpunt van bewoners wordt gekeken naar de plannen. En dat zal de gebruikskwaliteit van woningen en de woonomgeving bevorderen. De Adviescommissie wonen let bijvoorbeeld op bruikbaarheid. Is er voldoende ruimte om een bed en een kast te plaatsen en te gebruiken? Ook duurzaamheid is een item: beperken van energie- en grondstoffenverbruik. Denk ook aan rekening houden met toekomstige woonwensen. Misschien wilt u later wel een slaapkamer op de begane grond inrichten. Naast deze onderwerpen spelen ook veiligheid, gezondheid, comfort, toegankelijkheid, hygiëne en onderhoudsvriendelijkheid een rol in het advies. Geef uw nieuwe adres bij verhuizing door aan: Ledenadministratie Huurders Belangen Vereniging Postbus 193, 8250 AG Dronten Voor reacties op artikelen van Huurdersbelangenvereniging OFW kunt u mailen naar: of via Postbus 193, 8250 AD Dronten. Telefonisch is de huurdersbelangenvereniging bereikbaar op: (0321) Mocht er niemand aanwezig zijn, dan kunt u de voic inspreken. Dit artikel is geschreven door de Huurdersbelangenvereniging OFW. De redactie van Vizier en OFW dragen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van het geschrevene. 8

9 KLUSWIJZER Veiligheid voor alles Veiligheid in en om de woning is altijd belangrijk. De vakantietijd komt er weer aan. Misschien gaat u wel op vakantie. Zorg er dan voor dat u onderstaande tips toepast, zodat u inbrekers geen kans krijgen. Vertel uw buren dat u weg bent. Sluit deuren en ramen en leg sleutels nooit op een geheime plek. Vergeet niet de schuur en tuinhek- of deur op slot te doen. Verspreid zo min mogelijk sleutels. Hoe minder sleutels in omloop des te veiliger is uw woning. Laat planten op hun plek staan tijdens de vakantie en laat ze verzorgen. Geef de woning een bewoonde indruk door de lichten s avonds te laten branden met behulp van een tijdschakelaar. Vergeet ook de slaapkamers niet. Zorg dat de woning niet schuilgaat achter groen in de tuin. Verwijder ladders en containers waar een inbreker op kan klimmen. Merk waardevolle spullen met postcode en huisnummer. Noteer serienummers. De gegevens kunnen politie en verzekeringsmaatschappij helpen bij hun onderzoek. Zeg nooit op het antwoordapparaat dat je op vakantie bent. Soms bellen inbrekers om te controleren of de bewoners thuis zijn. Werk daarom voorafgaand aan de vakantie niet mee aan telefonische enquêtes of andere vage telefoontjes. Vermeld nooit op een website waar ook uw adresgegevens op staan dat u op vakantie bent. Denk bijvoorbeeld aan hyves. Politiekeurmerk nieuwbouw OFW OFW vindt veiligheid en veilig voelen in een woning heel belangrijk. Daarom is er bij elk nieuwbouwproject veel aandacht geschonken aan dit onderwerp. Nieuwbouwwoningen voldoen altijd aan de richtlijnen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen Nieuwbouw categorie Woning. Echter vanwege de extra onnodige kosten voor dit keurmerk heeft OFW besloten deze niet apart aan te vragen. Indien u toch een politiekeurmerk wenst, kunt u deze op eigen kosten zelf aanvragen. Legitimatie OFW-medewerker OFW medewerkers komen wel eens bij u thuis. Houdt u er rekening mee dat OFW-medewerkers zich altijd kunnen legitimeren. Mocht u het desondanks niet vertrouwen, kunt u altijd met OFW bellen om te vragen of de betreffende persoon ook een OFW-medewerker is. 9

10 Modernisering Biddinghuizen centrum voltooid OFW is landelijk koploper De bewoners van Biddinghuizen vierden op 28 april de oplevering van de moderniseringsprojecten van het centrum. Tijdens de stralende middag maakte OFW eveneens het resultaat van energiebesparende maatregelen bekend. Voor alle woningen van OFW komt de energiebesparing op 25% uit, vergeleken met het jaar Hiermee heeft OFW als eerste woningcorporatie nu al voldaan aan de afgesproken 20% energiebesparing (voor 2018), zoals afgesproken in het Antwoord aan de samenleving van Aedes en het convenant tussen het Ministerie van WWI, Aedes en de Woonbond. Ruim 100 bewoners van Biddinghuizen en andere genodigden waren op 28 april naar het veld van de Fruithof in Biddinghuizen gekomen. OFW sloot daarmee de modernisering van de woningen in het centrum van Biddinghuizen af. Sinds de eerste plannen in 2004 gepresenteerd werden zijn er nu totaal 257 woningen gemoderniseerd. De woningen in de straten Akkerhof, Wendakker, Boshof, Weidehof, De Voor, Fruithof, Cultuursingel en Het Plein ondergingen een totale metamorfose. Besparing ten gunste van huurders In de stralende zon vertelde Susan Huijbregts, campagnemedewerker energiebesparing van de Woonbond, dat Biddinghuizen en OFW landelijk bekend staan als koplopers op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing. De Woonbond is de overkoepelende organisatie van huurdersverenigingen. Samen met de kinderen uit de buurt verrichtte Huijbregts de officiële handeling. Nadat één voor één de ballonnen waren losgeknipt werd het percentage aan energiebesparing duidelijk. Sinds 2000 leveren de energiebesparende maatregelen aan alle woningen van OFW 25% besparing op. Gemiddeld over alle woningen. En die besparing komt volledig ten goede aan de huurders. Verschillende buurtbewoners vertelden spontaan dat ze maar liefst 500 van de energieleveranciers terug hebben gekregen.,,dat zijn getallen die er toe doen, concludeerde directeur-bestuurder van OFW, Truus Sweringa tevreden. Een kei Ook roemden zowel Huijbregts als Sweringa de inzet van de bewoners zelf voor energiebesparing. De vierde plaats in de landelijke klimaatstraatwedstrijd van de Fruithof is een bijzondere prestatie. Henk Boer, nieuwe bewoner van de Fruithof, maakte van de gelegenheid gebruik om buurvrouw Claudia van Loveren in het zonnetje te zetten. Namens alle andere Fruithofbewoners bedankte hij haar voor de vele activiteiten die ze in de buurt organiseert en stimuleert.,,niets is haar te veel. De ouderen en zwakkeren krijgen haar speciale aandacht. Echt een kei, vertelde hij. Namens alle bewoners bood hij haar een grote bos rozen aan. Haar reactie:,,het is fijn om iets in deze straat te organiseren. Want ik kan er op aan dat iedereen mee doet. Vervolgens kreeg het hele gezelschap in het Koetshuis de gelegenheid om na te praten. Met een drankje, een hapje en livemuziek. 10

11 Impressies van de dag Mevrouw Wemmenhove woont aan de Fruithof:,,Het was gewoon rustig toen de werklui weg waren. Het was wel gezellig. Het dorp is erg opgeknapt. Dat ons huis gemoderniseerd is kunnen we goed merken in het energieverbruik. Susan Huijbregts, Woonbond Mevrouw Mulder, bewoonster Fruithof:,,Het was heel hectisch tijdens de modernisering. Ik ben blij dat het nu klaar is. En dat ook de stoep en het veldje weer netjes zijn. Onze straat is heel mooi geworden. Alle straten trouwens. 11

12 KORTE BERICHTEN Verhuizing en sluiting kantoor Het kantoor aan De Noord is bijna klaar. Het pand is uitgebreid en aangepast aan de eisen van deze tijd. Zo kunnen we onze klanten in de toekomst op een goede manier blijven ontvangen en bieden we voor de medewerkers een prettige werkomgeving. Op 25 juni verhuist OFW terug naar De Noord. De gehele dag is het kantoor gesloten. Ook is OFW op deze dag telefonisch mogelijk niet of slecht bereikbaar op het telefoonnummer In dat geval kunt u contact opnemen met Maandag 28 juni is het kantoor aan De Noord 17/19 vanaf uur weer geopend. Vanaf dat moment gelden weer de gebruikelijke openingstijden en kunt u ons weer bereiken op de gebruikelijke telefoonnummers. Woonbeurs Op 24 april 2010 was OFW aanwezig op de Wooninfodag in de Meerpaal georganiseerd door de gemeente in De Meerpaal. OFW heeft de volgende projecten gepresenteerd: Moderniseringen Dronten Appartementencomplex bij de WoonArk Woongroep 50+ De Wiekslag aan het Noordenveld in Dronten Nieuwbouw Gilden (eengezinswoningen en startersappartementen) Appartementencomplex voor 8 startersappartementen Biddinghuizen Bloemenzoom Biddinghuizen Meer informatie over deze projecten kunt u vinden op de website bewonersavond Op 30 juni organiseert OFW een bewonersavond. In het denksportcentrum bij de Woonark kijkt OFW terug naar het afgelopen jaar. Het jaarverslag is dan ook beschikbaar voor alle aanwezigen. Daarna wordt een toelichting gegeven over de projecten De WoonArk en De Regenboog. Na de koffiepauze volgt er een rondleiding door het wooncomplex De WoonArk. Alle huurders en geïnteresseerden zijn op 30 juni vanaf uur van harte welkom in het denksportcentrum. U kunt zich opgeven door een te sturen naar of te bellen met Meer informatie over deze avond volgt nog via de Flevopost en onze website 12

K l i m a at s t r a at F r u i t h o f g a at v o o r t o p 1 0. B e l a s t i n g a a n g i f t e i n v u l l e n

K l i m a at s t r a at F r u i t h o f g a at v o o r t o p 1 0. B e l a s t i n g a a n g i f t e i n v u l l e n 2 K l i m a at s t r a at F r u i t h o f g a at v o o r t o p 1 0 B e l a s t i n g a a n g i f t e i n v u l l e n Tuintips voor kleurig voorjaar OFW Vizier april 2010-13de jaargang C O L O F O N OFW

Nadere informatie

woningen te koop Mevrouw ir. G.N. Sweringa

woningen te koop Mevrouw ir. G.N. Sweringa 1 Appartementen te huur Deurkruk werkt zo! Een prachtig nieuw huis OFW Vizier februari 2012-15de jaargang C O L O F O N OFW Postbus 89, 8250 AB Dronten De Noord 47-49, Dronten E woondiensten@ofw.nl I www.ofw.nl

Nadere informatie

Woning kopen met starterslening. voordelen kopen. langer thuis wonen. juni 2013-16de jaargang

Woning kopen met starterslening. voordelen kopen. langer thuis wonen. juni 2013-16de jaargang 3 Woning kopen met starterslening voordelen kopen langer thuis wonen OFW Vizier juni 2013-16de jaargang C O L O F O N OFW Postbus 89, 8250 AB Dronten De Noord 47, Dronten E woondiensten@ofw.nl I www.ofw.nl

Nadere informatie

S ta r t m o d e r n i s e r i n g D r o n t e n-c e n t r u m. B o u w p l a at s m a a k t l e e r l i n g e n e n t h o u s i a s t

S ta r t m o d e r n i s e r i n g D r o n t e n-c e n t r u m. B o u w p l a at s m a a k t l e e r l i n g e n e n t h o u s i a s t 2 huurkorting voor jongeren S ta r t m o d e r n i s e r i n g D r o n t e n-c e n t r u m B o u w p l a at s m a a k t l e e r l i n g e n e n t h o u s i a s t OFW Vizier april 2011-14de jaargang C O

Nadere informatie

DAN HEB JE DE SLEUTEL, MAAR DAN.? ALTIJD HANDIG: 6 TOOLS VAN MIJN OFW VAN MODERNISERING NAAR TEVREDENHEID. OFW Vizier. juli 2014-17de jaargang

DAN HEB JE DE SLEUTEL, MAAR DAN.? ALTIJD HANDIG: 6 TOOLS VAN MIJN OFW VAN MODERNISERING NAAR TEVREDENHEID. OFW Vizier. juli 2014-17de jaargang 3 DAN HEB JE DE SLEUTEL, MAAR DAN.? ALTIJD HANDIG: 6 TOOLS VAN MIJN OFW VAN MODERNISERING NAAR TEVREDENHEID OFW Vizier juli 2014-17de jaargang COLOFON OFW Postbus 89, 8250 AB Dronten De Noord 47, Dronten

Nadere informatie

bouwplannen aangepast

bouwplannen aangepast 1 R e g e r i n g s b e l e i d r a m p z a l i g bouwplannen aangepast Huurdersportaal: makkelijk en online OFW Vizier februari 2013-16de jaargang C O L O F O N OFW Postbus 89, 8250 AB Dronten De Noord

Nadere informatie

OFW Vizier D U U R Z A A M H E I D S P E C I A L

OFW Vizier D U U R Z A A M H E I D S P E C I A L OFW Vizier is een uitgave van Oost Flevoland Woondiensten 10e jaargang februari 2007 1nummer OFW Vizier S P E C I A L D U U R Z A A M H E I D D u u r z a a m h e i d v o l g e n s O F W B e w o n e r s

Nadere informatie

WAt heb ik zin Om hier te gaan WOnen. OndAnks crisis, toch eigen huis. Winter staat VOOr de deur. OFW Vizier. Oktober 2013-16de jaargang

WAt heb ik zin Om hier te gaan WOnen. OndAnks crisis, toch eigen huis. Winter staat VOOr de deur. OFW Vizier. Oktober 2013-16de jaargang 5 WAt heb ik zin Om hier te gaan WOnen OndAnks crisis, toch eigen huis Winter staat VOOr de deur OFW Vizier Oktober 2013-16de jaargang colofon OFW Postbus 89, 8250 AB Dronten De Noord 47, Dronten E woondiensten@ofw.nl

Nadere informatie

WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD

WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD Jaarverslag 2014 COLOFON Oost Flevoland Woondiensten Postbus 89, 8250 AB Dronten De Noord 47 Dronten T: 0321-38 55 00 F: 0321-31 77 33 E: woondiensten@ofw.nl

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

ONDerDaK COLOFON interview FUSieONDerZOeK UitNODiGiNG woensdag 10 DeCember

ONDerDaK COLOFON interview FUSieONDerZOeK UitNODiGiNG woensdag 10 DeCember ONDERDAK Jaargang 10 Nr.2 November 2014 Interview Niko van de Poel Nieuwe bewoner van appartementen Miereakker FUSIEONDERZOEK UITNODIGING Algemene ledenvergadering woensdag 10 december Meer inbreng huurders;

Nadere informatie

Maar er is ook goed nieuws.

Maar er is ook goed nieuws. GOED WONEN info-magazine zomer 2015 Een gezellige buurt maak je met elkaar In dit nummer: 1 Voorwoord 2 Eerste zonnepanelen fase 2 van Zonnig-Limburg gelegd 3 Gewijzigde openingstijden 4 Nieuwe Woningwet

Nadere informatie

Bewonerskrant Woonstichting SSW uitgave 63, maart 2013

Bewonerskrant Woonstichting SSW uitgave 63, maart 2013 Bewonerskrant Woonstichting SSW uitgave 63, maart 2013 Wonen & Welzijn Bezuinigingen dwingen SSW tot maatregelen Huuraanpassingen onontkoombaar Woningcorporaties moeten van de regering een bijdrage leveren

Nadere informatie

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna?

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna? Magazine Uitgave 2 november 2014 Inhoud 100plus... en daarna? Ben C. Pluimer directeur-bestuurder HW Wonen Colofon Het WoonMagazine is een uitgave van HW Wonen. Dit magazine is bestemd voor huurders en

Nadere informatie

Jaargang 10 nummer 1 maart 2013 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving

Jaargang 10 nummer 1 maart 2013 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving Jaargang 10 nummer 1 maart 2013 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving Renovatie-actie in het Rooie Dorp Waakzaamheid woninginbraken blijft geboden Op pad met manager nieuwbouw Jan Boelens Verschillende

Nadere informatie

JAARGANG 17 - DECEMBER 2013

JAARGANG 17 - DECEMBER 2013 JAARGANG 1 - DECEMBER 201 2 Koffieochtend bewoners 2 e galerij Schepenenstraat. Vlinder -woningen in Het Meer Goede buur is beter dan verre vriend! Familie Visscher tevreden met kozijnen Veiligheid in

Nadere informatie

12 Besparen op de kosten

12 Besparen op de kosten 34e jaargang nummer 121 april 2014 06 Voormalig wethouder Stoop Blijft in Hendrik-ido-Ambacht! 12 Besparen op de kosten Rhiant start drie onderzoeken! 16 Heeft u financiële problemen? Trek dan tijdig aan

Nadere informatie

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere:

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere: Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No 10 Jongerenspecial Met onder andere: Jaargang 6 juni 2014 Onze Raad van Commissarissen 3 Jongeren over jongerenhuisvesting

Nadere informatie

Nieuwsbron. een uitgave van sprengenland wonen juni 2014

Nieuwsbron. een uitgave van sprengenland wonen juni 2014 Nieuwsbron een uitgave van sprengenland wonen juni 2014 Er is een tijd van komen... Het jaar 2014 is alweer half om. Het is een heftig jaar voor de corporatiesector, voor huurders en ook voor mijzelf.

Nadere informatie

Het testpanel aan de slag. Vlnr: mevrouw Littel, de heer Borsje en mevrouw Blom.

Het testpanel aan de slag. Vlnr: mevrouw Littel, de heer Borsje en mevrouw Blom. speciale editie milieu QuaWoonJournaal jaargang 5 maart 2010 milieu-editie QuaWoonJournaal verschijnt 4 maal per jaar Inhoudsopgave 2 - Directiecolumn - Nieuwe woningen worden steeds beter geïsoleerd Bespaar

Nadere informatie

Opschoondag in Waddinxveen Komst weekendschool stap dichterbij Huurwoningen t Leliepark opgeleverd. Kwartaaluitgave van Woonpartners Midden-Holland

Opschoondag in Waddinxveen Komst weekendschool stap dichterbij Huurwoningen t Leliepark opgeleverd. Kwartaaluitgave van Woonpartners Midden-Holland NUMMER 1 APRIL 2009 Kwartaaluitgave van Woonpartners Midden-Holland Opschoondag in Waddinxveen Komst weekendschool stap dichterbij Huurwoningen t Leliepark opgeleverd w w w.w o o n p a r t n e r s - m

Nadere informatie

Stammershoefstraat Toen en nu. LEKSTEDEwonen pakt aan! Waar gaat uw huur naar toe? Kennismaken met... Jaargang 1 november 2014

Stammershoefstraat Toen en nu. LEKSTEDEwonen pakt aan! Waar gaat uw huur naar toe? Kennismaken met... Jaargang 1 november 2014 01 Stammershoefstraat Toen en nu LEKSTEDEwonen pakt aan! Waar gaat uw huur naar toe? Kennismaken met... 1 Jaargang 1 november 2014 Inhoud 03 Beste lezer 04 Stammershoefstraat Toen en nu 06 Parlementaire

Nadere informatie

Magazine. november 2013

Magazine. november 2013 Magazine november 2013 Eind oktober is aangekondigd dat Jan Pooyé, directeur-bestuurder afscheid neemt van Thuisvester. Om Jan te bedanken voor zijn inspanningen en prestaties zullen we een gepast afscheid

Nadere informatie

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering!

Nadere informatie

NWS Magazine. Beknopt jaarverslag 2012 Kleurrijke kunst in Paspartoe Feestelijke start De Lighof Even voorstellen... Extra: Uitnodiging Open Huis

NWS Magazine. Beknopt jaarverslag 2012 Kleurrijke kunst in Paspartoe Feestelijke start De Lighof Even voorstellen... Extra: Uitnodiging Open Huis Midden in de Noordwijkse gemeenschap NWS Magazine Uitgave juni 2013 Beknopt jaarverslag 2012 Kleurrijke kunst in Paspartoe Feestelijke start De Lighof Even voorstellen... Extra: Uitnodiging Open Huis 2Voorwoord

Nadere informatie

No4. Jaargang 2 December 2010. Met onder andere: de meningen en wensen van onze huurders 3

No4. Jaargang 2 December 2010. Met onder andere: de meningen en wensen van onze huurders 3 Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No4 Jaargang 2 December 2010 Met onder andere: de meningen en wensen van onze huurders 3 de prachtige resultaten

Nadere informatie

Groninger Huis neemt haar lokale verantwoordelijkheid 7 LIMOR, hulp in de buurt 10

Groninger Huis neemt haar lokale verantwoordelijkheid 7 LIMOR, hulp in de buurt 10 Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No7 Jaargang 4 juli 2012 Buurtsuper Special! Met onder andere: interview met Auke Oosterhoff, regiomanager van MKB

Nadere informatie

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn Woontij december 2009 14e jaargang Nummer 3 Wonen zonder zorgen Zorgen? Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn dat de gevolgen van de recessie niet aan de sociale verhuurders

Nadere informatie

magazine Woonmensen Bewoners in Orden denken mee Actief in de buurt Normaalste zaak van de wereld Verkoop gestart, Schatkamer van Zuid zorgwonenbuurt

magazine Woonmensen Bewoners in Orden denken mee Actief in de buurt Normaalste zaak van de wereld Verkoop gestart, Schatkamer van Zuid zorgwonenbuurt nr. 1 Mei 2012 Magazine voor klanten en relaties van de Actief in de buurt Normaalste zaak van de wereld Bewoners in Orden denken mee Verkoop gestart, Schatkamer van Zuid zorgwonenbuurt Magazine voor klanten

Nadere informatie

WoonWijzer informatieblad van beter wonen JAARGANG 14 - DECEMBER 2010

WoonWijzer informatieblad van beter wonen JAARGANG 14 - DECEMBER 2010 WoonWijzer informatieblad van beter wonen JAARGANG 14 - DECEMBER 2010 2 Een goede buur is beter dan een verre vriend. Beter Wonen gaat verhuizen Nieuwbouwflitsen Veranderingen voor woningzoekenden Goed

Nadere informatie