K l o o s t e r t u i n W o o n A r k g e o p e n d. OFW Vizier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "K l o o s t e r t u i n W o o n A r k g e o p e n d. OFW Vizier"

Transcriptie

1 3 Met 25% energiebesparing koploper K l o o s t e r t u i n W o o n A r k g e o p e n d OFW binnenkort weer terug aan De Noord OFW Vizier juni de jaargang

2 C O L O F O N OFW Postbus 89, 8250 AB Dronten Fazantendreef 17-19, Dronten E I T F visie Achter het algemene telefoonnumer staat een bandje met keuzemogelijk heden: Melding van een reparatieverzoek 1 Vragen over huurbetaling 2 Info over woningvragen 3 Telefoniste 4 Openingstijden Maandag tot en met vrijdag uur Directe nummers Bewonerszaken Huuradministratie Onderhoud Feenstra verwarming (cv-reparaties) T Jalinen Rioleringswerkzaam heden v.o.f. (rioolverstoppingen) T CITO Glasservice (glasschade) T (gratis) Alarmnummer Uitsluitend voor onderhoudsmeldingen die niet kunnen wachten tot de eerst volgende werkdag van OFW T Wijkkantoor Biddinghuizen De Baan 33 Spreekuur: maandag uur Wijkkantoor Swifterbant De Heraldiek 2 Spreekuur: vrijdag uur Huismeester: Spreekuur: maandag tot en met vrijdag uur T Ontmoetingsruimte De Kajuit Algemene inloopuren : vrijdagmiddag uur zondagmiddag uur Reserveringen: via tel.nr Fotografie Leo van Bemmel Fotografie Oost Flevoland Woondiensten Concept/redactie Oost Flevoland Woondiensten Kwoot niet meer bezuinigen op de huursector DAn in de koop Op dit moment is men landelijk aan het kijken hoe men een zeer grote besparing kan realiseren in de financiën van het Rijk. Logisch als je meer uitgeeft dan er binnenkomt. Zeker als je de schulden niet wilt doorgeven aan je kinderen of kleinkinderen. Het snoeien in uitgaven kan natuurlijk heel hard aankomen bij mensen, vooral als er toch al niet zoveel reserve is. Over het algemeen is het moeilijker om fors te besparen op een laag inkomen dan op een hoog. Toch lijkt het waarschijnlijk dat de nieuwe regering ook op wonen gaat bezuinigen. Hoe ze dat doet, is afhankelijk van politieke besluitvorming. Inmiddels vindt er al de nodige discussie plaats over de hypotheekrenteaftrek. Het huidige stelsel bevoordeelt de hogere inkomens, hoe meer je verdient hoe meer je kunt aftrekken. Ook wordt er gesproken over bezuinigingen op het huurdossier. Men denkt dan aan bezuinigingen op huurtoeslag, een extra huurverhoging en het doen van een greep in de kas van woningcorporaties. De middelen om lokaal te investeren worden dan landelijk benut. Dit gaat ten koste van modernisering, nieuwbouw en energiebesparing. Ook wordt er gedacht om de taakopdracht van woningcorporaties verder te verbreden bijv. naar maatschappelijk vastgoed. Een belangrijk aandachtspunt is dat er relatief niet meer en ook niet sneller op de huren en de huurtoeslag wordt bezuinigd dan bijvoorbeeld op de hypotheekrenteaftrek. Waarom hebben rijkere mensen meer tijd nodig om te wennen aan een minder gunstige regelgeving dan mensen met een smalle beurs. Waarom is vertrouwen in de economische ontwikkeling voor mensen met een smalle beurs minder belangrijk dan voor rijkere mensen? Is dit omdat zij toch geen alternatief hebben? Bovendien is de regering erg bezorgd over de werkgelegenheid in de bouw. Vanzelfsprekend is hierbij een belangrijk aandachtspunt dat er koopwoningen worden gebouwd. Woningcorporaties zijn op dit moment echter een van de belangrijkste opdrachtgevers in de bouw. Als zij straks niet meer de middelen hebben om woningen te onderhouden of te bouwen dan zal dat veel gevolgen hebben, zowel voor de huurders maar ook voor de bouwvakkers. Vormgeving Aigu Ontwerpstudio Druk Zalsman Kampen BV Mevrouw ir. G.N. Sweringa 2

3 nieuwtjes o n d e r h o u d j u n i Besparen met WoonEnergie De energieprijzen zijn de afgelopen 5 jaar met meer dan 50% gestegen. Soms bedragen de energiekosten zelfs de helft van de woonlasten. WoonEnergie is een organisatie die lage tarieven bedingt bij energieleveranciers en de kortingen direct aan u doorspeelt. In het belang van huurders maakt WoonEnergie harde afspraken over lage prijzen, service en andere belangrijke voorwaarden. De prijzen van WoonEnergie behoren altijd tot de drie goedkoopste in de markt van vergelijkbare aanbiedingen. Tienduizenden huurders hebben zich al aangesloten. En hoe meer zich aansluiten, hoe groter het inkoopvoordeel. Het voordeel was vorig jaar gemiddeld 60 euro. Bij WoonEnergie kunt u kiezen voor stroom en gas of alleen voor stroom. Bovendien krijgt u automatisch groene stroom voor de prijs van gewone stroom, zonder meerkosten. U draagt dus direct bij aan een beter milieu. Als u wilt overstappen naar WoonEnergie of meer informatie wilt ontvangen, dan kunt u contact opnemen met OFW of u aanmelden via Nieuwe medewerker Charles Verwimp werkt sinds 19 april als Manager Wonen bij OFW. Hij werkte voorheen al bij woningcorporaties waar hij veel ervaring heeft opgedaan in seniorenhuisvesting en het optimaliseren van processen in een organisatie. Hij is erg gedreven omdat een woningcorporatie een mooie en zinvolle bijdrage aan de samenleving kan leveren.,,voor mij is de overstap naar OFW een nieuwe uitdaging. Het is een grotere organisatie waar kwaliteit hoog in het vaandel staat, aldus Charles Verwimp. De afdeling Wonen is verantwoordelijk voor alle zaken rond het aanvragen, toewijzen en verhuren van woningen. Verder regelt de afdeling reparatie- en verhuisonderhoud van woningen, evenals huurincasso. Veilige wandelzone voor bewoners WoonArk en Regenboog De bouw van de loopbrug tussen woonzorgcentrum De Regenboog en woonservicecentrum De WoonArk aan De Oost is gestart. Via de loopbrug kunnen bewoners straks sneller, makkelijker en veiliger de oversteek maken tussen beide gebouwen zonder last te hebben van het weer. De bouw van de loopbrug is het laatste gedeelte van de modernisering van woonzorgcentrum De Regenboog en is naar verwachting medio juli 2010 gereed. grote schilderbeurt Dronten De Morinel 258 t/m 268, 270 t/m 276, 308 t/m 322, 406 t/m 412, 296 t/m 304, 324 t/m 334, 338 t/m 360, 364 t/m 384, 414, 416, 420 t/m 444 (even). De Oeverloper 367 t/m 381(even en oneven), 437, 439, 441, 443. De Kievit 4 t/m 64 (even) 74, 92. De Oeverloper 419, 445. Sparlinghof 1 t/m 123 (oneven). Schildewerk garage Dronten De Morinel 268 A t/m F. De Morinel 362 A t/m F. De Oeverloper 355 A t/m H. Bijwerkbeurt schilderwerk beschadigde delen Swifterbant Buitenhof 1 t/m 8, 12, 15 t/m 17, 19 t/m 21, 23 t/m 63, 65, 67 t/m 74, 76, 77, 79 t/m 81, 83 (even en oneven). grote schilderbeurt Swifterbant De Vendelier 26 t/m 48 (even). Bijwerkbeurt schilderwerk beschadigde delen Biddinghuizen De Zaaiviool 24 t/m 52 (even). De Rosmolen 17 t/m 39 (oneven). j u l i Platdak werkzaamheden Dronten Rozemarijn 41 t/m 141 (oneven). GevelwerkzaamhedeN Swifterbant De Vendelier 2, 4, 10, 14, 16, 17. 3

4 Project in beeld Vijf bankjes in tuin bij De WoonArk Oplevering De Woonark Op woensdag 19 mei onthulden de voormalig voorzitters van OFW vijf bankjes met hun namen erop. Het was de openingshandeling naar aanleiding van de oplevering van woonservicecentrum De WoonArk en de bijbehorende Kloostertuin. Dankzij deze banken kunnen de bewoners van de WoonArk nu samen genieten van de bijzondere tuin, vooral tijdens mooi weer. Na de onthulling van de vijf bankjes in de Kloostertuin klonk muziek van een oud-hollandse trekzak en genoten bewoners en genodigden van een drankje en haring. Het was een feestelijk moment, maar daarmee is het woonservicegebied nog niet af. In 2011 start de bouw van nog vier appartementgebouwen aan de Lijzijde. De bouw van de WoonArk heeft een lange voorgeschiedenis. Vijf voormalig voorzitters van OFW waren hier al mee bezig, aldus mevrouw Sweringa, directeur-bestuurder OFW. Het begon bij de heer Revet die OFW mede heeft opgericht en voorzitter was van het algemeen bestuur van 1969 tot Hij heeft er reeds vroeg voor gepleit om in een jonge gemeenschap tijdig in te spelen op de toekomstige vergrijzing. In zijn tijd werd al gewerkt met begrippen als aanpasbaar bouwen en bouwen voor alle leeftijden. Het enige verzorgingshuis in Dronten, woonzorgcentrum de Regenboog, werd in die periode door OFW gebouwd. OFW tracht al vele jaren om aan goed wonen een bijdrage te leveren, zegt Revet. Zij doet dit, door wat ik noem; voorwaardenscheppend te bouwen. Dat wil zeggen woningen en wooneenheden bouwen, waarin mensen zich echt thuis kunnen voelen en dat in een woonomgeving die uitnodigt tot ontmoeten en onderlinge contacten. Het beste is om te bouwen waar mensen te voet gaan en elkaar kunnen ontmoeten. Revet vindt dat in samenwerking met alle medewerkers, architecten, bouwers en wie er nog maar meer bij betrokken geweest zijn, een prachtig gebouw is verrezen. Hij geeft daarom een olijftak, omdat hij dit vindt passen bij de symboliek en de kwaliteit van het gebouw. Het is hier dan ook meer dan verdient. Ga zo door, wil ik daar nog aan toevoegen, aldus de heer Revet. In 1994 werd de heer De Graaf benoemd tot voorzitter van het algemeen bestuur. In het jaar 2000 werd OFW omgezet van vereniging naar stichting. Er kwam toen een Raad van Commissarissen. De heer de Graaf werd de eerste voorzitter van de Raad van Commissarissen. In zijn periode kreeg OFW de kans om de pastorie en de kapel van de kerk De Ark te mogen kopen. De Graaf heeft hier nadrukkelijk aan bijgedragen mede omdat hij in die tijd ook voorzitter was van de samen op weg gemeente. OFW is nog steeds erg blij dat de kerk OFW de kans heeft geboden om dit te mogen kopen. Hierdoor is deze ontwikkeling van de grond gekomen. Om in de WoonArk te wonen is een groot voorrecht. Het is een goede locatie en in de buurt van de Regenboog, aldus de De Graaf. De Graaf ging ook op de tuin in De tuin is een tuin met een historische vormgeving. Veel bewoners hebben een agrarisch achtergrond en ik weet zeker dat zij van de tuin gaan houden en dat zij er vreselijk veel lol in zullen hebben. Bewoners van harte gefeliciteerd!. Als gevolg van veranderende regelgeving werd in 1995 naast het bestuur een Raad van Toezicht opgericht. Hier werd de heer Nanninga voorzitter van. Helaas kon de heer Nanninga wegens gezondheidsredenen niet aanwezig zijn bij de feestelijke oplevering. Namens de heer Nanninga heeft de heer Siliakus, de huidige voorzitter van de Raad van Commissarisen van OFW, zijn naambordje op het bankje gelijmd. Als ik om mij heen 4

5 en Kloostertuin v.l.n.r. de heren De Graaf, Kramer, Greiner en Revet De heer Revet plaatst zijn naambordje kijk, ben ik vooraal trots. Ik wens de bewoners veel woonplezier, aldus Siliakus. De heer Greiner werd in 2002 benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen. In zijn periode werd onderzocht wat de behoeften waren aan wonen met zorg voor de toekomst. Er wordt nog steeds gewerkt om deze inzichten verder te realiseren, want we zijn nog niet klaar. Zorg en stedenbouw werd steeds belangrijker. Er moest meer gebouwd worden om in te kunnen spelen op de vergrijzing. Het is geweldig om een bankje te hebben met je eigen naam erop. Woningcorporatie OFW is een pareltje en een voorbeeld voor andere woningcorporaties, aldus de heer Greiner. Als gedeputeerde heb ik hier goed zicht op. betrouwbaar, maar deze banken niet. Maak er gebruik van. Veel plezier met de prachtige tuin en de stevige banken, aldus de heer Kramer. De Kloostertuin De tuin van de De WoonArk heet De Kloostertuin, omdat De WoonArk in een U-vorm om de kerk De Ark is gebouwd. Door deze vorm kon een binnenhof gecreëerd worden, net als de vroegere kloosterhoven. Het ontwerp van de tuin is hierop aangepast door rechte lijnen en paden. In de tuin staan veel hagen en binnen de tuin zijn kleine tuintjes aangebracht. Deze tuintjes hebben allemaal een andere sfeer, ook gedurende het jaar. Hierdoor kan er in de tuin van sfeer naar sfeer gewandeld worden. Een woord van dank werd uitgesproken voor de serviceclub Innerwheel, Zij schonken twee mooie grote parasollen aan de bewoners van de WoonArk. Nu kunnen zij heerlijk in de schaduw genieten in de tuin. Ook het bedrijf Donker, die de tuin heeft aangelegd, heeft de bewoners een geschenk geboden. Zij gaan dit najaar nog 4000 vaste bloembollen planten, zodat de tuin vanaf volgend jaar nog meer opgefleurd wordt. De bouw van woonservicecentrum De WoonArk in Dronten is in 2007 gestart. Inmiddels is het hele complex bewoond, de paramedici hebben al geruime tijd hun intrek genomen en het Denksportcentrum is volop in gebruik. Nu de Kloostertuin ook klaar is, is De WoonArk compleet. Alle bewoners konden al genieten van hun woning, maar nu ook van de mooie tuin. De heer Kramer was voorzitter van de Raad van Commissarissen van In die periode werd er gestart met de bouw van de WoonArk. Op 9 mei 2007 werd op een feestelijke wijze de eerste paal geslagen. Nu, op 19 mei 2010, is de feestelijke oplevering van de WoonArk en de Kloostertuin. De laatste tijd zijn banken weinig Leerlingen van de praktijkschool helpen in de bediening 5

6 OFW haalt doelstellingen OFW blikt in haar jaarverslag terug op In 2009 vierde OFW haar 40-jarig bestaan. De resultaten van de visitatie en de effecten van de kredietcrisis hebben invloed op OFW. Op het gebied van energiebesparing zijn de laatste jaren grote stappen vooruit gemaakt. O F W U I T G E L I C H T j a a r v e r s l a g Het jaarverslag van OFW voor 2009 is klaar. Hierin is te lezen hoe OFW het in 2009 heeft gedaan. Zo staan de resultaten van de visitatie er in. Een externe commissie onderzoekt of OFW de goede dingen doet en of OFW de dingen goed doet.,,tijdens een visitatie word je als organisatie uitgedaagd om naar jezelf te kijken. En dat is precies wat we willen. Continu leren en verbeteren is voor ons belangrijk, aldus Truus Sweringa, directeur-bestuurder OFW. OFW is trots op de uitkomsten: viermaal een 8 en eenmaal een 7. Daarnaast blijkt uit een onderzoek van Atrivé dat OFW bij de tien slankste corporaties behoort. Dat betekent dat OFW niet onnodig veel kosten in de organisatie maakt en efficiënt werkt. Daar zijn we trots op. Recessie De kredietcrisis en de economische recessie begonnen in Dit heeft veel invloed op OFW. Hierdoor stagneert de nieuwbouw van koopwoningen en de verkoop van bestaande woningen. Vooral dat laatste is terug te zien in de verkopen van OFW in Dat is jammer, want OFW gebruikt de opbrengst van de verkoop om de modernisering van woningen te kunnen betalen en om woningen te bouwen. Bovendien kun je niet vooruit lopen met de bouw van huurwoningen als de koop stagneert. Daarom past OFW het tempo aan op de ontwikkeling van nieuwe wijken. De normen van de toezichthouder CFV zijn strenger geworden door de crisis. Daarom besloot OFW in 2009 het tempo van modernisering iets aan te passen. Alle geplande woningen worden aangepakt, maar de laatste woningen worden niet in 2012 maar in 2014 opgeleverd. Meer aanbod, meer vraag Mede door de forse nieuwbouw OFW in Beeld 2010 (verslagjaar 2009) van huurwoningen liet het aantal woningzoekenden vanaf 2005 een dalende lijn zien. De wachttijden liepen terug en de keuzevrijheid van woningzoekenden werd hierdoor groter. Na een stabilisatie in 2009, zien we per 1 januari 2010 weer een forse stijging van het aantal woningzoekenden van 13%. Deze stijging komt voor het grootste deel door de recessie. Meer mensen gaan verhuizen en meer mensen schrijven zich in. Daarnaast creëert nieuw aanbod waarschijnlijk ook nieuwe vraag. Een goed voorbeeld is de WoonArk in Dronten. Hoe concreter de plannen werden voor de WoonArk, hoe meer mensen zich gingen inschrijven. Mensen gaan alleen verhuizen, indien er een geschikt alternatief is. Resultaten energiebesparing OFW heeft in 2009 de moderniseringsprojecten 85 woningen in Biddinghuizen Centrum en 71 woningen aan de Klaversingel/ Woningzoekenden Totaal aantal woningzoekenden 1512 Totaal aantal nieuwe woningzoekenden 1048 Activiteiten Nieuwbouw 201 Aantal woningen gemoderniseerd 156 Duurzaamheid Gasbesparing (m3/jaar) per jaar door modernisering Gasbesparing door vervanging CV-ketels Kostenbesparing per jaar door modernisering * Kostenbesparing door vervanging CV-ketels * * Uitgaande van een gemiddelde gasprijs van 61 eurocent per kubieke meter (prijspeil 2009). 6

7 scoren de KWH score 8 te scoren Prestaties 2009: de website. verhuisproces. van het proces. deeld worden. 8 8 PM 53 ruimschoots Jaarverslag 2009 T i T e l ov oa sn T hf elt e vh o lo af nd d s TW u ko n d i e n s T e n, T h e m a s ae mt ec n e Tve or a r k a n s r i j k 2 Bert Ruben, apotheker De meerwaarde van deze apotheek zit in het feit dat het voor de mensen dichtbij is. De andere apotheken in Dronten zijn moeilijk bereikbaar voor minder validen. Het is een dienstverlening aan huis. Het wordt geen volwaardige apotheek. Er komt een gespreksruimte voor de mensen en het verzorgend personeel. De diensten worden uitgebreid naar behoeften. Herman van Zomeren, fysiotherapeut Het Maatschap Centrum Fysiotherapie Dronten kampte met ruimtegebrek. OFW bood ons de kans tot uitbreiding in De WoonArk. Fysiotherapie is voor ouderen een belangrijke toevoeging om mobiel te blijven. Naast algemene fysiotherapie wordt in het woonzorgcomplex onder andere manuele therapie en revalidatietherapie aangeboden. Helga Morreau, therapeut Het huid & oedeemcentrum was reeds gevestigd in zorgcentrum de Regenboog. Echter was de praktijk moeilijk bereikbaar en het centrum kampte met ruimtegebrek. Met de overgang naar het woonzorgcomplex De WoonArk is dit alles verbeterd. Patiënten die worden behandeld komen niet alleen uit Dronten, maar uit de gehele regio. O o s t F l e v o l a n d W o o n d i e n s t e n - J a a r v e r s l a g Op de begane grond van de WoonArk zitten een fysiotherapeut, een huid- en oedeemtherapeut en een apotheek. Voor de bewoners is dit een uitkomst om dicht bij huis te kunnen blijven en vanzelfsprekend kunnen ook mensen die niet in De WoonArk wonen van deze diensten gebruik maken. O o s t F l e v o l a n d W o o n d i e n s t e n - J a a r v e r s l a g K w a l i t e i t e n K e u z e OFW heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld van een organisatie gericht op de woning naar een organisatie gericht op woondiensten. Dit wil OFW nog verder ontwikkelen. De kwaliteit van de woning wordt bewaakt in het strategisch voorraadbeleid. Met betrekking tot de kwaliteit van de dienstverlening heeft OFW zich als doel gesteld het optimaliseren en uitbreiden van de dienstverlening aan huurders en woningzoekenden. Kwaliteit en keuze De ambities of prestaties van OFW zijn verwoord in een aantal doelstellingen in het Beleidsplan. Deze zijn door de visitatiecommissie getoetst en beoordeeld: Doelstelling beleidsplan: Bij de KWH-meting te behoren bij de 25% beste corporaties en/ of gemiddeld een Verder vernieuwen van de website (tweede fase). De ontwikkeling van een informatiezuil aansluitend op de ontwikkeling van de tweede fase van Optimaliseren after sales. Ontwikkeling gebruikerskaart en gebruikershandleiding van de woning over het gebruik van de voorzieningen in de woning. Activiteiten 2009: De tweede fase van het vernieuwen van de web- site is in volle gang. De ontwikkeling van een informatiezuil hangt aan de ontwikkeling van de tweede fase van de website. Hier is nog niet mee gestart. In 2009 is gestart met de after sales binnen het De respons is echter heel laag omdat het telefonisch wordt gedaan (niet thuis). Hierdoor is het lastig de uitkomsten te gebruiken voor verbetering In 2010 wordt gekeken of het verder kan worden geoptimaliseerd. Er is een gebruikerskaart en handleiding ontwikkeld die wordt gebruikt bij nieuwbouwwoningen. Samenwerking met: bewoners (beoogd) effect in de toekomst: Een goede dienstverlening waardoor we in de KWH meting goed beoor- Te realiseren prestaties Prestaties 2007 en 2008 Beoordeling KWH-meting: in 2012 horen bij de 25% beste corporaties of gem. een Bron: visitatierapport, Ecorys 2009 Zichtbaar maken van een trend in Behalen van gem. een 7 op de enquêtes aan bewoners bij modernisering en renovatie 2007: OFW behoort tot 49% beste corporaties en scoort gemiddeld een 7, : OFW behoort tot 30% beste corporaties en scoort gemiddeld een 7,9 (duidelijk vooruitgang) Zie boven. KHW scores zijn vermeld in het jaarverslag. Ten opzichte van de score van de vorige meting op de onderdelen in 2006 is de score van OFW op bijna alle onderdelen gestegen. Taakstelling: tot statushouders. Tot 1 januari 2009 zijn daarvan 56 plaatsen gerealiseerd. De taakstelling voor de reguliere huisvesting vanvergunninghouders bedroeg voor 2008 in totaal 12 personen. Voor 2008 is de taakstelling behaald. Zichtbaar maken van trend in scores op de enquêtes OFW houdt enquêtes. Cijfers zijn niet bekend. PM Uitvoeren visitatie 2009 Cijfers zijn niet bekend. 8 Gemiddeld 8 t i t e l v a n h e t h o o f d s t u K t h e m a e t c e t e r a Cynthia Overdijk, bewonerscommissie Klaversingel/ Uitloper Dit maak je niet vaak mee in je wooncarrière; dat je hele huis wordt aangepakt. Het is toch uniek dat je je eigen woning kunt ontwerpen? Wij waren informatiepunt voor de rest van de buren. Het is leuk om dat wat er besproken is, zo goed mogelijk door te geven. Er was gelegenheid om onze mening te uiten en daar werd ook wat mee gedaan. Het ontwerp ziet er hartstikke mooi uit. En je hebt echt veel te kiezen. De kleuren van je gevel, van je deur, van de vensterbank, of je een erker wilt of niet. OFW doet het zó, dat we er zo weinig mogelijk last van hebben: de vloer wordt vanuit de kruipruimte geïsoleerd, Het dak vanaf de buitenzijde. Onze zolder hoeven we dus niet leeg te ruimen. Daar zijn de bewoners erg blij mee. De complete gevel moet er echter wel uit. Dat vind ik best pittig. Maar ze hebben ons verzekerd dat dat per woning maar één dag gaat duren. In ieder geval vinden we de ontwerpen hartstikke mooi en zijn we blij dat alles lekker wordt opgeknapt. Binnen het project Klaversingel/Uitloper werden 80 woningen gemoderniseerd. O o s t F l e v o l a n d W o o n d i e n s t e n - J a a r v e r s l a g O o s t F l e v o l a n d W o o n d i e n s t e n - J a a r v e r s l a g Uitloper in Biddinghuizen opgeleverd. Daarnaast zijn 156 CV-ketels vervangen voor een HR-ketel. Ook zijn er nog zo n 80 CV-ketels vervangen voor een HR-ketel gedurende een moderniseringsproject of individueel. Bij 300 woningen is isolatieglas aangebracht. In de periode hebben de modernisering van woningen, het vervangen van CV-ketels en het aanbrengen van dak- en vloerisolatie geleid tot een geschatte verlaging van het gasverbruik van m3 per jaar. Dit is met de huidige gasprijs van 0,60 een jaarlijkse besparing van bijna een miljoen euro op de energielasten van onze huurders! Convenant Energiebesparing Corporatiesector Aedes, de Woonbond en de ministeries van VROM en WWI hebben samen een Convenant Energiebesparing Corporatiesector. Hierin staan ambitieuze doelstellingen voor energiebesparing. Vanzelfsprekend houdt OFW hier rekening mee. De ambitie in dit convenant is om 20% energiebesparing te realiseren door alle corporaties in de periode OFW heeft ten opzichte van 2008 nu al 5% energie bespaard en zal bij voortzetting van haar huidige beleid in 2013 al 20% energie besparen. In 2018 zal OFW bij ongewijzigd beleid 25% besparen ten opzichte van Daarbij is OFW eerder begonnen met energiebesparing dan Ten opzichte van 2000 heeft OFW inmiddels 25% energie bespaard. In 2018 zal dat ten opzichte van 2000 bij ongewijzigd beleid rond 38% zijn. Belangrijke voorwaarde vanuit het convenant voor modernisering/ woningverbetering is, dat de huurverhoging niet meer mag zijn dan de energiebesparing. Ook dienen de energiebesparende maatregelen gericht te zijn op gezondheid (binnenmilieu). Aan beide voorwaarden voldoet OFW. Ontruimingen Ontruimingen is ook een onderwerp van het jaarverslag. Als maatschappelijke huisvester wil OFW natuurlijk zo min mogelijk ontruimingen laten plaatsvinden. Door het aanscherpen van het inschrijfbeleid, intensievere samenwerking met hulpverleningsdiensten en het vaker afleggen van huisbezoeken zien we een dalende trend in ontruimingen. En dit ondanks de huidige crises. Cumulatieve besparing gasverbruik woningen OFW (excl. nieuwbouw) 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% Energielabels OFW F5% G1% A7% E18% D31% Energielabels OFW F2% G0% A14% E9% D34% B15% C23% B18% C23% A B C D E F G A B C D E F G Woningtypen 1% 3% 1% 17% 11% 1% eengezinswoningen grote eengezinswoningen appartementen kamer (Hogehuis L/R) levensloopwoning MIVA seniorenwoning studentenkamer 65% 1% bron: OFW 0% besparing t.o.v. het jaar 2000 Geïnteresseerd? U kunt het digitale jaarverslag raadplegen op www. ofw.nl/publicaties/organisatie. In de online versie van het jaarverslag staan links naar diverse interessante publicaties op de website. U kunt het jaarverslag ook opvragen via of Bron: OFW 7

8 VAN DE HUURDERSBELANGENVERENIGING Adviescommissie Wonen gaat OFW adviseren Aandacht voor gebruiksgemak voor bewoners Wilt u lid worden? Neem dan contact op met: E. Spriensma (ledenadministratie) Takelaarstraat 22, 8251 GZ Dronten, De Adviescommissie Wonen gaat OFW op aanvraag adviseren over de inrichting van woningen bij bouw- of renovatieprojecten. De Huurders Belangen Vereniging juicht dit toe, want de Adviescommissie Wonen beoordeelt de plannen op praktisch gebruiksgemak. In maart sloot OFW een convenant met Stichting VACpunt Wonen. Dit is het kennis- en adviescentrum voor de gebruikskwaliteit van woning en woonomgeving. In andere woorden: zij weten als geen ander of een woning praktisch en handig is ingedeeld voor bewoners. Vanuit het oogpunt van bewoners In het convenant is afgesproken dat de Adviescommissie Wonen, een onderdeel van VACpunt Wonen, OFW adviseert bij nieuwbouw- of renovatieplannen. De Huurders Belangen Vereniging is positief over dit convenant. Het betekent dat vanuit het oogpunt van bewoners wordt gekeken naar de plannen. En dat zal de gebruikskwaliteit van woningen en de woonomgeving bevorderen. De Adviescommissie wonen let bijvoorbeeld op bruikbaarheid. Is er voldoende ruimte om een bed en een kast te plaatsen en te gebruiken? Ook duurzaamheid is een item: beperken van energie- en grondstoffenverbruik. Denk ook aan rekening houden met toekomstige woonwensen. Misschien wilt u later wel een slaapkamer op de begane grond inrichten. Naast deze onderwerpen spelen ook veiligheid, gezondheid, comfort, toegankelijkheid, hygiëne en onderhoudsvriendelijkheid een rol in het advies. Geef uw nieuwe adres bij verhuizing door aan: Ledenadministratie Huurders Belangen Vereniging Postbus 193, 8250 AG Dronten Voor reacties op artikelen van Huurdersbelangenvereniging OFW kunt u mailen naar: of via Postbus 193, 8250 AD Dronten. Telefonisch is de huurdersbelangenvereniging bereikbaar op: (0321) Mocht er niemand aanwezig zijn, dan kunt u de voic inspreken. Dit artikel is geschreven door de Huurdersbelangenvereniging OFW. De redactie van Vizier en OFW dragen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van het geschrevene. 8

9 KLUSWIJZER Veiligheid voor alles Veiligheid in en om de woning is altijd belangrijk. De vakantietijd komt er weer aan. Misschien gaat u wel op vakantie. Zorg er dan voor dat u onderstaande tips toepast, zodat u inbrekers geen kans krijgen. Vertel uw buren dat u weg bent. Sluit deuren en ramen en leg sleutels nooit op een geheime plek. Vergeet niet de schuur en tuinhek- of deur op slot te doen. Verspreid zo min mogelijk sleutels. Hoe minder sleutels in omloop des te veiliger is uw woning. Laat planten op hun plek staan tijdens de vakantie en laat ze verzorgen. Geef de woning een bewoonde indruk door de lichten s avonds te laten branden met behulp van een tijdschakelaar. Vergeet ook de slaapkamers niet. Zorg dat de woning niet schuilgaat achter groen in de tuin. Verwijder ladders en containers waar een inbreker op kan klimmen. Merk waardevolle spullen met postcode en huisnummer. Noteer serienummers. De gegevens kunnen politie en verzekeringsmaatschappij helpen bij hun onderzoek. Zeg nooit op het antwoordapparaat dat je op vakantie bent. Soms bellen inbrekers om te controleren of de bewoners thuis zijn. Werk daarom voorafgaand aan de vakantie niet mee aan telefonische enquêtes of andere vage telefoontjes. Vermeld nooit op een website waar ook uw adresgegevens op staan dat u op vakantie bent. Denk bijvoorbeeld aan hyves. Politiekeurmerk nieuwbouw OFW OFW vindt veiligheid en veilig voelen in een woning heel belangrijk. Daarom is er bij elk nieuwbouwproject veel aandacht geschonken aan dit onderwerp. Nieuwbouwwoningen voldoen altijd aan de richtlijnen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen Nieuwbouw categorie Woning. Echter vanwege de extra onnodige kosten voor dit keurmerk heeft OFW besloten deze niet apart aan te vragen. Indien u toch een politiekeurmerk wenst, kunt u deze op eigen kosten zelf aanvragen. Legitimatie OFW-medewerker OFW medewerkers komen wel eens bij u thuis. Houdt u er rekening mee dat OFW-medewerkers zich altijd kunnen legitimeren. Mocht u het desondanks niet vertrouwen, kunt u altijd met OFW bellen om te vragen of de betreffende persoon ook een OFW-medewerker is. 9

10 Modernisering Biddinghuizen centrum voltooid OFW is landelijk koploper De bewoners van Biddinghuizen vierden op 28 april de oplevering van de moderniseringsprojecten van het centrum. Tijdens de stralende middag maakte OFW eveneens het resultaat van energiebesparende maatregelen bekend. Voor alle woningen van OFW komt de energiebesparing op 25% uit, vergeleken met het jaar Hiermee heeft OFW als eerste woningcorporatie nu al voldaan aan de afgesproken 20% energiebesparing (voor 2018), zoals afgesproken in het Antwoord aan de samenleving van Aedes en het convenant tussen het Ministerie van WWI, Aedes en de Woonbond. Ruim 100 bewoners van Biddinghuizen en andere genodigden waren op 28 april naar het veld van de Fruithof in Biddinghuizen gekomen. OFW sloot daarmee de modernisering van de woningen in het centrum van Biddinghuizen af. Sinds de eerste plannen in 2004 gepresenteerd werden zijn er nu totaal 257 woningen gemoderniseerd. De woningen in de straten Akkerhof, Wendakker, Boshof, Weidehof, De Voor, Fruithof, Cultuursingel en Het Plein ondergingen een totale metamorfose. Besparing ten gunste van huurders In de stralende zon vertelde Susan Huijbregts, campagnemedewerker energiebesparing van de Woonbond, dat Biddinghuizen en OFW landelijk bekend staan als koplopers op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing. De Woonbond is de overkoepelende organisatie van huurdersverenigingen. Samen met de kinderen uit de buurt verrichtte Huijbregts de officiële handeling. Nadat één voor één de ballonnen waren losgeknipt werd het percentage aan energiebesparing duidelijk. Sinds 2000 leveren de energiebesparende maatregelen aan alle woningen van OFW 25% besparing op. Gemiddeld over alle woningen. En die besparing komt volledig ten goede aan de huurders. Verschillende buurtbewoners vertelden spontaan dat ze maar liefst 500 van de energieleveranciers terug hebben gekregen.,,dat zijn getallen die er toe doen, concludeerde directeur-bestuurder van OFW, Truus Sweringa tevreden. Een kei Ook roemden zowel Huijbregts als Sweringa de inzet van de bewoners zelf voor energiebesparing. De vierde plaats in de landelijke klimaatstraatwedstrijd van de Fruithof is een bijzondere prestatie. Henk Boer, nieuwe bewoner van de Fruithof, maakte van de gelegenheid gebruik om buurvrouw Claudia van Loveren in het zonnetje te zetten. Namens alle andere Fruithofbewoners bedankte hij haar voor de vele activiteiten die ze in de buurt organiseert en stimuleert.,,niets is haar te veel. De ouderen en zwakkeren krijgen haar speciale aandacht. Echt een kei, vertelde hij. Namens alle bewoners bood hij haar een grote bos rozen aan. Haar reactie:,,het is fijn om iets in deze straat te organiseren. Want ik kan er op aan dat iedereen mee doet. Vervolgens kreeg het hele gezelschap in het Koetshuis de gelegenheid om na te praten. Met een drankje, een hapje en livemuziek. 10

11 Impressies van de dag Mevrouw Wemmenhove woont aan de Fruithof:,,Het was gewoon rustig toen de werklui weg waren. Het was wel gezellig. Het dorp is erg opgeknapt. Dat ons huis gemoderniseerd is kunnen we goed merken in het energieverbruik. Susan Huijbregts, Woonbond Mevrouw Mulder, bewoonster Fruithof:,,Het was heel hectisch tijdens de modernisering. Ik ben blij dat het nu klaar is. En dat ook de stoep en het veldje weer netjes zijn. Onze straat is heel mooi geworden. Alle straten trouwens. 11

12 KORTE BERICHTEN Verhuizing en sluiting kantoor Het kantoor aan De Noord is bijna klaar. Het pand is uitgebreid en aangepast aan de eisen van deze tijd. Zo kunnen we onze klanten in de toekomst op een goede manier blijven ontvangen en bieden we voor de medewerkers een prettige werkomgeving. Op 25 juni verhuist OFW terug naar De Noord. De gehele dag is het kantoor gesloten. Ook is OFW op deze dag telefonisch mogelijk niet of slecht bereikbaar op het telefoonnummer In dat geval kunt u contact opnemen met Maandag 28 juni is het kantoor aan De Noord 17/19 vanaf uur weer geopend. Vanaf dat moment gelden weer de gebruikelijke openingstijden en kunt u ons weer bereiken op de gebruikelijke telefoonnummers. Woonbeurs Op 24 april 2010 was OFW aanwezig op de Wooninfodag in de Meerpaal georganiseerd door de gemeente in De Meerpaal. OFW heeft de volgende projecten gepresenteerd: Moderniseringen Dronten Appartementencomplex bij de WoonArk Woongroep 50+ De Wiekslag aan het Noordenveld in Dronten Nieuwbouw Gilden (eengezinswoningen en startersappartementen) Appartementencomplex voor 8 startersappartementen Biddinghuizen Bloemenzoom Biddinghuizen Meer informatie over deze projecten kunt u vinden op de website bewonersavond Op 30 juni organiseert OFW een bewonersavond. In het denksportcentrum bij de Woonark kijkt OFW terug naar het afgelopen jaar. Het jaarverslag is dan ook beschikbaar voor alle aanwezigen. Daarna wordt een toelichting gegeven over de projecten De WoonArk en De Regenboog. Na de koffiepauze volgt er een rondleiding door het wooncomplex De WoonArk. Alle huurders en geïnteresseerden zijn op 30 juni vanaf uur van harte welkom in het denksportcentrum. U kunt zich opgeven door een te sturen naar of te bellen met Meer informatie over deze avond volgt nog via de Flevopost en onze website 12

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL 1 Inleiding INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Kwaliteit 3 KWH- huurlabel 3 Enquête 4 Visitatie 4 Aedes-code 5 Overige kwaliteitssystemen 5 Onderhoud 5 Keuzemogelijkheden 6 Bewonersparticipatie

Nadere informatie

De medewerkers en directie

De medewerkers en directie 6 De medewerkers en directie van Oost Flevoland Woondiensten wensen u fantastische feestdagen en een gezond en duurzaam 2012 Koers houden bij tegenwind b e g r o t i n g 2 0 1 2 OFW houdt koers Projecten

Nadere informatie

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015 Welkom Stakeholdersdag 27 mei 2015 Programma 12.45 uur Opening & voorstellen dagvoorzitter (Andries Greiner) door Truus Sweringa (directeur-bestuurder OFW) Terugblik Stakeholdersdag 2014 & Actualiteiten

Nadere informatie

Huurbetaling. Inleiding. Via Mijn OFW op onze website kunt u uw huur betalen, betalingsgegevens inzien en wijzigen en een betalingsregeling treffen.

Huurbetaling. Inleiding. Via Mijn OFW op onze website kunt u uw huur betalen, betalingsgegevens inzien en wijzigen en een betalingsregeling treffen. Via Mijn OFW op onze website kunt u uw huur betalen, betalingsgegevens inzien en wijzigen en een betalingsregeling treffen. INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Huurprijsopbouw 3 Wat moet u doen bij Huurbetaling

Nadere informatie

Spies: enorme energiebesparing. Hoogste punt De Wiekslag. Bewonersinitiatieven beloond. OFW Vizier. oktober 2012-15de jaargang

Spies: enorme energiebesparing. Hoogste punt De Wiekslag. Bewonersinitiatieven beloond. OFW Vizier. oktober 2012-15de jaargang 5 Spies: enorme energiebesparing Hoogste punt De Wiekslag Bewonersinitiatieven beloond OFW Vizier oktober 2012-15de jaargang COLOFON OFW Postbus 89, 8250 AB Dronten De Noord 47, Dronten E woondiensten@ofw.nl

Nadere informatie

Oost Flevoland Woondiensten

Oost Flevoland Woondiensten Oost Flevoland Woondiensten Ir. G.N. Sweringa (Truus) Directeur bestuurder Stichting Oost Flevoland Woondiensten Actieve, middelgrote woningcorporatie in de CO 2 -neutrale gemeente Dronten (Flevoland)

Nadere informatie

Huur opzeggen. Inleiding. Hoe zeg ik de huur op? Via Mijn OFW op onze website kunt u eenvoudig uw huur opzeggen.

Huur opzeggen. Inleiding. Hoe zeg ik de huur op? Via Mijn OFW op onze website kunt u eenvoudig uw huur opzeggen. Via Mijn OFW op onze website kunt u eenvoudig uw huur opzeggen. INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Hoe zeg ik de huur op? 3 De opzegtermijn 3 De voorinspectie 4 De nieuwe huurder 5 Overname 6 De tusseninspectie

Nadere informatie

Ir. G.N. Sweringa (Truus)

Ir. G.N. Sweringa (Truus) Verduurzaming Woningmarktdebat woningbestand Apeldoorn 15 april 2010 Ir. G.N. Sweringa (Truus) Directeur Bestuurder 7-5-2010 1 MISSIE OFW Het bieden van een kansrijke woon- en leefomgeving voor mensen

Nadere informatie

beleid: juli 2006, versie: 2014

beleid: juli 2006, versie: 2014 Zorgeloos huren beleid: juli 2006, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die

Nadere informatie

Verslag: bewonersavond 26 mei 2016

Verslag: bewonersavond 26 mei 2016 Verslag: bewonersavond 26 mei 2016 Ruim 30 huurders zijn aanwezig op de bewonersavond van OFW. Onderwerpen die besproken werden, zijn: de jaarresultaten van 2015 en de ontwikkelingen in de zorg, met als

Nadere informatie

O n d e r h o u d v e n t i l at i e s y s t e e m. M o d e r n i s e r i n g D r o n t e n-c e n t r u m v o r d e r t.

O n d e r h o u d v e n t i l at i e s y s t e e m. M o d e r n i s e r i n g D r o n t e n-c e n t r u m v o r d e r t. 4 Bloemenzoom betrokken O n d e r h o u d v e n t i l at i e s y s t e e m M o d e r n i s e r i n g D r o n t e n-c e n t r u m v o r d e r t OFW Vizier augustus 2012-15de jaargang C O L O F O N OFW Postbus

Nadere informatie

Duurzaam bouwen is balans zoeken

Duurzaam bouwen is balans zoeken 5 Duurzaam bouwen is balans zoeken Seniorenwoningen in trek Open huis 2 oktober OFW Vizier oktober 2010-13de jaargang COLOFON OFW Postbus 89, 8250 AB Dronten De Noord 47-49, Dronten E woondiensten@ofw.nl

Nadere informatie

E E ALGEMEENN Vormgeving en druk: Woudenbergse Drukkerij bv

E E ALGEMEENN Vormgeving en druk: Woudenbergse Drukkerij bv ZORGELOOS zorgeloos HUREN huren ALGEMEEN KLUSSEN K Wilt u een woning van Vallei Wonen huren of bent u al huurder bij ons? Dan is het goed om te weten dat wij veel waarde hechten aan een hoge kwaliteit

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Huurovereenkomst. Inleiding INHOUDSOPGAVE

Huurovereenkomst. Inleiding INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Het regelen van de overname 3 De huurovereenkomst 3 Tenaamstelling en medehuuderschap 4 De huurprijs 4 De fysieke oplevering 5 De eerste huurbetaling 5 Wonen naar wens 6 Aansluitingen

Nadere informatie

KWALITEIT, ZO WERKT HET

KWALITEIT, ZO WERKT HET KWALITEIT, ZO WERKT HET Kwaliteit, zo Werkt Het U huurt een woning bij de Veenendaalse Woningstichting of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat de Veenendaalse Woningstichting doet om de kwaliteit

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2015 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Voorwoord. Investeren in fijn wonen. Inbraak? Het zal je maar gebeuren! Resultaten onderzoek : Hoe tevreden bent u over uw woning

Voorwoord. Investeren in fijn wonen. Inbraak? Het zal je maar gebeuren! Resultaten onderzoek : Hoe tevreden bent u over uw woning 2 NWS Magazine nr. 3 3 Resultaten onderzoek : Hoe tevreden bent u over uw woning Voorwoord Investeren in fijn wonen Als u dit leest zijn de voorbereidingen voor de Uitbreiding dienstverlening begroting

Nadere informatie

Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid.

Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid. Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid. Inhoud Welkom thuis pagina 3 U praat mee... pagina 6 Onze organisatie

Nadere informatie

Kwaliteit bij de WSN. k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k. Woningstichting.

Kwaliteit bij de WSN. k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k. Woningstichting. Kwaliteit bij de WSN k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k Woningstichting Nijkerk Inleiding De Woningstichting Nijkerk streeft naar tevreden klanten. Niet

Nadere informatie

Bewonersavond Bosveld druk bezocht

Bewonersavond Bosveld druk bezocht jaargang 1 nummer 1 In dit nummer Bewonersavond druk bezocht Start werkgroep Werkgroep praat en denkt mee Werkzaamheden renovatie Wisselwoning Planning Bewonersinbreng aanbesteding Huurverhoging na renovatie?

Nadere informatie

K l i m a at s t r a at F r u i t h o f g a at v o o r t o p 1 0. B e l a s t i n g a a n g i f t e i n v u l l e n

K l i m a at s t r a at F r u i t h o f g a at v o o r t o p 1 0. B e l a s t i n g a a n g i f t e i n v u l l e n 2 K l i m a at s t r a at F r u i t h o f g a at v o o r t o p 1 0 B e l a s t i n g a a n g i f t e i n v u l l e n Tuintips voor kleurig voorjaar OFW Vizier april 2010-13de jaargang C O L O F O N OFW

Nadere informatie

E d u c at i e f C e n t r u m B i d d i n g h u i z e n. I n n o vat i e f b o u w c o n c e p t

E d u c at i e f C e n t r u m B i d d i n g h u i z e n. I n n o vat i e f b o u w c o n c e p t 3 Samen ontwikkelen levert een duurzaam resultaat j a a r v e r s l a g 2 0 1 0 Jaarverslag: samenwerken E d u c at i e f C e n t r u m B i d d i n g h u i z e n I n n o vat i e f b o u w c o n c e p t

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Verhuizing. Uitnodiging

NIEUWSBRIEF. Verhuizing. Uitnodiging 1 mei 2010 Openingstijden en telefoonnummers: Verhuizing Openingstijden van ons kantoor: maandag, dinsdag donderdag en vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur. Telefonisch zijn we op werkdagen bereikbaar van 08.30

Nadere informatie

Dienstverlening van SallandWonen

Dienstverlening van SallandWonen Dienstverlening van SallandWonen 100% wonen Zorgeloos wonen bij SallandWonen Wat kunt u verwachten van een kwaliteitscorporatie 3 Even voorstellen U huurt een woning bij SallandWonen of bent dat van plan.

Nadere informatie

Alleen samen maken we Nijkerk mooier

Alleen samen maken we Nijkerk mooier Woningstichting Nijkerk De klant staat centraal. Je kunt geen ondernemingsplan openslaan, of je stuit op deze missie. Zet je de klant centraal door in zijn schoenen te gaan staan? Dat is een goed begin,

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

OFW Vizier MET HET OOG OP BEWONERSBELANGEN. OFW 40 jaar Boek Duurzaam over de drempel Visitatie: OFW presteert goed Onderhoud 2010

OFW Vizier MET HET OOG OP BEWONERSBELANGEN. OFW 40 jaar Boek Duurzaam over de drempel Visitatie: OFW presteert goed Onderhoud 2010 OFW Vizier is een uitgave van Oost Flevoland Woondiensten 12e jaargang december 2009 nummer 6 OFW Vizier MET HET OOG OP BEWONERSBELANGEN OFW 40 jaar Boek Duurzaam over de drempel Visitatie: OFW presteert

Nadere informatie

M o d e r n i s e r i n g O e v e r l o p e r a f g e r o n d

M o d e r n i s e r i n g O e v e r l o p e r a f g e r o n d 2 Nieuw huurbeleid Metselwerk schoolvoorbeeld M o d e r n i s e r i n g O e v e r l o p e r a f g e r o n d OFW Vizier april 2012-15de jaargang C O L O F O N OFW Postbus 89, 8250 AB Dronten De Noord 47-49,

Nadere informatie

Zorgeloos wonen bij SallandWonen

Zorgeloos wonen bij SallandWonen Zorgeloos wonen bij SallandWonen 100% wonen Reparatieverzoeken en onderhoudsservice Duidelijke afspraken en snelle service Onze woningen verkeren in goede staat. Toch kunnen reparaties nodig zijn. SallandWonen

Nadere informatie

Leefbaarheid in de Fruithof Biddinghuizen. Claudia van Loveren

Leefbaarheid in de Fruithof Biddinghuizen. Claudia van Loveren Leefbaarheid in de Fruithof Biddinghuizen Claudia van Loveren Ik weet nog goed dat er tijdens de modernisering van onze woningen in 2007, in de Flevopost een prijsvraag stond van de gemeente en Oost Flevoland

Nadere informatie

bouwplannen aangepast

bouwplannen aangepast 1 R e g e r i n g s b e l e i d r a m p z a l i g bouwplannen aangepast Huurdersportaal: makkelijk en online OFW Vizier februari 2013-16de jaargang C O L O F O N OFW Postbus 89, 8250 AB Dronten De Noord

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

woningen te koop Mevrouw ir. G.N. Sweringa

woningen te koop Mevrouw ir. G.N. Sweringa 1 Appartementen te huur Deurkruk werkt zo! Een prachtig nieuw huis OFW Vizier februari 2012-15de jaargang C O L O F O N OFW Postbus 89, 8250 AB Dronten De Noord 47-49, Dronten E woondiensten@ofw.nl I www.ofw.nl

Nadere informatie

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Samenvatting jaarverslag 2014 1 Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Wij zijn Lefier, een woningcorporatie in Noord-Nederland. Lefier staat midden in de samenleving

Nadere informatie

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u!

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u! energie besparen = woonlasten verlagen VRAGEN? Bent u geïnteresseerd in één van de mogelijkheden die in deze brochure zijn beschreven, heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de kosten? Vul dan het

Nadere informatie

OFW Vizier MET HET OOG OP BEWONERSBELANGEN

OFW Vizier MET HET OOG OP BEWONERSBELANGEN OFW Vizier is een uitgave van Oost Flevoland Woondiensten 12e jaargang augustus 2009 nummer 4 OFW Vizier MET HET OOG OP BEWONERSBELANGEN Biddinghuizen duurzaamheidsdorp Meer huiszwaluwtillen Resultaten

Nadere informatie

Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016

Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016 Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016 Inhoudsopgave Werk aan de wijk! 5 Vitale en gewilde wijken 7 Oog voor de klant 11 Energiebewust bouwen en beheren 15 Een solide corporatie 17 3 4 Informatie voor

Nadere informatie

M e e r l e e r w e r k p l a at s e n b o u w o p l e i d i n g. O F W H O u d t k O e r s. B e g r o t i n g 2 0 1 1

M e e r l e e r w e r k p l a at s e n b o u w o p l e i d i n g. O F W H O u d t k O e r s. B e g r o t i n g 2 0 1 1 6 Leefbaarheidsfonds OFW keert uit Planmatig onderhoud 2011 M e e r l e e r w e r k p l a at s e n b o u w o p l e i d i n g O F W H O u d t k O e r s B e g r o t i n g 2 0 1 1 Wat is OFW in 2011 van plan?

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over WoonEnergie

Vragen en antwoorden over WoonEnergie Vragen en antwoorden over WoonEnergie Hier vindt u vragen en antwoorden over de volgende thema s: - Vragen over WoonEnergie en hun aanbod - Vragen over klant worden, het contract en contactgegevens - Vragen

Nadere informatie

Nieuws & achtergronden NIEUWSBRIEF nr. 7 - West-Indische buurt

Nieuws & achtergronden NIEUWSBRIEF nr. 7 - West-Indische buurt Nieuws & achtergronden NIEUWSBRIEF nr. 7 - West-Indische buurt Bewonersavond in april overbodig De Huurderswerkgroep Surinamestraat e.o. heeft aangegeven, dat een bewonersavond in april niet zinvol zou

Nadere informatie

Woning kopen met starterslening. voordelen kopen. langer thuis wonen. juni 2013-16de jaargang

Woning kopen met starterslening. voordelen kopen. langer thuis wonen. juni 2013-16de jaargang 3 Woning kopen met starterslening voordelen kopen langer thuis wonen OFW Vizier juni 2013-16de jaargang C O L O F O N OFW Postbus 89, 8250 AB Dronten De Noord 47, Dronten E woondiensten@ofw.nl I www.ofw.nl

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

inform special Ruimte geven en samen leven

inform special Ruimte geven en samen leven inform special Ruimte geven en samen leven Ondernemingsplan WSP 2013-2017 Het ondernemingsplan 2013-2017 van Woningstichting Putten Ruimte geven en samen leven Ruimte geven en samen leven is de titel van

Nadere informatie

Extra editie Bereikbaarheid Gewijzigde inkomensgrenzen. Magazine. Energiezuinige woningen. Wat verandert er voor u in 2017?

Extra editie Bereikbaarheid Gewijzigde inkomensgrenzen. Magazine. Energiezuinige woningen. Wat verandert er voor u in 2017? Magazine Extra uitgave editie januari 2017 Wat verandert er voor u in 2017? Extra editie Bereikbaarheid Gewijzigde inkomensgrenzen Energiezuinige woningen Ontstoppingen Is er in uw woning een verstopping

Nadere informatie

OFW uitgelicht. jaarverslag

OFW uitgelicht. jaarverslag OFW uitgelicht inhoud 4 Bestuursverslag 6 Oost Flevoland Woondiensten, samen voor kansrijk 8 Maatschappelijke inbedding 10 Maatschappelijke resultaten Kansrijke woonomgeving Duurzaamheid Alle doelgroepen

Nadere informatie

Huren zonder zorgen bij Patrimonium Barendrecht

Huren zonder zorgen bij Patrimonium Barendrecht Huren zonder zorgen bij Patrimonium Barendrecht Wanneer u een woning huurt bij Patrimonium of u bent dat van plan, dan is het goed om te weten wat u kunt verwachten en wat de woonvereniging doet om de

Nadere informatie

De medewerkers en directie van Oost Flevoland Woondiensten wensen u fantastische feestdagen en een gezond en duurzaam 2013.

De medewerkers en directie van Oost Flevoland Woondiensten wensen u fantastische feestdagen en een gezond en duurzaam 2013. 6 Onze plannen 2013 Samenwerken moet Winterweer: voorkom schade OFW Vizier De medewerkers en directie van Oost Flevoland Woondiensten wensen u fantastische feestdagen en een gezond en duurzaam 2013. december

Nadere informatie

Oost Flevoland Woondiensten

Oost Flevoland Woondiensten Succesfactoren en Rollen woningcorporatie in de totstandkoming van een woonservicegebied Oost Flevoland Woondiensten Truus Sweringa Directeur-bestuurder 20 maart 2012 Missie OFW Het bieden van een kansrijke

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Ambities in 2017 In Baarn, Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren Voorwoord Maarten van

Nadere informatie

Kwaliteit, zo werkt het

Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo Werkt Het U huurt een woning bij de Veenendaalse Woningstichting of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat de Veenendaalse Woningstichting doet om de kwaliteit

Nadere informatie

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Huurdersplatform Palladion Gerard Jager Jurriën Schuurman Oktober 2014 1 Inhoudsopgave Achtergrond en doel onderzoek (3) Conclusies en aanbevelingen (4)

Nadere informatie

Jaarbericht 2015/2016

Jaarbericht 2015/2016 Jaarbericht 2015/2016 Meneer en mevrouw Van der Naalt uit Marum zijn al 50 jaar huurder van Wold & Waard. Onze activiteiten in 2015 Onze financiën in 2015 Onze plannen in 2016 Zicht op 2015/2016 In dit

Nadere informatie

Nieuwe woningwaarderingsstelsel. (puntenstelsel) en het energielabel

Nieuwe woningwaarderingsstelsel. (puntenstelsel) en het energielabel 19 april 2010, HBV Maaskant Nieuwe woningwaarderingsstelsel (puntenstelsel) en het energielabel Susan Huijbregts Campagnemedewerker energieteam Waarom energie besparen? Woonlasten verlagen (de afgelopen

Nadere informatie

Mijn OFW levert ipad op

Mijn OFW levert ipad op 2 Mijn OFW levert ipad op J a a r l i j k s e h u u r v e r h o g i n g Een tevreden Drontenees OFW Vizier april 2013-16de jaargang C O L O F O N OFW Postbus 89, 8250 AB Dronten De Noord 47, Dronten E

Nadere informatie

Welkom in uw nieuwe woning

Welkom in uw nieuwe woning Welkom in uw nieuwe woning thuis in Deventer Inhoud Mijn Rentree p. 4 Huur betalen p. 5 Onderhoud aan de woning p. 6 Samen prettig wonen p. 7 Meepraten p. 8 Zelf regelen bij verhuizing p. 9 thuis... in

Nadere informatie

GARANTWONINGEN WZH Hoge Veld

GARANTWONINGEN WZH Hoge Veld GARANTWONINGEN WZH Hoge Veld Zelfstandig wonen met zorg, service en gemak WZH Hoge Veld gelegen aan de Laan van Wateringse Veld in Den Haag, tussen Rijswijk en Wateringen, biedt Garantwoningen voor ouderen

Nadere informatie

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan Gewoon goed wonen! Ondernemingsplan 2016-2020 waar we voor staan! waar we voor gaan! Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) heeft een nieuwe koers! Daar zijn we trots op. Wij laten u in deze samenvatting

Nadere informatie

Zorgeloos huren. regionaal & betrokken

Zorgeloos huren. regionaal & betrokken regionaal & betrokken Zorgeloos huren U huurt een woning bij een corporatie of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat uw corporatie doet om de kwaliteit van dienstverlening op orde te houden.

Nadere informatie

Kado Drielse Missionarissen

Kado Drielse Missionarissen 1 mei 2009 Openingstijden en telefoonnummers: Kado Drielse Missionarissen Openingstijden van ons kantoor: maandag, dinsdag donderdag en vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur. Telefonisch zijn we op werkdagen

Nadere informatie

Aedes-benchmark Duurzaamheid. Prestatieveld letter. Prestatieveld letter. Energetische prestatie. Energie-Index. CO2-uitstoot.

Aedes-benchmark Duurzaamheid. Prestatieveld letter. Prestatieveld letter. Energetische prestatie. Energie-Index. CO2-uitstoot. SAMENGEVAT Dit jaar presenteert Aedes voor de vierde keer de Aedes-benchmark. In deze corporatiemonitor vindt u op hoofdlijnen informatie over de samenstelling van de prestatievelden en de belangrijkste

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3-20 september 2012- De derde klankbordbijeenkomst

Nieuwsbrief 3-20 september 2012- De derde klankbordbijeenkomst Nieuwsbrief 3-20 september 2012- De derde klankbordbijeenkomst Dit is de derde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Centrum. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst en vanaf volgend

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

Nieuwsbrief woonservicezone bij De Ark oktober 2008

Nieuwsbrief woonservicezone bij De Ark oktober 2008 Nieuwsbrief woonservicezone bij De Ark oktober 2008 Door middel van deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de voortgang van de nieuwbouw van de woonservicezone bij De Ark te Dronten, waar uw toekomstige

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst

Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst Woon zoals u wilt Wanneer u gaat verhuizen Bij een verhuizing komt heel wat kijken: uw huurovereenkomst opzeggen, uw nieuwe en misschien ook

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Algemene vragen De vakantieperiode begint nu, kunnen we het niet wat rustiger aan doen, om iedereen de gelegenheid

Nadere informatie

Welkom in het denksportcentrum. Saamhorigheid dankzij modernisering. OFW ondersteunt kleinschalige buurtinitiatieven. februari de jaargang

Welkom in het denksportcentrum. Saamhorigheid dankzij modernisering. OFW ondersteunt kleinschalige buurtinitiatieven. februari de jaargang 1 Welkom in het denksportcentrum Saamhorigheid dankzij modernisering OFW ondersteunt kleinschalige buurtinitiatieven OFW Vizier februari 2010-13de jaargang COLOFON OFW Postbus 89, 8250 AB Dronten Fazantendreef

Nadere informatie

M o d e r n i s e r i n g L u c e r n e h o f g e s ta r t

M o d e r n i s e r i n g L u c e r n e h o f g e s ta r t 3 M o d e r n i s e r i n g L u c e r n e h o f g e s ta r t Geen stroom, wat nu? Kwintes in het Lagerhuis OFW Vizier juni 2012-15de jaargang C O L O F O N OFW Postbus 89, 8250 AB Dronten De Noord 47-49,

Nadere informatie

Huren. De leukste plekjes in de buurt

Huren. De leukste plekjes in de buurt Huren De leukste plekjes in de buurt De groeiplek Helemaal je eigen plek Elke woning en buurt heeft z n eigen charme. Het is maar net waar je van houdt en wat op dat moment het best past in je leven. En

Nadere informatie

De feiten over uw woning

De feiten over uw woning De feiten over uw woning spindiagram van uw woning Kosten & baten 1 Verhuurbaarheid 0-1 Techniek Comfort Leefbaarheid Score per woonblok Eengezins gemiddeld ALGEMEEN PMC-81544 Woning Gemiddelde in de dorpen

Nadere informatie

Politiekeurmerk veilig wonen nieuwbouw

Politiekeurmerk veilig wonen nieuwbouw Politiekeurmerk veilig wonen nieuwbouw VEILIG WONEN, PRETTIG WONEN U woont in een woning met het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Niet alleen uw woning, maar uw hele buurt is gebouwd op een zo groot mogelijke

Nadere informatie

1. Ik ben tevreden met mijn huidige woning

1. Ik ben tevreden met mijn huidige woning Oost west, thuis best In onze gemeente worden diverse woningen gebouwd en gerenoveerd. In welke mate bent u het (on)eens met de volgende stellingen. 6 1. Ik ben tevreden met mijn huidige woning 54% 5 4

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2014 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

OFW Vizier. Een persoonlijke stek in M E T H E T O O G O P B E W O N E R S B E L A N G E N. 11e jaargang Oktober 2008

OFW Vizier. Een persoonlijke stek in M E T H E T O O G O P B E W O N E R S B E L A N G E N. 11e jaargang Oktober 2008 OFW Vizier is een uitgave van Oost Flevoland Woondiensten 11e jaargang Oktober 2008 5nummer OFW Vizier OFW krijgt Unieke Kansen Subsidie Een persoonlijke stek in Biddinghuizen Sprakeloos in een huurwoning

Nadere informatie

I n h o u d. Bijlagen. pagina Inleiding 4 Projecten 8 Kengetallen 15 Begroting 2012 16 Toelichting begroting 2012 17

I n h o u d. Bijlagen. pagina Inleiding 4 Projecten 8 Kengetallen 15 Begroting 2012 16 Toelichting begroting 2012 17 Koers houden bij tegenwind Begroting 2012 I n h o u d 1 2 3 4 5 pagina Inleiding 4 Projecten 8 Kengetallen 15 Begroting 2012 16 Toelichting begroting 2012 17 I Bijlagen Jaarplanning planmatig onderhoud

Nadere informatie

W i j z i g i n g e n t o e w i j z i n g. I n w o n e r s p o s i t i e f o v e r D r o n t e n. OFW Vizier

W i j z i g i n g e n t o e w i j z i n g. I n w o n e r s p o s i t i e f o v e r D r o n t e n. OFW Vizier 4 W i j z i g i n g e n t o e w i j z i n g Bouw Bloemenzoom gestart I n w o n e r s p o s i t i e f o v e r D r o n t e n OFW Vizier augustus 2011-14de jaargang C O L O F O N OFW Postbus 89, 8250 AB Dronten

Nadere informatie

Oost Flevoland Woondiensten maakt maatschappelijke resultaten zichtbaar

Oost Flevoland Woondiensten maakt maatschappelijke resultaten zichtbaar Oost Flevoland Woondiensten maakt maatschappelijke resultaten zichtbaar Verkorte versie begroting 2007 1 Plannen en ambities De kernactiviteit van OFW is het faciliteren zodat mensen goed wonen tegen een

Nadere informatie

D u u r z a m e o n t w i k k e l i n g i n t i j D e n va n c r i s i s B e g r o t i n g 2 0 1 0

D u u r z a m e o n t w i k k e l i n g i n t i j D e n va n c r i s i s B e g r o t i n g 2 0 1 0 D u u r z a m e o n t w i k k e l i n g i n t i j d e n va n c r i s i s Begroting 2010 colofon Oost Flevoland Woondiensten Postbus 89, 8250 AB Dronten De Noord 47-49 Dronten De Fazantendreef 17-19 (tijdelijk

Nadere informatie

De feiten over uw woning

De feiten over uw woning De feiten over uw woning spindiagram van uw woning Kosten & baten 1 Verhuurbaarheid 0-1 Techniek Comfort Leefbaarheid Score per woonblok Multifunctioneel gemiddeld ALGEMEEN PMC-25738 Woning Gemiddelde

Nadere informatie

Eengezinswoningen Van den Boschstraat

Eengezinswoningen Van den Boschstraat Eengezinswoningen Van den Boschstraat Eengezinswoningen Van den Boschstraat In deze verhuurbrochure vindt u alle informatie over de procedure rondom de verhuur van zes eengezinswoningen in de Van den Boschstraat

Nadere informatie

OFW Vizier. Stappenplan modernisering Bewoners aan het woord Projecten uitgelicht. OFW Vizier is een uitgave van Oost Flevoland Woondiensten

OFW Vizier. Stappenplan modernisering Bewoners aan het woord Projecten uitgelicht. OFW Vizier is een uitgave van Oost Flevoland Woondiensten OFW Vizier is een uitgave van Oost Flevoland Woondiensten Special bij jaargang 11 nummer 2 OFW Vizier MET HET OOG OP BEWONERSBELANGEN Stappenplan modernisering Bewoners aan het woord Projecten uitgelicht

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan van Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2013 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015 Back to the future Goed Wonen Special Woningwet 2015 De Woningwet 2015 geeft duidelijke spelregels voor de sociale huursector. In deze special van Goed Wonen leggen we uit wat er verandert, wat we als

Nadere informatie

Beste netwerkpartner,

Beste netwerkpartner, Beste netwerkpartner, Vorig jaar, op 17 november tijdens onze belanghoudersbijeenkomst, spraken wij met u over de koers van Woningstichting Bergh. Centraal stonden de vragen of wij de juiste dingen doen

Nadere informatie

Wij staan klaar voor iedereen

Wij staan klaar voor iedereen Wij staan klaar voor iedereen Openbaar Belang is er voor alle mensen die een geschikte huurwoning nodig hebben. Onze medewerkers helpen mensen graag. In elke individuele situatie is er serieuze aandacht

Nadere informatie

RIJNVESTE 30 SOCIALE HUURAPPARTEMENTEN HAZERSWOUDE-RIJNDIJK

RIJNVESTE 30 SOCIALE HUURAPPARTEMENTEN HAZERSWOUDE-RIJNDIJK 30 SOCIALE HUURAPPARTEMENTEN RIJNVESTE HAZERSWOUDE-RIJNDIJK Inhoudsopgave Algemene informatie 3 De bouw is gestart 3 Levensloopbestendig, voor alle leeftijden 3 Een eigen berging 3 Parkeerplaatsen 3 Veiligheid

Nadere informatie

De feiten over uw woning De feiten over uw woning

De feiten over uw woning De feiten over uw woning De feiten over uw woning De feiten over uw woning spindiagram van uw woning Kosten & baten 1 Verhuurbaarheid 0-1 Techniek Comfort Leefbaarheid Score per woonblok Eengezins gemiddeld ALGEMEEN PMC-83514

Nadere informatie

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst 27926 Huurbeleid Nr. 216 Herdruk 1 Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2014 Hierbij doe ik u het volgende toekomen:

Nadere informatie

De feiten over uw woning

De feiten over uw woning De feiten over uw woning spindiagram van uw woning Kosten & baten 1 Verhuurbaarheid 0-1 Techniek Comfort Leefbaarheid Score per woonblok Eengezins gemiddeld ALGEMEEN PMC-83524 Woning Gemiddelde in de dorpen

Nadere informatie

Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014

Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014 Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 13 mei 2014 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen: Van

Nadere informatie

Welkom bij Welbions! Tips en info om te bewaren

Welkom bij Welbions! Tips en info om te bewaren Welkom bij Welbions! Tips en info om te bewaren Welbions is dé woningcorporatie van en voor Borne en Hengelo We verhuren, verkopen, beheren, bouwen en onderhouden woningen. Ongeveer 27.500 mensen wonen

Nadere informatie

EEN SCHONE EN VEILIGE WIJK: DAT DOE JE SAMEN

EEN SCHONE EN VEILIGE WIJK: DAT DOE JE SAMEN EEN SCHONE EN VEILIGE WIJK: DAT DOE JE SAMEN Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Prettig wonen doe je ook in een schone veilige woonomgeving. De Veenendaalse Woningstichting (VWS) wil graag dat

Nadere informatie

S ta r t m o d e r n i s e r i n g D r o n t e n-c e n t r u m. B o u w p l a at s m a a k t l e e r l i n g e n e n t h o u s i a s t

S ta r t m o d e r n i s e r i n g D r o n t e n-c e n t r u m. B o u w p l a at s m a a k t l e e r l i n g e n e n t h o u s i a s t 2 huurkorting voor jongeren S ta r t m o d e r n i s e r i n g D r o n t e n-c e n t r u m B o u w p l a at s m a a k t l e e r l i n g e n e n t h o u s i a s t OFW Vizier april 2011-14de jaargang C O

Nadere informatie

Rapport klanttevredenheid 2013

Rapport klanttevredenheid 2013 Rapport klanttevredenheid 2013 2014.1.73 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Procedure nieuwe verhuur 4 3. 3.1 Reparatieverzoeken Resultaten afgehandelde enquêtes Meerssen 2013 5 5 4. Procedure vertrekkende

Nadere informatie

Samenvatting SeysterPanel In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd

Samenvatting SeysterPanel In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd Januari 2014 Samenvatting SeysterPanel 2013 In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd gevraagd naar hun tevredenheid. Tevredenheid over de woningen,

Nadere informatie

De feiten over uw woning

De feiten over uw woning De feiten over uw woning De feiten over uw woning spindiagram van uw woning Kosten & baten 1 Verhuurbaarheid 0-1 Techniek Comfort Leefbaarheid Score per woonblok Eengezins gemiddeld ALGEMEEN PMC-83513

Nadere informatie

Namens de Raad van Commissarissen, het Bestuur en de medewerkers van Woningschng Maasdriel

Namens de Raad van Commissarissen, het Bestuur en de medewerkers van Woningschng Maasdriel 15 december 2011 Openingstijden en telefoonnummers: Openingstijden van ons kantoor: maandag, dinsdag donderdag en vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur. Telefonisch zijn we op werkdagen bereikbaar van 08.30

Nadere informatie